ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET HATÁROZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET HATÁROZATA"

Átírás

1 ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 826/2006. (IV. 19.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló évi I. törvény (a továbbiakban: Rttv.) ban biztosított jogkörében a Hálózatos Televíziók Rt. (1115 Budapest, Bartók Béla út 152/L.) műsorszolgáltatóval szemben meghozta az alábbi határozatot. A Testület megállapítja, hogy a Műsorszolgáltató november 10-én megsértette az Rttv. 5/B. (3) bekezdésében foglalt rendelkezést az aznap 21:04 kezdettel sugárzott Ősi harcos című műsorszám korhatár-besorolásával. A Testület megállapítja, hogy a Műsorszolgáltató november 11-én megsértette az Rttv. 5/B. (3) és 5/C. (2) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket az aznap 17:31 órai kezdettel és változatlan korhatár-jelzéssel vetített Ősi harcos című műsorszám korhatár-besorolásával és sugárzási időpontjával. A Testület megállapítja, hogy a Műsorszolgáltató november 7-én, 8-án, 9-én és 10-én megsértette az Rttv. 5/A. (2) bekezdésében foglalt rendelkezést az Ősi harcos című műsorszám műsorelőzeteseinek sugárzási időpontjaival. A fentiek miatt a Testület az Rttv a (1) bekezdésének e) pontja alapján ,-Ft, azaz ötszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi a Műsorszolgáltatót. A bírságot nyolc napon belül kell megfizetni az ORTT MNB számú számlájára. E határozat ellen közigazgatási úton fellebbezésnek nincs helye, a közléssel jogerős és végrehajtható. A határozat felülvizsgálatát a közléstől számított 30 napon belül bíróságtól lehet kérni a Testülethez benyújtandó keresetlevéllel. Indokolás A Testület vizsgálta a rádiózásról és televíziózásról szóló évi I. törvényben foglaltak megtartását, és a Hálózatos Televíziók Rt. műsorszolgáltató november 10-én 21:04 órai kezdettel vetített, november 11-én pedig 17:31 órai kezdettel megismételt Ősi harcos című műsorszámának sugárzása esetében törvénysértést tapasztalt.

2 A film tartalma Az ősi Kínában a császár a síremlékét építteti. A munkálatokat vezető Tiang Fong egy véletlen folytán megmenti az uralkodó életét, akit ezért kamarássá neveznek ki. A férfi így ismeri meg a császár udvarában élő Hóvirágot, akivel egymásba szeretnek. Amikor kapcsolatukra fény derül, az uralkodó halálra ítéli mindkettőjüket. Mielőtt Hóvirág a tűzbe vetné magát, szerelmének adja az örök élet elixírjét. Fongot végül agyaggal kenik be, hogy így lelje halálát. A történet 3000 évvel később, 1974-ben folytatódik. Az ismert színész, Berry Chi, aki ősi leletek után kutat, repülni viszi a kezdő színésznőt, Lilit, azzal a céllal, hogy az úton megölje. Egy véletlen baleset miatt azonban a férfi terve meghiúsul, és a nő egy ősi barlangba zuhan, ahol Fong agyagszobra áll. Az események hatására a szobor életre kel, és örömmel ismeri fel Liliben halottnak hitt kedvesét, Hóvirágot. A lány nem érti, hogy a férfi mit szeretne tőle, de Chi kérésére kedvesen viselkedik vele. Berry azt reméli, hogy Fong segítségével eljut a rejtett mauzóleumba, ahol reményei szerint mesés kincseket találhat. Lili végül beleszeret Fongba, amikor a férfi megmenti az életét. Végül a lány mégis meghal. A két szerelmes búcsújakor mindketten biztosak benne, hogy egy másik életben újra találkoznak. A viszontlátás 1990-ben történik meg, amikor a lány egy turistacsoporttal ellátogat az agyagkatonák mauzóleumába, ahol Fong dolgozik, és megpillantva szerelmét, felélednek benne a régi emlékek. A Műsorszolgáltató a filmet a II. kategóriába sorolta, azaz tizenkét éven aluliak számára a megtekintése nagykorú felügyelete mellett ajánlott minősítést kapott. Az IMDB szerint a filmet Finnországban 16, Svédországban pedig 15 éven felülieknek ajánlották. (Az amerikai, angol, német korhatári besorolásokról nem ismertek adatok.) A műsorszám műfaját tekintve kalandfilm, amely a történelmi filmhez hasonlóan - általában nem jelent potenciális veszélyt a serdülő korosztálynak, tekintettel arra, hogy a múltban játszódik, így távol esik a hétköznapok világától, ezért a látottak valóságra vonatkoztathatóságának mértéke csekély. A vizsgálatba vont film abban különbözik a műfaj többi képviselőjétől, hogy bár az események a múltban indulnak, de napjainkhoz közel, ben folytatódnak, majd végül 1990-ben zárulnak le, így az idősíkok keveredése túlságosan megnehezíti a látottak megértését, a cselekmény követését a fiatalkorúak számára. A filmben ráadásul több alkalommal direkt módon került bemutatásra az egyik legsúlyosabb erőszaktípus, a hidegvérű emberölés, illetve annak kísérlete, amely II. kategóriába sorolt műsorszámokban nem tehető közzé. Bár az erőszakos jelenetek nem voltak gyakoriak, azonban ábrázolásuk több alkalommal főként a film végén elnyújtottan, brutális részletességgel történt. Az erőszak következményei, az áldozatok sérülései, agóniája túlságosan intenzív módon jelent meg, az alkotók vizuálisan (véres sérülések, sugárban ömlő vér) és akusztikusan (nyögések, hörgések) felerősítve mutatták be az erőszak eredményét, így növelve a jelenetek brutalitását. A film további problémás eleme a másik ember félelme, szenvedése miatt érzett közöny, ami megjelent a filmben a negatív szereplők viselkedésében, és ami társadalmilag káros magatartásmintát közvetíthetett a fiatal nézők felé. A Testület különösen az alábbi tartalmak, elemek, illetve jelenetek miatt tartja indokoltnak a magasabb korhatár-kategóriába sorolást: 21:09:23-21:10:02 Az építésvezető Fong meglátja, hogy a császárt három katona üldözi, ezért az uralkodó segítségére siet. A férfi karddal küzd az üldözők ellen. Mindhármat lelöki a lováról, de 2

3 egyikükkel a földön folytatja tovább a küzdelmet, melynek végén levágja a katona fejét. A csonkolt testrész a levegőben repül, majd a földön gurul tovább. 21:54:27-21:55:04 A színész felfedezi, hogy az ősi lelet, amit el akartak neki adni hamis, ezért a tárgyat összetöri, majd arcul üti, és többször megrúgja a kereskedőt, aki elterül a földön. Mikor a férfi feltápászkodik és a kijárat felé indul, a színész felkap egy kést az asztalról, és hátba dobja vele a kereskedőt. A kamera közeli képen mutatja az áldozat hátából kiálló eszközt és a körülötte enyhén véres kabátot. A férfi nyög fájdalmában, és lassan elindulna az éppen megérkező Lili felé. A színész körül álló emberek rezzenéstelen arccal nézik az áldozat agóniáját. Lili nem veszi észre a történteket, ezért elszalad a férfi mellett, aki összeesik. 22:38:41-22:39:03 Lili menekül Fong haragjától, amikor meglátja, hogy egy színésznő társa támolyog ki az egyik vagonból, mellkasán véres seb tátong, szájából vér szivárog. A sikoltozó Lilit két fegyveres gengszter veszi üldözőbe. A lány Fong segítségét kéri, aki hirtelen előugorva lesújt a kardjával, amitől a gengszterek nyögve esnek össze. A bűnözők főnöke lövést ad le Fongra, de célt téveszt. Tiang Fong odaugrik, és kardjával fejbe vágja a férfit, akinek a homlokán keletkezett sebből vér folyik, majd tágra meredt szemmel összeesik. 22:51:43-22:53:46 Az életre kelt agyagkatonák lóháton vágtatnak a kincsekért igyekvő csempészek felé, akik fegyverrel védekeznek. A csatában több meglőtt katona ordítva zuhan a földre. Társaik azonban lándzsájukat a csempészek mellébe dobják, akik hangos nyögéssel esnek össze. A mozgalmas, sötét tónusú jelenetben fájdalmas hörgések, kiáltások hallatszanak, a kardok, lándzsák csörgése és a lövések dörrenése csak fokozza a drámai hatást. Berry a kavarodásban Fongra céloz, de lövése egy agyagkatonát talál el, aki hátratántorodik. Fong és Berry dulakodni kezdenek, melynek végén Tiang egy mellrúgással teríti le Chit. A színész egyik embere ekkor a férfi védelmére siet, rálő Fongra, aki ártalmatlanná teszi a támadóját. Direkt módon nem látszik az erőszak, csak Tiang mozdulataiból és a húsba hatoló kard hangjából tudhatjuk, hogy leszúrta a férfit. Berry azonban időt nyer, és fegyverrel túszul ejti Lilit. Ez alatt az életre kelt agyagkatonák és a csempészbanda harca tovább zajlik. Sötét, lassított képeken látjuk, ahogy az ellenfelek lándzsával leszúrják, illetve fegyverrel lelövik egymást, és a sebesültek mindkét csoportban nyögve esnek össze. 22:55:07-22:56:05 Fong beugrik a gépbe, amivel Berry és túsza, Lili próbál menekülni. A két férfi dulakodni kezd, és lassítva látjuk, amint Berry ütése nyomán Fong feje hátracsapódik, a szájából pedig vér fröccsen. Ezután Berry arcon vágja Lilit, akinek mély, véres seb keletkezik az arcán, és hátratántorodik. Berry mellbe lövi a lányt. A kamera lassítva, közelről mutatja, ahogy a sebből vér fröccsen. Fong felkiált Lili fájdalma láttán, majd kardját Berry felé hajítja. A férfi közben rálő Tiangra, akit a vállán talál el. A sebből vér fröccsen. Fong kardja eközben Berry testébe fúródik, és a falat átdöfve, felnyársalja a férfit, aki ordít a fájdalomtól. A sebesült, véres Fong felkapja Berry fegyverét, és éppen lőne, de az nincs kibiztosítva, így nem tudja használni. Chi kihúzza a vállából a kardot, és a véres sebe ellenére Fong felé igyekszik, aki többször sikertelenül próbálja elsütni a fegyverét. Mikor Berry lesújt a karddal, véletlenül kibiztosítja a Fongnál lévő fegyvert, ami így elsül, és eltalálja a színészt. A férfi felordít, hátrahanyatlik, a hasán keletkezett lőtt sebből pedig vér fröccsen ki. A következő két lövés mellbe találja Berryt, aki erősen véres mellkassal zuhan a falnak a haldokló lány mellé. 3

4 A fenti példák alapján elmondható, hogy a műsorszám nem felelt meg a II. kategória szempontjainak. Az Rttv. felhatalmazása alapján született testületi állásfoglalás mellett a bírói gyakorlat értelmezi azokat a szempontokat, amelyek alapján a műsorszám minősítése folyik. Az alkotásban nemhogy közvetett, de néhol kifejezetten közvetlen módon került megjelenítésre az erőszak és annak következménye. A helyenként meseszerű cselekményszövés és a humoros részek ellenére az ábrázolt erőszakos képsorok olyan elnyújtottan és naturális módon kerültek bemutatásra, amelyek feldolgozása meghaladhatta a év közötti nézők értelmi és érzelmi képességeit. A Legfelsőbb Bíróság az LB.KfV.III.37507/2001/5. számú döntésében rámutatott arra, hogy a kiskorúak különleges védettségét az indokolja, hogy nem lehet abból kiindulni, hogy a látottakat megfelelő módon és megfelelő értékrend alapján elemzik és értékelik, hiszen éppen a végleges értékrend kialakításának folyamatában vannak. Ebből adódik a személyiségfejlődésük sérülékenysége, valamint ez indokolja a fokozott védelmüket. Ebből levezetve a bírósági gyakorlat is megszorítóan értelmezi a kiskorúak védelmére vonatkozó rendelkezéseket. A Legfelsőbb Bíróság gyakorlata alapján, többek között a felhasznált képi eszközök minősége, az esetlegesen alkalmazott naturális eszközök hangsúlyozása, a zenei eszközök alkalmazása is befolyásolja egy-egy műsorszám megítélését. Jelen esetben egyértelműen megállapítható, hogy az erőszakos cselekedetek képi megjelenítése igencsak hangsúlyozott volt, továbbá az alkalmazott hanghatások és zenei eszközök nem oldották, sőt inkább fokozták a vizuális eszközök hatását. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 51. (1) bekezdésében foglalt rendelkezésnek megfelelően a Testület január 20-án kézbesített levelében tájékoztatta a Műsorszolgáltatót a hatósági ellenőrzés megállapításairól, egyúttal felhívta az ügyre vonatkozó nyilatkozatának megtételére. A felhívásnak a Műsorszolgáltató január 29-én kelt és február 2-án érkezett levelében tett eleget. A Műsorszolgáltató írásbeli nyilatkozatában egyetértett azzal, hogy a hatósági ellenőrzés során problémásnak tekintett műsorszám-részletek erőszakos módon megoldott konfliktushelyzetek. A Műsorszolgáltató álláspontja szerint azonban az előbbi megállapítás kizárólag a szóban forgó jeleneteknek a film egészéből való kiemelése, önmagukban történő említése esetén állja meg a helyét. Ezzel kapcsolatban a Műsorszolgáltató megjegyezte, hogy a direkt szöveges megfogalmazás felnagyítja, eltorzítja a vizsgált műsorszám kiemelt jeleneteit, s ezáltal nem ad reális képet a film üzenetéről, a tényleges, koherens képi megjelenésről: ugyanis a műsorszám a fentiekkel ellentétben meseszerű történetet jelenít meg, amelyre groteszk eszközök, karikírozott mozdulatok, komikus szituációk és karakterek jellemzőek. Ezzel a Műsorszolgáltató álláspontja szerint sokkal hangsúlyosabban jelenik meg a modernkor vívmányaira rácsodálkozó főhős, a szereplők közti nonverbális poénokra kihegyezett kommunikáció, mint az erőszak, amelynek metakommunikációs üzenetrétege ugyancsak idézőjeles, illetve parodisztikus a Műsorszolgáltató szerint. A Műsorszolgáltató előadta, hogy az eredeti, 145 perces filmalkotás helyett a (111 perces) rövidített műsorszámot sugározta, amelyből hiányoztak azok a jelenetek, amelyek legalább mennyiségüknél fogva indokolttá tették volna a szigorúbb besorolást, s megjegyezte, hogy a külföldi klasszifikációk is az eredeti változatot minősítették 16-os korhatárra. 4

5 A Műsorszolgáltató a műsorszámban szereplő, a hatósági ellenőrzés során kifogásolt jelenetekkel kapcsolatban arra az álláspontra helyezkedett, hogy ezek nagy részében az igazán erőszakos cselekedetek, illetve azok következményei csak rövid időre jelennek meg, számos alkalommal csak indirekt formában, a mozgalmas, sötét tónusú jelenetekben, a fegyveres összecsapásokban pedig inkább a jó és rossz küzdelmét, a harc monumentalitását kívánták ábrázolni az alkotók, semmint az erőszakos cselekedetet, mint egyetlen konfliktuskezelő megoldást. A Műsorszolgáltató levele végén kifejtette, hogy a hatósági ellenőrzés véleményük szerint arra világít rá, hogy a jelenlegi szisztéma kevésbé alkalmas a részben művészi, részben ízlésbeli közös megítélés kialakítására, s hogy elsődleges ajánlások, vagy ajánlott nomenklatúra sokat segíthetnének a műsorszolgáltatók és a hatóság egységesebb viszonyulásának létrehozásában. Levele végén a Műsorszolgáltató ígéretet tett, hogy ezeket az ajánlásokat, illetve ajánlott nomenklatúrát a jövőben feltétlenül akceptálni fogja. Az előadottak alapján a Műsorszolgáltató kérte az eljárás megszüntetését, illetve méltányos kezelését. A Testület a rendelkezésére álló dokumentumok áttanulmányozását követően az alábbi álláspontot alakította ki. A jelenetek egész alkotásból történő kiemelésével, szóbeli megfogalmazás útján történő eltorzításával, felnagyításával kapcsolatban a Testület meg kívánja jegyezni, hogy a klasszifikációs vizsgálat és elemzés alapját a műsorszám egészének megtekintése képezi. A Műsorszolgáltató azon érvelését, miszerint a külföldi klasszifikációk is a vágatlan változatot minősítik 16-os korhatárra, a Testület klasszifikációval kapcsolatos határozataiban megjelent azon gyakorlatára tekintettel nem tudta elfogadni, hogy az Rttv. hatálya alá tartozó műsorszolgáltatóknak a kategorizálást nem külföldi adatokra és az alkotás vágott vagy vágatlan jellegére figyelemmel, hanem mindig és alapvetően az Rttv. klasszifikációs rendelkezései által adott támpontok és a sugározni kívánt műsorszámban található jelenetek figyelembe vételével kell elvégezniük. A Testület álláspontja szerint a műsorszámok alacsonyabb korhatár-kategóriába sorolhatósága érdekében történő vágását, rövidítését a jeleneteknek nem mennyiségi, hanem minőségi szempontja szerint kell elvégezni. A Testület megítélése szerint a műsorszám a műfajt (kalandfilm) önmagában tekintve nem igényelt volna szigorúbb klasszifikációt, tekintettel arra, hogy ezek a típusú filmek általában kizárólag a múltban játszódnak, így távol esnek a hétköznapok világától, ezért a látottak valóságra vonatkoztathatóságának mértéke csekély. A vizsgált műsorszám azonban különbözik az előbb részletezett műfaji sajátosságoktól, ugyanis a múltban indult események napjainkhoz viszonylag közel folytatódnak, s 1990-ben zárulnak le. Az idősíkok ilyetén keveredése a Testület álláspontja szerint túlságosan megnehezíti a látottak megértését, a cselekmény követését a 16 éven aluliak számára. A műsorszám elemzéséből kiderül ugyan, hogy az erőszakot tartalmazó jelenetek nem voltak gyakoriak, azonban a Testület megítélése szerint e kevés jelenet túlságosan elnyújtottan, brutális részletességgel került bemutatásra, nem is beszélve az erőszak eredményének vizuális 5

6 és akusztikus elemekkel felerősített ábrázolásáról (véres sérülések, sugárban ömlő vér, nyögések, hörgések). Ezeket a Műsorszolgáltató által említett groteszk eszközök, karikírozott mozdulatok, csetlő-botló főhős, és a nonverbális poénokra kihegyezett kommunikáció sem enyhítették. Az Rttv. 5/F. -ában kapott felhatalmazás alapján meghozott 1494/2002. (X. 17.) számú ORTT határozat szerint, amely az 5/F. értelmében a Testület klasszifikációs gyakorlatában kötelező erővel bír, a II. korhatár-kategóriába olyan műsorszámok sorolhatók, amelyekben az erőszakot tartalmazó jelenetek az előfordulás és az ábrázolás módját tekintve visszafogottak, hogy az erőszakkal szembeni elfásulás elkerülhető legyen. Ennek a követelménynek a Testület álláspontja szerint a vizsgált műsorszám nem felelt meg, az előbbiekben említett brutális jelenetek miatt. Az említett határozat szerint a gyermek fejlődése szempontjából meghatározó jelentőség tulajdonítandó a 12 és 16 év közötti életkornak, mivel ekkor alakul ki a gyermek világképe és értékrendszere. Ebben a korban a gyermekekre tapasztalatlanságukból fakadóan jellemző az eszménykép keresése. Ezért a 12-es besorolású filmeknek nem szabad kettős értékrendszerrel jellemezhető hősöket bemutatniuk, mint esetlegesen követhető példát az említett korosztály számára. Ezen túlmenően a Testület megítélése szerint a vizsgált műsorszám főhőse által alkalmazott erőszak nem volt igazolható erkölcsileg, amelyet viszont az említett határozat a II. korhatárkategóriába sorolhatóság egyik feltételeként megkíván. Az említett, 1494/2002. (X. 17.) számú ORTT határozat a II. korhatár-kategóriába sorolhatósággal kapcsolatban a következőket tartalmazza: I. Rész Televíziós műsorszolgáltatók II. Kategória: 12 éven aluliak számára megtekintése nagykorú felügyelete mellett ajánlott 5/B. (2) Azt a műsorszámot, amely tizenkét éven aluli nézőben félelmet kelthet, illetve amelyet koránál fogva nem érthet meg vagy félreérthet, a II. kategóriába kell sorolni. Az ilyen műsorszám minősítése: tizenkét éven aluliak számára a megtekintése nagykorú felügyelete mellett ajánlott. 5/C. (1) A II. kategóriába sorolt műsorszám tizenkét éven aluliaknak szánt műsorszámként, illetve ilyen műsorszámok között nem tehető közzé, egyébként megfelelő jelzéssel bármikor közzétehető. A II. kategóriába sorolt műsorszámokat az általános nézőközönség részére szánták, azonban a tizenkét éven aluliak számára megtekintésük nagykorú felügyelete mellett ajánlott, miután tartalmazhatnak olyan elemeket, amelyek számukra nehézséget jelenthetnek a látottak önálló értelmi és érzelmi feldolgozásában. Ugyanakkor a műsorszolgáltatónak különös gonddal szükséges eljárni annak kapcsán, hogy az ebbe a kategóriába sorolt műsorszámok témaválasztása, továbbá feldolgozásának módja a 12 és 16 év közötti korosztály érettségi szintjének megfelelő legyen. A műsorszámok minősítésénél a műsorszolgáltatónak szem előtt kell tartania, hogy a gyermek fejlődésében meghatározó jelentőséget tulajdonítanak a tizenkettő és tizenhat év 6

7 közötti életkornak, miután erre az időszakra tehető a gyermek világképének és értékrendszerének kialakulása. Az ifjúság eszményképeket keres, amely számára követendő példa lehet, a televíziós hősök pedig azonosulási igényt ébreszthetnek. Ebből következően az ilyen módon besorolt műsorszámok nem csábíthatnak olyan hősökkel való identifikációra, akiket antiszociális, destruktív vagy erőszakos viselkedésformák jellemeznek, valamint nem sugallhatnak kettős értékrendet, amely a gyermekekben identitászavart, morális bizonytalanságot keltenek. Fontos továbbá, hogy a főhős által alkalmazott erőszak, akivel a néző azonosul, erkölcsileg igazolható legyen. A műsorszámok besorolásánál további irányadó szempont, hogy az egyes, erőszakot tartalmazó jelenetek az előfordulás és az ábrázolás módját tekintve visszafogottak legyenek az erőszakkal szembeni magatartásbeli elfásulás elkerülése érdekében. A fentiek alapján a Testület megállapította, hogy a vizsgált műsorszám nem felelt meg a II. korhatár-kategóriához tartozó szempontoknak, és a Műsorszolgáltató megsértette az Rttv. 5/B. (3) bekezdésében foglalt rendelkezést, amelynek értelmében: 5/B. (3) Azt a műsorszámot, amely alkalmas a tizenhat éven aluliak fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésének kedvezőtlen befolyásolására, különösen azáltal, hogy közvetett módon utal erőszakra, illetve szexualitásra, vagy témájának meghatározó eleme az erőszakos módon megoldott konfliktus, a III. kategóriába kell sorolni. Az ilyen műsorszám minősítése: tizenhat éven aluliak számára nem ajánlott. A Műsorszolgáltató saját jegyzőkönyvében foglalt adatok tanúsága szerint amelyek valószerűségét a Testület ellenőrizte a műsorszám változatlan korhatár-jelzéssel november 11-én 17:31 órai kezdettel megismétlésre került, amelynek következtében a Testület megállapította, hogy a Műsorszolgáltató ismét megsértette az Rttv. 5/B. (3) bekezdésében foglalt rendelkezést, továbbá megsértette az Rttv. 5/C. (2) bekezdésében foglalt rendelkezést is, amelynek értelmében: 5/C. (2) A III. kategóriába sorolt műsorszám megfelelő jelzéssel ellátva és óra között tehető közzé. A fentiek mellett a Testület megállapította, hogy a Műsorszolgáltató megsértette az Rttv. 5/A. (2) bekezdésében foglalt rendelkezést is, amely szerint: 5/A. (2) A műsorelőzetes nem tehető közzé olyan időszakban, amikor az általa ajánlott, ismertetett műsorszám nem lenne közölhető. A műsorelőzetes megengedett sugárzási időszaka jelen esetben figyelemmel az Rttv. 5/C. (2) bekezdésben foglalt rendelkezésre (ld. fentebb) a és óra közötti idősáv. Az Rttv. 5/A. (2) bekezdésben foglalt rendelkezést a Műsorszolgáltató oly módon sértette meg, hogy a vizsgált műsorszám műsorelőzetesét 34 alkalommal sugározta az és óra közötti időintervallumban, az alábbi táblázat szerint: Műsorajánló Ősi harcos csütörtök :32:05 12:32: Műsorajánló Ősi harcos csütörtök :29:15 17:29: Műsorajánló Ősi harcos csütörtök :03:26 7:03: Műsorajánló Ősi harcos csütörtök :57:26 8:57: Műsorajánló Ősi harcos csütörtök :32:05 12:32: Műsorajánló Ősi harcos csütörtök :30:56 15:31: Műsorajánló Ősi harcos csütörtök :01:04 17:01: Műsorajánló Ősi harcos csütörtök :01:50 20:02:20 7

8 Műsorajánló Ősi harcos csütörtök :21:05 6:21: Műsorajánló Ősi harcos csütörtök :52:19 6:52: Műsorajánló Ősi harcos csütörtök :01:49 8:02: Műsorajánló Ősi harcos csütörtök :20:58 10:21: Műsorajánló Ősi harcos csütörtök :00:29 12:00: Műsorajánló Ősi harcos csütörtök :31:20 12:31: Műsorajánló Ősi harcos csütörtök :00:56 14:01: Műsorajánló Ősi harcos csütörtök :30:21 15:30: Műsorajánló Ősi harcos csütörtök :28:52 17:29: Műsorajánló Ősi harcos csütörtök :08:22 18:08: Műsorajánló Ősi harcos csütörtök :38:09 18:38: Műsorajánló Ősi harcos csütörtök :30:55 19:31: Műsorajánló Ősi harcos csütörtök :02:36 20:03: Műsorajánló Ősi harcos csütörtök :28:06 20:28: Műsorajánló Ősi harcos ma :20:35 6:21: Műsorajánló Ősi harcos ma :27:52 7:28: Műsorajánló Ősi harcos ma :22:45 8:23: Műsorajánló Ősi harcos ma :30:37 9:31: Műsorajánló Ősi harcos ma :28:51 10:29: Műsorajánló Ősi harcos ma :31:07 12:31: Műsorajánló Ősi harcos ma :00:51 14:01: Műsorajánló Ősi harcos ma :00:29 17:00: Műsorajánló Ősi harcos ma :06:32 18:07: Műsorajánló Ősi harcos ma :36:55 18:37: Műsorajánló Ősi harcos ma :30:29 19:30: Műsorajánló Ősi harcos ma :05:50 20:06:20 A Testület a rendelkezésére álló adatok tanúsága szerint január 1-je óta 4 határozatban állapította meg az Rttv. kiskorúak védelmére vonatkozó rendelkezéseinek Műsorszolgáltató által történt megsértéseit, ezen belül 2 testületi határozat szankcionálta az Rttv. 5/B. (3) bekezdésének, 1 az 5/C. (2) bekezdésének, továbbá ugyancsak 1 az Rttv. 5/A. (2) bekezdésének Műsorszolgáltató általi megsértéseit. A Műsorszolgáltató klasszifikációs törvénysértését legutóbb a 2447/2005. (XI. 30.) számú ORTT határozat állapította meg, amely jogkövetkezményként ,-Ft összegű bírságot szabott ki. A Műsorszolgáltatót a január 1-je óta eltelt időszakban feltárt klasszifikációs törvénysértéseiért az 591/2005. (III. 31.) számú ORTT határozat szankcionálta legszigorúbban, ,-Ft összegű bírság megfizetésére kötelezéssel. Az előadott, a klasszifikációs törvénysértéseket megállapító határozatokra vonatkozó statisztikai adatokból a Testület arra következtetett, hogy a Műsorszolgáltató a figyelembe vett időszak alatt viszonylag kevésszer sértette meg az Rttv. kiskorúak védelmére vonatkozó rendelkezéseit. A Műsorszolgáltató a Testület Irodájának felhívására tett írásbeli nyilatkozatában megfogalmazta igényét a hatóság és a műsorszolgáltatók klasszifikáció terén szükséges egységesebb viszonyulásával kapcsolatban, s olyan ajánlott nomenklatúra, illetve ajánlások megalkotására, amely, illetve amelyek fogódzót jelenthetnek számára is a mostanihoz hasonló esetek jövőbeli elkerülése érdekében. Ezzel kapcsolatban a Műsorszolgáltató kifejtette, hogy az ilyen ajánlásokat, illetve ajánlott nomenklatúrát a jövőben feltétlenül akceptálni fogja. 8

9 A Testület a Műsorszolgáltató által előadottakat ígéretként értékelte, ezért jelen határozatában szükségesnek látta a Műsorszolgáltató figyelmének felhívását az 1494/2002. (X. 17.) számú ORTT határozatban foglaltakra, az e területen kialakult bírói gyakorlatra, illetve indokoltnak a jogkövetkezmény ésszerű keretek között méltányos megállapítását. A Testület a Műsorszolgáltató ígéretén túl enyhítő körülményként értékelte, hogy az Rttv. 5/B. (3) bekezdésében foglalt rendelkezés kétszeri megsértésére ugyanazon műsorszámmal, illetve egy nappal későbbi ismétlésével került sor. A fentiekre tekintettel a Testület nem változtatta a Műsorszolgáltatót klasszifikációs törvénysértéseiért eddigi legmagasabb összegű bírsággal sújtó határozatában megállapított jogkövetkezmény fajtáját és mértékét, és a jelen határozat rendelkező részében megállapított összegű bírság megfizetésére kötelezte a Műsorszolgáltatót. Az eljárás során a Ket (2) bekezdése szerinti eljárási költség nem merült fel. Az Rttv (2) bekezdése alapján a határozat ellen közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs. A határozat bírósági felülvizsgálatát az Rttv (3) bekezdése biztosítja. Budapest, április 19. az Országos Rádió és Televízió Testület nevében Kovács György elnök 9

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 526/2006. (III. 8.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 526/2006. (III. 8.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 526/2006. (III. 8.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1539/2008. (VIII. 27.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1539/2008. (VIII. 27.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1539/2008. (VIII. 27.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és a televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 443/2010. (III. 10.) sz. HATÁROZATA

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 443/2010. (III. 10.) sz. HATÁROZATA az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 443/2010. (III. 10.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és a televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 77/2010. (I. 13.) számú HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 77/2010. (I. 13.) számú HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 77/2010. (I. 13.) számú HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Ügyiratszám: TA/6333-4/2011

Ügyiratszám: TA/6333-4/2011 Ügyiratszám: TA/6333-4/2011 Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 566/2011. (IV.28.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a

Részletesebben

Ügyiratszám: TA/4278-4/2011

Ügyiratszám: TA/4278-4/2011 Ügyiratszám: TA/4278-4/2011 a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 491/2011. (IV. 14.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- Hírközli Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) hivatalból

Részletesebben

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2012/2009. (X. 13.) sz. HATÁROZATA

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2012/2009. (X. 13.) sz. HATÁROZATA az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2012/2009. (X. 13.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és a televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 422/2006. (II. 22.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2320/2009. (XII.2.) számú HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2320/2009. (XII.2.) számú HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2320/2009. (XII.2.) számú HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 2012/2007. (IX. 5.) sz. Határozata

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 2012/2007. (IX. 5.) sz. Határozata Az Országos Rádió és Televízió Testület 2012/2007. (IX. 5.) sz. Határozata Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2443/2006 (XI. 8.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 35/2016. (I. 12.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 35/2016. (I. 12.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/33673-8/2015. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a kiskorúakra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 35/2016.

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2508/2009. (XII.16.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2459/2006. (XI.08.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2459/2006. (XI.08.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2459/2006. (XI.08.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1360/2008. (VII.15.) sz. HATÁROZATA

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1360/2008. (VII.15.) sz. HATÁROZATA AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1360/2008. (VII.15.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 563/2009. (III. 11.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 563/2009. (III. 11.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 563/2009. (III. 11.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 515/2009. (III.4.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 515/2009. (III.4.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 515/2009. (III.4.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 887/2013. (V.22.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 887/2013. (V.22.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 887/2013. (V.22.) számú HATÁROZATA Iktatószám: MN/5646-11/2013. Tárgy: a kiskorúakra vonatkozó törvényi előírások megsértése Ügyintéző: személyes

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 39/2016. (I. 12.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 39/2016. (I. 12.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/33169-10/2015. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a kiskorúakra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 39/2016.

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 415/2012. (II. 29.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 415/2012. (II. 29.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/30476-20/2011. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: kiskorúak védelméről szóló, a termékmegjelenítés tényéről szóló tájékoztatási követelmény és a burkolt kereskedelmi

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2558/2006. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2558/2006. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2558/2006. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 614/2009. (III. 18.) számú HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 614/2009. (III. 18.) számú HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 614/2009. (III. 18.) számú HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1816/2006. (VIII. 23.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1816/2006. (VIII. 23.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1816/2006. (VIII. 23.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA-ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 110/2012. (I. 18.) számú HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA-ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 110/2012. (I. 18.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: 30426-16/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: kiskorúakra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése A NEMZETI MÉDIA-ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 110/2012. (I. 18.) számú HATÁROZATA

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 257/2010. (II.10.) számú HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 257/2010. (II.10.) számú HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 257/2010. (II.10.) számú HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA-ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 169/2013. (I. 30.) számú HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA-ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 169/2013. (I. 30.) számú HATÁROZATA A NEMZETI MÉDIA-ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 169/2013. (I. 30.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: 30209-12/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a gyermek és kiskorúak védelmére, az emberi méltóság

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 748/2008. (IV.29.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 748/2008. (IV.29.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 748/2008. (IV.29.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2290/2006.(X.11.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2290/2006.(X.11.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2290/2006.(X.11.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 147/2009. (I. 21.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 147/2009. (I. 21.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 147/2009. (I. 21.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 836/2007. (IV. 4.) sz. Határozata

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 836/2007. (IV. 4.) sz. Határozata Az Országos Rádió és Televízió Testület 836/2007. (IV. 4.) sz. Határozata Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

2010. évi CLXXXV. törvény. a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA

2010. évi CLXXXV. törvény. a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA 2010. évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról Az Országgyűlés a közösség és az egyén érdekeinek felismeréséből, a társadalom integritásának előmozdítása, a demokratikus berendezkedés

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1229/2008. (VII.2.) sz. HATÁROZATA

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1229/2008. (VII.2.) sz. HATÁROZATA AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1229/2008. (VII.2.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1040/2009. (V. 20.) számú HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1040/2009. (V. 20.) számú HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1040/2009. (V. 20.) számú HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA-ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 581/2012. (III. 28.) számú HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA-ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 581/2012. (III. 28.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: 33095-12/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: kiskorúakra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Melléklet: jogsértő műsorszámok részletes leírása A NEMZETI MÉDIA-ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2104/2007. (IX. 19.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2104/2007. (IX. 19.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2104/2007. (IX. 19.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1023/2012. (V. 30.) számú HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1023/2012. (V. 30.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10113-7/2012. Tárgy: a kiskorúak védelméről szóló rendelkezések megsértése Ügyintéző: személyes adat Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1023/2012. (V. 30.) számú HATÁROZATA

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET VÉGZÉSE

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET VÉGZÉSE ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2358/2009. (XII.2.) sz. VÉGZÉSE Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 531/2010. (III.24.) számú HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 531/2010. (III.24.) számú HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 531/2010. (III.24.) számú HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 999/2008. (VI.4.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 999/2008. (VI.4.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 999/2008. (VI.4.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1724/2012. (IX.26.) számú HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1724/2012. (IX.26.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24427-5/2012. Tárgy: műsorszám előzetes korhatárkategóriába sorolása Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat A NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1724/2012.

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1541/2008. (VIII.27.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1541/2008. (VIII.27.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1541/2008. (VIII.27.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 1111/2009. (V.28.) sz. Határozata

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 1111/2009. (V.28.) sz. Határozata Az Országos Rádió és Televízió Testület 1111/2009. (V.28.) sz. Határozata Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és a televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 1513/2009. (VII.20.) sz. Határozata

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 1513/2009. (VII.20.) sz. Határozata Az Országos Rádió és Televízió Testület 1513/2009. (VII.20.) sz. Határozata Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és a televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 865/2008. (V. 22.) sz. HATÁROZATA

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 865/2008. (V. 22.) sz. HATÁROZATA AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 865/2008. (V. 22.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2636/2006. (XI.29.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2636/2006. (XI.29.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2636/2006. (XI.29.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban: Rttv.) 112.

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 263/2010. (II. 10.) számú HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 263/2010. (II. 10.) számú HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 263/2010. (II. 10.) számú HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 998/2014. (X. 14.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 998/2014. (X. 14.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN23956-6/2014. Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 998/2014. (X. 14.)

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 291/2010. (II. 17.) számú HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 291/2010. (II. 17.) számú HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 291/2010. (II. 17.) számú HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2265/2007. (X. 2.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2265/2007. (X. 2.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2265/2007. (X. 2.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 111/2012. (I.18.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 111/2012. (I.18.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/32643-10/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a termékmegjelenítésre vonatkozó szabályok megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 111/2012. (I.18.) számú HATÁROZATA

Részletesebben

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 1006/2008. (VI. 4.) sz. Határozata

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 1006/2008. (VI. 4.) sz. Határozata Az Országos Rádió és Televízió Testület 1006/2008. (VI. 4.) sz. Határozata Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

és függetlenített apparátusának összetétele a számok tükrében

és függetlenített apparátusának összetétele a számok tükrében hell roland Adalékok a Kádár-rendszer politikai elitjének vizsgálatához: Az MSZMP tagságának és függetlenített apparátusának összetétele a számok tükrében Jelen tanulmány tárgya az egykori MSZMP tagjai,

Részletesebben

A JÖVŐ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA

A JÖVŐ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA JÖVŐ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 A JÖVŐ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA Budapest, XII. kerületi

Részletesebben

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG Cím:1139 Budapest Teve u. 4-6. 1903 Bp. Pf.: 314/15 Tel: 443-5573/33104 Fax: 443-5733/33133 E-mail: orfktitkarsag@orfk.police.hu Szám: 105/502- /2013.RP. Tárgy: panasz elbírálása

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 101/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 101/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 101/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 433/2016. (IV.12.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 433/2016. (IV.12.) számú HATÁROZATA Médiaszolgáltatási Főosztály Ügyiratszám: PJ/21126-24/2016 Pályáztatási és Jogi Osztály Tárgy: a Vác 94,1 MHz helyi médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye Ügyintéző:

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 526/2009.(III.4.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 526/2009.(III.4.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 526/2009.(III.4.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 1.330.000,- Ft, azaz egymillió-háromszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

H A T Á R O Z A T. 1.330.000,- Ft, azaz egymillió-háromszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/12953-5/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1357/2009. (VI. 30.) számú HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1357/2009. (VI. 30.) számú HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1357/2009. (VI. 30.) számú HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

A felek megállapodásán alapuló gyermektartásdíj megváltoztatásának. feltételrendszere. Szerző: dr. Sarkadi Mónika

A felek megállapodásán alapuló gyermektartásdíj megváltoztatásának. feltételrendszere. Szerző: dr. Sarkadi Mónika A felek megállapodásán alapuló gyermektartásdíj megváltoztatásának feltételrendszere Szerző: dr. Sarkadi Mónika Tatabánya 2015. november 21. I. Bevezetés A gyermektartásdíj tárgyában megkötött és a bíróság

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 893/2009. (IV.22.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 893/2009. (IV.22.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 893/2009. (IV.22.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 37/2007.(I.10.) sz. HATÁROZATA

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 37/2007.(I.10.) sz. HATÁROZATA AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 37/2007.(I.10.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 296/2010. (II.17.) sz. HATÁROZATA

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 296/2010. (II.17.) sz. HATÁROZATA az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 296/2010. (II.17.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és a televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

Dr. Bodzási Balázs helyettes államtitkár úr részére. Igazságügyi Minisztérium. Tisztelt Helyettes Államtitkár Úr! Bevezető:

Dr. Bodzási Balázs helyettes államtitkár úr részére. Igazságügyi Minisztérium. Tisztelt Helyettes Államtitkár Úr! Bevezető: Dr. Bodzási Balázs helyettes államtitkár úr részére Igazságügyi Minisztérium Tisztelt Helyettes Államtitkár Úr! Az igazságügyi szakértőkről szóló törvény tervezetével kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 757/2014. (VII. 30.) sz. HATÁROZATA. megállapította,

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 757/2014. (VII. 30.) sz. HATÁROZATA. megállapította, Ügyiratszám: MN/18134-6/2014. Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 757/2014. (VII.

Részletesebben

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 24/2009. (I. 7.) sz. HATÁROZATA

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 24/2009. (I. 7.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület 24/2009. (I. 7.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és a televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 748/2015. (VI.16.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 748/2015. (VI.16.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: Telefonszám: E-mail: Tárgy: Melléklet: MN/10948-8/2015. személyes adat Személyes adat személyes adat a reklám, televíziós vásárlás és a műsorelőzetes, valamint azok közzétételét

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 23/2013. (I.9.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 23/2013. (I.9.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/28903-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására és a burkolt kereskedelmi közlemény tilalmára vonatkozó kötelezettség megsértése Melléklet:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 2.700.000,- Ft, azaz kétmillió-hétszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

H A T Á R O Z A T. 2.700.000,- Ft, azaz kétmillió-hétszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/17076-6/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET Mozgóképkultúra és médiaismeret emelt szint 0806 É RETTSÉGI VIZSGA 2009. október 27. MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG Cím:1139 Budapest Teve u. 4-6. 1903 Bp. Pf.: 314/15 Tel: 443-5573/33104 Fax: 443-5733/33133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám: 29000 105/993- /2012. P. Tárgy: alapvető

Részletesebben

Települési önkormányzatok lehetőségei a zaj elleni küzdelemben

Települési önkormányzatok lehetőségei a zaj elleni küzdelemben EMLA KÖRNYEZETI MANAGEMENT ÉS JOG EGYESÜLET Települési önkormányzatok lehetőségei a zaj elleni küzdelemben A helyi rendelet-alkotás keretei 2011 TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK LEHETŐSÉGEI A ZAJ ELLENI KÜZDELEMBEN

Részletesebben

ORTT Irodája 1088BudapestRcviczl(yu. 5. Érkezett:,."'...,,,.., 1008DEC 22. " ~.- '~G' f 'IC 1(1-

ORTT Irodája 1088BudapestRcviczl(yu. 5. Érkezett:,.'...,,,.., 1008DEC 22.  ~.- '~G' f 'IC 1(1- ~1 - -(,~ 1 C Fovárosi Ítélotábla 4.Kf.27.501/2008/5. szám ORTT Irodája 1088BudapestRcviczl(yu. 5. Érkezett:,."'...,,,.., 1008DEC 22. " ~.- '~G' f 'IC 1(1- IktatószáM:,c.;~~!.L.,,.:; : ~.:1 Mel1ékle~k:,,,..,.,,..,.,,.,;,..

Részletesebben

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG Cím:1139 Budapest Teve u. 4-6. 1903 Bp. Pf.: 314/15 Tel: 443-5573/33104 Fax: 443-5733/33133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám: 29000/105/1304- /2012.P. Tárgy: alapvető

Részletesebben

Vélemény a BKV menetdíjainak 2008. évi tervezett emeléséről Bevezetés

Vélemény a BKV menetdíjainak 2008. évi tervezett emeléséről Bevezetés Vélemény a BKV menetdíjainak 2008. évi tervezett emeléséről Bevezetés A Fővárosi Önkormányzat ismét jelentősen, 13 százalékkal tervezi emelni a BKV menetdíjait. Amint az elmúlt évek tapasztalatai bebizonyították,

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 222/2010. (II.3.) VÉGZÉSE

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 222/2010. (II.3.) VÉGZÉSE AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 222/2010. (II.3.) VÉGZÉSE Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

ö ö ö ö ő ö ö ő ö ő ő ő ö ö ő ő ö ö ő ő ű ű ő ő ö ű ő ö ö ő ö ő ö ú ő ö ű ű ő ő ö ű ő ö ö ű ű ő ö ű ő ö ö ű ű ű ű ű ű ű ö ű ő É ö ú ö ö ö ö Ő ö ö ö ö ő ö ö ő ö ö ő ö ö ő ű ö ö ö ö ö ö ő Ö ő ö ö ő ö ő ö

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. Ikt.sz.:D. 835/11/2014. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

A FIZETÉSKÉPTELENSÉGI ELJÁRÁSOK EGYES VITÁS KÉRDÉSEI I. A CSŐDELJÁRÁS A P ÉCSI Í TÉLŐ TÁBLA P OLGÁRI K OLLÉGIUMA. 2010.El.II.C.17.

A FIZETÉSKÉPTELENSÉGI ELJÁRÁSOK EGYES VITÁS KÉRDÉSEI I. A CSŐDELJÁRÁS A P ÉCSI Í TÉLŐ TÁBLA P OLGÁRI K OLLÉGIUMA. 2010.El.II.C.17. 2010.El.II.C.17. A P ÉCSI Í TÉLŐ TÁBLA P OLGÁRI K OLLÉGIUMA A FIZETÉSKÉPTELENSÉGI ELJÁRÁSOK EGYES VITÁS KÉRDÉSEI I. A CSŐDELJÁRÁS BEVEZETÉS A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fıvárosi Ítélıtábla 2.Kf.27.042/2011/5. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fıvárosi Ítélıtábla a Kajtár Takács Hegymegi-Barakonyi Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda (ügyintézı: dr. H.-B. Z. ügyvéd) által

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2273/I/2006 (X. 11.) sz. HATÁROZATA

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2273/I/2006 (X. 11.) sz. HATÁROZATA AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2273/I/2006 (X. 11.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1724/2007. (VII. 18.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1724/2007. (VII. 18.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1724/2007. (VII. 18.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

Az adatkezelés, adatvédelem összefüggései a panaszeljárásban. II. A rendőrökről készített képmás, hang- vagy videofelvétel problematikája

Az adatkezelés, adatvédelem összefüggései a panaszeljárásban. II. A rendőrökről készített képmás, hang- vagy videofelvétel problematikája Féja András Az adatkezelés, adatvédelem összefüggései a panaszeljárásban II. A rendőrökről készített képmás, hang- vagy videofelvétel problematikája 1. Régi keletű jogi anomália Ezzel a problematikával

Részletesebben

2010. évi CLXXXV. törvény. a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról 1

2010. évi CLXXXV. törvény. a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról 1 1. oldal 2010. évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról 1 Az Országgyűlés a közösség és az egyén érdekeinek felismeréséből, a társadalom integritásának előmozdítása, a demokratikus

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1000/2008. (VI.4.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1000/2008. (VI.4.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1000/2008. (VI.4.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2132/2007. (IX. 19.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2132/2007. (IX. 19.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2132/2007. (IX. 19.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 773/2015. (VI.23.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 773/2015. (VI.23.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: Telefonszám: E-mail: Tárgy: Melléklet: MN/10947-7/2015. személyes adat Személyes adat személyes adat a reklám, televíziós vásárlás és a műsorelőzetes, valamint azok közzétételét

Részletesebben

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG Cím:1139 Budapest Teve u. 4-6. 1903 Bp. Pf.: 314/15 Tel: 443-5573/33104 Fax: 443-5733/33133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám: 29000/105/33- /2013.P. Tárgy: alapvető

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1807/2007. (VII. 18.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET HATÁROZATA

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET HATÁROZATA az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2526/2007. (XI. 7.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

ő ü ő ü ő ü ő Ő ü ő ú ő ű ü ú ő ű ű ű ú ű ő ő ő ő ő Ó Á Á ő ő ő ő ő ő ő ő Ó Ó ü ő ő ő ő ő ő ő ü ő ü ő ü ü ü ü ü ő Á ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ü ő ü ü ő ű ő ü ő ő ü ő ő ő ü ű ű ű ű ű ú ű ú ű ú ü É ü ő É ű ő ű

Részletesebben

Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet. Bóly Rákóczi u. 7/A. 7754. Tárgy: Felhívás intézkedések megtételére, valamint bírság kiszabása

Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet. Bóly Rákóczi u. 7/A. 7754. Tárgy: Felhívás intézkedések megtételére, valamint bírság kiszabása Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet Bóly Rákóczi u. 7/A. 7754 Tárgy: Felhívás intézkedések megtételére, valamint bírság kiszabása A Bóly és Vidéke Takarékszövetkezetnél (székhelye: 7754 Bóly, Rákóczi út

Részletesebben

É Ő É É Á É Á Ü Ú ű Á ü Á ú ü ú ü Á Á Ú Ü ü ű ú ü ú Ü ű Ü ü ü ű ü ü ű ű ü ü ü ü ü ü ú ü ü ú ű ü ü ü ü ü ü ú Ü ü ü Á Ü ú ü ú ü ü ü ü ü ü ú ü Ú ú ü ü ü ü ú ú ű ú ü ü ú ű ü ü É ú ü ü ü ü ú Á ü ü É Á ü ü ü

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 795/2009. (IV. 8.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 795/2009. (IV. 8.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 795/2009. (IV. 8.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

C.) EGYÉB JOGSZABÁLYI VÁLTOZTATÁSOK

C.) EGYÉB JOGSZABÁLYI VÁLTOZTATÁSOK C.) EGYÉB JOGSZABÁLYI VÁLTOZTATÁSOK 11. A környezet állapotának javítását, a humán szféra fejlesztését, a gazdaság korszerûsítését és a feketegazdaság visszaszorítását szolgáló egyéb jogszabályok megalkotása

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1260/2013. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1260/2013. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24741-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET HATÁROZATA

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET HATÁROZATA az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2524/2007. (XI. 7.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 745/2015. (VI.16.) számú H A T Á R O Z A T A

Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 745/2015. (VI.16.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/13198-6/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben