ZALASZÁNTÓ ÉS VINDORNYALAK KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGE KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ZALASZÁNTÓ ÉS VINDORNYALAK KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGE KÖZÉRDEKŰ ADATOK"

Átírás

1 1. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők Elérhetőségi adatok Hivatalos név: Zalaszántó és Vindornyalak Községek Körjegyzősége Székhely: 8353 Zalaszántó Fő utca 50. Postacím: 8353 Zalaszántó Fő utca 50. Telefonszám: 0683/ , 0683/ , 0683/ Fax: 0683/ Központi elektronikus levélcím: Ügyfélfogadás rendje: Hétfő, szerda: Péntek: Kedden és csütörtökön az ügyfélfogadás szünetel. Körjegyző fogadónapja: Szerda: Szervezeti struktúra, munkatársak: A Körjegyzőség önállóan működő és gazdálkodó közhatalmi költségvetési szerv. Felügyeleti szerve: Zalaszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete Alaptevékenysége, feladat-és hatásköre: a körjegyzőség ellátja az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvényben meghatározott feladatokat. A körjegyző ellátja a képviselő-testületek, a bizottságok és a települési képviselők működésével kapcsolatos igazgatási feladatokat, a polgármesterek hatáskörébe tartozó államigazgatási döntések előkészítését és végrehajtását. A Körjegyzőség vezetője a körjegyző. A körjegyzői álláshelyet nyilvános pályázat útján kell betölteni. A pályázati eljárás előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos feladatokat a székhely önkormányzat polgármestere látja el. A körjegyzőt az alapító önkormányzatok képviselő-testületei nevezik ki együttes ülésen, minősített többséggel meghozott döntéssel. A kinevezés határozatlan időre szól. 1

2 Körjegyző: Gecse Ágnes Elérhetősége: Telefonszám: 0683/ cím: Igazgatás, titkárság Lancz Józsefné Titkárság, népességnyilvántartás Telefonszám: 0683/ Kocsis Barbara igazgatási gyakornok Gyámügy, gyermekvédelem, szociális ügyek, anyakönyvvezető Telefonszám: 0683/ Pénzügy Sári Vincéné adóügyi főmunkatárs Adóügyek, eboltás, ipar-és kereskedelmi igazgatás, Zalaszántó Község Önkormányzat, valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzat házipénztára Telefonszám: 0683/ Tobak Károlyné gazdálkodási főmunkatárs Körjegyzőség, Zalaszántó Község Önkormányzat, Cigány Kisebbségi Önkormányzat gazdálkodása, költségvetése Telefonszám: 0683/ Bódai Lászlóné gazdálkodási főmunkatárs Gersei Pethő Általános Művelődési Központ gazdálkodása, költségvetése; Körjegyzőség, valamint Vindornyalak Község Önkormányzat házipénztárai; munkaügy Telefonszám: 0683/ Varga Viktória pénzügyi vezető tanácsos Vindornyalak Község Önkormányzat, valamint az Idősek Klubja, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat gazdálkodása, költségvetése; szabálysértési, birtokháborítási ügyek Telefonszám: 0683/

3 2. MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK 2.1. Költségvetés, beszámoló Zalaszántó és Vindornyalak Községek Körjegyzőségének évi költségvetése: Körjegyzőség 2010.évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzata kiemelt előirányzatok szerinti bontásban 2009.évi 2010.évi Bevételek: várható terv ezer Ft Intézményi működési bevételek Tám.értékű bev. pénzeszköz átvétel 475 Működési költségvetési támogatás (finanszírozás) Intézményi felhalmozási kiadások támogatása 300 Pénzmaradvány Összesen: Kiadások: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatás értékű működési kiadás Felhalmozási kiadás Összesen:

4 Körjegyzőség évi kiadásainak tervezete (ezer forintban) Kiadások megnevezése 2009.évi évi váható tény terv Önkormányzatok igazgatási tevékenysége szakfeladat Rendszeres személyi juttatások Teljes munkaidőben foglalkoztatott fő alatilletménye Ft magasabb fizetési fokozatba lépés miatti bérfejlesztés Ft Ft Köztisztviselői illetménykiegészítés felsőfokú iskolai végzettség Ft középfokú iskolai végzettség Ft Soros lépés miatti növekedés Ft Ft Köztisztviselői illetménypótlék vezetői Ft körjegyzői Ft képzettségi Ft nyelvpótlék Ft Ft Részmunkaidőben foglalkoztatott 1 fő alapilletmény évi alapilletmény Ft 11 havi bérfejlesztés Ft Ft Rendszeres személyi juttatások összesen: Állományba nem tartozók juttatásai (megbízási díj) Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás Köztisztviselői helyettesítési díj 364 Köztisztviselők egyéb munkavégz. kapcs juttatása( havi ker.kieg.,túlmunka) Részmunkaidőben fogl munkavégzéshez kapcsolódó juttatása Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás összesen:

5 Foglalkoztatás sajátos juttatásai Közigazgatási alapvízsga, szakvizsga költsége Jubileumi jutalom (35 éves 2 fő) Köztisztviselő betegszabadsága idejére fizetett díjazás 92 Napidíj 3 17 Részmunkaidőben foglalkoztatott sajátos juttatásai 368 Foglalkoztatás sajátos juttatásai öszesen: Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulás Ruházati költségtérítés 540 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás(étkezésihozzáj.,ajándékutalv.stb) 1011 Cafetéria-juttatások : 2164 meleg-étkezési utalvány Ft/fő/hó üdülési támogatása iskolakezdési támogatás közoktatásban tanuló gyermek után magánszemély javára az önkéntes egészségbiztosítási pénztárba hozzájárulás internet használat magánszemély javára az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba átutalált hozzáj. Közlekedési költségtérítés ( 3 fő munkába járásához hozzájárulás)) Részmunkaidőben foglalkoztatott személyhez kapcsolódó költségtérítés Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások: Köztisztviselő egyéb szociális juttatása 30 Személyi kiadások szakfeladat összesen: Munkaadókat terhelő járulékok Társadalombiztosítási járulék 26% Nyugdíjbíztosítási járulés (24 %) e/ft Term.egészségbizt.jár. (1,5 %) 440 e/ft Pénzbeli egészségbizt.jár. (0,5 %) 123e/Ft Munkaadói járulék (1 %) Egészségügyi hozzájárulás december havi eü.hozzájárulás 15 e/ft 5

6 megbízási díj 27 %-a 54 e/ft Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulék szakfeladat összesen: Dologi és egyéb folyó kiadások Gyógyszer beszerzés( mentőláda) 5 Irodaszer, nyomtatvány beszerzés ebből kb. 100 e/ft anyakönyvi nyomtatvány és a nyomtatóhoz patron Könyv beszerzés (szakmai kiadványok) Folyóirat beszerzés (közlönyök előfizetése) Egyéb információ hordozó beszerzés (DVD jogtár) Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védőruha beszerzés Egyéb anyagbeszerzés (tisztítószer, egyéb készletek)) Nem adatviteli távközlési díjak (telefon) Egyéb kommunikációs szolgáltatás (szoftverek rendszer-felügyeleti díja) Szállítási szolgáltatás 4 Gázenergia szolgáltatás Villamosenergia szolgáltatás Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás (gépek berendezések) Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások (postaköltség, üzemorvosi ellátás, fénymásoló üzemeltetése) Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Belföldi kiküldetés Reprezentációs kiadás 15 Egyéb dologi kiadások (konzultációk, kötelező továbbképz.részvételi díja) Bérleti és lízingdíjak kiadása Számlázott szellemi tevékenység (szabályzatok készítése) 200 Különféle adók.díjak egyéb befízetések 2 Munkáltató által fizetendő személyi jövedelemadó 622 Pénzügyi szolgáltatás (számlavezetés és költségei) Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Felhalmozási kiadás szakfeladat Számítógép, nyomtató vásárlása 300 Felhalmozási kiadás összesen: KIADÁSOK ÖSSZESEN:

7 Körjegyzőség finanszírozásának megoszlása évi kiadások összesen Ft Körjegyzőség műk.norm. állami támogatás, Ft Intézményi saját bevétel Ft Ft Zalaszántó állandó lakosságszáma: Vindornyalak állandó lakosságszáma: Összesen: 983 fő 101 fő 1084 fő Ft : 1084 fő = ,38 Ft 983 fő x Ft = Ft 101 fő x ,38 Ft = ,-Ft Zalaszántó finanszírozása: Lakosságarányosan Állami támogatás Összesen: Kerekítve: ,- Ft ,- Ft ,- Ft e/ft Vindornyalak finanszírozása: Lakosságarányosan Kerekítve: Ft e/ft 7

8 Zalaszántó és Vindornyalak Községek Körjegyzőségének évi beszámolója Bevételek: Előirányzat Teljesítés Teljesítés Eredeti Módosított % Intézményi működési bevételek ,00% Tám.értékű bev. pénzeszköz átvétel ,00% Működési költségvetési támogatás (finanszírozás) ,00% Pénzmaradvány ,00% Függő,átfutó,kiegyenlítő bevétel -21 Összesen: ,93% Kiadások: Személyi juttatások ,86% Munkaadókat terhelő járulékok ,72% Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ,17% Támogatás értékű működési kiadás ,00% Felhalmozási kiadás Kiegyenlítő,átfutó,függgő kiadások Összesen: ,17% 8

9 Részletes tájékoztató a Körjegyzőség évi költségvetésének teljesítéséről 1. Sz. melléklet ezer forintban Bevételek megnevezése Előirányzat Teljesítés Teljesítés Eredeti Módosított % Önkormányzati igazgatási tevékenység Alkalmazottak térítése ,00% Szolgáltatás ellenértéke ,00% Kamatbevételek államháztartáson kívülről ,00% Pénzfor.nélküli bev. (pénzmar.igénybevét) ,00% Működési célú támogatásértékű bevétel ,00% Összesen: ,00% Országgyülési képviselőválaszt.kapcs.feladadatok Működési c.támogatért.bev.ep.választás ,00% Összesen: ,00% Önkormányzatok, többcélú kistérs.társ.elszámolásai Működési költségvetési támogatás ,00% Felügy. szervtől kapott tám.összesen ,00% Bevételek összesen: ,00% 9

10 Körjegyzőség évi költségvetési kiadásainak teljesítése ezer forintban Kiadások megnevezése Előirányzat Teljesítés Teljesítés Eredeti Módosított % Önkormányzati igazgatási tevékenység Alapilletmények % Illetménykiegészítések % Illetménypótlékok % Nyelvpótlék % Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai % Rendszeres személyi juttatások % Köztisztv.egy.munkav.kapcs.juttatásai ( szabadság megváltás.kereset kieg % Köztisztv.helyettesítési díja % Részmunkaidőbef fogl. munkavégzéshez kapcs.jutt % Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások % Jubileumi jutalom % Napidíj % Egyéb sajátos juttatások % (betegszabadság idejére fizetett díjazás) Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Foglalkoztatottak sajátos juttatásai % Ruházati költségtérítés % Közlekedési költségtérítés % Étkezési hozzájárulás % Egyéb költségtérítés és hozzájárulás % Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítése % Személyhez kapcsolódó költségtérítések, hozzájárulások % További munkaviszony létesitók juttatásai % 10

11 Állományba nem tartozók juttatásai, megbiz.díj % Szociális jellegű kiadások % Személyi juttatások összesen: % Társadalombiztosítási járulék % Munkaadói járulék % Egészségügyi hozzájárulás % Táppénz hozzájárulás % Startkártyás foglalkoztatás jár.fiz.köt % Munkaadókat terhelő járulékok % Irodaszer nyomtatvány beszerzés % Könyvbeszerzés % Folyóirat beszerzés % Egyéb inform.hordozó beszerz % Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi term % Munkaruha, védőruha % Egyéb készletbeszerzés és anyagköltség % Nem adatátv.c.távk.díj (telefondíj) % Egyéb kommunikációs szolgáltatás % Szállítási szolgáltatás % Bérleti és lízing díjak % Gázenergia szolgáltatás díja % Villamos energia szolgáltatás % Víz- és csatornadíjak % Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás % Pénzügyi szolgáltatás % Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás % Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja % Belföldi kiküldetés % Reprezentáció % Egyéb dologi kiadások % Dologi kiadások % Egyéb befiz. Kötelezettség kiad. 1 1 Munkáltató által fizetett SzJA 9 9 Adók, díjak befizetések 0 0 Egyéb folyó kiadások % Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások % 11

12 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre (Jegyzői Klub) Pénzeszközátadás, egyéb tám.össz.: Szakfeladat összesen: % Országgyűlési képviselőválaszt.kapcs.feladatok Állományba nem tartozók megbízási díja % Személyi juttatások összesen: % Tb.járulék % Egészségügyi hozzájárulás % Munkaadókat terhelő járulékok % Telefondij % Villamos energia dij % Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások % Irodaszer,nyomtatvány beszerzés % Egyéb készletbeszerzés és anyagbeszerzés % Vásárolt termékek és szolg.áfája % Belföldi kiküldetés % Reprezentáció % Dologi kiadások összesen: % Szakfeladat összesen: % Kiegyenlítő,függő,átfutó kiadások Kiadások összesen: % 12

13 2. számú melléklet Zalaszántó és Vindornyalak községek Körjegyzősége évi pénzmaradványának kimutatása Ezer Ft-ban Előző év Tárgyév Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei Záró pénzkészlet Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege 0 0 Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) 21 0 Egyéb aktív, passzív elszámolások záróegyenlege Előző években képzett tartalékok maradványa (-) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Költségvetési pénzmaradvány Módosított pénzmaradvány

14 3. számú melléklet KIMUTATÁS Zalaszántó és Vindornyalak községek Körjegyzősége december 31-i vagyonállapotáról MÉRLEG Ezer Ft-ban Megnevezés Előzőév Tárgyév Eszközök Immateriális javak (szellemi termékek) Gépek, berendezések, felszerelések Befektetett eszközök összesen Pénztárak és betétkönyvek Költségvetési bankszámlák Pénzeszközök összesen: Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen: 0 0 Forgóeszközök összesen: ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: Források: Induló tőke Tőkeváltozások Saját tőke összesen: Költségvetési tartalék elszámolása - tárgyévi költségvetési tartalék költségvetési pénzmaradvány 0 0 Költségvetési tartalék összesen: Rövid lejáratu kötelezettség összesen: 42 0 Egyéb passziv pénzügyi elszámolások összesen 21 0 Körtelezettségek összesen: 63 0 FORRÁSOK ÖSSZESEN:

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Budapest XV. ker. Önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK eft-ban Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 16 16,25 szakmai 13,75 -technikai 12,75

Részletesebben

C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ A megye megnevezése, székhelye: A felügyeleti szerv: Pest megye, Budapest... Pest Megye Önkormányzatának Hivatala 1052 Budapest, Városház u. 7. számjel 4 4 0 2 1 5 1 2 5 1 1 3 9 1 0 0 9 2 5 1 0 0 PIR-törzsszám

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2012 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2012 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324799 1051 03 01/00 033484 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1015 Budapest

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatal. 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMLAREND. Hatályos 2010. január 1.

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatal. 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMLAREND. Hatályos 2010. január 1. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatal 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMLAREND Hatályos 2010. január 1. napjától S Z Á M L A R E N D Készült a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 09 0200 48 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település-

Részletesebben

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYTÁRA 1051 Budapest, Arany János u.1. S Z Á M L A R E N D. Hatályos: 2012. január 1. napjától

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYTÁRA 1051 Budapest, Arany János u.1. S Z Á M L A R E N D. Hatályos: 2012. január 1. napjától MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYTÁRA 1051 Budapest, Arany János u.1. S Z Á M L A R E N D Hatályos: 2012. január 1. napjától Jóváhagyta: Dr. Nárav-Szabó Gábor főigazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK Számlatükör oldal

Részletesebben

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM... Budapest. 323880 1051 16 0500 841216 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM... Budapest. 323880 1051 16 0500 841216 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM... Budapest 323880 1051 16 0500 841216 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat A költségvetési

Részletesebben

Bevételek. Rovat megnevezése

Bevételek. Rovat megnevezése 1.a függelék Sorszám 08 Elvonások és befizetések bevételei B12 09 10 11 12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 138 535 13 Működési célú támogatások államháztartáson

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 11/2015.(VI.10.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 03 0100 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település-

Részletesebben

Eredeti előirányzat. Bevételek mindösszesen: 1 843 594 2 340 818 2 061 986 88,09%

Eredeti előirányzat. Bevételek mindösszesen: 1 843 594 2 340 818 2 061 986 88,09% Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként 1./49. sz. oldal II./1. sz. melléklet BEVÉTELEK I. Intézményi működési bevételek 219 687 301 307 254 185 84,36% II.

Részletesebben

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 1. Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének megalkotása

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének megalkotása ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat, Lókút Község Önkormányzata, Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. január 27-i együttes ülésére Tárgy: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2014.

Részletesebben

2013. I. félévi A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

2013. I. félévi A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 14 1200 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

2013 Elemi költségvetés

2013 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 329804 1051 20 05/00 230254 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1085 Budapest

Részletesebben

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. MEGHÍVÓ Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 29. február 26-án csütörtök 15 órakor tartandó ülésére tisztelettel meghívom

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 40 62 Szolgáltatások

Részletesebben

2011 Elemi költségvetés

2011 Elemi költségvetés Meye: 02 Szaká: 841116 Szektor: 1251 Év/Időszak: 2011.3 A meye menevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 479228 1251 02 0600 841116 PIR-törzsszám Szektor Meye PÜK Szakáazat A költsévetési

Részletesebben

Kiadások Eredeti ei. 841 112 Önkormányzati jogalkotás

Kiadások Eredeti ei. 841 112 Önkormányzati jogalkotás 841 112 Önkormányzati jogalkotás Kiadások Eredeti ei. Módosított ei. Módosítandó Alapilletmény (2011. 12.hó köztisztviselők + 3 221 3 221 3 221 2012.évre 1 fő hivatalsegéd és 1 fő karbantartó bére) Illetmény

Részletesebben

Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő - testületének címrendje. 1. Cím

Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő - testületének címrendje. 1. Cím 1.sz.melléklet Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő - testületének címrendje 1. Cím Nagybakónak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8821. Nagybakónak, Tanács krt. 2. Gazdálkodási forma: önállóan

Részletesebben

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (MBFH) 2011. évi elemi költségvetésének szöveges indoklása

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (MBFH) 2011. évi elemi költségvetésének szöveges indoklása A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (MBFH) 2011. évi elemi költségvetésének szöveges indoklása Általános indoklás A 2011. évi költségvetés tervezése során bevételeinket és kiadásainkat a hatályos alapító

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER. Kérem, intézménye 2013. évi költségvetési javaslatát az alábbi útmutató szerint elkészíteni szíveskedjen.

ALPOLGÁRMESTER. Kérem, intézménye 2013. évi költségvetési javaslatát az alábbi útmutató szerint elkészíteni szíveskedjen. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA ALPOLGÁRMESTER Tárgy: 2013. évi költségvetés tervezése Valamennyi önkormányzati fenntartású intézmény vezetője részére Tisztelt Intézményvezető

Részletesebben

Bevétel jogcíme. Adóbevételek

Bevétel jogcíme. Adóbevételek Bevétel jogcíme Normatív hj.,és normatív, kötött felh,.tám. SZJA helyben maradó része SZJA egyéb jogcímen Norm. hj. lakosságsz. kött. Normat. hj. feladatmut. kötötten Kieg.tám. egyes szoc. feladatokhoz

Részletesebben

Diósjenő község Önkormányzat Képviselő-testülete /2015. (V.21.) számú Rendelete A 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Diósjenő község Önkormányzat Képviselő-testülete /2015. (V.21.) számú Rendelete A 2014. évi költségvetés végrehajtásáról A Pénzügyi, jogi, ügyrendi bizottság a rendeleti javaslatot ülésén megtárgyalta, a következő javaslatot terjeszti a képviselő-testület elé: Diósjenő község Önkormányzat Képviselő-testülete /2015. (V.21.)

Részletesebben

DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 214. ÉVI BESZÁMOLÓ DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Önkormányzat: DOZMAT KSH Kód: 1 8 1 6 1 5 1 Törzsszám: 4 2 3 7 7 1 Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal 9791 Torony, Rohonczi u. 6. Tel.: 54-521 Pénzügyi

Részletesebben

C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS

C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS A megnevezése, székhelye: A felügyeleti szerv:... Baranya Pécs... Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala... Pécs, Széchenyi tér 9....... számjel 3 3 0 2 0 0 1 2 5 1 0 2 3 0 8 5 3 2 0 0 PIR-törzsszám szektor

Részletesebben

A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési tervezete

A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési tervezete 4/B. melléklet A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési tervezete KIADÁSOK - 1 - Funkciókód: 051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása K1 Személyi juttatások:

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2015. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2015. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2015. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2015. évi költségvetési

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről 5. Napirend BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzatának 2014. évi gazdálkodásának pénzügyi fedezete

Részletesebben