Egyesületi hírek. 14. Faiskolai Börze. Szombathelyi Aréna Savaria Sportcsarnok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egyesületi hírek. 14. Faiskolai Börze. Szombathelyi Aréna Savaria Sportcsarnok"

Átírás

1

2

3 Egyesületi hírek Szakigazgatási Hivatal: Az új Dísznövény Szaporítóanyag törvény tervezetébe többszöri tárgyalás eredményeként számos egyszerûsítés került. A közös EU gyakorlatot: EGY (a növény-egészségügyi) Hatóság ellenôrzését nem sikerült elérnünk júliusától a mai kor követelményeinek megfelelôbb új logo került bevezetésre a Nyugat-dunántúli Díszfaiskolások Egyesületénél. Elôreláthatólag augusztusában Magyarországra látogat az amerikai fenyôtársaság tagsága. Florália 2008: A szabadföldi dísznövény termesztôket összefogó érdekképviseletek dr. Józsa Miklóst (egyesületünk tiszteletbeli elnökét) bízták meg szakmánk egységes megjelenésének szervezésével, irányításával. A 2008-as Florálián elôreláthatólag m 2 -en képviseltetik magukat a Nyugat-dunántúli Díszfaiskolások Egyesületének tagjai. Egyesületünk régi tagja, Sabján László fenyô gyûjteményében két kimagasló tûrôképességû (7-8 méteres) Araucaria araucana (Andesi délfenyô) van, mely közül az egyik egyedülálló módon terméseket hozott. 14. Faiskolai Börze Szombathely-Aréna Savaria Sportcsarnok augusztus 11-én (minden év augusztus 2. szombatján) 14. alkalommal került megrendezésre Szombathelyen az Aréna Savaria Sportcsarnokban a Nyugat-dunántúli Díszfaiskolások Egyesülete által szervezett Faiskolai Börze. A rendezvény védnöke, aki egyben meg is nyitotta a rendezvényt: Dr. Bittsánszky János a Magyar Kertészeti Tanács elnöke volt. Az Egyesület vezetése több lehetséges Börze helyszín megtekintése után döntött a Szombathelyi Aréna Savaria Sportcsarnok mellett, amellyel hosszú távú szerzôdést kötött. A rendezvényen 130 kiállító vett részt, közel (nettó) 1600 m 2 -en. A kiállításon elsôsorban Egyesületünk és a társegyesületek tagjai állították ki dísznövényeiket. Jelentôs volt a kertészeti kellékeket, eszközöket, anyagokat bemutatók száma is. Számos külföldi és külföldi érdekeltségû cég is kiállított. A Faiskolai Börze látogatói elsôsorban a kertészeti árudák üzemeltetôi, parképítôk, városi kertészetek, faiskolások voltak, de meghívást kaptak a MAKERT, a kertépítôk- és fenntartók, a kerttervezôk szövetségének tagjai is. A MAKERT kirándulásának egyik tervezett programja volt a Faiskolai Börze megtekintése is. A börze 14 éve alatt mindig csak szakembereknek meghirdetett kiállítás volt, ezért idén sem lett a nagyközönségnek meghirdetve. Vendégeink voltak az Alföldi Faiskolások Egyesülete, a Budapesti Corvinus Egyetem Dísznövény Tanszéke, és a Magyar Rózsatermesztôk Egyesülete is. A Börze az idei évben az aréna Savaria Sportcsarnok 2000 m 2 -es nagytermében, az elôterében és szabadtéren zajlott, de elôreláthatólag az egyre több kiállítani szándékozó miatt a következô évtôl a másik csarnok is a kiállítók rendelkezésére fog állni. A börze évrôl évre látványosan fejlôdik, a kiállítani szándékozók száma és a kiállítási terület nagysága minden évben kb. 10 % fejlôdést mutat. 3

4 Mechanikai és vegyszeres gyomírtás-szakmai Nap június 29-én tartotta a Nyugatdunántúli Díszfaiskolások Egyesülete, a Chemtura, Dow AgroSciences, Magyar Kwizda és a Prenor Kft. támogatásával a szokásos éves szakmai napját Mechanikai és vegyszeres gyomirtás címmel. Elôadást tartottak: Ughy Péter (Vas Megyei MGSZH): Új gyomok a faiskolákban Szilvágyi Erzsébet (Chemtura): Casoron G, Pantera 40 EC Dr Hajdu Frigyes (Dow AgroSciences): Goal 2E, Lontrel 300, Perenal Bakodi Gyula (Magyar Kwizda): Chikara 25 WG, Clinic 480SL, Dr. Maráczi László(Prenor Kft.): Mecha ni - kai gyomirtás Both Gyula (Prenor Kft.): Permetezési tech nikák Both Gyula (Prenor Kft.): Leggyakrabban használt vegyszeres megoldások Ebéd után gyakorlati bemutató: permetési kísérletek és gép-és eszközbemutató került megrendezésre. A gyommentesítés speciális helyzetének okai: - kis területen nagy értékû kultúrák: a növényvédelmi hiba jelentôs anyagi veszteséggel jár, - faj, illetve fajtánként egyéni gyomirtási technológia kidolgozása, - nagyfokú érzékenységbeli különbségek fajok és fajták között, - többéves tapasztalat szükséges a felelôs döntéshez, - kevés, illetve néhány esetben nincs engedélyezett gyomirtó szer, - a kultúrák díszítô értéke miatt nincs tolerálható fitotoxikus hatás, - a rövid ideig tartó kultúrnövény és gyom konkurencia sem megengedhetô (a nö - vény piaci értéke csökken), - a termesztôhelyek eltérô talajtani adottságai (kötöttség, szervesanyag-tartalom, ph stb.), - a termesztôközegek sokfélesége, - a kijuttatási idôpont megválasztása nem mindig egyértelmû (nyugalmi vagy növekedési szakasz), - speciális gyomflóra, - különbözô életformájú gyomnövények állandó jelenléte a díszfaiskola területén, - a gyomok fokozott terjedésének lehetôsége díszfaiskola területén belül és kivûl, - a növények magassága és sûrûsége miatt, gyorsabban fertôzôdhet a szél által terjesztett gyommagokkal, - folyamatos gyomkelés az öntözés hatására, - öntözô víz mennyisége jelentôsen befolyásolja a gyomirtó szerek be- és lemosódását, - a rezisztencia kialakulásának veszélye nagyobb, - a gyomirtó szer kijuttatás nehézségei, - adott területen különbözô nagyságú növények, - érzékenyebbek a túldozírozásra, átfedésre, - háti permetezôvel a pontos dózis kijuttatása nehezebb, - fokozott figyelem a környezeti tényezôk betartására (szél, hômérséklet), - az elsodródás komoly károkat okozhat a környezetben stb. EDÉNYES NEVELÉS A díszfaiskolában a növények nevelése legtöbbször a konténer telepen kezdôdik. 4

5 Ide ezek különbözô környezetbôl: - szaporító-házakból (dugványok), - magvetésekbôl (erdészeti csemetekert), - szabadföldrôl (fásdugvány, elônevelt állomány), - külföldi vásárlásokból érkeznek. A beültetett növények lehetnek szabad gyökerûek, konténerben elôneveltek, illetve föld labdásak. A konténer telepi növények eladásig lehetnek egy edényben, átültethetôk egy nagyobba vagy kiültethetôk szabadföldbe. Az optimális környezeti feltételek (tápanyag, hômérséklet, víz stb.) nemcsak a kultúrnövények zavartalan fejlôdését, hanem a gyomnövények folyamatos csírázását is biztosítják. A sokféle termesztôközeg (tôzeg, homok, perlit stb.) eltérô tulajdonságai miatt (kötöttség, szervesanyag-tartalom, ph stb.) más és más fajok találhatók meg egy telepen belül. A gyomnövények közül leginkább a magról kelôk fordulnak elô, mint pl. közönséges kakaslábfû (Echinochloa crusgalli), tyúkhúr (Stellaria media), veronika fajok (Veronica spp.), árvacsalán fajok (Lamium spp.), pásztortáska (Capsella bursa-pas toris) stb. A közegek általában különbözô komponensekbôl álló földkeverékek, melyek saját elôállításúak vagy vásároltak. A különbözô helyrôl való származásuk, miatt sok idegen, esetleg még Magyarországon nem ismert gyomfajokkal is fertôzôdhet a telep. Természetesen ezek külföldrôl vásá rolt konténeres növényekkel is bekerülhetnek. A legfôbb probléma, hogy leginkább a herbicidek által kiszelektált gyomok magvainak, vegetatív részeinek továbbvitele történik, mely fajok gyorsan uralkodóvá válnak pl. kakukktorma (Cardamine spp.), madársóska fajok (Oxalis spp.) (1. ábra). Az ilyen növények kizárólag gyomlálás útján távolíthatók el. A gyomok könnyen ki is juthatnak a parkokba, magánkertekbe stb. az értékesítés során. A sûrû növényállomány miatt félárnyékos viszonyok alakulnak ki, amely a mohafélék elszaporodásának kedvez. Ezek közül különösen a májmohák (Hepatophyta spp.) (2. ábra) jelenléte veszélyes. Kémiai védekezés talajfertôtlenítôk Az általános talajfertôtlenítô szerek a talajlakó gombák, állati kártevôk mellett a magról kelô gyomnövények ellen is hatékonyak. A Basamid G ( g/m 2 ), Ipam 40 ( ml/m 2 ) és a Nemasol 510 (120 ml/m 2 ) készítmények palántanevelô ágyak vetés, ültetés elôtti, valamint komposzt és cserepezéshez használt talaj fertôtlenítésére alkalmas. A kezelt földkeveréket a hômérséklettôl függô behatolási idô elteltével (2-4 hét) alaposan szellôztetni kell. Talajába vetni, palántázni vagy telepíteni a szellôztetés után 3 héttel lehet. Ezt megelôzôen a vegyszer-mentességrôl saláta- vagy zsázsamag teszttel kell meggyôzôdni. Herbicidek Ismert tény, hogy ugyanazon növény konténerben mindig érzékenyebb a vegyszerekre, mint szabadföldben. A fitotoxicitás veszélye a következô té - nye zôk miatt fokozott: - különbözô talaj tulajdonságú közegek, különbözô dózis, - a növényzet gyökere a talajfelszín 5

6 közelében helyezkedik el, - a pontos dózis kijutatása nehéz, - az öntözés hatására a herbicid könnyen a csírázó maghoz vagy gyökérzethez mo só dik, - öntözés után érzékenyebb a növény, - érzékenyebbek a vegyszerek túladagolására, ami gyakran perzselést (3. ábra) és levél deformációt (4. ábra) okoz, - néhány készítmény magas gôztenzióval rendelkezik, - a legyengült, vízhiányos növény érzékenyebb. Az edényes növények gyommentesítésére engedélyezett és eseti engedéllyel felhasználható készítményeket az 1. táblázat tartalmazza. Az egyszeri kijutatásra szóló eseti engedélyt a Növény- és Talajvédelmi Központi Szolgálat adja ki. Az alkalmazható herbicidek listáját több éves gyakorlati tapasztalatok és szakirodalomi adatok alapján készítettük el. A dísznövények esetében az alany és annak életkora határozza meg a gyomirtó szer kiválasztását. Pl. Prunus avium alanyú Prunus serrulata Kanzan dísznövényben a cseresznyében engedélyezett készítmények felhasználhatók. A közeljövôben megkapja engedélyokiratát a Mogeton WP készítmény, amely eredményesen felhasználható a mohák irtására. Kon téner telep felszínének gyommentesítése - évelôk irtása glifozát, hormonhatású (MCPA, 2,4-D) készítményekkel a konténerek kirakása elôtt, - a talaj-herbiciddel szemben támasztott követelmények: - hosszú tartamhatással rendelkezzen, - akadályozza meg, hogy a növény gyökere kinôjön a konténerbôl, - a növény ne tudja felvenni, - a hazai tapasztalatok alapján az Afa lon +Diu ron felhasználása javasolt. Szabadföldi termesztés Szabadföldre a növények gyökeresen, edénybôl vagy földlabdásan ültethetôk ki. Speciális esetben magvetés vagy fásdugvány formájában. Fajtól függôen egy helyben 4-6 évet töltenek el. A termesztés-technológia sokszínûségét jelzi, hogy a nö vé nyeket többféle formában, méretben és korban telepítik. Mindegyikhez különbözô gyomirtási technológiák párosulnak. Gyomnövényzetére a változatos, gazdag fló ra jellemzô. A vetést, telepítést követô 1-3 évben a legnagyobb problémát a magról ke lô egyéves gyomnövények okozzák. Ôsszel és kora tavasszal a árvacsalán fajok (Lamium spp.), tyúkhúr (Stellaria media), veronika fa jok (Veronica spp.), közönséges aggófû (Se ne cio vulgaris), pásztortáska (Capsella bur sa-pastoris), mezei árvácska (Viola arvensis), székfû (Matricaria spp.) és piptér fajok (Anthemis spp.) borítják a talajfelszínt. Késô tavasztól a fagyok beálltáig a közönséges kakaslábfû (Echinochloa crus-galli), muhar fajok (Setaria spp.), pirók ujjas mu har (Digitaria sanguinalis), disznóparéj (Ama - ran thus spp.) és libatop fajok (Chen - opodium spp.), kanadai betyárkóró (Conyza cana den sis), egynyári seprence (Stenactis annua) és a keszegsaláta (Lactuca serriola) a legjelentôsebb. Ezenkívül az ôsztôl késô tavaszig csírázó egynyári perje (Poa annua) felszaporodása is egyre nagyobb problémát jelent. Az utóbbi évek száraz idôjárása a kövérporcsin (Portulaca oleracea) növekvô ter- 6

7 jedését eredményezte. A földlabdázással kivitt talaj pótlása leginkább szántóföldrôl történik, ami elôsegíti a nehezen irtható, veszélyes gyomnövények be hurcolását. Így a díszfaiskolákban már ta lál tunk parlagfûvet (Ambrosia artemisiifo lia), selyemmályvát (Abutilon theophrasti), varjúmákot (Hibiscus trio num), csattanó maszlagot (Datura stra mo - nium) is. Az örökzöldek többségének elsôsorban az alacsony (5-6) ph-jú talajok kedvezôek, ami néhány savanyúság jelzô növény parlagi szikárka (Scle ran t hus annuus), nagy ugar-palástfû (Ap ha nes arvensis) megjelenését eredményezi. A magról kelô gyomnövények visszaszorításával fokozatosan megjelennek és felszaporodnak az évelô fajok pl. tarackbúza (Elymus repens), mezei acat (Cirsium arvense) (5. ábra), apró szulák (Convolvu lus arvensis). Mélyre hatoló gyökerével helyenként egyeduralkodó az útszéli zsázsa (Lepidium draba) (6. ábra). A nedves, savanyú talajokat tarackjaival sûrûn behálózó mezei zsurló (Equise tum arvense) mellett, a mély fekvésû, vizes vagy magas vízállású részek gyakori növénye a fekete nadálytô (Symphytum officinale) (7. ábra ). Az edényes növények kiültetésével a madársóska fajokkal (Oxalis spp.) fertôzött területek is növekedhetnek. Kémiai védekezés A szabadföldi termesztés során a gyomirtó szereket az alábbi szempontok figyelembe vételével kell megválasztani és alkal mazni: - a herbicidek alkalmazása speciális szakértelmet és nagy tapasztalatot igényel, - a kezelendô kultúrnövény vegyszerérzékenysége különbözô fenológiákban, - az ültetvény kora, az átültetett növény érzékenyebb a regenerálódás elôtt, - adott területen különbözô fejlettségû, érzékenységû egyedek, - a kultúrnövény fenológiai állapotának megállapítása sok tapasztalatot igényel, - a talaj kötöttsége, humusztartalma, - a növény zárt vagy nyitott rügyû, - a kitermelés várható ideje, - az elôzô évek gyomirtószer-maradványai, - a kultúrnövény árnyékoló hatása, - a lehullott lomb akadályozza a gyomirtó szerek teljes fedettségét, - az öntözés herbicid hatékonyságot és hatás tartamot befolyásoló szerepe, - kevés a posztemergensen alkalmazható készít mény, - a rezisztencia kialakulásának veszélye nagy (azonos hatásmódú készítmények, ismétlôdô felhasználása), - a preemergens készítmények jól elmunkált, aprómorzsás talajt igényelnek, - kevés preemergens készítmény rendelkezik levélen keresztüli hatással, - a fák gyökérrendszerre belenôhet a vegy szerrel kezelt területbe, - a speciális egyszikûirtók a friss hajtásokra fitotoxikusak lehetnek, - a filmképzô réteg a szükséges egyéb ápolási munkák miatt megsérülhet, - a túladagolásra érzékenyebbek (átfedésbôl, helytelen dózisválasztás), - zöld kérgen vagy friss metszési felületen is felszívódik a herbicid (8. ábra), - a törzs alsó része (gyomirtó szerrel érintkezô) zöld növényi résztôl mentes legyen, - az elsodródásból eredô környezeti kár jelentôs lehet, - magas hômérsékleten a perzselés veszély fokozott, - a fúvókáknál automatikus elzáró szerkezet alkalmazása, - a mûszaki hibából jelentôs kár származik. A herbicidek szelektivitását különbözô technológiákkal is elérhetjük: - kultúrnövény és a gyom fejlôdése eltérô 7

8 Permetezéstechnika A jó permetezéstechnika a sikeres növényvédelem kulcskérdése. Permetezés technikai hibák: - hibás, kopott szóró lapkák - valótlan értéket mutató manométer - rosszul megválasztott sebesség - rosszul megválasztott hektáronkénti per metlé mennyiség - adott gyomra rossz dózis - nem az ültetvényhez igazodó permetsugár - szóró keret magassága - szórófejek távolsága - átfedési hibák - rosszul megválasztott szórólap pl. a magvetés után kikelt gyomok leperzselhetôk (Finale, Reglone Air), - irányított permetezés (levél, lomb alá), vigyázni a nagy gôztenziójú készítmé - nyek nél és zöld törzsû növények esetén, - sávpermetezés árnyékolóval (pl. glifozát), - a permetlé alacsony nyomáson és nagy cseppméretben való kijuttatása, - kenési eljárás alkalmazása, - herbicid a kultúrnövény gyökérzete felett helyezkedik el, - gyomirtó szer lemosása öntözéssel a lombozatról. Nagyon fontos, hogy nehezen irtható kétszikû és évelô gyomnövényektôl mentes területre telepítsünk. Ezen fajok ellen a glifozát és a hormonhatású (MCPA, 2,4-D) gyomirtó szerek kombinációja eredményesen alkalmazható. A 2. táblázat a szabadföldi termesztésre engedélyezett, a 3. táblázat az eseti engedéllyel felhasználható készítmények listáját tartalmazza. Annak ellenére, hogy a díszfaiskolák gyommentesítése körülményes, több védekezési módszer is rendelkezésünkre áll. Ahhoz, hogy ezeket sikeresen alkalmazzuk, a termesztés-technológia területén is alapos ismeret szükséges. Miért nincs hatás? - meleg /poszt/ - korai csapadék /poszt/ - kevés,vagy késôi csapadék /pre/ - hatástartam /pre/ humusz, TALAJ - késôi pre permetezés már csira - döglött szer /fagy/ - nem az adott gyomflórára való szerek - Nem megfelelô talaj elôkészítés - Rossz kijuttatás:idôpont, gyomok fejlettsége - Évelô fertôzés, rezisztens gyomok - Adott növény herbicid érzékenysége - fitotoxicitás /sok,meleg/ humusz, TALAJ Both Gyula teljes írását az interneten olvashatják. 8

9 Az EU dísznövény-tanácsadó-testületi ülésérôl Tavaly október végén került sor az Európai Bizottság Dísznövény Tanácsadó Csoport já nak idei ülésére Brüsszelben. Az ülésen be mu tatták a világ dísznövénytermesztésrôl és kereskedelemrôl írt statisztikai beszámolót, amihez hasonló, átfogó elemzés nem készült az elmúlt évtizedben. Ezen kívül néhány Magyarországot is érintô, növény-egészségügyi és piaci kérdésben is született javaslat. Az Európai Bizottság Mezôgazdasági Fôigaz - gatóságában folyó legfontosabb munka a Közös Agrárpolitika teljes átalakítása, pontosabban minden ágazatot összevonó, egységes közöspiaci rendtartás kidolgozása a jelenlegi 21 helyett. A folyamat elôre láthatóan hosszú idôt vesz igénybe, mivel az ágazatok egymással nem összehasonlíthatók. Az egységes közöspiaci rendtartás az egyszerûsített támogatási rendszerhez nyújtana keretet. A olasz küldöttek kivételével minden más tagország a dísznövényekkel kapcsolatos jelenlegi, a többi kertészeti ágazatnál lazább piacszabályozás megôrzése mellett szállt síkra. Az Európai Bizottság Dís z - növény-tanácsdó testületének ülésén a nagykereskedôket képviselô Union Fleurs küldöttei elmondták, hogy bár az utóbbi években nem készült átfogó felmérés a fogyasztói szokásokról, érezhetôen szûkül a piac, és a virág, mint ajándék háttérbe szorul a csokoládé, a bor és a kerámia mögött (Néhány évvel ezelôtt a virág még a második helyen volt ebben a rangsorban). Ezért a tagállamoknak erôsíteniük kell a dísznövényre vonatkozó marketing-promóciós tevékenységüket, amire az unió is jelentôs támogatást ad. Ezt azonban minden tagállamnak önállóan kell megszervezni, életképes és támogatható, átfogó ágazati programokat és promóciós stratégiát kell elkészíteni, illetve a támogatások megpályázásához a saját pénzügyi alapot megteremteni. Magyarország számára mintaként szolgálhat a Flamand Promóciós Alap termelôi befizetési rendszere, ami termék- és szolgáltatáscsoportonként ír elô minimum díjat, amit üzemmérettôl függôen további összegekkel fejelnek meg. A befizetés nemcsak a termelôk, hanem a kertépítôk és parkfenntartók számára is kötelezô. Az energiaár-növekedés minden országban húsbavágó probléma, ám eddig csak Svéd országban, Németországban és Ausztriában volt érdemi elôrelépés az alternatív energiahordozók felhasználásának növelésében. Ezekben az országokban támogatott, vagy legalábbis adót nem tartalmaz az alternatív energiahordozók ára. Minket is érintô tény, hogy Izraelnek mind a mai napig nincs az EU jogszabályaival harmonizáló növény-egészségügyi törvénye, holott hazánkba is özönlik be az izraeli vágott szegfû. Izrael január 1-ig kapott haladékot ebben az ügyben. Jó hír a magyar termelôk, illetve növényvé dô szer-gyártók, -forgalmazók számára, hogy a Bizottság a növényvédô szerek forgalomba hozataláról szóló alaptörvény alapjaiban történô reformjára tett javaslatot. Az új törvényjavaslat értelmében az Uniót három zónára osztják, illetve egy ezeken felül álló, kvázi 4. zónát hoznak létre a fedett létesítmények (üvegházak, tárolók, fóliasátrak) részére. Egy adott zóna valamelyik országában már engedélyezett növényvédô szert a zóna többi országában újabb nemzeti engedélyeztetés nélkül lehet majd forgalmazni. Magyarország szerencsésen abba a zónába tartozna, amibe a Német or szág, Hollandia és Belgium is. Így bizonyos növényvédô szerek, aminek gyártói egyes kultúrák kis termesztési felülete miatt nálunk nem kértek engedélyokiratot, legálisan lesznek alkalmazhatók. A törvény a tervek szerint 2008-ban lépne életbe, bár a hivatalok ellenállása természetesen nagy ebben, a német termelô lobbi azonban elég erôsen támogatja. 9

10

11 Hortus Hungaricus 2007 Nemzetközi Kertészeti Kiállítás és Vásár Szigetszentmiklós szeptember Az idén immár tizennegyedik alkalommal került megrendezésre a HORTUS HUN GA RICUS (HOHU Magyar Kert) Nem zet közi Kertészeti Szakkiállítás és Vásár, Magyar ország legnagyobb a szakembereknek szóló és a nagyközönség részére is magával ragadó élményt nyújtó szakkiállítása és vására. A kiállítás ma Közép-Kelet-Európa legrangosabb kertészeti bemutatója, melynek a Flora Hungária Nagybani Virágcsarnok ad otthont Szigetszentmiklóson. A kiállítás rendezôje a Magyar Kertészeti Tanács, társrendezô a Flora Hungaria Kft, a szervezôje pedig az Ex Horto Kiállításszervezô Kft. A kiállításon bemutatásra kerülô termékek azonosak a korábbi évekhez: Vágott virág és cserepes növények, szárazvirág, faiskola, gyógy-és fûszernövény, táj- és kertépítészet, friss és feldolgozott gyümölcs, friss és feldolgozott zöldség, szaporítóanyag, mûtrágya, növényvédô szer, termesztô közeg, tápanyagutánpótlás, kertészeti berendezések, gépek, kertészeti technika, csomagolóanyag, kertészeti kellékek, kerámia, kaspó. A mintegy m 2 -es alapterületû kiállítás és vásár elsôsorban a magyar kertészeti cégek és termelôk seregszemléje. A legnagyobb területet változatlanul a dísznövények foglalják el (vágott virág, cserepes dísznövények, száraz virágok, park- és kertépítészet, díszfaiskola, stb.) A kiállításon 260 résztvevô cég /ebbôl 51 külföldi 760 m 2 területtel/ összesen 4100 netto m 2 kiállítási területen mutatta be növényeit, termékeit. Közösségi kollektív részvételû kiállítási standok: FVM Agrármarketing Centrum 120 m 2 Cserepes Dísznövénytermesztôk Egyesülete 36 m 2, Hollandia 150m 2, FLORMART- MIFLOR/ Olasz ország 100 m 2, ICE/Olasz or - szág 150 m 2, Thaiföld/70 m 2 További közvetlen külföldi /azaz nem képviseleti részvételû/ kiállítók a következô orszá gokból jönnek: Németország, Olasz - ország, Hollandia, Ausztria, Szlovákia, Cseh - ország, Görögország, Románia, Svédország, Lengyelország. A külföldi cégek hagyományosan gazdag növényanyaggal és fejlett kertészeti technikával, technológiával mutatkoztak be. A kiállításon számottevô volt a kertészeti technika és a háttéripar így az üvegházak, fóliák, öntözôberendezések, csomagológépek, termesztô közegek részvétele, melyek nélkül a korszerû kertészet elképzelhetetlen. Ebben az évben is megrendezésre került a Magyar Virágkötôk és Virágkereskedôk szakmai Egyesületével együttmûködve a III. Hortus Virágkötészeti Kupa, melyen magyar virágkötôk rangos mezônye mérte össze tudását. A kötészeti kompozíciókat a kiállítás területén a szakmai-és a nagyközönség egyaránt megcsodálhatta. 11

12 Az Év Kertésze díjak átadása, 2007 A Hortus Hungarikus Kertészeti Kiállítás Szak mai napján került sor az Év Kertésze díj átadására. A Nyugat-dunántúli Díszfais ko lá - sok Egyesülete elnökségének jelöltje és díjazottja évben Márovics Gyula zalaegerszegi faiskolás lett. A díjazottak a következôk: 1. Dr. Boross István: Már akkor respektáltalak, amikor még az igazi a vállátgazdálkodás és marketing kicsit mítosz volt a számunkra. Szerencséd volt, hamar kijutottál Ameri ká - ba. Hazajöttél. Azért annak örülök, hogy nem sokalltál be, látva a két marketing közötti különbséget. Tanítottál az egyetemen, vezettél szemináriumokat, gyakorlatokat. Nagy volt a respekted. Sz eren csére hamar eljött a Te idôd. Fele sé geddel beindított vállalkozásod robbanásszerûen fejlôdött, a növénykölcsönzéstôl, dekoráción át, az üvegházak, kereskedelmi központok, gardencenterek megépítése után Ti lettetek a legnagyobbak. Jó pedagógusként, fiaddal, most terjesztitek ki franchise rendszereteket a hazai nagyvárosokra. Viheted a pálmát. 2. Bozsó Gábor: Ô mûszaki oldalról érkezett, gondolkodásában hozta az ottani pontosságot, fegyelmet óta nem tudja titkolni kertész vérét, zöldség kultúrákkal indított, de hamar áttért a mi oldalunkra, elôbb frézia, írisz, majd gerbera következett. A ma is tartó eszmei kapcsolata a rózsával 96-ban kezdôdött, azóta újabb és újabb fajtákkal esik szerelembe. Zöld újjakkal nyúlt a kultúrához, ami az óta is hálásan fizet neki. Újabb és újabb beruházások követik egymást, ma már 2,5 ha jól, automatikával felszerelt, üvegház felületnél tart. Sokat számolt, aztán megfúrta termálkútját. Gábor, ezzel télen is nyugati minôségû árud lesz!? 3. Kósa Géza: Az MTA Ökológiai és Bo ta - nikai Kutatóintézet Botanikus Kertjének tudományos kurátora, tanít a Corvinus Egyetem Kertészettudományi és Tájépí té - szeti Karain. Szeretem Géza elôadásait, fanyar stílusát, a megcsillantott értékrendet. Az igazi szakterülete a kelet-ázsiai den dro flóra vizsgálata, taxonok honosítása. Általa már számos nagy díszértékû és egyben a kontinentális klímát jól tûrô, perspektivikus faj talált utat a hazai termesztésbe. A vácrátóti Ázsia gyûjteményét a fôként Capri fo liaceae, Oleaceae, Tiliaceae, Acer aceae mindenkinek ajánlom megtekintésre. Ne szidjátok, de Ô több természetvédelmi terü let feltárója és kijelölôje. Részt vesz védett és veszélyeztetett fajok ex-situ megôrzésében, elszaporításában és visszatelepítésében. Neked kellene a rendeleteket is megalkotni Géza. 4. Márovics Gyula: Csaknem ötven éve dolgozik a faiskolás szakmában. A Zala eger szegi Városgazdálkodási Vállalat telepvezetôi állását adta fel, hogy önálló faiskolai vállalkozást kezdhessen. Jól felszerelt kisüzemet alakított ki, 1ha konténerteleppel és 4ha szabadföldi területtel. Jó szemû kertész, akinek szeme fennakad az eltérô egyedeken, klónokon. Szelektált változatai: Thuja occidentalis sárgán hajtó Smaragd: egy kimagaslóan szép növény, amely tavasszal aranysárgán fakad, és ezt a színt ôsz végéig meg is ôrzi. Alakja, tûrôképessége és növekedési eréje megegyezik a Smaragd Thujáéval, de ez a figyelemfelkeltô, sárga bevonat, mint egy aura egyedivé teszi. Pseudotsuga mensiensii Márovics féle klón: kimagaslóan kék színû, kompakt, egészséges növény. Juniperus communis Sentinel változatok 12

13 Juniperus scopulorum Moonglow és Wichita Blue tarka klónok Chamaecyparis lawsoiana Elwoodi változat Ô az a tipikusan szerény, jólelkû ember, aki sokak szakmai fejlôdését segítette, és segíti szaktudásával, tapasztalataival. 5. Márton Mihály: Mezôgazdasági és kereskedelmi tanulmányok után tértél vissza a családi gyökerekhez, a kertészkedéshez. Akkor kedveltelek meg igazán, amikor az Óbudából tízezer számra vitted a szegfûdugványt. Igaz, aztán hûtlen lettél, jó néhány kultúrát kipróbáltál, gerberát liziantuszt, hagymásokat. Amiben most vagy, már szaktekintélynek számítasz, hiszen több mint 10 éve alsztromériával foglalkozol. Rendszeresen vásárolsz újabb és újabb fajtákat, velük megfelelni a piac kihívásainak. Ma már egy Új támogatási rendszer 2009-tôl A faiskolai termelés is támogatható lesz hektár vegyes, üveg és fólia felületnél tartasz. Jól csinálod, lesz ez még több is ugye Misi?! 6. Szép László: Jó iskolád volt Laci, már apáddal is kötöttem üzletet, második generációs kertészként kétszeres elônnyel indultál. Idôsorrendben, cserepesek, sokféle egyéb kultúra, gerbera, majd orchidea következtek, minden termék kiváló minôségben. Felkészült, következetes, fegyelmezett, pontos, kemény munkás és azt megkövetelô fônök vagy. De láttalak én már a növényház csúcsán végigmenni. Csaknem azért, mert az a legjobb, amit Te csinálsz meg? Ma már a szakma egyik nagy öregje, és féltô, aggódó teoretikusa vagy. Sokszor gyorsabban kéne lépnünk, mi, Laci?! Gyere közénk, együtt könnyebb lesz. Magyarországon 2009 elején vezetik be az új mezôgazdasági támogatási rendszert, melynek neve: összevont gazdaságtámogatási rend szer (SPS). A rendszer lényege, hogy a korábban az ágazathoz kötött támogatások a termeléstôl független jövedelemtámogatássá alakulnak. A támogatási jogosultság történelmi alapon megszerzett alanyi joggá változik, ami megilleti a termelôt függetlenül attól, hogy mit termel a földjén. Ez alól kivételt jelentenek többek között az állókultúrák. Az SPS bevezetésekor alkalmazott történelmi alap várhatóan a bevezetést megelôzô három év valamelyikébôl tevôdik majd össze, ezt a termelési szintet tekintik bázisnak. Az eredeti elképzelés szerint a faiskolák nem lettek volna jogosultak a támogatásra, hiszen az állókultúrák kategóriájába esnek. A zöldség gyümölcs piacszabályozási reformba viszont sikerült az utolsó pillanatban egy mon - dattal a faiskolákat is a támogatható körbe becsempészni, és ezt a verziót fogadta el egyhangúlag a Mezôgazdasági Minisz te rek Tanácsa június 12.-én. A Mezô gaz da - sági Fôigazgatóság megerôsítette azt is, hogy annak ellenére, hogy a faiskolák a zöldség gyümölcs reformja kapcsán kerültek be a támogatható körbe, ez nem csak a gyümölcs-, hanem a díszfaiskolákra is vonatkozik. Az SPS-rendszer bevezetésérôl várhatóan augusztus elejéig vitaanyag készül az agrártárcánál, amirôl azután társadalmi vitát kezdeményeznek, miután az érintettek megismerték a bevezetéshez kapcsolódó elképzeléseket. Forrás: FVM; Mezôgazdasági Fôigazgatóság, Brüsszel Összeállította: Dr Hamar Balázs 13

14 Lelkesítô részvétel FLORÁLIA 2008, Budapest Tisztelt faiskolás kollégák örömmel és lelkesedéssel számolhatok be arról, hogy összeállt a FLORÁLIA résztvevôinek azon sora, váza, amellyel a szakmai szervezés, az arculatkép és a tájrendezôi tervek elkészítése során már számolhatunk, tervezhetünk. Akkor hát, hogy is állunk a kiállítói felület várható lekötése területén? 1. Nagy megelégedettséggel nyugtázhatom, hogy a várt, igen remélt részvételi aktivitás igazolódni látszik, széleskörû az igény arra, hogy kisebb és nagyobb termesztôk kivegyék a részüket abból a marketing feladatból, amelynek nem titkolt célja a fogyasztás ösztönzése. Eleve úgy kalkuláltunk, hogy a kiállítás majdani vázát a faiskolai növényanyag kertszerû, ha tetszik kompozícióban történô elrendezése, adja meg. Természetesen a fölösleges ismétlések elkerülése érdekében össze kell hangolni az egyes kiállítók anyagát, növénylistáját. Ezt a listát ismertetni kell a tájrendezôkkel, kerttervezôkkel, hogy ôk a lehetô leghatásosabb általános koncepciót, látványt alakíthassák ki. A nagyobb kiállítók az összképbe beolvadva, de mégis önállóan jelenhetnek meg. Szerényebb megközelítések szerint is a faiskolai ágazat megjelenése eléri a négyzetmétert. A kiállításon való részvételnek semmilyen különleges feltételt nem szabtunk, még azoknak is ott a helyük, akik csak egy-két fajtával, amelynek minôsége persze dalol, kívánnak megjelenni. Sôt ugyanúgy névtáblát kapnak, mint a többieknek. Mivel kell szembenéznünk faiskolás szinten? Azzal a látványos provokációval, amelyet majd a belgák azáleás showja fog jelenteni. Ezért fontos, hogy vegyük sorra mindazokat az április végén virágoztatható fákat, cserjéket (késleltetéssel, hajtatással is), amelyek látványos választ adnak erre a kihívásra. 2. Miniszteriális kérés is volt, hogy támogatások fejében mutassuk be érintôlegesen a többi kertészeti ágazatot, így a zöldség, gyümölcs, gyógynövény, de még a bor szektort is. Egyáltalán nem tartunk attól, hogy e termékek bemutatása nem lesz elég látványos, hiszen külföldi kiállításokon sok szellemes, esetenként megdöbbentôen fantáziadús kompozíciót láttunk már. Úgy számolunk, hogy a négyzetmétert kitöltô csarnokból, valamivel kevesebb, mint a fele lesz hasznos terület, tehát durván négyzetméter. Ebbôl a fenti termékcsoport nm-t fog lekötni. 3. A FLORÁLIA hálózat tagjai más ország kiállításán, szerzôdésben meghatározott módon, ha tetszik kötelezôen, viszonylag nagy felületen jelennek meg, mindig extra minôségû növényanyaggal és gyönyörû kompozíciókkal. Ebben, ahogy már említettem különösen a belgák járnak az élen rododendron orgiáikkal. Együttesen már most is több mint ezer négyzetméter kiállítói felületet köt le a FLORÁLIA lánc országainak csoportja. 4. Közismert, hogy jelentôs a rózsatô exportunk, aminek túlnyomó része Szôregrôl származik, ôk a világ híres rózsanemesítô cégeinek fajtáit, szaporítják. Büszkék lehetünk erre az ágazatunkra. Méltó és színpompás képviseletét négyzetméteren fogja a szakma bizonyítani. Tervezzük külföldi nemesítôi részvétellel rózsás szimpózium megszervezését. 5. Évelônövény termesztésünk évrôl évre fejlôdik, felületben és fajtagazdagságban 14

15 egyaránt. A meglévô szín, alak és formagazdagság miatt nélkülözhetetlen elemei minden kiállításnak. Jól színezhetik azt a zöld tömeget, amit a faiskolai növények szükségszerû bemutatása magával hoz. Ez azt is jeleni, hogy rájuk, különösen a színes lombú és akkor már virágzó fajtákra, vegyes kiállítású elrendezésekben is, összesen négyzetméternyi felületen nagy szerep vár. 6. Igaz, hogy cserepes termesztésünk felülete elmúlt években csökkent, de ha ehhez a tevékenységi körhöz számítjuk a muskátli, az egy és kétnyári növények bemutatását, akkor már lesz mivel büszkélkednünk. Tény, hogy a zárt tér csökkenti a kiállítható növényfajok körét, de gondos tervezéssel, és a világhírû cégek képviseletével együttmûködve varázslatos és színpompás foltokat képezhetünk, mintegy négyzetméteren. 7. Híres a szárazvirág termesztésünk, de a FLORÁLIA lánc más országaiban kevésbé fontos ez a tevékenység. Tehát itt a nagy alkalom az ágazat számára, hogy nagyságát bizonyítsa, a lelkes termesztôi kör akár száz négyzetmétert is igénybe venne, hogy leleményes alkotásaival, jobban magára irányítsa a hazai fogyasztók figyelmét. 8. Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy a vágott virág termesztôk számára az anyák napja a csúcsfogyasztás idôszaka, de így is jelentôs a részvételi hajlam az ágazat meghatározó termesztôi között. Ôk is ott lesznek négyzetméteren, liliommal, gerberával, krizantémmal, orchideával, hagymásokkal.. 9. A kereskedelmi szektor a nagykereskedôk, és kertészeti árudásokkal képviselteti magát. Tôlük olyan fajták bemutatását várjuk, amelyek idehaza nem vagy csak kisebb mértékben termesztenek. Ezek, egzotikus növényeik megjelentetése mellett, mûtárgyakkal, dekorációs anyagokkal, gazdagon díszített foltjait adják a kiállításnak. 10. Több még kisebb szekció, így botanikus kertek, tudományos intézetek, tetôkertesek, de még mikroszaporítók igénye is befutott hozzánk. Természetesen a látványosság elvárásainak nekik is meg kell felelniük. Most már jöjjön az aktívabb munka, feladatunk a növénylisták összeállítása. Mindenkinek közvetlen tanácsadással áll rendelkezésére Dr. Józsa Miklós, és természetesen a FLORÁLIA Szervezô Bizottsága, valamint a Dísznö vény szö vet ség. Steinhauser András Dsztt +Ruisz András Sokan ismerték és szerették Bandi bácsit, aki 2007 májusában 74. évében elhunyt. Növény- és természetszeretete nem csak a gyerekeit de másokat is megfertôzött. Gyûjteményes kiskertje országos hírû volt, a törpefenyôk, örökzöldek mellett gyûjtötte az inkaliliomokat, boroszlánokat a különbözô hóvirágokat és mindent, ami szép. Bandi bácsi dugványozta elôször nagy sikerrel a cukorsüvegfenyôt, melybôl különbözô változatokat is szelektált. Egy kiváló növénybarát szakemberrel szegényedett a kertész-társadalom. 15

16 Csehországban jártunk A Nyugat-Dunántúli Díszfaiskolások Egye sü - letének szervezésében csoportunk, egy júliusi szombat reggelen, Csehország felé vette az útirányt. Miután a busz kifutott a Prenor Kft. elôl, meg sem állt Pozsonyig. Igaz, ott is csak azért tartottunk rövid pihenôt, hogy felvegyük a buszra a következô napok idegenvezetôjét. A prágai születésû úriemberben akit késôbb mindenki már csak Misinek szólított egy rendkívül barátságos és segítôkész személyt ismerhetett meg a társaság. Utazásunk napjának délutánján megérkeztünk Lednicebe. Rövid pihenô után ismét útra keltünk, hogy megnézzük a városban található neogótikus kastélyt, melyhez egy hatalmas kiterjedésû park is tartozott. A park megtekintése több órát vesz igénybe, azonban mi idôhiány miatt csak egy kis részt tudtunk belôle megtekinteni. Viszont ez alatt a rövid idô alatt is hatalmas vérbükkök, gyertyánok, trombitafolyondárok vagy éppen sövénynek nevelt óriási tiszafák tárultak a szemünk elé. A kastélyhoz tartozó hatalmas és rendkívül szép üvegházba jegyet váltottunk, ahol a flamingóvirágtól a pálmákon keresztül a hibiszkuszokig, vagy éppen az aranyhalakig, sok mindent megcsodálhattunk. Talán épp ezért van az is, hogy az itt élô emberek nagy része ebben a gyönyörû környezetben szeretné kimondani a boldogító igent. Mondom ezt azért, mivel szerintem nem vagyok egyedül, ha azt mondom, hogy ennyi menyasszonyt és vôlegényt még soha nem láttam egy helyen, mint ebben a parkban. A csoport a nap hátralévô részében még Valtice barokk kastélyát tekintette meg, amely a Liechtensteineké volt. S mivel a terület híres szôlôtermô vidék, a társaságnak lehetôsége nyílt egy rövid borkóstolásra, illetve vásárlásra is. A nap vége felé megérkeztünk Prágába, a szálláshelyünkre, hogy kipihenjük a hosszú út fáradalmait. Alvás elôtt persze jót vacsoráztunk, ami nem volt más, mint a csehek nemzeti étele, a knédli. Másnap a Száztornyú Prága és nevezetességeinek a megtekintése volt a program. Bejártuk az Óvárost, az Újvárost és a Kisoldalt. Felmentünk a Hradzsinba, sétáltunk a Károly hídon. Megte kin tettük az Orlojt, a Szent Vitus katedrálist, a Vencel teret, Sárkányölô Szent György szobrát, valamint sok-sok más érdekességet. A sok látnivaló közben természetesen a csapatnak megjött az étvágya és a szomja is, melyet mindannyiunk végül egy hangulatos kis prágai kiskocsmában csillapítottunk. Misi ajánlására többen megkóstoltunk egy cseh specialitást, az úgynevezett Vízi hullát. Ez tulajdonképpen nem más, mint eceteshagymás lében eltett kolbász, melyet a csehek sör mellé fogyasztanak. Ebéd után folytattuk utunkat, hogy minél többet láthassunk ebbôl a csodálatos városból, mely nagy élményekkel és látnivalókkal szolgált szerintem mindenki számára. Azonban rajtam kívül többen is úgy gondolták, hogy Prágára kevés az egy nap. Hétfôn Konopiste várkastélyát tekintettük meg, itt azonban kisebb csalódás ért bennünket. A kastélyt csak kívülrôl csodálhattuk meg, mert hétfôn a múzeumok, kastélyok szünnapot tartanak. Ennek ellenére az épületet körülvevô csodálatos környezet kárpótolt valamelyest bennünket. Látogatást tettünk még Tábor városában, illetve Trebonban, mely városokban is rengeteg élménnyel lettünk gazdagabbak. Szállásunk Trebon mellett Ceské Budejoviceban volt. Misi bemutatta nekünk a város terének közepén található Sámsondíszkutat, illetve a háromtornyú barokk 16

17 városházát, melynek homlokzatát négy szobor díszítette. S, hogy a csoport szomját is oltsa valamivel, egy elég nagy, de annál hangulatosabb sörözôbe is betessékelt bennünket. Ez a hely többünknek annyira megtetszett, hogy következô napokban a kirándulások és a vacsora után visszatértünk ide, hogy a szomjunkat egy finom Budweiser sörrel csillapítsuk. Útunk során megtekintettük a Cesky Krumlovban található várkastélyt, melyet a Witkowitz család építtetett, késôbb a Rosenberg-dinasztia fejlesztette tovább, utánuk pedig az Eggenberg, illetve a Schwarz en berg hercegek tulajdonában volt. Azt nyugodtan kijelenthetjük, hogy csodálatos várkastélyról van szó. Arról nem is beszélve, hogy gyönyörû kilátás nyílik az alatta elterülô városra. A szûk-kanyargós utcák és éttermek hangulata pedig leírhatatlan. Addig persze nem is utazott tovább a csoport, míg a vidék híres Eggenberg sörét meg nem kóstolta. Nem szabad elfeledni Jidrichuv Hradec vá ro - sát és kastélyát sem. Érdekesség, hogy Rá - kóczi is itt töltötte gyermekkora egy részét. Említést érdemel Cervená Lhota kastélya, melynek piros színe nem mondható mindennaposnak, de ennek is megvan a magyarázata, hogy miért ilyen színben pompázik. Egyéb ként egy hídon kellett átsétálni a kastélyhoz, mivel az egy szigetecskére épült, amit erdôvel szegélyezett tó vesz körül. A tavon lehetôség nyílt csónakázásra is. A nap végén, mielôtt a csoport visszatért volna a szálláshelyre, megállt egy bevásárlóközpontban, hogy ajándékokat vegyen a rokonainak, barátainak. Utazásunk utolsó napján látogatást tettünk Telc városában. Az itt található fôteret csupa egyemeletes, kevés kivétellel három ablakos, felettük egy-egy oromablakkal és díszes oromzatokkal díszített épület veszi körül. A látvány magáért beszélt itt is. Slavonicét is megtekintettük, melynek szépsége vetekszik Telc fôterével, hiszen az itt ta - lál ható házak a XVI. századi formájukat ôrzik. Miután búcsút vettünk Csehországtól, Bécs felé vettük az útirányt. Itt az ember hatalmas kultúrával szembesülhet, illetve azzal, hogy a mai napig milyen nagy mûvészeti élet folyik a városban. Bécset elhagyva Szombathely felé indultunk, ahová a késô esti órákban érkeztünk meg. Mindent összevetve, szerintem a többiek nevében is elmondhatom, hogy egy élményekben gazdag utazáson vagyunk túl, amit kár lett volna kihagyni. Új lehetôség a gyökérgolyva elleni harcban A CORAX-BIONER Környezetvédelmi Zrt, valamint a MTA Növényvédelmi Kutató Intézete egy pályázat keretében új, biológiai védekezési eljárást dolgozott ki a gyökérgolyvát okozó Agrobacterium tumefaciens ellen. Ez a baktérium karantén kórokozónak minôsül az Európai Unióban, így hazánkban is, ezért minden faiskolai termelô rettegett ellensége, annál is inkább, mert általánosan elôfordul a különbözô gyümölcsfélék alanyain és oltványain, a szôlô szaporítóanyagokon, valamint számos fás szárú dísznövényen is. A kifejlesztett készítmény a gyökérgolyvát okozó A. tumefaciens-el szemben anta go - nista baktériumfaj élô szuszpenziója, vagyis a készítmény a kórokozó természetes ellenségét tartalmazza. Felhasználása preventíven történik: a magoncok vagy oltványok gyökérzetének bemártásával. 17

18 A pályázat keretében a Corax-Bioner Környezetvédelmi Zrt-ben kidolgozták az antagonista baktérium szaporításának üzemi technológiáját. A cég már korábban bizonyította felkészültségét a baktérium szuszpenziók gyártása területén, hiszen évek óta kiváló minôségben állítja elô a Phylazonit MC baktériumtrágyát, valamint számos, a felszíni és felszín alatti vizek, valamint a talajok olaj és egyéb szervesanyag-szennyezésének eltávolítására alkalmas baktérium szuszpenziókat, és egy szintén baktérium alapú biológiai szúnyoglárva irtó szert is kifejlesztettek, amelyet gyártanak és forgalmaznak. A gyökérgolyva elleni új biológiai készítmény engedélyeztetési eljárásának elindítása elôtt azonban szeretnénk egy gyors elôzetes piacfelmérést végezni: milyen érdeklôdésre tarthat számot egy ilyen készítmény a hazai és nemzetközi (uniós) piacon? Ennek alapján lehet csak megfelelô döntést hozni arról, hogy érdemes-e belekezdeni a rendkívül költséges európai engedélyeztetési eljárásba. Ehhez kérjük az Önök segítségét! Tudjuk, hogy nem egyszerû a kérdésben nyilatkozni az ár, a kezelés költségeinek és hatékonyságának ismerete nélkül, a döntés megalapozásához azonban feltétlen szükség van egy elôzetes piacfelmérésre. Ennek megfelelôen arra a kérdésre keressük a választ, amennyiben elfogadható áron, megfelelô biológiai hatékonyságú szer kerülne forgalomba, eddigi termesztési tapasztalatai alapján érdekelné-e Önt egy ilyen készítmény, amennyiben az engedélyezést követôen megjelenne a hazai piacon? Kérjük, hogy válaszát elektronikus úton az címre, vagy postai úton, a Corax-Bioner Zrt. budapesti képviseletének címére szíveskedjék eljuttatni! Amennyiben a témában további információra lenne szüksége, keresse a cég tanácsadóját szintén a megadott elérhetôségeken, vagy a telefonszámon! Corax-Bioner Környezetvédelmi Zrt. Budapesti Iroda, 1117 Budapest, Hunyadi János út 9. Lôrincz Árpád vezérigazgató Az újságban lehetôség van hirdetéseket megjelentetni. Bôvebb információ: 30/ Faiskolai Értesítô 2007/3 (szeptember). Kiadja a Nyugat-dunántúli Díszfaiskolások Egyesülete 9700 Szombathely, Béke tér 1. Elnök: Gurisatti Gábor Titkár, fôszerkesztô: Németh Gábor Tel.: 30/ , fax: 94/ Honlap: 18

19

20

Színre lép. az új tengeri mentő

Színre lép. az új tengeri mentő Színre lép az új tengeri mentő Egyszerű, modern, hatékony Kétszikű gyomok Felhasználási javaslat Új posztemergens kukorica gyomirtószer felhasználható: Takarmány és vetőmag kukoricában. Az Elumis a mesotrion

Részletesebben

Célirányos hatékonyság

Célirányos hatékonyság A Bayer legújabb kukorica gyomirtó szere Célirányos hatékonyság Széles hatásspektrum Rezisztencia védelem Levél és talaj hatás Szezonhosszú hatástartam A Bayer CropScience legújabb fejlesztésû posztemergens

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLAT. 2010. június 14. július 3. Tulln, Ausztria

SZAKMAI GYAKORLAT. 2010. június 14. július 3. Tulln, Ausztria SZAKMAI GYAKORLAT 2010. június 14. július 3. Tulln, Ausztria Összeállította: Horváth Ferenc tankertészet-vezető helyettes A Tempus Közalapítvány által hirdetett Szakiskolai Fejlesztési Program keretein

Részletesebben

Ordax kukoricában Hatás Általános leírás Clio topramezon talajon keresztüli egyszikû gyomnövények ellen hatást hosszabbíthatjuk Stomp 330-cal

Ordax kukoricában Hatás Általános leírás Clio topramezon talajon keresztüli egyszikû gyomnövények ellen hatást hosszabbíthatjuk Stomp 330-cal Ordax kukoricában Hatás Az Ordax kiválóan irtja a magról kelô egyszikû gyomnövényeket, a kakaslábfüvet, a muharféléket, a pirók ujjasmuhart, különösen erôsen a vadkölest. A kétszikû gyomnövények közül

Részletesebben

Kalászosokban is számoljon az Arystával Gyomirtáshoz ajánljuk!

Kalászosokban is számoljon az Arystával Gyomirtáshoz ajánljuk! Kalászosokban is számoljon az Arystával Gyomirtáshoz ajánljuk! Ha a kalászosok gyomirtásáról esik szó, bizonyára keveseknek jut eszébe az Arysta. Más lenne a helyzet, ha pl. a cukorrépa lenne a téma, ahol

Részletesebben

TERMÉSZETVÉDELEM A DUNA MENTI TERÜLETEKEN ÖKOLÓGIAI SZŐLŐMŰVELÉSI TECHNOLÓGIA BEVEZETÉSÉVEL

TERMÉSZETVÉDELEM A DUNA MENTI TERÜLETEKEN ÖKOLÓGIAI SZŐLŐMŰVELÉSI TECHNOLÓGIA BEVEZETÉSÉVEL TERMÉSZETVÉDELEM A DUNA MENTI TERÜLETEKEN ÖKOLÓGIAI SZŐLŐMŰVELÉSI TECHNOLÓGIA BEVEZETÉSÉVEL Projektszám: HUSK/1101/2.2.1/0294 SZAKÉRTŐ NEVE: Dr. Mikulás József Feladat megnevezése: Gyomnövények természetes

Részletesebben

A tarakbúza jelentősége és az ellene történő védekezés

A tarakbúza jelentősége és az ellene történő védekezés A tarakbúza jelentősége és az ellene történő védekezés Immár több mint tíz éve használható az őszi búza és a tritikálé gyomirtására, elsősorban egyszikű gyomnövények ellen, a szulfoszulfuron hatóanyagú

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Gyomirtás. 343 Gyomirtás. Gyomnövények a szójában

Tartalomjegyzék. Gyomirtás. 343 Gyomirtás. Gyomnövények a szójában szőlő SZÓJA 342 Tartalomjegyzék 343 343 Gyomnövények a szójában 3 43 Gyomnövények a szójában 344 A szója alapgyomirtása 344 Wing-P az alapgyomirtásban A szója állománygyomirtása A keléstől a lombzáródásig,

Részletesebben

A nagy széltippan növekvő gond őszi búzában

A nagy széltippan növekvő gond őszi búzában A nagy széltippan növekvő gond őszi búzában Immár több mint tíz éve használható az őszi búza és a tritikálé gyomirtására, elsősorban egyszikű gyomnövények ellen, a szulfoszulfuron hatóanyagú ATHOS TM.

Részletesebben

Gyomirtás. Tartalomjegyzék Gyomirtás. Gyomnövények a szójában

Gyomirtás. Tartalomjegyzék Gyomirtás. Gyomnövények a szójában 208 209 Tartalomjegyzék 2 0 9 209 Gyomnövények a szójában 210 A szója alapgyomirtása 210 az alapgyomirtásban 212 A szója állománygyomirtása Gyomnövények a szójában A keléstôl a lombzáródásig, valamint

Részletesebben

Aktuális tapasztalatok, technológiai nehézségek és kihívások a növényvédelemben

Aktuális tapasztalatok, technológiai nehézségek és kihívások a növényvédelemben Aktuális tapasztalatok, technológiai nehézségek és kihívások a növényvédelemben Dr. Ripka Géza MgSzH Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság Monor, 2012. Mezőgazdaság az új évezredben Oly

Részletesebben

A parlagfű Magyarországon

A parlagfű Magyarországon Előadás a Környezetvédelmi Világnap alkalmából Csongrád, 2012. június 5. A parlagfű Magyarországon Szerzők: Dr. Juhászné Halász Judit Exner Tamás Parlagfűmentes Magyarországért Egyesület A parlagfű bemutatása

Részletesebben

Sikeres kajszibarack tanácskozás és fajtabemutató Cegléden a Gyümölcstermesztési Kutató-Fejlesztő Intézet Nonprofit Közhasznú Kftben

Sikeres kajszibarack tanácskozás és fajtabemutató Cegléden a Gyümölcstermesztési Kutató-Fejlesztő Intézet Nonprofit Közhasznú Kftben Sikeres kajszibarack tanácskozás és fajtabemutató Cegléden a Gyümölcstermesztési Kutató-Fejlesztő Intézet Nonprofit Közhasznú Kftben 2013 július 16-án több mint százan vettek részt a Gyümölcstermesztési

Részletesebben

2010. április NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE

2010. április NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE Növényvédő szerek értékesítése 2009. év Összeállította: Gáborné Boldog Valéria boldogv@aki.gov.hu (06 1) 476-3299 TARTALOMJEGYZÉK Összefoglaló...3 Növényvédő szer értékesítés

Részletesebben

Követelmények. 2db ZH: max pont / ZH (kötelező min. 7 pont elérése / ZH) 1db Gyommag beszámoló max. 7 pont (kötelező min.

Követelmények. 2db ZH: max pont / ZH (kötelező min. 7 pont elérése / ZH) 1db Gyommag beszámoló max. 7 pont (kötelező min. Földműveléstan Követelmények Gyakorlatokon való aktív részvétel! 2db ZH: max.13-13 pont / ZH (kötelező min. 7 pont elérése / ZH) 1db Gyommag beszámoló max. 7 pont (kötelező min. 4 pont elérése) 1db Gyomnövény

Részletesebben

AGRO.bio. Talaj növény - élet. Minden itt kezdődik

AGRO.bio. Talaj növény - élet. Minden itt kezdődik AGRO.bio Talaj növény - élet Minden itt kezdődik AGRO.bio Hungary Mikrobiológiai megoldásokat nyújt a mezőgazdaság minden területén Egészséges növekedés termés BactoFil 1500 hektár megfelelő termőtalaj

Részletesebben

A nagy termés nyomában. Mezőhegyes, szeptember 11.

A nagy termés nyomában. Mezőhegyes, szeptember 11. A nagy termés nyomában Mezőhegyes, 2014. szeptember 11. Időjárás Trágyázás, növénytáplálás, talaj- és növénykondícionálás Levegőből támadó rovarok Levegőből támadó gombák Herbicid-használat Vetésidő Talajlakó

Részletesebben

NÖVÉNYVÉDELEM. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

NÖVÉNYVÉDELEM. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A NÖVÉNYVÉDELEM Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Alapvető ellentmondás a célfelület heterogén a kezelés homogén Történeti áttekintés Kezdet 60-70-es évek USA (hadiipar)

Részletesebben

Kukorica növényvédelme. DuPont technológiai összefoglaló. Basis Refine. Steward Titus Titus Plus DF

Kukorica növényvédelme. DuPont technológiai összefoglaló. Basis Refine. Steward Titus Titus Plus DF Basis Refine Kukorica növényvédelme DuPont technológiai összefoglaló Steward Titus Titus Plus DF Az E. I. du Pont de Nemours and Company bejegyzett márkanevei. 1 A kukorica legfontosabb gyomnövényei Egyszikûek

Részletesebben

Szőlő növényvédelmi előrejelzés (2015.05.21.) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára

Szőlő növényvédelmi előrejelzés (2015.05.21.) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára Szőlő növényvédelmi előrejelzés (2015.05.21.) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára Kiadva: 2015.05.21. 12:00-kor. Érvényes: 2015.05.28-ig. Várható frissítés: 2015.05.28. 12:00-kor. A gyors növekedésnek

Részletesebben

Permetezőgépek folyadékfogyasztásának mérése és beállítása A permetezés anyagszükséglete

Permetezőgépek folyadékfogyasztásának mérése és beállítása A permetezés anyagszükséglete Permetezőgépek folyadékfogyasztásának mérése és beállítása A permetezés anyagszükséglete Hatásos permetezés csak akkor végezhető, ha pontosan ismert a felületegységre kiszórt folyadékmennyiség. Ugyanis

Részletesebben

A szőlősorközbe telepített vetőmagkeverék fejlődésének alakulása és szerepe

A szőlősorközbe telepített vetőmagkeverék fejlődésének alakulása és szerepe A szőlősorközbe telepített vetőmagkeverék fejlődésének alakulása és szerepe Készítette: Dr. Varga Jenő Győrújbarát 2014. október 16. Takarónövény szerepe: - védi a talajt az erózióval és a deflációval

Részletesebben

Dísznövénytermesztésre vonatkozó növény- és talajvédelmi, valamint szaporítóanyag-felügyeleti jogszabályi aktualitások

Dísznövénytermesztésre vonatkozó növény- és talajvédelmi, valamint szaporítóanyag-felügyeleti jogszabályi aktualitások Nyugat-dunántúli Díszfaiskolások Egyesülete konferenciája, 2014.02.13., Siófok Szabó Levente növény- és talajvédelmi igazgató Szakmai kapcsolódások növényvédelem szaporítóanyagfelügyelet növényegészségügy

Részletesebben

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2013. április 18.)

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2013. április 18.) Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2013. április 18.) Nagykőrös-Cegléd-Monor-Kecel-Lőrinci térségére Kiadva: 2013.04.18. 12:00-kor. Érvényes: 2013.04.25-ig. Várható frissítés: 2013.04.25. 12:00-kor.

Részletesebben

www.syngenta.hu A köszméte és a ribiszke védelme

www.syngenta.hu A köszméte és a ribiszke védelme www.syngenta.hu A köszméte és a ribiszke védelme A ribiszke és a köszméte termesztése során évről-évre jelentős gazdasági kárt okoznak a lisztharmat a lombozat fertőzésével és a különböző levéltetű fajok

Részletesebben

A dísznövények védelme

A dísznövények védelme A dísznövények védelme A dísznövénytermesztés a növénytermesztés speciális ága. Sokféle faj és fajta termesztését végzik nagyon eltérô körülmények között, van szabadföldi, üveg alatti, fóliás és hideghajtatott

Részletesebben

Clearfield gyomirtási rendszer már repcetermesztőknek is!

Clearfield gyomirtási rendszer már repcetermesztőknek is! Clearfield gyomirtási rendszer már repcetermesztőknek is! már repcetermesztőknek is! Az őszi káposztarepcében a Clearfield gyomirtási rendszer az egyetlen nem transzgenikus (nem GMO) gyomirtószer-tűrő

Részletesebben

A köles kül- és belpiaca

A köles kül- és belpiaca A köles kül- és belpiaca Györe Dániel tudományos segédmunkatárs Agrárgazdasági Kutató Intézet Köles Reneszánsza Konferencia 2013. október 25. Budapest Világ gabonatermelése - Az elmúlt 50 évben a főbb

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2007. ( ) FVM rendelete a növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről,

Részletesebben

Nemesnyár ipari faültetvény. Faanyagtermelés mezőgazdasági módszerekkel

Nemesnyár ipari faültetvény. Faanyagtermelés mezőgazdasági módszerekkel Nemesnyár ipari faültetvény Faanyagtermelés mezőgazdasági módszerekkel Mi jellemzi az ültetvényt? Kimagasló jövedelmezőség, alacsony kockázat, növekvő piaci kereslet Rendelkezésre áll: egyszeri beruházási

Részletesebben

TERMÉSZETVÉDELEM A DUNA MENTI TERÜLETEKEN ÖKOLÓGIAI SZŐLŐMŰVELÉSI TECHNOLÓGIA BEVEZETÉSÉVEL Projektszám: HUSK/1101/2.2.1/0294

TERMÉSZETVÉDELEM A DUNA MENTI TERÜLETEKEN ÖKOLÓGIAI SZŐLŐMŰVELÉSI TECHNOLÓGIA BEVEZETÉSÉVEL Projektszám: HUSK/1101/2.2.1/0294 TERMÉSZETVÉDELEM A DUNA MENTI TERÜLETEKEN ÖKOLÓGIAI SZŐLŐMŰVELÉSI TECHNOLÓGIA BEVEZETÉSÉVEL Projektszám: HUSK/1101/2.2.1/0294 SZAKÉRTŐ NEVE: Dr. Mikulás József Feladat megnevezése: Gyomnövények természetes

Részletesebben

Egyesületi hírek. egy külföldi szakmai kirándulás megszervezésével.

Egyesületi hírek. egy külföldi szakmai kirándulás megszervezésével. Egyesületi hírek A Nyugat-dunántúli Díszfaiskolások Egyesülete február 2-3 án tartotta Bükfürdôn a konferencia központban éves Közgyûlését és Konferenciáját. A január 31-ére összehívott közgyûlés határozatképtelensége

Részletesebben

Tisztelt Olvasók! 2007. június 6-7-én (szerdán és csütörtökön) A 9óra 30perckor kezdődő program mindkét napon azonos. Kutatás + Marketing

Tisztelt Olvasók! 2007. június 6-7-én (szerdán és csütörtökön) A 9óra 30perckor kezdődő program mindkét napon azonos. Kutatás + Marketing Kutatás + Marketing A Gabonatermesztési Kutató Közhasznú Társaság lapja Tisztelt Olvasók! Kalászos és repce fajtabemutatóinkra invitáló Híradónk ez évi nyári számának írásaiban is igyekszünk a múló, de

Részletesebben

Az öntözés tízparancsolata

Az öntözés tízparancsolata 1. Az öntözés - mint vízgazdálkodási kategória - a víz hasznosításának egyik módja, egyben az adott helyen rendelkezésünkre álló víz felhasználásának egyik eszköze és az adott (vízgyűjtő)terület vízháztartásának

Részletesebben

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2960 E-mail: nti@nebih.gov.hu www.nebih.gov.hu

Részletesebben

A zöldítés, mint a KAP reform egyik legvitatottabb eleme. Madarász István EU agrárpolitikai referens VM Agrárközgazdasági Főosztály

A zöldítés, mint a KAP reform egyik legvitatottabb eleme. Madarász István EU agrárpolitikai referens VM Agrárközgazdasági Főosztály A zöldítés, mint a KAP reform egyik legvitatottabb eleme Madarász István EU agrárpolitikai referens VM Agrárközgazdasági Főosztály KAP ÚJ CÉLKITŰZÉSEI 1. Életképes élelmiszertermelés: a mezőgazdasági jövedelmek

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Élelmiszer-szabályozás és fogyasztó védelem az Európai Unióban 148.lecke

Részletesebben

Bálványfa, művelési ágak, herbicidek

Bálványfa, művelési ágak, herbicidek Bálványfa, művelési ágak, herbicidek 2013. október hó 14-15. napja BUGYI Ki minek nem mestere, hóhéra az annak! Szabó Roland Növényvédelmi szakmérnök, gyombiológus Szakmai és termék manager 30/407-9415

Részletesebben

KERINFÓ 60 KFT LATAGRO és KUDRAS balti tőzeg irányárak

KERINFÓ 60 KFT LATAGRO és KUDRAS balti tőzeg irányárak Érvényes: 206.0.0-től visszavonásig KERINFÓ KFT LATAGRO és KUDRAS balti tőzeg irányárak 0-5 8 3 050,0 65,0 3 0,0 77 3,0 0-0 8 3 050,0 65,0 3 0,0 77 3,0 50 36 24 8 080 720 2,0 2 80,0 2 9,0 63 50,0 490,0

Részletesebben

GABONANÖVÉNYEK TERMESZTÉSE. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

GABONANÖVÉNYEK TERMESZTÉSE. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 GABONANÖVÉNYEK TERMESZTÉSE Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 14. hét Előadás áttekintése A kukorica vegyszeres gyomirtása. A kukorica fontosabb gyomnövényei. A gyomok

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. G&G Növényvédelmi és Kereskedelmi Kft. (6726 Szeged Torockói u. 3/B.)

H A T Á R O Z A T. G&G Növényvédelmi és Kereskedelmi Kft. (6726 Szeged Torockói u. 3/B.) ENGEDÉLYEZÉSI IGAZGATÓSÁG ELŐADÓ: Baranyi Tibor Mészáros Ferencné ENGEDÉLY SZÁMA: 467/2/2005. TEL: 309-1012 FAX: 246-2942 TÁRGY: Chess 50 WG,, Folicur 25 WG, Dipel, Glifozát 480 Plusz, Clinic 480 SL, növényvédő

Részletesebben

A paradicsom védelme

A paradicsom védelme A paradicsom védelme Rovarkártevôk elleni védelem A paradicsom növényvédelmi szempontból az egyik legigényesebb kultúrnövény. A magvetéstôl a betakarításig-szedésig a károkozók egész sora veszélyeztet

Részletesebben

Svájci tanulmányút. Basel

Svájci tanulmányút. Basel Svájci tanulmányút Basel A tanulmányúton öten vettünk részt; két tanár, Gál Anikó és Dékány István, valamint három diák: Annus Péter, Pászti Ferenc és én, Papp Zsolt. 2013. január 22-én hajnali 2 órakor

Részletesebben

Szőlő növényvédelmi előrejelzés ( ) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára

Szőlő növényvédelmi előrejelzés ( ) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára Szőlő növényvédelmi előrejelzés (2015.05.07.) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára Kiadva: 2015.05.07. 12:00-kor. Érvényes: 2015.05.14-ig. Várható frissítés: 2015.05.14. 12:00-kor. Az elmúlt hét időjárása

Részletesebben

Átál ás - Conversion

Átál ás - Conversion Átállás - Conversion Kezdeti lépések megismerni az ökológiai gazdálkodás szabályait általános szabályok, szemlélet rendeletek EU 2092/91, 1804/1999 (140/1999, 2/2000, 82/2002) tápanyag gazdálkodás talajművelés

Részletesebben

Az ökológiai szőlőtermesztés lehetőségei Magyarországon

Az ökológiai szőlőtermesztés lehetőségei Magyarországon Az ökológiai szőlőtermesztés lehetőségei Magyarországon Dr. Németh Krisztina Tudományos főmunkatárs NAIK Szőlészeti és Borászati Kutató Állomás Kecskemét- Katonatelep Budapest 2016. december 02. Ökológiai

Részletesebben

DuPont Granstar SuperStar

DuPont Granstar SuperStar DuPont Granstar SuperStar Kalászos gyomirtó szer kombináció Új, gyors hatású kalászos gyomirtó szer kombináció, amely hatékony az összes fontos kétszikû gabona gyomnövény ellen, beleértve a mezei acatot,

Részletesebben

SZORTIMENT AJÁNLAT 2015.

SZORTIMENT AJÁNLAT 2015. Kisker COMPO UNIVERZÁLIS VIRÁGTÁP COM TÁPOLDAT UNIVERZÁLIS 500ML 4 008 398 943 523 12 357 Ft 550 Ft Felhasználás: január - december, általános minden növény számára ideális tápanyagutánpótlást biztosít

Részletesebben

Kalászosokból egyszikût

Kalászosokból egyszikût Kalászosokból egyszikût Egyszikû gyomok kalászosokban A kalászosok gyomviszonyai az idôk során fokozatosan változnak. Néhány kétszikû gyomfaj mellett az egyszikû gyomok elôretörése figyelhetô meg az utóbbi

Részletesebben

Ökoiskolai munkaterv 2014-15 Augusztus 29. Ökoiskola munkacsoport megalakulása Ökoiskolai munkacsoport megalakítása (munkaközösségenként 1 fő; 1 fő

Ökoiskolai munkaterv 2014-15 Augusztus 29. Ökoiskola munkacsoport megalakulása Ökoiskolai munkacsoport megalakítása (munkaközösségenként 1 fő; 1 fő Ökoiskolai munkaterv 2014-15 Augusztus 29. Ökoiskola munkacsoport megalakulása Ökoiskolai munkacsoport megalakítása (munkaközösségenként 1 fő; 1 fő technikai dolgozó) Munkaközösségi vállalások elkészítése

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 HUSK/1101/2.2.1/0354

Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 HUSK/1101/2.2.1/0354 Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 HUSK/1101/2.2.1/0354 Közösen a természetes erdőkért a Börzsöny, a Cserhát és a Selmeci hegységben, és a Korponai síkságon www.husk-cbc.eu

Részletesebben

h a t á r o z a t o t:

h a t á r o z a t o t: Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Növény-, Talajvédelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 1/309-1000; Fax: 1/246-2942 ELŐADÓ: Csaba Eszter HATÁROZATSZÁM: 02.5/837/2/2010 OLDALAK

Részletesebben

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út ; Fax: 1/ ,

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út ; Fax: 1/ , Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 309-1000; Fax: 1/246-2960, Ikt.sz.: 02.5/3081/4/2009. Tárgy: Tomigan 250 EC gyomirtó

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. Ubinas Kft. (6724 Szeged, Dr. Baross J. u. 26.

H A T Á R O Z A T. Ubinas Kft. (6724 Szeged, Dr. Baross J. u. 26. ENGEDÉLYEZÉSI IGAZGATÓSÁG ELŐADÓ: Baranyi Tibor Mészáros Ferencné ENGEDÉLY SZÁMA: 1534/3/2006. TEL: 309-1012 FAX: 246-2942 TÁRGY: Gulliver (50 % azimszulfuron) gyomirtó permetezőszer 120 napos eseti felhasználási

Részletesebben

ÁROP-2216-2012-2012-0002 12. számú tananyag

ÁROP-2216-2012-2012-0002 12. számú tananyag ÁROP-2216-2012-2012-0002 12. számú tananyag A vidékfejlesztési miniszter 34/2012. (IV. 6.) VM rendelete valamint a 24/2013. (IV. 11.) VM rendelete a mező- és erdőgazdasági légi munkavégzésről szóló 44/2005.

Részletesebben

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája?

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája? MEMO/11/406 Brüsszel, 2011. június 16. Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai kártyája? Nyaralás: álljunk készen a váratlan helyzetekre! Utazást tervez az EU területén, Izlandra,

Részletesebben

www.syngenta.hu A burgonya védelme A póréhagyma védelme

www.syngenta.hu A burgonya védelme A póréhagyma védelme www.syngenta.hu A burgonya védelme A póréhagyma védelme Fusilade Forte Az első és ma is egyik leghatékonyabb szuperszelektív posztemergens egyszikű irtó a Fusilade Forte. A legjobb hatás a gyomok intenzív

Részletesebben

A káposztafélék védelme

A káposztafélék védelme A káposztafélék védelme Talajfertôtlenítés A káposztafélék növényvédelmében meghatározó szerepe van a fajta tenyészidejének. Egyes károsítók a rövid tenyészidejû, míg mások inkább a kései káposztaféléket

Részletesebben

Intézmény neve Székhely Génmegőrzési téma

Intézmény neve Székhely Génmegőrzési téma Intézmény neve Székhely Génmegőrzési téma Ceglédi Gyümölcstermesztési Kutató-Fejlesztő Vírusmentes gyümölcs törzsültetvények a Fás gyümölcs géngyűjteményi tételek megőrzése Intézet Kht. Cegléd (kajszi,

Részletesebben

TERMÉKKATALÓGUS 2008 ÕSZ-2009 TAVASZ - VIRÁGFÖLDEK -

TERMÉKKATALÓGUS 2008 ÕSZ-2009 TAVASZ - VIRÁGFÖLDEK - TERMÉKKATALÓGUS 08 ÕSZ09 TAVASZ VIRÁGFÖLDEK 3 40 4 48 PH 6,0 7,0 ÁLTALÁNOS VIRÁGFÖLD Közepesen laza szerkezetû, sötétbarna színû, magas biotápanyag tartalmú termesztõ közeg. Vízmegtartó képessége kitûnõ,

Részletesebben

Vajai László, Bardócz Tamás

Vajai László, Bardócz Tamás A halászat helye a magyar agrárágazatban A Közös Halászati Politika reformja és az EU halászati és akvakultúra ágazatának fejlesztési irányai Vajai László, Bardócz Tamás Az előadás tartalma: Magyarország

Részletesebben

A Cheminova, mint dán növényvédő szer gyártó vállalat, több mint 3 éve alapította meg magyarországi képviseletét, amelyre végérvényesen igaz a generikus és ugyanakkor innovatív cégjellemzés. A Cheminova

Részletesebben

IPARI ÉS TAKARMÁNYNÖVÉNYEK TERMESZTÉSE. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

IPARI ÉS TAKARMÁNYNÖVÉNYEK TERMESZTÉSE. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 IPARI ÉS TAKARMÁNYNÖVÉNYEK TERMESZTÉSE Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Előadás áttekintése A borsó talaj előkészítése Tápanyagellátása Vetése Növényvédelem, növényápolás

Részletesebben

A parlagfűről, parlagfű mentesítésről

A parlagfűről, parlagfű mentesítésről A parlagfűről, parlagfű mentesítésről Összeállította: Stánitz Éva megyei tisztifőorvos Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Szabó Lajos hivatalvezető Vas Megyei Kormányhivatal

Részletesebben

Kamra-túra gazdahálózat helyi termék értékesítési gyakorlata

Kamra-túra gazdahálózat helyi termék értékesítési gyakorlata Kamra-túra gazdahálózat helyi termék értékesítési gyakorlata Batiz Károly Kamra-túra Homokháti Gazdák Egyesülete NAK Nonprofit Kft. Románia, Oradea, 2016. október 6. A Homokhátság - vízrajza szegényes,

Részletesebben

www.syngenta.hu kukorica gyomirtó szer gyűjtőcsomag

www.syngenta.hu kukorica gyomirtó szer gyűjtőcsomag www.syngenta.hu kukorica gyomirtó szer gyűjtőcsomag ProNik gyűjtőcsomag Összetétel: 2,5 kg Casper + 6x1 l Milagro Extra 6 OD + 2x0,5 l FixPro A csomag 8 ha kukorica gyomirtására elegendő. Amenynyiben a

Részletesebben

Növény- és talajvédelmi ellenőrzések Mire ügyeljünk gazdálkodóként?

Növény- és talajvédelmi ellenőrzések Mire ügyeljünk gazdálkodóként? GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NÖVÉNY- ÉS TALAJVÉDELMI IGAZGATÓSÁGA Növény- és talajvédelmi ellenőrzések Mire ügyeljünk gazdálkodóként? Fertőszentmiklós, 2015. 03. 06. Szemerits Attila, Havasréti

Részletesebben

h a t á r o z a t o t.

h a t á r o z a t o t. Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 1/309-1000; Fax: 1/246-2942 ÜGYINTÉZŐ: Csaba Eszter IKTATÓSZÁM: 02.5/10584-1/2010. OLDALAK

Részletesebben

DuPont PRINCIPAL. Kukorica gyomirtó szer. ÚJ HATÓANYAG ÖSSZETÉTEL Hatékonyabban a gyomnövények ellen

DuPont PRINCIPAL. Kukorica gyomirtó szer. ÚJ HATÓANYAG ÖSSZETÉTEL Hatékonyabban a gyomnövények ellen DuPont PRINCIPAL Kukorica gyomirtó szer ÚJ HATÓANYAG ÖSSZETÉTEL Hatékonyabban a gyomnövények ellen az E. I. du Pont de Nemours and Company bejegyzett márkaneve az E. I. du Pont de Nemours and Company márkaneve

Részletesebben

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Növény- és Talajvédelmi Főosztály. Szám: 15259/2003. Előadó: Andrásfalvy P. Szentey L.

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Növény- és Talajvédelmi Főosztály. Szám: 15259/2003. Előadó: Andrásfalvy P. Szentey L. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Növény- és Talajvédelmi Főosztály Szám: 15259/2003. Előadó: Andrásfalvy P. Szentey L. Tárgy: MUSTANG SE gyomirtó permetezőszer forgalomba hozatali és felhasználási

Részletesebben

A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 7. előadás A vetésszerkezet kialakítása, tervezésének módszerei A vetésszerkezet Fogalma:

Részletesebben

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont, 2632 Letkés Dózsa György út 22. IDŐ ELŐADÁS SZAKTANÁCSADÁS KÉPZÉS 2014.09.27 Innováció a helyi gazdaság integrált

Részletesebben

Fiatal gazdák ösztönzése 2014-2020

Fiatal gazdák ösztönzése 2014-2020 Virágzó Vidékünk Európa Nap Fiatal gazdák ösztönzése 2014-2020 Dr. Weisz Miklós AGRYA társelnök MNVH elnökségi tag Kecskemét, 2014-05-16 2000 2010 Fiatal gazdák (< 35): - 2,1% Gazdák (35 54): - 5,3 % Fiatal

Részletesebben

A MAGYAR PAPRIKA NAPJA SZENTES 2012. AUGUSZTUS 31.

A MAGYAR PAPRIKA NAPJA SZENTES 2012. AUGUSZTUS 31. A MAGYAR PAPRIKA NAPJA SZENTES 2012. AUGUSZTUS 31. KIÁLLÍTÓI TÁJÉKOZTATÓ Kapcsolat: Jasper Attila szakmai referens TÉSZ -ÉSZ Nonprofit Kft. Tel: 06-70-426-1797 E-mail: teszesz@gmail.com Fax: 06-1-209-1697

Részletesebben

Dr. SZŐKE LAJOS. főiskolai tanár. A helyi meteorológiai mérések szerepe és alkalmazása a szőlő növényvédelmében

Dr. SZŐKE LAJOS. főiskolai tanár. A helyi meteorológiai mérések szerepe és alkalmazása a szőlő növényvédelmében Dr. SZŐKE LAJOS főiskolai tanár A helyi meteorológiai mérések szerepe és alkalmazása a szőlő növényvédelmében 37.Meteorológiai Tudományos Napok Az agrometeorológia kihívásai és helyzete Magyarországon

Részletesebben

Szeretem, mert Vasból van

Szeretem, mert Vasból van VAS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 9700 Szombathely, Berzsenyi D. tér 1. Vas megyei Általános Iskolák részére Tárgy: Versenykiírás Iktatószám: 2-45/2013 Székhelyén Tisztelt Igazgató Asszony/Úr! Tisztelt Pedagógusok!

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK Mezőgazdasági alapismeretek középszint 0921 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010.május 14. MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

A Gyommentes Környezetért Alapítvány Dr. Ujvárosi Miklós Gyomismereti Társasága 29. találkozójának

A Gyommentes Környezetért Alapítvány Dr. Ujvárosi Miklós Gyomismereti Társasága 29. találkozójának A Gyommentes Környezetért Alapítvány Dr. Ujvárosi Miklós Gyomismereti Társasága 29. találkozójának valamint a Magyar Gyomkutató Társaság 18. Konferenciájának Részletes programja Kedves Tagtársaink! Mint

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

A kálium jelentősége a vöröshagyma tápanyagellátásában

A kálium jelentősége a vöröshagyma tápanyagellátásában A kálium jelentősége a vöröshagyma tápanyagellátásában A vöröshagyma a hazai és a nemzetközi piacokon is folyamatosan, egész évben igényelt zöldségfélénk. A fogyasztók ellátása részben friss áruval, de

Részletesebben

A kohéziós politika és az energiaügy kihívásai: az Európai Unió régiói eredményeinek ösztönzése

A kohéziós politika és az energiaügy kihívásai: az Európai Unió régiói eredményeinek ösztönzése IP/08/267 Brüsszel, 2008. február 20. A kohéziós politika és az energiaügy kihívásai: az Európai Unió régiói eredményeinek ösztönzése Danuta Hübner, a regionális politikáért felelős európai biztos ma bemutatta,

Részletesebben

Kísérlet szöveges értékelése év

Kísérlet szöveges értékelése év Gazda neve: id. Varga Péter, Csanytelek. Kísérlet szöveges értékelése 2016. év Termesztett kultúrák: előnövény; kínai kel, ültetése: '16.02.10. Főnövény; TV paprika Fajták: Bravia F1, ensor F1 - fő fajta.

Részletesebben

Smaragdfa, a zöld jövő. Négyéves Smaragdfa erdő

Smaragdfa, a zöld jövő. Négyéves Smaragdfa erdő Smaragdfa, a zöld jövő Négyéves Smaragdfa erdő Smaragdfa fejlődése A kiültetéskor 3 év múlva Az előző évben ültetett, a fagyok után tarra vágott Smaragdfa növekedése A 30, a 80 és a 100 napos facsemete

Részletesebben

Gyomirtó permetezı szer ıszi és tavaszi kalászosokban Kizárólag a DuPont-tól!

Gyomirtó permetezı szer ıszi és tavaszi kalászosokban Kizárólag a DuPont-tól! DUPONT G r a n s t a r 5 0 S X Hatóanyag: 50 % tribenuron metil Formuláció: vízben oldható granulátum (SG) Xi, N irritatív környezeti veszély Gyomirtó permetezı szer ıszi és tavaszi kalászosokban Kizárólag

Részletesebben

A CTOSZ álláspontja az EU Bizottság cukor reform tervével kapcsolatban

A CTOSZ álláspontja az EU Bizottság cukor reform tervével kapcsolatban A CTOSZ álláspontja az EU Bizottság cukor reform tervével kapcsolatban Budapest, 24. szeptember hó A Cukorrépatermesztők Országos Szövetsége Elnökségének 24. szeptember 17-i határozata: Az EU Bizottság

Részletesebben

OROSZ EMBARGÓ HATÁSA, KÖVETKEZMÉNYEI A MAGYAR ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS ÁGAZATRA. Készítette: Márton Gábor

OROSZ EMBARGÓ HATÁSA, KÖVETKEZMÉNYEI A MAGYAR ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS ÁGAZATRA. Készítette: Márton Gábor OROSZ EMBARGÓ HATÁSA, KÖVETKEZMÉNYEI A MAGYAR ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS ÁGAZATRA. Készítette: Márton Gábor A FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ JOGI AKTUS HÁTTERE Oroszország kormánya augusztus 7-én importtilalmat vezetett

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetgazdálkodási és az integrált gazdálkodási alprogram bemutatása.

Részletesebben

TECHNOLÓGIAI MEGOLDÁSOK

TECHNOLÓGIAI MEGOLDÁSOK TECHNOLÓGIAI MEGOLDÁSOK A Cheminova Magyarország Kft. gyomirtó szer kínálatát megvizsgálva, jól látható, hogy kukoricában, kalászosokban vagy repcében is arra törekszik, hogy több választási lehetôséget

Részletesebben

Gépüzemeltetés a gyakorlatban. Fecsó Gábor

Gépüzemeltetés a gyakorlatban. Fecsó Gábor Gépüzemeltetés a gyakorlatban Fecsó Gábor Helyzetkép SZAKMAI OLDAL - A mezőgazdasági vállalkozások vezetésének képzettsége és tapasztalata általában agronómiai jellegű. - Új technológiák megerősödése (

Részletesebben

Kelemen Nóra Kun Viktória

Kelemen Nóra Kun Viktória Kelemen Nóra Kun Viktória Svédországi beszámoló 2010. április 23.- május 14. Nagy örömmel vettük tudomásul, hogy részt vehettünk a 3 hetes svédországi szakmai gyakorlaton. Kiutazásunkat megelőzően 3 napos

Részletesebben

Dísznövény dekoráció. kölcsönzés

Dísznövény dekoráció. kölcsönzés Dísznövény dekoráció kölcsönzés Fontos tudnivalók: A Plantart 1991 óta foglalkozik dísznövény-dekorációk tervezésével, kivitelezésével, és ehhez kapcsolódóan rendezvények, kiállítások dísznövénydekorációjának

Részletesebben

Tulipa Kft Nagykereskedelmi webshop

Tulipa Kft Nagykereskedelmi webshop Nagykereskedelem 4400 Nyíregyháza Bottyán János út 10. Tel/fax: 42/ 504 902 tulipa@tulipakert.hu www.tulipakert.hu Tulipa Kft Nagykereskedelmi webshop A Tulipa Kft néhány éve a Holland partnerekkel közösen

Részletesebben

Ügyeljünk a természetre, környezetünkre! Válogassuk a hulladékot! Szelektív hulladékgyûjtési útmutató az középiskola 14-18 éves korosztály részére

Ügyeljünk a természetre, környezetünkre! Válogassuk a hulladékot! Szelektív hulladékgyûjtési útmutató az középiskola 14-18 éves korosztály részére Ügyeljünk a természetre, környezetünkre! Válogassuk a hulladékot! Szelektív hulladékgyûjtési útmutató az középiskola 14-18 éves korosztály részére Mi a hulladék? A hulladék az ember mindennapi élete, mun

Részletesebben

Térinformatika gyakorlati alkalmazási lehetőségei a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságán

Térinformatika gyakorlati alkalmazási lehetőségei a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságán Barkász Zsuzsanna Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Székesfehérvár, 2009. Térinformatika gyakorlati alkalmazási lehetőségei a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi

Részletesebben

VI. Magyar Privátbankári Konferencia 2015. július 9.

VI. Magyar Privátbankári Konferencia 2015. július 9. VI. Magyar Privátbankári Konferencia 2015. július 9. A Blochamps Capital Kft. megalakulása óta igyekszik kiemelkedő szakértelmével és hozzáértésével támogatni, működésében segíteni a magyar privátbanki

Részletesebben

Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete

Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete Előadás- képzés-szaktanácsadás a Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület szervezésében Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont (2632, Letkés

Részletesebben

Dió szaporítás itthon és a nagyvilágban

Dió szaporítás itthon és a nagyvilágban Dió szaporítás itthon és a nagyvilágban Dr. Hrotkó Károly egyetemi tanár hrotko.karoly@kertk.szie.hu Előadásom témakörei A diófajták oltása, szemzése, oltványnevelése Autovegetatív szaporítási módok In

Részletesebben

A R I G O 5 1 W G vízben diszpergálható granulátum (WG)

A R I G O 5 1 W G vízben diszpergálható granulátum (WG) DUPONT A R I G O 5 1 W G vízben diszpergálható granulátum (WG) hatóanyag: 360 g/kg, (36 % m/m) mezotrion 120 g/kg, (12 % m/m) nikoszulfuron 30 g/kg, (3 % m/m) rimszulfuron Széles hatásspektrumú gyomirtó

Részletesebben

71/2007. (IV. 14.) Korm. rendelet a fás szárú energetikai ültetvényekről

71/2007. (IV. 14.) Korm. rendelet a fás szárú energetikai ültetvényekről http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0700071.kor HATÁLYOS: 2009.01.25. 71/2007. (IV. 14.) Korm. rendelet a fás szárú energetikai ültetvényekről A Kormány az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében

Részletesebben

Lokális cselekvés. Előadó: Hegedűs Imre Készítették: Fehér Viktória és Glaszhütter Anett Debrecen,

Lokális cselekvés. Előadó: Hegedűs Imre Készítették: Fehér Viktória és Glaszhütter Anett Debrecen, Lokális cselekvés Előadó: Hegedűs Imre Készítették: Fehér Viktória és Glaszhütter Anett Debrecen, 2011. 05.27. Felvezető: Tiboldi Lajos Név: Ica Apja neve: 15548 SAPHIR-ET Eredményei: 2009 Hódmezővásárhelyi

Részletesebben