Tudnivalók. Dr. Horváth András. 0.1-es változat. Kedves Hallgató!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tudnivalók. Dr. Horváth András. 0.1-es változat. Kedves Hallgató!"

Átírás

1 Kérdések és feladatok rezgőmozgásokból Dr. Horváth András 0.1-es változat Tudnivalók Kedves Hallgató! Az alábbiakban egy válogatást közlünk az elmúlt évek vizsga- és ZH-feladataiból. Időnk és energiánk nincs egy lektorált, szerkesztett feladatgyűjtemény megjelentetésére, ezért a feladatok sorrendje önkényes. Több szak azonos témához tartozó feladatai is keverednek itt, így előfordulhat, hogy egy-egy témából van feladat, de a kedves Olvasó kurzusán az a téma nem kerül elő sem előadáson, sem vizsgán. Az azonban biztos, hogy ebben a formában is sokat könnyít a vizsgára való készülésben, mert a főiskolai szakokon a témakört szinte 100%-osan lefedi. A következő dolgokat figyelembe kell venni az olvasáskor: 1. Az elméleti és kidolgozott feladatok egy megoldását adjuk. Természetesen tartalmilag azonos, de más megfogalmazású, illetve a részeredményekhez más sorrendben eljutó megoldásokat is elfogadunk. 2. A kidolgozott feladatok megoldása csak a legfontosabb részleteket tartalmazza. Nincsenek pl. a részletszámítások, képletátrendezések lépései kiírva. (Elképesztően sok munka lenne begépelni.) A számonkérés során természetesen a részletszámításoknak rajt kell lenni a beadott papíron, azaz egy számolós feladat megoldása vizsgán vagy ZH-n az itt közölteknél bővebb kell legyen. 3. A számszerű végeredmények néha függenek a számítások során elkövetett kerekítési hibáktól. Kisebb-nagyobb eltérések ebből is adódhatnak. 4. A gyűjteményt időnként javítjuk és bővítjük. Érdemes néha utánanézni, van-e frissebb változat. A bővítéskor a feladatok sorszámozása átrendeződhet. Kérjük ezt figyelembe venni. Szigorúan tilos :-) bemagolni az itt közölt megoldásokat. Ez nem vezet a megértéshez, viszont több veszélye is van. Pl. a vizsgán szereplő kérdés lehet, hogy középtájon egyetlen szóban különbözik csak az itteni kidolgozott kérdéstől. Ekkor a bemagolt válasz teljesen rossz lehet. Másik veszély: a magolás nyomán leírt megoldás nem fogja tartalmazni a részletszámításokat. Ezek nélkül a megoldás értéke 0 pont, hisz a vizsgázó nem mutatja meg, hogy egyedül is képes megoldani a feladatot puskát készíteni ebből a gyűjteményből. Ezt nem kell bizonygatni :-). 1

2 3.... szidni a tanárt, miért nem csak innen válogat a vizsgán. Ez a feladatgyűjtemény elősegíti a tanulást. Aki ez alapján megérti az adott témát, az minden feladatot képes megoldani. Az azonban elfogadhatatlanul csökkentené a színvonalat, ha csak ebből a gyűjteményből adnánk feladatokat szidni a tanárt, miért nem dolgozott ki ilyen feladatgyűjteményt minden témához. Energiáink végesek. Ha látjuk a feladatgyűjtemény pozitív hatását a diákok tudására, akkor még jelen feltételek mellett (ingyenmunka) is folytatni fogjuk a munkát. Kérjük, jelezzék, ha hibát találnak a feladatgyűjteményben. Jó tanulást: Dr. Horváth András Elméleti kérdések E-1.: Egy test egyenes mentén mozoghat. Rajzoljon fel egy F (x) grafikont (azaz az erőt a hely függvényében) úgy, hogy pontosan három egyensúlyi helyzete legyen a testnek, melyek közül kettő körül (A és B) kialakulhasson rezgés, a harmadik körül (C) nem. (A, B és C szerepeljen az ábrán!) Válasz: F A C B x E-2.: Mondjon példát a gyakorlati életből olyan egyensúlyi helyzetre, mely körül nem alakulhat ki rezgés! Válasz: Egy lehetséges válasz: Kis domb tetejére helyezett labda ott egyensúlyban van, de bármelyik irányban kitérítve legurul onnan, azaz nem alakul ki rezgőmozgás. E-3.: Harmonikus rezgőmozgás periódusidejét kétszeresére szeretnénk növelni. Hogyan változtassuk a rezgő test tömegét? Válasz: Mivel m T = 2π D azaz a periódusidő a test tömegének négyzetgyökével arányos, ezért T kétszerezéséhez at m tömeget négyszerezni kell. 2

3 E-4.: Egy test először 1 cm, majd utána 2 cm amplitudóval végez harmonikus rezgőmozgást azonos felfüggesztés mellett. Melyik esetben nagyobb a frekvenciája? Válasz: A harmonikus rezgés frekvenciája független az amplitudótól, csak a test tömegétől és a felfüggesztés rugóállandójától függ. Ezért mindkét esetben azonos lesz a frekvencia. E-5.: Rugón rezgő test csillapodó rezgőmozgásánál mi történik a rezgő test kezdeti energiájával? Válasz: A közegellánálláson és a súrlódáson keresztül hővé alakul. E-6.: Egy rugóra akasztott testet kitérítünk egyensúlyi helyzetéből, majd elengedjük. A test ezután nem rezgőmozgást végez, hanem lassan visszatér az egyensúlyi helyzetbe. Milyen körülmények közt lehetséges ez? Válasz: Akkor, ha a testre nagyon erős csillapítőerő is hat. (Lineáris csillapítóerő esetén akkor, ha β > ω 0.) Ilyen eset pl. sűrű folyadékba merüléskor képzelhető el. E-7.: Egy függőleges rugó alsó végéhez egy test van rögzítve. A rugó felső végét függőleges irányban kis amplitúdóval mozgathatjuk. Milyen körülmények közt lehetséges, hogy a felső véget csak 1 mm amplitúdóval mozgatjuk, de a test 10 cm-es, állandó amplitudójú rezgéseket végez? Válasz: Ez akkor lehetséges, ha a gerjesztő erő frekvenciája, azaz a felső vég mozgatásának frekvenciája közel egyenlő a test rezonanciafrenvenciájával, valamint a közegellenállás csillapító szerepe viszonylag kicsi. E-8.: Rajzoljon fel egy rezonanciagörbét! Röviden magyarázza meg, milyen mennyiségek találhatók a tengelyeken! Válasz: A g ω g : a gerjesző erő frekvenciája A g : a gerjeszett rezgőmozgás hosszú távon megmaradó komponensének amplitudója ω 0 : a rendszer sajátfrekvenciája E-9.: Mikor lesz két egyirányú szinuszos rezgés eredője nem periódikus? ω 0 Válasz: Ha a két rezgés frekvenciájának aránya nem racionális. E-10.: Milyen rezgés lesz két azonos frekvenciájú, egyirányba eső harmonikus rezgés eredője? Válasz: Azonos frekvenciájú harmonikus rezgés. Az eredő amplitudó a két rezgés amplitúdójától és a fáziskülönbségtől függ, de mindig a két amplitudó összege és különbsége közt lesz. ω g 3

4 E-11.: Lehetséges-e, hogy két 5 cm amplitúdójú, egyirányú harmonikus rezgés eredője is 5 cm amplitúdójú lesz? Válaszát indokolja röviden. Válasz: Igen. A két rezgés fáziskülönbségétől függően az eredő rezgés amplitúdója a két amplitúdó összege (jelenleg 10 cm) és különbsége (jelenleg 0 cm) közt van, és ebben az intervallumban minden érték lehetséges. A kérdezett 5 cm eredő amplitúdó pedig ebben az intervallumban van, így lehetséges. E-12.: Két egyirányú harmonikus rezgés eredőjét vizsgáljuk. Lehet-e az eredő amplitudó a két amplitudó összegénél nagyobb? Miért? Lehet-e az eredő kisebb amplitudójú, mint a kisebbik amplitudó? Miért? Válasz: Az összegnél nagyobb amplitudó sohasem alakulhat ki, mert a legnagyobb erősítéskor (azonos fázis) esetén is csak az amplitudók összege alakul ki. Kisebb amplitudó lehetséges, hisz ellentétes fázis és azonos amplitudók esetén az eredő amplitudó 0 lesz. (Teljes kioltás.) E-13.: Mi lesz három, azonos frevkvenciájú, egy irányba eső szinuszos rezgés eredője? Válaszát indokolja! Válasz: Az összegzést részenként is megtehetjük, mivel az összeadás asszociatív művelet. Így az első kettő összegeként egy ugyanolyan frekvenciájú szinuszos rezgést kapunk, és ehhez a harmadikat adva ismét csak egy ugyanilyen frekvenciájú szinuszos rezgéshez jutunk. (Ennek amplitudója és fázisa a három rezgés adataitól függ bonyolult módon.) Tehát az eredő az eredeti reszgésekkel megegyező frekvenciájú, szinuszos rezgés lesz. E-14.: Két egyirányú szinuszos rezgés eredőjének amplitúdója lassan, periódikusan váltakozik. Mit mondhatunk a két rezgés frekvenciájáról? Hogyan nevezzük ezt a jelenséget? Válasz: A két rezgés frekvenciája közel egyenlő, de biztosan nem teljesen egyforma. A jelenség neve: lebegés. E-15.: Milyen mozgásfajták alakulhatnak ki két, azonos amplitúdójú és frekvenciájú, egymásra merőleges harmonikus rezgés eredőjeként? Mi határozza meg, melyik eset áll fenn? Válasz: Ebben az esetben az eredő lehet egyenes, ellipszis vagy kör. Azt, hogy melyik eset valósul meg, a rezgések fáziskülönbsége határozza meg. Kidolgozott feladatok K-1.: Egy 4 kg-os test egyenes mentén mozoghat, és SI-egységekben az alábbi erő hat rá: F (x) = 2x 3 4,5x. Hol vannak a test egyensúlyi helyzetei? Melyik(ek) körül alakulhat ki rezgés? Mennyi a kis rezgések periódusideje? Megoldás: A test egyensúlyi helyzeteiben F (x) = 0, azaz 2x 3 4,5x = 0 (1) Ennek legnyilvánvalóbb megoldása: x 1 = 0 4

5 Ez ettől különböző megoldások keresésekor a továbbiakban feltételezhetjük, hogy x 0, ezért (1) leosztható x-szel. Az így kapott 2x 2 4,5 = 0 másodfokú egyenlet gyökei nyilvánvalóan: x 2 = 1,5, és x 2 = +1,5 Rezgés olyan egynesúlyi helyzetek körül alakulhat ki, ahol F (x) monoton fogyó. Ezt a grafikon felrajzolásával vagy deriválással lehet eldönteni. /Mindegyik jó megoldás./ Eredmény: Csak x 1 = 0 körül fogyó F (x), tehát e körül alakulhat ki rezgés. A kis rezgések körfrekvenciája: ω = 1 m F (x 1 ) = 1 4 (6x2 1 4,5) = 4,5/4 = 1,06 1 s Ebből a kérdezett periódusidő: T = 2π ω = 5,93 s K-2.: Egy 3 kg tömegű test rugalmasan van rögzítve valahol. Kis kitérések esetén másodpercenként pontosan 2 rezgést végez, de a rezgések amplitúdója 3 s alatt megfeleződik. Mekkora a csillapítási tényező és a befogást jellemző rugóállandó? Megoldás: A másodpercenkénti 2 rezgés azt jelenti, hogy a csillapított rezgések frekvenciája: A 3 s alatti amplitúdófeleződés miatt: ω cs = 2π 0.5 s = 4π 1 s Innét a csillapítási tényező: A(3) = A 0 2 = A 0 e β 3 β = ln2 3 = s A csillapítatlan és a csillapított frekvencia közti összefüggés alapján: ω 0 = ω 2 cs + β 2 = s Tudjuk, hogy: Innét a kérdezett rugóállandó: ω 0 = D m D = mω 2 0 = 468 N m 5

6 K-3.: Egy rezgő test légüres térben (csillapítás nélkül) 32.5 Hz-es körfrekvenciával rezeg. Levegőben frekvenciája 31.9 Hz-re csökken. Mekkora a csillapítási tényező értéke itt? Mennyi idő alatt csökken a csillapított rezgés amplitúdója az eredeti 1/10 részére? Megoldás: A szokásos jelölésekkel: ω 0 = 32.5 ω cs = 31.9 Tudjuk, hogy ahonnét a csillapítási tényező: β = ω cs = ω 2 0 β 2 ω 2 0 ω 2 cs = s Az amplitúdó csökkenését megadó összefüggést alkalmazva az 1/10-részre csökkenő esetre: A 0 10 = A 0 e βt Innét: t = 1 ln 10 = 0.37 s β Tehát kb s alatt csökken a rezgések amplitúdója az eredeti 10-ed részére. K-4.: Egy csill. rezgőmozgás amplitúdója kezdetben 13 cm, 20 s múlva már csak 9 cm. Mekkora a csillapítási tényező? A kezdettől számítva mennyi idő múlva csökken az amplitúdó 5 mm alá? Megoldás: Tudjuk, hogy az amplitúdó időfüggése: A(t) = A 0 e βt ahol A 0 = 13 cm, a kezdeti amplitúdó, β pedig a csillapítási tényező. t 1 = 20 s-ra alkalmazva ezt: A 1 = A 0 e βt 1 Innét egyszerű átrendezésekkel: β = 1 t 1 ln A 1 A 0 = s A második kérdésre a válasz az alábbi módon határozható meg: Legyen az ismeretlen időpont t 2. Tudjuk, hogy t 2 -kor az amplitúdó A 2 = 0.5 cm. Azaz: A 2 = A 0 e βt 2 Innét: t 2 = 1 β ln A 2 A 0 = s Tehát s szükséges az amplitúdó 0.5 cm alá csökkenéséhez. 6

7 K-5.: Egy rezgés sajátfrekvenciája ω 0 = 12,4 1/s. A rezgés amplitudója 3,2 s alatt feleződik meg. Hányszor nagyobb amplitudójú gerjesztett rezgések jönnek létre a sajátfrekvencián, mint igen kis frekvenciákon? Megoldás: A feladat megoldásához a gerjeszett rezgések amplitudóját megadó alábbi összefüggésből kell kiindulni: a 0 A g (ω g ) = (ω 2 0 ω 2 g) 2 + 4β 2 ω 2 g A sajátfrekvencián kialakuló rezgések amplitudója ezért: A g (ω 0 ) = a 0 (ω 2 0 ω 2 0) 2 + 4β 2 ω 2 0 = a 0 2βω 0 Az igen kis frekvenciákon kialakulóké pedig: A g (0) = a 0 (ω ) 2 + 4β 2 0 = a 0 2 ω0 2 Ezek arányát kérdezi a feladat, azaz a következő mennyiséget: A g (ω 0 ) A g (0) = ω 0 2β Innen egyedül a β csillapítási tényező értéke nem ismert. Ez viszont könnyen megkapható abból a tényből, hogy a rezgés amplitudója t = 3,2 s alatt feleződik meg: ahonnét A kérdezett arány tehát: A 0 2 = A 0 e βt β = ln 2 t = 0,217 1 s A g (ω 0 ) A g (0) = ω 0 2β = 28,6 Tehát a rezonanciafrekvencián kialakuló rezgések amplitudója 28,6-szor nagyobb a kis frekvenciák mellett kialakuló amplitudónál. K-6.: Egy áramköri elemre két forrásból is érkezhetnek (azonos frekvenciájú) szinuszos jelek. Ha csak az egyik jelforrás működik, 10 V-os, ha csak a másik, akkor 6 V-os, ha mindegyik egyszerre, akkor 11 V-os amplitúdójú jeleket kapunk. Feltéve, hogy a jelek összeadódnak, határozza meg a két forrás fáziseltérését! Megoldás: A feladat szövege szerint azonos frekvenciájú harmonikus rezgések egyirányú eredőjével kell számolnunk. Azt tudjuk, hogy a két rezgés A 1 = 10 V és A 2 = 6 V-os amplitúdójú, az eredő pedig A = 11 V-os. Ismert, hogy ebben az esetben: A = A A A 1 A 2 cos ϕ Innét a kérdezett fáziseltérés koszinusza: cos ϕ = A2 A 2 1 A 2 2 2A 1 A 2 =

8 Azaz a fáziseltérés: ϕ = ±1.696 = ±97.2 o (A fáziseltérés előjele a feladat adataiból nem határozható meg.) Gyakorló feladatok Gy-1.: Egy 4 kg-os test egyenes mentén mozoghat, és SI-egységekben az alábbi erő hat rá: F (x) = 10 2/x 2. Hol vannak a test egyensúlyi helyzetei? Melyik(ek) körül alakulhat ki rezgés? Mennyi a kis rezgések periódusideje? Gy-2.: Egy csillapított rezgőmozgás amplitúdója kezdetben 17 cm. 20 s múlva már csak 4 cm. Mekkora a csillapítási tényező? A kezdettől számítva mennyi idő múlva lesz az amplitúdó 5 mm? Gy-3.: Egy áramköri elemre két forrásból is érkezhetnek (azonos frekvenciájú) szinuszos jelek. Ha csak az egyik jelforrás működik, 10 V-os, ha csak a másik, akkor 6 V-os, ha mindegyik egyszerre, akkor 5 V-os amplitúdójú jeleket kapunk. Feltéve, hogy a jelek összeadódnak, határozza meg a két forrás fáziseltérését! 8

Gnädig Péter Honyek Gyula Vigh Máté 333 FURFANGOS FELADAT FIZIKÁBÓL

Gnädig Péter Honyek Gyula Vigh Máté 333 FURFANGOS FELADAT FIZIKÁBÓL Gnädig Péter Honyek Gyula Vigh Máté 333 FURFANGOS FELADAT FIZIKÁBÓL Tartalomjegyzék Bevezetés 9 Előszó..................................... 9 Hogyan használjuk ezt a könyvet?..................... 11 Jelölések....................................

Részletesebben

II. RÉSZ A TÖMEGTÁRSADALMAK KEMÉNY TÖRTÉNELME (A tömegtársadalmak mechanikája és termodinamikája az időben)

II. RÉSZ A TÖMEGTÁRSADALMAK KEMÉNY TÖRTÉNELME (A tömegtársadalmak mechanikája és termodinamikája az időben) 1 II. RÉSZ A TÖMEGTÁRSADALMAK KEMÉNY TÖRTÉNELME (A tömegtársadalmak mechanikája és termodinamikája az időben) BEVEZETÉS Az alcímben hivatkozott hosszabb tanulmány 1 megalapozta a tömegtársadalmak mechanikáját

Részletesebben

Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória)

Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória) ARANY DÁNIEL MATEMATIKAI TANULÓVERSENY 013/014-ES TANÉV Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória) Feladatok és megoldások A verseny az NTP-TV-13-0068 azonosító számú pályázat alapján a Nemzeti Tehetség

Részletesebben

A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban. Munkafüzet FIZIKA. 12. évfolyam.

A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban. Munkafüzet FIZIKA. 12. évfolyam. A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban Munkafüzet FIZIKA 12. évfolyam Juhász Zoltán TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0031 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 A laboratórium

Részletesebben

A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban. Munkafüzet FIZIKA. 11. évfolyam.

A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban. Munkafüzet FIZIKA. 11. évfolyam. A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban Munkafüzet FIZIKA 11. évfolyam Horváth Petra TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0031 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 3 A laboratórium

Részletesebben

Komplex számok algebrai alakja

Komplex számok algebrai alakja Komplex számok algebrai alakja Lukács Antal 015. február 8. 1. Alapfeladatok 1. Feladat: Legyen z 1 + 3i és z 5 4i! Határozzuk meg az alábbiakat! (a) z 1 + z (b) 3z z 1 (c) z 1 z (d) Re(i z 1 ) (e) Im(z

Részletesebben

Keresleti és kínálati függvény. Minden piacnak van egy keresleti és egy kínálati oldala, amelyeket a normatív közgazdaságtanban

Keresleti és kínálati függvény. Minden piacnak van egy keresleti és egy kínálati oldala, amelyeket a normatív közgazdaságtanban tehát attól függ, hogy x milyen értéket vesz fel. A függvényeket a közgazdaságtanban is a jól ismert derékszögû koordináta-rendszerben ábrázoljuk, ahol a változók nevének megfelelõen általában a vízszintes

Részletesebben

A geometriák felépítése (olvasmány)

A geometriák felépítése (olvasmány) 7. modul: HÁROMSZÖGEK 13 A geometriák felépítése (olvasmány) Az általános iskolában megismertük a háromszöget, a négyzetet, a párhuzamosságot és hasonló geometriai fogalmakat, és tulajdonságokat is megfogalmaztunk

Részletesebben

RADIOKÉMIAI MÉRÉS. Laboratóriumi neutronforrásban aktivált-anyagok felezési idejének mérése. = felezési idő. ahol: A = a minta aktivitása.

RADIOKÉMIAI MÉRÉS. Laboratóriumi neutronforrásban aktivált-anyagok felezési idejének mérése. = felezési idő. ahol: A = a minta aktivitása. RADIOKÉMIAI MÉRÉS Laboratóriumi neutronforrásban aktivált-anyagok felezési idejének mérése A radioaktív bomlás valószínűségét kifejező bomlási állandó (λ) helyett gyakran a felezési időt alkalmazzuk (t

Részletesebben

Tényleg csak létszám kérdése a vadkár?!

Tényleg csak létszám kérdése a vadkár?! Tényleg csak létszám kérdése a vadkár?! 1994 óta a vadgazdálkodást terhelő mezőgazdasági vadkár (továbbiakban: vadkár) mértéke folyamatosan nő. Míg 1994-ben 389114 eft, addig 2002-ben már 1618354 eft volt,

Részletesebben

Azonosító jel: FIZIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2006. november 6. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

Azonosító jel: FIZIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2006. november 6. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc ÉETTSÉGI VIZSGA 2006. november 6. FIZIKA EMELT SZINTŰ ÍÁSBELI VIZSGA 2006. november 6. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTUÁLIS MINISZTÉIUM

Részletesebben

4. Számelmélet, számrendszerek

4. Számelmélet, számrendszerek I. Elméleti összefoglaló A maradékos osztás tétele: 4. Számelmélet, számrendszerek Legyen a tetszőleges, b pedig nullától különböző egész szám. Ekkor léteznek olyan, egyértelműen meghatározott q és r egész

Részletesebben

Az antenna talpponti ellenállása (impedanciája) az antenna típusától, geometriai méreteitől, föld feletti magasságától, stb. függ.

Az antenna talpponti ellenállása (impedanciája) az antenna típusától, geometriai méreteitől, föld feletti magasságától, stb. függ. 3.14.1. Antennák a) Alapfogalmak Az amatőr rádióállomás antennájának a feladata kettős: adáskor az adó által előállított rádiófrekvenciás teljesítményt elektromágneses hullámok formájában kisugározza,

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika középszint 0511 ÉRETTSÉGI VIZSGA 005. május 10. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Fontos tudnivalók

Részletesebben

Mágneses magrezonancia-spektroszkópia

Mágneses magrezonancia-spektroszkópia 1 Mágneses magrezonancia-spektroszkópia Egy- és kétdimenziós módszerek a kémiai szerkezetkutatásban Metodikai útmutató Szalontai Gábor Veszprémi Egyetem NMR Laboratórium Verziószám: 2.0 2003. március 2

Részletesebben

A mintavételezéses mérések alapjai

A mintavételezéses mérések alapjai A mintavételezéses mérések alapjai Sok mérési feladat során egy fizikai mennyiség időbeli változását kell meghatároznunk. Ha a folyamat lassan változik, akkor adott időpillanatokban elvégzett méréssel

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Függvények Analízis

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Függvények Analízis MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Függvények Analízis A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett

Részletesebben

Elektron transzport szénalapú nanoszerkezeteken

Elektron transzport szénalapú nanoszerkezeteken SZAKDOLGOZAT Elektron transzport szénalapú nanoszerkezeteken Márkus Bence Gábor Fizika BSc., fizikus szakirány Témavezető: Simon Ferenc egyetemi tanár BME Fizika Tanszék Belső konzulens: Kürti Jenő egyetemi

Részletesebben

1J. feladat Petike menő srác az iskolában, így mindig csak felemás színű zoknikat hord. Ruhásszekrénye mélyén

1J. feladat Petike menő srác az iskolában, így mindig csak felemás színű zoknikat hord. Ruhásszekrénye mélyén 1J. feladat Petike menő srác az iskolában, így mindig csak felemás színű zoknikat hord. Ruhásszekrénye mélyén összesen 30 darab piros színű, 40 darab zöld színű és 40 darab kék színű zokni található, azonban

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 14. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. május 14. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

33. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny I. forduló feladatainak megoldása. Gimnázium 9. évfolyam

33. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny I. forduló feladatainak megoldása. Gimnázium 9. évfolyam 33. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny I. forduló feladatainak megoldása A feladatok helyes megoldása maximálisan 10 pontot ér. A javító tanár belátása szerint a 10 pont az itt megadottól

Részletesebben

Szakdolgozat. Készítette: Csuka Anita. Témavezető: Besenyei Ádám, adjunktus

Szakdolgozat. Készítette: Csuka Anita. Témavezető: Besenyei Ádám, adjunktus Az szám Szakdolgozat Készítette: Csuka Anita Matematika Bsc, matematikai elemző szakirány Témavezető: Besenyei Ádám, adjunktus ELTE TTK, Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai Tanszék Eötvös Loránd

Részletesebben

MI ILYENNEK KÉPZELJÜK MATEMATIKA

MI ILYENNEK KÉPZELJÜK MATEMATIKA MI ILYENNEK KÉPZELJÜK Minta feladatsorok a középszintű MATEMATIKA érettségire való felkészüléshez II. RÉSZ Összeállították: a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium vezetőtanárai

Részletesebben

tervezet tervezet4. gyakorlat Terner rendszer vizsgálata 4.1. Bevezetés x B =0, 25 x B

tervezet tervezet4. gyakorlat Terner rendszer vizsgálata 4.1. Bevezetés x B =0, 25 x B Terner rendszer vizsgálata gyakorlat célja a fázisszabály gyakorlati alkalmazása, valamint a háromszögdiagram használata olyan háromkomponensű (terner) rendszer vizsgálatával, amelyben egymással nem tetszőleges

Részletesebben

Kiadandó feladatok, Fizika 1.

Kiadandó feladatok, Fizika 1. Kiadandó feladatok, Fizika 1. Kinematika 1. Egy követ h = 125m magasról kezdősebesség nélkül leejtünk. Ezután 1 másodperccel utána dobunk egy másik követ függőlegesen lefelé irányuló v o kezdősebességgel.

Részletesebben

Jelöljük az egyes területrészeket A-val, B-vel és C-vel, ahogy az ábrán látható.

Jelöljük az egyes területrészeket A-val, B-vel és C-vel, ahogy az ábrán látható. 1. feladat. 013 pontosan egyféleképpen írható fel két prím összegeként. Mennyi ennek a két prímnek a szorzata? 40 Megoldás: Mivel az összeg páratlan, ezért az egyik prímnek párosnak kell lennie, tehát

Részletesebben

A/D és D/A konverterek. Általában egy objektumon elvégzett méréshez szükséges a. mérendő tárgy gerjesztése, aminek hatására a tárgy válaszokkal

A/D és D/A konverterek. Általában egy objektumon elvégzett méréshez szükséges a. mérendő tárgy gerjesztése, aminek hatására a tárgy válaszokkal A/D és D/A konverterek Általában egy objektumon elvégzett méréshez szükséges a mérendő tárgy gerjesztése, aminek hatására a tárgy válaszokkal reagál. Ezen válaszok közül kell kiválasztanunk a minket érdeklő

Részletesebben

24. Valószínűség-számítás

24. Valószínűség-számítás 24. Valószínűség-számítás I. Elméleti összefoglaló Események, eseménytér A valószínűség-számítás a véletlen tömegjelenségek vizsgálatával foglalkozik. Azokat a jelenségeket, amelyeket a figyelembe vett

Részletesebben

C# feladatgyűjtemény

C# feladatgyűjtemény Eszterházy Károly Főiskola Matematikai és Informatikai Intézet C# feladatgyűjtemény Dr. Kovács Emőd emod@aries.ektf.hu Radványi Tibor dream@aries.ektf.hu Király Roland serial@aries.ektf.hu Hernyák Zoltán

Részletesebben

Matematika Gyakorló feladatok vizsgára 12. évf. emelt szint

Matematika Gyakorló feladatok vizsgára 12. évf. emelt szint Matematika Gyakorló feladatok vizsgára. évf. emelt szint Egyenletek, egyenlőtlenségek, paraméteres egyenletek. Oldd meg az alábbi egyenleteket! 4 c) d) e) 4. Oldd meg az alábbi egyenleteket! = c) =8 d)

Részletesebben