2600. Vác Március 15 tér 6. Gyakornoki Szabályzata január 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2600. Vác Március 15 tér 6. Gyakornoki Szabályzata. 2008. január 1"

Átírás

1 A Cházár András Többcélú Közoktatási Intézmény Vác Március 15 tér 6. Gyakornoki Szabályzata január 1 1

2 Tartalomjegyzék 1 A szabályzat területi, személyi hatálya A szabályzat időbeli hatálya A szabályzat módosítása A szabályzat célja A szabályzattal kapcsolatos személyi háttér Az intézményvezető feladata A szakmai munkaközösség /ek feladata A nevelőtestület feladata A szakmai vezető kijelölése, feladata A szakmai vezető kijelölése A szakmai vezető részére a túlmunka elrendelése A szakmai vezető munkájának elismerése A szakmai vezető feladatai: Kiemelt feladata A szakmai vezető általános feladatai A gyakornok felkészülését segítő feladatai: A gyakornok teljesítményének értékelésével kapcsolatos feladatai: Az intézmény belső szabályozásával kapcsolatos feladatai: Az intézmény pedagógiai ismereteivel kapcsolatos feladatai Az intézmény tevékenységével érintett személyek jogaival és kötelezettségeivel kapcsolatos feladatai: A fenntartói irányítással kapcsolatos feladatai: A tanügyigazgatás szakterületért felelős szakmai vezető feladatai Munkáltatói alapelvek és a nevelésszervezés feladatai: A gyermekek sajátos felkészítésével kapcsolatos feladatai: Az eszközök használatával kapcsolatos feladatai: A gyakornok feladatai Megismerni: A munkakörhöz kapcsolódó szakmai követelmények A gyakornok mélyítse el ismereteit: A gyakornok fejlessze képességeit: A gyakornoki munkavégzés speciális szabályai

3 4.1 A gyakornoki idő kikötése Érintett munkakörök [1]: A gyakornoki idő A gyakornoki időtől való eltekintés feltételei A gyakornok felkészítésének szakaszai A gyakornoki tapasztalatszerzés számonkérés módszerei A gyakornok értékelése, minősítése Az értékelés kiemelt szempontjai: A gyakornok értékelésének eljárásrendje Az értékelő megbeszélés lépései: A gyakornok minősítésének eljárásrendje A minősítés lehet: A minősítés tartalma, eredménye A minősítés formája A szakmai követelményrendszer A gyakornoki követelmények teljesítésével és a teljesítmény mérésével összefüggő eljárásrend Záró rendelkezések Záradék Mellékletek a szabályzathoz sz, melléklet Értékelő lap sz. melléklet Minősítő lap sz. melléklet Követelményrendszer sz. melléklet Általános követelmények sz. melléklet: A gyakornok önértékelésének szempontjai sz melléklet: Kérdőív a gyakornok önértékeléséhez, értékeléséhez sz melléklet: Fogalmak meghatározása

4 Bevezetés A évi C. törvény módosította a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvényt (a továbbiakban Kjt). Az új előírások szerint az eddigi lehetőségből kötelezettséggé válik a gyakornoki idő kikötése az E-H fizetési osztályba sorolt, a munkáltató alaptevékenységének ellátásával összefüggő munkakörbe történő határozatlan időre szóló kinevezés esetén - ideértve az ilyen tartalmú áthelyezést is-, ha a közalkalmazott nem rendelkezik a munkaköréhez szükséges iskolai végzettséget és szakképzettséget, szakképesítést igénylő, a három évet meghaladó időtartamú szakmai gyakorlattal. A közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 4/B. (1) bekezdése szerint az alábbi szabályzatot adom ki, mely a meghatározott feladatok szakszerűbb és hatékonyabb végrehajtását szolgálja, a gyakornoki számonkérés feltételeit-, a minősítés szabályát, a szakmai követelményrendszert, valamint a gyakornoki követelmények teljesítésével és teljesítmény mérésével, értékelésével összefüggő eljárásrendet rögzíti. 1 A szabályzat területi, személyi hatálya A szabályzat hatálya az intézménnyel foglalkoztatási jogviszonyban lévő, illetve foglalkoztatási jogviszonyt létesíteni kívánó azon személyekre terjed ki, akik az évi XXXIII. törvény 22. (1) alá esnek. 1 Jelen szabályzat a Cházár András Többcélú Közoktatási Intézmény Vác Március 15 tér 6. valamint az alábbi tagintézményeire terjed ki: Általános Iskola és Speciális Szakiskola 2600 Vác Zichy u 1. sz. Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Pedagógiai Szakszolgálat Budapest Dohány u (1) Az E-H fizetési osztályba sorolt, a munkáltató alaptevékenységének ellátásával összefüggő munkakörbe történő határozatlan időre szóló kinevezés esetén - ideértve az ilyen tartalmú áthelyezést is - a gyakornoki idő kikötése kötelező, ha a közalkalmazott nem rendelkezik a munkaköréhez szükséges iskolai végzettséget és szakképzettséget, szakképesítést igénylő, a három évet meghaladó időtartamú szakmai gyakorlattal.

5 1.1 A szabályzat időbeli hatálya Jelen szabályzat január elsejétől visszavonásig hatályos. 1.2 A szabályzat módosítása A szabályzatot módosítani kell, amennyiben a benne foglaltakat érintő jogszabályváltozás következik be, valamint amennyiben a nevelőtestület legalább 50 %-a írásban kéri. 1.3 A szabályzat célja A szabályzat célja a gyakornokok: - felkészítésének, beilleszkedésük segítésének megalapozása, - a foglalkoztatási feltételek rögzítése, annak érdekében, hogy o segítse a gyakornokok tudásának, képességeinek, készségeinek fejlesztését, o alakítsa, fejlessze az elkötelezettségüket a pedagógushivatás iránt, o segítse az oktatás ágazati céljaival, az intézményi célokkal való azonosulást. A gyakornoki szabályzat további célja: - a gyakornoki idővel kapcsolatos szakmai követelmények meghatározása, - a gyakornok és a szakmai vezető feladatainak rögzítése, - a gyakornoki követelmények teljesítésével és a teljesítmény mérésével összefüggő eljárási rend kialakítása, - a gyakornoki számonkérés feltételeinek meghatározása, - a gyakornoki minősítés szabályainak rögzítése a jogszabályok által biztosított keretek között, illetőleg azokban a kérdésekben, amelyeket nem rendeznek jogszabályok. 2 A szabályzattal kapcsolatos személyi háttér A szabályzattal kapcsolatban feladatot lát el: - az intézményvezető, - a szakmai vezető, - a szakmai munkaközösségek, - a nevelőtestület. 2.1 Az intézményvezető feladata - gondoskodjon a szabályozás rendszeres felülvizsgálatáról és az új szabályozás tervezetek elkészítéséről, - gondoskodjon a szakmai munkaközösségekkel való egyeztetésről a szabályozások hatályba helyezése előtt, 5

6 - a szabályzat kiadása előtt kikérje a nevelőtestület véleményét, - megbízza és felmentse a szakmai vezetőket, - irányítsa a szakmai vezetők munkáját, - beszámoltassa a szakmai vezetőket, - gondoskodjon a szakmai vezetőt megillető kereset-kiegészítéssel kapcsolatos feladatok ellátásáról, - a gyakornokok minősítése előtt beszerezze a szakmai vezető véleményét, valamint a közalkalmazott közvetlen felettesének véleményét, - elvégezze a minősítést. 2.2 A szakmai munkaközösség /ek feladata - javaslatot tegyenek a szabályzat módosítására, és részt vegyenek az új gyakornoki szabályzat megalkotásában. 2.3 A nevelőtestület feladata - az intézményvezető felkérésére a szabályzat módosítása előtt véleményezze a tervezetet, - szükség esetén maga is javasolja a meglévő szabályozás módosítását, - indokolt esetben kezdeményezze a szakmai vezetők felmentését A szakmai vezető kijelölése, feladata A szakmai vezető kijelölése - az intézményvezető jelöli ki az intézményben legalább öt éve alkalmazott, legalább tíz éves gyakorlattal rendelkező pedagógusai közül, - döntés előtt az intézményvezető beszerzi vezetőség véleményét, - a kijelölés határozott időre szól, a kijelölést a vezető az érintett személy beleegyező nyilatkozata mellett, határozott időre adja, - az intézményvezető az érintett szakmai vezető kérésére, illetve saját döntése szerint felmentheti a szakmai vezetőt e tisztsége alól. 6

7 - munkaköri leírásában jelölni kell a három évre szóló szakmai vezetői feladattal megbízást, (a munkaköri leírás módosítása csak közös megegyezéssel történhet) A gyakornok látogatását a szakmai vezető a csoportnaplóban aláírásával jelöli, a konzultációról az időpont, időtartam rögzítésével, a résztvevők aláírásával nyilvántartás készül A szakmai vezető részére a túlmunka elrendelése Kötelező órán túli többletmunka csak abban az esetben rendelhető el a szakmai segítő számára, ha a betöltött munkakör feladatainak ellátás betegség, baleset vagy egyéb ok miatt váratlanul lehetetlenné vált A szakmai vezető munkájának elismerése - feladatai ellátásáért (látogatás, konzultáció, stb.) kiemelt munkavégzésért járó kereset - kiegészítésként a felhasznált órákra számított óradíjának megfelelő díjazás illeti meg, - fentieken túl az intézmény eseti bérmegtakarításának függvényében év végén céljutalomban részesíthető. A gyakornok látogatását a szakmai segítő a csoportnaplóban aláírásával jelöli, a konzultációról az időpont, időtartam rögzítésével, a résztvevők aláírásával nyilvántartás készül. 2.5 A szakmai vezető feladatai: Kiemelt feladata - segítse a gyakornok felkészülését, - értékelje a gyakornok teljesítményét A szakmai vezető általános feladatai - elkészíti a gyakornoki programot a gyakornokkal egyeztetve, - felkészül a gyakornok fogadására, - a felvételi dokumentumok birtokában előzetesen felkészül, megismeri a gyakornok önéletrajzát, a felvételi elbeszélgetés, interjú anyagát, - tisztázza az értékeket: legfontosabb, hogy a gyakornok megismerje, milyen kultúrájú szervezetbe jött és mit várnak el tőle, 7

8 - segíti a gyakornokot, hogy ne csak megértse, hanem a saját magatartásába, munkakörének gyakorlásába beépítse a szervezet, a pedagógusszerep belső értékeit, - megismerteti a helyi szervezeti hagyományokat, szokásokat és elvárásokat, - megismerteti a szervezeti szokásokat, segít megértetni az elvárt viselkedések hátterét, praktikus tanácsokat ad olyan és kérdéseke is kitér, mint a munkahelyi öltözködéssel, viselkedéssel kapcsolatos szabályok, szokások, - segíti a gyakornok felkészülését a nevelési évre szóló terv szerint, - segíti a gyakornok intézménybe való beilleszkedését, munkahelyi kapcsolatainak kialakítását - az intézményvezetővel jóváhagyatja a gyakornoki programot A gyakornok felkészülését segítő feladatai: - felkészíti a gyakornokot a tervező munkára: - az intézmény nevelési programjában a munkaköri feladataira vonatkozó előírások értelmezésére és szakszerű alkalmazására, - a foglalkozások felépítésének, az alkalmazott módszereknek, foglalkozási eszközöknek célszerű megválasztására, - a foglalkozások előkészítésével, megtervezésével és eredményes megtartásával kapcsolatos írásbeli teendők ellátására, - szükség szerint, negyedévenként legalább egy, legfeljebb négy alkalommal látogatja a gyakornok foglalkozását, továbbá, - ha igényli konzultációs lehetőséget biztosít számára A gyakornok teljesítményének értékelésével kapcsolatos feladatai: - a látogatások tapasztalatait értékelő jelleggel látogatási jegyzőkönyvben rögzíti, - részt vesz a gyakornok összesített, írásbeli értékelésének elkészítésében, - javaslatot dolgoz ki a követelményrendszerre, ami a gyakornoki minősítés alapja, - az intézményvezető kijelölése alapján elvégzi a tényleges értékelési feladatokat Az intézmény belső szabályozásával kapcsolatos feladatai: bemutatni a belső szabályozás főbb dokumentumait, így: - a nevelési programot, 8

9 - a szervezeti és működési szabályzatot, - a házirendet, - a minőségirányítási programot és a kapcsolódó szabályzatokat, - a kollektív szerződést, illetve a közalkalmazotti szabályzatot, - az intézmény egyéb szabályzatait: adatvédelmi szabályzatok, esélyegyenlőségi program és gyermekek esélyegyenlőségi szabályzat, stb. - ismertetni a nevelési program főbb szerkezetét, helyi sajátosságait, felhívja a figyelmet a program leglényegesebb területeire, a gyakornok munkakörére vonatkozó alapvető információkra, - felhívja a figyelmet az intézményi sajátosságokra, és a gyakornok munkaköréhez tartozó ismeretekre, átadni a házirendet és felhívja a gyakornok figyelmét: - az intézmény egyedi jellemzőre, - azokra a problémákra, melyek gondot jelentenek a házirend betartatása során, és kiemelt figyelmet igényelnek a gyakornok részéről is az egységes pedagógiai gyakorlat érdekében, - bemutatni az intézmény minőségirányítási tevékenységét, ennek keretében ismertetni az intézmény minőségnyilatkozatát, az intézmény stratégiai céljait, valamint a vonatkozó évekre meghatározott minőségcélokat, tájékoztatni kell a főbb partnerekről, az intézményben működtetett dolgozói teljesítményértékelési rendszerről, a teljes körű intézményi önértékelésről. - ismertetni a kollektív szerződés és a közalkalmazotti szabályzat lényegét, a szabályozások tartalmát, a gyakornoki munkakörre vonatkozó területeket, - ismertetni az intézmény működésével kapcsolatos további intézményi szabályozásokat, kiemelve a gyakornokra is vonatkozó részeket, a dokumentumokat a gyakornok rendelkezésére bocsátani, Az intézmény pedagógiai ismereteivel kapcsolatos feladatai - ismertesse az intézmény nevelési programjában megfogalmazott pedagógiai célkitűzéseket, valamint a célkitűzések pedagógiai programban rögzített gyakorlati megvalósítási módszereit, elveit, - felhívja a figyelmet az intézmény minőségirányítási programjában megfogalmazott pedagógiai célkitűzésekre, valamint az alkalmazható eszközökre, 9

10 - tájékoztatást nyújtson, javaslatot adjon az intézmény pedagógiai céljainak megvalósítására a mindennapi pedagógiai gyakorlat során, - közvetlenül alkalmazható mintákkal, ötletekkel szolgáljon az egyes pedagógiai célok eléréséhez, Az intézmény tevékenységével érintett személyek jogaival és kötelezettségeivel kapcsolatos feladatai: - a gyermekek jogainak és kötelezettségeinek megismertetésére, - a szülők jogainak és kötelezettségeinek megismertetésére, - pedagógusok jogainak és kötelezettségeinek megismertetésére, az egyes jogok és kötelezettségek értelmezésére, - a jogok biztosítási módjainak, a jogbiztosításokkal kapcsolatos főbb előírások ismertetésére, - a kötelezettségek betartatásának és betartatásának módjaira, eszközeire, a fontosabb szabályok bemutatására A fenntartói irányítással kapcsolatos feladatai: - tájékoztatást nyújtson a fenntartó, illetve a fenntartó személyéről, - ismertesse a fenntartó által a közoktatási törvény szerint gyakorolható jogokat, - bemutassa a fenntartó minőségirányítási programját és annak kapcsolódását az intézményi minőségirányítási programhoz, - ismertesse a fenntartó intézményfinanszírozási tevékenységét, - részletezze a fenntartó közoktatási intézmény ellenőrző funkcióját, - bemutassa a fenntartó és a közoktatási intézmény kapcsolatrendszerét A tanügyigazgatás szakterületért felelős szakmai vezető feladatai - bemutassa a tanügyigazgatásra vonatkozó jogszabályi szabályozást, - ismertesse az iratkezelési szabályzat tanügyigazgatásra vonatkozó fontosabb szabályait, - a gyakorlatban is bemutassa a jellemzően előforduló, a pedagógusok által alkalmazott dokumentumokat, tájékoztatást nyújtson ezek használatával kapcsolatos szabályokról, - figyelemmel kísérje a gyakornok tanügy-igazgatási dokumentum kezelésének milyenségét, 10

11 - konzultációs lehetőséget biztosítson a dokumentum-kezeléssel kapcsolatban, illetve mintákat adjon a helyes kitöltésre Munkáltatói alapelvek és a nevelésszervezés feladatai: - ismertesse a nevelésszervezés intézményben alkalmazott főbb sajátosságait, - felhívja a figyelmet a nevelési év helyi rendre, és az abban meghatározandó főbb területek, fontosságára, - ismertesse a munkaköri leírások rendszerét, részletesen mutassa be a gyakornok munkakörére vonatkozó munkaköri leírást, - a gyakorlatban is bemutassa a munkaidő nyilvántartás vezetését, ismertesse a túlóra elszámolás szabályait, - ismertesse az intézményben működő szakmai munkaközösségeket, - a gyakorlatban is segítse a heti tervezést A gyermekek sajátos felkészítésével kapcsolatos feladatai: - tájékoztatást adjon a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásának jogszabályi hátteréről, a tankötelezettség sajátosságairól, - bemutassa a korai fejlesztés és gondozás témakörében o az egyéni és mikrocsoportos foglalkozások lehetőségét, o a feladatok ellátását segítő egyéni fejlesztési terv, illetve munkaterv lényegét, főbb tartalmi elemeit, - ismertesse a fejlesztő felkészítés lényegét, - ismertesse a sajátos nevelési igény vizsgálatának és megállapításának rendszerét, - ismertesse azt, hogy mi a pedagógiai szakszolgálat feladata - ismertesse a hátrányos helyzetű, magatartási nehézséggel, küzdő gyermekekkel való foglalkozás sajátosságait - tájékoztatást nyújtson a képességfejlesztő, kompetencia alapú oktatásról Az eszközök használatával kapcsolatos feladatai: - ismertesse a nevelési program szerint használandó eszközöket (nevelési munkát segítő eszközök és felszerelések) kiemelten a hallókészülékekre - bemutassa a helyi nevelési program eszközökre, vonatkozó előírásait, 11

12 - az egyes módszerekhez kapcsolódva tájékoztatást adjon az alkalmazható és alkalmazandó eszközökről, módszerekről - biztosítson gyakorlati, illetve konzultációs lehetőséget az eszközhasználattal kapcsolatban, illetve tegye lehetővé a gyakornok számára, hogy részt vegyen az általa megtartott olyan foglalkozásokon, melyeken az eszközöket használja. 3 A gyakornok feladatai 3.1 Megismerni: - az intézményi érdekképviseleti szervek működését, dokumentumát, tisztségviselőit. - Az intézményi képviseleti szervek működését, dokumentumát, tisztségviselőit - Az intézmény éves munkatervét. - A tanügy-igazgatási dokumentumokat, ezek alkalmazásának módját. - A munkavédelemre, balesetvédelemre, tűzvédelemre vonatkozó általános szabályokat. - Az intézmény gyakornoki szabályzatát. A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény ismerete, különösen - általános rendelkezések (a törvény szabályozási köre, alapelvek, a tankötelezettség, a nevelő és oktató munka pedagógiai szakaszai), - a gyermek, és a szülő jogai, kötelességei, - a pedagógus jogai és kötelességei, - a közoktatás intézményei - a működés általános szabályai, - a működés rendje, - a szakmai munkaközösség,. - a közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatal, - a közoktatás országos mérési feladatai, A nevelési oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendeletet, különösen - a működés rendje, - a nevelőtestület, - a szakmai munkaközösség, - 2. számú melléklet, - 4. számú melléklet. 12

13 A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvényt, és a 138/1992. (X. 8.) Kormány rendelet kapcsolódó szakaszait, különösen - a közalkalmazotti jogviszony létesítése, módosítása, megszüntetése, - fegyelmi felelősség, - munkaidő, pihenőidő, - a közalkalmazottak előmeneteli és illetményrendszere. Az intézmény nevelési programját, ezen belül különösen - az intézmény küldetését, jövőképét, - az intézményben folyó nevelőmunka pedagógiai alapelveit, céljait, feladatait, eszközeit, eljárásait, - a személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatokat, - a közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat, - a sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységet, - a tehetség-, képesség kibontakoztatását, segítő tevékenységet, - az óvodában, iskolában alkalmazott módszereket, - az alkalmazható eszközök kiválasztásának elveit, - a kompetencia alapú nevelést, - a gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatokat, - a gyermekek felzárkóztatását segítő programot, - a szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységet, - a szülő, tanuló, pedagógus együttműködésének formáit, továbbfejlesztésének lehetőségeit, Az intézmény minőségirányítási programját, különösen - az intézmény működésének folyamatát, - ennek keretei között a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési feladatok végrehajtását, - az intézményben, pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelésének szempontjait és értékelés rendjét, - a teljes körű intézményi önértékelés periódusát, módszereit és a fenntartói minőségirányítási rendszerrel való kapcsolatát. Az intézmény szervezeti és működési rendjét az SZMSZ alapján, különösen - Az intézmény történelmét 13

14 - gyermekek, fogadásának (nyitva tartás) és a vezetőknek a nevelési-oktatási intézményben való benntartózkodásának rendjét, - a pedagógiai munka belső ellenőrzés rendjét, - a nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, továbbá a feladatok ellátásával megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezéseket, - a külső kapcsolatok rendszerét, formáját és módját, beleértve a gyermekjóléti szolgálattal, valamint az iskola-egészségügyi ellátást biztosító egészségügyi szolgáltatóval való kapcsolattartást, - az ünnepélyek, megemlékezések rendjét, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatokat,) - az intézményi védő, óvó előírásokat, - a rendkívüli esemény, bombariadó stb. esetén szükséges teendőket, - a nevelési időn kívüli foglalkozások szervezeti formáit, - helyiségek, berendezések használatát, költségvetési támogatás biztosítását. Az intézmény házirendjét, különösen - munkarendet, - a foglalkozások rendjét, - az intézmény helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei és az intézményhez tartozó területek használatának rendjét, a gyermek, távolmaradásának, mulasztásának igazolására vonatkozó rendelkezéseket - a szülők véleménynyilvánításának, a szülők rendszeres tájékoztatásának rendjét és formáit, 3.2 A munkakörhöz kapcsolódó szakmai követelmények - a gyermek, tanulók személyiségének fejlődési sajátosságait, a nevelés és fejlesztés elméletét, - a differenciált személyiségformálás folyamatát, tevékenységeit, azok tervezését, módszereit, - a sajátos nevelési igényű és a hátrányos helyzetű gyermekek nevelésének specifikumait, a családdal való együttnevelés lehetőségeit, - a nevelőmunkában alkalmazza a tevékenységek szervezéséhez szükséges módszertani ismereteket az anyanyelvi nevelés, a játék, a hallásnevelés, kommunikációs szint 14

15 fejlesztése, a vizuális tevékenység, a mozgás és a környezet tevékeny megismerése területén, - képes az óvodai, iskolai életmód élményszerű megszervezésére, - a kompetenciafejlesztést, fejlesztenie kell azokat az általános készségeket, képességeket, amelyek nagymértékben javítják a pedagógus munkájának eredményességét, hatékonyságát, és a teljesítményét, mint például kommunikációs képesség, szervezési és tervezési készség, tárgyalási készség, alkalmazkodási készség, konfliktuskezelés képessége stb. 3.3 A gyakornok mélyítse el ismereteit: - A gyermekek életkori sajátságai, pszichológiai fejlődése területén - A kompetenciák fejlesztése területen (szakmai, módszertani fejlődés) - A fejlesztésre orientált tanulási folyamat irányítása területén (differenciálás, kiscsoportos tevékenységek) - Tehetséggondozás területén - Hátránykompenzálás területén - Az sajátos pedagógia módszertan - A neveléshez kapcsolódó eszközök használata területén 3.4 A gyakornok fejlessze képességeit: - Szociális tanulás - Az önálló tanulás képességének fejlesztése (élethosszig tartó tanulás) - Kommunikáció a gyermekekkel, szülőkkel, munkatársakkal - Konfliktuskezelési technikák megszerzése, fejlesztése - Időgazdálkodás, tervezés, tudatosság 4 A gyakornoki munkavégzés speciális szabályai - A gyakornok heti teljes munkaideje 40 óra, kötelező órája a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 3. számú melléklete által meghatározott óra - A gyakornok a kötelező órák teljesítésén túli feladatok közül csak a nevelőtestület munkájában való részvételre, továbbá a munkaköréhez kapcsolódó előkészítő és befejező munkákra kötelezhető. 15

16 - Kötelező órán túli többlettanítás csak abban az esetben rendelhető el a gyakornok számára, ha a betöltött munkakör feladatainak ellátás betegség, baleset vagy egyéb ok miatt váratlanul lehetetlenné vált. - A kötelező óra és a heti teljes munkaidő közti időben a gyakornok más csoportok munkáját látogatja, konzultál a szakmai segítővel, szükség szerint az intézményvezetővel, egyéb munkatársakkal. - A gyakornoki idő alatt indokolt esetben egy alkalommal a gyakornok kérheti a szakmai vezető személyének megváltoztatását, kérését a törvényi lehetőségek függvényében bírálunk el. 4.1 A gyakornoki idő kikötése - Gyakornoki idő kikötése kötelező az E-H fizetési osztályba sorolt - a közoktatási intézmény alaptevékenységének [1] ellátásával összefüggő - munkakörbe történő határozatlan időre szóló kinevezés esetén akkor, ha a közalkalmazott nem rendelkezik a munkaköréhez szükséges iskolai végzettséget és szakképzetséget, szakképesítést igénylő, a három évet meghaladó időtartamú szakmai gyakorlattal. [1] A gyakornoki idő kikötése szempontjából alaptevékenységnek minősül minden olyan tevékenység, amelynek ellátására a 138/1992. (X. 8.) Kormányrendelet mellékletében meghatározottak szerint pedagógus munkakörben, továbbá a pedagógus-szakmai szolgáltatások ellátására létesített ügyintéző-szakértő, pedagógiai szakértő, pedagógiai előadó, ügyintéző munkakörben foglalkoztatják a közalkalmazottat Érintett munkakörök [1]: - óvodapedagógus - gyógypedagógus - gyermek és ifjúságvédelmi felelős - nevelőtanár és napközis - gyógypedagógiai asszisztens - oktatástechnikus - szakoktató, gyakorlati oktató (beleértve minden tanórán kívüli foglalkozást tartó pedagógust) 16

17 Ha a gyakornok korábbi munkahelyén már megkezdte a gyakornoki idő letöltését, akkor ezt az évi XXXIII. Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 22. -a szerint kell beszámítani. - A szakmai gyakorlat meglétét a közalkalmazott köteles igazolni. 4.2 A gyakornoki idő - - az E fizetési osztályba tartozó munkakörben két, - - az F-H fizetési osztályba tartozó munkakörökben három év. A gyakornoki idő tartamát a kinevezéskor kell előírni. Az intézményvezető ekkor tájékoztatja a gyakornokot a szakmai vezetők személyéről is. 4.3 A gyakornoki időtől való eltekintés feltételei Nem kell gyakornoki időt kikötni annak, aki - bármilyen - a pedagógus, illetve a hivatkozott pedagógiai-szakmai szolgáltatásra létesített - munkakörökben teljesítette a gyakornoki követelményeket, - Részletes leírás: 3. számú mellékletben - rendelkezik pedagógus szakvizsgával. 5 A gyakornok felkészítésének szakaszai A gyakornok felkészítésének szakaszolása. Időszak 1 év kezdő szakasz 2 év haladó szakasz Elvárás! Minimális készségek alakítása a nevelés terén! Szabályok megismerése és követése Lásd 3.1 pontban felsoroltak! A megismert szabályok betartása! Kontextusok felismerése, rendszerezése! Gyakorlati tudás megalapozása Lásd 3.1 és 3.2, 3.3 és 3.4 pontokat 17

18 3 év befejező szakasz! Tudatosság! Tervszerűség! Rendszerszemlélet! Prioritások felállítása! Gyakorlati tudás A további fejlődési szakaszok már túlmutatnak a gyakornoki időn. (jártas szint, szakértő szint) 6 A gyakornoki tapasztalatszerzés számonkérés módszerei Időszak Szakasz megnevezése 0-1 év kezdő szakasz 1-2 év haladó szakasz Tapasztalatszerzés módszere Óralátogatás Óramegbeszélés Konzultáció a szakmai segítővel Konzultáció egyéb pedagógussal Konzultáció az igazgatóval Konzultáció a szakmai munkaközösség-vezetővel Team munkában részvétel Esetmegbeszélő csoport munkájában részvétel Tanév eleji szülői értekezlet látogatása Óralátogatás Óramegbeszélés Konzultáció a szakmai segítővel Konzultáció egyéb pedagógussal Konzultáció az igazgatóval Konzultáció a szakmai munkaközösség-vezetővel Team munkában részvétel Esetmegbeszélő csoport munkájában részvétel Családlátogatás a gyermekvédelmi felelőssel, osztályfőnökkel Tanév végi értékelő szülői értekezlet látogatása Számonkérés módszere Egyéni tanmenet elkészítése Óravázlat készítése Szülői panaszra megoldási terv, intézkedési terv készítése (a megismert jogszabályok, intézményi alapdokumentumok alapján) Egy munkaközösségi értekezlet egy részének megtartása (szakmai téma) Egy munkaközösségi program megszervezése (pl. iskolai tanulmányi verseny) Egyéni fejlesztési terv készítése Tanulók, osztályok között kialakult külső beavatkozást igénylőkonfliktus megoldásnak tervezése, intézkedési terv készítése Tanév végi beszámoló elkészítése a vezető által meghatározott szempontok szerint 18

19 2-3 év befejező szakasz Óralátogatás Óramegbeszélés Konzultáció a szakmai segítővel Konzultáció egyéb pedagógussal Konzultáció az igazgatóval Konzultáció a szakmai munkaközösség-vezetővel Team munkában részvétel Esetmegbeszélő csoport munkájában részvétel Bemutató óra tartása Az általa tanított osztályok egyikében a szülői értekezlet egy részének megtartása (pl. szakmai téma, szervezés) Az intézmény éves munkatervében meghatározott nevelési értekezlet egy részének megtartása (szakmai témában) gyakornoki idő végén Az intézmény éves munkatervében meghatározott intézményi szintű program megszervezése (pl. kirándulás, hagyományápolás, projekt nap, hét, diákönkormányzati program, diákközgyűlés) Helyzetértékelés, feladatkitűzés elkészítése az osztályfőnökkel együttműködve tanév elején az általa kiválasztott osztályban Tanév végi beszámoló elkészítése a vezető által meghatározott szempontok szerint 7 A gyakornok értékelése, minősítése A gyakornok értékelésének alapját az intézmény minőségirányítási programjában rögzített pedagógus értékelési-rendszer képezi. A gyakornok értékelése során kiemelten jelenik meg a végzett munka minőségének értékelése, valamint a munkavégzés során tanúsított viselkedés. 7.1 Az értékelés kiemelt szempontjai: - a tudás használata, - széleskörű pedagógiai tartalmi tudás, - probléma megoldási stratégiák, 19

20 - a célok jobb adaptációja és megváltoztatása különféle gyermekek számára, improvizációs készség, - döntéshozatal, - célok meghatározása, - csoporthangulat, - a csoport események észlelése, képesség a gyermekektől érkező jelzések megértésére, - érzékenység a kontextus iránt, - a tanulási folyamat figyelemmel kísérése és visszajelzés a szülőknek, - tisztelet a gyermekek iránt, - a pálya iránti elkötelezettség, - együttműködés a nevelőtestületi közösséggel. 7.2 A gyakornok értékelésének eljárásrendje A gyakornoki idő első két évében fejlesztési célú értékelés folyik. Célja: a gyakornok beilleszkedésének segítése, munkájának, viselkedésnek fejlesztése, motiváció, szakmai fejlesztés, támogatás. A gyakornok fejlesztő értékelést minden év végén a szakmai vezető készíti el. Az értékelésbe bevonja a gyakornok felkészítésében részt vevő egyéb kollégákat is, valamint figyelembe veszi a gyakornok által készített önértékelést. 7.3 Az értékelő megbeszélés lépései: - A gyakornok önértékelése - A szakmai vezető értékelése - Az eltérő vélemények megbeszélése problémák feltárása, megbeszélése - A következő időszak fejlesztési területeinek meghatározása - A résztvevők feladatainak meghatározása - Az értékelő lap kitöltése, aláírása Az értékelő megbeszélésen a szakmai segítő és a gyakornok vesz részt. Az értékelő lapot a szakmai segítő és a gyakornok írja alá. A gyakornoknak lehetőséget kell adni, hogy észrevételeit, megjegyzését az értékelő lapon (1. számú melléklet) rögzítse. Az értékelő lap egy aláírt példányát a gyakornoknak át kell adni. Az értékelő lapot a szakmai vezető őrzi a gyakornoki idő leteltéig, majd a minősítés után megsemmisíti. 20

Munkaügyi- Közalkalmazotti Szabályzat 5/D sz. Melléklete

Munkaügyi- Közalkalmazotti Szabályzat 5/D sz. Melléklete Munkaügyi- Közalkalmazotti Szabályzat 5/D sz. Melléklete Gyakornoki Szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

Hunyadi János Általános Iskola 2337 Délegyháza, Árpád u. 53.

Hunyadi János Általános Iskola 2337 Délegyháza, Árpád u. 53. Hunyadi János Általános Iskola 2337 Délegyháza, Árpád u. 53. GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi

Részletesebben

1. Fogalmak meghatározása

1. Fogalmak meghatározása Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

1. Fogalmak meghatározása

1. Fogalmak meghatározása Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola Gyakornoki szabályzat 2007. december Tartalomjegyzék 1. Fogalmak meghatározása... 2 2. A szabályzat területi, személyi hatálya...2 3. A szabályzat időbeli

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

GYAKORNOKI SZABÁLYZATA 1077 Budapest Dob u. 95. A Hatályos: 2008. január 1. 1 Tartalomjegyzék 1. Fogalmak meghatározása... 3 2. A szabályzat területi, személyi hatálya... 4 3. A szabályzat időbeli hatálya... 4 4. A szabályzat

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT DARVAS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT GYAKORNOKI SZABÁLYZAT 2010 Darvas József Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 1 A közalkalmazottakról szóló 1992. évi

Részletesebben

A Szerb Antal Gimnázium

A Szerb Antal Gimnázium Szerb Antal Gimnázium 1 Gyakornoki Szabályzat A Szerb Antal Gimnázium Gyakornoki szabályzata Készült: 2007. november Cím: 1164 Budapest, Batthyány Ilona utca 12. 1 Szerb Antal Gimnázium 2 Gyakornoki Szabályzat

Részletesebben

19. sz. melléklet. Gyakornoki szabályzat

19. sz. melléklet. Gyakornoki szabályzat 19. sz. melléklet Gyakornoki szabályzat 1 Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat 1 Tartalomjegyzék 1. Fogalmak meghatározása... 3 2. A szabályzat területi, személyi hatálya... 3 3. A szabályzat időbeli hatálya... 4 4. A szabályzat módosítása... 4 5. A szabályzat

Részletesebben

SZMSZ 14. sz. melléklete

SZMSZ 14. sz. melléklete SZMSZ 14. sz. melléklete Hatályba lépés időpontja: 2008. augusztus 1. Heller Alajosné főigazgató Tartalomjegyzék 1. Fogalmak meghatározása... 3 2. A szabályzat területi, személyi hatálya... 4 3. A szabályzat

Részletesebben

Az Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ

Az Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ Az Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ Gyakornoki Szabályzata 2007. Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ 1 Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

Részletesebben

1. Fogalmak meghatározása... 3. 2. A szabályzat területi, személyi hatálya... 4. 3. A szabályzat időbeli hatálya... 4. 4. A szabályzat módosítása...

1. Fogalmak meghatározása... 3. 2. A szabályzat területi, személyi hatálya... 4. 3. A szabályzat időbeli hatálya... 4. 4. A szabályzat módosítása... Tartalomjegyzék 1. Fogalmak meghatározása... 3 2. A szabályzat területi, személyi hatálya... 4 3. A szabályzat időbeli hatálya... 4 4. A szabályzat módosítása... 4 5. A szabályzat célja... 4 6. A gyakornok

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola Budapest, 2008. július 1. P l á n k Tibor igazgató GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A közalkalmazottakról szóló 1992.

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

GYAKORNOKI SZABÁLYZATA A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KONSTANTIN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY GYAKORNOKI SZABÁLYZATA KÉSZÍTETTE: GÁL GÁBOR IGAZGATÓ SZOLNOK 2007 1 A gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT. Budapest, 2009. november 13.

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT. Budapest, 2009. november 13. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Hétpettyes Óvoda 1033 Budapest, Harrer Pál u.7. Szí-kör-Játék Tagóvoda 1032. Budapest, Solymár u.12-14 TH: 1032. Budapest,Törzs u.2 GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Budapest, 2009.

Részletesebben

PÉTERFY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

PÉTERFY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA Igazgatói példány "A jó tanító teszi a jó iskolát." Péterfy Sándor A PÉTERFY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA Nagykanizsa 2007. 1 GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A közalkalmazottakról szóló 1992. évi

Részletesebben

A Kunszentmártoni Általános Iskola és alapfokú Művészeti Iskola. Gyakornoki Szabályzata 2013.. KUNSZENTMÁRTON

A Kunszentmártoni Általános Iskola és alapfokú Művészeti Iskola. Gyakornoki Szabályzata 2013.. KUNSZENTMÁRTON A Kunszentmártoni Általános Iskola és alapfokú Művészeti Iskola Gyakornoki Szabályzata 2013.. KUNSZENTMÁRTON 1 Gyakornoki szabályzat A Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény közalkalmazottakról szóló

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat A gyakornoki szabályzatot a nevelőtestület 2013. szeptember 05-i nevelőtestületi ülésén véleményezte. Tiszadada, 2013. szeptember 05. Petruska Zoltán igazgató Tartalomjegyzék Törvényi

Részletesebben

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. Gyakornoki szabályzata

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. Gyakornoki szabályzata Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola Gyakornoki szabályzata Készült 1. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdése alapján (Tv), illetve 2. A

Részletesebben

1. Fogalmak meghatározása

1. Fogalmak meghatározása Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

2. A szabályzat területi, személyi hatálya

2. A szabályzat területi, személyi hatálya Az Óbudai Nagy László Általános Iskola gyakornoki szabályzata A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat 1. Jogszabályi háttér A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. -a, valamint a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

A HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

A HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA A HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. A gyakornoki szabályzat célja 3. oldal 2. A gyakornoki szabályzat területi, személyi hatálya 3. oldal 3. A szabályzat időbeli

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Levéli Német Nemzetiségi Általános Iskola OM:030653 A gyakornoki szabályzatot a nevelıtestület 2013. augusztus 29. nevelıtestületi ülésén véleményezte.

Részletesebben

Montessori Mária Kétnyelvű Óvoda és Bölcsőde 1214 Budapest, Akácfa u. 20. OM azonosító: 200175 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Montessori Mária Kétnyelvű Óvoda és Bölcsőde 1214 Budapest, Akácfa u. 20. OM azonosító: 200175 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Montessori Mária Kétnyelvű Óvoda és Bölcsőde 1214 Budapest, Akácfa u. 20. OM azonosító: 200175 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések...1 1. A szervezeti és működési

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról I. rész. A törvény hatálya

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról I. rész. A törvény hatálya 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati

Részletesebben

JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODA OM:201956

JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODA OM:201956 Jánoshidai Napsugár Óvoda Tel/Fax: 06-57-458-009, 012 5143 Jánoshida, Fő út 16. E-mail: napovi@pr.hu titkarsag.napovi@pr.hu JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODA OM:201956 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes:

Részletesebben