Kivonat a Dombóvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület február 14-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kivonat a Dombóvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 14-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből:"

Átírás

1 Kivonat a i Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület február 14-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 1/2014. (II. 14.) számú határozat A i Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 29. (3) bekezdése alapján a következőket állapítja meg: 1. Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek évet követő három évre várható összege: 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. (1) bekezdésének megfelelő pontja Várható összeg évente 1. a helyi adóból származó bevétel, 0,-Ft 2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából 0,-Ft származó bevétel, 3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, 2.000,-Ft 4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból 0,-Ft származó bevétel, 5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint 0,-Ft 6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 0,-Ft 2. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a évet követő három évre várható összege: Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke: a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása, b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a Várható összeg évente 0,-Ft 0,-Ft

2 beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára, c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke, d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege, e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár, f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, g) külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. 0,-Ft 0,-Ft 0,-Ft 0,-Ft 0,-Ft, február 14.

3 Kivonat a i Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület február 14-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 2/2014. (II. 14.) számú határozat A i Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 1. a évi költségvetésének bevételeit és kiadásait az 1. számú melléklet szerint elfogadja. 2. a évi költségvetési mérlegét a 2. számú melléklet szerint elfogadja. 3. a évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 3. számú melléklet szerint elfogadja. 4. a többéves kihatással járó kötelezettségeket és az általa nyújtott közvetett támogatásokat a 4. számú melléklet szerint elfogadja., február 14.

4 1. számú melléklet a 2/2014. (II.14.) számú határozathoz i Örmény Nemzetiségi Önkormányzat évi költségvetési bevételei és kiadásai s.sz Előirányzat megnevezése eredeti előirányzat BEVÉTELEK I. Működési bevételek 1 Intézményi működési bevételek 2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2.1. Önkormányzattól 2.2. Állami támogatás 68 3 Működési célú átvett pénzeszközök 4. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele Működési bevételek összesen: 68 II Felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek összesen: KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 68 KIADÁSOK I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Működési kiadások összesen: 68 II. Felhalmozási kiadások 1. Beruházások 2. Felújítások 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadások összesen: 0 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 68

5 i Örmény Nemzetiségi Önkormányzat évi költségvetési mérlege 2. számú melléklet a 2/2014. (II.14.) számú határozathoz Intézményi működési bevételek BEVÉTELEK Működési bevételek Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege évi terv Személyi juttatások KIADÁSOK Működési kiadások Működési célú támogatások államháztartáson belülről 68 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó adatok eftban évi terv Működési célú átvett pénzeszközök Dologi kiadások 68 Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele Egyéb működési célú kiadások Működési célú bevételek összesen: 68 Működési célú kiadások összesen: 68 Felhalmozási bevételek 0 Felhalmozási kiadások 0 Felhalmozási célú bevételek összesen: 0 Felhalmozási kiadások összesen: 0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 68 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 68

6 3. számú melléklet a 2/2014. (II.14.) számú határozathoz i Örmény Nemzetiségi Önkormányzat évi előirányzat felhasználási ütemterv BEVÉTELEK I. Működési bevételek 1 Intézményi működési bevételek évi terv I. negyedév Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszközök Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele II. negyedév adatok e Ft-ban III IV. negyedév negyedév II. Felhalmozási bevételek KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK I. Működési kiadások 1 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és 2 szociális hozzájárulási adó 3 Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási kiadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

7 4. számú melléklet a 2/2014. (II.14.) számú határozathoz i Örmény Nemzetiségi Önkormányzat évi tájékoztató adatok Többéves kihatással járó kötelezettségek s.sz. Megnevezés év év év adatok eft-ban év és további összesen évek összesen: Közvetett támogatások: Az Ávr. 28. szerint meghatározott közvetett támogatásokat a i Örmény Nemzetiségi Önkormányzat nem nyújt.

8 Kivonat a i Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület február 14-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 3/2014. (II. 14.) számú határozat A i Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. törvény 80. -a és az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 27. (2) bekezdésének végrehajtására Város Önkormányzatával kötött és április 1-jén hatályba lépett megállapodást felülvizsgálta és azt a melléklet szerinti tartalommal módosítja. A Képviselő-testület felhatalmazza az öt a megállapodás módosításának aláírására. Határidő: február 28. a megállapodás módosítására Felelős: Elnök Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda, február 14.

9 Kivonat a i Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület február 14-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 4/2014. (II. 14.) számú határozat A i Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési Szabályzatát március 1. napjától a melléklet szerint állapítja meg. A Képviselő-testület a 11/2012. (III. 26.) számú határozattal elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatát február 28. napjával hatályon kívül helyezi., február 14.

10 Kivonat a i Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület február 14-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 5/2014. (II. 14.) számú határozat A i Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a PRESIDIUM Közhasznú Egyesülettel kötött együttműködési megállapodásban foglaltak szerint az egyesület tibeti hangtál csoportjának támogatására a évben ,- Ft-ot különít el eszközvásárlásra. A képviselő-testület felhatalmazza az öt a kötelezettségvállalásra., február 14.

11 Kivonat a i Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület február 14-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 6/2014. (II. 14.) számú határozat A i Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Város Önkormányzatának 414/2013. (XII.19.) Kt. határozatával jóváhagyott évi belső ellenőrzési tervnek a nemzetiségi önkormányzatra vonatkozó rendelkezésével egyetért és azt jóváhagyja., február 14.

12 Kivonat a i Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének április 28-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 7/2014. (IV.28.) számú határozat A i Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a, Bezerédj u. 14. szám alatti Nemzetiségi Közösségi Ház hasznosításával megbízott i Német Nemzetiségi Önkormányzatnak a Nemzetiségi Közösségi Ház hasznosításából származó évi bevételnek a helyiségek fenntartására és a gondnok foglalkoztatására fordított kiadásokat meghaladó összegének felhasználására tett javaslatát elfogadja, és egyetért a bevétel tartalékba helyezésével a gondnok foglalkoztatása céljára mindaddig, amíg annak finanszírozására a gesztor önkormányzatnak más forrás nem áll rendelkezésére., április 28.

13 Kivonat a i Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének április 28-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 8/2014. (IV. 28.) számú határozat A i Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a évi zárszámadását az alábbiak szerint elfogadja: 1. a évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. melléklet szerint elfogadja. 2. a évi vagyonkimutatásról szóló beszámolót a 2. melléklet szerint elfogadja., április 28.

14 1. melléklet a 8/2014. (IV.28.) számú határozathoz i Örmény Nemzetiségi Önkormányzat évi költségvetési beszámoló eft eredeti módosított teljesítés Cím Alcím Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat BEVÉTELEK I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1.1. Kamat bevétel Összesen: Működési célú támogatásértékű bevételek 2.1. Önkormányzati támogatás Állami támogatás Feladatalapú támogatás Összesen: II. Felhalmozási bevételek KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN III. Finanszírozási bevételek 1. Pénzmaradvány igénybevétele IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások 3.1. Önkormányzati dologi kiadások Nemzetiségi disznóvágás Nőnapi ünnepség Örmény karácsony Város hete rendezvénysorozat 37 Önkormányzati támogatásból 3.6. Örmény nemzetiségi találkozó Nemzetiségek napja Összesen: Tartalékok II. Felhalmozási kiadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

15 III. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -11 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 683 Záró pénzkészlet

16 i Örmény Nemzetiségi Önkormányzat évi beszámolója Vagyonkimutatás 2. melléklet a 8/2014. (IV.28.) számú határozathoz Eszközök e Ft Források e Ft I. Immateriális javak I. Tartós tőke 0 Gépek, berendezések II. Tőkeváltozás 0 II. Tárgyi eszközök 0 D.) Saját tőke 0 III. Befektetett pénzügyi eszközök I. Költségvetési tartalék 153 A.) Befektetett eszközök összesen 0 E.) Tartalékok 153 I. Készletek I. Hosszú lejáratú kötelezettség 0 II. Követelések 1. Kötelezettségek áruszállításból 0 III. Értékpapírok II. Rövid lejáratú kötelezettségek 0 Pénztár 7 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 8 Bankszámla 72 F.) Kötelezettségek összesen: 8 IV. Pénzeszközök összesen 79 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 82 B.) Forgó eszközök összesen 161 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 161 FORRÁSOK ÖSSZESEN 161

17 Kivonat a i Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének április 28-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 9/2014. (IV.28.) számú határozat A i Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete számítási hiba miatt a 12/2013. (VI.28.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: 1. A 12/2013. (VI.28.) számú határozat 1-2. pontja helyébe a következő szöveg lép: 1. az 53/2012. (XII.20.) számú határozata 1. pontja szerint a januárban megrendezett Örmény karácsony rendezvényre ,- Ft összeget fordított, melyet a évi feladatalapú támogatás terhére kíván elszámolni. 2. az 53/2013. (XII.20.) számú határozata 2. pontja szerint a január 19- én megtartott Nemzetiségek disznóvágása rendezvényre ,- Ft összeget fordított, melyet a évi feladatalapú támogatás terhére kíván elszámolni. 2. A 12/2013. (VI.28.) számú határozat 4-5. pontja helyébe a következő szöveg lép: 4. a Város Hete rendezvénysorozat keretében a Nemzetiségek kavalkádja programon való részvételre ,- Ft összeget fordított, melyből ,- Ftot a évi feladatalapú támogatás terhére kíván elszámolni, ,- Ft-ot a évi költségvetése általános tartaléka terhére biztosít áprilisában tartott nőnapi ünnepségre ,- Ft összeget fordított, melyet a évi költségvetése általános tartaléka terhére biztosít., április 28.

18 Kivonat a i Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének április 28-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 10/2014. (IV.28.) számú határozat A i Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII.29.) Korm.rendelet 6. (3) bekezdése alapján a évi feladatalapú költségvetési támogatás terhére 1. a fogyatékos személyek nappali ellátása szociális alapszolgáltatást nyújtó PRESIDIUM Közhasznú Egyesület működésének támogatására eszközvásárlásra fordított ,- Ft kiadást, 2. a évben megrendezett Regionális Örmény Találkozó rendezvényre fordított ,- Ft-ból ,- Ft kiadást, 3. a évben megrendezett Nemzetiségek Napja rendezvényre fordított ,- Ft-ból ,- Ft kiadást kíván elszámolni., április 28.

19 Kivonat a i Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének április 28-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 11/2014. (IV.28.) számú határozat A i Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX törvény 113. c) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló szabályzatát a melléklet szerinti tartalommal elfogadja., április 28.

20 Kivonat a i Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének június 23-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 12/2014. (VI.23.) számú határozat A i Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. törvény 115. f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a dombóvári települési nemzetiségi önkormányzatok február 8-án tartott Nemzetiségek Disznóvágása elnevezésű közös rendezvényen való részvétellel kapcsolatban felmerült kötelezettségvállalást jóváhagyja. A Képviselő-testület a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII.29.) Korm.rendelet 6. (3) bekezdése alapján a rendezvényre fordított ,- Ft kiadást a évi feladatalapú költségvetési támogatás terhére számolja el., június 23.

21 Kivonat a i Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének június 23-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 13/2014. (VI.23.) számú határozat A i Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX törvény 115. f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva márciusban megrendezett Nőnapi rendezvénnyel kapcsolatos kötelezettségvállalásokat jóváhagyja. A Képviselő-testület a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII.29.) Korm.rendelet 6. (3) bekezdése alapján a rendezvényre fordított ,- Ft kiadást a évi feladatalapú költségvetési támogatás terhére számolja el., június 23.

22 Kivonat a i Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének június 23-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 14/2014. (VI.23.) számú határozat A i Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX törvény 115. f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a március 28. április 3. között megrendezett Város Hete városi rendezvénysorozaton való részvétellel kapcsolatos kötelezettségvállalásokat jóváhagyja. A Képviselő-testület a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII.29.) Korm.rendelet 6. (3) bekezdése alapján a rendezvényre fordított ,- Ft-ból ,- Ft kiadást a évi feladatalapú költségvetési támogatás terhére számolja el, 4.221,- Ft-ot a évi feladatalapú támogatás terhére biztosít., június 23.

23 Kivonat a i Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének június 23-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 15/2014. (VI.23.) számú határozat A i Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. törvény 115. f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva 1.) részt vett az Országos Örmény Nemzetiségi Önkormányzatnak az örmény genocídiumról való április 24-i megemlékezésén, melyre a képviselőtestület ,- Ft-ot fordított. 2.) részt vett a Tamási Örmény Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében május 31-én megrendezett II. Regionális Örmény Találkozón, melyre 7.150,- Ft-ot fordított. 3.) részt vett a Kalocsán június 21-én megrendezett Örmény Nemzetiségi Önkormányzatok Országos Találkozóján, melyre ,- Ft-ot fordított. A Képviselő-testület a rendezvényekkel kapcsolatban felmerült kötelezettségvállalásokat jóváhagyja, a kiadásokat a évi feladatalapú támogatás terhére számolja el., június 23.

24 Kivonat a i Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 15-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 16/2014. (IX. 15.) számú határozat A i Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az tájékoztatóját a Nemzetiségi Önkormányzat évi gazdálkodásának első féléves helyzetéről elfogadja., szeptember 15.

25 Kivonat a i Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 15-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 17/2014. (IX. 15.) számú határozat A i Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 5. a évi költségvetésének bevételeit és kiadásait az 1. számú melléklet szerint módosítja. 6. a évi költségvetési mérlegét a 2. számú melléklet szerint módosítja. 7. a évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 3. számú melléklet szerint módosítja., szeptember 15.

26 s.sz 1. számú melléklet a 17/2014. (IX.15.) számú határozathoz i Örmény Nemzetiségi Önkormányzat évi költségvetési bevételei és kiadásai (adatok eft-ban) 1. számú módosítás Előirányzat megnevezése eredeti előirányzat módosított előirányzat BEVÉTELEK I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1.1. Kamat bevétel 0 1 Működési célú támogatások államháztartáson 2. belülről II III 2.1. Önkormányzattól Állami támogatás (működési) Állami támogatás (feladatalapú) Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 Működési bevételek összesen: Felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek összesen: Finanszírozási bevételek 1. Pénzmaradvány igénybevétele 0 79 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások II. 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások 4.1. Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre 0 0 Működési kiadások összesen: Felhalmozási kiadások 1. Beruházások 1.1. Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése Felújítások 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadások összesen: 0 15

27 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

28 i Örmény Nemzetiségi Önkormányzat évi költségvetési mérlege 2. számú melléklet a 17/2014. (IX.15.) számú határozathoz BEVÉTELEK Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege évi terv évi mód. KIADÁSOK évi terv adatok eft-ban évi mód. Működési bevételek Működési kiadások Intézményi működési bevételek 0 1 Személyi juttatások Működési célú támogatások államháztartáson belülről Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 0 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 Dologi kiadások Előző évi működési célú pénzmaradvány 0 79 igénybevétele Egyéb működési célú kiadások 0 0 Működési célú bevételek összesen: Működési célú kiadások összesen: Felhalmozási bevételek 0 0 Felhalmozási kiadások 0 0 Beruházások (kisértékű tárgyi eszközök beszerzése) 0 15 Felhalmozási célú bevételek összesen: 0 0 Felhalmozási kiadások összesen: 0 15 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

29 3. számú melléklet a 17/2014. (IX:15.) számú határozathoz i Örmény Nemzetiségi Önkormányzat évi előirányzat-felhasználási ütemterv BEVÉTELEK 2014.évi terv I. negyedév II. negyedév adatok e Ft-ban III IV. negyedév negyedév I. Működési bevételek 1 Intézményi működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszközök Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele II. Felhalmozási bevételek KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK I. Működési kiadások 1 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások II. 1 Felhalmozási kiadások Beruházások (kisértékű tárgyi eszközök beszerzése) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

30 Kivonat a i Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 15-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 18/2014. (IX. 15.) számú határozat A i Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 1. a szeptember 8-án on megrendezett Regionális Örmény Találkozó rendezvényre fordított ,- Ft kiadást, 2. a PRESIDIUM Közhasznú Egyesület részére az Együttműködési megállapodásban foglaltak, valamint az 5/2014. (II.14.) számú határozat szerint hangszervásárlásra fordított ,- Ft kiadást a évi feladatalapú költségvetési támogatás terhére számolja el., szeptember 15.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/20-12/2015. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt testületi üléséről Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete 661-2/2013. JEGYZŐKÖNYV Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt testületi üléséről Határozatok:

Részletesebben

JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászágó község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a költségvetés végrehajtásáról Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 71/2013. (III.6.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 71/2013. (III.6.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 71/2013. (III.6.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1.) Az önkormányzat 2013. évi költségvetése Előadó : Dr. Fekete Zoltán polgármester

Részletesebben

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet az 1/2015. (II.11.) önkormányzati határozathoz Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K Ezer forintban Sor-szám Bevételi jogcím

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30. napján megtartott testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30. napján megtartott testületi üléséről Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30. napján megtartott testületi üléséről Határozatok: 22/2014.(I.30.) 23/2014.(I.30.)

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (II. 20.) önkormányzati R E N D E L E T E a Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (II. 20.) önkormányzati R E N D E L E T E a Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (II. 20.) önkormányzati R E N D E L E T E a Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény

Részletesebben

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. ( II.12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. ( II.12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. ( II.12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Sajóvámos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Rövid lejáratú támogatást megelőlegező kölcsön felvétele

ELŐ TERJESZTÉS Rövid lejáratú támogatást megelőlegező kölcsön felvétele 4. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Rövid lejáratú támogatást megelőlegező kölcsön felvétele Tisztelt Képviselő-testület! Tolmács Község Önkormányzata 7.990.000 Ft támogatást nyert az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből

Részletesebben

1. számú melléklet a.../2012. ( ) költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek összevont költségvetési mérlege Polgárm. Hiv. Óvoda Iskola Egészségügy

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588 400 * Fax.: 52/588 405 e mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Vatta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 9-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: 2./2015./III.16./ R e n d e l e t e

Vatta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 9-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: 2./2015./III.16./ R e n d e l e t e KIVONAT Vatta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 9-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: nyílt 2./2015./III.16./ R e n d e l e t e az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Vatta

Részletesebben

1. számú előterjesztés

1. számú előterjesztés Határozati javaslat Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18-i nyilvános ülésére /2015. ( ) képviselő-testületi határozat Tárgy: a Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi,

Részletesebben

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl:

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: Rendelet Kivonat Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: 16-án Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2013. ( II.12.) Önkormányzati

Részletesebben

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki.

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /215.(II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 215. évi költségvetéséről Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III. 05.) önkormányzati rendelete

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III. 05.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/202. (III. 05.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 202. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1 1.1. melléklet a 3/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2015. ÉVI SZAKOLY KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím

Részletesebben

A testület a javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta és megbízza Sipos Melindát a jegyzőkönyv vezetésével, Takács Istvánt a jegyzőkönyvhitelesítői

A testület a javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta és megbízza Sipos Melindát a jegyzőkönyv vezetésével, Takács Istvánt a jegyzőkönyvhitelesítői Miskolc Megyei Jogú Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata JK. 80.056-15/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzatának 2014. szeptember 12. napján 09.00

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.11.) önkormányzati rendelete Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

c) dologi kiadások 155 667 000 Ft, d) egyéb működési célú kiadások 3 500 000 Ft e) engedélyezett létszámkerete 92 fő.

c) dologi kiadások 155 667 000 Ft, d) egyéb működési célú kiadások 3 500 000 Ft e) engedélyezett létszámkerete 92 fő. BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (II.26.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 1 Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

. számú előterjesztés. a társulás 2014. évi költségvetésének elfogadása

. számú előterjesztés. a társulás 2014. évi költségvetésének elfogadása . számú előterjesztés A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges, az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható!! a Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi, Szociális és

Részletesebben

2015. év március hó Tolna Megyei Közlöny XXV. évfolyam 1. szám KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ

2015. év március hó Tolna Megyei Közlöny XXV. évfolyam 1. szám KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ Szám: 270/2015. TOLNA MEGYEI KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 2/2015. (II. 20.) határozat A Közgyűlés Jogi és Ügyrendi Bizottsága összetételének megváltoztatása tárgyában. 3/2015. (II. 20.) határozat

Részletesebben

2011. évi CXCIV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról 1

2011. évi CXCIV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról 1 OptiJus Opten Kft. I. 2011. évi CXCIV. törvény 2011. évi CXCIV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról 1 A 2012.3.31. és 2012.12.31. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. FEJEZET ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

2011. évi CXCIV. törvény. Magyarország gazdasági stabilitásáról. I. Fejezet. Értelmező rendelkezések. II. Fejezet. Az államadósság csökkentése

2011. évi CXCIV. törvény. Magyarország gazdasági stabilitásáról. I. Fejezet. Értelmező rendelkezések. II. Fejezet. Az államadósság csökkentése Hatályos 2012. április 20-tól 2011. évi CXCIV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról Az Országgyűlés az ország pénzügyi stabilitása és a költségvetési fenntarthatóságának biztosítása érdekében,

Részletesebben