Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája"

Átírás

1 Nemzetgazdasági Minisztérium Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Államháztartási szakterület 2012.

2 A tematika összeállítói Dömötörfy Józsefné [ fejezetpont] Dr. Laki Gábor [ fejezetpont] Lilliné Fecz Ildikó [1. fejezetpont az fejezetpont kivételével] Lóránt Szabolcs [ fejezetpont] Pankucsi Zoltán [ fejezetpont] Szamkó Józsefné [ fejezetpont] Kiadja a Nemzetgazdasági Minisztérium Budapest, 2012.

3 1. Aktuális számviteli kérdések 8 óra 1.1. A számviteli jogszabályok változásai (4 óra) A számvitelről szóló évi C. törvény módosításai A módosításokat a évi XCVI. törvény, a évi CXXV. törvény és a évi CLVI. törvény tartalmazza Az államháztartás szervezetei által az Szt évi változásaiból nem alkalmazott előírások értelmező rendelkezések = üzleti, vagy cégérték fogalma mérlegsorok pontosításai = üzleti, vagy cégérték házipénztári szabályok pontosítása eredmény kimutatás pontosításai = értékesítés nettó árbevétele = osztalékelőleg-fizetés szabályai egyszerűsödnek egyes számviteli és adózási szabályok összhangjának megteremtése a külföldön, illetve belföldön megfizetett társasági adó típusú adók egységes számviteli kezelése a visszavásárolt saját részvények, saját üzletrészek saját tőkével (és nem az adózás előtti eredménnyel) szembeni elszámolása Beszámolási kötelezettség = naptári évtől eltérő üzleti év alkalmazása = egyszerűsített éves beszámoló körének bővítése = sajátos egyszerűsített éves beszámoló alkalmazásának egyszerűsítése határértékekhez kötött alkalmazása ecs alkalmazható a Taó-ban lévő mérték = a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepei megszűnési szabályainak rögzítése a vállalkozások megszűnésére vonatkozó általános szabályok alkalmazása = beszámoló közzététele a határidő naptári hónapban került meghatározásra

4 elmulasztásához kapcsolódó jogkövetkezmények többlépcsős és fokozatos szankció-rendszer az IFRS minősítés megkövetelése = konszolidált beszámoló, ha nemzetközi standardok szerint készül 2014-től könyvvizsgálati értékhatár növelése = 2012-től 100 mft-ról 200 mft-ra = 2014-től 200 mft-ról 300 mft-ra. Az államháztartás szervezetei által az Szt évi változásaiból alkalmazott előírások értelmező rendelkezések = alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés = hitelesítő, korlátozott, elutasító záradék, záradék megadásának elutasítása alapítás-átszervezés aktivált értéke = eltéréssel eszközök leltározása = eltéréssel bekerülési érték tartalmának pontosítása = közüzemi számlák elszámolása devizás értékelés = ha beszerzés során meglévő valutával, devizával történik a püi rendezés, akkor könyv szerinti árfolyamán kell forintosítani = devizás követelés, kötelezettség forintosításakor alkalmazható az Áfa tv. szerinti árfolyam Szt. 60. (5a) mérlegképes könyvvelőkkel kapcsolatos módosítások bizonylatokkal kapcsolatos változások = kezelése a logikai hozzákapcsolás is elegendő = digitális tárolása = megőrzése A módosítások hatályba lépése 2011-ben már alkalmazható új előírások január 1-től, de a évi beszámolónál alkalmazható január 1 től alkalmazandó előírások

5 A könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének átalakítása A számviteli törvény és a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V.5.) Korm. rendelet módosítása a modul oktatása során figyelemmel kell lenni az évközi jogszabályi változásokra jelen oktatási tematikarész a 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet nyilvánosságra hozott tervezete, illetve annak szakmai egyeztetése alapján készült a tervezet elérhető az alábbi internet hivatkozással: A9gz%C5%91k%20tov%C3%A1bbk%C3%A9pz%C3%A9se_0622.doc a továbbképzéssel kapcsolatban elvárás, hogy amíg nincs elfogadva a hivatkozott kormányrendelet-módosítás, addig a hallgatók számára egyértelműen jelezni kell, hogy a tematika alapját egy tervezet képezi, amelyet a Kormány még nem fogadott el amennyiben a továbbképzés lebonyolításáig elfogadásra került a kormányrendeletmódosítás, akkor az oktatási tematikát értelemszerűen hozzá kell igazítani az elfogadott jogszabályhoz A módosítás indokai 2003-tól van érvényben a jelenlegi rendszer, azóta halmozódnak a tapasztalatok kritikák: nincs átjárás más továbbképzésekhez, rugalmatlan, nem tudja kiszolgálni az egyedi igényeket, nincs távoktatás A módosítás időzítése az új rendszer 2013-tól indul (átmeneti időszak október 1-től) a évi továbbképzési kötelezettséget a április 1-jén hatályos szabályok szerint kell teljesíteni a 2012-ben szerzett kreditpontok csak a évi továbbképzésbe számíthatók be A módosítás tartalma a központi továbbképzési tematika megszüntetése a továbbképzés teljesítése kreditpontok gyűjtésével történik kreditpont-minősítési eljárás bevezetése = továbbképző szervezetek által összeállított továbbképzési programokra (szakmai tartalom, aktualitás, időtartam, tartalom és az időkeret összhangja, elméleti és gyakorlati jelleg alapján)

6 = szakmai kiadványokra (szakmai tartalom, aktualitás, terjedelem, tartalom és terjedelem összhangja, elméleti és gyakorlati jelleg alapján) = szakmai szervezeti tagságra a továbbképzési év egybeesik a naptári évvel (a többlet kreditek nem vihetők át a következő évre) E-learning típusú képzés engedélyezése a minősített továbbképzési programok és kiadványok adatai a minősítést követően folyamatosan, de legkésőbb havonta, minden hónap 15-éig közzétételre kerülnek az egységes kormányzati portálon a 40 fős létszámkorlát eltörlése A kreditpontok gyűjtése összesen legalább 16 kreditpontot kell gyűjteni minden továbbképzési évben a 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet alapján kreditpontra minősített tartalmakból ebből legalább 8 kreditpontot kell számviteli témakörben minősített továbbképzéssel teljesíteni minden szakterületen, amelyen regisztrációval rendelkezik a könyvviteli szolgáltatást végző, a szakterületre minősített speciális továbbképzéseken legalább 4 kreditpontot kell szereznie (nem feltétlenül számviteli témakörben) összesen évente legfeljebb 2 kreditpont szerezhető szakmai kiadványok vásárlásával (ez nem számít bele a 8 számviteli témakörű kreditpontba és a szakterületre specializált továbbképzési programokba) összesen évente legfeljebb 2 kreditpont szerezhető szakmai szervezeti tagsággal (ez nem számít bele a 8 számviteli témakörű kreditpontba és a szakterületre specializált továbbképzési programokba) A kreditpontok megszerzésének igazolása továbbképzés: a képző intézmény jelenti be szakmai kiadvány: a továbbképzésre kötelezett jelenti be, a számla másolatával (a számlán a könyvelő adatainak szerepelnie kell, de nem feltétel, hogy vevő -ként legyen feltüntetve) szakmai szervezeti tagság: a szervezet jelenti be

7 Sajátosság az államháztartási szektorban január 1-jéig az államháztartás szervezeteinél könyvviteli szolgáltatást végzőknek a 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet alapján kell teljesíteniük a továbbképzési kötelezettségüket azzal, hogy legalább 12 kreditpontot az államháztartási szakterületre minősített speciális továbbképzéseken kell megszerezniük (függetlenül attól, hogy milyen szakterületen szerepelnek a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásában), és számukra központi tematika kerülhet előírásra Egyéb változások továbbképző szervezetek ellenőrzésének szigorítása (figyelmeztetés, 2 hónapos jogosultság-felfüggesztés, akkreditáció visszavonása) módosulnak az akkreditációs szabályok továbbképzési kötelezettség alóli mentesítés csak akkor adható, ha a könyvviteli szolgáltatást végző minden tőle elvárható lépést megtett a szakmai továbbképzési kötelezettség teljesítése érdekében és ezt dokumentumokkal is alá tudja támasztani január 1-től csak az vehető fel a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásába, aki előzetesen teljesítette a továbbképzési kötelezettségét. az egyenértékűsítés lehetősége megszűnik = december 31-től mérlegképes könyvelők névsora = a kormányzati portálon található meg Az államháztartási számviteli kormányrendelet módosítása Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet, valamint a kincstári elszámolások beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 240/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása a 369/2011. (XII.31.) Korm. rendelettel. Célja az államháztartás információs igényének megfelelő adatszolgáltatás biztosítása a számviteli szabályok közelítése a számviteli törvény általános előírásaihoz a különböző ellenőrző szervek (ÁSZ, KEHI, könyvvizsgálók) által feltárt szabálytalan számviteli elszámolások, hiányosságok megszüntetése a mérlegvalódiság elvének érvényesítése

8 az államháztartás szervezeteire is vonatkozó különböző jogszabályi előírások változásaihoz igazodó számviteli előírások megjelenítése Az Áhsz. hatály alá tartozók előírásainak változása helyi önkormányzatoknál helyi nemzetiségi önkormányzatoknál országos nemzetiségi önkormányzatoknál jogi személyiséggel rendelkező társulásoknál, többcélú kistérségi társulásoknál Magyar Művészeti Akadémiával kapcsolatban fejlesztési tanácsoknál tb. költségvetési szerveinél A számviteli törvény rendelkezéseinek alkalmazásával kapcsolatos változások alkalmazandó előírások az eltéréssel alkalmazandó előírások a nem alkalmazandó előírások körének módosítása Az Áhsz. szöveg pontosításai Értelmező rendelkezések pontosítása kötelezettségvállalás támogatásértékű bevétel/kiadás továbbadási célú bevétel Számviteli alapelvek alkalmazásának módosítása a következetesség elvénél Beszámolási kötelezettség változása beszámoló leadásánál munkanapról áttérés naptári napra a társadalombiztosítási alrendszernél = a tb költségvetési szerv kategória megszűntetése miatt technikai pontosítás az önkormányzati alrendszerben = a helyi önkormányzatok összevont beszámolójának tartalma = a helyi nemzetiségi önkormányzatok = a jogi személyiségű társulások = fejlesztési tanácsok beszámolási kötelezettségének változása = az önkormányzati önállóan működő költségvetési szervek beszámolás kötelezettségének változása = az önkormányzati sajátos gazdálkodáshoz kapcsolódó táblázatok módosítása

9 átszervezésekhez kapcsolódóan = költségvetési szervek irányító szerv váltása alrendszeren belül, alrendszerek között év végén és év közben megyei önkormányzatok átalakításával kapcsolatos sajátos beszámolási feladatok ben = adósságrendezéshez kapcsolódó feladatok helyi nemzetiségi önkormányzat ideiglenes megszűnésével kapcsolatos teendők 2012-ben országos nemzetiségi önkormányzat ideiglenes megszűnésével kapcsolatos teendők ben Vagyonkimutatás, Vagyonrendelet a nemzeti vagyontörvény miatti változások = új tagolási rend a forgalomképtelen vagyoni körben kizárólagos vagyonelem nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyonelem = vagyonkezelésbe adás szabályai változásának hatása = ingyenes vagyonátadás törvényi előírásainak hatása Az államháztartás szervezetének számviteli politikája az önkormányzati alrendszer elemi költségvetés készítési kötelezettség bővülésének hatása a számviteli politikára értékelési szabályzat = bekerülési érték tartalmának pontosítása = alapítás átszervezés aktivált értéke = követelések értékelése tartósan adott kölcsönök bírságkövetelések gépjárműadó követelés központi költségvetés bevételét képező követelések elengedett követelések kezelése behajthatatlan követelés tartalmának pontosítása = pénzeszközök = devizás tételek értékelésének módosítása az Szt. és Áhsz. pontosításai miatt Szt. 60. (5a) árfolyam figyelembe vétele önköltségszámítási kötelezettség

10 = rendszeresen végzett tevékenység kategória elhagyásának hatása = az új Áht., Ávr. előírásainak hatása = állami felsőoktatási intézmények új feladatai pénzkezelési szabályzat = kincstári körben Áht., Ávr. miatti hatások a 46/2009. PM rendelet hatályon kívül helyezésének hatása = önkormányzati alrendszerben az önálló pénzforgalmi számla nyitási kötelezettség hatása miatt likvidhitelhez kapcsolódó előírások változása miatt a hitelfelvétel, kötvénykibocsátás engedélyezési eljárása miatt megyei önkormányzatok Kincstárnál vezetett számlái miatt A mérlegtételek tartalmának változása immateriális javak, tárgyi eszközök = a nemzeti vagyontörvény szerinti új tagolás szerinti átrendezés = az alapítás-átszervezés aktivált értéke ásványkincs-kutatási tevékenység során felmerült költségek megjeleníthetősége emiatt eltérő szabály a terven felüli értékcsökkenésnél befektetett pénzügyi eszközök = tartós részesedések a nemzeti vagyontörvény szerinti új tagolás szerinti átrendezés átlátható szervezetre vonatkozó megfelelőlég vizsgálata december 31- ig = tartósan adott kölcsönök bekerülési értéke nem tartalmazhatja a szerződés szerint járó kamatot követelések = általában elkülönítetten bemutatási kötelezettség 2012-től az államháztartáson belülről, illetve kívülről származó a tárgyévben keletkezett, illetve a költségvetési évet megelőző év(ek)ben keletkezett követelésállományra 9. számú melléklet 2/c. pontjában

11 elengedett követelésekhez kapcsolódó változások hatása behajthatatlan követelések aktív pénzügyi elszámolásoknál eszközzel kiváltott követelések kimutatása átszervezés esetében követendő teendők = vevőkövetelések bekerülési értéke nem tartalmazhatja a szerződés szerint járó kamatot = adósok kivetett, kiszabott bírság miatti változások a központi költségvetési szervek általában csak analitikus nyilvántartó helyként tarthatják nyilván, kivéve PSZÁF, Médiahatóság emiatt 2012-ben nyitást követő rendező tételek szükségesek adatszolgáltatási kötelezettség a Kincstár felé bírságkövetelések köztartozásnak minősülnek és adók módjára kell behajtani kivétel: bíróság, ügyészség eljárási, rendbírsága az adók módjára behajtandó köztartozások Art a változott, emiatt teendők a központi költségvetés bevételét képező követelések bekerülési értéke a helyi önkormányzatok gépjárműadó-hátralékának és közigazgatási hatósági eljárási illetékhátralékának mérlegértékének pontosítása = rövid lejáratú adott kölcsönök mérlegben szereplő tartalmának változása tartalma bővült a hosszú lejáratú adott kölcsönök következő évi törlesztő részletével Eu-s támogatási rendelet miatti változása = egyéb követelések előfinanszírozás miatti követelések kivezetéséhez kötődő feladatok változása tartalmából kikerült a hosszú lejáratú adott kölcsönök következő évi törlesztő részlete

12 pénzeszközök = általánosságban a betétek mérlegértékének pontosítása értékvesztés, illetve annak visszaírásának elszámolása = pénztár véglegessé vált hiány többlet kezelése = a helyi önkormányzatok pénzforgalmi számláit érintő változások Áht., Ávr. előírásai miatti következmények adószám esetleges változtatása hitelintézetekkel kapcsolatos bejelentési feladatok ehhez kapcsolódó egyéb vagyont érintő év eleji rendező feladatok a polgármesteri hivatalnál a helyi önkormányzatnál a helyi nemzetiségi önkormányzatnál a jogi személyiségű társulásoknál az önkormányzati önállóan működő költségvetési szerveknél megyei önkormányzatok pénzeszközeinek elszámolása = Kincstári körbe tartozók elszámolási számláihoz kapcsolódó változások a feladatfinanszírozás megszűntetésének hatása volt megyei önkormányzati körből átkerült intézmények elszámolási sajátosságai 2012-ben az EU-s támogatásokhoz kapcsolódó változások Norvég Alap/EGT Finanszírozási Mechanizmus, saját tőke = meghatározásának pontosítása a nemzeti vagyontörvény miatt = állami felsőoktatási intézmények 2012-ben kötelesek megszűntetni saját tőke megosztását, nyitás utáni rendező tételként az új nemzeti felsőoktatási törvény miatt tartalékok = A társadalombiztosítás pénzügyi alapjait érintő változások = Kincstári körösök előző évi tartalék számláinak rendezéséhez kapcsolódó változások kötelezettségek

13 = a változások többsége a stabilitási törvény következménye = hosszú lejáratú kötelezettségek új mérlegsor: éven túli szállítói tartozások = rövid lejáratú kötelezettségek rövid lejáratú kapott kölcsön ide került átsorolásra a hosszú lejáratú kapott kölcsönök következő évi törlesztő részlete 160/2009. Korm. rendelet 27/A. -a alapján rövid lejáratú hitelek likvidhitelek o likvid hitel kezelésének változása az önkormányzatoknál egyéb rövid lejáratú kötelezettségek tartalma szűkült o a hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részleteivel o a hosszú lejáratra kapott hitelek, kötvénykibocsátások következő évet terhelő törlesztő részleteivel o a hosszú lejáratú szállítói tartozások következő évi törlesztő részleteivel Az értékelési szabályok változása az értékcsökkenés elszámolására vonatkozó szabályok pontosítása = terven felüli értékcsökkenés új eltérítő szabálya az alapítás-átszervezés aktivált értékénél devizás tételek értékelésének pontosítása = importbeszerzés forintosítása = Szt. 60. (5a) árfolyam figyelembe vétele bekerülési érték pontosítása = közüzemi számlák megítélése = pénzeszközöknél = követeléseknél Könyvvezetési szabályok változása az önkormányzatok pénzforgalmi számlaváltozásaihoz kapcsolódó rendező tételek elszámolása követelésekhez kapcsolódó elszámolási szabályok változása

14 pénzeszközökhöz kapcsolódó elszámolási szabályok változása tartalékokhoz kapcsolódó változások a finanszírozási műveletek elszámolása Eu-s támogatások elszámolásának változása az áfa tv miatt az áfa elszámolása = fordított áfás tétel előlegét érintő változások természetbeni családi pótlék (iskoláztatási támogatás) elszámolása kötelezettségvállalások elszámolása devizás tételek elszámolása a 0. számlaosztály nyilvántartási számláinak változása, bővülése = PPP-hez kapcsolódóan Leltározás Szt. 69. újraszabályozásra került = az államháztartási sajátosságok alkalmazásakor Bizonylati elv, bizonylati fegyelem bizonylatok kezelésével kapcsolatos változásokbizonylatok megőrzési szabályainak változása Mérlegjelentéshez kapcsolódó pontosítások A költségvetési beszámoló egyes részeinek változása könyvviteli mérleg = tagolásának változása pénzforgalmi jelentés = fogalma pontosításra került = a tájékoztató adatok körének módosítása, kibővítése,vállalkozási maradványkimutatás kiegészítő melléklet = számszaki rész módosítása = szöveges rész változása Az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló részeinek változása az egyszerűsített pénzforgalmi jelentés = tartalma módosult Könyvvizsgálat záradékokhoz kapcsolódó számviteli törvényi, illetve Áhsz. módosítások

15 a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló évi LXXV. törvény módosítása az Államháztartási kör könyvvizsgálati feladatainak változása = a helyi önkormányzatoknál = az országos nemzetiségi önkormányzatoknál Megjegyzés: Az egyes témák példákkal illusztrálva Konzultáció

16 1.2. Az átszervezés számviteli teendői (2 óra) A költségvetési szerv átalakítása, megszűntetésének elvi szabályai a költségvetési szerv átalakításának, megszűntetésének jogi szabályozása = Ptk-ban külső felek követeléseinek rendezése = Áht-ban az átalakítás, a megszűnés megindításához kapcsolódó alapítói, irányítói, felügyeleti szervi döntések jogutódlással történő megszűntetése o átalakítással: egyesítéssel (beolvadással, vagy összeolvadással), vagy különválással jogutód nélküli megszűntetéssel o az állami (közfeladat) megszűnése miatti, jogutód nélküli megszűnés, kvázi beolvadás az alapító (felügyeletet ellátó) szervezetbe o megszűntetés és gazdasági társassággá történő átalakítás az átalakításhoz kapcsolódó dokumentumok jogutódlással történő megszűntetés esetében a megszüntető jogszabály, megszüntető határozat, vagy megszüntető okirat tartalma törzskönyvi nyilvántartáshoz kapcsolódó feladatok az átszervezés napja = a költségvetési szerv megszűntetésének végrehajtási szabályai az Ávr-ben foglaltak szerint a megszüntető okirat minimális tartalma = sajátos szabályok az önkormányzati alrendszerrel kapcsolatban az önkormányzati törvény szerint a társulási törvény szerint a többcélú kistérségi társulásokról szóló törvény szerint = a nemzeti vagyontörvény, illetve az állami vagyontörvényhez kapcsolódó feladatok

17 = több irányító szerv által alapított költségvetési szerv átalakítása, megszűntetése, és az ehhez kapcsolódó vagyoni kérdések = az átalakuló, megszüntetett költségvetési szerv átadás során keletkező gyakorlati feladatai és bejelentési kötelezettségei átadási feladatok átadás-átvételi jegyzőkönyv tartalmi és formai elemei bejelentési kötelezettségek adóhatóság felé Kincstár és hitelintézetek felé o Kincstári kártyák, bankkártyák, pénzforgalmi betétkönyvek megszűntetése o a pénzforgalmi számla, előirányzatfelhasználási-keretszámla megszűntetése ellátottak felé szolgáltatók felé külső partnerek felé A költségvetési szerv átalakításával, megszüntetésével kapcsolatos számviteli feladatok Az Szt-ben és az Áhsz-ban foglaltak alapján. az átalakításhoz, megszűntetéshez kapcsolódó könyvek teljessé tételi, zárlati feladatok = leltározási feladatok előkészítése, végrehajtása, kiértékelése megszűntetésnél mindig kötelező a fizikai leltározás = értékelési, egyeztetési feladatok = a pénzeszközök átadásával kapcsolatos feladatok ha a pénzeszköz átadást az irányító, felügyeleti szerv az átalakítás, a megszűnés napja előtt rendeli el ha a pénzeszköz átadásra az átalakítás, megszűnés napján, illetve csak azt követően kerül sor az átalakított, illetve megszűntetett szerv feladatai a jogutód feladatai = az aktív és passzív pénzügyi elszámolások kivezetése = egyéb tartalékkörbe tartozó eszközök és források kivezetése = egyéb vagyontárgyak kivezetése = főkönyvi kivonat készítése

18 = zárlat, zárás előirányzatok zárása kötelezettségvállalások zárása, átadása forgalmi adatok zárása mérlegszámlák zárása a megszűntetett költségvetési szerv beszámoló készítési, vagyon átadási feladatai = a megszüntetés napjával beszámoló készítési kötelezettség határideje 60 napon belül a beszámoló tartalmi és formai elemei nincs beszámoló készítési kötelezettség alól mentesítés, ha kormányváltás miatt következik be a megszűntetés vagyonátadási jelentéskészítési kötelezettség tartalmi elemei formai elemei a költségvetési szerv átalakításával, megszüntetésével kapcsolatos gyakorlati példák (átadó és átvevő költségvetési szervek esetében) = a jogutóddal történő megszűntetés ha az átalakításra államháztartási alrendszer váltása miatt kerül sor évközben, illetve év végén = az állami, közfeladat megszüntetése miatti jogutód nélküli megszüntetés = gazdasági társaságba történő kivezetés = eljárás irányító szerv változtatása esetében alrendszeren belül Megjegyzés: Az egyes témák példákkal illusztrálva. Konzultáció

19 1.3. Tartalékok elszámolása (2 óra) A tartalékok általános jellemzői a saját források fogalma a tartalékok fogalma a tartalékok csoportosítása, jellemzői a tartalékok értékelése A tartalékok fajtái és számvitele a tartalékok fajtái = a tartalékok mérlegbeni megjelenítése költségvetési tartalékok kincstári körbe tartozóknál: előirányzatmaradvány kincstári körön kívül: pénzmaradvány vállalkozási tartalék tartalékok képzése tartalékok főkönyvi elszámolása = az adott mérlegtétel legfontosabb változásai évközi változások növekedések/az állományba vétel o pénzforgalomhoz kötődő változások o pénzforgalom nélküli változások csökkenések, tartalékok felhasználása o pénzforgalomhoz kötődő változások o pénzforgalom nélküli változások évközi elszámolás sajátosságai az év végi devizás árfolyamnyereség miatt keletkező maradvány felhasználása év végi rendező tételek kincstári körbe tartozóknál kincstári körön kívül év eleji rendező tételek kincstári körbe tartozóknál kincstári körön kívül az analitikus nyilvántartás formája, tartalma, egyeztetése a főkönyvi nyilvántartással

20 a tartalékok mérlegfordulónapi értékelése, bizonylatai = az értékelés során alkalmazott számviteli alapelvek = a tartalékok leltározása egyeztetéssel az előirányzat-maradvány, a pénzmaradvány jóváhagyása = központi költségvetési körben = önkormányzatoknál az előirányzat-maradvány meghatározásának sajátosságai = a tb alapoknál = az elkülönített állami pénzalapoknál = a felsőoktatásban = a kutatóintézeteknél a vállalkozási maradvány jóváhagyása Tartalékok a negyedéves mérlegjelentésben Tartalékok az éves költségvetési beszámolóban a könyvviteli mérlegben az előirányzat-maradvány kimutatás, a pénzmaradvány-kimutatás, illetve a vállalkozási maradványkimutatás összeállítása kapcsolata a pénzforgalmi jelentéssel a kiegészítő mellékletben = a számszaki táblákban = a szöveges részben Tartalékok a számviteli politikában, az értékelési szabályzatban, a számlarendben kötelezően szabályozandó témakörök ajánlott szabályozandó témák Megjegyzés: Az egyes témák példákkal illusztrálva. Konzultáció

21 2. Számvitelt érintő egyéb jogszabályi környezet változásai 8 óra 2.1. Az államháztartáshoz kapcsolódó jogi szabályozás változása (6 óra) Az államháztartási gazdálkodással kapcsolatos változások Magyarország évi költségvetéséről szóló évi. CLXXXVIII. törvény, a évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2011 CLXVI. évi törvény, az államháztartásról szóló törvény évi CXCV. Törvény (új Áht.), illetve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló Korm. rendelet 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) előírásai alapján Alapvetések az új Áht. kerettörvény cél = átlátható államháztartás létrehozása új törvényi szerkezet az Ávr. az Áht. szerkezetéhez igazodik, = egységes szerkezeté alakítható az új Áht.-ban és Ávr.-ben megjelenő fogalmi kategóriák alapvetően új folyamat jellegű szabályozásra való áttérés pénzforgalmi szemlélet erősítése új miniszteri rendeletek = törzskönyvi nyilvántartásról = szakfeladat-rendről = tervezésről 46/2009. PM rendelet hatályát vesztette = következményei = kincstári szabályzatokon keresztüli szabályozás

22 Költségvetési kiadási és bevételi előirányzatok, finanszírozási kiadások és bevételek naptári év tagolás változása = kiemelt előirányzatok = egyes bevételek felhasználásának korlátozása hiány, többlet kezelése = központban = önkormányzati alrendszerben Költségvetési szervek jogállásával kapcsolatos változások tevékenysége alapítás, átalakítás, megszűntetés előírásainak változása = irányító szerv kötelezettsége megszüntetés esetén = kötelezettségvállalási véghatáridő költségvetési szerv irányítása, felügyelete költségvetési szerv szervezete, működése = költségvetési szerv vezetőjének felelőssége = gazdasági önállósága = gazdasági szervezettel kapcsolatos szabályozások = belső szabályzatok Központi alrendszert érintő változások központi alrendszer szervezeti alapon került meghatározásra = a társadalombiztosítási költségvetési szerv típus megszűntetésre került a tervezéshez kapcsolódó változások = határidők változása = középtávú tervezés erősítése = tervezési folyamat változásai tervezési alapfogalmak változása = tervezés módszereinek változása = sajátos tervezési szabályok állami vagyon alapok kezelő szervre vonatkozó korlátok, előírások fejezetet irányító szerv sajátosságai = a költségvetési törvény új szerkezete

23 költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetési törvényben való megjelenése rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalék, céltartalék előirányzat-módosítás, előirányzat átcsoportosítás átalakítása = bevételi előirányzatok növelésének keretei bevételek elmaradásával kapcsolatos teendők = többletbevétel szabályozásának szétválasztása kormány irányítása alá tartozó fejezeteknél nem kormány irányítása alá tartozó fejezeteknél = előirányzatok átcsoportosítása központi költségvetésben átcsoportosítás főszabály: a Kormány jogosult fejezeti hatáskör változása költségvetési szerveknél o saját hatáskörben o előirányzat-csoportok közötti átcsoportosításnál megszűnt az irányító szervi, NGM egyetértés mikor kell fizetési számlák között pénzügyileg teljesíteni az átcsoportosítás helyett = fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos sajátosságok korlátozások feladatfinanszírozás megszűnt saját költségvetési szervnek előirányzat átadás korlátozása létszám és személyi juttatás = létszám-előirányzat neve: engedélyezett létszám = a személyi juttatások tervezésére, felhasználására vonatkozó szabályok jórészt kikerültek az Ávr-ből költségvetési szerv előirányzatok felhasználásával kapcsolatos változások = korlátozása = előirányzat-felhasználási terv dekádonként = költségvetési szerv által kiszabott és beszedett bírság főszabály: a központi költségvetés bevétele kivételek

24 kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos változások = új fogalma = kötelezettségvállalásra jogosult személyekre vonatkozó változások = ún. más fizetési kötelezettségek keletkezése, figyelembe vétele = idegen pénznél vállalt kötelezettség nyilvántartása = tárgyévi előirányzat vállal kötelezettség főszabály: december 31-ei kifizetéssel kivétel: ha a pénzügyi teljesítés június 30-ig megtörténik következő évi előirányzat terhére vállalt kötelezettség ha a pénzügyi teljesítés következő évre vonatkozik = több éves határozott idejű kötelezettség, vagy határozatlan időtartam kezelése korlátok NGM engedély az összegek megosztása az évek között = ellenjegyzés helyett új kategória: pénzügyi ellenjegyzés képesítési követelmények teljesítés igazolás, érvényesítés, utalványozás feladatainak változása = szakmai teljesítés igazolás új neve: teljesítés igazolása = utalványozás ellenjegyzése megszűnt zárszámadás maradvánnyal kapcsolatos változások = előirányzat-maradvány szabadmaradványok eljárási rendje a kötelezettségvállalással terhelt maradványhoz kapcsolódó módosítások maradvány elvonás szabályainak változása = vállalkozási maradvány új kezelése központi kezelésű előirányzatok, elkülönített állami pénzalapok, valamint a tb alapokkal kapcsolatos sajátosságok változása = előirányzataikat módosítani kell, ha a bevételre vonatkozó jogszabályi előírások év közben változnak = előirányzataik módosíthatók, ha a bevételi előirányzatok túlteljesítése, vagy a jóváhagyott maradvány erre fedezetet biztosít

25 Az önkormányzati alrendszerre vonatkozó új szabályozás sajátosságai 2012-től a térségi fejlesztési tanács is az alrendszerbe tartozik az önkormányzat és intézményei bevételei és kiadásai elkülönülnek = mind a költségvetésben, mind a gazdálkodásban = az önkormányzati hivatal szerepköre átalakul = év eleji rendezési feladatatok a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal, társulásokkal kapcsolatos szabályozás változásának hatása önkormányzat bevételei és kiadásai kategóriának sajátosságai tervezéshez kapcsolódó változások = a koncepció összeállítás főbb szabályai = költségvetési rendelet körjegyzőség sajátosságai a rendelettervezet benyújtásának technikája a közvetett támogatások bemutatása átmeneti gazdálkodás szabályai = költségvetési határozat előirányzatokkal kapcsolatos sajátosságok módosítása = a képviselő testület feladata kivételek rendeletben 30 napos tájékoztatási kötelezettség = költségvetési rendelet módosítása = önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörű módosítása maradvány igénybevétele személyi juttatásnövelési esetek tartós személyi juttatási megtakarítás felhasználása = nemzetiségi önkormányzat, többcélú kistérségi társulás, fejlesztési tanács eljárási rendje = többletbevétellel kapcsolatos sajátosságok értékhatárhoz kötött előzetes engedély, tájékoztatási kötelezettség kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos változások = jogosultak körében változások polgármester, jegyző kötelezettségvállalása nemzetiségi önkormányzatnál csak képviselőnek adható felhatalmazás

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Nemzetgazdasági Minisztérium Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Egyéb szervezeti (nonprofit) szakterület 2012. 2012. A tematika összeállítói Mészáros László [1.1. fejezetpont]

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzése

Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzése Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzése Államháztartási szakterület 2012. Menedzser Praxis Szakkiadó és Gazdasági Tanácsadó Kft. Budapest Tartalomjegyzék I. Aktuális számviteli kérdések...

Részletesebben

I. FEJEZET AZ ÁLLAMHÁZTARTÁST SZABÁLYOZÓ JOGANYAG MÓDOSÍTÁSA. 1. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény módosítása

I. FEJEZET AZ ÁLLAMHÁZTARTÁST SZABÁLYOZÓ JOGANYAG MÓDOSÍTÁSA. 1. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény módosítása 25470 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 184. szám II. Törvények 2014. évi XCIX. törvény Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról* I. FEJEZET AZ ÁLLAMHÁZTARTÁST SZABÁLYOZÓ JOGANYAG

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 1 Az Országgyűlés az államháztartás egyensúlyának és a közpénzekkel való áttekinthető, hatékony, ellenőrizhető gazdálkodás garanciáinak megteremtése céljából

Részletesebben

292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet. az államháztartás működési rendjéről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA

292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet. az államháztartás működési rendjéről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. -a (2) bekezdésének a)-d), f), i), k), m), q)-r), u)-x), zs)-zsa),

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Pénzügyminisztérium Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Vállalkozási szakterület 2008. 2008. A tematika összeállítói: dr. Nagy Gábor (1. fejezet) Lucz Zoltánné (2. fejezet 1. pont))

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 184. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 184. szám MAGYAR KÖZLÖNY 84. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 04. december 9., hétfő Tartalomjegyzék 04. évi XCIX. törvény Magyarország 05. évi központi költségvetésének megalapozásáról 5470 04. évi C. törvény Magyarország

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők. továbbképzésének tematikája

Könyvviteli szolgáltatást végzők. továbbképzésének tematikája Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Vállalkozási szakterület 2006. 2006. A tematika összeállítói dr. Garai Borbála [2.2.] Kapásiné dr. Buza Mária [1.2.1. és 1.2.2. (7)] dr. Nagy

Részletesebben

Dr. Horváth Katalin KIEGÉSZÍTÉS. Számvitel a gyakorlatban 2004. c. könyvéhez

Dr. Horváth Katalin KIEGÉSZÍTÉS. Számvitel a gyakorlatban 2004. c. könyvéhez Dr. Horváth Katalin KIEGÉSZÍTÉS Számvitel a gyakorlatban 2004. c. könyvéhez Budapest, 2009 A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 2005 2009. évi változásai (kiemelve a 2009. I. 1-étől hatályos változások)

Részletesebben

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet. az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról I. FEJEZET 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. [Az Áht. 1.

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet. az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról I. FEJEZET 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. [Az Áht. 1. 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. (1) bekezdés 1-24., 26. és 27. pontjában és az információs

Részletesebben

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet. az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól. A rendelet hatálya

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet. az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól. A rendelet hatálya 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól A Kormány az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet. az államháztartás működési rendjéről. I. Fejezet A RENDELET HATÁLYA

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet. az államháztartás működési rendjéről. I. Fejezet A RENDELET HATÁLYA 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről A Kormány az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 124. -a (2) bekezdésének

Részletesebben

2011. évi CXCV. törvény. az államháztartásról 1

2011. évi CXCV. törvény. az államháztartásról 1 1. oldal 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 1 Az Országgyűlés az államháztartás egyensúlyának és a közpénzekkel való áttekinthető, hatékony, ellenőrizhető gazdálkodás garanciáinak megteremtése

Részletesebben

1. Aktuális számviteli kérdések

1. Aktuális számviteli kérdések Mérlegképes továbbképzés vállalkozás szakos tematika 1. Aktuális számviteli kérdések 1.1. A számviteli előírások (a számviteli törvény) 2007. évi változásai (1 óra) indoka megjelenése hatálybalépés a)

Részletesebben

A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK

A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK 2012. január 1-től jelentősen módosulnak az adózási szabályok, többek között az általános forgalmi adó általános kulcsa 27 százalékra nő. A személyi jövedelemadó

Részletesebben

Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése. 1. Az államháztartási számvitel megújításának szükségessége

Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése. 1. Az államháztartási számvitel megújításának szükségessége Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése (előadás anyag) Az előadás anyagának alapja a: Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (MK. 6. szám) és annak módosítását

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Értelmező rendelkezések 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről a hivatkozott jogszabályhelyek szövegével egységes szerkezetben [a normál betűs szedés a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.), a bekeretezett

Részletesebben

NYÁRLŐRINC. 2010. évtől

NYÁRLŐRINC. 2010. évtől NYÁRLŐRINC község önkormányzatának SZÁMVITELI POLITIKÁJA a pénzügyi-gazdálkodási szabályzatokkal 2010. évtől Nyárlőrinc Községi Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATALA MINT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV A számvitelről

Részletesebben

2 Személyi jövedelemadót érintő változások

2 Személyi jövedelemadót érintő változások 2 Személyi jövedelemadót érintő változások A személyi jövedelemadó változásai egyes esetekben nem tekinthetők ismeretlennek, mert az előző években már ismert előírások jöttek vissza. Egyes szja-változásokat

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai

Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai Az Országgyűlés ebben az évben két alkalommal fogadott el törvénycsomagot, melyekkel véglegesítették a 2010 évtől érvényes adózási szabályokat. Először 2009.

Részletesebben

NYÁRLŐRINC. 2009. évre

NYÁRLŐRINC. 2009. évre NYÁRLŐRINC község önkormányzatának SZÁMVITELI POLITIKÁJA a pénzügyi-gazdálkodási szabályzatokkal 2009. évre Nyárlőrinc Községi Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATALA MINT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV A számvitelről

Részletesebben

A SEMMELWEIS EGYETEM GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA

A SEMMELWEIS EGYETEM GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA 121/2007. (XI. 29.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA (A 2011. december 15-ei módosításokkal egységes szerkezetben) BUDAPEST 2007 Tartalom Bevezető 3 1. Általános rendelkezések 3

Részletesebben

2012. évi CCVIII. törvény egyes törvényeknek a központi költségvetésrõl szólótörvénymegalapozásávalösszefüggõ, valamint egyéb célú módosításáról*

2012. évi CCVIII. törvény egyes törvényeknek a központi költségvetésrõl szólótörvénymegalapozásávalösszefüggõ, valamint egyéb célú módosításáról* 36494 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 178. szám II. Törvények 2012. évi CCVIII. törvény egyes törvényeknek a központi költségvetésrõl szólótörvénymegalapozásávalösszefüggõ, valamint egyéb célú módosításáról*

Részletesebben

2013 évi adóváltozások a gyakorlat tükrében

2013 évi adóváltozások a gyakorlat tükrében 2013 évi adóváltozások a gyakorlat tükrében Általános forgalmi adó Ideiglenesen másik tagállamba kivitel: Abban az esetben sem keletkezik Közösségen belüli termékmozgatás jogcímén adóztatandó tényállás,

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. április 30. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. április 30. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Hunya Község Önkormányzata 5555 Hunya, Rákóczi út 19. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. április 30. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Községháza Tanácskozó

Részletesebben

GYAKORLATI SZÁMVITELI KÉRDÉSEK

GYAKORLATI SZÁMVITELI KÉRDÉSEK GYAKORLATI SZÁMVITELI KÉRDÉSEK 2014. 1 GYAKORLATI SZÁMVITELI KÉRDÉSEK 1990. évi C. törvény a helyi adókról = Htv. 2006. évi IV.törvény a gazdasági társaságokról = Gt. 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL 2014 ÚJ JOGI SZABÁLYOZÁS!! Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. Rendelet Új Áhsz. 2 ÚJ ÁHSZ Hatályát veszti a) az államháztartás szervezetei beszámolási

Részletesebben

Tartalomjegyzék I. A szabályzat célja... 3 II. Az intézmények jogállása... 5 III. A költségvetés tervezése... 7 IV. Létszám- és bérgazdálkodás... 11 V. Állami vagyonnal való gazdálkodás... 11 VI. Kötelezettségvállalás

Részletesebben

Számlarend. Önállóan működő és gazdálkodó. Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ SZÁMLAREND. Érvényes: 2013.

Számlarend. Önállóan működő és gazdálkodó. Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ SZÁMLAREND. Érvényes: 2013. Önállóan működő és gazdálkodó SZÁMLAREND Érvényes: 2013. január 01-től 1 TARTALOMJEGYZÉK Számlarend ELŐSZÓ... 4 I. SZÁMLAREND célja, tartalma, KÖVETELMÉNYRENDSZERE... 4 1. A Számlarend célja... 4 2. A

Részletesebben

Vállalkozási szakterület

Vállalkozási szakterület Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzése Vállalkozási szakterület 2011. Menedzser Praxis Szakkiadó és Gazdasági Tanácsadó Kft. Budapest Tartalom Aktuális számviteli kérdések... 5 A számviteli

Részletesebben