Az Ön szociális biztonsági jogai. Portugáliában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Ön szociális biztonsági jogai. Portugáliában"

Átírás

1 Az Ön szociális biztonsági jogai Portugáliában

2 A tájékoztatóban szereplő információkat az EU szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (MISSOC) nemzeti kapcsolattartóival szoros együttműködésben állítottuk össze és tettük naprakésszé. A MISSOC hálózatáról további tájékoztatás olvasható a következő címen: A tájékoztató általánosan ismerteti az egyes országokban alkalmazandó szociális biztonsági előírásokat..részletesebb információkat a MISSOC egyéb kiadványaiban talál,amelyek a fenti hivatkozásra kattintva érhetők el. Felveheti a kapcsolatot a tájékoztató I. mellékletében felsorolt illetékes hatóságokkal és intézményekkel is. Az Európai Bizottság, valamint a nevében eljáró személyek nem vállalnak felelősséget az ebben a kiadványban szereplő információk felhasználásáért. Európai Unió, 2012 Sokszorosítás a forrás megjelölésével megengedett július 2

3 TARTALOMJEGYZÉK I. fejezet: Általános tudnivalók, szervezet és finanszírozás... 5 Általános tudnivalók... 5 A szociális védelem szerkezete... 6 Finanszírozás... 6 II. fejezet: Egészségügyi ellátások... 7 Mikor jogosult egészségügyi ellátásokra?... 7 Finanszírozott ellátások... 7 Az egészségügyi ellátások igénybevétele... 7 III. fejezet: Táppénz... 9 Mikor jogosult táppénzre?... 9 Finanszírozott ellátások... 9 A táppénz igénybevétele...10 IV. fejezet: Anyasági és apasági ellátások...11 Mikor jogosult anyasági vagy apasági ellátásokra?...11 Finanszírozott ellátások...11 Az anyasági és az apasági ellátások igénybevétele...13 V. fejezet: Rokkantsági ellátások...14 Mikor jogosult rokkantsági ellátásokra?...14 Finanszírozott ellátások...14 A rokkantsági ellátások igénybevétele...15 VI. fejezet: Öregségi nyugdíjak és ellátások...17 Mikor jogosult öregségi ellátásokra?...17 Finanszírozott ellátások...17 Az öregségi ellátások igénybevétele...18 VII. fejezet: Túlélő hozzátartozói ellátások...20 Mikor jogosult túlélő hozzátartozói ellátásokra?...20 Finanszírozott ellátások...20 A hozzátartozói ellátások igénybevétele...21 VIII. fejezet: Munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések esetében nyújtott ellátások...23 Mikor jogosult munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések esetében nyújtott ellátásokra?...23 Finanszírozott ellátások...23 Munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések esetében nyújtott ellátások igénybevétele...24 IX. fejezet: Családi ellátások...25 Mikor jogosult családi ellátásokra?...25 Finanszírozott ellátások...25 A családi ellátások igénybevétele...27 X. fejezet: Munkanélküliség...28 Mikor jogosult munkanélküli-ellátásokra?...28 Finanszírozott ellátások...28 A munkanélküli-ellátások igénybevétele...30 XI. fejezet: Minimumjövedelem...31 Mikor jogosult a minimumjövedelemhez kapcsolódó ellátásokra?...31 Finanszírozott ellátások...32 A minimumjövedelemhez kapcsolódó ellátások igénybevétele...33 XII. fejezet: Tartós ápolás-gondozás...34 Mikor jogosult tartós ápolás-gondozásra?...34 Finanszírozott ellátások július 3

4 Tartós ápolás-gondozás igénybevétele...35 Melléklet: Az intézmények kapcsolattartási adatai és hasznos honlapok július 4

5 I. fejezet: Általános tudnivalók, szervezet és finanszírozás Általános tudnivalók The Portuguese social security system is based on universality. Biztosítja, hogy az általa biztosított szociális védelem mindenki számára elérhető legyen. Ez a rendszer a következő három alrendszerből áll : állampolgári szociális védelmi rendszer, előtakarékossági rendszer és kiegészítő rendszer. Az állampolgári szociális védelmi rendszer. A rendszer célja a polgárok alapvető jogainak és az esélyegyenlőség biztosítása, valamint a jólét és a társadalmi kohézió előmozdítása. A következő alrendszereket foglalja magában: szociális cselekvési program, amelynek célja a társadalmi-gazdasági szegénység, a perifériára szorulás és a társadalmi kirekesztés megelőzése és leküzdése; szolidaritási program, amelynek célja a rászoruló személyek és családok védelme; a családi védelem, amelynek célja a családi kiadások növekedésének ellensúlyozása, különösen fogyatékosság és önellátásra való képtelenség esetén. Biztosítási rendszer A biztosításokat a munkavállalók és a munkáltatók által befizetett kötelező társadalombiztosítási járulékokból finanszírozzák. Bizonyos pénzbeli ellátásokat nyújt, amelyek a kieső vagy csökkent jövedelmet helyettesítik betegség, anyaság, apaság és örökbefogadás, rokkantság, öregség, halál, munkahelyi baleset, foglalkozási megbetegedések és munkanélküliség esetén. Ez a rendszer a következő elemeket tartalmazza: munkavállalókra és önálló vállalkozókra vonatkozó kötelező általános szociális biztonsági rendszer; önkéntes társadalombiztosítási rendszer, amely a kötelező rendszerben nem biztosított munkaképes személyek számára nyújt biztosítási fedezetet. Az általános szociális biztonsági rendszer által nem biztosított köztisztviselők és az ügyvédek számára meghatározott szervezetek különleges rendszerei nyújtanak biztosítási fedezetet. Kiegészítő rendszer Ez a rendszer a következőkből áll: egy állami finanszírozású rendszer, amely önkéntes és szabadon választható rendszer, és amelynek célja az általános szociális biztonsági rendszer által nyújtott ellátások mellett kiegészítő ellátások nyújtása; kollektív kezdeményezésű rendszerek, amelyek szabadon választhatók és meghatározott személyek csoportjait célozzák (kiegészítő szakmai rendszereket foglalnak magukban); kollektív kezdeményezésű rendszerek, amelyek szabadon választhatók és nyugdíjelőtakarékosság, életbiztosítás vagy más biztosítási formák lehetnek; július 5

6 A szociális védelem szerkezete A portugál szociális védelmi rendszer a jogi, igazgatási és pénzügyi kérdések tekintetében önálló szervezet. Felügyeletét a Szolidaritásért és Szociális Biztonságért felelős Minisztérium (Ministério da Solidariedade e da Segurança Social, MSSS) látja el. A szociális biztonsági rendszerek és ellátások (függetlenül attól, hogy járulékalapúak-e vagy sem), valamint a szociális cselekvési program keretében nyújtott ellátások a Szociális Biztonsági Intézet (Instituto da Segurança Social) irányítása alá tartoznak. Az intézet a következőket foglalja magában: Nemzeti Nyugdíjközpont (Centro Nacional de Pensões), amely nemzeti szinten felel a hosszú távú ellátások felügyeletéért; Foglalkozási Kockázatok Elleni Nemzeti Védelmi Központ (Centro Nacional de Protecção contra os Riscos Profissionais), amely nemzeti szinten a munkahelyi balesetekből és foglalkozási megbetegedésekből eredő kezelések és rehabilitáció felügyeletéért felel; körzeti szociális biztonsági központok (Centros Distritais de Segurança Social, CDSS), amelyek a szociális biztonsági ellátások biztosításáért és igazgatásáért felelnek. A Szociális biztonsági pénzügyi igazgatási intézet felel a rendszer valamennyi erőforrásának pénzügyi irányításáért. A munkahelyi balesetek esetére szóló biztosítás a vállalatok és az önálló vállalkozók többsége számára kötelező. Ezt a biztosítást biztosítótársaságok nyújtják, amelyek a Pénzügyminisztérium (Ministério das Finanças) felügyelete alá tartoznak. Az egészségügyi ellátás végrehajtása az Egészségügyi Minisztériumhoz tartozó Nemzeti Egészségügyi Szolgálat feladata. Igazgatása Portugália területének igazgatási felosztásával összhangban regionális egészségügyi hatóságokon keresztül történik. Finanszírozás A portugál szociális biztonsági rendszer finanszírozása a béren kívüli munkaerőköltségek csökkentése érdekében a források diverzifikációjának elvét követi. A finanszírozási források meghatározásában a szelektív alkalmasság elvét követi és azokat a szociális biztonsági rendszerek jellegének és céljainak megfelelően osztja fel. A munkáltatónak és a munkavállalónak egyaránt kell társadalombiztosítási járulékot fizetni. Általában a munkáltató a járulékok teljes összegét megfizeti a körzeti központnak és a munkavállalót terhelő részt levonja a munkavállaló béréből. Az önálló vállalkozók maguk fizetik a járulékokat. A munkahelyi balesetek biztosításának finanszírozása teljes egészében a munkáltató feladata; ez a biztosítás az önálló vállalkozók vonatkozásában is kötelező. A nem munkahelyi balesettel kapcsolatosan nyújtott egészségügyi ellátásokat az állami költségvetés finanszírozza. Az állampolgári szociális védelmi rendszert az állami költségvetésből és az adóbevételekből finanszírozzák július 6

7 II. fejezet: Egészségügyi ellátások Mikor jogosult egészségügyi ellátásokra? Ha Ön portugál állampolgár; valamely másik EU-/EGT-tagállam vagy Svájc állampolgára; az EU-ban lakóhellyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár vagy egy tagállam területén lakóhellyel rendelkező hontalan vagy menekült, akire családtagjaihoz és túlélő hozzátartozóihoz hasonlóan egy vagy több tagállamban vonatkoznak vagy vonatkoztak a szociális biztonsági jogszabályok, valamint a Nemzeti Egészségügyi Rendszer tagja, egészségügyi ellátásra jogosult. Az előzetes rezidensi idő nem követelmény. Az egészségügyi ellátásokat a betegség idejére, időkorlátozás nélkül nyújtják. Finanszírozott ellátások A betegbiztosítási ellátások magukba foglalják a megelőző és a gyógyító ellátásokat. Ide tartoznak a háziorvosi vizsgálatok, a szakorvosi vizsgálatok és az otthoni vizsgálatok, a betegellátás, a diagnózis felállítását szolgáló kiegészítő vizsgálatok, a különleges kezelések, a gyógyszerkészítmények, a kórházi ellátás és a gyógyászati segédeszközök, mint például a szemüveg, a szemészeti és fogászati protézisek. Az egészségügyi ellátások igénybevétele Az egészségügyi egységekhez való hozzáférést elsősorban földrajzi szempontok határozzák meg. Általában az egészségügyi ellátásokat az egészségügyi központok (centros de saúde) és az ahhoz kapcsolódó helyi intézmények biztosítják. Ha kórházi szakorvossal való konzultációra van szüksége, annak 72 órán belül meg kell történnie. Sürgős esetben a beteg a legközelebbi ügyeletes egészségügyi szolgálathoz (Serviço de Atendimento Permanente, SAP) vagy egy hivatalos kórházi központhoz is fordulhat. Amennyiben a várakozási idő egy kórházi központban meghaladja a három hónapot, a beteg jogosult az egészségügyi minisztérium által jóváhagyott, szerződött magánklinikához fordulni. Meghatározott ügyféldíjat (önrész/szabványdíjazás) kell fizetni a legtöbb orvosi ellátásért, beleértve konzultációk (egészségügyi központokban vagy kórházakban) és kiegészítő diagnosztikai vizsgálatok esetében. Az önrészt meghaladó költségeket az egészségügyi szolgálat viseli. Emellett számos személy mentesül az önrész kifizetése alól: különösen a terhes nők és a gyermekágyas nők; a 12 év alatti gyermekek; a nélkülözésben élők, akiknek a jövedelme nem éri el a szociális támogatási referenciaindex (indexante dos apoios sociais, IAS) 1,5-szeresét; a Munkanélküli Központban regisztrált munkanélküliek, akiknek a munkanélküli ellátása nem haladja meg az IAS 1,5-szeresét, továbbá eltartott családtagjaik. Nem kell részesedést fizetni, ha a kórházi elhelyezés közös kórteremben történik (vagy külön szobában, ha ezt az orvos javasolta). Ha a külön szobát a kedvezményezett kéri, a teljes költséget a kedvezményezettnek kell fizetnie, éppúgy, mint a magánkórházi és a klinikai költségeket is július 7

8 A fizetendő részesedés az orvosi vizsgálat típusától függ, azaz attól, hogy otthon végzett vizsgálatról, rendes vagy sürgős vizsgálatról, központi vagy regionális kórházi vizsgálatról vagy egy egészségügyi központban végzett vizsgálatról van-e szó. Függhet a diagnózistól és a terápiához kapcsolódó elemektől is. Ha fogászati kezelést igényel, a magánszektor szakorvosai közül szabadon választhat. A térítés a kormány által meghatározott táblázat alapján történik. A műfogsor árát meg kell fizetnie és a hivatalos táblázat szerinti ár 75%-a visszaigényelhető. Az egészségügyi ellátásokat nyújtó szervezetek által felírt gyógyszerek az orvosi rendelvény bemutatásával bármely gyógyszertárban megvásárolhatók. A betegség típusától függően az állam az egészségügyi szolgálatok által összeállított hivatalos listán szereplő gyógyszerek árának 15 95%-át támogatja. A fennmaradó összeget a betegnek kell fizetnie. Bizonyos, alacsony jövedelemmel rendelkező nyugdíjasokra külön szabályok vonatkoznak, miszerint az állami támogatás 5 és 15%-kal emelkedik. A nyugdíjasok esetén bizonyos generikus gyógyszerek esetében a járulékokat teljes mértékben az állam fizeti. A gyógyászati segédeszközök és a protézisek (mint például a szemüveg) vonatkozásában az egészségügyi szolgálatok a költségeket egy meghatározott felső határértékig vállalják át, amely százalékban és külön feltételekben meghatározott. A gyógyfürdőkben igénybe vett kezelés a hivatalos táblázat szerint téríthető, ha ehhez a kezeléshez megadták az engedélyt. Ha Ön távoli térségben él, útiköltségeit megtéríthetik, ha minden feltétel teljesül július 8

9 III. fejezet: Táppénz Mikor jogosult táppénzre? A munkahelyi balesetből és a foglalkozási megbetegedésből eredő munkaképtelenség kivételével munkaképtelenség esetén táppénz igénybevételére jogosult. Amennyiben Ön munkavállaló vagy önálló vállalkozó, kötelező biztosítási fedezettel rendelkezik. Táppénzjogosultsághoz hat naptári hónap keresőtevékenység alapján szerzett biztosítási időt kell igazolni. Ennek az időszaknak nem kell feltétlenül folyamatosnak lenni, de ezenkívül be kell tartani azt az előírást is, hogy a munkaképtelenséget közvetlenül megelőző négy hónapban tizenkét nap keresőtevékenységet kell igazolni. A munkáltató számára nincs táppénzfizetési kötelezettség. Finanszírozott ellátások Táppénz A keresőképtelenség kezdete után három napos várakozási időnek kell eltelnie. A táppénzt rendszerint a negyedik naptól kezdődően folyósítják. Az ellátást az első naptól fizetik kórházi kezelés és ambuláns sebészeti ellátás esetén, ha a betegség a szülői ellátás (subsidio parental) folyósítása idején kezdődött, valamint ha a keresőképtelenséget gümőkór okozta. A táppénz összege a kedvezményezett betegségének időtartamától és jellegétől függ. Legfeljebb 30 napig tartó ideiglenes keresőképtelenség esetén a kedvezményezett (a keresőképtelenség bekövetkezése előtti második hónapot megelőző hat havi) napi átlagkeresetének 55%-a; napig tartó ideiglenes keresőképtelenség esetén a 60%-a; 90 napot meghaladó, de 365 napnál rövidebb ideiglenes munkaképtelenség esetén pedig annak 70%-a. Amennyiben a munkaképtelenség 1 évet, azaz 365 egymást követő napot meghalad, a százalékos arány 75%-ra nő. Tuberkulózis esetén az ellátás összege a fizetés 80 vagy 100%-a, a család összetételétől függően (az összeg alacsonyabb lesz, ha a biztosítottnak legfeljebb két eltartott családtagja van és magasabb lesz, ha kettőnél több eltartott családtagja van). Az 55%-os és 60%-os arány 5%-kal nő abban az esetben, ha a referenciakeresetek nem haladják meg az 500 EUR összeget; ha a biztosítottnak három vagy több 16 év alatti, vagy ha részesülnek gyermekek után járó támogatásban, akkor 24 év alatti eltartott gyermeke van; vagy ha a biztosítottnak olyan eltartott gyermeke van, aki részesül a fogyatékos gyermekek után járó kiegészítő támogatásban. A táppénz nem lehet kevesebb, mint a szociális támogatási referenciaindex (indexante dos apoios sociais, IAS) 30%-a. Ha az adott személy referenciakeresete alacsonyabb, mint az IAS, a táppénz megegyezik a referenciakeresettel. Az ellátás nem haladhatja meg a referenciakeresetet. A táppénzt legfeljebb 3 évig, azaz napra fizetik, amelynek lejártával a biztosított a rokkantsági biztosítási rendszer hatálya alá tartozik. Tuberkulózis esetén a táppénzt a munkaképtelenség teljes idejére biztosítják július 9

10 Az önálló vállalkozók vonatkozásában a táppénzt legfeljebb 365 napig folyósítják (kivéve tuberkulózis esetén) és nem fizetik a munkaképtelenség első 30 napjára, kivéve kórházi ellátás és tuberkulózis esetén. Gyermeknevelési ellátás A 12 év alatti gyermek betegsége vagy balesete esetén az apa vagy az anya gyermekgondozási ellátásban (subsídio para assistência a filho) részesül. Amennyiben a gyermek fogyatékossággal él vagy krónikus betegségben szenved, ezt az ellátást életkortól függetlenül nyújtják. A gyermek 12 éves koráig a gyermekgondozási ellátás naptári évenként legfeljebb 30 napra folyósítható. 12 évesnél idősebb gyermek esetén legfeljebb 15 napra folyósítható. Fogyatékossággal élő vagy krónikus betegségben szenvedő gyermekek gondozása esetén folyósított ellátás Fogyatékossággal élő vagy krónikus betegségben szenvedő gyermekek gondozása esetén folyósított ellátásban (subsídio para assistência a filho com deficiência ou doença crónica) az apa vagy az anya legfeljebb hat hónapon át részesülhet. Az ellátás négy évre meghosszabbítható. A gyermekgondozási ellátásokat és a fogyatékossággal élő vagy krónikus betegségben szenvedő gyermekek gondozása esetén folyósított ellátásokat a napi átlagbér 65%- ának megfelelő összegű napi juttatásként folyósítják. Az ellátások maximális összege az IAS kétszerese. A táppénz igénybevétele Amennyiben egy betegség vagy baleset ideiglenes keresőképtelenséget okoz, a biztosított személy lakóhelye szerinti egészségügyi központ igazolja a keresőképtelenséget. Az ideiglenes keresőképtelenségről szóló igazolást annak kiállításától számított öt napon belül a kedvezményezettnek be kell nyújtania ahhoz a szociális biztonsági intézményhez, amelynek tagja. A szociális biztonsági intézmény kiszámítja az ellátás összegét, és azt folyósítja a kedvezményezettnek július 10

11 IV. fejezet: Anyasági és apasági ellátások Mikor jogosult anyasági vagy apasági ellátásokra? A Portugáliában lakóhellyel rendelkező nők a Nemzeti Egészségügyi Szolgálat által nyújtott egészségügyi ellátásra (egészségügyi ellátás és vizsgálatok, gyermekszülés esetén kórházi ellátás) jogosultak. Nem szükséges az önrész. Ezenfelül pénzbeli ellátás is biztosítható. Terhességi kockázat miatt ideiglenesen munkaképtelenség, terhesség végső szakasza, vagy veszélyeztetett terhesség, születés, örökbefogadás, kiskorú gyermekek vagy fogyatékkal élők gondozása, súlyos fogyatékkal élők vagy krónikus betegek gondozása és unokák születése esetén bizonyos ellátásokra nyílik jogosultság. A társadalombiztosítási rendszer pénzbeli ellátásai a foglalkoztatottakra (munkavállalókra és önálló vállalkozókra) terjednek ki, és a regisztrált jövedelemhez kapcsolódnak. Akkor is jogosult az ellátásra, ha Ön önkéntes társadalombiztosítási rendszer kedvezményezettje, amennyiben az fedezi ezeket a kockázatokat, vagy korengedményes nyugdíj kedvezményezettje egy olyan rendszer alapján, amely fedezi ezeket a kockázatokat, örökbefogadó szülő, gyám, olyan személy, akire bírósági vagy közigazgatási határozattal kiskorú gyermeket bíztak, valamint jogosult házastársként vagy olyan személyként, aki ténylegesen együtt él az előzőekben említett személyek valamelyikével vagy a szülők egyikével, amennyiben a gyermek Önnel közös háztartásban él. A társadalmi-gazdasági szempontból rászorultak szintén jogosultak szociális ellátásokra, ha a terhesség, a terhességmegszakítás, a gyermekszülés, az örökbefogadás során klinikai kockázat, valamint ha különleges kockázatok merülnek fel, feltéve, hogy megfelelnek a lakóhely, a jövedelem és az ingóságok tekintetében fennálló feltételeknek. Finanszírozott ellátások Kezdeti szülői ellátás A kezdeti szülői ellátás (subsídio parental inicial) a szülők választásának megfelelően a szülői szabadság 120 vagy 150 egymást követő napjára jár. A szülést követően a szülői szabadságot a szülők megoszthatják egymás között, kivéve a kizárólag az anya számára rendelkezésre álló szabadságot. A szülési szabadság időtartama megosztott szülési szabadság esetében 30 nappal meghosszabbodik, feltéve, hogy mindkét szülő 30 egymást követő napra vagy kétszer 15 egymás követő napra igénybe veszi a szülési szabadságot a kizárólag az anya számára rendelkezésre álló kötelező szabadság letelte után. Több gyermek születése esetén ez az időszak gyermekenként 30 nappal meghosszabbítható. Kizárólag az anya rendelkezésére álló kezdeti szülői ellátás A kizárólag az anya rendelkezésére álló szülői ellátás (subsídio parental inicial exclusivo da mãe) a gyermek születését megelőző, 30 napos választható szabadság és július 11

12 a gyermek születését követő, hathetes kötelező szabadság. Ezek az időszakok a kezdeti szülői szabadság részét képezik. Kezdeti szülői ellátás, ha az egyik szülő nem tudja igénybe venni a szabadságot A kezdeti szülői ellátás, ha az egyik szülő nem tudja igénybe venni a szabadságot (subsídio parental inicial de um progenitor em caso de impossibilidade do outro) az egyik szülő halála vagy testi vagy szellemi fogyatékossága esetén jár mindaddig, amíg le nem jár az az időtartam, amíg a kezdeti szülői juttatást nem vették igénybe. Az anya halála vagy fogyatékossága esetén a minimális 30 napos kezdeti szülői ellátásban az apa részesül. Ugyanez a szabály vonatkozik arra az esetre, ha a keresőtevékenységet nem folytató anya meghal vagy fogyatékossá válik a szülést követő 120 nap során. Kizárólag az apa rendelkezésére álló kezdeti szülői ellátás A kizárólag az apa rendelkezésére álló szülői ellátás (subsídio parental inicial exclusivo do pai) kötelező tíz napos szabadságot jelent. Ebből öt egymást követő napot kell kivenni közvetlenül a szülés után, a következő 30 nap során pedig további 5 napot. Ezt követően tíznapos, választható szabadság vehető ki (nem feltétlenül egymást követő napok) az anya kezdeti szülői szabadsága idején. - Szülői támogatások A megnövelt szülői ellátás (subsídio parental alargado) a gyermekek gondozására szolgál. Az anya vagy az apa, illetve a két szülő felváltva veheti igénybe, közvetlenül a kezdeti szülői ellátás vagy a másik szülő megnövelt szülői ellátása lejárta utáni három hónapig. Örökbefogadási ellátások Az örökbefogadás esetén járó ellátás (subsídio por adopção) értelemszerűen a kezdeti szülői ellátásnak és a megnövelt szülői ellátásnak felel meg. Az örökbefogadó szülő halála, illetve testi vagy szellemi fogyatékossága esetén a (biztosított) házastársnak jár mindaddig, amíg az eredetileg jogosult szülő számára biztosított szabadság le nem jár, de legalább 14 napig (amely minden örökbefogadott kiskorú gyermek után 30 nappal meghosszabbodik). A terhesség idején a klinikai kockázattal kapcsolatos ellátás A terhesség idején a klinikai kockázattal kapcsolatos ellátást (subsídio por risco clínico durante a gravidez) az ilyen kockázat megelőzéséhez szükségesnek ítélt időszakra nyújtják. Terhességmegszakítás esetén nyújtott ellátás A terhességmegszakítás esetén nyújtott ellátás (subsídio por interrupção da gravidez) napra jár. Terhesség alatt fellépő különös kockázatok esetén járó ellátás A terhesség alatt fellépő különös kockázatok esetén járó ellátásban (subsídio por riscos específicos) azok a nők részesülnek, akik az egészségre, illetve a biztonságra július 12

13 nézve fokozottan veszélyes körülmények között dolgoznak. Ez az ellátás éjszakai műszakban dolgozó nőknek is jár. Az unokák gondozása esetén nyújtott ellátás Az unokák gondozása esetén nyújtott ellátásban (subsídio para assistência a netos) a nagyszülők részesülnek legfeljebb a velük közös háztartásban élő unokák megszületését követő 30 napon át, amennyiben a gyermekek apja vagy anyja 16 évesnél fiatalabb. A szülők jogosultsága helyébe a nagyszülők jogosultsága léphet, amennyiben a szülők valamelyike beteg. A nagyszülők jogosultsága az eredetileg a szülő jogosultsága alapján járó szabadság lejártáig maradhat fenn. Az ellátások kiszámítása A 120 napos szabadságnak megfelelő kezdeti szülői ellátás, a kizárólag az apa rendelkezésére álló kezdeti szülői ellátás, az örökbefogadás esetén járó ellátás, a terhesség idején a klinikai kockázattal kapcsolatos ellátás és a terhességmegszakítás esetén nyújtott ellátás kifizetése napi juttatás formájában történik, amelynek összege a kedvezményezett referenciakeresetének 100%-a (a karácsonyi és az üdülési kiegészítő kifizetéseket is beleértve). 150 napos szabadság választása esetén a kezdeti szülői ellátást napi juttatás formájában fizetik ki, amelynek összege a referenciakereset 80%-a. A 150 vagy 180 napos megosztott szabadság választása esetén a támogatás a referenciakereset 100, illetve 83%-ának felel meg. A megnövelt szülői ellátást és az örökbefogadás esetén járó megnövelt ellátást napi juttatás formájában fizetik, amelynek összege a referenciakereset 25%-a. A terhesség alatt fellépő különös kockázatok esetén járó ellátást napi juttatás formájában fizetik, amelynek összege a referenciakereset 65%-a. Az unokák gondozása esetén nyújtott ellátást napi juttatás formájában fizetik, amelynek összege a kedvezményezett referenciakeresetének 100%-a a közvetlenül a szülést követő gondozás esetén, illetve 65%-a a fogyatékossággal élő vagy krónikus betegségben szenvedő unoka gondozása esetén. A fenti juttatásokra meghatározott minimumösszeg az IAS harmincadrészének 80%-a. A megnövelt szülői ellátás és az örökbefogadás esetén járó megnövelt ellátás minimális összege az IAS harmincadrészének 40%-a. Az anyasági és az apasági ellátások igénybevétele A fent említett ellátásokra való jogosultsághoz a kedvezményezettnek legalább hat teljes havi biztosítási jogviszonnyal és regisztrált jövedelemmel kell rendelkeznie (a számításnál nem veszik figyelembe az üdülési és a karácsonyi bónuszt). A kedvezményezettnek az ellátásokat a társadalombiztosítási központnál a munkából való távolmaradás és keresetkiesés első napjától számított hat hónapon belül az e célból előírt formanyomtatványon kell igényelnie. Igénylése benyújtásakor a kedvezményezett köteles a helyzetet és a tényeket igazoló, az ellátásokra jogosultságot biztosító okmányokat is csatolni. Be kell mutatnia továbbá az egészségügyi szolgálatok nyilatkozatait és/vagy az anyakönyvi kivonatokat július 13

14 V. fejezet: Rokkantsági ellátások Mikor jogosult rokkantsági ellátásokra? A tartósan keresőképtelen munkavállaló vagy önálló vállalkozó az általános szociális biztonsági rendszer keretében rokkantsági nyugdíjra lehet jogosult. Bizonyos csoportok önkéntes alapon léphetnek be ebben a rendszerbe. Ha a tartós munkaképtelenség a táppénz biztosításának maximális időtartama (1 095 nap) után bizonyított, a kedvezményezett átkerülhet a rokkantsági biztosításhoz. Egy munkavállaló viszonylagosan keresőképtelennek tekinthető, ha tartós keresőképtelensége miatt nem képes a tevékenysége normál gyakorlásának megfelelő keresete egyharmadánál többet keresni. Egy munkavállaló teljesen keresőképtelennek tekinthető, ha keresőképtelensége mindenféle állás tekintetében tartósan és határozottan fennáll. A rokkantság felülvizsgálata az illetékes intézmény vagy az érintett személy kérésére történhet. A munkavállaló nem jogosult rokkantsági nyugdíjra, ha rokkantsága munkahelyi balesetből vagy foglalkozási megbetegedésből ered, vagy ha az öregségi nyugdíjba vonulás feltételeinek megfelel. Finanszírozott ellátások Rokkantsági nyugdíj Rokkantsági nyugdíjra (pensão de invalidez) jogosultsághoz a járadék igénybevételéhez a biztosítottnak legalább ötévnyi biztosítási jogviszonnyal (részleges rokkantság esetén) vagy legalább háromévnyi járulékfizetési vagy jóváírási időszakkal (terhesség, betegség vagy katonai szolgálat estében) kell rendelkeznie(teljes rokkantság esetén). Bizonyos krónikus betegségek (például HIV, rák, sclerosis multiplex) miatti rokkantság esetén hároméves várakozási időt kötnek ki. Ebben az esetben csak a legalább 120 napi járulékköteles regisztrált keresetet mutató éveket veszik figyelembe. A nyugdíjjogosultság elismerése ezenkívül függ a munkaképtelenséget felülvizsgáló szolgálat által kiadott rokkantsági helyzet tanúsításától is. A munkavállaló mindaddig megőrzi ellátási jogosultságát, amíg fennállnak a rokkantság elismerését indokoló okok, de legfeljebb addig a pillanatig, amikor ez a nyugdíj öregségi nyugdíjra változik. A rokkantsági nyugdíj összege A 2002-ben jóváhagyott számítási szabályok szerint a rokkantsági nyugdíj összegét korlátozott biztosítási idő (maximum 40 év) alatt munkával szerzett valorizált havi átlagjövedelem és a fenntarthatósági tényező (az átlagos várható élethossz változásához kapcsolódik) alapján számítják ki. A legfeljebb 20 éves biztosítási idővel rendelkező kedvezményezettek esetében a nyugdíj összegét úgy számítják ki, hogy a figyelembe vett naptári évekre vonatkozó számítási alapot (a teljes biztosítási időszak alatti átlagjövedelmet) 2%-kal július 14

15 megnövelik. A meghatározott minimumösszeg a referenciakereset 30%-a és a nyugdíj összege nem lehet kevesebb, mint a jogszabályokban meghatározott minimum. A 20 év feletti biztosítási idővel rendelkező kedvezményezettek esetében a nyugdíjmegállapítási mérték regresszív, amely a referencia-jövedelemrészre vonatkozó referenciánként 2,3% és 2% között változik. Indexálása a szociális támogatási referenciaindex (indexante dos apoios sociais, IAS) alapján történik, és ennek az összegnek az 1,1-szerese és nyolcszorosa között változik. A jelenlegi átmeneti időszak végéig, azaz 2017-ig a kedvezményezett a legkedvezőbb összegben részesül, amelyet az 1993-ban meghatározott szabályok (amikor például a legutóbbi tizenöt év legjobban fizetett tíz évének átlagkeresetét vették figyelembe és a nyugdíj összege nem lehetett az előző átlagkereset 30%-ánál kevesebb és 80%-ánál több) vagy a 2002-ben bevezetett új szabályok vagy a régi és az új szabályok arányos kombinációjának alkalmazásával állapítanak meg. Júliusban és decemberben a nyugdíjasok a nyugdíjon felül a nyugdíj összegével megegyező kiegészítő összeget (szabadság és karácsonyi bónusz) kapnak. Ez azt jelenti, hogy jelenleg naptári évenként 14 alkalommal fizetnek nyugdíjat. Amennyiben a nyugdíj összege alacsonyabb a garantált nyugdíjminimumnál, a nyugdíjat a nyugdíjminimum és az általános rendszerű nyugdíj közötti különbözetnek megfelelő szociális pótlékkal megemelik. Ezenkívül az eltartott házastársért is igénybe vehető kiegészítés. Tartós ápolási-gondozási pótlékot (complemento por dependência) azok a rokkantsági nyugdíjban részesülő kedvezményezettek kapnak, akik egy másik személy állandó segítségére szorulnak. A rokkantsági ellátások igénybevétele Az érintett rokkantsági nyugdíjat a Nemzeti Nyugdíjközpontnál vagy a lakóhelye szerinti körzeti szociális biztonsági központnál a megfelelő formanyomtatvány benyújtásával igényelhet, amelyhez csatolnia kell a formanyomtatványban meghatározott igazoló dokumentumokat (például az igénylő személyazonossági igazolványának és adókártyájának fénymásolata). A tartós ápolási-gondozási pótlék iránti igénylések a formanyomtatvány kitöltésével és a rokkantsági ellátás igényléséhez szükséges dokumentumokkal megegyező dokumentumok csatolásával az igénylő lakóhelye szerinti szociális biztosítási intézménynél nyújthatók be. Ezenkívül az ápolást biztosító személy vagy szervezet adatait is csatolni kell. Rokkantsági nyugdíjat annak a hónapnak az első napjától fizetnek, amikor az igénylést benyújtották vagy a tartós keresőképtelenséget ellenőrző bizottság (Commissão de verificação da incapacidade permanente) által meghatározott naptól a nyugdíjkorhatár elérésének napjáig folyósítanak. Az általános rendszer rokkantsági nyugdíja az egyéb szociális védelmi rendszerek alapján, különösen a munkahelyi balesetekkel és a foglalkozási megbetegedésekkel összefüggésben biztosított más rokkantsági és öregségi nyugdíjakkal halmozható. A keresőtevékenységet folytatók is részesülhetnek viszonylagos rokkantsági nyugdíjban, ebben az esetben azonban bizonyos összeghatárt alkalmaznak. Ennek az július 15

16 összeghatárnak az elérése esetén a rokkantsági nyugdíj összegét arányosan csökkentik július 16

17 VI. fejezet: Öregségi nyugdíjak és ellátások Mikor jogosult öregségi ellátásokra? A nyugdíjkorhatárt elérő munkavállaló vagy önálló vállalkozó az egyéb feltételek teljesítése után öregségi nyugdíjra (pensão de velhice) jogosult. Ugyanezek a feltételek vonatkoznak az önkéntes alapon biztosítottakra is. Azok a személyek jogosultak öregségi nyugdíjra, akik elérték az öregségi nyugdíjkorhatárt (65 év) és megszerezték a járulékköteles keresetre előírt minimális tizenöt évet. Az évek figyelembevételéhez minden naptári év tekintetében igazolni kell a legalább 120 nap regisztrált keresetet. Korai nyugdíjazás 55 és 65 éves kor között lehetséges, ha a biztosított rendelkezik a jogosultság megszerzéséhez előírt idővel és 30 naptári év járulékfizetési idővel (a Gazdasági és Pénzügyi Korrekciós Program ideje alatt szünetel). Munkanélküliek öregségi nyugdíjat 62 éves koruktól kérhetnek, ha a munkanélküliség kezdetén 57 évesek voltak és rendelkeznek a jogosultság megszerzéséhez előírt idővel (legalább 15 évvel). Azok, akik 22 naptári évi járulékfizetési idővel rendelkeznek és legalább 52 éves korukban váltak munkanélkülivé, szintén 57 éves korukban kérhetik az öregségi nyugdíjat. Ha egy biztosított bizonyos, nehéz vagy egészségre káros munkavégzést igénylő, elismert szakmák egyikében tevékenykedik, az előírások szerint 55 éves korában nyugdíjba vonulhat. Ugyanez az 55 éves korban történő nyugdíjazás vonatkozik a gazdasági tevékenységek vagy vállalkozások védelmére irányuló különleges intézkedések esetén. Részleges nyugdíjra nincs lehetőség. Finanszírozott ellátások Öregségi nyugdíj; Az öregségi nyugdíj összegét a 40 évben korlátozott biztosítási idő alatt munkával szerzett valorizált havi átlagjövedelem alapján számítják ki. A legfeljebb 20 éves biztosítási idővel rendelkező kedvezményezettek esetében a nyugdíj összegét úgy számítják ki, hogy a figyelembe vett naptári évekre vonatkozó számítási alapot (a teljes biztosítási időszak alatti átlagjövedelmet) 2%-kal megnövelik. A meghatározott minimumösszeg a referenciakereset 30%-a. A 20 év feletti biztosítási idővel rendelkező kedvezményezettek esetében a nyugdíj összege a referencia-jövedelemrészre vonatkozó referenciánként 2,3% és 2% között változik. Indexálása a szociális támogatási referenciaindex (indexante dos apoios sociais, IAS) alapján történik, és ennek az összegnek az 1,1-szerese és nyolcszorosa között változik. A jelenlegi átmeneti időszak végéig, azaz 2017-ig a kedvezményezett a legkedvezőbb összegben részesül, amelyet az 1993-ban meghatározott szabályok (amikor például a július 17

18 legutóbbi tizenöt év legjobban fizetett tíz évének átlagkeresetét vették figyelembe és a nyugdíj összege nem lehetett az előző átlagkereset 30%-ánál kevesebb és 80%-ánál több) vagy a 2002-ben bevezetett új szabályok vagy a régi és az új szabályok arányos kombinációjának alkalmazásával állapítanak meg. Amennyiben a nyugdíjat 65 éves kor után igénylik és a 40 évre vonatkozó járulékköteles kereset igazolható, a nyugdíj kedvezményezettje emelésre jogosult, amely növeli a nyugdíj összegét. 70 éves kor eléréséig prémiumot fizetnek. A prémium összege a teljes járulékfizetési évek számától függően havonta 0,33% és 1% közötti. Másrészt, ha az öregségi nyugdíjat 65 éves kor elérése előtt kérik, a nyugdíj összege csökkenhet (kivéve, ha a korai nyugdíjazás nehéz vagy egészségre káros munkavégzés miatt történt) (a Gazdasági és Pénzügyi Korrekciós Program ideje alatt szünetel). Ha egy 65 éves kor alatti biztosított nem kéri a korengedményes öregségi nyugdíjat annak ellenére, hogy megfelel a követelményeknek, tehát ezt nyugdíjcsökkentés nélkül megtehetné, a nyugdíj havonta 0,65%-kal emelkedik. Nyugdíjminimumot garantálnak. Az összeg a biztosított évek számától függ és a számítási alap 60,58 és 90,41%-a közötti változik. Amennyiben a nyugdíj összege alacsonyabb a garantált nyugdíjminimumnál, a nyugdíjat a nyugdíjminimum és az általános rendszerű nyugdíj közötti különbözetnek megfelelő szociális pótlékkal megemelik. Az öregségi nyugdíj igénybe vehető akkor is, ha az igénybevevő még teljes időben foglalkoztatott. Pótlékok Júliusban és decemberben a nyugdíjasok a nyugdíjon felül a nyugdíj összegével megegyező kiegészítő összeget (szabadság és karácsonyi bónusz) kapnak. Ez azt jelenti, hogy jelenleg naptári évenként 14 alkalommal fizetnek nyugdíjat. E bónuszok kifizetését a Gazdasági és Pénzügyi Korrekciós Program ideje alatt leállítják (1100 EUR összegnél magasabb nyugdíjak esetén) vagy csökkentik (600 és 1100 EUR közötti összegű nyugdíjak esetén). Tartós ápolási-gondozási pótlékot (complemento por dependência) azok az öregségi nyugdíjban részesülő kedvezményezettek kapnak, akik egy másik személy állandó segítségére szorulnak. Az időskorúak szolidaritási pótlékában (complemento solidário para idosos) a legalább 65 éves kort elért nyugdíjasok részesülnek. A jogosultság megszerzése előtt legalább hat éven át portugáliai lakóhellyel kell rendelkezniük és éves jövedelmüknek egy bizonyos összeghatár alatt kell lennie (5022 EUR az egyedülállók, illetve 8788,50 EUR a házastársak, illetve az élettársak esetében). Ez a nem járulékalapú, jövedelemfüggő pótlék a nyugdíjas saját jövedelme és az ezen összeg közötti különbözetnek felel meg. Az öregségi ellátások igénybevétele Az öregségi nyugdíj iránti igénylések a megfelelő formanyomtatvány kitöltésével nyújthatók be. A jogosultságot alátámasztó dokumentumok (például az igénylő személyazonossági igazolványának és adókártyájának fénymásolata) mellett a kérelmet a Nemzeti Nyugdíjközpontnál vagy a helyi szociális biztonsági központnál kell benyújtani július 18

19 A tartós ápolási-gondozási pótlék iránti igénylések a formanyomtatvány kitöltésével az igénylő lakóhelye szerinti szociális biztosítási intézménynél nyújthatók be. Az igényléshez az öregségi nyugdíj igénylésénél előírt dokumentumokkal megegyező dokumentumokat kell benyújtani. Ezenkívül az ápolást biztosító személy vagy szervezet adatait is csatolni kell július 19

20 VII. fejezet: Túlélő hozzátartozói ellátások Mikor jogosult túlélő hozzátartozói ellátásokra? A szociális biztonsági járulékalapú rendszerek kedvezményezettjeinek halála esetén a túlélő hozzátartozók túlélő hozzátartozói nyugdíjban részesülhetnek. A túlélő hozzátartozói ellátások fő kedvezményezettjei a házastárs, a volt házastárs vagy a házastárssal egyenértékű helyzetben lévő (az elhunyttal legalább két évig együtt élő személy) és a gyermekek vagy az azzal egyenértékű helyzetben lévő személyek. Utóbbiak 18 éves korukig árvasági ellátásra jogosultak. E nyugdíj 25 vagy 27 éves korig folyósítható, ha a kedvezményezett tanulmányokat folytat. Nincs életkorbeli korlátozás, ha fogyatékkal élők, akik ebben a minőségükben családi támogatásban részesülnek. Amennyiben ilyen személyek nincsenek, az elhunyt halálakor általa eltartott felmenők (szülők) vagy az elhalálozás időpontjában eltartott rokonok lehetnek jogosultak az ellátásra. Az elhunyt biztosítottnak továbbá legalább 36 havi fizetett vagy jóváírt járulékfizetési időszakkal kell rendelkeznie. Finanszírozott ellátások Túlélő hozzátartozói nyugdíj A túlélő hozzátartozói nyugdíj összege annak a nyugdíjnak egy bizonyos százaléka, amit a biztosított kapott, vagy munkaképtelensége esetén vagy öregségi nyugdíjasként halála időpontjában kapott volna. Ennek összege a házastárs (vagy élettárs) vagy volt házastárs esetében 60%, illetve 70%, ha a házastárson vagy élettárson kívül a korábbi házastárs is jogosult a nyugdíjra. Korábbi házastársak esetén, vagy törvényes válás vagy a házasság érvénytelenítése esetében a túlélő hozzátartozói nyugdíj összege nem haladhatja meg a biztosított személy halálakor fizetett tartásdíj összegét. Az elhunyt családjában élő gyermekek esetében az árvasági nyugdíj összege 20, 30 vagy 40% attól függően, hogy egy, kettő vagy három gyermekről van-e szó. Ezek a százalékos arányok megduplázódnak és 40, 60 vagy 80%-ra emelkednek, ha nincs túlélő házastárs vagy volt házastárs. Az elhunyt által eltartott szülők az elhunyt nyugdíjának 30 (egy személy), 50 (két személy) vagy 80%-ára (három vagy több személy) jogosultak. A kedvezményezett családtagjai számára kifizethető maximális összeg a biztosított nyugdíjának 100% a. Kivételes esetben, válás esetén 110% fizethető, ha két volt házastárs lenne jogosult a nyugdíjra július 20

Az Ön szociális biztonsági jogai. a Cseh Köztársaságban

Az Ön szociális biztonsági jogai. a Cseh Köztársaságban Az Ön szociális biztonsági jogai a Cseh Köztársaságban A tájékoztatóban szereplő információkat az EU szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (MISSOC) nemzeti kapcsolattartóival

Részletesebben

Az Ön szociális biztonsági jogai. Ausztriában

Az Ön szociális biztonsági jogai. Ausztriában Az Ön szociális biztonsági jogai Ausztriában A tájékoztatóban szereplő információkat az EU szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (MISSOC) nemzeti kapcsolattartóival szoros együttműködésben

Részletesebben

Az Ön szociális biztonsági jogai. Finnországban

Az Ön szociális biztonsági jogai. Finnországban Az Ön szociális biztonsági jogai Finnországban A tájékoztatóban szereplő információkat az EU szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (MISSOC) nemzeti kapcsolattartóival szoros együttműködésben

Részletesebben

Az Ön szociális biztonsági jogai. Izlandon

Az Ön szociális biztonsági jogai. Izlandon Az Ön szociális biztonsági jogai Izlandon A tájékoztatóban szereplő információkat az EU szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (MISSOC) nemzeti kapcsolattartóival szoros együttműködésben

Részletesebben

Az Ön szociális biztonsági jogai. Bulgáriában

Az Ön szociális biztonsági jogai. Bulgáriában Az Ön szociális biztonsági jogai Bulgáriában A tájékoztatóban szereplő információkat az EU szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (MISSOC) nemzeti kapcsolattartóival szoros együttműködésben

Részletesebben

Az Ön szociális biztonsági jogai. Szlovákiában

Az Ön szociális biztonsági jogai. Szlovákiában Az Ön szociális biztonsági jogai Szlovákiában A tájékoztatóban szereplő információkat az EU szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (MISSOC) nemzeti kapcsolattartóival szoros együttműködésben

Részletesebben

Az Ön szociális biztonsági jogai. Németországban

Az Ön szociális biztonsági jogai. Németországban Az Ön szociális biztonsági jogai Németországban A tájékoztatóban szereplő információkat az EU szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (MISSOC) nemzeti kapcsolattartóival szoros

Részletesebben

Az Ön szociális biztonsági jogai. Svájcban

Az Ön szociális biztonsági jogai. Svájcban Az Ön szociális biztonsági jogai Svájcban A tájékoztatóban szereplő információkat az EU szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (MISSOC) nemzeti kapcsolattartóival szoros együttműködésben

Részletesebben

Az Ön szociális biztonsági jogai. Magyarországon

Az Ön szociális biztonsági jogai. Magyarországon Az Ön szociális biztonsági jogai Magyarországon A tájékoztatóban szereplő információkat az EU szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (MISSOC) nemzeti kapcsolattartóival szoros

Részletesebben

Az Ön szociális biztonsági jogai. Máltán

Az Ön szociális biztonsági jogai. Máltán Az Ön szociális biztonsági jogai Máltán A tájékoztatóban szereplő információkat az EU szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (MISSOC) nemzeti kapcsolattartóival szoros együttműködésben

Részletesebben

Az Ön szociális biztonsági jogai. Dániában

Az Ön szociális biztonsági jogai. Dániában Az Ön szociális biztonsági jogai Dániában A tájékoztatóban szereplő információkat az EU szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (MISSOC) nemzeti kapcsolattartóival szoros együttműködésben

Részletesebben

Az Ön szociális biztonsági jogai. Belgiumban

Az Ön szociális biztonsági jogai. Belgiumban Az Ön szociális biztonsági jogai Belgiumban A tájékoztatóban szereplő információkat az EU szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (MISSOC) nemzeti kapcsolattartóival szoros együttműködésben

Részletesebben

Az Ön szociális biztonsági jogai. Írországban

Az Ön szociális biztonsági jogai. Írországban Az Ön szociális biztonsági jogai Írországban A tájékoztatóban szereplő információkat az EU szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (MISSOC) nemzeti kapcsolattartóival szoros együttműködésben

Részletesebben

Az Ön szociális biztonsági jogai. Olaszországban

Az Ön szociális biztonsági jogai. Olaszországban Az Ön szociális biztonsági jogai Olaszországban A tájékoztatóban szereplő információkat az EU szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (MISSOC) nemzeti kapcsolattartóival szoros

Részletesebben

Az Ön szociális biztonsági jogai. Romániában

Az Ön szociális biztonsági jogai. Romániában Az Ön szociális biztonsági jogai Romániában A tájékoztatóban szereplő információkat az EU szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (MISSOC) nemzeti kapcsolattartóival szoros együttműködésben

Részletesebben

Az Ön szociális biztonsági jogai. Franciaországban

Az Ön szociális biztonsági jogai. Franciaországban Az Ön szociális biztonsági jogai Franciaországban A tájékoztatóban szereplő információkat az EU szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (MISSOC) nemzeti kapcsolattartóival szoros

Részletesebben

Tájékoztató a nyugdíjrendszerről

Tájékoztató a nyugdíjrendszerről Szociális és Munkaügyi Minisztérium Tájékoztató a nyugdíjrendszerről Kiadványunk tartalmazza a a 2009. január elsejétől hatályba lépett és még jelenleg is hatályos rendelkezéseket, a kormány válságkezelő

Részletesebben

Nemzeti Erőforrás Minisztérium. Tájékoztató a nyugdíjrendszerről

Nemzeti Erőforrás Minisztérium. Tájékoztató a nyugdíjrendszerről Nemzeti Erőforrás Minisztérium Tájékoztató a nyugdíjrendszerről 1 2012-03 2 Amodern világ eddig példátlan gazdagsággal és technológiai kapacitással rendelkezik és rendkívüli lehetőségeket kínál: lehetővé

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály. Tájékoztató. a nyugdíjrendszerről

Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály. Tájékoztató. a nyugdíjrendszerről Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató a nyugdíjrendszerről 2013 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság -

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a nyugdíjrendszerről

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a nyugdíjrendszerről Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Tájékoztató a nyugdíjrendszerről 2014 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati

Részletesebben

CSALÁDI TÁMOGATÁSOK AZ EURÓPAI ÚNIÓ ORSZÁGAIBAN

CSALÁDI TÁMOGATÁSOK AZ EURÓPAI ÚNIÓ ORSZÁGAIBAN CSALÁDI TÁMOGATÁSOK AZ EURÓPAI ÚNIÓ ORSZÁGAIBAN Az EU országokban működő családtámogatási rendszerek rövid összefoglalóját tartalmazza a gyűjtemény, a www.euvonal.hu információi alapján. Az egyes országok

Részletesebben

A SZIMULÁCIÓS GYAKORLAT

A SZIMULÁCIÓS GYAKORLAT A SZIMULÁCIÓS GYAKORLAT A projekt alatt gyűjtött tényeket konkrét estekre alkalmazva ellenőriztük, hogy a Csehországból, Magyarországról, Lengyelországból és Romániából Olaszországba költöző mobil munkavállalókat

Részletesebben

I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szociális ellátások 2012. 1. 1993. évi III. törvény ellátásai ( a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról ) I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Típus Jogosultság Ki állapítja

Részletesebben

Előszó. Tartalom. 5 5 Szolgálati idő Előrehozott öregségi nyugdíj Korkedvezményes és korengedményes nyugdíj Rokkantsági nyugdíj

Előszó. Tartalom. 5 5 Szolgálati idő Előrehozott öregségi nyugdíj Korkedvezményes és korengedményes nyugdíj Rokkantsági nyugdíj Tartalom A nyugdíjrendszer rövid bemutatása 3 A nyugdíjrendszer és jogforrásai 3 A társadalombiztosítási nyugdíj fogalma, fajtái 4 Saját jogú nyugellátások Öregségi nyugdíj 5 5 Szolgálati idő Előrehozott

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 883/2004/EK RENDELETE (2004. április 29.) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 883/2004/EK RENDELETE (2004. április 29.) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról 2004R0883 HU 01.05.2010 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 883/2004/EK RENDELETE

Részletesebben

Tartalom Előszó 101 106 107 108

Tartalom Előszó 101 106 107 108 Tartalom A nyugdíjrendszer rövid bemutatása 3 A nyugdíjrendszer és jogforrásai 3 A társadalombiztosítási nyugdíj fogalma, fajtái 5 Saját jogú nyugellátások 6 Öregségi nyugdíj 6 Szolgálati idő 6 Előrehozott

Részletesebben

Előszó. Tartalom. 3 3 4 5 5 5 6 7 8 9 9 9 11 12 12 13 23 ugdíj 26 III. Különleges nyugdíjjogosultságok

Előszó. Tartalom. 3 3 4 5 5 5 6 7 8 9 9 9 11 12 12 13 23 ugdíj 26 III. Különleges nyugdíjjogosultságok Tartalom A nyugdíjrendszer rövid bemutatása A nyugdíjrendszer és a legfontosabb jogforrásai A társadalombiztosítási nyugdíj fogalma, fajtái Saját jogú nyugellátások Öregségi nyugdíj Szolgálati idő Előrehozott

Részletesebben

Tájékoztató a nyugdíjrendszerről

Tájékoztató a nyugdíjrendszerről Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató a nyugdíjrendszerről 2010-10 1 Tartalom A nyugdíjrendszer rövid bemutatása 4 A nyugdíjrendszer és jogforrásai 4 A

Részletesebben

6. Társadalombiztosítási jog

6. Társadalombiztosítási jog 6. Társadalombiztosítási jog Ebben a fejezetben két nagy témával foglalkozunk: a családtámogatásokkal és a társadalombiztosítással. Az első részhez tartozik a családi pótlék, a terhességi-gyermekágyi segély

Részletesebben

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Bevezetés 1. 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. 1. rendszeres szociális segély 2. foglalkoztatást helyettesítő támogatás 3. időskorúak

Részletesebben