Pápa és Vidéke november 9. Közéleti hetilap IV. évfolyam 42. szám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pápa és Vidéke 2006. november 9. Közéleti hetilap IV. évfolyam 42. szám"

Átírás

1 Pápa és Vidéke november 9. Közéleti hetilap IV. évfolyam 42. szám Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta Pápa, K ossuth u. 5. Tel.: 89/ Ötvenéves az Erkel iskola emeltszintû zenei képzése Jubileumi gálamûsor a színházban Orlay Petrich Soma ismét Pápán Simon M. Veronika, Munkácsy- és Krúdy-emlékérmes, Székesfehérváron élõ festõmûvész neve, alkotásai nem ismeretlenek a pápai mûvészetbarátok elõtt, hiszen már két kiállítása is látható volt városunkban. A mûvésznõ október 28-án, szombaton ajándékozta Orlay Petrich Soma, az egykori diák portréját a Pápai Református Kollégiumnak. Kétszeres születésnapot ünnepelt az idei év õszén az Erkel Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola. Immáron ötven éve, szeptember 1-jén kezdõdött el az ének-zenei emelt szintû képzés az oktatási intézményben, az iskola névadója, Erkel Ferenc pedig november 7-én született. Tavasszal két szép hangversennyel köszöntötte az iskola a kerek évfordulót, november 4-én pedig egy olyan gálamûsort állítottak össze a szervezõk a Jókai Mór Mûvelõdési Központ színháztermében, ahol a mostani diákok és a régi tanítványok is szerepeltek. Mellettük Szlovákiából és Erdélybõl is érkeztek vendégek Pápára. Bõvebben az 5. oldalon A díszteremben, amelynek falait a debreceni Református Kollégium történetének illusztrációi borítják, dr. Korsós Bálint igazgató köszöntötte az érdeklõdõket, a budapesti és a pápai öregdiákokat, a mûvésznõt és Puskásné Tófeji Valériát, a Pápai Kristály fõszerkesztõjét, majd arról a tervrõl szólt, aminek részeként sor került a mostani ünnepélyes alkalomra. Az iskola törekvése, hogy nagyjai, híres tanárai és diákjai portréit megörökítve tárlat formájában õrizzék meg az utókor számára. A köszöntõt követõen Puskásné Tófeji Valéria méltatta Simon M. Veronika munkásságát. A mûvésznõ elsõsorban portréfestõ, olaj, pasztell és akvarell képeit lírai realizmus jellemzi. Képein osztja szét a belõle áradó szeretetet, ezáltal újraalkotja, összerakja a szemlélõdõben a széttört értékeket. Folytatás az 5. oldalon Dr. Banyó Tamás a soproni kórházban dolgozik tovább Új szakmai kihívás A legutóbbi testületi ülésen bejelentette lemondását dr. Banyó Tamás, aki urológus osztályvezetõ orvosként, majd igazgató és fõigazgatóként dolgozott a Gróf Eszterházy Kórházban. Dr. Banyó Tamást a soproni kórház urológiai osztályának vezetésére kérték fel, melyet el is fogadott. Azt mondta, számára a felkérés új szakmai kihívást is jelentett. Interjú a 3. oldalon Leinefelde-iek vendégségben az emlõmûtötteknél Séta a mellrák ellen Az ÁNTSZ helyi intézete, a Gróf Eszterházy Kórház, a Jókai Mór Mûvelõdési Központ és a Megújulás Klub közösen szervezett sétát és kerekasztal-beszélgetést a mellrák ellen. A programban résztvevõk a színházépülettõl sétáltak a moziig, ahol sor került a betegséggel kapcsolatos elõadásokra. A program célja a nõket érintõ daganatos betegségre való figyelemfelkeltés volt. Folytatás a 3. oldalon

2 2 Pápa és Vidéke november 9. Pápakörnyéki községi önkormányzatok társulásai Tisztújító közgyûlést tartottak Szépül a játszóház Az elmúlt hétvége kellemetlen idõjárása kissé hátráltatta a zárda utcai Máltai Típusú Játszóház és Játszótér felújításának munkálatait. A sok csapadék és a hirtelen jött hideg miatt a ház külsõ csiszolását és festését nem folytathatták tovább, így az elmúlt napokban a belsõ festésen és csiszoláson dolgoztak segítõkész fiatalemberek tájékoztatta lapunkat Mezõné Takács Andrea, a játszóház vezetõje. Múlt kedden délután a Polgármesteri Hivatal tanácstermében tartotta összevont közgyûlését a Pápa Környéki Községi Önkormányzatok Szövetsége, a Területfejlesztési és az Intézményfenntartói Társulás. A napirendi pontok között elsõként az alapszabály módosítására különösen a szervezeti változtatásokra - tett javaslatok tárgyalására került sor. Ezután következett a szövetség elnökének megválasztása. A közgyûlés résztevõinek állásfoglalása szerint a PÖSZ elnöki posztját az Intézményfenntartó Tanács elnöke, tehát négy évig az újonnan megválasztott Babits Emil, Nagytevel polgármestere tölti be. Munkáját háromfõs elnökség segíti a jövõben. Változás következett be a Területfejlesztési Társulás szervezetében is, hiszen a döntés szerint az elnökségi tagok a hatékonyabb és eredményesebb munka érdekében ezentúl mikrotérségeket 7-9 községet képviselnek. A társulás elnöki posztját dr. Kovács Zoltán, társelnöki tisztségét Csõbör Károly látja el. Az ülés zárásaként a vegyes ügyek - ezen belül a jelzõrendszeres házi segítségnyújtással kapcsolatos kérdések tárgyalására került sor. N. I. A munkálatokba a Budapest Bank Zrt. pápai fiókjának munkatársai elmúlt heti önkéntes akcióját követõen a Segítõ Kezek 2006 elnevezésû csoport tagjai, és két játszóházi apuka is bekapcsolódtak. A Segítõ Kezek nonprofit csoport már korábban felajánlotta segítségét a háznak, így az õsz folyamán már õk nyesték meg a játszótéren található bokrokat, most pedig a ház belsõ festésében segédkeztek. Albrecht István, a Segítõ Kezek 2006 nonprofit csoport tagja a ház belsõ szépítése közben elmondta, a csoportjukat egy baráti társaság hozta létre, akik látva, hogy sok esetben szemetesek az utcák, rossz állapotban vannak a játszóterek, úgy határoztak, hogy létrehoznak egy csoportot, mely a játszóterek karbantartását, az illegális szemétlerakók megszüntetését tartja fõ feladatának. Ez a fiatalemberek elsõ komoly munkája, amihez nagy örömmel és lelkesedéssel láttak hozzá. A jelenleg öttagú csoport vállalt feladatait mindenféle ellenszolgáltatás nélkül végzi, és várják további tagok jelentkezését is. A csoport tavaszra egy nagy szemétgyûjtési akciót tervez, amellyel kapcsolatban a Városgondnoksággal is tárgyaltak már. papp Imacsoport a Szent József kápolnában A Veszprémi úton álló Szent József kápolnát és közösségi házat egy évvel ezelõtt szentelték fel. Rögtön az avatás után imacsoport is alakult, melynek létszáma azóta folyamatosan gyarapszik. Ma már közel harmincan vannak, akik naponta fohászkodnak a kápolnában. - Ez nagy dolog, mert a kora délutáni órákban még sokan dolgoznak, de akik szabadságon vannak, csatlakoznak hozzánk. Jönnek fiatalok, idõsebbek. A harminc fõ persze nem minden nap van itt, hanem váltakozva, de mindig vagyunk nyolcan, tízen, tizenöten. Elõször úgy terveztük, hogy hetente egyszer találkozunk, de az elsõ alkalom után igény mutatkozott arra, hogy ne hetente, hanem minden nap, hétfõtõl péntekig jöjjünk össze imádkozni. Úgy döntöttünk, hogy csodálatosabb alkalom a fohászkodásra a nap folyamán nem lehet más, mint az isteni irgalmasság órája, így délután három és négy óra között imádkozunk mondta Buzásné Patyi Judit, azimacsoport vezetõje. Az imacsoport, csatlakozva az egy éve meghirdetett imaévhez, hazánk lelki, szellemi, erkölcsi és hitbeli megújulásáért imádkozik, de a betegeket, az elesetteket, az elhagyatottakat is imáikba foglalják. - Most különösen nagy jelentõsége lesz alkalmainknak, hiszen a Püspöki Kar 2007-re meghirdette a Szent Erzsébet Emlékévet. Szent Erzsébethez, az õ tevékenységéhez kapcsolódóan fogjuk imáinkat végezni. Egyébként fõ célkitûzésünk az is, hogy az imaösszejöveteleinken megismerkedjünk a magyar és a világegyházba tartozó szentek életével. Büszkén mondhatom, hogy imacsoportunk e téren már igen felkészült. Ez pedig nagyon kell ahhoz, hogy hitben, lélekben rá tudjunk hangolódni lelki örömeinkre, az Úrjézusra, keresztény hitünket erõsítve ezáltal tette hozzá a csoport vezetõje. A kis közösség tagjai azonban nemcsak fohászkodnak, hanem az egyéb egyházi tevékenységben is igen aktívak. Buzásné Patyi Judit azt mondja, valószínûleg ez annak is köszönhetõ, hogy akik imádkoznak, saját maguk is jobbá válnak. - Egyik imatagunk például elvállalta a templom díszítését, hétrõl hétre igen szép virágdíszeket készít. Kauffmann Gyuláné nagyon ügyesen és buzgón végzi ezt a munkát, de a többiek is ahol tudnak, segítenek. Kivették részüket anyagi támogatással is például az új székek rendezésében. De nem is lehetne elsorolni, ki mit végez. Ráadásul minél többet imádkozunk, annál újabb és újabb imatagokkal bõvülünk. Lehet látni azt is, hogy vasárnapról vasárnapra egyre többen vannak a kápolnában a szentmisén is, biztos, hogy ez annak is köszönhetõ, hogy imánk meghallgatásra talál a Mennyei Atyánál mondta a csoport vezetõje. Varga Bea Schwetzingenben 1956-os megemlékezés Az 1956-os forradalom és szabadságharcra emlékeztek németországi partnervárosunkban október 28-án. A forradalom 50 éves évfordulója tiszteletére rendezett ünnepségre öttagú delegáció utazott városunkból Schwetzingenbe. Az ünnepi megemlékezést a testvérvárosi kapcsolat ápolásában is jelentõs szerepet vállaló Kollányi Gábor kezdeményezésére szervezte meg a schwetzingeni városvezetés, kifejezve ezzel a magyar történelem iránti érdeklõdésüket és a Pápához fûzõdõ szövetséget. Az ünnepségre nemcsak a partnertelepülésen, de városunkban is sokat készültek: több korabeli újságcikket, dokumentációt juttattak el Németországba, hogy a schwetzingeni mûvelõdési központban egy kiállítás mutathassa be az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeit. A megemlékezésen városunk küldöttei mellett, a testvérváros képviselõ-testületének tagjai, a város lakosai - köztük 56-os magyarok is részt vettek, és jelen voltak a szeptemberi magyarországi kerékpáros A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület pápai csoportja az elmúlt héten hirtelen beköszöntött hideg idõjárás miatt rendkívüli gyermekruha gyûjtési akciót hirdet, tájékoztatta lapunkat Szita Tamásné, a szolgálat pápai csoportjának vezetõje. Az akció keretén belül kizárólag téli dzsekiket és téli lábbeliket várnak 0-tól Mindenszentek napján a mezõlaki temetõben Horváth József római katolikus plébános, Heidfogel Pál református lelkész és Máthé Csaba evangélikus lelkész áldották meg azt a tölgyfából faragott keresztet, melyet Molnár Kálmán ajándékozott a falunak. A 95 éves kertész 1924-ben még látta a temetõben kidõlt keresztet. Talán már akkor elhatározta, hogy helyette, ha lehetõsége engedi, újat állíttat. A szépen faragott kereszt Nagy Zoltán békási gé- emléktúra résztvevõi is. Bernd Kappenstein, Schwetzingen fõpolgármestere ünnepi beszédében azt a történelmi vonulatot idézte fel, mely az 1848-as forradalmaktól napjainkig megteremtette a demokráciát Téli ruhát gyûjtenek és a szabadságot Európában. Mint mondta, az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc rést ütött a diktatórikus rendszer falában, amely mérföldkõ volt a hosszú úton, és amely hozzájárult az egységes Európa létrejöttéhez. Köszönet a magyaroknak, hogy 1956-ban vért és életet áldozva küzdöttek a szabadságért mondta a fõpolgármester. Dr. Kovács Zoltán, városunk polgármestere felidézte a történelmi eseményeket beszédét korabeli filmfelvételek kísérték -, majd köszönetet mondott a testvérvárosnak, hogy méltóképpen tisztelegnek a magyar forradalom elõtt. Minden magyar embernek nagyon fontos, hogy történelmünk e meghatározó, szabadságért vívott küzdelmét elismerjék Európában tette hozzá. Az ünnepségen - a ma Schwetzingen melletti településen élõ - Réti Sándor, a forradalom egyik résztvevõje beszélt az 50 évvel ezelõtt átélt budapesti eseményekrõl, s az õt is hazája elhagyására kényszerítõ megtorlásról. Bakos Viktor beszédében arról szólt, hogy Németországban élõ magyar kisgyermekként miként élte meg az 56-os eseményekrõl érkezõ híradásokat, hogyan látták magyarként a hazájukban történõ eseményeket. Az ünnepségen Kodály és Bartók mûvei mellett Vörösmarty Szózata és Petõfi Nemzeti dal címû verse is elhangzott mindkét nyelven. A németországi testvérvárosban tartott megemlékezés méltó tiszteletadás volt a forradalom 50 éves évfordulóján. 12 éves korosztály számára. Ezen kívül ágynemûhuzatokat fogadnának szívesen. A felajánlásokat november 13-án 14 és 16 óra között várják az Anna téren, a gyermekorvosi rendelõ melletti egykori élelmiszerbolt helyén lévõ raktárhelyiségben. Tovább folytatódik a használt, de még használható állapotban lévõ bútorok gyûjtése. Szeretettel várnak minden felajánlást, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a krízishelyzetbe jutott, támogatásra szoruló családoknak, gyermekeknek segítséget tudnak nyújtani. Az akciókról a 30/ es számon kaphatnak bõvebb felvilágosítást. -pe- 82 év után ismét áll kereszt a mezõlaki temetõben pész-üzemmérnök keze munkáját dicséri. A rövid, de megható ünnepség keretében a közösen megáldott kereszt tovább hirdeti, hogy a községben jövõben is békésen él egymás mellett a három felekezet.

3 2006. november 9. Pápa és Vidéke 3 Leinefelde-iek vendégségben az emlõmûtötteknél Séta a mellrák ellen A soproni kórházban dolgozik tovább Új szakmai kihívás Folytatás az 1. oldalról A séta résztvevõit és a közremûködõ szakembereket, dr. Benedek András sebészt, dr. Bagoly Katalin belgyógyász-onkológust, dr. Duga Erika tisztifõorvost és Hörömpöly Imrénét, a Megújulás Klub és a Támaszadó Szolgálat vezetõjét a rendezvény védnöke dr. Vörös Ibolya, az Egészségügyi Bizottság elnöke köszöntötte. A program célja nem más volt, mint a figyelemfelkeltés, vagyis az, hogy a nõk fordítsanak gondot táplálkozásukra, életvitelükre, önmagukra és testük jelzéseire, és hogy vegyenek részt a számukra szervezett szûrõvizsgálatokon. A hallgatóság soraiban ott voltak a Megújulás Klub tagjai is. Ez a közösség az emlõmûtötteket fogja össze. Az alkalom azért is volt különleges számukra, mert éppen a németországi Leinefeldébõl jártak náluk vendégek. - A leinefelde-i emlõmûtöttek klubjával vettük fel a kapcsolatot, és éppen most vannak itt nálunk Pápán, így most õk is részt vehettek velünk a sétán és az elõadáson mondta Hörömpöly Imréné, a Megújulás Klub vezetõje. A két emlõmûtötteket összefogó csoportnak ez volt az elsõ személyes találkozója, és a német vendégek igen jól érezték magukat Pápán, hiszen vendéglátóik változatos és gazdag programmal várták õket. - A német emlõmûtött asszonyok majdnem egy hetet töltenek nálunk. A Petõfi Gimnázium pályaválasztási tájékoztatót tart november 14-én, kedden 16 órakor az érdeklõdõ hatodikos tanulóknak és szüleiknek. Megmutattuk nekik a várost, megismerkedtünk egymás klubéletével, meghívtuk õket a Várkertfürdõbe egy vízi gyógytornára, tartottunk ismerkedési estet, és már kirándultunk is. Tihanyban az ottani emlõmûtöttekkel, a Levendula Klub tagjaival találkoztunk, Balatonfüreden pedig megnéztük többek között a szívkórházat, ittunk a füredi forrás vizébõl. Veszprémben is jártunk, az ottani emlõmûtöttek klubjával közös vacsorán vettünk részt. Ezen a programon Mikéné Bodor Mária, a Rákbetegek Országos Szövetségének elnöke is beszédet mondott, és megismerkedett német vendégeinkkel. Természetesen részt vettünk a Munkácsy-iskolában megrendezett kiállítás megnyitóján, mert ezen a tárlaton két, ugyancsak leinefelde-i mûvésznõ alkotásait állították ki. Nagyon bízunk benne, hogy tartós lesz a két csoport között a kapcsolat mondta Hörömpöly Imréné. A klubvezetõ azt is elmondta: tartalmas és eredményes volt a pápai és a leinefelde-i emlõmûtöttek találkozója, hiszen sok új információval lettek gazdagabbak. Megtudták például, hogy Németországban a mellrákon átesett asszonyok számára nem létezik utólagos onkológiai gondozás, mint nálunk, és vízi gyógytornát sem szerveznek számukra. Éppen ezért újdonságként és örömmel vettek részt a német hölgyek a Várkertfürdõben megtartott vízi gyógytornán. Ellenben nálunk is klubélet segíti a lelki rehabilitációt, a német emlõmûtöttek is sokat kirándulnak, énekelnek és közös programokat szerveznek. - Jó volt látni, más országban hogyan kezelik ezt a problémát, és annak is nagyon örülünk, hogy vendégeink meghívtak minket hozzájuk. Meg is ígértük, hogy jövõre elmegyünk, és a késõbbiekben gondosan ápoljuk ezt a most induló barátságot. Azt tervezzük, hogy elkezdjük a német nyelv tanulását is. El kell mondanom azt is, hogy a külföldi vendégeink fogadásához nagy segítséget kaptunk a Griff Hoteltõl, a Terciától, valamint az önkormányzattól - tett hozzá Hörömpöly Imréné. Varga Bea Civil szervezetek figyelem! Kevesen tudnak az Önök létezésérõl? Nem tudják hasznosítani tudásukat? Nincsenek partnereik, segítõik? Nem ismerik a lehetõségeiket? Nem jutnak el Önökhöz az információk? Szívesen alakítanák a Pápai Kistérség sorsát? Ha a fentiek közül bármelyik igaz az Önök szervezetére, keresse a kapcsolatot a Civil Hálóval, melyet a Pápai Amatõr Mûvészeti Mozgalomért Alapítvány kíván létrehozni a Pápai Kistérségben. Ötletgazdag vállalkozások, magánemberek érdeklõdését is szívesen vesszük. Várjuk nyitórendezvényünkre, melynek ideje: november 10., péntek 16 óra, helye Jókai Mór Mûvelõdési Központ, Pápa. Érdeklõdni a 20/ es telefonszámon lehet. Folytatás az 1. oldalról - Az egészségügyben a finanszírozási is. A szakmai sikerek mellett az eltelt évek alatt ko- viszonyok, a moly infrastrukturális fejlõ- gyógyítás körülményei régóta dés végbement dr. Banyó romlanak. Már körülbe- Tamás vezetése alatt a pádés lül egy éve úgy nyilatkoztam, pai kórházban. Még hogy ha olyan intézke ben is 130 milliónyi déseket kell hozni, melyek fejlesztést tudtak végrehajtani, az elveimmel nem egyeznek, mégpedig úgy, hogy akkor nem tudom tovább végezni a kórház vezetését. nem keletkezett adósságuk. - Amikor átvettem a kór- Sajnos az idei júliusi ház igazgatását, akkor a kormányzati intézkedések megyei fórumokon bizony hatására olyan intézkedéseket többször megkérdõjelezõlyekkel kell majd hozni, amedött, hogy a pápai intézet sem szakmailag sem felépítettsége, szakmai és erkölcsi szempontból nem infrastrukturális hátrányai értek egyet. Éppen ebben az miatt szerepet játszhat-e a idõszakban Sopronból kaptam betegellátásban. Olyan ajánlatot az ottani kór- hangok is voltak, melyek a ház urológiai osztályának kórház bezárása mellett vezetésére, ami egy új szakmai kihívást jelent számomra, ez az oka a lemondásomnak nyilatkozta lapunknak szóltak. Ez a kérdés ma már senkiben nem vetõdhet fel, hiszen a pápai kórháznak fontos helye van a megyei dr. Banyó Tamás. ellátóstruktúrában, sõt Az urológus fõorvos azokban a tervekben, melyek nyolc évvel ezelõtt érkezett a megyei ellátórend- Pápára a budapesti Orvostovábbképzõ szer átalakítására vonat- Intézetbõl, és koznak, a pápai intézetnek elévülhetetlen érdeme többek között az, hogy megvalósította vezetõ szerep jut. Meg kell említenem még a kórházre- a kórházban az konstrukciót is, melynek urológiai szakellátást. Valójában neki és munkatársainak köszönhetõ, hogy ma már az egész országban ismert a pápai urológiai osztály. véghezvitele, nagy szakmai kihívást jelentett számomra mondta a fõorvos. Dr. Banyó Tamás azt mondta, bár valószínûleg a Ráadásul olyan gyógyí- kórházvezetésben szerzett tási területet is kidolgoztak - tapasztalatait új munkahelyén a neurourológiát -, mely is kamatoztatni tudja egyedülálló még hazánkban majd, Sopronban urológus szeretne lenni. - Teljes erõbedobással szeretnék visszatérni a gyógyító munkához, hiszen az urológus szakma az én igazi hobbim. Persze hazudnék, ha azt mondanám, hogy egy kórházi osztály menedzselése kapcsán nem merülnek fel olyan kérdések, problémák, amelyek a kórházvezetés kapcsán felmerülnek. Éppen ezért úgy vélem, talán egy kicsit könnyebb dolgom lesz, és azt a gyakorlatot, amit kórházigazgatóként szereztem Pápán, a soproni urológiai osztály vezetésében is kamatoztathatom. Az ottani osztály egyébként hasonló a pápaihoz, bár ott neurourológiai profil nincs jelen, de a szakmai infrastruktúra kicsit kedvezõbb, hiszen a soproni intézmény a debreceni orvosi egyetem oktatókórháza is egyben fogalmazott dr. Banyó Tamás, aki azt is elmondta: Pápán nagyon jól érezte magát, és hálás a pápaiaknak azért, mert akár munkájukkal, akár adományaikkal segítették, hogy itt egy urológiai osztály létrejöjjön. De köszönettel tartozik az önkormányzatnak is, mert nagyon harmonikus és jó munkakapcsolatot sikerült kialakítani velük az eltelt nyolc év alatt. Varga Bea Génsebészetrõl a pápai Jókai Körben Ha a génsebészetrõl hallunk, amerikai filmeken növekedett nemzedékünknek valamiféle torzszülött mutáns jut az eszébe. Sokszor értesülünk mostanában a klónozás, az élelmiszerek génkezelése körüli problémákról, az erkölcsi határokat átlépõ tudományról. Hogy a génekkel való manipuláció mit is takar valójában, arról hallhattak érdekfeszítõ elõadást a Pápai Jókai Kör tagjai október 26-án a Pedagógus Mûvelõdési Házban. Az érdeklõdõket és a téma szakavatott elõadóját, dr. Csepregi István kandidátust Nagyváradi József, a kör elnöke köszöntötte, aki elmondta, hogy évente egyszer a kör tevékenységétõl eltérõ témát is napirendre tûznek. Így került sor a Génsebészet az élelmiszer és energiatermelõ mezõgazdaságban címû elõadásra. Dr. Csepregi István bevezetõjében a téma és Jókai kapcsolatáról beszélt. Azírónemcsakazirodalomban, de a tudományok csillagászat, technika, élettudomány - terén is jártas volt, így nem tûnik távolinak a körben felmerült elõadás tartalma. Az emberiség kielégíthetetlen energiaigényének következménye a környezet rombolása és az édesvízkészlet drasztikus csökkenése. A Föld lakóinak száma rohamosan nõ, belátható idõn belül kilencmilliárdan leszünk. Ez a tény teszi szükségessé új megoldások keresését. Az utóbbi száz évben az állat- és növényvilágban a keresztezések révén felgyorsult a szaporaság, lerövidült a hús elõállításának ideje, csökkent a növények mérete, de megnõtt termõképességük. Ez sem elégíti ki azonban az embertömeg megfelelõ ellátását. Ennek egyik módja lehet a géntechnológia, aminek során az egészség és az élelmezés érdekében meg kell ismerni és átalakítani a gének tulajdonságait, átörökítõ képességeit. Ma már nem okoz nehézséget a tehenek tejtermelésének növelése, a gyümölcsök vitamintartalmának megsokszorozása, a szervezeti szilárdságot helyreállító, nyersen fogyasztható burgonya termesztése. A föld energiatartalékai kimerülõben vannak. Hatalmas lehetõség rejlik a szél, a Nap, a víz erejében, vagy a biomasszában, Magyarországon minden lehetõség adott a biomasszából nyerhetõ energia felhasználásához, ez lehet számunkra a jövõ fogalmazott dr. Csepregi István, aki közérthetõen, szemléltetõ eszközök segítségével tette kézzelfoghatóvá a nem mindennapi témát, majd elõadását követõen válaszolt az érdeklõdõk kérdéseire. Nagy Imre

4 4 Pápa és Vidéke november 9. A játékban rejlõ agresszió Az elmúlt pénteken óvodai szakmai konferenciára várták a városi óvodák nevelõtestületeinek tagjait, vagyis 10 óvoda 84 óvónõjét. A Hotel Griff tükörtermében megrendezett tanácskozáson a mai óvodások játékában rejlõ agresszió okairól, valamint az agresszió közösségekben való kezelésérõl hallhattak elõadásokat a szakemberek. A konferenciát Rádi Róbert mûvelõdési osztályvezetõ és Barthosné Köpöczi Borbála, a városi óvodák intézményvezetõje nyitotta meg. Nagycsaládosok ülése A konferencián elsõként Sántha Csabáné Polgár Anita mentálhygiénikus tartott elõadást, melynek középpontjában a szülõk, nevelõk lelki egészsége állt. Kitért az agressziót kiváltó okokra, és bemutatta a pszichodrámát, mint a problémával kapcsolatos egyik módszert is. Mint mondta, elsõsorban a téma elméleti részét kívánta bemutatni a jelenlévõknek. Szólt arról, hogy az agrsszió egy teljesen természetes érzés, amit nem lehet elfojtani. Ezért a nevelésnek az a feladata, hogy a gyerekeknek olyan kifejezési formákat biztosítson, amelyek lehetõvé teszik, hogy agressziójukat a társadalom által elfogadott módon tudják kifejezni. Kiemelte, hogy milyen fontos felismerni, mi is az agresszió valójában, ugyanis nem szabad a gyermek minden ártó cselekedete mögött szándékosságot feltételezni. Emellett rámutatott a fiúk és a lányok közötti jelentõs különbségre is. A kutatók szerint ugyanis a fiúk agressziója én-központú, míg a lányok esetében ez nem így van. Mindezek mellett olyan praktikus tanácsokat is adott hallgatóságának, amelyekkel segíthetnek a nagyon agresszív kisgyermekeknek, ezen kívül figyelmeztetett arra is, hogy milyen fontos a nevelõ agresszióval kapcsolatos önvizsgálata is. A konferencia további részében Licskainé Stipkovits Erika klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus, pszichoterapeuta tartott két elõadást a pápai óvónõknek. Szólt a játék életünkben betöltött feladatáról, az önindította, szabad, eszközök nélküli játékról, valamint a mostanában sokhelyütt emlegetett témáról, a televízió és az agresszió összefüggéseirõl. Második elõadásában bemutatta, hogyan tehetnek a szakemberek a stressz és a kiégés ellen az önbecsülés növelésével, illetve amerikai tapasztalatok alapján beszélt arról is, hogy a nevelésben hogyan jelenik meg az igény a teljes szabadosságból az értelmes rend és fegyelmezettség irányába való visszatérésre. papp A Pápa és Környéke Nagycsaládosainak Egyesülete június 27-én megtartott taggyûlésén úgy határozott, hogy az egyesület határozatlan ideig szünetelteti mûködését. A jogszabályok értelmében azonban amennyiben hosszabb ideig tényleges tevékenységet nem folytatnak dönteni kell az egyesület további sorsáról. Mint Kun Tibornétól, a nagycsaládosok pápai egyesületének elnökétõl megtudtuk, november 25-én 17 órára taggyûlést hívott össze a Veszprémi út 34/b-be. Ezen a gyûlésen feltétlenül számít a tagok megjelenésére, ugyanis ekkor kell dönteniük a társadalmi szervezet további sorsáról. Amennyiben a tagság továbbra is életben kívánja tartani a szervezetet, dönteniük kell az elkövetkezõ idõszak tevékenységrõl, ellenkezõ esetben azonban a megszûnésrõl kell határozatot hozniuk. -pe- Közlemény Felhívjuk a lakosság szíves figyelmét, hogy Pápán a Huszár lakótelepi rendelõben és védõnõi tanácsadóban átalakítás és fûtéskorszerûsítési munkálatok miatt a gyermekorvosi rendelés és védõnõi tanácsadás elõreláthatóan november 20-ig szünetel. Ez idõ alatt dr. Vaitsuk Mária és dr. Pekárdi Kálmán rendelése az Anna tér 10. szám alatti rendelõben történik dr. Schveighoffer Zita rendelésével ellentétes idõben. Hétfõn óráig, kedden 8-12 óráig, szerdán óráig, csütörtökön 8-12 óráig, pénteken óráig. A védõnõi tanácsadások helyszíne az ugyanitt található védõnõi tanácsadó a megbeszélt idõpontokban. Megkoszorúzták az új '56-os emlékmûvet Az én apám ötvenhatban Golyók között járt az én apám Akkor éjjel büszkén járt Az én apám Hogyan vigyáz télen az egészségére? Bár sokan szeretik a telet, s tagadhatatlanul szép évszak, az is bizonyos, hogy a hideg idõ, a korai sötétedés, a gyümölcsök, és a megszokott mozgás hiánya erõsen igénybe veszi a szervezetünket. Ezért kell fokozottan ügyelnünk arra, hogy hozzájussunk a megfelelõ mennyiségû vitaminszükséglethez éppúgy, mint a rendszeres mozgáshoz. A kombinált, tabletta alakjában létezõ vitaminok mellett fontos, hogy lehetõség szerint gyümölcsöt, zöldségeket fogyasszunk, esténként elszürcsöljünk egy-egy jó teát. Ma már számos gyógyfû is kapható, ezekkel erõsíthetjük is az immunrendszerünket. Mindenképpen érdemes odafigyelni a szervezet jelzéseire, hiszen a tél a vírusok kedvelt évszaka is. Tifán Gizella (Lovászpatona): - Télen fokozottan kell vigyázni az egészségünkre, hiszen nagyon megviseli a néha szélsõséges idõjárás. Vitaminokat kellene szedni, de inkább az õsszel eltett kompótokat fogyasztjuk. Vigyázunk arra is, hogy sok folyadékot igyunk, hiszen támadnak a vírusok is. A család tagjai mást és mást isznak, általában narancsos üdítõt, teát szoktunk. A vitamintablettákat nem mindenki tudja rendszeresen megvenni, hiszen ezek eléggé sokba kerülnek, de néha ezekre is szükség van. Jól fel kell öltözni, akkor nem lehet baj. Tóth Zoltánné (Pápa): - Rendszeresen kell vitaminokat fogyasztani, és sokat kell tartózkodni a szabad levegõn. Nagyon fontos a megfelelõ étkezés, sok friss zöldséget és lehetõség szerint gyümölcsöt kell enni. Ezek télen már nagyon drágák, de még mindig olcsóbbak, mint a gyógyszerek, amikre ezek nélkül rákényszerül az ember. Mo- Tifán Gizella A fenti vers hangzott el októberben a Magyar Pietánál. Az Acsády Szakképzõ Iskola három osztálya megkoszorúzta az új 56-os emlékmûvet a színház elõtt. A Himnusz közös eléneklése után két fiú verset szavalt, majd az iskola koszorújának elhelyezése után a diákok letették a tisztelet virágait: egy-egy szál fehér szegfût. Rövid ünnepségük végén a Magyarországot sirató és annak feltámadását váró Boldogasszony szobra köré gyûlve énekelték: Áldjon vagy verjen sors keze, itt élned s halnod kell! zogni is kell, ha más mód nincs, például a rendszeres kirándulás vagy a torna is segít. A szervezetet fel lehet, fel is kell készíteni a téli megpróbáltatásokra. Én rendszeresen fogyasztok gyümölcs- és zöldteát, hiszen ezek egészségesek. Tisztítják a szervezetünket, és erõsítik az immunrendszert is. Csak a természetes Tóth Zoltánné Vigyáztak a gyerekekre A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület pápai csoportja az õszi szünidõ alatt is megrendezte hagyományos gyermekmegõrzõ programját. Az október végi, november eleji néhány napos iskolai szünetben közel 30 kisgyermekre felügyeltek a szolgálat munkatársai az Eötvös utcai Ifjúsági Centrumban. Szita Tamásnétól, a pápai csoport vezetõjétõl megtudtuk, a szolgálat a gyermekek felügyelete mellett elfoglaltságról is gondoskodott az apróságok számára; különféle kreatív foglalkozásokat szerveztek a gondjaikra bízott gyerekeknek. A szolgálat pápai csoportja a közelgõ téli szünidõben is tervezi, hogy gyermekmegõrzést szervez. Arra kérnek mindenkit, akik érdeklõdnek a program iránt, jelezzék azt a 70/ as telefonszámon. Az elõzetes jelentkezés azért fontos, mert az Ifjúsági Centrum befogadóképessége véges, így a jelentkezés sorrendjében tudják fogadni a gyerekeket. -pe- dolgokkal foglalkozom, ezeket a megfelelõ helyrõl szerzem be. Vitamintablettát nem szoktam vásárolni, megbízhatóbbak a gyümölcsök. Édl Lászlóné (Ihász): - A betegségek ellen sok gyümölccsel, gyógyteákkal védekezünk. Igaz, hogy drágák, fõként ott kell sokat költeni, ahol gyermekek vannak, de az egészség nyilván többet ér. Szoktunk fogyasztani vitaminkészítményeket, tablettákat is, a legtöbb viszont nem ér annyit, mint a ráköltött reklám. Mégis érdemes megvenni, mert a szervezetnek szüksége van a vitaminokra. A vírusok ellen védõoltásokkal próbálunk védekezni, már megrendelhetõ a háziorvosnál, sokan ingyenesen is kapják. Akinek van erre lehetõsége, az biztosan él is vele. Télen ezeken kívül fontos a réteges öltözködés és a sok mozgás. Ha olyan az idõ, hogy a szabadban lehet tartózkodni, akkor kint van az egész család. Nagy I. Édl Lászlóné

Pápa és Vidéke 2006. október 12. Közéleti hetilap IV. évfolyam 38. szám

Pápa és Vidéke 2006. október 12. Közéleti hetilap IV. évfolyam 38. szám Pápa és Vidéke 2006. október 12. Közéleti hetilap IV. évfolyam 38. szám Bakonyszücs Ünnep a rehabilitációs otthonban A bakonyszücsi daganatos betegek rehabilitációs otthonának teljes bútorzatát kicserélték

Részletesebben

Megkezdõdtek az adventi programok

Megkezdõdtek az adventi programok Az Év Legjobb Települési Lapja 2009 2010. december 2. Közéleti hetilap VIII. évfolyam 43. szám Megkezdõdtek az adventi programok Megszépült a bölcsõde Több mint másfél millió forintból újult meg a Fenyveserdõ

Részletesebben

20 éves a JMK színházépülete

20 éves a JMK színházépülete Pápa és Vidéke Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta 2005. december 22. Közéleti hetilap III. évfolyam 46. szám Elkészült a csatornahálózat Nagytevel, Adásztevel, Homokbödöge, Nagygyimót községek

Részletesebben

Zászlót kapott az alcsoport. Családi nap

Zászlót kapott az alcsoport. Családi nap Pápa és Vidéke Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta 2007. február 22. Közéleti hetilap V. évfolyam 7. szám Csót Margarétás teadélután A rendkívül jó hangulatú õszi szüreti felvonulás után

Részletesebben

teremtette meg az igazi ünnepi hangulatot. A gyönyörû ruhák, hajköltemények

teremtette meg az igazi ünnepi hangulatot. A gyönyörû ruhák, hajköltemények Pápa és Vidéke Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta 2007. február 15. Közéleti hetilap V. évfolyam 6. szám A felnõttéválás küszöbén Pápa, K ossuth u. 5. Tel.: 89/ 311-290 Újra társulásra kényszerülnek

Részletesebben

Tudásalapú mezõgazdaság

Tudásalapú mezõgazdaság Az Év Legjobb Települési Lapja 2009 2010. április 22. Közéleti hetilap VIII. évfolyam 14. szám Szent György-napi Agrárexpó Tudásalapú mezõgazdaság Nagygyimót Felavatták az orvosi rendelõt Nem egészen egy

Részletesebben

Pápa és Vidéke. Megmentik a pápai. húsgyárat. Újévi koncert sok meglepetéssel

Pápa és Vidéke. Megmentik a pápai. húsgyárat. Újévi koncert sok meglepetéssel Pápa és Vidéke 2013. január 10. Közéleti hetilap XI. évfolyam 1. szám Pápa Város Fúvószenekara elhozta Amerikát Újévi koncert sok meglepetéssel Megmentik a pápai - A húsgyár dolgozói megnyugodhatnak, mert

Részletesebben

Az 56-os forradalomra emlékeztek

Az 56-os forradalomra emlékeztek 2009. október 29. Közéleti hetilap VII. évfolyam 39. szám Az 56-os forradalomra emlékeztek Elkészült a Tókerti óvoda A Pápa Városi Óvodák Infrastruktuális Fejlesztése címû európai uniós pályázat keretén

Részletesebben

2009. október 8. Közéleti hetilap VII. évfolyam 36. szám. az Erzsébetvárosi óvodát

2009. október 8. Közéleti hetilap VII. évfolyam 36. szám. az Erzsébetvárosi óvodát 2009. október 8. Közéleti hetilap VII. évfolyam 36. szám Tízéves a Városi Sportcsarnok Három napon át ünnepeltek Erzsébetvárosi óvoda Ismét megújult egy óvoda Pápán A nyár elején három óvoda felújítása

Részletesebben

A kultúra közös ügyünk: mindannyiunkban benne él

A kultúra közös ügyünk: mindannyiunkban benne él 2014. január 30. Közéleti hetilap XII. évfolyam 2. szám A kultúra közös ügyünk: mindannyiunkban benne él Húszéves a Pro Cultura Díszoklevél Õrzik városunk hagyományait, értékeit Nagyszabású gálamûsorral

Részletesebben

A doni hõsökre emlékeztek

A doni hõsökre emlékeztek 2011. január 20. Közéleti hetilap IX. évfolyam 2. szám A doni hõsökre emlékeztek Projektnyitó a színházban Magunknak építjük a várost Tavaly februárban dõlt el, hogy a Belváros funkcióbõvítõ rehabilitációjára

Részletesebben

Pápa és Vidéke. Kulturális bemutatóval zárult a 75 éves jubileum. Folytatódik a kastély felújítása. Oldalvonalon innen és túl

Pápa és Vidéke. Kulturális bemutatóval zárult a 75 éves jubileum. Folytatódik a kastély felújítása. Oldalvonalon innen és túl Pápa és Vidéke 2013. május 30. Közéleti hetilap XI. évfolyam 11. szám Kulturális bemutatóval zárult a 75 éves jubileum Folytatódik a kastély felújítása A közelmúltban megkezdõdött az Esterházy-kastély

Részletesebben

A tavalyi év erõs kezdése után ismét nagy várakozás elõzte meg az idei Õszi Dionüsziát, vagyis az alternatív

A tavalyi év erõs kezdése után ismét nagy várakozás elõzte meg az idei Õszi Dionüsziát, vagyis az alternatív Pápa és Vidéke 2013. október 3. Közéleti hetilap XI. évfolyam 20. szám Alternatív alkotóközösségek találkoztak Pápán Szépül a barokk kastély Õszi Dionüszia öt napon át Turisztikai attrakciófejlesztés Pápán,

Részletesebben

emlékekkel rendelkezõ települések nem alkalmazzák, mint mi, pedig az Utazás kiállítás is bebizonyította, hogy az általunk

emlékekkel rendelkezõ települések nem alkalmazzák, mint mi, pedig az Utazás kiállítás is bebizonyította, hogy az általunk Pápa és Vidéke 2012. március 8. Közéleti hetilap X. évfolyam 5. szám Pápa az Utazás kiállításon Vizsgálják a pápai múmiát CT-vizsgálatra vitték február 25-én a Pápai Református Gyûjteményekben õrzött múmiát.

Részletesebben

Bódis Regina Andrea megbízott igazgató és Erdõ Imre nyugalmazott igazgató leplezték

Bódis Regina Andrea megbízott igazgató és Erdõ Imre nyugalmazott igazgató leplezték Pápa és Vidéke 2015. április 2. Közéleti hetilap XIII. évfolyam 3. szám Öt nap, kiváló programok, méltó ünneplés 75 éves a Közgáz Inkubátorház Várják a bérlõket Elkészült a Pápai Ipari Parkban az inkubátorház,

Részletesebben

Weöres Sándor Általános Iskola pedagógusát.

Weöres Sándor Általános Iskola pedagógusát. Pápa és Vidéke 2015. június 11. Közéleti hetilap XIII. évfolyam 8. szám Pedagógusnap Köszöntötték a város pedagógusait Készül az új épület Bokrétaünnep a kórházban A pápai Gróf Esterházy Kórház és Rendelõintézeti

Részletesebben

Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás a közelmúltban a pápai városházán

Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás a közelmúltban a pápai városházán Pápa és Vidéke 2013. augusztus 8. Közéleti hetilap XI. évfolyam 16. szám Járdák és utak építésén dolgoznak a kivitelezõk Épül a fõtér A szilárdhulladék-kezelési rendszer továbbfejlesztése Pápán volt a

Részletesebben

Hívogat az iskola. » Tanévkezdés döccenôk nélkül 3.» Ünnep és ünnepeltek 4 5.» A legfiatalabb hegybirtokos 6.» Celldömölkrôl a válogatottságig 12.

Hívogat az iskola. » Tanévkezdés döccenôk nélkül 3.» Ünnep és ünnepeltek 4 5.» A legfiatalabb hegybirtokos 6.» Celldömölkrôl a válogatottságig 12. Új» AZ ÚJSÁG CELLDÖMÖLKÖN INGYENES, A VIDÉKI ELÔFIZETÔKNEK HAVONTA 170 FORINT. XX. ÉVFOLYAM 16. SZÁM (475) 2008. AUGUSZTUS 29. CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA» Tanévkezdés döccenôk nélkül 3.» Ünnep

Részletesebben

A Magyar Kultúra Napja Himnuszunk születésére emlékezünk január 22-én, a Magyar Kultúra Napján. Pápa Város Önkormányzata és a Jókai Mór Mûvelõdési

A Magyar Kultúra Napja Himnuszunk születésére emlékezünk január 22-én, a Magyar Kultúra Napján. Pápa Város Önkormányzata és a Jókai Mór Mûvelõdési Az Év Legjobb Települési Lapja 2009 2010. január 28. Közéleti hetilap VIII. évfolyam 2. szám A kultúra közösséget teremt, a közösség pedig általa él és fejlõdik A Magyar Kultúra Napja Himnuszunk születésére

Részletesebben

Pápa és Vidéke. Több száz érdeklõdõ a pápai standon. Elfogadták a költségvetést. Teltházas. mozinyitó

Pápa és Vidéke. Több száz érdeklõdõ a pápai standon. Elfogadták a költségvetést. Teltházas. mozinyitó Pápa és Vidéke 2013. március 7. Közéleti hetilap XI. évfolyam 5. szám Utazás kiállítás Több száz érdeklõdõ a pápai standon Testületi ülés Elfogadták a költségvetést Múlt csütörtökön ülésezett Pápa képviselõ-testülete.

Részletesebben

Évezredek tanúja, a Ság hegy. » Kovács Ferenc sajtótájékoztatója 5.» Új hulladékgyûjtési rendszer 6 7.» Versenyeredmények

Évezredek tanúja, a Ság hegy. » Kovács Ferenc sajtótájékoztatója 5.» Új hulladékgyûjtési rendszer 6 7.» Versenyeredmények Új» AZ ÚJSÁG CELLDÖMÖLKÖN INGYENES, A VIDÉKI ELÔFIZETÔKNEK HAVONTA 170 FORINT. XXII. ÉVFOLYAM 09. SZÁM (516) 2010. ÁPRILIS 30. CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA» Kovács Ferenc sajtótájékoztatója

Részletesebben

2009. február XIX. évfolyam 240. szám Ára: 120 Ft E-mail: nlakicszsuzsa@gmail.com www.acsvaros.hu

2009. február XIX. évfolyam 240. szám Ára: 120 Ft E-mail: nlakicszsuzsa@gmail.com www.acsvaros.hu Ácsi HÍREK Ács város közéleti havi lapja 2009. február XIX. évfolyam 240. szám Ára: 120 Ft E-mail: nlakicszsuzsa@gmail.com www.acsvaros.hu A kínálatból Önkormányzati Híradó 2. oldal Racionalizálási intézkedések

Részletesebben

A halandóság, a törékenység átmentõje Bencze László fotómûvész 60 éves

A halandóság, a törékenység átmentõje Bencze László fotómûvész 60 éves Dorog Város Képviselõ-testületének lapja Méltóságteljes ünnep Szürke, esõre álló idõjárásban, mégis sokan gyûltünk össze március 15-én, az 1948-49-es forradalom és szabadságharc 161. évfordulója tiszteletére

Részletesebben

A téli szünetet megelõzõen. átadták a Munkácsy Mihály Általános Iskola felújított épületét. A Pápa Munkácsy Mihály Általános Iskola infrastrukturális

A téli szünetet megelõzõen. átadták a Munkácsy Mihály Általános Iskola felújított épületét. A Pápa Munkácsy Mihály Általános Iskola infrastrukturális Pápa és Vidéke 2012. január 12. Közéleti hetilap X. évfolyam 1. szám Elkészült Várkertfürdõ gyógyászati épülete Átadták Munkácsy-iskola felújított épületét A téli szünetet megelõzõen ünnepélyesen átadták

Részletesebben

Gaudeamus. » Alpolgármesterválasztás. » A Kesztyûgyárra emlékeztek 7.» Régizene az ifjaknak 8.» Kötélugrók országos sikere 12.

Gaudeamus. » Alpolgármesterválasztás. » A Kesztyûgyárra emlékeztek 7.» Régizene az ifjaknak 8.» Kötélugrók országos sikere 12. Új» AZ ÚJSÁG CELLDÖMÖLKÖN INGYENES, A VIDÉKI ELÔFIZETÔKNEK HAVONTA 170 FORINT. XX. ÉVFOLYAM 10. SZÁM (469) 2008. MÁJUS 16. CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA» Alpolgármesterválasztás 3.» A Kesztyûgyárra

Részletesebben

Kanizsa DÉL-ZALAI HETILAP. Százötven éves a Keri. Követték az elõdök örökségét: értéket, hagyományt teremtettek

Kanizsa DÉL-ZALAI HETILAP. Százötven éves a Keri. Követték az elõdök örökségét: értéket, hagyományt teremtettek Kanizsa DÉL-ZALAI HETILAP XIX. évfolyam 43. szám 2007. december 6. Százötven éves a Keri Nagyszabású, egy hetes programmal, százötven körös váltófutással, iskolatörténeti kiállítással, szakmai nappal,

Részletesebben

Nyolc év után ismét bajnok a Fradi!

Nyolc év után ismét bajnok a Fradi! Ferencváros Önkormányzatának kétheti lapja www.ferencvaros.hu 2015. május 26. MTI Fotó: Kovács Anikó Nyolc év után ismét bajnok a Fradi! Izzik a csarnok, itt a magyar bajnok! skandálták a női kézilabda

Részletesebben

Kettõs ünnep Badacsonyban

Kettõs ünnep Badacsonyban XVIII. évfolyam 7. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 100 Ft Kettõs ünnep Badacsonyban A háromnapos Kéknyelû ünnep június elsõ hétvégéjén, a Dísztéren zajlott, ahol a hagyományoknak

Részletesebben

Kivirultak körforgalmaink CityInvest konferencián Salgótarján Fesztiválok, sportsikerek és fejlesztések. 2008. OKTÓBER I. évfolyam 9.

Kivirultak körforgalmaink CityInvest konferencián Salgótarján Fesztiválok, sportsikerek és fejlesztések. 2008. OKTÓBER I. évfolyam 9. 2008. OKTÓBER I. évfolyam 9. szám önkormányzat Kivirultak körforgalmaink CityInvest konferencián Salgótarján Fesztiválok, sportsikerek és fejlesztések Beköszöntő Tisztelt Olvasók! Kedves Salgótarjániak!

Részletesebben

Tállai András. ötödik ciklusát kezdi a Parlamentben. Városunk lapja XXVI. évf. 8. szám 2014. április 24. városháza Birtokba vették a repülőteret

Tállai András. ötödik ciklusát kezdi a Parlamentben. Városunk lapja XXVI. évf. 8. szám 2014. április 24. városháza Birtokba vették a repülőteret Városunk lapja XXVI. évf. 8. szám 2014. április 24. Tállai András ötödik ciklusát kezdi a Parlamentben városháza Birtokba vették a repülőteret aktuális Hazatalált a Matyó Királynő Sportkalauz Határozott

Részletesebben