A k k r e d i t á lt k l a s z t e r e k

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A k k r e d i t á lt k l a s z t e r e k"

Átírás

1 A c c r e d i t e d c l u s t e r s A k k r e d i t á lt k l a s z t e r e k

2 A c c r e d i t e d c l u s t e r s A k k r e d i t á lt k l a s z t e r e k A program az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával jött létre. The program has been co-financed by the European Regional Development Fund.

3 introduction // 04 Köszöntő 05 Dear Reader, Tisztelt Olvasó! About the Pole Program A Program I am convinced that the New Hungary Development Plan is a unique opportunity for Hungary. Among the various fields of society and economy that concern the bulk of population, the promotion of cooperations of innovative companies that build on human knowledge have a great significance in the creation of the long-term international competitiveness of our country. Similar is the role of the support for development and strengthening of s that give a frame to such cooperations. Successful s contribute to specialization efficiently, create significant added-value and contribute indirectly to the strengthening of the development poles and the economy of regions. But this works vice versa, as well if the development poles or regions do not create favourable business environment for enterprises then these will not be able to make a step forward. The Hungarian Government have formulated the frame for the above concept in the Pole Program. Trust, a solid level of information, co-operation and dialogue between the actors of the program is the BASIS for the success of the economic development program realised in the Pole Program. We devote a highly-important role to the accredited innovation s in our national development policy. Clusters can acquire this label by complying with a strict professional evaluation scheme. First, this label brings advantages at a number of calls for proposals of the Pole Program. In addition to that, we trust that having this label means a level of business excellence for economic actors. Further, these accredited s are the ones that have a real chance to create or strengthen cross-border business relations, which is intended to be backed by the Pole Program Office. This booklet introduces those 18 s that are entitled to hold the accredited label. Each accredited innovation is presented in the same structure with the most important professional information and its contacts. Since the club of the accredited s is constantly open in our development model, I hope that the next edition of this brochure needs to be extended with new s. Until then, I trust that with the help of this booklet we can contribute to new business contacts and s and members can find new partners for their future business plans. Dr. Zita Zombori Managing Director Pole Programme Office Azt gondolom és hiszem, hogy az Új Magyarország Fejlesztési Terv vissza nem térő lehetőséget jelent Magyarország számára. A társadalom és a gazdaság sokakat érintő területei közül az ország hosszú távú nemzetközi versenyképességének megteremtésében nagy jelentőséggel bír az emberi tudásra alapozó innovatív vállalati együttműködések ösztönzése, az együttműködéseknek keretet adó klaszterek fejlődésének, megerősödésének támogatása. A sikeres klaszterek hatékonyan segítik elő a specializációt, jelentős hozzáadott értéket teremtenek, és ezáltal közvetve hozzájárulnak a fejlesztési pólusok és a régiók gazdaságának megerősítéséhez. Ez azonban visszafelé is igaz ha a pólusok, illetve a régiók nem teremtenek kedvező üzleti környezetet a vállalkozások számára, azok nem tudnak fejlődésükben előrelépni. A mindehhez szükséges keretet a Kormány a Pólus Programban fogalmazta meg. A Pólus Program keretei között megvalósításra kerülő gazdaságfejlesztési program sikerének pedig ALAPJA a bizalom, a megfelelő szintű informáltság, az együttműködés és a program résztvevői közötti párbeszéd. A hazai klaszterfejlesztési politikában kitüntetett szerepet szánunk az akkreditált innovációs klasztereknek, amelyek egy szigorú szakmai szempontrendszer alapján kaphatják meg az akkreditációs címet. Egyrészt a cím előnyt jelent a Pólus Program több támogatási lehetőségének igénybevételénél, másrészt bízunk benne, hogy a gazdasági szereplők számára egyfajta kiválósági mércét is jelent a cím birtoklása. Továbbá elsősorban a címmel rendelkező klaszterekben van meg a valós lehetőség a határon átívelő üzleti kapcsolatok kialakítására és további erősítésére, amelyet a Pólus Program Iroda is segíteni kíván. Ez a kiadvány az akkreditált innovációs címmel rendelkező 18 klasztert mutatja be azonos szerkezetben, legfontosabb szakmai adataik és elérhetőségeik ismertetésével. Mivel klaszterfejlesztési modellünkben az akkreditáltak klubja folyamatosan nyitott, bízom benne, hogy a kiadvány következő kiadása újabb klaszterekkel bővülhet. Addig is remélem, hogy ezzel a kiadvánnyal hozzájárulhatunk klaszterek és klasztertagok egymásra találásához, új üzleti kapcsolatok kialakulásához! Dr. Zombori Zita ügyvezető igazgató, Pólus Programiroda The Pole Program is defined in the New Hungary Development Plan (NHDP), which is the 7-year comprehensive framework program of Hungary funded from the Structural Funds and the Cohesion Fund of the European Union between 2007 and The Program is a strong coordination mechanism among the operational programs (OPs) of the NHDP, which are the thematic strategies of the key sectors and the 7 regions in Hungary. The Pole Program lies on two pillars as accepted in the concept of the Program by the Government. Cluster development pillar: Support of s and cooperation of companies focusing on export-oriented, innovative and high value-added activities mainly on the base of SMEs. Concerned OPs in the development pillar: Economic Development OP Regional OPs Social Renewal OP Horizontal economic development pillar: Creation and improvement of a favourable business environment for better competitiveness mainly through the support of infrastructure development and human resources development. Concerned OPs in the horizontal economic development pillar: Economic Development OP Social Infrastructure OP Social Renewal OP Between financial resources worth of EUR billion are available in the Pole Program. Results Cluster development: Support worth of close to EUR 216 million has been approved in the calls belonging to the development pillar. Calls for proposals for the support of start-up and developing s have been published in May 2008 in the Regional OPs. There has been substantial interest in all regions for the calls, as a result of which altogether 100 start-up and developing s were granted support. The approved sum of support is EUR 13.2 million. A Pólus Program keretét az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) határozza meg. A Pólus Program Kormány által elfogadott koncepciója szerint a program két alappillérre épül: Vállalkozásfejlesztési pillér: A hazai kkv-k bázisára épülő export-orientált, innovatív és magas hozzáadott értékű tevékenységekre koncentráló vállalati együttműködések, klaszterek támogatása. A vállalkozásfejlesztési pillérben érintett operatív programok: Gazdaságfejlesztési Operatív Program Regionális Operatív Programok Társadalmi Megújulás Operatív Program Horizontális gazdaságfejlesztési pillér: A versenyképesség szempontjainak megfelelő kedvező üzleti környezet megteremtése elsősorban az általános infrastruktúra fejlesztés és humán erőforrás fejlesztés támogatásával. A horizontális gazdaságfejlesztésben érintett operatív programok: Gazdaságfejlesztési Operatív Program Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Társadalmi Megújulás Operatív Program A Pólus Programban között milliárd forint támogatási forrás áll rendelkezésre. Eddigi eredmények Vállalkozásfejlesztés: A Pólus Program vállalkozásfejlesztési pilléréhez tartozó konstrukciók keretében eddig összesen mintegy 54 milliárd forint támogatás került megítélésre májusában megjelentek a Regionális Operatív Programok keretében az induló és a fejlődő klasztereket támogató pályázatok. Minden régióban jelentős érdeklődés követte a kiírásokat, melyek keretében összesen 100 induló és fejlődő klaszter részesült támogatásban, összesen 3,3 milliárd forint értékben. Szintén 2008 májusában jelent meg a legfejlettebb klaszterek kiválasztását célzó Akkreditált Innovációs Klaszter címpályázat. A cím elnyerői jogosultságot szereznek a kizárólag Akkreditált klaszterek számára kiírt pályázatokon való indulásra illetve más pályázatok esetében pluszpont megszerzésére az elbírálás során. Az Akkreditációs Testület eddig 6 alkalommal tartott döntő ülést és 18 esetben döntött az Akkreditációs cím odaítéléséről.

4 06 07 The accreditation call for innovation s has been published in May 2008, too. The accreditation call aims at selecting the most developed s. The accredited s enjoy sole right to get admission to certain calls for proposals ( dedicated calls ) and have preferential treatment in the project selection in other calls ( plus point calls ). The Accreditation Committee has held six meetings so far and has accredited 18 s altogether. There is significant interest for the innovation calls dedicated solely to the accredited s. Up until now 43 projects of 10 accredited s have been granted support. The support amount reaches EUR 33.2 million. Horizontal economic development: Support worth of EUR 564 million has been granted in the calls belonging to the horizontal economic development pillar of the Pole Program. There is significant interest from the pole cities in the following calls that form the core of the Program: There are 5 successful applications in the call supporting science and technology parks. The approved sum of support is EUR 49.6 million. All pole cities have handed in their application to the call supporting so called Agora Poles. For Debrecen and Miskolc, support worth of EUR 13.2 million has been granted up until now. The evaluation is in progress for further three projects. The universities in each pole city have approved project proposals in the call supporting the infrastructure of higher education. The approved sum of support is EUR million. The universities in each pole city have approved project proposals in the call supporting development of knowledge transfer (with the exception of Veszprém-Székesfehérvár) and in the call supporting innovative research teams (with the exception of Miskolc) with a total support amount of EUR 40 million. Further results: Pole Coordination Bodies: Coordination Bodies have been set up in the pole cities in order to facilitate better information flow related to the investments and to have a forum for the functional level. These coordination bodies have an important role in the local A kizárólag Akkreditált klaszterek számára kiírt innovációs témájú pályázatok (GOP1.2.1-KMOP1.1.3/A; GOP1.3.1/B) iránt jelentős érdeklődés mutatkozik. Mindezidáig 10 Akkreditált klaszter 43 projektje részesült támogatásban, összesen mintegy 8,3 milliárd forint összegben. Horizontális gazdaságfejlesztés: A Pólus Program horizontális gazdaságfejlesztési pilléréhez tartozó konstrukciók esetében eddig összesen mintegy 141 milliárd forint támogatás került megítélésre. A Program céljaihoz legszorosabban kapcsolódó konstrukciók tekintetében is elmondható, hogy jelentős az érdeklődés a pólusvárosok részéről. Ezt mutatja, hogy 5 sikeres pályázat született a GOP KMOP 1.1.3/B - Tudományos és technológia parkok támogatása kiíráson. A megítélt támogatás összege 12,4 milliárd forint. A TIOP Agóra-pólus pályázaton minden arra jogosult város nyújtott be pályázatot. Eddig Debrecen és Győr városok esetében született támogató döntés, összesen 3,3 milliárd forint összegben. A további három benyújtott pályázat elbírálása folyamatban van. A TIOP KMOP A Felsőoktatás infrastruktúra fejlesztését támogató konstrukción minden pólusváros egyeteme sikerrel pályázott és 46,3 milliárd forint támogatásban részesültek. A TÁMOP Tudástranszfer rendszer fejlesztése illetve a TÁMOP Innovatív kutatói team-ek támogatása című pályázati kiírások tekintetében - előbbi esetében a Veszprém- Székesfehérvár társpólustól, utóbbi esetében pedig Miskolctól eltekintve - minden pólusváros egyeteme nyert el támogatást, 10 milliárd forint összegben. További eredmények: Koordinációs Testületek: A pólus városokban a beruházásokkal kapcsolatos belső információáramlás felgyorsítása és az operatív egyeztetési lehetőségek megteremtése érdekében koordinációs testületek működnek. Ezek a koordinációs testületek több szempontból is fontos szerepet látnak el a Pólus Program helyi szintű megvalósítása során. Egyrészt teret adnak a program horizontális lábához tartozó K+F infrastruktúra fejlesztések összehangolásához, implementation of the Pole Program in many aspects. On the one hand, they are a forum to harmonise the developments, to filter overlaps and to find synergies of the R&D infrastructure developments of the horizontal pillar of the Program. On the other hand, with respect to the economic development objective of the Program, the coordination body is a linkage between the two pillars of the Program, i.e. the favourable business environment of the pole cities and the companies operating in s. Clusters in Europe: In January 2009 successful international conference with 200 participants. Inter-pole co-operation: In February 2009 a cooperation agreement has been signed by pole cities of Pécs, Szeged and Debrecen. Cluster manual: second edition with fresh and enriched content has been published recently. Pole-webpage: In September 2009 the Pole Program runs at a new URL address at with enlarged content. az átfedések kiszűréséhez és a szinergiák feltárásához. Másrészt a Program gazdaságfejlesztési célkitűzéseit szem előtt tartva a koordinációs testület kapcsolatot teremt a program két lába között, azaz a pólus városok nyújtotta kedvező üzleti környezet, és a klaszterbe szerveződött vállalkozások között. Clusters in Europe: 2009 januárjában sikeres nemzetközi klaszterkonferenciát szerveztünk 200 részvevővel. nter-pólus együttműködés: 2009 februárjában Pécs, Szeged és Debrecen pólusok között együttműködési szerződés aláírására került sor. Klaszter kézikönyv: frissített és kibővített tartalommal megjelentettük a Klaszter Kézikönyvet. Pólus-honlap: 2009 szeptemberében megkezdte működését a Pólus Program saját honlapja a címen.

5 3P Cluster for the Plastics, Packaging, Printing Industry // 3P Műanyagipari, Csomagolástechnikai, 08 Nyomdaipari Klaszter 09 Issuance of accreditation certificate: 11 March 2009 The Cluster pools the companies in the plastic, packaging and printing industry in the South Great Plain region in Hungary. Currently the consists of 47 members, of which 37 are SMEs and 3 count as large companies. The is engaged in the following fields: plastic industry, packaging technology, printing industry, environment protection. On one hand, the aims at allocating and coordinating the existing capacities, technologies and professional knowledge among its members, on the other hand it aims at joint action and market appearance. The 3P Cluster disposes of such intellectual capacity, processing background and market, which could be determinant not március 11. A Klaszter a Dél-alföldi régió műanyagipari, csomagolástechnológiai és nyomdaipari vállalkozásait fogja össze. A klaszter jelenleg 47 tagból áll, amelyből 37 kis-és középvállalkozásnak minősül, míg 3 nagyvállalatnak. A klaszter tevékenységi területe: műanyagipar, csomagolástechnológia, nyomdaipar. A Klaszter egyrészt a meglévő kapacitások, a technológiák és a szakmai tudás egymás közötti elosztását és koordinálását hivatott ellátni, másrészt a közös fellépést és a piaci megjelenést kívánja szakmai tevékenysége által szolgálni. A 3P Klaszter rendelkezik olyan szellemi kapacitással és feldolgozási háttérrel, valamint piaccal, amely nem csak regionálisan a Dél-Alföldön, de országos és nemzetközi szinten is meghatározó lehet. A Klaszter stratégiájának meghatározásakor is a tagok piaci pozíciójának erősítése, versenyképességének növelése volt a legfontosabb cél, ez határozta meg jövőre vonatkozó munkafeladatait. A tervezett közös projektekkel, előadások, konferenciák szervezésével, tanácsadás nyújtásával, információs technológia fejlesztésével igyekszik biztosítani ennek elérését. Production of raw material for rubber industry from soot gained from the processing of rubber grind by pyrolisis Self-steadied poliolefin compound, lamina and injection-moulded products made from these PP/PE compound strengthened/filled with natural floral fibril, fibres, powder and products made from these Production of bactericidal paint coat for plastic products Application of plasma surface treatment technology for nano-size coats on printing and packaging products Development of food-industry packaging materials Development of new type composites for the automotive industry Major companies in the Corvus-Aircraft Ltd, PEMÜ Plastic Progressing Comapany, Kunplast Karsai Technical Plastic Industry Inc. AS-Press Ltd, Dürer Printing House Ltd, Gyomai Kner Pringing House CO Ltd., Print 2000 Press Ltd., Deltaplast Ltd, Kaloplasztik Plastic and Rubber Industrial Company Ltd., Nordtek Imexco Ltd., Kecskemét College Faculty of GAMF-Department of Polymer Technology, Budapest Tech Polytechnical Institution, Moholy-Nagy Arts University Corvus-Aircraft Kft, PEMÜ Műanyagipari Zrt., Kunplast Karsai Zrt., AS-Nyomda Kft., Dürer Nyomda Kft., Gyomai Kner Nyomda Zrt., Print 2000 Kft., Deltaplast Kft., Kaloplasztik Kft., Nordtek Kft., Kecskeméti Főiskola GAMF Kar, Budapesti Műszaki Főiskola Médiatechnológia Intézet, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem. A klaszter által kifejleszteni kívánt innovatív termékek only in the South Great Plain but at national and international level as well. The main objective was the strengthening of market position and the increase of competitiveness of the members when creating the strategy of the. This objective has determined the future tasks. The intends to ensure these goals by joint projects, by the organization of presentations and conferences, by providing consultancy and by developing IT. implementation/preparation PUR products with poliol component derived from renewable sources, strengthened/filled with natural floral fibril, fibres, powder Development of dissolving compounds and products Compounds and products with poliolefin matrix containing rubber grind Természetes növényi szálakkal, rostokkal, porokkal erősített/töltött és megújuló forrásból származó poliol komponensű PUR termékek Lebomló kompaundok és termékek kifejlesztése Gumiőrlemény tartalmú polioletin mátrixú kompaundok és termékek Gumiapríték pirolízissel történő feldolgozásával kinyert koromból gumiipari alapanyag előállítás Önerősített poliolefin kompaund, lemez ill. ezekből előállított fröccstermékek Természetes növényi szálakkal, rostokkal, porokkal erősített/töltött PP/PE kompaund és belőle készített termékek Baktériumölő festékbevonat előállítása műanyag termékekhez Plazma felületkezelési technológia alkalmazása, nanoméretű bevonatok kialakítására nyomdai, illetve csomagolási termékeken Élelmiszeripari csomagolóanyagok fejlesztése Járműiparhoz új típusú kompozitok kifejlesztése Cluster management organisation: VVK Enterprise and Country Development Non-profit Ltd. Executives of the Dr. István Kiss, managing director, VVK Enterprise and Country Development Non-profit Ltd. Dr. Péter Csonka, manager, VVK Enterprise and Country Development Non-profit Ltd. Contact: H-6000 Kecskemét, Vörösmarty u. 12., Hungary Phone: , Fax: Web: Klasztermenedzser szervezet: VVK Vállalkozás és Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. Dr. Kiss István, ügyvezető, VVK Vállalkozás és Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. Dr. Csonka Péter, menedzser, manager, VVK Vállakozás és Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. Elérhetőségek: 6000 Kecskemét, Vörösmarty u. 12. Telefon: 76/ , Fax: 76/ Web:

6 ArchEnerg Regional Renewable Energy and Construction Industry Cluster // ArchEnerg Regionális Megújuló Energetikai és Építőipari Klaszter The last issuance of accreditation certificate: 22 September 2009 Legutóbbi akkreditációs tanúsítvány megszerzésének időpontja: szeptember 22. Cooling system for buildings with the application of solar energy Biomass furnace for heating using wood chips Diesel engine development for an ecohouse with independent energy supply Development of wood processing machines Cleaned biogas for transportation and energy production Software development for construction systems and heat-pump systems Bio-diesel production projects Ecohouse with independent energy supply Épülethűtőrendszer szolár energia felhasználásával Biomassza kazán faaprítékos fűtéshez Dízelmotor fejlesztés önálló energiaellátású ökoházhoz Fafeldolgozó gépek fejlesztése Tisztított biogáz közlekedési és energiatermelési célokra Szoftverfejlesztések építési és hőszivattyús rendszerek számára Biodízel termelési projektek Független energiaellátású ökoház The ArchEnerg Regional Renewable Energy and Construction Industry Cluster has been established in In addition to jointly financed marketing and business services the member companies implement pilot projects in order to spread the use of renewable energy in the region and to phase in a culture of environmental-conscious construction and energy production. Currently the consists of 56 members, from which there are 45 SMEs and 3 large companies. The ArchEnerg Regional Renewable Energy and Construction Industry Cluster aims to create a network of domestic and foreign SMEs and large companies, research institutions, higher education institutions, municipalities and consulting companies in the Danube-Kris-Mures-Tisa region. In addition to that the supports the development of high value-added activities among the member companies in order to boost the regional economy. It plans to launch joint product-development projects and it plans to acquire export market share through these projects in order to increase the economic significance of the members. The main services of the management organization will be the generation and management of R&D projects, product-development and investment projects, and facilitation of export activities for the members. implementation/preparation: Install a solarfarm in the South Great-Plain Region Set up a network of small biogas factories around the South Great-Plain Region Termograph project in Szeged Pilot project of constructing a low energy-consuming building with the application of renewable energy solutions Az ArchEnerg Regionális Megújuló Energetikai és Építőipari Klaszter 2007-ben alakult. A közösen finanszírozott marketing és üzleti szolgáltatásokon felül a tagvállalkozások mintaprojekteket valósítanak meg, hogy elterjesszék a megújuló energiák használatát a régióban és környezettudatos építési, energiatermelési kultúrát honosítsanak meg. A Klaszter jelenleg 56 tagból áll, amelyből 45 kis-és középvállalkozásnak minősül, míg 3 nagyvállalatnak. Az ArchEnerg Regionális Megújuló Energetikai és Építőipari Klaszter célul tűzte ki, hogy hazai és külföldi kis- és nagyvállalatok, kutatóintézetek, felsőoktatási intézmények és önkormányzatok, valamint tanácsadó vállalkozások együttműködési hálózatát teremti meg a DKMT régión belül. Emellett a régió gazdaságának fellendítését is szem előtt tartva nagy hozzáadott értékű tevékenységek fejlesztését támogatja a Klaszter a résztvevő vállalkozások körében. A tagok gazdasági erejének növeléséhez közös termékfejlesztési projektek beindítását és ezeken keresztüli exportpiac szerzését is tervezi. A jövőben a K+F projektek, termékfejlesztés és beruházási projektek generálása és menedzsmentje, az exporttevékenység elősegítése a tagcégek számára legfontosabb szolgáltatásokat jelentik majd a menedzsment részéről. A klaszter által megvalósítani kívánt projektek, termékfejlesztések: Szolárfarm telepítése a Dél-alföldi régióban Kis biogáz üzemek hálózatának kialakítása a Dél-alföldi régióban Termográfia Projekt Szegeden Alacsony energiafogyasztású épület mintaberuházás megújuló energiák alkalmazásával Major companies in the K+F Kutatás Fejlesztési Tanácsadó Központ Kft., Tisza Volán Zrt., Szeviép Zrt., Pilze-Nagy Kft., Contactrade Kft. Cluster management organization: SolarTech Dél- Alföldi Fejlesztő és Termelő Kht. Executives of the : Ernest Kiss, chairman Tímea Gábor, manager, SolarTech. NKft. András Gonda, managing director, SolarTech.NKft. Contact: ArchEnerg Regional Renewable Energy and Construction Industry Cluster H-6724 Szeged, Vadász u. 5. Hungary Web: K+F Kutatás-fejlesztési Tanácsadó Központ, Tisza Volán Zrt., Szeviép Zrt., Pilze-Nagy Kft., Contactrade Kft. Klasztermenedzser szervezet: SolarTech Dél- Alföldi Fejlesztő és Termelő NKft. Kiss Ernest, klaszter elnök Gábor Tímea, klaszter menedzser, SolarTech.NKft. Gonda András, ügyvezető, SolarTech. NKft. Elérhetőségek: ArchEnerg Regionális Energetikai és Építőipari Akkreditált Innovációs Klaszter 6724 Szeged, Vadász u Web:

7 Biomass Utilization Cluster // Biomassza Hasznosítási Klaszter Issuance of accreditation certificate: 22 September szeptember 22. implementation/preparation: 13 The objective of the South Great Plain Biomass Utilization Cluster is the increase of exports of the companies in the region by utilizing biomass based on innovative technologies and by using natural resources of the region. This objective shall be reached by the application of innovations in biotechnology through the increase of the export capabilities of traditional industries and through the fostering of the development of new industries that reduce imports. The plans to realize its objectives mainly in 3 industrial complexes to be built at 3 different locations in the region (Szeged, highway M5 and Sándorfalvi road, Battonya) that cooperate with each other in an integrated system. The total sum of planned investments reaches HUF 9.5 billion (~EUR 35 million). The project could continue in its second phase by the intensification of the asphalt revitalization, the extension of rubber procession, the implementation of bioethanol production based on sunroot and production of pellet from agro-waste in the micro regions of Algyő, Makó, Homokhát and Dévaványa. Currently the consists of 21 members, from which there are 16 SMEs and 3 large companies. A Dél-alföldi Biomassza Hasznosítási Klaszter célja a régió vállalatai exportjának növelése, a biomassza innovatív technológiákon alapuló hasznosítása és a régió természeti erőforrásainak bevonása révén. E cél teljesülését a klaszter a biotechnológiai innovációk alkalmazása révén egyrészt a hagyományos gazdasági ágazatok exportképességének növelésével, másrészt importkiváltó új ágazatok kifejlesztésének előmozdításával kívánja elérni. A klasztercélok megvalósítását elsősorban a régió 3 különböző helyszínén (Szeged, M5 és Sándorfalvi út, Battonya) felépítendő ipari objektumban tervezi, amelyek egymással integrált rendszerben működnek együtt. A tervezett beruházások összköltsége 9,5 mrd Ft. A fejlesztés a második ütemben az Algyői, a Makói, a Homokháti és a Dévaványai kistérségre terjeszthető ki az aszfalt revitalizálás intenzifikálása, a gumifeldolgozás bővítése, a csicsóka bázisú bioetanol gyártás megvalósítása és a mezőgazdasági hulladékokból történő tüzelő pellettek előállítása céljából. A klaszter jelenleg 21 tagból áll, amelyből 16 kis-és középvállalkozásnak minősül, míg 3 nagyvállalatnak. A klaszter által megvalósítani kívánt projektek, termékfejlesztések: Biogáz Zöldáram Füst gáz szolgáltatás Kapcsoltan termelt villamos áram Hulladékhővel előállított gőz Depógáz beszállítás Pirolízis gáz és olaj Biotrágya granulátum ContiTech Rubber., Égáz-Dégáz Zrt., Dél-Magyarországi MÉH Zrt., Medikémia Zrt., Délút Kft. Biogas Green electricity Stack gas service Co-generated electricity Steam produced from waste heat Supplying dump gas Pyrolitic gas and oil Biomanure pellet Major companies in the ContiTech Rubber, Égáz-Dégáz Zrt., Dél-Magyarországi MÉH Zrt., Medikémia Zrt., Délút Kft. Cluster management organization: Unicotec Universitas Kooperációs Kutatási és Technológiai Transzfer Centrum Közhasznú Nonprofit Kft. Executives of the : Gergely Kovács, managing director Contact: H-6720 Szeged, Kígyó u. 4., Hungary Phone: Klasztermenedzser szervezet: Unicotec Universitas Kooperációs Kutatási és Technológiai Transzfer Centrum Közhasznú Nonprofit Kft. Kovács Gergely, ügyvezető igazgató Elérhetőségek: 6720 Szeged, Kígyó u. 4. Telefon:

8 Biotechnology Innovation Base // Biotechnológiai Innovációs Bázis Issuance of accreditation certificate: 10 September 2008 A klaszter által kifejleszteni kívánt innovatív termékek: Virtuális HTS/HCS laboratórium TMA (Tissue Microarray) TMA (Tissue Microarray) The Cluster has been established in The primary objective is to develop products and services in medical biotechnology, pharmaceuticals and the agro-alimentary sector. Currently it consists of 21 members, all of them are SMEs. Biology sciences are the most important ones conventionally at the two universities (PTE, KE), which represent the education and research of the South Transdanubian region. This served as a base for the set up of those SMEs that have developed marketable products and services in medical biotechnology and in the agro-alimentary sector. The initiative started three years ago based on szeptember 10. A Pécsi Egészségipari Innovációs klaszter 2007-ben alakult elsősorban az orvosi biotechnológia, a gyógyszeripar és az agro-alimentáris szektor termékeinek és szolgáltatásainak fejlesztése céljából. Jelenleg 21 tagból áll, amely mind kis- és középvállalkozásnak minősül. A Dél-dunántúli régió oktatását és kutatását reprezentáló két egyetemen (PTE, KE) hagyományosan a biológiai tudományok dominálnak. Ennek talaján jöttek létre azok a KKV-k, melyek elsősorban az orvosi biotechnológia, agro-alimentáris szektor termékeit és szolgáltatásait fejlesztették piacképessé. A klaszterkezdemény három éve jött létre a mintegy 15 éves együttműködésre építve. A hálózat illetve klaszter BIB néven ismert, nemzetközi szinten is (alapítója az Europa Interklaszternek). A Pécs az Életminőség Pólusa program pillérei közül az egészségipari projektnek, a Pécsi Egészségipari Innovációs Központnak az alapját képezi. implementation/preparation: Virtual HTS/HCS laboratory Monoclonal antibodies Polypropylene net coated and fringed with silicon Major companies in the Soft Flow Kft., Histopatológia Kft., Pannonpharma Kft., Medico Zrt. Cluster management organization: Pécsi Egészségipari Innovációs Központ Zrt. Executives of the : József Hoffbauer, general manager, PEIK Zrt. György Szekeres, managing director, Hisztopatológia Kft. Anikó Minkóné Knőbl, -coordinator, PEIK Zrt. Monoklonális antitestek Szilikonnal bevont és szegett polipropilén háló Soft Flow Kft., Histopatológia Kft., Pannonpharma Kft., Medicor Zrt. Klasztermenedzser szervezet: Pécsi Egészségipari Innovációs Központ Zrt. Hoffbauer József, cégvezető, PEIK Zrt. Szekeres György, ügyvezető, Hisztopatológia Kft. Minkóné Knőbl Anikó, klaszter-koordinátor, PEIK Zrt. Contact: József Hoffbauer, György Szekeres, Anikó Minkóné Knőbl, Elérhetőségek: Hoffbauer József, Szekeres György, Minkóné Knőbl Anikó, a 15-year-long cooperation. The network and is known under the name of BIB (Biotechnology Innovation Base) - also at an international level. The is a founding member of the European Inter. It is also a base for Pécs Health Care Innovation Center, the health care project of the Life-Quality Pole in Pécs. Currently the founders, the new members and the generated spin-off companies aim to form a joint strategy. The ensures the rational utilization of the resources in the following research and innovation areas: In vitro diagnostics and diagnostic procedures Procedures examining primarily the biological effects of agents and ingredients of drugs, cosmetics, foodstuff and other chemicals and biological objects (primarily as environmental factors) Mára az alapítók kiegészülve új belépőkkel illetve az általuk is generált spin-off vállalkozásokkal közösen stratégia meghatározására is igényt tartanak. A klaszter biztosítja az erőforrások racionálisabb kihasználását az alábbi kutatási-innovációs területeken: In vitro diagnosztikumok és diagnosztikus eljárások Gyógyszerek, kozmetikumok, élelmiszerek, valamint egyéb elsősorban környezeti tényezőként szereplő vegyszerek, biológiai objektumok hatóanyagainak, összetevőinek biológiai hatását vizsgáló eljárások.

9 First Hungarian E-administration, ICT and Innovation // Első Magyar e-közigazgatási, Informatikai és Innovációs Klaszter A klaszter által kifejleszteni kívánt innovatív termékek: Egészségügyi informatika Innovatív orvosi asztali és végponti eszközök Komplett orvosi diagnosztikai rendszer Automatizált mozgáselemző rendszer amelyből 22 kis-és középvállalkozásnak minősül, 4 nagyvállalatnak, továbbá 1 alapítvány, 1 önkormányzati tulajdonú Cooperative-resource system Mobil EKG the economic environment Új gyógyszerjelöltek azonosítása 16 Issuance of accreditation certificate: 11 March The First Hungarian e-administration, ICT and innovation has been established in Currently the consists of 30 members: 22 SMEs, 4 large companies, 1 foundation, 1 municipality owned listed company and 2 universities. One goal of our Cluster is to strengthen the synergic effects of the collaborative associations between the representants of the different sector members (companies, consultants, knowledge centers). Enhance the members market potential and efficiency with the concentration of resources, collective market appearance and aligned strategies. To be able to give adequate and quick answers for the purpose to achieve the Cluster goals between the constantly changing challenges, and furthermore the continuous ICT and innovation developments, the executions result to achieve the long term (5-7 years) goals with the appropriation of concentrated resources. To speed up the sale of market oriented R&D results trough knowledge transfer, strengthen the connection between R&D&I and the industry. To support R&D programs leaded by business performers, develop the effective cooperation between companies, research institutes and knowledge centers. Aim is to achieve such a transparent presence on the international market, which is able with the realization of critical mass size R&D&I projects on the areas managed by the Cluster -, to be up to the competition on international fields, strengthen with this Hungary s economic presence in the area. Cluster projects under implementation/preparation Healthcare IT Innovative desktop systems Komplex diagnostical system Automated motion analysis system március 11. Az Első Magyar e-közigazgatási, Informatikai és Innovációs Klaszter 2007-ben alakult. A klaszter jelenleg 30 tagból áll, zrt. és 2 egyetem is a tagok közé tartozik. A Klaszter céljai közt szerepel az együttműködő társaságok szinergikus hatásainak továbberősítése a különböző szektort (üzleti vállalkozások, tanácsadó cégek, tudáscentrumok) képviselő tagok között. A tagok piaci potenciáljának és hatékonyságának növelése az erőforrások koncentrálásával, közös piaci fellépéssel, összehangolt stratégiai megvalósítással. Megfelelő tartalmú és gyors válaszokat tudjunk adni a Klaszter céljainak megvalósítása érdekében a folyamatosan változó kihívásokra, továbbá a folyamatos informatikai és innovációs fejlesztések, megvalósítások eredményezik a hosszú távú (5-7 év) stratégiai célok elérését koncentrált erőforrás felhasználás segítségével. Felgyorsítani tudástranszfer révén a piacorientált K+F eredmények mielőbbi értékesítését, erősíteni a K+F+I és az ipar közötti kapcsolatot. Támogatva az üzleti szereplők által vezetett kutatás-fejlesztési programokat, továbbfejlesztve a cégek, kutatóintézetek és a tudáscentrumok közötti hatékony együttműködést. Cél olyan transzparens jelenlét a nemzetközi piacon, amely kritikus tömeg méretű K+F+I projektek megvalósításával - a Klaszter által menedzselt területeken - képesek felvenni a versenyt a nemzetközi színtéren, ezáltal is erősítve Magyarország gazdasági jelenlétét és erősítését a térségben. Identification of new drug candidates Mobile ECG, Visual aids E-Administration IT Complex IT mapping of workflows of authorities Environmental IT Metering management Innovative services helping the proper functioning of Project and portfolio management solution Service pack supporting innovation Vocational training of public administration employees Integrated ERP services for SMEs Application for competence mediation Multifunctional in-home display and system network via radiowaves Mobile IT Automatic meter reading (AMR) Sample system of mobile municipality Geospatial IT Integrated geospatial 3D IT system Major companies in the Albacomp Számítástechnikai Zrt., Delta Informatikai Zrt., HUMANsoft Kft., Geoview Kft., Axis Consulting 2000 Kft., Stratis Vezetői és Informatikai Tanácsadói Kft. Cluster management organization: Alliance Klaszter Menedzsment Kft. Executives of the : László Hencz, managing director, Alliance Klaszter Menedzsment Kft. Contact: Alliance Klaszter Menedzsment Kft., H-1139 Budapest, Frangepán u , Hungary Phone: Látási segédeszközök Közigazgatási informatika Hatósági munkafolyamatok komplex informatikai leképezése Környezetinformatika Mérésmenedzsment A gazdasági környezet működését segítő innovatív szolgáltatások Együttműködés-erőforrás rendszer Projekt- és portfólió-menedzsment megoldás Innovációt támogató szolgáltatások Közigazgatásban dolgozó szakemberek továbbképzése Integrált ERP-szolgáltatások KKV-k számára Kompetenciaközvetítő alkalmazás Multifunkcionális In-home készülék pont-multipont hálózaton keresztül RKV-s vezérléssel Mobil informatika Távleolvasással működő mérésadatgyűjtés Mobil önkormányzati mintarendszer Térinformatika 3D-s megjelenésű integrált térinformatika rendszer Albacomp Számítástechnikai Zrt., Delta Informatikai Zrt., HUMANsoft Kft., Geoview Kft., Axis Consulting 2000 Kft., Stratis Vezetői és Informatikai Tanácsadói Kft. Klasztermenedzser szervezet: Alliance Klaszter Menedzsment Kft. A klaszter vezetője: Hencz László, ügyvezető Elérhetőség: Alliance Klaszter Menedzsment Kft Budapest, Frangepán u Telefon:

10 EnIn Environmental Industry Cluster // ENIN Környezetipari Klaszter The most advantageous territorial and economic development environment for the environmental industry in Central and Eastern Europe Kelet-Közép-Európán belül a környezetipar számára legkedvezőbb területfejlesztési és gazdaságfejlesztési környezet megvalósítása Issuance of accreditation certificate: 4 December 2008 A klaszter által megvalósítani kívánt innovatív projektek: EnIn Szolgáltató Centrum Szerves hulladékokra alapozott öko-metanol előállítás Szennyvíziszapra alapozott energiatermelő rendszer Önellátó energia termelés városok és 18 energy parks energiaparkok számára 19 The EnIn Environmental Industry Cluster has been established in 2007 under the aegis of the Federation of North Hungarian Industrialists. Most of the 27 members are SMEs while the others are large companies, research institutes and NGOs. The s joint vision is to create A Central-East European Environmental Industry Model Region by The core companies (AVE Miskolc Kft., CIRKONT Group, MENTO Group, KISS Group, MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft.) operate mainly in the field of waste management, environmental services and heat energy production, consequently these were the main focal points of the activities when the was established. Since then this professional focus has been extended by other areas of the environmental industry. Due to the consistent economic policy and continuous developments of EnIn an environmental industry model region shall be created in North Hungary till 2015 on the basis of the comprehensive regional cooperation. The model region shall be known and recognized at the EU level, as well. The main criteria of this model region are: extraordinarily high level of business cooperation; concentrated capacities and competences of the environmental industry; outstanding innovation and technology development activities; the most advantageous territorial and economic development environment for the environmental industry in Central and Eastern Europe. The expected territorial impact of the model region beyond the borders of Hungary reaches Slovakia, Ukraine, Romania, Czech Republic, Poland, Bulgaria. Objectives of the : Realization of the highest level of business cooperation in Hungary in the field of environmental industry Permanent increase and development of the capacities and competences of the members (increasingly dynamic joint innovation and technology development activities) december 4. Az EnIn Környezetipari Klaszter 2007-ben alakult az Észak-Magyarországi Gyáriparosok Szövetségének égisze alatt. A 27 tagszervezet közel háromnegyede KKV, a többi nagyvállalat, kutatóhely illetve civil szervezet. A klaszter kollektív víziója: Egy Kelet-Közép-Európai Környezetipari Mintatérség kialakítása 2015-re. A klaszter mag vállalatok (AVE Miskolc Kft., CIRKONT Csoport, MENTO Csoport, KISS Cégcsoport, MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft.) döntően a hulladékgazdálkodás környezetvédelmi szolgáltatás hőenergia előállítás területén működnek, így a klaszter életre hívásakor tevékenysége fókuszában ezen területek álltak. Azóta ezen szakmai fókusz a környezetipar egyéb területeivel bővült. Az EnIn következetes gazdaságpolitikájának és folyamatos fejlesztéseinek köszönhetően a széleskörű regionális összefogásra alapozva 2015-re Észak-Magyarországon egy Európai uniós szinten is ismert és elismert környezetipari mintatérség jön létre. Ezen mintatérség főbb ismérvei: példaértékűen magas szintű üzleti kooperáció jellemzi; a környezetipari kapacitások és kompetenciák koncentráltan vannak jelen; kiemelkedő az innovációs és technológiafejlesztési tevékenység; Kelet-Közép-Európán belül a környezetipar számára legkedvezőbb területfejlesztési és gazdaságfejlesztési környezet áll rendelkezésre. A mintatérség várható, Magyarországon túli területi kihatása: Szlovákia, Ukrajna, Románia, Csehország, Lengyelország, Bulgária. A klaszter céljai: Legmagasabb szintű hazai üzleti kooperáció megvalósulása a környezeti ipar területén Tagvállalati kapacitások és kompetenciák folyamatos növekedése, fejlődése (egyre dinamikusabb közös innovációs és technológiafejlesztési tevékenység) implementation/preparation: EnIn Service Center Biomass based eco-methanol production Sewage sludge based energy production Sustainable energy production for cities and Special water treatment for drinking water production Major companies in the AVE Miskolc Kft., Borsodchem Zrt., CIRKONT Hulladékgazdálkodási Zrt., Egererdő Zrt., KIS Szerelő és Kereskedő Kft., MENTO Kft., MIHÖ Miskolci Hőszolgáltató Kft., WIS Befektetési és Kereskedelmi Zrt. Cluster management organization: EnIn Környezetipari Klaszter Korlátolt Felelősségű Társaság Executives of the : István Szentpéteri, managing president, Észak-Magyarországi Gyáriparosok Szövetsége - EnIn Környezetipari Klaszter Péter Kiss, rotating president, Észak-Magyarországi Gyáriparosok Szövetsége - EnIn Környezetipari Klaszter Péter Lenkey, development director, EnIn Környezetipari Klaszter Kft. Contact: István Szentpéteri, Péter Kiss, Péter Lenkey, Különleges víztisztítási eljárás ivóvíz előállítására AVE Miskolc Kft., Borsodchem Zrt., CIRKONT Hulladékgazdálkodási Zrt., Egererdő Zrt., KIS Szerelő és Kereskedő Kft., MENTO Kft., MIHÖ Miskolci Hőszolgáltató Kft., WIS Befektetési és Kereskedelmi Zrt. Klaszter menedzsment szervezet: EnIn Környezetipari Klaszter Korlátolt Felelősségű Társaság Szentpéteri István, ügyvezető elnök, Észak-Magyarországi Gyáriparosok Szövetsége - EnIn Környezetipari Klaszter Kiss Péter, soros elnök, Észak-Magyarországi Gyáriparosok Szövetsége - EnIn Környezetipari Klaszter Lenkey Péter, fejlesztési igazgató, EnIn Környezetipari Klaszter Kft. Elérhetőségek: Szentpéteri István, Kiss Péter, Lenkey Péter,

11 Goodwill Biotech Cluster // Goodwill Biotechnológiai Klaszter szeptember 10. Major companies in the Goodwill Pharma Kft., ExtractumPharma Zrt., Curamach Kft., Zipper Kft. A klaszter által fejleszteni kívánt innovatív termékek és kapcsolódó piaci tevékenységek: Issuance of accreditation certificate: 10 September 2008 The main development directions of Goodwill Biotech Cluster cover production of biosimilar APIs and cell-therapy treatments based on research activities in Szeged. Cur- generikus gyógyszerek gyártása biosimilar gyógyszerhatóanyagok előállítása, eljárásfejlesztés, know-how hasznosítás őssejt alapú sejtterápiák kifejlesztése, alkalmazása, know-how hasznosítás új típusú polimer alapanyagok hasznosítása gyógyászatban, élelmiszeriparban A Klaszter főbb fejlesztési irányait a biosimilar gyógyszerhatóanyagok előállítása, valamint a szegedi kutatásokra épülő sejtterápiás gyógymódok képezik. A klaszter jelenleg több mint 20 tagból áll, melynek többsége kis- és középvállalkozás, melyek együttműködésbe léptek egyetemi és akadémiai kutatócsoportokkal. A Goodwill Biotechnológiai Klaszter a regionális tudásbázisra építve, a helyi kutatási eredmények piacosítása révén Magyarország meghatározó biotechnológiai, egészség- rently the consists of more than 20 members, the ipari piaci szereplőjévé válik a klasztertagok által előállított Goodwill Cluster Management Non-profit Ltd majority being SMEs entered into cooperation with university and academia research groups. Building on the local knowledge base and by marketing the local research results, Goodwill Biotech Cluster will become a remarkable biotechnology and health care market player in Hungary through the innovative and highend value added products and services developed by the members. The management ensures the background and resources for marketing the innovative products and for the utilization of the local research results. In terms of market introduction, the cooperation results in the increase of the domestic and international competitiveness of the members and in the growth of their market results, and in terms of R&D it contributes to the increase of the ratio of applied research and to growth in number of patents and to the domestic employment of researchers with considerable results. The primary goal of the is the marketing and sales of the knowledge intense products created by joint research, which results in the dynamic increase of the members export sales helped by the joint marketing in foreign markets. implementation/preparation: production of generic drugs production of biosimilar APIs, process development, know-how transfer development and implementation of cell therapies based on stem cells and artificial chromosome, knowhow utilization new type polymer ingredients for the pharmaceutical and food industries innovatív, magas hozzáadott értékű termékek, szolgáltatások révén. A Klaszter biztosítja az innovatív termékek piacra viteléhez szükséges feltételeket és erőforrásokat a helyi kutatási eredmények hasznosulása érdekében. Az együttműködés piaci szempontból a klasztertagok hazai és nemzetközi versenyképességének javulását, piaci eredményeinek növekedését eredményezi, míg kutatás-fejlesztési szempontból az alkalmazott kutatás arányának és a szabadalmak számának növekedéséhez, valamint a jelentős eredményeket felmutató kutatók hazai foglalkoztatásához járul hozzá. A Klaszter kiemelt célja a közös kutatások eredményeként létrejött tudásintenzív termékek piaci bevezetése és értékesítése, amely az egységes külföldi megjelenéssel kiegészülve a tagvállalatok export értékesítésének dinamikus növekedését eredményezi. Cluster management organization: Goodwill Cluster Management Non-profit Ltd. Executives of the : Balázs Kérdő, managing director Dr Ferenc Jójárt, Chairman of the Cluster, CEO of Goodwill Pharma Ltd. Contact: Goodwill Biotech Cluster Address: H-6724 Szeged, Cserzy M. u. 32, Hungary Phone/Fax: Róbert Kopasz Project Manager Goodwill Pharma Kft., ExtractumPharma Zrt., Curamach Kft., Zipper Kft. Klasztermenedzser szervezet: Goodwill Klaszter Menedzsment Kft. Kérdő Balázs, ügyvezető igazgató Goodwill Klaszter Menedzsment Nonprofit Kft. Dr. Jójárt Ferenc, igazgató tanács elnöke Goodwill Biotechnológiai Klaszter Elérhetőségek: Goodwill Biotechnológiai Klaszter 6724 Szeged, Cserzy M. u. 32. Tel/Fax: Kopasz Róbert projektmenedzser

12 Hungarian Medical Instruments Producers and Service Providers Cluster // Magyar Medikai Gyártók és Szolgáltatók Klaszter Issuance of accreditation certificate: 10 September 2008 The Cluster has been established in 2006 with the longterm aim to support its members in the compilation of Hungarian medical product lists (machines, specifications); in the listing of exportable products; in the organization of joint representation and distributors; in the creation of joint brochures and promotion campaigns. Currently it consists of 21 members all of them are SMEs. Short-term goals: Strengthening the innovation of producers and products with integrating the scientific knowledge, with the analysis of tender specifications; and with the encouragement for participating in tender applications szeptember 10. A Magyar Medikai Gyártók és Szolgáltatók Klaszter 2006-ban alakult azzal a hosszú távú stratégiai céllal, hogy a magyar medikai termékkínálati listák (gépek, specifikációk) összeállításában, az exportra érett termékek összegyűjtésében, a közös képviseletek, disztribútorok szervezésében, közös prospektusok, reklámkampányok készítésében támogassa a klaszter tagjait. Jelenleg 21 tagból áll, amelyből valamennyi tag kis-és középvállalkozásnak minősül. Rövidtávú célok: A gyártók, a termékek innovációját erősítse, a tudományos ismeretek integrálásával, a tender specifikációk (a konkurencia) elemzésével, Medicor Elektronika Zrt., Innomed Medical Zrt., Meditech Kft., Mediplan Kft. Klasztermenedzser szervezet: Omega Invest Klaszter Menedzsment Kft. Dr. Steiner Arnold, elnök, MediKlaszter Hoffmann Pál, ügyvezető, Omega Invest Kft. Increasing the companies profitability with the a pályázatokra ösztönzésével. Contacts: Omega Invest Klaszter Menedzsment Kft. 22 concentration of procurement costs and with the A társaságoknál a nyereségesség növelésének segítése, Omega Invest Klaszter Menedzsment Ltd Budapest, Illatos út coordination of storage and logistic cooperation. Mid-term goals: Support of market entry on new, large export markets (Central and Eastern Europe, Russia, Ukraine, China, Vietnam, India, the Middle-East, North Africa, South- America), the organization of members. Project generation; organization of joint R&D activity (product and technology development); preparation and development of joint projects. IT development, including the elaboration or development of a joint IT platform; support of online appearance, e-commerce and other e-services. Long-term goals: Compilation of Hungarian medical product lists (machines, specifications); listing of exportable products; support of product examinations in target countries; organization of joint representation and distributors; joint monitoring of foreign tender calls; creation of joint brochures and promotion campaigns; joint participation on trade fairs and organization of joint relationship-building negotiations. Introduction of quality- and environment-management systems and standards for the management. a beszerzési kereskedelmi költségek koncentrációjával, a raktározási, logisztikai együttműködés koordinálásával. Középtávú célok: Új, nagy export piacokon történő megjelenés lehetővé tételének támogatása (Közép-Kelet Európa, Oroszország, Ukrajna, Kína, Vietnam, India, Közel- Kelet, Észak-Afrika, Dél-Amerika), a klasztertagok összeszervezése. Projektgenerálás, közös K+F tevékenység (termék- és technológiafejlesztés) megszervezése, közös projektek előkészítése, továbbfejlesztése. Információs technológia-fejlesztés, beleértve közös informatikai platform kialakítását, vagy továbbfejlesztését, az online megjelenés, kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások támogatását. Hosszú távú célok: A magyar medikai termékkínálati listák (gépek, specifikációk) összeállítása, az exportra érett termékek összegyűjtése, a célországokban bevizsgálások segítése, közös képviseletek, disztribútorok szervezése, külföldi tenderkiírások közös megbízással történő tenderfigyelése, közös prospektusok, reklámkampányok készítése, kiállításokon való közös részvétel és közös kapcsolatépítő tárgyalások szervezése. A minőség- és környezetirányítási rendszerek, szabványok bevezetése a klaszter menedzsment részére. Major companies in the Medicor Elektronika Zrt., Innomed Medical Zrt., Meditech Kft., Mediplan Kft. Cluster management organization: Omega Invest Klaszter Menedzsment Ltd. Executives of the : Dr. Arnold Steiner, president, MediKlaszter Pál Hoffmann, managing director, Omega Invest Kft. Address: H-1097 Budapest, Illatos út 9., Hungary Phone: +36 (1) Fax.: +36 (1) Web: Elérhetőségek: Tel.: +36 (1) Fax: +36 (1) Web:

13 Mobility AND Multimedia Cluster // Mobilitás és Multimédia Klaszter Issuance of accreditation certificate: 10 September 2008 The Mobility and Multimedia Cluster (MMCluster) was founded in 2007 to unite the research and development competencies of Hungarian mobile and multimedia technology actors and based on these competences to support the (global) market introduction of Hungarian inventions. multimédiás tartalomszolgáltatás, intelligens és biztonságos közlekedéssel kapcsolatos alkalmazások, életvitelt támogató infokommunikációs megoldások, zöld IT megoldások. A klaszter által megvalósítás, ill. előkészítés alatt álló projektek: Életviteli jeleket mérő, ékszerekbe ágyazott szenzormegoldások fejlesztése Érintés nélküli fizetési megoldás fejlesztése Élő történelem, avagy digitális szakadék csökkentése az időskorúak körében Streaming jellegű mobilmultimédia szolgáltatás fejlesztése Időskorúak biztonságos életvitelét támogató távmonitorozó rendszer Médiafogyasztási szokások modellezése 3D-s interfészek, valamint tartalommenedzsment megoldások fejlesztése Legjelentősebb vállalkozások 24 szervezet, új tagok egy olyan többlépcsős folyamaton M Factory Inc., MediaLab Ltd., Mobile Engine Ltd. 25 A high priority objective of MMCluster is to inspire mobile technology and new media innovation and to support through innovation management, business planning and resource allocation the national and international market introduction and utilization of world-class developments of members. As of today MMCluster has become one of the largest cooperation in Hungary, having a total of 62 members among them large telecommunication and information technology companies, small- and mediumsized enterprises focused on info-communication innovation and universities maintaining research centres. The MMCluster is an open organization; new members can join through a multi-step process which reveals to innovation potential of the to-be member. MMCluster is consciously building its relationship with such s, for which info-communication technologies are becoming ever more important in increasing their competitiveness. As a result, MMCluster has established strategic cooperation with decisive s in the healthcare, vehicle and logistics sectors. Focus areas: mobile technology applications, multimedia content provisioning, applications related to intelligent and safe traffic, ICT solutions supporting daily activities, green IT solutions szeptember 10. A Mobilitás és Multimédia Klaszter (MMKlaszter) a magyarországi mobil- és multimédiás technológiák szereplőinek és a hazai kutatás-fejlesztési kapacitásainak összefogására, valamint - e kapacitásra alapozva - hazai találmányok (világ) piaci bevezetésére jött létre 2007-ben. Az MMKlaszter kiemelt célja, hogy ösztönözze a mobiltechnológiás és újmédia-innovációt, valamint, hogy innováció-menedzsmenttel, üzleti tervezéssel és forrásszervezéssel segítse a klasztertagok világszínvonalú fejlesztéseinek hazai és nemzetközi piacra lépését és hasznosulását. Mára az MMKlaszter Magyarország legjelentősebb egyik legjelentősebb összefogásává nőtte ki magát, összesen 62 taggal - köztük telekommunikációs és informatikai nagyvállalatokkal, infokommunikációs innovációra fókuszáló kis- és középvállalkozásokkal, valamint kutatóközpontokat fenntartó egyetemi partnerekkel. Az MMKlaszter nyitott keresztül csatlakozhatnak, mely a leendő tag innovációs lehetőségeit tárja fel. Az MMKlaszter tudatosan építette és építi kapcsolatait azon klaszterekkel, amelyek szereplői számára egyre fontosabb az infokommunikációs technológiák alkalmazása versenyképességük növelése érdekében. Ennek eredményeként az MMKlaszter stratégiai együttműködést alakított ki az egészségügyben, a járműiparban és a logisztikában érintett meghatározó klaszterekkel. Fókuszterületek: mobiltechnológiára épülő alkalmazások, implementation/preparation Development of a sensor solution embedded in jewellery that measures vital signs Development of a contact-free payment solution Living History or decreasing the digital divine for the elderly Development of a streaming-like mobile-multimedia service System enabling the remote monitoring of secure living for elderly Modeling media consumption habits Developing 3D media interfaces and content provisioning solutions Major companies in the Magyar Telekom Plc., Nav N Go Ltd., AITIA International Inc., Carnation Inc., Innomed Medical Co., Gravity R&D Ltd., Cluster management organisation: Mobility and Multimedia Coordination Office Nonprofit Ltd. Executives of the : Gábor Lemák, manager, MMCluster Miklós Csányi, International relations, MMCluster Contact: Gábor Lemák, Cell: Miklós Csányi, Cell: Magyar Telekom Nyrt., Nav N Go Kft., AITIA Zrt., Carnation Zrt., Innomed Zrt., Gravity R&D Kft., M Factroy Zrt., MédiaLab Kft., Mobile Engine Kft. Klasztermenedzser szervezet: Mobilitás és Multimédia Koordinációs Iroda Nonprofit Kft. Az MMKlaszter menedzsere: Lemák Gábor, igazgató Az MMKlaszter nemzetközi kapcsolattartója: Csányi Miklós, nemzetközi kapcsolattartó Elérhetőségek: Lemák Gábor, Mobil: Csányi Miklós, Mobil:

14 Omnipack First Hungarian Packaging Technology Cluster // Omnipack Első Magyar Csomagolástechnikai Klaszter Issuance of accreditation certificate: 10 September szeptember 10. The Omnipack First Hungarian Packaging Technology Cluster has been founded in 2003 with the aim of supporting the development of packaging technology audit and the supporting IT systems. The currently has 16 members, of which 13 members are SMEs and 1 member counts as a large enterprise. implementation/preparation Development of services: Developing and increasing the popularity of packaging technology audit Building up CLS (Creative Logistic System) Development of supporting IT systems: Development of e-commerce systems (B2B, B2C) Improving the CRM (Customer Relationship Management) system Developing a virtual workshop Az Omnipack Első Magyar Csomagolástechnikai Klaszter 2003-ban alakult, elősegítve a csomagolástechnikai audit és technológia, és az ezeket szolgáló IT rendszer továbbfejlesztését. Jelenleg 16 tagból áll, amelyből 13 kis-és középvállalkozásnak minősül, míg 1 nagyvállalatnak. A klaszter által mevalósítani kívánt projektek Saját szolgáltatások fejlesztése: Csomagolástechnikai audit továbbfejlesztése, népszerűsítése CLS (Creative Logistic System) kialakítása Kiszolgáló informatikai rendszerek fejlesztése: Elektronikus kereskedelmi rendszerek fejlesztése (B2B, B2C) CRM (Customer Relationship Management) rendszer fejlesztése Virtuális műhely fejlesztése Completing the benchmark system with a logistic Benchmark rendszer továbbfejlesztése logisztikai, and an invoicing module Development of an IT system to support joint procurement IT support to CLS Innovative products Bio-polimer plastic bags, caps, boxes, bottles, jars, carton boxes, clingfilms for windows Using Braille-characters in packaging technology Major companies in the TrueBlue Systems Kft. Pro-Form Ipari és Kereskedelmi Kft., SIBO Csomagolástechnikai Bt., CLB Packaging Csomagolástechnikai Kft., PROCAP DUNA Ipari Zrt., Mag ICS Holding Zrt., Ugrinpack-Erdősi Kft. számlázó modullal Közös beszerzést támogató informatikai rendszer fejlesztése CLS informatikai támogatása Kifejleszteni kívánt innovatív termékek: Bio-polimer fólia tasakok, kupakok, dobozok, palackok, tégelyek, kartondoboz, ablakozó fóliák fejlesztése Braille-írás csomagolástechnikai alkalmazása TrueBlue Systems Kft. Pro-Form Ipari és Kereskedelmi Kft., SIBO Csomagolástechnikai Bt., CLB Packaging Csomagolástechnikai Kft., PROCAP DUNA Ipari Zrt., Mag ICS Holding Zrt., Ugrinpack-Erdősi Kft. Cluster management organisation: OmniPack Első Magyar Csomagolástechnikai Klaszter Nonprofit Kft. Executives of the : László Halmos, chairman, First Hungarian Packaging Technology Cluster Tamás Dobronyi, managing director, Omnipack Kft. Ugrin András, honorary chairman Cluster contact: Omnipack Kft. H-1141 Budapest, Tarsoly u. 9. Hungary Phone/fax: Klasztermenedzser szervezet: OmniPack Első Magyar Csomagolástechnikai Klaszter Nonprofit Kft. Dobronyi Tamás, ügyvezető, Omnipack Kft. Halmos László, elnök, Első Magyar Csomagolástechnikai Klaszter Ugrin András, tiszteletbeli elnök Elérhetőség: Omnipack Kft Budapest, Tarsoly u. 9. Tel/fax:

15 Medical Biotechnology Innovation Cluster // Orvosi Biotechnológiai Innovációs Klaszter Issuance of accreditation certificate: 10 September 2008 The Medical Biotechnology Innovation Cluster has been established in Currently it consists of 35 members 30 are SMEs. The aim of the Cluster is to create a network of complementary companies active in the field of personalised diagnostics and therapy of malignant and inflammatory diseases and in the area of regenerative stem cell therapies. The basis of this is an affordable, world-class health care service and development network in the Central Hungarian region under an international brand szeptember 10. Az Orvosi Biotechnológiai Innovációs Klaszter 2005-ben alakult. Jelenleg 35 tagból áll, amelyből 30 kis- és középvállalkozásnak minősül. A klaszter fő célkitűzése komplementer vállalatok hálózatának kialakítása a daganatos és gyulladásos megbetegedések gyógyításában alkalmazott egyénre szabott diagnosztika és terápia, ill. a regeneratív őssejtterápiás szolgáltatások területén. Ennek eredője egy megfizethető, világszínvonalú egészségipari szolgáltató és fejlesztő hálózat a Közép-magyarországi régióban de az országhatáron túlnyúló brand alatt. development of targeted cell- and gene-therapy procedures establishment of clinical background for stem cell bank services (both public and private) launching of new technology-intense medical services (molecular targeted drugs, stem cell therapy, gene therapy) that are available currently only abroad new central laboratory co-operations for clinical examinations establishment of a service centre for the special infrastructure needs of stem cell and signal transduction therapies Major companies in the Solvo Biotechnology Inc., Vichem Chemie Research Ltd., Experimetria Limited Liability Company for Medical Research, Development, Manufacture., KPS Medical Biotechnology and Healthcare Services Ltd., Salus Therapeutic Equipment Trading and Production Ltd., CellPharma Medical Biotechnology és Pharmaceutical Research and Development Ltd., Biostatin Pharmaceutical Research and Development Ltd. őssejt-kutatás és az őssejtek regeneratív medicina számára történő felhasználása, ennek klinikai alkalmazása, fejlesztése célzott sejt-ill. génterápiás eljárások kidolgozása közösségi és privát őssejtbank szolgáltatásokhoz klinikai fejlesztési háttér kialakítása jelenleg csak külföldön elérhető technológia-intenzív (molekulárisan célzott gyógyszerek, őssejtterápia, génterápia) egészségügyi szolgáltatások Magyarországi elindítása, telepítése új centrál-laboratóriumi együttműködések klinikai vizsgálatokhoz őssejtterápiás és jelátviteli terápiás eljárások alkalmazások speciális infrastrukturális igényeit kielégítő szolgáltató-központ kialakítása Solvo Biotechnológiai Zrt., Vichem Chemie Kutató Kft., Experimetria Orvosbiológiai Kutató, Fejlesztő, Gyártó Kft., KPS Orvosi Biotechnológiai és Egészségügyi Szolgáltató Kft., Salus Gyógyászati Segédeszköz Kereskedelmi és Termelő Kft., CellPharma Orvosi Biotechnológiai és Gyógyszerkutató- Fejlesztő Kft., Biostatin Gyógyszerkutató fejlesztő Kft. Cluster management organization: KPS Medical Klasztermenedzser szervezet: KPS Orvosi Biotechnológiai 28 Biotechnology and Healthcare Services Ltd. és Egészségügyi Szolgáltató Kft. 29 implementation/preparation introduction and elaboration of new biochemical, molecular-biological, biotechnological and genetic methods and procedures for the prevention, diagnosis and treatment of diseases development of personalized, molecularly based diagnostic methods targeted drug-development, development of drugs targeting the signal transduction pathways of cells especially in the fields of tumors and infectious and inflammatory diseases development of molecular diagnostics for personalized application of signal transduction drugs stem cell research and application of stem cells in the field of regenerative medicine, and its clinical application and development A klaszter által megvalósítani kívánt K+F célok új biokémiai, molekuláris biológiai, biotechnológiai, genetikai módszerek, eljárások bevezetése és módszerek kidolgozása a betegségek szűrésére, megelőzésére és kezelésére személyre szabott, molekuláris szintű betegség megállapítás célzott gyógyszertervezés, a sejtek jelátviteli folyamataira ható gyógyszerek fejlesztése különösen a daganatok, a fertőző betegségek és a gyulladásos megbetegedések területén a jelátvitelre ható gyógyszerek személyre szabott alkalmazásához szükséges molekuláris diagnosztika fejlesztés Executives of the : Dr Richárd Schwab, Chief Operative Officer, trustee, KPS Medical Biotechnology and Healthcare Services Ltd. Dr Orsolya Szokolóczi, Project Manager, trustee, KPS Medical Biotechnology and Healthcare Services Ltd. Dr Peter Závodszky, President of Strategic Board Contact: Dr Richárd Schwab, Dr Orsolya Szokolóczi, Web: Dr. Schwab Richárd Ernő, operatív igazgató, KPS Orvosi Biotechnológiai és Egészségügyi Szolgáltató Kft. Dr. Szokolóczi Orsolya, projekt menedzser, meghatalmazott, KPS Orvosi Biotechnológiai és Egészségügyi Szolgáltató Kft. Dr. Závodszky Péter, a Stratégiai Tanács elnöke Elérhetőség: Dr. Schwab Richárd Ernő, Dr. Szokolóczi Orsolya, Web:

16 Pannon R&D&I&E Cluster // Pannon K+F+I+O Klaszter Issuance of accreditation certificate: 10 September 2008 The has been founded in Its scope covers IT security, healthcare IT, logistics, web portal-services, wireless networks and business logistics of positioning. The szeptember 10. A Pannon K+F+I+O Klaszter 2006-ban alakult. Működése többek között kiterjed az informatikai biztonság, az egészségügyi informatika, a logisztika, a webes portálszolgáltatások, a vezeték nélküli hálózatok és a helymeghatározás üzleti célú logisztikájának területére. A Klaszter jelenleg 22 tagból áll, amelyből 18 kis- és középvállalkozásnak minősül, míg 1 nagyvállalatnak. A Klasztert 6 alapító tagvállalat hozta létre. A június 25-én elfogadott Pannon K+F+I+O Klaszter stratégia és cselekvési tervének célja, hogy az Infopolisz Pólus Projekt megvalósíthatósági tanulmányában megfogalmazottakkal összhangban a jelenlegi és a csatlakozó klasztertagok számára kitűzzön olyan célokat, amelyek a fenntartható fejlődés és versenyképesség biztosítását, az innovatív, tudásalapú gazdaság megteremtését, a vállalkozók jövedelemtermelő képességének erősítését, az üzleti infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztését, a kisés középvállalkozások valamint a gazdasági szereplők és a kutatóhelyek együttműködésének erősítését, a hasznosítás-orientált kutatás-fejlesztés és innováció elősegítését, a kutatási eredmények alkalmazását szolgálják. A Pannon K+F+I+O Klaszter a megfogalmazott célokat az értéklánc létrehozása mentén, a magasabb hozzáadott értékű és minőségű termékek és szolgáltatások megteremtése révén kívánja elérni. Klasztermenedzser szervezet: PANNON - PÓLUS Innováció-menedzsment és Inkubátor Szolgáltató nonprofit Kft. A klaszter vezetője: Ujhelyi Gábor, ügyvezető, Pannon-Pólus nonprofit Kft. Elérhetőség: Pannon-Pólus non profit Kft., mobil: web: and one member counts as large enterprise. The was set up by 6 founding companies. The objective of the Strategy and action plan of the Pannon R&D&I&E Cluster from 25 June, 2008 is to set targets for the current and would-be members - in accordance with the aims of the feasibility study of the Infopolis Pole Project - that serve sustainable development and competitiveness, the creation of an innovation-, and knowledgebased economy, the strengthening of the revenue generation capacity of enterprises, the development of business infrastructure and services, the strengthening of cooperation between SMEs, economic actors and research centres, the promotion of business-oriented R&D and innovation and the business application of research results. The Pannon R&D&I&E Cluster would like to achieve these objectives by creating high value added and high-quality products and services along the value chain. has 22 members, of which 18 members are SMEs 30 A Klaszter stratégia és cselekvési tervében megfogalma- 31 zott elvárt eredmények: a klaszter tagvállalatainak és partnereinek K+F tevékenységének erősödése, a klaszteren belül előállított magas hozzáadott értékű szolgáltatások, termékek körének és számának bővülése, a tagvállalatok exportértékesítésének növekedése. A klaszter közös fejlesztésű első lépcsős innovatív termékei Új generációs mikrofizetési rendszer e-medsolution Gyártástechnológiák optimalizációja Egyedi automatizált gyártósorok fejlesztése, gyártása Kritikus infrastruktúrák kezelése Legnagyobb vállalkozások Albacomp Zrt., ISH Informatika Kft., ROBIX Hungary Kft., Online Zrt., Kürt Zrt. The expected results set out in the strategy and action plan of the are: strengthening of the R&D activities of the s member companies and its partners, increase in the number and scope of high value added products and services produced by the, growth of the export sales of the member companies. implementation/preparation Treatment of critical infrastructures New-generation micropayment systems e-medsolution Major companies in the Albacomp Zrt., ISH Kft., ROBIX Hungary Kft., Online Zrt., Kürt Zrt. Cluster management organisation: PANNON-PÓLUS Innováció-menedzsment és Inkubátor Szolgáltató nonprofit Kft. Executives of the : Gábor Ujhelyi, manager, Pannon-Pólus nonprofit Kft. Cluster contact: Gábor Ujhelyi Mobile: / Web:

17 PharmacoFood Cluster // PharmacoFood Klaszter Issuance of accreditation certificate: 10 September 2008 Introduction & goals The PharmacoFood Cluster was funded in 2007 with a main goal to exploit the original discoveries of the Pharmacoidea Ltd. The Pharmacoidea Ltd. has identified bioactive herbal compounds allowed for free use as innovative functional food additives in any food products. It is inevitable that target specific, clinically validated functional food additives better serve broad customer groups currently underserved by health care providers not properly addressing certain unmet medical needs. These additives can improve quality of life, address mental hygiene tasks of governments and lessen the health care burden of the over-aged Western societies. With advanced meta-chembioinformatics, wetlab molecular biology and pharmacology tools, the Pharmacoidea Ltd., the management body of the PharmacoFood Cluster, has developed the Mental- Fitol functional food additive containing clinically validated components to prevent the prevalence of Alzheimer and related protein aggregation diseases (Parkinson, Type 2 Diabetes, Age-related macular degeneration etc.). The scientifically validated MentalFitol essence is ready now for integration in various meat, diary, and bakery products. The Cerbona, Hungerit, PICK, SOLE-MiZo, P&P Bakery, internationally renowned members of the PharmacoFood Cluster have already agreed to spread co-branded MentalFitol food products in the dynamically emerging functional food market, either domestically or internationally. The experimental production of MentalFitol containing food products has already started in 4Q of 2009 and the harmonised marketing campaign of the PharmacoFood szeptember 10. A PharmacoFood Klaszter 2007-ben alakult azzal a céllal, hogy a Pharmacoidea Kft. által előzetesen felfedezett bioaktív hatóanyagok felhasználásával, gyógyszerfejlesztési igényességű, innovatív funkcionális élelmiszereket állítson elő. Vitathatatlan ugyanis, hogy a fogyasztók nagy tömegei számára a gyógyszerek helyett a tudományosan igazolt hatású egészségvédő élelmiszerek jobban szolgálnák az élethossz és az életminőség javítását, ezáltal gazdaságilag is kielégítő mentális és fizikai állapotot biztosítva széles néprétegek számára. Fejlett kemo- és bioinformatikai, valamint molekuláris biológiai eszközök alkalmazásával, gyorsított validálási eljárással, a hatóanyagok közötti szinergizmus tesztelésével a Pharmacoidea Kft. MentalFitol néven olyan esszenciát hozott létre, melynek élelmiszerekben szabadon felhasználható növényi komponensei a testszerte lerakódó kóros térszerkezetű fehérjék elbontásával klinikailag is igazolható módon képesek megelőzni/gyógyítani az Alzheimer-kórt és a vele rokon fehérjeaggregációs betegségeket (Parkinson, 2-es típusú cukorbetegség, időskori makuláris degeneráció stb.). A tudományosan tesztelt rek próbagyártása novemberében kezdődött meg, a PharmacoFood vállalatai a MentalFitol élelmiszercsalád forgalmazását egy közös marketingkampány keretében 2010 tavaszán kezdik meg. A MentalFitol esszenciát a Pharmacoidea Kft. tablettázva és kapszulázva is forgalmazni fogja, hosszútávon pedig a fehérjeaggregációs betegségek gyógyítására szolgáló gyógyszercsaládot is létre kíván hozni. A klaszter által kifejleszteni kívánt innovatív termékek Tudományosan/klinikailag igazolt hatású, egészségvédő funkcionális élelmiszeripari esszenciák és azokat tartalmazó élelmiszertermékek Klinikailag tesztelt hatóanyagtartalmú táplálékkiegészítők A fehérjeaggregációs betegségek elleni új gyógyszerjelöltek és gyógyszerek Mikrobiális eredetű plakkbontó hatóanyagok ipari méretű termelését szolgáló ún. SolarBioPanel technológia Acheuron Hungary Kft., Pharmacoidea Kft., Hungerit Zrt., Pick Szeged Zrt. Klasztermenedzser szervezet: PHARMACOIDEA Fejlesztő és szolgáltató Kft. Dr. Oláh Zoltán, elnök, Pharmacofood Dél-Alföldi Cluster is centered to the Easter festivities in By that Dr Tamás Letoha, Chief Medical Officer, Élettudományi és Funkcionális Élelmiszeripari Klaszter time, the MentalFitol will be dosed as OTC in capsules and pills formats by the Pharmacoidea Ltd. as well. Projected product of the PharmacoFood Cluster Scientifically/clinically validated prophylactic functional food additives and co branded functional food products Clinically validated bioactive nutraceuticals OTC nutraceuticals and drug candidates against protein aggregation diseases R&D&I and production of plaque busters of microbial (algae, fungi) origins in the innovative SolarBioPanel technology MentalFitol esszencia élelmiszerekbe (hús- és tejtermékek, pékáru) integrálva a társadalom egészségi állapotát/ életminőségét gyógyszer-mellékhatások nélkül javíthatja, csökkentve egyben a gyógyszerre fordított állami kiadásokat. A nemzetközileg elismert klasztertagok (Cerbona, Hungerit, PICK, SOLE-MiZo, P&P Pékáru stb.) stratégiai élelmiszertermékei ideális jelöltek a MentalFitol elterjesztésére az egyre dinamikusabban növekvő funkcionális élelmiszerpiacon. A MentalFitol tartalmú élelmisze- Most important corporations in the Acheuron Hungary Ltd., Pharmacoidea Ltd., Hungerit Co., Pick Szeged Co. Cluster management organization: PHARMACOIDEA Ltd. Executives of the : Dr Zoltán Oláh, President & Chief Scientific Officer, Pharmacofood Dél-Alföldi Élettudományi és Funkcionális Élelmiszeripari Klaszter Pharmacofood Dél-Alföldi Élettudományi és Funkcionális Élelmiszeripari Klaszter Dr Éva Kocsis, COO, Pharmacoidea Kft. Cluster contact: Dr Zoltán Oláh, Dr Tamás Letoha, Dr Éva Kocsis, Dr. Letoha Tamás, orvosigazgató, Pharmacofood Dél-Alföldi Élettudományi és Funkcionális Élelmiszeripari Klaszter Dr. Kocsis Éva, ügyvezető, Pharmacoidea Kft. Elérhetőség: Dr. Oláh Zoltán, Dr. Letoha Tamás, Dr. Kocsis Éva,

18 PHARMAGORA Quality of Life Cluster // PHARMAgora Életminőség Klaszter Issuance of accreditation certificate: 10 September 2008 The PHARMAGORA Quality of Life Cluster has been established in 2007 for the development of medical and diagnostic products and pharmaceutical service facilities. Currently it consists of 20 members 16 of which are SMEs. The most promising projects of the Cluster aim at such innovative areas as functional food products, nutritional supplements, drug combinations, corresponding instrument developments and clinical datamanagement, biostatistics and comprehensive, rigorous quality assurance. The establishment of the Cluster has been determined by economic necessity. The portfolio of the founding companies have complemented each other and covered the background service activities of the pharmaceutical and the health market. As a result of the cooperation the szeptember 10. A PHARMAGORA Életminőség Klaszter 2007-ben alakult a gyógyászati, diagnosztikai gyógyhatású termékek és a gyógyszeripari háttér kiszolgáló facilitások fejlesztésére. Jelenleg 20 tagból áll, amelyből 16 kis-és középvállalkozásnak minősül. A Klaszter legígéretesebb projektjei olyan innovatív területekre irányulnak, mint a funkcionális élelmiszerek, az étkezés kiegészítők, a gyógyszer kombinációk, s az ezeket kiszolgáló műszerfejlesztések, valamint klinikai vizsgálatokhoz kapcsolódó adatmenedzsment, biostatisztika és átfogó, szigorú minőségbiztosítás. A klaszter megalakításának egyik oka az a gazdasági kényszer volt, hogy a vállalatok a legkisebb költséggel, de a legnagyobb hatékonysággal tudják portfoliójukat a megcélzott piacokra kivinni. A megoldást kedvezően befolyásolta, hogy a klaszterbe tömörült vállalkozások termékfejlesztése és már működő portfoliójuk teljesen, vagy nagy százalékban ugyanazon piaci szegmenst célozták meg. Az egyesülés eredményeként megnőtt a vállalatcsoport piaci súlya, és újabb portfoliók közös kidolgozása valamint piacosítása is hatékonyabbá, gazdaságosabbá vált. A klaszter által megvalósítani kívánt fejlesztések, tématerületek funkcionális élelmiszerek, étkezés kiegészítők, gyógyszer kombinációk, preklinikai metodika-fejlesztés eredményeiből extrapolálható klinikai műszeres háttérrel rendelkező diagnosztikai eljárások, klinikai, preklinikai vizsgálatok adatgyűjtési, adatfeldolgozási és statisztikai kiértékelő módszereinek fejlesztése szigorú hatóságilag is Adexgo Kft, Adware Research Kft., Biotecont Kft., CeraMed Kft., Diagnosticum Zrt., DRC Kft., EcoMotive Kft., Experimetria Kft, GenProt Kft., Meditop Kft, Measuring and Software Kft., SOLUM Zrt. ToxiCoop Zrt. Klasztermenedzser szervezet: ADEXGO Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Grosz György, klaszter elnök, Bálint Anna, Adexgo Kft. ügyvezető igazgató Cserny Anikó, Klaszter koordinátor Elérhetőségek: Grosz György, Anna Bálint, 34 market position of the group has strengthened and the elfogadott minőségbiztosított körülmények között. Mobil: 30/ Mobile: marketing of the new portfolio has become more efficient. implementation/preparation Functional food products Nutritional supplements Drug combinations Diagnostic procedures with clinical instrumental background that can be extrapolated from the results of preclinical methodological development Development of data collection, data processing and Rövid távon megvalósítani kívánt projektek: Omega-3 zsírsavval dúsított élelmiszer Validált információs és adatfeldolgozási technológiák továbbfejlesztése Hirtelen szívhalál diagnosztizáló szoftver hardver rendszer Gyógyszer kombináció a cukorbetegség kiegészítő terápiájához statistical analyzing methods of clinical and preclinical investigations under quality controlled conditions approved by regulatory authorities Short-term projects: Food enriched with Omega-3 fatty acid Development of validated information and dataprocessing technologies Software-hardware system diagnosing sudden cardiac death Drug combination for the adjuvant therapy of diabetes Major companies in the Adexgo Ltd, Adware Research Ltd., Biotecont Ltd., CeraMed Ltd., Diagnosticum Plc., DRC Ltd., EcoMotive Ltd., Experimetria Ltd, GenProt Ltd., Meditop Ltd, Measuring and Software Ltd., SOLUM Plc., ToxiCoop Plc. Cluster management organization: ADEXGO Ltd. Executives of the : György Grosz, chairman of the Anna Bálint, Managing Director of Adexgo Ltd. Aniko Cserny, Coordinator of the Cluster Cluster contact: Web: György Grosz, Mobile: Aniko Cserny, Mobile: Bálint Anna, Mobil: 20/ Cserny Anikó, Mobil: 20/

19 Pharmapolis Debrecen Innovative Pharmaceutical Cluster // Pharmapolis Debrecen Innovatív Gyógyszeripari Klaszter március 11. Cluster management organization: Pharmapolis Klaszter Kft. A klaszter által kifejleszteni kívánt innovatív termékek, valamint szolgáltatások: Issuance of accreditation certificate: 11 March 2009 The Pharmapolis Debrecen Innovative Pharmaceutical Cluster is a network of legal entities and private people that are either profit-oriented or non-profit and aim to increase the value-added along the value-chain of the pharmaceutical industry or human biotechnology or they are active in a field either closely tied to these or complementing these. The consists of 25 founding members 19 SMEs, 1 domestic large company in the drug industry, 3 higher educational/research institutions, 1 chamber of commerce and industry, 1 leading regional curing and prevention institution. The Pharmapolis has multiple aims: first it intends to strengthen the less developed links in the innovation chain of the domestic pharmaceutical industry according to the export interests of the economic actors; further it intends to contribute to the enhancement of European innovation capacities. The vision of the Pharmapolis pole is to create an internationally recognized pharmaceutical that contributes considerably to the growth of economic output and extends employment. Due to its positive external effects the has advantageous effects on the entire domestic economy. The exclusively progressive attribute of the Cluster in Debrecen is that it has created a network of national significance in a core sector based on the Debrecen-Szeged pharma-biotech innovation axis. implementation/preparation A Pharmapolis Debrecen Innovatív Gyógyszeripari Klaszter olyan jogi és természetes személyek hálózata, akik profit-orientált, vagy non-profit alapon a gyógyszeripar, valamint a humán biotechnológia értéklánca mentén a hozzáadott érték növelésére törekszenek, vagy ezen iparághoz szorosan köthető, illetve ahhoz kapcsolódó kiegészítő tevékenységet végeznek. A Klasztert jelenleg 25 alapító tag: 19 kis- és középvállalkozás, 1 hazai gyógyszeripari nagyvállalat, 3 felsőoktatási intézmény/kutatóintézet és 1 kereskedelmi és iparkamara alkotja, ill. 1 vezető regionális gyógyító-megelőző intézmény hozta létre. A Pharmapolis Klaszter program célja többrétű: egyrészt a magyarországi gyógyszeripar innovációs láncában a kevésbé fejlett elemeket kívánja megerősíteni a gazdasági szereplők export érdekeinek megfelelően, másrészt hozzá kíván járulni az európai innovációs kapacitások fokozásához. A Pharmapolis pólus klaszter víziója nemzetközi méretekben is számottevő gyógyszeripari klaszter létrehozása, amely jelentősen hozzájárul a gazdasági teljesítmény fokozásához, továbbá bővíti a foglalkoztatottságot. A klaszter a pozitív külső hatásai révén a hazai gazdaság egészére is kedvező hatást gyakorol. A debreceni klaszter egyedülállóan előremutató jellegzetessége, hogy országos jelentőségű húzóágazati hálózatosodást hozott létre, aminek alapja a klaszterben megmutatkozó Debrecen-Szeged pharma-biotech innovációs tengely. Rekombináns gyógyszerek és gyógyszerjelöltek fejlesztése Sejtterápiás és génterápiás eljárások fejlesztése és alkalmazása Stresszfehérje alapú gyógyszerek és terápiás eszközök fejlesztése A molekuláris képalkotó techológiák fejlesztése és alkalmazása a gyógyszerkutatásban Klasztermenedzserszervezet: Pharmapolis Klaszter Kft. Bogsch Erik, a klaszter elnöke, a Richter Gedeon Nyrt. vezérigazgatója Dr. Skultéti Éva, ügyvezető igazgató, Pharmapolis Klaszter Kft. Elérhetőség: A klaszter székhelye: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10. Levelezési címe: 4002 Debrecen, Pf címe: Honlap: Development of recombinant drugs and drug candidates Development and application of procedures in cell therapy and gene therapy Development of stress-protein based drugs and therapeutic tools Development and application of molecular imaging technologies in drug research Executives of the : Erik Bogsch, chairman of the, CEO of Richter Gedeon Nyrt. Dr Éva Skultéti, managing director, Pharmapolis Klaszter Kft. Cluster contact: Address: H-4025 Debrecen, Petőfi tér 10., Hungary Mail address: H-4002 Debrecen, Pf. 154., Hungary Web:

20 Waste Water Technology Innovation Cluster // Szennyvíz-Technológiai Innovációs Klaszter Issuance of accreditation certificate: 2 June 2009 The Cluster has been founded on 3 March The Budapest Sewage Works Ltd and the Eötvös Loránd Science University played a major role in the establishment of the. Since the foundation such major actors have joined the as the Organica Environment Technologies Ltd and the Budapest University of Technology and Economics. The Cluster has more than two dozens of SME members, a number of research institutes, foundations and associations contributing to the increasing complexity of the Cluster s activities. The focal area of the Cluster is R&D, technology-development, marketing of services and products, education and training in the field of environment management and environment protection. The Cluster aims at realizing its activity in the Central-European region in the middle run. The members of the Clusters intend to implement at least 20 joint projects in the above mentioned, significant areas in the next four years with a total value of HUF 5 billion. The mission of the is to become the leading in Hungary in R&D of waste-water technology and turning R&D results into marketable products. The has currently 35 members of which 25 count as SMEs and 4 as large enterprises. implementation/preparation Production of biogas Utilisation of treated waste-water Cost-effective intensification of waste-water treating technology Re-utilisation of waste water sludge június 2. A Szennyvíz-Technológiai Innovációs Klaszter március 3-án alakult meg a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. és az Eötvös Loránd Tudományegyetem kiemelkedő szerepvállalásával. A Klaszterhez az azóta eltelt több mint egy év alatt olyan jelentős szereplők csatlakoztak mint az Organica Környezettechnológiák Zrt. és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Az említettek mellett a Klaszternek tagja több mint két tucat KKV, több kutatóintézet, alapítvány és egyesület is, növelve ezáltal is a Klaszterben folyó tevékenységek komplexitását. A Klaszter központjában a környezetgazdálkodással és a környezetvédelemmel kapcsolatos, kutatás-fejlesztés, technológia-fejlesztés, termékek és szolgáltatások piacra vitele, oktatás és képzés áll; tevékenységét már középtávon törekszik a Közép-európai régióban megvalósítani. Az említett nemzetgazdasági szempontból jelentős területeken a Klaszter tagjai az elkövetkező négy évben nagyságrendileg legalább húsz jelentősebb projektet, összesen ötmilliárd forint körüli költséggel terveznek megvalósítani a Klaszterben történő együttműködésük során. A Klaszter küldetése Magyarország vezető szennyvíz-technológiai kutató-fejlesztő és a kutatásokat üzletileg is hasznosítani képes klaszterévé válni. A Klaszter jelenleg 35 tagból áll, amelyből 25 kis-és középvállalkozásnak minősül, míg 4 nagyvállalatnak. A klaszter által megvalósítani kívánt projektek, termékfejlesztések Biogáz termelés Tisztított szennyvíz hasznosítása Szennyvíztisztítási technológia költséghatékony intenzifikálása Szennyvíziszap újrahasznosítás Cluster management organization: Proactive Management Consulting Kft Executives of the : Tibor Héjj Balázs Ménesi Cluster contact: Proactive Management Consulting Kft. Phone: Klasztermenedzser szervezet: Proactive Management Consulting Kft. Héjj Tibor Ménesi Balázs Elérhetőség: Proactive Management Consulting Kft. Tel:

ENIN Környezetipari Klaszter

ENIN Környezetipari Klaszter ENIN Környezetipari Klaszter Kárpát-medencei Energetikai Üzletember találkozó Eger, 2009. szeptember 17. Lenkey Péter fejlesztési igazgató ENIN Kft. ENIN Környezetipari Klaszter jelene 26 tag Kritikus

Részletesebben

Eco-innovation in Észak- Alföld Region (focusing on energy) ENEREA Észak-Alföld Regional Energy Agency

Eco-innovation in Észak- Alföld Region (focusing on energy) ENEREA Észak-Alföld Regional Energy Agency Eco-innovation in Észak- Alföld Region (focusing on energy) ENEREA Észak-Alföld Regional Energy Agency Gábor Vámosi Managing director Establishment of our Agency Established by the support of Intelligent

Részletesebben

Technopolisz Program Technopolisz Iroda Miskolc. Technopolis Programme Technopolis Office Miskolc. www.technopolisz.hu

Technopolisz Program Technopolisz Iroda Miskolc. Technopolis Programme Technopolis Office Miskolc. www.technopolisz.hu Technopolisz Program Technopolisz Iroda Miskolc Technopolis Programme Technopolis Office Miskolc www.technopolisz.hu A TECHNOPOLISZ program THE TECHNOPOLIS PROGRAMME HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS LOCAL ECONOMIC

Részletesebben

Ki tud többet klaszterül?

Ki tud többet klaszterül? Ki tud többet klaszterül? Lenkey Péter (fejlesztési igazgató, ) Quo vadis Technopolis Konferencia Klaszter workshop Miskolc, 2008.10.15. Egy nyelvet beszélünk? Nyelvvizsga bizonyítvány, de milyen nyelven?

Részletesebben

EGYÜTT KÖNNYEBB MI JÓT HOZHAT, HA KLASZTERBE SZERVEZŐDÜNK? Dr. Puskás János DARIÜ társelnök

EGYÜTT KÖNNYEBB MI JÓT HOZHAT, HA KLASZTERBE SZERVEZŐDÜNK? Dr. Puskás János DARIÜ társelnök EGYÜTT KÖNNYEBB MI JÓT HOZHAT, HA KLASZTERBE SZERVEZŐDÜNK? Dr. Puskás János DARIÜ társelnök Stratégiai menedzsment S W O T Quality, Level, Value 2 1 6 5 3 X 4 S W O T Time Dr. Puskás János 2 Cluster -

Részletesebben

Smart City strategy in Hungary

Smart City strategy in Hungary Smart City strategy in Hungary Dr. Kálmán Kovács Director, Federated Innovation and Knowledge Centre of Budapest University of Technology, Hungary 9th IT STAR, Warsawa, 8-9 October 2015 Topic I - National

Részletesebben

Földrajzilag egymáshoz közel elhelyezkedő vállalkozások alkotják Gazdasági és nem közigazgatási régió

Földrajzilag egymáshoz közel elhelyezkedő vállalkozások alkotják Gazdasági és nem közigazgatási régió fejlesztés az Új Széchenyi Terv keretében Somkuti Mátyás MAG fejlesztési Iroda Budapest, 2012. június 6. A klaszterek, mint az innovációt és a versenyképességet elősegítő szerveződések Elhelyezkedés jellemzői

Részletesebben

A Pólus Program és a klaszterek jövőképe

A Pólus Program és a klaszterek jövőképe A Pólus Program és a klaszterek jövőképe Dr. Zombori Zita Pólus Programiroda Pécs, 2009 október 13. Tartalom A Pólus Program bemutatása Klaszterfejlesztés Induló és fejlődő klaszterek Akkreditált klaszterek

Részletesebben

Miskolc, 2008. okt. 15. Dr. Petrás Ferenc A prezentáció tematikája Regionális Fejlesztési Programok a számok tükrében ROP gazdaságfejlesztés 2009-10 ROP Akcióterv gazdaságfejlesztés újdonságai Regionális

Részletesebben

INNONET Innovációs és Technológiai Központ

INNONET Innovációs és Technológiai Központ TECHNONET Autóipari Technológia Kompetencia Központ INNONET Innovációs és Technológiai Központ Vasvári Bálint - projektmenedzser ismertető / INNONET INNONET Innovációs és Technológiai Központ Kedvezményes

Részletesebben

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5.

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5. CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS WP 5 Del 5.14 1 st period Szentendre Papers and articles in specialist

Részletesebben

Társadalmi-gazdasági szempontok Az ipari termelési folyamatok kedvezőbbé tétele és az ipari együttműködési láncok sűrűsége pozitív társadalmi és gazdasági eredmények létrejöttéhez is hozzájárul. A társadalmi

Részletesebben

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder Expertising Governance for Transfrontier Conurbations Ister-Granum EGTC Istvan FERENCSIK Project manager The Local Action Plans to improve project partners crossborder governance «EGTC» URBACT Final conference

Részletesebben

JORDES+ REPORT - HUNGARY

JORDES+ REPORT - HUNGARY JORDES+ REPORT - HUNGARY Dr. Mihály Lados MTA RKK NYUTI, Gyor Rust 21-22 November, 2002 JORDES+ MAGYARORSZÁG PROJEKT MENEDZSMENT JORDES+ HUNGARY PROJECT MANAGEMENT Projekt vezetés MTA RKK NYUTI Dr. Lados

Részletesebben

A körvonalazódó K+F+I koncepció új hangsúlyai

A körvonalazódó K+F+I koncepció új hangsúlyai A körvonalazódó K+F+I koncepció új hangsúlyai Közös cél: a valódi innováció Dr. Nikodémus Antal főosztályvezető NGM Innovációs és K+F Főosztály Dunaharaszti, 2011.március 31. Az innovációs rendszer fogalmi

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

Climate action, environment, resource efficiency and raw materials

Climate action, environment, resource efficiency and raw materials Climate action, environment, resource efficiency and raw materials Tóth Orsolya NCP NIH, Külkapcsolatok Főosztálya 2014. február 11. Célok Erőforrás-hatékony, éghajlatváltozásnak ellenálló gazdaság és

Részletesebben

Innovative Drug Research Initiative: a Hungarian National Technological Platform. Adam Vas MD PhD Platform Leader

Innovative Drug Research Initiative: a Hungarian National Technological Platform. Adam Vas MD PhD Platform Leader Innovative Drug Research Initiative: a Hungarian National Technological Adam Vas MD PhD Leader The beginning The National Research and Technology Office launches its initiative with the title: Support

Részletesebben

Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Vállalkozásfejlesztési Főosztály Miskolc, 2008. október 15.

Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Vállalkozásfejlesztési Főosztály Miskolc, 2008. október 15. A Pólus a Gazdaságfejlesztési Operatív Programban tapasztalatok és lehetőségek Szilágyi László Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Vállalkozásfejlesztési Főosztály Miskolc, 2008. október 15.

Részletesebben

Klaszterfejlesztés az Új Széchenyi Tervben

Klaszterfejlesztés az Új Széchenyi Tervben Klaszterfejlesztés az Új Széchenyi Tervben Keller Péter Klaszterfejlesztési Irodavezető MAG Klaszteriroda 2013.03.12. - Pécs Klaszterfejlesztési programok Magyarországon Az első megalakuló klaszterek Pannon

Részletesebben

Versenyképesség és innováció a magyar gazdaságban nemzeti és vállalati szempontok

Versenyképesség és innováció a magyar gazdaságban nemzeti és vállalati szempontok Innováció 2012-ben Lehetőségek és finanszírozási források a hazai közép- és nagyvállalatok számára Joint Venture Szövetség Versenyképesség és innováció a magyar gazdaságban nemzeti és vállalati szempontok

Részletesebben

Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens

Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens A KKV-k Informatikai Infrastruktúrájának vizsgálata a Visegrádi országokban The Analysis Of The IT Infrastructure Among SMEs In The Visegrád Group Of Countries Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens MultiScience

Részletesebben

A SYMBI projekt általános bemutatása

A SYMBI projekt általános bemutatása A SYMBI projekt általános bemutatása Kalcsú Zoltán Projektmenedzser zoltan.kalcsu@pannonnovum.hu Regionális Stakeholder Csoportülés, Győr, 2016.09.08 SYMBI proposal Industrial Symbiosis for Regional Sustainable

Részletesebben

Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya

Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya deputy general director Leonardo Partnerships S.O.S. project coordinator Leonardo

Részletesebben

Válasz az Éghajlatváltozás hatásaira az. integrált városfejlesztésen keresztül

Válasz az Éghajlatváltozás hatásaira az. integrált városfejlesztésen keresztül Válasz az Éghajlatváltozás hatásaira az integrált városfejlesztésen keresztül Climate Change Response through integrated urban management Egerszegi Zita Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. Balatoni

Részletesebben

A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés

A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés WHO ~ HRH Millenium Development Goals (Achieving the health related

Részletesebben

Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft.

Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft. Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft. Szerepük a hazai ipar hatékonyságának növelésében Dr. Grasselli Norbert ügyvezető igazgató A Bay Zoltán Nonprofit Kft. állami tulajdonú nonprofit kutatóintézet. Alapítás

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

2008. március 13. "Partnerség a versenyben"

2008. március 13. Partnerség a versenyben 3P Műanyagipari, Csomagolástechnikai, Nyomdaipari Klaszter Bemutatkozás 2008.március 13. Partnerség a versenyben Mire támaszkodunk? I. Alakulás ideje: 2007. október 5. Következtetés: A klaszter hivatalosan

Részletesebben

INFO-CAPITALISM IN CENTRAL EUROPE: THE VISEGRAD STRATEGY. By Pál TAMÁS [Institute of Sociology, HAS, Budapest]

INFO-CAPITALISM IN CENTRAL EUROPE: THE VISEGRAD STRATEGY. By Pál TAMÁS [Institute of Sociology, HAS, Budapest] INFO-CAPITALISM IN CENTRAL EUROPE: THE VISEGRAD STRATEGY By Pál TAMÁS [Institute of Sociology, HAS, Budapest] A typology of FUAs, based on 5 functions: - population - transport - manufacturing GVA - no

Részletesebben

Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19.

Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19. Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19. Dr. Debreczeni Ferenc Ügyvezető Igazgató ÉARFÜ Nonprofit Kft. UMFT eredményei régiónkét (valamennyi

Részletesebben

építészet & design ipari alkalmazás teherautó felépítmény

építészet & design ipari alkalmazás teherautó felépítmény A Design-Composit egy kompozitpaneleket gyártó vállalat, mely teherautó felépítményekhez, az építészet számára és design termékekhez készít paneleket. We are an innovative manufacturer of composite panels

Részletesebben

Skills Development at the National University of Public Service

Skills Development at the National University of Public Service Skills Development at the National University of Public Service Presented by Ágnes Jenei National University of Public Service Faculty of Public Administration Public Ethics and Communication 13. 12. 2013

Részletesebben

A magyar környezetipar nemzetközi tapasztalatai és lehetőségei

A magyar környezetipar nemzetközi tapasztalatai és lehetőségei A magyar környezetipar nemzetközi tapasztalatai és lehetőségei 2014.05.29. A HITA feladatai Kereskedelemfejlesztés Befektetés ösztönzés Együttműködés külföldi cégek magyarországi befektetéseinek megvalósításában-

Részletesebben

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26.

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Innovációs tevékenység célja Magasabb hozzáadott érték Versenyelőny Piacbővítés CSOMIÉP Kft. Legrand Zrt.

Részletesebben

Felsőoktatás és K+F pályázati keretek, feltételek. Fonyó Attila OKM Felsőoktatás Fejlesztési és Tudományos Főosztály

Felsőoktatás és K+F pályázati keretek, feltételek. Fonyó Attila OKM Felsőoktatás Fejlesztési és Tudományos Főosztály Felsőoktatás és K+F pályázati keretek, feltételek Fonyó Attila OKM Felsőoktatás Fejlesztési és Tudományos Főosztály Kutatás és fejlesztés helyzete II. Alacsony K+F ráfordítás és kevés kutató Állami forrás

Részletesebben

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market 24th October, 2005 Budapest, Hungary Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok With Equal Opportunities on the Labour Market Equal Opportunities for the Roma Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok The government

Részletesebben

Zalaegerszeg, 2014.10.29. Innotech konferencia

Zalaegerszeg, 2014.10.29. Innotech konferencia Funded by Angster Tamás, innovációs menedzser - Pannon Novum Nonprofit Kft. Zalaegerszeg, 2014.10.29. Innotech konferencia Electromobility Solutions for Cities and Regions E-mobility projektjeink (www.pannonnovum.hu)

Részletesebben

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A MAG Zrt. által kínál lehetőségek Dr. Novák Csaba ügyvezető igazgató, MAG Zrt. A Nemzeti Fejlesztési Terv gazdaságfejlesztési eredményei

Részletesebben

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian PERSONAL INFORMATION Dr. János Szlávik 3300 Eger, Tompa Mihály u. 8. +36-36-520-400/3082 +36-30-4365-541 szlavik@ektf.hu www.gti.ektf.hu Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian WORK

Részletesebben

Innováció támogatás és KKV pályázati lehetőségek a Horizon 2020 programban. Csuzdi Szonja főosztályvezető-helyettes NIH, Külkapcsolatok Főosztálya

Innováció támogatás és KKV pályázati lehetőségek a Horizon 2020 programban. Csuzdi Szonja főosztályvezető-helyettes NIH, Külkapcsolatok Főosztálya Innováció támogatás és KKV pályázati lehetőségek a Horizon 2020 programban Csuzdi Szonja főosztályvezető-helyettes NIH, Külkapcsolatok Főosztálya Tartalom Az innováció támogatása a Horizont 2020-ban KKV

Részletesebben

Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092)

Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092) Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092) www.zoolog.hu Dr. Dombos Miklós Tudományos főmunkatárs MTA ATK TAKI Innovative Real-time Monitoring and Pest control

Részletesebben

Környezeti klaszterek regionális fenntarthatósági szerepvállalása

Környezeti klaszterek regionális fenntarthatósági szerepvállalása Környezeti klaszterek regionális fenntarthatósági szerepvállalása Észak-Magyarország a fenntartható Európában lehetıségek és kihívások OPEN DAYS 2009 Régiók Hete Miskolc, 2009. október 21. Lenkey Péter

Részletesebben

ÉLETCIKLUS SZEMLÉLET ÉS ÖKOINNOVÁCIÓ A NEMZETKÖZI GYAKORLATBAN. Buday-Malik Adrienn, 2014.12.02, Miskolc

ÉLETCIKLUS SZEMLÉLET ÉS ÖKOINNOVÁCIÓ A NEMZETKÖZI GYAKORLATBAN. Buday-Malik Adrienn, 2014.12.02, Miskolc ÉLETCIKLUS SZEMLÉLET ÉS ÖKOINNOVÁCIÓ A NEMZETKÖZI GYAKORLATBAN Buday-Malik Adrienn, 2014.12.02, Miskolc RÖVIDEN - LCA ÉS ÖKOINNOVÁCIÓ EURÓPÁBAN - NEMZETKÖZI PROGRAM-LEHETŐSÉGEK - JÓ GYAKORLATOK partnerségben

Részletesebben

Budapest Innopolis Programme. Éva Beleznay, Chief Architect/Planner, City of Budapest CLUSNET Budapest, 3 March 2010

Budapest Innopolis Programme. Éva Beleznay, Chief Architect/Planner, City of Budapest CLUSNET Budapest, 3 March 2010 Budapest Innopolis Programme Éva Beleznay, Chief Architect/Planner, City of Budapest CLUSNET Budapest, 3 March 2010 HISTORICAL CAPITAL Living settlement since the age of Roman Empire Photo: Cultural Capital

Részletesebben

Horizont 2020 Éghajlatváltozás, környezet, erőforráshatékonyság. Climate action, environment, resource efficiency and raw materials

Horizont 2020 Éghajlatváltozás, környezet, erőforráshatékonyság. Climate action, environment, resource efficiency and raw materials Horizont 2020 Éghajlatváltozás, környezet, erőforráshatékonyság és nyersanyagok Climate action, environment, resource efficiency and raw materials Tóth Orsolya EU referens NKFI Hivatal Nemzetközi Kapcsolatok

Részletesebben

A Nanotudományi Kiválósági Központok Magyar Hálózata

A Nanotudományi Kiválósági Központok Magyar Hálózata A Nanotudományi Kiválósági Központok Magyar Hálózata Hungarian Network of Excellent Centers on Nanosciences c. FP6-os projekt (2004-2007) koordinációja során szerzett tapasztalatok Dr. Kálmán Erika MTA

Részletesebben

Éghajlatváltozással kapcsolatos akció, környezet, erőforrás-hatékonyság és nyersanyagok

Éghajlatváltozással kapcsolatos akció, környezet, erőforrás-hatékonyság és nyersanyagok Éghajlatváltozással kapcsolatos akció, környezet, erőforrás-hatékonyság és nyersanyagok Tóth Orsolya NCP NIH, Külkapcsolatok Főosztálya 2014. január 24. Célok Erőforrás-hatékony, éghajlatváltozásnak ellenálló

Részletesebben

E E Pannonia. Nyitókonferencia Opening conference 2014. 01. 23, Pécs

E E Pannonia. Nyitókonferencia Opening conference 2014. 01. 23, Pécs E E Pannonia Nyitókonferencia Opening conference 2014. 01. 23, Pécs Izrada zajedničkog akcijskog plana energetske učinkovitosti za pograničnu regiju EE Pannonia EE Pannonia Elaboration of joint energy

Részletesebben

Cloud computing. Cloud computing. Dr. Bakonyi Péter.

Cloud computing. Cloud computing. Dr. Bakonyi Péter. Cloud computing Cloud computing Dr. Bakonyi Péter. 1/24/2011 1/24/2011 Cloud computing 2 Cloud definició A cloud vagy felhő egy platform vagy infrastruktúra Az alkalmazások és szolgáltatások végrehajtására

Részletesebben

TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW

TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW TOURNAMENT DRAW WOMAN KATA TOURNAMENT DRAW WOMAN 55 KG TOURNAMENT DRAW WOMAN 65 KG TOURNAMENT DRAW WOMAN +65 KG Minôségi termékeink Világbajnok csomagolásban! World Champion in packaging! Valdor Darfresh

Részletesebben

Rotary District 1911 DISTRICT TÁMOGATÁS IGÉNYLŐ LAP District Grants Application Form

Rotary District 1911 DISTRICT TÁMOGATÁS IGÉNYLŐ LAP District Grants Application Form 1 A Future Vision pilot célja a Future Vision Plan (Jövőkép terv) egyszerűsített támogatási modelljének tesztelése, és a Rotaristák részvételének növelése a segélyezési folyamatokban. A teszt során a districteknek

Részletesebben

Klaszterfejlesztés múltja és jelene Magyarországon

Klaszterfejlesztés múltja és jelene Magyarországon Klaszterfejlesztés múltja és jelene Magyarországon Keller Péter Klaszterfejlesztési Irodavezető MAG Klaszterfejlesztési Iroda 2013.04.15. - Szeged Klaszterfejlesztési programok Magyarországon Az első megalakuló

Részletesebben

A hazai klaszterfejlesztés 2007-2013-as eredményei, tapasztalatai Juhász Miklós MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.

A hazai klaszterfejlesztés 2007-2013-as eredményei, tapasztalatai Juhász Miklós MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. A hazai klaszterfejlesztés 2007-2013-as eredményei, tapasztalatai Juhász Miklós MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. Szeged, 2013. december 12. Klaszterfejlesztési programok Magyarországon Az

Részletesebben

Geotermikus oktatás, továbbképzés nem csak magyarul!

Geotermikus oktatás, továbbképzés nem csak magyarul! Geotermikus oktatás, továbbképzés nem csak magyarul! Dr. Tóth Anikó Nóra Miskolci Egyetem Kőolaj és Földgáz Intézet Magyar Mérnöki Kamara Geotermikus Szakosztálya Budapest, 2014. május 29. Geotermikus

Részletesebben

A CORONA Projekt két részből áll: 1. CORONA ( ) EU FP-7-es projekt, 2. CORONA II ( ) EU H2020-as projekt (azonosító száma: ).

A CORONA Projekt két részből áll: 1. CORONA ( ) EU FP-7-es projekt, 2. CORONA II ( ) EU H2020-as projekt (azonosító száma: ). Bevezetés A CORONA Projekt két részből áll: 1. CORONA (2011-2014) EU FP-7-es projekt, 2. CORONA II (2015-2018) EU H2020-as projekt (azonosító száma: 662125). CORONA II: o Koordinációs és támogató (CSA)

Részletesebben

A Szilícium Mező Klaszter fejlesztésének eredményei, további tervek. Tóth István Szilícium Mező Kft. 2010. február 19.

A Szilícium Mező Klaszter fejlesztésének eredményei, további tervek. Tóth István Szilícium Mező Kft. 2010. február 19. A Szilícium Mező Klaszter fejlesztésének eredményei, további tervek Tóth István Szilícium Mező Kft. 2010. február 19. I. A Szilícium Mező program rövid bemutatása II. Az ÉAOP-1.1.2-2008-0013 pályázat eredményei

Részletesebben

III. Bajai Gabona Partnerség. III. Baja Grain Partnership

III. Bajai Gabona Partnerség. III. Baja Grain Partnership III. Bajai Gabona Partnerség Előadó:Nagy László, a Bajai OKK Kft. ügyvezetője 2011. Június 16. III. Baja Grain Partnership Presenter: László Nagy, managing director of Baja Public Port Ltd. 16th June,

Részletesebben

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado Mangalica: The VM-MOE Treaty The agreement 2013 the Goverment of Hungary decided to launch a strategic cooperation with the MOE. The deal is based in the Hungarian Pig Development Strategy (3 to 6 millon

Részletesebben

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája Magyar Műszaki Értelmiség Napja 2009. Dr. Szépvölgyi Ákos KDRIÜ Nonprofit Kft. 2009.05.14. A Közép-Dunántúl hosszú távú területfejlesztési koncepciója (1999)

Részletesebben

From Research to Enterprise

From Research to Enterprise From Research to Enterprise Bene Tamás Debreceni Egyetem Innováció menedzsment képzés 2011.10.20. Debrecen A pályázati konstrukció INTERREG IVB, Central Europe Program, 1st call A projekt kezdete: 2008.

Részletesebben

A K+F+I forrásai között

A K+F+I forrásai között Joint Venture Szövetség EU 2014-2020 Konferencia 2014. január 30. A K+F+I forrásai 2014-2020 között Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal EU tematikus célok Kötelező illeszkedés OP-k

Részletesebben

A leghátrányosabb helyzetű kistérségek programjainak dilemmái

A leghátrányosabb helyzetű kistérségek programjainak dilemmái A leghátrányosabb helyzetű kistérségek programjainak dilemmái Some dilemmas about the development programmes of the most depressed Hungarian micro-regions Regional development funds in Hungary are allocated

Részletesebben

FOLYAMATMÉRNÖK FRÖCCSÖNTÉSI TERÜLETRE

FOLYAMATMÉRNÖK FRÖCCSÖNTÉSI TERÜLETRE A Delphi Connection Systems Hungary Kft. autóipari csatlakozókat gyártó vállalat. A termelést Tatabányán 2000 januárjában indítottuk be és folyamatos fejlesztések révén jelenleg az ipari park egyik legnagyobb

Részletesebben

Biotechnológiai Innovációs Bázis Klaszter. Pohli Krisztina, klaszter-koordinátor

Biotechnológiai Innovációs Bázis Klaszter. Pohli Krisztina, klaszter-koordinátor Biotechnológiai Innovációs Bázis Klaszter Pohli Krisztina, klaszter-koordinátor Alapok Kutatási hagyományok a régióban: Orvostudomány Biotechnológia A kezdetek Pannónia Kutatási Park Forrásvidék Kft. ImmunGenomika

Részletesebben

MEGÚJULÓ ENERGIÁK HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI HAJDÚ-BIHAR ÉS SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉKBEN

MEGÚJULÓ ENERGIÁK HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI HAJDÚ-BIHAR ÉS SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉKBEN MEGÚJULÓ ENERGIÁK HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI HAJDÚ-BIHAR ÉS SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉKBEN OPPORTUNITIES OF RENEWABLE ENERGY USE IN HAJDU-BIHAR AND SZABOLCS- SZATMAR-BEREG COUNTIES TAMÁS András PhD

Részletesebben

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary Decision where Process Based OpRisk Management made the difference Norbert Kozma Head of Operational Risk Control Erste Bank Hungary About Erste Group 2010. 09. 30. 2 Erste Bank Hungary Erste Group entered

Részletesebben

Tüzelıanyag cellák befektetıi piaca. Magyar Energetikai Társaság Hidrogén Tagozat www.met.mtesz.hu Dr. Kovács Antal Ferenc 2009. Március 3.

Tüzelıanyag cellák befektetıi piaca. Magyar Energetikai Társaság Hidrogén Tagozat www.met.mtesz.hu Dr. Kovács Antal Ferenc 2009. Március 3. Tüzelıanyag cellák befektetıi piaca Magyar Energetikai Társaság Hidrogén Tagozat www.met.mtesz.hu Dr. Kovács Antal Ferenc 2009. Március 3. Az elıadás témái 1 Napi hír bevezetı gondolatok 2 3 4 5 Piaci

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Goolesorkhi Kia 20/

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Goolesorkhi Kia 20/ SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Goolesorkhi Kia kia@ktk.pte.hu 20/9574021 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Időpont: Külsős óraadó 2001. 09. 01. 2008. 09.

Részletesebben

Cloud computing Dr. Bakonyi Péter.

Cloud computing Dr. Bakonyi Péter. Cloud computing Dr. Bakonyi Péter. 1/24/2011 Cloud computing 1/24/2011 Cloud computing 2 Cloud definició A cloud vagy felhő egy platform vagy infrastruktúra Az alkalmazások és szolgáltatások végrehajtására

Részletesebben

A gyógyszeripar kormányzati stratégiára alapozott akciótervének körvonalai

A gyógyszeripar kormányzati stratégiára alapozott akciótervének körvonalai A gyógyszeripar kormányzati stratégiára alapozott akciótervének körvonalai Dr. Nikodémus Antal főosztályvezető-helyettes NFGM, Tudásgazdaság Főosztály Innovatív Gyógyszerek Kutatására irányuló Nemzeti

Részletesebben

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD WP4: Deliverable 4.5 Development of voluntary qualification system Quality label system 1 INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS

Részletesebben

(A) DESNET Identification. CORTEX Technical R&D Ltd. CORTEX Technical R&D Ltd. Identification

(A) DESNET Identification. CORTEX Technical R&D Ltd. CORTEX Technical R&D Ltd. Identification V-LAB-Instruction Ver 4.0.doc (A) DESNET Identification Name Address Web site E - mail CORTEX Technical R&D Ltd. CORTEX Technical R&D Ltd. www.cortex.hu info@cortex.hu Identification Product Termék Sector

Részletesebben

Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary

Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary László Szemethy, Róbert Lehoczki, Krisztián Katona, Norbert Bleier, Sándor Csányi www.vmi.szie.hu Background and importance large herbivores are overpopulated

Részletesebben

Új kihívások az uniós források felhasználásában

Új kihívások az uniós források felhasználásában Új kihívások az uniós források felhasználásában Tematika Háttér és alapfogalmak OP forráselosztás VEKOP, GINOP Pénzügyi eszközök Támogatás intenzitás Pályázatok Háttér és alapfogalmak Főbb dokumentumok:

Részletesebben

KLASZTERFEJLESZTÉS 2007-13 EREDMÉNYEK

KLASZTERFEJLESZTÉS 2007-13 EREDMÉNYEK KLASZTERFEJLESZTÉS 2007-13 EREDMÉNYEK Klaszterfejlesztési modell 2007-13 Fejlődési szint Induló együttműködés Fejlődő klaszter Akkreditált Klaszter Leírás Hálózati együttműködés kezdete Kooperáció támogató

Részletesebben

Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára

Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára Kutatási és Technológiai Innovációs Alap - 2012 Új innovációs pályázatok az ÚSZT keretében Kiemelt figyelem a K+F+I témájú pályázatokra. 5 pályázati konstrukció Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára

Részletesebben

A hazai klaszterfejlesztés 2007-13-as eredményei, tapasztalatai Keller Péter MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.

A hazai klaszterfejlesztés 2007-13-as eredményei, tapasztalatai Keller Péter MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. A hazai klaszterfejlesztés 2007-13-as eredményei, tapasztalatai Keller Péter MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. Budapest, 2013. november 6. A tartalomból 1. Klaszter történelem; 2. Elvégzett

Részletesebben

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 (VEKOP)

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 (VEKOP) TÁMOP 2.5.3.C-13/1-2013-0001 Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 (VEKOP) VÁLLALKOZÁSOK STRUKTURÁLT TAPASZTALATCSERÉJE Konferencia 2014. Október 1., Gödöllő Kocza Mihály oktatási

Részletesebben

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter December 8.

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter December 8. Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter 2010. December 8. J Ö V Ő K É P Az autóiparban meghatározó gazdasági erővel bíró, összehangolt, hatékony, széleskörű együttműködésen alapuló, versenyképes, innovatív

Részletesebben

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia 2020-ig Stratégiai célkitűzések a vidéki munkahelyek

Részletesebben

2014. üzleti évben futó pályázatok Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft.

2014. üzleti évben futó pályázatok Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. üzleti évben futó pályázatok Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft. Sor szám Projekt témája/címe Futamidő Összköltségvetés - Bay Kft. Pályázati program 1. 2. 3. 4. Fáradt olajok és hulladékká vált szénhidrogén-

Részletesebben

AGENDA. Pályázati lehetőségek az IT területén

AGENDA. Pályázati lehetőségek az IT területén Pályázati lehetőségek az IT területén Előadó: Nagy Tamás tanácsadó 2012. október 2. 1 AGENDA 00 Az Equinox Consulting bemutatása 01 Az Európai Unió által támogatott pályázati lehetőségek 02 Pályázatírással

Részletesebben

Az elsõ beszámolási idõszakban elkészült feladatok és eredmények bemutatása

Az elsõ beszámolási idõszakban elkészült feladatok és eredmények bemutatása Az elsõ beszámolási idõszakban elkészült feladatok és eredmények bemutatása Az elsõ munkaszakaszban tervezett és megvalósított feladatok hozzásegítettek bennünket a megfelelõ szervezeti keretek kialakításához,

Részletesebben

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv-2015-0012 Völgyiné Nadabán Márta Miskolc MJV Önkormányzata, partner szintű

Részletesebben

Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április

Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április Közzététel: 2014. június 10. Következik: 2014. június 11. Fogyasztói árak, 2014. május Sorszám: 77. Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Kutatói együttműködések Web 2.0-es PhD kutatói közösség Doktori értekezés tézisei Készítette: Szontágh Krisztina

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 201. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Partnervárosi együttmőködés aláírása E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2013. június 27-i ÜLÉSÉRE

Részletesebben

Robinwood Plus PÁLYÁZATI KIíRÁS

Robinwood Plus PÁLYÁZATI KIíRÁS Robinwood Plus PÁLYÁZATI KIíRÁS Robinwood Plus Alprojektek A finanszírozott nemzetközi alprojektek száma 10, minden alprojekt r illetve a nemzeti partnerek által képviselt földrajzi régiókban kell tevékenykedjenek.

Részletesebben

Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud. Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23.

Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud. Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23. Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23. Oracle Confidential Internal/Restricted/Highly Restricted Safe Harbor Statement The following is intended

Részletesebben

Az FP7 energia területén várható pályázati kiírások és az EUREKA programban működő EUROGIA+ energia klaszter

Az FP7 energia területén várható pályázati kiírások és az EUREKA programban működő EUROGIA+ energia klaszter Az FP7 energia területén várható pályázati kiírások és az EUREKA programban működő EUROGIA+ energia klaszter INTELLIGENS ENERGIA EURÓPA NEMZETI INFORMÁCIÓS NAP Szüdi Gábor Nemzeti Kutatási és Technológiai

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM Balogh Balázs regionális igazgató ADITUS Zrt. 1054 Budapest, Báthori u. 3. 1. PRIORITÁS K+F ÉS INNOVÁCIÓ - Gazdaságban hasznosuló ipari kutatás és kísérleti fejlesztés

Részletesebben

2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin

2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin 2015.06.17. 2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin NORRIA Észak-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft.

Részletesebben

INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK FEJLESZTÉSE A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEMEN

INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK FEJLESZTÉSE A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEMEN Tájékoztatók, beszámolók / Reports INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK FEJLESZTÉSE A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEMEN DOBAY Kata 1 Absztrakt Az emberi erőforrás fejlesztését az Új Magyarország Fejlesztési Terv, később Új

Részletesebben

Akkreditált Innovációs Klaszterek irányítási jó gyakorlatai

Akkreditált Innovációs Klaszterek irányítási jó gyakorlatai Akkreditált Innovációs Klaszterek irányítási jó gyakorlatai Keller Péter MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. Budapest, 2014. január 22. A klaszterek, mint az innovációt és a versenyképességet

Részletesebben

Helyi gazdaságfejlesztési projektek uniós támogatásból

Helyi gazdaságfejlesztési projektek uniós támogatásból Helyi gazdaságfejlesztési projektek uniós támogatásból Márton György területfejlesztési szakértő Logframe Tanácsadó Iroda Budapest, 2014.10.16. HGF kezdeményezések támogatási problematikája Komplex, sokrétű

Részletesebben

Kormányzati Innovációs és K+F stratégia a járműipar vonatkozásában

Kormányzati Innovációs és K+F stratégia a járműipar vonatkozásában Kormányzati Innovációs és K+F stratégia a járműipar vonatkozásában Dr. Nikodémus Antal, főosztályvezető Nemzetgazdasági Minisztérium, Innovációs és K+F Főosztály Innováció és fenntartható felszíni közlekedés

Részletesebben

Links. controlling. Design, integration and software experiences in manufacturing automation and control

Links. controlling. Design, integration and software experiences in manufacturing automation and control V-LAB-Instruction Ver 4.0.doc (A) DESNET Identification Name CIM-EXP Engineering and Software Ltd. Address 1111 Budapest, Lágymányosi út 9-11. Web site E - mail www.cimexp.hu info@cimexp.hu Identification

Részletesebben

InoPlaCe projekt. Regionális Módszertani és Információs Nap. Győr, 2012. október 31.

InoPlaCe projekt. Regionális Módszertani és Információs Nap. Győr, 2012. október 31. InoPlaCe projekt Regionális Módszertani és Információs Nap Győr, 2012. október 31. A projekt célkitűzései Átfogó cél: A közép-európai térség versenyképességének és innovációs potenciáljának erősítése Konkrét

Részletesebben

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI (2011.02.09.) 1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK TECHNOLÓGIA-FEJLESZTÉS I. Magyarország területén megvalósuló

Részletesebben