Felzárkóztató feladatok a szakmai számításokhoz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Felzárkóztató feladatok a szakmai számításokhoz"

Átírás

1 A TÁMOP /2 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben pályázat keretében Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium (Szakiskolai feladat ellátási hely) 5340 Kunhegyes, Kossuth L. u OM azonosító: Felzárkóztató feladatok a szakmai számításokhoz Önálló innováció Készítette: Sőtiné Kovács Katalin 2010.

2 Tartalomjegyezék Az innováció célja:... 3 Az innováció részcéljai:... 3 Fejlesztendő kompetenciák:... 3 Az innováció alkalmazási területe:... 4 Az innováció időkerete:... 4 Az innováció várható eredménye:... 4 Az innováció megvalósítása:... 4 Részletes megvalósítási terv óra... 5 Az óra menete:... 5 Feladatok... 6 Feladatok megoldása óra Az óra menete: Feladatok Feladatok megoldása óra Az óra menete: Feladatok Feladatok megoldása Óra Az óra menete: Feladatlap Feladatlap megoldása Óra Az óra menete: Feladatlap Feladatlap megoldása óra Az óra menete: óra Az óra menete: Feladatok Feladatok megoldása óra Az óra menete:

3 Az innováció célja: Iskolánkban szakács, cukrász, pincér valamint bolti eladó szakmát is tanulhatnak a diákok. A szakmai vizsgák írásbeli része szinte teljes egészében szakmai számításokból áll. A tanulóknak ez mindig nagy gondot okoz. A számítások elvégzéséhez tisztában kell lenniük a matematikai alapműveletekkel, tudniuk kell százalékot számolni, készség szinten kell a mértékegység váltásokat alkalmazniuk. Ha erre nem képesek, ez azt is jelentheti, hogy alkalmatlanok a munkakör betöltésére. Mit ér az a szakács, cukrász, pincér vagy bolti eladó, aki nem tudja kikalkulálni az áru árát, vagy nem tudja kiszámolni mennyi árut kell rendelni? Az innovációban szereplő feladatokkal szeretnénk elérni, hogy minél nagyobb gyakorlatot szerezzenek a szakmai számítások megoldásához szükséges alapvető műveletek elvégzésében. Az innováció részcéljai: matematikai alapműveletek gyakorlása mértékegységek átváltásának gyakorlása százalékszámítás gyakorlása számológép használatának gyakorlása Fejlesztendő kompetenciák: Személyes kompetenciák: kitartás monotónia tűrés önállóság precizitás szorgalom Társas kompetenciák: kezdeményezőkészség segítőkészség irányíthatóság meghallgatási készség Tanulás módszertan: áttekintőképesség logikus gondolkodás általános tanulóképesség lényegfelismerés összefüggések felismerése 3

4 Az innováció alkalmazási területe: Szakmai alapozó órák (9. és 10. évfolyam) keretén belül alkalmazható a matematikaórán tanultak elmélyítésére, begyakorlására. Alkalmas a szakmai évfolyamokon a gazdasági órákon az ismétlések megtartására. A megvalósítás során alkalmazható módszer a differenciált egyéni, páros és csoportmunka. Az innováció időkerete: 8 tanítási óra Az innováció várható eredménye: A feladatok begyakorlásával könnyebben meg tudják érteni a szakmai számítások összefüggéseit, és egyszerűbbé válik azok megoldása. A szöveges feladatok kapcsolódnak a mindennapi élethez, ezért a megszerzett tudásukat jobban fogják alkalmazni a valós élethelyzetekben. Az innováció megvalósítása: 1. óra Mértékegységek átváltásának gyakorlása, vendéglátásban használt űrmérték egységek Feladatlap 2. óra Százalékszámítási gyakorlatok Feladatlap 3. óra Tömegszámítás, az áru bruttó és nettó tömegének kiszámítása, a tára tömeg, a göngyöleg meghatározása. Feladatlap 4. óra Veszteségszámítás ismertetése, gyakorlása Feladatlap 5.óra Írásbeli számonkérés az előző négy óra anyagából. Feladatlap 6. óra A vendéglátás és idegenforgalom szerepének taglalása Feladatlap 7. óra Az anyaghányad, nyersanyagérték fogalmának megismerése, kalkuláció készítése. Feladatlap 8. óra Minden tanuló összeállít egy három fogásos menüt kedvenc ételeiből és elkészíti annak kalkulációját. Kalkulációs lap 4

5 Részletes megvalósítási terv Óra Tevékenység Módszer Eszközök Mértékegységek átváltásának gyakorlása, vendéglátásban használt űrmértékek Százalékszámítás gyakorlása Tömegszámítás, az áru bruttó és nettó tömegének kiszámítása, a tára tömeg, a göngyöleg meghatározása. Veszteségszámítás ismertetése, gyakorlása Írásbeli számonkérés az előző négy óra anyagából A vendéglátás és idegenforgalom speciális magyar ételkészítési alapanyagok, gasztronómiai hagyományok gyűjtése Az anyaghányad, nyersanyagérték fogalmának megismerése, kalkuláció készítése Háromfogásos menü összeállítása, kalkuláció készítése Frontális osztálymunka Frontális és páros munka Egyéni és páros munka Frontális, egyéni és csoport munka Egyéni munka Csoport munka Páros és csoport munka Egyéni munka Mértékegység poszter Feladatlap Feladatlap Feladatlap Feladatlap Feladatlap Gasztronómiai folyóiratok, szakácskönyvek Feladatlap, szakácskönyv Kalkulációs lap Fejlesztendő kompetenciák Precizitás, önállóság, általános tanulóképesség Segítőkészség, áttekintőképesség, lényeg felismerés Kitartás, irányíthatóság, logikus gondolkodás Meghallgatási készség, monotónia tűrés, segítőkészség Önállóság, logikus gondolkodás, összefüggések felismerése Kezdeményező készség, szorgalom, segítőkészség Logikus gondolkodás, irányíthatóság, áttekintőképesség Önállóság, precizitás, szorgalom Siker kritérium Mértékegységek alapos ismerete, átváltások rutinszerű elvégzése Definíció pontos ismerete, a feladatok jó megoldása Önálló munka a táblánál, feladatlap jó megoldása Egymást segítve oldják meg a feladatokat A feladatlap sikeres megoldása Tájjellegű ételek és magyar specialitások megismerése Az anyaghányad helyes megállapítása Pontos kalkuláció készítése

6 1. óra Az óra menete: Órai adminisztráció Az óra témájának fölvezetése, céljának kitűzése: Mértékegységek átváltásának gyakorlása, vendéglátásban használt űrmérték egységek. Az óra célkitűzéséhez hozzátartozóan párokat alakítunk ki, így az órai munka ellenőrzése párban, kooperatív módon történik. Űrmértékek, tömegmértékek felelevenítése: frontális módszerrel, rákérdezéssel. Bemelegítésként könnyű mértékegységeket felsoroló és mértékegység átváltásos feladatokat végzünk. Cél: a mértékegységek és az átváltások bevésése. Munkaigényesebb, gondolkodásra kényszerítő feladatok megoldása. Az órai munka értékelése, az aktivitás jutalmazása érdemjeggyel. (Az óra szerkezete nem merev, a menetét tekintve változtatható a tanulók aktuális teljesítményétől függően, mivel az óra típusa gyakorló óra.)

7 Feladatok 1. Melyek a kereskedelmi áruk súlyának megjelölésére alkalmas tömegmértékek? 2. Milyen űrmértékeket használunk a vendéglátásban és hogyan jelöljük azokat? 3. Végezd el a következő mértékegységek átváltását! 1 kg =.. g 100g =.. kg 1 liter =.. cl 6 g =.. kg 160 dkg =.. kg 150 liter =.. hl 6

8 4. 9 kg gyümölcssalátát készítettünk. Hány adagot tudunk értékesíteni, ha egy adag súlya 15 dkg? Mennyi lesz a bevételünk, ha egy adagot 380 Ft-os fogyasztói áron értékesítünk? 5. Hány nagy fröccs készíthető 20 liter borból? Miből áll a nagyfröccs? 6. Hány liter sört értékesítettünk, ha elfogyott 40 piccolo 30 pohár 20 korsó sör? 7

9 Feladatok megoldása 1. Melyek a kereskedelmi áruk súlyának megjelölésére alkalmas tömegmértékek? Tonna = t Kilogramm = Dekagramm = kg dkg Gramm = g 2. Milyen űrmértékeket használunk a vendéglátásban és hogyan jelöljük azokat? Hektoliter = hl Liter = l Deciliter = dl Centiliter = cl 3. Végezd el a következő mértékegységek átváltását! 1 kg = 1000 g 100 g = 0,1 kg 1 liter = 100 cl 6 g = 0,006 kg 160 dkg = 1,6 kg 150 liter = 1,5 hl 8

10 4. 9 kg gyümölcssalátát készítettünk. Hány adagot tudunk értékesíteni, ha egy adag súlya 15 dkg? Mennyi lesz a bevételünk, ha egy adagot 380 Ft-os fogyasztói áron értékesítünk? 9 kg = 900 dkg : 15 = 60 adag vagy 15 dkg = 0.15 kg : 0.15 = 60 adag Bevétel = 60 * 380 Ft = Ft 5. Hány nagy fröccs készíthető 20 liter borból? Miből áll a nagyfröccs? Nagyfröccs = 2dl bor + 1 dl szóda 20 liter = 200 dl 200 dl : 2 dl = 100 vagy 20 l : 0.2 l = nagyfröccs készíthető 20 liter borból. 6. Hány liter sört értékesítettünk, ha elfogyott 40 piccolo 1 piccolo = 2 dl sör ( 1 dl = 0.1 liter ) 30 pohár 1 pohár = 3 dl sör 20 korsó 1 korsó = 5 dl sör? Fogyás : 40 * 0.2 l + 30 * 0.3 l + 20 * 0.5 l = 27 l vagy 40 * 2 dl + 30 * 3 dl + 20 * 5 dl = 270 dl 270 dl = 27 l sört értékesítettek. 9

11 2. óra Az óra menete: Órai adminisztráció Az előző óra házi feladatának ellenőrzése, megbeszélése, szorgalmi feladatok megbeszélése, jutalmazása. Az óra céljának kijelölése: Százalékszámítási gyakorlatok. A százalékszámítás - mint a szakmai számítások döntő részének alapját képező számítás - fontosságának tudatosítása a tanulókkal. Definíciók felelevenítése: frontális módszerrel rákérdezünk a definíciókra. Ráhangoló, bemelegítő, gyorsan megoldható feladatok Cél: a definíció bevésése. Munkaigényesebb, átlátást igénylő feladatok. A feladatok megoldásának ellenőrzése kooperatív módszerrel, párban történik. A párok kialakításánál figyelünk arra, hogy egy gyengébb tanuló egy párban legyen egy jobb képességűvel, biztosítva ezzel a gyengébbek felzárkózását és szintre hozását. 10

12 Feladatok 1. Határozd meg az alábbi fogalmakat! Százalékalap Százalékláb Százalékérték 2. Írd le a százalékszámítás alapképletét és átrendezését! 3. Egy hamburger 420 Ft-ba kerül. Mennyi lesz az új ár, ha 10%-os árnövelést hajtunk végre? 4. Egy üveg minőségi pezsgő ára: 5200 Ft volt, ezt csökkentették 4500 Ft-ra. Hány %-os volt az árcsökkenés? 5. A halászlé árát 120 Ft-tal, azaz 14%-kal megemelték. Mennyi volt a régi ár? Mennyi az új ár? 11

13 Feladatok megoldása 1. Határozd meg az alábbi fogalmakat! Százalékalap: Az a mennyiség, amelynek a százalékát kiszámítjuk. Százalékláb: Az a szám, amely megmutatja, hogy egy mennyiség hány százalékát kell kiszámítani. Százalékérték: A százalékszámítás értéke. 2. Írd le a százalékszámítás alapképletét és átrendezését! Százalékláb = százalékérték / százalékalap * 100 Százalékérték = százalékalap / 100 * százalékláb vagy százalékalap * százalékláb / 100 Százalékalap = százalékérték / százalékláb * 100 vagy százalékérték : százalékláb / Egy hamburger 420 Ft-ba kerül. Mennyi lesz az új ár, ha 10%-os árnövelést hajtunk végre? 100% = 420 Ft 1% = 420 : 100 = 4,2 Ft Új ár = 4,2 * 110 = 462 Ft vagy 420 * 1,1 = 462 Ft 12

14 4. Egy üveg minőségi pezsgő ára: 5200 Ft volt, ezt csökkentették 4500 Ft-ra. Hány %-os volt az árcsökkenés? Árcsökkenés = 5200 Ft Ft = 700 Ft 700 Ft / 5200 Ft * 100 = 13,5 % vagy 4500 Ft / 5200 Ft * 100 = 86,5 % 100 % - 86,5 % = 13,5 % 5. A halászlé árát 120 Ft-tal, azaz 14%-kal megemelték. Mennyi volt a régi ár? Mennyi az új ár? Régi ár = 120 Ft/ 14 * 100 = 857 Ft Új ár = 857 Ft Ft = 977 Ft 13

15 3. óra Az óra menete: Órai adminisztráció Az óra céljának kitűzése: Tömegszámítás, az áru bruttó és nettó tömegének kiszámítása, a tára tömeg, a göngyöleg meghatározása. A tömegszámítás ismeretének fontossága az áruátvétel és egyéb tevékenységek során. A tömegszámítás képletének meghatározása, a számítás alkalmazása egyszerű gyakorlati példák bemutatásával. Feladatmegoldások önként jelentkezők táblai munkájának keretei között, a megoldások ellenőrzése kooperatív módon, a csoport tagjainak bevonásával történik. Önálló feladatmegoldások, ellenőrzésük párokban. Az órai munka értékelése, az aktív tanulók szóbeli dícsérete. 14

16 Feladatok 1. Az étterem konyhájára 5 láda alma érkezett, melynek bruttó tömege 115 kg. 1 láda súlya 3 kg. Hány kg alma érkezett? Mennyi a tára tömeg? Írd le a képleteket is! 2. A konyhán 16 kg eperre van szükség. 1 rekeszben 4 kg eper van. Hány rekesszel kell rendelni? Mennyi lesz a bruttó súly, ha egy rekesz súlya 0,5 kg? 3. Számítsd ki a táblázat hiányzó adatait! Göngyöleg Tömeg, db kg/db Bruttó tömeg, kg ,8 21 Nettó tömeg, kg Tára tömeg, kg , ,

17 Feladatok megoldása 1. Az étterem konyhájára 5 láda alma érkezett, melynek bruttó tömege 115 kg. 1 láda súlya 3 kg. Hány kg alma érkezett? Mennyi a tára tömeg? Írd le a képleteket is! Bruttó tömeg = Nettó tömeg + Tára tömeg Nettó tömeg = Bruttó tömeg - Tára tömeg Tára tömeg = Bruttó tömeg - Nettó tömeg Tára tömeg = 5 * 3 kg = 15 kg Alma súlya = 115 kg - 15 kg = 100kg 2. A konyhán 16 kg eperre van szükség. 1 rekeszben 4 kg eper van. Hány rekesszel kell rendelni? Mennyi lesz a bruttó súly, ha egy rekesz súlya 0,5 kg? 16 kg: 4 kg = 4 4 rekesszel kell rendelni. Tára tömeg = 4 kg* 0,5 kg = 2 kg Bruttó súly = 16 kg + 2 kg = 18 kg 16

18 3. Számítsd ki a táblázat hiányzó adatait! 1. Tára tömeg = 5 * 0,8 kg = 4 kg Nettó tömeg = 21 kg -4 kg = 17 kg 2. Göngyöleg = 60 kg : 10 = 6 kg Bruttó tömeg = 200 kg + 60 kg = 260 kg 3. Göngyöleg = 10 : 0,5 kg= 20 db Nettó tömeg = 38 kg - 10 kg = 28 kg 4. Bruttó tömeg = 50 kg + 12,5 kg = 62,5 kg Göngyöleg = 12,5 kg : 5 = 2,5 kg/db 5. Tára tömeg = 4 kg * 2 kg = 8 kg Nettó tömeg = 24 kg - 8 kg = 16 kg Göngyöleg Tömeg, db kg/db Bruttó tömeg, kg Nettó tömeg, kg Tára tömeg, kg , , ,5 62, ,

19 4. Óra Az óra menete: Órai adminisztráció Az óra céljának kitűzése: Veszteségszámítás ismertetése, gyakorlása A vendéglátásban a termelő tevékenység során gyakran keletkezik veszteség (tisztítási, előkészítési, hőkezelési). A termeléshez szükséges megfelelő mennyiségű alapanyag vételezéséhez igen fontos ezek ismerete. Definíciók ismertetése, átrendezése a bemutatott mintafeladatoktól függően. Egyszerű, könnyű feladatok levezetése. Összetett feladatok megoldása az aktivitást jelző tanulók bevonásával táblánál, majd önálló munkával. Az órai munka ellenőrzése kooperatív módon, csoportokban történik, melynek keretében a gyengébb képességű tanulókat társaik segítik a feladatok megértésében, levezetésében. Az órai munka értékelése a tanár által, az aktív tanulók kiemelése, elismerése. 18

20 Feladatlap 1. Hány kilogramm uborkát kell vételezni a raktárból, ha 4 kg uborkasalátát akarunk készíteni és a tisztítási veszteség 20 %? 2. A szeletben sült bélszín sütési vesztesége 28 %. Hány dkg-os szeletet kap a vendég, ha a nyers szelethús 16 dkg? 3. A kávé pörkölése során a súlyveszteség 16 %. - Mennyi kávét kell pörkölni 3,2 kg-nyi kávémennyiséghez? - Hány adag kávét készíthetünk ebből a mennyiségből, ha egy adaghoz 6 gramm kávé szükséges? 4. A burgonya tisztítása során 6 kg veszteség keletkezett. Hány százalékos a veszteség, ha 30 kg burgonyát tisztítottunk meg? 5. Számítsd ki a táblázat hiányzó adatait! Bruttó tömeg kg Nettó tömeg kg Tisztítási veszteség kg %

21 Feladatlap megoldása 1. Hány kilogramm uborkát kell vételezni a raktárból, ha 4 kg uborkasalátát akarunk készíteni és a tisztítási veszteség 20 %? Súlyarány = = 80 % Szükséges vételezés = 4/80 x 100 = 5 kg 2. A szeletben sült bélszín sütési vesztesége 28 %. Hány dkg-os szeletet kap a vendég, ha a nyers szelethús 16 dkg? Súlyarány = = 72 % Sült szelethús = 16/100 x 72 = 11,5 dkg vagy 16 x 0,72 = 11,5 dkg 3. A kávé pörkölése során a súlyveszteség 16 %. - Mennyi kávét kell pörkölni 3,2 kg-nyi kávémennyiséghez? - Hány adag kávét készíthetünk ebből a mennyiségből, ha egy adaghoz 6 gramm kávé szükséges? Súlyarány = = 84 % Nyers kávé = 3,2/84 x 100 = 3,8 kg 3,2 kg = 3200 g 3200/6 = 533 adag kávét tudunk készíteni. 4. A burgonya tisztítása során 6 kg veszteség keletkezett. Hány százalékos a veszteség, ha 30 kg burgonyát tisztítottunk meg? Veszteség % = súlyveszteség/ termék bruttó súlya x 100 Veszteség % = 6/30 x 100 = 20 % 20

22 5. Számítsd ki a táblázat hiányzó adatait! 1. Súlyarány = = 95 % Nettó tömeg = 15 kg x 0,95 = 14,25 kg Veszteség = 15 kg 14,25 kg = 0,75 kg 2. Bruttó tömeg = 22 kg + 2 kg = 24 kg Veszteség % = 2 kg/24 kg x 100 = 8,3 % 3. Veszteség = 30 kg 25 kg = 5 kg Veszteség % = 5 kg/30 kg x 100 = 16,7 % 4. Súlyarány = = 92 % Bruttó tömeg = 40 kg/ 92 x 100 = 43,5 kg Veszteség = 43,5 kg 40 kg = 3,5 kg 5. Bruttó tömeg = 5 kg/5 x 100 = 100 kg Nettó tömeg = 100 kg - 5 kg = 95 kg Bruttó tömeg kg Nettó tömeg kg Tisztítási veszteség kg % ,25 0, , ,7 4 43,5 40 3,

23 5. Óra Az óra menete: Órai adminisztráció Az előző óra házi feladatának ellenőrzése, megbeszélése. Az óra céljának kitűzése: Írásbeli számonkérés az előző négy óra anyagából. Rövid ismétlés: Definíciók, képletek felelevenítése frontális módszerrel, rákérdezéssel. A tanulók feladatlapot kapnak, és önállóan dolgoznak. A dolgozatok értékelése, a feladatok helyes megoldásának ismertetése a tanulók által, az esetleges korrekciók ismertetése a tanár részéről. 22

24 Feladatlap 1. Végezd el a következő átváltásokat! 0,5 l = dl =.cl 365 g =.dkg = kg 0,58 kg =.dkg = g 124 l = cl 2. 1 kg téliszalámi 4200 Ft-ba kerül. Mennyit fizet a vásárló, ha o 25 dkg-ot vásárol? o 10 dkg-ot vásárol? 3. Mit tartalmaz? o 1 kisfröccs o 1 nagyfröccs o 1 hosszúlépés 4. Mennyi húst kell vásárolnunk 10 fő részére, ha fejenként 14 dkg-ot szeretnénk tálalni, és a hőkezelés során a várható veszteség 23 %? 5. Az üzletbe 5 láda gyümölcs érkezett, melynek bruttó tömege 89 kg. 1 üres láda súlya 1,8 kg. o Mennyi a nettó tömeg? o Mennyi a tára tömeg? o Hány kg gyümölcs van egy ládában? 23

25 Feladatlap megoldása 1. Végezd el a következő átváltásokat! 0,5 l = 5 dl = 50 cl 365 g = 36,5 dkg = 0,365 kg 0,58 kg = 58 dkg = 580 g 124 l = cl 2. 1 kg téliszalámi 4200 Ft-ba kerül. Mennyit fizet a vásárló, ha o 25 dkg-ot vásárol? o 10 dkg-ot vásárol? 25 dkg ára = 4200 Ft/100 x 25 dkg = 1050 Ft vagy 4200 Ft x 0,25 = 1050 Ft 10 dkg ára = 4200 Ft/100 x 10 dkg = 420 Ft vagy 4200 Ft x 0,10 = 420 Ft 3. Mit tartalmaz? 1 kisfröccs = 0,1 l bor + 0,1 l szódavíz 1 nagyfröccs = 0,2 l bor + 0,1 l szódavíz 1 hosszúlépés = 0,1 l bor + 0,2 l szódavíz 24

26 4. Mennyi húst kell vásárolnunk 10 fő részére, ha fejenként 14 dkg-ot szeretnénk tálalni, és a hőkezelés során a várható veszteség 23 %? Súlyarány = = 77 % 1 főre = 14 dkg/77 x 100 = 18,2 dkg 10 főre = 18,2 dkg x 10 = 182 dkg = 1,82 kg húst kell vásárolni. 5. Az üzletbe 5 láda gyümölcs érkezett, melynek bruttó tömege 89 kg. 1 üres láda súlya 1,8 kg. o Mennyi a nettó tömeg? o Mennyi a tára tömeg? o Hány kg gyümölcs van egy ládában? Nettó tömeg = 89 kg 9 kg = 80 kg Tára tömeg = 5 x 1,8 kg= 9 kg 1 ládában lévő gyümölcs = 80 kg/5 = 16 kg 25

27 6. óra Az óra menete: Órai adminisztráció Az előző órán írt dolgozat érdemjegyeinek ismertetése Az óra céljának kitűzése: A vendéglátás és idegenforgalom szerepének taglalása egy ország nemzetgazdaságának életében. Kötetlen beszélgetés a vendéglátásról, idegenforgalomról, a tanulók saját tapasztalatainak, élményeinek felelevenítésével. 3 fős csoportokat alakítunk, a feladat hungaricumok, speciális magyar ételkészítési alapanyagok, gasztronómiai hagyományok, tájjellegű ételek, kultúrértékek számbavétele. A csoportok ismertetik az általuk összegyujtött anyagot, és közösen értékeljük azokat. 26

28 7. óra Az óra menete: Órai adminisztráció Az előző óra anyagával kapcsolatos gyűjtőmunka áttekintése, megbeszélése. Az óra céljának kitűzése: Az anyaghányad, nyersanyagérték fogalmának megismerése, kalkuláció készítése. A kereskedelmi áruk súlyának megjelölésére alkalmas tömegmértékek, értékegységek felelevenítése. Az anyaghányad és az egységár fogalmának ismertetése. A magyar konyha jellegzetes alapanyagainak, ételeinek felsorolása közösen a csoporttal. Magyaros ételek kalkulációjának elkészítése. A feladatok ellenőrzése kooperatív módszerrel, párokban történik, időt szánva a gyengébb képességű tanulók részére a számítás megértésére, bevésésére. Házi feladat a család vasárnapi menüjének összeállítása, a szükséges nyersanyagok felsorolása. 27

29 Feladatok 1. Számítsd ki az Újházy-tyúkleves nyersanyagértékét! Anyaghányad Nyersanyagok Egységár Ft/kg Érték, Ft 3,75 kg Tyúk 670,- 0,35 kg Sárgarépa 310,- 0,30 kg Petrezselyemgyökér 740,- 0,20 kg Zellergumó 510,- 0,05 kg Vöröshagyma 200,- 0,04 kg Só 80,- 0,002 kg Egész bors 3000,- 0,02 kg Paradicsompüré 1200,- 0,15 kg Gomba 450,- 0,20 kg Zöldborsó 420,- 0,30 kg Kelvirág 300,- 1 csomó Petrezselyemzöld 80 Ft/cs Nyersanyagérték összesen 28

30 2. Számítsd ki a Báránypörkölt nyersanyagértékét! Anyaghányad Nyersanyagok Egységár Ft/kg Érték, Ft 8 kg Bárány apróhús 1300,- 0,15 kg Zsír 250,- 0,2 kg Vöröshagyma 200,- 0,02 kg Fűszerpaprika 4000,- 0,03 kg Só 80,- 0,25 kg Zöldpaprika 320,- 0,12 kg Paradicsom 400,- Nyersanyagérték összesen 29

31 Feladatok megoldása 1. Számítsd ki az Újházy-tyúkleves nyersanyagértékét! Anyaghányad Nyersanyagok Egységár Ft/kg Érték, Ft 3,75 kg Tyúk 670,- 0,35 kg Sárgarépa 310,- 0,30 kg Petrezselyemgyökér 740,- 0,20 kg Zellergumó 510,- 0,05 kg Vöröshagyma 200,- 0,04 kg Só 80,- 0,002 kg Egész bors 3000,- 0,02 kg Paradicsompüré 1200,- 0,15 kg Gomba 450,- 0,20 kg Zöldborsó 420,- 0,30 kg Kelvirág 300,- 1 csomó Petrezselyemzöld 80 Ft/cs Nyersanyagérték összesen 2512,5 108,5 222,- 102,- 10,- 3,2 6,- 24,- 67,5 84,- 90,- 80,- 3309,7 30

32 2. Számítsd ki a Báránypörkölt nyersanyagértékét! Anyaghányad Nyersanyagok Egységár Ft/kg Érték, Ft 1,8 kg Bárány apróhús 1300,- 2340,- 0,15 kg Zsír 250,- 37,5 0,2 kg Vöröshagyma 200,- 40,- 0,02 kg Fűszerpaprika 4000,- 80,- 0,03 kg Só 80,- 2,4 0,25 kg Zöldpaprika 320,- 80,- 0,12 kg Paradicsom 400,- 48,- Nyersanyagérték összesen 2627,9 31

33 8. óra Az óra menete: Órai adminisztráció. Az előző óra házi feladatának ellenőrzése, megbeszélése. Az óra céljának kitűzése: Ismétlés, melynek keretében minden tanuló összeállít egy három fogásos menüt kedvenc ételeiből és elkészíti annak kalkulációját. (A házi feladat mintája alapján.) Képlet felelevenítése, az anyaghányad helyes arányainak behatárolása. Önálló feladatmegoldás. Az órai munka ellenőrzése során minden tanuló felolvassa az általa becsült anyaghányadot, melynek helyességét a csoport közösen vitatja meg. - A nyersanyagérték számításának helyessége párokban, kooperatív módszerrel történik. 32

34 Családom vasárnapi menüje Anyaghányad Nyersanyagok Egységár Ft/kg Érték, Ft Nyersanyagérték összesen 33

A KALKULÁCIÓ LÉNYEGE, ÁRKÁPZÉSI MÓDSZEREK

A KALKULÁCIÓ LÉNYEGE, ÁRKÁPZÉSI MÓDSZEREK 1 ÁRKÉPZÉSI MÓDSZEREK ESETFELVETÉS-MUNKAHELYZET Ha bemegyünk a boltba és egy terméket meg szeretnénk vásárolni, addig nem vihetjük el, míg az árát ki nem fizettük. A vállalkozók hogyan is alakítják ki

Részletesebben

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

TANÁRI KÉZIKÖNYV a MATEMATIKA

TANÁRI KÉZIKÖNYV a MATEMATIKA El sz Csahóczi Erzsébet Csatár Katalin Kovács Csongorné Morvai Éva Széplaki Györgyné Szeredi Éva TANÁRI KÉZIKÖNYV a MATEMATIKA 7. évfolyam II. kötetéhez TEX 014. június. 0:43 (1. lap/1. old.) Matematika

Részletesebben

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez.

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez. Oktatási Hivatal Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Szerzők: Misz József, Szokolai Tibor A szakmai

Részletesebben

MUNKAANYAG. Czigléné Farkas Katalin. A tanórák előkészítése óratípusok, vázlatok- tervek és a hozzárendelt. eszközszükséglet, valamint berendezés.

MUNKAANYAG. Czigléné Farkas Katalin. A tanórák előkészítése óratípusok, vázlatok- tervek és a hozzárendelt. eszközszükséglet, valamint berendezés. Czigléné Farkas Katalin A tanórák előkészítése óratípusok, vázlatok- tervek és a hozzárendelt eszközszükséglet, valamint berendezés. A követelménymodul megnevezése: Általános pedagógiai asszisztensi feladatok

Részletesebben

MATEMATIKA TANTERV. 5-8. évfolyam

MATEMATIKA TANTERV. 5-8. évfolyam MATEMATIKA TANTERV 5-8. évfolyam Célok és feladatok: A matematikatanítás célja és ennek kapcsán feladata: megismertetni a tanulókat az őket körülvevő konkrét környezet mennyiségi és térbeli viszonyaival,

Részletesebben

Einhorn Ágnes. FEJLESZTÉS VAGY VIZSGATRÉNING? A fejlesztõ- és a mérõfeladatok különbségei

Einhorn Ágnes. FEJLESZTÉS VAGY VIZSGATRÉNING? A fejlesztõ- és a mérõfeladatok különbségei Einhorn`.qxp 2008.07.03. 6:01 Page 147 147 Einhorn Ágnes FEJLESZTÉS VAGY VIZSGATRÉNING? A fejlesztõ- és a mérõfeladatok különbségei A feladat a tanulási-tanítási folyamat legfontosabb alapegysége, mégis

Részletesebben

Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben. Foglalkozástervek

Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben. Foglalkozástervek Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Foglalkozástervek Visszacsatolás az alapképzésbe Tartalom Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben... 1 Tartalom... 2 Bevezető...

Részletesebben

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Könyvtár (könyvtáros tanár) Szerzők: Hock Zsuzsanna,

Részletesebben

1. Árképzés a kereskedelemben és a vendéglátásban

1. Árképzés a kereskedelemben és a vendéglátásban KISOSZ FELNŐTTOKTATÁS 1. Árképzés a kereskedelemben és a vendéglátásban Szerző: Czibula Zoltán 2009. A K Ö N Y V S Z E R Z Ő I J O G V É D E L E M A L A T T Á L L M Á S O L Á S É S E N G E D É L Y N É

Részletesebben

MÉRÉSEK, KERÜLET, TERÜLET, FELSZÍN

MÉRÉSEK, KERÜLET, TERÜLET, FELSZÍN 0532. MODUL MÉRÉSEK, KERÜLET, TERÜLET, FELSZÍN A terület fogalmának kialakítása Készítette: Pusztai Julianna 0532. Mérések, kerület, terület, felszín A terület fogalmának kialakítása Tanári útmutató 2

Részletesebben

Több egyenlő rész 35. modul feldolgozása a tanulói személyiségfejlesztés tükrében (3. osztály, teljes lefedettség)

Több egyenlő rész 35. modul feldolgozása a tanulói személyiségfejlesztés tükrében (3. osztály, teljes lefedettség) Több egyenlő rész 35. modul feldolgozása a tanulói személyiségfejlesztés tükrében (3. osztály, teljes lefedettség) Nekem először nem tetszett a kompetencia matek, de márciusban már belejöttem. Nagyon tetszett

Részletesebben

Mottó: Számviteli ismeretek nélkül élni lehet. Vállalkozni azonban csak ideig-óráig. (Sáfrány Ferenc)

Mottó: Számviteli ismeretek nélkül élni lehet. Vállalkozni azonban csak ideig-óráig. (Sáfrány Ferenc) SÁFRÁNY FERENC SZÁMVITELI ALAPOK, MÉRLEG ÉS EREDMÉNY ELEMZÉS Mottó: Számviteli ismeretek nélkül élni lehet. Vállalkozni azonban csak ideig-óráig. (Sáfrány Ferenc) Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 3 2. Számviteli

Részletesebben

2. Jó gyakorlat: Segítő program az iskolai lemorzsolódás megakadályozására

2. Jó gyakorlat: Segítő program az iskolai lemorzsolódás megakadályozására 2. Jó gyakorlat: Segítő program az iskolai lemorzsolódás megakadályozására 1. A hátrányos helyzetű tanulók lemorzsolódását csökkentő program, amely adaptált helyi program a TÁMOP 3-2-3-08/1-2009-0008-as

Részletesebben

MATEMATIKA MŰVELTSÉGI TERÜLET

MATEMATIKA MŰVELTSÉGI TERÜLET MATEMATIKA MŰVELTSÉGI TERÜLET Bevezetés Jelen tanterv a NAT 2003-ban leírt célok és fejlesztési követelmények alapján készült. A középiskolai szakasz követelményeinek meghatározásánál a középszintű érettségi

Részletesebben

Helyi tanterv Matematika 9 12. évfolyam Felnőttoktatási tagozat

Helyi tanterv Matematika 9 12. évfolyam Felnőttoktatási tagozat MATEMATIKA Iskolánk felnőttoktatási tagozatán kétféle munkarend szerint tanítjuk a matematikát. Az esti munkarend szerint heti három órában minden évfolyamon. Ez évente összesen 111/96 órát jelent, ami

Részletesebben

MATEMATIKA A 10. évfolyam

MATEMATIKA A 10. évfolyam MATEMATIKA A 10. évfolyam 4. modul Körrel kapcsolatos fogalmak Készítette: Lénárt István és Vidra Gábor Matematika A 10. évfolyam 4. modul: Körrel kapcsolatos fogalmak Tanári útmutató A modul célja Időkeret

Részletesebben

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Oktatási Hivatal Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Második, javított változat Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag második, javított

Részletesebben

Tanulás egész életen át

Tanulás egész életen át Tanulás egész életen át Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 6. évfolyam Programcsomag: Én és a világ Ember és környezete A modult szerzője: Nahalka István MODULLEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott

Részletesebben

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? 2011 Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni

Részletesebben

A Hat Szigma és egy pohár sör Hat Szigma a kis és közepes vállalkozásokban

A Hat Szigma és egy pohár sör Hat Szigma a kis és közepes vállalkozásokban A dolgozat szerkesztett formában megjelent a Minőség és Megbízhatóság XLII. évfolyam 4. szám, 2008. augusztusi számában A Hat Szigma és egy pohár sör Hat Szigma a kis és közepes vállalkozásokban Tóth Csaba

Részletesebben

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei Társadalmi Megújulás Operatív Program Regionális Pedagógiai Kutató és Szolgáltató Központ kialakítása pedagógusképző intézmények együttműködésére TÁMOP-4.1.2-08/1/B-2009-0002 13. alprojekt: Módszertani

Részletesebben

I. Síkgeometriai alapfogalmak, szögek, szögpárok

I. Síkgeometriai alapfogalmak, szögek, szögpárok 15. modul: SÍKIDOMOK 7 I. Síkgeometriai alapfogalmak, szögek, szögpárok Módszertani megjegyzés: A jelen modult többnyire kibővített ismétlésnek szántuk, és fő célja az alapfogalmak és az alapismeretek

Részletesebben

A Kreditrendszer Megvalósítása a Magyar Felsőoktatási intézményekben

A Kreditrendszer Megvalósítása a Magyar Felsőoktatási intézményekben A felsœoktatási intézmények regisztrácós eljárásainak a Kreditrendszer bevezetése céljából történœ auditálása 1 A Kreditrendszer Megvalósítása a Magyar Felsőoktatási intézményekben Dr. C. J. Koster & Dr.

Részletesebben

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész 1 HITVALLÁS... 3 I. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI

Részletesebben

A szöveges feladatok megoldásának nehézségeiről a nyolcadik osztályos diákok körében

A szöveges feladatok megoldásának nehézségeiről a nyolcadik osztályos diákok körében A szöveges feladatok megoldásának nehézségeiről a nyolcadik osztályos diákok körében Fülöp Zsolt Szegedi Tudományegyetem Bolyai Intézet, Szeged fulop.zs32@freemail.hu A korszerű matematika oktatás egyik

Részletesebben

A 2013-as kompetenciamérés eredményeinek elemzése FI T-jelentés alapján

A 2013-as kompetenciamérés eredményeinek elemzése FI T-jelentés alapján A 2013-as kompetenciamérés eredményeinek elemzése FI T-jelentés alapján A sikeres életvitelhez, a társadalmi folyamatokba való beilleszkedéshez is folyamatosan megújuló tudásra van szükség. Tudásunk egy

Részletesebben

54 346 01 0010 54 02 Iskolatitkár Ügyviteli titkár 2/62

54 346 01 0010 54 02 Iskolatitkár Ügyviteli titkár 2/62 A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Ökoiskolai jó gyakorlatok gyűjteménye

Ökoiskolai jó gyakorlatok gyűjteménye Ökoiskolai jó gyakorlatok gyűjteménye Ez a gyűjtemény iskolák, magánszemélyek által rendelkezésre bocsátott és az Internetről összegyűjtött, iskolai keretek között működőképes, az ökoiskola szellemiség

Részletesebben

Hogy kerül a csizma az asztalra? Diákok a képviselő-testület ülésén

Hogy kerül a csizma az asztalra? Diákok a képviselő-testület ülésén Hogy kerül a csizma az asztalra? Diákok a képviselő-testület ülésén Történelemtanítás a gyakorlatban Kopcsik István A társadalomismeret, illetve állampolgári ismeretek (néhol történelem) keretében tanítható

Részletesebben