JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Kovács Zsolt, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Kovács Zsolt, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők"

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Készült: május 30-án du: 14 órakor a Művelődési Ház és Városi Könyvtár tárgyalójában a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre polgármester Meghivottak, vendégek: Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Kovács Zsolt, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők Vincze András jegyző, Dr.Sós Csaba aljegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovács Lászlóné irodavezető, Dr. Koroknai-Bokor Erzsébet irodavezető, Dr. Gali Sándor r.alezredes rendőrkapitány, Hullár Gusztáv r.őrnagy, őrsparancsnok, Varga Józsené mb-. óvodavezető, Silye Istvánné óvodavezető-helyettes, Balázs Andrea Szszk. vezető, Kovács Andrásné mb. igazgató, Hermann Mónika népmüvelő, Ulveczkiné Rácz Anikó népmüvelő Tóthné Budaházi Judit pályázó Papp Julianna népmüvelő Nagy Sándorné eü.biz tag. Ludman Lajos TVG. Kft. ügyvezető, Balla Tibor gyermekjóléti szolgálat képviselője Dr. Takácsné Baranyai Etelka igazgató Szabó László főtörzsőrmester, Korbeák György Tóthné Csetneki Ilona jegyzőkönyvvezető, Távolmaradását bejelentette: Ludmanné Papp Ilona képviselő Beke Imre polgármester, köszönti a megjelent képviselőket, vendégeket. Külön Köszöntötte dr. Gali Sándor r.alezredest, a Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság Vezetőjét, Hullár Gusztáv r.őrnagyot a Nádudvari Rendőrőrs parancsnokát. Megállapítja, hogy 8 fő képviselő jelen van, így a testület határozatképes, az ülést megnyitja.

2 - 2 - Előterjesztést tett a jegyzőkönyv hitelesítőkre Boros Lajosné és Csendes Ferenc képviselőkre, melyet a testület 8 igen szavazattal elfogadott. Ezt követően javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy a meghívóban közölt napirendi pontokat egészítsék ki a Napfény óvoda és bölcsőde intézményvezetői pályázatának elbírálásával, és a 6./ napirendi pont után kerüljön megtárgyalásra a nádudvari temetők és temetkezések szabályairól szóló rendelet módosításának megtárgyalása, valamint a TVG Kft. beszámolóját utolsóként tárgyalják, mivel a könyvvizsgáló később érkezik meg. Igy a sorszámozások is értelemszerűen változnak. A polgármester megkérdezte Kovács Zsolt képviselőt, hogy a sürgősségi indítványát fent tartja e, és a 3./ napirenddel együtt kívánja e tárgyalni? Kovács Zsolt képviselő, sürgősségi indítványát továbbra is fenntartja, és a 3./ napirendi ponttal kívánja tárgyalni, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott. A képviselő-testület a fenti kiegészítéssel és módosításokkal együtt a napirendeket 8 igen szavazattal elfogadta, és az alábbiak szerint tárgyalja: 1. Tájékoztató Nádudvar Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és a további feladatokról. Előterjesztő: Hajdúszoboszló Város Rendőrkapitánya 2. Előterjesztés Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013 (V.02.) önkormányzati rendelet módosítására Előterjesztő: Beke Imre polgármester 3. Előterjesztés Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló önkormányzati rendelete megalkotására Előterjesztő: Beke Imre polgármester 4. Előterjesztés az Ady Endre Művelődési Ház és Városi Könyvtár igazgatójának megválasztására és kinevezésére Előterjesztő: Beke Imre polgármester 5. Előterjesztés a Napfény óvoda és bölcsőde intézményvezetői pályázatának elbírálására. Előterjesztő: Beke Imre polgármester 6. Előterjesztés Nádudvar Város Önkormányzat évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Előterjesztő: Beke Imre polgármester 7. Beszámoló a Nádudvar Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Intézményfenntartó Társulás évi munkájáról Előterjesztő: Beke Imre polgármester

3 Előterjesztés a Bihari Energia-beszerzési Önkormányzati Társulás megszüntetésére Előterjesztés: Beke Imre polgármester 9. A Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Kft évi számviteli törvény szerinti beszámolójának megvitatása és döntés a mérleg szerinti adózott eredmény felhasználásáról. Előterjesztő: Ludman Lajos ügyvezető 10. Különfélék 1./ Napirendi pont megtárgyalása: Tárgy: Tájékoztató Nádudvar Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és a további feladatokról. Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a Nádudvar Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és a további feladatokról szóló tájékoztatóra, melynek irásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Elmondta, hogy gyakran találkoznak, mivel a múltkori testületi ülésen is volt tájékoztatásuk a képviselő-testület kérésre. Erre szükség is van, és a lakosság is pozitívan értékeli. Jó a kapcsolat a rendőrséggel, azt is jónak tartja a lakosság, hogy gyakran láthatóak a periférikus részeken. Megkérdezte dr. Gali Sándor r.alezredest, a rendőrkapitányság vezetőjét, hogy kívánja- e tájékoztatóját kiegészíteni. Dr. Gali Sándor r. alezredes, rendőrkapitány, elmondta, hogy évhez képest csökkent a bűncselekmények száma, ez nemcsak itt Nádudvaron, hanem a járásban is megállapítható. A vagyon elleni bűncselekmények száma is közel 20-al csökkent. Ez annak is köszönhető,hogy változott a szabálysértési kódex, az értékhatár 50 eftra emelkedett. Csökkent a személy elleni bűncselekmény is, Nádudvaron 22-vel kevesebb, és a testi sértések is jelentős mértékben 18-al kevesebb. A közrend elleni jogsértés stagnálást mutat, ebből a garázdaság 13 eset. Összességében az erőszakos garázdaság közel 20-al kevesebb jogsértése vált ismertté ebben az évben. Ez egy pozitív változás. Pozitív hatása most jelentkezik az önkormányzat szórakozó helyre vonatkozó nyitvatartási rendeletének, és a fokozott rendőri jelenlét is sokat jelentett. 627 db szórakozóhelyen történő ellenőrzést csináltak, drogkereső kutyákat is bevetettek. Megállapítható az is, ahol a rendőr jelen van, ott áthelyeződik a bűnözés másik területre. A helyszín nem a szórakozó hely lesz, hanem a magánszféra. Minden esetben a mértéktelen alkoholfogyasztás is közrejátszik. A kerékpárlopás csökkent, viszont a betöréses lopások száma emelkedett háromszorosára, a fent említett áthelyeződések miatt. A bűnözők célpontja a periférikus rész lett, kiemelten az üres lakásokat látogatják. 14 felderített ilyen jellegű bűneset volt. Cél, hogy legyen a nap 24 órájában rendőri jelenlét. Nem könnyű az év minden napján, de változtattak a szolgálatokon.

4 - 4 - Éjszaka két rendőr járőrözik polgárőrökkel együtt, akiknek megköszönte a segítségüket. Sok energiájukba kerül a polgárőröknek is, létszámban és információban sokat segítenek. A lakosság önvédelmét, vagyonvédelmét erősíteni kell, tudatosítani kell bennünk, hogy a lakásukat védeniük kell. Vannak akár elektromos, vagy mechanikus berendezések, szánják rá a pénzt, sok esetben segít. Továbbra is gondot jelent, hogy nem tudnak esetekről, mert az érintettek nem jelentik, nem jelzik a rendőrség felé a büntettet. Általánosnak mondható, hogy nem volt a vagyonvédelem kiépítve a lakásokba, ahová betörtek. A polgárőrökkel való figyelőszolgálat is sokat jelentett, hisz helyi kábítószeres csoportot tudtak felszámolni, ahová kutyát is bevontak. Emelkedett a balesetek száma háromra, alkoholos vezetés miatt. Tavaly nem fordítottak kellő figyelmet az ilyen jellegű ellenőrzésekre, mert a vagyon elleni felderítések lekötötték őket. Viszont ebben az évben áprilisig többet szűrtek ki, mint tavaly. kerékpárosokat is ellenőriznek, nem csak az autósokat. Meg kell keresni a lakosságot, és tájékoztatni kell őket a közlekedési szabályokról - gyerek, felnőttet egyaránt mert nincsenek tisztába ezzel. A DADA programot bővíteni kívánja. Nagyon fontosnak tartja a megelőzést, ennek érdekében is szükséges az iskolai erőszakról való tájékoztatás, de ugye ennek egyrészét otthonról hozza a gyermek. Reméli lesz erre anyagi forrás és személyzet is, vállalja valamelyik kollégája a DADA program oktatását. Mindenképpen szükségesnek tartja a lakosság tájékoztatását a közrend közbiztonságról, akár fórumon, akár médián, akár újságon keresztül a saját maguk érdekében. Juhász Sándor képviselő, megköszönte a Nádudvari Rendőrőrs minden tagjának a munkáját. A számokból megállapítható, hogy sok tekintetben csökkenést mutatnak. Ha azt nézzük, hogy 69 lopás történt az sok, mert minden 5.- ik - 6.-ik napra jut egy. Egyetért a tájékoztatással, de megjegyzi, hogy a kerékpárosok mindenhol mennek, balesetveszélyt okoznak a gépkocsi vezetőknek is. Erre figyelni kell. Ma tudta meg, hogy a Puskin utca 58. szám alatt erőszakos beköltözők jelentek meg, ugy tudja, hogy szováti cigányok. Megverték a tulajdonost és utána beköltöztek. Ilyen jellegű bűncselekmény nem volt jellemző. Kéri, ha ez valós információ, akkor ne maradjon el a büntetés, mert nehéz kitenni őket a lakásból, mivel a jogszabály ilyen. Megoldás a megelőzés. Ismételten gratulált az elvégzett munkához, további sok sikert kívánt. Kovács Zsolt képviselő, megköszönte a munkát. Nemcsak a beszámolóból érezhető, hogy nagyobb a figyelmet kell forditani a közbiztonságra, főleg a kerékpárosokra, hanem érzékelhető is. Javasolja, hogy a Nádudvari Hírekbe kerüljön bele, hogy milyen szabályok vonatkoznak a kerékpárosokra. Sokan nem tudják, hogy nem lehet telefonálni. Mindenképpen tájékoztatni kell a lakosságot ezekről a szabályokról minden uton. Réz Szilárd alpolgármester, Ő a Fő utcán lakik, és látja, hogy hogyan közlekednek a kerékpárosok. Szükséges az újságban történő felvilágosítása az embereknek. A Fő utcai közlekedés nagyon rossz, az út mindkét oldalán parkolnak az autók, ha kilép

5 - 5 - valaki a jármü mögül az balesetveszélyes. Szerinte az egyik oldalon meg kellene tiltani a parkolást. Megköszönte a rendőrség munkáját. Dr. Gali Sándor r.alezredes, rendőrkapitány, válaszában elmondta, hogy valóban igaz a számítás, hogy minden 5. 6-ik napon történik bűncselekmény, de összességében nem Nádudvaron a legmagasabb a bűncselekmény százaléka. A Puskin utcai esetről nem tud, forduljanak hozzájuk bizalommal, vagy telefon vagy személyesen, de addig nem tudnak intézkedést tenni, míg az eset nincs bejelentve. Mindenképpen keressék őket, vagy legalább pontos utca házszámot kér. Önkényes beköltözés az szabálysértés, de ha erőszakos, akkor már bűncselekményről van szó. Őrizetbe vesznek minden elkövetőt, ha lehet. Nádudvari Hírekben pontosan meg fogják jelentetni a közlekedési szabályokat (Hajdúszoboszlón már van ilyen) több esetben kell tájékoztatni őket. Kerékpáros közlekedéssel kapcsolatban elmondta, szükséges lenne a lakosság KRESZ oktatására, az segítené a közlekedési moráljukat, és megismernék a szabályokat is. Az iskolában van már ilyen jellegű oktatás. Forgalmi rend változással kapcsolatban véleményt tud adni, de nem az ő hatáskörük, ha megnézik a szabálytalan helyen parkoló autókat, akkor más szabálytalan helyen áll meg. Ha tiltunk valamit, akkor meg kell határozni azt is, hol lehet megállni, vagy parkolni. A legrosszabb állapot főleg az iskolánál uralkodik, amikor a szülők viszik a gyerekeket az iskolába. Kérte a képviselő-testületet, segítsék a munkájukat, akár kritikával, akár információval, mert minden építőjellegű lehet. Megköszönte a képviselő-testületnek, hogy meghallgatták tájékoztatójukat. Beke Imre polgármester, a képviselő-testület nevében megköszönte a rendőrség minden dolgozójának a munkáját. Szükségesnek tartja a kommunikációt, a tájékoztatást, a személyes kapcsolatot a lakossággal. Reális elvárás, hogy az újságon keresztül tájékoztatva legyen a lakosság. Kovács Zsolt képviselő elhagyta az üléstermet, így a jelenlévő képviselők száma 7 fő. Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadják el: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nádudvar Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló tájékoztatót elfogadta. Megköszönte a rendőrség munkáját és a jó együttműködést. A testület továbbra is elvárja, hogy minden nap legyen járőrszolgálat a településen a közrend, és közbiztonság biztosítása érdekében.

6 - 6 - Utasítja a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről a kapitányság vezetőjét értesítse. Határidő: június 30. Felelős: Beke Imre polgármester A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 7 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 99/2013. (V.30.) Önkormányzati számu határozata: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nádudvar Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló tájékoztatót elfogadta. Megköszönte a rendőrség munkáját és a jó együttműködést. A testület továbbra is elvárja, hogy minden nap legyen járőrszolgálat a településen a közrend, és közbiztonság biztosítása érdekében. Utasítja a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről a kapitányság vezetőjét értesítse. Határidő: június 30. Felelős: Beke Imre polgármester 2./ Napirendi pont megtárgyalása: Tárgy: Előterjesztés Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013 (V.02.) önkormányzati rendelet módosítására Előterjesztő: Beke Imre polgármester Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013 (V.02.) önkormányzati rendelet módosítására, melynek irásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Réz Szilárd alpolgármester elhagyta az üléstermet, igy a jelenlévő képviselők száma 6 fő.

7 - 7 - Korcsmáros Sándor ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság elnöke, a bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és megállapította, hogy a törzskönyvi nyilvántartás és az SZMSZ összhangban legyen néhány szakfeladatot módosítani szükséges. A rendelet-tervezet a törvényben meghatározottaknak megfelel, ezért a bizottság elfogadásra javasolja. Kovács Zsolt száma 7 fő. képviselő visszaérkezett az ülésterembe, igy a jelenlévő képviselők Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy a Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013 (V.02.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést fogadják el. A képviselő-testület a Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013 (V.02.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést 7 igen szavazattal elfogadta és azt rendeletté nyilvánitotta a következők szerint: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2013. (V.31.) önkormányzati rendelete a Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013 (V.02.) önkormányzati rendelet módosításáról Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 53. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Mötv (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013 (V.02.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) módosításáról a következőket rendeli el: 1. A rendelet 3. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul: a) Az önkormányzat szakmai alaptevékenysége: Pályázatok és támogatás kezelés, ellenőrzés szövegrész helyébe a Pályázat-és támogatáskezelés, ellenőrzés szövegrész lép b) Az önkormányzat szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tevékenysége: Hatályon kívül helyezésre kerül a Saját tulajdonú ingatlan adásvétele szövegrész

8 - 8 - Az önkormányzat szakmai tevékenységről szóló szövegrész az alábbi szakfeladattal egészül ki: Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok c) Technikai szakfeladatok: Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai szövegrész helyébe a Önkormányzatok és társulások elszámolásai szövegrész lép d) Támogatási célú szakfeladatok: Közlekedés fejlesztésének támogatása szövegrész helyébe a Közlekedés fejlesztésének támogatása szövegrész lép. 2. A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. A rendelet a kihirdetését követő napon hatályát veszti. Beke Imre polgármester Vincze András jegyző 3./ Napirendi pont megtárgyalása: Tárgy: Előterjesztés Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló önkormányzati rendelete megalkotására Előterjesztő: Beke Imre polgármester Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a Előterjesztés Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló önkormányzati rendelete megalkotására, melynek irásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Réz Szilárd alpolgármester visszaérkezett az ülésterembe, igy a jelenlévő képviselők szám a 8 fő. Korcsmáros Sándor ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság elnöke, a bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és megállapította, hogy a évi CLXVII. törvény 4. -a január 1-i hatállyal módosította a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvényt a következők szerint: 14. (1) A 13. (1) bekezdésében meghatározott feladatok ellátásának részletes szabályait, ha e törvény másként nem rendelkezik, jogszabályok tartalmazzák. (2) A 13. (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott közterület, illetve közintézmény nem viselheti

9 - 9 - a) olyan személy nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett, vagy b) olyan kifejezést vagy olyan szervezet nevét, amely a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerre közvetlenül utal. (3) Ha a helyi önkormányzat döntése során kétség merül fel a tekintetben, hogy a közterület neve megfelel-e a (2) bekezdésnek, arról beszerzi a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalását. Ezzel összefüggésben Nádudvaron 8 utcának az elnevezését kell megváltoztatni, igy a Ságvári Endre utca, Hámán Kató utca, Tolbuhin utca, Zalka Máté utca, Fürst Sándor utca, Sallai Imre utca, Úttörő utca, Felszabadulás utcákat. Az Akadémia állásfoglalására várunk az Antal János utca, a Bán Tibor utca, Farkas István utca és a Löwy Sándor utca vonatkozásában. Felhívta a figyelmet az utcák házszámozására, és a táblák kihelyezésére. Javasolja a bizottság, mivel a tervezetbe el lett írva, hogy az utca jobb oldala legyen páratlan, míg a bal oldala páros számozású, ezzel együtt a rendeletet elfogadásra javasolják. Kovács Zsolt képviselő, elmondta, hogy van arra példa, hogy élő személyről neveztek el közterületet, nem feltétlen fontos, hogy 20 év múlva legyen rá lehetőség. Pl. Puskás Ferenc utca Budapesten. Kérte, hogy a rendelet 4.. (3) bekezdésének nézzenek utána, hogy helyes e a 20 év. Ő 5 évet javasol. Dr. Sós Csaba aljegyző, Puskás Ferenc egy rendkívüli ember volt, erre az alkalomra külön rendelkezést hoztak. A magasabb szintű törvény nem egyértelműen szabályozza, de szakmai konszenzus, hagyni kell bizonyos időt, és utána lehet közterületet elnevezni a személyről. Beke Imre polgármester, önkormányzati rendeletben kell szabályozni a közterületek elnevezését. Annak betartását kell figyelembe venni. Munkacsoportot kell létrehozni, aki teszi a dolgát, és a szakbizottság véleményezi, ezt követően a testület dönt. Előzetesen az ad-hoc bizottság, és a lakosság véleményét figyelembe veszi, és a többség dönt. Juhász Sándor képviselő, 6. -ban valóban igy van, hogy a munkacsoport végzi a dolgát, de kéri, hogy a Kovács Zsolt képviselő társa által előterjesztett sürgősségi indítványt is vegyék figyelembe, és civilszervezetek által tett javaslatokat, illetve a lakosságét, hogy ne legyen gond a lebonyolításnál. Meg kell jelentetni a Nádudvari Hírekbe, a Polgármesteri Tájékoztatóba, és egy egy utcát össze kellene hivni, hogy nekik mi a véleményük és javaslatuk. Egyeztetni kell mindenképpen velük, mert nekik is lehet véleményük. Vincze András jegyző, a 20 évre vonatkozóan jogszabályi előírás nincs, hogy hány év teljen el az érintett személy elhalálozása után, hogy róla közterületet, utcát nevezzenek el. A 20 év alkalmazása országosan elfogadott, kivétel volt a Puskás Ferenc utca Budapesten. Akkor erre az eljegyző úr által elmondottak szerint külön szabályozást alkalmaztak. Az előterjesztett rendeletben is azért lett 20 év, de ha a testület ugy dönt, hogy 5 évben határozza meg, akkor erre szerint azt kell feltenni szavazásra. Ebben a testületnek kell dönteni. Nincs konkrét előírás.

10 Kovács Zsolt képviselő, továbbra is javasolja, hogy 5 év legyen. Beke Imre polgármester, szavazásra tette fel Kovács Zsolt képviselő indítványát, a rendelet tervezet 4.. (3) bekezdésében foglaltak módosuljon: a személy halálát követő 5 év multán kerülhet sor közterület elnevezésére. A képviselő-testület a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló önkormányzati rendelet-tervezet 4.. (3) bekezdés módosítására vonatkozó javaslatot, mely szerint a személy halálát követő 5 év multán kerülhet sor közterület elnevezésére, 2 igen 6 tartózkodással elutasította, nem támogatta. Beke Imre polgármester, ezt követően javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az ügyrendi bizottság által tett javaslattal együtt- mely szerint az utca jobb oldala páratlan, bal oldala páros legyen - a Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestületének a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló önkormányzati rendelet-tervezetet fogadják el. A képviselő-testület 7 igen 1 tartózkodással a Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló önkormányzati rendelet-tervezetet elfogadta és azt rendeletté nyilvánitotta a következők szerint: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013 (V.31.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 51.. (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól az következőket rendeli el: 1. (1) A rendelet célja, hogy egységesen szabályozza Nádudvar közigazgatási területén az út, az utca, a tér, a köz, stb. jellegű közterület és nagyobb területű összefüggő városrész, stb. elnevezését, továbbá az utcanév- és házszámtábla elhelyezésének a rendjét a város működéséhez szükséges helyszíni tájékozódási feltételek jobbítása érdekében. (2) A rendelet hatálya Nádudvar közigazgatási területére, minden természetes személyre és a székhellyel rendelkező jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságra, az ingatlan-nyilvántartásban külön helyrajzi számon szereplő ingatlanra és a szabályozási terv által kijelölt területre terjed ki. (3) A rendeletet az érintett ingatlan tulajdonosainak kérelme alapján megfelelően alkalmazni kell a közcélra igénybe vett kül- és belterületi magánutak elnevezésére, a magánutakhoz csatlakozó ingatlanok házszámának megállapítására.

11 E rendelet alkalmazásában a) Közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény pontjában meghatározott terület. b) Közterület elnevezése: a közterület neve és közlekedési vonatkozású megnevezése. c) Utcanév: földrajzi név, az út, az utca, a tér, a park, a köz, stb. jellegű közterület neve, amely előtagból (pl. személynév, fogalom, tárgy) és utca jelentésű utótagból áll. Az utcanév a közterületek megjelölésére, földrajzi azonosítására, a tájékozódás biztosítására szolgál, egyúttal emléket állít és hagyományt őriz. d) Házszám: Az ingatlannak az ingatlan-nyilvántartás szerinti és a többlakásos épületben lévő egyes lakásoknak az utca házsorában elfoglalt egyedi számszaki megjelölése, az utcanév nélkül. Közterületek elnevezése 3. (1) Minden belterületi utcát el kell nevezni és minden külterületi utcát és magánutat el lehet nevezni. (2) Az elnevezett utca természetes folytatásaként nyíló új útszakasz külön elnevezési eljárás nélkül a már elnevezett utca nevét veszi fel. (3) Az utca városrendezés, beépítés vagy más módon történő megszűnésével külön hatósági döntés nélkül az utca neve megszűnik. 4. (1) A város közigazgatási területén több azonos elnevezésű közterület ide nem értve az egymás folytatásában lévő, de különböző helyrajzi számon szereplő utakat, utcákat nem lehet. (2) A közterület elnevezése során törekedni kell arra, hogy az elnevezés rövid és közérthető, a magyar nyelvhasználat szabályainak megfelelő legyen. (3) Élő személyről közterületet elnevezni nem lehet. Erre legkorábban a személy halálát követő 20 év múltán kerülhet sor. (4) A személyről történő elnevezés során törekedni kell arra, hogy az elnevezés olyan személynek állítson emléket: a) akinek közismert tevékenysége a társadalmi haladást, a nemzet szellemi, anyagi gyarapodását szolgálta, és személye közmegbecsülésnek örvend, vagy b) aki a tudomány, művelődés, sport vagy a társadalmi élet egyéb területén kimagaslóan jelentőset tett vagy alkotott, és ez által személyének emléke megőrzésre méltó, vagy c) akinek Nádudvar életében, történetében kiemelkedő szerepe volt, tevékenységével hozzájárult Nádudvar egészének vagy egy részének fejlődéséhez. (5) Utcát elnevezni külföldi állampolgárságú személyről is lehet, akinek élete, munkássága az emberiség egyetemes értékeit gyarapította, vagy jelentős szerepet játszott hazánk vagy városunk életében. (6) A személyről történő elnevezés esetén az utcanév előtagjának meg kell egyeznie a személy által használt családi és utónévvel.

12 (7) Kizárólag családi nevet alkalmazni csak akkor szabad, ha a névadó személyiség csak így ismert, illetőleg az elnevezés egy családról történik. (8) Ha a névadó személy foglakozása, hivatása, vagy egyéb ismertető jegye szorosan kapcsolódik a személynévhez, akkor ez az utcanévben is feltüntethető. 5. (1) A település közterületeinek (utcáinak) elnevezéséről és lehetőség szerint a városrészek nevéről nyilvántartást (jegyzéket) kell vezetni. Az utcanévjegyzéket és az adatainak megfelelő műszaki nyilvántartást a Polgármesteri Hivatal vezeti (2) Az utcanévjegyzék a következő adatokat tartalmazza: a) az utca sorszámát b) postai irányítószámát c) az utca nevét d) az utca jellegét e) a jegyzékbe vétel érvényességének kezdő időpontját. (3) A műszaki nyilvántartás tartalmazza: a) a település megnevezését, b) a postai irányítószámot, c) az utca nevét, jellegét, d) a ház számát, e) egyéb helymegjelölést (szükség szerint) f) helyrajzi számot g) a változás előtti utcanevet és házszámot. (4) Az utcanévjegyzék mellékletét képezi az önkormányzati képviselő-testületi határozatok alapján vezetett és folyamatosan korrigált térképi nyilvántartás, amelyen az utcák nevét, az épületek körvonalát és a számozást be kell jelölni. A térképészeti nyilvántartást a Polgármesteri Hivatal vezeti. Közterület elnevezésének eljárási szabályai 6. (1) A közterületek elnevezésére és az utcanévjegyzékbe felvett nevek megváltoztatására vonatkozó javaslatot igényt külön munkacsoport véleményezi, értékeli és terjeszti a Képviselő-testület bizottsága elé. (2) Az (1) bekezdés szerinti munkacsoport 3 tagból áll. A munkacsoportot a polgármester által a munkacsoport elnöki tisztségére felkért helytörténész szakértő vezeti. A munkacsoport tagjai: a) a munkacsoport elnöke, b) a Képviselő-testület által kijelölt képviselő, c) a jegyző vagy az által kijelölt köztisztviselő. (3) A munkacsoport tagjai e tevékenységük során nem helyettesíthetők, személyesen kötelesek részt venni a munkacsoport munkájában. (4) A munkacsoport az elnök vezetésével saját önálló működési rendet alakít ki. (5) A munkacsoport elsősorban helytörténeti, művelődéstörténeti, névtani és stilisztikai szempontok alapján, a kialakult helyrajzi viszonyokra és a névhasználat gyakorlata során várható körülményekre figyelemmel tesz javaslatot az elnevezésre.

13 A közterület elnevezésével kapcsolatos döntést a helyben szokásos módon közzé kell tenni, továbbá a döntésről értesíteni kell a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúszoboszlói Járási Hivatala Nádudvari Kirendeltsége Okmányirodáját, a Hajdú- Bihar Megyei Levéltárat, az illetékes földhivatalt, a Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányságot, postahivatalt, tűzoltóságot, mentőállomást, a közműszolgáltatókat és a cégbíróságot. Utca névtáblák 8. (1) Az utca nevét a tájékozódást jól segítő utca-névtáblákon kell feltüntetni. Az elhelyezés határidejéről az elnevező szerv határozatban rendelkezik. (2) Az utca-névtábla kihelyezése, karbantartása és pótlása az önkormányzat feladata, kivéve a külterületi ingatlanok és magánutak esetén, ahol az utca-névtábla elhelyezésének költsége a kérelmező(ke)t terhelik. (3) A névtáblát az utcák végein és minden útkereszteződés minden oldalán ki kell helyezni. (4) Az utcák névtábláit a saroktelek kerítésén, ennek hiányában a saroképületen, vagy külön tartószerkezeten kell elhelyezni. (5) A névtábla kihelyezésével érintett ingatlan tulajdonosa vagy használója a névtábla kihelyezését tűrni köteles. (6) A megváltozott utcanevek tábláit a tájékozódás zavartalansága érdekében az elnevezéstől számított egy évig eredeti helyükön kell hagyni, és piros színű, átlós vonallal kell áthúzni. Az új utca-névtáblát az áthúzott régi tábla mellé kell felszerelni. A régi utca-névtáblát egy év múltán az elhelyező szervnek kell eltávolítani. Házszámozás 9. (1) A névvel ellátott közterületeken az ingatlanokat, az épületeket és a beépítetlen telkeket a közterületről jól látható táblán feltüntetett számmal kell ellátni. Az utcában több ingatlan azonos számmal nem jelölhető. Ha egy ingatlan több közterülettel is érintkezik, csak egy utcára kell megállapítani a házszámot. (2) Az út, utca, körút, köz, sétány, stb. (a továbbiakban együttesen: utca) házszámozása a városközponttól kivezető utcák esetében a városközponttól kezdődően, míg a városközponttól távolabb eső utcákban lévő ingatlanokat a magasabb rangú utca torkolatától kezdve kell számozni. Az utca bal oldala páros, a jobb oldala páratlan számozást kap. (3) Terek esetén a házszámozás 1-től kezdődően folyamatos, az óramutató járásával megegyező irányú. (4) A csak egyik oldalán beépíthető utcák házszámozása 1-től kezdődően folyamatos. (5) A (2) (3) bekezdés rendelkezései a rendelet hatálybalépésekor már meglévő közterületek házszámozását nem érintik.

14 (6) Ugyanazon helyrajzi számú ingatlanon álló, több lépcsőházból álló épület, ikerház, sorház, szerkezetileg megosztható és nem megosztható földszintes ingatlan esetén, továbbá telekosztás során keletkező új helyrajzi számú ingatlan esetén A, B, C, stb. alátörés (pl.: 1/A, 1/B, 1/C) alkalmazható. (7) A házszámot jelző táblát (a továbbiakban: házszámtábla) az ingatlan utcafronti kerítésére, ha az nincs, házfalára, az utcáról jól látható módon kell az ingatlan tulajdonosának elhelyezni. (8) A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, szükség szerint cseréjéről és pótlásáról az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni. 10. (1) A házszámok megállapítását, címmegállapítás keretében a jegyző végzi el. (2) A házszám megállapításáról szóló határozatot az érintett ingatlannal rendelkezni jogosultakon túl közölni kell a 7. -ban meghatározott szervekkel. Záró rendelkezések 11. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit a rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. Beke Imre polgármester Vincze András jegyző Beke Imre polgármester, Kovács Zsolt képviselő által beadott sürgősségi indítványát terjesztette elő a közterületnevek megváltoztatása ügyében létrejött munkacsoport véleményéről a képviselő-testület tagjainak, mely a jegyzőkönyv irásos mellékletét képezi. Vincze András jegyző, a képviselő-testület elfogadta a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló rendeletét, melyben a 6.. a közterület elnevezésének eljárási szabályairól rendelkezik. Abban szerepel a három fős munkacsoport létrehozása, ezért Kovács Zsolt képviselő erre vonatkozó beadványa okafogyottá vált. Kovács Zsolt képviselő, a beadványban szerepel az is, hogy vegyék figyelembe a civilszervezetek véleményét is. Ugy gondolja, hogy az előkészítő munkacsoport, majd ezeket az embereket bevonja ebbe a munkába, de lehet éppen ebből a csoportból kiválasztani a vezetőjét a biráló bizottságnak.

15 Erről később kellene szavazni, igy ezt a beadványát visszavonja, de a másikat továbbra is fenntartja. Dr. Sós Csaba aljegyző, a Magyar Tudományos Akadémia által kapott levél alapján minden felterjesztett utcanévre megkaptuk az állásfoglalást, erről szóló levelet már az előző ülésen megkapták a képviselők. Amit most előterjesztett Kovács Zsolt képviselő, az már plusz, erre még nem kaptak állásfoglalást. Ami nem kötelezően előirt változtatás az utcaneveknél, annak a költségét a lakosságnak kell fizetni. Beke Imre polgármester, csak azokról az utcanevekről beszéljünk, amit kötelezően meg kell változtatni. Ha az utca lakossága kéri, hogy változtassák meg az utcájuk nevét, a beadvány szerint, akkor lehet róla szó. Kovács Zsolt képviselő, kiegészíti a beadványát azzal, hogy az önkormányzat keresse meg a forrást az utcanevek megváltoztatásának költségeire. A Magyar Tudományos Akadémia országosan nézi ezt a dolgot, de mi itt mérlegelünk, hogy megfelelő e itt ezeknek az utcáknak a neve. Egyébként képviselő is javasolhatja a megváltoztatását. A beadványában szerepelő neveket a diktatúra kényszeritette rá az emberekre, és ők ezzel a változtatással akarják kifejezni, hogy nem akarják. Korcsmáros Sándor képviselő, komoly költségbe kerül az utcanév változtatás. Az állam csak annak a költségét vállalja át, ami kötelező. Vissza kell erre térni, óvatosan kell ezzel bánni, és jól elő kell készíteni. Kovács Zsolt képviselő, a négy utcanév átnevezésére vonatkozó sürgősségi beadványát továbbra is fenntartja, és kérte, hogy az abban szerepelő határozati javaslatot mely a jegyzőkönyv irásos mellékletét tartalmazza tegye fel szavazásra. Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadják el: Nádudvar város képviselő-testülete kezdeményezi a következő közterületnevek megváltoztatásának, az érintett lakosság bevonásával történő lefolytatását: Bajcsy- Zsilinszky Endre utca, Kiss János Altábornagy utca, Mónus Illés utca, Somogyi Béla utca. Felkéri Beke Imre polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: a következő testületi ülés Felelős: Beke Imre polgármester A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 1 igen 7 nem szavazattal elutasította, és az alábbi határozatot hozta: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 100/2013. (V.30.) önkormányzati számu határozata: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Kovács Zsolt közterületnevek megváltoztatására vonatkozó sürgőssé indítványát elutasította.

16 / Napirendi pont megtárgyalása: Tárgy: Az Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár igazgatói állására kiírt pályázat elbírálása Előterjesztő: Beke Imre polgármester Beke Imre polgármester, előterjesztést tett az Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár igazgatói állására kiírt pályázat elbírálására, melynek irásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Ezt követően felolvasta Szőnyi Sándorné levelét, amelyben az intézményvezetői állásra beadott pályázatát visszavonja, ez a jegyzőkönyv irásos mellékletét képezi. Boros Lajosné oktatási, kulturális, idegenforgalmi és sport bizottság elnöke, a bizottság többször összeült a két pályázat miatt, a meghallgatás miatt is. Voltak, akik nem jelentek meg. Május 21-én hallgatták meg a művelődési ház igazgatói állásra kiirt pályázatra pályázatot benyújtókat. Négy db pályázat volt, de csak három főt hallgattak meg, mert Szőnyi Sándorné nem jelent meg. Igy nem tudtak állást foglalni, de Szőnyi Sándorné a beadott pályázata alapján a pályázati kiírásnak minden szempontból megfelelt volna. Egy pályázónak a szakképzettsége a kiírásnak nem felelt meg, míg két pályázó tanfolyam sikeres elvégzése esetén június 20-a körül lenne esélyes, akkor szerzi meg a képesítést. Igy érdemben nem tudtak dönteni. Beke Imre polgármester, az előterjesztéshez négy határozati javaslat készült. Az I.sz. határozati javaslat okafogyottá vált, mivel Szőnyi Sándorné visszavonta a pályázatát. Kovács Zsolt képviselő elhagyta az üléstermet, így a jelenlévő képviselők száma 7 fő. II.sz. határozati javaslat: A polgármester javasolta, hogy a II.sz. határozati javaslatot az alábbiak szerint fogadják el: Nádudvar Város Önkormányzata a 228/2012. (XI. 29.) Ök. sz. határozatával az Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár igazgatói állására kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. Határidő: augusztus 30. Felelős: Beke Imre, polgármester A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 7 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

17 Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 101/2013. (V.30.) Önkormányzati számu határozata: Nádudvar Város Önkormányzata a 228/2012. (XI. 29.) Ök. sz. határozatával az Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár igazgatói állására kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. Határidő: augusztus 30. Felelős: Beke Imre, polgármester III. számú határozati javaslat: Kovács Lászlóné irodavezető, tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy az előterjesztésben szerepelő vezetői megbízatás időtartama rosszul szerepel, a júliust szeptemberre kéri kijavítani. Helyesen: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2013.szeptember 01. napjától augusztus 31. napjáig szól Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testült tagjainak, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadják el: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestülete az Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár igazgatói állására a pályázati kiírást az előzőekben ismertetett módosítással együtt, az alábbi tartalommal fogadja el: Nádudvar Város Önkormányzata a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet az Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2013.szeptember 01. napjától augusztus 31. napjáig szól. A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4181 Nádudvar, Ady tér 10. A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár vezetőjének feladata a közművelődési, és a könyvtári intézményegységek szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, az intézmény közép- és hosszú távú fejlesztési céljainak, stratégiájának kidolgozása, a munkáltatói jogok gyakorlása, képzés, továbbképzés feltételeinek megteremtése, szervezése és döntéshozatal az

18 intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvényben foglaltak az irányadók. Pályázati feltételek: felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség, vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga, a kulturális szakemberek képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló 1/2000.(I.14.) NKÖM rendelet szerint akkreditált vezetési-szervezési, pénzügyi-gazdasági, államháztartási ismereteket is nyújtó közművelődési intézményvezetői tanfolyam eredményes elvégzése és legalább 5 éves szakmai gyakorlat a felsőfokú közművelődési végzettségnek és szakképzettségnek megfelelő területen, vagy könyvtári egyetemi végzettséggel és szakképzettséggel vagy nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával vagy főiskolai könyvtárosi képzettség, idegen-nyelv ismeret, melynek igazolása történhet különösen legalább államilag elismert komplex típusú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás bemutatásával, és legalább 5 éves könyvtárban szerzett szakmai gyakorlat büntetlen előélet, cselekvőképesség, a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe határozatlan időre kinevezhető A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: vezetői tapasztalat. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: az álláshely betöltéséhez szükséges végzettsége(ke)t, szakképzettség meglétét igazoló okmány(ok) közjegyző által hitelesített másolata, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány arról, hogy büntetlen előéletű és nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé a pályázó személyi adatait is tartalmazó részletes szakmai önéletrajz, az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programja, a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentumok hitelesített másolata, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul/nem járul hozzá, nyilatkozat arról, hogy a pályázó megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz, nyilatkozat arról, hogy a pályázata nyílt ülésen való tárgyalásához hozzájárul. A beosztás betölthetőségének időpontja:

19 A beosztás legkorábban szeptember 01. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: július A pályázat elbírálásának határideje: augusztus 22. A pályázat benyújtásának módja: Postai úton, Nádudvar Város önkormányzat Képviselő-testületének címezve Nádudvar, Fő út 119. sz. A borítékra kérjük ráírni: Intézményvezetői pályázat Felkéri a Képviselő-testület a jegyzőt, hogy a pályázati felhívást a Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján, Nádudvar Város Önkormányzata honlapján, Oktatási és Kulturális közlönyben, a Nádudvari Hírekben jelentesse meg. Határidő: Felelős: azonnal Vincze András jegyző A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 7 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 102/2013. (V.30.) önkormányzati számu határozata: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestülete az Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár igazgatói állására a pályázati kiírást az alábbi tartalommal fogadja el: Nádudvar Város Önkormányzata a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet az Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2013.szeptember 01. napjától augusztus 31. napjáig szól. A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4181 Nádudvar, Ady tér 10. A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár vezetőjének feladata a közművelődési, és a könyvtári intézményegységek szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, az intézmény közép- és hosszú távú fejlesztési céljainak, stratégiájának kidolgozása, a munkáltatói jogok gyakorlása, képzés, továbbképzés feltételeinek megteremtése, szervezése és döntéshozatal az

20 intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvényben foglaltak az irányadók. Pályázati feltételek: felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség, vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga, a kulturális szakemberek képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló 1/2000.(I.14.) NKÖM rendelet szerint akkreditált vezetési-szervezési, pénzügyi-gazdasági, államháztartási ismereteket is nyújtó közművelődési intézményvezetői tanfolyam eredményes elvégzése és legalább 5 éves szakmai gyakorlat a felsőfokú közművelődési végzettségnek és szakképzettségnek megfelelő területen, vagy könyvtári egyetemi végzettséggel és szakképzettséggel vagy nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával vagy főiskolai könyvtárosi képzettség, idegen-nyelv ismeret, melynek igazolása történhet különösen legalább államilag elismert komplex típusú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás bemutatásával, és legalább 5 éves könyvtárban szerzett szakmai gyakorlat büntetlen előélet, cselekvőképesség, a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe határozatlan időre kinevezhető A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: vezetői tapasztalat. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: az álláshely betöltéséhez szükséges végzettsége(ke)t, szakképzettség meglétét igazoló okmány(ok) közjegyző által hitelesített másolata, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány arról, hogy büntetlen előéletű és nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé a pályázó személyi adatait is tartalmazó részletes szakmai önéletrajz, az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programja, a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentumok hitelesített másolata, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul/nem járul hozzá, nyilatkozat arról, hogy a pályázó megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz, nyilatkozat arról, hogy a pályázata nyílt ülésen való tárgyalásához hozzájárul. A beosztás betölthetőségének időpontja:

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr.Sós Csaba aljegyző, Kovács Lászlóné irodavezető,

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr.Sós Csaba aljegyző, Kovács Lászlóné irodavezető, JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. március 26-án du. 14 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal tanácstermében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésének alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre polgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. augusztus

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, dr. Szikszai Elek Sándor alpolgármester,

Részletesebben

Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata:

Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata: Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata: 1. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Nádudvari

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E 4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: 52 588-400 * Fax.: 52 588-405 email.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 24-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 24-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Polgármesteri Hivatal 2747. Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 24-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: 10. - 11./2012. (V. 25.) Határozatok

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. július 3-án megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. július 3-án megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. július 3-án megtartott ülésén. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, Fűkő Csaba, dr. Kiss

Részletesebben

M e g h í v ó. 2.) Előterjesztés az óvodai beiratkozás időpontjának módosulásáról. Előadó: dr. Lajos Krisztina aljegyző

M e g h í v ó. 2.) Előterjesztés az óvodai beiratkozás időpontjának módosulásáról. Előadó: dr. Lajos Krisztina aljegyző M e g h í v ó A képviselő-testület és a Pénzügyi Bizottság ülésének következő időpontját 2013. április 11-én (csütörtökön) 16.00 órára tűzöm ki, melyre tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Faluház N a

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről. Jelen voltak: Képviselők a jelenléti ív szerint Vincze András címzetes

Részletesebben

Nádudvari. A városközpont-fejlesztésről

Nádudvari. A városközpont-fejlesztésről Nádudvari VÁROSI KÖZÉLETI LAP 2013. június XVIII. évfolyam 6. szám Ára: 99 Ft Ősszel indulhat a 3. ütem 2013. május 30. napján 17 órai kezdettel tartotta a Nádudvari Csatornamű Beruházó Víziközmű Társulata

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. április 29- i ülésének a. tárgysorozata b. jegyzőkönyve: c. határozata: 84 122 - ig d. rendelet: 7. T Á R G Y S O R O Z A T A Napirend: 1.) Beszámoló

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 27-én 16.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

Napirend. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. terve Előadó: Nagy Józsefné polgármester

Napirend. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. terve Előadó: Nagy Józsefné polgármester Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 114-123 /2012. (XII. 27.) számú határozatok.

Részletesebben

RÁKÓCZIÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

RÁKÓCZIÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013.(V.30.) önkormányzati RENDELETE Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Rákócziújfalu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Az ülés helye: Tanácsterem. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Medve Éva, Meggyes

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-576-4/2007. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2007. április 26-án megtartott üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25.

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pult Név Voks Frakció 1. Bajusz Istvánné polgármester 1-2. Buczi Zoltán képviselő 1-3. Kissné Pusztai Ibolya

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 22-én a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. május 14-én 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen alkotott rendeletek: 4/2011.(IV.15.) sz. önkormányzati

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 23-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 23-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 23-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2011. június 23 -án megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2011. június 23 -án megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 693/17/2011. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. június 23 -án megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 48/2011.(VI.23.) határozata Nagyrév

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2015. FEBRUÁR 12. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2015. FEBRUÁR 12. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2015. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2015. február 12-én 14:00 órai kezdettel tartott nyilvános Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

264/2011. (IX.30.) kt. határozata

264/2011. (IX.30.) kt. határozata RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Hutter Jánosné jegyző

Részletesebben

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013.( IV.18.) önkormányzati rendelete Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Módosította: a 10/2013. (IX.5.),

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án, 8:00 kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. április 28-án (csütörtökön) 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. augusztus 09-én de.7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatalban a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre

Részletesebben