SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat Ápoló Gondozó Otthona Szakoly 4234 Szakoly, Hunyadi u. 2. Telefon, fax: 42/ Honlap: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011.

2 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések I.1. Az intézmény adatai I.2. Az intézmény szervezeti egységei I.3. Egyéb szakmai tevékenységek I.4. Közös rendelkezések I.5. Az intézmény kapcsolatrendszere II. Az intézmény szervezeti felépítése II.1. Ápoló-gondozó és II. szállásépület egységek II.2. Ápoló-gondozó célú lakóotthoni egység II.3. Támogató szolgálat III. Szervezeti egységeken belül működő munkacsoportok feladatai, együttműködési pontok III.1. A gondozó munkacsoport feladatai III.2. Az ápoló munkacsoport feladatai III.3. A szociális és mentálhigiénés munkacsoport feladatai III.4. A szociális foglalkoztató munkacsoport feladatai IV. Gazdasági műszaki ellátást biztosító szervezeti egységeken belül működő munkacsoportok feladatai IV.1. A gazdasági pénzügyi munkacsoport feladatai IV.2. A műszaki munkacsoport feladatai IV.3. A gazdálkodást segítők munkacsoportjának feladatai IV.4. Az élelmezési munkacsoport feladatai IV.5. Mosodai dolgozók munkacsoport feladatai V. Az intézmény vezetése V.1. Intézményvezető feladatai V.2. Az intézményvezető közvetlen irányításával dolgozó vezetők munkakörei V.2.1. Az intézményvezető ápoló V.2.2. A gazdasági vezető V.2.3. A támogató szolgálatvezető VI. A vezetői tevékenységet segítő tanácsadó szervek VI.1. Összdolgozói munkaértekezlet VI.2. Csoportértekezlet VI.3. Lakógyűlés VI.4. Az intézményi jogviszonyban állók és az ellátásra jogosultak Érdekképviseleti Fóruma VII. Az egyes szociális szolgáltatást nyújtó szervezeti egységekben létesítendő munkakörök, esetleges helyettesítések rendje VII.1. Az ápoló gondozó egységben létesítendő munkakörök VII.1.1. Orvos VII.1.2. Ápoló VII.1.3. Gondozó VII.1.4. Fejlesztő pedagógus VII.1.5. Szociális és mentálhigiénés munkatárs VII.1.6. Foglalkoztatás-koordinátor VII.1.7. Foglalkoztatás szervező VII Segítő - munkavezető 2

3 VII Szociális ügyintéző VII.2. Lakóotthonban létesítendő munkakörök VII.2.1. Szociális segítő VII.2.2. Ápoló VII.3. A támogató szolgálatban létesítendő munkakör VII.3.1. Személyi segítő VII.3.2. Személyszállító VIII. Gazdasági műszaki ellátást biztosító szervezeti egységekben létesítendő munkakörök, esetleges helyettesítések rendje VIII.1. Gazdasági pénzügyi munkacsoport VIII.1.1. Főkönyvi könyvelő VIII.1.2. Raktáros könyvelő VIII.1.3. Pénztáros analitikus könyvelő VIII.1.4. Adminisztrátor VIII.2. Műszaki munkacsoport VIII.2.1. Karbantartók VIII.2.2. Fűtő VIII.2.3. Mosodai dolgozók VIII.3. Gazdálkodást segítők munkacsoportja VIII.3.1. Gépkocsivezető VIII.4. Élelmezési munkacsoport VIII.4.1. Élelmezésvezető VIII.4.2. Szakács/nő VIII.4.2. Konyhalány IX. Az intézmény munkarendje X. Záró rendelkezések XI. Az ápoló gondozó otthon szervezeti ábrái - Az ápoló gondozó otthon vezetői struktúrája - Az intézményvezető közvetlen irányításával dolgozó vezetők és munkacsoportok - Szociális szolgáltatást nyújtó szakmai egységek 3

4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. 1. Az intézmény adatai Intézmény neve: Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat Ápoló-Gondozó Otthona Székhelye: 4234 Szakoly, Hunyadi u. 2. sz. Működési területe: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye, illetve az Magyarország egyéb területe a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről, a 3/A.. (2) alapján - az intézmény férőhelyeinek 10%-áig - az a személy is ellátható, aki az intézmény külön jogszabályban meghatározott ellátási területén nem rendelkezik bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel. Jogállása: Jogi személyiséggel rendelkező Feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint: Önállóan működő és gazdálkodó szerv Irányító szerv neve, székhelye: Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat 4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 5. Ellátási formája: Ápolást, gondozást nyújtó intézmény Típusa: Fogyatékos személyek otthona, Fogyatékos személyek lakóotthona A feladat ellátását szolgáló vagyon: - Szakoly, Hunyadi u. 2., 457 hrsz., m2 - Szakoly, Mihálydi u /6 hrsz., 1439 m2 - Szakoly, Mihálydi u /7 hrsz., 1439 m2 - és az intézmény vagyonleltárában szereplő berendezések és felszerelések Intézményi szervezetben működő lakóotthon neve: Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat Ápoló - Gondozó Otthon Lakóotthona Ellátási formája: Ápoló-gondozó célú lakóotthon Típusa: Fogyatékos személyek lakóotthona Székhelye: 4234 Szakoly, Hunyadi u. 2. Az engedélyezett férőhelyek száma: Ápoló - gondozó otthoni ellátás: 130 fő Ápoló - gondozó célú lakóotthoni ellátás: 2 x10 fő 4

5 Intézményi szervezetben működő szociális alapszolgáltatás neve: Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat Ápoló - Gondozó Otthon Támogató Szolgálata Ellátási forma: szociális alapszolgáltatás integrált támogató szolgáltatás Székhelye: 4234 Szakoly, Hunyadi u. 2. A Támogató Szolgálat működési területe: Együttműködési megállapodások alapján Szakoly, Balkány, Geszteréd, Érpatak, Bököny, Biri, Nyírgelse, Nyírmihálydi, Nyírbogát ellátási területe. Az intézmény vezetőjének a kinevezési rendje: Az intézményvezetőt a Munkatörvénykönyve alapján a Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat mindenkori vezetője nevezi ki. Alaptevékenysége szakfeladat rendje szerinti besorolása: Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása Fogyatékossággal élők ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása Támogató szolgáltatás Szociális foglalkoztatás munka - rehabilitáció keretében Szociális foglalkoztatás fejlesztő felkészítő - foglalkoztatás keretében Éttermi, mozgó vendéglátás Munkahelyi étkeztetés Szakmai továbbképzések Textil, szőrme mosása, tisztítása Kiegészítő tevékenysége szakfeladat rendje szerinti besorolása: Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Éttermi, mozgó vendéglátás Munkahelyi étkeztetés Kisegítő tevékenysége szakfeladat rendje szerinti besorolása: Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése 5

6 I. 2. Az intézmény szervezeti egységei Szociális szolgáltatást nyújtó szakmai egységek: Ápoló - gondozó egység Ápoló-gondozó célú lakóotthon II. szállásépület egység Támogató szolgálat Gazdasági-műszaki ellátást biztosító egység I. 3. Egyéb szakmai tevékenységek Akkreditált felnőttképzési intézményként felnőttképzési tevékenységet folytat a szociális alapszolgáltatást- és szakosított ellátást biztosító intézményekben, valamint a szociális igazgatás és szervezés területén dolgozó szakemberek számára. Az intézmény tevékenységét a HACCP rendszer által akkreditált folyamatok alapján végzi. I. 4. Közös rendelkezések Az alaptevékenység, kiegészítő tevékenység, kisegítő tevékenység során felszabaduló szabad kapacitás az ellátási színvonal növelése érdekében - értékesíthető. Vállalkozási tevékenysége: nincs Épületek száma: 5 fő épület I. 5. Az intézmény kapcsolatrendszere Az intézmény az alábbiakban felsorolt szervekkel működik együtt: (Az együttműködés személyes kapcsolat felvétellel, elektronikus, vagy postai levelezés útján valósul meg. A kapcsolattartás célja a lent felsorolt szervezettekkel többnyire pályázatírás pl.: intézményi működésre, fenntartásra vagy konzorciumi együttműködések.) Ágazati Minisztérium és kapcsolódó intézetei Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal Hajdúdorogi Egyházmegye Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat ÉFOÉSZ (Értelmi Fogyatékosok Országos Érdekvédelmi Szervezete) Érdekképviseleti szervezetek (vakok- és csökkentlátók, siketek- és nagyothallók, mozgássérültek stb.) Speciális Művészeti Műhely Egyesület Szociális Intézmények Országos Szövetsége Speciális Olimpiai Egyesület Közép és felsőfokú szociális, illetve pedagógiai szakképesítést nyújtó oktatási intézmények SZOCIO EAST Egyesület Regionális Forrásközpont 6

7 Megyében működő állami, non-profit és profitorientált szociális alapszolgáltatást és szakosított ellátást biztosító intézmények Módszertani Központok Egészségügyi ellátást nyújtó intézmények, kórházak II. Az intézmény szervezeti felépítése II. 1. Ápoló-gondozó és II. szállásépület egységek Feladatkörében ellátja azoknak a 18 éven felüli, enyhe- vagy középsúlyos értelmi fogyatékos személyek ápolását, gondozását és terápiás célú foglalkoztatását 130 engedélyezett férőhelyen, akik nem, vagy csak részben oktathatók, képezhetők, és ellátásukra, foglalkoztatásukra csak bentlakásos intézményi keretek között van lehetőség. II. 2. Lakóotthon A lakóotthon alaptevékenysége: Otthont nyújtó, családias jellegű ellátást, ápolást, gondozást és foglalkoztatást biztosít 18 éven felüli gyógypedagógiai, vagy egyéb iskolarendszerű oktatás, nevelés körébe nem vonható enyhe- vagy középsúlyos értelmi fogyatékos személyek részére 2 x 10 engedélyezett férőhelyen. II. 3. Támogató Szolgálat A Támogató Szolgálat alaptevékenysége: Együttműködési megállapodások alapján Szakoly községben és a környező településeken támogató szolgálatot működtet. A szolgálat az otthonában élő fogyatékos személyek számára biztosít személyre szabott és szükségletorientált szolgáltatásokat, személyi segítésén, szállító szolgáltatásán valamint információs tanácsadásán keresztül. III. Szervezeti egységeken belül működő munkacsoportok feladatai, együttműködési pontok III. 1. A gondozó munkacsoport feladatai A gondozó csoport tagja az ápoló-gondozó egységben és az ápoló-gondozó célú lakóotthonban, a szolgáltatás jellegének megfelelően elvégzi és biztosítja: az intézmény ellátottainak közvetlen és tényleges fizikai ellátását (étkeztetés, ruházattal és textíliával való ellátás, a személyi és környezeti higiénia biztosítása) az intézmény házirendjében foglaltak betarttatását segíti a gondozottat életvezetési problémái megoldásában betartatja a lakószobák, közös helyiségek higiénés rendjét 7

8 együttműködik más csoportok szakembereivel, team munkában tevékenykedik: felkészíti az ellátottakat a mentálhigiénés- és ápoló kollégáival az országos és területi sport, illetve kulturális rendezvényekre részt vesz a belső továbbképzéseken és szakmai rendezvényeken, az esetmegbeszélő és szupervíziós csoportokon elvégzi a munkájával járó adminisztrációs tevékenységet (pl: egyéni fejlesztési tervek elkészítéséhez információt szolgáltat, folyamatjegyzőkönyvekben feljegyzést készít) munkáját a munkaköri leírásában és az Etikai Kódexben foglaltak szerint végzi a vonatkozó jogszabályban foglalt adatszolgáltatási és továbbképzési kötelezettségének eleget tesz megismeri az ágazati jogszabályokat, a szakmapolitikai törekvéseket megismeri az intézmény alapdokumentumait, a szakmai programot, azok módosítására illetve fejlesztésére javaslatot tesz biztosítja az intézmény nyugalmát, panasz esetén a kompetenciájába tartozó problémák megoldása érdekében meghallgatja az ellátottakat. III. 2. Az ápoló munkacsoport feladatai Az egészségügyi szakember az ápoló-gondozó egységekben és az ápoló-gondozó célú lakóotthonban, a szolgáltatás jellegének megfelelően elvégzi és biztosítja: orvosi, szakorvosi ellátás szervezését általános gondozást, ápolást az ellátottak napi gyógyszereinek kiosztását a szakma szabályainak betartása mellett betegek szakrendelésekre, tüdőszűrésre, rákszűrésre stb. kísérését a szűréseket megelőzően az ellátottak részére prevenciós célú előadást tart az aktuális témában gyógyászati segédeszközökkel való ellátás biztosítását a betegek kórházi látogatásának szervezését szükség esetén gyógytorna biztosítását halálozás esetén a végtisztesség feladatainak ellátását, a hagyatéki eljárás előkészítését, leltár felvételét, a folyamat megfelelő adminisztrálását az intézmény ellátottainak közvetlen és tényleges fizikai ellátását (étkeztetés, ruházattal és textíliával való ellátás, a személyi és környezeti higiénia biztosítása). különös figyelemmel kíséri azon ellátottak napi életét, tevékenységét, akik mellé személyi segítőként kijelölésre került szobafelelősként ügyel a rá bízott lakószobák kifogástalan rendjére, tisztaságára, folyamatos karbantartására, felújítására, otthonossá tételére és díszítésére az intézmény házirendjében foglaltak betarttatását segíti a gondozottat életvezetési problémái megoldásában betarttatja a lakószobák, közös helyiségek higiénés rendjét együttműködik más csoportok szakembereivel, team munkában tevékenykedik: felkészíti az ellátottakat a mentálhigiénés- és gondozó kollégáival az országos és területi sport, illetve kulturális rendezvényekre részt vesz a belső továbbképzéseken és szakmai rendezvényeken, az esetmegbeszélő és szupervíziós csoportokon elvégzi a munkájával járó adminisztrációs tevékenységet (pl: egyéni fejlesztési tervek elkészítéséhez információt szolgáltat, folyamatjegyzőkönyvekben feljegyzést készít), 8

9 ellátja az egészségügyi dokumentáció naprakész vezetését (egyéni gyógyszernyilvántartó lap, egészségügyi eseménynapló, egészségügyi karton, egyéni fejlesztési terv egészségügyi állapotleírás része) munkáját a munkaköri leírásában, az Etikai Kódexben foglaltak szerint végzi a vonatkozó jogszabályban foglalt adatszolgáltatási és továbbképzési kötelezettségének eleget tesz megismeri az ágazati jogszabályokat, a szakmapolitikai törekvéseket megismeri az intézmény alapdokumentumait, a szakmai programot, azok módosítására illetve fejlesztésére javaslatot tesz biztosítja az intézmény nyugalmát, panasz esetén a kompetenciájába tartozó problémák megoldása érdekében meghallgatja az ellátottakat. III. 3. A szociális és mentálhigiénés munkacsoport feladatai A mentálhigiénés csoport tagja, az ápoló-gondozó egységben és az ápoló-gondozó célú lakóotthonban, az ellátás jellegének megfelelően biztosítja, elkészíti és elvégzi: egyénre szabott gyógypedagógiai programot, folyamatosan vezeti a gyógypedagógiai felzárkóztató, illetve szinten tartó foglalkozásokat pszichés és mentálhigiénés gondozást, elő és utógondozást végez krízisintervenciót és konfliktuskezelést alkalmaz az együttélési feszültségek feloldása céljából az ellátottak számára egyéni és csoportos preventív célú programokat szervez a devianciák kialakulásának megelőzése céljából a mentálhigiénés szakmai munkacsoport a lakóotthoni kitagolási program keretében folyamatosan felkészíti mentálisan, szociálisan a lakóotthonba áthelyezendő személyeket az új életvitelre, életvezetésre segíti a lakóotthonban élőket az új életforma érték és normarendszerének, közösségi szabályainak elfogadásában a mentálhigiénés munkacsoport tagjai a lakóotthoni és az anyaotthoni formához illeszkedő egyéni és csoportos szabadidős tevékenységet szerveznek a mentálhigiénés munkacsoport rugalmasan végzi az egyes gondozási egységekben felmerülő, ill. kialakult problémák megoldását szociális ügyekben ellátják a gondozottak képviseletét felkészítik az ellátottakat az ápoló és gondozó kollégáival együttműködve az országos és területi sport, illetve kulturális rendezvényekre felkutatják az társadalomhoz való integrálódás lehetőségeit munkájukkal járó adminisztrációs tevékenységet elvégzik, folyamatosan vezetik az egyéni fejlesztési terveket a fogyatékos személyek állapotának felülvizsgálata során a felkészített szakemberek elvégzik az elővizsgálatokkal járó feladatokat, javaslatot tesznek az elhelyezés kérdésében a bizottság felé folyamatosan aktualizálják a klienseik szociális, családi, egészségügyi, oktatási anamnézisét figyelemmel kísérik a kliens családdal való kapcsolattartásának folyamatát részt vesznek a belső továbbképzéseken, szakmai rendezvényeken részt vesznek az esetmegbeszélő és szupervíziós csoportokon folyamatosan figyelemmel kísérik a pályázati lehetőségeket és jogszabályi változásokat munkájukat a munkaköri leírásban és az Etikai Kódexben foglaltak szerint végzik folyamatosan figyelemmel kísérik a szakirodalmak megjelenését 9

10 munkájuk során a megengedő gondozás helyett segítő - elfogadó gondozást végeznek a vonatkozó jogszabályban foglalt adatszolgáltatási és továbbképzési kötelezettségüknek eleget tesznek terápiás foglalkoztatási tevékenység koordinálása esetén ellátja a foglalkoztatás vezetői feladatok rá irányadó részét A mentálhigiénés munkatárs tevékenysége a rá bízott lakócsoport esetében különösen kiterjed: - a gondnokokkal, a családdal való kapcsolattartásra - az ellátott vagyoni helyzetének, jövedelmi viszonyainak nyomon követésére - eltávozásának megfelelő dokumentálására - az ellátott személyes szükségletei kielégítését szolgáló vásárlások, beszerzések tervezésére, előkészítésre, lebonyolítására. III. 4. A szociális foglalkoztató munkacsoport feladatai Az intézményben belső szociális foglalkoztatás: munka-rehabilitáció, fejlesztő felkészítő foglalkoztatás és szocioterápiás foglalkoztatás: munkaterápia foglalkozások keretében végzendő gyertyaöntés, agyagozás, kerámiakészítés, kertgazdálkodás, parkgondozás, melegház működtetés, takarítás, portaszolgálat teljesítése és kézműves foglalkozások közül választhatnak az ellátottak. A munkajellegű védett foglalkoztatás külső foglalkoztatóval Kézmű Nonprofit Kft. által- belső telephelyünkön működik. A foglakoztatási formák működtetése céljából a foglalkoztatás-koordinátor, foglalkoztatás szervező és segítő-munkavezető biztosítja és elvégzi a fenti tevékenységeken túl: koordinálja a szociális intézményen belüli szociális foglalkoztatási és szocioterápiás foglalkoztatást, részt vesz a szociális foglalkoztatási engedély iránti kérelem előkészítésében, részt vesz a foglalkoztatási szakmai program elkészítésében, előkészíti a szociális foglalkoztatási támogatással kapcsolatos igényléseket, összesíti a nyilvántartásokat, elszámolásokat, szervezi a reklám és marketing tevékenységet, előkészíti a termék vagy szolgáltatás értékesítési tervét, kapcsolatot tart a beszállítókkal, előkészíti a foglalkoztatott munkaerő-piacra történő kivitelezését, javaslatot tesz az intézményen belüli és intézményen kívüli foglalkoztatás formáira, éves foglalkoztatási tervet készít, kialakítja a foglalkoztatásban résztvevő csoportokat felügyeli a foglalkoztatást, a foglalkoztatás bővítése érdekében kapcsolatokat tart a fogyatékos személyek foglalkoztatását végző védett vállalatokkal és nyílt munkaerő-piaci szereplőkkel ellátja adminisztrációs tevékenységét az ellátottak egyéni fejlesztési terveinek kidolgozása során együttműködik a szakmai team tagjaival a munkaköri leírásában foglaltaknak és továbbképzési kötelezettségének eleget tesz. 10

11 III. 5. A támogató szolgálat munkacsoport feladatai A támogató szolgáltatás olyan tevékenység, amely aktívan közreműködik a fogyatékos ember teljes jogú és egyenértékű társadalmi részvételéért, függetlenül a fogyatékosság típusától és mértékétől, a kliens nemétől, kulturális és etnikai hovatartozásától, korától, lakhelyétől, szexuális beállítódottságától. Szakmai cél, a fogyatékos személyek lakókörnyezetükben történő ellátása és részükre személyre szabott szolgáltatás biztosítása. A támogató szolgálat személyi segítő szolgálat működtetése által szállító szolgáltatásán és információs tanácsadásán keresztül sokrétű szociális feladat ellátását végzi. Az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása (speciális személyi szállítás, szállító szolgálat működtetése). Az általános egészségi állapotnak és a fogyatékosság jellegének megfelelő egészségügyi szociális ellátásokhoz, valamint a fejlesztő tevékenységhez való hozzájutás személyi és eszközfeltételeinek biztosítása. Információnyújtás, ügyintézés, tanácsadás, a tanácsadást követően a társadalmi beilleszkedést segítő szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása. A jelnyelvi tolmácsszolgálat elérhetőségének biztosítása. Segítségnyújtás a fogyatékos személyek kapcsolatkészségének javításához, családi kapcsolatainak erősítéséhez speciális, önsegítő csoportokban való részvételükhöz. Egyes szociális alapszolgáltatási részfeladatok biztosítása a fogyatékos személyek speciális szükségleteihez igazodóan. Segítségnyújtás a fogyatékos emberek társadalmi integrációjának megvalósulásához, valamint a családi, a közösségi, a kulturális, a szabadidős kapcsolatokban való egyenrangú részvételhez szükséges feltételek biztosítása. A fogyatékos személy munkavégzését, munkavállalását segítő szolgáltatások elérhetőségének, igénybevételének elősegítése. A fogyatékos személy társadalmi integrációjának megteremtése és segítése érdekében: segíti a fogyatékos személy képzését, oktatását biztosító intézmények feltérképezését és személyes megkeresését, támogatja a klienst tanulmányai elkezdésében, illetve folyatásában segíti a fogyatékos személy munkaerő piaci reintegrációját, felveszi a kapcsolatot a védett vállalatokkal és a nyílt munkaerő piaci szereplőkkel annak érdekében, hogy a klienst munkalehetőséghez juttassa segíti a fogyatékos személyt az őt megillető pénzbeli, természetbeni ellátások igénybevételében és a nyújtott szolgáltatás adekvát módon történő felhasználásában segíti a fogyatékos személyt az egészséges életmód és életvitel alapelveinek, módjának elsajátításában preventív jellegű foglalkozásokat szervez a deviáns életviteli formák megelőzése és kezelése érdekében segíti az önszerveződő csoportok, önsegítő és egyéb csoportok létrejöttét, működtetését 11

12 segíti a kliensek kulturális, hagyományőrző programokon, társadalmi ünnepeken és megemlékezéseken való részvételét Az ellátottak köre: Valamennyi, a szolgálat ellátási körzetébe tartozó településen élő fogyatékos személy illetve, közvetve családtagjaik. Valamennyi fogyatékossági főcsoportba tartozó fogyatékos személy ellátása feladatunk, így különösen: a vakok és gyengénlátók a siketek és nagyothallók az értelmi fogyatékos személyek a mozgásszervi fogyatékos személyek a halmozottan fogyatékos személyek az érzelmi, akarati élet zavaraival küzdők a pervazív fejlődési zavarral rendelkezők IV. Gazdasági - műszaki ellátást biztosító szervezeti egységen belül működő munkacsoportok feladatai IV. 1. A gazdasági - pénzügyi munkacsoport feladatai Az éves költségvetés tervezése, a végleges költségvetési javaslat összeállítása. A pénzügyi feltételek maradéktalan biztosítása, a gazdálkodás pénzügyi lebonyolítása. Kötelezettségvállalások nyilvántartása, ellenőrzése, szakmai teljesítés igazolása. érvényesítés, átutalás, kifizetés. A gondozási díj beszedése. A gondozottak pénzkezelése. Bizonylati rend és fegyelem, valamint a vagyonvédelem biztosítása. Könyvelés, időszaki egyeztetések, zárlati munkák. Selejtezés, leltározások. A féléves és az éves beszámolók elkészítése. A bérgazdálkodással kapcsolatos feladatok elvégzése. VI. 2. A műszaki munkacsoport feladatai Az intézmény állományában lévő karbantartókkal végeztethető valamennyi javítási, állagmegóvási, karbantartási munka elvégzése. A gáz- elektromos, és a víz ellátó rendszerek felügyelete és zavartalan, balesetmentes működtetése. A mosás, vasalás, ruhajavítás. A mosodai felszerelések és gépek szakszerű és balesetmentes működtetése. IV. 3. A gazdálkodást segítők munkacsoportjának feladatai A kertgazdaság üzemeltetése Az udvari és kerti munkák végzése 12

13 Parkgondozás Konyhai kisegítő munka. Szállítási feladatok ellátása (személy, anyag, hulladékszállítás) Az intézmény épületeinek, környezetének takarítása IV. 4. Az élelmezési munkacsoport feladatai A konyhaüzem működtetése Az élelmezési anyagok beszerzése, raktározása, befőzés Az ellátottak napi háromszori étkezésének biztosítása Az alkalmazottak és a vendégek étkeztetése A közegészségügyi előírások szigorú betartása Az élelmezéssel kapcsolatos ügyviteli feladatok ellátása A növénytermesztés felügyelete, ügyviteli feladatainak ellátása IV. 5. Mosodai dolgozók munkacsoport feladatai intézményi és ellátotti szennyes ruha mosási jegyzék alapján történő átvétele, mosása, szárítása, vasalás, javítás, tiszta ruha jegyzék alapján való kiadása, munkahelye higiénés követelményeinek betartása. V. 1. Az intézményvezető feladatai V. Az intézmény vezetése Az intézményvezető a fenntartó által határozatlan időre megbízott személy. Az igazgató egy személyben felelős az intézményben folyó szakmai munkáért, és a szabályszerű gazdálkodásért. Az intézményvezető feladatkörében: Irányítja a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott feladatok szakszerű végrehajtását. Felelős vezetője az intézményben működő szociális szolgáltatást nyújtó szakmai egységekben folyó tevékenységnek. Kontrollálja és koordinálja: o az ápoló-gondozó otthon o a lakóotthon o a támogató szolgálat o gazdasági-, műszaki egység dolgozóinak tevékenységét. 13

14 Évi rendszerességgel elkészíti az intézmény egyes szakmai egységeiben megvalósított tevékenységről szóló szakmai beszámolókat és jövő évi munkaterveket. Folyamatosan felülvizsgálja az intézmény szakmai alapdokumentumait Folyamatosan figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat, szakmai folyóiratokat, kiadványokat és azokról tájékoztatja a szakmai egységek vezetőit. Heti rendszerességgel munkaértekezletet tart aktuális feladatok megoldása érdekében az egyes szakmai egységek vezetői, illetve az azokban működő munkacsoportok vezetői részére. Széleskörű kapcsolatrendszert épít ki a hasonló profilú intézményekkel, a szektorok közötti integráció biztosítása érdekében a foglalkoztatás, az oktatás, az egészségügy és a gyermekvédelem szereplőivel. Figyelemmel kíséri az intézmény profiljába illő pályázati kiírásokat, nyertes program esetén a szakmai megvalósítás menedzselését biztosítja. Közreműködik az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításában. Figyelemmel kíséri és intézkedéseivel segíti az előgondozást, a beutaltak behívását, fogadását, a gondozottak közösségbe való beilleszkedését. Elkészíti az intézmény szervezeti működési szabályzatát, közalkalmazotti szabályzatát, házirend tervezetét, a dolgozók munkaköri leírását. A vonatkozó jogszabályban, rendeletben foglalt intézményvezetői kötelezettségeinek eleget tesz. Adatot szolgáltat a személyes gondoskodást végző szakemberek nyilvántartási rendszerének működtetéséhez ill. éves továbbképzési tervet készít. Koordinálja és kontrolálja a lakóotthonban dolgozók szakmai munkáját, figyelemmel kíséri a kliensek életminőségét. Összeállítja a gazdasági-műszaki ellátás területét érintő szabályzatokat, a bizonylati, ügyviteli, selejtezési, az eszközök és források leltárkészítési és leltározási, az eszközök és források értékelési, az önköltség számítási, a pénzkezelési, a belső ellenőrzési, élelmezési, gépjármű üzemeltetési szabályzatokat. Gyakorolja a kötelezettségvállalási és utalványozási jogköröket. Éves költségvetési beszámoló keretében beszámol az intézmény folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzésének, valamint belső ellenőrzésének működéséről. Gondoskodik a dolgozók szakmai képzéséről és továbbképzéséről. Gyakorolja a hatályos jogszabályokban meghatározott munkáltatói jogokat, ellátja a gazdálkodási feladatokat a jogszabályokban foglaltaknak, illetve a fenntartó által előírtaknak megfelelően. Jóváhagyja az éves gondozási-foglalkoztatási tervet. Végzi a panaszok és közérdekű bejelentések vizsgálatát, melynek alapján a szükséges intézkedést megteszi. Kapcsolatot tart fenntartóval, az önkormányzatokkal, karitatív szervezetekkel, társintézményekkel, vállalatokkal, egészségügyi intézményekkel, a gondozottak hozzátartozóival. Tartós távolléte esetén a munkáltatói jogkörből a szabadság engedélyezési, egyéb jogkörből a kiadmányozási és kapcsolattartási, továbbá a könyvelő ellenjegyzése mellett- a kötelezettségvállalási és utalványozási jogköröket a gazdasági vezető látja el, valamint szakmai helyettese az intézményvezető ápoló. Az intézményvezető ápolót, a támogató szolgálat vezetőjét és a gazdasági vezetőt tartós távolléte esetén helyettesíti. 14

15 Felelős: A feladatai ellátásához a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért. Az alapító okiratban előírt tevékenységek, jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért. Az intézmény gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért. A tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért. A gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért. Az intézményi számviteli rendért. A belső ellenőrzés megszervezéséért és működéséért, valamint a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés hatékony működéséért. A számlarend összeállításáért és a folyamatos könyvvezetés helyességéért. V. 2. Az intézményvezető közvetlen irányításával dolgozó vezetők munkakörei V Az intézményvezető ápoló Az ápoló gondozó csoport, a szociális és mentálhigiénés csoport és a szociális foglalkoztató munkacsoport felelős vezetője valamint szakmai vezetője a mosodai dolgozó-, és takarító munkacsoportnak. Közvetlenül irányítja, szervezi és ellenőrzi valamennyi gondozási egységben dolgozó ápoló, gondozó, pedagógus, szociális és mentálhigiénés munkatárs, foglalkoztatás-koordinátor, foglalkoztatás szervező, segítő-munkavezető, mosodai dolgozó és takarító tevékenységét. Szakfeladatait az intézmény háziorvosának és szakorvosainak utasításai alapján, a munkaköréből adódó egyéb feladatait az intézmény igazgatójával egyeztetve végzi. Gondoskodik arról, hogy az intézményi ellátás a gondozási részleg jellegének megfelelő, a kliensre nézve egyénre szabott és adekvát legyen. Elkészíti az ápoló-, gondozó-, szociális és mentálhigiénés csoport, szociális foglalkoztatók, mosodai dolgozók, takarítók havi munkarendi beosztását. Fogadja a beutaltakat, tájékoztatást ad a házirendről, kijelöli lakóhelyüket. Irányítja a betegek gyógykezelését az orvosi utasítások alapján. Részt vesz az orvosi rendeléseken. Gondoskodik a szükséges gyógyszerek beszerzéséről, biztonságos tárolásáról, nyilvántartásáról, kiadásáról. Közvetlen ápolási munkát végez, ha azt a munka menete szükségessé teszi. Megszervezi a gondozottak szűrővizsgálatát. Gondoskodik az egészségügyi adminisztráció vezetéséről, rendszeresen ellenőrzi, és kézjegyével ellátja az eseménynaplókat, szükség esetén gondoskodik az adekvát ápolói munka elvégzéséről, orvosi, szakorvosi vizsgálatról. 15

16 Szervezi az egyéni fejlesztési tervek egészségügyi állapot leírási blokkjának folyamatos vezetését. Ellenőrzi az egyéni gyógyszernyilvántartó lapok, ápolási lapok és az egészségügyi kartonok vezetését. Részt vesz a belső továbbképzéseken, szupervíziós csoportokon. Szervezi a csoport dolgozóinak képzését, továbbképzését. Kezdeményezi új módszerek kialakítását, bevezetését. Az intézmény megbízott munka és tűzvédelmi előadójával egyeztetve ellátja munkaterülete munka és tűzvédelmi feladatait. Rendszeresen csoportértekezleteket, munkamegbeszéléseket és esetmegbeszélő csoportot tart kollégáinak. Elkészíti team munkában az egyénre szóló fejlesztési terveket. A fejlesztő munkát kontrollálja. Szociális ügyekben ügyintézőként vesz részt. Szorgalmazza a fogyatékosok társadalmi integrációját elősegítő programok megvalósítását. Szabadidős és kulturális programok szervezését koordinálja. Koordinálja a mosodai- és takarítást végző csoport tevékenységét, kontrollálja az intézmény területén végzett munkájukat, irányítja és tervezi az évi három alkalommal végzett nagytakarítás folyamatát. Figyelemmel kíséri a mosodai berendezések, helyiségek higiénés rendjét, műszaki állapotát. Szükség esetén koordinálja a karbantartási, javítási munkálatokat. Irányítása alatt álló kollégáival kapcsolatban: Távollét esetén gondoskodik új esetgazda kijelöléséről, a probléma szakmai átadásáról. Tartós távolléte esetén az igazgató helyettesíti. Intézkedik a hiányosságok megszüntetéséről, pótlásáról. Az igazgató tartós távolléte esetén szakmai helyettese. Irányító, ellenőrző tevékenységéről rendszeresen beszámol az intézmény igazgatójának. A dolgozókkal szemben szükség esetén javasolja a fegyelmi eljárás megindítását, illetve a kiemelkedő munkát végzők jutalmazását. Részletes feladatait a munkaköri leírás tartalmazza. Gondoskodik a feladatok arányos elosztásáról. Megszervezi a dolgozók időszakos orvosi vizsgálatát, vezeti az ezzel kapcsolatos adminisztrációt. Rendszeresen kapcsolatot tart: a gazdasági-műszaki részleg vezetőjével, az intézmény orvosaival, az egészségügyi és szociális intézményekkel, szakmai irányító és ellenőrző tevékenységéről rendszeresen beszámol az intézmény igazgatójának, az ellátottak gondnokaival hivatalos szervekkel (rendőrség, bíróság) Részletes feladatait a munkaköri leírás tartalmazza. Helyettesítéséről az intézmény vezetője gondoskodik. 16

17 V Gazdasági vezető Felelős vezetője az intézményben folyó gazdasági-pénzügyi tevékenységének. Közvetlenül irányítja a gazdasági-pénzügyi munkacsoport dolgozóinak a munkáját valamint a műszaki munkacsoport és a gazdálkodást segítők csoportjának tevékenységét. Felelős vezetője az intézményben folyó műszaki tevékenységnek és kisegítő háttérszolgáltatásoknak. Ellenjegyzési jogkör gyakorlása az intézmény igazgatójának kötelezettség vállalása és utalványozása esetén. Elkészíti az intézmény költségvetését. Megszervezi a vagyonvédelmet, gondoskodik a vagyonnyilvántartásról. Végzi bérgazdálkodási feladatokat. Ellenőrzi az érték- és anyagkönyvelést. Megszervezi, irányítja és ellenőrzi az anyag és eszközgazdálkodást. Az anyagellátás igénylési rendjét kialakítja, a folyamatos anyagellátást biztosítja. Gondoskodik a gondozottak vagyonának biztonságos kezeléséről, hagyatéki ügyekben az intézmény követelésének érvényesítéséről. Elemzi, értékeli az intézmény gazdálkodását a hatékonyság, az ésszerű és takarékos gazdálkodás biztosításának érdekében. Az intézmény munka- és tűzvédelmi megbízottjával egyeztetve biztosítja a feladatok ellátásához szükséges eszközöket. Az igazgató tartós távolléte esetén a kiadmányozási és kapcsolattartási, illetve a könyvelő ellenjegyzése mellett- a kötelezettségvállalási és utalványozási jogköröket gyakorolja. Felügyeli az intézmény épületeinek műszaki állapotát, ellenőrzi az épületek helyiségeinek, berendezéseinek, gépeinek rendeltetésszerű használatát. Szükség esetén elrendeli és koordinálja a karbantartási, javítási munkálatokat. Az irányítása alatt álló dolgozókkal kapcsolatban: Távollét esetén gondosodik a feladatok arányos elosztásáról. Tartós távolléte esetén az igazgató helyettesíti. Intézkedik az észlelt hiányosságok megszüntetéséről. Irányítása alatt álló dolgozókkal szemben szükség esetén javasolja a fegyelmi eljárás megindítását, illetve a kiemelkedő munkát végzők jutalmazását. Irányító, ellenőrző tevékenységéről rendszeresen beszámol az intézmény igazgatójának. Részletes feladatait a munkaköri leírás tartalmazza. Helyettesítéséről az intézmény vezetője gondoskodik. Részletes feladatait a munkaköri leírás tartalmazza. Helyettesítéséről az intézmény vezetője gondoskodik. V A támogató szolgálatvezető Felelős vezetője a Támogató Szolgálat jogszerű és szakmailag magas színtű működtetéséért. Közvetlenül irányítja a támogató szolgálat munkacsoportot. 17

18 Megismeri és nyomon követi a tevékenység végzését előíró jogszabályokat, ismerteti azokat a csoport valamennyi tagjával. Elkészíti és szükség esetén aktualizálja a dolgozók munkaköri leírásait. Évi rendszerességgel elkészíti a támogató szolgálat működéséről szóló szakmai beszámolót és munkatervet. Koordinálja az ellátási terület, a klienskör és a szükségletek ismeretében a dolgozók tevékenységét. Ellátja a dolgozók munkavégzésének szakmai kontrollját. Ellenőrzi a kötelező adminisztrációs tevékenység elvégzésének tényét és színvonalát, ellátja saját munkaköréből adódó adminisztrációs feladatait. Az intézmény vezetői kollektívájával folyamatos munkakapcsolatban áll, az intézmény életét érintő eseményekről tájékozódik. Heti rendszerességgel, illetve szükség esetén tájékoztatja az intézményvezetőt a szolgálat működéséről. Munkáját a minőségbiztosítási eljárásban leírtak, a munkaköri leírás és az intézmény belső Felveszi a kapcsolatot az ellátási területen működő polgármesteri hivatalokkal, egészségügyi-, gyermekvédelmi-, szociális alap és szakosított biztosító intézményekkel. Előkészíti, és az intézményvezető közreműködésével megköti ezen intézmények képviselőivel a szakmai együttműködési megállapodásokat. Részt vesz a támogató szolgálatok vezetői részére szervezett képzéseken, továbbképzéseken és egyéb szakmai rendezvényeken. A kliensek feltérképezése érdekében jelzőrendszert épít ki és működtet. Szervezi a tanácsadást, maga is kompetens az információs tanácsadói munkakörökben felmerülő kérdések megválaszolására. A szolgálat fejlesztését, az ellátási terület kibővítését célzó pályázati lehetőségeket nyomon követi, pályázatokat ír és programokat menedzsel. Aktív kapcsolatot tart fenn más támogató szolgáltatást végző szakemberekkel, szolgáltatókkal. Felveszi a kapcsolatot a megyében működő érdekképviseleti szervezetekkel, kórházakkal stb. Tartós távolléte esetén az igazgató helyettesíti. Részletes feladatait a munkaköri leírás tartalmazza. Helyettesítéséről az intézmény vezetője gondoskodik. VI. A vezetői tevékenységet segítő tanácsadó szervek VI. 1. Összdolgozói munkaértekezlet A munkaértekezlet a dolgozók közvetlen tájékoztatásának, az intézmény által elért eredmények éves értékelésének és a következő évi szakmai munkaterv ismertetésének, véleménynyilvánításának fóruma. Az értekezletre meg kell hívni az intézmény valamennyi dolgozóját. Az értekezlet az intézmény igazgatójának beszámolója alapján megtárgyalja: 18

19 az elmúlt időszakban végzett munkát, a szakmai dokumentációs rendszer egyes elemeit pl: szakmai program az intézmény működésének morális, etikai és erkölcsi szempontból történő értékelését, a következő időszak feladatait a működést előíró jogszabályok változásából eredő feladatokat a szakmapolitikai fejlesztési irányokat, az intézmény fejlesztési koncepcióját Az értekezletet az intézmény igazgatója hívja össze és vezeti. Az intézmény igazgatója az értekezletet szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal hívja össze. Az értekezletről feljegyzést kell készíteni, archiválása szükséges. Az olyan jellegű kérdést, amire az intézmény igazgatója az értekezleten nem adott választ 8 napon belül írásban kell megválaszolnia. VI. 2. Csoportértekezlet Az intézmény szervezeti tagozódásának megfelelő szakmai egységek önálló értekezlete. Megtárgyalja, elemzi és értékeli: az adott időszakban végzett szakmai tevékenység hatékonyságát, jogszerűségét, a végzendő adminisztrációs tevékenység és szociális szakmai szolgáltatás nyújtásának színvonalát, a munkavégzés során észlelt pozitívumokat és feltárt negatívumokat illetve hiányosságokat az intézmény szakmai programját, házirendjét az egyes szakmai feladatok folyamatát, a végzendő tevékenység gyakorlati kérdéseit és adminisztrációs rendjét a munkamegosztásból eredő kérdéseket, feladat és kompetenciahatárokat szaklapokban és szakirodalmakban megjelent munkák értelmezését és értékelő megbeszélését az ellátottak jogaival és kötelezettségeivel kapcsolatos kérdéseket az éves munkatervet és az elmúlt évről készített szakmai beszámolót Az értekezletet az intézményvezető, a vezető ápoló, a gazdasági vezető, támogató szolgálatvezető szükség szerint, de legalább félévente hívja össze az általa irányított szakmai csoport számára. Az értekezleten részt kell venni a csoport valamennyi dolgozójának. Az értekezletről emlékeztetőt kell készíteni. Az ott elhangzott fontosabb észrevételekről az intézmény igazgatóját tájékoztatni kell. VI. 3. Lakógyűlés Az intézmény igazgatója évente két alkalommal ill.szükség szerint adhoc jelleggel az ellátottak részére lakógyűlést hív össze. A lakógyűlésen tájékoztatni kell az ellátottakat: Az ellátotti jogokról és kötelezettségekről Az intézmény szakmai programjáról és a költségvetés irányszámairól 19

20 Az intézmény házirendjéről, éves munkatervéről, az ellátottak részére készített tájékoztatókról Az érdekképviseleti fórum tevékenységéről és működéséről Az intézmény fejlesztésének fő irányvonalairól Az ellátottak életét érintő jelentős változásokról, eseményekről, rendezvényekről A társadalmi integráció színterét jelentő helyi, megyei stb. rendezvényekről Az érdekképviseleti tevékenységeket ellátó szervezetek, intézmények működéséről Az ellátottak által megfogalmazott problémák megoldására tett intézkedésekről Az ellátottak életét befolyásoló jogszabályok előírásairól, a megvalósításuk érdekében tett intézményvezetői intézkedésekről Lehetővé kell tenni, hogy véleményüket, javaslataikat megfogalmazzák, elmondják. A lakógyűlésre az intézmény valamennyi ellátottját meg kell hívni. A lakógyűlésről feljegyzést kell készíteni, amit archiválni kell. A lakógyűlésen felvetett és meg nem válaszolt kérdésekre az intézmény igazgatója 8 napon belül írásban köteles válaszolni. A véleménynyilvánítás lehetőségét napi szinten biztosítani kell az ellátottak részére, akár az illetékes személy személyes megkeresése vagy vélemény láda kihelyezése módszerekkel. VI. 4. Érdekképviseleti Fórum A többszörösen módosított a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény a alapján megválasztott érdekképviseleti fórum a Házirendben meghatározott szabályok szerint működik. Az érdekképviseleti fórum működését külön szabályzat és ügyrend szabályozza. A fórum tagjainak névsora és elérhetősége az intézményben kifüggesztésre kerül. Az érdekképviseleti fórum jogszerű működéséhez az intézményvezető biztosítja az optimális szintű tárgyi és személyi feltételeket. Az érdekképviseleti fórum üléseiről jegyzőkönyv készül, amelyet az intézmény irattárában kell megőrizni. VII. Az egyes szociális szolgáltatást nyújtó szervezeti egységekben létesítendő munkakörök, helyettesítések rendje VII. 1. Az ápoló - gondozó egységben létesítendő munkakörök VII Orvos Feladatait önállóan látja el. Szakmai útmutatásait a vezető ápoló, az ápoló/nő/k és a gondozási egységek beosztott munkatársai kötelesek betartani. Helyettesítéséről a háziorvosi rendelő főorvosa gondoskodik. Az intézmény ellátottainak gyógyító-megelőző, személyi, környezeti és élelmezés higiénés feladatainak ellátása. 20

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére 8891/2006. ELŐTERJESZTÉS A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére Tárgy: A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Napraforgó Ápoló- Gondozó Otthona (Gara) Alapító Okiratának módosítása Az

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Tóth József Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Tóth József Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Tóth József Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat a Tóth József Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és Működési

Részletesebben

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com Iktatószám:../2015. FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com 3. E L Ő T E R J E S Z T É S - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei

Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei Név : Születési név: Születési hely: Születési dátum Anyja neve: Lakcím: Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei Teljesítendő gyakorlatok: Óraszám: Szociális

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 526-11/2012. 11. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Szociális

Részletesebben

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 53-73/2011.ikt.sz. 6. sz. napirendi pont Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a HARMÓNIA Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Támogató Szolgálat

H Á Z I R E N D. Támogató Szolgálat Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Ápoló - Gondozó Otthon 4234 Szakoly, Hunyadi u. 2. Tel és fax.: 42/561-086 E-mail címünk: gondozootthon@gmail.com www.gondozootthonszakoly.hu H Á Z I R E N D

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK I. ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Az intézmény neve és székhelye Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Székhelye: 7683 Helesfa, Nádassy-telep Telefon/fax: 73/378-643 Telephelye: 7953 Királyegyháza,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzata

Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzata Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzata I. Általános és bevezető rész Intézmény neve: Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ Székhelye: 2510 Dorog, Otthon tér 4. Intézményi

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális

Részletesebben

a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítására

a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:2328 /2015. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. június 30-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 231/2012. (IX. 27.) számú határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 231/2012. (IX. 27.) számú határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 231/2012. (IX. 27.) számú határozata a Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról, egységes szerkezetben történő elfogadásáról A Közgyűlés

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 121-7/2011. 23. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Kristály

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

1. 1 Az ellátások formái

1. 1 Az ellátások formái Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2003. (II.03.) Kt. egységes rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról, azok igénybevételéről valamint az ezekért

Részletesebben

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Bődi Szabolcs Társulás elnöke ALAPÍTÓ OKIRAT A Felső-Kiskunsági

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án 1 I. AZ IRODA JOGÁLLÁSA A szervezeti egység

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 75/2005.( III. 30.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 75/2005.( III. 30.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 75/2005.( III. 30.) számú h a t á r o z a t a Támogató Szolgálat Társulás megalakításának hozzájárulásáról A Közgyűlés 1.) Az előterjesztést megtárgyalta és

Részletesebben

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án Az Igazgatási és Humánpolitikai Központ ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 162/2011. (VIII. 25.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 117/2011. (VI.30.) számú határozatának módosításáról, a Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 90/2013.(IV.25.) számú. határozata

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 90/2013.(IV.25.) számú. határozata NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 90/2013.(IV.25.) számú határozata A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában levő Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról

Részletesebben

Melegedőnk a Fóti úti épületünk földszintjén működik munkanapokon 9-15 óra között.

Melegedőnk a Fóti úti épületünk földszintjén működik munkanapokon 9-15 óra között. Melegedőnk a Fóti úti épületünk földszintjén működik munkanapokon 9-15 óra között. Az intézmény vezetője Surányi Ákos, a szociális munkások a 233-11-91 számon hívhatók. Szakmai program (2008. november)

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tolna Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakszolgálata Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága 7100 Szekszárd, Szent István tér 15-17. Telefon/Fax: (74)510-188. Pf. 217. Ikt.szám:

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról, a költségvetési

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE. Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE. Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án A Képzési és Továbbképzési Intézet (a továbbiakban: KTI) ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA 31.sz. melléklet a 10/2010. (1.18.) számú határozathoz SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4)

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. DECEMBER 8-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. DECEMBER 8-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. DECEMBER 8-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 609-12/2011. MELLÉKLETEK: 2 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Mozsgó-Turbékpusztai Integrált Szociális

Részletesebben

A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI

A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI 1. A körjegyzőség feladata és hatásköre A körjegyzőség számára meghatározott feladatoknak és hatásköröknek a körjegyzőség szervezeti egységei, dolgozói közötti megosztásáról a

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 12. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény neve: Petőfi Művelődési Ház Székhelye, címe: 8182 Berhida Orgona u 2. Az intézmény fenntartó szerve: Berhida Város Önkormányzata Székhelye,

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére Előterjesztés 3. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére Tárgy: A Társulás által fenntartott Egészségügyi,

Részletesebben

153/2011. (VIII. 16.) MÖK

153/2011. (VIII. 16.) MÖK 153/2011. (VIII. 16.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

Marcalgergelyi. Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2009.(III.18.) rendelete. falugondnoki szolgálatról

Marcalgergelyi. Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2009.(III.18.) rendelete. falugondnoki szolgálatról Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009.(III.18.) rendelete falugondnoki szolgálatról (A 2/2010. (II.24.) rendelettel módosított szöveg.) Kihirdetve: 2009. március 18. Vadas László

Részletesebben

2 0 1 4. S Z A K M A I P R O G R A M O P Á L H Á Z L A K Ó O T T H O N

2 0 1 4. S Z A K M A I P R O G R A M O P Á L H Á Z L A K Ó O T T H O N 9476 - Zsira, Rákóczi F. u. 12. Igazgató: 06-99/543-209 Titkárság: 06-99/543-201 Központ: 06-99/543-200 Fax.: 06-99/543-208 E-mail: fogyotthon@zsiraint.hu Honlap:www.efozsira.hu S Z A K M A I P R O G R

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Ügyiratszám: 51.134/2008.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

Szépkorúak Otthona Várpalota SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Szépkorúak Otthona Várpalota SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szépkorúak Otthona Várpalota SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Alapadatok A szervezeti és működési szabályzat hatálya kiterjed: az intézmény vezetőire az intézmény dolgozóira az intézmény szolgáltatásait

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Humán Ügyek Bizottsága 2014. március 5-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Humán Ügyek Bizottsága 2014. március 5-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-63/2014. ELŐTERJESZTÉS a Humán Ügyek Bizottsága 2014. március 5-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Motiváció Mozgássérülteket Segítő Alapítvány

Részletesebben

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE 3. melléklet A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 7. -ának (6) bekezdése alapján szabadalmi elbíráló

Részletesebben

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata PTE ÁJK Pályázati Szabályzata 1. A PTE ÁJK Pályázati Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) célja összhangban a PTE pályázati rendjéről szóló 4/2007.sz. Rektori Utasítással a PTE ÁJK pályázati aktivitásának

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 47. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 051905/2008/05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére 8196/2006. ELŐTERJESZTÉS A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére Tárgy: A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Harmónia Szenvedélybetegek Otthona Országos Módszertani Központ, Kaskantyú

Részletesebben

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA Zalakomár Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a Művelődési Ház alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése

Részletesebben

Házi Segítségnyújtó Szolgálat

Házi Segítségnyújtó Szolgálat Házi Segítségnyújtó Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzat 2015 Jóváhagyta Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának Képviselő-testülete a../2015. (V.28.) határozatával 2015. május 28.

Részletesebben

/2006. ( ) ICSSZEM. r e n d e l e t e. a szociális intézményen belüli foglalkoztatás szakmai követelményeiről, személyi és tárgyi feltételeiről

/2006. ( ) ICSSZEM. r e n d e l e t e. a szociális intézményen belüli foglalkoztatás szakmai követelményeiről, személyi és tárgyi feltételeiről IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTER Szám: 9666-1/2006. TERVEZET /2006. ( ) ICSSZEM r e n d e l e t e a szociális intézményen belüli foglalkoztatás szakmai követelményeiről, személyi

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona 7751 Szederkény, Pécsi út 23. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona 7751 Szederkény, Pécsi út 23. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona 7751 Szederkény, Pécsi út 23. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Általános rendelkezések A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, hogy rögzítse az intézmény

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

IDŐSEK KLUBJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Csokvaomány KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 3647 Csokvaomány, Széchenyi út 1. IDŐSEK KLUBJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT IDŐSEK KLUBJA CSOKVAOMÁNY I. ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZTŐ

Részletesebben

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök I. Az ügyrend célja Az ügyrend célja, hogy meghatározza az alapszabályban

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM ÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY ÜGYRENDJE Jóváhagyta a Szenátus a 55/2015. (IX.30.) számú határozatával... Felsmann Tamás rektorhelyettes 1. Általános rendelkezések A Magyar Képzőművészeti

Részletesebben

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Készítette: Prorok Mihály intézményvezető. Tartalom 1. Az intézmény békési egységének adatai... 3. 2. Fenntartó adatai...

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2.

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2. 1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, FELADATKÖRE Polgármester: Jegyző: Aljegyző: Dr. Sükösd Tamás polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Demeterné Dr. Venicz Anita

Részletesebben

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat Szent Gergely Népfőiskola Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOM 1..A szabályzat célja, tartalma... 3 2..Az SZMSZ célja... 3 3..A szabályzat hatálya... 3 4..Az Intézmény jogállása... 3 5..Létesítő

Részletesebben

Egyesített Népjóléti Intézmény

Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító Okirat 1 2 Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító Okirat Költségvetési szerv neve: Egyesített Népjóléti Intézmény Székhelye: Makó, Béke u. 9. Telephelyei: Makó, Deák Ferenc u. 57. Makó, Királyhegyesi

Részletesebben

54 762 02 0010 54 01 Gerontológiai gondozó Szociális szakgondozó

54 762 02 0010 54 01 Gerontológiai gondozó Szociális szakgondozó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. december 19.-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. december 19.-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. december 19.-i ülésére Tárgy: a Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratának módosítása Előadó: Koósné Stohl Ilona intézményvezető

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 39/2011. (V.11.) KT. sz.

Részletesebben

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE Elfogadva: 2011. január 28., hatályos: 2011. január 31. A Nemzetközi Kapcsolatok Iroda (a továbbiakban: NK Iroda) Ügyrendjét a Nyíregyházi Főiskola

Részletesebben

M i n i s z t e r i r e n d e l e t. egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek. módosításáról

M i n i s z t e r i r e n d e l e t. egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek. módosításáról ---------------------- SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 1585-2/2009-SZMM M i n i s z t e r i r e n d e l e t egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról Budapest, 2009. február

Részletesebben

SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ... település,... irányító sz. (Előző név, ha van:. ) Születési hely:..., év: hó:. nap:.. Anyja neve:.

SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ... település,... irányító sz. (Előző név, ha van:. ) Születési hely:..., év: hó:. nap:.. Anyja neve:. A kérelmező intézmény neve: A kérelmező intézmény címe:.... település,... irányító sz.... utca, hsz., Tel.: Fax.:.. E-mail cím:. Tisztelt Bizottság! Kérem, hogy a nevű igénybe vevő (Előző név, ha van:.

Részletesebben

A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. Fejezet A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1.1. Az intézmény neve: Sárréti Múzeum (fej- és körbélyegzőjén: Sárréti Múzeum) 1.2. Az intézmény székhelye: Szeghalom, Tildy Zoltán u. l4.

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés 1.1. Kuratórium 1.1.1. Elnöke Dr. Haraszti György 1.1.2. Tagjai Prof. Dr. Haraszti György Tallai Gábor Dr. Róna Tamás Frisch György

Részletesebben

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32.

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32. Alapító okirat ának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8..(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21..(3)

Részletesebben

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/I. A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek

Részletesebben

Hévízgyörk Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának / 3.sz.függelék

Hévízgyörk Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának / 3.sz.függelék 1 Hévízgyörk Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának / 3.sz.függelék Hévízgyörk Község Polgármesteri Hivatal gazdasági szervezetének ügyrendje A helyi önkormányzatokról szóló 2011.évi

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala 4. sz. melléklet ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK A tervezésre ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési Az előirányzat felhasználásra ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési A beszámolásra ellenőrzési pontok

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV PSZI-INT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV Készítették: Bugarszki Zsolt Dr. Gárdos Júlia Gordos Erika Marketti Judit PSZI-INT.doc Létrehozás dátuma: 2007.01.13.

Részletesebben

Alapító Okirat. /2006. (...) Kgy. sz. határozat 2. sz. melléklete

Alapító Okirat. /2006. (...) Kgy. sz. határozat 2. sz. melléklete /2006. (...) Kgy. sz. határozat 2. sz. melléklete Alapító Okirat Az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló módosított

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) A társaság neve, székhelye, jogállása 1.1.) A társaság neve: Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság 1.2.)

Részletesebben

Házi segítségnyújtás a gyakorlatban. Márta Anna

Házi segítségnyújtás a gyakorlatban. Márta Anna Házi segítségnyújtás a gyakorlatban Márta Anna 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Házi segítségnyújtás 63. (1) Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe

Részletesebben

54 762 02 0010 54 02 Pszichiátriai gondozó Szociális szakgondozó

54 762 02 0010 54 02 Pszichiátriai gondozó Szociális szakgondozó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tolna Megyei Önkormányzat Csilla von Boeselager Otthona Alsótengelic 7054 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ZÁRADÉK: A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 10/2000 (V.2.) önkormányzati rendeletének 19

Részletesebben

A REVIP HAJLÉKTALANOK ÁTMENETI SZÁLLÓJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A REVIP HAJLÉKTALANOK ÁTMENETI SZÁLLÓJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA REVIP Hajléktalanok Átmeneti Szállója 1181 Budapest, Reviczky Gyula u. 72. Telefon: 294-74-15 A REVIP HAJLÉKTALANOK ÁTMENETI SZÁLLÓJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyta az intézmény fenntartója

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. 51/2013.(III.28.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: az Erdős Alapszolgáltatási

Részletesebben

Jogszabály alapján kötelező dokumentumok

Jogszabály alapján kötelező dokumentumok DOKUMENTÁCIÓ 2012 Jogszabály alapján kötelező dokumentumok Egészségi állapotra vonatkozó igazolás 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 1. számú melléklet I. rész Jövedelemnyilatkozat 9/1999. (XI. 24.) SzCsM

Részletesebben

A L A P Í T Ó OKIRAT

A L A P Í T Ó OKIRAT A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1.) Az intézmény megnevezése: Zalakomári Általános Iskola Az intézmény székhelye: 8752 Zalakomár, Tavasz u. 15. Az intézmény törzsszáma: 666600 Az intézmény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE CÍM: Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztálya ügyrendjének módosításáról Ügyiratszám: Előterjesztő

Részletesebben

Módszertani feladatellátás

Módszertani feladatellátás Sidlovics Ferenc Módszertani feladatellátás A korábban kijelölt módszertani intézmények kijelölése 2012. december 31-én megszűnt. 2013. január 1-től a Főigazgatóság látja el az országos szociális, illetve

Részletesebben