"De nehéz az iskolatáska..."

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""De nehéz az iskolatáska...""

Átírás

1 2010. IV. negyedév KÖZÉLETI LAP VI. évfolyam 5. szám 30 éves a Karácsony Sándor Általános Művelődési Központ szeptember 3-án egész napos rendezvénysorozattal ünnepelte fennállását a Karácsony Sándor ÁMK szeptember l-jén egy modern többfunkciós épülettel lett gazdagabb a község, ahol az iskola felsős tanulói, a közművelődés és a könyvtár dolgozói kezdték meg munkájukat. Nagy jelentőségű volt ez az esemény, 1980-ig a településen, több helyen régi, korszerűtlen épületekben folyt a munka. A község kulturális életének sem volt önálló helye, hiszen április 4-re virradóra leégett a kultúrház felújított épülete, mely éppen az ÁMK épülete helyén állt. Földes akkori vezetői közös elhatározással döntöttek, hogy egy többfunkciós épületet kell építeni, ami megfelel a lakosság széleskörű nevelési - művelődési igényeinek. Az építési munkálatok megkezdése előtt szabaddá kellett tenni az építés területét. Három család számára kerestek a faluban máshol lakóházat végén kezdődött meg az építkezés. Az országban akkor két korszerű nevelési centrum épült, egyike Földesen. Az új létesítmény az Országos Közművelődési Tanács anyagi segítségével megyei beruházásként épült, s kivitelezője a megyei Beruházási Vállalat mellett a helyi földesi Rákóczi TSZ építőbrigádja és a Vegyesipari Szövetkezet építő részlege volt. (folytatás a 4. oldalon) "De nehéz az iskolatáska..." Ebben a tanévben hatvankét első osztályos tanuló kezdte meg az általános iskolai tanulmányait. A gyerekek létszáma megfelelő volt két első osztály indításához. Az elsősök nem csupán falubeli diákok, idén is voltak olyan sápi gyerekek, akik Földesen kezdték meg a tanévet. Az új nebulók nagy izgalommal fogtak bele a betűk és számok rejtelmeinek megfejtésébe. Kitartást és sikeres tanulmányokat kívánunk nekik. 1. b osztály Antós Csaba, Bai Vivien Krisztina, Balogh Petra, Bulyáki Anita, Hegedűs István, Hegyes Dzsenifer, Imre Zsolt, Kiss József, Kiss Sándor Mátyás, Kiss József, Lukács Diána, Magyar Anita Csilla, Makula Csaba, Mátravölgyi Dorina Ildikó, Nagy Dóra, Nagy László Péter, Nyírő Zsolt, Sótonyi Krisztián István, Szabó Sára, Szatai Tamara Klementina, Szegedi Dorina, Szilágyi Réka, Szörnyi Gabriella, Takács János, Ványi Júlia, Veress Eszter Mária Osztályfőnök: Sápi Edit Napközis tanító: Lukács Zsuzsanna 1. a osztály Balogh Dániel, Bíró Ágnes, Csuhai Dominik, Daróczi Boglárka, Dede Péter Bence, Fábián Attila, Gál Dávid, Ilisz Zsanett, Imre Zsófia, Ispány Imre, Jenei Balázs, Karacs Annabella, Kiss Albert, Makula Tünde Etelka, Nagy Benjamin Kornél, Nagy Napsugár Noémi, Németh Lívia, Pércsi Petra Barbara, Rusznyák Zsolt, Szabó Angéla, Szabó Csilla, Szatai Péter, Takács Ádám Lajos, Takács Lajos, Tóth Dominika, Ványi József Osztályfőnök: Kakucsi István Napközis tanító: Vinczéné Bíró Éva

2 FOLDESI HÍRLEVÉL IV. negyedév Földes Nagyközség Önkormányzatának évben megválasztott polgármestere és képviselő-testületi tagjai Jeneiné Egri Izabella polgármester Én kis hazám a nagy hazában." (Arany János) október 3-án döntött Földes Nagyközség lakossága. Nagyon köszönöm mindenkinek, aki a választójogával élt. KÖSZÖNÖM a bizalmat, hogy folytathatom a 4 éve megkezdett munkámat. KÖSZÖNÖM a sok biztatást, amit a földesiektől kaptam. Sokat segített a nehéz pillanatokban, mert sajnos azokból is akadt bőven. Megtiszteltetés számomra, hogy Földesért, a Földesiekért dolgozhatom a következő 4 évben. Feladat van bőven, van mit tenni. Hibáimból tanulok, eredményeimből pedig erőt merítek. 4 év alatt nem lehet csodát tenni, józanul kell gondolkodni és cselekedni ciklus feladatai: - A falu működőképességének fenntartása. - Az oktatás infrastrukturális feltételeinek j avítása. - Óvoda-bölcsőde építése. - Egészségház beruházás megvalósítása. - Piaccsarnok megépítése. - Környezetbarát életkörülmények létrehozása, parkosítás, virágosítás mellett az oxidációs tó beruházás megvalósítása,szennyvíztelep korszerűsítése. - Csapadék- és belvízelvezető árkok teljes körű rendbetétele. - Helyi vállalkozók segítése. - Sport további támogatása. - Civil szervezetek támogatása. - A már kialakult nagy rendezvényeink: Földes Napja, Arató Fesztivál,Nyárbúcsúztató Lovas- és falunap, Vőfélytalálkozó megtartása. - Faluközpont és községháza felújítása. -Apályakezdő földesi fiatalok számára munkatapasztalat szerzése az önkormányzatnál, vagy valamely intézménynél. Kérem Földes település minden lakóját, hogy közösen a településért dolgozzunk! Hiszem és vallom, hogy közösen elérhetjük céljainkat. Jeneiné Egri Izabella polgármester Balázsi Zoltán előtérbe helyezve, együtt dolgozzon azért, hogy Földes minél többet fejlődjön az elkövetkezendő években. Balázsi Zoltán Diószegi Antal Szeretném megköszönni, minden kedves választópolgárnak, akik ajánlószelvényükkel megtiszteltek és szavazatukkal lehetővé tették számomra azt, hogy önöket képviseljem az elkövetkezendő négy évben, mint Önkormányzati Képviselő! Köszönöm Földes választó- Mivel az új törvény szerint polgárainak, hogy támogatáhat főre csökkent településün- sukkal immár a negyedik kön a helyi képviselők száma, ciklusomat kezdhetem meg önígy nagyobb felelősség hárul kormányzati képviselőként. A az új testületre. kisebb létszámú képviselő-tes- Úgy gondolom, hogy ennek tület egyben több feladatot is az újonnan megválasztott kép- jelent minden megválasztott viselő-testületnek úgy kell dol- képviselő számára, a hatékony goznia, hogy meghazudtolja a munkavégzés ésszerűbb mun- Parlamentben egymásra acsar- kamegosztást követel meg tőkodó / úgymond önmagukat a lünk. Minden egyes döntésnél politikai elithez soroló/ politi- a település érdekeit kell szem kusok munkáját, és egymást előtt tartanunk. A jelenlegi gazsegítve, a település érdekeit dasági körülményeket, valamint a megkezdett, folyamatban lévő beruházásainkat figyelembe véve, nehéz négy év áll előttünk, így különösen fontos a képviselők korrekt, pártatlan együttműködése. Diószegi Antal Pércsi Imre A tegnap már történelem, a holnap még titok. A ma ajándék, a j övő a folytatás... Pedagógus életpályám kezdetétől (1972) felnövekvő nemzedékek és családjaik sokaságával voltam, vagyok kapcsolatban. Szolgálatként végzem oktató-nevelő munkámat, negyedszázada választott közéleti szereplőként tevékenységemet. Tenni..., szépen hangzik, a tettekig csak az juthat el, aki olyan helyzetben van, hogy cselekedhessen. Megköszönöm minden földesi választó cselekvését, döntését, melyet településünk jövője iránt érzett felelősséggel tett szavazatával. Kedves Földesiek! Mindannyiunk érdeke egyenlő súlyú; mindannyiunk álláspontja ugyanolyan értékes... Meggyőződésem, hogy Földes adottságait, polgárainak tehetségét kihasználva, községünket egy tovább fejlődő otthonos lakóhellyé lehet formálni. Az én otthonom itt van a faluban, gyökereim mélyen idekötnek... Van miért szolgálnom, hisz a szülőföldemért teszem... Pércsi Imre

3 2010. IV. negyedév FOLDESI HÍRLEVÉL Földes Nagyközség Önkormányzatának évben megválasztott polgármestere és képviselő-testületi tagjai Péter Imre ÖSSZEFOGÁSSAL AKAROK DOLGOZNI- FÖLDES HOLNAPJÁÉRT Az október 3-i önkormányzati választás eredményei számomra ismét bebizonyították: a földesi emberek ismerik falujuk életét, felelősen tudnak dönteni a település jövőjének ügyében, szavazataikkal érzékelhetően értékelték a képviselő jelöltek Földesért eddig végzett munkáját. Ezúton szeretném megköszönni erőt adó biztatásukat, támogatásukat, szavazataikat. Megtiszteltetés számomra, hogy következő négy évben olyan közösségért dolgozhatok, amely büszke múltjára és tenni akar a jövőért. Minden erőmmel azon leszek, hogy a településnek korábban szervezésemmel visszaszerzett és vásárolt vagyoni elemeit megőrizzük, azt Földes javára gyarapítsuk és hasznosítsuk. Azon munkálkodom, hogy a hévizünk és kísérő metángáza fűtésre és energiatermelésre mielőbb hasznosuljon, a gyógyvíz fedett fürdő-csarnokban télen is szolgálja Földes gyógyulni vágyó lakóit. Egy élhetőbb, otthonosabb, jobb emberi kapcsolatokban élő és fejlődő Földes kialakításában kívánok a kisebb létszámú testülettel - közös akarattal és összefogássalrészt venni. Péter Imre Szabóné Bernát Róza Szeretném megköszönni Földes minden egyes lakójának, hogy bizalmukkal megtiszteltek, s ezáltal egy új, fiatal taggal bővülhetett az önkormányzat képviselő-testülete! Elveimhez és terveimhez hűen minden igyekezetemmel Földes és polgárai érdekében fogok cselekedni, építő és konstruktív tagja leszek a testületnek. Nehéz évek állnak előttünk, sok munka és kitartás szükséges, együttműködve, egymást támogatva a lehetőségek feltárásával és maximális kihasználásával érhetünk csak el eredményeket! Bízom benne, hogy képviselőtársaimmal és a polgármester asszonnyal folytatott munka gyümölcseként egy virágzó Földest építhetünk az elkövetkezendő években! Bizalmukat tisztességes, kitartó, eredményes munkával és következetes, megfontolt döntésekkel szeretném a jövőben viszonozni! Szabóné Bernát Róza Dr. Tamás Gábor Először is szeretném megköszönni az Önök megtisztelő bizalmát, hogy beválasztottak ennek a nagy hagyományokkal rendelkező településnek a képviselő-testületébe! Minden tudásommal azon fogok dolgozni, hogy megfeleljek elvárásaiknak és hasznos, aktív, együttműködő tagja legyek ennek a testületnek. Amikor három éve megpályáztam a megüresedett I. számú körzet háziorvosi állását, akkor még nem is tudtam, hogy ilyen rövid idő alatt ennyi értékes emberi kapcsolatra, barátságra fogok szert tenni! Azt pedig nem is sejtettem, hogy az itteni munkám mennyi örömet, megbecsülést fog tartogatni számomra! Képviselői munkámmal a jövőben még inkább erősödni fog a községhez, itteni emberekhez való kötődésem és ezáltal lehetőségem lesz többet tenni településünk jövőjéért. A testület egyetlen egészségügyi-szociális területen dolgozó tagjaként elsősorban ezen területek képviseletét fogom ellátni, de természetesen bármilyen Földest érintő kérdésben szívesen állok a rendelkezésükre. Dr. Tamás Gábor október 14-én megtartott alakuló ülésen Jeneiné Egri Izabella letette polgármesteri esküjét október 14-én megtartott alakuló ülésen Diószegi Antalt a képviselő-testület alpolgármesterré választotta.

4 FOLDESI HÍRLEVÉL IV. negyedév 30 éves a Karácsony Sándor Általános Művelődési Központ (folytatás az 1. oldalról) Az építés munkálatait Lengyel Mihály az Általános Iskola akkori igazgatója felügyelte. Az általános művelődési központ avatóünnepségén a résztvevőket Dávid Zoltán a nagyközségi közös tanács elnöke köszöntötte. Avatóbeszédet dr. Molnár Ferenc az MSZMP Központi Bizottságának osztályvezető-helyettese tartott. Egy olyan nyolc tantermet, klubbot, stúdiót, könyvtárat, meleg főző konyhát, ebédlőt, tornacsarnokká alakítható színháztermet, aulát vehettek birtokukba a földesiek akkor, ami a legmodernebbnek számított az országban. Az 1980-ban átadott intézmény homlokzatára a Nevelési Központ elnevezés került. Első igazgatója Krizsán Mihály, igazgatóhelyettesei: Radó Imréné, Szabó Etelka, a felnőttnevelési igazgatóhelyettese Szabó Irma pedagógusok lettek. A könyvtár Ványi Lajosné irányításával szervezte tevékenységét. Az új intézmény szervezeti egységéhez került a Községi Óvoda is Horváth Istvánné vezetésével. Az intézmény falain belül végzett magas színvonalú szakmai munka alapján hamar országos hírű lett a földesi nevelési központ. Az ország különböző pontjáról érkeztek tapasztalatcserére hozzánk a nyolcvanas évek elején a kollégák. Az új épület átadásával megszűnt Földesen a váltótanítás, vagyis minden diák délelőtt járhatott iskolába, a hol délelőtti, hol délutáni helyett. Az új épületet a tanulók mellett hamar birtokba vették a földesiek. Klubok, szakkörök indultak, kiscsoportok szerveződtek, tartotta próbáit a tánccsoport, az énekkar. Rendszeres képzőművészeti kiállításban gyönyörködhettek az intézménybe látogatók. Az elmúlt harminc évben öszszesen 1962 tanuló kapott általános iskolai bizonyítványt. Az 1980/81-es tanévben 758 diák kezdte meg tanulmányait. Ebben a tanévben 357 fő. Akkor Sápról 49 tanuló, ma 22 fő jár hozzánk. Az elmúlt 30 év alatt szűkült és bővült az intézmény tevé- kenysége, mindig aszerint, ahogy a társadalmi-gazdasági változások azt megkövetelték ig tanultak nálunk a sápi felső tagozatos gyermekek. Az intézmény névfelvételére 1989-ben történt. A Nevelési Központ felirat helyett a homlokzatra felkerült a Karácsony Sándor Általános Művelődési Központ elnevezés. Ekkor nyílt meg a könyvtárban az ország egyik legteljesebb Karácsony Sándor munkásságát bemutató emlékkiállítás. Az intézmény munkáját 1993-tól Pércsiné Balázs Erzsébet igazgatóasszony irányította 15 éven keresztül ban kezdte meg munkáját az Alapfokú Művészetoktatás több tagozattal től működik a Kölcsey Ferenc Gimnázium esti tagozata nálunk. Az oktatás még színvonalasabbátételének segítésére ben az itt dolgozó pedagógusuk, a település akkori vezetői alapítványt hoztak létre Földes Község Tanulóifjúságáért bejegyzéssel. A közel 20 esztendő alatt nemcsak az oktatáshoz szükséges tárgyi feltételek biztosításával segítették a munkát. A Földesről indult, jeles és jó tanulmányi eredményt elérő közép- és felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatókat minden évben anyagilag is támogatják. A Földes Község Művészetoktatásáért Alapítvány 1998-ban jött létre. A művészetoktatásban résztvevő tanulók szakmai tevékenységéhez nyújt támogatást. A különböző területeken elért eredményeinket felsorolni lehetetlen vállalkozás lenne. A művészetek, a tudomány, a sport területén olyan értékek születtek, melyek Földes nevét országosan híressé tették. A kultúra iránti igény, a közös célért való együttműködés mindig erős volt településünkön. A kitartás, a szorgalom, az elhivatottság vitte, és viszi ma is előre az itt folyó munkát. Az elmúlt 30 évben sokféle változást megértünk, de az értékek megőrzése, a hagyományok ápolása mindig alapját képezte az intézmény közösségeinek életében. A hajdani modern épület mára már megkopott, terei szűkösnek bizonyulnak. A benne folyó munka azonban követi a társadalmi igényekben bekövetkezett változásokat. Törekszünk a megújulásra, hiszen a múlt kötelez bennünket. Szeptember 3-án az iskolagyűlésén került átadásra az intézmény zászlaja, melyen névadónk neve mellett az intézmény jelmondata is olvasható: Ki-ki világítson a maga helyén." Az ünnepet a 3.a osztály műsora tette még hangulatosabbá. A délelőtt folyamán a diákokat filmösszeállítás, rendhagyó osztályfőnöki órák az egykori pedagógusokkal, és Mocorgó sportprogram szervezése emlékeztette az elmúlt 30 évre. Délután került sor a Szövő Szakkör 30 éves munkásságát bemutató kiállítás megnyitójára. A nap zárásaként az érdeklődők a Földesi lakodalmas" népszínművet láthatták. Szeretnénk, ha a Karácsony Sándor Általános Művelődési Központ még sokáig szolgálná a falu lakosságát a település kulturális központjaként. Horváth Sándorné igazgató

5 2010. IV. negyedév FOLDESI HÍRLEVÉL KÖZLEMÉNY a polgármester és az k évi választásáról A választási eljárásról szóló C. törvény 105/A (2) bekez- Földes Nagyközségben október 3-án megtartott helyi öndés h.) pontja értelmében a Helyi Választási Bizottság a helyi ön- kormányzati választás rendbontás nélkül, törvényesen zajlott le. kormányzati képviselők és polgármesterek választásának A választás napján rendkívüli esemény nem történt, hivatalos eredményét az alábbiak szerint teszi közzé: A polgármester választáson" induló jelöltek a következő eredményt érték el: S.sz. Név Jelölő szervezet Szavazatok száma 1. Bíró István 379 szavazatot kapott 2. Jeneiné Egri Izabella független 1283 szavaztot kapott 3. Mezőfalvi Gyula József független 86 szavaztot kapott 4. Szabóné Bernát Róza független 223 szavazatot kapott A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy Földes Nagyközség polgármesterének a választópolgárok a következő 4 éves választási ciklusban 1283 szavazattal Jeneiné Egri Izabella asszonyt választották. A kislistas képviselőválasztás eredménye a következő módon alakult: Jelölt neve Jelölő szervezet(ek) Kapott érvényes szavazat Antos Erzsébet Balázsi Zoltán Balogh Sándor Diószegi Antal Gondáné Lengyel Sarolta Gurzó László Joó Melinda Kakucsi Ferenc Karácsony Attila Kiss Albert Zoltán Kiss Miklós Kiss Tamás Kovács András Kovácsné Kenéz Ibolya Lovászné Szilágyi Anikó Mezőfalvi Gyula József Molnár Imre Nagy Sándorné Nagyné Lengyel Erika Eva Oláh Jenő Pércsi Imre Péter Imre Szabó Zsolt Szabóné Bernát Róza Szatai László Szántó Zoltán József Dr. Tamás Gábor Tasnádi János Volánszki Károly JOBBIK

6 FOLDESI HÍRLEVÉL KÖZLEMÉNY IV. negyedév a polgármester és az k évi választásáról A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy nagyközségünk Képviselő-testületének tagjai a következő választási ciklusban a 6 legtöbb szavazatot kapott jelölt, azaz: Településünkön a cigány kisebbségi önkormányzat képviselő-testületének tagjai a kisebbségi szavazólapon 4 legtöbb szavazatot kapott jelölt, azaz: Földes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete október 3-án megválasztott képviselő-testület tagjai: Pércsi Imre, Diószegi Antal, Péter Imre, Jeneiné Egri Izabella polgármester, Dr. Tamás Gábor, Balázsi Zoltán, Szabóné Bernát Róza Imre Sándor Helyi Választási Bizottság elnöke TÁJÉKOZTATÓ október 14-én megtartotta alakuló ülését Önkormányzatunk újonnan megválasztott Képviselő-testülete. A képviselő-testület takarékossági okokból a korábbi négy bizottság helyett két bizottságot alakított. Létrehozta a Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottságot, melynek elnökévé Balázsi Zoltánt, tagjainak: Pércsi Imre és Szabóné Bernát Róza képviselőket, külső tagjaivá: Karmazsin István és Szőllősi István urakat választotta meg. Az újonnan megalakított Szociális Bizottság elnöke Dr. Tamás Gábor képviselő, tagja Péter Imre képviselő, külső tagja Kovácsné Kenéz Ibolya védőnő lett. KiM

7 2010. IV. negyedév FOLDESI HÍRLEVÉL A Földes Községért és Tanulóifjúságáért Alapítvány hírei Gyermekek és hátrányos szociális helyzetű emberek támogatása Az alapítvány az alapító okiratában foglaltak alapján végezte tevékenységét a 2009-es évben is. Anyagi lehetőségeit figyelembe véve támogatta a Karácsony Sándor Általános Művelődési Központ tanulóifjúságának nevelését-oktatását informatikai eszközök beszerzésével. Bábszínházi bérletek vásárlásával segítette, hogy minden alsó tagozatos tanuló legalább egy alkalommal előadáson vehessen részt Debrecenben. Az alapítvány közhasznúsági jelentése alapján a kapott és felhasznált költségvetési támogatás 2008-ban 296 ezer, 2009-ben 339 ezer Ft volt a változás + 43 ezer forint. A pénzeszközök értéke ban 337 ezer, 2009-ben 861 ezer forint volt, a változás +524 ezer forint. A saját tőke értéke 2008-ban 1537 ezer, 2009-ben 1461 ezer forint, a változás -76 ezer forint. Az alapítvány vagyona 1537 ezer forintról 1461 ezer forintra változott. Csökkent 76 ezer forinttal. Működési költségekre ban 700 ezer, 2009-ben 516 ezer forintot használt a szervezet. A változás -184 ezer forint. A Központi költségvetési szervtől 1 % APEH Szja felajánlásokból 2008-ban 296 ezer, 2009-ben 339 ezer forintot kapott a szervezet, a változás +43 ezer forint. Alapítványunk működését 2008-ban és 2009-ben 50 ezer forinttal támogatta Földes Nagyközség Polgármesteri Hivatala. Személyi jellegű kifizetések 2009-ben sem történtek. Alapítványunk 2010 őszétől két pályázatot is hirdet augusztus 31-én az ünnepélyes intézményi tanévnyitó alkalmával először került sor a Barabás Ferenc-díj meghirdetésére. Barabás Ferenc díjban részesülhet az a négy végzős nyolcadikos diák (2 lány és 2 fiú), aki a 2010/201 1-es tanévben tanulmányi munkájával, magatartásával példamutató eredményeket ér el, s tanulmányait érettségit adó középiskolában folytatja. A díj összege tanulónként 50 ezer forint, amit majd a tanévzáró ünnepély keretében vehetnek át a díjazottak. Az alapítvány ebben az évben meghirdeti a Tanulmányokért Díj" pályázatát. Tanulmányokért díj elismerésben, erkölcsi és anyagi támogatásban részesülhetnek azok a földesi indíttatású tehetséges tanulók, akik a 2009/2010-es tanévben a pályázatban felsorolt iskolafokokban (középiskola, főiskola, egyetem) nappali tagozaton kimagasló tanulmányi eredményt értek el. A részletes pályázati kiírás az intézmény hirdetőtábláján olvasható. A pályázathoz szükséges adatlapok átvétele és beadása az ÁMK titkárságán történik. A pályázat beadási határideje: november 5. Köszönjük az elmúlt évben tett támogatói felajánlásokat, mellyel az alapítvány eredményes működéstsegítették elő magánszemélyek, szervezetek, cégek Kérjük ezután is támogassák alapítványunkat céljaink megvalósításában. Alapítványunk adószáma: l-09 Horváth Sándorné kuratórium elnöke FÖLDI Negyedévente megjelenő közéleti lap Lapalapító: Földes Nagyközség Önkormányzata Földes, Karácsony S. tér 5., tel/fax:06(54) Főszerkesztő, tördelési munkák: Balázsiné Bíró Valéria Felelős kiadó: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala. Nyomdai munkák: Center-Print Kft., Debrecen Mindenki ebédel" A Budapesti Gyermekétkeztetési Alapítványhoz önkormányzatunk 20 gyermek étkeztetésére nyújtott be pályázatot 10 százalékos önrész hozzájárulásával. Februártól minden hétvégén élelmiszercsomagokat osztottunk ki intézményünkben a rászoruló gyermekek szüleinek. A gyerekek a nyári szünet idejére előre megkapták a tartós élelmiszerekből álló csomagokat, melyek forró vízben felmelegíthető készételeket, konzerveket, valamint kereskedelmi forgalomba nem kerülő élelmiszereket tartalmaztak. EU Intervenciós Élelmiszersegély Program 2010 tavaszán településünk sikerrel pályázott a Budapesti Gyermekétkeztetési Alapítványhoz. Az EU Intervenciós Élelmiszersegély Program keretében élelmiszercsomagokat osztott ki intézményünk a szociálisan rászorulók részére. Az adományból részesülhettek a létminimum A Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium "Közlekedj okosan, élj egészségesebben!" címmel meghirdetett pályázatán a földesi festő tagozatos tanulók sikert sikerre halmozva, díjak sokaságát hozták el. Különdíjban részesült Ványi Virág, Hegyes Dzsenifer, Kóti Dorina. Jutalmuk roller és Mp 3-as lejátszó volt. Két diákunk Gonda Natália és Szabó Sára fődíjasként "Mobil rajzok" közelében élők, önhibájukon kívül létminimum közelében élők, a kisnyugdíjasok és a hátrányos szociális helyzetű gyermekek. Május hónapban 1800 fő vehette át az adományt. Nyári Szociális Gyermekétkeztetés Földes Nagyközség Önkormányzata a Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal együttműködve az idei esztendőben is pályázatot nyújtott be az Észak-Alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatalához a nyári szociális gyermekétkeztetésre vonatkozóan. Június 21-től augusztus 27-ig 100 hátrányos szociális helyzetű gyermek részesülhetett étkeztetésben. Minden gyermek 50 napra elegendő felmelegíthető ételkonzervet vehetett át. Kiss Petra Martina szakmai vezető egy-egy kerékpárt hozhatott haza. Örömünket teljessé tette, hogy Kóti Dorinát egy másik rajzával és Győri Pétert különleges látásmódú festményével Ft-os vásárlási utalvánnyal jutalmazták. A nyerteseknek gratulálunk és további sikeres alkotómunkát kívánunk minden festőnövendékünknek! Bere Anna Mária művésztanár

8 FOLDESI HÍRLEVÉL Útibeszámoló a Balaton-felvidékről Az Asszonyklub az idén Balaton-felvidéki kirándulást szervezett. A látványosságok megtekintésére az úttal együtt 4 napot szántunk. Meg voltunk győződve, hogy ez idő alatt bőven végig járhatjuk ezt a csodálatos vidéket. Természetesen tévedtünk, mert ezen a gyönyörű tájon még egyszer ennyi idő is kevés lenne, hogy minden nevezetességet megcsodáljunk. Ennek ellenére igyekeztünk minél többet látni és tanulni. Az első nap, útban Balatonakali felé, megálltunk Balatonfüreden és megtekintettük a Jókai villát, majd elsétáltunk a Balaton partra és andalogtunk a Tagora sétányon. Tihany volt a következő állomásunk, ahol a látogatásunk fő célja az Apátság megtekintése volt, majd a Visszhang-dombon megpróbáltunk visszhangot kiváltani, de sajnos ez nem sikerült. Tudjuk, hogy az 1960-as évektől ez fokozatosan gyengült, de a helyi lakosok szerint szélcsendes időben még ma is hallható. A második napunk a Pannonhalmi Bencés Főapátság épületegyüttesének megtekintésével kezdődött. Az apátság későromán-koragótikus bazilikája a középkori magyar építészet remekműve, s ezt veszi körül a monostor épülete. Az épületek különböző korok üzenetét őrzik, az itt látható tárgyi emlékeknek és gazdag kulturális örökségnek az adja sajátos szépségét, hogy egy élő szerzetesközösség mindmáig eredeti rendeltetésüknek megfelelően használja őket. Ezután Zircen tettünk egy kisebb városnéző körutat és az arborétum megtekintése volt a következő cél, majd a Zirci Apátsági Templomot jártuk körbe. Délután a Herendi Porcelángyár manufaktúra és múzeum megtekintése volt a feladatunk, majd megteáztunk a csodálatos porcelán teáskészletéből. A harmadik napon szakvezető segítségével a Káli-medence nevezetességeivel ismerkedtünk. Felmásztunk a Hegyestűre, majd a szirti kecskéket is túlszárnyalva ugráltunk" a Szentbékáll kőtenger egyik kövéről a másikra / volt, hogy ketten húztuk a harmadikat, hogy valahogy eljussunk az egyik kőről a másikra/. Ittunk a Kékkúti forrásból, tettünk egy jó nagy sétát Salföldön, megcsodáltuk a mesébe illő kis házakat, majd tovább utaztunk Veszprémbe. Felmentünk a várba, ahol megcsodáltuk Szent István király és Gizella királyné szobrát, a kilátást és Szent Mihály Székesegyház díszes belső terét. Ez a nap azonban nem a szokásos módon végződött, vacsora, éneklés és alvás, hanem Nagy Zoltánné és Tóth Gáborné próbára tette a figyelmességünket és tanulásra való készségünket, ugyanis összeállítottak egy olyan 50 kérdésből álló feladatsort, ami a három nap látnivalójával függött össze. A legügyesebbek és legfigyelmesebbek értékes ajándékokat nyertek /egy ballon vörösbor, egy ballon fehérbor stb./. A negyedik nap, a legnagyobb sajnálatunkra, a pogygyászok elkészítésével kezdődött, mert már hazafelé vettük utunkat. Az egyedüli vigasz csak az volt, hogy még várt ránk egy nagyon kellemes városnézés Tapolcán, majd Keszthelyre utaztunk. Ott a Festetics kastélyt és környékét, parkját csodáltuk még meg, majd Földes felé vettük az irányt. Csodálatos 4 napot töltöttünk együtt, de ez csak arra volt elég, hogy majd egyszer a családdal, barátokkal újból elmenjünk erre a vidékre és a még kimaradt csodákat megnézzük. Remélem, hogy jót utaztak Önök is, olvasva a beszámolót, az Asszonyklubbal. Dr. Boros Ador Erzsébet IV. negyedév ANYAKÖNYVI HÍREK Szeretettel gratulálunk az újszülöttek szüleinek: / a szülők az adatok közléséhez hozzájárultak / Karacs Kármen Dzsesszika, Rákóczi u. 34. Tóth Zsolt, Haladás u. 34. Rusznyák László, Deák F. u. 52. Kiss Kázmér Bence, Táncsics u. 29. Szeretettel gratulálunk házasságkötésük alkalmából: /adataik közléséhez hozzájárultak / Rák István és Kiss Ágnes Annamária, Új u.13/a. Vigasztalódást kívánunk az elhunyt személyek hozzátartozóinak: / a hozzátartozók hozzájárultak az adatok közléséhez / Boné Istvánné, Ságvári u. 9. Ványi Gyula, Piac u. 50. Joó Imre, Debreceni u. 41. Nagy Antal, Széchenyi u. 24. Varga József, Csillag u. 4. Dr. Szentgyörgyvölgyi Gábor Béla, Karácsony Sándor tér 2. Nagy Imre Sándor, Bartók B. u. 42. Kerekes Zoltánné, Jókai u. 5. Biró Gyula, Bacsó B.u. 14. Sok szeretettel gratulálunk 50. házassági évfordulójukat ünneplőknek. Aranyi Gyula és Nagy Erzsébet, Debreceni u. 37. Mata Imre és Harmati Karolina, Arany J. u. 9. Katona Imréné anyakönyvvezető A Földes Község Művészetoktatásáért Alapítvány évi közhasznúsági jelentése 2008-ban kapott és felhasznált költségvetési támogatás 78 ezer forint, 2009-ben 104 ezer forint; változás +26 ezer forint. Az alapítvány pénzeszközeinek, saját tőkéjének és vagyonának értéke 2008-ban 850 ezer forint, ben 900 ezer forint, változás +50 ezer forint. Működési költség 2008-ban 325 ezer forint, ben 267 ezer forint, változás -58 ezer forint. 1 % Apeh Szja felajánlásokból 2008-ban 78 ezer forint folyt be, 2009-ben 104 ezer forint. Földes Nagyközség Önkormányzata és évben is 50 ezer forinttal támogatta alapítványunkat. Ezúton szeretnénk megköszönni Megyeri Szabolcsné, az Oroszlán Gyógyszertár vezetőjének önzetlen támogatását, aki 20 ezer Ft pénzösszeg támogatást nyújtott alapítványunknak a tavasz folyamán. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a évi adójuk 1%-val támogatták alapítványunkat. Az alapítvány a néptánc tagozat nyári táborozását 250 ezer Ft-tal támogatta, mely nagy segítséget nyújtott a tanulók szakmai munkájához. Kérjük éljenek évi jövedelemadójuk 1%-os felajánlásával alapítványunk felé! Földes Község Művészeti Oktatásáért Alapítvány, Adószámunk: Nagyné Lengyel Erika elnök

9 2010. IV. negyedév FOLDESI HÍRLEVÉL Szőlőfürtös nap az oviban Hagyomány, hogy minden ősszel megrendezik az óvodában a szőlőhöz kötődő felejthetetlen ünnepet. Az ősz és a szüret beköszöntével a földesi óvoda minden évben hagyományőrző napot tart a gyerekek számára, ahol lehetőségük van megízlelni az évszak legfinomabb italát, a mustot. Ebben az évben a Rákóczi úti óvoda látta vendégül a Kállay úti épületben lévő gyerekeket, óvónőket, dajkákat és szülőket. A vendéglátók az őszi terméseket összegyűjtve díszítették fel az udvart és az épület falait. Nagy várakozással indult a reggel, hisz a gyerekek sétakocsikázással kezdték a napot, majd Nagy Sándorné óvodavezető köszöntője után a gyerekek műsorral kedveskedtek ovis társaiknak és a felnőtteknek. A Méhecske csoport dalokkal és mondókákkal, a Katica csoport néptánccal, míg a Pillangók tréfás játékokkal szórakoztatták a közönséget. A szülők szabadidejüket nem sajnálva mindenféle finomsággal készültek a gyerekek vendégül látására. A gyerekek fellépése után az anyukák és apukák hozzáláttak a szőlőszemek kipréselésének, amiből must lett. A gyerekek nagy örömmel fogyasztották el ezt a vitaminokban gazdag, igen finom italt. Igen szórakoztató és élménydús volt az egész délelőtt kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Kordás Julianna Császárkori leletek Földesen A nagy népvándorlások útja a Sárrét szélén, a magasabb fekvésű szántó szigeteken, a mai Földes területén vezethetett, írta egykoron ásatásainak eredményeit összegezve a Földesen született Zoltai Lajos, a debreceni múzeum első igazgatója. Ennek a tudományos ténynek újabb bizonyítékait a Kálló-háti vizes élőhely rekonstrukciós földmunkái során a nagy esőzések hozták felszínre. Egymástól pár száz méterre egy női és egy férfi csontvázat találtak az agyagból kimosva a csatornarendszer építői. ANY- K tájolású férfi csontváz mellett talált obszidián darabok miatt a sírt először őskorinak vélték, de később vas eszköz is előkerült a sírból. A másik sírban nyújtott testhelyzetben déli JÉM Harminc év távlatából tájolásban vaskarpereccel és csattal díszített női csontvázat, a sír közelében állati csontokat találtak. A leleteket Debrecenbe szállították további vizsgálatok miatt. A két csontváz feltárását Szelekovszky Márta, a Hajdú- Bihar Megyei Múzeumok Igazgatóságának régésze végezte, aki szerint a leletek szarmata, késő császár korinak tekinthetők. A leletek helyszínét érdekessé teszi, hogy a Bihar Közalapítvány KEOP pályázatának keretében megvalósuló vizes élőhely rekonstrukció és fejlesztés pályázati anyagának régészeti tanulmánya ezt a területet nem jelezte esetleges régészeti lelőhelyként. Péter Imre A kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egy kettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának." Lipcsei Jánosné az elmúlt harminc évben szakkörvezetőként az átörökítést és újrateremtést célozta meg. Mindezt a gyapjúszövésben és a rongyszövésben próbálta megvalósítani szövőtársaival. A harminc év munkáiból létrejött kiállítás a volt és jelenlegi tagoknak köszönhető, melyet 2010 szeptemberében tekinthettek meg az érdeklődők a Karácsony Sándor ÁMK-ban. Köszönet érte Antósné Imre Etelka, Bíró Boglárka, Csepregi Ferencné, Bíróné Kiss Mónika, Horváth Sándorné, Imre Lajosné, Lipcsei Jánosné, Nagy Sándorné, Nagy Zoltánná, Nagy Viktória, Mező Ferencné, Szőke Jánosné, fszőke Györgyné, Sápi Imréné, Tóthné Csótó Piroska, Volánszki Julianna tagoknak. A harminc év alatt a tagok által elkészített anyagok megyeszerte szerepeltek kiállításokon. Munkájuk kivitelezéséért Nívó- díjban részesültek. Nyaranta a dolgozó szülők gyermekeinek táborokat szerveztek, ahová még Debrecenből és Püspökladányból is jelentkeztek érdeklődők. A csoport társszervezetek rendezvényein is sokszor részt vett segítőként, például kirándulások, kiállítások, vőfélytalálkozó, játszóházak lebonyolításában. Saját szabadidejüket is érdekes programokkal színesítették: felkeresték a környék nevezetességeit és hazánk népművészeti tájegységeit, múzeumait.

10 10 FOLDESI HÍRLEVÉL IV. negyedév Sokszínű programokkal búcsúztattuk a nyarat Földesen szeptember 25-én került megrendezésre a Nyárbúcsúztató lovas- és falunap és Lecsó fesztivál, melyen az érdeklődők kedvükre szemezgethettek a színes, színvonalas programokból. A rendezvény a Karácsony Sándor ÁMK munkatársai, a rácsban is rotyogni kezdtek a különböző ínycsiklandozó ételek. Deli Antal, Balázsi Imre, Pócsi Tímea és Nagyné Bálint Enikő, mint zsűritagok a polgármesteri hivatal csapata által készített választási lecsós köz" csülköt ítélte a legfinomabbnak. A lovak szerelmesei akadályhajtáson, csikós ügyességi versenyen és síkversenyen kettes fogathajtásban, Kovács Mihály (Hajdúszoboszló) pónifogat-hajtásban végzett az első helyen. Egész nap játszóházi foglalkozás keretében szórakoztatta az érdeklődő gyerekeket és felnőtteket a Diósgyőrből érkező íjász csapat. Közben a színpadon kulturális programokkal várta a hajdúszoboszlói mazsorett csoport, a Sivatagi Rózsák tehetsége Czaga Laci szórakoztatta a közönséget. A Hajdúböszörményből érkező Heritage zenekar is színpadra állt, majd az Irigy Hónaljmirigy is több száz embert derített jókedvű táncolásra és éneklésre. A nap zárásaként retro diszkó várta az eső ellenére is a kitartó, táncos lábú, vendégeket. Köszönjük mindazoknak, akik munkájukkal és anyagi tá- Földes Jövőjéért Egyesület, valamint a Földesi Remény Lovas Egyesület tagjainak közös szervezésében valósult meg a földesi szabadidőközpontban, mely erre az alkalomra különleges dekorációval várta a vendégeket. A több mint ezer kilátogató közül mindenki megtalálhatta az ízlésének megfelelő programot. A reggel a lovasok és a táncosok közös, zenés felvonulásával kezdődött, majd a lecsós ételek főzőversenyén a bogmérettethették meg magukat, majd különböző lovas bemutatókat tekinthettek meg, helyi és debreceni lovas egyesületek közreműködésével. Juhász Judit versenybíró a síkversenyen a földesi Szabó Lajost ítélte meg győztesnek, míg a csikós ügyességi versenyen Kecskés Gábort (Hajdúszoboszló), a pontgyűjtő hajtásban pedig Kozák Józsefet (Derecske). A versenyen induló 38 fogat közül Váradi István (Földes) egyes fogathajtásban, Molnár Lajos (Kaba) Hastánccsoport, a Kiskökény Néptánccsoport, a Nádudvari Fitness Aerobik csoport, az Őszirózsa Nyugdíjas Klub és a Nosztalgia Hagyományőrző Egyesület a nézőket. Az est folyamán 900 főt vendégeltek meg a 90 kg húsból készült 425 literes bográcsban főtt babgulyásból és a 450 tojásból, 25 l tejszínből, 6 kg étcsokoládéból, 12 kg lisztből, 12 l tejből készült 120x170 cm-es falu címerét ábrázoló tortából, melyhez egy kis lelkes csapat hangulatos köszöntőnótát is írt. Később a SZ.É.K. helyi kórus és a földesi Megasztár mogatásukkal segítették rendezvényünk színvonalas megvalósítását. Takács Kata

Nőként a polgármesteri székben

Nőként a polgármesteri székben 2010. III. negyedév KÖZÉLETI LAP VI. évfolyam 3. szám Nőként a polgármesteri székben Földest a földesiek tudják naggyá tenni Partnerként tárgyal a szabadidőközpont fejlesztése iránt érdeklődő befektetőkkel,

Részletesebben

Köszöntjük otthonunkat, Földest!

Köszöntjük otthonunkat, Földest! 2010. I. negyedév KÖZÉLETI LAP VI. évfolyam, I.szám Településünk 231 éve nyerte vissza önállóságát. Az 1764-től 1779. április 14-ig tartott pereskedésnek köszönhető, hogy Földes kuriális nemesi község

Részletesebben

Nőként a polgármesteri székben

Nőként a polgármesteri székben KÖZÉLETI LAP VI. évfolyam 3. szám Nőként a polgármesteri székben Földest a földesiek tudják naggyá tenni Partnerként tárgyal a szabadidőközpont fejlesztése iránt érdeklődő befektetőkkel, hárompercenként

Részletesebben

Köszöntjük településünket, Földest!

Köszöntjük településünket, Földest! 2009. II. negyedév Közéleti lap V. évfolyam 1. szám Köszöntjük településünket, Földest! Marossárpatak: Marosvásárhely és Szászrégen városok között, a Maros bal partján fekszik. A község nagy része a Maros,

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS FALUNAP A HONVÉDELEM JEGYÉBEN Immár hagyomány, hogy a falunapot, illetve annak programjait valamilyen téma köré építjük fel.

Részletesebben

A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXV. évfolyam 6. szám 2015. június. Bihari Hírlap

A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXV. évfolyam 6. szám 2015. június. Bihari Hírlap A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXV. évfolyam 6. szám 2015. június Bihari Hírlap Berettyóújfalu Város Önkormányzatának havonta megjelenő közéleti lapja Széchenyi Programiroda

Részletesebben

Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2014. SZEPTEMBER. Az önkormányzat munkájáról

Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2014. SZEPTEMBER. Az önkormányzat munkájáról Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2014. SZEPTEMBER Az önkormányzat munkájáról Az önkormányzatunk 2014. július- augusztus-szeptember havi munkájáról és a községet érintő

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért!

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért! XXII. évfolyam, 2014. május 31. 5. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Tegyünk az egészségért! Felelősek vagyunk magunkért és másokért. Így van ez az egészség védelmében

Részletesebben

Köszöntés 2013 karácsonyán

Köszöntés 2013 karácsonyán XIII. évfolyam. szám CIGÁNDI www.cigand.hu www.bodrogkoz.com Köszöntés 20 karácsonyán Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat. Lukács ev. 2,4 Minden évben megállít

Részletesebben

Kétszer állhatott a világ tetejére Riminiben Vida Balázs az ifjúsági kick box világbajnokságon. Gratulálunk Balázs!

Kétszer állhatott a világ tetejére Riminiben Vida Balázs az ifjúsági kick box világbajnokságon. Gratulálunk Balázs! Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Lapja XXVI. évfolyam 8. szám 2014. szeptember-október Ajánló választási tájékoztató Az újság hasábjain pontos információt kaphatnak arról, hogy kik indulnak az idei

Részletesebben

Közhírré tétetik! Jó munkához (nem csak) jó eszköz kell

Közhírré tétetik! Jó munkához (nem csak) jó eszköz kell XVIII. évfolyam, 2010. május 8. 4. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Közhírré tétetik! Választás 2010. eredményes volt a második forduló (6. oldal) Zárszámadás a 2009-es

Részletesebben

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKOMÁNYZATÁNAK LAPJA KUNSZIGETI HÍRMONDÓ. - mondta Nagy István, a Földművelésügyi Minisztérium

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKOMÁNYZATÁNAK LAPJA KUNSZIGETI HÍRMONDÓ. - mondta Nagy István, a Földművelésügyi Minisztérium KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKOMÁNYZATÁNAK LAPJA KUNSZIGETI HÍRMONDÓ XXVI. évfolyam 3. szám 2014. október 4. Átadták az új óvodát - BÁBICS NORBERT - Kunsziget óvodát álmodott, az álom pedig most valóra vált: augusztus

Részletesebben

Cigánd jövőképe 2014-2020

Cigánd jövőképe 2014-2020 2014. május - július XIV. évfolyam 2. szám CIGÁNDI www.cigand.hu www.bodrogkoz.com Cigánd jövőképe 2014-2020 Cigánd kiemelt érdeke, hogy a rendelkezésre álló uniós forrásokat minél hatékonyabban használja

Részletesebben

XXIII. évfolyam 7. szám 2014. július 200 Ft

XXIII. évfolyam 7. szám 2014. július 200 Ft XXIII. évfolyam 7. szám Ára: 2014. július 200 Ft Ismét véget ért egy tanév A tanulók már nagyon számolták a napokat, sokuk örömére végre felkerültek a táblára a vakáció utolsó betûi is. Megkezdõdött a

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2014. JÚLIUS

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2014. JÚLIUS Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2014. JÚLIUS Falunap! Településünk első írásos említésének 800 éves évfordulója alkalmából megrendezésre került jubileumi rendezvénysorozatunk

Részletesebben

KRÓNIKA JÁSZALSÓSZENTGYÖRGYI. I. Családi Nap. Jászalsószentgyörgy község lapja. Megjelent: 2008. október. XIV. évfolyam 3. szám.

KRÓNIKA JÁSZALSÓSZENTGYÖRGYI. I. Családi Nap. Jászalsószentgyörgy község lapja. Megjelent: 2008. október. XIV. évfolyam 3. szám. JÁSZALSÓSZENTGYÖRGYI KRÓNIKA Jászalsószentgyörgy község lapja XIV. évfolyam 3. szám Ára: 100, Ft I. Családi Nap Megjelent: 2008. október A Községi Önkormányzat 2008. szeptember 27-én megrendezte az I.

Részletesebben

VII. évfolyam, 2. szám 2011. december. őrizni működőképességünket. A támogatást a felhalmozódott számlatartozásainkra,

VII. évfolyam, 2. szám 2011. december. őrizni működőképességünket. A támogatást a felhalmozódott számlatartozásainkra, VII. évfolyam, 2. szám 2011. december Önkormányzat hírei Tisztelt Tiszaszentimreiek, Újszentgyörgyiek! Eseményekben gazdag időszakról számolhatunk be Önöknek egy ünnepi dupla számmal. A lakosság kérdez...

Részletesebben

Sümeg és Vidéke. Valótlanságok a Marcal-Partiban. közérdekû önkormányzati havilap. 43. szám 2014. Június

Sümeg és Vidéke. Valótlanságok a Marcal-Partiban. közérdekû önkormányzati havilap. 43. szám 2014. Június Sümeg és Vidéke 43. szám 2014. Június közérdekû önkormányzati havilap Valótlanságok a Marcal-Partiban Meglepetten olvashattuk a Marcal-parti júniusi számában Végh László cikkét, valamint az írás elején

Részletesebben

Nyíracsádi ÉLET. XX. évfolyam 4. szám Nyíracsád közéleti lapja 2011. május-június NEGYVENEN VETTEK BÚCSÚT AZ ÓVODÁTÓL

Nyíracsádi ÉLET. XX. évfolyam 4. szám Nyíracsád közéleti lapja 2011. május-június NEGYVENEN VETTEK BÚCSÚT AZ ÓVODÁTÓL Nyíracsádi ÉLET XX. évfolyam 4. szám Nyíracsád közéleti lapja 2011. május-június AZ ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA UTOLSÓ BALLAGÁSI ÜNNEPSÉGE - 2011 Június 11-én ismét felcsendültek a ballagó dalok az Ady

Részletesebben

KISBÍRÓ. Tisztelt Kisnánai Lakosok!

KISBÍRÓ. Tisztelt Kisnánai Lakosok! KISBÍRÓ XXII. évfolyam 1. szám 2013. december Tisztelt Kisnánai Lakosok! A K I S N Á N A I Ö N K O R M Á N Y Z A T H Í R M O N D Ó L A P J A Kisnána Község Önkormányzata a 2013. évben 17 alkalommal ülésezett,

Részletesebben

KEDVES DESZKI LAKOSOK! KÉRJÜK ÖNÖKET, HOGY SZEMÉLYI JÖVEDELEM- ADÓJUK 1%-ÁNAK FELAJÁNLÁSÁVAL TÁMOGAS- SÁK A HELYI CIVIL SZERVEZETEKET!

KEDVES DESZKI LAKOSOK! KÉRJÜK ÖNÖKET, HOGY SZEMÉLYI JÖVEDELEM- ADÓJUK 1%-ÁNAK FELAJÁNLÁSÁVAL TÁMOGAS- SÁK A HELYI CIVIL SZERVEZETEKET! A DESZKI FALUNKÉRT EGYESÜLET LAPJA www.falunkert.hu XXIV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2014. FEBRUÁR babái Az év újszülött A hagyomány szerint januárban köszöntötte a képviselő-testület a 2013. évben született babákat

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2010. OKTÓBER 3.

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2010. OKTÓBER 3. ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2010. OKTÓBER 3. Tisztelt Választópolgár! A 2010. október 3-ai önkormányzati érvényes igazolványai átadásával lehetővé képviselők, polgármesterek, a megyei köz- teszi a bizottságnak,

Részletesebben

isaszeg önkormányzati tájékoztató Dsida Jenő: Hálaadás

isaszeg önkormányzati tájékoztató Dsida Jenő: Hálaadás isaszeg önkormányzati tájékoztató XIV. évfolyam, 5. szám 2015. május Köszönöm Istenem az édesanyámat! Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat. Körülvesz virrasztó áldó szeretettel, Értem éjjel-nappal dolgozni

Részletesebben

A 2011/2012-es tanévben is ingyen kapják a tankönyvet a Fábiánsebestyénre járó diákok!

A 2011/2012-es tanévben is ingyen kapják a tankönyvet a Fábiánsebestyénre járó diákok! Fábiáni Fábiánsebestyéni Önkormányzat tájékoztató kiadványa 2011. január - június A 2011/2012-es tanévben is ingyen kapják a tankönyvet a Fábiánsebestyénre járó diákok! Tartalom: Polgármesteri beszámoló

Részletesebben

Ballagások óvodákban, iskolákban

Ballagások óvodákban, iskolákban Szerencsi HÍREK KÖZÉLET SZABADIDŐ KULTÚRA szerencsihirek@szerencs.hu www.szerencsihirek.hu INGYENES KIADVÁNY XXIX. évfolyam 11. szám 2014. június 27. Új cserkészcsapat alakult Szerencsen Ballagások óvodákban,

Részletesebben

Először is szeretném megköszönni magam és a megválasztott képviselők nevében a belénk vetett. bizonyítottak. E bizalmat munkánkkal,

Először is szeretném megköszönni magam és a megválasztott képviselők nevében a belénk vetett. bizonyítottak. E bizalmat munkánkkal, 1 HÍRMONDÓ HÍRMONDÓ EGERFARMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA XII. évfolyam 1. szám 2015. február A TARTALOMBÓL Polgármesteri beszámoló............. 1 A szociális ellátások változásai...... 4

Részletesebben

Befejezéséhez közeledik az új ravatalozó építése és a főbejárati út szépítése Fotó: Katona Csaba (21. oldal)

Befejezéséhez közeledik az új ravatalozó építése és a főbejárati út szépítése Fotó: Katona Csaba (21. oldal) Vecsési Tájékoztató 24. évfolyam 7. (285.) szám 2014 július A helyi önkormányzat időszakos ingyenes kiadványa Befejezéséhez közeledik az új ravatalozó építése és a főbejárati út szépítése Fotó: Katona

Részletesebben

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal Fábiáni TARTALOM: Karácsonyi köszöntõ Polgármesteri beszámoló Közmeghallgatás Hírek az iskolából Népszokások Mûvészeti Iskola Fábiánsebestyén Gyermekeiért Alapítvány Az óvoda életébõl Falukarácsony Magányosok

Részletesebben

RÉGI-ÚJ VEZETÉS A VÁROS ÉLÉN. A2010. október 3-ai sikeres választás eredményeként létrejött Simontornya város új vezetése. Az ünnepélyes alakuló ülést

RÉGI-ÚJ VEZETÉS A VÁROS ÉLÉN. A2010. október 3-ai sikeres választás eredményeként létrejött Simontornya város új vezetése. Az ünnepélyes alakuló ülést XIX. évfolyam 10. szám Ára: 2010. október 100 Ft RÉGI-ÚJ VEZETÉS A VÁROS ÉLÉN A2010. október 3-ai sikeres választás eredményeként létrejött Simontornya város új vezetése. Az ünnepélyes alakuló ülést Körtés

Részletesebben

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. Erdei Sándor felelős szerkesztő

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. Erdei Sándor felelős szerkesztő Nádudvari VÁROSI KÖZÉLETI LAP 2011. június XVI. évfolyam 6. szám Ára: 99 Ft JUBILEUM Köszönet, Kollégák! Június 10-én ünnepelték, ünnepeltük mi, a szerkesztőség tagjai valamint a kiállítás-megnyitóra és

Részletesebben