A Kölcsey Ferenc. Városi Könyvtár. szervezeti és működési szabályzata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Kölcsey Ferenc. Városi Könyvtár. szervezeti és működési szabályzata"

Átírás

1 A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár szervezeti és működési szabályzata

2 Szervezeti és működési szabályzat Tartalomjegyzék Szervezeti és működés szabályzat sz. melléklet: A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár munka- és ügyrendje sz. melléklet: Munkaköri leírások sz. melléklet: A könyvtár használatára vonatkozó szabályok sz. melléklet: A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár gyűjtőköri szabályzat sz. melléklet: Leltározási szabályzat sz. melléklet: Selejtezési szabályzat sz. melléklet: Pénzkezelési szabályzat sz. melléklet: Munkavédelmi szabályzat Melléklete: A képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményei a dunakeszi Kölcsey Ferenc Városi Könyvtárban 9. sz. melléklet: Tűzvédelmi szabályzat sz. melléklet A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár gyakornoki szabályzata A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár közalkalmazotti szabályzata

3 Szervezeti és működési szabályzat Általános rendelkezések Fenntartói jóváhagyás A Dunakeszi Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban SZMSZ) Dunakeszi Város Képviselőtestülete, (mint fenntartó) év június hónap... napján történt jóváhagyásával lépett hatályba, és ezzel egyidejűleg hatályát veszti a október 27.-i keltezésű Szervezeti és Működési szabályzata. Az SZMSZ kihirdetése A Szervezeti és Működési Szabályzat és a mellékletét képező egyéb belső szabályzatok betartása az intézmény valamennyi közalkalmazottjára nézve kötelező érvényű. Az SZMSZ akkor lép életbe, ha azt az intézmény igazgatója mindenki számára nyilvánossá teszi és kötelezi az intézmény dolgozóit a szabályzatok megismerésére és betartására. Általános rendelkezések Az SZMSZ alapjául szolgáló jogszabályok Az évi CXL törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről. Az 5/1978. (XII.12) KM rendelet a könyvtári rendszer szervezéséről és működéséről. Az évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról. 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár Alapító Okirata, Az intézmény meghatározása az alapító okirat szerint Az intézmény neve, címe, telephelye Az intézmény neve: KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR székhelye: 2120 Dunakeszi, Kossuth Lajos utca 6. levélcíme: Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár 2121 Dunakeszi, Pf. 42. telefonszáma: (27) , , Tel./fax: (27) , 2

4 Szervezeti és működési szabályzat Az intézmény telephelye Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár 1. Sz. Fiókkönyvtára 2120 Dunakeszi, Állomás sétány 17. telefonszáma: (27) A könyvtár létesítésére vonatkozó adatok Alapításának kelte: Jogutódok: Dunakeszi Népkönyvtár Dunakeszi Községi Könyvtár l Dunakeszi Nagyközségi Könyvtár József Attila Művelődési Központ II. Sz. Könyvtára Dunakeszi Városi Könyvtár Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár A könyvtár elhelyezése: önkormányzati tulajdonú épületben. A feladatok ellátásához a könyvtárnak rendelkezésére áll az 1900-as hrsz-on 1310 m 2 földterületű ingatlan, a rajta lévő 540 m 2 felépítmény, valamint a hozzá tartozó park és udvar. Könyvtári raktározási célokra rendelkezésre áll egy önkormányzati tulajdonban lévő 150 m² alapterületű raktárhelyiség. (Dunakeszi, Vasút út 11., a régi konzervgyár épületében) Hrsz: 3998/7. l. Sz. Fiókkönyvtár Alapításának éve: Alapítója és működtetője ig a Magyarság Dal és Önképző Egyesület 1945-től szakszervezeti fenntartásban működött (Vasutasok Szakszervezete, Vagongyár Szakszervezete) 1974-től a József Attila Művelődési Központ 1. Sz. Könyvtára 1980-tól a Dunakeszi Városi Könyvtár 1. Sz. Fiókkönyvtára 2000-től a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár 1. Sz. Fiókkönyvtára Alapterülete: 100 m 2, + raktár: 16,5 m 2 Elhelyezése: a VOKE József Attila Művelődési Központban a városi önkormányzat és a művelődési központ működtetője között létrejött együttműködési megállapodás keretében. 3

5 Szervezeti és működési szabályzat Az intézmény irányító szerveinek neve, székhelye Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye Az intézmény felügyeletét gyakorló szerv Az intézmény működési területe Dunakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2120 Dunakeszi, Fő u. 25. Dunakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2120 Dunakeszi, Fő u. 25. Dunakeszi város közigazgatási területe. Az intézmény típus szerinti besorolása: A tevékenység jellege szerint: A közszolgáltató költségvetési szerv fajtája: Feladatellátásához kapcsolódó funkciója: nyilvános könyvtár. közszolgáltató költségvetési szerv. közintézmény. önállóan működő. Az intézmény gazdálkodási formája Részben önállóan gazdálkodó, előirányzat felett részjogkörrel rendelkező költségvetési szerv. Önálló bérgazdálkodó. A meghatározott pénzügyi, számviteli, vagyongazdálkodási és műszaki feladatokat az Önkormányzati Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete látja el a 35/2004. sz. önkormányzati határozatban jóváhagyott Együttműködési Megállapodás alapján. Az intézmény jogállása, vezetőjének kinevezési rendje Önálló jogi személy. Vezetőjét a képviselőtestület bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. A megbízás határozott időre szól. A pályázati eljárással kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el. A foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkozási jogviszony Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) Megbízási jogviszony (Munka Törvénykönyve) Vállalkozási jogviszony Az intézmény meghatározása 4

6 Szervezeti és működési szabályzat A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár a nemzeti könyvtári rendszer része, mint általános gyűjtőkörű, nyilvános könyvtár. Az állam által garantált könyvtári ellátás alapintézménye, fenntartásáról az önkormányzat költségvetésében gondoskodik. Mint települési nyilvános könyvtár jellegénél fogva olyan szolgáltató intézmény, amely minden állampolgár részére biztosítja az ismeretek sokoldalú, tárgyilagos közvetítését. Funkcióját tekintve feladata elsősorban a település lakosságának könyvtári ellátása. Ezt a feladatát a városban működtetett fiókkönyvtárral szerves egységben oldja meg. Az intézmény feladata, alaptevékenysége Alapfeladatát nyilvános könyvtárként heti 37 óra nyitva tartással látja el december 31-ig. TEÁOR: Gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza, rendelkezésre bocsátja. Szakfeladat: Közművelődési könyvtári tevékenység Biztosítja: a könyvtár gyűjteményének helyben történő használatát a könyvtári anyagok, dokumentumok kölcsönzését más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében helytörténeti, helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt tájékoztató szolgáltatást nyújt. biztosítja a nem hagyományos dokumentumok szolgáltatását, így: számítástechnikai adat- és információt számítógépes adatbázisokhoz való hozzáférést hanghordozó, képhordozó és elektronikus dokumentumok szolgáltatását január 1-jétől: TEÁOR: 9101 Szakfeladat: Könyvtári szolgáltatások Biztosítja: a könyvtár gyűjteményének helyben történő használatát a könyvtári anyagok, dokumentumok kölcsönzését más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében helytörténeti, helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt 5

7 Szervezeti és működési szabályzat tájékoztató szolgáltatást nyújt. biztosítja a nem hagyományos dokumentumok szolgáltatását, így: számítástechnikai adat- és információt számítógépes adatbázisokhoz való hozzáférést hanghordozó, képhordozó és elektronikus dokumentumok szolgáltatását Az intézmény egyéb tevékenysége Az intézmény a rendelkezésre álló eszközeivel szabad kapacitása mértékéig- alaptevékenységét kiegészítő, anyagi haszonszerzésre irányuló kisegítő tevékenységet végezhet. Így rendezvények, kiállítások szervezése, másolat,- és számítógépes szolgáltatás, kiadói tevékenység. Az intézmény jegyzése Az intézmény hosszú és körbélyegzőjének szövege: Hosszú bélyegző: KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR DUNAKESZI 2120 Dunakeszi, Kossuth u. 6. Pf.: 42. Telefon: (27) Adószám: Körbélyegző: KÖLCSEY FERENC Városi Könyvtár Dunakeszi Az 1. Sz. Fiókkönyvtár hosszú bélyegzőjének szövege: Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár 1. Sz. Fiókkönyvtára 2121 Dunakeszi, Állomás sétány 17. Tel.: (27) A könyvtár feladatai a jelenben és a jövőben (küldetésnyilatkozat) A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár a település nyilvános könyvtáraként arra törekszik, hogy mindenki számára biztosítsa az információhoz és a tudáshoz való szabad hozzáférést, használói számára elérhetővé tegye a magyar és az egyetemes kultúra gazdag kínálatát. Feladataink e célok megvalósítása érdekében Az új évezred kezdetén könyvtárunk legyen nyitott a világra. A könyvtári rendszerben elfoglalt helyünknek megfelelő korszerű szolgáltatásokat nyújtsunk. Az eddigi fejlődés eredményeire építve könyvtárunk váljon a település szellemi központjává. Patronáljuk, támogassuk a könyvtár köré csoportosuló művészeket, baráti közösségeket 6

8 Szervezeti és működési szabályzat Az oktatási intézményekkel együttműködve segítsük az egész életen át tartó tanulást. Közösen tevékenykedjünk a fiatalok kultúrájának gazdagításában. Segítsük felhasználóinkat abban, hogy az informatikai rendszerünket használni tudják. Az állampolgárok tájékozódását hasznos és közérdekű információkkal segítsük. Legyünk közreműködők a látogatók kultúrált szabadidő eltöltésében. Hagyományos rendezvényeinkkel erősítsük a könyvtárhoz való kötődést, új rendezvényformákkal frissítsük fel a látogatók érdeklődését. Kísérjük figyelemmel a hazai és nemzetközi szakmai eredményeket, vegyünk részt a szakmai szervezetek tevékenységében Törekedjünk a hagyományos és korszerű szolgáltatásaink minőségi fejlesztésére Biztosítsuk a szolgáltatásainkhoz való egyenlő esélyű hozzáférést Könyvtári tevékenységünk végső célja: az elégedett olvasó legyen A könyvtár gyűjtőköre A könyvtár állományának gyarapításakor figyelembe veszi a használók igényeit, foglalkoztatási, képzettségi, korosztályi összetételét, érdeklődési körét. Ennek érdekében folyamatosan figyeli az állomány alakulását. A könyvtári dokumentumok beszerzése az alaptevékenységek megvalósítását segíti. A könyvtár gyűjti: a Magyarországon megjelenő könyvtári dokumentumokat válogatva: a magyar nyelvű szépirodalmi műveket, elsősorban a nyelvtanulás, az idegenforgalom igényeire tekintettel, erős válogatással idegen nyelvű szépirodalmat; az általános művelődést, a tanulást, a közélethez, a munkához szükséges tájékozódást szolgáló ismeretterjesztő és szakmai könyveket. Különös tekintettel a városra vonatkozó helytörténeti kiadványokra; válogatva gyűjti a magyar nyelvű hírlapokat és folyóiratokat, és egyéb időszaki kiadványokat; válogatva gyűjti az audio, audiovizuális és elektronikus dokumentumokat. A gyarapítás mélységét, intenzitását, tartalmi összetevőit a gyűjtőköri szabályzatban határozza meg. Az állománygyarapítás forrásai Vásárlás: Könyvtárellátótól, kiadóktól, könyváruházaktól, antikváriumokból, magánszemélyektől. Ajándékozás: más intézményektől, központi alapokból, magánszemélyektől 7

9 Szervezeti és működési szabályzat A könyvtár állományának nyilvántartása Az állomány nyilvántartása a mindenkori pénzügyi nyilvántartási kötelezettségeknek megfelelően történik. A vásárolt és ajándékba kapott dokumentumok a könyvtári dokumentumok egyedi és összesített nyilvántartásába kerülnek bevételezésre. A könyvtári állomány feltáró eszközei A könyvtár állományának adatait TEXTLIB integrált könyvtári rendszerben tárja fel és szolgáltatja. A feltárás nemzetközi és hazai szabványoknak megfelelő módon történik. A gépi nyilvántartást raktári nyilvántartás egészíti ki. A könyvtár a teljes állományát tartalmi és formai vonatkozásban feldolgozva tárja az olvasók elé. Ez megfelel a szerző/cím szerinti betűrendes, a tárgyszó, a sorozati, és a helyismereti katalógusoknak. Az olvasók rendelkezésére állnak a nem hagyományos dokumentumok füzetkatalógusai is. A könyvtár használatára vonatkozó szabályok A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár és az 1. Sz. Fiókkönyvtár szolgáltatásait a nyitvatartási időben bárki igénybe veheti, aki a könyvtár használati szabályzatában előírtaknak megfelel, az abban foglaltakat betartja. A szolgáltatások a központi könyvtárban felnőtt és gyermekolvasók részére külön helyiségben, azonos kölcsönzési időben, a fiókkönyvtárban azonos helyiségben és azonos időben vehetők igénybe. Az olvasóknak a beiratkozáskor az adatszolgáltatáshoz szükséges személyi adatokat a könyvtáros rendelkezésére kell bocsátania. A könyvtárhasználó által igénybe vehető szolgáltatások körét, az igénybevétel módját és a díjak mértékét az SZMSZ mellékleteként szereplő, Könyvtárhasználati Szabályzat című dokumentum tartalmazza, melyet a könyvtárhasználó köteles betartani. E dokumentumot nyilvánosságra kell hozni. A dokumentum módosítását a könyvtárhasználó is kezdeményezheti. A fenntartónak joga van az általánostól eltérő könyvtárhasználati feltételeket és kedvezményeket is meghatározni. A könyvtár szervezete és működése Szervezeti forma A könyvtár szervezetét 14 főállású könyvtári, illetve egyéb munkakörű dolgozó alkotja. A szervezeti forma keretet ad az elvégzendő feladatokhoz, és megmutatja, hogy milyen bontásban, milyen egymásra épülés mellett, milyen munkakörökkel kell ellátni a feladatokat. Könyvtárunk szervezete egyvonalas, funkcionális szervezetként működik. Az intézmény szervezeti egységei, ezek feladatai 8

10 Szervezeti és működési szabályzat A könyvtár szervezetileg központi könyvtárra és fiókkönyvtárra tagozódik. A könyvtár munkatársai az intézmény igazgatója és igazgatóhelyettese irányítása alatt dolgoznak. Az intézmény vezetése A könyvtár igazgatójának jogállása Az igazgatót Dunakeszi Város Képviselőtestülete határozott időre nevezi ki. A munkáltatói jogokat a kinevezés, felmentés, fegyelmi ügyek kivételével a polgármester gyakorolja. Az intézmény vezetője tisztségében általában elvárható gondossággal köteles eljárni. Kötelességeinek megszegésével az intézménynek okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felelős. Nem terheli felelősség az igazgatót, ha a fenntartó döntése vagy intézkedése ellen érdemben tiltakozott és a tiltakozását írásban a polgármesternek bejelentette. Az igazgató önállóan jogosult az intézmény képviseletére. Képviseleti és aláírási jogát- esetenként, vagy meghatározott ügyekben átruházhatja. Az igazgató a jogszabályok keretei között az intézményt érintő ügyekben önállóan és személyes felelősséggel dönt. Munkáltatói jogokat gyakorol az intézmény valamennyi dolgozója felett. A könyvtár igazgatójának feladatai Az intézmény működésének biztosítása annak érdekében, hogy az Alapító Okiratban meghatározott feladatait elláthassa. A könyvtár feladatainak megszervezése és folyamatos korszerűsítése a használói igények, és a vonatkozó hivatalos rendelkezések, irányelvek alapján. A könyvtári szervezet, munkamegosztás kialakítása, működési szabályok kialakítása, kiadása. Az intézményi tervek kidolgozása, a végzett munka ellenőrzése, értékelése. Az éves költségvetés tervezése, előkészítése, és végrehajtásának biztosítása Tervezi és szervezi az épület felújítási munkáit, az esetleges új beruházásokat. Az intézményi tulajdon védelméhez a szükséges feltételek biztosítása. Felelős az intézmény vagyonvédelméért, vagyontárgyaiért, azok leltározásáért, selejtezéséért. Döntés személyzeti ügyekben, a dolgozók minősítése, a központi bérezési irányelvek érvényesítése, javaslat kitüntetésekre. Gondoskodik a dolgozók munkafeltételeiről, szakmai továbbképzésükről. Fegyelmi ügyekben vizsgálat elrendelése és határozathozatal. Tájékoztatja a felügyeleti szerveket az intézmény munkájáról. A könyvtár igazgatójának hatásköre Döntés előkészítés: az intézmény tevékenységével kapcsolatos középtávú tervek elkészítése munkatársaival közösen, javaslattétel jelentősebb fejlesztésekre, önkormányzati beszámolók, előterjesztések előkészítése, megtétele, munkaerő foglalkoztatására, átcsoportosítására vonatkozó döntések előkészítése javasolhatja az SZMSZ módosítását. Dönt: 9

11 Szervezeti és működési szabályzat az intézmény fejlesztési koncepciójáról, az intézményi beszámolók elfogadásáról, a tervek, a költségvetés, a beszámolók Önkormányzat elé terjesztéséről. Az igazgató jogosult minden intézményi ügyben munkatársait utasítani. Meghatározott ügyekben (pl.: rendezvények) intézkedési jogkörét átadhatja munkatársának. Erről igazgatói utasításban rendelkezik. Tömegtájékoztató szervek részére az intézményt érintő kérdésekben tájékoztatásra az igazgató, vagy az általa megbízott személy jogosult. Az igazgató távollétében történő helyettesítésére megbízást adhat ki. A könyvtár igazgatóhelyettesének jogállása Az igazgatóhelyettest a könyvtár igazgatója nevezi ki határozatlan időre. Az igazgatóhelyettes feladatai Az Olvasószolgálati csoport munkájának irányítása. A csoport éves munkájának tervezése, szervezése, a munkaköri feladatok figyelemmel kísérése, a feladatok kiosztása, az elvégzett munka ellenőrzése. A csoport tagjainak munkaidő beosztása, a szabadságok éves tervezése, a csúsztatások, szabadnapok összehangolása, a munkavégzésre vonatkozó szabályok betarttatása. A csoport tagjai: gyermekkönyvtáros, kölcsönző könyvtáros, tájékoztató könyvtáros, az 1. Sz. Fiókkönyvtár dolgozói. Feladata a szabadságok és csúsztatások kiadásának és felhasználásának ellenőrzése, a könyvtári munkarend betartásának, a jelenléti ív vezetésének ellenőrzése, a jelenléti ív havi zárása. Feladata az intézmény igazgatójának távollétében az igazgató helyettesítése: munkaszervezési kérdések, a könyvtári munka ügymenetének biztosítása. Az igazgató 3 napon túli távollétében a posta bontása, sürgős intézkedések megtétele. Fenti feladatköreiben intézkedési, tájékoztatási, aláírási jogköre van, az ügymenethez kapcsolódóan utasításokat adhat ki. Aláírási jogát a munkáltatói feladatokra és a pénzügyi feladatvállalásra (pl.: új, pénzügyi vonatkozással járó feladatvállalás, szerződések megkötése, módosítása, önrésszel járó pályázat elindítása) csak külön igazgatói jóváhagyással gyakorolhatja. 10

12 Szervezeti és működési szabályzat Az igazgatóhelyettes hatásköre Döntéselőkészítés javaslattétel az intézmény működésével kapcsolatos dokumentumok elkészítéséhez, módosításához javaslattétel munkaszervezési kérdésekben egyeztetés a feladatkörébe tartozó kérdésekben Az intézmény részlegei Feldolgozó részleg Feladata a beszerzési javaslatok összegyűjtése, rendszerezése, összehasonlítása az állománnyal, javaslattétel a beszerzésre. A könyvtári állomány folyamatos gyarapítása, a hiányok pótlása az olvasói igények figyelembevételével. A rendelt, vagy egyéb módon a könyvtár tulajdonába került dokumentumok átvétele, (érkeztetés, reklamáció) a dokumentumok tartalmi és formai feltárása, beleltározása, bevezetése a cím és csoportos leltárkönyvekbe, a számítógépes adatbázisba. Az állomány nyilvántartások ellenőrzése, az állományra vonatkozó adatok összegzése, állománystatisztikák, állománymérlegek készítése. Folyamatos kapcsolattartás a könyvkereskedő cégekkel, egyéni vásárlás. Döntés a különböző okokból (elavult, rongált, duplum) törlésre ítélt dokumentumokról, valamint a kötészetre kerülő dokumentumokról. A törlési folyamat lebonyolítása. A feldolgozási rendszer tervezése, a házi szabályzatok összeállítása, az egyedileg vásárolt és ajándékba kapott dokumentumok címleírása, könyvtári felszerelése. A számítógépes katalógus építése, folyamatos javítása. A szolgáltatásba adott jelzetek kiegészítése, módosítása, a jelzetek revíziója. A számítógépes adatbázisok kezelése. A rekordok javítása, aktualizálása. A raktári katalógusok gondozása. Az állományrevízió munkálatainak előkészítése, szervezése, az adminisztrációs utómunkálatok elvégzése A könyvtári raktárban a raktározási rend kialakítása, a raktári szolgálat működtetése. A helyismereti különgyűjtemény kezelése, gyarapítása. A feltárás módjának meghatározása. Helytörténeti és helyismereti kiadványok összeállítása 11

13 Szervezeti és működési szabályzat Olvasószolgálati részleg Közreműködik a részleg abban, hogy a könyvtár állománya a gyűjtőköri szabályokban meghatározott körben és mértékben és a használói igényeknek megfelelően gyarapodjon. Részt vesz a beszerzési döntés előkészítésében. Feladatát képezik az időszaki kiadványokkal kapcsolatos munkafolyamatok. (megrendelés előkészítése, nyilvántartás, szétosztás, karbantartás, köttetés). Feladata a használói igények differenciált kielégítése, az értékekre orientálás, a könyvtárhasználati szokások figyelemmel kísérése. Munkakapcsolatot tart fenn a fiókkönyvtárral, oktatási intézményekkel, a településen működő kulturális intézményekkel, közösségekkel. Felvilágosítást ad a könyvtár állományáról, szolgáltatásairól, használatáról. A szakirodalmi tájékoztatás során végez irodalomkutatást, témafigyelést, dokumentumajánlást, bibliográfiai és egyéb adatszolgáltatást, bibliográfia készítését, helyismereti és helytörténeti információnyújtást. Folyamatosan építi és gondozza a közhasznú információs dokumentumokat, az Európai Uniós, a testvérvárosi és a névadónkról kialakított különgyűjteményeket. Segíti a számítógépes szolgáltatásokat igénybevevő olvasók eligazodását. A könyvtár állományába (gyűjtőkörébe) nem tartozó dokumentumokat könyvtárközi kölcsönzés útján biztosítja, igénybe véve az ODR szolgáltatásait Tervezi, szervezi és lebonyolítja a könyvtár rendezvényeit. Folyamatosan és naprakészen vezeti a kölcsönzési adminisztrációt: olvasói nyilvántartások, előjegyzés, értesítés, felszólítás, olvasószolgálati statisztikai adatok. Beszedi a szolgáltatási díjakat, az előírásnak megfelelően nyugtázza, könyveli. Számítógépes adatbázisokat kezel. A könyvtári szolgáltatások folyamatos és zavartalan ellátása érdekében feladata az olvasóteremben és a kölcsönzési övezetben a raktári rend biztosítása. Gondozza, aktualizálja a számítógépes katalógust, együttműködve a feldolgozó részleggel. Állományvédelmi tevékenységet végez. Gyermekrészleg Feladata az olvasásra nevelés elősegítése, a 14 éven aluli olvasók személyiségének, ízlésvilágának formálása, a gyermekek önálló ismeretszerző képességének fejlesztése. Az iskolai oktató-nevelő munka támogatása. Kapcsolatot tart a településen működő iskolákkal, iskolai könyvtárakkal, óvodákkal. Feladata a tananyaghoz kötődő egyéni és csoportos foglalkozások szervezése. Figyelemmel kíséri az olvasói és tantervi igények változásait. Javaslattal él a gyermekkönyvtári állomány fejlesztésére, gondozza az állományt. Részt vesz a számítógépes katalógus gondozásában és számítógépes adatbázisokat kezel. 12

14 Szervezeti és működési szabályzat Gyermekkönyvtári rendezvényeket, vetélkedőket, szabadidős foglalkozásokat, olvasótábort szervez, működteti a gyermekkönyvtári közösségeket. Médiatár A könyvtár számítógépes hálózata működtetésében könyvtárosi-rendszergazdai feladatokat lát el. Tervezi és szervezi a könyvtári tevékenység számítógépesítését, javaslatot tesz a számítógépes eszközpark karbantartására és fejlesztésére. E témakörben pályázatokat készít. Számítógépes adatbázisokat kezel. A Médiatár állományával kapcsolatban tájékoztatási feladatokat lát el. Végzi a hangzó, video- és elektronikus dokumentumok gyarapítását. Építi és gondozza a hangfelvételek raktári katalógusát, részt vesz a számítógépes katalógus aktualizálásában. Biztosítja a hangfelvételek, videofelvételek, DVD-k helyben- használatát. Az állományról és annak gyarapodásáról különböző rendszerű kötetkatalógusokat, tájékoztató füzeteket, gyarapodási, és ajánlójegyzékeket készít. Gondozza és óvja a részleg technikai berendezéseit. Közreműködik a könyvtár rendezvényeinek szervezésében. Biztosítja a szükséges hangtechnikai feltételeket. Közreműködik az intézmény kiadványainak, propagandaanyagainak elkészítésében. Gondozza a könyvtár honlapját. 1. Sz. Fiókkönyvtár Feladata a használói igények differenciált kielégítése. Munkakapcsolatot tart fenn a városi (központi) könyvtárral. Az állomány szakszerű gyarapítása érdekében javaslatot tesz a dokumentumok beszerzésére. Gondozza az állományt. Dönt a különböző okokból törlésre ítélt dokumentumokról. A selejtezési jegyzőkönyv kivételével elvégzi a törlési adminisztrációt. Állományrevízió esetén biztosítja az állományrevízió feltételeit, előkészítő munkálatait. Építi és gondozza a raktári katalógust. Közreműködik a számítógépes katalógus aktualizálásában. Feladatát képezik az időszaki kiadványokkal kapcsolatos munkafolyamatok: nyilvántartás, karbantartás. Felvilágosítást ad a könyvtár állományáról, szolgáltatásairól, használatáról. Dokumentumajánlás, adatszolgáltatás, könyvtárközi kölcsönzés a központi könyvtár állományából, és az ODR használatával. Tájékoztatási feladatokat lát el. 13

15 Szervezeti és működési szabályzat Kölcsönzi a könyvtár dokumentumait. Folyamatosan és naprakészen vezeti a kölcsönzési adminisztrációt: olvasói nyilvántartások, előjegyzés, felszólítás, olvasószolgálati statisztikai adatok. Beszedi a szolgáltatási díjakat, az előírásoknak megfelelően nyugtázza, könyveli. Feladata a kölcsönző tér és a raktár raktári rendjének biztosítása. Igény szerint könyvtárhasználati, irodalomnépszerűsítő foglalkozásokat tart a környező általános iskolák tanulói és óvodások részére. Alkalmanként szabadidős foglalkozásokat, (játékot, vetélkedőt) szervez. A központi könyvtáron keresztül gondoskodik a könyvtár szakmai nyomtatvánnyal történő ellátásáról. Az alkalmanként szükséges beszerzések miatt házipénztárat kezel, az elszámolást a központi könyvtárhoz nyújtja be. A központi könyvtáron keresztül gondoskodik a karbantartási feladatok elvégzéséről. A dolgozók, alkalmazottak feladatai és kötelezettségei Feladatok: Az intézmény valamennyi munkavállalója köteles a munkakörébe tartozó feladatokat, az igazgató és helyettese utasításait a meghatározott módon és helyen, a kellő időben, valamint a legjobb tudása szerint végrehajtani. A munkavállaló felelős minden olyan feladat végrehajtásáért, amelyre munkaköre, illetőleg az igazgató, és helyettese utasítása kiterjed. A munkavállalóknak ismerni kell az intézmény belső szabályait és ezeket munkájuk során alkalmazni. Kötelességek Az előírt helyen és időben munkára képes állapotban megjelenni, munkaideje alatt a munkáltató rendelkezésére állni. Munkáját az elvárható szakértelemmel és gondossággal végezni. Munkatársaival együttműködni. Munkája során tudomására jutott intézményi, üzleti titkokat, információkat megőrizni. A részére kijelölt tanfolyamon, vagy továbbképzéseken részt venni és az előírt vizsgákat letenni. Megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása más személy életét, testi épségét veszélyezteti. A munkavállaló (a hatályos jogszabályoknak megfelelően) munkakörébe nem tartozó munkát is köteles végezni. 14

16 Szervezeti és működési szabályzat A belső irányítás eszközei, a kapcsolattartás Az igazgató meghatározza könyvtár munka- és ügyrendjét. Elkészíti az éves munka és rendezvénytervet. Az igazgató (évente 1-el kezdődően folyamatosan sorszámozott) igazgatói utasítás, határozat, körlevél, feljegyzés, szabályzat útján rendelkezik a vezetés, irányítás, a működés, a gazdálkodás fontosabb kérdéseiről. Az igazgató évente legalább kétszer szakmai értekezletet hív össze. Az egyes részlegekkel a munka menetének megfelelően, de legalább havonta egyezteti a feladatokat. A munkáltatói jogok gyakorlása Az igazgató által közvetlenül gyakorolt munkáltatói jogok: a dolgozók felvétele, megállapítja a foglalkoztatási összeférhetetlenséget, gyakorolja a munkáltatói és fegyelmi jogkört. A munkavégzés főbb szabályai A könyvtár dolgozóinak közvetlen felettese a könyvtár igazgatója, ill. munkacsoport kialakításánál a csoporttagok tekintetében az általa megbízott személy. Az igazgató elkészíti a dolgozók munkaköri leírásait. Az intézmény dolgozóinak kötelezettségük mindazon feladatok ellátása, melyek rájuk nézve jelen szabályzatból és mellékleteiből következnek. A feladatkörök átfedése esetén felmerülő dolgozói véleménykülönbségek esetében az igazgató dönt. Az intézmény dolgozója tevékenysége során kifejtett szakmai véleménye miatt nem vonható felelősségre. Az intézményen belüli helyettesítésről, különösen indokolt esetben szükségessé váló átcsoportosításról a Munka Törvénykönyvében és a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben előírtak figyelembevételével az igazgató, és/vagy helyettese dönt. A dolgozó munkaviszonyának megszűnte esetén a munkaköri feladatait, a folyamatban lévő ügyeit, valamint ügyiratait jegyzőkönyv melletti átadás-átvételi eljárással köteles átadni. Belső ellenőrzés Az intézmény működésének és gazdálkodásának szabályosságát a belső ellenőrzés vizsgálja. Ezen ellenőrzést a vezetői a munkafolyamatba épített ellenőrzés jelenti, valamint a gazdasági ügyeinket dokumentáló Önkormányzati Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete és a könyvtárat működtető Önkormányzat ellenőrzése. 15

17 Szervezeti és működési szabályzat Az intézmény helyiségeinek használati rendje A Városi (központi) könyvtárat címtáblával, nyitvatartási idő táblával kell ellátni. A fiókkönyvtárra címet is tartalmazó nyitvatartási idő táblát kell elhelyezni. Az épület lobogózásáról a jogszabályokban előírt feltételek szerint az intézmény igazgatója intézkedik. Az intézmény dolgozói felelősek: az intézményi tulajdon védelméért, állagának megőrzéséért, az intézmény rendjének, tisztaságának megőrzéséért, az energiafelhasználással való takarékoskodásért, tűz és balesetvédelmi, valamint munkavédelmi szabályok betartásáért. Az intézmény helyiségeinek rendeltetésszerű használata az intézmény valamennyi dolgozójának joga és kötelessége. Nem könyvtári célra csak az igazgató engedélyével vehetők igénybe a helyiségek. A berendezések, felszerelések épségéért, rendjéért a használatba vevő anyagilag felelős. A helyiségek berendezéseit, felszerelését elvinni csak igazgatói engedéllyel, átvételi elismervény ellenében szabad. 16

18 Szervezeti és működési szabályzat Az intézmény helyiségeinek, felszereléseinek, vagyontárgyainak bérbeadása: Amennyiben a könyvtár rendeltetésszerű működését nem zavarja, az igazgatóval, vagy az általa megbízott személlyel kötött bérleti szerződés alapján lehetséges a megadott feltételek között. (Lásd: használati szabályzatban.) Záró rendelkezések Az intézmény eredményes és hatékony működéséhez szükséges további rendelkezéseket (pl.: használati szabályzat) önálló szabályzatok tartalmazzák igazgatói utasításokként. Ezek a szabályzatok az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának mellékletei. A mellékletben található szabályzatok mint igazgatói utasítások az SZMSZ változtatása nélkül is módosíthatók, amennyiben jogszabályi előírások, belső intézményi megfontolások, vagy az intézmény felelős vezetőjének megítélése ezt szükségessé teszi. A Szervezeti és működési szabályzat az alábbi kötelező mellékletekkel rendelkezik: 1. sz. melléklet: A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár munka- és ügyrendje 2. sz. melléklet: Munkaköri leírások 3. sz. melléklet: A könyvtár használatára vonatkozó szabályok 4. sz. melléklet: A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár gyűjtőköri szabályzat 5. sz. melléklet: Leltározási szabályzat 6. sz. melléklet: Selejtezési szabályzat 7. sz. melléklet: Pénzkezelési szabályzat 8. sz. melléklet: Munkavédelmi szabályzat. Melléklete: A képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményei a dunakeszi Kölcsey Ferenc Városi Könyvtárban 9. sz. melléklet: Tűzvédelmi szabályzat 10. sz. melléklet A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár gyakornoki szabályzata Dunakeszi, június 11. Csonka Mária igazgató 17

19 Szervezeti és működési szabályzat 1. sz. melléklet Igazgatói utasítás A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár munka- és ügyrendje I. Általános rendelkezések l. Az intézmény megnevezése: Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár 2. Címe: 2120 Dunakeszi, Kossuth Lajos u Működési területe: Dunakeszi város közigazgatási területe 4. Az intézmény tevékenysége: nyilvános könyvtári tevékenység december 31-ig TEÁOR: 9101, Szakfeladat , január elsejétől: TEÁOR 9101, Szakfeladat Az intézmény jogállása: önálló jogi személy. Képviseletét az igazgató, vagy az általa megbízott személy látja el. II. A könyvtár szervezeti felépítése Az intézmény szervezetileg központi könyvtárra ezen belül részlegekre és fiókkönyvtárra tagolódik. A szervezeti egységek feladatát a Kölcsey Ferenc Városi könyvtár szervezeti és működési szabályzata tartalmazza. A könyvtár létszáma: 14 főfoglalkozású dolgozó Szakmai besorolások Igazgató (könyvtáros) Igazgatóhelyettes (könyvtáros) Könyvtáros Könyvtári asszisztens Gazdasági ügyintéző Raktáros 1 fő 1 fő 5 fő 5 fő 1 fő 1 fő 18

20 Szervezeti és működési szabályzat 1. sz. melléklet III. Belső tagozódás szerinti főbb feladatok 1. Igazgatás Igazgató Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője. Távollétében az általa megbízott munkatárs helyettesíti. Biztosítja az intézmény működésének törvényes rendjét, gondoskodik az intézmény tevékenységére vonatkozó jogszabályok, önkormányzati határozatok betartásáról és végrehajtásáról. Tervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény egészének munkáját, az alapító okiratban megfogalmazott tevékenységrendszernek megfelelően. Ellátja a munkáltatói és bérgazdálkodói jogokból adódó feladatokat, irányítja a személyzeti munkát. Képviseli az intézményt más szervezetek, testületek, intézmények és jogi személyek előtt, illetve a képviseletre megbízást ad. Az intézmény valamennyi kiadványának felelős kiadója. Felelős az intézmény vagyonáért, annak rendeltetésszerű használatáért, a gazdálkodásért, a tervezési, beszámolási, információs szolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, a belső ellenőrzésért. Igazgatóhelyettes Helyismereti könyvtáros Az Olvasószolgálati csoport munkájának irányítása, az éves szakmai munka tervezése. A csoport tagjainak munkaidő beosztása, a szabadságok éves tervezése, a csúsztatások, szabadnapok összehangolása, a munkavégzésre vonatkozó szabályok betarttatása. A szabadságok és csúsztatások kiadásának és felhasználásának ellenőrzése, a könyvtári munkarend betartásának, a jelenléti ív vezetésének ellenőrzése, a jelenléti ív havi zárása. Az intézmény igazgatójának távollétében az igazgató helyettesítése: munkaszervezési kérdések, a könyvtári munka ügymenetének biztosítása. Az igazgató 3 napon túli távollétében a posta bontása, sürgős intézkedések megtétele. Felelős a helyismereti különgyűjtemény alakításáért. Feladata a helyismereti különgyűjtemény kezelése, raktári rendjének biztosítása. A helyismereti dokumentumok szerzeményezése, hagyatékok kezelése, nyilvántartása. Feladata a helytörténeti tájékoztatás, kiadványok előkészítése, cikkadatbázis építése Gazdasági ügyintéző Végzi az intézmény pénzforgalmának szakszerű és szabályszerű lebonyolítását, ennek érdekében együttműködik a GESZ munkatársaival. Kezeli a házipénztárat, azért anyagi felelősséggel tartozik. Végzi a személyzeti anyag folyamatos karbantartását. Vezeti a létszám és bérgazdálkodással kapcsolatos nyilvántartásokat, elkészíti a munkaviszonnyal kapcsolatos okmányokat. Feladata a Munka- és Tűzvédelmi tevékenység. Beosztása szerint részt vesz az olvasószolgálat munkájában. 19

21 Szervezeti és működési szabályzat 1. sz. melléklet 2. Feldolgozó részleg Könyvtári szakinformatikus Felelős a részlegre vonatkozó jogszabályokból, munkatervből adódó- feladatok végrehajtásáért, a könyvtári dokumentumok (könyvek) szakszerű gyarapításáért, az állománygyarapítási keret célszerű felhasználásáért. Beszerzi az új dokumentumokat, végzi a könyvek tartalmi és formai feltárását. Feladata a TEXTLIB számítógépes adatbázis naprakész építése. Gondoskodik a törlési adminisztráció lebonyolításáról, féléves, év végi állománymérlegek elkészítéséről, a cím és csoportos leltárkönyvek vezetéséről, karbantartásáról, a raktári katalógusok naprakész állapotáról. Felelős az aktuális állományellenőrzések megszervezéséért. Irányítja a feldolgozó csoport tagjainak munkáját. Könyvtári asszisztens I. A TEXTLIB integrált könyvtári rendszer segítségével adatrögzítési feladatokat lát el. (állományba vétel, honosítás). Dokumentumok kötészetre való előkészítése és fogadása. Az olvasószolgálati munka területén a központi és az 1. Sz. Fiókkönyvtárban helyettesítési feladatokat lát el. Könyvtári asszisztens II. A TEXTLIB integrált könyvtári rendszer segítségével adatrögzítési feladatokat lát el. (állományba vétel, honosítás). Feladata a raktári katalógusok építése, dokumentumok érkeztetése, adatok egyeztetése, a TEXTLIB adatbázis építése. Felelős a könyvtárba beérkező könyvek beleltározásáért, szereléséért. Részt vesz a felnőtt kölcsönzőtér raktári rendjének biztosításában. Raktáros Az olvasói térben a könyvtári állomány gondozása, a könyvek raktári rendjének biztosítása. Naponta a visszahozott dokumentumok visszasorolása polcokra. A könyvek színcsikozása, a megsérült, elhasználódot színcsíkok pótlása. Feladata a Textlib program leltározó moduljának megtanulása, és a raktári állomány folyamatos leltározása, és kezelése Feladata a könyvtár raktárának berendezése, a raktári állomány színcsíkozása, a raktárról kért könyvek központi könyvtárba (és vissza) történő szállítása, a könyvtári raktár kezelése. Igény szerint besegít a könyvtár részlegeinek a munkájába. 20

22 Szervezeti és működési szabályzat 1. sz. melléklet 3. Olvasószolgálati részleg Könyvtáros II. Fő feladata a felnőtt részlegben a kölcsönzéshez, helybenhasználathoz kapcsolódó egyéni foglalkozás az olvasókkal, ennek során referensz és általános szóbeli tájékoztatás nyújtása, valamint irodalomkutatás igény szerint a rendelkezésre álló nyomtatott segédeszközök, számítógépes adatbázisok, valamint az interneten elérhető információforrások felhasználásával. Szükség esetén megtanítja az olvasót azok használatára. Gondozza az olvasóteremben lévő különgyűjteményeket. Végzi az irodalmi tanulmánykötetek analitikus feltárását. Felelős a kézikönyvek raktári rendjéért. Részt vesz a könyv- és könyvtárpropaganda munkákban, pályázati tevékenységben. Könyvtáros III. Végzi a felnőtt részleg aktív tájékoztatási feladatait. Tájékoztató tevékenysége a teljes felnőtt könyvállományra kiterjed kézikönyvtárban és felnőtt kölcsönző térben elhelyezett dokumentumok. Tájékoztató munkája során használja a segédeszközöket, számítógépes adatbázisokat, szükség esetén azok használatra az olvasót is megtanítja Számítógépes adatbázisokat kezel, építi a helytörténeti cikkadatbázist. Kezeli a helytörténeti gyűjtemény folyóirat állományát. Gondoskodik a hiányzó lapok visszamenőleges eredeti vagy másolatban történő beszerzéséről. A Dunakeszire, Alagra vonatkozó cikkek visszamenőleges adatbázisba viteléről. Részt vesz kiadványozási, pályázati tevékenységben. Könyvtári asszisztens III. Feladata a számítógépes kölcsönzés, és annak adminisztrációja. Szolgáltatási díjakat szed be, ezért anyagi felelősséggel tartozik. Segíti az olvasókat a könyvtár használatában, felvilágosítást ad a könyvtári gyűjteményről. Könyvtárközi kölcsönzést bonyolít le. Részt vesz a könyv- és könyvtárpropaganda munkában. Gondoskodik a folyóiratok, a kölcsönzőtér raktári rendjéről. 4. Gyermekkönyvtári részleg Könyvtáros I. Fő feladata a napi kölcsönzés során a gyermekolvasókkal való egyéni foglalkozás, részükre nyújtott szóbeli tájékoztatás, az igény szerinti irodalomkutatás. Kezdeményezi és szervezi az óvodás és az általános iskolás korosztálynak a könyvtárbemutató foglalkozásokat, valamint igény szerint tematikus foglalkozásokat, tantárgyi órákat. A gyermekolvasók igényei szerint ill. alkalmakhoz kapcsolódóan gyermekkönyvtári rendezvényeket szervez. Fenntartja a gyermekkönyvtár állományának raktári rendjét. 21

23 Szervezeti és működési szabályzat 1. sz. melléklet 5. Médiatár Könyvtáros IV. Feladata a nem hagyományos dokumentumok gyarapítása, az állomány gondozása. Tájékoztat a gyűjtemény használatáról, nyomtatott katalógusokat készít. Könyvtáros rendszergazdaként tervezi és szervezi a könyvtári tevékenység számítógépesítését. Felügyeli az integrált könyvtári számítógépes program biztonságos üzemeltetését, segíti kollégáit az új verziók bevezetésével kapcsolatos feladatokban, biztonsági mentéseket készít. Együttműködik a szerződéssel foglalkoztatott rendszergazdával, felügyeli a rendszergazda által telepített karbantartott rendszer biztonságos, üzemszerű működését, a hibajelenségekről, rendellenes működésről értesíti a rendszergazdát. Részt vesz a kiadványozási és pályázati tevékenységben. Részt vesz a könyv- és könyvtárpropaganda munkában. 6. l. Sz. Fiókkönyvtár Könyvtáros V. Fő feladata az 1. Sz. Fiókkönyvtárban a kölcsönzéshez, helyben használathoz kapcsolódó egyéni foglalkozás az olvasókkal, ennek során referensz és általános szóbeli tájékoztatás nyújtása, valamint irodalomkutatás igény szerint a rendelkezésre álló nyomtatott segédeszközök, számítógépes adatbázisok, valamint az Interneten elérhető információforrások felhasználásával. Szükség esetén megtanítja az olvasót azok használatára. Feladata a könyvtár állományának gondozása, kölcsönzési feladatokat is ellát. Könyvtári rendezvényeket szervez. Adatszolgáltatást nyújt a könyvtár tevékenységéről. Könyvtári asszisztens IV. Feladata az 1. Sz. Fiókkönyvtárban dokumentumkölcsönzés, olvasói, kölcsönzési nyílvántartások vezetése, karbantartása, a könyvtár és a raktár raktári rendjének biztosítása. Segíti az olvasókat a könyvtár használatában, felvilágosítást ad a könyvtári gyűjteményről. Könyvtárközi kölcsönzést bonyolít le. Részt vesz a könyv- és könyvtárpropaganda munkában, rendezvényeket szervez. Kezeli a házipénztárat, azért anyagi felelősséggel tartozik. Tájékoztatási feladatokat is ellát. IV. A munkavégzés szabályai A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár alapító okiratban megfogalmazott feladatköre: nyilvános könyvtári tevékenység. E tevékenységét könyvtári szolgáltatások útján biztosítja. Mint szolgáltató intézmény, nyitva tartásával alkalmazkodik a lakosság szabadidejéhez. A dolgozók munkarendjének megállapításánál figyelembe kell venni az elvégzendő szakmai tevékenységet, a könyvtár nyitvatartási rendjét, valamint a szolgáltatási jellegéből adódó bizonyos tevékenységeket. (pl.: könyvtári rendezvények). 22

24 Szervezeti és működési szabályzat 1. sz. melléklet A munkarend, a törvényes, teljes munkaidő meghatározása. A napi törvényes munkaidő 8 óra. Heti öt munkanapot tekintve heti 40 óra. A könyvtár dolgozóinak munkarendjét a nyilvános könyvtár feladatkörét figyelembe véve határozom meg. Jelen esetben a munkarend megegyezik a munkaidő beosztással. (Lásd melléklet) A napi munkaidőbe (6 órát meghaladó foglalkoztatás esetén) 30 perc étkezési (munkaközi) szünet is beleszámít. A fenti munkarendtől eltérni csak jogszabályban, a kinevezésben (kiegészítő kinevezésben) meghatározott feltételek szerint, illetve a közalkalmazottal történő megállapodás alapján lehet. A munkarend változásairól a faliújságon elhelyezett heti munkaidő beosztáson a dolgozókat tájékoztatni kell. A pihenőidő meghatározása: A napi (két munkanap közötti) pihenőidő 11 óra, az alábbi kivétellel: rendezvény esetén a szervező, illetve ügyeletet ellátó közalkalmazott esetében a pihenőidő 8 óra időtartam is lehet. Rendkívüli munkaidőben végzett munka Túlmunka Pihenőnapon és Munkaszüneti napon végzett munka A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár és az 1. Sz. Fiókkönyvtár főfoglalkozású dolgozói kötelesek az intézmény (központi könyvtár) szombati nyitva tartását biztosítani az igazgató által félévente meghatározott szombati ügyeleti beosztás szerint. A túlmunkát és a munkaszüneti napon végzett munkát az intézmény vezetője írásban rendeli el. Munkakörbe nem tartozó munka, helyettesítés A könyvtár dolgozói intézményi érdekből és a munkatervben meghatározott, valamint az előre nem várt feladatok megoldása érdekében közvetlen munkakörükhöz nem tartozó feladatok elvégzésére is kötelezhetők (átirányítás) Az átirányítás várható időtartamáról a munkavállalót tájékoztatni kell. A tartósan (három hónapot meghaladó) távollévő közalkalmazottat (betegszabadság, betegállomány, üres állás) a folyamatos munkavégzés biztosítása érdekében helyettesíteni kell. V. Az intézmény belső hivatali rendje A napi munkaidő kezdete után legkésőbb 15 perccel el kell kezdeni a munkaköri feladatok ellátását. A munkahelyet munkaidő alatt csak az igazgató vagy helyettese engedélyével lehet elhagyni. 23

25 Szervezeti és működési szabályzat 1. sz. melléklet A szabadságról nyilvántartást vezetünk. A szabadság igénybevétele a szabadságolási ütemterv szerint történik. Indokolt esetben rendkívüli szabadság is igénybe vehető. A szabadságot megkezdése előtt legalább l munkanappal engedélyeztetni kell. Betegség miatt távolmaradó dolgozó a betegség tényét annak első napján telefonon, vagy személyesen, illetve hozzátartozója útján akadályoztatása esetén az akadály megszűntét követő napon köteles bejelenteni. A jelenléti ívet a dolgozó minden nap köteles kitölteni, illetve kézjegyével ellátni. A jelenléti ívbe be kell jegyezni a dolgozó szabadság napjait, valamint a betegség miatti távollétét. A jelenléti ívbe a ledolgozott munkaidő tartamát kell bevezetni. (Az engedélyezett távollét nem szerepeltethető ledolgozott munkaidőként.) A jelenléti ívbe csak a szombati túlmunka kerül bevezetésre, amiért plusz szabadidő jár. Az egyéb elrendelt túlmunkáról külön nyilvántartást vezetünk. A jelenléti ív végén összesíteni kell az adott hónapban összegyűlt lecsúsztatható plusz órákat. A pihenőnapon végzett munkáért járó szabadidőt és a csúsztatott munkaidőt a tárgyhónapban, de legkésőbb az azt követő hónapban ki kell adni. Fő szabályként szerdán, de kivételes esetben más napokon is igényelhető hivatali munkaidőben. Az intézmény dolgozói hivatalos ügyeik intézésére csak a nyitvatartási időn kívüli munkaidejükben kérhetnek engedélyt. (kivétel a meghatározott időre szóló idézés, meghívó, behívó). Az intézményben a napi zárás után csak igazgatói engedéllyel lehet tartózkodni. Az intézményt záró dolgozók felelősek az ajtók, ablakok bezárásáért, az intézmény áramtalanításáért, a riasztórendszer bekapcsolásáért. A távirányító használatára jogosult dolgozók: Csonka Mária Csoma Attila Dobai Diána Lenkei Valéria Németh Klára Preysing Frigyes Takács Ferencné Teleki Edit Mándics Attila A könyvtár igazgatója az intézmény zavartalan működése érdekében a felsorolt személyeken kívül ideiglenesen vagy tartósan más személy jogosultságát is biztosíthatja. VI. Záró rendelkezések 24

26 Szervezeti és működési szabályzat 1. sz. melléklet A Munka- és ügyrend mellékletét képezi a munkaidő-beosztás (munkarendi táblázat) A Munka- és ügyrendben nem szabályozott kérdésekben értelemszerűen a hatályos jogszabályokban foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni. Dunakeszi, június 11. Csonka Mária igazgató 25

27 Szervezeti és működési szabályzat 1. sz. melléklet A Kölcsey Ferenc Városi könyvtár dolgozóinak munkaidő beosztása Csonka Mária: Adorjáni Zsuzsa: Csoma Attila: Dobai Diána: Kovács Pálné: Leniczki Tímea: Lenkei Valéria: Lőrincz Róbert: Németh Klára: Nyigrényi Katalin: Preysing Frigyes: Takács Ferencné: Teleki Edit: Vincze Géza Kötetlen munkaidő. Általános munkarend: hétfő-péntek: óráig hétfő, szerda, csütörtök: 8-16 óráig kedd, péntek: óráig hétfő-csütörtök: 8-16 óráig péntek: óráig munkaideje heti 40 óra keretjelleggel megállapítva. Általános munkarendje: hétfő: óráig, kedd-péntek: 8-16 óráig. Helyettesítés esetén munkarendje a faliújságon közölve. hétfőtől péntekig: 8-16 óráig. hétfő, kedd, csütörtök, péntek: óráig, szerda: 8-16 óráig. hétfőtől péntekig 8-16 óráig hétfő, szerda, csütörtök: 8-16 óráig kedd, péntek: óráig hétfő, csütörtök: óráig, kedd, szerda, péntek: 8-16 óráig. hétfő, csütörtök: óráig, kedd, szerda, péntek: 8-16 óráig. hétfő, szerda, csütörtök: 8-16 óráig, kedd, péntek: óráig. hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 9-17 óráig, szerda: 8-16 óráig. hétfő, szerda, csütörtök: 8-16 óráig, kedd, péntek: óráig hétfőtől péntekig: 8-18 óráig. Dunakeszi, június 11. Csonka Mária igazgató 26

28 Szervezeti és működési szabályzat 2. sz. melléklet Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár munkaköri leírások 27

29 Szervezeti és működési szabályzat 2. sz. melléklet A munkakör megnevezése: igazgató Munkaköri leírás A munkakör betöltéséhez szükséges végzettség: felsőfokú könyvtárosi szakképesítés Munkáltató megnevezése: Dunakeszi Város Képviselőtestülete Munkavállaló neve: Munkavégzés helye: Dunakeszi Munkakör megnevezése: könyvtárigazgató Végzettsége: Szakképesítése: Besorolása: Kinevezés időpontja: A munkaköri leírás időbeli hatálya: 1.) A munkakör célja: Az intézmény egyéni felelősségű irányítása. A szakszerű és törvényes működés, a helyi közművelődési igényeknek megfelelő, színvonalas munka, valamint az ésszerű és takarékos gazdálkodás biztosítása. 2.) Alapvető felelősségek, feladatok: Az igazgató az intézmény egyszemélyi felelős vezetője. Felelős a központi könyvtár és a fiókkönyvtár (együttesen könyvtár) szakszerű működéséért. Felelősséggel tartozik a jogszabályokban meghatározott feladatok ellátásáért, valamint a könyvtárrészlegek munkáinak felügyeletéért. Munkaköre kiterjed a személyzeti- munkáltatói, gazdálkodási és hivatali - adminisztratív feladatokra. A szervezeti irányítás feladatait az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatban leírtaknak megfelelően látja el. Alapvető feladata a szakmai irányítás. Az igazgató a Kulturális törvény előírásainak, a jogszabályoknak és a használói igényeknek figyelembe vételével - a munkatársaival együtt - kialakítja a könyvtár programját, feladatait és gondoskodik annak megvalósításáról, az eredményesség és hatékonyság tervszerű és rendszeres ellenőrzéséről. A vizsgálati eredményeknek megfelelően szükség szerint módosítja a programot. Felelősségi körében gondoskodik a munka tárgyi, személyi és szervezeti feltételeiről, a látogatókat vonzó kulturált könyvtári légkör kialakításáról. Felelős a könyvtári feladatok megszervezéséért, ellátásáért. Feladata a könyvtár folyamatos korszerűsítése a használói igények és a vonatkozó hivatalos rendelkezések, irányelvek alapján. 28

30 Szervezeti és működési szabályzat 2. sz. melléklet Támogatja a könyvtárosok tervszerű és folyamatos önképzését, elősegíti az újító és korszerű törekvések kibontakozását. Együttműködésével segíti a fenntartó ellenőrző munkáját. Kezdeményezi a fenntartónál a törvényességi szakmai ellenőrzések elvégeztetését. Megszervezi, irányítja és ellenőrzi a meghozott döntések végrehajtását. a.) b.) Feladata különösen a végrehajtás területein: Előkészíti, megszervezi a könyvtár szakmai programjának kialakítását. Elkészíti az éves munkatervre vonatkozó javaslatokat, s azt a munkatársakkal elfogadtatja. Feladata az SZMSZ-tervezet előkészítése, vitára bocsátása, elfogadtatása a közalkalmazottakkal, fenntartóval. Jóváhagyja a könyvtár részlegek tervező munkáját. Gondoskodik a munkaértekezletek megszervezéséről, biztosítja az intézményen belüli információáramlást. Biztosítja, hogy valamennyi könyvtáros megismerje a legfontosabb központi és könyvtári dokumentumokat, ellenőrzi ezek előírásainak, szellemének érvényesülését. Személyzeti - munkáltatói felelőssége, feladatai: Gyakorolja a munkáltatói jogokat. A könyvtárosok véleményezési jogkörének és az SZMSZ, valamint a Közalkalmazotti Szabályzat előírásainak megfelelően megbízza a munkáját segítő felelősöket. Az alkalmazottak foglalkoztatása, élet- és munkakörülményeire vonatkozó döntéseknél a jogszabály által előírt az egyeztetési kötelezettségét betartva jár el. A dolgozókkal és látogatókkal kapcsolatos információkat az adatvédelmi törvény rendelkezése szerint megőrzi. Elkészíti a könyvtár munkaerő-gazdálkodási tervét, annak alapján a betöltetlen állásokra pályázatot hirdet és lebonyolítja a pályázati eljárást. Külön jogszabályban előirt feltételek szerint kinevezi a könyvtár dolgozóit. Távollétében történő helyettesítésére megbízást adhat ki. Elkészíti a dolgozók munkaköri leírását, s ha szükséges, módosítja azokat. Ellenőrzi a dolgozók munkaviszonyával kapcsolatos nyilvántartások (adminisztráció) vezetését, naprakészen vezeti az intézmény dolgozóinak személyi anyagát. A kiemelkedő, illetve tartósan jó munkát végző dolgozókat dicséretben, pénzjutalomban részesítheti, kitüntetésre felterjesztheti. Gondoskodik a munkafegyelem és a törvényesség megtartásáról, a munkaviszonyát vétkesen megszegő dolgozó törvényes felelősségre vonásáról. Biztosítja az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését. 29

31 Szervezeti és működési szabályzat 2. sz. melléklet c.) d.) e.) Felelős olyan munkahelyi légkör kialakításáért, amelyben minden könyvtáros - a kötelező érvényű jogszabályok és belső szabályzatok betartásával - magas színvonalú, alkotó értelmiségi munkát végezhet. Ennek érdekében törekszik a könyvtár dolgozóinak alapos megismerésére, fejlődésük elősegítésére és elismerésére, a munkahelyen az egymást segítő emberi kapcsolatok megerősítésére, a szervezet fejlesztésére, ez által a harmonikus látogató könyvtáros viszony kialakítására. Hivatali vezetőként az igazgató: Szervezi a könyvtár ügyviteli munkáját a mindenkori érvényes jogszabályok szerint. Folyamatosan figyelemmel kíséri a központi és helyi közművelődési intézkedéseket, ezekről szükség szerint tájékoztatást ad. A hivatalos ügyintézési határidőn belül válaszol a hozzá érkezett, könyvtárral kapcsolatos kérdésekre. Az igazgató költségvetéssel kapcsolatos feladatai: A gazdasági év elejére a GESZ-szel együttműködve elkészíti a következő évi költségvetés tervezetét. A fenntartó jóváhagyása után az elfogadott előirányzatok alapján szervezi meg a munkát. Az év folyamán rendszeresen figyelemmel kíséri az előirányzatok teljesítését, felkészül a szükséges módosításokra. Folyamatosan gondoskodik a költségvetés ismeretében az intézmény takarékos gazdálkodásáról. Minden év szeptember 25-ig, a GESZ-szel együttműködve elkészíti a következő év költségvetési kihatású fejlesztési tervét (felújítás, karbantartás, eszközbeszerzés, beruházás, ütemezés). Egyéb, eseti feladatai: A közvetlen munkáltatói jog gyakorlója adhat megbízást. 3.) Partneri kapcsolatok: a.) b.) Könyvtáron belüli kapcsolatok: A fiókkönyvtárral, A részlegek munkaközösségeivel, alkalmazotti közösséggel, A munkáltató érdekvédelmi szervezetekkel, Könyvtáron kívüli kapcsolatok: Hivatalos helyen és fórumon képviseli, vagy képviselteti az intézményt. Szorgalmazza a szaktanácsadók bekapcsolódását a könyvtáron belül folyó szakmai fejlesztő, innovációs munkába. 30

32 Szervezeti és működési szabályzat 2. sz. melléklet Könyvtárat érintő ügyekben a Művelődési Osztály, a pénz- és költségvetési ügyekben a GESZ, szükség esetén a Művelődési-, Közoktatási- és Informatikai Bizottság, illetve az Ifjúsági- és Sportbizottság a partner. Együttműködik a városban működő óvodákkal, iskolákkal, és minden olyan intézménnyel, amelynek sajátossága a könyvtárhasználat. Kapcsolatot tart: a könyvtárat támogató helyi társadalmi szervezetekkel, országos szakmai szervezetekkel. 4.) Hatáskör: a.) A dolgozókra vonatkozóan: Az igazgató az intézményben teljes aláírási jogkörrel rendelkezik a könyvtárosok munkabeosztása, rendkívüli, esetenkénti feladatok, megbízások kiadása, fegyelmi eljárás indítása, a fegyelmi bizottság tagjainak megbízása tekintetében. 5.) A teljesítményértékelés módszere: Évente írásos beszámolót készít a fenntartónak a végzett szakmai munkáról. A beszámoló tartalmazza a könyvtár által szervezett rendezvényeket, a költségvetési keretek felhasználásáról szóló jelentést. 6.) Az igazgató munkarendje: Munkaideje: Munkaideje, a jogszabályban meghatározottak szerint heti 40 óra. Helyettesítési rendje: Vezetői feladatai távollétében történő ellátására az igazgatóhelyettes kap megbízást. Szabadságolási rendje: A szabadságolási terv szerint. Mindig elérhetőnek kell lennie, legalább telefonon. 31

33 Szervezeti és működési szabályzat 2. sz. melléklet 7.) Járandósága Besorolás szerinti illetmény Vezetői pótlék Dunakeszi vezetői illetmény-kiegészítés 13. havi fizetés Minőségi munkavégzés esetén céljutalom Közalkalmazotti cím 8.) Jelen munkaköri leírás a kinevezési és aktuális átsorolási okmánnyal együtt érvényes. Dunakeszi, március 31. munkáltató intézményvezető 32

34 Szervezeti és működési szabályzat 2. sz. melléklet Munkaköri kiegészítés igazgatóhelyettesi feladatok ellátására A helyismereti könyvtárost szeptember 1-i hatállyal megbízom a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár igazgatóhelyettesi teendőinek ellátásával. E minőségében munkaköréhez tartozik: I. Az Olvasószolgálati csoport munkájának irányítása. A csoport éves munkájának tervezése, szervezése, a munkaköri feladatok figyelemmel kísérése, a feladatok kiosztása, az elvégzett munka ellenőrzése. A csoport tagjainak munkaidő beosztása, a szabadságok éves tervezése, a csúsztatások, szabadnapok összehangolása, a munkavégzésre vonatkozó szabályok betarttatása. A csoport tagjai: gyermekkönyvtáros, kölcsönző könyvtáros, tájékoztató könyvtáros, az 1. Sz. Fiókkönyvtár dolgozói. II. Feladata a szabadságok és csúsztatások kiadásának és felhasználásának ellenőrzése, a könyvtári munkarend betartásának, a jelenléti ív vezetésének ellenőrzése, a jelenléti ív havi zárása. III. Feladata az intézmény igazgatójának távollétében az igazgató helyettesítése: munkaszervezési kérdések, a könyvtári munka ügymenetének biztosítása. Az igazgató 3 napon túli távollétében a posta bontása, sürgős intézkedések megtétele. IV. Fenti feladatköreiben intézkedési, tájékoztatási, aláírási jogköre van, az ügymenethez kapcsolódóan utasításokat adhat ki. Aláírási jogát a munkáltatói feladatokra és a pénzügyi feladatvállalásra (pl.: új, pénzügyi vonatkozással járó feladatvállalás, szerződések megkötése, módosítása, önrésszel járó pályázat elindítása) csak külön igazgatói jóváhagyással gyakorolhatja. Dunakeszi, június 11. Csonka Mária igazgató 33

35 Szervezeti és működési szabályzat 2. sz. melléklet Munkaköri leírás A munkakör megnevezése: könyvtáros szakinformatikus A munkakör betöltéséhez szükséges végzettség: felsőfokú könyvtárosi szakképesítés A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár alkalmazásában álló könyvtáros-szakinformatikusnak feladata, hogy szakképzettségének, képességeinek megfelelően magas szinten oldja meg szakmai feladatait. Ezáltal képviselje, népszerűsítse munkahelyét. Beosztása szerint a városi (központi) könyvtárban feldolgozó tevékenységet lát el, feladatait és felelősségét e munkakörre állapítom meg. Tájékoztatom, hogy az intézmény igazgatója intézményi érdekből a közvetlen munkaköréhez nem tartozó szakmai feladatokkal megbízhatja szóban is, írásban is. Feladatai: Folyamatos és tervszerű állománygyarapítás. A beszerzési javaslatok összegyűjtése, rendszerezése, összehasonlítása az állománnyal, a beszerzés véglegesítése, a könyvtári állomány folyamatos gyarapítása, a hiányok pótlása. Vezeti a dezideráta nyilvántartást, gondoskodik a hiányzó dokumentumok pótlásáról. Egyedi vásárlás a vásárlási kedvezményt nyújtó könyvterjesztőknél. Kapcsolattartás a könyvforgalmazó cégekkel, reklamációkkal kapcsolatos ügyintézés. A könyvdokumentumok tartalmi és formai feltárása. Nem hagyományos dokumentumok formai feldolgozása. Feladata a feldolgozó tevékenységgel kapcsolatos feladatok megszervezése, irányítása, a munkatársak munkájának összefogása. A helyismereti feltárás szempontjainak kialakítása. A számítógépes katalógus építése, folyamatos javítása. Összeállítja a feldolgozó munkával kapcsolatos házi szabályzatokat. Szervezi és ellenőrzi a honosítás munkafolyamatait, előkészíti és irányítja az állományrevízió munkálatait. Felelős az állomány-nyilvántartások vezetéséért, ellenőrzéséért, állománystatisztikák, állománymérlegek készítéséért. Feladata a bibliográfiai leírás jellegének meghatározása, a besorolási adatok egységesítése. A rekordok javítása, aktualizálása. A szolgáltatásba adott jelzetek kiegészítése, a jelzetek revíziója. Közreműködik az állomány összetételének rendszeres vizsgálatában, a beszerzési következtetések levonásában. Az Olvasószolgálattal együttműködve gondoskodik a dokumentumok selejtezéséről. Elvégzi a selejtezést. 34

36 Szervezeti és működési szabályzat 2. sz. melléklet Az egyedileg vásárolt és az ajándékba kapott dokumentumok címleírása, szakozása. Felügyeli a raktári katalógusok építését. Meghatározza az esetleges katalógusrevízió idejét, elkészíti ütemtervét. A fiókkönyvtárakba eljuttatja a részükre feldolgozott dokumentumokat. Szükség szerint egyezteti a fiókkönyvtár munkatársaival a felmerült szakmai kérdéseket. Szervezi a feldolgozó tevékenység számítógépesítését, a könyvtári állomány adatbázisba vitelét. Feladata a Textlib számítógépes program alkalmazása, a bevitt adatok ellenőrzése, egyes munkafolyamatok megtanítása a kollégáknak, a szakmai kérdések egyeztetése a rendszergazdával. Alkalmanként könyvtári programok előkészítése, lebonyolítása. Részt vesz a szakmai továbbképzéseken, munkaértekezleteken, és meghatározott szombati napokon az olvasószolgálati ügyelet biztosításában. Munkaköri helyettese: Egy hónapot meghaladó távollét esetében a Médiatár könyvtárosa. Dunakeszi, június 11. Csonka Mária igazgató 35

37 Szervezeti és működési szabályzat 2. sz. melléklet Munkaköri kiegészítés a feldolgozó csoport csoportvezetője részére Megbízom a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár feldolgozó csoportjában csoportvezetői teendők ellátásával. E minőségében hatáskörét az alábbiakban határozom meg: A csoport éves munkájának tervezése, szervezése. A munkatársak munkaköri feladatainak meghatározása, a feladatok kiosztása, az elvégzett munka ellenőrzése, számonkérése. Munkaértekezletek tartása. Javaslatot tehet a csoport tagjainak munkaidő beosztására, összehangolja a szabadságok a csúsztatások, a szabadnapok tervezését, és betarttatja a munkavégzésre vonatkozó szabályokat. Javaslatot tehet a csoport tagjainak képzésére, jutalmazására. A GESZ illetékesénél eljár a gépkocsi igény biztosítása érdekében. Könyvári szakmai kérdésekben egyeztet kollégáival. A csoportvezetői feladatok ellátásáért a Kjt-ben meghatározott csoportvezetői díjat biztosítom. A csoportvezetői megbízatás visszavonásig érvényes. Dunakeszi június 11. Csonka Mária igazgató 36

38 Szervezeti és működési szabályzat 2. sz. melléklet Munkaköri leírás A munkakör megnevezése: helyismereti könyvtáros A munkakör betöltéséhez szükséges végzettség: felsőfokú könyvtárosi szakképesítés A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár alkalmazásában álló helyismereti könyvtárosnak feladata, hogy szakképzettségének, képességeinek megfelelően magas szinten oldja meg szakmai feladatait. Ezáltal képviselje, népszerűsítse munkahelyét. Beosztása szerint a helyismereti gyűjtemény kezelését látja el (minden típusú ht. dokumentumra kiterjedően), valamint helytörténeti szaktájékoztatást végez. Tájékoztatom, hogy az intézmény igazgatója intézményi érdekből a közvetlen munkaköréhez nem tartozó feladatokkal megbízhatja szóban is, írásban is. Feladatai: A helyismereti dokumentumok gyarapítása, raktári rendjének kialakítása, kezelése. Aprónyomtatványok, fotódokumentumok önfeltáró jellegű raktározásának kialakítása. A helyi intézmények, vállalatok tulajdonában lévő dokumentumok visszamenőleges és folyamatos beszerzése (évkönyvek, iskolai újságok, helyi információs értékű kiadványok). A helyismereti cikkadatbázis építése, a helyi és régiós lapok figyelése. Az önkormányzati dokumentumok kezelése. Szaktájékoztatás: az olvasószolgálattól érkező olvasói kérések teljesítése. A Honismereti Baráti Körök működésének támogatása A gyűjteményre épülő bibliográfiai tevékenység. A helytörténeti gyűjtemény népszerűsítése. Számítógépes tevékenység. A TEXTLIB számítógépes adatbázis kezelése. Helytörténeti, helyismereti témájú kiadványok előkészítése, szerkesztése, pályázati tevékenység Részt vesz adott városi rendezvények szervezésében. Részt vesz a szakmai továbbképzéseken, munkaértekezleteken, és meghatározott szombati napokon az olvasószolgálati ügyelet biztosításában. 37

39 Szervezeti és működési szabályzat 2. sz. melléklet A Médiatár kölcsönzési napjain a könyvtáros-rendszergazdát távollétében helyettesíti. Munkaköri helyettese: a szaktájékoztatásban az olvasószolgálat könyvtárosa. Dunakeszi, június 11. Csonka Mária igazgató 38

40 Szervezeti és működési szabályzat 2. sz. melléklet Munkaköri leírás A munkakör megnevezése: könyvtári asszisztens I. A munkakör betöltéséhez szükséges végzettség: középfokú könyvtári szakképesítés A könyvtári asszisztensként a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár alkalmazásában álló dolgozó feladata, hogy képességei szerint megfelelően oldja meg a rábízott feladatokat. Ezáltal képviselje, népszerűsítse intézményét. Beosztása szerint a feldolgozó csoportban végzi feladatait. Tájékoztatom, hogy az intézmény igazgatója intézményi érdekből a közvetlen munkaköréhez nem tartozó feladatokkal megbízhatja szóban is, írásban is. Feladatai: A címleltárkönyv vezetése, felváltva könyvtári asszisztens II.-vel. A TEXTLIB integrált könyvtári rendszer segítségével adatrögzítési feladatokat lát el. (állományba vétel, honosítás). Katalóguscédulák sokszorosítása. Az állományba vett dokumentumok jelzetelése és kiadása a kölcsönző részlegekbe. A munkafolyamatok lezárása után ellenőrzés könyvvtári asszisztens II.-vel. Az Olvasószolgálat által kötészetre javasolt dokumentumok kötészeti előkészítése és a visszaérkezett dokumentumok fogadása. Állományellenőrzési munkában való részvétel. Részt vesz a raktári katalógus ellenőrzésében. Állandó munkaköri megbízása az Olvasószolgálat és az 1. Sz. Fiókkönyvtár dolgozóinak távollétükben történő helyettesítése, a heti munkarendben kiírtak szerint. Alkalmanként könyvtári programok előkészítése, lebonyolítása. Részt vesz a szakmai továbbképzéseken, munkaértekezleteken, és meghatározott szombati napokon az olvasószolgálati ügyelet biztosításában. Munkaidejét heti 40 órában keretjelleggel állapítom meg. Munkaköri helyettese: a helyettesítés kivételével: a Feldolgozó Csoportban dolgozó könyvtári asszisztens. Feladatait a feldolgozó csoport vezetőjének irányítása alatt végzi. Dunakeszi, június 11. Csonka Mária igazgató 39

41 Szervezeti és működési szabályzat 2. sz. melléklet Munkaköri leírás A munkakör megnevezése: könyvtári asszisztens II. A munkakör betöltéséhez szükséges végzettség: középfokú könyvtári szakképesítés A könyvtári asszisztensként a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár alkalmazásában álló dolgozó feladata, hogy képességei szerint megfelelően oldja meg a rábízott feladatokat. Ezáltal képviselje, népszerűsítse intézményét. Beosztása szerint a feldolgozó csoportban végzi feladatát. Tájékoztatom, hogy az intézmény igazgatója intézményi érdekből a közvetlen munkaköréhez nem tartozó feladatokkal megbízhatja szóban is, írásban is. Feladatai: A beérkezett könyvszállítmányokat összeveti a számlákkal, a dokumentumokat sorba rendezi; megrendelő jegyzék alapján jelzi, hogy a dokumentumok mely könyvtári részlegekbe kerülnek. Követi a számlák útját, erről konzultál a csoportvezetővel. A címleltárkönyv vezetése, felváltva könyvtári asszisztens I.-gyel. A TEXTLIB integrált könyvtári rendszer segítségével adatrögzítési feladatokat lát el. (állományba vétel, honosítás). Katalóguscédulák sokszorosítása. A munkafolyamatok lezárása után ellenőrzés könyvvtári asszisztens I.-gyel. Építi a raktári katalógust (új cédulák lerakása, törlések kiszedése). Közreműködik a dokumentumok állományból történő kivonásában. Iktatási munka. Állományellenőrzési munkában való részvétel. Részt vesz a raktári katalógus ellenőrzésében. Napi munkaidejéből átlagosan két órában a felnőtt kölcsönzőben és a zenei részlegben könyvtári raktározási feladatokat lát el. Érkezteti a napilapokat, folyóiratokat, továbbá gondoskodik a postai küldemények feladásáról, ill. elhozza az érkezett küldeményeket. Meghatározott időnként elvégzi az újságok kötegelését, évente egy alkalommal kötészetre készíti elő a közlönyöket, és a kijelölt folyóiratokat. Alkalmanként könyvtári programok előkészítése, lebonyolítása. Részt vesz a szakmai továbbképzéseken, munkaértekezleteken, és meghatározott szombati napokon az olvasószolgálati ügyelet biztosításában. 40

42 Szervezeti és működési szabályzat 2. sz. melléklet Munkaköri helyettese: a feldolgozó csoportban dolgozó könyvtári asszisztens. Feladatait a feldolgozó csoport vezetőjének irányítása alatt végzi. Dunakeszi, június 11. Csonka Mária igazgató 41

43 Szervezeti és működési szabályzat 2. sz. melléklet A munkakör megnevezése: raktáros Munkaköri leírás A munkakör betöltéséhez szükséges végzettség: érettségi A dunakeszi Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár alkalmazásában álló dolgozónak, mint könyvtári raktárosnak feladata, hogy képességei szerint megfelelően oldja meg a rábízott feladatokat. Ezáltal képviselje, népszerűsítse intézményét. Beosztása szerint a feldolgozó csoportban könyvtári raktárosi feladatokat lát el. Tájékoztatom, hogy az intézmény igazgatója intézményi érdekből a közvetlen munkaköréhez nem tartozó feladatokkal megbízhatja szóban is, írásban is. Feladatai: Az olvasói térben a könyvtári állomány gondozása, a könyvek raktári rendjének biztosítása. Naponta a visszahozott dokumentumok visszasorolása polcokra. A könyvek színcsikozása, a megsérült, elhasználódot színcsíkok pótlása. Feladata a Textlib program leltározó moduljának megtanulása, és a raktári állomány folyamatos leltározása, és kezelése Feladata a raktári katalógus céduláinak behasonlítása a számítógépes adatbázissal. Feladata a könyvtár raktárának berendezése, a raktári állomány színcsíkozása, a raktárról kért könyvek központi könyvtárba (és vissza) történő szállítása, a könyvtári raktár kezelése. Igény szerint besegít a könyvtár részlegeinek a munkájába. Részt vesz a szakmai továbbképzéseken, munkaértekezleteken, igény szerint a rendezvények előkészítésében, szükség szerint szombati ügyeletben. Feladatait a feldolgozó csoport vezetőjének irányítása alatt végzi. Dunakeszi, június 11. Csonka Mária igazgató 42

44 Szervezeti és működési szabályzat 2. sz. melléklet Munkaköri leírás A munkakör megnevezése: könyvtáros I. A munkakör betöltéséhez szükséges végzettség: felsőfokú könyvtárosi szakképesítés A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár alkalmazásában álló könyvtáros feladata, hogy szakképzettségének, képességeinek megfelelően magas szinten oldja meg szakmai feladatait. Ezáltal képviselje, népszerűsítse munkahelyét. Beosztása szerint a városi, (központi) könyvtárban gyermekkönyvtárosi teendőket lát el, feladatait és felelősségét e munkakörre állapítom meg. Egyúttal tájékoztatom, hogy az intézmény igazgatója intézményi érdekből a közvetlen munkaköréhez nem tartozó szakmai feladatokkal megbízhatja írásban is, szóban is. Feladatai: A gyermekkönyvtári munka éves szinten történő megtervezése, munkatervbe foglalása, a munkaköréhez tartozó országos és helyi pályázatok megírása. Az olvasásra nevelés elősegítése, a 14 éven aluli olvasók személyiségének, ízlésvilágának formálása, a gyermekek önálló ismeretszerző képességének fejlesztése. Végzi a gyermekolvasók tájékoztatását (könyvajánlás, segítségnyújtás feladataik megoldásához, katalógusok, kézikönyvek használatához,) különös figyelmet fordít egyéni nevelésükre. Számítógépes adatbázisokat kezel, könyvtári tájékoztató munkájában használja a számítógép adta lehetőségeket. Kapcsolatot tart a településen működő iskolákkal, iskolai könyvtárakkal, óvodákkal. Feladata az iskolai oktató-nevelő munka támogatása, a tananyaghoz kötődő egyéni és csoportos foglalkozások szervezése. Figyelemmel kíséri az olvasói és tantervi igények változásait. Javaslattal él a gyermekkönyvtári állomány fejlesztéséről, gondozza az állományt. Feladata a tanterv előírásainak, illetve a gyermekek életkori sajátosságainak, érdeklődésének megfelelő csoportos könyvtárhasználati órák, vetélkedők, rejtvények, olvasói pályázatok, mese és játékdélutánok, kiállítások stb. szervezése és lebonyolítása. A gyermekolvasók igényeihez igazodva író-olvasó találkozókat, rendhagyó órákat szervez. Gondoskodik a gyermekkönyvtári rendezvények szóbeli, írásbeli propagandájáról. Előkészíti, gondozza a gyermekkönyvtár kiadványait. Gyermekkönyvtári csoportokat működtet, segíti munkájukat, előkészíti foglalkozásaikat. Részt vesz a gyermekkönyvtár működésével kapcsolatos megfigyelésekben, felmérésekben, vizsgálatokban. 43

45 Szervezeti és működési szabályzat 2. sz. melléklet A formailag, vagy tartalmilag elavult, kölcsönzésre alkalmatlan műveket, valamint a köttetésre szoruló műveket kigyűjti az állományból, átadja a feldolgozó könyvtárosnak. A könyveken apróbb javításokat végez.(gerincjavítás, kiesett lapok beragasztása.) Folyamatosan végzi az állomány szincsíkozását. Feladata az állományrészek folyamatos vizsgálata, a raktári rend biztosítása, a beérkezett dokumentumok visszasorolása. Feladatkörébe tartozik az olvasók fogadása, a dokumentumok visszavétele, illetve kiadása a TEXTLIB könyvtári program alkalmazásával. A kölcsönzési adminisztráció keretében gondoskodik az olvasók beírásáról, a dokumentumok visszavételéről, kiadásáról, a nyilvántartások naprakész vezetéséről. Beszedi és nyugtázza a szolgáltatási díjakat. Előjegyzéseket vesz fel, elvégzi a késedelmes olvasók felszólítását. Együttműködik az iskolai könyvtárosokkal és szabadidő-szervezőkkel, tájékoztatást ad a gyermekkönyvtár programjairól, közös rendezvényeket szervez. Folyamatosan építi és gondozza a könyvtár számítógépes katalógusát. Részt vesz a szakmai továbbképzéseken, munkaértekezleteken és meghatározott szombati napokon az olvasószolgálati ügyelet biztosításában. Munkaköri helyettese: gazdasági ügyintéző Dunakeszi, június 11. Csonka Mária igazgató 44

46 Szervezeti és működési szabályzat 2. sz. melléklet Munkaköri leírás A munkakör megnevezése: könyvtáros II. A munkakör betöltéséhez szükséges végzettség: felsőfokú könyvtárosi szakképesítés A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár alkalmazásában álló könyvtáros feladata, hogy szakképzettségének, képességeinek megfelelően magas szinten oldja meg szakmai feladatait. Ezáltal képviselje, népszerűsítse munkahelyét. Beosztása szerint a központi könyvtárban olvasószolgálati teendőket lát el, feladatait és felelősségét e munkakörre állapítom meg. Tájékoztatom, hogy az intézmény igazgatója intézményi érdekből a közvetlen munkaköréhez nem tartozó szakmai feladatokkal megbízhatja szóban is, írásban is. Feladatai: Az Európai Uniós tájékoztatás könyvtári szakapparátusának kiépítése, fejlesztése és szaktájékoztatás a témában. A testvérvárosokról szóló dokumentumok gyűjtése, rendszerezése, elhelyezése, és a szaktájékoztatás a témában. Névadónkról, Kölcsey Ferencről szóló dokumentumok gyűjtése, rendszerezése, és a szaktájékoztatás a témában. Részt vesz a könyvtár pályázatainak elkészítésében, egyeztetés szerint önállóan pályázik. További feladatai: Végzi a felnőtt részleg aktív tájékoztatási feladatait. (Tanácsadás, ajánló tevékenység, bibliográfiák, egyéb kiadványok készítése, témafigyelés, irodalomkutatás.) Tájékoztató tevékenysége a teljes felnőtt könyvállományra kiterjed kézikönyvtárban és felnőtt kölcsönző térben elhelyezett dokumentumok. Tájékoztató munkája során használja a segédeszközöket, számítógépes adatbázisokat, szükség esetén azok használatra az olvasót is megtanítja. Számítógépes adatbázisokat kezel, közreműködik a TEXTLIB adatbázis építésében. Részt vesz a honosítási munkákban. Feladata az irodalmi tanulmánykötetek számítógépes analitikus feltárása, a kézikönyvek tartalomfeltárása. Javaslatot tesz a dokumentumok beszerzésére. Rendszeresen végzi a kézikönyvtári állomány tartalmi vizsgálatát, javaslatot tesz selejtezésre, köttetésre. Elhelyezi a kézikönyvek hatályosító lapjait. Felelős a kézikönyvtári állomány raktári rendjéért. 45

47 Szervezeti és működési szabályzat 2. sz. melléklet A könyvtári dokumentumokról xerox-másolatot készít, felügyeli és segíti az internezetők nyomtatási feladatait, segíti őket a számítógép használatában Végzi a kurrens folyóiratok éves megrendelését, az évközi módosításokat, felelős a folyóiratok nyilvántartási rendszeréért. Kapcsolatot tart a középiskolák iskolai könyvtáraival, könyvtárosaival, szervezi és lebonyolítja a középiskolások könyvtári óráit, feladata a nyolcadikosok felnőtt könyvtárba való átvezetése. Részt vesz a könyvtári rendezvények szervezésében, lebonyolításában, propaganda munkájában. Feladata a dokumentumok helyben használatának mérése (kézikönyvek, folyóiratok), összegzések készítése. Feladata a mérés teljes olvasószolgálatra történő (1.Sz. Fiókkönyvtár és gyermekrészleg is) előkészítése, megszervezése. A kézikönyvtárban elhelyezett számítógépek biztonságos, naprakész működésével kapcsolatban folyamatosan konzultál a rendszergazdákkal. Az intézmény heti munkabeosztásában meghatározott időben kölcsönzési feladatokat lát el. Részt vesz a szakmai továbbképzéseken, munkaértekezleteken, és meghatározott szombati napokon az olvasószolgálati ügyelet biztosításában. Munkaköri helyettese: könyvtáros III. Dunakeszi, június 11. Csonka Mária igazgató 46

48 Szervezeti és működési szabályzat 2. sz. melléklet Munkaköri leírás A munkakör megnevezése: könyvtáros III. A munkakör betöltéséhez szükséges végzettség: felsőfokú könyvtárosi szakképesítés A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár alkalmazásában álló könyvtáros feladata, hogy szakképzettségének, képességeinek megfelelően magas szinten oldja meg szakmai feladatait. Ezáltal képviselje, népszerűsítse munkahelyét. Beosztása szerint a központi könyvtárban olvasószolgálati teendőket, és helytörténeti tevékenységet lát el, feladatait és felelősségét e munkakörre állapítom meg. Tájékoztatom, hogy az intézmény igazgatója intézményi érdekből a közvetlen munkaköréhez nem tartozó szakmai feladatokkal megbízhatja szóban is, írásban is. Feladatai: Végzi a felnőtt részleg aktív tájékoztatási feladatait. (Tanácsadás, ajánló tevékenység, bibliográfiák, egyéb kiadványok készítése, témafigyelés, irodalomkutatás.) Tájékoztató tevékenysége a teljes felnőtt könyvállományra kiterjed kézikönyvtárban és felnőtt kölcsönző térben elhelyezett dokumentumok. Tájékoztató munkája során használja a segédeszközöket, számítógépes adatbázisokat, szükség esetén azok használatra az olvasót is megtanítja. Számítógépes adatbázisokat kezel, közreműködik a TEXTLIB adatbázis építésében. (cikk) Részt vesz a honosítási, állományellenőrzési munkákban. Javaslatot tesz a dokumentumok beszerzésére. Rendszeresen végzi a kézikönyvtári állomány tartalmi vizsgálatát, javaslatot tesz selejtezésre, köttetésre. Felelős a kézikönyvtári állomány raktári rendjéért. A könyvtári dokumentumokról xerox-másolatot készít, felügyeli és segíti az internetezők nyomtatási feladatait. Részt vesz a könyvtári rendezvények szervezésében, lebonyolításában, propaganda munkájában. A kézikönyvtárban elhelyezett számítógépek biztonságos, naprakész működésével kapcsolatban folyamatosan konzultál a rendszergazdákkal. Naprakészen építi a helyi lapok cikkadatbázisát. Kezeli a helytörténeti gyűjtemény folyóirat állományát. Gondoskodik a hiányzó lapok visszamenőleges eredeti vagy másolatban történő beszerzéséről. A Dunakeszire, Alagra vonatkozó cikkek visszamenőleges adatbázisba viteléről. Részt vesz kiadványozási, pályázati tevékenységben. Részt vesz a szakmai továbbképzéseken, munkaértekezleteken, és meghatározott szombati napokon az olvasószolgálati ügyelet biztosításában. 47

49 Szervezeti és működési szabályzat 2. sz. melléklet Munkaköri helyettese: helytörténész könyvtáros, könyvtáros II. Dunakeszi, június 11. Csonka Mária igazgató 48

50 Szervezeti és működési szabályzat 2. sz. melléklet Munkaköri leírás A munkakör megnevezése: könyvtári asszisztens III. A munkakör betöltéséhez szükséges végzettség: középfokú könyvtárosi szakképesítés A könyvtári asszisztensként a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár alkalmazásában álló dolgozó feladata, hogy szakképzettségének, képességeinek megfelelően oldja meg szakmai feladatait. Ezáltal képviselje, népszerűsítse munkahelyét. Beosztása szerint a központi könyvtárban kölcsönző könyvtárosi teendőket lát el, feladatait és felelősségét e munkakörre állapítom meg. Egyúttal tájékoztatom, hogy az intézmény igazgatója intézményi érdekből a közvetlen beosztásához nem tartozó szakmai feladatokkal megbízhatja szóban is, írásban is. Feladatai: Az olvasók fogadása, a dokumentumok visszavétele, illetve kiadása a TEXTLIB könyvtári program alkalmazásával. A számítógépes kölcsönzésből adódó problémák, ill. új alkalmázások megoldása érdekében folyamatosan kapcsolatot tart a könyvtáros rendszergazdával, az új megoldásokról, a változásokról tájékoztatja váltótársait. Naprakészen vezeti az olvasói és a kölcsönzési nyilvántartásokat, beírja az új olvasókat, kiállítja a szükséges nyomtatványokat. A beiratkozáshoz szükséges nyomtatványokat előre elkészíti. Naponta elkészíti a felnőtt részleg kölcsönzési statisztikáját. Folyamatosan gondozza a törzslapokat. Naponta vezeti a munkanaplót, elvégzi az időközi összesítéseket. Az új olvasókkal ismerteti a könyvtárhasználat szabályait, útbaigazítást ad részükre a könyvtári dokumentumok elhelyezéséről, annak használatáról. Felvilágosítást ad a könyvtári gyűjteményről, a könyvtári rendszerről. Beszedi a beiratkozási, késedelmi, könyvtérítési, pártolói és egyéb szolgáltatási díjakat, vezeti a kapcsolódó nyomtatványokat, nyilvántartásokat. Felveszi az előjegyzéseket. Az előjegyzett műveket félreteszi és értesíti az olvasót. Feladata a könyvtárközi kölcsönzés lebonyolítása, az ODR használata. Számítógépes adatbázisokat kezel, közreműködik a TEXTLIB adatbázis építésében, részt vesz a honosítási munkákban. Folyamatosan, hetente felszólítást küld a késedelmes olvasóknak, végzi az eredménytelen felszólítások ügyintézését. Napi folyamatos feladata a visszahozott dokumentumok formai felülvizsgálata, a dokumentumok visszasorolása, a kölcsönzőtér raktári rendjének biztosítása, javaslattétel köttetésre, selejtezésre. Rendszeresen javítja a kismértékben megrongálódott műveket. (könyvgerinc javítása, jelzetek pótlása stb.). 49

51 Szervezeti és működési szabályzat 2. sz. melléklet Javaslatot tesz a raktári jelzetek módosítására, új könyvek beszerzésére. Figyelemmel kíséri az aktuális eseményeket, évfordulókat, ehhez kapcsolódva az előtérben elhelyezett tárlókban kiállításokat készít. Közreműködik a könyvtári rendezvények szervezésében, lebonyolításában. Javaslatot tesz a szükséges olvasószolgálati nyomtatványok, irodaszerek beszerzésére. Részt vesz a szakmai továbbképzéseken, értekezleteken, és meghatározott szombati napokon az olvasószolgálati munkában. Munkaköri helyettesei: könyvtári asszisztens I. és gazdasági ügyintéző Dunakeszi, június 11. Csonka Mária igazgató 50

52 Szervezeti és működési szabályzat 2. sz. melléklet Munkaköri leírás A munkakör megnevezése: könyvtáros IV. A munkakör betöltéséhez szükséges végzettség: felsőfokú könyvtárosi szakképesítés A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár alkalmazásában álló könyvtáros feladata, hogy szakképzettségének, képességének megfelelően magas szinten oldja meg szakmai feladatait. Ezáltal képviselje, népszerűsítse munkahelyét. Beosztása szerint a Médiatárban és könyvtáros rendszergazdaként végzi feladatait. Feladatait és felelősségét e munkakörre állapítom meg. Egyúttal tájékoztatom, hogy az intézmény igazgatója intézményi érdekből a közvetlen beosztásához nem tartozó szakmai feladatokkal megbízhatja szóban is, írásban is. Főtanácsosként részt vesz az intézmény szakmai munkájának tervezésében, elemzésében, pályázati tevékenységében, közreműködik a könyvtári munka jogi szabályozásának kérdéseiben. Beosztása szerinti feladatai: I. Végzi a hangzó, video, elektronikus dokumentumok gyarapítását, javaslatot tesz a dokumentumok állományból történő kivonására. Elkészíti és aktualizálja a Médiatár füzetkatalógusait. Biztosítja a hangfelvételek helyben használatát, végzi a nem hagyományos dokumentumokhoz kapcsolódó tájékoztatást, meghatározott esetekben (pl: iskolai kérésre) végzi a hangzó és video dokumentumok másolását, elektronikus dokumentumok letöltését. II. Részt vesz a könyvtári rendezvények szervezésében Biztosítja a rendezvények hangtechnikai feltételeit Kiadványokat, szórólapokat, meghívókat tervez és sokszorosít Megjelenésre készíti elő a könyvtár havi programfüzetét, ill. évente egyszer kiadásra kerülő alkalmi kiadványát A könyvtár olvasószolgálati munkáját segíti a nem hagyományos dokumentumokról történő tájékoztatásban, (szóbeli tájékoztatás, ill. nyomtatott formátumú ajánló jegyzékek, bibliográfiák) gondoskodik a nem hagyományos dokumentumokhoz kapcsolódó szolgáltatások propagandájáról 51

53 Szervezeti és működési szabályzat 2. sz. melléklet III. Tervezi és szervezi a könyvtári tevékenység számítógépesítését, javaslatot tesz a számítógépes eszközpark építésére. A szakmai követelményeknek megfelelően építi a könyvtár számítógépes információs rendszerét, szerkeszti a könyvtár honlapját, építi a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár elektronikus könyvtárát. Számítógépes adatbázisokat kezel, ezzel kapcsolatban tájékoztatási feladatokat lát el. A könyvtári munkát segítő egyszerűbb programalkalmazásokat készít IV Feladata az intézmény műszaki-technikai berendezéseinek szakszerű és takarékos működtetése, karbantartási felügyelete, a meghibásodások javíttatása. Részt vesz a szakmai továbbképzéseken, és meghatározott szombati napokon az olvasószolgálati ügyelet biztosításában. Dunakeszi, június 11. Csonka Mária igazgató 52

54 Szervezeti és működési szabályzat 2. sz. melléklet Munkaköri leírás A munkakör megnevezése: gazdasági ügyintéző A munkakör betöltéséhez szükséges végzettség: középfokú szakirányú szakképesítés A gazdasági ügyintézőként a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár alkalmazásában álló dolgozó, feladata, hogy képességeinek megfelelően oldja meg a rábízott feladatokat. Ezáltal képviselje, népszerűsítse munkahelyét. Beosztása szerint a városi (központi) könyvtárban gazdasági ügyintézői feladatokat lát el, feladatait és felelősségét e munkakörre állapítom meg. Egyúttal tájékoztatom, hogy az intézmény igazgatója intézményi érdekből a közvetlen munkaköréhez nem tartozó feladatokkal megbízhatja szóban is, írásban is. Feladata: Az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos pénzügyi feladatok lebonyolítása, (ellátmányok, előlegek, kifizetések stb.) ennek érdekében együttműködik a GESZ munkatársaival. Kezeli a házipénztárat, ezért anyagi felelősséggel tartozik. Elvégzi a bevételek nyilvántartását, postai feladását. Gondoskodik az olvasószolgálat és a fiókkönyvtár pénzügyi nyomtatványokkal való ellátásáról. Vezeti a különféle pénzügyi, és bérgazdálkodással kapcsolatos nyilvántartásokat. Közreműködik az éves költségvetési terv elkészítésében, szükség szerint pénzügyi jelentéseket, beszámolókat készít a GESZ részére. Gondoskodik a személyzeti anyag folyamatos karbantartásáról, munkaviszonnyal kapcsolatos okiratok előkészítéséről, a kollégák adózásával kapcsolatos ügyintézésről. Végzi a könyvtár alapítványával kapcsolatos ügyintézést. Végzi a vásárolt dokumentumok jegyzékeinek záradékolását, és ellenőrzi a címleltárkönyv vezetését. Végzi a vagyontárgyak, berendezések leltározását, selejtezését. Gondoskodik az intézmény irodaszer, nyomtatvány, takarítószer ellátásáról. Megbízom a munkavédelmi, tűzvédelmi tevékenység intézményünkre vonatkozó feladatainak ellátásával. A könyvtár heti munkarendje szerint számítógépes kölcsönzési feladatokat lát el. Számítógépes adatbázisokat kezel, részt vesz a honosító munkában. 53

55 Szervezeti és működési szabályzat 2. sz. melléklet Részt vesz a kijelölt továbbképzéseken, munkaértekezleteken, és meghatározott szombati napokon az olvasószolgálati ügyelet biztosításában. Dunakeszi, június 11. Csonka Mária igazgató 54

56 Szervezeti és működési szabályzat 2. sz. melléklet Munkaköri leírás A munkakör megnevezése: könyvtáros V. A munkakör betöltéséhez szükséges végzettség: felsőfokú könyvtári szakképesítés A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár alkalmazásában álló felsőfokú szakképzettséggel rendelkező könyvtáros feladata, hogy szakképzettségének, képességeinek megfelelően magas szinten oldja meg szakmai feladatait. Ezáltal képviselje, népszerűsítse munkahelyét. Beosztása szerint az l. Sz. Fiókkönyvtárban olvasószolgálati teendőket lát el, feladatait és felelősségét e munkakörre állapítom meg. Egyúttal tájékoztatom, hogy az intézmény igazgatója intézményi érdekből a közvetlen beosztásához nem tartozó szakmai feladatokkal is megbízhatja szóban is, írásban is. Feladatkörébe tartozik az 1.Sz. Fiókkönyvtár szakmai munkájának tervezése, szervezése, a Fiókkönyvtárhoz kapcsolódó pályázati tevékenység. Elkészíti a fiókkönyvtár éves munkatervét, figyelemmel kíséri a megvalósulását. Feladata a fiókkönyvtárban jelentkező olvasói igények differenciált kielégítése. Figyelemmel kíséri az olvasói érdeklődés és az irodalmi igény alakulását. Ennek alapján az állomány szakszerű gyarapítása érdekében javaslatot tesz a dokumentumok beszerzésére. Fogadja a könyvtárba érkező új dokumentumokat, naprakészen építi a raktári katalógust. Végzi az aktív tájékoztatási feladatokat. (Tanácsadás, ajánló tevékenység, bibliográfiák, egyéb kiadványok készítése, témafigyelés, irodalomkutatás.) Tájékoztató munkája során használja a segédeszközöket, számítógépes adatbázisokat, szükség esetén azok használatra az olvasót is megtanítja. Számítógépes adatbázisokat kezel, közreműködik a TEXTLIB adatbázis építésében. Részt vesz a honosítási munkákban. Feladata az állomány összetételének folyamatos vizsgálata, a kézikönyvtár gondozása. Gondozza a könyvtár állományát, gondoskodik a folyamatos állományapasztásról, köttetésre kerülő könyvek leválogatásáról. A dokumentumok helyben használatának mérése (kézikönyvek, folyóiratok), összegzések készítése, elemzése. A könyvtárban elhelyezett számítógépek biztonságos, naprakész működésével kapcsolatban folyamatosan konzultál a rendszergazdákkal. A napi szolgálati ideje meghatározott részében kölcsönzési feladatokat lát el. A kölcsönző könyvtárost, annak távollétében helyettesíti. Segíti olvasóit a számítógép használatában. 55

57 Szervezeti és működési szabályzat 2. sz. melléklet Részt vesz a visszaérkezett dokumentumok visszasorolásában, a raktári rend biztosításában. Feladata a kölcsönzés során a beiratkozási és szolgáltatási díjak beszedése és nyugtázása. Alkalmanként rendezvényeket szervez, figyelemmel kíséri az aktuális eseményeket, évfordulókat. Kapcsolatot tart a vonzáskörzet iskoláival, könyvtárismertető csoportos foglalkozásokat tart. Részt vesz a szakmai továbbképzéseken, könyvtári munkaértekezleteken, és meghatározott szombati napokon a központi könyvtár olvasószolgálatában. Munkaköri helyettese: könyvtári asszisztens I. Dunakeszi, június 11. Csonka Mária igazgató 56

58 Szervezeti és működési szabályzat 2. sz. melléklet Munkaköri leírás A munkakör megnevezése: könyvtári asszisztens IV. A munkakör betöltéséhez szükséges végzettség: középfokú könyvtári szakképesítés A könyvtári asszisztensként a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár alkalmazásában álló dolgozó feladata, hogy képességei szerint megfelelően színvonalasan oldja meg a rábízott feladatokat. Ezáltal képviselje, népszerűsítse intézményét. Beosztása szerint az 1. Sz. Fiókkönyvtárban elsősorban kölcsönzéssel kapcsolatos adminisztrációt és az állomány karbantartását látja el. Feladatait és felelősségét e munkakörre állapítom meg. Egyúttal tájékoztatom, hogy az intézmény igazgatója intézményi érdekből a közvetlen beosztásához nem tartozó szakmai feladatokkal is megbízhatja szóban is, írásban is. Feladatkörébe tartozik az olvasók fogadása, a dokumentumok visszavétele, illetve kiadása. Naprakészen vezeti a kölcsönzési és olvasói nyilvántartásokat, beírja az új olvasókat, kiállítja a szükséges nyomtatványokat. A beiratkozáshoz szükséges nyomtatványokat előre elkészíti. Folyamatosan gondozza a személyi és törzslapokat. Naponta vezeti a munkanaplót, naprakészen összesíti a beiratkozási napló adatait. Az új olvasókkal ismerteti a könyvtárhasználat szabályait, útbaigazítást ad részükre a könyvtári dokumentumok elhelyezéséről, annak használatáról. Felvilágosítást ad a könyvtári gyűjteményről, a könyvtári rendszerről. Beszedi a beiratkozási, késedelmi, könyvtérítési, pártolói és egyéb szolgáltatási díjakat, vezeti a kapcsolódó nyomtatványokat, nyilvántartásokat. Kezeli a fiókkönyvtár házipénztárát, azért felelősséggel tartozik, elkészíti az elszámolásokat. Felveszi az előjegyzéseket. Az előjegyzett műveket félreteszi és értesíti az olvasót. Feladata a könyvtárközi kölcsönzés lebonyolítása, az ODR használata. Folyamatosan (hetente) felszólítást küld a késedelmes olvasók részére. Napi feladata a visszaérkezett dokumentumok visszasorolása, a raktári rend biztosítása, az olvasók által visszahozott dokumentumok formai felülvizsgálata, javaslattétel kötészetre, selejtezésre. Munkaidő beosztásának megfelelően tájékoztatási feladatokat is ellát. Számítógépes adatbázisokat kezel, közreműködik a TEXTLIB adatbázis építésében, részt vesz a honosítási munkákban. Rendszeresen javítja a kismértékben megrongálódott műveket. (könyvgerinc javítása, jelzetek pótlása stb.) Elvégzi az új könyvek jelzetelését. Feladata a raktáron elhelyezett könyvek raktári rendjének biztosítása. Javaslatot tesz a szükséges olvasószolgálati nyomtatványok, irodaszerek beszerzésére. 57

59 Szervezeti és működési szabályzat 2. sz. melléklet Részt vesz az intézmény népszerűsítésében szóbeli propaganda, meghívók postázása útján. Közreműködik a könyvtári rendezvények szervezésében, lebonyolításában. Részt vesz a szakmai továbbképzéseken és munkaértekezleteken, valamint beosztása szerint a központi könyvtár szombati olvasószolgálati munkájában. Munkaköri helyettese: könyvtári asszisztens I. Dunakeszi, június 11. Csonka Mária igazgató 58

60 Szervezeti és működési szabályzat 3. sz. melléklet Igazgatói utasítás A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár használati szabályzata Az információs társadalom és a demokratikus jogállam működésének alapfeltétele a könyvtári rendszer, amelyen keresztül az információk szabadon, bárki számára hozzáférhetők. A könyvtár nem lehet elkötelezett egyetlen vallás, világnézet vagy politikai irányzat mellett sem. Mindenkinek joga, hogy igénybe vegye a nyilvános könyvtári ellátás rendszerét. (1997. évi CXL. Tv.) A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár általános gyűjtőkörű, nyilvános könyvtár, a dunakeszi önkormányzati könyvtárhálózat központja és irányítója. A könyvtár neve: A fiókkönyvtár neve: Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár 2120 Dunakeszi, Kossuth Lajos u. 6. Tel: (27) , (27) , Tel/fax: (27) Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár l. Sz. Fiókkönyvtára 2120 Dunakeszi, Állomás sétány 17. Tel: (27) A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár szolgáltatásait bárki igénybe veheti, aki a könyvtárhasználati szabályokat magára nézve kötelezőnek ismeri el és érvényes olvasójegyét vagy látogatójegyét a kölcsönzőpultnál leadja. A könyvtárhasználat szabályait beiratkozáskor az olvasók rendelkezésére kell bocsátani. I. A könyvtárhasználat feltételei A könyvtárhasználót ingyenesen illetik meg a következő alapszolgáltatások: a központi könyvtár és a fiókkönyvtárak látogatása, előzetes bejelentkezés alapján csoportok fogadása, könyvtári foglalkozások tartása a kölcsönző térben és az olvasóteremben elhelyezett nyomtatott dokumentumok helyben használata az állományfeltáró eszközök használata információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól segítségnyújtás az internet, az adatbázisok és a számítógépes információforrások használatához 59

61 Szervezeti és működési szabályzat 3. sz. melléklet Könyvtárunk az ingyenes szolgáltatásokat igénybevevő könyvtárhasználókat, valamint a nem beiratkozott számítógép használókat az adatbázisban látogatóként regisztrálja, és látogató jeggyel használhatják az említett szolgáltatásokat. A fenti alapszolgáltatásokon kívüli szolgáltatások a könyvtárba való beiratkozással vehetők igénybe. Könyvtári dokumentumok meghatározott körének kölcsönzése, előjegyzése, a kölcsönzési határidő meghosszabbítása, könyvtárközi kölcsönzés Tájékoztatás a könyvtár és más könyvtárak állományáról, a könyvtár által vásárolt, előfizetett, vagy készített adatbázisokban, adattárakban és az Interneten elérhető információkról, valamint közhasznú információkról Bibliográfiai és szakirodalmi tájékoztatás, irodalomkutatás, témafigyelés Az Európai Unióval, a testvérvárosokkal kapcsolatos információk nyújtása Helyismereti információk nyújtása A beiratkozásért a fenntartó által évente meghatározott beiratkozási díjat szedünk. A 16 éven aluliak, a 70 éven felüliek, a közgyűjteményi dolgozók mentesülnek a beiratkozási díj megfizetése alól. II. Beiratkozás A könyvtárhasználónak adatai regisztrálásához és beiratkozáskor a következő személyes adatokat kell közölnie és személyi igazolvánnyal, vagy útlevéllel igazolnia: név (születési név) lakcíme (tartózkodási helye) születési helye és ideje személyi igazolványának, vagy útlevelének száma. Beiratkozáskor az olvasó kötelezettséget vállal a könyvtár szabályainak betartására. Ezt aláírásával igazolja. Ezek az adatok az olvasó törzslapjára kerülnek fel és a számítógépes adatbázisban is rögzítjük. A törzslapot a hátoldalon az olvasóval alá kell íratni. A személyes adatokban bekövetkezett változásokat a könyvtárhasználó köteles bejelenteni a könyvtárnak. A beiratkozási naplóba a következő adatok kerülnek: sorszám, az olvasójegy száma (törzsszám) az olvasó neve 60

62 Szervezeti és működési szabályzat 3. sz. melléklet a beiratkozási díj 14 év alatti beiratkozókat iskolánként és osztályonként is nyilvántartjuk. Beiratkozás: a beiratkozás napjától számítva 1 évig érvényes, ezt kövezően a beiratkozást meg kell újítani, és a következő 1 évre az aktuális beiratkozási díjat meg kell fizetni. Mivel a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár fiókkönyvtárával együtt biztosítja a nyilvános könyvtári ellátást, egy olvasónak csak egy könyvtárba kell beiratkozási díjat fizetni, ez feljogosítja mindkét könyvtár használatára is. Az érvényesített olvasójegyet egy másik könyvtárba történő beiratkozáskor be kell mutatni! A beiratkozási és egyéb szolgáltatási díjak változásáról a könyvtárhasználókat tájékoztatni kell! III. Kölcsönzés, helyben olvasás 1. Dokumentumokat kölcsönözni, valamint a könyvtár szolgáltatásait igénybe venni csak olvasójegy ellenében lehet. Az olvasójegy elvesztése esetén díj ellenében új olvasójegy váltható. 2. A kölcsönzés TEXTLIB számítógépes integrált könyvtári programmal történik 3. Kölcsönözhető dokumentumok: egy alkalommal 10 könyv, 3-3 nem hagyományos dokumentum (video, CD, CD-ROM, DVD, hangkazetta). Az egy alkalommal kikölcsönözhető dokumentumok maximális száma: 20 db. A nem hagyományos dokumentumok kölcsönzése kölcsönzési díj ellenében történik. 4. A kölcsönzés időtartama könyvnél: 35 nap, nem hagyományos dokumentumok esetén 4 nap. A kapott nyugtáról az olvasójegy érvényessége, a dokumentumok szerzője, címe, a lejárat napja leolvasható. 5. Hosszabbítás: a kölcsönzés egy alkalommal meghosszabbítható, (személyesen és telefonon) kivéve, ha az adott dokumentumot időközben más olvasó nem kérte, illetve nem jegyeztette elő. Ha az olvasó a hosszabbítás lejárta után nem hozza vissza a dokumentumot, új kölcsönzésre nem kerülhet sor. Az igen keresett, kis példányszámban meglévő művek kölcsönzési határideje nem hosszabbítható meg. Térítési díjköteles dokumentumok nem hosszabbíthatók, csak újra kölcsönözhetők. 6. A kölcsönzési határidő lejárta után 3 alaklommal felszólítást küldünk. Első alkalommal visszakérést, a további két alkalommal felszólítást. 7. A határidő után visszahozott dokumentumok után az olvasó késedelmi díjat fizet. A késedelmi díj összegéről a szabályzat melléklete rendelkezik Valamennyi felszólítás tartalmazza a postaköltséget. A felszólítások díjtétele automatikusan változik a postaköltségek emelkedésével. Az olvasó új dokumentumot csak akkor kölcsönözhet, ha a könyvtár felé nincs tartozása. Amennyiben az olvasó a kölcsönzött dokumentumokat a felszólítások után sem hozza vissza, és nem gondoskodik annak sem pótlásáról, sem értékének megtérítéséről, akkor a követelés érvényesítésére a könyvtár eljárást indít. A perlés bírósági, illetve közjegyzői végrehajtással történik. 61

63 Szervezeti és működési szabályzat 3. sz. melléklet 8. Ha az olvasó a dokumentumot elveszti, vagy megrongálja, köteles a műnek egy másik, kifogástalan állapotban lévő példányát a könyvtár részére beszerezni. A kölcsönzési idő lejártától a pótlás megtörténtéig a 7. pontban meghatározott késedelmi díjat kell fizetni. 9. Ha az olvasó az elveszett, vagy megrongált könyvet nem pótolja a lejárattól számított 90 napon belül, köteles a könyv árát megtéríteni. 10. Az olvasóteremben elhelyezett kézikönyvtári állomány csak helyben használható. Hétvégére (szombattól hétfőig) és a szerdai szünnapra (kedd délutántól csütörtök délelőttig) (indokolt esetben, pl. vizsgára készülés) egyedi nyilvántartás szerint kölcsönzünk kézikönyveket. 11. Az időszaki kiadványok visszamenőleges évfolyamai csak hétvégére kölcsönözhetők egyedi nyilvántartás szerint. 12. A helyismereti gyűjtemény a könyvtár értékes különgyűjteménye, ezért nem kölcsönözhető. A dokumentumok olvasótermi használatát biztosítjuk. 13. Az olvasónak a könyvtári dokumentumot gondosan kell kezelni, abba bejegyezni, vagy azt megcsonkítani, mellékletet kiemelni nem szabad. Óvni kell a könyvet és minden egyéb dokumentumot a rongálódástól. Aki a kölcsönvett, vagy helybenolvasásra kapott könyvtári dokumentumot, vagy a könyvtár használati tárgyait szándékosan megrongálja, köteles a kárt megtéríteni. 14. A kikölcsönzött dokumentumot vissza nem szolgáltató, illetve az elveszett, megrongált dokumentumok árát meg nem térítő olvasó nem hosszabbíthatja meg könyvtári tagságát addig, amíg tartozását nem rendezi. A könyvtári szabályokat megszegő olvasótól a könyvtár a használat jogát időlegesen, vagy véglegesen megvonhatja. (A megvonás mindkét könyvtár használatára vonatkozik.) 15. A könyvtárközi kölcsönzést a könyvtár minden olvasója igénybe veheti, ha vállalja, hogy betartja a könyvtárközi kölcsönzés szabályait. Ez a szolgáltatás lehetővé teszi olvasóinknak, hogy olyan könyveket, folyóiratcikkeket, egyéb dokumentumokat olvashassanak, használhassanak, amelyek nem találhatók meg könyvtárunkban. A gyűjteményünkből hiányzó dokumentumokat könyvtárközi kölcsönzéssel más könyvtáraktól szerezzük be az Országos Dokumentumellátó Rendszer keretein belül, a kölcsönadó könyvtár feltételeihez igazodva. Az eredeti mű kölcsönzése térítésmentes, az eredeti mű visszaküldésének postaköltségét és a másolatszolgáltatás költségeit a felhasználó fizeti. Könyvtárközi kölcsönzési igényt a kölcsönző könyvtároshoz kell bejelenteni. Könyvtárközi kéréseket könyvtárunk is teljesít, ha nincs előjegyzés a kért műre. Eredeti dokumentumok átkölcsönzése díjtalan. A kölcsönzési idő 1 hónap. (nem hagyományos dokumentumoknál 2 hét.) Korlátozás: olvasótermi állomány, időszaki kiadvány, helyismereti dokumentum eredetiben csak igazgatói engedéllyel kölcsönözhető. Nem hagyományos dokumentumok (video, CD, CD- ROM, DVD) csak egyedi elbírálás alapján igazgatói engedéllyel kölcsönözhető. Térítési díjak: Másolat küldésekor a mindenkori másolási és postaköltséget számítjuk fel. 16. Raktáron lévő állomány kölcsönzése Könyvtárunk állományának egy része külső raktárban került elhelyezésre. Az itt lévő dokumentumokat a számítógépes katalógus jelzi. A raktáron lévő könyvek kölcsönzésére az igényt a 62

64 Szervezeti és működési szabályzat 3. sz. melléklet kölcsönző könyvtárosnál kell jelezni. Raktárból történő beszállítás hetente egyszer, szerdán történik. A könyvek átvételének időpontját a kérés leadásakor a kölcsönző könyvtárossal egyeztetni kell. 17. Előjegyzés: az olvasó kérésére az új könyveket, illetve a kölcsönzésben kint lévő dokumentumokat előjegyezzük. Az előjegyzést fél évig tartjuk nyilván. A dokumentum megérkezésekor az olvasót írásban, vagy telefonon értesítjük, s a dokumentumot részére két hétig félreteszszük. 18. A könyvtár látogatóinak kérésére könyvtári írásos-nyomtatásos dokumentumokról, szövegrészekről, cikkekről, ábrákról, táblázatokról másolatot is készítünk a könyvtár nyitvatartási idejében (figyelembe véve a szerzői jogi rendelkezéseket). 19. Nem hagyományos dokumentumokat csak a felnőtt könyvtárba beiratkozott olvasók kölcsönözhetnek, a részleg nyitvatartási idejében. A video- és audió eszközök csak a médiatár nyitvatartási idejében és a könyvtáros jelenlétében használhatók. 20. Az olvasó- és kölcsönző terekbe táskát, hátizsákot bevinni tilos, ezeket az előtérben lévő táskatartó szekrényekbe kell elhelyezni. 21. A könyvtár teljes területén a mobiltelefon telefonhívás fogadására vagy kezdeményezésére való használata tilos. A könyvtár használati szabályzatában foglaltaktól eltérően csak a könyvtár igazgatója rendelkezhet. Mellékletek: A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár Számítógép-használati szabályzata A súlyos fogyatékkal élők könyvtári kedvezményei A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár és az 1. Sz. Fiókkönyvtára nyitvatartási ideje. A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár szolgáltatási díjai 63

65 Szervezeti és működési szabályzat 3. sz. melléklet A KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR SZÁMÍTÓGÉP-HASZNÁLATI SZABÁLYZATA A könyvtár olvasótermében elhelyezett számítógépeket a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár az emagyarország pont pályázaton nyerte. A Programot a GKM támogatta. A Pentium 4-es számítógépek Windows XP Prof. operációs rendszer alatt működnek. Az internet kapcsolatot a Hungarnet Egyesület támogatásával a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program HBONE rendszere ADSL vonallal biztosítja. A számítógépen a következő telepített programok és szolgáltatások vehetők igénybe. A Windows XP beépített programjai, Microsoft Office 2003 irodai programcsomag (Acces, Excel, Front Page, Power Point, Word), Firefox, Total Commander, Irfan View, Acrobat Reader. A számítógépes szolgáltatásokat a használati szabályokat elfogadó könyvtárlátogatók vehetik igénybe. A használat lehetőségei és szabályai 1. A számítógépeket a gyermekrészlegben azok a 14 éven aluli, a felnőttrészleg olvasóteremben azok a 14 éven felüli látogatók használhatják, akik a feladatukhoz megfelelő szintű számítógépes ismeretekkel rendelkeznek. A számítógép használatához és különösen az internet, az adatbázisok és a számítógépes információforrások használatához a tájékoztató szolgálatban dolgozó könyvtáros vagy a könyvtáros rendszergazda segítségét lehet kérni. 2. A számítógép-használóknak előzetesen személyesen, vagy telefonon időpontot kell kérni a könyvtár olvasószolgálatos munkatársaitól. (Regisztráció.) Az olvasójeggyel nem rendelkező, tehát nem beiratkozott olvasó látogatójeggyel veheti igénybe a számítógépes szolgáltatásokat. 3. A felhasználó legfeljebb 120 percet tölthet a számítógépnél. Hosszabbítást csak újabb regisztrációval lehet igénybe venni. 4. A regisztrált időtartam lejártát a felhasználó figyeli, és a megnyitott programok bezárásával, a számítógép kikapcsolása nélkül fejezi be a géphasználatot. Az időtartam lejártát a könyvtárosok ellenőrzik. 5. A számítógép használói tevékenységükkel, viselkedésükkel nem zavarhatják az olvasóteremben tanulókat, kutatókat. Egy számítógépet egyszerre csak egy személy használhat. 6. A számítógép-használók nem módosíthatják a számítógép hardver és szoftver beállításait. Saját munkáik és az internetről letöltött anyagok ideiglenes tárolására csak a kijelölt könyvtárat és azok alkönyvtárait használhatják. Az olvasók számára kijelölt könyvtár elérési útvonala: D:\MUNKA\OLVASO. Az ideiglenes tárolásra használt területeket rendszeresen letöröljük, azokért megőrzési kötelezettséget nem vállalunk. 64

66 Szervezeti és működési szabályzat 3. sz. melléklet 7. A letöltött anyagokat vagy munkákat az olvasók saját floppylemezükre (csak az 1. sz. gépen) vagy más adattároló eszközükre (pl. memóriakártya, pendrive) menthetik. Az 1. számítógépen CD író, a 2., 3., 4. számítógépen DVD író is használható. 8. A számítógép-használó tevékenységével nem sértheti meg a hatályos jogszabályokat, különös tekintettel az adatvédelmi, valamint szerzői és szomszédos jogokra, és nem veszélyeztetheti a könyvtár számítógépes rendszerét. Az elektronikus kommunikációja során köteles betartani a hálózathasználat etikai szabályait, elterjedt nevén a Netikett-et. (Letölthető a: rfc1855h.hun címről.) 9. A felhasználó nem telepíthet letöltött, vagy hozott számítógépes programokat. (Saját eszközöket (pl. pendrive, kártyaolvasó, fényképezőgép) csak a számítógépekből kivezetett USB porton keresztül csatlakoztathat. Memóriakártya olvasó a tájékoztató könyvtárostól kölcsönözhető. Valamennyi számítógépen telepített fejhallgató használható. 10. A számítógép-használatra regisztrált olvasó, vagy kiskorú olvasó esetén az eltartója, anyagi felelősséggel tartozik a számítógép műszaki állapotáért, a programok épségéért. A helytelen, vagy a szabályokat megsértő kezelésből adódó károkért, teljes kártérítési kötelezettséget vállal. 11. A számítógép-használók és a könyvtár által előfizetett adatbázis szolgáltatásokat, valamint a helyben használatra kijelölt CD vagy DVD-ROM-okat is használhatják. Külön belépési azonosítóval használható szolgáltatások: A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár online katalógusa (azonosító: opac, jelszó:-) Pályázati Kapu (azonosító és jelszó a tájékoztató könyvtárosnál) Magyar Életrajzi Kalauz (azonosító és jelszó a tájékoztató könyvtárosnál) Nemzeti Audiovizuális Archívum címe: Azonosító, jelszó nem kell, minden számítógépről használható. 12. A tájékoztató könyvtáros közreműködésével monokróm és színes nyomtatást is kérhetnek. A nyomtatás térítési díja: fekete-fehér lézer nyomtatásnál 50 Ft/oldal, színes lézer nyomtatásnál A/4 oldal 100 Ft. A használható nyomtatók: monokróm lézernyomtató HP LaserJet 3015 PCL6 (Taj számítógépen), színes hálózati lézernyomtató HP Color LaserJet 2600n. 13. Saját számítógép vagy bármilyen számítástechnikai eszköz használatával a látogatók mások könyvtári tevékenységét nem zavarhatják, vagy akadályozhatják. Saját tulajdonú eszközt a könyvtár elektromos hálózatára csak az arra kijelölt helyen és az érintésvédelmi szabályokat betartva lehet csatlakoztatni. 14. A könyvtárban DKVK néven nyilvános, ingyenes WiFi hálózat működik, amelyhez az épületen belül és kívül is a nap 24 órájában lehet csatlakozni. 15. A használati szabályokat megszegőktől a könyvtár a számítógép-használati jogot 1-12 hónap időtartamra megvonhatja Dunakeszi, június 11. Csonka Mária igazgató 65

67 Szervezeti és működési szabályzat 3. sz. melléklet Könyvtári szolgáltatások és kedvezmények fogyatékkal élők részére A fogyatékos emberek a társadalom egyenlő méltóságú, egyenrangú tagjai, akik a mindenkit megillető jogokkal és lehetőségekkel csak jelentős nehézségek árán vagy egyáltalán nem képesek élni. A fogyatékos emberek hátrányainak enyhítése, esélyegyenlőségük megalapozása, illetve a társadalom szemléletmódjának alakítása érdekében az Országgyűlés törvényt, a Kormány rendeletet is alkotott. A fogyatékosságukból fakadó terheik csökkentése érdekében a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár mindent megtesz azért, hogy a könyvtár használatát a fogyatékkal élők számára is lehetővé tegye és megkönnyítse. Az esélyegyenlőség megteremtéséhez kedvezményeket is biztosít. Ennek érdekében mindazok számára, akik a 141/2000. számú Kormányrendelet bekezdése szerint súlyosan fogyatékosnak tekinthetők 50 %-os kedvezményes beiratkozási díjat határoz meg, részükre SF (súlyos fogyatékkal élő) néven külön olvasói kategóriát hoz létre. Ebbe a kategóriába azok az olvasók sorolhatók be, akik igazolni tudják, hogy a 141/2000. sz. Kormányrendelet hatálya alá tartoznak. Az igazolás történhet orvosi igazolással, az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet minősítésével vagy bármely fogyatékosok érdekvédelmi szervezetéhez való tartozást igazoló érvényes tagsági okmánnyal (pl. Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége, Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége, stb.). A súlyos fogyatékkal élő személy a kedvezményeket 14 éven felüli megbízottja útján is igénybe veheti. Könyvtárunk az alábbi szolgáltatásokat biztosítja a fogyatékkal élőknek: könyvtárunk akadálymentesített, kerekes székesek minden szolgáltatást igénybe vehetnek. gyengénlátók részére öregbetűs könyvek, hangoskönyvek állnak rendelkezésre. Könyvtári honlapunkon vakbarát oldal működik, felolvasó programmal, továbbá az 1. sz. internetes számítógépen felolvasó program és olyan alkalmazás működik, amivel tetszőleges szövegállományokat lehet gépi felolvasású hangoskönyvvé alakítani. Kistérségi könyvtári honlapunkat gyengénlátók is látogathatják. siketek és halláskárosultak feliratos videókat, DVD-ket kölcsönözhetnek. A külön térítési díjhoz kötött szolgáltatások közül a médiatár állományából (CD, DVD, video valamint minden un. nem hagyományos dokumentum) a súlyos fogyatékkal élők díjmentesen kölcsönözhetnek. A díjmentes kölcsönzés azonban nem jelent mentességet az esetleges késedelmi díjak alól. Egyéb rendelkezés: a beiratkozási díjkedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe, a díjkedvezmények nem vonhatók össze. A felsorolt kedvezményeket a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtárban és a fiókkönyvtáraiban június 9-től, a évi olvasók napjától lehet igénybe venni. Dunakeszi, június 11. Csonka Mária igazgató 66

68 Szervezeti és működési szabályzat 3. sz. melléklet A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár nyitva tartási ideje Felnőttek és gyermekek részére A médiatár nyitvatartási ideje Hétfő Kedd Szerda k ö l c s ö n z é s i s z ü n e t Csütörtök Péntek Szombat 9 14 Kedden és pénteken óráig A nyitvatartási rendet a főbejáratnál elhelyezett nyitvatartási tábla jelzi, a nyitvatartási rend változásairól (pl.: nyári bezárás) külön fel kell hívni az olvasók figyelmét. (plakátok, szórólapok) Az 1. Sz. Fiókkönyvtár nyitva tartási ideje Hétfő Kedd és Szerda k ö l c s ö n z é s i s z ü n e t Csütörtök és Péntek Szombat z á r v a 67

69 Szervezeti és működési szabályzat 3. sz. melléklet A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár által biztosított szolgáltatások és ezek díjai A könyvtári szolgáltatások megállapított ára a terembérlet kivételével az általános forgalmi adót, az ÁFA-t is tartalmazza. Beiratkozási díj A beiratkozási díj érvényességi ideje 365 nap, ára 1200 Ft. 16 éves korig: ingyenes 16 éves kortól diákigazolvánnyal: 600 Ft Nyugdíjasok részére 70 év alatt: Súlyos fogyatékkal élők: Pedagógusok részére (pedagógus igazolvánnyal): 600 Ft 600 Ft 600 Ft 70 éven felüliek részére: ingyenes Közgyűjteményi dolgozók részére: ingyenes Késedelmi díj A határidő után visszahozott dokumentumok után az olvasó késedelmi díjat fizet. A késedelmi díj mértéke: könyvnél 3 Ft /db/nap + felszólításonként 125 Ft kezelési költség, nem hagyományos dokumentumoknál Ft/db/nap + felszólításonként 125 Ft kezelési költség. Dokumentum térítési díja Az elveszett vagy megrongálódott dokumentumok térítési díja megjelenésekor (beszerzéskor) számított kereskedelmi ártól függő: 100 Ft-ig 400 Ft Ft-ig 700 Ft Ft-ig 800 Ft Ft-ig 900 Ft 401 Ft fölött a dokumentum beszerzési árának 150 %-a. 68

70 Szervezeti és működési szabályzat 3. sz. melléklet Olvasójegy, látogatójegy pótlása Az elveszett olvasójegyet, látogatójegyet az olvasó köteles pótoltatni. A pótlásként kiadott olvasójegy, látogatójegy ára: 100 Ft Könyvtárközi kölcsönzés Az eredeti mű kölcsönzése térítésmentes, az eredeti mű visszaküldésének postaköltségét és a másolatszolgáltatás költségeit a felhasználó fizeti. Amennyiben a küldő könyvtár díjat számol fel a szolgáltatásért a felszámított díjat a szolgáltatást igénybe vevő olvasónak meg kell téríteni. Előjegyzés: díjtalan. A felszámított értesítési díjat elengedjük. Fénymásolás: csak könyvtári dokumentumokról Papírméret Normál másolás Kétoldalas másolás A/4 25 Ft. 50 Ft A/3 40 Ft. 80 Ft Könyvértékesítés: a könyvtár leselejtezett könyveinek értékesítése, könyvenként egyedileg meghatározott áron. Hasonlóképpen történik a gyűjtőkörbe nem tartozó folyóiratok értékesítése. Belépődíj, részvételi díj, nevezési díj: a könyvtár bizonyos rendezvényekre, vetélkedőkre, tanfolyamokra alkalmanként egyedileg megállapított díjat szedhet. Terembérleti díj:1.200 Ft/óra + ÁFA Rendezvényekre igénybe vehető termek a bérleti szerződés megkötése alapján: gyermekrészleg, olvasóterem. Számítógép-használati díj: 125 Ft/óra 69

71 Szervezeti és működési szabályzat 3. sz. melléklet Nyomtatás adatbázisból, Internetről: Monokróm lézernyomtatóval, A/4 méretben: Színes lézernyomtatóval, A/4 méretben: Színes tintasugaras nyomtatóval, A/3 méretben 65 Ft 125 Ft 225 Ft Fax küldése: Első oldal: 625 Ft, minden további oldal Ft Dunakeszi, június 11. Csonka Mária igazgató 70

72 Szervezeti és működési szabályzat 4. sz. melléklet 4. sz. melléklet Igazgatói utasítás A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár gyűjtőköri szabályzata Jelen gyűjtőköri szabályzat könyvtárunk működésének egyik alapdokumentuma. Hosszú távra szól és tartalmazza a dokumentumok tartalmi, formai, földrajzi, kronológiai szempontból meghatározott kategóriáinak együttesét. Hosszú távú érvényessége a gyűjtemény folyamatosságának, kontinuitásának biztosítéka. Könyvtárunk gyűjteménye közel dokumentumból áll. Egyaránt szolgálja a tanulást, kutatást, információszerzést és a szórakozást. Informatikai hálózatunk lehetővé teszi a helyi és távoli katalógusokban való irodalomkeresést, adatbázisok elérését. A gyűjtemény az intézmény szolgáltatásainak alapja, így a beszerzendő dokumentumok körének meghatározása csak a könyvtár által ellátott feladatok, valamint a település speciális tényezői alapján történhet. Az intézmény meghatározása A dunakeszi Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár a nemzeti könyvtári rendszer része, mint általános gyűjtőkörű, nyilvános könyvtár. Az állam által garantált könyvtári ellátás alapintézménye, fenntartásáról az önkormányzat költségvetésében gondoskodik. Mint települési nyilvános könyvtár jellegénél fogva olyan szolgáltató intézmény, amely minden állampolgár részére biztosítja az ismeretek sokoldalú, tárgyilagos közvetítését. Funkcióját tekintve, feladata elsősorban a település lakosságának könyvtári ellátása. Ezt a feladatát a városban működtetett fiókkönyvtárral szerves egységben oldja meg. A könyvtár jellegét és feladatait az évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről határozza meg. A könyvtár jellege A dunakeszi Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár, mint általános gyűjtőkörű nyilvános közkönyvtár arra hivatott, hogy maradéktalanul kielégítse a Dunakeszin jelentkező széleskörű irodalmi igényeket. Függetlenül attól, hogy ezek az elvárások milyen társadalmi és műveltségi szintről indulnak, ha nem lépik túl a szórakozás, önművelés, a szervezett tanulás, a korszerű termelés gyakorlata és a különböző foglalkozási ágak által felvetett általános igényeket, valamint a tájékozódás kereteit. 71

73 Szervezeti és működési szabályzat 4. sz. melléklet A könyvtár típusa A könyvtár típusa városi könyvtár, ennek megfelelően alapfeladataink a következők: az alapító okiratban és az SZMSZ-ben megállapított fő célkitűzéseket küldetésnyilatkozatban tesszük közzé; gyűjteményünket folyamatosan fejlesztjük, feltárjuk, megőrizzük, gondozzuk, és rendelkezésre bocsátjuk; tájékoztatást adunk a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól; biztosítjuk más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését, részt veszünk a könyvtárak közötti dokumentum és információcserében. segítjük felhasználóinkat a számítógép, és az internetről elérhető szolgáltatások használatában Alapfeladatainkat heti 37 óra nyitva tartással látjuk el. TEÁOR: január 1-jétől: 9101, Szakfeladat: A könyvtár funkciója Könyvtárunk közkönyvtári funkciókat lát el. Feladata elsősorban a település lakosságának könyvtári ellátása. A közművelődési könyvtári szolgáltatásokkal, valamint a tudományos és szakkönyvtárak szolgáltatásainak közvetítésével elősegíti a lakosság általános és szakműveltségének gyarapodását, a felnőttek és a gyerekek iskolán kívüli művelődési, továbbképzési, olvasási igényeinek kielégítését. Gyűjtjük a nemzeti könyvtermésből az irodalom tartalmi egészét, válogatva a közkönyvtárakban felmerülő igények alapján. (felnőtt és gyermekkorosztályt is tekintve) Az alapszintű ismeretterjesztő művek, az önművelést, a tanulást biztosító középszintű szakkönyvek mellett gyűjtjük a szórakoztató irodalmat, a szabadidő hasznos eltöltésével, hobbival kapcsolatos könyveket. Kiemelten gyarapítjuk a magyar nyelven megjelenő kézikönyveket és általános segédkönyveket. Gyűjtjük a magyar nyelvű napi-és hetilapokat, folyóiratokat, és bő válogatásban a szórakoztató hetilapokat. Kiemelten gyűjtjük Dunakeszi városára vonatkozó dokumentumokat. A beszerezhetetlen helyismereti dokumentumokról másolatot készítünk. Gyűjtjük a nem hagyományos dokumentumokat, melyek tartalmukkal szervesen illeszkednek a könyvtár gyűjteményébe. 72

74 Szervezeti és működési szabályzat 4. sz. melléklet A dokumentumokat általában 1 példányban gyűjti a könyvtár, a könyvtári munkaeszköz jellegű segédleteket maximum 5 példányban, az általános és középiskolai kötelező irodalmat maximum 10 példányban, a gyakran keresett könyveket az igényeknek megfelelő példányszámban. A könyvtár típusából és funkciójából adódó gyűjtőköri határokat, a gyűjtés mélységét, az általános társadalmi igény, a település jellege, kulturális szintje és intézményi ellátottsága szabja meg. Társadalmi igények Munka A munkával, a termelés és közigazgatás irányításával, a vállalkozásokkal, a kereskedelemmel, a közalkalmazottak tevékenységével, a településen fellelhető nagyobb foglalkoztatási csoportok munkájával kapcsolatban felmerülő igények. A beszerzendő dokumentumok szintjét a felhasználók várható igényei határozzák meg. Ezen igények kielégítéséhez könyvek, folyóiratok, audio-vizuális és elektronikus dokumentumok beszerzése szükséges. Tanulás, szervezett oktatás Azok az igények tartoznak ide, amelyek a szervezett oktatással, tanulással kapcsolatban a tankönyvek mellett kiegészítő ismereteket jelentenek az általános iskola, a középiskola és a felnőttoktatás, ill. a nem iskolarendszerű tanuláshoz. Ezeknek az igényeknek részben szakkönyvekkel, szakfolyóiratokkal, audio-vizuális és elektronikus dokumentumokkal lehet megfelelni. Önképzés-önművelés Ide sorolandók azok az igények, amelyek egyrészt a nem szervezett keretek között folyó önképzés (tanulás) terén, másrészt az eredeti szakmától eltérő ismeretek megismerése, a művelt ember sokoldalú tájékozódása során felmerülnek. Az önművelés és önképzés széles köre és lehetőségei miatt elvileg minden szakterületen be kell szerezni a szükséges dokumentumokat. Fel kell készülnünk a szakmai továbbképzéseken, az átképzésben résztvevők, és a pályázatírók segítségére. Szórakozás, kikapcsolódás Az itt jelentkező igények elsősorban a szépirodalmi állományrész megfelelő színtű alakításában jelentenek feladatot. Az értékes irodalmi alkotások, a klasszikusok mellett a szórakoztató könyvek, színes hetilapok beszerzésére is gondolni kell. Speciális igények A könyvtári tájékoztatás iránti igény városunkban kiterjed a könyvtári szolgáltatás szinte valamennyi formájára. A ténybeli és szakirodalmi tájékoztatás alapvető eszközei a kurrens és 73

75 Szervezeti és működési szabályzat 4. sz. melléklet retrospektív bibliográfiák, repertóriumok, a magyar nyelven megjelenő általános és szaklexikonok, bibliográfiai szintézisek és számítógépes adatbázisok. Az általános tájékoztatási igényeken túl könyvtárunk gyűjti a testvérvárosainkra (Székelykeresztúr és Casalgrande) és a névadónkra, Kölcsey Ferencre vonatkozó irodalmat, valamint kiemelten kezeli az Európai Uniós különgyűjtemény gyarapítását. A helyismereti tájékoztatás iránti igény igen széleskörű, kiterjed a közigazgatásban dolgozóktól az önkormányzati képviselőkön, az alsó-, közép-, és felsőfokú oktatásban tanítókon és tanulókon túl az érdeklődő olvasók széles körére. Gyűjtjük a városra, a városban élt, vagy született, a városban élő, illetve Dunakeszivel valamilyen kapcsolatban lévő személyekre vonatkozó irodalmat, a dokumentum fajtájától függetlenül. (kivéve a levéltári anyagot) A könyvtár gyűjtőkörét meghatározó helyi tényezők Természeti környezet Dunakeszi a Duna bal partján fekszik A 2-es országút mentén Budapest után (a fővárostól 15 km-re) Dunakeszi az első település, így Pest északi kapujának is nevezik. Közutak, gyorsforgalmi út és vasút kapcsolja össze a fővárossal. De összekötőkapocs még az összefüggő energiavezeték-hálózat, a víz-és csatornamű hálózat, a munkaerő-áramlás. A Budapesti agglomeráció hat övezetéből Dunakeszi az Északi övezeti szektorba esik. Statisztikai kistérségi központ: Csomád, Fót és Göd települések tartoznak hozzánk. A város szerkezetét alapvetően meghatározza az 1846-ban épített vasútvonal, amelynek Duna felőli oldalán található a történelmileg kialakult településrész. Ezt ma már kiegészítik a nagyarányú lakásépítkezések következményének tekinthető lakótelepi részek. A vasút túloldalán lévő alagi terület korábban önálló település volt, 1951-től tartozik Dunakeszihez. Az idők során a belterületi részek többnyire összenőttek, igazi városközpont nem alakult ki. A város ma napról-napra gyarapodik, reneszánszát éli a kiskereskedelmi szolgáltató tevékenység. Turisztikai látványosságai között fontos szerepet játszik a lóversenyzés (Alag), a történelmi emlékhelyek, újabban a helytörténeti gyűjtemény, de egyre több figyelmet követelnek az évente ismétlődő színvonalas városi kulturális rendezvények is. Dunakeszi lakossága 11 ezer háztartásban él. Többségük a város túlnyomó részét kitevő kertvárosi lakóövezetben, családi házakban lakik. A népesség egyharmada összkomfortos tömbházi lakásokban, lakóparkokban él. Társadalmi környezet Dunakeszi lakossága ma már meghaladja a főt. Az utolsó 12 év alatt a lakosság száma közel 5000 fővel növekedett. Az óvodáskorú gyermekek száma 1995 után valamelyest csökkent, az általános iskolás korúak száma stagnál, de a jelenlegi és a tervezett lakóterületi fejlesztések hatásaként a gyermeklétszám növekedése várható. Az aktív keresőket tekintve városunkban helyben lakó aktív keresőt tartanak számon, ebből helyben dolgozó több, mint 5000 fő, az eljárók száma 8000 fő felett van. 74

76 Szervezeti és működési szabályzat 4. sz. melléklet Dunakeszi és környéke a legutóbbi népszámlálási adatok szerint az átlagosnál jóval kedvezőbb képzettségi struktúrával rendelkezik. A kvalifikált munkások aránya megfelel a megyei átlagnak, az érettségizett (23,6 %) valamint a főiskolai vagy egyetemi diplomás felnőttek aránya (12,4 %) jóval meghaladja a megyei átlagot. Dunakeszi lakosságának összetétele tekintve, hogy a főváros agglomerációs övezetéhez tartozunk gyorsan változik. A foglalkozásokat nézve többnyire helyi vállalkozásokban, alkalmazotti körben, szolgáltatóiparban, kereskedelemben dolgoznak, a fővárosban dolgozók inkább a szellemi munkaköröket töltik be. Gazdasági környezet Dunakeszi korai iparosodása, (az 1920-as évektől) a nagyüzemek (MÁV Vagongyártó és Járműjavító Üzem, Konzervgyár) munkaerő felvevő képessége fontos gazdasági szerepkört jelentett a térségben. Az 1990-es népszámlálási adatok alapján 236 településről több mint 3000 munkavállaló dolgozott itt. A gazdasági szerkezetváltozás során az ipari vállalatok egy része átalakult, némelyeket felszámolták. A korábbi gazdasági tevékenységek jelentősen megváltoztak, és a jövőben is változni fognak. A jövőbeni gazdasági stratégia a főváros közelségére épít, valamint a város kivételes adottságait felhasználva a sport-és szabadidő szolgáltatások fejlesztésére. Fejleszteni kívánják a környezetkímélő könnyűipart, az idegenforgalmat, logisztikai központokat létesítenek. Dunakeszin a foglalkoztatás megoldott a jelentősebb vállalkozásokban, a szolgáltatásban, az intézményekben, és a főváros is jelentős rétegnek biztosít munkalehetőséget. Városunkban a munkanélküliség aránya kedvezően alakul. (2,1%) A mezőgazdasági termelés is jelentős változáson ment keresztül. Néhány mezőgazdasági vállalkozáson kívül (állattartás, hűtőházi tevékenység) elsősorban saját részre történik a szántóföldi növénytermesztés, az állattartás. Intézményi ellátottság A város az alapfokú és a középfokú oktatási feladatok ellátására van felkészülve. A városban 5 óvoda működik, és 5 általános iskola. A középfokú iskolai ellátást 1 gimnázium és 1 szakközép és szakmunkásképző intézet (utóbbi megyei fenntartású) biztosítja. Művészeti Iskola, Nevelési Tanácsadó működik még. Dunakeszi közigazgatási területén 11 háziorvos, 6 gyermekorvos, 8 fogorvos látja el az alapellátási feladatokat. A bölcsődei ellátást 1 bölcsőde biztosítja. Szociális intézményként működik az Idősek Napközi Otthona, a Családsegítő és gyermekjóléti Szolgálat. A József Attila Művelődési Központ a VOKE (Vasutasok Országos Közművelődési-és Szabadidő Egyesülete) fenntartásában, önkormányzati támogatással működik. A Két közgyűjtemény egyike a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár, mely egy központi és 1 fiókkönyvtár működtetésével biztosítja a lakosság könyvtári ellátását. A másik közgyűjteményi intézmény a Helytörténeti Gyűjtemény, amely a Városszépítő Egyesület kereteiben működik, önkormányzati támogatással. 75

77 Szervezeti és működési szabályzat 4. sz. melléklet Részletes gyűjtőköri utasítás Könyvek Általános gyűjtőkörünknek megfelelően gyűjtjük az egyes tudományágakra vonatkozó átfogó tudományos műveket, az ismeretterjesztő irodalmat, a szépirodalmi, az ifjúsági és gyermekkönyveket. Kiemelten gyűjtjük az irodalom, a történelem, a művészetek és a helyismeret irodalmát. A nemzeti könyvtermésből igyekszünk beszerezni a nívós szépirodalom és szakirodalom reprezentánsait, a magyar nyelven megjelent kézikönyveket és általános segédkönyveket. A gyűjtés elvileg minden ismeretágra kiterjed, tartalmi korlátai nincsenek, de területenként, ill. információhordozóként különböző a mértéke, a mélysége. Ez az olvasótábor heterogén voltának tudható be. Továbbá az is, gyűjtőkörünkben helyt kap a szórakoztató irodalom igény szerinti beszerzése is. A gyűjtőköri utasítással a gyakorlati állománygyarapítást kívánjuk segíteni, az ETO szerinti felosztás figyelembevételével. 0 Általános művek A tudomány és a kultúra alapjai, találmányok, írásrendszerek, bibliográfiák, könyvtárak, könyvtártan, enciklopédiák, magyar nyelvű általános lexikonok, szervezetek, múzeumok, sajtó. 1 Filozófia, pszichológia Filozófia történet, filozófiai rendszerek, pszichológia, logika, erkölcstan, ismeretelmélet. 2 Vallás, teológia Biblia, vallásfilozófia, vallástudomány egyháztörténet, különböző vallások, mitológia alapművei. 3 Társadalomtudományok Szociológia, szociográfia. Statisztikák: Magyarországra, ezen belül különös tekintettel a megyére vonatkozó statisztikák. Közgazdaságtudomány, demográfia, politológia, jogtudomány, államigazgatás, népjólét, hadtudomány, néprajz. Kiemelten gyűjtjük a magyarországi pedagógiai irodalmat, (történet, módszertani alapművek), népművelés, szabadidő felhasználás. 5 Matematika és természettudományok Általános összefoglaló tudományos művek, matematika, fizika, csillagászat, kémia, biológia, földtudományok, őslénytan, növénytan, állattan alap- és középszintű művek. 6 Alkalmazott tudományok Orvostudomány, mérnöki tudományok válogatva (alapművek). Mezőgazdaság, kertészet, növénytermesztés, állattartás és állattenyésztés. Háztartás, vegyipar, könnyűipar, építőipari alapművek. Kiemelten gyarapítjuk a szervezéstudománnyal, az adatfeldolgozással és a számítástechnikával foglalkozó alap és középszintű műveket. 76

78 Szervezeti és működési szabályzat 4. sz. melléklet 7 Művészet, szórakozás, sport Összefoglaló művek, albumok, lexikonok, az egyes stílusok művei. Építészet, szobrászat, festészet, iparművészet, zene, grafika-történeti művek, művészetek. Színházművészet, film, szórakoztatás. Sport: évkönyvek, összefoglaló művek, játékszabályok. Szellemi és társasjáték gyűjteményeket. Helyismereti vonatkozásai miatt kiemelten gyűjtjük a lósporttal kapcsolatos könyveket. 8 Nyelv és irodalom A nyelv általános kérdései, szókincs. Filológia, nyelvkönyvek. Szótárak (az egyes szakterületek szótárait válogatva) Irodalomtudomány: a világirodalom története, irodalomtörténeti művek, irodalmi esztétika. Az egyes nyelvek és a magyar irodalom története. 9 Földrajz, történelem, életrajz A régészet összefoglaló művei.(főleg Magyarországra vonatkozóan) Földrajzi összefoglalók, térképek (válogatva). Európa országai. Útleírások minden szinten. Életrajzi összefoglaló művek. Életrajzi monográfiák. Történelem és segédtudományai. Helyismereti különgyűjtemény. Szépirodalmi állomány A felnőttek számára a magyar prózairodalmat, a klasszikusokat és a kötelező irodalmat teljességre törekvően gyűjtjük. A versesköteteket válogatva szerezzük be. Válogatva gyűjtjük a külföldi szerzők műveit. Kétnyelvű könyvekből kisebb állományrésszel rendelkezünk. Külön állományrészt alkotnak a krimik és a fantasztikus irodalom. Ennek az állományrésznek a gyarapítását az egyéb szórakoztató irodalommal együtt a mindenkori olvasói igényekhez alakítjuk. A gyermekrészlegben teljességre törekvően gyűjtjük a magyar nyelven megjelenő gyermekés ifjúsági irodalmat. A felnőttek számára magyar nyelven megjelent szépirodalomból a gyermekkönyvtári gyűjteménybe illő, elsősorban a középiskolai irodalmi tananyag által tárgyalt műveket. A felnőttek számára magyar nyelven kiadott általános és szaktájékoztatást szolgáló művek közül a gyermekrészleg hatókörébe tartozó korosztály tájékoztatására is alkalmas kiadványokat. A felnőttek számára kiadott tudományos és ismeretterjesztő céllal kiadott könyvek közül az e korosztály számára befogadható, ill. az általános középiskolák elvégzéséhez szükséges kiadványokat. A gyermekkönyvtári munka bármilyen vonatkozását tárgyaló, segítő szakirodalmi kiadványokat. Folyóirat, hírlap és egyéb időszaki kiadvány Gyűjtjük a magyar nyelvű napi-és hetilapokat, folyóiratokat, és bő válogatásban a szórakoztató hetilapokat. Kiemelten szerzeményezzük a számítástechnikai szakmai folyóiratokat. Teljességre törekszünk a helyi sajtótermékek gyűjtésében. A gyermekrészlegben teljességre törekedve szerezzük be a korosztálynak igényeinek megfelelő sajtótermékeket. 77

79 Szervezeti és működési szabályzat 4. sz. melléklet Nem hagyományos dokumentumok A Médiatár gyűjtőkörébe tartozó un. nem hagyományos dokumentumokat többnyire egy példányban szerezzük be, ettől csak különösen indokolt esetben térünk el. A gyűjteménybe tartoznak a nyomtatott kiadványok nem hagyományos dokumentum típusú mellékletei is. A gyűjtőkörbe tartozó dokumentumtípusok Hangfelvételek Hanglemez A hagyományos hanglemez (LP) állományt egyes archiválásra kerülő példányok kivételével 2003-ban átadtuk a Farkas Ferenc Zeneiskolának. Gyarapítása csak rendkívül indokolt (pl. helyismereti jellegű kiadvány) esetben történhet. CD hangfelvételek Komoly és könnyűzenei felvételek, irodalmi és mese hangfelvételek Magnetofonkazetta (compact casetta) Gyűjtése csak igen indokolt esetben, speciális, más formában beszerezhetetlen művek esetében egyedi döntés alapján történik Mozgóképfelvételek VHS, SVHS videofelvételek Ismeretterjesztő filmek, játékfilmek, gyermek- és ifjúsági filmek, különböző szórakoztató filmek, helyismereti jellegű dokumentumok. DVD és Blu-ray filmek Azonos gyűjteményi körben fokozatosan kiváltja a VHS (SVHS) felvételeket gyarapítását azonos gyűjteményi körben. Számítógépes adathordozók CD-ROM, DVD ROM Számítógéppel olvasható adattárak, multimédiás dokumentumok, speciális, számítógépes kódolású hangfelvételek. Egyéb számítógépes adathordozó Régebbi típusai (pl. floppy lemez) csak kivételes esetben (pl. más dokumentum mellékleteként) kerülhet az állományba. A technikai lehetőségek bővülésével az újabb adathordozók könyvtári megjelenésére is számítani kell. 78

80 Szervezeti és működési szabályzat 4. sz. melléklet A gyarapítás tartalmi feltételei Hangfelvételek A hangtár gyűjteményének fejlesztésében a fő hangsúlyt a Compact Disk állományának bővítésére kell helyezni, mivel ez a dokumentumtípus alkalmas arra, hogy a tartós megőrzési és a kölcsönzési funkciókat egyszerre ellássa. A gyűjtőkör megközelítően sem törekedhet e kiadványforma esetében a teljességre, ezért minőségi válogatás alapján folyamatosan gyűjti: a komolyzene klasszikus és modern alkotásait, különös tekintettel a hungaricum vonatkozásúakat, a jelentősebb irodalmi művek hangfelvételeit, a magyar és az egyetemes költészetet, drámairodalmat bemutató felvételeket, a különböző országok népzenéjét, különös tekintettel a magyar népzenét bemutató, feldolgozó alkotásokat; a gyermekek számára készült felvételeket (versek, mesék, dalok); a könnyűzenei alkotások közül a feltételezhetően hosszabb távon érdeklődésre számot tartó műveket, az 1950-es, 60-as és 70-es évek könnyűzenei klasszikusainak felvételeit, valamint a musicaleket, rockoperákat; operettfelvételeket, nótákat, cigánydalokat, slágerzenét csak rendkívül indokolt esetben (pl. egy korszak reprezentálása) lehet felvenni a gyűjteménybe. Videofilmek, DVD, Blu-ray filmek A video- DVDés Blu-ray állomány gyarapításával a könyvtár a szolgáltatásait kívánja teljesebbé tenni, de nem törekszik átfogó teljességre, az e kategóriába tartozó dokumentumok egyedi elbírálás alapján kerülnek a gyűjteménybe. Vásárlásuk a szerzői és szomszédos jogok figyelembevételével a felvételek forgalmazóitól közvetlenül, kölcsönzési joggal történik. A gyarapításnál elsőbbséget élveznek: a magyar és egyetemes filmművészet klasszikus alkotásai; a különböző filmfesztiválok díjazott művei, a gyermekek részére készült ismeretterjesztő és szórakoztató filmek az iskolai oktatásban felhasználható filmadaptációk, a színvonalas szórakoztató (kaland, bűnügyi, thriller, sci-fi, filmvígjáték stb.) művek. Számítógépes dokumentumok A szerzői és szomszédos jogok figyelembevételével, a könyvtári gyarapítást is megengedő, elsősorban tudományos vagy ismeretterjesztő célú, lexikon vagy kézikönyv jellegű multimédiás CD-ROM-ok DVD-ROM-ok beszerzésére kerül a fő hangsúly. 79

81 Szervezeti és működési szabályzat 4. sz. melléklet A gyűjtőkörbe tartoznak a tanulást és az oktatást, különös tekintettel a nyelvoktatást segítő kiadványok és az iskolai felkészítést biztosító dokumentumok és a művelődéstörténeti vonatkozásaiban pótolhatatlan értéket képviselő művek digitalizált változatai. A számítógépes alkalmazásokhoz társított zenei jellegű adatlemezek amennyiben valamilyen szempontból összefoglaló, vagy egy zenei korszakot reprezentáló jellegűek, egyedi döntés alapján részét képezhetik a gyűjteménynek. Egyedi döntés alapján gyarapíthatók továbbá a shareware / freeware számítógépes programválogatások és más szabad felhasználású dokumentumok. Nem vásárolhatók számítógépes játékok és nem jogszerűen forgalmazott termékek. Helyismereti dokumentumok A helyismereti dokumentumokat különgyűjteményként kezeljük. Célunk a gyűjtemény megőrzése, a kutatómunka támogatása, az egészséges lokálpatriotizmus kialakítása a város polgáraiban, valamint a helyi közigazgatási, gazdasági tevékenység, és az oktatás támogatása. Teljességre törekvően gyűjtjük a Dunakeszire vonatkozó irodalmat. A gyűjtemény gyarapításánál időbeli határ nincs, minden korról szóló irodalmat gyűjtünk. Törekedni kell arra, hogy a gyűjtőkörbe tartozó korábban megjelent műveket lehetőleg eredeti formájukban szerezzük be. Tartalmilag minden vonatkozásban kielégítő képet kell adni a város természeti viszonyairól, a gazdasági, társadalmi, politikai struktúrájáról, kulturális életéről stb. Teljességre törekvően gyűjtjük a Dunakeszin (Alagon) született és a város életében jelentős szerepet játszó személyek életével, munkásságával kapcsolatos kiadványokat, továbbá a helyi szerzők műveit. A gyűjtés kiterjed a könyvekre, a helyi sajtótermékekre, az országos periodikákban megjelenő dunakeszi vonatkozású cikkekre, kisnyomtatványokra, térképekre, képeslapokra, fényképekre, kéziratokra, másolatkora, audiovizuális dokumentumokra, az elektronikus formában megjelenő helyi vonatkozású anyagokra. A gyűjtemény kezelése prézensz állományként történik. Állományapasztás Az állományapasztás az állományalakítás fontos része. Állományapasztásra a következő esetekben kerül sor: a rendszeres állománygondozás során tartalmilag avultnak nyilvánított könyvek kivonása, az évek óta nem kölcsönzött könyvek kivonása, az elveszett, megrongálódott dokumentumok selejtezése. Az apasztás tényét selejtezési jegyzőkönyvben kell rögzíteni, dokumentumtípusonként, az apasztás okát megjelölve. Dunakeszi, június

82 Szervezeti és működési szabályzat 5. sz. melléklet 5. sz. melléklet Igazgatói utasítás A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár leltározási szabályzata A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár gazdasági feladatait, ennek részeként a tárgyi eszközök nyilvántartását az Önkormányzati Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete (továbbiakban GESZ) végzi. Így a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár leltározási szabályzata a GESZ leltározási szabályzatának kiegészítéseként szerepel. A leltározás fogalma, célja A leltározás az intézmény kezelésében lévő tárgyi eszközök valóságban meglévő állományának, mennyiségének megállapítása. Célja: az intézmény vagyonának, berendezési, felszerelési tárgyainak védelme. A leltározás időpontja: kétévenként, lehetőleg azonos időszakban. /harmadik negyedév/ A konkrét időpontokat az intézményvezetője és a GESZ vezetője közösen határozza meg. A leltározás előkészítése A leltározás megkezdése előtt az intézmény vezetője a gazdasági ügyintéző bevonásával leltározási ütemtervet készít. Ebben rögzíti az előkészítő, a leltárfelvételi, az értékelő feladatokat, kijelöli az intézmény részéről a leltározásban résztvevő személyeket. Meghatározza a leltár kezdésének és befejezésének időpontját, a leltározási helyszíneket. A leltározás megkezdése előtt a selejtes eszközöket le kell selejtezni, és ezeket a nyilvántartásból törölni. A leltározás módja A leltározás közvetlen mennyiségi felvétellel, megszámlálással, és a nyilvántartásokkal való utólagos összehasonlítással történik. A leltározással szemben támasztott követelmények A leltározás az intézmény tárgyi eszközeire terjed ki. /berendezések, felszerelések/ Lehet teljes körű központi könyvtár és fiókkönyvtár, és lehet részleges - csak a központi könyvtárban, vagy csak a fiókkönyvtárban elhelyezett tárgyi eszközökre kiterjedő. A leltárnak a valóságos, vagyis az eszközöknek a leltározás során fellelt tényleges mennyiségét kell tükröznie. 81

83 Szervezeti és működési szabályzat 5. sz. melléklet A leltárnak az eszközöket áttekinthetően, leltározási helyenként, fajta, típus megjelölésével kell tartalmaznia. A leltározást szervezők, irányítók, bonyolítók feladatai, felelőssége Az intézmény igazgatója felelős a Leltározási Szabályzatban foglaltak végrehajtásáért, továbbá a leltározás zavartalan lebonyolítása érdekében a GESZ vezetőjével, illetékes munkatársaival történő egyeztetésért. Feladata a GESZ vezetőjével közösen a leltározáshoz szükséges feltételek biztosítása, a leltározás eredményének megállapítása, felelősség megállapítása. Az intézmény igazgatója a GESZ vezetőjével közösen jelöli ki a leltározást végző személyeket (leltárfelvételi bizottság). A leltárfelvételi bizottság valamennyi tagja felelős a leltár valóságnak megfelelő felvételére, valamint a leltározási előírások és utasítások betartásáért. A leltározás bizonylati rendje Lásd: GESZ Leltározási Szabályzata A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár leltározási körzetei és egységei Központi Könyvtár: gazdasági iroda, sokszorosító, gyermekrészleg, előtér+mosdók, felnőtt kölcsönző, olvasóterem, médiatár, igazgatói iroda, feldolgozó részleg, folyosó, konyha 1.Sz. Fiókkönyvtár: kölcsönzőtér, konyha, raktár Leltárkülönbözetek megállapítása Ha valamely eszközből a leltár során talált mennyiség kevesebb, mint a nyilvántartások szerinti, leltárhiányról, ha több, leltári többletről beszélünk. A felmerült eltéréseket a leltározást követően 10 napon belül egyeztetni kell, el kell készíteni a leltározás záró jegyzőkönyvét. A záró jegyzőkönyv tartalmazza a leltározás tényét, a felelősség megállapítását, a tervezett intézkedéseket. 82

84 Szervezeti és működési szabályzat 5. sz. melléklet Záró rendelkezések Jelen szabályzat folyamatos karbantartása az intézmény igazgatójának kötelessége. A Leltározási Szabályzat az SZMSZ elfogadásakor lép hatályba. A szabályzat hatálya kiterjed az intézmény valamennyi dolgozójára. Dunakeszi, június 11. Csonka Mária igazgató 83

85 Szervezeti és működési szabályzat 6. sz. melléklet 6. sz. melléklet Igazgatói utasítás A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár szabályzata a felesleges vagyontárgyak hasznosítására, selejtezésére A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár kezelésében lévő felesleges vagyontárgyak hasznosításával és selejtezésével összefüggő feladatokról az alábbi igazgatói utasítást adom ki az intézmény Szervezeti és működési szabályzata mellékleteként. Általános szabályok A szabályzat szempontjából vagyontárgynak minősül minden olyan tárgyi eszköz, melynek nyilvántartásáról a GESZ mennyiségi és értékbeli, vagy csak mennyiségi nyilvántartás keretében gondoskodik. Selejtezésre kerülnek a természetes elhasználódás, vagy káresemény következtében, illetve egyéb okokból rendeltetésszerű használatra alkalmatlanná vált eszközök, berendezési tárgyak. A Ft értékhatár fölötti eszközök és berendezési tárgyak javításának gazdaságtalanságára vonatkozóan szakértői véleményt kell csatolni. A selejtezésre a leltározást megelőzően kell sort keríteni. A felesleges vagyontárgyak értékesítése nem tartozik a selejtezés fogalma alá. Az ilyen értékesítésre kerülő eszközt- az eladást megelőzően nem kell selejtezni. A selejtezésre az intézmény vezetője ad engedélyt. Azon eszközök selejtezését, amelyeknél a selejtezés szükségessége a leltározás alkalmával kerül megállapításra, a vezető utólag engedélyezi. A hasznosíthatatlan eszközöket meg kell semmisíteni, illetve szemét -/roncs/ telepre kell szállítani. A selejtezést végző személyeket /bizottságot/ az intézmény vezetője és a GESZ vezetője közösen jelöli ki. A selejtezés dokumentálása selejtezési jegyzőkönyvben történik. A feleslegessé vált eszközök feltárása A leltározást megelőzően jegyzékbe kell foglalni a feleslegessé vált eszközöket. A jegyzéknek tartalmazni kell a feleslegessé válás okát, a hasznosításra tett javaslatot, /értékesítés, térítés ellenében történő átadás, térítés nélküli átadás/ továbbá az eladási árra tett javaslatot. Az értékesített eszközöket az eladási bizonylat alapján a nyilvántartásból ki kell vezetni. A selejtezés szabályszerű végrehajtásáért az intézmény vezetője a felelős. 84

86 Szervezeti és működési szabályzat 6. sz. melléklet Záró rendelkezések Jelen szabályzat folyamatos karbantartása az intézmény igazgatójának a feladata. A selejtezési szabályzat az SZMSZ elfogadása idején lép életbe. A szabályzat hatálya kiterjed az intézmény kezelésében lévő tárgyi eszközökre. Dunakeszi, június 11. Csonka Mária igazgató 85

87 Szervezeti és működési szabályzat 7. sz. melléklet Igazgatói utasítás A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár Pénzkezelési Szabályzata A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár gazdasági feladatait az Önkormányzati Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete (továbbiakban GESZ) látja el, így a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár pénzkezelési szabályzata a GESZ pénzkezelési szabályzatának kiegészítéseként szerepel. 1. A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár kiadásainak teljesítése a GESZ elszámolási számlájáról átutalással, illetve készpénzes fizetési módon történik. 2. Intézményünk bankszámlával nem rendelkezik, készpénzforgalmunk lebonyolítása a GESZ által biztosított rovatos elszámolás segítségével történik. A folyamatos működéshez szükséges készpénzt házipénztári ellátmányként kapjuk. 3. A készpénz-ellátmány mértékét az intézmény vezetője minden év elején írásban kéri meg a GESZ gazdasági vezetőjétől, ezt követően ez a keretösszeg az elszámolásokat követően folyamatosan rendelkezésre áll. 4. Az ellátmány felhasználását két példányban rovat-elszámolási íven, időrendi sorrendben, bizonylatonként kell vezetni és a felvett összeggel legalább kéthavonta kell elszámolni a GESZ felé. 5. Az indokoltan csak készpénzben kifizethető dologi kiadások finanszírozására előleg felvételével történik. Az előleget az intézmény vezetője írásban kérheti a GESZ gazdasági vezetőjétől az alábbi jogcímeken: beszerzésre szolgáltatásra kiküldetési költségekre pályázat útján elnyert összegre 6. Az elszámolásra felvett összeg nem haladhatja meg a cél eléréséhez szükséges mértéket. 7. A gazdasági ügyintéző köteles az elszámolásra kiadott összegről nyilvántartást vezetni az alábbi adatok alapján:.. évi sorszám a pénzt felvevő dolgozó neve a pénz felvételének időpontja a felvétel jogcíme az elszámolásra felvett összeg az elszámolás határideje a ténylegesen felhasznált összeg 86

88 Szervezeti és működési szabályzat 7. sz. melléklet a visszafizetett összeg 8. Az előleg elszámolásának határideje a felvételt követő 30 nap a GESZ felé, 10 nap a gazdasági ügyintéző felé. Belföldi kiküldetés esetén a kiküldetés befejezését követő 3 munkanap a gazdasági ügyintéző felé. 9. A készpénzben beszedett bevételek kiadások teljesítésére nem használhatók. A bevételeket csekken havonta kell a GESZ számlájára befizetni. 10. A készpénz biztonságos tárolására páncélszekrényt, illetve falba beépített trezort kell használni. A páncélszekrény és trezor kulcsa az intézmény igazgatójánál és a gazdasági ügyintézőnél kerül megőrzésre. 11. Azokhoz a munkahelyekhez, ahol készpénzt szednek be, biztosítani kell a bélyegzővel ellátott pénzügyi nyomtatványokat (nyugta, számlatömb) és a pénz tárolására pénzkazettát. A beszedett díjakkal (beiratkozási, késedelmi, Internet stb) hetente kell elszámolni a gazdasági ügyintézőnek. Az 1. Sz. Fiókkönyvtárban beszedett díjakat havonta csekken kell a GESZ folyószámlájára befizetni. 12. Intézményünkben a pénzkezeléssel megbízott munkatárs (gazdasági ügyintéző) feladatkörébe tartozik: az intézményben tartott készpénz kezelése és megőrzése, a rovatos elszámolás vezetése, gondoskodik arról, hogy mindig megfelelő mennyiségű és címletű bankjegy és érme álljon rendelkezésre, kifizetést csak szabályszerűen, az adó- és pénzügyi jogszabályoknak megfelelően kiállított nyomtatványok alapján teljesíthet, a kifizetés szükségességét az intézményvezetővel minden esetben igazoltatni kell, az intézményi bevételeket hetente átveszi az olvasószolgálatos kollégáktól, gondoskodik a GESZ folyószámlájára történő befizetésről, nyilvántartást vezet a szigorú számadás alá tartozó nyomtatványokról. 13. Az intézmény munkatársai pénzügyi ügyintézést a pénztári órák alatt végezhetnek. A pénztári órákat a GESZ banki napjaihoz igazítjuk. Hétfőn: 9-12 Szerda: 9-12 Kedd: 9-12 Csütörtök: A fenti pénztári órákon kívül házipénztári kifizetést nem teljesítünk. 87

89 Szervezeti és működési szabályzat 7. sz. melléklet Záró rendelkezések Jelen szabályzat folyamatos karbantartása az intézmény igazgatójának kötelessége. A Pénzkezelési szabályzat az SZMSZ elfogadásakor lép hatályba. A szabályzat hatálya kiterjed az intézmény valamennyi dolgozójára. Az itt nem szabályozott kérdésekre a GESZ és a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár által január 1-jén kötött Együttműködési Megállapodásban megfogalmazottak az irányadók. Dunakeszi, június 11. Csonka Mária igazgató 88

90 Szervezeti és működési szabályzat 8. sz. melléklet 8. sz. melléklet Igazgatói utasítás A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár munkavédelmi szabályzata Külön kötetben Melléklete: A képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményei a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtárban Vonatkozó jogszabályok Az évi Munkavédelmi Törvény A képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló 50/1999. (XI.3) EüM rendelet Az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter 3/2002. (VIII.30.) rendelete az 50/1999. (XI.3) EüM rendelet módosításáról A munkáltató kötelessége a képernyős munkakörök meghatározása a munkafolyamatok megszervezése a képernyő előtti munkavégzés törvényileg megengedett időtartamának figyelembevételével az Mvt ának (2) bekezdése alapján a képernyős munkavégzés egészségi és biztonsági feltételeinek rendszeres ellenőrzése A képernyős munkavégzés törvényileg megengedett időtartama: a napi hat órát nem haladhatja meg, és óránkét 10 perc szünet biztosítása kötelező. A képernyős munkakör fogalma: az a munkakör, amelyben a munkavállaló feladatainak ellátásához a munkaidejéből legalább 4 órán keresztül a képernyőt használja, ideértve a képernyő figyelésével végzett munkát is. 89

91 Szervezeti és működési szabályzat 8. sz. melléklet A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtárban a könyvtári munkafolyamatok számítógépesítve vannak. (adatfeldolgozás, kölcsönzés, tájékoztatás) Ennek alapján az alábbi képernyős munkaköröket határozom meg: igazgató igazgató helyettes könyvtáros I. könyvtáros II. könyvtáros III. könyvtáros IV. könyvtáros V. könyvtári szakinformatikus könyvtári asszisztens I. könyvtári asszisztens II: könyvtári asszisztens III. könyvtári asszisztens IV. gazdasági ügyintéző könyvtári raktáros Fenti munkakörökben a dolgozók napi öt órát töltenek képernyő előtt. A képernyő előtti munkavégzéshez a dolgozók a bevezetőben felsorolt rendelkezések szerint éleslátást biztosító szemüvegre jogosultak, melyet a munkáltató köteles megtéríteni. Az éleslátást biztosító szemüveg fogalma: a szemészeti szakvizsgálat eredményeként meghatározott, a képernyő előtti munkavégzéshez szükséges szemüveglencse, és ennek a lencsének a rendeltetésszerű használatához szükséges keret, ide nem értve a munkavállaló által a képernyő előtti munkavégzéstől függetlenül egyébként is használt szemüveget, vagy kontaktlencsét. A munkáltató feladata: Köteles a munkavállaló látásának vizsgálatát biztosítani, őt szükség szerint, de legalább kétévente látásvizsgálatra elküldeni. A munkavállalót vizsgálatra a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást nyújtó orvoshoz irányítja, aki indokolt estben szemészeti szakvizsgálati beutalót ad. Amennyiben a szemészeti szakvizsgálat indokoltnak tartja és előírja a képernyő előtti munkavégzéshez szükséges szemüveglencsét, vagy kontaktlencsét, a munkáltató köteles ezt minimális mértékben (a szemészorvos által felírt paraméterek alapján) biztosítani a rendeltetésszerű használathoz szükséges kerettel együtt. A munkavállaló feladata: 90

92 Szervezeti és működési szabályzat 8. sz. melléklet Köteles a külön jogszabály szerinti időszakos alkalmassági vizsgálatokon túlmenően a munkáltató által elrendelt látásvizsgálaton részt venni Köteles a képernyő előtti munkavégzéshez használatos szemüveget rendeltetésszerűen használni, tárolni. Intézményünk dolgozói részére a foglalkozás-egészségügyi szolgálatot ellátó orvos: dr. Fehér Katalin. Címe: Dunakeszi Városi Önkormányzat Rendelőintézete, 2120 Dunakeszi, Fő út 80. Rendelési idő: szerdán délután. Nyilvántartási feladatok: Az éleslátást biztosító szemüveg védőeszköznek minősül. Az ezzel kapcsolatos adminisztrációt a könyvtár munkavédelmi felelőse, Takács Ferencné látja el. A munkatársak dossziéja tartalmazza a munkáltatói orvosi vizsgálati elrendelést, a szemészorvos szakvéleményét, a szemüveg kifizetésének számlamásolatát, a kihordási időt tartalmazó kartont. Az éleslátást biztosító szemüveg pénzügyi fedezete: A munkáltató a évtől tervszerűen a költségvetésben köteles biztosítani a munkavállalók részére szükséges éleslátást biztosító szemüveg anyagi fedezetét. Dunakeszi, június 11. Csonka Mária igazgató 91

93 Szervezeti és működési szabályzat 10. sz. melléklet 9. sz. melléklet Igazgatói utasítás A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár tűzvédelmi szabályzata Külön kötetben 92

94 10. sz. melléklet Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár Szervezeti és működési szabályzat 10. sz. melléklet Igazgatói utasítás A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár gyakornoki szabályzata A közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 4. (6) bekezdés szerint kiadom az alábbi szabályzatot, mely a meghatározott feladatok szakszerűbb és hatékonyabb végrehajtását szolgálja, a gyakornoki követelmények teljesítésével és teljesítmény mérésével, értékelésével összefüggő eljárásrendet rögzíti. A szabályzat területi, személyi hatálya Jelen szabályzat a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár (2120 Dunakeszi, Kossuth Lajos u. 6. és az 1. Sz. Fiókkönyvtár, 2120 Dunakeszi, Állomás sétány 17.) E-H fizetési osztályba sorolt, az intézmény alaptevékenységének ellátásával összefüggő munkakörbe (könyvtári szakmai munkakörök) határozatlan időre kinevezett és a szakmai vezetői feladatok ellátásával megbízott közalkalmazottaira terjed ki. Amennyiben az intézménybe kerülő közalkalmazott a gyakornoki követelményeket teljesítő, legalább 120 órás akkreditált továbbképzésen részt vett, nem kell gyakornoki időt kikötni. A szabályzat időbeli hatálya Jelen szabályzat július elsejétől visszavonásig hatályos. A szabályzat módosítása A szabályzatot módosítani kell, amennyiben a benne foglaltakat érintő jogszabályváltozás következik be, valamint amennyiben az intézmény dolgozóinak legalább fele írásban kéri. Gyakornok: az a közalkalmazott, aki az alaptevékenységhez tartozó munkakörökbe, az E-H fizetési osztályban határozatlan időre szóló kinevezést kap, de nem rendelkezik három évet meghaladó szakmai gyakorlattal. Gyakornoki idő: A gyakornoki idő időtartamát a kinevezéskor kell előírni. E fizetési osztályban kettő, F-H-ig terjedő fizetési osztályban három év. A gyakornoki idő meghatározásakor figyelembe kell venni az alkalmazás időpontjáig már megszerzett szakmai gyakorlatot, és így megállapítani a három évhez szükséges gyakornoki idő időtartamát. (Pl: a gyakornoki idő egy év, ha a közalkalmazott az E fizetési osztályba tar- 93

95 Szervezeti és működési szabályzat 10. sz. melléklet tozó munkakörben egy, az F-H fizetési osztályhoz tartozó munkakörben két évet meghaladó szakmai gyakorlattal rendelkezik.) A gyakornoki idő befejeződése eltolódik - amennyiben a gyakornok három hónapot vagy annál hosszabb időt összefüggően van távol a munkahelyétől - az összefüggő távollét idejével (pl. betegállomány, GYED stb.) A gyakornoki idő folyamatosságát nem érinti az intézményen belüli áthelyezés. Ha a gyakornok munkaviszonya a gyakornoki idő alatt szűnik meg, az eltelt időszak megállapításait valamint a munkaviszony megszűnésének időpontját és okát rögzíteni kell az értékelő lapon. Ha az új munkavállaló más intézményben már elkezdte gyakornoki idejét, akkor folytatható intézményünkben, ha a korábbi munkahelyén azonos vagy nagymértékben hasonló munkakört töltött be, és addigi érékelése megfelel az elvárásainknak. Szakmai vezető: A gyakornoki program lebonyolításához az intézmény vezetője szakmai vezető(ket) jelöl ki. Szakmai vezetők a szakterületükön kiemelkedően teljesítő könyvtárosok, informatikus könyvtárosok lehetnek, akik legalább 5 éve az intézményben dolgoznak, és legalább 10 éves szakmai gyakorlattal rendelkeznek. A szakmai vezető kijelölésekor figyelembe kell venni a gyakornok által ellátandó munkaköri feladatokat. A szakmai vezető megbízását, kiegészítő munkaköri leírásban kell rögzíteni, melyben meg kell jelölni a megbízás időtartamát, a gyakornok(ok) nevét, valamint a szakmai vezető feladatait a gyakornoki program teljesítésében. A szakmai vezetőt feladatai ellátásáért kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítésként megfelelő díjazás illeti meg, melynek összege egy gyakornok esetében a mindenkori pótlékalap 25%-a. A szakmai vezető feladatai: a gyakornokkal egyeztetve elkészíti a gyakornoki programot; az intézményvezetővel jóváhagyatja a gyakornoki programot; segíti a gyakornokot az általános jogszabályok, dokumentumok megismerésében, értelmezésében, a gyakornoki programban és a munkaköri leírásban meghatározott feladatok teljesítésében, a helyi szokások, kommunikációs szokások megismerésében. rendelkezésre áll a feladatok problémák megbeszéléséhez. Feljegyzéseket készít a gyakornok munkájáról, ellenőrzi a feladatok teljesítését, és rendszeres szóbeli egyeztetést tart a gyakornokkal évente szövegesen, írásban értékeli a gyakornok teljesítményét, ezzel megalapozza az új könyvtáros további alkalmazásának meghosszabbításáról születendő döntést, a gyakornok minősítését. Az értékelésbe bevonja mindazokat a munkatársakat, akik adott időszakban részt vettek a gyakornok beilleszkedésének segítésében, értékelését minden esetben összeveti a gyakornok önértékelésével, és az intézményvezetővel egyeztetve meghatározza a gyakornok további teendőit, feladatait, a fejlesztési irányokat; 94

96 Szervezeti és működési szabályzat 10. sz. melléklet Gyakornoki program szakmai követelmények Általános követelmények: az intézmény alaptevékenységét meghatározó jogszabályok különösen a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL törvény és követő rendeletei vonatkozó részei, és a munkahelyi belső szabályzatok (SZMSZ és kötelező mellékletei) megismerése, (különös tekintettel a gyakornoki szabályzatra, a munkaköri feladatok és elvárások szabályzatára és munkakörhöz kapcsolódó szabályzatokra) a munkahely városi, intézményközi szakmai kapcsolatainak megismerése a hazai könyvtár- és művelődésügy stratégiai céljainak áttekintése, a szakmai követelményrendszer és a követelmények teljesítési módjának megismerése; az intézményben folyó ügyintézés elveinek és gyakorlatának megismerése Munkakörhöz kapcsolódó követelmények: A munkakörhöz kapcsolódó követelmények alapja a kinevezésben meghatározott munkakör, a munkaköri leírásban szereplő feladatok, elvárások teljesítése. A munkakörhöz kapcsolódó követelményeknek biztosítaniuk kell, hogy a gyakornok: megismerje munkahelye általános szakmai tevékenységét, a városban betöltött szerepkörét. megismerje a munkaköre ellátására vonatkozó jogszabályokat, szakmai előírásokat elmélyítse ismereteit a munkaköréhez kapcsolódó szakterületen alkalmassá váljék a munkakör önálló ellátására; elsajátítsa elméleti ismereteinek gyakorlati alkalmazási módját. A gyakornoki munkavégzés speciális szabályai: A gyakornok heti munkaidejét a munkaköri leírásban kell megállapítani. Fő állásban heti 40 óra. Gyakornokok részére túlmunka nem rendelhető el. Rendezvényen való ügyelet esetén a 8 órán túli idő csúsztatásként kiadható. Amennyiben a gyakornok és a szakmai vezető nem tud együtt dolgozni, az okok feltárása és jegyzőkönyvezése után az intézményvezető új szakmai vezetőt jelölhet ki. A gyakornoki idő alatti számonkérés: A gyakornok fejlesztő értékelését minden év végén a szakmai vezető készíti el. Az értékelésbe bevonja a gyakornok felkészítésében részt vevő kollégákat is, valamint figyelembe veszi a gyakornok által készített önértékelést. Az értékelő megbeszélés lépései: a gyakornok önértékelése; a szakmai vezető értékelése; 95

97 Szervezeti és működési szabályzat 10. sz. melléklet az eltérő vélemények megbeszélése; a problémák feltárása, megbeszélése; a következő időszak fejlesztési területeinek meghatározása; a résztvevők feladatainak meghatározása; az értékelő lap kitöltése, aláírása. Az értékelő megbeszélésen a szakmai vezető és a gyakornok vesz részt. Az értékelő lapot (1. sz. melléklet) a szakmai vezető és a gyakornok írja alá. A gyakornoknak lehetőséget kell adni, hogy észrevételeit, megjegyzését az értékelő lapon rögzítse. Az értékelő lap egy aláírt példányát a gyakornoknak át kell adni. Az értékelő lapot a szakmai vezető őrzi a gyakornoki idő leteltéig, majd a minősítés után megsemmisíti. A gyakornok értékelésének, minősítésének kiemelt szempontjai: a megszerzett tudás használata; széleskörű szakmai ismeretek; probléma-megoldási stratégiák; a napi feladatok megoldása különféle felhasználói csoportok számára; döntéshozatal; célok meghatározása; munkahelyi légkör; képesség a felhasználóktól érkező problémák megértésére, kezelésére; szakmai elkötelezettség; együttműködés a kollégákkal, a könyvtári közösséggel. A gyakornok minősítésének eljárásrendje: A gyakornoki idő lejártának hónapjában a gyakornokot minősíteni kell. A minősítés eredményeként megfelelt és nem felelt meg minősítés adható. A közalkalmazotti jogviszony a törvény erejénél fogva megszűnik a minősítés eredményének ismertetését követő tizedik napon, ha a gyakornok nem felelt meg minősítést kap. A gyakornok minősítéséről az intézmény vezetője dönt. Döntése előtt beszerzi a közvetlen felettes véleményét, javaslatát, valamint a szakmai vezető (amennyiben nem azonos a közvetlen felettessel) véleményét, javaslatát, figyelembe veszi az évenkénti értékelés megállapításait, a fejlesztési javaslatok megvalósulását. A minősítést újabb értékelő megbeszélés előzi meg. A minősítést megelőző értékelő megbeszélésen a szakmai vezető, a gyakornok és az intézményvezető vesz részt. A minősítést megelőző értékelő megbeszélés lépései: a gyakornok tájékoztatása a minősítés céljáról, menetéről, jogkövetkezményéről, a minősítés eredményéhez kapcsolódóan jogorvoslati lehetőségről a gyakornok önértékelése, mely összefoglalja a gyakornoki programban meghatározott célok elérésének értékelést is; a szakmai vezető összegző értékelése; a vezető értékelése; 96

98 Szervezeti és működési szabályzat 10. sz. melléklet az eltérő vélemények megbeszélése; a minősítő lap kitöltése, aláírása. A minősítő lapon (ld. 2. sz. melléklet) a minősítést nem felelt meg minősítés esetén indokolni kell, az indoklásnak valósnak, okszerűnek kell lenni. A minősítő lapot az intézményvezető, a szakmai vezető és a gyakornok írja alá. A minősítő lap részét képezi a közalkalmazott személyi anyagának. Záró rendelkezések: A gyakornoki szabályzatban foglaltakról a közalkalmazotti megbízott véleményt nyilvánít. A gyakornoki szabályzatot az intézmény honlapján nyilvánosságra kell hozni. Záradék: A gyakornoki szabályzatot a könyvtár vezetősége június 16-án véleményezte és elfogadta. Kelt: Dunakeszi, június 17. Csonka Mária igazgató 97

99 Szervezeti és működési szabályzat 10. sz. melléklet 1. számú melléklet Munkáltató megnevezése:... Címe:... Értékelő lap Az értékelt személyi adatai Név:... Születési hely, idő:... Az értékelés időpontja:... Az értékelés megállapításai: Fejlesztendő területek: Javasolt célok, feladatok: Az értékelés során az alábbi kollégák véleményt nyilvánítottak: Az értékelt észrevételei: értékelést végző szakmai segítő 98 értékelt gyakornok

100 Szervezeti és működési szabályzat 10. sz. melléklet Minősítő lap 2. számú melléklet 1. Személyi adatok Név (leánykori név):... Anyja neve:... Születési hely, idő: Munkakörre vonatkozó adatok Munkaköre:... Szakképzettsége:... A jogszabályban előírt, munkáltató által meghatározott alkalmazási feltételek: Munkaköri feladatok: Szempontok a szakmai tevékenység megítéléséhez a) a munkakör szempontjából fontos szakmai ismeretek és jártasság foka; b) hivatástudat; c) felelősségérzet; d) ítélőképesség, elemzőkészség; e) pontosság a munkában; f) szorgalom, igyekezet; g) kapcsolatteremtő, -fenntartó képesség; h) szóbeli és írásbeli kifejezőkészség. Vezető esetében ezen túlmenően: i) a vezetett szervezeti egység tevékenységének színvonala; j) a munka szervezettsége. 4. Egyéb szempontok A minősített alkalmasságának megítélése (a 2-3. pontok alapján): megfelelt / nem felelt meg 1 A minősítést a minősítettel megismertettem. A közalkalmazott tájékoztatása az estleges jogvita kezdeményezésének lehetőségéről megtörtént. Kelt:... a minősítő neve, aláírása, beosztása 1 A kívánt rész aláhúzandó. 99

101 Szervezeti és működési szabályzat 10. sz. melléklet A minősítés tartalmát megismertem, észrevételeim: Kelt:... a minősített aláírása 100

102 Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár közalkalmazotti szabályzata 101

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok - Intézményi adatok - A legfontosabb működési feltételek - A könyvtár bélyegzői - Az intézmény típusa és helye a könyvtári rendszerben

Részletesebben

Az Arany János Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata

Az Arany János Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata Az Arany János Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata I. A könyvtár általános adatai: 1. A könyvtár neve: Gáthy Zoltán Városi Könyvtár és Helytörténeti Múzeum Székhelye: Komárom-Esztergom megye

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat K I V O N A T Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. február 23i ülésének jegyzőkönyvéből 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Bródy Sándor

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár 1.1. Rövidített névalakja: Művelődési Ház és Könyvtár 2. A költségvetési szerv székhelye: 9721 Gencsapáti, Szentegyház

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat I. A könyvtár általános adatai: Neve: Iskolai és Közművelődési Községi Könyvtár Székhelye: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye, 4533 Sényő, Kossuth. u. 33. Fenntartó neve: Sényő

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 1-jei

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

A KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLY ZATA

A KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLY ZATA A KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLY ZATA A Szervezeti és Működési Szabályzat alapdokumentumai - 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézkedésekről, a nyilvános könyvtári

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2015. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2015. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 05. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 48/05. (V. 06.) ÖH. A Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár Alapító

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 1. Az intézmény elnevezése és jogállása 1. Név: József Attila Városi Könyvtár (továbbiakban: Könyvtár) 2. Cím: 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 21. Levélcím: 8901 Zalaegerszeg,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tárgy: Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény alapító

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s Dorog Város Képviselő-testületének 2015.

Részletesebben

Tárgyalja a képviselő-testület március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén

Tárgyalja a képviselő-testület március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén 1./Napirend: Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár alapító okirat módosítása Előterjesztő: polgármester Tárgyalja a képviselő-testület 2014. március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén Előterjesztés

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. január 30-ai ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. január 30-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. január 30-ai ülésének jegyzőkönyvéből: 6/2014.(I.30.) sz. önkormányzati határozat: A Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és

Részletesebben

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. december 1. Általános rendelkezések (1) A könyvtár neve: Edutus Főiskola Könyvtára (2) Székhelye és címe: 2800 Tatabánya, Béla király krt. 58. (3) Létesítésének

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

AZ EGRI FŐEGYHÁZMEGYEI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

AZ EGRI FŐEGYHÁZMEGYEI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. AZ EGRI FŐEGYHÁZMEGYEI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Az egri Főegyházmegyei Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata A szabályzat az 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről

Részletesebben

Papp Róbert sk. Jkv. hitelesítő

Papp Róbert sk. Jkv. hitelesítő Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. június 28-ai rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 85/2012.(VI.28.) sz. önkormányzati határozat: A Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SzMSz) 12. c) pontjában

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata. Az alapító okirat felvezető szövegrésze helyébe az alábbi szövegrész lép:

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata. Az alapító okirat felvezető szövegrésze helyébe az alábbi szövegrész lép: II-2/4262/203. határozat 2. sz. melléklet II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 20. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 137/1999. (VI. 30.) SZ. HATÁROZATA A VAS GEREBEN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 137/1999. (VI. 30.) SZ. HATÁROZATA A VAS GEREBEN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 137/1999. (VI. 30.) SZ. HATÁROZATA A VAS GEREBEN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2015. (V.26.) Kt. határozata

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2015. (V.26.) Kt. határozata határozati javaslatok: Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2015. (V.26.) Kt. határozata a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és a Gárdonyi Géza Városi Könyvtár intézmények összeolvadásával

Részletesebben

GYÖNGYÖK VACHOTT SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA

GYÖNGYÖK VACHOTT SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA GYÖNGYÖK VACHOTT SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA 1997. CXL törvény A könyvtár alapvetően általános gyűjtőkörű nyilvános, városi könyvtárként működik. Feladatait az 1997. évi CXL., A muzeális

Részletesebben

1.) Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Cibakháza Nagyközségi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyja.

1.) Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Cibakháza Nagyközségi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyja. Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 36/2012.(IV.25.)KT határozata Cibakháza Nagyközségi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása tárgyában 1.) Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva A Közgyűlés VII-107/14.49/016. számú határozatának. melléklete Okirat száma: Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján

Részletesebben

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény neve: Petőfi Művelődési Ház Székhelye, címe: 8182 Berhida Orgona u 2. Az intézmény fenntartó szerve: Berhida Város Önkormányzata Székhelye,

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 -

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 - A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 - A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) Szenátusa (a továbbiakban: Szenátus)

Részletesebben

K I V O N A T. 298/2010.(XI.03.) önkormányzati határozat a Kulturális-, Idegenforgalmi Központ és Könyvtár alapító okiratának módosításáról.

K I V O N A T. 298/2010.(XI.03.) önkormányzati határozat a Kulturális-, Idegenforgalmi Központ és Könyvtár alapító okiratának módosításáról. Berekfürdő Községi Önkormányzat J e g y z ő j e 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. K I V O N A T a Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november hó 3. napján tartott testületi ülésének

Részletesebben

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend 8. sz. melléklete AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2012.

Részletesebben

[ 9004001 Kulturális műsorok, rendezvények,kiállítások szervezése

[ 9004001 Kulturális műsorok, rendezvények,kiállítások szervezése Sorszám: Ji Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Véleményező Bizottság: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Alapító Okiratának módosítása Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető Bereezki Ivett pénzügyi ügyintéző

Részletesebben

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. (XII. 13.) számú rendelete

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. (XII. 13.) számú rendelete DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. (XII. 13.) számú rendelete Diósjenő Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról, valamint ügyfélfogadásának

Részletesebben

3. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye pontjában a következőket határozza meg: Veszprém Megyei Közművelődési Intézet, 8200 Veszprém, Vár u. 6.

3. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye pontjában a következőket határozza meg: Veszprém Megyei Közművelődési Intézet, 8200 Veszprém, Vár u. 6. 192/2009. (XII. 17.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdése g) pontja és a költségvetési szervek jogállásáról és

Részletesebben

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok és a Magyar Köztársaság 2008. évi CV. törvény 2..(2) bekezdése és a 4.

Részletesebben

A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI

A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI 1. A körjegyzőség feladata és hatásköre A körjegyzőség számára meghatározott feladatoknak és hatásköröknek a körjegyzőség szervezeti egységei, dolgozói közötti megosztásáról a

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.hu Készítette: Percze Szilvia jegyző Nagycenk Nagyközség Önkormányzatánál

Részletesebben

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA Zalakomár Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a Művelődési Ház alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

VÁROSI KÖNYVTÁR és JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ

VÁROSI KÖNYVTÁR és JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ Dunaharaszti Város Önkormányzata VÁROSI KÖNYVTÁR és JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata

Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata Jóváhagyta a Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a 65/2007. (IV.26.) számú határozatával. Balatonederics Települési

Részletesebben

A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtárának Szervezeti és működési szabályzata

A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtárának Szervezeti és működési szabályzata Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtárának Szervezeti és működési szabályzata Érvényes: 1998. november 18-tól Készítette: Jóváhagyta: Baranya Péter könyvtáros.

Részletesebben

Módosító okirat. 1. Az Alapító okirat 4. pontja helyébe mely a módosított okiratban pont alatt szerepel - a következő rendelkezés lép:

Módosító okirat. 1. Az Alapító okirat 4. pontja helyébe mely a módosított okiratban pont alatt szerepel - a következő rendelkezés lép: Okirat száma: A Közgyűlés VII-107/314.492/2016. számú határozatának 1. melléklete Módosító okirat A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése által

Részletesebben

A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. Fejezet A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1.1. Az intézmény neve: Sárréti Múzeum (fej- és körbélyegzőjén: Sárréti Múzeum) 1.2. Az intézmény székhelye: Szeghalom, Tildy Zoltán u. l4.

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

Kivonat Cibakháza Nagyközség Önkormányzat képviselő-testület május 23. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat Cibakháza Nagyközség Önkormányzat képviselő-testület május 23. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat Cibakháza Nagyközség Önkormányzat képviselő-testület 2012. május 23. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 51/2012. (V.23.)Képviselő-testületi határozata Cibakháza

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Segédanyag) 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. hatályba lépésével

Részletesebben

Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján alábbi határozatot hozza:

Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján alábbi határozatot hozza: Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 17/2016.(II.24.) KT határozata A Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményegysége Szervezeti és Működési Szabályzata jóváhagyásáról

Részletesebben

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L 2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM A TANULMÁNYI OSZTÁLY ÜGYRENDJE Jóváhagyta a Szenátus 6/2016 (II. 10) számú határozatával... Felsmann Tamás általános rektorhelyettes 2016. február 10. 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. JANUÁR 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. JANUÁR 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JANUÁR 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok 1/2014. (I. 21.) BVKt határozat 2/2014. (I. 21.) BVKt határozat A Városi Művelődési

Részletesebben

/ egységes szerkezetben/

/ egységes szerkezetben/ Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat által fenntartott József Attila Általános Művelődési Központ Alapító Okirata / egységes szerkezetben/ Iktatószám: 1566-4/2011. Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-ai ülésére

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-ai ülésére Döntéshozatal: minősített többség V-3/2014. Nyü. Ügyiratszám: /2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-ai ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár

Részletesebben

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA Egy kisvárosi önkormányzat önállóan tartja fenn művelődési házát és könyvtárát.

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 9/A. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS

Részletesebben

Előterjesztés. Gondozási Központ és Községi Könyvtár alapító okiratának módosítása,

Előterjesztés. Gondozási Központ és Községi Könyvtár alapító okiratának módosítása, Az... napirendi ponthoz Előterjesztés Napirend: Gondozási Központ és Községi Könyvtár alapító okiratának módosítása, Előterjesztő: a Polgármester Előzmények: 71/2015. (VI. 26.) 26/2013. (III. 13) 67/2012.

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratát

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. Tárgy: Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár évi munkatervének elfogadása

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. Tárgy: Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár évi munkatervének elfogadása ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 107/2016. Tárgy: Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 2017. évi munkatervének elfogadása Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin polgármester Előadó neve: Grégerné

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata szeptember 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata szeptember 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. szeptember 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzati költségvetési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására Püspökladány Város Polgármesterétől 450 Püspökladány, Bocskai u.. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Többsincs Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítására

Részletesebben

A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT RENDJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék

A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT RENDJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. Felhasznált jogszabályok 3 2. Alapelvek 3 3. A könyvtárra vonatkozó adatok 4 4. Személyi feltételek 4 5. Használói köre 4 6. A könyvtár bélyegzőjének leírása 4 7. A könyvtár fenntartása

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. Alapító Okirata

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. Alapító Okirata Iktatószám: 7712/2008. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága Alapító Okirata Az oktatási és kulturális miniszter az államháztartásról szóló 1992. XXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

~SVÁRDAVÁROSÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2015. (11.26.) ÖKT. határozata

~SVÁRDAVÁROSÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2015. (11.26.) ÖKT. határozata I ~SVÁRDAVÁROSÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2015. (11.26.) ÖKT. határozata a Várday István Városi Könyvtár alapító okiratának módosításáról, és egységes szerkezetbe foglalásáról A Képviselő-testület

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 10-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 10-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 10-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és Muzeális

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 2014. január 1-től hatályos alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 6. számú melléklet Az önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 38.. (1) bekezdése értelmében: "A képviselőtestület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról, a költségvetési

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzat 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról (a 2/2008. (I.22.) Önk., a 32/2009. (IX.30.)

Részletesebben

A Gáthy Zoltán Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata Az intézmény megnevezése: Gáthy Zoltán Városi Könyvtár és Helytörténeti Múzeum

A Gáthy Zoltán Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata Az intézmény megnevezése: Gáthy Zoltán Városi Könyvtár és Helytörténeti Múzeum A Gáthy Zoltán Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata 1. Az intézmény alapadatai: 1.1. Az intézmény megnevezése: Gáthy Zoltán Városi Könyvtár és Helytörténeti Múzeum 1.2. Székhelye: Komárom-Esztergom

Részletesebben

POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2. számú melléklet POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖNYVTÁRI GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT Készítette: Pataki Sándorné Szathmáry Péterné könyvtáros ISKOLAI KÖNYVTÁRI SZABÁLYZAT A Pollack Mihály Általános Iskola

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Többsincs Óvoda és Bölcsöde Alapító Okiratának módosítása. Tura Város Önkormányzatának

Részletesebben

KIVONAT. Dorog Város Képviselő-testülete december 19.-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Dorog Város Képviselő-testülete december 19.-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből Dorog Város Jegyzője 2510 DOROG Bécsi u. 71. Pf:43. Tel:(36) 33 431-299 Fax:(36) 33 431-377 1/16/2003. KIVONAT Dorog Város Képviselő-testülete 2003. december 19.-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből 254/A/2003.(XII.19.)

Részletesebben

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA február 1-jétől

TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA február 1-jétől TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA 2013. február 1-jétől TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Taksony Nagyközség Önkormányzat

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. február 27-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. február 27-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. február 27-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 44/2014.(II.27.) sz. önkormányzati határozat: A Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

1. A kormánymegbízott

1. A kormánymegbízott 1. A kormánymegbízott 4. (1) A kormánymegbízott a Kormányhivatal vezetőjeként: a) Vezeti a Kormányhivatalt, gyakorolja annak feladat- és hatásköreit; b) Ellátja a költségvetési szerv vezetőjének hatáskörébe

Részletesebben

1. A Könyvtárra vonatkozó általános tudnivalók

1. A Könyvtárra vonatkozó általános tudnivalók A Sola Scriptura Teológiai Főiskola Könyvtára (a továbbiakban Könyvtár) Szervezeti és működési szabályzatának elkészítésekor az alábbi törvények és rendeletek előírásait vettük figyelembe: a kulturális

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére Tárgy: A Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház alapító okiratának módosítása. Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi feladatairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A PAKSI PÁKOLITZ ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A PAKSI PÁKOLITZ ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A PAKSI PÁKOLITZ ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA PAKS, 2014 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ 4 AZ SZMSZ ELKÉSZÍTÉSÉNEK CÉLJA, RENDELTETÉSE 4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 1. Az alapító

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület részére. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásával kapcsolatos módosítási javaslatok

Előterjesztés. a Képviselő-testület részére. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásával kapcsolatos módosítási javaslatok Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Alpolgármester A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga (SZMSZ 17. (1) bek.). Előterjesztés a Képviselő-testület részére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Dunavarsány Város Önkormányzat Erkel Ferenc

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

Alapító okirat (1. minta) [Preambulum: hivatkozás az 1997. évi CXL. törvényre]

Alapító okirat (1. minta) [Preambulum: hivatkozás az 1997. évi CXL. törvényre] Alapító okirat (1. minta) [Preambulum: hivatkozás az 1997. évi CXL. törvényre] A költségvetési szerv neve: Könyvtár(a) A költségvetési szerv székhelye: (irányítószám) (település) (utca) (házszám) A költségvetési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. sz. melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat megnevezése Frissítés Megőrzés adatfelelős Megjegyzés 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai

Részletesebben