VEZETŐI ELVÁRÁSOK A PÁLYAKEZDŐ DIPLOMÁSOKKAL SZEMBEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VEZETŐI ELVÁRÁSOK A PÁLYAKEZDŐ DIPLOMÁSOKKAL SZEMBEN"

Átírás

1 VEZETŐI ELVÁRÁSOK A PÁLYAKEZDŐ DIPLOMÁSOKKAL SZEMBEN Gazdag Viktória Tünde III. évfolyam, gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök alapszak Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Kaposvár Vállalatgazdasági és Szervezési Tanszék Konzulensek: Szabó Gábor, egyetemi tanársegéd Dr. Walter Virág, egyetemi adjunktus Kaposvár, 2008

2 ÖSSZEFOGLALÓ A diplomás foglalkoztatás a Nyugat-dunántúli régióban az utóbbi időszakban változó tendenciát mutat. A változás negatív irányú, mert bár napjainkban trendi diplomásnak lenni, nem minden pályakezdő rendelkezik azokkal a kompetenciákkal, amelyeket a vállalatvezetők elvárnak tőlük. Ezen elvárások két részre oszthatók. Az egyik a vállalatnál betöltött pozícióhoz szükséges szakmai kompetenciák csoportja, a másik a nem szakmai kompetenciák köre. BEVEZETŐ Nagykanizsán 2006-ban 3696 regisztrált álláskeresőt tartottak számon. Ebből 176 fő rendelkezik egyetemi, illetve főiskolai végzettséggel. Ezt a számot tovább bontva megkapjuk, hogy a éves korosztályban (ide tartozik a pályakezdők jelentős hányada) 47 fő álláskereső volt. A vizsgálati témám alapjául szolgáló 1989 óta Nagykanizsán is működő multinacionális vállalat nagymértékben befolyásolja a térség munkaerő-piacát, mivel ha a jelenlegi gazdasági helyzet tartóssá válik, tömeges elbocsátásokra lehet majd számítani. Ez extrém módon megemelné a Nyugat-dunántúli régióban az álláskeresők számát. Jelenleg ez a cég az egyik legnagyobb amerikai munkáltató (több mint fővel), befektető és exportőr Magyarországon, mivel valamennyi főüzletága aktív hazánkban (PÖLÖSKEI, 2006). A munkaerő-piacra való belépést a fiatalok (felsőoktatásban tanulók) már az előtt elkezdik, mielőtt kikerülnének az iskolából, ezáltal több tapasztalatot szereznek az adott munkahely szervezeti kultúrájáról, az ott elfogadott normákról és természetesen a vezetők által felállított követelmények és elvárások széles skálájáról is. A diákmunka a legtöbb esetben hasznára válik az egyénnek, mivel nem az iskolapadból kikerülve kell szembesülnie azzal, hogy milyen alapvető elvárásokat, szabályokat kell betartani és azoknak megfelelni egy vállalatnál. Többnyire ilyen esetek elkerülése érdekében fordul elő az is, hogy a diploma megszerzése előtt a hallgatók felmérve lehetőségeiket megszakítják tanulmányaikat előzetes tapasztalatszerzés céljából, illetve, hogy a munka melletti tanulás lehetőségéhez folyamodnak. Magas és jó minőségű kompetenciákat igénylő szervezeteknél megnő az élethosszig tartó tanulás jelentősége is, mivel az ilyen vállalatoknál nagy hangsúlyt fektetnek a piacképes, naprakész tudásra (GALASI, TÍMÁR és VARGA, 2000). Mindezek ellenére megállapítható az a tény, hogy egyre nehezebbé válik a felsőfokú végzettséggel rendelkező pályakezdők munkába állásának, munkavállalásának a lehetősége, amely más európai országokban nem számít új keletű problémának, és arányait tekintve is súlyosabb, mint Magyarországon, ahol ez egy új társadalmi jelenségnek számít (GYÖRGYI, 2004). Az elmúlt évtizedekben Magyarországon is felismerték az emberi erőforrás fontos szerepét a vállalatok életében (BAJOR et. al, 2001). A 20. század végén jelentősen növekedett azoknak az elemzéseknek és kutatásoknak a száma, amelyek az emberi erőforrás gazdasági szerepével foglalkoznak. Napjainkban az emberi erőforrás már nem csupán költségtényezőként értelmezhető, hanem a szervezet fontos stratégiai részeként jelenik meg. E gondolatmenet alapján a vállalatoknak fontos hangsúlyt kell fektetniük arra, milyen kompetenciákkal rendelkező munkavállalókat alkalmaznak a vállalat értékteremtő folyamatainak végrehajtására. További fontos szempontként jelenik meg a megfelelő tulajdonságokkal, készségekkel, képességekkel és nem utolsó sorban végzettséggel rendelkező munkaerő felkutatása is. A megfelelő kvalitású jelöltek kiválasztása már a vezetői feladatkörbe tartozik. A dolgozatom célja a pályakezdő diplomásokkal szemben támasztott elvárások és követelmények vizsgálata egy multinacionális vállalat szemszögéből. A humán erőforrás menedzsmentnek jelenleg még vannak feltáratlan területei, mivel a rendszerváltás 2

3 után a legtöbb szakirodalom a sikeres vezetővé válás kérdésével foglalkozott, velük szemben állított fel normákat, elvárásokat. Az alkalmazottakkal és a pályakezdőkkel szemben felállított vezetői normák elemzésével foglalkozó publikációk mérsékelten jelennek meg (TÓTH, 2006). A kiaknázatlan területek körébe tartozik a vezetői elvárások vizsgálata is, amely egy általam választott vállalkozás példájára alapozva öleli fel a dolgozatom témáját, mivel eddigi kutatásaim alapján viszonylag kevesen foglalkoztak a téma empirikus vizsgálatával. ANYAG ÉS MÓDSZER A kutatási témám részletes megismerése érdekében adatgyűjtést végeztem szekunder és primer kutatási módszerek felhasználásával egyaránt. Először szekunder adatgyűjtést folytattam, amelyek különféle hazai szakirodalmak megismerésére irányultak. Primer kutatásomban minőségi elemzést végeztem. A kvalitatív kutatás módszerei közül az egyéni strukturált mélyinterjút alkalmaztam, amelyre október 30-án, Nagykanizsán, előzetes telefonos valamint es egyeztetések után került sor. Elkészítésével lehetővé vált a kutatási témámra való jobb rálátás. A személyes interjúkészítést egy előre megfogalmazott elsődleges és másodlagos, nyitott kérdésekből álló interjúvázlat segítette. Az interjút a multinacionális vállalat humán erőforrás szakértőjével folytattam le, hogy jobban megismerjem a témában jártas, tapasztalt szakember véleményét, meglátásait és javaslatait a pályakezdőkkel szemben támasztott elvárások terén. Az interjú 120 percig tartott és a könnyebb feldolgozás érdekében az elhangzott gondolatokat írásban rögzítettem, majd később értékeltem. A strukturált mélyinterjú kérdései a következő részekre tagolhatók: A magyar felsőoktatásban bekövetkezett változások; Általános elvárások a pályakezdő diplomásokkal szemben; Erősségek, gyengeségek; Kiválasztás folyamata, első benyomás; Ideális munkavállalók; Pályakezdők bérszerkezete; Regionális munkaerő-piaci helyzet; Preferált felsőoktatási intézmények; Tudományos tevékenységek az egyetemi évek alatt. A szekunder és a primer adatok feldolgozását a Microsoft Word 2003 szoftver alkalmazása segítette. EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK A magyar felsőoktatásban bekövetkezett változások Az érettségi rendszer átalakulását követően megváltozott a magyar felsőoktatás is ben Bologna városában 29 európai ország oktatási minisztere írta alá a Bolognai nyilatkozatot, amelynek célja egy egységes és versenyképes európai egyetemi oktatás kialakítása volt, amit ma már minden európai országban alkalmaznak. Új képzési rendszer született meg, amely új alapszakok létrejöttét vonta maga után. A felsőoktatási reformot már régóta tervezték, az átalakulás fő oka a konformitás megteremtése volt. Emiatt látták szükségességét egy olyan egységes rendszer megalkotásának, amelyben mindenki el tudja dönteni, hogy az adott diploma, oklevél és a végzettség mit takar. A három egymásra épülő 3

4 képzési ciklusból álló rendszer közül az első az alapszint (BA 1, BSc), amely 6 illetve 8 féléves lehet. A következő lépcsőfok a mesterképzés (MA, MSc 2 ), amely 2-4 féléves. A második szinten a felsőoktatási intézmények maguk határozzák meg a felvételi követelményeket. A piramis csúcsát a tudományos fokozat megszerzésére felkészítő doktori képzés jelenti (BALOGH, 2008) Az oktatási expanzió hatására a évesek körében az érettségizettek aránya 1998 és 2006 között 37,7%-ról 46,2%-ra, a felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya 8%-ról 15,1%-ra növekedett. A nem tanuló népesség körében az érettségizettek nagyobb hányada volt foglalkoztatott (76,2%), kisebb része munkanélküli (8,5%), illetve inaktív (15,3%), mint az érettségivel nem rendelkezők esetében. Még inkább igaz ez, ha a diplomások esetében vizsgáljuk a mutatókat. Az oktatásban részt nem vevő felsőfokú végzettségű évesek 84,6%-a volt foglalkoztatott, 6,2%-a munkanélküli, 9,2%-a inaktív (VÁRADI, 2007). A felsőoktatás átalakulása a vizsgált vállalat szemszögéből Vállalati szemszögből vizsgálva a bologna-i típusú felsőoktatási rendszernek jobban kellene követnie a munkaerő-piaci igényeket. A magyar felsőoktatási intézményekbe az expanzió következtében viszonylag könnyű bejutni hallgatóként. A könnyebb bejutás lehetősége miatt a gyengébb képességekkel rendelkezők is részt tudnak venni a felsőoktatásban, bár valószínűsíthetően csökkeni fog a végzettek aránya. A magas hallgatói létszámnak köszönhetően bizonyos felsőfokú szakokból túlképzés alakult ki, és emellett nincs megfelelő szakember (nem diplomás) utánpótlás. Természetesen lehetnek olyan ágazatok is, amelyek nem bocsátanak ki megfelelő számú diplomás szakembert, ilyen például a villamosmérnöki képzés. A vállalatnál szívesen alkalmaznak pályakezdő diplomásokat, mivel jó és korrekt kapcsolatot ápolnak számos felsőoktatási intézménnyel, ilyen például a Pannon Egyetem és a Miskolci Egyetem. A pályakezdők és az aktív hallgatók részére a munkatapasztalat-szerzés támogatására a vállalat többféle foglalkoztatási formát alakított ki: nyári gyakorlat, gyakornoki pozíció. A nyári gyakorlat illetve a gyakornoki pozíció annyiban tér el egymástól, hogy amíg valaki a kötelező (negyedéves, féléves) gyakorlatát szeretné eltölteni a vállalat egyik osztályán, csak előre egyeztetnie kell a szakterületért felelős osztályvezetővel, és a megállapodási szerződés megkötése után megkezdheti gyakorlatát. A gyakornoki pozíció elnyerése esetén, a jelöltnek a gyakornoki toborzás kiválasztás beillesztés folyamatában is részt kell vennie. Ez ugyanúgy zajlik, mintha egy megüresedett állásra jelentkezne, be kell adnia az önéletrajzát és motivációs levelét, amelyet egy kiválasztási procedúra követ (interjú, AC 3 ). Vezetői elvárások A vállalat humán erőforrás stratégiájában megjelenik a pályakezdő diplomások foglalkoztatásának lehetősége. A tapasztalattal, illetve gyakorlattal rendelkező diplomásokkal szemben részben más vezetői elvárások merülnek fel, mint a pályakezdőknél. A vállalat többnyire mérnököket alkalmaz, akiknél elengedhetetlen a megfelelő szintű szakmai tudás a feladatok elvégzéséhez. Mindezeken kívül kreatívabbnak kell lenniük, mint a fizikai jellegű 1 BA - Bachelor of Arts; BSc Bachelor of Sciences 2 MA Master of Arts; MSc Master of Sciences 3 AC Assesment Center (Értékelő Központ) 4

5 munkaköröket betöltő munkavállalóknak. A vállalat vezetése 1-5 értékű skálán a következőkben jelölte meg elvárásainak fontosságát (1. táblázat). (1-nem fontos; 2- részben fontos; 3- közepesen fontos; 4-eléggé fontos; 5- hangsúlyozottan fontos): 1. táblázat Elvárások a pályakezdő diplomásokkal szemben Elvárás Érték Szakmai ismeret 5 Idegen nyelv használata 5 Kommunikációs készség 5 Szakmai ambíciók 5 Tanulmányi eredmények 4 Munkakörnek megfelelő szakképzettség 4 Önállóság 4 Informatikai ismeretek 3 Szakdolgozat témája 1 Munkatapasztalat 1 Forrás: Saját adatgyűjtés Az első benyomás A megkérdezett humán erőforrás szakember jelen volt számos, a vállalatnál dolgozó alkalmazott kiválasztásánál, és elmondása szerint az első benyomás mindig meghatározó. Ez több tényező által alkotott egységes képet mutat a jelöltről. Fontos kiemelni mind a külső-, mind a belső tulajdonságokat, amelyek alapvető követelménynek számítanak a vállalatnál. A külső tulajdonságok közül az alkalomhoz illő ruházatot, valamint az ápoltságot hangsúlyozzák. A belső tulajdonságok, mint a jó kommunikációs képesség, modor szintén fontos szempontok. Természetesen az is pozitív képet festhet a jelöltről, ha előzetesen felkészül az interjúra azáltal, hogy információkat gyűjt a vállalatról (fő profil, jelentősebb ágazatok a cégen belül, termékek, szolgáltatások köre). Ha valaki a vállalat által meghatározott alapvető követelményeknek nem felel meg (hanyag öltözet, ápolatlanság, durva modor), hiába rendelkezik a pozíció betöltéséhez szükséges kompetenciákkal, nem hívják vissza egy többfordulós interjúztatás alkalmával. Pályakezdő diplomások kiválasztása A pályakezdő diplomások kiválasztására nagy hangsúlyt fektetnek a vizsgált vállalatnál, amely során a vezető-kiválasztásban alkalmazott gyakorlatot és szűrési technikát használják. Az első megmérettetést az AC kiválasztáson történő megfelelés jelenti számunka. A velük szemben támasztott elvárások részben megegyeznek azokkal a követelményekkel, amelyek már tapasztalt, gyakorlattal rendelkező diplomásokra vonatkoznak. A legalapvetőbb egy általános intelligencia szint. Mivel pályakezdőkről beszélünk, fontos a megalapozott szakmai tudás megléte, mivel ez az alapja mindennek. A vállalat tisztán külföldi (amerikai) tulajdonú, ezért a szaktudás után a legnagyobb hangsúlyt a nyelvismeretre fektetik, amelyet a felvételi elbeszélgetés során fel is mérnek ( nem a papír számít, hanem a tényleges tudás - mondta a humán erőforrás szakember). Elengedhetetlennek tartja a vállalat vezetése, hogy a pályakezdő személy maximális szorgalmat, kíváncsiságot és kitartást mutasson a feladatok iránt. 5

6 Az első és legfontosabb kiválasztási szempont a pozícióhoz szükséges végzettség megléte, valamint a tényleges nyelvtudás. Ezek nélkül esélytelen, hogy a pályakezdő, munkaviszonyt létesítsen a vállalatnál. Az alapszempontok után az ambíció következik, mivel, mint leendő munkatársnak akarnia és szeretnie kell a munkával, pozícióval járó kihívásokat. Fontos, hogy lássam benne a jövő munkatársát mondta a humán erőforrás szakértő. Minden kiválasztás során felteszik a következő kérdést a jelentkező számára: Hol leszel 3 év múlva?. Aki nem tudja (nem tud válaszolni), arról biztosan feltételezik, hogy nem elég ambiciózus, nincs benne bizonyítási vágy, nem akar fejlődni és kamatoztatni a tudását. Természetesen vannak olyanok is, akik már kész tervekkel érkeznek, ilyenek például: hogy elvégez még egy egyetemet és lehetőség szerint feljebb lép a ranglétrán. Az persze számunkra is egyértelművé válhat, hogy a vezetők melyik típust fogják preferálni a kiválasztás folyamán. A felvételnél (interjúnál) pozitívumként jelenik meg, ha valaki a főiskolai, illetve egyetemi tanulmányai alatt a hallgatói önkormányzat oszlopos tagjaként részt vett annak munkájában, illetve, ha demonstrátorként segítette a tanszéken dolgozókat. Ebből a vezetés arra következtet, hogy számíthatnak rá közösségi, valamint önkéntes programok szervezésében, lebonyolításában. Ez egyfajta közösségi vénát mutat. Jó publikációk készítésére való hajlamként értelmezik azt, ha a pályakezdő részt vett egy Tudományos Diákköri Konferencián. Természetesen e pozitívumok nem biztosítanak egyenes utat az állás megszerzéséhez, de a felvételi elbeszélgetés során plusz pontokat jelenthetnek. Egy rövid kitérőben megkérdeztem a vállalat humán erőforrás szakértőjét, hogy pályakezdő diplomásként hogyan keresne állást a mai munkaerő-piaci helyzetben. Többnyire a hirdetéseket, egyetemi állásbörzéket helyezi előtérbe, de a területileg illetékes munkaügyi központtal való kapcsolatfelvételt sem hagyná ki a sorból. A pályakezdők hiányosságai, erősségei A vállalat szemszögéből fontosnak ítélt paraméterekből legfőbb hiányosságként a nyelvtudást és a gyakorlati oktatást emelném ki. Ez utóbbit azért tartják fontosnak, mert találkoztak már olyan gépésszel egy betanítási folyamat során, aki még nem látott működő gépsort azelőtt. A hiányosságok kiküszöbölésére intenzív nyelvtanulást, illetve nyelvoktatást, több labormunkát, valamint kötelező termelési gyakorlatokat javasolnának. Erősségként a piacképes tudás jelenik meg elsőként, mivel friss szakmai ismeretekkel rendelkeznek a diploma megszerzése után, így már az olyan újdonságokkal is tisztában vannak a szakterülettel kapcsolatosan, amit az előtte lévő generációk nem az iskolapadban, hanem a mindennapi munka közben tanultak meg. Emellett rendkívül lendületesek és ambiciózusak, minél hamarabb szeretnének beletanulni a szakmába. Az ideális munkavállaló/ diplomás munkavállaló Az ideális diplomás,- illetve diplomával nem rendelkező munkavállalók tulajdonságai között alapvetően nagy különbségek nem állapíthatóak meg. Mindkét munkavállalói rétegnél fontos a jól képzettség, illetve a széles körű elméleti szaktudás megléte, mivel kevés olyan terület van a munkaerő-piacon, amelyhez nem szükséges előzetes szaktudás. Ha valaki rendelkezik gyakorlattal, az minden szempontból pozitívumként értelmezhető, de a megléte nem döntő. Mivel nincs két egyforma munkahely, ezért nagyon fontos, hogy a munkavállaló megfelelően alakítható legyen a vállalat szervezeti kultúrájához, illetve stratégiájához, továbbá fogékony legyen az új iránt, és ne csak a szaktudásával, hanem kreativitásával is járuljon hozzá a vállalat értékteremtő folyamataihoz. Nem elhanyagolható szempont a proaktivitás és a kíváncsiság sem, hiszen, aki kíváncsi, az mindig tanul, ezáltal folyamatosan szélesíti ismeretanyagát. Említésre érdemesek még a munkavállalók bérekkel szembeni 6

7 elvárásai is, amit kevesen tudnak a megfelelő mértékben beazonosítani. Általában túl magas béreket várnak, de előfordul ennek az ellenkezője is. A vállalat azzal is kibővíti a diplomás pályakezdőktől elvárt kompetenciákat, hogy a pályázó beszéljen nyelveket, lehetőség szerint legyen mobil és a már korábban említett tanulni akarás, továbbá, hogy újabb területeken szerezzen elméleti és szakmai tudást egyaránt. Ahogy azt a 2. táblázat mutatja, ezeket pozitívumként értelmezik a cégnél (2. táblázat). Általános vezetői elvárások vizsgálata két munkavállalói réteg tekintetében 2. táblázat Munkavállalóval szembeni elvárások Pályakezdő diplomás munkavállalóval szembeni elvárások Jól képzettség Széleskörű elméleti tudás Alakíthatóság Az új iránt legyen fogékony Kreativitás Kíváncsiság Proaktivitás Gyakorlat (nem döntő) Nyelvtudás Mobilitás Új területeken történő elméleti és szakmai tudás elsajátítása Reális bérigény Forrás: Saját adatgyűjtés Pályakezdő diplomások alkalmazása A vállalat humán erőforrás stratégiája között szerepel egy olyan, az évek során már bevált rendszer alkalmazása, amellyel a pályakezdő diplomás munkavállalóikat támogatják. Ezt TALENT programnak, vagy más néven mérnök óvodának hívják. A program által előírt folyamat abban áll, hogy a vállalathoz felvételt nyert diplomások mellé egy mentort állítanak, aki onnantól kezdve nyomon kíséri a munkáját. Szükség szerint egyéni feladatokat ad neki, végigkíséri megvalósulásának menetét, és a végén leellenőrzi a kész projektet. Minderről jelentést készít a vállalat humán erőforrás szakemberei felé, amelyben taglalja a mentorált munkához való hozzáállását, problémamegoldó képességét, leleményességét és a szervezetbe való beilleszkedését is. Ez csak az egyik álláspont, természetesen a munkavállaló tapasztalatait, észrevételeit, ötleteit is meghallgatják. A vállalat minden pályakezdője számára elkészít egy úgynevezett Karriertervet 4, amelyben körvonalazzák számára a jövőbeni kilátásait, előrelépési lehetőségeit, hogy például milyen képzéseken kell részt vennie, illetve, hogy milyen ütemben és mértékben kell fejlesztenie szaktudását, ismereteit. Ennek a jól megtervezett rendszernek köszönhetően a pályakezdők akár 2-3 év alatt is magasabb pozícióba kerülhetnek. Természetesen a beléjük fektetett energia nem csak az előléptetésükben mutatkozik meg, hanem azt a munkájuk minőségével hálálják meg a vállalat számára. 4 Karrierterv Képzési és fejlesztési terv 7

8 Diplomás munkaerő-felvétel során rendszerint hosszú távra tervez a cég, ezért dolgozták ki a Talent programot is. Rövid távra csupán néhány termékpiac-függő ágazatra terveznek, ahol többnyire betanított kétkezi munkásokat alkalmaznak. Az elkövetkezendő 5 évben számos különböző szakterületen végzett diplomás munkavállalóra lesz szüksége a vállalatnak, ilyenek például: a villamosmérnök, vegyészmérnök, energetikus mérnök, közgazdász, környezetmérnök és a gépészmérnök a már korábban vázolt kompetenciákkal. A vállalat figyelembe veszi a pályakezdők alkalmazása során igényelhető támogatásokat is. A lehetőségek közül a Startkártya 5 nyújtotta előnyöket használják ki. Bérszerkezet alakulása A vállalatnál a pályakezdőknek fix bérezésük van, ami lehet fix órabér (a ledolgozott órák után fizetett bér), vagy fix havibér (minden hónapban egyforma összeg). Ebből következően nem részesülnek különböző pótlékokban sem, ilyen például: a nyelvpótlék és a kiküldetési pótlék. Mivel már a munkába álláskor magas bért kapnak, nem számíthatnak évközben plusz béremelésekre, csak az általánosan meghatározott emelést kapják. Természetesen, ha valakinek változik a pozíciója, akkor a munkakörnek megfelelő bérezést kapja majd, mivel ilyenkor a bért is az új pozícióhoz igazítják. Preferált felsőoktatási intézmények A vállalat nem állított fel szigorú rangsort abból a megfontolásból, hogy csak az előkelő helyen álló főiskolákról, egyetemekről érkező diplomásokat alkalmazzák, viszont a nagynevű intézményekből szívesebben vesznek fel pályakezdőket. Itt konkrétan a Pannon Egyetemet és a Miskolci Egyetemet emelték ki. A vállalat vezetése úgy értékeli, hogy ezekben és a hasonlóan nívós intézményekben magas az oktatás színvonala, amit abból az egyszerű tényből állapítottak meg, hogy az innen érkező fiatal diplomások magas elméleti tudással rendelkeznek. Ezért összességében elmondható, hogy a kiválasztás során nem egy kialakult sorrend, hanem a jól bevált gyakorlat szerint járnak el. A felvétel során természetesen nem csak az játszik fontos szerepet, hogy az adott jelölt melyik felsőoktatási intézményből érkezett, mert előfordul, hogy az interjúztató elkéri a jelölt leckekönyvét. Ebből rögtön le tudják vonni azokat a következtetéseket, hogy mennyire szorgalmas és kitartó, milyen eredménnyel végezte el az iskolát - ami a jegyek alapján szembetűnővé válik -, hogy mennyire volt ambiciózus az egyetemi, főiskolai évek alatt (utó-, és javító vizsgák száma), illetve, hogy hány év alatt sikerült megszereznie a diplomát. Nem nyújt túlzottan bizalomgerjesztő képet egy olyan leckekönyv, amiből első pillantásra csak annyi olvasható le, hogy az illető megpróbálta átvészelni a féléveket. Vannak olyan szempontok is a kiválasztás folyamatában, amelyekre nem helyez túl nagy hangsúlyt a vállalat. Ilyenek a nem szakmai kompetenciák, mint például: a hobbi és a családi állapot. Ilyen jellegű kérdéseket inkább csak egy beszélgetési formulaként az interjú lazítására használnak. Határozott/ határozatlan idejű munkaszerződés A vállalatnál eltöltött próbaidő mértéke a pozíciótól, munkakörtől függ. Vannak olyan területek, ahol elegendő 3 hónap felkészülési időt adni a munkavállalónak ahhoz, hogy elsajátítsa azokat az ismereteket, amelyek elengedhetetlenek a munkavégzés folyamatában. Léteznek, azonban olyan területek is, ahol csak ennél hosszabb próbaidő elteltével lehet 5 Startkártya Pályakezdő fiatal foglalkoztatása után számos járulékkedvezmény illeti meg. 8

9 megállapítani a munkavállalóról, hogy megfelel-e az adott pozícióra. Ilyen esetekben 6 hónap a bevált gyakorlat. A próbaidő leteltével egyből nem véglegesítik, hanem 1 évre szóló határozott idejű szerződést írnak alá az alkalmazottal. Ebben az időszakban lehetőség nyílik a kijelölt mentor számára, hogy nyomon kövesse a pályakezdő tényleges munkáját, amiről a betanulási időszakban még nem beszélhetünk. A sok éves tendencia alapján a vállalatra nem jellemző, hogy a próbaidő letelte előtt megválna a munkavállalóktól; mindez a jó AC rendszer hatékonyságát mutatja. Egy alkalommal, viszont már előfordult, hogy az egy éves szakasz végén nem véglegesítették az alkalmazottat, mivel nem bizonyult elég ambiciózusnak, szakmailag nem fejlődött és nem törekedett arra, hogy magasabb pozícióba léphessen, nem érdekelte a munka. Optimális esetben a fentiekből következően az egy éves szerződést egy határozatlan idejű szerződés követi a vállalatnál. Kompetenciák akkor, és most A megkérdezett humán erőforrás szakember elmondta, hogy, amikor pályakezdő diplomásként belépett az álláskeresők közé a munkaerő-piac sokkal szélesebb volt, mint napjainkban, nagyobb volt a befogadó-képessége. Mivel ez az időszak a rendszerváltás előtti évtizedekre tehető, érthető ez a felvetés, mivel abban az időben mindenkinek kötelező volt dolgoznia, ezáltal mindenki számára munkahelyet kellett teremteni, és a munkanélküliség, mint fogalom nem létezett. Természetesen a gyakorlatban ez nem így működött. Akkoriban kevesebb volt a diplomás, ennek köszönhetően nagyobb értéke volt mind a diplomának, mind a diplomásnak. A rendszerváltás óta a munkaerő-piac befogadó-képessége szűkült, ezáltal csökkent a diplomásokat felszívó hatása is. Az interjú-alany a diploma megszerzését követően az alábbi kompetenciákat tartotta elengedhetetlennek a pályakezdők számára egy állás betöltésekor: a jó kommunikációs képességet, kreativitást, nyelvtudást (akár többet is), és a magas szintű elméleti szaktudást. Nyugat-dunántúli régió foglalkoztatásának alakulása A vállalat álláspontja szerint a szakmával nem rendelkezők számára a munkaerő-piac szűkülni fog, vagy egyáltalán nem tudnak majd elhelyezkedni. Várhatóan a középfokú végzettségűek töltik be azokat az állásokat és végzik el azokat a munkákat, amelyeket eddig a szakmával nem rendelkező munkavállalók láttak el. A diplomás foglalkoztatás is csökkenni fog, mivel a bologna-i típusú oktatási rendszer nem követi megfelelő mértékben a munkaerőpiaci helyzetet és annak változásait. Ezért fordulhat elő, hogy a népszerűbb szakokból túlkínálat van, ilyenek például: a tanár, jogász illetve közgazdász végzettséget adó szakmák. 9

10 SWOT-analízis Szekunder információim és a mélyinterjú alapján összeállítottam a vizsgált multinacionális vállalat SWOT-analízisét (3. táblázat). 3. táblázat A multinacionális vállalat SWOT-analízise Erősségek Hírnév Világpiaci jelenlét Több magyarországi leányvállalat Nagy foglalkoztató Magyarországon Legnagyobb foglalkoztató a térségben Jó AC rendszer Jó minőségű termékek Szakképzési hozzájárulás Lehetőségek Alkalmazkodás a megújuló nemzetközi igényekhez Átképzések, tréningek Új, innovatív termékek Pályázati lehetőségek Fejlesztésekhez szükséges szakemberek Gyengeségek Többségében alacsonyan kvalifikált munkavállalók Magas élőmunka arány Vállalati infrastruktúra Veszélyek Tisztán külföldi tulajdonú vállalat Jelenlegi gazdasági helyzet Elbocsátások extrém munkanélküliség a térségben Magas bér és járulékterhek Törvényi szabályozás Konkurencia erősödése (Kína) KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK A vizsgált vállalat vezetői elvárásai a pályakezdő diplomás munkavállalókkal illetve a munkavállalókkal szemben mindössze néhány pontban tér el egymástól (2. táblázat). Kialakult egy alapvető tulajdonság-, illetve kompetencia csoport, amelyekkel minden a vállalatnál dolgozó alkalmazottnak rendelkeznie kell. Ezek a szakirányú képzettség, széleskörű elméleti tudás, alakíthatóság, új ismeretek iránti fogékonyság, kreativitás, kíváncsiság, proaktivitás, és ha van, a szakmai gyakorlat. Mindezeken felül felállítanak egyéb szempontokat is, amelyeket különösen a pályakezdőktől várnak el. Ezek a nyelvtudás, a mobilitás és az, hogy késztetést érezzen újabb területeken való elméleti és szakmai tudás elsajátítására. Úgy gondolom, hogy az általam vizsgált vállalat álláspontja a mai magyar munkaerőpiaci helyzettel összhangban van, mivel csökkenő tendenciát mutat a diplomások foglalkoztatása. Ezt két fontos szempont is befolyásolja. Az egyik, hogy a felsőoktatási intézmények által kibocsátott pályakezdők képzési területei nem követik megfelelő mértékben a munkaerő-piacon bekövetkező változásokat, a másik ok pedig - a már sokak által vizsgált jelenség - a diplomások eltömegesedése, a diploma értékvesztése. Azért értek egyet ezzel a megállapítással, mert végzős BSc-s hallgatóként van némi rálátásom a problémára. Tapasztalataimat az iskola mellett a munka világában sikerült megszereznem, mivel én is azok közé a hallgatók közé tartozom, akik felsőfokú tanulmányaik alatt munkát vállalnak. A diplomások tömeges megjelenésének visszaszorítását és a diploma értékvesztésének csökkentését csak egy nagyon hosszú és több lépésből álló folyamattal lehetne helyreállítani. 10

11 Véleményem szerint az első és legfontosabb lépés az lenne, hogy szigorítani kellene a bejutás lehetőségét a felsőoktatási intézményekbe. Ez nemcsak azok számára lenne kedvező változás, akik jó eredménnyel végezték el középiskolai-, és várhatóan a felsőfokú tanulmányaikat, hanem azon diákok számára is új eszmét formálna, akik szerényebb eredményekkel indulnak, és csak azért jelentkeznek felsőoktatási intézménybe, mert az elmúlt évtizedekben mindenki a diploma megszerzésének fontosságát hangsúlyozta. Ezek a diákok a legtöbb esetben csak nagy nehézségek árán tudják elvégezni az adott főiskolát, egyetemet, ellenben ha nem a felső, hanem a szakoktatás lehetőségét választanák, akkor kiváló szakemberek válhatnának belőlük, akikből jelenleg egyre kevesebb van a munkaerő-piacon. IRODALOMJEGYZÉK (1) Bajor, T. Berki, E. Erdeiné, H. K. Fekete, R. Kertész, J. - Komor, L. Vekerdy, I. Pörzse, K. (2001): Az Európai gyakorlathoz illeszkedő munkaerő-piaci készségigények felmérés a magyar oktatás-képzés fejlesztése szolgálatában. Szent István Egyetem. (2) Earl, B. (2006): Társadalomtudományi kutatások gyakorlata. Balassai kiadó Kft. (3)Tóth A. (2006): Elvárás vizsgálatok agrárgazdasági szervezetekben. Doktori (PhD) értekezés. Debrecen. (4) Galasi, P. Tímár, J. Varga, J. (2000, 12): Pályakezdő diplomások munkaerő-piaci helyzete. Munkaügyi Szemle. (5) Balogh, R. (2008): Csak asszisztálunk a bolognai rendszerhez. (6) Pölöskei, J. (2006): Nyugat-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Kirendeltségének statisztikai adatai. (7) Váradi, R. (2007): A fiatalok munkaerő-piaci helyzete. A munkaerő-felmérés IV. negyedévi kiegészítő felvétele alapján. Központi Statisztikai Hivatal. Budapest. 11

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

Tanácsadók álláskeresési álmai. Dr. Budavári-Takács Ildikó - Csehné Dr. Papp Imola - Jekkel Orsolya

Tanácsadók álláskeresési álmai. Dr. Budavári-Takács Ildikó - Csehné Dr. Papp Imola - Jekkel Orsolya Tanácsadók álláskeresési álmai Dr. Budavári-Takács Ildikó - Csehné Dr. Papp Imola - Jekkel Orsolya Cél Megtalálni azokat a tényezőket, melyek befolyásolják a friss diplomások elhelyezkedési esélyeit. Ezek

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Diplomás pályakezdők a versenyszektorban

Diplomás pályakezdők a versenyszektorban Diplomás pályakezdők a versenyszektorban 2012.10.24 Tartalom Diplomás pályakezdők a versenyszektorban Friss diplomások foglalkoztatása Kereslet Toborzási nehézségek Kedvező vállalati körbe való bekerülés

Részletesebben

FELHÍVÁS A PALLAS ATHÉNÉ GEOPOLITIKAI ALAPÍTVÁNY MUNKAKÖREINEK BETÖLTÉSÉRE

FELHÍVÁS A PALLAS ATHÉNÉ GEOPOLITIKAI ALAPÍTVÁNY MUNKAKÖREINEK BETÖLTÉSÉRE FELHÍVÁS A PALLAS ATHÉNÉ GEOPOLITIKAI ALAPÍTVÁNY MUNKAKÖREINEK BETÖLTÉSÉRE A Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány pályázatot hirdet az Alapítvány munkaszervezete személyi állományának feltöltésére. Az

Részletesebben

PÉLDA. Társadalmi Hatás - Végzett hallgatókat foglalkoztató cégek

PÉLDA. Társadalmi Hatás - Végzett hallgatókat foglalkoztató cégek EvaSys MISKOLCI EGYETEM Válasz jelölése: Javítás: Kérem, használjon tollat vagy vékony hegyű filcet. Az űrlap automatikus feldolgozásra kerül. Az optimális beolvasási eredmények érdekében kérem, kövesse

Részletesebben

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN II. DUÁLIS FELSŐOKTATÁSI KONFERENCIA A KECSKEMÉTI DUÁLIS MODELL 3 ÉVE 2015. OKTÓBER 15. A program a TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0019. azonosítószámú,

Részletesebben

Minden sikernek megvan a maga története. Junior Managers Program Vezető-utánpótlás program

Minden sikernek megvan a maga története. Junior Managers Program Vezető-utánpótlás program Minden sikernek megvan a maga története. Junior Managers Program Vezető-utánpótlás program 2 www.bosch.hu/jobs Junior Managers Program Egyedi karrierlehetőség a Bosch vezető-utánpótlás programjában A Bosch

Részletesebben

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések A foglalkoztatás fejlesztés helyzete, céljai Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések Kisvárda, 2017. január 23. Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

A BESZERZÉS HUMÁN MENEDZSMENT OLDALA

A BESZERZÉS HUMÁN MENEDZSMENT OLDALA A BESZERZÉS HUMÁN MENEDZSMENT OLDALA MUNKAERŐ-TOBORZÁS UTÁNPÓTLÁS KÉRDÉSE Bányai Réka, Soós Anna Kinga 2016 1 2 3 4 Bevezetés Miért nem talál a HR és a beszerzési vezető kvalifikált beszerzőt? Utánpótlás

Részletesebben

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége Kérdőív Foglalkoztatási stratégia kidolgozása Abaújban, a helyi foglalkoztatási kezdeményezések

Részletesebben

GVK_Munkaerőpiac_2011

GVK_Munkaerőpiac_2011 Jelentéskészítő, GVK_Munkaerőpiac_0 GVK_Munkaerőpiac_0 Válaszadók száma = 8 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % 0% 0% 0%

Részletesebben

Pomizs István Diplomás elvárások és realitás

Pomizs István Diplomás elvárások és realitás Pomizs István Diplomás elvárások és realitás A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája a felsőoktatás kihívásai a XXI. században Diplomás elvárások és realitás Pomizs István PhD hallgató Széchenyi

Részletesebben

Kérdőív - 50 év feletti álláskeresők munkaerő piaci helyzete Európában

Kérdőív - 50 év feletti álláskeresők munkaerő piaci helyzete Európában Kérdőív - 50 év feletti álláskeresők munkaerő piaci helyzete Európában 50 év feletti álláskeresők körében végzett kérdőív alapú felmérés, a Sikerünk kulcsa a tapasztalat ( EOS) című EU-projekt részeként

Részletesebben

MUNKAERŐ-PIACIÉS MIGRÁCIÓSVÁLTOZÁSOK

MUNKAERŐ-PIACIÉS MIGRÁCIÓSVÁLTOZÁSOK MUNKAERŐ-PIACIÉS MIGRÁCIÓSVÁLTOZÁSOK A SZLOVÁK-MAGYAR HATÁR MENTI RÉGIÓ MAGYAROLDALÁN(2007ÉS2014 KÖZÖTT) LIII. KÖZGAZDÁSZ VÁNDORGYŰLÉS MISKOLC, 2015. SZEPTEMBER 4. A szlovák-magyar határmenti migráció/slovensko-maďarská

Részletesebben

Munkahely, megélhetőségi tervek. Szlávity Ágnes. MTT, Szabadka, 2006. február 22.

Munkahely, megélhetőségi tervek. Szlávity Ágnes. MTT, Szabadka, 2006. február 22. Munkahely, megélhetőségi tervek Szlávity Ágnes MTT, Szabadka, 2006. február 22. Tartalom Vajdaság munkaerő-piacának bemutatása A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A magyar fiatalok továbbtanulással kapcsolatos

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

Gyakornoki képzési program

Gyakornoki képzési program Gyakornoki képzési program A a MediaGo Holding független érdekszövetség tagjaként jött létre 2009-ben. Missziónk a pályája elején lévő fiatal munkaerő elhelyezkedésének segítése, ezen keresztül a strukturális

Részletesebben

Kérje meg a pályázókat, hogy az Europass önéletrajzot használják, így Ön világos képet kaphat készségeikrõl és szakértelmükrõl!

Kérje meg a pályázókat, hogy az Europass önéletrajzot használják, így Ön világos képet kaphat készségeikrõl és szakértelmükrõl! Europass Önéletrajz Az Europass önéletrajz (CV) a hagyományos önéletrajzi formátumot követõ dokumentum, amellyel a felhasználók részletesebben, világosan és egyértelmûen bemutathatják képzettségeiket és

Részletesebben

JELENTÉS. Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 -

JELENTÉS. Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 - - 0 - HMTJ 25 /2015 Ikt. szám:1855/27.01.2015 JELENTÉS Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 - Előterjesztő: Elemző Csoport www.judetulharghita.ro www.hargitamegye.ro www.harghitacounty.ro HU

Részletesebben

CÉGBEMUTATÓ. Emberközpontú üzleti megoldások.

CÉGBEMUTATÓ. Emberközpontú üzleti megoldások. CÉGBEMUTATÓ Emberközpontú üzleti megoldások. A Viapan Group tíz üzletágával Magyarország meghatározó humánerőforrás-szolgáltatója. Cégcsoportunk komplex és egyedülállóan innovatív szolgáltatás nyújt, amelynek

Részletesebben

Az egészségturizmus munkaerőigénye, az ágazatban dolgozók humán fejlesztése egy országos kutatás eredményei alapján

Az egészségturizmus munkaerőigénye, az ágazatban dolgozók humán fejlesztése egy országos kutatás eredményei alapján Turizmus 2.0 Humán fejlesztések a kiemelt ágazatban BKF, BUDAPEST, 2010. XI. 4. Az egészségturizmus munkaerőigénye, az ágazatban dolgozók humán fejlesztése egy országos kutatás eredményei alapján DR. RUSZINKÓ

Részletesebben

+36 20 316 6766 mail@adatkezelo.hu www.adatkezelo.hu 2015 Első Hazai Adatkezelő Kft. All Rights Reserved.

+36 20 316 6766 mail@adatkezelo.hu www.adatkezelo.hu 2015 Első Hazai Adatkezelő Kft. All Rights Reserved. Rólunk Az Első Hazai Adatkezelő Kft. contact center, HR és tréning, munkaerő-kölcsönzés valamint facility management szolgáltatások nyújtásával áll Megbízói rendelkezésére. A rábízott feladatokat 2002

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Foglalkoztatottság, gazdasági aktivitás 4. 208.700 fő van jelen a munkaerőpiacon (15-64) Aktivitási

Részletesebben

2014.11.26. KULCSFONTOSSÁGÚ TEHETSÉGEK MENEDZSMENTJE

2014.11.26. KULCSFONTOSSÁGÚ TEHETSÉGEK MENEDZSMENTJE 2014.11.26. KULCSFONTOSSÁGÚ TEHETSÉGEK MENEDZSMENTJE KIT TEKINTÜNK TEHETSÉGNEK? 26/11/2014 Page 1 KI A TEHETSÉG KIK PÁLYÁZHATNAK A BONAFARM CSOPORTBAN? VEZETŐI SZAKEMBER - Lelkesedés, erős teljesítmény

Részletesebben

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 0 (DPR_hallgmotiv_0) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 5 5% Jobb

Részletesebben

KVK_H. Válaszadók száma = 360. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

KVK_H. Válaszadók száma = 360. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% KVK_H Válaszadók száma = 60 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt. tart.=tartózkodás

Részletesebben

CG ELECTRIC SYSTEMS HUNGARY ZRT. A JÖVŐ CG MÉRNÖKEI PROGRAM 2015-16

CG ELECTRIC SYSTEMS HUNGARY ZRT. A JÖVŐ CG MÉRNÖKEI PROGRAM 2015-16 CG ELECTRIC SYSTEMS HUNGARY ZRT. A JÖVŐ CG MÉRNÖKEI PROGRAM 2015-16 1. A Vállalat bemutatása A CG Electric Systems Hungary Zrt. (röv. CG) korábban Ganz Villamossági Művek több mint 140 éve szereplője a

Részletesebben

Képzettségi elvárások:

Képzettségi elvárások: Az MP Solutions Személyzeti Tanácsadó Kft. - toborzási és kiválasztási csapata bővítésére - HR gyakornokot keres. HR gyakornok Feladat és felelősségi kör: szaksajtó figyelés és piackutatási projektekben

Részletesebben

A szakképző iskolát végzettek iránti kereslet várható alakulása a kutatás koncepciójának bemutatása, új elemek ismertetése

A szakképző iskolát végzettek iránti kereslet várható alakulása a kutatás koncepciójának bemutatása, új elemek ismertetése A szakképző iskolát végzettek iránti kereslet várható alakulása a kutatás koncepciójának bemutatása, új elemek ismertetése Tóth István János, PhD tudományos főmunkatárs, MTA KRTK KTI ügyvezető, MKIK GVI

Részletesebben

Humán Erőforrás Menedzsment a General Motors Powertrain Magyarországnál. Toborzás Kiválasztás - Interjú

Humán Erőforrás Menedzsment a General Motors Powertrain Magyarországnál. Toborzás Kiválasztás - Interjú Humán Erőforrás Menedzsment a General Motors Powertrain Magyarországnál Toborzás Kiválasztás - Interjú HRM alapfeladata: a szervezet működéséhez szükséges megfelelő munkaerő-állomány biztosítása a vállalat

Részletesebben

1. A hallgató adatai. 2. A szakmai gyakorlat vezetőjének adatai: 1.1 Név: 1.2 Melyik szakra jár? HFF-Idegenforgalmi. HFF-Turizmusvendéglátás

1. A hallgató adatai. 2. A szakmai gyakorlat vezetőjének adatai: 1.1 Név: 1.2 Melyik szakra jár? HFF-Idegenforgalmi. HFF-Turizmusvendéglátás BKF KarrierCentrum KarrierCentrum Szakmai gyakorlat (SZGYN 09/10-1) Válasz megjelölése: Javítás: Kérem, használjon tollat vagy vékony hegyű filcet. Az űrlap automatikus feldolgozásra kerül. Az optimális

Részletesebben

INFORMÁCIÓK A RÖVID TÁVÚ MUNKAERŐPIACI PROGNÓZISHOZ 2005 szeptember (Az adatszolgáltatás nem kötelező!)

INFORMÁCIÓK A RÖVID TÁVÚ MUNKAERŐPIACI PROGNÓZISHOZ 2005 szeptember (Az adatszolgáltatás nem kötelező!) FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL INFORMÁCIÓK A RÖVID TÁVÚ MUNKAERŐPIACI PROGNÓZISHOZ 2005 szeptember (Az adatszolgáltatás nem kötelező!) Az adatszolgáltató megnevezése:....

Részletesebben

GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 2013 () Válaszadók száma = 94. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 2013 () Válaszadók száma = 94. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 0 () Válaszadók száma = 9 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 5 5% Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag

Részletesebben

GDF felmérések DPR2014_hm (Hallgatói mot. 2014) Válaszadók száma = 112. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések DPR2014_hm (Hallgatói mot. 2014) Válaszadók száma = 112. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések DPR0_hm (Hallgatói mot. 0) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 0% 50% 0% 5% Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

Tisztelt Végzős Hallgatónk!

Tisztelt Végzős Hallgatónk! Tisztelt Végzős Hallgatónk! Jelen kérdőív kitöltésével Ön hozzájárul aoz, hogy az ELTE Informatikai Kara oktatási tevékenységétán folyó képzéseket és a hallgatók igényeihez optimálisan illeszkedő A kérdőívek

Részletesebben

Munkahely, megélhetőségi tervek

Munkahely, megélhetőségi tervek Munkahely, megélhetőségi tervek Tartalom Szerbia/Vajdaság munkaerő-piaca A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A magyar fiatalok továbbtanulással kapcsolatos meglátásai empirikus kutatás A magyar fiatalok

Részletesebben

Komplex mátrix üzleti képzések

Komplex mátrix üzleti képzések 1.sz. melléklet Komplex mátrix üzleti képzések A munkaerőpiac elismeri a szakjainkat, 3 szak a TOP10-ben szerepel, emiatt továbbra is lesz kereslet A K-M, P-SZ, T-V alapszakok iránt folyamatos piaci igény

Részletesebben

SSC specialista szakirányú továbbképzési szak

SSC specialista szakirányú továbbképzési szak Edutus Főiskola SSC specialista szakirányú továbbképzési szak Tanterv Farkas Beáta.09.16. A szak alapadatai: SSC specialista * SSC specialist Képzésért felelős intézmény Intézményi azonosító száma Edutus

Részletesebben

Foglalkoztass okosan A szervezetek foglalkoztatási lehetőségeiről

Foglalkoztass okosan A szervezetek foglalkoztatási lehetőségeiről Foglalkoztass okosan A szervezetek foglalkoztatási lehetőségeiről Tóth István Mit keresek? Embert foglalkoztatási terv Munkát álláskeresési terv Dr. Gyökér Irén - Emberi erőforrás menedzsment MBA 2 Humánerőforrás

Részletesebben

Oktatási, továbbképzési útmutatás

Oktatási, továbbképzési útmutatás Oktatási, továbbképzési útmutatás Vállságtól napjainkig (2010. április) a foglalkoztat számának alakulása A válság a legnagyobb mértékben a fizikai munkaerőt igénylő ágazatokat sújtotta, így a feldolgozóipart

Részletesebben

Felsőoktatási intézmények tevékenységének minőségi dimenziói c. párbeszéd konferenciához

Felsőoktatási intézmények tevékenységének minőségi dimenziói c. párbeszéd konferenciához Felsőoktatási intézmények tevékenységének minőségi dimenziói c. párbeszéd konferenciához Bács-Kiskun Megyei Munkaügyi Központ Busch Irén Baja, 2005. szeptember 13. www.bacsmmk.hu,, e-mail: bacsmmk@lab

Részletesebben

Rövid távú munkaerőpiaci előrejelzés és konjunktúra kutatás OKTÓBER

Rövid távú munkaerőpiaci előrejelzés és konjunktúra kutatás OKTÓBER SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZŐ INTÉZET kirendeltség kódja adatszolgáltató sorszáma Rövid távú munkaerőpiaci

Részletesebben

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról KEREKASZTAL BESZÉLGETÉSEK ÖSSZEFOGLALÁSA 2010. március 9. Kistérségi együttműködés a helyi gazdasági és foglalkoztatási potenciál erősítésére Projektazonosító:

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A pedagógusképzés diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási

Részletesebben

A vállalatok mérete és a képzésbe bevont munkavállalók aránya

A vállalatok mérete és a képzésbe bevont munkavállalók aránya A felnőttképzés vállalati keretek között Dr. Benkei-Kovács Balázs Phd egyetemi adjunktus ELTE PPK A vállalatok mérete és a képzésbe bevont munkavállalók aránya A vállalat mérete 1999 2005 (Alkalmazotti

Részletesebben

HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A

HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A MUNKATÁRSAK BEVÁLÁSA? A BELSŐ ÉRTÉKELŐ KÖZPONT MÓDSZEREI ÉS S BEVÁLÁSVIZSG SVIZSGÁLATA Budapest, 2010.03.25. PSZE HR Szakmai nap Előadó: Besze Judit BÉK módszergazda. 1/28 BEVÁLÁS

Részletesebben

PE-GTK végzettek munkaerő-piaci helyzete

PE-GTK végzettek munkaerő-piaci helyzete Ad hoc jelentés PE-GTK végzettek munkaerő-piaci helyzete 2014. augusztus 7. Készítette: Gadár László Pannon Egyetem Projekt megnevezése: Zöld Energia - Felsőoktatási ágazati együttműködés a zöld gazdaság

Részletesebben

ONLINE KUTATÁS A DIPLOMÁSOK MUNKAERŐ- PIACI ELHELYEZKEDÉSI ESÉLYEIRŐL MUNKÁLTA- TÓI SZEMSZÖGBŐL

ONLINE KUTATÁS A DIPLOMÁSOK MUNKAERŐ- PIACI ELHELYEZKEDÉSI ESÉLYEIRŐL MUNKÁLTA- TÓI SZEMSZÖGBŐL ONLINE KUTATÁS A DIPLOMÁSOK MUNKAERŐ- PIACI ELHELYEZKEDÉSI ESÉLYEIRŐL MUNKÁLTA- TÓI SZEMSZÖGBŐL A felmérést koordinálta: Universitas Press Felsőoktatás-kutató Műhely, az Országos Felsőoktatási Információs

Részletesebben

Karrierlehetőségek az OTP Bank Nyrt. Dél-dunántúli Régiójában. Jozipovics Tímea osztályvezető

Karrierlehetőségek az OTP Bank Nyrt. Dél-dunántúli Régiójában. Jozipovics Tímea osztályvezető Karrierlehetőségek az OTP Bank Nyrt. Dél-dunántúli Régiójában Jozipovics Tímea osztályvezető Toborzás 2 KIEMELT FIGYELEM A MEGFELELŐ SZAKMAI KVALITÁSOKKAL RENDELKEZŐ JELÖLTEK FELKUTATÁSÁSRA, VEZETŐI UTÁNPÓTLÁS

Részletesebben

kezelése" című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi

kezelése című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi 4470-4/2007. Szoc1 "s és `. : erium iszter Országgyűlés Hivatala Irományszara. ~C JI 9 3 Érkezett: 2007 FEM 15, 1 r Bernáth Ildikó országgyűlési képviselő asszony részére Fidesz-MPSZ Budapest Tisztelt

Részletesebben

TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT

TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT A TÁMOGATÁS RÉSZCÉLJA A TÁMOP 1.4.3 pályázati kiírás keretében olyan kezdeményezéseket támogattak amelyek innovatív megoldásokkal

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

Erőforrás-biztosítás: toborzás, kiválasztás,leépítés II. rész

Erőforrás-biztosítás: toborzás, kiválasztás,leépítés II. rész 4. előadás 1 Erőforrás-biztosítás: toborzás, kiválasztás,leépítés II. rész 2 1. Erőforrás biztosítási módozatok 2. A belső erőforrás-biztosítás stratégiai választásai 3. Toborzás 4. A kiválasztás 5. Leépítés

Részletesebben

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8 A képzés, mint a foglalkoztathatóság növelésének eszköze Sumné Galambos Mária 2008. március 4. Foglalkoztatottak aránya, célok EU átlag Magyarország 2006 CÉL CÉL CÉL 2006 EU-15 EU-25 2010 2008 2010 Összesen

Részletesebben

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment szakmérnök levelező szakirányú továbbképzés képzési- és kimeneti követelményei Budapest, 2012. Vállalkozásmenedzsment szakmérnök szakirányú

Részletesebben

Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014

Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014 2014.??.??. Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014 A projekt célkitűzései Hallgatói érdeklődés felkeltése a tudományos pálya iránt, főleg az MTMI

Részletesebben

Az 1950-es évektől 2005-ig

Az 1950-es évektől 2005-ig Dr. Bihari Péter Az 1950-es évektől 2005-ig Gépészmérnök képzés keretein belül Gépgyártástechnológia szak (nincs ágazat) Mezőgazdasági gépész szak (nincs ágazat) Vegyipari gépész szak (2 ágazat) Textiltechnológia

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. okt jan. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. okt jan. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. JANUÁR 2013. január 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 15.851 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

ÁROP 2.2.17 Új közszolgálati életpálya. Kérdőíves felmérés. A közszolgálati tisztviselők képesítési keretrendszerének felülvizsgálata

ÁROP 2.2.17 Új közszolgálati életpálya. Kérdőíves felmérés. A közszolgálati tisztviselők képesítési keretrendszerének felülvizsgálata ÁROP 2.2.17 Új közszolgálati életpálya Kérdőíves felmérés A közszolgálati tisztviselők képesítési keretrendszerének felülvizsgálata A felmérés céljai a jelenlegi közszolgálati tisztviselői állomány végzettségével,

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények által benyújtott alapképzési- és szakirányú továbbképzési szakok létesítésére/indítására vonatkozó kérelem.

A felsőoktatási intézmények által benyújtott alapképzési- és szakirányú továbbképzési szakok létesítésére/indítására vonatkozó kérelem. Adatlap 1. a kérelmező intézmény neve, címe: BMF 2. a szak megnevezése: üzleti tanácsadás 3. a képzés szintje: szakirányú továbbképzés 4. a szak indításának tervezett oktatási formái: levelező tagozat

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

GO-HUMAN. Cégbemutató. A humánerőforrás a mi szakterületünk.

GO-HUMAN. Cégbemutató. A humánerőforrás a mi szakterületünk. Cégbemutató A humánerőforrás a mi szakterületünk. MUNKAERŐ-KÖLCSÖNZÉS Mi a munkaerő-kölcsönzés? A munkaerő-kölcsönzés a legelterjedtebb atipikus foglalkoztatási forma, melynek keretében a foglalkoztató

Részletesebben

Toborzási helyzetkép

Toborzási helyzetkép Toborzási helyzetkép 2016. második negyedév Az OnlineToborzas.hu felmérésének eredményei Felmérésünket alapvetően a 100 dolgozónál többet foglalkoztató cégek HR vezetőinek a körében végeztük, kérdőívekkel

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2017/18

Felvételi tájékoztató 2017/18 Felvételi tájékoztató 2017/18 Tomori Pál Magyar - Angol Két tanítási nyelvű Közgazdasági Szakgimnázium Cím: 1223 Budapest, Művelődés utca 21-27. Telephely kód: 001 Telefon: 06 1 362-1551 OM azonosító:

Részletesebben

DUÁLIS KÉPZÉS NYÍLT NAP. POGÁTSNIK MONIKA szeptember 30.

DUÁLIS KÉPZÉS NYÍLT NAP. POGÁTSNIK MONIKA szeptember 30. DUÁLIS KÉPZÉS NYÍLT NAP POGÁTSNIK MONIKA 2016. szeptember 30. ÓBUDAI EGYETEM Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Alba Regia Műszaki Kar Székesfehérvár

Részletesebben

Diplomás pályakezdık vállalati szemszögbıl 2008

Diplomás pályakezdık vállalati szemszögbıl 2008 Diplomás pályakezdık vállalati szemszögbıl 2008 Várható munkaerı-kereslet - 3200 magyarországi cég körében végzett felmérés fontosabb eredményei 2009. február 9. Veszprém Tartalom A vizsgálat jellemzői

Részletesebben

KÉRDŐÍV Felsőoktatási rangsor (RANKING)

KÉRDŐÍV Felsőoktatási rangsor (RANKING) Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. Országos Felsőoktatási Információs Központ (OFIK) 1134 Budapest, Váci út 37. Tel.: 477-31-00 KÉRDŐÍV Felsőoktatási rangsor (RANKING) 2007. április május Kérdező neve:

Részletesebben

TÁMOP 4.1.3. CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1/a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 2 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG!

TÁMOP 4.1.3. CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1/a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 2 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG! TÁMOP 4.1.3 II. HALLGATÓI MOTIVÁCIÓS KÉRDŐÍVMODUL CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1/a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 2 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG! A most következő kérdések az Ön felsőfokú tanulmányaival lesznek kapcsolatosak.

Részletesebben

Motivációs tesztek felépítése

Motivációs tesztek felépítése Motivációs tesztek felépítése Veresné dr. Somosi Mariann intézetigazgató, egyetemi docens 1 Motivációs vizsgálat típusa Képzési szint BSc/BA MSc/MA OSZTATLAN Bejövő Közbülső Kimenő TANULMÁNYOK MEGKEZDÉSEKOR

Részletesebben

Álláskeresés. Aktív. Passzív. Munkaügyi kirendeltség Álláshirdetések böngészése Újságban Neten Mindenhol Ismerősök mozgósítása

Álláskeresés. Aktív. Passzív. Munkaügyi kirendeltség Álláshirdetések böngészése Újságban Neten Mindenhol Ismerősök mozgósítása Aktív Passzív Munkaügyi kirendeltség Álláshirdetések böngészése Újságban Neten Mindenhol Ismerősök mozgósítása Bejelentkeztem a munkanélküli központban szóltam anyámnak Megfelelő állásajánlat Jogi értelmezés

Részletesebben

Duális gépészmérnöki képzés (BSc)

Duális gépészmérnöki képzés (BSc) Duális gépészmérnöki képzés (BSc) Előadó: Prof. Dr. Horváth Béla A duális képzés háttere: 6 multinacionális cég + Város + Egyetem A gépészmérnök-képzés tartalma: természettudományi tárgyak: 49 kredit;

Részletesebben

A fejvadászat természetrajza. Dr. habil. Szretykó György tanszékvezető egyetemi docens

A fejvadászat természetrajza. Dr. habil. Szretykó György tanszékvezető egyetemi docens A fejvadászat természetrajza Dr. habil. Szretykó György tanszékvezető egyetemi docens A fejvadászat fogalma Hosszú múltra tekint vissza Ma: a külső forrásból történő toborzás egyik típusa Kemény G.: A

Részletesebben

A Tanárképző Központ tevékenységei és szolgáltatásainak ismertetése és az 1. téma bemutatása

A Tanárképző Központ tevékenységei és szolgáltatásainak ismertetése és az 1. téma bemutatása Pedagógusképzés, pedagógus-továbbképzés megújítása a Közép-dunántúli régióban A Tanárképző Központ tevékenységei és szolgáltatásainak ismertetése és az 1. téma bemutatása Dr. Bacsa-Bán Anetta 2014. 02.

Részletesebben

A diplomás pályakezdők és felsőoktatási intézmények vállalati szemmel kutatási program ismertetése

A diplomás pályakezdők és felsőoktatási intézmények vállalati szemmel kutatási program ismertetése MKIK Gazdaság és Vállalkozáskutató Intézet A diplomás pályakezdők és felsőoktatási intézmények vállalati szemmel kutatási program ismertetése Tóth István János, PhD ügyvezető Előadás a Felsőoktatási Kerekasztal

Részletesebben

Hogyan dolgozhatok tanulmányaim mellett?

Hogyan dolgozhatok tanulmányaim mellett? Hogyan dolgozhatok tanulmányaim mellett? Konstantinusz Kft. 2010 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...2 2. Mi is az Iskolaszövetkezet?...2 3. Milyen elvárásokat támaszt a munkaerőpiac a diákokkal szemben?...4

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

A vasúti képzési rendszer átalakítása a megrendelői és szabályozói követelmények változása tükrében

A vasúti képzési rendszer átalakítása a megrendelői és szabályozói követelmények változása tükrében A vasúti képzési rendszer átalakítása a megrendelői és szabályozói követelmények változása tükrében Zsoldos Marianna Humán Erőforrás Igazgató MÁV ZRt. 1 Adottságaink Munkavállalók összetétele a végzett

Részletesebben

Foglalkoztatáspolitika a gazdaságfejlesztés szolgálatában

Foglalkoztatáspolitika a gazdaságfejlesztés szolgálatában Foglalkoztatáspolitika a gazdaságfejlesztés szolgálatában Dr. Simon Attila István Munkaerőpiacért Felelős Helyettes Államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium Székesfehérvár, 2016. november 24. Tartalom

Részletesebben

Duális felsőoktatási képzés a modell és tapasztalatok Dr. Ailer Piroska

Duális felsőoktatási képzés a modell és tapasztalatok Dr. Ailer Piroska Duális felsőoktatási képzés a modell és tapasztalatok Dr. Ailer Piroska 2015. március 17. Duális képzés kecskeméti modellje definíció 1. A duális felsőoktatás a felsőoktatási intézmények és az érintett

Részletesebben

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5.

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-005 vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 DOKUMENTUM 5. Foglalkoztatottság és munkanélküliség

Részletesebben

Országos Egészségfejlesztési Intézet

Országos Egészségfejlesztési Intézet Országos Egészségfejlesztési Intézet (Budapest, Nagyvárad tér 2.) pályázatot hirdet egészségfejlesztő konzulens munkakör betöltésére Munkakör pontos megnevezése: egészségfejlesztő konzulens Főbb feladatai:

Részletesebben

Tájékoztató a programról

Tájékoztató a programról Tájékoztató a programról NYITOK HÁLÓZAT A TÁRSADALMI BEFOGADÁSÉRT TÁMOP-5.3.9-11/1-2012-0001 A program keretei, előzményei A szegénység, a társadalmi és a munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésnek megakadályozása

Részletesebben

Gyakorlati oktatás a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. üzleteiben

Gyakorlati oktatás a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. üzleteiben Gyakorlati oktatás a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. üzleteiben Budapest, 2011.05.10. Visszatekintés Folyamatos tanulóképzés Egyre növekvő tanulói létszám Kamarák Gyakorlati képzés szereplői Iskolák

Részletesebben

Rövid távú munkaerőpiaci előrejelzés és konjunktúra kutatás 2007. SZEPTEMBER - OKTÓBER

Rövid távú munkaerőpiaci előrejelzés és konjunktúra kutatás 2007. SZEPTEMBER - OKTÓBER SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZŐ INTÉZET kirendeltség kódja adatszolgáltató sorszáma Rövid távú

Részletesebben

Foglalkoztatás- és szociálpolitika

Foglalkoztatás- és szociálpolitika Foglalkoztatás- és szociálpolitika Munkanélküliség 2008/09 I. félév Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Gazdaságilag aktív nem aktív népesség A gazdaságilag aktív népesség

Részletesebben

IMPC Personnel Hungária Kft. Álláskeresési irányzatok 2016

IMPC Personnel Hungária Kft. Álláskeresési irányzatok 2016 Álláskeresési irányzatok 2016 1 A szakemberpiac az elmúlt időszakban jelentősen átalakult, a vállalkozások mind gyakrabban szembesülnek a gyártóipari szegmensben tapasztalható szakember hiánnyal. A megváltozott

Részletesebben

Az üzleti versenyképességünk növelésének lehetőségei az ERASMUS programmal

Az üzleti versenyképességünk növelésének lehetőségei az ERASMUS programmal Felsőoktatási Tanácsadás Egyesület Szakmai Nap 2011. szeptember 1. Az üzleti versenyképességünk növelésének lehetőségei az ERASMUS programmal Nemeslaki András Infokommunikációs Tanszék Informatikai Intézet

Részletesebben

A szakképz lat rben. Hajdúszoboszl. szoboszló,2007.december 14

A szakképz lat rben. Hajdúszoboszl. szoboszló,2007.december 14 A szakképz pzés és s felnőttk ttképzés s hatása a foglalkoztatásra, az Állami Foglalkoztatási Szolgálat lat új j szerepkörben rben Hajdúszoboszl szoboszló,2007.december 14 1 A képzés és foglalkoztatás

Részletesebben

RKK_H. Válaszadók száma = 157. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

RKK_H. Válaszadók száma = 157. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% RKK_H Válaszadók száma = 7 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt. tart.=tartózkodás

Részletesebben

a Bonafarm Csoportot!

a Bonafarm Csoportot! Bonafarm Vezetőképző Program Ismerd meg a Bonafarm Csoportot! Bonafarm Zrt. felelős a csoportszintű stratégia megalkotásáért és a hatékony együttműködés kialakításáért menedzseli azokat a funkciókat, ahol

Részletesebben

A MŐSZAKI FELSİOKTATÁS HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI

A MŐSZAKI FELSİOKTATÁS HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI . 2007. A MŐSZAKI FELSİOKTATÁS HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI a mőszaki képzés átalakulásának fıbb jellemzıi Dr. Palásti-Kovács Béla, BMF-BGK dékán mőszaki felsıoktatási szakértı, Oktatási és Kulturális Minisztérium

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac főbb folyamatairól Heves megyében július

T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac főbb folyamatairól Heves megyében július Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac bb folyamatairól Heves megyében 2012. ius A megye munkáltatói több mint ezer új álláshelyet jelentettek be kirendeltségeinken

Részletesebben

Alapsokaság: fő. Hallgatók BKF KMK 10,3% BKF HFTGK 12,1% 60,0% ,0% 100,0% 20,0% 80,0% 40,0% 24,22 63,2 97,2 23, ,2. angol.

Alapsokaság: fő. Hallgatók BKF KMK 10,3% BKF HFTGK 12,1% 60,0% ,0% 100,0% 20,0% 80,0% 40,0% 24,22 63,2 97,2 23, ,2. angol. Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Hallgatók Alapsokaság: 3.702 fő Felsőfokú végzettséggel már rendelkezőő hallgatók aránya: 10,3% 12,1%,0% 20,0% Esetszám: 592 Válaszadási ráta: 16% Hallgatók nyelvismerete

Részletesebben

Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek

Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek Ádám Sándor főosztályvezető Munkaerőpiaci Programok Főosztály Nemzetgazdasági Minisztérium Budapest, 2017. március 7. MUNKAERŐPIACI TRENDEK

Részletesebben

A Vállalati információs nap a felsőfokú duális képzésről 2015

A Vállalati információs nap a felsőfokú duális képzésről 2015 A Vállalati információs nap a felsőfokú duális képzésről 2015 Agrár szakbizottság Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid Budapest, 2015. november 10. Alapképzésben az alábbi képzési szakok közül választhat a hallgató

Részletesebben

Támogatások. Ha nem sikerül elhelyezkedni, állami támogatásra lehet jogosult annak érdekében, hogy a munkavállalási esélyei javuljanak

Támogatások. Ha nem sikerül elhelyezkedni, állami támogatásra lehet jogosult annak érdekében, hogy a munkavállalási esélyei javuljanak ok ok Ha nem sikerül elhelyezkedni, állami támogatásra lehet jogosult annak érdekében, hogy a munkavállalási esélyei javuljanak A foglalkoztatása költségének csökkentése Segítő együttműködés az álláskeresésben

Részletesebben

Szakképzés, foglalkoztatás, kompetencia Kara Ákos Dr. Sólyom Andrea Dr. Stion Zsuzsa

Szakképzés, foglalkoztatás, kompetencia Kara Ákos Dr. Sólyom Andrea Dr. Stion Zsuzsa Szakképzés, foglalkoztatás, kompetencia Kara Ákos Dr. Sólyom Andrea Dr. Stion Zsuzsa TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0010 Előzmények az ország gazdasági igényei és a szakképzés lehetőségeinek közelítése közoktatás

Részletesebben

MUE Konferencia Construma, 2011. április 6.

MUE Konferencia Construma, 2011. április 6. MUE Konferencia Construma, 2011. április 6. Az Új Széchenyi Terv Termál- Egészségipart érintő pályázati lehetőségei. A humán erőforrás fejlesztési irányai egy munkaerő-piaci kutatás eredményei alapján

Részletesebben

Rövid távú munkaerő-piaci előrejelzés és konjunktúra kutatás

Rövid távú munkaerő-piaci előrejelzés és konjunktúra kutatás SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZŐ INTÉZET kirendeltség kódja adatszolgáltató sorszáma Rövid távú

Részletesebben