TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E ÁPRILIS 28-ÁN. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. ÁPRILIS 28-ÁN. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E"

Átírás

1 TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E ÁPRILIS 28-ÁN megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 7/2011. (IV. 29) számú rendelete Tiszasas Község Önkormányzata évi zárszámadásáról 8/2011. (IV. 29) számú rendelete Tiszasas Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról 9/2011. (IV. 29) számú rendelete Tiszasas Község vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól 20/2011. (IV.28.) KT határozat Tiszasas Község Önkormányzatának 2011-es közbeszerzési tervéről 21/2011. (IV.28.) KT határozat Tiszasas Község Önkormányzata az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról 22/2011. (IV.28.) KT határozat PS ÁMK Társulás Napköziotthonos Óvoda Tiszasas tagintézményének kiránduláshoz való támogatásáról 23/2011. (IV.28.) KT határozat A Tiszazugi Mozgáskorlátozottak Egyesületének tiszasasi csoportjának támogatásáról

2 24/2011. (IV.28.) KT határozat A Tiszazugi Mozgáskorlátozottak Egyesületének tiszasasi csoportjának, a Művelődési Ház térítésmentes igénybevételéről 25/2011. (IV.28.) KT határozat A Petőfi Sándor ÁMK Társulás működése során kialakult elszámolási vitáról JEGYZŐKÖNYV Készült: a április 28-án megtartott, képviselő-testületi ülésről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterem Jelen vannak: Gyói Gábor polgármester Braxa Józsefné Kakulya Károly Szitó Lajos Zoltánné Tényi Imre Tanácskozási joggal meghívottak: dr. Enyedi Mihály jegyző Joó Erzsébet pénzügyi munkatárs Szokolai Lajos polgármester ( Cserkeszőlő ) dr. Molnár György jegyző ( Cserkeszőlő ) Karsai Béla önkormányzat ( Cserkeszőlő ) Fekete Istvánné PS ÁMK igazgató ( Cserkeszőlő ) Jegyzőkönyv-vezető: Czink Renáta Jegyzőkönyv hitelesítő: Braxa Józsefné és Szitó Lajos Zoltánné képviselők Gyói Gábor polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a megválasztott 7 fő képviselőből 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. A napirendi pontokra tett javaslatot a képviselő-testület egyhangú ( 5 igen ) szavazattal elfogadta. Napirendi pontok: - Tiszasas község évi zárszámadásáról szóló rendelet elfogadása - Tiszasas Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet elfogadása

3 - Tiszasas Község vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló rendelet elfogadása - Tiszasas Község Önkormányzatának 2011-es közbeszerzési tervének elfogadása - Egyéb kérdések I. Napirend Tiszasas község évi zárszámadásáról szóló rendelet elfogadása Előadó: Gyói Gábor polgármester Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit a mai testületi ülésünkön. Megállapítom, hogy két fő hiányzónk van, Bárkai Jánosné és Harmatos László. Mind a ketten jelezték távolmaradásukat. Megállapítom, hogy a testületi ülésünk határozatképes. Az első napirendi pontunk a évi zárszámadásáról szóló rendelet elfogadása, amellyel kapcsolatosan az írásos anyag kiküldésre került. Egy rövid ismertetőre megkérném a pénzügyi vezetőnket, hogy mutassa be ennek a rendeletnek a szükségességét, illetve a főbb számait egy-egy mondatban. Joó Erzsébet: A rendelet szükségességét törvény írja elő. Másrészt láthatják, hogy mi mindenünk van, mire kaptunk bevételt és milyen kiadásaink voltak. Nem tudom mennyire egyértelmű ez a kimutatás, esetleg van-e valakinek valamilyen kérdése? Ami lényeges, hogy a pénzmaradvány az mínuszos. Mínusz Ft-ra jön ki, ami azt jelenti, hogy ugyan volt pénzösszegünk, Ft a számlánkon, de mind terhelve van. Ezek mind olyan előző évből áthúzódó feladatok, amiket ha kifizettünk volna, akkor nem marad egy fillérünk sem. Nem tudom van-e valakinek ezzel kapcsolatban kérdése? Én talán annyit tennék hozzá, hogy az előző években, mint képviselő emlékszem rá, hogy mindig volt egy kis pénzmaradványunk. Mindig úgy tudtunk fordulni, hogy nem terhelt pénzmaradvánnyal fordultunk, hanem mindig maradtak különböző pénzeszközök. Az, hogy nem maradt a tavalyi esztendőnek a végén, azt én első sorban azzal magyarázom, hogy amíg az előző években éves szinten egyéb költségvetési forrásból, ÖNHIKI-ből, krízisalapból, egy millió forintos nagyságrendű költségvetési kiegészítést kapott az önkormányzatunk, addig a tavalyi évben ez összesen 5 millió forint volt. Majdnem 10 millió forinttal kaptunk kevesebbet, mint az előző esztendőkben. Sajnos a mi költségvetésünket, bizonyára emlékeznek rá, úgy fogadtuk el, hogy hiánnyal. Az idei esztendőben, a mai napon is lesz arról szó, hogy milyen Önhibáján Kívüli Hátrányos Helyzetű település támogatására pályázatot kell beadnunk, erről is majd dönt a képviselő-testület. A mi költségvetési egyensúlyunk az kizárólag ezeknek a forrásoknak a sikeres pályázata után van egyensúlyban. Ha ezeket nem

4 kapjuk meg, akkor itt évről-évre mínuszt termelünk. Nagyon szeretnénk, hogy megkapjuk, és ezen dolgozunk, hogy ezek meglegyenek. Minél több ilyen kiegészítő forrást tudunk megpályázni és minél több érkezik be a településre ezekből a forrásokból, annál biztosabban tudjuk az egyes éveket egy kis pénzmaradvánnyal zárni. Még annyit tennék hozzá kiegészítésnek, hogy az iparűzési adó bevétel Ft volt és 2 millió néhány százezer volt a súlyadó bevétel. Más településekkel összehasonlítva ez nagyon kevés. Ez semmiképpen nem elég arra, hogy a kötelező feladatok esetében a helyi önkormányzatok adóbevételei szolgálnak arra, hogy ezeket az önrészeket kifussák. Ennyit tudnék hozzátenni kiegészítésképpen. Tényi Imre: Egy kérdésem lenne. A 3. pontnál a működési célú pénzeszköz átvétel. Joó Erzsébet: 1-es számú melléklet, III-as. Tényi Imre: A lényeg az, hogy a Csongrádi Vízműnél 926 lett teljesítve és én úgy tudom, hogy Dobáknénak munkabért nem fizettünk. Nem egész évben nem fizettünk, hanem kb. novemberben és decemberben nem fizettünk munkabért Dobáknénak. Sajnos a társulási szerződés alapján Dobáknénak az a Ft az jár. Több alkalommal konzultáltunk már erről a polgármester urakkal. Az én álláspontom ebben a kérdésben az, hogy fizetés csak elvégzett munka után jár. Közel 10 éves ez a Vízi Közmű Társulás a csatorna tekintetében. Az elmúlt időszakban rendkívül lecsökkent az elvégzendő munkáknak a mennyisége. Azért nem történt meg a vagyonmegosztás eddig, mert ha megtörtént volna 10 évnél hamarabb, akkor egy jelentős összegű ÁFA kifizetésére köteleztek volna bennünket. Ez a tárulás tehát még él, ennek az elnöke Dobákné és Ftot kellene neki havonta fizetnünk, ez éves szinten több mint fél millió forint. Én úgy gondolom, hogy Dobákné egyébként azt a minimális munkát, ami ezzel jár, azt elvégzi. Ugyan akkor a Csépai Önkormányzat alkalmazásában van, és ott végez adminisztratív munkát. Egy kicsikét igazságtalannak érzem ezt, hogy fizetünk valakinek úgy, hogy effektíve munka a mi érdekünkben nem történik, legalábbis nincs arányban az elvégzett munka az ezzel járó fizetéssel. Jegyző úr beszélt Dobáknéval 1-2 hete és kezdeményeztük, hogy hívjon össze haladéktalanul egy társulási tanácsot, ahol én szeretném, hogy ezt a pénzt jelentősen lecsökkentenénk. Itt az ideje, hogy újra elővegyük ezt a kérdést, annál is inkább, mert mind az ivóvíz minőségjavító programmal kapcsolatban és a Bácsvíztől is megérkezett a szolgáltatói ajánlat, amellyel kapcsolatban egyébként várjuk a csépai döntést, ugyanis Csépa község döntésén múlik az, hogy milyen alternatívák közül választhatunk. Szitó Lajos Zoltánné: Van egy tanács?

5 Igen. A társult települések a tagjai ennek a társulási tanácsnak és az elnöke pedig a Dobákné Évike. Köszönöm a kérdésedet. Van-e valami egyéb kérdés, észrevétel? Szavazás előtt akkor a minőségi többséget szeretném megállapítani, tekintettel arra, hogy a 6 fős képviselő testületből 4 fő van jelen, plusz a polgármester, ezért megállapítom, hogy minőségi többséggel el tudja fogadni a testület ezt a zárszámadási rendeletet. Aki az előterjesztésben szereplő zárszámadási rendelettel egyetért, az kérem kézfelnyújtással jelezze. Köszönöm szépen az egybehangzó véleményt. Megállapítom, hogy Tiszasas község évi zárszámadásáról szóló rendeletet 5 igen szavazattal elfogadta a képviselő-testület. Ezután a képviselő testület 5 igen szavazattal, minősített többséggel, egyhangúlag az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja: Tiszasas Község Önkormányzat 7/2011. (IV. 29) számú rendelete Tiszasas Község Önkormányzata évi zárszámadásáról A rendelet a jegyzőkönyv mellékletében található. II. Napirend Tiszasas Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet elfogadása Előadó: Gyói Gábor polgármester Tisztelt képviselő-testület, a következő napirendi pontunk a Tiszasas Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet elfogadása. Megkérném jegyzőurat, hogy csak úgy, mint az első napirendi pont kapcsán, a rendelet elfogadásának szükségességéről, annak változásairól, újdonságokról, kérem tartson egy rövid tájékoztatót a tisztelt képviselő-testület számára. dr. Enyedi Mihály: Köszönöm szépen. Tehát akkor nézzük az SZMSZ-t. Ahogy idekerültem én elsőként az SZMSZ-t kezdtem el nézegetni, hiszen ez az, ami meghatározza azt, hogy maga az önkormányzat milyen feltételekkel működik. Az önkormányzat SZMSZ j néhány olyan rendelkezést tartalmazott, amit a polgármesteri hivatal SZMSZ-ének kellett volna tartalmaznia. Polgármester Hivatali SZMSZ még nincs. Az is lesz, azt is elfogadjuk majd, csak azt is el kell készíteni, de mindenképpen elsődleges az, hogy az önkormányzatnak jó SZMSZ-e legyen. Jogszabályi előírás, hogy minden választás után 6 hónapon belül felül kell

6 bírálni és egy új SZMSZ-t kell, hogy elfogadjanak. Ezt én elkészítettem és javaslom, hogy menjünk végig a pontokon. dr. Enyedi Mihály jegyző ismerteti az új SZMSZ tartalmát. dr. Enyedi Mihály: Módosító javaslatként hagy jegyezzem meg, bekezdésénél a közművelődési és sport feladatok, a civil szervezetek működésének támogatása, a község infrastrukturális ellátásához szükséges beruházások és felújítások, a helyi közszolgálati feladatot is ellátó helyi újság működésének támogatása, közterület-felügyelet fenntartása maradjon, valamint a paragrafusok is el lettek számozva, ezt is javítani fogom, ezért elnézést kérek. Van még egy, mégpedig az Idősek otthonában a nappali ellátás. Ez is önként vállalt feladat és nem kötelező. dr. Enyedi Mihály: Igen. Ezt is beletesszük akkor egy új pontként. Én itt azért még annyit tennék hozzá, hogy azért eddig is az volt a gyakorlat, hogy az önkormányzati lakások bérlőit, azt azért együtt választottuk ki. A bérleti szerződések meghosszabbítása az egy dolog, de az önkormányzati lakások bérlőinek a kiválasztása az egy másik. dr. Enyedi Mihály: Rendben. Akkor ezt módosító javaslatnak vesszük, és ezt kivesszük. A polgármester csak arról fog dönteni tehát, hogy meghosszabbítja a bérleti szerződést. Pontosan azért ne a polgármester döntsön erről, mert kevés a bérlakás és ezt a kevés bérlakást jól megfontolt szempontok alapján kell eldönteni, hogy kinek adjuk oda. dr. Enyedi Mihály: Tehát akkor a jegyzőkönyvnek mondanám, hogy az 1-es számú melléklet II. pont 2-es pontjának a második felét azt vegyük ki, valamint ugyan itt a 9-es pontot szintén. Szavazásra tenném fel akkor a kérdést olyan módon, hogy a jegyzőkönyvbe diktált helyesbítésekkel és módosításokkal elfogadja-e a képviselő-testület Tiszasas Község

7 Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályáról szóló előterjesztését, az kérem kézfelnyújtással jelezze. Köszönöm szépen az egybehangzó véleményt. Megállapítom tehát, hogy minősített többséggel, 5 igen szavazattal elfogadtuk az új SZMSZ-t. Ezután a képviselő testület 5 igen szavazattal, minősített többséggel, egyhangúlag az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja: Tiszasas Község Önkormányzat 8/2011. (IV. 29) számú rendelete Tiszasas Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról A rendelet a jegyzőkönyv mellékletében található. III. Napirend Tiszasas Község vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló rendelet elfogadása Előadó: Gyói Gábor polgármester Áttérnék akkor a 3. napirendi pont tárgyalására. Tiszasas Község Önkormányzata Képviselőtestületének Tiszasas Község vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló rendeletének elfogadása. Az előbbiekben már utaltunk ennek a napirendi pontnak a fontosságára. Itt megint csak, tekintve, hogy az előterjesztője én vagyok, de a kidolgozója jegyző úr, megkérném, hogy mondjon nekünk róla pár szót. dr. Enyedi Mihály: Amikor idekerültem vagyonrendeletre is szükség lett volna, viszont nagy hiányosság volt, hogy nem volt meghatározva az, hogy milyen értékhatároknál, ki a hatáskör gyakorlója, tehát sok mindenről szólt az előző vagyonrendelet, csak pont a lényeg maradt ki, hogy mely összegig ki hozhatja meg a tulajdonosi döntést. A dr. Enyedi Mihály jegyző ismerteti a vagyonrendelet tartalmát. Kérdezem a tisztelt képviselő-testületet, hogy van-e valakinek valamilyen hozzáfűzni valója, módosítani való? Szitó Lajos Zoltánné: Csak egy kérdésem lenne. Értékpapírokat mi is kiadhatnánk?

8 Ez tulajdonképpen egyszerűen megfogalmazva úgy tudnám mondani, hogy ez egy egyfajta hitelfelvétel, egy hosszú lejáratú hitelfelvételnek a formája. Ez tulajdonképpen egy olyan hitelfelvétel, amivel komoly összegű finanszírozáshoz jut bizonyos kamatok mellett az önkormányzat, amelynek a fedezete az általunk kibocsátott kötvény. Tehát én akkor kérdezném a tisztelt képviselő testületet, hogy a vagyongazdálkodásról szóló rendeletünket, amely az előterjesztésben ilyen módon szerepel és kiosztásra került elfogadjae? Amennyiben igen kérem kézfelnyújtással jelezzék. Köszönöm szépen az egybehangzó véleményt. Ezután a képviselő testület 5 igen szavazattal, minősített többséggel, egyhangúlag az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja: Tiszasas Község Önkormányzat 9/2011. (IV. 29) számú rendelete Tiszasas Község vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól A rendelet a jegyzőkönyv mellékletében található. IV. Napirend Tiszasas Község Önkormányzatának 2011-es közbeszerzési tervének elfogadása Előadó: Gyói Gábor polgármester Kérem szépen jegyző urat, hogy akkor ezt a napirendi pontot is ismertesse. A múltkor volt egy egyedi közbeszerzésünk, azt megszavaztuk, elindítottuk, folyamatban van, de más közbeszerzést ezen kívül nem tervezünk. Ezt mindig le kell adni, ez a törvény, ez egy adminisztratív dolog. Aki ezzel a 4. napirendi ponttal egyetért, kérem kézfelnyújtással jelezze. Köszönöm szépen az egybehangzó véleményt. Ezután a képviselő testület 5 igen szavazattal, minősített többséggel, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

9 20/2011. (IV.28.) KT határozat Tiszasas Község Önkormányzatának 2011-es közbeszerzési tervéről Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a határozat mellékletét képező közbeszerzési tervet. Felelős: Gyói Gábor polgármester Határidő: - A határozatról értesül: Gyói Gábor polgármester Harmatos László alpolgármester Dr. Enyedi Mihály jegyző Képviselő-testület helyben Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 5000 Szolnok, Kossuth L. u. 2. Irattár VII. Napirend: Egyéb kérdések 1. Az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról A hivatalos napirendi pontjainknak a végére értünk, vendégeskedik körünkben hamarosan Szokolai Lajos polgármester úr, Molnár György jegyző úr és Karsai Béla gazdasági vezető. Szinte minden alkalommal eddig szó volt a képviselő-testületi üléseinken az iskolatársulásunknak a helyzetéről. Legutóbb arról tájékoztattam a tisztelt képviselő-testületet, hogy úgy tűnik Cserkeszőlővel közelednek az álláspontjaink. Elindult egy fajta diskurzus és az, hogy most itt a polgármester úr, a jegyző úr és a gazdasági vezető úr megjelenik, az is ennek a folyamatnak egy része. Ennek ellenére vannak továbbra is furcsaságok, ennek ellenére vannak továbbra is kételyek, ennek ellenére van továbbra is egy feszült helyzet. A cserkei képviselő-testület május 3-án fog döntést hozni az iskolatársulás jövőjéről. Hallgassuk meg ezt a 3 embert. Én fogok tartani egy rövid-hosszabb bevezetőt, ahol szépen pontrólpontra végigmegyünk a kronológiáján ennek a viszonynak. Tegyetek fel kérdéseket, legyünk diplomatikusak és ne támadjuk le őket. Az, hogy ez a 3 ember idejön, ez arra az irányba mutat, hogy kialakulóban van egyféle egyezség. Az, hogy döntenek május 3-án az gyakorlatilag döntően befolyásolja a mi sorsunkat. Szünet. Folytatnánk akkor a munkánkat az egyéb ügyek tárgyalásával. Az egyéb ügyek mentén kapott lehetőséget az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok évi támogatására vonatkozó igény benyújtása. Ez nem egy egyéni, mint minőségi kategória. Erre

10 a támogatási formára 3 alkalommal lehet pályázni a év során. Egy önkormányzat 1 évben csak 2 alkalmat használhat ki ebből a 3-ból. Mi ezt az első alkalommal szeretnénk kérni. Annyit tudnék én ehhez az új ÖNHIKI-s rendszerhez hozzátenni, hogy egy picikét más szempontokat, más bírálati szempontokat vizsgál, mint az előző évek ÖNHIKI pályázatai. Itt elsősorban azok az önkormányzatok eredményesen ebben részt venni, azokat fogják támogatni, akiknek 60 napon túli tartozása van. Erről kellett igazolásokat beszerezni és ezeket kellett a szolgáltatókkal és az egyéb szervekkel leigazoltatni nekünk. Nekünk közmű tartozás tekintetében 2 60 napon túli tartozásunk volt ból volt még egy Ft-os szemét díj amiről tájékoztattam a tisztelt képviselő-testületet, illetve amiatt, hogy nem állapítottunk meg időben, illetve a tavalyi évre vonatkozóan csatorna és vízdíj emelést, ezért ezt a két dolgot tudtuk beletenni. Több 60 napon túli lejárt számlánk nincsen, illetve az iskolatársulással kapcsolatban egyelőre azt a számot szeretnénk itt szerepeltetni, amit igazolásként Cserkeszőlőből megkaptunk. Így ha jól emlékszem, Ft-os összegű működési hiány szerepel majd a pályázatunkban. Ezt adjuk be és ehhez kérném a tisztelt képviselőtestületnek a támogatását, hogy ezt az ÖNHIKI pályázatot beadjuk. Aki ezzel egyetért, kérem kézfelnyújtással jelezze. Köszönöm szépen az egybehangzó véleményt. Ezután a képviselő testület 5 igen szavazattal, minősített többséggel, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 21/2011. (IV.28.) KT határozat Tiszasas Község Önkormányzata az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról 1. Tiszasas Község Önkormányzata Képviselő-testülete (Közgyűlése) a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. Törvény 6. számú melléklet 2. pontja alapján (továbbiakban 6. számú melléklet) támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására. 2. Tiszasas Község Önkormányzata Képviselő-testülete (Közgyűlése) az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi: I. a) a települési önkormányzat lakosságszáma január 1-jén fő alatti, vagy a feletti. b) a települési önkormányzat lakosságszáma január 1-jén fő alatti, és a székhelyű körjegyzőséghez tartozik c) A települési önkormányzat lakosságszáma január 1-jén fő alatti és körjegyzőséghez nem tartozik és a 6. számú melléklet pontja szerint felmentéssel rendelkezik. d) Megyei önkormányzat esetében a lakosságszám és a körjegyzőségi feltétel nem releváns. II. a) A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és évben ilyen jogcímen ezer forint összegű bevételt tervez. b) Megyei önkormányzat esetében a helyi adóbevételre vonatkozó feltétel nem releváns.

11 III. Az önkormányzat évi költségvetési rendeletét vagy módosított költségvetési rendeletét ezer forint összegű működési célú hiánnyal fogadta el. IV. Az önkormányzat kötelezettségvállalása és évben nem haladhatja az Ötv. 88. (2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalás felső határát. V. a) Az önkormányzat az Ötv. Szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra nem kötelezett. b) Az önkormányzat az Ötv. Szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra kötelezett. c) Kötelező könyvvizsgálat esetén az önkormányzat évi zárszámadását a könyvvizsgáló elfogadta. d) Kötelező könyvvizsgálat esetén az önkormányzat évi zárszámadását a könyvvizsgáló elutasító záradékkal látta el. Felelős: Gyói Gábor polgármester Határidő: - A határozatról értesül: Gyói Gábor polgármester Harmatos László alpolgármester Dr. Enyedi Mihály jegyző Képviselő-testület helyben Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 5000 Szolnok, Kossuth L. u. 2. Irattár 2. Az OTTHON Szociális Szolgáltató Nevelőszülői és Helyettes Szülői Hálózat kéréséről Egy tájékoztatást szeretnék nyújtani önöknek az OTTHON Szociális Szolgáltató Nevelőszülői és Helyettes Szülői Hálózat egy levélben keresett fel bennünket, ezt szeretném felolvasni. Gyói Gábor polgármester úr a levelet felolvassa. A levél a jegyző könyv mellékletében található. Nekem hirtelen nem jutott eszembe senki, ezért én arra gondoltam, hogy felolvasom én itt ezt a levelet. Azért másoltunk mindenkinek ebből a levélből egy példányt, mert ha eszükbe jut valaki, akit alkalmasnak találnak erre és esetleg úgy gondoljátok, hogy valakit ez érdekelne,

12 annak lehessen szólni. Azon kívül, hogy én ezt neked elmondom, hogyan hirdessük ezt meg? Honlapra tegyük fel, plakátot készítsünk róla? Szitó Lajos Zoltánné: Szerintem meg kellene próbálni. Nekem Korik Éva jutott eszembe. Ő egyedül él, mindig is egyedül élt. A honlapra mindenféleképpen feltesszük és akkor ez lett volna a második anyag, ezt csak egy kis tájékoztató jelleggel mondtam el. 3. Óvodások kirándulásának anyagi támogatásáról Gyói Gábor polgármester úr felolvassa a levelet. Az SZMK vezetősége és a tagintézmény-vezető asszony fogalmazta meg ezt a levelet. Nem mondtak konkrét összeget, én mondjuk egy ezer forintra gondoltam, azzal is szerintem már sokat segítünk rajtuk. Én javasolnék nekik akkor egy Ft összegű támogatást. Nagyjából ennyit tudunk most adni. Aki ezzel a javaslattal egyetért az kérem kézfelnyújtással jelezze. Köszönöm szépen az egybehangzó véleményt. Ezután a képviselő testület 5 igen szavazattal, minősített többséggel, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 22/2011. (IV.28.) KT határozat PS ÁMK Társulás Napköziotthonos Óvoda Tiszasas tagintézményének kiránduláshoz való támogatásáról Tiszasas Község Képviselő-testülete a PS ÁMK Társulás Napköziotthonos Óvoda Tiszasas tagintézményének kiránduláshoz való támogatásáról az alábbi határozatot hozza: Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete anyagilag támogatja a PS ÁMK Társulás Napköziotthonos Óvoda Tiszasas tagintézményét. A támogatás összegét Ftban határozza meg, melyet a tagintézmény vezetője, Tiszasas Község Polgármesteri Hivatalának pénztárából vehet át. Határidő: azonnal A határozatról értesül: Gyói Gábor polgármester Harmatos László alpolgármester Dr. Enyedi Mihály jegyző Képviselő-testület helyben Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnok, Kossuth L. u. Irattár

13 4. A Tiszazugi Mozgáskorlátozottak Egyesületének tiszasasi csoportjának támogatásáról Gyói Gábor polgármester úr felolvassa a levelet. Nem tudom, hogy tudjuk-e támogatni ezt a rendezvényt valamilyen formában. Ne felejtsük el, hogy egyszer már döntöttünk arról, hogy valamilyen formában fogjuk majd tudni támogatni konkrét esetben a Mozgáskorlátozottak Egyesületét. Én itt is egy Ft-ot javaslok, hogy annyival támogassuk a rendezvényt. Aki ezzel egyetért kérem kézfelnyújtással jelezze. Ezután a képviselő testület 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással minősített többséggel, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 23/2011. (IV.28.) KT határozat A Tiszazugi Mozgáskorlátozottak Egyesületének tiszasasi csoportjának támogatásáról Tiszasas Község Képviselő-testülete a Tiszazugi Mozgáskorlátozottak Egyesületének támogatásáról az alábbi határozatot hozza: Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete anyagilag támogatja a Tiszazugi Mozgáskorlátozottak Egyesületének tiszasasi csoportját. A támogatás összegét Ft-ban határozza meg, melyet a tiszasasi csoport vezetője, Tiszasas Község Polgármesteri Hivatalának pénztárából vehet át. Határidő: azonnal A határozatról értesül: Gyói Gábor polgármester Harmatos László alpolgármester Dr. Enyedi Mihály jegyző Képviselő-testület helyben Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnok, Kossuth L. u. Irattár 5. A Tiszazugi Mozgáskorlátozottak Egyesületének tiszasasi csoportjának, a Művelődési Ház térítésmentes igénybevételéről Gyói Gábor polgármester úr felolvassa a levelet.

14 Én arra gondoltam, hogy ehhez mindenképpen járuljunk hozzá. Aki ezzel egyetért, hogy térítésmentesen odaadjuk a Művelődési Házat az kérem kézfelnyújtással jelezze. Köszönöm szépen az egybehangzó véleményt. Ezután a képviselő testület 5 igen szavazattal, minősített többséggel, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 24/2011. (IV.28.) KT határozat A Tiszazugi Mozgáskorlátozottak Egyesületének tiszasasi csoportjának, a Művelődési Ház térítésmentes igénybevételéről Tiszasas Község Képviselő-testülete a Tiszazugi Mozgáskorlátozottak Egyesületének a Művelődési Ház térítésmentes igénybevételéről az alábbi határozatot hozza: Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Tiszazugi Mozgáskorlátozottak Egyesületének tiszasasi csoportját a Művelődési Ház térítésmentes igénybevételét. Határidő: azonnal A határozatról értesül: Gyói Gábor polgármester Harmatos László alpolgármester Dr. Enyedi Mihály jegyző Képviselő-testület helyben Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnok, Kossuth L. u. Irattár 6. A Petőfi Sándor ÁMK Társulás működése során kialakult elszámolási vitáról Először is hagy köszönjem meg, hogy eljöttetek. Azt gondolom, hogy a Petőfi Sándor Általános és Művelődési Központtal kapcsolatban kompetens vezetők, természetesen a tisztelt képviselőtestület kivételével mindenki eljött, hogy erről a témáról szót ejtsünk itt Tiszasason és ezt nagyon szeretném megköszönni. Ami indokolja, az a viszony, illetve konkrétan az a döntés, amit Cserkeszőlő egészen pontosan március án meghozott. Ez az elszámolási vita, amely nagyon régóta húzódik. Én úgy készültem a mai testületi ülésre, hogy ennek a kronológiáját egy kicsit összeszedtem, a mi papírjaink alapján. Bevezetőként talán annyit mondhatok, hogy míg vártunk rátok, azért addig beszélgettünk számok nélkül, ennek a társulásnak a jövőjéről, lehetőségeiről. Itt egy csendes konszenzus alakult ki abban a tekintetben, hogy úgy gondoljuk, hogy mind a két településnek, vagy talán mondhatom, hogy mind a négy településnek az lenne az erkölcsi és mind az anyagi érdeke, hogy ez a társulás fennmaradjon. Szeretnénk megtalálni azt a közös nevezőt és azokat a biztosítékokat, amivel ez valóban realizálódhat is. Talán ott kezdeném és elsősorban az

15 anyagi kérdéseknek a vesézgetését gyűjtöttem ki az én kis bevezetőmben, hogy én Cserkeszőlő hozott egy olyan határozatot, amelyben Tiszasas község kapcsán forintnyi elmaradást állapított meg. Ezt egy rendkívül részletes, nagyon sok mindenre kiterjedő melléklettel alá is támasztotta és bizonyos fizetési határidőket állapított meg azzal kapcsolatban, hogy ezt mikorra kellene teljesíteni. Ha jól emlékszem a fennálló tartozásunk 50 %-át június 15-ig, a másik fennálló részét pedig június 31-ig kérte, hogy fizessük meg. Tiszasas község reagált erre a cserkeszőlői határozatra, mégpedig május 31-én. A május 31-i levelében a tiszasasi polgármester és a képviselő-testület arról nyilatkozott, hogy ellentmondásokat észlelt az elszámolás kapcsán a megfogalmazott összegben, de tárgyalásos úton szeretné rendezni ezt a kérdést. Mivel nagyjából 1,5 millió forint volt akkor a rendelkezésre álló összeg, ami hirtelen mozdítható volt az önkormányzat számláján, ezért a tárgyalás szándéka jeléül ezt a 1,5 millió forintot azonnal át is utalta Cserkeszőlőnek. Június 8-a a következő dátum ebben a történetben. Ekkor egy levél érkezik tőled polgármester úr Tiszasasra, amelyben azt kéred, hogy: Tiszasas által küldött levélben az is szerepelt ugye, hogy egy közös testületi ülés üljön össze és próbálja meg a vitás forrongó helyzetet kezelni. Polgármester úr a június 8-án kelt leveledben azt kéred, hogy jelöljük meg a témát és azokat a vitatott pontokat az elszámolásban, amelyeket kifogásolunk és ezen a napon indul egy másik levél Cserkeszőlőből a Kistérség felé és kéritek án, hogy a Kistérség szolgáltasson információkat a 2009-es, a Kistérségtől igényelt normatívákról. Továbbá megfogalmazod a levélben azt is polgármester úr, hogy továbbra is érvényesek az május 14-én elfogadott számok, ami alapján Tiszasas forinttal tartozik. Augusztus 10-e a következő dátum, ami közös vitás kérdésben szerepel. Augusztus 15-én meghatalmazza a cserkeszőlői testület Halmi Franciska ügyvédnőt, testületi ülés keretében és újra megerősödik az a szám el kapcsolatban az a forint, amely nálatok nyilvántartott tartozásként Tiszasas neve mellett szerepel. A következő dátum szeptember 20-a. Szeptember 20-án Halmi Franciskától érkezik egy levél hozzánk, amely levelet szintén egy testületi ülés előz meg Cserkeszőlőben és immár negyedik alkalommal erősítitek meg a forint fennálló tartozást decemberén a bírósághoz ír Halmi Franciska egy levelet, amely szintén egy képviselő-testületi ülésre támaszkodik. Ott újra megerősítést kap a forintos összeg, amellyel Tiszasas Cserkeszőlő felé tartozik. Nem változott ez az összeg annak ellenére, hogy ezt a 1,5 millió forintot időközben átutaltuk és nem változott ez az összeg annak ellenére, hogy a június 8-án megfogalmaztatok a Kistérség felé egy levelet, amelyből adatokat kértetek és feltételezem, hogy június 8-a óta, itt ugye már decembert írunk, meg is kaptátok már ezt a levelet. Időközben voltak az önkormányzati választások, amely mind a két településen én úgy emlékszem jelentős témává tette az iskolatársulásnak az ügyét. Cserkeszőlőben is, nyugodtan fogalmazhatom úgy, talán nem túlzok, ha úgy fogalmazok, hogy politikai hangulatkeltés eszközévé vált az iskolatársulásnak az ügye. Tiszasason is jelentős közéleti téma volt a megfizetett vagy meg nem fizetett fennálló vitás ügy. Kezdő polgármesterként én azt gondoltam, hogy az első hivatalos levelem az mindenképpen felétek kell, hogy menjen és én írtam is nektek egy üzenetet, hogy jó lenne, ha minél gyorsabban asztalhoz ülnénk és megpróbálnánk rendezni ezt a kérdést, amíg tovább nem mérgesedik. Nem jött még erre a levelemre válasz, de november 22-én, tekintve, hogy ez csak egy volt, hivatalosabb formát is találtunk ennek és Pánczél polgármester úrral közösen, november 22-én kértük arra a polgármester urat, illetve a cserkeszőlői testületet, hogy mégis üljünk már össze egy közös testületi ülésen, hogy mégiscsak vitassuk már meg ezt a dolgot, mert továbbra is ugye vannak kételyeink. Közben béreltünk fel egy szakértőt is, aki mindent megállapított csak éppen azt nem amire felbéreltük és az ügy az mégsem akart megoldódni. Egy kicsikét engedd meg jegyző úr, hogy neked hízelegjek, ugyanis a te megjelenéseddel úgy tűnt, hogy elindulnak mégis csak valami tárgyalások. Decemberben sikerült asztalhoz ülnünk, átmentünk és nagyjából meg tudtunk állapodni abban, hogy itt a december-január hónapban próbáljunk meg ennek az adósság rendezésével kapcsolatban valamiféle konszenzusra jutni. Abban tudtunk megállapodni, erről egy ilyen levél formájú jegyzőkönyv is készült, hogy a hatodik alkalommal kérte a cserkei képviselő-testület ezt a forintos tartozást. Elfogadtuk ezt tárgyalási alapnak, majd január 21-én és március 18-án a tárgyalások nyomán egy

16 levelet fogalmaztam meg Cserkeszőlő Önkormányzatának, amelyben elismertük tárgyalási alapnak mi is ezt a forintot és öt tételben, én úgy gondolom, hogy megfelelően alátámasztva kifejtettük a kifogásainkat ezzel az összeggel kapcsolatban. Rögzítettük azt is, hogy további tárgyalásokat tartunk szükségesnek ebben a kérdésben, illetve reagálást várunk erre a levélre. Azt is garantáltuk, hogy 30 napon belül azt az összeget, amit egyébként elismerünk ebből a forinból, azt átutaljuk. Ezt az forintot, amit elismertünk, ezt mint egy két héten belül, tehát bőven a 30 napos határidőn belül át is utaltuk Cserkeszőlő Önkormányzatának. Megint következett egy viszonylag hosszabb szünet és kaptunk egy kimutatást, egy személyes ottlét alkalmával, április 19-én, amely már tartalmazott számokat, év vonatkozásában is, azzal a kitétellel, hogy bizonyos kérdések még ellenőrzésre várnak. Nem értettem, hogy 2009-el kapcsolatban mit kell még ellenőrizni, hiszen hét alkalommal fogadta el a cserkeszőlői testület a 2009-re vonatkozó számokat. Mindenesetre 2009-el kapcsolatban forint tartozást mutatott ki Tiszasas felé, 2010-re pedig forintot. Elkezdtünk erről egyezkedni, de a helyzet az, hogy én egy picike haladékot kértem tőletek, ugyanis bizonyára ismeritek, de ha nem akkor még egyszer nyomatékosítom, hogy a településünk az rendkívül nehéz helyzetben van. Egy zárszámadás elfogadása és egy úgynevezett ÖNHIKI-s pályázatnak a beadása van éppen porondon, ami rendkívüli módon leterhelte a kolleganőinket. Ez a 2011-es évre vonatkozó kimutatásotokat be kell, hogy valljam, érdemben még nem tudtuk átnézni. Az összegszerűségét ilyen módon nem is tudom minősíteni. A dolog érdekessége még, hogy április 21-én egy újabb kimutatást kaptam, amelyben a 2009-es összeg forintra módosult. A 2010-es évi összeg pedig változatlan maradt. Tehát itt tartunk most és ahhoz, hogy ezt a tartozást, amellyel kapcsolatban az én véleményem az, hogy a 2009-es évvel kapcsolatban most már mindenképpen szeretnék tisztán látni, hogy akkor tulajdonképpen, hogy is állunk, mert a véleményünk szerint a 2009-es évre mi már teljesítettük a kötelezettségeinket. A 2010-es évet pedig úgy gondolom, hogy most már egy valódi, olyan szakértővel, akit mind a ketten elismerünk, rendet kéne tennünk. Én azt a javaslatot fogom ma a tisztelt tiszasasi képviselő-testület elé terjeszteni, hogy mindenképpen vizsgáljuk meg még egy olyan szakértővel, akit mind ketten elfogadunk, a 2011-es számokat, majd azt követően az ő szakértői véleménye után, számunkra kötelezőképpen ismerjük el és térítsük meg Cserkeszőlőnek. A mi határozati javaslatunkban az is szerepel, hogy erre alapvetően két forrást jelöljünk meg. Az egyik forrás az a úgynevezett ÖNHIKI pályázat, amiről az előbb is szóltam, a másik forrás pedig hitelfelvétel legyen, hogy a társulás tovább tudjon működni adott esetben. Arra tennék még javaslatot, hogy azért a 2011/2012-es tanév rendezett körülmények között és további adósság felhalmozása nélkül induljon el, ezért én úgy gondolom, hogy próbáltunk egy olyan összeget megfogalmazni a testület felé, amit nagyjából tartani is tudnánk. Körülbelül egy Ft-ot javasolnánk, amit minden hónapban át tudnánk utalni a következő induló tanévben Cserkeszőlő felé havonta. Annyi észrevételünk ezzel lenne, hogy és ezt pontosan olvasnám fel, hogy a a további elszámolási vitákat megelőzése érdekében Tiszasas Község Önkormányzata a es tanév kezdetétől havi rendszerességgel, a társulási tanács által később meghatározott összegű társulási hozzájárulást előleg gyanánt folyamatosan utalni kívánja Cserkeszőlő Község Önkormányzata részére. Amíg a társulási tanács az összegszerűség kérésében nem határoz, addig az utalandó összeget Tiszasas Község Önkormányzata havi forintban állapítja meg. Ez durván Ft-ot tenne ki év végéig, illetve kicsit többet, mert ugye már szeptemberben elkezdenénk ezt fizetni. Ez azt hiszem, hogy miután tisztán látunk a következő évvel kapcsolatban, ez is egy olyan alap lehetne, ami biztosítaná a kördülékenyebb működését a társulásnak. Annyit kívánok még elmondani ebben a hosszú bevezetőmben, hogy ahhoz, hogy ez a társulás működjön és jól működjön, ahhoz mindenképpen a továbbiakban is szükségesnek látom az ennél is intenzívebb kommunikációt a felek között. Úgy gondolom, hogy időnként nekünk is át kell gondolnunk azt, hogy ti helyet adtok a mi gyerekeinknek és megfelelő színvonalon üzemeltetitek, látjátok el az oktatási feladatot, de talán Cserkeszőlőnek is időnként meg kell fontolni, meg kell hallani azokat a segélykiáltásokat, amiket ezek a pici települések felé intéznek, annál is inkább, mert a mi költségvetési helyzetünk az nem javult az utóbbi években.

17 Amikor mi teszünk egy olyan megállapítást, hogy bizonyos költségeket nem tudunk egyszerűen elvállalni, vagy nem tudunk kifizetni, arra én úgy gondolom, hogy azoknak a segélykiáltásoknak nyitott fülekre kell találniuk. Nálatok is és hogyha jelzünk valamit, hogy mi ezt a fajta színvonalat ilyen módon nem tudjuk biztosítani, akkor azt arra kérlek benneteket a jövőben, ha erre mód van, hogy tovább dolgozzunk, akkor ezeket kérlek benneteket, hogy halljátok meg. Én ennyit szerettem volna bevezetőnek. Megkérlek polgármester úr, hogy te is szólj hozzá ehhez a kérdéshez. Szokolai Lajos: Szeretettel köszöntöm a polgármestert, jegyző urat, a tisztelt képviselőket. Előre bocsájtom azt, hogy mi, akik itt vagyunk és most már a képviselő-testület nagyobb része is Cserkeszőlőiekről beszélek. Óhajtani akarja ezt a társulás is barátságosan elrendezni, Szelevényen szó szerint ezt mondta. A barátság alapja a pontos elszámolás. Az, amit mi megbeszéltünk, most már kétszer is voltunk itt, az egy más helyzet volt, nem is veszem sértésnek, elég rossz kölnivizet hozott rám most itt ezek a levelezések. Az egy valóban politikai fenn hangú dolog volt. Komoly változásokat akartak egyes emberek, ez nem sikerült és ez mindenre rányomta a bélyegét. A munkánkra is jelenleg is talán még ezt mondhatom, most már kezdenek konszolidálódni a dolgok, helyre fog ez állni. A lényeg az, hogy mi ezt a társulást akarjuk, ez közös cél lehet. Ki lehet számolni két évre maximum, hogy mi lehet a gyerek létszámmal és ezzel-azzal, attól kezdve senki nem tudja megmondani. Ami már látszik az új oktatási törvényből, ugye meg fogják határozni a létszámokat ha jól tudom és hogyha nincs meg az a létszám, akkor annak arányában csökkentik az állami normatívát, amit ugye mindnyájan tudunk, hogy 2009-ben egy csapással 17%-kal csökkent. Ember nincs olyan aki ilyen munkát el tudna végezni úgy, hogy abban nem lehet hiba. Én most, és ezzel nem minősítem a Karsai Bélát, rengeteget dolgozik vele, de mégis előfordulhat, hogy nem stimmelnek azok a számok. Egy pár dolgot kell megérteni tisztelt képviselők, ami a mi munkánkat is könnyíti, ez úgy működhet, hogy most kaptak önök egy számot ig. Azt mondtad, hogy nem tudtátok még megnézni, nem baj, lesz még arra idő. Azt mondjuk mi is, hogy igenis fogadjuk fel egy olyan gazdasági szakembert, aki ezzel foglalkozik, van ilyen. Meg fogja nézni, hogy az adott téma nem ide való, nem oda való, nem abba a sorba és esetleg ide való. Ezt mikor megnézi egy szakértő, akkor ettől kezdve mindegyik település tegye a magáét. Hogyha nekünk azok a számok csorbulnak, amik ott le annak írva, akkor azt Cserkeszőlő be fogja vállalni és ettől kezdve ezt a témát le fogjuk zárni. A másik témára úgy reagálnék, hogy a társulási tanács, illetve az oktatási társulási tanács mindig létre kell hozni, mert az arra hivatott, hogy tartsa a települések között a kapcsolatot. Olyan embereket kell betenni ebbe a tanácsba, akik pénzügyileg is helyen tudnak lenni és az oktatási témában is odahaza vannak. Nekem is kiszabja a képviselő-testület a munkát, most elmondtuk azt, hogy hogyan lehet ezeket a biztosítékokat feltenni Tiszasasnak Cserkeszőlő felé. Adósságrendezés, azt mondjuk, hogy ha ti vitatjátok azt a 9-10 millió forintot és nem ismeritek el, azt most le kell írni, hozni kell egy határozatot, majd a szakértő megmondja, hogy az 1-2 millió forintot kinek kell majd kifizetnie, kinek nem kell kifizetnie, vagy éppen vissza kell fizetnie. Ez az egyik dolog. A másik, amit szintén elmondott itt a polgármester úr kollega, az pedig a biztosíték. Biztos vagyok benne, hogy Cserkeszőlő képviselő-testületének is meg fog felelni. Akkor az is mondhatnám, hogy hol van itt a baj. Én most azt mondom, hogy ha a tisztelt képviselők ezt elfogadják az én javaslatomat, majd még a jegyző úr és a Karsai Béla is ezt tágabban ki fogja egészíteni, akkor ez olyan kerek lesz, hogy talán tudunk adni egy olyan támaszt a tisztelt képviselőknek a döntéshez, hogy sokkal egyszerűbb és sokkal átláthatóbb lesz ez a téma, amiről most beszélünk. Én nagyon röviden ennyit akartam erre reagálni, mert sokkal többet nem tudok már erről mondani. A jövőről igazából most nem kell beszélni, mert

18 ugye felmerülhet az is, hogy ugye ezek a települések majd honnan fognak az elkövetkezendő időben, hogy ha így megy tovább ez a huzavona, ez a helyzet, a megvonások, honnan tudnak majd biztosítani az oktatásra több pénzt. Addig, amíg ezt csinálni kell, addig küszködni kell és arra törekedni, hogy a gyerekeinket normálisan, magasabb színvonalon tudjuk tanítani. Köszönöm szépen. dr. Molnár György: Nagyon minimálisan csak annyit, hogy ez a társulásos dolog, amit már nagyon sokszor elmondtunk, Szelevénynek is elmondtam a mai nap folyamán, a mi testületi tagjainknak is, hogy van egy szakmai oldal és egy pedagógusi-diáki oldal, amiért érdemes csinálni ezt a társulást. Ha egy olyan színvonalat tud előállítani térségi szinten, ami miatt nem szabad megszüntetni. Ott van a másik oldal is. Aki az a másik oldalt pártolja, annak is ugyan úgy igaza van, hogy amíg nincsenek meg az elszámolások, nem elég kellően pontos és ezt valamelyik fél vitatja ezt az elszámolást, addig meg nem lehet tovább működtetni egy ilyen fajta intézményi struktúrát. Tekintettel arra, hogy az elmúlt évek során, nem mondom azt, hogy csak Cserkeszőlő volt az egyedüli okozója ennek a helyzetnek, én azt gondolom, hogy ebben valamennyi társtelepülés kivette a részét és ennek most sajnos olyan szinten sikerült elfajulnia a dolgoknak, hogy most egy ilyen kellemetlen bírósági tárgyalás előtt vagyunk. Most szüneteltetést kértünk, mind a hárman, mert ugye Szelevény is aláírta ezt a nyilatkozatot. Most próbáljuk ezt, valószínűleg az önök esetében is az új jegyzőnek köszönhetően és az új polgármesternek köszönhetően békés úton megoldani és valamilyen közös megoldást találni erre a problémára. A mi meglátásunk szerint ez az egyik legjobban járható út, nem azt mondom, hogy ez olcsó lesz, de jóval költségtakarékosabb mintha nekiindulnánk a bírósági pernek. Ez ugye jóval békésebb is, hiszen a felek egymás között próbálják megoldani ezt a problémát. Mindenféleképpen fontosnak tartjuk, hogy legyen egy pénzügyi szakértő kijelölve, egy független szakértő. Mi fontosnak tartjuk azt, hogy ez vagy egy kétoldalú, vagy akár valamennyi társtelepüléssel egy négy oldali megállapodásban közösen kérjük, függetlenül, hogy ki lesz kijelölve, függetlenül attól, hogy mennyi lesz ennek az óradíja, ezt arányosan fogja viselni valamennyi társtelepülés. A szakértő általi megállapításokat, amik ugye lehetnek akár Tiszasasra is többséget vagy akár kevesebb összeget rónak ki, ez lehet akár Cserkeszőlőre vonatkozó is, az adott fél saját magára nézően kötelezően ismeri el. Ezt szeretném mindenféleképpen, hogy ezek a dolgok belekerüljenek ebbe a megállapodásba. A határozatról annyit szeretnék még, hogy azt esetleg ki lehetne egészíteni azzal, hogy azért itt arról szó van, hogy ma azt vitatjuk, hogy tartozás van-e vagy nincsen Tiszasas részéről, tehát a megállapítás belekerülhet a határozatba, hogy Tiszasas kijelenti, hogy igenis van tartozása. Az összegszerűség tekintetében is annak átvizsgálására javasolna. Én azt kérném, hogy ez így ha lehetne, hogy javasolná azt, hogy amennyiben a társtelepülések is beleegyeznek, akkor egy közösen kijelölt pénzügyi szakértő kijelölése, akár ezek a gondolatok, nem tudom,nem láttam csak amiket a polgármester úr elmondott itt. dr. Enyedi Mihály: Elmondom akkor szó szerint. Ez a passzus tehát így néz ki: az előzőekre tekintettel az elszámolási vita megoldására Tiszasas Község Önkormányzata kijelenti, hogy a társult önkormányzatokkal együtt az elszámolási vita megoldására szakértőt kíván felkérni. A továbbiak, ami még ide tartozik, amit még biztosítéknak szánnánk Cserkeszőlő felé: Tiszasas Község Önkormányzata kinyilvánítja továbbá azon szándékát, hogy a szakértő által esetlegesen megállapított, ezt azért tettem feltételes módba, mert nem tudjuk mit állapít meg, a Petőfi Sándor ÁMK Társulás működésével kapcsolatban Cserkeszőlő Község Önkormányzata

19 felé fennálló ismét esetleges tartozását, mert nem tudjuk, hogy mit állapít meg, az önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok támogatásból, a támogatás elnyerését követően haladéktalanul megtéríti. Következő passzus amiről szó volt: amennyiben támogatást nem kap, vagy annak összege nem elég a megállapított összeg megtérítésére, abban az esetben Önkormányzatunk haladéktalanul bankhitelt vesz fel a megtérítés céljából. Tehát itt dupla biztosítékot adunk, vagy ÖNHIKI vagy bankhitel. Azt az egyet nem tudjuk kimondani, hogy tartozunk, mert ez így tartozás elismerés, tehát ha most konkrétan rögzítjük azt, hogy már pedig ennyivel tartozunk. Azt el tudjuk ismerni, hogy ti ennyit követeltek összegszerűen. dr. Molnár György: Azt nem lehet kimondani, tehát nincs összegszerűen megjelölve, csak az, hogy tartozunk, de az összegszerűséget azt a szakértői vélemény függvényében lenne kijelentve. A társulási tanáccsal kapcsolatban szeretnék még néhány gondolatot elmondani. Bizonyára önök előtt is ismert, mind az alapító okirat, mind pedig a társulási megállapodásnak a tartalma. A mi álláspontunk az és ezt már mi jeleztük is polgármester úr és jegyző úr felé is, hogy a szükséges részeket szeretnénk a jelenlegi hatályos jogszabályok szerint aktualizálni és bizonyos pontokban akár szigorú megfogalmazásokat is szeretnénk eszközölni a jövőt illetően. Ebben természetesen én biztosítom az együttműködést Cserkeszőlő részéről és azt a visszajelzést kaptam Tiszasastól is, hogy amennyiben a mi képviselő-testületünk is áldását adja a társulás további működésére, akkor onnan kezdve mi igyekszünk, mondhatom azt, hogy május végével elkészíteni a szükséges módosításokat, akár az alapító, akár a társulási megállapodás tekintetében. Egyelőre, ahogy a polgármester úr is megmondta, a mi részünkről is úgy tűnik, hogy a többség az a társulás további működése felől fog dönteni, de ezt nálunk május 4-én fogja kimondani. Ezt azért mondom, mert van aki azt mondja nálunk, hogy ha ez egy veszteséges dolog, akkor miért finanszírozzon, miért áldozzon rá Cserkeszőlő. A másik oldalát, azt ugye hangsúlyoztam, a szakmai oldalt is és továbbá azt, hogy ha megszűnésre kerülne vagy kilépés lenne a társulásból, pedagógusok elküldésével, mert úgyis ez a gyermeklétszám csökkentésével járna. Ez egy egyszerű dolognak tűnik a testület részéről, hiszen szavazok igennel vagy nemmel, emelem a kezemet vagy nem emelem a kezemet. Az a tényleges munka ami mögötte van az egy elég nagy megterhelő munka az igazgatónő vagy akár az én számomra is. A mi meglátásunk az, hogy többek között, azért sem érdemes ezt a társulást megszüntetni, mert ha figyelemmel tetszettek kísérni a költségvetésben, a között alakult társulási normatívák jóval többek, mint az ezután alakuló társulások esetében. Azzal is számolunk igazából, hogy meg van húzva Tiszasas esetében is a költségvetésben az a határ, amit mi nem tudunk tovább szorítani, tehát én mondhatok dupláját, nem akarok én most riogatni, félre ne értse senki se, de ha nem tud fizetni akkor akár mit csinálhatok, akkor sem fogok tudni több pénzt, nehogy félreértsék, kihúzni Tiszasas önkormányzatának a zsebéből. dr. Enyedi Mihály: Annyit tennék hozzá, hogy az gond nélkül elismerhető, hogy tartozás áll fent. Én ezt úgy szeretném és jelzem is a tisztelt képviselő-testületnek, hogy azt bele tudjuk írni gond nélkül, csak kötelezettséget nem vállalunk perpillanat, csak annyi tényt állapítunk meg, hogy Tiszasas Község Önkormányzata elismeri, hogy a PS ÁMK működtetésével kapcsolatban az előző évek folyamán tartozása halmozódott fel. Ez biztos, hogy így van, mert a 2010-es év az még nem rendezett.

20 Én úgy gondolom, hogy mi ezt készséggel meg tudjuk tenni, mert valóban így van. Nyilván én itt elsősorban a 2010-es évre gondolok, ott biztos, hogy van tartozásunk. dr. Molnár György: Nekem nem az összegszerűség, a tény az, hogy van a tartozás. Szerintem ez így nagyonnagyon jó, hogy benne van a biztosíték is, mind a kettő benne van, úgyhogy ez mindenféleképpen jó. Nekem nincs több mondanivalóm. Karsai Béla: Elnézést, ha egy kicsit hosszabb lesz a hozzászólásom. Igyekszem lerövidíteni. Polgármester úr végig elmondta azt a kronológiát, amire jutottunk a PS ÁMK-val kapcsolatban. Előzetesen is abban állapodtunk meg, hogy itt nem a számoké az elsődleges szempont, nem 1-2 millióról fogunk vitatkozni. Előttem 4 évnek a számlái vannak világosan és tisztán áttekinthetően, ami alapján én azt merem mondani, hogy amit el fogok mondani. Azt szeretném mondani és előrebocsájtani, hogy az elszámolás a korábbi időszakban is és az érvényben lévő társulási megállapodás - hangsúlyozom és elfogadom azt, amit az előttem szólók mondtak nem túl világos utalásai alapján készültek, tehát a társulási megállapodásnak megvannak azok a pontjai, amik alapján én az elszámolást elkészítettem. Ez nem mondja ki egyértelműen, hogy hogy is, tételesen konkrétan, hogy kell értelmezni pl.: az önköltséget, hogy kell értelmezni a buszköltség megoszlását, hogy kell értelmezni az átjáró pedagógusoknak a megoszlását. Engedjék meg, hogy a 2010-es év kapcsán végigmenjek az elszámolás kultúráján és akkor anélkül, hogy jobban belemennék a számokba, önök lássák, hogy hogyan készült és, hogy milyen adatokkal vannak alátámasztva az elszámolások. Ez minden évben ugyan így igaz, , egészen 2011-ig. Én 2008 őszén kerültem a Cserkeszőlői Önkormányzathoz gazdaságvezetőként, tehát gyakorlatilag es év az, amit én viszek végig gazdálkodás szempontjából az önkormányzatnál. Azért tolnám a 2010-es, illetve 2009-es évet, mert január 1-től csak olyan számlák kerültek beküldésre a Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatalba az ÁMK vonatkozásában, amelyet valamelyik társtelepülés, illetve az illetékes társtelepülés jegyzője vagy polgármestere, illetve intézményvezetője ellenjegyez, mint szakmai teljesítő. Ezzel biztosítjuk azt, hogy csak olyan költségek kerülnek az adott településen könyvelésre, amik az itteni szakemberek, testület, polgármester úr, illetve jegyző úr jóváhagyott. Nem történhet meg, hogy olyan költség kerüljön feltüntetésre az adott településen, amit nem igazoltak le helyben. Ezt alapként gondoltam január 1-től bevezetni. Úgy gondolom ez mai napig jól működik, mert így tudjuk nyomon követni, hogy megfelelő helyre kerültek-e a költségek. Ez az egyik nagyon fontos, a másik nagyon fontos dolog a helyben felvevő költségeket egyre inkább és 2011-re már el tudtunk oda jutni, hogy 2010-ben is teljes egészében a helyben felmerülő költségeket a települések finanszírozzák. Itt az elmúlt 4 év során nagyon jól látszódnak azok az erőfeszítések, amik ugye a költségtakarékosság területén próbálnak elérni a települések. Ha azt mondom, hogy 2008-ban 305 millió forint volt a támogatás költségvetése, 2010-ben pedig 295 millió forint, akkor ez mutatja azt az erőfeszítést, amit a 4 település együttesen megtett azért, hogy az oktatási költségek ne emelkedjenek és a költségeinket sikerült majdnem 10 millió forinttal lefaragni úgy, hogy azért még működőképes maradt az intézmény. A másik, aminek két része van az a normatívák kérdése. Azért mondom két részre bontva, mert mi a gesztor település, egy részét mi igényeljük a MÁK-tól, a másik részét pedig a Kistérségen keresztül kapja meg a társult település. Gyakorlatilag az igénylések is ezen túlmenően még két részből tevődnek össze. Van

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. OKTÓBER 6-ÁN. megtartott. rendkívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. OKTÓBER 6-ÁN. megtartott. rendkívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. OKTÓBER 6-ÁN megtartott rendkívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 56/2011. (X.06.) számú képviselő-testületi határozat

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi 12. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi 12. számú Jegyzőkönyve Legénd Községi Önkormányzat 2011. évi 12. számú Jegyzőkönyve Készült: 2011. április 27-én a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott rendkívüli -testületi ülésről 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán Antal

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2014. szeptember 29-én. megtartott rendkívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2014. szeptember 29-én. megtartott rendkívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2014. szeptember 29-én megtartott rendkívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 50/2014.(IX.29.) számú határozata A települési önkormányzatok

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. április 26-án 17, 30 órakor megtartott soron következő nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Vuk István Lengyel Attiláné Kanizsai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-1 /2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 4 -én 16

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2012. MÁRCIUS 22-ÉN. megtartott. rendkívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2012. MÁRCIUS 22-ÉN. megtartott. rendkívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2012. MÁRCIUS 22-ÉN megtartott rendkívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 13/2012 (III.22.) számú képviselő-testületi határozat

Részletesebben

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 226/2011. (X. 26.) Kt. hat. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. október 26-ai ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja: 1. Tájékoztató a lejárt határidejű

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. 7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült 2011. augusztus 16. napján 18 00 órakor, Sződ Község Faluházában megtartott Sződ Község Képviselő-testületének, Keszeg Község Képviselő-testületének és Csörög Község

Részletesebben

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 51/2012. (IV. 25.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. április 25-ei ülés napirendi pontjait az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. november 11 - i RENDKÍVÜLI üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 118-119 /2013. (11.11.) 2 J E G Y Z Ő K

Részletesebben

- szociális utalvány elfogadó hely iránti kérelem tárgyalja meg a Képviselő-testület

- szociális utalvány elfogadó hely iránti kérelem tárgyalja meg a Képviselő-testület J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. december 12-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző

Részletesebben

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-i Mátramindszent Szuha Dorogháza Önkormányzatok Képviselő testületeinek

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-i Mátramindszent Szuha Dorogháza Önkormányzatok Képviselő testületeinek Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 13-i Mátramindszent Szuha Dorogháza Önkormányzatok Képviselő testületeinek együttes üléséről készült 16/2012. számú Jegyzőkönyve

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2012. SZEPTEMBER 13-ÁN. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2012. SZEPTEMBER 13-ÁN. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2012. SZEPTEMBER 13-ÁN megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 16/2012 (IX.14.) számú rendelete Tiszasas Község Önkormányzat

Részletesebben

Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 67-től 70-ig. Határozat száma. 0-tól 0-ig. Rendeletek:

Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 67-től 70-ig. Határozat száma. 0-tól 0-ig. Rendeletek: Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv Készült: Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 6- án megtartott rendkívüli testületi üléséről Határozatok: 67-től 70-ig Határozat száma

Részletesebben

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jászkisér, Fő út 7. Tel.: 57/ Fax: 57/

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jászkisér, Fő út 7.   Tel.: 57/ Fax: 57/ J á s z k isér V á r o s Ö n k o r mányzata K é p v iselő-testülete 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120 Ikt.sz.: 403-31/2012. 19. Jegyzőkönyv Jászkisér Város

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 2012. augusztus 27-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 5/2012. (VIII. 27.) 2012.

Részletesebben

Görög László polgármester

Görög László polgármester NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2011. május 06-án megtartott rendkívüli testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Győrfiné Papp Judit polgármester szavasára teszi az 1. napirendi pont levételét a testületi ülésről.

Jegyzőkönyv. Győrfiné Papp Judit polgármester szavasára teszi az 1. napirendi pont levételét a testületi ülésről. - 244 - Jegyzőkönyv Készült: Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 2-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Jármi Község Önkormányzata képviselő-testületének hivatali

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-2/2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27 -én 16

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. Dávid István polgármester. Mertusné Varga Katalin alpolgármester

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. Dávid István polgármester. Mertusné Varga Katalin alpolgármester J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2011. szeptember 9-én, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szeptember 10-én megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szeptember 10-én megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szeptember 10-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Sisák Imre, Volek György, Barna Tibor Józsefné, dr. Becsó Károly,

Részletesebben

1/ /2014./I.27./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról.

1/ /2014./I.27./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról. JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 1/2014. Jászszentandrás Községi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 2014. január 27-én megtartott ülésének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 3/2013. (együttes, nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án tartott együttes, nyilvános üléséről.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v e

J e g y z ő k ö n y v e Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szeptember 4. napján megtartott soron kívüli ülésének J e g y z ő k ö n y v e 71/2012./IX.04./számú testületi határozat A megyei önkormányzati tartalék

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről Rendelet: 6 /2014.(IV.29.) Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend: Előadó: 1. Besenyszög-Tiszasüly Általános Iskola és Besenyszög-Tiszasüly Pollák Tibor Eszterlánc Óvoda költségvetése, működése

Jegyzőkönyv. Napirend: Előadó: 1. Besenyszög-Tiszasüly Általános Iskola és Besenyszög-Tiszasüly Pollák Tibor Eszterlánc Óvoda költségvetése, működése Jegyzőkönyv Készült: Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-ei soron kívüli üléséről Jelen vannak: jelenléti ív szerint: Pollák Tibor, Fekete József, Szentiványi András, Tibádné

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. J e l e n v a n n a k:

J e g y z ő k ö n y v. J e l e n v a n n a k: J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. április 18-án megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Balkány Város Polgármesteri Hivatala 4233 Balkány Rákóczi

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m: Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. mely készült Makád község Képviselő-testületének Szigetbecse Község Képviselőtestületével

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. mely készült Makád község Képviselő-testületének Szigetbecse Község Képviselőtestületével J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Makád község Képviselő-testületének Szigetbecse Község Képviselőtestületével közösen 2011. április 27.-én megtartott üléséről a Petőfi Sándor Művelődési Házban - Szigetbecsén

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina Szám: D-57-10 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges Béke tér 14. 11-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott üléséről. 2

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 1/2014. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Görgényi Ernő (elnök Gyula Város polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendekkel egyetért-e mindenki?

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Görgényi Ernő (elnök Gyula Város polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendekkel egyetért-e mindenki? JEGYZŐKÖNYV Készült: Kistérségi Iroda (5700.Gyula, Damjanich u. 6. szám) 2010. december. 09-én 08.00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa rendkívüli ülésén.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének és Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 10-én a Sárbogárdi Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Szőlősgyörök község Önkormányzat képviselő- testülete 2010. április 13-án tartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak:, Vivert János alpolgármester Ballér József Lajosné, Bíró

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/4/2015. 4. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 16:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

N A G Y D O R O G N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K

N A G Y D O R O G N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.net JEGYZŐKÖNYV NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2014. március 10-én. megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2014. március 10-én. megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2014. március 10-én megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 8/2014.(III.10.) számú határozata A tiszasasi Alkony Gondozási

Részletesebben

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének június 30.-án megtartott testületi ülésén.

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének június 30.-án megtartott testületi ülésén. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 30.-án megtartott testületi ülésén. Helye: Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Jelen vannak:

Részletesebben

3. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. január 28-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

3. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. január 28-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 3. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. január 28-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján. Hajnal Istvánné alpolgármester:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jegyzőkönyv hitelesítő: Szitó Lajos Zoltánné és Tényi Imre képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Jegyzőkönyv hitelesítő: Szitó Lajos Zoltánné és Tényi Imre képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2011.február 7-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterem Jelen vannak: polgármester Bárkai Jánosné Braxa Józsefné Kakulya

Részletesebben

1/E/TD/2013. Tartalmazza: Torony: 5/2013. (II.13.) számú határozatot A Csicsergő Óvoda 2013. évi költségvetésének. elfogadásáról.

1/E/TD/2013. Tartalmazza: Torony: 5/2013. (II.13.) számú határozatot A Csicsergő Óvoda 2013. évi költségvetésének. elfogadásáról. 1/E/TD/2013. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 13-i nyílt együttes ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: Torony: 9/2013. (II.13.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 20-án 16 órakor a Községháza tárgyalótermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pálfi János polgármester,

Részletesebben

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. június. 30.-án (csütörtök) 19.00 órai kezdettel tartott ülésén. HATÁROZATOK:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jegyzőkönyv hitelesítő: Bárkai Jánosné és Göblyös Gáborné képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Jegyzőkönyv hitelesítő: Bárkai Jánosné és Göblyös Gáborné képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2009. február 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterem Jelen vannak: polgármester Bárkai Jánosné Göblyös Gáborné Gyói Gábor Harmatos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 TÜSKEVÁR Szám: 125-36/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 15-én (kedden) 9,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. augusztus 6-án (kedd) 18:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. augusztus 6.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 7/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. április 25-én 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bárkai Jánosné és Harmatos László képviselők az ülésről előzetes bejelentéssel távolmaradtak.

JEGYZŐKÖNYV. Bárkai Jánosné és Harmatos László képviselők az ülésről előzetes bejelentéssel távolmaradtak. JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2013. április 19-én megtartott, képviselő-testületi ülésről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterem Jelen vannak: polgármester Braxa Józsefné Kakulya Károly Szító Lajos Zoltánné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. július 15-én 8,30 órakor Apc község Önkormányzatának a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott - rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1636/3/2015 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságának 2015. március 26. napján 14.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok :

Részletesebben

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. június 15-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. június 15-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 11. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. június 15-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján. Pisók István polgármester:

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 29-6/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 23-án (hétfőn) 18 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 26.-án tartott együttes nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 5 példányban

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő testülete 2011. február 17. napján 16.30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 54/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Nemesszalók,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Határozatok száma TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. május 29-én

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Porva Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 23- án megtartott

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. december 12-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: polgármester Lengyel István alpolgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 12/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 12/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma Tárgy

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 4-én megtartott rendkívüli ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, i: 1-4/2010.(II. 4.) Iktatószáma: 1-5/2011. T á r g y s

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 09.-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 32-34 d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.) Előterjesztés

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve Legénd Községi Önkormányzat 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve Készült: 2012. március 22-én a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott rendkívüli -testületi ülésről 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán Bíró

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2009. október 22-i ülésén hozott határozatai

Püspökladány Város Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2009. október 22-i ülésén hozott határozatai Püspökladány Város Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2009. október 22-i ülésén hozott határozatai 39/2009.(X.22.) Közbeszerzési Szabályzat módosítása 40/2009.(X.22.) Az önkormányzat 2009. évi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV DUDAR-BAKONYNÁNA-NAGYESZTERGÁR KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGE KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2012. ÁPRILIS 26-ÁN TARTOTT EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV DUDAR-BAKONYNÁNA-NAGYESZTERGÁR KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGE KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2012. ÁPRILIS 26-ÁN TARTOTT EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV DUDAR-BAKONYNÁNA-NAGYESZTERGÁR KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGE KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2012. ÁPRILIS 26-ÁN TARTOTT EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL Jegyzőkönyv Dudar-Bakonynána-Nagyesztergár Községek Körjegyzősége

Részletesebben

Pék László, polgármester (Kékkút): Megállapítom, hogy Kékkút Képvisel -testülete határozatképes.

Pék László, polgármester (Kékkút): Megállapítom, hogy Kékkút Képvisel -testülete határozatképes. JEGYZ KÖNYV Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete, Kékkút Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2013. június 25-én 16: 00 órakor megtartott együttes testületi ülésér l. Az ülés

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének. 2008. évi. 10. számú. jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének. 2008. évi. 10. számú. jegyzőkönyve Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 10. számú jegyzőkönyve Készült: 2008 június 27én a nógrádsápi Polgármesteri Hivatalban megtartott Nógrádsáp és Legénd községek -testületeinek

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

o k t ó b e r á n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i n y i l v á n o s ü l é s é r ő l

o k t ó b e r á n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i n y i l v á n o s ü l é s é r ő l Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.net J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A G Y D O R O G N A G

Részletesebben

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének április 9-én 15 órakor megtartott rendkívüli üléséről.

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének április 9-én 15 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. április 9-én 15 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Határozat száma Tárgy 54/2008.(04.09.) Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézményt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 8-án megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 8-án megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8-án megtartott üléséről. Határozat száma: 1/2015.(I.08.) 2/2015.(I.08.) 3/2015.(I.08.) Tárgya: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási

Részletesebben

Jegyző könyv. Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete május 29- én órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésén.

Jegyző könyv. Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete május 29- én órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésén. Jegyző könyv Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. május 29- én 16 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésén. A Képviselőtestületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának 2000. április 17-én megtartott rendkívüli testületi ülésén, Gyömrőn a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében. Jelen vannak: Csető

Részletesebben

Alpek Zoltán Sárréti Híd c. laptól.

Alpek Zoltán Sárréti Híd c. laptól. J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének, Hantos Község Önkormányzat Képviselőtestületének és Nagylók Község Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 14 / 2007. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E MÁJUS 31-É N. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E MÁJUS 31-É N. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2012. MÁJUS 31-É N megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 9/2012 (VI.01.) számú rendelete A tiltott, kirívóan közösségellenes

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK JEGYZŐKÖNYV Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2013. augusztus 12-én megtartott nyilvános, alakuló üléséről Szám: 1395/2013/ANA. 1/2013. (VIII.12.) határozat Társulási Tanács elnökének megválasztásáról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás, Pálmonostora, Gátér Község Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2014. február 18-án a Petőfiszállási Művelődési Házban megtartott együttes üléséről. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek

JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek Szám: 178/2013. JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek 2013. február 7-én megtartott együttes üléséről Zalacséb határozatok: Sorszáma Kódja 2/2013.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. Képviselő-testülete. 2015. február 26-án megtartott nyílt üléséről. Iktatószám: 320-1/2015.

JEGYZŐKÖNYV. Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. Képviselő-testülete. 2015. február 26-án megtartott nyílt üléséről. Iktatószám: 320-1/2015. I. Iktatószám: 320-1/2015. JEGYZŐKÖNYV A Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-án megtartott nyílt üléséről 1/2015.(II.26.) Jászladányi Roma Nemzetiségi 2/2015.(II.26.)

Részletesebben

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről.

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/10/2015. 10. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 17:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete június 18-i rendkívüli ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete június 18-i rendkívüli ülésén JEGYZŐKÖNYV Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2008. június 18-i rendkívüli ülésén Jelen vannak: Csép Györgyné alpolgármester Bor József Dezső, Farkas Károly, Horváth István, Kasó László, Mercsek

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Távol maradt: Takács Lászlóné nemzetiségi elnökhelyettes. Peresztegi Lászlóné NAPIREND TÁRGYALÁSA ELŐTT:

JEGYZŐKÖNYV. Távol maradt: Takács Lászlóné nemzetiségi elnökhelyettes. Peresztegi Lászlóné NAPIREND TÁRGYALÁSA ELŐTT: JEGYZŐKÖNYV Készült: A Berhidai Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. június 25-én 11.00 órai kezdettel a Berhidai II. Rákóczi Ferenc Német Nyelvoktató Általános Iskola igazgatói irodája hivatalos helyiségében

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testülete ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testülete ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. december 4. ) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. december 4-én 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA október 27 -i alakuló üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA október 27 -i alakuló üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. október 27 -i alakuló üléséről Önkormányzati rendelet: 10/2014.(X.27.) önkormányzati rendelet: 1 Határozat: 101-104

Részletesebben