Szákszendi. meg a magyar történelem legjelentősebb. uralta Kárpát-medence egységes. szervezőmunkája nyomán kialakult

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szákszendi. meg a magyar történelem legjelentősebb. uralta Kárpát-medence egységes. szervezőmunkája nyomán kialakult"

Átírás

1 Szákszendi Szákszend Köz ség Ön kor mány za tá nak ha von ta meg je le nõ in for má ci ós lap ja Meghívó Tisztelettel és szeretettel meghívjuk, augusztus 20-án órakor a száki római katolikus templomnál tartandó Szent István napi szabadtéri ünnepi szentmisére és az új kenyér megáldására. A szentmisét Orosch János püspök, nagyszombati apostoli kormányzó celebrálja, melyet a száki Szent Őrzőangyalok Templom megmentéséért ajánlunk fel. Az új kenyér megáldása a történelmi egyházak képviseletével történik. Szeretettel várunk mindenkit, hogy közösen adjunk hálát ezen a szép ünnepen. szákszendi r. katolikus hívek Hírmondó augusztus XV. évf. 5. szám AUGUSZTUS 20. SZENT ISTVÁN KIRÁLY AZ ALKOTMÁNYOSSÁG JOGÁLLAMISÁG NAPJA AZ ÚJ KENYÉR ÜNNEPE Már a 11. század végének hagyománya nek a keretét egy tudatos uralko- István koronázásában húzta dói program teremtette meg. Ez a meg a magyar történelem legjelentősebb program szervesen ízült az akkoben korszakhatárát. Az ő idejéri világ korszerű politikai törekvé- a 10. századi nagyfejedelmek seihez, s a sztyeppei kötődésű magyarságot uralta Kárpát-medence egységes a keresztény népek kö- uralmi területté, a türk eredetű nomád zösségének részévé tette. kettősfejedelemség feudális A független királyság megteremzösségének politikai szervezetté vált. A király tése és ennek programszerű tudatossága, szervezőmunkája nyomán kialakult az erre épülő sajáto- a világi és egyházkormányzatnak, san magyar politikai teória, vasú hátterükben pedig az új típulamint a pogány elődök hagyatésan feudális birtokszervezetnek az a kának tiszteletben tartása mellett rendszere, mely további két évszázadon István személyes hagyatéka pogével keresztül teljesítőképessélitikai végrendelete is. A hagyo- kifelé és befelé egyaránt sikeres mány őt tartja számon annak a rörályságot. állammá tette a Magyar Kividke, egy prológusból és tíz fejemány A létrehozott szervezet zetből álló műnek a szerzőjeként, rugalmas formálódott az egyes korok amelyben a király szeretetteli hanmérvű követelményei szerint, nagygon oktatja fiát az uralkodás leg- átalakítása azonban majd fontosabb szabályaira. A későbbi csak a 13. század elejétől vált hagyomány az Intelmek címen ismert szükségessé. A négy évtizedet felölelő munkát István törvényének államalapítás mindenre kiterjedő, tekintette, s a mindenkori uralkoismert ma már részleteiben is közdók emberi-uralkodói minőségét aprómunkát feltételez, ami- ennek mércéjével mérte. István király intelmei (részlet) VIII. A FIAK KÖVES- SÉK AZ ELŐDÖKET Őseink követése foglalja el a királyi méltóságban a nyolcadik helyet. A legnagyobb királyi ékesség, az én tudásom szerint, a királyelődök után járni, a szülőket utánozni. Aki ugyanis megveti, amit megszabtak atyai elődei, az isteni törvényekre sem ügyel. Mert az atyák azért atyák, hogy fiaikat gyámolítsák, a fiak pedig azért fiak, hogy szüleiknek szót fogadjanak. Aki atyjával szemben áll, Isten ellenségének áll. Mert minden engedetlen Istennel áll szemben. És az engedetlenség szelletje a korona virágait szórja szerte. Az engedetlenség valójában pestis az egész királyságban. Ezért, kedves fiam, apád rendele- (Folytatás a következő oldalon)

2 tei, vagyis az én rendeleteim, mindig legyenek szemed előtt, hogy szerencsédet mindenütt királyi gyeplő igazgassa. Az én szokásaimat pedig, melyekről látod, hogy a királyi méltósággal összeférnek, a kétkedés minden béklyója nélkül kövessed. Mert nehéz lesz megtartani e tájon királyságodat, ha szokásban nem utánzod a korábban királykodó királyokat. Mely görög kormányozta a latinokat görög módra, avagy mely latin kormányozta a görögöket latin módra? Semelyik. Ezért hát kövesd szokásaimat, a tieid közt kimagasló így leszel, s az idegenek dicséretére szert így teszel. IX. AZ IMÁDSÁG MEG- TARTÁSÁRÓL Az imádság megtartása a királyi üdvösség legnagyobb járuléka, ezért a királyi méltóság kilencedik regulájában pendül meg. A folytonos imádkozás: a bűnöktől megtisztulás és feloldozás. Te pedig fiam, valahányszor Isten templomához járulsz, hogy Istent imádd, Salamonnal, a király fiával, magad is király lévén, mindig mondjad: "Küldd le [Uram, a bölcsességet] szent egedből, dicsőséged trónjáról, hogy munkámban velem legyen és segítsen, és így fölismerjem, mi kedves a szemedben [minden időben]." És ismét: "Uram, Atyám, életemnek Istene, ne hagyj engem álnok gondolatban, az én szemeimnek ne adj kevélységet és a gonosz kívánságot távoztasd el tőlem, Uram. Vedd el tőlem a testnek kívánságait, és a tisztátalan és esztelen léleknek ne adj engem, Uram." Ezzel az imádsággal fohászkodtak hát a régi Magasztalni kell az anyát akinek szeretete nem ismer határt, s akinek emlőin nevelkedett az egész világ / Gorkij/ augusztus (Folytatás az előző oldalról) Magyarországon 1993 óta ünneplik meg ezt a napot. Egyre több édesanya választja az anyatejes táplálást, a szoptatást, mert tudja, minden cseppje értékes fejlődő gyermeke számára. Szüléssel életet ad gyermekének, szoptatással táplálékot és biztonságot nyújt neki. AZ ANYATEJ ÉS A SZOPTATÁS tudományosan elismert pozitív hatásai: - A csecsemő kizárólagos tápláléka az első 6 hónapban, és fontos táplálék az első év végéig. - Mindig (igény szerint) rendelkezésre áll, tiszta és megfelelő hőmérsékletű. királyok, te is ugyanezzel fohászkodj, hogy Isten minden vétked eltörlésére méltasson, hogy mindenki legyőzhetetlen királynak hívjon. Imádkozz azért is, hogy a tétlenséget, tunyaságot elkergesse tőled, megajándékozzon az erények összességének segedelmével, s így legyőzhesd látható és láthatatlan ellenségeidet. Hogy valamennyi alattvalóddal együtt gondtalanul, ellenséges támadásoktól nem háborgatva, békében végezhesd életed pályáját. X. A KEGYESSÉGRŐL ÉS AZ IRGALMASSÁG- RÓL, VALAMINT A TÖB- BI ERÉNYRŐL Az erények mértéke teszi teljessé a királyok koronáját, és a parancsok közt a tizedik. Mert az erények ura a Királyok Királya, miként égi serege áll kereken tíz karból, úgy életed vitele kerekedjék ki tíz parancsból. Kell, hogy a királyt kegyesség s irgalmasság díszítse, de a többi erény is hassa át és ékesítse. Mert ha a királyt istentelenség és kegyetlenség szennyezi, hiába tart igényt a király névre, zsarnoknak kell nevezni. Ennek okából hát, szerelmetes fiam, szívem édessége, sarjam jövő reménysége, kérlek, megparancsolom, hogy mindenütt és mindenekben a szeretetre támaszkodva ne csak atyafiságodhoz és a rokonságodhoz, vagy a főemberekhez, avagy a gazdagokhoz, a szomszédhoz és az itt lakóhoz légy kegyes, hanem még a külföldiekhez is, sőt mindenkihez, aki hozzád járul. Mert a szeretet gyakorlása vezet el a legfőbb boldogsághoz. Légy irgalmas minden erőszakot szenvedőhöz, őrizd szívedben mindig az isteni intést: "Irgalmasságot akarok, nem áldozatot." Légy türelmes mindenekhez, nemcsak a hatalmasokhoz, hanem azokhoz, akik nem férnek a hatalomhoz. Azután légy erős, nehogy a szerencse túlságosan felvessen, vagy a balsors letaszítson. Légy alázatos is, hogy Isten felmagasztaljon most és a jövőben. Légy majd mértékletes, hogy mértéken túl senkit se büntess vagy kárhoztass. Légy szelíd, hogy sohase harcolj az igazság ellen. Légy becsületes, hogy szándékosan soha senkit gyalázattal ne illess. Légy szemérmes, hogy elkerüld a bujaság minden bűzét, valamint a halál ösztönzőjét. Mindez, amit fentebb érintettünk, alkotja a királyi koronát, nélkülük sem itt nem tud senki uralkodni, sem az örök uradalomba bejutni. Ámen. Kuruc Ágnes fordítása hu/00400/00446/00446.htm ANYATEJES VILÁGNAP- AUGUSZTUS 1. - Teljes értékű, tökéletesen emészthető, tápértéke a legmegfelelőbb. - Erősíti a csecsemő immunrendszerét, védekezőképességét a fertőzésekkel és allergiás betegségekkel szemben. - Elősegíti a csecsemő testi-lelki fejlődését. - Elősegíti az ép fogazat kialakulását és a helyes beszéd kifejlődését. - Befolyásolja a gyermek értelmi ké- (Folytatás a következő oldalon)

3 2012. augusztus (Folytatás az előző oldalról) pességeit. - Az ideális anya-gyermek kapcsolatot megerősíti. - Segíti a méh visszafejlődését a szülés után. - Megelőzi a mellrák kialakulását Az anyatejjel táplált csecsemő számára a fejlődés az első fél évben igen gyors ütemű és zökkenőmentes, köszönhetően annak, hogy az anyatejben minden olyan építőelem benne van, ami a növekedéshez és a fejlődéshez szükséges. Tudnunk kell azt is, hogy a női tejben lévő vastartalom ugyan százalékában nem tartalmaz többet, mint a tehéntej- felszívódása arányában nagyobb, mint a tehéntejből. Az első félévben a kizárólagos anyatejes táplálás megvalósulásával elkerülhetjük mindazokat a veszélyeket, melyek a mesterséges táplálással felmerülhetnek. Például jó, ha tudjuk, hogy a fekete tea fogyasztása gátolja a vasfelszívódást, ezért javasoljuk a csecsemőknek ha elkerülhetetlen a folyadék pótlás, pl. nagy melegben- a forralt lehűtött víz adását. Az újszülött gyomorürülése 1-4 óra, egyénileg változó, ez indokolja az igény szerinti szoptatást. Egyes újszülöttek éjszaka is igénylik a táplálást, általában 3-6 hetes korig, de van, aki átalussza az éjszakát. Ha a súlygyarapodás nem megfelelő, ennek oka nem feltétlenül a kevés tej ; azt kell elemezni, miért nem jut elegendő tejhez a csecsemő (beteg, rossz technikával szopik, ritkán szopik, rövid ideig szopik?). A hiba kijavítása után a súlygyarapodás ismét megfelelő lesz. A legtöbb aggdalom akkor kezdődik a csecsemő táplálása során, ha az anyatej mennyisége csökken, és az édesanya úgy érzi, hogy éhes a babája. Ilyenkor igen hamar nyúlnak a szülők a tápszerhez. A tejmennyiség fenntartásához szükséges a gyakori szoptatás, a szoptatáshoz való pozitív hozzáállás, és az anya kedvező táplálkozása, a nehéz fizikai és stresszel teli munka/életvitel mellőzése. Nem kell szégyellni ilyenkor segítséget kérni, védőnőtől, gyermekorvostól, más szakembertől. Sajnos ma a köztudat, a vegyes táplálás bevezetését az elválasztás szóval jelöli. Azonban nagyon fontos, hogy ne válasszuk el a csecsemőt, hisz akkor valóban nem lesz elég anyatej, pedig egy éves koráig minden csecsemőnek szüksége van, - ha lehet minél több - anyatejre. Hat hónapos kortól kiegészítő táplálékot kell kapnia a csecsemőnek a szoptatás folytatása mellett. Ekkorra érik meg a gyermek bélrendszere arra, hogy az anyatej mellett egyéb táplálékot is fel tudjon használni anélkül, hogy károsodna az emésztőrendszere. A tejmennyiség fenntartásához szükséges a gyakori szoptatás, ezért is fontos, hogy a kiegészítő táplálékot a szoptatás után kapja meg a csecsemő. A második félévben helyes, ha az energia-bevitel kétharmada-fele származik az anyatejből, ezt napi két-háromszori kiegészítő táplálás nem veszélyezteti. Számos tudományos kutatás bebizonyította, hogy nagyon fontos odafigyelni a csecsemők és kisdedek táplálkozására, hisz a felnőttkori megbetegedések egy része a táplálkozás helytelen volta miatt alakul ki. A gyermek szokásait mi magunk, a szülei alakítjuk ki, úgy viselkedését, mint az életvitelét, és táplálkozását egyaránt. Nem könnyű tehát megtalálni a helyes utat, annál is inkább nehéz, mert a különböző kutatások is újabb és újabb ismeretekhez juttatnak bennünket. Vegyük csak a cumi használatát, amely évszádok óta ismert. Vannak, akik úgy vélik, hogy a cumi rendszeres használata a korai elválasztáshoz vezet, a szopási problémák kialakulása miatt. Mások viszont kedvező hatását látják például abban, hogy a cumi használata (a fogszabályzós) csökkenti a fogzással kapcsolatos rendellenességeket. A cumi védő hatását mutatták ki a hirtelen csecsemőhalál előfordulásával kapcsolatban. Koraszülöttek körében megfigyelték, hogy energiaspórolást jelent a nem táplálkozással kapcsolatos szopás, tehát a cumizás. Látható, hogy igen sokféle elmélet, nézet, tapasztalat között kell mindig a legmegfelelőbbet megtalálni gyermekünk számára, és ha ez sikerül, akkor biztos, hogy egészséges, kiegyensúlyozott boldog gyermekeket nevelhetünk fel. /Forrás: MAVE/ Bodóné Wessel Tünde védőnő 3 Ádám hol vagy? Hol van Ádám? Természetesen elbújt, elrejtőzött. Mert mikor az embernek megnyílik a szeme és látja, hogy meztelen, akkor el kell bújnia. Ezt tette a Biblia szerint az első emberpár is, mikor evett a jó és rossz tudásának a fájáról. Evett, ezért megnyílt a szeme. És látta, hogy meztelen. Nincs mit takargatnia. Pontosabban nincs mit takargatnunk, mert azt érzem, hogy nekem is szól, újra és újra ez a kérdés. Ádám, azaz ember, hol vagy? És olyan sokszor elrejtőzöm. Elrejtem magam a másik elöl, a többi emberádám elöl. Elrejtem magam saját magam elől is néha. Pedig ebben a bibliai történetben nem az a rossz vagy nehéz, hogy meztelen Ádám és Éva, hanem az, hogy nem bíztak az Istenben. Mennyire megkeveredett ez a mai Ádám. Hányszor tanultam meg én is, hányszor tanították nyíltan vagy rejtve, hogy ne mutasd meg magad, hisz kihasználnak, ellöknek, letipornak, átgázolnak rajtad. Légy láthatatlan, rejtőzködő és bújj el a világ elől. Milyen könnyen belebújok én is ebbe az Ádám szerepbe. Inkább elrejtőzőm, csakhogy ne (Folytatás a következő oldalon)

4 4 (Folytatás az előző oldalról) legyek látható. Ne legyen látható az, hogy meztelen vagyok. Ne legyen látható, hogy semmim sincs, ne legyen látható, hogy milyen is vagyok, úgy Istenigazából! Inkább magamra öltöm a divatot, arcom elé veszem a lap topot, fülembe dugom az MP4 füldugóját, reggeli helyett, beszélgetve az asztalnál, inkább a rádiót kapcsolom be, hisz tájékozódni kell! Tudni kell az időjárásról, tudni kell az árfolyamokról, tudni kell, hogy melyik párt, hány százalékon áll. Mindezt sokszor azért, hogy ne legyek szem előtt. Mert megijedek, mint Ádám az Istentől hisz meztelen vagyok. Igazából meztelen. A lényem valója az, hogy meztelen. Eljátszom ezzel a gondolattal, ízlelgetem. Milyen állapot az, amikor az ember vállalja azt, hogy meztelen? Hogy olyan, amilyen. Mi kell hozzá? Kutatok magamban és egyre inkább érzem azt, hogy valami nagyon erős, isteni bizalom. Bízom benned, hogy bízol Iskolai Hírek Tanévkezdés Értesítjük a kedves szülőket, hogy iskolánkban a tankönyvosztás augusztus 30-án, 9-15 óra között lesz. Ingyenes tankönyvre jogosult az a tanuló, aki ez év január 31.-ig benyújtotta a jogosultságról szóló nyilatkozatot. Ők a könyvtár állományából kapják egy éves használatra a tankönyveket, abban az esetben, ha tartozásuk nincs a könyvtár felé. A tankönyvárak az iskola bejáratánál lesznek kifüggesztve. Szíveskedjenek behozni a technika óra és a kézműves foglalkozás költségeire 300,- Ft-ot (2-8 o.), illetve ellenőrzőre 100 Ft-ot. A tankönyvosztással egy időben nyílik lehetőség a napközis, illetve tanulószobai beiratkozásra, és az étkezési lehetőség kiválasztására. Tanévnyitó ünnepély szeptember 3-án 8 órakor kezdődik, amely egyben az első tanítási nap is. Palotainé Papp Éva Intézményegység-vezető augusztus bennem. Bízom abban, hogy mindketten tudjuk, hogy igazából meztelenek vagyunk. Hogy ez az igazi állapot, hogy ez az emberi állapot. Ez a normális állapot. Mikor megmutatom magam, neked. Emberi, teremtett valómat. Megmutatom azt, hogy nem tudok és nem is akarok többet adni, mint emberit. Nem akarok, híreket közölni, sem lehengerlő stílust, nem akarok kápráztatni, nem szeretnék mindentudóddá válni. Nem akarok mestereddé lenni. Embered szeretnék lenni. Ember szeretnék lenni. Ezt akarom megélni és megmutatni. Sírni, ha kell, elkeseredni, elfáradni, megijedni, és örülni. Szeretném megélni, hogy ember vagyok. Nem akarom és nem is fogom elrejteni az arcomat. Ádám hol vagy? Ezt a kérdést hallom magamban. Itt vagyok. A szobámban, a gép előtt. Itt vagyok megrettenve, megijedve, ahogy talán te is olykor megrettent vagy. Elbújni már nem akarok. Nem is tudom miért? Talán bízni szeretnék abban, hogy a legszebb az EM- BER. Hinni szeretnék abban, hogy szebb az, ami adatott és belül van, mint az, amit évek alatt magamra aggattam. Mert azt is tapasztaltam, hogy, amit adni lehet, amit adni érdemes, azok mindig emberi pillanatok. Emberi ölelések, emberi mosolyok, emberi kézfogások és emberi sírások. Azok az értékesek helyzetek, amikben benne van az ember. Még akkor is, ha a karácsonyi ajándék egy nyakkendő. Vagy a vasárnapi ebéd a szombati vacsora. Ha benne van anyám vagy a feleségem mosolya. Akkor finom és mulatságos is és emberi is egyben. Azt hiszem, ezt szeretném adni magamból. Az emberit. Ha hiányzik valami, akkor az az emberi mozzanat. Az, hogy nincs másunk csak, hogy meztelenek vagyunk. Az őszinte, tiszta, emberi hang. Hol vagy ember? Itt vagyok. Itt. TÁJÉKOZTATÁS Tisztelt Szülők! Kadlecsik Zoltán evangélikus lelkész Szákszend Község Önkormányzata az általános iskolai tankönyvek térítési díjához 70 %-os támogatást nyújt, az ingyenes tankönyvben részesülők kivételével. A településen élő középiskolai tanulók, valamint a főiskolai és egyetemi hallgatók részére iskolalátogatási igazolások alapján, kérelemre Ft tankönyvtámogatást biztosít. A közép- és felsőfokú intézményben tanulók kérelem benyújtásának határideje: szeptember 14. Deákné dr. Schiffner Márta jegyző Óvodai Hírek augusztus 31-én, 17 órakor szülői értekezlet lesz a Kiskuckó óvodában. Minden szülőt szeretettel várunk! Kovács Lajosné tagóvoda-vezető Anyakönyvi hírek Született: Németh József és Böyte Ágota leánya Liliána Elhalálozott: Müller Ferenc Ságvári E. utca Felső Károlyné sz. Kozicz Ilona

5 2012. augusztus 5 II. Szákszendi Nyárbúcsúztató augusztus Megnyitó Szákszendi Modern Tánccsoport bemutatója Violett Balett előadása Szederinda táncegyüttes műsora A kocsi néptáncoscsoport előadása Mazsorettbemutató Főzőverseny eredményhirdetése, majd éjfélig Utcabál a Vidám Fiúk zenekarral Közben Tábortűz Egyéb programok: órától Játékos vetélkedők: ping-pong, tollaslabda és csocsóbajnokság (jelentkezés 10 órától a helyszínen) órától Állatsimogató gyerekeknek Szórakoztató gyermekasztal (arcfestés, kreatív játékok) A hajában sült krumplitól a szilvás gombócig főzőverseny minden korosztály számára! A verseny célja bemutatni a burgonya hagyományos és különleges felhasználási lehetőségeit mindennapjainkban. Kategóriák: - hagyományos burgonyából készült ételek - modern ételek A verseny helyszíne: a Faluház udvara (Rendezvénytér). A versenyre egyéni indulók, baráti társaságok, egyéb szervezetek nevezhetnek. Nevezési díj: nincs. Amit biztosítunk: sátor, asztal, pad, ivóvíz, ingyen kóstoltatáshoz műanyag tányér, evőeszköz, burgonya, hagyma, liszt. Az egyéb eszközökről a résztvevőknek kell gondoskodni. Amit kérünk: 3+10 adag ingyen kóstolási lehetőség a zsűri, és a látogatók részére. Jelentkezési határidő: augusztus 23. Jelentkezni lehet a Polgármesteri Hivatalban. A program ideje alatt mindenki, aki jelenlétével megtiszteli a rendezvényt, vendégünk egy tányér serpenyős burgonyára! Büfé, melegétel, hideg ital egész nap! Mindenkinek jó szórakozást kívánunk! Szákszend Község Önkormányzata EBOLTÁS A évi veszettség elleni kötelező (164/2008. (XII.20.)FVMr.) védőoltás az alábbi helyeken és időpontokban lesz: szeptember 4. (kedd) : Szák szeptember 4. (kedd) : Faluház mellett szeptember 7. (péntek) : Húsbolt előtt szeptember 7. (péntek) : Mg.Rt. irodaház mellett A veszettség oltással egyidőben a 81/2002. (IX.04.) FVM r. szerint kötelező az ebek féreghajtása is. Az oltás + féreghajtás díja: Oltási könyv: Háznál történő oltás díja: , (jelentkezés: 30/ ) Betegség tüneteit mutató ( láz, hasmenés, hányás, étvágytalanság, hirtelen nagyfokú lesoványodás, megszokottól eltérő vizelet ill. ürülék ) valamint hatósági megfigyelés alatt álló vagy két héten belül embert mart kutyát az oltásra nem lehet elhozni!!! Felhívom a kutyatartók figyelmét, hogy a 41/2010. (II. 16.) Kormányrendelet értelmében, január elsejétől a négy hónaposnál idősebb ebek már csak elektronikus transzponderrel (chippel) megjelölve tarthatók. Ennek értelmében a gazdáknak még öt hónap áll rendelkezésére, hogy elvégeztessék a szükséges állatorvosi beavatkozást. A chip beültetés, csak háznál végezhető el, akár az idei veszettség oltással egyidejűleg.

6 augusztus Fel nõtt ügye let: Min den hét köz nap du. 16 órá tól reg gel 8 órá ig, -Szom ba ton, va sár nap és ün nepnap okon 24 órá ban biz to sít ügye le tet. -Ügyeleti időn kívül, munkanapokon 8-16 óráig orvosi segítséget a 34/ as számon lehet kérni. Gyer mek or vo si ügye let: -hét köz nap órá ig -hét vé gén, ün nep nap okon 9-11 órá ig, il let ve órá ig biz to sított, egyéb ként ké szen lét mû kö dik. He lye: Orosz lány, Al kot mány út 2. Szak or vo si ren de lõ in té zet SZÁKSZEND KÖZSÉG HONLAPJA Figyelmükbe ajánljuk Szákszend Község Honlapját, a www. szakszend.hu oldalon. A legfrissebb hírek, események mellett, információt kaphatnak a polgármesteri hivatal, önkormányzat, a község intézményeinek, és civilszervezeteinek elérhetőségeiről, és adatairól. A galériában a rendezvényeken készült fotókat tekinthetik meg. Szákszendi A Szákszendi Ön kor mány zat ha von ta meg je le nõ in gye nes in for má ci ós lap ja. Ki ad ja a Szákszendi Pol gár mes te ri Hi va tal. Fe le lõs ki adó: Lász ló Kál mán pol gár mes ter. KÖZ PON TI OR VO SI ÜGYE LET TE LE FON SZÁ MA: 34/ , 30/ E.ON Áram szol gált. Rt hi ba be je len tés: 06-40/ Mo bil ról: 06-/30-/ hi ba be je len tés: 06/ (hét vé gén is hív ha tó) Le vél ben: 9027 Gyõr, Kan dó Kál mán u VÍZ MÛ Fo gyasz tá si Iro da Orosz lány:

Szákszendi. Hírmondó. Anyák napja, Május első vasárnapja. Az édesanya

Szákszendi. Hírmondó. Anyák napja, Május első vasárnapja. Az édesanya Szákszendi Szákszend Köz ség Ön kor mány za tá nak ha von ta meg je le nõ in for má ci ós lap ja Május első vasárnapja Anyák napja, szeretettel köszöntjük az Édesanyákat, Nagymamákat, Dédnagymamákat, jó

Részletesebben

Szákszendi. Készülődés. meg minden, hogy kifutunk időből és pénzből egyaránt. Így aztán izgalmunk hamar idegességgé válhat, örömünk

Szákszendi. Készülődés. meg minden, hogy kifutunk időből és pénzből egyaránt. Így aztán izgalmunk hamar idegességgé válhat, örömünk Szákszendi Szákszend Köz ség Ön kor mány za tá nak ha von ta meg je le nõ in for má ci ós lap ja Szákszend Község Önkormányzata 2012. december 16-án 16.00 órakor közös karácsonyi ünnepséget rendez a Faluházban,

Részletesebben

MUSTÁRMAG A SZENT HELY SZÜLETÉSE

MUSTÁRMAG A SZENT HELY SZÜLETÉSE MUSTÁRMAG Budapest-Pestszentlőrinc-Szemeretelepi Szent István Király Plébánia ALAPÍTVA: 1992 2011/5. SZÁM AUGUSZTUS 20. A SZENT HELY SZÜLETÉSE Plébánia táborunkban eljutottunk egy Csaroda nevű faluba,

Részletesebben

A kánikula sem tartott vissza

A kánikula sem tartott vissza 2008. július hó a diósjen i önkormányzati képvisel testület lapja IX. évfolyam 7. szám A kánikula sem tartott vissza Több mint évtizedes hagyománya van már, hogy minden évben július derekán megrendezzük

Részletesebben

Ó, mondd, te kit választanál...

Ó, mondd, te kit választanál... 20 éves a 1394 2014 XXI. évf. 9. sz. l 2014. szeptember l ingyenes kiadás Az önkormányzat havonta megjelenő közérdekű lapja a tartalomból testvérvárosi kaland Felejthetetlen napokat tölt - hettek iskolásaink

Részletesebben

KI MúlTjáT NEM ISMERI,

KI MúlTjáT NEM ISMERI, 1394 2010 2010. szeptember l XvII. évfolyam 8-9. szám l Az önkormányzat közérdekû, havonta megjelenõ lapja l ára: 100 Ft L A TARTAloMból visszatekintés Tóth Gábort, falunk polgármesterét, országgyűlési

Részletesebben

EGYHÁZI TUDÓSÍTÓ S E P S I S Z E N T G Y Ö R G Y I. 100 éve született Kalkuttai Boldog Teréz anya

EGYHÁZI TUDÓSÍTÓ S E P S I S Z E N T G Y Ö R G Y I. 100 éve született Kalkuttai Boldog Teréz anya Új évfolyam 136. szám 2010 augusztus S E P S I S Z E N T G Y Ö R G Y I EGYHÁZI TUDÓSÍTÓ 100 éve született Kalkuttai Boldog Teréz anya Teréz anya 1910. augusztus 27-én született, Agnes Gonxha Bojaxhiu néven,

Részletesebben

SZENT ISTVÁN KIRÁLY INTELMEI SZENT IMRE HERCEGHEZ. ELŐSZÓ, melyben buzdítja a herceget atyai intelmeinek és parancsainak megfogadására.

SZENT ISTVÁN KIRÁLY INTELMEI SZENT IMRE HERCEGHEZ. ELŐSZÓ, melyben buzdítja a herceget atyai intelmeinek és parancsainak megfogadására. SZENT ISTVÁN KIRÁLY INTELMEI SZENT IMRE HERCEGHEZ ELŐSZÓ, melyben buzdítja a herceget atyai intelmeinek és parancsainak megfogadására. A szent Háromság és oszthatatlan Egység nevében. 1. Mivel úgy érzem,

Részletesebben

Hír mon dó. Vi lá go si. Énekkari jubilálásunk. 2010. október XX. év fo lyam, 9. szám. Köszönet a Tízévesektôl! Márkus Zoltán

Hír mon dó. Vi lá go si. Énekkari jubilálásunk. 2010. október XX. év fo lyam, 9. szám. Köszönet a Tízévesektôl! Márkus Zoltán Vi lá go si Hír mon dó 2010. október XX. év fo lyam, 9. szám Énekkari jubilálásunk Köszönet a Tízévesektôl! A balatonvilágosi Népdalkör 2010. október 16-án ünnepelte megalakulásának 10. évfordulóját. Ritkán

Részletesebben

Tisztelt Csanádapácai lakosok!

Tisztelt Csanádapácai lakosok! Tisztelt Csanádapácai lakosok! Köszönetemet fejezem ki a település minden polgárának, aki részt vett, aki segített az V. Kakasfesztivál sikeres megvalósításában. Úgy gondolom, hogy színvonalas előadásokban

Részletesebben

162,9. KözBiztonsági Központ létesül Bagon. millió forintot nyert Bag energetikai pályázaton!

162,9. KözBiztonsági Központ létesül Bagon. millió forintot nyert Bag energetikai pályázaton! 20 éves a 1394 2014 XXI. évf. 4. szám l 2014. április l Ára: 100 Ft Az önkormányzat havonta megjelenő közérdekű lapja a tartalomból az égetés szabályai A felügyelet nélkül hagyott tűz továbbterjedhet és

Részletesebben

Meghívó. Városunkban régi hagyománya van az őszi szüreti mulatságnak. A szeptember

Meghívó. Városunkban régi hagyománya van az őszi szüreti mulatságnak. A szeptember XXI. évfolyam 10. szám DUNAVARSÁNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA 2010. október Városunkban régi hagyománya van az őszi szüreti mulatságnak. A szeptember utolsó hétvégéjén tartott felvonulás idén is

Részletesebben

a Mi Lapunk A tartalomból:

a Mi Lapunk A tartalomból: a Mi Lapunk SZATYMAZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2014. május XVII. évf. 5. szám Bűn A végtelen felől jön biztatás lassan beföd végzetem tudom figyelnek csillagos szemek s reszkető szívvel vétkezem Lelkem

Részletesebben

Őrhalom község független lapja XI. évfolyam 3. szám 2012. szeptember 29. Magyarok Nagyasszonya ünnepére

Őrhalom község független lapja XI. évfolyam 3. szám 2012. szeptember 29. Magyarok Nagyasszonya ünnepére Őrhalmi Újság Őrhalom község független lapja XI. évfolyam 3. szám 2012. szeptember 29. A u g u s z t u s 2 0 - a i ü n n e p ü n k Magyarok Nagyosszonya ünnepe Tájékoztatom a kedves híveket hogy 2012 október

Részletesebben

BiztonságosaBBá válik a 3-as út Bagi főúti csomópontja

BiztonságosaBBá válik a 3-as út Bagi főúti csomópontja 20 éves a 1394 2014 XXI. évf. 1. szám l 2014. január l Ára: 100 Ft Az önkormányzat havonta megjelenő közérdekű lapja a tartalomból Önkormányzati hírek 2013. december végén Bag Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Délegyháza Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa

Délegyháza Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa Délegyházi Hírek XXI. évf. 230. szám Délegyháza Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa 2014. március Délegyháza Község Önkormányzata tisztelettel és szeretettel meghívja a község lakóit az 1848-as

Részletesebben

ÚJ UTAKON TURA VÁROSÁBAN

ÚJ UTAKON TURA VÁROSÁBAN ingyenes KözéleTi havilap 2010 március ÚJ UTAKON TURA VÁROSÁBAN 208 millió forintos pályázati nyereményből A 2009-es év végén a képen látható Magdolna utca teresedésének végső ki ala kításával és parkosításával,

Részletesebben

Március 15-i megemlékezés

Március 15-i megemlékezés 2011/2 1 2011/2 negyedév Felelo s kiadó: Náraiért Egyesület megjelenik 500 példányban Szerkesztették: Marton Melinda, Molnárné Németh Emma, Horváth Szabolcs, Németh Tamás www.kozeletihirmondo.gpinet.hu

Részletesebben

Evangéliumi üzenet mindenkinek

Evangéliumi üzenet mindenkinek AZ OROSHÁZI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG INGYENES LAPJA HARANGSZÓ XIV. évfolyam 3. szám 2007 szeptemberi különszám Evangéliumi üzenet mindenkinek K edves Olvasó! Ez a lapszám megõrizendõ az esztendõ végéig!

Részletesebben

Az NB. III kapujában. Tar ta lom ból:

Az NB. III kapujában. Tar ta lom ból: IX. évfolyam 8. szám 2007. augusztus Tar ta lom ból: NB. III kapujában Ongai hírfolyam Kedvezményes vízbekötési felhívás Szeretem a könyveket Felhívás esti gimnáziumba való jelentkezésre Hellómivan? Avagy

Részletesebben

1.080 pengős adósságot. Majdnem minden vasárnap volt valamilyen előadás. A nevelők így akarták nemes szórakozásra szoktatni a fiatalságot,

1.080 pengős adósságot. Majdnem minden vasárnap volt valamilyen előadás. A nevelők így akarták nemes szórakozásra szoktatni a fiatalságot, ágasegyháza NAPLÓ II. évfolyam 9. szám 2010. szeptember Ára: 100 Ft A puszta szellemi tőkéjét mindig az iskolák teremtették elő minden korosztály számára. Az első műkedvelő előadás a Selyemhegyi öreg iskolában

Részletesebben

SZENTKIRÁLYI HÍRMONDÓ. (N)ÉVFORDULÓ Szentkirályon A TARTALOMBÓL

SZENTKIRÁLYI HÍRMONDÓ. (N)ÉVFORDULÓ Szentkirályon A TARTALOMBÓL XVIII. ÉVFOLYAM 8. szám ÁRA: 100,-Ft 2007. augusztus SZENTKIRÁLYI FÜGGETLEN KÖZÉLETI HELYI www.szentkiraly.hu HÍRMONDÓ 10 órától vidámpark kicsiknek és nagyoknak, kézmûvesek 15 órától táncbemutatók Korda

Részletesebben

Lébény II. ÉVFOLYAM 10. SZÁM INFORMÁCIÓS LAP ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSÁBAN

Lébény II. ÉVFOLYAM 10. SZÁM INFORMÁCIÓS LAP ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSÁBAN 2008. augusztus ingyenes kiadvány Lébény II. ÉVFOLYAM 10. SZÁM INFORMÁCIÓS LAP ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSÁBAN Szent István király Augusztus 20-a Szent István emléknapja, az Árpád ház első királyának ünnepe. Neki

Részletesebben

Rózsafüzér Királynéja

Rózsafüzér Királynéja Rózsafüzér Királynéja 2014 - VIII. évf. 1. (52. sz.) Nagyböjt PLÉBÁNIÁNK ÉLETE 1146 Budapest, Thököly út 56. www.rozsafuzerkiralyneja.hu Az evangélium öröme betölti azok szívét és egész életét, akik találkoznak

Részletesebben

2010. ÉVI ORSZÁGGYŰLÉSI

2010. ÉVI ORSZÁGGYŰLÉSI ingyenes közéleti havilap 2010 április 2010. ÉVI ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ VÁLASZTÁS TÓTH GÁBOR, a FIDESZ KDNP képviselőjelöltje már az 1. fordulóban mandátumot szerzett Pest megye 5. számú választókörzetében

Részletesebben

XVIII. évfolyam 2. szám

XVIII. évfolyam 2. szám FORUM MARTINI Martonvásár város lapja Megjelenik havonta XVIII. évfolyam 2. szám 2009. február Várjuk Önöket február 28-án 16 órakor az Ifjúság Klubjába (Dózsa Gy. u. 4.) Szerep vagy valóság c. kiállításra;

Részletesebben

Tájékoztató a Képviselő-testület munkájáról. Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. augusztus 29-én rendes ülést tartott.

Tájékoztató a Képviselő-testület munkájáról. Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. augusztus 29-én rendes ülést tartott. Tüdőszűrés! Értesítjük Tisztelt Lakosainkat, hogy a Pest megyei ÁNTSZ vezetője minden 30. életévüket betöltöttek részére Pest megyében elrendelte a tüdőszűrést. A tüdőszűrés alkalmas a betegségek időbeni

Részletesebben

XXV. évfolyam 11. szám DUNAVARSÁNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA 2014. november MEGALAKULT AZ ÚJ KÉPVISELŐ-TESTÜLET

XXV. évfolyam 11. szám DUNAVARSÁNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA 2014. november MEGALAKULT AZ ÚJ KÉPVISELŐ-TESTÜLET XXV. évfolyam 11. szám DUNAVARSÁNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA 2014. november MEGALAKULT AZ ÚJ KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2 Ez a szép, novemberbe is átnyúló meleg ősz, sok változást hozott az én és a körülöttem

Részletesebben

DIÓSD VÁROS INGYENES KÖZÉLETI HAVILAPJA. XXV. évfolyam 5. szám 2015. május. Majális és Európa nap

DIÓSD VÁROS INGYENES KÖZÉLETI HAVILAPJA. XXV. évfolyam 5. szám 2015. május. Majális és Európa nap DIÓSD VÁROS INGYENES KÖZÉLETI HAVILAPJA XXV. évfolyam 5. szám 2015. május Majális és Európa nap AUTÓCENTRUM SZABÓ KFT. 2030 ÉRD, KIS-DUNA U. 9. TEL.: +36 (23) 524 028 WEB.: WWW.AUTOCENTRUMSZABO.HU Migrain

Részletesebben

(MÁJUS) Pünkösd hava, Tavaszutó, Ígéret hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, ...maga az élet vagy...

(MÁJUS) Pünkösd hava, Tavaszutó, Ígéret hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, ...maga az élet vagy... XXV. évfolyam 5. szám (MÁJUS) Pünkösd hava, Tavaszutó, Ígéret hava 2013. május 31. Ára: 120 Ft LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA Sajó Sándor: Magyarnak

Részletesebben