TARTALOMJEGYZÉK A VÁLLALKOZÁS PÉNZÜGYI CÉLJA...

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOMJEGYZÉK A VÁLLALKOZÁS PÉNZÜGYI CÉLJA..."

Átírás

1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A VÁLLALKOZÁS PÉNZÜGYI CÉLJA VÁLLALKOZÓI TŐKE MŰKÖDŐ TŐKE MENNYI PÉNZT FEKTESSÜNK KÉSZLETEKBE? KINNLEVŐSÉGEK VEVŐKNEK NYÚJTOTT HITEL A VÁLLALKOZÁS LIKVIDITÁSA LIKVIDITÁSI FOKOZATOK AZ AKTÍVA TÉTELEKNÉL A KÖTELEZETTSÉGEK (PASSZÍVÁK) LIKVIDITÁSI FOKOZATAI ALANYI LIKVIDITÁS INTÉZKEDÉSEK A LIKVIDITÁS MEGJAVÍTÁSÁRA A RENTABILITÁS ÉS A LIKVIDITÁS ÖSSZEFÜGGÉSE DINAMIKUS LIKVIDITÁS A TŐKESZERZÉS FOLYAMATA A BELSŐ FINANSZÍROZÁS MÓDSZEREI FINANSZÍROZÁS LEÍRÁSI BEVÉTELBŐL AZ ÁLLÓESZKÖZÖK HASZNÁLATI IDEJÉNEK MEGHATÁROZÁSA A BEFEKTETETT TŐKE TÖRLESZTÉSÉNEK (VISSZANYERÉSÉNEK) MÓDSZEREI FINANSZÍROZÁS A VISSZATARTOTT NYERESÉGBŐL A VÁLLALKOZÁS FINANSZÍROZÁSA KÜLSŐ PÉNZFORRÁSSAL A HITELEZÉS TÁRGYÁT KÉPEZŐ TERV MEGÍTÉLÉSE A KOCKÁZAT MEGÍTÉLÉSE A BEFEKTETÉSI SZÁMÍTÁSOKBAN A HITELKÉPESSÉG MEGÍTÉLÉSE A VÁLLALKOZÁS JÖVEDELEMTERMELŐ KÉPESSÉGÉNEK BEMUTATÁSA HITELKÉRELEM ÉS HITELSZERZŐDÉS HITELLEHETŐSÉGEK VILÁGBANKI HITELEK LÍZING ÖSSZEFOGLALÁS

2 1. A vállalkozás pénzügyi célja Vállalkozási tevékenységen az olyan üzletszerűen végzett termelő, szolgáltató, értékesítő tevékenységet kell érteni, amelynek célja a jövedelemszerzés, a vagyon gyarapítása. A tevékenység folyamatában a vállalkozó a beszerzési piacon termelési javakat /gépek, gépi berendezések, anyagok, áruk stb./ szerez be, és ezeknek a termelési javaknak a termelés folyamatában történő alkalmazása révén nyert termékeket a forgalmi piacain értékesíti. A vállalkozói tevékenység, mint jövedelemtermelő folyamat három szakaszra osztható. Ezek: beszerzés, termelés, értékesítés. A tevékenység sikerét annak a pénzfölöslegnek a révén mérhetjük, amely a folyamat befejezése után vagyongyarapításra megmarad. A vállalkozási tevékenység két különböző fajtájú, de egymással szorosan összefüggő folyamatot kapcsol össze. A folyamat első szakaszában a vállalkozó a pénztőkét termelési javakká, árukká alakítja át, ezekkel a termelési javakkal olyan árukat állít elő, amelyeket a forgalmi piacain értékesít, és ezáltal az árukat ismét pénzzé alakítja át. Azt a tevékenységet, amellyel a pénzt termelési javakká alakítják át, beruházásnak, azt a folyamatot, amelyben az áruk ismét pénzzé válnak, likviditási folyamatnak nevezzük. A vagyongyarapításra irányuló vállalkozás hosszúlejáratú tevékenység. Ezt csak azáltal lehet biztosítani, ha azt a pénzt, amelyet a termékek értékesítése során nyernek, részben vagy egészben visszaviszik a vállalkozásba, azaz újabb beruházásokra használják fel. A vállalkozási tevékenységet ezek után úgy is jellemezhetjük, mint a beruházási és a likviditási folyamatok szakadatlan láncolatát. Amennyiben ez a láncolat megszakad, az könnyen a vállalkozás végét jelentheti Vállalkozói tőke Ahhoz, hogy a vállalkozó tevékenységét megkezdhesse, tőkére van szüksége. Tőkén ezen esetben azokat a vagyoni értékeket kell érteni, amelyek nélkül a vállalkozás nem kezdhető el. Ilyen vagyoni érték a pénz, de ide kell sorolni az immateriális javak /például találmányok, bérleti jogok, a know-how/ formájában rendelkezésre álló tőkét, továbbá minden olyan tárgyi eszközt, /például ingatlan, műszaki berendezések, gépek, anyagok, áruk/, amelyek a vállalkozásban, a jövedelemtermelő folyamatban hasznosíthatók. Ha a vállalkozás jó- és balsorsában közvetlen osztozó természetes személy /személyek/ a saját vagyoni értékeiből /értékeikből/ maga /maguk/ hozza /hozzák/ össze a vállalkozás megindításához, majd a növekedéshez szükséges tőkét, akkor önfinanszírozásról beszélünk. Ennek megfelelően az így összehozott tőkét, saját tőkének nevezzük. Az önfinanszírozás esetében a vállalkozónak nem kell feltétlenül kapcsolatba lépnie a pénzpiaccal. Ennek következtében kevésbé van kiszolgáltatott helyzetben, jobban érvényt tud szerezni saját üzleti elképzeléseinek, a hasznon nem kell osztoznia a pénzpiac szereplőivel. Amennyiben a vállalkozó önfinanszírozással a tőkeszükségletet nem tudja előteremteni, idegen tőkét kényszerül igénybe venni. Az idegen tőke megszerzése a tőkepiacon vagy a pénzpiacon történik. A hosszúlejáratú befektetésekhez szükséges pénzt a tőkepiacon, a rövidlejáratra a pénzt a pénzpiacon lehet megszerezni. Az idegen tőkével való finanszírozás esetében a vállalkozó kényszerül megosztani üzleti elképzeléseit, és tevékenységének hasznát a tőkenyújtóval. A kölcsön vett tőke után a kamatot akkor is meg kell fizetni, ha arra az árbevétel nem biztosít fedezetet, továbbá teljesíteni kell a visszafizetési kötelezettséget is, azaz fizetni kell a törlesztéseket. A kölcsönvett tőke után a kamatfizetési és a törlesztési kötelezettséget gyűjtőfogalommal adósságszolgálati kötelezettségnek nevezzük. 2

3 Tőkeösszetétel A vállalkozásban működő tőkét, azok forrása szerint a következőképpen csoportosítjuk: Tőke Saját tőke Idegen tőke A vállalkozás tulajdonosai által biztosított tőke A vállalkozásba visszaforgatott nyereség Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök, egyéb hosszú lejáratú tartozások Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök, kapott előlegek, tartozások a szállítóknak, egyéb rövidlejáratú kötelezettségek A vállalkozás sikerének szempontjából meghatározó lehet, hogy milyen a tőke összetétele. Amennyiben például az adott évben a vállalkozás nem ért el nyereséget, vagy annak összege elenyésző, a tulajdonosok a befektetett tőkéjük után nem kapnak tőkehozadékot. Az is előfordulhat, hogy a tulajdonosok egy időre lemondanak az osztalékról /részesedésről/, az adózott nyereséget teljes összegében a vállalkozás finanszírozására fordítják. Idegen tőkeforrások esetében a hitelezők akkor is igényt tartanak a kamatra és megkövetelik a törlesztési kötelezettség teljesítését, amikor a vállalkozásra nehéz idők járnak. Az adósságszolgálati kötelezettségek teljesítése tovább rontja a vállalkozás likviditását újabb és újabb idegen /kölcsön/ forrásokat kell igénybe venni, mígnem a vállalkozó hitelképtelenné válik. Ne felejtse! 1. Az össztőkében minél nagyobb az idegen tőke részaránya, annál többet kell átadni a haszonból a tőkenyújtónak. 2. Az üzletpolitika alakításával kapcsolatos döntési szabadsága, és pénzügyi mozgékonysága attól is függ, hogy az össztőkén belül milyen a tulajdonosi tőke részaránya. 3. Vállalkozásának méretezésénél legyen figyelemmel a tőkeszükségletre, és arra, hogy abból a tulajdonos/ok/ mennyit képes/ek/ saját tőkével finanszírozni. 4. A tartós befektetéseket lehetőleg saját tőkével finanszírozzák. Ellenkező esetben könnyen fizetési nehézségei támadhatnak. 5. Rövidlejáratú hitellel azokat a készleteket, árukat, követeléseket finanszírozzák, amelyek a hitel lejáratának napjáig pénzzé alakíthatók át. 6. A vállalkozási cél megvalósításához szükséges vagyonstruktúrát és a tőkestruktúrát lejárat szempontjából egymással egyeztetni kell. Ennek során követelmény az alábbi egyezőség biztosítása: Befektetett eszközök = saját vagyon + hosszúlejáratú kötelezettségek Forgóeszközök = rövidlejáratú kötelezettségek Az előzőekben azt mondtuk, hogy a tartós befektetéseket /a beruházott vagyont/ saját tőkével és hosszúlejáratú hitellel kell finanszírozni. Ez így igaz! Ügyelni kell azonban arra, hogy a tartós befektetéseket finanszírozó tőkének milyen a belső összetétele. Azt, hogy a beruházott vagyonnak milyen részét /hányadát/ finanszírozzák tulajdonosi tőkével, és milyen részét hosszúlejáratú kölcsön tőkével a fedezet foka mutató segítségével határozhatjuk meg. 3

4 Fedezet Saját töke Hosszúlejáratú i deg en töke foka = 100 Tartós befektetések Az A./ esetben a beruházott vagyon 25%át, a B./ esetben a beruházott vagyon 75%-át finanszírozza idegen tőke. Feladat Miért nagyobb a B./ esetben a vállalkozó kockázata? Válaszait írja ide: a) b) c) Fontos megjegyezni! Azt, hogy milyen a vállalkozó /vállalkozás/ hitelképessége. A vagyont finanszírozó tőke összetétele is befolyásolja! A kis-és a közepes vállalkozás esetében finanszírozási aranyszabály, hogy a vállalkozásban a saját tőke aránya ne legyen kisebb 35%-nál. Amennyiben a saját tőke aránya 35%-nál kisebb, a hitelezők csak magasabb kamatláb és fedezet biztosítása mellett adnak hitelt. Gondolja át! 1. Mekkora az Ön által megszerezhető idegen tőke költsége? 2. Gondos kalkuláció alapján az össztőkével mekkora évi nyereséget érhet el? 3. A nyereségből mennyi jut a saját tőkére, és mennyit kell átadni a kölcsönadónak? Mindig gondoljon arra! Minél nagyobb az össztőke hozadéka az idegen tőke tőkeköltségéhez viszonyítva, annál nagyobb a saját tőkére jutó nyereség! Önnek ahhoz, hogy vállalkozását megkezdhesse, vagy vállalkozásának jövedelemtermelő képességét fenntarthassa 10 millió forint tőkére van szüksége, saját tőkéjének összege 5 millió forint, a tőkepiacon 5 millió forint tőkét kell igénybe vennie, a kölcsöntőke után fizetendő kamat 20%, az évenként elérhető bruttó nyereség forint. Hogyan alakul a saját tőkére jutó bruttó nyereség, a saját tőke hozadéka /rentabilitása/? A választ az alábbi táblázatból kiolvashatja! Megnevezés Össztőke Saját tőke Idegen tőke Tőkefelhasználás Ft Bruttó nyereség Ft Kamat 20% Saját tőkére jutó nyereség Ft Tőkejövedelmezőség % Következtetés! Amennyiben az idegen tőkéért fizetett tőkeköltség kisebb az össztőke hozadékánál, az idegen tőke hányadának növelésével a saját tőkére jutó hozadékot fokozni lehet! 4

5 Ezt a pénztulajdonosok is tudják! Ezért a kölcsönfeltételek között mindig meghatározzák az össztőkén belül szükséges saját tőke részarányt, továbbá a kamat mértékét közelítik az össztőkére jutó hozadék nagyságához Működő tőke Működő tőkének vagy más néven nettó forgóeszközöknek nevezzük a forgóeszközöknek, a folyó fizetési kötelezettségeken felüli részét. Példa: Forgóeszközök I. Pénzeszközök pénztár csekkek bankszámla II. Követelések váltókövetelések vevők egyéb III. Készletek anyagok áruk készletre adott előleg befejezetlen és félkésztermék késztermék Kötelezettségek 300 I. Rövidlejáratú 1000 kötelezettségek váltótartozások adótartozások T.B. tartozások rövidlejáratú hitelek tartozások a munkavállalóknak 200 II. Hosszúlejáratú 200 kötelezettségek Ezek közül a tárgyidőszakra eső rész 800 Összesen: A nettó forgóeszközök /működő tőke/ = = 100 A működő tőke kezelése függ attól, hogy milyen vállalkozási tevékenységet végzünk. Egy termelő tevékenységet végző vállalkozó például megveszi az anyagot hitelre, az anyagot késztermékké alakítja át, majd hitelre eladja a vevőknek. Egy bolti kiskereskedelmi tevékenységet végző viszont hitelre vásárol, az árun általában átalakításokat nem végez, azokat igyekszik minél rövidebb időn belül készpénzért eladni. A működő tőke elemeit együtt forgóeszközöknek nevezzük A forgóeszközök tekintetében a tőkeszükséglet meghatározása azt jelenti, hogy az ebbe a körbe tartozó termelési javak milyen állományát kell készenlétbe helyezni ahhoz, hogy a termelés, értékesítés, szolgáltatás zavartalansága, a tervezett mértékben történő végrehajtása biztosítható legyen. Mennyi pénzt kössünk le a forgóeszközökbe? 5

6 A forgóeszközök a termelés folyamán állandó körforgást végeznek, s eközben a termelés különböző szakaszain haladnak át. Körforgásuk miatt nevezik a munka tárgyait az üzemgazdasági gyakorlatban forgóeszközöknek. Egy vállalkozás forgóeszközeinek körforgását az alábbi ábra szemlélteti: I. rész anyag a termelés előkészítése II. rész befejezetlen termelés /félkész termékek/ a termelés folyamata III. rész árbevétel követelés /késztermékek forgalmi folyamat A forgóeszközök különböző csoportjait aszerint különböztetjük meg, hogy az adott helyzetben: a termelés előkészítésének, a tulajdonképpeni termelésnek, a forgalomnak a szakaszában helyezkednek-e el. A termelés, szolgáltatás, értékesítés előkészítésének szakaszában a forgóeszközök pénz, illetve különféle termelési készletek/alapanyagok, segédanyagok, fűtőanyagok, gyártóeszközök, tartalék alkatrészek, fogyóeszközök formájában találhatók meg. A termelés szakasza az anyagok munkába vételével kezdődik és a termék teljes elkészültéig tart. A termelés szakaszában a készenléti eszközök/forgóeszközök/, mint befejezetlen és félkész-termékek jelennek meg. Befejezetlen termékeknek nevezzük a megmunkálás alatt /általában a munkahelyen/ lévő olyan gyártmányokat, amelyeknél valamely technológiai folyamatot már megkezdtek, de még nem fejeztek be. Előfordul, hogy a megmunkálás folyamán ezeket a gyártmányokat átmenetileg kivonják a munkafolyamatok alól. Az ilyen készlet is azonban tőkét köt le és a befejezetlen gyártmányok között kell számításba venni. A félkész termék olyan termék, amelynél a gyártás során meghatározott technológiai műveletet /műveleteket/ már befejeztek, de ahhoz, hogy a késztermék funkciójának megfeleljen az adott cégnél /esetleg más cégnél/ további technológiai műveletek elvégzésére van szükség. Készterméknek azt a terméket kell tekinteni, amely a vállalkozásnál valamennyi megmunkálási folyamaton átment, megfelel a rá vonatkozó szabványoknak, illetve az előírt műszaki feltételeknek. A forgalom szakaszában az elkészült késztermék értékesítés útján a vevőhöz kerül. Ekkor az eszközök késztermékből követeléssé alakulnak át. Amikor a követeléseket a vevők kiegyenlítik /az ellenértéket megfizetik/, a forgóeszközök ismét pénzformát öltenek és ezzel a körforgás egy teljes periódusa befejeződik. A forgóeszközök körforgása a gyakorlatban az egymással párhuzamos ciklusok sorozatából áll. Az alkalmazott technológiáktól és a vevőkapacitásoktól függően időközönként újabb és újabb anyagok munkába vételére kerül sor. Amikor a forgóeszközök egy része anyag formájában belép a termelésbe, ugyanakkor más része késztermék formájában a forgalom szakaszába lép, ismét más része ebben az időpontban követeléssé alakul át. Ez azt eredményezi, hogy bár a körforgásban résztvevő forgóeszközök külső formájukat állandóan változtatják, bizonyos mennyiségük a termelés előkészítésének, a termelésnek és a forgalomnak egyes szakaszában mindig jelen van. A folyamatos termelés/szolgáltatás tehát meghatározott nagyságú tőkelekötést tesz szükségessé a forgóeszközök tárgyát képező anyagi javakban. Azt, hogy milyen összegű tőkét kell lekötni a forgóeszközökben, a termelés terjedelme, illetve az ezzel kapcsolatban felmerülő termelési költségek és a forgóeszközök forgási ideje határozza meg. A forgóeszközök forgási idejét a fordulatok számával, vagy egy teljes körforgáshoz szükséges idővel mérhetjük. A fordulatok száma olyan mutatószám, amely kifejezi, hogy az átlagosan lekötött forgóeszközök hányszor haladnak át a körforgás mindhárom szakaszán. 6

7 Értékesítési forgalom Fordulatok száma = Forgóeszközök átlagos állománya A fordulatok száma mutatót nevezik megtérülési szám -nak is, mert kifejezi, hogy a számításba vett időhorizonton belül hányszor térülnek meg a forgóeszközök. Kifejezi továbbá a fordulatok száma mutató azt is, hogy 1 Ft forgóeszközre hány forint forgalom esik, illetve a forgóeszközök állományának 1 forintjával hány forint forgalmat lehet lebonyolítani. A forgási idő napokban /vagy forgási sebesség/ azt az átlagos időtartamot fejezi ki, amire szükség van ahhoz, hogy a forgóeszközök egy teljes körforgást elvégezzenek. A számításba vett idöhorizont napjainak száma Forgási idő napokban = A fordulatok száma vagy Értékesítési forgalom Forgási idő napokban = Forgóeszközök átlagos állománya Az idöszak napjainak száma A fordulatok száma a napokban kifejezett forgási idővel fordítottan arányos. Példa: Ezer Ft-ban I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV: negyedév Értékesítési forgalom Forgóeszközök átlagos állománya Először meghatározzuk, hogy az értékesítési bevételben az eszközök hányszor térülnek meg. Térülések száma: = 5 = 6 = 5 = Ezt követően meghatározzuk az eszközök megtérülési idejét napokban Forgási sebesség napokban: = 18 = 15 = 18 = 22, Most meghatározzuk az 1 napi értékesítés Ft. Összegét: Értékesítési forgalom ,333 33,333 35,555 Idöszak napjainak száma 1.3. Mennyi pénzt fektessünk készletekbe? A készletgazdálkodásról már adtunk ismereteket a Termelés-szolgáltatásszervezés /irányítás/ tananyag egység keretében. Azok kiegészítéseképpen jegyezzük meg a következőket. A termelés előkészítésének szakaszában lekötött eszközök körébe tartoznak az anyagok, amelyek a következő alkotórészeket tartalmazzák: alapanyagok, segédanyagok, fűtőanyagok, egyéb anyagok, tartalék alkatrészek, gyártóeszközök, fogyóeszközök. 7

8 Az alapanyagok tőkeszükségletét meghatározza egyrészt a törzskészlet /minimális készlet/, másrészt a folyókészlet nagysága. A törzskészlet /nevezik biztonsági készletnek is/ arra ad feleletet, hogy hány napi termelésnek megfelelő készlettel kell rendelkezni ahhoz, hogy a termelésben fennakadás ne legyen. A törzskészlet nagyságát meghatározó tényezők, amelyek egyben a termelésben zavarokat idézhetnek elő Az időnkénti szállítási késedelmek, továbbá A termelési programtól eltérő többlet anyagfelhasználás. Folyókészletnek nevezzük az egyes szállítmányok beérkezése közötti idő /az utánpótlási idő/ alatt felhasználásra kerülő készlet-mennyiséget. Az anyagféleségek folyókészletét meghatározó napok száma elsősorban attól függ, hogy milyen időközönként szerzik be a szállítótól az anyagokat. Ezt elsősorban a felek között kötött szerződés határozza meg. Minél gyakoribbak a szállítások, annál kisebb mennyiséget kell egy-egy alkalommal beszerezni, tehát annál kisebb a folyókészlet. Ügyelni kell azonban arra, hogy a szállítás ne történjék indokolatlanul kis tételekben, mert ennek magasabb beszerzési, szállítási költségei a tőkeszükségletet növelik. A folyókészlet nagysága az utánpótlási időszak alatt változik. Legnagyobb a folyókészlet az anyag beérkezésének napján, ettől az időponttól kezdve fokozatosan csökken és a következő szállítás előtti napon a legkisebb. Ezért az anyagtárolási idő megállapításánál az utánpótlási időnek csak a felét kell számításba venni a tőkelekötés meghatározásához. Egy-egy anyag tárolási idejét úgy állapítjuk meg, hogy a minimális készlet /a törzskészlet/ tárolási idejéhez hozzáadjuk a napokban meghatározott utánpótlási idő felét. Utánpótlási idő Anyagtárolási idő = Törzskészlet + 2 a termelési tervben előirányzott termelés és a költségtervben meghatározott költségek alapján meghatározhatjuk az egy napi átlagos költséget. Az anyagtárolási idő és az egy napi átlagfelhasználás /napi átlagköltség/ ismeretében a Tőkeszükséglet = anyagtárolási idő /nap/ x egy napi átlagos felhasználás /Ft/ A segédanyagok tőkeszükségletét általában az alapanyagok pénzszükségletének százalékában határozzák meg. Ennek során tekintetbe kell venni, hogy a segédanyagokból egy-egy termék előállításához kisebb mennyiség szükséges, ugyanakkor a gazdaságos beszerzés, szállítás követelményeinek megfelelően ezeket az anyagokat az alapanyagok felhasználásához viszonyítva nagyobb mennyiségben kell készletezni. A fűtőanyagok forgóeszköz-szükségletének meghatározása készlet-időnormával történik. Csak a tárolható fűtőanyagokra határozható meg, hogy hány napi készletre van szükség ahhoz, hogy a termelési program teljesíthető legyen. A tartalék alkatrészek, a gyártóeszközök, a fogyóeszközök esetében jellemzők alapján állapítható meg az a készletmennyiség, amellyel a termelőnek rendelkeznie kell. Alkalmazott jellemzők például: A tartalék alkatrészekre vonatkozóan az állóeszközök bruttó értéke, a teljes termelés értéke, a gépek állóeszköz fenntartási költsége, A gyártóeszközök esetében a teljes termelés értéke, a normaórák száma, Fogyóeszközöknél a munkáslétszám, az összes anyagköltség. Ezekben az esetekben arról van szó, hogy a jellemzők /a vetítési alap/ figyelembevételével mennyi tőkét kell lekötni ezekben az eszközökben. A termelés folyamatában /befejezetlen termelés/ lekötött tőke nagyságát az alábbi tényezők határozzák meg: A gyártási átfutási idő, 8

9 A készültségi fok, Az egy napra jutó termelési költség. A gyártási átfutási idő hosszát napokban a technológiai műveletek átfutási ideje, a munkarenden belüli megszakítások időtartama, továbbá a munkarenden kívüli megszakítások időtartama határozza meg. A készültségi fok azt fejezi ki, hogy a befejezetlen termék átlagos ráfordítása a megmunkálás alatt lévő termék előállítási költségeinek hány százalékát teszi ki. A termék készültségi fokát a költség-rárakódások üteme határozza meg. A rárakódás ütemének három alaptípusát különböztethetjük meg: A termelés valamennyi szakaszában egyenletes, A kezdeti szakaszban nagyobb, a továbbiakban csökkenő ütemű, A kezdeti szakaszban kisebb, majd nagyobb ütemű. A készültségi fok a termelés ráfordításainak egyenletes növekedése esetén 50% körül, csökkenő ütemű ráfordítás esetén 50% felett, növekvő ütemű ráfordítás esetén pedig 50% alatt lesz. Ha ismerjük a gyártási átfutási időt és az átlagos készültségi fokot, kiszámíthatjuk a gyártásfinanszírozási időt. Gyártás-finanszírozási idő = gyártási átfutási idő x átlagos készültségi fok. A gyártásfinanszírozási idő ismeretében a befejezetlen termelésben lekötött tőke összege: 1 napi termelési költség x gyártásfinanszírozási idő A termelés során előállított késztermékek /továbbá a raktári félkész termékek/ általában nem kerülnek azonnal értékesítésre. Ennek oka egyrészt, hogy az esetek többségében szükség van a termékek szortírozására, csomagolására, márkázására és egyéb olyan munkálatokra, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a termék a vevő által meghatározott követelményeknek megfelelően kerüljön elszállításra, másrészt többkevesebb idő szükséges a számlák, a fuvarlevelek és egyéb, az árut kísérő okmányok kiállításához. A fentiekből következik, hogy a késztermékek és az értékesítésre kerülő félkész termékek által lekötésre kerülő tőke nagyságát meghatározó tényezők: A raktárban történő tárolási idő és a Számlázási idő. A tárolási idő napokban kifejezett hossza függ egyrészt attól az átlagos készlet-mennyiségtől, amely nagyságát a késztermékek raktárba történő beszállításának és az onnan történő kiszállításának a mértéke /mennyisége/ határozza meg, másrészt a raktári munkálatok időszükségletétől. A termékeknek a raktárba történő be-, illetve kiszállítása folyamatosan történik. Legnagyobb a készlet a beszállításkor, majd ezt követően a kiszállítások következtében fokozatosan csökken és az újabb beszállításkor újból megnövekszik. A folyamat eredményeként a kiszállítások hatására sem csökken a készlet nullára, mert az újabb raktárra vételezések, továbbá a raktárban elvégzendő munkálatok azt megakadályozzák. A késztermékek és az értékesítésre kerülő félkész termékek által lekötött tőkeszükségletet az alábbiak szerint számíthatjuk ki: átlagos kiszállítási idököz napokban Késztermék tárolási ideje = + raktári müveletek idöszükséglete 2 napokban + számlázási idö napokban 9

10 2. Kinnlevőségek A késztermék /félkész termék/ értékesítésekor az eladónak követelése származik a vevőtől. Ha a vevők azonnal nem fizetnek /az esetek túlnyomó többségében ez a helyzet/, akkor az értékesítési folyamat két szakaszra oszlik. Az első szakaszban az eladónak az eszközei között megjelenik a vevők tartozása, amely azt jelenti, hogy a megelőző fázisban késztermék formában lekötött tőke most más formában jelenik meg, azaz az anyagi javakban lekötött tőke nem alakult át pénzeszközzé. Ezt követi a második szakasz, amikor a követelések pénzeszközzé, bankszámla követeléssé alakulnak át annak következtében, hogy a vevők tartozásaikat kiegyenlítik. A vevőknek történő értékesítés és a vevők által az ellenérték kiegyenlítése között eltelt időt napokban kifejezve "vevői futamidőnek" nevezzük. Külön számítjuk ki a belföldi vevők és külön a külföldi vevők futamidejét. belföldi vevöktöl követelés Belföldi vevök futamideje = x 365 összes nettó árbevétel export értékesítés árbevétele Külföldi vevök futamideje = külföldi vevöktöl követelés x 365 az exp ort értékesítés árbevétele A hitelnapok száma a vállalkozás egyik legfontosabb mutatója, arról informál, hogy a vevők hány napi hitelt vesznek igénybe. Mondhatjuk azt is, hogy a vevő meddig használja a vállalkozás pénzét. Ez a pénz hiányzik a vállalkozónak, számára ez "szükségtelen" pénzlekötést jelent. Éppen ezért ezt a számot folyamatosan, minden hónap végén ki kell számítani. Az így kapott információ alapján meg lehet határozni, nyomon lehet kísérni, hogy mekkora tőkeszükségletet jelentenek a kinnlevőségek. 2.1 Vevőknek nyújtott hitel Ha el akarja kerülni a meglepetéseket, vevőinek fizetőképességét, és fizetőkészségét ellenőrizze, mielőtt számukra úgy értékesít, hogy a teljesítés és a számlázott ellenérték megfizetésének napja nem esik egybe. A gyakorlatban nem olyan egyszerű hozzájutni a szükséges információkhoz. Néhány lehetőség: Szakmai referenciát kérhetünk azoktól a vállalkozóktól, akik /amelyek/ már szállítottak az új ügyfelünknek, Referenciát kérhetünk a vevő bankjától, Felvilágosítást kaphatunk a szakmai szövetségektől, olyan cégektől, amelyek információszerzéssel adással foglalkoznak. Ne mulasszuk el a referencia szerzését a vevőről, hiszen saját pénzünket használja. Ha úgy döntöttünk, hogy a vevőnek hitelbe értékesítünk, meg kell határozni annak szintjét. Az összeg legyen összhangban a vevővel lebonyolított üzlet volumenével, a vevő fizetőképességével és hitelképességével. Óvakodjunk attól, hogy az üzleti kapcsolat kezdeti fázisában túl nagy hitelt nyújtsunk. Ha olyan vevőnk van, aki /amely/ az összbevételünk szempontjából meghatározó jelentőséggel bír, folyamatosan informálódjunk üzleti tevékenységéről, vállalkozásairól, pénzügyi helyzetének alakulásáról. Az új rendelés felvétele előtt mindig ellenőrizzük a vevőről vezetett analitikus nyilvántartást, elemezzük, értékeljük, hogy a vevő korábbi fizetési kötelezettségeinek hogyan tett eleget. A ki nem fizetett számlák kezelése A ki nem fizetett számlák kezelése a vevővel meglévő kapcsolattól függ. a vevők többsége felgyorsítja a fizetést, ha emlékeztetőt küldünk, majd telefonon is megkeressük. Ha a vevő ezek után sem fizet, keményebben kell fellépni a követelés behajtása érdekében. Ha a számla ennek ellenére kifizetetlen 10

11 marad, bírósági eljárás megindítását kell kilátásba helyezni. Jegyezzük meg, ha perrel fenyegetjük meg az adóst, akkor ezen az úton végig kell menni. Mielőtt a peres úton történő behajtást megindítjuk, mérjük fel annak költségét, az eljárás hosszadalmasságát, és várható kimenetelét. Az a vevő, aki hagyja, hogy per induljon ellene, nagy valószínűséggel valóban fizetésképtelen. Néhány ötlet a késedelmes számlák kezelésére: Rendszeresen ellenőrizze kinnlevőségeit! Hetente legalább egyszer ellenőrizze le a vevők analitikus nyilvántartását, vizsgálja át azoknak a vevőknek a számláit, továbbá a velük kötött szerződéseket, akik határidőre nem fizettek. Ne késlekedjen ezeket a vevőket felkeresni. Sokan vannak azon az állásponton, hogy csak akkor fizetnek, ha a hitelező felszólítja őket fizetési kötelezettségük teljesítésére. Először telefonon, vagy személyesen keresse fel adósát! Ha ez nem vezet eredményre, akkor ne mulassza el adósát kötelezettségének teljesítésére levélben felszólítani. A tartozások behajtása esetén mindig azt keresse fel, aki a vállalkozás pénzügyei felett rendelkezni jogosult. Ha a vevő vitatja a tartozását, arra nyugodtan reagáljon. Ajánlja fel, hogy a nem vitatott tételekről külön számlát küld, a vitatott tételekre vonatkozó tárgyalás elől ne térjen ki. Nem ritkán az adós a teljesítés, a számlázott ellenérték vitatásával csak időt akar nyerni. Mérje fel az adós szándékát, és annak megfelelően kérje a véleményeltérések egyeztetését. Ha lehetséges, ajánlja fel, hogy a pénzt a vevő székhelyén, esetleg telephelyén veszi át. Ily módon nem ad lehetőséget arra, hogy a vevő azzal hárítsa el magától a követelés behajtását, hogy tartozását postán már elküldte, a bankjának az átutalásra már diszpozíciót adott! Ha a vevő nem hajlandó fizetni, írásban rögzítsen egy fizetési határidőt! Ha a vevő nem tud egyszerre fizetni, mérlegelje a részletekben történő fizetés lehetőségét! A vevővel folytatott szóbeli tárgyalásairól készítsen feljegyzést! Ne mulassza el a hátralékos vevő megkeresését azon a napon, amikorra a fizetést kilátásba helyezte. Emlékeztesse őt feljegyzései alapján korábbi megállapodásukra! Jegyezzen fel minden, az értékesítéssel, a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos reklamációt, panaszt, hogy az később ne képezhesse a tartozás kiegyenlítésének akadályát! Gondolja át! Milyen hitelfelvételi kondíciókat ajánlanak Önnek a szállítók? Kedvezőbbek-e, vagy kedvezőtlenebbek-e ezek annál, amelyet Ön kínál vevőinek? Vállalkozása alapján milyen rövidlejáratú kötelezettségei keletkezhetnek, keletkeznek? Határozza meg ezek nagyságrendjét és a fizetés /teljesítés/ időpontját! Feladat: Vállalkozásának nyilvántartásai alapján határozza meg a működő tőke alakulására ható tényezőket, azok nagyságrendjét! Ezt követően számítsa ki a működő tőke nagyságát! Fogalmazza meg azokat az intézkedéseit, amelyekkel hatni kíván a működő tőke nagyságának jövőbeni alakulására! 11

12 3. A vállalkozás likviditása A vállalkozónak, mint a piac résztvevőjének mindig fizetőképesnek kell lennie, ha vállalkozása létezésének nem akar véget vetni. A fizetőképesség, a likviditás pénzgazdálkodási fogalom, arra ad feleletet, hogy a vállalkozás rendelkezik-e olyan pénzügyi feltételekkel, hogy az időben esedékes pénzügyi kötelezettségeit mindenkor teljesíteni tudja. A vállalkozás likviditása nagyságrendileg lépcsőzött. A legmagasabb lépcsőfoktól, a likviditásfelettiségtől kezdve az optimális likviditáson át, a likviditás alattiságig, ezt követően a fizetések fennakadásáig és a fizetésképtelenségig, a vállalkozás likviditásának különböző fokozatai lehetségesek. A vállalkozás likviditásának meghatározására irányuló tevékenység célja annak feltárása, hogy a gazdálkodó szervezet a likviditás milyen fokozatának felel meg. Ehhez első lépésként vizsgálat tárgyává kell tenni a vállalkozás likviditását tárgyi értelemben. Ennek során meghatározzuk a vállalkozás eszközeinek értékét és azok struktúráját annak figyelembevételével, hogy azok azonnali fizetések teljesítéséhez alkalmas formában állnak-e rendelkezésre vagy rövidebb hosszabb idő szükséges fizető-eszközzé történő átalakításukhoz. Ezt követően a kötelezettségeket /forrásokat/ vesszük számba, és csoportosítjuk azokat esedékességük alapján. Az eszközök és a források /kötelezettségek/ fentiek szerint történő csoportosítása jelenti az eszközök és a kötelezettségek likviditási fokozatok szerinti elrendezését /besorolását/. Az eszközök, és források likviditási fokozatok szerinti elrendezése lehetővé teszi a vállalkozás likviditásának alanyi értelemben vett meghatározását. A vállalkozás alanyi likviditása arról tájékoztat, hogy a tárgyi likviditás alapján rendelkezik-e a vállalkozás annyi mobil vagy mobilizálható eszközértékkel, amennyi az időben esedékes kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges, illetve az alanyi likviditás milyen fokozatának felel meg /likviditás-felettiség, fizetőképtelenség stb./ A vállalkozás likviditása tárgyi értelemben A vállalkozás tárgyi értelemben vett likviditásának meghatározására irányuló tevékenységet az eszközök /aktívák/ likviditási fokozatokba történő besorolásával kezdjük. Az aktívákat annak figyelembevételével soroljuk egy-egy likviditási fokozatba, hogy azok valamilyen fizetőeszköz formában a kötelezettségek teljesítéséhez rendelkezésre állnak, vagy meghatározott idő szükséges azok fizetőeszközzé történő átalakításához. Minél hosszabb idő szükséges valamely eszköz fizetőeszközzé történő átalakításához, annál kedvezőtlenebbül befolyásolja a vállalkozás alanyi likviditását Likviditási fokozatok az aktíva tételeknél I. fokon likvid eszközök Ide tartoznak a készpénz, az esedékes követelések a banktól, a látra szóló betétek, a csekk és pénzutalvány követelések, a bemutatóra szóló értékpapírok, azok az értékpapírok, amelyekkel azonnali fizetések teljesíthetők. Ezeket az eszközöket teljesen mobil eszközöknek tekinthetjük. II: fokon likvid eszközök Ezek az eszközök rendelkeznek azzal a tulajdonsággal, hogy rövid időn belül mobil eszközzé tehetők. Ide tartozónak tekinthetjük többek között azokat a váltókat, amelyek lejárati ideje nem hosszabb három hónapnál (első osztályú váltó), azokat a belföldi, külföldi vevőket, akik rendszeresen a szerződésben foglalt határidőn belül teljesítik fizetési kötelezettségeiket. Elszámolás a munkavállalókkal, a visszajáró adó, az igényelt, de még nem teljesített állami támogatás, könnyen értékesíthető értékpapírok (a vezető szerepet játszó pénzpiaci és állampapírok, záloglevelek, a nem hivatalos piac részvényei), valamely árutőzsdén tőzsdeszerűen kezelt áruk. 12

= Részesedés finanszírozás: A tulajdonosi tőke (equtiy capital) költsége az a hozamráta, amit a befektetők a törzsrészvényektől elvárnak.

= Részesedés finanszírozás: A tulajdonosi tőke (equtiy capital) költsége az a hozamráta, amit a befektetők a törzsrészvényektől elvárnak. 1. tétel Fogalmazza meg a vállalkozások finanszírozási tevékenységének lényegét! Ismertesse a vállalkozás-finanszírozás alapvető formáit, a belső és külső finanszírozás főbb módozatait! Ismertesse az egyes

Részletesebben

1. Véleménye szerint milyen lesz a vállalkozás eredménye az év végén?

1. Véleménye szerint milyen lesz a vállalkozás eredménye az év végén? A KERESKEDELMI VÁLLALKOZÁSOK ERŐFORRÁSAI ÉS VAGYONA A VÁLLALKOZÁSOK NYERESÉGÉRDEKELTSÉGE, AZ EREDMÉNY KELETKEZÉSE A VÁLLALKOZÁSOK TEVÉKENYSÉGÉNEK ELEMZÉSE, A MUTATÓSZÁMOK ALKALMAZÁSA, A LIKVIDITÁS FIGYELÉSE

Részletesebben

Kis- és középvállalatok pénzügyi irányítása

Kis- és középvállalatok pénzügyi irányítása Kis- és középvállalatok pénzügyi irányítása Tartalomjegyzék Küldetés... 5 Célok.... 5 Bevezető... 5 A pénzügyi irányítás lényege... 6 A vállalat pénzügyi politikája... 13 A vállalat pénzügyi vezetésének

Részletesebben

12. Gazdasági szervezetek pénzügyi átvilágítása

12. Gazdasági szervezetek pénzügyi átvilágítása 12. Gazdasági szervezetek pénzügyi átvilágítása A pénzügyi átvilágítás szokásos céljai A pénzügyi átvilágítás napjaink divatos gazdasági szolgáltatásai közé tartozik. Ha begépeljük a címben szereplő fogalmat

Részletesebben

bevétel tervezhető a mérlegmódszer alapján is, ha a tervezett vevői záró állomány adata (a mérleg tervből /státuszból/) és az eredményterv árbevétel

bevétel tervezhető a mérlegmódszer alapján is, ha a tervezett vevői záró állomány adata (a mérleg tervből /státuszból/) és az eredményterv árbevétel 11. tétel Ismertesse a likviditási terv összeállításának célját, a terv felépítését, és az eredménytervvel összehasonlítva a főbb sajátosságait! Részletesen mutassa be a pénzbevételek prognosztizálásának

Részletesebben

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. PÉNZÜGY-SZÁMVITEL

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. PÉNZÜGY-SZÁMVITEL A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. PÉNZÜGY-SZÁMVITEL DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0 Ez a kiadvány a Gyakorlatorientált képzési rendszerek

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a GTÜ Gomba Község Településüzemeltető, Településfejlesztő és Szociális Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. évi (2014.01.01-2014.12.31.) BESZÁMOLÓJÁHOZ Kelt: Gomba,

Részletesebben

Számvitel Adózás. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007.

Számvitel Adózás. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007. Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

BANK- ÉS BIZTOSÍTÁSTAN. Banktan. (oktatási segédanyag) Készítette: MÁTÉ DOMICIÁN (főiskolai tanársegéd) Előadó: Máté Domicián főiskolai tanársegéd 1

BANK- ÉS BIZTOSÍTÁSTAN. Banktan. (oktatási segédanyag) Készítette: MÁTÉ DOMICIÁN (főiskolai tanársegéd) Előadó: Máté Domicián főiskolai tanársegéd 1 Banktan (oktatási segédanyag) Készítette: MÁTÉ DOMICIÁN (főiskolai tanársegéd) Előadó: Máté Domicián főiskolai tanársegéd 1 Tartalomjegyzék Tematika... 4 I. Fejezet:... 5 A kereskedelmi bankok bankműveletei...

Részletesebben

11. Vállalkozások (Csapi Vivien) A vállalkozás pénzügyi döntési területei: befektetési, finanszírozási és osztalékdöntések

11. Vállalkozások (Csapi Vivien) A vállalkozás pénzügyi döntési területei: befektetési, finanszírozási és osztalékdöntések 11. Vállalkozások (Csapi Vivien) A vállalkozás pénzügyi döntési területei: befektetési, finanszírozási és osztalékdöntések Tegyük fel, hogy Ön egy bútorgyártó vállalkozás létrehozását határozza el. A világos

Részletesebben

1. A számviteli információs rendszer

1. A számviteli információs rendszer 1. A számviteli információs rendszer 1.1. A számviteli információk helye és szerepe a vállalkozás vezetésében A számvitel, a bürokrácia a köztudatban sok esetben összetartozó fogalomként élnek - pedig

Részletesebben

KOVÁCS Dániel Máté MOHL Gergely

KOVÁCS Dániel Máté MOHL Gergely KOVÁCS Dániel Máté MOHL Gergely A VÁllalati likviditásmenedzsment számviteli támogatása A cikk kiindulópontja, hogy a kettős könyvvitelt vezető vállalkozások által kötelezően elkészítendő éves pénzügyi

Részletesebben

MUNKAANYAG. Vasné Botár Ágnes. A vállalkozások tipikus külső finanszírozási forrásai (hitel, lízing, értékpapírok) A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Vasné Botár Ágnes. A vállalkozások tipikus külső finanszírozási forrásai (hitel, lízing, értékpapírok) A követelménymodul megnevezése: Vasné Botár Ágnes A vállalkozások tipikus külső finanszírozási forrásai (hitel, lízing, értékpapírok) A követelménymodul megnevezése: A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése

Részletesebben

MUNKAANYAG. Gábler Gergely. Pénzügyi Tervezés. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Gábler Gergely. Pénzügyi Tervezés. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Gábler Gergely Pénzügyi Tervezés A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-014-50 PÉNZÜGYI TERVEZÉS ESETFELVETÉS

Részletesebben

A gazdasági tevékenység hordozói és szervezési formáik, a számvitel fogalma és feladata

A gazdasági tevékenység hordozói és szervezési formáik, a számvitel fogalma és feladata A gazdasági tevékenység hordozói és szervezési formáik, a számvitel fogalma és feladata Aszámvitel társadalomtudomány, a közgazdaságtudományok egy szakágazata. Fogalmát nem magyarázhatjuk meg néhány gazdasági

Részletesebben

MUNKAANYAG. Kiss Gerzson. A hitelfelvétel előnyei és kockázati tényezői. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Kiss Gerzson. A hitelfelvétel előnyei és kockázati tényezői. A követelménymodul megnevezése: Kiss Gerzson A hitelfelvétel előnyei és kockázati tényezői A követelménymodul megnevezése: Munkavállalással és a vállalkozással kapcsolatos gazdasági és jogi ismeretek A követelménymodul száma: 0981-06

Részletesebben

MUNKAANYAG. Vasné Botár Ágnes. Finanszírozás, pénzforgalom, likviditás. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Vasné Botár Ágnes. Finanszírozás, pénzforgalom, likviditás. A követelménymodul megnevezése: Vasné Botár Ágnes Finanszírozás, pénzforgalom, likviditás A követelménymodul megnevezése: A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése A követelménymodul száma: 0001-06 A tartalomelem

Részletesebben

Éves beszámolót Egyszerűsített éves beszámolót Összevont (konszolidált) éves beszámolót

Éves beszámolót Egyszerűsített éves beszámolót Összevont (konszolidált) éves beszámolót 14. tétel Az éves beszámoló részei, felépítése. Az éves beszámolóból nyerhető információk. A mérleg, eredmény-kimutatás elemzése, kapcsolatuk. Az összköltség- és forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás

Részletesebben

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. 2010. április 26-án megtartandó évi rendes közgyűlésére

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. 2010. április 26-án megtartandó évi rendes közgyűlésére Synergon Informatika Nyrt. 1047 Budapest, Baross utca 91-95. investor.relations@synergon.hu www.synergon.hu Telefon: 399-5500 Fax: 399-5599 Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika

Részletesebben

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009 Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 21 Tel..,Fax: 6-28-422-9 E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 29. május 21-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Kalória

Részletesebben

BEVEZETÉS. Pályázatom célja

BEVEZETÉS. Pályázatom célja 1 BEVEZETÉS Pályázatom célja Pályázatom témája a Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoporton belül az üzleti terv készítése kiscsoportos szakmai munka végzésével, irányítással, majd írásos

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

MUNKAANYAG. Gábler Gergely. Beruházások forrásszükségletének biztosítása bankhitellel. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Gábler Gergely. Beruházások forrásszükségletének biztosítása bankhitellel. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Gábler Gergely Beruházások forrásszükségletének biztosítása bankhitellel A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

KISVÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSI SPECIALITÁSAI

KISVÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSI SPECIALITÁSAI SZENT ISTVÁN EGYETEM Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet KISVÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSI SPECIALITÁSAI Egyetemi jegyzet a közgazdász kiegészít levelez hallgatók számára

Részletesebben

Könyvviteli alapismeretek

Könyvviteli alapismeretek Könyvviteli alapismeretek Gazdálkodás Az a céltudatos tevékenység, amely keretében a társadalom erőforrásainak (termelőeszközök, munkaerő) ésszerű felhasználása megvalósul. Gazdálkodó Az a természetes

Részletesebben

A sikeres vállalkozás pénzgazdálkodása és pénzügyi tervezése

A sikeres vállalkozás pénzgazdálkodása és pénzügyi tervezése Dr. Nagy Imre Zoltán A sikeres vállalkozás pénzgazdálkodása és pénzügyi tervezése A sikeres vállalkozás pénzgazdálkodása és pénzügyi tervezése Dr. Nagy Imre Zoltán Óbudai Egyetem, Keleti Károly Gazdasági

Részletesebben

KIS ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK HITELEZÉSE

KIS ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK HITELEZÉSE Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Tőzsde-pénzintézetek szakirány KIS ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK HITELEZÉSE Készítette: Tóth Martina Zsanett Budapest,

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont. Számlarend. Martonvásár, 2012. Bedő Zoltán. főigazgató

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont. Számlarend. Martonvásár, 2012. Bedő Zoltán. főigazgató MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Számlarend Martonvásár, 2012. Bedő Zoltán főigazgató 1 I. Befektetett eszközök 1. Fogalmak Befektetett eszköznek kell tekinteni értéküktől függetlenül

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET II. fejezet KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Hatvani Volán Zrt. 2012. évi gazdálkodásáról Hatvan, 2013. május 17. Hatvani Volán Zrt. Kiegészítő melléklet 2012. 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I. A. A VÁLLALKOZÁS ÉS A SZÁMVITELI

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013 Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport 6721 Szeged, Osztrovszky utca 6. 18455405-1-06 Képviseletre jogosult személy neve: Purosz Alexandrosz

Részletesebben