Tisztelt Választópolgárok!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt Választópolgárok!"

Átírás

1 A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA H Nagy László Lázár grafi kája XIX. évfolyam 2. szám Cegléd város honlapja: február 25. Tisztelt Választópolgárok! A március 9. napján kitűzött ügydöntő országos névszavazás során három kérdésben kell döntenünk: kórházi napidíj, vízit díj, tandíj. Most néhány fontos és hasznos információt szeretnék Önökkel megosztani a népszavazással kapcsolatosan. A névjegyzékbe vételről szóló értesítőt legkésőbb minden választópolgár február 22-ig meg kell, hogy kapja. Amennyiben a megjelölt határnapig Ön nem kapott értesítőt vagy azon valamely adata vagy a szavazókör tévesen szerepel akkor, keresse fel az Okmányirodát haladéktalanul, mert a szavazás napján nem lesz lehetősége, hogy a névjegyzékbe felvegyék. A választójogosultak névjegyzékét február 20-tól február 27-én 16 óráig közszemlére kell tenni, amit Önök a Polgármesteri Hivatal Okmányirodáján tekinthetnek meg. A névjegyzékből való kihagyás, illetve törlés vagy névjegyzékbe való felvétel miatt február 20-tól február 27-én 16 óráig lehet kifogást benyújtani. Akik igazolással rendelkeznek, továbbá akik mozgásukban gátoltak és igazolással rendelkeznek, valamint akiknek a lakcíme csak az adott település megnevezését tartalmazza (településszintű lakóhellyel rendelkezők) csak a HVI vezetője által kijelölt szavazókörben szavazhatnak: Cegléd 001 szavazókör Napközi Otthonos Iskola Népkör u. 1. Ha Ön a szavazás napján Magyarországon, de nem a lakóhelyén tartózkodik, igazolással szavazhat az azon megjelölt település egy kijelölt szavazókörzetében. Igazolással a szavazás napját megelőzően a Helyi Választási Irodában vagy a szavazás napján az igazolással szavazásra kijelölt szavazókörben kérheti névjegyzékbe vételét. Igazolást személyesen vagy meghatalmazott útján március 7-ig kérhet a HVI vezetőjétől. Ajánlott levélben úgy kérhet igazolást, hogy a kérelem március 4-ig megérkezzen a lakóhelye szerinti HVI-be. Ha az igazolás kiadását követően meggondolja magát és mégis a lakóhelye szerinti szavazóhelyiségben szeretne szavazni március 6-ig kérheti, hogy az igazolás bevonásával egyidejűleg vegyék vissza a lakóhelye szerinti szavazókörbe (névjegyzékbe). Ha ön mozgásában gátolt személy, kérésére mozgóurnával szavazhat. Mozgóurna csak írásban kérhető, amit alá kell írni saját kezűleg. Mozgóurnát a szavazás napja előtt a Helyi Választási Irodától, a szavazás napján a lakóhely szerint illetékes szavazatszámláló bizottságtól lehet kérni. Szavazás egészségügyi, szociális, büntetés-végrehajtási intézményben: Ha Ön mozgásában gátolt, de fentiek miatt nem a lakóhelyén tartózkodik, először igazolást kell kérnie a lakcíme szerinti Helyi Választási Irodától, majd az igazolás birtokában kell mozgóurnát igényelnie, az intézmény helye szerinti Helyi Választási Irodától vagy a szavazás napján az igazolással szavazásra kijelölt szavazókör szavazatszámláló bizottságától. (Csak abban az esetben nincs szükség igazolásra, ha az intézmény ugyanazon a szavazókör területén helyezkedik el, ahol az Ön lakóhelye van.) Ha Ön külföldön tartózkodik a szavazás napján, akkor a Magyar Köztársaság nagykövetségén vagy főkonzulátusán szavazhat. Ennek érdekében a névjegyzékbe vételét február 22-ig kérheti személyesen vagy meghatalmazott útján ajánlott levélben és úgy, hogy a kérelme február 22-ig megérkezzen a helyi választási irodához. A választási kampány március 7-én óráig tart. Tilos választási kampányt folytatni március 8-án órától március 9-én óráig. A szavazás menete: Szavazni csak személyesen, az értesítőben megjelölt szavazókörben, reggel 6 órától 19 óráig lehet. A szavazatszámláló bizottság megállapítja az állampolgár személyazonosságát és azt, hogy szerepel-e a névjegyzékben (az értesítő bemutatása nem szükséges). (Folytatás az 5. oldalon.)

2 2 A képviselő mondja CEGLÉDI HÍRMONDÓ február 25. Képviselőink mondják A 2006-os helyhatósági választásokon egyéni képviselőként indultam a 11-es választókörzetben. Az ott élők bizalmából kerültem a képviselő-testületbe, mint képviselő. Miután a polgármesteri tisztségért is indultam és meg is nyertem, a törvény adta lehetőséget kihasználva megtartottam képviselői mandátumomat is. Választókörzetem a Török Ignác utca Déli út Mizsei út által határolt városrész, amely az Újváros nagy részét felöleli ben ezen körzetben komoly változások történtek. Ezek közül is kiemelkedik a városrészben a csatornázás, valamint a Vörösmarty tér rendezése és az új játszótér megépítése. Tudom azt, hogy a csatornaépítéssel és az ezt követő úthelyreállítással voltak gondok és problémák, melyeket kellő odafigyeléssel nagyrészt sikerült megoldani. A játszótér kialakításában megtapasztalhattam az összefogás erejét, hiszen vállalkozók támogatásával tudtuk megörvendeztetni az ott, és a város különböző területein élő gyermekeket. Mindezek mellett három utca kapott szilárd burkolatot. Az Önkormányzat pénzügyi helyzete nem tette lehetővé, hogy a lakossággal közösen további utcákat is aszfaltozzunk. Reményeink szerint erre ban, illetve 2009-ben sor kerülhet. A választókörzet egyik szégyenfoltja a volt BEM pálya. Ezt a területet előreláthatóan idén sikerül értékesíteni, így itt a közeljövőben egy minden igényt kielégítő lakópark tervezése és építése fog megkezdődni. Mint képviselő, a Báthori utcai óvodában rendszeresen tartok fogadóórát, ahol közvetlenül is találkozom a választókörzetben élők örömeivel, bánataival, problémáival. Az ott felvetetteket igyekszem napi munkám során hasznosítani. Köszönöm mindannyiuk észrevételét, javaslatát, aggódását saját lakóterületükért. Amennyiben az Önkormányzat pénzügyi helyzete megengedi, úgy további fejlesztések várhatóak ebben a városrészben is. Földi László A polgármester mondja Egy nagyon jó barátom megkérdezte tőlem, milyen örömeim vannak. Azt válaszoltam kérdésére, hogy örülök, ha mosolygó embert látok, örülök, ha az emberek megszólítanak és megkérdezik, hogy vagyok, örülök, ha másnak örömet szerezhetek. Az elmúlt évben sok-sok nehézséggel kellett megküzdenem, ugyanakkor sok-sok öröm is ért. Nagyon nagy dolognak tartom amiből a városban élők nem sokat láthatnak, hogy a város pénzügyi helyzetét sikerült javítani. Amikor 2006 októberében hivatalba léptem, megörököltünk 893 millió forint kifizetetlen számlát. Megörököltünk 1,4 milliárd forint hitelállományt, és mintegy 2,5 milliárd értékű lízingtartozást végére a tartozás állományt 600 millió forinttal csökkentettük, a hiteleinket és a lízinget lényegesen kedvezőbb kamatozású és lejáratú hitelre váltottuk, ezzel az önkormányzat fizetőképességét visszaállítottuk. Jelentős lépéseket tettünk intézményeink összevonásával és átalakításával. Kiemelkedően fontos volt, hogy a kórházat megtartsuk városi tulajdonban. Minden híresztelés ellenére nem privatizáltuk, 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társasággá alakítottuk. Mivel a kormány a közoktatásra egyre kevesebb pénzt ad, szükséges volt a külterületen lévő iskolák önállóságának megszüntetése. Az óvodákra, iskolákra kapott állami hozzájárulás a működésnek csak a felét fedezte, ezért a városnak az adóbevételekből kellett pótolni. Ez a tendencia 2008-ra sem változott. Idejében elkészül a város ez évi költségvetése, de látható, hogy az állam egyre több feladattal terheli az önkormányzatot, ezzel együtt csökkenti az állami támogatást. Ha ez így folytatódik, nem tudjuk, hová jutunk. Természetesen a magunk részéről mindent megteszünk annak érdekében, hogy városunk fejlődjön. Pályázatokkal készülünk Európa uniós forrásokra, amelyek sikeréhez segítséget várunk, és reméljük kapunk is kormánypárti országgyűlési képviselőnktől. Sárközy Erzsébet kiállítása Pozsonyban, a Magyar Intézetben Fotó: Tánczos Szimbiózisban az anyaggal Pozsony. Papírképek címmel Sárközy Erzsébet festőművész üvegesen áttetsző, álomszerű alkotásaiból nyílik kiállítás a Magyar Köztársaság Kulturális Intézetének pozsonyi székházában (Palisády 54.) február 11-én, hétfőn 17 órakor. A művésznő saját készítésű gyűrt papírra fest, képei egyszerre tükröznek érzékenységet és erőt. A tárlat, amelyet Gábor György filozófus nyit meg, március 7-ig látható.. (Pozsonyi ÚJ SZÓ, ) A kép a kiállítás megnyitóján készült. Balról-jobbra: Földi László, Gábor György, Sárközy Erzsébet és dr. Krasztev Péter az Intézet igazgatója.

3 2008. február 25. CEGLÉDI HÍRMONDÓ 3 55 éve Krisztus szolgálatában Szeleczki Imre atya pappá szentelésének 55. évfordulóján február 10- én a Ceglédi Főplébánia templomban hálaadó szentmisét mondtak. Imre atya 50 éve teljesít szolgálatot Cegléden és Csemőben. Több évtizedes áldozatos munkájáért 2006-ban Csemő díszpolgárává avatták. Vele beszélgettem az elmúlt évtizedekről. Mikor érezte először, hogy a papi hivatást kell választania? Jézus választott engem, nem én őt. Akkor hívott először erre az útra, mikor hetedik osztályos gimnazista voltam. A hang egyre erősödött bennem, így az érettségi után jelentkeztem a Váci Szemináriumba. Édesapám kezdetben ellenezte, de én már nem tudtam másként elképzelni az életem. Édesanyám imádságos asszony lévén örült hogy erre az útra lépek. Később édesapám is megbékült, és osztozott anyám örömében. Gondolkodott már rajta ha nem Krisztust szolgálná, milyen foglalkozást választott volna? Talán a pedagógusi, vagy a jogi pálya állt volna közel hozzám, de igazán sose akartam más lenni, mint Krisztus katonája. Milyen állomásokon járt mielőtt ide került? február 8-án szentelt pappá dr. Kovács Vince püspök úr. Első kápláni helyem Kiskundorozsmán volt. Nagyon szerettem a A Nemzeti Fejlesztési Terv keretében kiírt Városközpont Rehabilitációs Pályázatok kapcsán új mozaikszóval IVS ismerkedhetnek meg a pályázni szándékozó Önkormányzatok. Ennek az új stratégiai anyagnak az elkészítése minden tízezer fő feletti lakossággal rendelkező település számára elengedhetetlen ahhoz, hogy pályázata sikeresen szerepeljen. Mit is jelent az IVS? Az IVS, azaz az Integrált Városfejlesztési Stratégia, ahogy a nevében is benne van egy, az egész város területét lefedő fejlesztési elképzeléseket konkrétan, hely szerint meghatározó tanulmány. Az anyag fontos része a város felosztása úgynevezett városrészekre. Ezután a városrészeken meghatározza azokat a beavatkozási pontokat, ahol a fejlesztéseket kívánja az adott település végrehajtani. Tartalmazza a pontos leírását a beavatkozásoknak. Például óvodabővítés, közlekedési csomópont átépítés, kerékpárút építés. A tanulmány magába kell, hogy foglalja tanyai népet, a gyerekeket, közel álltak hozzám, öröm volt számomra hogy köztük lehetek. Ezután Szolnokra kerültem, amit Vác, majd Kecskemét követett. Innen kerültem 1958 őszén Csemőbe lelkésznek. Hogy emlékszik vissza erre az időszakra? Nagyon szép emlékeim vannak, sok volt a teendő, 40 elsőáldozó, 150 bérmálkozó volt az első alkalommal. Egy öreg tanyai házat tudtunk megvásárolni kápolnának, nem kis valamennyi rövid-, és hosszú távú fejlesztési elképzelését a készíttetőnek, így mintegy sorvezető szolgál a politikai ciklusokon átívelő települési vezetéseknek. Természetesen, mint ahogy minden változik a minket körülvevő világban, egy adott település fejlesztési tervei is módosulhatnak, ezért az anyag folyamatos (évenkénti) aktualizálása szükséges. Cegléden mint ahogy korábban már a Ceglédi Hírmondó és más média is tudósított erről kiemelt pályázati cél a városközpont megújítása. A decemberben megjelent a Közép-Magyarországi Régió kiírásában az a pályázat, mely ezt lehetővé teheti. A beadási határidő április 25. Már a pályázat megjelenése előtt tavaly novemberben megkezdődött az IVS elkészítése. Szakértő céget kértünk fel ennek elkészítésére. Először a városrész lehatárolásokat kellet meghatározni. Városunk esetében nyolc városrészt határoztunk meg. Ezzel párhuzamosan a város közvéleményének felmérése is megtörtént, december hónapban ötszáz ceglédi lakost kérdeztünk meg arról, hogy milyen célokat erőfeszítés árán. Ezzel is sok munka akadt, lassanként tataroztuk, átalakítottuk. Nagy volt a gyülekezet, nem ritkán alig fértek be misére. Most hogy látja a gyülekezetet? Most kisebb a létszám, de nagyon családias, összetartó a közösség a mai napig. Vannak fi atalok is? Igen, a gyülekezet gerincét nagycsaládok alkotják, sok gyermekkel, Olyan is van köztük, ahol több mint 10 gyermek van. Ők is rendszeresen járnak szentmisére. Hosszú időt töltött itt, nem gondolt arra az évek során, hogy máshol is szeretne szolgálni? Lett volna rá lehetőségem. Felmerült, hogy szolgálati helyet kapok egy nagyobb településen, de végül úgy döntöttem, maradok. Kezdetben az is fontos volt, hogy a szüleim közelében lehettem, akik segítettek átvészelni a nehézségeket. Sokat tettek azért, hogy itt tudtam maradni. Nagyon megszerettem ezt a helyet, most már öreg fát átültetni nem lehet. *** Február 10-én Imre atyának a váci püspök a Pro Diocesis Vaciensis kitüntetést adományozta. Ezúton is gratulálunk és még sok boldog ceglédi esztendőt kívánunk! Szegedi Szilvia Integrált Városfejlesztési Stratégia Fotó: Tánczos tartanak fontosnak. Megkérdeztünk húsz, a közéletben és a politikában meghatározó személyt egy 1 órás mély interjú keretében a város jövőjével kapcsolatos elképzeléseiről, véleményéről. Az így kialakult széles hátérre támaszkodó anyag első leiratát valamenynyi képviselő és bizottsági tag megkapta. A képviselő-testület február 14-i ülésén jóváhagyta a városrész-lehatárolásokat. A következő hetekben a város lakossága is megismerkedhet az azóta pontosított anyaggal, amely jelenleg közel százhúsz beavatkozási, fejlesztési elképzelést tartalmaz. A tervek szerint a képviselő-testület a márciusi ülésén jóváhagyhatja a Városközpont Rehabilitációs Pályázat beadásához szükséges Integrált Városfejlesztési Stratégiát. Reményeink szerint ezzel, és a pályázat megfelelő szakmai szintű összeállításával teljesítjük a feltételeket. Már csak a pályázatunk sikeréért tenni tudók és akarók lobbi tevékenységére lesz szükségünk! Takáts László alpolgármester

4 4 CEGLÉDI HÍRMONDÓ február 25. RÖVID HÍREK RÖVID HÍREK RÖVID HÍREK Pest Megye költségvetése Szűcs Lajos, a Pest Megyei Közgyűlés Elnöke nyilatkozta: Pest Megye Közgyűlése február 15-én, nagy többséggel elfogadta Pest Megye Önkormányzatának 2008-as költségvetését. A megye bevételi főösszegét több mint 35 milliárd forintban állapította meg. Az önkormányzatokat, ezen belül a megyei önkormányzatokat sújtó forráselvonás ellenére megvalósítható, reális költségvetést alkottak. Pest Megye Bora 2008 Idén is jól szerepeltek a ceglédi borok a megyei versenyen. Városunkat a Klément Családi Pince, a Molnár és Társa Családi Borászat és a Kökény és Fia Családi borászat nedűi képviselték. A Megyeházán február 14-én megtartott díjátadón szakmai zsűri döntése alapján fehér és rozé bor kategóriában a Gál Szőlőbirtok és Pincészet, míg a vörösborok között Ker-Bor Kft. által nevezett Szárazhegyi Cuvée lett az első. A ceglédi borok több bronzérmet is nyertek. Új tűzoltóautó Négy köbméter oltóvizet szállít az a modern Renault Saurus típusú fecskendős tehergépkocsi, amelyet február 15-én vehetett birtokba a ceglédi tűzoltóság. Az általános tűzoltásra és műszaki mentésre alkalmas jármű több, mint 90 millió forint értékű, amelyből az Önkormányzat közel 15 millió forint önrészt vállalt. Az Elnök szárnysegédje A ceglédi Palásti Ferenc dandártábornokot nevezték ki a Köztársasági Elnöki Hivatal Katonai Főosztályának élére. Mivel a Köztársasági Elnök a Magyar Honvédség főparancsnoka is, így Palásti Ferenc kinevezése egyben a szárnysegédi beosztást is jelenti. A negyvenhét éves ceglédi katonatiszt eddig 25 évet szolgált a honvédség kötelékében. Két főiskolai és két egyetemi képesítése mellet felsőfokú angol nyelvvizsgája van. Több, mint 100 évesek Két, száz év feletti ceglédi lakost is ünnepelhettünk az elmúlt napokban. Február 15-én Prumek Dénesnét a szociális otthon lakóját 100. születésnapján gyermekei és ükunokái körében Tótin Lóránt alpolgármester köszöntötte az önkormányzat nevében. Másnap, február 16-án Újszászi János töltötte be 101. életévét. A szűk családi körben megtartott ünnepségen Földi László polgármester gratulált az ünnepeltnek. A polgármester elítélte az erőszakot A képviselő-testület február 14-i ülésén Földi László polgármester elítélte az országgyűlési képviselőket ért támadásokat és az erőszak alkalmazását. Mint ismeretes, molotov koktélt dobtak az MSZP-s országgyűlési képviselő, dr. Czinege Imre házának udvarára is, amely szerencsére nem robbant fel. A ceglédi képviselő kijelentette, hogy nem hagyja magát megfélemlíteni, és ismét igennel szavaz az egészségbiztosítási törvényre.

5 2008. február 25. CEGLÉDI HÍRMONDÓ 5 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK február 14-én Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ülést tartott. Legfontosabb feladatunk a város évi költségvetésének előkészítése, a bizottsági üléseken megvitatott, s a javaslatok alapján megfogalmazott költségvetési tervezet megtárgyalása, kiegészítése volt. A költségvetés első olvasatában látható, hogy az állami normatívák és hozzájárulások mértéke a évi 2 milliárd 559 millió forintról csak 2 milliárd 606 millió forintra nő. Ez az 1,83 %-os növekedés jelentősen alatta marad az inflációnak, mely az önkormányzatra nagy terhet ró. Az előző évben meghozott intézményi átalakítások eredménye részben már a 2008-as esztendőben is látható, s némileg ellensúlyozzák a központi támogatások reálértéken számított csökkenését. Ebben az olvasatban szándékosan számos jogos fejlesztési és beruházási igényt jeleztünk, amelyek mindegyike a 2008-as esztendőben nem teljesülhet. Annál is inkább, mert akkor a hiány kezelhetetlen méretet öltene, közel 1,4 milliárd forintra rúgna. A 2008-as költségvetésünk második olvasatában a hiány éven belül kezelhető szintre csökkenthető. Ehhez a fejlesztési elképzelések egy részéről le kell mondanunk, de a törvényes határidőre a bizottságok segítségével egy reális költségvetés körvonalazódik. Összességében tehát elmondható, hogy a helyzet nem túl rózsás, de nem is reménytelen. A végleges költségvetés lapunk megjelenésével egy időben készül el, várhatóan a február 28-i Képviselő-testületi ülésen fogadjuk el. Jóváhagytuk az integrált városfejlesztési stratégia alapját képező 8 városrész lehatárolását. Azért volt fontos erről határoznunk, mert a KSH-tól hivatalosan kérni kell ezek visszaigazolását, illetve erre vonatkozó statisztikai adatokat, mely része lesz az integrált városfejlesztési stratégiának. Ennek a stratégiai anyagnak az elkészítése előírt feltétel a Városközpont Rehabilitációs pályázat benyújtásánál. A Kövesdy Farm Lovasklub Egyesület kérelmére megállapítottuk, hogy elnevezésében Cegléd nevének használata önkormányzati érdekeket nem sért, tehát engedélyezhető. Döntöttünk egy igen jelentős pályázat benyújtásáról, a Ceglédi Termálfürdő fejlesztési munkálataira. Szükséges a fejlesztés, az előre menekülés, mert hiába működik a fürdő 100%-os kihasználtsággal, tervezési és kivitelezési hibák miatt veszteséges a működtetés, miközben az előző önkormányzat által erre a célra felvett milliárdos adósságok kamatait fizetnünk kell. A Közép-Magyarországi Operatív Program Turisztikai vonzerő és termékfejlesztés előmozdítása című pályázathoz a szükséges önerőt, mely legfeljebb Ft, a Képviselő-testület a és évi költségvetésében biztosítja. Sikeres pályázat esetén mód nyílik a Budai úti fürdőben elvégzendő sürgős állagmegóvó, rekonstrukciós, és bővítő jellegű beruházásokra, amelyek a megnövekedett látogatottság miatt is időszerűek. A fejlesztéssel a fürdő körüli önkormányzati területek is vonzóbbá válnak, értékesítésükre nő az esély. Ezzel elérhetővé válik az a cél, hogy a ceglédi turizmus nyereségessé váljon. A belső, városi strandfürdő ügyében is lépnünk kell, ezért a Képviselő-testület felhatalmazta Takáts László alpolgármestert, hogy dolgozzon ki stratégiát az önkormányzat mellé külső befektetők bevonására. Szándékaink szerint a Bem Sporttelep várható értékesítéséből befolyó bevételt is erre a célra fordítanánk. Zárt ülésen a március 9-ére kitűzött népszavazáson közreműködő szavazatszámláló bizottságokba újonnan választott tagok és póttagok névsorát fogadtuk el. Részletesebb információt a honlapra feltöltött hanganyag szolgáltathat, melyet az érdeklődők MP3-as formátumban találnak meg. A nyilvános ülés jegyzőkönyvét, annak elkészülte után szintén itt olvashatják, valamint a Városi Könyvtárban is megtekinthető. Tótin Lóránt alpolgármester Tisztelt Választópolgárok! (Folytatás a címlapról.) A személyazonosság és a lakcím igazolására az alábbi igazolványok alkalmasak: lakcímet tartalmazó személyazonosító igazolvány (régi formátumú), vagy személyazonosító igazolvány (kártya formátumú), vagy útlevél vagy január 1-jét követően kiállított vezetői engedély (kártya formátumú) és mindegyik felsorolt igazolvány mellett a lakcímigazolvány (lakcímkártya). Vissza kell utasítani azt, aki lejárt okmánynyal kíván szavazni, továbbá aki személyazonosságát és lakcímét nem tudja igazolni, vagy nem szerepel a névjegyzékben. A szavazatszámláló bizottság a névjegyzékbe nem vehet fel választópolgárt. Ha a szavazásnak nincs akadálya, a szavazatszámláló bizottság átadja a választópolgár részére a szavazólapokat (minden kérdés külön lapon szerepel) és a borítékot. A szavazólapokat a választópolgár jelenlétében kell lebélyegezni. A szavazólap átvételét a választópolgár a névjegyzéken sajátkezű aláírásával igazolja. A szavazáshoz szavazófülke áll rendelkezésre. Érvényesen szavazni csak egy válaszra az alatta elhelyezett körbe tollal írt X vagy + jellel lehet. Végezetül a választópolgár a szavazólapot borítékba teszi és a borítékot a bizottság előtt az urnába helyezi. Az ügydöntő országos népszavazás eredményes, ha a megadott kérdésre az ország összes választópolgárának több mint egynegyede azonos választ ad. A választópolgárok döntése az Országgyűlés számára 3 évig kötelező. Ha a népszavazás eredménytelen, a döntés joga visszaszáll az Országgyűlésre. Kérem a Tisztelt Választópolgárokat, hogy március 9-én minél többen menjenek el szavazni és lelkiismeretüknek megfelelően döntsenek. Dr. Diósgyőri Gitta jegyző 15. sz. OEVI és HVI vezető A Helyi Választási Iroda vezetőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta jegyző Elérhetőségei: Cím: Cegléd Város Polgármesteri Hivatala 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Telefonszám:

6 6 Anyakönyvi hírek JANUÁRBAN Születés: Összesen: 114 gyermek született, akik közül 35 ceglédi lakos. A ceglédi gyermekekből 20 fiú, 15 leány. E hónapban a legkedveltebb fiúnév: Zsolt, a leánynév: Klaudia volt. Házasságkötés: Összesen: 8, mindannyian ceglédi lakosok. Haláleset: Összesen: 132 halott volt januárban, akik közül 52 volt ceglédi lakos. Férfi: 26 Nő: 26 Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ pályázatot hirdet CSALÁDGONDOZÓ MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE Pályázati feltételek: - Felsőfokú szakirányú végzettség - Büntetlen előélet - Magyar állampolgárság Az illetmény és egyéb juttatások meghatározása a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény alapján történik. Az álláshely a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető. A feladat ellátási területe: Újszilvás Pályázati anyaghoz kérjük csatolni: - Szakmai önéletrajzot - Végzettséget, képesítéseket igazoló okmányok másolatát - Erkölcsi bizonyítványt A pályázati anyagot kérjük a Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központhoz megküldeni. Postacím: 2700 Cegléd Bajcsy Zs. u.1 *** A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet Mikulásiné Oláh Ágnes intézményvezetőnél. (telefon: 06/53/ CEGLÉDI HÍRMONDÓ február 25. LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztatjuk a Cegléd város közigazgatási területén távhőszolgáltatást igénybevevő felhasználókat, hogy a Dalkia Energia Zrt. Távhőszolgáltatási Üzletszabályzata, Cegléd Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Hatósági Irodáján (2700 Cegléd, Kossuth tér 1., I. em. 5. számú szoba) ügyfélfogadási időben megtekinthető. Dr. Diósgyőri Gitta jegyző Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ pályázatot hirdet GAZDASÁGI ÜGYINTÉZŐ MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE Pályázati feltételek: - Mérlegképes könyvelői végzettség - Költségvetési intézménynél szerzett minimum 5 éves szakmai gyakorlat - Magyar állampolgárság - Büntetlen előélet - Számítógépes felhasználói ismeret Az illetmény és egyéb juttatások meghatározása a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény alapján történik. Az álláshely a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető. Munkavégzés helye: Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Idősek Otthona, Cegléd, Bajcsy Zs. u. 1 Pályázati anyaghoz kérjük csatolni: - Szakmai önéletrajzot - Erkölcsi bizonyítvány - Végzettséget, képesítést igazoló okmányok másolatát A pályázati anyagot kérjük a Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központhoz megküldeni. Postacím: 2700 Cegléd Bajcsy Zs.u.1 A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet Mikulásiné Oláh Ágnes intézményvezetőnél (telefon: 06/53/ ) Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ pályázatot hirdet PSZICHOLÓGUS, CSALÁDGONDOZÓ MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE Pályázati feltételek: - Felsőfokú pszichológus szakirányú végzettség - Büntetlen előélet - Magyar állampolgárság Az illetmény és egyéb juttatások meghatározása a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény alapján történik. Az álláshely a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető. A feladat ellátási területe: Szolgáltató Központhoz tartozó települések (Cegléd, Törtel, Tápiószőlős, Újszilvás) Pályázati anyaghoz kérjük csatolni: - Szakmai önéletrajzot - Végzettséget, képesítéseket igazoló okmányok másolatát - Erkölcsi bizonyítványt A pályázati anyagot kérjük a Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központhoz megküldeni. Postacím: 2700 Cegléd Bajcsy Zs.u.1 A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet Mikulásiné Oláh Ágnes intézményvezetőnél. (telefon: 06/53/ )

7 2008. február 25. CEGLÉDI HÍRMONDÓ 7 FELHÍVÁS! Tisztelt Választópolgárok! Mint a Helyi Választási Iroda Vezetője, tájékoztatom a Tisztelt Választópolgárokat, hogy Cegléd város területén a számú szavazókörökhöz tartozó utcák besorolásánál az alábbi változás történt: 29. SZAVAZÓKÖR ÖKOVÍZ KFT, PESTI ÚT 65. BAJCSY-ZSILINSZKY TÉR 2 2 PÁROS BAJCSY-ZSILINSZKY TÉR 1 7 PÁRATLAN BAJCSY-ZSILINSZKY TÉR 7 7 PÁRATLAN BAJCSY-ZSILINSZKY ÚT 3 33 PÁRATLAN BAJZA UTCA 1 29 PÁRATLAN CSIKÓS SZÉL 2 34 PÁROS CSIKÓS SZÉL 1 3 PÁRATLAN FECSKE KÖZ TELJES FECSKE UTCA TELJES FELSZEGI ÚT 4 40 PÁROS ILONA UTCA TELJES KŐRISFA UTCA TELJES NEFELEJCS UTCA 2 8 PÁROS NEFELEJCS UTCA 1 11 PÁRATLAN NÉPDAL UTCA TELJES NÓTÁS UTCA TELJES ÖSSZEKÖTŐ ÚT 1 35 PÁRATLAN ÖSSZEKÖTŐ ÚT 2 34/A PÁROS TÖMÖRKÉNY UTCA 2 66 PÁROS TÚZOK UTCA TELJES 30. SZAVAZÓKÖR BAU-TRANS, BUDAI ÚT 44. ALMÁS UTCA TELJES BAJZA UTCA 2-38 PÁROS BERDA JÓZSEF UTCA TELJES BORHÁZ UTCA TELJES BUDAI ÚT 28 62/b PÁROS BUDAI ÚT PÁRATLAN DIÓFA KÖZ TELJES DIÓFA UTCA TELJES EGRES KÖZ TELJES EZERJÓ UTCA TELJES FÜZÉR UTCA TELJES HORGÁSZ UTCA TELJES KADAR UTCA TELJES KISKÖZÉP ÚT TELJES KOSÁRFALU UTCA TELJES KÖKÉNY UTCA TELJES KÖZÉP ÚT TELJES LEVÉL KÖZ TELJES LUGAS KÖZ TELJES MUSKOTÁLY UTCA TELJES NAGYKÖZÉP ÚT TELJES ROZMARING UTCA TELJES SZIROM UTCA TELJES TÉGLAGYÁR UTCA TELJES VADRÓZSA UTCA TELJES VENYIGE KÖZ TELJES 31. SZAVAZÓKÖR BERGBAU TECH KFT., KÜLSŐ-KÁTAI ÚT 35/A. BORONA UTCA TELJES BUDAI ÚT 2 26/A PÁROS BUDAI ÚT 1 25 PÁRATLAN CIFRAKERT DŰLŐ TELJES CSALOGÁNY UTCA TELJES CSÁKÁNY UTCA TELJES CSEREPES UTCA TELJES CSÍZ UTCA TELJES EMŐDEI DŰLŐ TELJES FARKAS DŰLŐ TELJES HARCSA UTCA TELJES HERCEG DŰLŐ TELJES IPARTELEPI ÚT TELJES KENDERFÖLD UTCA TELJES KOSÁRHEGYI ÚT TELJES KÜLSŐ-KÁTAI ÚT TELJES MÁRTA DŰLŐ TELJES MÁV ŐRHÁZ 50/B 50/B PÁROS MÁV ŐRHÁZ 5/A 5/A PÁRATLAN NEGYEDI DŰLŐ TELJES NÓTÁS KÖZ TELJES OROSZ DŰLŐ TELJES ÖSSZEKÖTŐ ÚT PÁROS ÖSSZEKÖTŐ ÚT 39/A 49 PÁRATLAN SZEKÉR UTCA TELJES SZÖVETKEZET UTCA TELJES SZŰCS DŰLŐ TELJES ZSENGELLÉR DŰLŐ TELJES 37. SZ. SZAVAZÓKÖR SZOCIÁLIS OTTHON BAJCSY ZS.U. 1. BAJCSY ZS. ÚT 1 1 PÁRATLAN BOTOND UTCA TELJES CITERA UTCA TELJES CSOKONAI UTCA TELJES FURULYA UTCA TELJES GÖRBE UTCA TELJES HARANG UTCA TELJES HARANG KÖZ TELJES IRINYI UTCA TELJES KIS ÖSSZEKÖTŐ UTCA TELJES MADARÁSZ UTCA TELJES NEFELEJCS UTCA PÁROS NEFELEJCS UTCA PÁRATLAN OTTHON UTCA TELJES ÖREGHEGYI ÚT TELJES SÁTOR KÖZ TELJES SÁTOR UTCA TELJES SZÉL UTCA TELJES TÁROGATÓ UTCA TELJES A 15. és 16. számú szavazókör címe megváltozott, a VIKUV - Rákóczi út 72. helyett Várkonyi István Általános Iskola Rákóczi úti épülete 2700 Cegléd, Rákóczi út A Helyi Választási Iroda Vezetője: Dr. Diósgyőri Gitta jegyző A Helyi Választási Iroda székhelye: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Dr. Diósgyőri Gitta sk. HVI vezető

8 8 CEGLÉDI HÍRMONDÓ február 25. A Helyi Választási Iroda Vezetőjének tájékoztatója A március 9-i népszavazás szavazatszámláló bizottságainak választott tagjai szavazókörönként 1. szavazókör - Napköziotthonos Iskola, Népkör u. 1. Tagok: Fodorné Mészáros Piroska, Nógell Katalin, Makainé Harsányi Gabriella 2. szavazókör Református Általános Iskola, Szabadság tér 4. Tagok: Ecseri Károly, Mucska Vilmosné, Varjasiné Salamon Klára 3. szavazókör - Ker. és Vendégl.Szakiskola, Kossuth F.u.18/I. Tagok: Jenei Emma, Dr. Kotormán Miklósné, Békés Mihályné 4. szavazókör - Vasutas Művelődési ház, Teleki u. 10/A. Tagok: Nagyné Marton Katalin, Farkas Lászlóné, Abonyi Roland 5. szavazókör Szép utcai Óvoda, Szép u Tagok: Bíró Sándor, Bátori Tiborné, Pálfalvi Lajosné 6. szavazókör Lövész utcai Óvoda, Lövész u. 4./I. Tagok: Túriné Tóth Csilla, Peresné Marton Márta, Illésné Kovács Erzsébet 7. szavazókör Malom téri Óvoda, Malom tér 2. Tagok: Kenéz Józsefné, Ványi Istvánné, Pataki Gábor 8. szavazókör Kőrösi úti Óvoda, Kõrösi út 6-8. Tagok: Orosz Ferencné, Angyal Tünde, Budai Ferenc 9. szavazókör Losontzi István Általános Iskola, Buzogány u. 23. Tagok: Varga Sándorné, Takácsné Farkas Judit, Petrovics Istvánné 10. szavazókör Máltai Szeretetszolgálat, Bajcsy-Zs.u.26. Tagok: Gór Károly, Honfi né Csizmadia Valéria, Varga Ágnes 11. szavazókör Ker. és Vendégl.Szakisk. Kossuth F.u.18/II. Tagok: Hajdú György, Ancsó Zoltánné, Tölgyessy Attiláné 12. szavazókör Bem Szakiskola, Jászberényi út 2. Tagok: Marofka Rita, Tóth László, Német Nóra 13. szavazókör Közgazdasági Szakközépiskola, Kossuth F.u.32. Tagok: Keresztúri Lászlóné, Pánczél Zsoltné, Bezzeg János 14. szavazókör Dózsa György Kollégium, Rákóczi út Tagok: Posztor Pálné, Bene Gyuláné, Lővei Sándor 15. szavazókör Várkonyi I. Általános Iskola Rákóczi út Tagok: Lehotai Márta, Ungvári Istvánné, Nyitrai Endréné 16. szavazókör Várkonyi I. Általános Iskola Rákóczi út Tagok: Csüllög Endre, Szalisznyó Lászlóné, Elek Attiláné 17. szavazókör Köztársaság utcai Óvoda, Köztársaság u. 18. Tagok: Domokos Lajos, Kósik Benőné, Hegedűs Lászlóné 18. szavazókör Mezőgazdasági Szakközépiskola, Széchenyi út 16. Tagok: Hornyák Jánosné, Magyar Istvánné, Motollai Istvánné 19. szavazókör Közlekedési Felügyelet Pest Megyei Kirendeltsége, Dohány u. 31. Tagok: Kissné Szőke Erika, Nyúzó Istvánné, Vígh Tibor 20. szavazókör Fűtőház utcai Óvoda, Fűtőház u.6. Tagok: Varga József Zsolt, Tarkó Ernőné, Köblös Irma 21. szavazókör Lövész utcai Óvoda, Lövész u. 4. /II. Tagok: Bertalanné Bajkó Katalin, Máténé Bencsik Anett, Csorba Józsefné 22. szavazókör Malom téri Óvoda, Malom tér 2. Tagok: Jaczina Ferenc, Jankovics Mihályné, Palcsó Istvánné 23. szavazókör Malom téri óvoda, Malom tér 2. Tagok: Csicsó Sándorné, Novinics Gyuláné, Bán Ferencné 24. szavazókör Báthori utcai Óvoda, Báthori u. 11. Tagok: Ősze Sebestyén, Koncsorné Nagy Zita, Pálinkás Ferenc 25. szavazókör Báthori utcai Óvoda, Báthori u. 11. Tagok: Baksa Tiborné, Anka Jánosné, Raffai Jánosné 26. szavazókör Kőrösi úti Malom, Kőrösi út 38. Tagok: Szabó Gyuláné, Geizer Józsefné, Kozákné Mag Rozália 27. szavazókör Posta utcai óvoda, Posta u. 2/I. Tagok: Gyura Lászlóné, Főző Melinda, Tóthné Agárdi Ildikó 28. szavazókör Posta utcai Óvoda, Posta u. 2/II. Tagok: Szuda János, Balassa Lajosné, Scharfenberger Pálné 29. szavazókör ÖKOVÍZ Kft. Pesti út 65. Tagok: Tóth Regina, Gyura Szabina, Kajári Krisztián 30. szavazókör Bau-Trans 2000 Kft., Budai út 42. Tagok: Joó Katalin, Nagy Béláné, Veresné Bakos Magdolna 31. szavazókör BERGBAU TECH Kft., Külső-Kátai út 35/A. Tagok: Mellár Karolina, Martonné Ancsó Noémi, Tóth Sándorné 32. szavazókör Általános Iskola, Külső-Budai út 3. Tagok: Kassai Renáta, Kiss Anett, Mester Dóra 33. szavazókör FER-PLAST-KER BT. Műanyag Üzem XIII. 147.(Kecskéscsárda) Tagok: Kósikné Ecseki Mária, Baráth László, Ungvári Tímea 34. szavazókör Volt CESZOLG Kht. volt Városgazda Rt. - Kőrösi úti raktára, Külső-Kőrösi út Tagok: Nagy Istvánné, Szentirmai Anita, Negyedi Mihályné 35. szavazókör Általános Iskola Ugyer XII. dűlő 064/02. hrsz. Tagok: Váróczi Györgyné, Ecser Mónika, Sárik Józsefné 36. szavazókör Germán Rt. Pesti út 200. Tagok: Nagy Zoltán, Rádai Mihályné, Körösztösné Atkári Ágnes 37. szavazókör Egyesített Szociális Intézmény Cegléd, Bajcsy Zs. út 1. Tagok: Szűcs Tiborné, Albert Szilvia, Lővei Anikó Dr. Diósgyőri Gitta HVI vezető **** A szavazatszámláló bizottság megbízott tagjait a népszavazási kezdeményezést benyújtó és a kezdeményezés benyújtásában részt nem vevő, de országgyűlési képviselőcsoporttal rendelkező pártok legkésőbb február 29-én óráig jelenthetik be a HVI Vezetőjének. E határidõre való tekintettel a szavazatszámláló bizottságok teljes névsora a Polgármesteri Hivatal (Kossuth tér 1.) I. elemeleti hirdetõtábláján, valamint az önkormányzat honlapján - - kerül közzétételre.

9 2008. február 25. CEGLÉDI HÍRMONDÓ 9 ALAPÍTVÁNYOK ADÓSZÁMAI Közalapítványok Adószám: Ceglédiek a Ceglédiekért Közalapítvány Cegléd Sportjáért Közalapítvány Török János Közalapítvány Alapítványok... Adószám: AGAPE Közhasznú Alapítvány (Ref. Eü. Gyermekotthon) Alapítvány a Ceglédi Fúvószenekarért Alapítvány a Ceglédi Városi Könyvtárért Alapítvány a Szívbetegekért Alma Mater Cegléd Alapítvány Ambassador Alapítvány Aranyszív Alapítvány (Deák téri Óvoda) Az Éneklő Pedagógusokért Alapítvány (Kút u. 2.) Állatmenhely Nyílt Alapítvány Az Ápolásban Dolgozók Képzéséért és Segélyezéséért Alapítvány Bem Alapítvány Bocs Kosárlabda Sportiskola Alapítvány (Szőlő u. 15.) Budai Úti Iskolásokért Cegléd, Külső-Budai út Ceglédi Asztalitenisz Közhasznú Alapítvány Cegléd Barátainak Köre Cegléd Bede Polgárőr Egyesület Cegléd Evangélikus Egyházközség Luther Rózsa Alapítvány Ceglédi Cantate Gyermekkórusért Alapítvány Ceglédi Judo Sportért Alapítvány Ceglédi Közgazdasági Alapítvány Cegléd és Környéke Legtehetségesebb Ifjú Tánczenésze Alapítvány Ceglédi Mentők Közhasznú Alapítvány Cegléd Újvárosi Polgárőr Egyesület Ceglédi Rádió Sport Egyesület (Várkonyi I. u. 35.) Ceglédi Református Iskoláért Alapítvány Ceglédi Sporttörténeti Alapítvány Ceglédi Táncsics Mihály Általános Iskoláért Alapítvány Cegléd Televíziójáért Alapítvány Ceglédi Toldy Ferenc Kórház Alapítvány a Szívbetegekért, a Szívinfarktus Megelőzésére Ceglédi Úszó- és Vízilabdasportért Alapítvány Ceglédi Várkonyi István Általános Iskoláért Alapítvány Csillagszem Alapítvány (Ady Endre u. Óvoda) Dolgozói Alapítvány Közhasznú Szervezet (ÖKOVÍZ Pesti út 65.) Együtt a Szűcs és Kernács Telepért Alapítvány EMBER-KÉK Alapítvány (Bercsényi u. 23.) Erkel Ferenc Alapítvány Gyermekmosolyért Alapítvány (Pesti úti Óvoda) HILD Templom Alap Alapítvány HONSZ Hadirokkantak, Hadiözvegyek, Hadiárvák Országos Nemzeti Szövetsége Ceglédi Szervezete Humánum Egészségügyi Szakképzés Alapítvány Iskolaszövetkezet a Tanulókért Közhasznú Alapítvány Infokapu Közhasznú Alapítvány (Mátyás kir. u. 27.) Jövőnkért Oktatási és Gyermekvédelmi Alapítvány (Lövész utcai Óvoda) Kossuth Gimnázium Leánykara Alapítvány Kossuth Gimnáziumért Alapítvány Körtemuzsika Alapítvány (Kőrösi úti Óvoda) LUR-KÓ PÉ (Széchenyi úti Óvoda) Máltai Szeretetszolgálat Mészáros Lőrinc Katolikus Iskoláért Alapítvány (Pesti út 2.) MOHA Mozgáskorlátozottak Otthonháza Mozgássérült Önálló Egyesület Napraforgó Egyesület a Ceglédi Gyermekekért NAPRA-FORGÓ Alapítvány (Napsugár Magánóvoda) Orrhigiéne Alapítvány Örkényi Úti Gyermekekért Alapítvány Őszikék Ceglédi Idősekért Alapítvány (Bajcsy-Zs. út 1.) Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért SZIMBA Fogyatékkal élő Gyermekekért Alapítvány Szent Lőrinc Alapítvány (Vörösmarty tér 1.) Tipegő Oktatási és Gyermekvédelmi Alapítvány (Deák téri Bölcsőde) Töredék Világ Autizmussal élő Emberekért Alapítvány Ceglédi Zsibongó Alapítvány (Dózsa Gy. úti Bölcsőde) A lapzárta időpontjáig ismert alapítványi adatok. Amennyiben a tudomása van további ceglédi alapítványok létezéséről, kérjük, jelezze a Polgármesteri Hivatal Hatósági Irodáján:

10 10 CEGLÉDI HÍRMONDÓ február 25. HÍREK, ESEMÉNYEK 1. sz. választókerület: Tótin Lóránt Minden hónap harmadik szerda, 9-12 óráig a Polgármesteri Hivatalban, az alpolgármester úr irodájában. Előzetes bejelentkezés az 53/ es telefonszámon, ill. személyesen a polgármesteri titkárságon, a téma megjelölésével. 2. sz. választókerület: Nagygyőr Árpád Minden hónap első kedd délután óra között a Polgármesteri Hivatala 38-as szobájában. 3. sz. választókerület: Takáts László Minden hónap második szerdán, 9-12 óráig kerül megtartásra a Polgármesteri Hivatalban, az alpolgármester úr irodájában. Előzetes bejelentkezés az 53/ es telefonszámon, ill. személyesen a polgármesteri titkárságon, a téma megjelölésével. 4. sz. választókerület: Györe Anett Minden hónap első hétfője 17:30 az Ökovíz Kft-nél (Pesti út 65.). Minden hónap első keddje 17:30 a 2.sz. Óvodában (Széchenyi út 14.) 5. sz. választókerület: Fábri Attila Minden hónap második szerda óra között a Polgármesteri Hivatal 38-as szobájában. 6. sz. választókerület: Giba István Minden hónap második kedd óra között a Polgármesteri Hivatal 38-as szobájában. 7. sz. választókerület: Takács Miklós Minden hónap második hétfő óra között a Köztársaság utcai óvodában (Köztársaság u. 18.) 8. sz. választókerület: Simon Mihály Minden hónap első keddjén (ha az ünnep, akkor a következő kedden) : 7.30 órától óráig a kecskéscsárdai tejháznál, 14,30 órától 15, 30-óráig a Külső-Jászberényi úti EDIT Képviselõi fogadóórák * büfében, órától óráig a Fűtőház utcai óvodában tartom meg. 9. sz. választókerület: Klément György Minden hónap első kedd óra között a Lövész utcai óvodában. 10. sz. választókerület: Ifj. Károly Ferenc Minden hónap első kedd óra között Nyár utca 9. szám alatt. 11. sz. választókerület: Földi László minden hónap 4. hétfõjén órától, a Báthori utcai óvodában. 12. választókerület: Györe Ferencné Minden hónap első hétfőjén óra között az ugyeri iskolában. Minden hónap második hétfőjén óra Posta utcai óvodában. 13. választókerület: Füle Győzőné Minden hónap első szerdája óra között a Cegléd Város Egyesített Szociális Intézményében (Bajcsy-Zsilinszky tér 1.) 14. választókerület: Dr. Ferenczi Norbert Minden hónap első szombat ig a 2T Kft. telepén (Külsõ-Kátai út 96.), és óra között a Nyugdíjas Közösségi Házban (Külső-Budai út 67.) Dr. Fülöp Hajnalka Minden hónap első hétfőjén 8-9 óra között a Polgármesteri Hivatal 38-as szobájában. Dr. Horváth Tiborné Minden hónap első szerda óra között a Polgármesteri Hivatal 38-as szobájában. Fehér István fogadóórája minden hónap első szerda óra között, a Polgármesteri Hivatal 38-as szobájában. Hörömpõ Annamária minden hónap elsõ kedd 8-tól 9 óráig a polgármesteri hivatal 38. sz. irodájában. KÖZTEMETÉSI DÍJAK Cegléd Város Önkormányzatának a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló, többször módosított 20/1999. (VII. 16.) Ök. rendelet 20. (5) bekezdésének alapján tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Cegléd városban évben a köztemetés díja mind a hamvasztásos temetés, mind a koporsós temetés esetén Ft Humán Iroda Korondi Miklós Minden hónap elsõ csütörtök óra között az Alkotmány utca 11. sz. (Pártok háza) Nagy Tamás Minden hónap első csütörtök óra között a Polgármesteri Hivatal 38-as szobájában. *** Dr. Csáky András Országgyűlési Képviselő Minden hónap elsõ péntek 9-11 óra között a Polgármesteri Hivatal 38-as szobájában. Dr. Csáky András helyi megbízottja Éles Tibor Minden hét kedden délelõtt 9-11 óra között a Polgármesteri Hivatal 38-as szobájában. Dr. Czinege Imre a 15. sz. választókörzet egyéni képviselõje Minden hónap utolsó csütörtök óra között a Polgármesteri Hivatal 38-as szobájában. Molnár Zoltán vizsgálóbiztos, a békéltetõ testület képviselõje Minden hónap első hétfője óra között a Polgármesteri Hivatal 38-as szobájában. *A lapzárta időpontjáig ismert fogadóórák. C H A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Megjelenik a képviselõ-testületi ülést követõ második hét hétfõi napján példányban. Lapzárta: a megjelenést megelõzõ hétfõ 16 óra. Kéziratot nem õrzünk meg és nem küldünk vissza. Felelôs kiadó: Földi László polgármester Fõszerkesztõ: Dr. Diósgyõri Gitta jegyzõ Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.85. HU ISSN Nyomdai munkák: Terjeszti a Nagy László Lázár rajza

11 2008. február 25. CEGLÉDI HÍRMONDÓ 11 Mindnyájunknak el kell menni-szavazni március 9-én Gondolataimat még azon melegében írom, ahogy meghallottam a köztársasági elnök úr kijelölte a népszavazás időpontját. A halogatásmentes kijelölés mindenképpen dicséretes, azonban a március 15-i nemzeti ünnepünk közelsége elszabadíthatja az indulatokat, és forradalmi hangulatot generálhat. Persze vannak arra is történelmi emlékeink, hogy a nép az istenadta sokkal bölcsebb, mint a felkent politikusai. Jogállamiságunk keretei között a népszavazást ki kellett írni. Annak leendő eredményét a kormányzás elkövetkező időszakában figyelembe kell venni, be kell tarta(t)ni az alkotmányos keretek között. Szabad demokrataként mondom, hogy mindenki menjen el szavazni aki csak tud- elkötelezettségétől függetlenül. Az eredményhez párosuljon olyan magas részvételi arány, amit ne tudjanak meg( félre )magyarázni a politológusok sem. Előzmény. A konvergencia program. Eljutni valahová. A megszorító intézkedések vártnál jobb eredménye az elemzőket is meglepte. Brüsszel piros pontja valószínűleg nem marad el. Főleg ha még egy ilyen évet produkálunk, mint az elmúlt esztendő. Remélem nem további megszorításokkal, faragjuk le az államháztartási hiányt és teljesítjük az egyéb gazdasági paramétereket. A népszavazás eredményét össznépi konszenzusnak kell követnie. Bármilyen belpolitikai tömeghisztéria ideiglenes pénzügyi-gazdasági válsághoz vezethet. A válsággal csak a nagy tőkepotenciállal rendelkező spekulánsok kaszálnak. A kisember ( jobb, bal és a többi ) csak veszíthet. A lakosság többnyire devizahitelben adósodott el. Sokan az autójukat illetve lakásukat is elveszíthetik a törlesztő részletek esetleges drasztikus megemelkedése végett. Honfitársaim! A családi élet biztonságát semmilyen politikai erő népszerűségének oltárán nem szabad feláldozni. A népszerűség azoknak a politikusoknak fontos, akik a politikából kívánnak megélni. A színésznek és a rockzenésznek is ezért fontos a népszerűség, mert a megélhetése függ tőle. A politikus tegye a dolgát legjobb tudása szerint az ország érdekében. A csapnivaló politikusokat, amikor itt a választás el kell csapni. Hol vannak a szocáldemokraták? A szocialista párt magát szociáldemokratának tartja. Csak ettől persze még nem lesz az. Körülbelül 1950 óta ebben az országban késik a szocáldemokrácia nyilvános és hiteles definiálása. A tömegbázisuk megalapozásához szükséges a közmegbecsülést kivívott polgártársaik munkásságának megismertetése a széles nyilvánossággal ( Kautzky, Bernstein, Peyer, Kéthly stb ) Miért ez a kitérő? A szavazók egy része még emlékszik a Kádár-korszakra. Nem kívánok senkit sem befolyásolni abban, hogy miként szavazzon. Csupán néhány közhelyet említek. A hétköznapi ember szereti az egyszerű kérdéseket. A népszavazás kérdései egyszerűek. Önvizsgálatunk során megállapítható, hogy ódzkodunk nemet mondani. Igent könnyebben mondunk, és ez félreértéshez vezethet. Aki igennel szavaz, az az 1989 előtti szocializmusra mond igent. Aki nemmel szavaz, az a rendszerváltozás továbbvitelére voksol. Jó válasz nincs. Az utóbbi a kisebbik rossz. A lekvár közös ig olyan programot kell készíteni, aminek megvalósításával visszaszerezzük elvesztett pozíciónkat Közép-Európában. Várom véleményüket. Tisztelettel Dr. Nagy Zoltán Az SzDSz ceglédi elnöke Fizetett politikai hirdetés Tájékoztató Az ÖKOVÍZ Kft. tájékoztatja a fogyasztókat, hogy március 3-ától 5-éig a 600 m3 és az 50 m3, valamint a 3000 m3 víztározó, március 10-étől 31-éig pedig az ivóvízhálózat tavaszi mosatását végzik: a vízhálózat mosatása tűzcsapon keresztül történik; a fertőtlenítéshez nátrium hypokloritot és klórgázt használnak; Ezen időszak alatt nyomáscsökkenés, illetve víz-zavarosodás előfordulhat, a kellemetlenségekért a fogyasztók szíves elnézését kérjük. Varjú Tamás ügyvezető Köszönet A MOHA Mozgáskorlátozottak Otthonháza Alapítvány köszönetét fejezi ki minden állampolgárnak, aki 2006 évi SZJA 1 %-át az alapítvány javára felajánlotta. A befolyt összeg 2007 évben Ft volt, melyet az alapítvány az otthonházak állagmegóvására fordít. DVD AKCIÓ! DVD már 45 Ft-tól. Információ:

12 12 CEGLÉDI HÍRMONDÓ február 25. Ceglédi Autóház: a ceglédi Škoda és Volkswagen márkaképviselet Már ötödik éves a Ceglédi Autóház! Az Önök cége Škoda és Volkswagen márkájú személy-gépkocsikat forgalmaz és szervízel. Mi is történt az elmúlt 5 évben? kérdezem Mentes Nándort a Ceglédi Autóház ügyvezetőjét január másodikán vettük át a Ceglédi Autóház Kft.-t, akkor még csak Škoda márkaképviseletként. Igyekeztünk nem csak új eszközöket, hanem új szemléletet és aktivitást vinni az értékesítésbe, ami sikerült is és ezt nem csak a számok, hanem a 2005-ben és 2006-ban elnyert LEX Best Dealer (év legjobb kereskedője) díjak is bizonyítanak ben ISO minősítést szereztünk, értékesítés és szerviz vonatkozásában is. Jelentős fejlesztéseket, és felújításokat végeztünk el, ezzel is javítva dolgozóink munkakörülményeit. Mióta értékesítenek Volkswagen személygépkocsikat? február 1-jén nyitottuk meg Volkswagen szalonunkat, amely már ekkor régóta nem volt Cegléden. A szalon megnyitásával egyidejűleg a VW és VW haszongépjármű szerviz jogot is meg kapta cégünk és az addigi 13 fős alkalmazotti létszámunkat ezzel egyidejűleg meg is dupláztuk. Jelenleg 30 fő. A szakképző intézményekkel együttműködve 7 fő tanuló gyakorlati képzése folyik nálunk. Sajnálatos viszont, hogy az elmúlt öt évben nem tudtuk érettségizett autószerelő szakmunkás igényünket kielégíteni és ez a további fejlődés gátjává válhat. Miért volt fontos a Volkswagen márka Önöknek? A Volkswagen a világ egyik leginnovatívabb márkája, egy olyan termék palettával, amely mindenki számára kínál megfelelő modellt. A VW innovációi között mindig is nagy hangsúlyt kapott a környezetvédelem, amit jelenleg leginkább a VW Bluemotion sorozata képvisel. Ezt a szemlélet módot a Ceglédi Autóház is magáénak érzi, ezért úgy gondoltuk, miután napjainkban mindenki nagyon sokat beszél a környezetvédelemről, nem beszélni kellene róla, hanem tenni is érte valamit! Ezért a Ceglédi Autóház 2007 év végi VW értékesítési akciója keretében a Ceglédi Önkormányzattal együtt működve telepítette a Pesti úton található Gömbkőris fasort, amely jelenleg 57 db fát jelent. Milyen beruházások voltak a közelmúltban a Ceglédi Autóháznál? Alap és állandó továbbképzéssel igyekszünk alkalmazottaink felkészültségét magas szinten tartani. Melyben partnerünk többek között a Munkaügyi központ és a Porsche Hungaria. Műszaki hátterünket is állandóan fejlesztjük, pl ben elkészült márka független vizsgasorunk, így már mint kihelyezett vizsgaállomás helyben tudjuk vizsgáztatni ügyfeleink személy- és kishaszon-járműveit. Rendelkezésünkre áll már karosszéria javító részlegünkben az úgynevezett fényezés nélküli horpadásjavítás technológiája, ami segítségével különböző horpadásokat tudunk nyom nélkül eltűntetni az autóról. Úgy tudjuk, a Ceglédi Autóház aktívan támogatja Cegléd sportéletét. Igen. Úgy gondoljuk, hogy ha már autókat adunk el és szervízelünk Cegléden, akkor lehetőségeinkhez mérten, a megtermelt profit egy részét támogatás formájában visszajuttatjuk a városnak ben szponzoráltuk a CVSE labdarúgó, és kézlabda szakosztályait. Kiemelkedően jó kapcsolatunk van az országos hírű ceglédi zenekarral, a Zanzibár együttessel. Ők egy éven át ingyenesen használhatták a Ceglédi Autóház Škoda Roomster gépkocsiját. A Ceglédi Autóház gyakran tart nyitott hétvégéket. Kérem, mondjon ezekről is egy pár szót. Egy család életében egy új autó megvásárlása nagy esemény, általában több évre szóló közös döntés eredménye. Azoknak a családoknak kívánunk segíteni a kiválasztásban, akik munkájuk, elfoglaltságuk miatt hétközben nem tudnak közösen eljönni hozzánk. Ezért folyamatosan tartunk nyitott hétvégéket, amikor szombat-vasárnap is nyitva tartunk. Ezek a hétvégék egy-egy új modellhez, akcióhoz kapcsolódnak. Az idei nőnapi nyitott hétvége (március 8-9.) az új Fábia modellhez kapcsolódik. Március 8-án hölgyvendégeinket hagyományosan virággal köszöntjük. [x]

13 2008. február 25. CEGLÉDI HÍRMONDÓ 13 Ingatlanközvetítő, Értékbecslő, Hiteltanácsadó iroda 2700 Cegléd, Alkotmány u. 32 Tel.: 53/ ; 06/ ELADÓ INGATLANOK: Cegléden kertvárosban 4 lakásos társasházban 66m 2 -es 2 szoba+ nappalis földszintes lakás gázközponti fűtéssel kulcsrakészen külön udvarrésszel, garázzsal eladó. Átadás májusban. Iá: 12,8 M Szolnoki út környékén 700 m 2 -es telken 150m 2 -es családi ház eladó. 3 szoba, zuhanyzó, konyha, 2 előszoba, spejz. Sok melléképülettel. Süllyesztett borház. Fűtése: Vegyes tüzelésű kazán, gázcirkó Iá: 16 M 990 m 2 telken bruttó 152 m 2 -es új építésű megkezdet családi ház. 3 féle készültségű fokban megvásárolható. 1 Fürdőszoba, 2 szoba/ 13,2 m 2 / konyha+ étkező /17,8m 2 / nappali egy légtérben / 24m 2 / Garázs 15m 2. Fűtés módja: Vegyes tüzelésű kazán vagy gáz. Szerkezet készen : 9,8 M Lakhatási engedéllyel: 14,8 M. Kulcsrakészen: 17,8 M 300 nöl telken 6 szobás duplakomfortos családi ház. Alsószint: 3 szoba, étkező, konyha, spejz, fürdőszoba, WC, közlekedő. Felső szint: 3 szoba, amerikai konyha, fürdőszoba, WC, külső fedett lépcsőfeljáró. Fűtése: Gázközponti radiátorral Iá: 31 M 110m 2 alapterületű városközpontban található családi ház. Tetőteres. Felsőszinten 4 szoba, fürdőszoba, WC. Alsószinten konyha, kazánház, fürdőszoba, spejz Iá: 29 M Cegléden Körösi út közelében 644 m 2 telken, 100 m2 téglaépítésű családi ház. 3 szoba, nappali, konyha, fürdőszoba, spejz, terasz, melléképületek. Gáz konvektoros fűtés. WC nincs. 396 Iá: 15,5 M

14 14 CEGLÉDI HÍRMONDÓ február 25. Fizetett politikai hirdetés

15 2008. február 25. CEGLÉDI HÍRMONDÓ 15

16 16 Az országos népszavazás a közvetlen hatalomgyakorlás A népszavazás szerepe, hogy a választópolgárok az országgyűlési választásokon túlmenően amellyel meghatározzák az Országgyűlés összetételét, és ezzel a következő választásokig a tevékenységének fő irányvonalát közvetlenül is részt vehessenek a törvényhozó hatalom gyakorlásában. A Magyar Köztársaságban minden hatalom a népé, amely a népszuverenitást választott képviselői útján, valamint közvetlenül gyakorolja. A Magyar Köztársaság legfelsőbb államhatalmi és népképviseleti szerve az Országgyűlés. Az Országgyűlés a népszuverenitásból eredő jogait gyakorolva biztosítja a társadalom alkotmányos rendjét, meghatározza a kormányzás szervezetét, irányát és feltételeit. Ennélfogva, csak az Országgyűlés hatáskörébe tartozó kérdés lehet országos népszavazás tárgya. Az ilyen, egyben eredményes népszavazás alapján hozott döntés az Országgyűlésre kötelező erejű. A népszavazás akkor is eredményes, ha a választópolgároknak kevesebb, mint a fele megy el szavazni, de legalább egynegyede a megfogalmazott kérdésre egynemű (igen vagy nem) érvényes választ ad. Az általános elv az Országgyűlés által történő hatalomgyakorlás, a népszavazással való döntés kivételes, a parlamenti hatalomgyakorlás kiegészítésére, annak befolyásolására szolgáló intézmény. A népszavazás alkotmányos funkciója, hogy a választópolgárok számára lehetővé tegye a közreműködést az alapvető, az ország lakosságának egészét tehát nem egyes politikai törekvéseket érintő, illetve az állam sorsát befolyásoló döntésekben, a képviseleti demokrácia kiegészítése és megerősítése. A népszavazás a választópolgárok és az őket képviselő Országgyűlés közötti együttműködés és párbeszéd eszköze a közösség tagjait érintő alapvető kérdésekről. Érdemes ismernünk a fenti alkotmányos alapelveket annak érdekében, hogy tudjuk, a népszavazáson mindannyiunk szavazatára szükség van, mert ezzel gyakorolhatjuk közvetlenül politikai jogainkat. Dr. Fülöp Hajnalka CEGLÉDI HÍRMONDÓ február 25. MENJÜNK EL SZAVAZNI! Tisztelt Ceglédi Választópolgárok! Sólyom László Köztársasági Elnök Úr március 9-re írta ki a vizitdíj, a kórházi napidíj és a tandíj eltörléséről szóló ügydöntő népszavazást. Kérjük Önöket, hogy ne adják mások kezébe a döntést, pártszimpátiától függetlenül, felelős állampolgárként vegyenek részt a szavazáson! Takáts László alpolgármester Földi László polgármester Tótin Lóránt alpolgármester

Tiszta lapot nyit a város

Tiszta lapot nyit a város A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Nagy László Lázár grafi kája XXV. évfolyam 2. szám 2014. febuár 3. Tisztelt Ceglédi Polgárok! Tiszta lapot nyit a város Megtörtént! Adósság nélkül kezdte a város 2014-et. Cegléd

Részletesebben

Fél milliárd csapadékvíz-elvezetésre

Fél milliárd csapadékvíz-elvezetésre Nagy László Lázár grafikája A V Á R O S I Ö N KO R M Á N Y Z AT L A P JA H XX. évfolyam 1. szám Cegléd város honlapja: www.cegled.hu 2009. február 2. 486 millió forintot nyert a város a Belterületi csapadékvíz-elvezetés

Részletesebben

Cegléd város honlapja: www.cegled.hu

Cegléd város honlapja: www.cegled.hu C A V Á R O S I Ö N K O R M Á N Y Z A T L A P J A EGLÉDI HÍRMONDÓ Nagy László Lázár grafikája XXI. évfolyam 6. szám Pályázni csak akkor, és arra lehet, amikor van aktuális pályázati kiírás, és az abban

Részletesebben

EGLÉDI HÍRMONDÓ. Hagyja személyi jövedeladója 1%-át Cegléden! Mit várnak 2007-től a képviselő-testület tagjai? A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

EGLÉDI HÍRMONDÓ. Hagyja személyi jövedeladója 1%-át Cegléden! Mit várnak 2007-től a képviselő-testület tagjai? A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA C A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA EGLÉDI HÍRMONDÓ Nagy László Lázár grafi kája XVIII. évfolyam 1. szám Cegléd város honlapja: www.cegled.hu 2007. január 25. Mit várnak 2007-től a képviselő-testület tagjai?

Részletesebben

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Nagy László Lázár grafi kája XXV. évfolyam 10. szám 2014. szeptember 29. A ciklusnak vége, a fejlődés folytatódik TISZTELT CEGLÉDI POLGÁROK! Szeptember 18-án megtartotta a ciklus

Részletesebben

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Nagy László Lázár grafi kája XXIV. évfolyam 7. szám 2013. szeptember 30. Több napon át tartó rendezvénysorozattal emékezett a város Kossuth Lajos 165 évvel ezelőtti ceglédi

Részletesebben

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA EGLÉDI. Új jegyzőt választott a képviselő-testület

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA EGLÉDI. Új jegyzőt választott a képviselő-testület C A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA EGLÉDI Nagy László Lázár grafi kája HÍRMONDÓ XVIII. évfolyam 5. szám Cegléd város honlapja: www.cegled.hu 2007. május 29. Új jegyzőt választott a képviselő-testület Cegléd

Részletesebben

XVI. évfolyam. 3. szám

XVI. évfolyam. 3. szám XVI. évfolyam 3. szám 2008. M Á R C I U S NŐNAPI KÖSZÖNTÉS Ruzsa Község Képviselő-testületének férfi tagjai nevében minden ruzsai hölgynek NAGYON BOLDOG NŐNAPOT kívánok! Gárgyán Imre alpolgármester Minden

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója

HIRDETMÉNY. Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója Terjeszti a Magyar Posta Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója XVI. évfolyam 2006. szeptember HIRDETMÉNY Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a Helyi Választási Bizottság az alábbi

Részletesebben

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. 2009. szeptember 28. XX. évfolyam 8. szám. Cegléd város honlapja: www.cegled.hu

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. 2009. szeptember 28. XX. évfolyam 8. szám. Cegléd város honlapja: www.cegled.hu VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA H Nagy László Lázár grafi kája XX. évfolyam 8. szám Már az idei költségvetés előkészítése során tudtuk, hogy bizonytalan, nehéz esztendő áll előttünk. Ennek ellenére olyan költségvetést

Részletesebben

Ceglédi. Elõbb-utóbb úgyis tavasz lesz. Ingyenes P A N O R Á M A. 3. oldal. III. évfolyam, 6. szám 2009. március 27. ANNO 2007

Ceglédi. Elõbb-utóbb úgyis tavasz lesz. Ingyenes P A N O R Á M A. 3. oldal. III. évfolyam, 6. szám 2009. március 27. ANNO 2007 Ingyenes Ceglédi III. évfolyam, 6. szám 2009. március 27. P A N O R Á M A ANNO 2007 Elõbb-utóbb úgyis tavasz lesz 3. oldal Új nyílászárót szeretne, vagy a régit cserélné le újra? Keresse fel telepünket!

Részletesebben

IV. Ceglédi Menyegző Fesztivál. 2014. február 8. (szombat) Kossuth Étterem

IV. Ceglédi Menyegző Fesztivál. 2014. február 8. (szombat) Kossuth Étterem VIII. évfolyam, 2. szám 2014. január 31. Fotó: Hartyányi Norbert P A A N O R Á M cegledipanorama.huanno 2007 IV. Ceglédi Menyegző Fesztivál 2014. február 8. (szombat) Kossuth Étterem

Részletesebben

Közéleti és kulturális lap Alapítva 1899-ben Újraalapítva 1987-ben szevi@szentendre.hu +36 26 505 120. Anyáknapi köszöntő

Közéleti és kulturális lap Alapítva 1899-ben Újraalapítva 1987-ben szevi@szentendre.hu +36 26 505 120. Anyáknapi köszöntő SZE N XXVIII. évf. 8. szám 2014. április 28. 8 N TE DRE ÉS VIDÉKE Közéleti és kulturális lap Alapítva 1899-ben Újraalapítva 1987-ben szevi@szentendre.hu +36 26 505 120 Anyáknapi köszöntő Köszönöm Istenem

Részletesebben

Lapunk megjelenését támogatja: cegledipanorama.hu. Következő lapzárta: április 7. hétfő

Lapunk megjelenését támogatja: cegledipanorama.hu. Következő lapzárta: április 7. hétfő VIII. évfolyam, 6. szám 2014. március 28. P A A N cegledipanorama.hu O R Á M anno 2007 P A A N O Kiadó: Panoráma Média Kft. 2700 Cegléd, Csalogány u. 3. Tel/Fax.: (53) 312-038 info@cegledipanorama.hu

Részletesebben

Ingyenes. Ceglédi. II. évfolyam, 2. szám 2008. február 1.

Ingyenes. Ceglédi. II. évfolyam, 2. szám 2008. február 1. Ingyenes Ceglédi II. évfolyam, 2. szám 2008. február 1. P A N O R Á M A ALFÖLD ÉTTEREM ÉS SZÁLLODA Cegléd, Szolnoki út 15/a - Tel./Fax: 53/318-645 Elsõ osztályú minõség harmadosztályú árakkal! Közremûködik:

Részletesebben

Gyáli Újság. Tisztelt Gyáliak! Meghívó. 2014. augusztus. Gyáli Újság

Gyáli Újság. Tisztelt Gyáliak! Meghívó. 2014. augusztus. Gyáli Újság Új G y á l Város Önkormányzat á n a k közéleti és információs lapja Tisztelt Gyáliak! Egy település fejlettségében nagyon fontos, hogy milyen az utak, egyéb közművek állapota, az intézményhálózat színvonala

Részletesebben

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Nagy László Lázár grafi kája XXVI. évfolyam 6. szám 2015. június 1. 1000 zsák és 9 konténer telt meg Cegléden Több mint 1000 zsák és 9 konténer telt meg Cegléden szeméttel.

Részletesebben

KEREPESI VÉLEMÉNY KEREPES-HOLLANDIA-SZÉPHEGY-SZILASLIGET FELELÕS KÖZÉLETI LAPJA. FIGYELEM! FIGYELEM! Válasszon a választópolgár

KEREPESI VÉLEMÉNY KEREPES-HOLLANDIA-SZÉPHEGY-SZILASLIGET FELELÕS KÖZÉLETI LAPJA. FIGYELEM! FIGYELEM! Válasszon a választópolgár 2008. FEBRUÁR KEREPESI VÉLEMÉNY Rózsás, Palotai és Labancz ellene szavazott Fejlesztésre 450 millió Mindannyian tudjuk, hogy pénz nélkül nincs fejlõdés. Mindannyian tudjuk, hogy 167 milliós kifizetetlen

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ KzØleti informæcis lap Ismét 1% + 1% Ebben az évben ismét lehetõségünk van arra, hogy személyi jövedelemadónk 2 x 1 %-áról rendelkezzünk. Az elsõ 1 %-ot társadalmi szervezet, alapítvány

Részletesebben

Közhírré tétetik! - elfogadta a város 2011. évi költségvetését az önkormányzat -

Közhírré tétetik! - elfogadta a város 2011. évi költségvetését az önkormányzat - XIX. évfolyam, 2011. március 5. 2. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Közhírré tétetik! Alapkőletétel: megkezdődött a Kumánia Gyógyés Strandfrüdő, valamint a Hotel Kumánia

Részletesebben

Csömöri Hírmondó. A főutak mellett a közterek és járdák is megújulnak. Interjú Csömör országgyűlési dr. Tuzson Bencével

Csömöri Hírmondó. A főutak mellett a közterek és járdák is megújulnak. Interjú Csömör országgyűlési dr. Tuzson Bencével Csömöri Hírmondó információs közéleti havilap A főutak mellett a közterek és járdák is megújulnak 5. és 10. oldal Interjú Csömör országgyűlési képviselőjével, dr. Tuzson Bencével 8-9. oldal Egy nap a közterületfelügyelővel

Részletesebben

2010. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

2010. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK XVIII. évfolyam 3. szám 2010. M Á R C I U S Szeretettel hoztam e szép csokrom, s köszöntőmet mindenkinek mondom. Nőket köszönt most az egész világ, hát nyíljon nékik a sok színes virág. Az életet, szerelmet

Részletesebben

Isten éltessen minden szépkorút! 9. oldal. Budakeszin járt Makrai Katalin, a köztársasági elnök felesége és Hende Csaba, Honvédelmi Miniszter 7.

Isten éltessen minden szépkorút! 9. oldal. Budakeszin járt Makrai Katalin, a köztársasági elnök felesége és Hende Csaba, Honvédelmi Miniszter 7. XX. évf. 2011. december BUDAKESZI BUDAKESSER STADTANZEIGER HÍRMONDÓ http://hirmondo.budakeszi.hu Isten éltessen minden szépkorút! 9. oldal Budakeszin járt Makrai Katalin, a köztársasági elnök felesége

Részletesebben

Kellemes Húsvéti Ünnepeket Kívánunk!

Kellemes Húsvéti Ünnepeket Kívánunk! XXVII. évfolyam, 4. szám 2015. április Interjú Kiszel Mihály katolikus prépost-plébánossal 10-11. oldal Közéleti és tájékoztató lap Megjelenik minden hónapban Bővebb információ, archívum a város honlapján:

Részletesebben

Ingyenes. II. évfolyam, 1. szám 2008. január 18. Ceglédi. Gyökerestõl. felforgatni. vagy korrekcióval folytatni? 3. oldal

Ingyenes. II. évfolyam, 1. szám 2008. január 18. Ceglédi. Gyökerestõl. felforgatni. vagy korrekcióval folytatni? 3. oldal Ingyenes Ceglédi II. évfolyam, 1. szám 2008. január 18. P A N O R Á M A Gyökerestõl felforgatni vagy korrekcióval folytatni? 3. oldal I S K O L A A J Á N L Ó M E L L É K L E T T E L 1 9-3 6. O L D A L

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal idõszakos kiadványa. 2008. év I. szám

Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal idõszakos kiadványa. 2008. év I. szám 2008. év I. szám Közérdekû telefonszámok: Orvosok: rendelési idõben, munkanapokon 8-18 óráig: 06-70-456-7102 Orvosi ügyelet: - felnõtt ügyelet: 06-76-516-984 - gyermek ügyelet: 06-76-516-904 Mentõk: 104;

Részletesebben

Ingyenes. II. évfolyam, 4. szám 2008. március 5. Ceglédi. Nem? Igen

Ingyenes. II. évfolyam, 4. szám 2008. március 5. Ceglédi. Nem? Igen Ingyenes Ceglédi II. évfolyam, 4. szám 2008. március 5. P A N O R Á M A E G É S Z S É G Ü G Y I M E L L É K L E T T E L 1 3-1 9. O L D A L Igen Nem? www.toyota.hu Nem hagy cserben. És hidegen. Toyota Corolla.

Részletesebben

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. Nagy László Lázár grafikája ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. Nagy László Lázár grafikája ÖNKORMÁNYZATI HÍREK C H A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Nagy László Lázár grafikája XVII. évfolyam 3. szám Cegléd város honlapja: www.cegled.hu 2006. március 9. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Cegléd Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete

Részletesebben

Gerincút: Zajmentes élethez kérünk segítséget

Gerincút: Zajmentes élethez kérünk segítséget Október 3-án önkormányzati választás! A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA LXII. évfolyam 33. szám 2010. október 1. Megjelenik 35 000 példányban, legközelebb október 8-án. Az újság díjtalan. Ruhavásár október 12-én

Részletesebben

VASÁRNAP VÁLASZT MINDSZENT

VASÁRNAP VÁLASZT MINDSZENT VASÁRNAP VÁLASZT MINDSZENT KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS Mindszenten öt szavazókörben lehet voksolni (8. oldal) Ára: 99Ft ELKÉSZÜLT AZ ÚJ ÖLTÖZŐ (10.OLDAL) A HOSSZÚ ÉLET TITKA A SOK-SOK MUNKA

Részletesebben