Irányba állított botok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Irányba állított botok"

Átírás

1

2

3 3 Nagy érdeklődés mellett mutatták be október 10-én a községháza dísztermében a Szarvas Gábor Nyelvművelő Napok rendezvénysorozat keretében az Őrző a strázsán című kötetet, amely dr. Hódi Sándor hetvenedik születésnapja alkalmából a Széchenyi István Stratégiakutató Társaság gondozásában látott napvilágot. Október a mellrák elleni küzdelem hónapja. da Község Rákellenes Egyesületének vezetősége ennek a világszintű összefogásnak az ötletétől vezérelve döntött úgy, hogy eddigi programjaikat kiterjesztik, és még aktívabb részvétellel harcolnak a gyilkos kór ellen községünkben. Sokszínű programokkal várta az érdeklődőket a Szarvas Gábor Nyelvművelő Napok idei rendezvénysorozata, amelynek keretében a szervezők a hagyományos rendezvények mellett gazdag kísérőprogramokkal is készültek, köztük könyvbemutatóval, kiállításmegnyitóval és színházi előadással. dán október 25-én ünnepséggel emlékeztek meg a községi Szociális Gondozói Központ megalakításának harmincadik évfordulójáról. közönség meghallgathatta a központ történetének rövid összefoglalóját is, amelyből megtudhattuk, hogy az intézményt január elsején alakította meg da község képviselő-testülete. Irányba állított botok látás világnapja kapcsán, amelyet 2000 óta minden év októberének második csütörtökjén tartanak meg, idén is néhány nap erejéig reflektorfénybe kerültek a látással kapcsolatos problémák, ám ahogyan a mindennapok mókuskereke továbbgördült, ez a fénynyaláb is tovaszállt, és más, éppen aktuális dolgokra irányította rá a pillanatnyi figyelmünket. látás világnapja alkalmából közzétett statisztikák azonban mindig igencsak döbbenetesek, hiszen a bennük foglalt adatok szerint a Földön minden ötödik percben megvakul egy felnőtt, és minden percben egy gyermek, aminek következtében, ha a világtalanok száma a jelenlegi tempóban gyarapszik, 2020-ra eléri a hetvenötmilliót. világméretű probléma kapcsán érdekes lenne elgondolkodni azon, hogy mennyi lehet azoknak az embereknek a száma, akik nem a szó valódi értelmében tekinthetők vaknak vagy gyengén látónak, hanem egy egészen más, sokkal hétköznapibb értelmében. Joggal merülhet fel a kérdés, vajon milyen színű botot kellene a kezünkbe adni nekünk, egészségeseknek, akik nem akarunk meglátni semmit, ami körülöttünk történik, nem akarunk észlelni, felfogni, és ezáltal értelemszerűen megváltoztatni sem semmit, ami ellentétben áll az egyébként egyre inkább relatívnak minősíthető normális értékrenddel, erkölcsiséggel, világnézettel? világnap kapcsán októbert sokan a látás hónapjának nevezik, így talán éppen ez a legkiválóbb alkalom arra, hogy körültekintsünk egy kicsit, mert a magyar nyelv, mint oly sok másban, a látás kifejezésében is hihetetlenül gazdag eszköztárral rendelkezik. Elég, ha csak a lát és a néz igék kettősségére gondolunk, amelyeket ugyan leginkább szinonimákként alkalmazunk, ám a mélyebb értelmezési rétegekben mégis óriási különbségek vannak a két kifejezés jelentéstartománya között. ztán fokozhatjuk is a dolgot az igekötős igék névszószármazékaival, mert ha például meglátásaink helyesek, rálátásunk lehet olyan dolgokra is, amelyek nem a szemünk előtt zajlanak, aminek köszönhetően könnyen átláthatunk valakin vagy valamin. De vajon miért nem akarunk átlátni a minket körülvevő dolgokon? Mert az érdekeink úgy kívánják? Vajon a látást is az érdekek szövevényes viszonyrendszerei határozzák meg? De akkor hol marad a realitásérzék? Vajon az optikai képalkotásra képes érzékszervünk nem képes vagy nem hajlandó feltérképezni a valóságot? Itt pedig máris visszatértünk a látás nézés viszonyára. Nézünk, de nem látunk. Mert nem akarunk látni. Nem akarjuk meglátni, átlátni a körülöttünk zajló dolgokat. Így könnyebb. Vagy legalábbis problémamentesebb. Sőt, talán önkímélőbb is. gyermek, ellentétben sok csukott szemmel világra jövő emlőskölyökkel, nyitott szemmel születik. szem azonban olykor akarva-akaratlanul lecsukódik. Persze, nemcsak akkor, ha ezt a fiziológia úgy kívánja, ha alszunk vagy ha pislogunk, hanem gyakran akkor is, ha éppen látnunk kellene, sőt nemcsak látnunk, hanem meglátnunk, észlelnünk is bizonyos dolgokat. tudományos meghatározások szerint agykérgi látóterületek végzik a külvilág tárgyait határoló felületek térben és időben zajló változásainak feltérképezését, és mivel egyik csoportjuk kapcsolatban áll az agy testmozgást irányító rendszereivel, alkalmasak a látás alapján való cselekvésvezérlésben való részvételre, azaz az észlelés által kiváltott reakciókra. kérdés csak az, hogy ezt a látási, illetve reakciós képességet akarjuk-e használni, vagy sem, azaz nyitott szemmel akarunk-e járni a világban, vagy inkább jelképesen ugyan, de mások által kezünkbe adott és irányba állított botokkal járva kívánjuk élni a mindennapjainkat. M á r i á s E n d r e moholi Idősek Otthona évek hosszú sora óta sikeresen szervezi meg a Napsugaras ősz rendezvénysorozatot. Idén már szeptember végén megkezdődtek az aktivitások, és még november elejére is jutott a foglalatosságokból. programokat részben az intézmény lakói, részben a község lakosai számára szervezik meg. KÖZSÉGI KLUZ lapító: da Község Önkormányzata. Kiadja: Szarvas Gábor Könyvtár. Fő- és felelős szerkesztő: Csonka Áron igazgató. Munkatársak: Horváth ndrás, Huszák Gábor, Madarász Dániel, Máriás Endre, Nagybali Tamara, Pál Zsófia, leksandra Popov, Zsoldos Róbert. Lektor: Kávai Mucsi Katalin. Műszaki szerkesztő: Bálint Tibor. szerkesztőség címe: Szarvas Gábor Könyvtár, Felszabadulás tér 3/, da. könyvtár telefonszáma: 024/ z igazgatóság telefonszáma: 024/ cím:

4 4 z anyanyelv mint érték Interjú dr. Hódi Évával, a Szarvas Gábor Nyelvművelő Egyesület elnökével Minden év októberében dára fókuszál a magyar nyelvápolók figyelme Mhatáron innen és túl: az ősz egyik csúcspontját jelenti diákok, tanárok, nyelvészek és szervezők számára is a Szarvas Gábor Nyelvművelő Napok, amelyet immáron két évtizede szervez meg a Szarvas Gábor Nyelvművelő Egyesület. z idei rendezvény kapcsán a nyelvművelés fontosságáról, a húszéves jubileumról, valamint a további tervekről beszélgettünk dr. Hódi Évával, a Szarvas Gábor Nyelvművelő Egyesület elnökével. Milyen céllal jött létre, szervezték meg először a Szarvas Gábor Nyelvművelő Napokat? Mindenekelőtt pontosítani szeretnék. z utóbbi két évtizedben valóban a Szarvas Gábor Nyelvművelő Egyesület nevéhez fűződik a Szarvas Gábor Nyelvművelő Napok megszervezése, de maga a rendezvény immár negyvenhárom éves múltra tekinthet vissza. nyelvművelő napokat 1970-ben szervezték meg először. nyelvművelő napok gondolata a személyes visszaemlékezések tanúsága szerint az adai Gere Vince plébános úr nevéhez fűződik, aki már 1968 elején felhívta a figyelmet Szarvas Gáborra, a kiváló magyar nyelvészre, aki dán született ben. Ennek nyomán Urbán János adai születésű író beadvánnyal fordult a községi vezetőséghez, arra hivatkozva, hogy kevés olyan település van Bácskában, mint da, ahol olyan nagyérdemű tudós született, mint Szarvas Gábor, és az ő útját követjük, ha anyanyelvünk megőrzése, fejlesztése érdekében nyelvművelő hetet szervezünk. E beadványban javasolta, hogy Szarvas Gábor emlékére szobrot kell dán állítani, és 1972-ben már fel is avatták azt a szobrot, amelyet azóta is minden évben megkoszorúzunk. z eredeti elképzelések szerint a rendezvényt kétévente szervezték meg, és előkészítésében részt vettek a községi és tartományi társadalmi-politikai szervezetek, a Vajdasági Magyar Nyelvművelő Egyesület, a Magyar Tanszék és a Hungarológiai Intézet képviselői is. Hogyan látja, milyen változásokon ment keresztül a rendezvény? nyelvművelő napok negyvenhárom éves történetét áttekintve igen nagy változásoknak lehettünk tanúi. Lényeges különbség van a rendezvény első és második húsz éve között. rendezvény a 70-es években tömeges, látványos manifesztációnak indult, ám már 1976-ban súlyos problémák kezdtek mutatkozni. Két előadó fellépését megtiltották, aztán 1981-ben az egész rendezvényt letiltották, a szervezőket elmarasztalták, megrovásokkal, pártbüntetésekkel sújtották. 80-as években a rendezvény válságos éveknek nézett elébe, az is kérdésessé vált, fennmarad-e egyáltalán. da, Szarvas Gábor szülőhelye elvesztette jelentőségét, különböző helyszíneken különböző időpontokban szerveztek egy-egy programot, és ezek a rendezvények legfeljebb mint címkét hordták magukon Szarvas Gábor nevét, látogatottságuk csökkent, és ezek a rendezvények nem tudtak a magyar nyelv ünnepévé válni. z 1990-es évek elején azonban a rendezvény visszakerült dára, amiben a megváltozott társadalmi-politikai viszonyoknak is nagy szerepük volt tól a Szarvas Gábor Nyelvművelő Egyesület vállalta a nyelvművelő napok szervezését, méghozzá az előző gyakorlattól eltérően következetesen ragaszkodva ahhoz, hogy a nyelvművelés folyamatossága érdekében a rendezvény évente megszervezésre kerüljön. Nagyon örülünk, hogy a 90-es évek elejétől a legnehezebb körülmények közepette is minden évben sikerült megszervezni a nyelvművelő napokat. Szervezőmunkánk útjába ez alatt az idő alatt senki sem gördített akadályt, minden évben meg tudtuk valósítani az általunk tervezett programokat, legfeljebb és ez azért igen komoly szempont anyagi lehetőségeink szabtak határt elképzeléseinknek. mi a rendezvény tartalmi változásait illeti, az utóbbi húsz évben bővítettük ki a programsorozatot a középiskolások számára szervezett beszédművészeti vetélkedővel, valamint községi szinten az általános iskola negyedik osztályos tanulói számára szervezett nyelvi játékkal. Nyelvi pályázatainkat is szeretném megemlíteni, amelyeket minden évben kiírunk az általános iskolák, a középiskolák tanulói számára, valamint a felnőtt pályázók számára is. tudományos tanácskozások arculatának változására is szeretném felhívni a figyelmet. korábbi évek gyakorlatától eltérően a tudományos tanácskozásokon nem annyira a konkrét nyelvi vétségek feltárása és az ezek elleni harc kerül előtérbe, hanem ennél sokkal általánosabb nyelvi kérdésekkel foglalkozunk, amelyek megközelítése és feltárása nemcsak a nyelvtudomány, hanem olykor más tudományok, pl. pszichológia, jogtudomány, történettudomány stb. segítségével válik lehetővé. Tudományos konferenciáink anyagát több mint húsz kiadványunkban tettük közzé az eddigiek során. z általános és középiskolások részére megszervezett vetélkedő miként tudja a nyelvművelésre, a helyes, választékos beszéd ápolására ösztönözni a diákokat? nyelvművelő munka szempontjából a folyamatosság mellett igen nagy szerepe van a minél fiatalabb korban elkezdett és minél több embert érintő mozgalmaknak. Ezért hirdetjük meg minden évben a nyelvi vetélkedőket a különböző fiatal korosztályok számára. Szerencsés ez, ha a fiatalabb korosztályoknál játékos formában történik, hiszen így a nyelvben rejlő lehetőségek, a nyelv szépsége és gazdagsága nem számonkérésszerűen, hanem magával ragadó játékos, élvezetes módon kelti fel a fiatalok figyelmét. középiskolás fiatalok önként választott szövegeikkel már önmaguk is törekszenek a helyes, választékos beszéd bemutatására, amelyhez vetélkedőinken komoly segítséget kapnak, és ahhoz is szeretnénk hozzásegíteni őket, hogy a kötelező szöveg alapján oldottan, görcsök nélkül, szabadon és helyesen tudják gondolataikat továbbí- Dr. Hódi Éva tani a hallgatóság felé nemcsak a nyelvművelő napokon, hanem később a legkülönbözőbb élethelyzetekben is. z Ön megítélése szerint az egyesület munkájának melyek a legkimagaslóbb eredményei anyanyelvünk ápolása területén? Úgy érzem, egyesületünk tevékenységének köszönhetően a Szarvas Gábor Nyelvművelő Napok egyike lett azon vajdasági nagy rendezvényeknek, amelyek jelentősége nemcsak közvetlen környezetünkben, nemcsak Vajdaságban, hanem a határon túl is számottevő. Úgy érzem, hogy tevékenységünkkel az anyanyelvhasználat fontosságának tudatát sikerült erősíteni a kisebbségi körülmények között élő vajdasági magyarok körében. És itt nemcsak a helyes nyelvhasználatról van szó, hanem az anyanyelv mint érték, az anyanyelv mint a nemzeti kultúra hordozója szemlélet megerősödéséről is. mi a konkrét eredményeket illeti, nagy eredménynek tekintjük huszonkét kiadványunkat, amelyekben az aktuális évi Szarvas-napok írásos dokumentumait tesszük közzé ban da Község Képviselő-testülete Érdemérmet adományozott a Szarvas Gábor Nyelvművelő Egyesületnek. Nagy örömünkre szolgált, hogy egyesületünk nevében 2011-ben a Bethlen Gábor lapítvány Teleki Pál-érdemérmét vehettem át Budapesten a délvidéki magyarság kultúrája, a magyar nyelv pallérozása, oktatása és védelme ügyében két évtizede folytatott példás tevékenysége és közéleti szerepvállalása elismeréseként. Mi szerepel az egyesület közelebbi és távolabbi terveiben? mi tevékenységünk a magyar nyelv és kultúra valamely vonatkozásáról szól, legyen szó tudományos tanácskozásról, nyelvi pályázatról, gyermekvetélkedőről, egy könyv megjelentetéséről, irodalmi estről vagy éppen a Szarvas-napokról, erről a határokon átívelő, nagyszabású rendezvénysorozatról, és sorolhatnám tovább. nemzeti nyelv és nemzeti kultúra ápolása közösségünk megmaradása szempontjából alapvető fontosságú kérdés. z anyanyelv az ember legszemélyesebb sajátja, és az anyanyelvvel való foglalkozás a megmaradás szempontjából ki-

5 5 emelt jelentőségű feladat. továbbiakban is ezzel szeretnénk foglalkozni szívünk szerint is ez érdekel minket legjobban. mi a konkrét terveinket illeti, hosszú évek óta fáradozom egy nyelvi intézet vagy nyelvi iroda felállítása ügyében, amely professzionálissá tenné az anyanyelvvel való foglakozást. Erre nézetem szerint igen nagy szükség mutatkozik, elsősorban a környezetünkben felmerülő konkrét nyelvi kérdések gyors és hatékony megoldása ügyében. Legutóbbi vezetőségi ülésünkön pedig arról döntöttünk, hogy az illetékes hivatalos szervekhez fordulunk, és kérvényezzük a Szarvas Gábor Nyelvművelő Napok akkreditációját. P á l Z s ó f i a nyelvművelés bűvkörében Október 10. és 12. között tartották meg dán a Szarvas Gábor Nyelvművelő Napokat Sokszínű programokkal várta az érdeklődőket a Szar- Svas Gábor Nyelvművelő Napok idei rendezvénysorozata, amelynek keretében a szervezők a hagyományos rendezvények mellett, mint amilyen a középiskolások beszédművészeti vetélkedője, az általános iskolások nyelvi vetélkedője vagy a tudományos tanácskozás, gazdag kísérőprogramokkal is készültek, köztük könyvbemutatóval, kiállításmegnyitóval és színházi előadással. középiskolások beszédművészeti vetélkedőjével kezdődött meg október 10-én, csütörtökön a helyi képviselő-testület dísztermében a Szarvas Gábor Nyelvművelő Napok idei rendezvénysorozata. vetélkedőt mbrus Zoltánnak, az adai Műszaki Iskola tanulójának a gitárjátéka nyitotta meg, majd Urbán Mónika, da község polgármester-helyettese köszöntötte a jelenlevőket. Dr. Hódi Éva, a Szarvas Gábor Nyelvművelő Napok szervezőbizottságának elnöke köszöntőjében a helyes és szép beszéd, valamint a tiszta kifejezésmód fontosságára hívta fel a figyelmet. z idei versenyen öt község tizenkét középiskolájának és két művelődési egyesületének összesen húsz tanulója vett részt, akik a vetélkedő első részében a szabadon választott, előre elkészített szövegeket mutatták be. verseny második részében ezúttal is a helyszínen kapott szöveget kellett interpretálniuk a versenyzőknek. Idén Hankiss Elemér mobiltelefonról című írására esett a szervezők választása. zsűri, amelynek tagjai Raffai Ágnes, a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség munkatársa, dr. Molnár Csikós László, az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Kara Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének tanára és mgr. Hajnal Jenő, a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet igazgatója voltak, az első díjat a szabadkai Búbos Dávidnak, a szabadkai Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium harmadik osztályos tanulójának ítélte oda. második díjat pró lekszandra, a zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium tanulója érdemelte ki, a harmadikat pedig ntóci Dorottya, aki szintén a zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium tanulója. Szarvas Gábor Nyelvművelő Egyesület különdíját Pásztor Dániel, a csókai Vegyészeti és Élelmiszeripari Középiskola tanulója kapta, a Széchenyi István Stratégiakutató és Fejlesztési Intézet különdíját pedig Kállai Ferenc, a Zentai Gimnázium tanulója és Szabó ttila, a Szabadkai Egészségügyi Középiskola tanulója érdemelte ki. verseny után sor került a Szarvas Gábor Nyelvművelő Egyesület nyelvművelő pályázatának eredményhirdetésére. beérkezett munkák közül a dr. Molnár Csikós László egyetemi tanár, Szabó Szabados Ilona magyartanár és dr. Hódi Éva, a Szarvas Gábor Nyelvművelő Egyesület elnöke összetételű zsűri az általános iskolások kategóriájában Nagy bonyi Krisztinát díjazta, Cvitkó Nikolettát pedig dicséretben részesítette. középiskolások kategóriájában a zsűri idén nem osztott díjat, míg az egyetemisták és a felnőttek kategóriájában első díjjal a zentai Kordován Krisztina, különdíjjal pedig a kishegyesi Kurnyák Natália munkáját jutalmazták. községháza dísztermében nagy érdeklődés mellett mutatták be csütörtökön este az Őrző a strázsán című kötetet, amely dr. Hódi Sándor hetvenedik születésnapja alkalmából a Széchenyi István Stratégiakutató Társaság gondozásában látott napvilágot. Szarvas Gábor Nyelvművelő Napok rendezvénysorozatának második napján, október 11-én, pénteken került sor az általános iskolák negyedik és hetedik osztályos tanulói számára megszervezett játékos nyelvi vetélkedőre, amit a Cseh Károly Általános Iskolában, illetve az adai színházteremben tartottak meg. negyedik osztályosok versenyében tizenöt adai és moholi diák indult. játékvezető dr. Molnár Csikós László egyetemi tanár volt. nyelvi vetélkedőt Kocsis Zsanett (Cseh Károly iskola, da) nyerte meg, a második helyen Gordos Ágnes (Cseh Károly iskola, da) végzett, a harmadikon pedig Onyecki Babett (Cseh Károly iskola). Dicséretben részesült az adai iskola két diákja, Bognár Odett és Vámos Viola. hetedik osztályos tanulók játékos nyelvi vetélkedőjében huszonegy iskola és egy művelődési egyesület összesen negyvenkét diákja vett részt Vajdaságból, a magyarországi Budakalászról és Budapestről. z általános iskolában megrendezett írásbeli elődöntőt követően a tizenöt legeredményesebb versenyző került a szóbeli döntőbe, amelyet az adai színházteremben bonyolítottak le Szűcs Budai Engelbert magyartanár irányításával. vetélkedőt Kálmán Imola (Csiki-hegyek iskola, Budapest) nyerte, a második helyen Ágó nna (November 11. iskola, Zenta) végzett, a harmadikon pedig Jakus Gergely (Szervó Mihály iskola, Padé). Szarvas Gábor Könyvtár különdíját Kucsera Noémi (Jovan Jovanović Zmaj iskola, Szabadka) érdemelte ki, a Szarvas Gábor Nyelvművelő Egyesület különdíjában pedig Machó Borbála (Kalász suli, Budakalász) részesült. rendezvénysorozat keretében pénteken este a színházteremben a Zentai Magyar Kamaraszínház Simon hét napja című előadását is megtekinthette a közönség. Szarvas Gábor Nyelvművelő Napok rendezvénysorozatának zárónapja a hagyományokhoz híven idén is a rendezvény névadója mellszobrának megkoszorúzásával vette kezdetét, ahol mgr. Hajnal Jenő, a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet igazgatója mondott ünnepi köszöntőt, amelyben Szarvas Gábor életének és munkásságának legfontosabb momentumait idézte fel, majd beszélt a neves nyelvművelő tevékenységének az utókorra gyakorolt hatásáról. Csuvik Viktor és Vanja Privanović alkalmi szavalata után Szarvas Gábor mellszobránál da község önkormányzata nevében Búcsú ttila, a községi képviselőtestület elnöke és Urbán Mónika, a község polgármester-helyettese; a Szarvas Gábor Nyelvművelő Egyesület nevében dr. Hódi Éva, Lakatos Éva és Szabó Szabados Ilona; a Szarvas Gábor Könyvtár nevében Csonka Áron és Viszmeg driána; a magyarországi és a külhoni nyelvészek nevében dr. Balázs Géza és dr. Kugler Nóra; Újbuda önkormányzata nevében Farkas Krisztina és Serman Katalin; a budakalászi Kalász Általános Iskola nevében Völgyes József és Szabó nikó helyezte el az emlékezés virágait. koszorúzás után a Szarvas Gábor Könyvtár kiállítótermében megnyílt a neves nagykikindai születésű, de jelenleg Újvidéken élő művész, Kiss Butterer Márta Keresztjeink című kiállítása, amelyet Barna Kolozsi Valéria adai szobrászművész nyitott meg, majd a községháza dísztermében gondolkodás és a nyelv címmel megtartották az idei nyelvművelő napok tudományos tanácskozását, amelynek keretében dr. Hódi Sándor gondolat hatalma; dr. Balázs Géza Gondolkodás, identitás, nyelv; dr. Láncz Irén Kérdések a nyelv és a gondolkodás kapcsolatáról; dr. Kugler Nóra Önkényes-e a nyelvi kifejezés, és ha nem, miért?; dr. Kolozsi Béla pedig Organikus és instrumentális gondolkodás és nyelv címmel tartott előadást. H o r v á t h n d r á s

6 6 Őrző a strázsán Ünnepélyes keretek között mutatták be a dr. Hódi Sándor hetvenedik születésnapja alkalmából megjelent kiadványt Nagy érdeklődés mellett mutatták be október 10-én a községháza dísztermében a NSzarvas Gábor Nyelvművelő Napok rendezvénysorozat keretében az Őrző a strá- zsán című kötetet, amely dr. Hódi Sándor hetvenedik születésnapja alkalmából a Széchenyi István Stratégiakutató Társaság gondozásában látott napvilágot. könyvben közel ötven olyan neves vajdasági és magyarországi közéleti személyiség jelenik meg szerzőként, akik az elmúlt évtizedek során fontos szerepet töltöttek be a neves pszichológus életében. Dr. Hódi Sándorral a jubileumi kiadvány kapcsán beszélgettünk. Milyen érzés kézben tartani azt a kiadványt, amely a hetvenedik születésnapja alkalmából látott napvilágot? Érzelmileg nagyon megérintett nemcsak a könyvbemutató, amelyen nagyon sok olyan személy is megjelent, akik fontos szerepet játszottak az életemben, hanem maga a könyv is a benne szereplő írásokkal, amelyek nemcsak visszatekintést jelentenek számomra az elmúlt évekre, évtizedekre, hanem egyfajta pozitív értelemben vett görbe tükröt is tartanak elém, ugyanis minden ember látószöge más-más rálátást ad az életművemre, ami megerősítést jelent és egyben nagyon sok támpontot nyújt számomra abban, hogy mely kérdésekkel kell még elmélyültebben, még elkötelezettebben foglalkoznom. Ugyanakkor érzelmileg is nagyon megérintett, hiszen a jelenlévők, de valószínűleg nemcsak ők, hanem a vajdasági magyar közösség egésze is nagyjából ugyanazokat a problémákat éli át, ugyanazokra a kérdésekre keresi választ, amelyekre jómagam. Éppen ezért a könyvbemutatón jelen volt az az együtt gondolkodás is, amely olyan felemelő közösségi élményt jelentett számomra, ami, azt hiszem, évekig, sőt évtizedekig erőt ad majd számomra a további munkához. Milyen kép rajzolódik ki Önről abban a tükörben, amit a könyv tart Ön elé? mikor pszichológusként negyven éven keresztül a rendelőben dolgoztam, akkor a beszélgetések előbb-utóbb mindig eljutottak addig a pontig, hogy az illető, aki tanácsért fordult hozzám, azt mondja, egy nagyon bizalmas dolgot szeretne velem közölni, ami kicsit kínos és kellemetlen is számára. Mindezt azért hang- Dr. Hódi Sándor súlyozom, mert gyakorlatilag minden ember ugyanazt tekinti személyes, bizalmas és nehezen kezelhető kérdésnek, amit egy szakember ott, a rendelőben naponta tízszer, hússzor hall. Ezért nagyon felemelő volt számomra, hogy azt tapasztaltam, ugyanazok a kérdések, amelyekkel éveken vagy évtizedeken át foglalkoztam, amelyekkel magamban vajúdtam, vagy amelyekről beszéltem, amelyekről előadást tartottam, amelyeket megírtam, mennyire megérintenek, mennyire foglalkoztatnak másokat is. Tulajdonképpen ez igazolja számomra a munka értelmét és az együtt gondolkodás örömét is. hhoz ugyanis, hogy egy ember kimondja vagy leírja azokat a dolgokat, amelyeket fontosnak tart, kell egy közösség is, amely ugyanazt a nyelvet beszéli, amely ugyanazt a kultúrát éli, és amelynek ugyanabban a sorsban van része. z Őrző a strázsán című kiadvány messze túlmutat az emlékkönyvek keretein, ugyanis közel ötven olyan neves vajdasági és magyarországi közéleti személyiség jelenik meg benne szerzőként, akik az elmúlt évtizedek során fontos szerepet töltöttek be dr. Hódi Sándor életében, hangsúlyozta a könyvbemutatón mondott bevezetőjében a kötet szerkesztője, dr. Hódi Éva, aki elmondta, a felkért szerzők által küldött szövegekből fokozatosan alakult ki az a maga sokrétűségében is egységes kép, amelyet a kiadvány megrajzol dr. Hódi Sándorról és munkásságáról. Kifejtette, a kötet koncepciója értelmében a beérkezett írásokat két nagyobb fejezetbe csoportosította, az elsőben a kifejezetten személyes jellegű megnyilatkozások kaptak helyet, a második, Esszék, tanulmányok című részben pedig a hosszabb lélegzetű írások, de a könyvben emellett két, dr. Hódi Sándorral készült interjú is található. kötet szerkesztőjének bevezetője után előbb Király János, majd dr. Zsoldos Ferenc és dr. Molnár Csikós László beszélt a dr. Hódi Sándorhoz fűződő viszonyáról, majd az ünnepelttel Gruik Ibolya, a Magyar Szó újságírója beszélgetett. könyvbemutatót Guzsvány Izabella és Kis Juhász István, valamint Verebes Krnács Erika produkciói tették színesebbé. kerek évforduló kapcsán megjelent jubileumi kiadvány kiváló alkalmat kínál a visszatekintésre. Melyek voltak az elmúlt hetven év legfontosabb mérföldkövei? Már az indulás is rendkívül fontos mérföldkő volt, ugyanis az egyik nagyapám, amikor hazajött az orosz fogságból, öngyilkosságot követett el, magára hagyva a feleségét és kilenc gyermekét. Erőteljesen gondolkodóba ejtett, hogy vajon nem a könnyebbik utat választotta-e. kkor kezdett el foglalkoztatni a kérdés, vajon miért van a magyarság soraiban olyan sok ember, aki a menekülésnek ezt az útját választja, és miért van másokban annyi erő, amennyi akár tíz embernek is elegendő lenne ahhoz, hogy az életét sikeresen végigélje. Már egyetemistaként az öngyilkosság kérdésköréből írtam a szakdolgozatomat, majd Budapestről hazatérve ebből írtam meg az első könyvemet is. z öngyilkosság leágazásaként kezdett foglalkoztatni ennek a nemzeti közösségnek az élethelyzete, az a létélmény, amit megszenvedünk, és amit ki így, ki úgy reagál le. De nemcsak az önpusztítás végletes formájáról van itt szó, hanem arról is, hogy a közösség ezer sebből vérzik, amelyeket gyógykezelnünk kell, az asszimilációtól kezdve a kivándorláson, a gyermektelenségen és az elöregedésen át egészen a társadalom atomizálódásáig. társadalmi önszerveződésnek gyakorlatilag elválaszthatatlanul együtt kellene járnia a lélek megerősödésével, a kulturális identitásunk megerősödésével és a magunkra találással, valamint a minket éltető közösséghez való visszatalálással. Hogyan látja, mennyire adottak jelenleg ennek a magunkra találásnak a lehetőségei? zt hiszem, azok mindig adottak, hiszen valójában a kulturális és szellemi élet függvényei. Mindig kell hogy legyen egy irányadó értelmiségi réteg, amely a közösségért felelősséget vállaló emberekből áll, akik megélnek bizonyos dolgokat, majd megpróbálják gondolatok, üzenetek formájában átörökíteni azokat a tágabb közösségre, amely tulajdonképpen igen fogé- kony, és nagyon is hajlamos arra, hogy magára ismerjen. Például egyik ilyen tragédiánk, hogy most szinte mindenki távlattalanak érzi a helyzetét, és az emberek szétszélednek a nagyvilágba, ami mögött temérdek illúzió áll, hiszen a nagyvilágban sincs kolbászból a kerítés. zok, akik nekivágnak, nem ismerik a nagyvilágot, éppen ezért iszonyatos árat fognak fizetni a döntésükért, ráadásul ezzel mindinkább megnehezítik a közösség helyzetét is. zt mondtam nemrég valahol, tudatában kell lennünk annak, hogy egy ötszáz fős szegény kicsi falu a nemzet szempontjából sokkal jelentősebb megtartó erőt jelent, mint egymillió kivándorló, aki akár sikeres lesz, akár nem, a nemzet számára előbb-utóbb elvész. Éppen ezért a megtartó erőt kellene növelni, és a gyökereket kellene erősíteni. Pszichológusként azt is hozzá kell tennem, hogy az emberek nem ukmukfukk

7 döntenek úgy, hogy szedik a sátorfájukat, és útra kelnek, hanem az ilyen döntések meghozatalát mindig megelőzi a gyökerek fellazulása is, azaz az a fajta marginalizálódás, amelynek során gyengül az adott közösségbe való integrálódás, illetve a társadalmi távlatvesztés válik jellemzővé. Mindezek mögött tulajdonképpen a szellemiség, a kultúra, a hit, a vallás, az érzelmek, a család és a barátságok és egyéb hasonló dolgok állnak, nem a pénz, mert bár arra fogják, igazából a szegény ember sem vág neki a nagyvilágnak, ha sajnálja otthagyni a szüleit, a barátait, a szerelmét, a környezetét, mert azok nagyobb értéket jelentenek számára, mint az a bizonytalan jövedelem, amellyel ideiglenesen csábítgatják. Ez egy olyan átok, amelyen mindenképpen segítenünk kellene. Említette, hogy a kiadvány arra is rámutat az Ön számára, hogy melyek azok a témák, amelyekkel a jövőben még elmélyültebben kell majd foglalkoznia. Melyek ezek a témakörök? z egyik, amely szinte az egész könyvön végigvonul, az az identitás kérdése. Számunkra a legnagyobb kapaszkodót a nyelvi-kulturális helyzetünk miatt a nemzeti identitás jelenti. Ez határozza meg személyiségünket, gondolkodásunkat, látásmódunkat, érzelemvilágunkat. Más népeknél, amelyeknél a nemzeti lét nem a megmaradás zálogát jelenti, másként viszo- nyulnak ehhez a kérdéskörhöz, ott a pénz és a jövedelem számít, ami miatt a globalizálódó világból talán az az üzenet érkezhet hozzánk, hogy mi valamiféleképpen a múltat szeretnénk megőrizni, vagy átmenteni a jelenbe. Ez azonban egyáltalán nem igaz, mert lehetséges, hogy a jövő látásmódja szempontjából éppen ezek a megmaradás útját kereső kisebb-nagyobb nemzeti közösségek jelentik majd a világ új arculatát és annak az emberi életformának az újszerű körvonalazódását, amelynek sajátosságai egyelőre senki számára sem tekinthetők teljesen világosnak. M á r i á s E n d r e 7 Keresztek és szimbólumok Nagy érdeklődés övezte Kiss Butterer Márta Keresztjeink című kiállítását Szarvas Gábor Nyelvművelő Napok zárónapjának programja keretében Szarvas Gábor Nyelvművelő Napok zárónapjának programja keretében nyílt meg október 12-én a Szarvas Gábor Könyvtár képtárában a neves, nagykikindai születésű, jelenleg Újvidéken élő művész, Kiss Butterer Márta rendkívül különleges látvány- és hangulatvilágot tükröző Keresztjeink című kiál- lítása, amelyet Barna Kolozsi Valéria adai szobrászművész nyitott meg. nagy érdeklődés mellett megtartott megnyitóünnepségen Barna Kolozsi Valéria bemutatta Kiss Butterer Márta életművének legfontosabb állomásait, valamint beszélt legfontosabb eddigi kiállításairól és legkiemelkedőbb díjairól is, köztük az da községhez kötődő Novak Radonić-plakettről is, amire a művésznő saját elmondása szerint mindmáig az egyik legkedvesebb elismeréseként tekint. kereszt az élet kitörölhetetlen eleme. Hordani kell. Lehet prüszkölve, de lehet rezignáltság nélküli elfogadással is. Levetése lehetetlen, mert az emberi mivolt önmegtagadását jelentené. Egyesek számára a gyöngeség jele, másoknak ösztönzés a szeretet útján és egyre mélyebbre az élet embert próbáló helyzeteinek az elfogadásában és átalakításában hangsúlyozta Harmath Károlyt idézve Barna Kolozsi Valéria, majd így folytatta: kereszt a művészet gyakori témájaként ihletett üzeneteket közvetít a világnak önmaga titkáról. művészembernek az emberhez intézett meglátásai rávilágítanak a kereszthez való viszonyulás sokrétűségére a lázadó elutasítástól a kereszthordozás emberformáló áldásáig. szeretet szenvedések és megpróbáltatások árán keresztre feszíti az embert, hogy lehetővé tegye számára az emberi lét értelmének beteljesülését. most bemutatott Keresztjeink című kiállítás anyagát valójában egy korábbi szabadkai kiállításra készítettem, amely a Szent Istvánnapi ünnepséghez kötődött, aminek köszönhetően elsőként magát a Szent Istvánt ábrázoló alkotást hoztam létre, majd azt követően szép sorjában a többi alkotást, amelyek zöme különféle kereszteket ábrázol. Ezek a keresztek szimbolikus jelentéssel bírnak. Különböző faobjektumok, amelyek igazándiból mégsem tekinthetők objektumoknak, hiszen valamenynyien szubjektíven éljük meg őket. z alkotások nagyon különbözőek, vannak köztük feszületek is, de akadnak olyan keresztek is, amelyek igen mély érzéseket ábrázolnak. Megörökítettem például azt a percet, amikor az egyik embernek át kell adnia a másik embert a másvilágnak, azaz amikor el kell engednie a másik embert, és más hasonlóan megrendítő pillanatokat is magyarázta a kiállítás megnyitóünnepségét követően Kiss Butterer Márta. Mivel magam is nagyon erősen kapcsolódom a szülőföldemhez, ugyanis nagyon szeretem Vajdaságot, olyannyira, hogy akármerre járok, gondolatban minden virágot, minden madarat, minden házat megcsókolok, a kiállított alkotásaimon is fellelhetőek a régi idők emlékei, köztük például édesanyám dísztányérja vagy a nagymamám különféle használati tárgyai is, amelyek éppen ezt a személyes kötődést hivatottak kifejezni tette hozzá a művésznő, akinek a Keresztjeink című kiállítását két héten át, azaz egészen október 25-éig tekinthették meg az érdeklődők, akik közül igen sokan voltak kíváncsiak a rendkívül különleges látvány- és hangulatvilágot tükröző tárlatra. M á r i á s E n d r e Kiss Butterer Márta és Barna Kolozsi Valéria a kiállítás megnyitóünnepségén Kiss Butterer Márta 1961-ben született Nagykikindán ben fejezte be az újvidéki Bogdan Šuput Formatervezői Szakközépiskola grafikai-formatervezői szakát, majd 1984-ben az újvidéki Művészeti kadémia Képzőművészeti Tanszékének festészeti szakát Dušan Todorović és Milan Blanuša tanítványaként től a Vajdasági Művészeti Egyesület tagja. Jelenleg az újvidéki Petőfi Sándor Általános Iskola képzőművészet szakos tanáraként dolgozik. z elmúlt évek során számos művésztelepen és jótékonysági rendezvényen vett részt itthon és külföldön egyaránt.

8 8 Kórustalálkozó volt községünkben Szentháromság-templomban tartották meg a Vajdasági Magyar Kórusok XIV. Találkozóját Vajdasági Magyar Ünnepi Játékok keretében tartották Vajdasági Magyar Ünnepi Játékok keretében tartották meg október 13-án, vasárnap este az adai Szentháromság-templomban a Vajdasági Magyar Kórusok XIV. Találkozóját. rendezvényt, amelyre Vajdaság minden részéről érkeztek vendégek, a Musica Humana kamarakórus fennállásának huszadik évfordulója alkalmából szervezték meg községünkben. z igen nagy hagyományokkal rendelkező kórustalálkozót a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség, valamint a Musica Humana kamarakórus közös szervezésében tartották meg. Csonka Ferenc, a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség ügyvezetője szerint a kórustalálkozó igen fontos szerepet tölt be a vajdasági magyar kultúréletben. Mint tudjuk, a vajdasági magyar kultúra igen gazdag, ennek egy szelete, egy igen jelentős szelete a kórustalálkozó. Ez egy igen fontos bemutatkozási lehetőség a vajdasági amatőr kórusok számára, aminek köszönhetően idén is az Vajdaság egész területéről érkeztek fellépők dára hangsúlyozta Csonka Ferenc, hozzátéve, a találkozónak rendkívül fontos szerep jut a vajdasági magyar kultúra ápolásában és népszerűsítésében is. községünkbe érkező vendégek szinte kivétel nélkül csodálatos produkciókkal kápráztatták el a közönséget, amelynek tagjai, akárcsak maguk a kórusok tagjai, kiválóan érezték magukat, köztük az óbecsei Schola Cantonum kórus tagjai is, amelynek vezetője, Stefaniga Otília elmondta, igen nagy örömmel érkeztek dára. kórusunk neve, a Scola Cantonum énekiskolát jelent. Mint tudjuk, sokféle énekiskola létezik, számunkra a legfontosabbak azok, amelyeknek tagjai gregorián énekeket énekelnek, és a szentmiséken gregorián énekbetéteket adnak elő. Őket mind-mind énekiskolásoknak nevezik, és miután mi 1996-ban, amikor a kórus megalakult, még egészen kis gyermekek voltunk, ezért a név nagyon találó volt magyarázta Stefaniga Otília, majd hozzáfűzte, azután már annyira megszokták és megszerették ezt a nevet, hogy úgy döntöttek, megtartják, így a kórus azóta is ezt a nevet viseli. temerini Juventus énekkar tagjai szintén remekül érezték magukat községünkben. z együttes vezetője, Csernyák Zsuzsanna elmondta, a csoport több mint tíz éve alakult meg, jelenleg mintegy harminc tagot számlál. Nagyon fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy mi amatőrök vagyunk, semmilyen iskolai énekkarhoz vagy társulathoz sem tartozunk, hanem mi magunk alapítottunk egy civil szervezetet, amelynek célja az énekkar segítése, találkozó házigazdája a fennállásának húszéves jubileumát ünneplő Musica Humana kamarakórus volt valamint különböző zenei rendezvények szervezése emelte ki Csernyák Zsuzsanna, majd így folytatta: Nagyon fontos célkitűzésünknek tartjuk ugyanakkor azt is, hogy megpróbáljuk alakítani és formálni a gyermekek zenei ízlésvilágát, ami értelemszerűen egyáltalán nem könnyű feladat, ám ha elég kitartóan dolgozunk a célkitűzéseink megvalósításáért, akkor korántsem hiábavaló a befektetett munka. rendezvény házigazdája, adai Musica Humana kamarakórus 1993 tavaszán alakult a Bartók Béla Zeneiskola szűkebb tanári körének kezdeményezésére. mára már nemcsak Vajdaság-szerte, hanem a környező országokban is ismert kamarakórus idén ünnepli fennállásának huszadik évfordulóját. Óriási megtiszteltetésnek vettük, hogy miután húszévesek vagyunk, idén minket tiszteltek meg azzal, hogy mi szervezhettük meg a Vajdasági Magyar Kórusok XIV. Találkozóját mondta Birkás János, a Musica Humana kamarakórus karnagya, hozzátéve, nagy öröm számukra, hogy a különleges hangulatú rendezvény keretében a legkiválóbb vajdasági kórusokat láthatták vendégül. Vajdasági Magyar Kórusok Találkozóján, amely a Magyar Nemzeti Tanács kiemelt jelentőségű rendezvénye, idén tizenkét csoport összesen mintegy háromszáz énekese vett részt. kórusok produkcióit az előző évekhez hasonlóan idén sem rangsorolták, hiszen a rendezvény fő célja nem a versengés volt, hanem sokkal inkább a kórusoknak, illetve magának a műfajnak a népszerűsítése. H u s z á k G á b o r Családi nap Törökfaluban Hangulatos programok széles választéka várta a törökfalui gyerekeket és Hszüleiket szeptember utolsó vasárnapján, ugyanis Sündörgő elnevezéssel családi napot szervezett a Junitisz Ifjúsági Szervezet. Közel ötven családot mozgattak meg a nap folyamán, amikor kézműves-foglalkozások sora mellett mesés vetélkedő, bábszínház, koncert és még palacsinta is várta az érdeklődőket. törökfalui gyerekeket és szüleiket hangulatos programok széles választéka várta Mint azt Csáki Kovács Évától, a szervezők egyikétől megtudtuk, a kézműves-foglalkozások öt helyszínén a gyerekek üveget és kavicsokat is festhettek, megismerkedhettek a dekupázs technikával, gyöngyöt fűzhettek és álarcokat is készítettek. mesés vetélkedőre három-négy fős csapatok jelentkezhettek, amelyeknek tagjai között legalább egy főnek felnőttnek kellett lennie. jelentkezők hét fordulóban mérettettek meg, amelyek során különféle tesztkérdések és ügyességi feladatok is vártak rájuk. Három nagyobb nyeremény talált gazdára: családi belépők a palicsi állatkertbe és az dica rekreációs központba a 2014-es idényben, valamint egy értékes mesekönyv. zok, akiknek nem sikerült a legjobb három csapat közé kerülniük, még mindig bízhattak a szerencséjükben, ugyanis az ügyes kezű résztvevők tíz tábla csokoládét vihettek haza. z első törökfalui családi nap bábelőadással és a Kalamáris együttes fellépésével zárult. Magyar Nemzeti Tanács támogatásával létrejött rendezvénynek a tervek szerint folytatása is lesz majd, ugyanis a szervezői jövőre is szeretnék megszervezni a kiváló hangulatú családi napot. ( p p )

9 Színes programok a gyermekhéten községbeli gyerekek számára október első hete az idei évben is gazdagnak biszínes hetet községbeli gyerekek számára október első hete az idei évben is gazdagnak bi- zonyult a programok szempontjából. községbeli pedagógusok rendhagyóan színes varázsoltak a gyerekeknek, amikor átmenetileg háttérbe szorul a vonalzó, a dolgozatfüzet és a házi feladat számon kérése. Ehelyett nyoma veszett a tanároknak, szalonna sült tábortűznél, megmérkőzött erő, kreativitás és ügyesség. KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ z elmúlt egy év munkáját mutatta be a Szarvas Gábor Könyvtár rajzcsoportjának őszi kiállítása, amelyet a gyermekhetet megelőző pénteken nyitottak meg a könyvtár képtárában. megnyitó már a gyermekhétre invitált, a községi programsorozat beharangozója volt. kiállításnak akár Gyerekektől gyerekeknek is lehetne a címe fogalmazta meg a megnyitón Barna Kolozsi Valéria, a szakkör vezetője az összeállítás alapgondolatát, ugyanis az elmúlt egy évet összefoglaló őszi tárlatot immáron hagyományosan a gyermekhétre időzítik. szakkörnek stabilan diák a tagja, köztük található óvodás és nyolcadik osztályos tanuló is. Jelenleg három csoportja van a szakkörnek, amelyen Barna Kolozsi Valéria mellett Vrábel Rozália tanárnő foglalkozik a képzőművészet legfiatalabb művelőivel. rendezvényt ünnepivé emelte Nagy Bálint negyedik osztályos tanuló hegedűjátéka, valamint Zsótér Ágnes elsős kisdiák énekhangja. SZÍNEKBE ÖLTÖZTETETT NPOK gyermekheti programok párhuzamosan kínálták a tartalmas szórakozást és a laza tanulás lehetőségét. községi programok kereteiben közös produkcióval kedveskedett az óvodásoknak és az alsós diákoknak a Novak Radonić Művelődési Egyesület és a Vadvirág Hagyományápoló Kör, amelyeknek tagjai az adai és a moholi gyerekek előtt is felléptek. Ugyanígy a Kalamáris együttes, akik zenés-táncos órát tartottak a fiatalságnak. Emellett az oktatási intézmények maguk is szerveztek programokat: például a barapar- ti iskolában Raffai Klára vezetésével a teljes gyermekhét a közösségi játékok köré épült. baraparti iskolában már ránézésre is elmondható volt: ezek a napok valamilyen szempontból rendhagyóak. Hétfőn sárgába, kedden pirosba, szerdán zöldbe, csütörtökön kékbe, pénteken narancssárga színbe öltözött tanár is, diák is, az utolsó szálig. E mellé szerveztek különböző ügyességi játékokat, filmvetítést, tábortűz melletti sütögetést, de a kreativitás is helyet kapott a programban. hét szerepcserével zárult: a tanárok helyét diákok foglalták el, az órákat ezúttal a tanulók vezették le némi koordinációval. Látványos álarckiállítás ( p p ) Október 29-e és november 4-e között különleges kiállításnak szolgált helyszínül a Szarvas Gábor Könyvtár képtára. Dušan Riđički adai grafikus halloween- és velencei álarcokat készít, ezek közül több mint ötven példány került ki a kiállítóterem falaira. tárlatot ünnepélyes keretek között október 29-én délután nyitották meg. ( p p ) 9 Kiváló repülőmodellezők z adai eroklub ifjú modellezői dobogós helyen végeztek az országos bajokságban z adai repülőmodellezők számára befejeződött az idei versenyidény, amely során szép sikereket értek el, tudtuk meg az eroklub elnökétől, Stojan Mrđanov Coletól. szerbiai bajnokság negyedik, záró fordulójában Nagykárolyfalván (Banatski Karlovac) október 19-én az ifjúsági csapat a szalagos rakéta osztályban a második helyen végzett. Így a Csuvik Viktor, Illés Ferenc, Milan Dimitrov öszszetételű csapat ezüstérmes lett az országos bajnokságban. z utolsó fordulóban Csuvik Viktor egyéniben harmadik lett. Ezzel egyéniben második helyen végzett az országos bajnokságban, még csapattársa, Illés Ferenc lett a harmadik. z adai juniorcsapat emellett harmadik helyezést ért el az országos bajnokságban az ejtőernyős rakéták kategóriában is. Október elején Belgrádban országos repülőmodellező versenyt is rendeztek, amely egyben világkupa is volt külföldi résztvevőkkel. klubelnök elmondta, hogy a kétnapos versenyen ejtőernyős rakéta, raketoplan, szalagos rakéta, zsirokopter, illetve rakétamakett kategóriában szerepeltek, és jó eredményeket értek el. Stojan Mrđanov, Varga Rolf és Horváth Tamás összeállítású felnőttcsapat harmadik lett az ejtőernyős rakéták osztályában az országos versenyen, ahol a juniorcsapat első helyen végzett a szalagos rakéta kategóriában. z utóbbi osztályban Horváth Tamás egyéniben második lett a felnőttek között. raketoplanok osztályában az adai felnőttcsapat megszerezte az első helyet, egyéniben Varga Rolf második lett. világkupán Varga Rolf a második helyet érdemelte ki a raketoplanok kategóriában, Horváth Tamás pedig az ötödik lett a szalagos rakéták osztályában. z adai ifjú és felnőtt modellezők c s i n

10 10 Önkormányzati hírek MEGEMLÉKEZÉS FELSZBDULÁS NPJÁRÓL Október 8., községünk felszabadulásának napja alkalmából da község önkormányzata és a Harcosszövetség községi bizottsága kulturális programmal és koszorúzással egybekötött ünnepi ülést tartott a községi képviselő-testület nagytermében. JÓL HLDNK MUNKÁLTOK Bilicki Zoltán, községünk polgármestere és Tóth Tamás, községünk tartományi parlamenti képviselője október 22-én megtekintették a moholi kerülőút kiépítésének munkálatait. Látogatásuk idején a Vojput munkásai éppen a terep előkészítését végezték a Temető utcánál és az Urbán József utcánál. FOLYMTBN LÉVŐ BERUHÁZÁSOK Községünk polgármestere, Bilicki Zoltán október 18-án arról tájékoztatta a közvéleményt, hogy aláírták a szerződést a kivitelezővel a völgyparti óvoda és iskola épületének rendbetételére. Ennek a beruházásnak az értéke megközelítőleg 1,7 millió dinár. dán a bölcsőde épületének a felújítása is rövidesen megindul, amely beruházás mintegy 4,5 millió dinár. Emellett a II. helyi közösséggel közösen az adai temetőnél lévő játszóteret is sikerült felújítani. javítási munkálatok itt dinárba kerültek. JÁRDÁK BETONOZÁS TEMETŐBEN Standard Kommunális Közvállalat az adai római katolikus temetőben elvégezte a járdák kibetonozását azokon a részeken, ahol ez korábban nem volt megoldva. INVESTEXPO KIÁLLÍTÁS Október 23-án Újvidéken Bilicki Zoltán, községünk polgármestere a Tartományi Régióközi Együttműködési és Helyi Önkormányzati Titkárság illetékeseivel aláírta azt a szerződést, amellyel a titkárság dináros támogatást hagyott jóvá a községünknek a VIII. nemzetközi Investexpo kiállításon és energetikanapokon való részvételre. KIHELYEZETT KONZULI FOGDÓNP Magyarország Szabadkai Főkonzulátusa október 10-én kihelyezett konzuli fogadónapot tartott dán, a II. helyi közösség épületében az egyszerűsített honosítási kérelmek átvétele céljából. fogadónap alkalmából községünkbe látogatott dr. Menyhárt ttila konzul, akit Urbán Mónika, községünk polgármester-helyettese fogadott. INVESTEXPO DI RÉSZTVEVŐKKEL Október 29. és 31. között tartották meg Újvidéken a VIII. nemzetközi Investexpo kiállítást és energetikanapokat, amelyen idén községünk is képviseltette magát. kiállításon a regionális fejlesztési ügynökségek mellett a Tartományi Régióközi Együttműködési és Helyi Önkormányzati Titkárság is bemutatta regionális fejlesztési programját, valamint annak prioritásait. z említett titkárság dináros támogatást hagyott jóvá községünknek a kiállításon való részvételre.

11 11 BEFEJEZŐDÖTT JÁRDJVÍTÁS Október 11-én befejeződtek a tönkrement járda és az útpadka javításával kapcsolatos munkálatok az adai Žarko Zrenjanin utcában. munkálatok összértéke dinár volt. MEGKEZDŐDÖTT BÖLCSŐDE SZIGETELÉSE Október 29-én megkezdődtek a felújítási munkálatok az adai bölcsőde épületében, ahol a munkálatok első fázisában a külső falak hőszigetelését végzik el. Mivel a felújítás célja a teljes épület energetikai hatékonyságának növelése, ezért a későbbiekben a nyílászárók cseréjére is sor kerül majd. SZERZŐDÉSKÖTÉS TORNTEREM FELSZERELÉSÉRE Október 28-án Bilicki Zoltán, községünk polgármestere aláírta azt a szerződést, amellyel da község önkormányzata biztosítja annak az összegnek a felét, amelyen a moholi Novak Radonić Általános Iskola megvásárolhatja az új tornaterme használatba helyezéséhez szükséges felszerelést. beruházás értéke mintegy 1,7 millió dinár. z iskola pályázat útján már korábban megnyerte a tornaterem teljes felszereléséhez szükséges pénzösszeg felét, azt egészítette ki az önkormányzat az említett összeggel. fiatalok igényei Youth Essentials, azaz fiatalok igényei elnevezésű projektum keretében amely a Románia Szerbia határon átnyúló IP-programon keresztül MIS-ETC CODE 1244 jelzéssel, az Európai Unió támogatásával valósul meg Szerbiában szeptember 19. és 22. között, valamint szeptember 22. és 25. között folyt tapasztalatcsere. tapasztalatcsere folyamán az alábbi témákat dolgozták fel: a gyermekek és fiatalok bűnözése; a lopással kapcsolatos bűncselekmények megelőzése, amelyeket leginkább helyi szinten követnek el; a helyi közösség, a nagykikindai rendőrparancsnokság, valamint az da községbeli általános és középiskolák által végrehajtott specifikus programok, amelyeket az illetékességükkel összhangban, a megelőző tevékenység sikerességének növelése érdekében végeznek. rendezvény vendégeihez előbb Vesna Civrić, a Duga Polgári Egyesület elnöke, majd Dragan Jović, a nagykikindai rendőrparancsnokság vezetője és Urbán Mónika, da község polgármester-helyettese szólt. Ezután következett a projektum témáira vonatkozó tapasztalatok bemutatása, a következő előadókkal: Radovan Kecman, a nagykikindai rendőrparancsnokság osztályvezetője, Tamara Gordić, az adai Műszaki Iskola pszichológusa, Zdravko Kašai, az adai rendőrállomás vezetője, Sziráki Mihály, az adai Cseh Károly Általános Iskola igazgatója, ntun Mihajlović szabálysértési bíró, Olivera Pašić, az dai Egészségház képviselője, Snežana Došić, a moholi Novak Radonić Általános Iskola igazgatója, Mikusák István, az IFIX Ifjúsági Szervezet elnöke, Gece Tibor és Katarina Glavaški, valamint pró Bakai Magdolna, az adai Szociális Gondozói Központ igazgatója és Pavle Rajkov, a nagykikindai rendőrparancsnokság munkatársa. z előadások a gyermekkori bűnözés témáját dolgozták fel, a hangsúly mindenképpen a megelőzésen van, hiszen amint azt az előadók is kiemelték, a leghatékonyabb módszer a bűnözés megelőzése. rendőrség munkatársai kitértek az iskolarendőr fontosságára is, majd prezentációikban pontosan bemutatták a feladatköreit. romániai vendégek fordító segítségével érdeklődéssel hallgatták végig az előadásokat, majd az adott témakörökkel kapcsolatban kérdéseket tettek fel, amelyekre az előadók örömmel válaszoltak. z aradi vértanúkra emlékezve Közös megemlékezéssel tisztelgett az aradi vértanúk emléke előtt da község önkormányzata és a Szarvas Gábor Könyvtár október 6-án, vasárnap délelőtt az adai római katolikus temetőben, ahol az emlékezés virágainak elhelyezését alkalmai összeállítás is kísérte. rendezvényen Nagybali Tamara köszöntötte a résztvevőket a szervezők nevében, majd Bárdos Szindirella, az adai Műszaki Iskola diákja színesítette a megemlékezést szavalataival. Rákos Judit történésznek, a Rákóczi Szövetség helyi képviselőjének történelmi összefoglalóját Bárdos Szindirella és Bezzeg nikó tolmácsolásában hallhatták a megemlékezők. da község önkormányzatának koszorúját Bilicki Zoltán polgármester, Urbán Mónika polgármester-helyettes és Búcsú ttila, a községi képviselő-testület elnöke helyezték el. Demokrata Párt helyi képviselőinek nevében Rákos Rózsa, a községi tanács művelődési ügyekkel megbízott tagja és Tóbiás József tartományi parlamenti képviselő rótták le tiszteletüket, míg a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségének virágait Csonka Áron pártelnök és Kalmár Gábor, a párt községi szervezetének elnöke helyezték el. Október 6-án a Millecentenáriumi Emlékbizottság és a Vadvirág Hagyományápoló Kör szervezésében a Damjanich-emlékműnél emlékeztek meg az aradi vértanúkról. Vadvirág Hagyományápoló Kör drámacsoportjának alkalmi összeállítását követően dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott, a KDNP országgyűlési képviselője mondott ünnepi köszöntőt. megemlékezés folytatásában Gruber Ferenc, a Millecentenáriumi Emlékbizottság elnöke beszédében az aradi vértanúk utolsó mondatait idézte fel, dr. Tóth Barna Elvira, a VMSZ községi szervezetének elnöke pedig Vitéz Somogyváry Gyula Díszmenet című versét olvasta fel az egybegyűlteknek. rendezvény zárásaként az egybegyűltek megkoszorúzták a Damjanich-emlékművet, amelynél a magyar országgyűlés nevében dr. Tarnai László, Magyarország Szabadkai Főkonzulátusa nevében dr. Takács László, a Magyar Nemzeti Tanács nevében Várkonyi Zsolt, a Millecentenáriumi Emlékbizottság nevében Gruber Ferenc és Takács László, a Vajdasági Magyar Szövetség nevében Pál Károly, Kóspál Szabó Emília, dr. Tóth Barna Elvira és Világos Tibor, a Vajdasági Magyar Demokrata Párt nevében pedig Györe Béla helyezte el az emlékezés virágait. ( p p ) H. G.

12 12 Jubilál a szociális védelem Községünkben három évtizede működik a Szociális Gondozói Központ dán október 25-én ünnepséggel emlékeztek meg a köz- ségi Szociális Gondozói Központ megalakításának harmincadik évfordulójáról. közönség meghall- gathatta a központ történetének rövid összefoglalóját is, amelyből megtudhattuk, hogy az intézményt január elsején alakította meg da község képviselő-testülete. községháza dísztermében megrendezett ünnepségen pró Bakai Magdolna pszichológus, a Szociális Gondozói Központ igazgatója köszöntötte az összes dolgozó nevében az egybegyűlteket, köztük az illetékes köztársasági minisztérium és tartományi titkárság, illetve a szociális védelmi intézetek képviselőit, a környező községek szociális központjainak és az idősek otthonának vezetőit, a helyi közintézmények és civil szervezetek z ünnepségen megajándékozták a nyugdíjas munkatársakat tagjait, valamint a központ nyugdíjas dolgozóit. z intézményalapító adai önkormányzat részéről Urbán Mónika polgármester-helyettes gratulált az évforduló alkalmából, és további odaadó munkát kívánt a dolgozóknak. jubileumi ünnepségen megemlékeztek az elhunyt Balassa János pszichológusról, az intézmény korábbi igazgatójáról. Továbbá a közönség meghallgathatta Horvát Zsuzsanna egykori igazgató, ma már nyugdíjas kolléga tollából a központ történetének rövid összefoglalóját, amelyből megtudhattuk, hogy az intézményt január elsején alakította meg da község képviselő-testülete. Ezt követően Nagy József, a központ idősek klubjának vezetője a klub munkáját és annak szükségességét ismertette. továbbiakban Nagy József és Szőcs Ibolya szociális munkás idézett fel egy-egy derűs történetet az elmúlt évtizedekből. szociális gondozói központ munkájáról és feladatairól Géczi Tibor jogász tartott beszámolót Megköszönném minden szerv, intézmény, civil szféra képviselőjének a velünk folyatott együttműködést, aminek folytatására továbbra is törekednünk kell, hiszen egyedül nem megy, legalábbis nem úgy megy mondta pró Bakai Magdolna, aki hozzátette, az emlékezés mellett megköszönik volt munkatársaiknak és a helyi önkormányzatnak a munkáját. z igazgató és Nagy József ajándékot nyújtott át Urbán Mónika polgármester-helyettesnek, valamint a nyugdíjasok közül Tóth Otíliának, Mirjana Grčkinek, Horvát Zsuzsannának, Rauški Erzsébetnek, Obradović Máriának és Jović Erzsébetnek, illetve a rövidesen nyugdíjba vonuló Katica Marjanovićnak. programot az újvidéki Molnár Róbert színművész performance-a, illetve a községi zeneiskola szólóénekeseinek fellépése tette ünnepélyesebbé, valamint az adai és a moholi általános iskola diákjainak alkalmi képzőművészeti kiállítása a községháza aulájában. c s i n mellrák elleni küzdelem hónapja Községünk rákellenes egyesülete a közeljövőben újabb programokat tervez, amelyeknek megvalósításához várják az önkéntesek jelentkezését is Október a mellrák elleni küzdelem hónapja, aminek Oalkalmából világszerte megmozdulások, ismeretterjesztő előadások, kampányok hívják fel a figyelmet az önvizsgálat és az évenkénti szűrővizsgálat fontosságára. da Község Rákellenes Egyesületének vezetősége ennek a világszintű összefogásnak az ötletétől vezérelve döntött úgy, hogy eddigi programjaikat kiterjesztik, és még aktívabb részvétellel harcolnak a gyilkos kór ellen községünkben. da Község Rákellenes Egyesülete képviseletében dr. Balog ndrás, az egyesület elnöke, Snežana Strahinić elnökségi tag és Nagybali Éva aktivista október 11-én az újvidéki Rak Infónál jártak, amelynek elnöke, Berényi Éva az adai küldöttség tagjait hasznos tanácsokkal, valamint nyomtatott ismeretterjesztő anyaggal látta el, amelyek nagymértékben segítik majd a szervezet munkáját. dán folyamatosan zajlik a rák elleni küzdelem, az dai Egészségház keretein belül különféle szűrővizsgálatokat végzünk. Két szakemberünk végzi az ultrahangos vizsgálatokat, a negyvenöt év feletti nők pedig díjmentesen vehetik igénybe a mammográfiás vizsgálatok elvégzésére vonatkozó szolgáltatást. Tartományi Egészségügyi Titkárság már két alkalommal akarta tőlünk elvenni a mammográfunkat, mondván, más községben nagyobb szükség van rá, de eddig sikerült megtartanunk nyilatkozta dr. Balog ndrás, da Község Rákellenes Egyesületének elnöke, majd így folytatta: Nemcsak októberben kell odafigyelnünk magunkra és az egészségünkre, hanem az év minden egyes hónapjában. De az ilyen jellegű tevékenységet végző szervezeteknek a figyelemfelkeltésre irányuló Dr. Balog ndrás, Berényi Éva, Snežana Strahinić és Nagybali Éva munkája nagyon fontos tényező a korai felismerésben és a megelőzésben. z egyesület célul tűzte ki maga elé azt is, hogy az ismeretterjesztésen és a megelőzésen túl a már megbetegedett emberek számára is segítséget próbáljon nyújtani, hasznos tanácsokkal próbáljon szolgálni. közeljövőben több programot is tervezünk, ugyanis az újvidéki egyesület példáját szem előtt tartva ki szeretnénk szélesíteni a tevékenységünket annak érdekében, hogy minél több polgártársunknak segíthessünk. szervezet önkénteseket keres programjai megvalósításához. z érdeklődők az egyesület titkáránál, Krizsán Mária okleveles jogásznál jelentkezhetnek az dai Egészségházban. N a g y b a l i T a m a r a

13 mikor napsugaras az ősz Nacsa István, a moholi Idősek Otthona igazgatója az eredményekről és a tervekről nyilatkozik moholi Idősek Otthona évek hosszú sora óta sikeresen szervezi meg a Nap- moholi Idősek Otthona évek hosszú sora óta sikeresen szervezi meg a Nap- sugaras ősz rendezvénysorozatot. Idén már szeptember végén megkezdődtek az aktivitások, és még november elejére is jutott a foglalatosságokból. programokat részben az intézmény lakói, részben a község lakosai, da és Mohol idősebb polgárai számára szervezik az otthon munkatársai, a civil szervezetek és oktatási intézmények közreműködésével. z Idősek Otthona koordinálásával október elsején ünnepelték az idősek világnapját. moholi kultúrotthon szolgált helyszínül a kulturális összeállításnak, amelyben közreműködtek az adai Cseh Károly és a moholi Novak Radonić Általános Iskolák diákjai, továbbá a Novak Radonić Művelődési Egyesület tánccsoportjának tagjai is. z idén egynapos kirándulással indítottuk a programokat. Lakóink a Fruška gorára mentek, ahol meglátogatták a nevezetességeket. Egy autóbusznyi ember vett részt ezen a kiránduláson hangsúlyozta Nacsa István intézményvezető, majd hozzátette, nemcsak a moholiak utaztak, hanem hozzájuk is érkeztek vendégek: október 24-én Moholra látogattak a törökbecsei, az óbecsei, a csúrogi és a magyarkanizsai idősek otthonának lakói is. találkozó célja az volt, hogy megismerkedjenek egymással, illetve új kapcsolatok jöhessenek létre. rendezvények között helyet kapott teadélután, a lakók kézművesmunkáit bemutató kiállítás, sor került az irodalmi csoport munkáinak megmérettetésére és az énekkar bemutatójára is. Főszerephez jutott a testmozgás is az egyik októberi napon, amikor a lakók összemérhették ügyességüket például labda- és karikavezetésben. Hozzávetőlegesen 150 embert mozgattak meg a Mutasd meg, mit tudsz! elnevezésű programmal. hónap folyamán zenés estre is sor került, amelyet 100 fő részvételével tartottak meg. Ezen túlmenően bemutatkoztak a Novak Radonić Általános Iskola tanulói, október 29-ére pedig őszi bált szerveztek, míg a programsort a Mészáros Enikő és Orovec Cecília vezette bábszínház előadása zárta. NPSUGRS MINDENNPOK Napsugaras ősz rendezvénysorozaton túl egész évben igyekeznek tartalmasabbá tenni az idősek otthona lakóinak mindennapjait. z vezető elmondása szerint ezen a téren is fejlődésre törekednek. Néhány évvel ezelőtt sikerült kialakítanunk egy munkaterápiára alkalmas termet, ahol lehetőség van arra, hogy napi szinten összegyűljenek azok a személyek, akik foglalkoznak valamilyen kézműves-tevékenységgel magyarázta Nacsa István, majd hozzátette: Irodalmi csoport is működik, szerb és magyar nyelven is, ezen túlmenően segítséget nyújtunk az alkohol- intézményproblémákkal küzdők számára. Emellett különféle sajtótermékeket, napi- és hetilapokat, folyóiratokat is forgathatnak a lakók, szintén mindkét nyelven. tájékozódási lehetőségeiket bővíti az elektronikus média, így például a televízió, de lehetőségük van számítógép-használatra is, a már említett munkaterápiás helyiségben. Október elsején számot adtunk arról, hogy az idősekről való gondoskodás múltja évszázadokra nyúlik vissza ben már említik, hogy Moholon szegényház, valamint községi kórház is működött. Ez az intézmény 1944-ig állt fenn, majd 1962-ben újraalapították ben ünnepeltük fennállásának 50. évfordulóját. Ünnepségre nem került sor, de mi ünnep nélkül is számon tartjuk azt, hogy ötven éve működik az intézmény hangsúlyozta az igazgató, aki elmondta, terveik között a továbbiakban is szerepel az intézmény fejlesztése: jelenleg egy családi házat újítanak fel, ami a rendeltetése szerint a demens betegek nappali tartózkodásának és tanácsadásnak szolgálna majd helyszínül. z intézmény munkaerő tekintetében is komoly előrelépéseket tett az elmúlt évek során. Növelték a szakemberek számát, mind Nacsa István a felsőfokú, mind a középfokú végzettséggel rendelkezők tekintetében. z igazgató szerint ugyanis ez egyfajta előfeltétele annak, hogy növeljék szolgáltatásaik színvonalát nemcsak az otthon lakói, hanem a tágabb közösségben élők számára is. Házi ápolással, házi gondozással, meleg étel házhoz szállításával, egyéni segítségnyújtással már korábban is foglalkoztunk, azon személyek esetében, akik jelezték ebbéli igényüket. Ehhez a tevékenységhez részben da község önkormányzata biztosítja a szükséges anyagi feltételeket, amihez hozzájárulnak a szolgáltatásainkat igénybe vevők is, anyagi helyzetük lehetőségeihez mérten. Sajnos azt kell mondanunk, hogy megcsappant az érdeklődés a szolgáltatásaink iránt, ennek elsősorban anyagi okai vannak emelte ki Nacsa István, aki elmondta továbbá azt is, hogy 2002-ben, amikor meghozták da község fejlesztési stratégiáját, azzal az igénnyel fordultak az önkormányzathoz, hogy az addigi 5845 négyzetméteres területüket négyzetméterre szeretnék növeli. z azóta eltelt időszakban hat ingatlant sikerült megvásárolniuk az intézmény közvetlen közelében, amelyeknek az összterülete hozzávetőlegesen 5700 négyzetméter. Ehhez kaptak még egy telket, amelynek alapterülete meghaladja az 1200 négyzetmétert. Jelenleg négyzetméternél tartunk, és még három ingatlan van, amit a tervezett lokációba esik. Reményeink szerint a közeljövőben ezek megvásárlására is sor kerül majd. számításainkat némileg hátráltatja a gazdasági válság. z új épület megépítése bizonytalanná vált, de mi nem mondunk le róla. z idősek aránya folyamatosan nő, és sok esetben nem tudják gondját viselni az idősödő korosztálynak, de olyanok is akadnak, akik nem szeretnék terhelni a családjukat, ezért maguk döntenek úgy, hogy bejönnek az intézményünkbe. demográfiai adatok is ezt mutatják, ami a mi meggyőződésünk is, hogy ezekre az intézményekre bizony mind nagyobb szükség lesz. P á l Z s ó f i a DÍSZKERÍTÉS Z DI MŰSZKI ISKOLÁNÁL Október 25-én délelőtt Miklós Nándor iskolaigazgató és Boros Gyevi Katica, a diákparlament alelnöke felavatta dán a Műszaki Iskola előtti díszkerítést, amelyet a szaktanárok és a diákok készítettek el. diákparlament kezdeményezte a díszkerítés kiépítését, amely az ifjúsági és sportminisztérium, valamint az adai I. és II. helyi közösség anyagi támogatásával, illetve az ctive Független Ifjúsági Szervezet közreműködésével valósult meg. c s i n 13

14 14 November 4., hétfő, Boja Ágnes második önálló kiállításának megnyitója November 6., szerda, Mesedélután Helyszín: a könyvtár gyermekrészlege November 6., szerda, Kerekítő Mondókás móka November 6., szerda, Kerekítő Bábos torna November 8., péntek, Műsor a pedagógusnap alkalmából Helyszín: Színházterem Szervező: Cseh Károly Általános Iskola November 8., péntek, zetna Kiadó irodalmi sorozata Spanyolnátha Helyszín: olvasóterem November 9., szombat Áldd meg mezőinket és szőlőinket! Vajdasági mulatság 16.00: Vadvirág kézműves-foglalkozás 17.30: Gyermektáncház 19.00: Koncert vajdasági népzenészek 20.00: Táncház felnőttek részére Novemberi rendezvények* Helyszín: Vadvirág-székház Szervező: Vadvirág Hagyományápoló Kör November 10., vasárnap, Tehetségek fesztiválja Helyszín: színházterem Szervező: Dobosok és Művészek Klubja November 10., vasárnap, Napsugaras ősz Helyszín: ifjúsági otthon, Törökfalu Szervező: Vöröskereszt da November 11., hétfő, Szarvas Gábor Nyelvművelő Egyesület fennállásának XX. évfordulója alkalmából szervezett ünnepi műsor Helyszín: a képviselő-testület díszterme Szervező: Szarvas Gábor Nyelvművelő Egyesület November 12., kedd Könyvtárnap 12.00: Kiállításmegnyitó az irodalmi és képzőművészeti pályázatok ünnepélyes eredményhirdetése November 13., szerda, Kézművesműhely Helyszín: a könyvtár gyermekrészlege November 13., szerda, Dr. Reisinger János irodalomtörténész előadása Helyszín: a képviselő-testület díszterme November 13., szerda, Kerekítő Mondókás móka November 13., szerda, Kerekítő Bábos torna November 15., péntek 13.00: Radivoj Popović mellszobrának leleplezése 17.00: Ünnepi műsor Helyszín: színházterem November 16., szombat, Filmklub összejövetele Helyszín: olvasóterem November 18., hétfő, Bábelőadás Mészáros Enikő és Orovec Cecília közreműködésével Helyszín: a könyvtár gyermekrészlege November 20., szerda, Közösségi játékok Helyszín: a könyvtár gyermekrészlege November 20., szerda, Kerekítő Mondókás móka November 20., szerda, Kerekítő Bábos torna November 21., csütörtök, Tóth Lívia Varázspálca nélkül c. könyvének bemutatója Helyszín: olvasóterem November , hétfő péntek, 9-től 18 óráig Őszi vásár Helyszín: a színház előcsarnoka Szervező: Mozaik kézművesegyesület November 27., szerda, Kvíz Helyszín: a könyvtár gyermekrészlege November 27., szerda, Kerekítő Mondókás móka November 27., szerda, Kerekítő Bábos torna November 27., szerda, Zenés irodalmi est Helyszín: olvasóterem * programok összeállításában da Község Idegenforgalmi Szervezete a partnerünk. Javában folynak az őszi munkálatok a határban. napraforgó betakarítása teljesen befejeződött, a hozamok elfogadhatóak, sőt az idei termés kifejezetten jónak is mondható. z ára viszont sajnos a felére csökkent a tavalyihoz képest, ami igen nagy gondot okoz a gazdáknak, nemcsak községünkben, hanem országszerte is. búza vetése is elkezdődött. talaj nedvességtartalma megfelelő, ideális esetben általában november elsejéig befejeződik, mivel később már több vetőmagot kell használni a hűvösebb idő miatt. z éjszakai fagyok miatt a mag csírázása lelassul, akár le is állhat. búzának be kell bokrosodnia, mielőtt még a kemény fagyok megérkeznek, ez biztosítja a magasabb cukorkoncentrációt a növényben, ami megakadályozza a kifagyást. Ilyenkor szórják a földekre az istállótrágyát is. Minden gazdának tudnia kell, hogy a trágyázás nem a tápanyagok utánpótlását jelenti, hanem csupán a szerves anyag utánpótlását. Segítségével tehát a tápanyagok feloldhatósága növekszik a talajban, éppen ezért a trágyázás önmagában nem elegendő, a kívánt hozam eléréséhez még különböző műtrágyák sára is szükség van. z előjelek szerint jó termés várható kukoricából is. Hektáronként a hozam akár a 7 tonna sze- alkalmazámes kukoricát is meghaladhatja. MEZŐGZDSÁGI ROVT Őszi munkálatok a határban mit még mindenképpen meg kell említeni, az az, hogy a gazdák nemcsak a földekre fordítanak fokozott figyelmet, hanem az utakra is. z önkormányzat támogatásá- val karbantartják az adai nagyutat. Október első felében 27 tonna zúzott követ rendeltek, amely a kátyúk betömését, illetve ezáltal a közlekedés feltételeinek jobbá tételét szolgálja majd. Emellett azonban rendkívül fontos lenne ügyelni a dűlőutakra is, odafigyelve arra, hogy véletlenül se szántsuk ki azokat, hiszen a fokozottabb odafigyelés, ahogyan olyan sok más esetben, ebben az esetben is valamennyiünk közös érdekeit szolgálja. C s ú z d i I s t v á n, a F a r m e r F ö l d m ű v e s - e g y e s ü l e t e l n ö k e Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy várjuk azon mezőgazdasággal kapcsolatos kérdéseiket, amelyekre lapunk segítségével szakemberektől szeretnének választ kapni. Kérdéseiket a címre küldhetik el.

Lezajlott a X. Ribár Béla emlékverseny fizikából

Lezajlott a X. Ribár Béla emlékverseny fizikából Lezajlott a X. Ribár Béla emlékverseny fizikából Muhi Béla összefoglalója A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete a GENIUS tehetséggondozó mozgalom keretében tizedik alkalommal rendezte meg a Ribár Béla

Részletesebben

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA 2014.05.03. 05:22 szerző: Bertalan Melinda Veszprém gazdag zenei kultúráját a kiváló ének-zenei oktatás alapozta meg hangzott el a Veszprémi Történelmi Szalon 11. rendezvényén

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

Aranyosok Arany-hete

Aranyosok Arany-hete Aranyosok Arany-hete Arany János születésének 197. évfordulója alkalmából március másodikától egy teljes tanítási héten keresztül változatos programokon idéztük meg iskolánk névadójának szellemét, tudtunk

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE / Székesfehérvári Nemes Nagy Ágnes Kollégium 8000 Székesfehérvár Gyümölcs u. 13. Tel: 22-500-231 Fax: 22-500-290 ESEMÉNYNAPTÁR A 2016-2017-ES TANÉVRE Készítette: Nyikusné Tatai Szilvia igazgatóhelyettes

Részletesebben

34 év után újra a Comenius Karon az OTDK

34 év után újra a Comenius Karon az OTDK 1. nap (2015. 04. 08.) 34 év után újra a Comenius Karon az OTDK 2015. április 8-án megkezdődött a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia 14. szekciójának háromnapos ülése. Az esemény főszereplői

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév)

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév) A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Dr. Fábiánné Balogh Edina tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán igazgató Fertőszentmiklós,

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló Újvárosi városrészi nap LEADER rendezvény Beszámoló A rendezvény helyszíne: 6800 Hódmezővásárhely, Széchenyi tér A rendezvény időpontja: 2012. július 21. A Visszhang utcai Olvasókör 12 éve rendezi meg

Részletesebben

HARGITA KULTÚRA HÍRLEVÉL 28. (2016)

HARGITA KULTÚRA HÍRLEVÉL 28. (2016) HARGITA KULTÚRA HÍRLEVÉL 28. (2016) Szakmai program a megyei kulturális stratégia gyakorlatba ültetésére TARTALOM MUNKACSOPORT HÍREK-TÁR 2 Rendezvénysorozat a Magyar Kultúra Napja alkalmából 2 Készülünk

Részletesebben

A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja

A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja 2014.02.21. A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapján megemlékezést tartottak a városházán. A nyíregyházi önkormányzat idén immár negyedik alkalommal hirdetett a témában

Részletesebben

Összefoglaló a 2013. március 14-17. között megrendezésre került Országos Fogyasztóvédelmi Sulitáborról

Összefoglaló a 2013. március 14-17. között megrendezésre került Országos Fogyasztóvédelmi Sulitáborról Összefoglaló a 2013. március 14-17. között megrendezésre került Országos Fogyasztóvédelmi Sulitáborról I. 2013. március 14-17. között a Balaton mellett fekvő Zánkán, az Új Nemzedék Központban került sor

Részletesebben

JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7.

JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7. JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7. KEDVES INTÉZMÉNYVEZETŐ! Egy ünnepi programfüzetet tart a kezében, amely a Váci Mihály Gimnázium fennállásának 50. évfordulója alkalmából színes, tartalmas,

Részletesebben

6 2011. október HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS Egyéni Atlétika Verseny - Szarvas, 2011. 09. 27. A III-IV. korcsoportnak (5-8.osztály) megrendezett atlétika versenyen, minden tanuló, abban a versenyszámban indulhatott,

Részletesebben

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI 2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI Horvát nyelv, kulturális élet A tanévet megelőző nyári programok: 1) 2014.Június 22-29.- Pag (Horvátország)- Horvát nyelvi tábor 6 tanuló vett részt az egy hetes horvátországi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére 41. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár Város 2015. évi rendezvénynaptára Előterjesztő:

Részletesebben

A TANÁCS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK MEGVÁLASZTÁSÁRÓL SZÓLÓ VÉGZÉST. 1. szakasz

A TANÁCS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK MEGVÁLASZTÁSÁRÓL SZÓLÓ VÉGZÉST. 1. szakasz A Magyar Nemzeti Tanács (továbbiakban: Tanács) a Tanács Alapszabályának 37. és 38. szakasza (elfogadva 2014. december 2-án H/1/2014 iratszám alatt) valamint a Tanács Ügyrendjének 19. szakasza alapján (elfogadva

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

Alkotószakkör iskolánk könyvtárában

Alkotószakkör iskolánk könyvtárában Alkotószakkör iskolánk könyvtárában Gyermekeink esztétikai érzékenysége, művészetek iránti fogékonysága az élményt és eredményt biztosító aktivitás révén fejlődik igazán. Alkotó, kreatív, a saját világát

Részletesebben

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Miért? Alapvető fontosságúnak tartjuk, hogy az itt élő, illetve Tatán tanuló fiatalok megismerkedjenek az őket körülvevő környezettel, a város történetével és nevezetességeivel.

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

3100 Salgótarján Kassai sor 2. ; Tel.: +36-32-521-550 ; Fax: +36-32-521-555 E-mail: mbbmk@bbmk.hu ; Web: www.bbmk.hu

3100 Salgótarján Kassai sor 2. ; Tel.: +36-32-521-550 ; Fax: +36-32-521-555 E-mail: mbbmk@bbmk.hu ; Web: www.bbmk.hu SZAKMAI BESZÁMOLÓ A TALÁLKOZZUNK A KÖNYVTÁRBAN! ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK RENDEZVÉNYEI NÓGRÁD MEGYÉBEN címmel benyújtott nyertes pályázatra Pályázati azonosító: 3508-01184 A 2014-es évben is az Nemzeti

Részletesebben

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának Október első napján Énekel az iskola, elnevezésű programmal emlékeztünk meg a zenei világnapról. Elsősorban Bodoki Györgyné Betti néni volt segítségünkre ebben, ő volt az, aki megénekeltette az iskola

Részletesebben

https://suliszerviz.com/kiemelt-rendezvenyek/259-xi-diaktarlat-2016-dijazott-alkotasok

https://suliszerviz.com/kiemelt-rendezvenyek/259-xi-diaktarlat-2016-dijazott-alkotasok Szép eredményeket értek el rajzosaink októberben. Három rajzpályázat eredményeinek összefoglalása képekkel: 1. XI. Országos Középiskolás Képzőművészeti Diáktárlat (Hajdúszoboszló) 2. Rajzpályázat az 1956-os

Részletesebben

OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés. fizika Frigyes Tamás 12.b. Kovács Péter. kémia Takács Gergő 12.c Mag Zsuzsa 12.

OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés. fizika Frigyes Tamás 12.b. Kovács Péter. kémia Takács Gergő 12.c Mag Zsuzsa 12. OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés OKTV második forduló matematika Barna Mátyás 12.b Frigyes Tamás 12.b fizika Frigyes Tamás 12.b Kovács Péter 12.b kémia Takács Gergő 12.c Mag

Részletesebben

EMLÉKEZTETŐ Együtt Kállóért Közösségi Nap

EMLÉKEZTETŐ Együtt Kállóért Közösségi Nap Pályázó neve: Kálló Község Önkormányzata Pályázó székhelye: 2175 Kálló, Kossuth utca 16. Pályázó MVH ügyfél - azonosító: 1003299571 Pályázat azonosító: 8569872872; Támogatási határozat iratazonosító: 1623167406

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

VERSENYKIÍRÁS AZ OKTATÁSI HIVATAL ÁLTAL TÁMOGATOTT. Tiszán innen, Dunán túl - Országos Népdaléneklési Verseny az általános- és középiskolások számára

VERSENYKIÍRÁS AZ OKTATÁSI HIVATAL ÁLTAL TÁMOGATOTT. Tiszán innen, Dunán túl - Országos Népdaléneklési Verseny az általános- és középiskolások számára VERSENYKIÍRÁS AZ OKTATÁSI HIVATAL ÁLTAL TÁMOGATOTT Tiszán innen, Dunán túl - Országos Népdaléneklési Verseny az általános- és középiskolások számára FŐVÁROSI FORDULÓ A verseny pedagógiai célja: a tehetséggondozás,

Részletesebben

s z e p t e m b e r hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap

s z e p t e m b e r hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap s z e p t e m b e r fő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap aug 29 aug 30 aug 31 1 2 3 4 szept. 1-4 alakuló 9.00 pót- és osztályozó vizsgák 10.00 munkaközösségi ek évnyitó osztályfőnöki órák 5

Részletesebben

Beszámoló a évi Eötvös József országos középiskolai szónokversenyről

Beszámoló a évi Eötvös József országos középiskolai szónokversenyről Beszámoló a 2016. évi Eötvös József országos középiskolai szónokversenyről 2016-ben nyolcadik alkalommal rendeztük meg az Eötvös József országos középiskolai szónokversenyt az ELTE Bölcsészettudományi

Részletesebben

A 2016/17. tanév munkaterve

A 2016/17. tanév munkaterve A 2016/17. tanév munkaterve Alakuló értekezlet Munkavédelmi oktatás Javítóvizsgák Tankönyvosztás Elsősök előkészítője Szakkörök szervezése Elsős szülői értekezlet Tanévnyitó ünnepély Tanévnyitó értekezlet

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

III. Kárpát-medencei Térségfejlesztési Fórum

III. Kárpát-medencei Térségfejlesztési Fórum III. Kárpát-medencei Térségfejlesztési Fórum 2010. április 16-18. között rendezte meg a III. Kárpát-medencei Térségfejlesztési Fórumot a CESCI, a zentai Ci-Fi Civil Központ segítségével. A találkozónak

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

Szakmai beszámoló az Őszi Könyvtári Napok Könyvtárak az idősödésért 2012. 2012. szeptember 28. 2012. október 8.

Szakmai beszámoló az Őszi Könyvtári Napok Könyvtárak az idősödésért 2012. 2012. szeptember 28. 2012. október 8. Szakmai beszámoló az Őszi Könyvtári Napok Könyvtárak az idősödésért 2012. 2012. szeptember 28. 2012. október 8. A programok a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban zajlottak, ahol nagy örömünkre

Részletesebben

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót.

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót. Magyar Szociológiai Társaság 1014 Budapest, Országház u. 30. Paksi Veronika titkár részére Tárgy: szakosztályi beszámoló Tisztelt Titkár Asszony! Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei

Részletesebben

ÜNNEPI EMLÉKEZÉS AZ ÉVFORDULÓN Egy éve hunyt el Varasdy Ernő ( ) Titi-bácsi, ütőhangszeres-művésztanár, karmester

ÜNNEPI EMLÉKEZÉS AZ ÉVFORDULÓN Egy éve hunyt el Varasdy Ernő ( ) Titi-bácsi, ütőhangszeres-művésztanár, karmester ÜNNEPI EMLÉKEZÉS AZ ÉVFORDULÓN Egy éve hunyt el Varasdy Ernő (1927-2015) Titi-bácsi, ütőhangszeres-művésztanár, karmester 2016.04.17. vasárnap 14 óra HELYSZÍN: Munkácsy Mihály Művelődési Ház (házasságkötő

Részletesebben

2011. évi rendezvénynaptár

2011. évi rendezvénynaptár 2011. évi rendezvénynaptár JANUÁR 12. Doni megemlékezés 21. Magyar Kultúra Napja 22. Német Nemzetiségi Nap 28. FEBRUÁR 1. Meseszínház - Kabóca Bábszínház 11. 12. Valentin napi party Kultúrház 26. Farsangi

Részletesebben

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny Fizika 2014. április 8-án Hidy Gábor 8.c osztályos tanulónk részt vett az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat által szervezett Öveges József Fizikaverseny megyei fordulóján és továbbjutott az országos döntőbe.

Részletesebben

Zsoldos Napok 2012. október 18-19. 2012. október 18. csütörtök

Zsoldos Napok 2012. október 18-19. 2012. október 18. csütörtök Zsoldos Napok 2012. október 18. csütörtök 8 óra: A Zsoldos Napokat megnyitja: Pintér Etelka igazgatónő 8 óra: Nullenergiás házak előadás Előadó: Pászti Tóth Gyula Helyszín: B épület 2. terem 8 óra: 8.

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Jószay Zsolt szobrászművész kiállításának megvalósításáról

Szakmai beszámoló. Jószay Zsolt szobrászművész kiállításának megvalósításáról NKA Képzőművészeti Szakmai Kollégium 2011. évi pályázata 1. témakör Kiállítás megvalósítására Pályázati azonosító: 1606/5592 Szakmai beszámoló Jószay Zsolt szobrászművész kiállításának megvalósításáról

Részletesebben

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink:

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház magyar költők költészetének és életének színházi, zenei és képzőművészeti formában való bemutatásával foglalkozik. Turek Miklós színművész

Részletesebben

A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten

A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten 2015. október 21-25-e között Magyarországra látogatott A Drezdai Kórusakadémia Gyermekkara. A Singakademie Dresden 130 éves tradiciójával a németországi Szászország

Részletesebben

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program 23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015 "A nyelv írja a szöveget, a beszéd szövi a szellemet" Kántor Zoltán A kommunikációs kompetenciák fejlesztése tanórán A. Curriculáris szempontok Analitikus program 1. Tanfolyam

Részletesebben

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21.

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21. -1- A TANÉV RENDJE A 2010/2011. tanévben 183 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2010. szeptember 1. (szerda) Utolsó tanítási nap: 2011. június 15. (szerda) Az I. félév vége: 2011. január 14. A tanulók

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15.

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. Szakmai beszámoló a kerületi kortárssegítő képzésről 1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. 2. A képzés további időpontjai és helyszíne:

Részletesebben

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS 2008. június 14. szombat 18 óra RAFFAY BÉLA szobrászművész kiállításának megnyitója a Tóparti Galériában (Révfülöp, Halász utca 6.). A kiállítást megnyitja: Kancsal Károly,

Részletesebben

KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban október 7-13. Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Győr KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban

Részletesebben

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2013/2014-es tanév) Készítette: Ökomunkacsoport

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2013/2014-es tanév) Készítette: Ökomunkacsoport Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola Ökomunkaterv Készítette: Ökomunkacsoport Szeptember - Osztályok őszi túrái - gyalogtúrák, kerékpártúrák - buszos kirándulások Ökomunkaterv Szeptember 14. TeSzedd!

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 GENIUS TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍTVÁNY Budapest, 2013. április 30. TARTALOM 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2. Kiegészítő melléklet 3. Közhasznúsági melléklet KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Részletesebben

22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014. Analitikus program

22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014. Analitikus program A nevelés egyet jelent azzal, hogy segítünk a gyermeknek valóra váltani lehetőségeit Kosztolányi Dezső 22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014 Differenciált oktatás, felzárkóztatás és tehetségápolás a A. Curriculáris

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVII. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 212. ÁPRILIS 2. KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 212.4.2. 84. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Zenta Község Zenta község polgármestere Szám: 41-9/212-II

Részletesebben

ORSZÁGOS HARRY POTTER-VETÉLKEDŐ

ORSZÁGOS HARRY POTTER-VETÉLKEDŐ ORSZÁGOS HARRY POTTER-VETÉLKEDŐ 2012 őszén került sor Papp Éva tanárnő szervezésével, a Hódmezővásárhelyi Eötvös József Szakközépiskola könyvtárában az országos Harry Potter műveltségi vetélkedő döntőjére.

Részletesebben

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM 2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM AZ ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVÉNEK CÉLKITŰZÉSEI az Unio Tanácsa 2010/37/EK döntése alapján Az Európai Unión belüli önkéntes tevékenység

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

SZISZKI KRÓNIKA. Érdi Szakképzési Centrum Százhalombattai Széchenyi István Szakgimnáziuma és Gimnáziuma

SZISZKI KRÓNIKA. Érdi Szakképzési Centrum Százhalombattai Széchenyi István Szakgimnáziuma és Gimnáziuma Felelős szerkesztő: Breznay Gáborné Írta: Ridzi Gizella Fotókat készítette: Tauber Norbert, Péter András, Ráksi Mihály Szerkesztette: Fekete Balázs EU CODE WEEK - A PROGRAMOZÁS HETE EURÓPÁBAN IGY A SZISZKIBEN

Részletesebben

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév.

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév. 2 Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév programjai 2014. SZEPTEMBER HAVI PROGRAM 1. HÉTFŐ Első tanítási nap 2. KEDD

Részletesebben

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9.

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9. Időpont Szeptember 2. Szeptember első hetében: Szeptember 5. Szeptember 9. Szeptember 12. Szeptember 13. Szeptember 10-13. Szeptember második felében Szeptember 16-20 Szeptember 20. Szeptember 24. Szeptember

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

AZ IGAZGATÓ BESZÁMOLÓJA

AZ IGAZGATÓ BESZÁMOLÓJA AZ IGAZGATÓ BESZÁMOLÓJA Az elmúlt három hónap a Regionális Központ új épületén folyó munkálatok befejezése és az épület felszerelésének jegyében telt el. Megtörtént az épület műszaki ellenőrzése, hivatalos

Részletesebben

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal 23. Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal Egység a sokféleségben - 2008 a Kultúrák Közötti Párbeszéd Európai Éve A KultúrPont Iroda munkatársa a 2008: a Kultúrák Közötti Párbeszéd

Részletesebben

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 SZEPTEMBER Szeptember 16. kedd 18:00 Találkozás a festészettel I. Színek versek hangulatok: Hölgyek ecsettel és tollal Festménykiállítás

Részletesebben

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program ÁPRILIS 1-3. (csütörtök-szombat) III. Bihar-Bihor Amatõr Diákszínjátszó Fesztivál színházterme ÁPRILIS 8. (csütörtök) 17 óra A GOBLEIN kör gyûlést tart Szõllõsi Imréné vezetésével Munkákat lehet hozni

Részletesebben

Fertőd Város Német Kisebbségi Önkormányzata

Fertőd Város Német Kisebbségi Önkormányzata Fertőd Város Német Kisebbségi Önkormányzata 6/2010. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2010. december 14. napján megtartott NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZMEGHALLGATÁS Készült: 4 példányban. 1 Fertőd Város

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2011-2012-es tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2011-2012-es tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

SZEGLET IRODALMI TÁRSASÁG 2. ANTOLÓGIA SZERKESZTETTE: VARGA MAGDOLNA BUDAPEST 2015.

SZEGLET IRODALMI TÁRSASÁG 2. ANTOLÓGIA SZERKESZTETTE: VARGA MAGDOLNA BUDAPEST 2015. SZEGLET IRODALMI TÁRSASÁG 2. ANTOLÓGIA SZERKESZTETTE: VARGA MAGDOLNA BUDAPEST 2015. Készült az Underground Kiadó és Terjesztő Kft. támogatásával, magánkiadásban BEVEZETŐ Történetünk 2005-ben kezdődött.

Részletesebben

Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról

Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról Iskolánk sajátos arculatának hosszú évtizedek óta meghatározó eleme a német nemzetiségi

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most 2011. március 3 TÉL-FÉNY 2011. XI. alkalommal megrendezett fotókiállításon Afrikától Furugyon át Új-Zélandig láthattunk fényképeket a tárlaton. Először lehetett szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot

Részletesebben

A konferenciát dr. Csatáry György, a Lehoczky Tivadar Intézet vezetője nyitotta meg.

A konferenciát dr. Csatáry György, a Lehoczky Tivadar Intézet vezetője nyitotta meg. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán december 18-án 1944 az elhurcolások éve. A kárpátaljai Holokauszt és a málenykij robot emlékei vidékünkön címmel tudományos konferenciát tartottak Magyarország

Részletesebben

HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG R E N D E Z V É N Y N A P T Á R 2016

HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG R E N D E Z V É N Y N A P T Á R 2016 HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG R E N D E Z V É N Y N A P T Á R 2016 Időpont Helyszín Megnevezés Közreműködik Koordinálja Január 19. Vasúti emlékmű A németek kiűzésének napja, megemlékezés Német Nemzetiségi Január

Részletesebben

2009. október 11.: Kalóz-party

2009. október 11.: Kalóz-party Kalóz-party 2009. október 11.: Kalóz-party A Közösségi Ház mellett lévő régi épületből a felnőtt részleggel egy épületbe költözött át a Gyermekkönyvtár. A hivatalos megnyitó ünnepségen Tállai András polgármester

Részletesebben

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok 03. 05. 06. 07. 09. 12. Körök Karika Lívia mandala kiállításának megnyitója. Megtekinthető: november

Részletesebben

DEBRECENI NYÁRI EGYETEM

DEBRECENI NYÁRI EGYETEM DEBRECENI NYÁRI EGYETEM Az anyanyelvi kultúra megőrzése idegennyelvi környezetben Grundtvig felnőtt tanulói műhely 2010. OKTÓBER 14 24. Október 14. csütörtök 12.00-14.00 Ebéd (Cívis Étterem) 14.00-16.00

Részletesebben

Összefoglaló a TÁMOP projekt Regionális Mentori Szakmai Találkozójának Gyulai rendezvényéről május 8.

Összefoglaló a TÁMOP projekt Regionális Mentori Szakmai Találkozójának Gyulai rendezvényéről május 8. Összefoglaló a TÁMOP 2.1.2 projekt Regionális Mentori Szakmai Találkozójának Gyulai rendezvényéről 2014. május 8. Készítette: Vári Barbara TÁMOP 2.1.2 kommunikációs munkatárs 1 A Intézet TÁMOP 2.1.2 projektirodája

Részletesebben

A Hamvas Béla Városi Könyvtár 2015/első félévi programjai

A Hamvas Béla Városi Könyvtár 2015/első félévi programjai A Hamvas Béla Városi Könyvtár 2015/első félévi programjai JANUÁR január 20. kedd 18:00 Ünnepi est a Magyar Kultúra Napja alkalmából Árny az árnyban versszínházi előadás Radnóti Miklós életéről és költészetéről

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

MAGYAR IFJÚSÁGI KONFERENCIA. Vajdasági régiós beszámoló

MAGYAR IFJÚSÁGI KONFERENCIA. Vajdasági régiós beszámoló MAGYAR IFJÚSÁGI KONFERENCIA Vajdasági régiós beszámoló Összeállította: Sóti Attila, VaMaDiSz elnök Régió tagszervezetei Szervezet Tevékenység Székhely Cserkészszövetség Cserkész szervezet Nagybecskerek

Részletesebben

DIÁKSPORT RENDEZVÉNYEK

DIÁKSPORT RENDEZVÉNYEK DIÁKSPORT RENDEZVÉNYEK Óbuda-Békásmegyeren 2010-2011. tanév II. félév Pedagógiai Szolgáltató Intézet 2011. június 6. DIÁKSPORT RENDEZVÉNYEK Óbuda-Békásmegyeren 2010-2011. tanév II. félév. Tartalom 1. Általános

Részletesebben

3. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i rendes ülésére

3. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i rendes ülésére 3. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i rendes ülésére Tárgy: 2015. évi Civil keret felosztása Előterjesztő: Tóth Gyula

Részletesebben

ÜNNEPI KÖNYVHÉT 1980 SZOLNOK MEGYE

ÜNNEPI KÖNYVHÉT 1980 SZOLNOK MEGYE ÜNNEPI KÖNYVHÉT 1980 SZOLNOK MEGYE MOZGÓ VILÁG Tisztelettel meghívjuk az ÜNNEPI KÖNYVHÉT rendezvényeire 1980. május 30 - június 6. AZ ÜNNEPI KÖNYVHÉT SZOLNOKI RENDEZVÉNYEI Könyvárusitás 9-18 óráig a Könyvtéren

Részletesebben

PREVENT ART 2. 2011. ÁPRILIS 7.

PREVENT ART 2. 2011. ÁPRILIS 7. PREVENT ART 2. Programok és Módszervásár a józanságért 2011. ÁPRILIS 7. ANGYALFÖLDI JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PROGRAMISMERTETŐ A XIII. Kerületi Közművelődési Nonprofit Kft. Iránytű Ifjúsági Információs

Részletesebben

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u /2015. tanév.

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u /2015. tanév. 2 Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév programjai 2014. SZEPTEMBER HAVI PROGRAM 1. HÉTFŐ Első tanítási nap 2. KEDD

Részletesebben

Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014

Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014 Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014 A Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei óvodák, általános- és középiskolák körében négy kategóriában

Részletesebben

Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei forduló Csermák Dávid 7.b 9. helyezés

Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei forduló Csermák Dávid 7.b 9. helyezés OKTV második forduló matematika Boncz Ádám 11.b biológia Csőkör Katalin 12.b Arany Dániel Matematika verseny döntő Milotai Zoltán 9.c OÁTV német nyelv megyei forduló Pauer László 7.a Czencz Máté 8.a Szöllősi

Részletesebben

Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával

Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával Mottó: Hiszek a szeretet végső győzelmében Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával Emberhalász tábor 2013. július

Részletesebben

Bekapcsolódtál- e a három hetet meghaladó projekt rendezvényeibe?

Bekapcsolódtál- e a három hetet meghaladó projekt rendezvényeibe? Zárónap A három hetet meghaladó projekt zárónapjára 2010. május 31-én került sora Az intézmény aulájában kiállítást rendeztünk azokból a produktumokból, amelyet a bevont tanulócsoportok az elmúlt másfél

Részletesebben

GENIUS a tehetséges diákokért. 9. Kovács Sztrikó Zoltán fizika-kémia diákverseny

GENIUS a tehetséges diákokért. 9. Kovács Sztrikó Zoltán fizika-kémia diákverseny Muhi Béla GENIUS a tehetséges diákokért 9. Kovács Sztrikó Zoltán fizika-kémia diákverseny Látványos fizikai és kémiai kísérleteket lehetett látni a GENIUS mozgalom keretében megrendezett általános iskolai

Részletesebben

XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat

XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat Az idei évben is megvalósul a figyelemfelhívó és ismerető programokkal színesített városi és megyei Közbiztonsági Rendezvénysorozat. Az alábbiakban összegezzük, milyen

Részletesebben

Földesi Dalma 10.b Krettné Bagi Márta Arany min. Fejszés Andrea 10.b Krettné Bagi Márta X. 11-es csapat 11.a Dr. Horváth Alajosné 1.

Földesi Dalma 10.b Krettné Bagi Márta Arany min. Fejszés Andrea 10.b Krettné Bagi Márta X. 11-es csapat 11.a Dr. Horváth Alajosné 1. Középiskolai Tanulmányi Verseny Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár II. forduló Magyar nyelv Földesi Orsolya 12.d Kovács Zoltán X 11. Magyar nyelv Szalkai Anna 12.b Krettné Bagi Márta X 8. OKM által támogatott

Részletesebben

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal KOSZORÚZÁSOK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK OKTÓBER 19-én pénteken 9.30 a Romek emlékoszlopnál (Szentpéteri kapu) Közreműködnek a Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói 10.30 Ünnepi műsor a Miskolci Egyetemen 12.00

Részletesebben

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata Biatorbágy Város Önkormányzata és intézményei, valamint a lakosság civil szerveződéseinek 2012. évi kulturális és rendezvényi

Részletesebben