HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E december 29., szerda

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 29., szerda"

Átírás

1 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E december 29., szerda 104. szám Tartalomjegyzék I. Egységes szerkezetû jogi aktusok Megállapodás a Magyar Köztársaság Kormánya és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia között II. Statisztikai közlemények 10/2010. (XII. 29.) KSH közlemény a Szakmakódjegyzék módosításáról /2010. (XII. 29.) közlemény a statisztikai számjel elemeirõl és nómenklatúráiról szóló 8/2010. (VIII. 25.) KSH közlemény módosításáról III. Utasítások, jogi iránymutatások 24/2010. (XII. 29.) BM utasítás a belföldi hivatalos kiküldetés rendjérõl szóló szabályzat és az ideiglenes külföldi kiküldetés rendjérõl szóló szabályzat kiadásáról /2010. (XII. 29.) BM utasítás miniszteri biztos kinevezése visszavonásáról /2010. (XII. 29.) BM utasítás a belügyminiszter irányítása alatt álló egyes rendvédelmi szervek és oktatási intézmények részére felajánlott adományok elfogadásának rendjérõl szóló szabályzat kiadásáról /2010. (XII. 29.) BM utasítás a büntetés-végrehajtási szervezet személyi állományának túlszolgálat teljesítésére, illetve rendkívüli munkavégzésre történõ berendelésérõl szóló 1/1998. (IK. 1.) IM utasítás módosításáról /2010. (XII. 29.) HM utasítás a Magyar Honvédség Ludovika Zászlóalj létrehozásának egyes feladatairól /2010. (XII. 29.) HM utasítás az Állandó Díjbizottság létrehozásáról /2010. (XII. 29.) HM utasítás a honvédségi szolgálati személygépkocsi lakás és munkahely közötti utazásra történõ használatának szabályozásáról /2010. (XII. 29.) HM utasítás a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetek, valamint a Magyar Honvédség katonai szervezetei szervezeti korszerûsítésének egyes feladatairól szóló 98/2010. (XI. 16.) HM utasítás módosításáról /2010. (XII. 29.) HM utasítás a HM Védelmi Tervezõ Bizottság feladatairól és mûködési rendjérõl /2010. (XII. 29.) HM utasítás a belföldi reprezentációról szóló 83/2004. (HK 24.) HM utasítás módosításáról /2010. (XII. 29.) KIM utasítás egyes miniszteri utasítások hatályon kívül helyezésérõl /2010. (XII. 29.) NEFMI utasítás a TÁMOP A szociális szolgáltatások modernizációja, központi és területi stratégiai tervezési kapacitások megerõsítése, szociálpolitikai döntések megalapozása címû projekt végrehajtásához biztosított közalkalmazotti többletlétszám módosításáról /2010. (XII. 29.) NEFMI utasítás a közalkalmazotti többletlétszám biztosításáról a TÁMOP Gyerekesély program országos kiterjesztésének szakmai-módszertani megalapozása és a program kísérése címû kiemelt projekt megvalósítása érdekében 15073

2 15014 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ évi 104. szám 14/2010. (XII. 29.) NFM utasítás a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által elõkészített pályázati felhívások megjelentetésének rendjérõl /2010. (XII. 29.) NFM utasítás a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium mûködésével összefüggõ átmeneti költségvetési gazdálkodási szabályokról szóló 1/2010. (VI. 18.) NFM utasítás módosításáról /2010. (XII. 29.) NEFMI tájékoztató a 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet 2 3. számú mellékletének indikációs pontjaiban feltüntetett kijelölt intézmények, illetve szakorvosok listájáról VI. Alapító okiratok A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium irányítása alá tartozó költségvetési szervek alapító okiratai Budapest Fõváros Kormányhivatalának alapító okirata A Baranya Megyei Kormányhivatal alapító okirata A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal alapító okirata A Békés Megyei Kormányhivatal alapító okirata A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal alapító okirata A Csongrád Megyei Kormányhivatal alapító okirata A Fejér Megyei Kormányhivatal alapító okirata A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal alapító okirata A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal alapító okirata A Heves Megyei Kormányhivatal alapító okirata A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal alapító okirata A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal alapító okirata A Nógrád Megyei Kormányhivatal alapító okirata A Pest Megyei Kormányhivatal alapító okirata A Somogy Megyei Kormányhivatal alapító okirata A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal alapító okirata A Tolna Megyei Kormányhivatal alapító okirata A Vas Megyei Kormányhivatal alapító okirata A Veszprém Megyei Kormányhivatal alapító okirata A Zala Megyei Kormányhivatal alapító okirata A Honvédelmi Minisztérium irányítása alá tartozó költségvetési szervek alapító okiratai, illetve megszüntetõ okiratai 26/2010. (XII. 29.) HM határozat a Magyar Honvédség Ludovika Zászlóalj alapító okiratának kiadásáról /2010. (XII. 29.) HM határozat a Magyar Honvédség Légi Vezetési és Irányítási Központ költségvetési szerv alapításáról /2010. (XII. 29.) HM határozat a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem alapító okiratának módosításáról A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem alapításáról szóló 14/2000. (HK 9.) HM határozat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, február 1-jétõl hatályos szövege /2010. (XII. 29.) HM határozat egyes költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról A Magyar Honvédség Mûveleti Központ alapításáról szóló 167/2006. (HK 24.) HM határozat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, január 1-jétõl hatályos szövege A Magyar Honvédség 54. Veszprém Légtérellenõrzõ Ezred költségvetési szerv alapításáról szóló 41/2007. (HK 4.) HM határozat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, február 1-jétõl hatályos szövege /2010. (XII. 29.) HM határozat költségvetési szerv alapító okiratának hatályon kívül helyezésérõl, illetve megszüntetõ okiratának módosításáról A Honvédelmi Minisztérium Infrastrukturális Ügynökség költségvetési szerv megszüntetésérõl szóló 22/2010. (XI. 16.) HM határozat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 15143

3 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ évi 104. szám VIII. Közlemények Az Országos Választási Bizottság közleménye a helyi önkormányzati képviselõk, polgármesterek, a fõpolgármester, továbbá a fõvárosi, megyei közgyûlések tagjai, valamint a települési kisebbségi önkormányzati képviselõk évi választásának országosan összesített adatairól /2010. (XII. 29.) MSZH közlemény egyes évi kiállításokon bemutatásra kerülõ találmányok, védjegyek, formatervezési és használati minták kiállítási kedvezményérõl, illetve kiállítási elsõbbségérõl A Nemzeti Erõforrás Minisztérium közleménye az érettségi és a szakmai vizsgák lebonyolítására nyújtott támogatás összegérõl A Nemzeti Erõforrás Minisztérium közleménye a szakmai irányelvek, protokollok, módszertani levelek érvényességi idejének változásáról A Nemzeti Erõforrás Minisztérium közleménye új, illetve módosított szakmai irányelvek, szakmai protokollok kiadásáról A Nemzeti Erõforrás Minisztérium szakmai protokollja a diabetes mellitus dietoterápiájáról felnõttkorban A Nemzeti Erõforrás Minisztérium szakmai protokollja a foghiányos állapot kezelésérõl A Nemzeti Erõforrás Minisztérium szakmai protokollja a gyermekkori appendicitis kezelésérõl A Nemzeti Erõforrás Minisztérium szakmai protokollja a hereleszállási zavar, illetve a nem tapintható here kezelésérõl A Nemzeti Erõforrás Minisztérium szakmai irányelve az alkoholos állapot, valamint az alkoholos befolyásoltság orvosszakértõi vizsgálatáról és véleményezésérõl A Nemzeti Erõforrás Minisztérium szakmai irányelve a Streptococcus pneumoniae fertõzés specifikus prevenciójáról gyermekkorban A Nemzeti Erõforrás Minisztérium szakmai protokollja az idõskori makula degeneráció kezelésérõl A Nemzeti Erõforrás Minisztérium szakmai irányelve a pszichológiai feladatokról szüléshez társuló veszteségek során A Nemzeti Erõforrás Minisztérium szakmai protokollja a védõnõi szûrõvizsgálatokról a várandós anya ellátásában A Nemzeti Erõforrás Minisztérium szakmai protokollja az egészséges csecsemõ (0-12 hónap) táplálásáról A Nemzeti Erõforrás Minisztérium szakmai protokollja a védõnõi nyilvántartásba vételrõl A Nemzeti Erõforrás Minisztérium szakmai irányelve a védõnõi feladatok helyettesítéssel történõ ellátásáról A nemzeti erõforrás miniszter és a nemzetgazdasági miniszter együttes közleménye a fekvõ- és járóbeteg-szakellátás teljesítményegységeinek forintértékérõl A nemzeti fejlesztési miniszter közleménye a kõolajtermékek és a földgáz után fizetendõ tagi hozzájárulások január 1-jétõl érvényes mértékérõl A nemzetgazdasági miniszter közleménye a felszámolók névjegyzékében történt változásokról A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye az elveszett, megsemmisült gépjármûtörzskönyvek sorszámáról 15325

4 15016 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ évi 104. szám I. Egységes szerkezetû jogi aktusok A Magyar Köztársaság Kormánya és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közötti Megállapodásról szóló 1313/2010. (XII. 27.) Korm. határozat 2. pontja alapján a Magyar Köztársaság Kormánya az alábbi Megállapodást teszi közzé: Megállapodás a Magyar Köztársaság Kormánya és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia között 1. cikk (1) A Magyar Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Kormány ) és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (a továbbiakban: Püspöki Konferencia ; a továbbiakban együttesen: Felek ) figyelemmel a Magyar Köztársaság és az Apostoli Szentszék között a Katolikus Egyház magyarországi közszolgálati és hitéleti tevékenységének finanszírozásáról, valamint néhány vagyoni természetû kérdésrõl június 20-án, Vatikánvárosban aláírt és az évi LXX. törvénnyel kihirdetett Megállapodásra, valamint a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló évi IV. törvényben, továbbá az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeirõl szóló évi CXXIV. törvényben foglaltak végrehajtására, annak érdekében, hogy pontosítsák azokat a kormányzati és egyházi feladatokat, amelyek a Felek együttmûködését meghatározzák, egymással az alábbi Megállapodást kötik. (2) A Kormány elismeri, hogy Magyarországon a Katolikus Egyház olyan önálló jogi személy, amely a Vatikánvárosban január 25-én, II. János Pál pápa által kiadott Egyházi Törvénykönyv (Codex Juris Canonici) és az Apostoli Szentszék által kiadott más jogszabályok alapján mûködik, saját szervezete tekintetében az abban foglaltak szerinti önálló egyházi törvényhozói, végrehajtói és bírói hatalommal rendelkezik, amit a Kormány tiszteletben tart. (3) Jelen Megállapodás tekintetében a Püspöki Konferencia a Katolikus Egyház valamennyi magyarországi szervezeti egységét képviseli. (4) Jelen Megállapodás tárgyi hatálya kiterjed a Katolikus Egyház magyarországi hitéleti és közfeladatot ellátó tevékenységének állam általi anyagi támogatásával összefüggõ kérdésekre, valamint azokra a garanciákra, melyek a jogok és kötelezettségek jóhiszemû gyakorlását hivatottak elõsegíteni. 2. cikk A Katolikus Egyház feladatának tekinti a Kormány pedig közfeladat-ellátásnak ismeri el a szociális, egészségügyi, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, sportintézmények, oktatási-nevelési, kulturális intézmények mûködtetését. 3. cikk A Kormány jogszabályalkotó tevékenysége során biztosítja, hogy a Katolikus Egyház által fenntartott közfeladatot ellátó intézmények a hasonló állami, illetve önkormányzati intézményekkel azonos finanszírozási feltételekkel rendelkezzenek. A közfeladatot ellátó intézmények fejlesztési, beruházási, felújítási feladataihoz az állami költségvetés keretében nyújthat támogatást. 4. cikk Az Apostoli Szentszék és a magyar állam között létrejött megállapodás elveinek megfelelõen a más egyházakkal létrejött megállapodásokban foglaltakat is szem elõtt tartva a Kormány a katolikus vallási és kulturális intézmények, a gyûjtemények, levéltárak, múzeumok, könyvtárak, mûemlékek, mûvészeti alkotások megõrzéséhez, felújításához,

5 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ évi 104. szám technikai fejlesztéséhez és gyarapításához az éves költségvetési törvényben meghatározott támogatást biztosít, hasonló mértékben az állami (önkormányzati) kézben lévõ, ugyanolyan intézmények támogatásához. Ezek fejlesztéséhez, rekonstrukciójához az Egyház rendkívüli támogatást igényelhet. 5. cikk A Kormány megerõsíti, hogy a Katolikus Egyház hitéleti tevékenysége a társadalom kiemelkedõ fontosságú értékhordozó és közösségteremtõ tényezõje. Ezért biztosít a Katolikus Egyház által végzett hit- és erkölcstanoktatáshoz állami hozzájárulást, függetlenül attól, hogy az oktatás milyen fenntartású intézményben és milyen intézményi keretek között történik. 6. cikk A Felek annak érdekében, hogy a Katolikus Egyház magyarországi közfeladatot ellátó funkciójának szûkítésére ne kényszerüljön és biztosíthatóvá váljanak a Katolikus Egyházat megilletõ, más egyházakkal azonos jogok és az azok gyakorlását lehetõvé tevõ feltételek, a nem természetben igényelt ingatlanok alapján járó járadék összegének kiegészítésében állapodnak meg, amelyet az ingatlanjáradékkal együtt, azzal azonos feltételekkel és valorizációs mértékkel kell a Püspöki Konferencia részére megállapítani és folyósítani. A Felek a járadék kiegészítésének induló összegét figyelemmel a Katolikus Egyház által ellátott közfeladatok mennyiségére, és azok magas szakmai színvonalára január 1-jétõl 5363,2 millió Ft-ban állapítják meg. 7. cikk (1) A Kormány elismeri az Állami Számvevõszék által a évek költségvetése végrehajtásának ellenõrzése során feltárt, a közoktatási intézményt fenntartó egyházak részére az Eftv. 6. (5) bekezdése alapján biztosítandó közoktatási egyházi kiegészítõ támogatásnak az adott évi zárszámadási törvényekben nem rendezett összegét. (2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti különbözet egynegyedét a Magyar Köztársaság évi költségvetésének végrehajtásáról szóló évi XCVIII. törvény 11. (5) bekezdése alapján teljesíti, további egynegyedét a 2011., valamint felét a évi költségvetés terhére biztosítja oly módon, hogy azok rendezését a 2010., valamint a évi költségvetések végrehajtásáról szóló törvényjavaslatokban terjeszti az Országgyûlés elé. (3) A Magyar Katolikus Egyházat megilletõ összegeket az egyházzal egyeztetve az oktatásért felelõs minisztérium állapítja meg, és gondoskodik ezek kiutalásáról. Egyben a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia kijelenti, hogy eláll a Katolikus Egyház által fenntartott intézményekre esõ elmaradt zárszámadási kiegészítõ normatív támogatás peres úton való követelésétõl. 8. cikk (1) A Kormány vállalja, hogy a Katolikus Egyházzal történõ elõzetes egyeztetés nélkül nem kezdeményezi és nem támogatja olyan jogszabály megalkotását, vagy hatályos jogszabály olyan módosítását, amely a Katolikus Egyházat vagy a jelen Megállapodást érinti, illetve amely a Katolikus Egyházat, egyházi személyeket, vagy az egyházi tevékenységet Megilletõ jelenleg hatályos kedvezményeket szûkítené. A Kormány vállalja, hogy a jogszabályalkotó tevékenység során a Katolikus Egyházzal elõzetesen, kellõ idõben egyezteti mindazokat a jogszabálytervezeteket, amelyek fenti körbe beletartoznak. (2) A Kormány kötelezettséget vállal arra, hogy az Apostoli Szentszékkel kötött megállapodás és az idõközben hozott egyes törvények közötti összhang megteremtéséhez szükséges törvénymódosító javaslatokat a Magyar Köztársaság Országgyûléséhez benyújtja.

6 15018 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ évi 104. szám 9. Cikk Felek rögzítik, hogy a Megállapodás módosítására vagy megszüntetésére csak írásban foglalt közös megegyezéssel kerülhet sor. 10. Cikk Jelen Megállapodás január 1-jétõl lép hatályba. Felek jelen Megállapodást átolvasták, értelmezték és mint akaratukkal mindenben megegyezõt, helybenhagyólag írták alá. Budapest, december 27. Dr. Semjén Zsolt s. k., Dr. Erdõ Péter s. k., a Magyar Köztársaság Kormánya nevében a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia nevében

7 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ évi 104. szám II. Statisztikai közlemények A Központi Statisztikai Hivatal elnökének 10/2010. (XII. 29.) KSH közleménye a Szakmakódjegyzék módosításáról A jogalkotásról szóló XI. tv. és a statisztikáról szóló évi XLVI. tv. 26 felhatalmazása alapján a Szakmakódjegyzékrõl szóló 9005/2007. (SK 7.) KSH közleményt (a továbbiakban: Közlemény) az alábbiak szerint módosítom: 1. A Közlemény 1. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 1. Az egyéni vállalkozások tevékenységeit a Közlemény mellékletét képezõ Szakmakódjegyzék szerint, annak legmélyebb, 6 számjegyû szintjén kell azonosítani. E Közlemény alkalmazásában egyéni vállalkozásnak kell tekinteni: a) az egyéni vállalkozókról és az egyéni cégrõl szóló évi CXV. tv. hatálya alá tartozó, az egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplõ egyéni vállalkozókat; b) az egyéni vállalkozói nyilvántartásban nem szereplõ, az alábbi tevékenységet folytatókat: ba) a magán-állatorvosi tevékenység, bb) az ügyvédi tevékenység, bc) az egyéni szabadalmi ügyvivõi tevékenység, bd) a közjegyzõi tevékenység, be) az önálló bírósági végrehajtói tevékenység. c) az adószámmal rendelkezõ, az általános forgalmi adó hatálya alá tartozó magánszemélyeket, az adószám kiváltására kötelezett magánszemélyt, a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény pontja szerinti mezõgazdasági õstermelõi tevékenységet folytató magánszemélyt. 2. A Közlemény mellékletében foglalt Szakmakódjegyzék jelen közlemény melléklete szerint módosul. 3. (1) Ez a Közlemény a közzétételét követõ napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit január 1-jétõl kell alkalmazni. (2) A jelen közlemény hatálybalépésének idõpontjában nyilvántartásban szereplõ egyéni vállalkozások tevékenységei besorolásának módosítását az új jegyzék alapján a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) végzi el. A módosított adatokat a KSH a hatályos jogszabályoknak megfelelõen átadja a hivatalos központi nyilvántartást vezetõ szerveknek. Dr. Vukovich Gabriella s. k., a KSH elnöke Melléklet a 10/2010. (XII. 29.) KSH közleményhez Szakmakód 2008 kód Szakmakód 2008 megnevezés Változás típusa Szakmakód 2011 kód Szakmakód 2011 megnevezés Változás típusa Fûszer-, aroma-, narkotikus, gyógynövény termesztése m.n.s. M régi Fûszer-, aromanövény termesztése m.n.s. M új Éti csiga gyûjtése T Éti csiga gyûjtése Ú Vadgazdálkodási termékelõállítás T Vadgazdálkodási szolgáltatás Színesfém érc bányászata M régi Színesfém érc bányászata m.n.s. M új Kõolajkitermelési szolgáltatás M régi Kõolaj-, földgáz-kitermelési szolgáltatás M új

8 15020 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ évi 104. szám Szakmakód 2008 kód Szakmakód 2008 megnevezés Változás típusa Szakmakód 2011 kód Szakmakód 2011 megnevezés Változás típusa Tartósított húskészítmények, -konzervek gyártása m.n.s Kukoricafõzés (árusítás nélkül) T Kukoricafõzés (árusítás nélkül, saját termelésû alapanyagból) Gesztenyemassza-készítés (nem közvetlen fogyasztásra) Gesztenyemassza-készítés (nem közvetlen fogyasztásra, saját termelésû alapanyagból) M régi Húskonzervek gyártása M új T T T Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás m.n.s. Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás m.n.s. Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás m.n.s. Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás m.n.s Margarin gyártása M régi Margarin gyártása m.n.s. M új Kötött, hurkolt függönykelme készítés T Konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat) m.n.s Gobelinszövés M régi Gobelinvarrás M új Közhasználatú mûanyag cikkek gyártása T Egyéb mûanyag termék gyártása m.n.s Mûszaki üvegtermék javítása T Mûszaki üvegtermék javítása Ú Nem építési célú egyéb kerámiatermék gyártása T Egyéb m.n.s. kerámiatermék gyártása Gravírozás fémfelületre, bérmunkában T Gravírozás fémfelületre, bérmunkában Ú Híradás-technikai berendezés gyártása M régi Háztartási villamos készülék gyártása M régi Nem villamos háztartási készülék gyártása M régi Híradás-technikai berendezés gyártása m.n.s. Háztartási villamos készülék gyártása m.n.s. Nem villamos háztartási készülék gyártása m.n.s Elektromos fûtõberendezés gyártása T Elektromos fûtõberendezés gyártása Ú Fogmûves M régi Fogmûves, fogtechnikus M új Dekorációs festés nem fém alapanyagra T Dekorációs festés Ú Kazán javítása T Fûtési kazán, radiátor javítása Fémfeldolgozási termék javítása m.n.s. T Fém épületelem javítása T Máshová nem sorolt egyéb fémfeldolgozási termék javítása Elõre gyártott építmények összeszerelése és felállítása Evõeszköz, késáru javítása T Késélezés, köszörülés, evõeszköz javítása Fémmegmunkálás T Fémmegmunkálás m.n.s Máshova nem sorolt egyéb villamos termék javítása T M.n.s. egyéb villamosipari gép, készülék javítása Professzionális idõmérõ mûszer javítása T Professzionális idõmérõ mûszer javítása Ú Irodagép javítása M régi Irodagép javítása (kivéve: számítógép és perifériái) Ipari kemence, kazán javítása M régi Ipari kemence javítása M új Mérõmûszer javítása T Elektronikus, optikai eszköz javítása m.n.s. M új M új M új Ú M új

9 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ évi 104. szám Szakmakód 2008 kód Szakmakód 2008 megnevezés Változás típusa Szakmakód 2011 kód Szakmakód 2011 megnevezés Változás típusa Gépi meghajtású kéziszerszám javítása T Orvosi, sebészeti berendezés üzembe helyezése, javítása Orvosi, sebészeti berendezés üzembe helyezése, javítása M.n.s. egyéb villamosipari gépek, készülékek javítása Jármûvillamossági, -elektronikai készülékek gyártása Gépi meghajtású, hordozható kézi szerszámgép javítása M régi Orvosi, sebészeti berendezés javítása M új M régi M régi T Elektronikai alkatrész javítása T Ipari híradás-technikai termék javítása T Professzionális rádió-, televízió-, hang- és videotechnikai berendezés javítása Professzionális rádió-, televízió-, hang- és videotechnikai berendezés üzembe helyezése T T Égetett agyag, építõanyag javítása T Csapágy, erõátviteli elem üzembe helyezése Nem háztartási hûtõ, légállapot-szabályozó üzembe helyezése Orvosi, sebészeti berendezés üzembe helyezése M.n.s. egyéb villamosipari gép, készülék javítása Jármûvillamossági, -elektronikai készülékek gyártása Professzionális híradás-technikai termék javítása Professzionális híradás-technikai termék javítása Professzionális rádió-, televízió-, hang- és videotechnikai berendezés javítása Professzionális rádió-, televízió-, hang- és videotechnikai berendezés üzembe helyezése Másodlagos nyersanyag elõállítása nemfém hulladékból Ú M új M régi Erõátviteli elem üzembe helyezése M új T Csiszolótermék üzembe helyezése T Kemence üzembe helyezése M régi Textil-, ruházati, bõripari gép üzembe helyezése T Sportszer üzembe helyezése T Nem háztartási hûtõ, légállapot-szabályozó üzembe helyezése M.n.s. egyéb általános gép, berendezés üzembe helyezése Fûtési kazán (ipari kapacitású) üzembe helyezése Textil-, ruházati, bõripari gép üzembe helyezése M.n.s. egyéb speciális gép üzembe helyezése Vas, acél tárolóeszköz üzembe helyezése M régi Fém tárolóeszköz üzembe helyezése M új Ipari gép, berendezés üzembe helyezése T Engedélyhez nem kötött közcélú erõmû mûködtetése M régi Csatornatisztítás M régi Fém visszanyerése egyéb hulladékból T M.n.s. egyéb speciális gép üzembe helyezése Engedélyhez nem kötött erõmû mûködtetése Szennyvíz- és csapadékvíz-csatorna tisztítása, dugulás megszüntetése Másodlagos nyersanyag elõállítása fém hulladékból Fém visszanyerése autóbontásból T Gépjármû bontása Ú Textilhulladék visszanyerése hulladékból T Másodlagos nyersanyag elõállítása nemfém-hulladékból Nemfém visszanyerése autóbontásból T Gépjármû bontása Ú Ú Ú Ú Ú Ú M új M új M új Ú Ú

10 15022 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ évi 104. szám Szakmakód 2008 kód Szakmakód 2008 megnevezés Változás típusa Szakmakód 2011 kód Szakmakód 2011 megnevezés Változás típusa Nemfém visszanyerése egyéb hulladékból T Hulladékválogatás T Hulladékválogatás T Szennyezõdésmentesítés, egyéb hulladékkezelés M régi Másodlagos nyersanyag elõállítása nemfém-hulladékból Másodlagos nyersanyag elõállítása fémhulladékból Másodlagos nyersanyag elõállítása nemfém-hulladékból Szennyezõdésmentesítés, egyéb hulladékkezelés m.n.s Ingatlanberuházás, -eladás M régi Ingatlanberuházás M új Épületkarbantartás, építõmesteri fenntartási munkák Magasépítõ-ipari munkák végzése (általános kõmûves munkák) Elõre gyártott (nem saját gyártású) építmény helyszíni összeszerelése, felállítása Saját gyártású faépület helyszíni összeszerelése, felállítása Saját gyártású mûanyag épület helyszíni összeszerelése, felállítása Ú Ú Ú M új M régi Épületfelújítási munkák M új M régi Lakó- és nem lakóépület kivitelezése M új M régi M régi M régi Elõre gyártott (nem saját gyártású) épület helyszíni összeszerelése, felállítása kulcsra kész állapotban Saját gyártású faépület helyszíni összeszerelése, felállítása kulcsra kész állapotban Saját gyártású mûanyag épület helyszíni összeszerelése, felállítása kulcsra kész állapotban Térburkolás T Térburkolás Ú Jelzések felfestése M régi Útburkolati jelek festése M új Repülõtéri futópálya-építés M régi Repülõtéri kifutópálya-építés M új Híd, alagút építése M régi Hídépítés M új Híd, alagút építése M régi Alagút építés Ú M.n.s. mélyépítõ-ipari munka T Egyéb m.n.s. építés Villamos közmû építése M régi Elektromos közmû építése M új Távközlési hálózat építés M régi M.n.s. magasépítõ-ipari munkák végzése (általános kõmûves munkák) Elõre gyártott m.n.s. építés T Távközlési, telekommunikációs hálózat építés T Kõmûvesmunka Elõre gyártott építmények összeszerelése és felállítása Sportjátéktér-építés M régi Sportpályák építése M új Bontás M régi Bontás kézi erõvel M új Bontás M régi Bontás géppel Ú Vagyonvédelmi, riasztóberendezések felszerelése, javítása M régi Vagyonvédelmi, riasztóberendezések, épületfelügyelet felszerelése, gyengeáramú hálózat kiépítése, javítása Elektromos napelem szerelése M régi Napelem szerelése M új Gázvezeték és -készülék szerelése M régi Gázvezeték szerelése M új Gázvezeték és -készülék szerelése M régi Gázkészülék szerelése Ú M új M új M új M új Ú M új

11 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ évi 104. szám Szakmakód 2008 kód Szakmakód 2008 megnevezés Változás típusa Szakmakód 2011 kód Szakmakód 2011 megnevezés Változás típusa Nem elektromos napkollektor szerelése M régi Napkollektor szerelése M új Felvonó, mozgólépcsõ szerelése M régi Kerítés, rács felszerelése M régi Felvonó-karbantartás, -javítás M régi Épületlakatos szerkezet szerelés T Árnyékoló, roló, napellenzõ, reluxa felszerelése, javítása T Felvonó, mozgólépcsõ beépítése, üzembe helyezése Épületlakatos szerkezet szerelés, kerítés, rács felszerelése Felvonó, mozgólépcsõ karbantartás, -javítás Épületlakatos szerkezet szerelés, kerítés, rács felszerelése Árnyékoló, napellenzõ, ponyvatetõ, árnyékolástechnika felszerelése, javítása Redõnybeszerelés, -javítás M régi Redõny, reluxa felszerelése, javítása M új Nyílászáró, beépített bútor beszerelése M régi Nyílászáró beszerelése M új Nyílászáró, beépített bútor beszerelése M régi Beépített bútor beszerelése, javítása Ú Álmennyezet-szerelés M régi Álmennyezet-, álpadlószerelés M új Gipszkartonszerelés T Gipszkartonszerelés, száraz építészet Ú Mûkõkészítés (helyszínen végezve) M régi Mozaik díszítés, márvány gránit és palamunka Parkettacsiszolás, -lakkozás M régi Parkettázás M új Épületkövezés T Épületburkoló-ipari munkák Szobafestés, mázolás M régi Festés, mázolás M új Szögbelövés M régi Betonfúrás és -vágás, szögbelövés, M új Tetõfedés M régi Tetõfedés, héjalás M új Tetõszigetelés T Vízszigetelés Állványozás, dúcolás M régi Állványozás M új Állványozás, dúcolás M régi Zsaluzás, dúcolás Speciális kõmûvesmunkák M régi Kõmûvesmunka M új Cserépkályha-építés M régi Cserépkályha- és kandallóépítés M új Speciális vasbetonszerelés M régi Vasbetonszerelés M új Építményfenntartás ipari alpinista módszerrel M régi Építményfelújítás, karbantartás ipari alpinista módszerrel Zsaluzás M régi Zsaluzás, dúcolás M új Kútásás T Kútásás Ú Kandallóépítés T Cserépkályha- és kandallóépítés Szélvédõ helyszíni karcmentesítése, rendszám gravírozása gépkocsiszélvédõre M régi Mész-kiskereskedelem T Népmûvészeti takaró, szõnyeg, fal-, padlóburkoló kiskereskedelme M régi Szélvédõ helyszíni karcmentesítése, rendszám gravírozása a gépkocsi szélvédõjére vagy más részeire Építõanyag és szaniteráru kiskereskedelem Népmûvészeti, háziipari textil-kiskereskedelem M új M új M új Ú M új M új M új

12 15024 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ évi 104. szám Szakmakód 2008 kód Szakmakód 2008 megnevezés Változás típusa Szakmakód 2011 kód Szakmakód 2011 megnevezés Változás típusa Népmûvészeti takaró, szõnyeg, fal-, padlóburkoló kiskereskedelme M régi Hírlap-kiskereskedelem T Folyóirat, idõszaki kiadvány kiskereskedelme M régi Népmûvészeti szõnyeg, fal-, padlóburkoló kiskereskedelme Hírlap, folyóirat, idõszaki kiadvány kiskereskedelme Hírlap, folyóirat, idõszaki kiadvány kiskereskedelme Vadászati cikkek, fegyver kiskereskedelme M régi Vadászati cikkek kiskereskedelme M új Vadászati cikkek, fegyver kiskereskedelme M régi Fegyver-kiskereskedelem Ú Vegyes ruházati kiskereskedelem T Egyéb ruházati kiskereskedelem Drogéria-kiskereskedelem T Egyéb illatszer-kiskereskedelem Sütõipari felszerelési cikk kiskereskedelem T Egyéb ipari, kereskedelmi, navigációs gép nagykereskedelme Bazáráru-kiskereskedelem T Ajándéktárgy-kiskereskedelem Mûalkotás-kiskereskedelem T Képzõ-, iparmûvészeti termék kiskereskedelme Nem bolti ügynöki kiskereskedelem M régi Ügynöki kiskereskedelem M új Közlekedési vonaljegyek ügynöki árusítása T Idegen tulajdonú személygépkocsival nem menetrendszerû személyszállítás Idegen tulajdonú személygépkocsival nem menetrendszerû személyszállítás Idegen tulajdonú személygépkocsival nem menetrendszerû személyszállítás Idegen tulajdonú autóbusszal nem menetrendszerû személyszállítás Idegen tulajdonú autóbusszal nem menetrendszerû személyszállítás Idegen tulajdonú személygépkocsival nem menetrendszerû kisteherszállítás Idegen tulajdonú személygépkocsival nem menetrendszerû kisteherszállítás T T Közlekedési vonaljegyek ügynöki árusítása Személygépkocsival nem menetrendszerû személyszállításként végzett taxis gépjármûvezetõi szolgáltatás engedélyes közúti közlekedési szolgáltató részére Személygépkocsival nem menetrendszerû személyszállításként végzett személygépkocsis személyszállító gépjármûvezetõi szolgáltatás engedélyes közúti közlekedési szolgáltató részére T Sofõrszolgálat Ú T T T T Autóbusszal nem menetrendszerû személyszállításként végzett gépjármûvezetõi szolgáltatás engedélyes közúti közlekedési szolgáltató részére Autóbusszal nem menetrendszerû személyszállításként végzett gépjármûvezetõi szolgáltatás nem engedélyes közúti közlekedési szolgáltató részére Személygépkocsival végzett kisteherszállító gépjármûvezetõi szolgáltatás engedélyes közúti közlekedési szolgáltató részére Személygépkocsival végzett kisteherszállító gépjármûvezetõi szolgáltatás nem engedélyes közúti közlekedési szolgáltató részére M új M új Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú

13 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ évi 104. szám Szakmakód 2008 kód Szakmakód 2008 megnevezés Változás típusa Szakmakód 2011 kód Szakmakód 2011 megnevezés Változás típusa Autómentés M régi Autómentés M régi Idegen tulajdonú tehergépkocsival nem menetrendszerû teherszállítás Idegen tulajdonú tehergépkocsival nem menetrendszerû teherszállítás T T Autómentés rakfelülettel rendelkezõ jármûvel Autómentés (rakfelület nélküli jármûvel vagy vontatással) Tehergépjármûvel végzett teherszállító gépjármû-vezetõi szolgáltatás engedélyes közúti közlekedési szolgáltató részére Tehergépjármûvel végzett teherszállító gépjármûvezetõi szolgáltatás nem engedélyes közúti közlekedési szolgáltató részére Révközlekedés M régi Kompközlekedés M új Igazságügyi postai szakértés T Igazságügyi szakértés informatikai és hírközlési területen Boyszolgálat M régi Áru házhozszállítása (kivéve étel) M új Fizetõ-vendéglátás T Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás m.n.s Nyaralóházi szolgáltatás M régi Üdülõházi szolgáltatás M új Falusi szállásadás T Egyéb kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás m.n.s. M új M régi Egyéb szálláshely-szolgáltatás M új Falusi vendégasztal szolgáltatás T Rendezvényi étkeztetés m.n.s Sörözõi vendéglátás (nem melegkonyhás) M régi Sörbár (nem melegkonyhás) M új Borozó M régi Borozó (nem melegkonyhás) M új Termelõi borkimérés helyszíni fogyasztásra T Bortermelés (vásárolt szõlõbõl) m.n.s Termelõi borkimérés helyszíni fogyasztásra T Szõlõmust-, bortermelés (saját termelésû alapanyagból) Lektorálás (nem nyelvi) T Lektorálás (nem nyelvi) Ú Igazságügyi szoftverszakértés T Igazságügyi hardverszakértés T Igazságügyi szakértés informatikai és hírközlési területen Igazságügyi szakértés informatikai és hírközlési területen Egyéb számítógépes feldolgozás T Adatfeldolgozási szolgáltatás Újságírói szolgáltatás hírügynökségi tevékenységen belül M régi Hírügynökségi tevékenység M új Sajtóügynöki tevékenység T Hírügynökségi tevékenység 64 Pénzügyi közvetítés (kivéve: biztosítási, nyugdíjpénztári tevékenység) 643 Befektetési alapok és hasonlók T 6430 Befektetési alapok és hasonlók T Befektetésközvetítés T T Egyéb pénzügyi kiegészítõ tevékenység m.n.s. Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú

14 15026 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ évi 104. szám Szakmakód 2008 kód Szakmakód 2008 megnevezés Változás típusa Szakmakód 2011 kód Szakmakód 2011 megnevezés Változás típusa Saját számlás tõzsdei pénzügyi határidõs ügylet kötése Biztosítási állomány ápolás M régi Sportot szolgáló építmény és önálló rendeltetési egység rendeltetésének megfelelõ bérbeadása Jogi, ügyvédi szolgáltatás (egyéni vállalkozói igazolvány alapján nem gyakorolható) Közjegyzõi szolgáltatás (egyéni vállalkozói igazolvány alapján nem gyakorolható) Szabadalmi ügyvivõ (egyéni vállalkozói igazolvány alapján nem gyakorolható) T M régi M régi M régi M régi Igazságügyi könyv- és adószakértés T Biztosítási állomány kezelése, adminisztrációja Sportlétesítmény, sporttelep és önálló rendeltetési egység rendeltetésének megfelelõ bérbeadása Jogi, ügyvédi szolgáltatás (egyéni vállalkozóként nem gyakorolható) Közjegyzõi szolgáltatás (egyéni vállalkozóként nem gyakorolható) Szabadalmi ügyvivõ (egyéni vállalkozóként nem gyakorolható) Igazságügyi szakértés közgazdaság, vámés pénzügyi területen Vámokmánykitöltés T Vámközremûködés Ú Pénzügyi és marketing üzletviteli tanácsadás M régi Egyéb üzletviteli tanácsadás M régi Témamenedzselés, programkoordinálás M régi Pénzügyi, társadalombiztosítási és marketing üzletviteli tanácsadás Egyéb üzletviteli tanácsadás, gazdasági szakmai szakértés Egyéb projektvezetési szolgáltatás, kivéve építési projekt Építési mûszaki ellenõrzés T Építési mûszaki ellenõrzés Ú Mûemlékvédelmi szakértés T Mérnöki tervezési tevékenység, kapcsolódó mûszaki tanácsadás M régi Építésügyi mûszaki szakértõ (építészmérnök) Építészeti mûszaki tervezés (kivéve: építészmérnökök) Meteorológiai, vízrajzi szolgáltatás T Földmérés, térképészet, távérzékelés Meteorológiai, vízrajzi szolgáltatás T Meteorológiai szolgáltatás Ú Építésiprojekt-vezetés M régi Beruházás lebonyolítói tevékenység M új Reklámügynöki tevékenység M régi Reklámtervezés, -készítés, -elhelyezés M új Médiareklám M régi Reklámfelület értékesítése egyéb helyen díjazásért, vagy szerzõdéses alapon Fordítás M régi Szakfordítás M új Bányászati, feldolgozóipari, energetikai szakmai tervezés, szakértés T Munka-, tûzvédelmi szabályzat kidolgozása M régi Igazságügyi környezetvédelmi szakértés M régi Igazságügyi fuvarozási szakértés T Igazságügyi szállítmányozási és vámszakértés T Ipari tevékenységhez kapcsolódó mérnöki tervezés, szakértés Munka-, tûzvédelmi szakértés, szabályzat kidolgozása Igazságügyi szakértés környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi területen Igazságügyi szakértés közlekedési és ipari területeken (kivéve: élelmiszeripar) Igazságügyi szakértés közgazdaság, vámés pénzügyi területen M új M új M új M új M új Ú M új M új M új Ú M új M új Ú M új M új Ú Ú

15 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ évi 104. szám Szakmakód 2008 kód Szakmakód 2008 megnevezés Változás típusa Szakmakód 2011 kód Szakmakód 2011 megnevezés Változás típusa Igazságügyi távközlési szakértés T Igazságügyi pénzforgalmi szakértés T Igazságügyi szakértés informatikai és hírközlési területen Igazságügyi szakértés közgazdaság, vámés pénzügyi területen Igazságügyi képzõmûvészeti szakértés M régi Igazságügyi szakértés kulturális területen M új Igazságügyi mezõgazdasági és vadgazdálkodási szakértés T Igazságügyi erdõgazdálkodási szakértés T Igazságügyi orvosszakértés (nem egészségügyi) M régi Gazdasági szakmai szakértés T Igazságügyi szakértés mezõgazdasági, erdõ- és vadgazdálkodási, élelmiszeripari területen Igazságügyi szakértés mezõgazdasági, erdõ- és vadgazdálkodási, élelmiszeripari területen Igazságügyi biológiai és orvosszakértés (nem egészségügyi ellátás keretében) Egyéb üzletviteli tanácsadás, gazdasági szakmai szakértés M.n.s. egyéb igazságügyi mûszaki szakértõ M régi M.n.s. egyéb igazságügyi szakértõ M új Mûszaki rajzolás T Építészeti mûszaki rajzolás Ú Mûszaki rajzolás T Mûszaki rajzolás (kivéve: építészeti) Ú Gépjármûkölcsönzés (3,5 tonna fölött) M régi Jármûkölcsönzés M új M.n.s. egyéb gép kölcsönzése M régi Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése M új Utazási ügynöki tevékenység T Utazásközvetítés Külföldiszálláshely-értékesítés (nem utazási csomagban) T Szálláshely foglalása, ügynöki értékesítése (nem utazási csomagban) Nyomozás M régi Magánnyomozás M új Nem mezõgazdasági kártevõk elleni védekezés (rágcsáló- és rovarirtás) Falusi rendezvények szervezése, szálláshely-szolgáltatás nélkül 841 Közigazgatás T 8412 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása M régi T T Egészségügyi kártevõk elleni védekezés (rovar- és rágcsálóírtás) Kiállítás-, vásár-, kongresszusszervezés (kivéve: tudományos rendezvény) Szociális étkeztetés T Szociális étkeztetés Ú Fõiskolai oktatás, felsõfokú alapképzés M régi Egyetemi oktatás, felsõfokú mesterképzés T Fõiskolai és egyetemi oktatás, alapképzés és mesterképzés Fõiskolai és egyetemi oktatás, alapképzés és mesterképzés M.n.s. egyéb oktatás szakkör keretében M régi M.n.s. egyéb oktatás M új Iskolarendszeren kívüli tanulmányi verseny, tanfolyam szervezése T Iskolarendszeren kívüli tanulmányi verseny, tanfolyam szervezése Egyéb tanfolyami oktatás T M.n.s. egyéb oktatás Tanórán kívüli oktatás T M.n.s. egyéb oktatás Korrepetálás T M.n.s. egyéb oktatás Nyelvi képzés M régi Oktatás nyelvi képzés keretében M új Ú Ú Ú Ú M új Ú M új M új Ú

16 15028 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ évi 104. szám Szakmakód 2008 kód Szakmakód 2008 megnevezés Változás típusa Szakmakód 2011 kód Szakmakód 2011 megnevezés Változás típusa Igazságügyi pedagógiai szakértés T Igazságügyi szakértés pedagógiai és gyógypedagógiai területen Vizsgáztatás (oktatásban) M régi Vizsgáztatás M új Fekvõbeteg-szakorvosi ellátás M régi Fekvõbeteg gyógyintézet mûködtetése M új Ápolói szolgáltatás M régi Védõnõi és ápolói szolgáltatás M új Bentlakásos, nem kórházi ápolás M régi Bentlakásos, nem kórházi ápolás m.n.s. M új Értelmi fogyatékos, mentális, szenvedélybeteg bentlakásos ellátása M régi Idõsek, fogyatékosok bentlakásos ellátása M régi Mentális, szenvedélybeteg bentlakásos ellátása m.n.s. Idõsek, fogyatékosok bentlakásos ellátása m.n.s Gyermekek napközbeni ellátása m.n.s. T Házi gyermekfelügyelet Gyermekek napközbeni ellátása m.n.s. T Családi gyermekfelügyelet Ú Gyermekek napközbeni ellátása m.n.s. T Családi napközi Ú Gyermekek napközbeni ellátása m.n.s. T Alternatív napközbeni ellátás Ú Gyermekek napközbeni ellátása m.n.s. T Gyermekfelügyelet, a gyermekvédelmi törvény hatályán kívüli szolgáltatásként Gyermekek napközbeni ellátása m.n.s. T Bölcsõde Ú Gyermekfelügyelet M régi Házi gyermekfelügyelet M új Egyéb színpadi szórakoztatás M régi Egyéb színpadi elõadómûvészeti tevékenység Cirkuszi elõadás M régi Cirkuszi elõadómûvészeti tevékenység M új Vegyes szórakoztatás T Vegyes szórakoztatás Ú Vándorcirkuszi szolgáltatás T Népzenei, magyarnóta mûsor szolgáltatás T Képzõmûvészeti alkotás mûértékének helyreállítása Képzõ- és iparmûvészeti tevékenység (kivéve: termékelõállítás) M régi M régi Vándorcirkuszi elõadómûvészeti tevékenység Népzenei, magyarnóta-énekesi elõadómûvészet Képzõmûvészeti alkotások és védett kulturális javak restaurálása Képzõ- és iparmûvészeti tevékenység (zsûrizett mûvészeti alkotások, termékek készítése) Könyvtári, levéltári tevékenység M régi Könyvtári tevékenység M új Könyvtári, levéltári tevékenység M régi Levéltári tevékenység Ú Helyi népmûvészeti, néprajzi, kézmûves, építészeti és kulturális értékek, örökségek bemutatása T Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság mûködtetése m.n.s Sportuszoda-szolgáltatás T Sportlétesítmény mûködtetése 9312 Sportegyesületi tevékenység T Sportszolgáltatás (egyesületi keretek között, vagy nonprofit szervezésben) Sport- és szabadidõs horgászat (egyesületi keretek között, vagy nonprofit szervezésben) T Egyéb m.n.s. sporttevékenység Ú T Sport- és szabadidõs horgászat szervezése Ú M új M új Ú M új Ú M új M új Ú

17 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ évi 104. szám Szakmakód 2008 kód Szakmakód 2008 megnevezés Változás típusa Szakmakód 2011 kód Szakmakód 2011 megnevezés Változás típusa Szabadidõs lovagoltatás (egyesületi keretek között, vagy nonprofit szervezésben) T Sport- és szabadidõs lovagoltatás Ú Sportszolgáltatás (nem egyesületi keretek között, és nem nonprofit szervezésben) Falusi élethez, környezethez és munkakultúrához kapcsolódó hagyományok, tevékenységek bemutatása Helyi gazdálkodási módok, termelési szokások bemutatása T Egyéb m.n.s. sporttevékenység Ú T T Máshova nem sorolható, egyéb szabadidõs tevékenység (nem egyesületi keretek között vagy nem nonprofit szervezésben) Máshova nem sorolható, egyéb szabadidõs tevékenység (nem egyesületi keretek között vagy nem nonprofit szervezésben) Számítógépjavítás T Számítógép, -periféria javítása Egyéb m.n.s. fogyasztási cikk javítása T Egyéb háztartási és közszükségleti cikkek javítása Késélezés, köszörülés M régi Késélezés, köszörülés, evõeszköz javítása M új Látszerészeti és közszükségleti optikai eszközök javítása Látszerészeti és közszükségleti optikai eszközök javítása M régi Látszerészek tevékenysége Ú M régi Háztartási célú fotó- és optikai eszközök javítása Manöken, fotómodell (nem reklámcélra) T Elõadó-mûvészet m.n.s. Ú Háztartási alkalmazottat foglalkoztató magánháztartás m.n.s. M régi Háztartási és egyéb alkalmazottat foglalkoztató magánháztartás, magánszemély (egyéni vállalkozóként nem végezhetõ) Mosás háztartásnál T Mosás, vasalás háztartásnál Ú Takarítás, tisztítás háztartásnál T Takarítás, tisztítás háztartásnál Ú Gyermekfelügyelet háztartásokban T Külföldi képviseletet ellátó személy (egyéni vállalkozói igazolvány alapján nem gyakorolható) Adómentes termékimportot megalapozó közösségen belüli termékértékesítés (egyéni vállalkozásként nem végezhetõ) M régi M régi Gyermekfelügyelet, a gyermekvédelmi törvény hatályán kívüli szolgáltatásként Külföldi képviseletet ellátó személy (egyéni vállalkozóként nem gyakorolható) Adómentes termékimportot megalapozó közösségen belüli termékértékesítés (egyéni vállalkozóként nem gyakorolható) M új M új Ú M új M új Brikett, pellet gyártása gabonafélékbõl Ú 0114 Cukornádtermesztés Ú Cukornádtermesztés Ú Brikett, pellet gyártása cukornádból Ú Brikett, pellet gyártása egyéb nem évelõ növénybõl Brikett, pellet gyártása egyéb évelõ növénybõl Brikett, pellet gyártása fahulladékból Ú Ú Ú

18 15030 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ évi 104. szám Szakmakód 2008 kód Szakmakód 2008 megnevezés Változás típusa Szakmakód 2011 kód Szakmakód 2011 megnevezés Változás típusa Faszéntermelés az erdõben (hagyományos módszerrel elõállítva) 0311 Tengeri halászat Ú Tengeri halászat Ú 0321 Tengeri halgazdálkodás Ú Tengeri halgazdálkodás Ú Aranymosás kézi erõvel Ú Népi, iparmûvészeti textilszövet gyártása Ú Népi, iparmûvészeti alsóruházat gyártása Ú Digitális nyomás közvetlenül textíliára, mûanyagra, üvegre, fémre, fára és kerámiára Nyomdai kiadvány tördelése, szerkesztése, tipográfia Dolomitgyártás Ú M.n.s. fûtõberendezés, kemence gyártása Ú M.n.s. ékszergyártás Ú Gyógyászati segédeszköz gyártása (egészségügyi szolgáltatásként) Mûanyag-, gumifeldolgozó gép javítása Ú Nem gépi meghajtású egyéb jármû javítása M.n.s. egyéb közlekedési eszköz javítása Ú M.n.s. egyéb villamosipari gép, készülék üzembe helyezése M.n.s. egyéb ipari eszköz üzembe helyezése Bányászati, építõipari gép üzembe helyezése Gõzkazán üzembe helyezése Ú M.n.s. egyéb fémfeldolgozási termék (kivéve: a gépek, gépi berendezések) üzembe helyezése Fémtartály üzembe helyezése Ú Automata tekepálya, vidámparki játékberendezés, vendéglátóhely asztali és egyéb társasjátékainak felszerelése, üzembe helyezése Irodagép üzembe helyezése Ú Professzionális elektronikai berendezés üzembe helyezése Hangszer üzembe helyezése Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú

19 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ évi 104. szám Szakmakód 2008 kód Szakmakód 2008 megnevezés Változás típusa Szakmakód 2011 kód Szakmakód 2011 megnevezés Változás típusa Professzionális fényképészeti, filmtechnikai felszerelés, optikai mûszer üzembe helyezése Ú Ipari idõmérõ mûszer, készülék üzembe helyezése Szélerõmû mûködtetése Ú Képesítéshez kötött kazánkezelés Ú Brikett, pellet gyártása nem veszélyes hulladékból (fafeldolgozás hulladékából, más ipari és háztartási hulladékból) Biogáz gyártás hulladékból, komposztálás Ú Egyéb eszköz bontása Ú Saját gyártású fém épület helyszíni összeszerelése, felállítása kulcsra kész állapotban Útfelújítás, karbantartás Ú Városi kötöttpályás vasút építése Ú Erõmû építése Ú Építési terület elõkészítése m.n.s. Ú Közúti, vasúti világítási és elektromos jelzõrendszer, biztosítóberendezések szerelése Beépített tûzoltóberendezés szerelése Ú Fûtõberendezés szerelése Ú Épületszerkezetek tûzállóvá tétele Ú M.n.s. egyéb épületasztalos szerkezet szerelése, javítása Acélszerkezetek korrózióvédelme Ú Építmény acélszerkezetének összeszerelése Mélyalapozás Ú Gépjármû részegység és alkatrész javítás Ú Motorkerékpár alkatrész kereskedelme Ú Motorkerékpár részegység és alkatrész javítása Befektetési arany nagykereskedelme Ú Mûtrágya-nagykereskedelem Ú Mûtrágya-kiskereskedelem Ú Tüzelõanyag kiskereskedelme házhoz szállítással Az össztömeg-, tengelyterhelés-, illetve mérethatárt meghaladó jármûvek szakkísérése Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú

20 15032 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ évi 104. szám Szakmakód 2008 kód Szakmakód 2008 megnevezés Változás típusa Szakmakód 2011 kód Szakmakód 2011 megnevezés Változás típusa Egyéb szállítást kiegészítõ szolgáltatás Ú Közösségi szálláshely-szolgáltatás: üdülõ Ú Közösségi szálláshely-szolgáltatás: gyermek- és ifjúsági tábor Közösségi szálláshely-szolgáltatás: hegyi menedékház Közösségi szálláshely-szolgáltatás: vendégszállás Közösségi szálláshely-szolgáltatás: nomád szálláshely Közösségi szálláshely-szolgáltatás: bivakszállás Közösségi szálláshely-szolgáltatás: munkásszállás Közösségi szálláshely-szolgáltatás: diákotthon, kollégium Kávéház, teaház (melegkonyhás) Ú M.n.s. egyéb vendéglátás Ú Kávézó, teázó (nem melegkonyhás) Ú Rádiómûsor-készítés Ú Számítógépes programozás m.n.s. Ú Pénztári tagtoborzási, pénztári ügynöki tevékenység Saját tulajdonú vagy bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése m.n.s. Permegelõzõ, konfliktuskezelõ közvetítés (kivéve: büntetõ ügyekben) Permegelõzõ, konfliktuskezelõ közvetítés büntetõ ügyekben (egyéni vállalkozóként nem végezhetõ) Egyéb számviteli szolgáltatás, bérszámfejtés Pénzügyi ellenõr (egyéni vállalkozóként nem végezhetõ) Jövedéki ügyintézés Ú Termékdíj ügyintézés Ú Táj- és kertépítészeti tervezés Ú Technikusi tevékenység építészeti, kertészeti területen Településrendezés tervezés Ú Felelõs mûszaki vezetés Ú Technikusi tevékenység (kivéve építészet) Ú Tervellenõri tevékenység Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú

36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet Hatályos: 2015.03.01 -

36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet Hatályos: 2015.03.01 - 36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet Hatályos: 2015.03.01-36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke bevezetéséről és alkalmazásáról A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI.

Részletesebben

2. Ez a rendelet 2014. február 1-jén lép hatályba. Dr. Navracsics Tibor s. k., közigazgatási és igazságügyi miniszter

2. Ez a rendelet 2014. február 1-jén lép hatályba. Dr. Navracsics Tibor s. k., közigazgatási és igazságügyi miniszter M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 11. szám 1735 A közigazgatási és igazságügyi miniszter 6/2014. (I. 29.) KIM rendelete az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke bevezetéséről és alkalmazásáról szóló

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 31., péntek

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 31., péntek HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 31., péntek 105. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások 28/2010. (XII. 31.) BM utasítás a Belügyminisztérium

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 67. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. augusztus 25., szerda. Tartalomjegyzék. II. Statisztikai közlemények

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 67. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. augusztus 25., szerda. Tartalomjegyzék. II. Statisztikai közlemények HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. augusztus 25., szerda 67. szám Tartalomjegyzék II. Statisztikai közlemények 8/2010. (VIII. 25.) KSH közlemény a statisztikai számjel elemeirõl és nómenklatúráiról

Részletesebben

A Képviselő-testület 2008. szeptember 29-i ZÁRT ülésén hozott döntések:

A Képviselő-testület 2008. szeptember 29-i ZÁRT ülésén hozott döntések: A Képviselő-testület 2008. szeptember 29-i ZÁRT ülésén hozott döntések: 244/2008. Kth. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete megbízza Huber Helgát a Kiskunhalasi Martonosi Pál Városi Könyvtár igazgatói

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 122. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. szeptember 18., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 122. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. szeptember 18., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 122. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. szeptember 18., kedd Tartalomjegyzék 2012. évi CII. törvény A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi

Részletesebben

A Központi Statisztikai Hivatal elnökének 9001/2002. (SK 3.) KSH. k ö z l e m é n y e. a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról

A Központi Statisztikai Hivatal elnökének 9001/2002. (SK 3.) KSH. k ö z l e m é n y e. a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról A Központi Statisztikai Hivatal elnökének 9001/2002. (SK 3.) KSH k ö z l e m é n y e a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. Statisztikai törvény (továbbiakban

Részletesebben

15213-105/2009. A SZENT ISTVÁN EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009.

15213-105/2009. A SZENT ISTVÁN EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A SZENT ISTVÁN EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A Szent István Egyetem alapító okirata A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 16. -ának (1) bekezdése és a 115. -ának (2)

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSÕ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSÕ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségébõl kiindulva az Országgyûlés a

Részletesebben

A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere és a tevékenységek tartalmi meghatározása (TEÁOR'03)

A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere és a tevékenységek tartalmi meghatározása (TEÁOR'03) KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere és a tevékenységek tartalmi meghatározása (TEÁOR'03) Második, javított kiadás BUDAPEST, 2003 KÖZPONTI STATISZTIKAI

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. augusztus 7., péntek Tartalomjegyzék 220/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet és a területi

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségéből kiindulva az Országgyűlés a

Részletesebben

Dombóvári Közlöny - 1 - X. évfolyam 4. szám. 2014. április 16. X. évfolyam 4. szám TARTALOM

Dombóvári Közlöny - 1 - X. évfolyam 4. szám. 2014. április 16. X. évfolyam 4. szám TARTALOM Dombóvári Közlöny - 1 - X. évfolyam 4. szám DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2014. április 16. X. évfolyam 4. szám TARTALOM Határozatok... 2. oldal Rendeletek... 17. oldal 8/2014. (IV. 16.) önkormányzati rendelet Dombóvár

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2008/52. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 647 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2009. január 23., péntek XII. évfolyam, 2009/3. szám FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét az értesítõ utolsó oldalán

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK. L. ÉVFOLYAM, 18. SZÁM Ára: 714 Ft 2006. OKTÓBER 5. TARTALOM. (2) A Ktv. 17. (2) bekezdés c) pontja helyébe a következõ

JOGSZABÁLYOK. L. ÉVFOLYAM, 18. SZÁM Ára: 714 Ft 2006. OKTÓBER 5. TARTALOM. (2) A Ktv. 17. (2) bekezdés c) pontja helyébe a következõ L. ÉVFOLYAM, 18. SZÁM Ára: 714 Ft 2006. OKTÓBER 5. TARTALOM oldal JOGSZABÁLYOK 2006. évi LXXII. törvény a közszférában foglalkoztatottak jogviszonyáról szóló törvények módosításáról... 1857 4/2006. (VII.

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium személyügyi hírei 3304

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium személyügyi hírei 3304 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. május 11., péntek 21. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 34/2012. (V. 11.) HM utasítás a belföldi reprezentációról szóló 83/2004.

Részletesebben

Kód Megnevezés Kód Megnevezés 011101 Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése

Kód Megnevezés Kód Megnevezés 011101 Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése 2. sz. melléklet a./2007. (SK...) KSH közleményhez Régi szakmakód Szakmakód'08 Kód Megnevezés Kód Megnevezés 011101 Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése 011101 Gabonaféle (kivéve: rizs),

Részletesebben

T/3500. számú törvényjavaslat. a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról

T/3500. számú törvényjavaslat. a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/3500. számú törvényjavaslat a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról Előadó: Dr. Pintér Sándor belügyminiszter

Részletesebben

K I V O N A T. 510/2013. (XI.28.) Tata Kt. határozata a 2013. november 27-i testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok meghatározásáról

K I V O N A T. 510/2013. (XI.28.) Tata Kt. határozata a 2013. november 27-i testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok meghatározásáról K I V O N A T Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

A Lakásszövetkezeti törvény mellékletei

A Lakásszövetkezeti törvény mellékletei A Lakásszövetkezeti törvény mellékletei Mellékletek az SZMSZ-hez 1. Tevékenységek leírása, TEÁOR számok A lakásszövetkezet tevékenységi körébe tartoznak az alábbi feladatok: Alaptevékenységi feladatok:

Részletesebben

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA I. ÉVFOLYAM 8. szám 2011. augusztus 26. A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szociális Közlöny Szerkesztõsége 1051 Budapest, Arany J. u. 6 8. Telefon: 795-3003 Megjelenik szükség szerint Elõfizetési

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 190. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. december 15., szerda. Tartalomjegyzék. 274/2010. (XII. 15.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 190. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. december 15., szerda. Tartalomjegyzék. 274/2010. (XII. 15.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY 190. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. december 15., szerda Tartalomjegyzék 274/2010. (XII. 15.) Korm. rendelet 275/2010. (XII. 15.) Korm. rendelet 276/2010. (XII. 15.) Korm.

Részletesebben

Tartalom. 2012. Február 29.

Tartalom. 2012. Február 29. Érdi II. évfolyam. 3. szám 2012. Február 29. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 5/2012. (II.29.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata nemzetgazdasági szempontból

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIII. évfolyam 2. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2012. FEBRUÁR 10. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI ZMJVK 5/2012. (II.10.) ÖR. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési

Részletesebben

KIVONAT. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata

KIVONAT. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata KIVONAT Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata 1./ Újtikos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Javaslat az Újtikos Község Önkormányzata által A 155734. számú igénylésazonosítójú,

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 3. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. január 14., péntek. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 3. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. január 14., péntek. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. január 14., péntek 3. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 3/2011. (I. 14.) HM utasítás a köztisztviselõk cafeteriajuttatásáról szóló

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 19. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. április 27., péntek. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 19. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. április 27., péntek. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. április 27., péntek 19. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 18/2012. (IV. 27.) BM utasítás a Belügyminisztérium fejezet költségvetési

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 140. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 29., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 140. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 29., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 29., kedd 140. szám Tartalomjegyzék 2011. évi CLVI. törvény Egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról 33404

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 3. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. MÁRCIUS 14. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 27/2013. (III.07.) sz. hat. ZMJVK 28/2013. (III.07.) sz. hat. A Szociális, Egészségügyi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 58. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. május 15., kedd. Tartalomjegyzék. 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet

MAGYAR KÖZLÖNY. 58. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. május 15., kedd. Tartalomjegyzék. 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. május 15., kedd 58. szám Tartalomjegyzék 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet 96/2012. (V. 15.) Korm. rendelet 97/2012. (V. 15.) Korm. rendelet 98/2012. (V.

Részletesebben