Működési tartalék a II. rendeletmódosítás után 1432

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Működési tartalék a II. rendeletmódosítás után 1432"

Átírás

1 (IV.27.) Önk.rendelet A) melléklete 21. III. rendeletmódosítás tételeinek kimutatása adatok Eft-ban finanszírozott feladat testületi döntés bruttó Eft Működési tartalék a II. rendeletmódosítás után sz. melléklet 2 személyi jövedelemadó differenciálás 35 2 normatív állami hozzájárulás informatikai normatíva könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő helyi közösségi busz közlekedés támogatása szlovák kisebbségi önk. Pályázat 8 3 fordított áfa feladatalapú támogatás kisebbségi önkormányzatok 9 2 prémiumévek támogatása önkormányzati választás kisebbségi önk.választás gyermekvédelmi támogatás gyermekvédelmi támogatás családi pótlék közműfejlesztési támogatás 35 1 elemgyűjtő verseny évi SZJA 1% Könyvtár részére lakosságtól átvett adomány 2 1 rendezvények támogatása Művelődési Ház 66 4 cigány számla kamatbevétele 4 2 óvodáztatási támogatás 16 2 Egyes szociálos feladatok kiegészítő támogatása ebből: közcélú foglalkoztatás ebből: szociális továbbképzés 1 ebből: lakásfenntartási támogatás ebből: rendszeres szociális támogatás ebből: ápolási díj 39 ebből: RÁT ebből: időskorúak járadéka cigány kis.önk. Támogatásának csökkentése sz. melléklet Hétszínvirág Óvoda 5 informatikai normatíva gép,ber.önk.általi karb önk. Általi karb.anyagok -1 Bóbita 6 ingatlan önk.általi karbantartás gép,ber.önk.általi karb önk. Általi karb.anyagok -612 Damjanich Ált.Iskola 5 informatikai normatíva dologi ingatlan önk.általi karbantartás önk. Általi karb.anyagok -944 Klapka és AMI 5 informatikai normatívából eszközbeszerzés elemgyűjtő verseny bevételének felhasználása ingatlan önk.általi karbantartás gép,ber.önk.általi karb önk. Általi karb.anyagok -821 Segítőkéz Családsegítő 6 gép,ber.önk.általi karb önk. Általi karb.anyagok utiköltség Szoc.Bizottság határozat alapján 381/21.(VIII.26.) Szoc.és -63 Eü.Biz. 8 szociális továbbképzés -1 Bölcsőde 6 ingatlan önk.általi karbantartás gép,ber.önk.általi karb önk. Általi karb.anyagok -311 Művelődési Ház 1 rendezvények támogatásának felhasználására dologi önk. Általi karb.anyagok -99 Könyvtár 9 könyvtári felzárkóztató pályázat SZJA 1% felhasználása dologira könyvtári felz.pályázat önk.önrész :2:33

2 (IV.27.) Önk.rendelet A) melléklete 3. sz. melléklet Önkormányzatok ig.tev. 12 fordított áfa fő Városüzemeltetési osztály bér 218/21.(IX.23.) fő Városüzemeltetési osztály járulék 218/21.(IX.23.) -76 Önkormányzati választás 14 önkormányzati választás személyi önkormányzati választás járulék önkormányzati választás dologi -613 Szociális segélyek 15 óvodáztatási támogatás 4 15 normatív lakásfenntartási támogatás normatív lakásfenntartási támogatás saját rész nem tervezett egyéb lakásfenntart.tám rendszeres szociális segély ápolási díj normatív ápolási díj normatív nyugdíjjárulék ápolási díj normatív saját forrás ápolási díj normatív saját forrás nyugdíjjárulék ápolási díj szakértői díj kiegészítő gyermekvédelmi támogatás terv.és tényl.közötti kül. RÁT időskorúak járadéka időskorúak járadéka saját forrás 16 mezőőr 16 személyi kiadás tb járulék -26 város-és községgazdálkodás 6 ingatlan önk. Általi karbantartás önk. Általi karb.anyagok gép,ber.önk.ált.karb közcélú személyi közcélú járulék közcélú személyi saját rész közcélú járulék saját rész 75 fogorvosi szolgálat 6 önk. Általi karb.anyagok -83 utak,hidak 6 ingatlan önk. Általi karbantartás önk. Általi karb.anyagok védőnői szolgálat 6 ingatlan önk. Általi karbantartás önk. Általi karb.anyagok egyéb juttatás egyéb juttatás tb -4 Kisebbségi önkormányzat választás 19 kisebbségi önk.választás személyi kisebbségi önk.választás járulék kisebbségi önk.választás dologi -53 Cigány kisebbségi önkormányzat 2 Szociális Bizottság támogatása * -2 2 Oktatási bizottság támogatásának visszafizetése * 3 2 támogatásra dologiból 4 2 támogatás -4 2 cigány kis.önk.feladatalapú támogatás -4 2 kamat előirányzat -4 Szlovák kisebbségi önkormányzat 21 pályázaton elnyert támogatások dologi kiadásra feladatalapú támogatás -5 TÁMOP 22 Damjanich dologiból felhalmozásira sz. melléklet 23 Városközpont tervpályázat,díjazás Településszerkezeti terv módosítása 268/27.(XII.2.) Klapka inf.norm.eszközbeszerzés Hétszínvirág óvoda inf.eszközbeszerzés Damjanich iskola szigetelés 97/21.(VI.23.) TK -2 határozat Damjanich iskola szigetelés 97/21.(VI.23.) TK -74 határozat 23 Damjanich dologiból felhalmozásira Művház. Közműv.tám Művház rend.tám.bev.fh-a felhalmozásira felújítás Támogatások 24 Falvak Kultúrájáért Alapítvány 28/21(IX.23.) családi pótlék cigány kis.önk.tám.csökkentése 1 24 közműfejl.hj. -35 Módosított működési tartalék Felhalmozási tartalék Tartalékok összesen :2:33

3 A (IV.27. Önk.rend. 1. sz. melléklete Isaszeg Város Önkormányzat 21. évi bevételei és kiadásai ezer Ft-ban 21. évi eddig jelenlegi 21. évi sorszám megnevezés a %-a terv módosítás BEVÉTELEK Saját bevételek 1. Intézményi tevékenységek bevételei ,6 2. Helyi adók ,6 3. Pótlékok, bírságok és egyéb sajátos bevétel ,9 4. Gépjárműadó ,5 5. Talajterhelési díj ,9 6. Kamatbevételek ,8 7. Egyéb különféle folyó bevételek ,5 8. Felhalmozási bevételek, telek értékesítés ,7 9. Felhalmozási bevételek, LTP úthozzájárulás ,8 Saját bevételek összesen (1-9) , Müködési c.p.esz.(mezőőri tám.,kisebbségi 1. önk.,mozg.korl.,önk.választás,településőr,kisebbségi önk.fel.al.tám.28. évi norm.) , 11. Munkavállalói és lakossági kölcsönök megtérülése ,1 12. Egészségbiztosítási Alap támogatása ,3 13. Lakosságtól, vállalkozásoktól felhalmozási célra átvett pénzeszköz ,1 14. Szennyvíztisztító áfa visszaigénylés I.ütem , 15. Szennyvíztisztító áfa visszaigénylésii.ütem , Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen(1-15) , Átengedett bevételek 16. Személyi jövedelemadó , Átengedett bevételek összesen (16) , Állami hozzájárulás, támogatás 17. Normatív állami hozzájárulás , 18. kötött fh kpi tám. Er.ei.8.sz.mell kieg.tám , A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (17-18) , 19. Árop Szervezetfejlesztés működési célú ,1 2. KEOP /B szennyvíztisztító ,1 21. Szennyvíztisztító II. ütem , 22. KMOP /2 Damjanich beruházás ,1 23. Központosított előirányzatok (közcélú) , Központosított előirányzatokból várható támogatás 24. segélyek(prémiumévek,kerkieg, könyvtári tám., nyári gy.étk.,prémiumévek, óvod.tám.) , 25. Kisléptékű településközpont fejlesztés, nemzedékek parkja, 2 db játszótér , 26. Zselíz pályázat 9 9 9, 27. Árop Szervezetfejlesztés felhalmozási célú , 28. TÁMOP pályázat ,5 29. Aulich úti rendelő pályázat , 3. Fordított áfa , Évközben várható többlettámogatás(19-3) , Hitel, kötvény 31. Fejlesztési célú hitel , 32. Működési célú hitel likvid 6 6 6, 33. Fejlesztési célú hitel 29.évről áthúzódó ,3 34. Fejlesztési célú hitel , Hitel, kötvény együtt (31-34) ,4 35. Előző évi pénzmaradvány ,2 Bevételek mindösszesen ,9 Finanszírozási műveletek Előző évi pénzmaradvány Finanszírozási műveletek és előző évi pénzmaradvány nélkül elért bevételi főösszeg évi eddig jelenlegi 21. évi sorszám megnevezés a %-a terv módosítás 1. KIADÁSOK Önállóan működő intézmények működési kiadásai ,2 2. Cigány Kisebbségi Önkormányzat ,4 3. Szlovák Kisebbségi Önkormányzat ,1 4. A polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai ,3 5. Egyéb szakfeladatok pénzforgalma ,7 6. Hitel visszafizetés likvid 6 6 6, 7. Működési célú pénzeszköz átadás (Kistérs) ,5 8. Általános tartalék , 9. ÁROP pályázat működési kiadásai ,1 1. TÁMOP pályázat Működési kiadások (1-1) ,2 11. Fejlesztési kiadások ,7 12. Fejlesztési célú hitel visszafizetés , 13. Fejlesztési célú hitel visszafizetés likvid hitel , 14. Felhalmozási céltartalék 8 8 8, 15. Telek áfa befizetés ( Hivatal dologi kiadás) ,6 16. Fejlesztési céltartalék , Felhalmozási kiadások (11-16) ,6 Kiadások összesen ,5 Finanszírozási műveletek Finanszírozási műveletek nélkül elért kiadási főösszeg Tárgyévi bevételek és kiadások különbözete finanszírozási bevételek és kiadások nélkül Hiány összege

4 A (IV.27.) Önk. rend. 1/A. sz. melléklete bevételei és kiadásai 21. évi eddig jelenlegi sorszám Megnevezés terv módosítás 21. évi a %- a BEVÉTELEK Saját bevételek 1. Intézményi tevékenységek bevételei ,6 2. Helyi adók ,6 3. pótlék,bírság és egyéb sajátos bevétel ,9 4. Gépjárműadó ,5 5. Kamatbevételek ,8 6. Egyéb különféle ( folyó ) bevételek ,5 Saját bevételek összesen (1-6) ,9 Átvett pénzeszközök Müködési c.p.esz.(mezőőri tám.,kisebbségi 7. önk.,mozg.korl.,önk.választás,településőr,kisebbségi önk.fel.al.tám.) , 8. Egészségbiztosítási Alap támogatása ,3 9. Munkavállalói és lakossági kölcsönök megtérülése ,1 Átvett pénzeszközök összesen(7-9) ,2 Átengedett bevételek 1. Személyi jövedelemadó , Átengedett bevételek összesen (1) , Állami hozzájárulás, támogatás 11. Normatív állami hozzájárulás , 12. kötött fh kpi tám. Er.ei.8.sz.mell kieg.tám , Kv. Törvényben jóváhagyott összesen(11-12) , Árop Szervezetfejlesztés működési célú ,1 Központosított előirányzatokból várható támogatás segélyek(prémiumévek,kerkieg, könyvtári tám., nyári gy.étk.,prémiumévek, óvod.tám.) , TÁMOP pályázat ,5 Központosított előirányzatok (közcélú) , 17. Fordított áfa Évközben várható többlettámogatás(13-17) , 87,3 18. Működési célú hitel 19. Működési célú hitel likvid 6 6 6, Hitel, kötvény együtt (18-19) 6 6 6, 2. Előző évi-működési célú-pénzmaradvány 1455 Bevételek mindösszesen (1-2) ,5 KIADÁSOK 1. Önállóan működő intézmények működési kiadásai ,2 2. Cigány Kisebbségi Önkormányzat ,4 3. Szlovák Kisebbségi Önkormányzat ,1 4. A polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai , Egyéb szakfeladatok pénzforgalma ,7 Hitel visszafizetés likvid 6 6 6, Működési célú pénzeszköz átadás (Kistérs) ,5 Általános tartalék , ÁROP pályázat működési kiadásai ,1 TÁMOP pályázat 5864 Kiadások mindösszesen (1-1) ,2 Működési költségvetés többlete/hiány

5 A (IV.27.) Önk.rend. 1-B sz. melléklete Isaszeg Város Önkormányzatának 21. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai ezer Ft-ban 21. évi eddig jelenlegi sorszám Megnevezés terv módosítás 21. évi a %- a BEVÉTELEK 1. Talajterhelési díj ,9 2. Felhalmozási bevételek, telekértékesítés ,7 3. Felhalmozási bevételek, LTP úthozzájárulás ,8 4. Szennyvíztisztító áfa visszaigénylés I.ütem , 5. Szennyvíztisztító áfa visszaigénylésii.ütem , 6. KEOP /B szennyvíztisztító ,1 7. Szennyvíztisztító II. ütem , 8. KMOP /2 Damjanich beruházás ,1 9. Kisléptékű településközpont fejlesztés, nemzedékek parkja, 2 db játszótér , 1. Fejlesztési célú hitel 29.évről áthúzódó ,3 11. Fejlesztési célú hitel , 12. Előző évi pénzmaradvány ,2 13. Lakosságtól, vállalkozásoktól felhalmozási célra átvett pénzeszköz ,1 14. Aulich úti rendelő pályázat , 15. Zselíz pályázat 9 9 9, 16. Árop Szervezetfejlesztés felhalmozási célú , 17. Fejlesztési célú hitel , Bevételek összesen (1-17) ,8 KIADÁSOK 1. Önkormányzat fejlesztési célú kiadásai ,7 2. Önkormányzat felújítási kiadásai 3. Telek áfa befizetés ,6 4. Felhalmozási célú céltartalék 8 8 8, 5. Fejlesztési céltartalék , 6. Fejlesztési célú hitel visszafizetés likvid hitel , 7. Fejlesztési célú hitel visszafizetés , Kiadások összesen (1-7) ,6 Működési költségvetés többlete/hiánya Az I/A és I/B melléklet összesen megegyezik az 1. sz. melléklettel

6 A.../211.(IV.27.) Önk.rend. támogatások melléklete Támogatások részletezése 21. év a 3.sz. melléklet 5. sor 21. évi terv eddig jelenlegi módosítás 21. évi a %- a Megnevezés Regionális Hulladékgazd. És Környvéd.Önk.Társ , Nyugdíjas Klubok , Sportkör , Gödöllő-Vác Víztársulat tagdíj ,6 Mösz tagdíj , Turisztikai célok támogatása , Isaszegi Művészeti Napok , Ceglédi Mozgássérültek Egyesülete , Szociális Bizottság , ebből: Daganatos Gyermekek Alapítvány 4 4 ebből: ESE 7 7 ebből: cigány kisebbségi önk.tám. ebből: Isa Group sérült gyerm.nap támogatása Nyári táborozás ,3 ebből:angol nyelvi tábor Damjanich Iskola , ebből:német nyelvi tábor Klapka Iskola , ebből:matematikai tábor Klapka Iskola -1-1, ebből:kirándulás Bóbita Óvoda -5-5, ebből:kirándulás Hétszínvirág Óvoda -5-5, ebből:szabadidős tábor Klapka Iskola , ebből: napközis tábor Műv. Otthon -4-4, ebből: vakációs tábor Családsegítő , ebből: kisecset tábor Klapka Iskola -5-5, ebből: Hetednapi Adventista 5 ebből: Római Katolikus Egyház nyári tábor 243 ebből: Pünkösdi Közösség ebből: Genki Karate Klub nyári tábor 3 52 Civil szervezetek támogatása , ebből nyugdíjasok támogatása 185 ebből Határon túli magyarok támogatása 1 ebből: Művészeti Alapítvány 15 ebből: Múzeum Barátok Köre 14 ebből: Sebi GYM Egyesület támogatás ebből Együttműködés Isaszegért Egy.támogatása ebből: Isaszegért Népi Hagyományőrző Alap.tám ebből: Szent Márton Lovasegyesület támogatása 45 Pest m. ter.fejl tanács+ Pro Régió ,5 Oktatási biz. felhaszn. /test.hat/ ,7 Ebből: Klapka Iskola mesemondó verseny -7-7, ebből: cigány tám. visszafizetése -3 ebből : emlékfutás 29 ebből: Betlehemi jászol támogatása 54 Ügyrendi és Kommunikációs Bizottság ,3 ebből: Közép-európai szőttes könyv megjelentetés 1 1 Polgárőrség , Rendőrség támogatása , Nyugdíjas Vasutasok Szervezete , Születés Hete , Észak-Kelet Önk. Társulás , Polgármesteri keret ,7 ebből: Természetbaráti kör 25 ebből: Határon túli magyarok támogatása 1 Római Katolikus Egyház , Isaszegi Vízmű Kht. Közcélú foglalkoztatás tám Falvak Kultújáért Alapítvány , Közműfejlesztési hozzájárulás , Családi pótlék , Művészeti Alapítvány , Katasztrófavédelem támogatása , Összesen: ,

7 A.../211.(IV.27.) Önk. rend.2.sz. melléklete Isaszeg Város Önkormányzat intézményeinek 21. évi bevételei ezer Ft-ban Egyéb Intézményi Átvett Előző évi bevétel Intézmény megnevezése tevékenységi bevéte Intézményi Átvett Működési pénzm. ei.módosít eredeti ei. ei.mód. ás Felhalmozási Módosíott bevétel pénzmarad vány nélkülás átvett pe.nélkül költségvet felhalmozá 21. évi működési célú bevétel és összesen si bevétel támogatás száma megnevezése a %-a Hétszínvirág Óvoda Bóbita Óvoda Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola ,6 4. Damjanich János Általános Iskola ,7 5. "Segítőkéz" Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat ,4 6. Aprók Falva Bölcsőde pont szerinti intézmények összesen ,4 7. Dózsa György Művelődési Otthon ,6 8. Jókai Mór Könyvtár ,6 Intézmények összesen I ,6

8 A.../211.(IV.27.) Önk. rend.2.sz. melléklete Kiadás Intézmény megnevezése Személyi jellegű kiadások Munkakad ókat terhelő járulékok eredeti ei.összese n eddig jelenlegi módosítás eredeti eredeti 21. évi a %- eddig jelenlegi 21. évi a %- eddig jelenlegi a ei.összese módosítás a ei.összese módosítás n n 21. évi a %- a Hétszínvirág Óvoda , , ,6 Bóbita Óvoda , , ,1 Klapka György Általános és Alapfokú Művészeti Iskola , , , Damjanich János Általános Iskola , , ,6 "Segítőkéz" Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat , , , Aprók Falva Bölcsőde , , , 5.6.pont szerinti intézmények összesen , , ,2 Dózsa György Művelődési Otthon , , ,8 Jókai Mór Könyvtár , , ,7 Intézmények összesen I , , ,8

9 A.../211.(IV.27.) Önk. rend.2.sz. melléklete Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Speciális célú támogatás ok Kijelölt felhalmozá si kiadások eredeti ei.összese n eddig jelenlegi módosítás eredeti eredeti eredeti 21. évi a %- eddig jelenlegi 21. évi eddig jelenlegi 21. évi a %- eddig jelenlegi a %-a a ei.összese módosítás ei.összese módosítás a ei.összese módosítás n n n létszámkeret főben , , , ,6 69, , ,4 45, ,1 11, , ,2 19, , , , ,9 186,5

10 A.../211.(IV.27.) Önk. rend. 3.sz. melléklete Isaszeg Város Önkormányzat polgármesteri hivatalának 21. évi működési kiadásai ezer Ftban Költségvetési szerv/szakfeladat Kiadás Személyi eddig jelenlegi eddig jelenlegi 21. évi a %- 21. évi a %-a módosítás kiadások módosítás a eredeti eredeti ei. száma megnevezése ei.összesen Önkormányzatok igazgatási tevékenysége , ,9 2. Külön juttatás közalkalmazottaknak 3. Kamatmentes kölcsön alkalmazottaknak , 4. Kamatmentes kölcsön háztartásoknak , 5. Támogatások ,1 A polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai , ,9 6. Mezőőri szolgálat , ,4 7. Óvodai intézményi közétkeztetés ,7 8. Munkahelyi vendéglátás 9. Iskolai intézményi közétkeztetés ,3 1. Közutak, hidak alagutak üzemeltetése ,1 11. Város-és községgazdálkodási szolgáltatás , ,4 12. háziorvosi szolgálat (ügyelet, iskolaeü.) ,1 13. Fogorvosi szolgálat , ,1 14. Védőnői szolgálat , ,4 15. szociális segélyek, rászorultak pénzbeli juttatásai ,3 16. Sportint.és sportlét. működtetése ,2 17. Közvilágítás ,6 18. Állateü , ,6 19. TÁMOP , , 2. Kisebbségi önk.választás , , 21. Önkormányzati választás , , 22. Országgyűlési választás költségei , , Egyéb szakfeladatok pénzforgalma , ,2 Összesen , ,

11 A.../211.(IV.27.) Önk. rend. 3.sz. melléklete Munkaadót terhelő jár. er.ei. eddig jelenlegi módosítás 21. évi Dologi eddig jelenlegi 21. évi a %- eddig jelenlegi 21. évi a %-a a %-a kiadás módosítás a támogatá módosítás sok , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

12 A.../211.(IV.27.) Önk. rend. 3.sz. melléklete jelenle Létszámkeret módosít Ellátottak eddig jelenlegi 21. évi Kölcsön jelenlegi eddig gi 21. évi a eddig a %-a juttatása módosítás nyújtása módosí %-a ás tás főben Bevétel , , , , , , , , , ,3 eddig jelenlegi módosítás 21. évi a %- a , , , , ,2 4,5 4,5 4, , 5 5 5,5,5, , , , , , , , ,

13 A.../211.(IV.27.) Önk. rend. 4. sz. melléklete ai ezer Ft-ban Sorszám 21. évi eddig jelenlegi 21. évi kiadásból jelenlegi Feladat megnevezése 21. évi a %-a terv módosítás önrész módosítás Műv.ház előtti tér rendezés II. ütem , intézmények felújítás o hulladékgazdálkodási teendők (terv aktualizálás) , Szoborhegy felüljárójának kialakítása 5 5 5, Csapadékvíz elvezetés tervezés aktualizálása , ,5 6. temető parkoló, területvásárlás 1 1 1, 1 1 1, 7. járdalap vásárlás 2 2 2, 2 2 2, 8. intézmények fűtésrendszer felújítás 5 5 5, 5 5 5, 9. városközpont tervpály.díjazás,tervezés , , 1. Informatikai eszközök , ,4 11. Zselíz 1 1 1, 1 1 1, 12. Szennyvíztisztító I. ütem , ,5 13. Szennyvíztisztító II. ütem , , 14. Bölcsőde , ,6 15. Aulich úti orvosi rendelő , ,3 16. Damjanich János Általános Iskola beruházás , ,3 17. Damjanich telekvásárlás 5 5 5, 5 5 5, 18. ÁROP Hivatalfejlesztés , , db jelzőlámpa , , Kisléptékű településközpont fejlesztés: nemzedékek 2. parkja, 2 db játszótér , ,6 21. Útberuházás , ,7 22. Útépítés, tervezés , ,1 23. Környezetvédelmi Alap , , 24. Hallásvizsgáló készülék , ,3 25. forgalomirányító táblák 2 2, 2 2, 26. konyhai eszközbeszerzés , ,7 27. Családsegítő Szolgálat részére 3 db notebook , , 28. Informatikai normatíva Damjanich , 29. Informatikai normatíva Klapka , 3. Fűkasza , 31. Fénymásoló Könyvtár részére , , 32. Damjanich iskola bútor , 33. Szemétbánya rekultiváció , ,5 34. Diófa utcai útszakasz felújítása , Támop immat.javak Klapka , 36. Támop immat.javakhétszínvirág 66 66, 37. Támop immat.javak Bóbita 66 66, 38. Támop immat.javak Damjanich ,4 39. Település szerkezeti terv , 4. Klapka és AMI Ált.iskola informatikai normatíva , 41. Hétszínvirág óvoda informatika normatíva , 42. Damjanich J. Ált. iskola szigetelés , , 43. Védőnők részére notebook Hivatal iktatóprogram 5 o Hivatal klíma 225 o Földterület vásárlás 61 o Horgásztó kerítés építés 161 o Páramentesítő Damjanich János Ált.iskola 233 o Műv.ház közműv.tám ,5 51. Műv.ház rend.tám.fh-a , 52. Kamerás megfigyelő rendszer Műv.ház 2 o Fénymásoló, Művészeti iskola 281 o 54. Művészeti iskola hangszervásárlás 122 o o o Mindösszesen , ,2 21. évi a %-a

14 A.../211.(IV.27.) Önk. rend. 5.sz. melléklete Isaszeg Város Önkormányzat 21. évi tartaléka ezer Ft-ban sorszám feladat 21. évi terv jelenlegi eddig módosítás 1. Működési tartalék 23 általános tartalék Felhalmozási tartalék ebből 8 mft bérlakás ebből 1 mft pályázati tartalék ebből 2 mft szennyvízberuh.tart. pályázati tartalékból:2 eft Könyvtár részére pályázati tartalékból: 3 eft Műv.ház részére Összesen (1-2) az átcsoportosítás jogát gyakorolja Képviselőtestület Képviselőtestület Képviselőtestület Képviselőtestület Képviselőtestület Képviselőtestület Képviselőtestület

15 A.../211.(IV.27.) Önk. rend. 6.sz. melléklete Cigány Kisebbségi Önkormányzat 21. évi költségvetése 21. évi eredeti ei. eddig jelenlegi módosítás 21. évi a %-a Bevételek Kiadások Költségvetési támogatás Dologi ,1 Önkormányzati támogatás tiszteletdíj ,9 Feladat alapú támogatás tb járulék 42 Kamat egyéb személyi jell. Kifiz , pénzmaradvány támogatás , Önkormányzatnak előző évi Önkormányzati támogatás kv.túllépése miatti visszafizetés , Összesen Összesen ,4 21. évi eredeti ei. eddig jelenlegi módosítás 21. évi a %- a

16 A.../211.(IV.27.) Önk.rend. 7.sz. melléklete Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 21. évi költségvetése 21. évi eredeti ei. eddig jelenlegi módosítás 21. évi a %-a Bevételek Kiadások Költségvetési támogatás , Önkormányzati támogatás dologi, rendezvények ,1 működési célú pályázat , Feladat alapú támogatás ,7 Összesen ,1 Összesen ,1 21. évi eredeti ei. eddig jelenlegi módosítás 21. évi a %- a

BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj, bírság

BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj, bírság 1. sz. melléklet a 6/212. (II.22.) önkormányzati rendelethez Isaszeg Város Önkormányzat 212. évi bevételei és kiadásai ezer Ft-ban sorszám megnevezés BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj,

Részletesebben

Eredeti előirányzat. Bevételek mindösszesen: 1 843 594 2 340 818 2 061 986 88,09%

Eredeti előirányzat. Bevételek mindösszesen: 1 843 594 2 340 818 2 061 986 88,09% Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként 1./49. sz. oldal II./1. sz. melléklet BEVÉTELEK I. Intézményi működési bevételek 219 687 301 307 254 185 84,36% II.

Részletesebben

Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló

Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló I. Pénzügyi mérleg - Bevételek I.A Megnevezés.. változás tény eredeti ei. várható előirányzat % I. Működési bevételek 0 0 0 0 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

A Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a következők szerint határozza meg a 2007. évre:

A Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a következők szerint határozza meg a 2007. évre: 1. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2007. évi vitelének szabályairól szóló 4/2007. (II.22.) KT. rendelethez

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.. Postacím: 2461 Tárnok, Pf.: 3. Tel.: 06 (23) 387 019 06 (23) 387 031 Fax: 06 (23) 387 108 Ügyfélfogadási idő: Hétfő:

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2007.(IV.27.) Kt számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2007.(IV.27.) Kt számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2007.(IV.27.) Kt számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

1. sz. melléklet Ercsi Város Önkormányzat 2010. III. fnegyedévi költségvetési bevételeinek alakulása

1. sz. melléklet Ercsi Város Önkormányzat 2010. III. fnegyedévi költségvetési bevételeinek alakulása 1. sz. melléklet Ercsi Város Önkormányzat 2010. III. fnegyedévi költségvetési bevételeinek alakulása adatok ezer Ft-ban Megnevezés eredeti módosított előirányzat előirányzat teljesítés % I. Működési bevételek

Részletesebben

Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez. 2. Egészségügyi és Oktatási Intézményeket Működtető Iroda

Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez. 2. Egészségügyi és Oktatási Intézményeket Működtető Iroda Az címrendje Szigetszentmiklós Város Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez Cím száma Cím neve 1. Szigetszentmiklós Város a 1.1. Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatalhoz tartozó

Részletesebben

A B C D E F. 3 a.) B E V É T E L E K 4 1. sz. táblázat E Ft

A B C D E F. 3 a.) B E V É T E L E K 4 1. sz. táblázat E Ft A B C D E F 1 2 z 2 Doboz Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 3 a.) B E V É T E L E K 4 1. sz. táblázat E Ft 5 Sorszám 0 2012. évi előirányzat 2012. évi módosított előirányzat 2012. évi teljesítés

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek Román Nemzetiségi Önkormányzat 10/2015. (II. 11.) RNÖ. sz. határozatának melléklete Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként Bevételi jogcímek

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN 2014. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI 2014. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN 2014. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI 2014. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI /2014. (II. ) önk. rend. 1. sz. melléklet HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN (nettó) 2014. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI 2014. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI 1./ Intézményi működési

Részletesebben

Költségvetés 2010. Munkaad terh jár 65 783. 8 986 1 600 2. Pénzeszközátadás. Egyéb műk. célú átadás Szociális juttatás. 5. Lakásépítési kölcsön

Költségvetés 2010. Munkaad terh jár 65 783. 8 986 1 600 2. Pénzeszközátadás. Egyéb műk. célú átadás Szociális juttatás. 5. Lakásépítési kölcsön Költségvetés 2010. 1.a. számú melléklet Adatok: e Ftban 2009. év 2009. év Ssz B E V É T E L E K : Eredeti Tény Ssz K I A D Á S O K Eredeti Tény 1. Intézményi bevételek 16 043 24 161 16 675 1. Intézményi

Részletesebben

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 1. Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Iktatószám: SZ/101/3/2012.

Iktatószám: SZ/101/3/2012. Iktatószám: SZ/101/3/2012. Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (III. 12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

R E N D E L E T. Vác Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról V Á C 2013.

R E N D E L E T. Vác Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról V Á C 2013. R E N D E L E T Vác Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról V Á C 2013. Vác Város Önkormányzat 21/2013. (IV.26.) sz. rendelete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról Vác Város Önkormányzat

Részletesebben

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2010.évi költségvetési mérlege (ezer forintban)

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2010.évi költségvetési mérlege (ezer forintban) Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 21.évi költségvetési mérlege (ezer forintban) 1. sz. melléklet 21. évi 21. évi 21. évi 21. évi 21. évi 21. évi 21. évi 21. évi Srsz Kiadási előirányzat-csoport

Részletesebben

(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1-15. mellékletekben foglaltaknak megfelelően

(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1-15. mellékletekben foglaltaknak megfelelően Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2014. évi költségvetésének

Részletesebben

Címrend. Előirányzatcsoport. Kiemelt előirányzat

Címrend. Előirányzatcsoport. Kiemelt előirányzat Címrend 1. számú melléklet Cím Jogcímcsoport Jogcím Önkormányzat Előirányzatcsoport Kiemelt előirányzat Kiadás (e Ft) Saját bevétel (e Ft) Támogatás (e Ft) Létszám előirányzat Kötelező feladat Össz.: 76212

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 8/2008. (IX. 12.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 8/2008. (IX. 12.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2008. (IX. 12.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete 8/2008. (IX. 12.) Ökt

Részletesebben

I. Rendeletek 2. A Közgyűlés 2013. május 30-ai ülésén hozott határozatok 43

I. Rendeletek 2. A Közgyűlés 2013. május 30-ai ülésén hozott határozatok 43 Érdi III. évfolyam. 10. szám 2013. Június 6. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 18/2013. (VI.6.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város 2013. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE 1.

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE 1. NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 5/( 08.) önkormányzati rendelete Nyírbátor Város Önkormányzata a évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályiról Nyírbátor Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő - testületének címrendje. 1. Cím

Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő - testületének címrendje. 1. Cím 1.sz.melléklet Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő - testületének címrendje 1. Cím Nagybakónak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8821. Nagybakónak, Tanács krt. 2. Gazdálkodási forma: önállóan

Részletesebben

2015. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként

2015. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként 1. sz. melléklet adatok e Ft-ban költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként M e g n e v e z é s 215.évi terv B e v é t e l e k 1. Önkormányzat bevételei 2 986 646 Működési

Részletesebben

Dunaharaszti Önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei

Dunaharaszti Önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei 1.sz.m.Bevételek Dunaharaszti Önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei (eft) 2 0 0 9. é v 2 0 1 0. é v 1. Intézményi működési bevételek 91. 26.sor 97 224 0 91 600 188 824 123 324 0 96 936 220 260 117%

Részletesebben

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 156 897

1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 156 897 1. melléklet: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételei -csoportok, kiemelt ok szerinti bontásban CÍM / ALCÍM 1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT B E V É T E L E K 2014. évi tervezett ei. I. SAJÁT BEVÉTELEK

Részletesebben

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről (a 12/2012.(VI.29.), a 14/2012.(IX.11.), a 20/2012.(XI.15.),

Részletesebben

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 11/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Előterjesztés Ács Város Képviselő-testületének 2008. február 14-i ülésére

Előterjesztés Ács Város Képviselő-testületének 2008. február 14-i ülésére ÁCS VÁROS POLGÁRMESTERE 2941 Ács, Gyár u. 23. Tel.: 34/595-150, fax: 34/385-042 E-mail cím: polghiv.acs@t-online.hu 1 Előterjesztés Ács Város Képviselő-testületének 2008. február 14-i ülésére Tárgy: Ács

Részletesebben