Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház élelmezési üzemének működtetésére vonatkozó Vállalkozási szerződés jóváhagyása

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház élelmezési üzemének működtetésére vonatkozó Vállalkozási szerződés jóváhagyása"

Átírás

1 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc 94/2004. (IX. 16.) Kgy. számú határozat Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház élelmezési üzemének működtetésére vonatkozó Vállalkozási szerződés jóváhagyása A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a Borsod- Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház élelmezési üzemének működtetésére vonatkozó Vállalkozási szerződés jóváhagyására tett javaslatot és az alábbi döntést hozza: 1. A Közgyűlés jóváhagyja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház (székhelye: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu ) és az EUREST Étteremüzemeltető Kft (székhelye: Budapest, Prielle Kornélia u ) között létrejött a Kórház élelmezési üzemének működtetésére vonatkozó Vállalkozói szerződést, a melléklet szerint. 2. A Közgyűlés egyetért a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 12/1997. (XI. 14.) Kgy. sz. rendelet 9. (1) bek. c) pontja alapján a Miskolc, Szentpéteri kapu szám alatt található Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház élelmezési üzeme épületének az EUREST Étteremüzemeltető Kft. részére 10 évre történő bérbeadásával. Felelős: Határidő: dr. Kukla Mária főosztályvezető dr. Csiba Gábor főigazgató főorvos azonnal K. m. f. Dr. Illés Pál s. k. Gyárfás Ildikó s. k. főjegyző a közgyűlés elnöke A kiadmány hiteléül:

2 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Jelen vállalkozási szerződés (továbbiakban a Szerződés ) létrejött egyrészről a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház (székhelye: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu ; adószám: ; képviselő: Dr. Csiba Gábor főigazgató főorvos), mint megrendelő (továbbiakban a Megrendelő ), másrészről az EUREST Étteremüzemeltető Kft. (székhelye: 1117 Budapest, Prielle Kornélia u ; cégjegyzékszám: Cg ; adószám: ; képviselő: Nyerges János, ügyvezető igazgató) mint vállalkozó (továbbiakban a Vállalkozó ) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel. PREAMBULUM A közbeszerzésről szóló, többször módosított évi XI. törvény alapján a Megrendelő a Közbeszerzési Értesítőben nyílt ajánlati felhívást tett közzé a közbeszerzési eljárás megindítására az ellátottak és alkalmazottak étkeztetésére. Hivatkozott jogszabály rendelkezéseinek és a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően érvényes ajánlatot tett Vállalkozó az ajánlatkérő döntése alapján a pályázatot elnyerte. I. A Szerződés tárgya 1.1 A Megrendelő megbízza a Vállalkozót a 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu alatt található telephelyén működő Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház (továbbiakban a Kórház ) ellátottainak és alkalmazottainak élelmezésével, az élelmezési üzem teljes körű rekonstrukciójával. E feladat ellátása érdekében a Vállalkozó a Kórházban található konyha (a továbbiakban a Konyha ) és éttermek (továbbiakban az Étterem ) a jelen Szerződéshez 1. számú mellékletként (rekonstrukció előtti és utáni felosztás) csatolt alaprajzon feltüntetett részét üzemelteti a jelen Szerződésben foglalt feltételek szerint. 1.2 A Vállalkozó vállalja továbbá a Megrendelő továbbképzésein, rendezvényein (például évfordulók, ünnepek, stb.) étkezés biztosítását, party-catering tevékenység ellátását, valamint a Megrendelő tárgyalásaira történő étel-ital bekészítést. Ezek lebonyolítását a Vállalkozó megfelelő időben történt előzetes bejelentést követően, a felek között erre létrejött külön megállapodás alapján végzi. 1.3 A Megrendelő a Szerződés fennállása alatt az 1.1 és az 1.2 pontban foglalt tevékenységek ellátására a Vállalkozón kívül harmadik személyt vagy társaságot csak a Vállalkozó előzetes írásbeli hozzájárulásával vehet igénybe.

3 II. Az üzemeltetés 2.1 A felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a Konyha és az Étterem üzemeltetését október 1. napon kezdi meg. A jelenleg érvényes üzemeltetési engedélyt Megrendelő legkésőbb október 1-jén átadja Vállalkozónak, aki eljár az önkormányzatnál az üzemeltetési engedély saját nevére történő átírással kapcsolatosan. 2.2 A Vállalkozó köteles a tevékenysége folytatásához szükséges működési engedélyt beszerezni. A Megrendelő biztosítja az engedély beszerzéséhez, valamint a működéshez szükséges dokumentumokat (pl. alaprajz, használatbavételi engedély) a Vállalkozó részére. 2.3 A felek az üzemeltetés megkezdése előtt a Konyhában és az Étteremben található berendezési tárgyakról, eszközökről közösen leltárt és helyiségfelmérést végeznek. 2.4 Vis major esetétől és az alábbi 2.5 pontban említett kivételektől eltekintve, a Vállalkozó köteles a Szerződés teljes időtartama alatt vállalt szolgáltatásainak teljes körét biztosítani. 2.5 Jelen Szerződés alapján nyújtandó szolgáltatás teljesítését csak olyan esetben lehet teljes joggal és bejelentéssel felfüggeszteni, ha a Vállalkozó akaratától független okok miatt nem képes biztosítani a szolgáltatásokat vagy azok egy részét rendes üzemeltetési körülmények között. Ilyen helyzet áll elő, ha a Kórház területén, vagy a Konyha és az Étterem használatában zavar támad (pl. energiabiztosítás megszakad, stb.), a Megrendelő személyzete által szervezett munkabeszüntetés esetén mely akadályozza az Étterem vagy a Büfé rendes körülmények közötti látogatását, vagy ha a berendezések a Vállalkozónak fel nem róható okból - nem működnek. Az ilyen esetekben felmerült károkért a Vállalkozó nem felel. A Vállalkozó, függetlenül attól, hogy ezért nem felelős, köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a szolgáltatásokat minél előbb ismét biztosítani tudja, és ez ügyben egyeztet a Megrendelővel. III. A Vállalkozó által nyújtott szolgáltatások 3.1 Ellátotti élelmezés A Vállalkozó az ellátottak részére napi háromszori étkezést biztosít, melyből a reggeli és a vacsora hideg élelem, míg az ebéd meleg étel. A reggelihez meleg italt (teát, tejet, tejeskávét, kakaót) szolgáltat. A diabéteszes étrendű betegeknek, valamint a csecsemő és gyermek betegosztályok számára a három főétkezésen felül még kettő kis étkezést (tízórai, uzsonna), a diabéteszes étrendű gyermekek részére utóvacsorát is szolgáltat. A Vállalkozó gyógyintézeti alapétrendet, könnyű-vegyes étrendet és diétás ételeket biztosít. Az étlap tervezése a Vállalkozó feladata. Az étlapszerkesztést a Vállalkozó a 80/1999.(XII.28.) GM-EüM-FVM együttes rendelet irányelvei szerint készíti úgy, hogy a helyi igényeket is tükröző étlap biztosítása érdekében egyeztetni köteles a Megrendelő Ápolási Igazgatójával. (Jellemző tálalási mennyiségek a 2. számú mellékletben). A pályázatban szereplő bírálati szempontot is figyelembe vevő étlap és beltartalmi érték. 2

4 3.1.2 A Vállalkozó, a Megrendelő kérésére, külön térítés ellenében (a) (b) (c) különleges étkezési módokat kínál (vegetáriánus ételek, kulturális, vallási szokásokat figyelembe vevő ételek és extra igényeket kielégítő ételek); hazatávozó betegek részére elvitelre diétás ételeket biztosít az igénybe vevő térítése ellenében; teljesíti az egyes osztályok étlap feletti többletigényeit, de kizárólag a Gazdasági Igazgató által engedélyezett formában és mértékben A Megrendelő az élelmezésre vonatkozó rendelést a tárgynapot megelőző nap reggel 8 óráig írásban adja le a Vállalkozó képviselőjének. A Megrendelő jogosult a tárgynapon reggeli esetén ig, ebéd esetén ig és vacsora esetén ig pótrendelést átadni a Vállalkozó részére. Lerendelés elfogadása reggeli esetén ig, vacsora esetén ig történik, míg ebéd esetén lerendelés elfogadására tárgynapon nincs mód. A szombat, vasárnap és hétfői létszámjelentést pénteken 10 óráig kell megadni a Vállalkozó részére A kórházélelmezéssel szükségszerűen együtt járó dietetikai feladatok, beleértve a beteg osztályokon kezelt betegek dietetikai szakellátását is a Vállalkozó feladata. A dietetikai ellátást a mindenkori beteglétszámnak megfelelő főiskolai végzettségű dietetikus létszámmal biztosítja, melyhez igénybe veszi a Megrendelő állományában maradó 8 fő dietetikust is. A Megrendelő állományában maradó dietetikusok munkajogilag a Megrendelőhöz, munkautasítás és végrehajtás szempontjából a Vállalkozóhoz tartoznak (a dietetikusok feladatait a 3. számú melléklet tartalmazza) A Vállalkozó a Szerződés teljes időtartama alatt jogosult saját költségén a gazdaságosabb üzemelés érdekében a Konyhában és az Étteremben meglévő eszközparkot korszerűsíteni, technikai, illetve ételelőállítás-technológiai átszervezést végrehajtani Az ételeket a Vállalkozó szállítja a pavilonok elosztó-gyűjtő helyeire (4.számú melléklet), ahol az étel-, italféleségeket és a szállítóedényeket, tálalóedényeket a Megrendelő által kijelölt személyek veszik át a tálalólista alapján, annak aláírásával, amely a tálcák, tányérok darabszámát is tartalmazza. Az ételeknek az ellátottak részére történő szétosztásáról a Megrendelő személyzete (az ápolók) gondoskodik. A Vállalkozó jogosult ellenőrizni az ételeknek a Megrendelő által történő tárolását és szétosztását. Az üres szállítóedényeket és a tálalóedényeket a Megrendelő által kijelölt ápoló személyzet adja vissza a Vállalkozó által kijelölt felelős személyeknek a pavilonok gyűjtőhelyein. Az osztályokon fellépő esetleges hiányért a Megrendelő felelősséggel tartozik a Vállalkozó felé. A hiány kiszámlázására a megfelelően tanúsított okmányok esetén - a Vállalkozó havonta jogosult. Rekonstrukció befejezéséig a jelenlegi tálalási rendszer működik Az ebéd tálalása hőtartó, egyéni tálcás rendszerben történik a rekonstrukció befejezését követően (kivéve az Elme Osztályt, annak műszaki hiányossága, liftbeépítése, illetve szakmai indokoltsága miatt). A diétafajtákat színes kártya jeleníti meg, melyről Vállalkozó gondoskodik. A reggeli és vacsora egyénileg, papír vagy egyéb tálcán, fóliába csomagolva, míg a folyadék hőtároló, italszállító konténerekben érkezik az osztályos elosztó-gyűjtő helyekre. 3

5 3.1.8 Az osztályokra történő ételszállítás időpontja: reggeli: 7 órától 8 óráig ebéd: 11 órától óráig vacsora: órától óráig A vacsora kiosztása a rekonstrukciót követően az ebéddel együtt kerülhet kiszállításra, amennyiben ennek feltételrendszerét Vállalkozó és Megrendelő a gazdaságosság figyelembe vételével kialakította. 3.2 Alkalmazotti étkezés A Vállalkozó az alkalmazottak részére reggeli, ebéd és vacsoraszolgáltatást biztosít. A Vállalkozó naponta frissíti ételválasztékát és ugyanazon ételajánlatát csak némi idő elteltével ismétli meg. (jellemző mennyiségek a 2.számú mellékletben és az ajánlattételi füzetben) Az alkalmazotti étkezés a rekonstrukcióig változatlan feltételek mellett kerül biztosításra, míg a rekonstrukciót követően két helyszínen történik az alkalmazottak ellátása: 1. Központi Étteremben (Könyvtár mellett) a la carte és előrendeléses menü, önkiszolgáló rendszerben. 2. Ortopéd épület végében található étteremben, itt azonban csak előrendeléses menü szolgálandó fel A rekonstrukció ideje alatt (mintegy négy hónap) a Vállalkozó az alkalmazotti étkeztetést a szűkített feltételek mellett megszorításokkal (menü választékszűkítés) biztosítja Reggeli választék: - friss péksütemények, - szendvicsek, - tojásételek, - főtt és sült virsli, debreceni, - joghurtok, müzli, valamint - meleg és hideg reggeli italok Ebédválaszték: (a) előrendeléses menü, (b) a la carte ételek: - leves, - frissensültek, - készételek, - főzelék, - meleg tészta, - köret, - saláták, - desszertek Vacsoraválaszték: megegyezik a normál betegélelmezéssel. 4

6 3.2.7 Az Étterem a hét munkanapjain nyitva tart, de hétvégén és hivatalos ünnepnapokon is biztosít a Vállalkozó előrendeléses menüt az alkalmazottak részére, melyet ételhordóban az alkalmazottak szállítanak az osztályra. A nyitvatartási időt a Vállalkozó a Megrendelővel egyetértésben az alábbiak szerint határozza meg: reggeli szolgáltatás 7.30 órától 10 óráig ebédszolgáltatás órától óráig E nyitvatartási idő változhat a Megrendelő igényeinek és az Étterem látogatottságának függvényében Az alkalmazotti étkeztetés tekintetében a Vállalkozó a Megrendelő alkalmazottaival közvetlen kapcsolatban áll a pont alapján. A Megrendelővel közvetett a kapcsolat, amely azt jelenti, hogy az alkalmazottak igénybe vett étkeztetéséért fizetendő térítési díj egy részét (maximum a törvény szerinti adómentes részt) a Vállalkozónak a Megrendelő téríti meg, míg a fennmaradó részt az igénybevevő fizeti meg. A Vállalkozó a Megrendelő alkalmazottainak az eladási árból 40 % kedvezményt biztosít, amelynek napi egy főre jutó összege nem haladhatja meg a bruttó 235 Ft-ot. Az adott kedvezmény összegéről Vállalkozó havonta utólag számlát bocsát ki, melyet Megrendelő 30 napon belül átutalással megfizet. A számla mellékletét tételes (név szerinti) összesítés képezi. A fizetési rendszer leírását a 8. számú melléklet tartalmazza Az alkalmazottak az előfizetéses menüjegyeket az étterem pénztárában vásárolhatják meg a tárgyhetet megelőző hét kijelölt napjain. Az a la carte étkezésért a Vállalkozó által üzemeltetett pénztárnál készpénzzel fizethetnek. IV. A Vállalkozó jogai és kötelezettségei 4.1 A Vállalkozó a fenti III. pontban foglalt szolgáltatások nyújtásán túlmenően az alábbi feladatokat köteles ellátni: (a) A Vállalkozó a saját költségén biztosítja az élelmiszerellátást és az élelmiszerek tárolását és tartalékolását. (b) A helyiségeket, a konyhai és az értékesítéshez szükséges berendezéseket a Vállalkozónak megfelelő állapotban és tisztán kell tartania, különös figyelemmel a Konyhára és az áruraktárra, valamint az áru átvételére vagy a hulladék lerakására (c) kijelölt helyekre. A központi konyhaüzem rovar- és rágcsálómentesítését a Vállalkozó saját költségén végzi. (d) A kommunálishulladék és a szemét eljuttatása a szeméttároló helyiségbe a Vállalkozó kötelessége csakúgy, mint a biogén hulladékok elkülönített tárolása, megsemmisítése és elszállítása. A Megrendelő által a szerződés szerinti kommunálishulladék-szállítást elvégezteti, amelynek díját a Vállalkozó számla alapján megtéríti. 4.2 Az élelmezési szolgáltatás ellátásához szükséges személyzet biztosítása a Vállalkozó feladata azzal, hogy az élelmezési üzem dolgozóit amennyiben a dolgozók erre igényt tartanak- a közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött idő elismerése mellett, azaz munkaügyi 5

7 jogutódlással Vállalkozó az üzemeltetés megkezdésének napjával átveszi, és legalább egy éven keresztül alkalmazza a jelenlegi összes illetményük meghagyása mellett. Az átvételre kerülő dolgozók nevét, alapbérét, egyéb juttatásait, valamint az elismert közalkalmazotti jogviszonyának mértékét az 5. számú melléklet tartalmazza. Az átvételt nem vállaló dolgozók esetén a végkielégítés a Megrendelő és a Vállalkozó között %-ban oszlik meg. A munkavállalók átvételével közalkalmazotti jogviszonyuk megszűnik. A továbbiakban munkaviszonyukra a Munka Törvénykönyvének rendelkezései az irányadók. A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a jelen Szerződés bármely okból megszűnik, akkor ugyanezeket a munkavállalókat a Vállalkozótól saját állományába folyamatos munkaviszony elismerése mellett visszaveszi. 4.3 A Vállalkozó köteles tevékenységére felelősségbiztosítást kötni, amely a tevékenység megkezdésének időpontjától érvényes, és amelyet a szerződés egész időtartama alatt köteles fenntartani. Az ennek elmulasztásából eredő károkért a Vállalkozó felel. 4.4 A Vállalkozó az üzemeltetés megkezdésekor a Megrendelő záró árukészletét - kivéve a lejárt szavatossági idejű készítményeket - leltár alapján, számlával dokumentált beszerzési áron átveszi. A számla ellenértékét 30 napon belül fizeti meg Megrendelőnek. 4.5 A Vállalkozó külső igénylőnek is szolgáltathat, azonban Megrendelő megrendeléseinek állandó elsőbbséget kell biztosítani. A külső igénylőknek nyújtott szolgáltatás után Vállalkozó a nettó eladási ár 3 %-át fizeti a Megrendelőnek térítési díjként az épület és az eszközök, berendezések használatáért a Megrendelő számlája alapján, 30 napon belül. A külsősök részére kiszolgált élelmezési bevételről Vállalkozó külön nyilvántartást vezet és erről havonta a Megrendelő Igazgatóságát tájékoztatja. V. A Megrendelő jogai és kötelezettségei 5.1 A Megrendelő jelen Szerződés időtartamára és a szolgáltatások teljesítéséhez a Vállalkozó részére biztosítja a tulajdonába lévő az Étterem, Konyha és Iroda helységeit, a Szerződés 6. számú mellékletét képező lista szerinti berendezéseket, eszközöket, gépkocsikat és felszerelési tárgyakat, valamint az éttermi, irodai és szociális (öltöző) bútorzatot, melyeket Vállalkozó bérbe vesz. 5.2 A Megrendelő feladata továbbá: A villany, víz, gőz, gáz, fűtés biztosítása az épület határáig (fogadó helyiség, mérőóra) a Vállalkozó által igényelt kapacitásban, térítés ellenében. A központi konyha fogadóhelyeinek mérőórával való ellátását a Vállalkozó saját költsége terhére kialakítja. 5.3 A Megrendelő köteles teljes körű biztosítást kötni azon ingatlanokra, ahol az Étterem, a Konyha és az áruraktár található, illetve az ott található valamennyi az 5.1 pont szerint átadott berendezésre és egyéb ingóságokra, függetlenül a tulajdonos önkormányzat vagyonbiztosításától. VI. Beruházás, karbantartás 6.1 Az ellátás színvonala és az üzembiztonság javítása érdekében a Vállalkozó a 7. számú mellékletben felsorolt fejlesztések, beruházások megvalósítását köteles elvégezni legkésőbb június 30-ig. Felújításra csak az 1. számú mellékletben meghatározott, a 6

8 Vállalkozó által a rekonstrukciót követően használt helyiségek kerülnek. A tervezett beruházási összeg: Ft + ÁFA. A beruházott eszközök, gépek, stb. a szerződés lejártáig Vállalkozó tulajdonát képezik. Vállalkozó köteles a beruházott eszközökről a Megrendelő képviselőjével hiteles jegyzőkönyvet felvenni a megvalósult beruházás műszaki tartalmáról és annak értékéről. ( A Vállalkozó által alkalmazott leírási kulcsokat a 7. számú melléklet tartalmazza.) 6.2 A kialakított feltételrendszer kiemelt részét kell hogy képezze a HACCP elveinek maximális érvényesítése. 6.3 A Vállalkozó a rekonstrukciót, minden egyes újonnan beszerzett gépet, eszközt, berendezést olyan minőségben köteles elvégezni, illetve beszerezni, karbantartani, felújítani vagy cserélni, hogy a szerződés lejártát követő két évig még biztosítsa a Megrendelő élelmezési szolgáltatásának szakszerű működtetését. 6.4 A gépek és eszközök folyamatos karbantartása és javítása a Vállalkozó feladata. 6.5 Az üzemeltetés éveiben a Vállalkozó kizárólagos használatában álló helyiségekben a szükséges festés-mázolás a Vállalkozó feladata. 6.6 A Vállalkozó által átvett és a szolgáltatás során feleslegessé vagy használhatatlanná vált eszközökkel és berendezési tárgyakkal a Megrendelő selejtezési szabályzata szerint kell eljárni. VII. Pénzügyi feltételek 7.1 A Vállalkozó által biztosított szolgáltatások díja (a) (b) Az ellátottak egy éves ellátásának ára: - felnőtt ellátott ( élelmezési nap) Ft + ÁFA - gyermek ellátott ( élelmezési nap) Ft + ÁFA - csecsemő ellátott ( élelmezési nap) Ft + ÁFA -összesen: Ft + ÁFA Az alkalmazottak ellátásának jelenlegi árai: normál előfizetéses menü ára: 270,- Ft + ÁFA a la carte étkezés árát a Vállalkozó maga állapítja meg, - a Megrendelő képviselőjével előzetesen egyeztetve A felek megállapodnak abban, hogy az előrendeléses menü árát a Vállalkozó a piaci árakat, valamint a beszerzési és előállítási költségeket figyelembe véve a Megrendelővel egyeztetve - szabadon módosíthatja, valamint abban, hogy az ellátottak ellátásának árát évente, minden év július elsejével felülvizsgálják. Az árváltoztatás tervezett mértéke a KSH által hivatalosan kibocsátott, a mindenkori tárgyévet megelőző naptári évre vonatkozó szakági (munkahelyi vendéglátás) inflációs ráta 75 %-a. Megegyezés hiányában az áremelés mértéke a szakági (munkahelyi vendéglátás) inflációs ráta 75 %-a. 7

9 7.3 A Megrendelő az ellátottak szolgáltatásáért havonta az alábbi összeget fizeti a Vállalkozó részére: Az elszámolás alapja a Megrendelő által tenderben megadott (7.1 pont szerinti élelmezési napok), élelmezési nap szerint számított ajánlatának 1/12 része. Üzemeltetési struktúra és annak költségtényezői erre az igényre kerültek tervezésre. Ennek megfelelően egy havi díj kerül kiszámításra, amelyet a felek korrigálnak a ténylegesen megrendelt adagszám szerinti nyersanyag felhasználással az alábbiak szerint: Havidíj: - felnőtt ellátott ( Ft/12) Ft+ÁFA - gyermek ellátott ( Ft/12) Ft+ÁFA - csecsemő ellátott ( Ft/12) Ft+ÁFA Korrekció: (1) Amennyiben a megrendelt adagszám az adott hónapban nem éri el tervezett szintet - felnőtt ellátott élelmezési nap/hó - gyermek ellátott élelmezési nap/hó - csecsemő ellátott élelmezési nap/hó a havi díj csökkentésre kerül a különbözetre vetített nyersanyagértékkel, vagy (2) amennyiben a megrendelt adagszám az adott hónapban túllépi a fenti (1) pontban meghatározott tervezett szintet, úgy a többletre vonatkozva kiszámított nyersanyagértékkel növelni kell a havi díjat. Az üzemelés első évének október 01. december 31. közötti időszakára a Közgyűlés által elfogadott nyersanyagértékkel, míg január 01. szeptember 30. között az egy élelmezési napra tervezett napi nyersanyagérték: - felnőtt ellátott 300 Ft/ élelmezési nap - gyermek ellátott 280 Ft/ élelmezési nap - csecsemő ellátott 180 Ft/ élelmezési nap Amennyiben a megrendelt adagszám három hónap átlagában 15 %-kal eltér a fenti havi élelmezési nap számától, ez esetben a felek a havidíj összegét újratárgyalják. 7.4 A felek megállapodnak abban, hogy minden hónap 5. napjáig kiszámítják a megelőző tárgyhónapra fizetendő összeget. A Megrendelő köteles minden hónapban a fenti 7.3 pont szerint számított összeget megfizetni a Vállalkozó részére a számú bankszámlájára, a számla kézhezvételét követő 30 napon belül. 7.5 Az étlapon felüli többletrendelések eladási ára: nyersanyagár +15 % + ÁFA 7.6 Rendezvények és protokoll étkezés esetén a felek egyedi megállapodás alapján rendezik a feltételeket. 7.7 A Vállalkozó a Megrendelő részére az alábbi díjakat köteles megfizetni számla ellenében, a számla kézhezvételét követő 30 napon belül: A központi konyha esetében a közművek, energia (villany, víz, gáz, gőz, fűtés) használatának ellenértékét Vállalkozó a mérőórák, mérőeszközök szerint mért tényleges fogyasztás szerint fizeti Megrendelőnek a számla kézhezvételét követő 30 napon belül. 8

10 A rekonstrukció befejezéséig (2005. június 30.) a Vállalkozó Ft + ÁFA havi átalányt fizet energiaszolgáltatás címén A telefondíj fizetése a tényleges fogyasztás alapján havonta történik a Vállalkozó részéről a számla kézhezvételét követő 30 napon belül A Vállalkozó a Megrendelő által 1.1 pont és 5.1 pont szerint átadott élelmezési üzem épületei, gépei, berendezéseinek használatáért 2x Ft/hó + ÁFA bérleti díjat fizet a Megrendelő által kibocsátott számla kézhezvételét követő 30 napon belül. A bérleti díj évente a KSH által közzétett a mindenkori tárgyévet megelőző évre vonatkozó szakági inflációs ráta max. 75 % al emelhető a felek minden év július 1-jéig történő megállapodása alapján. Megegyezés hiányában az áremelés mértéke a szakági inflációs ráta 75 %-a A Vállalkozó a dietetikai szolgálat igénybevételéért ,- Ft/hó+ÁFA összeget fizet, mely összeg évente (július 1.) a 7.2 pontban meghatározott feltételek szerint változik. VIII. A Szerződés időtartama, megszüntetése 8.1 Felek a jelen szerződést október 1. napjától kezdődően, az üzemeltetés megkezdésétől számított 10 éves határozott időtartamra kötik. 8.2 Jelen szerződést az alábbi egy esetet kivéve egyik fél sem jogosult rendes felmondással megszüntetni. Amennyiben a szerződés időtartama alatt a működtetés a Vállalkozó részére három egymást követő hónapon keresztül veszteséget okoz, a Vállalkozó jogosult a szerződés felmondását a Megrendelő felé 15 napon belül kezdeményezni. A veszteség okainak számításokkal alátámasztottnak kell lennie. A Megrendelő az értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül köteles a tárgyalást lefolytatni a Vállalkozóval a szerződés kondícióinak megváltoztatására. Amennyiben a tárgyalások 15 napon belül nem vezetnek eredményre, a Vállalkozó 120 napos felmondási idővel jogosult a szerződés megszüntetésére. A veszteségek számításánál figyelmen kívül kell hagyni a Vállalkozónál keletkezett, a korábbi időszakból származó egyszeri rendkívüli költségeket, kivéve, ha azok valamely kötelező jogszabályi rendelkezésen alapulnak, vagy a jelen szerződésben a Vállalkozó által a Megrendelővel szemben vállalt kötelezettségek teljesítésével kapcsolatosan merülnek fel. Megrendelő szakértő igénybevételére jogosult. 8.3 Ezen szerződést bármelyik fél rendkívüli felmondással akkor mondhatja fel, amennyiben a másik fél a jelen szerződésben vállalt valamely (különösen fizetési, illetve szolgáltatási) kötelezettségét súlyosan megszegi és azt az írásban történt felszólítást követő 15 napon belül sem teljesíti, illetve orvosolja. A felek megállapodnak, hogy a felszólításban foglalt határidő eredménytelen elteltét követő 90. napon szűnik meg a szerződés a felek között. Súlyos szerződésszegésnek minősül: - Megrendelő vagy Vállalkozó fizetés képtelenné válik; - Vállalkozó neki felróható okból nem teljesíti szolgáltatási kötelezettségét az ellátottak felé. 8.4 Amennyiben a szerződés lejárta előtt bármely a Megrendelő magatartására visszavezethető okból megszűnik, a Vállalkozó által elvégzett beruházásról a Felek külön megállapodás alapján egymással 30 nappal a szerződés lejárta előtt - elszámolni kötelesek. (Az 9

11 elszámolás alapján a beruházott eszközöket amortizációval csökkentett értéken a Megrendelő vagy az új üzemeltető megvásárolja, illetve a bérbevett eszközök esetén a bérletet folytatja). Az így felmerülő fizetési kötelezettségeiket a szerződő felek legkésőbb a szerződés megszűnését megelőző 30. napon kötelesek teljesíteni. 8.5 A szerződés lejártakor a 6. számú melléklet szerinti bérbevett eszközök leltár szerint kerülnek visszaadásra működőképes állapotban, illetve az azok elromlása miatti csere berendezések a Megrendelő tulajdonába mennek át térítésmentesen. 8.6 A szerződés lejártakor az építményeken végzett beruházást Megrendelő ,- Ft + ÁFA vételárért megvásárolja Vállalkozótól. 8.7 A szerződés lejártakor a Vállalkozó által beruházott gépeket, berendezéseket Megrendelőnek a mindenkori könyvszerinti értéken megvásárolja, illetve a már nullára leírt gépek térítésmentesen a Megrendelő tulajdonába mennek át. IX. Vegyes rendelkezések 9.1 Vállalkozó a Megrendelő egészségügyi szolgáltatását veszi igénybe a munkaalkalmasság vizsgálatok elvégzéséhez. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelőt hátrányt nem érheti az élelmezéssel kapcsolatban korábban közbeszerzési eljárások alapján megkötött szerződések tekintetében, amennyiben azok tartalmát Vállalkozó megismerte. 9.2 Jelen szerződés a felek között létrejött teljes megállapodást tartalmazza, és hatálytalanná tesz bármilyen, e tárgyban folytatott előzetes szóbeli és írásbeli megállapodást. 9.3 Ha a jelen szerződés valamely rendelkezése érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak bizonyulna, a szerződés többi része változatlanul érvényes marad. Az érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak bizonyult rendelkezéseket olyanokkal kell helyettesíteni, amelyek érvényesek és végrehajthatóak, és mind szellemükben, mind céljaikban a lehető legközelebb állnak az érvényüket vesztett rendelkezésekhez. 9.4 Valamennyi, a jelen szerződéssel kapcsolatos értesítés, kérés vagy egyéb kommunikáció írásban történik az érintett fél alábbi címére: (i) A Megrendelőnek: Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Felelős: Dr. Csiba Gábor Telefon: 06/46/ Telefax: 06/46/ (ii) A Vállalkozónak: Cím: 1117 Budapest, Prielle K. u Felelős: Nyerges János Telefon: (36-1) Telefax: (36-1)

12 9.5 Amennyiben a szerződő felek egy vagy több esetben nem, vagy csak késedelmesen tiltakoznak a szerződés valamely pontjának megszegése miatt, illetve nem élnek a szerződésben biztosított valamely jogukkal, az nem jelenti az ilyen előírások betartásáról vagy jogaiknak gyakorlásáról való lemondást, amelyek ilyen esetekben is csorbítatlanok maradnak. 9.6 Megrendelő tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés nem jogosítja fel a Vállalkozó védjegyeinek, árujelzőinek, logojának vagy bármely más ipari jogvédelem alá eső tulajdonának a használatára. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő védjegy, logo, vagy más használatában lévő jogvédelem alá tartozó dokumentumait nem használja. 9.7 Felek kötelesek a másik félnek, vagy annak bármely közvetett vagy közvetlen tulajdonosának üzletével és működésével kapcsolatban tudomására jutott információt bizalmasan kezelni. 9.8 Megrendelő kötelezi magát arra, hogy a jelen szerződés teljesítése során, illetve az ezzel kapcsolatban általa megkötött szerződéses jogviszonyokban minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy a Vállalkozó üzleti jó hírneve ne sérüljön, s cégneve ne szerepeljen jó erkölcsbe ütköző, ízléstelen, sértő vagy bármely, a Vállalkozóra vagy bármely közvetett vagy közvetlen tulajdonosára hátrányos módon vagy összefüggésben. A Vállalkozó a Megrendelővel szemben e feltételeket magára nézve is kötelezőnek ismeri el. 9.9 Felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződés egyetlen rendelkezése sem jogosítja fel őket arra, hogy a másik fél nevében kötelezettséget vállaljanak harmadik személyekkel szemben. Felek tudomásul veszik tovább, hogy ezen Vállalkozási Szerződés a Megyei Közgyűlés határozatával lép hatályba Jelen szerződés kizárólag írásban módosítható Felek a jelen szerződésből eredő vagy azzal összefüggő valamennyi vita rendezésére - hatáskörük függvényében - a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után jóváhagyólag aláírják. Kelt: augusztus 6. Megrendelő Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Dr. Csiba Gábor főigazgató Vállalkozó EUREST Étteremüzemeltető Kft. Nyerges János ügyvezető igazgató 11

13 1. számú melléklet Vállalkozó által használt üzemrészek A rekonstrukciót megelőzően (pirossal jelölt területek): 1. Központi élelmezési üzem 2. Szárazáru és mélyhűtő raktár épülete 3. GYEK konyhaüzem 4. Alkalmazotti étterem - könyvtár mellett 5. GYEK alkalmazotti étterem 6. Alkalmazotti étterem - orthopédia épülete végében 7. Alkalmazotti étterem - rehabilitációs tömbben 8. Ellátotti tálaló angi tömb 9. Ellátotti tálaló rehabilitációs tömb 10. Ellátotti tálaló sebészeti tömb 11. Ellátotti tálaló fül, orr, gége osztály 12. Ellátotti tálaló szülészet A rekonstrukciót követően (zölddel jelölt területek): 1. Központi élelmezési üzem 2. Alkalmazotti étterem - könyvtár mellett 3. Alkalmazotti étterem - igazgatási épület mellett 12

14 2. számú melléklet Jellemző anyaghányad Ellátotti élelmezés jellemző tálalási mennyiség: - Leves: 3dl - Főzelék: 3dl -Mártás: 2dl -Burgonya: 20dkg - Hús: 7dkg - Tea: 3dl - Tejeskávé: 3dl - Tej: 2dl - Kefír: 2dl - Felvágott: 6dkg - Sajt: 5dkg Alkalmazotti élelmezés jellemző anyaghányad: levesek húsétel főzelék köretek: burgonya rizs zöldköret tészta saláta 2-4 dl 8-10 dkg 4 dl 30 dkg 8 dkg 20 dkg 10 dkg 8-10 dkg 13

15 3. számú melléklet Dietetikusok feladatai Biztosítja a betegek teljes körű dietetikai ellátását. Nyolc órás munkaidejéből négy órát dietetikai feladatok ellátásával tölt, négy órában élelmezési tevékenységet végez. Osztályos munkáját diétás betétlapon dokumentálja, amely az ápolási dokumentáció része. Betegosztályok panaszainak kultúrált kezelése. Betegosztályok létszámjelentésének összegyűjtése, majd számítógépen történő rögzítése osztályos bontásban, diéták szerint. Létszámkorrekció számítógépes rögzítése a beérkezett bizonylatok alapján. Tálcaszett nyilvántartólapok kiállítása osztályos bontásban. Folyadéklap elkészítése, különrendelések rögzítése. Felelős a tálalólapok időre történő elkészítéséért részétkezésenként. Betegosztályok pót-lerendelési bizonylatainak, létszámjelentéseinek archiválása. A betegosztályokon lehetőség szerint részt vesz a viziteken, a beteg gyógykezelésével kapcsolatos megbeszéléseken. Javaslatot tesz az alkalmazandó diétára, vagy annak megváltoztatására. Táplálási tervet készít a beteg állapotváltozásaihoz igazodva. Végzi a diétákkal kapcsolatos tápanyag és energiaszámításokat. Egészségnevelő munkát végez. Járóbeteg szakrendeléseken diétás szaktanácsadást tart. Ellenőrzi a betegosztályokon a kulturált betegétkeztetés megvalósítását. Ellenőrzi és irányítja az egyéni tálcás tálalást mennyiségi, minőségi, dietetikai szempontból. Tálalás előtt és után ételhőmérsékletet mér, azt dokumentálja. Aktualizálja a betegkártyákat. Szükség szerint aktívan részt vesz a tálalási munkálatokban. Orvosszakmai kérdésekben az osztályos főorvossal, orvossal konzultál. Köteles figyelembe venni a betegélelmezés Vállalkozó által meghatározott gazdasági kereteit. Osztályos munkáját az ápolási igazgató, míg az élelmezési tevékenységhez kapcsolódó munkáját a Vállalkozó által kijelölt személy irányítja és felügyeli. 14

16 4. számú melléklet Az elosztó-gyűjtő helyek listája 1. Sebészeti épület, gazdasági bejárat 2. Angi tömb, alagsor gazdasági folyosó 3. Elme osztály (csoportos tálalással), aula és első emelet 4. Rehabilitációs tömb, lift előtér 5. Fül-orr-gége osztály, aula 6. Szülészet, régi tálaló 7. Belgyógyászat, gazdasági bejárat 8. GYEK, régi tálaló 15

17 5. számú melléklet Vállalkozó által munkaügyi jogfolytonossággal átvett dolgozók listája 16

18 6. számú melléklet Megrendelő által biztosított eszközök és berendezések listája 17

19 7. számú melléklet Vállalkozó által végrehajtott fejlesztések, beruházások felsorolása 1. Központi konyhaüzem Leírási kulcsok: építészet, épületgépészet (lásd ajánlat) Ft 10 % konyhatechnológia (lásd ajánlat) Ft 10 % tálalási rendszer Ft 10 % konyhai fogyóeszköz Ft 50 % Ft 2. Alkalmazotti étterem (központi) építészet, épületgépészet Ft 10 % konyhatechnológia Ft 10 % éttermi bútorok Ft 10 % Ft 3. Alkalmazotti étterem (igazgatási épület mellett) épületgépészet, építészet Ft 10 % konyhatechnológia Ft 10 % éttermi bútorok Ft 10 % Ft 4. Irodai eszközök, felszerelések Ft 33 % (számítógép, fax, fénymásoló, stb.) 5. Teherautó Ft 20 % 6. Tervezés Ft 10 % Mindösszesen Ft 18

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása 2010. november 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVİKNEK 1. A dokumentációban

Részletesebben

MEGRENDELŐ/EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ZNET IPTV szolgáltatás igénybevételére

MEGRENDELŐ/EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ZNET IPTV szolgáltatás igénybevételére A jelen egyedi előfizetői szerződés ( Szerződés ), alapján a lentebb meghatározott előfizető ( Előfizető ) és szolgáltatók ( Szolgáltatók ) között előfizetői jogviszony jön létre, a lentebb meghatározott

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A., a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint ajánlatkérő a Budapest Főváros Önkormányzata

Részletesebben

Teljes ellátás alapú menetrendadási kötelezettség nélküli, közvilágítási célú villamos energia kereskedelmi szerződés

Teljes ellátás alapú menetrendadási kötelezettség nélküli, közvilágítási célú villamos energia kereskedelmi szerződés Teljes ellátás alapú menetrendadási kötelezettség nélküli, közvilágítási célú villamos energia kereskedelmi szerződés 1. Szerződő felek Egyrészről Dabas Város Önkormányzata mint villamos energia felhasználó,

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Kiskunfélegyháza központtal megvalósuló központi háziorvosi ügyeleti szolgáltatás megrendelése egyszerű közbeszerzési eljárásban 2011.

Részletesebben

Dunakanyar Holding Kft.

Dunakanyar Holding Kft. . 2000 Szentendre, Kálvária út 41/a Általános Szerződési Feltételek Kivonata helyhez kötött telefonszolgáltatásra Szentendre, 2009. július 1. A Dunakanyar Holding Kft távközlési szolgáltatásaira vonatkozó

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 1. A dokumentációban előforduló kifejezések 2. A közbeszerzési eljárás lebonyolításának

Részletesebben

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek Kivonat Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Utolsó módosítás kelte: 2015. május 15. Módosítva:

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1994.(V.5.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (A módosításokkal

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére 10. Tárgy: Lajosmizse, Szabadság tér 13. szám alatti 700 hrsz-ú ingatlanon található víztorony meghatározott

Részletesebben

A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzletszabályzata 2006. júl. 1-től 2013. aug. 15-ig.

A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzletszabályzata 2006. júl. 1-től 2013. aug. 15-ig. A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzletszabályzata 2006. júl. 1-től 2013. aug. 15-ig. Bevezetés A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Korlátolt Felelősségű Társaság (PÉTÁV Kft.) a felhasználók tájékoztatása, a szolgáltatási

Részletesebben

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Tulajdonos és Üzemeltető között az alábbi feltételekkel:

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Tulajdonos és Üzemeltető között az alábbi feltételekkel: Kegyeleti közszolgáltatási szerződés Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Tulajdonos és Üzemeltető között az alábbi feltételekkel: Tulajdonos: Neve: Lenti Város Önkormányzata Címe: 8960 Lenti, Zrínyi

Részletesebben

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről. ( Módosításokkal egysége szerkezetbe foglalva ) Kiskunmajsa

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről EGYSÉGES

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek 3.a. számú melléklet

Általános Szerződési Feltételek 3.a. számú melléklet Általános Szerződési Feltételek 3.a. számú melléklet Egyedi Előfizetői Szerződés a Gyula-Delta Kft. D-Net Internet szolgáltatásának igénybevételére egyéni előfizetők részére 7/1 ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MAGÁNSZEMÉLYEK

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK 1. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI "Malomvölgy Centrum" Idegenforgalmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Rövidített név: Malomvölgy Centrum Kft.

Részletesebben

(székhelye:, cégjegyzékszám:.; adószám: ; képviseli.. ügyvezető, mint Üzemeltető a továbbiakban: Üzemeltető,

(székhelye:, cégjegyzékszám:.; adószám: ; képviseli.. ügyvezető, mint Üzemeltető a továbbiakban: Üzemeltető, BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a i-tv Digitális Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1144 Budapest, Rátót utca 18-20., cégjegyzékszám: 01-09-667975),

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA. GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. IDŐSEK OTTHONA HÁZIREND

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA. GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. IDŐSEK OTTHONA HÁZIREND LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. IDŐSEK OTTHONA HÁZIREND 2015 TARTALOMJEGYZÉK B e v e z e t ő I. A házirend célja... 2 II. A házirend hatálya... 3 III. A házirend nyilvánossága...

Részletesebben

A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01.

A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01. A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01. től A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Ügyfél,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA InterEuro Computer Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÜGYFÉLSZOLGÁLAT cím: 1145 Budapest, Törökőr u 62. nyitvatartási idő: munkanapokon 09 00-12 30,

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (módosításokkal egységes szerkezetben) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége

1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége 1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Feltételek ) alkalmazandók minden egyes, áru megrendelése és kapcsolódó szolgáltatás(ok)

Részletesebben

M.5. számú melléklet. Kiemelt ügyfelek teljes ellátás alapú villamos energia adásvételi szerződése. Törölt: 0. március 1-jétől

M.5. számú melléklet. Kiemelt ügyfelek teljes ellátás alapú villamos energia adásvételi szerződése. Törölt: 0. március 1-jétől Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.5. számú melléklete M.5. számú melléklet Kiemelt ügyfelek teljes ellátás alapú villamos energia adásvételi szerződése Törölt: 0. március 1-jétől Hatályos:

Részletesebben

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati Felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja: Budapest Főváros Önkormányzatával kötött közszolgáltatási szerződés alapján, a 29391 hrsz-ú, VI. ker. Hegedű

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÉPÜLETRÉSZENKÉNTI HŐMENNYISÉGMÉRÉS SZERINTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÉPÜLETRÉSZENKÉNTI HŐMENNYISÉGMÉRÉS SZERINTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÉPÜLETRÉSZENKÉNTI HŐMENNYISÉGMÉRÉS SZERINTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRA Az általános közüzemi szerződés (a továbbiakban: Szerződés) általános szerződési

Részletesebben

OKSZI Kft. Internet Szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek KIVONATA

OKSZI Kft. Internet Szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek KIVONATA A Szolgáltató neve, címe OKSZI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 6725,Szeged, Kormányos u. 11. cégjegyzékszáma: 06-09-0016113 adószáma: 11591128-2-06 számlaszáma: CITI Bank: 10800014-00000005-01876704 Honlap

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. május 27-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. május 27-i ülésére Tárgy: Közszolgáltatási szerződés módosítása Sorszám: IV/5 Előkészítette: Gál András osztályvezető Ilyés Péter környezetvédelmi referens Műszaki Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Döntéshozatal

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 49/2005.(12.20.)sz. rendelete a távhőszolgáltatásról

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 49/2005.(12.20.)sz. rendelete a távhőszolgáltatásról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 49/2005.(12.20.)sz. rendelete a távhőszolgáltatásról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (továbbiakban: Tszt.) 60.

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

A Cserepes Sori Piac Kft. által üzemeltetett vásárok és a piacok

A Cserepes Sori Piac Kft. által üzemeltetett vásárok és a piacok Cserepes Sori Piac Kft. 6725 Szeged, Cserepes sor 2. Nyilvántartó Cégbíróság : Szegedi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám : 06-09-000020 Telefonszám : 62/420-394 E-mail : info@cserepessoripiac.hu Honlap:

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS. BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS cégnév BKV Zrt. 15/V-84/13

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS. BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS cégnév BKV Zrt. 15/V-84/13 BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a DKTVnet Kft Kábeltelevízió és Internet Szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) Internet-hozzáférési szolgáltatásra vonatkozóan. Miskolc - Diósgyır

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére Az Opten Informatikai Kft., mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató)

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BARANGOLÓ ÓVODA 2017 PÓCSMEGYER, TÁNCSICS u. 26. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kelt: 2006. január 24. Készítette: Papp István Lőrincné Danyi Zsuzsánna óvodavezető A közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesületének módosított ügyvédi felelısségbiztosítási feltétele (biztosítási feltételek)

Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesületének módosított ügyvédi felelısségbiztosítási feltétele (biztosítási feltételek) Hatályos: 2009. május hó 1. 2009. március hó 30-i küldöttközgyőlési módosítások..számú biztosítási feltétel Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesületének módosított ügyvédi felelısségbiztosítási

Részletesebben

Cor@Net TÁVKÖZLÉSI Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Internet HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA

Cor@Net TÁVKÖZLÉSI Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Internet HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA Cor@Net TÁVKÖZLÉSI Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Internet HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA 2013.01 01. 1 Tartalomjegyzék:1. A Szolgáltató adatai... 3 2. A szolgáltató által nyújtott előfizetői szolgáltatások

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Oldalszám: 1. (továbbiakban: ÁSZF) a HHT 98 Hírközlési Hálózat Tervező, Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szolgáltató) vezetékes műsor elosztás szolgáltatására vonatkozóan.

Részletesebben

ADÁSVÉTELI KERETSZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. (rövidített cégnév: MÁV-START Zrt.) Szerződésszám: 60386-6/2015/START Besz. terv: T-11 660 és 661 sor CPV kód: 31681410-0; 50220000-3;

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA Elfogadás: 2011. november 15. I. Fejezet Általános szabályok 1. Jelen Közalkalmazotti szabályzatot egyrészről a Nyíregyházi Főiskola (képviseli az intézmény

Részletesebben

1/13. A Schneider Electric Hungária Villamossági Zrt., mint megrendelı általános vállalkozási szerzıdési feltételei

1/13. A Schneider Electric Hungária Villamossági Zrt., mint megrendelı általános vállalkozási szerzıdési feltételei 1/13 A általános vállalkozási szerzıdési feltételei 1. Tartalomjegyzék 1. Tartalomjegyzék... 1 2. Értelmezı rendelkezések... 2 3. Általános rendelkezések... 2 4. A Szerzıdés tárgya, terjedelme, minısége...

Részletesebben

NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ

NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ Létrehozás dátuma: 2003.10.01 Utolsó módosítás dátuma : 2009.05.22 Érvényes: 2009.06.25-től

Részletesebben

SZERZŐDÉS Vállalkozási Szerződés

SZERZŐDÉS Vállalkozási Szerződés 1 SZERZŐDÉS Vállalkozási Szerződés mely létrejött egyrészről a Fővárosi Önkormányzat Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő ( 2026 Visegrád, Gizella telep) Képviseli: Vogel Ferencné gazdasági

Részletesebben

Mellékletek és Függelékek 2014. január 1. E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK

Mellékletek és Függelékek 2014. január 1. E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK E.ON Energiakereskedelmi Kft. Földgáz-Üzletszabályzat Mellékletek és Függelékek 2014. január 1. E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK 2014. január

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Villamos energia beszerzés 2015. évre TÁRGYÚ RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS KÖZZÉTÉTELÉVEL INDULÓ TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ AJÁNLATI FELHÍVÁS KÖTELEZŐ

Részletesebben

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 217/2011. (10.27.)Öh.

Részletesebben

4. Szociális rászorultak részére adomány osztása, valamint karácsonyi támogatásról szóló rendelet módosítása és egységes szerkezetben való elfogadása

4. Szociális rászorultak részére adomány osztása, valamint karácsonyi támogatásról szóló rendelet módosítása és egységes szerkezetben való elfogadása KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés Vállalkozási szerződés amelyet az egyik részről a Magyar Szabadalmi Hivatal (székhelye: 1054 Budapest, Garibaldi u. 2.), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), a másik részről a B+N Referencia Kft.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) szabályozzák azon jogviszony kereteit, amely alapján az Eladó az egyedi szerződésben, illetve a keretszerződésben és a keretszerződés

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 9/2014. (III.14.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévı önkormányzati lakások és helyiségek bérletérıl, elidegenítésérıl, a lakbérek

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 25-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 25-i ülésére Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 25-i ülésére Tárgy: Települési szilárd hulladék győjtésére, szállítására és ártalmatlanítására irányuló szerzıdéssel

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A., a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint ajánlatkérő részéről a Budapest Főváros Önkormányzata

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1..

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1.. Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testület 1/2007. (I. 31.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről Szalkszentmárton

Részletesebben

Megállapodás Id sek Otthona

Megállapodás Id sek Otthona 1 /.. Megállapodás Id sek Otthona 1. A megállapodást köt felek, jelen Megállapodás létrejött egyrészr l 1.1. A szolgáltatást nyújtó (továbbiakban intézmény) Az intézmény neve: Az intézmény címe: Csanytelek

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Hatályos: 2011. augusztus 1-től)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Hatályos: 2011. augusztus 1-től) Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Hatályos: 2011. augusztus 1-től) Bálint András ügyvezető igazgató Tartalomjegyzék I. Bevezetés...3 II. A Társaság főbb adatai...3

Részletesebben

/ r / ^ / 0 0 -U > Q. Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI. Vagyonkezelési szerződés. Budapest, 2012.

/ r / ^ / 0 0 -U > Q. Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI. Vagyonkezelési szerződés. Budapest, 2012. / r / ^ / 0 0 -U > Q Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI Vagyonkezelési szerződés Budapest, 2012. december VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Budakeszi Város Önkormányzata

Részletesebben

A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés (a továbbiakban: szerződés) tárgya

A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés (a továbbiakban: szerződés) tárgya FŐBB SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK A jelen szerződéstervezetet a felek a szerződéskötés során az ajánlatban megadott és a szerződéstervezetben üresen hagyott feltételekkel és adminisztratív elemekkel kiegészítik.

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Biatorbágy Város Önkormányzata (székhely:2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A, törzskönyvi azonosító szám: 730084, adószám: 15730088-2-13, statisztikai

Részletesebben

eokr_aszf_20140315 1/7

eokr_aszf_20140315 1/7 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer szolgáltatása igénybevételére Az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA

RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA ELTE TANÍTÓ ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA 2004. TARTALOMJEGYZÉK Rendészeti és vagyonvédelmi szabályzat I. Általános rendelkezések 3. oldal II. Az ELTE Tanító-és Óvóképző

Részletesebben

ÁSZF 5.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

ÁSZF 5.1 pontja az alábbiak szerint módosul: A Colonial Computer Bt. Általános Szerződési Feltételeinek (a továbbiakban ÁSZF ) 2015. szeptember 1. napjától hatályba lépő módosításait az alábbiakban részletezi: ÁSZF 5.1 pontja az alábbiak szerint

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 814 01 CSALÁDI GAZDÁLKODÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 814 01 CSALÁDI GAZDÁLKODÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 814 01 CSALÁDI GAZDÁLKODÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

LOSONCI TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2009.

LOSONCI TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2009. LOSONCI TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2009. Az iskola mindenkor ápolja a tanulóban a szülők tiszteletét és szeretetét, méltán elvárja tehát ugyanezt a családtól (1938.) TARTALOMJEGYZÉK A házirend célja

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Szaporodásbiológiai Társaság Alapszabálya (az 2014. 11. 07. napi módosításokkal egységes szerkezetben, a módosult rendelkezések vastagított betűvel kerültek kiemelésre) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZAT

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújváros 2015 3. kiadás 0. módosítás 1(61). oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa által 41-2015/2016. (2015.11.17.) sz. határozatával egységes szerkezetben elfogadva Hatályos:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 14-ei rendkívüli, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 14-ei rendkívüli, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.,titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város

Részletesebben

KIVITELEZŐI SZERZŐDÉS 5 ^ 1 Q j, ( j v f> - z o / M H.

KIVITELEZŐI SZERZŐDÉS 5 ^ 1 Q j, ( j v f> - z o / M H. SEFAG-AB09168 mely létrejött egyrészről: SEFAG-AB09168 KIVITELEZŐI SZERZŐDÉS 5 ^ 1 Q j, ( j v f> - z o / M H. a SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt. (székhely: 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 21., cégjegyzékszám:

Részletesebben

46/1997.(IX.8.) számú rendelete. a vásárokról és a piacokról (egységes szerkezetben)

46/1997.(IX.8.) számú rendelete. a vásárokról és a piacokról (egységes szerkezetben) MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK a 16/1998. (V.5.) sz., a 37/1998. (IX.28.) sz., a 24/1999. (VII.5.) sz., a 31/2000. (VII.3.) sz., a 23/2001. (VII.2.) sz., a 10/2003. (III.10.) sz., a 74/2003.

Részletesebben

Földgáz energia beszerzése 2014

Földgáz energia beszerzése 2014 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (8600 Siófok, Fő tér 1.) DOKUMENTÁCIÓ Földgáz energia beszerzése 2014 TÁRGYÚ KBT. MÁSODIK RÉSZE SZERINTI NYÍLT [KBT. 83. (1) BEKEZDÉS SZERINTI] KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ 2014.

Részletesebben

Bérleti és Szolgáltatási szerződés

Bérleti és Szolgáltatási szerződés Szerződés száma: /2011. Bérleti és Szolgáltatási szerződés amely létrejött a Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (1117 Budapest, Kőrösy J. u. 7-9.), mint Bérbeadó továbbiakban Bérbeadó),

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Munkaszervezete Szervezeti és Működési Szabályzat Jóváhagyva a 24/2009. (V. 22.) számú DTÖKT határozattal. Dr. Bóth János elnök Dunakanyar Többcélú

Részletesebben

MŰSZAKI TARTALOM. a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére

MŰSZAKI TARTALOM. a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére MŰSZAKI TARTALOM a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére 1. A pályázati kiírás célja: Megbízási szerződés megkötése a 8600 Siófok,

Részletesebben

forint lakáshitellel történ el finanszírozásához

forint lakáshitellel történ el finanszírozásához Hitelszerz dés száma: PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.:.. H I T E L SZ E R Z D É S Lakás-el takarékossági szerz dés megtakarítási összegének takarékszövetkezeti forint lakáscélú hitellel történ el

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Nyilvános televízióműsor-elosztás és nyilvános rádióműsor-elosztás (kábeltévé) szolgáltatás igénybevételére Szélmalom Kábeltévé Zrt. a tagja Szeged Kiskundorozsma, 2011.

Részletesebben

ALVÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS

ALVÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS ALVÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (székhely: 5540 Szarvas, Kossuth u. 19., képviseli: Hamza Zoltán Gábor ügyvezető, adószám: 24791476-2-04,

Részletesebben

Onecom Kft. szolgáltató

Onecom Kft. szolgáltató Onecom Kft. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek Műholdas televízió és rádió szolgáltatáshoz. Borsod Abaúj Zemplén Megye, Szabolcs-Szatmár Bereg megye és Hajdú Bihar Megye területén Hatályba

Részletesebben

Szer-Net. Általános Szerződési Feltételek. Internet szolgáltatás. Szer-Szoft Kft. 3900 Szerencs Rákóczi út 108. Hatályos: 2012. április 1.

Szer-Net. Általános Szerződési Feltételek. Internet szolgáltatás. Szer-Szoft Kft. 3900 Szerencs Rákóczi út 108. Hatályos: 2012. április 1. Szer-Net Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás Szer-Szoft Kft 3900 Szerencs Rákóczi út 108 Hatályos: 2012. április 1. 1. A szolgáltató neve, címe: A szolgáltató neve: Szer-Szoft Számítástechnikai

Részletesebben

Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat. Szervezeti és Működési Szabályzata

Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat. Szervezeti és Működési Szabályzata A Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata 1 1. Az intézmény alapítója és fenntartója: Alapító okirat: Az intézményt a 149/1998. (12.03.) Öh. sz. határozattal

Részletesebben

Siófok, 2010,.. aláírás

Siófok, 2010,.. aláírás Tel.:84 310-334 Fax: 84 510-053 8600 Siófok, Fő u. 204-210. E-Mail: supra@supraktv.hu URL: www.supraktv.hu EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Internet (MOBIL) hozzáférés ellátás szolgáltatására Szerződés száma:

Részletesebben

Vad- és háziállatkár kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (VKBKF)

Vad- és háziállatkár kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (VKBKF) Vad- és háziállatkár kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (VKBKF) Hatályos: 2012. november 15-étől Nysz.: 16052 Vad- és háziállatkár kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (VKBKF) 1.

Részletesebben

Temetőszabályzat. Bevezető rendelkezések: I. A Szabályzat területi hatálya, a sírkert adatai:

Temetőszabályzat. Bevezető rendelkezések: I. A Szabályzat területi hatálya, a sírkert adatai: Temetőszabályzat A Temetőszabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a Fiumei Úti Sírkert Nemzeti Emlékhely használatának általános rendelkezéseit tartalmazza, figyelemmel a temetőkről és a temetkezésről szóló

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő kérdésekről Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: jegyző@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. december 12-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. december 12-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 242/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. december 12-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT

PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2016. április 2-től Tartalom 1. BEVEZETÉS... 2 2. FOGALMAK... 2 3. A SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSULTAK... 3 4. A SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ IGÉNY

Részletesebben

Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. november 29-ei testületi ülésére

Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. november 29-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Elnöke Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. november 29-ei testületi ülésére Tárgy: A Települési Pályázati, Fejlesztési és Vis major Alap létrehozása

Részletesebben

ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő)

ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő) ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő) Postacím:.. Székhely:.. Aláírásra jogosult képviselője:....

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 2. sz. melléklet Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2011. március 15. napjától (a módosításokkal egységes szerkezetben) Módosítva a IV-100/22.310-1/2011.

Részletesebben

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2015.(IX.1.) önkormányzati rendelete

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2015.(IX.1.) önkormányzati rendelete Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015.(IX.1.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának rendjéről

Részletesebben

78/2012. (III. 22.) Kt. határozat melléklete

78/2012. (III. 22.) Kt. határozat melléklete 78/2012. (III. 22.) Kt. határozat melléklete MEGÁLLAPODÁS amelyet létrejött egyrészről Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Székhely: 1173 Budapest, Pesti út 165. Képviseli: Riz Levente

Részletesebben

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11. BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.01-től 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK.....2 1. A szolgáltató neve,

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 7/2014. (III.14.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények helyiségeinek használatba adásáról, bérbe adásáról, a helyiségbérletek

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SOMOGY MEGYEI SZERETET SZOCIÁLIS OTTHON SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Általános és bevezető szabályok 1. A költségvetési szerv neve: Somogy Megyei Szeretet Szociális Otthon 2. A költségvetési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Budakeszi Város Önkormányzatától JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből A jelenlévő 9 f ő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:220189-2011:text:hu:html HU-Siófok: Számítógép-szerelési szolgáltatások 2011/S 132-220189 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött, egyrészről, az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 31., cégjegyzékszáma: 01-10-041712, adószáma: 10644371-2-44;

Részletesebben

(2721 Pilis, Rákóczi út 42.) KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS

(2721 Pilis, Rákóczi út 42.) KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS JÁTÉKORSZÁG ÓVODA (2721 Pilis, Rákóczi út 42.) KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS I. BEVEZETÉS A Kollektív Szerződés megkötésének időpontja: 2014. március 12. A Kollektív Szerződést megkötő felek: A munkáltató részéről:

Részletesebben

Sprint International Hungary Kft. Általános Szerződési Feltételek. Az üzleti előfizetők részére nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra

Sprint International Hungary Kft. Általános Szerződési Feltételek. Az üzleti előfizetők részére nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra Sprint International Hungary Kft. Általános Szerződési Feltételek Az üzleti előfizetők részére nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra Hatálybalépés dátuma: 2015. december 31. 1 Tartalom Fogalmak...3

Részletesebben