BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK NAPPALI TAGOZAT TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK NAPPALI TAGOZAT TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY"

Átírás

1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK NAPPALI TAGOZAT TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY EGY HAZAI MIKROVÁLLALKOZÁS HELYZETE A SZOLGÁLTATÁS SZEKTORBAN (FUVAROZÁS) Budapest, 2006 Készítette: Csiklya Réka

2 Tartalom 1. Táblázatok és ábrák jegyzéke A hazai kis- és középvállalkozások jellemzői, ill. jelentőségük a nemzetgazdaságban A KKV törvény A kis-és középvállalatok fejlesztése (szervezetek) KKV támogatás az Európai Unióban KKV támogatás Magyarországon A Megacargo szolgáltató Kft bemutatása Versenyhelyzete Adó- és adminisztrációs terhei Lehetséges források bevonása (támogatások és hitelek) központi költségvetési források belföldi kedvezményes hitelek külföldi fejlesztési bankok által támogatott hitelek Lehetséges megoldások a vállalkozás nyereségesebbé tételére Szolgáltatások bővítése Pótkocsi beszerzése Gépjárműpark bővítése Összegzés Felhasznált irodalom Melléklet

3 Táblázatok és ábrák jegyzéke 1. számú táblázat: A Megacargo szolgáltató kft árbevételének és nyereségének alakulása számú táblázat: Magyarországon nyilvántartott áruszállító tehergépjármű-állomány számú táblázat: A gázolaj árának növekedése számú táblázat: Az adóbevételek GDP-hez viszonyított arány Magyarországon számú táblázat: 100 km-re jutó üzemanyag-fogyasztás összehasonlítása Ft-ban számú táblázat: A pótkocsival rendelkező tehergépjármű költségei számú táblázat: A Megacargo Kft. költségei számú táblázat:a Megacargo Kft árbevétele ill. kiadásai, ha 2 tehergépjárművet és egy pótkocsit üzemeltet számú ábra: A fuvardíj és üzemanyagköltség összehasonlítása a beruházás előtt és után számú ábra: A tehergépjármű és a pótkocsival rendelkező tehergépjármű kiadásait és bevételeit összehasonlító ábra számú ábra: A beruházás hatására végbement költség- ill. bevétel-növekedés

4 A hazai kis- és középvállalkozások jellemzői, ill. jelentőségük a nemzetgazdaságban A mikro-, kis- és középvállalkozások jelentős szerepet töltenek be az ország gazdasági életében, az alkalmazottak mintegy 60 %-át, a bruttó hozzáadott értéknek csaknem 40 %-át állítják elő, és az exportértékesítés közel 20 %-át realizálják. A legtöbb vállalkozás a szolgáltatások területén tevékenykedik, ezt követi az ipar és a mezőgazdaság. A kereskedelem, vendéglátóipar, gazdasági szolgáltatások és építőipar szempontjából a legfontosabb a mikrovállalkozásokban (9 fő alatti létszámmal) foglalkoztatottak tevékenysége. Legnagyobb arányban, az összesnek több mint egyharmadában, a kereskedelemben tevékenykednek, egyötödük a gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatásokhoz kötődik. Az építőipari ágazat foglalkoztatja a mikrovállalkozások létszámának egytizedét. A kisvállalkozások (10-49 fő) legfontosabb ágazata a feldolgozóipar, kereskedelem és gazdasági szolgáltatások, ezekbe összesen a kisvállalkozásokban foglalkoztatottak kétharmada tartozik. A középvállalkozások ( fő) kategóriában foglalkoztatottak 41%-a a feldolgozóiparból, 14-14%-uk a kereskedelemből és a mezőgazdaságból kerül ki. A nagyvállalati kör létszámának közel fele a feldolgozóiparba, a többi a szállítás, távközlés és pénzügyi tevékenység ágazatába tartozik. (lásd melléklet) 1 A vállalkozások területi megoszlása az utóbbi években alig változott, Budapesten és Pest megyében található a legtöbb vállalkozás. Az összes társas vállalkozás több mint 40 %-a működik a fővárosban, míg az egyéni vállalkozásoknál ez az arány csak 20 %. A hazai vállalatok jelentős hányada kis-és középvállalkozás (általában egyéni vállalkozás, Kkt, Bt vagy Kft formájában alakul), a KKV-k összesen 99,9%-át teszik ki a Magyarországon létező vállalkozásoknak, és mindössze 0,1 % -uk nagyvállalat. Így a foglalkoztatás területén jelentős szerep jut nekik, de nem feledkezhetünk meg arról a tényről, hogy a kis létszámú nagyvállalat tevékenységéből származik a nettó árbevétel és a GDP több mint 60 %-a. A mikro-, kis- és középvállalkozások gazdálkodását magas munkaerő- és alacsony tőkeintenzitás jellemzi. Jóval nagyobb mértékben részesednek a foglalkoztatásból, mint az árbevételből vagy a jövedelemtermelésből. Ez a tény önmagában természetes, de nemzetközi összehasonlításban a magyar kis- és a nagyvállalkozások közötti különbség meglehetősen 1 GKI Rt. 5

5 nagynak tűnik, és a rés inkább nyílik, mint záródik. Ugyancsak kedvezőtlen jelenség, hogy a magyar kis- és középvállalkozások jövedelemtermelő képessége és kivitele jelentősen elmarad az EU tagországok átlagától. Mindez egyértelművé tette, hogy a hazai kis- és középvállalkozások megerősítésére, versenyképességük javítására a kormánynak hosszú távú, ciklusokon átívelő stratégiát kell kidolgoznia. Foglalkoztatás: A kis- és középvállalati szektor nem fejt ki olyan stabilizáló hatást a munkaerőpiacon, mint ahogy korábban azt várták. A mikrovállalkozások körében igen nagy a fluktuáció, nagy részük viszonylag hamar tönkremegy, s kevés példa van arra, hogy a kisvállalkozások középvállalkozássá bővülnének. E cégek működési feltételeinek javulásától várható pedig, hogy fennmaradásuk, növekedési pályára állásuk a dolgozók széles köre számára biztosít foglalkoztatási lehetőséget. Szintén főleg ettől a szektortól várható, hogy a rugalmasabb foglalkoztatási formák (részmunkaidő, time-sharing, munkaerő-bérlés, idénymunkák, távmunka) alkalmazásával olyan társadalmi csoportok számára is elhelyezkedési lehetőséget nyújt, amelyek családi, egészségi stb. helyzetük miatt kiszorulnak a heti 40 órás foglalkoztatásból. 2 A KKV szektorban foglalkoztatottak számának növekedése új cégek alapításán keresztül hasonló mértékű, mint a már meglévő vállalatok bővülése által, tehát mind a vállalatok létrejöttét, mind működését támogató gazdaságpolitikai eszközök egyformán fontosak. Versenyképesség: A KKV szektor versenyképesség tekintetében egyértelműen hátrányban van a nagyvállalatokkal szemben, termelékenysége alacsonyabb, a technikai fejlődésben kisebbek a lehetőségei. Ugyanakkor differenciáltabbak a termékek és szolgáltatások, mivel a méreténél fogva rugalmasabb szektor képes jobban kielégíteni a vevői igényeket. Az a tendencia is jellemző, hogy a nagyvállalatok kisebb egységekre tagolódnak, s holding-szerűen működnek, miközben kihasználják a kis méret előnyeit is. Az is a KKV vállalatok számát és az általuk foglalkoztatottak létszámát növelő tényező, hogy a nagy cégek tevékenységük egyre nagyobb részét kihelyezik, kis- ill. közepes vállalatokkal végeztetik el. A nagyvállalati méretből 2 Viszt Erzsébet: A kis- és középvállalatok növekvő jelentősége a foglalkoztatásban: korlátok és lehetőségek 6

6 adódó versenyelőny ezáltal kiegészül a speciális ismeretekből, rugalmasságból, alacsonyabb adminisztrációs költségeikből eredő előnyökkel. 3 Rugalmasság: A magyar vállalkozások merevek a foglalkoztatási formákat illetően. A legelterjedtebb megoldás a határozatlan időre szóló teljes munkaidejű alkalmazás. A magyar vállalkozásokat összehasonlítva az unióbeli vállalkozásokkal nagy eltérést fedezhetünk fel szakképzettségi követelményben: az unióbeli vállalkozások nagyobb arányban alkalmaznak szakképzetlen dolgozókat, mint a magyarok. A nagyvállalkozások a legmerevebb munkaadók, a kisebb cégek valamivel nagyobb arányban foglalkoztatják rugalmasabb keretek között munkatársaikat. A mikrovállalkozások viszont igen szigorúan szinte csak szakképzett dolgozóknak adnak munkát. A KKV-k körében jellemző, hogy nő a szakképzettségi szint: a jövőben elsősorban a szakképzetlen munkatársak számának csökkentését tervezik, a szakképzettek arányát pedig emelni kívánják. Ennek oka, hogy minél kisebb egy vállalkozás, annál kevésbé engedheti meg magának, hogy a működés során felmerülő feladatokra külön munkatársakat alkalmazzon, hiszen ezek nem töltik ki a munkaidőt. Nyilvánvalóan egy magasabban képzett munkatárs meg tud tanulni egyéb, nem a szűkebb szakterületébe vágó teendőket is. Az is gyakori, hogy bizonyos - főként könyvelési, adminisztrációs, illetve alkalmanként felmerülő speciális tudást igénylő - feladatokat alvállalkozóknak adják ki. Ha tehát mindezeket a részjelenségeket összegezzük, már nem is tűnik merevnek a KKV-k foglalkoztatási gyakorlata. 4 3 Viszt Erzsébet: A kis- és középvállalatok növekvő jelentősége a foglalkoztatásban: korlátok és lehetőségek 4 A GKI Gazdaságkutató Rt felmérése alapján 7

7 A mikrovállalkozások jelentősége: Először is tisztázni kell, hogy mi tekinthető mikrovállalkozásnak : A kormány az évi XCV. törvényben határozta meg, hogy mely vállalkozások tekinthetők mikro-kis- illetve középvállalkozásnak. Az alábbi kritériumoknak kell érvényesülniük, hogy egy vállalkozást mikrovállalkozásnak tekintsünk: A cég vezetése független Max. 10 főt alkalmaznak Max. 2 M euró árbevétel A mikrovállalkozásoknak kiemelkedő fontossága van a nemzetgazdaságban, mivel a méret szerinti megoszlást tekintve a vállalatok 96,5%-a ebbe a kategóriába esik.(lásd melléklet) A KKV politika: A kormány a vállalkozások fejlesztésének középtávon érvényesítendő prioritásait a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program kis-és középvállalkozásokra vonatkozó intézkedései tükrözik. KKV politka céljai: KKV-k jövedelemtermelésének növekedése (közelítés a fejlett EU tagállamok szintjére) KKV-ban foglalkoztatottak számának növekedése KKV-k számára a lehető legjobb üzleti környezet kialakítására kell törekedni, illetve forráshoz jutási lehetőségeiket meg kell könnyíteni, hogy a lehető legnagyobb mértékben járuljanak hozzá az ország versenyképességének növeléséhez, és a gazd.i növekedéshez. A jogi környezet egyszerűsítése 8

8 KKV törvény A törvény megszületése: A legtöbb ország rendelkezik a kisvállalkozásokkal foglalkozó törvénnyel. Magyarország először 1998-ban világította át az európai közösségi vívmányok KKV-kel foglalkozó fejezetét, és ezután hozta létre 1999-ben az akkor regnáló kormány a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló évi XCV. törvényt. Magyarország EU-s csatlakozása után érkezett meg az EB újabb ajánlása, és ennek figyelembevételével megalkották a évi XXXIV. törvényt. A törvény összesen 5 fejezetből áll, melyek 21 paragrafust foglalnak magukba. I. fejezet: Bevezető rendelkezések A törvény célja: a kkv-k fejlődésének előmozdítását szolgáló állami támogatások összefoglalása, és ezáltal olyan gazdasági feltételek kialakítása, amelyek hosszú távon, hazai és uniós szinten egyaránt biztosítják a verseny- és foglalkoztatási képesség növekedését, a versenyhátrányok csökkenését, valamint a vállalkozások Európai Unió követelményeihez való felzárkózását. A törvény hatálya: a mikro-, kis- és középvállalkozásokra terjed ki. KKV-k csoportosítása: Foglalkoztatottak létszáma (fő) Éves árbevétel (millió euró) Idegentulajdoni rész (függ.krit.) Mikro Kis Max. 25% Középvállalatok Forrás: Kállay László: A kis-és középvállalkozások helyzete. Éves jelentés, Magyar Gazdaságelemző Intézet Függetlenségi kritérium: támogatás szempontjából azok jöhetnek szóba kkv-ként, melynek állami önkormányzat vagy más vállalat tulajdonrésze nem haladja meg a 25%-ot A Csoportosítás alapján: - banki hitelek - állami támogatások (vissza nem térítendő // kamattám.) - statisztikai kimutatások 9

9 Az adatok megállapítása az utolsó éves beszámoló vagy egyszerűsített éves beszámoló szerint történik. Az azon vállalkozások melyek még nem rendelkeznek éves ill. egyszerűsített éves beszámolóval mivel újonnan lettek alapítva- a tárgyévre vonatkozó üzleti tervet kell figyelembe venni. Az állományi létszám megállapításakor nem veszik figyelembe a gyakornokokat és a szakképzési szerződés keretében tanuló diákokat II. fejezet: KKV-k támogatása A törvény létrehozta a Kis- és Középvállalkozói Célelőirányzatot (KFC), melyről a fontosabb tudnivalók: - támogatásokat, finanszírozását szervezi meg - a források a központi költségvetésből származnak, elkülönített összegből pályázatok útján nyerhetőek el - támogatási formák: - vissza nem térítendő támogatás, - kamattámogatás, - lízingdíj-támogatás, - bankgarancia-kedvezmény, valamint - tőkejegy jegyzése kockázati tőkealapokban, - tulajdoni részesedés szerzése kockázati tőketársaságokban, vállalkozásokban. Egy KKV egyidejűleg több támogatási formában is részesülhet, és más célokat szolgáló juttatásokért is pályázhat, valamint külön törvény írja elő a KKV-k számára adó-, díj- és járulékkedvezmény igénybevételének lehetőségét. III. fejezet: Az állami feladatok összehangolása Az állami feladatok összehangolásában és a kkv-kel kapcsolatos döntésekben a törvény által létrehozott Kisvállalkozási Fejlesztési Tanács játszik nagy szerepet. Felépítése: - Minisztériumok - Érdekvédelmi Szervek - KKV képviselet 10

10 Feladatai: Döntés előtt álló kkvket érintő törvényjavaslatok megtárgyalása, Számadatokkal bizonyított hatásvizsgálattal értékelik a támogatások hatékonyságát Felkészíti a KKV-ket az európai piaci folyamatokba való bekapcsolódásra KKV-k fejlesztési stratégiájának kialakítása Véleményezi a szakmai programokat Javaslat a források felosztási arányára IV. fejezet: Értelmező rendelkezések Kimondja, hogy az e törvényben euróban meghatározott összegek forintra történő átszámításakor a KKV üzleti évének lezárásakor érvényes MNB deviza-középárfolyam érvényes; viszont újonnan alapított vállalkozás esetén a tárgyévet megelőző év utolsó napján érvényes MNB deviza középárfolyamot kell figyelembe venni. V. fejezet: Záró rendelkezések A fejezet tisztázza, hogy: E törvény az EK jogszabályaival összeegyeztethető szabályozást tartalmaz. ÖSSZEGZÉS: Az általános jogszabályi környezet kiszámítható és állandó kell, hogy legyen egy országban, h a KKV-k jól, hatékonyan, biztonsággal működjenek, de mivel a gazdasági környezet is folyamatosan változik, a KKV tv-t gyakran kell változtatni, frissíteni, hogy mindig a megfelelő célra és módon lehessen a támogatásokat kiosztani. Ezen felül napjainkban a felelősségteljes felhasználáshoz már szinte mindig előírnak kötelező önrész vállalást is. 11

11 A KKV-k fejlesztése Magyarországon a kis- és középvállalkozás-fejlesztést támogató intézményrendszer több fajta szervezetből, intézményből, illetve hálózatból áll. Ez a rendszer magába foglalja az államigazgatási vállalkozásfejlesztésért felelős szervezeteket, a KKV-ok állami támogatási politikájáért felelős szervezeteket, a kamarai rendszert, a Magyar Vállalkozásfejlesztési alapítványt és a helyi vállalkozásfejlesztési központokat (HVK), az innovációt a kereskedelemfejlesztést, a műszaki fejlesztést támogató szervezeteket, érdekképviseleteket, a regionális fejlesztésért felelős intézményrendszert, szakmai szövetségeket és különböző célokból létrehozott alapítványokat. 5 A magyar állam igen bonyolult átláthatatlan intézményrendszert tart fenn és működtet, hogy nemzeti és Európai Uniós forrásokból támogassa a hazai kis és középvállalkozásokat, amelyek az ország gazdasági erejének jelentős részét adják, és döntő szerepük van a foglalkoztatásban. Főbb intézményei: A kkv szektor finanszírozását támogató és lebonyolító intézmények A Magyar Vállalkozások Bankja A Magyar Fejlesztési Bankon (MFB) belül alakul ki az az egységes intézményrendszer, amely a vállalkozók számára hitel- és tőkejuttatást, valamint garanciát nyújt, s gyakorlatilag az MFB a Magyar Vállalkozások Bankjaként (MVB) is működik. A cél, hogy több vállalkozás az eddiginél egyszerűbben és olcsóbban jusson pénzhez, az eddigi szétaprózott, bürokratikus ügyintézés helyett a saját kereskedelmi bankjánál megkaphassa a hitelt, a tőkejuttatást vagy a garanciát. Az elképzelés arra épít, hogy minden "pályázatképes" vállalkozásnak legyen saját bankja, amely nem csupán saját termékeit tudja kínálni, hanem az állami (és uniós) forrásokkal operáló MFB hitel-, garancia- és tőkejuttató konstrukcióit is képes kiközvetíteni. Az MFB 5 Kállay László: A kis-és középvállalkozások helyzete. Éves jelentés, Magyar Gazdaságelemző Intézet (132. oldal) 12

12 átalakulásával vállalkozók egy helyen kapnák meg az összes információt, s a forrást is itt igényelhetnék. A leendő MFB csoport >> Magyar Vállalkozásfejlesztési Kht. >> IT Információs Társadalom Informatikai és Távközlési Szolgáltató Kht. >> Promei Modernizációs és Euroatlanti Integrációs Projekt Iroda Kht. >> Regionális Fejlesztési Holding Rt. >> Kisvállalkozás-fejlesztő Pénzügyi Rt. >> Váti Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht. >> Hitelgarancia Rt. Az érintett intézmények - amelyek egy része össze is olvad - tulajdonosi, felügyeleti kontrollját átveszi majd az MFB, amely egyfajta "szolgáltatóházként" működik majd a vállalkozók felé. Az MVB-hez kötődik a Hitelgarancia Rt. és a Magyar Követeléskezelő Rt., a két pénzügyi szervezet révén több százmilliárd forintos finanszírozási lehetőségek nyílnak meg követelések vásárlására illetve faktorálására. A magyar vállalkozások bankjának megteremtése milliárdos megtakarítást tesz lehetővé annak révén, hogy a funkciókat összevonják, így kevesebb igazgatóra, felügyelő bizottsági tagra lesz szükség. A rendszer szerint az érdeklődőkkel való közvetlen kapcsolattartás döntően kereskedelmi bankokra, illetve egyéb helyi képviseletekre hárulna. Az MFB jórészt fejlesztési hiteleket nyújtana a kereskedelmi bankokon keresztül, segítséget a pályázáshoz, illetve a hitelhez szükséges saját erőhöz és garanciákhoz is. Az összevonástól a kormány a pénzosztás egyszerűsítésén túl többmilliárdos megtakarítást is vár. A közötti támogatásoknál már ezt vennék figyelembe. 13

13 2006 októberétől tehát felállt az "egyablakos intézményrendszer", azaz a vállalkozások valamennyi államilag szükséges dokumentumhoz, illetve szolgáltatáshoz egy helyen juthatnak hozzá. Magyar Export Import Bank Rt. (Eximbank) Az állami tulajdonban lévő Eximbank célja, hogy a rendelkezésére bocsátott közvetlen költségvetési források, és az állami garanciális háttér felhasználásával segítse elő a magyar export növekedését. A pénzintézet közvetlen és közvetett úton járul hozzá a KKV szektor exportfinanszírozásának segítéséhez: közvetlen módon a bank saját forrásai terhére folytatja a kedvező kamatozású forgóeszközhitel (eximhitel) kihelyezését a kis-és középvállalkozásoknak, illetve közvetett módon más pénzintézeteknek nyújt exportcélú refinanszirozási hitelkeretet, amely segítségével a kis-és közepes, illetve nagyvállalatok jutnak kedvező kondíciójú exporthitelhez. Magyar Exporthitel Biztosító Rt (Mehib) Az Eximbank afféle testvérintézménye. Szintén állami tulajdonú. A Mehib célja az export és belföldi pénzügyi kockázatok megosztása, a külföldi kapcsolatok, ezen belül kiemelten a magyar áruk és szolgáltatások exportjának ösztönzése és segítése, az exportőrök külpiaci versenyképességének erősítése, és hitelhez jutásuk megkönnyítése. A pénzintézet tevékenysége a következő biztosítási ágazatok piacképes és nem-piacképes kockázatú biztosításaira, valamint az ezekhez kapcsolódó információszolgáltatásra terjed ki: hitelezés, kezesség, különböző pénzügyi veszteségek. A Vállalkozásfejlesztési Tanács április 26-i ülésnapján az Országgyűlés elfogadta a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvényt. A törvény meghatározta a GKM keretében működő Vállalkozásfejlesztési Tanács feladatkörét. A VT részt vesz a KKV-fejlesztési stratégia kialakításában. Ez az a testület, ahol országos szinten lehetőség nyílik a KKV-k működésének értékelésére, problémáik áttekintetésére, a megoldási javaslatok kidolgozására. 14

14 A VT elnöke a gazdasági miniszter. A VT évente legalább négy alkalommal tart ülést. Az üléseket a VT elnöke hívja össze. A Vállalkozásfejlesztési Tanács tevékenysége során többek között az alábbi témakörök kerültek ismertetésre, megtárgyalásra: A Széchenyi Vállalkozásfejlesztési Program keretében meghirdetett KKV-pályázati rendszer, az NFT és az operatív programok tervezete, a strukturális alapok forrásaihoz való hozzájutás lehetőségei a KKV-körhöz tartozó vállalkozások szempontjából, az Európai Bizottság új ajánlása a mikro-, kis- és középvállalkozások meghatározására és a magyar kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló évi XCV. törvény módosítási javaslatai. Magyar vállalkozásfejlesztési alapítvány (MVA) A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 1990-ben alakult azzal a céllal, hogy támogatást nyújtson a magyar kis-és középvállalkozások létrejöttéhez és fejlődéséhez. Az MVA független szervezet, alaptőkéjét a magyar kormány, bankok és érdekképviseletek biztosítják. Ezen intézménynek szerepe csökkenni látszik. Az MVA programjai Phare KKV fejlesztési program Mikrohitel Tanácsadás Képzési programok Informatikai fejlesztés támogatása A Phare program mára már sokat veszített a jelentőségéből. Az MVA legfontosabb programja a Mikrohitel program lett. A mikrohitel program A program célja: A Mikrohitel Program (MHP) általános célja a kisvállalkozások támogatása pénzügyi segítségnyújtással és tanácsadással, elsősorban azon a speciális területen, ahol a kisvállalkozások igényeit a kereskedelmi bankok jelenleg nem tudják kielégíteni. 15

15 Az 1992 óta működő Országos Mikrohitel Program keretében több mint 30 ezer vállalkozó kapott mikrohitelt, több mint 39 milliárd Forint értékben (az utóbbi években kihelyezett mikrohitel forrásokat lásd a mellékletben). 6 A program egyik legsikeresebb időszakának az elmúlt másfél év bizonyult. A hitel feltételeiben februárban és decemberben eszközölt módosítások jelentősen megnövelték a mikrohitel iránti igényt végéig további 1, 4 mrd Ft kerülhet folyósításra a vállalkozásoknak, ami azt jelenti, hogy 2006-ban összesen körülbelül 4, 5 mrd Ft jut el a vállalkozókhoz az OMA központi forrásaiból. Az OMA-ba visszaérkező törlesztések újbóli kihelyezése biztosítja a program folyamatos működését azután, amikor a rendelkezésre álló keretösszeg teljes egészében felhasználásra került. A megyék közötti különbségeket figyelembe véve, a Helyi Vállalkozásfejlesztési Központok között allokációs módszerrel osztják szét havonta a keretet. Cél, hogy a mikrohitelért való sorban állás a lehető legkisebb legyen. A rendszer jelenleg forráshiányos, az OMA igényekhez igazodó további forrás bővítése várakozások szerint az NFT II. program forrásaiból valósítható meg. 6 MVA honlapja (http://www.mva.hu/informaciok/evd_atadas.php) 16

16 A KKV támogatás az Európai Unióban Az Európai Unió kiemelten foglalkozik a kis-és középvállalkozások helyzetével, hangsúlyozza, hogy a KKV-knak központi szerepe van a gazdasági növekedés, a versenyképesség és a foglalkoztatás szempontjából. Az Európai Tanács 2000-ben tartott lisszaboni értekezletén fogalmazódott meg az a stratégiai cél, hogy az elkövetkezendő tíz évben az európai gazdaság a világ legversenyképesebb és leginkább tudásalapú gazdasága legyen, amely képes a fenntartható gazdasági növekedésre, több és jobb munkahely teremtésére és nagyobb társadalmi kohézióra. Ezeknek a céloknak megfelelően született meg a Kisvállalkozások Európai Chartája. Kisvállalkozások Európai Chartája: Magyarország 2002-ben írta alá a Kisvállalkozások Európai Chartáját, amely a kisvállalkozások támogatási és fejlesztési tevékenységének az alapja az Európai Unióban, és így elfogadta az elveit, és kötelezettséget vállalt arra, hogy a meghatározott cselekvési programmal összhangban alakítja a hazai KKV fejlesztési politikát és a gazdasági környezetet. E dokumentum deklarálja, hogy a kisvállalatok tekintendők az innováció, a foglalkoztatás, valamint az Európán belüli társadalmi és helyi integráció fő hajtóerejének. Éppen ezért a lehető legjobb környezetet kell biztosítani a kisvállalkozások számára. A Charta tíz területet jelöl meg fő cselekvési irányként. 7 Ezek a következők: 1. A vállalkozások oktatása, képzése 2. Olcsóbb és gyorsabb indulás 3. Jobb törvénykezés és szabályozás 4. Szakmai ismeretek biztosítása 5. Az on-line hozzáférés biztosítása 6. Az egységes piac jobb kihasználása 7. Adó-és pénzügyek 8. A kisvállalatok technológiai teljesítményének erősítése 9. Sikeres üzleti modell és a legmagasabb szintű kisvállalati támogatás 10. A kisvállalati érdekek erősebb, hatékonyabb képviseletének kialakítása uniós és nemzeti szinten 7 Kállay László: A kis-és középvállalkozások helyzete. Éves jelentés, MGI (14. oldal) 17

17 Uniós támogatási programok: Az alábbi forrásokon alapul a KKV-k közösségi szintű pénzügyi támogatása: kifejezetten a kisvállalkozások speciális igényeit szolgáló Többéves Vállalat- és Vállalkozásfejlesztési Program; strukturális alapok; az Európai Fejlesztési Bank (EIB) és a Európai Beruházási Alap (EIF) hitelkonstrukciói; Kutatás-fejlesztési Keretprogram; az Európai Szociális Alapnak a szakképzést és továbbképzést szolgáló támogatásai. A kis-és középvállalkozások támogatásának legfontosabb közösségi eszközei a Többéves Programok és az ezekhez kapcsolódó un. közös akciók. A hazai KKV-k csak korlátozottan tudnak élni a program kínálta lehetőségekkel. A programok legjelentősebb eredményének az Európai Információs Központok (EIC) szervezetének kiépítése és bővítése bizonyult. 18

18 A KKV támogatás Magyarországon Nemzeti Fejlesztési Terv Ahhoz, hogy Magyarország részesüljön az EU-s forrásokból, ki kellett dolgoznia a Nemzeti Fejlesztési Tervet. A Tervben megfogalmazott célok, és prioritások végrehajtásáról öt Operatív Program gondoskodik. A Nemzeti Fejlesztési Terv Operatív Programjai: 1. Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP) Irányító Hatóság a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, 2. Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP) Irányító Hatóság a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, 3. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) Irányító Hatóság a Foglalkoztatási és Munkaügyi Minisztérium, 4. Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóság a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 5. Regionális Operatív Program (ROP) Irányító Hatóság a MEH Magyar Terület ésregionális Fejlesztési Hivatala. Ezen Operatív Programok közül a KKV-k számára a legfontosabb a GVOP, mivel az célul tűzi ki a kis-és középvállalkozások fejlesztését. Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP) A Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP) célja a gazdaság általános versenyképességének javítása a termelőszektor modernizációját megvalósító beruházások támogatásával. A GVOP az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) támogatásaiból részesül. 19

19 A 2004-től 2006-ig tartó GVOP prioritásai: I. Beruházás-ösztönzés II. Kis- és középvállalkozások fejlesztése III. Kutatás-fejlesztés, innováció IV. Információs társadalom- és gazdaságfejlesztés: V. Technikai segítségnyújtás. A GVOP vállalkozásfejlesztésének két pillérét a Smart Hungary középtávú beruházásösztönzési koncepció és a Széchenyi Vállalkozásfejlesztési Program (SZVP) jelentik. A Smart Hungary beruházás-ösztönzési koncepció a kormány hárompillérű beruházásösztönző csomagja, amely elsősorban a közepes és nagyberuházások támogatási rendszerének alapját foglalja össze. Ennek a programnak a mikrovállalkozások szempontjából nem igen van jelentősége. Azonban az SZVP igen fontos a kis- és középvállalkozások számára, de erről még a es fejezetben részletesen beszámolok. 20

20 A Megacargo szolgáltató kft általános bemutatása Szakdolgozatom témájának azért választottam a Megacargo Kft, egy mikrovállalkozás gazdasági helyzetének bemutatását, mivel a helyzetük ( KKV-k) javítása a kormány kiemelt célja. Felismerték, hogy e szektor támogatása nemzetgazdasági szempontból igen fontos, egyrészt a foglalkoztatásban betöltött szerepük miatt, másrészt versenyhelyzetük javításával nagyobb mértékben járulhatnának hozzá a bruttó hozzáadott értékhez. Emellett ez a vállalkozás hozzám közel álló személyek által van működtetve, így sikereivel, problémáival nap mint nap szembesülök. Ezen keresztül ismertem meg belülről egy mikrovállalkozás helyzetét, és a támogatási rendszer réseit. Általános cégadatok: A társaság cég neve: Megacargo Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság A társaság székhelye: 1149 Budapest Pósa Lajos utca 44. Cégjegyzékszám: Tevékenységi köre: TEÁOR 7121 Egyéb szárazföldi jármű kölcsönzése TEÁOR 6024 Közúti teherszállítás TEÁOR 6311 Rakománykezelés TEÁOR 6312 Tárolás, raktározás TEÁOR 6340 Szállítmányozás TEÁOR 5130 Étkező helyi vendéglátás Tagjai: természetes személyek Alkalmazottak száma: 3 fő A Megacargo kft május 16-án alakult meg családi vállalkozásként. A vállalkozás alapításának a célja a család megélhetésének biztosítása volt, alapja a családfő, azaz a vállalkozás vezetőjének 20 éves tapasztalata volt a nemzetközi fuvarozás területén. Tevékenységi körét tekintve alapításkor szárazföldi járművek kölcsönzése, közúti teherszállítás és az ehhez kapcsolódó egyéb tevékenységek, szállítmányozás, rakománykezelés, raktározásként határozták meg. Később egy másik tag szakképzetségének megfelelően étkező helyi vendéglátást is bevonták tevékenységi körbe, ezzel kívánták 21

21 biztosítani a több lábon állást. Azonban ennek a tevékenységnek a gyakorlására nem került sor. A társaság törzstőkéje Ft. Ez az összeg azonban nem fedezte még a tevékenységhez szükséges eszköz, a tehergépjármű megvételéhez szükséges forrást sem. Mivel a társaság létrejöttekor nem állt rendelkezésre olyan hitel, amely az induló vállalkozások számára is elérhető, így a hiányzó pénzösszeget tagi kölcsön formájában pótolták. A megalakulást követően a vállalkozás rövid időn belül szembe találta magát az első nehézséggel. A tapasztalat és az anyagi eszközök még nem jelentettek garanciát a sikerhez, állandó partnerkör hiányában a társaság jövője bizonytalanná vált. Ekkor talált rá a vállalkozás ügyvezetője TimoCom fuvarbörze szolgáltatásra. Ez egy olyan internetes rendszer, melyen keresztül fuvarok, illetve tehergépjármű rakterek adás-vétele válik lehetővé. A TimoCom rendszerbe való belépés lehetővé tette a vállalkozás fennmaradását. A rendszer használatával sikerült partnerkörét kiépítenie, és már az alapítás évében szerény nyereséget realizált. A következő üzleti év végére már stabil nyereséges működés jellemzi, a tagi kölcsönre már nincs szükség a működéséhez. 1. számú táblázat A Megacargo szolgáltató kft árbevételének és nyereségének alakulása Év Árbevétel (ezer Ft) Mérleg szerinti eredmény (ezer Ft) , 455 2, , 600-2, 046 A vállalkozás adatai alapján A 2005-ös évben a vállalkozás új autó lízingelése mellett döntött, egyrészt mert állandó megrendelője nagyobb teherbírású autót igényelt, másrészt az eleve használtan vásárolt gépjármű állapota erősen romlott. Amikor a cég a lízing mellett döntött, nem tudta még, hogy az akkor tulajdonában lévő teherautót áron alul tudja csak eladni. A magas lízing költség felvállalása és az autó több mint egy millió forinttal a könyv szerinti érték alatt történő értékesítése együttesen eredményezte a 2005-ös év veszteségesen alakulását. 22

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY A MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK HELYZETE A HAZAI GAZDASÁGBAN, TÁMOGATÁSUK

Részletesebben

Induló mikro-, kis- és középvállalkozások finanszírozási lehetőségei Magyarországon

Induló mikro-, kis- és középvállalkozások finanszírozási lehetőségei Magyarországon BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi kommunikáció szak Nappali tagozat Tőzsde-pénzintézetek szakirány Induló mikro-, kis- és középvállalkozások finanszírozási lehetőségei

Részletesebben

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája (2007 2013)

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁS-FEJLESZTÉSI POLITIKA - AUSZTRIA ÉS MAGYARORSZÁG

Részletesebben

ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS

ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSÉNEK STRATÉGIÁJA 2007-2013 ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS 2008. ÉVI JELENTÉS 2008. DECEMBER 2 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 1. A STRATÉGIAI KÖRNYEZET

Részletesebben

ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS

ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSÉNEK STRATÉGIÁJA 2007-2013 ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS 2009. ÉVI JELENTÉS 2010. JANUÁR 1 2 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 1. A STRATÉGIAI KÖRNYEZET

Részletesebben

1. Aktív és preventív intézkedések a munkanélküliek és az inaktívak számára... 8. 2. Munkahelyteremtés és vállalkozás... 12

1. Aktív és preventív intézkedések a munkanélküliek és az inaktívak számára... 8. 2. Munkahelyteremtés és vállalkozás... 12 NEMZETII FOGLALKOZTATÁSII AKCIIÓTERV MAGYARORSZÁG 2004 TARTALOM BEVEZETÉS... V I. GAZDASÁGI ÉS SZAKPOLITIKAI KONTEXTUS... 3 1. Gazdasági helyzet...3 2. Főbb munkaerő-piaci tendenciák... 4 2.1. A jelenlegi

Részletesebben

PIACI KÖRNYEZET, SZABÁLYOZÁS, ÉS VÁLLALKOZÁSÖSZTÖNZÉS

PIACI KÖRNYEZET, SZABÁLYOZÁS, ÉS VÁLLALKOZÁSÖSZTÖNZÉS KÁLLAY LÁSZLÓ, KISSNÉ KOVÁCS ESZTER, KŐHEGYI KÁLMÁN Szerzők: Kállay László Kissné Kovács Eszter Kőhegyi Kálmán Magyar Gazdaságelemző Intézet kallay.laszlo@gazdasagelemzo.hu kovacs.eszter@gazdasagelemzo.hu

Részletesebben

KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK HELYZETE MAGYARORSZÁGON

KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK HELYZETE MAGYARORSZÁGON KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK HELYZETE MAGYARORSZÁGON BEVEZETÉS A kis és középvállalkozások a rendszerváltás két évtizede alatt az átmeneti gazdaságok magánszektorainak jellemző útját járták. A KGST összeomlása

Részletesebben

A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSI GYAKORLATÁNAK ISMERTETÉSE ÉS BEMUTATÁSA A KRI-SA KFT. PÉLDÁJÁN KERESZTÜL

A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSI GYAKORLATÁNAK ISMERTETÉSE ÉS BEMUTATÁSA A KRI-SA KFT. PÉLDÁJÁN KERESZTÜL BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSI GYAKORLATÁNAK

Részletesebben

A kis- és középvállalkozások finanszírozási forrásokhoz való hozzáférése, piaci elégtelenségek vizsgálata

A kis- és középvállalkozások finanszírozási forrásokhoz való hozzáférése, piaci elégtelenségek vizsgálata A kis- és középvállalkozások finanszírozási forrásokhoz való hozzáférése, piaci elégtelenségek vizsgálata A Gazdaságfejlesztési Operatív Program pénzügyi intézkedéseinek megalapozása MAGYARORSZÁG Gazdasági

Részletesebben

Pénzügyi és Számviteli Kar Zalaegerszegi Intézete 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Pénzügyi és Számviteli Kar Zalaegerszegi Intézete 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Pénzügyi és Számviteli Kar Zalaegerszegi Intézete 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

J/8112. számú. jelentés

J/8112. számú. jelentés MAGYARORSZÁG KORMÁNYA J/8112. számú jelentés a kis- és középvállalkozások 2009-2010. évi helyzetéről, gazdálkodási feltételrendszeréről, a vállalkozásfejlesztés érdekében megtett intézkedésekről, valamint

Részletesebben

MIKROVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI

MIKROVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT KÜLGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁS SZAKIRÁNY MIKROVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI Készítette: Nagy Júlia Ilona Budapest,

Részletesebben

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM A SEED CAPITAL FINANSZÍROZÁS SZEREPE A KEZDŐ, INNOVATÍV VÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSA TERÜLETÉN

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM A SEED CAPITAL FINANSZÍROZÁS SZEREPE A KEZDŐ, INNOVATÍV VÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSA TERÜLETÉN BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM A SEED CAPITAL FINANSZÍROZÁS SZEREPE A KEZDŐ, INNOVATÍV VÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSA TERÜLETÉN PH. D. ÉRTEKEZÉS RÁCZ ANDRÁS BUDAPEST, 2004 RÁCZ ANDRÁS A SEED CAPITAL FINANSZÍROZÁS

Részletesebben

ENG M IS ÉRINT. Kis vállalkozások nagy lehetôségek. avagy. az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája. Budapest 2002

ENG M IS ÉRINT. Kis vállalkozások nagy lehetôségek. avagy. az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája. Budapest 2002 E ENG M IS ÉRINT Kis vállalkozások nagy lehetôségek avagy az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája Budapest 2002 Szerzôk: SCHIFNER MARIANNA kéziratát átdolgozta BAKAY ZSOLT KIS VÁLLALKOZÁSOK NAGY

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Vállalkozók Európában 3

Tartalomjegyzék. Vállalkozók Európában 3 Vállalkozók Európában 3 Tartalomjegyzék I. A BESZÁLLÍTÁS ALAPFOGALMAI...5 I.1. I.2. A beszállítói tevékenység...5 A beszállítás szereplői...6 I.3. A kormány beszállítói politikája...7 I.3.1. Célok...7

Részletesebben

KKV Évkönyv 2012. A kis- és középvállalkozások helyzete Magyarországon

KKV Évkönyv 2012. A kis- és középvállalkozások helyzete Magyarországon KKV Évkönyv 2012 A kis- és középvállalkozások helyzete Magyarországon Budapest, 2013 KKV Évkönyv 2012 Nemzetgazdasági Minisztérium, 2013 ISSN 1416-2334 Az évkönyvet készítette a Századvég Gazdaságkutató

Részletesebben

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23.

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. 2015.4.23. TARTALOMJEGYZÉK 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 1.1 A magyar élelmiszeripar helye, helyzete... 5 1.2

Részletesebben

AZ INNOVÁCIÓS JÁRULÉK SZEREPE A MOL NYRT. KTD KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGÉBEN

AZ INNOVÁCIÓS JÁRULÉK SZEREPE A MOL NYRT. KTD KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGÉBEN BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Levelező tagozat Nemzetközi menedzsment szakirány AZ INNOVÁCIÓS JÁRULÉK SZEREPE A MOL NYRT. KTD KUTATÁS-FEJLESZTÉSI

Részletesebben

A KIS- ÉS NAGY SZÁLLÍTMÁNYOZÓ CÉGEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA A JELENLEGI PIACI HELYZET ALAPJÁN

A KIS- ÉS NAGY SZÁLLÍTMÁNYOZÓ CÉGEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA A JELENLEGI PIACI HELYZET ALAPJÁN Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Logisztika szakirány A KIS- ÉS NAGY SZÁLLÍTMÁNYOZÓ CÉGEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA A JELENLEGI PIACI HELYZET ALAPJÁN

Részletesebben

EU-tagság és hosszú távú fejlesztésisúly-képzések Magyarországon

EU-tagság és hosszú távú fejlesztésisúly-képzések Magyarországon EURÓPAI MÛHELYTANULMÁNYOK LOSONCZ MIKLÓS EU-tagság és hosszú távú fejlesztésisúly-képzések Magyarországon 2006 Tartalom Bevezetés................................................................... 3 1.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KOMPETENCIÁK FELMÉRÉSE AZ ÓBUDAI EGYETEM ALBA REGIA EGYETEMI KÖZPONT VÉGZETT HALLGATÓINAK KÖRÉBEN

VÁLLALKOZÁSI KOMPETENCIÁK FELMÉRÉSE AZ ÓBUDAI EGYETEM ALBA REGIA EGYETEMI KÖZPONT VÉGZETT HALLGATÓINAK KÖRÉBEN Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központ TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT VÁLLALKOZÁSI KOMPETENCIÁK FELMÉRÉSE AZ ÓBUDAI EGYETEM ALBA REGIA EGYETEMI KÖZPONT VÉGZETT HALLGATÓINAK KÖRÉBEN Szerzők: Nagy Richárd

Részletesebben

MAGYARORSZÁG 2015. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA

MAGYARORSZÁG 2015. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA MAGYARORSZÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG 2015. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA 2015. április 1 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 Rövidítésjegyzék... 3 I. Bevezető... 5 II. Középtávú makrogazdasági kitekintés...

Részletesebben

GÖDÖLLŐ SZENT ISTVÁN EGYETEM. DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS

GÖDÖLLŐ SZENT ISTVÁN EGYETEM. DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS GÖDÖLLŐ SZENT ISTVÁN EGYETEM DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS A mikro-, a kis- és a középvállalkozások pénzügyi szaktanácsadásának fejlesztési lehetőségei, különös tekintettel a mezőgazdasági vállalkozásokra

Részletesebben

3. Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája, különös tekintettel az építőiparra

3. Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája, különös tekintettel az építőiparra Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája 75 3. Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája, különös tekintettel az építőiparra Az Európai Unióban a kis- és középvállalkozások adják a foglalkoztatottság

Részletesebben

Műhelytanulmány. KKV-szektor: versenyképesség, munkahelyteremtés, szerkezetátalakítás 1

Műhelytanulmány. KKV-szektor: versenyképesség, munkahelyteremtés, szerkezetátalakítás 1 Kállay László KKV-szektor: versenyképesség, munkahelyteremtés, szerkezetátalakítás 1 Műhelytanulmány 1 A műhelytanulmány a TÁMOP-4.2.1.B-09/1/KMR-2010-0005 azonosítójú projektje, A nemzetközi gazdasági

Részletesebben

Tartalomjegyzék Módszertan... 4. I. Vezetői összefoglaló... 5. I. 1. Finanszírozási jellemzők 2005-2007... 5

Tartalomjegyzék Módszertan... 4. I. Vezetői összefoglaló... 5. I. 1. Finanszírozási jellemzők 2005-2007... 5 A kis- és középvállalkozások finanszírozási forrásainak alakulása, a forrásbevonást befolyásoló tényezők 2005-2007 2008. november 20. Tartalomjegyzék Módszertan... 4 I. Vezetői összefoglaló... 5 I. 1.

Részletesebben

Kis- és középvállalkozások stratégiája 2014-2020 Társadalmi egyeztetésre készített tervezet

Kis- és középvállalkozások stratégiája 2014-2020 Társadalmi egyeztetésre készített tervezet Kis- és középvállalkozások stratégiája 2014-2020 Társadalmi egyeztetésre készített tervezet Budapest, 2013. május Tartalom BEVEZETÉS... 4 I. HELYZETELEMZÉS... 6 1.1 Általános kép a KKV-król nemzetközi

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 0.1. Általános jellemzők...1 0.1.1. A tervezés menete... 1 0.1.2. Az NFT keretei... 2 0.1.3. A Nemzeti Fejlesztési Terv tartalmi elemei...

Részletesebben