Módosulása Megszűnése teljesítés nélkül

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Módosulása Megszűnése teljesítés nélkül"

Átírás

1 ÜZLETI JOG II. 5. előad adás A szerződés érvénytelensége és hatálytalans lytalansága Módosulása Megszűnése teljesítés nélkül 1 Áttekintés: I. A SZERZŐDÉS ÉRVÉNYTELENSÉGE ÉS HATÁLYTALANSÁGA I.1 Az érvénytelenség. Az érvénytelenség fajtái A.) A szerződés létrejötte és a konszenzus hiánya B.) Áttekintés C.) A hatálytalanság problémája D.) Az érvénytelenség megjelenési formái I.2 Érvénytelenségi és megtámadási okok A.) Az akarathiba B.) A szerződési nyilatkozat hibája a célzott joghatás hibája C.) A részleges érvénytelenség főszabálya D.) A megtámadhatóság E.) A megtámadhatóság személyhez és időhöz kötöttsége F.) A megtámadhatósági határidő kezdete G.) Megtámadási okok H.) Semmisségi okok I.3 Az érvénytelenség jogkövetkezményei A.) Az érvénytelenség orvoslása B.) Az érvénytelen szerződés hatályosítása C.) Az érvénytelen szerződés hatályosítása II. A SZERZŐDÉS MÓDOSULÁSA ILLETVE MÓDOSÍTÁSA II.1 Áttekintés A.) A módosulás és a módosítás B.) A módosítás esetkörei C.) A módosítás lehetőségének jogi háttere II.2 A szerződés módosítása a felek akaratából A.) Szerződésmódosítás szerződés útján B.) Az egyezség C.) Egyezség a csőd- és felszámolási eljárásban II.3 A módosítás egyéb lehetőségei A.) A bíróságok szerződésmódosító jogköre B.) A bírósági szerződésmódosítás további esetkörei C.) Jogszabályi módosulási lehetőségek III. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE TELJESÍTÉS NÉLKÜL III.1 Áttekintés II.2 A szerződés megszűnése a felek akaratából A.) Közös megegyezés B.) Felmondás C.) Elállás III.3 A szerződés megszüntetésének további esetei A.) Jogszabály alapján B.) Közhatalmi aktussal C.) Jogosult és kötelezett azonos személy lesz (confusio) D.) A halál, mint szerződésszüntető körülmény E.) Lehetetlenülés F.) A lehetetlenülés jogkövetkezményei IV. A TELJESÍTÉS IV.1 A teljesítésről általában A.) A teljesítés elvei B.) A teljesítés joghatásai szerződésszerűség C.) A szolgáltatásról általában D.) A szolgáltatások tipizálása E.) A pénzszolgáltatás sajátosságai a Ptk.-ban IV.2 A teljesítés helye A.) Főszabály B.) Kivételek C.) A teljesítés helye dolog elszállítása esetén IV.3 A teljesítés ideje A.) Meghatározása a teljesítés felajánlása B.) A szolgáltatás megtagadása C.) Előteljesítés D.) Az előteljesítéssel összefüggő további kérdések 2

2 I. A szerződés érvénytelensége és hatálytalansága 3 I. A SZERZŐDÉS ÉRVÉNYTELENSÉGE ÉS HATÁLYTALANSÁGA I.1 Az érvénytelenség. Az érvénytelenség fajtái A.) A szerződés létrejötte és a konszenzus hiánya - A felek egybehangzó akaratnyilatkozata a szerződés alappillére (Ptk /1/-/2/): ha a szerződő felek közt nincs konszenzus, disszenzus van, a szerződés nem jött létre, joghatást sem fejthet ki 4

3 I. A SZERZŐDÉS ÉRVÉNYTELENSÉGE ÉS HATÁLYTALANSÁGA I.1 Az érvénytelenség. Az érvénytelenség fajtái B.) Áttekintés - Érvénytelenség: a szerződés létrejön, de olyan, a szerződéskötéskor fennálló, a szerződési akaratban szerződési nyilatkozatban a célzott joghatásban fellelhető hiányában szenved, amely rendellenes helyzet miatt a jogrend > nem fogadja el érvényesnek, ill. > ha a változás már bekövetkezett, az eredeti állapotot állítja helyre 5 I. A SZERZŐDÉS ÉRVÉNYTELENSÉGE ÉS HATÁLYTALANSÁGA I.1 Az érvénytelenség. Az érvénytelenség fajtái C.) A hatálytalanság problémája - Hatálytalanság: a felek között van érvényes szerződés, de ahhoz joghatások nem fűződnek felfüggesztő feltétel > az érvényes szerződés a feltétel beálltáig nem hatályos bontó feltétel >a feltétel bekövetkeztével a szerződés nem válik érvénytelenné, de többé már nem hatályos relatív hatálytalanság > az egyébként érvényes szerződés meghatározott személyek vonatkozásában nem tekinthető hatályosnak (Actio Pauliana) 6

4 I. A SZERZŐDÉS ÉRVÉNYTELENSÉGE ÉS HATÁLYTALANSÁGA I.1 Az érvénytelenség. Az érvénytelenség fajtái D.) Az érvénytelenség megjelenési formái - Az érvénytelenség megjelenési formái: az (abszolút értékű) semmisség és a (relatív jellegű) megtámadhatóság a semmis szerződés érvénytelenségére bárki határidő nélkül hivatkozhat ~ ipso iure érvénytelen, a bíróság hivatalból veszi figyelembe ~ perindítási jogosultsága azonban csak annak van, aki jogi érdekeltségét igazolja, v. külön jogszabályi felhatalmazással rendelkezik a megtámadhatóság az érvénytelenség feltételes formája, a szerződés a sikeres megtámadás következtében válik ex tunc hatállyal érvénytelenné 7 I. A SZERZŐDÉS ÉRVÉNYTELENSÉGE ÉS HATÁLYTALANSÁGA I.2 Érvénytelenségi és megtámadási okok A.) Az akarathiba - Akarathiba: a szerződő felek bármelyikének akarata hiányzik, vagy a jog nem fogadja el szerződési akaratnak okozhat: ~ semmiséget (fizikai kényszer, színlelt szerződés, cselekvőképtelen sz. által kötött szerződés) ~ megtámadhatóságot (tévedés, megtévesztés, fenyegetés) 8

5 I. A SZERZŐDÉS ÉRVÉNYTELENSÉGE ÉS HATÁLYTALANSÁGA I.2 Érvénytelenségi és megtámadási okok B.) A szerződési nyilatkozat hibája a célzott joghatás hibája - Szerződési nyilatkozat hibája KIVÉTEL NÉLKÜL SEMMISÉGET EREDMÉNYEZ (megkívánt alakiság megsértése, álképviselő) - Célzott joghatás hibája: a hiba mértékétől függően semmiség:(jogszabályba ütköző, jogszabály megkerülésével kötött, jóerkölcsbe ütköző, uzsorás) megtámadhatóság: szolgáltatás és ellenszolgáltatás feltűnő értékaránytalansága (PTK.201. /2/), egyoldalú előnyt tartalmazó ÁSZF alkalmazása (PTK.209. /1/-/3/) 9 I. A SZERZŐDÉS ÉRVÉNYTELENSÉGE ÉS HATÁLYTALANSÁGA I.2 Érvénytelenségi és megtámadási okok C.) A részleges érvénytelenség főszabálya - A részleges érvénytelenség: a Ptk (1) bek. a vagyonbiztosítási szerződéssel kapcsolatban már korábban is kimondta (túlbiztosítás tilalma) főszabállyá a Ptk november 1-el hatályba lépett módosítása emelte PTK. 239 : A szerződés részbeni érvénytelensége esetén az egész szerződés csak akkor dől meg, ha a felek azt az érvénytelen rész nélkül nem kötötték volna meg. Jogszabály ettől eltérően rendelkezhet. 10

6 I. A SZERZŐDÉS ÉRVÉNYTELENSÉGE ÉS HATÁLYTALANSÁGA I.2 Érvénytelenségi és megtámadási okok D.) A megtámadhatóság - A megtámadhatóság az érvénytelenség relatív formája: függő jogi helyzetet teremt az ilyen okból érvénytelen szerződés mindaddig érvényes, amíg azt sikeresen meg nem támadják (jogokat keletkeztet) DE! a megtámadás folytán utólag, megkötésének időpontjától kezdődő hatállyal érvénytelenné válik (mintha létre sem jött volna) > a megtámadásra határidő áll fenn: ha ez megtámadás nélkül telik el, a szerződés érvényessége a továbbiakban nem vitatható 11 I. A SZERZŐDÉS ÉRVÉNYTELENSÉGE ÉS HATÁLYTALANSÁGA I.2 Érvénytelenségi és megtámadási okok E.) A megtámadhatóság személyhez és időhöz kötöttsége - A megtámadásra jogosult személyek: a sérelmet szenvedett fél az, akinek a megtámadáshoz érdeke fűződik (pl. kezes, zálogtárgy tulajdonosa, általános szerz. felt. megtámadásakor a Ptké. I. 5. /1/ bek. szerinti taxatív felsorolásban megjelölt személyi kör) - A megtámadás határidőhöz kötöttsége: a megtámadási határidő a határidő megnyíltától számított 1 év írásban kell a másik féllel közölni az igényt a közlés eredménytelensége esetén haladéktalanul bíróság előtt kell érvényesíteni > a megtámadás: egyoldalú, címzett jognyilatkozat (hatalmasság) 12

7 I. A SZERZŐDÉS ÉRVÉNYTELENSÉGE ÉS HATÁLYTALANSÁGA I.2 Érvénytelenségi és megtámadási okok F.) A megtámadhatósági határidő kezdete 13 I. A SZERZŐDÉS ÉRVÉNYTELENSÉGE ÉS HATÁLYTALANSÁGA I.2 Érvénytelenségi és megtámadási okok G.) Megtámadási okok 14

8 I. A SZERZŐDÉS ÉRVÉNYTELENSÉGE ÉS HATÁLYTALANSÁGA I.2 Érvénytelenségi és megtámadási okok H.) Semmisségi okok 15 I. A SZERZŐDÉS ÉRVÉNYTELENSÉGE ÉS HATÁLYTALANSÁGA I.3 Az érvénytelenség jogkövetkezményei A.) Az érvénytelenség orvoslása - Főszabály: a szerződéskötés előtt fennállott helyzetet kell visszaállítani az eredetileg nyújtott szolgáltatások természetben történő visszaszolgáltatása ha ez nem lehetséges, a pénzbeli egyenérték megfizetése 16

9 I. A SZERZŐDÉS ÉRVÉNYTELENSÉGE ÉS HATÁLYTALANSÁGA I.3 Az érvénytelenség jogkövetkezményei B.) Az érvénytelen szerződés hatályosítása - Az érvénytelen szerződés hatályosítása: ha a szerződésben rejlő érvénytelenségi ok nem orvosolható az eredeti állapot sem állítható helyre a bíróság az érvénytelen szerződést a határozathozatalig terjedő időre hatályossá nyilváníthatja. (PTK.237. /2/) a felek rendezi viszonyaikat 17 I. A SZERZŐDÉS ÉRVÉNYTELENSÉGE ÉS HATÁLYTALANSÁGA I.3 Az érvénytelenség jogkövetkezményei C.) Az érvénytelen szerződés hatályosítása - Az eredeti állapot helyreállítása: (PTK.237. (1) főszabály: eredetileg megnyújtott szolgáltatások természetben történő visszaszolgáltatása ha ez nem lehetséges, a pénzbeli egyenérték megfizetése 18

10 II. A szerződés módosulása illetve módosítása 19 II. A SZERZŐDÉS MÓDOSULÁSA ILLETVE MÓDOSÍTÁSA II.1 Áttekintés A.) A módosulás és a módosítás - Módosulás: olyan jogi tény, amely a szerződést valamely lényeges elemében megváltoztatja - Módosítás: az az akaratlagos magatartás, mely a felek akaratából vezet ugyanilyen következményre 20

11 II. A SZERZŐDÉS MÓDOSULÁSA ILLETVE MÓDOSÍTÁSA II.1 Áttekintés B.) A módosítás esetkörei 21 II. A SZERZŐDÉS MÓDOSULÁSA ILLETVE MÓDOSÍTÁSA II.1 Áttekintés C.) A módosítás lehetőségének jogi háttere 22

12 II. A SZERZŐDÉS MÓDOSULÁSA ILLETVE MÓDOSÍTÁSA II.2 A szerződés módosítása a felek akaratából A.) Szerződésmódosítás szerződés útján - Ptk (1): ha jogszabály kivételt nem tesz, a felek közös megegyezéssel módosíthatják a szerződés tartalmát vagy megváltoztathatják kötelezettségvállalásuk jogcímét ugyanolyan szabályok szerint, mint ahogy a kötelemalapító szerződésre vonatkoznak megkívánja a felek akarategységét - Az alapkötelem nem módosított elemei (PTK.240. /2/): a szerződés módosítással nem érintett része változatlan marad a zálogjog és a kezesség fennmarad, de súlyosabb a kezes vagy zálogkötelezett hozzájárulása nélkül nem lehet a módosítás (a követeléssel való rendelkezés) az elévülést megszakítja 23 II. A SZERZŐDÉS MÓDOSULÁSA ILLETVE MÓDOSÍTÁSA II.2 A szerződés módosítása a felek akaratából B.) Az egyezség - Anyagi jogi: PTK /3/ a felek kölcsönösen és konszenzussal engednek egymásnak > a kötelezettségvállalás jogcímét nem érinti - Eljárásjogi (perbeli): jogvita a felek akaratából, de a bíróság jóváhagyásával rendeződik hatálya ugyanaz, mint a bírói ítéletnek (Pp ) jelentős illetékjogi kedvezmény vonzata van 24

13 II. A SZERZŐDÉS MÓDOSULÁSA ILLETVE MÓDOSÍTÁSA II.2 A szerződés módosítása a felek akaratából C.) Egyezség a csőd- és felszámolási eljárásban - Csőd- és felszámolási eljárás során: felszámolás: adós és hitelezői között kötött megállapodás, mely következtében adós fizetésképtelensége megszűnik (1991.évi IL. tv. 41. ) csőd: adós tartozását hitelezői vagy harmadik személyek átvállalhatják > kényszeregyezség, a minősített többség akaratával megkötött egyezség hatálya az ahhoz nem csatlakozott hitelezőkre is kiterjed 25 II. A SZERZŐDÉS MÓDOSULÁSA ILLETVE MÓDOSÍTÁSA II.3 A módosítás egyéb lehetőségei A.) A bíróságok szerződésmódosító jogköre - Alkalmazhatósága: különösen indokolt esetben az egyik fél kezdeményezése (keresete) alapján - Tartós jogviszonyban (PTK ), konjuktív feltételei: a szerződéskötést követően beálló jelentős változás valamely fél lényeges, jogos érdekét sérti - Az érvénytelenség körében: orvoslás, az érvénytelenségi ok kiküszöbölése 26

14 II. A SZERZŐDÉS MÓDOSULÁSA ILLETVE MÓDOSÍTÁSA II.3 A módosítás egyéb lehetőségei B.) A bírósági szerződésmódosítás további esetkörei - Szerződéskötési kötelezettség körében: gazdálkodó szervek között (PTK.206. /2/) az előszerződések körében (PTK.208. /4/) - Jogszabállyal módosított szerződések (Ptk /2/): ha a jsz. a hatályba lépett szerződések tartalmát úgy változtatja meg, hogy ez valamelyik fél lényeges érdekét sértené a fél a bíróságtól a szerződés módosítását kérheti - Részletfizetés engedélyezése és bírói mérséklés: ha a felek a jogvitát a bíróság elé viszik, a bíróságot megilleti az a jog, hogy a szerződést ítéletével a körülményekhez képest megváltoztassa > pl. túlzott mértékű foglaló, kötbér, kamat, bánatpénz mérséklése 27 II. A SZERZŐDÉS MÓDOSULÁSA ILLETVE MÓDOSÍTÁSA II.3 A módosítás egyéb lehetőségei C.) Jogszabályi módosulási lehetőségek - PTK.226. (2): jogszabály a hatálybalépés előtt megkötött szerződések tartalmát csak kivételesen változtathatja meg ha az így megváltozott tartalom bármely fél jogos érdekeit sérti, a fél kérheti a bíróságtól a szerződés módosítását a szerződéstől elállhat 28

15 III. A szerződés megszűnése teljesítés nélkül 29 III. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE TELJESÍTÉS NÉLKÜL III.1 Áttekintés - A megszűnés lehetséges okai: 30

16 III. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE TELJESÍTÉS NÉLKÜL III.2 A szerződés megszűnése a felek akaratából A.) Közös megegyezés - PTK (1): a felek a szerződést közös megegyezéssel megszüntethetik vagy felbonthatják megszüntetés: a felek olyan kétoldalú jognyilatkozata, mely a szerződést a jövőre nézve szünteti meg (EX NUNC) felbontás: kétoldalú jognyilatkozat, amellyel a felek a szerződésüket annak keletkezésére visszaható hatállyal (EX TUNC) számolják fel ~ mintha a szerződést meg sem kötötték volna ~ a már teljesített szolgáltatások visszajárnak ~ a szerződést megelőző állapotot kell helyre állítani > ha jogszabály vagy a felek megállapodása a szerződés érvényességét megszabott alakhoz köti, az ilyen alakban kötött szerződést megszüntetni és felbontani is csak a megszabott alakban lehet (PTK.218. /3/) 31 III. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE TELJESÍTÉS NÉLKÜL III.2 A szerződés megszűnése a felek akaratából B.) Felmondás - A felmondás PTK /1/: aki szerződésnél vagy a jogszabálynál fogva felmondásra jogosult, e jogát a másik félhez intézett nyilatkozattal gyakorolja. a felmondás a szerződést megszűnteti jellemzői ~ a másik félhez intézett egyoldalú nyilatkozat ~ a szerződést a jövőre nézve szünteti meg > ex nunc ~ a teljesített szolgáltatásokért ellenszolgáltatás jár ~ alapulhat szerződésen vagy jogszabályon ~ oka szerint lehet rendes és rendkívüli a rendes felmondás, határidős (felmondási idő), általában nincs alakszerűséghez kötve, általában határozatlan idejű tartós jogviszonyokhoz kötődik, de a felek határozott idejű jogviszony esetében is kiköthetik rendkívüli felmondás: a fél súlyos szerződésszegése esetén ~ alapulhat a felek megállapodásán és jogszabályon ~ indokolni kell (okok megjelölése) ~ általában azonnal szól (szankciós jellegű) ~ a szerződést nyomban megszűnteti 32

17 III. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE TELJESÍTÉS NÉLKÜL III.2 A szerződés megszűnése a felek akaratából C.) Elállás - Az elállás: a másik félhez címzett egyoldalú nyilatkozat, amely a szerződést ex tunc hatállyal számolja fel, PTK (1), (3); alapulhat jogszabályon ~ objektív elállás (szállítási és vállalkozási szerződés) > nem kell indokolni, nem előfeltétel a másik fél szerződésszegése, az elállás miatt hátrányos helyzetbe került másik felet kártalanítás illeti ~ szankciós elállás súlyos szerződésszegés (kötelezetti késedelem, hibás teljesítés) > kártérítési kötelezettség ~ körülmények változása > ingyenes, ill. bizalmi viszonyon alapuló szerződéseknél és előszerződésnél szerződésen: általában érdekmúláshoz kötődik > bánatpénz kikötésének lehetősége (PTK /2/) a bánatpénz ~ az elállási jogosultság megszerzésének, gyakorlásának ellenértéke, a jogszerű elállás ára ~ abszolút kártalány, ha kikötik, az ezt meghaladó elállás miatt bekövetkezett kárigény nem érvényesíthető DE! PTK 320. (3): nem gyakorolhatja szerződésen alapuló elállási jogát az a fél, aki a már megkapott szolgáltatást nem, vagy csak tetemesen csökkentett értékben tudja visszaszolgáltatni 33 III. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE TELJESÍTÉS NÉLKÜL III.3 A szerződés megszüntetésének további esetei A.) Jogszabály alapján - Jogszabály: a Ptk. rendszerében szétszórva az egyes szerződések szabályai között, pl. megbízás esetén, ha megbízó cselekvőképtelenné válik, vagy megbízott veszti el cselekvőképességét, Ptk ha a PJT tagjainak száma egyre csökken, (Ptk f.) 34

18 III. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE TELJESÍTÉS NÉLKÜL III.3 A szerződés megszüntetésének további esetei B.) Közhatalmi aktussal - Közhatalmi aktus: bíróság: ~ a szerződéskötési kötelezettség körében (PTK /2/) jogviszony-alakító jogosultság ~ tartási és életjáradéki szerződés (PTK 589. /2/): megszüntetésére egyoldalú akaratnyilatkozattal nem kerülhet sor, a felek megszüntető szerződésén kívül azonban a bíróság is megszüntetheti ~ a gazdasági társaság megszűnik, ha a cégbíróság megszűntnek nyilvánítja (Gt. 53. /1/ e) közigazgatási határozat: pl. kisajátítási, v. az épület lebontását elrendelő határozat miatt megszűnik a bérleti, haszonbérleti szerződés 35 III. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE TELJESÍTÉS NÉLKÜL III.3 A szerződés megszüntetésének további esetei C.) Jogosult és kötelezett azonos személy lesz (confusio) - Megszűnik a szerződés, ha ugyanaz a személy lesz a jogosult és a kötelezett (PTK. 322., pl.: öröklés, gazdálkodó szervezetek egyesülése) a követelés és tartozás egy kézben egyesül a szerződés megszűnése harmadik személyek jogait és kötelezettségeit nem érintheti az értékpapírokra vonatkozó eltérő szabályok: a pénzfizetési ígéret nem szűnik meg pusztán azért, mert az visszakerül az abban kötelezettként megjelölt személy birtokába > a kötelezett továbbadhatja, a követelés továbbra is fennáll 36

19 III. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE TELJESÍTÉS NÉLKÜL III.3 A szerződés megszüntetésének további esetei D.) A halál, mint szerződésszüntető körülmény - A szerződés a halállal általában nem szűnik meg: az örökös egyetemes jogutód - Kivételesen (személyhez tapadó jogok és kötelezettségek) esetén igen: kötelezett halála: ha a szolgáltatást csak ő teljesítette jogosult halála: ha az ő eltartására irányult - Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazd. szervezet jogutód nélküli megszűnése, gazd. szervezetek esetében a végelszámolás és felszámolás 37 III. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE TELJESÍTÉS NÉLKÜL III.3 A szerződés megszüntetésének további esetei E.) Lehetetlenülés - Ha a szerződés a megkötése után bekövetkezett valamely okból nem teljesíthető; okai lehetnek jogi (pl. közigazgatási szerv határozata bontást rendel el, a bérleti szerződés teljesítése ellehetetlenül) fizikai: ha a szolgáltatás tárgya megsemmisül DE! ha a szolgáltatás tárgya fajlagosan meghatározott volt, nem beszélhetünk lehetetlenülésről érdekbeli (gazdasági): ha a szerződéskötés után a körülményekben beállott változás miatt csak ~ rendkívüli nehézségek vagy áldozatok árán lehetne a szerződést teljesíteni ~ és ezt kötelezettől nem lehet elvárni 38

20 III. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE TELJESÍTÉS NÉLKÜL III.3 A szerződés megszüntetésének további esetei F.) A lehetetlenülés jogkövetkezményei 39 IV. A teljesítés 40

21 IV. A TELJESÍTÉS IV.1 A teljesítésről általában A.) A teljesítés elvei 41 IV. A TELJESÍTÉS IV.1 A teljesítésről általában B.) A teljesítés joghatásai szerződésszerűség - Joghatások: az ellenérték esedékessé válik dologszolgáltatásnál: ~ átszáll a tulajdonjog ~ a kárveszély - Szerződésszerűség: a teljesítés szerződésszerű, ha megfelel a törvényi és a szerződésben megállapított feltételeknek azaz a szolgáltatásnak alkalmasnak kell lenni arra, hogy ~ azt rendeltetésének, vagy ~ a kötelezett által ismert célnak megfelelően lehessen felhasználni 42

22 IV. A TELJESÍTÉS IV.1 A teljesítésről általában C.) A szolgáltatásról általában - A szolgáltatás fogalma: az a kötelmi jogviszonyban tanúsítandó magatartás, amelyet a jogosult a kötelezettől követelhet, illetőleg amit kötelezett a kötelem alapján tanúsítani köteles a szolgáltatás (magatartás) a kötelmi jogviszony közvetlen tárgya a dolog a közvetett tárgy,a szolgáltatás tárgya 43 IV. A TELJESÍTÉS IV.1 A teljesítésről általában D.) A szolgáltatások tipizálása 44

23 IV. A TELJESÍTÉS IV.1 A teljesítésről általában E.) A pénzszolgáltatás sajátosságai a Ptk.-ban - A pénzszolgáltatás sajátosságainak meghatározása a Ptk.-ban: a pénztartozás megfizetésének módja teljesítésének helye és ideje jogcímei elszámolási sorrendje objektív következménye: a kamat IV. A TELJESÍTÉS IV.2 A teljesítés helye A.) Főszabály - Főszabály: érte kell menni ha a felek a szerződésben nem állapodnak meg másként: kötelezett lakóhelye ill. székhelye (a gyakorlatban ez a főszabály a kivételes, mert a leginkább előforduló esetek mind kivételesek ) 46

24 IV. A TELJESÍTÉS IV.2 A teljesítés helye B.) Kivételek 47 IV. A TELJESÍTÉS IV.2 A teljesítés helye C.) A teljesítés helye dolog elszállítása esetén - A teljesítés helye a dolog elszállítása esetén: Ptk /2/a szolgáltatás tárgyát a kötelezett elküldés ill. elszállítás végett a jogosultnak a szállítmányozónak a fuvarozónak átadja átadja 48

25 IV. A TELJESÍTÉS IV.3 A teljesítés ideje A.) Meghatározása a teljesítés felajánlása - A teljesítés idejének meghatározása: határnap határidő: a teljesítésre a kijelölt határidőig bármikor lehetőség van időszakonként egyoldalú nyilatkozattal (lehívás)/azonnali beszedési megbízás - A teljesítés felajánlása: ha a teljesítés ideje nincs meghatározva, bármelyik fél a másik egyidejű teljesítését követelheti azaz: ha a másik felet teljesítésre hívom fel, a saját teljesítésemet fel kell ajánlanom 49 IV. A TELJESÍTÉS IV.3 A teljesítés ideje B.) A szolgáltatás megtagadása - A szolgáltatás megtagadása 281. (2)-(4): az a szerződő fél,akinek teljesítéssel elöl kell járnia, biztosíték hiányában megtagadhatja a szolgáltatást, ha azt részletekben vagy folyamatosan kell teljesíteni, és a másik fél saját szolgáltatásával késedelembe esikamíg a késedelem tart a másik fél vagyoni viszonyaiban időközben jelentős romlás következett be, így a viszontszolgáltatás veszélyeztetve van ill. a másik félnek vele szemben pénzügyi fedezethiány miatt kiegyenlítetlen tartozása áll fenn > FELELŐS ŐRZÉS! 281 (4) > ha megszabott időn belül nem nyújt a felszólított biztosítékot: ELÁLLÁSI JOG! (281. /3/) 50

26 IV. A TELJESÍTÉS IV.3 A teljesítés ideje C.) Előteljesítés - A kötelezett a határnapot megelőzően ill. a határidő kezdete előtt csak jogosult beleegyezésével teljesíthet a jogosult a határidő előtt felajánlott teljesítést nem köteles elfogadni ha mégis elfogadja: a szerződést ráutaló magatartással módosította > kivétel: pénztartozás (PTK /2/) esetén a jogosult köteles az idő előtti teljesítést elfogadni 51 IV. A TELJESÍTÉS IV.3 A teljesítés ideje D.) Az előteljesítéssel összefüggő további kérdések - Előszállítás: mezőgazdasági termékértékesítési szerződés - Szállítás jogosult tiltakozása ellenére: jogosult köteles a felelős őrzés szabályai szerint eljárni de a teljesítés joghatásai nem állnak be, így: ~ a dologban bekövetkezett károk kötelezettet sújtják ~ az ellenérték nem lesz esedékes 52

ÉRVÉNYTELENSÉG MEGTÁMADÁSI OKOK

ÉRVÉNYTELENSÉG MEGTÁMADÁSI OKOK ÉRVÉNYTELENSÉG DR. BARZÓ TÍMEA PHD EGYETEMI DOCENS, ÜGYVÉD EGÉSZSÉGÜGYI SZAKJOGÁSZ MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR POLGÁRI JOGI TANSZÉK 2014. 1 ALAPVETÉSEK FELEK CÉLJA: Kölcsönös és egybehangzó

Részletesebben

1993. évi LXXVIII. törvény. a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról ELSİ RÉSZ.

1993. évi LXXVIII. törvény. a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról ELSİ RÉSZ. 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról Az Országgyőlés a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályok egységesítése,

Részletesebben

POLGÁRI JOGI ÖSSZEFOGLALÓ A TŐKEPIACI ALAPISMERETEKHEZ

POLGÁRI JOGI ÖSSZEFOGLALÓ A TŐKEPIACI ALAPISMERETEKHEZ DR. TOMORI ERIKA POLGÁRI JOGI ÖSSZEFOGLALÓ A TŐKEPIACI ALAPISMERETEKHEZ Gárdos Füredi Mosonyi Tomori Ügyvédi Iroda 2015. szeptember 14. 1. TARTALOM 2. Bevezetés 7 3. Általános értelmezési kérdések 8 4.

Részletesebben

Tárgyalástechnika. kommunikáció konfliktus kompromisszum. HÍD Dunaújváros és Környéke Egyesület 2007

Tárgyalástechnika. kommunikáció konfliktus kompromisszum. HÍD Dunaújváros és Környéke Egyesület 2007 kommunikáció konfliktus kompromisszum HÍD Dunaújváros és Környéke Egyesület 2007 Készült az Európai Unió pénzügyi támogatásával ROP-3.3.1-05/1.2006-04-0001/36 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 1. Szerződéskötési

Részletesebben

Kereskedelmi szerződések joga

Kereskedelmi szerződések joga BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Üzleti Tudományok Intézet Verebics János Kereskedelmi szerződések joga oktatási segédanyag Budapest, 2014 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A pénztartozás szabályai. A pénztartozás fogalma, jogi természete A kamat A pénztartozás késedelmes teljesítésének következményei

A pénztartozás szabályai. A pénztartozás fogalma, jogi természete A kamat A pénztartozás késedelmes teljesítésének következményei A pénztartozás szabályai A pénztartozás fogalma, jogi természete A kamat A pénztartozás késedelmes teljesítésének következményei A pénztartozás fogalmáról a pénztartozás tana igen nagy részben a pénzfélék

Részletesebben

Új Polgári Törvénykönyv

Új Polgári Törvénykönyv Új Polgári Törvénykönyv A kötelmek közös szabályai Dr. Pecsenye Csaba A kötelem keletkezése és megszűnése Kötelem fogalma Kötelezettség a szolgáltatás teljesítésére és jogosultság a szolgáltatás teljesítésének

Részletesebben

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről ELS Ő RÉSZ BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről ELS Ő RÉSZ BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény célja 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről ELS Ő RÉSZ BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK A törvény célja 1. (1) Ez a törvény az állampolgárok, valamint az állami, önkormányzati, gazdasági és társadalmi szervezetek,

Részletesebben

Hatálytalan a szerződés, ha érvényesen létrejött, mégsem fűződik hozzá joghatás (pl. felfüggesztő vagy bontó feltétel miatt)

Hatálytalan a szerződés, ha érvényesen létrejött, mégsem fűződik hozzá joghatás (pl. felfüggesztő vagy bontó feltétel miatt) Nincs szerződés, ha hiányzik fogalmának alapja: az akaratnyilatkozat. Nem létezik a szerződés, ha a felek nem állapodtak meg a lényeges kellékekben vagy ha a szerződés tartalma nem állapítható meg, a felek

Részletesebben

1959. IV. TÖRVÉNY. a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl 1

1959. IV. TÖRVÉNY. a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl 1 1959. IV. TÖRVÉNY a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl 1 Hatályos: 2014.01.01-2014.03.15 (A hatálybalépésérıl és a végrehajtásáról szóló 1960: 11. és az 1978: 2. törvényerejő rendelettel egységes

Részletesebben

POLGÁRI JOGI ALAPISMERETEK

POLGÁRI JOGI ALAPISMERETEK POLGÁRI JOGI ALAPISMERETEK 1 Tananyag letölthetı http://be.ajk.pte.hu Hallgatói információk 2 A tulajdonjog tárgyai Minden birtokba vehetı dolog Ha törvény kivételt nem tesz: pénz, értékpapír, dolog módjára

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. A Vidékfejlesztési Program keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatói okirathoz

Általános Szerződési Feltételek. A Vidékfejlesztési Program keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatói okirathoz Általános Szerződési Feltételek A Vidékfejlesztési Program keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatói okirathoz 1. Általános rendelkezések 1.1 Jelen Általános Szerződési

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről, Mezőberény Város Önkormányzata (székhelye: 5650 Mezőberény, Kossuth L. tér 1. adószáma: 15345352-2-04, számlavezető neve: K&H Bank Zrt, bankszámla száma:

Részletesebben

I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2013.(VIII.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről és elidegenítéséről Balatonfüred Város Önkormányzatának

Részletesebben

a Takarék számlabetétre vonatkozóan Hatályos: 2014. március 21.

a Takarék számlabetétre vonatkozóan Hatályos: 2014. március 21. 7. sz. melléklet Általános Szerz dési Feltételek a Takarék számlabetétre vonatkozóan Hatályos: 2014. március 21. I. Bevezetés A Takarék számlabetét az egyéni- és társas, a jogi személyiség vállalkozások,

Részletesebben

S-14/2016. SZÁMÚ SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETI

S-14/2016. SZÁMÚ SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETI Borotai Takarékszövetkezet 6445 Borota, Dózsa György u. 22. Telefon: +36 77 400 068 E-mail: kozpont@borotaitksz.hu www.borotaitksz.hu Cégjegyzékszám: 03-02-000162, Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága Adószám:

Részletesebben

Kollektív munkáltatói biztosítás általános feltételei (KMÁSF/02014) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16271

Kollektív munkáltatói biztosítás általános feltételei (KMÁSF/02014) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16271 Kollektív munkáltatói biztosítás általános feltételei (KMÁSF/02014) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16271 Tartalomjegyzék Kollektív munkáltatói biztosítás általános feltételei (KMÁSF/02014)... 3 I.

Részletesebben

Bevezetés. 1. A jogrendszer felépítése, jogágak. jogrendszer: hatályos jogi normák összessége (ahány szuverén állam, annyi jogrendszer= nemzeti jog)

Bevezetés. 1. A jogrendszer felépítése, jogágak. jogrendszer: hatályos jogi normák összessége (ahány szuverén állam, annyi jogrendszer= nemzeti jog) 1. A jogrendszer felépítése, jogágak Bevezetés jogrendszer: hatályos jogi normák összessége (ahány szuverén állam, annyi jogrendszer= nemzeti jog) jogcsalád: hasonló jogrendszerek egy jogcsaládba tartoznak

Részletesebben

2014. Kereskedelmi szerződések joga 1. Bevezetés A legfontosabb változások áttekintése 1

2014. Kereskedelmi szerződések joga 1. Bevezetés A legfontosabb változások áttekintése 1 Kereskedelmi szerződések sek joga 1. MSC 2014 Az új Polgári Törvénykönyv a szerződések jogát érintő legfontosabb változásai. Kötelmi jogi alapok dr. Verebics János, PhD egyetemi 1 Bevezetés A legfontosabb

Részletesebben

T/11074. számú törvényjavaslat. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2009. évi.. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról

T/11074. számú törvényjavaslat. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2009. évi.. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/11074. számú törvényjavaslat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2009. évi.. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról Előadó: Dr. Draskovics Tibor igazságügyi és rendészeti

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA ÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA a módosításokkal egységes szerkezetben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA ÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA a módosításokkal egységes szerkezetben MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA ÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA a módosításokkal egységes szerkezetben Kelt Budapesten 2016. március 31. 1 Az eredetileg Magyar Szállodaszövetség

Részletesebben

3000 Hatvan, Kossuth tér 15. Cg.10-02-020168 Adószám: 10111620-2-10 Telefon: 37/ 541-911 Telefax: 37/ 541-910 e-mail : postmaster@hatvan-takarek.axelero.net honlap : www.hatvani.tksz.hu ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS ALAPJAI

VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS ALAPJAI VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS ALAPJAI 1 Tartalom 1. Az egyéni vállalkozói tevékenység... 3 2. Egyéni vállalkozók bejelentési és nyilvántartási kötelezettsége... 6 3. Egyéni cég alapítása... 8 4. A közkereseti (kkt.)

Részletesebben

Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet /Szövetkezeti Hitelintézet/ ÜZLETSZABÁLYZAT

Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet /Szövetkezeti Hitelintézet/ ÜZLETSZABÁLYZAT Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet /Szövetkezeti Hitelintézet/ ÜZLETSZABÁLYZAT S-01/2015. számú Igazgatósági Szabályzat Hatályos: 2016. március 21. napjától Tartalom I. Bevezető rendelkezések... 6 II.

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KÖZIGAZGATÁSI JOGI TANSZÉK KÖZIGAZGATÁSI JOG ÁLTALÁNOS RÉSZ II. FÉLÉV 1. ZH SEGÉDANYAG 1 2012/2013.

DEBRECENI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KÖZIGAZGATÁSI JOGI TANSZÉK KÖZIGAZGATÁSI JOG ÁLTALÁNOS RÉSZ II. FÉLÉV 1. ZH SEGÉDANYAG 1 2012/2013. DEBRECENI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KÖZIGAZGATÁSI JOGI TANSZÉK KÖZIGAZGATÁSI JOG ÁLTALÁNOS RÉSZ II. FÉLÉV 1. ZH SEGÉDANYAG 1 2012/2013. TANÉV DEBRECEN 2013 1 FONTOS! A segédanyag 13. és 16. oldalán

Részletesebben

A SZERZŐDÉS HATÁLYTALANSÁGA MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGE A FELSZÁMOLÁS ALÁ KERÜLT

A SZERZŐDÉS HATÁLYTALANSÁGA MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGE A FELSZÁMOLÁS ALÁ KERÜLT A P É C S I Í T É L Ő T Á B L A P O L G Á R I K O L L É G I U M A A SZERZŐDÉS HATÁLYTALANSÁGA MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGE A FELSZÁMOLÁS ALÁ KERÜLT ADÓS ÁLTAL KÖTÖTT SZERZŐDÉS ESETÉN A Pécsi Ítélőtábla

Részletesebben

Tartalom. SIGNAL PLUSZ Diákbiztosítás általános szerződési feltételek (ÁSZF)... 3

Tartalom. SIGNAL PLUSZ Diákbiztosítás általános szerződési feltételek (ÁSZF)... 3 Tartalom SIGNAL PLUSZ Diákbiztosítás általános szerződési feltételek (ÁSZF).... 3 Kiemelt gyermekbalesetekre vonatkozó kiegészítő biztosítás feltételei.... 20 Csonttörésre vonatkozó kiegészítő biztosítás

Részletesebben

MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére

MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére Érvényes 2015.12.01-től 1 Tartalomjegyzék 1.Általános adatok, elérhetőség...5 1.1.A Szolgáltató neve, címe...5 1.2.A

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Dr. Pecsenye Csaba Általános rendelkezések Egységes jogi személy szabályozás Joganyag megismerés módja Ptk. Jogi személyek általános része Jogi személyek különös része Gazdasági társaságok általános része

Részletesebben

Országgyűlés Hivatal a Irományszám : 11 4 O.CeIc 1 ).1 Érkezett:

Országgyűlés Hivatal a Irományszám : 11 4 O.CeIc 1 ).1 Érkezett: Az Országgyűlés Igazságügyi bizottsága Országgyűlés Hivatal a Irományszám : 11 4 O.CeIc 1 ).1 Érkezett: 2016 MÁJ 2 L Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat Kövér László úr, az Országgy űlés

Részletesebben

PROXYNET. Szélessávú internet-hozzáférés szolgáltatás

PROXYNET. Szélessávú internet-hozzáférés szolgáltatás Készítés: 2016.01.05. Hatályba lépés: 2016.02.15. Utolsó ÁSZF módosítás: 2015.10.19. Internet-hozzáférés-, ellátási szolgáltatás PROXYNET Szélessávú internet-hozzáférés szolgáltatás ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI

Részletesebben

Budapest, 2014. szeptember 22. Oldal 1 / 6

Budapest, 2014. szeptember 22. Oldal 1 / 6 POLGÁRI JOG ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR 2014/2015. őszi félév "A" tételek 1/A. 2/A. 3/A. 4/A. 5/A. 6/A. 7/A. A polgári jog fogalma, tárgya, helye és összefüggései a jogrendszerben. A magánjog története Nyugat-Európában

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1. 9/2009.(V. 29.) önkormányzati rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben)

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1. 9/2009.(V. 29.) önkormányzati rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2013. október 1-től Egységesítve: 2013. szept. 27. Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1 9/2009.(V. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek

Részletesebben

JUPINET TÁVKÖZLÉSI KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG JuPiNet Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

JUPINET TÁVKÖZLÉSI KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG JuPiNet Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz JUPINET TÁVKÖZLÉSI KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG JuPiNet Kft. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz a 4-es számú mellékletben szereplő települések területén

Részletesebben

Új Polgári Törvénykönyv

Új Polgári Törvénykönyv Új Polgári Törvénykönyv Családjog Öröklési jog Dr. Pecsenye Csaba Családjogi alapelvek A házasság és a család védelme A gyermek érdekének védelme A házastársak egyenjogúságának elve A méltányosság és a

Részletesebben

SZERZŐDÉSI JOG KÜLÖNÖS RÉSZ. I. A szerződéstípusok II. Adásvétel (csere, ajándékozás) III. Vállalkozás

SZERZŐDÉSI JOG KÜLÖNÖS RÉSZ. I. A szerződéstípusok II. Adásvétel (csere, ajándékozás) III. Vállalkozás SZERZŐDÉSI JOG KÜLÖNÖS RÉSZ I. A szerződéstípusok II. Adásvétel (csere, ajándékozás) III. Vállalkozás I. A szerződéstípusok A/ Szerződés és szerződésfajta kötelmi jog általános rész: a szerződések közös

Részletesebben

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény 1 / 81 2016.03.25. 14:05 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyűlés a fizetésképtelenséggel

Részletesebben

KOLLÉGIUMI ELŐTERJESZTÉS

KOLLÉGIUMI ELŐTERJESZTÉS KOLLÉGIUMI ELŐTERJESZTÉS Dr. Kemenes István: Az orvos kártérítési felelősségének egyes kérdései (vitaanyag a Szegedi Ítélőtábla Polgári Kollégium 2007. november 15-i kollégiumi üléséhez) ESETI DÖNTÉSEK

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Szaporodásbiológiai Társaság Alapszabálya (az 2014. 11. 07. napi módosításokkal egységes szerkezetben, a módosult rendelkezések vastagított betűvel kerültek kiemelésre) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

Részletesebben

Micro-Wave Kft. tagja

Micro-Wave Kft. tagja Micro-Wave Kft. a tagja Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött telefon szolgáltatáshoz Abda, Ásványráró, Darnózseli, Dunaszeg, Dunaszentpál, Gönyű, Győrladamér, Győrzámoly, Kisbajcs, Koroncó, Kunsziget,

Részletesebben

K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2014. (V. 29.) határozata:

Részletesebben

A kötelmek közös szabályai: a szerződések belső ellenőrzése. Dr. Klima Zoltán alkalmazott ügyvéd

A kötelmek közös szabályai: a szerződések belső ellenőrzése. Dr. Klima Zoltán alkalmazott ügyvéd A kötelmek közös szabályai: a szerződések belső ellenőrzése Dr. Klima Zoltán alkalmazott ügyvéd 2014. március 15-én hatályba lépett az új Ptk., a 2013. évi V. törvény, amely a korábbi 1959. évi IV. törvényt

Részletesebben

MEGRENDELŐ/EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ZNET IPTV szolgáltatás igénybevételére

MEGRENDELŐ/EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ZNET IPTV szolgáltatás igénybevételére A jelen egyedi előfizetői szerződés ( Szerződés ), alapján a lentebb meghatározott előfizető ( Előfizető ) és szolgáltatók ( Szolgáltatók ) között előfizetői jogviszony jön létre, a lentebb meghatározott

Részletesebben

Klasszikus életbiztosítások általános szerződési feltételei (EÁSZF14) Hatályos: 2014. december 12. Módosítva: 2015. május 15. Nysz.

Klasszikus életbiztosítások általános szerződési feltételei (EÁSZF14) Hatályos: 2014. december 12. Módosítva: 2015. május 15. Nysz. Klasszikus életbiztosítások általános szerződési feltételei (EÁSZF14) Hatályos: 2014. december 12. Módosítva: 2015. május 15. Nysz.: 17664 Tartalomjegyzék Klasszikus életbiztosítások általános szerződési

Részletesebben

1993. évi LXXVIII. törvény. a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 1 ELSŐ RÉSZ A TÖRVÉNY HATÁLYA

1993. évi LXXVIII. törvény. a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 1 ELSŐ RÉSZ A TÖRVÉNY HATÁLYA Hatály: 2016.I.1. - 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 1 Az Országgyűlés a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó

Részletesebben

Tájékoztató kiadvány a megváltozott Munka Törvénykönyvér l

Tájékoztató kiadvány a megváltozott Munka Törvénykönyvér l Tájékoztató kiadvány a 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvér l TÁMOP -2.5.3.A-13/1-2013-0044 Tájékoztató kiadvány a megváltozott Munka Törvénykönyvér l Tájékoztató kiadvány a 2012. évi I. törvény

Részletesebben

2004. évi CXV. törvény. a lakásszövetkezetekrıl

2004. évi CXV. törvény. a lakásszövetkezetekrıl 2004. évi CXV. törvény a lakásszövetkezetekrıl Az Országgyőlés az önkéntes társuláson alapuló lakásszövetkezetek önállósága, a lakásszövetkezetek létesítése és biztonságos fenntartása, szabályszerő és

Részletesebben

Vasi FULL-TÁV Kft. szolgáltató

Vasi FULL-TÁV Kft. szolgáltató Vasi FULL-TÁV Kft. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz SÉ település területén Hatályba lépés kelte:

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2010. április 29-i ÜLÉSÉRE. Horváth István polgármester

E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2010. április 29-i ÜLÉSÉRE. Horváth István polgármester AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 73. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok javadalmazási szabályzatának megalkotására, valamint

Részletesebben

Társulási megállapodás. Preambulum

Társulási megállapodás. Preambulum Társulási megállapodás Preambulum Jelen megállapodást aláíró társult önkormányzatok képviselő-testületei önkéntes és szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök

Részletesebben

Jogosult erdészeti szakszemélyzet általános továbbképzése

Jogosult erdészeti szakszemélyzet általános továbbképzése Jogosult erdészeti szakszemélyzet általános továbbképzése 2014. október 21. Evt. hatálya, alapfogalmai és az erdőgazdálkodói nyilvántartás A törvény hatálya Nem terjed ki arborétum közpark Jegyzék 19/2011.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. (1992. évi LXIII. tv. hatályát vesztette: 2011. december 31.) (2011. évi CXII. tv. hatályba lépése: 2012. január 1.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. (1992. évi LXIII. tv. hatályát vesztette: 2011. december 31.) (2011. évi CXII. tv. hatályba lépése: 2012. január 1. Billzone.eu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Verziószám:..1.5 Hatályba lépés dátuma: 2014.10.31. Változáskezelés Verziószám Dátum Változás leírása 1.0 2010. március 4. Első verzió kiadása 1.1 2012. február

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek PETE FERENC E.V... szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz Bősárkány, Dénesfa, Hidegség, Iván, Ikervár,

Részletesebben

9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1 A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32.

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény

2003. évi XCII. törvény 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről [1] I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és

Részletesebben

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára Hiteliktatószám: Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára A szerződő felek, egyrészről: Örkényi Takarékszövetkezet székhelye: 2377 Örkény, Kossuth L. u. 34/a cégjegyzék száma: Cg. 13-02-050428

Részletesebben

Oláh & Társa KFT szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

Oláh & Társa KFT szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Oláh & Társa KFT szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Abaújlak, Alsódobsza, Alsózsolca, Arnót, Baktakék, Beret, Csobád, Csobaj, Detek, Felsődobsza, Felsővadász,

Részletesebben

1.3. A szolgáltató hibabejelentőjének valamennyi elérhetősége (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség, nyitvatartási idő)

1.3. A szolgáltató hibabejelentőjének valamennyi elérhetősége (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség, nyitvatartási idő) K I V O N A T a Pete Ferenc hírközlési szolgáltató 2015.12.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

A KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ÉRVÉNYTELENSÉGÉNEK JOGKÖVETKEZMÉNYE 1

A KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ÉRVÉNYTELENSÉGÉNEK JOGKÖVETKEZMÉNYE 1 A KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ÉRVÉNYTELENSÉGÉNEK JOGKÖVETKEZMÉNYE 89 A KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ÉRVÉNYTELENSÉGÉNEK JOGKÖVETKEZMÉNYE 1 Gárdos Péter A bíróságok az elmúlt években számtalan aspektusát vizsgálták a devizakölcsönszerződések

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(VI.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól (módosításokkal egységes szerkezetben) Szank Községi

Részletesebben

Generali Munkáltatói Egészségprogram szolgáltatásfi nanszírozó egészségbiztosítás általános szerződési feltétele (GMEP14) Hatályos: 2014. március 15.

Generali Munkáltatói Egészségprogram szolgáltatásfi nanszírozó egészségbiztosítás általános szerződési feltétele (GMEP14) Hatályos: 2014. március 15. Generali Munkáltatói Egészségprogram szolgáltatásfi nanszírozó egészségbiztosítás általános szerződési feltétele (GMEP14) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16239 Tartalomjegyzék Generali Egészségprogram

Részletesebben

Az elővásárlási jogra vonatkozó szabályok és a jogalkalmazási gyakorlat a kodifikáció tükrében

Az elővásárlási jogra vonatkozó szabályok és a jogalkalmazási gyakorlat a kodifikáció tükrében Az elővásárlási jogra vonatkozó szabályok és a jogalkalmazási gyakorlat a kodifikáció tükrében Az Országgyűlés előtt T/5949 számon részletes vitára bocsátásra vár az új Polgári Törvényköny javaslata 1.

Részletesebben

A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés (a továbbiakban: szerződés) tárgya

A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés (a továbbiakban: szerződés) tárgya FŐBB SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK A jelen szerződéstervezetet a felek a szerződéskötés során az ajánlatban megadott és a szerződéstervezetben üresen hagyott feltételekkel és adminisztratív elemekkel kiegészítik.

Részletesebben

szerződés száma:. előfizető azonosítója:... Egyedi előfizetői szerződés (Internet)

szerződés száma:. előfizető azonosítója:... Egyedi előfizetői szerződés (Internet) Egyedi előfizetői szerződés (Internet) szerződés száma:. előfizető azonosítója:... Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) szabályozzák azon jogviszony kereteit, amely alapján az Eladó az egyedi szerződésben, illetve a keretszerződésben és a keretszerződés

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nevében!

A Magyar Köztársaság nevében! FŐVÁROSI BÍRÓSÁG A Magyar Köztársaság nevében! A Fővárosi Bíróság dr. Éliás Sára ügyvéd /1068. Budapest, Rippl Rónai u. 28./ által képviselt Multimédia Stúdió Művészeti Egyesület/1370. Budapest, Planetárium/

Részletesebben

Ügyféltájékoztató Terméktájékoztató Csoportos Kockázati Életbiztosítás Általános Feltételei Csoportos Kockázati Életbiztosítás Különös Feltételei

Ügyféltájékoztató Terméktájékoztató Csoportos Kockázati Életbiztosítás Általános Feltételei Csoportos Kockázati Életbiztosítás Különös Feltételei Csoportos Kockázati Életbiztosítás Ügyféltájékoztató Terméktájékoztató Csoportos Kockázati Életbiztosítás Általános Feltételei Csoportos Kockázati Életbiztosítás Különös Feltételei Hatályos 2016. január

Részletesebben

TARR ÉPÍTŐ, SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT.

TARR ÉPÍTŐ, SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT. TARR ÉPÍTŐ, SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT. a tagja Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött internet elérési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2016.04.22 Utolsó módosítás kelte: 2016.04.13

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 1. A szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Az utazási szerződés alapján az International Language Travel Kft. Utazási Iroda (székhelye: 2000 Szentendre, Pomázi út 34. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-141478,,

Részletesebben

IGÉNYLŐLAP TÁRGYI FEDEZET NÉLKÜLI HITELEKHEZ KISVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE

IGÉNYLŐLAP TÁRGYI FEDEZET NÉLKÜLI HITELEKHEZ KISVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE Befogadás dátuma: IGÉNYLŐLAP TÁRGYI FEDEZET NÉLKÜLI KÉRJÜK, HOGY AZ ADATLAPOT NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL TÖLTSE KI! MINDEN KÉRDÉSRE VÁLASZOLJON, AZ ÖN VÁLLALKOZÁSÁRA NEM ÉRTELMEZHETŐ KÉRDÉSEKET KIHÚZÁSSAL

Részletesebben

Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesületének módosított ügyvédi felelısségbiztosítási feltétele (biztosítási feltételek)

Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesületének módosított ügyvédi felelısségbiztosítási feltétele (biztosítási feltételek) Hatályos: 2009. május hó 1. 2009. március hó 30-i küldöttközgyőlési módosítások..számú biztosítási feltétel Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesületének módosított ügyvédi felelısségbiztosítási

Részletesebben

KábelszatNet-2002. Műsorelosztó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

KábelszatNet-2002. Műsorelosztó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság KábelszatNet-2002. Műsorelosztó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság a tagja vezetékes műsorelosztási szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Nagygyimót, Ugod, Pápa,

Részletesebben

2013. ÉVI III. TÖRVÉNY A ZELENKA PÁL EVANGÉLIKUS SZOLIDARITÁSI ALAPRÓL

2013. ÉVI III. TÖRVÉNY A ZELENKA PÁL EVANGÉLIKUS SZOLIDARITÁSI ALAPRÓL 2013. ÉVI III. TÖRVÉNY A ZELENKA PÁL EVANGÉLIKUS SZOLIDARITÁSI ALAPRÓL A zsinat elismerve, hogy a Magyarországi Evangélikus Egyház (a továbbiakban: Egyház) tartási kötelezettsége körében felelősséggel

Részletesebben

1997. évi CLV. törvény. a fogyasztóvédelemről

1997. évi CLV. törvény. a fogyasztóvédelemről 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről Az Országgyűlés annak érdekében, hogy olyan szabályozás jöjjön létre, amely biztosítja a fogyasztói érdekek - különösen a biztonságos áruhoz és szolgáltatáshoz,

Részletesebben

A jogszabály mai napon (2012.VI.7.) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2012.VII.1. )

A jogszabály mai napon (2012.VI.7.) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2012.VII.1. ) A jogszabály mai napon (2012.VI.7.) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2012.VII.1. ) 1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013.(IV. 30.) önkormányzati rendelete Pécel Város Önkormányzat vagyonáról, az egyes vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól

Részletesebben

GB398 JELŰ E-CASCO BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

GB398 JELŰ E-CASCO BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Az OTP Csoport partnere GB398 JELŰ E-CASCO BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Nyomtatványszám: 3050/2 Hatályos 2014. március

Részletesebben

Javaslat a Telenor Magyarország Zrt-vel kötendő bérleti szerződésről

Javaslat a Telenor Magyarország Zrt-vel kötendő bérleti szerződésről Az előterjesztés száma: 85/2016. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2016. május 30. napján 18-órakor megtartandó rendkívüli ülésére Javaslat

Részletesebben

FOGYASZTÓI ZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA 1

FOGYASZTÓI ZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA 1 iktatószámú szerződés.. számú melléklete FOGYASZTÓI ZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA 1 A szerződő felek, egyrészről: név:...... születési név: születési hely, idő: anyja leánykori neve: személyi azonosító (személyi

Részletesebben

A rendelet célja 1. A személyes gondoskodás formái 3.

A rendelet célja 1. A személyes gondoskodás formái 3. Homokmégy Község Önkormányzat Képviselı-testületének 6/2011 ( III.04.) számú rendelete az 1/2010(II.18.) számú rendelettel módosított 2/2009 (III.26.) rendelet módosításáról a személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

T/7415/72. számú EGYSÉGES JAVASLAT

T/7415/72. számú EGYSÉGES JAVASLAT MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ORSZÁGGYÜLÉS HIVATALA Érkezett : 2012 JuN 14. T/7415/72. számú EGYSÉGES JAVASLAT a munka törvénykönyvér ől szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefügg ő átmeneti rendelkezésekr

Részletesebben

EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltató

EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltató EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltató Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádióműsorelosztási

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzatának 30/2012. (XII. 12.) sz. Önkormányzati rendelete a helyi adókról EGYSÉGES SZERKEZETBEN

Újhartyán Város Önkormányzatának 30/2012. (XII. 12.) sz. Önkormányzati rendelete a helyi adókról EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Város Önkormányzatának 30/2012. (XII. 12.) sz. Önkormányzati rendelete a helyi adókról EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

A Magyar Telekom Nyrt. helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: TV ÁSZF)

A Magyar Telekom Nyrt. helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: TV ÁSZF) Törzsrész A Magyar Telekom Nyrt. helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: TV ÁSZF) Hatálya: 2014. május 7. Utolsó módosítás: 2014.05.05. Hatálya:

Részletesebben

Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesületének ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések

Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesületének ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesületének ALAPSZABÁLYA Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesülete (nyilvántartási száma: 08-02-0000783, a továbbiakban: Egyesület) összhangban a Polgári Törvénykönyvben,

Részletesebben

ÜZLETI JOG I. 2013/14 4. előad

ÜZLETI JOG I. 2013/14 4. előad ÜZLETI JOG I. 2013/14 4. előad adás Jogviszonytan Jogalkalmazás a közigazgatk zigazgatásban 1 Áttekintés: A jegyzetben: I. rész. Jogtani és államszervezeti alapok A.) Jogtan B.) Államtan I. Jogviszonytan

Részletesebben

A termőföld adásvételéhez kapcsolódó elővásárlási, és előhaszonbérleti. in: - Napi Jogász 2002. április. 7-12.o

A termőföld adásvételéhez kapcsolódó elővásárlási, és előhaszonbérleti. in: - Napi Jogász 2002. április. 7-12.o A termőföld adásvételéhez kapcsolódó elővásárlási, és előhaszonbérleti jogok gyakorlásáról in: - Napi Jogász 2002. április. 7-12.o 1, A probléma felvetése 2001. december végén, a politikai váltógazdálkodás

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. a Pick-Up Kft.

Általános Szerződési Feltételek. a Pick-Up Kft. Általános Szerződési Feltételek a Pick-Up Kft. Internet hozzáférés szolgáltatásának igénybevételéhez. Az ügyfélszolgálat elérhetősége: 2900 Komárom, Táncsics M. u. 3/b Tel./Fax.: 34/222-222, 34/342-888,

Részletesebben

Iktatószám: 4264/2015.

Iktatószám: 4264/2015. Előterjesztő megnevezése: Dr. Szentgyörgyi Pál alpolgármester Iktatószám: 4264/2015. Tárgy: Az önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről és a lakbértámogatásról

Részletesebben

Közalkalmazotti szabályzat

Közalkalmazotti szabályzat Közalkalmazotti szabályzat A közalkalmazotti szabályzatot létrehozó felek Az I. Béla Gimnázium, Informatikai Szakközépiskola, Kollégium, Általános Iskola és Óvoda igazgatója (a továbbiakban munkáltató)

Részletesebben

LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés)

LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés) Szerződésszám:.. LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés) amely létrejött egyrészről a Kinizsi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített elnevezése:

Részletesebben

A CIB Faktor Zrt. Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei. (PSZÁF engedély szám: 2076/1998/F, 287/2000, I-2264/2004)

A CIB Faktor Zrt. Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei. (PSZÁF engedély szám: 2076/1998/F, 287/2000, I-2264/2004) A CIB Faktor Zrt. Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei (PSZÁF engedély szám: 2076/1998/F, 287/2000, I-) Hatályos: 2015. november 27. napjától 2/46 I. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény

2003. évi XCII. törvény 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről[1] I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és

Részletesebben

AJÁNLÁST. a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 301. (1) bekezdése szerinti mértékű késedelmi kamatát is.

AJÁNLÁST. a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 301. (1) bekezdése szerinti mértékű késedelmi kamatát is. A-PBT-A-63/2013. Ajánlás A Pénzügyi Békéltető Testület dr. D-né dr. S.M. ügyvéd (xxx) által képviselt M.G-nek és M.G-nének (yyy szám alatti lakosok; a továbbiakban együttesen: Kérelmezők) az ABC Bank (zzz;

Részletesebben

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság kölcsön nyújtására, illetve pénzügyi lízingre vonatkozó általános szerződési feltételeket tartalmazó Üzletszabályzata 1 Kifüggesztve:

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Page 1 of 6 CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Jogszabály keresés A jogszabály mai napon

Részletesebben

A szociális ellátások helyi szabályozásáról. Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete

A szociális ellátások helyi szabályozásáról. Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Klasszikus életbiztosítások. általános és különös feltételei. Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16166

Klasszikus életbiztosítások. általános és különös feltételei. Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16166 Klasszikus életbiztosítások általános és különös feltételei Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16166 Tartalomjegyzék Klasszikus életbiztosítások általános szerződési feltételei (EÁSZF14)....3 I. A biztosítási

Részletesebben

1991. évi XLIX. törvény

1991. évi XLIX. törvény 1991. évi XLIX. törvény a csıdeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyőlés a fizetésképtelenséggel fenyegetı helyzetben lévı vagy fizetésképtelen gazdálkodó szervezetek adósságának csıdeljárásban,

Részletesebben

eokr_aszf_20140315 1/7

eokr_aszf_20140315 1/7 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer szolgáltatása igénybevételére Az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű

Részletesebben