Gyôr-Moson-Sopron Megyei

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gyôr-Moson-Sopron Megyei"

Átírás

1 Gyôr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

2

3 A közös célokért közösen! A kamara stratégiája 2004 elején a kamara elnöksége és a tagság is érzékelte, hogy a külsô feltételek változása és a tagság elvárásainak növekedése a kamarai stratégia felülvizsgálatát követeli. Egy olyan stratégia meghatározására volt igény, amely a tagság aktivitását, a külsô-belsô kommunikáció javítását, a sokszínû és témakörû rendezvények szervezését, az érdekképviselet és érdekérvényesítési tevékenység, valamint a kapcsolatok bôvülését eredményezô és javító munkával dinamizálja a kamarai munkát. Ezen elvek alapján megfogalmazásra került a kamara törekvése (hitvallása), amely szerint a Gyôr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara legyen a gazdaságszervezés és irányítás valamennyi szintjének (kistérségi, megyei, EU-régiós, szakmai és ágazati) meghatározó szereplôje. A stratégiai célok megvalósítása az alapszabály módosítását, új munkamódszereket, szervezeti és feladatmegosztást, új struktúrák (tagozat, térségi elnökség stb.) kialakítását is igényelte. A végrehajtás és megvalósítás feladata a 2004-ben megválasztott elnökségre hárult. Az elnökség 2005 ôszére további finomításokat hajtott végre a stratégiában, és munkamódszerül elfogadta, hogy a Gyôr- Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szervezetének mindennapjait a nyitottság, az aktivitás, az új iránti fogékonyság, a tagjai iránti elkötelezettség, a szolgáltatás és az érdekképviselet iránti elhivatottság határozza meg. A kamara célját úgy határozta meg, hogy elismert szervezetként alkalmas legyen: az országos kamarai befolyás közvetlen és közvetett alakítására, tagsága és a megye gazdasági szereplôi általános és sajátos érdekeinek hatékony megjelenítésére és érvényesítésére, a regionális gazdasági fejlôdés irányainak befolyásolására, a regionális (megyei) gazdaság szereplôinek folyamatos támogatására, fejlesztésére, az EU-tagságból adódó lehetôségek minél jobb regionális kihasználásának elôsegítésére. A kamarai stratégiában meghatározott törekvések (küldetés) megvalósítása az elmúlt négy évben egy dinamikusabb, tevékenységében színesebb, kommunikatívabb, társadalmi kapcsolataiban és elismertségében erôsödô kamarát eredményezett. Küldöttek A évi választások során négy tagozatban (ipari, kereskedelmi, kézmûipari, szolgáltatási) 70 fô küldött megválasztására került sor. A küldöttek 13 fôs elnökséget választottak. Elôször került sor Gyôr, Mosonmagyaróvár és Rábaköz kistérségi elnökeinek megválasztására. A évi választásokon, az alapszabály alapján sem a küldöttek, sem az elnökség létszámában nem kerül sor változtatásra.

4 4 A tagság Tagjaink száma a évi adatok szerint 1466, ezzel kamaránk a 8. legnagyobb taglétszámú kamara az országban. A kamarák közül 2 létszáma haladja meg a 3000-et (Pest megye és Budapest) és további 2 kamara a 2000-et (Borsod-Abaúj-Zemplén és Csongrád megye) a kamarák felének a taglétszáma az 1000-et sem éri el. Kamaránkhoz 2007-ben 114 vállalkozás lépett be tagként, ez az országban az 5. legmagasabb szám, a legtöbben 264-en a borsod-abaúj-zempléni kamarához csatlakoztak, a legkevesebben 10-en, pedig a komárom-esztergomihoz. A tagvállalkozások összetétele méretük szerint A kis- és középvállalkozásokról szóló törvény mikro-, kis-, közepes és nagyvállalkozásokat különböztet meg. A GYMSKIK tagjainak 84%-a mikro- és 12%-a kisvállalkozás. A közepes méretû cégek aránya tagjaink között 3%, míg tagságunk 1%-át a nagyvállalkozások alkotják. Megyei összehasonlításban a legkevesebb mikrovállalkozás (37%) a borsodi, a komárom-esztergomi és a zalai kamaráknál található. A legtöbb nagyvállalkozás (3%) arányait tekintve a soproni kamarában mûködik. A tagvállalkozások összetétele ágazatok szerint A klasszikusnak nevezhetô 4 ágazat szerint ipar, kereskedelem, szolgáltatás, kézmûipar osztottuk fel tagságunkat fô tevékenysége alapján. A GYMSKIK tagjainak 29%-a a kereskedelembe tartozik, 28%-a a kézmûiparba, ezt a szolgáltatás követi 23%-kal, az iparban mûködô tagvállalkozások száma pedig 20%. Országos összehasonlításban a tagozati részarány szerint a legtöbb ipari tagozati tag Komárom- Esztergom megyében (51%), a legtöbb kereskedelmi tagozati tag Békés megyében (60%), a legtöbb szolgáltatási tagozati tag Jász-Nagykun-Szolnok megyében (43%) és a legtöbb kézmûipari tagozati tag Sopron városban kamarájában (39%) található. A tagvállalkozások összetétele vállalkozási forma szerint Kamaránk tagjainak 56%-a társas vállalkozás, 44%-a. Százalékos arányban a legtöbb társas vállalkozás Budapesten (76%), a legtöbb egyéni vállalkozás pedig Békés, Heves, Szabolcs-Szatmár és Veszprém (47%) megyékben található. Tagdíj A GYMSKIK tagdíjbevétele évben meghaladta a 69 millió forintot, ezzel a területi kamarák között a 6. helyen áll. A legnagyobb tagdíjbevételt a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara 179 M Ft tudhatja magáénak, a legkevesebbet pedig Nógrád megye 21 M Ft és Nagykanizsa város 11 M Ft. A több éve fennálló tartozások kezelésére az Intrum Justitia behajtó céggel kötöttünk szerzôdést. A kilépéseket tekintve megállapítható, hogy a legnagyobb arányú kilépés január hónapban volt, a behajtás eredményeképpen, illetve a tagdíjfizetési számla megérkezésének idôpontjában. A nemfizetés miatt kizárt cégek száma 45. Tagozati munka Kamaránk legfontosabb feladata és szerepe, hogy a fokozódó piaci versenyben a vállalkozói környezet javításával, elôrejelzésekkel, javaslatokkal, jogi, számviteli, adó- és egyéb szolgáltatásokkal segítse

5 Tagság összetétele csatlakozás ideje szerint A be- és kilépôk száma évben tagozatonként Belépôk db Kilépôk db Taglétszámváltozás Kereskedelmi 38 Kereskedelmi Ipari 14 Ipari Kézmûipari 35 Kézmûipari Szolgáltatási 27 Szolgáltatási Összesen 114 Összesen Be- és kilépôk száma évben térségenként Belépôk db Kilépôk db Taglétszámváltozás Gyôr 70 Gyôr Móvár 24 Móvár Rábaköz 20 Rábaköz Összesen 114 Összesen a tagszervezetek munkájának eredményességét. Ennek a feladatának leginkább a tagozati munka keretében tud megfelelni. A tagozatok munkájukat a befizetett tagdíj és létszám alapján meghatározott költségvetési keretek között, önállóan tervezve végzik. A kimondottan szakmai munka leginkább az osztályok keretei között szervezhetô, az azonos érdeklôdésû vállalkozások részére. Ennek programjait minden évben az elnökség jóváhagyásával a tagozatok önállóan tervezik évben a Gazdasági szolgáltatás, oktatás szakmai osztály tagjai úgy döntöttek, hogy életre hívják a kamara új tagozatát, a Szolgáltatási Tagozatot. A változtatás létjogosultságát az elmúlt évek eseményei minden bizonnyal igazolják. Így jelenleg a négy tagozat, az ipari, a kereskedelmi, a szolgáltatási és a kézmûipari, 5 5 szakmai osztállyal végzi munkáját, él a törvény adta lehetôségeivel és kötelezettségeivel. Egymás megismerésének, a tapasztalatok átadásának, a kamarai belsô piac kialakulásának szintén fontos színtere a tagozati munka. A tagozatok a régió többi kamarájának azonos tagozataival is egyre erôsödô együttmûködést alakítanak ki. 5

6 Belépôk és kilépôk évenkénti megoszlása Régiónkénti létszám változása 6 Térségi munka A felmerülô gondokat leggyorsabban helyben lehet megoldani, a kérdéseket legegyszerûbben helyben lehet megválaszolni. Ez a tény és vállalkozói igény hívta életre évben a térségek, így a rábaközi, a mosonmagyaróvári és a gyôri térség megalakulását. A szakmai munka ezáltal jobban igazodik a helyi sajátosságokhoz, a vállalkozók igényéhez, de a tanácsadás, az érdekképviselet, a külsô kapcsolat is hatékonyabban mûködik. A térségek számára fontos feladat a helyi vállalkozók bemutatkozásának, marketingmunkájának, piacra jutásának támogatása, mely a térségekben már hagyományosan megszervezett vásárokon valósul meg.

7 A munkaszervezet A GYMSKIK-nál 28 fô dolgozik, ezzel a területi kereskedelmi és iparkamarák között az 5. helyen állunk. A legkevesebb kamarai alkalmazott Komáromban dolgozik (13 fô), a legtöbb Budapesten (72 fô) és Pécsett (54 fô). A GYMSKIK alkalmazottainak több mint 80%-a felsôfokú végzettségû és a munkavállalók közel 30%-a idegen nyelvet beszélô. A munkaszervezet a célok megvalósítása érdekében az új titkár irányításával évben kezdte meg a feladatok végrehajtását. A hatékony munkavégzéshez, a stratégiai célok megvalósításához szükség volt a kamarai rendszer mûködésének, a munkaszervezet szolgáltatásainak, a tagság és a munkaszervezet kapcsolatának átvilágítására. Ennek során tett megállapítások: 1. A szolgáltatások széles körét ajánlja a munkaszervezet a vállalkozásoknak, de: kevesen veszik igénybe a szolgáltatásokat, a vállalkozások a munkaszervezettôl várják a kezdeményezést, a vállalkozások nem osztják meg tapasztalatukat, kevés javaslattal élnek, a munkaszervezet nem kellô mértékben informálódik a vállalkozásoknál, nem hatékony a tájékoztatás. 2. A taglétszám folyamatos csökkenést mutat, mivel: a szolgáltatások a nem kamarai tagok részére nem megfelelô hatékonysággal jutnak el, a tagok nem tudnak teljes képet adni a kamara mûködésérôl, így a tagtoborzás nem hatékony, a tagtoborzási munka nem szervezett formában történik, nem ismerjük a kilépôk kilépési indokait. 3. A rendezvények látogatottsága kevés kivétellel nem megfelelô, mivel: a rendezvények szervezése legtöbbször kampány jellegû, nehéz megfelelô színvonalú elôadót találni, az információk nehezen jutnak el a munkaszervezethez, a rendezvények nem mindig érik el a célközönséget, az eredményesség mérése nem hatékony, a tagok aktivitása, érdeklôdése a legtöbb esetben csekély, nem hatékony a PR munka. 4. A külsô kapcsolatok csak részben mûködnek, mivel: az együttmûködés sokszor csak papíron van meg, az érdemi munka hiányzik, a hatóságokkal és több szervezettel az együttmûködés eseti jellegû, a régiós kamarák közötti együttmûködés csak néhány esetben mûködik, a térségekben az önkormányzatokkal váltakozó hatékonysággal, gyakorta eseti jellegû az együttmûködés. 7

8 A felmerült problémák megoldására a munkavégzésben az alábbiak kaptak prioritást: a taglátogatások fokozása, fôleg a tagozati és térségi titkárok részérôl, a tagok igényeinek alaposabb megismerése és ennek beépítése a munkába, hatékony PR munka a kamara ismertségének és elismertségének növelésére, kapcsolatok erôsítése és élôvé tétele a különbözô szervezetekkel, hatóságokkal, társkamarákkal és külföldi partnerszervezetekkel, minôségirányítás fejlesztése minden területen. Az elkezdett munka nyomán érezhetô változások tapasztalhatók, melyek közül néhány: a megye meghatározó nagyvállalataival a kapcsolatot javulónak tekinthetjük: AUDI, Graboplast, Rába, Veritas, Provertha, Alcufer, Chio-Wolf stb., a külsô kapcsolatok sokat javultak, új és élô kapcsolat létesült szervezetekkel, hatóságokkal, érdekképviseletekkel: APEH, MVSZ, MGyOSz, KISOSZ, IPOSZ, javuló kommunikáció: hírlevél, SMS-rendszer, egységes web, megújult arculat, megújult külsejû és tartalmú újság, IKIR integrált kamarai informatikai rendszer mûködtetése, a kamara tekintélye, külsô megítélése jelentôsen nôtt, áttekinthetô új munkaszervezeti struktúra jött létre, jól megfogalmazott folyamatok és kapcsolatok a bevezetett ISO-, SHIBA-, CAF-, EFQMrendszer következtében, a minôségi munka eredménye a sikeres belsô és külsô megújító audit évente, a tagok javára kedvezményes szolgáltatás nyújtása (okmányhitelesítés: több mint 50% kedvezmény, Széchenyi Kártya: tag = 0 Ft, nem tag = Ft rendezvények, 30 50% kedvezmény, tagkártya használata), a mûködéshez okosan bevont, profilba illô pályázati források megteremtésével eredményes munka folyik, pl. SMARTNET, EEN, ROP, a képzés területén javuló színvonal, megtörtént a FAT-akkreditáció, a mesterképzés folyamatosan mûködik, a konferenciák szervezése, a székház jobb kihasználása érdekében, együttmûködés a RÁBA Hotellel, az IBIS Hotellel és a Famulus Hotellel. Kiemelt együttmûködési megállapodások 8 Nyugat-Dunántúli Kereskedelmi és Iparkamarák Szövetsége Gyôr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Gyôr Megyei Jogú Város Megyei Munkaadók Szövetsége Széchenyi István Egyetem IRC Hungary Junior Chamber International Kohézió Közalapítvány Gyôri Ipari Park INNONET Kht. Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány EIC AISEC hallgatói szervezet

9 A Kamara ISO 9001 minősítése Aki a tagjainak, partnereinek újra és újra kiváló minôségû szolgáltatást akar nyújtani, annak folyamatosan fejlesztenie kell a szervezetét. Ezt tettük mi is, nem is akárhogyan! A munkaszervezet által kitûzött cél az ISO 9001 minôségi szabvány teljesítése volt. Aki a szigorú elôírásokat teljesíteni tudja, az ideális körülményeket teremt a kiváló munkavégzéshez. A Pannon Quality Menedzsment Tanácsadó Kft. segítségével nagyító alá vettük az ISO irányelveinek megfelelôen kamaránk minden részlegét. A munkatársaknak maguknak is le kellett ellenôrizniük, hogy a munkájuk megfelel-e az elôírásoknak és a helyzetfelmérés után jött az igazi hajrá. Finomítottunk, javítottunk, igazítottunk, egészen addig, amíg megérkezett a CERTOP tanúsító által kiküldött ellenôrzô bizottság. Ekkor részletesen igazolnunk kellett, hogy a munkát elvégeztük. Az ISO 9001 minôsítést fenntartás nélkül megkaptuk! Nekünk ez nagy elismerés, tagjainknak, partnereinknek biztonság! Az ISO 9001 oklevél három évig érvényes, de minden évben újra ellenôrzik, hogy továbbra is minden rendben van-e. Év közben saját magunkat kell ellenôriznünk, végsô soron az a célunk, hogy tagjaink elégedettek legyenek, a minôségirányítási rendszerünk segítségével bizonyítjuk, hogy képesek vagyunk folyamatosan a partnereinknek, tagjainknak és a jogszabályok követelményeinek megfelelô szolgáltatást nyújtani, törekedve a folyamatos jobbításra. Hosszú távú célunk a Nemzeti Minôségi Díj megszerzése, ezzel is a minôségen belül a kiválóságot bizonyítva. Ennek elsô lépése volt a 2006-ban megpályázott, és 2007-ben elnyert IIASA SHIBA Minôségi Oklevél. Jelenleg folyamatos jobbítási tevékenységünket és a kiválóság útján való haladásunkat szeretnénk fejleszteni, melynek következô lépéseként megpályáztuk a Commited to Excellent (C2E) EFQM önértékelésen alapuló Európai Minôségi Díjat. Rendezvények Nehéz felsorolni a nagyon sok és sikeres rendezvényt, amelyre az évek folyamán sor került. Néhány ezek közül: A 115 éves kamara 10 éves köztestületi jubileumi kiállítás megnyitása, mely most is látható Kamarai Ôsz rendezvénysorozat Arany háromszög konferencia Autopolis alakuló konferencia Logisztikai szimpózium Vámügyi konferencia Körbetartozás-rendezés megoldási lehetôségei Mesterek Napja, regionális gasztronómiai szakmai nap Beszéljük meg címmel indított fórumsorozat, melynek vendégei voltak Kóka János minisz ter, Bajnai Gordon akkori kormánybiztos és Garamhegyi Ábel szakállamtitkár, Erôs János, a Magyar Fejlesztési Bank vezérigazgatója Kenyérfesztivál Szakképzési fórumok A szakképzési hozzájárulás elszámolásáról szóló rendezvény BSA-fórum a legális szoftverekrôl Elôadás a környezetvédelmi termékdíjról HACCP bevezetése, rendszeres oktatás és vizsgáztatás Regionális kisvállalkozói fórum 9

10 Plato program Nemzetközi projekt átvételével, a Szabolcs-Szatmár Megyei Kereskedelmi és Iparkamara korábbi tapasztalatainak megismerésével, a szolgáltatási tagozat elnökségének hatékony közremûködésével indult el a program, amely célja a kis- és középvállalkozások (KKV-k) támogatása. A támogatás elve, hogy nagyvállalatok támogatják a kicsiket az alábbiak szerint: Két nagyvállalat két kiválasztott vezetője keresztszülőként támogat egy-egy csoportot a csoportok kis- és közepes méretû vállalkozás vezetôinek részvételével alakulnak. A program lefolyása: KKV-k kiválasztása, csoportok kialakítása, kétnapos csapatépítô tréning, havi összejövetelek (10/év), kontaktnap (1 /év), zárófesztivál. A program lényege: a szakértelem és a tapasztalat megosztása, együttmûködés kialakítása a résztvevôk között, személyes támogatás, ösztönzés. A program eddigi eredményei: Győr város és vonzáskörzetének fémipari kis- és közepes vállalatai súlyos gondokkal szembesülnek a munkaerő-utánpótlás terén. A vasas szakma becsülete megkopott, a szakképzésből is egyre kevesebb újonnan képzett fiatal szakember kerül ki, ráadásul a szakmát szerzett fiatalok tudása a cégek tapasztalatai szerint nem alkalmas a fémipari vállalatoknál az egyedi, valamint a sorozatgyártás során jelentkező feladatok elvégzésére. A GYMS KIK Plato 2 csoportjában lezajlott beszélgetésekből ötletet merítve, a győri és Győr környéki fémipari kis- és közepes vállalatok, valamint a GYMS KIK konzorciumot alakítottak, melynek célja a munkaerőpiac eddig meg nem szólított részének elérése, a képzés módjának átalakítása, auditálása, intenzív marketingtevékenység révén a szakma megbecsültségének visszaállítására. A program költségeit a konzorciumot létrehozó cégek magán- és pályázati forrásokból kívánják finanszírozni. Az alapítók céljuk eléréséhez elnyerték a Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ támogatását. Az üzleti célú kapcsolatépítés és hivatalos programok mellett Andorka Zsolt és Goeser Róbert szervezésében már a projekt kezdetétôl kialakult egy önálló klub jelleggel mûködô baráti kör is, mely érdekes programokkal és az érdek nélküli kötetlen beszélgetések oldott hangulatával várja hétrôl hétre a Plato-tagokat. 10 A kamara médiajelenléte 2005 óta a javuló és bővülő médiakapcsolatok váltak jellemzővé. A kamara híreit a megyei napilapon túl a városi televíziók, régiós rádiók és internetes portálok is közzéteszik, érdeklődnek az események iránt. Rendszeres és kiemelt médiamegjelenés a Kisalföldi Gazdaság kamarai havi magazinban, havi egy oldal megjelenés a megyei napilapban a Pénz Beszél rovatban és a havonta frissen összeállított, ismételve is sugárzott félórás Kamarai Magazin a Revita televízióban ban indult a Hircity portál,

11 ahol a kamarai aktualitások videointerjúin túl kamarai információk külön menüpontban is szerepelnek az Üzleti negyedben. A kamara az ország kereskedelmi és iparkamarái nagy részével egységes internetportált működtet. Ügyel arra, hogy napi rendszerességgel kerüljenek friss információk a kamara, a gazdaság és a nemzetközi üzleti élet híreiből. Partnerszervezetek is rendszeresen küldenek anyagot, visszajelzéseikből is tudjuk, hogy sokan a weboldalunkról értesülnek rendezvényeinkről. A látogatottság bővülését a statisztikák is alátámasztják. Az címmel rendelkező kamarai tagok feliratkozhatnak heti elektronikus hírlevelünkre, amelyet a rendszer automatikusan küld meg a friss hírekből. Az felületet a kamarai tagok saját maguk tarthatják karban. A feltett üzleti ajánlatból is készül hetente hírlevél, amelyet szintén a feliratkozott kamarai tagok kapnak meg. Sajnos több személyes biztatás ellenére is nagy a passzivitás ezen a téren. További tájékoztatás, kampány kell a kihasználása érdekében. Kör-SMS küldés is lehetővé vált a kamarában. Ez még nem igazán kihasznált lehetőség. A Kisalföldi Gazdaság magazin formára és 36 színes oldalra váltott 2005-ben. Több vállalkozás szívesen hirdet a magazinban. Sok vállalkozásvezető és a munkatársak is rendszeresen lapozzák át, az ajándék példányok hamar elfogynak a kamarai képviseleteken, főleg a győri székházban. Klubok Aktív kamarai tagok kezdeményezésére és igényei alapján a kamara klubtevékenysége bővült, mozgalmasabb lett 2005 óta. A szolgáltatások palettája színesedett, a színvonala nôtt, a megalakított szakmai klubok rendszerint eredményesen, a jelenlévôk megelégedettségével tevékenykednek. Vámklub Zsidi István elnökletével immáron ötödik éve mûködik tovább töretlen lendülettel a Vámklub. A taglétszám folyamatos bôvülése mellett igyekszünk tagjainak érdekét teljes mértékben kiszolgálni. A Vámklub mûködése alatt segítette a vállalkozásokat az EU csatlakozás zavartalan vámjogi lebonyolításában. Ez idáig több mint 20 tájékoztató rendezvényt szerveztünk, illetve a vámszakemberek felkészítésére egy 6 hónapos továbbképzô tanfolyamot, ahol több mint 30 megyei vámmal foglalkozó kolléga végzett sikeresen! A Gyôri Fôvámhivatallal való jó kapcsolat kiépítését mutatja, hogy a vámhatóság a tavaszi Származási szabályok változása címû tájékoztatót a Vámklub közremûködésével és szervezésében rendezte meg. A Vámklub országos ismertségének és elismertségének eredményeképpen együttmûködési megállapodás aláírására került sor a Magyar Vámügyi Szövetséggel. Az együttmûködés eredményeképpen sok közös rendezvényen ismerkedhettek meg az aktuális vámtémákkal az érdeklôdôk! Jelenleg folyamatban van egy 16 elôadásból álló ôszi oktatás szervezése! 2007 ôszén eredményes tárgyalást folytattunk a VPOP Regionális Jövedéki Központjával, ami alapja lett egy hatékony együttmûködésnek. Idén több közös programon tájékoztattuk az érdeklô dôket, többek között a Környezetvédelmi Termékdíj változásokról. A klub sikerességének záloga, hogy maguk a tagok dönthetik el, mikor, milyen témában kívánnak elôadókat meghívni. Az érdek-képviseleti tevékenységünket továbbra is kifejtjük az International Chamber of Commerce Hungary (ICCH) Vámés Kereskedelem Szabályozási Szakbizottságban, és a Textilipari Export Import Tanácsban való rész- 11

12 12 vétellel. Igyekszünk minden szakmai rendezvényen és elôadáson megjelenni, hogy ezáltal is hozzá tudjuk juttatni a tagjainkat olyan információkhoz, amik a problémamentes külkereskedelmi és vámügyletek lebonyolítását elôsegítik! Minôségi Klub Kamaránk tagjai közül többen jelezték, hogy igény van egy olyan fórum létrehozására, ahol a minôségügyi, minôségirányítási kérdésekrôl, az új információkról, tapasztalatokról elsô kézbôl tájékozódhatnak a szakemberek. Örömmel tettünk eleget ennek az igénynek, és újból életre hívjuk a Minôségi Klubot Gyôrben és Mosonmagyaróváron. A klub beindításának aktualitását kamaránk ISO 9001: december 1-jei tanúsítása, és az IIASA Shiba Oklevél megszerzése is tovább növelte. Tagjaink közt tudhatunk több minôségirányítási, minôségszemléletû szakembert, vezetôt, illetve mindazokat, akiket érdekel a minôségirányítás területe. A klub a 2007-es évben Horváth Szabolcs elnökletével új erôvel kezdte meg a munkát. Horváth Szabolcs, a Borsodi Mûhely Kft. mûszaki vezetôje, a szakma elismert szaktekintélye, a Regionális Minôségi Díj értékelô bizottságának tagja. A szervezômunkát Pongrácz Balázs tagozati titkár, minôség ügyi munkatárs végzi. A 2007-es év elején körvonalazódott a Mosonmagyaróvári Minôségügyi és Gyôri Minôségi Klub összeolvadási szándéka, amit a két klub vezetése továbbgondolt, és elkezdôdött a munka egy olyan közös egyesület megalakítására, amely magába foglalja a minôségi klubjaink, szakosztályaink, megyei és regionális minôségi díj bizottságaink és ezekben, továbbá a vállalkozásoknál, szervezeteknél dolgozó szakembereket és vezetôket. Egy olyan önkéntes, regionális egyesület létrehozása fogalmazódott meg, amely a három megye aktuális és racionális minôség- és kiválósági fejlesztési kérdéseit összegyûjtve és rendszerezve, azokra a tervezett küldetésében meghatározott alábbi megoldásokat tervezi: A minôségszemlélet és minôségkultúra terjesztése. A minôségközpontúság által a szervezetek versenyképességének növelése. Kiválósági törekvések, módszerek népszerûsítése, elterjesztése. Beszállítófejlesztés alapismeretektôl a minôségtanúsításig, gyakorlati tapasztalatcserék, legjobb gyakorlatok, módszerek (best practice) felkutatása, továbbadása. A létrehozandó egyesület tervezett tevékenységei közé tartozik a minôségszemlélet és a minôségkultúra elmélyítése érdekében programok szervezése, szervezetek versenyképességét elôsegítô szakértôi tanácsadás, oktatás, tréning, kapcsolatépítés, minôségmenedzsment, információnyújtás, minôségügyi tudásközpont létrehozása, a régió felsô- és középfokú oktatási intézményeiben a minôségszemlélet kialakítását segítô és elmélyítô programok indítása, minôségmenedzsment szolgáltatások, EFQM alapú minôségi díjak népszerûsítése. A Pannon Kiválóságért Közhasznú Egyesület megalakulása idén év végére várható. Könyvelôi Klub A Könyvelôi Klub alapvetô célja a tagok szakmai képviseletének ellátása, támogatása, szakmai tájékoztatása, tanácsadás nyújtása, továbbá a könyvelôi feladatokat tárgyaló, bemutató képzés, elôadás szervezése, kiadványok megjelentetése és terjesztése.

13 A klub vezetését Mezô Éva, szervezését Szabó Edit munkatárs végzi. A Könyvelôi Klub feladatai: a szakma érdekeinek képviselete a szakmát érintô törvénytervezetekkel kapcsolatos, valamint a különféle hatóságok elôtti szakmai állásfoglalásokon keresztül a könyvelést érintô kérdések elméleti továbbfejlesztése és gyakorlati megvalósítása, a könyvelôi tevékenység egészére vonatkozó szakmai etikai normák és továbbképzési koncepciók kidolgozása, a tagok folyamatos szakmai továbbképzésével kapcsolatos intézkedések megvalósítása, részvétel a képzésben, szakmai információszolgáltatás. Kamara Klub évben született a javaslat a gyôri térség küldöttei részérôl, hogy a kamara teremtsen egy kötetlen, nem hivatalos formát egymás tevékenységének megismeréséhez, a gazdaságot érintô információk megszerzéséhez, a kamarai tagok üzleti kapcsolatának, a kamarai belsô piac kialakulásához, ennek erôsítéséhez. Így született meg a Kamarai Klub és mûködik egyre nagyobb elismertséggel, Prohászka Rajmund térségi elnök vezetésével és Nagy László koordinátor szervezô munkájával. A klub rendezvényein ismert közéleti, gazdaságpolitikai és üzleti személyiségek fôleg a gazdasággal kapcsolatos témákban fejtették ki álláspontjukat, osztották meg tudásukat. A klub korábban felkért elôadói: dr. Kupa Mihály volt pénzügyminiszter, Vértes András, a GKI Gazdaságkutató Rt. vezérigazgatója, Csaba László, a Közép-Európai Egyetem professzora, dr. Juhász István, az APEH alelnöke, Varga Lászlóné, az APEH elnökhelyettese, Szalay-Berzeviczy Attila, a Budapesti Értéktôzsde elnöke, Balázs Péter, a Közép-Európai Egyetem professzora, dr. Kovács Ádám, az ÁSZ elnöke és dr. Kürti Sándor, a Kürt Zrt. elnöke. Az országosan ismertek mellett helyi elôadók is színesítették a programokat, így a helyi kérdésekrôl Borkai Zsolt, Gyôr város polgármestere és Révi Zsolt, Gyôr fôépítésze tartott elôadást. Vendég volt dr. Bod Péter Ákos, a Corvinus Egyetem professzora, dr. Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, Csáki Pál, a szlovákiai MKP elnöke, és dr. Surányi György egyetemi tanár, az Intesa Sanpaolo regionális elnöke. Külön kell kiemelni, hogy elfogadta a felkérést és elôadást tartott Várszegi Asztrik pannonhalmi fôapát és Paul Lendvai publiciszta is. Kamarai Szalon A barátság nem azért van, hogy kapjunk, hanem azért, hogy lehetôségünk legyen adni. Büss Zsuzsa, a kamarai szalon háziasszonya ezzel a gondolattal köszöntötte mindazokat, akik a kamarai szalon mûködése alatt jelenlétükkel megtisztelték a meghirdetett programokat. A kamarai tagoknak kötetlenebb találkozási formát kínáló szalon gondolatával sokan azonosultak. Kiváló szakemberek az elsô szóra elfogadták a felkérést és elôadásaikkal egy csepp vízért forrást adtak, melybôl azóta több százan merítettek... 13

14 A jelenlévôk egymástól is tanulnak, megismerhetik önmagukat, ráébredhetnek a még fel nem tárt belsô kincseinkre. Gyógyírt kaphattak lelki sebeikre, megérthették az öt elem meghatározta természet rendjét. Kaphattak egy kis csendet, kis pihenôt, egy kis meditációt. Kialakult egy közösség, amely az újakkal mindig meg-megújulva maradt adni tudó csapat. A szalon közössége megérezte annak az erejét, hogy az ember számít és az emberek számíthatnak egymásra. Sokszor apróbb ajándékokkal kedveskednek egymásnak a szalon vendégei. Elôfordult, hogy valaki virággal érkezett, de kaptunk már pogácsát, gyümölcsöt, italt is. Volt aki egy jó szót, egy kedves mosolyt, verset hozott, de senki nem jött üres kézzel. Köszönet érte! A résztvevôk megtalálták azt, amit már majdnem elfelejtettünk, együtt gondolkodni, együtt érezni. A szalon sikerét bizonyítja, hogy 2007 év elején Mosonmagyaróváron is megalakult és azóta is sokak megelégedésére tevékenykedik. Irány Külföld Klub A klub elnöke Maász Dávid, a Different Group Kft. ügyvezetôje, szervezôje Mika Norbertné Horváth Tímea külkapcsolati vezetô. A Gyôr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara január 18-án indította útjára Irány külföld Klubját, amelyet a nemzetközi üzleti élet, a külföldi kapcsolatok és a piaci lehetôségek iránt fogékony tagjai és az érdeklôdôk számára szervez. Elsô ízben az osztrák piaci lehetôségek kerültek középpontba. A programsorozat során a résztvevôk nemzetközi tapasztalattal rendelkezô cégvezetôk beszámolóit hallgathatják meg, melyet szakmai beszélgetés követ. Emellett a hazánkban dolgozó külföldi cégeknél, az országban mûködô gazdasági és diplomáciai külképviseleteknél tett látogatásokra és tapasztalatcserékre is lehetôség nyílik a programok során. HR Klub A Gyôr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara egyik célja és feladata, hogy a gazdasági élet különbözô területein dolgozó szakembereknek friss, aktuális híreket, naprakész információkat juttasson el. A már mûködô klubok visszajelzéseibôl, a nagy részvételi arányból, az érdeklôdésbôl kamaránk számára világossá vált, hogy további kiemelt területeket, így a munkaüggyel, HR-rel kapcsolatos felmerült igényeket is ki szeretnénk szolgálni. A klub célcsoportja a cégek személyügyi, munkaügyi vezetôi, szakemberei, titkárságvezetôk, szervezeti menedzserek, menedzserasszisztensek, illetve mindazok, akiket érdekel a HR területe, a vállalati kommunikáció, marketing, kapcsolatépítés, illetve, akik a klub rendezvényein részt kívánnak venni, valamint ötleteikkel a klub munkáját segíteni tudják. A HR Klub háziasszonya Konczosné dr. Szombathelyi Márta PhD, a gyôri Széchenyi István Egyetem Regionális tudományi és Közpolitikai Tanszék oktatója. A szervezô munkáját Jordákiné Veigli Gabriella munkatárs végzi. 14

15 Nemzetközi kapcsolatok A kamara nemzetközi kapcsolatai több relációval bôvültek, a programjai színesedtek. Legfontosabb célok és feladatok ezen a területen: a kiépült jól mûködô nemzetközi kapcsolatrendszer fenntartása: kamarák, külképviseletek, korábbi EIC-hálózat, nagykövetségek, ITDH, hatékony gazdaságfejlesztés a hazai és külföldi gazdasági szereplôk bevonásával illeszkedés a kamara külgazdasági stratégiájához, a hazai vállalatok nemzetközi piaci pozíciójának erôsítése, a kamara nemzetközi kapcsolatainak további hatékony kihasználása a térségben, a vállalkozók versenyképességének növelése érdekében. A hagyományosan jónak mondható magyar osztrák kapcsolat színterei: együttmûködések: WKO, WKBGLD, Osztrák Nagykövetség, WIFI, Kereskedelmi Képviselet Bécs, regionális együttmûködés, feladatok: kereskedelemfejlesztés, gazdaságszervezés, a térség vállalkozói környezetének javítása, a tisztességes piaci verseny érvényre juttatása, eszközei: tanulmányutak, kooperációs találkozók, információs napok, tanácsadás, vásárlátogatás, projektek: Alpok Adria, Centrope, INTERREG III A, Phare, Alpok Puszta. Magyar szlovák reláció: együttmûködések: Pozsonyi Gazdasági Kamara, Magyar szlovák tagozat, Kereskedelmi Képviselet Pozsony, Nyitrai Gazdasági Kamara, feladatok: kereskedelemfejlesztés, információs szolgálat, a vállalkozók kooperációs képességének javítása, eszközei: információcsere, szemináriumok, üzletember-találkozók, információs napok, tanácsadás, Magyar szlovák fórum , Gyôr, Contact Contract projektek 2004, 2007, Nemzetközi tevékenység: 1. Megkeresések (információ, üzleti ajánlat, címlista, külkereskedelmi tevékenység). 2. Diplomáciai delegációk fogadása pl. Dél-Afrikai Köztársaság, Kanada, Azerbajdzsán, Nagy- Britannia, India, Hollandia, Kína. 3. Külföldi látogatók fogadása (pl. angol, japán, orosz érdeklôdôk). 4. Együttmûködési megállapodások (Kovászna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Kárpátaljai Gazdasági Kamara, Larissza Megyei Kamara, Brassói Kamara). 5. Pályázatok. 6. Nemzetközi üzletember-találkozó a gyôri vásárok alkalmával. 7. Látogatás szervezése külföldi vásárokra, kiállításokra. 15

16 8. Delegációk szervezése: Reggio Emilia Olaszország ipari tagozat tanulmányútja. Basel Mülhouse Freiburg kapcsolatfelvétel a Pólus-program mûköd tetéséhez. Larisszai tanulmányút kapcsolatfelvétel az ottani kamarával. Két alkalommal romániai tanulmányút üzletember-találkozó a kereskedelmi tagozat képviselôivel (sepsiszentgyörgyi és brassói kamarák). Krakkói tanulmányút szakmai tapasztalatcsere az ipari tagozat szervezésében. Évente tanulmányút Brüsszelbe (EU Parlament, lobbiszervezetek meglátogatása). Valenciai kamarai látogatás szakmai tapasztalatcsere az autóipari beszállítók támogatásának lehetséges eszközeirôl. Nagy projektek: 1. Hungary for FP6: a Hungary for FP6 projekt általános célkitûzése az, hogy a magyar részvételû kutatási projektek számát növelje és minôségüket javítsa a 6. Keretprogram összes támogatási formája esetében. A kamara szerepe ebben az információterjesztés. 2. Enterprise Europe Network: üzletfejlesztés, a kis- és közepes vállalkozások nemzetközi együttmûkö désének javítása, a vállalkozások innovációs és kutatás-fejlesztési képességeinek fejlesztése céljából. 3. SMARTNET: virtuális vállalkozói kompetenciaközpont, tanulmányutak, technológiai szemináriumok szervezése. Tapasztalatcserék, tanulmányutak: Szobafestô-mázoló verseny Eisenstadt, bécsi gasztronómiai kiállítás, horvát magyar üzletember találkozó Pécsen, asztalos-szakmunkásverseny WKÖ Burgenland, kooperációs találkozó Eisenstadt, versenyképességi konferencia Bruno. Vásárok, kiállítások Tagjaink aktív szereplôi a már tradicionális megyei vásároknak, de szerencsére egyre több látogatót és kiállítót vonzanak a kamara által szervezett mosonmagyaróvári Lajta Expo, a csornai Rábaközi Kiállítás és Vásár, valamint a fertôdi Fertô-táj Expo. A hagyományos keretek között szervezett Gyôri Általános Vásár minden évben több tagunknak biztosít megjelenési lehetôséget, üzletszerzést. A vásári részvételt a tagoknak, meghatározott pályázati feltételek mellett, minden évben anyagilag is támogatja a kamara. 16 A l a pí t vá n yok Gyôri Bevásárló Utcák Alapítvány Sajnálatos módon Gyôrben is a multinacionális cégek megjelenésével, a koncentrált bevásárlóközpontok terjeszkedésével, a belváros hagyományos üzleteiben mûködô kereskedôk forgalma

17 érezhetôen visszaesett. Ezt a tendenciát hivatott megállítani, majd visszafordítani, melyre a jó példa a bécsi Bevásárló Utca projekt volt. A Bevásárló Utcák Alapítvány deklarált célja: Az Európai Unióban elfogadott, hagyományokra épülô korszerû, versenyképes, vevôközpontú kereskedelmi kultúra meghonosítása Gyôr nagy múltú, történelmi barokk belvárosában. Látványos programokkal, nyereményakcióval, Törzsvásárló Kártya bevezetésével, weboldallal, parkolást segítô kedvezményekkel és sok reklámmal kívánja a kamara által életre hívott alapítvány a belvárosi kereskedelmet támogatni, hogy a nehezedô helyzet ellenére képes legyen megfelelô piaci válaszokat adni. Ipartörténeti Alapítvány A Gyôr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara felhívással fordult évben Gyôr város gazdálkodó szervezeteihez, vállalkozásaihoz az ipartörténeti értékek megmentése érdekében. A rendszerváltás óta Gyôr város iparszerkezete átalakult, az állami nagyvállalatok megszûntek, melyek közül több komoly ipartörténeti értékkel rendelkezett. Termelôeszközeiknek a felszámolása, a termékek végleges eltûnése a jövô nemzedék ipari kultúrájának alakításában komoly hiányt okozna. Ennek megelôzése érdekében szorgalmazta a kamara Gyôr város területén egy állandó kiállítás létrehozását, amely felölelné Gyôr ipartörténetét, lehetôleg tárgyi formákban, a termékek, termelôeszközök, telephelyek bemutatásával. Mivel a fellelhetô emlékek és relikviák szétszóródtak az elmúlt másfél évtizedben, mindezek felkutatása csak a magánszemélyek, társadalmi és önkormányzati intézmények, vállalkozások összefogásával lehetséges. Alapjait a RÁBA Zrt. meglévô, de megfelelô hely hiányában nem látható gyûjteménye adja. Sajnos az anyagiak és egyéb technikai gondok miatt az alapítvány mûködése remélhetôleg, hogy csak átmenetileg szünetel. Várjuk az önkormányzat, a cégek felajánlásait, a gyûjtôk aktivitását. Szakképzés A kamarák egyik, talán legfontosabb és a kötelezô tagság idejébôl megmaradt közjogi feladata a szakképzés bizonyos részeinek felügyelete, szervezése. A tanulószerzôdés intézményrendszere általánossá vált, és érezhetôen javult a gazdálkodó szervezetek érdekeltsége a tanulószerzôdések megkötésében. A tanulószerzôdéssel rendelkezôk szakképzési alap terhére elszámolható juttatásai, a minimálbér 30%-ról 50%-ra emelkedtek, olyan formában, hogy ez a juttatás adóterhet nem viselô juttatásnak minôsül. A Szakképzési törvény módosítása során szélesedtek, illetve új elemekkel bôvültek a kamarák szakképzési feladatai. A szakmai és vizsgakövetelmények kidolgozásában, korszerûsítésében, illetve a gyakorlati szintvizsgák rendszerének bevezetésében a kamarák törvényi felhatalmazást kaptak, 16 gyakorlatigényes szakmában megtörtént a szakmai és vizsgakövetelmények munkaerô-piaci követelményeknek megfelelô korszerûsítése, valamint most már kamarák delegálják a szakmai vizsgákra az elnököket ban további 11 szakmában kapjuk meg az elnöki kijelölés jogát. 17

18 Tanulószerzôdések száma Képzôhelyek száma 18 A Gyôr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 1834 db tanulószerzôdést kezel, 510 gazdálkodóval tart kapcsolatot. 60 szakmában 550 képzôhelyen folyik gyakorlati képzés. A tanulók által legkeresettebb szakmák: fodrász, kozmetikus, burkoló. A gazdálkodók részérôl felmerülô hiányszakmák a gépipar, építôipar, kereskedelem, vendéglátás területét érintik, valamint ide sorolhatók az autós és vasas szakmák is. Mesterképzés a ROP-program keretében A kamarák kiemelt feladata és jogosítványa a mesterképzés, mely évek óta eredményesen, a cégek, a vállalkozók elvárásainak megfelelôen folyik, és segíti a munkavállalók fejlôdését, erôsíti munkaerô-piaci helyzetét. A Gyôr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a régió kamaráival közösen március hónapban sikeres pályázatot nyújtott be a Regionális Fejlesztés Operatív Program 3.4 komponensére, mint a konzorcium vezetôje. A konzorciumnak a régió gazdasági kamarái körül a Zala Megyei Munkaügyi Központ is tagja lett. Külsô támogató partnerként a Gyôr-Moson-Sopron Megyei Munkaügyi Központ, az Ipartestületek Gyôr-Moson-Sopron Megyei Szövetsége, a Gyôr Megyei Jogú Város Roma Kisebbségi Önkormányzat, a Kisalföld Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, a Nyugat-Dunántúli Régió Regionális Idegenforgalmi Bizottsága, az Ipartestületek Vas Megyei Területi Szövetsége, a Szombathely Megyei Jogú Város Cigány Önkormányzat, a Vas Megye és Szombathely Város Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítványa, a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, a Pannon Fa- és Bútoripari Klaszter, valamint a Zala Megyei KISZÖV is csatlakozott a programhoz. A külsô támogató partnerek nagy számát látva, már a program kezdetén egyértelmû volt, hogy az ilyen jellegû képzések támogatására komoly igény mutatkozik a régióban. A támogató partnerek kiválasztásának fô szempontja az volt, hogy a pályázatban célként kitûzött indikátorok teljesítéséhez milyen módon tudnak szakmai munkájukkal hozzájárulni. A támogató partnerek elsôsorban a program célterületén mûködô cégek/vállalkozások felkereséséhez szükséges adatbázis összeállításában mûködtek közre, de például az IPOSZ a vállalkozások munkaerô-piaci igényeinek lekérdezésében is tevékeny szerepet vállalt. A program sajátosságai közé tartozott, hogy a résztvevôknek önrészt kellett fizetniük és alkalmazásban kellett állniuk. Ez különösen nagy motivációt adott a jelentkezôknek, hiszen a munkahelymegtartó képességük a támogatott képzések elvégzésével jelentôsen megnôtt. Az önrész

19 kötelezô felvállalása is jót tett a programnak, minimális volt a képzést be nem fejezôk aránya. A konzorciumi tagok együttmûködése és ezen belül a feladatmegosztás már a pályázat írás stádiumában kialakult, mindenki segítette a konzorciumvezetô munkáját. A konzorcium monitoring stratégiájának középpontjába állította a program végrehajtásának folyamatos vizsgálatát, elemzését azért, hogy a hatékonyság érdekében a szükséges és indokolt kiigazításokat idôben megtegye. Mint a késôbbiekben kiderült ez helyes lépés volt, mert a ROP-program futamideje alatt a konzorciumnak 3 alkalommal kellett módosítania az elôzetes terveken. A ROP komponens pályázatában a nyugat-dunántúli régió konzorciuma a munkavállalók át- és továbbképzésének lehetôségét, munkahelymegtartó képességének növekedését tûzte ki célul, amit a számok is mutatják tökéletesen, kimagasló eredménnyel valósított meg. A képzésben részt vevôk számát elemezve jól látható, hogy a régió húzóágazataiban volt a legnagyobb igény a képzésekre, nevezetesen a szolgáltatásban, a gépiparban, valamint a kereskedelemben és a vendéglátásban. ROP keretében támogatással végzett mesterek Szakma Összesen 2006 Támogatás nélküli Összesen 2007 ROPtámogatott ROPtámogatott Támogatás nélküli fodrász villanyszerelô gáz- és olajtüzelô berendezés szer ács-állványozó kômûves pék hentes autószerelô autóvillamossági szerelô fényezô-mázoló karosszérialakatos bádogos gázvezeték- és készülékszerelô vízvezeték- és központifûtés szerelô kozmetikus szakács asztalos autószerelô cukrász Összesen

20 TAGKÁRTYA ÉS KAMARAI KEDVEZMÉNYRENDSZER 2007-ben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara évente megújítandó egységes tagkártyát és ehhez kapcsolódó kedvezményrendszert (KKR) vezetett be, együttműködve az Euro Discount Clubbal is. A tagkártyához kapcsolódó kedvezményes országosan egységes kamarai szolgáltatásokat, az egyes megyei kamarák egyedi szolgáltatásait és az egyéb kedvezményeket egy tagkártya kiadványban ismertették. Ennek tartalma közösen egységesen készült el, a végleges formát és a nyomdai kivitelezést a kamarák önállóan valósíthatták meg. A eredményesség és gyorsítás érdekében kamaránk aktív koordinátori szerepet vállalt ebben. Tizenhat kamara 16 változatú kiadványa készült így el 28 ezer példányban, pedig eredeti célunk a régió kamaráinak segítése volt. A társkamarák megköszönték és elismerték a közreműködést. A Revita televízióval közösen elkészítettük a Kamarai Kedvezményrendszer reklámfilmjét, és minden kamarának átadtuk a saját változatukat a kamarai hálózat szolgáltatásainak egységes kommunikálása érdekében. Széchenyi Kártya A kamarák vállalkozást támogató egyik legsikeresebb pénzügyi konstrukciója a Széchenyi Kártya, melyet 2002-ben indítottak útjára azzal a céllal, hogy a likviditási nehézségekkel küzdô mikro-, kisés középvállalkozások bürokráciamentesen kedvezményes banki forgóeszközhitelhez jussanak. Az indulás évében, 2002 nyarán 1 millió forintos hitelkerettel lehetett Széchenyi Kártyát igényelni. A hitelkeretet 2003-ban 5 millió forintra, 2004-ben 10 millió forintra, 2006-ban 25 millió forintra emelték júniusában a KA-VOSZ Zrt. a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztériummal közösen útjára indította a kétéves futamidejû Széchenyi Kártya 2 nevû konstrukciót december 31-ig bezárólag göngyölítve, 1637 kártyát adtunk ki ben 358 igénylés érkezett kamaránkhoz, amely közel 8 M Ft bevételt eredményezett. Széchenyi Kártya-irodánk mûködik Gyôrben (70%), Mosonmagyaróváron (21%), Csornán és Kapuváron (9%) (zárójelben az igénylések térségi megoszlása található). Az igénylés százalékát vizsgálva, a kamaránknál igénylô vállalkozók 78%-a hozzá is jutott a Széchenyi Kártyához, amely a megalapozott igénylést és a szakszerû elôkészítést mutatja. 20 Okmányhitelesítés EU-s csatlakozásunk jelentôs változásokat hoz a vámok területén is, mivel a jelenlegi 15 tagország és a tíz csatlakozó ország vámuniót alkot, harmadik országnak csak a 25 ország területén kívüli országok tekinthetôk. A változások a kamarák okmányhitelesítési tevékenységét is érintették. Tekintve, hogy a határszakaszunk jelentôs részét elveszítettük, ezáltal mind ATA-okmány, mind származási bizonyítvány tekintetében erôs visszaesésre lehetett számítani. A csatlakozásra felkészítô EU-pályázatok a csatlakozáskor megszûntek, így az ezekhez igényelt bizonyítványok hitelesítése is drasztikusan lecsökkent. A csatlakozás új vámjogi szabályozást hozott, aminek köszönhetôen a mezôgazdasági termékekre vonatkozó származási bizonyítványok hitelesítési joga átkerült az agrárkamarákhoz.

21 Mindezek alapján az okmányhitelesítésbôl adódó bevételek drasztikus, 50 60%-os csökkenése volt prognosztizálható. A hirtelen bevételcsökkentés mérséklésére a BKIK kidolgozott egy új okmányhitelesítési díjtáblázatot. A gyôri kamara kidolgozott egy ellenjavaslatot a BKIK ellenében, amit szakmai alátámasztással sikerült végigvinnünk, ennek kapcsán évi 2 3 millió Ft többletbevételt sikerült realizálnunk. Kamaránk a fenti javaslaton kívül az alábbi intézkedéseket hozta a bevételcsökkenés megállítására: a csatlakozáskor, és azt követôen a hitelesítô cégeknek felkészítéseket tartott, az okmányhitelesítéssel foglalkozó kollégák a hitelesítésen kívül teljes körû vámjogi és származási szabályokkal összefüggô tanácsadással látják el a cégeket, kérés esetén a kollégák segítenek kimunkálni a származást, akár helyszíni szemlével egybekötve, a szolgáltatást kivittük a mosonmagyaróvári térségbe, hogy az ott lévô gyakori hitelesítôknek ne kelljen Gyôrbe utazniuk, az egyik hitelesítô céget sikerült Gyôrben tartani, melynek oka a folyamatos szakmai tanácsadáson kívül egy olyan rugalmas rendszer kidolgozása, mely mindkettônk számára elfogadható. Ezen cég teszi ki a teljes okmányhitelesítési bevétel közel 40%-át. Az intézkedések hatására az okmányhitelesítésbôl származó bevétele csatlakozáskor nem zuhant vissza a felére, hanem ugyanannyi maradt, mint az elôzô évben. Azóta ez az állapot konstans, sôt, az idei évben egy enyhe emelkedést is mutat! Az évenkénti hitelesítés számokban: 30 db ATA Carné nemzetközi vámokmány kiállítása (több mint 150 millió Ft értékû árumennyiségre) több mint db származási bizonyítvány és több mint 150 db egyéb okmány láttamozása összesen évi Ft okmányhitelesítési bevétel. BékéltetŐ Testület A Gyôr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, illetve a kamara mellett mûködô Fogyasztóvédelmi Békléltetô Testület fontosnak tartja, hogy a vállalkozások, üzletek, szolgáltatók a vevôk legnagyobb megelégedésére végezzék munkájukat. Esetleges fogyasztói panasz esetén a kamara mellett mûködô Fogyasztóvédelmi Békéltetô Testület megkísérli a vállalkozó és a fogyasztó között egyezség létrehozását, amely mindkét fél számára a legjobb megoldás, hiszen az érintett felek közös akaratát tartalmazza. Egyezség hiányában a fogyasztóvédelemrôl szóló törvény alapján a Békéltetô Testület dönt a vállalkozó és a fogyasztó közötti vitában. A beérkezett panaszbejelentések alapján kamaránk az országban a 3. helyen áll 258 üggyel. A legtöbb panaszbejelentés Budapesten (954 db), a második legtöbb Pest (601 db) megyében érkezett a békéltetô testülethez. A legkevesebb panaszbejelentésre Tolna (41 db) és Komárom- Esztergom (57 db) megyében került sor. Még kedvezôbb a megyei békéltetô testület mûködésének mutatója, ha az 1000 vállalkozásra jutó ügyszámok alapján vizsgáljuk, így az 1. helyen áll megyénk. Az ügyek megoszlása ágazatok alapján: szolgáltatás 57%, kereskedelem 22%, ipar 21%. 21

22 22 a GyŐr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szolgáltató Kht. mű ködése A Győri Nemzetközi Kereskedelmi Központ rendezvénytermei a megye üzleti közösségének és intézményeinek rendelkezésére állnak. A különböző méretű, korszerűen felszerelt termeket igénybe lehet venni üzleti megbeszélésekre, cégrendezvényekre, oktatási célra és reprezentatív találkozók lebonyolítására. A mai kor legmodernebb audio- és videorendszerével felszerelt termek például touch panel, dolby sorrund rendszer, korszerű vetítő-rögzítő eszközök, továbbá projektor, írásvetítő, tolmácsberendezés, konferencia- és videokonferencia-berendezésekkel is rendelkeznek. Az eredményes, nyugodt munkát több kedvezôtlen, külsô körülmény is hátráltatta, ennek ellenére a székház összességében ellátta feladatát. Néhány nagyobb, a munkát hátráltató negatív esemény: A székház többszöri beázása. Az aluljáró építése. Az IBIS Hotel építése. Külsô parkoló megszûnése. A színvonalas szolgáltatás érdekében szükség volt felújításra, átépítésre, bôvítésre: A tetôszigetelés teljes cseréje. A Baross terem audio-vizuális eszközeinek korszerûsítése. Tolmácsfülke beépítése. A III. emeleten 100 m 2 -es bôvítmény megépítése. Panoráma terem belsô felújítása. Szolgáltató iroda kialakítása a földszinten. Jerffy terem kiépítése és berendezése. Klauzál és Szávay terem padozatának felújítása. Korábbi elnökségi tárgyaló átalakítása Halbritter Károly teremmé. Együttmûködési megállapodás a konferenciaturizmus fejlesztése érdekében az ITC és az IBIS, a Rába és a Famulus Hotel, valamint az Unihall Kft. között. Eredmények számokban Év Mérleg szerinti eredmény Kamara Mérleg szerinti eredmény Kamara kht. Összesen E Ft * E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft * vagyonmegosztás Sopron Város Kamarájával

23 GyŐr-Moson-Sopron megye gazdasága Foglalkoztatottak aránya (%) I. n. é II. n. é III. n. é IV. n. é I. n. é. Gyôr-Moson-Sopron 55,1 55,6 56,2 57,1 55,6 Nyugat-Dunántúl 55,0 55,5 56,1 56,7 54,5 Munkanélküliség aránya (%) I. n. é II. n. é III. n. é IV. n. é I. n. é. Gyôr-Moson-Sopron 4,1 3,2 3,7 3,5 3,1 Nyugat-Dunántúl 5,5 5,1 5,0 4,4 4,8 A vállalkozások számának megoszlása ágazatonként 23

24 Az ipari termelés volumenindexe M Ft I. félév év I. n. é. Gyôr-Moson-Sopron Nyugat-Dunántúl Kiskereskedelmi üzletek száma Gyôr-Moson-Sopron Nyugat-Dunántúl A regisztrált vállalkozások száma gazdasági ág és gazdálkodási forma szerint Gazdasági ág Összesen Kft. Rt. Bt. Szöv. E.V. Egyéb Mezôgazdaság Bányászat Feldolgozóipar Villamos energia, vízellátás Ipar Építôipar Kereskedelem, javítás Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás Szállítás, raktározás Pénzügyi közvetítés Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás Közigazgatás, védelem, társadalombiztosítás Oktatás Egészségügy Egyéb tevékenység Összesen

Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. Tanácsadó Iroda

Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. Tanácsadó Iroda Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Tanácsadó Iroda 2 a székház szolgáltatásai Színvonalas kiadó irodáinkról érdeklődjön az itc@gymskik.hu e-mail címen, vagy a 96/520-257-es telefonszámon!

Részletesebben

A Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. kiemelten közhasznú társaság közhasznúsági jelentése. 2011 évre

A Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. kiemelten közhasznú társaság közhasznúsági jelentése. 2011 évre A Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara kiemelten közhasznú társaság közhasznúsági jelentése 2011 évre A Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a gazdasági kamarákról szóló 1999. CXXII törvény 3 ( 1

Részletesebben

Jegyzőkönyv. mely készült a Hajdú-Bihar megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2008. március 17-i elnökségi üléséről.

Jegyzőkönyv. mely készült a Hajdú-Bihar megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2008. március 17-i elnökségi üléséről. Jegyzőkönyv mely készült a Hajdú-Bihar megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2008. március 17-i elnökségi üléséről. Helye: Hajdú-Bihar megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Debrecen (Petőfi tér 10.) Jelen vannak:

Részletesebben

Szövetségi Hírlevél KÉTHAVONTA MEGJELENÕ BULLETIN CSAK AZ IPOSZ TAGSZERVEZETEI RÉSZÉRE

Szövetségi Hírlevél KÉTHAVONTA MEGJELENÕ BULLETIN CSAK AZ IPOSZ TAGSZERVEZETEI RÉSZÉRE Szövetségi Hírlevél KÉTHAVONTA MEGJELENÕ BULLETIN CSAK AZ IPOSZ TAGSZERVEZETEI RÉSZÉRE III. évfolyam 6. szám 2008. december Szûcs György elnök Károlyi Gyula alelnök Az IPOSZ tagszervezetei tisztségviselõinek,

Részletesebben

A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. 2012. évi BESZÁMOLÓJA

A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. 2012. évi BESZÁMOLÓJA A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2012. évi BESZÁMOLÓJA TARTALOMJEGYZÉK 1. KULCSMUTATÓK TERVEZETT ALAKULÁSA...4 1.1. Taglétszám alakulása...4 1.2. A regisztrált vállalkozások...5 1.3. A kamara

Részletesebben

Tisztelt Érdeklôdôk, Befektetôk! Tisztelt Leendô Partnerünk!

Tisztelt Érdeklôdôk, Befektetôk! Tisztelt Leendô Partnerünk! Tisztelt Érdeklôdôk, Befektetôk! Tisztelt Leendô Partnerünk! A kiadvány amelyet jelenleg kezében tart, bemutatja a t, partnereit, valamint a Kezdeményezés és egyéb gazdaságfejlesztési tevékenységek révén

Részletesebben

E L N Ö K S É G I E L Ő T E R J E S Z T É S

E L N Ö K S É G I E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁMA: 4/ELŐT./2009. - T Á R G Y: A PBKIK Oktatási Központ Kft. 2008. évi beszámolója és 2009. évi üzleti terve E L N Ö K S É G I E L Ő T E R J E S Z T É S A PÉCS-BARANYAI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ELNÖKSÉGÉNEK

Részletesebben

A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2010. évre szóló feladatterve

A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2010. évre szóló feladatterve A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2010. évre szóló feladatterve Stratégiai célkitűzések: A pénzügyi és gazdasági válság negatív hatásai még várhatóan 2010-ben is érezhetők lesznek, ezért a kamarai

Részletesebben

FÜGGELÉK I. ESETTANULMÁNYOK

FÜGGELÉK I. ESETTANULMÁNYOK FÜGGELÉK I. ESETTANULMÁNYOK TARTALOMJEGYZÉK A KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARÁK RENDSZERÉNEK BEMUTATÁSA (Bognár Fruzsina)...181 Vezetői összefoglaló...181 A szervezet története...182 A területi kamarák tagságáról...183

Részletesebben

Válságban még fontosabb a kamarai tagság. Új utak keresése, a partneri együttmûködés hozhat eredményt. 10. évfolyam 5. szám. 2009.

Válságban még fontosabb a kamarai tagság. Új utak keresése, a partneri együttmûködés hozhat eredményt. 10. évfolyam 5. szám. 2009. Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 10. évfolyam 5. szám A Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara gazdasági havilapja 2009. május Válságban még fontosabb a kamarai tagság Nagy érdeklõdés övezte a

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron Megyei

Győr-Moson-Sopron Megyei Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2010 2 120 éves a Gyôr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Baross Gábor miniszter 1890-ben alapította meg a győri székhelyű, területi jogosítványokkal

Részletesebben

KAMARAI Hírlevél. Tájékoztató kamarai tagok részére 2013. május 23.

KAMARAI Hírlevél. Tájékoztató kamarai tagok részére 2013. május 23. KAMARAI Hírlevél Tájékoztató kamarai tagok részére 2013. május 23. Wekerle Vállalkozói Kör alakítása A Kormány 2012-ben elfogadta a Wekerle Tervet, azaz a magyar gazdaság Kárpát-medencei léptékű növekedési

Részletesebben

1. Egyszerû tanácsadás 2. 2. Szakmai konzultáció 5. 3. Projektkészítés, projektmenedzselés 9. 4. Egyéb szolgáltatások 11.

1. Egyszerû tanácsadás 2. 2. Szakmai konzultáció 5. 3. Projektkészítés, projektmenedzselés 9. 4. Egyéb szolgáltatások 11. TARTALOMJEGYZÉK 1. Egyszerû tanácsadás 2. 2. Szakmai konzultáció 5. 3. Projektkészítés, projektmenedzselés 9. 4. Egyéb szolgáltatások 11. 5. Társasági szolgáltatások 17. 6. Kamarai Intézmények szolgáltatásai

Részletesebben

A régióban működő foglalkoztatási paktumok közötti koordináció című projekt. Támogatási szerződés száma: 2003/004-561-01-02

A régióban működő foglalkoztatási paktumok közötti koordináció című projekt. Támogatási szerződés száma: 2003/004-561-01-02 Magyarország-Szlovénia Phare CBC Program 2003 A határrégió emberi erőforrás potenciáljának maximalizálása támogatási konstrukció A régióban működő foglalkoztatási paktumok közötti koordináció című projekt

Részletesebben

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. B E S Z Á M O L Ó a polgárőrség 2009. évi tevékenységéről az OPSZ 2010. évi Közgyűlésére

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. B E S Z Á M O L Ó a polgárőrség 2009. évi tevékenységéről az OPSZ 2010. évi Közgyűlésére ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: Internet: E-mail: 1077 Budapest Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 www.opsz.hu kozpontiiroda@opsz.hu Elfogadva a Közgyűlés KGY/5/2010. sz. határozatával.

Részletesebben

TARTALOM AKTUÁLIS. Aktuális 1. Külkapcsolatok 3. Gazdaság 4. Jog 5. Hírek 5. ÜLÉSEZETT A KAMARA ELNÖKSÉGE

TARTALOM AKTUÁLIS. Aktuális 1. Külkapcsolatok 3. Gazdaság 4. Jog 5. Hírek 5. ÜLÉSEZETT A KAMARA ELNÖKSÉGE TARTALOM Aktuális 1. Külkapcsolatok 3. Gazdaság 4. Jog 5. Hírek 5. AKTUÁLIS ÜLÉSEZETT A KAMARA ELNÖKSÉGE Az MKIK elnökségi ülésére 2009. március 11- én került sor a kamara székházában..az elnökségi ülés

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli régió innovációs stratégiai programja

A Nyugat-dunántúli régió innovációs stratégiai programja NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS A Nyugat-dunántúli régió innovációs stratégiai programja Győr, 2001. február Témavezető: Dőry Tibor Szerző: Dőry Tibor Rechnitzer János Szerkesztette: Dőry

Részletesebben

EREDICS IMRE ALPOLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE

EREDICS IMRE ALPOLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE ... napirendi pont EREDICS IMRE ALPOLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE T á j é k o z t a t ó a Győr, a Nyugat-Dunántúl fejlesztési pólusa tervezésének eddigi menetéről és a további lépésekről. ről a 166/2005. (V.

Részletesebben

Továbbfejlődési lehetőségek

Továbbfejlődési lehetőségek A projekt célja A projekt célja, hogy a zalaszentgróti kistérségben csökkentse a tartós munkanélküliek számát olymódon, hogy a családsegítők, a hivatásos pártfogók, a kistérségi társulás munkatársai, bűnmegelőzési

Részletesebben

EMLÉKEZTETŐ. 2. Aktuális Megyei Mérnöki Kamarai kérdések megbeszélése. Oktatási Bizottság beszámolója dr. Neiger Róbert elnökségi tag

EMLÉKEZTETŐ. 2. Aktuális Megyei Mérnöki Kamarai kérdések megbeszélése. Oktatási Bizottság beszámolója dr. Neiger Róbert elnökségi tag EMLÉKEZTETŐ Készült a Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara 2011.02.15. napján, 14 órai kezdettel tartott kibővített elnökségi üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Győr, Csaba u. 16. II.em. 201/a.

Részletesebben

A PBKIK KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2001. II. FÉLÉVRE

A PBKIK KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2001. II. FÉLÉVRE A PBKIK KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2001. II. FÉLÉVRE (kivonat) I. A PBKIK, mint kiemelten közhasznú szervezet Közhasznúsági fokozat: kiemelten közhasznú szervezet Megszerzésének időpontja: 2001.06.18. A PBKIK

Részletesebben

A projekt az INTERREG IVC Programban az Európai Unió és a Magyar Köztársaság társfinanszírozásával valósul meg.

A projekt az INTERREG IVC Programban az Európai Unió és a Magyar Köztársaság társfinanszírozásával valósul meg. ÚJ SZÉCHENYI TERV IPARI PARKOK IPARTERÜLETEK FORRÁSOK MEGHÍVÓ A Pannon Gazdasági Hálózat és az IPE Ipari-, Tudományos-, Innovációs- és Technológiai Parkok Egyesület tisztelettel meghívja Önt a soron következő

Részletesebben

Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Az RFH csoport tagja

Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Az RFH csoport tagja Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Az RFH csoport tagja Illés Károly Vezérigazgató 2011. november 5. Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Szeretjük a kihívásokat! TÖBB MINT BANK!!! TÖBB MINT

Részletesebben

A Kiválósági Kultúra terjesztésének lehetőségei

A Kiválósági Kultúra terjesztésének lehetőségei Győr Moson - Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara A Kiválósági Kultúra terjesztésének lehetőségei 2012.03.08. Pongrácz Balázs www.gymskik.hu Oldal: 1 I. Bemutatkozás Önkéntes tagok száma: 1,200 vállalkozás

Részletesebben

Hirdessen a VOSZ-Hírekben!

Hirdessen a VOSZ-Hírekben! Hirdetés Hirdessen a VOSZ-Hírekben! A VOSZ-Hírek tartalmi felépítése miatt egy rendkívül kedvezô és igen hatékony hírdetési lehetôséget kínál, mivel annak állandó rovatai (például: jogszabályfigyelô, szakmai

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2009. évi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2009. évi tevékenységéről BESZÁMOLÓ A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2009. évi tevékenységéről TARTALOMJEGYZÉK 1. KULCSMUTATÓK...4 1.1. Taglétszám alakulása...4 1.2. Bevételek alakulása...5 2. ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS...6

Részletesebben

Tisztelt Olvasó! Dr. Nagy László. Dr. Tordai Péter, Kopka Miklós

Tisztelt Olvasó! Dr. Nagy László. Dr. Tordai Péter, Kopka Miklós Tisztelt Olvasó! Nógrád megyében idén elsõ alkalommal és nem titkolva, hogy hagyományteremtõ szándékkal jelentkezik a Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Nógrád Megyei Hírlap és az APEH Észak-magyarországi

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2013-2020 VÉGLEGES VÁLTOZAT

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2013-2020 VÉGLEGES VÁLTOZAT GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2013-2020 VÉGLEGES VÁLTOZAT Megbízó: Győr-Moson-Sopron Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság Készítette: BFH Európa Kft. Győr, 2013. május 2.

Részletesebben

Szakmai beszámoló és elemzés a békéltető testületek 2010. évi tevékenységéről

Szakmai beszámoló és elemzés a békéltető testületek 2010. évi tevékenységéről Szakmai beszámoló és elemzés a békéltető testületek 2010. évi tevékenységéről Budapest, 2011. február Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott

Részletesebben

Együtt velünk az Önök sikeréért!

Együtt velünk az Önök sikeréért! Együtt velünk az Önök sikeréért! Tisztelt Partnerünk! A Perfekt több mint fél évszázada meghatározó szereplôje a magyar felnôttképzésnek. Vitathatatlanul piacvezetôk vagyunk a pénzügyi és gazdasági képzések

Részletesebben

Beszámoló az MKIK 2014. évi szakmai tevékenységéről

Beszámoló az MKIK 2014. évi szakmai tevékenységéről Beszámoló az MKIK 2014. évi szakmai tevékenységéről Gazdasági környezet Az elmúlt évek gazdaságpolitikája arra alapozott, hogy az adósság csapdából csak akkor lehet kitörni, ha emelkedik a növekedési potenciál,

Részletesebben

Versenyképes kutató, szolgáltató egyetem megteremtése a Széchenyi István Egyetemen

Versenyképes kutató, szolgáltató egyetem megteremtése a Széchenyi István Egyetemen Versenyképes kutató, szolgáltató egyetem megteremtése a Széchenyi István Egyetemen Új kihívások - Új lehetőségek - Új válaszok Szilasi Péter Tamás Menedzser igazgató Járműipari Regionális Egyetemi Tudásközpont

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 320-4/2006. MELLÉKLETEK: 4 DB TÁRGY: Pécs Fejlesztési Kft-ben tulajdonrész vásárlása ELŐTERJESZTŐ: dr.

Részletesebben

Intézményfejlesztési Terv

Intézményfejlesztési Terv Intézményfejlesztési Terv SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM 2007-2011 2007. decemberben frissített változat Tartalomjegyzék 1 Tartalomjegyzék... 2 1. Az intézmény bemutatása: múlt jelen jövő... 3 1.1. Felsőoktatási

Részletesebben

Bimbó István Elnök Úr részére. Tisztelt Elnök Úr!

Bimbó István Elnök Úr részére. Tisztelt Elnök Úr! Bimbó István Elnök Úr részére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési és Gazdasági Bizottsága Tárgy: Kínai nyelvű baranyai prospektus kiadásának támogatása Tisztelt Elnök Úr! A Baranya

Részletesebben

Tisztelt Olvasó! Németh Zsolt, igazgató Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. (angol, belga, francia, magyar) kialakulása, amely

Tisztelt Olvasó! Németh Zsolt, igazgató Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. (angol, belga, francia, magyar) kialakulása, amely Equal oldalak 1 8/13/07 3:35 PM Page 1 Beköszöntô Tisztelt Olvasó! A munkaügyi szervezet tevékenységét a társadalmi és a gazdasági élet jelentôs területeit érintôen végzi, szoros kapcsolatban a munkaerôpiac

Részletesebben

NKIK HÍRLEVÉL - 2006. JÚNIUS. www.nkik.hu

NKIK HÍRLEVÉL - 2006. JÚNIUS. www.nkik.hu NKIK HÍRLEVÉL Herczog Edit személyében elõször látogatott el kamaránk meghívására Nógrád megyébe európai parlamenti képviselõ. Nem kis izgalommal vártuk vendégünket, hisz ismerve vállalkozóink mindennapjait,

Részletesebben

Munkaügyi Központja. Gyır, 2014. május

Munkaügyi Központja. Gyır, 2014. május Munkaügyi Központja Munkaerı-gazdálkodási felmérés megyei elemzése 2014. II. Gyır-Moson-Sopron megye Gyır, 2014. május 9021 Gyır, Árpád út 32. - 9002 Gyır Pf.: 224. - Telefon: +36 (96) 814-245 - Fax: +36

Részletesebben

A BKIK Szervezeti és Működési Szabályzata (Elfogadja a BKIK Elnöksége a 2014. szeptember 9-i ülésén. A hatályba lépés napja: 2014. október 1.

A BKIK Szervezeti és Működési Szabályzata (Elfogadja a BKIK Elnöksége a 2014. szeptember 9-i ülésén. A hatályba lépés napja: 2014. október 1. A BKIK Szervezeti és Működési Szabályzata (Elfogadja a BKIK Elnöksége a 2014. szeptember 9-i ülésén. A hatályba lépés napja: 2014. október 1.) I., A BKIK önkormányzatának szervezeti felépítése, belső kapcsolatrendszere.

Részletesebben

2.5. A Határokon átnyúló gazdasági együttműködések

2.5. A Határokon átnyúló gazdasági együttműködések 2.5. A Határokon átnyúló gazdasági együttműködések Globalizálódó világunkban a nemzetköziesedésnek látszólag ellentmondó, azzal párhuzamosan erősödő jelensége a regionalizálódás. Okát elsősorban a nemzeti

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. JÚNIUS 18-I ÜLÉSÉRE. Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. JÚNIUS 18-I ÜLÉSÉRE. Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. JÚNIUS 18-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 590-2/2009. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése tevékenységének félidős

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI AJÁNLAT MUNKAHELYMEGŐRZŐ TÁMOGATÁS MUNKAIDŐ-CSÖKKENTÉSSEL ÉS KÉPZÉSSEL KOMBINÁLVA TÁMOP 2.3.3/09/01/A

EGYÜTTMŰKÖDÉSI AJÁNLAT MUNKAHELYMEGŐRZŐ TÁMOGATÁS MUNKAIDŐ-CSÖKKENTÉSSEL ÉS KÉPZÉSSEL KOMBINÁLVA TÁMOP 2.3.3/09/01/A 4 nap munka, 1 nap képzés Soha ilyen kedvező képzési pályázat nem volt még az Ügyfeleknek Uniós forrásból finanszírozott képzések A képzés idejére kieső munkabér-támogatás EGYÜTTMŰKÖDÉSI AJÁNLAT MUNKAHELYMEGŐRZŐ

Részletesebben

32. szám. hírmondó. Kövessen minket a facebookon is!

32. szám. hírmondó. Kövessen minket a facebookon is! 32. szám hírmondó Kövessen minket a facebookon is! Ügyvezetői köszöntő Tisztelt Partnerünk! Ahogy elérkezett a tavasz, úgy a pályázatok is virágkorukat élik. Folyamatosan jelennek meg a gazdaságfejlesztést

Részletesebben

Szakmai összefoglaló

Szakmai összefoglaló Szakmai összefoglaló A kiadványt összeállította: Somogyi Miklós szakmai vezető Sopron, 2014. augusztus 29. Összefoglaló a pályázatról A projekt keretében 3 szakképzési kerettanterv (kereskedelem, közgazdaság

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kovács Vince elnök javasolta a küldötteknek, hogy a levezető elnöki teendőket Cseri József alelnök tag lássa el.

JEGYZŐKÖNYV. Kovács Vince elnök javasolta a küldötteknek, hogy a levezető elnöki teendőket Cseri József alelnök tag lássa el. JEGYZŐKÖNYV Amely készült: Jelen vannak: 2011. április 19-én 16.00 órakor a VMKIK XXXVIII. Küldöttgyűlésén a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara székházában Szombathely Honvéd tér 2. szám alatt. 30 fő

Részletesebben

KAMARA A GAZDASÁG SZOLGÁLATÁBAN

KAMARA A GAZDASÁG SZOLGÁLATÁBAN KAMARA A GAZDASÁG SZOLGÁLATÁBAN AHOL AZ ÜZLET KÖTTETIK Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Enterprise Europe Network Ahol az üzlet köttetik Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Gazdaság Háza 8000

Részletesebben

A PÉCS-BARANYAI KERESKEDLMI ÉS IPARKAMARA KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2010. ÉVRE

A PÉCS-BARANYAI KERESKEDLMI ÉS IPARKAMARA KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2010. ÉVRE A PÉCS-BARANYAI KERESKEDLMI ÉS IPARKAMARA KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2010. ÉVRE A PBKIK, mint köztestület és kiemelten közhasznú szervezet Közhasznúsági fokozat: kiemelten közhasznú szervezet Megszerzésének

Részletesebben

Title. Enterprise Europe Network. Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE. European Commission Enterprise and Industry

Title. Enterprise Europe Network. Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE. European Commission Enterprise and Industry Title Enterprise Europe Network Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 2 Létrejötte Az Európai Bizottság

Részletesebben

Innovációval a vállalkozások sikeréért!

Innovációval a vállalkozások sikeréért! Innovációval a vállalkozások sikeréért! Kleinheincz Ferenc, vezetı tanácsadó, Innostart kleinheincz.ferenc@innostart.hu European Commission Enterprise and Industry Innováció a vállalkozások sikeréért!

Részletesebben

A PBKIK elnökségének beszámolója a küldöttgyűlés felé

A PBKIK elnökségének beszámolója a küldöttgyűlés felé SZÁMA: KGY./ELŐT-./2009. - T Á R G Y: A PBKIK elnökségének beszámolója a küldöttgyűlés felé KÜLDÖTTGYŰ LÉSI ELŐ TERJESZTÉS A PÉCS-BARANYAI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KÜLDÖTTGYŰLÉSÉNEK 2009. május hó 20.

Részletesebben

LAKÁSPIACI KÖRKÉP A NYUGAT-DUNÁNTÚLON

LAKÁSPIACI KÖRKÉP A NYUGAT-DUNÁNTÚLON KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA LAKÁSPIACI KÖRKÉP A NYUGAT-DUNÁNTÚLON GYŐR 2006. július KÉSZÜLT A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGÁN, 2006 ISBN 963 215 994 2 IGAZGATÓ: Nyitrai

Részletesebben

MAGYARORSZÁG 2016. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA

MAGYARORSZÁG 2016. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA MAGYARORSZÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG 2016. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA 2016. április TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 I. Bevezető... 3 II. Középtávú makrogazdasági kitekintés... 4 II.1. A makrogazdasági

Részletesebben

Etikai kódex kidolgozását kezdeményezi a VOSZ Emberi Erőforrás és Foglalkoztatási Szekciója

Etikai kódex kidolgozását kezdeményezi a VOSZ Emberi Erőforrás és Foglalkoztatási Szekciója Etikai kódex kidolgozását kezdeményezi a VOSZ Emberi Erőforrás és Foglalkoztatási Szekciója 2010.07.01 A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének keretén belül a közelmúltban megalakult az emberierőforrás-menedzsment

Részletesebben

TÁMOP 4. 2. 1 Projekt. Javaslat Regionális Technológiatranszfer Hálózat Működési Rendszerére

TÁMOP 4. 2. 1 Projekt. Javaslat Regionális Technológiatranszfer Hálózat Működési Rendszerére TÁMOP 4. 2. 1 Projekt Javaslat Regionális Technológiatranszfer Hálózat Működési Rendszerére Innotét Kft. 3519 Miskolc, Hattyú út 12 2009. december 20. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető...1 2. Az innovációt segítő

Részletesebben

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Szombathely város Információs Gazdaság Stratégiája és a stratégia megvalósítását támogató eszközrendszer Az Információs Gazdaság Stratégia készítési projekt

Részletesebben

Szakmai beszámoló az Echo Innovációs Műhely 2005. évi közhasznú tevékenységéről

Szakmai beszámoló az Echo Innovációs Műhely 2005. évi közhasznú tevékenységéről Szakmai beszámoló az 2005. évi közhasznú tevékenységéről.. Domokos Tamás elnök a szervezet képviselője Székesfehérvár, 2006. április 9. 2 I. EGYESÜLET ÁTLALKÍTÁSA A név és a célok pontosítása Az Echo Oktatáskutató

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI FEJLESZTÉSI ÉS KÉPZÉSI BIZOTTSÁG

CSONGRÁD MEGYEI FEJLESZTÉSI ÉS KÉPZÉSI BIZOTTSÁG CSONGRÁD MEGYEI FEJLESZTÉSI ÉS KÉPZÉSI BIZOTTSÁG CSONGRÁD MEGYE SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2013. március 26. Tartalomjegyzék I. A Csongrád megyei szakképzés-fejlesztési koncepció célja 3 II. Helyzetelemzés

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok megye 2013. évi területi folyamatai, valamint a Megyei Önkormányzat területfejlesztési és területrendezési tevékenysége

Jász-Nagykun-Szolnok megye 2013. évi területi folyamatai, valamint a Megyei Önkormányzat területfejlesztési és területrendezési tevékenysége Jász-Nagykun-Szolnok megye 2013. évi területi folyamatai, valamint a Megyei Önkormányzat területfejlesztési és területrendezési tevékenysége Elfogadta: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 57/2014. (IV.30.)

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ. munkájáról

B E S Z Á M O L Ó. a Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ. munkájáról B E S Z Á M O L Ó a Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ munkájáról 25-21 Bevezető A Vas Megyei Közgyűlés 29. december 11-i ülésén elfogadott 21. évi munkatervében foglaltak szerint április 3-i ülésén

Részletesebben

A PÉCS-BARANYAI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2015. ÉVRE

A PÉCS-BARANYAI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2015. ÉVRE A PÉCS-BARANYAI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2015. ÉVRE A PBKIK, mint köztestület és közhasznú szervezet Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Megszerzésének időpontja: 2015.

Részletesebben

A hazai szilikátipar jövõjét meghatározó tényezõkrõl *

A hazai szilikátipar jövõjét meghatározó tényezõkrõl * A hazai szilikátipar jövõjét meghatározó tényezõkrõl * Kunvári Árpád A jelenbõl a jövõ felé menve a legfõbb útmutatásokat a múlt tanulságai adják. Fõleg egy olyan helyzetben, mint amiben most az EU-hoz

Részletesebben

Fenntarthatósági Jelentés

Fenntarthatósági Jelentés 2004 M V M T Á R S A S Á G C S O P O R T Fenntarthatósági Jelentés CSOPORT CSOPORT FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2 0 0 4 Az MVM Csoport Fenntarthatósági Jelentése 2004 Tartalom Köszöntõ A társaságcsoport A

Részletesebben

A HÁROM SZEKTOR EGYÜTTMŰKÖDÉSI JELLEMZŐI 1. Bevezető

A HÁROM SZEKTOR EGYÜTTMŰKÖDÉSI JELLEMZŐI 1. Bevezető A HÁROM SZEKTOR EGYÜTTMŰKÖDÉSI JELLEMZŐI 1. Bevezető A regionális szintű kezdeményezéseknél elsődlegesen a három szektor az önkormányzati, a vállalkozói és a civil szféra kölcsönös egymásra utaltsága teremti

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖLTSÉGVETÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 2006. JÚNIUS 15-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖLTSÉGVETÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 2006. JÚNIUS 15-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖLTSÉGVETÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 2006. JÚNIUS 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1515/2006. MELLÉKLETEK: DB TÁRGY: Tájékoztató a Dél-Dunántúli Regionális

Részletesebben

MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA KÜLDÖTTGYŰLÉSE 2006. MÁJUS 13.

MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA KÜLDÖTTGYŰLÉSE 2006. MÁJUS 13. MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA KÜLDÖTTGYŰLÉSE 2006. MÁJUS 13. 1 TARTALOMJEGYZÉK Oldal I. BESZÁMOLÓ AZ ELNÖKSÉG MUNKÁJÁRÓL... II. A SZAKMAI TAGOZATOK BESZÁMOLÓI... 1. Anyagmozgató gépek, Építőgépek és Felvonók Tagozata..

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGDÍJASOK, NYUGDÍJAK A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGDÍJASOK, NYUGDÍJAK A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGDÍJASOK, NYUGDÍJAK A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN GYŐR 2006. május KÉSZÜLT A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGÁN ISBN 963 215 974 8 ISBN

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGAT-DUNÁNTÚL MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGAT-DUNÁNTÚL MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGAT-DUNÁNTÚL MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE Győr 2006 Központi Statisztikai Hivatal Győri Igazgatósága, 2006 ISBN-10: 963-235-050-2 ISBN-13: 978-963-235-050-9

Részletesebben

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Nyugat-dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Nyugat-dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Nyugat-dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda A kiadvány megjelenését támogatta: Tartalomjegyzék Bevezetés...5 1. A Nyugat-dunántúli

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI SZOLGÁLTATÓK ÉS GYÁRTÓK SZÖVETSÉGE ÚJ INTÉZMÉNYRENDSZER ÉS FINANSZÍROZÁSI LEHETŐSÉGEK ÉS FELADATOK A MAGYAR VÍZIPARBAN C.

KÖRNYEZETVÉDELMI SZOLGÁLTATÓK ÉS GYÁRTÓK SZÖVETSÉGE ÚJ INTÉZMÉNYRENDSZER ÉS FINANSZÍROZÁSI LEHETŐSÉGEK ÉS FELADATOK A MAGYAR VÍZIPARBAN C. KÖRNYEZETVÉDELMI SZOLGÁLTATÓK ÉS GYÁRTÓK SZÖVETSÉGE ÚJ INTÉZMÉNYRENDSZER ÉS FINANSZÍROZÁSI LEHETŐSÉGEK ÉS FELADATOK A MAGYAR VÍZIPARBAN C. KONFERENCIA TÁJÉKOZTATÁS A TÁMOP-4.1.1 C-12/KONV -2012-0015 FELSŐOKTATÁSI

Részletesebben

Informatikai képzése vállalkozási szerződés keretében - eredmény

Informatikai képzése vállalkozási szerződés keretében - eredmény Informatikai képzése vállalkozási szerződés keretében - eredmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/37 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003 2004. április 29. Gazdasági Igazgatóság / Economic Directorate Az éves jelentés tartalma: Tartalom. 1. oldal Független Könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

A BRAU UNION HUNGÁRIA SÖRGYÁRAK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (9400 Sopron, Vándor S. u. 1.) K Ö Z G Y Û L É SE 2004. április 22. 11.00 óra

A BRAU UNION HUNGÁRIA SÖRGYÁRAK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (9400 Sopron, Vándor S. u. 1.) K Ö Z G Y Û L É SE 2004. április 22. 11.00 óra A BRAU UNION HUNGÁRIA SÖRGYÁRAK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (9400 Sopron, Vándor S. u. 1.) K Ö Z G Y Û L É SE 2004. április 22. 11.00 óra Egyes napirendi pontokhoz tartozó elõterjesztések 1./ Az Igazgatóság beszámolója

Részletesebben

A VASI HEGYHÁT FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA 2007-2013

A VASI HEGYHÁT FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA 2007-2013 A FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM LÉTREHOZÁSA A HEGYHÁTI KISTÉRSÉGBEN C. PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ELVÉGZÉSE (HIVATKOZÁSI SZÁM: ROP-3. 2. 1.-2004-09-0005/32) A VASI HEGYHÁT FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA

Részletesebben

Javaslat az innovatív foglalkoztatási kezdeményezéseket támogató szakmai és finanszírozási rendszer kialakítására és működtetésére 1

Javaslat az innovatív foglalkoztatási kezdeményezéseket támogató szakmai és finanszírozási rendszer kialakítására és működtetésére 1 Javaslat az innovatív foglalkoztatási kezdeményezéseket támogató szakmai és finanszírozási rendszer kialakítására és működtetésére 1 Készült a Revita Alapítvány kutatóműhelyében Készítették: Mészáros Andrea,

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2012/4

Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2012/4 Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2012/4 Központi Statisztikai Hivatal 2013. március Tartalom Összefoglaló... 2 Demográfia...... 3 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás... 6 Mezőgazdaság...

Részletesebben

PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Alapképzések. (nappali, levelező és távoktatási tagozat)

PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Alapképzések. (nappali, levelező és távoktatási tagozat) PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre Alapképzések (nappali, levelező és távoktatási tagozat) Budapest, 2012. július Budapesti Gazdasági Főiskola TARTALOMJEGYZÉK ALAPKÉPZÉS (BA/BSC) NAPPALI TAGOZAT...

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BENEDEK ELEK PEDAGÓGIAI KAR BESZÁMOLÓ A KARI MINŐSÉGFEJLESZTÉSI FELADATOK 2013. ÉVI VÉGREHAJTÁSÁRÓL SOPRON, 2014.

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BENEDEK ELEK PEDAGÓGIAI KAR BESZÁMOLÓ A KARI MINŐSÉGFEJLESZTÉSI FELADATOK 2013. ÉVI VÉGREHAJTÁSÁRÓL SOPRON, 2014. NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BENEDEK ELEK PEDAGÓGIAI KAR BESZÁMOLÓ A KARI MINŐSÉGFEJLESZTÉSI FELADATOK 2013. ÉVI VÉGREHAJTÁSÁRÓL SOPRON, 2014. JANUÁR 1 BESZÁMOLÓ A 2013. ÉVRE VONATKOZÓ MINŐSÉGFEJLESZTÉSI

Részletesebben

Késedelmes fizetés a magyar vállalkozások körében

Késedelmes fizetés a magyar vállalkozások körében Késedelmes fizetés a magyar vállalkozások körében Budapest, 2016. június Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott közgazdasági kutatásokat

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat Gyır-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Tanács 9021 Gyır, Árpád út. 32. Szervezeti és Mőködési Szabályzat Az SZMSZ-t a Tanács elfogadta a 48/2006. (XII. 1.) MTT számú határozattal. Módosította: a 26/2008.

Részletesebben

TÁMOP 4.1.3 I. KÖZÖS KÉRDŐÍVMODUL

TÁMOP 4.1.3 I. KÖZÖS KÉRDŐÍVMODUL TÁMOP 4.1.3 I. KÖZÖS KÉRDŐÍVMODUL Intézményi fejléc (neve stb.) és arculat: az intézmény adja meg! I.1/a. Hogyan kapcsolódik ehhez az intézményhez? LÉNYEGES SZŰRŐ KÉRDÉS! Ha a válasz 1 HALLGATÓI ÉS VÉGZETT

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS - TÉZISFÜZET

SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS - TÉZISFÜZET SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS - TÉZISFÜZET A MINŐSÉG- ÉS BIZTONSÁGMENEDZSMENT SZEREPÉNEK ÉS HATÉKONYSÁGÁNAK ÖKONÓMIAI VIZSGÁLATA

Részletesebben

Beszámoló a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2014. évi költségvetésének I-XII. havi teljesítéséről

Beszámoló a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2014. évi költségvetésének I-XII. havi teljesítéséről Beszámoló a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2014. évi költségvetésének I-XII. havi teljesítéséről A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2014. évi költségvetési tervének összeállításakor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV mely készült a Győri Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsüléséről

JEGYZŐKÖNYV mely készült a Győri Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsüléséről JEGYZŐKÖNYV mely készült a Győri Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsüléséről Időpont: 2009. október 05. 09:00 óra Helyszín: Győri Többcélú Kistérségi Társulás tanácsterme (9024 Győr, Baross G. u. 61-63.)

Részletesebben

Tartalom Vállalkozói hírek A számla korrekció formáiról... 2. o. Mit tegyünk régi számítógépünkkel?... 2. o.

Tartalom Vállalkozói hírek A számla korrekció formáiról... 2. o. Mit tegyünk régi számítógépünkkel?... 2. o. Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 10. évfolyam 3. szám A Kamara és a vállalkozások lehetõségei a válság tükrében 2009-ben Lapunk Béres Vilmost, a kamara általános alelnökét kérdezte a válság évének

Részletesebben

MUNKAERŐ-PIACI HELYZET VAS MEGYÉBEN 2015.ÉV

MUNKAERŐ-PIACI HELYZET VAS MEGYÉBEN 2015.ÉV MUNKAERŐ-PIACI HELYZET VAS MEGYÉBEN 2015.ÉV Készítette: Harangozóné Vigh Ilona főosztályvezető 2016. április Foglalkoztatási Főosztály 9700 Szombathely, Vörösmarty Mihály u. 9. 9701 Szombathely, Pf.: 265

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Küldöttgyűlés a levezető elnök személyére tett javaslatot elfogadta.

JEGYZŐKÖNYV. A Küldöttgyűlés a levezető elnök személyére tett javaslatot elfogadta. JEGYZŐKÖNYV Amely készült: Jelen vannak: a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara XXXVII. Küldöttgyűlésén 2010. december 14-én 16.00 órakor a Tó vendéglőben (9700 Szombathely, Rumi Rajki sétány 1.) a mellékelt

Részletesebben

1. sz. melléklet A kutatás során kultúra rövidítéssel említett felhívás

1. sz. melléklet A kutatás során kultúra rövidítéssel említett felhívás 1. sz. melléklet 267 1. sz. melléklet A kutatás során kultúra rövidítéssel említett felhívás (Forrás: NKA hírlevél: 2007: 111-113) A KIEMELT KULTURÁLIS ESEMÉNYEK IDEIGLENES KOLLÉGIUM MEGHÍVÁ- SOS PÁLYÁZATI

Részletesebben

A bőr- és bőrfeldolgozóipar termelése, export és import tevékenységének alakulása 2003. évben

A bőr- és bőrfeldolgozóipar termelése, export és import tevékenységének alakulása 2003. évben A bőr- és bőrfeldolgozóipar termelése, export és import tevékenységének alakulása 2003. évben VÁRSZEGI ÁRPÁD (Bőr- és Cipőipari Egyesülés) Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően a szakma éves tevékenységéről

Részletesebben

1. BEVEZETŐ... 4 2. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ... 5 2.1. Testületi ülések... 5 2.2. Gazdálkodási adatok... 6 2.3. Önkéntes taglétszám alakulása... 6 2.4.

1. BEVEZETŐ... 4 2. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ... 5 2.1. Testületi ülések... 5 2.2. Gazdálkodási adatok... 6 2.3. Önkéntes taglétszám alakulása... 6 2.4. 1. BEVEZETŐ... 4 2. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ... 5 2.1. Testületi ülések... 5 2.2. Gazdálkodási adatok... 6 2.3. Önkéntes taglétszám alakulása... 6 2.4. Üzlet újság... 7 2.5. Kamarai weboldal... 7 2.6. Kamarai

Részletesebben

Beszámoló. MKSZ UP Bizottság 2012. év működéséről

Beszámoló. MKSZ UP Bizottság 2012. év működéséről Beszámoló MKSZ UP Bizottság 2012. év működéséről Budapest, 2013. január 8. Györfi János MKSZ UP bizottság elnöke Tartalomjegyzék: I. Bevezetés II. 2012. év tervezett MKSZ UP Bizottság munkaprogramja III.

Részletesebben

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság Tőzsdei éves jelentés 2002 Az éves jelentés tartalma Mérleg, Eredménykimutatás 3. oldal Kiegészítő melléklet 8. oldal Üzleti jelentés... 51. oldal Budapesti

Részletesebben

Beszámoló a HKIK 2014. évi pénzforgalmi költségvetésének időarányos (2014.12.31.) végrehajtásáról

Beszámoló a HKIK 2014. évi pénzforgalmi költségvetésének időarányos (2014.12.31.) végrehajtásáról 3300 Eger, Faiskola u. 15. Telefax: (36) 323-615 Postacím: 3301 Pf.: 440 E-mail: hkik@hkik.hu Weblap: www.hkik.hu HEVES MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Beszámoló a HKIK 2014. évi pénzforgalmi költségvetésének

Részletesebben

Beszámoló. a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése. 2011. május 25-i ülésére. a kamara 2010. évben végzett munkájáról

Beszámoló. a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése. 2011. május 25-i ülésére. a kamara 2010. évben végzett munkájáról Beszámoló a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése 2011. május 25-i ülésére a kamara 2010. évben végzett munkájáról Előterjesztő: Dr. Sziráki András elnök 2 Tisztelt Küldöttgyűlés!

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013. Kiadja: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 4 2. Módszertan... 5 3. Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK. előterjesztése

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK. előterjesztése 2. napirendi pont Megtárgyalják: A közgyűlés bizottságai 01/354-3/2005. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK előterjesztése Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának beszámolója

Részletesebben

MUNKAERŐ KUTATÁS A FOGLALKOZTATÁSI ANOMÁLIÁK KIKÜSZÖBÖLÉSÉRE

MUNKAERŐ KUTATÁS A FOGLALKOZTATÁSI ANOMÁLIÁK KIKÜSZÖBÖLÉSÉRE MUNKAERŐ KUTATÁS A FOGLALKOZTATÁSI ANOMÁLIÁK KIKÜSZÖBÖLÉSÉRE Kutatási jelentés KÉSZÍTETTE A VIA PANNONIA KFT. A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK MEGBÍZÁSÁBÓL 2015. OKTÓBER 29. Tartalomjegyzék

Részletesebben

HELYZETE ÉS LEHETSÉGES JÖVŐBELI TRENDJEI A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN

HELYZETE ÉS LEHETSÉGES JÖVŐBELI TRENDJEI A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN A TUDÁSIPAR, TUDÁSHASZNÁLAT HELYZETE ÉS LEHETSÉGES JÖVŐBELI TRENDJEI A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN (VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ) Helyzetfeltáró és értékelő tanulmány A nyugat-dunántúli technológiai régió jövőképe

Részletesebben

A.) ÁLTALÁNOS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYOK

A.) ÁLTALÁNOS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYOK A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara ügyintéző szervezetének szervezeti és működési szabályzata (a 2003. június 20-i, a 2006. december 21-i és a 2009. szeptember 9-i módosításokkal egységes szerkezetben)

Részletesebben

gascon 2016 június 14-15-16., Budapest, Gundel Étterem

gascon 2016 június 14-15-16., Budapest, Gundel Étterem gascon 2016 június 14-15-16., Budapest, Gundel Étterem A rendezvény főbb témái Az állami energiapolitika: a kormányzat energiastratégiája 2020-ig ENKSZ: Első Nemzeti Közműszolgáltató működése és jövőbeni

Részletesebben

NYUGAT DUNÁNTÚLI INNOVÁCIÓS FEJLESZTÉSEK

NYUGAT DUNÁNTÚLI INNOVÁCIÓS FEJLESZTÉSEK BAROSS GÁBOR PROGRAM NYUGAT DUNÁNTÚLI INNOVÁCIÓS FEJLESZTÉSEK ND_INRG_05 Pályázati felhívás Budapest, 2005. november Tartalomjegyzék 1. A támogatás célja...3 2. A támogatás forrása és összege...3 3. A

Részletesebben