ELŐTERJESZTÉS PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJÁRÓL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJÁRÓL"

Átírás

1 ELŐTERJESZTÉS PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJÁRÓL A koncepciót az önkormányzat valamennyi bizottsága megtárgyalja

2 Az államháztartásról szóló évi CCV. törvény 24. (1) bekezdése alapján a jegyző által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester október 31-ig nyújtja be a képviselő-testületnek. A koncepció az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (II. 31.) kormányrendelet 26. (1) bekezdésére tekintettel a tervezett bevételek, kötelezettségvállalások és más fizetési kötelezettségek, illetve a központi költségvetésről szóló törvényjavaslat figyelembevételével került összeállításra. A koncepció végén megfogalmazott határozati javaslatokat terjesztjük a képviselő-testület elé a évi költségvetés összeállításához szükséges intézkedésekről. A koncepció elkészítéséhez Magyarország évi központi költségvetéséről szóló T/ számú törvényjavaslat áll rendelkezésre. E törvényjavaslat egyes előirányzatait megalapozó törvények (adótörvények, szakmai, ágazati szabályozások) véleményezése még folyamatban van. A költségvetési törvény tervezetének általános indoklása az alábbiakat tartalmazza. 1. A kormányzat évi gazdaságpolitikájáról A kormányváltás óta a gazdaságpolitika célja továbbra is az államadósság csökkentése, a költségvetési hiány 3% alatt tartása, a foglalkoztatás bővítése, a versenyképesség javítása és a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés biztosítása. Ennek érdekében a Kormány az elmúlt 3 és fél évben jelentős strukturális átalakításokat hajtott végre, többek között a munkaerőpiac, a nyugdíjrendszer, az adórendszer, az oktatás és a közigazgatás területén. A Kormány költségvetési hiányt visszaszorító erőfeszítéseinek eredményeképp az államháztartás GDP-arányos egyenlege európai összehasonlításban is kedvezően alakult az elmúlt években. Az elért eredmények jelentőségét bizonyítja, hogy Magyarország 2013 júniusában kikerült a 2004 óta fennálló túlzott deficit eljárás alól. A Munkahelyvédelmi Akcióterv, a közfoglalkoztatási programok kiterjesztésének eredményeképpen pozitív tendencia figyelhető meg a munkaerőpiacon is: a foglalkoztatottak és az aktívak száma jelentősen meghaladja a válság előtti szintet. Ezzel párhuzamosan a munkanélküliségi ráta is folyamatosan csökken. A kiegyensúlyozott növekedést a fogyasztói árak mérsékelt emelkedése, az inflációs ráta alacsony volta is támogatja az elkövetkező időszakban. 2. Az államháztartás céljai és keretei Az Alaptörvénnyel és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló sarkalatos törvénnyel összhangban a költségvetési politikának kiemelt prioritása az előző időszakból örökölt államháztartási hiány és ezzel együtt a magas államadósság csökkentése. A Kormány elsődleges törekvése, hogy mindezek biztosításával Magyarország gazdasági fejlettsége, illetve foglakoztatási rátája folyamatosan növekedjen. Az elmúlt években a kormányzat sikeres pénzügyi és költségvetési stabilizációt hajtott végre olyan nemzetközi és európai gazdasági és pénzügyi körülmények közepette, amelyeket az - 2 -

3 euró övezeti adósságválság kiéleződése és fokozatos, lassan elnyúló lecsillapodása jellemzett. Magyarország azon kevés európai ország közé tartozik, mely csökkenteni tudja államadósságát. A Kormány továbbra is elkötelezett a GDP-arányosan 3% alatti költségvetési hiány, valamint az államadósság tartósan csökkenő pályájának biztosítása mellett a gazdasági növekedés ezen keretek közti feltételeinek elérésében. A törvényjavaslat a következő főbb szempontokra épül: - a Népesedéspolitikai program kapcsán egyrészt a családtámogatások rugalmasabbá tételével összefüggésben többletforrásokat tartalmaz a költségvetés, másrészt a családi adókedvezmény igénybevételének kiterjesztésével számottevő járulékbevétel-csökkenéssel is számol a tervezet. Tartalmazza továbbá a diákhiteltartozások részleges elengedésének pénzügyi hatásait is; - a nyugdíjak és nyugdíjszerű ellátások továbbra is megőrzik reálértéküket, a várható infláció mértékével emelkednek, a nyugdíjkiadások emellett figyelembe veszik a létszámváltozásból fakadó többleteket is; - a közoktatásban a köznevelési törvényben elfogadott szempontok alapján és módon illetményalap-növelésre kerül sor 2014-ben; - a közfoglalkoztatás terén a Start-munkaprogram lehetőségei bővülnek, az előző évhez képest többletforrás kerül biztosításra a költségvetésben a foglalkoztatás növelése érdekében, mindezek mellett új programok is indulnak; - a Munkahelyvédelmi Akcióterv keretében bevezetett foglalkoztatást segítő kedvezmények továbbra is biztosítottak maradnak; - az egészségügy területén a gyógyító-megelőző ellátásnál több mint 50 milliárd forintos többletforrás áll rendelkezésre a évhez képest; - az uniós források maximális felhasználását segítik egyrészt a programidőszakban rendelkezésre álló új pénzeszközök, valamint az előző programidőszak által biztosított források, részben az önerő biztosításán keresztül; - a kamatkiadások csökkennek az előző évhez képest, amely elsősorban a piaci hozamcsökkenés következménye; - a lakásépítési támogatások növekednek az Otthonteremtési program bővülésével és az árfolyamgát iránti érdeklődés növekedésével egyidejűleg; - végezetül a költségvetés a hiány tartását biztosító garanciális elemként 100,0 milliárd forintos extra tartalékot (Országvédelmi Alapot) tartalmaz. A foglalkoztatás élénkítése, közfoglalkoztatás A Kormány a közfoglalkoztatás rendszerének kiterjesztésével megteremtette a lehetőséget az elsődleges munkaerőpiacról kiszorultak számára. A évnek az elmúlt évekhez hasonlóan kiemelt pontja a Start-munkaprogram folytatása. A évi célkitűzés, hogy e program keretében mintegy ezer ember elhelyezkedjen a munka világában. A kistérségi Startmunka mintaprogramok megvalósításánál az előző két év után már szükségessé válik a szociális szövetkezetté alakulás útjára lépő települések önálló gazdálkodása kialakításának elősegítése. A Kormány szándéka, hogy a foglalkoztatási szempontból kritikus téli időszakban is biztosíthatóvá váljon az álláskeresők munkához, jövedelemhez juttatása. Így téli - 3 -

4 közfoglalkoztatási program kerül kialakításra november 1. és április 30. között, valamint év végén Népesedéspolitikai program elemei A tervezett intézkedések célja, hogy Magyarországon egy olyan támogatási rendszer alakuljon ki, amely igazodik a különféle családi típusok és élethelyzetek által jelentett eltérő életpályákhoz, ezzel is szolgálva a tervezett gyermekek megszületését. A családtámogatási ellátások átalakítása abba az irányba hat, hogy az állami támogatások, szolgáltatások rugalmasabban támogassák a gyermekvállalást tervező családokat től új elemként jelennek meg továbbá a diákhitel-tartozások részleges elengedésével kapcsolatos kiadások. Devizahitelesek megsegítése A Kormány 2010-ben történt hivatalba lépése óta kiemelten kezeli a devizahitelesek ügyét. Az előző kormányok alatt a lakosság súlyosan eladósodott, a devizahitelezésből származó terhek sok százezer ember mindennapi életét lehetetlenítette el, a terhek egyre súlyosabb problémákat okoznak. A Kormány ezért arra törekszik, hogy kivezesse a lakosságot az adósságcsapdából. A cél érdekében meghozott számos intézkedés eredményeképpen jelentősen mérséklődött a hitelállomány. A Kormány számára a prioritást az e hitelekből eredő, a lakosságra nehezedő terhek jelentős és tartós csökkentése jelenti. A költségvetés tartalmazza az eddigi devizahiteleseket segítő programok költségvetési fedezetét. Köznevelés, pedagógus-életpályamodell Az Országgyűlés még 2013-ban vállalt garanciát a nemzeti köznevelésről szóló évi CC. törvény módosításával a pedagógusok új illetmény-előmeneteli rendszerének a pedagógus-életpálya teljes körű, ütemezett bevezetésére. Ennek értelmében első lépésként 2013 szeptemberében a várható teljes keresetnövekedés kiadásainak 60%-át, majd 2017 szeptemberéig bezárólag, a tanév indításakor, évente további 10-10%-át biztosítja a költségvetés a pedagógustársadalom anyagi megbecsülésének érdekében. Kultúra A Kormány kiemelten kezeli a kultúra támogatását, melyre a központi költségvetésben biztosított támogatások döntően az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetében állnak rendelkezésre. A minisztérium intézményfenntartóként és támogatóként is törekszik a kultúrához való minél szélesebb körű hozzáférés biztosítására. Saját intézményei mellett jelentős támogatást nyújt számos előadó-művészeti és egyéb kulturális feladatot ellátó szervezet számára. Sport támogatása A Kormány gazdaságpolitikájának megfelelően kiemelt ágazatként tekint az ifjúság és a sport támogatására. A központi költségvetésben biztosított sportcélú támogatások döntően az Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetésében kerülnek biztosításra

5 A Kormány a évben is elkötelezett a sportlétesítmények rekonstrukciója mellett. Ennek köszönhetően egyrészt a már megindult létesítményfejlesztések folytatódnak ben a Kormány tornaterem-építési és tanuszoda-fejlesztési programot is indít. A Beruházási Alap A Kormány kiemelt prioritásként kezeli 2014-ben is (akárcsak tette azt 2013-ban) olyan beruházások megvalósítását, amelyek által gyarapodik a nemzeti vagyon, gazdagodnak az ország kulturális javai, javulnak a művelődéssel és sportolással kapcsolatos lehetőségek, hatékonyabbá tehető a közfeladatok ellátása, ezáltal az állampolgárok számára könnyebben elérhetővé válnak egyes közszolgáltatások. Adó- és járulékpolitikai célkitűzések A személyi jövedelemadó esetében a családi kedvezmény kiterjesztésével a Kormány lehetővé teszi, hogy a családosok a személyi jövedelemadóból igénybe nem vett kedvezményt az egyéni egészségbiztosítási járulékból és a nyugdíjjárulékból érvényesítsék. A személyi jövedelemadóból az adóalaphiány miatt nem érvényesített családi kedvezményt a magánszemélyek a 7%-os egyéni egészségbiztosítási járulékból és a 10%-os nyugdíjjárulékból családi járulékkedvezményként érvényesíthetik. Az általános forgalmi adó esetében az egyes mezőgazdasági termékekre alkalmazott fordított adózás eredetileg június 30-án lejáró rendelkezései december 31-ig meghosszabbításra kerülnek. A tárgyévi bevételeket jelentősen befolyásolják az on-line pénztárgépek adóhatósághoz történő bázisév végi bekötésének, továbbá - a már korábbi években hozott - a gazdaság fehéredését célzó egyéb intézkedések hatásai. Magyarország és az Európai Unió költségvetési kapcsolatai Magyarország uniós csatlakozását követő első, teljes hétéves programozási időszak 2013-ban zárul, azonban az n+2 szabály értelmében a kötelezettségvállalási keret előirányzatokat 2015 végéig kell kifizetni. A jelenleg futó programok mellett már az új programozási periódus évben megnyíló forrásai is lehetőséget kínálnak az új célkitűzések támogatására. 3. A helyi önkormányzatok támogatása évben az önkormányzatok finanszírozása a évtől bevezetett - megváltozott önkormányzati feladatellátáshoz igazodó - feladatalapú támogatási rendszerben történik. A finanszírozási struktúra alapjaiban nem tér el a 2013-ban kialakított és alkalmazott feladatalapú forrásallokációtól. Mint minden új rendszer, így az önkormányzatok átalakult finanszírozási struktúrája is finomhangolásra, igazításra szorult, ennek érdekében már a év közben történtek intézkedések a I. fejezet szerkezetátalakítási tartalékának felhasználásával. Ezen az önkormányzatok igényein és visszajelzésein alapuló strukturális kiegyenlítést szolgáló kiegészítő támogatások a évben beépülnek az alapfinanszírozásba. A feladatátrendeződést követő finomhangolás megjelenik mind a köznevelésben, mind a szociális, a kulturális és az igazgatási ágazat támogatásaiban is. A köznevelési ágazatban az önkormányzatok fő feladata továbbra is az óvodai ellátás, amelyhez a központi költségvetés több elemű támogatással járul hozzá: - 5 -

6 - jogszabályi előírások alkalmazásával biztosítja az óvodapedagógusok illetményét igazodva az Országgyűlés által elfogadott, év szeptemberétől bevezetésre került pedagógusi életpálya előmeneteli rendszer többletköltségeihez. Figyelembe veszi továbbá a köznevelési törvény óvodai nevelésszervezési paramétereit (csoport átlaglétszám, foglalkozási időkeret, gyerekekkel töltendő kötött idő stb.), valamint a kereseteket meghatározó törvények kötelezően elismerendő elemeit; - emellett a évben is kötött felhasználású támogatás illeti meg az óvodát fenntartó önkormányzatokat az óvodai nevelést biztosító eszközök és felszerelések beszerzéséhez, a feladatellátásra szolgáló épület folyamatos működtetéséhez, valamint a társulás által fenntartott óvodákba bejárók utaztatásához is. Továbbra is önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés. Fontos módosulás, hogy a feladat támogatása a köznevelési ágazat helyett a jövőben a szociális ágazatnál jelenik meg igazodva ahhoz, hogy az ehhez kapcsolódó szabályozást és felelősségeket a gyermekvédelmi törvény határozza meg. A szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben (beleértve a bölcsődei ellátást is) az önkormányzatok szerepe alapvetően továbbra is a pénzbeli ellátások, illetve az alapellátások biztosítása. Az önkormányzatok kulturális feladatainak ezen belül a kulturális javak védelme, a muzeális intézmények, a közművelődés és a nyilvános könyvtári ellátás biztosításához a központi költségvetés a évben is önálló előirányzaton biztosít támogatást. Ennek célja, hogy a rendelkezésre álló, megnövelt források célzottan jussanak el e területhez. Központosított előirányzatok között továbbra is lehetőség lesz az önkormányzati fenntartású könyvtárak állománygyarapítására, a közművelődési tevékenység érdekeltségnövelő támogatására, az art mozik fejlesztésére, valamint a múzeumok szakmai támogatására is. Az önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb részét továbbra is a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás stb.) teszik ki. E helyi közügyek ellátását a költségvetés a évben is az általános működési támogatások címen támogatja, melynek keretében az önkormányzati hivatal fenntartásához és a településüzemeltetés költségeihez járul hozzá a központi költségvetés. Az önkormányzatokat megillető egyes költségvetési támogatásokat csökkenti az ún. beszámítás, ugyanakkor az idei évinél differenciáltabb módon. Az első év tapasztalatai alapján az alacsony helyi adóbevételi potenciállal rendelkező településeket ilyen módon a csökkentés egyáltalán nem érinti; e felett pedig sávosan növekvő mértékben terheli beszámítás az önkormányzatokat. A helyi adókból származó bevétel továbbra is teljes egészében az önkormányzatok saját bevétele marad, és helyben járul hozzá a feladatokhoz. Mindezek mellett az esetleges egyedi működési problémák kezelésére a I. fejezet nagy összegű tartalékot tartalmaz, amelyből az önkormányzati törvény előírásainak megfelelően kiegészítő támogatást kaphatnak az érintett települések

7 A költségvetési törvényjavaslat 3. melléklete szerint önkormányzatunk által igényelhető központosított előirányzatok: 1. Lakossági közműfejlesztés támogatása 2. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása: fedezetet nyújt a létszámcsökkentés miatti kötelezettségek teljesítéséhez, illetve a prémium évek programban résztvevő foglalkoztatottak munkáltatói kifizetésének forrására. 3. Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása 4. Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása 5. Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás 6. Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása 7. A évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 8. Üdülőhelyi feladatok támogatása 9. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 10. A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása A költségvetési törvényjavaslat 4. melléklet 1. pontja szerinti önkormányzati fejezeti tartalék előirányzata szolgál a települési önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás forrásául. 4. Püspökladány Város Önkormányzata Az előterjesztést a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLI. törvény (továbbiakban: Mötv) 10. és 13. -ában foglaltak figyelembe vételével állítottuk össze. Az Mötv. az alábbiakat tartalmazza: 10. (1) A helyi önkormányzat ellátja a törvényben meghatározott kötelező és az általa önként vállalt feladat- és hatásköröket. Az Mötv.13. -a (1) bekezdése szerint a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen: 1. településfejlesztés, településrendezés; 2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása); 3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése; 4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; 5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovarés rágcsálóirtás); 6. óvodai ellátás; 7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása; 8. szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások és ellátások; 9. lakás- és helyiséggazdálkodás; 10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása; - 7 -

8 11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás; 12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás; 13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok; 14. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is; 15. sport, ifjúsági ügyek; 16. nemzetiségi ügyek; 17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában; 18. helyi közösségi közlekedés biztosítása; 19. hulladékgazdálkodás; 20. távhőszolgáltatás; Az Mötv (4) bekezdése szerint a költségvetési rendeletben működési hiány továbbra sem tervezhető. A csatolt 1. mellékletben a feladatellátáshoz biztosított, a törvénytervezetben nevesített állami támogatások kerültek beállításra. I. A törvényjavaslat 2. számú mellékletének I. pontja a helyi önkormányzatok működésének általános támogatását tartalmazza (1. melléklet 1. oldal). Ilyen jogcímen e Ft várható önkormányzatunk esetében az alábbi feladatokhoz: 1.a. Önkormányzati hivatal működésére e Ft támogatást nyújt az állam, ami az önkormányzati hivatal működéséhez biztosít forrást olyanformán, hogy megállapítja az elismert hivatali létszámot, illetve az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz járul hozzá. 1.b. Település-üzemeltetésre kapott állami támogatás összesen e Ft, amely az alábbiak szerint oszlik meg: a. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása e Ft b. Közvilágítás fenntartásának támogatása e Ft, c. Köztemető fenntartásának támogatása e Ft, d. Közutak fenntartásának támogatása e Ft. 1.c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatására e Ft-ot biztosít az állam. A települési önkormányzatot az I.1.a-c pont szerinti támogatás beszámítással csökkentett összege illeti meg. A központi költségvetés évben a szerkezetátalakítási tartalékból beszámítási összeg visszapótlása jogcímen az elvont összeg 50%-át támogatásként biztosította önkormányzatunk részére, mivel az önkormányzat évi egy főre jutó adóerő képessége Ft/fő volt évben a beszámítási összeg az önkormányzat évi iparűzési adóalap 0,5%-ából, egy lakosra jutó adóerő képességhez mérve differenciáltan számított összeg. Az önkormányzat évi egy főre jutó adóerő képessége Ft/fő volt, így Püspökladány esetében az I.1.a-c pont szerinti támogatás csökkenésének mértéke a beszámítási összeg 75%-a, mely e Ft

9 A költségvetési törvényjavaslat I. 1. pontjának közös szabálya szerint az I.a-c pont szerinti támogatások beszámítással csökkent összegének felhasználása a jogcímek között átcsoportosítható. II. Az óvodai ellátás finanszírozását kötött felhasználású normatív támogatásként biztosítja az állam évben, mely magában foglalja az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatását, illetve az óvoda működtetési költségeit is (1. melléklet 2. oldal). Az Egyesített Óvodai Intézmény adatszolgáltatása alapján csökken a várható gyermeklétszám, ezért az óvodapedagógusok elismert létszáma is csökken. Óvodaműködtetés támogatására e Ft, az ingyenesen étkező, illetve az 50 % térítési díjat fizető óvodás gyermekek után e Ft támogatás, a Többcélú Nevelési, Oktatási Intézmény Petritelepi Általános Iskolai Tagintézményében étkező tanulók után e Ft támogatás várható. A bölcsődei ellátás jogcímen az államtól e Ft, illetve a bölcsődében elhelyezett ingyenes étkeztetésben részesülő gyermekek után 408 e Ft támogatást kap önkormányzatunk. (1. melléklet 2. oldal). A gyermekétkeztetés az önkormányzat feladata, a Többcélú Nevelési, Oktatási Intézményben és a Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumban kedvezményes étkezést igénybe vevő tanulók után a Gazdasági Ellátó Szervezet e Ft támogatást kap (1. melléklet 2. oldal). III. A központi költségvetés a közművelődési és könyvtári feladatokra lakosságszám arányosan e Ft támogatást biztosít a feladat ellátásához. (1. melléklet 1. oldal) IV. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Ezzel a támogatási jogcímmel a központi költségvetés az egyes jövedelempótló támogatási jogcímen nyújtott ellátások önrészéhez, az önkormányzati helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni segélyezéshez, a gyermekétkeztetés térítési díjának szociális alapon történő mérsékléséhez vagy elengedéshez, a közfoglalkoztatási feladatokhoz, valamint az állampolgárok lakáshoz jutásának települési önkormányzatok általi támogatásához járul hozzá. A évi állami támogatás mértéke még nem ismert, azt a évi szinten állítottuk be. (1. melléklet 2. oldal) A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat által végzett szolgáltatások öt településre kiterjedően látnak el feladatokat intézményfenntartói társulás formájában: Püspökladány, Sárrétudvari, Szerep, Földes és Nagyrábé. Jogszabályi változások miatt a szolgáltatást végző Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat fenntartója a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás július 01. napjával jogi személyiségű költségvetési szervként működik. A társulás tagjai az előbbiekben felsorolt 5 település önkormányzata. Mivel az intézmény fenntartója a társulás, így költségvetése már nem része az önkormányzat költségvetésének. Táblázatunkban csak a püspökladányi - 9 -

10 ellátásokra vonatkozóan mutatjuk ki a várható évi állami támogatást, melynek összege e Ft. (1. melléklet 3. oldal) V. Helyi adók, átengedett központi adó, bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek adatok e Ft-ban Helyi adó megnevezése évi eredeti előirányzat évre tervezett Iparűzési adó Idegenforgalmi adó Magánszemélyek kommunális adója Gépjárműadó (40%) Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek Talajterhelési díj Összesen: A évi adóbevétel előirányzatok teljesülését tekintve évben változatlan szinten tervezünk. A helyi adóbevételekből a évre előirányzott e Ft-os idegenforgalmi adóbevételünk után az állam e Ft központosított támogatást fog nyújtani. VI. Adósságállomány A év egyik jelentős pénzügyi eseménye volt az adósságkonszolidáció, mely során Püspökladány Város Önkormányzata december 31-i állapot szerinti adósságállományának 70 %-át átvállalta az állam. A következő év induló adósságállománya az alábbiak szerint alakul. Megnevezés Adósságállomány december 31-én (e Ft) 2005-ben útépítésre felvett hitel ban útépítésre felvett hitel ben útépítésre felvett hitel Püspökladány Fejlesztéséért I. kötvény* Összesen: a december 31-i MNB árfolyammal számítva 291,29 Ft/ Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CCIV. törvény értelmében az önkormányzat év végén likvid hitellel nem rendelkezhet. VII. Felhalmozási bevételek és kiadások Az önkormányzat korábbi években felvett fejlesztési hitelei évben esedékes tőke és kamatfizetési kötelezettségeit saját felhalmozási bevételeiből kell megteremteni. Az adósságkonszolidációból eredően a kötvény befektetés kamatbevétele fedezi a kötvény évi tőke és kamatfizetési kötelezettségét. Előre láthatóan a felhalmozási egyensúly biztosított évben. A kötvényforrás fedezetet biztosít az önkormányzat által évben és az azt megelőzően vállalt fejlesztési kötelezettségek saját forrására

11 A feladatfinanszírozási rendszer nem sokban tér el az előző évitől, ebből eredően az önkormányzat pénzügyi helyzete nem javul. A működőképesség biztosítása érdekében költségcsökkentéssel járó, illetve bevételnövelő intézkedéseket kell hozni. Javasolt tervezési irányelvek Püspökladány Város Önkormányzata kötelező feladatai - Közvilágítás: január 01-től nem átalánydíjat, hanem a tényleges havi fogyasztást számlázza ki a szolgáltató. A I-III. negyedévi tapasztalatok alapján évben az előző évhez képest magasabb összegű előirányzat biztosítása szükséges. - Belvíz üzemeltetéshez kapcsolódó feladatokra csak a szivattyútelep üzemeltetési költségei szerepeltethetők, illetve minimális előirányzat anyagvásárlásra. A munkálatokat közfoglalkoztatás keretében kell elvégeztetni. - Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. működési célú támogatását a évi szinten javaslom megállapítani azzal, hogy a Kft. által használt földterületből származó mezőgazdasági bevételeket vegye figyelembe a képviselő-testület. - Víziközmű Társulat működési költségének támogatása: a társulatot az önkormányzat az Újtelepi szennyvízberuházás üzembe helyezéséig köteles fenntartani, működtetését biztosítani kell. - Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások támogatására két jogcímen, egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése, illetve a pénzbeli szociális ellátásokhoz tartalmaz előirányzatot. A központi költségvetés által e feladatokra biztosított összegnek fedeznie kell az ilyen jogcímen jelentkező kiadásokat. Ez a megállapítás igaz a Polgármesteri Hivatal ilyen jogcímen felmerülő kiadásaira is. Az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról szóló évi LV. törvény módosította a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvényt (a továbbiakban: Szt.). Ez alapján január 1-jétől az átmeneti segély, temetési segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás önálló ellátási formaként megszűnik, és önkormányzati segéllyé olvad össze, valamint a méltányossági közgyógyellátás megállapításával kapcsolatos feladat jegyzői hatáskörből a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe kerül. - A év végén indult évre áthúzódó - közfoglalkoztatás önerejét meg kell teremteni. - Az ügyeleti orvosi ellátás az önkormányzat kötelező feladata. Az érvényes szerződést figyelembe véve javasoljuk a támogatás biztosítását évre azzal, hogy a szolgáltatással kapcsolatosan érvényes szerződést felül kell vizsgálni. A tárgyalásokba célszerű lenne bevonni a Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. új ügyvezető igazgatóját. - A közalkalmazotti és köztisztviselői törvény által kötelezően adandó jubileumi jutalomra, valamint a nyugdíjba vonulók helyettesítése miatti többletkiadások forrására központi alapot szükséges képezni

12 - A Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési, üzemeltetési támogatását a évi tény szintjén javaslom biztosítani. - Működési célú hitel kamata: A stabilitási törvény szerint működési célra csak likvid hitel vehető fel. A működés biztonságos finanszírozása érdekében évben is igénybe kívánjuk venni a folyószámla hitelt, melynek kamatát az előző évi szinten javasoljuk betervezni. - Közösségi közlekedés biztosítása kötelező önkormányzati feladat, a szolgáltató pályáztatása folyamatban van. A feladat ellátás támogatását továbbra is biztosítani kell. - Gimnáziumi oktatás működési költsége feladaton a koncepció készítésének időpontjáig nem történt kifizetés április 01-től a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Debreceni Tankerülete fenntartásába került át a gimnáziumi oktatás és a szakképzés. A KLIK tájékoztatása szerint a számlákat IV. negyedévben fogják megküldeni önkormányzatunk részére, de pontos összeg még nem áll rendelkezésünkre. - A Képviselő-testület működéséhez kapcsolódó költségek előirányzatát is át kell tekinteni. A reprezentációs kiadás adóköteles juttatásnak minősül, 51 % adó terheli. Ezen kifizetéseket is szükséges minimálisra csökkenteni. - A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat esetében kötött felhasználású normatív támogatást biztosít az állam évben az intézmény működéséhez. Törekedni kell a működési hiány minimalizálására. Az esetlegesen mutatkozó püspökladányi hiányt meg kell téríteni a társulás felé. Püspökladány Város Önkormányzata önként vállalt feladatai - A mezőőri szolgálat fenntartása az önkormányzat önként vállalt feladatai közé tartozik. A mezőőri szolgálat további fenntartása képviselő-testület részéről átgondolást igényel. - Az önkormányzat önként vállalt pénzbeli, illetve természetbeni ellátásai a tanévkezdési támogatás, a BURSA Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj és a nyugdíjasok gyógyfürdő kezelésének önkormányzati támogatása. Az önkormányzat pénzügyi helyzetére való tekintettel át kell gondolni az eddigi támogatási rendszert. - Vállalkozó háziorvosok, iskolaorvosi rendelő rezsiköltségének támogatása A támogatás tartalmazza a gyermekorvosok és fogorvosok rendelőintézetben felmerülő rezsiköltségét, az iskolaorvosi rendelő rezsiköltségét és egyéb kiegészítő át, valamint két vállalkozó háziorvos rendelőintézeten kívüli telephelyen végzett szolgáltatásával kapcsolatos rezsiköltségét. - A 100%-os támogatottságú, működési jellegű pályázatokhoz az önkormányzat többletköltségre forrást nem tud biztosítani. Intézmények - A Polgármesteri Hivatal esetében a felszabadult helyiségek bérbeadásával kapcsolatos bérleti díj bevételeket a működési kiadások forrásául szolgál. Mindent meg kell tenni a rehabilitációs fizetési kötelezettség csökkentése érdekében, megváltoztatott

Általános Indokolás. a 2014. évi költségvetési terv kialakításához

Általános Indokolás. a 2014. évi költségvetési terv kialakításához Berhida Város Önkormányzata 8181 Berhida, Veszprémi u. 1-3. Általános Indokolás a 2014. évi költségvetési terv kialakításához A módosított 2011. évi CXCV. törvény 24 -a alapján a 2014. évi költségvetési

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. október 25-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. október 25-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. október 25-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó...2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...3

Részletesebben

MEZŐHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/2014.(III.1.) önkormányzati számú rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről

MEZŐHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/2014.(III.1.) önkormányzati számú rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről MEZŐHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/2014.(III.1.) önkormányzati számú rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről A Mezőhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. (1)

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Tisztelt Képviselő Testület! Az államháztartásról szóló módosított 2011. évi CXCV. törvény 24. -ában foglaltak alapján Hajdúhadház Város

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. november 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. november 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. november 27-i ülésére Tárgy: Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetési koncepciójára Előterjesztő: Tóth József polgármester Készítette: Dr.

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. december 17-i ülésére

Részletesebben

Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előterjesztést készítette: Tóthné Pataki Csilla jegyző Hársvölgyiné Kamarás Zita pü. csv. Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság Melléklet: rendelet, és költségvetési

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J a v a s l a t - a Képviselő- testületnek - Sárospatak Város Önkormányzata

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének megalkotása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Csömödér. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2014. év február hó 5. napján. Határozatok:

JEGYZŐKÖNYV. Csömödér. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2014. év február hó 5. napján. Határozatok: JEGYZŐKÖNYV Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. év február hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: 1/2014.(11.05.) Z\ 2/2014.(11.05.) Z1 3/2014.(11.05.) A15 4/2014.(11.05.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére. Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére. Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésére polgármester Dr. Váliné Antal Mária jegyző

Részletesebben

Iktatószám: 3/46-11/2/2013. Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása ELŐTERJESZTÉS

Iktatószám: 3/46-11/2/2013. Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása ELŐTERJESZTÉS Iktatószám: 3/46-11/2/2013. Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása ELŐTERJESZTÉS Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 30-i ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

Holczreiter Marianna Dr. Papp Emese Dr. Simon Barbara. Önkormányzati gazdálkodás

Holczreiter Marianna Dr. Papp Emese Dr. Simon Barbara. Önkormányzati gazdálkodás Holczreiter Marianna Dr. Papp Emese Dr. Simon Barbara Önkormányzati gazdálkodás Holczreiter Marianna Dr. Papp Emese Dr. Simon Barbara Önkormányzati gazdálkodás Nemzeti Közszolgálati Egyetem Budapest,

Részletesebben

Jegyző: Tisztelt Képviselő-testület!

Jegyző: Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés munkaterv szerinti ülésre nyílt Nagykovácsi, 2011. november 24. Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester. Előadó: Hársvölgyiné Kamarás Zita pü.csopv.. Melléklet: Intézményi tervezetek Véleményezi:

Részletesebben

Előterjesztés. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. november 28-i ülésére Szentes város 2009. évi költségvetési koncepciójáról

Előterjesztés. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. november 28-i ülésére Szentes város 2009. évi költségvetési koncepciójáról Szentes Város Önkormányzata SZENTES VÁROS 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA KÉSZÜLT: 2008. NOVEMBER HÓNAPBAN 2 SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERE Előterjesztés Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki.

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /215.(II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 215. évi költségvetéséről Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. december 9-én (csütörtök) 16 órakor

M E G H Í V Ó. 2010. december 9-én (csütörtök) 16 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay Károly u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. december 9-én (csütörtök) 16 órakor tartja ülését, melyre

Részletesebben

Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 Fax: (06-32) 460-918

Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 Fax: (06-32) 460-918 Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 Fax: (06-32) 460-918 Szám: 1-225/ 2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges

Részletesebben

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Készült Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda 2014. januárjában Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér

Részletesebben

2013. évi CCXXX. törvény Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről

2013. évi CCXXX. törvény Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről 2013. évi CCXXX. törvény Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről Bemutatja, véleményezi: dr. Horváth Péter Budapest, 2014. január 24. I. A miniszter az építkezés költségvetésének, a pénzügyi stabilitás

Részletesebben

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2012.novemberében

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2012.novemberében Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2012.novemberében Szentes Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012.

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/60-1/2014/I. Üi.: Juhászné Kérdő Edina Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Makó város önkormányzata

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. oldal 2

TARTALOMJEGYZÉK. oldal 2 Az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok, illetve a kiszervezett és kiszervezhető feladatok felülvizsgálata 2014. június TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

G lt.9. szám ú előterjesztés

G lt.9. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere G lt.9. szám ú előterjesztés I. Tartalmi összefoglaló Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

2014. évi költségvetéséről

2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete 2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a Magyarország

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 17-én 14.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

Napirendi pontok tárgyalása

Napirendi pontok tárgyalása Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2012. november 30-án (pénteken) 17,00 órakor megtartott közmeghallgatásról. Az ülés helye: Soós Imre Kulturális

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének tervezetére. I. forduló

Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének tervezetére. I. forduló PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-9/2009. Javaslat Pásztó Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének tervezetére

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére 20. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben