Szentmihályi. Lecturis salutem üdvözlet az olvasónak!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szentmihályi. Lecturis salutem üdvözlet az olvasónak!"

Átírás

1 Szentmihályi Életünk Rákosszentmihályi Plébáni lpj október 3., Szent Mihály búcsú Lecturis slutem üdvözlet z olvsónk! Ezzel klsszikus köszöntsel kezdték jánlni műveiket régi ngy írók z olvsóiknk. Én is ezzel ltin szvkkl jánlom minden kedves olvsónknk et, mely reményeink szerint - sűrűbben ngyobb rendszerességgel jelenik meg ezután. Beköszöntött z ősz. nyári hónpok szbdságánk, kirándulásoknk, nyrlásoknk emléke még eleven, de figyelmünk már z iskolár, munkár összesűrűsödött őszi progrmjinkr irányul. Minden új kezdet progrmot kíván. II. János-Pál páp írt: Szó sincs rról, hogy új progrmot tláljunk ki. progrm már megvn: mindenkori progrm, mely z evngéliumból z élő Hgyományból áll össze. Végső értelemben Krisztusbn összpontosul. Őt kell megismernünk, szeretnünk, követnünk, hogy vele együtt lkítsuk történelmet, míg z teljessé nem lesz mennyei Jeruzsálemben. / z új évezred kezdetén/ z életét krisztusi értékek szerint rendező ember mindzokt z erkölcsi, lelki kincseket, melyek fontosk számár, szeretné megosztni másokkl is. Jézustól olyn igzságokt, erkölcsi eszményeket kptunk, melyek nélkülözhetetlen voltáról méltó emberi élethez, meg vgyunk győződve. Olyn emberszemléletet, világlátást életcélt képviselünk, mely Szentíráson nyugszik. Szeretnénk ezeket átdni másoknk is. Ez keresztény küldetünk emberi lpj. Isteni lpj pedig Jézustól kpott küld: hirdessétek mjd háztetőkről! Tlán nem próféti hevület dörgedelmével kell ezt tennünk, hnem okos szelíd szóvl, bölcsességgel tpintttl, jó példávl. Legyetek mindig kzen rr, hogy válszt djtok zoknk, kik bennetek élő reménységről számon kérnek titeket. írj Péter postol. Modern korunk egyik bálvány z ember szbdságánk hngsúlyozás. Emberségünk egyik legngyobb értéke vlóbn szbdság. De ezt zért kptuk Istentől, hogy értékek mentén lkítsuk életünket, zok megvlósításár elköteleződjünk. felismert érték nem korlátozz z embert, hnem kiteljesíti életét. ki senkiért semmiért nem válll felelősséget, z nem szbd, hnem felelőtlen. rejtett vgy nyílt önz pokollá teszi körülöttünk élők életét, megkdályozz sját emberségünk kiteljesedét. hiáb fürösztöd önmgdbn, csk másbn moshtod meg rcodt. /József ttil/ Értékválságról beszélnek egyesek. Cslád, hzszeretet, házsság, hivtás, vllás megkérdőjelezett foglmkká váltk sok ember számár. De nem z értékek vnnk válságbn, hnem korunk embere. mg ngyképűségével, önzével felelőtlenségével. Számunkr Jézusbn felrgyogott z értékek teljessége: mások jvát kereső, szolgáló szeretet, áldoztválllás, hűség, türelem, ngylelkűség. Tnítás, élete Szentlelke segít, hogy szbdságunk értékek megvlósításánk forrás legyen. Gábor ty 1

2 Rákosszentmihályi búcsú október 3. z idén Szentmihály npj szeptember 29-re szerdár esik, így október 3-án ünnepeljük templomunk névdójánk npját. z ünnepi szentmisét mely ½ 10 órkor kezdődik, Láng ndrás dunhrszti plébános ty címzetes prépost, püspöki tnácsos celebrálj. z ünnepi szertrtás végén templom előtti téren - sokéves hgyományoknk megfelelően egz npos progrm várj z érdeklődőket (kicsiket ngyokt egyránt). Szentkoron utci Vrázskoron két óvodáj mellett előreláthtólg környék vlmennyi áltlános iskoláj szerepelni fog egy-egy színes műsorrl. z idén is kitelepül Templom térre Dr. Kresz Mári lpítvány, melynek munktársi különböző kézműves fogllkozásokkl ügyességi játékokkl gzdgítják progrmot. Szokás szerint szintén jelen lesz z érdeklődők rendelkezére áll 929-es számú Szent Mihály Cserkzcspt. rzletes műsort 1 héttel búcsú előtt függesztjük ki templombn, ill. plébáni előtti hirdetőtáblán. Szeretettel várjuk tehát kedves híveket október 3án ½ 10-re, búcsú misére! Kolozsvári Tibor - szervező Iskoli Beköszöntő Néri Szent Fülöp Ktolikus Áltlános Iskol Isten kegyelméből 14. tnévét kezdhette meg szeptember elsején. Örömteli, hogy tnulólétszámunk meghldt 400 főt, közel negyedével gyrpodv z elmúlt néhány esztendőben. Ngy változás életünkben, hogy Egyházmegyénk egységesen bevezette Ktolikus Kerettntervet. Pedgógusink felkzülten várják régi-új kihívásokt. mgyr, mtemtik termzettudományos tárgyk némi előnyhöz jutnk, számítástechnik z idegen nyelvek vlmelyest hátrányb kerülnek. Színvonls npközis fogllkozásinkon szkkörök keretében ezt is rzben kompenzálni tudjuk. Első iskolmisénken is jóleső érzsel tlálhttuk kicsinek templomot, bizony, mgs szülői rzvétel esetén kinőttük rákosszentmihályi templomot. Szép műsorrl kzülünk z ökumenikus városmisszió templomok éjszkáj progrmokr, vlmint nemzeti zrándokltr, Szentkútr. Nevelőtestületi lelki hétvégénket október végén trtjuk dobogókői Mnréz lelkigykorltos házbn. Gábor ty vezetével sok lelkiségi progrmot szervezünk diákjinknk kollégáinknk. z első pénteki misék Fejes tnár úr szerd reggeli rózsfüzér imái egyre több tnulót vonznk. Cserkzcspttl is igen szép közös terveink vnnk, fogllkozásik egy rzét már hgyományosn z iskolábn trtják. Terveink szerint Néri np rzeként egy eddig ismeretlen egyetlen mgyrországi Néri Szent Fülöp ereklyét állíthtunk ki kápolnánkbn, de még nincs szállíthtó állpotbn sok engedélyezteti eljárás vár még ránk. Iskoli progrmjink közül Hzám, hzám temtikus Erkel évhez kpcsolódó kiállításunkt, Segítség, serdülök ktolikus fitlok drámfesztiváljánk megrendezét emelem ki. Ismét 2 elnyertük z ÖKOiskol címet 2013-ig, kollégáink tovább folytthtják európi iskoli együttműködüket Comenius progrm keretein belül. következő két évben már 8 tnuló utzttásár is vn lehetőség rztvevő gyergyószentmiklósi, zk csehországi, ngol, török litván iskolákb. tvlyi sikeres szerepl után z isztmbuli iskol is vár további Nériseket. Biztos vgyok benne, hogy Csángó gyerekek látogtás is folyttódik Kovász egyesület szervezében. Összegezve, ngyon sok tervvel energiávl kezdtük el z új tnévet, reméljük eredményes derűs munk vár ránk, Isten dicsőségére. Dudás ttil igzgtó Mi Kovász? Kovász Egyesületet néhi Fülöp Dezső ty hozt létre zzl szándékkl, hogy z áltl megálmodott megimádkozott ktolikus iskol megszervezéért munkálkodjon. z elmúlt 15 év tevékenységét Urbán Gábor plébános ty egy kifejező mondttl így jellemezte: z egyesület kerületünk egzére kiterjedő hitéleti, kulturális közéleti munkát végez. Ennek eredményeként z önkormányzt 2 évvel ezelőtt nekünk jándékozt Budpest XVI. Kerületért szkmi díjt. M is folymtosn trtjuk kpcsoltot Néri Szent Fülöp iskol szülői közösségével, tnárivl. Évente megrendezzük szülők frsngi bálját, z elsősök csládi sportnpját. Kovász

3 Egyesület hozt létre Néri Szent Fülöp Ktolikus Iskol lpítványt, mely z iskol vezetével eredményesen munkálkodik. Ugyncsk z egyesület lpított meg Mindszenty Bizottságot, mely Mindszenty bíboros úr szellemi örökségét híven ápolj. Segítségével közdkozásból - szobrot állítottunk főpásztor tiszteletére. Évente, így október 30-án (szombton) is konferenci keretében emlékezünk meg Bíboros Úr kiszbdulásáról. Ezen lklomml ítéli od Hittel Nemzetért lpítvány Mindszenty díjt két kiváló, hitvlló embernek. Wss lbert örökségének gondozását is fontosnk trtjuk. Kpcsoltot ápolunk Csíkszentdomokos kiváló iskolájávl, néptánccsoportjávl. Szívünkön viseljük csángó nép sorsát is: immár 7. lklomml nyitottuk meg otthonunkt csángó gyermekek nyrlttásár. Kerületi iskolák számár irodlmi, történelmi vetélkedőket szervezünk. Szent Istvánról, Rákóczi Ferencről mjd Bibli témájából merített vetélkedők után november 13-án rendezzük meg Széchenyi István, Legngyobb mgyr című interktív történelmi versenyünket. z egyesület tisztújítás október 8-án (pénteken) lesz19 órkor plébánián / BP: Templom tér 3./. Ekkor várjuk közösségünk megújításához z új Testvéreket is! ezt mg-kezdeményt - de növekedt Isten dj. Önkéntelen kérd: Nehéz-e m hitokttónk, ktekétánk, hittnárnk lenni? Árnyltbb válsz: Mikor nem volt z, illetve miért z m? gyerekek ngyjából olynok, mint mi voltunk. Ám mi gyerek sokkl tágsbb horizontot lát világból, mint mi láttunk. Kitágult világképe, technicizált-civilizált. Nem egységes kultúrkörből, vllásos vgy nem vllásos közegből érkeznek. z iskol szintén csk kullog tnításbn is lklmzhtó, otthon megszokott eszközök után. Ngyon sok fogllkozásokkl leterhelt gyerek. Szinte nem érnek rá gyerekek lenni. Ngyon sok z "egy-szülős" gyerek. Rengeteg gyerek egyre kevesebb támogtást kp hitéletéhez otthonról. (Pedig első legfontosbb hitokttój szülő!). hitüket gykorlók közt is háttérbe szorul vsárnpi templomb járás. Nem kérd, hogy z Egyház legfontosbb feldt minden időkben z evngelizálás. hittn pedig fontos dolog, mert lpoz - mégpedig erkölcsi lpon, Legfőbb Jór tekintve. Így segít z iskolánk, z életnek, társdlomnk. Fölfelé odátr is látni tnít. Mindent összevetve z örömhír, jóhír soh nem fársztó, soh nem unlms. Boldog hitokttás(t)! Tervezzük vlósítsuk meg közösen szebb jövőnket! Petrovics Sándor, elnök Kórus közösség Isten szolgáltábn Hernád Sándor hitokttó dikónus Énekkrunk idén tizedik évfordulóját. hngverseny szeretetvendégség Hitokttás Már szó sem zt fejezi ki, mit művelni szeretnénk. Hiszen nem okttunk, tnítunk, hnem inkább nevelni szeretnénk hitre. Mégpedig úgy, hogy egy Személy felé terelgetjük ktekézis rztvevőit. Hiszen egy mi tnítónk: Krisztus. "Isten Országávl csk tlálkozni lehet. Isten Országár lehet rávezetni, de sem tnítni, sem tnulni nem lehet ról." (Wlter Sennhuser). Sokkl pontosbb görög ktekézus szó - mi visszhngot, "visszhngozttást" jelent. Visszhng pedig rr jön, mit látnk rjtunk, hllnk tőlünk. mit hllottk, mit tnítottunk, zt esetleg már rég elfelejtették. De, hogy milyenek voltunk, milyennek láttk minket: zt soh. Tudjuk, hogy ez mi munkánk, nem is kev". Ezen belül persze vnnk módszerek, célok neveli szbályok - de mi hitet dni nem tudunk. Mert hit Isten jándék. Gondozzuk ezt csírát, ünnepelte újjálkulásánk Háldó mise, egyházzenei jó hngultú, felemelő tette emlékezetessé jubileumot. Vissztekintve z elmúlt tíz évre, kórus sok szép szereplt tudht mg mögött. z énekkr kiállítás-megnyitókt tett színesebbé, s rzt vett 3

4 templombn megrendezett Mindszentyünnepségén is. Mgyr Kultúr Npján koncertet dott mgyr szerzők műveiből. Minden évben képviselteti mgát kerületi kórustlálkozókon, mely jó lklmt teremt kpcsoltteremtre más együttesekkel, egymás repertoárjánk megismerére. z énekkr közösséggé kovácsolódott z évek során. Közös progrmokt szerveznek, például krácsonyi ünnepséget, nyári szünet előtt pedig összejövetelt vgy kirándulást. repertoár folymtosn bővül, négy ltin nyelvű mise mellett mintegy hetve n mű szerepel műsoron. Tíz esztendeje tizenöt tggl indult kórus, s létszám m már hrminc-hrmincöt főt is eléri kellemes, csládis környezetben trtott, jó hngultú szerd esti próbákon, hová szeretettel várják z érdeklődőket. Felemelő érz egy ilyen lelkes közösségben dolgozni, hol hétköznpi gondokt félretéve, gykrn zord időjárási viszonyokt is leküzdve munkálkodnk egyre többen Csernus János krngy értő irányításávl, hogy sját örömükre z Úristen dicsőségére muzsikáljnk. emlékműsorbn, mjd szobor felvtási jó rze z emberi tevékenység, pzrló nemtörődöm életmód következménye. Egyre többen ismerik fel, hogy ezen nem távoli országok multincionális cégek tehetnek változtthtnk csk, hnem mi életmódunk, odfigyelünk is. Ideje, hogy figyelmünk középpontjáb állítsuk teremtett voltunkt. hogy Nobilis Márió ty, z OLI igzgtój foglmzt: hhoz, hogy z emberiség útj elknyrodjon fenyegető szkdékoktól, melyek felé rohnni látszik, [ ] meg kell tnulnunk újr hrmóniábn élni Isten teremtett világávl. És meg kell tnulnunk jól viselni ennek teremtettségnek felelősségét is. z Úristen vette z embert, Éden kertjébe helyezte, hogy művelje őrizze (Ter 2, 15). mgyr keresztény egyházk egy ideje ökumenikus módon ünnepelik meg Teremt Hetét nemzetközi mintát követve. Szeptember 26. október 3. közötti kerül megrendezre Teremt Ünnepe, Teremtvédelem Hete rendezvénysorozt. Célj, hogy közös ünnepl közös cselekv, progrmok segítsék megnyílni z egyházi közösségeket környezetük, embertársik felé; legyenek ők z Isten áltl nnyir szeretett világ fenntrthtó fejlődének motorji. Bővebben: Bemuttkozik Szent Mihály Bráti Kör márciusbn plébániánkon meglkult Szent Mihály Bráti Kör. Kéthetenként csütörtök délután 4 6 ór között, lklmnként nyolcntízen tlálkozunk. Érdekes témákról beszélgetünk, trtlms filmeket nézünk meg, vgy közösen megyünk templomlátogtásr, kiállításr. Legutóbb Józs Judit kerámiszobrász lkotásit csodáltuk meg együtt. Közös volt felfedez, közös volt z öröm ez bráti kör lényege. Progrmjinkról hirdet útján, illetve templom hirdetőtábláján kifüggesztett "Hívogtó" oldlunkon lehet tájékozódni. Kortól, nemtől függetlenül szeretettel várunk minden érdeklődőt sorink közé, mert együtt lenni jó! rendezvénysorozt ökumenikus nyitóistentisztelete Budi Ciszterci Szent Imre templombn lesz szeptember 26-án 16 órkor (XI., Villányi u. 25.). mi plébániánk is cstlkozik z ökumenikus kezdeményezhez imákkl, ismeretterjesztsel. Bczó Tmás Szent Gyermekség Műve mikor egy kisgyermekre nézünk, belemélyedünk mosolyáb, megkérdezzük mgunktól: hol vn már belőlünk ez z önfeledt boldogság? Pedig gyermekszív csk bbn különbözik felnőttekétől, hogy telve vn zzl bizlomml, nyitottsággl szeretettel, mit Istentől kpott. mit mi is megkptunk, csk nem őriztük nem féltettük. Ez egy olyn jándék, mely csk z Istennel vló személyes kpcsoltbn, z imábn nyílik ki. Tilly Ágot Teremt Ünnepe, Teremtvédelem Hete szeptember 26-tól Npont hllunk híreket klímváltozásról, olvdó jégtáblákról, emelkedő olj gázárról, mélytengeri oljfúró pltformokon történt blesetekről, óceánokbn úszó htlms szemétfoltokról. Tudjuk, vgy sejtjük, hogy ezek 4

5 XVI.Benedek Páp ngyon fontosnk trtott, hogy zok gyerekek, kik még tiszt szívvel, őszintén képesek Isten felé fordulni, kis imávl, kis áldozttl erősíthessék hitüket, szép lssn segítői támogtói legyenek náluk sokkl nehezebb helyzetben lévőknek. Mgyrországon Benvin Sebstin verbit szerzetes kpt zt feldtot, hogy újr fellendítse missziós lelkületet ezekben vidám, segítőkz gyerekekben. Devecserben trtott nyári tábor ngy nevetekkel, elődásokkl, tánctnulássl, kézműveskedsel npi misékkel együtt még Mindszenty bíboros úr születének évfordulójáról megemlékezve Dr. driányi Gábor egyetemi tnár trtott - sok új kuttási eredményről beszámoló - rendkívül érdekes elődást mártír bíboros életművéről. z elődást követően celebrált Dr. driányi Gábor rnymiséjét. z ősz folymán XVI. Kerületi Önkormányzt templom előtti térre pdokt fog állítttni kibővítik templom szobor megvilágítását. z lpítvány pedig öntöttvs díszkerítt fog kzíttetni szobor tlpztánál lévő virágágyás köré. Október 30-án 14 órától plébániánk közösségi termében rendezzük meg tudományos konferenciánkt több neves történz közreműködével Mindszenty József bíboros munkásságáról. Ezután djuk át kitüntető okleveleket Domonkos Bél szobrászművz áltl kzített emlékplketteket. két díjzott kiváló, hitvlló ember v.lg. Regőczi István ty Dr. Jelenits István pirist. z ünnepi szentmise után Kovász Egyesülettel Rákosszentmihály önkormányzti képviselőivel együtt végezzük települünk újonnn elkzültdr. Pndul ttil nemzetközi hírű történz áltl tervezett- zászlójánk címerének felvtó szertrtását. Ezután kerül sor Rákosszentmihály himnuszánk ősbemuttójár, melynek zenéjét Szilsi lex zongorművz szerezte, szövegét pedig Hrgiti György írt. négyszólmú művet rákosszentmihályi Szent Mihály templom kórus dj elő Csernus János vezényletével. z emlékez Templom téren koszorúzássl záródik. Kérem, tiszteljenek meg jelenlétükkel! dr. Horváth ttil Hittel Nemzetért lpítvány kurtóriumánk elnöke nekünk, felnőtteknek is lelkigykorlthoz hsonló gyümölcsöket hozott. Mindent Isten dicsőségére örömére tettünk, miközben esténként szeretteinkért imádkoztunk. Itthon is, ennek globlizált világnk minden rzén egyre ngyobb szükség vn olyn felnövő szívekre szemekre, kik zreveszik szükséget, kis imávl, kis áldozttl kzek is segíteni. rákosszentmihályi plébánián elindult egy kis Szent Gyermekség Műve csoport, de remélem, kerület minden templom vgy iskoláj körül lesznek felnőttek, gyerekek, kik szeretnének ebben XVI. Benedek páp helyi segítői lenni. Hál Judit Pápi Missziós Művek Bp., XXII. Jóki Mór utc 14 Tel: Mi Házs Hétvége? ktolikus egyház lpkövei házsság z egyházi rend. E két közösséglkotó szentség eltérő módon, de ugynzt célt szolgálják: Krisztus szeretetének megélét továbbdását. Házs Hétvége (HH) - Mrrige Encounter világméretű mozglom, lelkiség progrm egyszerre. HH szentségi házsságbn élő házspárok, vlmint ppok szerzetesek számár nyújt megújulási lehetőséget, hogy kpcsoltik nyitottá, új, Beszámoló Hittel Nemzetért lpítvány ez évi tevékenységéről tervezett progrmjiról Hittel Nemzetért lpítvány Mindszenty József prímás érsek első budpesti köztéri egzlkos bronz szobránk felállítás után is mindnnyiunk jvár tevékenykedik. Tvsszl, 5

6 dinmikus szentségeket hétköznpokbn is megélő szeretetteli kpcsolttá váljnk. bbn segít, hogy férj-feleségként közelebb kerüljünk egymáshoz, kpcsoltunk felfrissüljön elmélyüljön, z sok év után hétköznpokbn is ugynolyn bensőséges legyen, mint házsságunk kezdetén volt. kmsz fiú olvst fel Isten Igéjét, prócsk lányok tiszt hngj zengte be templomot. z összes gyermek énekelt szívből, gyönyörűen. 40 moldvi csángó gyerek érkezett ugusztus 16án, hogy egy hétig ismerkedhessék Budpest nevezetességeivel, élvezze mgyr csládok vendégszeretetét. Volt látnivló bőven! Kis csptunk kirándult Mrgit-szigeten, megnézte Prlmentet, ellátogtott z álltkertbe, cirkuszb. Voltunk közösen uszodábn is. Szent Jobb Körmeneten pedig népviseletbe öltözött fogdott gyermekeinkkel együtt ünnepelhettünk. Kovász Egyesület áltl szervezett közös progrmok mellett vendéglátó csládok igyekeztek még felejthetetlenebbé tenni gyerekek itt trtózkodását. hogy múltk npok egyre jobbn örültük, hogy rzesei lettünk ennek z egznek. Nyolcdikos negyedikes leányim is ngyon élvezték, z élmények mellett lelkünk is gzdgodott. mi 15 éves vendéglánykánk nemcsk kedves mosolygós volt, de minden progrm érdekelte. számtln belépőjegy, színes információs ppírocskák közösen vásárolt próságok vlószínűleg sokáig emlékeztetni fogják Budpestre. Külön öröm volt hllni, hogy beszélt. Egyszerűen mégis érthetően. Mesélt csládjáról, z iskoláról, fluról mindenről, mi egy kiskmszt érdekel. Utolsó este kptuk tőle legngyobb jándékot. templombn ő testvére együtt énekelt közönségnek, nekünk. Házs Hétvége két fél npos péntek délutántól vsárnp délutáni szentmisével záruló, szerves egységet képező, egybefüggő progrm. férj feleség közös elhtározássl, végig együtt vnnk jelen. progrm ideje ltt étkezről, szállásról gondoskodunk, de gyerekek felügyeletét helyszínen nem tudjuk biztosítni. Hétvégét három házspár egy pp vezeti, kik sját életpéldáikt osztják meg rztvevőkkel. lényeg nem z, mit ők elmondnk, hnem mi nnk htásként bennetek köztetek végbemegy: ti ketten tlálkoztok egymássl. Házs Hétvége Lelkiségi Mozglombn z ún. első hétvége" után párok ppok területi csoportközösségekben, z ún. régiókbn erősítik újr újr kpcsoltukt. Külpesti régióhoz külső kerületek, vlmint gglomerációs települek házs hétvég párji trtoznk. régió mostni felelősei, Horváth Csb Tóth Time, 18 éve házs, 3 gyermekes pár. Hvont, vsárnp délutánonként vn tlálkozó Rákosszentmihályon közösségi házbn. régió ppj, Horváth Zoltán újpesti plébános ty, Rákosszentmihály előző plébános. Zellesné Mezősi Tünde régió sját szervezben trt első hétvégét október között Kismroson, melyre szeretettel várjuk jelentkezőket környékről, ki z egymást becsülő, befogdó, HH lelkiségét ápoló közösségre vágynk. Jelentkezni lehet telefonon: , vgy elérhetőségen. Gitáros misék Szeptember elsejével nem csk egy újbb iskoli tnév kezdődött el, gitáros misék is szokott időpontokbn hllgthtók (hónp első vsárnpján reggel 9-kor, hónp 3. vsárnpján este 6 órkor). Brátokr leltünk Szívet-lelket melengető pillntoknk lehettek rzesei mindzok, kik ugusztus 22-én rákosszentmihályi templombn megnézték csángó testvéreink búcsúműsorát. Egy Várjuk énekkrunkb zokt lelkes fitlokt (korhtár nélkül), kik szeretnek énekelni, szeretik gitáros dlokt, olyn közösséget keresnek, hol szolgált mellett brátokr jó társságr is lelhetnek! Jelentkezni lehet gitáros misék után 6

7 vgy szombt esténként próbák ltt (19:30-tól 21:30-ig) plébáni lgsori termében. táborbn ismét megtpsztlhttm, hogy egy élő közösségnek, Ktolikus Egyháznk vgyok tgj, melyet Krisztus Urunk lpított, kit táborbn is megtpsztlhttm, felismerhettem másik emberben termzetben, melyet Ő teremtett. Különösen ngy lelki élményt jelentett Sándor tyávl közösen végzett zsolozsmázás, közös kirándulások Krncs Medves gyönyörű tájin. Slgóbányi hittntábor hogy mi láttuk Beszámolók Nekem ngyon tetszett tábor. Jók voltk kirándulások versenyek. táborb csoportokr voltunk osztv, én csoportvezető voltm. kis fházkbn ngyon vicces volt ludni, mert második vgy hrmdik éjszk furcs hngot hllottunk. Vlmilyen állt kprászott fölöttünk. Ngyon megijedtünk, de másnp kiderült, hogy csk egy pele látogtott meg bennünket. kirándulásokon sok érdekeset tnulhttunk, István bácsi lposn megismertette velünk z erdőt, hegyeket. Három várb is elmentünk: Slgó, Füleki Somoskő váráb, z utóbbi kettő Szlovákiábn vn. z utolsó np tábortűznél minden csoport elődott egy történetet, ezzel mi igzi sikert rttunk. Ngyon jó volt tábor, sok mindenkit megismerhettem. Sipos King Hogyn kerültem én táborb? Engem Cseh Zoltánnk hívnk z esztergomi szemináriumbn tnulok ppnövendékként. Bennünket, növendékeket minden évben küldenek egy plébániár, hol hivtásunkról kell tnúságot tenni húsvét 4-dik vsárnpján szentmisékben, mjd egy nyári táborbn veszünk rzt, végül szeptember elején egy hét plébánii gykorlton kell lennünk. cél z, hogy sját plébániánkon kívül más plébániákt is megismerjünk. Én egyébként kőbányi Szent György plébániához trtozom, mely Sörgyár utcábn vn. Mgmról röviden nnyit, hogy felnőtt megtérő vgyok, 29 évesen ismerkedtem meg egy ktolikus lánnyl, ki minden vsárnp eljárt szentmisére. Kezdetben csk mitt, de kőbb már Jézus Krisztus mitt jártm templomb. Kpcsoltunk egy idő után megszkdt, mert z Úr ppi hivtást szánt nekem, mi nem sokár elérkezik, mert 2 év múlv szentelnek pppá, h z Isten z elöljárók is úgy krják. Ehhez szeretném kérni ti imáitokt, hogy eljussk szentelig után is hűséges mrdjk Jézushoz ppságombn. Imávl szeretettel: legjobb táborbn szerintem z volt, hogy sokt játszottunk együtt. Érdekes volt métázás totó is, n meg persze z lufóli golyós "hrc". Ám legklsszbb mégis z volt, hogy tábor végén mindenki kpott vlmi jándékot hogy együtt voltunk. Bíró Gbriell Cseh Zoltán V. éves ppnövendék Szeretném megköszönni, hogy rzt vehettem nyári hittntáborbn Slgóbányán. Ngyszerű élmény volt, hogy gyerekek között lehettem, mert számomr, leendő pp számár fontos tpsztltgyűjt volt ez tábor is. Jobbn megismerhettem gyerekek világát, örömüket, bántikt, problémáikt persze tábor szervez területén is némi tpsztltot szereztem. Ezen kívül újbb helyszint ismertem meg, hová mjd én is vihetem táborozni gyerekeket. tábor vezetőkkel is megismerkedhettem elmondhtom, hogy mindnnyin ngyon értékes munkát végeztek, mivel jövő nemzedékét próbálják Isten emberszeretetre nevelni. Isten áldj meg további ppi pedgógusi hivtásotokt. ugusztus elején Slgóbányán voltunk hittntáborbn. Gyönyörű környezetben, brátságos kis fházkbn lktunk. Sokt kirándultunk minden np, de nekem mégis füleki vár tetszett legjobbn. Miért? zért, mert én már jártm ott egyszer, így én ehettem vezető, hiszen ismertem helyet. Sokt játszottunk nevettünk, szerettem z esti tábortüzeket is. Jól éreztem mgm, jövőre is szeretnék elmenni. Frits Gergő 7

8 További beszámolók következő számbn olvshtók mjd. szerk. megújult szeretettel építeni z egységet közösséget egyházközségünkben. Érdeklőd, információ: 06/ telefonon. Cserkzeket várunk Szentmihályi Esték Plébániánk 83 éves hgyománnyl rendelkező cserkzcspt, 929. sz. Szent Mihály cserkzcspt szeretettel vár minden 7 évesnél idősebb fitlt, ki érdeklődik cserkz életform iránt. Egy hónpon keresztül betekintt lehet nyerni péntekenként sorr kerülő őrsgyűlekre, vlmint mindenki számár nyitott progrmjinkr (Városmisszió, csptkirándulás, szentmihályi búcsú). Érdeklődni jelentkezni lehet: címmel progrmsoroztot indítunk plébáni közösségi termében. Első elődó prof. Dr. Kellermyer Miklós egyetemi tnár, sejtkuttó. tém: Teremt kontr Evolúció. Időpont: október 16. szombt 19 ór. Minden érdeklődőt szeretettel vár Kovász Egyesület. Téglás Gergely - Tegger, csptprncsnok-helyettesnél 0670/ Trzíciusz ministráns-klub várj zokt gyerekeket, kik megtiszteltetnek veszik, h z oltár körül szolgálhtnk. 9 óri diák-mise után vsárnponként egy rövid, ktuális fogllkozás, két-hetente pedig klub-fogllkozás játék. Nem titkolt célunk fölpezsdíteni ministráns-életet versenyekkel illetve próbákkl, motiválni z ifjkt. Jó hír, hogy Ebneth Csill Pálmi Zoltán, egyházközségünk tgji szeptember 11én mondták ki egymásnk boldogító igent. Grtulálunk Isten áldás kísérjen Benneteket! Őszi hittnos kirándulás október 9-én, szombton kirándulni megyünk plébánii hittnosokkl. Szeretettel hívjuk hittnos gyerekeket szüleikkel, testvéreikkel együtt. z időjárástól függően válsztunk helyet, hogy hov megyünk, erről hitokttóiktól kpnk tájékozttó leírást gyerekek hittn órán. Több hozzánk beérkezett írás terjedelmi korlátok mitt nem került be z első őszi számb. Ezek egy rze reményeink szerint következő számok vlmelyikében közlre kerülnek. következő szám megjelene október 31. Lpzárt október 15. péntek. Kérjük z írásokt e-mil címre eljutttni. Köszönjük! Mróti Gbi hitokttó Meghívó október 15-én, pénteken este 7 órár szeretettel hívunk minden érdeklődőt, minden cursillist testvérünket rákosszentmihályi plébáni közösségi házáb. Dr. Gyurkovics István ty gondolti segítségével szeretnénk elmélyíteni megújítni szeretetünket, ezzel 8 Rákosszentmihályi Plébáni lpj. Felelős Kidó: Urbán Gábor esperesplébános Főszerkesztő: Petrovics Sándor Szerkesztette: Bczó Tmás Megjelentetni kívánt cikkeket, véleményeket elektronikus formábn e-mil címre várunk köszönettel.

Mi formáljuk a világot, vagy a világ formál minket?

Mi formáljuk a világot, vagy a világ formál minket? Kecskeméti Református Egyházközség Hírmondój XV. évf., 3. sz. 2007. Mi formáljuk világot, vgy világ formál minket? A reformáció ünnepére készülve igen ngy kérdés ez. A keresztyénség lényegi kérdése. Mi

Részletesebben

A tűznek nem szabad kialudni

A tűznek nem szabad kialudni XVI. évfolym, 4. szám (53.) A 2007. december A tűznek nem szbd kiludni Régi tervem volt, hogy z ecsédi könyvtárbn helytörténeti témábn rendezzünk ismeretterjesztő elődásokt, de úgy gondoltm, hogy érdemes

Részletesebben

Rövidesen itt vannak az ünnepek. A Képviselő testület nevében kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog újesztendőt, jó egészséget kívánok mindenkinek!

Rövidesen itt vannak az ünnepek. A Képviselő testület nevében kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog újesztendőt, jó egészséget kívánok mindenkinek! Bltonmárifürdő Önkormányztánk kéthvont megjelenő kidvány I. évfolym 2. szám Tisztelt Bltonmárifürdőiek! Bltonmárifürdő Képviselő-testülete október 21-én megtrtott ülén elfogdt Bltonmárifürdő község 2007.

Részletesebben

ÓPÁLYI Az Ópályiak Baráti Körének Lapja

ÓPÁLYI Az Ópályiak Baráti Körének Lapja ÓPÁLYI XII. évfolym 1. szám Az Ópályik Bráti Körének Lpj 2006. jnuár Tblókép 1960-ból (Trpcsák Miklós bácsitól) - Régi képeket keresünk! (cikk 2. oldlon) Az újság Nemzeti Civil Alp Szolgálttó, Fejlesztõ

Részletesebben

SZERETETTELJES, BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNOK MEZŐZOMBOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE NEVÉBEN Radó Béla polgármester

SZERETETTELJES, BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNOK MEZŐZOMBOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE NEVÉBEN Radó Béla polgármester A MEZŐZOMBORI ÖNKORMÁNYZAT INFORMÁCIÓS LAPJA III. évfolym 1. szám 2013. március kon t á g ség t l ü z s é K Cikk 10. oldlon k n u t r á j ócson p i r á M Cikk 3. oldlon SZERETETTELJES, BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET

Részletesebben

Erkel élete és munkássága Az EFMK nagyszabású gyermekvetélkedője

Erkel élete és munkássága Az EFMK nagyszabású gyermekvetélkedője XIX. évfolym B u d k e s z i Ön k o r m á n y z t á n k Kö z é l e t i H v i l p j 2010. október BUDAKESSER STADTANZEIGER - A Ngy Gáspár Városi Könyvtár ismét rendkívül érdekes és sikeres progrmokkl ünnepelte

Részletesebben

A júniusi szám tartalmából

A júniusi szám tartalmából Az Argentíni Mgyr Közösség hvi elektronikus hírlevele Publicción electrónic mensul de l Comunidd Húngr en l Argentin A júniusi szám trtlmából Szerkesztői gondoltok Czékus Ábel Eseménynptár Blthzár Márt

Részletesebben

Áldott karácsonyt kívánunk!

Áldott karácsonyt kívánunk! Önkormányzti hvilp XXII. évfolym, 12. szám 2013. december Áldott krácsonyt kívánunk! A Polgármesteri Hivtl dolgozói nevében Dr. Bráth Krisztin, jegyző A Képviselő Testület nevében Bt József, polgármester

Részletesebben

Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja II. évfolyam II. szám 2008. augusztus

Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja II. évfolyam II. szám 2008. augusztus Sávoly Község Önkormányztánk információs lpj II. évfolym II. szám 2008. ugusztus Tűz Tmás: Szent István király Jól megjelölte ezt z ezredévet: kereszttel írt rá kemény nevét, mint hlhttln győzelmi ék.

Részletesebben

XXVII. (XXXVII.) ÉVFOLYAM 21. SZÁM HAJDÚNÁNÁS VÁROS LAPJA 2014. NOVEMBER 6. (866. SZÁM) 3. oldal

XXVII. (XXXVII.) ÉVFOLYAM 21. SZÁM HAJDÚNÁNÁS VÁROS LAPJA 2014. NOVEMBER 6. (866. SZÁM) 3. oldal www.hjdunns.hu XXVII. (XXXVII.) ÉVFOLYAM 21. SZÁM HAJDÚNÁNÁS VÁROS LAPJA 2014. NOVEMBER 6. (866. SZÁM) Gombfesztiválon Bükkszentkereszten Ötvennyolc év múltán Nyíregyházán, vgy Afrikábn vn Trzn ösvénye?

Részletesebben

HÍR - LEVÉL. Kellemes Húsvéti Ünnepeket! Nyílt Levél levélieknek LOCSOLÓ VERSEK. Levél Önkormányzatának időszaki lapja

HÍR - LEVÉL. Kellemes Húsvéti Ünnepeket! Nyílt Levél levélieknek LOCSOLÓ VERSEK. Levél Önkormányzatának időszaki lapja HÍR - LEVÉL Levél Önkormányztánk időszki lpj Nyílt Levél levélieknek Tisztelt lkosok, mint zt Hír-Levél előző számábn olvshtták, Veszélyben vn z iskol! konkrét dtokkl szemben én csk pedgógus szemszögéből

Részletesebben

Híröss Naptár. A rózsabarack névadója. 25 éve jelent meg a rendszerváltás Bács Kiskun megyei hetilapja

Híröss Naptár. A rózsabarack névadója. 25 éve jelent meg a rendszerváltás Bács Kiskun megyei hetilapja ALAPÍTÁSI ÉV: 2007 KIADJA: A H MÉDIA BT. SZERKESZTI: A SZERKESZTŐBIZOTTSÁG FELELŐS SZERKESZTŐ: VARGA GÉZA SZERKESZTŐSÉG: 6000 KECSKEMÉT, TÓPART U. 8/C TEL.: 76/476 115 E MAIL: INFO@HIROSNAPTAR.HU N Híröss

Részletesebben

Faluház és szolgálati lakás Lakossági fórumok

Faluház és szolgálati lakás Lakossági fórumok Biri Község Önkormányztánk független lpj Brátim! Tisztelt Birisiek! Az ezredfordulót követő tizenegyedik év decembere vn. A múlt évhez hsonlón most is megállpíthtjuk: ez z esztendő is gyorsn elszldt. De

Részletesebben

A Tegyünk Egészségünk Színvonaláért Alapítvány 6 állomásos konferenciasorozatot rendez

A Tegyünk Egészségünk Színvonaláért Alapítvány 6 állomásos konferenciasorozatot rendez Hírlevél XIV. évfolym 182. szám 2009. május A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj A Petőfi Emlékbizottság Bács Kiskun Megyei Önkormányzt

Részletesebben

Nyertesek Észak-magyarországon

Nyertesek Észak-magyarországon Társdlmi Megújulás Opertív Progrm 3.2.3/08/2 Építő közösségek - közművelődési intézmények z egész életen át trtó tnulásért 2. kör: A közművelődés nem formális és informális tnulás szolgáltábn A pályázt

Részletesebben

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 12. évfolyam 4. szám 2012. november 21.

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 12. évfolyam 4. szám 2012. november 21. A Kiemelkedően Közhsznú Fehér Bot Alpítvány lpj 12. évfolym 4. szám 21. TARTALOM - Nyílt np Hjdúböszörményi irodábn - Gyermektlálkozó kistérségi szinten - Spotnp Debrecenben - Zene füleimnek kulturális

Részletesebben

Karácsonyi és újévi köszöntés

Karácsonyi és újévi köszöntés Levél Önkormányztánk időszki lpj Krácsonyi és újévi köszöntés A Krácsony és Újév küszöbén, mint polgármester köszöntöm Önöket. Mit is kívánhtnék mást, mint ngyon boldog ünnepeket, kiegyensúlyozott és sikeres

Részletesebben

Kiss Csaba pályázata

Kiss Csaba pályázata Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzt Pályázt Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit kft. ügyvezető igzgtói munkkörére 2 Bevezető 2 Nemzeti Színház 6 A Miskolci Nemzeti 7 Az évd drámáj 8 Az évd szerzője 10

Részletesebben

XII. évfolyam 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR. Az NYMTIT elnöke a 2015-ös feladatokról Fontos feladat a fiatalok tájékoztatása

XII. évfolyam 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR. Az NYMTIT elnöke a 2015-ös feladatokról Fontos feladat a fiatalok tájékoztatása XII. évfolym 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR Az NYMTIT elnöke 2015-ös feldtokról Fontos feldt fitlok tájékozttás Kovács Győző, z NYMTIT elnöke Dr. Kereki Ferenc Vlmelyest szűkülő költségvetéssel,

Részletesebben

Republiknet Magazin. Üdvözlünk a. második számában! Tartalom. Cormac előszava (2. oldal)

Republiknet Magazin. Üdvözlünk a. második számában! Tartalom. Cormac előszava (2. oldal) Üdvözlünk Republiknet Mgzin (www.republiknet.com) második számábn! Trtlom Cormc előszv (2. oldl) Republik 4 (4. oldl) Tippek-trükkök R4-ben (4. oldl) Interjúk (8. oldl) Szemezget Világhírekből (17. oldl)

Részletesebben

A TÁRSADALMAK FÁTUMAI. Jared Diamond. Az eredeti mű címe Guns, Germs, and Steel: the fates of human societies Copyright

A TÁRSADALMAK FÁTUMAI. Jared Diamond. Az eredeti mű címe Guns, Germs, and Steel: the fates of human societies Copyright Háborúk, technikák járványok, A TÁRSADALMAK FÁTUMAI Jred Dimond Az eredeti mű címe Guns, Germs, nd Steel: the ftes of humn societies Copyright Jred Dimond, 1997. All rights reserved Copyright Hungrin trnsltion

Részletesebben

IMAF 2013. őszi szeminárium

IMAF 2013. őszi szeminárium IMAF 2013. őszi szeminárium 2013.10.18-20. Érd, Mgyrország Beszámolók - Aikido - Iido - tolmács szemével - Jujutsu - Krtedo Előszó Trtlom Előszó Aikido divízió Képek Aikido Iido divízió Képek Iido A tolmács

Részletesebben

Csorvási Híradó. Tisztelt Választópolgárok!

Csorvási Híradó. Tisztelt Választópolgárok! KÖZÉLETI LAP XXI. ÉVFOLYAM 1.-2. SZÁM Tisztelt Válsztópolgárok! Már több forrásból is értesülhettek rról, hogy köztárssági elnök 2010. április 11 - re és 25 -re tűzte ki z országgyűlési képviselők megválsztásánk

Részletesebben

Badacsonytördemic Badacsonylábdihegyi

Badacsonytördemic Badacsonylábdihegyi - ---- Bdcsonytördemic Bdcsonylábdihegyi A BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉGÉRT ALAPÍTVÁNY LAPJA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

hírek KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS OBJEKTÍV, KÖZÉLETI XIX. CSENGELEI SPORTNAPOK TERVEZETT PROGRAMJAI

hírek KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS OBJEKTÍV, KÖZÉLETI XIX. CSENGELEI SPORTNAPOK TERVEZETT PROGRAMJAI Csengelei KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS november július 08.10. OBJEKTÍV, OBJEKTÍV, KÖZÉLETI KÖZÉLETI HAVILAP HAVILAP ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Ingyenes Ingyenes LAKOSSÁGI ÉRTESÍTÉS XIX. CSENGELEI

Részletesebben

Filius Ágnes: Szubjektív beszámoló a Coaching Campről

Filius Ágnes: Szubjektív beszámoló a Coaching Campről Mgyr Cochszemle Konfliktus, empáti, kommunikáció Jegyzetek [1] Rzlet z 1984-es esemény meghívójából. [2] A csoportok működéről bővebben lásd Crl Rogers: Tlálkozások: A személyközpontú csoport című könyvét.

Részletesebben

játékszín fórum színháztörténet színház és közönség szemle Színház és nemzeti tudat (1) A Viharos alkonyat 1945-ben (2)

játékszín fórum színháztörténet színház és közönség szemle Színház és nemzeti tudat (1) A Viharos alkonyat 1945-ben (2) A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A TARTALOM V I I I. É V F O L Y A M 4. S Z Á M 1 9 7 5. Á P R I L I S BOLDIZSÁR IVÁN Színház és nemzeti tudt (1) F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R

Részletesebben

Tegyük együtt még szebbé otthonunkat, tegyük együtt még szebbé Kőbányát!

Tegyük együtt még szebbé otthonunkat, tegyük együtt még szebbé Kőbányát! Progrmok: 09:30 A Készenléti Rendőrség zenekránk zenés ébresztője 1 0:00 Megnyitóbeszéd: Kovács Róbert Kőbány polgármestere 1 0:1 5 Ktoni testnevelés Mgyr Honvédség Ludovik Zászlólj 1 0:45 A Tutt Forz

Részletesebben

XXIII. évf. 1. sz. 2013. Január

XXIII. évf. 1. sz. 2013. Január XXIII. évf. 1. sz. 013. Jnuár uj TUDOD-E? Hogy txis egyéni válllkozóként négy különböző dózási formából válszthtsz? Hogy ezek közül melyik számodr legkedvezőbb? Hogy bármelyiket válsztod, könyvelőre szükséged

Részletesebben

Ő s zi k ín á l ó JÖVÖNK ÉPÍTŐKOCKÁ I KECSKEMÉTEN PROGRAMFÜZETE

Ő s zi k ín á l ó JÖVÖNK ÉPÍTŐKOCKÁ I KECSKEMÉTEN PROGRAMFÜZETE PROGRMFÜZETE ecskeméti Ifjúsági Otthon Ő s zi k ín á l ó 2010 2011 JÖVÖN ÉPÍTŐOCÁ I ECSEMÉTEN projekt z Európi Unió támogtásávl, z Európi Regionális Fejletési lp társfinnírozásávl vlósult meg. edvezményezett:

Részletesebben