A beszerzés logisztikája

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A beszerzés logisztikája"

Átírás

1 A beszerzés logisztikája

2 A beszerzés feladatai Feladata: termelés igényének megfelelı készletbe helyezze a felhasználandó anyagokat és az ezekhez kapcsolódó információkat. (iparvállatok bevételük 55-60%-át, élelmiszer és vegyipari cégek 70-75%-át költik inputanyagokra.) Cél: a megfelelı minıségő anyag, megfelelı idıben, megfelelı mennyiségben, megbízható forrásból, megfelelı áron való biztosítása. (beszerzés 5M-je)

3 A beszerzési koordináció Alap kérdés a termelési folyamatokról nyert megfelelı információ. A beszerzés lehet: centralizált: egy központi egység (felhasználok érdekei kevésbé érvényesülnek) decentralizált: több egység (nagy a koordinációs igény, mennyiségi kedvezményeket nehéz érvényesíteni) beszerzés gazda rendszerő: az egyes cikkeket a legjellemzıbb felhasználó szerzi be. 1. fólia

4 A beszerzéssel kapcsolatos célok és tennivalók Optimális minıség elérése (beszerzési egység aktív részvétele specifikációk meghatározásában) A teljes költség minimalizálása (nem feltétlenül a legalacsonyabb árat jelenti) A beszállító megkeresése, kiválasztása és értékelése (folyamatos) Alacsony készlet szint, folyamatos termékáramlás Kooperáció és integráció más szervezeti egységekkel

5 A beszerzés három felfogásban

6 A beszerzési piackutatás Céljai: - a beszerzési piacok áttekinthetıségének biztosítása, -a beszerzési és termelési zavarok elkerülése, -más egységek ellátása információval, -optimális döntések lehetıvé tétele, -a technikai fejlıdés folyamatos követése, -a beszerzési források megtalálása, -az egyes termékek helyettesíthetıségének értékelése, -a beszerzési források értékelése. Eszközei: kiállítások, szaklapok, tárgyalások.

7

8

9 A kapcsolattartás alap modelljei Tranzakció orientált modell: legalacsonyabb árat helyezi elıtérbe, gyakori a beszállító váltás. Kapcsolatorientált modell: kiválasztás tárgyalás sorozatok alapján, üzleti partnernek tekintik egymást, közös probléma megoldás, rugalmas szerzıdések, információ csere. Stratégiai: kölcsönösen elınyıs hosszabb távra szóló együtt mőködés.

10 A termékjellege meghatározza a kapcsolat milyenségét. A Kraljic mátrix két szempont alapján csoportosítja a terméket: -stratégiai termék (elengedhetetlenek a termelés szempontjából, beszerzésük problémás) stratégiai kapcsolat -szőkkeresztmetszető termékek (nélkülözhetetlen, de csak néha problémás a beszerzésük) -kapcsolatorientált beszerzési kapcsolat -befolyásolható termékek (fontosak, de nincs hiány belıle az input piacon) - adott szituáció dönt a kapcsolat modell választásról -rutintermékek (nem lényegesek és könnyen beszerezhetıek) tranzakció-orintált modell a legjobb ár dominál.

11 Proaktív beszerzés Lényege, hogy nem a szállító által kínált termékek alapján határozza meg az anyagszükségletet, hanem a vállalati célokból vezeti le. Közösen fejlesztik ki a legjobban meg felelı terméket.

12 Az ellátás korszerő megoldásai A meg növekedett vevıi igények miatt a vállaltok új korszerő technológiákat alkalmaznak melyek jelentısen hatnak a beszerzésre is. Ilyenek: -JIT, -KANBAN, -MRP, -CROSS- DOCKING rendszerek.

13 JIT (jusst in time) elv: egy meghatározott alapanyag, alkatrész, termék, megfelelı mennyiségben, megfelelı idıben, megfelelı helyre Jellemzıje: készletek minimalizálása

14 A rendszer lényege: az ellátást a felhasználás helyérıl érkezı információkkal segíti. Mőködési szabályok: -A felhasználó ne igényeljen a szükségesnél több anyagot, -a forrás ne állítson elı több anyagot mint amennyire igény van, - csak megfelelı minıségő anyag legyen a rendszerben, -gyártásirányítónak egyenletesen kell leterhelnie az egyes gyártásterületeket.

15 MRP- rendszer Az elsı számítógépes kereskedelmi szempontból fontos erıforrás-tervezı rendszer. Általános adat bázisra épül mely fontosabb elemei : kiindulási anyagok listája, gyártási ütem terv, raktárkészletek, megrendelések.

16 Elv: Az árút nem raktározza, ha nem azonnal elıkészíti kiszállításra és szétküldi.

17

18 Beszerzés a vállalatok rendszerében

19 Tervezés: Ez egy folyamat, amit alakít a vállalkozás alapvetı célja, a külsı - belsı környezet, a vállalkozás stratégiája és különbözı részstratégiák (értékesítési terv-- termelési vezérprogramanyagszükséglet tervezésekapacitás szükséglet tervezése. Szükség lehet visszacsatolásra a termelési programokhoz. Szükséges kapacitások biztosításaanyagrendelésektermelés folyamatafizikai elosztás. Állandó visszacsatolás szükséges!

20 Termelés tervezése: A termelés bizonyos ciklusokban folyik Lehet-havi -heti -napi A termelési db számokat ezekre az idıintervallumokra kell meghatározni.

21 Termelési programok elkészítése: Ez jelenti a termelési terv(havi,heti,napi) típus specifikus programmal való kitöltését. A különbözı típusú termékeket össze kell vonni és a megfelelı gépi kapacitásokra terhelni. Lépései: Kapacitás meghatározása Termelési terv lebontása gépekre Programok elkészítése Programok kiosztása

22 Anyagbeszerzés Anyagok: olyan vásárolt készletek, amelyeket termék elıállításához vagy szolgáltatások nyújtásához szereztek be, amelyek az újratermelési folyamatban rendszerint egyszer vesznek részt és ennek során eredeti megjelenési formájukat általában elvesztik, tehát a vállalkozási tevékenységet nem tartósan szolgálják. Csoportosítása: Alapanyagok: azon nyersanyagok és termékek, amelyek feldolgozása az adott gyártási folyamat legfontosabb célja, a fıtermék fı alkotórészévé válik.

23 Segédanyagok: a gyártáshoz kisebb mennyiségben felhasznált anyagok. Javítják a gyártmány minıségét. Üzem és főtıanyagok: elektromos vagy hıenergia elıállítását szolgálják. Tartalékalkatrészek: a termelı berendezések alkatrészpótlására. Egyéb anyagi eszközök: egy évnél rövidebb ideig szolgálják a vállalkozás tevékenységét. (védıruhák)

24 Anyagrendelés Anyagigény: Technológiai anyagnormák szerint Anyagszükséglet meghatározása Készlet szükséglet összevetése Szállítási ciklusidık rögzítése Biztonsági készlet meghatározása Anyagrendelés

25 Készlet szükséglet összevetése: Anyag típusonként meg kell nézni mely anyagból mennyi a raktárkészlet. Meg kell nézni ebbıl mennyi a biztonsági készlet. Ennek mindig raktáron kell lenni. Az összes készletbıl a biztonsági készlet levonása után maradt készlettel kell számolni.

26 Szállítási ciklusidık rögzítése: Minden beszállítóval tisztázni kell, hogy a megrendelésünktıl számítva hány napra tud szállítani. Ezeket az anyagrendelésnél figyelembe kell venni. A szállítási határidıket folyamatosan karban kell tartani. Esetleges változásokat át kell vezetni a nyilvántartásokban.

27 Biztonsági készlet meghatározása: Ahhoz, hogy a termelésben valamint az anyagellátásban fellépı zavarokat kiküszöböljük biztonsági készletet kell tartani. A biztonsági készlet nagyságát általában a következık határozzák meg. -a termelı egység készletelıírása (terv) -az alkatrészek átfutási ideje -a gyártási ciklusidı -a gyártás bonyolultsági foka.

28 Anyagrendelés: A rendelkezésre álló adatok alapján ki lehet számolni az anyagigényt. Anyagigény=(Gyártandó termék x anyag norma) - (Összes készlet-biztonsági készlet). Anyagigényt továbbítani kell a beszállítók felé. Ez történhet levélben,faxon, elektronikus úton.

29 Anyagok Társgyári Külsı Konszignáció Különbözı átfutási idejő beszerzések Hosszú Rövid

30 Anyagok fajtái: Társgyári anyagok:saját cég gyáregysége állítja elı Külsı anyagok:lehet belföldi telephelyő termelı egység vagy külföldi telep-helyő termelı egység által gyártott. Külsı anyagok lehetnek konszignációs anyagok és különbözı átfutási idejő anyagok. Ezen belül hosszú és rövid átfutási idejő. Hosszú átfutási idı 8 hét Rövid átfutási idı 4 hét

31 Konszignáció: Beszállító készlete ı gazdálkodik vele. A készletszint meghatározása a felhasználóval közösen.(gyártási terv, fogyás, elırejelzés alapján) Mindenkori készlet egy heti- egy havi mennyiség. Számlázás felhasználás szerint! Fogyás figyelése Ez alapján utántöltés A konszignáció magas ellátási biztonságot ad!

32 Készlet Készletezési politika: A készletek csoportosítása: Saját termeléső Vásárolt Alvállalkozói telj. - anyagok - áruk - betétdíjas göngyölegek

33 Saját termeléső készletek: Befejezetlen termelés és félkésztermék: Azok a megmunkálásra váró termékek, amelyeken már egy számottevı munkamőveletet elvégeztek. Része a befejezetlen termelésnek az év végén a szolgáltatások elvégzett, de nem számlázott teljesítménye. Félkésztermék: Egy teljes megmunkálási munkafolyamaton keresztülment, készterméknek még nem minısíthetı termék. Késztermék: Olyan termék, amely értékesíthetı, a vonatkozó szabványoknak, minıségi elıírásoknak megfelel.

A VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI INTEGRÁLT

A VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI INTEGRÁLT Szent István Egyetem Gazdasági- és Társadalomtudományi Kar Gazdaságelemzési és Módszertani Intézet Gazdasági- és Informatikai Tanszék A VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI INTEGRÁLT INFORMÁCIÓS RENDSZEREK ÉS FEJLİDÉSÜK

Részletesebben

www.poligont.hu Micsoda az Irányítási Rendszerekben? Szakszótárból részletek 2010.07.30. 1/15 www.poligont.hu

www.poligont.hu Micsoda az Irányítási Rendszerekben? Szakszótárból részletek 2010.07.30. 1/15 www.poligont.hu www.poligont.hu Mi Micsoda az Irányítási Rendszerekben? Szakszótárból részletek 2010.07.30. 1/15 www.poligont.hu Kedves Olvasónk! Mikor 1994. évben belecsöppentem a szabványos ISO, akkor csak a minıségbiztosítási

Részletesebben

Az integrált vállalatirányítási információs rendszerek szerepe a vállalatirányítás hatékonyságának növelésében

Az integrált vállalatirányítási információs rendszerek szerepe a vállalatirányítás hatékonyságának növelésében Debreceni Egyetem Informatikai Kar Az integrált vállalatirányítási információs rendszerek szerepe a vállalatirányítás hatékonyságának növelésében Dr. Kárpáti Tibor egyetemi adjunktus Sárkány Zsolt gazdaságinformatikus

Részletesebben

Logisztika: Néhány definíció a szakirodalomból

Logisztika: Néhány definíció a szakirodalomból 13. A logisztika szerepe a vállalkozás hatékony működésének megteremtésében. A forgótőke menedzsment tartalma: a forgóeszközök és a rövidlejáratú források összevont és egyedi menedzselésének fő döntései

Részletesebben

Marketing logisztika

Marketing logisztika 2 Dankó László MSc. MA. PhD. CSc. Marketing logisztika a II. évfolyamos marketing szakos - értékesítés szakirányos MA közgazdász hallgatók számára Miskolc, 2009. 3 Szerkesztette: Dr. Dankó László PhD.

Részletesebben

Infor MAX+ Vállalatirányítási rendszer. 9700 Szombathely Selyemrét út 2. Telefon/Fax: (94) 311-120. 9023 Gyır Tihanyi Árpád út 10/A

Infor MAX+ Vállalatirányítási rendszer. 9700 Szombathely Selyemrét út 2. Telefon/Fax: (94) 311-120. 9023 Gyır Tihanyi Árpád út 10/A Infor MAX+ Vállalatirányítási rendszer 9700 Szombathely Selyemrét út 2. Telefon/Fax: (94) 311-120 9023 Gyır Tihanyi Árpád út 10/A Web: http://www.szintezis-erp.hu E-mail: erp@szintezis.hu Vállalati háttér

Részletesebben

Vállalkozók Európában 3

Vállalkozók Európában 3 Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK AJÁNLÁS...5 ELİSZÓ...7 1. A LOGISZTIKA SZEREPE A GAZDASÁGI ÉLETBEN...9 1.1 A LOGISZTIKA FOGALMA, ÖSSZETEVİI...9 1.2. AZ ELLÁTÁSI LÁNC...12 1.3. A VÁLLALATI LOGISZTIKA...15

Részletesebben

Minıségirányítási Kézikönyv

Minıségirányítási Kézikönyv MAGYAR GÁZSZOLGÁLTATÓ KFT 8800 Nagykanizsa, Csengery út 9. 8331 Sümeg, Árpád u. 31. 8945 Bak, Kossuth u. 2/A 2100 Gödöllı, Szabó Pál u. 28. Tel 93/500-500; Fax 93/500-501 Minıségirányítási Kézikönyv A

Részletesebben

MUNKAANYAG. Varsányiné Szeredi Viktória. A vevői igényeknek megfelelő beszállítói célcsoport kiválasztása

MUNKAANYAG. Varsányiné Szeredi Viktória. A vevői igényeknek megfelelő beszállítói célcsoport kiválasztása Varsányiné Szeredi Viktória A vevői igényeknek megfelelő beszállítói célcsoport kiválasztása A követelménymodul megnevezése: A beszerzés és az értékesítés előkészítése, megszervezése A követelménymodul

Részletesebben

2. A gazdasági szféra felépítése

2. A gazdasági szféra felépítése 1.Vállalat célja, környezete A vállalat célja: önmaga fenntartása, illetve növekedése érdekében jövedelem szerzése; jövedelem a vállalkozás tulajdonosainak és alkalmazottainak valamint a felhasznált erıforrások,

Részletesebben

MUNKAANYAG. Kovácsné Szaladják Annamária. És mi van a háttérben? Amit a vendég nem lát (A vállalkozás eszközeinek csoportosítása, a leltár)

MUNKAANYAG. Kovácsné Szaladják Annamária. És mi van a háttérben? Amit a vendég nem lát (A vállalkozás eszközeinek csoportosítása, a leltár) Kovácsné Szaladják Annamária És mi van a háttérben? Amit a vendég nem lát (A vállalkozás eszközeinek csoportosítása, a leltár) A követelménymodul megnevezése: Vendéglátási tevékenységek gyakorlása A követelménymodul

Részletesebben

Vendéglátás tevékenységei

Vendéglátás tevékenységei Vendéglátás tevékenységei TÉMAKÖR TARTALMA - A vendéglátás munkafolyamatai - Beszerzés - Raktározás - Termelés - Értékesítés - Szolgáltatások nyújtása - Járulékos tevékenységek VENDÉGLÁTÁS MUNKAFOLYAMATAI

Részletesebben

Az üzleti vállalkozás működése III. A logisztikai rendszer

Az üzleti vállalkozás működése III. A logisztikai rendszer Magdáné Német Ildikó Az üzleti vállalkozás működése III. A logisztikai rendszer A követelménymodul megnevezése: Gazdálkodási feladatok A követelménymodul száma: 1968-06 A tartalomelem azonosító száma és

Részletesebben

A versenyképes vállalatirányítás

A versenyképes vállalatirányítás Schwarczenberger Istvánné dr.: A versenyképes vállalatirányítás Budapest, 2008. P:\BMS CM_final\Management\Versenyépes vállalatirányítás_sm.doc TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 3 2. AZ INTEGRÁLT VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI

Részletesebben

Szerzı: Dr. Jarjabka Ákos Szerkesztı: Sodics Judit Pécs, 2007.

Szerzı: Dr. Jarjabka Ákos Szerkesztı: Sodics Judit Pécs, 2007. Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elısegítése a EZ határmenti A JÓ régiók KKV-i felé Baranya

Részletesebben

Nagy, Demeter, Gelei, Jenei: Tevékenységmenedzsment (2008)

Nagy, Demeter, Gelei, Jenei: Tevékenységmenedzsment (2008) Nagy, Demeter, Gelei, Jenei: Tevékenységmenedzsment (2008) Készítették: Csibi-Kuti Eszter, Hajmer Ágnes, Mészáros Regina, Papp Dániel, Szabó Anita, Zajacz Krisztina, Zámbó Réka Csenge 2011.május 1 / 51.

Részletesebben

Vállalkozás-gazdaságtan példatár

Vállalkozás-gazdaságtan példatár TÓTH GÁBOR Vállalkozás-gazdaságtan példatár 2009. Tartalomjegyzék I. Vállalkozási formák, a vállalat és környezete Igaz-hamis kérdések... 4. o. Relációanalízis... 11. o. Többszörös választás...13. o. Megoldások...

Részletesebben

FINANSZÍROZÁS & HITEL

FINANSZÍROZÁS & HITEL FINANSZÍROZÁS & HITEL Készítette: Hutflesz Mihály TARTALOMJEGYZÉK 1. A FINANSZÍROZÁS ALAPFOGALMAI 4 1.1 A tıkeszükséglet számítása 4 1.2 Az eszközök tıkeigénye 5 1.3 Forgótıke igény 5 1.4. A finanszírozás

Részletesebben

Az online üzlet felépítése. Hogyan térjünk át az elektronikus üzletvitelre?

Az online üzlet felépítése. Hogyan térjünk át az elektronikus üzletvitelre? Schwarczenberger Istvánné dr.: Az online üzlet felépítése. Hogyan térjünk át az elektronikus üzletvitelre? Az online üzletvitelre való áttérés nem egyszerő feladat. Nagyon gondos tervezést és elıkészítést

Részletesebben

A gazdaság. A termelési tényezők korlátosak, vagyis szűken állnak rendelkezésre, a javak helyettesítési és kiegészítő viszonyban állnak egymással.

A gazdaság. A termelési tényezők korlátosak, vagyis szűken állnak rendelkezésre, a javak helyettesítési és kiegészítő viszonyban állnak egymással. 1 A gazdaság A gazdaság magában foglalja a fizikai és szellemi javakat, valamint szolgáltatásokat, gazdasági tevékenységeket, illetve mindezek kölcsönhatásos kapcsolatait. Állapot és folyamat egyben (statikus

Részletesebben

Pénzügyi ismeretek részéhez készíttetett segédanyag

Pénzügyi ismeretek részéhez készíttetett segédanyag A Közbeszerzések Tanácsa által a közbeszerzési referens szakképesítés (OKJ 54 343 03 0000 00 00) Közbeszerzési vonatkozású gazdasági és pénzügyi tevékenység szakmai követelménymoduljának Pénzügyi ismeretek

Részletesebben

A magyar kis és középvállalatok beszállítói szerepének erısítésérıl szóló stratégia kidolgozása a gép- és gépjármőipari ágazatban:

A magyar kis és középvállalatok beszállítói szerepének erısítésérıl szóló stratégia kidolgozása a gép- és gépjármőipari ágazatban: A magyar kis és középvállalatok beszállítói szerepének erısítésérıl szóló stratégia kidolgozása a gép- és gépjármőipari ágazatban: a jelenlegi helyzet tanulságai és a lehetıségek kihasználásának eszközei

Részletesebben

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZAKMAI-MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZAKMAI-MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul

Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul Környezetgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI MSC TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSC Környezeti menedzsment rendszerek I. 13. elıadás 49-52.

Részletesebben

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata Környezeti, Gazdasági, Technológiai, Kereskedelmi Szolgáltató és Fejlesztési Zrt. Az NSRK 211-213-as akcióterveinek környezeti vizsgálata II. A Gazdaságfejlesztés Operatív Program, valamint a regionális

Részletesebben

II. Az ügyfél bemutatása... 3. III. Termékek piaci kereslete és piaci pozíció... 4. IV. Termelés... 7. Tevékenység-fejlesztések bemutatása...

II. Az ügyfél bemutatása... 3. III. Termékek piaci kereslete és piaci pozíció... 4. IV. Termelés... 7. Tevékenység-fejlesztések bemutatása... FIATAL MEZİGAZDASÁGI TERMELİI MINİSÉG ÜZLETI TERVÉHEZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ I. Vezetıi összefoglaló... 2 II. Az ügyfél bemutatása... 3 III. Termékek piaci kereslete és piaci pozíció... 4 III.1. Piacelemzés...

Részletesebben

II. Az ügyfél bemutatása... 3. III. Termékek piaci kereslete és piaci pozíció... 4. IV. Termelés... 7. Tevékenység-fejlesztések bemutatása...

II. Az ügyfél bemutatása... 3. III. Termékek piaci kereslete és piaci pozíció... 4. IV. Termelés... 7. Tevékenység-fejlesztések bemutatása... FIATAL MEZİGAZDASÁGI TERMELİI MINİSÉG ÜZLETI TERVÉHEZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ I. Vezetıi összefoglaló... 2 II. Az ügyfél bemutatása... 3 III. Termékek piaci kereslete és piaci pozíció... 4 III.1. Piacelemzés...

Részletesebben

A KKV-k és az ERP rendszerek Magyarországon

A KKV-k és az ERP rendszerek Magyarországon NEMZETI TECHNOLÓGIAI PLATFORM A TEXTIL- ÉS RUHAIPAR MEGÚJÍTÁSÁÉRT A KKV-k és az ERP rendszerek Magyarországon Szakértıi tanulmány a Stratégiai Kutatási Tervhez Készült a Texplat 3. munkacsoport munkájának

Részletesebben

NEMZETKÖZI FUVAROZÁS, SZÁLLÍTMÁNYOZÁS, LOGISZTIKA LOGISZIKAI SZÓTÁR, LOGISZTIKAI KIFEJEZÉSEK

NEMZETKÖZI FUVAROZÁS, SZÁLLÍTMÁNYOZÁS, LOGISZTIKA LOGISZIKAI SZÓTÁR, LOGISZTIKAI KIFEJEZÉSEK Fogalom: ABC-elemzés ACTS ADET ADN ADR ADSL AEA AETR AFDT AICCF NEMZETKÖZI FUVAROZÁS, SZÁLLÍTMÁNYOZÁS, LOGISZTIKA LOGISZIKAI SZÓTÁR, LOGISZTIKAI KIFEJEZÉSEK Meghatározás: Az ABC- elemzés a pareto-i elvnek

Részletesebben

TERMELÉSMENEDZSMENT. Oktatási segédlet a műszaki menedzser szak hallgatói számára. Összeállította: Dr. Vermes Pál főiskolai tanár 2006.

TERMELÉSMENEDZSMENT. Oktatási segédlet a műszaki menedzser szak hallgatói számára. Összeállította: Dr. Vermes Pál főiskolai tanár 2006. Szolnoki Főiskola Műszaki és Mezőgazdasági Fakultás Mezőtúr TERMELÉSMENEDZSMENT Oktatási segédlet a műszaki menedzser szak hallgatói számára Összeállította: Dr. Vermes Pál főiskolai tanár Mezőtúr 2006.

Részletesebben