Pásztó Kistérség Többcélú Társulása SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pásztó Kistérség Többcélú Társulása SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2010-2015"

Átírás

1 Pásztó Kistérség Többcélú Társulása SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ Készítette: Nagyné Angyal Ágnes - kistérségi ügyintéző Statisztikákat, diagramokat készítette: Lőrik Andrea kistérségi ügyintéző

2 TARTALOM I. Bevezetés II. II.1. Pásztó Kistérség Többcélú Társulásának bemutatása Pásztó Kistérség Többcélú Társulása megalakulása... 4 II. 2. A társulás célja és feladata II.3. A kistérség földrajzi elhelyezkedése II.4. II.5. Gazdasági infrastrukturális és társadalmi helyzete Demográfiai tendenciák a kistérségben: III. Szociális ellátás a kistérségben. 20 III.1 Jogszabályi háttér III.2. A szociális szolgáltatások megszervezésének kötelezettsége IV. A térség települései feladat-ellátási kötelezettségének értékelése IV.1. Prioritások kijelölése a szolgáltatások működésében, fejlesztésében IV.2. A kistérség rövid-, közép-, és hosszú távú fejlesztési elképzelései IV. 3. A koncepcióban megfogalmazottak végrehajtása nyomán várt eredmények VI. Összegzés, záradék

3 I. BEVEZETÉS A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 92. (3) bekezdése kimondja: A legalább kétezer lakosú települési önkormányzat, illetve a megyei önkormányzat a településen, illetve a megyében, fővárosban élő szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében szolgáltatástervezési koncepciót készít. Amennyiben a települések egyes szociális feladataikat társulás keretében látják el, e szolgáltatások tekintetében a szolgáltatástervezési koncepciót a társulás készíti el. A szolgáltatástervezési koncepciót a helyi önkormányzat, illetve a társulás kétévente felülvizsgálja és aktualizálja. Ugyanezen paragrafus (4) bekezdése rögzíti a szolgáltatástervezési koncepció kötelező tartalmi elemeit az alábbiak szerint: A koncepció tartalmazza különösen: a) a lakosságszám alakulását, a korösszetételt, a szolgáltatások iránti igényeket, b) az ellátási kötelezettség teljesítésének helyzetét, az ütemtervet a szolgáltatások biztosításáról, c) a szolgáltatások működtetési, finanszírozási, fejlesztési feladatait, az esetleges együttműködés kereteit, d) az egyes ellátotti csoportok (idősek, fogyatékos személyek, hajléktalan személyek, pszichiátriai betegek) sajátosságaihoz kapcsolódóan a speciális ellátási formák, szolgáltatások biztosításának szükségességét. A koncepció elfogadásához a törvény meghatározott körben egyeztetési kötelezettséget ír elő a hivatkozott jogszabályhely (5) bekezdésében: A társulás által készített koncepciónak illeszkednie kell a megyei, fővárosi önkormányzat által készített koncepcióhoz, illetve többcélú kistérségi társulás esetén a kistérség területének összehangolt fejlesztését biztosító tervekhez, programokhoz. A hivatkozott jogszabályok rendelkezéseire tekintettel a Pásztó Kistérség Többcélú Társulása 2008-ban megalkotta a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióját, melyet 2010-ben felülvizsgált és a változásokkal aktualizált. 2

4 A Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció célja - Pásztó Kistérség Többcélú Társulása tagjai a vonatkozó törvényekben meghatározott feladataikat a térség egyes településeinek adottságai, azok lakosai igényeinek és szükségleteinek figyelembevételével, az anyagi és humán erőforrások legoptimálisabb felhasználásával lássák el. A kötelező és a lehetőségekhez mért legmagasabb szintű ellátásokat és szolgáltatásokat biztosítsák a térség lakosai számára, - a meglévő és fejlesztési tervekkel összhangban meghatározni a rövid-, közép-, és hosszú távú célokat, figyelemmel a már meglévő intézményhálózatra, az igényekre és lehetőségekre. Mindezek tükrében a rászorulók érdekeinek figyelembe vételével, az ellátási kötelezettségek teljesítése, a szolgáltatások megszervezésének tervezése és módja, az együttműködésen alapuló működtetés kereteinek és feladatainak meghatározása, a célcsoportok kijelölése kiemelt feladat. Cél, hogy az intézményi struktúra fejlesztése során a szociális ellátásokban korszerű, modern integráció valósuljon meg. A koncepció elkészítése során egyrészt a 21 település szociális ellátását biztosító Területi Gondozási Központ, másrészt a települési önkormányzatok által szolgáltatott adatokat használtuk fel. Az általános jellemzők ismertetése során a szociális ellátás területéhez közel álló, arra hatást gyakorló szakterületek adatait összesítettük. A kistérségi koncepció tartalmában elsősorban a jogszabályban kötelezően meghatározott elemekre épül és tartalmazzák a társulási formában ellátott feladatokat is. A Koncepció struktúrája a kistérség településeinek általános jellemzői, a kistérség települései szociális feladatellátásának értékelése, a fejlesztési elképzelések összesítése, rövid- közép- és hosszú távú célok meghatározása, a szolgáltatástervezési koncepcióban foglalt feladatok végrehajtása nyomán várt eredmények 3

5 II. A PÁSZTÓ KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSÁNAK BEMUTATÁSA II.1 Pásztó Kistérség Többcélú Társulása megalakulása A pásztói kistérség önkormányzatai a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. sz. törvény 41. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás, valamint a helyi önkormányzatok társulásáról és együttműködéséről szóló évi CXXXV. tv a alapján megállapodást kötöttek abból a célból, hogy a kistérség lakói az önkormányzati közszolgáltatásokhoz minél teljesebb körben jussanak hozzá, és az önkormányzatok együttműködéssel minél teljesebben, forrásai célszerű és optimális felhasználásával biztosítsák a mind magasabb szintű ellátást és szolgáltatást. A kistérség 26 települést érintő társulás aláírására július 07.-én került sor valamennyi település polgármesterének részvételével, ezzel a Többcélú Társulásnak mind a 26 település tagja lett. A pásztói kistérség települései: Alsótold Bokor Csécse Ecseg Erdőkürt Felsőtold Héhalom Kálló Kozárd Mátraszőlős Pásztó Szirák Tar Bér Buják Cserhátszentiván Egyházasdengeleg Erdőtarcsa Garáb Jobbágyi Kisbágyon Kutasó Palotás Szarvasgede Szurdokpüspöki Vanyarc 4

6 II.2. A társulás célja és feladata A Társulásban résztvevő önkormányzatok képviselő-testületei a közös céloknak megfelelő hatékony és eredményes tevékenység érdekében szervezik és hangolják össze a települési önkormányzatok alábbi feladatait: egészségügyi ellátás, szociális alap- és szakellátás, gyermekjóléti alap- és szakellátás, közoktatás, területfejlesztés, közművelődés és közgyűjteményi feladatok, szolgáltatás-szervezési feladatok, település- és területrendezés, természet- és környezetvédelem, valamint hulladékkezelés, közlekedés, vízgazdálkodással kapcsolatos feladatok, belső ellenőrzés. A Társulás a feladatokat a megvalósíthatóságtól függően fokozatosan vezeti be, illetve látja el. A Társulás keretében a fokozatosság nem vonatkozik az időközi jogszabályváltozások eredményeként kötelezővé váló feladatokra. A Társulás működésének alapvető célja, hogy a teljességre törekszik. E célnak rendeli alá a birtokában lévő forrásokat. A társult települések a nevesített feladatok társulásban történő ellátásáról egyedi önkormányzati határozataik szerint gondoskodnak. A Társulás a feladatellátása során: szakmai és komplex program előkészítő, javaslattevő, programmenedzselő, koordináló, intézményfenntartó, 5

7 szervező, döntést hozó, a döntések végrehajtását figyelemmel kísérő, végrehajtó. A fenti feladatellátások közül az intézményfenntartás október 01-től valósul meg térségi szociális ellátással egy központi intézményen belül. A kistérségi társulás feladatellátását az alábbi tábla szemlélteti, mely magába foglalja a közoktatási, közművelődési, szociális és belső ellenőrzési feladatokat is. A Kistérségi társulás feladatellátása a táblázatban nem szereplőkön felül vidék és vállalkozásfejlesztési feladatokat és turisztikai fejlesztést is ellát. 6

8 7

9 II.3. A kistérség földrajzi elhelyezkedése Nógrád megyében jelenleg 6 statisztikai kistérség van: a salgótarjáni, a bátonyterenyei, a szécsényi, a rétsági, balassagyarmati és a pásztói. A pásztói kistérség Nógrád megye déli részén helyezkedik el, 552 km 2 -nyi területével a megye legnagyobb kistérsége. Földrajzi környezetében a fő tájat a Cserhát hegység biztosítja, a keleti részen a Mátra vonulatai jelentik a határát. A kistérség közvetlenül határos Heves és Pest megyékkel, észak felé Salgótarjánon keresztül a Szlovák Köztársaság érhető el. A kistérségben lévő 26 település közül egy város van Pásztó. Pásztói mikrotérség (5 település) Alsótoldi mikrotérség (10 település) Palotási mikrotérség (11 település) Pásztói mikrotérség: Pásztó (Hasznos Mátrakeresztes), Tar, Mátraszőlős, Szurdokpüspöki, Jobbágyi Alsótoldi mikrotérség Alsótold, Bokor, Cserhátszentiván, Felsőtold, Garáb, Kutasó, Kozárd, Ecseg, Csécse, Szarvasgede Palotási mikrotéérség: Palotás, Héhalom, Egyházasdengeleg, Erdőtarcsa, Erdőkürt, Kálló, Vanyarc, Szirák, Bér, Kisbágyon, Buják A mikrotérségek kialakulásának a földrajzi elhelyezkedés adott alapot, majd a kialakult körjegyzőségek is elősegítették ezek szerveződését. A későbbiek folyamán az együttműködés mind gyengébb szálakon működött, így a társulások is meghatározták a mikrotérségek nagyságát és összetételét. A körjegyzőségek és az Önkormányzatok egyéni szerepvállalásai meghatározóak lettek a néha átalakulásokon átmenő mikrotérségek együttműködésének jelentőségében. 8

10 Galga Galga Z A PÁSZTÓI KISTÉRSÉG ELHELYEZKEDÉSE, SALGÓTARJÁN TELEPÜLÉSEI Szentlélek-p. SZÉCSÉNY S Z É C S É N Y I K I S T É R S É G Lóci-p. B A L A S S A G Y A R M A T I K I S T É R S É G Fekete-víz Vanyarc Bér-p. V Á C I K I S T É R S É G Rimóci-p. Bér Bokor Szuha-p. Kutasó Szirák Buják Bujáki-p. Alsótold Cserhátszentiván Ecseg Kisbágyon Palotásivíztároló Felsőtold Egyházasdengeleg Palotás Kozárd Csécse Garáb P Á S Z T Ó I K I S T É R S É G Szarvasgede B Á T O N Y T E R E N Y E I K I S T É R S É G Mátraszőlős Zagyva PÁSZTÓ Jobbágyi Kis-Zagyva Szurdokpüspöki Tar Vizslás-p. BÁTONYTERENYE G Y Ö N G Y Ö S I K I S T É R S É G Erdőkürt Héhalom Erdőtarcsa Kálló Zagyva V E R E S E G Y H Á Z I K I S T É R S É G LŐRINCI H A T V A N I K I S T É R S É G ASZÓD A S Z Ó D I K I S T É R S É G HATVAN Csányi-víztároló Szarv-ág Bika-tó Terra Studio Kft., A kistérségben január 1-i adatok szerint a lakónépesség fő, a városban fő él. A kistérség alapvetően aprófalvas településekből áll, öt legnépesebb települése: Pásztó fő Jobbágyi fő Buják fő Szurdokpüspöki fő Tar fő A 26 település a népesség szempontjából változatos képet mutat, de többségük az ezer lakost sem éri el, vagy azt alig meghaladó község. Ugyanakkor hiányoznak a kistérséget erősítő kisvárosok, amelyek fő feletti lélekszámmal rendelkeznének. Ezek főleg a mikrotérségek szervezésében játszhatnának nagyobb szerepet. Jelenleg a körzeti jellegek kialakulása elsősorban földrajzi, és intézményi ellátás szempontjából történnek, de általában a nagyobb településekhez csatlakozva. 9

11 Minden település rendelkezik saját, önálló önkormányzati testülettel és polgármesterrel, önálló hivatalok csak a nagyobb településeken vannak, melyeket a helyi jegyzők vezetnek. Ecseg Kozárd települések esetében közös képviselő testület működteti a két önkormányzatot. Az elmúlt néhány évben lassan formálódtak a körjegyzőségek. Közigazgatásilag a térségben az alábbi körjegyzőségek alakultak meg: 1. Ecseg Kozárd 2. Csécse Szarvasgede 3. Palotás Kisbágyon 4. Héhalom Egyházasdengeleg 5. Kálló Erdőtarcsa 6. Buják Szanda Terény (Szanda Terény kistérségen kívüli települések) A legnagyobb körjegyzőséget számláló 6 Alsótoldi körjegyzőség hosszú együttműködést követően szétvált, így 2010-től szinte kivétel nélkül mindegyik önkormányzat a pásztói kistérségen kívüli település önkormányzatával hozott létre körjegyzőséget. 100 fő alatti lakosságszámú település fő közötti lakosságszámú település fő közötti lakosságszámú település fő közötti lakosságszámú település fő feletti lakosságszámú település 3 Összesen 26 A kistérség legkisebb és legkevesebb lakosságszámmal rendelkező települése Garáb, ahol a évi statisztikai adatok alapján 59 fő élt. Az Alsótoldi mikrotérséget az 1990-es években még 6 község alkotta, közülük a legnagyobb település Alsótold ahol 263 fő élt 2009-ben. A többi település fő közötti lélekszámú, ebből kifolyólag a hat településre vonatkozóan a körjegyzőség és szolgáltatási társulások létrehozása több szempontból is ésszerű volt. A körjegyzőség felbomlásával egyenlőre még nem láthatók ennek előnyei esetleges hátrányai. A közlekedési útvonal a települések irányába Alsótoldon vezet át, így a lakosságszám mellett ez is meghatározó volt abban, hogy hosszú ideig Alsótoldon óvoda és iskola is működött. 10

12 Lakosságszámra vonatkozó adatok az alábbi táblázatban találhatók: Ssz. Település neve Lakosságszám 1. Pásztó Alsótold Bér Bokor Buják Csécse Cserhátszentiván Ecseg Egyházasdengeleg Erdőkürt Erdőtarcsa Felsőtold Garáb Héhalom Jobbágyi Kálló Kisbágyon Kozárd Kutasó Mátraszőlős Palotás Szarvasgede Szirák Szurdokpüspöki Tar Vanyarc 1343 A KSH 2009 évi adatai alapján II.4. Gazdasági infrastrukturális és társadalmi helyzete Gazdaság A térség aprófalvas szerkezetének belső tartalmát, fejlettségét, gazdaságát-, továbbá nagyságát tekintve is nagyon különböznek egymástól. A 26 településből mindössze 1 város van, a többi nagyközség és falu. Sajnos egyetlen település sincs, amely kisvárosi ranggal bírjon. A falvak többsége még az fős népességet sem éri el. Mindez meghatározza 11

13 közigazgatási és gazdasági helyzetüket, szerepvállalásukat a térségben, valamint viszonyukat a térségi és térségen kívüli településekhez. A térség gazdasága stagnál, csökken a foglalkoztatás, elöregedett a lakosság, hiányosak a közés lakossági szolgáltatások. Kritikus az infrastruktúra, romlik az esélyegyenlőség és az életminőség. Bezártak, vagy elköltöztek a meghatározó cégek, s az agrártermelők természeti, piaci és hatékonysági okokból veszteségessé, tőkehiányosság váltak. Szerény az innováció, alig érzékelhető a technológiai kutatás és fejlesztés. A turizmus szerepe elmarad a lehetőségektől, a gyenge termék és szolgáltatásmarketing gátolja a gazdaság fejlődését, kedvezőtlenül érinti a közösségeket, növeli a falvak elöregedését és a fiatalok elvándorlását. A fenti településeken a munkahelyek száma korlátozott, mondhatni elenyésző. Infrastruktúra A települések közötti úthálózat rossz minőségű, a tömegközlekedés a város felé ritka és nem igazodik teljes körűen a munkahelyek és az intézmények igényeihez. A ritka járatszámokból következően bizonyos időszakokban zsúfoltság alakul ki. A kistérség több települése között az alacsony utaslétszám miatt további járatritkítások is történtek az elmúlt években, mely még inkább nehezíti a közlekedést. Pásztóhoz, mint a kistérség központjához egyes települések km-re találhatók, így a szolgáltatások jelentős részét gyakran más megyékben, kistérségekben veszik igénybe az itt élők. A közúti közlekedés fő eleme a 21-es számú fő út, mely az M3-as pályát köti össze Salgótarjánon keresztül Szlovákiával. A fő út állapota több helyen nem kielégítő. A tervek szerint a főközlekedési út teljes négysávosítása Salgótarján és Pásztó között 2011-ben elkészül. A program szakaszosan 2007-től folyamatosan valósul meg. A településeket összekötő alsóbbrendű utak állapota sok helyen kritikusnak mondható, számos útszakaszon az úttestet kátyúk borítják. A kerékpáros közlekedés infrastrukturális helyzete sem kedvező. Egyedül Pásztón található 1,4 km-es kerékpárút szakasz, mely egyben gyalogos közlekedésként is funkcionál. A nagymértékben elhasználódott, keskeny közutak meglehetősen nehezítik a kerékpárral való közlekedést. Pásztón található vasútvonal Salgótarjánon keresztül Szlovákiát és Hatvanon keresztül Budapestet és a keleti országrész több száz települését köti össze. A kistérség 26 települése 12

14 közül mindössze a 5 településen halad át: Tar, Mátraszőlős, Pásztó, Szurdokpüspöki és Jobbágyi. A többi településen a már említett nem kielégítő busz közlekedés biztosítja a tömegközlekedést. Több éven át tervezték a Hatvan -Salgótarján - Losonc vasútvonal rekonstrukcióját és villamosítását, mely javítana a vasúti vonal állapotán, viszont a gyér utasforgalom miatt a személyszállításban kedvező változás nem várható. Megszűntek a Budapestig közlekedő vonatok, jelenleg csak átszállással lehet ezt az utat megtenni. Az utasszállítás minősége viszont a modern kocsiknak köszönhetően lényegesen javult. A Pásztói kistérség infrastrukturális ellátottsága /KSH (2008)/ Teljes állandó lakosság összesen Pásztói kistérség Közüzemi ivóvízvezetékhálózatba bekapcsolt lakások száma (2008) db Közcsatornahálózatba bekapcsolt lakások száma (2008) db Összes gázfogyasztók száma 2008 (db) KSH évi adati alapján A vezetékes gázszolgáltatás a lakások több mint 70%-ban épült ki a térségben, az ivóvízhálózat kiépítettsége 92%-os. Mint az a diagramból is kitűnik, a közüzemi ivóvízhálózatba bekapcsolt lakások aránya 38,58% míg a szennyvízcsatorna-hálózatba bekapcsolt lakások aránya 14,50%. A gázfogyasztók száma is kevesebb mint a fele a kiépített vezeték nagyságához mérten. A kistérség településein élők jelentős része a magas fogyasztási díjak miatt nem él ezek használatával. Ma is előfordul, hogy saját kutakat, emésztőket használnak. A gázfogyasztással ellentétben egyre többen próbálnak egyéb alternatív fűtési módokat keresni, ezzel is csökkentve az egyébként meglehetősen alacsony családi költségvetést. A táblázat települési bontásban szemlélteti a tényszerű adatokat a KSH 2008 évi adatai alapján. 13

15 Település Közüzemi ivóvízvezetékhálózatba bekapcsolt lakások száma (2008) db Közcsatornahálózatba bekapcsolt lakások száma (2008) db Összes gázfogyasztók száma 2008 (db) Alsótold Bér Bokor Buják Csécse Cserhátszentiván Ecseg Egyházasdengeleg Erdőkürt Erdőtarcsa Felsőtold Garáb Héhalom Jobbágyi Kálló Kisbágyon Kozárd Kutasó Mátraszőlős Palotás Pásztó Szarvasgede Szirák Szurdokpüspöki Tar Vanyarc Pásztói kistérség összesen: Pásztói kistérség % 38,58 14,50 31,35 31,35% Pásztói kistérség infrastruktúrális fejlettsége az összalkosságszámhoz képest százalékos arányban /KSH (2008)/ 38,58% Közüzemi ivóvízvezetékhálózatba bekapcsolt lakások száma (2008) db Közcsatornahálózatba bekapcsolt lakások száma (2008) db 14,50% Összes gázfogyasztók száma 2008 (db) 14

16 A csapadékvíz-elvezető csatornák nagy részénél komoly problémák tapasztalhatók. Állapotuk számos helyen nem kielégítő. A vezetékes telefon és szélessávú internet ellátottság megfelelő, de lakossági szinten a keresletet az anyagi lehetőségek korlátozzák. Mobil hálózati lefedettség nem teljes körű, de ez a probléma elenyésző az ipari park és övezetek hiánya mellett. Foglalkoztatottság A regisztrált álláskeresők számának folyamatos növekedése tapasztalható a térségben. A vállalkozások nagy része finanszírozási gondokkal küzd. A évek közötti időszakban egyetlen gazdasági ág sem volt létszámfelvevő. A létszámkibocsátás és a létszámigény aránya a mezőgazdaságban 26,1%, az iparban 67,7%, az építőiparban 40,3%, az anyagi szolgáltatások területén 81,3%, míg a nem anyagi szolgáltatások területén 65,4%. 15

17 Munkanélküliséget tekintve A térség legfőbb társadalmi-gazdasági problémái a munka világából származnak. A munkanélküliek nagy száma, az alacsony bár térségi szinten adattal nem alátámasztható foglalkoztatás, az alacsony számú helyi munkahelyek, vagy a magas ingázás mind sürgető, a foglalkoztatás növelését szolgáló feladatként jelentkezik. A kistérség munkavállalóinak több mint 43,1%-a ingázik, és Pásztó kivételével szinte az összes településen nagyobb az ingázók aránya, több mint 50%. Kiemelhető az is, hogy a megyében a rétsági kistérség mögött a pásztói kistérségben a legnagyobb a foglalkoztatási okokból ingázók aránya. A térség munkaerő-piaci mutatók az aktivitási arány, a foglalkoztatási arány és a munkanélküliségi ráta is alapján kedvezőtlenebbek az országoshoz képest. A szeptemberi adatokat tekintve a nyilvántartott álláskeresők aránya 18,8%, mely a szeptemberi 13,1%-os adatot tekintve egyértelműen nőtt. A regisztrált álláskeresők iskolai végzettsége elhelyezkedési esélyeiket nagymértékben befolyásolja, mivel a térség lakóinak iskolázottsága alacsonyabb az országos átlagnál. A kistérség jellemzően aprófalvas szerkezetű, kevés a munkahelyek száma. A legnagyobb foglalkoztatók továbbra is az önkormányzatok. A gazdasági válság érezhető hatása, hogy a kistérségben eddig legmagasabb létszámot foglalkoztató településen Pásztón már a válságot megelőző években is folyamatosan szűntek meg üzemek. A munkanélkülivé vált dolgozók töredékét tudta egy-két új üzem alkalmazni, a többi munkavállaló lehetőségéhez mérten ingázva talált rövidebb-hosszabb ideig munkalehetőséget. A munkanélküliek arányának növekedése azt is igazolja, hogy egyes ágazatoknál mint pl. építőipar, csak idénymunkára tudják a dolgozókat alkalmazni. 16

18 II.5. Demográfiai tendenciák a kistérségben: Korcsoportok Lakosság kor szerinti összetétele a kistérségben (fő) Lakosság megoszlása a térségben % , , X ,8 Összesen Népesség megoszlás korcsoportok szerint a Pásztói kistérségben (KSH 2009.) 18% 15% 0 14 éves éves 65 X éves 67% A demográfiai mutatók alapján és a gazdaságban bekövetkezett szerkezetváltás, a gazdasági válság negatív hatásai miatt népesség csökkenésre lehet számítani. Ezek a társadalmi változások negatívan hatnak a fiatalok gyermekvállalási kedvére is. A diagram is jól mutatja a korösszetétel kedvezőtlen alakulását. A 65 éven felüli lakosok száma nem csupán az országosan is megfigyelhető csökkenő gyermekszületés miatt alakul így hanem a térség elöregedését nagymértékben befolyásolja az elvándorlás. A kistelepüléseken élők a munkahelyek hiánya, a nem megfelelő infrastruktúra miatt sokan döntenek amellett, hogy nagyobb városokba költöznek. Ez elsősorban a középkorosztály érinti, így a falvakban a még helyben elhelyezkedni tudó, illetve az idősebb korosztály marad. A hiányzó infrastrukturális alapok különösen a fiatal korosztály elvándorlását vonják maguk után. Az Európai Unióhoz történt csatlakozás már nem csupán az ország határain, hanem azon túlmenően is biztosítanak tanulási és foglalkoztatási lehetőségeket. 17

19 Megye / kistérség Kistérségek lakónépessége főbb korcsoportok szerint, január éves Népesség száma Megoszlás, % X 65 X éves összesen 14 éves éves éves éves összesen Nógrád megye ,9 67,3 17,7 100,0 Balassagyarmati ,7 68,2 17,1 100,0 Bátonyterenyei ,6 65,7 19,7 100,0 Pásztói ,8 67,4 17,8 100,0 Rétsági ,4 68,9 16,6 100,0 Salgótarjáni ,0 67,1 17,9 100,0 Szécsényi ,3 66,2 17,5 100,0 Országos ,9 68,8 16,4 100,0 Nógrád megye kistérségeinek népességmegoszlása korcsoportok szerint (KSH 2009) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Nógrád megye Balassagyarmati Bátonyterenyei Pásztói Rétsági megye/kistérség Salgótarjáni Szécsényi 65 X éves éves 0 14 éves Pásztón mint a kistérség egyetlen városa az 1980-as évektől megfigyelhető volt bevándorlás, ezredforduló táján lelassult, 2007-ig pedig folyamatosan csökkent. Az urbanizáció szempontjából mint volt járási székhely vonzó erő volt, majd a rendszerváltozást követően a legtöbb munkahelyet ígérő település lett a térségben. Az elmúlt években a munkahelyek csökkenése lelassította ezt a folyamatot. A kevés munkahely mellett egyre nőtt azoknak a családoknak a száma, amelyek segélyekből, rossz anyagi és egzisztenciális körülmények között élnek. Ez fokozottan igaz a cigány lakosság körében, akinek száma emelkedő tendenciát mutat. Vannak települések, ahol a lakosságon 18

20 belüli cigány kisebbségi arány magasabb a nem cigány lakossághoz képest. Egyes településeken viszont a cigány lakosság számát tekintve nem ad reális képet, hiszen vannak olyanok, akik a népszámlálás alkalmával nem nyilvánítják ki a kisebbséghez való tartozásukat. Közoktatás A települési önkormányzatok a kötelező közoktatási feladataikat a közoktatásról szóló törvény 88. -hoz igazodóan önálló intézmény fenntartással, társulásban való részvétellel, illetve más önkormányzattal kötött megállapodás útján látják el. A társulások megalakulása óta eltelt időt tekintve elmondható, hogy az óvodai nevelés és az általános iskolai oktatás csakúgy, mint számos más kistérségben a további társulások létrejöttének és működésének legsarkalatosabb, sőt talán legproblematikusabb része. A kistelepülések részéről gyakran felmerül az a félelem, hogy a településükön működő általános iskola vagy óvoda bezárásra kerül. Egy iskola, egy óvoda a kistelepülések kulturális központja, szíve lehet, és gyakran felmerül az az érv, hogy az intézmény bezárása a település elnéptelenedéséhez vezet. Előfordul, hogy intézményeik megmaradása érdekében a települések nem átgondolt társulást hoznak létre, mely többletforrást nem eredményez. A pásztói kistérségben a 2009/2010-es nevelési és tanévben 19 településen van óvodai ellátás és 16 településen folyik oktatás 1-2, 1-4, 1 8, és 1 10 osztályos rendszerben. Egészségügyi ellátás A térségben a háziorvosi és a gyermekorvosi ellátás minden településen biztosított, - bár nincs minden településen házi orvos - a betegforgalom a lakosságszám és az orvosok számának függvényében változó, a folyamatos elérhetőséget a települések biztosítják. A fogorvosi ellátást minden településen biztosított a lakosság számára. Szintén valamennyi település lakossága számára elérhető körzetnek megfelelően a szakorvosi és a fekvőbeteg gyógyintézeti ellátás. Pásztón a 4 osztályos fekvőbeteg kórházi ellátás március 31-vel megszűnt, így csak sürgősségi működik 20 aktív ággyal és 1 napos sebészettel. Pásztón a Rendelőintézet biztosítja a szakorvosi ellátást, melynek átszervezése új Rendelőintézet épülésével 2010-re várható. Megállapítható tehát, hogy az önkormányzatok elérhetővé teszik a lakosság számára a megfelelő egészségügyi alapellátást, valamint a szakellátáshoz és a fekvőbeteg gyógyintézeti ellátáshoz való 19

21 hozzájutást. A szak- és fekvőbeteg ellátás az évek során kialakult beteg-beutalási rend alapján működik. A közszolgáltatások térségi szintű szervezése A közszolgáltatások térségi szintű szervezésével intézményfenntartó társulások létrehozásával az a cél, hogy azokat gazdaságosabban, hatékonyabban és magasabb színvonalon láthassák el és összehangolják a területfejlesztési feladatokat. Mindezek megvalósítása érdekében a Polgármesterek Tanácsa munkaszervezetet hozott létre, melynek dolgozói pénzügyi, területfejlesztési, közgazdasági, műszaki, humán és foglalkoztatás fejlesztési szakemberek. A kistérségi szintű feladatellátásra vonatkozóan így az idősek és gyermekek átmeneti gondozása tekintetében megállapodást kötöttek. A települések egyéb ellátások megoldása érdekében, így a szociális alapellátás, egészségügyi ellátás, valamint a közoktatás területén intézményfenntartó társulásokat hoztak létre. A pedagógiai szakszolgálaton belül a gyógytestnevelés és logopédiai ellátás Pásztón 2 székhelyen, a kistérségben 1 decentrumban és utazó logopédus által történik az ellátás. III. SZOCIÁLIS ELLÁTÁS A KISTÉRSÉGBEN A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993 évi III. törvény átfogóan meghatározza a fenntartói feladatokat, szabályozza magát a fenntartó fogalmát a szociális feladatok tekintetében. A törvény a fenntartók három csoportját különbözteti meg: állami, nem állami és egyházi fenntartókat, melyeknek szakmai és törvényességi feladatait is részletesen szabályozza. III.1 Jogszabályi háttér A települési önkormányzat lakosságszámtól függetlenül köteles biztosítani: étkeztetést, házi segítségnyújtást. Az a települési önkormányzat amelynek területén: kétezer főnél több állandó lakos él, családsegítést, háromezer főnél több állandó lakos él, az a) pont szerinti alapszolgáltatást és idősek nappali ellátását, 20

22 tízezer főnél több állandó lakos él, az a)-b) pont szerinti alapszolgáltatásokat, jelzőrendszeres házi segítségnyújtást és a b) pontban nem említett nappali ellátást, továbbá december 31-éig támogató szolgáltatást és közösségi ellátásokat, harmincezer főnél több állandó lakos él, az a)-c) pont szerinti szociális szolgáltatásokat és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátást, ötvenezer főnél több állandó lakos él, az a)-d) pont szerinti szociális szolgáltatásokat és utcai szociális munkát köteles biztosítani. Továbbra is a megyei önkormányzat köteles gondoskodni azoknak a szakosított ellátásoknak a megszervezéséről, amelyek biztosítására az Sztv. alapján a települési önkormányzat nem köteles. A helyi önkormányzat feladatellátási kötelezettségének az alábbiak szerint tehet eleget: szolgáltató, intézmény fenntartásával, vagy szolgáltatót, intézményt fenntartó önkormányzati társulásban történő részvétellel, szolgáltatót, intézményt működtető fenntartóval létrejött megállapodás, illetve ellátási szerződés megkötésével. Azzal, hogy a szociális szolgáltatásokat a helyi önkormányzatok társulásban is elláthatják, illetve a helyi önkormányzat és a társulás más helyi önkormányzattal kötött megállapodás útján is biztosíthatják, jelentősen átrajzolták a szociális szolgáltatások biztosításának térképét. A Kistérségi program lehetővé tette, hogy a családsegítés és a gyermekvédelem területén is mikrotársulások jöjjenek létre, ebből kifolyólag a különböző szociális ellátások megszervezése háló szerűen létrejövő társulásokká szerveződött. Ezzel biztosítva a legtöbb feladat tekintetében a szakmai és gazdasági hatékonyságot valamint az egyenlő esélyű hozzáférést a szolgáltatásokhoz. A törvény a települési önkormányzatok részére a szolgáltatási kötelezettséget az alábbiak szerint határozza meg: 21

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere Lőwné Szarka

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. április 18-i ülésére Tárgy: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2000. (V.30.) ÖK. rendelet felülvizsgálata

Részletesebben

INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK

INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK Szociális szolgáltatások 56 (1) A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást az állam, valamint az önkormányzatok biztosítják (1993 évi III tv A szociális igazgatásról

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 42/2007.(XII.19.) SZÁMÚ RENDELETE A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZO- CIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 42/2007.(XII.19.) SZÁMÚ RENDELETE A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZO- CIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 42/2007.(XII.19.) SZÁMÚ RENDELETE A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZO- CIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 6/2007. (III.21.) SZÁMÚ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL Szigetszentmiklós

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Fin áros X. kerület Kőbányai SZIVÁRVÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYUJTÖ, P. «stuict uiese KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ~4 j S2dj /Ior?f_ 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. Tel: 434-2150, Fax: 264-3621 onnn

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya 1 Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól Hajdúsámson Városi Önkormányzat

Részletesebben

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

Szociális Szolgálat ALAPÍTÓ OKIRATA. Módosítása

Szociális Szolgálat ALAPÍTÓ OKIRATA. Módosítása Okirat nyilvántartási száma: 1/ /2012. Szociális Szolgálat ALAPÍTÓ OKIRATA Módosítása A bevezető szövegrész helyébe A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény és

Részletesebben

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Bődi Szabolcs Társulás elnöke ALAPÍTÓ OKIRAT A Felső-Kiskunsági

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 9/2007. (I. 22.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város és Nyírpazony Község Önkormányzata között megkötött intézményfenntartói társulási megállapodás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása

ELŐTERJESZTÉS. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása Hajdúsámson Város Önkormányzata Jegyzőjétől ELŐTERJESZTÉS A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása Tisztelt Képviselő-testület! A

Részletesebben

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2007.(I. 26.) r e n d e l e t e

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2007.(I. 26.) r e n d e l e t e ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2007.(I. 26.) r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról és azok igénybevételének rendjéről egységes szerkezetben az e rendeletet

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Ramocsaháza Község Polgármesterétől 4536 Ramocsaháza, Fő tér 1. Telefon / Fax: 42 /

Ramocsaháza Község Polgármesterétől 4536 Ramocsaháza, Fő tér 1. Telefon / Fax: 42 / Ramocsaháza Község Polgármesterétől 4536 Ramocsaháza, Fő tér 1. Telefon / Fax: 42 / 352-423 e-mail: ramocsa.polgarmester@falunet.hu Ügyirat szám: Tárgy:Előterjesztés szociális intézmény alapító okiratának

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülésére Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (III. 31.) önkormányzati rendelete Budakörnyéki Önkormányzati Társulás által fenntartott HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA A Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a gyermekek védelméről gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

I.fejezet A rendelet hatálya

I.fejezet A rendelet hatálya Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2007.(IV.26.) számú rendelete A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról Bőcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez -

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez - MÁTÉSZALKA V Á R O S POLGÁRMESTERÉTŐ L 4701. Mátészalka, Hősök-tere 9. Tel.: (44) 501-361, Fax: (44) 501-358 e-mail: polgarmester@mateszalka.hu Száma: 193 /2007. E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez

Részletesebben

77. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

77. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu 77. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. július 10-i ülésére Tárgy: Szociális és

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (III. 31.) önkormányzati rendelete Budakörnyéki Önkormányzati Társulás által fenntartott HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete a i Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 90/2013.(IV.25.) számú. határozata

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 90/2013.(IV.25.) számú. határozata NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 90/2013.(IV.25.) számú határozata A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában levő Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról

Részletesebben

A szolgáltatástervezés- és fejlesztés folyamata és a működtetés sajátosságai a Szolnoki kistérségben

A szolgáltatástervezés- és fejlesztés folyamata és a működtetés sajátosságai a Szolnoki kistérségben A szolgáltatástervezés- és fejlesztés folyamata és a működtetés sajátosságai a Szolnoki kistérségben 2008. április 23. Hajdúszoboszló Dr. Versitz Éva Polgármesteri Hivatal, Szolnok Egészségügyi és Szociális

Részletesebben

CSURGÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2015.

CSURGÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2015. CSURGÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2015. I. Fejezet A koncepció célja, funkciója A koncepció elsődleges célja, hogy az ellátási kötelezettség keretébe tartozó feladatok

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 149/2013. (VIII. 28.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 149/2013. (VIII. 28.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételének módja

A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételének módja A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételének módja A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére,

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 231/2012. (IX. 27.) számú határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 231/2012. (IX. 27.) számú határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 231/2012. (IX. 27.) számú határozata a Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról, egységes szerkezetben történő elfogadásáról A Közgyűlés

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/ Fax: 89/

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/ Fax: 89/ PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 90. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. június 27-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata

Részletesebben

841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 881011 Idősek nappali ellátása

841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 881011 Idősek nappali ellátása ALAPÍTÓ OKIRAT Az Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulási Tanácsa (továbbiakban Társulási Tanács) az államháztartásról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései alapján az

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t A Képviselő-testület NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a Kistérségi Szociális Központ alapító okiratának felülvizsgálata

Részletesebben

13. Önkormányzati szociális feladatok

13. Önkormányzati szociális feladatok 13. Önkormányzati szociális feladatok Önkormányzati kötelezettségek Kötelező feladatok: Települési önkormányzat: alapszolgáltatások egyes típusai Vállalható feladatok: nem mehet az alapfeladatok rovására

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Az étkeztetés célja, feladata

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Az étkeztetés célja, feladata Az intézmény neve: Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat Telephely: 5932 Gádoros, Fő utca 30. Étkeztetés Szakmai Programja A szakmai

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. december 19.-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. december 19.-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. december 19.-i ülésére Tárgy: a Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratának módosítása Előadó: Koósné Stohl Ilona intézményvezető

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 6/2012.(III.23.)

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 75/2005.( III. 30.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 75/2005.( III. 30.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 75/2005.( III. 30.) számú h a t á r o z a t a Támogató Szolgálat Társulás megalakításának hozzájárulásáról A Közgyűlés 1.) Az előterjesztést megtárgyalta és

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2010. június 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2010. június 29-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 98. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2010. június 29-i ülésére Tárgy: Előadó: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének.../2010.

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

ÚJSZÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÚJSZÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2010. (..) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételének rendjéről és térítési díjáról Újszász Város Önkormányzata

Részletesebben

KIVONAT a Képviselő-testület 2010. június 23-i ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT a Képviselő-testület 2010. június 23-i ülésének jegyzőkönyvéből Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselő-testület 2010. június 23-i ülésének jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat! 90/2010. (VI.23.) ÖH. Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának 2014. évi Szakmai Beszámolója A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata

Részletesebben

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Alapító Okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete formák szabályairól szóló többször módosított 13/1993. (IV.29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról módosításáról szóló

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 051905/2008/05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

Alapító okirat. Mezőzombor Község Önkormányzat. Mezőzombor, Árpád u.11

Alapító okirat. Mezőzombor Község Önkormányzat. Mezőzombor, Árpád u.11 Alapító okirat Mezőzombor Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a Hegyaljai Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ részére a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására Püspökladány Város Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására A szociális igazgatásról

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület február hónap 18. napján tartandó ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület február hónap 18. napján tartandó ülésére Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület 2016. február hónap 18. napján tartandó ülésére Tárgy: A Hajdúhadházi Mikrotérségi módosításának jóváhagyása Szociális Gondozási

Részletesebben

Zomba község Önkormányzati Képviselő-testületének. 5/2005. /X.4./ sz. Kt. Rendelete

Zomba község Önkormányzati Képviselő-testületének. 5/2005. /X.4./ sz. Kt. Rendelete Zomba község Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2005. /X.4./ sz. Kt. Rendelete A TANYAGONDNOKI SZOLGÁLATRÓL 2 Zomba község Önkormányzati képviselő-testülete /a továbbiakban: Önkormányzat/ a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Módosító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

Módosító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye 459/2015. (XII. 17.) KÖKT határozat a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ alapító okirata módosításáról (17 igen, egyhangú szavazattal) 1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 11/2015. (1.29.) számú. határozata

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 11/2015. (1.29.) számú. határozata NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 11/2015. (1.29.) számú határozata a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központban a "bentlakásos szociális intézményben nyújtott szakápolás" kiegészítő tevékenységként

Részletesebben

18. Idősek szociális ellátása

18. Idősek szociális ellátása 18. Idősek szociális ellátása Pénzbeli ellátások időskorúak járadéka Célja: Jövedelem kiegészítése, pótlása Viszonyítási alap: öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege: 2008-tól- 28 500 Ft Időskorúak

Részletesebben

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete a Paks Kistérségi Szociális Központban személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a

Részletesebben

FELHÍVÁS. Tisztelt miskolci lakosok! FIGYELJÜNK ODA EGYMÁSRA! TÖRŐDJÜNK EGYMÁSSAL EBBEN AZ IDŐSZAKBAN MÉG INTENZÍVEBBEN!

FELHÍVÁS. Tisztelt miskolci lakosok! FIGYELJÜNK ODA EGYMÁSRA! TÖRŐDJÜNK EGYMÁSSAL EBBEN AZ IDŐSZAKBAN MÉG INTENZÍVEBBEN! FELHÍVÁS Tisztelt miskolci lakosok! Évente nagyon sok ember válik a tél áldozatává, és szenved kihűléses halált lakáson belül és kívül egyaránt. FIGYELJÜNK ODA EGYMÁSRA! TÖRŐDJÜNK EGYMÁSSAL EBBEN AZ IDŐSZAKBAN

Részletesebben

A Felso Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás ALAPÍTÓ OKIRATA

A Felso Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás ALAPÍTÓ OKIRATA A Felso Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) FELSÖ-KISKUNSAGI ÉS DUNAMELLÉK TOSSCÉLÚ KISTÉRSÉGI

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 4. A költségvetési szerv működési területe: Alsózsolca Város közigazgatási területe

ALAPÍTÓ OKIRAT. 4. A költségvetési szerv működési területe: Alsózsolca Város közigazgatási területe ALAPÍTÓ OKIRAT Alsózsolca Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a államháztartásról

Részletesebben

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja:

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja: Székkutas Község Önkormányzat egységes szerkezetbe foglalt 8/1993. (VI. 26.) ktr. számú rendelete a szociális törvény alapján biztosított Személyes gondoskodás formáiról Székkutas Község Önkormányzat képviselőtestülete

Részletesebben

Mándoki Térségi Szociális Központ

Mándoki Térségi Szociális Központ Az intézmény székhelye: 4644 Mándok, Petőfi út 23. Székhely elérhetősége: e 06-45/535-032 E-mail: szockozp98@citromail.hu Mándoki Térségi Szociális Központ A székhelyen kívül az ellátottak számára nyitva

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

1.. (1) A Rendelet 3.. c) pontja az alábbi ce) és cf) pontokkal egészül ki: 3.. c): ce) támogató szolgálat cf) közösségi ellátás 2..

1.. (1) A Rendelet 3.. c) pontja az alábbi ce) és cf) pontokkal egészül ki: 3.. c): ce) támogató szolgálat cf) közösségi ellátás 2.. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2009. (III. 18.) rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 8/2005. ( XI.1.) rendelet módosításáról Badacsonytördemic

Részletesebben

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A társadalombiztosítás rendszere ellátások 1997:LXXXI. és LXXXIII. törvény Egészségbiztosítási ellátások: a) egészségügyi

Részletesebben

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat által jelenleg biztosított /kötelező / alapszolgáltatások és szakellátások formái és az ellátottak száma Az alábbi önkormányzati fenntartású intézmények

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2. sz. melléklet Okirat száma: RKTÖT/9-2/2015. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján arinyamenti Szociális Szolgáltató

Részletesebben

(2) szolgáltatásokra terjed ki. (3)

(2) szolgáltatásokra terjed ki. (3) Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2004.(II.16.), 4/2005.(I.28.), 37/2005.(VI.8.), 8/2006.(II.20.), 29/2006.(IX.1.), 2/2007.(I.31.), 18/2007.(IV.12.), 7/2008.(I.30.), 22/2008.(IV.30.),

Részletesebben

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról 6/2012.(II.29.), 6/2013 (IV.15.) 3/2014. (II.26.)

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 23-i ülésére. dr. Gazdag Judit jogi referens

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 23-i ülésére. dr. Gazdag Judit jogi referens 8. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. szeptember 23-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsőlajos Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó Társulásának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2012. december 14-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2012. december 14-i nyilvános ülésére 10. NAPIREND Ügyiratszám: 4/2653/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2012. december 14-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívott: A Raposka Község

Részletesebben

I. cím A rendelet célja

I. cím A rendelet célja Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015

Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015 Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015 2015. január 1-től több jogszabály tételesen rendelkezik arról, hogy az egyes szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások, valamint a gyermekvédelmi szakellátás

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. november 29-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. november 29-i rendes ülésére 5. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 29-i rendes ülésére Tárgy: A szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003. (VIII.

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának 2012. évi Szakmai Beszámolója A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata

Részletesebben

1. 1 Az ellátások formái

1. 1 Az ellátások formái Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2003. (II.03.) Kt. egységes rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról, azok igénybevételéről valamint az ezekért

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

... Deme Dóra irodavezető az érintett belső szervezeti egység vezetőjének aláírása

... Deme Dóra irodavezető az érintett belső szervezeti egység vezetőjének aláírása NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA S Z O C I ÁL I S I R O D A 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42) 524-586 E-mail: nyhszoc@nyirhalo.hu Ügyiratszám:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 26/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére Tárgy: Módosító indítvány a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2011.(IV.14.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2011.(IV.14.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011.(IV.14.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról ( a 17/2011. (V.26.) Önk., 21/2011. (VIII.12.) Önk.,

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2. melléklet a... /2016. (VI.24.) határozathoz Okirat száma: 3/AO/ÓTSZEGYII/2016 Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.: I. 2-460/2006. Üi.: Csomor Ágnes/Szászné Rendelet-tervezet Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló helyi rendelet

Részletesebben

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/I. A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek

Részletesebben