Pápa és Vidéke november 9. Közéleti hetilap IV. évfolyam 42. szám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pápa és Vidéke 2006. november 9. Közéleti hetilap IV. évfolyam 42. szám"

Átírás

1 Pápa és Vidéke november 9. Közéleti hetilap IV. évfolyam 42. szám Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta Pápa, K ossuth u. 5. Tel.: 89/ Ötvenéves az Erkel iskola emeltszintû zenei képzése Jubileumi gálamûsor a színházban Orlay Petrich Soma ismét Pápán Simon M. Veronika, Munkácsy- és Krúdy-emlékérmes, Székesfehérváron élõ festõmûvész neve, alkotásai nem ismeretlenek a pápai mûvészetbarátok elõtt, hiszen már két kiállítása is látható volt városunkban. A mûvésznõ október 28-án, szombaton ajándékozta Orlay Petrich Soma, az egykori diák portréját a Pápai Református Kollégiumnak. Kétszeres születésnapot ünnepelt az idei év õszén az Erkel Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola. Immáron ötven éve, szeptember 1-jén kezdõdött el az ének-zenei emelt szintû képzés az oktatási intézményben, az iskola névadója, Erkel Ferenc pedig november 7-én született. Tavasszal két szép hangversennyel köszöntötte az iskola a kerek évfordulót, november 4-én pedig egy olyan gálamûsort állítottak össze a szervezõk a Jókai Mór Mûvelõdési Központ színháztermében, ahol a mostani diákok és a régi tanítványok is szerepeltek. Mellettük Szlovákiából és Erdélybõl is érkeztek vendégek Pápára. Bõvebben az 5. oldalon A díszteremben, amelynek falait a debreceni Református Kollégium történetének illusztrációi borítják, dr. Korsós Bálint igazgató köszöntötte az érdeklõdõket, a budapesti és a pápai öregdiákokat, a mûvésznõt és Puskásné Tófeji Valériát, a Pápai Kristály fõszerkesztõjét, majd arról a tervrõl szólt, aminek részeként sor került a mostani ünnepélyes alkalomra. Az iskola törekvése, hogy nagyjai, híres tanárai és diákjai portréit megörökítve tárlat formájában õrizzék meg az utókor számára. A köszöntõt követõen Puskásné Tófeji Valéria méltatta Simon M. Veronika munkásságát. A mûvésznõ elsõsorban portréfestõ, olaj, pasztell és akvarell képeit lírai realizmus jellemzi. Képein osztja szét a belõle áradó szeretetet, ezáltal újraalkotja, összerakja a szemlélõdõben a széttört értékeket. Folytatás az 5. oldalon Dr. Banyó Tamás a soproni kórházban dolgozik tovább Új szakmai kihívás A legutóbbi testületi ülésen bejelentette lemondását dr. Banyó Tamás, aki urológus osztályvezetõ orvosként, majd igazgató és fõigazgatóként dolgozott a Gróf Eszterházy Kórházban. Dr. Banyó Tamást a soproni kórház urológiai osztályának vezetésére kérték fel, melyet el is fogadott. Azt mondta, számára a felkérés új szakmai kihívást is jelentett. Interjú a 3. oldalon Leinefelde-iek vendégségben az emlõmûtötteknél Séta a mellrák ellen Az ÁNTSZ helyi intézete, a Gróf Eszterházy Kórház, a Jókai Mór Mûvelõdési Központ és a Megújulás Klub közösen szervezett sétát és kerekasztal-beszélgetést a mellrák ellen. A programban résztvevõk a színházépülettõl sétáltak a moziig, ahol sor került a betegséggel kapcsolatos elõadásokra. A program célja a nõket érintõ daganatos betegségre való figyelemfelkeltés volt. Folytatás a 3. oldalon

2 2 Pápa és Vidéke november 9. Pápakörnyéki községi önkormányzatok társulásai Tisztújító közgyûlést tartottak Szépül a játszóház Az elmúlt hétvége kellemetlen idõjárása kissé hátráltatta a zárda utcai Máltai Típusú Játszóház és Játszótér felújításának munkálatait. A sok csapadék és a hirtelen jött hideg miatt a ház külsõ csiszolását és festését nem folytathatták tovább, így az elmúlt napokban a belsõ festésen és csiszoláson dolgoztak segítõkész fiatalemberek tájékoztatta lapunkat Mezõné Takács Andrea, a játszóház vezetõje. Múlt kedden délután a Polgármesteri Hivatal tanácstermében tartotta összevont közgyûlését a Pápa Környéki Községi Önkormányzatok Szövetsége, a Területfejlesztési és az Intézményfenntartói Társulás. A napirendi pontok között elsõként az alapszabály módosítására különösen a szervezeti változtatásokra - tett javaslatok tárgyalására került sor. Ezután következett a szövetség elnökének megválasztása. A közgyûlés résztevõinek állásfoglalása szerint a PÖSZ elnöki posztját az Intézményfenntartó Tanács elnöke, tehát négy évig az újonnan megválasztott Babits Emil, Nagytevel polgármestere tölti be. Munkáját háromfõs elnökség segíti a jövõben. Változás következett be a Területfejlesztési Társulás szervezetében is, hiszen a döntés szerint az elnökségi tagok a hatékonyabb és eredményesebb munka érdekében ezentúl mikrotérségeket 7-9 községet képviselnek. A társulás elnöki posztját dr. Kovács Zoltán, társelnöki tisztségét Csõbör Károly látja el. Az ülés zárásaként a vegyes ügyek - ezen belül a jelzõrendszeres házi segítségnyújtással kapcsolatos kérdések tárgyalására került sor. N. I. A munkálatokba a Budapest Bank Zrt. pápai fiókjának munkatársai elmúlt heti önkéntes akcióját követõen a Segítõ Kezek 2006 elnevezésû csoport tagjai, és két játszóházi apuka is bekapcsolódtak. A Segítõ Kezek nonprofit csoport már korábban felajánlotta segítségét a háznak, így az õsz folyamán már õk nyesték meg a játszótéren található bokrokat, most pedig a ház belsõ festésében segédkeztek. Albrecht István, a Segítõ Kezek 2006 nonprofit csoport tagja a ház belsõ szépítése közben elmondta, a csoportjukat egy baráti társaság hozta létre, akik látva, hogy sok esetben szemetesek az utcák, rossz állapotban vannak a játszóterek, úgy határoztak, hogy létrehoznak egy csoportot, mely a játszóterek karbantartását, az illegális szemétlerakók megszüntetését tartja fõ feladatának. Ez a fiatalemberek elsõ komoly munkája, amihez nagy örömmel és lelkesedéssel láttak hozzá. A jelenleg öttagú csoport vállalt feladatait mindenféle ellenszolgáltatás nélkül végzi, és várják további tagok jelentkezését is. A csoport tavaszra egy nagy szemétgyûjtési akciót tervez, amellyel kapcsolatban a Városgondnoksággal is tárgyaltak már. papp Imacsoport a Szent József kápolnában A Veszprémi úton álló Szent József kápolnát és közösségi házat egy évvel ezelõtt szentelték fel. Rögtön az avatás után imacsoport is alakult, melynek létszáma azóta folyamatosan gyarapszik. Ma már közel harmincan vannak, akik naponta fohászkodnak a kápolnában. - Ez nagy dolog, mert a kora délutáni órákban még sokan dolgoznak, de akik szabadságon vannak, csatlakoznak hozzánk. Jönnek fiatalok, idõsebbek. A harminc fõ persze nem minden nap van itt, hanem váltakozva, de mindig vagyunk nyolcan, tízen, tizenöten. Elõször úgy terveztük, hogy hetente egyszer találkozunk, de az elsõ alkalom után igény mutatkozott arra, hogy ne hetente, hanem minden nap, hétfõtõl péntekig jöjjünk össze imádkozni. Úgy döntöttünk, hogy csodálatosabb alkalom a fohászkodásra a nap folyamán nem lehet más, mint az isteni irgalmasság órája, így délután három és négy óra között imádkozunk mondta Buzásné Patyi Judit, azimacsoport vezetõje. Az imacsoport, csatlakozva az egy éve meghirdetett imaévhez, hazánk lelki, szellemi, erkölcsi és hitbeli megújulásáért imádkozik, de a betegeket, az elesetteket, az elhagyatottakat is imáikba foglalják. - Most különösen nagy jelentõsége lesz alkalmainknak, hiszen a Püspöki Kar 2007-re meghirdette a Szent Erzsébet Emlékévet. Szent Erzsébethez, az õ tevékenységéhez kapcsolódóan fogjuk imáinkat végezni. Egyébként fõ célkitûzésünk az is, hogy az imaösszejöveteleinken megismerkedjünk a magyar és a világegyházba tartozó szentek életével. Büszkén mondhatom, hogy imacsoportunk e téren már igen felkészült. Ez pedig nagyon kell ahhoz, hogy hitben, lélekben rá tudjunk hangolódni lelki örömeinkre, az Úrjézusra, keresztény hitünket erõsítve ezáltal tette hozzá a csoport vezetõje. A kis közösség tagjai azonban nemcsak fohászkodnak, hanem az egyéb egyházi tevékenységben is igen aktívak. Buzásné Patyi Judit azt mondja, valószínûleg ez annak is köszönhetõ, hogy akik imádkoznak, saját maguk is jobbá válnak. - Egyik imatagunk például elvállalta a templom díszítését, hétrõl hétre igen szép virágdíszeket készít. Kauffmann Gyuláné nagyon ügyesen és buzgón végzi ezt a munkát, de a többiek is ahol tudnak, segítenek. Kivették részüket anyagi támogatással is például az új székek rendezésében. De nem is lehetne elsorolni, ki mit végez. Ráadásul minél többet imádkozunk, annál újabb és újabb imatagokkal bõvülünk. Lehet látni azt is, hogy vasárnapról vasárnapra egyre többen vannak a kápolnában a szentmisén is, biztos, hogy ez annak is köszönhetõ, hogy imánk meghallgatásra talál a Mennyei Atyánál mondta a csoport vezetõje. Varga Bea Schwetzingenben 1956-os megemlékezés Az 1956-os forradalom és szabadságharcra emlékeztek németországi partnervárosunkban október 28-án. A forradalom 50 éves évfordulója tiszteletére rendezett ünnepségre öttagú delegáció utazott városunkból Schwetzingenbe. Az ünnepi megemlékezést a testvérvárosi kapcsolat ápolásában is jelentõs szerepet vállaló Kollányi Gábor kezdeményezésére szervezte meg a schwetzingeni városvezetés, kifejezve ezzel a magyar történelem iránti érdeklõdésüket és a Pápához fûzõdõ szövetséget. Az ünnepségre nemcsak a partnertelepülésen, de városunkban is sokat készültek: több korabeli újságcikket, dokumentációt juttattak el Németországba, hogy a schwetzingeni mûvelõdési központban egy kiállítás mutathassa be az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeit. A megemlékezésen városunk küldöttei mellett, a testvérváros képviselõ-testületének tagjai, a város lakosai - köztük 56-os magyarok is részt vettek, és jelen voltak a szeptemberi magyarországi kerékpáros A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület pápai csoportja az elmúlt héten hirtelen beköszöntött hideg idõjárás miatt rendkívüli gyermekruha gyûjtési akciót hirdet, tájékoztatta lapunkat Szita Tamásné, a szolgálat pápai csoportjának vezetõje. Az akció keretén belül kizárólag téli dzsekiket és téli lábbeliket várnak 0-tól Mindenszentek napján a mezõlaki temetõben Horváth József római katolikus plébános, Heidfogel Pál református lelkész és Máthé Csaba evangélikus lelkész áldották meg azt a tölgyfából faragott keresztet, melyet Molnár Kálmán ajándékozott a falunak. A 95 éves kertész 1924-ben még látta a temetõben kidõlt keresztet. Talán már akkor elhatározta, hogy helyette, ha lehetõsége engedi, újat állíttat. A szépen faragott kereszt Nagy Zoltán békási gé- emléktúra résztvevõi is. Bernd Kappenstein, Schwetzingen fõpolgármestere ünnepi beszédében azt a történelmi vonulatot idézte fel, mely az 1848-as forradalmaktól napjainkig megteremtette a demokráciát Téli ruhát gyûjtenek és a szabadságot Európában. Mint mondta, az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc rést ütött a diktatórikus rendszer falában, amely mérföldkõ volt a hosszú úton, és amely hozzájárult az egységes Európa létrejöttéhez. Köszönet a magyaroknak, hogy 1956-ban vért és életet áldozva küzdöttek a szabadságért mondta a fõpolgármester. Dr. Kovács Zoltán, városunk polgármestere felidézte a történelmi eseményeket beszédét korabeli filmfelvételek kísérték -, majd köszönetet mondott a testvérvárosnak, hogy méltóképpen tisztelegnek a magyar forradalom elõtt. Minden magyar embernek nagyon fontos, hogy történelmünk e meghatározó, szabadságért vívott küzdelmét elismerjék Európában tette hozzá. Az ünnepségen - a ma Schwetzingen melletti településen élõ - Réti Sándor, a forradalom egyik résztvevõje beszélt az 50 évvel ezelõtt átélt budapesti eseményekrõl, s az õt is hazája elhagyására kényszerítõ megtorlásról. Bakos Viktor beszédében arról szólt, hogy Németországban élõ magyar kisgyermekként miként élte meg az 56-os eseményekrõl érkezõ híradásokat, hogyan látták magyarként a hazájukban történõ eseményeket. Az ünnepségen Kodály és Bartók mûvei mellett Vörösmarty Szózata és Petõfi Nemzeti dal címû verse is elhangzott mindkét nyelven. A németországi testvérvárosban tartott megemlékezés méltó tiszteletadás volt a forradalom 50 éves évfordulóján. 12 éves korosztály számára. Ezen kívül ágynemûhuzatokat fogadnának szívesen. A felajánlásokat november 13-án 14 és 16 óra között várják az Anna téren, a gyermekorvosi rendelõ melletti egykori élelmiszerbolt helyén lévõ raktárhelyiségben. Tovább folytatódik a használt, de még használható állapotban lévõ bútorok gyûjtése. Szeretettel várnak minden felajánlást, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a krízishelyzetbe jutott, támogatásra szoruló családoknak, gyermekeknek segítséget tudnak nyújtani. Az akciókról a 30/ es számon kaphatnak bõvebb felvilágosítást. -pe- 82 év után ismét áll kereszt a mezõlaki temetõben pész-üzemmérnök keze munkáját dicséri. A rövid, de megható ünnepség keretében a közösen megáldott kereszt tovább hirdeti, hogy a községben jövõben is békésen él egymás mellett a három felekezet.

3 2006. november 9. Pápa és Vidéke 3 Leinefelde-iek vendégségben az emlõmûtötteknél Séta a mellrák ellen A soproni kórházban dolgozik tovább Új szakmai kihívás Folytatás az 1. oldalról A séta résztvevõit és a közremûködõ szakembereket, dr. Benedek András sebészt, dr. Bagoly Katalin belgyógyász-onkológust, dr. Duga Erika tisztifõorvost és Hörömpöly Imrénét, a Megújulás Klub és a Támaszadó Szolgálat vezetõjét a rendezvény védnöke dr. Vörös Ibolya, az Egészségügyi Bizottság elnöke köszöntötte. A program célja nem más volt, mint a figyelemfelkeltés, vagyis az, hogy a nõk fordítsanak gondot táplálkozásukra, életvitelükre, önmagukra és testük jelzéseire, és hogy vegyenek részt a számukra szervezett szûrõvizsgálatokon. A hallgatóság soraiban ott voltak a Megújulás Klub tagjai is. Ez a közösség az emlõmûtötteket fogja össze. Az alkalom azért is volt különleges számukra, mert éppen a németországi Leinefeldébõl jártak náluk vendégek. - A leinefelde-i emlõmûtöttek klubjával vettük fel a kapcsolatot, és éppen most vannak itt nálunk Pápán, így most õk is részt vehettek velünk a sétán és az elõadáson mondta Hörömpöly Imréné, a Megújulás Klub vezetõje. A két emlõmûtötteket összefogó csoportnak ez volt az elsõ személyes találkozója, és a német vendégek igen jól érezték magukat Pápán, hiszen vendéglátóik változatos és gazdag programmal várták õket. - A német emlõmûtött asszonyok majdnem egy hetet töltenek nálunk. A Petõfi Gimnázium pályaválasztási tájékoztatót tart november 14-én, kedden 16 órakor az érdeklõdõ hatodikos tanulóknak és szüleiknek. Megmutattuk nekik a várost, megismerkedtünk egymás klubéletével, meghívtuk õket a Várkertfürdõbe egy vízi gyógytornára, tartottunk ismerkedési estet, és már kirándultunk is. Tihanyban az ottani emlõmûtöttekkel, a Levendula Klub tagjaival találkoztunk, Balatonfüreden pedig megnéztük többek között a szívkórházat, ittunk a füredi forrás vizébõl. Veszprémben is jártunk, az ottani emlõmûtöttek klubjával közös vacsorán vettünk részt. Ezen a programon Mikéné Bodor Mária, a Rákbetegek Országos Szövetségének elnöke is beszédet mondott, és megismerkedett német vendégeinkkel. Természetesen részt vettünk a Munkácsy-iskolában megrendezett kiállítás megnyitóján, mert ezen a tárlaton két, ugyancsak leinefelde-i mûvésznõ alkotásait állították ki. Nagyon bízunk benne, hogy tartós lesz a két csoport között a kapcsolat mondta Hörömpöly Imréné. A klubvezetõ azt is elmondta: tartalmas és eredményes volt a pápai és a leinefelde-i emlõmûtöttek találkozója, hiszen sok új információval lettek gazdagabbak. Megtudták például, hogy Németországban a mellrákon átesett asszonyok számára nem létezik utólagos onkológiai gondozás, mint nálunk, és vízi gyógytornát sem szerveznek számukra. Éppen ezért újdonságként és örömmel vettek részt a német hölgyek a Várkertfürdõben megtartott vízi gyógytornán. Ellenben nálunk is klubélet segíti a lelki rehabilitációt, a német emlõmûtöttek is sokat kirándulnak, énekelnek és közös programokat szerveznek. - Jó volt látni, más országban hogyan kezelik ezt a problémát, és annak is nagyon örülünk, hogy vendégeink meghívtak minket hozzájuk. Meg is ígértük, hogy jövõre elmegyünk, és a késõbbiekben gondosan ápoljuk ezt a most induló barátságot. Azt tervezzük, hogy elkezdjük a német nyelv tanulását is. El kell mondanom azt is, hogy a külföldi vendégeink fogadásához nagy segítséget kaptunk a Griff Hoteltõl, a Terciától, valamint az önkormányzattól - tett hozzá Hörömpöly Imréné. Varga Bea Civil szervezetek figyelem! Kevesen tudnak az Önök létezésérõl? Nem tudják hasznosítani tudásukat? Nincsenek partnereik, segítõik? Nem ismerik a lehetõségeiket? Nem jutnak el Önökhöz az információk? Szívesen alakítanák a Pápai Kistérség sorsát? Ha a fentiek közül bármelyik igaz az Önök szervezetére, keresse a kapcsolatot a Civil Hálóval, melyet a Pápai Amatõr Mûvészeti Mozgalomért Alapítvány kíván létrehozni a Pápai Kistérségben. Ötletgazdag vállalkozások, magánemberek érdeklõdését is szívesen vesszük. Várjuk nyitórendezvényünkre, melynek ideje: november 10., péntek 16 óra, helye Jókai Mór Mûvelõdési Központ, Pápa. Érdeklõdni a 20/ es telefonszámon lehet. Folytatás az 1. oldalról - Az egészségügyben a finanszírozási is. A szakmai sikerek mellett az eltelt évek alatt ko- viszonyok, a moly infrastrukturális fejlõ- gyógyítás körülményei régóta dés végbement dr. Banyó romlanak. Már körülbe- Tamás vezetése alatt a pádés lül egy éve úgy nyilatkoztam, pai kórházban. Még hogy ha olyan intézke ben is 130 milliónyi déseket kell hozni, melyek fejlesztést tudtak végrehajtani, az elveimmel nem egyeznek, mégpedig úgy, hogy akkor nem tudom tovább végezni a kórház vezetését. nem keletkezett adósságuk. - Amikor átvettem a kór- Sajnos az idei júliusi ház igazgatását, akkor a kormányzati intézkedések megyei fórumokon bizony hatására olyan intézkedéseket többször megkérdõjelezõlyekkel kell majd hozni, amedött, hogy a pápai intézet sem szakmailag sem felépítettsége, szakmai és erkölcsi szempontból nem infrastrukturális hátrányai értek egyet. Éppen ebben az miatt szerepet játszhat-e a idõszakban Sopronból kaptam betegellátásban. Olyan ajánlatot az ottani kór- hangok is voltak, melyek a ház urológiai osztályának kórház bezárása mellett vezetésére, ami egy új szakmai kihívást jelent számomra, ez az oka a lemondásomnak nyilatkozta lapunknak szóltak. Ez a kérdés ma már senkiben nem vetõdhet fel, hiszen a pápai kórháznak fontos helye van a megyei dr. Banyó Tamás. ellátóstruktúrában, sõt Az urológus fõorvos azokban a tervekben, melyek nyolc évvel ezelõtt érkezett a megyei ellátórend- Pápára a budapesti Orvostovábbképzõ szer átalakítására vonat- Intézetbõl, és koznak, a pápai intézetnek elévülhetetlen érdeme többek között az, hogy megvalósította vezetõ szerep jut. Meg kell említenem még a kórházre- a kórházban az konstrukciót is, melynek urológiai szakellátást. Valójában neki és munkatársainak köszönhetõ, hogy ma már az egész országban ismert a pápai urológiai osztály. véghezvitele, nagy szakmai kihívást jelentett számomra mondta a fõorvos. Dr. Banyó Tamás azt mondta, bár valószínûleg a Ráadásul olyan gyógyí- kórházvezetésben szerzett tási területet is kidolgoztak - tapasztalatait új munkahelyén a neurourológiát -, mely is kamatoztatni tudja egyedülálló még hazánkban majd, Sopronban urológus szeretne lenni. - Teljes erõbedobással szeretnék visszatérni a gyógyító munkához, hiszen az urológus szakma az én igazi hobbim. Persze hazudnék, ha azt mondanám, hogy egy kórházi osztály menedzselése kapcsán nem merülnek fel olyan kérdések, problémák, amelyek a kórházvezetés kapcsán felmerülnek. Éppen ezért úgy vélem, talán egy kicsit könnyebb dolgom lesz, és azt a gyakorlatot, amit kórházigazgatóként szereztem Pápán, a soproni urológiai osztály vezetésében is kamatoztathatom. Az ottani osztály egyébként hasonló a pápaihoz, bár ott neurourológiai profil nincs jelen, de a szakmai infrastruktúra kicsit kedvezõbb, hiszen a soproni intézmény a debreceni orvosi egyetem oktatókórháza is egyben fogalmazott dr. Banyó Tamás, aki azt is elmondta: Pápán nagyon jól érezte magát, és hálás a pápaiaknak azért, mert akár munkájukkal, akár adományaikkal segítették, hogy itt egy urológiai osztály létrejöjjön. De köszönettel tartozik az önkormányzatnak is, mert nagyon harmonikus és jó munkakapcsolatot sikerült kialakítani velük az eltelt nyolc év alatt. Varga Bea Génsebészetrõl a pápai Jókai Körben Ha a génsebészetrõl hallunk, amerikai filmeken növekedett nemzedékünknek valamiféle torzszülött mutáns jut az eszébe. Sokszor értesülünk mostanában a klónozás, az élelmiszerek génkezelése körüli problémákról, az erkölcsi határokat átlépõ tudományról. Hogy a génekkel való manipuláció mit is takar valójában, arról hallhattak érdekfeszítõ elõadást a Pápai Jókai Kör tagjai október 26-án a Pedagógus Mûvelõdési Házban. Az érdeklõdõket és a téma szakavatott elõadóját, dr. Csepregi István kandidátust Nagyváradi József, a kör elnöke köszöntötte, aki elmondta, hogy évente egyszer a kör tevékenységétõl eltérõ témát is napirendre tûznek. Így került sor a Génsebészet az élelmiszer és energiatermelõ mezõgazdaságban címû elõadásra. Dr. Csepregi István bevezetõjében a téma és Jókai kapcsolatáról beszélt. Azírónemcsakazirodalomban, de a tudományok csillagászat, technika, élettudomány - terén is jártas volt, így nem tûnik távolinak a körben felmerült elõadás tartalma. Az emberiség kielégíthetetlen energiaigényének következménye a környezet rombolása és az édesvízkészlet drasztikus csökkenése. A Föld lakóinak száma rohamosan nõ, belátható idõn belül kilencmilliárdan leszünk. Ez a tény teszi szükségessé új megoldások keresését. Az utóbbi száz évben az állat- és növényvilágban a keresztezések révén felgyorsult a szaporaság, lerövidült a hús elõállításának ideje, csökkent a növények mérete, de megnõtt termõképességük. Ez sem elégíti ki azonban az embertömeg megfelelõ ellátását. Ennek egyik módja lehet a géntechnológia, aminek során az egészség és az élelmezés érdekében meg kell ismerni és átalakítani a gének tulajdonságait, átörökítõ képességeit. Ma már nem okoz nehézséget a tehenek tejtermelésének növelése, a gyümölcsök vitamintartalmának megsokszorozása, a szervezeti szilárdságot helyreállító, nyersen fogyasztható burgonya termesztése. A föld energiatartalékai kimerülõben vannak. Hatalmas lehetõség rejlik a szél, a Nap, a víz erejében, vagy a biomasszában, Magyarországon minden lehetõség adott a biomasszából nyerhetõ energia felhasználásához, ez lehet számunkra a jövõ fogalmazott dr. Csepregi István, aki közérthetõen, szemléltetõ eszközök segítségével tette kézzelfoghatóvá a nem mindennapi témát, majd elõadását követõen válaszolt az érdeklõdõk kérdéseire. Nagy Imre

4 4 Pápa és Vidéke november 9. A játékban rejlõ agresszió Az elmúlt pénteken óvodai szakmai konferenciára várták a városi óvodák nevelõtestületeinek tagjait, vagyis 10 óvoda 84 óvónõjét. A Hotel Griff tükörtermében megrendezett tanácskozáson a mai óvodások játékában rejlõ agresszió okairól, valamint az agresszió közösségekben való kezelésérõl hallhattak elõadásokat a szakemberek. A konferenciát Rádi Róbert mûvelõdési osztályvezetõ és Barthosné Köpöczi Borbála, a városi óvodák intézményvezetõje nyitotta meg. Nagycsaládosok ülése A konferencián elsõként Sántha Csabáné Polgár Anita mentálhygiénikus tartott elõadást, melynek középpontjában a szülõk, nevelõk lelki egészsége állt. Kitért az agressziót kiváltó okokra, és bemutatta a pszichodrámát, mint a problémával kapcsolatos egyik módszert is. Mint mondta, elsõsorban a téma elméleti részét kívánta bemutatni a jelenlévõknek. Szólt arról, hogy az agrsszió egy teljesen természetes érzés, amit nem lehet elfojtani. Ezért a nevelésnek az a feladata, hogy a gyerekeknek olyan kifejezési formákat biztosítson, amelyek lehetõvé teszik, hogy agressziójukat a társadalom által elfogadott módon tudják kifejezni. Kiemelte, hogy milyen fontos felismerni, mi is az agresszió valójában, ugyanis nem szabad a gyermek minden ártó cselekedete mögött szándékosságot feltételezni. Emellett rámutatott a fiúk és a lányok közötti jelentõs különbségre is. A kutatók szerint ugyanis a fiúk agressziója én-központú, míg a lányok esetében ez nem így van. Mindezek mellett olyan praktikus tanácsokat is adott hallgatóságának, amelyekkel segíthetnek a nagyon agresszív kisgyermekeknek, ezen kívül figyelmeztetett arra is, hogy milyen fontos a nevelõ agresszióval kapcsolatos önvizsgálata is. A konferencia további részében Licskainé Stipkovits Erika klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus, pszichoterapeuta tartott két elõadást a pápai óvónõknek. Szólt a játék életünkben betöltött feladatáról, az önindította, szabad, eszközök nélküli játékról, valamint a mostanában sokhelyütt emlegetett témáról, a televízió és az agresszió összefüggéseirõl. Második elõadásában bemutatta, hogyan tehetnek a szakemberek a stressz és a kiégés ellen az önbecsülés növelésével, illetve amerikai tapasztalatok alapján beszélt arról is, hogy a nevelésben hogyan jelenik meg az igény a teljes szabadosságból az értelmes rend és fegyelmezettség irányába való visszatérésre. papp A Pápa és Környéke Nagycsaládosainak Egyesülete június 27-én megtartott taggyûlésén úgy határozott, hogy az egyesület határozatlan ideig szünetelteti mûködését. A jogszabályok értelmében azonban amennyiben hosszabb ideig tényleges tevékenységet nem folytatnak dönteni kell az egyesület további sorsáról. Mint Kun Tibornétól, a nagycsaládosok pápai egyesületének elnökétõl megtudtuk, november 25-én 17 órára taggyûlést hívott össze a Veszprémi út 34/b-be. Ezen a gyûlésen feltétlenül számít a tagok megjelenésére, ugyanis ekkor kell dönteniük a társadalmi szervezet további sorsáról. Amennyiben a tagság továbbra is életben kívánja tartani a szervezetet, dönteniük kell az elkövetkezõ idõszak tevékenységrõl, ellenkezõ esetben azonban a megszûnésrõl kell határozatot hozniuk. -pe- Közlemény Felhívjuk a lakosság szíves figyelmét, hogy Pápán a Huszár lakótelepi rendelõben és védõnõi tanácsadóban átalakítás és fûtéskorszerûsítési munkálatok miatt a gyermekorvosi rendelés és védõnõi tanácsadás elõreláthatóan november 20-ig szünetel. Ez idõ alatt dr. Vaitsuk Mária és dr. Pekárdi Kálmán rendelése az Anna tér 10. szám alatti rendelõben történik dr. Schveighoffer Zita rendelésével ellentétes idõben. Hétfõn óráig, kedden 8-12 óráig, szerdán óráig, csütörtökön 8-12 óráig, pénteken óráig. A védõnõi tanácsadások helyszíne az ugyanitt található védõnõi tanácsadó a megbeszélt idõpontokban. Megkoszorúzták az új '56-os emlékmûvet Az én apám ötvenhatban Golyók között járt az én apám Akkor éjjel büszkén járt Az én apám Hogyan vigyáz télen az egészségére? Bár sokan szeretik a telet, s tagadhatatlanul szép évszak, az is bizonyos, hogy a hideg idõ, a korai sötétedés, a gyümölcsök, és a megszokott mozgás hiánya erõsen igénybe veszi a szervezetünket. Ezért kell fokozottan ügyelnünk arra, hogy hozzájussunk a megfelelõ mennyiségû vitaminszükséglethez éppúgy, mint a rendszeres mozgáshoz. A kombinált, tabletta alakjában létezõ vitaminok mellett fontos, hogy lehetõség szerint gyümölcsöt, zöldségeket fogyasszunk, esténként elszürcsöljünk egy-egy jó teát. Ma már számos gyógyfû is kapható, ezekkel erõsíthetjük is az immunrendszerünket. Mindenképpen érdemes odafigyelni a szervezet jelzéseire, hiszen a tél a vírusok kedvelt évszaka is. Tifán Gizella (Lovászpatona): - Télen fokozottan kell vigyázni az egészségünkre, hiszen nagyon megviseli a néha szélsõséges idõjárás. Vitaminokat kellene szedni, de inkább az õsszel eltett kompótokat fogyasztjuk. Vigyázunk arra is, hogy sok folyadékot igyunk, hiszen támadnak a vírusok is. A család tagjai mást és mást isznak, általában narancsos üdítõt, teát szoktunk. A vitamintablettákat nem mindenki tudja rendszeresen megvenni, hiszen ezek eléggé sokba kerülnek, de néha ezekre is szükség van. Jól fel kell öltözni, akkor nem lehet baj. Tóth Zoltánné (Pápa): - Rendszeresen kell vitaminokat fogyasztani, és sokat kell tartózkodni a szabad levegõn. Nagyon fontos a megfelelõ étkezés, sok friss zöldséget és lehetõség szerint gyümölcsöt kell enni. Ezek télen már nagyon drágák, de még mindig olcsóbbak, mint a gyógyszerek, amikre ezek nélkül rákényszerül az ember. Mo- Tifán Gizella A fenti vers hangzott el októberben a Magyar Pietánál. Az Acsády Szakképzõ Iskola három osztálya megkoszorúzta az új 56-os emlékmûvet a színház elõtt. A Himnusz közös eléneklése után két fiú verset szavalt, majd az iskola koszorújának elhelyezése után a diákok letették a tisztelet virágait: egy-egy szál fehér szegfût. Rövid ünnepségük végén a Magyarországot sirató és annak feltámadását váró Boldogasszony szobra köré gyûlve énekelték: Áldjon vagy verjen sors keze, itt élned s halnod kell! zogni is kell, ha más mód nincs, például a rendszeres kirándulás vagy a torna is segít. A szervezetet fel lehet, fel is kell készíteni a téli megpróbáltatásokra. Én rendszeresen fogyasztok gyümölcs- és zöldteát, hiszen ezek egészségesek. Tisztítják a szervezetünket, és erõsítik az immunrendszert is. Csak a természetes Tóth Zoltánné Vigyáztak a gyerekekre A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület pápai csoportja az õszi szünidõ alatt is megrendezte hagyományos gyermekmegõrzõ programját. Az október végi, november eleji néhány napos iskolai szünetben közel 30 kisgyermekre felügyeltek a szolgálat munkatársai az Eötvös utcai Ifjúsági Centrumban. Szita Tamásnétól, a pápai csoport vezetõjétõl megtudtuk, a szolgálat a gyermekek felügyelete mellett elfoglaltságról is gondoskodott az apróságok számára; különféle kreatív foglalkozásokat szerveztek a gondjaikra bízott gyerekeknek. A szolgálat pápai csoportja a közelgõ téli szünidõben is tervezi, hogy gyermekmegõrzést szervez. Arra kérnek mindenkit, akik érdeklõdnek a program iránt, jelezzék azt a 70/ as telefonszámon. Az elõzetes jelentkezés azért fontos, mert az Ifjúsági Centrum befogadóképessége véges, így a jelentkezés sorrendjében tudják fogadni a gyerekeket. -pe- dolgokkal foglalkozom, ezeket a megfelelõ helyrõl szerzem be. Vitamintablettát nem szoktam vásárolni, megbízhatóbbak a gyümölcsök. Édl Lászlóné (Ihász): - A betegségek ellen sok gyümölccsel, gyógyteákkal védekezünk. Igaz, hogy drágák, fõként ott kell sokat költeni, ahol gyermekek vannak, de az egészség nyilván többet ér. Szoktunk fogyasztani vitaminkészítményeket, tablettákat is, a legtöbb viszont nem ér annyit, mint a ráköltött reklám. Mégis érdemes megvenni, mert a szervezetnek szüksége van a vitaminokra. A vírusok ellen védõoltásokkal próbálunk védekezni, már megrendelhetõ a háziorvosnál, sokan ingyenesen is kapják. Akinek van erre lehetõsége, az biztosan él is vele. Télen ezeken kívül fontos a réteges öltözködés és a sok mozgás. Ha olyan az idõ, hogy a szabadban lehet tartózkodni, akkor kint van az egész család. Nagy I. Édl Lászlóné

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5.

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. MEGHÍVÓ Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. 2011. június 2. csütörtök 18.00 óra A Dunavarsányi Napok rendezvénysorozat nyitóünnepsége, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Év végi Hangversenye

Részletesebben

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Fónagy-Árva Péter 2.a 18. 2. Nagy Levente 2.b 26. 2. Bodnárné Bali Krisztina TUDÁSBAJNOKSÁG

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Versenyek 2012 I. negyedév

Versenyek 2012 I. negyedév Versenyek 2012 I. negyedév 1. A Polgárőrség Biztonságos közlekedés című rajzpályázata (2012. 03.09.) 1.helyezett: Takács Kitti 4.s Különdíj: Kerek Martina és Tóth Szelina 4.s Felkészítő tanáruk: Némethné

Részletesebben

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu Tisztelt Képviselő-testület! Idén 21. alkalommal rendezzük meg a Városnapokat szeptember 13. és 15. között, ahol a legkülönfélébb

Részletesebben

Zsoldos Napok 2012. október 18-19. 2012. október 18. csütörtök

Zsoldos Napok 2012. október 18-19. 2012. október 18. csütörtök Zsoldos Napok 2012. október 18. csütörtök 8 óra: A Zsoldos Napokat megnyitja: Pintér Etelka igazgatónő 8 óra: Nullenergiás házak előadás Előadó: Pászti Tóth Gyula Helyszín: B épület 2. terem 8 óra: 8.

Részletesebben

PÁPA VÁROS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEI

PÁPA VÁROS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEI PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8500 Pápa, Fő u. 12. Telefon: 89/515-000 Fax: 89/313-989, 89/324-859 Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző E-mail: hivatal@papa.hu PÁPA VÁROS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEI 1. ÓVODÁK

Részletesebben

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI 2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI Horvát nyelv, kulturális élet A tanévet megelőző nyári programok: 1) 2014.Június 22-29.- Pag (Horvátország)- Horvát nyelvi tábor 6 tanuló vett részt az egy hetes horvátországi

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

SPORTEREDMÉNYEK. Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló

SPORTEREDMÉNYEK. Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló SPORTEREDMÉNYEK Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló 1997. Megyei Mezei Futóverseny 3. Kovács András Országos Mezei Futóverseny 52. Kovács András Megyei Atlétika 100 m síkfutás 1. Ács Tamás Országos

Részletesebben

A 2008. őszi Pro Tour versenyekkel kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatom Önöket:

A 2008. őszi Pro Tour versenyekkel kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatom Önöket: Tisztelt Sporttársak! A 2008. őszi Pro Tour versenyekkel kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatom Önöket: 2007. július 1-től életbe lépett nevezési rend értelmében minden nemzeti szövetség jogosult versenyszámonként

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra!

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra! Ráckeve Város Polgármestere és a Ráckevei Molnár Céh Alapítvány meghívást kapott a Szent Korona hazatérésének 35. évfordulóján tartott megemlékezésre és az azt követő fogadásra. A megemlékezésre az V.

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 SZEPTEMBER Szeptember 16. kedd 18:00 Találkozás a festészettel I. Színek versek hangulatok: Hölgyek ecsettel és tollal Festménykiállítás

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

honismereti, kerámia, grafikai, népdalkör, könyvbarát, szûrrátét, citera, leánykórus. (A szakkörök havi díja: 500 Ft).

honismereti, kerámia, grafikai, népdalkör, könyvbarát, szûrrátét, citera, leánykórus. (A szakkörök havi díja: 500 Ft). 2007. SZEPTEMBER KÖNYVTÁR ISKOLAI PROGRAMOK SPORT KLUBOK, FOGLALKOZÁSOK ZENÉS RENDEZVÉNYEK EGYHÁZI ÉLET MOZI, SZÍNHÁZ OÁZIS KIÁLLÍTÁS, VÁSÁR SZAKKÖRÖK, TANFOLYAMOK A MÛVELÕDÉSI KÖZPONTBAN: Szeptemberben

Részletesebben

Települési Rendezvény Naptár 2009.

Települési Rendezvény Naptár 2009. Települési Rendezvény Naptár Időpont Rendezvény megnevezése A rendezvény helyszíne február 14. február 21. március 15. 18 órakor március 21. április 4. 10 órától Iskolai farsangi bál A rendezvényszervező

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben

I. Debrecen Grappling Bajnokság

I. Debrecen Grappling Bajnokság I. Debrecen Grappling Bajnokság G4 Grappling Liga 2013-2014 4. forduló 2014.03.08 Végeredmény Gi Grappling leányok, nők Ifjúsági1 korosztály 48+ kg. 2 versenyző I. Tóth Anett Gracie Barra Orgovány II.

Részletesebben

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny Fizika 2014. április 8-án Hidy Gábor 8.c osztályos tanulónk részt vett az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat által szervezett Öveges József Fizikaverseny megyei fordulóján és továbbjutott az országos döntőbe.

Részletesebben

Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja - megyei rendezvény az életet az éveknek" Zm. Szövetség klubjai részére

Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja - megyei rendezvény az életet az éveknek Zm. Szövetség klubjai részére PROGRAMJAINK: Keresztury Dezső Általános Művelődési Központ 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 21. Tel: 92/314-120, Fax: 92/815-522 E-mail: info@kereszturyamk.hu Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Táneverseny megrendezéséhez. A táneversenyt 2013. december 14-én rendezik meg Mezőberényhen a

ELŐTERJESZTÉS. Táneverseny megrendezéséhez. A táneversenyt 2013. december 14-én rendezik meg Mezőberényhen a a Képviselő-testület 2013. november 25-i ülésére Tervezett döntés: 1 db határozat ELŐTERJESZTÉS Véleményező Biz.: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Döntés: Egyszerű többségi, nyílt szavazással Előterjesztő:

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre Készítette: apigyö képviselő-testülete és Oláhné Horváth Ildikó apigyö patronálója Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15.

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. Szakmai beszámoló a kerületi kortárssegítő képzésről 1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. 2. A képzés további időpontjai és helyszíne:

Részletesebben

Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából rendezett kiállítása

Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából rendezett kiállítása Programajánló Szeptember 12-ig megtekinthető Előtéri fotókiállítás: Nyugat-nógrádi barangoló Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából

Részletesebben

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának Október első napján Énekel az iskola, elnevezésű programmal emlékeztünk meg a zenei világnapról. Elsősorban Bodoki Györgyné Betti néni volt segítségünkre ebben, ő volt az, aki megénekeltette az iskola

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pusztavám Község Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 8066 Pusztavám, Kossuth Lajos u. 64-66. Tel, Fax: 22/417-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pusztavám Község Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013.

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ- és PROGRAMFÜZET

TÁJÉKOZTATÓ- és PROGRAMFÜZET FMFSN VÁNDORSERLEG XII. Székesfehérvár, 2011. április 13. TÁJÉKOZTATÓ- és PROGRAMFÜZET Fejér Megyei Felsőoktatási Sportnap Rendező: Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Pannon Egyetem Székesfehérvári

Részletesebben

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Gárdonyi Géza területi matematikaverseny (Ács) A versenyen évfolyamonként egy-egy tanuló vett részt. 4. évfolyam Nagy Adél 6. évfolyam Kocsis Anett 8. évfolyam Kelemen

Részletesebben

Generációk Központ és a Chili Jóga Római

Generációk Központ és a Chili Jóga Római szombat vasárnap Generációk Központ és a Chili Jóga Római közösségi megnyitója 2013. február 2-3. NEXT 2. oldal szombat Részletes Programterv SZOMBAT Kapunyitás» Ünnepélyes megnyitó» Elôadások» Tanácsadás»

Részletesebben

VÁROSI AMATŐR MŰVÉSZETI CSOPORTOK 2012.ÉVI PÁLYÁZATI ELSZÁMOLÁSA

VÁROSI AMATŐR MŰVÉSZETI CSOPORTOK 2012.ÉVI PÁLYÁZATI ELSZÁMOLÁSA VÁROSI AMATŐR MŰVÉSZETI CSOPORTOK 2012.ÉVI PÁLYÁZATI ELSZÁMOLÁSA Rábaköz-Hanság Működési, utazási és Kiss József Turisztikai anyagköltség (Hanság Big Band) Szent Anna Plébánia Énekes Gitáros Csoportja

Részletesebben

57. Balaton Kupa Végeredmények

57. Balaton Kupa Végeredmények 57. Balaton Kupa Végeredmények I. Kategória (Férfi szuperliga, NB I-II-III.) Csapatverseny: Helyezés: Csapat: Ütött fa 2282 fa Kaposvári I. 2247 fa 3. Attala 2225 fa 4. Kaposvári II. 2203 fa 5. 2200 fa

Részletesebben

Beszámoló a 24 órás sportnapról:

Beszámoló a 24 órás sportnapról: Beszámoló a 24 órás sportnapról: A TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0236 számú pályázatunk iskolai hagyománnyá tehető eseményei között immár 2. alkalommal rendeztük meg a tanév vége előtti 24 órás sportnapot, amely

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 9/2013 szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni

Részletesebben

Sarvar. varos 2013. MÁRCIUS ÁPRILIS MÁJUS

Sarvar. varos 2013. MÁRCIUS ÁPRILIS MÁJUS Sarvar varos RENDEZVENYNAPTARA PROGRAMME CALENDAR 2013. MÁRCIUS ÁPRILIS MÁJUS w marcius 1 15. 1. (pé), 17:00, Nádasdy-vár, könyvtár (95/320-122) Katonatörténet az I. világháborútól napjainkig kiállítás

Részletesebben

I. Szekszárdi Fürdő Triatlon Tolna megyei NSI utánpótlás olimpia és nyílt verseny 2012.06.02.

I. Szekszárdi Fürdő Triatlon Tolna megyei NSI utánpótlás olimpia és nyílt verseny 2012.06.02. I. Szekszárdi Fürdő Triatlon Tolna megyei NSI utánpótlás olimpia és nyílt verseny 2012.06.02. Újonc1 fiú 1 2003 Mattenheim Bálint B 0:07:26 Bátaszék 2 2003 Sebestyén Tamás B 0:08:05 Szekszárd 3 2004 Bán

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2. Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi munkatervének felülvizsgálata (szóbeli)

Jegyzőkönyv. 2. Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi munkatervének felülvizsgálata (szóbeli) Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. sz. alatti székhelyén 2015. június 2- án 15.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak: a csatolt

Részletesebben

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY CSODÁT VIRÁGZIK A JELEN REFORMÁTUS ISKOLÁK ORSZÁGOS E - VERSMONDÓ KATEGÓRIA Fekete Kiara Mercédesz 6.a 2. Simonné Varga Katalin ANYANYELVI JÁTÉKOK JÁTÉKOS ANYANYELV ORSZÁGOS DÖNTŐ Takács Noémi Nagy Nelli

Részletesebben

Az Asztalitenisz-szakosztály beszámolója

Az Asztalitenisz-szakosztály beszámolója 2012 Az Asztalitenisz-szakosztály beszámolója Megyei ranglista-versenyeredmények Újonc egyéni 2001 Czémán Róbert 1999 Raposa Roland 1. helyezett Szalai Anna 1. helyezett Serdülő egyéni 1997/98 Raposa Roland

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

VERSENYKIÍRÁS. Országos Kötélugró Csapatbajnokság Szentes, 2015. november 28.

VERSENYKIÍRÁS. Országos Kötélugró Csapatbajnokság Szentes, 2015. november 28. Magyar Ugrókötelesek Szövetsége 2836 Baj, Petőfi S. u. 137. ugrokotel@gmail.com Tel.: +3670/3650236 VERSENYKIÍRÁS Országos Kötélugró Csapatbajnokság Szentes, 2015. november 28. Időpont: 2015. november

Részletesebben

34 év után újra a Comenius Karon az OTDK

34 év után újra a Comenius Karon az OTDK 1. nap (2015. 04. 08.) 34 év után újra a Comenius Karon az OTDK 2015. április 8-án megkezdődött a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia 14. szekciójának háromnapos ülése. Az esemény főszereplői

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

6 2011. október HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS Egyéni Atlétika Verseny - Szarvas, 2011. 09. 27. A III-IV. korcsoportnak (5-8.osztály) megrendezett atlétika versenyen, minden tanuló, abban a versenyszámban indulhatott,

Részletesebben

Sporteredmények (március)

Sporteredmények (március) Tanács Levente 3.b Bak Péter 4.a Szeri Ádám 4.a 2. hely Városi Mezei Futóbajnokság (Diákolimpia) Tóth Gergely 4.a Kapic Amir 4.a Szabó Csenge 5.a Király Csenge 3.a Koltai Anna 3.b Lukács Noémi 4.a Mukus

Részletesebben

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója.

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. 2012. január: Iskolai csoportedzések, István Király ált iskola, minden hétfő 14 órától Gyolcsos Ferenc vezetésével 15 fő. Táncsics Mihály Általános iskola kedd

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének a) jegyzıkönyve b) határozata : 9/2013 Napirendi pontok: 1.

Részletesebben

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Intézményünk, az Arany János Református Általános Iskola és Óvoda augusztus 30- án, vasárnap délelőtt 10 órai kezdettel, ünnepi istentisztelet keretében nyitotta meg

Részletesebben

Szeptemberi októberi programok

Szeptemberi októberi programok Szeptemberi októberi programok Szeptember 17 én, 18 án iskolánkban papírgyűjtés volt. A felsőtagozat összesen 5623 kg papírt gyűjtött. A tavalyi évben többet gyűjtöttünk. Reméljük a következő tanévben

Részletesebben

VÁROSÜNNEP Rudabánya

VÁROSÜNNEP Rudabánya VÁROSÜNNEP Rudabánya Magyarország Európai Unióhoz csatlakozása 10. évfordulójának jegyében Programok III. Ásványgyűjtő Fesztivál, Rudabánya 2014. szeptember 5. VII. Városnap, Rudabánya 2014. szeptember

Részletesebben

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14 A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14 2014. október 17-én került sor a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetségben rendkívüli tisztújításra. A korábbi elnök, Birta

Részletesebben

Tollaslabda diákolimpia Észak-Magyarországi területi döntő. Pest megye, Heves megye Nógrád megye Tollaslabda B kategória II-VI.

Tollaslabda diákolimpia Észak-Magyarországi területi döntő. Pest megye, Heves megye Nógrád megye Tollaslabda B kategória II-VI. TERÜLETI TOLLASLABDA DIÁKOLIMPIA i Batthyány Sportiskolai 2015.02.07. Tollaslabda diákolimpia Észak-Magyarországi területi döntő Pest megye, Heves megye Nógrád megye Tollaslabda B kategória II-VI. korcsoport

Részletesebben

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv 103 fő versenyző (86 felnőtt, 17 junior) 24 egyesület Ács László Bakos Balázs (Gazdagréti Kempo HE) Barabás Béla (Agacu ZBKKSE) Balla Tamás Bognár Levente (Tatabánya

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 7/2014. szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u.

Részletesebben

A II. Debreceni Székely Nap

A II. Debreceni Székely Nap A II. Debreceni Székely Nap Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület és a Debreceni Unitárius Egyházközség 2013. június 8-án immáron második alkalommal rendezte meg a Székely Napot, Debrecenben. Sok emlékezetes

Részletesebben

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptárja

Részletesebben

Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai

Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai Danks Emese, az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány ügyvezető igazgatója Több mint húsz éve foglalkozik kommunikációval hazai és nemzetközi

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló Újvárosi városrészi nap LEADER rendezvény Beszámoló A rendezvény helyszíne: 6800 Hódmezővásárhely, Széchenyi tér A rendezvény időpontja: 2012. július 21. A Visszhang utcai Olvasókör 12 éve rendezi meg

Részletesebben

Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 0. KORCSOPORT - FIÚ 0. KORCSOPORT - LÁNY

Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 0. KORCSOPORT - FIÚ 0. KORCSOPORT - LÁNY Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 Helyszín: KOMÁROM GYÓGYFÜRDŐ FEDETT USZODA EREDMÉNYEK 0. KORCSOPORT - FIÚ 33,3 m GYORS 1. Halász Viktor (oklevél) 1 : 05 : 30 Gesztenyés Óvoda 33,3 MELL 1. Halász

Részletesebben

SEGÍTHETÜNK! Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 9/14/2009 9:10:00 AM 9/14/2009 9:10:00 AM

SEGÍTHETÜNK! Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 9/14/2009 9:10:00 AM 9/14/2009 9:10:00 AM SEGÍTHETÜNK! Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 9/14/2009 9:10:00 AM WWW.DGY.HU ADÓSZÁM: 18356076-1-03 BANKSZÁMLASZÁM: 10400621-06201821-00000000 H-6200 KISKŐRÖS, MEZŐ U. 16. H-1094 BUDAPEST, ANGYAL UTCA

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. április 25-26.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. április 25-26. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. április 25-26. V. Országos Modern- és Kortárstánc Verseny Modern tánc verseny A) Szóló kategória

Részletesebben

Összefoglaló a 2013. március 14-17. között megrendezésre került Országos Fogyasztóvédelmi Sulitáborról

Összefoglaló a 2013. március 14-17. között megrendezésre került Országos Fogyasztóvédelmi Sulitáborról Összefoglaló a 2013. március 14-17. között megrendezésre került Országos Fogyasztóvédelmi Sulitáborról I. 2013. március 14-17. között a Balaton mellett fekvő Zánkán, az Új Nemzedék Központban került sor

Részletesebben

Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit

Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit a Dávid Gyula születésének századik évfordulója alkalmából rendezendő koncertekre, 2013. május 2. és május 9. között

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánd Község Önkormányzata, Hárskút Község Önkormányzata, Márkó Község Önkormányzata közös képviselő-testületi ülésén, 2013. november 20-án, szerdán, 17 óra 30 perc kezdettel,

Részletesebben

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00 Szajoli Polgármesteri Hivatal 5081 Szajol, Rózsák tere 1. Tel.: 56/446-000 Fax: 56/446-447 E-mail: titkarsag@szajolph.t-online.hu Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ Vámosgálfalva Önkormányzata tisztelettel meghívja a Vámos Települések Szövetségének tag önkormányzatait és minden kedves érdeklődőt a 2010. június 4 6 án megrendezésre kerülő Vámos Települések

Részletesebben

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről.

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. 1 Jegyzőkönyv Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. Ülés helye: Jelen vannak: Városháza Tanácskozóterme Sásd, Dózsa

Részletesebben

A FELSÔ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENYEK EREDMÉNYEI

A FELSÔ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENYEK EREDMÉNYEI A FELSÔ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENYEK EREDMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Országos Kazinczy verseny Balatonboglár 3. helyezett Madácsi Réka 8.b Országos Kossuth Lajos szónokverseny 3. helyezett Sipos

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A 2011-2012 ROTARY ÉVRŐL

BESZÁMOLÓ A 2011-2012 ROTARY ÉVRŐL BESZÁMOLÓ A 2011-2012 ROTARY ÉVRŐL Elnökség átadása 2011.06.29. Várszínház és Mővészetek Háza Füzér 2011.07.02. Átadó-ünnepség, szülinap. Szeged-Sopron-Kisvárda Hármas-találkozó -I. Telkibánya 2011.07.03.

Részletesebben

Részvétel a évi Riói Nyári Olimpiai Játékokon

Részvétel a évi Riói Nyári Olimpiai Játékokon Részvétel a 2016. évi Riói Nyári Olimpiai Játékokon Előterjesztő: Komáromi Tibor szakmai igazgató Az előterjesztést az MBSZ Elnöksége 2016. július 6-i ülésén 30/2016. számú határozatával elfogadta. 1 A

Részletesebben

AZ IPA TAPOLCAI SZERVEZETE 2013. szeptember 05-től szeptember 09-ig a Hunguest Hotel Pelion **** Tapolca Köztársaság tér 10. szám alatt rendezi meg a 20 éves jubileumi ünnepségét, rendezvényét. A rendezvényre

Részletesebben

Palatábla 2015. április május. Palatábla VELÜNK TÖRTÉNT- RÓLUNK SZÓL!

Palatábla 2015. április május. Palatábla VELÜNK TÖRTÉNT- RÓLUNK SZÓL! Palatábla VELÜNK TÖRTÉNT- RÓLUNK SZÓL! 1 Versenyeredmények Tanítványaink közül többen is részt vettek a tavaszi tanulmányi versenyeken, amelyeket komoly felkészülés előzött meg. Költészetnapi szavalóverseny:

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Rétság Városi Sport Egyesület

Rétság Városi Sport Egyesület - Rétság Városi Sport Egyesület - Részlet az alapszabályból: A Rétság Városi Sport Egyesület az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján önállóan m köd társadalmi szervezet. Az egyesület a

Részletesebben

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most 2011. március 3 TÉL-FÉNY 2011. XI. alkalommal megrendezett fotókiállításon Afrikától Furugyon át Új-Zélandig láthattunk fényképeket a tárlaton. Először lehetett szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot

Részletesebben

Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális szakiskola és Kollégium Diákönkormányzatának Szervezeti és működési szabályzata

Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális szakiskola és Kollégium Diákönkormányzatának Szervezeti és működési szabályzata Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális szakiskola és Kollégium Diákönkormányzatának Szervezeti és működési szabályzata Ezen Szervezeti és Működési Szabályzat a Kolping Katolikus Szakiskola Tanulói, tanulóközösségei

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

REFORMÁTUS KÖZÉPISKOLÁK XVII. ORSZÁGOS KÉMIAVERSENYE 7. évfolyam. 2015. április 17-18.

REFORMÁTUS KÖZÉPISKOLÁK XVII. ORSZÁGOS KÉMIAVERSENYE 7. évfolyam. 2015. április 17-18. 7. évfolyam Ksz Feladatok I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. 4 Berezvai Anna Kiss Bálint Ref. Ált. Isk. Horváth József 7 2 2 4 9 9 22 4 4 3 9 75 I. 6 Székely Bendegúz Szentendrei Ref. Gimn. Dulai

Részletesebben

Westbay - G4S - HM EI Kupa

Westbay - G4S - HM EI Kupa Westbay - G4S - HM EI Kupa 2009. 06. 27-28. BHSE Lőtér, Pongrác út Légpuska 40 lövés, nők: 1. 2. 3. 4. Σ 1. Dalmati Nóra 1978 BHSE 99 97 99 97 392 2. Seffer Kata 1992 BHSE 97 96 95 94 382 3. Szakonyi Gerda

Részletesebben

Újra indul a Teleház! Folyamatosan bõvülõ szolgáltatásokkal várjuk vendégeinket a Mûvelõdési Központban. Szolgáltatások:

Újra indul a Teleház! Folyamatosan bõvülõ szolgáltatásokkal várjuk vendégeinket a Mûvelõdési Központban. Szolgáltatások: Tervezett program: 1530 Március idusára - Ünnepi mûsor Elõadják: A Bocskai István Általános Iskola és AMI 8.a osztályos tanulói Felkészítõ tanár: Váradiné Szabó Katalin Helyszín: Templomkert 1550 Koszorúzás

Részletesebben

XXIV. Felnőtt és Ifjúsági WTF Taekwondo Országos Bajnokság

XXIV. Felnőtt és Ifjúsági WTF Taekwondo Országos Bajnokság XXIV. Felnőtt és Ifjúsági WTF Taekwondo Országos Bajnokság 2014. november 29. BÉKÉSCSABA Kiíró: Rendező: Versenyigazgató: Főbíró: A verseny fővédnöke: Időpont: Helyszín: Magyar Taekwondo Szövetség Lakótelepi

Részletesebben

Magyarországi Németek Általános 2004 Művelődési Központ 2. Mátyus Eszter 2002 Bibó István Gimnázium. 2004 Általános Iskola

Magyarországi Németek Általános 2004 Művelődési Központ 2. Mátyus Eszter 2002 Bibó István Gimnázium. 2004 Általános Iskola Helyezés Név Szül.év Iskola IV. korcsoport leány 1. Kovács Kata Magyarországi Németek Általános 2004 Művelődési Központ 2. Mátyus Eszter 2002 Bibó István Gimnázium 3. Gerhák Petra i Széchenyivárosi Arany

Részletesebben

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége:

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: 2010. január 14. a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesülettel, az Eötvös József Klubbal közösen megemlékezést

Részletesebben

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét,

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, IIDddd A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, a Nógrádker Zrt. Szakszervezeti Bizottságának titkárát, a KASZ

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben