HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E december 29., szerda

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 29., szerda"

Átírás

1 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E december 29., szerda 104. szám Tartalomjegyzék I. Egységes szerkezetû jogi aktusok Megállapodás a Magyar Köztársaság Kormánya és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia között II. Statisztikai közlemények 10/2010. (XII. 29.) KSH közlemény a Szakmakódjegyzék módosításáról /2010. (XII. 29.) közlemény a statisztikai számjel elemeirõl és nómenklatúráiról szóló 8/2010. (VIII. 25.) KSH közlemény módosításáról III. Utasítások, jogi iránymutatások 24/2010. (XII. 29.) BM utasítás a belföldi hivatalos kiküldetés rendjérõl szóló szabályzat és az ideiglenes külföldi kiküldetés rendjérõl szóló szabályzat kiadásáról /2010. (XII. 29.) BM utasítás miniszteri biztos kinevezése visszavonásáról /2010. (XII. 29.) BM utasítás a belügyminiszter irányítása alatt álló egyes rendvédelmi szervek és oktatási intézmények részére felajánlott adományok elfogadásának rendjérõl szóló szabályzat kiadásáról /2010. (XII. 29.) BM utasítás a büntetés-végrehajtási szervezet személyi állományának túlszolgálat teljesítésére, illetve rendkívüli munkavégzésre történõ berendelésérõl szóló 1/1998. (IK. 1.) IM utasítás módosításáról /2010. (XII. 29.) HM utasítás a Magyar Honvédség Ludovika Zászlóalj létrehozásának egyes feladatairól /2010. (XII. 29.) HM utasítás az Állandó Díjbizottság létrehozásáról /2010. (XII. 29.) HM utasítás a honvédségi szolgálati személygépkocsi lakás és munkahely közötti utazásra történõ használatának szabályozásáról /2010. (XII. 29.) HM utasítás a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetek, valamint a Magyar Honvédség katonai szervezetei szervezeti korszerûsítésének egyes feladatairól szóló 98/2010. (XI. 16.) HM utasítás módosításáról /2010. (XII. 29.) HM utasítás a HM Védelmi Tervezõ Bizottság feladatairól és mûködési rendjérõl /2010. (XII. 29.) HM utasítás a belföldi reprezentációról szóló 83/2004. (HK 24.) HM utasítás módosításáról /2010. (XII. 29.) KIM utasítás egyes miniszteri utasítások hatályon kívül helyezésérõl /2010. (XII. 29.) NEFMI utasítás a TÁMOP A szociális szolgáltatások modernizációja, központi és területi stratégiai tervezési kapacitások megerõsítése, szociálpolitikai döntések megalapozása címû projekt végrehajtásához biztosított közalkalmazotti többletlétszám módosításáról /2010. (XII. 29.) NEFMI utasítás a közalkalmazotti többletlétszám biztosításáról a TÁMOP Gyerekesély program országos kiterjesztésének szakmai-módszertani megalapozása és a program kísérése címû kiemelt projekt megvalósítása érdekében 15073

2 15014 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ évi 104. szám 14/2010. (XII. 29.) NFM utasítás a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által elõkészített pályázati felhívások megjelentetésének rendjérõl /2010. (XII. 29.) NFM utasítás a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium mûködésével összefüggõ átmeneti költségvetési gazdálkodási szabályokról szóló 1/2010. (VI. 18.) NFM utasítás módosításáról /2010. (XII. 29.) NEFMI tájékoztató a 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet 2 3. számú mellékletének indikációs pontjaiban feltüntetett kijelölt intézmények, illetve szakorvosok listájáról VI. Alapító okiratok A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium irányítása alá tartozó költségvetési szervek alapító okiratai Budapest Fõváros Kormányhivatalának alapító okirata A Baranya Megyei Kormányhivatal alapító okirata A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal alapító okirata A Békés Megyei Kormányhivatal alapító okirata A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal alapító okirata A Csongrád Megyei Kormányhivatal alapító okirata A Fejér Megyei Kormányhivatal alapító okirata A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal alapító okirata A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal alapító okirata A Heves Megyei Kormányhivatal alapító okirata A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal alapító okirata A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal alapító okirata A Nógrád Megyei Kormányhivatal alapító okirata A Pest Megyei Kormányhivatal alapító okirata A Somogy Megyei Kormányhivatal alapító okirata A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal alapító okirata A Tolna Megyei Kormányhivatal alapító okirata A Vas Megyei Kormányhivatal alapító okirata A Veszprém Megyei Kormányhivatal alapító okirata A Zala Megyei Kormányhivatal alapító okirata A Honvédelmi Minisztérium irányítása alá tartozó költségvetési szervek alapító okiratai, illetve megszüntetõ okiratai 26/2010. (XII. 29.) HM határozat a Magyar Honvédség Ludovika Zászlóalj alapító okiratának kiadásáról /2010. (XII. 29.) HM határozat a Magyar Honvédség Légi Vezetési és Irányítási Központ költségvetési szerv alapításáról /2010. (XII. 29.) HM határozat a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem alapító okiratának módosításáról A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem alapításáról szóló 14/2000. (HK 9.) HM határozat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, február 1-jétõl hatályos szövege /2010. (XII. 29.) HM határozat egyes költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról A Magyar Honvédség Mûveleti Központ alapításáról szóló 167/2006. (HK 24.) HM határozat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, január 1-jétõl hatályos szövege A Magyar Honvédség 54. Veszprém Légtérellenõrzõ Ezred költségvetési szerv alapításáról szóló 41/2007. (HK 4.) HM határozat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, február 1-jétõl hatályos szövege /2010. (XII. 29.) HM határozat költségvetési szerv alapító okiratának hatályon kívül helyezésérõl, illetve megszüntetõ okiratának módosításáról A Honvédelmi Minisztérium Infrastrukturális Ügynökség költségvetési szerv megszüntetésérõl szóló 22/2010. (XI. 16.) HM határozat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 15143

3 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ évi 104. szám VIII. Közlemények Az Országos Választási Bizottság közleménye a helyi önkormányzati képviselõk, polgármesterek, a fõpolgármester, továbbá a fõvárosi, megyei közgyûlések tagjai, valamint a települési kisebbségi önkormányzati képviselõk évi választásának országosan összesített adatairól /2010. (XII. 29.) MSZH közlemény egyes évi kiállításokon bemutatásra kerülõ találmányok, védjegyek, formatervezési és használati minták kiállítási kedvezményérõl, illetve kiállítási elsõbbségérõl A Nemzeti Erõforrás Minisztérium közleménye az érettségi és a szakmai vizsgák lebonyolítására nyújtott támogatás összegérõl A Nemzeti Erõforrás Minisztérium közleménye a szakmai irányelvek, protokollok, módszertani levelek érvényességi idejének változásáról A Nemzeti Erõforrás Minisztérium közleménye új, illetve módosított szakmai irányelvek, szakmai protokollok kiadásáról A Nemzeti Erõforrás Minisztérium szakmai protokollja a diabetes mellitus dietoterápiájáról felnõttkorban A Nemzeti Erõforrás Minisztérium szakmai protokollja a foghiányos állapot kezelésérõl A Nemzeti Erõforrás Minisztérium szakmai protokollja a gyermekkori appendicitis kezelésérõl A Nemzeti Erõforrás Minisztérium szakmai protokollja a hereleszállási zavar, illetve a nem tapintható here kezelésérõl A Nemzeti Erõforrás Minisztérium szakmai irányelve az alkoholos állapot, valamint az alkoholos befolyásoltság orvosszakértõi vizsgálatáról és véleményezésérõl A Nemzeti Erõforrás Minisztérium szakmai irányelve a Streptococcus pneumoniae fertõzés specifikus prevenciójáról gyermekkorban A Nemzeti Erõforrás Minisztérium szakmai protokollja az idõskori makula degeneráció kezelésérõl A Nemzeti Erõforrás Minisztérium szakmai irányelve a pszichológiai feladatokról szüléshez társuló veszteségek során A Nemzeti Erõforrás Minisztérium szakmai protokollja a védõnõi szûrõvizsgálatokról a várandós anya ellátásában A Nemzeti Erõforrás Minisztérium szakmai protokollja az egészséges csecsemõ (0-12 hónap) táplálásáról A Nemzeti Erõforrás Minisztérium szakmai protokollja a védõnõi nyilvántartásba vételrõl A Nemzeti Erõforrás Minisztérium szakmai irányelve a védõnõi feladatok helyettesítéssel történõ ellátásáról A nemzeti erõforrás miniszter és a nemzetgazdasági miniszter együttes közleménye a fekvõ- és járóbeteg-szakellátás teljesítményegységeinek forintértékérõl A nemzeti fejlesztési miniszter közleménye a kõolajtermékek és a földgáz után fizetendõ tagi hozzájárulások január 1-jétõl érvényes mértékérõl A nemzetgazdasági miniszter közleménye a felszámolók névjegyzékében történt változásokról A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye az elveszett, megsemmisült gépjármûtörzskönyvek sorszámáról 15325

4 15016 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ évi 104. szám I. Egységes szerkezetû jogi aktusok A Magyar Köztársaság Kormánya és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közötti Megállapodásról szóló 1313/2010. (XII. 27.) Korm. határozat 2. pontja alapján a Magyar Köztársaság Kormánya az alábbi Megállapodást teszi közzé: Megállapodás a Magyar Köztársaság Kormánya és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia között 1. cikk (1) A Magyar Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Kormány ) és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (a továbbiakban: Püspöki Konferencia ; a továbbiakban együttesen: Felek ) figyelemmel a Magyar Köztársaság és az Apostoli Szentszék között a Katolikus Egyház magyarországi közszolgálati és hitéleti tevékenységének finanszírozásáról, valamint néhány vagyoni természetû kérdésrõl június 20-án, Vatikánvárosban aláírt és az évi LXX. törvénnyel kihirdetett Megállapodásra, valamint a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló évi IV. törvényben, továbbá az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeirõl szóló évi CXXIV. törvényben foglaltak végrehajtására, annak érdekében, hogy pontosítsák azokat a kormányzati és egyházi feladatokat, amelyek a Felek együttmûködését meghatározzák, egymással az alábbi Megállapodást kötik. (2) A Kormány elismeri, hogy Magyarországon a Katolikus Egyház olyan önálló jogi személy, amely a Vatikánvárosban január 25-én, II. János Pál pápa által kiadott Egyházi Törvénykönyv (Codex Juris Canonici) és az Apostoli Szentszék által kiadott más jogszabályok alapján mûködik, saját szervezete tekintetében az abban foglaltak szerinti önálló egyházi törvényhozói, végrehajtói és bírói hatalommal rendelkezik, amit a Kormány tiszteletben tart. (3) Jelen Megállapodás tekintetében a Püspöki Konferencia a Katolikus Egyház valamennyi magyarországi szervezeti egységét képviseli. (4) Jelen Megállapodás tárgyi hatálya kiterjed a Katolikus Egyház magyarországi hitéleti és közfeladatot ellátó tevékenységének állam általi anyagi támogatásával összefüggõ kérdésekre, valamint azokra a garanciákra, melyek a jogok és kötelezettségek jóhiszemû gyakorlását hivatottak elõsegíteni. 2. cikk A Katolikus Egyház feladatának tekinti a Kormány pedig közfeladat-ellátásnak ismeri el a szociális, egészségügyi, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, sportintézmények, oktatási-nevelési, kulturális intézmények mûködtetését. 3. cikk A Kormány jogszabályalkotó tevékenysége során biztosítja, hogy a Katolikus Egyház által fenntartott közfeladatot ellátó intézmények a hasonló állami, illetve önkormányzati intézményekkel azonos finanszírozási feltételekkel rendelkezzenek. A közfeladatot ellátó intézmények fejlesztési, beruházási, felújítási feladataihoz az állami költségvetés keretében nyújthat támogatást. 4. cikk Az Apostoli Szentszék és a magyar állam között létrejött megállapodás elveinek megfelelõen a más egyházakkal létrejött megállapodásokban foglaltakat is szem elõtt tartva a Kormány a katolikus vallási és kulturális intézmények, a gyûjtemények, levéltárak, múzeumok, könyvtárak, mûemlékek, mûvészeti alkotások megõrzéséhez, felújításához,

5 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ évi 104. szám technikai fejlesztéséhez és gyarapításához az éves költségvetési törvényben meghatározott támogatást biztosít, hasonló mértékben az állami (önkormányzati) kézben lévõ, ugyanolyan intézmények támogatásához. Ezek fejlesztéséhez, rekonstrukciójához az Egyház rendkívüli támogatást igényelhet. 5. cikk A Kormány megerõsíti, hogy a Katolikus Egyház hitéleti tevékenysége a társadalom kiemelkedõ fontosságú értékhordozó és közösségteremtõ tényezõje. Ezért biztosít a Katolikus Egyház által végzett hit- és erkölcstanoktatáshoz állami hozzájárulást, függetlenül attól, hogy az oktatás milyen fenntartású intézményben és milyen intézményi keretek között történik. 6. cikk A Felek annak érdekében, hogy a Katolikus Egyház magyarországi közfeladatot ellátó funkciójának szûkítésére ne kényszerüljön és biztosíthatóvá váljanak a Katolikus Egyházat megilletõ, más egyházakkal azonos jogok és az azok gyakorlását lehetõvé tevõ feltételek, a nem természetben igényelt ingatlanok alapján járó járadék összegének kiegészítésében állapodnak meg, amelyet az ingatlanjáradékkal együtt, azzal azonos feltételekkel és valorizációs mértékkel kell a Püspöki Konferencia részére megállapítani és folyósítani. A Felek a járadék kiegészítésének induló összegét figyelemmel a Katolikus Egyház által ellátott közfeladatok mennyiségére, és azok magas szakmai színvonalára január 1-jétõl 5363,2 millió Ft-ban állapítják meg. 7. cikk (1) A Kormány elismeri az Állami Számvevõszék által a évek költségvetése végrehajtásának ellenõrzése során feltárt, a közoktatási intézményt fenntartó egyházak részére az Eftv. 6. (5) bekezdése alapján biztosítandó közoktatási egyházi kiegészítõ támogatásnak az adott évi zárszámadási törvényekben nem rendezett összegét. (2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti különbözet egynegyedét a Magyar Köztársaság évi költségvetésének végrehajtásáról szóló évi XCVIII. törvény 11. (5) bekezdése alapján teljesíti, további egynegyedét a 2011., valamint felét a évi költségvetés terhére biztosítja oly módon, hogy azok rendezését a 2010., valamint a évi költségvetések végrehajtásáról szóló törvényjavaslatokban terjeszti az Országgyûlés elé. (3) A Magyar Katolikus Egyházat megilletõ összegeket az egyházzal egyeztetve az oktatásért felelõs minisztérium állapítja meg, és gondoskodik ezek kiutalásáról. Egyben a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia kijelenti, hogy eláll a Katolikus Egyház által fenntartott intézményekre esõ elmaradt zárszámadási kiegészítõ normatív támogatás peres úton való követelésétõl. 8. cikk (1) A Kormány vállalja, hogy a Katolikus Egyházzal történõ elõzetes egyeztetés nélkül nem kezdeményezi és nem támogatja olyan jogszabály megalkotását, vagy hatályos jogszabály olyan módosítását, amely a Katolikus Egyházat vagy a jelen Megállapodást érinti, illetve amely a Katolikus Egyházat, egyházi személyeket, vagy az egyházi tevékenységet Megilletõ jelenleg hatályos kedvezményeket szûkítené. A Kormány vállalja, hogy a jogszabályalkotó tevékenység során a Katolikus Egyházzal elõzetesen, kellõ idõben egyezteti mindazokat a jogszabálytervezeteket, amelyek fenti körbe beletartoznak. (2) A Kormány kötelezettséget vállal arra, hogy az Apostoli Szentszékkel kötött megállapodás és az idõközben hozott egyes törvények közötti összhang megteremtéséhez szükséges törvénymódosító javaslatokat a Magyar Köztársaság Országgyûléséhez benyújtja.

6 15018 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ évi 104. szám 9. Cikk Felek rögzítik, hogy a Megállapodás módosítására vagy megszüntetésére csak írásban foglalt közös megegyezéssel kerülhet sor. 10. Cikk Jelen Megállapodás január 1-jétõl lép hatályba. Felek jelen Megállapodást átolvasták, értelmezték és mint akaratukkal mindenben megegyezõt, helybenhagyólag írták alá. Budapest, december 27. Dr. Semjén Zsolt s. k., Dr. Erdõ Péter s. k., a Magyar Köztársaság Kormánya nevében a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia nevében

7 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ évi 104. szám II. Statisztikai közlemények A Központi Statisztikai Hivatal elnökének 10/2010. (XII. 29.) KSH közleménye a Szakmakódjegyzék módosításáról A jogalkotásról szóló XI. tv. és a statisztikáról szóló évi XLVI. tv. 26 felhatalmazása alapján a Szakmakódjegyzékrõl szóló 9005/2007. (SK 7.) KSH közleményt (a továbbiakban: Közlemény) az alábbiak szerint módosítom: 1. A Közlemény 1. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 1. Az egyéni vállalkozások tevékenységeit a Közlemény mellékletét képezõ Szakmakódjegyzék szerint, annak legmélyebb, 6 számjegyû szintjén kell azonosítani. E Közlemény alkalmazásában egyéni vállalkozásnak kell tekinteni: a) az egyéni vállalkozókról és az egyéni cégrõl szóló évi CXV. tv. hatálya alá tartozó, az egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplõ egyéni vállalkozókat; b) az egyéni vállalkozói nyilvántartásban nem szereplõ, az alábbi tevékenységet folytatókat: ba) a magán-állatorvosi tevékenység, bb) az ügyvédi tevékenység, bc) az egyéni szabadalmi ügyvivõi tevékenység, bd) a közjegyzõi tevékenység, be) az önálló bírósági végrehajtói tevékenység. c) az adószámmal rendelkezõ, az általános forgalmi adó hatálya alá tartozó magánszemélyeket, az adószám kiváltására kötelezett magánszemélyt, a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény pontja szerinti mezõgazdasági õstermelõi tevékenységet folytató magánszemélyt. 2. A Közlemény mellékletében foglalt Szakmakódjegyzék jelen közlemény melléklete szerint módosul. 3. (1) Ez a Közlemény a közzétételét követõ napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit január 1-jétõl kell alkalmazni. (2) A jelen közlemény hatálybalépésének idõpontjában nyilvántartásban szereplõ egyéni vállalkozások tevékenységei besorolásának módosítását az új jegyzék alapján a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) végzi el. A módosított adatokat a KSH a hatályos jogszabályoknak megfelelõen átadja a hivatalos központi nyilvántartást vezetõ szerveknek. Dr. Vukovich Gabriella s. k., a KSH elnöke Melléklet a 10/2010. (XII. 29.) KSH közleményhez Szakmakód 2008 kód Szakmakód 2008 megnevezés Változás típusa Szakmakód 2011 kód Szakmakód 2011 megnevezés Változás típusa Fûszer-, aroma-, narkotikus, gyógynövény termesztése m.n.s. M régi Fûszer-, aromanövény termesztése m.n.s. M új Éti csiga gyûjtése T Éti csiga gyûjtése Ú Vadgazdálkodási termékelõállítás T Vadgazdálkodási szolgáltatás Színesfém érc bányászata M régi Színesfém érc bányászata m.n.s. M új Kõolajkitermelési szolgáltatás M régi Kõolaj-, földgáz-kitermelési szolgáltatás M új

8 15020 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ évi 104. szám Szakmakód 2008 kód Szakmakód 2008 megnevezés Változás típusa Szakmakód 2011 kód Szakmakód 2011 megnevezés Változás típusa Tartósított húskészítmények, -konzervek gyártása m.n.s Kukoricafõzés (árusítás nélkül) T Kukoricafõzés (árusítás nélkül, saját termelésû alapanyagból) Gesztenyemassza-készítés (nem közvetlen fogyasztásra) Gesztenyemassza-készítés (nem közvetlen fogyasztásra, saját termelésû alapanyagból) M régi Húskonzervek gyártása M új T T T Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás m.n.s. Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás m.n.s. Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás m.n.s. Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás m.n.s Margarin gyártása M régi Margarin gyártása m.n.s. M új Kötött, hurkolt függönykelme készítés T Konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat) m.n.s Gobelinszövés M régi Gobelinvarrás M új Közhasználatú mûanyag cikkek gyártása T Egyéb mûanyag termék gyártása m.n.s Mûszaki üvegtermék javítása T Mûszaki üvegtermék javítása Ú Nem építési célú egyéb kerámiatermék gyártása T Egyéb m.n.s. kerámiatermék gyártása Gravírozás fémfelületre, bérmunkában T Gravírozás fémfelületre, bérmunkában Ú Híradás-technikai berendezés gyártása M régi Háztartási villamos készülék gyártása M régi Nem villamos háztartási készülék gyártása M régi Híradás-technikai berendezés gyártása m.n.s. Háztartási villamos készülék gyártása m.n.s. Nem villamos háztartási készülék gyártása m.n.s Elektromos fûtõberendezés gyártása T Elektromos fûtõberendezés gyártása Ú Fogmûves M régi Fogmûves, fogtechnikus M új Dekorációs festés nem fém alapanyagra T Dekorációs festés Ú Kazán javítása T Fûtési kazán, radiátor javítása Fémfeldolgozási termék javítása m.n.s. T Fém épületelem javítása T Máshová nem sorolt egyéb fémfeldolgozási termék javítása Elõre gyártott építmények összeszerelése és felállítása Evõeszköz, késáru javítása T Késélezés, köszörülés, evõeszköz javítása Fémmegmunkálás T Fémmegmunkálás m.n.s Máshova nem sorolt egyéb villamos termék javítása T M.n.s. egyéb villamosipari gép, készülék javítása Professzionális idõmérõ mûszer javítása T Professzionális idõmérõ mûszer javítása Ú Irodagép javítása M régi Irodagép javítása (kivéve: számítógép és perifériái) Ipari kemence, kazán javítása M régi Ipari kemence javítása M új Mérõmûszer javítása T Elektronikus, optikai eszköz javítása m.n.s. M új M új M új Ú M új

9 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ évi 104. szám Szakmakód 2008 kód Szakmakód 2008 megnevezés Változás típusa Szakmakód 2011 kód Szakmakód 2011 megnevezés Változás típusa Gépi meghajtású kéziszerszám javítása T Orvosi, sebészeti berendezés üzembe helyezése, javítása Orvosi, sebészeti berendezés üzembe helyezése, javítása M.n.s. egyéb villamosipari gépek, készülékek javítása Jármûvillamossági, -elektronikai készülékek gyártása Gépi meghajtású, hordozható kézi szerszámgép javítása M régi Orvosi, sebészeti berendezés javítása M új M régi M régi T Elektronikai alkatrész javítása T Ipari híradás-technikai termék javítása T Professzionális rádió-, televízió-, hang- és videotechnikai berendezés javítása Professzionális rádió-, televízió-, hang- és videotechnikai berendezés üzembe helyezése T T Égetett agyag, építõanyag javítása T Csapágy, erõátviteli elem üzembe helyezése Nem háztartási hûtõ, légállapot-szabályozó üzembe helyezése Orvosi, sebészeti berendezés üzembe helyezése M.n.s. egyéb villamosipari gép, készülék javítása Jármûvillamossági, -elektronikai készülékek gyártása Professzionális híradás-technikai termék javítása Professzionális híradás-technikai termék javítása Professzionális rádió-, televízió-, hang- és videotechnikai berendezés javítása Professzionális rádió-, televízió-, hang- és videotechnikai berendezés üzembe helyezése Másodlagos nyersanyag elõállítása nemfém hulladékból Ú M új M régi Erõátviteli elem üzembe helyezése M új T Csiszolótermék üzembe helyezése T Kemence üzembe helyezése M régi Textil-, ruházati, bõripari gép üzembe helyezése T Sportszer üzembe helyezése T Nem háztartási hûtõ, légállapot-szabályozó üzembe helyezése M.n.s. egyéb általános gép, berendezés üzembe helyezése Fûtési kazán (ipari kapacitású) üzembe helyezése Textil-, ruházati, bõripari gép üzembe helyezése M.n.s. egyéb speciális gép üzembe helyezése Vas, acél tárolóeszköz üzembe helyezése M régi Fém tárolóeszköz üzembe helyezése M új Ipari gép, berendezés üzembe helyezése T Engedélyhez nem kötött közcélú erõmû mûködtetése M régi Csatornatisztítás M régi Fém visszanyerése egyéb hulladékból T M.n.s. egyéb speciális gép üzembe helyezése Engedélyhez nem kötött erõmû mûködtetése Szennyvíz- és csapadékvíz-csatorna tisztítása, dugulás megszüntetése Másodlagos nyersanyag elõállítása fém hulladékból Fém visszanyerése autóbontásból T Gépjármû bontása Ú Textilhulladék visszanyerése hulladékból T Másodlagos nyersanyag elõállítása nemfém-hulladékból Nemfém visszanyerése autóbontásból T Gépjármû bontása Ú Ú Ú Ú Ú Ú M új M új M új Ú Ú

10 15022 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ évi 104. szám Szakmakód 2008 kód Szakmakód 2008 megnevezés Változás típusa Szakmakód 2011 kód Szakmakód 2011 megnevezés Változás típusa Nemfém visszanyerése egyéb hulladékból T Hulladékválogatás T Hulladékválogatás T Szennyezõdésmentesítés, egyéb hulladékkezelés M régi Másodlagos nyersanyag elõállítása nemfém-hulladékból Másodlagos nyersanyag elõállítása fémhulladékból Másodlagos nyersanyag elõállítása nemfém-hulladékból Szennyezõdésmentesítés, egyéb hulladékkezelés m.n.s Ingatlanberuházás, -eladás M régi Ingatlanberuházás M új Épületkarbantartás, építõmesteri fenntartási munkák Magasépítõ-ipari munkák végzése (általános kõmûves munkák) Elõre gyártott (nem saját gyártású) építmény helyszíni összeszerelése, felállítása Saját gyártású faépület helyszíni összeszerelése, felállítása Saját gyártású mûanyag épület helyszíni összeszerelése, felállítása Ú Ú Ú M új M régi Épületfelújítási munkák M új M régi Lakó- és nem lakóépület kivitelezése M új M régi M régi M régi Elõre gyártott (nem saját gyártású) épület helyszíni összeszerelése, felállítása kulcsra kész állapotban Saját gyártású faépület helyszíni összeszerelése, felállítása kulcsra kész állapotban Saját gyártású mûanyag épület helyszíni összeszerelése, felállítása kulcsra kész állapotban Térburkolás T Térburkolás Ú Jelzések felfestése M régi Útburkolati jelek festése M új Repülõtéri futópálya-építés M régi Repülõtéri kifutópálya-építés M új Híd, alagút építése M régi Hídépítés M új Híd, alagút építése M régi Alagút építés Ú M.n.s. mélyépítõ-ipari munka T Egyéb m.n.s. építés Villamos közmû építése M régi Elektromos közmû építése M új Távközlési hálózat építés M régi M.n.s. magasépítõ-ipari munkák végzése (általános kõmûves munkák) Elõre gyártott m.n.s. építés T Távközlési, telekommunikációs hálózat építés T Kõmûvesmunka Elõre gyártott építmények összeszerelése és felállítása Sportjátéktér-építés M régi Sportpályák építése M új Bontás M régi Bontás kézi erõvel M új Bontás M régi Bontás géppel Ú Vagyonvédelmi, riasztóberendezések felszerelése, javítása M régi Vagyonvédelmi, riasztóberendezések, épületfelügyelet felszerelése, gyengeáramú hálózat kiépítése, javítása Elektromos napelem szerelése M régi Napelem szerelése M új Gázvezeték és -készülék szerelése M régi Gázvezeték szerelése M új Gázvezeték és -készülék szerelése M régi Gázkészülék szerelése Ú M új M új M új M új Ú M új

11 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ évi 104. szám Szakmakód 2008 kód Szakmakód 2008 megnevezés Változás típusa Szakmakód 2011 kód Szakmakód 2011 megnevezés Változás típusa Nem elektromos napkollektor szerelése M régi Napkollektor szerelése M új Felvonó, mozgólépcsõ szerelése M régi Kerítés, rács felszerelése M régi Felvonó-karbantartás, -javítás M régi Épületlakatos szerkezet szerelés T Árnyékoló, roló, napellenzõ, reluxa felszerelése, javítása T Felvonó, mozgólépcsõ beépítése, üzembe helyezése Épületlakatos szerkezet szerelés, kerítés, rács felszerelése Felvonó, mozgólépcsõ karbantartás, -javítás Épületlakatos szerkezet szerelés, kerítés, rács felszerelése Árnyékoló, napellenzõ, ponyvatetõ, árnyékolástechnika felszerelése, javítása Redõnybeszerelés, -javítás M régi Redõny, reluxa felszerelése, javítása M új Nyílászáró, beépített bútor beszerelése M régi Nyílászáró beszerelése M új Nyílászáró, beépített bútor beszerelése M régi Beépített bútor beszerelése, javítása Ú Álmennyezet-szerelés M régi Álmennyezet-, álpadlószerelés M új Gipszkartonszerelés T Gipszkartonszerelés, száraz építészet Ú Mûkõkészítés (helyszínen végezve) M régi Mozaik díszítés, márvány gránit és palamunka Parkettacsiszolás, -lakkozás M régi Parkettázás M új Épületkövezés T Épületburkoló-ipari munkák Szobafestés, mázolás M régi Festés, mázolás M új Szögbelövés M régi Betonfúrás és -vágás, szögbelövés, M új Tetõfedés M régi Tetõfedés, héjalás M új Tetõszigetelés T Vízszigetelés Állványozás, dúcolás M régi Állványozás M új Állványozás, dúcolás M régi Zsaluzás, dúcolás Speciális kõmûvesmunkák M régi Kõmûvesmunka M új Cserépkályha-építés M régi Cserépkályha- és kandallóépítés M új Speciális vasbetonszerelés M régi Vasbetonszerelés M új Építményfenntartás ipari alpinista módszerrel M régi Építményfelújítás, karbantartás ipari alpinista módszerrel Zsaluzás M régi Zsaluzás, dúcolás M új Kútásás T Kútásás Ú Kandallóépítés T Cserépkályha- és kandallóépítés Szélvédõ helyszíni karcmentesítése, rendszám gravírozása gépkocsiszélvédõre M régi Mész-kiskereskedelem T Népmûvészeti takaró, szõnyeg, fal-, padlóburkoló kiskereskedelme M régi Szélvédõ helyszíni karcmentesítése, rendszám gravírozása a gépkocsi szélvédõjére vagy más részeire Építõanyag és szaniteráru kiskereskedelem Népmûvészeti, háziipari textil-kiskereskedelem M új M új M új Ú M új M új M új

12 15024 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ évi 104. szám Szakmakód 2008 kód Szakmakód 2008 megnevezés Változás típusa Szakmakód 2011 kód Szakmakód 2011 megnevezés Változás típusa Népmûvészeti takaró, szõnyeg, fal-, padlóburkoló kiskereskedelme M régi Hírlap-kiskereskedelem T Folyóirat, idõszaki kiadvány kiskereskedelme M régi Népmûvészeti szõnyeg, fal-, padlóburkoló kiskereskedelme Hírlap, folyóirat, idõszaki kiadvány kiskereskedelme Hírlap, folyóirat, idõszaki kiadvány kiskereskedelme Vadászati cikkek, fegyver kiskereskedelme M régi Vadászati cikkek kiskereskedelme M új Vadászati cikkek, fegyver kiskereskedelme M régi Fegyver-kiskereskedelem Ú Vegyes ruházati kiskereskedelem T Egyéb ruházati kiskereskedelem Drogéria-kiskereskedelem T Egyéb illatszer-kiskereskedelem Sütõipari felszerelési cikk kiskereskedelem T Egyéb ipari, kereskedelmi, navigációs gép nagykereskedelme Bazáráru-kiskereskedelem T Ajándéktárgy-kiskereskedelem Mûalkotás-kiskereskedelem T Képzõ-, iparmûvészeti termék kiskereskedelme Nem bolti ügynöki kiskereskedelem M régi Ügynöki kiskereskedelem M új Közlekedési vonaljegyek ügynöki árusítása T Idegen tulajdonú személygépkocsival nem menetrendszerû személyszállítás Idegen tulajdonú személygépkocsival nem menetrendszerû személyszállítás Idegen tulajdonú személygépkocsival nem menetrendszerû személyszállítás Idegen tulajdonú autóbusszal nem menetrendszerû személyszállítás Idegen tulajdonú autóbusszal nem menetrendszerû személyszállítás Idegen tulajdonú személygépkocsival nem menetrendszerû kisteherszállítás Idegen tulajdonú személygépkocsival nem menetrendszerû kisteherszállítás T T Közlekedési vonaljegyek ügynöki árusítása Személygépkocsival nem menetrendszerû személyszállításként végzett taxis gépjármûvezetõi szolgáltatás engedélyes közúti közlekedési szolgáltató részére Személygépkocsival nem menetrendszerû személyszállításként végzett személygépkocsis személyszállító gépjármûvezetõi szolgáltatás engedélyes közúti közlekedési szolgáltató részére T Sofõrszolgálat Ú T T T T Autóbusszal nem menetrendszerû személyszállításként végzett gépjármûvezetõi szolgáltatás engedélyes közúti közlekedési szolgáltató részére Autóbusszal nem menetrendszerû személyszállításként végzett gépjármûvezetõi szolgáltatás nem engedélyes közúti közlekedési szolgáltató részére Személygépkocsival végzett kisteherszállító gépjármûvezetõi szolgáltatás engedélyes közúti közlekedési szolgáltató részére Személygépkocsival végzett kisteherszállító gépjármûvezetõi szolgáltatás nem engedélyes közúti közlekedési szolgáltató részére M új M új Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú

13 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ évi 104. szám Szakmakód 2008 kód Szakmakód 2008 megnevezés Változás típusa Szakmakód 2011 kód Szakmakód 2011 megnevezés Változás típusa Autómentés M régi Autómentés M régi Idegen tulajdonú tehergépkocsival nem menetrendszerû teherszállítás Idegen tulajdonú tehergépkocsival nem menetrendszerû teherszállítás T T Autómentés rakfelülettel rendelkezõ jármûvel Autómentés (rakfelület nélküli jármûvel vagy vontatással) Tehergépjármûvel végzett teherszállító gépjármû-vezetõi szolgáltatás engedélyes közúti közlekedési szolgáltató részére Tehergépjármûvel végzett teherszállító gépjármûvezetõi szolgáltatás nem engedélyes közúti közlekedési szolgáltató részére Révközlekedés M régi Kompközlekedés M új Igazságügyi postai szakértés T Igazságügyi szakértés informatikai és hírközlési területen Boyszolgálat M régi Áru házhozszállítása (kivéve étel) M új Fizetõ-vendéglátás T Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás m.n.s Nyaralóházi szolgáltatás M régi Üdülõházi szolgáltatás M új Falusi szállásadás T Egyéb kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás m.n.s. M új M régi Egyéb szálláshely-szolgáltatás M új Falusi vendégasztal szolgáltatás T Rendezvényi étkeztetés m.n.s Sörözõi vendéglátás (nem melegkonyhás) M régi Sörbár (nem melegkonyhás) M új Borozó M régi Borozó (nem melegkonyhás) M új Termelõi borkimérés helyszíni fogyasztásra T Bortermelés (vásárolt szõlõbõl) m.n.s Termelõi borkimérés helyszíni fogyasztásra T Szõlõmust-, bortermelés (saját termelésû alapanyagból) Lektorálás (nem nyelvi) T Lektorálás (nem nyelvi) Ú Igazságügyi szoftverszakértés T Igazságügyi hardverszakértés T Igazságügyi szakértés informatikai és hírközlési területen Igazságügyi szakértés informatikai és hírközlési területen Egyéb számítógépes feldolgozás T Adatfeldolgozási szolgáltatás Újságírói szolgáltatás hírügynökségi tevékenységen belül M régi Hírügynökségi tevékenység M új Sajtóügynöki tevékenység T Hírügynökségi tevékenység 64 Pénzügyi közvetítés (kivéve: biztosítási, nyugdíjpénztári tevékenység) 643 Befektetési alapok és hasonlók T 6430 Befektetési alapok és hasonlók T Befektetésközvetítés T T Egyéb pénzügyi kiegészítõ tevékenység m.n.s. Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú

14 15026 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ évi 104. szám Szakmakód 2008 kód Szakmakód 2008 megnevezés Változás típusa Szakmakód 2011 kód Szakmakód 2011 megnevezés Változás típusa Saját számlás tõzsdei pénzügyi határidõs ügylet kötése Biztosítási állomány ápolás M régi Sportot szolgáló építmény és önálló rendeltetési egység rendeltetésének megfelelõ bérbeadása Jogi, ügyvédi szolgáltatás (egyéni vállalkozói igazolvány alapján nem gyakorolható) Közjegyzõi szolgáltatás (egyéni vállalkozói igazolvány alapján nem gyakorolható) Szabadalmi ügyvivõ (egyéni vállalkozói igazolvány alapján nem gyakorolható) T M régi M régi M régi M régi Igazságügyi könyv- és adószakértés T Biztosítási állomány kezelése, adminisztrációja Sportlétesítmény, sporttelep és önálló rendeltetési egység rendeltetésének megfelelõ bérbeadása Jogi, ügyvédi szolgáltatás (egyéni vállalkozóként nem gyakorolható) Közjegyzõi szolgáltatás (egyéni vállalkozóként nem gyakorolható) Szabadalmi ügyvivõ (egyéni vállalkozóként nem gyakorolható) Igazságügyi szakértés közgazdaság, vámés pénzügyi területen Vámokmánykitöltés T Vámközremûködés Ú Pénzügyi és marketing üzletviteli tanácsadás M régi Egyéb üzletviteli tanácsadás M régi Témamenedzselés, programkoordinálás M régi Pénzügyi, társadalombiztosítási és marketing üzletviteli tanácsadás Egyéb üzletviteli tanácsadás, gazdasági szakmai szakértés Egyéb projektvezetési szolgáltatás, kivéve építési projekt Építési mûszaki ellenõrzés T Építési mûszaki ellenõrzés Ú Mûemlékvédelmi szakértés T Mérnöki tervezési tevékenység, kapcsolódó mûszaki tanácsadás M régi Építésügyi mûszaki szakértõ (építészmérnök) Építészeti mûszaki tervezés (kivéve: építészmérnökök) Meteorológiai, vízrajzi szolgáltatás T Földmérés, térképészet, távérzékelés Meteorológiai, vízrajzi szolgáltatás T Meteorológiai szolgáltatás Ú Építésiprojekt-vezetés M régi Beruházás lebonyolítói tevékenység M új Reklámügynöki tevékenység M régi Reklámtervezés, -készítés, -elhelyezés M új Médiareklám M régi Reklámfelület értékesítése egyéb helyen díjazásért, vagy szerzõdéses alapon Fordítás M régi Szakfordítás M új Bányászati, feldolgozóipari, energetikai szakmai tervezés, szakértés T Munka-, tûzvédelmi szabályzat kidolgozása M régi Igazságügyi környezetvédelmi szakértés M régi Igazságügyi fuvarozási szakértés T Igazságügyi szállítmányozási és vámszakértés T Ipari tevékenységhez kapcsolódó mérnöki tervezés, szakértés Munka-, tûzvédelmi szakértés, szabályzat kidolgozása Igazságügyi szakértés környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi területen Igazságügyi szakértés közlekedési és ipari területeken (kivéve: élelmiszeripar) Igazságügyi szakértés közgazdaság, vámés pénzügyi területen M új M új M új M új M új Ú M új M új M új Ú M új M új Ú M új M új Ú Ú

15 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ évi 104. szám Szakmakód 2008 kód Szakmakód 2008 megnevezés Változás típusa Szakmakód 2011 kód Szakmakód 2011 megnevezés Változás típusa Igazságügyi távközlési szakértés T Igazságügyi pénzforgalmi szakértés T Igazságügyi szakértés informatikai és hírközlési területen Igazságügyi szakértés közgazdaság, vámés pénzügyi területen Igazságügyi képzõmûvészeti szakértés M régi Igazságügyi szakértés kulturális területen M új Igazságügyi mezõgazdasági és vadgazdálkodási szakértés T Igazságügyi erdõgazdálkodási szakértés T Igazságügyi orvosszakértés (nem egészségügyi) M régi Gazdasági szakmai szakértés T Igazságügyi szakértés mezõgazdasági, erdõ- és vadgazdálkodási, élelmiszeripari területen Igazságügyi szakértés mezõgazdasági, erdõ- és vadgazdálkodási, élelmiszeripari területen Igazságügyi biológiai és orvosszakértés (nem egészségügyi ellátás keretében) Egyéb üzletviteli tanácsadás, gazdasági szakmai szakértés M.n.s. egyéb igazságügyi mûszaki szakértõ M régi M.n.s. egyéb igazságügyi szakértõ M új Mûszaki rajzolás T Építészeti mûszaki rajzolás Ú Mûszaki rajzolás T Mûszaki rajzolás (kivéve: építészeti) Ú Gépjármûkölcsönzés (3,5 tonna fölött) M régi Jármûkölcsönzés M új M.n.s. egyéb gép kölcsönzése M régi Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése M új Utazási ügynöki tevékenység T Utazásközvetítés Külföldiszálláshely-értékesítés (nem utazási csomagban) T Szálláshely foglalása, ügynöki értékesítése (nem utazási csomagban) Nyomozás M régi Magánnyomozás M új Nem mezõgazdasági kártevõk elleni védekezés (rágcsáló- és rovarirtás) Falusi rendezvények szervezése, szálláshely-szolgáltatás nélkül 841 Közigazgatás T 8412 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása M régi T T Egészségügyi kártevõk elleni védekezés (rovar- és rágcsálóírtás) Kiállítás-, vásár-, kongresszusszervezés (kivéve: tudományos rendezvény) Szociális étkeztetés T Szociális étkeztetés Ú Fõiskolai oktatás, felsõfokú alapképzés M régi Egyetemi oktatás, felsõfokú mesterképzés T Fõiskolai és egyetemi oktatás, alapképzés és mesterképzés Fõiskolai és egyetemi oktatás, alapképzés és mesterképzés M.n.s. egyéb oktatás szakkör keretében M régi M.n.s. egyéb oktatás M új Iskolarendszeren kívüli tanulmányi verseny, tanfolyam szervezése T Iskolarendszeren kívüli tanulmányi verseny, tanfolyam szervezése Egyéb tanfolyami oktatás T M.n.s. egyéb oktatás Tanórán kívüli oktatás T M.n.s. egyéb oktatás Korrepetálás T M.n.s. egyéb oktatás Nyelvi képzés M régi Oktatás nyelvi képzés keretében M új Ú Ú Ú Ú M új Ú M új M új Ú

16 15028 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ évi 104. szám Szakmakód 2008 kód Szakmakód 2008 megnevezés Változás típusa Szakmakód 2011 kód Szakmakód 2011 megnevezés Változás típusa Igazságügyi pedagógiai szakértés T Igazságügyi szakértés pedagógiai és gyógypedagógiai területen Vizsgáztatás (oktatásban) M régi Vizsgáztatás M új Fekvõbeteg-szakorvosi ellátás M régi Fekvõbeteg gyógyintézet mûködtetése M új Ápolói szolgáltatás M régi Védõnõi és ápolói szolgáltatás M új Bentlakásos, nem kórházi ápolás M régi Bentlakásos, nem kórházi ápolás m.n.s. M új Értelmi fogyatékos, mentális, szenvedélybeteg bentlakásos ellátása M régi Idõsek, fogyatékosok bentlakásos ellátása M régi Mentális, szenvedélybeteg bentlakásos ellátása m.n.s. Idõsek, fogyatékosok bentlakásos ellátása m.n.s Gyermekek napközbeni ellátása m.n.s. T Házi gyermekfelügyelet Gyermekek napközbeni ellátása m.n.s. T Családi gyermekfelügyelet Ú Gyermekek napközbeni ellátása m.n.s. T Családi napközi Ú Gyermekek napközbeni ellátása m.n.s. T Alternatív napközbeni ellátás Ú Gyermekek napközbeni ellátása m.n.s. T Gyermekfelügyelet, a gyermekvédelmi törvény hatályán kívüli szolgáltatásként Gyermekek napközbeni ellátása m.n.s. T Bölcsõde Ú Gyermekfelügyelet M régi Házi gyermekfelügyelet M új Egyéb színpadi szórakoztatás M régi Egyéb színpadi elõadómûvészeti tevékenység Cirkuszi elõadás M régi Cirkuszi elõadómûvészeti tevékenység M új Vegyes szórakoztatás T Vegyes szórakoztatás Ú Vándorcirkuszi szolgáltatás T Népzenei, magyarnóta mûsor szolgáltatás T Képzõmûvészeti alkotás mûértékének helyreállítása Képzõ- és iparmûvészeti tevékenység (kivéve: termékelõállítás) M régi M régi Vándorcirkuszi elõadómûvészeti tevékenység Népzenei, magyarnóta-énekesi elõadómûvészet Képzõmûvészeti alkotások és védett kulturális javak restaurálása Képzõ- és iparmûvészeti tevékenység (zsûrizett mûvészeti alkotások, termékek készítése) Könyvtári, levéltári tevékenység M régi Könyvtári tevékenység M új Könyvtári, levéltári tevékenység M régi Levéltári tevékenység Ú Helyi népmûvészeti, néprajzi, kézmûves, építészeti és kulturális értékek, örökségek bemutatása T Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság mûködtetése m.n.s Sportuszoda-szolgáltatás T Sportlétesítmény mûködtetése 9312 Sportegyesületi tevékenység T Sportszolgáltatás (egyesületi keretek között, vagy nonprofit szervezésben) Sport- és szabadidõs horgászat (egyesületi keretek között, vagy nonprofit szervezésben) T Egyéb m.n.s. sporttevékenység Ú T Sport- és szabadidõs horgászat szervezése Ú M új M új Ú M új Ú M új M új Ú

17 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ évi 104. szám Szakmakód 2008 kód Szakmakód 2008 megnevezés Változás típusa Szakmakód 2011 kód Szakmakód 2011 megnevezés Változás típusa Szabadidõs lovagoltatás (egyesületi keretek között, vagy nonprofit szervezésben) T Sport- és szabadidõs lovagoltatás Ú Sportszolgáltatás (nem egyesületi keretek között, és nem nonprofit szervezésben) Falusi élethez, környezethez és munkakultúrához kapcsolódó hagyományok, tevékenységek bemutatása Helyi gazdálkodási módok, termelési szokások bemutatása T Egyéb m.n.s. sporttevékenység Ú T T Máshova nem sorolható, egyéb szabadidõs tevékenység (nem egyesületi keretek között vagy nem nonprofit szervezésben) Máshova nem sorolható, egyéb szabadidõs tevékenység (nem egyesületi keretek között vagy nem nonprofit szervezésben) Számítógépjavítás T Számítógép, -periféria javítása Egyéb m.n.s. fogyasztási cikk javítása T Egyéb háztartási és közszükségleti cikkek javítása Késélezés, köszörülés M régi Késélezés, köszörülés, evõeszköz javítása M új Látszerészeti és közszükségleti optikai eszközök javítása Látszerészeti és közszükségleti optikai eszközök javítása M régi Látszerészek tevékenysége Ú M régi Háztartási célú fotó- és optikai eszközök javítása Manöken, fotómodell (nem reklámcélra) T Elõadó-mûvészet m.n.s. Ú Háztartási alkalmazottat foglalkoztató magánháztartás m.n.s. M régi Háztartási és egyéb alkalmazottat foglalkoztató magánháztartás, magánszemély (egyéni vállalkozóként nem végezhetõ) Mosás háztartásnál T Mosás, vasalás háztartásnál Ú Takarítás, tisztítás háztartásnál T Takarítás, tisztítás háztartásnál Ú Gyermekfelügyelet háztartásokban T Külföldi képviseletet ellátó személy (egyéni vállalkozói igazolvány alapján nem gyakorolható) Adómentes termékimportot megalapozó közösségen belüli termékértékesítés (egyéni vállalkozásként nem végezhetõ) M régi M régi Gyermekfelügyelet, a gyermekvédelmi törvény hatályán kívüli szolgáltatásként Külföldi képviseletet ellátó személy (egyéni vállalkozóként nem gyakorolható) Adómentes termékimportot megalapozó közösségen belüli termékértékesítés (egyéni vállalkozóként nem gyakorolható) M új M új Ú M új M új Brikett, pellet gyártása gabonafélékbõl Ú 0114 Cukornádtermesztés Ú Cukornádtermesztés Ú Brikett, pellet gyártása cukornádból Ú Brikett, pellet gyártása egyéb nem évelõ növénybõl Brikett, pellet gyártása egyéb évelõ növénybõl Brikett, pellet gyártása fahulladékból Ú Ú Ú

18 15030 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ évi 104. szám Szakmakód 2008 kód Szakmakód 2008 megnevezés Változás típusa Szakmakód 2011 kód Szakmakód 2011 megnevezés Változás típusa Faszéntermelés az erdõben (hagyományos módszerrel elõállítva) 0311 Tengeri halászat Ú Tengeri halászat Ú 0321 Tengeri halgazdálkodás Ú Tengeri halgazdálkodás Ú Aranymosás kézi erõvel Ú Népi, iparmûvészeti textilszövet gyártása Ú Népi, iparmûvészeti alsóruházat gyártása Ú Digitális nyomás közvetlenül textíliára, mûanyagra, üvegre, fémre, fára és kerámiára Nyomdai kiadvány tördelése, szerkesztése, tipográfia Dolomitgyártás Ú M.n.s. fûtõberendezés, kemence gyártása Ú M.n.s. ékszergyártás Ú Gyógyászati segédeszköz gyártása (egészségügyi szolgáltatásként) Mûanyag-, gumifeldolgozó gép javítása Ú Nem gépi meghajtású egyéb jármû javítása M.n.s. egyéb közlekedési eszköz javítása Ú M.n.s. egyéb villamosipari gép, készülék üzembe helyezése M.n.s. egyéb ipari eszköz üzembe helyezése Bányászati, építõipari gép üzembe helyezése Gõzkazán üzembe helyezése Ú M.n.s. egyéb fémfeldolgozási termék (kivéve: a gépek, gépi berendezések) üzembe helyezése Fémtartály üzembe helyezése Ú Automata tekepálya, vidámparki játékberendezés, vendéglátóhely asztali és egyéb társasjátékainak felszerelése, üzembe helyezése Irodagép üzembe helyezése Ú Professzionális elektronikai berendezés üzembe helyezése Hangszer üzembe helyezése Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú

19 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ évi 104. szám Szakmakód 2008 kód Szakmakód 2008 megnevezés Változás típusa Szakmakód 2011 kód Szakmakód 2011 megnevezés Változás típusa Professzionális fényképészeti, filmtechnikai felszerelés, optikai mûszer üzembe helyezése Ú Ipari idõmérõ mûszer, készülék üzembe helyezése Szélerõmû mûködtetése Ú Képesítéshez kötött kazánkezelés Ú Brikett, pellet gyártása nem veszélyes hulladékból (fafeldolgozás hulladékából, más ipari és háztartási hulladékból) Biogáz gyártás hulladékból, komposztálás Ú Egyéb eszköz bontása Ú Saját gyártású fém épület helyszíni összeszerelése, felállítása kulcsra kész állapotban Útfelújítás, karbantartás Ú Városi kötöttpályás vasút építése Ú Erõmû építése Ú Építési terület elõkészítése m.n.s. Ú Közúti, vasúti világítási és elektromos jelzõrendszer, biztosítóberendezések szerelése Beépített tûzoltóberendezés szerelése Ú Fûtõberendezés szerelése Ú Épületszerkezetek tûzállóvá tétele Ú M.n.s. egyéb épületasztalos szerkezet szerelése, javítása Acélszerkezetek korrózióvédelme Ú Építmény acélszerkezetének összeszerelése Mélyalapozás Ú Gépjármû részegység és alkatrész javítás Ú Motorkerékpár alkatrész kereskedelme Ú Motorkerékpár részegység és alkatrész javítása Befektetési arany nagykereskedelme Ú Mûtrágya-nagykereskedelem Ú Mûtrágya-kiskereskedelem Ú Tüzelõanyag kiskereskedelme házhoz szállítással Az össztömeg-, tengelyterhelés-, illetve mérethatárt meghaladó jármûvek szakkísérése Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú

20 15032 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ évi 104. szám Szakmakód 2008 kód Szakmakód 2008 megnevezés Változás típusa Szakmakód 2011 kód Szakmakód 2011 megnevezés Változás típusa Egyéb szállítást kiegészítõ szolgáltatás Ú Közösségi szálláshely-szolgáltatás: üdülõ Ú Közösségi szálláshely-szolgáltatás: gyermek- és ifjúsági tábor Közösségi szálláshely-szolgáltatás: hegyi menedékház Közösségi szálláshely-szolgáltatás: vendégszállás Közösségi szálláshely-szolgáltatás: nomád szálláshely Közösségi szálláshely-szolgáltatás: bivakszállás Közösségi szálláshely-szolgáltatás: munkásszállás Közösségi szálláshely-szolgáltatás: diákotthon, kollégium Kávéház, teaház (melegkonyhás) Ú M.n.s. egyéb vendéglátás Ú Kávézó, teázó (nem melegkonyhás) Ú Rádiómûsor-készítés Ú Számítógépes programozás m.n.s. Ú Pénztári tagtoborzási, pénztári ügynöki tevékenység Saját tulajdonú vagy bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése m.n.s. Permegelõzõ, konfliktuskezelõ közvetítés (kivéve: büntetõ ügyekben) Permegelõzõ, konfliktuskezelõ közvetítés büntetõ ügyekben (egyéni vállalkozóként nem végezhetõ) Egyéb számviteli szolgáltatás, bérszámfejtés Pénzügyi ellenõr (egyéni vállalkozóként nem végezhetõ) Jövedéki ügyintézés Ú Termékdíj ügyintézés Ú Táj- és kertépítészeti tervezés Ú Technikusi tevékenység építészeti, kertészeti területen Településrendezés tervezés Ú Felelõs mûszaki vezetés Ú Technikusi tevékenység (kivéve építészet) Ú Tervellenõri tevékenység Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú

Fordítókulcs. Szakmak ód 2011 kód. ás típusa

Fordítókulcs. Szakmak ód 2011 kód. ás típusa Szakma megnevezés 012801 Fűszer-, aroma-, narkotikus, Szakma 2011 megnevezés M régi 012801 Fűszer-, aromanövény termesztése gyógynövény termesztése m.n.s. m.n.s. 014906 Éti csiga gyújtése T 023002 Éti

Részletesebben

Szakmak ód 2011 kód. ás típusa

Szakmak ód 2011 kód. ás típusa Melléklet a 10/2010. (XII. 29.) KSH közleményhez Szakma Szakma 2008 megnevezés 2008 012801 Fűszer-, aroma-, narkotikus, Szakmak ód 2011 Szakma 2011 megnevezés M régi 012801 Fűszer-, aromanövény termesztése

Részletesebben

S Z A K Á G A Z A T I R E N D. Szakágazat megnevezése

S Z A K Á G A Z A T I R E N D. Szakágazat megnevezése 3. számú melléklet S Z A K Á G A Z A T I R E N D Szakágazat száma Szakágazat megnevezése 012200 JUH-, KECSKE-, LÓTENYÉSZTÉS 014100 NÖVÉNYTERMELÉSI SZOLGÁLTATÁS 014200 ÁLLATTENYÉSZTÉSI SZOLGÁLTATÁS 015000

Részletesebben

szen080114_teaor Vállalkozási tevékenység 1. oldal 2008.01.11 17:41 Készítette: GMF pénzügy TEÁOR'08 kód TEÁOR'08 név

szen080114_teaor Vállalkozási tevékenység 1. oldal 2008.01.11 17:41 Készítette: GMF pénzügy TEÁOR'08 kód TEÁOR'08 név Vállalkozási tevékenység 1. oldal 2008.01.11 név 7240 Adatbázis szolgáltatás, on-line kiadás 6201 Számítógépes programozás 5523 Egyéb szálláshely-szolgáltatás 5520 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. szeptember 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. szeptember 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. szeptember 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből: 117/2013.(IX.26.) sz. önkormányzati határozat: A Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-4-0108/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-4-0108/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-4-0108/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A CertUnion Hungary Tanúsító Kft. (1113 Budapest, Bocskai út 77-79.) akkreditált területe integrált

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok. 1 of 6 1/6/10 8:24 PM

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok. 1 of 6 1/6/10 8:24 PM Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.13-09-104185 cégjegyzékszámú KÓDOLKA Könyvelő

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 2014. január 1-től hatályos alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról, a költségvetési

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből: 189/2011.(XI.24.) sz. önkormányzati határozat: A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról.

Részletesebben

Cégkivonat. I. Cégformától független adatok 1 / 10 2012.05.09. 11:16

Cégkivonat. I. Cégformától független adatok 1 / 10 2012.05.09. 11:16 1 / 10 2012.05.09. 11:16 Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégkivonat A Cg.02-09-064946 cégjegyzékszámú

Részletesebben

Tiszasas Község Település Ellátó és Szolgáltató Szervezetének alapító okirata módosításáról

Tiszasas Község Település Ellátó és Szolgáltató Szervezetének alapító okirata módosításáról 10/2013. (III.05.) sz. képviselő-testületi határozat Tiszasas Község Település Ellátó és Szolgáltató Szervezetének alapító okirata módosításáról Tiszasas Község Önkormányzata az államháztartásról szóló

Részletesebben

KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA

KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA 11683/2008. KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA Az oktatási és kulturális miniszter az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (a továbbiakban: Áht.) 89. -ának (1) bekezdésében foglaltak

Részletesebben

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2010.(XI.16.) KT sz. rendeletével elfogadott Szervezeti és

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.01-09-959833 cégjegyzékszámúsolarcell Hungary Korlátolt

Részletesebben

1. A költségvetési szerv elnevezése: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

1. A költségvetési szerv elnevezése: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselőtestülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a Polgármesteri

Részletesebben

Cégkivonat. I. Cégformától független adatok. https://occsz.e-cegjegyzek.hu/occsz_html_readajanlat

Cégkivonat. I. Cégformától független adatok. https://occsz.e-cegjegyzek.hu/occsz_html_readajanlat Page 1 of 7 Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégkivonat A Cg.07-09-009740 cégjegyzékszámú Martin

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzati feladatokról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2013. (VI.28.) önkormányzati

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.07-09-009740 cégjegyzékszámú Martin

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata

Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata Kerekegyháza Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata (Alapító Okirat száma: 32/2003. (III. 05.) sz. Kth.) (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva az 53/2010. (III. 31.) sz. Kth-ig

Részletesebben

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4.

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.18-09-104060 cégjegyzékszámú Kalocsai

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza.

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza. Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

VÁROSI KÖNYVTÁR és JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ

VÁROSI KÖNYVTÁR és JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ Dunaharaszti Város Önkormányzata VÁROSI KÖNYVTÁR és JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert

Részletesebben

I. Cégformától független adatok

I. Cégformától független adatok A Cg.08-09-014691 cégjegyzékszámú UNIVERSITAS FIDELISSIMA Kereskedelmi, Szolgáltató és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky utca 9.) cég 2013. október 13. napján hatályos

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 105/2015. (XI.16.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 105/2015. (XI.16.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 105/2015. (XI.16.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Szociális Szolgálata Alapító Okiratának jóváhagyásáról A Képviselő-testület Nyírbátor Város

Részletesebben

oberon consulting Budapest XIV. Zugló Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Révész Andrea részére 1145 Budapest Pétervárad u. 2. Tisztelt Révész Andrea!

oberon consulting Budapest XIV. Zugló Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Révész Andrea részére 1145 Budapest Pétervárad u. 2. Tisztelt Révész Andrea! e oberon consulting Budapest XIV. Zugló Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Révész Andrea részére 1145 Budapest Pétervárad u. 2. Tisztelt Révész Andrea! Ezúton szeretnénk tájékoztatni hogy társaságunk

Részletesebben

73 Kutatás, fejlesztés Kivéve: 73.2 Humánkutatás, fejlesztés. 90 Szennyvíz, hulladékkezelés, szennyeződés mentesítés II. VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY

73 Kutatás, fejlesztés Kivéve: 73.2 Humánkutatás, fejlesztés. 90 Szennyvíz, hulladékkezelés, szennyeződés mentesítés II. VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY Munkavédelmi (munkabiztonsági) szakképesítéssel rendelkező személy foglalkoztatásának feltételei 1. A munkáltatók tevékenységük alapján a következő munkavédelmi szempontú veszélyességi osztályba tartoznak

Részletesebben

Tájékoztató a vállalkozó kivitelezıi nyilvántartásba vételrıl

Tájékoztató a vállalkozó kivitelezıi nyilvántartásba vételrıl Tájékoztató a vállalkozó kivitelezıi nyilvántartásba vételrıl Valamennyi építıipari kivitelezési tevékenységet folytató egyéni és társas vállalkozásnak be kell jelentkeznie legkésıbb 2010. január 31-ig

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 47. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 77/2011.(V.30.)ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

1. melléklet a 70/2010. (V. 13.) FVM rendelethez

1. melléklet a 70/2010. (V. 13.) FVM rendelethez 1. melléklet a 70/2010. (V. 13.) FVM rendelethez 1. számú melléklet a 79/2007. (VII. 30.) FVM rendelethez A 79/2007. (VII. 30.) FVM rendelet alapján elszámolható, működéshez kötődő dologi jellegű kiadások

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.18 09 106973 cégjegyzékszámú S.I.S. Sonitus Industrial

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok 1. oldal, összesen: 6 Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közremőködı Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.13-09-110210 cégjegyzékszámú

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok. tér Felelősségű

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok. tér Felelősségű Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth Mezőkö tér Felelősségű 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.01-09-165210 cégjegyzékszámú

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.13-09-064364 cégjegyzékszámú BTG Budaörsi Településgazdálkodási

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. február 26-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. február 26-án tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. február 26-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Városgondnokság alapító okiratának módosítására Előterjesztő: Tóth József polgármester Előkészítő: dr. Váliné Antal

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM 2004. évi költségvetési alapokmánya

MISKOLCI EGYETEM 2004. évi költségvetési alapokmánya MISKOLCI EGYETEM 2004. évi költségvetési alapokmánya 1. Fejezet, megnevezése : XX. Oktatási Minisztérium 2. Költségvetési szerv a) azonosító adatai - törzskönyvi nyilvántartási szám: PIR törzsszám: 308801

Részletesebben

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100 Költségvetési kiadások e 21.9.3. (adatok ezer 42111- ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE 1234 Egyéb építmények vásárlása, létesítése (Útberuházás) 38 4 38 4,% 182 Beruházás áfája 9 6 9 6,% Beruházás Összesen: 48 48,%

Részletesebben

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet a 3/2013.(I.22.) sz. határozathoz A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT A 103/2012.(VI.25.) számú határozattal elfogadott alapító okirat

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS az együttes finanszírozás szabályairól

TÁJÉKOZTATÁS az együttes finanszírozás szabályairól TÁJÉKOZTATÁS az együttes finanszírozás szabályairól Tisztelt Felhasználók! 2015. január 1-től több jogszabály tételesen rendelkezik arról, hogy az egyes szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások, valamint

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata 2. sz. melléklet a 114/2009. (VIII. 27.) sz. KT. határozathoz. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata /egységes szerkezetben / Kardoskút Község Önkormányzata

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata:

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata: Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata: Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Enying Város Szolgáltató Intézménye 186/2003.

Részletesebben

KIVONAT. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. december 19-i ülésén készült jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. december 19-i ülésén készült jegyzőkönyvéből KIVONAT Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. december 19-i ülésén készült jegyzőkönyvéből 656/2013. (XII.19.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja a Gyermekjóléti

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. májusi r e n d k í v ü l

Részletesebben

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009(IX.15.) számú rendelet a Pölöske Község Önkormányzat a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2007(III.27.)

Részletesebben

1. A Határozat 2. számú mellékletében jóváhagyott Jókai Mór Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium alapító okirata az alábbiak szerint módosul:

1. A Határozat 2. számú mellékletében jóváhagyott Jókai Mór Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium alapító okirata az alábbiak szerint módosul: Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. április 28. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 40/2011. (IV. 28.) határozata

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Vecsési

Részletesebben

Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4.

Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.13 09 120671 cégjegyzékszámú Red Bird Bike

Részletesebben

Cégkivonat. Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4.

Cégkivonat. Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégkivonat A Cg.20-09-060242 cégjegyzékszámú ENERGOMETALL Műszaki

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/

ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ 1. Költségvetési szerv neve: Dunavecse Város Polgármesteri Hivatal * 2. Költségvetési szerv székhelye: Dunavecse, Fő út. 43. Telephelye: Dunavecse, Báthory u. 6.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 135/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére Tárgy: Javaslat az Önkormányzat tevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2015. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2015. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 05. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 48/05. (V. 06.) ÖH. A Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Polgármesteri Hivatal alapító okiratának elfogadása tárgyában (a 331/2009. (VII.10.) KT, 405/2009.(VIII.25.)

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok 1 / 6 2010.11.22. 14:53

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok 1 / 6 2010.11.22. 14:53 1 / 6 2010.11.22. 14:53 Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.01-09-883167

Részletesebben

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33.

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33. Okirat száma: A 39/2015.(III.19.) határozat 1. melléklete Módosító okirat A Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Sajószentpéter Városi Önkormányzat képviselő-testülete által 2014. február 27. napján kiadott,

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 137/1999. (VI. 30.) SZ. HATÁROZATA A VAS GEREBEN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 137/1999. (VI. 30.) SZ. HATÁROZATA A VAS GEREBEN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 137/1999. (VI. 30.) SZ. HATÁROZATA A VAS GEREBEN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 42/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelezı és önként vállalt feladatai

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelezı és önként vállalt feladatai Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelezı és önként vállalt feladatai A B C 360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 370000 Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése 381103 Települési hulladék

Részletesebben

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat Szent Gergely Népfőiskola Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOM 1..A szabályzat célja, tartalma... 3 2..Az SZMSZ célja... 3 3..A szabályzat hatálya... 3 4..Az Intézmény jogállása... 3 5..Létesítő

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Preambulum

ALAPÍTÓ OKIRAT. Preambulum ALAPÍTÓ OKIRAT Preambulum Törökbálint Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (a továbbiakban Áht.) 8. (1) bekezdése b) pontja és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. december 19-ei rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. december 19-ei rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. december 19-ei rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 193/2013.(XII.19.) sz. önkormányzati határozat Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár Alapító

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t 1. Az intézmény neve: Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2. Székhelye: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. Telephely : 4080 Hajdúnánás, Kisfaludy

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok Dunapataj Nagyközség a által ellátott kötelező és önként vállalt 18/2014.(XI.21.)számú rendelet 2. számú melléklete sorszám Kormányzati funkció Feladat megnevezése Kötelező Önként vállalt Társulás útján

Részletesebben

A Közgyűjteményi Ellátó Szervezet ALAPÍTÓ OKIRATA. Közgyűjteményi Ellátó Szervezet

A Közgyűjteményi Ellátó Szervezet ALAPÍTÓ OKIRATA. Közgyűjteményi Ellátó Szervezet A Közgyűjteményi Ellátó Szervezet ALAPÍTÓ OKIRATA A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (a továbbiakban: Kt.) 2. -ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. június 30-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA

A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA A Marcali Városi Kulturális Központ kiküldetési rendjét a 1992.évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról, a személyi jövedelemadóról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 127/2012. (IV.5.) Tata Kt. határozata az április 4-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó

Részletesebben

J A V A S L A T. SZMSZ módosításra

J A V A S L A T. SZMSZ módosításra PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA ELNÖKE Száma: 1-96 /2012. A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! J A V A S L A T SZMSZ módosításra Készült: a képviselő-testület

Részletesebben

Felelős: Határidő: 2013. március 14. MÓDOSÍTÓ OKIRAT

Felelős: Határidő: 2013. március 14. MÓDOSÍTÓ OKIRAT 93/2013. (II.28.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az előterjesztés mellékleteiben foglaltak szerinti szöveggel elfogadja az Egri Kulturális és Művészeti Központ módosító

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére 1.napirend: Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT /tervezet/

ALAPÍTÓ OKIRAT /tervezet/ ALAPÍTÓ OKIRAT /tervezet/ 1. Az intézmény neve: Forrás Gyermek és Ifjúsági Központ 2. Rövidített elnevezése: Forrás GYIK - EGER 3. Az intézmény székhelye: 3300 Eger, Bartók Béla tér 6. 4. Az intézmény

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 231/2012. (IX. 27.) számú határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 231/2012. (IX. 27.) számú határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 231/2012. (IX. 27.) számú határozata a Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról, egységes szerkezetben történő elfogadásáról A Közgyűlés

Részletesebben

Módosító okirat. III. Az Alapító okirat kiegészül 2.3. ponttal: A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének

Módosító okirat. III. Az Alapító okirat kiegészül 2.3. ponttal: A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének Okirat száma: 44-2/2015. Módosító okirat Az Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ a Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete által 2015. március 03. napján kiadott, 46/2015. (III.

Részletesebben

TEÁOR '08: 01 NÖVÉNYTERMESZTÉS, ÁLLATTENYÉSZTÉS, VADGAZDÁLKODÁS ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK

TEÁOR '08: 01 NÖVÉNYTERMESZTÉS, ÁLLATTENYÉSZTÉS, VADGAZDÁLKODÁS ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK TEÁOR '08: 01 NÖVÉNYTERMESZTÉS, ÁLLATTENYÉSZTÉS, VADGAZDÁLKODÁS ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK 011 Nem évelő növény termesztése 0111 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése 0112

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Költségvetési, társadalombiztosítási és non-profit szervezetek

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Költségvetési, társadalombiztosítási és non-profit szervezetek KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1890 ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS,

Részletesebben

Szociális és kulturális igazgatás Tételsor

Szociális és kulturális igazgatás Tételsor Szociális és kulturális igazgatás Tételsor A vizsgán 2 Szociális igazgatás, 1 Kulturális örökségvédelem és 1 Közművelődési igazgatás tételt kell húzni! Szociális igazgatás: 1. közeli hozzátartozó fogalma

Részletesebben

2. Ez a rendelet 2014. március 15-én lép hatályba. Dr. Navracsics Tibor s. k., közigazgatási és igazságügyi miniszter

2. Ez a rendelet 2014. március 15-én lép hatályba. Dr. Navracsics Tibor s. k., közigazgatási és igazságügyi miniszter M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 38. szám A közigazgatási és igazságügyi miniszter 22/2014. (III. 13.) KIM rendelete a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM

Részletesebben

Határidő: 2012. december 31. MÓDÓSÍTÓ OKIRAT

Határidő: 2012. december 31. MÓDÓSÍTÓ OKIRAT K I V O N A T Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. december 13-i ülésének jegyzőkönyvéből 736/2012. (XII.13.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Gyermekjóléti

Részletesebben

Tárgy: Intézmények alapító okiratainak módosítása

Tárgy: Intézmények alapító okiratainak módosítása Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-17117/2014. Témafelelős: Lencséné Szalontai Mária Balogh Imre Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete S z é k h e l

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

Egyesített Népjóléti Intézmény

Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító Okirat 1 2 Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító Okirat Költségvetési szerv neve: Egyesített Népjóléti Intézmény Székhelye: Makó, Béke u. 9. Telephelyei: Makó, Deák Ferenc u. 57. Makó, Királyhegyesi

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. Az Egri Kulturális és Művészeti Központ Alapító Okiratának 5. pontja kiegészül az alábbiakkal:

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. Az Egri Kulturális és Művészeti Központ Alapító Okiratának 5. pontja kiegészül az alábbiakkal: K I V O N A T Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. február 23i ülésének jegyzőkönyvéből 28/2012. (II.23.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja az Egri Kulturális

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Kulturális, Sport és Turisztikai Központ

Kulturális, Sport és Turisztikai Központ Alapító okirat a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ,, szamara Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXrx.

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tárgy: Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény alapító

Részletesebben

Önálló Vállalkozások Tevékenységi Jegyzékéből - Nem agrárgazdasági tevékenységek

Önálló Vállalkozások Tevékenységi Jegyzékéből - Nem agrárgazdasági tevékenységek Önálló Vállalkozások Tevékenységi Jegyzékéből - Nem agrárgazdasági tevékenységek 051001 Feketeszén-bányászat 052001 Barnaszén-, lignitbányászat 061001 Kőolaj-kitermelés 062001 Földgázkitermelés 071001

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére 3. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 2-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal módosító alapító okirata és az egységes szerkezetű alapító

Részletesebben

TESZOR'08 kód. 2932 Közúti gépjármű alkatrészeinek gyártása

TESZOR'08 kód. 2932 Közúti gépjármű alkatrészeinek gyártása TESZOR'08 kód Megnevezés Tartalmi meghatározás 2660 Elektronikus orvosi berendezés gyártása 279040 Egyéb, m.n.s. villamosberendezés (beleértve az elektromágnes, elektromágneses tengelykapcsoló és fék,

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

DUNAHARASZTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a jogerősen kiszabott bírságok, valamint a hozzájárulások befizetésével, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj fizetésével kapcsolatban

TÁJÉKOZTATÓ. a jogerősen kiszabott bírságok, valamint a hozzájárulások befizetésével, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj fizetésével kapcsolatban TÁJÉKOZTATÓ a jogerősen kiszabott bírságok, valamint a hozzájárulások befizetésével, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj fizetésével kapcsolatban B Í R S Á G A hivatásos katasztrófavédelmi szerv által

Részletesebben