Egyesületi hírek. 14. Faiskolai Börze. Szombathelyi Aréna Savaria Sportcsarnok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egyesületi hírek. 14. Faiskolai Börze. Szombathelyi Aréna Savaria Sportcsarnok"

Átírás

1

2

3 Egyesületi hírek Szakigazgatási Hivatal: Az új Dísznövény Szaporítóanyag törvény tervezetébe többszöri tárgyalás eredményeként számos egyszerûsítés került. A közös EU gyakorlatot: EGY (a növény-egészségügyi) Hatóság ellenôrzését nem sikerült elérnünk júliusától a mai kor követelményeinek megfelelôbb új logo került bevezetésre a Nyugat-dunántúli Díszfaiskolások Egyesületénél. Elôreláthatólag augusztusában Magyarországra látogat az amerikai fenyôtársaság tagsága. Florália 2008: A szabadföldi dísznövény termesztôket összefogó érdekképviseletek dr. Józsa Miklóst (egyesületünk tiszteletbeli elnökét) bízták meg szakmánk egységes megjelenésének szervezésével, irányításával. A 2008-as Florálián elôreláthatólag m 2 -en képviseltetik magukat a Nyugat-dunántúli Díszfaiskolások Egyesületének tagjai. Egyesületünk régi tagja, Sabján László fenyô gyûjteményében két kimagasló tûrôképességû (7-8 méteres) Araucaria araucana (Andesi délfenyô) van, mely közül az egyik egyedülálló módon terméseket hozott. 14. Faiskolai Börze Szombathely-Aréna Savaria Sportcsarnok augusztus 11-én (minden év augusztus 2. szombatján) 14. alkalommal került megrendezésre Szombathelyen az Aréna Savaria Sportcsarnokban a Nyugat-dunántúli Díszfaiskolások Egyesülete által szervezett Faiskolai Börze. A rendezvény védnöke, aki egyben meg is nyitotta a rendezvényt: Dr. Bittsánszky János a Magyar Kertészeti Tanács elnöke volt. Az Egyesület vezetése több lehetséges Börze helyszín megtekintése után döntött a Szombathelyi Aréna Savaria Sportcsarnok mellett, amellyel hosszú távú szerzôdést kötött. A rendezvényen 130 kiállító vett részt, közel (nettó) 1600 m 2 -en. A kiállításon elsôsorban Egyesületünk és a társegyesületek tagjai állították ki dísznövényeiket. Jelentôs volt a kertészeti kellékeket, eszközöket, anyagokat bemutatók száma is. Számos külföldi és külföldi érdekeltségû cég is kiállított. A Faiskolai Börze látogatói elsôsorban a kertészeti árudák üzemeltetôi, parképítôk, városi kertészetek, faiskolások voltak, de meghívást kaptak a MAKERT, a kertépítôk- és fenntartók, a kerttervezôk szövetségének tagjai is. A MAKERT kirándulásának egyik tervezett programja volt a Faiskolai Börze megtekintése is. A börze 14 éve alatt mindig csak szakembereknek meghirdetett kiállítás volt, ezért idén sem lett a nagyközönségnek meghirdetve. Vendégeink voltak az Alföldi Faiskolások Egyesülete, a Budapesti Corvinus Egyetem Dísznövény Tanszéke, és a Magyar Rózsatermesztôk Egyesülete is. A Börze az idei évben az aréna Savaria Sportcsarnok 2000 m 2 -es nagytermében, az elôterében és szabadtéren zajlott, de elôreláthatólag az egyre több kiállítani szándékozó miatt a következô évtôl a másik csarnok is a kiállítók rendelkezésére fog állni. A börze évrôl évre látványosan fejlôdik, a kiállítani szándékozók száma és a kiállítási terület nagysága minden évben kb. 10 % fejlôdést mutat. 3

4 Mechanikai és vegyszeres gyomírtás-szakmai Nap június 29-én tartotta a Nyugatdunántúli Díszfaiskolások Egyesülete, a Chemtura, Dow AgroSciences, Magyar Kwizda és a Prenor Kft. támogatásával a szokásos éves szakmai napját Mechanikai és vegyszeres gyomirtás címmel. Elôadást tartottak: Ughy Péter (Vas Megyei MGSZH): Új gyomok a faiskolákban Szilvágyi Erzsébet (Chemtura): Casoron G, Pantera 40 EC Dr Hajdu Frigyes (Dow AgroSciences): Goal 2E, Lontrel 300, Perenal Bakodi Gyula (Magyar Kwizda): Chikara 25 WG, Clinic 480SL, Dr. Maráczi László(Prenor Kft.): Mecha ni - kai gyomirtás Both Gyula (Prenor Kft.): Permetezési tech nikák Both Gyula (Prenor Kft.): Leggyakrabban használt vegyszeres megoldások Ebéd után gyakorlati bemutató: permetési kísérletek és gép-és eszközbemutató került megrendezésre. A gyommentesítés speciális helyzetének okai: - kis területen nagy értékû kultúrák: a növényvédelmi hiba jelentôs anyagi veszteséggel jár, - faj, illetve fajtánként egyéni gyomirtási technológia kidolgozása, - nagyfokú érzékenységbeli különbségek fajok és fajták között, - többéves tapasztalat szükséges a felelôs döntéshez, - kevés, illetve néhány esetben nincs engedélyezett gyomirtó szer, - a kultúrák díszítô értéke miatt nincs tolerálható fitotoxikus hatás, - a rövid ideig tartó kultúrnövény és gyom konkurencia sem megengedhetô (a nö - vény piaci értéke csökken), - a termesztôhelyek eltérô talajtani adottságai (kötöttség, szervesanyag-tartalom, ph stb.), - a termesztôközegek sokfélesége, - a kijuttatási idôpont megválasztása nem mindig egyértelmû (nyugalmi vagy növekedési szakasz), - speciális gyomflóra, - különbözô életformájú gyomnövények állandó jelenléte a díszfaiskola területén, - a gyomok fokozott terjedésének lehetôsége díszfaiskola területén belül és kivûl, - a növények magassága és sûrûsége miatt, gyorsabban fertôzôdhet a szél által terjesztett gyommagokkal, - folyamatos gyomkelés az öntözés hatására, - öntözô víz mennyisége jelentôsen befolyásolja a gyomirtó szerek be- és lemosódását, - a rezisztencia kialakulásának veszélye nagyobb, - a gyomirtó szer kijuttatás nehézségei, - adott területen különbözô nagyságú növények, - érzékenyebbek a túldozírozásra, átfedésre, - háti permetezôvel a pontos dózis kijuttatása nehezebb, - fokozott figyelem a környezeti tényezôk betartására (szél, hômérséklet), - az elsodródás komoly károkat okozhat a környezetben stb. EDÉNYES NEVELÉS A díszfaiskolában a növények nevelése legtöbbször a konténer telepen kezdôdik. 4

5 Ide ezek különbözô környezetbôl: - szaporító-házakból (dugványok), - magvetésekbôl (erdészeti csemetekert), - szabadföldrôl (fásdugvány, elônevelt állomány), - külföldi vásárlásokból érkeznek. A beültetett növények lehetnek szabad gyökerûek, konténerben elôneveltek, illetve föld labdásak. A konténer telepi növények eladásig lehetnek egy edényben, átültethetôk egy nagyobba vagy kiültethetôk szabadföldbe. Az optimális környezeti feltételek (tápanyag, hômérséklet, víz stb.) nemcsak a kultúrnövények zavartalan fejlôdését, hanem a gyomnövények folyamatos csírázását is biztosítják. A sokféle termesztôközeg (tôzeg, homok, perlit stb.) eltérô tulajdonságai miatt (kötöttség, szervesanyag-tartalom, ph stb.) más és más fajok találhatók meg egy telepen belül. A gyomnövények közül leginkább a magról kelôk fordulnak elô, mint pl. közönséges kakaslábfû (Echinochloa crusgalli), tyúkhúr (Stellaria media), veronika fajok (Veronica spp.), árvacsalán fajok (Lamium spp.), pásztortáska (Capsella bursa-pas toris) stb. A közegek általában különbözô komponensekbôl álló földkeverékek, melyek saját elôállításúak vagy vásároltak. A különbözô helyrôl való származásuk, miatt sok idegen, esetleg még Magyarországon nem ismert gyomfajokkal is fertôzôdhet a telep. Természetesen ezek külföldrôl vásá rolt konténeres növényekkel is bekerülhetnek. A legfôbb probléma, hogy leginkább a herbicidek által kiszelektált gyomok magvainak, vegetatív részeinek továbbvitele történik, mely fajok gyorsan uralkodóvá válnak pl. kakukktorma (Cardamine spp.), madársóska fajok (Oxalis spp.) (1. ábra). Az ilyen növények kizárólag gyomlálás útján távolíthatók el. A gyomok könnyen ki is juthatnak a parkokba, magánkertekbe stb. az értékesítés során. A sûrû növényállomány miatt félárnyékos viszonyok alakulnak ki, amely a mohafélék elszaporodásának kedvez. Ezek közül különösen a májmohák (Hepatophyta spp.) (2. ábra) jelenléte veszélyes. Kémiai védekezés talajfertôtlenítôk Az általános talajfertôtlenítô szerek a talajlakó gombák, állati kártevôk mellett a magról kelô gyomnövények ellen is hatékonyak. A Basamid G ( g/m 2 ), Ipam 40 ( ml/m 2 ) és a Nemasol 510 (120 ml/m 2 ) készítmények palántanevelô ágyak vetés, ültetés elôtti, valamint komposzt és cserepezéshez használt talaj fertôtlenítésére alkalmas. A kezelt földkeveréket a hômérséklettôl függô behatolási idô elteltével (2-4 hét) alaposan szellôztetni kell. Talajába vetni, palántázni vagy telepíteni a szellôztetés után 3 héttel lehet. Ezt megelôzôen a vegyszer-mentességrôl saláta- vagy zsázsamag teszttel kell meggyôzôdni. Herbicidek Ismert tény, hogy ugyanazon növény konténerben mindig érzékenyebb a vegyszerekre, mint szabadföldben. A fitotoxicitás veszélye a következô té - nye zôk miatt fokozott: - különbözô talaj tulajdonságú közegek, különbözô dózis, - a növényzet gyökere a talajfelszín 5

6 közelében helyezkedik el, - a pontos dózis kijutatása nehéz, - az öntözés hatására a herbicid könnyen a csírázó maghoz vagy gyökérzethez mo só dik, - öntözés után érzékenyebb a növény, - érzékenyebbek a vegyszerek túladagolására, ami gyakran perzselést (3. ábra) és levél deformációt (4. ábra) okoz, - néhány készítmény magas gôztenzióval rendelkezik, - a legyengült, vízhiányos növény érzékenyebb. Az edényes növények gyommentesítésére engedélyezett és eseti engedéllyel felhasználható készítményeket az 1. táblázat tartalmazza. Az egyszeri kijutatásra szóló eseti engedélyt a Növény- és Talajvédelmi Központi Szolgálat adja ki. Az alkalmazható herbicidek listáját több éves gyakorlati tapasztalatok és szakirodalomi adatok alapján készítettük el. A dísznövények esetében az alany és annak életkora határozza meg a gyomirtó szer kiválasztását. Pl. Prunus avium alanyú Prunus serrulata Kanzan dísznövényben a cseresznyében engedélyezett készítmények felhasználhatók. A közeljövôben megkapja engedélyokiratát a Mogeton WP készítmény, amely eredményesen felhasználható a mohák irtására. Kon téner telep felszínének gyommentesítése - évelôk irtása glifozát, hormonhatású (MCPA, 2,4-D) készítményekkel a konténerek kirakása elôtt, - a talaj-herbiciddel szemben támasztott követelmények: - hosszú tartamhatással rendelkezzen, - akadályozza meg, hogy a növény gyökere kinôjön a konténerbôl, - a növény ne tudja felvenni, - a hazai tapasztalatok alapján az Afa lon +Diu ron felhasználása javasolt. Szabadföldi termesztés Szabadföldre a növények gyökeresen, edénybôl vagy földlabdásan ültethetôk ki. Speciális esetben magvetés vagy fásdugvány formájában. Fajtól függôen egy helyben 4-6 évet töltenek el. A termesztés-technológia sokszínûségét jelzi, hogy a nö vé nyeket többféle formában, méretben és korban telepítik. Mindegyikhez különbözô gyomirtási technológiák párosulnak. Gyomnövényzetére a változatos, gazdag fló ra jellemzô. A vetést, telepítést követô 1-3 évben a legnagyobb problémát a magról ke lô egyéves gyomnövények okozzák. Ôsszel és kora tavasszal a árvacsalán fajok (Lamium spp.), tyúkhúr (Stellaria media), veronika fa jok (Veronica spp.), közönséges aggófû (Se ne cio vulgaris), pásztortáska (Capsella bur sa-pastoris), mezei árvácska (Viola arvensis), székfû (Matricaria spp.) és piptér fajok (Anthemis spp.) borítják a talajfelszínt. Késô tavasztól a fagyok beálltáig a közönséges kakaslábfû (Echinochloa crus-galli), muhar fajok (Setaria spp.), pirók ujjas mu har (Digitaria sanguinalis), disznóparéj (Ama - ran thus spp.) és libatop fajok (Chen - opodium spp.), kanadai betyárkóró (Conyza cana den sis), egynyári seprence (Stenactis annua) és a keszegsaláta (Lactuca serriola) a legjelentôsebb. Ezenkívül az ôsztôl késô tavaszig csírázó egynyári perje (Poa annua) felszaporodása is egyre nagyobb problémát jelent. Az utóbbi évek száraz idôjárása a kövérporcsin (Portulaca oleracea) növekvô ter- 6

7 jedését eredményezte. A földlabdázással kivitt talaj pótlása leginkább szántóföldrôl történik, ami elôsegíti a nehezen irtható, veszélyes gyomnövények be hurcolását. Így a díszfaiskolákban már ta lál tunk parlagfûvet (Ambrosia artemisiifo lia), selyemmályvát (Abutilon theophrasti), varjúmákot (Hibiscus trio num), csattanó maszlagot (Datura stra mo - nium) is. Az örökzöldek többségének elsôsorban az alacsony (5-6) ph-jú talajok kedvezôek, ami néhány savanyúság jelzô növény parlagi szikárka (Scle ran t hus annuus), nagy ugar-palástfû (Ap ha nes arvensis) megjelenését eredményezi. A magról kelô gyomnövények visszaszorításával fokozatosan megjelennek és felszaporodnak az évelô fajok pl. tarackbúza (Elymus repens), mezei acat (Cirsium arvense) (5. ábra), apró szulák (Convolvu lus arvensis). Mélyre hatoló gyökerével helyenként egyeduralkodó az útszéli zsázsa (Lepidium draba) (6. ábra). A nedves, savanyú talajokat tarackjaival sûrûn behálózó mezei zsurló (Equise tum arvense) mellett, a mély fekvésû, vizes vagy magas vízállású részek gyakori növénye a fekete nadálytô (Symphytum officinale) (7. ábra ). Az edényes növények kiültetésével a madársóska fajokkal (Oxalis spp.) fertôzött területek is növekedhetnek. Kémiai védekezés A szabadföldi termesztés során a gyomirtó szereket az alábbi szempontok figyelembe vételével kell megválasztani és alkal mazni: - a herbicidek alkalmazása speciális szakértelmet és nagy tapasztalatot igényel, - a kezelendô kultúrnövény vegyszerérzékenysége különbözô fenológiákban, - az ültetvény kora, az átültetett növény érzékenyebb a regenerálódás elôtt, - adott területen különbözô fejlettségû, érzékenységû egyedek, - a kultúrnövény fenológiai állapotának megállapítása sok tapasztalatot igényel, - a talaj kötöttsége, humusztartalma, - a növény zárt vagy nyitott rügyû, - a kitermelés várható ideje, - az elôzô évek gyomirtószer-maradványai, - a kultúrnövény árnyékoló hatása, - a lehullott lomb akadályozza a gyomirtó szerek teljes fedettségét, - az öntözés herbicid hatékonyságot és hatás tartamot befolyásoló szerepe, - kevés a posztemergensen alkalmazható készít mény, - a rezisztencia kialakulásának veszélye nagy (azonos hatásmódú készítmények, ismétlôdô felhasználása), - a preemergens készítmények jól elmunkált, aprómorzsás talajt igényelnek, - kevés preemergens készítmény rendelkezik levélen keresztüli hatással, - a fák gyökérrendszerre belenôhet a vegy szerrel kezelt területbe, - a speciális egyszikûirtók a friss hajtásokra fitotoxikusak lehetnek, - a filmképzô réteg a szükséges egyéb ápolási munkák miatt megsérülhet, - a túladagolásra érzékenyebbek (átfedésbôl, helytelen dózisválasztás), - zöld kérgen vagy friss metszési felületen is felszívódik a herbicid (8. ábra), - a törzs alsó része (gyomirtó szerrel érintkezô) zöld növényi résztôl mentes legyen, - az elsodródásból eredô környezeti kár jelentôs lehet, - magas hômérsékleten a perzselés veszély fokozott, - a fúvókáknál automatikus elzáró szerkezet alkalmazása, - a mûszaki hibából jelentôs kár származik. A herbicidek szelektivitását különbözô technológiákkal is elérhetjük: - kultúrnövény és a gyom fejlôdése eltérô 7

8 Permetezéstechnika A jó permetezéstechnika a sikeres növényvédelem kulcskérdése. Permetezés technikai hibák: - hibás, kopott szóró lapkák - valótlan értéket mutató manométer - rosszul megválasztott sebesség - rosszul megválasztott hektáronkénti per metlé mennyiség - adott gyomra rossz dózis - nem az ültetvényhez igazodó permetsugár - szóró keret magassága - szórófejek távolsága - átfedési hibák - rosszul megválasztott szórólap pl. a magvetés után kikelt gyomok leperzselhetôk (Finale, Reglone Air), - irányított permetezés (levél, lomb alá), vigyázni a nagy gôztenziójú készítmé - nyek nél és zöld törzsû növények esetén, - sávpermetezés árnyékolóval (pl. glifozát), - a permetlé alacsony nyomáson és nagy cseppméretben való kijuttatása, - kenési eljárás alkalmazása, - herbicid a kultúrnövény gyökérzete felett helyezkedik el, - gyomirtó szer lemosása öntözéssel a lombozatról. Nagyon fontos, hogy nehezen irtható kétszikû és évelô gyomnövényektôl mentes területre telepítsünk. Ezen fajok ellen a glifozát és a hormonhatású (MCPA, 2,4-D) gyomirtó szerek kombinációja eredményesen alkalmazható. A 2. táblázat a szabadföldi termesztésre engedélyezett, a 3. táblázat az eseti engedéllyel felhasználható készítmények listáját tartalmazza. Annak ellenére, hogy a díszfaiskolák gyommentesítése körülményes, több védekezési módszer is rendelkezésünkre áll. Ahhoz, hogy ezeket sikeresen alkalmazzuk, a termesztés-technológia területén is alapos ismeret szükséges. Miért nincs hatás? - meleg /poszt/ - korai csapadék /poszt/ - kevés,vagy késôi csapadék /pre/ - hatástartam /pre/ humusz, TALAJ - késôi pre permetezés már csira - döglött szer /fagy/ - nem az adott gyomflórára való szerek - Nem megfelelô talaj elôkészítés - Rossz kijuttatás:idôpont, gyomok fejlettsége - Évelô fertôzés, rezisztens gyomok - Adott növény herbicid érzékenysége - fitotoxicitás /sok,meleg/ humusz, TALAJ Both Gyula teljes írását az interneten olvashatják. 8

9 Az EU dísznövény-tanácsadó-testületi ülésérôl Tavaly október végén került sor az Európai Bizottság Dísznövény Tanácsadó Csoport já nak idei ülésére Brüsszelben. Az ülésen be mu tatták a világ dísznövénytermesztésrôl és kereskedelemrôl írt statisztikai beszámolót, amihez hasonló, átfogó elemzés nem készült az elmúlt évtizedben. Ezen kívül néhány Magyarországot is érintô, növény-egészségügyi és piaci kérdésben is született javaslat. Az Európai Bizottság Mezôgazdasági Fôigaz - gatóságában folyó legfontosabb munka a Közös Agrárpolitika teljes átalakítása, pontosabban minden ágazatot összevonó, egységes közöspiaci rendtartás kidolgozása a jelenlegi 21 helyett. A folyamat elôre láthatóan hosszú idôt vesz igénybe, mivel az ágazatok egymással nem összehasonlíthatók. Az egységes közöspiaci rendtartás az egyszerûsített támogatási rendszerhez nyújtana keretet. A olasz küldöttek kivételével minden más tagország a dísznövényekkel kapcsolatos jelenlegi, a többi kertészeti ágazatnál lazább piacszabályozás megôrzése mellett szállt síkra. Az Európai Bizottság Dís z - növény-tanácsdó testületének ülésén a nagykereskedôket képviselô Union Fleurs küldöttei elmondták, hogy bár az utóbbi években nem készült átfogó felmérés a fogyasztói szokásokról, érezhetôen szûkül a piac, és a virág, mint ajándék háttérbe szorul a csokoládé, a bor és a kerámia mögött (Néhány évvel ezelôtt a virág még a második helyen volt ebben a rangsorban). Ezért a tagállamoknak erôsíteniük kell a dísznövényre vonatkozó marketing-promóciós tevékenységüket, amire az unió is jelentôs támogatást ad. Ezt azonban minden tagállamnak önállóan kell megszervezni, életképes és támogatható, átfogó ágazati programokat és promóciós stratégiát kell elkészíteni, illetve a támogatások megpályázásához a saját pénzügyi alapot megteremteni. Magyarország számára mintaként szolgálhat a Flamand Promóciós Alap termelôi befizetési rendszere, ami termék- és szolgáltatáscsoportonként ír elô minimum díjat, amit üzemmérettôl függôen további összegekkel fejelnek meg. A befizetés nemcsak a termelôk, hanem a kertépítôk és parkfenntartók számára is kötelezô. Az energiaár-növekedés minden országban húsbavágó probléma, ám eddig csak Svéd országban, Németországban és Ausztriában volt érdemi elôrelépés az alternatív energiahordozók felhasználásának növelésében. Ezekben az országokban támogatott, vagy legalábbis adót nem tartalmaz az alternatív energiahordozók ára. Minket is érintô tény, hogy Izraelnek mind a mai napig nincs az EU jogszabályaival harmonizáló növény-egészségügyi törvénye, holott hazánkba is özönlik be az izraeli vágott szegfû. Izrael január 1-ig kapott haladékot ebben az ügyben. Jó hír a magyar termelôk, illetve növényvé dô szer-gyártók, -forgalmazók számára, hogy a Bizottság a növényvédô szerek forgalomba hozataláról szóló alaptörvény alapjaiban történô reformjára tett javaslatot. Az új törvényjavaslat értelmében az Uniót három zónára osztják, illetve egy ezeken felül álló, kvázi 4. zónát hoznak létre a fedett létesítmények (üvegházak, tárolók, fóliasátrak) részére. Egy adott zóna valamelyik országában már engedélyezett növényvédô szert a zóna többi országában újabb nemzeti engedélyeztetés nélkül lehet majd forgalmazni. Magyarország szerencsésen abba a zónába tartozna, amibe a Német or szág, Hollandia és Belgium is. Így bizonyos növényvédô szerek, aminek gyártói egyes kultúrák kis termesztési felülete miatt nálunk nem kértek engedélyokiratot, legálisan lesznek alkalmazhatók. A törvény a tervek szerint 2008-ban lépne életbe, bár a hivatalok ellenállása természetesen nagy ebben, a német termelô lobbi azonban elég erôsen támogatja. 9

10

11 Hortus Hungaricus 2007 Nemzetközi Kertészeti Kiállítás és Vásár Szigetszentmiklós szeptember Az idén immár tizennegyedik alkalommal került megrendezésre a HORTUS HUN GA RICUS (HOHU Magyar Kert) Nem zet közi Kertészeti Szakkiállítás és Vásár, Magyar ország legnagyobb a szakembereknek szóló és a nagyközönség részére is magával ragadó élményt nyújtó szakkiállítása és vására. A kiállítás ma Közép-Kelet-Európa legrangosabb kertészeti bemutatója, melynek a Flora Hungária Nagybani Virágcsarnok ad otthont Szigetszentmiklóson. A kiállítás rendezôje a Magyar Kertészeti Tanács, társrendezô a Flora Hungaria Kft, a szervezôje pedig az Ex Horto Kiállításszervezô Kft. A kiállításon bemutatásra kerülô termékek azonosak a korábbi évekhez: Vágott virág és cserepes növények, szárazvirág, faiskola, gyógy-és fûszernövény, táj- és kertépítészet, friss és feldolgozott gyümölcs, friss és feldolgozott zöldség, szaporítóanyag, mûtrágya, növényvédô szer, termesztô közeg, tápanyagutánpótlás, kertészeti berendezések, gépek, kertészeti technika, csomagolóanyag, kertészeti kellékek, kerámia, kaspó. A mintegy m 2 -es alapterületû kiállítás és vásár elsôsorban a magyar kertészeti cégek és termelôk seregszemléje. A legnagyobb területet változatlanul a dísznövények foglalják el (vágott virág, cserepes dísznövények, száraz virágok, park- és kertépítészet, díszfaiskola, stb.) A kiállításon 260 résztvevô cég /ebbôl 51 külföldi 760 m 2 területtel/ összesen 4100 netto m 2 kiállítási területen mutatta be növényeit, termékeit. Közösségi kollektív részvételû kiállítási standok: FVM Agrármarketing Centrum 120 m 2 Cserepes Dísznövénytermesztôk Egyesülete 36 m 2, Hollandia 150m 2, FLORMART- MIFLOR/ Olasz ország 100 m 2, ICE/Olasz or - szág 150 m 2, Thaiföld/70 m 2 További közvetlen külföldi /azaz nem képviseleti részvételû/ kiállítók a következô orszá gokból jönnek: Németország, Olasz - ország, Hollandia, Ausztria, Szlovákia, Cseh - ország, Görögország, Románia, Svédország, Lengyelország. A külföldi cégek hagyományosan gazdag növényanyaggal és fejlett kertészeti technikával, technológiával mutatkoztak be. A kiállításon számottevô volt a kertészeti technika és a háttéripar így az üvegházak, fóliák, öntözôberendezések, csomagológépek, termesztô közegek részvétele, melyek nélkül a korszerû kertészet elképzelhetetlen. Ebben az évben is megrendezésre került a Magyar Virágkötôk és Virágkereskedôk szakmai Egyesületével együttmûködve a III. Hortus Virágkötészeti Kupa, melyen magyar virágkötôk rangos mezônye mérte össze tudását. A kötészeti kompozíciókat a kiállítás területén a szakmai-és a nagyközönség egyaránt megcsodálhatta. 11

12 Az Év Kertésze díjak átadása, 2007 A Hortus Hungarikus Kertészeti Kiállítás Szak mai napján került sor az Év Kertésze díj átadására. A Nyugat-dunántúli Díszfais ko lá - sok Egyesülete elnökségének jelöltje és díjazottja évben Márovics Gyula zalaegerszegi faiskolás lett. A díjazottak a következôk: 1. Dr. Boross István: Már akkor respektáltalak, amikor még az igazi a vállátgazdálkodás és marketing kicsit mítosz volt a számunkra. Szerencséd volt, hamar kijutottál Ameri ká - ba. Hazajöttél. Azért annak örülök, hogy nem sokalltál be, látva a két marketing közötti különbséget. Tanítottál az egyetemen, vezettél szemináriumokat, gyakorlatokat. Nagy volt a respekted. Sz eren csére hamar eljött a Te idôd. Fele sé geddel beindított vállalkozásod robbanásszerûen fejlôdött, a növénykölcsönzéstôl, dekoráción át, az üvegházak, kereskedelmi központok, gardencenterek megépítése után Ti lettetek a legnagyobbak. Jó pedagógusként, fiaddal, most terjesztitek ki franchise rendszereteket a hazai nagyvárosokra. Viheted a pálmát. 2. Bozsó Gábor: Ô mûszaki oldalról érkezett, gondolkodásában hozta az ottani pontosságot, fegyelmet óta nem tudja titkolni kertész vérét, zöldség kultúrákkal indított, de hamar áttért a mi oldalunkra, elôbb frézia, írisz, majd gerbera következett. A ma is tartó eszmei kapcsolata a rózsával 96-ban kezdôdött, azóta újabb és újabb fajtákkal esik szerelembe. Zöld újjakkal nyúlt a kultúrához, ami az óta is hálásan fizet neki. Újabb és újabb beruházások követik egymást, ma már 2,5 ha jól, automatikával felszerelt, üvegház felületnél tart. Sokat számolt, aztán megfúrta termálkútját. Gábor, ezzel télen is nyugati minôségû árud lesz!? 3. Kósa Géza: Az MTA Ökológiai és Bo ta - nikai Kutatóintézet Botanikus Kertjének tudományos kurátora, tanít a Corvinus Egyetem Kertészettudományi és Tájépí té - szeti Karain. Szeretem Géza elôadásait, fanyar stílusát, a megcsillantott értékrendet. Az igazi szakterülete a kelet-ázsiai den dro flóra vizsgálata, taxonok honosítása. Általa már számos nagy díszértékû és egyben a kontinentális klímát jól tûrô, perspektivikus faj talált utat a hazai termesztésbe. A vácrátóti Ázsia gyûjteményét a fôként Capri fo liaceae, Oleaceae, Tiliaceae, Acer aceae mindenkinek ajánlom megtekintésre. Ne szidjátok, de Ô több természetvédelmi terü let feltárója és kijelölôje. Részt vesz védett és veszélyeztetett fajok ex-situ megôrzésében, elszaporításában és visszatelepítésében. Neked kellene a rendeleteket is megalkotni Géza. 4. Márovics Gyula: Csaknem ötven éve dolgozik a faiskolás szakmában. A Zala eger szegi Városgazdálkodási Vállalat telepvezetôi állását adta fel, hogy önálló faiskolai vállalkozást kezdhessen. Jól felszerelt kisüzemet alakított ki, 1ha konténerteleppel és 4ha szabadföldi területtel. Jó szemû kertész, akinek szeme fennakad az eltérô egyedeken, klónokon. Szelektált változatai: Thuja occidentalis sárgán hajtó Smaragd: egy kimagaslóan szép növény, amely tavasszal aranysárgán fakad, és ezt a színt ôsz végéig meg is ôrzi. Alakja, tûrôképessége és növekedési eréje megegyezik a Smaragd Thujáéval, de ez a figyelemfelkeltô, sárga bevonat, mint egy aura egyedivé teszi. Pseudotsuga mensiensii Márovics féle klón: kimagaslóan kék színû, kompakt, egészséges növény. Juniperus communis Sentinel változatok 12

13 Juniperus scopulorum Moonglow és Wichita Blue tarka klónok Chamaecyparis lawsoiana Elwoodi változat Ô az a tipikusan szerény, jólelkû ember, aki sokak szakmai fejlôdését segítette, és segíti szaktudásával, tapasztalataival. 5. Márton Mihály: Mezôgazdasági és kereskedelmi tanulmányok után tértél vissza a családi gyökerekhez, a kertészkedéshez. Akkor kedveltelek meg igazán, amikor az Óbudából tízezer számra vitted a szegfûdugványt. Igaz, aztán hûtlen lettél, jó néhány kultúrát kipróbáltál, gerberát liziantuszt, hagymásokat. Amiben most vagy, már szaktekintélynek számítasz, hiszen több mint 10 éve alsztromériával foglalkozol. Rendszeresen vásárolsz újabb és újabb fajtákat, velük megfelelni a piac kihívásainak. Ma már egy Új támogatási rendszer 2009-tôl A faiskolai termelés is támogatható lesz hektár vegyes, üveg és fólia felületnél tartasz. Jól csinálod, lesz ez még több is ugye Misi?! 6. Szép László: Jó iskolád volt Laci, már apáddal is kötöttem üzletet, második generációs kertészként kétszeres elônnyel indultál. Idôsorrendben, cserepesek, sokféle egyéb kultúra, gerbera, majd orchidea következtek, minden termék kiváló minôségben. Felkészült, következetes, fegyelmezett, pontos, kemény munkás és azt megkövetelô fônök vagy. De láttalak én már a növényház csúcsán végigmenni. Csaknem azért, mert az a legjobb, amit Te csinálsz meg? Ma már a szakma egyik nagy öregje, és féltô, aggódó teoretikusa vagy. Sokszor gyorsabban kéne lépnünk, mi, Laci?! Gyere közénk, együtt könnyebb lesz. Magyarországon 2009 elején vezetik be az új mezôgazdasági támogatási rendszert, melynek neve: összevont gazdaságtámogatási rend szer (SPS). A rendszer lényege, hogy a korábban az ágazathoz kötött támogatások a termeléstôl független jövedelemtámogatássá alakulnak. A támogatási jogosultság történelmi alapon megszerzett alanyi joggá változik, ami megilleti a termelôt függetlenül attól, hogy mit termel a földjén. Ez alól kivételt jelentenek többek között az állókultúrák. Az SPS bevezetésekor alkalmazott történelmi alap várhatóan a bevezetést megelôzô három év valamelyikébôl tevôdik majd össze, ezt a termelési szintet tekintik bázisnak. Az eredeti elképzelés szerint a faiskolák nem lettek volna jogosultak a támogatásra, hiszen az állókultúrák kategóriájába esnek. A zöldség gyümölcs piacszabályozási reformba viszont sikerült az utolsó pillanatban egy mon - dattal a faiskolákat is a támogatható körbe becsempészni, és ezt a verziót fogadta el egyhangúlag a Mezôgazdasági Minisz te rek Tanácsa június 12.-én. A Mezô gaz da - sági Fôigazgatóság megerôsítette azt is, hogy annak ellenére, hogy a faiskolák a zöldség gyümölcs reformja kapcsán kerültek be a támogatható körbe, ez nem csak a gyümölcs-, hanem a díszfaiskolákra is vonatkozik. Az SPS-rendszer bevezetésérôl várhatóan augusztus elejéig vitaanyag készül az agrártárcánál, amirôl azután társadalmi vitát kezdeményeznek, miután az érintettek megismerték a bevezetéshez kapcsolódó elképzeléseket. Forrás: FVM; Mezôgazdasági Fôigazgatóság, Brüsszel Összeállította: Dr Hamar Balázs 13

14 Lelkesítô részvétel FLORÁLIA 2008, Budapest Tisztelt faiskolás kollégák örömmel és lelkesedéssel számolhatok be arról, hogy összeállt a FLORÁLIA résztvevôinek azon sora, váza, amellyel a szakmai szervezés, az arculatkép és a tájrendezôi tervek elkészítése során már számolhatunk, tervezhetünk. Akkor hát, hogy is állunk a kiállítói felület várható lekötése területén? 1. Nagy megelégedettséggel nyugtázhatom, hogy a várt, igen remélt részvételi aktivitás igazolódni látszik, széleskörû az igény arra, hogy kisebb és nagyobb termesztôk kivegyék a részüket abból a marketing feladatból, amelynek nem titkolt célja a fogyasztás ösztönzése. Eleve úgy kalkuláltunk, hogy a kiállítás majdani vázát a faiskolai növényanyag kertszerû, ha tetszik kompozícióban történô elrendezése, adja meg. Természetesen a fölösleges ismétlések elkerülése érdekében össze kell hangolni az egyes kiállítók anyagát, növénylistáját. Ezt a listát ismertetni kell a tájrendezôkkel, kerttervezôkkel, hogy ôk a lehetô leghatásosabb általános koncepciót, látványt alakíthassák ki. A nagyobb kiállítók az összképbe beolvadva, de mégis önállóan jelenhetnek meg. Szerényebb megközelítések szerint is a faiskolai ágazat megjelenése eléri a négyzetmétert. A kiállításon való részvételnek semmilyen különleges feltételt nem szabtunk, még azoknak is ott a helyük, akik csak egy-két fajtával, amelynek minôsége persze dalol, kívánnak megjelenni. Sôt ugyanúgy névtáblát kapnak, mint a többieknek. Mivel kell szembenéznünk faiskolás szinten? Azzal a látványos provokációval, amelyet majd a belgák azáleás showja fog jelenteni. Ezért fontos, hogy vegyük sorra mindazokat az április végén virágoztatható fákat, cserjéket (késleltetéssel, hajtatással is), amelyek látványos választ adnak erre a kihívásra. 2. Miniszteriális kérés is volt, hogy támogatások fejében mutassuk be érintôlegesen a többi kertészeti ágazatot, így a zöldség, gyümölcs, gyógynövény, de még a bor szektort is. Egyáltalán nem tartunk attól, hogy e termékek bemutatása nem lesz elég látványos, hiszen külföldi kiállításokon sok szellemes, esetenként megdöbbentôen fantáziadús kompozíciót láttunk már. Úgy számolunk, hogy a négyzetmétert kitöltô csarnokból, valamivel kevesebb, mint a fele lesz hasznos terület, tehát durván négyzetméter. Ebbôl a fenti termékcsoport nm-t fog lekötni. 3. A FLORÁLIA hálózat tagjai más ország kiállításán, szerzôdésben meghatározott módon, ha tetszik kötelezôen, viszonylag nagy felületen jelennek meg, mindig extra minôségû növényanyaggal és gyönyörû kompozíciókkal. Ebben, ahogy már említettem különösen a belgák járnak az élen rododendron orgiáikkal. Együttesen már most is több mint ezer négyzetméter kiállítói felületet köt le a FLORÁLIA lánc országainak csoportja. 4. Közismert, hogy jelentôs a rózsatô exportunk, aminek túlnyomó része Szôregrôl származik, ôk a világ híres rózsanemesítô cégeinek fajtáit, szaporítják. Büszkék lehetünk erre az ágazatunkra. Méltó és színpompás képviseletét négyzetméteren fogja a szakma bizonyítani. Tervezzük külföldi nemesítôi részvétellel rózsás szimpózium megszervezését. 5. Évelônövény termesztésünk évrôl évre fejlôdik, felületben és fajtagazdagságban 14

15 egyaránt. A meglévô szín, alak és formagazdagság miatt nélkülözhetetlen elemei minden kiállításnak. Jól színezhetik azt a zöld tömeget, amit a faiskolai növények szükségszerû bemutatása magával hoz. Ez azt is jeleni, hogy rájuk, különösen a színes lombú és akkor már virágzó fajtákra, vegyes kiállítású elrendezésekben is, összesen négyzetméternyi felületen nagy szerep vár. 6. Igaz, hogy cserepes termesztésünk felülete elmúlt években csökkent, de ha ehhez a tevékenységi körhöz számítjuk a muskátli, az egy és kétnyári növények bemutatását, akkor már lesz mivel büszkélkednünk. Tény, hogy a zárt tér csökkenti a kiállítható növényfajok körét, de gondos tervezéssel, és a világhírû cégek képviseletével együttmûködve varázslatos és színpompás foltokat képezhetünk, mintegy négyzetméteren. 7. Híres a szárazvirág termesztésünk, de a FLORÁLIA lánc más országaiban kevésbé fontos ez a tevékenység. Tehát itt a nagy alkalom az ágazat számára, hogy nagyságát bizonyítsa, a lelkes termesztôi kör akár száz négyzetmétert is igénybe venne, hogy leleményes alkotásaival, jobban magára irányítsa a hazai fogyasztók figyelmét. 8. Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy a vágott virág termesztôk számára az anyák napja a csúcsfogyasztás idôszaka, de így is jelentôs a részvételi hajlam az ágazat meghatározó termesztôi között. Ôk is ott lesznek négyzetméteren, liliommal, gerberával, krizantémmal, orchideával, hagymásokkal.. 9. A kereskedelmi szektor a nagykereskedôk, és kertészeti árudásokkal képviselteti magát. Tôlük olyan fajták bemutatását várjuk, amelyek idehaza nem vagy csak kisebb mértékben termesztenek. Ezek, egzotikus növényeik megjelentetése mellett, mûtárgyakkal, dekorációs anyagokkal, gazdagon díszített foltjait adják a kiállításnak. 10. Több még kisebb szekció, így botanikus kertek, tudományos intézetek, tetôkertesek, de még mikroszaporítók igénye is befutott hozzánk. Természetesen a látványosság elvárásainak nekik is meg kell felelniük. Most már jöjjön az aktívabb munka, feladatunk a növénylisták összeállítása. Mindenkinek közvetlen tanácsadással áll rendelkezésére Dr. Józsa Miklós, és természetesen a FLORÁLIA Szervezô Bizottsága, valamint a Dísznö vény szö vet ség. Steinhauser András Dsztt +Ruisz András Sokan ismerték és szerették Bandi bácsit, aki 2007 májusában 74. évében elhunyt. Növény- és természetszeretete nem csak a gyerekeit de másokat is megfertôzött. Gyûjteményes kiskertje országos hírû volt, a törpefenyôk, örökzöldek mellett gyûjtötte az inkaliliomokat, boroszlánokat a különbözô hóvirágokat és mindent, ami szép. Bandi bácsi dugványozta elôször nagy sikerrel a cukorsüvegfenyôt, melybôl különbözô változatokat is szelektált. Egy kiváló növénybarát szakemberrel szegényedett a kertész-társadalom. 15

16 Csehországban jártunk A Nyugat-Dunántúli Díszfaiskolások Egye sü - letének szervezésében csoportunk, egy júliusi szombat reggelen, Csehország felé vette az útirányt. Miután a busz kifutott a Prenor Kft. elôl, meg sem állt Pozsonyig. Igaz, ott is csak azért tartottunk rövid pihenôt, hogy felvegyük a buszra a következô napok idegenvezetôjét. A prágai születésû úriemberben akit késôbb mindenki már csak Misinek szólított egy rendkívül barátságos és segítôkész személyt ismerhetett meg a társaság. Utazásunk napjának délutánján megérkeztünk Lednicebe. Rövid pihenô után ismét útra keltünk, hogy megnézzük a városban található neogótikus kastélyt, melyhez egy hatalmas kiterjedésû park is tartozott. A park megtekintése több órát vesz igénybe, azonban mi idôhiány miatt csak egy kis részt tudtunk belôle megtekinteni. Viszont ez alatt a rövid idô alatt is hatalmas vérbükkök, gyertyánok, trombitafolyondárok vagy éppen sövénynek nevelt óriási tiszafák tárultak a szemünk elé. A kastélyhoz tartozó hatalmas és rendkívül szép üvegházba jegyet váltottunk, ahol a flamingóvirágtól a pálmákon keresztül a hibiszkuszokig, vagy éppen az aranyhalakig, sok mindent megcsodálhattunk. Talán épp ezért van az is, hogy az itt élô emberek nagy része ebben a gyönyörû környezetben szeretné kimondani a boldogító igent. Mondom ezt azért, mivel szerintem nem vagyok egyedül, ha azt mondom, hogy ennyi menyasszonyt és vôlegényt még soha nem láttam egy helyen, mint ebben a parkban. A csoport a nap hátralévô részében még Valtice barokk kastélyát tekintette meg, amely a Liechtensteineké volt. S mivel a terület híres szôlôtermô vidék, a társaságnak lehetôsége nyílt egy rövid borkóstolásra, illetve vásárlásra is. A nap vége felé megérkeztünk Prágába, a szálláshelyünkre, hogy kipihenjük a hosszú út fáradalmait. Alvás elôtt persze jót vacsoráztunk, ami nem volt más, mint a csehek nemzeti étele, a knédli. Másnap a Száztornyú Prága és nevezetességeinek a megtekintése volt a program. Bejártuk az Óvárost, az Újvárost és a Kisoldalt. Felmentünk a Hradzsinba, sétáltunk a Károly hídon. Megte kin tettük az Orlojt, a Szent Vitus katedrálist, a Vencel teret, Sárkányölô Szent György szobrát, valamint sok-sok más érdekességet. A sok látnivaló közben természetesen a csapatnak megjött az étvágya és a szomja is, melyet mindannyiunk végül egy hangulatos kis prágai kiskocsmában csillapítottunk. Misi ajánlására többen megkóstoltunk egy cseh specialitást, az úgynevezett Vízi hullát. Ez tulajdonképpen nem más, mint eceteshagymás lében eltett kolbász, melyet a csehek sör mellé fogyasztanak. Ebéd után folytattuk utunkat, hogy minél többet láthassunk ebbôl a csodálatos városból, mely nagy élményekkel és látnivalókkal szolgált szerintem mindenki számára. Azonban rajtam kívül többen is úgy gondolták, hogy Prágára kevés az egy nap. Hétfôn Konopiste várkastélyát tekintettük meg, itt azonban kisebb csalódás ért bennünket. A kastélyt csak kívülrôl csodálhattuk meg, mert hétfôn a múzeumok, kastélyok szünnapot tartanak. Ennek ellenére az épületet körülvevô csodálatos környezet kárpótolt valamelyest bennünket. Látogatást tettünk még Tábor városában, illetve Trebonban, mely városokban is rengeteg élménnyel lettünk gazdagabbak. Szállásunk Trebon mellett Ceské Budejoviceban volt. Misi bemutatta nekünk a város terének közepén található Sámsondíszkutat, illetve a háromtornyú barokk 16

17 városházát, melynek homlokzatát négy szobor díszítette. S, hogy a csoport szomját is oltsa valamivel, egy elég nagy, de annál hangulatosabb sörözôbe is betessékelt bennünket. Ez a hely többünknek annyira megtetszett, hogy következô napokban a kirándulások és a vacsora után visszatértünk ide, hogy a szomjunkat egy finom Budweiser sörrel csillapítsuk. Útunk során megtekintettük a Cesky Krumlovban található várkastélyt, melyet a Witkowitz család építtetett, késôbb a Rosenberg-dinasztia fejlesztette tovább, utánuk pedig az Eggenberg, illetve a Schwarz en berg hercegek tulajdonában volt. Azt nyugodtan kijelenthetjük, hogy csodálatos várkastélyról van szó. Arról nem is beszélve, hogy gyönyörû kilátás nyílik az alatta elterülô városra. A szûk-kanyargós utcák és éttermek hangulata pedig leírhatatlan. Addig persze nem is utazott tovább a csoport, míg a vidék híres Eggenberg sörét meg nem kóstolta. Nem szabad elfeledni Jidrichuv Hradec vá ro - sát és kastélyát sem. Érdekesség, hogy Rá - kóczi is itt töltötte gyermekkora egy részét. Említést érdemel Cervená Lhota kastélya, melynek piros színe nem mondható mindennaposnak, de ennek is megvan a magyarázata, hogy miért ilyen színben pompázik. Egyéb ként egy hídon kellett átsétálni a kastélyhoz, mivel az egy szigetecskére épült, amit erdôvel szegélyezett tó vesz körül. A tavon lehetôség nyílt csónakázásra is. A nap végén, mielôtt a csoport visszatért volna a szálláshelyre, megállt egy bevásárlóközpontban, hogy ajándékokat vegyen a rokonainak, barátainak. Utazásunk utolsó napján látogatást tettünk Telc városában. Az itt található fôteret csupa egyemeletes, kevés kivétellel három ablakos, felettük egy-egy oromablakkal és díszes oromzatokkal díszített épület veszi körül. A látvány magáért beszélt itt is. Slavonicét is megtekintettük, melynek szépsége vetekszik Telc fôterével, hiszen az itt ta - lál ható házak a XVI. századi formájukat ôrzik. Miután búcsút vettünk Csehországtól, Bécs felé vettük az útirányt. Itt az ember hatalmas kultúrával szembesülhet, illetve azzal, hogy a mai napig milyen nagy mûvészeti élet folyik a városban. Bécset elhagyva Szombathely felé indultunk, ahová a késô esti órákban érkeztünk meg. Mindent összevetve, szerintem a többiek nevében is elmondhatom, hogy egy élményekben gazdag utazáson vagyunk túl, amit kár lett volna kihagyni. Új lehetôség a gyökérgolyva elleni harcban A CORAX-BIONER Környezetvédelmi Zrt, valamint a MTA Növényvédelmi Kutató Intézete egy pályázat keretében új, biológiai védekezési eljárást dolgozott ki a gyökérgolyvát okozó Agrobacterium tumefaciens ellen. Ez a baktérium karantén kórokozónak minôsül az Európai Unióban, így hazánkban is, ezért minden faiskolai termelô rettegett ellensége, annál is inkább, mert általánosan elôfordul a különbözô gyümölcsfélék alanyain és oltványain, a szôlô szaporítóanyagokon, valamint számos fás szárú dísznövényen is. A kifejlesztett készítmény a gyökérgolyvát okozó A. tumefaciens-el szemben anta go - nista baktériumfaj élô szuszpenziója, vagyis a készítmény a kórokozó természetes ellenségét tartalmazza. Felhasználása preventíven történik: a magoncok vagy oltványok gyökérzetének bemártásával. 17

18 A pályázat keretében a Corax-Bioner Környezetvédelmi Zrt-ben kidolgozták az antagonista baktérium szaporításának üzemi technológiáját. A cég már korábban bizonyította felkészültségét a baktérium szuszpenziók gyártása területén, hiszen évek óta kiváló minôségben állítja elô a Phylazonit MC baktériumtrágyát, valamint számos, a felszíni és felszín alatti vizek, valamint a talajok olaj és egyéb szervesanyag-szennyezésének eltávolítására alkalmas baktérium szuszpenziókat, és egy szintén baktérium alapú biológiai szúnyoglárva irtó szert is kifejlesztettek, amelyet gyártanak és forgalmaznak. A gyökérgolyva elleni új biológiai készítmény engedélyeztetési eljárásának elindítása elôtt azonban szeretnénk egy gyors elôzetes piacfelmérést végezni: milyen érdeklôdésre tarthat számot egy ilyen készítmény a hazai és nemzetközi (uniós) piacon? Ennek alapján lehet csak megfelelô döntést hozni arról, hogy érdemes-e belekezdeni a rendkívül költséges európai engedélyeztetési eljárásba. Ehhez kérjük az Önök segítségét! Tudjuk, hogy nem egyszerû a kérdésben nyilatkozni az ár, a kezelés költségeinek és hatékonyságának ismerete nélkül, a döntés megalapozásához azonban feltétlen szükség van egy elôzetes piacfelmérésre. Ennek megfelelôen arra a kérdésre keressük a választ, amennyiben elfogadható áron, megfelelô biológiai hatékonyságú szer kerülne forgalomba, eddigi termesztési tapasztalatai alapján érdekelné-e Önt egy ilyen készítmény, amennyiben az engedélyezést követôen megjelenne a hazai piacon? Kérjük, hogy válaszát elektronikus úton az címre, vagy postai úton, a Corax-Bioner Zrt. budapesti képviseletének címére szíveskedjék eljuttatni! Amennyiben a témában további információra lenne szüksége, keresse a cég tanácsadóját szintén a megadott elérhetôségeken, vagy a telefonszámon! Corax-Bioner Környezetvédelmi Zrt. Budapesti Iroda, 1117 Budapest, Hunyadi János út 9. Lôrincz Árpád vezérigazgató Az újságban lehetôség van hirdetéseket megjelentetni. Bôvebb információ: 30/ Faiskolai Értesítô 2007/3 (szeptember). Kiadja a Nyugat-dunántúli Díszfaiskolások Egyesülete 9700 Szombathely, Béke tér 1. Elnök: Gurisatti Gábor Titkár, fôszerkesztô: Németh Gábor Tel.: 30/ , fax: 94/ Honlap: 18

19

20

Faiskolai értesítô 2011/2 3.

Faiskolai értesítô 2011/2 3. Faiskolai értesítô 2011/2 3. Faiskolai Börze 2011 Faiskolai Börze 2011 Egyesületi hírek Egyesületünk utolsó vezetôségi ülése 2011. május 19-én, az alábbi napirendi pontokkal volt. 1. Faiskolai Börze 2011.

Részletesebben

ALMATERMESZTÉS ÚJ ALAPOKON

ALMATERMESZTÉS ÚJ ALAPOKON ALMATERMESZTÉS ÚJ ALAPOKON Kedves Olvasónk! Nagyot fordul a világ mostanság A tudásanyag duplázódása ma már nem évszázadban mérhető, egykoron volt mesterségek és szakmák halnak ki, miközben újabbak és

Részletesebben

Több mint tízezer használtgép a weboldalunkon! www.agroinform.com. 2006. augusztus XV. évfolyam 8. szám Egy évre: 3900 Ft, egy lapszám ára: 400 Ft

Több mint tízezer használtgép a weboldalunkon! www.agroinform.com. 2006. augusztus XV. évfolyam 8. szám Egy évre: 3900 Ft, egy lapszám ára: 400 Ft 1991 óta elkötelezve a vidékfejlesztés mellett 2006. augusztus XV. évfolyam 8. szám Egy évre: 3900 Ft, egy lapszám ára: 400 Ft Kérdések az agrárgazdaság ezévi lehetôségeirôl Magyar diófajták Nyári ültetéssel

Részletesebben

CHEYENNE 1 G. új rovarölô talajfertôtlenítô granulátum kukoricában VISSZAUTASÍTHATLAN AJÁNLAT ARCVONÁSOK MERCEDES-BENZ M-OSZTÁLY

CHEYENNE 1 G. új rovarölô talajfertôtlenítô granulátum kukoricában VISSZAUTASÍTHATLAN AJÁNLAT ARCVONÁSOK MERCEDES-BENZ M-OSZTÁLY KÜLÖNKIADÁS 4. évfolyam. 10. szám VISSZAUTASÍTHATLAN AJÁNLAT Mezzo Forte Mystic gyûjtôcsomag kalászosokban ARCVONÁSOK Dr. Vörös Géza MERCEDES-BENZ M-OSZTÁLY barátságos, elegáns luxusóriás HAZAI ÉS KÜLFÖLDI

Részletesebben

Magyar díszkertészet ágazati stratégia

Magyar díszkertészet ágazati stratégia Magyar díszkertészet ágazati stratégia 2014. március 26. A stratégiát a Magyar Díszkertészek Szövetsége állította össze, a szerzők: Csikor Julianna Gyuris Attila Hajnal Sándor Izer Gábor Kirrné Feith Ágnes

Részletesebben

EURÓPAI FÜZETEK 41. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Szenci Gyôzôné Dísz- és gyógynövény szakágazat az Európai Unióban.

EURÓPAI FÜZETEK 41. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Szenci Gyôzôné Dísz- és gyógynövény szakágazat az Európai Unióban. EURÓPAI FÜZETEK 41. SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ A MAGYAR CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL Szenci Gyôzôné Dísz- és gyógynövény szakágazat az Európai Unióban Mezôgazdaság A Miniszterelnöki Hivatal Kormányzati

Részletesebben

agrárium 23. évf. 2013/8. augusztus Ára: 499 Ft

agrárium 23. évf. 2013/8. augusztus Ára: 499 Ft 23. évf. 2013/8. augusztus Ára: 499 Ft Tisztelt Olvasó! Lapunkban beszámolunk arról a fura helyzetrôl, ami napjainkra a gabonapiacon kialakult. Szerzôdés szinte alig érvényesül, a kereskedôk napi ajánlatokkal

Részletesebben

NAKlap. Aratás 2014 4-7. oldal. Kamarai etikai kódex. Kujáni tanya 10-11. oldal Sikertörténet a Homokhátságon 30. oldal

NAKlap. Aratás 2014 4-7. oldal. Kamarai etikai kódex. Kujáni tanya 10-11. oldal Sikertörténet a Homokhátságon 30. oldal ÁLLATTENYÉSZTÉS NÖVÉNYTERMESZTÉS ÉLELMISZERIPAR VIDÉKFEJLESZTÉS KERTÉSZET ERDÕ-, VAD- ÉS HALGAZDASÁG NAKlap A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA 2014. július-augusztus II. évfolyam 7-8. szám Aratás 2014

Részletesebben

Termesztés-technológiai kézikönyv

Termesztés-technológiai kézikönyv NAPR AFORGÓ Termesztés-technológiai kézikönyv Tartalom Napraforgó Termesztés-technológiai kézikönyv 4 Kiváló perspektívák a napraforgó előtt 9 A napraforgó termesztés technológiája 15 Napraforgó nemesítési

Részletesebben

Faiskolai értesítô 2010/1.

Faiskolai értesítô 2010/1. Faiskolai értesítô 2010/1. ötlet... technológia... minôség... megoldás FAISKOLA, CSEREPES DÍSZNÖ VÉNYEK, HAGYOMÁNYOS TÁPANYAGVISSZAPÓTLÁSI ELJÁRÁS A Faiskola és szaporítóanyag előállítás, cserepes dísznövények

Részletesebben

Ára: 499 Ft. 21. évf. 2011/3. március. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG

Ára: 499 Ft. 21. évf. 2011/3. március. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG A AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG 21. évf. 2011/3. március Ára: 499 Ft Magyar Agrárkamarák lapja Tisztelt Olvasó! Tartósan alacsony felvásárlási árak esetén a termelôk nem képesek intenzív gazdálkodásra, mert

Részletesebben

Ceglédi. Fit Kid VII. Európa-kupa. Ingyenes P A N O R Á M A. Cegléd, 2009. okóber 3-4. III. évfolyam, 19. szám 2009. szeptember 25.

Ceglédi. Fit Kid VII. Európa-kupa. Ingyenes P A N O R Á M A. Cegléd, 2009. okóber 3-4. III. évfolyam, 19. szám 2009. szeptember 25. Ingyenes Ceglédi III. évfolyam, 19. szám 2009. szeptember 25. P A N O R Á M A cegledipanorama.hu ANNO 2007 VII. Fit Kid Európa-kupa Cegléd, 2009. okóber 3-4. Hirdessen lapunkban! KEDVEZMÉNYES AJÁNLAT

Részletesebben

NAKlap. Egy pillantás a múltunkba A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA. 2013. szeptember. Érkezik a kamarai kártya 18. oldal

NAKlap. Egy pillantás a múltunkba A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA. 2013. szeptember. Érkezik a kamarai kártya 18. oldal ÁLLATTENYÉSZTÉS NÖVÉNYTERMESZTÉS ÉLELMISZERIPAR VIDÉKFEJLESZTÉS KERTÉSZET ERDÕ-, VAD- ÉS HALGAZDASÁG NAKlap 2013. szeptember A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA Egy pillantás a múltunkba Érkezik a kamarai

Részletesebben

ÁTALAKULÓBAN A MAGYAR AGRÁRKAMARA

ÁTALAKULÓBAN A MAGYAR AGRÁRKAMARA 2012 október/november Ez óriási! Komplett megoldást kínáló korai posztemergens gyomirtás a kukoricában, egyedülálló évelő kétszikűek elleni hatékonysággal. Speciális korai poszt összetétel Széles hatásspektrum

Részletesebben

Növényvédelmi Tippek 2013/2

Növényvédelmi Tippek 2013/2 Növényvédelmi Tippek 2013/2 2 Tartalom z Olvasóhoz 3 3 z Olvasóhoz Kalászosok 5 Ha a termésmaximum a cél: Opera New Kukorica Gyomirtás 8 z Ordax mindig S(z)uper 12 Jumbo Turbo: biztos megoldás a kukorica

Részletesebben

NAKlap. A magyar virágkertészek mozgástere 18-19. oldal. A kamara a degresszióról 4-5. oldal

NAKlap. A magyar virágkertészek mozgástere 18-19. oldal. A kamara a degresszióról 4-5. oldal ÁLLATTENYÉSZTÉS NÖVÉNYTERMESZTÉS ÉLELMISZERIPAR VIDÉKFEJLESZTÉS KERTÉSZET ERDÕ-, VAD- ÉS HALGAZDASÁG A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA 2014. szeptember II. évfolyam 9. szám A magyar virágkertészek

Részletesebben

Zöldség- Gyümölcs X I. é v f o l y a m, 1 2. s z á m, 2 0 0 7. j a n u á r f e b r u á r

Zöldség- Gyümölcs X I. é v f o l y a m, 1 2. s z á m, 2 0 0 7. j a n u á r f e b r u á r Piac Gyümölcs X I. é v f o l y a m, 1 2. s z á m, 2 0 0 7. j a n u á r f e b r u á r Zöldség- és F u i t v e b M a g y a r Z ö l d s é g - G y ü m ö l c s S z a k m a k ö z i S z e r v e z e t l a p j

Részletesebben

TAZER ÉS TAZER KOMBI. új gombaölô szer, növényélettani hatással ÔSZI BÚZA NÖVÉNYVÉDELME NUFARMER FÚVÓKA AKCIÓ TAKÁCSATKÁK ELLENI VÉDEKEZÉS

TAZER ÉS TAZER KOMBI. új gombaölô szer, növényélettani hatással ÔSZI BÚZA NÖVÉNYVÉDELME NUFARMER FÚVÓKA AKCIÓ TAKÁCSATKÁK ELLENI VÉDEKEZÉS 5. évfolyam 14. szám ÔSZI BÚZA NÖVÉNYVÉDELME NUFARMER FÚVÓKA AKCIÓ TAKÁCSATKÁK ELLENI VÉDEKEZÉS NANDO A BURGONYA VÉDÔERNYÔJE TAZER ÉS TAZER KOMBI új gombaölô szer, növényélettani hatással Újdonságok, kedvezô

Részletesebben

Ára: 499 Ft. 21. évf. 2011/4. április. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG

Ára: 499 Ft. 21. évf. 2011/4. április. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG A AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG 21. évf. 2011/4. április Ára: 499 Ft Magyar Agrárkamarák lapja Tisztelt Olvasó! Sok szó esik manapság akár a készülô hungarikumtörvény, akár a központi agrármarketing szervezet

Részletesebben

J e g y zőkönyv FFB-28/2011. (FFB-47/2010-2014.)

J e g y zőkönyv FFB-28/2011. (FFB-47/2010-2014.) FFB-28/2011. (FFB-47/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Fenntartható fejlődés bizottságának 2011. október 3-án, hétfőn, 9 óra 2 perckor a Képviselői Irodaház V. emelet 515. számú tanácstermében

Részletesebben

A tar ta lom ból. XIX. évfolyam, 2012. 3. szám. A Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács folyóirata

A tar ta lom ból. XIX. évfolyam, 2012. 3. szám. A Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács folyóirata XIX. évfolyam, 2012. 3. szám A Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács folyóirata A tar ta lom ból Tanácskozás az ESTA vetőmag-csávázási rendszer hazai bevezetéséről 2 Az aktív részvétel

Részletesebben

23. évf. 2013/1. január. Ára: 499 Ft. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG

23. évf. 2013/1. január. Ára: 499 Ft. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG A AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG 23. évf. 2013/1. január Ára: 499 Ft Magyar Agrárkamarák lapja Tisztelt Olvasó! 2012-ben az a paraszt is megtanult imádkozni, aki még sosem járt templomban e keserûen ironikus

Részletesebben

BIOTERMÉK AVAGY ÚJ PIACI TREND A HIPERMARKETEKBEN. Készítette: Majkut Sarolta. Budapest, 2005

BIOTERMÉK AVAGY ÚJ PIACI TREND A HIPERMARKETEKBEN. Készítette: Majkut Sarolta. Budapest, 2005 BGF KKFK Elektronikus Könyvtár Az elektronikus könyvtár teljes szövegű dokumentumokat tartalmaz biztosítva a szabad Információ-hozzáférést. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát

Részletesebben

NAKlap. Itt az új KAP: zöldítési program. 6-7. oldal A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA. A tárca és a kamara: interjú a miniszterrel 4-5.

NAKlap. Itt az új KAP: zöldítési program. 6-7. oldal A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA. A tárca és a kamara: interjú a miniszterrel 4-5. ÁLLATTENYÉSZTÉS NÖVÉNYTERMESZTÉS ÉLELMISZERIPAR VIDÉKFEJLESZTÉS KERTÉSZET ERDÕ-, VAD- ÉS HALGAZDASÁG 2013. november A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA Itt az új KAP: zöldítési program 6-7. oldal A tárca

Részletesebben

Kedves Olvasó! Szerkesztõ társaim nevében is kívánok Önöknek pihentetõ nyarat, feltöltõdést, s következõ megjelenésünkig

Kedves Olvasó! Szerkesztõ társaim nevében is kívánok Önöknek pihentetõ nyarat, feltöltõdést, s következõ megjelenésünkig Kedves Olvasó! Legutóbbi találkozásunk óta a kegyeleti szakmában sok, érdeklõdésre számot tartó esemény történt. Az idei tavasz a kiállítások, a be és megmutatkozások ideje volt. A sort a Karsol kezdte,

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat kiadványa I. évfolyam, 3. szám

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat kiadványa I. évfolyam, 3. szám A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat kiadványa I. évfolyam, 3. szám Szerkesztôi levél az olvasókhoz Önöké az óra, de miénk az idő mondta a polinéziai szigetvilág egyik bennszülöttje az arra járó európainak.

Részletesebben

Zöldség-Gyümölcs Piac és Technológia XiV. ÉVFOLYAM, 6. szám 2010. június 2010/június piac és Technológia

Zöldség-Gyümölcs Piac és Technológia XiV. ÉVFOLYAM, 6. szám 2010. június 2010/június piac és Technológia Zöldség- Gyümölcs Piac és Technológia XIV. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM 2010. június Vásároljon itthonról otthonra minőségi zöldséget, gyümölcsöt! Garantáltan megbízhatóak az alábbi termelői szervezetek termékei

Részletesebben

Mi lesz a repcével? Új sztár a kalászos gyomirtásban! Műtrágyázzunk folyékony kővel! Starterezzünk szárazságban is!

Mi lesz a repcével? Új sztár a kalászos gyomirtásban! Műtrágyázzunk folyékony kővel! Starterezzünk szárazságban is! Műtrágyázzunk folyékony kővel! 2 Starterezzünk szárazságban is! Talaj- és növény- 6 orvoslás 10 2012 1. A tavasz egyik nagy kérdése: Mi lesz a repcével? Az már tavaly ősszel egyértelművé vált, hogy a tervezett

Részletesebben

A tar ta lom ból. XIX. évfolyam, 2012. 2. szám. A Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács folyóirata

A tar ta lom ból. XIX. évfolyam, 2012. 2. szám. A Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács folyóirata XIX. évfolyam, 2012. 2. szám A Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács folyóirata A tar ta lom ból A vetőmagágazat stratégiája 2 Fókuszban a vetőmagcsávázás 5 Egy cívis cég a cívis városból

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI RENDEZVÉNYSZERVEZŐK SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS LAPJA

A MAGYARORSZÁGI RENDEZVÉNYSZERVEZŐK SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS LAPJA MaReSz 2011. június 12. évfolyam 2. szám A MAGYARORSZÁGI RENDEZVÉNYSZERVEZŐK SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS LAPJA Kiadványunk az interneten is megtalálható: www.maresz.hu TARTALOM MaReSz NAP 2011. március 29.

Részletesebben