PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. Lővei Pál, február 25.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. Lővei Pál, 2009. február 25."

Átírás

1 PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK Lővei Pál, február 25. Könyvfejezetek, tudományos közlemények tanulmánykötetekben, kiállítási katalógusokban (39, ebből 23 PhD után; 12 idegen nyelven, ebből 7 PhD után; az idegen nyelvűek közül 11 külföldön) A székesfehérvári Anjou-sírkápolna művészettörténeti helye + Székesfehérvár, Anjou-sírkápolna kat. sz.. In: Művészet I. Lajos király korában Szerkesztette: Marosi Ernő, Tóth Melinda, Varga Lívia (kiállítási katalógus). Székesfehérvár A Sárkányrend fennmaradt emlékei. In: Művészet Zsigmond király korában Szerkesztette: Beke László, Marosi Ernő, Wehli Tünde (kiállítási katalógus). Budapest I Síremlékszobrászat. In: Művészet Zsigmond király korában Szerkesztette: Beke László, Marosi Ernő, Wehli Tünde (kiállítási katalógus). Budapest II katalógustételek, (társszerző a tárgyleírások egy részénél: Varga Lívia) Síremlékművészet fejezetek (4). In: Magyarországi művészet körül. Szerkesztette: Marosi Ernő. Budapest I , , , (társszerző: Varga Lívia) A Sepulchral Monument of the Arpad Dynasty: the Tomb of Margaret of Hungary. In: Arte Funerario. Coloquio Internacional de Historia del Arte, Vol. 1. Mexico Sírkövek, sírkőtöredékek. In: Váradi kőtöredékek. Szerkesztette: Kerny Terézia. Budapest , Der ungarische Drachenorden. In: Die Ritter (kiállítási katalógus) Burg Güssing Az alsólendvai Bánfi család egy tagjának bántornyai sírköve. In: Johannes Aquila és a 14. századi falfestészet. Szerkesztette: Marosi Ernő. Budapest Der mittelalterliche Turm der Bischofsburg zu Győr und seine Fassade. In: Konservierung und Restaurierung von verputzten Mauerflächen. Arbeitsheft 45. Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege. München Mittelalterliche Grabdenkmäler in Buda. In: Budapest im Mittelalter. Szerkesztette: Gerd Biegel (kiállítási katalógus). Braunschweig ; katalógustételek: , 538. Adatok Győr középkori topográfiájához. In: Régészet és várostörténet tudományos konferencia. Pécs [Dunántúli Dolgozatok (C) Történettudományi Sorozat] Fassaden mit gemalter Quaderung bei Profanbauten des mittelalterlichen Ungarns. In: Putz und Farbigkeit an mittelalterlichen Bauten. Marksburg/Braubach (Veröffentlichungen der Deutschen Burgenvereinigung e.v. Reihe B: Schriften, 1.) A visegrádi királyi palota Mátyás-címeres kályhája. In: Horler Miklós hetvenedik születésnapjára - tanulmányok. Szerkesztette: Lővei Pál. (Művészettörténet - Műemlékvédelem IV.). Budapest (társszerző: Buzás Gergely) Egy lakóház Győr főterén. In: Gerő László nyolcvanötödik születésnapjára - tanulmányok. Szerkesztette: Pamer Nóra. (Művészettörténet - Műemlékvédelem VI.). Budapest Az óvári kapucinus kolostor és templom. In: Koldulórendi építészet a középkori Magyarországon - tanulmányok. Szerkesztette: Haris Andrea. Budapest (Művészettörténet - Műemlékvédelem VII.) Középkori síremlékek. In: Mons Sacer Pannonhalma 1000 éve I. Szerkesztette: Takács Imre (kiállítási katalógus). Pannonhalma (a II sz. katalógustételekkel) 1997 a PhD fokozat megszerzését követően: "Architecture before Hungary: First Century A. D. to ca. 895" című fejezet. In: The Architecture of Historic Hungary. Edited by Dora Wiebenson and József Sisa. The MIT Press. Cambridge, Massachusetts - London, England "Medieval Architecture in Hungary: ca. 895 to ca 1470" című fejezet. In: The Architecture of Historic Hungary. Edited by Dora Wiebenson and József Sisa. The MIT Press. Cambridge, Massachusetts - London, England Sokpecsétes oklevelek 1323-ból és 1328-ból. In: Koppány Tibor hetvenedik születésnapjára - tanulmányok. Szerkesztette: Bardoly István és László Csaba. Budapest (Művészettörténet - Műemlékvédelem X.)

2 (társszerző: Engel Pál) "Építészet a Kárpát-medencében a honfoglalás előtt" című fejezet. In: Magyarország építészetének története. Szerkesztette: Sisa József és Dora Wiebenson. Vince Kiadó, Budapest "Romanika és gótika" című fejezet. In: Magyarország építészetének története. Szerkesztette: Sisa József és Dora Wiebenson. Vince Kiadó, Budapest A győri városközpont rehabilitációjának kutatási folyamata. In: Tusnad A műemlékvédelem elméleti és gyakorlati kérdései. Szerkesztette: Benczédi Sándor és Hlavathy Izabella. Sepsiszentgyörgy Prilozi povijesti izgradnje zagrebaèke katedrale / Adalékok a zágrábi székesegyház építéstörténetéhez. In: Hrvatska / Maðarska / Europa. Stoljetne likovno-umjetnièke veze - Horvátország / Magyarország / Európa. Évszázados képzőművészeti kapcsolatok. Szerkesztette: Jadranka Damjanov. Zagreb ; Ugyanitt hozzászólások a vitához: , 104, 106, 110, 111.; , , , 416, 417. Saxa loquuntur. Egy képzeletbeli nemzeti sírkőpantheon felé. In: Történelem - kép. Szemelvények múlt és művészet kapcsolatából Magyarországon. Szerkesztette: Mikó Árpád és Sinkó Katalin (kiállítási katalógus). Budapest Bárói pecsétek. In: Megpecsételt történelem. Középkori pecsétek Esztergomból. Szerkesztette: Hegedűs András. Esztergom Magyarország és a világkiállítások (főleg építészettörténeti vázlat). In: Pavilon építészet a században a Magyar Építészeti Múzeum gyűjteményéből. Szerkesztette: Fehérvári Zoltán, Hajdú Virág, Prakfalvi Endre. (Pavilon periodika különszám) OMvH Magyar Építészeti Múzeum - Pavilon Alapítvány, Budapest Középkori sírkövek a történeti Zala megye területén. In: Zala megye ezer éve. Tanulmánykötet a magyar államalapítás millenniumának tiszteletére. Főszerkesztő: Vándor László, szerkesztő: Kostyál László. [Zalaegerszeg, 2001.] A visegrádi királyi palota északnyugati épülete és az utcai homlokzat zárt erkélye (Visegrád Régészeti Monográfiái 4.). Visegrád, p. 68. (társszerző: Buzás Gergely) Zsigmond király kardja Yorkban. In: Détshy Mihály nyolcvanadik születésnapjára - tanulmányok. Szerkesztette: Bardoly István és Haris Andrea. Budapest (Művészettörténet - Műemlékvédelem XI.) Salzburg und Gran versus Krakau, Gnesen und Wilna: Die Lieferung des Rotmarmors im Fernhandel Mitteleuropas. In: Die Jagiellonen. Kunst und Kultur einer europäischen Dynastie an der Wende zur Neuzeit. Hrsg. von Dietmar Popp und Robert Suckale. Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg, Bevezetés. In: Lapidarium Hungaricum. Magyarország építészeti töredékeinek gyűjteménye 5. Vas megye I. Vas megye műemlékeinek töredékei 1. Belsővat - Kőszegszerdahely. Szerkesztette: Lővei Pál. Budapest Táguló körök szűkülő határok között. A Műemlékek Országos Bizottsága budapesti képeslapsorozatai. In: Etűdök. Tanulmányok Granasztóiné Györffy Katalin tiszteletére. Szerkesztette: Bardoly István. Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, Budapest (újra: A Műemlékek Országos Bizottsága budapesti képeslapsorozatai. Képeslevelezőlap 19. szám (2004. május) (Papír - Kép - Tár kiadása, Budapest) Kőfaragók és piackörzeteik a Balatontól északra a 19. században és a 20. század első felében. In: Romantikus kastély. Tanulmányok Komárik Dénes tiszteletére. Szerkesztő: Vadas Ferenc. Hild-Ybl Alapítvány, Budapest Az Anjou-síremlékek újonnan előkerült töredékeiről. In: Magyar királyi és főrendi síremlékek. Gótikus baldachinos síremlékek a középkori Magyarországon. Főszerkesztő: Deák Zoltán. Urbis Könyvkiadó, Budapest Stadtentwicklung and Häuser von Győr bis In: Hausbau und Bauforschung in Ungarn (Jahrbuch für Hausforschung, Band 47). Marburg Virtus, es, marmor, scripta. Vörös márvány és bronzbetű. In: Maradandóság és változás. Művészettörténeti konferencia, Ráckeve, Szerk. Bodnár Sz. et al. Budapest Temetői sírjelek a középkori Magyarországon. In:... a halál árnyékának völgyében járok A középkori templom körüli temetők kutatása. A Magyar Nemzeti Múzeumban, május között megtartott konferencia előadásai. Szerkesztette: Ritoók Ágnes-Simonyi Erika (Opuscula Hungarica VI). Budapest Uralkodói lovagrendek a középkorban, különös tekintettel Zsigmond Sárkányrendjére. In: Sigismundus rex et imperator. Művészet és kultúra Luxemburgi Zsigmond korában (kiállítási katalógus). Szerkesztette: Takács Imre. Budapest-Luxemburg Hoforden im Mittelalter, unter besonderer Berücksichtigung des Drachenordens. In: Sigismundus Rex et Imperator. Kunst und Kultur zur Zeit Sigismunds von Luxemburg (kiállítási katalógus). Herausgegeben von: Takács, Imre. Budapest-Luxemburg

3 Les ordres de chevalerie princiers au moyen age, en particulier l ordre du Dragon de Sigismond. In: Sigismundus Rex et Imperator. Art et culture au temps de Sigismond de Luxembourg (kiállítási katalógus). Sous la direction de Takács, Imre. Budapest-Luxemburg The First Steps for Listing Monuments in Hungary. In: The Nineteenth-Century Process of "Musealization" in Hungary and Europe. Edited by Ernő Marosi and Gábor Klaniczay in collaboration with Ottó Gecser (Collegium Budapest Workshop Series No. 17) (társszerző: Bardoly István) Tudományos közlemények folyóiratokban, évkönyvekben (46, ebből 19 PhD után társszerzős 14, ebből 4 PhD után; 8 idegen nyelven, ebből 4 PhD után, ebből 1 külföldön) The Sepulchral Monument of Saint Margaret of the Arpad Dynasty. Acta Historiae Artium XXVI (1980) Gótikus sírkövek Máriavölgyről és Segesdről. Művészettörténeti Értesítő XXX (1981) (társszerzők: Engel Pál és Varga Lívia) A tornagörgői, egy bazini és egy ismeretlen helyről származó sírkőről. Művészettörténeti Értesítő XXX (1981) (társszerzők: Engel Pál és Varga Lívia) Zsigmond-kori bárói síremlékeinkről. Ars Hungarica XI (1983) (társszerzők: Engel Pál és Varga Lívia) Székesfehérvári kőfaragványok Györgyi Bodó Miklós prépost címerével. Művészettörténeti Értesítő XXXII (1983) 1-7. (társszerző: Engel Pál) Grabplatten von ungarischen Magnaten aus dem Zeitalter der Anjou-Könige und Sigismunds von Luxemburg. Acta Historiae Artium XXX (1984) (társszerzők: Varga Lívia és Engel Pál) Főnemesi sírkövek a Zsigmond-kori Magyarországon. In: Művelődéstörténeti tanulmányok a magyar középkorból. Szerkesztette: Fügedi Erik Budapest (társszerzők: Varga Lívia és Engel Pál) Iszkaszentgyörgy: volt Amadé-, Bajzáth-, Pappenheim-kastély. Pavilon [1.] É. n. [1989] Az Altabak-ház. Győri Városszépítő Füzetek 3. [Győr Lakóházak kutatása Székesfehérvár belvárosában. Műemlékvédelem XXXIII (1989) Római és középkori kőfaragványok 18. századi rajzai a ferences levéltárban. Pavilon 2-3. (1990) A Liszt Ferenc u. 22. műemléki kutatásának eredményei. Győri Városszépítő Füzetek 4. Győr A műemléki kutatások hozzájárulása Győr várostörténetének ismeretéhez. Műemlékvédelem XXXIV (1990) Középkori síremlékeink megrendelői köre. Pavilon 4. (1990) Erforschung von Wohnhäuser in der Innenstadt von Stuhlweißenburg. Alba Regia XXIV. Székesfehérvár Adatok Győr középkori topográfiájához. Arrabona Győr A gerecsei vörösmárvány használata Zágrábban és környékén a középkorban. Annales de la Galerie Nationale Hongroise - A Magyar Nemzeti Galéria Évkönyve (társszerző: Engel Pál) Néhány címeres emlék a századból. Művészettörténeti Értesítő XL (1991) Két töredékes sírkő a Margitszigetről. Budapest Régiségei XXIX (1992) (társszerző: Engel Pál) A tömött vörös mészkő - "vörös márvány" - a középkori magyarországi művészetben. Ars Hungarica XX. 2. (1992) Funerary Art in Medieval Hungary. Acta Historiae Artium XXXV ( ) (társszerző: Varga Lívia) Adolf von Hildebrand iszkaszentgyörgyi fürdőterve. Művészettörténeti Értesítő XLIII (1994) Egyházi személyiségek a magyar műemlékvédelem történetében. Műemlékvédelmi Szemle 1993/ A magyaróvári volt uradalmi malom és sörgyár építéstörténete az írott adatok és a helyszíni kutatás alapján. Arrabona (1994) (társszerző: Enzsöl Imre) A siklósi plébániatemplom szentélye és középkori falképei. Műemlékvédelmi Szemle V (1995/1-2) A középkori Magyarország síremlékei - kutatási helyzetkép. Ars Hungarica XXIII. 2. (1995) A zsámbéki rom műemléki védelmének története. In: Magyar Műemlékvédelem X. Az Országos Műemlékvédelmi Hivatal Évkönyve ( ). Budapest a PhD fokozat megszerzését követően: Mittelalterliche Grabplatten und Grabsteine in Pannonhalma. Acta Historiae Artium XXXVIII. (1996) A győri Liszt Ferenc utca 1. alatti "Curia Nobilitaris". In: Győri Tanulmányok Anjou-magyar síremlékek és címeres emlékek Nápolyban. Ars Hungarica XXVI. 1. (1998) A Stibor-síremlékek Mestere. Budapest Régiségei XXXIII. Budapest Kanizsai Miklós tárnokmester sírköve. Soproni Szemle (2000)

4 Székesfehérvár, Romkert Építés- Építészettudomány XXIX (2001) [interneten elhelyezett változata: Adatok a magyarországi téglagyártás és felhasználás történetéhez. In: Magyar Műemlékvédelem XI. Az Országos Műemlékvédelmi Hivatal Évkönyve Budapest "Virtus, es, marmor, scripta". Red Marble and Bronze Letters. Acta Historiae Artium XLII (2001) Vörös márvány faragványok nyersanyaglelőhelyeinek kutatása. Műemlékvédelmi Szemle XI (2001) [társszerzők: Pintér Farkas, Szakmány György, Tóth Mária, Demény Attila] Drache und Schlange: heraldische Elemente auf den mittelalterlichen Waldbildern der Pfarrkirche von Siklós. Acta Historiae Artium XLIV (2003) Adalékok a magyarországi nemzeti emlékhelyek problematikájához. Ars Hungarica (2004) Zsigmond király sárkányrendjének egy frankföldi ábrázolása. Művészettörténeti Értesítő LIV (2005) [Opponensi vélemény] In: Papp Szilárd A királyi udvar építkezései Magyarországon között a dél-német és szász stílusösszefüggések szemszögéből című PhD-értekezésének vitája. Művészettörténeti Értesítő LIV (2005) Leletegyüttesek a budavári ferences templomban. Budapest Régiségei XXXVIII. Bp (társszerző: Altmann Júlia) Künstlerische Beziehungen in der Grabmalkunst der westlichen und nordwestlichen Gebiete des Königreichs Ungarn im Spätmittelalter. In: Ročenka Slovenskej národnej galérie v Bratislave Galéria Bratislava Biró József és az erdélyi gubernium története. Ars Hungarica (2006) Vörös és fehér díszítőkövek, kristályos és metamorf mészkövek, márványok (Műemléki kutatások természettudományos diagnosztikai háttérrel 1.). Művészettörténeti Értesítő (2007) (társszerzők: Pintér Farkas, Bajnóczi Bernadett, Tóth Mária) Egy Johannes Aquila műhelyében készült donátor-ábrázolás azonosítása a mártonhelyi Szent Mártonplébániatemplomban. Művészettörténeti Értesítő (2007) (társszerző: Gombosi Beatrix) [Opponensi vélemény] In: Lupescu Radu Vajdahunyad vára a Hunyadiak korában című doktori (PhD) értekezésének vitája. Művészettörténeti Értesítő (2008) Kisebb közlemények tudományos folyóiratokban, évkönyvekben, tanulmánykötetekben/katalógusokban, konferenciakiadványokban (29, ebből 12 PhD után társszerzős 6, ebből 1 PhD után; 6 idegen nyelven, ebből 2 PhD után; PhD után 2 külföldön) Szent Ivó bretagne-i síremléke - Magyarországi Jakab mester műve. Művészettörténeti Értesítő XXX (1981) (társszerző: Lővei György) A fertődi Muzsikaház. Művészettörténeti Értesítő XXXI (1982) Címeres kőfaragvány Újlakról. Művészettörténeti Értesítő XXXIV (1985) Magyarországi bélyeges téglák. ÉMGT-Építővilág (Építésügyi Műszaki és Gazdasági Tájékoztató) 1987/ (társszerző: Pusztai László) Hindu-arab számjegyek a 14. századi Magyarországon. Matematikai Lapok 33 ( ) 1-3. sz Das Schloß der Familien Amade, Bajzáth, Pappenheim in Iszkaszentgyörgy. Arx 9 (1987) Egy klasszicista palota. Győri Városszépítő Füzetek 2. [Győr 1988] Ein Beispiel städtischer Bauforschung in Ungarn: Győr. In: Denkmalschutz der Städte. Ráckeve, 3-6 Oktober (Az ICOMOS Magyar Tagozatának kiadványa). Budapest A falkutatások hozzájárulása Győr várostörténetének ismeretéhez. In: A műemlékvédelem és társtudományai. Az Egri Nyári Egyetem előadásai H. n A visegrádi Mátyás Király Múzeum sírkőgyűjteménye. Katalógus (Altum Castrum - A Visegrádi Mátyás Király Múzeum Füzetei 2.) Visegrád (társszerzők: Soproni Sándor és Szőke Mátyás) Egy bécsi eredetű terrakotta-síremlék Veszprémben. Pavilon 5. (1991) Az egerlövői református templom. Műemlékvédelmi Szemle 1992/ (társszerző: Arnóth Ádám) A veszprémi Wurda-síremlék: Fuhrmann Antal ismeretlen műve. Pavilon 7 (1992) A fáji Fáy-kastély (Kutatási jelentés, 1986). Műemlékvédelem XXXVII. 4. (1993) A visegrádi királyi palota címerdíszes zárt erkélye (társszerző: Buzás Gergely) - "Az erkély címerei" fejezet. Műemlékvédelem XXXIX. 2. (1995) De la nécessité des fortifications. Les villes, du XI e siécle au XIX e siécle. Monuments Historiques N o Mars-Avril

5 L'histoire au coeur de la vie moderne. Immeubles d'habitation et centres urbains protégés. Monuments Historiques N o Mars-Avril a PhD fokozat megszerzését követően: Korszakok és irányzatok az elmúlt évtizedek magyar műemlékvédelmében. In: Számvetés és jövő. 125 éves a szervezett magyar műemlékvédelem, 40 éves az OMF/OMvH. XIX. Országos Műemléki Konferencia, június 2-5. Szerkesztette: Kovács Erzsébet. Budapest é. n. [1998] Csepreg, Szent Miklós-templom; Gasztony, török emlékek; Kőszeg, Szent Imre-templom; valamint további 54 katalógustétel, részben társszerzőkkel. In: Lapidarium Hungaricum. Magyarország építészeti töredékeinek gyűjteménye 5. Vas megye I. Vas megye műemlékeinek töredékei 1. Belsővat - Kőszegszerdahely. Szerkesztette: Lővei Pál. Budapest , , 521; valamint 181, 192, 206, 234, 458, , 534, 538, , 546, 547, 585. Pápoc, ismeretlen származású faragványok; Répceszentgyörgy, volt Horváth-kastély; Szentgotthárd, római katolikus plébániatemplom - volt ciszterci apátsági templom; Szombathely-Bogát, volt Festetics-kastély parkja; Sámfalva (Hannersdorf, Burgenland), római katolikus templom; valamint további 135 katalógustétel, részben társszerzőkkel. In: Lapidarium Hungaricum. Magyarország építészeti töredékeinek gyűjteménye 6. Vas megye II. Vas megye műemlékeinek töredékei 2. Magyarszecsőd - Zsennye. Szerkesztette: Lővei Pál. Budapest , 177, 327, , ; valamint 21, 48-52, , , , 332, , , 386, 408, , , , Sír-üvegházak. Későmodern temetői építészet. Régi-Új Magyar Építőművészet 2004/ Ellyevölgyi János nádori ítélőmester (1526?) sírköve. Budapest Régiségei XXXVII. Budapest (társszerző: Engel Pál) A Velencei Karta és a magyar műemléki helyreállítások / The Venice Charter and monument restorations in Hungary. Műemlékvédelem XLVIII. (2004) különszám, / The Venice Charter and monument restorations in Hungary / La Charte de Venise et la remise en etat des monuments historiques en Hongrie. In: The Venice Charte / La Charte de Venise ? The fortieth anniversary (Hungary, May 22-27, 2004) / Le quarantieme anniversaire (Hongrie, Mai, 2004). Monuments and Sites XI, ed. by Erzsébet Kovács. [Budapest 2005.] Kőanyagvizsgálat, művészettörténet, műemlékvédelem. Archeometriai Műhely 2005/ [http://www.ace.hu/am] A középkori pécsi szoborlelet történeti-kulturális jelentősége. In: A középkori pécsi egyetem helyreállításának problémái. Szerk. Font Márta. [Pécs 2006] Tótselymesi Tharczai János székely ispán (+1510) sírköve. Mediaevalia Transilvanica VII-VIII ( ) nr Satu Mare Abbrüche und Zerstörungen im Zentrum einer Großstadt. Budapest des 19. Jahrhunderts unter dem Druck der Investoren und der Politik. In: Schrumpfende Städte und Dörfer. Wie überleben unsere Baudenkmale? Herausgeber: Birgit Franz. Holzminden (Veröffentlichung des Arbeitskreises Theorie und Lehre der Denkmalpflege e. V., Band 16.) Világkiállítások emlékezete. Utóirat Post Scriptum. A Régi-új Magyar Építőművészet melléklete VIII. 44. (2008/3) 5-9. Hibrid reneszánsz: szentségházak, stallumok, síremlékek. Műemlékvédelem LII. 6. (2008) Kiállítási katalógus-tételek Grabstein des Propstes Georg Schönberg, Vizekanzler der Preßburger Universität (1470). In: Matthias Corvinus und die Renaissance in Ungarn (kiállítási katalógus) Schallaburg (társszerző: Richard Perger) Győr, Püspökvár. In: Művészet I. Lajos király korában Szerkesztette: Marosi Ernő, Tóth Melinda, Varga Lívia (kiállítási katalógus). Székesfehérvár (társszerző: Dávid Ferenc) Téglák és téglabélyegek a Dunántúlon a középkortól a 19. század végéig. In: Magyarországi bélyeges téglák I. Dunántúl. (kiállítási katalógus) Székesfehérvár 1985.; Veszprém [6-11.] + katalógustételek Síremlékszobrászat, 24 katalógustétel. In: Művészet Zsigmond király korában Szerkesztette: Beke László, Marosi Ernő, Wehli Tünde (kiállítási katalógus). Budapest II (társszerző 8 tárgyleírásnál:

6 Varga Lívia) "Árpádházi Szent Margit második síremlékének töredékei, Margitsziget", "Visegrádi barátfej", "Anjou síremlék(ek) töredékei, Székesfehérvár", "Garai-sírkő, Siklós", "Figurális síremlék töredéke Óbudáról", "Szent Pál síremlékének töredékei, Budaszentlőrinc" c. katalógustételek (IV , IV , IV-62., VII-23. sz.). In: Pannonia Regia - Művészet a Dunántúlon Szerkesztők: Mikó Árpád és Takács Imre (kiállítási katalógus). Magyar Nemzeti Galéria, Budapest , , , 352. A visegrádi királyi palota címeres zárterkélye. In: Pannonia Regia - Művészet a Dunántúlon Szerkesztők: Mikó Árpád és Takács Imre (kiállítási katalógus). Magyar Nemzeti Galéria, Budapest Pannonhalmi téglák. In: Mons Sacer Pannonhalma 1000 éve II. Szerkesztette: Takács Imre (kiállítási katalógus). Pannonhalma a PhD fokozat megszerzését követően: Plaque de pierre au cimier Anjou katalógustétel. In: Hungaria Regia ( ). Fastes et défis (kiállítási katalógus). Szerkesztette: Basics Beatrix, Johan Van der Beke. [Bruxelles] (31. kat. sz.) Temetőművészet; Sopron, Károly-kilátó; Balatoni fejlesztési program; Kecskemét, Rendelőintézet; Kecskemét, Aranyhomok Szálló; Orgovány, Művelődési ház; Budapesti foghíjbeépítések; Szekszárd, Új városközpont. In: A műemlékvédelem táguló körei. Az Országos Műemlékvédelmi Hivatal kiállítása, április július 16. Szerkesztette: Lővei Pál. Budapest , 31, 38-39, 42, 48, 53-54, 59-61, 65. Újlaki Miklós és Lőrinc sírkövének rajza... (kat. sz. VIII-10.); Római és középkori kőfaragványok rajzai... (kat. sz. VIII-11.). In: Történelem - kép. Szemelvények múlt és művészet kapcsolatából Magyarországon. Szerkesztette: Mikó Árpád és Sinkó Katalin (kiállítási katalógus). Budapest Grabsteinfragment, Ofen... In: Bayern - Ungarn Tausend Jahre / Bajorország és Magyarország 1000 éve. Hrsg. von Wolfgang Jahn, Christian Lankes, Wolfgang Petz und Evamaria Brockhoff. Katalog zur Bayerischen Landesausstellung Oberhausmuseum, Passau, 8. Mai bis 28. Oktober Haus der Bayerischen Geschichte, Augsburg (3.15. kat. tétel) Fragment de sculpture dit «Tête de moine de Visegrád», Fragments de sculpture du monument funéraire de sainte Marguerite de Hongrie, Cimier angevin de la tour d'entrée du chateau fort episcopal de Győr tételek. In: L'Europe des Anjou. Aventure des princes Angevins du XIII e au XV e siecle (kiállítási katalógus). Somogy éditions d'art, Paris ( kat. sz.) Keszi Balázs deák, solymosi és munkácsi várnagy (+1474) sírköve. In: Jankovich Miklós ( ) gyűjteményei. Kiállítási katalógus, szerkesztette: Mikó Árpád. Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, (65. kat. sz.) (társszerző: Ritoókné Szalay Ágnes) Sírkövek töredékei. In: Az Esztergomi Vármúzeum kőtárának katalógusa. Szerkesztette: Buzás Gergely-Tolnai Gergely. Esztergom (Az Esztergomi Vármúzeum Füzetei 2.) Bátori István nádor elismervénye az elhunyt II. Lajos király pecsétgyűrűjének átvételéről. In: Habsburg Mária, Mohács özvegye. A királyné és udvara (kiállítási katalógus) Szerkesztette: Réthelyi Orsolya, F. Romhányi Beatrix, Spekner Enikő és Végh András. Budapest (VII-23. kat. sz.) (társszerző: Hegedűs András) Palatine István Bátori's Acknowledgement of Receipt of the Signet Ring of the Deceased King Louis II. In: Mary of Hungary. The Queen and Her Court (kiállítási katalógus) Editors: Orsolya Réthelyi, Beatrix F. Romhányi, Enikő Spekner and András Végh. Budapest (VII-23. kat. nr.) (társszerző: Hegedűs András) Szarkofágfedlap töredéke (1.30 kat. sz.), Szarkofág oldallapjainak töredékei (1.31 kat. sz), A Szent György-rend alapítólevele a rend pecsétjével (4.36 kat. sz., társszerző: Rácz György), Hímzett sárkányrendi jelvény (4.39 kat. sz.), Sárkányrendi jelvény (4.40 kat. sz., társszerző: Lothar Lambacher), York városának sárkányjelvényes díszkardja (4.41 kat. sz), Szövet lángkeresztekkel és AEIOU devizával (4.43 kat. sz.), Stiborici II. Stibor (+1434) sírköve (4.51 kat. sz.), Perényi János tárnokmester (+1458) sírköve (4.52 kat. sz.), Perényi István asztalnokmester (+1458) sírköve (4.53 kat. sz.), Vas Ernő stájer herceg sírruhájának maradványa (4.58 kat. sz.), S-szemekből álló nyaklánc (4.61 kat. sz.), Hattyú alakú csüngő ("Dunstable-ékszer"; 4.62 kat. sz.), Miksa császár térdszalagja (4.64 kat. sz.). In: Sigismundus rex et imperator. Művészet és kultúra Luxemburgi Zsigmond korában (kiállítási katalógus). Szerkesztette: Takács Imre. Budapest-Luxemburg , 337, , , , 352, 354, Bruchstück eines Sarkophagdeckels (Kat.-Nr. 1.30), Bruchstücke der Steinplatten eines Sarkophags (Kat.-Nr. 1.31), Die Gründungsurkunde des Sankt Georgsordens mit dem Siegel des Ordens (Kat.-Nr. 4.36, társzerző: Rácz György), Gesticktes Abzeichen des Drachenordens (Kat.-Nr. 4.39), Ordenszeichen der Gesellschaft vom Drachen (Kat.-Nr.

7 4.40, társszerző: Lothar Lambacher), Prunkschwert der Stadt York mit Abzeichen des Drachenordens (Kat.-Nr. 4.41), Textilstück mit Flammenkreuzen und der Devise AEIOV (Kat.-Nr. 4.43), Abguß der Grabplatte des Stibor II. von Stiborze (+1434) (Kat.-Nr. 4.51), Abguß der Grabplatte des Oberst-Schatzmeisters János Perényi (+1458) (Kat.-Nr. 4.52), Abguß der Grabplatte des Oberst-Truchsessen István perényi (+1437) (Kat.-Nr. 4.53), Fragment des Grabgewandes von Herzog Ernst dem Eisernen (Kat.-Nr. 4.58), Halskette aus S-förmigen Gliedern (Kat.-Nr. 6.61), Anhänger in Form eines Schwans ( The Dunstable Swan Jewel ) (Kat.-Nr. 4.62), Abzeichen des Hosenbandordens (Kat.-Nr. 4.64). In: Sigismundus Rex et Imperator. Kunst und Kultur zur Zeit Sigismunds von Luxemburg (kiállítási katalógus). Herausgegeben von: Takács, Imre. Budapest-Luxemburg , 337, , , , 352, , Fragment d une dalle de sarcophage (n o 1.30), Fragments des cotés d un sarcophage (n o 1.31), Acte de fondation de l ordre de Saint-Georges avec le sceau de l ordre (n o 4.36, társszerző: Rácz György), Embléme brodé de l ordre du Dragon (n o 4.39), Insigne de l ordre du Dragon (n o 4.40, társszerző: Lothar Lambacher), Epée d apparat de la ville de York avec l insigne de l ordre du Dragon (n o 4.41), Piéce de tissu des croix entourées de flammes et la devise AEIOV (n o 4.43), Pierre tombale de Stibor II de Stiboric (+1434) ((n o 4.51), Tombe de l argentier du roi Jean de Perény (+1458) (n o 4.52), Pierre tombale de l officier de bouche Etienne de Perény (+1437) (n o 4.53), Fragment de la tenue mortuaire du duc de Styrie Ernest de Fer (n o 4.58), Collier avec chainons en S (n o 4.61), Pendentif en forme de cygne ( The Dunstable Swan Juel ) (n o 4.62), Insigne de l ordre de la Jarretiére (n o 4.64). In: Sigismundus Rex et Imperator. Art et culture au temps de Sigismond de Luxembourg (kiállítási katalógus). Sous la direction de Takács, Imre. Budapest-Luxemburg , 337, , , , 352, , Gótikus kőfaragványok és síremléktöredékek Bobovacról, a boszniai királyok székhelyéről. Ablakkeret ívtöredéke (5.12 kat. sz.), Kapu ívmezejének töredékei (5.13 kat. sz.), Oszlopfejezet saroktöredéke (5.14 kat. sz.), Bosnyák királyok síremlékeinek töredékei (5.15 kat. sz.). In: Sigismundus rex et imperator. Művészet és kultúra Luxemburgi Zsigmond korában (kiállítási katalógus). Szerkesztette: Takács Imre. Budapest- Luxemburg (társszerzők: Lidija Fekeža, Margita Gavrilović) Gotische Bauplastik und Grabmalfragmente aus Bobovac, dem Sitz der Könige von Bosnien. Bogenfragment eines Fensterrahmens (Kat.-Nr. 5.12), Bruchstücke vom Bogenfeld eines Portals (Kat.-Nr. 5.13), Eckfragment eines Säulenkapitells (Kat.-Nr. 5.14), Bruchstücke von Grabplatten bosnischer Könige (Kat.-Nr. 5.15). In: Sigismundus Rex et Imperator. Kunst und Kultur zur Zeit Sigismunds von Luxemburg (kiállítási katalógus). Herausgegeben von: Takács, Imre. Budapest-Luxemburg (társszerzők: Lidija Fekeža, Margita Gavrilović) Sculptures et fragments de pierres tombales de style gothique, provenant de Bobovac, résidence des rois bosniaques. Fragment de l arc d un encadrement de fenetre (n o 5.12), Fragments d un tympan de portre (n o 5.13), Fragment de l angle d un chpiteau de colonne (n o 5.14), Fragments provenant des tombeaux des rois bosniaques (n o 5.15). In: Sigismundus Rex et Imperator. Art et culture au temps de Sigismond de Luxembourg (kiállítási katalógus). Sous la direction de Takács, Imre. Budapest-Luxemburg (társszerzők: Lidija Fekeža, Margita Gavrilović) Magyar országnagyok királlyá választják III. Frigyes császárt (2.5 kat. sz.), A magyar rendek képviselői megerősítik a III. Frigyes császárral kötött békét (2.7 kat. sz.), Mátyás király címere az olmützi ferences kolostorból (10.3 kat. sz.), Két töredék Remete Szent Pál síremlékéről a budaszentlőrinci pálos kolostorból (10.4.a-b kat. sz.), A magyar rendek megerősítik a pozsonyi békét (15.9 kat. sz.). In: Hunyadi Mátyás, a király. Hagyomány és megújulás a királyi udvarban (Kiállítási katalógus) Szerkesztette: Farbaky Péter, Spekner Enikő, Szende Katalin, Végh András. Budapesti Történeti Múzeum, Budapest , 203, , The Hungarian barons and prelates elect Emperor Frederick III king (2.5 cat. nr.), Representatives of the Hungarian estates ratify the peace treaty with Frederick III (2.7 cat. nr.), Coat of arms of Matthias Corvinus from the Franciscan friary of Olomouc (10.3 cat. nr.), Two fragments from the tomb of Saint Paul the Hermit once in the Saint Lawrence Pauline Monastery near Buda (10.4.a-b cat. nr.), Hungarian barons and nobles ratify the Peace Treaty of Pozsony (15.9 cat. nr.). In: Matthias Corvinus, the King. Tradition and Renewal in the Hungarian Royal Court (exhibition catalogue). Ed. Farbaky, P., Spekner, E., Szende, K., Végh, A. Budapest History Museum, Bp , 203, , 536.

8 Lexikon- és enciklopédia szócikkek Szócikkek (kb. 30). In: Építészeti szakszótár. Szerkesztette: Zádor Anna. Budapest "Max (Miksa) Schmidt" címszó. In: Österreichisches Biographisches Lexikon Lieferung. Wien "Tégla" címszó. In: A magyar építőmesterség történetének kisenciklopédiája. Főszerkesztő: Császár László. Budapest szócikk.in: Magyar Katolikus Lexikon. Főszerkesztő: Diós István. Szent István Társulat, Budapest "Síremlékek", "Szent György-lovagrend" címszavak. In: Korai magyar történeti lexikon (9-14. század). Főszerkesztő: Kristó Gyula. Budapest , a PhD fokozat megszerzését követően: Jakosics József címszó. In: Magyar Művelődéstörténeti Lexikon IV. Főszerkesztő: Kőszeghy Péter. Budapest Kőfaragás. In: Magyar Művelődéstörténeti Lexikon VI. Főszerkesztő: Kőszeghy Péter. Budapest Konferencia absztraktok 1997 a PhD fokozat megszerzését követően: The Provenance of "Red Marble" Monuments in Hungary. In: 33 rd International Symposium on Archaeometry. April 22-26, Amsterdam, the Netherlands. Program and Abstracts. Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB), Amersfort, the Netherlands - Faculty of Arts and Faculty of Earth and Life Sciences Vrije Universiteit (VU), Amsterdam, the Netherlands (társszerzők: F. Pintér, Gy. Szakmány, A. Demény, M. Tóth.); az interneten is: Temetői sírjelek a középkori Magyarországon. In: A halál árnyékának völgyében járok... A középkori templom körüli temetők kutatása. Magyar Nemzeti Múzeum, május (konferencia programfüzete) 9. Vielbesiegelte Urkunden in Ungarn im Jahrhundert. In: Sigismund of Luxemburg and his Time (Oradea, December 6-9, 2007). Ed. By Florine Ciure and Alexandru Simon. Oradea (konferencia programfüzete) Routes and Meaning: the Use of Red Marble in Medieval Central Europe. In: 32 nd Congress of the International Committee of the History of Art CIHA Crossing Cultures Conflict / Migration / Convergence. The University of Melbourne, th January (konferencia programfüzete) Korábban megjelent kiadvány reprintjéhez tudományos jegyzetapparátus Jegyzetek - Ipolyi Arnold: Magyarország középkori szobrászati emlékei. In: Ipolyi Arnold: Tanulmányok a középkori magyar művészetről. [Budapest] (társszerzők: Mikó Árpád, Poszler Györgyi) Interjú "Amiről az ember ír, azt legalább látni kell." Születésnapi beszélgetés a 80 éves Entz Gézával. Új Művészet IV. 3. (1993) Népszerűsítő kiadványok, cikkek Az újkori téglagyártás története. Fejér Megyei Hírlap XLI (1985) 256. sz. (október 31.) 5. A Margit-síremlék. Magyar Nemzet XLIX (1986) 59. sz. (március 11.) 4. [A magyarországi gótikus székesegyházakról] In: Repertorio delle cattedrali gotiche (Index of the Gothic Cathedrals) I-II. Szerkesztette: Ernesto Brivio. Milano Székesfehérvár - Középkori műemlékek II. [Budapest] (Tájak Korok Múzeumok Kiskönyvtára 352.) (társszerző: Schőnerné Pusztai Ilona) Határkövek. Pavilon 8. (1993) A Letters Patent Carved in Stone: The Visegrád Oriel. The Hungarian Quarterly XXXV. No Summer 1994.

9 Siklós - Plébániatemplom. [Budapest] (Tájak Korok Múzeumok Kiskönyvtára 520.) (társszerzők: Boromisza Péter, Prokopp Mária) 1997 a PhD fokozat megszerzését követően: The Southern Part of the Great Plain and Szer During the Middle Ages. In: A középkori Dél-Alföld és Szer. Szerkesztette: Kollár Tibor. Szeged Pilisszántó érdekes kőfaragványáról. Az áltudományok ingoványos talaja - Kisméretű, sajátos gótikus stílusban készített családi sírkőről van szó. Népszabadság január 6., 38. ("Budapest" melléklet) 1889, 1902, 1948, 1951, 1952, 1956, 1958, 1959, 1967, 1974, 1979, 1980, 1983, 1988, In: Műemlékvédelem törvényi keretek között. Törvénytől törvényig. Történetek az intézményes műemlékvédelem 120 évéből. Szerkesztette: Tamási Judit; a szerkesztő munkatársa: Bardoly István. Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma - Országos Műemlékvédelmi Hivatal, Budapest , 42-43, 112, , , , 140, 147, , 159, 166, , 1902, 1948, 1951, 1952, 1956, 1958, 1959, 1967, 1974, 1979, 1980, 1983, 1988, In: Heritage Protection Within the Compass of Legal Regulation. From Law to Law. Stories from 120 Years of Institutional Heritage Protection. Editor: Judit Tamási. Editorial assistant: István Bardoly. Ministry of National Cultural Heritage - National Board for the Protection of Historic Monuments, Budapest, , 42-43, 112, , , , 140, 147, , 159, 166, Örvendezz, királyi város... A Szűz Mária-prépostság és temploma / "Rejoice, Royal City..." The Provostry and Church of the Virgin Mary. Székesfehérvár (A Szent István Király Múzeum Közleményei D. sorozat 290. szám) (társszerzők: Bartos György, Biczó Piroska, Buzás Gergely, Mentényi Klára, Tóth Melinda) Sávok, vágások, pólyák és Árpádok. Örökség. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal tájékoztató folyóirata. X. 2. (2006. február) 11. Műemlékvédelmi összefoglalások, helyzetértékelések, vitacikkek stb. A közelmúlt emlékeinek műemléki védelméről. Műemlékvédelmi Szemle 1996/ (a Függelék társszerzője: Prakfalvi Endre) 1997 a PhD fokozat megszerzését követően: Ybl Miklós és Kerényi József üvegfalú Hatvany-villája. Műemléklap. Az Országos Műemlékvédelmi Hivatal tájékoztatója. II. 4. (1998. április) utánközlése: Új Magyar Építőművészet 1998/ A berlini volt "NDK-s" magyar nagykövetség épülete. Műemléklap. Az Országos Műemlékvédelmi Hivatal tájékoztatója. III. 1. ( ) 18. [Referátum "A műemlék-helyreállítás az ezredfordulón" című konferencián]. Műemlékvédelem XLIII. 1. (1999) A műemlékjegyzék kibővítéséről. Műemléklap. Az Országos Műemlékvédelmi Hivatal tájékoztatója. III ( ) 10. Műemléki védelemre javasolom... a 200 éves fenyőfői kőkeresztet. Műemléklap. Az Országos Műemlékvédelmi Hivatal tájékoztatója. III. 8. ( ) 14. Eredetiség, konzervativizmus, materializmus, visszafordíthatóság. Műemlékvédelem XLIII. 5. (1999) A műemlékvédelem táguló körei. Műemléklap. Az Országos Műemlékvédelmi Hivatal tájékoztatója. IV (2000. március-április) 1. Védelemre javasolom... Mende Valér nagykanizsai Sommer-síremlékét. Műemléklap. Az Országos Műemlékvédelmi Hivatal tájékoztatója. IV (2000. március-április) 9. Előszó. In: A műemlékvédelem táguló körei. Az Országos Műemlékvédelmi Hivatal kiállítása, április július 16. Szerkesztette: Lővei Pál. Budapest Javaslatok a 20. század építészeti emlékeinek védelmére. Összeállította: Lővei Pál. In: A műemlékvédelem táguló körei. Az Országos Műemlékvédelmi Hivatal kiállítása, április július 16. Szerkesztette: Lővei Pál. Budapest A Körtér táguló abroncsa. Műemléklap. Az Országos Műemlékvédelmi Hivatal tájékoztatója. IV (2000. november-december)

10 Hozzászólás Sedlmayr János hozzászólásához. Műemlékvédelem XLV. 1. (2001) Nyilvános vita a MÉMOSZ székház átalakulásáról. Moderátor: Sütő András Balázs.=Octogon 2001/ (résztvevő) A közös bölcsesség vetülete a demokráciának: tízéves a Műemléki Tervtanács. Születésnapi beszélgetés a testület meghívott tagjaival [Harangi Anna interjúja]. Örökségvédelem. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Tájékoztatója VII (2003. január-február) [résztvevő] Gondolatok székházunk műemlékvédelmi problémáival kapcsolatban. Örökségvédelem. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Tájékoztatója VII (2003. március-április) 5-6. Főmű és átlag - a műemlékké nyilvánítás elveiről. Műemlékvédelem XLVII. 2. (2003) [társszerző: Somorjay Sélysette] XX. századi épületek műemlékvédelmi problémái. In: XXI. Országos Műemléki Konferencia - Építészet és műemlékvédelem a XX. században szeptember Szeged é. n. [2003] A szekció [raportőri beszámoló]. In: XXI. Országos Műemléki Konferencia - Építészet és műemlékvédelem a XX. században szeptember Szeged é. n. [2003] A temetőkben lévő műemlékek védelméről. In: II. Országos Kegyeleti Konferencia. Szerkesztette: Kuli János. Budapest (társszerző: Deme Péter) A műemlékké nyilvánítás szempontrendszere (társszerzők: Győr Attila, Somorjay Selysette), a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal honlapján: Öncenzúra és műemlékvédelem. Örökség IX. 3. (2005. március) 5-6. Budapesti sirámok és remények. Örökség. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal tájékoztató folyóirata. X. 1. (2006. január) A műemlékvédelem a haladás gátja? Utóirat Post Scriptum. A Régi-új Magyar Építőművészet melléklete VII. 37. (2007/2) 7-9. A temetőkben lévő műemlékek védelméről. In: Kegyelet és emlékezet. Szerkesztette: Angyal Eleonóra, Haraszti György, Papp Gábor. Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság [Budapest 2007.] (társszerző: Deme Péter) Műemléki bonusz-rendszer Sydneyben. Örökség XII. 9. (2008. szeptember) 15. újra megjelent: ICOMOS Híradó - a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei (2008. december) 2-3. Műemléki épületkutatásokról rövid jelentések Győr, Alkotmány u. 20.; Győr, Liszt F. u. 22.; Székesfehérvár, Kossuth u. 3.; Székesfehérvár, Táncsics u. 4. In: Az év régészeti kutatásai. Régészeti Füzetek I. Ser. 1. No. 36. Budapest , Fertőd, Madách sétány 1. Muzsikaház. Magyar Műemlékvédelem IX. Budapest Győr, Széchenyi tér 1.; Győr, Széchenyi tér 2.; Kölesd-Felsőhídvégpuszta, volt Hiemer-Jeszenszky-kastély. In: Az év régészeti kutatásai. Régészeti Füzetek I. Ser. 1. No. 38. Budapest , 104. Edelény, volt L'Huillier-Coburg kastély (társszerző: Haris Andrea); Egerlövő, Ref. templom (társszerző: Arnóth Ádám); Fáj, Fáy-kastély. In: Az év régészeti kutatásai. Régészeti Füzetek I. Ser. 1. No. 40. Budapest , 95, 98. Székesfehérvár, Kossuth u. 16. In: Az év régészeti kutatásai. Régészeti Füzetek Ser. 1. No. 41. Budapest Győr, Köztársaság tér 12. In: Az év régészeti kutatásai. Régészeti Füzetek Ser. 1. No. 42. Budapest Győr, Dunakapu tér 5.; Győr, Rózsa Ferenc u. 5. In: Az év régészeti kutatásai. Régészeti Füzetek Ser. 1. No. 43. Budapest Győr, Köztársaság tér 11.; Mosonmagyaróvár, Uradalmi malom. In: Az év régészeti kutatásai. Régészeti Füzetek Ser. 1. No. 44. Budapest , 82. Adattár (munkatárs). In: Magyar Műemlékvédelem X. Az Országos Műemlékvédelmi Hivatal Évkönyve ( ). Budapest , 310, 312, 316, 318, , 321, 322, 323, 324, a PhD fokozat megszerzését követően: Épületkutatás a Velencei Biennálé magyar pavilonján. Műemléklap. Az Országos Műemlékvédelmi Hivatal tájékoztatója. III. 7. ( ) 11.

11

12 Kiállítás-ismertetések Jubileumi és tartományi kiállítások Ausztriában. BUKSZ Budapesti Könyvszemle 4 (1992) "Provincialismus" Austrian Style: Commemorative and Local History Exhibitions. Budapest Rewiew of Books 2 (1992) Tolldísz és császári korona nyarának nagy ausztriai kiállításai I-II. Új Művészet IV. 1. (1993) 23-27, 58. és Történeti képek. Biró József építészettörténeti munkáinak képanyagáról. Magyar Építőművészet LXXXIII. 6. (1992) (társszerző: Csengelné Plank Ibolya) Az obeliszkek Rómába mentek. V. Sixtus pápa Rómája: művészet, építészet és a város a reneszánsz és a barokk között. Új Művészet IV. 7. (1993) Ahol nincs, ott ne keress? Új középkori szerzemények a Magyar Nemzeti Galériában. Új Művészet IV. 9. (1993) Celebrating the Central European Baroque. The Hungarian Quarterly XXXIV. No Autumn Tükör által homályosan. Újraépítik a berlini királyi palotát? Új Művészet V. 2. (1994) Aranyak és aranykorok. Amszterdami kiállítások 1994 telén. Új Művészet V. 5. (1994) A Földre szállt holdbázis, avagy Korea az egész világ. Expo '93. Új Művészet V. 6. (1994) A világ első asszonya. Isabella d'este ( ) Bécsben. Új Művészet V. 9. (1994) Expo '96: világ és kiállítás? Népszabadság (1994. szeptember 16.) 20. Kiállítások, pavilonok a sevillai expón. Pavilon 9. (1994) A Hefele-életmű Szombathelyen. Új Művészet VI. 3. (1995) "Közép-európai barokk kezdeményezés". Műemlékvédelmi Szemle 1994/ Titokban tartott világkiállítások. BUKSZ Budapesti Könyvszemle (1995) Püspökök vonulása. A zágrábi egyházmegye jubileumi kiállítása. Új Művészet VI. 9. (1995) Expo Nonexposure. Budapest Review of Books (1995) A királynét kiállítani nem kell félnetek. Kiállítás az Andechs-Merániakról Andechsben (1993). Műemlékvédelmi Szemle V (1995/1-2) Pavilonok erdején át visz az ember útja. A Velencei Biennálé épületeiről. Új Művészet VI (1995) 32, Egy koreai kiállítás ürügyén. Népszabadság január Dusan Jurkovich kiállítása az OMvH aulájában október 25-december 10. Műemlékvédelem XL. 1. (1996) "Fény és szelek" - Építészet és tervezés Magyarországon , Szolnoki Galéria, június Műemlékvédelem XL. 3. (1996) Két zebra közt a jégre. Millecentenáriumi Városliget a Műcsarnokban. Új Művészet VII. 11. (1996) Esterházy-kiállítás Kismartonban. Műemlékvédelmi Szemle 1996 / Millenniums Plus. Hungary-Austria 1100:1000. Budapest Rewiew of Books (1996) Jubileum itt és ott. Magyarország-Ausztria 1100:1000. BUKSZ Budapesti Könyvszemle (1997) [az interneten elhelyezett változata: Távol Afrikától. Afrikai művészet Ausztriában. Új Művészet VIII. 4. (1997) Keletre magyar! Ázsiai témájú kiállítások az OMvH-ban 1997 nyarán. Műemlékvédelem XLI. 3. (1997) Gótika Szlovéniában. Műemlékvédelmi Szemle 1996/ Id. Storno Ferenc emlékkiállítása Sopronban. Műemlékvédelmi Szemle 1997/ a PhD fokozat megszerzését követően: Óceán és Tinguely-tangli. Expo '98. Lisszabon. Új Művészet IX. 11. (1998) 27-29, 44. Világkiállítás Lisszabonban. Új Magyar Építővűvészet 1998/ A Kelet varázsa. Keleti témájú kiállítások Bécsben. Új Művészet X. 4. (1999) Kincs, ami van. A szilágysomlyói kincs - Bécsben (és Budapesten). Új Művészet X. 7. (1999) Kis kiállítási körkép - Németország. Műemléklap. Az Országos Műemlékvédelmi Hivatal tájékoztatója. III. 10. ( ) 17. Szántó Piroska Emlékkiállítás - a budapesti világörökség új látványossága. Műemléklap. Az Országos Műemlékvédelmi Hivatal tájékoztatója. IV. 1. (2000. január) 15. "Európa Atyja": Nagy Károly. A Karoling-kor művészete és kultúrája. Új Művészet XI. 3. (2000) A hatalom szerkezete. Katalánok és Karolingok Barcelonában. Új Művészet XI. 8. (2000) Világkiállítás és műemlékvédelem: EXPO 2000, Hannover rész. Műemléklap. Az Országos Műemlékvédelmi Hivatal tájékoztatója. IV (2000. július-augusztus) 4-5., (2000. szeptember-október) 8-9.

13 Elművészettelenítették? Expo 2000, Hannover. Új Művészet XI. 11. (2000) A Thousand Years on Display. Millennial Exhibitions. The Hungarian Quarterly 161 (Volume 42, Spring 2001) ; Part Two: 162 (Volume 42, Summer 2001) [az interneten elhelyezett változata: hungarianquarterly.com/no161/070.html Basilica grandis et famosa. A Szűz Mária királyi prépostság temploma. Székesfehérvár, Szent István Király Múzeum. Múzeumi Hírlevél XXII. 6. (2001) Kiállítások 2000-ben Magyarországon 1-2. rész. BUKSZ Budapesti Könyvszemle (2001) , (2001) Bárdolatlan langobárdok. "A langobardok jövője" Bresciában. Műemlékvédelmi Szemle X (2000/1-2.) A magyar kereszténység ezer éve. Műértő június, 5. Ausstellungen des Jahres 2000 in Ungarn im Zeichen des Millenniums. Acta Historiae Artium XLII (2001) Fekete-Afrika fehér foltjai. Afrika rövid évszázada. Új Művészet XIII. 7. (2002. július) A Feszty-körkép kortársa. A restaurált "Murteni csata" a svájci országos kiállításon. Örökségvédelem. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Tájékoztatója VI (2002. július-augusztus) 6-7. Műemlékes gondolatok a könyvtárban. Uralkodók és corvinák. Az Országos Széchényi Könyvtár jubileumi kiállítása alapításának 200. évfordulóján, május 16.-augusztus 20. Műemlékvédelem XLVI. 4. (2002) Kavicsok, tornyok, felhők. Expo 2002 országos kiállítás Svájcban. Új Magyar Építőművészet 2002/ Aranyködben fázik a kurátor. Pénz és hatalom Svájcban. Új Művészet XIII. 11. (2002. november) 4-6. Világ virága, virágnak világa. Floriade 2002 kertészeti világkiállítás, Hollandia. Régi-új Magyar Építőművészet 2003/ Paradisum plantavit. Bencés monostorok a középkori Magyarországon. Kiállítás a Pannonhalmi Bencés Főapátságban, március 21-től november 11-ig. Műemlékvédelmi Szemle XI (2001) Beszédkényszer és íráskészség. Bábel tornyának építése Grazban. Új Művészet XIV. 8. (2003. augusztus) 4-7. [az interneten elhelyezett változata: Az evolúció úszó szigetei. IGA 2003 nemzetközi kertészeti kiállítás, Rostock, április 25.-október 12. Régi-új Magyar Építőművészet 2003/ Anyagtalan Afrika. Tudományos ülésszak Zimbabwében a műemlékekhez kapcsolódó eszmei értékekről. ICOMOS Híradó - a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei (2003. december) 2-5. Régi műemlékes képeslapokról. Budapest XXVII. 3. (2004) 25. Budapesti képeslapsorozat. Örökségvédelem VIII. 5. (2004. június) Hurkolt világkiállítás Japánban. Expo 2005, Aichi. Régi-új Magyar Építőművészet 2005/ Huszka József, a rajzoló gyűjtő. Holmi XVIII (2006) Ragályos középkor. Műemlékvédelem L. 6. (2006) Storno fecit. Az id. Storno Ferenc halálának 100. évfordulója alkalmából rendezett emlékkiállítás megnyitóbeszéde, április 13. Soproni Szemle (2008) Köpönyegem pedig az én irgalmasságom. Köpönyeges Mária-falképek a középkori Magyarországon. Kiállítás a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal pincegalériájában Műemlékvédelem LII. 3. (2008) Békák a parton EXPO Zaragoza. Világkiállítás a vízről Régi-új Magyar Építőművészet 2008/ Renzo Piano kulturális központja Új-Kaledóniában. ICOMOS Híradó - a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei (2008. december) 6-8. Könyvismertetés Ozorai Pipo emlékezete [ismertetés]. Dunatáj XI (1988) A Bajor Műemléki Hivatal Munkafüzetei [ismertetés]. Műemlékvédelmi Szemle 1991/ A zágrábi székesegyház monográfiájáról. Pavilon 6. (1991) Lapidarium Hungaricum 1-2. kötete [ismertetés]. Múzeumi Hírlevél 13 (1992) 1., AKK - Architektur-, Kunst- und Kulturgeschichte in Nord- und Westdeutschland [ismertetés]. Műemlékvédelmi Szemle Erdélyi Múzeum LIII. kötet [ismertetés] füzet. Műemlékvédelmi Szemle 1993/ Ana Deanoviæ-Zeljka Èorak: Zagrebaèka katedrale. Zagreb [ismertetés] Acta Historiae Artium XXXVI (1993) Marosi Ernő: A középkor művészete I ; Az Árpád-kor művészeti emlékei, képes atlasz. Összeállította: Marosi Ernő és Wehli Tünde [ismertetés]. Műemlékvédelem XLI. 4. (1997)

14 1997 a PhD fokozat megszerzését követően: Széless György évi leírása a Szent Adalbert székesegyház és a Szent István templom romjairól. Esztergom, [ismertetés]. Műemlékvédelmi Szemle 1998/ Kanoko Tanaka: Absence of the Buddha Image in Early Buddhist Art - toward its Significance in Comparative Religion [ismertetés]. Műemlékvédelmi Szemle 1998/ Gyorsjelentések a kilencvenes évekről. Műemléklap. Az Országos Műemlékvédelmi Hivatal tájékoztatója. IV (2000. március-április) 28. Építészeti kalauz. Magyarország (vidéki) építészete a 20. században [ismertetés]. Műemlékvédelem XLVII. 1. (2003) A Lapidarium Hungaricum Vas megyei kötetei. Örökségvédelem. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Tájékoztatója VII (2003. május-június) 24. Városfejlődés - világkiállításokkal [Eduardo Mendoza: A csodák városa, könyvismertetés]. Élet és Tudomány LIX. 37. (2004. szeptember 10.) Sisa József: A nádasdladányi Nádasdy-kastély [könyvismertetés]. Műemlékvédelem XLVIII. 4. (2004) Bartos Mihály: Hit- remény - szeretet. Szimbólumok a Budafok-felsővárosi temetőben [ismertetés]. Műemlékvédelem XLIX. 1. (2005) Magyar Műemlékvédelem XII. Bardoly István: Műemléki bibliográfia [ismertetés]. Örökség. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal tájékoztató folyóirata. IX (2005. július-augusztus) 27. Művészet és tudomány [A Magyar Tudományos Akadémia képzőművészeti kincsei, könyvismertetés]. Élet és Tudomány LX. 35. (2005. szeptember 12.) Változó világunk változó múzeumai. [Ébli Gábor: Az antropologizált múzeum. Közgyűjtemények átalakulása az ezredfordulón, könyvismertetés]. Élet és Tudomány LX. 41. (2005. október 14.) [az interneten elhelyezett változata: Bauforschung und Hausforschung in Ungarn [ismertetés]. Műemlékvédelem XLIX. 5. (2005) Modern és szocreál [ismertetés].=http://epiteszforum.hu/?q=node/4774 Sárközy Sebestyén: A történeti Torna megye településtopográfiája a kezdetektől a 18. század elejéig [ismertetés]. Műemlékvédelem LI. 3. (2007) Martin Becher: Imre Henszlmann und die Denkmalpflege in Ungarn [ismertetés]. Műemlékvédelem LII. 3. (2008) Az egész országban elfogadott stílus. [Marosi Ernő: A gótika Magyarországon, ismertetés]. Élet és Tudomány LXIII. 46. (2008. november 14.) Konferencia-beszámolók, társulati beszámolók A temetők művészete - konferencia és kiállítás Wroclawban. Műemlékvédelmi Szemle 1994/ Konferencia Radocsay Dénes emlékére. Turul LXVIII (1995) 50. A Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat Művészettörténeti Szakosztályának tevékenysége (1991. január június). Művészettörténeti Értesítő XLIV (1995) (társszerző: Urbach Zsuzsa) Falképrestaurálási konferencia a Bodeni-tónál. Műemlékvédelmi Szemle 1996/ Szlovéniai tanulmányút. Műemlékvédelmi Szemle 1996/ A műemlékvédelem és a tudományos kutatás kapcsolata (Helyzetkép, 1995). Henszlmann-Lapok. A Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat Közlönye Nr. 5. (1996) A visegrádi királyi palota Mátyás-kori zárt erkélye. Henszlmann-Lapok. A Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat Közlönye Nr. 5. (1996) (társszerző: Buzás Gergely) Magyar-osztrák műemléki tanácskozás, Műemlékvédelmi Szemle 1996/ [társszerző: D. Mezey Alice] Horvát-magyar művészettörténeti konferencia Zágrábban (1997. május 31-június 1.). Művészettörténeti Értesítő XLVI (1997) (társszerző: Mikó Árpád) KÖH-tanulmányút, Hollandia - Dánia - Észak-Németország. Örökségvédelem. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Tájékoztatója VI (2002. november-december)

15 1997 a PhD fokozat megszerzését követően: Myskovszky-konferencia Kassán és Bártfán, május Műemlékvédelem XLII. 3. (1998) Enteriőrfestészet a században. Műemléklap. Az Országos Műemlékvédelmi Hivatal tájékoztatója. II. 11. ( ) 16. Középkori bronz sírlapok - konferencia Poznañban. Művészettörténeti Értesítő XLVIII 1-4. (1999) A Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat művészet- és építészettörténeti, valamint muzeológiai tárgyú előadásai és rendezvényei, szeptember április. Művészettörténeti Értesítő XLIX (2000) Konferencia Maastrichtban. Kőbányászat és kőmegmunkálás. Műemléklap. Az Országos Műemlékvédelmi Hivatal tájékoztatója. V (2001. július-augusztus) A műemlék mint kép. A német műemlékvédők konferenciája 1-2.=Műemléklap. Az Országos Műemlékvédelmi Hivatal tájékoztatója. V (2001. szeptember-október) , V (2001. november-december) Történeti felületek - mész, vakolat, szín. Konferencia Münchenben. Örökségvédelem. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Tájékoztatója VII (2003. január-február) Vastaps és műemlékvédelem. A német műemlékvédők konferenciája Hannoverben. Örökségvédelem. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Tájékoztatója VII (2003. szeptember-október) Műemlékvédelem és turizmus. Örökségvédelem. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Tájékoztatója VIII (2004. július-augusztus) 6. Művészettörténeti kongresszus Montrealban. Örökségvédelem VIII. 10. (2004. november) 14. (társszerző: Beke László) A határok műemlékvédelme és a műemlékvédelem határai. Műemlékvédelem L. 4. (2006) A Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat Művészettörténeti Szakosztályának tevékenysége ( ). Művészettörténeti Értesítő (2006) (összeállította: Lővei Pál és Mikó Árpád) Száz éves a Bajor Műemlékvédelmi Hivatal a német műemlékvédők tanácskozása Münchenben. Örökség XII (2008. július-augusztus) Megemlékezések, nekrológok Biró József életpályája; Biró József irodalmi munkássága; a kiállított művek katalógusa (összeáll. Adam Biro és Lővei Pál). In: Biró József ( ) emlékkiállítása. Szerkesztette: Adam Biro és Lővei Pál. Országos Műemléki Felügyelőség, Budapest ; ; Biró József.. Partium : A Partiumi Közlöny melléklete I. 3. (1994. október) 5. Dr. Entz Géza Magyar Építőművészet LXXXV. 6. (1994) 56. Biró József emléktáblája Nagyváradon. Műemlékvédelmi Szemle 1994/ Biró József életpályája. In: Biró József: Erdélyi kastélyok. [reprint kiadás] Budapest [2-4.] 1997 a PhD fokozat megszerzését követően: H. Sallay Marianne bibliográfiája. Műemlékvédelem XLVII. 1. (2003) (társszerző: Bardoly István) Engel Pál ( ). Műemlékvédelmi Szemle XI (2001) Sedlmayr János ( ). Régi-új Magyar Építőművészet 2005/ Újra megjelent in: Jelek - Tervek - Képek. Sedlmayr János & S. Beck Zsuzsa Ybl díjas építészek (kiállítási katalógus). Szerkesztette: Máté Zsuzsanna. Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, [Budapest 2005] Ernst Bacher Műemlékvédelem XLIX. 4. (2005) Biró József ( ). In: Emberek, és nem frakkok. A magyar művészettörténet-írás nagy alakjai. Tudománytörténeti esszégyűjtemény 3. Enigma XIV. 49 (2006) Tóth Sándor ( ). Örökség XII. 1. (2008. január) 24. Kubinyi András ( ). Műemlékvédelem LI. 6. (2007)

16 HIVATKOZÁSI JEGYZÉK Lővei Pál (független hivatkozások) The Sepulchral Monument of Saint Margaret of the Arpad Dynasty. Acta Historiae Artium XXVI (1980) Marosi, Ernő: Bemerkungen zur Architektur und Bauskulptur der Parlerzeit in Ungarn. In: Die Parler und der Schöne Stil Europäische Kunst unter den Luxemburgen 4. Hsgb. von Legner, Anton. Köln (9. [még az egyetemi szakdolgozatra hivatkozva] Budapesti Történeti Múzeum, többször átrendezett állandó kiállítás, 1981 óta folyamatosan kiállítva szerepel a síremlék 1980-as rekonstrukciós rajza Marosi Ernő: A 14. századi Magyarország udvari művészete és Közép-Európa. In: Művészet I. Lajos király korában Szerkesztette: Marosi Ernő, Tóth Melinda, Varga Lívia (kiállítási katalógus). Székesfehérvár (36. Németh Lajos: Funerális művészet. Ars Hungarica XI (1983) 18. (46. Romanini, Angiola Maria: Nuove ipotesi su Arnolfo di Cambio. Arte Medievale (9. Marosi Ernő: A reprezentáció kérdése a századi magyar művészetben. Történelmi Szemle XXVII (1984) 525. (22. Takács Imre: Megjegyzések a XIV. századi magyar főpapi pecsétek művészettörténeti kérdéseihez. In: A középkori Magyarország főpapi pecsétjei a Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató Csoportjának pecsétmásolat-gyűjteménye alapján. Szerkesztette: Bodor Imre. Budapest (29. Klaniczay Gábor: Az Anjouk és a szent királyok. In: Mert ezt Isten hagyta.... Tanulmányok a népi vallásosság köréből. Szerkesztette: Tüskés Gábor. Budapest (21. Wehli Tünde: "Margarete Ungarie" ábrázolás egy regensburgi kódexben. Ars Hungarica XIV (1986) 162. (18. Wehli Tünde: Tematikai és ikonográfiai jelenségek. In: Magyarországi művészet körül. Szerkesztette: Marosi Ernő. Budapest 1987.I. 208, 803. Marosi Ernő: Stílusrétegek. In: Magyarországi művészet körül. Szerkesztette: Marosi Ernő. Budapest 1987.I Horler Miklós: Magyarország építészeti töredékeinek helyzetképe. In: Lapidarium Hungaricum 1. Általános helyzetkép. Budapest (2. Takács Imre: Esztergomi síremléktöredékek a 13. századból. Ars Hungarica XVI (1988) 128. (19. Garms, Jörg: Gräber von Heiligen und Seligen. In: Skulptur und Grabmal des Spätmittelalters in Rom und Italien. Wien (18. Schmidt, Gerhard: Typen und Bildmotive des spätmittelalterlichen Monumentalgrabes. In: Skulptur und Grabmal des Spätmittelalters in Rom und Italien. Wien (267. Buzás Gergely: A visegrádi királyi palotakápolna ásatása. Archaeologiai Értesítő 118 (1991) 81. (98. Irás-Melis, Katalin: Die Margareteninsel und ihre Klöster im Mittelalter. In: Budapest im Mittelalter. Hg. von Biegl, Gerd (kiállítási katalógus). Braunschweig (16. Marosi, Ernő: Mittelalterliche Kunst aus Buda und Pest. In: Budapest im Mittelalter. Hg. von Biegl, Gerd (kiállítási katalógus). Braunschweig (31. Takács Imre: A magyarországi káptalanok és konventek középkori pecsétjei. Művészettörténeti tanulmány és katalógus a Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató Intézete és a Budapesti Történeti Múzeum másolatgyűjteménye alapján. Budapest (215. Marosi Ernő: Barátságos arcok. Néhány középkori fej értelmezéséhez és az értelmezés módszeréhez. In: Entz Géza nyolcvanadik születésnapjára - tanulmányok. Szerkesztette: Valter Ilona. Budapest (Művészettörténet - Műemlékvédelem II.) 166. (18. Klaniczay Tibor: A Margit-legendák történetének revíziója. In: Klaniczay Tibor-Klaniczay Gábor: Szent Margit legendái és stigmái. Budapest (35. Marosi Ernő: A koldulórendi építészet Magyarországon. In: Koldulórendi építészet a középkori Magyarországon - tanulmányok (Művészettörténet - Műemlékvédelem VII.). Szerkesztette: Haris Andrea. Budapest , 55. (11.

17 Írásné Melis Katalin: Margit síremlékének rekonstrukciós rajza, Margit második síremlékének apácafejekkel díszített töredéke. In: A magyar iskola első évszázadai ( ). Az 1000 éves a magyar iskola országos program győri kiállítása. Szerkesztette: G. Szende Katalin, Szabó Péter közreműködésével. (kiállítási katalógus) Győr ( kat. sz.) [A Margit síremlék rekonstrukciós rajza ki volt állítva A magyar iskola első évszázadai ( ) kiállításon, ban Győrben] Jékely, Zsombor: The Garai Tomb Slab at the Augustinian Church of Siklós. Acta Historiae Artium XL (1998) 140. (35. Michalsky, Tanja: Die Repräsentation einer Beata Stirps. Darstellung und Ausdruck an den Grabmonumenten der Anjous. In: Die Repräsentation der Gruppen. Texte Bilder Objekte. Hrsg. v. Oexle, O. G. und Hülsen-Esch, A. von. Göttingen (Veröffentlichungen des Max- Planck-Instituts für Geschichte 141) 204. (43, 44. Hungaria Regia ( ). Fastes et défis (kiállítási katalógus). Szerkesztette: Basics Beatrix, Johan Van der Beke. [Bruxelles] Várady, Zoltán: Romanische und frühgotische Inschriften. Communicationes Academiae Paedagogicae Szekszardiensis. Szekszárd (13., 76. (20., 81. (53, 56. Várady Zoltán: Gótikus minuscula feliratok a Dunántúlon. Szekszárd (IPF Kiskönyvtár 4.) 66, 74, 90. Klaniczay Gábor: Az uralkodók szentsége a középkorban. Magyar dinasztikus szentkultuszok és európai modellek. Budapest (135. Klaniczay Gábor: Képek és legendák Árpád-házi Szent Margit stigmatizációjáról. In: Magyar szentek tisztelete és ereklyéi. Szerkesztette: Cséfalvai Pál-Kontsek I. (kiállítási katalógus) Esztergom (100. Michalsky, Tanja: Memoria und Repräsentation. De Grabmäler des Königshauses Anjou in Italien. Göttingen (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte 157) 82. (166, 167. Prokopp Mária: Magyar szentek az itáliai trecento festészetben. In: Magyar szentek tisztelete és ereklyéi. Szerkesztette: Cséfalvai Pál-Kontsek I. (kiállítási katalógus) Esztergom (6. Várady Zoltán: Középkori epigráfiai adatok Vas megyéből. Vasi Szemle LIV (2000) 87. (10. Várady Zoltán: Románkori, korai gótikus és gótikus maiuscula feliratok a Dunántúlon (IPF Kiskönyvtár 8.). Szekszárd (5., 62. Buzás Gergely: Pest megye középkori művészeti emlékei. In: Pest megye monográfiája I/2. A honfoglalástól 1686-ig. Szerkesztette: Zsoldos Attila. Budapest (73, 74. Marosi, Ernő: L'art a la cour angevine de Hongrie. In: L'Europe des Anjou. Aventure des princes Angevins du XIII e au XV e siecle (kiállítási katalógus). Paris (61. Biczó Piroska: A középkori és kora újkori kőfaragványok gyűjteménye. In: A 200 éves Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményei. Szerkesztette: Pintér János. Budapest (12., 752. Klaniczay, Gábor: Holy Rulers and Blessed Princesses. Dynastic Cults in Medieval Central Europe. Cambridge (134., 467. Meier, Thomas: Die Archäologie des mittelalterlichen Königsgrabes in christlichen Europa. Stuttgart (Mittelalter-Forschungen 8) 256. (359., 423. Várady Zoltán: A Dunántúl középkori kőfeliratain végzett epigráfiai vizsgálatok összegzése. Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar Tudományos Közleményei V. Szekszárd (14., 55. (35., 68. Várady Zoltán: A románkori és a korai gótikus feliratok. A Wosinszky Mór Múzeum Évkönyve XXIV (2002) 148. (13, 20., 150. (53, 56., 153. Buzás Gergely: A visegrádi királyi palota területén feltárt Anjou-kori kőfaragóműhely. In: Buzás Gergely- Deák Zoltán-Bodó Balázs: A visegrádi királyi palota Anjou-kori kőtára (Visegrád Régészeti Monográfiái 5.). Visegrád (57. Deák Viktória: Tézisek az Árpád-házi Szent Margit legenda-maior-ja a domonkos hagiográfia tükrében című doktori disszertációhoz. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudomány Kar [Diós István:] Margit, Árpádházi, Szt. In: Magyar Katolikus Lexikon VIII. Főszerkesztő: Diós István. Szent István Társulat, Budapest Jékely, Zsombor: Art and Patronage in Medieval Hungary The Frescoes of the Augustinian Church at Siklós. PhD dissertation at the Yale University, New Haven (sokszorosított kézirat: UMI 17

18 Dissertation Services, Ann Arbor, Michigan) 175. (424. B. Nyékhelyi Dorottya: Középkori kútlelet a budavári Szent György téren (Monumenta Historica Budapestinensia XII:). Budapest (217. Biczó, Piroska: The Collection of Medieval and Early Modern Stone Carvings. In: Two Hundred Years' History of the Hungarian National Museum and its Collections. Edited by Pintér, János. Budapest (8., 533. Várady, Zoltán: Zusammenfassung der epigraphischen Untersuchungen an den mittelalterlichen Steininschriften in Transdanubien. In: Quasi liber et pictura. Tanulmányok Kubinyi András hetvenedik születésnapjára. Szerkesztette: Kovács Gyöngyi. Budapest (14., 617. (35., 626. Banfi, Florio: Ricordi Ungheresi in Italia. Edizione aggiornata e ampliata. Annuario. Studi e documenti italo-ungheresi. Roma-Szeged , 313. Deák Viktória Hedvig: Árpád-házi Szent Margit és a domonkos hagiográfia. Garinus legendája nyomában. Budapest (184., 269. (450. Várady, Zoltán: Summary of the epigraphic examinations performed on stone-carved inscriptions made in the Medieval Transdanubia. Specimina Nova Pars Prima, Sectio Mediaevalis III. Pécs (14., 12. (35. Jäggi, Carola: Frauenklöster im Spätmittelalter. Die Kirchen der Klarissen und Dominikanerinnen im 13. und 14. Jahrhundert. Petersberg (Studien zur internationalen Architektur- und Kunstgeschichte 34) 176. (358, 363, 364., 235. (210., 236. (213, , 362. Klaniczay Gábor: Kísérletek Árpád-házi Szent Margit szentté avatására a középkorban. Századok 140 (2006) 448. (35. Sijarić, Mirsad: Nagrobne ploče tri bosanska kralja / Tombstones of three Bosnian kings. Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu 23 (2006) 256.; az interneten is: hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak_download&id_clanak_jezik=18470 Banfi, Florio Sárkány Péter Kovács Zsuzsa Horváth Zoltán György: Itáliai magyar emlékek. Budapest , 488. Kerny Terézia: Magyar szentek tisztelete és képzőművészeti ábrázolásai ( század). In: Magyar Művelődéstörténeti Lexikon VII. Főszerkesztő: Kőszeghy Péter. Budapest Szent Ivó bretagne-i síremléke - Magyarországi Jakab mester műve. Művészettörténeti Értesítő XXX (1981) (társszerző: Lővei György) Németh Lajos: Funerális művészet. Ars Hungarica XI (1983) 18. (46. Kovács Éva: Species modus ordo. Válogatott tanulmányok. Budapest (7. Gótikus sírkövek Máriavölgyről és Segesdről. Művészettörténeti Értesítő XXX (1981) (társszerzők: Engel Pál és Varga Lívia) Várady Zoltán: A bátai sírkő és epigráfiai összefüggései. A Béri Balogh Ádám Múzeum Évkönyve XII (1984) 108. (24. Magyar Kálmán: A segesdi királynéi ispánság történetéből (XI-XV. század). In: Somogy megye múltjából (Levéltári Évkönyv 16.). Kaposvár Gerelyes Ibolya: Budapest, VIII. Múzeum körút Magyar Nemzeti Múzeum, Földszinti Lapidárium. In: Lapidarium Hungaricum 1. Általános helyzetkép. Budapest Magyar Kálmán: A középkori Segesd város és megye története, régészeti kutatása. Kaposvár Bertényi Iván: A történeti segédtudományok fejlődése Magyarországon között II. Turul 67 (1994) 10. (238. Várady Zoltán: A középkori epigráfiakutatás Magyarországon. Illyés Gyula Pedagógiai Főiskola Tudományos Közleményei III (1998) 152. (39., 154. Mikó Árpád-Pálffy Géza: A győri székesegyház késő reneszánsz és barokk sírkövei ( század). Művészettörténeti Értesítő XLVIIII (1999) 138. (3. Várady Zoltán: Tolna megye középkori kőfeliratainak epigráfiai elemzése. A Wosinszky Mór Múzeum Évkönyve XXI (1999) 175. (4,,

19 Papp Szilárd: Kőfaragvány a Buda feletti Szent Lőrinc-kolostorból. In: Tanulmányok Tóth Sándor 60. születésnapjára. Szerkesztette: Rostás T. és Simon A. Budapest (69. Várady Zoltán: Középkori epigráfiai adatok Vas megyéből. Vasi Szemle LIV (2000) 85. (2. Várady Zoltán: Románkori, korai gótikus és gótikus maiuscula feliratok a Dunántúlon. Szekszárd (IPF Kiskönyvtár 8.) 61. Bozsóky Pál Gerő: Királyok és királynék városa Segesd. Segesd-Kaposvár Draskóczy István ism.: Engel Pál: Magyar középkori adattár. CD-ROM. Arcanum Digitéka, Budapest Turul 74 (2001) 66. (1. Magyar Kálmán: Szent István államszervezésének régészeti emlékei. Kaposvár-Segesd Biczó Piroska: A középkori és kora újkori kőfaragványok gyűjteménye. In: A 200 éves Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményei. Szerkesztette: Pintér János. Budapest (72., 739. Várady Zoltán: A Dunántúl középkori kőfeliratain végzett epigráfiai vizsgálatok összegzése. Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar Tudományos Közleményei V. Szekszárd (18. Luxová, Viera: Memento mori: formy náhrobnej skulptúry. In: Gotika. Ed. Buran, Dusan. (Dejiny slovenského výtvarného umenia) Bratislava Biczó, Piroska: The Collection of Medieval and Early Modern Stone Carvings. In: Two Hundred Years' History of the Hungarian National Museum and its Collections. Edited by Pintér, János. Budapest (34., 523. Papp Szilárd: Forráskritika - két faragvány a lövöldi karthauzi kolostorból. In: Quasi liber et pictura. Tanulmányok Kubinyi András hetvenedik születésnapjára. Szerkesztette: Kovács Gyöngyi. Budapest (26., 412. Várady, Zoltán: Zusammenfassung der epigraphischen Untersuchungen an den mittelalterlichen Steininschriften in Transdanubien. In: Quasi liber et pictura. Tanulmányok Kubinyi András hetvenedik születésnapjára. Szerkesztette: Kovács Gyöngyi. Budapest (18., 624. Várady, Zoltán: Summary of the epigraphic examinations performed on stone-carved inscriptions made in the Medieval Transdanubia. Specimina Nova Pars Prima, Sectio Mediaevalis III. Pécs (18. Bodó Balázs: A pálos rend építészete a XV. Század derekáig. In: Decus solitudinis Pálos évszázadok. Szerkesztette: Őze Sándor közreműködésével Sarbak Gábor. Budapest (21. A tornagörgői, egy bazini és egy ismeretlen helyről származó sírkőről. Művészettörténeti Értesítő XXX (1981) (társszerzők: Engel Pál és Varga Lívia) Németh Lajos: Funerális művészet. Ars Hungarica XI (1983) 18. (46. Gerelyes Ibolya-Kovalovszky Júlia-Parádi Nándor: Budapest, VIII. Múzeum körút Magyar Nemzeti Múzeum. Pincsraktárak. In: Lapidarium Hungaricum 1. Általános helyzetkép. Budapest Marosi, Ernő: Mittelalterliche Kunst aus Buda und Pest. In: Budapest im Mittelalter. Hg. von Biegl, Gerd (kiállítási katalógus). Braunschweig (42. Bertényi Iván: A történeti segédtudományok fejlődése Magyarországon között II. Turul 67 (1994) 10. (238. Rácz György: Az Ákos nemzetség címere. Turul LXVIII (1995) 22. (10., 24. (53, 56., 30. Papp Szilárd: Juan Cabello, valamint...: A tari Szent Mihály-templom és udvarház. Tanulmányok.... Budapest [ismertetés] Művészettörténeti Értesítő XLV (1996) 151. (16. Jékely, Zsombor: The Garai Tomb Slab at the Augustinian Church of Siklós. Acta Historiae Artium XL (1998) 141. (39. Mikó Árpád-Pálffy Géza: A győri székesegyház késő reneszánsz és barokk sírkövei ( század). Művészettörténeti Értesítő XLVIIII (1999) 138. (3. Soós Ferenc: Magyarország kincstartói [Budapest]n (61. Draskóczy István ism.: Engel Pál: Magyar középkori adattár. CD-ROM. Arcanum Digitéka, Budapest Turul 74 (2001) 66. (1. Jékely, Zsombor: Art and Patronage in Medieval Hungary The Frescoes of the Augustinian Church at Siklós. PhD dissertation at the Yale University, New Haven (sokszorosított kézirat: UMI 19

20 Dissertation Services, Ann Arbor, Michigan) 222. (570. Luxová, Viera: Memento mori: formy náhrobnej skulptúry. In: Gotika. Ed. Buran, Dusan. (Dejiny slovenského výtvarného umenia) Bratislava , 837. Sárközy Sebestyén: A történeti Torna megye településtopográfiája a kezdetektől a 18. század elejéig. Perkupa Miskolc (1-2., 110. Bodó Balázs: A pálos rend építészete a XV. Század derekáig. In: Decus solitudinis Pálos évszázadok. Szerkesztette: Őze Sándor közreműködésével Sarbak Gábor. Budapest (22. Grabstein des Propstes Georg Schönberg, Vizekanzler der Preßburger Universität (1470). In: Matthias Corvinus und die Renaissance in Ungarn (kiállítási katalógus) Schallaburg (társszerző: Richard Perger) Luxová, Viera: Memento mori: formy náhrobnej skulptúry. In: Gotika. Ed. Buran, Dusan. (Dejiny slovenského výtvarného umenia) Bratislava Hlavačková, Miriam: Prepošt bratislavskej kapituly Juraj zo Schönbergu a Dóm sv. Martina. In: Ročenka Slovenskej národnej galérie v Bratislave Galéria Bratislava (5. A székesfehérvári Anjou-sírkápolna művészettörténeti helye. In: Művészet I. Lajos király korában Szerkesztette: Marosi Ernő, Tóth Melinda, Varga Lívia (kiállítási katalógus). Székesfehérvár Marosi Ernő: A reprezentáció kérdése a századi magyar művészetben. Történelmi Szemle XXVII (1984) 520. Marosi Ernő: Stílusrétegek. In: Magyarországi művészet körül. Szerkesztette: Marosi Ernő. Budapest 1987.I. 783, 786. Kralovánszky, Alán: The Settlement History of Veszprém and Székesfehérvár in the Middle Ages. In: Towns in Medieval Hungary. Edited by L. Gerevich. Budapest (146. Takács Imre: A gótika műhelyei a Dunántúlon. In: Pannonia Regia. Művészet a Dunántúlon (kiállítási katalógus). Szerkesztette: Mikó Árpád, Takács Imre. Budapest (37. Marosi Ernő: Kép és hasonmás. Művészet és valóság a századi Magyarországon (Művészettörténeti Füzetek 23). Budapest (172. Marosi Ernő: Megjegyzések a középkori magyarországi kőszobrászathoz. Ars Hungarica XXIII (1995) 240. (35. Jékely, Zsombor: The Garai Tomb Slab at the Augustinian Church of Siklós. Acta Historiae Artium XL (1998) 142. (59, 63. Várady Zoltán: A középkori epigráfiakutatás Magyarországon. Illyés Gyula Pedagógiai Főiskola Tudományos Közleményei III (1998) 152. (39., 155. Várady Zoltán: Gótikus minuscula feliratok a Dunántúlon. Szekszárd (IPF Kiskönyvtár 4.) 66, 90. Die Bischofsburg zu Pécs / A pécsi püspökvár. Szerkesztette: Szíjártó Kálmán-G. Sándor, Mária (ICOMOS. Hefte des Deutschen Nationalkomitees XXII) Michalsky, Tanja: Memoria und Repräsentation. De Grabmäler des Königshauses Anjou in Italien. Göttingen (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte 157) 364. (34. Papp Szilárd: Kőfaragvány a Buda feletti Szent Lőrinc-kolostorból. In: Tanulmányok Tóth Sándor 60. születésnapjára. Szerkesztette: Rostás T. és Simon A. Budapest (79., 168. (83., 169. (88. Várady Zoltán: Középkori epigráfiai adatok Vas megyéből. Vasi Szemle LIV (2000) 87. (10. Biczó Piroska: A középkori és kora újkori kőfaragványok gyűjteménye. In: A 200 éves Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményei. Szerkesztette: Pintér János. Budapest (5., 752. Meier, Thomas: Die Archäologie des mittelalterlichen Königsgrabes in christlichen Europa. Stuttgart (Mittelalter-Forschungen 8) 256. (359., 423. Várady Zoltán: A Dunántúl középkori kőfeliratain végzett epigráfiai vizsgálatok összegzése. Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar Tudományos Közleményei V. Szekszárd (35., 68. Jékely, Zsombor: Art and Patronage in Medieval Hungary The Frescoes of the Augustinian Church at 20

LAPIDARIUM HUNGARICUM JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE

LAPIDARIUM HUNGARICUM JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE LAPIDARIUM HUNGARICUM JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Kutatási Osztályán a türjei premontrei prépostsági templom tudományos feldolgozásához kapcsolódó, a magyarországi premontrei

Részletesebben

Középkori magyar királyok emlékei kutatási program. Zárójelentés

Középkori magyar királyok emlékei kutatási program. Zárójelentés Középkori magyar királyok emlékei kutatási program Zárójelentés A program célja az volt, hogy a 11 15. századi magyar uralkodók személyes tárgyi és szöveges emlékeit, udvari reprezentációjának kellékeit,

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2003.9.23. HU 179 2. A SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSA A. SZOCIÁLIS BIZTONSÁG 1. 31971 R 1408: A Tanács 1971. június 14-i 1408/71/EGK rendelete a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra,

Részletesebben

Publikációk jegyzéke Takács Imre. Könyv. Könyvfejezetek

Publikációk jegyzéke Takács Imre. Könyv. Könyvfejezetek Publikációk jegyzéke Takács Imre Könyv A magyar káptalanok és konventek középkori pecsétjei. MTA Művészettörténeti Kutatóintézet, Budapest, 1992. (ISBN 963 7381 554) Könyvfejezetek Megjegyzések a 14. századi

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

3. Buzás Gergely: Visegrád, királyi palota 1. a kápolna és az északkeleti palota (Lapidarium Hungaricum 2.), Budapest 1990.

3. Buzás Gergely: Visegrád, királyi palota 1. a kápolna és az északkeleti palota (Lapidarium Hungaricum 2.), Budapest 1990. 1. Buzás Gergely: A visegrádi királyi palota, Valóság 1990/1. 91-101. 2. Szőke Mátyás - Buzás Gergely: A visegrádi Alsóvár a XIII. században, in: Castrum Bene 1989., Gyöngyös 1990. 121-134. 3. Buzás Gergely:

Részletesebben

KÁRPÁTALJA TEMPLOMAI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMOK

KÁRPÁTALJA TEMPLOMAI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMOK KÁRPÁTALJA TEMPLOMAI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMOK UNGVÁR 1997 TARTALOM BEREGSZÁSZI JÁRÁS V Beregszász /EeperoBe Bakos/CBo6o,qa Szent László templom Bene/flo6pocinrm Jézus Szíve templom Bótrágy/EaTpaflb Szűz

Részletesebben

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője 1. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Pannonhalma, 2013 Szerkesztette

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA. a Budapest VII. kerület. Baross tér 13. szám alatti. Társasháznak. Helyrajzi szám: 32975.

MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA. a Budapest VII. kerület. Baross tér 13. szám alatti. Társasháznak. Helyrajzi szám: 32975. MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA a Budapest VII. kerület Baross tér 13. szám alatti Társasháznak Helyrajzi szám: 32975. Budapest, 2013. Szerkesztette és ellenjegyezte: Dr. Bohanek

Részletesebben

Balogh Ilona (Budapest 1912. VI. 24. - Budapest 1947. XII. 29.) művészettörténész néprajzos

Balogh Ilona (Budapest 1912. VI. 24. - Budapest 1947. XII. 29.) művészettörténész néprajzos 2014. szeptember 14. Balogh Ilona (Budapest 1912. VI. 24. - Budapest. XII. 29.) művészettörténész néprajzos Névváltozata Balogh, Hélène Balogh Jolán testvére 935 Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsészdoktor

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. Az archeometria tárgya, témakörei,

Részletesebben

KŐANYAGVIZSGÁLAT, MŰVÉSZETTÖRTÉNET, MŰEMLÉKVÉDELEM 1

KŐANYAGVIZSGÁLAT, MŰVÉSZETTÖRTÉNET, MŰEMLÉKVÉDELEM 1 1 KŐANYAGVIZSGÁLAT, MŰVÉSZETTÖRTÉNET, MŰEMLÉKVÉDELEM 1 LŐVEI PÁL Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, 1014 Budapest, Táncsics Mihály u. 1. email: pal.lovei@koh.hu Abstract The geological research of building

Részletesebben

TANULMÁNYOK: TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

TANULMÁNYOK: TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ BOGDÁNDI ZSOLT 407062 Szucság 244. sz. Románia Tel: 004-0729-39-65-64 e-mail: zsbogdandi@yahoo.com TANULMÁNYOK: 2011: doktori fokozat megszerzése a Debreceni Egyetemen, summa cum laude

Részletesebben

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. július 26. FŐVÉDNÖK: DR. VERES ANDRÁS szombathelyi megyéspüspök A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. 2014. július 26.

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

Székely Júlia. Publikációs jegyzék. Balassi Bálint énekei és komédiája. Talentum Műelemzések. Akkord Kiadó, 2001, 74 p.

Székely Júlia. Publikációs jegyzék. Balassi Bálint énekei és komédiája. Talentum Műelemzések. Akkord Kiadó, 2001, 74 p. Székely Júlia Publikációs jegyzék Könyvek és könyvrészletek Balassi Bálint énekei és komédiája. Talentum Műelemzések. Akkord Kiadó, 2001, 74 p. A másik Bethlen Kata, in Eszmei és poétikai kérdések a régi

Részletesebben

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. - Az archeometria tárgya, témakörei,

Részletesebben

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.)

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) MEGYEI Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár http://www.vfmk.hu/vfek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

VIII. 53. Nagykőrösi és Dunamelléki Református Tanítóképző Intézet iratai (-1949)

VIII. 53. Nagykőrösi és Dunamelléki Református Tanítóképző Intézet iratai (-1949) Raktári helye: Nagykőrös, vk. terem, 76-77. polc a) Igazgatótanácsi és tanárszéki jegyzőkönyvek 1904-1947 0,12 fm b) Ügyviteli iratok 1889-1948 (-1949) 0,14 fm c) Anyakönyvek 1865-1946 0,14 fm d) Évkönyvek

Részletesebben

^4 5zení György tér és környéke részlet J. Hauy helyszínrajza

^4 5zení György tér és környéke részlet J. Hauy helyszínrajza A SZENT GYÖRGY TÉR TOPOGRÁFIAI VÁLTOZÁSAI ^4 5zení György tér és környéke részlet J. Hauy helyszínrajza 1687-ben nyomán ;PíWS«fit......... f... /í Szén? György tér és környéke 1753-ban részlet a Hadtörténeti

Részletesebben

Művei 1851 *Tündérek a magyar ősvallásban. Új Magyar Múzeum 1851. 589-613., 642-662. p.

Művei 1851 *Tündérek a magyar ősvallásban. Új Magyar Múzeum 1851. 589-613., 642-662. p. 2015. július 25. Ipolyi Arnold gyűjteménye Ipolyi Arnold (Ipolykeszi, Hont vármegye 1823. X. 18. Nagyvárad, Bihar vármegye 1886. XII. 2.) nagyváradi püspök, történész, gyűjtő 1861 Magyar Tudományos Akadémia

Részletesebben

BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA

BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA Szervezeti és Működési Szabályzatának BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA KÖRBÉLYEGZŐK (SZÁMOSAK) I. leírás: szabályos körben, 39 mm-es körkörös szegéllyel leírt kétsoros szöveg, középen az Egyházat szimbolizáló

Részletesebben

Címerkövek Vác Nagyvázsony Mátyáshoz kötődő gótikus építkezések Székesfehérvár Kolozsvár Okolicsnó. Visegrád, királyi palota

Címerkövek Vác Nagyvázsony Mátyáshoz kötődő gótikus építkezések Székesfehérvár Kolozsvár Okolicsnó. Visegrád, királyi palota , királyi palota Töredékek a visegrádi királyi palota címeres zárterkélyéről, 1477 1478 körül., Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeum Címerfal, 1453 körül. Bécsújhely, vár, Szent György kápolna Niklas

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

Szent Mihály- Székesegyház. Veszprém

Szent Mihály- Székesegyház. Veszprém Szent Mihály- Székesegyház Veszprém Alapítása I. Régészeti leletek utalnak arra, hogy már a 10. században is templom állt a helyén. A pannonhalmi apátság alapítólevele (1001) elsőként tesz említést a székesegyházról;

Részletesebben

Dr. Várszegi Imre Asztrik OSB főapát. H-9090 Pannonhalma Tel.: 96/570-115, Fax: 570-116 E-mail: asztrik@osb.hu

Dr. Várszegi Imre Asztrik OSB főapát. H-9090 Pannonhalma Tel.: 96/570-115, Fax: 570-116 E-mail: asztrik@osb.hu Dr. Várszegi Imre Asztrik OSB főapát H-9090 Pannonhalma Tel.: 96/570-115, Fax: 570-116 E-mail: asztrik@osb.hu szül.: 1946. január 26. Sopron anyja: + Horváth Rozália, apja: + Várszegi Ferenc érettségi:

Részletesebben

Adatlapok összesítése Bíróság V. kérdés VI. kérdés VII. kérdés VIII. kérdés IX. kérdés. bírósági igen nem közjegyző igen nem igen nem igen nem npp

Adatlapok összesítése Bíróság V. kérdés VI. kérdés VII. kérdés VIII. kérdés IX. kérdés. bírósági igen nem közjegyző igen nem igen nem igen nem npp Bíróság V. kérdés VI. kérdés VII. kérdés VIII. kérdés IX. kérdés bírósági igen nem közjegyző igen nem igen nem igen nem npp JÁRÁSBÍRÓSÁG 6 354 3 2 92 259 141 220 22 336 Budapest Környéki Törvényszék Fővárosi

Részletesebben

KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK

KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET 2007 ŐSZ RABB PÉTER BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK FÉLÉVI MENETREND 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 09. 14. BEVEZETÉS, KUTATÁSTÖRTÉNET 09. 21.

Részletesebben

31997 R 0118: A Tanács 1996.12.2-i 118/97/EGK rendelete (HL L 28. szám, 1997.1.30., 1. o.), az alábbi módosításokkal:

31997 R 0118: A Tanács 1996.12.2-i 118/97/EGK rendelete (HL L 28. szám, 1997.1.30., 1. o.), az alábbi módosításokkal: 2. A SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSA A. SZOCIÁLIS BIZTONSÁG 1. 31971 R 1408: A Tanács 1971. június 14-i 1408/71/EGK rendelete a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló

Részletesebben

BUDAPEST RÉGISÉGEI XLI

BUDAPEST RÉGISÉGEI XLI BUDAPEST RÉGISÉGEI XLI. 2007. KŐSZEGI FRIGYESNEK A BUDAPESTI TÖRTÉNETI MÚZEUM RÉGÉSZETI ADATTÁRÁBAN NYILVÁNTARTOTT DOKUMENTÁCIÓI, JELENTÉSEI ÁSATÁSAIRÓL, LELETMENTÉSEIRŐL ÉS HELYSZÍNI SZEMLÉIRŐL Összeállította:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf.: 438. T.: 354-5500 E-mail: Info@mku.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ:

Részletesebben

Nemzetközi tudományos szervezetek, nemzetközi kapcsolatok, konferenciák

Nemzetközi tudományos szervezetek, nemzetközi kapcsolatok, konferenciák Lővei Pál Nemzetközi tudományos szervezetek, nemzetközi kapcsolatok, konferenciák A művészettörténész szakma legnagyobb nemzetközi szervezete, a Comité Internationale d Histoire de l Art (CIHA) magyar

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

Simon Zsuzsa műveinek bibliográfiája

Simon Zsuzsa műveinek bibliográfiája Simon Zsuzsa műveinek bibliográfiája 1979 Eskulits Tamás: Ehnaton Múzeum. Mozgó Világ, 5. évf. 4. sz. 1979. 118 122. 1980 Kényszerteória. Tanulmány fiatal képzőművészekről. Mozgó Világ, 6. évf. 6. sz.

Részletesebben

VIII. 52. Nagykanizsai Kegyesrendi Gimnázium iratai 1765-1948 Nagykanizsai Állami Gimnázium iratai 1948-1950

VIII. 52. Nagykanizsai Kegyesrendi Gimnázium iratai 1765-1948 Nagykanizsai Állami Gimnázium iratai 1948-1950 VIII. 52. Nagykanizsai Kegyesrendi Gimnázium iratai 1765-1948 Nagykanizsai Állami Gimnázium iratai 1948-1950 Nagykanizsai Irányi Dániel Gimnázium iratai 1951-1955 Elhelyezve: 34 1B 3-6, 1C 2-8, 1D 2-5

Részletesebben

2015. június 13. A Szépművészeti Múzeum munkatársairól, In Memoriam

2015. június 13. A Szépművészeti Múzeum munkatársairól, In Memoriam 2015. június 13. A Szépművészeti Múzeum munkatársairól, In Memoriam Aradi Mária Szenczi Mária (Ráth Lászlóné, később dr Aradi Frigyesné) (Budapest 1931. I. 11. Budapest 1999. VI. 5.) fotós 1958 Hevesy

Részletesebben

Szakmai tapasztalat, jelentősebb festmény restaurátori munkák:

Szakmai tapasztalat, jelentősebb festmény restaurátori munkák: Jébert Katalin Festőres-taurátor művész Oklevél száma: I-17/1986 Restaurátorkamara névjegyzéki száma: F1-373 Tel.: 06 20 77-19-2-19 jebertka@gmail.com Szakirányú képesítés 1986-1991 Magyar Képzőművészeti

Részletesebben

A Gubicza család találkozói, eseményei

A Gubicza család találkozói, eseményei A Gubicza család találkozói, eseményei GUBICZA CSALÁDOK ESEMÉNYEI 2006 évben I. Gubicza találkozó Bakonyszentlászló, 2006. augusztus 19. Szervező: Gubicza Ilona 2007 évben Családtörténeti kutatás, nemzetközi

Részletesebben

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Budapest, 2008 E számunk munkatársai Bu z á s Ge r g e ly régész-művészettörténész, MNM Mátyás király

Részletesebben

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK ID. SZINNYEI JÓZSEF (1830 1913): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK A HAZAI FOLYÓIRATOKBAN (1778 1873) A szöveget sajtó alá rendezték a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai, Gazda István

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

MEGÚJULÓ MAGYAR MŰEMLÉKEK A K ÁRPÁT-MEDENCÉBEN

MEGÚJULÓ MAGYAR MŰEMLÉKEK A K ÁRPÁT-MEDENCÉBEN MEGÚJULÓ MAGYAR MŰEMLÉKEK A K ÁRPÁT-MEDENCÉBEN MINISZTERELNÖKSÉG Kulturális Örökségvédelemért és Kiemelt Kulturális Beruházásokért Felelős Államtitkárság Közreműködő partner: TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY 2016.

Részletesebben

2014. szeptember 14. A Szépművészeti Múzeum munkatársairól, In Memoriam

2014. szeptember 14. A Szépművészeti Múzeum munkatársairól, In Memoriam 2014. szeptember 14. A Szépművészeti Múzeum munkatársairól, In Memoriam Aradi Mária Szenczi Mária (Ráth Lászlóné, dr Aradi Frigyesné) (Budapest 1931. I. 11. Budapest 1999. VI. 5.) fotós 1958 Hevesy Iván:

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

2011-2012 Rabindra Bharaty University, PHD képzés, Kalkutta, India Témavezető mesterem: Bhaskar Nath Bhattacarya

2011-2012 Rabindra Bharaty University, PHD képzés, Kalkutta, India Témavezető mesterem: Bhaskar Nath Bhattacarya Ö N É L E T R A J Z N a g y O t í l i a 1 9 7 8. 0 9. 2 9. K e c s k e m é t www.nagy-otilia.hu Tanulmányok 2011-2012 Rabindra Bharaty University, PHD képzés, Kalkutta, India Témavezető mesterem: Bhaskar

Részletesebben

MŰ-217/a ÁRPÁD-KORI MŰVÉSZET szeminárium

MŰ-217/a ÁRPÁD-KORI MŰVÉSZET szeminárium MŰ-217/a ÁRPÁD-KORI MŰVÉSZET szeminárium A szemináriumi dolgozatok beadási határideje: az órát megelőző hétfő 15.00, két példányban, melyek közül az egyiket a Titkárságon, a másikat a Könyvtárban kérem

Részletesebben

2014. november 5. Plenáris előadás: Orosz István: Európa a konstanzi zsinat korában. 12:30 13:30 Ebéd

2014. november 5. Plenáris előadás: Orosz István: Európa a konstanzi zsinat korában. 12:30 13:30 Ebéd 2014. november 5. 11:00 - A konferencia megnyitása: Szilvássy Zoltán rektor, Debreceni Egyetem Soltész Miklós államtitkár, Emberi Erőforrások Minisztériuma Papp László polgármester, Debrecen Megyei Jogú

Részletesebben

. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA

. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA Szakmai önéletrajz Személyes adatok: Név: dr. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA (lánykori név: Rausch Petra) Családi állapot: házas Születési hely, idő: Komló, 1984.03.04. Cím: 7300 Komló, Damjanich u. 13. Telefonszám:

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO 1 Tesco Veszprém Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. 2 Tesco Bács-Kiskun Baja 6500 Baja, Gránátos u. 11. 3 Tesco Nógrád Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u.

Részletesebben

VÉGH András: Anjou-kori kályha csempéi. Szobortalapzatok a budai várpalotából. Balusztrád-elemek a budai várpalotából. In: Pannonia Regia.

VÉGH András: Anjou-kori kályha csempéi. Szobortalapzatok a budai várpalotából. Balusztrád-elemek a budai várpalotából. In: Pannonia Regia. Publikációk: Könyvek: VÉGH András: Buda. In: ALTMANN Júlia BICZÓ Piroska BUZÁS Gergely SIKLÓSI Gyula VÉGH András: Medium Regni. Budapest, 1996. 163 199. VÉGH András: A budai királyi palota középkori idomtéglái.

Részletesebben

Kammerer Ernő (Hékútpuszta/Hékút, Tolna megye 1856. XI. 7. Koppány-Szántó 1920. VIII. 3.) jogász, történész, képviselő,múzeumigazgató

Kammerer Ernő (Hékútpuszta/Hékút, Tolna megye 1856. XI. 7. Koppány-Szántó 1920. VIII. 3.) jogász, történész, képviselő,múzeumigazgató 2014. április 28. Kammerer Ernő (Hékútpuszta/Hékút, Tolna megye 1856. XI. 7. Koppány-Szántó 1920. VIII. 3.) jogász, történész, képviselő,múzeumigazgató Névváltozata Marius Oszkár Budapesti egyetemen jogi

Részletesebben

1986 VASI KÉPZŐMŰVÉSZEK TÁRLATA, (Előszó) katalógus, Szombathelyi Képtár, Sz.hely

1986 VASI KÉPZŐMŰVÉSZEK TÁRLATA, (Előszó) katalógus, Szombathelyi Képtár, Sz.hely 1986 VASI KÉPZŐMŰVÉSZEK TÁRLATA, (Előszó) katalógus, Szombathelyi Képtár, Sz.hely 1987 MEGYEI TÁRLAT katalógus, Savaria Múzeum, Sz.hely EGY ELFELEDET MŰVÉSZ - (G.Szigeti Magda kiállítása az Utcagalériában)

Részletesebben

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra VI. KORCSOPORT LEÁNY 1 Bács-Kiskun Kecskeméti Református Gimnázium Kecskemét 2 Bács-Kiskun Kecskeméti SZC Lestár Péter Szakközépiskolája és Szakiskolája Kecskemét 3 Budapest Kölcsey Ferenc Gimnázium Budapest

Részletesebben

2008-2011 Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar DLA képzés, festészet, Témavezető mestereim: Keserű Ilona Professzor Emeritusz és Hegyi Csaba DLA

2008-2011 Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar DLA képzés, festészet, Témavezető mestereim: Keserű Ilona Professzor Emeritusz és Hegyi Csaba DLA Ö N É L E T R A J Z N a g y O t í l i a 1 9 7 8. 0 9. 2 9. K e c s k e m é t oteszka@yahoo.de www.nagy-otilia.hu T a n u l m á n y o k 2008-2011 Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar DLA képzés, festészet,

Részletesebben

Szent Márton ábrázolások játékokon

Szent Márton ábrázolások játékokon Szent Márton ábrázolások játékokon Számtalan helyen találkozhatunk Szent Márton-ábrázolásokkal. A Répcelaki Szent István Király Plébánia területén sok játékot, többségében kirakókat találunk, amelyek Szent

Részletesebben

Propedeutika-teszt 1. Bevezetés a bevezetésbe

Propedeutika-teszt 1. Bevezetés a bevezetésbe Propedeutika-teszt 1. Bevezetés a bevezetésbe Propedeutika-teszt 1 (1) 1. Mi a művészettörténet? az emberiség mindenkori művészi-esztétikai tevékenységeinek és az ebből fakadó emlékanyag összessége; a

Részletesebben

Új régészeti leletek délkelet Erdélyben. Kiállításkatalógus. Sepsiszentgyörgy, 2003, 68 o., 14 tábla.

Új régészeti leletek délkelet Erdélyben. Kiállításkatalógus. Sepsiszentgyörgy, 2003, 68 o., 14 tábla. Bordi Zsigmond Lóránd - Publikációk Szerkesztés A székelyek. A kereszténység védelmezői Secuii. Apărătorii creştinătăţii. Kiállításkatalógus. Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy, 2009, 82 o. (Írta,

Részletesebben

TANULMÁNYOK PÉCS TÖRTÉNETÉBŐL 13.

TANULMÁNYOK PÉCS TÖRTÉNETÉBŐL 13. TANULMÁNYOK PÉCS TÖRTÉNETÉBŐL 13. A Koller József emlékkonferencia (2002. október 24-25.) válogatott előadásai Szerkesztette: Font Márta és Vargha Dezső Pécs Története Alapítvány Pécs, 2003 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Nyilvános sorsolás 2015. március 25. 1 V-VI. KORCSOPORTOS ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS 2015. március 25. (szerda) 10.15 óra RÉSZTVEVŐK - LEÁNYOK Ssz.

Részletesebben

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15 BAJAI SZAKKÉPZÉSI 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 1 12.) 2015.06.15 Korm. rendelet Virág Tibor főigazgató BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSI 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1 BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI BUDAPESTI GAZDASÁGI

Részletesebben

Várgesztesi Terepfutás május 12, vasárnap

Várgesztesi Terepfutás május 12, vasárnap Várgesztesi Terepfutás 2013. május 12, vasárnap 500 m 1. 7 Vámos András f 2007-1 2:38 2. 6 Ujhelyi Balázs f 2007-2 2:42 3. 3 Takács-Lissai Máté f 2007-3 2:52 4. 2 Kusztván Menyhért f 2007-4 3:18 5. 1 Miksa

Részletesebben

ÍRÁS-, KÖNYV- ÉS KÖNYVTÁRTÖRTÉNET I. INEK102E I. évfolyam 2014/2015. I. félév

ÍRÁS-, KÖNYV- ÉS KÖNYVTÁRTÖRTÉNET I. INEK102E I. évfolyam 2014/2015. I. félév Debreceni Egyetem Informatikai Kara Könyvtárinformatika Tanszék Informatikus könyvtáros alapképzési szak nappali tagozat ÍRÁS-, KÖNYV- ÉS KÖNYVTÁRTÖRTÉNET I. INEK102E I. évfolyam 2014/2015. I. félév A

Részletesebben

GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK

GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK 1. középkori kereskedelem (elemenként 0,5 pont) a. Champagne 4 b. Velence 6 c. Firenze 7 d. Flandria 3 e. Svájc 5 2. Angol parlament

Részletesebben

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA DÍJ / HELYEZÉS TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA I. díj Homonnay Bálint Bp VIII. Budapest I. díj Németh Ilona Bp VIII. Budapest II. díj Tatár Dániel Bp VIII. Budapest II. díj Ágoston Péter Bp VIII. Budapest

Részletesebben

Beszámolónkban a még 2001-ben megtervezett és nemzetközi együttműködésre is számító programunk várható eredményeit és ütemezéseit próbáljuk követni.

Beszámolónkban a még 2001-ben megtervezett és nemzetközi együttműködésre is számító programunk várható eredményeit és ütemezéseit próbáljuk követni. Zárójelentés Kutatási beszámoló Beszámolónkban a még 2001-ben megtervezett és nemzetközi együttműködésre is számító programunk várható eredményeit és ütemezéseit próbáljuk követni. A tervet időközben ugyan

Részletesebben

68/3. Edvi Illés Aladár (1870-1958) 8.000 Ft 22.000 Ft 68/4. Mednyánszky László (1852-1919) 20.000 Ft 46.000 Ft 68/6. Olvashatatlan szignó

68/3. Edvi Illés Aladár (1870-1958) 8.000 Ft 22.000 Ft 68/4. Mednyánszky László (1852-1919) 20.000 Ft 46.000 Ft 68/6. Olvashatatlan szignó 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 68/3. Edvi Illés Aladár (1870-1958) Gesztenyék,

Részletesebben

A BRASSÓI EVANGÉLIKUS FŐTEMPLOM (FEKETE TEMPLOM) 18. SZÁZADI ÚJJÁÉPÍTÉSE

A BRASSÓI EVANGÉLIKUS FŐTEMPLOM (FEKETE TEMPLOM) 18. SZÁZADI ÚJJÁÉPÍTÉSE EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM, BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR ZIEGLER BÁLINT ÁGNES A BRASSÓI EVANGÉLIKUS FŐTEMPLOM (FEKETE TEMPLOM) 18. SZÁZADI ÚJJÁÉPÍTÉSE Felekezeti, politikai, rendi csoportidentitás kifejeződése

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

ESETTANULMÁNY : FELDEBRŐ ÁRPÁD-KORI TEMPLOMA I. rész Építéstörténet és művészettörténet

ESETTANULMÁNY : FELDEBRŐ ÁRPÁD-KORI TEMPLOMA I. rész Építéstörténet és művészettörténet Propedeutika / Bevezetés a művészettörténetbe Tárgyrögzítés az építészetben és a falképfestészetben Épületkutatás, feltárás, restaurálás és művészettörténet ESETTANULMÁNY : FELDEBRŐ ÁRPÁD-KORI TEMPLOMA

Részletesebben

A HONFOGLALÓ MAGYARSÁG KULTÚRÁJA

A HONFOGLALÓ MAGYARSÁG KULTÚRÁJA A HONFOGLALÓ MAGYARSÁG KULTÚRÁJA A Kárpát-medence népei és kultúrájuk a honfoglalás előtt V. század: népvándorlás germán népek, mongol-türk eredetű lovas-nomád népek, avarok, szlávok A magyarok eredete

Részletesebben

1. tétel a.) Az ókori Kelet művészete: Egyiptom, Mezopotámia, Asszíria és Perzsia

1. tétel a.) Az ókori Kelet művészete: Egyiptom, Mezopotámia, Asszíria és Perzsia MŰVÉSZETTÖRTÉNET SZIGORLATI TÉTELSOR érvényes 2010. márciusától A. tételsor 1. tétel a.) Az ókori Kelet művészete: Egyiptom, Mezopotámia, Asszíria és Perzsia 2. tétel b.) Égei kultúra: Kréta, Knosszosz

Részletesebben

JEGYÁRAK. "AZ OTTHON MELEGE". CSERÉPKÁLYHA-TÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS 9022 Győr, Kiss János u. 9. Telefon: 06-20/967-6567, Fax: 06-96/310-731

JEGYÁRAK. AZ OTTHON MELEGE. CSERÉPKÁLYHA-TÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS 9022 Győr, Kiss János u. 9. Telefon: 06-20/967-6567, Fax: 06-96/310-731 JEGYÁRAK GYŐR XÁNTUS JÁNOS MÚZEUM 9022 Széchenyi tér 5. Telefon: 96/310-588, 524-888 Fax: 96/310-731 IV. 1.-IX. 30: 10-18 óráig, (X. 1.-III. 31.:10-16 óráig) szünnap: hétfő Könyvtár: Kedd: 10-14 óráig,

Részletesebben

Helyszín: Főemelet 11.

Helyszín: Főemelet 11. NYUGAT-EURÓPAI SZERVEZETEK REGIONÁLIS ÜLÉSE Elnök: Bihari Szabolcs KIM Nemzetpolitikai Államtitkárság munkatársai: Brendus Réka, Tóth László Helyszín: Főemelet 11. 1. Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek

Részletesebben

2014. április 28. 1903 Szerémi.: Adatok a fekete seregről. Századok XXXVII. 1903. X. sz. 921-927. p.

2014. április 28. 1903 Szerémi.: Adatok a fekete seregről. Századok XXXVII. 1903. X. sz. 921-927. p. 2014. április 28. Szentiványi Gyula (Budapest 1881. január 7. Budapest 1956. május 17.) jgász, művészettörténész, hírlapíró, restaurátor, lexikonszerkesztő, illusztrátor Névváltozatai: Szemes Szerémi Géza

Részletesebben

I. t. Kalicz : Rézkori lelet Paszab községben

I. t. Kalicz : Rézkori lelet Paszab községben 17* TÁBLÁK I. t. Kalicz : Rézkori lelet Paszab községben II II. t. Kalicz : Rézkori lelet Paszab községben III. t. Kalicz : Rézkori lelet Paszab községben Ill IV IV. t. Makkay : Az újkenézi kelta lelet

Részletesebben

A Szabolcs-Szatmár magyei Múzeumok Igazgatósága tudományos munkatársainak szakirodalmi tevékenysége 1975~1977-ben

A Szabolcs-Szatmár magyei Múzeumok Igazgatósága tudományos munkatársainak szakirodalmi tevékenysége 1975~1977-ben A Szabolcs-Szatmár magyei Múzeumok Igazgatósága tudományos munkatársainak szakirodalmi tevékenysége 1975~1977-ben Az 1970-es évtizedben egyre nagyobb számban jelentek meg cikkek, kiállítás vezetők, ismertetések

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

TÍZ ÉV ENTZ GÉZA A MAGYAR RÉGÉSZETI ÉS MÛVÉSZETTÖRTÉNETI TÁRSULAT ELNÖKE (1974 1984)

TÍZ ÉV ENTZ GÉZA A MAGYAR RÉGÉSZETI ÉS MÛVÉSZETTÖRTÉNETI TÁRSULAT ELNÖKE (1974 1984) Kerny Terézia TÍZ ÉV ENTZ GÉZA A MAGYAR RÉGÉSZETI ÉS MÛVÉSZETTÖRTÉNETI TÁRSULAT ELNÖKE (1974 1984) A Magyar Régészeti és Mûvészettörténeti Társulatnak évtizedeken át legaktívabb tagjai közé tartozott,

Részletesebben

KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK

KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET 2007 ŐSZ RABB PÉTER BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK FÉLÉVI MENETREND 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 09. 14. BEVEZETÉS, KUTATÁSTÖRTÉNET 09. 21.

Részletesebben

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(XII.01.) Ök. számú rendelete a Kozármisleny Város Helyi Építési Szabályzatáról

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(XII.01.) Ök. számú rendelete a Kozármisleny Város Helyi Építési Szabályzatáról Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(XII.01.) Ök. számú rendelete a Kozármisleny Város Helyi Építési Szabályzatáról Egységes szerkezetben a 8/2010. (IV.12.) Ök. sz. rendelettel.

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ 2015/2016 tanév Szombathely II. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ 2015/2016 tanév Szombathely II. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Veszprém Hriszto Botev Német Nemz. Nyelvokt. Ált. Isk. 37,150 37,450 38,100 112,700 2 Zalaegerszeg Eötvös József és Liszt Ferenc Ált. Isk. 36,900 36,500 37,900 111,300 3 Nagykanizsa

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Ózd Újváros Téri Ált. Isk. 36,600 38,000 74,600 2 Szombathely Zrínyi Ilona Ált. Isk. 35,850 37,400 73,250 3 Kecskemét Széchenyivárosi Óvoda és Ált. Isk. 35,250 37,750 73,000 4 Zalaegerszeg

Részletesebben

OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 027339 Általános Iskola Csokona Ilona Csányoszró Baranya Szabadság u. 2. 7964

OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 027339 Általános Iskola Csokona Ilona Csányoszró Baranya Szabadság u. 2. 7964 OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 027339 Általános Iskola Csokona Ilona Csányoszró Baranya Szabadság u. 2. 7964 027271 Általános Muvelodési Központ és Könyvtár Wágner Antal Egyházaskozár

Részletesebben

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás)

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK 01-ES KÓD (közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) rangsor

Részletesebben

2006/2007. TANÉVI TORNA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ Pápa, március

2006/2007. TANÉVI TORNA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ Pápa, március Országos Elődöntő I-II. korcsoport B kategória leány Csapatbajnokság Csapat neve: Ugrás Gerenda Talaj Össz pont Helyezés Batthyány Kázmér Ált. Iskola Siklós 47,8 46,9 47,15 141,85 I. Köztársaság Téri Ált.

Részletesebben

1. Az idő és a kereszt 80x70 cm; tempera, olaj, farost

1. Az idő és a kereszt 80x70 cm; tempera, olaj, farost 1. Az idő és a kereszt 80x70 cm; 2. A város 85x100 cm; 3. Sötét víz 110x80 cm 4. Világítótorony 70x50 cm; 5. Veranda télen 120x90 cm; 6. Hó és köd 80x100 cm; 7. Védett öböl 80x90 cm; 8. Ódon házak 90x80

Részletesebben

érvelésüket, így remélhetőleg a közeljövőben számos olyan munka születik majd, amely kizárólag szigorúan stíluskritikai szempontokat mérlegelve

érvelésüket, így remélhetőleg a közeljövőben számos olyan munka születik majd, amely kizárólag szigorúan stíluskritikai szempontokat mérlegelve Omnis creatura significans Tanulmányok Prokopp Mária 70. születésnapjára / Essays in Honour of Mária Prokopp Szerkesztette és az előszót írta: Tüskés Anna Centrart Egyesület, Bp., 2009. 442 old., 4000

Részletesebben

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2014.

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2014. M I N I F I Ú Bécs Dávid 47 47 Beréti Levente 44 47 47 138 Bohár Ádám 41 41 Dobor Dávid 41 38 79 Hűber Levente 41 41 Kis Dániel 50 50 50 50 200 Kovács Bálint 50 50 Pandur Ákos 47 47 44 44 182 Szász Dávid

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor

PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor I. Könyv 1. Külföldön idegen nyelven 1. Gábor Gyáni -György Kövér -Tibor Valuch: Social History of Hungary from the Reform Era to the End of the Twentieth Century. Budapest-New

Részletesebben

Jurandori ( egyéni bemutató, 8 kategória, 57 nevezés )

Jurandori ( egyéni bemutató, 8 kategória, 57 nevezés ) Jurandori ( egyéni bemutató, 8 kategória, 57 nevezés ) Leány ifjúsági kategória ( 7 nevezés ): I. Morvai Tímea ( Darányi Dojo Ju-Jitsu Klub Kiskunhalas ) II. Hegedűs Éva ( Tatami Centrum Ju-Jitsu Klub

Részletesebben

F E L H Í V Á S. a kulturális örökségvédelmi elismerések évi kitüntetettjeire történő javaslattételre

F E L H Í V Á S. a kulturális örökségvédelmi elismerések évi kitüntetettjeire történő javaslattételre F E L H Í V Á S a kulturális örökségvédelmi elismerések 2017. évi kitüntetettjeire történő javaslattételre A Miniszterelnökséget vezető miniszter 2017-ben kitüntetések adományozásával ismeri el a a régészeti

Részletesebben

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T K I V O N A T Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 176/2014. (06. 13.) Kgy.h. Tárgy: Döntés energetikai célú felújításokhoz, magánszemélyeknek

Részletesebben

ÖRÖKSÉGVÉDELMI SZEMPONTBÓL

ÖRÖKSÉGVÉDELMI SZEMPONTBÓL Dr. Hajdu Nagy Gergely A TÁJI ÖRÖKSÉG Ö MEGŐRZÉSE Ő ÉS FENNTARTHATÓ HASZNOSÍTÁSA ÍÁ ÖRÖKSÉGVÉDELMI SZEMPONTBÓL A MagyarTájdíj elnyerésére és az Európa TanácsTáj Táj Díjára történő felterjesztésre kiírt

Részletesebben

Descendants of Urbanus Benedek

Descendants of Urbanus Benedek Descendants of Urbanus Benedek 1 Mr. Urbanus Benedek 1460 -... 2 Mr. Name Benedek... 3 Mr. János Benedek... 3 Mr. Péter Benedekfi... 2 Mr. Antal Benedek... 3 Mr. Balázs Benedek... 4 Mr. János Benedek...

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben

Segítségnyújtási lehetőségek az Integrált Futball Alkalmazás sportszervezeti felhasználóinak

Segítségnyújtási lehetőségek az Integrált Futball Alkalmazás sportszervezeti felhasználóinak Segítségnyújtási lehetőségek az Integrált Futball Alkalmazás sportszervezeti felhasználóinak 1 Kapcsolattartás 2 Kapcsolattartás 3 Telefonos ügyfélfogadás / Kapcsolattartás Technikai gond: (061)-398-8550

Részletesebben