Szentmihályi. Lecturis salutem üdvözlet az olvasónak!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szentmihályi. Lecturis salutem üdvözlet az olvasónak!"

Átírás

1 Szentmihályi Életünk Rákosszentmihályi Plébáni lpj október 3., Szent Mihály búcsú Lecturis slutem üdvözlet z olvsónk! Ezzel klsszikus köszöntsel kezdték jánlni műveiket régi ngy írók z olvsóiknk. Én is ezzel ltin szvkkl jánlom minden kedves olvsónknk et, mely reményeink szerint - sűrűbben ngyobb rendszerességgel jelenik meg ezután. Beköszöntött z ősz. nyári hónpok szbdságánk, kirándulásoknk, nyrlásoknk emléke még eleven, de figyelmünk már z iskolár, munkár összesűrűsödött őszi progrmjinkr irányul. Minden új kezdet progrmot kíván. II. János-Pál páp írt: Szó sincs rról, hogy új progrmot tláljunk ki. progrm már megvn: mindenkori progrm, mely z evngéliumból z élő Hgyományból áll össze. Végső értelemben Krisztusbn összpontosul. Őt kell megismernünk, szeretnünk, követnünk, hogy vele együtt lkítsuk történelmet, míg z teljessé nem lesz mennyei Jeruzsálemben. / z új évezred kezdetén/ z életét krisztusi értékek szerint rendező ember mindzokt z erkölcsi, lelki kincseket, melyek fontosk számár, szeretné megosztni másokkl is. Jézustól olyn igzságokt, erkölcsi eszményeket kptunk, melyek nélkülözhetetlen voltáról méltó emberi élethez, meg vgyunk győződve. Olyn emberszemléletet, világlátást életcélt képviselünk, mely Szentíráson nyugszik. Szeretnénk ezeket átdni másoknk is. Ez keresztény küldetünk emberi lpj. Isteni lpj pedig Jézustól kpott küld: hirdessétek mjd háztetőkről! Tlán nem próféti hevület dörgedelmével kell ezt tennünk, hnem okos szelíd szóvl, bölcsességgel tpintttl, jó példávl. Legyetek mindig kzen rr, hogy válszt djtok zoknk, kik bennetek élő reménységről számon kérnek titeket. írj Péter postol. Modern korunk egyik bálvány z ember szbdságánk hngsúlyozás. Emberségünk egyik legngyobb értéke vlóbn szbdság. De ezt zért kptuk Istentől, hogy értékek mentén lkítsuk életünket, zok megvlósításár elköteleződjünk. felismert érték nem korlátozz z embert, hnem kiteljesíti életét. ki senkiért semmiért nem válll felelősséget, z nem szbd, hnem felelőtlen. rejtett vgy nyílt önz pokollá teszi körülöttünk élők életét, megkdályozz sját emberségünk kiteljesedét. hiáb fürösztöd önmgdbn, csk másbn moshtod meg rcodt. /József ttil/ Értékválságról beszélnek egyesek. Cslád, hzszeretet, házsság, hivtás, vllás megkérdőjelezett foglmkká váltk sok ember számár. De nem z értékek vnnk válságbn, hnem korunk embere. mg ngyképűségével, önzével felelőtlenségével. Számunkr Jézusbn felrgyogott z értékek teljessége: mások jvát kereső, szolgáló szeretet, áldoztválllás, hűség, türelem, ngylelkűség. Tnítás, élete Szentlelke segít, hogy szbdságunk értékek megvlósításánk forrás legyen. Gábor ty 1

2 Rákosszentmihályi búcsú október 3. z idén Szentmihály npj szeptember 29-re szerdár esik, így október 3-án ünnepeljük templomunk névdójánk npját. z ünnepi szentmisét mely ½ 10 órkor kezdődik, Láng ndrás dunhrszti plébános ty címzetes prépost, püspöki tnácsos celebrálj. z ünnepi szertrtás végén templom előtti téren - sokéves hgyományoknk megfelelően egz npos progrm várj z érdeklődőket (kicsiket ngyokt egyránt). Szentkoron utci Vrázskoron két óvodáj mellett előreláthtólg környék vlmennyi áltlános iskoláj szerepelni fog egy-egy színes műsorrl. z idén is kitelepül Templom térre Dr. Kresz Mári lpítvány, melynek munktársi különböző kézműves fogllkozásokkl ügyességi játékokkl gzdgítják progrmot. Szokás szerint szintén jelen lesz z érdeklődők rendelkezére áll 929-es számú Szent Mihály Cserkzcspt. rzletes műsort 1 héttel búcsú előtt függesztjük ki templombn, ill. plébáni előtti hirdetőtáblán. Szeretettel várjuk tehát kedves híveket október 3án ½ 10-re, búcsú misére! Kolozsvári Tibor - szervező Iskoli Beköszöntő Néri Szent Fülöp Ktolikus Áltlános Iskol Isten kegyelméből 14. tnévét kezdhette meg szeptember elsején. Örömteli, hogy tnulólétszámunk meghldt 400 főt, közel negyedével gyrpodv z elmúlt néhány esztendőben. Ngy változás életünkben, hogy Egyházmegyénk egységesen bevezette Ktolikus Kerettntervet. Pedgógusink felkzülten várják régi-új kihívásokt. mgyr, mtemtik termzettudományos tárgyk némi előnyhöz jutnk, számítástechnik z idegen nyelvek vlmelyest hátrányb kerülnek. Színvonls npközis fogllkozásinkon szkkörök keretében ezt is rzben kompenzálni tudjuk. Első iskolmisénken is jóleső érzsel tlálhttuk kicsinek templomot, bizony, mgs szülői rzvétel esetén kinőttük rákosszentmihályi templomot. Szép műsorrl kzülünk z ökumenikus városmisszió templomok éjszkáj progrmokr, vlmint nemzeti zrándokltr, Szentkútr. Nevelőtestületi lelki hétvégénket október végén trtjuk dobogókői Mnréz lelkigykorltos házbn. Gábor ty vezetével sok lelkiségi progrmot szervezünk diákjinknk kollégáinknk. z első pénteki misék Fejes tnár úr szerd reggeli rózsfüzér imái egyre több tnulót vonznk. Cserkzcspttl is igen szép közös terveink vnnk, fogllkozásik egy rzét már hgyományosn z iskolábn trtják. Terveink szerint Néri np rzeként egy eddig ismeretlen egyetlen mgyrországi Néri Szent Fülöp ereklyét állíthtunk ki kápolnánkbn, de még nincs szállíthtó állpotbn sok engedélyezteti eljárás vár még ránk. Iskoli progrmjink közül Hzám, hzám temtikus Erkel évhez kpcsolódó kiállításunkt, Segítség, serdülök ktolikus fitlok drámfesztiváljánk megrendezét emelem ki. Ismét 2 elnyertük z ÖKOiskol címet 2013-ig, kollégáink tovább folytthtják európi iskoli együttműködüket Comenius progrm keretein belül. következő két évben már 8 tnuló utzttásár is vn lehetőség rztvevő gyergyószentmiklósi, zk csehországi, ngol, török litván iskolákb. tvlyi sikeres szerepl után z isztmbuli iskol is vár további Nériseket. Biztos vgyok benne, hogy Csángó gyerekek látogtás is folyttódik Kovász egyesület szervezében. Összegezve, ngyon sok tervvel energiávl kezdtük el z új tnévet, reméljük eredményes derűs munk vár ránk, Isten dicsőségére. Dudás ttil igzgtó Mi Kovász? Kovász Egyesületet néhi Fülöp Dezső ty hozt létre zzl szándékkl, hogy z áltl megálmodott megimádkozott ktolikus iskol megszervezéért munkálkodjon. z elmúlt 15 év tevékenységét Urbán Gábor plébános ty egy kifejező mondttl így jellemezte: z egyesület kerületünk egzére kiterjedő hitéleti, kulturális közéleti munkát végez. Ennek eredményeként z önkormányzt 2 évvel ezelőtt nekünk jándékozt Budpest XVI. Kerületért szkmi díjt. M is folymtosn trtjuk kpcsoltot Néri Szent Fülöp iskol szülői közösségével, tnárivl. Évente megrendezzük szülők frsngi bálját, z elsősök csládi sportnpját. Kovász

3 Egyesület hozt létre Néri Szent Fülöp Ktolikus Iskol lpítványt, mely z iskol vezetével eredményesen munkálkodik. Ugyncsk z egyesület lpított meg Mindszenty Bizottságot, mely Mindszenty bíboros úr szellemi örökségét híven ápolj. Segítségével közdkozásból - szobrot állítottunk főpásztor tiszteletére. Évente, így október 30-án (szombton) is konferenci keretében emlékezünk meg Bíboros Úr kiszbdulásáról. Ezen lklomml ítéli od Hittel Nemzetért lpítvány Mindszenty díjt két kiváló, hitvlló embernek. Wss lbert örökségének gondozását is fontosnk trtjuk. Kpcsoltot ápolunk Csíkszentdomokos kiváló iskolájávl, néptánccsoportjávl. Szívünkön viseljük csángó nép sorsát is: immár 7. lklomml nyitottuk meg otthonunkt csángó gyermekek nyrlttásár. Kerületi iskolák számár irodlmi, történelmi vetélkedőket szervezünk. Szent Istvánról, Rákóczi Ferencről mjd Bibli témájából merített vetélkedők után november 13-án rendezzük meg Széchenyi István, Legngyobb mgyr című interktív történelmi versenyünket. z egyesület tisztújítás október 8-án (pénteken) lesz19 órkor plébánián / BP: Templom tér 3./. Ekkor várjuk közösségünk megújításához z új Testvéreket is! ezt mg-kezdeményt - de növekedt Isten dj. Önkéntelen kérd: Nehéz-e m hitokttónk, ktekétánk, hittnárnk lenni? Árnyltbb válsz: Mikor nem volt z, illetve miért z m? gyerekek ngyjából olynok, mint mi voltunk. Ám mi gyerek sokkl tágsbb horizontot lát világból, mint mi láttunk. Kitágult világképe, technicizált-civilizált. Nem egységes kultúrkörből, vllásos vgy nem vllásos közegből érkeznek. z iskol szintén csk kullog tnításbn is lklmzhtó, otthon megszokott eszközök után. Ngyon sok fogllkozásokkl leterhelt gyerek. Szinte nem érnek rá gyerekek lenni. Ngyon sok z "egy-szülős" gyerek. Rengeteg gyerek egyre kevesebb támogtást kp hitéletéhez otthonról. (Pedig első legfontosbb hitokttój szülő!). hitüket gykorlók közt is háttérbe szorul vsárnpi templomb járás. Nem kérd, hogy z Egyház legfontosbb feldt minden időkben z evngelizálás. hittn pedig fontos dolog, mert lpoz - mégpedig erkölcsi lpon, Legfőbb Jór tekintve. Így segít z iskolánk, z életnek, társdlomnk. Fölfelé odátr is látni tnít. Mindent összevetve z örömhír, jóhír soh nem fársztó, soh nem unlms. Boldog hitokttás(t)! Tervezzük vlósítsuk meg közösen szebb jövőnket! Petrovics Sándor, elnök Kórus közösség Isten szolgáltábn Hernád Sándor hitokttó dikónus Énekkrunk idén tizedik évfordulóját. hngverseny szeretetvendégség Hitokttás Már szó sem zt fejezi ki, mit művelni szeretnénk. Hiszen nem okttunk, tnítunk, hnem inkább nevelni szeretnénk hitre. Mégpedig úgy, hogy egy Személy felé terelgetjük ktekézis rztvevőit. Hiszen egy mi tnítónk: Krisztus. "Isten Országávl csk tlálkozni lehet. Isten Országár lehet rávezetni, de sem tnítni, sem tnulni nem lehet ról." (Wlter Sennhuser). Sokkl pontosbb görög ktekézus szó - mi visszhngot, "visszhngozttást" jelent. Visszhng pedig rr jön, mit látnk rjtunk, hllnk tőlünk. mit hllottk, mit tnítottunk, zt esetleg már rég elfelejtették. De, hogy milyenek voltunk, milyennek láttk minket: zt soh. Tudjuk, hogy ez mi munkánk, nem is kev". Ezen belül persze vnnk módszerek, célok neveli szbályok - de mi hitet dni nem tudunk. Mert hit Isten jándék. Gondozzuk ezt csírát, ünnepelte újjálkulásánk Háldó mise, egyházzenei jó hngultú, felemelő tette emlékezetessé jubileumot. Vissztekintve z elmúlt tíz évre, kórus sok szép szereplt tudht mg mögött. z énekkr kiállítás-megnyitókt tett színesebbé, s rzt vett 3

4 templombn megrendezett Mindszentyünnepségén is. Mgyr Kultúr Npján koncertet dott mgyr szerzők műveiből. Minden évben képviselteti mgát kerületi kórustlálkozókon, mely jó lklmt teremt kpcsoltteremtre más együttesekkel, egymás repertoárjánk megismerére. z énekkr közösséggé kovácsolódott z évek során. Közös progrmokt szerveznek, például krácsonyi ünnepséget, nyári szünet előtt pedig összejövetelt vgy kirándulást. repertoár folymtosn bővül, négy ltin nyelvű mise mellett mintegy hetve n mű szerepel műsoron. Tíz esztendeje tizenöt tggl indult kórus, s létszám m már hrminc-hrmincöt főt is eléri kellemes, csládis környezetben trtott, jó hngultú szerd esti próbákon, hová szeretettel várják z érdeklődőket. Felemelő érz egy ilyen lelkes közösségben dolgozni, hol hétköznpi gondokt félretéve, gykrn zord időjárási viszonyokt is leküzdve munkálkodnk egyre többen Csernus János krngy értő irányításávl, hogy sját örömükre z Úristen dicsőségére muzsikáljnk. emlékműsorbn, mjd szobor felvtási jó rze z emberi tevékenység, pzrló nemtörődöm életmód következménye. Egyre többen ismerik fel, hogy ezen nem távoli országok multincionális cégek tehetnek változtthtnk csk, hnem mi életmódunk, odfigyelünk is. Ideje, hogy figyelmünk középpontjáb állítsuk teremtett voltunkt. hogy Nobilis Márió ty, z OLI igzgtój foglmzt: hhoz, hogy z emberiség útj elknyrodjon fenyegető szkdékoktól, melyek felé rohnni látszik, [ ] meg kell tnulnunk újr hrmóniábn élni Isten teremtett világávl. És meg kell tnulnunk jól viselni ennek teremtettségnek felelősségét is. z Úristen vette z embert, Éden kertjébe helyezte, hogy művelje őrizze (Ter 2, 15). mgyr keresztény egyházk egy ideje ökumenikus módon ünnepelik meg Teremt Hetét nemzetközi mintát követve. Szeptember 26. október 3. közötti kerül megrendezre Teremt Ünnepe, Teremtvédelem Hete rendezvénysorozt. Célj, hogy közös ünnepl közös cselekv, progrmok segítsék megnyílni z egyházi közösségeket környezetük, embertársik felé; legyenek ők z Isten áltl nnyir szeretett világ fenntrthtó fejlődének motorji. Bővebben: Bemuttkozik Szent Mihály Bráti Kör márciusbn plébániánkon meglkult Szent Mihály Bráti Kör. Kéthetenként csütörtök délután 4 6 ór között, lklmnként nyolcntízen tlálkozunk. Érdekes témákról beszélgetünk, trtlms filmeket nézünk meg, vgy közösen megyünk templomlátogtásr, kiállításr. Legutóbb Józs Judit kerámiszobrász lkotásit csodáltuk meg együtt. Közös volt felfedez, közös volt z öröm ez bráti kör lényege. Progrmjinkról hirdet útján, illetve templom hirdetőtábláján kifüggesztett "Hívogtó" oldlunkon lehet tájékozódni. Kortól, nemtől függetlenül szeretettel várunk minden érdeklődőt sorink közé, mert együtt lenni jó! rendezvénysorozt ökumenikus nyitóistentisztelete Budi Ciszterci Szent Imre templombn lesz szeptember 26-án 16 órkor (XI., Villányi u. 25.). mi plébániánk is cstlkozik z ökumenikus kezdeményezhez imákkl, ismeretterjesztsel. Bczó Tmás Szent Gyermekség Műve mikor egy kisgyermekre nézünk, belemélyedünk mosolyáb, megkérdezzük mgunktól: hol vn már belőlünk ez z önfeledt boldogság? Pedig gyermekszív csk bbn különbözik felnőttekétől, hogy telve vn zzl bizlomml, nyitottsággl szeretettel, mit Istentől kpott. mit mi is megkptunk, csk nem őriztük nem féltettük. Ez egy olyn jándék, mely csk z Istennel vló személyes kpcsoltbn, z imábn nyílik ki. Tilly Ágot Teremt Ünnepe, Teremtvédelem Hete szeptember 26-tól Npont hllunk híreket klímváltozásról, olvdó jégtáblákról, emelkedő olj gázárról, mélytengeri oljfúró pltformokon történt blesetekről, óceánokbn úszó htlms szemétfoltokról. Tudjuk, vgy sejtjük, hogy ezek 4

5 XVI.Benedek Páp ngyon fontosnk trtott, hogy zok gyerekek, kik még tiszt szívvel, őszintén képesek Isten felé fordulni, kis imávl, kis áldozttl erősíthessék hitüket, szép lssn segítői támogtói legyenek náluk sokkl nehezebb helyzetben lévőknek. Mgyrországon Benvin Sebstin verbit szerzetes kpt zt feldtot, hogy újr fellendítse missziós lelkületet ezekben vidám, segítőkz gyerekekben. Devecserben trtott nyári tábor ngy nevetekkel, elődásokkl, tánctnulássl, kézműveskedsel npi misékkel együtt még Mindszenty bíboros úr születének évfordulójáról megemlékezve Dr. driányi Gábor egyetemi tnár trtott - sok új kuttási eredményről beszámoló - rendkívül érdekes elődást mártír bíboros életművéről. z elődást követően celebrált Dr. driányi Gábor rnymiséjét. z ősz folymán XVI. Kerületi Önkormányzt templom előtti térre pdokt fog állítttni kibővítik templom szobor megvilágítását. z lpítvány pedig öntöttvs díszkerítt fog kzíttetni szobor tlpztánál lévő virágágyás köré. Október 30-án 14 órától plébániánk közösségi termében rendezzük meg tudományos konferenciánkt több neves történz közreműködével Mindszenty József bíboros munkásságáról. Ezután djuk át kitüntető okleveleket Domonkos Bél szobrászművz áltl kzített emlékplketteket. két díjzott kiváló, hitvlló ember v.lg. Regőczi István ty Dr. Jelenits István pirist. z ünnepi szentmise után Kovász Egyesülettel Rákosszentmihály önkormányzti képviselőivel együtt végezzük települünk újonnn elkzültdr. Pndul ttil nemzetközi hírű történz áltl tervezett- zászlójánk címerének felvtó szertrtását. Ezután kerül sor Rákosszentmihály himnuszánk ősbemuttójár, melynek zenéjét Szilsi lex zongorművz szerezte, szövegét pedig Hrgiti György írt. négyszólmú művet rákosszentmihályi Szent Mihály templom kórus dj elő Csernus János vezényletével. z emlékez Templom téren koszorúzássl záródik. Kérem, tiszteljenek meg jelenlétükkel! dr. Horváth ttil Hittel Nemzetért lpítvány kurtóriumánk elnöke nekünk, felnőtteknek is lelkigykorlthoz hsonló gyümölcsöket hozott. Mindent Isten dicsőségére örömére tettünk, miközben esténként szeretteinkért imádkoztunk. Itthon is, ennek globlizált világnk minden rzén egyre ngyobb szükség vn olyn felnövő szívekre szemekre, kik zreveszik szükséget, kis imávl, kis áldozttl kzek is segíteni. rákosszentmihályi plébánián elindult egy kis Szent Gyermekség Műve csoport, de remélem, kerület minden templom vgy iskoláj körül lesznek felnőttek, gyerekek, kik szeretnének ebben XVI. Benedek páp helyi segítői lenni. Hál Judit Pápi Missziós Művek Bp., XXII. Jóki Mór utc 14 Tel: Mi Házs Hétvége? ktolikus egyház lpkövei házsság z egyházi rend. E két közösséglkotó szentség eltérő módon, de ugynzt célt szolgálják: Krisztus szeretetének megélét továbbdását. Házs Hétvége (HH) - Mrrige Encounter világméretű mozglom, lelkiség progrm egyszerre. HH szentségi házsságbn élő házspárok, vlmint ppok szerzetesek számár nyújt megújulási lehetőséget, hogy kpcsoltik nyitottá, új, Beszámoló Hittel Nemzetért lpítvány ez évi tevékenységéről tervezett progrmjiról Hittel Nemzetért lpítvány Mindszenty József prímás érsek első budpesti köztéri egzlkos bronz szobránk felállítás után is mindnnyiunk jvár tevékenykedik. Tvsszl, 5

6 dinmikus szentségeket hétköznpokbn is megélő szeretetteli kpcsolttá váljnk. bbn segít, hogy férj-feleségként közelebb kerüljünk egymáshoz, kpcsoltunk felfrissüljön elmélyüljön, z sok év után hétköznpokbn is ugynolyn bensőséges legyen, mint házsságunk kezdetén volt. kmsz fiú olvst fel Isten Igéjét, prócsk lányok tiszt hngj zengte be templomot. z összes gyermek énekelt szívből, gyönyörűen. 40 moldvi csángó gyerek érkezett ugusztus 16án, hogy egy hétig ismerkedhessék Budpest nevezetességeivel, élvezze mgyr csládok vendégszeretetét. Volt látnivló bőven! Kis csptunk kirándult Mrgit-szigeten, megnézte Prlmentet, ellátogtott z álltkertbe, cirkuszb. Voltunk közösen uszodábn is. Szent Jobb Körmeneten pedig népviseletbe öltözött fogdott gyermekeinkkel együtt ünnepelhettünk. Kovász Egyesület áltl szervezett közös progrmok mellett vendéglátó csládok igyekeztek még felejthetetlenebbé tenni gyerekek itt trtózkodását. hogy múltk npok egyre jobbn örültük, hogy rzesei lettünk ennek z egznek. Nyolcdikos negyedikes leányim is ngyon élvezték, z élmények mellett lelkünk is gzdgodott. mi 15 éves vendéglánykánk nemcsk kedves mosolygós volt, de minden progrm érdekelte. számtln belépőjegy, színes információs ppírocskák közösen vásárolt próságok vlószínűleg sokáig emlékeztetni fogják Budpestre. Külön öröm volt hllni, hogy beszélt. Egyszerűen mégis érthetően. Mesélt csládjáról, z iskoláról, fluról mindenről, mi egy kiskmszt érdekel. Utolsó este kptuk tőle legngyobb jándékot. templombn ő testvére együtt énekelt közönségnek, nekünk. Házs Hétvége két fél npos péntek délutántól vsárnp délutáni szentmisével záruló, szerves egységet képező, egybefüggő progrm. férj feleség közös elhtározássl, végig együtt vnnk jelen. progrm ideje ltt étkezről, szállásról gondoskodunk, de gyerekek felügyeletét helyszínen nem tudjuk biztosítni. Hétvégét három házspár egy pp vezeti, kik sját életpéldáikt osztják meg rztvevőkkel. lényeg nem z, mit ők elmondnk, hnem mi nnk htásként bennetek köztetek végbemegy: ti ketten tlálkoztok egymássl. Házs Hétvége Lelkiségi Mozglombn z ún. első hétvége" után párok ppok területi csoportközösségekben, z ún. régiókbn erősítik újr újr kpcsoltukt. Külpesti régióhoz külső kerületek, vlmint gglomerációs települek házs hétvég párji trtoznk. régió mostni felelősei, Horváth Csb Tóth Time, 18 éve házs, 3 gyermekes pár. Hvont, vsárnp délutánonként vn tlálkozó Rákosszentmihályon közösségi házbn. régió ppj, Horváth Zoltán újpesti plébános ty, Rákosszentmihály előző plébános. Zellesné Mezősi Tünde régió sját szervezben trt első hétvégét október között Kismroson, melyre szeretettel várjuk jelentkezőket környékről, ki z egymást becsülő, befogdó, HH lelkiségét ápoló közösségre vágynk. Jelentkezni lehet telefonon: , vgy elérhetőségen. Gitáros misék Szeptember elsejével nem csk egy újbb iskoli tnév kezdődött el, gitáros misék is szokott időpontokbn hllgthtók (hónp első vsárnpján reggel 9-kor, hónp 3. vsárnpján este 6 órkor). Brátokr leltünk Szívet-lelket melengető pillntoknk lehettek rzesei mindzok, kik ugusztus 22-én rákosszentmihályi templombn megnézték csángó testvéreink búcsúműsorát. Egy Várjuk énekkrunkb zokt lelkes fitlokt (korhtár nélkül), kik szeretnek énekelni, szeretik gitáros dlokt, olyn közösséget keresnek, hol szolgált mellett brátokr jó társságr is lelhetnek! Jelentkezni lehet gitáros misék után 6

7 vgy szombt esténként próbák ltt (19:30-tól 21:30-ig) plébáni lgsori termében. táborbn ismét megtpsztlhttm, hogy egy élő közösségnek, Ktolikus Egyháznk vgyok tgj, melyet Krisztus Urunk lpított, kit táborbn is megtpsztlhttm, felismerhettem másik emberben termzetben, melyet Ő teremtett. Különösen ngy lelki élményt jelentett Sándor tyávl közösen végzett zsolozsmázás, közös kirándulások Krncs Medves gyönyörű tájin. Slgóbányi hittntábor hogy mi láttuk Beszámolók Nekem ngyon tetszett tábor. Jók voltk kirándulások versenyek. táborb csoportokr voltunk osztv, én csoportvezető voltm. kis fházkbn ngyon vicces volt ludni, mert második vgy hrmdik éjszk furcs hngot hllottunk. Vlmilyen állt kprászott fölöttünk. Ngyon megijedtünk, de másnp kiderült, hogy csk egy pele látogtott meg bennünket. kirándulásokon sok érdekeset tnulhttunk, István bácsi lposn megismertette velünk z erdőt, hegyeket. Három várb is elmentünk: Slgó, Füleki Somoskő váráb, z utóbbi kettő Szlovákiábn vn. z utolsó np tábortűznél minden csoport elődott egy történetet, ezzel mi igzi sikert rttunk. Ngyon jó volt tábor, sok mindenkit megismerhettem. Sipos King Hogyn kerültem én táborb? Engem Cseh Zoltánnk hívnk z esztergomi szemináriumbn tnulok ppnövendékként. Bennünket, növendékeket minden évben küldenek egy plébániár, hol hivtásunkról kell tnúságot tenni húsvét 4-dik vsárnpján szentmisékben, mjd egy nyári táborbn veszünk rzt, végül szeptember elején egy hét plébánii gykorlton kell lennünk. cél z, hogy sját plébániánkon kívül más plébániákt is megismerjünk. Én egyébként kőbányi Szent György plébániához trtozom, mely Sörgyár utcábn vn. Mgmról röviden nnyit, hogy felnőtt megtérő vgyok, 29 évesen ismerkedtem meg egy ktolikus lánnyl, ki minden vsárnp eljárt szentmisére. Kezdetben csk mitt, de kőbb már Jézus Krisztus mitt jártm templomb. Kpcsoltunk egy idő után megszkdt, mert z Úr ppi hivtást szánt nekem, mi nem sokár elérkezik, mert 2 év múlv szentelnek pppá, h z Isten z elöljárók is úgy krják. Ehhez szeretném kérni ti imáitokt, hogy eljussk szentelig után is hűséges mrdjk Jézushoz ppságombn. Imávl szeretettel: legjobb táborbn szerintem z volt, hogy sokt játszottunk együtt. Érdekes volt métázás totó is, n meg persze z lufóli golyós "hrc". Ám legklsszbb mégis z volt, hogy tábor végén mindenki kpott vlmi jándékot hogy együtt voltunk. Bíró Gbriell Cseh Zoltán V. éves ppnövendék Szeretném megköszönni, hogy rzt vehettem nyári hittntáborbn Slgóbányán. Ngyszerű élmény volt, hogy gyerekek között lehettem, mert számomr, leendő pp számár fontos tpsztltgyűjt volt ez tábor is. Jobbn megismerhettem gyerekek világát, örömüket, bántikt, problémáikt persze tábor szervez területén is némi tpsztltot szereztem. Ezen kívül újbb helyszint ismertem meg, hová mjd én is vihetem táborozni gyerekeket. tábor vezetőkkel is megismerkedhettem elmondhtom, hogy mindnnyin ngyon értékes munkát végeztek, mivel jövő nemzedékét próbálják Isten emberszeretetre nevelni. Isten áldj meg további ppi pedgógusi hivtásotokt. ugusztus elején Slgóbányán voltunk hittntáborbn. Gyönyörű környezetben, brátságos kis fházkbn lktunk. Sokt kirándultunk minden np, de nekem mégis füleki vár tetszett legjobbn. Miért? zért, mert én már jártm ott egyszer, így én ehettem vezető, hiszen ismertem helyet. Sokt játszottunk nevettünk, szerettem z esti tábortüzeket is. Jól éreztem mgm, jövőre is szeretnék elmenni. Frits Gergő 7

8 További beszámolók következő számbn olvshtók mjd. szerk. megújult szeretettel építeni z egységet közösséget egyházközségünkben. Érdeklőd, információ: 06/ telefonon. Cserkzeket várunk Szentmihályi Esték Plébániánk 83 éves hgyománnyl rendelkező cserkzcspt, 929. sz. Szent Mihály cserkzcspt szeretettel vár minden 7 évesnél idősebb fitlt, ki érdeklődik cserkz életform iránt. Egy hónpon keresztül betekintt lehet nyerni péntekenként sorr kerülő őrsgyűlekre, vlmint mindenki számár nyitott progrmjinkr (Városmisszió, csptkirándulás, szentmihályi búcsú). Érdeklődni jelentkezni lehet: címmel progrmsoroztot indítunk plébáni közösségi termében. Első elődó prof. Dr. Kellermyer Miklós egyetemi tnár, sejtkuttó. tém: Teremt kontr Evolúció. Időpont: október 16. szombt 19 ór. Minden érdeklődőt szeretettel vár Kovász Egyesület. Téglás Gergely - Tegger, csptprncsnok-helyettesnél 0670/ Trzíciusz ministráns-klub várj zokt gyerekeket, kik megtiszteltetnek veszik, h z oltár körül szolgálhtnk. 9 óri diák-mise után vsárnponként egy rövid, ktuális fogllkozás, két-hetente pedig klub-fogllkozás játék. Nem titkolt célunk fölpezsdíteni ministráns-életet versenyekkel illetve próbákkl, motiválni z ifjkt. Jó hír, hogy Ebneth Csill Pálmi Zoltán, egyházközségünk tgji szeptember 11én mondták ki egymásnk boldogító igent. Grtulálunk Isten áldás kísérjen Benneteket! Őszi hittnos kirándulás október 9-én, szombton kirándulni megyünk plébánii hittnosokkl. Szeretettel hívjuk hittnos gyerekeket szüleikkel, testvéreikkel együtt. z időjárástól függően válsztunk helyet, hogy hov megyünk, erről hitokttóiktól kpnk tájékozttó leírást gyerekek hittn órán. Több hozzánk beérkezett írás terjedelmi korlátok mitt nem került be z első őszi számb. Ezek egy rze reményeink szerint következő számok vlmelyikében közlre kerülnek. következő szám megjelene október 31. Lpzárt október 15. péntek. Kérjük z írásokt e-mil címre eljutttni. Köszönjük! Mróti Gbi hitokttó Meghívó október 15-én, pénteken este 7 órár szeretettel hívunk minden érdeklődőt, minden cursillist testvérünket rákosszentmihályi plébáni közösségi házáb. Dr. Gyurkovics István ty gondolti segítségével szeretnénk elmélyíteni megújítni szeretetünket, ezzel 8 Rákosszentmihályi Plébáni lpj. Felelős Kidó: Urbán Gábor esperesplébános Főszerkesztő: Petrovics Sándor Szerkesztette: Bczó Tmás Megjelentetni kívánt cikkeket, véleményeket elektronikus formábn e-mil címre várunk köszönettel.

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtrtomány értesítője Brssó, 2008. Március Mert megölhették hitvány zsoldosok, és megszűnhetett dobogni szíve - Hrmdnpr legyőzte hlált. Et resurrexit

Részletesebben

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXII. évfolym 10. szám 2012.október nyáron, erőt, biztonságot sugározv, de bevisszük lkásunkb télen, mikor felállítjuk z örökzöld fenyőt, hogy emlékeztessen

Részletesebben

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt.

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt. SZIGLIGETI Szigliget 750 éve királyi HARSONA vár Szigliget község Önkormányztánk ingyenes kidvány XI. évf. 3. szám Vörösmrty Mihály: Szbd sjtó Kelj föl rb-ágyd kőpárnáiról, Beteg, megzsibbdt gondolt! Kiálts

Részletesebben

De mi is tulajdonképpen a Kaptár? Kalmár Elvirával, Pekár Dórával és Levendel Áronnal, a Kaptár megálmodóival beszélgettünk.

De mi is tulajdonképpen a Kaptár? Kalmár Elvirával, Pekár Dórával és Levendel Áronnal, a Kaptár megálmodóival beszélgettünk. Coworking kicsit másként. Interjú Kptár létrehozóivl Írt: Mgyr Cochszemle 2012. ugusztus 11. szombt, 18:49 Igen beszédesek következő sorok, melyeket nemrégiben megnyílt Kptárbn megforduló, dolgozó ik ügyféltől,

Részletesebben

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO Évvége 2013. kép forrás: internet Előszó Trtlom Szervusztok, Előszó Aikido 2013 Iido 2013 Jpnisztik: Egy kis jpán évvége Beszámoló "3 of kind" Emlékezés régi időkre Aikido edzőtáborok 2014. Gendoltok Írtm

Részletesebben

Ikonok Világa Magazin

Ikonok Világa Magazin Ikonok Világ Mgzin IkoNo k V i l á g elektronikus képesképes kidvány elektronikus m gzin A március - áprilisi szám trtlmából: Március és április ngyböjtnek és húsvét ünnepének is z ideje. Ikonokbn gzdg

Részletesebben

Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa

Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa Szim Slom Hírlevél A Szim Slom Progresszív Zsidó Közösség hvont megjelenő kidvány 2009 július-ugusztus / 5769 tmmuz-áv Tis Beáv Idén újbb szokássl gzdgodik Szim Slom: megüljük Tis Beáv gyászünnepét. Sokunknk

Részletesebben

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk Ngykáti HÍRADÓ Ngykát Város Önkormányztánk lpj VIII. évfolym 3. szám 2014. március 26. Friss tvszi szélben ünnepeltünk Ez évben is megemlékeztünk 1848 49-es forrdlom és szbdsághrc évfordulóján. Az 1840-es

Részletesebben

VÉREK TES. Szabadságra mentem

VÉREK TES. Szabadságra mentem TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXII. évfolym 6. szám 2012.június fogllkozni! Képzeld csk el, mi történne, h immeghllgtás helyett ezt válszolná neked Lélek, vgy egyáltlán, meg sem hllgtn?

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek XXVII. évfolym 1. szám 2010. július www.edvrt.hu Több polgármester is elismerően szólt z ÉDV Zrt.-vel vló együttműködésről 3. oldl Bemuttkozik Vevőszolgált Központi Telefonos Ügyfélszolgált 6. oldl Még

Részletesebben

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT!

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXIV. évfolym 5. szám 2014.május ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! Amit Lélekben kezdtetek el (Gl 3,1-11; Zsid 10,36-39) A májusi

Részletesebben

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup Együtt Egymásért 2011. 6. Szám www.hkse-kup.tw.hu Kidj Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Kup Kirándulás Erdélybe kupi Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Ifjúsági tgozt második lklomml vett részt

Részletesebben

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával 18 Interjú Dr. VÁRY Annmáriávl MA MÁR NEM PÁLYÁRA, HANEM ÁTMENETEKRE ÉS MÓDOSÍTÁSOK SOROZATÁRA KELL FELKÉSZÜLNI. D r. Váry Annmári kliniki és pálytnácsdó szkpszichológus, pszichoterpeut, Wekerle Sándor

Részletesebben

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!! " # $ %! & '

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!!  # $ %! & ' !"#$ % &'( Kedves Gyerekek! Ngyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom leveleiteket!! " # $ %! & ' ())* + Az jándékosztó Mikulás eredetileg ktolikus vllású vidékeken Szent

Részletesebben

A szerkesztő. Tartalomjegyzék:

A szerkesztő. Tartalomjegyzék: 1 évnyi hllgtás után, újr megjelent z, Szeretet Lángj Gyülekezet újság! Bár formilg megújultunk, célunk még mindig z, hogy megosszuk egymássl gondoltinkt, bizonyságinkt és bátorítsuk, buzdítsuk egymást;

Részletesebben

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű lterntívát nem rr, kéményt bete brikettre. 85 tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen mgánk, mozsárkályhát T ó t h bból indulnék ki, nem elvétett gondolte fűtőmű megvlósítás, mert kb. 1 milliárd

Részletesebben

JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN

JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN 120 Kitekint Muhory György JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN Villge-ben 2002 nyrán lkó feleségemmel unoktestvéremtõl, ütt meghívást hogy következõ kptunk évben Clevelnd látogssuk mellett, meg õket By otthonukbn,

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően z lkotmánybíróság többé nem z lkotmányvédelem legfó bb sz e rv e sólyom lászló volt köztárssági elnökkel kovács kriszt beszélget A Mgyrországon meglehetősen népszerűvé vált álláspont szerint z lkotmány

Részletesebben

ÁPRILISI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS

ÁPRILISI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS Május Olyn csodásn kék május égboltj, Mint z oltlmzó mdonn plástj. Festők plettáján nincs nnyi árnylt, Ahányféle zöld színt természet mutt. Csipkés szélű, pró, fehér hrngocskák, Ontják gyöngyvirág vrázsos

Részletesebben

Természetvédel em világnyelven

Természetvédel em világnyelven Természetvédel em világnyelven NTP-KKT-A-14-0071 Nyertes pályázt Suli Hrmóni Áltlános Iskol és Óvod 8767 Felsőrjk, Szbdság u. 46. Intézményünk Nemzeti Tehetség Progrm áltl kiírt, A kisiskolák tehetségsegítő

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

FEDŐLAP. A Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium diáklapja (2008-2009-es tanév I. szám)

FEDŐLAP. A Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium diáklapja (2008-2009-es tanév I. szám) FEDŐLAP A Medgyszy István Szkképző Iskol, Gimnázium Kollégium diáklpj (2008-2009-es tnév I. szám) Ahogy z ország számos intézményébe, így iskolánkbn is z idei tnév kezdetén elérhetővé vált szelektív hulldékgyűjt,

Részletesebben

Széki Hírek A Magyarszékért Egyesület kiadványa

Széki Hírek A Magyarszékért Egyesület kiadványa A Mgyrszékért Egyesület kidvány XIII. évfolym, 2. szám 2015. december 11., péntek Száll pihe-puh hó Száll pihe-puh hó, Csillogás rgyogó. Fenyőágon megpihen, Beköszönt december. Száll pihe-puh hó, Csengőszánon

Részletesebben

A színpad és a nézőtér viszonya (1) Ravelszki perújrafelvétele (10) Az úrhatnám polgár avagy vallomás a színházról (14) Don Juan, a magánember (17)

A színpad és a nézőtér viszonya (1) Ravelszki perújrafelvétele (10) Az úrhatnám polgár avagy vallomás a színházról (14) Don Juan, a magánember (17) SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I I. É V F O L Y A M 1 2. S Z Á M 1 9 7 9. D E C E M B E R F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES: C

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része Vsbeton pillér vázs épületek villámvédelme I. Írt: Krupp Attil Az épületek jelentős rze vsbeton pillérvázs épület formájábn létesül, melyeknél vázszerkezetet rzben vgy egzben villámvédelmi célr is fel

Részletesebben

Több, mint 140 kolléga vett részt a Magyar Közművelődésért Konferenciasorozat kecskeméti állomásán

Több, mint 140 kolléga vett részt a Magyar Közművelődésért Konferenciasorozat kecskeméti állomásán Hírlevél XVII. évfolym 212. szám 2012. jnuár A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődi Szkmi Tnácsdó Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Kecskemét Megyei Jogú Város lpolgármestere Okttás ifjúság,

Részletesebben

Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XIV ÉVFOLYAM 2 SZÁM 2012 FEBRUÁR 10 AJÁNLÓ Feltűzték szlgot végzős diákokr Idei első ülését trtott képviselő-testület 4 Nyugodt hngultbn telt közmeghllgtás 5 Kistérségi

Részletesebben

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota S o m o g y i J. Lászlóné: A Városi Televízióbn kétszer dtm nyiltkoztot, mikor módosult rendelet. 300 fő z, kinek nem is kellett kérelmet bedni, csk nyiltkoztot kitöltenie. Polgármester Űr láírásávl tájékozttó

Részletesebben

Egészsége és jó közérzete

Egészsége és jó közérzete Egészsége és jó közérzete Kidney Disese nd Qulity of Life (KDQOL-SF ) Ez kérdőív zt méri fel, hogy Ön hogyn vélekedik z egészségéről. Az így kpott információ segíteni fog nyomon követni, hogy Ön hogy érzi

Részletesebben

Fejlesztőfeladatok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ. 2. szint

Fejlesztőfeladatok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ. 2. szint Okttáskuttó és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. százdi közokttás (fejlesztés, koordináció) II. szksz Fejlesztőfeldtok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ 2. szint 2015 Okttáskuttó és Fejlesztő Intézet

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

beszélgetések a mûvészetrôl Beszélgetés Orosz István grafikusművésszel A követ és a fáraó című, 2011-ben megjelent könyvéről

beszélgetések a mûvészetrôl Beszélgetés Orosz István grafikusművésszel A követ és a fáraó című, 2011-ben megjelent könyvéről 70 Titkok Nyomábn Beszélgetés István grfikusművésszel A követ és fáró című, 2011-ben megjelent könyvéről Istvánt (hsználj z Utisz [OYTIΣ] művésznevet is) áltlábn úgy trtják számon mint világhírű grfikust

Részletesebben

Farkas László Általános Iskola

Farkas László Általános Iskola Frks László Áltlános Iskol 643 Kelebi, Ady Endre utc 110 Tel: 77/44-1, 77/44-63 ltsulikelebi@freemilhu JEGYZŐKÖNYV Iktsz: III-1/010 Félévzáró értekezlet Ideje: 010jnuár Helye: Frks László Áltlános Iskol

Részletesebben

artalmas díjemeléssel nem jár. költségvetéséről,

artalmas díjemeléssel nem jár. költségvetéséről, SZ ókimondó É T rdekes rtlms KÜRTÖLŐ NEMESNÁDUDVR ÖNKORMÁNYZTÁNK LPJ ÖNKORMÁNYZTI TÁJÉKOZTTÓ Tájékozttom Nemesnádudvr község lkosságát, hogy Német Kisebbségi Önkormányzt február 3-án megtrtott ülén z lábbi

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 4. héten ( )

A BUX-index alakulása a 4. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 jnuár 30. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát.

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát. - 43- Lezárom vitát. A Pénzügyi Bizottságnk volt módosító indítvány, Jogi Bizottság támogtj, Környezetvédelmi szintén támogtj, Pétfürdo Rzönkormányzt módosító indítványsoroztot tett, ezeket sorbn megszvzzuk.

Részletesebben

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja,

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja, Bevezet Az egzségi állpotunkt számos tényező befolyásolj, ezek között Egzséges z egyik legfontosbb életvitelünkkel z betegségeket életmódunk. előzhetünk meg, életminőségünk lehet jobb. Az egzségben töltött

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. A fenntartó által engedélyezett osztályok a 2014/2015-ös tanévben

INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. A fenntartó által engedélyezett osztályok a 2014/2015-ös tanévben INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA A fenntrtó áltl engedélyezett osztályok 2014/2015-ös tnévben Évfolym Osztály Mészöly Géz Ált. Isk. Szent István Ált. Isk./fő fő SNI Nev. Tn. fő SNI Nev. Tn 1. 1. 10 2 1 1/

Részletesebben

Ismerős a városban? Körkérdésünk a 6. oldalon. Idén csak az áfa emeli a vízdíjat 3. oldal. Biztosították a boldogságot 7. oldal

Ismerős a városban? Körkérdésünk a 6. oldalon. Idén csak az áfa emeli a vízdíjat 3. oldal. Biztosították a boldogságot 7. oldal Idén csk z áf emeli vízdíjt 3. oldl Biztosították boldogságot 7. oldl Pécsi Ildikó és Pnov pó Jászi iskolábn 12. oldl A páskomtól z NB I-ig 13. oldl XXI. évfolym 1. szám 2012. jnuár 10. Monor Városi Önkormányzt

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI. Grátisz. Ingyenes, információs hirdetési hetilap. találkozhatunk mutatványosokkal, zsonglõrökkel, cirkuszi

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI. Grátisz. Ingyenes, információs hirdetési hetilap. találkozhatunk mutatványosokkal, zsonglõrökkel, cirkuszi A TARTALOMBÓL: JÁSZ-NAYKUN-SZOLNOK MEYEI Hírek megye életérõl Tóth Tihmér emlékezete Bogi gyógyulóbn Milliárdok megyének Fejcserék Hetényiben Progrmok, cégtár Rejtvény, hirdetések Városi kispályás foci

Részletesebben

GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ

GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ í. évfolym. Miskolcz, 1921 április hó. 1. szám. GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ Megjelenik kéthvonkint. Szerkeszti; SC MIRILLA SZ. ANDOR, espel'es-plébános. Előfizetési díj egy évre 20 K. Egyes szám á r 4 kor.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

"Jó helyen vagyok a Nemzetiben" - írja a Voice műsorvezetője

Jó helyen vagyok a Nemzetiben - írja a Voice műsorvezetője "Jó helyen vgyok Nemzetiben" - írj Közzétette: www.flgmgzin.hu (https://www.flgmgzin.hu) "Jó helyen vgyok Nemzetiben" - írj 2012 december 03. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs ∓quot;jó értékelvehelyen

Részletesebben

Balogh Emese. Barnóczki Annamária. Csetneki Csaba SZERZŐINKRŐL

Balogh Emese. Barnóczki Annamária. Csetneki Csaba SZERZŐINKRŐL SZERZŐINKRŐL Blogh Emese Blogh Emese mester coch, 2009 ót fogllkozik cochinggl, képesítését Dr. Kollár Coching Iskolcsoportnál szerezte. Csládi válllkozásbn dolgozott közgzdként és vezetőként is, így ismeri

Részletesebben

kisbiro2066@gmail.com

kisbiro2066@gmail.com 2066 Szár és Újbrok önkormányztánk lpj XVI. évfolym 3. szám 2012. március Kedves Olvsók! Néhány np ltt átléptünk télből nyárb. Szervezetünket megviseli ez ngy változás, fokoztosság, z igzi tvszi átmenet

Részletesebben

Amiről mindenki hallgat (angliai támogatási rendszer) - Élet az Egyesült Királyságban (Angliában)! - FRAN

Amiről mindenki hallgat (angliai támogatási rendszer) - Élet az Egyesült Királyságban (Angliában)! - FRAN Amiről mindenki hllgt (nglii támogtási rendszer) - Élet z Egyesült Királyságbn (Angliábn)! - FRAN Bevezetként hd szögezzem le senki ne költözzön ki csk támogtások mi tt Angliáb mert z cslódni fog A támogtások

Részletesebben

A szoba bejáratához közelebbi számítógépasztalon egy nagyméretű nyomtató és az ehhez. A villanyszerelési munka veszélyei

A szoba bejáratához közelebbi számítógépasztalon egy nagyméretű nyomtató és az ehhez. A villanyszerelési munka veszélyei villnyszereli munk veszélyei Írt: Ngy László Zoltán oltó őrngy, vizsgáló 2010. december 15. szerd, 09:33 Egy budpesti társsház I. emeleti lkásábn keletkezett 2009 utolsó tvszi hónpjábn. lkás 20 m2-es szobáj

Részletesebben

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB Közlemények 339 A felszbdulás utáni első könyvkidvány. A gyr Könyvszemle 1970/4. számábn TISZAY Andor közleményében (gyr nyelvű orosz szótárkidásink első fecskéi két világháborúbn) fcsimiléjének közredásávl

Részletesebben

Lépések... ... a fenntarthatóság felé. A tartalomból: A környezettudatos és társadalmilag felelős vállalatvezető szaklapja

Lépések... ... a fenntarthatóság felé. A tartalomból: A környezettudatos és társadalmilag felelős vállalatvezető szaklapja KÜLÖNKIADÁS. október A környezettudtos és társdlmilg felelős vállltvezető szklpj esület y g E T E V Ö K Különkidás ból á m l k l j ó fordul v é. 5 1 k n á fennállás A trtlomból: Wintertől Üzenet Dr. Georg

Részletesebben

A Hunfalvy-Ökoiskola

A Hunfalvy-Ökoiskola A Hunflvy-Ökoiskol Hunflvy János, ez mi mércével mérve is európi hírő tudós legngyobb sikerei közepette sem feledkezett meg rról, hogy szőkebb környezetét, Vízivárost építse és ápolj. Már sokn tudjuk,

Részletesebben

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja.

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja. Mátri Aktívturisztiki Térségfejlesztési Progrm Fejlesztési Koncepció Az elmúlt évek fejlesztéseinek eredményeként Mátr számos turisztiki ttrkcióvl bővült. Jelen projektjvslt egy olyn koncepciót mutt be,

Részletesebben

TARTALOM. játékszín B É C S Y T A M Á S

TARTALOM. játékszín B É C S Y T A M Á S S Z í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y ó I R A T X V I I. É V F O L Y A M 1 2. S Z Á M 1 9 8 4. D E C E M B E R F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zsebszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrendben oldhtod meg.

Részletesebben

ISKOLÁD. Szabó Lőrinc: Nyár. A tartalomból. Az OÁMK Simon István Utcai Általános Iskolája Diákönkormányzatának Lapja 2011.

ISKOLÁD. Szabó Lőrinc: Nyár. A tartalomból. Az OÁMK Simon István Utcai Általános Iskolája Diákönkormányzatának Lapja 2011. Az OÁMK Simon István Utci Áltlános Iskoláj Diákönkormányztánk Lpj 2011. március - június Szbó Lőrinc: Nyár Nézd csk, bolondul, krikázv hogy összecsp z két sárg lepke! hogy kezd tündéri táncb! hogy gyúrj

Részletesebben

TARTALOM. játékszín F Ö L D E S A N N A

TARTALOM. játékszín F Ö L D E S A N N A S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I X. É V F O L Y A M 4. S Z Á M 1 9 8 6. Á P R I L I S F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő S Z

Részletesebben

játékszín fórum műhely világszínház arcok és maszkok szemle Boldog születésnapot! (1) Jegyzetek szovjet bemutat ókról (5) Színházi holmi (12)

játékszín fórum műhely világszínház arcok és maszkok szemle Boldog születésnapot! (1) Jegyzetek szovjet bemutat ókról (5) Színházi holmi (12) A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A TARTALOM V I I I. É V F O L Y A M 6. S Z Á M 1 9 7 5. J Ú N I U S játékszín F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES:

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS Püspökldány Város Önkormányzt 4150 Püspökldány, Bocski u. 2. Telefon 54/451-510 www.pupokldny.hu JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS 2015-2020 Készült: Püspökldány Város Önkormányzt

Részletesebben

ÉN TÉR KÉP. avagy. a művészetek nyelvén. a gyermekvédelemben

ÉN TÉR KÉP. avagy. a művészetek nyelvén. a gyermekvédelemben ÉN TÉR KÉP vgy művészetek nyelvén gyermekvédelemben A 2006. április 20 május 4 e közt rendezett Gyermekvédelmi Npok keretében szkembereknek szóló progrmok mellett bemuttkoztk gyermeklkotók és lkotóműhelyek

Részletesebben

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról. rész Bevezetés Az idő múlik, kívánlmk és lehetőségek változnk. Tegnp még logrléccel számoltunk, m már elektronikus számoló - és számítógéppel. Sok teendőnk

Részletesebben

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN (A S Z E N T E N D R E I F E S T É S Z E T T Ö R T É N E T E ÉS S T Í L U S Á N A K V I Z S G Á L A T A 4 5 - I G C. M U N K A E L S

Részletesebben

Juhász István Orosz Gyula Paróczay József Szászné Dr. Simon Judit MATEMATIKA 10. Az érthetõ matematika tankönyv feladatainak megoldásai

Juhász István Orosz Gyula Paróczay József Szászné Dr. Simon Judit MATEMATIKA 10. Az érthetõ matematika tankönyv feladatainak megoldásai Juhász István Orosz Gyul Próczy József Szászné Dr Simon Judit MATEMATIKA 0 Az érthetõ mtemtik tnkönyv feldtink megoldási A feldtokt nehézségük szerint szinteztük: K középszint, könnyebb; K középszint,

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

Stratégiai partnerségek - Felnőttoktatás III. számú melléklet PÉNZÜGYI ÉS SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉSEK

Stratégiai partnerségek - Felnőttoktatás III. számú melléklet PÉNZÜGYI ÉS SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉSEK III. számú melléklet PÉNZÜGYI ÉS SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉSEK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Ez Melléklet kiegészíti Támogtási Szerződésben meghtározott Projektre nyújtndó támogtás különböző költségvetési ktegóriák

Részletesebben

A történelmi emlékek közül érdemes megtekintetni a XVIII. században épült barokk stílusú római katoliku

A történelmi emlékek közül érdemes megtekintetni a XVIII. században épült barokk stílusú római katoliku Név: Szern Csb Kor: 52 év Fogllkozás: népművelő, Cslád: egy jogász leány, Hobby: sport Kedvenc könyv: történelmi tárgyúk, Kedvenc zene: minden líri mi zene, A települt először XIII. százd elején említik

Részletesebben

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia A profik válsztás pic egyetlen profi minőségű htszögkulcs Trtlom I. 1. Kohászt II. 2. Egyedi Protnium cél 3. Első osztályú korrózióvédelem 10 23 A szbványoknk vló 100%os megfelelés 26 Nincsenek rossz törések,

Részletesebben

Radó Béla polgármester. beszámolóját az eltelt egy éves időszakban végzett munkájáról az 5. oldalon olvashatják

Radó Béla polgármester. beszámolóját az eltelt egy éves időszakban végzett munkájáról az 5. oldalon olvashatják ZOMBORI HÍREK 10 Plébánosunk búcsúzttój Ez év július 31.én búcsúzott el Drvs László knonok úr mezőzombori rómi ktolikus hívektől. vsárnpi mén, miután püspök úr Szerencsre helyezte 18 év szolgált után,

Részletesebben

Győr-Sopron megyei Tanács VB. Szigorúan titkos! JELENTÉS Győr- Sopron megye egyházpolitikai

Győr-Sopron megyei Tanács VB. Szigorúan titkos! JELENTÉS Győr- Sopron megye egyházpolitikai Győr-Sopron megyei Tnács VB. Szigorún titkos! Egyházügyi Elődójától. Készült": 35 peldiiybn. pld. 4) M M ^ ^VVy**, foú; tf^l^v^^ { v>0 ** JELENTÉS Győr- Sopron megye egyházpolitiki helyzetéről. OBS2GOS

Részletesebben

Családi napközi hálózatok pedagógiai munkájának támogatása a napközbeni kisgyermekellátás területén

Családi napközi hálózatok pedagógiai munkájának támogatása a napközbeni kisgyermekellátás területén Trtlom: Murányi Beát: Bevezető Tímárné Huny Tünde: A csládi npközi hálózti koordinátor kompetenciái Szombthelyiné dr. Nyitri Ágnes: A hálózti koordinátor támogtó, segítő szerepe Szombthelyiné dr. Nyitri

Részletesebben

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző Előterjesztő: Di. Földc vbocs gyző Tervezett 1 db htározt Véleményező Szociális és [gészségügyi Bizottság Bizottság: Pénzügyi-, Gzdsági Bizottság Készítette: Dr. Fölűcsi Szbolcs jegyző el z lábbi htározti

Részletesebben

KÉRDŐÍV. (március hó 31. napja, 24 órai állás szerint) Születési idő. nős/férjezett

KÉRDŐÍV. (március hó 31. napja, 24 órai állás szerint) Születési idő. nős/férjezett H O R V Á T K Ö Z T Á R S A S Á G KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÉRDŐÍV (március hó 31. npj, 24 óri állás szerint) P-1 Nyomttvány A jelen nyomttványbn szereplő összes dtok titoknk számítnk és cskis sttisztiki

Részletesebben

Mi formáljuk a világot, vagy a világ formál minket?

Mi formáljuk a világot, vagy a világ formál minket? Kecskeméti Református Egyházközség Hírmondój XV. évf., 3. sz. 2007. Mi formáljuk világot, vgy világ formál minket? A reformáció ünnepére készülve igen ngy kérdés ez. A keresztyénség lényegi kérdése. Mi

Részletesebben

Csak még egy Jalta ne!

Csak még egy Jalta ne! FRANQUEO PAGADO CONCESION No. 3856 CORREO ARG. CENTR. B. DÉL-AMERIKAI 2003. ÁPRILIS. PERIÓDICO HÚNGARO 74. ÉVF. 15.795. SZÁM. Szili Ktlin Múzeumkertben Budpest, 2003. március 15. (MTI) - Március 15-én,

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

Hamvas rétihéja védelmi tábor 2009. május 28. június 1. Marcal-medence

Hamvas rétihéja védelmi tábor 2009. május 28. június 1. Marcal-medence Hmvs rétihéj védelmi tábor 2009. május 28. június 1. Mrcl-medence A Mrcl-medencében immár hrmdik lklomml szerveztük meg tábort hmvs rétihéják védelmében. A tábor időpontját z előző évek tpsztlt lpján május

Részletesebben

Gyakorló feladatsor 9. osztály

Gyakorló feladatsor 9. osztály Gykorló feldtsor 9. osztály Hlmzok. Sorold fel z lábbi hlmzok elemeit! ) A={ legfeljebb kétjegyű 9-cel oszthtó páros pozitív számok} b) B={:prímszám, hol < 7} c) C={b=n+, hol nϵz és- n

Részletesebben

Bevezetés. Mi a koleszterin?

Bevezetés. Mi a koleszterin? Bevezet betegklub feldt tgji számár betegségükkel kpcsoltos szkszerű információkt megdni. Ebben füzetben koleszterin htásiról cukorbetegségről gyűjtöttünk össze hsznos információkt. Mi koleszterin? koleszterin

Részletesebben

II. RÁKÓCZI FERENC JÁSZKISÉREN SZOBROT AVATTUNK

II. RÁKÓCZI FERENC JÁSZKISÉREN SZOBROT AVATTUNK 178 Örökségünk Gubicz András II. RÁKÓCZI FERENC JÁSZKISÉREN SZOBROT AVATTUNK helyi A iek vgy elszármzott Bráti Egyesülete értelmégi. 2002-ben Reményik lkult, tgjink szép sorát túlnyomó követve: többsége

Részletesebben

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei Lkások elektro ánk mértéke ezek csökkenti lehetőségei Írt: Vizi Gergely Norbert, Dr. Szász ndrás múlt százdbn tudósok rájöttek, vezetékek elektro hullámokt bocsátnk ki, miket távkommunikációr lehet hsználni,

Részletesebben

Horvátországi vakáció

Horvátországi vakáció Horvátországi vkáció Vlmikor réges-régen rról álmodoztunk, hogy de jó lenne egyszer gyerekekkel közösen tengerprton tölteni egy hetet. Az álmok kkor szépek igzán, h vlór is válnk, így idén jnuárbn összeültünk,

Részletesebben

PannonianNatureNetwork: 4 nemzeti park, 10 natúrpark életminőség és turizmusbázis a nyugat-pannon térség számára

PannonianNatureNetwork: 4 nemzeti park, 10 natúrpark életminőség és turizmusbázis a nyugat-pannon térség számára PnnoninNtureNetwork: 4 nemzeti prk, 10 ntúrprk életminőség turizmusbázis nyugt-pnnon térség számár Nyitórendezvény Kőszegen z Írottkő Ntúrprk Látogtó- Képzőközpontjábn A Csodbogyós-cseppkőbrlng Bltonedericsen,

Részletesebben

SZOLGALTATASI. amely alulirott napon és helyen létrej Ott egyreszrol:

SZOLGALTATASI. amely alulirott napon és helyen létrej Ott egyreszrol: ScbEYO csk SZOLGALTATASI mely lulirott npon és helyen létrej Ott egyreszrol: Csömör Ngyközség Onkormányzt Székhely: 2141 Csömör, Szbdság u. 5. Telefon: 0628/544048 Fx: 0628/544040 Képviseletében: Fábri

Részletesebben

játékszín NÁNAY ISTVÁN

játékszín NÁNAY ISTVÁN SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L MÉ L E T I ÉS K R I T I K A I FOLYÓIRAT T A RTALOM XIV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 1 9 8 1. FEBRUÁR FŐSZERKESZTŐ: B O L D IZSÁR IVÁN FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES: CSABAINÉ TÖRÖK MÁRIA játékszín NÁNAY

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym AMNy2 feldtlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2012. jnuár 26. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod

Részletesebben

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra.

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A vendégek érkezését megelőző készülődés része, hogy

Részletesebben

T A R T A L O M. játékszín. fórum. arcok és maszkok. szemle. Az új színpadi háromszög (1) Egyéni és társadalmi tartalmak az új Bánk bánban (3)

T A R T A L O M. játékszín. fórum. arcok és maszkok. szemle. Az új színpadi háromszög (1) Egyéni és társadalmi tartalmak az új Bánk bánban (3) A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A V I I I. É V F O L Y A M 7. S Z Á M 1 9 7 5. J Ú L I U S F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES: C S A B A I N É T Ö

Részletesebben

H I R D E T É S E I N K november 30 december 7.

H I R D E T É S E I N K november 30 december 7. H I R D E T É S E I N K 2014. november 30 december 7. 1. A jövő heti Baba-Mama klub kivételesen nem kedden, hanem szerdán lesz 10 órától. Ekkor mikulásünnepség lesz, Petkó Tamás atyával. 2. Az Első Szeretet

Részletesebben

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányzt Képviselőtestületének 9/ 24. (IX.7) ÖR számú rendelete helyi hulldékgzdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányztánk Képviselőtestülete z önkormányzti törvény (99. évi LXV. tv.)

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP

MAGYAR NYELVI FELADATLAP MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 10:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg. A megoldásr

Részletesebben

T A R T A L O M. játékszín. fórum. négyszemközt. világszínház

T A R T A L O M. játékszín. fórum. négyszemközt. világszínház S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I V. É V F O L Y A M 6. S Z Á M 1 9 8 1. J Ú N I U S F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő S Z E

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 5. héten ( )

A BUX-index alakulása a 5. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 20 február 06. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

T A R T A L O M. játékszín

T A R T A L O M. játékszín SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X. É V F O L Y A M 7. S Z Á M 1 9 7 7, J Ú L I U S F Ő S Z E R K E S Z T Ő : B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES: C

Részletesebben

TARTALOM. játékszín P. M ÜLLER PÉTER. műhely. világszínház

TARTALOM. játékszín P. M ÜLLER PÉTER. műhely. világszínház S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I É s K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X V I I I. É V F O L Y A M 2. S Z Á M 1 9 8 5. F E B R U Á R TARTALOM F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I

Részletesebben

Neved:. Elért pontszámod:... / 90 pont

Neved:. Elért pontszámod:... / 90 pont Országos Történelem Tntárgyi Verseny 7-8. osztályos tnulók számár Nyugt-mgyrországi Egyetem Regionális Pegógii Szolgálttó és Kuttó Központ 2012/2013 Neve:. Iskolá: Elért pontszámo:... / 90 pont 1. Egészíts

Részletesebben