NYERGESÚJFALU VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYERGESÚJFALU VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA"

Átírás

1 NYERGESÚJFALU VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA TERVEZET Készítette: Horváthné Károly Anikó Havasi Sándorné Szalai Béláné

2 BEVEZETŐ Az évi III. törvény évi módosítása szociális szolgáltatástervezési koncepció elkészítésének kötelezettségét írta elő a 2000 lakosságszámnál nagyobb települések számára. A szolgáltatástervezési koncepció értelemszerűen az ún. állami fenntartók - önkormányzatok - számára jelent feladatot, hiszen elsődleges célja, hogy az ellátási kötelezettség keretébe tartozó feladatok tervezését, a hiányzó ellátások megszervezésének módjait, a más (nem állami, egyházi) fenntartókkal történő kapcsolattartás feladatait határozzák meg. A szolgáltatástervezési koncepció: olyan dokumentum, amely a települési önkormányzatok szociális szolgáltatásai stratégiájának, operatív tervezésének, és az operatív tervekből származtatott fejlesztési projektjei alapját kell, hogy képezze. Feladata egy olyan program elkészítése, mely öt év időtartamra ajánlja azoknak a feladatoknak a megfogalmazását és végrehajtását, mely a szociális törvényben és annak végrehajtási rendeleteiben megfogalmazódott. I.1. Jövőkép: I. Elvi alapok Településünk szociális szolgáltatástervezési koncepciójának elkészítésével a demográfiai helyzet előrevetítésével, a helyi szükségletek megismerésével a következő célt tűztük ki magunk elé: A szükséglethez igazodó szociális hálózat kiépítése, amely Nyergesújfalun és térségében élők szociális, egészségügyi és mentális igényeinek ellátását biztosítja. Olyan szolgáltatás megteremtése, ahol középpontban az ember, az egyének és a családok állnak, valamint választási lehetőségek nyújtása a legmegfelelőbb szolgáltatási formák közül. A településen élők igényéhez igazodó szociális hálót kívánjuk szorosabbra fonni a meglévő ellátások fejlesztésével, új szolgáltatások bevezetésével. A megvalósítás során az önkormányzat továbbra is együtt kíván működni a szociális ellátásban tevékenykedő jelenlegi és új partnerekkel, a helyi római katolikus egyházközséggel és a civil szervezetekkel. 2

3 I.2.A szolgáltatástervezési koncepció célja: Határozza meg azokat az alapelveket, irányokat, célokat, amelyeket a település a szociális szolgáltatások biztosítása, fejlesztése során követ, illetve amelyekkel orientálni kívánja a szociális szolgáltatások fejlesztésének további szereplőit. Mutasson rá a lakosságszámhoz és összetételhez igazított mennyiségi és minőségi helyi szükségletekre. Segítse elő azoknak a hiányoknak a megszüntetését, melyek jelenleg még nem működnek. (helyettes szülői hálózat, bölcsőde) Olyan minőségi és egyben differenciált szociális szolgáltatási rendszert hozzon létre, amelynek középpontjában az egyén áll. Egy olyan összehangolt szolgáltató rendszert alakítson ki, amely teljes mértékben lefedi a szociális szükségleteket. Segítse elő a szociális törvény által bevezetésre került (kerülő) új típusú intézmények (pl. támogató szolgálatok) létesítését. A döntéshozók részére készüljön egy olyan alapdokumentum, amely átfogó képet nyújt a település ellátási kötelezettségének helyzetéről, a szociális szükségletekről és a rendelkezésre álló lehetőségekről, a szolgáltatások fejlesztésének irányairól és a feladatokról az önkormányzat szabályozási hatáskörében az ellátási kötelezettség szintjén és az intézményi szinteken. I.3. A szolgáltatástervezési koncepció feladata: A szociális szolgáltatások folyamatos biztosítása, az ellátórendszer hiányosságainak feltárása és annak kiküszöbölése, valamint fejlesztési irányvonalának meghatározása. Feladata továbbá, hogy megfelelő információkkal segítse a döntéshozókat és a szociális szolgáltatások biztosításában részt vevőket és segítse elő egy egységes "szociális szolgáltató politika" kialakítását a településen. 3

4 I.4. Célterületei:. - A pénzbeli és természetbeni juttatások - a jogi szabályozáson túl - rászorultsági elven való szabályozása - A szociális ellátások és szolgáltatások szabályozása a megfogalmazott alapelvek és értékek mentén - Ellátásokat, szolgáltatásokat nyújtó intézmények rendszerének és működtetésének kidolgozása - Humán és pénzügyi erőforrások koordinálása - Hiányzó szolgáltatások kialakítása - Minőség kérdése a szociális szolgáltatásokban - Információs rendszer kidolgozása (lakosság tájékoztatása, szakmaközi egyeztetése, tájékoztatási rendszerek) I.5. Célcsoportok: - veszélyeztetett gyermekek, többgyermekes családok (családvédelmi feladatok erősítése, elsősorban a krízishelyzetben levő családoknál) - egyedülálló időskorúak, nyugdíjasok (alapvető megélhetési, gondozási feltételek és körülmények biztosítása) - marginalizálódott csoportok, krízishelyzetben levők (korrekció a krízishelyzetekben, alapvető létfeltételek biztosítása) - mozgáskorlátozottak (akadálymentesség biztosítása a szociális és egészségügyi intézményekben, valamint egyéb közszolgáltatást nyújtó épületekben) - családalapító fiatalok (lakáshoz jutás segítése) - munkanélkülivé válók, tartós munkanélküliek (a lecsúszás megelőzése, jelentős státuszvesztés megelőzése) - fogyatékosok ( fogyatékossági támogatás, információs szolgáltatás) 4

5 II. Helyzetkép II.1. Település helyzetét bemutató általános adatok: Nyergesújfalu március 1-től város, Komárom-Esztergom megyéhez tartozik. A Dunántúl északi részén, a szlovák országhatár mellett fekszik. Itt a Duna sodorvonala az országhatár. Fejlett iparvidék központjában fekszik. A 10-es főközlekedési útvonal és a Budapest-Esztergom-Komárom vasútvonal kapcsolja be az országos közúti és vasúthálózatba. Arculatának és fejlődésének meghatározója a Duna és a Duna mentén elhelyezkedő iparvállalatok, vállalkozások, melyek munkalehetőséget kínálnak az itt lakóknak. Földrajzi elhelyezkedése és fejlettsége alkalmassá teszi közvetlen környezetében a regionális szerepkör felvállalására. Lábatlannal, Süttővel és Bajóttal gyakorlatilag egybeépült, így központi szerepe szinte természetes egyebek mellett a munkahelyteremtés területén is. A város infrastrukturális ellátottsága kedvező. Az elektromos energia, telefon, ivóvíz és szennyvízcsatorna-hálózat kiépítettsége szinte 100 %-os. Valamennyi ingatlan gáz illetve távfűtéssel való ellátottsága a hálózat kiépítésével biztosított. Lakosság száma : Területe : 7657 fő 3951 ha Nyergesújfalu őslakói az 1700-as években betelepített német családok utódai. A XX. század iparfejlődésének eredményeként (palagyár, vasbeton gyár, vegyipari üzem, téglagyár) Nyergesújfalu népességnövekedése nagy lendületet kapott. Több család költözött ide az ország különböző részeiről, de Erdélyből és Felvidékről is. A családi házas építkezés mellett felépültek a lakótelepek: Viscosa-telep, Eternit-telep, Május 1. téri lakótelep. 5

6 A szociális ellátások szempontjából fontos megállapítások: Sok a gyökér nélküli család (hiányzik a többgenerációs együtt élés). Egyre gyakrabban okoz problémát a támasznélküliség, a családok magukra maradnak gondjaikkal. Természetes támasz hiányában egyre nagyobb szükség van az intézményesített, támogatást nyújtó szolgáltatásokra (családsegítő, gyermekjóléti szolgálat, idősek klubja, stb). Nyergesújfalu ipari település. A kedvezőtlen gazdasági változások hatása itt is érződik. A megszűnő helyi vállalatok, vállalkozások következtében egyre többen ingáznak más településre. Ezen kívül a munkanélküliség is érezteti hatását, aminek következménye a hátrányos helyzetű családok számának növekedése. Fontos célkitűzés az elszegényedés megakadályozása, munkahelyek teremtése, ami új vállalatok betelepülésének támogatásával oldható meg. Fontos továbbá az intézmények /óvodák, iskolák, stb./ bevonása a szociális problémák kezelésébe. II.2. Demográfiai adatok Nyergesújfalu demográfiai mutatói: Állandó népesség száma (fő) Nemek szerinti megoszlás (fő) Életkor szerinti megoszlás ( % ) férfiak nők x ,7 71,6 14, ,1 68,2 16, ,5 66,9 18,6 Az állandó épesség száma az előző évhez viszonyítva január 1-ei adatot alapul véve 103 fővel csökkent. Ennek oka lehet, hogy az elköltözések következtében nagy a fluktuáció, ezen kívül évek óta magasabb a halálozások száma a születésekhez képest. 6

7 A férfiak-nők aránya szinte változatlan. Az életkor szerinti megoszlást vizsgálva megállapítható, hogy a gyermekkorúak aránya az állandó népességen belül kismértékben, de folyamatosan emelkedik. A 61 éven felüliek száma magasabb arányban folyamatosan növekszik. Ezzel szemben a munkavállaló korú lakosság száma folyamatosan csökken. Ez a tendencia valószínűleg a következő néhány évben sem fog változni, ezért fel kell készülni arra, hogy egyre fokozottabb igény jelentkezik az időskorúak ellátásával valamint a gyermekes családok támogatásával kapcsolatos szociális szolgáltatások iránt. II.3. Munkanélküliség, foglalkoztatás: Gazdasági élet Az ipari park betelepítése folyamatban van, aminek előreláthatóan kedvező kihatásai lesznek a városban élők anyagi és szociális helyzetére. Csökkenő munkanélküliség, javuló foglalkoztatottsági mutatók várhatók. A már működő Zoltek Zrt-nél jelenleg új üzemrészeket építenek, melynek következtében újabb munkaerő igény jelentkezése várható. Foglalkoztatottság helyzete Nyergesújfalun A regisztrált munkanélküliek száma és aránya az állandó lakónépességhez viszonyítva Időszak Nyilvántartott össz. Fő 1 évnél régebben nyilvántartott fő m.váll.korú nép év között Területi mutatószám % január , január , január , január ,10 (a területi mutatószám: a regisztrált munkanélküliek a munkavállaló korú népesség %-ában) A nyilvántartott munkanélküliek számában a vizsgált időszakban lényeges változás nem volt, a munkavállaló korú népesség száma viszont csökkenő tendenciát mutat. Ez annak tudható be, hogy mintegy éve folyamatosan csökkent a születések száma (bár az utóbbi 3 évben minimális növekedés tapasztalható a gyermekkorúak számában, ez azonban még nem érezteti hatását), ugyanakkor a várható élettartam növekedésével egyidejűleg nő a 7

8 nyugdíjas korú népesség aránya az összlakossághoz viszonyítva. A foglalkoztatottság vizsgálatakor nem csak városunk, hanem a környező települések adatait is figyelembe kell venni ahhoz, hogy objektívan lássuk a helyzetet. Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya álladó lakóhelyük szerint (2006. január 20.) Nyilv.tar t. össz. fő 1 évnél régebbe n nyvtarto tt fő Járadékti p. ellátás fő Segélyti p. ellátás fő Rendszer es szoc.segél y. fő Munk.váll.ko rú Népesség (16-62 év) fő Területi mutatószá m % Nyergesújfalu ,10 Lábatlan ,38 Bajót ,65 Süttő ,05 Tát ,30 Mogyorósbán ,70 ya Összesen ,69 A területi mutatószám alapján Nyergesújfalu a 3. helyet foglalja el a kistérségen belül a regisztrált munkanélküliek arányát tekintve. A területi mutatószám a regisztrált munkanélküliek arányát mutatja a munkavállaló korú népesség %-ában. A környező 6 település átlagos területi mutatószáma 4,69 %, ezzel szemben városunkban a területi mutatószám 4,10 %. II.4. Nyergesújfalu Város intézményrendszere Oktatás Nyergesújfalun 3 óvoda működik 4 épületben, az ellátott gyermekek száma 246 fő. A városnak egy általános iskolája van, ami három épületben működik júniusától tagintézményként ide tartozik a bajóti általános iskola is. Az iskolás gyermekek száma összesen 763 fő, ebből Nyergesújfalun 639 fő, Bajóton 124 fő. A szalézi szerzetesrend fenntartásában működik a Szalézi Irinyi Középiskola. Megyei fenntartású intézmény a Szabolcsi Bence Zeneiskola. A Pedagógiai Szakszolgálat oktatást segítő tevékenységet végez. Süttő, Bajót, Lábatlan és Nyergesújfalu települések közösen működtetik társulási formában. 8

9 Településünkön felnőtt és gyermekkönyvtár is működik. A gyermekkönyvtár szociális feladatokat is ellát, a gyermekek részére szabadidő foglalkozásokat szervez (irodalmi művek feldolgozása, kézműves szakkörök, vetélkedők, stb.) Egészségügyi ellátó rendszer Alapellátás Háziorvosi szolgálat: A településen 3 felnőtt és két gyermek háziorvosi körzet van. Ezen kívül két vállalkozó háziorvos is részt vesz a betegek ellátásában. Ügyelet: Az ügyelet ellátási területe: Nyergesújfalu, Bajót, Tát, Mogyorósbánya, Lábatlan, Süttő A felnőtt orvosi ügyelet hétköznapokon délután 16 órától másnap reggel 8 óráig fogadja a sürgős ellátásra szoruló betegeket, ünnepnapokon és hétvégeken pedig folyamatos 24 órás orvosi ellátást biztosítanak. A gyermekek orvosi ügyelete hétvégeken és ünnepnapokon reggel 8 órától 12 óráig működik. Fogászat: A fogászati szakellátást két fogszakorvos látja el. Ellátási területük Nyergesújfalu mellett Bajót településre is kiterjed. Védőnői szolgálat: Az iskolavédőnői feladatokat egy védőnő látja el, a városban ezen kívül két védőnői körzet van, melyből az egyiket jelenleg helyettesítéssel látnak el. Járóbeteg szakellátás Jelenleg működő szakrendelések - pszichiátria - neurológia - belgyógyászat - nőgyógyászat - szemészet - orr-fül-gégészet - laboratórium - fizikotherápia - reumatológia 9

10 Folyamatos célkitűzés a járóbeteg szakellátás színvonalának fejlesztése, a tevékenységi körök bővítése. II.5. A Szociális ellátórendszer felépítése, jellemzői a településen A Szociális Törvényben a települési önkormányzatok számára meghatározott ellátások formái: Pénzbeli ellátások Természetben nyújtott ellátások Szociális szolgáltatások Ebben a fejezetben ezen ellátási formák működését mutatjuk be településünkön. Pénzbeli ellátások és természetbeni szociális ellátások A szociális ellátások (segélyek) rendszere a szociális törvényben Segélyfajták a juttatás módja szerint Pénzbeli természetbeni időskorúak járadéka Lakásfenntartási rendszeres támogatás szociális segély Átmeneti segély lakásfenntartási Köztemetés támogatás Közgyógyellátás ápolási díj Egészségügyi temetési segély szolgáltatásra átmeneti segély való jogosultság 10

11 Statisztikai adatok Pénzbeli ellátások (ezer Ft-ban) Segély tipusa Időskorúak járadéka Rendszeres. szoc.segély Lakásfenntartás i támog. Tám.szám a fő Tám.összeg e Ft Tám.szám a fő Tám.összeg e Ft Tám.szám a fő Tám.összeg e Ft Ápolási díj Temetési segély Átmeneti segély Összesen: Természetbeni ellátások (ezer Ft-ban) segély tipusa Tám.száma Tám.összege Tám.száma Tám.összege Tám.száma Tám.összege fő Ft fő Ft Fő Ft Lakásfenntartási tám. Átmeneti segély Köztemetés Közgyógyellátás (méltányos) Egészségügyi szolg.jogosultság Összesen: Időskorúak járadéka A megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek 11

12 részére nyújtott támogatás. Városunkban a vizsgált időszakban erre a támogatási formára nem merült fel igény. Rendszeres szociális segély A hátrányos munkaerő piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott támogatás. Nyergesújfalun elsősorban munkalehetőséget igyekszik biztosítani az önkormányzat a rászorultak részére. (közmunkaprogram) Lakásfenntartási támogatás A szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. Ez a támogatási forma pénzben és természetben is nyújtható. Városunkban a természetbeni támogatást részesítjük előnyben. A jogszabályi változások következtében a támogatottak száma jelentős mértékben emelkedett, ami a juttatások emelkedését vonta maga után. Ápolási díj A tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. A támogatásban részesítettek számában a közelmúltban lényeges változás nem történt. Temetési segély A meghalt személy eltemettetéséről gondoskodó hozzátartozó részére szociális helyzetének figyelembe vételével nyújtott, a temetési költségekhez való pénzbeli hozzájárulás. A támogatásban részesültek számának drasztikus csökkenése a jogosultsági feltételek szigorításának tudható be. Átmeneti segély Az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő, illetve rendkívüli élethelyzetbe kerülő személyek, családok részére nyújtott pénzbeli vagy természetbeni támogatás. Köztemetés A települési önkormányzatnak kell gondoskodnia az elhunyt személy 12

13 közköltségen történő eltemettetéséről, ha nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésére köteles személy, vagy az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik. Köztemetés csak elvétve fordul elő. Közgyógyellátás A szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak érdekében biztosított hozzájárulás. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság Az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljára kiállított hatósági bizonyítvány azon szociálisan rászoruló nem biztosítottak részére, akik ennek hiányában nem tudják igénybe venni az egészségügyi szolgáltatásokat. A vizsgált időszakban ilyen irányú igény nem merült fel. Lakáshoz jutás támogatása: Az önkormányzat az első lakáshoz jutó fiatal, gyermekes vagy gyermeket vállaló családok lakásépítését, vásárlását kamatmentes kölcsönnel és/vagy vissza nem térítendő támogatással segíti. Ezen kívül azoknak a családoknak, akik önerőből nem tudják megoldani lakhatásukat, szociális lakást adunk bérbe. Önerős lakáshoz jutás támogatása (építés, vásárlás) Családok száma Vissza nem térítendő támogatás összege. e Ft Kamatmentes támogatás összege. eft Szociális bérlakás juttatása 2003-ban 3 lakás 2004-ben 21lakás 2005-ben 3 lakás I. félév 3 lakás 13

14 Szociális szolgáltatások A szociális szolgáltatások rendszere a személyes gondoskodáson alapuló ellátásokat öleli fel. A pénzben és természetben nyújtható támogatások elsősorban a munkaképes lakosság segítését szolgálják, ezzel szemben a szociális szolgáltatások rendszerét a jogalkotó úgy alakítja, hogy az többnyire a testi-lelki állapotuk miatt a munkaerőpiacra csak nehezen, vagy belépni egyáltalán nem tudó, vagy onnan már kikerült, valamint anyagi helyzetüknél fogva is tartósan nehéz helyzetben lévő emberek (idősek, fogyatékosok, hajléktalanok, pszichiátriai- és szenvedélybetegek) lehetséges ápolási, gondozási szükségleteit fedje le. A szociális szolgáltatások rendszere bonyolultabb, mint a pénzbeli és természetbeni ellátások rendszere. az ellátás típusa szerint: alapszolgáltatások azok számára, akik otthonukban is támogathatók, átmeneti és tartós elhelyezést nyújtó ellátások azoknak, akik számára intézeti elhelyezés szükséges, az ellátás szervezeti formája szerint: önálló és komplex (integrált) szervezeti formák. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (Szociális Törvény) 86. -a alapján településünk önkormányzatának a következő szociális alapszolgáltatásokat kell nyújtania: a) szociális információs szolgáltatás, b) étkeztetés, c) házi segítségnyújtás, d) családsegítés, e) nappali ellátás (idősek klubja). 14

15 Gondoskodni kell az alapellátásban nem gondozható rászorultak szakosított ellátáshoz való hozzájutásáról is. A kötelezően előírt ellátási formák biztosítása Nyergesújfalun: Szociális információs szolgáltatás: Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat (Kistérségi Társulási intézmény). Étkeztetés: Szent Mihály Idősek Otthona (feladat átadás egyházi intézménynek). Házi segítségnyújtás: Szent Mihály Idősek Otthona (feladat átadás egyházi intézménynek). Nappali ellátás:- Szent Mihály Idősek Otthona: Idősek Klubja (feladat átadás egyházi intézménynek). -Életút Egyesület: Fogyatékosok nappali ellátása Családsegítő szolgáltatás: Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat (Kistérségi Társulási intézmény). Ellátási kötelezettségen felüli szociális szolgáltatások: Fogyatékosok lakóotthona: Életút Egyesület. Ápolást, gondozást nyújtó intézmény: Szent Mihály Idősek Otthona Településünkön működő szociális szolgáltatások Az alapellátás egyes formáinak megszervezésével településünk önkormányzata segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségügyi és mentális állapotukból illetve más okból eredő problémáik megoldásában. 15

16 Az étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása szolgáltatásokat a települési önkormányzat és a Nyergesújfalui Római Katolikus Egyházközség között létrejött feladatátadó megállapodás alapján, az egyházközség által fenntartott Szent Mihály Idősek Otthona látja el 1999 óta. Ellátási szerződés megkötésének időpontja: ( módosítás) (módosítás) (módosítás) Alapellátási feladatokra kiadott működési engedély időpontja:2006. január 30. A szolgáltatások a Szent Mihály Idősek Otthona szervezetén belül vertikális integrációban önálló szervezeti egységet képeznek. 1/ Étkeztetés: Étkeztetés keretén belül azokról a szociálisan rászorultakról; egészségük, életkoruk miatt akadályozottakról; fogyatékosokról, pszichiátriai betegekről, hajléktalanokról, szenvedélybetegekről gondoskodnak napi egyszeri meleg étel (ebéd) biztosításával, akik ezt önmaguknak, eltartottjaiknak tartósan, illetve átmenetileg nem képesek biztosítani. Az ellátás folyamatosan biztosított, munkanapokon házhoz szállítással, hétvégén az elvitel lehetőségének biztosításával. Tárgyi feltételek: Az ebédet a Szent Mihály Idősek Otthona főzőkonyháján készítik. Az otthon konyháján a biztonságos előállításhoz szükséges HACCP rendszer működik. Az előírt élelmiszer-nyersanyag, energia, valamint tápanyagtartalmat Quadro- Byte számítógépes élelmezési program használatával ellenőrzik. Az ebédek házhoz szállítása kerékpárral történik. Személyi feltételek: 1 fő élelmezésvezető-dietetikus( szakképzett), 1 fő szakács ( szakképzett), 1 fő konyhai kisegítő vesz részt az étkeztetésben. 16

17 Az étel házhozszállítására megbízási szerződéssel foglalkoztatnak munkatársakat. Esetükben szakképzettségi előírás nincs. Az ellátást igénylők köre: Életkor alapján: éves: éves: éves: éves: éves: éves: éves: 90 év feletti 1 fő 0 fő 2 fő 4 fő 12 fő 17 fő 20 fő 3 fő Nemek szerinti megoszlás: 22 fő férfi 37 fő nő Szállítást igényel: 48 fő Saját maga szállítja az ebédét: 10 fő Étkeztetésben részesítettek számának változása: fő fő fő szeptemberig 59 fő Hét közben átlagosan 50 fő az igénybe vevők száma. Szombat, vasárnap és ünnepnapokon 8-10 fő igényli a szolgáltatást. A településen élő 60 év feletti idős lakosság mindössze 5%-a veszi igénybe ezen ellátási formát. A szociális étkeztetésben részesítettek száma az összlakossághoz viszonyítva: 0,8 %. Feladatok: 17

18 A relatíve alacsony igénybevételi számok ismeretében meg kell vizsgálni, hogy a szolgáltatás mennyire ismert a rászoruló lakosság körében. Elégedettségi vizsgálatot kell végezni a szolgáltatást igénylők körében, annak érdekében, hogy növeljük az étkezők elégedettségét. A helyi szociális rendeletben pontosabban kell meghatározni a szolgáltatásra jogosultak körét. A kiszállításnál vizsgálni kell a rászorultságot, illetve felül kell vizsgálni az egységesen térítésmentes kiszállítás rendszerét. 2/ Házi segítségnyújtás: Házi segítségnyújtás keretében gondoskodik az intézmény azokról a személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek, és róluk nem gondoskodnak. A szolgáltatás munkanapokon, hétfőtől péntekig biztosított. Tárgyi feltételek: A gondozónők irodája és a hozzá kapcsolódó szociális helyiség a Szent Mihály Idősek Otthona melléképületében található. A gondozónők kerékpárral közlekednek, munkavégzésüket vérnyomásmérő, valamint vércukormérő segíti. Személyi feltételek: Két gondozónő látja el a feladatot. Szakképzettségük az előírásnak megfelel. Ellátást igénylők köre: Korcsoport szerinti megoszlás: 2 fő év 2 fő év 1 fő év 1 fő év 2 fő év 7 fő év 1 fő 90 év feletti Nemek szerinti megoszlás: 6 fő férfi és 10 fő nő Igénybevétel alapján: 18

19 Napi ellátást igényel: 5 fő Hetente 1-4 alkalommal igényel ellátást: 8 fő Havonta 1-3 alkalommal igényel ellátást: 3 fő Étkeztetést és ház segítségnyújtást igényel együttesen: 8 fő Az ellátást a település lakosságának 0,2 %-a, az idősek 1 %-a veszi igénybe. Feladatok: A relatíve alacsony igénybevételi számok ismeretében meg kell vizsgálni, hogy a szolgáltatás mennyire ismert a rászoruló lakosság körében. Elégedettségi vizsgálatot kell végezni a szolgáltatást igénylők körében, annak érdekében, hogy jobban megismerjük a szolgáltatással kapcsolatos elvárásokat, növeljük a házigondozottak elégedettségét. 3/ Családsegítés Az alapellátások közé sorolt családsegítés eltér a többi szociális szolgáltatástól, amennyiben a megcélzott ellátotti körébe nem kifejezetten a koruk vagy egészségi állapotuk miatt nehéz helyzetű lakossági csoportok tartoznak, hanem elsősorban olyan családok, amelyek szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdenek, és/vagy krízishelyzetbe kerültek. A családsegítés térítésmentes, és elsősorban tájékoztatásra, tanácsadásra, ügyviteli segítségnyújtásra, konfliktus megoldásában való közreműködésre terjed ki. Olyan személyek számára nyújtott szolgáltatás, akik a pénzbeli és természetbeni szociális segélyezés (pl. munkanélküliek, lakhatási problémákkal küszködők), valamint egészségi állapotuk alapján a szociális szolgáltatások alanyai is lehetnek (pl. fogyatékosok, pszichiátriai- és szenvedélybetegek). Tárgyi feltételek: A családsegítő szolgáltatás feladatát településünkön a Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat látja el. Nyergesújfalui telephelyükön két irodahelyiség és egy foglalkoztató áll a családgondozók rendelkezésére. A telephely jelenleg a város központjában található. Munkájukat telefon, l db számítógép és 1 db multifunkcionális gép ( amely nyomtatásra, faxolásra és fénymásolásra is alkalmas), valamint kerékpár segíti. Személyi feltételek: 19

20 A családsegítéshez kapcsolódó feladatokat 1 családgondozó látja el. Szakképesítése az előírásoknak megfelel. Igénylők köre: Életvezetési és mentálhigiénés tanácsadásra szorulók, A működési zavarokkal küzdő családok, Veszélyeztetettek és krízishelyzetben lévők, Tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, fogyatékkal élők, krónikus betegek, szenvedély betegek, pszichiátriai betegek, kábítószer problémákkal küzdők és egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik, Feladatok: Társintézményekkel való kapcsolattartás, különösen más szociális ellátókkal, egészségügyi szolgáltatókkal, oktatási intézményekkel, gyermekjóléti szolgálattal, társadalmi szervezetekkel, egyházi intézményekkel. Családon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, konfliktuskezelő, mediációs programokat és szolgáltatásokat valamint a nehéz helyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat kell erősíteni. Fokozott figyelmet kell fordítani a veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működtetésére. 4/ Idősek nappali ellátása: februártól működik településünkön a Szent Mihály Idősek Otthona intézményi keretein belül. A klubban gondoskodnak a klubtagok egészségügyi ellátásáról, (orvossal való kapcsolattartás, vérnyomás-ellenőrzés, vércukorszint mérése, gyógyszerek ellenőrzése) mentális gondozásáról, (magányoldás, segítő beszélgetés) fizikai ellátásáról (fürdetés, hajápolás), foglalkozások szervezéséről (előadások, kirándulások, színház látogatás, ünnepek szervezése, kézműves foglalkozás). Tárgyi feltételek: 20

21 Az intézmény melléképületének felújításával kialakított helyiségek megfelelnek az előírásoknak. Az idősek klubja hétköznap 8-16 óráig várja tagjait. A tagok beszállítását a klubba kisbusz segíti. Személyi feltételek: A klubban 3 főállású munkatársat foglalkoztatnak. Igénybevevők köre: Az intézmény működési engedélye 30 főre szól május hónaptól a klub teljes kapacitással működik. Korcsoport szerinti megoszlás: 4 fő év 0 fő év 1 fő év 3 fő év 9 fő év 13 fő 80 év felett Nemek szerinti megoszlás: 6 fő férfi és 24 fő nő Feladatok: Elégedettségi vizsgálatot kell végezni a szolgáltatást igénylők körében, annak érdekében, hogy jobban megismerjük a szolgáltatással kapcsolatos elvárásokat, növeljük a klubtagok elégedettségét. A tagok igényeihez igazodva kisebb belső átépítésre van szükség a klub épületében: a foglalkoztató és a pihenő szoba közé ajtót kell beépíteni. 5/ Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona A törvény nem kötelezi településünket erre az ellátási formára. Az értelmi fogyatékosok napközi otthonát egyesületi formában egy civil szervezet Életút Egyesület) működteti. Az intézmény működési területe: Férőhelyszáma: Komárom - Esztergom megye. 20 fő 21

22 Elhelyezési körülmények: 3 gondozási egység külön foglalkoztató szobában. Az intézmény 8 órától 16 óráig felügyeletet és elfoglaltságot biztosít fogyatékos ellátottaknak. Az enyhébben sérültek számára foglalkoztatást szervez és munkát biztosít. A súlyosabban fogyatékos ellátottak számára kötetlenebb, napközi otthonos elfoglaltságot nyújtanak. Ezen kívül minden ellátott részére szinten tartó, fejlesztő foglalkozásokat szerveznek. 6/ Szent Mihály Idősek Otthona (tartós bentlakást nyújtó idősek otthona): Településünkön nem kötelező feladatként, egyházi fenntartásban 31 férőhellyel részben emeltszintű idősek otthona működik. Az intézményt a helyi egyházközség működteti. Az intézmény határozatlan idejű működési engedéllyel rendelkezik, a szakdolgozók 100%-ban szakképzettek. Az intézmény működési területe: elsősorban Nyergesújfalu, szabad férőhely esetén országos. Férőhelyszáma: Elhelyezési körülmények: Várakozási idő átlaga: Várakozók száma: 31 fő ágyas szobákban 2-3 év 30 fő feletti Az idősek otthona alapvető célja a vidéki életformához szokott idősek számára a méltóságteljes időskor megélésének segítése, az igényekhez igazodó ellátás biztosítása. 7/ Mécses Lakóotthon Az intézmény típusa: Fenntartó neve: Az intézmény működési területe: Férőhelyszáma: Elhelyezési körülmények: tartós bentlakást nyújtó fogyatékos személyek ápoló - gondozó lakóotthona. Életút Egyesület. Komárom - Esztergom megye. 14 fő 1-2 ágyas szoba fürdőszobával. 22

ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2010. október 28-ai ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2010. október 28-ai ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2010. október 28-ai ülésére Tárgy: Nyergesújfalu város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A társadalombiztosítás rendszere ellátások 1997:LXXXI. és LXXXIII. törvény Egészségbiztosítási ellátások: a) egészségügyi

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/I. A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ 1. a) Mit értünk az életmód fogalmán? Milyen tényezők határozzák meg az életmódot? b) Hogyan épül fel a szociális igazgatás szervezete? Milyen szerepet tölt be a megyei szociális és gyámhivatal a szociális

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA A Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a gyermekek védelméről gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t A Képviselő-testület NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a Kistérségi Szociális Központ alapító okiratának felülvizsgálata

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004. /VI. 25./ RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről Sármellék Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2. melléklet a... /2016. (VI.24.) határozathoz Okirat száma: 3/AO/ÓTSZEGYII/2016 Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 4/2006.

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

HEP SABLON 1. számú melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok

HEP SABLON 1. számú melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok HEP SABLON 1. számú melléklet Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az alábbi adattáblák Olcsva község önkormányzata HEP HE-éhez készültek. A táblák kitöltésének dátuma: 2013.06.24

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. április 18-i ülésére Tárgy: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2000. (V.30.) ÖK. rendelet felülvizsgálata

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására Püspökladány Város Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására A szociális igazgatásról

Részletesebben

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Intézmény székhelye: Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 51. Telefonszáma:06-20-920-8044 e-mail:gyjsznk@gmail.com facebook: Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Fin áros X. kerület Kőbányai SZIVÁRVÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYUJTÖ, P. «stuict uiese KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ~4 j S2dj /Ior?f_ 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. Tel: 434-2150, Fax: 264-3621 onnn

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat által jelenleg biztosított /kötelező / alapszolgáltatások és szakellátások formái és az ellátottak száma Az alábbi önkormányzati fenntartású intézmények

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére ELŐTERJESZTÉS Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012. évi ellátásáról

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete a Paks Kistérségi Alapszolgáltatási Központban személyes gondoskodást nyújtó alapellátásokról, azok igénybevételéről

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete a Paks Kistérségi Szociális Központban személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a

Részletesebben

18. Idősek szociális ellátása

18. Idősek szociális ellátása 18. Idősek szociális ellátása Pénzbeli ellátások időskorúak járadéka Célja: Jövedelem kiegészítése, pótlása Viszonyítási alap: öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege: 2008-tól- 28 500 Ft Időskorúak

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete a i Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata

A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata dr. Sipos László PhD docens A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata Digitális oktatási segédanyag Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2015. A gyermeki jogok testi, értelmi, érzelmi,

Részletesebben

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Az étkeztetés célja, feladata

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Az étkeztetés célja, feladata Az intézmény neve: Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat Telephely: 5932 Gádoros, Fő utca 30. Étkeztetés Szakmai Programja A szakmai

Részletesebben

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Indokolás A bölcsődében a gondozásért fizetendő térítési díj havi összege: 5.000.-Ft/ gyermek gyermek gondozását térítésmentesen kell biztosítani.

Indokolás A bölcsődében a gondozásért fizetendő térítési díj havi összege: 5.000.-Ft/ gyermek gyermek gondozását térítésmentesen kell biztosítani. Indokolás bölcsődei gondozási személyi térítési díj bevezetésére, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéért fizetendő térítési díjak 2014. évre történő megállapításáról szóló

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tartalomjegyzék I. FEJEZET ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

CSURGÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2015.

CSURGÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2015. CSURGÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2015. I. Fejezet A koncepció célja, funkciója A koncepció elsődleges célja, hogy az ellátási kötelezettség keretébe tartozó feladatok

Részletesebben

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 5. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (III. 31.) önkormányzati rendelete Budakörnyéki Önkormányzati Társulás által fenntartott HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

Szociális Szolgálat ALAPÍTÓ OKIRATA. Módosítása

Szociális Szolgálat ALAPÍTÓ OKIRATA. Módosítása Okirat nyilvántartási száma: 1/ /2012. Szociális Szolgálat ALAPÍTÓ OKIRATA Módosítása A bevezető szövegrész helyébe A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény és

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012.

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2003. /VII.25./ számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2003. /VII.25./ számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2003. /VII.25./ számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Egységes szerkezetben a módosító 2/2004. /II.16./, 11/2004. /VI.4./, 9/2005. /IX.l./,

Részletesebben

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása Mikebuda Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő rendeletmódosításokról Mikebuda Község Önkormányzatának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához

ELŐTERJESZTÉS. Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Tisztelt Képviselő testület!

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2014. január 1.

Részletesebben

KIVONAT a Képviselő-testület 2010. június 23-i ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT a Képviselő-testület 2010. június 23-i ülésének jegyzőkönyvéből Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselő-testület 2010. június 23-i ülésének jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat! 90/2010. (VI.23.) ÖH. Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Beszámoló a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek

Részletesebben

Mándoki Térségi Szociális Központ

Mándoki Térségi Szociális Központ Az intézmény székhelye: 4644 Mándok, Petőfi út 23. Székhely elérhetősége: e 06-45/535-032 E-mail: szockozp98@citromail.hu Mándoki Térségi Szociális Központ A székhelyen kívül az ellátottak számára nyitva

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere Lőwné Szarka

Részletesebben

Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A költségvetési szerv Neve: SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Székhelye: 3922 TAKTAHARKÁNY, HONVÉD U. 32. SZ. Feladat ellátási

Részletesebben

Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL

Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a többször módosított 1997. XXXI. törvényben kapott felhatalmazás

Részletesebben

20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzatának a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 18/2003. (VII.1.) Ör. rendelete

Tolna Város Önkormányzatának a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 18/2003. (VII.1.) Ör. rendelete Tolna Város Önkormányzatának a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 18/2003. (VII.1.) Ör. rendelete Tolna Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.

Részletesebben

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete A gyermekvédelmi támogatásról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Sárpilis Község Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít.

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról* Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A GYERMEKVÉDELEM TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA MAGYARORSZÁGON

A GYERMEKVÉDELEM TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA MAGYARORSZÁGON A GYERMEKVÉDELEM TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA MAGYARORSZÁGON dr. Radoszáv Miklós Fővárosi TEGYESZ GYERMEKI JOGOK A legalapvetőbb gyermeki jogok: az élethez való jog a származás megismerésének joga a családban

Részletesebben

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére.

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. 1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Döntés: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. /IX.9/ a gyermekvédelem helyi rendszeréről Jakabszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a

Részletesebben

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának 2012. évi Szakmai Beszámolója A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata

Részletesebben

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának 2014. évi Szakmai Beszámolója A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata

Részletesebben

I. A RENDELET HATÁLYA

I. A RENDELET HATÁLYA Kunpeszér Községi Önkormányzat 15/2005. (IV. 15.) sz. rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ellátásokért fizetendő térítési díjakról (Módosításokkal

Részletesebben

G y e r m e k e i n k

G y e r m e k e i n k G y e r m e k e i n k védelmében delmében A jegyzői i gyámhat mhatóság g feladat és hatásk sköre Jogszabályi háttér 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 149/1997.(IX.10.)

Részletesebben

3/2006. (II. 16.) rendelete

3/2006. (II. 16.) rendelete 1 Nagykörű Község Önkormányzatának 4/2007. (II. 15.) és 21/2007. (XI. 29.) rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt 3/2006. (II. 16.) rendelete a pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. december 14. napján.) Siófok Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése 2. sz. melléklet II. fejezet Gyermekjóléti Szolgálat működtetése Jogszabályok és a fenntartó által előírt feladatok. A gyermekjóléti szolgálat feladatai: 1997. évi XXXI. tv., a 235/1997 ( XII.17.) sz.

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2006

Közhasznúsági jelentés 2006 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2006 Nyíregyháza, 2007-04-02 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás a

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014.(III.27.) önkormányzati rendelete a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok

Részletesebben

INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK

INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK Szociális szolgáltatások 56 (1) A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást az állam, valamint az önkormányzatok biztosítják (1993 évi III tv A szociális igazgatásról

Részletesebben

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása ÁPOLÁSI DÍJ fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása, 35/342-806 ápolási díj megállapítása iránti kérelem jövedelemnyilatkozat vagyonnyilatkozat

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 54 762 02 Szociális asszisztens Komplex szakmai vizsga A B vizsgafeladat megnevezése: A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátások feltételei és a szociális munka

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 54 762 01 Rehabilitációs nevelő, segítő Komplex szakmai vizsga A vizsgafeladat megnevezése: A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátások feltételei és a szociális

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (III. 31.) önkormányzati rendelete Budakörnyéki Önkormányzati Társulás által fenntartott HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város önkormányzata Közgy

Eger Megyei Jogú Város önkormányzata Közgy Eger Megyei Jogú Város önkormányzata Közgyűlésének 14/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról és azok térítési díjairól

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2. sz. melléklet Okirat száma: RKTÖT/9-2/2015. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján arinyamenti Szociális Szolgáltató

Részletesebben