PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. Lővei Pál, február 25.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. Lővei Pál, 2009. február 25."

Átírás

1 PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK Lővei Pál, február 25. Könyvfejezetek, tudományos közlemények tanulmánykötetekben, kiállítási katalógusokban (39, ebből 23 PhD után; 12 idegen nyelven, ebből 7 PhD után; az idegen nyelvűek közül 11 külföldön) A székesfehérvári Anjou-sírkápolna művészettörténeti helye + Székesfehérvár, Anjou-sírkápolna kat. sz.. In: Művészet I. Lajos király korában Szerkesztette: Marosi Ernő, Tóth Melinda, Varga Lívia (kiállítási katalógus). Székesfehérvár A Sárkányrend fennmaradt emlékei. In: Művészet Zsigmond király korában Szerkesztette: Beke László, Marosi Ernő, Wehli Tünde (kiállítási katalógus). Budapest I Síremlékszobrászat. In: Művészet Zsigmond király korában Szerkesztette: Beke László, Marosi Ernő, Wehli Tünde (kiállítási katalógus). Budapest II katalógustételek, (társszerző a tárgyleírások egy részénél: Varga Lívia) Síremlékművészet fejezetek (4). In: Magyarországi művészet körül. Szerkesztette: Marosi Ernő. Budapest I , , , (társszerző: Varga Lívia) A Sepulchral Monument of the Arpad Dynasty: the Tomb of Margaret of Hungary. In: Arte Funerario. Coloquio Internacional de Historia del Arte, Vol. 1. Mexico Sírkövek, sírkőtöredékek. In: Váradi kőtöredékek. Szerkesztette: Kerny Terézia. Budapest , Der ungarische Drachenorden. In: Die Ritter (kiállítási katalógus) Burg Güssing Az alsólendvai Bánfi család egy tagjának bántornyai sírköve. In: Johannes Aquila és a 14. századi falfestészet. Szerkesztette: Marosi Ernő. Budapest Der mittelalterliche Turm der Bischofsburg zu Győr und seine Fassade. In: Konservierung und Restaurierung von verputzten Mauerflächen. Arbeitsheft 45. Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege. München Mittelalterliche Grabdenkmäler in Buda. In: Budapest im Mittelalter. Szerkesztette: Gerd Biegel (kiállítási katalógus). Braunschweig ; katalógustételek: , 538. Adatok Győr középkori topográfiájához. In: Régészet és várostörténet tudományos konferencia. Pécs [Dunántúli Dolgozatok (C) Történettudományi Sorozat] Fassaden mit gemalter Quaderung bei Profanbauten des mittelalterlichen Ungarns. In: Putz und Farbigkeit an mittelalterlichen Bauten. Marksburg/Braubach (Veröffentlichungen der Deutschen Burgenvereinigung e.v. Reihe B: Schriften, 1.) A visegrádi királyi palota Mátyás-címeres kályhája. In: Horler Miklós hetvenedik születésnapjára - tanulmányok. Szerkesztette: Lővei Pál. (Művészettörténet - Műemlékvédelem IV.). Budapest (társszerző: Buzás Gergely) Egy lakóház Győr főterén. In: Gerő László nyolcvanötödik születésnapjára - tanulmányok. Szerkesztette: Pamer Nóra. (Művészettörténet - Műemlékvédelem VI.). Budapest Az óvári kapucinus kolostor és templom. In: Koldulórendi építészet a középkori Magyarországon - tanulmányok. Szerkesztette: Haris Andrea. Budapest (Művészettörténet - Műemlékvédelem VII.) Középkori síremlékek. In: Mons Sacer Pannonhalma 1000 éve I. Szerkesztette: Takács Imre (kiállítási katalógus). Pannonhalma (a II sz. katalógustételekkel) 1997 a PhD fokozat megszerzését követően: "Architecture before Hungary: First Century A. D. to ca. 895" című fejezet. In: The Architecture of Historic Hungary. Edited by Dora Wiebenson and József Sisa. The MIT Press. Cambridge, Massachusetts - London, England "Medieval Architecture in Hungary: ca. 895 to ca 1470" című fejezet. In: The Architecture of Historic Hungary. Edited by Dora Wiebenson and József Sisa. The MIT Press. Cambridge, Massachusetts - London, England Sokpecsétes oklevelek 1323-ból és 1328-ból. In: Koppány Tibor hetvenedik születésnapjára - tanulmányok. Szerkesztette: Bardoly István és László Csaba. Budapest (Művészettörténet - Műemlékvédelem X.)

2 (társszerző: Engel Pál) "Építészet a Kárpát-medencében a honfoglalás előtt" című fejezet. In: Magyarország építészetének története. Szerkesztette: Sisa József és Dora Wiebenson. Vince Kiadó, Budapest "Romanika és gótika" című fejezet. In: Magyarország építészetének története. Szerkesztette: Sisa József és Dora Wiebenson. Vince Kiadó, Budapest A győri városközpont rehabilitációjának kutatási folyamata. In: Tusnad A műemlékvédelem elméleti és gyakorlati kérdései. Szerkesztette: Benczédi Sándor és Hlavathy Izabella. Sepsiszentgyörgy Prilozi povijesti izgradnje zagrebaèke katedrale / Adalékok a zágrábi székesegyház építéstörténetéhez. In: Hrvatska / Maðarska / Europa. Stoljetne likovno-umjetnièke veze - Horvátország / Magyarország / Európa. Évszázados képzőművészeti kapcsolatok. Szerkesztette: Jadranka Damjanov. Zagreb ; Ugyanitt hozzászólások a vitához: , 104, 106, 110, 111.; , , , 416, 417. Saxa loquuntur. Egy képzeletbeli nemzeti sírkőpantheon felé. In: Történelem - kép. Szemelvények múlt és művészet kapcsolatából Magyarországon. Szerkesztette: Mikó Árpád és Sinkó Katalin (kiállítási katalógus). Budapest Bárói pecsétek. In: Megpecsételt történelem. Középkori pecsétek Esztergomból. Szerkesztette: Hegedűs András. Esztergom Magyarország és a világkiállítások (főleg építészettörténeti vázlat). In: Pavilon építészet a században a Magyar Építészeti Múzeum gyűjteményéből. Szerkesztette: Fehérvári Zoltán, Hajdú Virág, Prakfalvi Endre. (Pavilon periodika különszám) OMvH Magyar Építészeti Múzeum - Pavilon Alapítvány, Budapest Középkori sírkövek a történeti Zala megye területén. In: Zala megye ezer éve. Tanulmánykötet a magyar államalapítás millenniumának tiszteletére. Főszerkesztő: Vándor László, szerkesztő: Kostyál László. [Zalaegerszeg, 2001.] A visegrádi királyi palota északnyugati épülete és az utcai homlokzat zárt erkélye (Visegrád Régészeti Monográfiái 4.). Visegrád, p. 68. (társszerző: Buzás Gergely) Zsigmond király kardja Yorkban. In: Détshy Mihály nyolcvanadik születésnapjára - tanulmányok. Szerkesztette: Bardoly István és Haris Andrea. Budapest (Művészettörténet - Műemlékvédelem XI.) Salzburg und Gran versus Krakau, Gnesen und Wilna: Die Lieferung des Rotmarmors im Fernhandel Mitteleuropas. In: Die Jagiellonen. Kunst und Kultur einer europäischen Dynastie an der Wende zur Neuzeit. Hrsg. von Dietmar Popp und Robert Suckale. Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg, Bevezetés. In: Lapidarium Hungaricum. Magyarország építészeti töredékeinek gyűjteménye 5. Vas megye I. Vas megye műemlékeinek töredékei 1. Belsővat - Kőszegszerdahely. Szerkesztette: Lővei Pál. Budapest Táguló körök szűkülő határok között. A Műemlékek Országos Bizottsága budapesti képeslapsorozatai. In: Etűdök. Tanulmányok Granasztóiné Györffy Katalin tiszteletére. Szerkesztette: Bardoly István. Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, Budapest (újra: A Műemlékek Országos Bizottsága budapesti képeslapsorozatai. Képeslevelezőlap 19. szám (2004. május) (Papír - Kép - Tár kiadása, Budapest) Kőfaragók és piackörzeteik a Balatontól északra a 19. században és a 20. század első felében. In: Romantikus kastély. Tanulmányok Komárik Dénes tiszteletére. Szerkesztő: Vadas Ferenc. Hild-Ybl Alapítvány, Budapest Az Anjou-síremlékek újonnan előkerült töredékeiről. In: Magyar királyi és főrendi síremlékek. Gótikus baldachinos síremlékek a középkori Magyarországon. Főszerkesztő: Deák Zoltán. Urbis Könyvkiadó, Budapest Stadtentwicklung and Häuser von Győr bis In: Hausbau und Bauforschung in Ungarn (Jahrbuch für Hausforschung, Band 47). Marburg Virtus, es, marmor, scripta. Vörös márvány és bronzbetű. In: Maradandóság és változás. Művészettörténeti konferencia, Ráckeve, Szerk. Bodnár Sz. et al. Budapest Temetői sírjelek a középkori Magyarországon. In:... a halál árnyékának völgyében járok A középkori templom körüli temetők kutatása. A Magyar Nemzeti Múzeumban, május között megtartott konferencia előadásai. Szerkesztette: Ritoók Ágnes-Simonyi Erika (Opuscula Hungarica VI). Budapest Uralkodói lovagrendek a középkorban, különös tekintettel Zsigmond Sárkányrendjére. In: Sigismundus rex et imperator. Művészet és kultúra Luxemburgi Zsigmond korában (kiállítási katalógus). Szerkesztette: Takács Imre. Budapest-Luxemburg Hoforden im Mittelalter, unter besonderer Berücksichtigung des Drachenordens. In: Sigismundus Rex et Imperator. Kunst und Kultur zur Zeit Sigismunds von Luxemburg (kiállítási katalógus). Herausgegeben von: Takács, Imre. Budapest-Luxemburg

3 Les ordres de chevalerie princiers au moyen age, en particulier l ordre du Dragon de Sigismond. In: Sigismundus Rex et Imperator. Art et culture au temps de Sigismond de Luxembourg (kiállítási katalógus). Sous la direction de Takács, Imre. Budapest-Luxemburg The First Steps for Listing Monuments in Hungary. In: The Nineteenth-Century Process of "Musealization" in Hungary and Europe. Edited by Ernő Marosi and Gábor Klaniczay in collaboration with Ottó Gecser (Collegium Budapest Workshop Series No. 17) (társszerző: Bardoly István) Tudományos közlemények folyóiratokban, évkönyvekben (46, ebből 19 PhD után társszerzős 14, ebből 4 PhD után; 8 idegen nyelven, ebből 4 PhD után, ebből 1 külföldön) The Sepulchral Monument of Saint Margaret of the Arpad Dynasty. Acta Historiae Artium XXVI (1980) Gótikus sírkövek Máriavölgyről és Segesdről. Művészettörténeti Értesítő XXX (1981) (társszerzők: Engel Pál és Varga Lívia) A tornagörgői, egy bazini és egy ismeretlen helyről származó sírkőről. Művészettörténeti Értesítő XXX (1981) (társszerzők: Engel Pál és Varga Lívia) Zsigmond-kori bárói síremlékeinkről. Ars Hungarica XI (1983) (társszerzők: Engel Pál és Varga Lívia) Székesfehérvári kőfaragványok Györgyi Bodó Miklós prépost címerével. Művészettörténeti Értesítő XXXII (1983) 1-7. (társszerző: Engel Pál) Grabplatten von ungarischen Magnaten aus dem Zeitalter der Anjou-Könige und Sigismunds von Luxemburg. Acta Historiae Artium XXX (1984) (társszerzők: Varga Lívia és Engel Pál) Főnemesi sírkövek a Zsigmond-kori Magyarországon. In: Művelődéstörténeti tanulmányok a magyar középkorból. Szerkesztette: Fügedi Erik Budapest (társszerzők: Varga Lívia és Engel Pál) Iszkaszentgyörgy: volt Amadé-, Bajzáth-, Pappenheim-kastély. Pavilon [1.] É. n. [1989] Az Altabak-ház. Győri Városszépítő Füzetek 3. [Győr Lakóházak kutatása Székesfehérvár belvárosában. Műemlékvédelem XXXIII (1989) Római és középkori kőfaragványok 18. századi rajzai a ferences levéltárban. Pavilon 2-3. (1990) A Liszt Ferenc u. 22. műemléki kutatásának eredményei. Győri Városszépítő Füzetek 4. Győr A műemléki kutatások hozzájárulása Győr várostörténetének ismeretéhez. Műemlékvédelem XXXIV (1990) Középkori síremlékeink megrendelői köre. Pavilon 4. (1990) Erforschung von Wohnhäuser in der Innenstadt von Stuhlweißenburg. Alba Regia XXIV. Székesfehérvár Adatok Győr középkori topográfiájához. Arrabona Győr A gerecsei vörösmárvány használata Zágrábban és környékén a középkorban. Annales de la Galerie Nationale Hongroise - A Magyar Nemzeti Galéria Évkönyve (társszerző: Engel Pál) Néhány címeres emlék a századból. Művészettörténeti Értesítő XL (1991) Két töredékes sírkő a Margitszigetről. Budapest Régiségei XXIX (1992) (társszerző: Engel Pál) A tömött vörös mészkő - "vörös márvány" - a középkori magyarországi művészetben. Ars Hungarica XX. 2. (1992) Funerary Art in Medieval Hungary. Acta Historiae Artium XXXV ( ) (társszerző: Varga Lívia) Adolf von Hildebrand iszkaszentgyörgyi fürdőterve. Művészettörténeti Értesítő XLIII (1994) Egyházi személyiségek a magyar műemlékvédelem történetében. Műemlékvédelmi Szemle 1993/ A magyaróvári volt uradalmi malom és sörgyár építéstörténete az írott adatok és a helyszíni kutatás alapján. Arrabona (1994) (társszerző: Enzsöl Imre) A siklósi plébániatemplom szentélye és középkori falképei. Műemlékvédelmi Szemle V (1995/1-2) A középkori Magyarország síremlékei - kutatási helyzetkép. Ars Hungarica XXIII. 2. (1995) A zsámbéki rom műemléki védelmének története. In: Magyar Műemlékvédelem X. Az Országos Műemlékvédelmi Hivatal Évkönyve ( ). Budapest a PhD fokozat megszerzését követően: Mittelalterliche Grabplatten und Grabsteine in Pannonhalma. Acta Historiae Artium XXXVIII. (1996) A győri Liszt Ferenc utca 1. alatti "Curia Nobilitaris". In: Győri Tanulmányok Anjou-magyar síremlékek és címeres emlékek Nápolyban. Ars Hungarica XXVI. 1. (1998) A Stibor-síremlékek Mestere. Budapest Régiségei XXXIII. Budapest Kanizsai Miklós tárnokmester sírköve. Soproni Szemle (2000)

4 Székesfehérvár, Romkert Építés- Építészettudomány XXIX (2001) [interneten elhelyezett változata: Adatok a magyarországi téglagyártás és felhasználás történetéhez. In: Magyar Műemlékvédelem XI. Az Országos Műemlékvédelmi Hivatal Évkönyve Budapest "Virtus, es, marmor, scripta". Red Marble and Bronze Letters. Acta Historiae Artium XLII (2001) Vörös márvány faragványok nyersanyaglelőhelyeinek kutatása. Műemlékvédelmi Szemle XI (2001) [társszerzők: Pintér Farkas, Szakmány György, Tóth Mária, Demény Attila] Drache und Schlange: heraldische Elemente auf den mittelalterlichen Waldbildern der Pfarrkirche von Siklós. Acta Historiae Artium XLIV (2003) Adalékok a magyarországi nemzeti emlékhelyek problematikájához. Ars Hungarica (2004) Zsigmond király sárkányrendjének egy frankföldi ábrázolása. Művészettörténeti Értesítő LIV (2005) [Opponensi vélemény] In: Papp Szilárd A királyi udvar építkezései Magyarországon között a dél-német és szász stílusösszefüggések szemszögéből című PhD-értekezésének vitája. Művészettörténeti Értesítő LIV (2005) Leletegyüttesek a budavári ferences templomban. Budapest Régiségei XXXVIII. Bp (társszerző: Altmann Júlia) Künstlerische Beziehungen in der Grabmalkunst der westlichen und nordwestlichen Gebiete des Königreichs Ungarn im Spätmittelalter. In: Ročenka Slovenskej národnej galérie v Bratislave Galéria Bratislava Biró József és az erdélyi gubernium története. Ars Hungarica (2006) Vörös és fehér díszítőkövek, kristályos és metamorf mészkövek, márványok (Műemléki kutatások természettudományos diagnosztikai háttérrel 1.). Művészettörténeti Értesítő (2007) (társszerzők: Pintér Farkas, Bajnóczi Bernadett, Tóth Mária) Egy Johannes Aquila műhelyében készült donátor-ábrázolás azonosítása a mártonhelyi Szent Mártonplébániatemplomban. Művészettörténeti Értesítő (2007) (társszerző: Gombosi Beatrix) [Opponensi vélemény] In: Lupescu Radu Vajdahunyad vára a Hunyadiak korában című doktori (PhD) értekezésének vitája. Művészettörténeti Értesítő (2008) Kisebb közlemények tudományos folyóiratokban, évkönyvekben, tanulmánykötetekben/katalógusokban, konferenciakiadványokban (29, ebből 12 PhD után társszerzős 6, ebből 1 PhD után; 6 idegen nyelven, ebből 2 PhD után; PhD után 2 külföldön) Szent Ivó bretagne-i síremléke - Magyarországi Jakab mester műve. Művészettörténeti Értesítő XXX (1981) (társszerző: Lővei György) A fertődi Muzsikaház. Művészettörténeti Értesítő XXXI (1982) Címeres kőfaragvány Újlakról. Művészettörténeti Értesítő XXXIV (1985) Magyarországi bélyeges téglák. ÉMGT-Építővilág (Építésügyi Műszaki és Gazdasági Tájékoztató) 1987/ (társszerző: Pusztai László) Hindu-arab számjegyek a 14. századi Magyarországon. Matematikai Lapok 33 ( ) 1-3. sz Das Schloß der Familien Amade, Bajzáth, Pappenheim in Iszkaszentgyörgy. Arx 9 (1987) Egy klasszicista palota. Győri Városszépítő Füzetek 2. [Győr 1988] Ein Beispiel städtischer Bauforschung in Ungarn: Győr. In: Denkmalschutz der Städte. Ráckeve, 3-6 Oktober (Az ICOMOS Magyar Tagozatának kiadványa). Budapest A falkutatások hozzájárulása Győr várostörténetének ismeretéhez. In: A műemlékvédelem és társtudományai. Az Egri Nyári Egyetem előadásai H. n A visegrádi Mátyás Király Múzeum sírkőgyűjteménye. Katalógus (Altum Castrum - A Visegrádi Mátyás Király Múzeum Füzetei 2.) Visegrád (társszerzők: Soproni Sándor és Szőke Mátyás) Egy bécsi eredetű terrakotta-síremlék Veszprémben. Pavilon 5. (1991) Az egerlövői református templom. Műemlékvédelmi Szemle 1992/ (társszerző: Arnóth Ádám) A veszprémi Wurda-síremlék: Fuhrmann Antal ismeretlen műve. Pavilon 7 (1992) A fáji Fáy-kastély (Kutatási jelentés, 1986). Műemlékvédelem XXXVII. 4. (1993) A visegrádi királyi palota címerdíszes zárt erkélye (társszerző: Buzás Gergely) - "Az erkély címerei" fejezet. Műemlékvédelem XXXIX. 2. (1995) De la nécessité des fortifications. Les villes, du XI e siécle au XIX e siécle. Monuments Historiques N o Mars-Avril

5 L'histoire au coeur de la vie moderne. Immeubles d'habitation et centres urbains protégés. Monuments Historiques N o Mars-Avril a PhD fokozat megszerzését követően: Korszakok és irányzatok az elmúlt évtizedek magyar műemlékvédelmében. In: Számvetés és jövő. 125 éves a szervezett magyar műemlékvédelem, 40 éves az OMF/OMvH. XIX. Országos Műemléki Konferencia, június 2-5. Szerkesztette: Kovács Erzsébet. Budapest é. n. [1998] Csepreg, Szent Miklós-templom; Gasztony, török emlékek; Kőszeg, Szent Imre-templom; valamint további 54 katalógustétel, részben társszerzőkkel. In: Lapidarium Hungaricum. Magyarország építészeti töredékeinek gyűjteménye 5. Vas megye I. Vas megye műemlékeinek töredékei 1. Belsővat - Kőszegszerdahely. Szerkesztette: Lővei Pál. Budapest , , 521; valamint 181, 192, 206, 234, 458, , 534, 538, , 546, 547, 585. Pápoc, ismeretlen származású faragványok; Répceszentgyörgy, volt Horváth-kastély; Szentgotthárd, római katolikus plébániatemplom - volt ciszterci apátsági templom; Szombathely-Bogát, volt Festetics-kastély parkja; Sámfalva (Hannersdorf, Burgenland), római katolikus templom; valamint további 135 katalógustétel, részben társszerzőkkel. In: Lapidarium Hungaricum. Magyarország építészeti töredékeinek gyűjteménye 6. Vas megye II. Vas megye műemlékeinek töredékei 2. Magyarszecsőd - Zsennye. Szerkesztette: Lővei Pál. Budapest , 177, 327, , ; valamint 21, 48-52, , , , 332, , , 386, 408, , , , Sír-üvegházak. Későmodern temetői építészet. Régi-Új Magyar Építőművészet 2004/ Ellyevölgyi János nádori ítélőmester (1526?) sírköve. Budapest Régiségei XXXVII. Budapest (társszerző: Engel Pál) A Velencei Karta és a magyar műemléki helyreállítások / The Venice Charter and monument restorations in Hungary. Műemlékvédelem XLVIII. (2004) különszám, / The Venice Charter and monument restorations in Hungary / La Charte de Venise et la remise en etat des monuments historiques en Hongrie. In: The Venice Charte / La Charte de Venise ? The fortieth anniversary (Hungary, May 22-27, 2004) / Le quarantieme anniversaire (Hongrie, Mai, 2004). Monuments and Sites XI, ed. by Erzsébet Kovács. [Budapest 2005.] Kőanyagvizsgálat, művészettörténet, műemlékvédelem. Archeometriai Műhely 2005/ [http://www.ace.hu/am] A középkori pécsi szoborlelet történeti-kulturális jelentősége. In: A középkori pécsi egyetem helyreállításának problémái. Szerk. Font Márta. [Pécs 2006] Tótselymesi Tharczai János székely ispán (+1510) sírköve. Mediaevalia Transilvanica VII-VIII ( ) nr Satu Mare Abbrüche und Zerstörungen im Zentrum einer Großstadt. Budapest des 19. Jahrhunderts unter dem Druck der Investoren und der Politik. In: Schrumpfende Städte und Dörfer. Wie überleben unsere Baudenkmale? Herausgeber: Birgit Franz. Holzminden (Veröffentlichung des Arbeitskreises Theorie und Lehre der Denkmalpflege e. V., Band 16.) Világkiállítások emlékezete. Utóirat Post Scriptum. A Régi-új Magyar Építőművészet melléklete VIII. 44. (2008/3) 5-9. Hibrid reneszánsz: szentségházak, stallumok, síremlékek. Műemlékvédelem LII. 6. (2008) Kiállítási katalógus-tételek Grabstein des Propstes Georg Schönberg, Vizekanzler der Preßburger Universität (1470). In: Matthias Corvinus und die Renaissance in Ungarn (kiállítási katalógus) Schallaburg (társszerző: Richard Perger) Győr, Püspökvár. In: Művészet I. Lajos király korában Szerkesztette: Marosi Ernő, Tóth Melinda, Varga Lívia (kiállítási katalógus). Székesfehérvár (társszerző: Dávid Ferenc) Téglák és téglabélyegek a Dunántúlon a középkortól a 19. század végéig. In: Magyarországi bélyeges téglák I. Dunántúl. (kiállítási katalógus) Székesfehérvár 1985.; Veszprém [6-11.] + katalógustételek Síremlékszobrászat, 24 katalógustétel. In: Művészet Zsigmond király korában Szerkesztette: Beke László, Marosi Ernő, Wehli Tünde (kiállítási katalógus). Budapest II (társszerző 8 tárgyleírásnál:

6 Varga Lívia) "Árpádházi Szent Margit második síremlékének töredékei, Margitsziget", "Visegrádi barátfej", "Anjou síremlék(ek) töredékei, Székesfehérvár", "Garai-sírkő, Siklós", "Figurális síremlék töredéke Óbudáról", "Szent Pál síremlékének töredékei, Budaszentlőrinc" c. katalógustételek (IV , IV , IV-62., VII-23. sz.). In: Pannonia Regia - Művészet a Dunántúlon Szerkesztők: Mikó Árpád és Takács Imre (kiállítási katalógus). Magyar Nemzeti Galéria, Budapest , , , 352. A visegrádi királyi palota címeres zárterkélye. In: Pannonia Regia - Művészet a Dunántúlon Szerkesztők: Mikó Árpád és Takács Imre (kiállítási katalógus). Magyar Nemzeti Galéria, Budapest Pannonhalmi téglák. In: Mons Sacer Pannonhalma 1000 éve II. Szerkesztette: Takács Imre (kiállítási katalógus). Pannonhalma a PhD fokozat megszerzését követően: Plaque de pierre au cimier Anjou katalógustétel. In: Hungaria Regia ( ). Fastes et défis (kiállítási katalógus). Szerkesztette: Basics Beatrix, Johan Van der Beke. [Bruxelles] (31. kat. sz.) Temetőművészet; Sopron, Károly-kilátó; Balatoni fejlesztési program; Kecskemét, Rendelőintézet; Kecskemét, Aranyhomok Szálló; Orgovány, Művelődési ház; Budapesti foghíjbeépítések; Szekszárd, Új városközpont. In: A műemlékvédelem táguló körei. Az Országos Műemlékvédelmi Hivatal kiállítása, április július 16. Szerkesztette: Lővei Pál. Budapest , 31, 38-39, 42, 48, 53-54, 59-61, 65. Újlaki Miklós és Lőrinc sírkövének rajza... (kat. sz. VIII-10.); Római és középkori kőfaragványok rajzai... (kat. sz. VIII-11.). In: Történelem - kép. Szemelvények múlt és művészet kapcsolatából Magyarországon. Szerkesztette: Mikó Árpád és Sinkó Katalin (kiállítási katalógus). Budapest Grabsteinfragment, Ofen... In: Bayern - Ungarn Tausend Jahre / Bajorország és Magyarország 1000 éve. Hrsg. von Wolfgang Jahn, Christian Lankes, Wolfgang Petz und Evamaria Brockhoff. Katalog zur Bayerischen Landesausstellung Oberhausmuseum, Passau, 8. Mai bis 28. Oktober Haus der Bayerischen Geschichte, Augsburg (3.15. kat. tétel) Fragment de sculpture dit «Tête de moine de Visegrád», Fragments de sculpture du monument funéraire de sainte Marguerite de Hongrie, Cimier angevin de la tour d'entrée du chateau fort episcopal de Győr tételek. In: L'Europe des Anjou. Aventure des princes Angevins du XIII e au XV e siecle (kiállítási katalógus). Somogy éditions d'art, Paris ( kat. sz.) Keszi Balázs deák, solymosi és munkácsi várnagy (+1474) sírköve. In: Jankovich Miklós ( ) gyűjteményei. Kiállítási katalógus, szerkesztette: Mikó Árpád. Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, (65. kat. sz.) (társszerző: Ritoókné Szalay Ágnes) Sírkövek töredékei. In: Az Esztergomi Vármúzeum kőtárának katalógusa. Szerkesztette: Buzás Gergely-Tolnai Gergely. Esztergom (Az Esztergomi Vármúzeum Füzetei 2.) Bátori István nádor elismervénye az elhunyt II. Lajos király pecsétgyűrűjének átvételéről. In: Habsburg Mária, Mohács özvegye. A királyné és udvara (kiállítási katalógus) Szerkesztette: Réthelyi Orsolya, F. Romhányi Beatrix, Spekner Enikő és Végh András. Budapest (VII-23. kat. sz.) (társszerző: Hegedűs András) Palatine István Bátori's Acknowledgement of Receipt of the Signet Ring of the Deceased King Louis II. In: Mary of Hungary. The Queen and Her Court (kiállítási katalógus) Editors: Orsolya Réthelyi, Beatrix F. Romhányi, Enikő Spekner and András Végh. Budapest (VII-23. kat. nr.) (társszerző: Hegedűs András) Szarkofágfedlap töredéke (1.30 kat. sz.), Szarkofág oldallapjainak töredékei (1.31 kat. sz), A Szent György-rend alapítólevele a rend pecsétjével (4.36 kat. sz., társszerző: Rácz György), Hímzett sárkányrendi jelvény (4.39 kat. sz.), Sárkányrendi jelvény (4.40 kat. sz., társszerző: Lothar Lambacher), York városának sárkányjelvényes díszkardja (4.41 kat. sz), Szövet lángkeresztekkel és AEIOU devizával (4.43 kat. sz.), Stiborici II. Stibor (+1434) sírköve (4.51 kat. sz.), Perényi János tárnokmester (+1458) sírköve (4.52 kat. sz.), Perényi István asztalnokmester (+1458) sírköve (4.53 kat. sz.), Vas Ernő stájer herceg sírruhájának maradványa (4.58 kat. sz.), S-szemekből álló nyaklánc (4.61 kat. sz.), Hattyú alakú csüngő ("Dunstable-ékszer"; 4.62 kat. sz.), Miksa császár térdszalagja (4.64 kat. sz.). In: Sigismundus rex et imperator. Művészet és kultúra Luxemburgi Zsigmond korában (kiállítási katalógus). Szerkesztette: Takács Imre. Budapest-Luxemburg , 337, , , , 352, 354, Bruchstück eines Sarkophagdeckels (Kat.-Nr. 1.30), Bruchstücke der Steinplatten eines Sarkophags (Kat.-Nr. 1.31), Die Gründungsurkunde des Sankt Georgsordens mit dem Siegel des Ordens (Kat.-Nr. 4.36, társzerző: Rácz György), Gesticktes Abzeichen des Drachenordens (Kat.-Nr. 4.39), Ordenszeichen der Gesellschaft vom Drachen (Kat.-Nr.

7 4.40, társszerző: Lothar Lambacher), Prunkschwert der Stadt York mit Abzeichen des Drachenordens (Kat.-Nr. 4.41), Textilstück mit Flammenkreuzen und der Devise AEIOV (Kat.-Nr. 4.43), Abguß der Grabplatte des Stibor II. von Stiborze (+1434) (Kat.-Nr. 4.51), Abguß der Grabplatte des Oberst-Schatzmeisters János Perényi (+1458) (Kat.-Nr. 4.52), Abguß der Grabplatte des Oberst-Truchsessen István perényi (+1437) (Kat.-Nr. 4.53), Fragment des Grabgewandes von Herzog Ernst dem Eisernen (Kat.-Nr. 4.58), Halskette aus S-förmigen Gliedern (Kat.-Nr. 6.61), Anhänger in Form eines Schwans ( The Dunstable Swan Jewel ) (Kat.-Nr. 4.62), Abzeichen des Hosenbandordens (Kat.-Nr. 4.64). In: Sigismundus Rex et Imperator. Kunst und Kultur zur Zeit Sigismunds von Luxemburg (kiállítási katalógus). Herausgegeben von: Takács, Imre. Budapest-Luxemburg , 337, , , , 352, , Fragment d une dalle de sarcophage (n o 1.30), Fragments des cotés d un sarcophage (n o 1.31), Acte de fondation de l ordre de Saint-Georges avec le sceau de l ordre (n o 4.36, társszerző: Rácz György), Embléme brodé de l ordre du Dragon (n o 4.39), Insigne de l ordre du Dragon (n o 4.40, társszerző: Lothar Lambacher), Epée d apparat de la ville de York avec l insigne de l ordre du Dragon (n o 4.41), Piéce de tissu des croix entourées de flammes et la devise AEIOV (n o 4.43), Pierre tombale de Stibor II de Stiboric (+1434) ((n o 4.51), Tombe de l argentier du roi Jean de Perény (+1458) (n o 4.52), Pierre tombale de l officier de bouche Etienne de Perény (+1437) (n o 4.53), Fragment de la tenue mortuaire du duc de Styrie Ernest de Fer (n o 4.58), Collier avec chainons en S (n o 4.61), Pendentif en forme de cygne ( The Dunstable Swan Juel ) (n o 4.62), Insigne de l ordre de la Jarretiére (n o 4.64). In: Sigismundus Rex et Imperator. Art et culture au temps de Sigismond de Luxembourg (kiállítási katalógus). Sous la direction de Takács, Imre. Budapest-Luxemburg , 337, , , , 352, , Gótikus kőfaragványok és síremléktöredékek Bobovacról, a boszniai királyok székhelyéről. Ablakkeret ívtöredéke (5.12 kat. sz.), Kapu ívmezejének töredékei (5.13 kat. sz.), Oszlopfejezet saroktöredéke (5.14 kat. sz.), Bosnyák királyok síremlékeinek töredékei (5.15 kat. sz.). In: Sigismundus rex et imperator. Művészet és kultúra Luxemburgi Zsigmond korában (kiállítási katalógus). Szerkesztette: Takács Imre. Budapest- Luxemburg (társszerzők: Lidija Fekeža, Margita Gavrilović) Gotische Bauplastik und Grabmalfragmente aus Bobovac, dem Sitz der Könige von Bosnien. Bogenfragment eines Fensterrahmens (Kat.-Nr. 5.12), Bruchstücke vom Bogenfeld eines Portals (Kat.-Nr. 5.13), Eckfragment eines Säulenkapitells (Kat.-Nr. 5.14), Bruchstücke von Grabplatten bosnischer Könige (Kat.-Nr. 5.15). In: Sigismundus Rex et Imperator. Kunst und Kultur zur Zeit Sigismunds von Luxemburg (kiállítási katalógus). Herausgegeben von: Takács, Imre. Budapest-Luxemburg (társszerzők: Lidija Fekeža, Margita Gavrilović) Sculptures et fragments de pierres tombales de style gothique, provenant de Bobovac, résidence des rois bosniaques. Fragment de l arc d un encadrement de fenetre (n o 5.12), Fragments d un tympan de portre (n o 5.13), Fragment de l angle d un chpiteau de colonne (n o 5.14), Fragments provenant des tombeaux des rois bosniaques (n o 5.15). In: Sigismundus Rex et Imperator. Art et culture au temps de Sigismond de Luxembourg (kiállítási katalógus). Sous la direction de Takács, Imre. Budapest-Luxemburg (társszerzők: Lidija Fekeža, Margita Gavrilović) Magyar országnagyok királlyá választják III. Frigyes császárt (2.5 kat. sz.), A magyar rendek képviselői megerősítik a III. Frigyes császárral kötött békét (2.7 kat. sz.), Mátyás király címere az olmützi ferences kolostorból (10.3 kat. sz.), Két töredék Remete Szent Pál síremlékéről a budaszentlőrinci pálos kolostorból (10.4.a-b kat. sz.), A magyar rendek megerősítik a pozsonyi békét (15.9 kat. sz.). In: Hunyadi Mátyás, a király. Hagyomány és megújulás a királyi udvarban (Kiállítási katalógus) Szerkesztette: Farbaky Péter, Spekner Enikő, Szende Katalin, Végh András. Budapesti Történeti Múzeum, Budapest , 203, , The Hungarian barons and prelates elect Emperor Frederick III king (2.5 cat. nr.), Representatives of the Hungarian estates ratify the peace treaty with Frederick III (2.7 cat. nr.), Coat of arms of Matthias Corvinus from the Franciscan friary of Olomouc (10.3 cat. nr.), Two fragments from the tomb of Saint Paul the Hermit once in the Saint Lawrence Pauline Monastery near Buda (10.4.a-b cat. nr.), Hungarian barons and nobles ratify the Peace Treaty of Pozsony (15.9 cat. nr.). In: Matthias Corvinus, the King. Tradition and Renewal in the Hungarian Royal Court (exhibition catalogue). Ed. Farbaky, P., Spekner, E., Szende, K., Végh, A. Budapest History Museum, Bp , 203, , 536.

8 Lexikon- és enciklopédia szócikkek Szócikkek (kb. 30). In: Építészeti szakszótár. Szerkesztette: Zádor Anna. Budapest "Max (Miksa) Schmidt" címszó. In: Österreichisches Biographisches Lexikon Lieferung. Wien "Tégla" címszó. In: A magyar építőmesterség történetének kisenciklopédiája. Főszerkesztő: Császár László. Budapest szócikk.in: Magyar Katolikus Lexikon. Főszerkesztő: Diós István. Szent István Társulat, Budapest "Síremlékek", "Szent György-lovagrend" címszavak. In: Korai magyar történeti lexikon (9-14. század). Főszerkesztő: Kristó Gyula. Budapest , a PhD fokozat megszerzését követően: Jakosics József címszó. In: Magyar Művelődéstörténeti Lexikon IV. Főszerkesztő: Kőszeghy Péter. Budapest Kőfaragás. In: Magyar Művelődéstörténeti Lexikon VI. Főszerkesztő: Kőszeghy Péter. Budapest Konferencia absztraktok 1997 a PhD fokozat megszerzését követően: The Provenance of "Red Marble" Monuments in Hungary. In: 33 rd International Symposium on Archaeometry. April 22-26, Amsterdam, the Netherlands. Program and Abstracts. Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB), Amersfort, the Netherlands - Faculty of Arts and Faculty of Earth and Life Sciences Vrije Universiteit (VU), Amsterdam, the Netherlands (társszerzők: F. Pintér, Gy. Szakmány, A. Demény, M. Tóth.); az interneten is: Temetői sírjelek a középkori Magyarországon. In: A halál árnyékának völgyében járok... A középkori templom körüli temetők kutatása. Magyar Nemzeti Múzeum, május (konferencia programfüzete) 9. Vielbesiegelte Urkunden in Ungarn im Jahrhundert. In: Sigismund of Luxemburg and his Time (Oradea, December 6-9, 2007). Ed. By Florine Ciure and Alexandru Simon. Oradea (konferencia programfüzete) Routes and Meaning: the Use of Red Marble in Medieval Central Europe. In: 32 nd Congress of the International Committee of the History of Art CIHA Crossing Cultures Conflict / Migration / Convergence. The University of Melbourne, th January (konferencia programfüzete) Korábban megjelent kiadvány reprintjéhez tudományos jegyzetapparátus Jegyzetek - Ipolyi Arnold: Magyarország középkori szobrászati emlékei. In: Ipolyi Arnold: Tanulmányok a középkori magyar művészetről. [Budapest] (társszerzők: Mikó Árpád, Poszler Györgyi) Interjú "Amiről az ember ír, azt legalább látni kell." Születésnapi beszélgetés a 80 éves Entz Gézával. Új Művészet IV. 3. (1993) Népszerűsítő kiadványok, cikkek Az újkori téglagyártás története. Fejér Megyei Hírlap XLI (1985) 256. sz. (október 31.) 5. A Margit-síremlék. Magyar Nemzet XLIX (1986) 59. sz. (március 11.) 4. [A magyarországi gótikus székesegyházakról] In: Repertorio delle cattedrali gotiche (Index of the Gothic Cathedrals) I-II. Szerkesztette: Ernesto Brivio. Milano Székesfehérvár - Középkori műemlékek II. [Budapest] (Tájak Korok Múzeumok Kiskönyvtára 352.) (társszerző: Schőnerné Pusztai Ilona) Határkövek. Pavilon 8. (1993) A Letters Patent Carved in Stone: The Visegrád Oriel. The Hungarian Quarterly XXXV. No Summer 1994.

9 Siklós - Plébániatemplom. [Budapest] (Tájak Korok Múzeumok Kiskönyvtára 520.) (társszerzők: Boromisza Péter, Prokopp Mária) 1997 a PhD fokozat megszerzését követően: The Southern Part of the Great Plain and Szer During the Middle Ages. In: A középkori Dél-Alföld és Szer. Szerkesztette: Kollár Tibor. Szeged Pilisszántó érdekes kőfaragványáról. Az áltudományok ingoványos talaja - Kisméretű, sajátos gótikus stílusban készített családi sírkőről van szó. Népszabadság január 6., 38. ("Budapest" melléklet) 1889, 1902, 1948, 1951, 1952, 1956, 1958, 1959, 1967, 1974, 1979, 1980, 1983, 1988, In: Műemlékvédelem törvényi keretek között. Törvénytől törvényig. Történetek az intézményes műemlékvédelem 120 évéből. Szerkesztette: Tamási Judit; a szerkesztő munkatársa: Bardoly István. Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma - Országos Műemlékvédelmi Hivatal, Budapest , 42-43, 112, , , , 140, 147, , 159, 166, , 1902, 1948, 1951, 1952, 1956, 1958, 1959, 1967, 1974, 1979, 1980, 1983, 1988, In: Heritage Protection Within the Compass of Legal Regulation. From Law to Law. Stories from 120 Years of Institutional Heritage Protection. Editor: Judit Tamási. Editorial assistant: István Bardoly. Ministry of National Cultural Heritage - National Board for the Protection of Historic Monuments, Budapest, , 42-43, 112, , , , 140, 147, , 159, 166, Örvendezz, királyi város... A Szűz Mária-prépostság és temploma / "Rejoice, Royal City..." The Provostry and Church of the Virgin Mary. Székesfehérvár (A Szent István Király Múzeum Közleményei D. sorozat 290. szám) (társszerzők: Bartos György, Biczó Piroska, Buzás Gergely, Mentényi Klára, Tóth Melinda) Sávok, vágások, pólyák és Árpádok. Örökség. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal tájékoztató folyóirata. X. 2. (2006. február) 11. Műemlékvédelmi összefoglalások, helyzetértékelések, vitacikkek stb. A közelmúlt emlékeinek műemléki védelméről. Műemlékvédelmi Szemle 1996/ (a Függelék társszerzője: Prakfalvi Endre) 1997 a PhD fokozat megszerzését követően: Ybl Miklós és Kerényi József üvegfalú Hatvany-villája. Műemléklap. Az Országos Műemlékvédelmi Hivatal tájékoztatója. II. 4. (1998. április) utánközlése: Új Magyar Építőművészet 1998/ A berlini volt "NDK-s" magyar nagykövetség épülete. Műemléklap. Az Országos Műemlékvédelmi Hivatal tájékoztatója. III. 1. ( ) 18. [Referátum "A műemlék-helyreállítás az ezredfordulón" című konferencián]. Műemlékvédelem XLIII. 1. (1999) A műemlékjegyzék kibővítéséről. Műemléklap. Az Országos Műemlékvédelmi Hivatal tájékoztatója. III ( ) 10. Műemléki védelemre javasolom... a 200 éves fenyőfői kőkeresztet. Műemléklap. Az Országos Műemlékvédelmi Hivatal tájékoztatója. III. 8. ( ) 14. Eredetiség, konzervativizmus, materializmus, visszafordíthatóság. Műemlékvédelem XLIII. 5. (1999) A műemlékvédelem táguló körei. Műemléklap. Az Országos Műemlékvédelmi Hivatal tájékoztatója. IV (2000. március-április) 1. Védelemre javasolom... Mende Valér nagykanizsai Sommer-síremlékét. Műemléklap. Az Országos Műemlékvédelmi Hivatal tájékoztatója. IV (2000. március-április) 9. Előszó. In: A műemlékvédelem táguló körei. Az Országos Műemlékvédelmi Hivatal kiállítása, április július 16. Szerkesztette: Lővei Pál. Budapest Javaslatok a 20. század építészeti emlékeinek védelmére. Összeállította: Lővei Pál. In: A műemlékvédelem táguló körei. Az Országos Műemlékvédelmi Hivatal kiállítása, április július 16. Szerkesztette: Lővei Pál. Budapest A Körtér táguló abroncsa. Műemléklap. Az Országos Műemlékvédelmi Hivatal tájékoztatója. IV (2000. november-december)

10 Hozzászólás Sedlmayr János hozzászólásához. Műemlékvédelem XLV. 1. (2001) Nyilvános vita a MÉMOSZ székház átalakulásáról. Moderátor: Sütő András Balázs.=Octogon 2001/ (résztvevő) A közös bölcsesség vetülete a demokráciának: tízéves a Műemléki Tervtanács. Születésnapi beszélgetés a testület meghívott tagjaival [Harangi Anna interjúja]. Örökségvédelem. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Tájékoztatója VII (2003. január-február) [résztvevő] Gondolatok székházunk műemlékvédelmi problémáival kapcsolatban. Örökségvédelem. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Tájékoztatója VII (2003. március-április) 5-6. Főmű és átlag - a műemlékké nyilvánítás elveiről. Műemlékvédelem XLVII. 2. (2003) [társszerző: Somorjay Sélysette] XX. századi épületek műemlékvédelmi problémái. In: XXI. Országos Műemléki Konferencia - Építészet és műemlékvédelem a XX. században szeptember Szeged é. n. [2003] A szekció [raportőri beszámoló]. In: XXI. Országos Műemléki Konferencia - Építészet és műemlékvédelem a XX. században szeptember Szeged é. n. [2003] A temetőkben lévő műemlékek védelméről. In: II. Országos Kegyeleti Konferencia. Szerkesztette: Kuli János. Budapest (társszerző: Deme Péter) A műemlékké nyilvánítás szempontrendszere (társszerzők: Győr Attila, Somorjay Selysette), a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal honlapján: Öncenzúra és műemlékvédelem. Örökség IX. 3. (2005. március) 5-6. Budapesti sirámok és remények. Örökség. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal tájékoztató folyóirata. X. 1. (2006. január) A műemlékvédelem a haladás gátja? Utóirat Post Scriptum. A Régi-új Magyar Építőművészet melléklete VII. 37. (2007/2) 7-9. A temetőkben lévő műemlékek védelméről. In: Kegyelet és emlékezet. Szerkesztette: Angyal Eleonóra, Haraszti György, Papp Gábor. Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság [Budapest 2007.] (társszerző: Deme Péter) Műemléki bonusz-rendszer Sydneyben. Örökség XII. 9. (2008. szeptember) 15. újra megjelent: ICOMOS Híradó - a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei (2008. december) 2-3. Műemléki épületkutatásokról rövid jelentések Győr, Alkotmány u. 20.; Győr, Liszt F. u. 22.; Székesfehérvár, Kossuth u. 3.; Székesfehérvár, Táncsics u. 4. In: Az év régészeti kutatásai. Régészeti Füzetek I. Ser. 1. No. 36. Budapest , Fertőd, Madách sétány 1. Muzsikaház. Magyar Műemlékvédelem IX. Budapest Győr, Széchenyi tér 1.; Győr, Széchenyi tér 2.; Kölesd-Felsőhídvégpuszta, volt Hiemer-Jeszenszky-kastély. In: Az év régészeti kutatásai. Régészeti Füzetek I. Ser. 1. No. 38. Budapest , 104. Edelény, volt L'Huillier-Coburg kastély (társszerző: Haris Andrea); Egerlövő, Ref. templom (társszerző: Arnóth Ádám); Fáj, Fáy-kastély. In: Az év régészeti kutatásai. Régészeti Füzetek I. Ser. 1. No. 40. Budapest , 95, 98. Székesfehérvár, Kossuth u. 16. In: Az év régészeti kutatásai. Régészeti Füzetek Ser. 1. No. 41. Budapest Győr, Köztársaság tér 12. In: Az év régészeti kutatásai. Régészeti Füzetek Ser. 1. No. 42. Budapest Győr, Dunakapu tér 5.; Győr, Rózsa Ferenc u. 5. In: Az év régészeti kutatásai. Régészeti Füzetek Ser. 1. No. 43. Budapest Győr, Köztársaság tér 11.; Mosonmagyaróvár, Uradalmi malom. In: Az év régészeti kutatásai. Régészeti Füzetek Ser. 1. No. 44. Budapest , 82. Adattár (munkatárs). In: Magyar Műemlékvédelem X. Az Országos Műemlékvédelmi Hivatal Évkönyve ( ). Budapest , 310, 312, 316, 318, , 321, 322, 323, 324, a PhD fokozat megszerzését követően: Épületkutatás a Velencei Biennálé magyar pavilonján. Műemléklap. Az Országos Műemlékvédelmi Hivatal tájékoztatója. III. 7. ( ) 11.

11

12 Kiállítás-ismertetések Jubileumi és tartományi kiállítások Ausztriában. BUKSZ Budapesti Könyvszemle 4 (1992) "Provincialismus" Austrian Style: Commemorative and Local History Exhibitions. Budapest Rewiew of Books 2 (1992) Tolldísz és császári korona nyarának nagy ausztriai kiállításai I-II. Új Művészet IV. 1. (1993) 23-27, 58. és Történeti képek. Biró József építészettörténeti munkáinak képanyagáról. Magyar Építőművészet LXXXIII. 6. (1992) (társszerző: Csengelné Plank Ibolya) Az obeliszkek Rómába mentek. V. Sixtus pápa Rómája: művészet, építészet és a város a reneszánsz és a barokk között. Új Művészet IV. 7. (1993) Ahol nincs, ott ne keress? Új középkori szerzemények a Magyar Nemzeti Galériában. Új Művészet IV. 9. (1993) Celebrating the Central European Baroque. The Hungarian Quarterly XXXIV. No Autumn Tükör által homályosan. Újraépítik a berlini királyi palotát? Új Művészet V. 2. (1994) Aranyak és aranykorok. Amszterdami kiállítások 1994 telén. Új Művészet V. 5. (1994) A Földre szállt holdbázis, avagy Korea az egész világ. Expo '93. Új Művészet V. 6. (1994) A világ első asszonya. Isabella d'este ( ) Bécsben. Új Művészet V. 9. (1994) Expo '96: világ és kiállítás? Népszabadság (1994. szeptember 16.) 20. Kiállítások, pavilonok a sevillai expón. Pavilon 9. (1994) A Hefele-életmű Szombathelyen. Új Művészet VI. 3. (1995) "Közép-európai barokk kezdeményezés". Műemlékvédelmi Szemle 1994/ Titokban tartott világkiállítások. BUKSZ Budapesti Könyvszemle (1995) Püspökök vonulása. A zágrábi egyházmegye jubileumi kiállítása. Új Művészet VI. 9. (1995) Expo Nonexposure. Budapest Review of Books (1995) A királynét kiállítani nem kell félnetek. Kiállítás az Andechs-Merániakról Andechsben (1993). Műemlékvédelmi Szemle V (1995/1-2) Pavilonok erdején át visz az ember útja. A Velencei Biennálé épületeiről. Új Művészet VI (1995) 32, Egy koreai kiállítás ürügyén. Népszabadság január Dusan Jurkovich kiállítása az OMvH aulájában október 25-december 10. Műemlékvédelem XL. 1. (1996) "Fény és szelek" - Építészet és tervezés Magyarországon , Szolnoki Galéria, június Műemlékvédelem XL. 3. (1996) Két zebra közt a jégre. Millecentenáriumi Városliget a Műcsarnokban. Új Művészet VII. 11. (1996) Esterházy-kiállítás Kismartonban. Műemlékvédelmi Szemle 1996 / Millenniums Plus. Hungary-Austria 1100:1000. Budapest Rewiew of Books (1996) Jubileum itt és ott. Magyarország-Ausztria 1100:1000. BUKSZ Budapesti Könyvszemle (1997) [az interneten elhelyezett változata: Távol Afrikától. Afrikai művészet Ausztriában. Új Művészet VIII. 4. (1997) Keletre magyar! Ázsiai témájú kiállítások az OMvH-ban 1997 nyarán. Műemlékvédelem XLI. 3. (1997) Gótika Szlovéniában. Műemlékvédelmi Szemle 1996/ Id. Storno Ferenc emlékkiállítása Sopronban. Műemlékvédelmi Szemle 1997/ a PhD fokozat megszerzését követően: Óceán és Tinguely-tangli. Expo '98. Lisszabon. Új Művészet IX. 11. (1998) 27-29, 44. Világkiállítás Lisszabonban. Új Magyar Építővűvészet 1998/ A Kelet varázsa. Keleti témájú kiállítások Bécsben. Új Művészet X. 4. (1999) Kincs, ami van. A szilágysomlyói kincs - Bécsben (és Budapesten). Új Művészet X. 7. (1999) Kis kiállítási körkép - Németország. Műemléklap. Az Országos Műemlékvédelmi Hivatal tájékoztatója. III. 10. ( ) 17. Szántó Piroska Emlékkiállítás - a budapesti világörökség új látványossága. Műemléklap. Az Országos Műemlékvédelmi Hivatal tájékoztatója. IV. 1. (2000. január) 15. "Európa Atyja": Nagy Károly. A Karoling-kor művészete és kultúrája. Új Művészet XI. 3. (2000) A hatalom szerkezete. Katalánok és Karolingok Barcelonában. Új Művészet XI. 8. (2000) Világkiállítás és műemlékvédelem: EXPO 2000, Hannover rész. Műemléklap. Az Országos Műemlékvédelmi Hivatal tájékoztatója. IV (2000. július-augusztus) 4-5., (2000. szeptember-október) 8-9.

13 Elművészettelenítették? Expo 2000, Hannover. Új Művészet XI. 11. (2000) A Thousand Years on Display. Millennial Exhibitions. The Hungarian Quarterly 161 (Volume 42, Spring 2001) ; Part Two: 162 (Volume 42, Summer 2001) [az interneten elhelyezett változata: hungarianquarterly.com/no161/070.html Basilica grandis et famosa. A Szűz Mária királyi prépostság temploma. Székesfehérvár, Szent István Király Múzeum. Múzeumi Hírlevél XXII. 6. (2001) Kiállítások 2000-ben Magyarországon 1-2. rész. BUKSZ Budapesti Könyvszemle (2001) , (2001) Bárdolatlan langobárdok. "A langobardok jövője" Bresciában. Műemlékvédelmi Szemle X (2000/1-2.) A magyar kereszténység ezer éve. Műértő június, 5. Ausstellungen des Jahres 2000 in Ungarn im Zeichen des Millenniums. Acta Historiae Artium XLII (2001) Fekete-Afrika fehér foltjai. Afrika rövid évszázada. Új Művészet XIII. 7. (2002. július) A Feszty-körkép kortársa. A restaurált "Murteni csata" a svájci országos kiállításon. Örökségvédelem. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Tájékoztatója VI (2002. július-augusztus) 6-7. Műemlékes gondolatok a könyvtárban. Uralkodók és corvinák. Az Országos Széchényi Könyvtár jubileumi kiállítása alapításának 200. évfordulóján, május 16.-augusztus 20. Műemlékvédelem XLVI. 4. (2002) Kavicsok, tornyok, felhők. Expo 2002 országos kiállítás Svájcban. Új Magyar Építőművészet 2002/ Aranyködben fázik a kurátor. Pénz és hatalom Svájcban. Új Művészet XIII. 11. (2002. november) 4-6. Világ virága, virágnak világa. Floriade 2002 kertészeti világkiállítás, Hollandia. Régi-új Magyar Építőművészet 2003/ Paradisum plantavit. Bencés monostorok a középkori Magyarországon. Kiállítás a Pannonhalmi Bencés Főapátságban, március 21-től november 11-ig. Műemlékvédelmi Szemle XI (2001) Beszédkényszer és íráskészség. Bábel tornyának építése Grazban. Új Művészet XIV. 8. (2003. augusztus) 4-7. [az interneten elhelyezett változata: Az evolúció úszó szigetei. IGA 2003 nemzetközi kertészeti kiállítás, Rostock, április 25.-október 12. Régi-új Magyar Építőművészet 2003/ Anyagtalan Afrika. Tudományos ülésszak Zimbabwében a műemlékekhez kapcsolódó eszmei értékekről. ICOMOS Híradó - a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei (2003. december) 2-5. Régi műemlékes képeslapokról. Budapest XXVII. 3. (2004) 25. Budapesti képeslapsorozat. Örökségvédelem VIII. 5. (2004. június) Hurkolt világkiállítás Japánban. Expo 2005, Aichi. Régi-új Magyar Építőművészet 2005/ Huszka József, a rajzoló gyűjtő. Holmi XVIII (2006) Ragályos középkor. Műemlékvédelem L. 6. (2006) Storno fecit. Az id. Storno Ferenc halálának 100. évfordulója alkalmából rendezett emlékkiállítás megnyitóbeszéde, április 13. Soproni Szemle (2008) Köpönyegem pedig az én irgalmasságom. Köpönyeges Mária-falképek a középkori Magyarországon. Kiállítás a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal pincegalériájában Műemlékvédelem LII. 3. (2008) Békák a parton EXPO Zaragoza. Világkiállítás a vízről Régi-új Magyar Építőművészet 2008/ Renzo Piano kulturális központja Új-Kaledóniában. ICOMOS Híradó - a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei (2008. december) 6-8. Könyvismertetés Ozorai Pipo emlékezete [ismertetés]. Dunatáj XI (1988) A Bajor Műemléki Hivatal Munkafüzetei [ismertetés]. Műemlékvédelmi Szemle 1991/ A zágrábi székesegyház monográfiájáról. Pavilon 6. (1991) Lapidarium Hungaricum 1-2. kötete [ismertetés]. Múzeumi Hírlevél 13 (1992) 1., AKK - Architektur-, Kunst- und Kulturgeschichte in Nord- und Westdeutschland [ismertetés]. Műemlékvédelmi Szemle Erdélyi Múzeum LIII. kötet [ismertetés] füzet. Műemlékvédelmi Szemle 1993/ Ana Deanoviæ-Zeljka Èorak: Zagrebaèka katedrale. Zagreb [ismertetés] Acta Historiae Artium XXXVI (1993) Marosi Ernő: A középkor művészete I ; Az Árpád-kor művészeti emlékei, képes atlasz. Összeállította: Marosi Ernő és Wehli Tünde [ismertetés]. Műemlékvédelem XLI. 4. (1997)

14 1997 a PhD fokozat megszerzését követően: Széless György évi leírása a Szent Adalbert székesegyház és a Szent István templom romjairól. Esztergom, [ismertetés]. Műemlékvédelmi Szemle 1998/ Kanoko Tanaka: Absence of the Buddha Image in Early Buddhist Art - toward its Significance in Comparative Religion [ismertetés]. Műemlékvédelmi Szemle 1998/ Gyorsjelentések a kilencvenes évekről. Műemléklap. Az Országos Műemlékvédelmi Hivatal tájékoztatója. IV (2000. március-április) 28. Építészeti kalauz. Magyarország (vidéki) építészete a 20. században [ismertetés]. Műemlékvédelem XLVII. 1. (2003) A Lapidarium Hungaricum Vas megyei kötetei. Örökségvédelem. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Tájékoztatója VII (2003. május-június) 24. Városfejlődés - világkiállításokkal [Eduardo Mendoza: A csodák városa, könyvismertetés]. Élet és Tudomány LIX. 37. (2004. szeptember 10.) Sisa József: A nádasdladányi Nádasdy-kastély [könyvismertetés]. Műemlékvédelem XLVIII. 4. (2004) Bartos Mihály: Hit- remény - szeretet. Szimbólumok a Budafok-felsővárosi temetőben [ismertetés]. Műemlékvédelem XLIX. 1. (2005) Magyar Műemlékvédelem XII. Bardoly István: Műemléki bibliográfia [ismertetés]. Örökség. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal tájékoztató folyóirata. IX (2005. július-augusztus) 27. Művészet és tudomány [A Magyar Tudományos Akadémia képzőművészeti kincsei, könyvismertetés]. Élet és Tudomány LX. 35. (2005. szeptember 12.) Változó világunk változó múzeumai. [Ébli Gábor: Az antropologizált múzeum. Közgyűjtemények átalakulása az ezredfordulón, könyvismertetés]. Élet és Tudomány LX. 41. (2005. október 14.) [az interneten elhelyezett változata: Bauforschung und Hausforschung in Ungarn [ismertetés]. Műemlékvédelem XLIX. 5. (2005) Modern és szocreál [ismertetés].=http://epiteszforum.hu/?q=node/4774 Sárközy Sebestyén: A történeti Torna megye településtopográfiája a kezdetektől a 18. század elejéig [ismertetés]. Műemlékvédelem LI. 3. (2007) Martin Becher: Imre Henszlmann und die Denkmalpflege in Ungarn [ismertetés]. Műemlékvédelem LII. 3. (2008) Az egész országban elfogadott stílus. [Marosi Ernő: A gótika Magyarországon, ismertetés]. Élet és Tudomány LXIII. 46. (2008. november 14.) Konferencia-beszámolók, társulati beszámolók A temetők művészete - konferencia és kiállítás Wroclawban. Műemlékvédelmi Szemle 1994/ Konferencia Radocsay Dénes emlékére. Turul LXVIII (1995) 50. A Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat Művészettörténeti Szakosztályának tevékenysége (1991. január június). Művészettörténeti Értesítő XLIV (1995) (társszerző: Urbach Zsuzsa) Falképrestaurálási konferencia a Bodeni-tónál. Műemlékvédelmi Szemle 1996/ Szlovéniai tanulmányút. Műemlékvédelmi Szemle 1996/ A műemlékvédelem és a tudományos kutatás kapcsolata (Helyzetkép, 1995). Henszlmann-Lapok. A Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat Közlönye Nr. 5. (1996) A visegrádi királyi palota Mátyás-kori zárt erkélye. Henszlmann-Lapok. A Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat Közlönye Nr. 5. (1996) (társszerző: Buzás Gergely) Magyar-osztrák műemléki tanácskozás, Műemlékvédelmi Szemle 1996/ [társszerző: D. Mezey Alice] Horvát-magyar művészettörténeti konferencia Zágrábban (1997. május 31-június 1.). Művészettörténeti Értesítő XLVI (1997) (társszerző: Mikó Árpád) KÖH-tanulmányút, Hollandia - Dánia - Észak-Németország. Örökségvédelem. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Tájékoztatója VI (2002. november-december)

15 1997 a PhD fokozat megszerzését követően: Myskovszky-konferencia Kassán és Bártfán, május Műemlékvédelem XLII. 3. (1998) Enteriőrfestészet a században. Műemléklap. Az Országos Műemlékvédelmi Hivatal tájékoztatója. II. 11. ( ) 16. Középkori bronz sírlapok - konferencia Poznañban. Művészettörténeti Értesítő XLVIII 1-4. (1999) A Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat művészet- és építészettörténeti, valamint muzeológiai tárgyú előadásai és rendezvényei, szeptember április. Művészettörténeti Értesítő XLIX (2000) Konferencia Maastrichtban. Kőbányászat és kőmegmunkálás. Műemléklap. Az Országos Műemlékvédelmi Hivatal tájékoztatója. V (2001. július-augusztus) A műemlék mint kép. A német műemlékvédők konferenciája 1-2.=Műemléklap. Az Országos Műemlékvédelmi Hivatal tájékoztatója. V (2001. szeptember-október) , V (2001. november-december) Történeti felületek - mész, vakolat, szín. Konferencia Münchenben. Örökségvédelem. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Tájékoztatója VII (2003. január-február) Vastaps és műemlékvédelem. A német műemlékvédők konferenciája Hannoverben. Örökségvédelem. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Tájékoztatója VII (2003. szeptember-október) Műemlékvédelem és turizmus. Örökségvédelem. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Tájékoztatója VIII (2004. július-augusztus) 6. Művészettörténeti kongresszus Montrealban. Örökségvédelem VIII. 10. (2004. november) 14. (társszerző: Beke László) A határok műemlékvédelme és a műemlékvédelem határai. Műemlékvédelem L. 4. (2006) A Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat Művészettörténeti Szakosztályának tevékenysége ( ). Művészettörténeti Értesítő (2006) (összeállította: Lővei Pál és Mikó Árpád) Száz éves a Bajor Műemlékvédelmi Hivatal a német műemlékvédők tanácskozása Münchenben. Örökség XII (2008. július-augusztus) Megemlékezések, nekrológok Biró József életpályája; Biró József irodalmi munkássága; a kiállított művek katalógusa (összeáll. Adam Biro és Lővei Pál). In: Biró József ( ) emlékkiállítása. Szerkesztette: Adam Biro és Lővei Pál. Országos Műemléki Felügyelőség, Budapest ; ; Biró József.. Partium : A Partiumi Közlöny melléklete I. 3. (1994. október) 5. Dr. Entz Géza Magyar Építőművészet LXXXV. 6. (1994) 56. Biró József emléktáblája Nagyváradon. Műemlékvédelmi Szemle 1994/ Biró József életpályája. In: Biró József: Erdélyi kastélyok. [reprint kiadás] Budapest [2-4.] 1997 a PhD fokozat megszerzését követően: H. Sallay Marianne bibliográfiája. Műemlékvédelem XLVII. 1. (2003) (társszerző: Bardoly István) Engel Pál ( ). Műemlékvédelmi Szemle XI (2001) Sedlmayr János ( ). Régi-új Magyar Építőművészet 2005/ Újra megjelent in: Jelek - Tervek - Képek. Sedlmayr János & S. Beck Zsuzsa Ybl díjas építészek (kiállítási katalógus). Szerkesztette: Máté Zsuzsanna. Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, [Budapest 2005] Ernst Bacher Műemlékvédelem XLIX. 4. (2005) Biró József ( ). In: Emberek, és nem frakkok. A magyar művészettörténet-írás nagy alakjai. Tudománytörténeti esszégyűjtemény 3. Enigma XIV. 49 (2006) Tóth Sándor ( ). Örökség XII. 1. (2008. január) 24. Kubinyi András ( ). Műemlékvédelem LI. 6. (2007)

16 HIVATKOZÁSI JEGYZÉK Lővei Pál (független hivatkozások) The Sepulchral Monument of Saint Margaret of the Arpad Dynasty. Acta Historiae Artium XXVI (1980) Marosi, Ernő: Bemerkungen zur Architektur und Bauskulptur der Parlerzeit in Ungarn. In: Die Parler und der Schöne Stil Europäische Kunst unter den Luxemburgen 4. Hsgb. von Legner, Anton. Köln (9. [még az egyetemi szakdolgozatra hivatkozva] Budapesti Történeti Múzeum, többször átrendezett állandó kiállítás, 1981 óta folyamatosan kiállítva szerepel a síremlék 1980-as rekonstrukciós rajza Marosi Ernő: A 14. századi Magyarország udvari művészete és Közép-Európa. In: Művészet I. Lajos király korában Szerkesztette: Marosi Ernő, Tóth Melinda, Varga Lívia (kiállítási katalógus). Székesfehérvár (36. Németh Lajos: Funerális művészet. Ars Hungarica XI (1983) 18. (46. Romanini, Angiola Maria: Nuove ipotesi su Arnolfo di Cambio. Arte Medievale (9. Marosi Ernő: A reprezentáció kérdése a századi magyar művészetben. Történelmi Szemle XXVII (1984) 525. (22. Takács Imre: Megjegyzések a XIV. századi magyar főpapi pecsétek művészettörténeti kérdéseihez. In: A középkori Magyarország főpapi pecsétjei a Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató Csoportjának pecsétmásolat-gyűjteménye alapján. Szerkesztette: Bodor Imre. Budapest (29. Klaniczay Gábor: Az Anjouk és a szent királyok. In: Mert ezt Isten hagyta.... Tanulmányok a népi vallásosság köréből. Szerkesztette: Tüskés Gábor. Budapest (21. Wehli Tünde: "Margarete Ungarie" ábrázolás egy regensburgi kódexben. Ars Hungarica XIV (1986) 162. (18. Wehli Tünde: Tematikai és ikonográfiai jelenségek. In: Magyarországi művészet körül. Szerkesztette: Marosi Ernő. Budapest 1987.I. 208, 803. Marosi Ernő: Stílusrétegek. In: Magyarországi művészet körül. Szerkesztette: Marosi Ernő. Budapest 1987.I Horler Miklós: Magyarország építészeti töredékeinek helyzetképe. In: Lapidarium Hungaricum 1. Általános helyzetkép. Budapest (2. Takács Imre: Esztergomi síremléktöredékek a 13. századból. Ars Hungarica XVI (1988) 128. (19. Garms, Jörg: Gräber von Heiligen und Seligen. In: Skulptur und Grabmal des Spätmittelalters in Rom und Italien. Wien (18. Schmidt, Gerhard: Typen und Bildmotive des spätmittelalterlichen Monumentalgrabes. In: Skulptur und Grabmal des Spätmittelalters in Rom und Italien. Wien (267. Buzás Gergely: A visegrádi királyi palotakápolna ásatása. Archaeologiai Értesítő 118 (1991) 81. (98. Irás-Melis, Katalin: Die Margareteninsel und ihre Klöster im Mittelalter. In: Budapest im Mittelalter. Hg. von Biegl, Gerd (kiállítási katalógus). Braunschweig (16. Marosi, Ernő: Mittelalterliche Kunst aus Buda und Pest. In: Budapest im Mittelalter. Hg. von Biegl, Gerd (kiállítási katalógus). Braunschweig (31. Takács Imre: A magyarországi káptalanok és konventek középkori pecsétjei. Művészettörténeti tanulmány és katalógus a Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató Intézete és a Budapesti Történeti Múzeum másolatgyűjteménye alapján. Budapest (215. Marosi Ernő: Barátságos arcok. Néhány középkori fej értelmezéséhez és az értelmezés módszeréhez. In: Entz Géza nyolcvanadik születésnapjára - tanulmányok. Szerkesztette: Valter Ilona. Budapest (Művészettörténet - Műemlékvédelem II.) 166. (18. Klaniczay Tibor: A Margit-legendák történetének revíziója. In: Klaniczay Tibor-Klaniczay Gábor: Szent Margit legendái és stigmái. Budapest (35. Marosi Ernő: A koldulórendi építészet Magyarországon. In: Koldulórendi építészet a középkori Magyarországon - tanulmányok (Művészettörténet - Műemlékvédelem VII.). Szerkesztette: Haris Andrea. Budapest , 55. (11.

17 Írásné Melis Katalin: Margit síremlékének rekonstrukciós rajza, Margit második síremlékének apácafejekkel díszített töredéke. In: A magyar iskola első évszázadai ( ). Az 1000 éves a magyar iskola országos program győri kiállítása. Szerkesztette: G. Szende Katalin, Szabó Péter közreműködésével. (kiállítási katalógus) Győr ( kat. sz.) [A Margit síremlék rekonstrukciós rajza ki volt állítva A magyar iskola első évszázadai ( ) kiállításon, ban Győrben] Jékely, Zsombor: The Garai Tomb Slab at the Augustinian Church of Siklós. Acta Historiae Artium XL (1998) 140. (35. Michalsky, Tanja: Die Repräsentation einer Beata Stirps. Darstellung und Ausdruck an den Grabmonumenten der Anjous. In: Die Repräsentation der Gruppen. Texte Bilder Objekte. Hrsg. v. Oexle, O. G. und Hülsen-Esch, A. von. Göttingen (Veröffentlichungen des Max- Planck-Instituts für Geschichte 141) 204. (43, 44. Hungaria Regia ( ). Fastes et défis (kiállítási katalógus). Szerkesztette: Basics Beatrix, Johan Van der Beke. [Bruxelles] Várady, Zoltán: Romanische und frühgotische Inschriften. Communicationes Academiae Paedagogicae Szekszardiensis. Szekszárd (13., 76. (20., 81. (53, 56. Várady Zoltán: Gótikus minuscula feliratok a Dunántúlon. Szekszárd (IPF Kiskönyvtár 4.) 66, 74, 90. Klaniczay Gábor: Az uralkodók szentsége a középkorban. Magyar dinasztikus szentkultuszok és európai modellek. Budapest (135. Klaniczay Gábor: Képek és legendák Árpád-házi Szent Margit stigmatizációjáról. In: Magyar szentek tisztelete és ereklyéi. Szerkesztette: Cséfalvai Pál-Kontsek I. (kiállítási katalógus) Esztergom (100. Michalsky, Tanja: Memoria und Repräsentation. De Grabmäler des Königshauses Anjou in Italien. Göttingen (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte 157) 82. (166, 167. Prokopp Mária: Magyar szentek az itáliai trecento festészetben. In: Magyar szentek tisztelete és ereklyéi. Szerkesztette: Cséfalvai Pál-Kontsek I. (kiállítási katalógus) Esztergom (6. Várady Zoltán: Középkori epigráfiai adatok Vas megyéből. Vasi Szemle LIV (2000) 87. (10. Várady Zoltán: Románkori, korai gótikus és gótikus maiuscula feliratok a Dunántúlon (IPF Kiskönyvtár 8.). Szekszárd (5., 62. Buzás Gergely: Pest megye középkori művészeti emlékei. In: Pest megye monográfiája I/2. A honfoglalástól 1686-ig. Szerkesztette: Zsoldos Attila. Budapest (73, 74. Marosi, Ernő: L'art a la cour angevine de Hongrie. In: L'Europe des Anjou. Aventure des princes Angevins du XIII e au XV e siecle (kiállítási katalógus). Paris (61. Biczó Piroska: A középkori és kora újkori kőfaragványok gyűjteménye. In: A 200 éves Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményei. Szerkesztette: Pintér János. Budapest (12., 752. Klaniczay, Gábor: Holy Rulers and Blessed Princesses. Dynastic Cults in Medieval Central Europe. Cambridge (134., 467. Meier, Thomas: Die Archäologie des mittelalterlichen Königsgrabes in christlichen Europa. Stuttgart (Mittelalter-Forschungen 8) 256. (359., 423. Várady Zoltán: A Dunántúl középkori kőfeliratain végzett epigráfiai vizsgálatok összegzése. Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar Tudományos Közleményei V. Szekszárd (14., 55. (35., 68. Várady Zoltán: A románkori és a korai gótikus feliratok. A Wosinszky Mór Múzeum Évkönyve XXIV (2002) 148. (13, 20., 150. (53, 56., 153. Buzás Gergely: A visegrádi királyi palota területén feltárt Anjou-kori kőfaragóműhely. In: Buzás Gergely- Deák Zoltán-Bodó Balázs: A visegrádi királyi palota Anjou-kori kőtára (Visegrád Régészeti Monográfiái 5.). Visegrád (57. Deák Viktória: Tézisek az Árpád-házi Szent Margit legenda-maior-ja a domonkos hagiográfia tükrében című doktori disszertációhoz. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudomány Kar [Diós István:] Margit, Árpádházi, Szt. In: Magyar Katolikus Lexikon VIII. Főszerkesztő: Diós István. Szent István Társulat, Budapest Jékely, Zsombor: Art and Patronage in Medieval Hungary The Frescoes of the Augustinian Church at Siklós. PhD dissertation at the Yale University, New Haven (sokszorosított kézirat: UMI 17

18 Dissertation Services, Ann Arbor, Michigan) 175. (424. B. Nyékhelyi Dorottya: Középkori kútlelet a budavári Szent György téren (Monumenta Historica Budapestinensia XII:). Budapest (217. Biczó, Piroska: The Collection of Medieval and Early Modern Stone Carvings. In: Two Hundred Years' History of the Hungarian National Museum and its Collections. Edited by Pintér, János. Budapest (8., 533. Várady, Zoltán: Zusammenfassung der epigraphischen Untersuchungen an den mittelalterlichen Steininschriften in Transdanubien. In: Quasi liber et pictura. Tanulmányok Kubinyi András hetvenedik születésnapjára. Szerkesztette: Kovács Gyöngyi. Budapest (14., 617. (35., 626. Banfi, Florio: Ricordi Ungheresi in Italia. Edizione aggiornata e ampliata. Annuario. Studi e documenti italo-ungheresi. Roma-Szeged , 313. Deák Viktória Hedvig: Árpád-házi Szent Margit és a domonkos hagiográfia. Garinus legendája nyomában. Budapest (184., 269. (450. Várady, Zoltán: Summary of the epigraphic examinations performed on stone-carved inscriptions made in the Medieval Transdanubia. Specimina Nova Pars Prima, Sectio Mediaevalis III. Pécs (14., 12. (35. Jäggi, Carola: Frauenklöster im Spätmittelalter. Die Kirchen der Klarissen und Dominikanerinnen im 13. und 14. Jahrhundert. Petersberg (Studien zur internationalen Architektur- und Kunstgeschichte 34) 176. (358, 363, 364., 235. (210., 236. (213, , 362. Klaniczay Gábor: Kísérletek Árpád-házi Szent Margit szentté avatására a középkorban. Századok 140 (2006) 448. (35. Sijarić, Mirsad: Nagrobne ploče tri bosanska kralja / Tombstones of three Bosnian kings. Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu 23 (2006) 256.; az interneten is: hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak_download&id_clanak_jezik=18470 Banfi, Florio Sárkány Péter Kovács Zsuzsa Horváth Zoltán György: Itáliai magyar emlékek. Budapest , 488. Kerny Terézia: Magyar szentek tisztelete és képzőművészeti ábrázolásai ( század). In: Magyar Művelődéstörténeti Lexikon VII. Főszerkesztő: Kőszeghy Péter. Budapest Szent Ivó bretagne-i síremléke - Magyarországi Jakab mester műve. Művészettörténeti Értesítő XXX (1981) (társszerző: Lővei György) Németh Lajos: Funerális művészet. Ars Hungarica XI (1983) 18. (46. Kovács Éva: Species modus ordo. Válogatott tanulmányok. Budapest (7. Gótikus sírkövek Máriavölgyről és Segesdről. Művészettörténeti Értesítő XXX (1981) (társszerzők: Engel Pál és Varga Lívia) Várady Zoltán: A bátai sírkő és epigráfiai összefüggései. A Béri Balogh Ádám Múzeum Évkönyve XII (1984) 108. (24. Magyar Kálmán: A segesdi királynéi ispánság történetéből (XI-XV. század). In: Somogy megye múltjából (Levéltári Évkönyv 16.). Kaposvár Gerelyes Ibolya: Budapest, VIII. Múzeum körút Magyar Nemzeti Múzeum, Földszinti Lapidárium. In: Lapidarium Hungaricum 1. Általános helyzetkép. Budapest Magyar Kálmán: A középkori Segesd város és megye története, régészeti kutatása. Kaposvár Bertényi Iván: A történeti segédtudományok fejlődése Magyarországon között II. Turul 67 (1994) 10. (238. Várady Zoltán: A középkori epigráfiakutatás Magyarországon. Illyés Gyula Pedagógiai Főiskola Tudományos Közleményei III (1998) 152. (39., 154. Mikó Árpád-Pálffy Géza: A győri székesegyház késő reneszánsz és barokk sírkövei ( század). Művészettörténeti Értesítő XLVIIII (1999) 138. (3. Várady Zoltán: Tolna megye középkori kőfeliratainak epigráfiai elemzése. A Wosinszky Mór Múzeum Évkönyve XXI (1999) 175. (4,,

19 Papp Szilárd: Kőfaragvány a Buda feletti Szent Lőrinc-kolostorból. In: Tanulmányok Tóth Sándor 60. születésnapjára. Szerkesztette: Rostás T. és Simon A. Budapest (69. Várady Zoltán: Középkori epigráfiai adatok Vas megyéből. Vasi Szemle LIV (2000) 85. (2. Várady Zoltán: Románkori, korai gótikus és gótikus maiuscula feliratok a Dunántúlon. Szekszárd (IPF Kiskönyvtár 8.) 61. Bozsóky Pál Gerő: Királyok és királynék városa Segesd. Segesd-Kaposvár Draskóczy István ism.: Engel Pál: Magyar középkori adattár. CD-ROM. Arcanum Digitéka, Budapest Turul 74 (2001) 66. (1. Magyar Kálmán: Szent István államszervezésének régészeti emlékei. Kaposvár-Segesd Biczó Piroska: A középkori és kora újkori kőfaragványok gyűjteménye. In: A 200 éves Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményei. Szerkesztette: Pintér János. Budapest (72., 739. Várady Zoltán: A Dunántúl középkori kőfeliratain végzett epigráfiai vizsgálatok összegzése. Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar Tudományos Közleményei V. Szekszárd (18. Luxová, Viera: Memento mori: formy náhrobnej skulptúry. In: Gotika. Ed. Buran, Dusan. (Dejiny slovenského výtvarného umenia) Bratislava Biczó, Piroska: The Collection of Medieval and Early Modern Stone Carvings. In: Two Hundred Years' History of the Hungarian National Museum and its Collections. Edited by Pintér, János. Budapest (34., 523. Papp Szilárd: Forráskritika - két faragvány a lövöldi karthauzi kolostorból. In: Quasi liber et pictura. Tanulmányok Kubinyi András hetvenedik születésnapjára. Szerkesztette: Kovács Gyöngyi. Budapest (26., 412. Várady, Zoltán: Zusammenfassung der epigraphischen Untersuchungen an den mittelalterlichen Steininschriften in Transdanubien. In: Quasi liber et pictura. Tanulmányok Kubinyi András hetvenedik születésnapjára. Szerkesztette: Kovács Gyöngyi. Budapest (18., 624. Várady, Zoltán: Summary of the epigraphic examinations performed on stone-carved inscriptions made in the Medieval Transdanubia. Specimina Nova Pars Prima, Sectio Mediaevalis III. Pécs (18. Bodó Balázs: A pálos rend építészete a XV. Század derekáig. In: Decus solitudinis Pálos évszázadok. Szerkesztette: Őze Sándor közreműködésével Sarbak Gábor. Budapest (21. A tornagörgői, egy bazini és egy ismeretlen helyről származó sírkőről. Művészettörténeti Értesítő XXX (1981) (társszerzők: Engel Pál és Varga Lívia) Németh Lajos: Funerális művészet. Ars Hungarica XI (1983) 18. (46. Gerelyes Ibolya-Kovalovszky Júlia-Parádi Nándor: Budapest, VIII. Múzeum körút Magyar Nemzeti Múzeum. Pincsraktárak. In: Lapidarium Hungaricum 1. Általános helyzetkép. Budapest Marosi, Ernő: Mittelalterliche Kunst aus Buda und Pest. In: Budapest im Mittelalter. Hg. von Biegl, Gerd (kiállítási katalógus). Braunschweig (42. Bertényi Iván: A történeti segédtudományok fejlődése Magyarországon között II. Turul 67 (1994) 10. (238. Rácz György: Az Ákos nemzetség címere. Turul LXVIII (1995) 22. (10., 24. (53, 56., 30. Papp Szilárd: Juan Cabello, valamint...: A tari Szent Mihály-templom és udvarház. Tanulmányok.... Budapest [ismertetés] Művészettörténeti Értesítő XLV (1996) 151. (16. Jékely, Zsombor: The Garai Tomb Slab at the Augustinian Church of Siklós. Acta Historiae Artium XL (1998) 141. (39. Mikó Árpád-Pálffy Géza: A győri székesegyház késő reneszánsz és barokk sírkövei ( század). Művészettörténeti Értesítő XLVIIII (1999) 138. (3. Soós Ferenc: Magyarország kincstartói [Budapest]n (61. Draskóczy István ism.: Engel Pál: Magyar középkori adattár. CD-ROM. Arcanum Digitéka, Budapest Turul 74 (2001) 66. (1. Jékely, Zsombor: Art and Patronage in Medieval Hungary The Frescoes of the Augustinian Church at Siklós. PhD dissertation at the Yale University, New Haven (sokszorosított kézirat: UMI 19

20 Dissertation Services, Ann Arbor, Michigan) 222. (570. Luxová, Viera: Memento mori: formy náhrobnej skulptúry. In: Gotika. Ed. Buran, Dusan. (Dejiny slovenského výtvarného umenia) Bratislava , 837. Sárközy Sebestyén: A történeti Torna megye településtopográfiája a kezdetektől a 18. század elejéig. Perkupa Miskolc (1-2., 110. Bodó Balázs: A pálos rend építészete a XV. Század derekáig. In: Decus solitudinis Pálos évszázadok. Szerkesztette: Őze Sándor közreműködésével Sarbak Gábor. Budapest (22. Grabstein des Propstes Georg Schönberg, Vizekanzler der Preßburger Universität (1470). In: Matthias Corvinus und die Renaissance in Ungarn (kiállítási katalógus) Schallaburg (társszerző: Richard Perger) Luxová, Viera: Memento mori: formy náhrobnej skulptúry. In: Gotika. Ed. Buran, Dusan. (Dejiny slovenského výtvarného umenia) Bratislava Hlavačková, Miriam: Prepošt bratislavskej kapituly Juraj zo Schönbergu a Dóm sv. Martina. In: Ročenka Slovenskej národnej galérie v Bratislave Galéria Bratislava (5. A székesfehérvári Anjou-sírkápolna művészettörténeti helye. In: Művészet I. Lajos király korában Szerkesztette: Marosi Ernő, Tóth Melinda, Varga Lívia (kiállítási katalógus). Székesfehérvár Marosi Ernő: A reprezentáció kérdése a századi magyar művészetben. Történelmi Szemle XXVII (1984) 520. Marosi Ernő: Stílusrétegek. In: Magyarországi művészet körül. Szerkesztette: Marosi Ernő. Budapest 1987.I. 783, 786. Kralovánszky, Alán: The Settlement History of Veszprém and Székesfehérvár in the Middle Ages. In: Towns in Medieval Hungary. Edited by L. Gerevich. Budapest (146. Takács Imre: A gótika műhelyei a Dunántúlon. In: Pannonia Regia. Művészet a Dunántúlon (kiállítási katalógus). Szerkesztette: Mikó Árpád, Takács Imre. Budapest (37. Marosi Ernő: Kép és hasonmás. Művészet és valóság a századi Magyarországon (Művészettörténeti Füzetek 23). Budapest (172. Marosi Ernő: Megjegyzések a középkori magyarországi kőszobrászathoz. Ars Hungarica XXIII (1995) 240. (35. Jékely, Zsombor: The Garai Tomb Slab at the Augustinian Church of Siklós. Acta Historiae Artium XL (1998) 142. (59, 63. Várady Zoltán: A középkori epigráfiakutatás Magyarországon. Illyés Gyula Pedagógiai Főiskola Tudományos Közleményei III (1998) 152. (39., 155. Várady Zoltán: Gótikus minuscula feliratok a Dunántúlon. Szekszárd (IPF Kiskönyvtár 4.) 66, 90. Die Bischofsburg zu Pécs / A pécsi püspökvár. Szerkesztette: Szíjártó Kálmán-G. Sándor, Mária (ICOMOS. Hefte des Deutschen Nationalkomitees XXII) Michalsky, Tanja: Memoria und Repräsentation. De Grabmäler des Königshauses Anjou in Italien. Göttingen (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte 157) 364. (34. Papp Szilárd: Kőfaragvány a Buda feletti Szent Lőrinc-kolostorból. In: Tanulmányok Tóth Sándor 60. születésnapjára. Szerkesztette: Rostás T. és Simon A. Budapest (79., 168. (83., 169. (88. Várady Zoltán: Középkori epigráfiai adatok Vas megyéből. Vasi Szemle LIV (2000) 87. (10. Biczó Piroska: A középkori és kora újkori kőfaragványok gyűjteménye. In: A 200 éves Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményei. Szerkesztette: Pintér János. Budapest (5., 752. Meier, Thomas: Die Archäologie des mittelalterlichen Königsgrabes in christlichen Europa. Stuttgart (Mittelalter-Forschungen 8) 256. (359., 423. Várady Zoltán: A Dunántúl középkori kőfeliratain végzett epigráfiai vizsgálatok összegzése. Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar Tudományos Közleményei V. Szekszárd (35., 68. Jékely, Zsombor: Art and Patronage in Medieval Hungary The Frescoes of the Augustinian Church at 20

2014. szeptember 14. Papp Szilárd (Veszprém 1970. V. 28.) művészettörténész-régész

2014. szeptember 14. Papp Szilárd (Veszprém 1970. V. 28.) művészettörténész-régész 2014. szeptember 14. Papp Szilárd (Veszprém 1970. V. 28.) művészettörténész-régész 1989-1994 ELTE BTK művészettörténet szak 1990-1995 ELTE BTK régészet szak, középkor szakirány 1994-2000 Magyar Nemzeti

Részletesebben

i. Bevezető rész a. bibliográfiák

i. Bevezető rész a. bibliográfiák i. Bevezető rész a. bibliográfiák a. a. személyi bibliográfiák Aggházy Mária > 421. Bakó Ferenc > 425. Bálint Sándor > 443. Balogh István > 453. Biró József > 469. Bogyay Tamás > 493., 499. Borsos Béla

Részletesebben

MÛEMLÉKVÉDELEM LII. évf. 2008. 6. szám MÛEMLÉK- VÉDELEM. LII. évf. 2008 6. szám Ára: 565 Ft

MÛEMLÉKVÉDELEM LII. évf. 2008. 6. szám MÛEMLÉK- VÉDELEM. LII. évf. 2008 6. szám Ára: 565 Ft MÛEMLÉKVÉDELEM LII. évf. 2008. 6. szám MÛEMLÉK- VÉDELEM LII. évf. 2008 6. szám Ára: 565 Ft MÛEMLÉKVÉDELEM A MAGYAR MÛEMLÉKVÉDELEM FOLYÓIRATA LII.évf. 2008 6.szám Alapította: Gerô László Szerkesztôbizottság:

Részletesebben

1000 éve. Tanulmányok Szent Imre tiszteletére születésének ezredik évfordulója alkalmából. 1000 Jahre heiliger Emmerich

1000 éve. Tanulmányok Szent Imre tiszteletére születésének ezredik évfordulója alkalmából. 1000 Jahre heiliger Emmerich Székesfehérvár 1007 2007 Szent Imre 1000 éve Tanulmányok Szent Imre tiszteletére születésének ezredik évfordulója alkalmából 1000 Jahre heiliger Emmerich Beiträge zu Ehren des heiligen Emmerich anläßlich

Részletesebben

GHESAURUS. Tanulmányok Szentmártoni Szabó Géza hatvanadik születésnapjára. Szerkesztette CSÖRSZ RUMEN ISTVÁN

GHESAURUS. Tanulmányok Szentmártoni Szabó Géza hatvanadik születésnapjára. Szerkesztette CSÖRSZ RUMEN ISTVÁN GHESAURUS Tanulmányok Szentmártoni Szabó Géza hatvanadik születésnapjára Szerkesztette CSÖRSZ RUMEN ISTVÁN rec.iti Budapest 2010 3 A kötet megjelenését támogatta Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata és a szerzők

Részletesebben

viii. Települések, műemlékek, műemlékegyüttesek

viii. Települések, műemlékek, műemlékegyüttesek viii. Települések, műemlékek, műemlékegyüttesek Abafája [Apalina] Huszár-kastély 4178. Kovács András: Reneszánsz címeres kandalló Abafájáról. = Erdélyi Múzeum, 66, 1994, 1/2. 83 84., Abasár r. k. templom

Részletesebben

PPKE BTK Könyvtára Régészet könyvlista 1 / 15

PPKE BTK Könyvtára Régészet könyvlista 1 / 15 PPKE BTK Könyvtára Régészet könyvlista 1 / 15 Főcím Szerző/közreműködő Kiadó/Forrásdok Év ISBN/ISSN "...A halál árnyékának völgyében járok" : A középkori templom körüli temetők kutatása. A Magyar Nemzeti

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT

BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT Több korszakot átfogó munkák az országgyűlésről A magyar Országgyűlés kamaráinak jogi szétválasztása (Parlamenti Hírlevél, 2009. 2. szám) Balla Antal (szerk.):

Részletesebben

Veszprémy László. Irodalomjegyzék. 1993-ig Összesből idegen nyelvű

Veszprémy László. Irodalomjegyzék. 1993-ig Összesből idegen nyelvű 1 Veszprémy László Irodalomjegyzék 1993-ig Összesből idegen nyelvű Ebből külföldön megjelent Könyv 3 3 1 Fordítás 1 tanulmány, cikk 28 népszerűsítő cikk 14 Könyvismertetés 30 3 3 Szócikkek, katalógus 7

Részletesebben

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK ESSAYS IN CHURCH HISTORY IN HUNGARY 2008/1 2 MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIA MUNKAKÖZÖSSÉG BUDAPEST Kiadó Publisher MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIA MUNKAKÖZÖSSÉG

Részletesebben

Hoffmann Edith (Brassó 1888. XII. 7. Budapest 1945. IV. 6.) művészettörténész

Hoffmann Edith (Brassó 1888. XII. 7. Budapest 1945. IV. 6.) művészettörténész 2014. február 23. Hoffmann Edith (Brassó 1888. XII. 7. Budapest 1945. IV. 6.) művészettörténész Nagyapja: Engel Károly festő Apja Phil. Dr Hoffmann Frigyes (tanár az Eötvös kollégiumban), Anyja Engel Mária.

Részletesebben

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008)

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Akadémiai doktori értekezés Melléklet Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Előadások külföldi (nemzetközi) és hazai konferenciákon Külföldi és hazai tudományos munkák (doktori és kandidátusi

Részletesebben

EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977.

EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977. EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977. Szerkesztő : Szemerkényi Ágnes Tárkány Szűcs Ernő Szerkesztőségi cím: 1250 Budapest, Országház u. 30. Szerkesztőségi

Részletesebben

ÍROTT EMLÉKEZET FÉL EMBERÖLTŐ LEVÉLTÁRI KIADVÁNYAIBÓL MAGYAR LEVÉLTÁRAK 1986 ÉS 2005 KÖZÖTT MEGJELENT KIADVÁNYAI BUDAPEST, 2006.

ÍROTT EMLÉKEZET FÉL EMBERÖLTŐ LEVÉLTÁRI KIADVÁNYAIBÓL MAGYAR LEVÉLTÁRAK 1986 ÉS 2005 KÖZÖTT MEGJELENT KIADVÁNYAI BUDAPEST, 2006. ÍROTT EMLÉKEZET FÉL EMBERÖLTŐ LEVÉLTÁRI KIADVÁNYAIBÓL A MAGYAR LEVÉLTÁRAK 1986 ÉS 2005 KÖZÖTT MEGJELENT KIADVÁNYAI BUDAPEST, 2006. MÁJUS (2. javított kiadás) BUDAPEST 2006. 2 A Nemzeti Kulturális Örökség

Részletesebben

Közleményei, 19. 125-130. p. 1981 Nemesek az alsószuhai templomban. - In: Múzeum Kurír, 1981. augusztus (4. kötet 6. szám) 60-61. p.

Közleményei, 19. 125-130. p. 1981 Nemesek az alsószuhai templomban. - In: Múzeum Kurír, 1981. augusztus (4. kötet 6. szám) 60-61. p. Dr. Tusnády László Dr. Tusnády László (1940) Elérhetőségek: ME-CTFK, 47/513-000/28-59 Iskolák, végzettség: József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar magyar-olasz szak (1966). Az irodalomtudomány

Részletesebben

DR. HALÁSZ IMRE Ph.D/CSC. SZAKIRODALMI TEVÉKENYSÉGE (Kurzívval szedve az ismert hivatkozások, bibliográfiai felvételek és az ismertetések.

DR. HALÁSZ IMRE Ph.D/CSC. SZAKIRODALMI TEVÉKENYSÉGE (Kurzívval szedve az ismert hivatkozások, bibliográfiai felvételek és az ismertetések. 1 DR. HALÁSZ IMRE Ph.D/CSC. SZAKIRODALMI TEVÉKENYSÉGE (Kurzívval szedve az ismert hivatkozások, bibliográfiai felvételek és az ismertetések.) KÖNYV, KÖNYVRÉSZLET 1. ZALAKAROS (Bp. 1986., magyar és német

Részletesebben

dc_139_10 A RENESZÁNSZ MŰVÉSZET TÖRTÉNETE MAGYARORSZÁGON MIKÓ ÁRPÁD BUDAPEST (akadémiai doktori értekezés)

dc_139_10 A RENESZÁNSZ MŰVÉSZET TÖRTÉNETE MAGYARORSZÁGON MIKÓ ÁRPÁD BUDAPEST (akadémiai doktori értekezés) MIKÓ ÁRPÁD A RENESZÁNSZ MŰVÉSZET TÖRTÉNETE MAGYARORSZÁGON (akadémiai doktori értekezés) BUDAPEST 2011 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés (4) ELSŐ RÉSZ I. AZ ELŐZMÉNYEK. VITÉZ JÁNOS, JANUS PANNONIUS ÉS KÖRÜK (8)

Részletesebben

Kétegyháza. Kétújfalu. Kéty [Ket]

Kétegyháza. Kétújfalu. Kéty [Ket] Hullám Szálló 8191. Kemény Mária: A keszthelyi Hullám Szálló. = Pannon Tükör, 1, 1996, 1. 55 59., r. k. ferences templom 8192. M. Anda Judit Prokopp Mária: Keszthely. Plébániatemplom. 3. teljesen átdolg.

Részletesebben

Hmvhely, 1978. p. 5 21. 17. Sablonmentes iskolai ünnepélyek In: Köznevelés, 1979. január 10. 18. Diáknapok - tanárszemmel In: Csongrád Megyei Hírlap,

Hmvhely, 1978. p. 5 21. 17. Sablonmentes iskolai ünnepélyek In: Köznevelés, 1979. január 10. 18. Diáknapok - tanárszemmel In: Csongrád Megyei Hírlap, Bibliográfia 1. Ransanus és Mátyás király Egyetemi szakdolgozat. Kézirat. Szeged, 1967. 2. Ransanus és Magyarország Bölcsészdoktori disszertáció. Szeged, 1969. 3. Megjegyzések egy XVI. századi hun történethez

Részletesebben

HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA

HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA 3*2> 1 9 9 0 / 1 HONISMERET A HAZAFIAS NÉPFRONT FOLYÓKAT* HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA Az agg Kossuth és Napsugár. Szépirodalmi. Bp., 19897160 A nyolcvankét esztendős Kossuth Lajos és a tizenkilenc esztendős

Részletesebben

BEVEZETÕ KÖNYVÉSZETI LEÍRÁS IDÕRENDI FELSOROLÁS

BEVEZETÕ KÖNYVÉSZETI LEÍRÁS IDÕRENDI FELSOROLÁS SALIGA IRÉN MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK 1(1989) 15(2003) REPERTÓRIUM BEVEZETÕ A repertórium a Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 15 évfolyamának anyagát tárja fel. Szerkezete a következõ: könyvészeti

Részletesebben

Tardy Lajos (1914 1990) művelődéstörténész, orvostörténész, szakfordító, a történelemtudomány doktora rövid életrajza és életmű-bibliográfiája

Tardy Lajos (1914 1990) művelődéstörténész, orvostörténész, szakfordító, a történelemtudomány doktora rövid életrajza és életmű-bibliográfiája A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 2. Tardy Lajos (1914 1990) művelődéstörténész, orvostörténész, szakfordító, a történelemtudomány doktora rövid életrajza és életmű-bibliográfiája

Részletesebben

Magyar művészeti kislexikon Körber, Ágnes F. Almási, Éva

Magyar művészeti kislexikon Körber, Ágnes F. Almási, Éva Magyar művészeti kislexikon Körber, Ágnes F. Almási, Éva Magyar művészeti kislexikon Körber, Ágnes F. Almási, Éva Publication date 2002 Szerzői jog 2002 Enciklopédia Kiadó Copyright 2002, Enciklopédia

Részletesebben

A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA

A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA 9. A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA 9. szerkesztik kókay györgy és németh s. katalin készült a magyar tudományos akadémia irodalomtudományi intézetében

Részletesebben

Botlik József. Publikációs jegyzék. Közléseimről, általában

Botlik József. Publikációs jegyzék. Közléseimről, általában 1 Botlik József Publikációs jegyzék Közléseimről, általában 1981-től látnak napvilágot történeti, irodalom- és művelődéstörténeti, kritikai írásaim, tanulmányaim, könyveim a határon túli magyarság helyzetéről,

Részletesebben

Bede Katalin. Békési Gábor

Bede Katalin. Békési Gábor arta nos Barta János (1940. június 27.) Elérhetőségek: Debreceni Egyetem, Történelmi Intézet, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.; Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 48. Tel/Fax: 06-52-489 100-22 130 Iskolák, végzettség:

Részletesebben

KISGRAFIKA. Koppány György színezett rézkarca, C3 col, 130 100

KISGRAFIKA. Koppány György színezett rézkarca, C3 col, 130 100 KISGRAFIKA 53. évfolyam. Megjelenik egy évben négyszer. Kiadja a Kisgrafi ka Barátok Köre Grafi kagyűjtő és Művelődési Egyesület. Postacím: 1538 Budapest, Pf. 519., internetcím: www.kisgrafi ka.hu Szerkesztőbizottság:

Részletesebben

Bp.; Festett vasak és alumíniumok. Mûvészetek Háza, Veszprém 1 9 9 4 Bronzjelek. Európai Közép Galéria, Esztergom 1 9 9 5 Állatszobrok

Bp.; Festett vasak és alumíniumok. Mûvészetek Háza, Veszprém 1 9 9 4 Bronzjelek. Európai Közép Galéria, Esztergom 1 9 9 5 Állatszobrok É L E T R A J Z 1 9 4 4. április 23-án született Budapesten. Anyja Kiss Angyalka magyartanár, apja Várnagy László pszichológus volt. 1 9 5 0 1 9 5 8 Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Csepel. 1 9 5 8 1 9

Részletesebben

1800 előtti magyarországi katolikus népénekek és énekeskönyvek szakirodalmi bibliográfiája

1800 előtti magyarországi katolikus népénekek és énekeskönyvek szakirodalmi bibliográfiája 1800 előtti magyarországi katolikus népénekek és énekeskönyvek szakirodalmi bibliográfiája Összeállította: Bogár Judit KÉZIRAT GYANÁNT MTA PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport Budapest 2014 Készült

Részletesebben

Az iskolai, a populáris és a hivatásos színjátszás Magyarországon. Bibliográfia. Szerkesztette: Szedmák Andrea. Lektorálta: Pintér Márta Zsuzsanna

Az iskolai, a populáris és a hivatásos színjátszás Magyarországon. Bibliográfia. Szerkesztette: Szedmák Andrea. Lektorálta: Pintér Márta Zsuzsanna A SZÍNJÁTSZÓ ISKOLA A XVII XVIII. SZÁZADBAN Az iskolai, a populáris és a hivatásos színjátszás Magyarországon Bibliográfia 1998 2009 Szerkesztette: Szedmák Andrea Lektorálta: Pintér Márta Zsuzsanna AZ

Részletesebben