Bevezetés: az EWL, a Női Érdek és az ENA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bevezetés: az EWL, a Női Érdek és az ENA"

Átírás

1

2

3 Bevezetés: az EWL, a Női Érdek és az ENA Az 1990-ben alakult Európai Női Lobbi (European Women's Lobby, EWL) Európa legnagyobb nőszervezeti koalíciója, mára 30 európai nemzeti ernyőszervezet a tagja. Több mint 2000 tagszervezettel rendelkezik, ezen felül 19 nemzetközi és európai szakmai szervezetet is tagjai közt tudhat. Az Európai Női Lobbi tevékenységének fő színtere az Európai Unió, de konzultatív jogkörrel rendelkezik az Európa Tanács mellett és az ENSZ Gazdasági és Szociális Tanácsában (ECOSOC) is, valamint rendszeresen részt vesz az ENSZ Nők Helyzetével Foglalkozó Bizottságában is (CSW). A Brüsszelben dolgozó titkárság hivatásos gender szakértőkből áll, mindennapi feladatuk, hogy szakpolitikai háttéranyagokat gyártsanak, lobbizzanak az Európai Parlamentben, és kampányokat indítsanak különböző nőket érintő témákban. A Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség (Női Érdek) 2003-ban alakult női civil ernyőszervezet. Magyarországot képviseli az Európai Női Lobbiban. A Női Érdek hosszú távú célkitűzése, hogy a magyar nők társadalmi és jogi egyenlőségéhez hozzájáruljon, szemléletváltozást indítson el a nemek esélyegyenlősége terén. A szövetség igyekszik a nők szociális helyzetét, életesélyeit és életminőségét a maga eszközeivel javítani, fellép a nőkkel szembeni diszkrimináció és erőszak minden formájának tilalmáért is. Ehhez elengedhetetlen, hogy a nemzetközi egyezményeket Magyarországon is betartsák, az EU-s normákat itthon is elfogadják. A Női Érdek tagjai hisznek abban, hogy vannak olyan közös célok, amelyek egy sokszínű, eltérő érdekeket megjelenítő tagszervezetekből álló közösséget közös stratégia mentén képesek összetartani, mozgósítani ben a Női Érdeknek 18 tagszervezete van. A Női Érdek 2009-ben hat részes önképzőkört, szabadegyetemet indított, Európai Női Akadémia címen. Ez lett a sikeres ENA, a feminista kerekasztalbeszélgetés sorozat. A hat előadás témája az Európai Bizottság által kihirdetett Nemek Egyenlőségének Ütemterve (Gender Equality Roadmap) alapján készült. Ennek hat prioritása: a nők és a férfiak egyenlő mértékű gazdasági függetlenségének megteremtése, egyenlő arányú férfi-női részvétel támogatása a politikai döntéshozatalban, a nemi bűncselekmények 3

4 és a prostitúciós célú emberkereskedelem felszámolása, a nemekhez kötődő káros sztereotípiák visszaszorítása a médiában, a szakmai, a magán- és a családi élet fokozottabb összehangolása, nők elleni erőszak. A hat alkalom mindegyikén előadóként részt vett egy a nők helyzetével, nemek egyenlőségével foglalkozó tudományos egyetemi témavezető kutató, annak egy, a témából doktorált diákja, és egy, a témával foglalkozó tagszervezetünk képviselője. Az ENA fél éve alatt a Női Érdek következő tagszervezetei ismertették munkájukat, háttérkutatásaikat, tapasztalataikat: Jól-Lét Alapítvány, MONA Alapítvány, Nők a Médiában Egyesület, Regina Alapítvány, Patent Egyesület, SEED Alapítvány, Tatabányai Utcai Segítők Egyesülete, és maga a Női Érdek. Az ENA szabadegyetemként és érdek-megfogalmazó fórumként működve megismertette a civil tagszervezetekkel a nők helyzetével foglalkozó társadalomkutatók eredményeit, közelebb hozta a tudományos kutatókhoz (akik gyakran az állam szakértő tanácsadói is) a nőjogi aktivisták és civilek tapasztalatait, és összegyűjtötte tagszervezeteinek véleményét a fenti kulcs-témákban. Jelen füzetünk, az ENA Lobbitechnikai Kézikönyvvel együtt, női civil szervezeteknek, mostani és leendő tagszervezeteinknek kíván segítséget nyújtani. Juhász Borbála és Magyar Mónika, az ENA szervezői 4

5 ENA- feminista kerekasztal matiné április 17. A szakmai, a magán- és a családi élet fokozottabb összehangolása Előadóink: Kispéter Erika (CEU): Egy családbarát munkahely gyakorlatainak elemzése Szikra Dorottya (ELTE): Családtámogatási rendszerek Európában Svéda Dóra (Jól-Lét Alapítvány) - Pilcsik Tünde (Regina Alapítvány): Munka-magánélet-család: A közösség szerepe Ajánlott tudományos irodalom: Keveházi Katalin- Svéda Dóra (szerk): Nóra a rengetegben. Budapest, Jól-Lét Alapítvány, 2008 Szikra, Dorottya Tomka, Béla: Social Policy in East Central Europe. Major Trends in the 20st Century. In Cerami, Alfio and Pieter Vanhuysse (eds). Post-Communist Welfare Pathways: Theorizing Social Policy Transformations in Central and Eastern Europe. Basingstoke, Palgrave Macmillan. 2009, Megjelenés alatt. Szikra, Dorottya: Tradition Matters: Child Care and Primary School Education in Modern Hungary. In. Child Care and Primary Education in Post-War Europe. Karen Hagemann, Konrad Jarausch and Cristina Allemann-Ghionda (eds.) New York and Oxford, Berghahn Books. 2009, Megjelenés alatt. 5

6 Szikra, Dorottya - Dorota Szelewa (2009). Welfare et socialisme: de certains concepts relatifs au genre. [Jólét a szocialista rendszerben. Kísérlet a hagyományos és a gender-alapú megközelítések adaptálására.] Cahiers du Genre, n 48, Szikra, Dorottya Szelewa, Dorota Passen die mittel- und osteuropäische Länder in das westliche Bild? Das Beispiel der Familienpolitik in Ungarn und Polen. In Christina Klenner and Simone Leiber (eds.) Wohlfahrtsstaaten und Geschlechterungleichheit in Mittelund Osteuropa. Kontinuität und postsozialistische Transformation in den EU-Mitgliedstaaten. VS Verlag, Wiesbaden, Germany, Szikra Dorottya: Family and Child Support in a Postcommunist Society: Origins of the Mixed Hungarian Welfare Capitalism. In, Fighting Poverty and Reforming Social Security: What Can Post-Soviet States Learn from the New Democracies of Central Europe? M. Cain, N. Gelazis and T. Inglot. (Eds.) Woodrow Wilson International Center, Washington DC,

7 A feminista kerekasztal matinén szereplő női civil szervezet: Jól-Lét Alapítvány és Regina Alapítvány (Női Érdek tagszervezetek): JÓL-LÉT Közhasznú Alapítvány A JÓL-LÉT Közhasznú Alapítványt 2002-ben hoztuk létre azért, hogy megoldásokat keressen az anyaság és munka/hivatás/karrier összeegyeztetésének széles körben tapasztalt nehézségeire. Hazai és nemzetközi kutatási és foglalkoztatási projektek résztvevőjeként elméleti és gyakorlati ismereteinket folyamatosan fejlesztve nyújtjuk innovatív szolgáltatásainkat pályaújrakezdő anyák és munkáltatók részére. Hiánypótló, országosan keresett anyabarát munkaközvetítő és tanácsadó műhelyünk az önálló álláskeresést támogató légkörben segíti. Az állásmegosztás (job sharing) megoldást kínál a képzett anyák pályájának és családi életének tartós összehangolására. Célunk olyan munkatárs-párosok személyiségvizsgálaton, tanácsadáson alapuló kialakítása/felkészítése, akik közösen pályázhatnak teljes munkaidős pozíciókra. Tréningjeinken, képzéseinken fejleszthetik a sikeres életpálya kialakításához szükséges készségeiket. Kezdeményező szerepet vállaltunk számos területen: például megszerveztük az első hazai Apák Napját, melyet rendszeresen megünneplünk. A Munka és Magánélet összeegyeztetése (www.munkamaganelet.hu) munkacsoport tagjaival együttműködve, javaslataink alapján került megújításra a 2008-as Családbarát Munkahely Díj. SZTEREÓ-KÓPIA címmel társadalmi célú hirdetés pályázatot és kampányt hirdettünk a nemekhez kötődő sztereotípiák lebontása érdekében. Szakkiadványaink: Ketten a pályán, Nem-állapot, avagy sztereotípiák a munka világában. A kisgyermekes anyák és a családok érdekeit a nemek közti egyenlőség megteremtésének elősegítése szempontjainak megfelelően képviseljük. 7

8 REGINA Alapítvány A REGINA Alapítvány feminista nőszervezet Gödöllőn. Alapja a női szolidaritás és összefogás, ami védett és összetartó teret, érdekképviseletet jelent a csatlakozóknak, a szimpatizánsoknak. A REGINA (Regionális Információk Nőknek, Anyáknak), - egy nők és anyák önsegítő szervezetének - terve 2000-ben fogalmazódott meg. Tevékenységek: REGINA Nőház működtetése, helyi információs hálózatok, önsegítő körök f e n n t a r t á s a, é r d e k k é p v i s e l e t (pl. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács munkájában), munkaerőpiaci reintegráció nőknek (állás információk közvetítése, képzések, tanácsadások) a Munka-helyben program keretében, a Gödöllői Hírportál működtetése Hedvig néven (www.hedvig.hu), közösségi programok, események szervezése (pl. REGINA Közösségi Játszóház, Kismama és Bébiváró Klub, kézműves foglalkozások, képzések, REGINA Feminista Filmklub, MOZAIK kreatív szakkör), gender kutatások, vállalkozó női képzések, Gödöllő régiós civil együttműködés fejlesztése, a Regina Gyerekbarát Környezet Díj kidolgozása é s é v e n k é n t i á t a d á s a ben megszerveztük az első magyar Mamamérföldet. (Mile for Mothers). 8

9 Az EWL véleménye: Kiáltvány Kinek a gondja? Szociális szolgáltatások a gondozás terén: segítséget a nőknek és a férfiaknak egyaránt! (2006) A nők teljes körű gazdasági, társadalmi, kulturális és politikai részvételének egyik fő akadálya, hogy az EU-ban nincsenek anyagilag elérhető, könnyen hozzáférhető és magas színvonalú gyermek- és idősgondozói szolgáltatások. És mivel nincs valós választási lehetőség a munka és magánélet összehangolására, a nők és férfiak közötti munkamegosztásra vonatkozó nemi sztereotípiák tovább élnek családon belül és a társadalom más színterein egyaránt. Gyermek-és idősgondozási szolgáltatások nélkül, ezeket elősegítő kormányzati politika nélkül elérhetetlen a nők és férfiak egyenlősége. Az EWL Fókuszban a Gondozás! címmel kampányt indít, hogy felhívja a figyelmet a gyermek- és idősgondozással kapcsolatban felmerülő azon problémákra, melyek hatással lehetnek a nemek közötti társadalmi egyenlőségre az Európai társadalmakban. Ilyenek pl.: 1.) a nemi sztereotípiák 2.) a gondozás közgazdaságtana 3.) a gondozás munkaerőpiaci vonatkozásai 4.) gondozást vállaló bevándorló háztartási alkalmazottak helyzete, 5.) Európai Uniós szakpolitikai intézkedések. Alulírottak, a Kinek a gondja - Szociális szolgáltatások és társadalmi nemek Európában - címmel 2006 október 20-án Prágában megtartott EWL szeminárium résztvevői, és több, mint 400 európai nőszervezet delegáltjai a következő kiáltványt fogadtuk el: Olyan Európát szeretnénk, ahol nő és férfi egyaránt alkalmasnak minősül a gondozói feladatok ellátására, ugyanakkor mindkét nem teljes értékű szereplőnek számít a társadalmi és magánélet minden területén Hangsúlyozzuk, hogy a gondoskodás és a háztartási munka női munkaként való definiálása történelmi jelenség, fenntartásáról a nemi sztereotípiák, a vallásos nézetek, a konzervatív nevelés és a konzervatív közpolitika gondoskodnak. Felhívjuk az EU-t és a tagállamokat, hogy tegyenek határozott lépéseket a munka és magánélet összehangolására, és vezessenek be olyan intézkedéseket, melyek, elsősorban az oktatás minden szintjén, elősegítik a sztereotip otthoni és családi nemi szerepek felszámolását. 9

10 Felszólítjuk a médiumokat, hogy a nőket és a férfiakat nemi sztereotípiáktól mentesen ábrázolják, s a megváltozott képességű emberek megjelenítése inkább sugalljon önállóságot és kölcsönös egymásra utaltságot, mint kiszolgáltatottságot. Meggyőződésünk szerint a nemek társadalmi egyenlőségének feltétele, hogy a férfiak a nőkkel egyenlően vegyenek részt a háztartási munkában és a gondozó-ápolói feladatokban, így a gyes és a szülői szabadság igénybevételében is; s ennek érdekében szorgalmazzuk a fizetett és fizetetlen gondozói munka nemi bontású statisztikai adatgyűjtését. Olyan Európát szeretnénk, ahol anyagilag elérhető, könnyen hozzáférhető és magas színvonalú gyermek- beteg- és idősgondozói szolgáltatások állnak mind a nők, mind a férfiak rendelkezésére Határozottan állítjuk, hogy a gyermek-és a megváltozott képességű (idős, fogyatékos, tartós ápolásra szoruló) emberek gondozása a társadalom egészének felelőssége, ezért a kormányoknak, felismerve felelősségüket, erre a célra közpénzeket kell biztosítaniuk. Elengedhetetlenül fontos egy Európa-szerte növekvő gondozási igények kielégítését szolgáló szakoktatás és szakmai kontroll kiépítése. Hangsúlyozzuk, hogy az alapvetően közpénzekből biztosított, az igénybe vevő számára megfizethető, magas színvonalú gyermek-ellátó helyek, illetve idős, fogyatékos és más ápolásra szoruló embereket gondozó intézmények hálózata az EU szociális modelljének központi elemét kell képezze. A rendszert városi és vidéki környezetben egyaránt mindenki számára elérhetővé kell tenni, miközben a gondozás alanyának emberi jogai, függetlensége és önérdek érvényesítése sem szenvedhetnek csorbát. Fölhívjuk az EU-t, hogy a jövőben a szociális szolgáltató szektorra vonatkozó európai politika kialakításakor vegyék figyelembe a gondozási szektor speciális státuszát, fontos társadalmi szerepét, és a nemek közötti társadalmi egyenlőség elérésében játszott központi szerepét. Követeljük, hogy a Tagállamok tartsák be a gyermekellátásra vonatkozó Barcelonai célkitűzéseket, miszerint 2010-re a 3. évesnél idősebb, még nem iskolaköteles gyermekek 90%-a, és a 3 évesnél fiatalabb gyermekek legalább 33 %-a kerülhessen óvodába, illetve bölcsődébe, s az iskolás gyermekek iskolán belüli napközis ellátása is biztosítva legyen megfelelő és fenntartható állami támogatás garanciája mellett. 10

11 Felhívjuk a magánszektor munkaadóit, a munkaadók szervezeteit, a szakmai szervezeteket és a szakszervezeteket, hogy kötelezzék el magukat a gondozói szolgáltatások finanszírozásában való részvételre. Különítsenek el az állami forrásokat kiegészítendő pénzügyi, anyagi és emberi erőforrásokat, ezzel is elősegítve egy széles körben elterjedt és magas színvonalú gondozói rendszer kiépülését és fenntartását. Olyan Európai Uniót szeretnénk, ahol a minőségi munkához és az élethosszig tartó oktatáshoz a gondozó családtagok és a professzionális gondozók egyaránt hozzáférhetnek, s ahol minden rászoruló személyes választásának megfelelő minőségi szociális szolgáltatásban részesülhet Kérjük, vegyék figyelembe, hogy a nők munkaerőpiaci részvételét alapvetően határozza meg, hogy miképp oszlanak meg a társadalomban és a magánéletben a gondozói feladatok. Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a munkavállalói szektor részét képező gondozói szolgáltatások túlnyomó többségben nőket alkalmaznak olyan munkára, melyet alacsony értékűnek és alacsony képzettséget igénylőnek tartanak, s ennek következtében ezek a nők csekély karrier lehetőséggel kecsegtető, rosszul fizetett állásokban dolgoznak. Mindez hátrányosan érinti mind a szektorban dolgozó nőket, mind a gondozottakat. Felszólítjuk az EU-t és a Tagállamokat, hogy vezessenek be a gondozó családtagokat támogató kompenzációs intézkedéseket, tekintettel arra, hogy a gondozó saját szakmai előmenetelét nagyban befolyásolják otthoni gondozói kötelezettségei. Felhívjuk a tagállamokat, hogy tegyenek meg mindent szakmai fejlesztést, az anyagi ráfordítások növelését, a megváltozott igényű emberek és a gondozói szektor más szereplői közötti kreatív partnerségen alapuló együttműködés bíztatását, annak érdekében, hogy emelkedjék a gondozói szolgáltatások színvonala, és fokozódjék a rugalmassága. Olyan Európai Uniót szeretnénk, ahol a bevándorló gondozók, jogi státuszuktól függetlenül, alapvető emberi jogaik tiszteletben tartása mellett tisztességes munkakörülmények között dolgozhatnak 11

12 Nem feledkezhetünk meg ugyanis arról, hogy a hiányzó gondozói szolgáltatások pótlására egyre több bevándorló nőt alkalmaznak bejáró-, gyermekvigyázó és ápolónőként, közülük sokan bejelentetlenül, alacsony bérért dolgoznak. 1 Felszólítjuk az EU-t és a Tagállamokat, hogy olyan vendégmunkás politikát alkalmazzanak és olyan bevándorlási törvényeket hozzanak, amelyek figyelembe veszik a gondozói szolgáltatások iránt megnövekedett igényt, el kell ugyanis kerülni, a gondozói szektorban visszaéléseknek kiszolgáltatottan dolgozó női migráns munkaerő kizsákmányolását. Felszólítjuk a Tagállamokat, hogy dolgozzák ki a társadalmi befogadás új módszereit, amelyek megkönnyítik a bevándorló gondozó munkások számára a munkaadó váltást, illetve lehetővé teszik, hogy a munkaerőpiac más szektorában helyezkedjenek el. Ez a stratégia magába foglalhatja többek között azt, hogy a migráns gondozónők letelepedési és munkavállalási engedélyt kapjanak, és szakmai továbbképzéseken vehessenek részt. Olyan Európai Uniót szeretnénk, amely a nők és férfiak közötti egyenlőség éllovasa, az európai szociális modell megerősítője Emlékeztetni szeretnénk arra, hogy az EU kulcsszerepet játszott abban, hogy a nemek, különösen munkaerőpiaci, társadalmi egyenlőségét törvénybe foglalják. Felszólítjuk az EU-t és minden tagállamát, hogy dolgozzák át az anyasági, apasági és szülői szabadságot szabályozó törvényeiket. A szülőnek járó gyermekgondozási szabadságot (gyes) ne lehessen átruházni egymásra, de a szülőknek meg kelljen osztani maguk között. Minden anya legyen jogosult a megélhetést legalább alapszinten biztosító összegű szülési szabadságra (TGYÁS) és dolgozzák ki annak a lehetőségét, hogy bevezessék a csak apák által igénybe vehető apa gyest. Felszólítjuk az EU-t és a Tagállamokat a Pekingi Akcióterv, a CEDAW (ENSZ egyezmény a nőkkel szembeni megkülönböztetés minden formájának kiküszöböléséről), és A nők és férfiak közötti egyenlőségre vonatkozó európai ütemterv végrehajtására. 1 Európa nyugati felén elsősorban az Észak-Afrikából, Ázsiából, Latin-Amerikából, és Kelet-Európából érkező migránsokra, illetve EU-s munkavállalókra kell gondolni, Magyarországon pedig az erdélyi magyar bentlakásos beteg és idősápolókra, takarítónőkre. 12

13 EWL lobbilevél a Női Érdek aláírásával, melyet minden magyar európai parlamenti képviselő is megkapott (2010) Tárgy: Sürgős: a szülési szabadság irányelv felülvizsgálata 2 Kedves Európai Parlamenti Képviselő! Az Európai Női Lobbi (EWL) magyar tagszervezeteként, mint a Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség keressük meg Önt. Mivel közeledik a FEMM Bizottság által napirendre tűzött javaslat jelentéstervezetének végszavazása az Európai Unió szülési szabadságról szóló irányelvének megreformálásról, és az erről való plenáris szavazás, még egyszer szeretnénk felhívni a figyelmét az Európai Női Lobbi céljaira és felszólalni az európai nők nevében. Figyelemreméltó, hogy az elmúlt évtizedben a nők példátlanul nagyarányú megjelenése a munkaerőpiacon nagyobb arányban járult hozzá az Európai Unión belüli gazdasági fejlődéshez, mint Kína és India feltörekvő gazdaságai. A növekvő gazdasági bizonytalanság és az Európa által el nem hanyagolható demográfiai változások tükrében alapvető fontosságú, hogy az európai intézmények megvédjék és megerősítsék a várandós dolgozók és azon nők jogait, akik a közelmúltban szültek, vagy épp szoptatnak. Ezért úgy érezzük, hogy a szülési szabadság idejére tett javaslatok nagy része önkényes, és semminemű valós érvet nem tud felsorakoztatni, mely igazolná az időtartamok hosszát. Véleményünk szerint a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság által februárban elfogadásra kerülő megújított szülési szabadság irányelv lényege a következő három pontban foglalható össze: 1. A szülési szabadság kiterjesztése 24 hétre. A frissen szült nőknek időre van szükségük ahhoz, hogy fizikailag helyre jöjjenek, és alkalmazkodjanak ahhoz az érzelmi megrázkódtatáshoz, ami egy új kisbaba érkezésével jár, és hogy legyen idejük kötődést kialakítani gyermekükkel anélkül, hogy a munkaerőpiacon való pozíciójukat kellene félteniük. 2 Hosszas vita, és halasztás után végül 4 hónapra sikerült felemelni az EU-ban kötelezően kiadható szülési szabadságot. Az EWL hat hónapos javaslatát a munkaadók és több tagország heves ellenállás miatt elvetették. Az irányelv itt olvasható (magyarul): 13

14 A dolgozó nők a munkaerőpiac elidegeníthetetlen részei, ideje, hogy annak struktúrája is reflektáljon speciális igényeikre és követeléseikre; különösen, ami a várandóssággal és az anyasággal kapcsolatos. A 24 hetes megengedett szülési szabadság lehetővé teszi számukra, hogy a teljes idő alatt szoptassanak, ami a WHO ajánlása szerint a legegészségesebb opció mind az anyák, mind a gyermekek számára. Mindezen túl a 24 hetes szülési szabadság elég időt hagy a nőknek és újszülötteiknek, hogy érzelmileg és fizikailag is rendbe jöhessenek, különösen szülés utáni depresszió, vagy egyéb különleges körülmény esetén, mint például a kora- vagy ikerszülés. A szülési szabadság meghosszabbítása nem ütközne a tagállamok szülői szabadságának létező jogi szabályozásával: míg a szülői szabadságból bizonyos csoportok többet profitálnak, a szülési szabadság anyagi vagy személyes körülményeiktől függetlenül minden nőnek megadja a kellő időt szülés után. 2. A szülési szabadság alatt folyósított ellátás feleljen meg a legutolsó havi fizetés 100%-nak. A jelenlegi jogi tervezet csökkenő összeget vázol fel, ahol az ellátás a fizetés 85 %-áig csökkenne le hat hét szülési szabadság után. Ez, különösen az alacsony bevételű családokat eltartó nők esetén, erőteljesen arra ösztökélné a nőket, hogy korán visszatérjenek a munkába, így a szülési szabadság meghosszabbítása számukra majdhogynem értelmét vesztené. Ha a családokat a szülési szabadság alatt a teljes fizetésnek megfelelő ellátással támogatjuk, lehetővé tesszük a dolgozó nők számára, hogy anyagi megfontolásoktól függetlenül a nekik és családjuknak legkedvezőbb döntéseket hozzák. Az Európai Unióban a nemek közötti bérszakadék még mindig átlagosan 17,4 %, amihez a szülési szabadság is hozzájárul, akárcsak a nemek közötti növekvő nyugdíj különbségekhez is. Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy az európai anyákat az új szülési szabadság irányelv szerint is még mindig azért büntessék, mert életet adnak. 3. A munkába visszatérő nemrég szült anyák jogainak védelme kerüljön minden új európai törvényalkotás középpontjába. A jelenlegi törvénytervezet ezt elég hatékonyan jeleníti meg, mikor többek között megerősíti a szoptató anyák jogait, és megóvja a nemrég szült anyákat az éjjeli műszaktól, a túlórától és az elbocsátástól. Ez minden új, vonatkozó szabályozás illetve jogszabálymódosítás esetén fontos lépés afelé, hogy Európában olyan munkakörnyezet alakuljon ki, mely a nők életritmusát és igényeit komolyan figyelembe veszi. 14

15 Az Európa Női Lobbi (EWL) úgy tekint minden, a nők munkakörülményeinek javításáról szóló törvényelőkészítő vitára, mint ami egy szélesebb társadalmi vita része arról, hogyan tudja Európa hatékonyabban képviselni fele lakosságának igényeit. Az irányelv lépései elengedhetetlenek ahhoz, hogy biztosítsák, szerte Európában minden nő egy olyan munkaerőpiac része lehessen, amely a nő életciklusát komolyan veszi, és nem szorítja őt a partszélre a gyermekvállalás következményeként. Reméljük, érveinket alaposan megfontolja, miközben ennek a fontos európai törvénynek a véglegesítésén dolgozik. Támogatását előre is köszönjük. Tisztelettel, Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség Budapest, január

16 A Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia - Irányok és célok Melléklet az 1104/2010 (I.21.) Kormány határozathoz (részlet) 1. A szakmai, a magán- és a családi élet fokozottabb összehangolásának támogatása Sokféle család van. A család olyan társadalmi egység, amely a család létrejöttének módjait, a családhoz tartozó egyének számát, viszonyrendszerét, és alá-fölé vagy mellérendeltségi viszonyait tekintve változatos képet mutat. Ennek megfelelően vannak házasságban, vagy élettársi kapcsolatban élő, gyerekes, nagycsaládos, vagy gyermektelen, örökbefogadott gyermeket nevelő családok, vannak elvált szülők, egyszülős családok, olyan családok, ahol a különböző házasságokból származó gyerekek együtt nevelkednek, azonos nemű partnerek együttélése, özvegyek, és a gyermekekkel együtt élő és gondozott, vagy egyedül élő, közösségi ápolásban részesülő idős szülők, már külön élő egyedülálló felnőtt gyerekek. Bizonyos családok nukleárisak, tehát anya, apa, gyerekek alkotják azt, mások nagycsaládok, vagyis több generáció és rokonsági szint él együtt. A család érték. A család értéket képvisel, amennyiben a bennük élő egyének testi, lelki és szellemi épségét nem veszélyezteti senki a családon belül. A családi szerepek változhatnak. Azok a szerepek, melyeket a család tagjai betöltenek, társadalmilag szocializáltak és nem elsősorban biológiai adottságok. Mindkét nemnek joga van ahhoz, hogy osztozzon a családfenntartás örömeiben, sikerélményeiben és nehézségeiben, akár a fizetett, házon kívüli szakmai, akár a nem fizetett, házon belüli háztartási és gyermeknevelési, beteg- és idősgondozási feladatokat tekintjük annak. 16

17 A jóléti állam fontos szerepet vállal a családok életében. A modern társadalmakban az állampolgárok a jóléti államra ruháznak bizonyos gondozói feladatokat, amelyek hazánkban ingyenesen vagy kedvezményes áron elérhetők, így pl. védőnői és gyermekorvosi szolgálat, korai fejlesztés, bölcsőde, óvoda, oktatási intézmények, napközik, gyermekjóléti szolgáltatások, ápolási és idősgondozó intézmények, védelem és oltalom a családon belüli erőszak áldozatainak, segítség a mélyszegénységbe került családok egyben tartásához, a hajléktalan családok oltalmazása. A magyar bölcsődei és óvodai ellátórendszer, továbbá a védőnői szolgálat nagy múltra tekintenek vissza, és nemzetközi összehasonlításban is magas szakmai színvonalat képviselnek mind a pedagógiai módszerek, mind pedig a fizikai ellátások tekintetében. A gyermekellátásnak alapvetően ennek a rendszernek a fejlesztésén kell alapulnia az alternatív megoldások támogatása és bővítése mellett (családi napközi, házi gyermekfelügyelet). A társadalomnak elő kell segítenie a munka és a magánéleti kötelezettségek összehangolását családon belül, a nők és férfiak számára egyaránt. 17

18 18 IV. Magyarországi helyzetkép A családi és munkahelyi feladatok összehangolása Mind a kereső tevékenységre, mind a házimunkára és a gyermekek ellátására a magyar nők fordítják a legtöbb időt Európában az EUROSTAT adatai szerint. A nők által a háztartási munkára fordított időt nem a gyermek megszületése növeli nagyon jelentősen, hanem a házasság, élettársi kapcsolat, együttélés stb. Mindez független a feleség munkájának státuszától. A háztartási munka 80%-át akkor is a nő végzi, ha neki van magasabb presztízsű, jobban fizetett foglalkozása. A magyar nők ilyen mértékű kettős leterheltsége enyhítéséhez nagyfokú társadalmi és családon belüli szemléletváltásra van szükség. A nők személyes és szakmai kiteljesedésének útját állja az a sztereotípia és gyakorlat, mi szerint a háztartás és a gyermeknevelés elsődlegesen a nők feladata. A férfiak érzelmi teljességének kibontakozását és egészséges életkilátásait pedig az gátolja, hogy a társadalom őket tartja az elsődleges családfenntartónak, és a gyermeknevelési, illetve háztartási feladatokban mellékes segítő, vagy kisebb szerepet szán nekik. Különösen az első gyermek megszületése jelent fordulópontot a pár életében, ha az alatt az idő alatt, míg az anya otthon van gyerekével, ezek a gyakorlatok rögzülnek. A gyermekek számának növekedése a nőket megbízhatatlan, míg a férfiakat megbízható munkaerőnek tünteti fel a munkaadók szemében, mivel a nők feladatának tartják a gyermeknevelést, s ezért csak másodlagos munkaerőnek tartja őket a munkaerő-piac, s gyakran ezeket a sztereotípiákat a nők is elfogadják. A gyermekgondozási feladatok mellett és a háztartáson kívül a beteg- és idősgondozás feladatai is általában a nőkre hárulnak. A gondozói szakmában dolgozók is szinte kivétel nélkül nők. A gondozási feladatok aránytalan elosztását az Európai Unió női civil és szakmai szervezetei is kifogásolják. Ezért indította el az Európai Női Lobbi (European Women s Lobby) 2006-ban a Who Cares? (Kinek a gondja?) kampányt, melyben a következőket fogalmazzák meg: Olyan Európát szeretnénk, ahol a nőket és a férfiakat egyaránt alkalmasnak tartják a gondozói szerep betöltésére, s mindkét nem teljes értékű szereplőnek számít a társadalmi és magánélet minden területén. ( ) Olyan Európát szeretnénk, ahol anyagilag elérhető, könnyen hozzáférhető és magas színvonalú gyermek-, beteg- és idősgondozói szolgáltatások állnak mind a nők, mind a férfiak rendelkezésére.

19 2. A szakmai, a magán- és a családi élet fokozottabb összehangolásának támogatása 2.1 Elő kell segíteni a munka és a magánéleti kötelezettségek összehangolását a nők és férfiak számára egyaránt a munka világában A nemi egyenlőtlenség feloldásához támogatni szükséges a férfiak és a nők egyenlő arányú részvételét a házimunka, a gyermekgondozás, a beteggondozás és az idősgondozás feladatainak ellátásában ezek általában az otthoni fizetetlen munkák, vagy ha fizetnek érte, akkor a feketegazdaság keretébe tartoznak, s a társadalomnak, az államnak, az oktatási rendszernek, a médiának az egyenlőtlenség feloldását segítenie kell. A munkaerő-piac átszervezésére tett javaslatok, amellett, hogy elősegítik a család és karrier összeegyeztetését mindkét nem számára, jelentős munkahelyteremtő erővel is bírnak, több bölcsődei gondozói, óvónői, betegápolói állás, a helyettesi munkakörben pályakezdő fiatalok vagy 45 éven felüliek alkalmazása állami ösztönzéssel, rugalmas foglalkoztatási formák elterjesztése, részmunkaidővel kombinált gyes, stb. Stratégiai irányok és célok: ź A munka és a magánélet összehangolását elősegítő munkavégzési formák elterjesztése mindkét nem számára részmunkaidő, távmunka, tandemállás, rugalmas munkaidő, munkaidőbank, az igénybevételüknek gátat szabó alacsony fizetés és magas járulékterhek elhárítására vonatkozó javaslatok kidolgoztatása szakértők által. 2.2 Elő kell segíteni a munka és a magánéleti kötelezettségek összehangolását a nők és férfiak számára egyaránt a gyermekgondozási szabadság tekintetében A gyermekgondozás időtartama alatt járó juttatások TGYÁS, GYED, GYES, GYET igénybevételével töltött idő és a munka hermetikus szétválasztását enyhíteni szükséges,. gyes alatti kapcsolattartás a munkahellyel, a fokozatos visszatérés lehetősége, helyettesi rendszer b e v e z e t é s e, r u g a l m a s g y e r m e k e l l á t ó i n t é z m é n y e k,. A férfiakat pedig ösztönözni kell arra, hogy a gyermek kiskorában ők is maradjanak otthon velük egy időre, mivel a korai kötődésnek ebben az időszakában rögzülnek a társadalmi nemi szerepek egy családban. 19

20 Mivel azonban ezek a döntések a családok belügyeibe tartoznak, és a magyar társadalomban mélyen rögzült az otthonáról gondoskodó anya és a kenyérkereső apa képe, minden változtatás csak megfelelő előkészítés után, kellő körültekintéssel vezethető be. Stratégiai irányok és célok: ź A gyermekgondozási díj rendszerének a családi felelősségek jobb megosztása érdekében történő átgondolása Elő kell segíteni a munka és a magánéleti kötelezettségek összehangolását a nők és férfiak számára egyaránt, a gondozási feladatok állami és munkaadói átvállalásával A gyermekgondozási ellátás helyhiánnyal küzd, sok szülőpár kényszerűségből tartja fenn a hagyományos nemi szerepeket racionális, gazdasági megfontolások miatt. Stratégiai irányok és célok: ź A bölcsődei és az óvodai férőhelyek jelentős növelése központi költségvetésből, és a fenntartásuk forrásainak biztosítása. ź Ösztönözni kell a munkahelyi/vállalati bölcsődék és óvodák újraindítását. ź A javítani kell a gyermekintézmények területi elosztását, alapvetően állami bölcsődék (újra)indításával, kiegészítésként családi napközik, házi gyerekfelügyeleti rendszer kiépítésével. ź Meg kell teremteni a lehetőségét annak, hogy a Biztos Kezdet Program hatásvizsgálata után a kidolgozott innovációk terjesztése széles körben megtörténjen. ź A Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia kidolgozott innovációinak felhasználása és terjesztése. ź Az új fejlesztéseknél, lakóparkok, lakótelepek, családi házas telekkimérések esetén a vállalkozót az önkormányzattal együttműködve, 20

Az Európai Női Lobbi Együtt a nők jogaiért és a társadalmi nemek egyenlőségéért Európában Mérlegen az atipikus foglalkoztatás Budapest,

Az Európai Női Lobbi Együtt a nők jogaiért és a társadalmi nemek egyenlőségéért Európában Mérlegen az atipikus foglalkoztatás Budapest, Az Európai Női Lobbi Együtt a nők jogaiért és a társadalmi nemek egyenlőségéért Európában Mérlegen az atipikus foglalkoztatás Budapest, 2012.05.14. Brigitte Triems EWL past President Az Európai Női Lobbi

Részletesebben

Nők a foglalkoztatásban

Nők a foglalkoztatásban projekt Munkáltatói fórum 2011. 10.11. Budapest Nők a foglalkoztatásban Kőrösi Regina Nők foglalkoztatásban az UNIÓ-ban A nők és férfiak közötti esélyegyenlőség alapvető jog és az Európai Unió közös alapelve

Részletesebben

A sérült gyermeket nevelő nők munkaerő-piaci helyzete. Kutatás Integrált szemléletű szolgáltatás - Érzékenyítés

A sérült gyermeket nevelő nők munkaerő-piaci helyzete. Kutatás Integrált szemléletű szolgáltatás - Érzékenyítés A sérült gyermeket nevelő nők munkaerő-piaci helyzete Kutatás Integrált szemléletű szolgáltatás - Érzékenyítés Megvalósítók MOTIVÁCIÓ ALAPÍTVÁNY Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek esélyegyenlősége

Részletesebben

Család velem, karrier előttem projekt Munkáltatói fórum 2011. 10.11. Budapest

Család velem, karrier előttem projekt Munkáltatói fórum 2011. 10.11. Budapest projekt Munkáltatói fórum 2011. 10.11. Budapest Jól- Lét Közhasznú Alapítvány, Első Hazai Anyabarát Munkaközvetítő és Tanácsadó Műhely tevékenysége és tapasztalatai a reintegrációban Keveházi Katalin Az

Részletesebben

NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL

NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL Ferenczi Andrea elnök Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség elnökségi tag Older Women Network Europe AZ ÖREGEDÉS MŰVÉSZETE Nyíregyházi Gerontológiai Napok IV. Nemzetközi Konferencia

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv 2011.

Esélyegyenlőségi terv 2011. Esélyegyenlőségi terv 2011. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, Újhartyán Község Önkormányzata az alábbi esélyegyenlőségi tervet alkotja

Részletesebben

Foglalkoztatás és minőségügy a Munka kisgyermekkel program tükrében

Foglalkoztatás és minőségügy a Munka kisgyermekkel program tükrében Foglalkoztatás és minőségügy a Munka kisgyermekkel program tükrében Hogyan kapcsolható össze a minőségügy a foglalkoztatással? 1. CSR (a cégek társadalmi felelősségvállalása) = szociális és környezeti

Részletesebben

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE CO&CO COMMUNICATION - ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV - 1.oldal A Co&Co Communication Kft esélyegyenlőségi terve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Részletesebben

Családpolitikai aktualitások 2010 MAKACS konferencia

Családpolitikai aktualitások 2010 MAKACS konferencia Családpolitikai aktualitások 2010 MAKACS konferencia Nemzeti Erőforrás Minisztérium Családpolitikai Főosztály Demográfiai helyzetkép Magyarország lakossága 10 millió alatt Termékenységi ráta 1,35 2050-re

Részletesebben

1004/2010. (I. 21.) Korm. határozat. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia - Irányok és Célok 2010-2021

1004/2010. (I. 21.) Korm. határozat. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia - Irányok és Célok 2010-2021 1004/2010. (I. 21.) Korm. határozat a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia - Irányok és Célok 2010-2021 1. A Kormány a) elfogadja a jelen határozat mellékletét képező a Nők

Részletesebben

GYES-menedzsment a munkáltatók és a munkavállalók szerepe a nők sikeres munkaerőpiaci visszatérésében

GYES-menedzsment a munkáltatók és a munkavállalók szerepe a nők sikeres munkaerőpiaci visszatérésében GYES-menedzsment a munkáltatók és a munkavállalók szerepe a nők sikeres munkaerőpiaci visszatérésében Egyenlő Bánásmód Hatóság Tapasztalat átadó konferencia 2012.11.15. Misszió Jövőképünk egy olyan társadalom,

Részletesebben

A MUNKAHELYI NEMEN ALAPULÓ KÜLÖNBSÉGTÉTEL FELSZÁMOLÁSÁNAK ELŐFELTÉTELE A NEMEN ALAPULÓ RÉSZREHA JLÁS FELSZÁMOLÁSA A SZÜLŐI SZEREPEK TEKINTETÉBEN

A MUNKAHELYI NEMEN ALAPULÓ KÜLÖNBSÉGTÉTEL FELSZÁMOLÁSÁNAK ELŐFELTÉTELE A NEMEN ALAPULÓ RÉSZREHA JLÁS FELSZÁMOLÁSA A SZÜLŐI SZEREPEK TEKINTETÉBEN A HIVATÁS ÉS A CSALÁDI ÉLET ÖSSZEEGYEZTETÉSE Várandós munkavállalók védelme; szülési szabadság; szülő i szabadság Kollonay-Lehoczky Csilla JÓ MUNKAVÁLLALÓ kontra JÓ GONDOZÓ még meddig? A MUNKAHELYI NEMEN

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum A gyermekek jogai az Európai Szociális Kartában

Új Szöveges dokumentum A gyermekek jogai az Európai Szociális Kartában A gyermekek jogai az Európai Szociális Kartában Az Európa Tanács keretében elfogadott Európai Szociális Karta (1961), illetve a jelen évezred szociális és gazdasági jogait egyedülálló részletességgel felmutató,

Részletesebben

Család és munka Papon

Család és munka Papon TÁMOP-2.4.5-12/3 A munka és a magánélet összehangolását segítő helyi kezdeményezések A rugalmasságot növelő helyi, innovatív kezdeményezések támogatása Család és munka Papon Pályázati azonosító: TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0001

Részletesebben

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek szeminárium Budapest, 2014.

Részletesebben

Életkor és diszkrimináció. Dr. Gregor Katalin Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012

Életkor és diszkrimináció. Dr. Gregor Katalin Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012 Életkor és diszkrimináció Dr. Gregor Katalin Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012 Összefüggések Idősödő Európa, idősödő Magyarország Növekvő kihívást jelent az életkor miatti sztereotípiák kezelése különösen

Részletesebben

A családi élet és a munka összeegyeztethetősége. Budapest, 2012. szeptember 25. Dr. Czuglerné dr. Ivány Judit

A családi élet és a munka összeegyeztethetősége. Budapest, 2012. szeptember 25. Dr. Czuglerné dr. Ivány Judit A családi élet és a munka összeegyeztethetősége Budapest, 2012. szeptember 25. Dr. Czuglerné dr. Ivány Judit Fogalom Cél: családi élet és a munkavégzés összeegyeztethetősége Lényege: - Az egyén munkája

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV A 2010. MÁJUS 31-TŐL 2012. DECEMBER 31-IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen Kisbér Város Önkormányzata az alábbi

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

JÁTÉKVÁROS CSALÁDI NAPKÖZI LÉTREHOZÁSA BALASSAGYARMATON TÁMOP 2.4.5-12/1-2012-0266 BALASSAGYARMAT, 2013. OKTÓBER 03.

JÁTÉKVÁROS CSALÁDI NAPKÖZI LÉTREHOZÁSA BALASSAGYARMATON TÁMOP 2.4.5-12/1-2012-0266 BALASSAGYARMAT, 2013. OKTÓBER 03. JÁTÉKVÁROS CSALÁDI NAPKÖZI LÉTREHOZÁSA BALASSAGYARMATON TÁMOP 2.4.5-12/1-2012-0266 BALASSAGYARMAT, 2013. OKTÓBER 03. LAMENDA KFT. tevékenysége számviteli, pénzügyi, könyvelési szolgáltatás civil szervezetek

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, a BZSH Benjamin Óvoda az alábbi esélyegyenlőségi tervet alkotja meg: I. Általános célok, etikai

Részletesebben

Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség. Európai Női Lobbi magyarországi koordinációja

Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség. Európai Női Lobbi magyarországi koordinációja Javaslatok a nők és férfiak társadalmi egyenlőségének állami előmozdításához: egy civil szabadegyetem következtetései szakmai helyzetelemzés és javaslatcsomag Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség az Európai

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE Készítette: Varga Lászlóné gazdasági igazgatóhelyettes Kiadás időpontja: 2008. január. 10. Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő

Részletesebben

2009.1.14. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 9/7

2009.1.14. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 9/7 2009.1.14. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 9/7 A BIZOTTSÁG 20/2009/EK RENDELETE (2009. január 13.) az 577/98/EK tanácsi rendeletnek megfelelően a munka és a családi élet összeegyeztetésére vonatkozó

Részletesebben

SP, ISZEF??? Mutass utat! Pillók Péter

SP, ISZEF??? Mutass utat! Pillók Péter SP, ISZEF??? eszköz, véleménynyilvánítás, csatorna, esély 2009 óta, előzményei: Ifjúságról szóló fehér könyv, 2001. Európai ifjúsági paktum, 2005. a Nemzeti Munkacsoport működése Nemzeti Ifjúsági Stratégia

Részletesebben

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 FogLak projekt2 Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 A projekt célja Az utcán élő hajléktalan

Részletesebben

Gábor Edina. Álmok és érvek a 21 órás munkahét mellett. 2010. december 2.

Gábor Edina. Álmok és érvek a 21 órás munkahét mellett. 2010. december 2. Gábor Edina Álmok és érvek a 21 órás munkahét mellett 2010. december 2. The New Economics Foundation think-and-do tank szervezet (http://www.neweconomics.org/) Cél: az életminőség javítása olyan innovatív

Részletesebben

Távmunka az ideális telephely? Investors Conference 2008. április 4.

Távmunka az ideális telephely? Investors Conference 2008. április 4. Távmunka az ideális telephely? Investors Conference 2008. április 4. Távmunka Magyarországon Jogszabályi környezet adott Több pályázati lehetőség Sikeres projekt: örkényi távmunkaház Több szervezet is

Részletesebben

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság 16.4.2012 2011/0269(COD) MÓDOSÍTÁS: 13-26 Véleménytervezet Vilija Blinkevičiūtė (PE483.818v01-00) az Európai Globalizációs Alkalmazkodási

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör Esélyegyenlőségi Terv Mátyás Király Általános Iskola Csömör 2 Amit az esélyegyenlőségről tudni kell Az Országgyűlés 2003-ban elfogadta az Európai Unió és a hazai társadalom elvárásait tükröző 2003. évi

Részletesebben

A nagycsaládos mégis. A NOE tagság vizsgálatának tanulságai. Bálity Csaba bality.csaba@mental.usn.hu

A nagycsaládos mégis. A NOE tagság vizsgálatának tanulságai. Bálity Csaba bality.csaba@mental.usn.hu A nagycsaládos mégis A NOE tagság vizsgálatának tanulságai Bálity Csaba bality.csaba@mental.usn.hu Válságban vagy változóban a család? 1. Értékrend és normák változása 2. Gazdasági tényezők 3. Családpolitikai

Részletesebben

A női erőforrás menedzsment fontossága és aktuális kérdései. Dr. Vámosi Tamás egyetemi adjunktus PTE FEEK

A női erőforrás menedzsment fontossága és aktuális kérdései. Dr. Vámosi Tamás egyetemi adjunktus PTE FEEK A női erőforrás menedzsment fontossága és aktuális kérdései Dr. Vámosi Tamás egyetemi adjunktus PTE FEEK Bevezető gondolatok A nők esélyegyenlőségi törekvései már régóta a társadalmigazdasági rendszer

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 34. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Foglalkoztatáspolitika a gazdaságfejlesztés szolgálatában

Foglalkoztatáspolitika a gazdaságfejlesztés szolgálatában Foglalkoztatáspolitika a gazdaságfejlesztés szolgálatában Dr. Simon Attila István Munkaerőpiacért Felelős Helyettes Államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium Székesfehérvár, 2016. november 24. Tartalom

Részletesebben

Nők szerepe a kutatásfejlesztésben. Dr. Groó Dóra Ügyvezető igazgató Tudományos és Technológiai Alapítvány

Nők szerepe a kutatásfejlesztésben. Dr. Groó Dóra Ügyvezető igazgató Tudományos és Technológiai Alapítvány Nők szerepe a kutatásfejlesztésben Dr. Groó Dóra Ügyvezető igazgató Tudományos és Technológiai Alapítvány Politikai háttér Lisszabon, Európai Tanács ülése, 2000. Cél: 2010-re az EU legyen a legversenyképesebb

Részletesebben

Bevezetés: az EWL, a Női Érdek és az ENA

Bevezetés: az EWL, a Női Érdek és az ENA Bevezetés: az EWL, a Női Érdek és az ENA Az 1990-ben alakult Európai Női Lobbi (European Women's Lobby, EWL) Európa legnagyobb nőszervezeti koalíciója, mára 30 európai nemzeti ernyőszervezet a tagja. Több

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR

A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE Időbeli hatálya: 2014. január 1 2014. december 31. Esélyegyenlőségi terv Jelen esélyegyenlőségi terv a munkáltatónál munkaviszonyban, közalkalmazotti

Részletesebben

Készítette: Lovász Anna. Szakmai felelős: Lovász Anna június

Készítette: Lovász Anna. Szakmai felelős: Lovász Anna június NEMEK ÉS RASSZOK KÖZÖTTI GAZDASÁGI EGYENLŐTLENSÉGEK Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

2013. NOVEMBER 13. 9.00. 13.00. Gundel Étterem, BUDAPEST. A projektesemény az Európai Bizottság társfinanszírozásában valósul meg.

2013. NOVEMBER 13. 9.00. 13.00. Gundel Étterem, BUDAPEST. A projektesemény az Európai Bizottság társfinanszírozásában valósul meg. A FIATALOK FOGLALKOZTATÁSÁNAK ELŐMOZDÍTÁSA PROJEKT KONFERENCIA 2013. NOVEMBER 13. 9.00. 13.00. Gundel Étterem, BUDAPEST A projektesemény az Európai Bizottság társfinanszírozásában valósul meg. 09.00-09.30

Részletesebben

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében Katona Gergely Gyermekjóléti alapellátási főreferens Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek

Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek Ádám Sándor főosztályvezető Munkaerőpiaci Programok Főosztály Nemzetgazdasági Minisztérium Budapest, 2017. március 7. MUNKAERŐPIACI TRENDEK

Részletesebben

A női szerepek változásának időbeli, társadalmi meghatározottsága. Schadt Mária c. egyetemi tanár

A női szerepek változásának időbeli, társadalmi meghatározottsága. Schadt Mária c. egyetemi tanár A női szerepek változásának időbeli, társadalmi meghatározottsága Schadt Mária c. egyetemi tanár A női szerepek változásának iránya az elmúlt 50 évben A politikai, gazdasági és társadalmi változások következtében

Részletesebben

Menni vagy maradni? Előadó: Fülöp Gábor, HKIK főtitkár. Eger, 2012. szeptember 28.

Menni vagy maradni? Előadó: Fülöp Gábor, HKIK főtitkár. Eger, 2012. szeptember 28. Menni vagy maradni? Ki fog itt dolgozni 15 év múlva? Előadó: Fülöp Gábor, HKIK főtitkár Eger, 2012. szeptember 28. 1 A HKIK az ezres nagyságrendű vállalati kapcsolatai alapján az alábbi területeken érzékel

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság részéről

EURÓPAI PARLAMENT. Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság 2008/2237(INI) 4.12.2008 VÉLEMÉNY a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság részéről az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részére a

Részletesebben

A KERET Koalíció tevékenységei 2010-2012-ben: áttekintés ----------------------------------------

A KERET Koalíció tevékenységei 2010-2012-ben: áttekintés ---------------------------------------- A KERET Koalíció tevékenységei 2010-2012-ben: áttekintés ---------------------------------------- Gárdos Tódor (Amnesty International Magyarország) és Sáfrány Réka (MONA Alapítvány) Segítségnyújtás a szexuális

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését!

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZATÁNAK Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális szolgáltatásokról,

Részletesebben

Esélyegyenlőség a munkaerőpiacon, munkaerőpiaci pozíciót befolyásoló tényezők

Esélyegyenlőség a munkaerőpiacon, munkaerőpiaci pozíciót befolyásoló tényezők Esélyegyenlőség a munkaerőpiacon, munkaerőpiaci pozíciót befolyásoló tényezők Matiscsákné dr. Lizák Marianna adjunktus 1 Két idézet mottóként "Ösvényt talán már sikerült vágnunk, de hogy út legyen, az

Részletesebben

Humánerőforrás fejlesztés az Új Széchenyi Tervben. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Humánerőforrás fejlesztés az Új Széchenyi Tervben. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Humánerőforrás fejlesztés az Új Széchenyi Tervben Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Társadalmi Megújulás Operatív Program /TÁMOP/ Támogatás intenzitás: 100 % - vissza

Részletesebben

Elszámolható költségek

Elszámolható költségek Összefoglaló a munkaerő-piaci tervezetekről és kiírásokról Program 2.4.5-12/7. 05.01- től 06.01- ig szakmai Rugalmas munkahelyek - Előkészítő, megalapozó - Szervezeti szükségletfelmérés, képzés - Munkafolyamatok,

Részletesebben

A fogyatékos munkavállalók tapasztalatai - EBH kutatások 2010-2013

A fogyatékos munkavállalók tapasztalatai - EBH kutatások 2010-2013 TÁMOP-5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése A fogyatékos munkavállalók tapasztalatai - EBH kutatások 2010-2013 Szabados Tímea 2013. December

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Képzés

Esélyegyenlőségi Képzés Esélyegyenlőségi Képzés KEOP 6.1.0/B/09-2009-0014 Erdei tanóra program Nógrád megyében című projekt projektmenedzsment tagjai és a DIPO Khe. alkalmazottai számára Készítette: Glázer Éva Bánk, 2010. március

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki jogok: A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító

Részletesebben

Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei. Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31.

Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei. Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31. Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31. Igények, követelmények Befogadó társadalom Azonos jogok az élet

Részletesebben

BUDAPEST. 2006. január 30.

BUDAPEST. 2006. január 30. A jó gyakorlat megosztása Európa szerte BUDAPEST 2006. január 30. A jó gyakorlat megosztása Európa szerte Mike Buckley Stratégiai és kampány igazgató A Fogyatékosság és Rehabilitáció Királyi Egyesülete

Részletesebben

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/I. A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek

Részletesebben

Családtámogatási rendszer

Családtámogatási rendszer 2010 március 18. Flag 0 Értékelés kiválasztása Mérték Még nincs értékelve 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Idén több részletében is változik a családtámogatási, ez érinti a kisgyermekes szülőket, és a nappali tagozaton

Részletesebben

GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása

GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása KKV ka fókuszban GINOP szakmai konzultáció Pogácsás Péter Regionális és Kárpát medencei Vállalkozásfejlesztési Főosztály KKV ksúlya a gazdaságban

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVÉNEK

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVÉNEK GÖNYŰ KÖZSÉG TELEPÜLÉSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVÉNEK szakértői véleménye Megbízó: Gönyű Község Önkormányzata Megbízott: Mosolits Lászlóné Szakértői szám: Időpont: 2011. augusztus 18. Szakértő neve: Mosolits

Részletesebben

Nemek Közötti Egyenlőség

Nemek Közötti Egyenlőség Nemek Közötti Egyenlőség AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA A nők és férfiak közötti egyenlőség a demokrácia alapvető elve. Jelenleg az a tény, hogy a nemi diszkrimináció továbbra is

Részletesebben

Munkaerő-piaci tréning tantárgy bemutatása

Munkaerő-piaci tréning tantárgy bemutatása Munkaerő-piaci tréning tantárgy bemutatása TÁMOP-2.2.4-08/1.-2009-0008 A foglalkozási rehabilitációs koordinátor képzés adaptációja Szlovéniába A projekt az EU társfinanszírozásával az Új Magyarország

Részletesebben

Pályára lépünk. Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft.

Pályára lépünk. Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft. Pályára lépünk Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft. Innovatív, integrált non-profit munkaerő-piaci modell kísérleti bevezetése a pályakezdő (és részben megváltozott munkaképességű) fiatalok nyílt munkaerőpiaci

Részletesebben

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség 46. Közgazdász-vándorgyűlés Czakó Erzsébet Eger, 2008. június 27. 1/17 Témakörök 1. Versenyképesség az EU szintjén 2. A Lisszaboni Stratégia és metamorfózisai

Részletesebben

Lisszaboni folyamat. 2005- részjelentés: nem sikerült, új célok

Lisszaboni folyamat. 2005- részjelentés: nem sikerült, új célok Gyermekszegénység EU szociális modell célok, értékek, közös tradíció közös érdekek a gazdaságpolitikát és szociálpolitikát egységes keretben kezeli társadalmi biztonság szociális jogok létbiztonság garantálása

Részletesebben

CSALÁDI MUNKAMEGOSZTÁS SZEMLÉLETI VÁLTOZÁSAI, A MAI MAGYARORSZÁGON

CSALÁDI MUNKAMEGOSZTÁS SZEMLÉLETI VÁLTOZÁSAI, A MAI MAGYARORSZÁGON CSALÁDI MUNKAMEGOSZTÁS SZEMLÉLETI VÁLTOZÁSAI, A MAI MAGYARORSZÁGON KÉSZÍTETTE: TÁV 12 KONZULENS: URBÁN MARIANNA Hipotéziseim Az első feltevésem, hogy megváltozott a női szerepvállalás és a hagyományos

Részletesebben

HEP SABLON 1. számú melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok

HEP SABLON 1. számú melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok HEP SABLON 1. számú melléklet Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az alábbi adattáblák Olcsva község önkormányzata HEP HE-éhez készültek. A táblák kitöltésének dátuma: 2013.06.24

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv

Esélyegyenlőségi terv Esélyegyenlőségi terv 2013.07.18-tól visszavonásig érvényes (Jelen esélyegyenlőségi terv egységes szerkezetbe foglalt belső dokumentum, összhangban a KMOP-1.5.2-2008-0020 azonosítószámú pályázati projekt

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA MEGKÖZELÍTÉSÜNK Az Európai Unió eddigi történetének legsúlyosabb válságát éli. A 2008-ban kirobbant pénzügyi krízist követően mélyreható válság

Részletesebben

7655/14 ek/agh 1 DG B 4A

7655/14 ek/agh 1 DG B 4A AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2014. március 12. (14.03) (OR. en) 7655/14 SOC 194 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága a delegációk A szociális helyzet az EU-ban A Tanács következtetései

Részletesebben

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények 13. sz. melléklet A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények Sorszám A szervezet neve Tevékenysége Önkormányzati szervek 1. Polgármester Részvétel a döntés-előkészítési,

Részletesebben

A Postás Szakszervezet Női Tagozatának Szervezeti és Működési Szabályzata

A Postás Szakszervezet Női Tagozatának Szervezeti és Működési Szabályzata A Postás Szakszervezet Női Tagozatának Szervezeti és Működési Szabályzata A Női Tagozat a Postás Szakszervezet (továbbiakban PSZ) Alapszabályának 9. -a alapján az egyenlő bánásmód, de elsősorban a munkavállaló

Részletesebben

Tisztelt Módszertani Gyermekjóléti Szolgálat!

Tisztelt Módszertani Gyermekjóléti Szolgálat! Tisztelt Módszertani Gyermekjóléti Szolgálat! Magyarországon évente 1000 serdülőkorú lányból 30 lesz várandós nagykorúságának betöltése előtt. Közel felük megszakíttatja terhességét, másik felük pedig

Részletesebben

Kedves Szülők! Milyen korú gyermekek jelentkezhetnek Bölcsődébe, és meddig maradhatnak itt?

Kedves Szülők! Milyen korú gyermekek jelentkezhetnek Bölcsődébe, és meddig maradhatnak itt? Kedves Szülők! Bölcsődénk már több mint tíz éve neveli-gondozza szeretettel a ránk bízott gyermekeket, szüleik nagy megelégedésére. Az alábbiakban csokorba szedtem a bölcsődei felvétellel kapcsolatos fontosabb

Részletesebben

Atipikus foglalkoztatás szabályozásának egyes kérdései. Nacsa Beáta nacsa@ajk.elte.hu 2012. május 14.

Atipikus foglalkoztatás szabályozásának egyes kérdései. Nacsa Beáta nacsa@ajk.elte.hu 2012. május 14. Atipikus foglalkoztatás szabályozásának egyes kérdései Nacsa Beáta nacsa@ajk.elte.hu 2012. május 14. Örökség a szocializmusból A nők (erőltetett és közel teljes) részvétele a munkaerő piacon Nemi szerepek

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV. 2014. augusztus 20-tól 2015. december 31-ig terjedő időszakra

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV. 2014. augusztus 20-tól 2015. december 31-ig terjedő időszakra Kalocsai Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény OM: 038451 6300 Kalocsa, Tompa M. u. 10-14.. Tel.: 78/461-667, e-mail: nebulokalocsa@gmail.com ESÉLYEGYENLŐSÉGI

Részletesebben

Bevezetés: az EWL, a Női Érdek és az ENA

Bevezetés: az EWL, a Női Érdek és az ENA Bevezetés: az EWL, a Női Érdek és az ENA Az 1990-ben alakult Európai Női Lobbi (European Women's Lobby, EWL) Európa legnagyobb nőszervezeti koalíciója, mára 30 európai nemzeti ernyőszervezet a tagja. Több

Részletesebben

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Helyi foglalkoztatást erősítő (aktív) foglalkoztatáspolitikai eszközök

Részletesebben

JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2011/2049(INI) 06.5.2011. az egyedülálló anyák helyzetéről (2011/2049(INI))

JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2011/2049(INI) 06.5.2011. az egyedülálló anyák helyzetéről (2011/2049(INI)) EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság 06.5.2011 2011/2049(INI) JELENTÉSTERVEZET az egyedülálló anyák helyzetéről (2011/2049(INI)) Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság Előadó:

Részletesebben

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA KÖZÖSEN A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEKÉRT BEFOGADÓ MUNKAHELYEK, BEFOGADÓ ÖNKORMÁNYZATOK című, TÁMOP 2.4.2/B-09/2-2009-0002 sz. azonosító számú program BEMUTATÁSA A projekt az

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

Start-plusz, Start-extra programok

Start-plusz, Start-extra programok Start-plusz, Start-extra programok Kiss Péter miniszter Szociális és Munkaügyi Minisztérium Előzmények célzott járulék-kedvezmények a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának elősegítése érdekében célcsoportok:

Részletesebben

MIR. Esélyegyenlőség. Dr. Finna Henrietta

MIR. Esélyegyenlőség. Dr. Finna Henrietta MIR Esélyegyenlőség Dr. Finna Henrietta 2 Az esélyegyenlőségi terv hatásainak vizsgálata A terv létét befolyásoló tényezők 3 Esélyegyenlőségi terv megléte és kommunikációja 4 Versenyszférában Mezőgazdaság,

Részletesebben

Koragyerekkori nevelés, az alapkészségek kifejlesztése

Koragyerekkori nevelés, az alapkészségek kifejlesztése Koragyerekkori nevelés, az alapkészségek kifejlesztése Herczog Mária A Közoktatás megújítása Magyarországon 2007. szeptember 25. Tények és tévhitek Azt, hogy a nép fia vagy, igazolnod, sejh, ma nem azzal

Részletesebben

A mozgássérült személyek többszintű érdekképviselete a helyi szintektől az Európai szintig. Földesi Erzsébet. MEOSZ, alelnök EDF, alelnök

A mozgássérült személyek többszintű érdekképviselete a helyi szintektől az Európai szintig. Földesi Erzsébet. MEOSZ, alelnök EDF, alelnök A mozgássérült személyek többszintű érdekképviselete a helyi szintektől az Európai szintig Földesi Erzsébet MEOSZ, alelnök EDF, alelnök Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) számokban

Részletesebben

Civil szervezetek együttműködési lehetőségei. Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001

Civil szervezetek együttműködési lehetőségei. Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001 Civil szervezetek együttműködési lehetőségei Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001 Civil szervezetek szerepe Részvételi demokrácia elősegítése Állampolgárok csoportjai véleményének

Részletesebben

Helye: Genf, Svájc. Ideje: Célja: ILO, 102. ülés, Employment and Social Protection in the New Demographic Context

Helye: Genf, Svájc. Ideje: Célja: ILO, 102. ülés, Employment and Social Protection in the New Demographic Context Helye: Genf, Ideje: 2013.06.05-06.15. Célja: ILO, 102. ülés, Employment and Social Protection in the New Demographic Context A 2013. június 5. napjától két héten át tartó ILO ülés 4 területre fókuszált:

Részletesebben

Társadalmi vállalkozás fejlesztése a műemléki topográfiai feladatok ellátására. Toborzó lap. anyja neve:... születési hely és idő: lakcím:.

Társadalmi vállalkozás fejlesztése a műemléki topográfiai feladatok ellátására. Toborzó lap. anyja neve:... születési hely és idő: lakcím:. Toborzó lap Tájékoztató: A pályázati program célja a műemléki topográfiák elkészítését segítő szakmai szolgáltatások társadalmi vállalkozási formában való megteremtése Magyarországon egy fenntartható innovatív

Részletesebben

HEP 1. számú melléklete. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok

HEP 1. számú melléklete. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása HEP 1. számú melléklete Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az alábbi adattáblák Cegléd

Részletesebben

Ízlelő családbarát étterem: egy társadalmi vállalkozás bemutatása

Ízlelő családbarát étterem: egy társadalmi vállalkozás bemutatása Ízlelő családbarát étterem: egy társadalmi vállalkozás bemutatása Röviden az Alapítványról Története: 1997-ben hozta létre egy idős pedagógus, aki lehetőséget kívánt teremteni, külföldi jóléti szolgáltatások

Részletesebben

Az Európai Szociális Párbeszéd legutóbbi eredményei

Az Európai Szociális Párbeszéd legutóbbi eredményei Az Európai Szociális Párbeszéd legutóbbi eredményei Szeminárium: "Hogyan alkalmazható a sikeresebb szociális párbeszéd rendszerek "bevált gyakorlata?" Magyarország, 2016.ápr.21. Ruairi Fitzgerald, ESZSZ

Részletesebben

OTP Consulting Romania OTP Bank Romania. Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, április 4.

OTP Consulting Romania OTP Bank Romania. Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, április 4. OTP Consulting Romania OTP Bank Romania Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, 2008. április 4. A Nemzeti Stratégiai Referencia Kerethez kapcsolódó Operatív Programok Humánerőforrás-fejlesztési Operatív

Részletesebben

- Esélyegyenlőségi szempontok érvényesítése a pályázatokban -

- Esélyegyenlőségi szempontok érvényesítése a pályázatokban - - Esélyegyenlőségi szempontok érvényesítése a pályázatokban - A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C A Tokaji kistérség fejlesztési

Részletesebben

GYERMEKEK AZ EGYSÉGES SZABÁLYOZÁS LOKÁLIS MEGVALÓSÍTÁS METSZÉSPONTJAIN

GYERMEKEK AZ EGYSÉGES SZABÁLYOZÁS LOKÁLIS MEGVALÓSÍTÁS METSZÉSPONTJAIN GYERMEKEK AZ EGYSÉGES SZABÁLYOZÁS LOKÁLIS MEGVALÓSÍTÁS METSZÉSPONTJAIN Darvas Ágnes (ELTE TáTK-MTA GYEP) Helyzet és válaszok Gyerekszegénység, gyerekjólét elmúlt évtizedek kiemelt témája miért? Beavatkozás

Részletesebben

Heves megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2015.

Heves megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2015. Mentuszné dr. Terék Irén Heves megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2015. Mit jelent a családi napközi? Szolgáltatás. A családi napközi a gyermekjóléti alapellátás része, a gyermekek napközbeni

Részletesebben