A k k r e d i t á lt k l a s z t e r e k

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A k k r e d i t á lt k l a s z t e r e k"

Átírás

1 A c c r e d i t e d c l u s t e r s A k k r e d i t á lt k l a s z t e r e k

2 A c c r e d i t e d c l u s t e r s A k k r e d i t á lt k l a s z t e r e k A program az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával jött létre. The program has been co-financed by the European Regional Development Fund.

3 introduction // 04 Köszöntő 05 Dear Reader, Tisztelt Olvasó! About the Pole Program A Program I am convinced that the New Hungary Development Plan is a unique opportunity for Hungary. Among the various fields of society and economy that concern the bulk of population, the promotion of cooperations of innovative companies that build on human knowledge have a great significance in the creation of the long-term international competitiveness of our country. Similar is the role of the support for development and strengthening of s that give a frame to such cooperations. Successful s contribute to specialization efficiently, create significant added-value and contribute indirectly to the strengthening of the development poles and the economy of regions. But this works vice versa, as well if the development poles or regions do not create favourable business environment for enterprises then these will not be able to make a step forward. The Hungarian Government have formulated the frame for the above concept in the Pole Program. Trust, a solid level of information, co-operation and dialogue between the actors of the program is the BASIS for the success of the economic development program realised in the Pole Program. We devote a highly-important role to the accredited innovation s in our national development policy. Clusters can acquire this label by complying with a strict professional evaluation scheme. First, this label brings advantages at a number of calls for proposals of the Pole Program. In addition to that, we trust that having this label means a level of business excellence for economic actors. Further, these accredited s are the ones that have a real chance to create or strengthen cross-border business relations, which is intended to be backed by the Pole Program Office. This booklet introduces those 18 s that are entitled to hold the accredited label. Each accredited innovation is presented in the same structure with the most important professional information and its contacts. Since the club of the accredited s is constantly open in our development model, I hope that the next edition of this brochure needs to be extended with new s. Until then, I trust that with the help of this booklet we can contribute to new business contacts and s and members can find new partners for their future business plans. Dr. Zita Zombori Managing Director Pole Programme Office Azt gondolom és hiszem, hogy az Új Magyarország Fejlesztési Terv vissza nem térő lehetőséget jelent Magyarország számára. A társadalom és a gazdaság sokakat érintő területei közül az ország hosszú távú nemzetközi versenyképességének megteremtésében nagy jelentőséggel bír az emberi tudásra alapozó innovatív vállalati együttműködések ösztönzése, az együttműködéseknek keretet adó klaszterek fejlődésének, megerősödésének támogatása. A sikeres klaszterek hatékonyan segítik elő a specializációt, jelentős hozzáadott értéket teremtenek, és ezáltal közvetve hozzájárulnak a fejlesztési pólusok és a régiók gazdaságának megerősítéséhez. Ez azonban visszafelé is igaz ha a pólusok, illetve a régiók nem teremtenek kedvező üzleti környezetet a vállalkozások számára, azok nem tudnak fejlődésükben előrelépni. A mindehhez szükséges keretet a Kormány a Pólus Programban fogalmazta meg. A Pólus Program keretei között megvalósításra kerülő gazdaságfejlesztési program sikerének pedig ALAPJA a bizalom, a megfelelő szintű informáltság, az együttműködés és a program résztvevői közötti párbeszéd. A hazai klaszterfejlesztési politikában kitüntetett szerepet szánunk az akkreditált innovációs klasztereknek, amelyek egy szigorú szakmai szempontrendszer alapján kaphatják meg az akkreditációs címet. Egyrészt a cím előnyt jelent a Pólus Program több támogatási lehetőségének igénybevételénél, másrészt bízunk benne, hogy a gazdasági szereplők számára egyfajta kiválósági mércét is jelent a cím birtoklása. Továbbá elsősorban a címmel rendelkező klaszterekben van meg a valós lehetőség a határon átívelő üzleti kapcsolatok kialakítására és további erősítésére, amelyet a Pólus Program Iroda is segíteni kíván. Ez a kiadvány az akkreditált innovációs címmel rendelkező 18 klasztert mutatja be azonos szerkezetben, legfontosabb szakmai adataik és elérhetőségeik ismertetésével. Mivel klaszterfejlesztési modellünkben az akkreditáltak klubja folyamatosan nyitott, bízom benne, hogy a kiadvány következő kiadása újabb klaszterekkel bővülhet. Addig is remélem, hogy ezzel a kiadvánnyal hozzájárulhatunk klaszterek és klasztertagok egymásra találásához, új üzleti kapcsolatok kialakulásához! Dr. Zombori Zita ügyvezető igazgató, Pólus Programiroda The Pole Program is defined in the New Hungary Development Plan (NHDP), which is the 7-year comprehensive framework program of Hungary funded from the Structural Funds and the Cohesion Fund of the European Union between 2007 and The Program is a strong coordination mechanism among the operational programs (OPs) of the NHDP, which are the thematic strategies of the key sectors and the 7 regions in Hungary. The Pole Program lies on two pillars as accepted in the concept of the Program by the Government. Cluster development pillar: Support of s and cooperation of companies focusing on export-oriented, innovative and high value-added activities mainly on the base of SMEs. Concerned OPs in the development pillar: Economic Development OP Regional OPs Social Renewal OP Horizontal economic development pillar: Creation and improvement of a favourable business environment for better competitiveness mainly through the support of infrastructure development and human resources development. Concerned OPs in the horizontal economic development pillar: Economic Development OP Social Infrastructure OP Social Renewal OP Between financial resources worth of EUR billion are available in the Pole Program. Results Cluster development: Support worth of close to EUR 216 million has been approved in the calls belonging to the development pillar. Calls for proposals for the support of start-up and developing s have been published in May 2008 in the Regional OPs. There has been substantial interest in all regions for the calls, as a result of which altogether 100 start-up and developing s were granted support. The approved sum of support is EUR 13.2 million. A Pólus Program keretét az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) határozza meg. A Pólus Program Kormány által elfogadott koncepciója szerint a program két alappillérre épül: Vállalkozásfejlesztési pillér: A hazai kkv-k bázisára épülő export-orientált, innovatív és magas hozzáadott értékű tevékenységekre koncentráló vállalati együttműködések, klaszterek támogatása. A vállalkozásfejlesztési pillérben érintett operatív programok: Gazdaságfejlesztési Operatív Program Regionális Operatív Programok Társadalmi Megújulás Operatív Program Horizontális gazdaságfejlesztési pillér: A versenyképesség szempontjainak megfelelő kedvező üzleti környezet megteremtése elsősorban az általános infrastruktúra fejlesztés és humán erőforrás fejlesztés támogatásával. A horizontális gazdaságfejlesztésben érintett operatív programok: Gazdaságfejlesztési Operatív Program Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Társadalmi Megújulás Operatív Program A Pólus Programban között milliárd forint támogatási forrás áll rendelkezésre. Eddigi eredmények Vállalkozásfejlesztés: A Pólus Program vállalkozásfejlesztési pilléréhez tartozó konstrukciók keretében eddig összesen mintegy 54 milliárd forint támogatás került megítélésre májusában megjelentek a Regionális Operatív Programok keretében az induló és a fejlődő klasztereket támogató pályázatok. Minden régióban jelentős érdeklődés követte a kiírásokat, melyek keretében összesen 100 induló és fejlődő klaszter részesült támogatásban, összesen 3,3 milliárd forint értékben. Szintén 2008 májusában jelent meg a legfejlettebb klaszterek kiválasztását célzó Akkreditált Innovációs Klaszter címpályázat. A cím elnyerői jogosultságot szereznek a kizárólag Akkreditált klaszterek számára kiírt pályázatokon való indulásra illetve más pályázatok esetében pluszpont megszerzésére az elbírálás során. Az Akkreditációs Testület eddig 6 alkalommal tartott döntő ülést és 18 esetben döntött az Akkreditációs cím odaítéléséről.

4 06 07 The accreditation call for innovation s has been published in May 2008, too. The accreditation call aims at selecting the most developed s. The accredited s enjoy sole right to get admission to certain calls for proposals ( dedicated calls ) and have preferential treatment in the project selection in other calls ( plus point calls ). The Accreditation Committee has held six meetings so far and has accredited 18 s altogether. There is significant interest for the innovation calls dedicated solely to the accredited s. Up until now 43 projects of 10 accredited s have been granted support. The support amount reaches EUR 33.2 million. Horizontal economic development: Support worth of EUR 564 million has been granted in the calls belonging to the horizontal economic development pillar of the Pole Program. There is significant interest from the pole cities in the following calls that form the core of the Program: There are 5 successful applications in the call supporting science and technology parks. The approved sum of support is EUR 49.6 million. All pole cities have handed in their application to the call supporting so called Agora Poles. For Debrecen and Miskolc, support worth of EUR 13.2 million has been granted up until now. The evaluation is in progress for further three projects. The universities in each pole city have approved project proposals in the call supporting the infrastructure of higher education. The approved sum of support is EUR million. The universities in each pole city have approved project proposals in the call supporting development of knowledge transfer (with the exception of Veszprém-Székesfehérvár) and in the call supporting innovative research teams (with the exception of Miskolc) with a total support amount of EUR 40 million. Further results: Pole Coordination Bodies: Coordination Bodies have been set up in the pole cities in order to facilitate better information flow related to the investments and to have a forum for the functional level. These coordination bodies have an important role in the local A kizárólag Akkreditált klaszterek számára kiírt innovációs témájú pályázatok (GOP1.2.1-KMOP1.1.3/A; GOP1.3.1/B) iránt jelentős érdeklődés mutatkozik. Mindezidáig 10 Akkreditált klaszter 43 projektje részesült támogatásban, összesen mintegy 8,3 milliárd forint összegben. Horizontális gazdaságfejlesztés: A Pólus Program horizontális gazdaságfejlesztési pilléréhez tartozó konstrukciók esetében eddig összesen mintegy 141 milliárd forint támogatás került megítélésre. A Program céljaihoz legszorosabban kapcsolódó konstrukciók tekintetében is elmondható, hogy jelentős az érdeklődés a pólusvárosok részéről. Ezt mutatja, hogy 5 sikeres pályázat született a GOP KMOP 1.1.3/B - Tudományos és technológia parkok támogatása kiíráson. A megítélt támogatás összege 12,4 milliárd forint. A TIOP Agóra-pólus pályázaton minden arra jogosult város nyújtott be pályázatot. Eddig Debrecen és Győr városok esetében született támogató döntés, összesen 3,3 milliárd forint összegben. A további három benyújtott pályázat elbírálása folyamatban van. A TIOP KMOP A Felsőoktatás infrastruktúra fejlesztését támogató konstrukción minden pólusváros egyeteme sikerrel pályázott és 46,3 milliárd forint támogatásban részesültek. A TÁMOP Tudástranszfer rendszer fejlesztése illetve a TÁMOP Innovatív kutatói team-ek támogatása című pályázati kiírások tekintetében - előbbi esetében a Veszprém- Székesfehérvár társpólustól, utóbbi esetében pedig Miskolctól eltekintve - minden pólusváros egyeteme nyert el támogatást, 10 milliárd forint összegben. További eredmények: Koordinációs Testületek: A pólus városokban a beruházásokkal kapcsolatos belső információáramlás felgyorsítása és az operatív egyeztetési lehetőségek megteremtése érdekében koordinációs testületek működnek. Ezek a koordinációs testületek több szempontból is fontos szerepet látnak el a Pólus Program helyi szintű megvalósítása során. Egyrészt teret adnak a program horizontális lábához tartozó K+F infrastruktúra fejlesztések összehangolásához, implementation of the Pole Program in many aspects. On the one hand, they are a forum to harmonise the developments, to filter overlaps and to find synergies of the R&D infrastructure developments of the horizontal pillar of the Program. On the other hand, with respect to the economic development objective of the Program, the coordination body is a linkage between the two pillars of the Program, i.e. the favourable business environment of the pole cities and the companies operating in s. Clusters in Europe: In January 2009 successful international conference with 200 participants. Inter-pole co-operation: In February 2009 a cooperation agreement has been signed by pole cities of Pécs, Szeged and Debrecen. Cluster manual: second edition with fresh and enriched content has been published recently. Pole-webpage: In September 2009 the Pole Program runs at a new URL address at with enlarged content. az átfedések kiszűréséhez és a szinergiák feltárásához. Másrészt a Program gazdaságfejlesztési célkitűzéseit szem előtt tartva a koordinációs testület kapcsolatot teremt a program két lába között, azaz a pólus városok nyújtotta kedvező üzleti környezet, és a klaszterbe szerveződött vállalkozások között. Clusters in Europe: 2009 januárjában sikeres nemzetközi klaszterkonferenciát szerveztünk 200 részvevővel. nter-pólus együttműködés: 2009 februárjában Pécs, Szeged és Debrecen pólusok között együttműködési szerződés aláírására került sor. Klaszter kézikönyv: frissített és kibővített tartalommal megjelentettük a Klaszter Kézikönyvet. Pólus-honlap: 2009 szeptemberében megkezdte működését a Pólus Program saját honlapja a címen.

5 3P Cluster for the Plastics, Packaging, Printing Industry // 3P Műanyagipari, Csomagolástechnikai, 08 Nyomdaipari Klaszter 09 Issuance of accreditation certificate: 11 March 2009 The Cluster pools the companies in the plastic, packaging and printing industry in the South Great Plain region in Hungary. Currently the consists of 47 members, of which 37 are SMEs and 3 count as large companies. The is engaged in the following fields: plastic industry, packaging technology, printing industry, environment protection. On one hand, the aims at allocating and coordinating the existing capacities, technologies and professional knowledge among its members, on the other hand it aims at joint action and market appearance. The 3P Cluster disposes of such intellectual capacity, processing background and market, which could be determinant not március 11. A Klaszter a Dél-alföldi régió műanyagipari, csomagolástechnológiai és nyomdaipari vállalkozásait fogja össze. A klaszter jelenleg 47 tagból áll, amelyből 37 kis-és középvállalkozásnak minősül, míg 3 nagyvállalatnak. A klaszter tevékenységi területe: műanyagipar, csomagolástechnológia, nyomdaipar. A Klaszter egyrészt a meglévő kapacitások, a technológiák és a szakmai tudás egymás közötti elosztását és koordinálását hivatott ellátni, másrészt a közös fellépést és a piaci megjelenést kívánja szakmai tevékenysége által szolgálni. A 3P Klaszter rendelkezik olyan szellemi kapacitással és feldolgozási háttérrel, valamint piaccal, amely nem csak regionálisan a Dél-Alföldön, de országos és nemzetközi szinten is meghatározó lehet. A Klaszter stratégiájának meghatározásakor is a tagok piaci pozíciójának erősítése, versenyképességének növelése volt a legfontosabb cél, ez határozta meg jövőre vonatkozó munkafeladatait. A tervezett közös projektekkel, előadások, konferenciák szervezésével, tanácsadás nyújtásával, információs technológia fejlesztésével igyekszik biztosítani ennek elérését. Production of raw material for rubber industry from soot gained from the processing of rubber grind by pyrolisis Self-steadied poliolefin compound, lamina and injection-moulded products made from these PP/PE compound strengthened/filled with natural floral fibril, fibres, powder and products made from these Production of bactericidal paint coat for plastic products Application of plasma surface treatment technology for nano-size coats on printing and packaging products Development of food-industry packaging materials Development of new type composites for the automotive industry Major companies in the Corvus-Aircraft Ltd, PEMÜ Plastic Progressing Comapany, Kunplast Karsai Technical Plastic Industry Inc. AS-Press Ltd, Dürer Printing House Ltd, Gyomai Kner Pringing House CO Ltd., Print 2000 Press Ltd., Deltaplast Ltd, Kaloplasztik Plastic and Rubber Industrial Company Ltd., Nordtek Imexco Ltd., Kecskemét College Faculty of GAMF-Department of Polymer Technology, Budapest Tech Polytechnical Institution, Moholy-Nagy Arts University Corvus-Aircraft Kft, PEMÜ Műanyagipari Zrt., Kunplast Karsai Zrt., AS-Nyomda Kft., Dürer Nyomda Kft., Gyomai Kner Nyomda Zrt., Print 2000 Kft., Deltaplast Kft., Kaloplasztik Kft., Nordtek Kft., Kecskeméti Főiskola GAMF Kar, Budapesti Műszaki Főiskola Médiatechnológia Intézet, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem. A klaszter által kifejleszteni kívánt innovatív termékek only in the South Great Plain but at national and international level as well. The main objective was the strengthening of market position and the increase of competitiveness of the members when creating the strategy of the. This objective has determined the future tasks. The intends to ensure these goals by joint projects, by the organization of presentations and conferences, by providing consultancy and by developing IT. implementation/preparation PUR products with poliol component derived from renewable sources, strengthened/filled with natural floral fibril, fibres, powder Development of dissolving compounds and products Compounds and products with poliolefin matrix containing rubber grind Természetes növényi szálakkal, rostokkal, porokkal erősített/töltött és megújuló forrásból származó poliol komponensű PUR termékek Lebomló kompaundok és termékek kifejlesztése Gumiőrlemény tartalmú polioletin mátrixú kompaundok és termékek Gumiapríték pirolízissel történő feldolgozásával kinyert koromból gumiipari alapanyag előállítás Önerősített poliolefin kompaund, lemez ill. ezekből előállított fröccstermékek Természetes növényi szálakkal, rostokkal, porokkal erősített/töltött PP/PE kompaund és belőle készített termékek Baktériumölő festékbevonat előállítása műanyag termékekhez Plazma felületkezelési technológia alkalmazása, nanoméretű bevonatok kialakítására nyomdai, illetve csomagolási termékeken Élelmiszeripari csomagolóanyagok fejlesztése Járműiparhoz új típusú kompozitok kifejlesztése Cluster management organisation: VVK Enterprise and Country Development Non-profit Ltd. Executives of the Dr. István Kiss, managing director, VVK Enterprise and Country Development Non-profit Ltd. Dr. Péter Csonka, manager, VVK Enterprise and Country Development Non-profit Ltd. Contact: H-6000 Kecskemét, Vörösmarty u. 12., Hungary Phone: , Fax: Web: Klasztermenedzser szervezet: VVK Vállalkozás és Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. Dr. Kiss István, ügyvezető, VVK Vállalkozás és Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. Dr. Csonka Péter, menedzser, manager, VVK Vállakozás és Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. Elérhetőségek: 6000 Kecskemét, Vörösmarty u. 12. Telefon: 76/ , Fax: 76/ Web:

6 ArchEnerg Regional Renewable Energy and Construction Industry Cluster // ArchEnerg Regionális Megújuló Energetikai és Építőipari Klaszter The last issuance of accreditation certificate: 22 September 2009 Legutóbbi akkreditációs tanúsítvány megszerzésének időpontja: szeptember 22. Cooling system for buildings with the application of solar energy Biomass furnace for heating using wood chips Diesel engine development for an ecohouse with independent energy supply Development of wood processing machines Cleaned biogas for transportation and energy production Software development for construction systems and heat-pump systems Bio-diesel production projects Ecohouse with independent energy supply Épülethűtőrendszer szolár energia felhasználásával Biomassza kazán faaprítékos fűtéshez Dízelmotor fejlesztés önálló energiaellátású ökoházhoz Fafeldolgozó gépek fejlesztése Tisztított biogáz közlekedési és energiatermelési célokra Szoftverfejlesztések építési és hőszivattyús rendszerek számára Biodízel termelési projektek Független energiaellátású ökoház The ArchEnerg Regional Renewable Energy and Construction Industry Cluster has been established in In addition to jointly financed marketing and business services the member companies implement pilot projects in order to spread the use of renewable energy in the region and to phase in a culture of environmental-conscious construction and energy production. Currently the consists of 56 members, from which there are 45 SMEs and 3 large companies. The ArchEnerg Regional Renewable Energy and Construction Industry Cluster aims to create a network of domestic and foreign SMEs and large companies, research institutions, higher education institutions, municipalities and consulting companies in the Danube-Kris-Mures-Tisa region. In addition to that the supports the development of high value-added activities among the member companies in order to boost the regional economy. It plans to launch joint product-development projects and it plans to acquire export market share through these projects in order to increase the economic significance of the members. The main services of the management organization will be the generation and management of R&D projects, product-development and investment projects, and facilitation of export activities for the members. implementation/preparation: Install a solarfarm in the South Great-Plain Region Set up a network of small biogas factories around the South Great-Plain Region Termograph project in Szeged Pilot project of constructing a low energy-consuming building with the application of renewable energy solutions Az ArchEnerg Regionális Megújuló Energetikai és Építőipari Klaszter 2007-ben alakult. A közösen finanszírozott marketing és üzleti szolgáltatásokon felül a tagvállalkozások mintaprojekteket valósítanak meg, hogy elterjesszék a megújuló energiák használatát a régióban és környezettudatos építési, energiatermelési kultúrát honosítsanak meg. A Klaszter jelenleg 56 tagból áll, amelyből 45 kis-és középvállalkozásnak minősül, míg 3 nagyvállalatnak. Az ArchEnerg Regionális Megújuló Energetikai és Építőipari Klaszter célul tűzte ki, hogy hazai és külföldi kis- és nagyvállalatok, kutatóintézetek, felsőoktatási intézmények és önkormányzatok, valamint tanácsadó vállalkozások együttműködési hálózatát teremti meg a DKMT régión belül. Emellett a régió gazdaságának fellendítését is szem előtt tartva nagy hozzáadott értékű tevékenységek fejlesztését támogatja a Klaszter a résztvevő vállalkozások körében. A tagok gazdasági erejének növeléséhez közös termékfejlesztési projektek beindítását és ezeken keresztüli exportpiac szerzését is tervezi. A jövőben a K+F projektek, termékfejlesztés és beruházási projektek generálása és menedzsmentje, az exporttevékenység elősegítése a tagcégek számára legfontosabb szolgáltatásokat jelentik majd a menedzsment részéről. A klaszter által megvalósítani kívánt projektek, termékfejlesztések: Szolárfarm telepítése a Dél-alföldi régióban Kis biogáz üzemek hálózatának kialakítása a Dél-alföldi régióban Termográfia Projekt Szegeden Alacsony energiafogyasztású épület mintaberuházás megújuló energiák alkalmazásával Major companies in the K+F Kutatás Fejlesztési Tanácsadó Központ Kft., Tisza Volán Zrt., Szeviép Zrt., Pilze-Nagy Kft., Contactrade Kft. Cluster management organization: SolarTech Dél- Alföldi Fejlesztő és Termelő Kht. Executives of the : Ernest Kiss, chairman Tímea Gábor, manager, SolarTech. NKft. András Gonda, managing director, SolarTech.NKft. Contact: ArchEnerg Regional Renewable Energy and Construction Industry Cluster H-6724 Szeged, Vadász u. 5. Hungary Web: K+F Kutatás-fejlesztési Tanácsadó Központ, Tisza Volán Zrt., Szeviép Zrt., Pilze-Nagy Kft., Contactrade Kft. Klasztermenedzser szervezet: SolarTech Dél- Alföldi Fejlesztő és Termelő NKft. Kiss Ernest, klaszter elnök Gábor Tímea, klaszter menedzser, SolarTech.NKft. Gonda András, ügyvezető, SolarTech. NKft. Elérhetőségek: ArchEnerg Regionális Energetikai és Építőipari Akkreditált Innovációs Klaszter 6724 Szeged, Vadász u Web:

7 Biomass Utilization Cluster // Biomassza Hasznosítási Klaszter Issuance of accreditation certificate: 22 September szeptember 22. implementation/preparation: 13 The objective of the South Great Plain Biomass Utilization Cluster is the increase of exports of the companies in the region by utilizing biomass based on innovative technologies and by using natural resources of the region. This objective shall be reached by the application of innovations in biotechnology through the increase of the export capabilities of traditional industries and through the fostering of the development of new industries that reduce imports. The plans to realize its objectives mainly in 3 industrial complexes to be built at 3 different locations in the region (Szeged, highway M5 and Sándorfalvi road, Battonya) that cooperate with each other in an integrated system. The total sum of planned investments reaches HUF 9.5 billion (~EUR 35 million). The project could continue in its second phase by the intensification of the asphalt revitalization, the extension of rubber procession, the implementation of bioethanol production based on sunroot and production of pellet from agro-waste in the micro regions of Algyő, Makó, Homokhát and Dévaványa. Currently the consists of 21 members, from which there are 16 SMEs and 3 large companies. A Dél-alföldi Biomassza Hasznosítási Klaszter célja a régió vállalatai exportjának növelése, a biomassza innovatív technológiákon alapuló hasznosítása és a régió természeti erőforrásainak bevonása révén. E cél teljesülését a klaszter a biotechnológiai innovációk alkalmazása révén egyrészt a hagyományos gazdasági ágazatok exportképességének növelésével, másrészt importkiváltó új ágazatok kifejlesztésének előmozdításával kívánja elérni. A klasztercélok megvalósítását elsősorban a régió 3 különböző helyszínén (Szeged, M5 és Sándorfalvi út, Battonya) felépítendő ipari objektumban tervezi, amelyek egymással integrált rendszerben működnek együtt. A tervezett beruházások összköltsége 9,5 mrd Ft. A fejlesztés a második ütemben az Algyői, a Makói, a Homokháti és a Dévaványai kistérségre terjeszthető ki az aszfalt revitalizálás intenzifikálása, a gumifeldolgozás bővítése, a csicsóka bázisú bioetanol gyártás megvalósítása és a mezőgazdasági hulladékokból történő tüzelő pellettek előállítása céljából. A klaszter jelenleg 21 tagból áll, amelyből 16 kis-és középvállalkozásnak minősül, míg 3 nagyvállalatnak. A klaszter által megvalósítani kívánt projektek, termékfejlesztések: Biogáz Zöldáram Füst gáz szolgáltatás Kapcsoltan termelt villamos áram Hulladékhővel előállított gőz Depógáz beszállítás Pirolízis gáz és olaj Biotrágya granulátum ContiTech Rubber., Égáz-Dégáz Zrt., Dél-Magyarországi MÉH Zrt., Medikémia Zrt., Délút Kft. Biogas Green electricity Stack gas service Co-generated electricity Steam produced from waste heat Supplying dump gas Pyrolitic gas and oil Biomanure pellet Major companies in the ContiTech Rubber, Égáz-Dégáz Zrt., Dél-Magyarországi MÉH Zrt., Medikémia Zrt., Délút Kft. Cluster management organization: Unicotec Universitas Kooperációs Kutatási és Technológiai Transzfer Centrum Közhasznú Nonprofit Kft. Executives of the : Gergely Kovács, managing director Contact: H-6720 Szeged, Kígyó u. 4., Hungary Phone: Klasztermenedzser szervezet: Unicotec Universitas Kooperációs Kutatási és Technológiai Transzfer Centrum Közhasznú Nonprofit Kft. Kovács Gergely, ügyvezető igazgató Elérhetőségek: 6720 Szeged, Kígyó u. 4. Telefon:

8 Biotechnology Innovation Base // Biotechnológiai Innovációs Bázis Issuance of accreditation certificate: 10 September 2008 A klaszter által kifejleszteni kívánt innovatív termékek: Virtuális HTS/HCS laboratórium TMA (Tissue Microarray) TMA (Tissue Microarray) The Cluster has been established in The primary objective is to develop products and services in medical biotechnology, pharmaceuticals and the agro-alimentary sector. Currently it consists of 21 members, all of them are SMEs. Biology sciences are the most important ones conventionally at the two universities (PTE, KE), which represent the education and research of the South Transdanubian region. This served as a base for the set up of those SMEs that have developed marketable products and services in medical biotechnology and in the agro-alimentary sector. The initiative started three years ago based on szeptember 10. A Pécsi Egészségipari Innovációs klaszter 2007-ben alakult elsősorban az orvosi biotechnológia, a gyógyszeripar és az agro-alimentáris szektor termékeinek és szolgáltatásainak fejlesztése céljából. Jelenleg 21 tagból áll, amely mind kis- és középvállalkozásnak minősül. A Dél-dunántúli régió oktatását és kutatását reprezentáló két egyetemen (PTE, KE) hagyományosan a biológiai tudományok dominálnak. Ennek talaján jöttek létre azok a KKV-k, melyek elsősorban az orvosi biotechnológia, agro-alimentáris szektor termékeit és szolgáltatásait fejlesztették piacképessé. A klaszterkezdemény három éve jött létre a mintegy 15 éves együttműködésre építve. A hálózat illetve klaszter BIB néven ismert, nemzetközi szinten is (alapítója az Europa Interklaszternek). A Pécs az Életminőség Pólusa program pillérei közül az egészségipari projektnek, a Pécsi Egészségipari Innovációs Központnak az alapját képezi. implementation/preparation: Virtual HTS/HCS laboratory Monoclonal antibodies Polypropylene net coated and fringed with silicon Major companies in the Soft Flow Kft., Histopatológia Kft., Pannonpharma Kft., Medico Zrt. Cluster management organization: Pécsi Egészségipari Innovációs Központ Zrt. Executives of the : József Hoffbauer, general manager, PEIK Zrt. György Szekeres, managing director, Hisztopatológia Kft. Anikó Minkóné Knőbl, -coordinator, PEIK Zrt. Monoklonális antitestek Szilikonnal bevont és szegett polipropilén háló Soft Flow Kft., Histopatológia Kft., Pannonpharma Kft., Medicor Zrt. Klasztermenedzser szervezet: Pécsi Egészségipari Innovációs Központ Zrt. Hoffbauer József, cégvezető, PEIK Zrt. Szekeres György, ügyvezető, Hisztopatológia Kft. Minkóné Knőbl Anikó, klaszter-koordinátor, PEIK Zrt. Contact: József Hoffbauer, György Szekeres, Anikó Minkóné Knőbl, Elérhetőségek: Hoffbauer József, Szekeres György, Minkóné Knőbl Anikó, a 15-year-long cooperation. The network and is known under the name of BIB (Biotechnology Innovation Base) - also at an international level. The is a founding member of the European Inter. It is also a base for Pécs Health Care Innovation Center, the health care project of the Life-Quality Pole in Pécs. Currently the founders, the new members and the generated spin-off companies aim to form a joint strategy. The ensures the rational utilization of the resources in the following research and innovation areas: In vitro diagnostics and diagnostic procedures Procedures examining primarily the biological effects of agents and ingredients of drugs, cosmetics, foodstuff and other chemicals and biological objects (primarily as environmental factors) Mára az alapítók kiegészülve új belépőkkel illetve az általuk is generált spin-off vállalkozásokkal közösen stratégia meghatározására is igényt tartanak. A klaszter biztosítja az erőforrások racionálisabb kihasználását az alábbi kutatási-innovációs területeken: In vitro diagnosztikumok és diagnosztikus eljárások Gyógyszerek, kozmetikumok, élelmiszerek, valamint egyéb elsősorban környezeti tényezőként szereplő vegyszerek, biológiai objektumok hatóanyagainak, összetevőinek biológiai hatását vizsgáló eljárások.

HUNGARY 20 years participation in EUREKA

HUNGARY 20 years participation in EUREKA HUNGARY 20 years participation in EUREKA Tartalom EUREKA: KIHÍVÁSOK ÉS VÁLASZOK...4 AZ EUREKA-RÓL DIÓHÉJBAN...6 AZ EUREKA PROJEKTEK...10 ERDŐ SÁNDOR (EUREKA HLG ELNÖK) A MAGYAR ELNÖKSÉGRŐL...16 A MAGYAR

Részletesebben

Svájci Hozzájárulás A lehetőségek széles skálája. Swiss Contribution A Broad Range of Opportunities

Svájci Hozzájárulás A lehetőségek széles skálája. Swiss Contribution A Broad Range of Opportunities Svájci Hozzájárulás A lehetőségek széles skálája Swiss Contribution A Broad Range of Opportunities Tartalomjegyzék / Contents Köszöntő / Foreword...5 Petykó Zoltán, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnökének

Részletesebben

the eit ict labs budapest associate Partner Group az eit ict labs Magyar nemzeti társult csomópont

the eit ict labs budapest associate Partner Group az eit ict labs Magyar nemzeti társult csomópont e d u c a t i o n - r e s e a r c h - b u s i n e s s o k t a t á s - k u t a t á s - ü z l e t the eit ict labs budapest associate Partner Group az eit ict labs Magyar nemzeti társult csomópont eit ict

Részletesebben

Tartalom. Content. E-Star Alternatív Nyrt. társaságunkról röviden... 2. Elnöki és vezérigazgató levél... 6. Főbb projektjeink...

Tartalom. Content. E-Star Alternatív Nyrt. társaságunkról röviden... 2. Elnöki és vezérigazgató levél... 6. Főbb projektjeink... Tartalom E-Star Alternatív Nyrt. társaságunkról röviden... 2 Elnöki és vezérigazgató levél... 6 Főbb projektjeink... 10 Az Igazgatóság tagjai... 14 Független könyvvizsgálói jelentés... 18 Konszolidált

Részletesebben

ZALA MEGYE GAZDASÁGI TUDOMÁNYOS INNOVÁCIÓS DÖNTÉSTÁMOGATÓ HÁLÓZAT LÉTREHOZÁSÁRA IRÁNYULÓ KONCEPCIÓJÁNAK (ACTIVITY 4)

ZALA MEGYE GAZDASÁGI TUDOMÁNYOS INNOVÁCIÓS DÖNTÉSTÁMOGATÓ HÁLÓZAT LÉTREHOZÁSÁRA IRÁNYULÓ KONCEPCIÓJÁNAK (ACTIVITY 4) ZALA MEGYE GAZDASÁGI TUDOMÁNYOS INNOVÁCIÓS DÖNTÉSTÁMOGATÓ HÁLÓZAT LÉTREHOZÁSÁRA IRÁNYULÓ KONCEPCIÓJÁNAK (ACTIVITY 4) kidolgozásában való szakmai részvétel Zárótanulmány Készítette: SATURNUS-M Bt. Balatoni

Részletesebben

PATH TO THE EUROZONE ÚT AZ EUROZÓNÁHOZ. The Report of the Hungarian European Business Council. A Magyar Európai Üzleti Tanács jelentése

PATH TO THE EUROZONE ÚT AZ EUROZÓNÁHOZ. The Report of the Hungarian European Business Council. A Magyar Európai Üzleti Tanács jelentése 2005 PATH TO THE EUROZONE The Report of the Hungarian European Business Council ÚT AZ EUROZÓNÁHOZ A Magyar Európai Üzleti Tanács jelentése PATH TO THE EUROZONE The Report of the Hungarian European Business

Részletesebben

Külgazdasági lehetőségek Nógrád megyében External Sector possibilities in the county of Nógrád

Külgazdasági lehetőségek Nógrád megyében External Sector possibilities in the county of Nógrád Külgazdasági lehetőségek Nógrád megyében External Sector possibilities in the county of Nógrád A kiadvány megjelenését a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara támogatta. This

Részletesebben

Cross-Border Centre of Expertise in Rural Development. konferencia. Tessedik Sámuel Főiskola, Szarvas. 2006. június 29.

Cross-Border Centre of Expertise in Rural Development. konferencia. Tessedik Sámuel Főiskola, Szarvas. 2006. június 29. Határmenti Vidékfejlesztési Tanácsadó Központ Centrul Transfrontalier de Competenţă în Domeniul Dezvoltării Rurale Cross-Border Centre of Expertise in Rural Development konferencia A partnerség szerepe

Részletesebben

IN THE FINISHING STRAIGHT CÉLEGYENESBEN HUNGARY S SUCCESSFUL INTEGRATION MAGYARORSZÁG SIKERES INTEGRÁCIÓJA

IN THE FINISHING STRAIGHT CÉLEGYENESBEN HUNGARY S SUCCESSFUL INTEGRATION MAGYARORSZÁG SIKERES INTEGRÁCIÓJA 2003 IN THE FINISHING STRAIGHT HUNGARY S SUCCESSFUL INTEGRATION The recommendations of the Hungarian EU Enlargement Business Council CÉLEGYENESBEN MAGYARORSZÁG SIKERES INTEGRÁCIÓJA A Magyar EU Bôvítési

Részletesebben

LIVING IN EUROPE. The Annual Report of the Hungarian European Business Council. EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése.

LIVING IN EUROPE. The Annual Report of the Hungarian European Business Council. EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése. 2012 LIVING IN EUROPE The Annual Report of the Hungarian European Business Council EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése 14 Years H E B C R E P O R T 2 0 1 2 Hungarian European

Részletesebben

Atel Csepeli Vállalatcsoport

Atel Csepeli Vállalatcsoport Atel Csepeli Vállalatcsoport Éves Jelentés Annual Report 2006 Atel Csepel Business Atel Csepeli Vállalatcsoport Az Atel Csepeli Vállalatcsoport tulajdonosa Európa egyik piacvezetõ energiakereskedõ társasága,

Részletesebben

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák! bevezetô Editorial Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák! Egy rövid szünet után bővített kiadással jelentkezik a Biohulladék Magazin legújabb száma, amelyet szeretettel ajánlok szíves figyelmükbe.

Részletesebben

COLAS HUNGÁRIA XII/2 A COLAS CSOPORT 1

COLAS HUNGÁRIA XII/2 A COLAS CSOPORT 1 COLAS HUNGÁRIA XII/2 A COLAS CSOPORT 1 TARTALOMJEGYZÉK Hervé Le Bouc a COLAS új elnök-vezérigazgatója / 3 Szenvedély és elképzelés 24 év az útépítés szolgálatában / 4 Interjú Hervé Le Bouc úrral / 7 Alkalmazkodás

Részletesebben

Contents. Foreword by John Nichols, British Ambassador... 2. Foreword by István Varga, Chairman of BCCH... 3

Contents. Foreword by John Nichols, British Ambassador... 2. Foreword by István Varga, Chairman of BCCH... 3 Contents Foreword by John Nichols, British Ambassador.......................................................... 2 Foreword by István Varga, Chairman of BCCH..........................................................

Részletesebben

I t t h o n v a g y u n k, é r t é k e t t e r e m t ü n k. Éves jelentés annual report

I t t h o n v a g y u n k, é r t é k e t t e r e m t ü n k. Éves jelentés annual report I t t h o n v a g y u n k, é r t é k e t t e r e m t ü n k Éves jelentés annual report t a k a r é k b a n k É v e s j e l e n t é s 2 0 0 8 I t t h o n v a g y u n k, é r t é k e t t e r e m t ü n k W

Részletesebben

klenen 15 PROGRAMFÜZET Energiahatékonysági mintaprojektek bemutatása, tapasztalatcsere és az előadások összefoglalói

klenen 15 PROGRAMFÜZET Energiahatékonysági mintaprojektek bemutatása, tapasztalatcsere és az előadások összefoglalói klenen 15 PROGRAMFÜZET és az előadások összefoglalói Osszuk meg tapasztalatainkat, dolgozzunk együtt a természet egyensúlyának megôrzéséért Energiahatékonysági mintaprojektek bemutatása, tapasztalatcsere

Részletesebben

L O M B A R D P É N Z Ü G Y I É S L Í Z I N G R T.

L O M B A R D P É N Z Ü G Y I É S L Í Z I N G R T. L O M B A R D P É N Z Ü G Y I É S L Í Z I N G R T. É v e s J e l e n t é s A n n u a l R e p o r t 2 0 0 3 A L A P Í T V A 1 9 9 1 S I N C E 1 9 9 1 Ta r t a l o m C o n t e n t s L O M B A R D P É N Z

Részletesebben

(UK Department of Culture, Media and Sport)

(UK Department of Culture, Media and Sport) A kreatív városok olyan környezetet teremtenek, mely vonzó jövőképet kínál fiatal tehetségeiknek, megtartja őket, de ugyanakkor meg is nyitja számukra az európai kreatív közösséget. (UK Department of Culture,

Részletesebben

TAYLOR Gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat

TAYLOR Gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat TAYLOR Gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására Közleményei VI. évfolyam 3 4. szám (No. 16 17.) SZEGED 2014 TAYLOR Gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat

Részletesebben

az Elnök üzenete message from the Chairman

az Elnök üzenete message from the Chairman Fenntarthatósági jelentés / Sustainability Report 2011 az Elnök üzenete message from the Chairman A fenntartható működés egyet jelent azzal, hogy értéket teremtünk az érdekelt felek számára és oly módon

Részletesebben

az Elnök üzenete Ésszerű fogyasztással nemcsak saját jövőnkért, hanem Földünk jövőjéért is sokat tehetünk.

az Elnök üzenete Ésszerű fogyasztással nemcsak saját jövőnkért, hanem Földünk jövőjéért is sokat tehetünk. Fenntarthatósági jelentés / Sustainability Report 2010 az Elnök üzenete Az Eni történetének és kultúrájának mindig meghatározó részét képezte a fenntarthatóság. Ez a hajtóereje a folyamatos haladásnak,

Részletesebben

annual report 2006 éves jelentés

annual report 2006 éves jelentés annual report 2006 éves jelentés 2 CONTENTS Key Financial Data (2004-2006) 4 The CEO-Chairman s Letter 6 A Short Introduction of Rába Automotive Holding 8 Rába s Shares on the Budapest Stock Exchange 10

Részletesebben

European Danube Region Strategy

European Danube Region Strategy Területfejlesztési és területrendezési szakmai folyóirat Regional and spatial development review különszám / special edition 2009 / 1. Európai Duna Régió Stratégia Duna: múlt-jelen-jövô / Danube: Past-Present-Future

Részletesebben

Roche Magyarország Doing now what patients need next

Roche Magyarország Doing now what patients need next Roche Magyarország Doing now what patients need next Kettős feladatunk van: nap mint nap biztosítjuk az emberek életminőségét javító gyógyászati megoldásokat, miközben folyamatosan a jövő innovációin

Részletesebben

Köszöntő. ködéseket kialakítva már nagyobb eséllyel nyílik lehetőség a globális versengésbe való bekapcsolódásra.

Köszöntő. ködéseket kialakítva már nagyobb eséllyel nyílik lehetőség a globális versengésbe való bekapcsolódásra. ködéseket kialakítva már nagyobb eséllyel nyílik lehetőség a globális versengésbe való bekapcsolódásra. Köszöntő A világgazdaság elmúlt évtizedeinek egyik meghatározó átalakulása a hálózati gazdaság, a

Részletesebben

éves jelentés RÁBA 2004 1

éves jelentés RÁBA 2004 1 1 annual report CORPORATE PROFILE The Rába Automotive Holding plc with over a hundred years of experience is one of the largest Hungarian companies in the automotive industry. The business units of the

Részletesebben

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák! bevezetô Editorial Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák! Bevezetômet ezúttal nagy örömmel azzal kezdhetem, hogy tovább erôsödik a Biohulladék Magazin csapata, hiszen ettôl a számtól kezdve a lapnak

Részletesebben

A szociális párbeszéd kibővítése különböző szinteken. Enhancing social dialogue at various levels

A szociális párbeszéd kibővítése különböző szinteken. Enhancing social dialogue at various levels A szociális párbeszéd kibővítése különböző szinteken Enhancing social dialogue at various levels 1 Jelen kiadvány a Szociális párbeszéd szélesítése a különböző szinteken, a LIGA Szakszervezetek 2012/0104596

Részletesebben

a kapcsolatokban rejlő érték / the value of relationships fenntarthatóság menedzsment / managing sustainability

a kapcsolatokban rejlő érték / the value of relationships fenntarthatóság menedzsment / managing sustainability Fenntarthatósági jelentés / Sustainability Report 2012 az elnök üzenete / President s message 1 bevezetés a tigáz tevékenysége / introduction - activity of tigáz 4 a kapcsolatokban rejlő érték / the value

Részletesebben

Takarékbank Zrt. 2011. Szerkesztette: Gégöl Sarolta Nyomdai elõkészítés: Bognár Tamás Nyomda: Folpress Nyomdaipari Kft. 1145 Budapest, Bosnyák u. 20.

Takarékbank Zrt. 2011. Szerkesztette: Gégöl Sarolta Nyomdai elõkészítés: Bognár Tamás Nyomda: Folpress Nyomdaipari Kft. 1145 Budapest, Bosnyák u. 20. Takarékbank Zrt. 2011. Szerkesztette: Gégöl Sarolta Nyomdai elõkészítés: Bognár Tamás Nyomda: Folpress Nyomdaipari Kft. 1145 Budapest, Bosnyák u. 20. Felelõs vezetõ: Várlaki Imre, ügyvezetõ igazgató Fotó/Photo:

Részletesebben