BENCÉS HÍRLEVÉL X. SZENT MÁRTON MA. évfolyam 4. szám tél

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BENCÉS HÍRLEVÉL X. SZENT MÁRTON MA. évfolyam 4. szám 2008. tél"

Átírás

1 BENCÉS HÍRLEVÉL X. A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA SZENT MÁRTON MA Christian Haidinger altenburgi apát úr homíliája, amelyet a pannonhalmi bazilikában november 11-én mondott el Kedves Asztrik fõapát úr, Rendtársak! Kedves Diákok, Vendégek, együtt ünneplõ Közösség! évfolyam 4. szám tél grafika: Koncz Pál Különösen nagy öröm számomra, hogy veletek, kedves pannonhalmi rendtársaim, valamint veletek, e neves Apátság nagy számú diákjával együtt ünnepelhetem Szent Mártont, a fõapátság védõszentjét! Kapcsolatom és barátságom Asztrik és András fõapát urakkal már több évtizedre nyúlik vissza ban látogathattam elõször e monostorba Pannonhalma és Magyarország számára egyaránt nagyon nehéz idõkben, s ez a látogatás azóta életem kedves és fontos emlékei közé tartozik. Ugyanakkor már gyermekkorom óta szorosan ehhez a helyhez köt Szent Márton személye, csakhogy akkoriban aligha gondolhattam, hogy eljutok ide valaha az életben, annyira messzinek tûnt a számunkra is kedves Szent Márton magyarországi szülõhelye. Ma viszont itt lehetek, és veletek együtt vehetek részt ezen az ünnepi istentiszteleten! Ma mindannyian arra kaptunk meghívást, hogy Szent Mártonra tekintsünk, és hálát adjunk Istennek azért, hogy kiválasztotta, és arra hívta meg, hogy õ az evangéliumot tegye meg élete vezérfonalává, majd pedig ezt az evangéliumot hirdesse minden kortársának. Természetesen semmire se mennénk, ha évente egyetlen egyszer gondolnánk csak Szent Mártonra, és csak november 11-én csodálnánk meg életét és tevékenységét. Most arra keresünk választ, hogy mit üzen nekünk ma Szent Márton, mire szeretne bátorítást adni, és mi az, amihez segítségét is nyújtja. Szent Márton jó 1600 évvel ezelõtt élt és mûködött. Minthogy saját kora gyermeke volt, nem kell csodálkoznunk azon, hogy katonai pályára lépett. Emlékszem arra, hogy gyermekkoromban éppen katonai bátorságát és kötelességtudatát csodáltam meg. Ugyanakkor Márton már katona korában is nyitott szemmel és nyitott füllel járt a világban, érzéke volt arra, hogy észrevegye és Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy mindaz, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örökké éljen! (Jn 3,16) A Bencés Hírlevél kedves Olvasóinak szívből kívánunk szeretettel, békével és örömmel áldott Karácsonyt! Isten Fia megtestesülésének jóhíre, az örök élet reménye hordozza mindannyiunk személyes sorsát az újévben is! Asztrik főapát és a szerkesztők értelmezze az idõk jeleit, meglátta az emberek problémáit, és saját életében, tapasztalataiban és élményeiben megélte saját gyengeségét és végességét is. Szívének fülét lassanként Isten hangjára állította rá, mert Isten egyre gyakrabban szólt hozzá, sõt elvezette ahhoz a kívánsághoz, hogy ne csak SZÁMUNK TARTALMÁBÓL Befejezte munkáját az Általános Káptalan Szent Márton ünnepe Szent Márton Nap Beszélgetés Sári Lászlóné Marikával Halottak napi megemlékezés Szüreti beszámoló, borismertetõ Új kiadványaink Összefoglaló egy vallásközi tudományos ülésrõl Családünnep Gödöllõn Beszámolók a Kongregáció egyes házaiból 1

2 Szent Márton napján Christian Haidinger altenburgi apát úr vezette az ünnepi konventmisét, amelyen diákjaink is részt vettek. embereknek szolgáljon, hanem a legnagyobbnak, akinek csak lehet egyedül Istennek szentelje életét. Tudjuk, hogy azok a történetek és legendák, amelyek egy-egy szent közöttük Szent Márton életéhez kapcsolódnak, igen sok mindent elárulhatnak az illetõ életérõl, ezért azt is feltételezhetjük, hogy Márton fordulatában alighanem nagy szerepe volt az amiens-i városkapuban történt találkozásnak a koldussal, amikor megosztotta vele katonaköpenyét. A találkozás után még eltartott egy ideig, amíg eljutott addig, hogy otthagyta a hadsereget és kérte a keresztséget. De mindezzel egészen új irányt adott az életének! Isten belépett az életébe! Ettõl fogva más szemmel nézett a körülötte lévõ emberekre és feladataira, amelyeket immár az Istennek és az emberek szolgálva kellet elvégeznie. Minden élethelyzetében: hitújoncként, hazájában misszionáriusként, majd Galliában, ahol katona is volt, késõbb pedig szerzetesként, végül Tours püspökeként tudatában volt annak, hogy véglegesen Jézus Krisztus és az õ evangéliuma mellett kötelezte el magát. Misszionáriusi tevékenységének sikere valószínûleg éppen abban állt, hogy megszólított kortársai észrevették, hogy maga is azt élte, amit tanított ahogy errõl egyik életrajza be is számol. Szent Márton élete és tevékenysége visszatükrözõdik a mai ünnepi liturgia bibliai olvasmányaiban is. A babiloni fogságból való visszatérés után Jeruzsálem lakosan nagy csüggedtség és aggodalom vett erõt, mivel az újrakezdés kihívásai megoldhatatlan feladatok elé állították õket. Ekkor Isten prófétát támasztott népe körében, aki képes volt szavával vigasztalni és bátorítást adni. Arra hívta meg õt Isten, hogy örömhírt vigyen a szegényeknek, hogy meggyógyítsa az összetört szívûeket és minden gyászolót. Az Evangéliumi példázatban Szent Márton alakja, s a koldussal való találkozása ötlik fel bennünk, amidõn azt halljuk, hogy Jézus tanítványainak mondott intelmei lezárásaként így szól az akkori és a mai emberekhez: amit eggyel tettetek a legkisebbek közül, velem tettétek. Márton mai ünnepe arra kötelez bennünket, hogy komolyan vegyük Jézus felszólítását, és közösségeinkben, de az emberekkel való minden találkozásunkban megéljük Jézus új parancsát: úgy szeressétek egymást, amint én szerettelek benneteket!. Ma talán már nem kell kabátunkat félbevágnunk, ám Szent Márton ünnepe arra szólít minket, hogy szeretetünket osszuk meg másokkal, hogy figyelmünket és szeretetünket ajándékozzunk egymásnak, hogy segítsük és támogassuk egymást. Ezáltal láthatóvá és megtapasztalhatóvá tesszük Isten szeretetét, mindenütt, ahol csak élünk: családjainkban és az osztálytermekben, a szerzetesi közösségben, és mindenütt, ahol emberek módjára találkozunk egymással. fordította: Konrád atya 2

3 BEFEJEZTE MUNKÁJÁT A MBK ÁLTALÁNOS KÁPTALANA Október 10-én fejezte be munkáját a Magyar Bencés Kongregáció Általános Káptalana. A október 21. óta kilenc alkalommal tartott ülés eredménye a monasztikus élet elméletéről és gyakorlatáról szóló huszonnégy határozat és három dokumentum. A káptalan az egész közösséget szeretné megszólítani, indíttatást adni a mindig időszerű megújuláshoz, hogy ezáltal is erősítse Kongregációnkat küldetése teljesítésében. Foglalkoztunk a múlttal való kiengesztelődés lehetséges útjaival. Ennek eredménye lett a 2006 júniusában tartott Kiengesztelődés napja. A káptalan előkészítő munkáját figyelembe véve szavazta meg a nagy közösség, hogy Győrött noviciátus nyíljon, továbbá Főapát úr az egykori Győri Rendházat, Pannonhalmi Szent Mórról elnevezve perjelség rangra emelje. A káptalan foglalkozott még anyagi kérdésekkel, az egyes házak jövőképével. A káptalan munkája minden részletére úgy tekint, mint amit az elkövetkezendő évek során az egyes házak közösségeinek (házi-káptalan) és a nagy közösségnek (konvent-káptalan) kell átgondolni és megvalósítani. A káptalan tagjai voltak: Várszegi Asztrik főapát, De Sousa Silva Paulo apát, Linka Ödön em. apát, Hortobágyi Cirill, Guarnieri Plácido, Kiss Domonkos, Halmos Ábel, Korzenszky Richárd, Horváth Dori Tamás, Binzberger Ákos, Othmar Amtmann, Nyiredy Maurus, Pálmai Godofréd, Iróffy Zsolt, Csóka Gáspár, Sulyok Elemér, Hirka Antal, Lőrincz Pál, Varga Mátyás, Bartók Ferenc, Vincze Iván A legközelebb 2011-ban esedékes Általános Káptalan tagjait a Pannonhalmi Főapátság és a Sao ~ Pauloi Szent Gellért Apátság konvent-káptalanja fogja kijelölni. Cirill atya DR. JÁVOR JENÕ EGON O.S.B. életének 92., szerzetességének 73., áldozópapságának 67. évében, a betegek szentségével megerõsítve, március 2-án a kaliforniai Woodside-i Szent István Rendházban hazatért Mennyei Atyjához. Hamvait június 23-án a pannonhalmi Boldogasszony-kápolna kriptájában helyeztük örök nyugalomra. Egon atya a teológiai doktorátus megszerése után 1942-tõl a kõszegi, majd 1944-tõl a soproni gimnáziumunkban tanított. Közben 16 hónapig tábori lelkészként szolgált ban kénytelen volt elhagyni Magyarországot. Rövid belgiumi tartózkodás után az Egyesült Államokba ment. Elõször New Jersey államban teológiát tanított, majd 1956-tól a kaliforniai woodside-i monostor és iskola alapítását készítette elõ tól 1976-ig a Szent István Monostor perjele, majd ugyanott élt nyugalomban egészen haláláig. Szervezõmunkája mellett széleskörû lelkipásztori munkát végzett a magyarok között. A Máltai Lovagrend káplánja és tisztségviselõje volt. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia június 7-én Pro Ecclesia Hungariae-díjat adományozott neki példaadó életútja elismeréseként, a kaliforniai Szent István Monostor és a Woodside Priory School alapításáért. Egon rendtársunkat Isten kiváló képességekkel, tehetséggel, szervezõkészséggel és embertársai iránti szeretettel áldotta meg, amellyel hosszú, szép és küzdelmes élete során Jézus Krisztus Egyházát és rendi közösségét szolgálta. * LUIF JÁNOS OTMÁR O.S.B. életének 78., szerzetességének 60., áldozópapságának 53. évében, a betegek szentségével megerõsítve, október 7-én hazatért Mennyei Atyjához. Temetése október 10-én volt a gyõri bencés templomban. Otmár atya biológia-földrajz szakos tanárként 1959-tõl négy étizeden keresztül tanította és nevelte diákjainkat 1982-ig Pannonhalmán, majd Gyõrött. A pannonhalmi iskolában 1969 és 1980 között igazgatóhelyettes és diákotthoni igazgató majd fõprefektus volt, Gyõrött 1985-ig házfõnök, gimnáziumi és diákotthoni igazgató, ezt követõen még két évig gimnáziumi igazgató ben nyugalomba vonult. Korán kezdõdõ súlyos betegségével 18 éven át példaadó türelemmel vett részt Krisztus szenvedésében. Nyugdíjas éveit szorgos lelkipásztori és kétkezi munkával töltötte ki: vasárnaponként rendszeresen misézett és prédikált a gyõri bencés templomban, és lelkiismeretes gondnoka volt a gimnázium pinnyédi sporttelepének egészen legutóbbi kórházba vonulásáig. Boldogok, a holtak, akik az Úrban halnak meg. Így van,... pihenjék ki fáradalmaikat. (Jel 14,13) 3

4 SZENT MÁRTON ÜNNEPE A PANNONHALMI GIMNÁZIUMBAN Vándor voltam, és befogadtatok. (Mt 25, 35) Idei témánk a cigányság volt. Két falu Alsószentmárton és Kaposfõ alapítványa számára gyûjtöttünk. Összesen 1 millió forint gyûlt össze. Álljon itt egy 32 számozott bekezdésbõl álló lista a 9.B-sek véleményeibõl. 1. Máshogy gondolok ezek után a cigányokra. Talán kezdem õket megérteni. Nagyon jó dolog, hogy az egész iskola sürgött-forgott, és gyûjtött nekik. 2. A tizenkettedikesek elõadása számomra közelebb hozta a cigányokat, megmutatta jó oldalukat. Henrik atya elõadása pedig lelkileg hatott rám. 3. Ribb Petiék közvélemény-kutatása is hasznos volt, sok olyan kérdést tett fel, amiken még sosem gondolkoztam el. Engem leginkább a cigánylányos kérdés ragadott meg. 4. Eleinte rosszabbra számítottam, de nekem nagyon tetszettek a rendezvények, osztályok munkái. 5. Sokat ettünk-ittunk, gombfociztunk, fagyiztunk, diafilmet vetítettünk, szóval mindenfélét csináltunk, ami jó volt. 6. Legjobb a Szilvási Folk Gipsy Band volt. Jó volt árulni is, fõleg a könyveket. 7. Örültem, hogy együtt tudott mûködni az osztály a gyûjtésnél. A sajtótájékoztató pedig kifejezetten nem tetszett, bár legalábbis kiderült, hogy a miniszterek sem tudják, mi a megoldás. 8. Nekem személy szerint a Szilvási zenekar nem tetszett, túl gyors, "káoszos" volt a zenéjük. Viszont a Nagy-Belákék jók voltak. 9. Vannak dolgok, amiket jövõre mindenképpen ki szeretnék kipróbálni, mert idén lemaradtam róla, és remélem, legalább ennyire jól sikerül majd az osztálybolt is. 10. Az idei Szent Márton-nap nagyon tetszett, jó volt a nyüzsgés, és feldobta a hetünket, bár mindannyiunkat lefárasztott. 11. A témát, a cigányságot több irányból körbejárták a megelõzõ elõadások. Nem volt mindegyik jó, de tanulságosak mindenképp. 12. Az Alsószentmártonról szóló elõadás nagyon tetszett. Örültem, hogy jól szerepelt az osztály, és sok pénz gyûlt össze. 13. A programok jók voltak, különösen József atya elõadása. A fagyi is jó ötlet volt, csak a hûtés nem volt túl jól megoldva. 14. A bolhapiac is tetszett, mert sok ember egy helyen találkozott, pedig nem a találkozás, hanem a vásárlás miatt mentek oda. 15. Elég jól sikerült a gyûjtés ahhoz képest, hogy elõször csináltunk ilyet. 16. Az volt a legjobb ebben, hogy tudtam, minden pénz, amit elköltök, jó helyre megy. Nekem nagyon tetszett, s örülök, hogy ebben az egészben részt vehettem, s támogathattam a roma lakosságot. 17. Én soha életemben nem áldoznám fel egy másik ember családját egy cigány életéért. 18. Az, hogy olyan emberek beszéltek hozzánk, akik ilyen világban élnek, viszont testközelibbé és szebbé tette a problémát. Megérte, ha csak pár embert sikerült megjavítani. 4

5 19. A legeslegjobb a keddi koncert volt, én nagyon élveztem. (Meg azt, hogy másnap a továbbalvás mellett feleletmentesség is volt.) 20. A fagylaltárulás is élvezetes volt a maga módján, mert az árusnak mindig jut egy-egy gombóc fagyi ajándékba. 21. A barátaimmal nagyon jókat mulattunk. Nem hittem volna, hogy így szórjuk majd a pénzt 22. Örülök, hogy idén a cigányság volt a téma. A hit miatt már eddig is tudtam, nem szabad utálnunk vagy kiközösítenünk õket. Ez azonban nehezen megy nekem, és ezután se lesz könnyû, de valami változást mégis érzek magamban a témával kapcsolatban. 23. Nekem nagyon tetszett, és gratulálok az osztálynak, a szervezõknek. 24. Meredek belegondolni, hogy miért nem én születtem olyan körülmények közé, mint az alsószentmártoni vagy a kaposfõi srácok. Semmivel nem érdemeltem többet, és mégis mennyivel könnyebb helyzetben vagyok. Miért? Akik odamentek segíteni, hatalmas tiszteletet érdemelnek. 25. Nekem nagyon tetszett az egész Szent Márton-hét, mert az én volt iskolámban is volt hasonló, és a programok is változatosak voltak. 26. A zenészek meg tudták mozgatni a közönséget, és mindenkinek nagyon tetszett. Nem rajongok a cigány zenéért, de örültem, hogy elmentem. Sokat elmondott a különbözõ cigány csoportok zenei világáról. Szórakoztató és informatív is volt egyben. 27. Kihúzott minket az unalmas sztereotípiákból. Szép ünnep volt. Mivel nincs bajom a cigányokkal, nem sértett a téma sem. 28. Nagyon jó hangulata volt a közös esti imának, az esti imán belül is a közös éneklésnek. Sokat közeledtünk a cigányság megértéséhez. 29. Nagyon jó volt! (Szerintem mindenki így kezdte ) Kiálltunk a folyosóra zenélni, az volt a nap csúcspontja. Így én is gyûjthettem, nem csak adhattam. Pontosabban gyûjtve adhattam. 30. Az éttermek elég jól meg voltak szervezve, csak a második nap délután nem maradt sehol semmi (kivéve a Jeges-teremben). A kémiai elõadás tetszett a legjobban. 31. Jó ötlet ez a fajta gyûjtési mód. Sokkal hatásosabb, mintha kitennénk egy perselyt, hogy dobjunk bele annyit, amennyit gondolunk. Mulattunk, és közben jót teszünk, segítünk embertársainkon. 32. Szélesedett a látóterem a kisebbségekkel szemben. Eddig sem voltam rasszista, és ez a hitem tovább erõsödött. Ha hazautazom, majd beszélek errõl a cigány barátomnak. Elcsodálkoztam, mit tud tenni pár száz ember segítségre váró emberekért. összegyûjtötte és lejegyezte: Barcza István Titusz atya megáldja a Szilvási Folk Gipsy Band egyik tagját 5

6 Tantestületi konferencia a kompetencia alapú oktatásról November 27-én délután tantestületi konferencia keretében elõadást tartott a gimnáziumban Korányi Margit pedagógus, taneszközfejlesztõ szakember. Elõadásában, amelyen a tanári kar mellett Asztrik fõapát úr is részt vett, a kompetencia alapú oktatásról, annak lehetõségeirõl és kihívásairól beszélt. Annak szükségességét, hogy elgondolkodjunk hagyományos módszereinken és esetleges új pedagógiai és módszertani utakat keressünk, két szempontból is érezzük. Egyfelõl azzal szembesülünk, hogy az idõk változásával iskolai és saját pedagógiai munkánk is új kihívások elé kerül. E változások között az egyik legfontosabb az, hogy különbözõ szempontokból hátrányos helyzetû és speciális nevelési igényû gyerekek is járnak iskolánkba (valamely részképesség hiánya, hátrányos szociális helyzet, külföldrõl hazatérõ család gyermeke). Az õ szakszerû, integráló nevelésükben jó eszközt nyújthat a tanárok számára a kompetencia alapú oktatás új pedagógiája és módszertana. Másfelõl a pedagógiai munka törvényi szabályozása, a Nemzeti Alaptanterv, valamint az Európai Unió elõírásai, továbbá a munkaerõpiac elvárásai és az élethosszig tartó tanulás igénye az eddig is ismert és fejlesztett, de nem okvetlenül tudatosan reflektált általános készségeket emelik reflektorfénybe (pl. anyanyelvi és idegen nyelvi kommunikáció, matematikai és természettudományos kompetenciák, tanulás tanulása, szociális és állampolgári, vállalkozói és esztétikai-mûvészeti kompetenciák). Miközben a kompetencia alapú oktatás számos új módszert kínál és támogat (közöttük olyan jól ismerteket, mind az egyéni-, páros és csoportmunka, projekttanulás, tömbösített oktatás) fontos tudatosítani, hogy a gimnáziumunk számos "jó gyakorlattal" és hagyománnyal rendelkezik. Az iskolán kívüli tevékenységek széles skálája (Szent Márton napok mint témahét, s a hozzá kapcsolódó projektmunkák, a teázó és a diákbolt üzemeltetése, a szakkörök, a csendesórák) valamint az iskolai órák tanárra jellemzõ jó módszerei (elég, ha csak a nyelvórákra gondolunk) mind olyan érték, amelyeket nem megváltoztatni, hanem alighanem fejleszteni és támogatni kell. Korányi Margit elõadása számos problémára, továbbá vitatott kérdése is ráirányította a figyelmet, amelyek azóta a hétköznapi beszélgetésekbe is bekerültek, s bizonyára további megbeszélések (konferenciák?) kiindulópontjául szolgálnak. Konrád atya A PANNONHALMI SZEMLE nyári (2008/4.) számának témája: (nem) egyszerű JOHN PAWSON Az egyszerűség manifesztuma; SIMON LÁSZLÓ Letisztult szívvel (Dávid király a 2Sám 24-ben); ERICH ZENGER Áldjon meg téged az Úr Sionból (2. rész); SZÉKELY LÁSZLÓ Egyszerű vagy bonyolult? avagy a relativitás relativitása ; ABBÉ PIERRE Legyen a Föld az embereké; ILMA RAKUSA Ráérő idő (mesék); TILLMANN J. A. Valami van a fényben Burke és Turrell, avagy a fenséges a mai művészetekben; VARGA MÁTYÁS Megtört test és kiontott vér (R. Bresson); VERES BÁLINT Élet(út)mű Dukay Barnabás művészete és a zene jankélévitchi etikája; KOLOZSI LÁSZLÓ A köztes lét filmjei (Fliegauf Benedekről); BENT SORENSEN sohasem kell messzebbre menned a túlmesszinél (interjú); BAÁN IZSÁK Bencés proprium tulajdonviszonyok a Regulában; TATÁR SÁNDOR, VÖRÖS ISTVÁN és VARGA MÁTYÁS versei A LAP MEGRENDELHETÕ A SZERKESZTÕSÉG CÍMÉN: 9090 Pannonhalma, Vár 1. 6

7 Úton Isten, barátaink és önmagunk felé... Nem mindenkinek adatik meg a lehetőség, hogy a Pannonhalmi Bencés Főapátság és Gimnázium közösségéhez úgy érkezzen, mint akit személyesen megalapozott barátsággal várnak. Az átutazóban lévő kiváncsiskodó turisták viszonyulásától eltérően a csíkszeredai Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium diákjai és tanárai úgy érezzük, hogy mi megérkeztünk Pannonhalmára. Az önmagában is lenyűgöző főapátsági épületegyüttes és az itt mindenben visszaköszönő történelem vonzerején túl minket a találkozás öröme hozott ide. Diákjaink egy része, és tanárkollégák is már megfordultunk Pannonhalmán, ezúttal viszont magunkat hoztuk, hogy kapcsolatot építsünk itteni barátainkkal, önmagunkkal és ezáltal Istennel. Így válhatott a közösségépítés utazásunk céljává, ahol a csíkszeredai és pannonhalmi diákok találkozásán túl a kilencedikes segítő máriás tanulók egymást is megismerhették. A nagy körültekintéssel előkészített gazdag program egymás után kínálta a lelki és szellemi épülés lehetőségeit. Mindvégig éreztük Titusz atyának a bencés regula szellemében tett vállalását, miszerint úgy fogadnak bennünket, mint magát az Úr Krisztust. Adva volt tehát számunkra is a nem könnyű feladat, hogy krisztusi lelkülettel próbáljunk meg vendégségben lenni barátainknál. Egyhetes együttlétunk emlékezetes pillanataiból nagyon nehéz bármit és bárkit is kiemelni, a személyesség jegyében mégis megkísérlem. Emlékezetes találkozás volt Titusz atya, igazgató úr késő esti, derűs köszöntésének momentuma, Konrád atya igaz hitvallásban gazdag bazilika- és kolostorbemutatója. Sokunk lelkében mostantól a pannonhalmi könyvtár képzete már elválaszthatatlan Miksa atya személyétől. Dénesi Tamás tanár úr úgy hozta közel hozzánk történelmünk és anyanyelvünk féltett kincseit, mintha az a világ legtermészetesebb dolga volna. Tihannyal való találkozásunk Korzenszky Richárd atya sajátos imavezetése révén vált felejthetetlenné. 7

8 Várszegi Asztrik főapát úr bölcsessége, derűje és személyessége mindenképpen ittlétünk fénypontja volt. Feltöltődést és igazi közösségi élményt jelentettek továbbá a szentmisék, a közös étkezések, kirándulások, az éjszakába nyúló beszélgetések, amelyekben a továbblépés lehetőségeit is kerestük. Dénesi Tamás és Bajnóczi Gábor barátsága külön ajándék. Tudatában vagyok annak, hogy igen sokan vállaltak értünk hátterezést. Köszönet mindenkinek, aki legyen az Mária vagy Márta lelkületével tett vállalás hozzájárult ahhoz, hogy ittlétünk az ismeretszerzésen túl testi és lelki feltöltődést jelentsen számunkra. Hála és dicsőség mindenért Istennek! Barátsággal: Tamás Levente igazgató Kedves Támogatónk! évi adóbevallásának elkészítésekor Önnek ismét lehetõsége nyílik arra, hogy adója 1 %-ával egy közhasznú társadalmi szervezetet támogasson. A közhasznú Pannonhalmi Bencés Gimnázium Alapítvány célja a Gimnázium célkitûzéseinek támogatása: oktatási színvonalának emeléséhez szükséges eszközök, berendezések beszerzése, és karbantartása; a tanulók részére tanulmányi utak lehetõvé tétele, kiváló eredményt elérõ iskolai tanulók jutalmazása; jó magatartású és szociális szempontból rászoruló tanulók támogatása; az iskolai könyvtár fejlesztése; általában mindazon tevékenység, amely a Gimnázium erkölcsi, etikai színvonalának emelését szolgálja. A rendelkezõ nyilatkozathoz szükséges adatok: Név: Pannonhalmi Bencés Gimnázium Alapítvány Adószám: Tisztelettel kérjük, hogy személyi jövedelemadója elsõ 1 %-ával iskolánkat támogassa! Felajánlását a Pannonhalmi Bencés Gimnázium és Kollégium tanárainak és diákjainak nevében hálásan köszönjük! Hardi Gábor Titusz az alapítvány kuratóriumának elnöke 8

9 SZENT MÁRTON NAP 2008 A Pannonhalmi Fõapátság, az MKB Bank, a Herendi Porcelánmanufaktúra és a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok által hagyományteremtõ szándékkal, 2000-ben elindított Szent Márton Napot idén november 14-én rendeztük meg Pannonhalmán. Asztrik fõapát úr köszöntõjében arról szót, hogy egy szavakban már inflálódott közegben csak a jó cselekedetek tudnak beszélni, azok, amelyek egy mozdulattal befedik a másik didergõ magányát. Ezt követõen a Rolla János vezette Liszt Ferenc Kamarazenekar elõadásában J. S. Bach IV. és III. D-dúr szvitjét hallgathattuk meg, majd Székely János esztergom-budapesti segédpüspök mondott ünnepi beszédet, amelyben kiemelte, hogy azokra az értékekre érdemes hangsúlyt tennünk életünk mindennapjaiban, amelye halálunk után is megmaradnak. A rendezvényen került átadásra a Szent Márton Díj, amelyet az alapító okirat szerint az a kiemelkedõ személy kaphat meg, aki az adott évben tevékenységével jelentõsen hozzájárult a térség, egyben nemzeti örökségünk és kulturális értékeink megismertetéséhez és megõrzéséhez. Az elmúlt években Nemeskürty István, Pungor Ernõ, Nagy Gáspár, Kukorelli István, Mádl Ferenc, Szokolay Sándor és Sebestyén Márta vehették át a díjat, idén pedig Melocco Miklós szobrászmûvésznek és posztumusz a tragikusan elhunyt Gál Tibor borásznak ítélték oda az alapítók. A programot állófogadás zárta, amelyen az ételekrõl a Gundel Étterem, a borokról pedig a Pannon Bormíves Céh gondoskodott. Szerk. Idén a Szent Márton Díj egyik kitüntetettje Melocco Miklós szobrászművész lett. 9

10 Beszélgetés Sári Lászlóné Marikával Több mint 41 évnyi munkaidő egy munkahelyen ez az életszakasz zárul le most. Hogyan látja Marika ezt a hosszú időt? Az első és utolsó munkanap között milyen ívek húzódnak? Hálával tartozom a jó Istennek, hogy ennyi évet dolgozni tudtam. Nagyon gyorsan eltelt, mintha most kezdtem volna. Emlékszem az első napra. Nagy izgalommal és tanácstalanul léptem be a főkapun, azt sem tudtam, merre kell indulni. Ekkor megszólított egy atya, valami kifinomult érzékkel rájött, hogy én vagyok az új munkatárs. Baán Zoltán Elizeus ciszter atya volt, Ő akkor az otthon gazdasági ügyeit intézte. Sokat tanultam tőle, azóta is jó szívvel gondolok rá. Gyorsan beilleszkedtem, kimondottan tetszett az új munkahely, a környezet. Igazából itt tapasztaltam meg és szerettem meg az idős embereket, mivel nagyszüleim közül az egyiket sem ismerhettem, mert sajnos korán meghaltak. Gyorsan megismertem a gondozottakat, akkor még sokkal többen voltak, száz fölött volt állandóan a létszám ben kerültem Pannonhalmára. Akkor az otthon a Járási Tanács intézménye volt. Pár évvel később átvette a Megyei Tanács, majd a Városi Tanács, és 1988-tól a Főapátság intézménye lett. A Házgondnokságra csak később kerültem, amikor Pál atya lett a házgondnok. A hatvanas évek végén az egyháziak számára fenntartott pannonhalmi állami Szociális Otthonban még nagyon sokan éltek. Egészen más lehetett az élet akkoriban A hatvanas évek végén a gondozottak még mind a feloszlatott rendek tagjai voltak, köztük sok-sok kiváló ember. Jó pár gondozottat több éves raboskodás után hoztak ide. Ezzel a jelenséggel is itt találkoztam először, honnan is tudhattam volna, hogy ilyen is létezik. Tüll atyára, Hevenesi atyára, Máriás atyára, Halász Piuszra, Kerkay atyára, Endrédy Vendel apát úrra emlékszem, akik a börtönből jöttek. Többen még nem is voltak nyugdíjas korúak, csak nem vállalhattak egyházi szolgálatot. Igyekeztünk megszépíteni napjaikat, nagyon meggyötört emberek lettek, hálásak voltak a jó szóért. A gondozottak összetétele nagyon vegyes volt. Sok jezsuita atya és testvér, ferences atya és barát, ciszter atyák, premontreiek és még különböző rendekből valók voltak, pár bencés atyát is ápoltunk. A női gondozottak is több rendbeliek voltak: kalocsai és szatmári irgalmas nővérek, Isteni Szeretet Leányai, domonkos, karmelita nővérek. Többen egy fillér jövedelemmel sem rendelkeztek. A mostanihoz viszonyított nagyobb alapterület ellenére zsúfoltság volt. A nagyobb szobákban négyen is laktak, a szekrények a folyosókon fértek csak el. Hogy kit lehetett felvenni? A Római Katolikus Szeretetszolgálat kapcsolatot tartott a rendi elöljárókkal, a rászorulókat a lakóhely szerinti Tanács Egészségügyi osztálya beutalója alapján közvetítette. 10

11 Az akkori dolgozók nagy része is a szerzetesek közül került ki, a feloszlatott rendekből a nővéreket ide helyezték dolgozónak. Az Otthon igyekezett önellátó lenni, volt saját hizlaldánk, veteményes kertünk, konyhánk. Az ápolónők, konyhások, takarítók szinte mind nővérek voltak. Civil dolgozó kevés volt, csak később lettünk többen, ahogy a nővérek nyugdíjba mentek. Csak néhány példa az önellátásról: a postára a jezsuita Keszeg atya járt le minden nap gyalog, a temetőben a szerzetesi sírokat a kapucinus Ildefonz atya, majd Stázi nővér és a jezsuita Kókay Imre gondozta, a jezsuita Müller atya és Bátay atya gyógynövényekkel foglalkozott, Kardas atya pedig, aki orvos volt, a gyógynövényeken kívül rendszeresen szedett gombát a Réz-hegyen Mécs Lászlóval együtt, el is készítették maguknak. Milyen volt akkoriban a kapcsolat a bencés közösséggel? A bencés közösséggel mindig jó volt a kapcsolat, nem emlékszem semmire, ami ezt beárnyékolta volna. Ismertük a bencés rend tagjait, Ők is bennünket, kölcsönösen tiszteltük egymást. Ami úgy különösen megmaradt az emlékezetemben, az Legányi Norbert főapát úr személye. Nagyon tisztelte az időseket, betegeket, rendszeresen látogatta őket. A rendszerváltás körül a Főapátság átvette a Szociális Otthont, majd Marika a Házgondnokságra került. A sokféle tennivaló között mi volt a legkedvesebb, amivel a legszívesebben foglalkozott? Amikor a Főapátság átvette a Szociális Otthont, a dolgozók között nagy volt a bizonytalanság, hogy vajon átveszik-e őket, de a félelem hamar elmúlt, mert szinte mindenkit átvettek. A munkakörök nagyjából megmaradtak, a külön konyha szűnt csak meg. A Házgondnokságon egy kicsit másféle munka várt rám, nem csak az otthon ügyeivel foglalkoztam, hanem az egész ház gondja-baja ott összpontosult. Az itt töltött éveim alatt mindent szívesen elvégeztem, szerettem a pénzzel dolgozni, de az emberekkel való kapcsolatteremtés, a problémák megoldása, a különféle ügyek intézése talán közelebb állt hozzám. Marikát olyan embernek ismertük meg, aki nagyon határozottan, szívósan végezte a feladatát. Bizonyára adódtak emiatt nehéz pillanatai is A Házgondnokságra kerülésemkor világossá vált, hogy ha nem leszek következetes, akkor nehezen tudom összehangolni a dolgokat. Biztos volt úgy, hogy nem tudtam mindenkinek megfelelni, esetleg nem úgy reagáltam, ahogyan elvárták humorosan házi sárkánynak neveztem magam. De hát emberek vagyunk, és én sem voltam, nem is vagyok és nem is leszek tökéletes. Igyekeztem mindenkit elfogadni úgy, ahogy van, mindenkivel jó viszonyt próbáltam kialakítani, úgy érzem, sikerült is. Szerettem a munkámban a rendet, a sokrétű feladatokat, a nyüzsgést, ebben pedig volt részem bőven, hála Istennek. Nehéz lehetett meghozni a döntést, hogy abbahagyja az itteni munkát A döntésemet sok szép évet hátrahagyva, nehéz szívvel, de józan ésszel hoztam meg. Igyekszem hasznossá tenni magam kis családom körében. Egy lányom és egy fiam van, valamint egy kisunokám, időnként rá kell vigyáznom. Van-e üzenete a következő generáció számára? Mindenkiben meg kell látni a szépet, tisztelni kell egymást. Lelkiismeretesen kell dolgozni, magunkból is a legjobbat adni. készítette: Iván testvér 11

12 Halottak napja délutánján a Boldogasszony Kápolnában emlékeztünk meg elhunyt rendtársainkról és jótevõinkrõl, az idén különösen is: Jávor Egon és Luif Otmár atyáról, valamint Szabó Kornél atya, Baán Valéria és Bíró Alexia nõvér, Kõhalmy Gáborné, Dr. Laborcz Iván, Dr. Muzsay Géza, Dr. Nagy Jenõ, Topor Margit, Dr. Vértes Olga Auguszta jótevõinkrõl. R.I.P. HALOTTAK NAPI BESZÉD MT 16, ALAPJÁN (elhangzott november 2-án, a Boldogasszony-kápolna kriptájában) Jézus nyilvános működése során tanítványainak újra és újra megjövendöli szenvedését. Nem akarja magában tartani, eltitkolni, hanem nyíltan beszél közelgő haláláról. Teszi ezt egyrészt azért, hogy előrevetítse Istentől kapott küldetésének lényegét, hogy azt majd a húsvéti és pünkösdi tapasztalat tükrében a maga teljességében tudják értelmezni. Másrészt viszont a realitás talaján akarja tartani őket, emlékeztetni a mulandóság és végesség tényére egy olyan időszakban, amikor a csodák, a lelkesedés, a népszerűség kezdi elterelni figyelmüket Isten országának igazi lényegétől. A halál naponként ott álljon a szemed előtt! írja Szent Benedek atyánk talán ugyanazzal a céllal, mint amivel Jézus beszél saját közösségében. A monostor falai között is figyelmeztetni akar a végességre, a relativitásra, az élet valóságára. Hogy miért? Mert a mulandóság képes új látásmódot adni a testvérekkel való együttéléshez: segít az alázatosság elérésében és erősíti az egymás iránti figyelmes és türelmes szeretetet, azaz két olyan erényhez visz közelebb, amely a közösségi kapcsolatok alapja. Benedek tudja, hogy a gyengeségben, a halállal való találkozásban egyértelműen és letagadhatatlanul szembesül az ember saját teremtmény voltával, korlátosságával és mulandóságával, és nem tehet ebben a találkozásban mást, mint hogy elismeri Isten mindenekfölöttiségét és saját tehetetlenségét. A tudat, hogy az ember nem képes mindenre, sőt, talán egyedül semmire sem képes igazán, alázatossá teszi Istenhez és testvéreihez fűződő kapcsolatában. Az emberi mulandóságból fakadó alázatosság mellett azonban ott van egy másik pólus is: érezzük, hogy az életet éppen a végessége teszi hallatlanul értékessé. Értékes és egyedi, mert sajátos lehetőségek sorát rejti magában: mindenekelőtt lehetőséget a szeretet kibontakoztatására. Amint ezt felismerjük magunkban és a másikban, új módon szemlélhetjük a kapcsolatainkat, új módon tekinthetünk egymásra egyfajta isteni látásmóddal, hiszen Isten a szeretet. A halál naponként ott álljon a szemed előtt! De Benedek fogalmazhatott volna úgy is: naponta vedd észre a halált magad körül. Nagy Szent Gergely Vita-ja ugyanis egy olyan embert mutat be, aki rendelkezik a halál meglátásának képességével. Vicovaroban felismeri a mérgezett italt, cellájából látja a vízben elmerülő Placidust, megérzi testvére vagy épp Germanus püspök halálát. Mivel meg akarja élni az igazi krisztusi életet, amely önmagát adta barátaiért, nem akarja figyelmen kívül hagyni a halált: nem emberi módon akar gondolkodni róla, ahogy Péter, hanem szembenéz vele, tud róla, és amikor kell, felismeri. Ez az érzékeny látás az, ami új lehetőségeket ad Benedeknek a közösségi életben. Ez az a látás, amit nekünk is érdemes lehet újra és újra eltanulni tőle. Észrevenni a halált a másik emberben: egyrészt a nehéz időszak jeleit, a pillanatot, amikor krízisbe kerül, vagy küzdelmeket él át, másrészt viszont felismerni az önmegtagadás akár legapróbb lépéseit és eredményeit is, amikor megvalósít valamit a jézusi mondatból: aki érettem elveszíti életét, megtalálja azt. Hiszen ezek ugyanúgy a halál, az önmagunkon való túllépés pillanatai, melyben már egyfajta feltámadás is megvalósul. Ha van képességünk ezeknek a meglátására, akkor valóban társaivá válhatunk egymásnak, olyan társaivá, akik együtt akarnak eljutni céljukhoz. Szent Benedek Regulája élő valóság. És ma talán nem azt üzeni elsősorban, hogy többet gondolkodjunk a halálról, hanem egyszerűen csak azt, hogy tudatosítsuk létezését, és inkább törekedjünk felismerni, ha megjelenik az életünkben. Ma, amikor közösségünk jövője szempontjából új kihívások előtt áll, ne az legyen szemünk előtt, hogy egyre kevesebben leszünk, hanem az, hogy észrevegyük magunkban és a másikban, miként lehetünk többek. Márk testvér 12

13 HÍREK szeptember 3. A Lénárd Ödön Közhasznú Alapítvány szervezésében Az egyházi iskolák államosítása Magyarországon, 1948 címmel konferenciát tartottal a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Fõiskolán, amelyet Asztrik fõapát úr bevezetõ szavait követõen Erdõ Péter bíboros-érsek úr nyitott meg és amelyen számos, különbözõ területrõl érkezett szakember tartott elõadást. szeptember 9. A Pannonhalmi Fõapátság turisztikai vonzerõ fejlesztési programja: II., III. és IV. ütem címet viselõ programunk a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács javaslatára a Kormány által kiemelt projektté minõsítve kapott EU-s támogatást. A támogatási szerzõdés aláírására a sajtó képviselõinek jelenlétében Gyõrött került sor. szeptember A Bencés Konföderáció apátjai négyévente szokásos kongresszusukat tartották Rómában. Az apátgyûlésen Asztrik fõapát úr és Paolo apát úr képviselték a Magyar Bencés Kongregációt. Az apátok újabb 4 évre megerõsítették hivatalában Notker Wolf prímásapátot. október 3. A Gimnázium Teleki-termében Vörös Gyõzõ egyiptológus tartott elõadást Az Osztrák-Magyar Monarchia régészeti missziója Egyiptomban ( ) címmel. Az elõadó, aki tíz éven keresztül vezette az egyiptomi magyar kutatásokat (négy évig Thébában, hat évig pedig Alexandriában) elõadásában Back Fülöp elsõ magyar egyiptomi ásatását ismertette, amelyet Sharunában és Gamhudban vezetett. Az idei Gyõri Könyvszalon programja között Varga Mátyás atya Nyitott rítusok Kortársunk-e a mûvészet? (Vigilia Kiadó) címû könyvének bemutatója is helyet kapott. A szerzõvel Komálovics Zoltán beszélgetett a Xantus János Múzeum dísztermében. A pannonhalmi Bazilika belsõ felújítása, átalakítása a bencés közösség szemszögébõl címmel a pannonhalmi Bazilika felújításáról tartott elõadást Fehérváry Jákó testvér a Károli Gáspár Református Egyetemen a Magyar Építõmûvészek Szövetsége, a Magyar Építõmûvészet címû folyóirat és a Ráday Könyvesház szervezésében Egyház és építészet Kortárs reformértelmezések címmel megtartott konferencián. október 7. A gyõri kórházban életének 78. évében meghalt Luif Otmár atya, aki 1959-tõl a pannonalmi gimnáziumunkban tanított, majd 1982-tõl Gyõrött volt házfõnök és igazgató, késõbb ugyanott gimnáziumi tanár. október 9. Ünnepi szentmise keretében Baán Izsák testvért diakónussá szentelte Asztrik fõapát úr Bakonybélben. október 10. A Magyar Bencés Kongregáció Általános Káptalanja ülést tartott és ezzel befejezte a 2005-ben megkezdett ülésszakot. október 11. A Pannonhalma Barátainak Köre elnökségi ülést tartott svájci Uznachban, amelyen Asztrik fõapát úr és Hortobágyi Cirill perjel atya is részt vett. október 13. A pannonhalmi kulturális programokra vonatkozó támogatási szerzõdést kötött a RÁBA Holding és a Pannonhalmi Fõapátság, amelyet Pintér István elnök-vezérigazgató úr és Asztrik fõapát úr írt alá Pannonhalmán a sajtó jelenlétében. október 16. A Biblia Éve alkalmából a MALEZI (Magyar Egyházzenei és Liturgikus Intézet) szervezésében Isten igéje a liturgiában címmel ünnepi szimpóziumra került sor Budapesten. A konferencián három bencés elõadó is részt vett: Sulyok Elemér atya A mise perikóparendje, logikája címmel a szentmisék vasárnapi szentírási olvasmányainak elrendezésérõl beszélt, Áment Lukács atya a szentmise biblikus eredetû énekeit mutatta be, Fehérváry Jákó testvér pedig a zsoltároknak a zsolozsmában betöltött helyét elemezte. október 15. A pannonhalmi bazilikában hangversenyt adott a Pacific Boychor amerikai fiúkórus. 13

14 október 17. Az október 23-i nemzeti ünneprõl emlékeztünk meg a gimnázium tornatermében. Az ünnepi beszédet Pintér Ambrus atya mondta, az ünnepségen részt vettek a Csíkszeredai Segítõ Mária Katolikus Teológiai Líceum (gimnáziumunk egyik testvériskolájának) itt tartózkodó tanárai és diákjai is. október 21. A Nyugat Magyarországi Egyetem által Gyõrött szervezett Az értékek reneszánsza a reneszánsz értékei tudományos konferencián Hortobágyi Cirill atya elõadást tartott Gyógynövények az egészségért címmel. október 22. A Miskolci Galériában került sor a Pannonhalmi Szemle bemutatójára, melynek keretében a szerkesztõket Fazekas Csaba a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának dékánja kérdezte. Másnap, 23-án Kolozsvárott, 24-én pedig a nagyváradi Posticumban volt a Pannonhalmi Szemle és a Bencés Kiadó közös bemutatkozása. október 23. Áment Lukács atya adott ünnepi orgonahangversenyt a bazilikában. október 25. Mayer Mihály püspök meghívására Asztrik fõapát úr együtt ünnepelte Szent Mór püspök ünnepét a Pécsi Egyházmegyében mûködõ katolikus iskolák tanáraival és hitoktatóival. A szentmise után Fõapát úr a székesegyházban elõadást tartott Fegyelmezés a keresztény iskolában címmel. Másnap nyílt meg a tavalyi pannonhalmi idõszakos kiállítás, a Tér és imádság pécsi vendégszereplése. A megnyitó után Horányi Özséb tanár úr vezetésével vallásközi párbeszédet folytattak: zsidó részrõl Schweitzer József em. oszágos fõrabbi, a Magyarországi Muszlimok Egyháza részérõl Abdul-Fattah Munif, keresztény részrõl pedig Asztrik fõapát úr. november 7. A Gimnázium Teleki-termében Ungváry Krisztián történész, az 1956-os Intézet tudományos munkatársa tartott elõadást Ellenállás vagy kollaboráció? Az egyházi felsõ vezetés és a Kádár-rendszer címmel, ahol a legújabb levéltári kutatásainak az eredményeit ismertette. november 7-8. Medgyesi Anikó és Medgyesi Brigitta trénerek csapatépítõ tréninget, majd dr. Bíró Tibor közremûködésével a stroke utáni rehabilitáció témakörében továbbképzést tartottak a pannonhalmi Szent Adalbert Otthon munkatársai részére. november 10. A Pannonhalmi Bencés Gimnázium és Kollégium minden évben a Fõapátság védõszentjének ünnepén, Szent Márton napján jótékonysági gyûjtést szervez, amelyet minden évben más-más rászoruló csoportnak vagy intézménynek juttat el. Idén a befolyt összeggel a cigánymissziókat, két alapítvány mûködését (Szent Márton Caritas Alapítvány, Alsószentmárton és Szent Erzsébet Alapítvány, Kaposfõ) támogattuk. Mindkét alapítvány a helyi roma lakosság életét segíti tanoda mûködtetésével, ruhaés ebédosztással. A diákok a jótékonysági vásár mellett meghallgatták Rauh Edit esélyegyenlõségi szakállamtitkár elõadását, aki hosszú évek óta foglalkozik a hátrányos helyzetû társadalmi csoportok felzárkóztatásával, különösen is a cigányság esélyegyenlõségének kérdésével. Találkoztak Lankó József alsószentmártoni és Somos László kaposfõi plébánosal, a támogatott alapítványok vezetõivel, akik beszámoltak a cigányság körében végzett lelkipásztori munkájukról. Két végzõs diák (Pólik Marcell és Ribb Péter) pedig a cigányság kultúrájáról tartott elõadást. A programot a Szilvási Folk Gipsy Band koncertje zárta. november 11. Szent Márton napjának ünnepi szentmiséjét Christian Haidinger altenburgi bencés apát vezette és õ mondta a homíliát is, majd a szentmise után találkozott diákjainkkal. november 14. Kilencedik alkalommal került megrendezésre a Szent Márton Nap, amelyet a Pannonhalmi Fõapátság az MKB Bankkal, a Herendi Porcelánmanufaktúrával és a Bábolna Nemzeti Ménesbirtokkal közösen rendez. Asztrik fõapát úr köszöntõjét követõen a Rolla János vezette Liszt Ferenc Kamarazenekar adott hangversenyt, majd Székely János esztergom-budapesti segédpüspök tartott ünnepi beszédet. Az ünnepséget szervezõ intézmények képviselõi 14

15 az idei Szent Márton-díjat Melocco Miklós szobrászmûvésznek és posztumusz a tragikusan elhunyt Gál Tibor borásznak ítélték oda. A gazdag program az új termény és az újbor megáldásával, majd pedig az ezt követõ állófogadással ért véget. november 17. Szent Ányos ünnepén Asztrik fõapát úr vezetésével ünnepelt együtt a bencés közösség Tihanyban. november 19. A Pannonhalmi Területi Apátság a tavalyi kezdeményezés folytatásaként idén is közös ünneplésre hívta az egyházközségek lelkipásztorait és híveit Szent Erzsébet ünnepén. A Gyõrszentivánban tartott ünnepi liturgiát Asztrik fõapát úr vezette. november 21. A gimnázium Asztrik-termében Villányi László Valaki majd ismeretlen költõnõk versei címû kötetének bemutatójára került sor. A kötetbemutató beszélgetést Komálovics Zoltán tanár úr vezette, közremûködött Mihályi Orsolya színmûvész. november 23. Sólyom László köztársasági elnök meghívására Magyarországra látogatott Michaëlle Jean Kanada fõkormányzója, aki kíséretével együtt felkereste monostorunkat. A vendégeket Hortobágyi Cirill perjel atya fogadta. A programban Áment Lukács atya orgonahangversenye, monostori vezetés, ebéd, valamint pincelátogatás szerepelt. november 27. René Roudaut úr, a Francia Köztársaság nagykövete és felesége tett látogatást Pannonhalmán, ahol Asztrik fõapát úr Varga Mátyás atyával és Fehérváry Jákó testvérrel együtt adott tájékoztatást a vendégeknek a bencés közösség helyzetérõl és célkitûzéseirõl. A gimnáziumban tantestületi konferencia keretében Korányi Margit pedagógus, projektvezetõ szakember tartott elõadást a kompetencia alapú oktatásról. Az elõadás célja az iskolai oktatás átfogó megújításának elõkészítése is egyben. ÚJ MUNKAKÖRÖK PANNONHALMA Polán Hildebrand Magyar Szervác Fehérváry Jákó Kerekes Hubert nyugalomban nyugalomban eddigi munkakörei megtartása mellett a Kulturális és Turisztikai Igazgatóság munkatársa eddigi munkakörei megtartása mellett a képeslapgyûjtemény õre A PRÉZESI TANÁCS TAGJAI október 14-tõl ~ Hortobágyi Cirill, Plácido Guarnieri (Sao Paulo), Halmos Ábel, Korzenszky Richárd, Horváth Dori Tamás, Hirka Antal 15

16 SZÜRETI BESZÁMOLÓ Bekerült a pincébe az utolsó szüretelőláda is! A fehérborok mára borrá erjedtek, a kékszőlők pedig részesei ama csodálatos átváltozásnak, mikor is a nemes gyümölcslé vörösborrá lesz! Megállunk ilyenkor néhány percre, s ahogy szánkhoz emeljük az újbort tartalmazó kelyhet, szinte filmként peregnek az ültetvények rügypattanástól szedésig eltelt időt felölelő emlékképei. Bizony kalandosra sikerült ez az év az Apátsági Pincészet számára! A tavaszi kikelet a megszokott módon érkezett s az évszak nyárba fordulását csak a naptár lapozgatása tett világossá, kézzelfoghatóvá. A nyárelő mérsékelten meleg maradt, de a tavaszi hónapok csapadékmennyiségét hordozta magában. Ennek köszönhetően az éves átlagos csapadékmennyiség kétharmada július végéig lehullott. Az ekkora kötődött termés lendületesen duzzadt élettel teli bogyókká, fürtökké. A nagy évjárat minden ígérete benne volt az év első felében, július 19-én este azonban óriási jégvihar kerekedett a semmiből s jelentős pusztítással söpört végig a borvidéken. Ültetvényeink széldombi termése teljesen elpusztult. A Nyugatról érkező fergeteg diónyi jégdarabokat szállított, amelyek a szőlősorok nyugati oldaláról a teljes levélfelületet leszakították, miközben a szőlőfürtök is maradéktalanul megsemmisültek. Ebben a helyzetben nem maradt más választás, mint a fürtmaradványok eltávolítása a jövő évi termés megteremtése érdekében. Augusztus végére sikerült olyan képet kapnunk, amely azt mutatta, hogy a jövő évi termés valóban biztonságban lesz. Ebben az évben azonban mintegy 13 hektár terméséről kellett lemondanunk, közte a teljes fűszeres tramini ültetvényünkről. A jégpusztítás sávjából kimaradt ültetvények azonban szépen fejlődtek tovább. Augusztusban többször pillanthattuk meg a napkorongot, s a szőlő napról-napra lendületesen közeledett a zsendülés, majd szeptemberre az érés felé. A szüret szeptember 10-én kezdődött a korai fehér fajtákkal és a rosé alapanyagot szolgáltató kékszőlőkkel. Októberre a fehérszőlők a pincébe kerültek, de a hónap szárazba fordulva egyre ígéretesebbé tette a közép- és kései érésű kékszőlők fürtjeit. Ezek szedésére a hónap második dekádjában került sor. A már korábban is sok lehetőséget biztosító négy, különböző helyen található dűlőnk eltérő talajtani-klimatikus adottságaik révén színesítették boraink íz- és aromavilágát. Most különösen szerencsésnek bizonyult ültetvényeink tagoltsága. Így területeink háromnegyede ép és sértetlen maradt. Ezen ültetvények termése izgalmas borok készítését teszi lehetővé. Fehérboraink savban gazdagok, ami a fajtajelleges aromavilág záloga lehet. Kékszőlőink szép cukorfokot gyűjtve egyszerre gyümölcsösek és jótartásúak. Mély színükkel, karakteres tannintartalmukkal hordóba töltve gazdagodnak tovább! Palackban az Újbor ST. MARTINUS CUVÉE 2008 Immáron hatodik alkalommal örvendünk az évjárat első hírnökének Szent Márton ünnepén! Várjuk, hogy kóstolhassuk az újat, s beleláthassunk a legújabb szüreti év ajándékaiba is az Újboron keresztül. Így van ez most is! Ott van a palackban minden, ami rügypattanás óta történt: a korai, de hosszú tavasz a kiegyenlített, csapadékos nyárral és a hosszú, meleg, érlelő ősszel! Újborunk alapjául ezúttal is a királyleányka és a fűszeres tramini párosát választottuk, amelyhez idén a sauvignon blanc társult. A szüret közel azonos időben történt. Egyszerre jelentkezett az aromák kialakulását biztosító izgalmas, karakteres savvilág valamint a hosszú-meleg ősznek köszönhető magas cukortartalom. A három fajta együttállása leginkább a nyárutó gyümölcseinek íz- és zamatvilágát tárja illatban újra elénk. Elsősorban az őszibarack, nyári alma és körte illatvilága köszön vissza. Ízében frissen hat a sokszínű savvilág, amit mintegy 4,5 g maradékcukor terel kedves mederbe. Liptai Zsolt borász 16

17 ÚJ KIADVÁNYOK ANDRÉ GOUNELLE FRANÇOIS VOUGA Mi van a halál után? Keresztény elgondolások a túlvilágról Napjaink Teológiája Sorozat , 286 oldal, ISBN , ára: 3850 Ft Nem gondolom, hogy a halál utáni élet pihenés lenne. Nem statikus módon képzelem el az Országot [...]. Inkább úgy, mint soha véget nem érõ dinamikus folyamatot. Egy tökéletes, a régi ábrázolások paradicsomához hasonlatos világ teljes helyben maradásba és mozdulatlanságba dermedne. Nem jöhetne létre benne semmilyen lendület, semmilyen törekvés, minthogy minden adott lenne. Nem történnék benne semmilyen változás, mivel befejezett és beteljesedett egészet alkotna. Ebben a zárt, örökre egyforma világban lenne valami rémisztõ és elviselhetetlen. Isten megvalósított Országa a pokolhoz hasonlítana. Ki is lehetne írni a kapujára: Ki itt belépsz, hagyj fel minden reménnyel! Hogy valóban önmaga lehessen, az Országnak mindig másnak kell lennie, mint amiben élünk. [ ] Akár élõk, akár holtak vagyunk a földi létezéshez képest, az Ország mindkét esetben úgy jelenik meg, mint a jelenünket irányító jövendõ. André Gounelle (1936-) protestáns családban született, gyermek- és ifjúkorát Marokkóban töltötte. Filozófiát és teológiát tanult, majd Algériában tábori lelkészként teljesített szolgálatot. Dijonban és Nîmes-ben lelkipásztorkodott, ezt követõen pedig egészen 1998-as nyugdíjazásáig Montpellier-ben a protestáns dogmatikai kar tanszékvezetõ tanára volt. Számos mû és szakcikk szerzõje. Életmûvéért a lausanne-i egyetem díszdoktori címmel tüntette ki. Több éven át volt tagja a francia református egyház nemzeti tanácsának. François Vouga (1948-) a németországi Bielefeldben az evangélikus teológiai kar, a Kirchliche Hochschule Bethel Újszövetség-professzora. A korai kereszténység történetének és teológiájának szakértõje. Fontosabb mûvei: Une théologie du Nouveau Testament (2001), Querelles fondatrices (2003), Moi, Paul! (2005). Ebben a kötetben is Szent Pál írásai alapján elemzi az örök élet fogalmát. JOHN J. COLLINS A Biblia Bábel után Történetkritika a posztmodern korban Napjaink Teológiája Sorozat , 374 oldal, ISBN , ára 3850 Ft Az utóbbi néhány évtizedben a bibliakutatás terén bekövetkezett változások nagyjából a posztmodernizmust tükrözik. A korábbi uralkodó paradigma felbomlott, és most peremvidékrõl érkezõ hangok élénk kórusa hallatszik. A posztmodern elmélet azonban csak szerény szerepet játszott ebben a fejlõdésben. Nem az iránt érdeklõdöm, milyen a posztmodern elmélet fogadtatása, hanem a bibliatudományt átjáró uralkodó áramlatok érdekelnek, amelyek gyakran a posztmodern atmoszféráról hoznak hírt, még ha nem hatják is át annak elméleti alapjait. John J. Collins a Yale Egyetem teológiai karának professzora, a kritikai Ószövetség-kutatás és egzegézis tanára, a Society of Biblical Literature és a Catholic Biblical Association elnöke. Korábbi könyvei: The Apocalyptic Imagination (1998), Between Athens and Jerusalem (2000), Introduction to the Hebrew Bible (2004). Törzsvásárlóknak 15% kedvezmény Online vásárlóknak 25% kedvezmény 17

18 BENOÎT STANDAERT Megbocsátás és kiengesztelõdés A pannonhalmi bencés közösség lelkigyakorlata Bencés Lelkiségi Sorozat , 168 oldal, ISBN , ára: 1750 Ft 2007 januárjában Benoît Standaert tartotta a pannonhalmi bencés közösség éves lelkigyakorlatát. E lelkigyakorlat elmélkedéseit gyûjtötte egybe a magyar olvasók számára. Elõszavában így ír: A közelmúlt történelme, mindaz, ami az elmúlt évszázad második felében országotokban nemcsak az egyházban, hanem az egyes tényleges közösségekben is lejátszódott, nem ismeretlen elõttem. [ ] nem léphetek fel ezen dolgok szakértõjeként, s még kevésbé olyan személyként, aki azért jön, hogy megoldja mások problémáit. A feladatot inkább szolgálatnak tekintem: Isten Igéjébõl kiindulva táplálhatom azt a kiengesztelõdési folyamatot, amely már elkezdõdött körötökben, és abból kiindulva, amit Isten kínál, meg tudok világítani néhány szempontot. A tíz elmélkedésben a szerzõ lépésrõl lépésre vezeti olvasóit a kiengesztelõdés és a megbocsátás lényege felé; párhuzamai, példái elevenen világítják meg mondanivalóját a ma embere számára. ENZO BIANCHI Nem vagyunk különbek A szerzetesek mint jelentéktelen laikusok A II. Vatikáni Zsinatot követõ években az ellenállások és nosztalgikus reakciók ellenére az egyházban jelen lévõ különféle életállapotok felfogása radikálisan megváltozott [ ]. Nincsenek kiváltságos utak, tökéletesebb életállapotok, amelyek szerzetesek vagy papok számára lennének fenntartva. Csak a szentségre kapott közös meghívás különféle megvalósítási módozatai és a napi Krisztus-követésben keresett tökéletesség léteznek. A kiváltságos keresztény csoportok eltûnése magával hozza annak radikális újragondolását is, amit kétértelmû és megtévesztõ kifejezéssel még ma is sajátosan Istennek szentelt hivatásoknak neveznek. [ ] Egy olyan világgal szemben, amelyet egyszerre fenyeget az arctalan tömeggé válás és az individualizmusba való bezárkózás, valóban jel lehet azon férfiak és nõk tanúságtétele, [ ] akiknek osztozáson alapuló közös élete a szentháromságos kommuniót beszéli el az egyház és a világ jelen idejében. ABBÉ PIERRE Testvériség A nagy sikerû Istenem miért? után Abbé Pierre újabb könyve a Bencés Kiadónál. Szabadság, egyenlõség, testvériség: e három szót választotta jelszavául a Francia Köztársaság. Összekapcsolásuk nagy bölcsességre vall. Sajnos a kor történelme a szabadság és az egyenlõség szakadatlan küzdelmének színpadává vált. [ ] Lényegében a jelszó harmadik eleme, a testvériség teszi lehetõvé, hogy e két, egymással oly nehezen megférõ szélsõség szabadság és egyenlõség összekapcsolódjék. A testvériség, amelyrõl a kortárs történelem teljesen megfeledkezett, számomra az a sarokkõ, amelyre felépülhet egy új, köztársasági társadalmi szerzõdés, egyesítve hívõket és hitetleneket, s összekapcsolva a szabadság követelményét az egyenlõség utáni vágyakozással. 18

19 SCHMAL RÓZA VARGA MÁTYÁS Szent Miklós gyerekkönyv 2008, 28 oldal, ISBN , ára 790 Ft Minden gyerek hamar megtanulja, hogy a Mikulás december 6-án ajándékot hoz. De ki is volt az a Szent Miklós, akinek 4. századi alakja mindmáig ilyen erõsen él tovább közöttünk? Erre a kérdésre szeretne válaszolni a Bencés Kiadó új gyerekkönyve. IMAGO MUNDI A Bencés Kiadó új karácsonyi és alkalmi képeslapokkal bõvítette "imago mundi" sorozatát. Az új képeslapok (a régiekkel együtt) megtekinthetõk a kiadó honlapján. A KARÁCSONYI IDŐ LITURGIKUS RENDJE A PANNONHALMI BAZILIKÁBAN DECEMBER 24. SZERDA Karácsony ünnepének meghirdetése, I. Vesperás Vigília Éjféli mise DECEMBER 25. CSÜTÖRTÖK KARÁCSONY 7.30 Laudes 8.00 Pásztorok miséje 9.00 Népénekes szentmise Ünnepi konventmise Napközi imaóra Karácsony ünnepének II. Vesperása DECEMBER 26. PÉNTEK SZENT ISTVÁN ELSŐ VÉRTANÚ 6.45 Vigília Laudes 9.00 Konventmise Napközi imaóra Vesperás DECEMBER 27. SZOMBAT és DECEMBER 29. HÉTFŐTŐL 31. SZERDÁIG 7.00 Vigília Laudes 7.50 Konventmise továbbiakban hétköznapi rend 27-ÉN, SZENT JÁNOS APOSTOL ÜNNEPÉN 9.00 Boráldás igeliturgia keretében DECEMBER 28. SZENT CSALÁD VASÁRNAPJA vasárnapi rend DECEMBER 31. SZERDA Év végi hálaadás az I. Vesperás keretében Vigília ezt követően Újévi köszöntő JANUÁR 1. CSÜTÖRTÖK ÚJÉV, ISTENSZÜLŐ SZŰZ MÁRIA 7.30 Laudes 9.00 Népénekes szentmise Ünnepi konventmise Napközi imaóra tól ig Szentségimádás Vesperás JANUÁR 2. PÉNTEKTŐL szokásos napirend 19

20 ÖSSZEFOGLALÓ A BÉKÉS GELLÉRT ÖKUMENIKUS INTÉZET ÉS GOLDZIHER INTÉZET KÖZÖS TUDOMÁNYOS ÜLÉSÉRÕL október Jóllehet a zárszó mondása, illetve megírása némileg hálátlan föladatnak tûnhetik (ki hallgatja, vagy olvassa fõként szívesen?), mégis sok mindenkinek hálásak lehetünk. Köszönet illeti a Goldziher Intézet munkatársait, Hausmann Jutta professzorasszonyt, Verebics Petrát, valamint Joób Mátét és Asztalos Richárdot az Evangélikus Hittudományi Egyetemrõl (EHE). Köszönet illeti természetesen minden munkatársunkat a pannonhalmi Békés Gellért Ökumenikus Intézetben (BGÖI), és mindazokat, akik eljöttek és megtisztelték tudományos ülésünket jelenlétükkel. Személyes élményt nyújthatott mindnyájunknak az elsõ napot lezáró kerekasztal-beszélgetés, ahol Gaura Krisna dász (Tóth-Soma László) egy magyar hindu harmonikus hangját képviselte; Raj Ferenc rabbiban egy bölcs, higgadt, ugyanakkor nyugodt, baráti tanítót, igazi atyát ismerhettünk meg, Patsch Ferencben egy ifjú, derûsen komoly és elmélyült jezsuita szerzetest; Myoken Yvon Bec pedig egy buddhista zen mester formabontó lelkületével, franciás lendülettel ragadhatott magával. A beszélgetést nemcsak levezette, hanem megfelelõen elõ is készítette Nagypál Szabolcs gazdag anyagot mozgató elõadása mester és tanítvány kapcsolatáról egyistenhívõ vallási hagyományokban. Két könyvbemutatót is hallhattunk, mindkettõ egyben személyes tanúságtétel volt az ismertetett mûvek miatt is. Kocsev Miklós református teológus létére egy zsidó rabbi könyvét mutatta be (Edwin Friedman, Nemzedékrõl nemzedékre: Családi folyamatok egyházi és zsinagógai közösségekben), Sitkéry Zoltán és Malik Tóth István pedig egy nem keresztény, részben hindu és buddhista érdeklõdésû kiadó, a Filosz képviseletében beszélt egy mai keresztény tanító mûvérõl (Thomas Keating OCist, Nyitott tudat, nyitott szív: Az evangélium kontemplatív dimenziója). Az elõadások is sok fontos ismeretet nyújtottak: Németh Dávid a lelkigondozás fogalmának tisztázásában segített, Somosiné Tésenyi Tímea történeti bevezetõvel szolgált, Schmelowszky Ágoston lélekgyógyászat és lelkiség párbeszédére tett javaslatokat. Többszörösen világossá vált a téma nagyon is gyakorlati, kézzelfogható, életközeli jellege, mint például Debrecenyi Károly István egyszerre szentírási és élettapasztalatban gyökerezõ elõadásában. Fény derült arra is, így például Sárkány Péter és Tróbert Anett Mária elõadásában, hogy lelkigondozóként, lelkivezetõként nem egyszerûen mi vagyunk a megoldás, a személy felelõsségét nem kerülhetjük ki. Konferenciánk tudatosan a teológia, bölcselet és lélektan olykor különbözõ szempontjait is figyelembe akarta venni. Bölcseletileg az emberkép fontossága, gondolkodás és erkölcs kapcsolata került elõtérbe. Mind a gondolkodás gondozása (Sárkány Péter), mind a gondolkodás praxisa (Bakos T. Gergely OSB) e tanulsággal szolgál. Új-régi, régi-új utak nyíltak meg elõttünk, elõre jelezve a ránk váró gondolati munkát. A különbözõség, türelem, elfogadás és önazonosság kérdése (Pál Ferenc) már egyértelmûen bölcselet, teológia és lélektan határterületén mozog. Teológiai szempontból továbbgondolásra érdemes a közeg, a háttértudás szerepe, valamint a nagyobb összefüggések rendszerelméleti, kontextuális megközelítése (Németh Dávid, Kocsev Miklós). A keresztény lelkigondozás és lelkivezetés természetesen krisztusi, szentírási út, ugyanakkor ószövetségi is: a szeretet, a kiengesztelõdés és az istengyermekség kérdéseiben van még mit tanulnunk zsidó testvéreinktõl (Raj Ferenc). 20

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2 Tiszták, hősök, szentek Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2013 ( 2 ) Adalbert Prága püspöke volt Szent Adalbert emléknapja: április 23. Az államalapítást követő évtizedekben

Részletesebben

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője 1. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Pannonhalma, 2013 Szerkesztette

Részletesebben

Szakmai nap, amely a szellemi hanyatlásra, a szellemi betegségekre irányította a figyelmet

Szakmai nap, amely a szellemi hanyatlásra, a szellemi betegségekre irányította a figyelmet http://www.soprontv.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=6051&catid=51:2 015-hirek&Itemid=100 Szakmai nap, amely a szellemi hanyatlásra, a szellemi betegségekre irányította a figyelmet 2015.

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ 2015. DECEMBER 31. Január 10-én-én, a Regina Mudi-templom ovis miséjén a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola 3.a osztályos tanulói egy rövid jelenettel szerepeltek.

Részletesebben

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1.

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT HAJDÚDOROG Ady E. u. 23-27. Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. LELKIPÁSZTORI PROGRAM 2009/2010 Munkaterv a tanévre: Augusztus 24-25. 9.oo - Pedagógusok lelkigyakorlata

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

Intézmények :: Boldog Gizella Általános Iskola és Óvoda (Mohács), Testvérkék Óvoda (Budapest), Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (Budapest),

Intézmények :: Boldog Gizella Általános Iskola és Óvoda (Mohács), Testvérkék Óvoda (Budapest), Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (Budapest), Kik a ferencesek? A Ferences Rend 800 éve van jelen a társadalom szolgálatában. Ismert és elismert közösség Magyarországon és világszerte. A Rend elsődleges feladata az evangelizáció, ez ugyanakkor különböző

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30.

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30. Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása 2014. Január 30. Bemutatkozás A Stratégia alkotás előzményei Felmérés a lelkészek körében: - a kérdőívet 2012. december és 2013.

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

szeptember 18-22. A Bencés Konföderáció prézes apátjai Downside-ban tartották 2006. évi szinódusukat, amelyen Asztrik fõapát úr is részt vett a Magyar Bencés Kongregációt képviselve. szeptember 23-24.

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Életrajza Vojtěcha Hasmandová anya 1914. március 25.-én született

Részletesebben

A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten

A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten 2015. október 21-25-e között Magyarországra látogatott A Drezdai Kórusakadémia Gyermekkara. A Singakademie Dresden 130 éves tradiciójával a németországi Szászország

Részletesebben

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN 2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN SzentMihályFőplébánia 2014. ÁPRILIS 11. FÁJDALMAS PÉNTEK 18.00 Élő keresztút a Károly templomtól a Bazilikáig 10.30 Érseki szentmise, barkaszentelés,

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

Beköszöntő 5 Névadónkról 6 Miért éppen Dankó Pista? 6 Történeti visszapillantás avagy Közös Kincs és Dankó Pista Biriben 8

Beköszöntő 5 Névadónkról 6 Miért éppen Dankó Pista? 6 Történeti visszapillantás avagy Közös Kincs és Dankó Pista Biriben 8 Beköszöntő 5 Névadónkról 6 Miért éppen Dankó Pista? 6 Történeti visszapillantás avagy Közös Kincs és Dankó Pista Biriben 8 2004 az alapítás éve 8 2005/2006-os tanév az első bővülés 9 2006/2007 a tanulói

Részletesebben

2016/2017-es tanév rendje (programok)

2016/2017-es tanév rendje (programok) Augusztus Szeptember Október 23. kedd 9.00 Alakuló értekezlet 24. szerda 9.00 Munkaközösségi értekezletek 25. csütörtök 9.00 Javítóvizsgák 29. hétfő 9.00 Szent Liturgia / Nyitó értekezlet Tanári lelki

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

17.00 Klimo Könyvtár és a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Könyvtárának megtekintése

17.00 Klimo Könyvtár és a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Könyvtárának megtekintése Az itt olvasható összeállítással (a rendezvény programjával, az előadások prezentációival és egy fotógalériával) szeretnénk bemutatni a rendezvény eseményeit. (Fotók: Balogh Ferenc és Boda Miklós ) 1.

Részletesebben

Megújult az egyházközségi honlap

Megújult az egyházközségi honlap LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 3. szám 2014. március Megújult az egyházközségi honlap Amint a templomi hirdetésekben már hírül adtuk, megújult a plébánia honlapja. A

Részletesebben

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Programfüzet Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Augusztus 8. péntek Futóverseny Göncről Vizsolyba 10.00 Szenczi Molnár Albert nyomában futóverseny Gönc és Vizsoly

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

Évközi II. hét liturgikus rendje január 20-tól, január 27-ig

Évközi II. hét liturgikus rendje január 20-tól, január 27-ig Évközi II. hét liturgikus rendje 2013. január 20-tól, január 27-ig Vasárnap 01.20 Évközi II. hét II. hét Balinka 8.00 Igeliturgia BP Söréd 8.00 Szentmise int. +Takács Ambrus KJ Isztimér 8.00 Szentmise

Részletesebben

Bor Baráti Kör. képes krónikája 2001. Október Megszületik az ötlet, és hirtelen elhatározásból

Bor Baráti Kör. képes krónikája 2001. Október Megszületik az ötlet, és hirtelen elhatározásból A Bor Baráti Kör képes krónikája 2001. Megszületik az ötlet, és hirtelen elhatározásból elmegyünk Egerbe, a Szépasszony völgybe. Következő héten borkóstolót tartunk (képen balról jobbra: Miki, Konyak)

Részletesebben

Nyitott Vilá g Iskolá Alápí tvá ny

Nyitott Vilá g Iskolá Alápí tvá ny Nyitott Vilá g Iskolá Alápí tvá ny EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2014 Tartalom BEVEZETÉS... 2 1.1 Az 1%-os kampány és eredménye... 3 1.2 Rendezvények 2014-ben... 3 2. Az Alapítvány működési feltételei

Részletesebben

Bemutatkozik a Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösség

Bemutatkozik a Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösség Bemutatkozik a Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösség 2015. augusztus 22. szombat 12:00 A megszentelt élet évében meghirdettük Bemutatkoznak... kampányunkat. Azt kértük a szerzetesrendek elöljáróitól,

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

A Gubicza család találkozói, eseményei

A Gubicza család találkozói, eseményei A Gubicza család találkozói, eseményei GUBICZA CSALÁDOK ESEMÉNYEI 2006 évben I. Gubicza találkozó Bakonyszentlászló, 2006. augusztus 19. Szervező: Gubicza Ilona 2007 évben Családtörténeti kutatás, nemzetközi

Részletesebben

Meghívó - KZST. Keresztény-Zsidó Társaság. 2012.november

Meghívó - KZST. Keresztény-Zsidó Társaság. 2012.november Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2012.november Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. Ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%át: Adószám: 19672964-1-41. Számlaszám: 11706016 20465717.

Részletesebben

Kedves Olvasóink, bevezető

Kedves Olvasóink, bevezető Kedves Olvasóink, bevezető mivel a Bencés Kiadó, amelynek több, mint hat éve vezetője vagyok, 2010-ben meglehetősen nehéz évet zárt, bizonyos értelemben talán azt is lehetne gondolni, hogy a gondjainkat

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F EgyházAINk HÍRei GYÓNI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Örömünkre, a szőlősi templomunk fűtéskorszerűsítésének eredményeként mostantól a szentmiséinken 17 C van. Az adventtel megkezdődött

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

32 késszúrással ölték meg Brenner János atyát Ötven esztendeje gyilkolták meg a papi hivatás vértanúját

32 késszúrással ölték meg Brenner János atyát Ötven esztendeje gyilkolták meg a papi hivatás vértanúját OSSERVATORIO LETTERARIO *** Ferrara e l'altrove *** Magyar nyelvű online melléklet - Supplemento online in lingua ungherese http://www.osservatorioletterario.net - http://xoomer.virgilio.it/bellelettere/

Részletesebben

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. július 26. FŐVÉDNÖK: DR. VERES ANDRÁS szombathelyi megyéspüspök A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. 2014. július 26.

Részletesebben

A II. Debreceni Székely Nap

A II. Debreceni Székely Nap A II. Debreceni Székely Nap Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület és a Debreceni Unitárius Egyházközség 2013. június 8-án immáron második alkalommal rendezte meg a Székely Napot, Debrecenben. Sok emlékezetes

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

Közbenjáró imádságok a Napközi imaórán

Közbenjáró imádságok a Napközi imaórán Közbenjáró imádságok a Napközi imaórán A napközi imaórában a Rövid olvasmányt és a Verzikulust követően a kántor olvassa be az imádságot, majd megfelelő idejű szent csend után intonálja a Kyrie eleison

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

2012. évi közhasznúsági jelentése

2012. évi közhasznúsági jelentése KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7. 2012. évi közhasznúsági jelentése 1 TARTALOM Tartalom 1. A SZERVEZET ALAPADATAI... 3 2. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ... 4

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

diplomás pályakövetés II.

diplomás pályakövetés II. diplomás pályakövetés II. elhelyezkedés, alumni, jó gyakorlatok Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Országos Felsőoktatási Információs Központ (OFIK) 2009. július Készült

Részletesebben

CSALÁDI LELKINAP Apák napja. (és márciusban)? Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia. 2011. március megjelenik évente néhányszor

CSALÁDI LELKINAP Apák napja. (és márciusban)? Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia. 2011. március megjelenik évente néhányszor Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia 2011. március megjelenik évente néhányszor CSALÁDI LELKINAP Apák napja (és márciusban)? Idei lelkinapunk egy kicsit másképp - családi lelkinap : - egy házaspár fogja tartani:

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015 Vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig Benned reménykedem. (Zsoltárok 25,5) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét, vezetését

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus évi beszámoló évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus évi beszámoló évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2015. évi beszámoló 2016. évi munkaterv 2 A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Az Ószövetség másik fele

Az Ószövetség másik fele A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI K a r a s s z o n Is t v á n Az Ószövetség másik fele A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Bibliatudomány Tanszékének

Részletesebben

Középméretű énekeskönyv

Középméretű énekeskönyv Az egyházi ének tanításához ajánlott énekeskönyvek és kórusgyűjtemények 1./ A Református énekeskönyv Magyarországon, 1948- ban jelent meg. Kiadja a Magyarországi Református Egyház. Több kiadást ért meg.

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Országos Irodalmi Muzeológus továbbképzés A továbbképzés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum Ideje: 2015. május 26-27.

Szakmai beszámoló. Országos Irodalmi Muzeológus továbbképzés A továbbképzés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum Ideje: 2015. május 26-27. Szakmai beszámoló Országos Irodalmi Muzeológus továbbképzés A továbbképzés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum Ideje: 2015. május 26-27. Az NKA Közgyűjtemények Kollégiumának támogatásával (pályázati azonosító:

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

Időpontja: 2013. március 27-29.

Időpontja: 2013. március 27-29. AZ OSZMI szervezésében a közgyűjteményekben dolgozó múzeumpedagógusok részére múzeumpedagógia a társművészetek tükrében című szakmai továbbképzés című, az NKA által támogatott 3504/01374 azonosító számú

Részletesebben

Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság

Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság Alapítás: 1991-2014: 23. év A Keresztény-Zsidó Társaság a Nemzetközi Keresztény-Zsidó Tanács tagszervezete 2014. november Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest,

Részletesebben

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám.

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám. 9. évf. 5. szám. 2012. május 20. Az elsõ Az elsõ egyben az egyetlen is. Elsõbõl nincsen több, ezért életünk során végig egyben egyetlen is marad, ami meghatározza életünket. A házasság is családdá csak

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS 2014. JANUÁR 01.01. Újévi koncert Városi Sportcsarnok, Ritmus művészeti 01.15. Ökumenikus istentisztelet - Szeretetvendégség 01.18. Magyar Kultúra Napja Légy jó mindhalálig c. musical,

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév)

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév) A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Dr. Fábiánné Balogh Edina tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán igazgató Fertőszentmiklós,

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

Cím: 2600 Vác, Rákóczi út 36. weboldal: www.boldogceferinoalapitvany.hu e-mail: eselyreferens@boldogceferinoalapitvany.hu telefon: +36208231404

Cím: 2600 Vác, Rákóczi út 36. weboldal: www.boldogceferinoalapitvany.hu e-mail: eselyreferens@boldogceferinoalapitvany.hu telefon: +36208231404 Célcsoportjaink közé soroljuk mindazon embereket és csoportokat, akik a hátrányos helyzetükből adódóan, vagy az egyenlő bánásmódban is rögzített védett tulajdonságaik miatt perifériára szorultak. Feladatunknak

Részletesebben

2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1.

2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1. 2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Karasszon Dezső: Ésaiás könyvének magyarázata,

Részletesebben

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás)

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) A vallás Vallásnak tekintünk minden olyan eszmerendszert, amely az emberi és társadalmi élet végső kérdéseire, az élet értelmére és céljára

Részletesebben

A miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium diákjainak közösségi szolgálata

A miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium diákjainak közösségi szolgálata A miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium diákjainak közösségi szolgálata Bevezetés A szociális kompetenciafejlesztés iskolai lehetőségeinek rövid elméleti áttekintését, majd az iskolán belüli közösségi

Részletesebben

Reformáció Emlékbizottság az előkészület. Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu

Reformáció Emlékbizottság az előkészület. Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu Reformáció Emlékbizottság az előkészület Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu Megemlékezés vagy ünneplés? Az Emlékbizottság létrejötte; tagjai; működése, szervezeti felépítése.

Részletesebben

Ökohét ill. ökonapok a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban

Ökohét ill. ökonapok a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban Ökohét ill. ökonapok a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban Téma 2009. április 20-25. Időpont, helyszín Ökolábnyom kiállítás FairTrade=Fenntartható kereskedelem (interaktív foglalkozás) Elsősegély verseny Látogatás

Részletesebben

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK Casa Balthasar, Róma, 2000-2002 Licencia dolgozat, Torontó, 2005-2007 Hivatásgondozási munka, 2007- KÉRDÉSFELTEVÉS

Részletesebben

TANÉV RENDJE

TANÉV RENDJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 aug. p sz v h k sze cs p sz v szept. h k sze cs p sz v h k sze cs p sz v h k sze cs p sz v h k sze cs p sz v h k 1 6

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel.

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel. Jeles napok 113 VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL énekléssel sok-sok tánccal...és a gólyaesküvel. 114 A szalagavatót minden évben nagy várakozás előzi meg, mind a diákok, mind a tanárok részéről. Így történt ez

Részletesebben

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5 TARTALOM Előszó a magyar kiadáshoz 5 Í.MÁTÉ EVANGÉLISTA-KI IS VOLT Ő? 13 1.1 A meghaladott életrajzi portré 13 1.2Az evangélium az evangélista nélkül 16 1.3 A teológiai portré 19 1.4Előzetes módszertani

Részletesebben

Mindenszentek. Halottainkra emlékezünk!

Mindenszentek. Halottainkra emlékezünk! Rákoskeresztúr, 2015. november Egyházközségi kiadvány XV. évfolyam 3. szám Megjelenik: alkalmanként Terjesztés: a Szent Kereszt és Szent Pál templomban Honlap: www.szentkereszt.weblapmagus.hu Mindenszentek

Részletesebben

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja A Körmendi Egyházközség 2017. évi tervezett programja Január 3. kedd 18.00 A Karitász csoport összejövetele 5. csütörtök 19.00 Felnőtt katekézis 7. szombat 19.00 A Családcsoport összejövetele 8. vasárnap

Részletesebben

Lelkészbeiktatás Piskitelepen

Lelkészbeiktatás Piskitelepen Lelkészbeiktatás Piskitelepen 2016. 11. 22. Munkálkodjon ki-ki a maga helyén Lelkészbeiktatás Piskitelepen Szórványvidéken, a szívós kitartásba kövesedett küzdelemben edzett harangok szebben szólnak. Kiváltképpen

Részletesebben

2015/2016-os tanév rendje (tanítási napok)

2015/2016-os tanév rendje (tanítási napok) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 aug. h k sze cs p sz v h szept. k sze cs p sz v h k sze cs p sz v h k sze cs p sz v h k sze cs p sz v h k sze 1 5 10

Részletesebben

2008. Templombúcsú. 6. szám A Miskolc-Diósgyőri Görög Katolikus Egyházközség értesítője

2008. Templombúcsú. 6. szám A Miskolc-Diósgyőri Görög Katolikus Egyházközség értesítője 2008. Templombúcsú 6. szám A Miskolc-Diósgyőri Görög Katolikus Egyházközség értesítője Búcsúnk a Biblia évében Templomunk patrónusának, Lisieux-i Kis Szent Teréznek közismert életprogramja, a kis út szervesen

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA Tanuló neve: Oktatási azonosító: Születési hely, idő: Anyja születési neve: Mit nevezünk iskolai nak? Az iskolai egy szervezett keretek között (iskolai osztály, csoport, évfolyam,

Részletesebben

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma:

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma: KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV Tartalma: Számviteli beszámoló (mérleg, eredmény kimutatás) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Célszerinti kifizetések kimutatása Támogatások kimutatása A közhasznúsági

Részletesebben

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak!

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! 2013. tél XVII. évfolyam 4. szám Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! Gondolatok egy kiállítás képrészlete alapján 2013 Ádventjén Megfürödve lelkileg Olescher Tamás Hiszek egy Megjelent nek,

Részletesebben

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Budapest, 2008 E számunk munkatársai Bu z á s Ge r g e ly régész-művészettörténész, MNM Mátyás király

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

Kelemen Krizosztom pannonhalmi főapát emigrációs évei

Kelemen Krizosztom pannonhalmi főapát emigrációs évei Kelemen Krizosztom pannonhalmi főapát emigrációs évei 1 TARTALOM Várszegi Asztrik, Előszó......................................7 Bevezetés.................................................11 Kelemen Krizosztom

Részletesebben

MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA

MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA I. Küldetés Misszió A Magyarországi Református Egyház küldetése, hogy a Szentlélek által Isten

Részletesebben