A nemzetiségi önkormányzat a évi CXCV. államháztartási törvény 91. alapján terjeszti a Képviselő-testület elé zárszámadási határozatát.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A nemzetiségi önkormányzat a 2011. évi CXCV. államháztartási törvény 91. alapján terjeszti a Képviselő-testület elé zárszámadási határozatát."

Átírás

1 Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat E l n ö k é t ő l 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Iktatószám: 1/392-1/2015/I. Ügyintéző: Kiss Erika Tárgy: Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásáról (zárszámadás) Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat M A K Ó Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet a szerint a költségvetési év zárását követően a nemzetiségi önkormányzat éves költségvetési beszámolót készít. A nemzetiségi önkormányzat a évi CXCV. államháztartási törvény 91. alapján terjeszti a Képviselő-testület elé zárszámadási határozatát. pénzügyi teljesítések: Bevételként érkezett az önkormányzathoz a központi költségvetésből az általános működési támogatás 271 eft és a feladatalapú támogatás 682 eft értékben. Makó Város Önkormányzatától 500 eft összegű támogatást kapott a működéshez. A beadott pályázatok közül nyert A nemzetiségi kulturális kezdeményezések költségvetési támogatása címmel kiírt pályázat kirándulás az anyaországban című program, melyhez az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 100 eft összeget biztosított előfinanszírozás formájában. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvételeként jelenik meg a évi pénzmaradvány 625 eft összege. A számlavezető pénzintézettől 1 eft összeg került jóváírásra kamatbevételként. Összességében az önkormányzati bevételek eft a 100 -ra teljesült. Kiadások között szerepel a Képviselő-testület által határozatban megfogalmazott célok, feladatok teljesítése. Az egyéb külső személyi juttatások között szerepel, ez évtől a reprezentációs kiadások elszámolása, mely eft összegre teljesült, melyből a tavasszal megrendezésre kerülő nemzetiségi bál kulturális rendezvény 212 eft, az anyaországi kirándulás rendezvény 260 eft összegbe került a 100 eft pályázati támogatással együtt. Továbbá a X. Gyulai Román Gasztronómia Fesztiválon történő részvétel 104 eft, a Románok Találkozója Kulturális Nap 155 eft, míg a Gyula környéki kulturális kirándulás 70 eft, Gyulafehérvári kulturális, nemzeti identitást ápoló anyaországi kirándulás 195 eft, a december havi hagyományosan megtartott COLINDA-est megrendezése 133 eft összegbe került. A nagyszentmiklósi Város Napon átadott üzleti ajándékra 16 eft összeg került kifizetésre. A munkaadókat terhelő járulékként az önkormányzati céges telefondíjak, üzleti ajándékok miatti 19 eft egészségügyi hozzájárulás, 11 eft munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó terhelte az önkormányzatot összességében 30 eft értékben. Dologi kiadások számbavételénél éves szinten 686 eft-os kiadás teljesült. Készletbeszerzésre 67 eft került kifizetésre, amely a román nyelvű Cronica hetilap előfizetését, USB egér, irodaszer, takarítószer, valamint a nemzeti ünnepek alkalmából vásárolt koszorúk kiadásait tartalmazza. A kommunikációs szolgáltatási kiadások között a 184 eft összegű mobiltelefon előfizetésből adódó kiadás szerepel. Szolgáltatási kiadások 17 eft összege tartalmazza a közjegyzői névaláírások hitelesítési díját, bankszámlavezetés díját.

2 2 Kiküldetések, reklám, propaganda kiadások 179 eft összege a rendezvényekhez, egyéb önkormányzati munkához kapcsolódó hivatalos utak költségeit, illetve a rendezvények hirdetési plakátjainak összegét tartalmazza. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 239 eft tartalmazza a fenti kiadások előzetesen felszámított általános forgalmi adó vonzatát, valuta átváltás költségét, pályázatok nevezési díjait. A testületi határozatok alapján kisértékű tárgyi eszközök beszerzéséről döntött a testület, melynek teljesülése a pénzmaradvány összegéből valósult meg az informatikai, illetve egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése rovaton összességében 242 eft értékben, amely nyomtató, notebook, pendrive, digitális fényképezőgép, notebook-táska vásárlása, az önkormányzati feladatellátás, rendezvények dokumentálásának elengedhetetlen eszközei, melyek az önkormányzat elavult, műszakilag alkalmatlan eszközeit váltják fel, illetve hiányzókat pótolják. A kiadások összességében eft összegben teljesültek, 96,08 -ra. Összefoglalóan a pénzforgalmi teljesüléseket az alábbi táblázatok tartalmazzák: Bevétel rovat megnevezése Kamatbevételek Rovat száma B Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B Költségvetési bevételek összesen Előző évi maradvány igénybevétele B Eredeti Módosított Kiadás rovat megnevezése Rovat száma adatok eft-ban Eredeti Módosított Személy juttatások K Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K Dologi kiadások K Beruházások K Költségvetési kiadások összesen Bevétel összesen: B1-B évi Kiadások összesen: eredeti 97 K1- K teljesítés Bevétel összesen: ,00 1. Makó Város Önkormányzat támogatása ,00 - ebből visszatérítendő támogatás Általános, feladatalapú működési célú támogatás ,00 3. Pályázati támogatás ,00 Támogatásértékű műk. bevételek összesen (1+2+3.) ,00 4. Maradvány ,00 5. Kamat bevétel ,00

3 évi eredeti teljesítés Kiadás összesen: ,08 1. Személyi juttatások ,10 2. Munkaadókat terhelő járulékok ,77 3. Dologi és egyéb folyó kiadások ,72 4. Beruházások ,00 Az önkormányzat mérleg adatait lásd 1. számú mellékletként csatolva. Az önkormányzat mérlegében a befektetett eszközök mérlegsor forgalomképesség szerinti bemutatása: Megnevezése Bruttó érték forintban Értékcsökkenés forintban Korlátozottan forgalomképes ügyviteli-, számítástechnikai eszközök ig leírt korl. forgalomképes ügyviteli- számítástechnikai eszközök 0-ig leírt forgalomképes kisértékű informatikai eszköz ig leírt korl. forgalomképes egyéb gép, berendezés, felszerelés ig leírt forgalomképes kisértékű egyéb gép berend., felszerelés Korlátozottan forgalomképes ügyviteli, számítástechnikai eszköz Forgalomképes kisértékű informatikai eszköz Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés, felszerelés Forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés, felszerelés Befektetett eszköz összesen: A mérlegben a befektetett eszközök nettó értéke 10 eft. A költségvetés év végén 76 eft pénzeszközzel rendelkezett az önkormányzat, pénztárában és bankszámláján. Az önkormányzatnak sem költségvetési évben esedékes, sem költségvetési évet követően esedékes követelése december 31-én nincs. A kiegyensúlyozott, körültekintő gazdálkodást mutatja, hogy év végére költségvetési évben esedékes kötelezettsége, valamint költségvetési évet követően esedékes kötelezettséget sem tartalmaz a mérleg, tehát minden beérkező számlája, illetve határidős egyéb fizetési kötelezettsége kifizetésre került. Az önkormányzatnak adósságállománya, tulajdonában álló részesedése nincs. Aktív időbeli elhatárolásokat költségek, ráfordítások elhatárolásából 9 eft értékben tartalmaz a mérleg, Cronica heti lap előfizetéséből adódóan. Passzív időbeli elhatárolásokat szintén költségek, ráfordítások elhatárolásából 16 eft értékben tartalmaz a mérleg, 12.havi telefondíj és 12. havi EHO fizetési kötelezettségből adódóan.

4 4 A nemzetiségi önkormányzat mérlegének saját tőke összege 79 eft, mely -603 eft mérlegszerinti eredményt tartalmaz. A beszámoló maradvány kimutatása 76 eft alaptevékenység kötelezettséggel terhelt összegét tartalmazza, melyből 75 eft a tavaszi hagyományőrző, kulturális román nemzetiségi bál költségeivel, valamint 1 eft a cégtelefon miatti 12. havi egészségügyi hozzájárulás befizetési kötelezettségével terhelt. Tisztelt Képviselő-testület! Kérem, szíveskedjenek a Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásáról szóló (zárszámadási) határozati javaslatot elfogadni. H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T 1. A Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és az alábbiak alapján elfogadja a költségvetés végrehajtásáról szóló tájékoztatót. A Az eredeti-, kiadási-, bevételi át, azok teljesítését, rovatrend szerinti bontásnak megfelelő pénzforgalmi adatait az alábbiak szerint fogadja el: Bevétel rovat megnevezése Kamatbevételek Rovat száma B Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B Költségvetési bevételek összesen Előző évi maradvány igénybevétele B Eredeti Módosított Kiadás rovat megnevezése Rovat száma adatok eft-ban Eredeti Módosított Személy juttatások K Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K Dologi kiadások K Beruházások K Költségvetési kiadások összesen Bevétel összesen: B1-B Kiadások összesen: 97 K1- K

5 évi eredeti adatok eft-ban teljesítés Bevétel összesen: ,00 1. Makó Város Önkormányzat támogatása ,00 - ebből visszatérítendő támogatás Általános, feladatalapú működési célú támogatás ,00 3. Pályázati támogatás ,00 Támogatásértékű műk. bevételek összesen (1+2+3.) ,00 4. Pénzmaradvány ,00 5. Kamat bevétel , évi eredeti teljesítés Kiadás összesen: ,08 1. Személyi juttatások ,10 2. Munkaadókat terhelő járulékok ,77 3. Dologi és egyéb folyó kiadások ,72 4. Beruházások ,00 2. A Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és az alábbiak alapján elfogadja a beszámoló mérleg adatait a határozat 1. számú melléklet szerinti részletezésben, illetve az alábbiak szerint: Az önkormányzat mérleg adatait lásd 1. számú mellékletként csatolva. Az önkormányzat mérlegében a befektetett eszközök mérlegsor forgalomképesség szerinti bemutatása: Megnevezése Bruttó érték forintban Értékcsökkenés forintban Korlátozottan forgalomképes ügyviteli-, számítástechnikai eszközök 0-ig leírt korl. forgalomképes ügyviteli- számítástechnikai eszközök 0-ig leírt forgalomképes kisértékű informatikai eszköz ig leírt korl. forgalomképes egyéb gép, berendezés, felszerelés ig leírt forgalomképes kisértékű egyéb gép berend., felszerelés Korlátozottan forgalomképes ügyviteli, számítástechnikai eszköz Forgalomképes kisértékű informatikai eszköz Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés, felszerelés Forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés, felszerelés Befektetett eszköz összesen: A mérlegben a befektetett eszközök nettó értéke 10 eft.

6 6 A költségvetés év végén 76 eft pénzeszközzel rendelkezett az önkormányzat, házipénztár és bankszámláján. Az önkormányzatnak költségvetési évben esedékes, költségvetési évet követően esedékes követelése december 31-én 0 Ft. A kiegyensúlyozott, körültekintő gazdálkodást mutatja, hogy év végére költségvetési évben esedékes kötelezettsége, valamint költségvetési évet követően esedékes kötelezettséget sem tartalmaz a mérleg, tehát minden beérkező számlája, illetve határidős egyéb fizetési kötelezettsége kifizetésre került. Az önkormányzatnak adósságállománya, tulajdonában álló részesedése nincs. Aktív időbeli elhatárolásokat költségek, ráfordítások elhatárolásából 9 eft értékben tartalmaz a mérleg, Cronica heti lap előfizetéséből adódóan. Passzív időbeli elhatárolásokat szintén költségek, ráfordítások elhatárolásából 16 eft értékben tartalmaz a mérleg, 12.havi telefondíj és 12. havi EHO fizetési kötelezettségből adódóan. A nemzetiségi önkormányzat mérlegének saját tőke összege 79 eft, mely -603 eft mérlegszerinti eredményt tartalmaz. A beszámoló maradvány kimutatása 76 eft alaptevékenység kötelezettséggel terhelt összegét tartalmazza, melyből 75 eft a tavaszi hagyományőrző, kulturális román nemzetiségi bál költségeivel, valamint 1 eft a cégtelefon miatti 12. havi egészségügyi hozzájárulás befizetési kötelezettségével terhelt. Határidő: Felelős: azonnal Birta Júlia Mihaéla elnök Határozatról értesítést kap: Birta Júlia Mihaéla elnök Simonfi Iolanta elnök helyettes Dr. Erdősy Margareta képviselő Farkas Éva Erzsébet polgármester Dr. Bálint-Hankóczy Beatrix jegyző Vargáné Nagy Éva pü.iv. Irattár Makó, április 01. Birta Júlia Mihaéla s.k. elnök

7 7 1. számú melléklet a../2015.(...) Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének határozatához Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat mérlege Ssz Megnevezés 001 Vagyoni értéku jogok (111) 002 Szellemi termékek (112) 003 Immateriális javak értékhelyesbítése (116) és jobb híján ÉCS is (118,1 adatok forintban Előző Tárgyi 004 A/I. Immateriális javak (11) (= ) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értéku jogok (12böl) 006 Gépek, berendezések, felszerelések, jármuvek (13böl) Tenyészállatok (14böl) 008 Beruházások, felújítások (15) Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (126,136,146) 010 A/II. Tárgyi eszközök (12-15) (= ) Tartós részesedések (16) 012 Tartós hitelviszonyt megtestesíto értékpapírok (17) 013 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (166,176) 014 A/III. Befektetett pénzügyi eszközök (16,17) (= ) Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (18ból) 016 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése (186) 017 A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (18) (= ) A/ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (11-18) (= ) Vásárolt készletek (21) 020 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek (221,228) 021 Egyéb készletek (222) 022 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek (231,232) 023 Növendék-, hízó és egyéb állatok (233) 024 B/I. Készletek (= ) Nem tartós részesedések (241) 026 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesíto értékpapírok ( ) 027 B/II. Értékpapírok (= ) B/ FORGÓESZKÖZÖK (21-24) (= ) Hosszú lejáratú betétek (31) 030 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (32) Forintszámlák (331,332) , , Devizaszámlák (333) 033 Idegen pénzeszközök (34) 034 C/ PÉNZESZKÖZÖK (31-34) (= ) , ,67 Módosítások 035 T.évi követelések mük.c. támogatások bevételeire ÁH belülrol (3511) 0 0 Ssz Megnevezés Előző Módosítások Tárgyi 036 T.évi követelések felh.c. támogatások bevételeire ÁH belülrol (3512) 037 T.évi követelések közhatalmi bevételre (3513,3581)

8 8 038 T.évi követelések muködési bevételre (3514,3582) T.évi követelések felhalmozási bevételre (3515,3583) 040 T.évi követelések muködési célú átvett pénzeszközre (3516,3584) 041 T.évi követelések felh.c. átvett pénzeszközre (3517,3585) 042 T.évi követelések finanszírozási bevételekre (3518,3586) D/I. T.ÉVI KÖVETELÉSEK (351,358) (= ) K.évi esedékes követelések mük.c. támogatások bevételeire ÁH belülrol 045 K.évi esedékes követelések felh.c. támogatások bevételeire ÁH belülrol 046 K.évi esedékes követelések közhatalmi bevételre (3523) 047 K.évi esedékes követelések muködési bevételre (3524) 048 K.évi esedékes követelések felhalmozási bevételre (3525) 049 K.évi esedékes követelések mük.c. átvett pénzeszközre (3526) 050 K.évi esedékes követelések felh.c. átvett pénzeszközre (3527) 051 K.évi esedékes követelések finanszírozási bevételekre (3528) 052 D/II. K.ÉVI KÖVETELÉSEK (352) (= ) Adott elolegek (3651) (= ) Továbbadási célból folyósított támogatások... (3652) 055 Más által beszedett bevételek elszámolása (3653) 056 Forgótoke elszámolása (ami a Kincstárnál van, de az Öné) (3654) 057 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcs... (3655) 058 Nem TB pénzügyi alapjait terhelo... (3656) 059 Folyósított, megelolegezett TB és CST...(3657) 060 D/III. KÖVETELÉS JELL. SAJÁTOS ELSZ. (365) ( ) D/ KÖVETELÉSEK (35,365) (= ) 0 0 E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK 062 (361,362,363,364,366) Eredményszemléletu bevételek aktív idobeli elhatárolása (371) 064 Költségek, ráfordítások aktív idobeli elhatárolása (372) Halasztott ráfordítások (373) 066 F/ AKTÍV IDOBELI ELHATÁROLÁSOK (37) (= ) E S Z K Ö Z Ö K (1,2,3-367l) (= ) , ,67 Ssz Megnevezés Előző Tárgyi 068 Nemzeti vagyon induláskori értéke (411) Nemzeti vagyon változásai (412) 070 Egyéb eszközök induláskori értéke (413) , ,6 071 Felhalmozott eredmény (414) Eszközök értéhelyesbítésének forrása (415) 073 Mérleg szerinti eredmény (416) Módosítások 074 G/ SAJÁT TOKE (41) (=092+?+097) , ,67 Ssz Megnevezés Előző Módosítások Tárgyi 075 T.évi kötelezettségek személyi juttatásokra (4211) T.évi kötelezettségek munkaadókat terhelo járulékra, SZOCHÓ-ra (4212) T.évi kötelezettségek dologi kiadásokra (4213) T.évi kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira (4214) 079 T.évi kötelezettségek egyéb muködési célú kiadásokra (4215) ebbol: t.évi kötelezettségek mük.c. kölcsönök törlesztésére ÁH belül

9 9 081 T.évi kötelezettségek beruházásokra (4216) T.évi kötelezettségek felújításokra (4217) 083 T.évi kötelezettségek egyéb felh.c. kiadásokra (4218) 084 T.évi kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (4219) 085 H/I. T.ÉVI KÖTELEZETTSÉGEK (421) (= ) K.évi kötelezettségek személyi juttatásokra (4221) 087 K.évi kötelezettségek munkaadókat terhelo járulékra, SZOCHÓ-ra (4222) 088 K.évi kötelezettségek dologi kiadásokra (4223) 089 K.évi kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira (4224) 090 K.évi kötelezettségek egyéb muködési célú kiadásokra (4225) 091 K.évi kötelezettségek beruházásokra (4226) 092 K.évi kötelezettségek felújításokra (4227) 093 K.évi kötelezettségek egyéb felh.c. kiadásokra (4228) 094 K.évi kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (4229) 095 H/II. K.ÉVI KÖTELEZETTSÉGEK (422) (= ) Kapott elolegek (3671) 097 Továbbadási c.folyósított támogatások, ellátások elszámolása (3672) 098 Más szervezetet megilleto bevételek elszámolása (3673) 099 Forgótoke elszámolása (a Kincstár hoz ide adatot, nem Ön) (3674) 100 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcs. (3675) 101 Nem TB pénzügyi alapjait terhelo kifizetett... (3676) 102 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz...(3677) 103 H/III KÖTELEZETTSÉG J. SAJÁTOS ELSZ. (367) ( ) H/ KÖTELEZETTSÉGEK (367,42) (= ) I/ EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (368) (= ) J/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCS. ELSZÁMOLÁSOK 106 (361,362,363, Eredményszemléletu bevételek passzív idobeli elhatárolása (441) 108 Költségek, ráfordítások passzív idobeli elhatárolása (442) Halasztott eredményszemléletu bevételek (443) 110 K/ PASSZÍV IDOBELI ELHATÁROLÁSOK (44) (= ) F O R R Á S O K (367,4) (= ) , ,67

2014 Mérleg - III. negyedév

2014 Mérleg - III. negyedév A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 722854 1051 14 12/00 230858 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 6721 Szeged

Részletesebben

Kiskunhalas Város Önkormányzata összevont 2014. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban. Rovatszám. Teljesítés 2014.12.

Kiskunhalas Város Önkormányzata összevont 2014. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban. Rovatszám. Teljesítés 2014.12. Sorszám Rovatszám Rovatszám I/1. számú melléklet a 12/2015. (V.29.) számú önkormányzati rendelethez BEVÉTELEK Kiskunhalas Város Önkormányzata összevont 2014. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Részletesebben

Diósjenő község Önkormányzat Képviselő-testülete /2015. (V.21.) számú Rendelete A 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Diósjenő község Önkormányzat Képviselő-testülete /2015. (V.21.) számú Rendelete A 2014. évi költségvetés végrehajtásáról A Pénzügyi, jogi, ügyrendi bizottság a rendeleti javaslatot ülésén megtárgyalta, a következő javaslatot terjeszti a képviselő-testület elé: Diósjenő község Önkormányzat Képviselő-testülete /2015. (V.21.)

Részletesebben

(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1-15. mellékletekben foglaltaknak megfelelően

(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1-15. mellékletekben foglaltaknak megfelelően Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2014. évi költségvetésének

Részletesebben

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a költségvetés végrehajtásáról Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL 2014 ÚJ JOGI SZABÁLYOZÁS!! Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. Rendelet Új Áhsz. 2 ÚJ ÁHSZ Hatályát veszti a) az államháztartás szervezetei beszámolási

Részletesebben

C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ A megye megnevezése, székhelye: A felügyeleti szerv: Pest megye, Budapest... Pest Megye Önkormányzatának Hivatala 1052 Budapest, Városház u. 7. számjel 4 4 0 2 1 5 1 2 5 1 1 3 9 1 0 0 9 2 5 1 0 0 PIR-törzsszám

Részletesebben

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZÁMLARENDJE (Hivatal, Helyi önkormányzat, Helyi nemzetiségi önkormányzat) Hatályos: 2013. március 1-jétől. S Z Á M L A R E N D Készült a számvitelről szóló 2000. évi

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2012 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2012 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324799 1051 03 01/00 033484 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1015 Budapest

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZÁMLARENDJE. BUDAPEST 2014 (2014. január 1-jétől hatályos változat)

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZÁMLARENDJE. BUDAPEST 2014 (2014. január 1-jétől hatályos változat) A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZÁMLARENDJE BUDAPEST 2014 (2014. január 1-jétől hatályos változat) Bevezetés... 4 A főkönyvi nyilvántartás... 4 A számlaosztályok tartalma... 4 Eszközök és források... 4

Részletesebben

Értény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (V.29.) számú önkormányzati rendelete

Értény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (V.29.) számú önkormányzati rendelete Értény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (V.29.) számú önkormányzati rendelete Értény Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról Értény

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/102-14/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

9. számú melléklet a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez. Számlakerettükör. 1. Számlaosztály BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

9. számú melléklet a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez. Számlakerettükör. 1. Számlaosztály BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 9. számú melléklet a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez Számlakerettükör 1. Számlaosztály BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 111. Immateriális javak aktivált állományának értéke 112. Immateriális

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 09 0200 48 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település-

Részletesebben

Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet. Számlarend

Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet. Számlarend ELSZÁMOLÓH Z Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet Számlarend Hatályos: 2014. augusztus 1. 1 S Z Á M L A R E N D Készült a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 161. -a és az államháztartás

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZÁMLAREND

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZÁMLAREND 2. verzió AZ Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 16. függelék 2. melléklet AZ ÓBUDAI EGYETEM SZÁMLAREND BUDAPEST, 2013 Tartalomjegyzék I. Számlatükör...

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. április 30. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. április 30. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Hunya Község Önkormányzata 5555 Hunya, Rákóczi út 19. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. április 30. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Községháza Tanácskozó

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 03 0100 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település-

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM... Budapest. 323880 1051 16 0500 841216 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM... Budapest. 323880 1051 16 0500 841216 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM... Budapest 323880 1051 16 0500 841216 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat A költségvetési

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk a segédlet használatához A segédlet az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet XII. fejezete

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Értelmező rendelkezések 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről a hivatkozott jogszabályhelyek szövegével egységes szerkezetben [a normál betűs szedés a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.), a bekeretezett

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2007.(IV.27.) Kt számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2007.(IV.27.) Kt számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2007.(IV.27.) Kt számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYTÁRA 1051 Budapest, Arany János u.1. S Z Á M L A R E N D. Hatályos: 2012. január 1. napjától

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYTÁRA 1051 Budapest, Arany János u.1. S Z Á M L A R E N D. Hatályos: 2012. január 1. napjától MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYTÁRA 1051 Budapest, Arany János u.1. S Z Á M L A R E N D Hatályos: 2012. január 1. napjától Jóváhagyta: Dr. Nárav-Szabó Gábor főigazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK Számlatükör oldal

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Eötvös Loránd Tudományegyetem Eötvös Loránd Tudományegyetem S Z Á M L A R E N D AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM SZÁMVITELI SZAKMAI SZABÁLYAINAK IDEIGLENES MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 7/2006. (VII. 11.) számú rektori utasítás 5. sz. melléklete

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 8-i ülésére. 6. napirendhez

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 8-i ülésére. 6. napirendhez ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 8-i ülésére 6. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: Újhartyán Város önkormányzatának 2013. évi zárszámadásáról

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 11/2015.(VI.10.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

VM Közép-Magyarországi Agrár-szakképző Központ Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola Kollégium és VM Gyakorlóiskola, Budapest

VM Közép-Magyarországi Agrár-szakképző Központ Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola Kollégium és VM Gyakorlóiskola, Budapest VM Közép-Magyarországi Agrár-szakképző Központ Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola Kollégium és VM Gyakorlóiskola, Budapest 2014 I. Bevezetés A 2000. évi C. számviteli törvény 178. (1) a)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 16-án, 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben