ELŐTERJESZTÉS PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJÁRÓL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJÁRÓL"

Átírás

1 ELŐTERJESZTÉS PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJÁRÓL A koncepciót az önkormányzat valamennyi bizottsága megtárgyalja

2 Az államháztartásról szóló évi CCV. törvény 24. (1) bekezdése alapján a jegyző által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester október 31-ig nyújtja be a képviselő-testületnek. A koncepció az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (II. 31.) kormányrendelet 26. (1) bekezdésére tekintettel a tervezett bevételek, kötelezettségvállalások és más fizetési kötelezettségek, illetve a központi költségvetésről szóló törvényjavaslat figyelembevételével került összeállításra. A koncepció végén megfogalmazott határozati javaslatokat terjesztjük a képviselő-testület elé a évi költségvetés összeállításához szükséges intézkedésekről. A koncepció elkészítéséhez Magyarország évi központi költségvetéséről szóló T/ számú törvényjavaslat áll rendelkezésre. E törvényjavaslat egyes előirányzatait megalapozó törvények (adótörvények, szakmai, ágazati szabályozások) véleményezése még folyamatban van. A költségvetési törvény tervezetének általános indoklása az alábbiakat tartalmazza. 1. A kormányzat évi gazdaságpolitikájáról A kormányváltás óta a gazdaságpolitika célja továbbra is az államadósság csökkentése, a költségvetési hiány 3% alatt tartása, a foglalkoztatás bővítése, a versenyképesség javítása és a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés biztosítása. Ennek érdekében a Kormány az elmúlt 3 és fél évben jelentős strukturális átalakításokat hajtott végre, többek között a munkaerőpiac, a nyugdíjrendszer, az adórendszer, az oktatás és a közigazgatás területén. A Kormány költségvetési hiányt visszaszorító erőfeszítéseinek eredményeképp az államháztartás GDP-arányos egyenlege európai összehasonlításban is kedvezően alakult az elmúlt években. Az elért eredmények jelentőségét bizonyítja, hogy Magyarország 2013 júniusában kikerült a 2004 óta fennálló túlzott deficit eljárás alól. A Munkahelyvédelmi Akcióterv, a közfoglalkoztatási programok kiterjesztésének eredményeképpen pozitív tendencia figyelhető meg a munkaerőpiacon is: a foglalkoztatottak és az aktívak száma jelentősen meghaladja a válság előtti szintet. Ezzel párhuzamosan a munkanélküliségi ráta is folyamatosan csökken. A kiegyensúlyozott növekedést a fogyasztói árak mérsékelt emelkedése, az inflációs ráta alacsony volta is támogatja az elkövetkező időszakban. 2. Az államháztartás céljai és keretei Az Alaptörvénnyel és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló sarkalatos törvénnyel összhangban a költségvetési politikának kiemelt prioritása az előző időszakból örökölt államháztartási hiány és ezzel együtt a magas államadósság csökkentése. A Kormány elsődleges törekvése, hogy mindezek biztosításával Magyarország gazdasági fejlettsége, illetve foglakoztatási rátája folyamatosan növekedjen. Az elmúlt években a kormányzat sikeres pénzügyi és költségvetési stabilizációt hajtott végre olyan nemzetközi és európai gazdasági és pénzügyi körülmények közepette, amelyeket az - 2 -

3 euró övezeti adósságválság kiéleződése és fokozatos, lassan elnyúló lecsillapodása jellemzett. Magyarország azon kevés európai ország közé tartozik, mely csökkenteni tudja államadósságát. A Kormány továbbra is elkötelezett a GDP-arányosan 3% alatti költségvetési hiány, valamint az államadósság tartósan csökkenő pályájának biztosítása mellett a gazdasági növekedés ezen keretek közti feltételeinek elérésében. A törvényjavaslat a következő főbb szempontokra épül: - a Népesedéspolitikai program kapcsán egyrészt a családtámogatások rugalmasabbá tételével összefüggésben többletforrásokat tartalmaz a költségvetés, másrészt a családi adókedvezmény igénybevételének kiterjesztésével számottevő járulékbevétel-csökkenéssel is számol a tervezet. Tartalmazza továbbá a diákhiteltartozások részleges elengedésének pénzügyi hatásait is; - a nyugdíjak és nyugdíjszerű ellátások továbbra is megőrzik reálértéküket, a várható infláció mértékével emelkednek, a nyugdíjkiadások emellett figyelembe veszik a létszámváltozásból fakadó többleteket is; - a közoktatásban a köznevelési törvényben elfogadott szempontok alapján és módon illetményalap-növelésre kerül sor 2014-ben; - a közfoglalkoztatás terén a Start-munkaprogram lehetőségei bővülnek, az előző évhez képest többletforrás kerül biztosításra a költségvetésben a foglalkoztatás növelése érdekében, mindezek mellett új programok is indulnak; - a Munkahelyvédelmi Akcióterv keretében bevezetett foglalkoztatást segítő kedvezmények továbbra is biztosítottak maradnak; - az egészségügy területén a gyógyító-megelőző ellátásnál több mint 50 milliárd forintos többletforrás áll rendelkezésre a évhez képest; - az uniós források maximális felhasználását segítik egyrészt a programidőszakban rendelkezésre álló új pénzeszközök, valamint az előző programidőszak által biztosított források, részben az önerő biztosításán keresztül; - a kamatkiadások csökkennek az előző évhez képest, amely elsősorban a piaci hozamcsökkenés következménye; - a lakásépítési támogatások növekednek az Otthonteremtési program bővülésével és az árfolyamgát iránti érdeklődés növekedésével egyidejűleg; - végezetül a költségvetés a hiány tartását biztosító garanciális elemként 100,0 milliárd forintos extra tartalékot (Országvédelmi Alapot) tartalmaz. A foglalkoztatás élénkítése, közfoglalkoztatás A Kormány a közfoglalkoztatás rendszerének kiterjesztésével megteremtette a lehetőséget az elsődleges munkaerőpiacról kiszorultak számára. A évnek az elmúlt évekhez hasonlóan kiemelt pontja a Start-munkaprogram folytatása. A évi célkitűzés, hogy e program keretében mintegy ezer ember elhelyezkedjen a munka világában. A kistérségi Startmunka mintaprogramok megvalósításánál az előző két év után már szükségessé válik a szociális szövetkezetté alakulás útjára lépő települések önálló gazdálkodása kialakításának elősegítése. A Kormány szándéka, hogy a foglalkoztatási szempontból kritikus téli időszakban is biztosíthatóvá váljon az álláskeresők munkához, jövedelemhez juttatása. Így téli - 3 -

4 közfoglalkoztatási program kerül kialakításra november 1. és április 30. között, valamint év végén Népesedéspolitikai program elemei A tervezett intézkedések célja, hogy Magyarországon egy olyan támogatási rendszer alakuljon ki, amely igazodik a különféle családi típusok és élethelyzetek által jelentett eltérő életpályákhoz, ezzel is szolgálva a tervezett gyermekek megszületését. A családtámogatási ellátások átalakítása abba az irányba hat, hogy az állami támogatások, szolgáltatások rugalmasabban támogassák a gyermekvállalást tervező családokat től új elemként jelennek meg továbbá a diákhitel-tartozások részleges elengedésével kapcsolatos kiadások. Devizahitelesek megsegítése A Kormány 2010-ben történt hivatalba lépése óta kiemelten kezeli a devizahitelesek ügyét. Az előző kormányok alatt a lakosság súlyosan eladósodott, a devizahitelezésből származó terhek sok százezer ember mindennapi életét lehetetlenítette el, a terhek egyre súlyosabb problémákat okoznak. A Kormány ezért arra törekszik, hogy kivezesse a lakosságot az adósságcsapdából. A cél érdekében meghozott számos intézkedés eredményeképpen jelentősen mérséklődött a hitelállomány. A Kormány számára a prioritást az e hitelekből eredő, a lakosságra nehezedő terhek jelentős és tartós csökkentése jelenti. A költségvetés tartalmazza az eddigi devizahiteleseket segítő programok költségvetési fedezetét. Köznevelés, pedagógus-életpályamodell Az Országgyűlés még 2013-ban vállalt garanciát a nemzeti köznevelésről szóló évi CC. törvény módosításával a pedagógusok új illetmény-előmeneteli rendszerének a pedagógus-életpálya teljes körű, ütemezett bevezetésére. Ennek értelmében első lépésként 2013 szeptemberében a várható teljes keresetnövekedés kiadásainak 60%-át, majd 2017 szeptemberéig bezárólag, a tanév indításakor, évente további 10-10%-át biztosítja a költségvetés a pedagógustársadalom anyagi megbecsülésének érdekében. Kultúra A Kormány kiemelten kezeli a kultúra támogatását, melyre a központi költségvetésben biztosított támogatások döntően az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetében állnak rendelkezésre. A minisztérium intézményfenntartóként és támogatóként is törekszik a kultúrához való minél szélesebb körű hozzáférés biztosítására. Saját intézményei mellett jelentős támogatást nyújt számos előadó-művészeti és egyéb kulturális feladatot ellátó szervezet számára. Sport támogatása A Kormány gazdaságpolitikájának megfelelően kiemelt ágazatként tekint az ifjúság és a sport támogatására. A központi költségvetésben biztosított sportcélú támogatások döntően az Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetésében kerülnek biztosításra

5 A Kormány a évben is elkötelezett a sportlétesítmények rekonstrukciója mellett. Ennek köszönhetően egyrészt a már megindult létesítményfejlesztések folytatódnak ben a Kormány tornaterem-építési és tanuszoda-fejlesztési programot is indít. A Beruházási Alap A Kormány kiemelt prioritásként kezeli 2014-ben is (akárcsak tette azt 2013-ban) olyan beruházások megvalósítását, amelyek által gyarapodik a nemzeti vagyon, gazdagodnak az ország kulturális javai, javulnak a művelődéssel és sportolással kapcsolatos lehetőségek, hatékonyabbá tehető a közfeladatok ellátása, ezáltal az állampolgárok számára könnyebben elérhetővé válnak egyes közszolgáltatások. Adó- és járulékpolitikai célkitűzések A személyi jövedelemadó esetében a családi kedvezmény kiterjesztésével a Kormány lehetővé teszi, hogy a családosok a személyi jövedelemadóból igénybe nem vett kedvezményt az egyéni egészségbiztosítási járulékból és a nyugdíjjárulékból érvényesítsék. A személyi jövedelemadóból az adóalaphiány miatt nem érvényesített családi kedvezményt a magánszemélyek a 7%-os egyéni egészségbiztosítási járulékból és a 10%-os nyugdíjjárulékból családi járulékkedvezményként érvényesíthetik. Az általános forgalmi adó esetében az egyes mezőgazdasági termékekre alkalmazott fordított adózás eredetileg június 30-án lejáró rendelkezései december 31-ig meghosszabbításra kerülnek. A tárgyévi bevételeket jelentősen befolyásolják az on-line pénztárgépek adóhatósághoz történő bázisév végi bekötésének, továbbá - a már korábbi években hozott - a gazdaság fehéredését célzó egyéb intézkedések hatásai. Magyarország és az Európai Unió költségvetési kapcsolatai Magyarország uniós csatlakozását követő első, teljes hétéves programozási időszak 2013-ban zárul, azonban az n+2 szabály értelmében a kötelezettségvállalási keret előirányzatokat 2015 végéig kell kifizetni. A jelenleg futó programok mellett már az új programozási periódus évben megnyíló forrásai is lehetőséget kínálnak az új célkitűzések támogatására. 3. A helyi önkormányzatok támogatása évben az önkormányzatok finanszírozása a évtől bevezetett - megváltozott önkormányzati feladatellátáshoz igazodó - feladatalapú támogatási rendszerben történik. A finanszírozási struktúra alapjaiban nem tér el a 2013-ban kialakított és alkalmazott feladatalapú forrásallokációtól. Mint minden új rendszer, így az önkormányzatok átalakult finanszírozási struktúrája is finomhangolásra, igazításra szorult, ennek érdekében már a év közben történtek intézkedések a I. fejezet szerkezetátalakítási tartalékának felhasználásával. Ezen az önkormányzatok igényein és visszajelzésein alapuló strukturális kiegyenlítést szolgáló kiegészítő támogatások a évben beépülnek az alapfinanszírozásba. A feladatátrendeződést követő finomhangolás megjelenik mind a köznevelésben, mind a szociális, a kulturális és az igazgatási ágazat támogatásaiban is. A köznevelési ágazatban az önkormányzatok fő feladata továbbra is az óvodai ellátás, amelyhez a központi költségvetés több elemű támogatással járul hozzá: - 5 -

6 - jogszabályi előírások alkalmazásával biztosítja az óvodapedagógusok illetményét igazodva az Országgyűlés által elfogadott, év szeptemberétől bevezetésre került pedagógusi életpálya előmeneteli rendszer többletköltségeihez. Figyelembe veszi továbbá a köznevelési törvény óvodai nevelésszervezési paramétereit (csoport átlaglétszám, foglalkozási időkeret, gyerekekkel töltendő kötött idő stb.), valamint a kereseteket meghatározó törvények kötelezően elismerendő elemeit; - emellett a évben is kötött felhasználású támogatás illeti meg az óvodát fenntartó önkormányzatokat az óvodai nevelést biztosító eszközök és felszerelések beszerzéséhez, a feladatellátásra szolgáló épület folyamatos működtetéséhez, valamint a társulás által fenntartott óvodákba bejárók utaztatásához is. Továbbra is önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés. Fontos módosulás, hogy a feladat támogatása a köznevelési ágazat helyett a jövőben a szociális ágazatnál jelenik meg igazodva ahhoz, hogy az ehhez kapcsolódó szabályozást és felelősségeket a gyermekvédelmi törvény határozza meg. A szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben (beleértve a bölcsődei ellátást is) az önkormányzatok szerepe alapvetően továbbra is a pénzbeli ellátások, illetve az alapellátások biztosítása. Az önkormányzatok kulturális feladatainak ezen belül a kulturális javak védelme, a muzeális intézmények, a közművelődés és a nyilvános könyvtári ellátás biztosításához a központi költségvetés a évben is önálló előirányzaton biztosít támogatást. Ennek célja, hogy a rendelkezésre álló, megnövelt források célzottan jussanak el e területhez. Központosított előirányzatok között továbbra is lehetőség lesz az önkormányzati fenntartású könyvtárak állománygyarapítására, a közművelődési tevékenység érdekeltségnövelő támogatására, az art mozik fejlesztésére, valamint a múzeumok szakmai támogatására is. Az önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb részét továbbra is a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás stb.) teszik ki. E helyi közügyek ellátását a költségvetés a évben is az általános működési támogatások címen támogatja, melynek keretében az önkormányzati hivatal fenntartásához és a településüzemeltetés költségeihez járul hozzá a központi költségvetés. Az önkormányzatokat megillető egyes költségvetési támogatásokat csökkenti az ún. beszámítás, ugyanakkor az idei évinél differenciáltabb módon. Az első év tapasztalatai alapján az alacsony helyi adóbevételi potenciállal rendelkező településeket ilyen módon a csökkentés egyáltalán nem érinti; e felett pedig sávosan növekvő mértékben terheli beszámítás az önkormányzatokat. A helyi adókból származó bevétel továbbra is teljes egészében az önkormányzatok saját bevétele marad, és helyben járul hozzá a feladatokhoz. Mindezek mellett az esetleges egyedi működési problémák kezelésére a I. fejezet nagy összegű tartalékot tartalmaz, amelyből az önkormányzati törvény előírásainak megfelelően kiegészítő támogatást kaphatnak az érintett települések

7 A költségvetési törvényjavaslat 3. melléklete szerint önkormányzatunk által igényelhető központosított előirányzatok: 1. Lakossági közműfejlesztés támogatása 2. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása: fedezetet nyújt a létszámcsökkentés miatti kötelezettségek teljesítéséhez, illetve a prémium évek programban résztvevő foglalkoztatottak munkáltatói kifizetésének forrására. 3. Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása 4. Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása 5. Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás 6. Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása 7. A évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 8. Üdülőhelyi feladatok támogatása 9. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 10. A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása A költségvetési törvényjavaslat 4. melléklet 1. pontja szerinti önkormányzati fejezeti tartalék előirányzata szolgál a települési önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás forrásául. 4. Püspökladány Város Önkormányzata Az előterjesztést a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLI. törvény (továbbiakban: Mötv) 10. és 13. -ában foglaltak figyelembe vételével állítottuk össze. Az Mötv. az alábbiakat tartalmazza: 10. (1) A helyi önkormányzat ellátja a törvényben meghatározott kötelező és az általa önként vállalt feladat- és hatásköröket. Az Mötv.13. -a (1) bekezdése szerint a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen: 1. településfejlesztés, településrendezés; 2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása); 3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése; 4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; 5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovarés rágcsálóirtás); 6. óvodai ellátás; 7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása; 8. szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások és ellátások; 9. lakás- és helyiséggazdálkodás; 10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása; - 7 -

8 11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás; 12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás; 13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok; 14. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is; 15. sport, ifjúsági ügyek; 16. nemzetiségi ügyek; 17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában; 18. helyi közösségi közlekedés biztosítása; 19. hulladékgazdálkodás; 20. távhőszolgáltatás; Az Mötv (4) bekezdése szerint a költségvetési rendeletben működési hiány továbbra sem tervezhető. A csatolt 1. mellékletben a feladatellátáshoz biztosított, a törvénytervezetben nevesített állami támogatások kerültek beállításra. I. A törvényjavaslat 2. számú mellékletének I. pontja a helyi önkormányzatok működésének általános támogatását tartalmazza (1. melléklet 1. oldal). Ilyen jogcímen e Ft várható önkormányzatunk esetében az alábbi feladatokhoz: 1.a. Önkormányzati hivatal működésére e Ft támogatást nyújt az állam, ami az önkormányzati hivatal működéséhez biztosít forrást olyanformán, hogy megállapítja az elismert hivatali létszámot, illetve az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz járul hozzá. 1.b. Település-üzemeltetésre kapott állami támogatás összesen e Ft, amely az alábbiak szerint oszlik meg: a. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása e Ft b. Közvilágítás fenntartásának támogatása e Ft, c. Köztemető fenntartásának támogatása e Ft, d. Közutak fenntartásának támogatása e Ft. 1.c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatására e Ft-ot biztosít az állam. A települési önkormányzatot az I.1.a-c pont szerinti támogatás beszámítással csökkentett összege illeti meg. A központi költségvetés évben a szerkezetátalakítási tartalékból beszámítási összeg visszapótlása jogcímen az elvont összeg 50%-át támogatásként biztosította önkormányzatunk részére, mivel az önkormányzat évi egy főre jutó adóerő képessége Ft/fő volt évben a beszámítási összeg az önkormányzat évi iparűzési adóalap 0,5%-ából, egy lakosra jutó adóerő képességhez mérve differenciáltan számított összeg. Az önkormányzat évi egy főre jutó adóerő képessége Ft/fő volt, így Püspökladány esetében az I.1.a-c pont szerinti támogatás csökkenésének mértéke a beszámítási összeg 75%-a, mely e Ft

9 A költségvetési törvényjavaslat I. 1. pontjának közös szabálya szerint az I.a-c pont szerinti támogatások beszámítással csökkent összegének felhasználása a jogcímek között átcsoportosítható. II. Az óvodai ellátás finanszírozását kötött felhasználású normatív támogatásként biztosítja az állam évben, mely magában foglalja az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatását, illetve az óvoda működtetési költségeit is (1. melléklet 2. oldal). Az Egyesített Óvodai Intézmény adatszolgáltatása alapján csökken a várható gyermeklétszám, ezért az óvodapedagógusok elismert létszáma is csökken. Óvodaműködtetés támogatására e Ft, az ingyenesen étkező, illetve az 50 % térítési díjat fizető óvodás gyermekek után e Ft támogatás, a Többcélú Nevelési, Oktatási Intézmény Petritelepi Általános Iskolai Tagintézményében étkező tanulók után e Ft támogatás várható. A bölcsődei ellátás jogcímen az államtól e Ft, illetve a bölcsődében elhelyezett ingyenes étkeztetésben részesülő gyermekek után 408 e Ft támogatást kap önkormányzatunk. (1. melléklet 2. oldal). A gyermekétkeztetés az önkormányzat feladata, a Többcélú Nevelési, Oktatási Intézményben és a Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumban kedvezményes étkezést igénybe vevő tanulók után a Gazdasági Ellátó Szervezet e Ft támogatást kap (1. melléklet 2. oldal). III. A központi költségvetés a közművelődési és könyvtári feladatokra lakosságszám arányosan e Ft támogatást biztosít a feladat ellátásához. (1. melléklet 1. oldal) IV. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Ezzel a támogatási jogcímmel a központi költségvetés az egyes jövedelempótló támogatási jogcímen nyújtott ellátások önrészéhez, az önkormányzati helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni segélyezéshez, a gyermekétkeztetés térítési díjának szociális alapon történő mérsékléséhez vagy elengedéshez, a közfoglalkoztatási feladatokhoz, valamint az állampolgárok lakáshoz jutásának települési önkormányzatok általi támogatásához járul hozzá. A évi állami támogatás mértéke még nem ismert, azt a évi szinten állítottuk be. (1. melléklet 2. oldal) A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat által végzett szolgáltatások öt településre kiterjedően látnak el feladatokat intézményfenntartói társulás formájában: Püspökladány, Sárrétudvari, Szerep, Földes és Nagyrábé. Jogszabályi változások miatt a szolgáltatást végző Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat fenntartója a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás július 01. napjával jogi személyiségű költségvetési szervként működik. A társulás tagjai az előbbiekben felsorolt 5 település önkormányzata. Mivel az intézmény fenntartója a társulás, így költségvetése már nem része az önkormányzat költségvetésének. Táblázatunkban csak a püspökladányi - 9 -

10 ellátásokra vonatkozóan mutatjuk ki a várható évi állami támogatást, melynek összege e Ft. (1. melléklet 3. oldal) V. Helyi adók, átengedett központi adó, bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek adatok e Ft-ban Helyi adó megnevezése évi eredeti előirányzat évre tervezett Iparűzési adó Idegenforgalmi adó Magánszemélyek kommunális adója Gépjárműadó (40%) Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek Talajterhelési díj Összesen: A évi adóbevétel előirányzatok teljesülését tekintve évben változatlan szinten tervezünk. A helyi adóbevételekből a évre előirányzott e Ft-os idegenforgalmi adóbevételünk után az állam e Ft központosított támogatást fog nyújtani. VI. Adósságállomány A év egyik jelentős pénzügyi eseménye volt az adósságkonszolidáció, mely során Püspökladány Város Önkormányzata december 31-i állapot szerinti adósságállományának 70 %-át átvállalta az állam. A következő év induló adósságállománya az alábbiak szerint alakul. Megnevezés Adósságállomány december 31-én (e Ft) 2005-ben útépítésre felvett hitel ban útépítésre felvett hitel ben útépítésre felvett hitel Püspökladány Fejlesztéséért I. kötvény* Összesen: a december 31-i MNB árfolyammal számítva 291,29 Ft/ Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CCIV. törvény értelmében az önkormányzat év végén likvid hitellel nem rendelkezhet. VII. Felhalmozási bevételek és kiadások Az önkormányzat korábbi években felvett fejlesztési hitelei évben esedékes tőke és kamatfizetési kötelezettségeit saját felhalmozási bevételeiből kell megteremteni. Az adósságkonszolidációból eredően a kötvény befektetés kamatbevétele fedezi a kötvény évi tőke és kamatfizetési kötelezettségét. Előre láthatóan a felhalmozási egyensúly biztosított évben. A kötvényforrás fedezetet biztosít az önkormányzat által évben és az azt megelőzően vállalt fejlesztési kötelezettségek saját forrására

11 A feladatfinanszírozási rendszer nem sokban tér el az előző évitől, ebből eredően az önkormányzat pénzügyi helyzete nem javul. A működőképesség biztosítása érdekében költségcsökkentéssel járó, illetve bevételnövelő intézkedéseket kell hozni. Javasolt tervezési irányelvek Püspökladány Város Önkormányzata kötelező feladatai - Közvilágítás: január 01-től nem átalánydíjat, hanem a tényleges havi fogyasztást számlázza ki a szolgáltató. A I-III. negyedévi tapasztalatok alapján évben az előző évhez képest magasabb összegű előirányzat biztosítása szükséges. - Belvíz üzemeltetéshez kapcsolódó feladatokra csak a szivattyútelep üzemeltetési költségei szerepeltethetők, illetve minimális előirányzat anyagvásárlásra. A munkálatokat közfoglalkoztatás keretében kell elvégeztetni. - Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. működési célú támogatását a évi szinten javaslom megállapítani azzal, hogy a Kft. által használt földterületből származó mezőgazdasági bevételeket vegye figyelembe a képviselő-testület. - Víziközmű Társulat működési költségének támogatása: a társulatot az önkormányzat az Újtelepi szennyvízberuházás üzembe helyezéséig köteles fenntartani, működtetését biztosítani kell. - Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások támogatására két jogcímen, egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése, illetve a pénzbeli szociális ellátásokhoz tartalmaz előirányzatot. A központi költségvetés által e feladatokra biztosított összegnek fedeznie kell az ilyen jogcímen jelentkező kiadásokat. Ez a megállapítás igaz a Polgármesteri Hivatal ilyen jogcímen felmerülő kiadásaira is. Az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról szóló évi LV. törvény módosította a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvényt (a továbbiakban: Szt.). Ez alapján január 1-jétől az átmeneti segély, temetési segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás önálló ellátási formaként megszűnik, és önkormányzati segéllyé olvad össze, valamint a méltányossági közgyógyellátás megállapításával kapcsolatos feladat jegyzői hatáskörből a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe kerül. - A év végén indult évre áthúzódó - közfoglalkoztatás önerejét meg kell teremteni. - Az ügyeleti orvosi ellátás az önkormányzat kötelező feladata. Az érvényes szerződést figyelembe véve javasoljuk a támogatás biztosítását évre azzal, hogy a szolgáltatással kapcsolatosan érvényes szerződést felül kell vizsgálni. A tárgyalásokba célszerű lenne bevonni a Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. új ügyvezető igazgatóját. - A közalkalmazotti és köztisztviselői törvény által kötelezően adandó jubileumi jutalomra, valamint a nyugdíjba vonulók helyettesítése miatti többletkiadások forrására központi alapot szükséges képezni

12 - A Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési, üzemeltetési támogatását a évi tény szintjén javaslom biztosítani. - Működési célú hitel kamata: A stabilitási törvény szerint működési célra csak likvid hitel vehető fel. A működés biztonságos finanszírozása érdekében évben is igénybe kívánjuk venni a folyószámla hitelt, melynek kamatát az előző évi szinten javasoljuk betervezni. - Közösségi közlekedés biztosítása kötelező önkormányzati feladat, a szolgáltató pályáztatása folyamatban van. A feladat ellátás támogatását továbbra is biztosítani kell. - Gimnáziumi oktatás működési költsége feladaton a koncepció készítésének időpontjáig nem történt kifizetés április 01-től a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Debreceni Tankerülete fenntartásába került át a gimnáziumi oktatás és a szakképzés. A KLIK tájékoztatása szerint a számlákat IV. negyedévben fogják megküldeni önkormányzatunk részére, de pontos összeg még nem áll rendelkezésünkre. - A Képviselő-testület működéséhez kapcsolódó költségek előirányzatát is át kell tekinteni. A reprezentációs kiadás adóköteles juttatásnak minősül, 51 % adó terheli. Ezen kifizetéseket is szükséges minimálisra csökkenteni. - A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat esetében kötött felhasználású normatív támogatást biztosít az állam évben az intézmény működéséhez. Törekedni kell a működési hiány minimalizálására. Az esetlegesen mutatkozó püspökladányi hiányt meg kell téríteni a társulás felé. Püspökladány Város Önkormányzata önként vállalt feladatai - A mezőőri szolgálat fenntartása az önkormányzat önként vállalt feladatai közé tartozik. A mezőőri szolgálat további fenntartása képviselő-testület részéről átgondolást igényel. - Az önkormányzat önként vállalt pénzbeli, illetve természetbeni ellátásai a tanévkezdési támogatás, a BURSA Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj és a nyugdíjasok gyógyfürdő kezelésének önkormányzati támogatása. Az önkormányzat pénzügyi helyzetére való tekintettel át kell gondolni az eddigi támogatási rendszert. - Vállalkozó háziorvosok, iskolaorvosi rendelő rezsiköltségének támogatása A támogatás tartalmazza a gyermekorvosok és fogorvosok rendelőintézetben felmerülő rezsiköltségét, az iskolaorvosi rendelő rezsiköltségét és egyéb kiegészítő át, valamint két vállalkozó háziorvos rendelőintézeten kívüli telephelyen végzett szolgáltatásával kapcsolatos rezsiköltségét. - A 100%-os támogatottságú, működési jellegű pályázatokhoz az önkormányzat többletköltségre forrást nem tud biztosítani. Intézmények - A Polgármesteri Hivatal esetében a felszabadult helyiségek bérbeadásával kapcsolatos bérleti díj bevételeket a működési kiadások forrásául szolgál. Mindent meg kell tenni a rehabilitációs fizetési kötelezettség csökkentése érdekében, megváltoztatott

13 munkaképességű dolgozók foglalkoztatása révén. A polgármesteri hivatal államigazgatási feladatai közé a következő pénzbeli és természetbeni ellátások tartoznak, melyekhez önkormányzati önerő szükséges: aktív korúak ellátása, normatív lakásfenntartási támogatás. - A központi költségvetés az óvoda működését kötött felhasználású normatív támogatással finanszírozza. Törekedni kell arra, hogy az Egyesített Óvodai Intézmény működtetése a feladathoz nyújtott állami támogatáson felül minimális mértékű önkormányzati támogatással legyen megoldható. - A Gazdasági Ellátó Szervezet feladatköre évben kibővült. Az intézmény látja el az általános iskola és a kollégium működtetését, valamint az iskolai gyermekétkeztetést. Az idei év tapasztalatairól az intézményvezető a novemberi képviselő-testületi ülésen számol be, mely alapot ad e feladat jövő évi tervezéséhez. Tekintettel az önkormányzat szűkös anyagi forrásaira, javasoljuk az általános iskolai tanulók helyi közlekedése támogatásának felülvizsgálatát. - A Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum A racionális gazdálkodás érdekében Püspökladány Város Önkormányzata Képviselőtestülete a 109/2013. (VIII.29). önkormányzati testületi határozatában döntött arról, hogy augusztus 31. napjával egyesítéssel a Püspökladányi Tájékoztató Központba történő beolvadással, jogutódlással megszünteti a Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ és a Karacs Ferenc Múzeum önállóan működő költségvetési szerveit. Az új intézmény neve Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum. Az intézmény kötelező és önként vállalt feladatokat lát el. A zavartalan működés biztosítása érdekében törekedni kell a működési és fejlesztési jellegű pályázatok minél nagyobb arányú kihasználására. - A Bentlakásos Otthon évben kezdi el működését. Az állami támogatás mértéke a költségvetési törvény-javaslat alapján az előző évihez képest nem változott, így az intézmény megfelelő finanszírozása biztosítottnak látszik. Összefoglalóan elmondható, hogy Püspökladány Város Önkormányzatának fő célkitűzése az önkormányzat és a felügyelete alá tartozó intézmények működőképességének biztosítása. Valamennyi intézményünknél felül kell vizsgálni: - a rendelkezésre álló, intézmények szakmai és működést szolgáló dolgozói létszámát az ellátandó feladat tükrében, - a saját bevételek növelésének a lehetőségét, - a dologi kiadások csökkentésének lehetőségét, - az intézmények által használt ingatlanok kihasználtságát Általános elvek - Javasoljuk, hogy az önkormányzat évi költségvetés tervezése két ütemben folyjon. Első ütemben az önkormányzat valamennyi bizottsága tárgyalja meg a évi költségvetési rendelet-tervezetet január hónapban úgy, hogy az már tartalmazza a bizottságok és a képviselők előzetes javaslatait, melyet január 6-ig eljuttatnak a

14 Városgazdálkodási Iroda részére. A végleges költségvetési rendelet-tervezete kerül a képviselő-testület elé február hónapban. - Az adórendelet módosítása emelné az önkormányzat saját bevételét, javítva ezzel az önkormányzat évi pénzügyi pozícióját. Javasoljuk a helyi adórendeletben foglalt egyes adónemek mértéke és nagysága kerüljön felülvizsgálatra. - A évi költségvetési rendelet készítésekor meg kell vizsgálni, melyek azok az önkormányzati ingatlanok, melyek értékesítése nem jelent vagyonvesztést. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a évre vonatkozó költségvetési koncepciót szíveskedjen elfogadni. Határozati javaslat: Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CCV. törvény 24. (1) bekezdése alapján - figyelembe véve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (II. 31.) Korm. rendelet 26. -ában foglaltakat - elfogadja Püspökladány Város évi költségvetési koncepcióját és hozzájárul ahhoz, hogy a évi költségvetés tervezési munkái a benne foglaltak alapján folytatódjanak. Püspökladány Város Önkormányzata évi költségvetési koncepciójában megfogalmazott tervezési irányelveket a jegyző és a polgármester tekintse át és az abban meghatározott feladatok elvégzésére tegyen intézkedést. Határidő: november, december, január, február Felelős: Dombi Imréné polgármester Keserű László jegyző Püspökladány, október 18. Dombi Imréné polgármester

15 1. melléklet évi koncepció 1. oldal PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁS ALAPJÁN VÁRHATÓ BEVÉTELEK A évi terv adatok Magyarország évi központi költségvetéséről szóló T/ számú törvényjavaslat szerint készültek. Adatok Ft-ban évi októberi felmérést követő adat évi állami támogatás várható bevétele Jogcím sz. Az állami jogcíme Mennyiségi egység Mutató Normatíva fajlagos összege (Ft) összesen (Ft) Mennyiségi egység Mutató Normatíva fajlagos összege (Ft) összesen (Ft) támogatás aránya az összesenhez Beszámítás összegével csökkentett állami támogatás (Ft) =4x =8x I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA I.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása fő 36, fő 34, ,0% I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása ha 927, ha 927, ,8% I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása km 123, ,3% I.1.bc) Köztemető fenntartásának támogatása m m ,4% I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása km 73, km 74, ,7% I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása fő fő ,8% I.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen V. Beszámítás összege (elvárt bevétellel, mely az iparűzési adaóalap 0,5%-a) Beszámítás összegével csökkentett támogatás I.2 Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása m I. A HELYI ÖNK. MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN IV. ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 1. Nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatok támogatása fő , fő , MINDÖSSZESEN

16 A évi terv adatok Magyarország évi központi költségvetéséről szóló T/ számú törvényjavaslat szerint készültek. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁS ALAPJÁN VÁRHATÓ BEVÉTELEK októberi felmérést követő adat évi várható állami támogatás 1. melléklet évi koncepció 2. oldal Jogcím száma Az állami jogcíme ÓVODA fő TÖBB- CÉLÚ fő GIMNÁ- ZIUM fő Létszám össz. Normatíva fajlagos összege (Ft) összesen (Ft) ÓVODA összesen (Ft) TÖBBCÉLÚ (ÓVODA) összesen (Ft) TÖBBCÉLÚ (GESZ) összesen Ft) GIMN. (GESZ) MINDÖSSZESEN (Ft) ÓVODA fő TÖBB- CÉLÚ fő GIMNÁ- ZIUM fő Létszám össz. Normatíva fajlagos összege (Ft) összesen (Ft) ÓVODA összesen (Ft) TÖBBCÉLÚ (ÓVODA) összesen (Ft) TÖBBCÉLÚ (GESZ) összesen Ft) GIMN. (GESZ) MINDÖSSZESEN (Ft) II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját II.1. közvetlenül segítők bértámogatása Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert II.1.(1)1 összege Ft/számított létszám/év Ft/számított létszám/év - 8 hónapra hónapra Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert II.1.(1)2 pótlólagos összege Ft/számított létszám/3 hónap (2013/2014. nevelési évre) Ft/számított létszám/3 hónap (2014/2015. nevelési évre) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők II.1.(2)1 átlagbérének és közterheinek elismert összege Ft/számított létszám/év Ft/számított létszám/év - 8 hónapra hónapra II.12 Óvodaműködtetési támogatás - 8 hónapra Ft/fő/év Ft/fő/év hónapra III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA III.1. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz III.5. Gyermekétkeztetés támogatása Ft/fő/év Ft/fő/év Bölcsődében elhelyezett gyermekek étkeztetése (csak az ingyenes aa) étkeztetésben részesülő gy.) ab) Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása Óvodában Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek Három- vagy többgyermekes családban élő gyermek Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek Általános iskolában Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek Három- vagy többgyermekes családban élő gyermek Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek Gimnáziumban Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek 4 4 Három- vagy többgyermekes családban élő gyermek 7 7 Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek Szakközépiskolában Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek 2 2 Három- vagy többgyermekes családban élő gyermek 3 3 Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek Szakiskolában Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek Három- vagy többgyermekes családban élő gyermek Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek Kollégiumban Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek Három- vagy többgyermekes családban élő gyermek Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek Összesen: b) Gyermekétkeztetés kiegészítő támogatása A támogatás önkormányzatonkénti meghatározásáról és annak összegéről a felelős miniszterek január 4-ig döntenek. III.j. Gyermekek napközbeni ellátása - bölcsődei ellátás MINDÖSSZESEN Összesenből: Egyesített Óvodai Intézmény Összesenből: Gazdasági Ellátó Szervezet Összesenből: Püspökladány Város Önkormányzata

17 1. melléklet évi koncepció 3. oldal PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁS ALAPJÁN VÁRHATÓ BEVÉTELEK SEGÍTŐ KEZEK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT PÜSPÖKLADÁNYI FELADATOKRA VONATKOZÓAN A évi terv adatok Magyarország évi központi költségvetéséről szóló T/ számú törvényjavaslat szerint készültek. Adatok Ft-ban évi októberi felmérést követő adat évi állami támogatás összege Jogcím száma Az állami jogcíme Mutatószám Normatíva fajlagos összege összesen Püspökladány Mutatószám Normatíva fajlagos összege összesen Püspökladány =3x =6x7 III.3 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Családsegítés társulási kiegészítéssel aa) ( ) aa) Gyermekjóléti szolgálat Gyermekjóléti szolgálat társulási kiegészítés ad) (2014. évben csak a 0-17 éves korcsoport létszáma alapján) Szociális étkeztetés társulási kiegészítéssel c) (55.360*110%) Házi segítségnyújtás társulási kiegészítéssel d) ( *130%) Időskorúak nappali int.ellátása társulási f) kiegészítéssel ( *150%) Fogyatékos személyek nappali intézményi g.1 ellátása társulási kiegészítéssel ( *110%) Demens személyek nappali intézményi g.2 elllátása társulási kiegészítéssel ( *110%) Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali h intézményi ellátása társulási kiegészítéssel ( *120%) MINDÖSSZESEN

18 PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TERVEZÉSI NAPTÁRA ÉVRE 2. melléklet évi költségvetési koncepció Elvégzendő feladatok Időpont Intézményektől (előzetes) adatok kérése a tervezéshez Polgármesteri Hivatal tervezési értekezlet (belső inf. kérés a tervezéshez) Elsődleges információk feldolgozása tervezési irányelvek kialakítása Hivatal, intézmények bevételi forrásainak áttekintése Költségvetési koncepció összeállítása, előterjesztése Előterjesztett koncepció véleményezése, elfogadása (bizottsági ülések) Koncepcióba foglalt irányelvek alapján a tervezési munka végrehajtása Érdekegyeztetés Képviselőtestület Bizottságok Aktuális feladatban részt vevők megnevezése Intézm., Kft. Nemz. Önk. Polgármesteri Hivatal Polgárm. Jegyző Városg.Ir. Városf.Ir. Közig.Ir. Sorszám elsődleges információk feldolgozása előzetes keretszámok kialakítása intézmények a tervezési irányelveknek megfelelően előzetes intézményfinan. igény összeállítása hivatali ktg.vetési terv összeállítása Polgármesteri Hivatalban kezelt felad.terv Intézményi támogatások egyeztetése Polgármesteri Hivatalban kezelt előirányzatok egyeztetése Intézményi feladatok pontosítása, prioritások meghatározása, rendelettervezet és mell. összeállítása, intézmények vezetőivel való egyeztetések stb A bizottságok két ütemben tárgyalják a évi költségvetési rendelet-tervezetet , illetve A bizottságok és képviselők előzetes javaslatai Rendelet-tervezet egyeztetése, véleményezése, bizottsági állásfoglalás kialakítása, képviselőtestület elé terjesztése Költségvetési rendelet megalkotása

ELŐTERJESZTÉS. Nemti Község Önkormányzata

ELŐTERJESZTÉS. Nemti Község Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS Nemti Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJÁRA Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 2013. január 1- től

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzati feladatokról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2013. (VI.28.) önkormányzati

Részletesebben

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet a 3/2013.(I.22.) sz. határozathoz A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT A 103/2012.(VI.25.) számú határozattal elfogadott alapító okirat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójáról a 2013. október 29-ei Képviselő-testületi ülésre

ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójáról a 2013. október 29-ei Képviselő-testületi ülésre Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100 ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójáról a 2013. október 29-ei Képviselő-testületi

Részletesebben

Általános Indokolás. a 2014. évi költségvetési terv kialakításához

Általános Indokolás. a 2014. évi költségvetési terv kialakításához Berhida Város Önkormányzata 8181 Berhida, Veszprémi u. 1-3. Általános Indokolás a 2014. évi költségvetési terv kialakításához A módosított 2011. évi CXCV. törvény 24 -a alapján a 2014. évi költségvetési

Részletesebben

1. sz. melléklet Karancsalja község Önkormányzata és intézményei 2013. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok

1. sz. melléklet Karancsalja község Önkormányzata és intézményei 2013. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok 1. sz. melléklet Karancsalja község Önkormányzata és intézményei 21. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok Bevételek Adatok E Ft-ban I. Működési bevételek 212. terv 21. terv

Részletesebben

Tárgy : Javaslat az önkormányzat évi költségvetésének koncepciójára

Tárgy : Javaslat az önkormányzat évi költségvetésének koncepciójára Emőd Város Önkormányzat Polgármesterétől 3432 Emőd, Kossuth tér 1. Tel.: 46/476-206 Ikt.sz.:5996/2012. Tárgy : Javaslat az önkormányzat 2013. évi költségvetésének koncepciójára Emőd Város Önkormányzat

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek évi

Önkormányzati szintű bevételek évi 2. melléklet a /2016.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2016. évi 2016. évi előirányzat Polgármesteri Sorszám Megnevezés Önkormányzat Hivatal, Összesen intézmények 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

Pápa Város Önkormányzat állami támogatások kimutatása 13.sz.melléklet 2015.októberi felmérés alapján 2016.év 2.melléklet alapján Normatív összeg Mutatószám Támogatás összege 2.melléklet alapján Normatív

Részletesebben

1. A Rendelet 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

1. A Rendelet 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép. Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.2.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014.(XII.2.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a Kazincbarcikai Összevont Óvodák sajóivánkai tagóvodája évi költségvetés-tervezetének jóváhagyására

Tárgy: Javaslat a Kazincbarcikai Összevont Óvodák sajóivánkai tagóvodája évi költségvetés-tervezetének jóváhagyására ELŐTERJESZTÉS SAJÓIVÁNKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. FEBRUÁR 13-I MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 493-2/2013. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB I. N API R E N D Tárgy: Javaslat a

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(III.26.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

2014. február 4-én tartandó ülésére. Tárgy: Medina Község Önkormányzatának 2014.évi költségvetése

2014. február 4-én tartandó ülésére. Tárgy: Medina Község Önkormányzatának 2014.évi költségvetése Előterjesztés Medina Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. február 4-én tartandó ülésére Tárgy: Medina Község Önkormányzatának 2014.évi költségvetése Előterjesztő és előadó: Vén Attila polgármester

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2015. évi előirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, intézmények Összesen 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJÁRÓL

ELŐTERJESZTÉS PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJÁRÓL Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. ELŐTERJESZTÉS PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJÁRÓL A koncepciót az önkormányzat valamennyi bizottsága

Részletesebben

A helyi önkormányzatok, a települési és területi nemzetiségi önkormányzatok központi alrendszeréből származó forrásai

A helyi önkormányzatok, a települési és területi nemzetiségi önkormányzatok központi alrendszeréből származó forrásai A helyi önkormányzatok, a települési és területi nemzetiségi önkormányzatok központi alrendszeréből származó forrásai Támogatások A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda és vadnai tagóvodája 2013.évi költségvetés-tervezetének jóváhagyására.

Tárgy: Javaslat a bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda és vadnai tagóvodája 2013.évi költségvetés-tervezetének jóváhagyására. ELŐTERJESZTÉS VADNA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. FEBRUÁR 14-I MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 491-2/2013. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB I. N API R E N D Tárgy: Javaslat a bánhorváti

Részletesebben

3. számú napirendi pont a Képviselő-testület február 9-i ülésén

3. számú napirendi pont a Képviselő-testület február 9-i ülésén 3. számú napirendi pont a Képviselő-testület 2015. február 9-i ülésén 2016. évi költségvetés tervezetének benyújtása és a költségvetési rendelet főösszegeinek elfogadása Az Országgyűlés elfogadta Magyarország

Részletesebben

Polgár Város Önkormányzata és intézményei 2013. - 2014. - 2015. évi összevont költségvetési mérlege

Polgár Város Önkormányzata és intézményei 2013. - 2014. - 2015. évi összevont költségvetési mérlege Polgár Város Önkormányzata és intézményei 2013. - 2014. - 2015. évi összevont költségvetési mérlege Jogcím megnevezése 2013. évi tény 2014. évi várható 2015. évi tervezett Költségvetési kiadások Személyi

Részletesebben

2/ aa. melléklet Az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelethez

2/ aa. melléklet Az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelethez és támogatások 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 1010103 összesen 254,75 1 166 755 000 1 166 755 000 2 Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás 1010205 támogatása összesen 891 534

Részletesebben

[A Képviselő-testület Felsőlajos Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének]

[A Képviselő-testület Felsőlajos Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének] Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról Felsőlajos Község

Részletesebben

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS bevételi főösszeg: 471.487.000 Ft kiadási főösszeg: 471.487.000 Ft bevételi főösszeg: 156.230.000 Ft kiadási főösszeg: 156.230.000 Ft ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása Az előterjesztés száma: 68/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. április 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda és vadnai tagóvodája 2014.évi költségvetésének jóváhagyására.

Tárgy: Javaslat a bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda és vadnai tagóvodája 2014.évi költségvetésének jóváhagyására. ELŐTERJESZTÉS VADNA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. FEBRUÁR 4-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 164-3/2014./V. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB I. N API R E N D Tárgy: Javaslat a bánhorváti

Részletesebben

Az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok jegyzéke ÖNKÉNT VÁLLALT

Az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok jegyzéke ÖNKÉNT VÁLLALT Az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok jegyzéke ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOT ELŐÍRÓ ELLÁTANDÓ FELADAT FELADAT JOGSZABÁLY EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS Háziorvosi ellátás, házi gyermekorvosi ellátás

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. november 19. Kónyáné Dr. Zsarnovszky

Részletesebben

2015. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÁLLAMI TÁMOGATÁS 2015.02.12. (adatok forintban) Zöldterület-gazdálkodással kapcs. fel. ellátása 8 770 494

2015. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÁLLAMI TÁMOGATÁS 2015.02.12. (adatok forintban) Zöldterület-gazdálkodással kapcs. fel. ellátása 8 770 494 KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 215. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁS 215.2.12. (adatok forintban) 1. sz. melléklet Jogcím Összesen (Ft) I.1.a Önkormányzati hivatal működésének 78 547 I.1b. Település-üzemeltetéshez

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJÁRÓL

ELŐTERJESZTÉS PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJÁRÓL ELŐTERJESZTÉS PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJÁRÓL Az előterjesztést véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Az államháztartásról szóló 2011. évi CCV. törvény az

Részletesebben

Változások előtt A helyi önkormányzatok gazdálkodásának keretei

Változások előtt A helyi önkormányzatok gazdálkodásának keretei Változások előtt A helyi önkormányzatok gazdálkodásának keretei A helyi önkormányzatok adóssága, pénzforgalmi egyenlege 2002. 2006. 2010. 2011. félév milliárd forint %-os változás 2010 /2002 Bruttó adósságállomány

Részletesebben

Önkormányzatok finanszírozása, feladatfinanszírozás a évben

Önkormányzatok finanszírozása, feladatfinanszírozás a évben 2013-tól új feladat-ellátási rendszer Forrásszabályozás átalakítása 2014-ben folytatódik a feladatalapú finanszírozás, első év tapasztalatai szerinti finomhangolások elvégzése, 2013. évi kiegészítő források

Részletesebben

(4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről

(4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról Felsőlajos Község

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 29-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 29-i rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 1. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 29-i rendkívüli ülésére Tárgy: Felsőlajos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati

Részletesebben

Bevételek Összeg (Ft) Kiadások Összeg (Ft) Mód. ei. 820.777.000 820.777.000

Bevételek Összeg (Ft) Kiadások Összeg (Ft) Mód. ei. 820.777.000 820.777.000 Előterjesztő: Kiss Tibor polgármester Előterjesztés Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő testületének a 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.27.) számú rendelete 2014. IV. negyedévi módosítására

Részletesebben

(1) A Képviselőtestület az önkormányzat évi költségvetésének

(1) A Képviselőtestület az önkormányzat évi költségvetésének Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 1/016. (I.8.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 015. évi költségvetéséről szóló 3/015. (II.13.) önkormányzati rendelet áról* Pápa Város Önkormányzatának

Részletesebben

TERVEZET. Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

TERVEZET. Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-160/2013. Tárgy: Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 2014. évi költségvetési

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, intézményekre terjed ki.

1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, intézményekre terjed ki. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzatának 16/2014.(IX.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) számú önkormányzati rendelet módosításáról Tiszaalpár Nagyközségi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 2013. február 12-ei ülésre

ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 2013. február 12-ei ülésre Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 2013. február 12-ei ülésre Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratát

Részletesebben

(1) A Képviselőtestület az önkormányzat évi költségvetésének

(1) A Képviselőtestület az önkormányzat évi költségvetésének Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 3/015. (X..) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 015. évi költségvetéséről szóló 3/015. (II.13.) önkormányzati rendelet áról Pápa Város Önkormányzatának

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 8/2013. (VI.28.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím i mód.elői. 1 2 3 3 1. I. Önkormányzat működési

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire. Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2015. (III.13.) számú rendelete Tiszasas Község Önkormányzata 2015. évi költségvetése Tiszasas Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2016. november 07. Kónyáné Dr. Zsarnovszky

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS az Esély Szociális Társulás november -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS az Esély Szociális Társulás november -i ülésére Esély Szociális Társulási Tanács 2040 Budaörs Szabadság út 134. ELŐ TERJESZTÉS az Esély Szociális Társulás 2013. november -i ülésére Tárgy: Az Esély Szociális Társulás 2014. évi költségvetési koncepciója

Részletesebben

Módosította a 19/2014.(XI.28.) Önk. rendelet 1. -a. Hatályos:

Módosította a 19/2014.(XI.28.) Önk. rendelet 1. -a. Hatályos: ! " # $ # % & ' ( ' ) * + (, ( (, -. / * 0 1 + 2 * / 3. + 4 5 ' ) 6 7 8 9 : 0, ( ; < ), 0 ) = (, ), ' > '? 4 ' / * / 0 5.? @, ( 4 : A + 2 * / 3. + 4 5 ' ) ' : / B ( 0 5 B ( B C D E E F 7 9 : G H I I I

Részletesebben

Leányvár Község Önkormányzata évi költségvetésének szöveges indoklása

Leányvár Község Önkormányzata évi költségvetésének szöveges indoklása Tisztelt Képviselő-testület! 2/2014.(II.03) ELŐTERJESZTÉS 2. napirendi pont Leányvár Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének szöveges indoklása Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete február 13-i ülése 3. napirendi pontjához. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete február 13-i ülése 3. napirendi pontjához. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. február 13-i ülése 3. napirendi pontjához Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről Az államháztartásról szóló 2011.évi

Részletesebben

1. függelék. Bevételek

1. függelék. Bevételek 1. függelék Sorszám Rovat megnevezése Rovat száma ezer forintban Eredeti előirányzat 1. 2. 3. 4. 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 14 689 02 Települési önkormányzatok egyes

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzat. 2015. évi költségvetési tájékoztató beszámolója 2015.10..10

Mágocs Város Önkormányzat. 2015. évi költségvetési tájékoztató beszámolója 2015.10..10 melléklet Mágocs Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési tájékoztató beszámolója 2015.10..10 A B C D E F G H I J K L M N O P BEVÉTELEK 2015. évi eredeti előirányzat 2015. évi módosított előirányzat

Részletesebben

Cigány Kisebbségi Önkormányzat összevont költségvetési mérlege a évre tervezett működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól

Cigány Kisebbségi Önkormányzat összevont költségvetési mérlege a évre tervezett működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2006.(XII. 22.) rendelete Püspökladány Város Önkormányzata költségvetési- és zárszámadási rendeletéhez kapcsolódó tájékoztató mérlegek, kimutatások

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Lesenceistvánd, Uzsa Községek Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa 2015.április 29.-i nyilvános ülésére.

ELŐTERJESZTÉS. A Lesenceistvánd, Uzsa Községek Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa 2015.április 29.-i nyilvános ülésére. NAPIREND: 1 Ügyiratszám 1/153-5/2015 ELŐTERJESZTÉS A Lesenceistvánd, Uzsa Községek Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa 2015.április 29.-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Meghívottak:

Részletesebben

Bevételek 2015. évi eredeti ei. eft-ban

Bevételek 2015. évi eredeti ei. eft-ban 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Ingatlan bérleti díja,bolt:( 50.000*12), kultúrház:(10.000*12) Posta helyiség 30.000*10hó 1 020 Tárgyi eszköz bérbeadásából szárm.

Részletesebben

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása Pénzügyi Bizottsága 5527. Bucsa, Kossuth tér 6.

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása Pénzügyi Bizottsága 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása Pénzügyi Bizottsága 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos

Részletesebben

Tiszaderzs Községi Önkormányzat Polgármestere 5243 Tiszaderzs, Fő út 19. Tel.: 59/ ;

Tiszaderzs Községi Önkormányzat Polgármestere 5243 Tiszaderzs, Fő út 19. Tel.: 59/ ; Tiszaderzs Községi Önkormányzat Polgármestere 5243 Tiszaderzs, Fő út 19. Tel.: 59/535-354; e-mail: hivatal@phderzs.t-online.hu ELŐTERJESZTÉS az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójára Tisztelt

Részletesebben

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ Megnevezés 2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként 1. számú melléklet ezer Ft-ban Előirányzat Intézményi működési bevételek 1120 Önkormányzatok

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi módosítása

Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi módosítása DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Dorog Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi módosítása

Részletesebben

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-i soros ülésére

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-i soros ülésére E LŐTERJESZTÉS Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló az önkormányzat 2013. III. negyedévi gazdálkodásról Tárgykört

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2013. november 14-i ülésére. Tárgy: Pápa Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciója

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2013. november 14-i ülésére. Tárgy: Pápa Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciója PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 150. 8500 PÁPA, Fő u. 5. T el: 89 /324-5 85 Fax: 89/515-083 E-ma il: polgar mester @ p apa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. november 14-i ülésére Tárgy: Pápa

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról Tabdi Község Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Előterjesztés. Tárgy: Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása

Előterjesztés. Tárgy: Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása Előterjesztés Tárgy: Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása Készült: A bakonynánai képviselő-testület 2013. március 5-i ülésére Előadó: Simonné Rummel Erzsébet alpolgármester

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére 873-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.13.)

Részletesebben

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi állami támogatása

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi állami támogatása 44 Támogatási jogcím Fajlagos Mennyiségi egység Mutató A Rendelet 1.sz. melléklete Ft Számított összeg 1. a (1)Lakosságszám szerint 1 57 fő 1649 32 16 3 2. Körzeti igazgatás 2. aokmányirodák működése és

Részletesebben

Iktatószám: 3/46-11/2/2013. Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása ELŐTERJESZTÉS

Iktatószám: 3/46-11/2/2013. Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása ELŐTERJESZTÉS Iktatószám: 3/46-11/2/2013. Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása ELŐTERJESZTÉS Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 30-i ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

Csárdaszállás Községi Önkormányzat évi költségvetésének mérlege

Csárdaszállás Községi Önkormányzat évi költségvetésének mérlege 1. melléklet a.../2016. (...) önkormányzati rendelethez Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének mérlege A B C megnevezés 2015. terv 2016. terv 1 Intézményi működési bevétel 5 300

Részletesebben

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének. a.) tárgyévi költségvetési bevételét

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének. a.) tárgyévi költségvetési bevételét Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (X. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 27.) rendelet módosításáról Szálka Község Önkormányzatának

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

1. (1) Az 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

1. (1) Az 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014.évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelete módosításáról Vadna községi

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft)

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Megnevezés Eredeti előirányzat 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása Karbantartási szolgáltatás

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA PÜSPÖKLADÁNY VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA A koncepciót az önkormányzat valamennyi szakbizottsága megtárgyalja Az államháztartásról szóló 2011. évi CCV. törvény 24. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. márciusi ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. márciusi ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025 Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése Normatív állami hozzájárulás Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás 164 008 879 10 689 364 175 382 710 12 600 834 Közös Önkormányzati

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2010. (III.13.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 26.-i ülésére

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 26.-i ülésére Ötvöskónyi Község Önkormányzat Polgármesterétől 7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51. Előterjesztés Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 26.-i ülésére Tárgy: Ötvöskónyi Község Önkormányzatának

Részletesebben

A B C D E F G H I J. Sorszám

A B C D E F G H I J. Sorszám 1. melléklet a 1/2014.(II. 20.) önkormányzati rendelethez SZÁPÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2014. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE A B C D E F G H I J Sorszám 2013. évi hatályos

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása Az előterjesztés száma: 14/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzatának évi költségvetésének mérlege

Hunya Község Önkormányzatának évi költségvetésének mérlege 1. melléklet a./2014. (VII..) önkormányzati rendelethez Hunya Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének mérlege A B C D Megnevezés 2013. terv 2014. terv 2014.I.mód. 1 Intézményi működési bevétel

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 4/2010(II.27.) RENDELETE

TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 4/2010(II.27.) RENDELETE TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 4/2010(II.27.) RENDELETE Tiszaug Község Önkormányzat 2009. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2009. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

1. melléklet Szekszárd Megyei Jogú Város normatív hozzájárulásai, támogatásai

1. melléklet Szekszárd Megyei Jogú Város normatív hozzájárulásai, támogatásai 1. melléklet Szekszárd Megyei Jogú Város normatív hozzájárulásai, támogatásai 213 214 MEGNEVEZÉS Összeg (eft) Összeg (eft) I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 23 711 23 74 I.1.a)

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2013. ( I.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról. Tengelic

Részletesebben

Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete

Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete Bevételek: ezer Ft Eredeti előirányzat Javasolt mód Módosított 370 000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása Működési célú pénzeszközátadás

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

Kivonat. Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 7-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat. Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 7-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. DEMECSER VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1. Telefon: 42/533-500; Fax:42/533-509 E-mail: onkormanyzat@demecser.hu web: www.demecser.hu Kivonat Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2013. január 24, 29. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2: Petrovics László polgármester Ellenjegyző:

A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2013. január 24, 29. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2: Petrovics László polgármester Ellenjegyző: ELŐTERJESZTÉS 6. (GVB 3.) Nagymaros Város Önkormányzatának az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV. 3.) önkormányzati rendelete alapján A napirendet tárgyaló ülés dátuma:

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Kiegészítés Ecsegfalva község Önkormányzat Képviselő-testületének május 28-án tartandó ülésére

Kiegészítés Ecsegfalva község Önkormányzat Képviselő-testületének május 28-án tartandó ülésére Kiegészítés község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! 2013. május 21-én a tisztelt Képviselő-testület már tárgyalta első körben az Intézményfenntartó

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2013. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2013. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2013. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete Magyarcsanád Község Önkormányzat költségvetéséről, módosításáról és végrehajtásának rendjéről szóló 1/2014.

Részletesebben

Önkormányzat működési bevételei Önkormányzati támogatások, kiegészítések Támogatásértékű bevételek

Önkormányzat működési bevételei Önkormányzati támogatások, kiegészítések Támogatásértékű bevételek Lébény Város Önkormányzata 1. számú melléklet 2014. évi költségvetésének pénzügyi mérlege 1. oldal Bevételek Sorszám Bevételi jogcím 2013. évi terv 2014. évi terv 1. Önkormányzat működési bevételei 205276

Részletesebben

1. (1) Az 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

1. (1) Az 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016.(VIII.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról Szuhakálló

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a képviselő-testület 2015. február 12.-i ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s. a képviselő-testület 2015. február 12.-i ülésére. Segesd Község Önkormányzat Polgármesterétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2015. február 12.-i ülésére. Tárgy:2015. évi költségvetési tervezet Az államháztartásról

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben