A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 13. évfolyam 4. szám július 31.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 13. évfolyam 4. szám 2013. július 31."

Átírás

1 A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 13. évfolyam 4. szám 31. TARTALOM - A Hajdúsági Sorstársak Egyesületének évi közhasznúsági jelentése - A Hajdú- Sansz Nonprofit Kft évi közhasznúsági jelentése - A Gábor József Kulturális Alapítvány közhasznúsági jelentése - Tájékoztatás az Esélyegyenlőségi Ház építkezéséről - Esélyegyenlőségi nap Hajdúdorogon - Sportnapi meghívó - Kistérségi Gyermektalálkozó Hajdúdorogon - Közérdekű közlemény KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A Hajdúsági Sorstársak Egyesületének elnöksége a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény 19. (1) bekezdése alapján az Egyesület évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS- ét az alábbiak szerint állapítja meg: I. A SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ év év 46 eft 46 eft 21 eft 21 eft 192 eft 348 eft 12 eft 36 eft 1.A MÉRLEG EGYEZŐ KÉT OLDALA: Eszközök (Aktívák) Összesen Források (Passzívák) összesen 2. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG: Közhasznú bevételek Közhasznú ráfordítás Közhasznú tevékenység eredménye -156 eft-24 eft 3.VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG Vállalkozási bevételek Vállalkozási ráfordítások 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft II. A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA A Hajdúsági Sorstársak egyesülete évben az állami költségvetésből közvetlenül támogatásban nem részesült. III. A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS

2 Az Egyesület évben a bevételeiből képződő vagyonát az alábbiak szerint használta fel: a) Anyag jellegű kiadások: Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke b) Személyi jellegű kiadások Személyi jellegű egyéb kifizetések c) Értékcsökkenési leírás d) Egyéb ráfordítások e) Pénzügyi műveletek f) Rendkívüli ráfordítások 1 eft 1 eft 34 eft ÖSSZESEN: 36 eft IV. A CÉLSZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA Az Egyesület évben pénzbeli juttatást nem biztosított. V. A ÉVBEN KAPOTT TÁMOGATÁSOK KIMUTATÁSA a)szja 1%-a b) az elkülönített állami pénzalaptól (munkaügyi központoktól) c) a helyi önkormányzatoktól d) önkormányzatok társulásától e) egyéb támogatóktól: -NCA Észak-alföldi Regionális Kollégiuma f) tagdíjból származó bevétel g) magánszemélyek adománya Összesen: 12 eft 12 eft VI. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE Az egyesület tisztségviselői évben-tiszteletdíjban vagy más hasonló juttatásban nem részesültek. VII. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A Hajdúsági Sorstársak Együtt Egymásért Közhasznú Egyesülete 2012 évben is fő céljának tekintette a HajdúBihar megyében élő fogyatékos személyek habilitációját, rehabilitációját, művelődési és társadalmi integrációját. Tagjaink aktívan vettek részt a kulturális programjaink megvalósításában. A szervezet szorosan működik együtt a Fehér Bot Alapítvánnyal és a Hajdú- Sansz Humánszolgáltató Nonprofit Kft.-vel. Az elmúlt évben több programban sikerült részt vennünk társszervezeteink segítségével, melyek az Északhajdúsági Támogató Szolgálat, Humanitás Támogató Szolgálat, Gábor József Kulturális Alapítvány és a Fehér Bot Alapítvány által létrehozott Rehabilitációs Központok. Programjainkat, mint minden évben a farsangi mulatsággal kezdtük Hajdúböszörményben, ahol az egyesület keretein belül alakult Mozaik Kultúrcsoport három bohózattal szórakoztatta a nézőközönséget. Bohózataik címe: Az Adóbevallás, a Mellékhatás és a Telefon. 2

3 Májusban megrendezésre kerülő Esélyegyenlőségi Nap megszervezése az egyesület több éves hagyományának tekinthető. Nagy üstökben főztük meg a sertéspörköltöt, melyet a sorstársak és családtagjaik nagy örömmel fogyasztottak el. Ebéd után a Hajdúdorogi Szivárvány Hagyományőrző Egyesület néptánccsoportjának műsorának megtekintése, valamint vállalkozó sorstársak ajándék műsora, sorstársi beszélgetésekre került sor. Júliusban a Gyermeknapi majális keretei között adtuk elő a Mozaik Kultúrcsoport és az Észak-hajdúsági Támogató Szolgálat munkatársai által több héten át próbált Ludas Matyi című mesejátékot. A mesejáték nagyon tetszett a gyerekeknek, viszont a felnőttek is nagyokat derültek a mese fordulatain. Szeptemberben a Fehér Bot Alapítvány által megrendezett Mutasd meg magad! Régiós Kulturális seregszemle és kiállításon az Mozaik Kultúrcsoport tagjai is szórakoztatták a nézőközönséget rövid bohózataikkal. Az év végén a Karácsonyi műsorral kedveskedtek a kultúrcsoport tagjai a Kertész László Városi Könyvtárban megjelent vendégeknek Hajdúböszörményben. Ezen délutáni programot nagy lelkesedéssel fogadták tagjaink, melyre teltházas nézőközönség tette tiszteletét. Az egyesület vezetése és a kultúrcsoport tagjai közösen felvették, hogy a városban működő szociális intézményekben lakóknak is elő lehetne adni rövid bohózataikat. A felvetést cselekedet követte, melynek eredménye, hogy fellépet a csoport a Emmaus Idősek Otthona Hajdúböszörményi Szeretetházban a Fazekas Gábor Idősek Otthonában az Idősek Napközi Otthonában és a városban működő nyugdíjas klubokban. Jövőbeli céljaik, hogy minél több intézményt keressenek meg előadásaikkal sorstársaik szórakoztatására. Egész évben tagjaink igénylik a változatos programokon való részvételt, melyre aktívan jelentkeznek önkéntes munkájukkal is. Összegezve a beszámolót elmondható, hogy a Hajdúsági Sorstársak Egyesülete évben igazán aktív és sikeres évet zárt le. Készülünk az újévben megrendezésre kerülő programjainkra, melyekhez, mint több éves hagyományhoz ragaszkodnak tagjaink. Kerékgyártóné Kiss Ilona /az egyesület elnöke HAJDÚ-SANSZ HUMÁN SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT Hajdúdorog, Böszörményi út 4. Közhasznúsági melléklete A Hajdú-Sansz Humánszolgáltató Nonprofit Kft. Közhasznúsági Jelentése évről 1. A szervezet azonosító adatai Székhely: 4087 Hajdúdorog, Böszörményi út 4. fsz. 2 Cégjegyzék szám: Képviselő neve: Dr. Szabó Tamás 2. Tárgyévbe végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása A Hajdú-Sansz Humánszolgáltató Nonprofit Kft évben alakult három magánszemély és a Fehér Bot Alapítvány hozta létre, Hajdúböszörményben, Hajdúdorogon, Hajdúnánáson élő fogyatékosok és megváltozott munkaképességűek rehabilitációjának és társadalmi integrációjának és foglalkoztatásának elősegítése céljából. 3

4 3. Közhasznú tevékenységek bemutatása: A társaság minden fogyatékossági csoport számára biztosítja szolgáltatásait, arra törekszik, hogy az Északalföldi Régióban minél komplexebb formában nyújtson segítséget a fogyatékos személyek számára. A társaság tevékenységi körében, szolgáltatási kínálatában évben az alábbi fontosabb szolgáltatások találhatók: személyi segítés személyszállítás házi segítségnyújtás Hajdúdorogon, Debrecenben, Hajdúböszörményben és Hajdúnánáson Működő Helen Kellet Támogató Szolgálatnál évben 152 fő szociálisan rászorult ellátott vette igénybe a támogató szolgálat szolgáltatásait. Részükre 4543 feladategység személyi segítést és 8020 feladategység szállítást biztosítottunk. Szociálisan nem rászorultak esetében 22 főnek szolgáltattunk 720 perc (12 feladategység) személyi segítést és 750 km (150 feladategység) szállítást. A támogató szolgálati tevékenységünket az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával és megbízásából a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal támogatta. A hajdúböszörményi, hajdúdorogi és a hajdúnánási Önkormányzatok helyiségek biztosításával segítették a támogató szolgálati és rehabilitációs munkánkat. A társaság 2008 évtől Házi Segítségnyújtó Szolgálatot tart fent. A évben 80 fő részére biztosította az ellátást Hajdúdorogon és Hajdúnánáson. Közhasznú tevékenység főbb eredményei: évben a Nonprofit Kft. éves átlagban 20 megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatását biztosította főként személyi segítői és gépjárművezetői munkakörökben, házi segítőként 10 főt alkalmaztunk. A kulturális tevékenység körében 2012 évben sok kulturális, sport és szabadidős programot szerveztünk a Fehér Bot Alapítvánnyal együttműködve. Egy-egy rendezvényen általában 150 személy vett részt. Segítettük klienseinket a városi rendezvényeken, a partner szervezeteink összejövetelein valamint színházlátogatásokon való részvételben. A rehabilitációs foglalkoztatás keretében fogyatékos és megváltozott munkaképességű személyek részére 2004 évtől kezdődően képességeinknek megfelelő munkalehetőséget igyekszünk biztosítani évben a társaság a Hajdú-Bihar megyei Munkaügyi Központ által folyósított állami támogatással 17 fő megváltozott munkaképességű személyt foglalkoztatott. A társaság vezetése és munkatársai 2012 évben igyekezett minden területen kimagaslóan dolgozni. A társaság a közvetlen ellátási területéj az Észak-alföldi régióban, Debrecenben, Hajdúböszörményben, Hajdúdorogon, Hajdúnánáson rendelkezik irodával illetve valamilyen szolgáltató intézménnyel. A társaság a fenti tevékenységeit a kiterjedt partner hálózata nélkül nem tudta volna sikeresen folytatni. A partnerek közötti komplex szolgáltatási rendszerhez illeszkedően egészségügyi, elemi rehabilitációs, érdekképviseleti, foglalkoztató, munkáltató, munkaügyi, művelődési, oktatási és felnőttképzési, szociális szolgáltató szervezetek egyaránt megtalálhatók. A társaság tevékenysége során az elmúlt évben is kiemelkedő jelentősége volt az Észak-alföldi régióban működő, a látássérültek érdekvédelmét ellátó egyesületek segítő munkájának. 4. Közhasznú tevékenységhez érdekében felhasznált vagyon kimutatása Közhasznú tevékenység ráfordításai összesen: eft Anyagjellegű ráfordítás: eft Személyi" jellegű ráfordítás: eft Értékcsökkenési leírás: eft Egyéb ráfordítás: 79 eft 4

5 Pénzügyi műveletek ráfordításai: Rendkívüli ráfordítás: eft 1 5. Célszerinti juttatások kimutatása: Társaságunk nem nyújtott cél szerinti juttatást, így e soron nem történtek kifizetések. 6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások összege és a juttatásban részesülő vezető tisztségviselők megnevezése: A Nonprofit Kft augusztus 14-ig Fodor Antalné ügyvezetője részére az ügyvezetői feladatok ellátásáért Ft megbízási díjat számolt el augusztus 15-től Fodor Antalné lemondása után Dr. Szabó Tamás látja el az ügyvezetői feladatokat, aki ezért juttatásban nem részesül. A Nonprofit Kft. tisztségviselői 2012 évben, tiszteletdíjban vagy más hasonló juttatásban nem részesültek. 7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók: év év Éves összes bevétel: eft eft Normatív támogatás: MÁK, FSZH eft eft Munkaügyi Központtól kapott bértámogatás: eft Közhasznú tevékenység árbevétele: eft eft Összes ráfordítás: eft eft Ebből személyi jellegű ráfordítás: eft Közhasznú tevékenység ráfordításai: eft eft Eredmény: 282 eft -151 eft A Nonprofit Kft. munkájában résztvevő önkéntes tevékenységet végző személyek nem voltak. 8. A közhasznú jogállás megállapításához szükséges a Civil Tv 32. szerinti adatok mutatók: A Civil Törvény 32. (1) bekezdése szerint: Közhasznú szervezetté minősíthető a Magyarországon nyilvántartásba vett - létesítő okiratában megjelölt közfeladat teljesítésére irányuló - közhasznú tevékenységet végző civil szervezet, amely a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez megfelelő erőforrásokkal rendelkezik, továbbá amelynek megfelelő társadalmi támogatottsága kimutatható. A Nonprofit Kft. ezen követelményeknek megfelel, mivel: a) A Nonprofit Kft. mint közhasznú tevékenységet végző szervezet hozzájárul a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez, mert az előző évről szóló beszámoló, ezen közhasznúsági melléklete célcsoportra vonatkozó adatai alapján a szervezet szolgáltatásai a szervezet testületi tagjain, munkavállalóin, önkéntesein kívül más személyek számára is hozzáférhetőek. b) Megfelelő erőforrás áll a Nonprofit Kft. rendelkezésére, mert az előző két lezárt üzleti év vonatkozásában az átlagos éves bevétele lényegesen meghaladja az elvárt egymillió forintot, és a személyi jellegű ráfordításai (kiadásai) - a vezető tisztségviselők juttatásainak figyelembevétele nélkül - eléri az összes ráfordítás (kiadás) egynegyedét. A taggyűlés köszönetét fejezi ki a társaság munkatársainak és az önkéntes segítőknek, valamint partnereinek a 2012 évben végzett munkájukért. Dr. Szabó Tamás ügyvezető 5

6 A Gábor József Kulturális Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLETE az Alapítvány évi mérlegéhez A szervezet közhasznú tevékenységéről szóló tartalmi beszámoló A Gábor József Kulturális Alapítvány év szeptemberében kettős céllal jött létre. Egyrészt, hogy emléket állítson a hajdúnánási születésű, első magyar látássérült gyógypedagógus Gábor József életének és munkásságának, másrészt, hogy a látássérültek oktatását és kulturális tevékenységét elősegítése. Az alapítvány feladatainak ellátásával az alábbi közhasznú tevékenységeket valósítja meg: a) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés körében: - Gábor József életének és munkásságának bemutatása, - irodalmi és képzőművészeti ismeretek bővítése, - tudományos ismeretterjesztés; b) a kulturális tevékenység keretében: - versmondó találkozók szervezése, - fogyatékos személyek részére irodalmi pályázatok kiírása, - kulturális és szabadidős programok szervezése; c) hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése érdekében: - a társadalmi szemlélet formálását segítő programok szervezése, - tehetséges fogyatékos személyek részére bemutatkozási lehetőségek biztosítása, - a fogyatékos személyek esélyegyenlőségét javító programok megvalósítása. A Gábor József Kulturális Alapítvány rendezvényeivel integrált formában biztosít kulturális, szabadidős-, illetve szórakoztató programokat látássérült és ép látású emberek részére. Kulturális programjaink hasznos és kellemes kikapcsolódást biztosítanak, hozzájárulnak a látássérültek szabadidős tevékenységének színesebbé tételéhez, társas kapcsolatok kialakításához és fenntartásához, a társadalmi életben való részvételükhöz. Tevékenységünk hozzájárul a látássérültek helyzetének, a látás elvesztéséből eredő akadályaik, nehézségeik megismeréséhez. Az egészséges társadalom az általunk végzett érzékenyítés által hasznos ismeretekhez jut a látássérült személyek hatékony segítése terén. A látássérültek megismerését követően nem jönnek zavarba egy vak embert látva, tudni fogják miben és hogyan lehetnek a segítségére. Az érzékenyítést, a társadalmi szemléletformálást igyekszünk minél korábbi életszakaszban elkezdeni. Rendezvényeink egy része kifejezetten az iskoláskorúakat célozza. Rendezvényeinken keresztül igyekszünk névadónk Gábor József munkásságát, életét is bemutatni, mely mind a látássérültek, mind az látó emberek számára példaértékű lehet. A Gábor József Kulturális Alapítvány évi kulturális programjainak bemutatása Alább bemutatott rendezvényeink olyan események voltak, amelyek az irodalomhoz, az ismeretterjesztéshez kötődtek. Programjainkkal egyrészt igyekszünk a vakok világát megismertetni az ép látású emberekkel, másrészt a látássérültek számára biztosítunk integrált formában szórakozási, kikapcsolódási lehetőséget április 13. Regélő Régió A költészet napja alkalmából a Debreceni Újkert Könyvtárban Regélő Régió címmel vers, próza és mesemondó verseny szerveztünk látássérültek részre. A rendezvényre Hajdú-Bihar megyéből, SzabolcsSzatmár-Bereg megyéből és Jász-Nagykun-Szolnok megyéből fogadtunk jelentkezőket. 6

7 2012. május 25. Szavamat adom Egy rendhagyó irodalmi délután melyen olyan közéleti embereket mutattunk be, akik Debrecen közéletében vagy kulturális életében jelentős szerepet vállaltak. Meghívott vendégeinket, arra kérjük, hogy meséljenek nekünk magukról, hivatásukról, hitvallásukról és nem utolsó sorban irodalmi kötődéseikről. A beszélgetések egy-egy kedvenc irodalmi mű bemutatásával zárulnak. Ez alkalommal vendégeink voltak: Dr. Fekete Csaba, dandártábornok a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság Vezetője, Kovács Ferenc, a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Vezetője és Dr. Pápai György, az Országos Mentőszolgálat Észak-alföldi Regionális Mentőszervezetének Orvos igazgatója. A rendezvény helyszínéül hagyományainkhoz híven - a Debreceni Újkerti Könyvtár szolgált szeptember 28. Zene füleimnek Egy kellemes hangulatú komolyzenei koncertet hallgathatott végig a látássérült és látó vendégekből álló közönség. Meghívott előadóink voltak: Bálint János fuvolaművész, Detmoldi Zeneakadémia professzora, Duleba Lívia, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem főiskolai hallgatója és Ifj. Gábor József zongoraművész. Előadásukban hallható volt J.S.Bach: g-moll triója, Schumann: Három románca, Taktakisvili: Szonátája, Taffanel: Mignon-fantáziája, és Doppler: Andante és Magyar rondója november 23. Szavamat adom Szavamat adom elnevezésű rendezvénysorozatunkban olyan közéleti személyiségeket hívunk meg, akik vállalkoznak egy-egy számukra kedves vers, novella előadására, s egyben szívesen beszélnek életútjukról, mindennapi munkájukról. A közéleti irodalmi délután vendége ez alkalommal Závada Pál, Kossuth díjas író volt november 09. Versvarázs Versmondó versenyt rendeztünk a Hajdúnánáson, Hajdúdorogon és Hajdúböszörményben működő középiskolák, illetve általános iskolák 7-8. osztályos tanulói számára. A résztvevők előadnak egy szabadon választott - látásról, látásvesztésről szóló - verset és egy kötelezően választott művet a vak és látássérült írók, költők műveiből összeállított Óda a fényhez című antológiából. A rendezvény helyszíne a hajdúnánási Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium és Szakközépiskola díszterme volt. Kulturális programjaink által igyekszünk hozzájárulni a fiatal generáció fogyatékosokkal szembeni érzékenységének, segítőkészségének kialakításához, a fogyatékkal élők integrációjának, társadalmi esélyegyenlőségének megvalósulásához. A közhasznú jogállás megállapításához szükséges a Civil T. 32. szerinti adatok, mutatók A Civil Törvény (1) bekezdése szerint: Közhasznú szervezetté minősíthető a Magyarországon nyilvántartásba vett létesítő okiratában megjelölt közfeladat teljesítésére irányuló közhasznú tevékenységet végző civil szervezet, amely a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez megfelelő erőforrásokkal rendelkezik, továbbá amelynek megfelelő társadalmi támogatottsága kimutatható. Az Alapítvány ezen követelményeknek megfelel, mivel: a) Az Alapítvány mint közhasznú tevékenységet végző szervezet hozzájárul a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez, mert az előző évről szóló, ezen közhasznúsági melléklete célcsoportra vonatkozó adatai alapján a szervezet szolgáltatásai a szervezet testületi tagjain, önkéntesein kívül más személyek számára is hozzáférhetőek. b) Megfelelő erőforrás áll az Alapítvány rendelkezésére: év összes bevétele: Ft volt, melyből személyi ráfordításra nem történt kifizetés. 7

8 Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Az Alapítvány évben a bevételeiből képződő vagyonát az alábbiak szerint használta fel: Közhasznú tevékenység bevételei összesen: Ft Tiszta Formák Alapítvány: Adomány: Pénzügyi művelet bevétele: Ft Ft Ft Közhasznú tevékenység ráfordításai összesen: Ft Anyagjellegű ráfordítások: Egyéb ráfordítás: Ft Ft A közhasznú cél szerinti juttatások kimutatása Az Alapítvány évben pénzbeli juttatást nem biztosított a közhasznú tevékenysége célcsoportjához tartozók számára. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások összege és a juttatásban részesülő vezető tisztségek felsorolása Az Alapítvány tisztségviselői évben, tiszteletdíjban vagy más hasonló juttatásban nem részesültek. Holba Andrea /a kuratórium elnöke TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉPÍTKEZÉS HELYZETÉRŐL A Fehér Bot Alapítvány ezúton is tájékoztatja a Hajdúböszörményben, Hajdúdorogon és Hajdúnánáson élő fogyatékos személyeket, valamint minden kedves érdeklődőt, hogy az Európai Unió támogatásával az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával megvalósuló a Esélyegyenlőségi Ház építése és működtetése egészségkárosodott személyek számára című az ÉAOP számú projekt keretében megépülő ESÉLYEGYENLŐSÉGI HÁZ építése jó ütemben halad! Az épület kivitelezője a Hajdúdorogi 2002 Építőipari Kft. a Hajdúdorog Fogadó u szám alatt nagyon jól halad a munkákkal. A következő hónapokban a nyílászárók behelyezését, a szerelvényezést, a burkolási munkákat, a festést valamint az épület környezetének a rendbetételét kell még elvégezni. Remény van arra, hogy az építkezés októberre befejeződik és a Fehér Bot Napja alkalmával megtörténhet a műszaki átadás vagy talán az ünnepélyes átadás is! Most június végén az épület állapotát az alábbi fényképek mutatják. Dr. Szabó Miklós /az alapítvány elnöke /Projektmenedzser Az épület nyugatról Az épület keletről Az épület északról Az épület délről A képeket készítette: Kerékgyártóné Kiss Ilona 8

9 Esélyegyenlőségi nap Hajdúdorogon A Fehér Bot Alapítvány és a Hajdúsági Sorstársak Egyesület június 01-én tartotta meg a hajdúdorogi Görög Demeter Művelődési Ház mozijában az Esélyegyenlőség napját ellátottjai és vendégei körében. A rendezvényt támogatta a HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JOGI, ÜGYRENDI és TÁRSADALMI KAPCSOLATOK BIZOTTSÁGA. A Hajdúsági Sorstársak Egyesület nevében köszöntötte a megjelenteket Kerékgyártóné Kiss Ilona elnök asszony, majd Dr. Szabó Miklós a Fehér Bot Alapítvány elnöke. Elnök úr köszöntőjében beszélt az alapítvány sikereiről, miszerint sokrétű segítségnyújtást végeznek munkatársaink az ügyfelek körében, hogy ne kirekesztettnek, hanem épp ellenkezőleg, ők is társadalmunk megbecsült tagjainak érezhessék magukat. Így ügyfeleink számára segítséget nyújtanak Támogató szolgálataink, a Házi Segítségnyújtó szolgálatunk, a fiatalok körében a Ki- Látó Ifjúsági Iroda munkatársai, Elemi és Foglakozási rehabilitáció munkatársai, akik a mindennapokba vezetik vissza látássérült ügyfeleinket. Sajnos nagy a világunkban az esélyegyenlőtlenség, így lehetőségeinkhez képest segíti a látássérült és más fogyatékkal élő ügyfeleinket a Fehér Bot Alapítvány. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a nem rég nyertes pályázat, ugyan is a Fehér Bot Alapítvány az Európai Unió Ft összegű támogatásával az Európai Regionális Fejlesztési Alap társ finanszírozásával valósítja meg a Esélyegyenlőségi Ház építése és működtetése egészségkárosodott személyek számára című az ÉAOP számú projektjét. Ennek a projektnek a keretein belül épül fel az Esélyek Háza, ahol a már működő Esélyegyenlőségi klub is végezheti munkáját, szabadidős tevékenységek, pszichológiai és munkaerő-piaci szolgáltatások körével. A délelőtt és délután folyamán ügyfeleink és vendégeink igazi kulturális csemegékben részesülhettek. Három iskolai csoport, közöttük is a - Móra Ferenc Általános és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény növendékeiből alakult Kincskereső citera együttes, a - Szent Bazil Oktatási Központ Általános Iskolai részlegének Csengettyű és Mécses Gyermekkórusa és a - Móka színjátszó csoport szórakoztatta a jelenlévőket. Elmaradhatatlan fellépőink, a sorstársakból alakult MOZAIK kultúrcsoport, akik vidámhumoros jeleneteikkel színesítették programjainkat. A finom slambuc - ebéd elfogyasztása előtt Varga Sándorné szép nótacsokrában gyönyörködhetett a hallgatóság, amit a Jó ebédhez szól a nóta című műsorban folytatott Balogh Lajos kíséretével. Itt már a hangulat is a tetőfokára hágott, hiszen ügyfeleink is nagy odaadással kapcsolódtak be a közös nótázásba, de szép versek is elhangoztak. 9

10 Elégedett, jó hangulatban zajlott az Esélyegyenlőségi nap, hisz ügyfeleink és meghívott vendégeink közel 150 fővel voltak jelen. A közös szórakozás, baráti beszélgetések, - az elmondások alapján - igazi kikapcsolódást jelentett mindannyiuk számára. Célunk az volt, hogy kimozdítsuk ügyfeleinket a négy fal közül, színvonalas szórakoztatásban részesüljenek és rég nem látott ismerőseikkel, sorstársaikkal és meghívott vendégeikkel töltsék el együtt tartalmasan szabadidejüket. Karcagi Márta / művelődésszervező Sportnapi meghívó TÁMOP B. -11/ MÁS-KÉP a családi közösségekért projekt családi napot szervez a sport jegyében Időpont: augusztus 03. szombat 10 óra Helyszín: 4087 Hajdúdorog, Görög Katolikus Székesegyház Gólya vár udvara Program: Bemelegítés Zumba bemutató Sportversenyek (egyéni és csapatban) Akadálypálya és kötélhúzás Gyerekeknek csúszda és trambulin Vöröskereszt: vérnyomásmérés, vércukormérés, tesztek, totók Ebéd Minden kedves ügyfelüket szeretettel hívnak és várnak! 10

11 Kistérségi Gyermektalálkozó Hajdúdorogon GYERMEKNAP AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG JEGYÉBEN Hagyományainknak megfelelően, de idén korábban; július 6-án rendeztük meg Gyermeknapunkat. Az egész Észak - Hajdúságot felölelő programot a Fehér Bot Alapítvány Tanyagondnoki Szolgálata, Észak Hajdúsági Támogató Szolgálata és a MÁS KÉP a családi közösségekért projekt munkatársai bonyolították le. Dr. Szabó Miklós a köszöntőjében e rendezvényen is tájékoztatta a résztvevőket az Európai Unió támogatásával megvalósuló Esélyegyenlőségi Ház építése és működtetése című, ÉAOP számú pályázatról. A hajdúdorogi mozi udvarán rendezett programon összesen 150 fő vett részt. A nap főszereplői az ellátott gyermekek, valamint a munkatársak és ellátottaink gyermekei voltak. Nekik lufi hajtogató bohóccal, ugráló várral, póni - fogatozással és lovaglással, kézműves foglalkozással, fa népi játékokkal és finom ebéddel kedveskedünk. Az ebédet Balogh Ádám és Hadházi Zsolt főzte, amely remekül sikerült. A póni fogatot Szőke László önzetlenségének köszönhetjük. Valamennyi résztvevő segítőnek köszönöm a munkáját, amellyel emlékezetessé tették ezt a napot a GYERMEKEKNEK. Ezen a napon is az a tapasztalatom nyert bizonyítást, hogy a gyermekek körében teljes az elfogadás és nyitottság a fogyatékkal élő gyermekek irányába. Valahol valami elromlik a gyermekkor és a felnőttkor közötti időben Kerékgyártóné Kiss Ilona /ÉHTSZ vezetője 11

12 Közérdekű közlemény Fehér Bot Alapítvány 4087 Hajdúdorog, Nánási u. 4. Tel: 52/ Kérjük támogassa a Fehér Bot Alapítvány tevékenységét 1-től augusztus 31-ig a as szám hívásával, mely a T-Com és a T-Mobil hálózatából hívható adományvonal, valamint az adományfülke1 segítségével! Az adományvonal hívásának díja 100 Ft. Köszönjük segítségét! 1 Bárki t hív, t elefonb eszélgetésével a Fehér B ot A lapít ván y t támogatja. Adományfü lkék: Debrecen Seg ner tér 6. Nyíregy háza B úza t ér 7. A program támogatója a Magyar Telekom Nyrt. A szerkesztőség vezetője: Dr. Szabó Miklós Szerkesztő: Karcagi Márta A szerkesztőség és a kiadó címe: 4087 Hajdúdorog, Nánási u. 4. Fax: 06/ , Telefon: 06/ , Mobil telefon: 06/

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 12. évfolyam 2. szám 2012. június 25.

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 12. évfolyam 2. szám 2012. június 25. A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 12. évfolyam 2. szám 25. TARTALOM - A Fehér Bot Alapítvány közhasznúsági jelentése - A Vakok és Gyengénlátók Jóléti Alapítvány közhasznúsági jelentése

Részletesebben

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 7. évfolyam 3. szám 2007. AUGUSZTUS 15.

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 7. évfolyam 3. szám 2007. AUGUSZTUS 15. A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 7. évfolyam 3. szám 15. TARTALOM A HAJDÚSÁGI SORSTÁRSAK EGYESÜLETÉNEK 2006. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE HÍREK, TUDÓSÍTÁSOK: SZÜLETÉSNAPI ÜNNEPLÉS ÉZSIÁS

Részletesebben

Dr. Szabó Miklós 15 ÉVES A FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNY.,, A világ dolgait nem nehéz megcsinálni, de a dolgokat kitalálni sokkal nehezebb.

Dr. Szabó Miklós 15 ÉVES A FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNY.,, A világ dolgait nem nehéz megcsinálni, de a dolgokat kitalálni sokkal nehezebb. Dr. Szabó Miklós 15 ÉVES A FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNY,, A világ dolgait nem nehéz megcsinálni, de a dolgokat kitalálni sokkal nehezebb. Van Gogh 2011 1 Kiadja: a Fehér Bot Alapítvány 4087 Hajdúdorog, Nánási

Részletesebben

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 8. évfolyam 4. szám 10. TARTALOM - Feszty-körkép Ópusztaszeren - a Vidék Napja Leader partnerség Avop-Leader+Program - Nemzetközi Kulturális Seregszemle

Részletesebben

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 7. évfolyam 5. szám 2007. december 06. TARTALOM

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 7. évfolyam 5. szám 2007. december 06. TARTALOM A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 7. évfolyam 5. szám 2007. december 06. AZ ALAPÍTVÁNY EZEN KIADVÁNYA UNIÓS ÉS HAZAI TÁMOGATÁSSAL JELENIK MEG A LEADER PROGRAM KERETÉBEN. TARTALOM - KONFERENCIA

Részletesebben

kapott megyénk, mely 8706 rászoruló életét könnyítette meg.

kapott megyénk, mely 8706 rászoruló életét könnyítette meg. Folytatjuk a munkát összefogással! Az idén ünnepli megalakulásának 30. évfordulóját a Mozgáskorlátozottak Sza bolcs- Szat már-bereg Megyei Egyesülete. Ez alkalomból Balogh Zoltánné az egyesület elnöke

Részletesebben

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 11. évfolyam 5. szám 2011. szeptember 06.

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 11. évfolyam 5. szám 2011. szeptember 06. A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 11. évfolyam 5. szám 06. 15 éves a Fehér Bot Alapítvány, 10 éves a Hajdúsági Sorstársak c. lap TARTALOM - Képes hír-adó - Elhunyt Bartha Zsuzsa újságíró

Részletesebben

2011. május 2-ig 1 263 598 379 forint támogatás elérésében működött közre Egyesületünk, melyet

2011. május 2-ig 1 263 598 379 forint támogatás elérésében működött közre Egyesületünk, melyet Visszaemlékezés Több mint 30 év eredményesen! Apró kavicsként görögnek emlékeim. Mintha ma lett volna. Arcok, fények, felvillanások, töredékek a közeli és távoli múltból. Már sokan nem élnek, csak emlékeink

Részletesebben

VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK VESZPRÉM MEGYEI EGYESÜLETE 8200 VESZPRÉM, KOSSUTH U. 10.

VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK VESZPRÉM MEGYEI EGYESÜLETE 8200 VESZPRÉM, KOSSUTH U. 10. VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK VESZPRÉM MEGYEI EGYESÜLETE 8200 VESZPRÉM, KOSSUTH U. 10. 1./ Általános tájékoztatás KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához Vakok és Gyengénlátók

Részletesebben

Közhasznúsági beszámoló szöveges kiegészítése 2008. évről

Közhasznúsági beszámoló szöveges kiegészítése 2008. évről Közhasznúsági beszámoló szöveges kiegészítése 2008. évről Az egyesület szervezettsége: Taglétszámunk 2008. év január 1-én 4071 fő, 2007. december 31-én 3939 fő volt. Tagdíjfizetési arány: 88%. Munkavállalók

Részletesebben

A szamviteli torveny szerinti egyeb szervezetek kozhasznu egyszerusitett eves beszamoloja. 2014. ev SIKETVAKOK ORSZAGOS EGYESULETE

A szamviteli torveny szerinti egyeb szervezetek kozhasznu egyszerusitett eves beszamoloja. 2014. ev SIKETVAKOK ORSZAGOS EGYESULETE Statisztikai szamjel: 18061031-9499-529-01 A szamviteli torveny szerinti egyeb szervezetek kozhasznu egyszerusitett eves beszamoloja 2014. ev SIKETVAKOK ORSZAGOS EGYESULETE 1146 Budapest, Ajtosi Diirer

Részletesebben

2006. VIII. évf. 7. szám

2006. VIII. évf. 7. szám A REGIONÁLIS CIVIL KÖZPONT ALAPÍVÁNY IDÔSZAKI KIADVÁNYA 2006. VIII. évf. 7. szám TARTALOM T A 2-4 Aktuális 5 Események 6-7 Programok 8-9 Közelmúlt 10 Pályázat 11-18 Közhasznúság 19-20 Info 2 AKTUÁLIS Kötelező

Részletesebben

Képes beszámoló. Tartalom. Ifjúsági Nyári Egyetem Karácsfalván. Civil Hírnök

Képes beszámoló. Tartalom. Ifjúsági Nyári Egyetem Karácsfalván. Civil Hírnök IX. évfolyam 2011/7. sz. július - augusztus Élményekkel, tapasztalatokkal, és új barátokkal gazdagodott minden fi atal, aki részt vett azon az Ifjúsági Nyári Egyetemen, amelyre az ENPI program keretében

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. december 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. december 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. december 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Hódmezővásárhelyen működő olvasókörök, civil szervezetek 2009. évi

Részletesebben

K ÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011.

K ÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Vakok és Gyengénlátók Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Egyesülete Székhely: 3525 Miskolc, Jókai u. 18. Adószám: 18446373-1-05 K ÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Beszámolási időszak: 2011. január 01-2011. december

Részletesebben

2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló

2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló Statsz.jel: 1365369949952922 Bírósági bejegyzés: Pk.: 60.098/2005 ÉFOÉSZ Baranya Megyei Egyesülete 7633 Pécs, Acsády u.8. 2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú

Részletesebben

Tartalom. Képes beszámoló. Brindza Fesztivál. 2 3 Civil Hírnök. Civil Hírnök

Tartalom. Képes beszámoló. Brindza Fesztivál. 2 3 Civil Hírnök. Civil Hírnök IX. évfolyam 2011/8. sz. szeptember - október Képes beszámoló Tartalom 2011. szeptember 4-én csakúgy, mint a korábbi tizenegy évben minden szeptember első hétvégén rendezték meg Kárpátalja egyik legnagyobb

Részletesebben

FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET ÉVKÖNYV BUDAPEST

FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET ÉVKÖNYV BUDAPEST FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET ÉVKÖNYV 2012 BUDAPEST A FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET KIADVÁNYA Felelős kiadó Dr. Tömösváry Zsigmond nyá. dandártábornok, elnök Lektorálták Dr. Magyar István nyá. dandártábornok

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Maholnap Magyar Jóléti Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2003 Budapest, 2004. május 2 1. A szervezet alapadatai: Elnevezés: Bejegyzett nevén: Maholnap Magyar Jóléti Alapítvány Maholnap

Részletesebben

Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2014.

Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2014. Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2014. Beküldő adatai: Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Héjj Ákos Születési név: Héjj Ákos Anyja neve: Zamaróczy Éva Születési ország

Részletesebben

Mór Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata

Mór Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata Mór Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata 2014. június TARTALOMJEGYZÉK 1 Bevezetés 3 2 A felülvizsgálat indoka 4 3 Felülvizsgálat menete 5 4 Helyzetelemzés 5 4.1 Demográfiai mutatók

Részletesebben

Siketvakok Országos Egyesülete

Siketvakok Országos Egyesülete Siketvakok Országos Egyesülete KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. Kelt: 2009. február 10. 1 T A R T A L O M 1. A szervezet alapadatai 2. a) Számviteli beszámoló b) A költségvetési támogatás felhasználása c)

Részletesebben

IX. évfolyam 2011/5. szám május

IX. évfolyam 2011/5. szám május IX. évfolyam 2011/5. szám május Köszöntő Tartalom A koldus és a menedzser... Egy szép májusi napon történt, a vak koldus üldögélt szokott helyén, egy forgalmas park szélén. Lábánál kalapja, és egy kartonlap,

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi beszámoló és közhasznúsági melléklet 2 1 4 8 6 5 4 4 8 7 9 0 5 7

Részletesebben

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT. Non-profit menedzsment képzés Vésztőn. A tartalomból: Kiadja: Közösségfejlesztők. Békés Megyei Egyesülete

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT. Non-profit menedzsment képzés Vésztőn. A tartalomból: Kiadja: Közösségfejlesztők. Békés Megyei Egyesülete E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT Non-profit menedzsment képzés Vésztőn A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete a vésztői Sinka István Művelődési Központ és Városi Könyvtár, valamint a Körös-sárréti

Részletesebben

EGYÜTTMÛKÖDÉSRE ÍTÉLVE 1 Civilek és önkormányzatok együttmûködése K-E megyében

EGYÜTTMÛKÖDÉSRE ÍTÉLVE 1 Civilek és önkormányzatok együttmûködése K-E megyében HÍRMONDÓ Népfôiskolai A MAGYARY ZOLTÁN NÉPFÔISKOLAI TÁRSASÁG IDÔKÖZI TÁJÉKOZTATÓJA TATA, 2007. MÁRCIUS EGYÜTTMÛKÖDÉSRE ÍTÉLVE 1 Civilek és önkormányzatok együttmûködése K-E megyében A megyei közgyûlés

Részletesebben

A nonprofit szervezetek gazdálkodásának sajátosságai a Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesülete példáján keresztül

A nonprofit szervezetek gazdálkodásának sajátosságai a Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesülete példáján keresztül BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG A nonprofit szervezetek gazdálkodásának sajátosságai a Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesülete példáján keresztül Belső

Részletesebben

Részletes beszámoló a Nevelő Otthonok Nemzetközi Szövetsége (FICE) Magyarországi Egyesülete 2012. évi közhasznú tevékenységéről 1

Részletes beszámoló a Nevelő Otthonok Nemzetközi Szövetsége (FICE) Magyarországi Egyesülete 2012. évi közhasznú tevékenységéről 1 Fédération Internationale des Communautés Educatives Internationale Gesellschaft für erzieherische Hilfen International Federation of Educative Communities ONG-UNESCO/UNICEF/ECOSOC/CONSEIL D`EUROPE NEVELŐ

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Közművelődési feladatok ellátására vonatkozó megállapodás megvalósulásának ellenőrzése. 2. Tagóvodák kiválása a SZEOB intézményből. 3. Támogatási kérelmek a Civil szervezeteket

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 12-i ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 12-i ülésére Szám: 02/225-14/2008. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELÕTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben