Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája"

Átírás

1 Nemzetgazdasági Minisztérium Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Államháztartási szakterület 2012.

2 A tematika összeállítói Dömötörfy Józsefné [ fejezetpont] Dr. Laki Gábor [ fejezetpont] Lilliné Fecz Ildikó [1. fejezetpont az fejezetpont kivételével] Lóránt Szabolcs [ fejezetpont] Pankucsi Zoltán [ fejezetpont] Szamkó Józsefné [ fejezetpont] Kiadja a Nemzetgazdasági Minisztérium Budapest, 2012.

3 1. Aktuális számviteli kérdések 8 óra 1.1. A számviteli jogszabályok változásai (4 óra) A számvitelről szóló évi C. törvény módosításai A módosításokat a évi XCVI. törvény, a évi CXXV. törvény és a évi CLVI. törvény tartalmazza Az államháztartás szervezetei által az Szt évi változásaiból nem alkalmazott előírások értelmező rendelkezések = üzleti, vagy cégérték fogalma mérlegsorok pontosításai = üzleti, vagy cégérték házipénztári szabályok pontosítása eredmény kimutatás pontosításai = értékesítés nettó árbevétele = osztalékelőleg-fizetés szabályai egyszerűsödnek egyes számviteli és adózási szabályok összhangjának megteremtése a külföldön, illetve belföldön megfizetett társasági adó típusú adók egységes számviteli kezelése a visszavásárolt saját részvények, saját üzletrészek saját tőkével (és nem az adózás előtti eredménnyel) szembeni elszámolása Beszámolási kötelezettség = naptári évtől eltérő üzleti év alkalmazása = egyszerűsített éves beszámoló körének bővítése = sajátos egyszerűsített éves beszámoló alkalmazásának egyszerűsítése határértékekhez kötött alkalmazása ecs alkalmazható a Taó-ban lévő mérték = a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepei megszűnési szabályainak rögzítése a vállalkozások megszűnésére vonatkozó általános szabályok alkalmazása = beszámoló közzététele a határidő naptári hónapban került meghatározásra

4 elmulasztásához kapcsolódó jogkövetkezmények többlépcsős és fokozatos szankció-rendszer az IFRS minősítés megkövetelése = konszolidált beszámoló, ha nemzetközi standardok szerint készül 2014-től könyvvizsgálati értékhatár növelése = 2012-től 100 mft-ról 200 mft-ra = 2014-től 200 mft-ról 300 mft-ra. Az államháztartás szervezetei által az Szt évi változásaiból alkalmazott előírások értelmező rendelkezések = alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés = hitelesítő, korlátozott, elutasító záradék, záradék megadásának elutasítása alapítás-átszervezés aktivált értéke = eltéréssel eszközök leltározása = eltéréssel bekerülési érték tartalmának pontosítása = közüzemi számlák elszámolása devizás értékelés = ha beszerzés során meglévő valutával, devizával történik a püi rendezés, akkor könyv szerinti árfolyamán kell forintosítani = devizás követelés, kötelezettség forintosításakor alkalmazható az Áfa tv. szerinti árfolyam Szt. 60. (5a) mérlegképes könyvvelőkkel kapcsolatos módosítások bizonylatokkal kapcsolatos változások = kezelése a logikai hozzákapcsolás is elegendő = digitális tárolása = megőrzése A módosítások hatályba lépése 2011-ben már alkalmazható új előírások január 1-től, de a évi beszámolónál alkalmazható január 1 től alkalmazandó előírások

5 A könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének átalakítása A számviteli törvény és a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V.5.) Korm. rendelet módosítása a modul oktatása során figyelemmel kell lenni az évközi jogszabályi változásokra jelen oktatási tematikarész a 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet nyilvánosságra hozott tervezete, illetve annak szakmai egyeztetése alapján készült a tervezet elérhető az alábbi internet hivatkozással: A9gz%C5%91k%20tov%C3%A1bbk%C3%A9pz%C3%A9se_0622.doc a továbbképzéssel kapcsolatban elvárás, hogy amíg nincs elfogadva a hivatkozott kormányrendelet-módosítás, addig a hallgatók számára egyértelműen jelezni kell, hogy a tematika alapját egy tervezet képezi, amelyet a Kormány még nem fogadott el amennyiben a továbbképzés lebonyolításáig elfogadásra került a kormányrendeletmódosítás, akkor az oktatási tematikát értelemszerűen hozzá kell igazítani az elfogadott jogszabályhoz A módosítás indokai 2003-tól van érvényben a jelenlegi rendszer, azóta halmozódnak a tapasztalatok kritikák: nincs átjárás más továbbképzésekhez, rugalmatlan, nem tudja kiszolgálni az egyedi igényeket, nincs távoktatás A módosítás időzítése az új rendszer 2013-tól indul (átmeneti időszak október 1-től) a évi továbbképzési kötelezettséget a április 1-jén hatályos szabályok szerint kell teljesíteni a 2012-ben szerzett kreditpontok csak a évi továbbképzésbe számíthatók be A módosítás tartalma a központi továbbképzési tematika megszüntetése a továbbképzés teljesítése kreditpontok gyűjtésével történik kreditpont-minősítési eljárás bevezetése = továbbképző szervezetek által összeállított továbbképzési programokra (szakmai tartalom, aktualitás, időtartam, tartalom és az időkeret összhangja, elméleti és gyakorlati jelleg alapján)

6 = szakmai kiadványokra (szakmai tartalom, aktualitás, terjedelem, tartalom és terjedelem összhangja, elméleti és gyakorlati jelleg alapján) = szakmai szervezeti tagságra a továbbképzési év egybeesik a naptári évvel (a többlet kreditek nem vihetők át a következő évre) E-learning típusú képzés engedélyezése a minősített továbbképzési programok és kiadványok adatai a minősítést követően folyamatosan, de legkésőbb havonta, minden hónap 15-éig közzétételre kerülnek az egységes kormányzati portálon a 40 fős létszámkorlát eltörlése A kreditpontok gyűjtése összesen legalább 16 kreditpontot kell gyűjteni minden továbbképzési évben a 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet alapján kreditpontra minősített tartalmakból ebből legalább 8 kreditpontot kell számviteli témakörben minősített továbbképzéssel teljesíteni minden szakterületen, amelyen regisztrációval rendelkezik a könyvviteli szolgáltatást végző, a szakterületre minősített speciális továbbképzéseken legalább 4 kreditpontot kell szereznie (nem feltétlenül számviteli témakörben) összesen évente legfeljebb 2 kreditpont szerezhető szakmai kiadványok vásárlásával (ez nem számít bele a 8 számviteli témakörű kreditpontba és a szakterületre specializált továbbképzési programokba) összesen évente legfeljebb 2 kreditpont szerezhető szakmai szervezeti tagsággal (ez nem számít bele a 8 számviteli témakörű kreditpontba és a szakterületre specializált továbbképzési programokba) A kreditpontok megszerzésének igazolása továbbképzés: a képző intézmény jelenti be szakmai kiadvány: a továbbképzésre kötelezett jelenti be, a számla másolatával (a számlán a könyvelő adatainak szerepelnie kell, de nem feltétel, hogy vevő -ként legyen feltüntetve) szakmai szervezeti tagság: a szervezet jelenti be

7 Sajátosság az államháztartási szektorban január 1-jéig az államháztartás szervezeteinél könyvviteli szolgáltatást végzőknek a 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet alapján kell teljesíteniük a továbbképzési kötelezettségüket azzal, hogy legalább 12 kreditpontot az államháztartási szakterületre minősített speciális továbbképzéseken kell megszerezniük (függetlenül attól, hogy milyen szakterületen szerepelnek a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásában), és számukra központi tematika kerülhet előírásra Egyéb változások továbbképző szervezetek ellenőrzésének szigorítása (figyelmeztetés, 2 hónapos jogosultság-felfüggesztés, akkreditáció visszavonása) módosulnak az akkreditációs szabályok továbbképzési kötelezettség alóli mentesítés csak akkor adható, ha a könyvviteli szolgáltatást végző minden tőle elvárható lépést megtett a szakmai továbbképzési kötelezettség teljesítése érdekében és ezt dokumentumokkal is alá tudja támasztani január 1-től csak az vehető fel a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásába, aki előzetesen teljesítette a továbbképzési kötelezettségét. az egyenértékűsítés lehetősége megszűnik = december 31-től mérlegképes könyvelők névsora = a kormányzati portálon található meg Az államháztartási számviteli kormányrendelet módosítása Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet, valamint a kincstári elszámolások beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 240/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása a 369/2011. (XII.31.) Korm. rendelettel. Célja az államháztartás információs igényének megfelelő adatszolgáltatás biztosítása a számviteli szabályok közelítése a számviteli törvény általános előírásaihoz a különböző ellenőrző szervek (ÁSZ, KEHI, könyvvizsgálók) által feltárt szabálytalan számviteli elszámolások, hiányosságok megszüntetése a mérlegvalódiság elvének érvényesítése

8 az államháztartás szervezeteire is vonatkozó különböző jogszabályi előírások változásaihoz igazodó számviteli előírások megjelenítése Az Áhsz. hatály alá tartozók előírásainak változása helyi önkormányzatoknál helyi nemzetiségi önkormányzatoknál országos nemzetiségi önkormányzatoknál jogi személyiséggel rendelkező társulásoknál, többcélú kistérségi társulásoknál Magyar Művészeti Akadémiával kapcsolatban fejlesztési tanácsoknál tb. költségvetési szerveinél A számviteli törvény rendelkezéseinek alkalmazásával kapcsolatos változások alkalmazandó előírások az eltéréssel alkalmazandó előírások a nem alkalmazandó előírások körének módosítása Az Áhsz. szöveg pontosításai Értelmező rendelkezések pontosítása kötelezettségvállalás támogatásértékű bevétel/kiadás továbbadási célú bevétel Számviteli alapelvek alkalmazásának módosítása a következetesség elvénél Beszámolási kötelezettség változása beszámoló leadásánál munkanapról áttérés naptári napra a társadalombiztosítási alrendszernél = a tb költségvetési szerv kategória megszűntetése miatt technikai pontosítás az önkormányzati alrendszerben = a helyi önkormányzatok összevont beszámolójának tartalma = a helyi nemzetiségi önkormányzatok = a jogi személyiségű társulások = fejlesztési tanácsok beszámolási kötelezettségének változása = az önkormányzati önállóan működő költségvetési szervek beszámolás kötelezettségének változása = az önkormányzati sajátos gazdálkodáshoz kapcsolódó táblázatok módosítása

9 átszervezésekhez kapcsolódóan = költségvetési szervek irányító szerv váltása alrendszeren belül, alrendszerek között év végén és év közben megyei önkormányzatok átalakításával kapcsolatos sajátos beszámolási feladatok ben = adósságrendezéshez kapcsolódó feladatok helyi nemzetiségi önkormányzat ideiglenes megszűnésével kapcsolatos teendők 2012-ben országos nemzetiségi önkormányzat ideiglenes megszűnésével kapcsolatos teendők ben Vagyonkimutatás, Vagyonrendelet a nemzeti vagyontörvény miatti változások = új tagolási rend a forgalomképtelen vagyoni körben kizárólagos vagyonelem nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyonelem = vagyonkezelésbe adás szabályai változásának hatása = ingyenes vagyonátadás törvényi előírásainak hatása Az államháztartás szervezetének számviteli politikája az önkormányzati alrendszer elemi költségvetés készítési kötelezettség bővülésének hatása a számviteli politikára értékelési szabályzat = bekerülési érték tartalmának pontosítása = alapítás átszervezés aktivált értéke = követelések értékelése tartósan adott kölcsönök bírságkövetelések gépjárműadó követelés központi költségvetés bevételét képező követelések elengedett követelések kezelése behajthatatlan követelés tartalmának pontosítása = pénzeszközök = devizás tételek értékelésének módosítása az Szt. és Áhsz. pontosításai miatt Szt. 60. (5a) árfolyam figyelembe vétele önköltségszámítási kötelezettség

10 = rendszeresen végzett tevékenység kategória elhagyásának hatása = az új Áht., Ávr. előírásainak hatása = állami felsőoktatási intézmények új feladatai pénzkezelési szabályzat = kincstári körben Áht., Ávr. miatti hatások a 46/2009. PM rendelet hatályon kívül helyezésének hatása = önkormányzati alrendszerben az önálló pénzforgalmi számla nyitási kötelezettség hatása miatt likvidhitelhez kapcsolódó előírások változása miatt a hitelfelvétel, kötvénykibocsátás engedélyezési eljárása miatt megyei önkormányzatok Kincstárnál vezetett számlái miatt A mérlegtételek tartalmának változása immateriális javak, tárgyi eszközök = a nemzeti vagyontörvény szerinti új tagolás szerinti átrendezés = az alapítás-átszervezés aktivált értéke ásványkincs-kutatási tevékenység során felmerült költségek megjeleníthetősége emiatt eltérő szabály a terven felüli értékcsökkenésnél befektetett pénzügyi eszközök = tartós részesedések a nemzeti vagyontörvény szerinti új tagolás szerinti átrendezés átlátható szervezetre vonatkozó megfelelőlég vizsgálata december 31- ig = tartósan adott kölcsönök bekerülési értéke nem tartalmazhatja a szerződés szerint járó kamatot követelések = általában elkülönítetten bemutatási kötelezettség 2012-től az államháztartáson belülről, illetve kívülről származó a tárgyévben keletkezett, illetve a költségvetési évet megelőző év(ek)ben keletkezett követelésállományra 9. számú melléklet 2/c. pontjában

11 elengedett követelésekhez kapcsolódó változások hatása behajthatatlan követelések aktív pénzügyi elszámolásoknál eszközzel kiváltott követelések kimutatása átszervezés esetében követendő teendők = vevőkövetelések bekerülési értéke nem tartalmazhatja a szerződés szerint járó kamatot = adósok kivetett, kiszabott bírság miatti változások a központi költségvetési szervek általában csak analitikus nyilvántartó helyként tarthatják nyilván, kivéve PSZÁF, Médiahatóság emiatt 2012-ben nyitást követő rendező tételek szükségesek adatszolgáltatási kötelezettség a Kincstár felé bírságkövetelések köztartozásnak minősülnek és adók módjára kell behajtani kivétel: bíróság, ügyészség eljárási, rendbírsága az adók módjára behajtandó köztartozások Art a változott, emiatt teendők a központi költségvetés bevételét képező követelések bekerülési értéke a helyi önkormányzatok gépjárműadó-hátralékának és közigazgatási hatósági eljárási illetékhátralékának mérlegértékének pontosítása = rövid lejáratú adott kölcsönök mérlegben szereplő tartalmának változása tartalma bővült a hosszú lejáratú adott kölcsönök következő évi törlesztő részletével Eu-s támogatási rendelet miatti változása = egyéb követelések előfinanszírozás miatti követelések kivezetéséhez kötődő feladatok változása tartalmából kikerült a hosszú lejáratú adott kölcsönök következő évi törlesztő részlete

12 pénzeszközök = általánosságban a betétek mérlegértékének pontosítása értékvesztés, illetve annak visszaírásának elszámolása = pénztár véglegessé vált hiány többlet kezelése = a helyi önkormányzatok pénzforgalmi számláit érintő változások Áht., Ávr. előírásai miatti következmények adószám esetleges változtatása hitelintézetekkel kapcsolatos bejelentési feladatok ehhez kapcsolódó egyéb vagyont érintő év eleji rendező feladatok a polgármesteri hivatalnál a helyi önkormányzatnál a helyi nemzetiségi önkormányzatnál a jogi személyiségű társulásoknál az önkormányzati önállóan működő költségvetési szerveknél megyei önkormányzatok pénzeszközeinek elszámolása = Kincstári körbe tartozók elszámolási számláihoz kapcsolódó változások a feladatfinanszírozás megszűntetésének hatása volt megyei önkormányzati körből átkerült intézmények elszámolási sajátosságai 2012-ben az EU-s támogatásokhoz kapcsolódó változások Norvég Alap/EGT Finanszírozási Mechanizmus, saját tőke = meghatározásának pontosítása a nemzeti vagyontörvény miatt = állami felsőoktatási intézmények 2012-ben kötelesek megszűntetni saját tőke megosztását, nyitás utáni rendező tételként az új nemzeti felsőoktatási törvény miatt tartalékok = A társadalombiztosítás pénzügyi alapjait érintő változások = Kincstári körösök előző évi tartalék számláinak rendezéséhez kapcsolódó változások kötelezettségek

13 = a változások többsége a stabilitási törvény következménye = hosszú lejáratú kötelezettségek új mérlegsor: éven túli szállítói tartozások = rövid lejáratú kötelezettségek rövid lejáratú kapott kölcsön ide került átsorolásra a hosszú lejáratú kapott kölcsönök következő évi törlesztő részlete 160/2009. Korm. rendelet 27/A. -a alapján rövid lejáratú hitelek likvidhitelek o likvid hitel kezelésének változása az önkormányzatoknál egyéb rövid lejáratú kötelezettségek tartalma szűkült o a hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részleteivel o a hosszú lejáratra kapott hitelek, kötvénykibocsátások következő évet terhelő törlesztő részleteivel o a hosszú lejáratú szállítói tartozások következő évi törlesztő részleteivel Az értékelési szabályok változása az értékcsökkenés elszámolására vonatkozó szabályok pontosítása = terven felüli értékcsökkenés új eltérítő szabálya az alapítás-átszervezés aktivált értékénél devizás tételek értékelésének pontosítása = importbeszerzés forintosítása = Szt. 60. (5a) árfolyam figyelembe vétele bekerülési érték pontosítása = közüzemi számlák megítélése = pénzeszközöknél = követeléseknél Könyvvezetési szabályok változása az önkormányzatok pénzforgalmi számlaváltozásaihoz kapcsolódó rendező tételek elszámolása követelésekhez kapcsolódó elszámolási szabályok változása

14 pénzeszközökhöz kapcsolódó elszámolási szabályok változása tartalékokhoz kapcsolódó változások a finanszírozási műveletek elszámolása Eu-s támogatások elszámolásának változása az áfa tv miatt az áfa elszámolása = fordított áfás tétel előlegét érintő változások természetbeni családi pótlék (iskoláztatási támogatás) elszámolása kötelezettségvállalások elszámolása devizás tételek elszámolása a 0. számlaosztály nyilvántartási számláinak változása, bővülése = PPP-hez kapcsolódóan Leltározás Szt. 69. újraszabályozásra került = az államháztartási sajátosságok alkalmazásakor Bizonylati elv, bizonylati fegyelem bizonylatok kezelésével kapcsolatos változásokbizonylatok megőrzési szabályainak változása Mérlegjelentéshez kapcsolódó pontosítások A költségvetési beszámoló egyes részeinek változása könyvviteli mérleg = tagolásának változása pénzforgalmi jelentés = fogalma pontosításra került = a tájékoztató adatok körének módosítása, kibővítése,vállalkozási maradványkimutatás kiegészítő melléklet = számszaki rész módosítása = szöveges rész változása Az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló részeinek változása az egyszerűsített pénzforgalmi jelentés = tartalma módosult Könyvvizsgálat záradékokhoz kapcsolódó számviteli törvényi, illetve Áhsz. módosítások

15 a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló évi LXXV. törvény módosítása az Államháztartási kör könyvvizsgálati feladatainak változása = a helyi önkormányzatoknál = az országos nemzetiségi önkormányzatoknál Megjegyzés: Az egyes témák példákkal illusztrálva Konzultáció

16 1.2. Az átszervezés számviteli teendői (2 óra) A költségvetési szerv átalakítása, megszűntetésének elvi szabályai a költségvetési szerv átalakításának, megszűntetésének jogi szabályozása = Ptk-ban külső felek követeléseinek rendezése = Áht-ban az átalakítás, a megszűnés megindításához kapcsolódó alapítói, irányítói, felügyeleti szervi döntések jogutódlással történő megszűntetése o átalakítással: egyesítéssel (beolvadással, vagy összeolvadással), vagy különválással jogutód nélküli megszűntetéssel o az állami (közfeladat) megszűnése miatti, jogutód nélküli megszűnés, kvázi beolvadás az alapító (felügyeletet ellátó) szervezetbe o megszűntetés és gazdasági társassággá történő átalakítás az átalakításhoz kapcsolódó dokumentumok jogutódlással történő megszűntetés esetében a megszüntető jogszabály, megszüntető határozat, vagy megszüntető okirat tartalma törzskönyvi nyilvántartáshoz kapcsolódó feladatok az átszervezés napja = a költségvetési szerv megszűntetésének végrehajtási szabályai az Ávr-ben foglaltak szerint a megszüntető okirat minimális tartalma = sajátos szabályok az önkormányzati alrendszerrel kapcsolatban az önkormányzati törvény szerint a társulási törvény szerint a többcélú kistérségi társulásokról szóló törvény szerint = a nemzeti vagyontörvény, illetve az állami vagyontörvényhez kapcsolódó feladatok

17 = több irányító szerv által alapított költségvetési szerv átalakítása, megszűntetése, és az ehhez kapcsolódó vagyoni kérdések = az átalakuló, megszüntetett költségvetési szerv átadás során keletkező gyakorlati feladatai és bejelentési kötelezettségei átadási feladatok átadás-átvételi jegyzőkönyv tartalmi és formai elemei bejelentési kötelezettségek adóhatóság felé Kincstár és hitelintézetek felé o Kincstári kártyák, bankkártyák, pénzforgalmi betétkönyvek megszűntetése o a pénzforgalmi számla, előirányzatfelhasználási-keretszámla megszűntetése ellátottak felé szolgáltatók felé külső partnerek felé A költségvetési szerv átalakításával, megszüntetésével kapcsolatos számviteli feladatok Az Szt-ben és az Áhsz-ban foglaltak alapján. az átalakításhoz, megszűntetéshez kapcsolódó könyvek teljessé tételi, zárlati feladatok = leltározási feladatok előkészítése, végrehajtása, kiértékelése megszűntetésnél mindig kötelező a fizikai leltározás = értékelési, egyeztetési feladatok = a pénzeszközök átadásával kapcsolatos feladatok ha a pénzeszköz átadást az irányító, felügyeleti szerv az átalakítás, a megszűnés napja előtt rendeli el ha a pénzeszköz átadásra az átalakítás, megszűnés napján, illetve csak azt követően kerül sor az átalakított, illetve megszűntetett szerv feladatai a jogutód feladatai = az aktív és passzív pénzügyi elszámolások kivezetése = egyéb tartalékkörbe tartozó eszközök és források kivezetése = egyéb vagyontárgyak kivezetése = főkönyvi kivonat készítése

18 = zárlat, zárás előirányzatok zárása kötelezettségvállalások zárása, átadása forgalmi adatok zárása mérlegszámlák zárása a megszűntetett költségvetési szerv beszámoló készítési, vagyon átadási feladatai = a megszüntetés napjával beszámoló készítési kötelezettség határideje 60 napon belül a beszámoló tartalmi és formai elemei nincs beszámoló készítési kötelezettség alól mentesítés, ha kormányváltás miatt következik be a megszűntetés vagyonátadási jelentéskészítési kötelezettség tartalmi elemei formai elemei a költségvetési szerv átalakításával, megszüntetésével kapcsolatos gyakorlati példák (átadó és átvevő költségvetési szervek esetében) = a jogutóddal történő megszűntetés ha az átalakításra államháztartási alrendszer váltása miatt kerül sor évközben, illetve év végén = az állami, közfeladat megszüntetése miatti jogutód nélküli megszüntetés = gazdasági társaságba történő kivezetés = eljárás irányító szerv változtatása esetében alrendszeren belül Megjegyzés: Az egyes témák példákkal illusztrálva. Konzultáció

19 1.3. Tartalékok elszámolása (2 óra) A tartalékok általános jellemzői a saját források fogalma a tartalékok fogalma a tartalékok csoportosítása, jellemzői a tartalékok értékelése A tartalékok fajtái és számvitele a tartalékok fajtái = a tartalékok mérlegbeni megjelenítése költségvetési tartalékok kincstári körbe tartozóknál: előirányzatmaradvány kincstári körön kívül: pénzmaradvány vállalkozási tartalék tartalékok képzése tartalékok főkönyvi elszámolása = az adott mérlegtétel legfontosabb változásai évközi változások növekedések/az állományba vétel o pénzforgalomhoz kötődő változások o pénzforgalom nélküli változások csökkenések, tartalékok felhasználása o pénzforgalomhoz kötődő változások o pénzforgalom nélküli változások évközi elszámolás sajátosságai az év végi devizás árfolyamnyereség miatt keletkező maradvány felhasználása év végi rendező tételek kincstári körbe tartozóknál kincstári körön kívül év eleji rendező tételek kincstári körbe tartozóknál kincstári körön kívül az analitikus nyilvántartás formája, tartalma, egyeztetése a főkönyvi nyilvántartással

20 a tartalékok mérlegfordulónapi értékelése, bizonylatai = az értékelés során alkalmazott számviteli alapelvek = a tartalékok leltározása egyeztetéssel az előirányzat-maradvány, a pénzmaradvány jóváhagyása = központi költségvetési körben = önkormányzatoknál az előirányzat-maradvány meghatározásának sajátosságai = a tb alapoknál = az elkülönített állami pénzalapoknál = a felsőoktatásban = a kutatóintézeteknél a vállalkozási maradvány jóváhagyása Tartalékok a negyedéves mérlegjelentésben Tartalékok az éves költségvetési beszámolóban a könyvviteli mérlegben az előirányzat-maradvány kimutatás, a pénzmaradvány-kimutatás, illetve a vállalkozási maradványkimutatás összeállítása kapcsolata a pénzforgalmi jelentéssel a kiegészítő mellékletben = a számszaki táblákban = a szöveges részben Tartalékok a számviteli politikában, az értékelési szabályzatban, a számlarendben kötelezően szabályozandó témakörök ajánlott szabályozandó témák Megjegyzés: Az egyes témák példákkal illusztrálva. Konzultáció

21 2. Számvitelt érintő egyéb jogszabályi környezet változásai 8 óra 2.1. Az államháztartáshoz kapcsolódó jogi szabályozás változása (6 óra) Az államháztartási gazdálkodással kapcsolatos változások Magyarország évi költségvetéséről szóló évi. CLXXXVIII. törvény, a évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2011 CLXVI. évi törvény, az államháztartásról szóló törvény évi CXCV. Törvény (új Áht.), illetve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló Korm. rendelet 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) előírásai alapján Alapvetések az új Áht. kerettörvény cél = átlátható államháztartás létrehozása új törvényi szerkezet az Ávr. az Áht. szerkezetéhez igazodik, = egységes szerkezeté alakítható az új Áht.-ban és Ávr.-ben megjelenő fogalmi kategóriák alapvetően új folyamat jellegű szabályozásra való áttérés pénzforgalmi szemlélet erősítése új miniszteri rendeletek = törzskönyvi nyilvántartásról = szakfeladat-rendről = tervezésről 46/2009. PM rendelet hatályát vesztette = következményei = kincstári szabályzatokon keresztüli szabályozás

22 Költségvetési kiadási és bevételi előirányzatok, finanszírozási kiadások és bevételek naptári év tagolás változása = kiemelt előirányzatok = egyes bevételek felhasználásának korlátozása hiány, többlet kezelése = központban = önkormányzati alrendszerben Költségvetési szervek jogállásával kapcsolatos változások tevékenysége alapítás, átalakítás, megszűntetés előírásainak változása = irányító szerv kötelezettsége megszüntetés esetén = kötelezettségvállalási véghatáridő költségvetési szerv irányítása, felügyelete költségvetési szerv szervezete, működése = költségvetési szerv vezetőjének felelőssége = gazdasági önállósága = gazdasági szervezettel kapcsolatos szabályozások = belső szabályzatok Központi alrendszert érintő változások központi alrendszer szervezeti alapon került meghatározásra = a társadalombiztosítási költségvetési szerv típus megszűntetésre került a tervezéshez kapcsolódó változások = határidők változása = középtávú tervezés erősítése = tervezési folyamat változásai tervezési alapfogalmak változása = tervezés módszereinek változása = sajátos tervezési szabályok állami vagyon alapok kezelő szervre vonatkozó korlátok, előírások fejezetet irányító szerv sajátosságai = a költségvetési törvény új szerkezete

23 költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetési törvényben való megjelenése rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalék, céltartalék előirányzat-módosítás, előirányzat átcsoportosítás átalakítása = bevételi előirányzatok növelésének keretei bevételek elmaradásával kapcsolatos teendők = többletbevétel szabályozásának szétválasztása kormány irányítása alá tartozó fejezeteknél nem kormány irányítása alá tartozó fejezeteknél = előirányzatok átcsoportosítása központi költségvetésben átcsoportosítás főszabály: a Kormány jogosult fejezeti hatáskör változása költségvetési szerveknél o saját hatáskörben o előirányzat-csoportok közötti átcsoportosításnál megszűnt az irányító szervi, NGM egyetértés mikor kell fizetési számlák között pénzügyileg teljesíteni az átcsoportosítás helyett = fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos sajátosságok korlátozások feladatfinanszírozás megszűnt saját költségvetési szervnek előirányzat átadás korlátozása létszám és személyi juttatás = létszám-előirányzat neve: engedélyezett létszám = a személyi juttatások tervezésére, felhasználására vonatkozó szabályok jórészt kikerültek az Ávr-ből költségvetési szerv előirányzatok felhasználásával kapcsolatos változások = korlátozása = előirányzat-felhasználási terv dekádonként = költségvetési szerv által kiszabott és beszedett bírság főszabály: a központi költségvetés bevétele kivételek

24 kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos változások = új fogalma = kötelezettségvállalásra jogosult személyekre vonatkozó változások = ún. más fizetési kötelezettségek keletkezése, figyelembe vétele = idegen pénznél vállalt kötelezettség nyilvántartása = tárgyévi előirányzat vállal kötelezettség főszabály: december 31-ei kifizetéssel kivétel: ha a pénzügyi teljesítés június 30-ig megtörténik következő évi előirányzat terhére vállalt kötelezettség ha a pénzügyi teljesítés következő évre vonatkozik = több éves határozott idejű kötelezettség, vagy határozatlan időtartam kezelése korlátok NGM engedély az összegek megosztása az évek között = ellenjegyzés helyett új kategória: pénzügyi ellenjegyzés képesítési követelmények teljesítés igazolás, érvényesítés, utalványozás feladatainak változása = szakmai teljesítés igazolás új neve: teljesítés igazolása = utalványozás ellenjegyzése megszűnt zárszámadás maradvánnyal kapcsolatos változások = előirányzat-maradvány szabadmaradványok eljárási rendje a kötelezettségvállalással terhelt maradványhoz kapcsolódó módosítások maradvány elvonás szabályainak változása = vállalkozási maradvány új kezelése központi kezelésű előirányzatok, elkülönített állami pénzalapok, valamint a tb alapokkal kapcsolatos sajátosságok változása = előirányzataikat módosítani kell, ha a bevételre vonatkozó jogszabályi előírások év közben változnak = előirányzataik módosíthatók, ha a bevételi előirányzatok túlteljesítése, vagy a jóváhagyott maradvány erre fedezetet biztosít

25 Az önkormányzati alrendszerre vonatkozó új szabályozás sajátosságai 2012-től a térségi fejlesztési tanács is az alrendszerbe tartozik az önkormányzat és intézményei bevételei és kiadásai elkülönülnek = mind a költségvetésben, mind a gazdálkodásban = az önkormányzati hivatal szerepköre átalakul = év eleji rendezési feladatatok a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal, társulásokkal kapcsolatos szabályozás változásának hatása önkormányzat bevételei és kiadásai kategóriának sajátosságai tervezéshez kapcsolódó változások = a koncepció összeállítás főbb szabályai = költségvetési rendelet körjegyzőség sajátosságai a rendelettervezet benyújtásának technikája a közvetett támogatások bemutatása átmeneti gazdálkodás szabályai = költségvetési határozat előirányzatokkal kapcsolatos sajátosságok módosítása = a képviselő testület feladata kivételek rendeletben 30 napos tájékoztatási kötelezettség = költségvetési rendelet módosítása = önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörű módosítása maradvány igénybevétele személyi juttatásnövelési esetek tartós személyi juttatási megtakarítás felhasználása = nemzetiségi önkormányzat, többcélú kistérségi társulás, fejlesztési tanács eljárási rendje = többletbevétellel kapcsolatos sajátosságok értékhatárhoz kötött előzetes engedély, tájékoztatási kötelezettség kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos változások = jogosultak körében változások polgármester, jegyző kötelezettségvállalása nemzetiségi önkormányzatnál csak képviselőnek adható felhatalmazás

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Nemzetgazdasági Minisztérium Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Államháztartási szakterület Nem költségvetési szervnél foglalkoztatott mérlegképes könyvelők számára 2013. 1 A

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Nemzetgazdasági Minisztérium Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Államháztartási szakterület 2017. A tematika összeállítói Hajdics Antónia Amália (1. Fejezet) dr. Kokas Barbara,

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája. Államháztartási szakterület

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája. Államháztartási szakterület Nemzetgazdasági Minisztérium Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája terület 2012. A tematika összeállítói Dömötörfy Józsefné [2.1.2-2.1.4. fejezetpont] Dr. Laki Gábor [2.2.1.-2.2.3.

Részletesebben

249/2000. (XII.24.) KORM. RENDELETET MÓDOSÍTÓ 369/2011. (XII.31.) KORM. RENDELET

249/2000. (XII.24.) KORM. RENDELETET MÓDOSÍTÓ 369/2011. (XII.31.) KORM. RENDELET 249/2000. (XII.24.) KORM. RENDELETET MÓDOSÍTÓ 369/2011. (XII.31.) KORM. RENDELET 2012. február 15. Pécs ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK Megnevezések pontosítása nemzetiségek miatt 1, 7 nemzeti vagyon 24 (1) Elemi

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. Aktuális számviteli kérdések

Tartalomjegyzék 1. Aktuális számviteli kérdések Tartalomjegyzék 1. Aktuális számviteli kérdések 1.1 Az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet 2016. évtől hatályos változásai 1.1.1. Beszámolási kötelezettség változása 1.1.2. Eredménykimutatás

Részletesebben

Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01

Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01 Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01 2153-06 Számviteli, elemzési, ellenőrzési ismeretek alkalmazása az államháztartásban Az államháztartás szervezetei beszámolási és

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

4. 249/2000 (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól

4. 249/2000 (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól A Szervezetfejlesztési célok megvalósítása, controlling rendszer bevezetése Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatánál projekt tárgyára vonatkozó jogszabályok az alábbiak: 1. 1990. évi LXV. törvény a helyi

Részletesebben

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 300081 1051 17 05/00 038764 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1145 Budapest Columbus utca

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Nemzetgazdasági Minisztérium Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Államháztartási szakterület 2015. A tematika összeállítói Hajdics Antónia Amália (1. Fejezet) Dr. Vedres Attila

Részletesebben

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Módosítva a 6/2016.(X.29.) önkormányzati rendelettel. (Egységes

Részletesebben

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Ecser Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Módosítva a 7/2015. (IX.30.) és az 1/2016. (II.21.) önkormányzati

Részletesebben

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2013 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Nemti Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2013 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Nemti Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2013 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Nemti Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2014. (IV. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2014. (IV. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2014. (IV. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

SZÁMVITELI. 2012.01.27. Lilliné Fecz Ildikó 1

SZÁMVITELI. 2012.01.27. Lilliné Fecz Ildikó 1 ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITELI VÁLTOZÁSOK 2012 2012.01.27. Lilliné Fecz Ildikó 1 Számviteli törvény módosításasa Nincs alapvető változás egyes gazdasági tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi XCVI.

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól (Ötv.)

JOGSZABÁLYOK évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól (Ötv.) JOGSZABÁLYOK 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (új Áht.) 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól (Ötv.) 2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól 2011. évi CXCIV.

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2006. (II. 27.) rendelete az önkormányzat költségvetésének megállapításakor, illetőleg a zárszámadáskor a képviselő-testület részére tájékoztatásul

Részletesebben

Indokolás. Előirányzat felhasználása Forrás megnevezése (ezer Ftban) A pénzeszközök forrása. Felhasználás megnevezése Összeg

Indokolás. Előirányzat felhasználása Forrás megnevezése (ezer Ftban) A pénzeszközök forrása. Felhasználás megnevezése Összeg E L Ő T E R J E S Z T É S Felsőszölnök Község Önkormányzata 2016. február 11-én tartandó képviselő-testületi ülésére. Tárgy: Javaslat Felsőszölnök Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésnek módosítására.

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Módosítva a 7/2015. (IX.30.) és az 1/2016. (II.18.) önkormányzati

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324809 1091 03 01/00 033495 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1015 Budapest

Részletesebben

Táp Községi ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Táp Községi ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK Táp Községi ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II.18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. január 29.-i ülésére

Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. január 29.-i ülésére AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. január 29.-i ülésére Tárgy: Javaslat a Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás 2014. évi

Részletesebben

Jelentés Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat pénzügyi helyzetéről

Jelentés Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat pénzügyi helyzetéről Pusztaszabolcs Nagyközség Jegyzője Polgármesteri Hivatal 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002, 25/273-036, 25/271-833 Honlap: www.pusztaszabolcs.hu Jelentés Pusztaszabolcs Nagyközségi

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

A TÁRSULÁS ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI. A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE Ezer Ft-ban BEVÉTELBŐL

A TÁRSULÁS ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI. A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE Ezer Ft-ban BEVÉTELBŐL Cím / szám 1.számú melléklete A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE Cím megnevezése BEVÉTEL Ezer Ft-ban BEVÉTELBŐL KIADÁSBÓL KIADÁS Működési Felhalmozási Működési Felhalmozási 1 Kistérségi

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás 1.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Orfalu Községi Önkormányzat 2016. február 12-én tartandó képviselő-testületi ülésére. Tárgy: Javaslat Orfalu Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésnek módosítására. Tisztelt

Részletesebben

DTM Hungary Tax Intelligence

DTM Hungary Tax Intelligence VÁLTOZÁSOK A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓBAN 2012. Kedves Ügyfelünk! Az Országgyűlés 2011. november 21-én elfogadta az egyes adótörvények és azzal összefüggő, egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot.

Részletesebben

2015 PMINFO - III. negyedév

2015 PMINFO - III. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 733315 1254 17 0403 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7132 Bogyiszló

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete

Tarnaméra Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete Tarnaméra Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012.(III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról Tarnaméra

Részletesebben

Önkormányzati költségvetési jelentés

Önkormányzati költségvetési jelentés Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala szerv, előirányzat megnevezése Önkormányzati költségvetési jelentés 1 2 5 4 0 2 3 0 0 0 3 3 0 0 0 2 2 0 0 6 szektor megye településtípus PIR-törzsszám év oldal Államháztartási

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Pénzügyi előirányzatok mérlege Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított

Részletesebben

. számú előterjesztés. a társulás 2014. évi költségvetésének elfogadása

. számú előterjesztés. a társulás 2014. évi költségvetésének elfogadása . számú előterjesztés A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges, az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható!! a Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi, Szociális és

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Nemzetgazdasági Minisztérium Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája (nem költségvetési szervnél dolgozó mérlegképes könyvelők részére) Államháztartási szakterület 2014. (4X45 perc)

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Lócs Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1171 1171 működési célú

Részletesebben

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY ÁLLAMHÁZTARTÁSI VONATKOZÁSAI. Kézdi Árpád

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY ÁLLAMHÁZTARTÁSI VONATKOZÁSAI. Kézdi Árpád A SZÁMVITELI TÖRVÉNY ÁLLAMHÁZTARTÁSI VONATKOZÁSAI Kézdi Árpád Államháztartási Szabályozási Főosztály Államháztartási Számviteli Osztály Nemzetgazdasági Minisztérium Számviteli törvény 5. Az államháztartás

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/016. (II.4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 016. évi költségvetéséről Módosítva a 9/016.(XI.3.) önkormányzati rendelettel. (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére

Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991.

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Tömörd Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1055 1055 működési

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról

2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról Előterjesztés 2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról Előterjesztés 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti

Részletesebben

2012 PMINFO - I. negyedév

2012 PMINFO - I. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 365028 1251 07 0200 889900 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2400 Dunaújváros Bartók Béla

Részletesebben

Készült: 2014.09.10 09:09. Számjel. Fejezet MERLEG_R. 2014 Rendező mérleg ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)...

Készült: 2014.09.10 09:09. Számjel. Fejezet MERLEG_R. 2014 Rendező mérleg ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 597584 1051 01 02/00 246356 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1067 Budapest

Részletesebben

1. A rendelet hatálya az Önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire terjed ki. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetése

1. A rendelet hatálya az Önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire terjed ki. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetése Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelete (a háromnegyed éves módosításokkal egységes szerkezetben)

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 329343 1051 20 10/02 059899 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1088 Budapest

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire. Rendelet szövege Sárkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2012 (XI. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének harmadik negyedévi módosításáról Sárkeresztúr

Részletesebben

T 1, 2, 3, 4, 5 számlaosztályok előirányzat számlái. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása

T 1, 2, 3, 4, 5 számlaosztályok előirányzat számlái. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása Az év végi zárlati tételek könyvelési rendje 1. Előirányzat számlák zárása a) kiadási előirányzatok közgazdasági osztályozás szerint T 1, 2, 3, 4, 5 számlaosztályok előirányzat számlái K 496 Előirányzatok

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V. 12) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

REGISZTRÁLT MÉRLEGKÉPES KÖNYVELÕK TOVÁBBKÉPZÉSE 2011

REGISZTRÁLT MÉRLEGKÉPES KÖNYVELÕK TOVÁBBKÉPZÉSE 2011 REGISZTRÁLT MÉRLEGKÉPES KÖNYVELÕK TOVÁBBKÉPZÉSE 2011 Budapest, 2011 Szerzõ: Dr. Nagy Gábor Lektorok: Pölöskei Pálné Botka Erika ISBN 978 963 638 394 7 Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben a 20/2015.(VIII.17.) önkormányzati

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke BÁTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /... (...) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés f) pontjában

Részletesebben

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (a 9/2015. (VIII. 13.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben)

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 15. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.2.)

Részletesebben

SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE

SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól Szuha Község Önkormányzata

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet

Részletesebben

Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 2 Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2012.(II.24.) rendelete a községi önkormányzat 2012.évi költségvetéséről

Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2012.(II.24.) rendelete a községi önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2012.(II.24.) rendelete a községi önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Dr. Cseke László kamarai tag könyvvizsgáló, engedély szám: 001430. 7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36. tel/fax:82-427-456, 06-30-288-54-23, e-mail:kondit@t-online.hu FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324809 1091 03 02/01 264967 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012......

Részletesebben

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

1. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke

1. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének /2016. (II.16.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

á á Ö á é ő ü é ö á á é ö é é é ő í í é é ő ü á ö é é á á á ö é í á ö á ő ó ó é ö é é é á á á ó ó ó é ö é é é á á á á á ó ó ó ö é é á í ó ő ő á é á ö í á é ö é é é őó ó é ö é é é ő ő é ö é őí á á ö é é

Részletesebben

Legénd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (II.27.) önk. rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Legénd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (II.27.) önk. rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Legénd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (II.27.) önk. rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Legénd Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

A költségvetés bevételei és kiadásai

A költségvetés bevételei és kiadásai Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013. (III. 11.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról Felcsút

Részletesebben

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015.

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. SZAMKÓ SZÁMVITELI BT 2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. Jogszabályi alap: 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.) 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet (Áhsz. módosítása) 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet

Részletesebben

9. Év végén leltározás alapján kell a követelések állományát megállapítani, majd értékelni.

9. Év végén leltározás alapján kell a követelések állományát megállapítani, majd értékelni. 5. Amennyiben a szerv nem rendelkezik olyan nyilvántartási rendszerrel, melynek használatával egyegy gazdasági esemény hatása egyszerre jelenhet meg mind a főkönyvi, mind az analitikus nyilvántartásban,

Részletesebben

Tömörd Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2013 (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Tömörd Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2013 (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2013 (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület)

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014.NII1.28.1 számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő

Részletesebben

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 8/2014.(VI.18.) önkormányzati rendelethez Sokorópátka Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Táblatípus : 20 2007.2 éves beszámoló Készült : 2008.05.28

Táblatípus : 20 2007.2 éves beszámoló Készült : 2008.05.28 Intézmény neve: Magyar Bányászati Hivatal Év: 27 Típus: Beszámolók Táblatípus : 2 27.2 éves beszámoló Készült : 28.5.28 Fejezet: 15 Szektor: 151 Törzsz: 381 Cím,alcím: 11 Magyar Bányászati és Földtani

Részletesebben

Rábacsanak Község Önkormányzata képviselő-testületének 3 /2013.(III.8.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Rábacsanak Község Önkormányzata képviselő-testületének 3 /2013.(III.8.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Rábacsanak Község Önkormányzata képviselő-testületének 3 /2013.(III.8.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Rábacsanak Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS /Tervezet/

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS /Tervezet/ Ikt.sz:. /2017. 1. sz. Melléklet Polgár Város Önkormányzata és a Polgári Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS /Tervezet/ 2 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött egyrészről

Részletesebben

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti

Részletesebben

B E V É T E L E K Ezer forintban

B E V É T E L E K Ezer forintban 1.1. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Lovászpatona Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer

Részletesebben

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Köröstarcsa Község Önkormányzata 2013. évi összevont könyvviteli mérlege (adatok ezer Ft-ban) ESZKÖZÖK 01 1. Alapítás-átszervezés aktivált e (111-ből,112-ből) 02 2. Kísérleti fejlesztés aktivált e (111-ből,112-ből)

Részletesebben

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

A Társulás évi összesített bevételeinek előirányzatai megtalálhatók az 1. számú melléklet 1. számú táblázatában.

A Társulás évi összesített bevételeinek előirányzatai megtalálhatók az 1. számú melléklet 1. számú táblázatában. KAPUVÁR-BELEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR-BELEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA A 2014. évi költségvetés összeállításánál

Részletesebben

Tisztelet Képviselő-testület!

Tisztelet Képviselő-testület! Tisztelet Képviselő-testület! Putnok Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendelet-tervezetének felülvizsgálatát elvégeztem. A költségvetés előterjesztése a polgármester, a költségvetési rendelet-tervezet

Részletesebben

DOROGHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete

DOROGHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete DOROGHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól Dorogháza Község Önkormányzata

Részletesebben

2015 PMINFO - II. negyedév

2015 PMINFO - II. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 417930 1254 17 0415 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7136 Fácánkert

Részletesebben