Egészségügyi vállalkozások indításának speciális kérdései

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egészségügyi vállalkozások indításának speciális kérdései"

Átírás

1 Egészségügyi vállalkozások indításának speciális kérdései Dr. Balogh Zoltán Kis-és középvállalkozások elindításnak ösztönzése az egészségügyben. MESZK e-továbbképzés

2 Az előadás célja Megismerkedni a továbbképzés résztvevőit egy az egészségügyi vállalkozás működtetésének különböző aspektusaival

3 Rendszer és szektor Egészségügyi rendszer: Azon tevékenységek és intézményrendszerek összessége, amelynek elsődleges célja az egészség előmozdítása, helyreállítása, stabilizálása (közegészségügy, hagyományos és alternatív intézmények, környezetvédelmi rendszerek, eü.-i személyzet képzése, gyógyszer-kiskereskedelem, rehabilitáció, kutatások, természetgyógyászat, stb ) Egészség-szektor: a fenti tevékenységeken felül kiterjed a gyógyszergyártás, gyógyszerforgalmazás, orvosi műszer- és segédeszközgyártás, keresőképtelenséggel összefüggő pénzügyi, biztosítói támogatások (táppénz, rokkantsági tám., anyasági tám.,) körére is

4 Egészségügy szervezetének szintjei Nemzetközi Országos Önkormányzati Magánvállalkozások

5 Nemzetközi szint Egészségügy és szociálpolitika az Európai Unióban A 2007 január 1-től a 27 tagország célja a gazdasági együttműködés: A korlátozásoktól mentes, szabad belső piac és a közös politikák (pl. vám- és kereskedelmi politika, agrárpolitika, közlekedési és fuvarozási politika, kül- és biztonságpolitika, vízumpolitika) Az egészségügy és a szociális védelem nem sorolható a közös politikákhoz, alakításuk az egyes tagállamok saját hatáskörébe tartozik. Szuverenitás érvényesítése mellett szükség van e területeken is bizonyos fokú koordinációra (szolgálati idő elfogadása, biztosítások)

6 Országos szint Egészségügyi Minisztérium kidolgozza a lakosság egészségi állapotával, egészségi állapotának megőrzésével kapcsolatos kormányzati teendőket irányítja, összehangolja és szervezi az egészségügyi ellátás rendszerét vizsgálja a kormánydöntések egészségügyre gyakorolt hatását Közvetlen tanácsadói kör (NET, Szakmai Kollégiumok) Együttműködik: az önkormányzati és az egészségügyi érdek-védelmi szervekkel (EDDSZ), a szakmai szervezetekkel (MOTESZ, MÁE, MGYT, MAVE), szakmai kamarákkal (MESZK, MOK, MGYK), valamint a Magyar Tudományos Akadémia egészségüggyel foglalkozó tudományos testületével

7 Országos/ Regionális Egészségbiztosítási Pénztár egészségbiztosítás természetbeni ellátásainak finanszírozása (gyógyászati segédeszköz, gyógyfürdő szolgáltatások) Gyógyszerek társadalombiztosítási ártámogatása Az egészségügyi szolgáltatók teljesítményeinek szakmai ellenőrzése Keresőképtelenség, illetve a keresőképesség elbírálása

8 További országos/ regionális intézmények Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet

9 Önkormányzati intézmények Megyei és városi Kórházak Rendelőintézetek Más egészségügyi szolgáltatók

10 Az egészségügyi vállalkozások Funkciók ALAP- /JÁRÓBETEG ELLÁTÁS EGYÉB-HUMÁN EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS FEKVŐBETEG- ELLÁTÁS FOGORVOSI ELLÁTÁS Tevékenységi Háziorvos Betegszállítás Magánkórház Fogászati ma- területek Gyermekorvos Természet- Kórházi ügyeletet gánpraxisok Foglalkozás- gyógyászat ellátó vállalkozá- egészségügy Gyógytorna sok Diagnosztikai Otthoni ápolás központok Gyógymasszázs Ágazati árbevétel 23%-án belüli megoszlás 57% 21% 13% 9% Forrás: GKI-EKI adatgyűjtés alapján összeállítva, KSH 2005/2006

11 Az egészségügyi vállalkozások fejlesztési tervei működő egészségügyi vállalkozás Részvételi szándék a privatizációban 2008

12 A vállalkozó Aki új értéket teremt azáltal, hogy felvállal egy üzleti vállalkozást, megszervezi az ehhez szükséges erőforrásokat, és vállalja az ezzel járó kockázatot.

13 Mérlegelendő: munkahely biztonsága lehetséges/de nem biztos nagyobb jövedelem önmaga főnöke társadalmi presztízs növekedhet és fejlődhet a vállalkozás, ha meglátja a lehetőségeket közvetlenül látja tettei/döntései következményét egészség sokkal több energiát igényel felelősség a beosztottakért kevesebb szabadidő/kevesebb szabadság teljes körű anyagi kockázat nehéz a tervezés

14 A vállalkozás és környezete (általában) Vállalkozás (szervezet) értelmezése Cél, tevékenység, emberek, vezetés Klasszikus célrendszer Nyereség maximalizálása Tartós fennmaradás Gazdaságcentrikusság További célok: érdekcsoportok igényeinek megfelelés Tulajdonosok - magas jövedelmezőség Tőkebefektetők - tőke biztonsága, jó kamat Munkavállalók - magas bérek, munkahely biztonság, munkafeltételek Más munkaadók - együttműködés, lojalitás Vevők - kiváló minőség, méltányos ár, kiszolgálás Beszállítók - nyereséges árak, gyors fizetés Konkurencia - becsületesség Helyi közigazgatás - illetékek, adók, munkahelyteremtés Állam - illetékek, adók, gazdasági stabilitás Civil szervezetek - támogatás, együttműködés

15 Ki mit vár el a vállalkozástól bank betegek/ hozzátartozók/ vásárlók alkalmazottak tulajdonosok szállítók

16 Egy vállalkozás működtetésének fő tényezői a természeti erőforrások és a környezet az emberi erőforrások a pénzügyi erőforrások a szakmai hozzáértés

17 Környezet jogszabályi környezet országos szintű helyi szintű társadalmi környezet épület

18 A hely megválasztása van-e, lesz-e elég képzett munkaerő motivált-e a az elérhető munkaerő munkakultúra szakszervezeti/ érdekképviseleti szerveződések képzési költségek, elérhető-e a továbbképzés vannak-e menedzseri feladatokra képes emberek szállítók és egyéb disztribúciós csatornák szállítási költségek közlekedési költségek és lehetőségek lakósűrűség közszolgáltatások elérhetősége

19 A hely megválasztása 2. életminőség beépíthető terület elérhetősége, ára hányan és milyen módon mennek el a hely közelében láthatóság parkolási lehetőségek fogyasztók /betegek koncentrációja a társszolgáltatók közelsége helyi építési/használati korlátozások vásárlás/ építés/ bérlet

20 Emberi erőforrás menedzsment Az emberi erőforrás menedzsment célja bármilyen nagyságú és profilú vállalkozás esetében az, hogy olyan munkahelyi légkört teremtsen és tartson fenn, hogy az ösztönzőleg hasson és elégedettséggel töltse el az ott dolgozókat.

21 Munkaköri leírás legyen változatos a munka legyen határozott a feladat kijelölése a feladat fontosságának hangsúlyozása relatív önállóság biztosítása folyamatos értékelés

22 A jó munkaszervezés eredménye munkavállaló elégedett jobban kötődik a vállalkozáshoz szorgalmasabb javul a munka minősége

23 Egy vállalkozás beindításához, működtetéséhez szükséges: elhatározás, küldetés milyen profilú szolgálat megfelelő hely munkatársak kiválasztása üzleti terv a terv átbeszélése, megvitatása pénzügyi források megteremtése tervezés, a helyiségek kialakítása engedélyek beszerzése MEHET!

24 A termék/ szolgáltatás életciklusának szakaszai 1. Bevezetés Nagy kockázat, magas piacelemzési, K+F és reklámköltségek 2. Növekedés Emelkedő forgalom és nyereség, csökkenő reklám, konkurencia, újabb K+F 3. Beérés Telített piac, csökkenő árak, termékdifferenciálás, új csomagolás, akciók 4. Telítettség Erős konkurencia, helyettesítő termékek, nyereség csökkenése 5. Leépülés Forgalom végleges visszaesése, végkiárusítás, hatástalan reklámok

25 Vállalkozási koncepciók és stratégiák Alapstratégia Milyen szükségleteket akarunk kielégíteni? Milyen piaci pozíciót akarunk elérni? Innovációs terveink? Finanszírozási forrásaink? Piaci szereplőkkel hogyan viselkedjünk? Hogyan viszonyuljunk alkalmazottainkhoz? Stb. Ebből következő koncepciók Termelési koncepció (termékcélok, piaci célok) Pénzügyi koncepció (fizetőképesség, gazdaságosság) Szociális koncepció (szociális célok, munkavállalókkal kapcsolatos célok)

26 Szociális koncepció 1. Társadalmi vonatkozásúak Társadalmi szükségletek kielégítése Környezetkárosítás elkerülése Környezetbarát termék, újrahasznosítás Szociális környezetre ható negatív hatások csökkentése Felelősségteljes marketing, mértékletes árpolitika Együttműködési készség Civil szervezetek, macenatúra Eszközök és eljárások Tárgyi eszközök, pénzügyi eszközök, magatartásnormák

27 Szociális koncepció 2. Alkalmazottakra vonatkozók Munkatársak szükségleteivel és igényeit figyelembe vevő célok és magatartásmódok Teljesítő képes és elégedett alkalmazottak Biztonságos munkahely, bérrendszer, juttatások, egészség- és nyugdíjellátás, információáramlás Fejlődésük biztosítása Képzés, karriertervezés Eszközök és eljárások Tárgyi eszközök, pénzügyi eszközök, magatartásnormák

28 Stratégiaalakítás eszközei 1. SWOT-analízis Erősségek (Strong) - belső értékelés pl. Gyengeségek (Weak) belső értékelés. pl. Lehetőségek (Options) külső értékelés pl. Fenyegetések (Threats) külső értékelés pl.

29 Stratégiaalakítás eszközei 2. McKinsey 7S modellje Stratégia (Strategy) intézmény jövőképe, küldetése, céljai Szervezeti struktúra (Structure) alá- és fölérendeltség, egységek, hatáskörök és koordináció Rendszerek (Systems) alapvető folyamatok rendszere és leírása pl. munkatársak kiválasztása, információs rendszer, teljesítményértékelési rendszer Stílus (Style) vezetői stílusok, bürokratikus, cél- és feladatközpontú, emberi kapcsolatok Munkatársak (Staff) emberi erőforrás-menedzsment, emberi erőforrás-tervezés, munkakörelemzés, munkaköri leírások, munkaerőfejlesztés és képzés, bérezés és ösztönzés Készségek (Skills) Azok az adottságok, képességek amelyek a szervezet rendelkezésére állnak, pl. együttműködés és minőségben való gondolkodás képessége, kultúrateremtés Közös értékek (Shared Values) Közös célok, szervezeti kultúra része, az ember tisztelete, demokratizmus, segítőkész magatartás, nyíltság,

30 Értékesítés és marketing Előzmények igények felmérése piackutatással Piackutatási eszközök Értékesítés Marketing megkérdezés, megfigyelés, terméktesztek, kísérlet értékesítési piacra irányuló tervszerű tevékenység a legnagyobb értékesítési eredmény elérésére tágabb értelemben vett vállalati gondolkodás ill. szemléletmód, ahol minden vállalati tevékenység az értékesítés követelményeire irányul pl. marketingfilozófia

31 Marketing-mix Értékesítéspolitikai eszközök sajátos kombinációja egy adott időszakban Csoportjai: 4P Termék (Product) Minőség, tulajdonságok, stílus, márkanév, csomagolás, méret, service, garancia, csere Elosztás (Place) Értékesítés, beszerzési források, raktárkészlet, szállítás Értékesítés előmozdítása (Promotion) Reklám, ügynöki eladás, sajtó Ár (Price) Árlista, engedmények, fizetési feltételek, hitel

32 Finanszírozás, pénzügy és nyereségcélok Külső finanszírozás Befektetői tőke, érdekeltség (tőkerész, MRP), hitel Belső finanszírozás Saját, szabad tőke (tulajdon eladásából) Pénzügyi eredmény: a nyereség Ráfordítás és bevétel közötti különbség Nyereségcélok Vagyon maximalizálása Bevétel maximalizálása Jólét-optimalizálás

33 A sikeres vállalkozó ismérvei gondolkozik tud kommunikálni szakmailag hozzáértő tud bánni az emberekkel késztetést érez a sikerre képes keményen dolgozni képes dönteni kitart döntései mellett és véghezviszi azokat jó szervező magát és másokat is képes fejlődésre bírni optimista

34 Irodalom: Garaj Erika: Vállalkozások szervezése és gazdálkodása az egészségügyben. Semmelweis egyetem Egészségtudományi Kar, Budapest, Pálinkó Éva dr., Dévai Katalin, Szabó Márta: Vállalkozói Ismerete. EKTF Líceum Kiadó, Eger, Kis- és középvállalkozások elindításának ösztönzése az egészségügyben. Jegyzet. MESZK, Bp (pp )

35 Általános vezetői készségek mérése Feladat!!!

36 Általános vezetői készségek felmérés értékelése 1. rész: Igénye van a magas teljesítményre Maximális: 12 pont, átlag: 9 pont Előretekintő, inkább optimista, elégedett önmagával, feladatorientált, nyughatatlan energikus, magabiztos, kitartó, eltökélt, elszánt

37 Általános vezetői készségek felmérés értékelése 2. rész: Autonómiára, függetlenségre van szüksége Maximális: 6 pont, átlag: 4 pont Szereti a nem mindennapi dolgokat, szeret magában dolgozni, szüksége van arra, hogy a saját ügyeit intézze,szüksége van arra, hogy kimondja, amit gondol, nem szereti, ha utasítják, nem hajlik meg a többség akarata előtt, szereti saját maga eldönteni a sorsát, makacs és állhatatos.

38 Általános vezetői készségek felmérés értékelése 3. rész: Kreatív tendencia Maximális: 12 pont, átlag: 8 pont Rendelkezik képzelőerővel, újító szándékú, hajlamos az álmodozásra,, sok ötlete van,sokoldalú és különleges, intuitív és jó megérzései vannak, szereti a kihívást, szereti az újat és a változtatást

39 Általános vezetői készségek felmérés értékelése 4. rész: Előre kiszámított kockázatvállalás Maximális: 12 pont, átlag: 8 pont Hajlamos arra, hogy megfelelő információk alapján gyorsan cselekedjen, ítélkezzen, amikor még nincs minden információ a kezében, Megfelelően ítélje meg saját képességeit, kihívó, de megvalósítható célokat tűz ki maga elé, inkább a hasznot nézi, mintsem a nehézségeket

40 Általános vezetői készségek felmérés értékelése 5. rész: Akarat és eltökéltség Maximális: 12 pont, átlag: 8 pont Hajlamos arra, hogy a lehetőségeket kihasználja, kizárja a véletlent,magabiztos legyen, higgyen abban, hogy maga irányítja saját sorsát, erőfeszítésekkel érjen el eredményeket, jelentős eltökéltséget mutasson.

A vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának a folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalva a

A vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának a folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalva a A vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának a folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalva a várható pénzügyi, pszichikai és társadalmi kockázatot,

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS

EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Szerkesztette: Hajós László Berde Csaba EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS DE AMTC AVK 2007 0 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0

Részletesebben

Vállalkozásmenedzsment Jegyzet

Vállalkozásmenedzsment Jegyzet Jegyzet Barhács Oktatóközpont 2008. Összeállította: Szuromi András Barhács Oktatóközpont 2008. TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 1 VÁLLALKOZÁS... 2 A VÁLLALKOZÁS FOGALMA... 3 A VÁLLALKOZÁSOK

Részletesebben

Vállalkozások gazdaságtana I.

Vállalkozások gazdaságtana I. Nyugat-Pannon Régió Pályázati Tanácsadóinak és Projektmenedzsereinek Egyesülete Vállalkozások gazdaságtana I. A vállalati stratégia A vállalkozás nem értelmezhető a környezete nélkül A formális szervezeti

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan tantárgyi kalauz

Vállalatgazdaságtan tantárgyi kalauz dr. Csendes István Vállalatgazdaságtan tantárgyi kalauz Szolnoki Főiskola Szolnok 2007. Vállalati gazdaságtan Tantárgyi kalauz Ez a tantárgyi kalauz három tankönyvhöz készült: Chikán Attila: Vállalatgazdaságtan,

Részletesebben

Fülöp Gyula KISVÁLLALATI GAZDÁLKODÁS

Fülöp Gyula KISVÁLLALATI GAZDÁLKODÁS Fülöp Gyula KISVÁLLALATI GAZDÁLKODÁS Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Aula Kiadó - 2004 1 Írta: Fülöp Gyula A szerkesztésben közreműködött: Hernádi László, Horváth Ágnes Lektorálta:

Részletesebben

Vállalkozás Sportvállalkozás. Dr Gősi Zsuzsanna Egyetemi adjunktus

Vállalkozás Sportvállalkozás. Dr Gősi Zsuzsanna Egyetemi adjunktus Vállalkozás Sportvállalkozás Dr Gősi Zsuzsanna Egyetemi adjunktus A gazdaság fogalma: A termeléssel az anyagi javak termelésével, forgalmával, fogyasztásával összefüggő folyamatok és a közöttük kialakuló

Részletesebben

DR. SZEGHEGYI ÁGNES EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT TÁVOKTATÁS C TANTERV

DR. SZEGHEGYI ÁGNES EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT TÁVOKTATÁS C TANTERV DR. SZEGHEGYI ÁGNES EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT TÁVOKTATÁS C TANTERV Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 8 1 EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT, MINT STRATÉGIAI TÉNYEZŐ... 10 1.1 MENEDZSMENT DEFINÍCIÓJA, FELADATA, FUNKCIÓI...

Részletesebben

A társadalmi párbeszéd alapelvei által elvárt MUNKAADÓI KÉSZSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK az Európai Unióban

A társadalmi párbeszéd alapelvei által elvárt MUNKAADÓI KÉSZSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK az Európai Unióban A társadalmi párbeszéd alapelvei által elvárt MUNKAADÓI KÉSZSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK az Európai Unióban A tanulmány célja, hogy a STRATOSZ és tagvállalatai részére összefoglalja azon alapvető munkaadói, munkáltatói

Részletesebben

A tervezés rákényszeríti a vállalkozót/vezetőt, hogy tartsa a megfogalmazott célokat és tudatosabbá teszi a gazdálkodást.

A tervezés rákényszeríti a vállalkozót/vezetőt, hogy tartsa a megfogalmazott célokat és tudatosabbá teszi a gazdálkodást. 10. tétel Az Üzleti terv funkciói, fő részei. A marketingterv és a pénzügyi terv jelentősége, fő tartalmi elemei. A vállalkozások kockázatai. A kockázatbecslés főbb módjai. Üzleti terv fogalma: 1. változat

Részletesebben

2. Hasonlítsa össze a Kft-t és a Bt-t, mint vállalkozási formát! Melyiket, milyen esetben érdemes létrehozni?

2. Hasonlítsa össze a Kft-t és a Bt-t, mint vállalkozási formát! Melyiket, milyen esetben érdemes létrehozni? 1 Vállalkozási formák 1. Mi szükséges egy üzleti vállalkozás sikeréhez? Potenciális üzleti lehetőség Tőke (befektetés) Vállalkozói készség - vállalkozó Kockázatvállalás Reális üzleti terv 2. Hasonlítsa

Részletesebben

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT MAGYAR NEMZETI ÉLELMISZER- TECHNOLÓGIAI PLATFORM AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT Innovációs Megvalósítási Terv Vitaanyag 4. tervezet 2010. május 6. Tartalomjegyzék 1. Előszó... 3 2. Vezetői összefoglaló... 5

Részletesebben

A magyar egészségügyi szolgáltatások nyújtásának jogi szabályozása

A magyar egészségügyi szolgáltatások nyújtásának jogi szabályozása A magyar egészségügyi szolgáltatások nyújtásának jogi szabályozása Doktori értekezés Írta: dr. HOMICSKÓ ÁRPÁD OLIVÉR Témavezető: PROF. DR. HAJDÚ JÓZSEF Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar

Részletesebben

Bevezetés a szervezet és vezetés pszichológiába

Bevezetés a szervezet és vezetés pszichológiába Bevezetés a szervezet és vezetés pszichológiába Kádi Anna kadi@cmskft.hu, kadi.anna11@gmail.com telefon: 06 20 9380 720 1 A félév tematikája I. Szervezeti kontextus A szervezetek a gazdaságban szervezet-és

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) HUMÁN KONTROLLING

EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) HUMÁN KONTROLLING EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) Emberi erőforrás menedzsment HRM bemutatása, funkciói (munkakörelemzés, -értékelés, szervezeti kultúra, emberi erőforrás stratégia és tervezés,

Részletesebben

GAZDASÁG ÜZLETI IRÁNYÍTÁSA SZERZŐ MERKEL KRISZTINA

GAZDASÁG ÜZLETI IRÁNYÍTÁSA SZERZŐ MERKEL KRISZTINA GAZDASÁG ÜZLETI IRÁNYÍTÁSA SZERZŐ MERKEL KRISZTINA LEKTOR DR. BIRÓ ZOLTÁN 1 TARTALOM Bevezetés 4 I. Üzleti vállalkozás 6 A. A vállalat tevékenységi rendszere 6 1. A vállalkozási tevékenység általános

Részletesebben

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Nábrádi András Pupos Tibor Takácsné György Katalin ÜZEMTAN I.

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Nábrádi András Pupos Tibor Takácsné György Katalin ÜZEMTAN I. A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Nábrádi András Pupos Tibor Takácsné György Katalin ÜZEMTAN I. DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0 Ez

Részletesebben

Szervezetfejlesztési terv

Szervezetfejlesztési terv Szervezetfejlesztési terv A Chemium Kft. külpiaci terjeszkedéssel kapcsolatos szervezeti átalakulásának lehetőségei Készítette: Metodus kft. Budapest, Csenger u. 11. D. ép. fszt. 1 2013. december6. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Stratégiaalakítás, szervezet átalakítás és változáskezelés

Stratégiaalakítás, szervezet átalakítás és változáskezelés Stratégiaalakítás, szervezet átalakítás és változáskezelés tanulmány Budapest, 2009. november 1 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Tartalomjegyzék 2 2 Stratégiai menedzsment 6 2.1 A stratégiai vezetés fejlődési fázisai

Részletesebben

4.5. Menedzsment fogalomtár

4.5. Menedzsment fogalomtár 4.5. Menedzsment fogalomtár Vezető Rendszer Vezetői szemléletek problémamegoldó szellemi tevékenységet végez; egy rendszer előírásokkal szabályozott, folyamatos működését biztosítja meghatározott jogosultságokkal

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS DR. GÁL-KNIPPEL BARBARA Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2011. A MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERPIAC ÁTALAKULÁSA 2007 ÉS 2010 KÖZÖTT A NŐGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNYEK TÜKRÉBEN Értekezés

Részletesebben

Vállalkozástan Készítette: Nagy Ágnes A Computer School Számítástechnikai Szakközépiskola általános rendszergazda és web-programozó szakképzéséhez

Vállalkozástan Készítette: Nagy Ágnes A Computer School Számítástechnikai Szakközépiskola általános rendszergazda és web-programozó szakképzéséhez Vállalkozástan Készítette: Nagy Ágnes A Computer School Számítástechnikai Szakközépiskola általános rendszergazda és web-programozó szakképzéséhez Tartalomjegyzék 1. Vállalkozások... 4 1.1. Egyéni vállalkozások...

Részletesebben

Geoinformatika menedzsment

Geoinformatika menedzsment Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Földmérő- és Térinformatikai mérnök mesterszak Geoinformatika menedzsment BMEEOAFMFT4 Oktatási segédlet Tantárgyfelelős: Dr. Rózsa Szabolcs

Részletesebben

Public Relations egy egészségügyi intézmény szolgálatában

Public Relations egy egészségügyi intézmény szolgálatában Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Nemzetközi Kommunikáció Szak Nappali tagozat Public Relations szakirány Public Relations egy egészségügyi intézmény szolgálatában Készítette:

Részletesebben

A menedzsment egyes kiemelt területei oktatásának jelentősége és lehetőségei az egészségügyi felsőoktatásban. dr. Gábor Katalin

A menedzsment egyes kiemelt területei oktatásának jelentősége és lehetőségei az egészségügyi felsőoktatásban. dr. Gábor Katalin A menedzsment egyes kiemelt területei oktatásának jelentősége és lehetőségei az egészségügyi felsőoktatásban Doktori értekezés dr. Gábor Katalin Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola

Részletesebben

Mi a Marketing? TO MARKET=Piacra visz

Mi a Marketing? TO MARKET=Piacra visz Marketing Marketing Mi a Marketing? TO MARKET=Piacra visz Marketing fogalma A piac egészének megismerését és alakítását jelenti, a vállalkozás működése során a fogyasztó igényeit és érdekeit helyezi középpontba.

Részletesebben

HUMÁN CONTROLLING KÉSZÍTETTE: ÉVFOLYAM, SZAK: TANTÁRGY: HIRTH HELGA (DUC25U) IV. KÖZGAZDÁSZ-GAZDÁLKODÁSI VEZETŐI SZÁMVITEL 2007.

HUMÁN CONTROLLING KÉSZÍTETTE: ÉVFOLYAM, SZAK: TANTÁRGY: HIRTH HELGA (DUC25U) IV. KÖZGAZDÁSZ-GAZDÁLKODÁSI VEZETŐI SZÁMVITEL 2007. HUMÁN CONTROLLING KÉSZÍTETTE: ÉVFOLYAM, SZAK: TANTÁRGY: HIRTH HELGA (DUC25U) IV. KÖZGAZDÁSZ-GAZDÁLKODÁSI VEZETŐI SZÁMVITEL 2007. JÚNIUS TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...4 I. AZ EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS

Részletesebben

MUNKAFÜZET 2. NÉHÁNY GONDOLAT A MAGYAR 2004. ÁPRILIS EGÉSZSÉGÜGY REFORMJÁHOZ LEPP-GAZDAG ANIKÓ:

MUNKAFÜZET 2. NÉHÁNY GONDOLAT A MAGYAR 2004. ÁPRILIS EGÉSZSÉGÜGY REFORMJÁHOZ LEPP-GAZDAG ANIKÓ: MUNKAFÜZET 2. LEPP-GAZDAG ANIKÓ: NÉHÁNY GONDOLAT A MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY REFORMJÁHOZ 2004. ÁPRILIS a legjobb, amit valamiről emberileg elmondani lehet, hogy meg kell azt reformálni, mert ez azt jelenti, hogy

Részletesebben

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT MAGYAR NEMZETI ÉLELMISZER- TECHNOLÓGIAI PLATFORM AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT A magyar élelmiszeripar egyeztetett innovációs stratégiai terve (2014 2029) A 2014. évi felülvizsgált változat (Vitaanyag, 3. kiadás)

Részletesebben

Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség

Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 K É P Z É S E K Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség OKTATÁSI SEGÉDANYAG Budapest 2010. február

Részletesebben