Alapvető célok (perpose, vision) Küldetés (mission) Távlati, tartós célok (objecitives) Közvetlen, irányítási célok (goals)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Alapvető célok (perpose, vision) Küldetés (mission) Távlati, tartós célok (objecitives) Közvetlen, irányítási célok (goals)"

Átírás

1 8. A vállalkozások célrendszere. A küldetés. A célok és erőforrások kapcsolata. A vállalkozások erőforrásai, sajátosságaik. Az emberi erőforrással való gazdálkodás specifikumai. Az információ, mint erőforrás. A vállalati célok terjedelmi hierarchiája Alapvető célok (perpose, vision) Küldetés (mission) Távlati, tartós célok (objecitives) Közvetlen, irányítási célok (goals) Operatív, működési célok (targets) - Az üzleti vállalkozás olyan emberi tevékenység, amelynek alapvető célja, létének értelme, fogyasztói igények kielégítése nyereség elérésével. - A szervezet önálló alapvető céljának megvalósításában egyoldalúan nem függ, sem a szervezeten belüli, sem az államtól, sem más szervezettől. o A vállalkozás profitorientált, vagyis a szervezet alapvető érdekének, a túlélésének fő feltétele és kritériuma az, hogy tartósan a kiadásai ne haladják meg a bevételeit, tehát hosszú távon nyereséges működjön. - Mivel az üzleti vállalkozás alapvető célja a fogyasztói igények kielégítése nyereséggel, mindenképpen szükség van két tényezőre: befektetésre, alkalmas tőkére, illetve kielégítésre váró fogyasztói igényekre. Küldetés: Az üzleti vállalkozások alapvető céljának konkrét értelmezése, meghatározása: - a működési kör 1

2 - belső működés - külső érintettekkel való kapcsolattartás elve (társadalmi felelősség érzet) - A küldetés megvalósulásához a vállalatnak számos tevékenységet kell végrehajtania, amelyek közül kettő az üzleti vállalkozás létének és működésének elengedhetetlen feltételei: 1. A marketing a vállalat fogyasztóorientáltságát fejezi ki, tartalma a vállalat piaci kapcsolatait fejlesztő és megvalósító funkciók betöltése. 2. Az innováció, amely a fogyasztói igények új magasabb minőségű kielégítésének módja, szintén a piacra való orientáltság következménye: a versenyfeltételek között működő vállalatnak állandóan keresnie kell ennek lehetőségét, hisz egyébként a fogyasztó elpártol tőle, s a versenytárs termékét vagy szolgáltatását fogja igénybevenni. Vállalati stratégia: A vállalat üzleti elképzeléseinek írásban történő rögzítése mely a hosszú távú elképzeléseket rögzíti min. 3-5 év időtartamra. stratégia hosszú: 3-5 év a cél 5-10 éves időtáv taktika közép: 2-3 év operatív rövid<1 év Vállalati célpiramis - Legfőbb cél: profit, fennmaradás, túlélés - Küldetés vagy misszió: amely egy absztrakció arról, miben másabb más szervezetektől, és amellyel meg akarja valósítani céljait. - Stratégiai célok: miként akarja a vállalat a hivatását betölteni. Hosszú távú koncepció a vállalkozás célkitűzéseiről, ennek megvalósulásához szükséges erőforrásokról és a legfontosabb fejlesztési akciókról. - Operatív tervek és programok: a termeléshez és a stratégiai akciókhoz szükséges feltételek (műszaki, humán, ügyviteli, pénzügyi) biztosítsa megfelelő időben és helyen. A vállalatok stratégiai céljainak irányai: - Gazdasági pénzügyi vonatkozások 2

3 - Környezettel való kapcsolattartás - Participációs célok - Fennmaradás Funkcionális célok Szervezeti differenciálódás Alrendszerek Önállósuló célok Koordinációs igény Szervezeti megoldások A differenciálódás dimenziói változnak Célstruktúra: - a valóságban megjelenő célok, a különböző struktúrák valamilyen metszetében értelmezhetők, a többdimenziós rendszer egy pontjaként - a konkrétan megfogalmazott céloknak a struktúrában elfoglalt helye változhat - a hierarchikus rendezésben a magasabb rendű cél elérésének feltétele az alacsonyabban lévő cél elérése - a célok és feltételek (eszközök) között nincs éles határvonal, egymásba átmehetnek - ami egy időpontban vagy összefüggésben cél, az a másik időpontba vagy vonatkozásba eszköz A célok strukturáltságának további dimenziói a következők: - a vállalati tevékenység különböző területein megfogalmazhatók úgynevezett funkcionális célok ennek alapján beszélhetünk pénzügyi, marketing fejlesztési, beszerzői stb. célokról - a belső érintettek, mint láttuk más-más célokkal vesznek részt a vállalat életébe, s mivel ezek a célok a leginkább személyhez kötöttek, ennek a struktúrának igen erős hatása van a vállalat tényleges működésére; (belső érintettek a tulajdonos, menedzser, alkalmazottak) - Külső érintettekhez kapcsolódó célok: ezek a célok részben gazdasági jellegűek, részben a vállalat társadalmi funkcióihoz kapcsolhatók 3

4 - Külső tényezők 1. gazdasági tényező: milyen gazdaságpolitikát folytat az ország 2. politikai-jogi: alkotmány; szociális törvény; Munkatörvénykönyve mindenkire vonatkozik kivéve a köztisztviselőket és a közalkalmazottakat 3. természeti környezet 4. földrajzi elhelyezkedés 5. társadalmi környezet: érték és normarendek technikai - műszaki környezet Az egyéni és szervezeti célok Az egyéni célok A szükségletek és az egyéni célok viszonyában leírható összefüggések. - A szükségletek logikailag megelőzik a célokat - Az egyéni célok nem felleltethetőek meg kölcsönösen és egyértelműen a szükségleteknek, azaz több cél egy szükséglet és fordítva. Maslow piramis - Az egyéni cél alapvetően 4 tényezőtől függhet: 1. Az egyén öröklött szellemi és fizikai képességeitől 2. A személyes tapasztalatoktól és a tanulékonyságtól 3. Az egyéni norma- és értékrendtől 4. A fizikai és a társadalmi környezetben való mobilitás vállalási képességétől Szervezeti célok A szervezetnek vannak saját céljaik, amelyek nem azonosak a belül dolgozó egyének céljaival, de nem is függenek tőlük. Az egyéni célok úgy köthetők a gazdasághoz: - gazdasági természetűek - gazdasági feltételrendszerük van A szervezeti célok jellemzői: - Kompatibilis, vagyis az egyéni cél legyen összeegyeztethető a szervezet hatékony működésével - Kölcsönös erősítés, azaz a szervezet és az egyén segítik egymást céljaik elérésében - A szervezeti célok hierarchikusan strukturáltak - A fölérendelt szuperorientált célok létezése a szervezeti célrendszer legfőbb vonása 4

5 Az emberi erőforrás gazdálkodás Emberi erőforrás: A vállalatnál alkalmazott munkavállalóknak a munkavégzéshez szükséges képességeik, szakismeretük és a munkamegosztásban elfoglalt helyük szerint strukturált összessége. A munkaerővel azonos értelemben használjuk. Munkavállaló: A vállalattal díjazás ellenében történő munkavégzésre megállapodást kötött természetes személy. A munkaerő emberi erőforrás gazdálkodás öt funkciója - Az emberi erőforrásokkal való gazdálkodás általános teendői: a szükséglet vagy kereslet meghatározása, a fedezeti források feltárása és a szükségletekkel való összehangolása, a szükséges munkaerő megszerzése, szelekciója, munkába állítása, megőrzése, fejlesztése - Munkacsoport - Bér és munkajövedelem gazdálkodás - Munka megszervezése - Képzési folyamatok Az emberi erőforrás gazdálkodás stratégiája Az emberi erőforrások tervezése - A stratégia lebontása szervezeti egységekre - Ismeretek, képességek szakértelem megalapozása Munkaerő szükséglet: a vállalatnál adott időszakban elvégzendő feladatok ellátásához, a vállalatvezetés megítélése szerint szükséges munkaerő létszáma a különböző munkakörök szerint strukturálva. Munkaerő- kereslet: A munkaerő szükségleteknek a külső munkaerőpiacon megjelenő része. Az emberi erőforrás (munkaerő) gazdálkodási tevékenységei A munkaerő szükséglet meghatározása (képesség, arányok, nagyságrendek) Munkakör: a vállalati munkafeladatok egy személyre lebontott része, amely meghatározható ismeretek és képességek alkalmazását igényli. A munkaerő alkalmazása: felvétel és elbocsátás A munkavégzés és az emberi erőforrás fejlesztése a) Munkaszervezés: Munkaköri igényesség növelése b) Karriertervezés: A vállalat munkavállalóinak jövendő tevékenységére. beosztására, képzésére, vonatkozó tervezés. 5

6 A munkaerőigény előrejelzése A munkaerő-kínálat előrejelzése összehasonlítás Felesleg Nincs eltérés Hiány Felvétel befagyasztás (létszámstop) Természetes fogyás Előnyugdíj ösztönzés Átképzés Munkahét csökkentés Elbocsátások Tömeges leépítések Motiváció, bérezés, ösztönzés a) motiváció: Az emberi szükséglet kielégítésére irányuló ösztönzés, amelynek hatósága az ember a cél érdekében kifejezett tevékenységbe hajlandó kezdeni. b) A keresetek (pénzjövedelmek) A munkavállalónak az adott vállalatnál képződő, munkavégzésből származó jövedelme Kereseti struktúra: a vállalatnál a különböző munkaköröket betöltő munkavállalók keresetének egymáshoz viszonyított aránya. c) Nem pénzbeli juttatások: Olyan természetbeni járandóságok, amelyeket a vállalat a munkavállaló számára az alkalmaztatás jogára nyújt. d) Pszichológiai tényezők: A vezetéstudomány szerint az egyre magasabb rendű szükségletek munkahelyen történő kielégítése érdekében különböző vezetési eljárások alkalmazhatóak. 6

7 Ki Fizikai és szellemi köv. ek Mit Elvégzendő feladatok Hol Munkahely Mikor Munkaidő Miért Szervezeti és egyéni célok, motiváció Hogyan Módszer Munkaköri struktúra Mennyiért HRM filozófia alapelvei 1. Az emberi erőforrás a szervezet legfontosabb vagyona és hatékony kezelése a szervezet sikerének kulcsa. 2. A humánpolitika szorosan kapcsolódik a stratégiai tervekhez és hozzájárul a vállalati célok eléréséhez. 3. A vállalati kultúra, az értékrend, a munkahelyi légkör és a vezetői magatartás a szervezeti siker fő összetevői. 4. Folyamatos erőfeszítéseket kell tenni az emberek közötti egység javítására. HRM jellemzői: - Stratégiai integráció: a HRM beépülését jelenti a stratégiai tervezésbe és a vezetők mindennapi munkájába - Elkötelezettség: az alkalmazottak szervezethez kötése, amely arra a feltételezésre épül, hogy a szervezet iránt elkötelezett dolgozók elégedettebbek, s magasabb teljesítményt nyújtanak. - Rugalmasság: alkalmazkodó és változásokra fogékony szervezet létrehozása. - Minőség: a munkaerő jó minőségének fenntartása és fejlesztése, a szakértelem és kompetencia, mely a jó minőségű javak és szolgáltatások előállításának feltétele. 7

8 HRM alapvető funkciói: - a munkaerő vonzása - megtartása - motiválása és - hasznosítása Az emberi erőforrás gazdálkodás tevékenységi területei: 1. Szervezeti (vállalati) és humán stratégia 2. Szervezettervezés és szervezetfejlesztés 3. Munkaerő-tervezés 4. Munkaerő-toborzás, kiválasztás, beillesztés, leépítés 5. Képzés és fejlesztés 6. Teljesítményértékelés 7. Bér- és fizetési adminisztráció 8. Munkaügyi kapcsolatok, vezetés és szakszervezetek közötti viszony 9. Egészségügy és munkavédelem 10. Jóléti ügyek, szociálpolitika Az emberi erőforrás gazdálkodás tevékenységi területei 3 tevékenységi kör: - Foglalkoztatás - Személyzet- és vezetés-fejlesztés - Munkavállalói viszonyok A hazai emberi erőforrás gazdálkodás ellentmondásos helyzete - A gazdálkodó szervezetek kevés kivételtől eltekintve, nem rendelkeznek humánstratégiával. - A személyügyi tevékenységen belül a személyzeti, a munkaügyi és a szociális tevékenység tartalmilag és szervezetileg is elkülönül egymástól. - Még jelentős súlyt képviselnek a magyar gazdaságban a rövid távon gondolkodó, adminisztratív szemléletű személyügyisek. - Ma sem tekintik az emberi erőforrást stratégiai erőforrásnak. A személyügyi tevékenység egyedisége - Földrajzilag: a társadalmi, gazdasági és kulturális különbségek következményeként - Régiónként: a helyi munkaerő-piaci viszonyok, sajátosságainak függvényében - Mikro szinten: a vállalat méretétől, a profiltól, az alkalmazott technológiától, a technikai fejlettségtől függően. 8

9 Emberekkel foglalkozik a munkaerő megkülönböztető jegyei - különleges termelési tényező - élő személyiség - a munkaerő szervezeti magatartását munkavállalói érdekviszonnyal alakítják - a munkaerő érdekeinek felismerése és érvényesítésére képes erőforrás - többnyire racionálisan gazdálkodik munkaerejével - a munkaerő munkahelyi magatartása érdekviszonyain és értékrendszerén keresztül befolyásolható és motiválható - A munkaerő különböző ismérvek szerint strukturált tömeg A személyügyi tevékenység feladatai - a munkaadói és munkavállalói stratégiák összehangolása - a belső munkaerőpiac működési mechanizmusainak kiépítése, kézbentartása, kezelése a szervezeti célok megvalósítása a munkatársak karrierigényeinek teljesítése érdekében - a szervezeti humán kapcsolatok és a konfliktusok kezelése - a szervezeten belüli interperszonális kommunikációs csatorna működtetése A személyügyi gazdálkodás szerepei: - végrehajtó: teljesíti a vonalbeli vezetők kéréseit (toborzási igény, képzési igény) - szolgáltató, kiszolgáló: előkészíti a felső szintű döntéseket, információkkal látja el a vezetőket és beosztottakat - tanácsadó: a funkcionális és operatív vezetők személyügyi tevékenységének szakszerűségét biztosítja - közvetítő: hidat képez a szervezet különböző részlegei között, a vezetők és alkalmazottak, a vezetők és a szakszervezet közötti személyügyi kérdésekben - koordináló: összehangolja a szervezet különböző részlegeinek a személyügyi tevékenységét - szakértő: rendszereket hoz létre és működtet A személyügyi tevékenység vertikális metszetben A személyügyi tevékenység vertikális felépítésben a stratégiától a taktikáig ívelő folyamatot fogja át: a célkitűzés, a végrehajtás és a visszacsatolás fázisait tartalmazza. A humán stratégia az intézményi stratégia része, a munkaerő szervezeten belüli mozgáspályáját nyomon követő részstratégiák összessége, döntések sorozata, amelynek szervezeti kommunikálása a hatékony vezényelés fontos feltétele. 9

10 A személyügyi tevékenység horizontális metszetben a munkaerő: - felvétele és munkába állítása - munkaposztok közötti újraelosztása, foglalkoztatása - értékelése - ösztönzése, elismerése, jutalmazása - fejlesztése, valamint - szervezetből való kiválása Információ, mint erőforrás - Az információ a bizonytalanságot csökkentő új ismeret, a vállalat működését integráló folyamatok egyik összetevője. Az információk a döntések inputjaiként a vállalati működés fontos erpforrásai közé tartoznak. - A vállalati gyakorlatban ugyanolyan nélkülözhetetlenek, mint a többi hagyományosan is vállalati erőforrásként kezelt tényezők: a munkaerő, az állóeszközök, vagy a pénztőke. Sőt valójában egy kicsit ezek fölött helyezkedik el, hiszen ez utóbbiakat csak akkor lehet mozgásba hozni, aktivizálni és koordinálni, ha a rájuk vonatkozó információk eljutnak hozzájuk, pontosabban tulajdonosaikhoz és működtetőikhez. - A vállalatot úgy kell tekinteni, mint egy információ feldolgozó szervezetet. A begyűjtött adatok a feldolgozás során alakulnak át információvá, amikor a feldolgozáson átesve érdemben használhatóvá válnak a döntéshozó számára, aki saját értékei, ismeretei szűrőjén átengedve értelmezi az információt, s ennek alapján egyrészt döntéseket hoz, másrészt tájékoztatja az érintettek megfelelő csoportját. - Információs rendszer: a vállalat környezetére, belső működésére és a vállalatkörnyezet tranzakciókra vonatkozó információk begyűjtését, feldolgozását, tárolását és szolgáltatást végző személyek, tevékenységek és technikai eszközök összessége. - Információs rendszer 3 fő összetevője: 1. döntéshozó: az esetek többségében valamilyen szintű vezető 2. információt feldolgozott adatok a külső és belső tényekről 3. technikai apparátus napjainkban rendszerint számítógépes rendszer - Információs rendszer alrendszerei: 10

11 o számviteli: olyan integrált keretet ad a vállalaton belüli adatok gyűjtésének, tárolásának és feldolgozásának, amely pénzügyi jellegű információkat biztosít a vállalati tevékenységek irányításához és végrehajtásához. o VIR formális rendszerint számítógépes alkalmazásra épülő rendszer, amelynek feladata, hogy információt gyűjtsön, kezeljen és nyújtson a vezetői döntésekben o Informális információs rendszer a vállalati kultúrából a vállalat szociológiai jellemzőiből levezethető struktúra, amely nem a formális forrásból szerzett és/vagy nem a formális csatornákon át áramló információkat kezeli. 11

EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) HUMÁN KONTROLLING

EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) HUMÁN KONTROLLING EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) Emberi erőforrás menedzsment HRM bemutatása, funkciói (munkakörelemzés, -értékelés, szervezeti kultúra, emberi erőforrás stratégia és tervezés,

Részletesebben

15. Emberi erőforrás-gazdálkodás tartalma, jelentősége, stratégiája, megvalósítása

15. Emberi erőforrás-gazdálkodás tartalma, jelentősége, stratégiája, megvalósítása 15. Emberi erőforrás-gazdálkodás tartalma, jelentősége, stratégiája, megvalósítása Emberi erőforrás: a vállalatnál alkalmazott munkavállalóknak a munkavégzéshez szükséges képességeik, szakismeretük és

Részletesebben

Vállalati Gazdaságtan

Vállalati Gazdaságtan MVT munkaközösség Vállalati Gazdaságtan BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék 2006. MVT Munkaközösség Fejezetek Vállalati gazdaságtan I. KG I. II. III. Vállalati gazdaságtan II. KG IV. V. VI.

Részletesebben

Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es

Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es Az emberi erőforrás Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es felmérésének eredménye: a cégek pénzügyi

Részletesebben

Az üzleti vállalkozás működése IV.Emberi erőforrás-gazdálkodás

Az üzleti vállalkozás működése IV.Emberi erőforrás-gazdálkodás Magdáné Német Ildikó Az üzleti vállalkozás működése IV.Emberi erőforrás-gazdálkodás A követelménymodul megnevezése: Gazdálkodási feladatok A követelménymodul száma: 1968-06 A tartalomelem azonosító száma

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS

EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Szerkesztette: Hajós László Berde Csaba EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS DE AMTC AVK 2007 0 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0

Részletesebben

A gazdaság. A termelési tényezők korlátosak, vagyis szűken állnak rendelkezésre, a javak helyettesítési és kiegészítő viszonyban állnak egymással.

A gazdaság. A termelési tényezők korlátosak, vagyis szűken állnak rendelkezésre, a javak helyettesítési és kiegészítő viszonyban állnak egymással. 1 A gazdaság A gazdaság magában foglalja a fizikai és szellemi javakat, valamint szolgáltatásokat, gazdasági tevékenységeket, illetve mindezek kölcsönhatásos kapcsolatait. Állapot és folyamat egyben (statikus

Részletesebben

DR. SZEGHEGYI ÁGNES EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT TÁVOKTATÁS C TANTERV

DR. SZEGHEGYI ÁGNES EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT TÁVOKTATÁS C TANTERV DR. SZEGHEGYI ÁGNES EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT TÁVOKTATÁS C TANTERV Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 8 1 EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT, MINT STRATÉGIAI TÉNYEZŐ... 10 1.1 MENEDZSMENT DEFINÍCIÓJA, FELADATA, FUNKCIÓI...

Részletesebben

Vállalat Gazdaságtan. Szerkesztette: Kelemen Tamás. BME Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék 2012.

Vállalat Gazdaságtan. Szerkesztette: Kelemen Tamás. BME Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék 2012. Vállalat Gazdaságtan Szerkesztette: Kelemen Tamás BME Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék 2012. 1 Bevezetés... 4 Vállalkozások kialakulása... 4 A Vállalkozás célja... 5 Vállalatok jogi szervezeti

Részletesebben

I. MODUL. Az emberi erőforrás menedzsment fogalma és modellje. Fejlesztő: PATAKI Csilla D.A.R. DEZVOLTARE ANTREPRENORIALĂ ÎN 3 REGIUNI

I. MODUL. Az emberi erőforrás menedzsment fogalma és modellje. Fejlesztő: PATAKI Csilla D.A.R. DEZVOLTARE ANTREPRENORIALĂ ÎN 3 REGIUNI I. MODUL Az emberi erőforrás menedzsment fogalma és modellje Fejlesztő: PATAKI Csilla D.A.R. DEZVOLTARE ANTREPRENORIALĂ ÎN 3 REGIUNI Tartalomjegyzék Az emberi erőforrás menedzsment tartalma... 3 A stratégiai

Részletesebben

2. Hasonlítsa össze a Kft-t és a Bt-t, mint vállalkozási formát! Melyiket, milyen esetben érdemes létrehozni?

2. Hasonlítsa össze a Kft-t és a Bt-t, mint vállalkozási formát! Melyiket, milyen esetben érdemes létrehozni? 1 Vállalkozási formák 1. Mi szükséges egy üzleti vállalkozás sikeréhez? Potenciális üzleti lehetőség Tőke (befektetés) Vállalkozói készség - vállalkozó Kockázatvállalás Reális üzleti terv 2. Hasonlítsa

Részletesebben

2. Emberi erőforrás-áramlás toborzás, kiválasztás, karriermenedzsment, elbocsátás döntés az áramlási folyamatok, irányáról, jellemzőiről, kereteiről

2. Emberi erőforrás-áramlás toborzás, kiválasztás, karriermenedzsment, elbocsátás döntés az áramlási folyamatok, irányáról, jellemzőiről, kereteiről Az EEM fő tevékenységi területei, fejlődése, és környezeti feltételei Az EEM kialakulása és fejlődése 1. Személyzeti adminisztráció (Personnel Administration) 2. Munkaügyi adminisztráció: adminisztratív

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan vázlatok

Vállalatgazdaságtan vázlatok Vállalatgazdaságtan vázlatok Chikán Attila: Vállalatgazdaságtan című könyvének első két részéből A vállalat érintettjei, céljai, formái A vállalat helye a társadalmi rendszerben Szerkesztette: Ferenci

Részletesebben

A problémamegoldás elmélete

A problémamegoldás elmélete 1. oldal Fogalmak: - szintaktika: jelek egymás közötti kapcsolata - szigmatika: jelek és az objektum viszonya - szemantika: jelek és a tudati képmás viszonya - pragmatika: jelek és az ember viszonya(érzelmi

Részletesebben

A Móri Polgármesteri Hivatal humán erőforrás kapacitásgazdálkodásának felülvizsgálata az önkormányzati feladatok átalakulása kapcsán

A Móri Polgármesteri Hivatal humán erőforrás kapacitásgazdálkodásának felülvizsgálata az önkormányzati feladatok átalakulása kapcsán A Móri Polgármesteri Hivatal humán erőforrás kapacitásgazdálkodásának felülvizsgálata az önkormányzati feladatok átalakulása kapcsán 2014. június TARTALOM 1. Bevezetés 4 2. Elméleti Háttér 6 2.1 Az egyén

Részletesebben

HUMÁN CONTROLLING KÉSZÍTETTE: ÉVFOLYAM, SZAK: TANTÁRGY: HIRTH HELGA (DUC25U) IV. KÖZGAZDÁSZ-GAZDÁLKODÁSI VEZETŐI SZÁMVITEL 2007.

HUMÁN CONTROLLING KÉSZÍTETTE: ÉVFOLYAM, SZAK: TANTÁRGY: HIRTH HELGA (DUC25U) IV. KÖZGAZDÁSZ-GAZDÁLKODÁSI VEZETŐI SZÁMVITEL 2007. HUMÁN CONTROLLING KÉSZÍTETTE: ÉVFOLYAM, SZAK: TANTÁRGY: HIRTH HELGA (DUC25U) IV. KÖZGAZDÁSZ-GAZDÁLKODÁSI VEZETŐI SZÁMVITEL 2007. JÚNIUS TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...4 I. AZ EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS

Részletesebben

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CAF MODELL JELENTŐSÉGE, FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE... 5 3. A CAF MODELL GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK MENETE... 7 4. AZ ADOTTSÁGOK ÉRTÉKELÉSE... 9 1. KRITÉRIUM: VEZETÉS... 10 1.1.

Részletesebben

Vállalkozástan Készítette: Nagy Ágnes A Computer School Számítástechnikai Szakközépiskola általános rendszergazda és web-programozó szakképzéséhez

Vállalkozástan Készítette: Nagy Ágnes A Computer School Számítástechnikai Szakközépiskola általános rendszergazda és web-programozó szakképzéséhez Vállalkozástan Készítette: Nagy Ágnes A Computer School Számítástechnikai Szakközépiskola általános rendszergazda és web-programozó szakképzéséhez Tartalomjegyzék 1. Vállalkozások... 4 1.1. Egyéni vállalkozások...

Részletesebben

Vállalati információs rendszerek

Vállalati információs rendszerek Vállalati információs rendszerek 1. előadás: Vállalat és információk Elekes Edit, 2015. elekes.edit@eng.unideb.hu Szakirodalom Dr. Sziray József Gaul Géza: Vállalati információs rendszerek I-II., Universitas-Győr

Részletesebben

Stratégiaalakítás, szervezet átalakítás és változáskezelés

Stratégiaalakítás, szervezet átalakítás és változáskezelés Stratégiaalakítás, szervezet átalakítás és változáskezelés tanulmány Budapest, 2009. november 1 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Tartalomjegyzék 2 2 Stratégiai menedzsment 6 2.1 A stratégiai vezetés fejlődési fázisai

Részletesebben

GAZDASÁG ÜZLETI IRÁNYÍTÁSA SZERZŐ MERKEL KRISZTINA

GAZDASÁG ÜZLETI IRÁNYÍTÁSA SZERZŐ MERKEL KRISZTINA GAZDASÁG ÜZLETI IRÁNYÍTÁSA SZERZŐ MERKEL KRISZTINA LEKTOR DR. BIRÓ ZOLTÁN 1 TARTALOM Bevezetés 4 I. Üzleti vállalkozás 6 A. A vállalat tevékenységi rendszere 6 1. A vállalkozási tevékenység általános

Részletesebben

AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI, FEJLŐDÉSE, ELMÉLETEI

AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI, FEJLŐDÉSE, ELMÉLETEI SZERKESZTETTE DR. FEJES MIKLÓS MISTER TEACHER KFT AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI, FEJLŐDÉSE, ELMÉLETEI Tartalomjegyzék Bevezetés 4 1. Az emberi erőforrás menedzsment általános kérdése

Részletesebben

Geoinformatika menedzsment

Geoinformatika menedzsment Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Földmérő- és Térinformatikai mérnök mesterszak Geoinformatika menedzsment BMEEOAFMFT4 Oktatási segédlet Tantárgyfelelős: Dr. Rózsa Szabolcs

Részletesebben

4.5. Menedzsment fogalomtár

4.5. Menedzsment fogalomtár 4.5. Menedzsment fogalomtár Vezető Rendszer Vezetői szemléletek problémamegoldó szellemi tevékenységet végez; egy rendszer előírásokkal szabályozott, folyamatos működését biztosítja meghatározott jogosultságokkal

Részletesebben

Bevezető STRATÉGIAI ISMERET EMBERI ISMERET

Bevezető STRATÉGIAI ISMERET EMBERI ISMERET 3 Bevezető A menedzsmentet általában, mint az emberi közösségekben, a közös célra irányuló munka megszervezésével, a problémák megoldásával és az együttműködés biztosításával kapcsolatos tevékenységeket

Részletesebben

Vállalkozás Sportvállalkozás. Dr Gősi Zsuzsanna Egyetemi adjunktus

Vállalkozás Sportvállalkozás. Dr Gősi Zsuzsanna Egyetemi adjunktus Vállalkozás Sportvállalkozás Dr Gősi Zsuzsanna Egyetemi adjunktus A gazdaság fogalma: A termeléssel az anyagi javak termelésével, forgalmával, fogyasztásával összefüggő folyamatok és a közöttük kialakuló

Részletesebben

Civil szervezetek és a menedzsment

Civil szervezetek és a menedzsment Civil szervezetek és a menedzsment Bár ritkán gondolunk erre, bizonyos: mindennapi életünk elképzelhetetlen lenne civil szervezetek nélkül. Civil szervezeteknek olyan társadalmi és gazdasági szervezeteket

Részletesebben

Szervezetfejlesztési terv

Szervezetfejlesztési terv Szervezetfejlesztési terv A Chemium Kft. külpiaci terjeszkedéssel kapcsolatos szervezeti átalakulásának lehetőségei Készítette: Metodus kft. Budapest, Csenger u. 11. D. ép. fszt. 1 2013. december6. Tartalomjegyzék

Részletesebben

ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel

ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel ISBN 978-615-5491-15-3 Kompetencia alapú emberi erőforrás gazdálkodás szerző: Dr. Szabó Szilvia PhD. lektorálta: Dr. Szakács Gábor CSc. Nemzeti Közszolgálati

Részletesebben

Emberi erőforrás és munkaerő-tervezés

Emberi erőforrás és munkaerő-tervezés Emberi erőforrás és munkaerő-tervezés Összefoglaló... 3 1. Emberi erőforrás... 8 1.1 Munkaerő-terv és munkaköltség-terv... 8 1.2 Az emberi erőforrás (munkaerő) tervezés folyamata... 15 2. Munkaerő-tervezés...

Részletesebben