Jász-Nagykun-Szolnok megye. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának. felülvizsgálata 2011.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jász-Nagykun-Szolnok megye. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának. felülvizsgálata 2011."

Átírás

1 Jász-Nagykun-Szolnok megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2011.

2 2 Készítették: Dr. Györgyi Lajos Urbánné Sőregi Katalin Szerkesztő: Urbánné Sőregi Katalin

3 3 Tartalomjegyzék Bevezetés 4. oldal I. A társadalmi, gazdasági és jogszabályi környezet I. 1. Demográfiai folyamatok I. 2. A gazdasági tényezők I. 3. A jogszabályok változásai 5. oldal 7. oldal 8. oldal II. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei szociális szolgáltatások jellemzői II. 1. Alapszolgáltatások II. 2. Szakosított szociális szolgáltatások II. 3. Települési szociális szolgáltatástervezési koncepciók III. SWOT elemzés Jász-Nagykun-Szolnok megyéről a szociális szolgáltatások fejlesztéséhez 11. oldal 13. oldal 17. oldal 18. oldal IV. Jász-Nagykun-Szolnok megye szükséges szociális szolgáltatásfejlesztési irányai IV. 1. Alapszolgáltatások IV. 2. Szakosított szociális szolgáltatások IV. 3. Személyi feltételek IV. 4. Tárgyi feltételek 20. oldal 21. oldal 22. oldal 23. oldal V. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat szociális szolgáltatási feladatai V. 1. A megyei önkormányzat fenntartásában álló intézmények feladatellátásának általános jellemzése V. 2. A megyei önkormányzat fenntartásában álló intézmények alapvető adatai, és az előző koncepció óta történt főbb változások V. 3. A megyei önkormányzat egyéb szociális feladatai 23. oldal 25. oldal 33. oldal VI. Mellékletek 1. sz. melléklet (A megyei önkormányzat fenntartásában működő intézmények jelentősebb fejlesztései ) 2. sz. melléklet (A szociális intézmények működéséhez kapcsolódó jogszabályok jegyzéke) 3. sz. melléklet (Felhasznált források) 35. oldal 37. oldal 40. oldal

4 4 Bevezetés Jász-Nagykun-Szolnok megye szociális szolgáltatástervezési koncepciója a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény rendelkezése alapján első alkalommal évben készült el. Ez az alapkoncepció kiváló alkalmat nyújtott a megyei ellátórendszer teljeskörű feltérképezésére, a megyei szociális szolgáltatási rendszer komplex nézőpontú kielemzésére. Részletes adatgyűjtés alapján elsőként készült átfogó megyei statisztika az igénylők és igénybevevők szolgáltatásfejlesztést érintő jellemzőiről, az intézmények működésének dilemmáiról. A körültekintő előkészítéssel megalkotott koncepció lehetőséget adott a megyei szociális szolgáltatások települési szintű kérdéseinek átgondolására, illetve a megyei önkormányzat saját kötelező szociális feladatainak komplex áttekintésére. Rögzítette a szociális törvény szerinti alapvető fenntartói feladatokat, és a szolgáltatásfejlesztés szükséges irányait. Az alapkoncepció két alkalommal került felülvizsgálatra, először 2005., majd évben. Mindkét felülvizsgálat bemutatta az időközben hatályba lépett jogszabályi változásokat, illetve tájékoztatást adott a megyei ellátórendszer alakulásáról. Az első felülvizsgálat a szociális törvényben meghatározott tartalmi elemeken túli hangsúlyos témája volt a települési szociális szolgáltatástervezési koncepciók értékelése, valamint beszámolt több nagyarányú (pl. címzett állami támogatásból megvalósult) intézmény-felújítási eredményről. A második felülvizsgálat kiemelten foglalkozott a kistérségi társulások szerepvállalásával a szociális szolgáltatásokban, valamint ezzel összefüggésben a jelentősebb kapacitás-bővülésekkel évre azonban megtorpant a szociális szolgáltatások fejlődése. A jogszabályváltozások egyre inkább a szolgáltatások szűkítését, a szakdolgozói létszámok csökkentését, a finanszírozás különböző technikákkal történő visszafogását eredményezik. A fenntartók általánosan kedvezőtlen költségvetési helyzetét súlyosbítja a normatívák csökkenése, ill. bizonytalanná válása, a fejlesztési célú pályázati lehetőségek és támogatások jelentős visszaszorulása. Ezzel szemben a szociális intézményekben jól érzékelhető, hogy egyre nagyobb gondozási igényű, és általánosan rosszabb állapotú igénybevevők ellátása a rendszer feladata, amely a romló működési feltételek mellett fokozottan igénybe veszi a dolgozókat. Ez az időszak kevésbé alkalmas a látványos, kiugró eredményekre, a nagyarányú változásokra, ugyanakkor reagálni kell a szociális szolgáltatásokban jelentkező igényekre. A jelenlegi kedvezőtlen feltételek mellett is fontos megőrizni az elért eredményeket, ellátási biztonságot nyújtani az intézményes gondozásra szorulóknak, és támogatni az ellátást végző dolgozókat. A megyei szociális szolgáltatástervezési koncepció jelenlegi felülvizsgálata ehhez kíván információkat nyújtani. Reméljük, hogy a szociális szolgáltatási rendszer tervezett reformjára irányuló központi törekvések megvalósulása esetén a már kialakult jó gyakorlatok és a felhalmozódott szakmai tapasztalatok az új struktúrában is hasznosulhatnak.

5 5 I. A társadalmi, gazdasági és jogszabályi környezet I. 1. Demográfiai folyamatok Jász-Nagykun-Szolnok megyére a nagyobb lélekszámú települések a jellemzőek, ún. alföldi településszerkezetű. A városi népesség aránya az országos átlagnál magasabb, a városok sűrűsége nagy, azonban az urbanizációs szint elmaradottabb (pl. a dunántúli városoktól). Az aprófalvak kevésbé jellemzőek, a tanyák elszórtan találhatóak, számuk csökken. A KSH idősoros adatai szerint a községi lakosság folyamatosan csökkenő száma mellett a városi lakosság létszáma a 2000-ig tartó számottevő növekedést követően az utóbbi tíz évben viszonylag állandó mértékű. A megye településeinek összetétele évben 20 város és 58 község. A települések lakosságszám szerinti megoszlása az alábbi: Települések száma lakos alatti települések száma lakosú települések száma lakosú települések száma lakosú települések száma lakosú települések száma lakos feletti települések száma 1 Az ezredfordulót követően Jász-Nagykun-Szolnok megye népességvesztésének üteme mind a megelőző évtized megyei üteméhez képest, mind pedig az ezredfordulót követő országos ütemhez képest rendkívül felgyorsult, s napjainkhoz közeledve egyre gyorsul. Hét év alatt mintegy 5 százalékkal esett vissza a népesség száma. Ez az ütem az országosnak mintegy három és félszerese, a megelőző évtized megyei népességcsökkenésének pedig mintegy hat és félszerese. E tendencia felgyorsulását elsősorban közel 75 százalékban a lakosság egyre tömegesebbé váló elvándorlása okozta, mivel Jász-Nagykun-Szolnok megyét fokozottan sújtja az elsősorban fiatal lakosság elvándorlása. A megye 2001 és 2007 között a vándormozgalmak révén évi népességének mintegy két százalékát veszítette el. Ennél nagyobb vándorlási veszteséget csak Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szenvedett el és 2010 között némileg csökkenni látszik a belföldi elvándorlás mértéke. Amíg 2007 évben 2667 fő költözött el megyénkből, 2010-ben 1800 fő

6 6 elvándorlását regisztrálták. Ez utóbbi szám azonban még mindig négy és félszerese a 2001 évi hasonló adatnak. A lakossági létszámfogyás fennmaradó hányadát a természetes demográfiai folyamatok alakulása: az élveszületések számának az országos ütemet meghaladó-, a halálozások gyakoriságának pedig az átlagos ütemtől elmaradó csökkenése idézte elő. Jász-Nagykun-Szolnok megyében 2010-ben 3300 gyermek született, 474-gyel kevesebb, mint 2009-ben. A megyében ezer lakosra 8,5 élveszületés és 14,1 halálozás jutott, az előbbi 0,5 ezrelékponttal alacsonyabb, az utóbbi 1,1 ezrelékponttal magasabb volt, mint az országos. A természetes fogyás 5,7 ezrelékpontot tett ki, ami meghaladta az országos mutatószámot (4,0). A demográfiai viszonyok további átalakulását okozta az, hogy az ezredfordulót követően a kilencvenes évekhez képest felgyorsult és az azonos időszak országos dinamikáját is meghaladóan alakult a megye lakosságának elöregedése. A lakosság átlagos életkora 2001 és 2008 között 4,1 százalékkal 39,1 évről 40,7 évre emelkedett, ez az ütem 14 százalékkal meghaladta az ezredforduló utáni időszak országos ütemét. Magyarország öregedési indexe (0-14 évesekhez képest a 60 év felettiek aránya) ben 112,6 volt, Jász-Nagykun-Szolnok megye öregedési indexe ennél némileg kedvezőtlenebb, 115,9. Amíg országos viszonylatban évben az idős népesség eltartottsági rátája 24,2 % volt, Jász-Nagykun-Szolnok megyében ez az arány magasabb, 26,1 %. Jász-Nagykun-Szolnok megye lakossága, és korosztályos összetétele az alábbiak szerint alakult 2002 és 2010 között. Korosztályok év közötti fő fő fő fő év közötti fő fő fő fő 65 éves és idősebb fő fő fő fő Összesen fő fő fő fő Láthatóan csak a 60 évesnél idősebb korosztály száma növekszik, ezen belül az életkor kitolódásával fokozottan nő a demensek, és tartósan ápolásra szorulók aránya. A házasságkötések száma az országos tendenciával megegyezően megyénkben is csökken. Jász-Nagykun-Szolnok megyében 2010-ben 1160 pár kötött házasságot, 38- cal kevesebb, mint a múlt évben.

7 7 I. 2. A gazdasági környezet Az Észak-alföldi régió állítja elő a teljes hazai GDP közel egytizedét. Ez a KSH as adatai szerint 2496 milliárd forint volt, amellyel a középmezőnyben van régiónk. A megyében a évi adatok szerint az egy főre jutó bruttó haza termék (GDP) 1732 ezer Ft, amely jóval elmarad az országos 2644 ezer Ft/fő átlagtól. Bár a 2008-as adatok alapján egy hellyel előrébb lépett az Észak-Alföld, ám így is csupán egy régiót, Észak- Magyarországot előzi meg. Az ország legfejlettebb térsége a fővárost is magába foglaló Közép-Magyarország és a rangsor utolsó előtti helyén álló Észak-Alföld egy főre jutó GDP-je között csaknem 2,5-szeres a különbség. Hasonló kettőség figyelhető meg a megyei adatokat elemezve is. Jász-Nagykun-Szolnok évek óta 2,6 százalékkal részesedett a bruttó hazai termékből. Ezzel a megyék második harmadának végén állt. Egy főre vetítve azonban a fővárost és a megyéket számolva a 15. volt. Ez egy helyezéssel jobb, mint 2007-ben volt. Mögöttünk Somogy, Borsod, Nógrád, Szabolcs és Békés van. Az ezredforduló óta ugyanis folyamatosan változott megyénk helyzete. A legjobb év 2001 volt, amikor 14. volt szűkebb hazánk a főváros és a megyék rangsorában. De voltunk 17.-ek is, legutóbb 2005-ben. 4 A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal 1 regisztere szerint december végén Jász- Nagykun-Szolnok megyében összesen fő keresett állást, 1,8%-kal több mint egy évvel korábban. A nők (13 724) száma a december 20-án regisztrálthoz képest 4,8%-kal nőtt, a férfiaké (15 699) 0,8%-kal csökkent. Az álláskeresők 45%-a legfeljebb általános iskolát, 7,9%-uk gimnáziumot végzett, 43%-uknak volt valamilyen középfokú, 3,4%-uknak pedig felsőfokú szakképesítése. A nyilvántartott álláskeresők száma az alábbiak szerint alakult Jász-Nagykun-Szolnok megyében az utóbbi 6 évben: év fő év fő év fő év fő A pályakezdő munkanélküliek száma szintén nőtt, 2010 végén 2,0%-kal voltak többen a regisztráltak között, mint egy évvel korábban. A statisztikai adatok egyértelműen mutatják, hogy Jász-Nagykun-Szolnok megyét is kedvezőtlenül érintette az általános gazdasági recesszió. A évi adatok szerint a megye valamennyi termelő ágának teljesítménye zsugorodott, mérséklődött az idegenforgalom, a munkahelyek száma szűkült, és a keresetek reálértéke csökkent január 1-jétől Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal

8 I. negyedévében az egy főre jutó nettó nominális átlagkereset Jász-Nagykun- Szolnok megyében Ft volt, amely a legalacsonyabb az országban I. félévében a megyében dolgozók havi bruttó átlagkeresete 3 %-kal meghaladta az egy évvel korábbi mértéket. Ezzel szemben az egészségügyi és a szociális szférában 8,8 %-kal csökkentek a bérek ugyanebben az időszakban. A lakosság csökkenő fizetőképessége kihat a szociális alapszolgáltatások igénybevételére, valamint rontja a szakellátások igénybevételének fizetési morálját. I. 3. A jogszabályi környezet változásai A szociális szolgáltatásokat megalapozó, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban Szt.), valamint végrehajtási rendeletei több ponton módosultak a koncepció évi felülvizsgálata óta. A szociális szolgáltatások működésének alapvető szabályait érintő leglényegesebb változások a következők: - A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások (pszichiátriai betegek-, szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás, szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás) normatív állami támogatása megszűnt, ezzel összefüggésben január 1-től nem tartozik a kötelező önkormányzati feladatok közé. A Szt. 131/A. -a alapján a szolgáltatások működését az állam főszabályként 3 évre megkötött finanszírozási szerződések útján támogatja. A támogató szolgáltatást és közösségi ellátást nyújtó fenntartók kiválasztása pályázati úton történik. A pályázatot 3 évente teljeskörűen lefolytatják, majd azt követően a részben vagy teljesen ellátatlan területek lefedésére a költségvetési források függvényében újabb nyílt vagy meghívásos pályázat írható ki. A pályázati alapú finanszírozási rendszer egyik célja volt, hogy a rendelkezésre álló források szakmailag megalapozott elosztásával csökkentsék az ellátás területi egyenlőtlenségeit. Ugyanakkor az új támogatási rendszer alkalmat nyújtott a szakmailag nem adekvát, így indokolatlanul finanszírozott szolgáltatások kiszűrésére január 1-jétől kezdődően nem kötelező önkormányzati feladat a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás. A támogató szolgáltatásoknál és a közösségi ellátásoknál már egy évvel korábban bevezetett rendszerhez hasonlóan a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetését is pályázati úton, külön jogszabályban meghatározott eljárási rend szerint kiválasztott fenntartókkal kötött finanszírozási szerződések útján támogatja az állam. - Átalakításra került a szociális foglalkoztatási támogatáshoz jutás feltételrendszere: a normatív alapú támogatást január 1-jétől itt is felváltotta a pályázati alapon történő támogatás. A pályáztatási eljárás megegyezik a támogató szolgáltatás és közösségi ellátás esetén 2009-től

9 9 bevezetett gyakorlattal: a befogadott szolgáltató/intézmény fenntartója részére három évre megkötött finanszírozási szerződés alapján történik a támogatás január 1-jétől nem köteles a tartós bentlakásos szociális intézmény egyházi és nem állami fenntartója az éves normatív állami hozzájárulás 10 %-a kitevő összeg elkülönítésére. A korábban kötelezően elkülönített összeg szabad felhasználását a működést engedélyező szerv a fenntartó kérelmére engedélyezi. - A jegyzői munkateher csökkentése érdekében és a differenciált normatívák megszűnésével összefüggésben január 1-jétől átalakultak a jegyzői jövedelemvizsgálat szabályai. Étkeztetés és házi segítségnyújtás esetében a családi jövedelemszámítás megmaradt, de a jegyzői jövedelemvizsgálat megszűnt. Idősotthoni ellátás esetében is csak az ellátás igénybevételét megelőző hatósági jövedelemvizsgálat az előírt, megszűnt az évenkénti igazolás kiállításának kötelezettsége augusztus 17-től házi segítségnyújtás iránti kérelem alapján az intézményvezető, ennek hiányában a jegyző által felkért szakértő, idősotthoni ellátás iránti kérelem alapján az intézményvezető végzi el az ellátást igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát. - A helyi önkormányzat, illetve a társulás korábban köteles volt az egyházi kiegészítő támogatást öt évig a központi költségvetésnek megtéríteni, ha a fenntartásában működő intézményt egyházi fenntartónak adta át. A augusztus 17-én hatályba lépett módosítás szerint azon egyházaknak történő intézményátadás esetén, amelyekkel az állam a szociális feladatok ellátásra is kiterjedő megállapodást kötött, nem kell az egyházi kiegészítő normatívát megtéríteni, ha az egyházi fenntartó ellátási szerződés megkötésével a kötelező önkormányzati feladatellátásban is részt vesz. - A Szt. 4. (1) bek. mb) pontja alapján szűkül az egyházi fenntartó fogalma. Kizárólag a Kormánnyal a szociális feladatok ellátására is kiterjedő megállapodást kötött egyházak tartoznak e körbe július 1-jétől január 1-jétől módosultak a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló a 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet szakdolgozók létszámára vonatkozó egyes előírásai. A változás nyomán a bentlakásos szociális intézményekben addig kötelező szakmai létszámból ajánlott kategóriába került a foglalkoztatás-szervező, a szabadidő-szervező, valamint a mozgásterapeuta munkakör január 1-jén lépett hatályba a szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII. 29.) Kormányrendelet. Az új jogszabály a korábbinál könnyebben áttekinthető módon szabályozza a működési engedélyezési eljárást. Hatályba lépésével megszűnt a bentlakásos intézmények kétlépcsős (elvi, majd gyakorlati ) működési

10 10 engedélyezése, az ismét egy eljárásban történik. Bevezetésre került az engedélyek kiadása, módosítása és visszavonása iránti kérelem kötelező tartalmára vonatkozó tételes előírás. A Kormányrendelet kimondja, hogy a működési engedély módosítása fenntartóváltozás miatt naptári évenként legfeljebb egyszer kérelmezhető. A működést engedélyező hatóság a korábbi regionális államigazgatási hivatal helyett a megyei szintű kormányhivatalok megalakítása nyomán január 1-jétől kezdődően a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala (5000 Szolnok, Ady E. u sz.) július 1-jétől a megyei kormányhivatalok szociális és gyámhivatalainak hatásköre bővül: valamennyi szociális szolgáltatás működési engedélyezésével és ellenőrzésével kapcsolatos ügyekben első fokon a szociális és gyámhivatalok fognak eljárni. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet évi módosítása január 1-jétől kezdődően lehetővé teszi, hogy bentlakást nyújtó intézmény a férőhelyeinek 10%-áig felvegyen olyan kérelmezőt is, aki az intézmény működési engedélyében meghatározott ellátási területén nem rendelkezik bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel. Ez a módosítás jogszerűvé teszi ugyan az ellátási területen kívülről érkezők fogadását, azonban állami normatív támogatás igénybevételére csak abban az esetben jogosít, ha az intézmény működési engedélye is tartalmazza legalább a jogszabályban meghatározott mértékben az ellátási terület kiterjesztését. A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló évi XXVI. törvény uniós követelmények alapján az alábbiak szerint fogalmazza meg a fogyatékossággal élők számára biztosítandó körülményeket: - A fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó, 50 főnél nagyobb férőhelyszámú szociális intézmények kiváltását biztosítani kell december 31-éig legalább 1500 fő fogyatékos és pszichiátriai beteg személynek ellátást nyújtó intézményi férőhely kiváltásához az európai uniós társfinanszírozással megvalósuló fejlesztési programok nyújtanak támogatást. - A program során kiváltásra nem kerülő intézményi férőhelyek kiváltására a Kormány által meghatározott rendben kerül sor. Jelenleg nincs pályázati lehetőség a törvényben megfogalmazott célok végrehajtására. A Nemzeti Erőforrás Minisztérium megbízásából áprilisában elkészült a Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció tervezete, amely felvázolja a magyarországi szociális szolgáltatások új rendszerét is (olvasható a weboldalon). A javaslat hangsúlyozza a megyei szociális szolgáltatástervezi koncepció valamennyi változatában is következetesen prioritásként kezelt alapszolgáltatás típusú, azaz a saját lakókörnyezetben igénybevehető, otthonközeli szolgáltatási formák fontosságát. A tervezet a szolgáltatási struktúra mellett a finanszírozás gyakorlatát is új alapokra helyezi. Jelenleg folyik a tervezet szakmai vitája, végső változata a szaktárca törekvése szerint az új szolgáltatási rendszer alapjául szolgál majd.

11 11 II. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei szociális szolgáltatások jellemzői II. 1. Alapszolgáltatások Jász-Nagykun-Szolnok megye 78 településéből 75 biztosít házi segítségnyújtást, 74 étkeztetést. 14 településen vehető igénybe falu- ill. tanyagondnoki szolgáltatás, közülük 3 településen étkeztetés, házi segítségnyújtás helyett is ez az ellátási forma áll rendelkezésre. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a szociális törvény változása nyomán január 1. óta nem kötelező önkormányzati feladat. Az újszerű pályázati finanszírozás ellenére bővült a szolgáltatás mind az ellátott terület, mind a kapacitás tekintetében. Jelenleg a kihelyezett készülékek száma mintegy 1200 db. Támogató szolgáltatás 64 településen, közösségi ellátás 19 településen érhető el, a családsegítést biztosító települések száma 68. A támogató szolgáltatás és a családsegítés elérhetősége lényegesen nem változott óta, viszont a közösségi ellátást biztosító települések száma csökkent. Továbbra is hiányosak a speciális ellátotti csoportok számára szükséges nappali intézmények. Ebben a évi koncepcióhoz képest annyi előrelépés történt, hogy évtől Jászberény városában is működik fogyatékossággal élők számára szolgáltatást nyújtó nappali intézmény. Az intézmény fenntartója a FERUNA Nonprofit Kft., amely a jászberényi kistérségi társulással kötött ellátási szerződés alapján biztosítja a terület ellátását. Az idősek nappali ellátását szolgáló férőhelyek száma az előző felülvizsgálat óta is változatlan a statisztika szerint, de egyre több elsősorban kistérségi fenntartó kezdeményezi, illetve tervezi a demens idősek nappali gondozásának bevezetését. A kapacitás stagnálása arra utal, hogy továbbra sem mozdultak el a többprofilú ellátás, azaz az időseken kívül az egyéb ellátotti csoportok befogadása felé az idősek nappali intézményei. Sajnálatosan megjelent azonban az idősek nappali intézményeinek bezárására való törekvés azokon a településeken, ahol ez a szociális törvény alapján nem kötelező önkormányzati feladat.

12 12 A KSH adatgyűjtése szerint az alábbiak szerint alakult megyénkben egyes szociális szolgáltatásokat igénybevevők száma 2009-ig: Szolgáltatás típusa Igénybevevők száma Szociális étkeztetésben részesülők száma Házi segítségnyújtás Idősek nappali ellátása Tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezés Bár évek óta változatlan a szaktárca törekvése az alapszolgáltatások bővítésére, és egyidejűleg a szakellátások kapacitásának csökkentésére, egyelőre nem látszik ilyen irányú fordulat a szolgáltatásfejlesztésben. A települések törekednek az előírt kötelező feladataik teljesítésére, azonban a már kialakított alapszolgáltatások igényekhez igazodó kapacitásbővítését csak ritkán valósítják meg. Ugyanakkor esetenként változatlanul szerepel kistelepülési önkormányzatok tervei között a helyi idősek tartós bentlakásos elhelyezésének megvalósítására szociális intézmény létesítése településükön. Bár ez utóbbi ma már inkább csak távoli óhaj, de korábban (a pályázati támogatásban bővelkedőbb években) kialakított mini szociális otthonok fenntartásához ragaszkodnak a községek. A bentlakásos intézmények működtetésének átadását az arra köteles megyei önkormányzat számára jellemzően nem a kistelepülések, hanem a középvárosok kezdeményezik. Összességében megállapítható, hogy a megyei szociális alapszolgáltatások területén nem hozott lényeges változást a közötti időszak. A romló pénzügyi körülmények mellett reálisan a már meglévő szolgáltatások továbbműködtetése lehetett ennek az időszaknak a legfontosabb célja, és ezt alapvetően sikerült a szolgáltatóknak teljesíteni. Az évek óta hiányzó nappali intézményi ellátások megteremtése továbbra sem valósult meg, azt a Szt. enyhítő szabályai kevésbé is szorgalmazzák. A kötelezés hiánya hátrányosan befolyásolja a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás elterjedését, amely az egyik leginkább kedvelt, és legolcsóbb segítségnyújtási forma az alapszolgáltatások között. Továbbra is markáns a kistérségi társulások jelenléte a szociális alapszolgáltatások működtetésében, arányuk lényegében megegyezik a évi koncepcióban bemutatottal. A normatívák összegének csökkenése, a társult önkormányzatok fizetőképességének romlása, valamint a Szt. által meghatározott kötelező feladatok szűkítése azonban előrevetíti a szolgáltatási kínálat, illetve a társult önkormányzatok számának csökkenését.

13 évben több települési szociális alapszolgáltatás egyházi fenntartásba adása várható. Tiszaszentimre község esetében a református egyház vette át május 1- től kezdődően az idősotthon mellett a házi segítségnyújtást és az étkeztetést is. II.2. Szakosított szociális szolgáltatások A Jász-Nagykun-Szolnok megyében igénybe vehető tartós bentlakásos intézmények kapacitása és azok fenntartói összetétele számottevően nem változott a koncepció évi felülvizsgálata óta eltelt időszakban. A évi megyei szociális szolgáltatástervezési koncepcióban regisztrált adatokat a jelenlegi felülvizsgálathoz gyűjtött adatokkal összehasonlítva jól érzékelhető változásokat láthatunk a bentlakásos intézmények jellemzőiben. A tartós bentlakásos intézményekbe várakozók és a férőhelyek száma tekintetében a következő számszerű változások figyelhetők meg: Idősek Fogyatékossággal élők Pszichiátriai és szenvedélybetegek Férőhelyek száma Nyilvántartott várakozók száma (*) (*) Az intézmények jelzései szerint a nyilvántartott várakozók átlagosan mintegy %-a nem kéri jelenleg az elhelyezését, viszont ragaszkodik a nyilvántartásban maradáshoz. A várakozók számának csökkenése összefügg a férőhelyek számának bővülésével, a speciális alapszolgáltatások fejlesztésével, illetve azzal, hogy a munkanélküliség növekedésével az érintett családok az alapszintű megélhetés érdekében gyakrabban tartják otthon állandó gondozásra szoruló családtagjaikat. A lakosság elöregedésével növekszik a gondozásra szoruló idősek száma is. Ugyanakkor Jász-Nagykun-Szolnok megyében már az ezredfordulón is az országos átlagot meghaladó volt a lakosságszámhoz viszonyított idősotthoni férőhelyek aránya, amely az utóbbi évtized fejlesztéseinek köszönhetően tovább bővült. (Nagyságrendileg nem számottevő mértékben előfordult egy-egy intézmény esetében néhány férőhely bővítés, illve csökkentés.) A Szt. előírja, hogy az idősek otthonán belül külön gondozási egységben vagy csoportban kell ellátni azt a személyt, aki esetében demencia kórkép került megállapításra. A gyakorlatban kevés intézmény tudja biztosítani a térbeli elkülönítést

14 14 (bár nincsenek meghatározva a demens személyek gondozására, elhelyezésére vonatkozóan speciális elhelyezési és szakdolgozói követelmények) a visszajelzések szerint csupán 3 intézmény alakított ki elkülönítetten demens részleget. Ugyanakkor gyakorlatilag minden intézmény gondoz a demencia különböző fokozatában lévő idős személyeket. A beérkezett adatok alapján az idősotthonokban ellátottak átlagosan mintegy 28 %-a rendelkezik a demencia súlyos fokozatát igazoló szakvéleménnyel. Ugyanakkor elsősorban kis létszámú intézményekben gyakran nem jelezték demens szakvéleménnyel rendelkezők idősek gondozását. Tekintettel a szociális intézményekben ellátott demensek magas arányára valószínűsíthető, hogy a kisebb intézményekben is gondoznak ilyen állapotú lakókat, azonban még nem szereztek be demenciájukról szakvéleményt. Jelenleg emelt összegű normatív állami támogatás vehető igénybe a súlyos demenciát igazoló szakvéleménnyel rendelkező idősotthoni ellátottak után, ezért indokolt a szakvélemény beszerzésével megragadni a magasabb összegű normatíva igénylésének lehetőségét. A 4 órát meghaladó gondozási szükséglet, mint bekerülési feltétel meghatározása jelentősen megnövelte a fokozott ápolási szükséglettel rendelkező idősek számát az intézményekben. A tartósan ágyban fekvő, széleskörű egészségügyi ellátásra szoruló idősek ellátásával eltolódott a szolgáltatások tartalma az ápolási-gondozási tevékenységek irányába. Valamennyi idősotthon esetében számos kérelmező szerepel várólistán, azonban a tapasztalatok szerint továbbra is jelentős azok száma, akik valójában még nem kérik a tényleges elhelyezést. Biztonságosabbnak ítélik meg felvételüket, ha kérelmük szerepel az intézmény nyilvántartásában, és már megtörténtek a szükséges előkészületek. Ezután azonban évekig elutasítják a beköltözés lehetőségét mindaddig, amíg körülményeik nem kényszerítik őket a gondozás igénybevételére. Ez a gyakorlat a 4 órás gondozási szükséglet előírása mellett is megfigyelhető. Összességében az utóbbi években a várakozók számának csökkenése tapasztalható. Bár egyes esetekben valóban sürgős kérelmek azonnali megoldása nehézségekbe ütközik, de megyei szinten nincs számottevő elhelyezési feszültség, különösen, ha a kérelmező hajlandó az eredetileg választottól eltérő intézménybe beköltözni. Gyakran ilyen esetben nem is a változtatási hajlandóság a probléma, hanem az, hogy az igénylők nem férnek olyan adatokhoz, amelyből megtudhatnák, a megye 42 idősotthonából melyik rendelkezik üres férőhellyel. Jelenleg nem megoldott az érdeklődők naprakész tájékoztatása az éppen elérhető szabad férőhelyekről, és az igénylők részéről irreális elvárás valamennyi lehetséges intézmény felkeresése. Az idősotthoni emelt szintű férőhelyek száma a normatív állami támogatás változása nyomán kérelmezett visszaminősítések miatt a évi 172 férőhelyhez képest re 35 férőhelyre csökkent. Egyes intézményekben ún. kifutó emelt szintű férőhelyeket működtetnek, azaz az emelt szintű férőhely természetes úton történő megüresedésekor kérik annak visszaminősítését.

15 15 A pszichiátriai és szenvedélybetegek számára működtetett férőhelyek száma csupán annyiban változott a koncepció előző felülvizsgálata óta, hogy márciusától a mezőtúri Bíró Kálmánné Bakos Ilona Otthon korábban pszichiátriai betegek gondozására létesült 8 férőhelyes lakóotthona átminősítésre került szenvedélybetegek lakóotthonává, így az intézmény 2x8 férőhelyen biztosítja e célcsoport lakóotthoni elhelyezését. A évi alapkoncepció megállapítása érvényes ma is: nagy a nyomás a pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos intézményein a várakozók nagy száma miatt, és jelenleg is e profilban a leghosszabb a várakozási idő a felvételre. Emellett ebben a profilban a legkevesebb a korszerű, humanizált elhelyezési lehetőség. Csupán 3 lakóotthon működik pszichiátriai és szenvedélybetegek számára (Mezőtúr, Újszász), a hagyományos bentlakásos intézmények pedig nem minden esetben tudnak biztosítani családias, kis ágyszámú lakószobákat, házaspárok számára kétszemélyes elhelyezési lehetőséget. Ez azért is különös odafigyelést igénylő probléma, mert az utóbbi években megfigyelhető a fiatal korosztályhoz tartozó pszichiátriai betegek nagyobb számú megjelenése a bentlakásos intézmények várakozói között, és esetükben kiemelten fontos az önállóságra felkészítő, rehabilitációs szolgáltatások biztosítása. Ennek pedig egyik feltétele az önállóságra hatékonyan felkészítő elhelyezési feltételek biztosítása. Bár elviekben a szaktárca is preferálja a pszichiátriai és szenvedélybetegek gondozásának korszerűsítését, ám az érintettek gyenge érdekérvényesítő képessége nem elegendő a szándék érvényre juttatásához. A legjelentősebb minőségi változás a fogyatékossággal élők tartós bentlakásos elhelyezését biztosító intézményekben volt megfigyelhető az utóbbi 10 évben. A tendencia egyik mozgatórugója a nemzetközileg is markáns esélyegyenlőségi törekvések hatása, amely elsősorban a fogyatékossággal élők tekintetében hozott eredményeket. Ebben a profilban létesült a legtöbb lakóotthoni férőhely, amely jelenleg Szolnokon, Kunhegyesen, Karcagon, Tiszaugon, Kunszentmártonban működik. Elsősorban a bánhalmai, pusztataskonyi és a tiszaugi fogyatékosok otthonaiban címzett állami támogatásból megvalósult rekonstrukciók eredményeképpen jelentős előrelépés történt a szolgáltatások korszerűsítésében, a humanizált elhelyezési feltételek megteremtésében. A fogyatékosok ápoló-gondozó otthoni férőhelyeinek száma 711, a fogyatékosok rehabilitációs intézményi férőhelye pedig 5. A évi adatokhoz képest az ápológondozó férőhelyek növekedését az okozta, hogy a pusztataskonyi Tóparti Otthonban számos, korábban rehabilitációs céllal gondozott ellátott a rehabilitációs alkalmassági felülvizsgálaton átminősítést nyert ápoló-gondozó otthoni elhelyezésre. Természetszerűleg ez magával hozta a rehabilitációs intézményi férőhelyeken ellátottak számának csökkenését is. A fogyatékosok lakóotthoni elhelyezését szolgáló évi 92 férőhely nem változott.

16 16 Továbbra is megoldatlan megyénkben az autista különösen a súlyos állapotú autista személyek bentlakásos gondozása. Speciális igényeik miatt csak nagy feszültségek árán (külön szobában, speciális egyszemélyes gondozással, stb.) oldható meg gondozásuk hagyományos fogyatékosok otthonában, ezért gyakran elzárkóznak az intézmények ilyen típusú igények teljesítésétől. A mozgásfogyatékosok számára működő 60 férőhely lényegében elegendő elhelyezési lehetőség. Hajléktalanok tartós bentlakásos intézménye továbbra sem működik Jász-Nagykun- Szolnok megyében. E profil tekintetében érvényesek a koncepció évi felülvizsgálatában leírtak. A több ellátotti csoportot érintő rehabilitációs intézményi férőhelyek száma nem bővült az utóbbi két esztendőben, számuk sajnálatosan bőséges a tényleges rehabilitálások számához viszonyítva. E tekintetben változatlanul érvényes az előző koncepcióban kifejtett dilemma: rehabilitálni az arra elvileg képes ellátottat a családi háttér, speciális szociális alapszolgáltatás és munkalehetőség nélküli életbe, vagy folytatni a valójában túlgondozását a rehabilitációra lehetséges 3+2 év után ápológondozó otthoni férőhelyen. Jelenleg ez utóbbi megoldás a gyakoribb, hiszen ez nyújtja a nagyobb létbiztonságot. A lakóotthonok szakmailag a leghaladóbbnak bizonyuló elhelyezési formát jelentik. Egyértelműen elősegítik az ellátottak önállóságának fejlődését, társas kapcsolataik erősödését. A lakóotthonból azonban gyakran szintén nem vezet út a teljes önállósághoz, hiszen az egyéni képességek, a testi-szellemi állapot korlátai az állandó segítői jelenlétet teszik szükségessé. A lakóotthoni férőhelyszám bővítése minden profilban kívánatos lenne, azonban mind a beruházás, mind pedig a működtetés fajlagosan magasabb költségei visszatartja a fenntartókat e szolgáltatási forma felvállalásától. A bentlakásos intézmények fenntartói összetétele lényegesen nem változott a évi koncepcióhoz képest, hiszen nem létesült új intézmény. Mindössze az 50 férőhelyes tiszaszentimrei idősek otthona került a korábbi kistérségi társulástól a református egyházközség működtetésébe május 1-jétől. Bezárásra került 2009 tavaszán az Újszász, Nyár u. 2. sz. alatti, vállalkozó fenntartásában működő emelt szintű idősotthon. Az otthonban élő 13 ellátott elhelyezése nagy részben más szociális intézmények közreműködése révén biztonságosan megoldódott. A férőhelyek igénybevétele során befizetett egyszeri hozzájárulások összegének visszafizetése azonban a volt tulajdonos fizetőképtelensége miatt a mai napig függőben van. A Jászberény Város Önkormányzat fenntartásában lévő két idősek otthona, valamint a Jászdózsa Község Önkormányzata fenntartásában álló idősek otthona működtetését a testületek határozatai alapján a jelenlegi fenntartó nem vállalja, azokat átadásra

17 17 kijelölte a megyei önkormányzat számára. Az átadás-átvétel előkészítése megkezdődött, az átvétel várható időpontja január 1. A férőhelyek száma alapján változatlanul a megyei önkormányzat a legnagyobb intézményfenntartó a megyében. A évi statisztikának megfelelően nagyságrendjét tekintve a következő két legnagyobb kapacitást működtetik a települési önkormányzatok, valamint a kistérségi társulások. Kisebb férőhelyszámban, de egymáshoz viszonyítva hasonló nagyságrendben működtet férőhelyeket a katolikus, ill. a református egyház, valamint vállalkozás. Az egy év határozott időre szóló elhelyezést biztosító, Szt.-ben nevesített speciális átmeneti intézmények továbbra is hiányoznak a megyei ellátórendszerből, elsősorban a már korábban elemzett költséghatékonysági problémák miatt. Ilyen férőhelyek kialakítása a jelenlegi feltételek mellett a jövőben sem várható. Idősellátás terén 4 intézmény működtet a tartós bentlakásos férőhelyek mellett összesen 4 átmeneti férőhelyet. II. 3. Települési szociális szolgáltatástervezési koncepciók A törvényi előírás alapján év során esetenként a törvényi határidő túl Jász-Nagykun-Szolnok megye 2000 lakos feletti lélekszámú településeinek többsége elkészítette saját szociális szolgáltatástervezési koncepcióját. A 44 érintett település közül 38 küldte meg a megyei önkormányzatnak a koncepció tervezetét előzetes véleményezésre. A Szt. által előírt két évenként kötelező felülvizsgálatra azonban már csak nagyon szűk körben került sor. 4 település egy alkalommal, 2 település két alkalommal, egy település pedig három alkalommal frissítette a koncepciót, miközben 2010-ig legalább két felülvizsgálat már valamennyi település esetében időszerű lett volna. Ez alól kivételnek tekinthető azoknak a kistérségeknek a települései, amelyek társulásuk alapján kistérségi koncepciót alkottak, és abban valamennyi társult település szociális szolgáltatásait bemutatják, és meghatározzák a szükséges fejlesztési irányokat. A szociális feladatokat is végző 6 megyei kistérség közül 3 küldte meg szociális koncepcióját a megyei önkormányzatnak előzetes véleményezésre. A koncepciók tartalmára vonatkozóan érvényesek a megyei szociális szolgáltatástervezési koncepció évi felülvizsgálatában megfogalmazottak. A jogi szabályozás szerint a szociális hatóság feladata a koncepciók elkészítésének ellenőrzése, megyénkben azonban nem működik ezen a téren a hatósági kontroll. Jelenleg a leghatásosabb motiváló erő a koncepció készítésére az ilyen tartalmú pályázati követelmény.

18 18 III. SWOT elemzés Jász-Nagykun-Szolnok megyéről a szociális szolgáltatások fejlesztéséhez Erősségek: - Jól kiépültek a hagyományos alapszolgáltatások, amelyek alapját képezhetik a saját lakásban élő, de gondoskodásra szorulók széles köre ellátásának. - Szociális szolgáltatásokban aktív kistérségi társulások működnek, amelyek költséghatékonyabban képesek speciális szolgáltatások megszervezésére. - Számos települési önkormányzat tart fenn idősek bentlakásos intézményét, ami jó kiindulópont lehet az átmeneti intézményi ellátások, illetve a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kiépítéséhez. - Szolgáltatástervezési koncepciót a kötelezett települések döntő többsége elkészítette, azaz szociális szolgáltatástervezésre nyitott önkormányzatok működnek a megyében. - A szociális szolgáltatásokban dolgozók szakképzettségi aránya magas, amely alkalmas alapot nyújt korszerű továbbképzésre, specializációra. Gyengeségek: - Tartósan hiányzó nappali és átmeneti ellátási formák, a meglévő szolgáltatásokban egyéb profilok befogadásától elzárkózó szolgáltatók. - A civil szféra szerepvállalása alacsony. - Az önkéntesek részvétele csekély mind a szociális szolgáltatásokban, mind egyéb társadalmi akciókban. - A rövidtávú pénzügyi szempontoknak alárendelten, valamint a gazdasági válság hatására esetleg más ágazatoknál is erőteljesebben tovább romlik a szociális szféra gazdaságossági megítélése. - A szolgáltatástervezési koncepciók felülvizsgálata elmarad, így nem szembesülnek az önkormányzatok a szociális ellátórendszer fejlesztésének hiányosságaival, a problémák halmozódásával. Ezzel esetlegessé válik a települési beruházásokban a szociális szolgáltatásokat érintő esetleges járulékos fejlesztési lehetőségek kiaknázása. - Számos fenntartó kevés gondot fordít a fenntartásában álló szociális intézmény(ek) költséghatékony és törvényes működésének rendszeres ellenőrzésére. - Az alapszolgáltatások igénybevevőinek száma fizetőképességük romlása miatt csökken. - A romló munkakörülmények, növekvő munkaterhek miatt fokozódik a szociális intézményi dolgozók kiégésének veszélye.

19 19 Lehetőségek: - Alföldies településhálózat, amely nagyobb települései révén jobb lehetőségeket biztosít a szolgáltatások bővítéséhez. - Az utóbbi években kialakult társulás, vagy ellátási szerződés útján történő feladatellátás további szolgáltatásfejlesztési lehetőségek alapját képezheti. - Az idősek számának növekedése tartós igénybevevői kört jelent az idősellátó szolgáltatások számára. - A megyei képző intézmények nyitottak partnerséghez a korszerű szolgáltatásfejlesztés érdekében. Veszélyek: - Alacsony, és évről-évre csökkenő állami normatív támogatás, amely a működési költségek emelkedésével együtt veszélyezteti a szolgáltatások fenntartását, színvonalának megőrzését, és ellehetetleníti azok fejlesztését. - A fejlesztést szolgáló pályázati lehetőségek csökkennek, egyesek megszűntek. - A pályázati úton finanszírozott szolgáltatások hosszabb távon bizonytalanul tervezhetőek. - Az uniós pályázati források aránytalanul komplikált jellege csökkenti a pályázati hajlandóságot, indokolatlanul megnehezíti a források felhasználását és elszámolását. - Az egyre inkább lazuló, keretjellegűvé váló jogszabályok melletti romló finanszírozási körülmények a szolgáltatási színvonal csökkenését eredményezik. - A kedvezőtlen demográfiai folyamatok felerősödnek, jellemzői romlanak (demensek, állandó ápolásra szoruló betegek, stb.). - A jogszabályi előírásoknak nem megfelelő tárgyi körülmények állandósulnak. - A társulásban ellátott feladatokhoz a társult önkormányzatok hozzájárulását egyre inkább veszélyeztetik a romló pénzügyi feltételek, illetve csökken az állami normatív támogatás, ezzel veszélybe kerülnek egyes társulási formában ellátott szolgáltatások. - Nem működik hatósági kontroll a szociális szolgáltatástervezési koncepciók készítése felett. - A szociális szféra kedvezőtlen presztízse állandósul, ez mind helyi, mind központi szinten hátráltatja a szociális szolgáltatásfejlesztést. - A szakdolgozókra vonatkozó létszámkövetelmények fellazítása a foglalkoztattak létszámának csökkentésére inspirálja a fenntartókat, amely a szolgáltatási színvonal csökkenését, valamint a dolgozók leterheltségének növekedését eredményezi.

20 20 IV. Jász-Nagykun-Szolnok megye szociális szolgáltatásfejlesztési irányai IV. 1. Alapszolgáltatások Változatlanul bővítésre szorul az étkeztetés és a házi segítségnyújtás kapacitása az idősek, továbbá rajtuk kívül egyéb csoportok ellátása érdekében. A statisztikai adatok azt mutatják, hogy az idősek egyre kisebb számban veszik igénybe e két szolgáltatási formát, és ennek oka elsősorban a térítési díjak emelése. Az idősek bővülő száma, és növekvő életkorukból fakadó önellátási képességük csökkenése miatt fontos lenne számukra e szolgáltatások elérhetősége. Szükséges kidolgozni a megoldását annak, hogy az igénybevevők számára is megfizethető áron működhessen a szolgáltatás, ugyanakkor a fenntartó részére se jelentsen megfizethetetlen többletkiadást. Ennek egyik megoldása lehet már működő gyakorlat alapján a szolgáltatások ingyenessé tétele (esetleg minimális díj megállapítása), amely olyan mértékű keresletet generál, hogy a normatívák megnövekvő összege csökkenti a fajlagos kiadásokat. A szolgáltatás-bővítés emellett munkahelyet teremt, ami szintén fontos tényező a helyi gazdasági helyzet javításában. A fogyatékossággal élők, pszichiátriai és szenvedélybetegek esetében egyaránt megfigyelhető, hogy a nehéz anyagi helyzetű családok nem támogatják rászoruló hozzátartozójuk bentlakásos elhelyezését, hanem elsősorban a rendszeres jövedelem családban tartása érdekében otthon gondozzák. Ez a gyakorlat önmagában nem aggályos, ha elérhető a településen olyan szociális szolgáltató hálózat, amely segítséget tud nyújtani a családnak, esetleg az egyedül élő rászorulónak a speciális gondozási, ápolási feladatokban, illetve támogatja az önellátás biztonságos megvalósítását. Ezt segíthetné az étkeztetés és házi segítségnyújtás kiterjesztése az időseken kívüli rászoruló csoportokra. Ehhez a jelenlegi szolgáltatásokban dolgozók továbbképzése szükséges az idősek mellett más igénybevevői körre vonatkozó speciális ismeretek megszerzése érdekében. Azért kiemelten fontos e két szolgáltatás továbbfejlesztése más kliensi körök irányába, mert mint a két legkiépültebb ellátási forma, szinte a megye valamennyi településen elérhető, így a sikeres továbbfejlesztésük a legszélesebb körben biztosíthat speciális gondoskodást a lakosság számára. Fontos cél a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások működésének fenntartása, és a szolgáltatások elérhetőségének megvalósítása valamennyi településen, amely a házi segítségnyújtással, illetve étkeztetéssel együtt komplex szolgáltatást nyújthat az otthonában élő klienseknek évben legnagyobb arányban a kistérségi társulások biztosítják e két ellátási forma fenntartását. A jelenlegi rendszer mellett félő, hogy a finanszírozási pályáztatás bizonytalanná teszi e szolgáltatások hosszú távú működését.

Szociális szolgáltatások változásai. Debrecen

Szociális szolgáltatások változásai. Debrecen Szociális szolgáltatások változásai Debrecen Szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátások A 2009. január 1-től hatályba lépett Szt. szabályok az irányadók, nincs újabb strukturális változás 2009-től.

Részletesebben

VÁRAKOZÓK JELENTÉSE ELEMZÉS ÁLLAPOT SZERINT

VÁRAKOZÓK JELENTÉSE ELEMZÉS ÁLLAPOT SZERINT VÁRAKOZÓK JELENTÉSE ELEMZÉS 2017. 01. 01. ÁLLAPOT SZERINT Várakozás jellemzői 2017. január 1-én 1. táblázat Várakozók ellátási forma/típus/altípus szerinti megoszlásai Színkód 1: narancs = szakosított

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok megye. szociális szolgáltatástervezési. koncepciójának felülvizsgálata 2009-2010.

Jász-Nagykun-Szolnok megye. szociális szolgáltatástervezési. koncepciójának felülvizsgálata 2009-2010. Jász-Nagykun-Szolnok megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2009-2010. 2 Készítették: Dr. Györgyi Lajos Urbánné Sőregi Katalin Szerkesztő: Urbánné Sőregi Katalin 3 Tartalomjegyzék

Részletesebben

székhelye: település közterület neve jellege szám emelet, ajtó irányítószám típusa: állami, nem állami, egyházi ágazati azonosító 1 : adószám: - -

székhelye: település közterület neve jellege szám emelet, ajtó irányítószám típusa: állami, nem állami, egyházi ágazati azonosító 1 : adószám: - - A A működési engedély kiadása iránti kérelemhez (a szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. -a alapján a fenntartó

Részletesebben

M i n i s z t e r i r e n d e l e t. egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek. módosításáról

M i n i s z t e r i r e n d e l e t. egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek. módosításáról ---------------------- SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 1585-2/2009-SZMM M i n i s z t e r i r e n d e l e t egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról Budapest, 2009. február

Részletesebben

A normatív elszámolás feladatai, az ellenőrzések tapasztalatai, várható jogszabályi változások

A normatív elszámolás feladatai, az ellenőrzések tapasztalatai, várható jogszabályi változások A normatív elszámolás feladatai, az ellenőrzések tapasztalatai, várható jogszabályi változások Előadó: Imre Ildikó referens Magyar Államkincstár Önkormányzati Főosztály Humánszolgáltatások Osztálya Tel:

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV PSZI-INT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV Készítették: Bugarszki Zsolt Dr. Gárdos Júlia Gordos Erika Marketti Judit PSZI-INT.doc Létrehozás dátuma: 2007.01.13.

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

Újabb gazemberség: államosítás Fidesz módra. Korózs Lajos Szociológus Elnökségi tag

Újabb gazemberség: államosítás Fidesz módra. Korózs Lajos Szociológus Elnökségi tag Újabb gazemberség: államosítás Fidesz módra Korózs Lajos Szociológus Elnökségi tag A Kormány 1106/2012. határozata A megyei intézményfenntartó központok által átvett a szociális intézményekkel kapcsolatos

Részletesebben

A támogatott lakhatás jogszabályi keretei

A támogatott lakhatás jogszabályi keretei A támogatott lakhatás jogszabályi keretei Csicsely Ágnes Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya Stratégia a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki, az egyes társulási

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

Hogy is van ez? Meddig ér a 7 szűk esztendő?

Hogy is van ez? Meddig ér a 7 szűk esztendő? Hogy is van ez? VII. Országos Szociális Szakmai Konferencia 2011. november 03-04. Keszthely Hogy is van ez? Meddig ér a 7 szűk esztendő? dr Andráczi-Tóth Veronika főosztályvezető Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

13. Önkormányzati szociális feladatok

13. Önkormányzati szociális feladatok 13. Önkormányzati szociális feladatok Önkormányzati kötelezettségek Kötelező feladatok: Települési önkormányzat: alapszolgáltatások egyes típusai Vállalható feladatok: nem mehet az alapfeladatok rovására

Részletesebben

Kérelem. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: molnarpeter@pr.hu Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Ügyrendi Bizottság Szociális, Egészségügyi

Részletesebben

A szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokat, ellátásokat érintő legfontosabb változások

A szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokat, ellátásokat érintő legfontosabb változások A szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokat, ellátásokat érintő legfontosabb változások Mezei Rita Szociális Hatósági és Ellenőrzési Osztály 2012. február 1 I. Az 1993. évi III. törvény (Szt.) szociális

Részletesebben

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester. Készítette: Untenerné Márton Ágnes osztályvezető

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester. Készítette: Untenerné Márton Ágnes osztályvezető Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Untenerné Márton Ágnes osztályvezető Tárgy: Javaslat a Szociális Szolgáltató Központ egységeként működő 3. Sz. Idősek Klubja (Kazincbarcika, Táncsics

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybevevő adatai: Név:, Születési név.. Anyja neve:, Születés helye, ideje:. Lakóhelye:... Tartózkodási helye:.

Részletesebben

Az országos jelentési és férőhelyfigyelő rendszerben nyilvántartott adatok

Az országos jelentési és férőhelyfigyelő rendszerben nyilvántartott adatok 5. számú melléklet a /2006. ( ) Korm. rendelethez Az országos jelentési és férőhelyfigyelő rendszerben nyilvántartott adatok 1. Alapszolgáltatások 1.1. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kivételével

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete a i Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

(1) Ez a rendelet 2011. november 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(1) Ez a rendelet 2011. november 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének../2011. (..) önkormányzati rendelet-tervezete a Pápa városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a

Részletesebben

A Stratégia rendszerének bemutatása

A Stratégia rendszerének bemutatása A Stratégia rendszerének bemutatása Csicsely Ágnes Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztály A Stratégia elkészítésének indokai a) Jogszabályi kötelezettség A fogyatékos

Részletesebben

Krizsán Ildikó 2014. november 27. 2014. november 27. Krizsán Ildikó

Krizsán Ildikó 2014. november 27. 2014. november 27. Krizsán Ildikó SZOCIÁLIS JOG I. 1. Szociálistörvényalkalmazása 2. A szociális törvény és a hozzá kapcsolódóvégrehajtásirendeletek 3. Változások az ágazati szabályozásban (külön diasor). Témakörök Alaptörvény Szociális

Részletesebben

A szolgáltatástervezés- és fejlesztés folyamata és a működtetés sajátosságai a Szolnoki kistérségben

A szolgáltatástervezés- és fejlesztés folyamata és a működtetés sajátosságai a Szolnoki kistérségben A szolgáltatástervezés- és fejlesztés folyamata és a működtetés sajátosságai a Szolnoki kistérségben 2008. április 23. Hajdúszoboszló Dr. Versitz Éva Polgármesteri Hivatal, Szolnok Egészségügyi és Szociális

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Társulási Népjóléti Gondozási Központ létrehozására

ELŐTERJESZTÉS. Társulási Népjóléti Gondozási Központ létrehozására ELŐTERJESZTÉS Társulási Népjóléti Gondozási Központ létrehozására A szociális és gyermekjóléti ellátás teljes körű szakmai összehangolása és kedvezőbb fenntarthatósága érdekében a Várpalotai Kistérség

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2007. (II. 28.) rendelete

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2007. (II. 28.) rendelete Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2007. (II. 28.) rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló

Részletesebben

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május Pályázathoz anyagok a TÁMOP 4.1.1/AKONV2010-2019 Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése 1/b képzéskorszerűsítési alprojekt Munkaerőpiaci helyzetkép II. negyedév Negyed adatok régiókra bontva 2010. 1.

Részletesebben

2.3.2 Szociális ellátás

2.3.2 Szociális ellátás 2.3.2 Szociális ellátás A szociális szolgáltatások, ellátások, juttatások célja a szociális jogok érvényre juttatása, a szociális biztonság megteremtése, megőrzése. A szociális ellátás intézményrendszeréhez

Részletesebben

A Kormány. /2006. (.) Korm. r e n d e l e t e

A Kormány. /2006. (.) Korm. r e n d e l e t e Melléklet a 2077-1/2006. számú kormány-előterjesztéshez A Kormány /2006. (.) Korm. r e n d e l e t e TERVEZET a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.)

Részletesebben

1.. (1) Az intézményi térítési díj megállapítása a következő ellátásokra terjed ki:

1.. (1) Az intézményi térítési díj megállapítása a következő ellátásokra terjed ki: Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II.16.) önkormányzati rendelete A Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézmény Cibakháza Székhely által nyújtott szociális ellátások

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelel ő adatok figyelembevételével töltend ő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015

Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015 Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015 2015. január 1-től több jogszabály tételesen rendelkezik arról, hogy az egyes szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások, valamint a gyermekvédelmi szakellátás

Részletesebben

KÉRELEM a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

KÉRELEM a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelethez KÉRELEM a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő

Részletesebben

Tárgy: Forrás Közösségi Központ Szolgálat kérelme, hozzájáruló nyilatkozat házi segítségnyújtás, illetve szociális étkeztetés biztosításához

Tárgy: Forrás Közösségi Központ Szolgálat kérelme, hozzájáruló nyilatkozat házi segítségnyújtás, illetve szociális étkeztetés biztosításához Előterjesztés Önkormányzata Képviselő- testületének 2012. március..-i ülésére Tárgy: Forrás Közösségi Központ Szolgálat kérelme, hozzájáruló nyilatkozat házi segítségnyújtás, illetve szociális étkeztetés

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (III. 04.) önkormányzati rendelete a szociális szolgáltatásokról, és azok igénybevételi szabályairól 1 Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő

Részletesebben

Egységes szerkezet. 6/2010. (V.07.) önkormányzati rendelete

Egységes szerkezet. 6/2010. (V.07.) önkormányzati rendelete Egységes szerkezet Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV.19.) a 18/2011. (XII.16.) a 5/2012. (IV.26.) a 4/2013. (III.29.) és a 3/2015. (III.30.) rendeletekkel módosított

Részletesebben

Igénybevételi eljárás:

Igénybevételi eljárás: Annak érdekében, hogy az állampolgárok érvényre tudják juttatni az Alkotmányban rögzített szociális biztonsághoz való jogukat, és rászorultság esetén élni tudjanak a Szociális Törvény által biztosított

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. március 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. március 29-i ülésére Tárgy: Otthonközeli Szociális Támogató Közhasznú Egyesület hozzájáruló nyilatkozat kiadására irányuló kérelmének elbírálása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző, Véleményező bizottság: dr. Bimbó Mária

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5.

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-005 vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 DOKUMENTUM 5. Foglalkoztatottság és munkanélküliség

Részletesebben

Név: 2. Milyen típusú ellátás igénybevételét kéri. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai:

Név: 2. Milyen típusú ellátás igénybevételét kéri. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: 1. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelethez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014.(III.27.) önkormányzati rendelete a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. NOVEMBER 2011. november 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 12 842 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Kérjük, hogy a felvételhez hozza magával a következő dokumentumokat:

Kérjük, hogy a felvételhez hozza magával a következő dokumentumokat: Kérjük, hogy a felvételhez hozza magával a következő dokumentumokat: - FOT (fogyatékossági támogatás) vagy emelt családi pótlék határozat - rendszeres havi jövedelem igazolás - TAJ kártya fénymásolata

Részletesebben

Tendenciák a segélyezésben. Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva

Tendenciák a segélyezésben. Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva Tendenciák a segélyezésben Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva Mit is vizsgálunk? időszak: 2004-2008/2009 ebben az időszakban történtek lényeges átalakítások ellátások: nem mindegyik támogatás, csak

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hatályos 2010. január 1-től A szociális igazgatásról

Részletesebben

OSAP Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló

OSAP Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Vezetõi összefoglaló 2003 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Vezetői összefoglaló Az OSAP 1626/02 nyilvántartási számú bérstatisztika adatszolgáltatóinak köre a

Részletesebben

II. cím A rendelet hatálya 2. III. cím Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái 3.

II. cím A rendelet hatálya 2. III. cím Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái 3. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Fin áros X. kerület Kőbányai SZIVÁRVÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYUJTÖ, P. «stuict uiese KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ~4 j S2dj /Ior?f_ 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. Tel: 434-2150, Fax: 264-3621 onnn

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 14/2007. (IV. 27.) rendelet módosítása

A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 14/2007. (IV. 27.) rendelet módosítása KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9330 Kapuvár, Fő tér 1. (96) 596-001 napirendi pont Tárgyalja: Egészségügyi és Oktatási Bizottság Ügyrendi és Kommunikációs Bizottság A pénzben és természetben nyújtott szociális

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, időpontja: Lakóhelye: Tartózkodási helye:

Részletesebben

I. cím A rendelet célja

I. cím A rendelet célja Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

A Kormány. /2010. ( ) Korm. r e n d e l e t e

A Kormány. /2010. ( ) Korm. r e n d e l e t e 1 A Kormány /2010. ( ) Korm. r e n d e l e t e a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

INTÉZMÉNYI PÉNZÜGYEKTŐL AZ ÖNJAVÍTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSIG

INTÉZMÉNYI PÉNZÜGYEKTŐL AZ ÖNJAVÍTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSIG 1 INTÉZMÉNYI PÉNZÜGYEKTŐL AZ ÖNJAVÍTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSIG A szociális ellátás kulcskérdései Mikor egy szociális szolgáltatást értékelni akarunk, akkor a következő szempontokat szokták vizsgálni: Szolgáltatások

Részletesebben

4) Idősotthoni ellátás esetében a gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmények a következők:

4) Idősotthoni ellátás esetében a gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmények a következők: I. A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII.22.) SZMM rendelet főbb rendelkezései:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május. máj. márc

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május. máj. márc Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. MÁJUS 2012. május 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.296 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-021 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu

8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-021 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/32-14/2009. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-021 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 37/2007. (VI. 29.) rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 37/2007. (VI. 29.) rendelete 1 Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2007. (VI. 29.) rendelete 1 a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. már jan. feb.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. már jan. feb. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. DECEMBER 2011. december 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 13.706 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja:

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja: Székkutas Község Önkormányzat egységes szerkezetbe foglalt 8/1993. (VI. 26.) ktr. számú rendelete a szociális törvény alapján biztosított Személyes gondoskodás formáiról Székkutas Község Önkormányzat képviselőtestülete

Részletesebben

A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásában a rendeletalkotásra kijelölt Önkormányzat, Ábrahámhegy Önkormányzata.

A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásában a rendeletalkotásra kijelölt Önkormányzat, Ábrahámhegy Önkormányzata. 4. NAPIREND Ügyiratszám: 2-140-6./2014. ELŐTERJESZTÉS A Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 13. - i nyilvános ülésére Tárgy: A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás fenntartásában

Részletesebben

1 1.sz. melléklet. Szeged város lakónépességének megoszlása évben

1 1.sz. melléklet. Szeged város lakónépességének megoszlása évben 1 1.sz. melléklet Szeged város lakónépességének megoszlása 2012-2014. évben 2012. évben 2013. évben 2014. évben Férfi 78790 79006 79388 Nő 91213 91438 91589 Összesen: 170003 170444 170977 Forrás: eközig

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. máj. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. máj. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. MÁRCIUS 2013. március 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 15.507 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Iroda

Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85. Tel.: 06 (32) 311-057 Ikt.szám: 47246/2005. J a v a s l a t a három éves szociális

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Ügyiratszám: 51.134/2008.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

1. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelethez I. EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS. (a háziorvos, kezelőorvos tölti ki)

1. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelethez I. EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS. (a háziorvos, kezelőorvos tölti ki) 1. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelethez I. EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS (a háziorvos, kezelőorvos tölti ki) I. EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS (a háziorvos, kezelőorvos

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 7/2013. (II.15.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 7/2013. (II.15.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 7/2013. (II.15.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételi rendjéről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. november 29-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. november 29-i rendes ülésére 5. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 29-i rendes ülésére Tárgy: A szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003. (VIII.

Részletesebben

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete,

Részletesebben

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 90/2013.(IV.25.) számú. határozata

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 90/2013.(IV.25.) számú. határozata NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 90/2013.(IV.25.) számú határozata A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában levő Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról

Részletesebben

Térítési díj. - Változások 2015.

Térítési díj. - Változások 2015. Térítési díj - Változások 2015. A megismerés térben és időben végtelen. Vedd ki a számot a dolgokból, és minden összeomlik. Sevillai Szent Izidor 2 Alapvető jogszabályok: A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület március 31-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület március 31-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2016. március 31-i ülésére Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjainak rendeletbe foglalása Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Szolgáltatás működés, finanszírozás. Serafin József Jogi- gazdasági alapismeretek szociális szolgáltatási területen 2013

Szolgáltatás működés, finanszírozás. Serafin József Jogi- gazdasági alapismeretek szociális szolgáltatási területen 2013 Szolgáltatás működés, finanszírozás Serafin József Jogi- gazdasági alapismeretek szociális szolgáltatási területen 2013. témakörök Ellátási kötelezettségek, Működési engedélyezés Ellenőrzés Feladat ellátási

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 231/2012. (IX. 27.) számú határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 231/2012. (IX. 27.) számú határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 231/2012. (IX. 27.) számú határozata a Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról, egységes szerkezetben történő elfogadásáról A Közgyűlés

Részletesebben

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról 6/2012.(II.29.), 6/2013 (IV.15.) 3/2014. (II.26.)

Részletesebben

KÉRELEM ÉS ADATLAP. átfogó rehabilitációs alkalmassági vizsgálathoz vagy felülvizsgálathoz (kérjük aláhúzni)

KÉRELEM ÉS ADATLAP. átfogó rehabilitációs alkalmassági vizsgálathoz vagy felülvizsgálathoz (kérjük aláhúzni) KÉRELEM ÉS ADATLAP átfogó rehabilitációs alkalmassági vizsgálathoz vagy felülvizsgálathoz (kérjük aláhúzni) Rehabilitációs intézményben, vagy rehabilitációs célú lakóotthonban elhelyezésre kerülő, illetve

Részletesebben

A szociális rászorultság és a gondozási szükséglet

A szociális rászorultság és a gondozási szükséglet A szociális rászorultság és a gondozási szükséglet Druskóczi Tünde Szociális és Munkaügyi Minisztérium Családi és Szociális Szolgáltatások Főosztálya E-mail: druskoczi.tunde@szmm.gov.hu Telefon: 06/1-475-5846

Részletesebben

BIHARI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT

BIHARI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT Adószám: 18549861 2 09 Cégjegyzékszám: 09-09-016888 BIHARI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT 4130 Derecske, Sas u. 1. K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2 0 1 1. Beszámolási időszak: 2011. január

Részletesebben

.. napirendi pont SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT IDŐSEK OTTHONÁBAN INTENZÍV GONDOZÁSI RÉSZLEG MŰKÖDTETÉSÉRE

.. napirendi pont SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT IDŐSEK OTTHONÁBAN INTENZÍV GONDOZÁSI RÉSZLEG MŰKÖDTETÉSÉRE .. napirendi pont SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT IDŐSEK OTTHONÁBAN INTENZÍV GONDOZÁSI RÉSZLEG MŰKÖDTETÉSÉRE A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete /.... (..) önkormányzati rendelet-tervezete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokró

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete /.... (..) önkormányzati rendelet-tervezete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokró Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete /. (..) önkormányzati rendelet-tervezete A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL, ANNAK IGÉNYBEVÉTELÉRŐL ÉS A SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: Xl 599812013. Előadó: Dr. Tőgye Ildikó Mell.: Rendelettervezet Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-802 Telefax: (66)

Részletesebben

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. (1) A rendelet 45.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. (1) A rendelet 45.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 8/2008 (III.1. ) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 19/2007 (XII.14.) rendelettel módosított 11/2007. (IX.21.) rendelet módosításáról 1..

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK március 5-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK március 5-i ülésére NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Telefon: 500-700 E L Ő T E R J E S Z T É S NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. március 5-i ülésére Napirend címe:

Részletesebben

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IV.15.) számú önkormányzati rendelete

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IV.15.) számú önkormányzati rendelete Egységes szerkezetbe foglalt rendelet-tervezet Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IV.15.) számú önkormányzati rendelete a Vámospércsi Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. OKTÓBER 2012. október 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.118 álláskereső szerepelt,

Részletesebben