avagy Nemzetünk szabadulása a testületi fogságból, és területi szellemi harc Irta:Suchné Süveges Ilona Lektorálta: Such Attila

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "avagy Nemzetünk szabadulása a testületi fogságból, és területi szellemi harc Irta:Suchné Süveges Ilona Lektorálta: Such Attila"

Átírás

1 avagy Nemzetünk szabadulása a testületi fogságból, és területi szellemi harc Irta:Suchné Süveges Ilona Lektorálta: Such Attila Web: Tel: 06-30/ TeL 06-70/

2 Bevezető Ez a most megjelent könyv nem tudományos kutatómunka eredménye, nem is teológiai ismereteken alapuló fejtegetések sora. Nem vagyok történész, gyermekkoromban nem szerettem a történelmet, ennek a könyvnek nem az a célja, hogy a magyar történelmet ismertesse, és hogy elméleti tudást adjon, annak ellenére, hogy sok utalást, és történelmi eseményt felsorol. Célja, hogy Isten szemével, a Szent Szellem segítségével próbálja bemutatni Magyarország múltját, feltérképezni a gyökereinket, és leszámolni mindazzal, ami Istenellenes volt a múltban azért, hogy ezáltal Isten legjobb és tökéletes terve megvalósulhasson nemzetünk jövőjével kapcsolatban. Ez a könyv a Szent Szellem által inspirált, és országunk szellemi feltérképezését hivatott elősegíteni ahhoz, hogy nemzetünk végre beléphessen az Isten által számára elkészített ígéret földjére. Azért, hogy Isten vezetése meg tudjon valósulni országunkban, mert így lesz itt igazi szellemi rendszerváltás. Akkor lesz Magyarországon fordulat, hogyha felismerjük, megtérünk és leszámolunk az őseink bűneivel, és JÉZUS KRISZTUS KIRÁLYT tesszük Magyarország királyává. Számomra sokszor olyan, volt, mintha diktálták volna ezt a könyvet. Azonban rész szerint való az ismeret és rész szerint való a prófétálás, ezért nem tökéletes. Legfontosabb célom és imám az volt mindvégig, hogy a Szent Szellem vezetésére hagyatkozzak. Kértem az Urat, hogy segítsen, hogy ne legyen összecsapott munka, mert a Szent Szellem igen erősen sürgetett, ezzel feküdtem és ezzel keltem, mindaddig, amíg le nem írtam mindent, amit hallottam. Köszönöm családom tagjainak a sok sok segítséget, kezdve a kis történelem tudós Máténak, aztán Balázsnak a sok technikai, és képszerkesztői segítséget, és férjemnek, aki az ismeretek mellett a szellemi közbenjárásban is segítségemre volt. Együtt imádkoztunk át minden napot, amit aznap leírtam, azt mindig átimádkoztuk, a saját életünkre nézve és az országért is közbenjárva. Ez egy átimádkozott könyv. Hálás vagyok Istennek, hogy rám bízta ezt a feladatot. Hálás vagyok Amanda Buys-nak is, aki inspirált erre a munkára és a szellemi feltérképezésre, valamint személyes áldását adta a szolgálatunkra. Malakiás 4:3 És széttapossátok a gonoszokat, hogy porrá lesznek a talpatok alatt. Az Ige lángolva jön ki és behatol az ellenségbe. 2

3 Az előző generáció új felismerése volt a szabadító szolgálat, amikor az egyének életében felismerésre kerültek különböző démonok pl. félelem, paráznaság, csábítás, lázadás stb. Elődeink, akiket Isten ebben tudott használni úttörő szolgálatot végeztek (pl. Derek Prince, Bill Subritsky). Hálásak vagyunk értük, az ő tanításaikért, látásaikért, a szolgálataikért és az új kenetért, így a Szent Szellemnek általuk egy új mozdulása valósulhatott meg. Nélkülük és az ő kenetük, kinyilatkoztatásaik és látásaik nélkül ma nem tudnánk tovább lépni. A Szent Szellem azonban nem áll meg, szélesedik és árad a bővizű folyama, melyben egyre több és több új felismerés van, egyre több és több világosság van. Látjuk azt az elődeink szolgálatainál is, hogy Isten új mozdulását a vallás és annak képviselői, az előző nemzedék vezetői gyakran hátramozdították, és akadályozták. Ma a Szent Szellem áradása tovább megy, éppen azt a szellemet leplezi le, amelyik az ébredést, Isten új munkáját akadályozta eddig. A Szent Szellem tovább megy és a kis démonok és az egyének szabadító szolgálata után, a gyülekezetek és területek, közösségek, országok felszabadításának a kulcsait adja oda. Ezzel egy időben előjönnek a próféták és apostolok, akik ezekkel a kulcsokkal rendelkeznek. Ezért ismerjük fel a Szent Szellem új borát, ne elégedjünk meg az óborral. Az előző felismerés és látás kevés a mai harcokhoz, kevés a Menyasszony testületi szintű helyreállításához. Az előző bor nem elég a végidők nagy aratásához. Ehhez Isten Szelleme a helyreállított apostoli prófétai szolgálat új borát hozza elő, amelyben benne van a területi szellemi harc is ahhoz, hogy városokat tudjon megmozgatni. Isten népe ne csak az fős gyülekezeteinek falai között kell, hogy magának éljen. A végidők aratásához az új bor, a prófétai imádás, a prófétai dicsőítés és a prófétai harci kenet is szükséges. A szellemi harc pedig a területi fejedelmek megismerése és annak a területnek a felszabadítása Isten Királysága számára. Isten az apostolok és próféták által fogja ezt véghez vinni Magyarországon is. Azonban nem hiszek abban, hogy a külföldi szolgálók fogják országunkban az ébredést behozni, hogy a mindenfelől idesereglett apostolok és próféták fogják az országot felszabadítani. Nem! Isten adott Magyarországnak prófétákat, akiket felkent, adott ütőképes szellemi harcos csapatot, akiket el kell fogadnia a magyar keresztény világnak ahhoz, hogy a gyülekezeteikben, vagy a városaikban és a nemzetben változások történjenek. Isten minden országban annak a népnek és annak az országnak saját apostolai és prófétái kezébe adja a szabadítás kulcsait. Ezért összekapcsolódást szólunk ma a különböző területeken levő apostoli és prófétai csapatoknak, hogy nemzetünkért együttes erővel járjunk közbe, és együttes erővel hirdessük ki Isten királyságát. Ismerd fel Isten népe az Isten által ma elküldött szolgálókat, akik az új borral rendelkeznek és igyál ebből az új borból te is. A szellemi harcosoknak, szolgálati ajándékokkal rendelkezőknek, akiknek stratégiát ad az Úr, azoknak fogja odaadni Magyarország felszabadítását. Akik ma rendelkeznek országos látással, kulcsokkal, stratégiával, akiknek Isten megmutatta Magyarország és a gyülekezetek szabadulását, azokat fogadjuk el, támogassuk és imádkozzunk értük. 3

4 Szükséges, mert úttörő a szolgálatuk, ők nem állnak meg az óbornál, a régi igazságoknál, hanem előre mennek, új és új stratégiát vesznek. Testületi szintű szabadító szolgálattal rendelkeznek, és kemény kiképzés után az Úr küldi őket. Aki ma megelégszik az óborral, a régi ébredések árnyékában él, akinek nincs igénye többre, annak elapad a forrása. Az óbor nem változtatta meg a nemzetünket és a városainkat. A régi tűz nem hozott szellemi rendszerváltást az országban és az egyházban. Ehhez kellenek az apostolok és próféták, mert ezt a feladatot Isten rájuk bízza, nem a külföldiekre, hanem a magyar apostolokra és a magyar prófétákra. Mert a külföldiek elmennek, mi azonban itt maradunk. Józsuénak is saját magának kellett a saját földjéért megharcolni és az egész Izrael mind a 12 törzse együtt harcolt, nem voltak külön törzsi harcok Jerikónál. Magyarország, ahhoz, hogy Jerikói kőfalát bevegyük, először össze kell gyűlnünk, hogy végrehajtsuk az Istentől kapott stratégiát. Így az Úr által kirendelt szellemi vezetők, egy szellemben felállítják a csapatot, megfogalmazzák a stratégiát és a taktikát, a Szent Szellem vezetésével az ország minden pontjára nézve. Ehhez a stratégiához meg kell ismerkednünk a testületi és a területi fejedelmekkel, hogy hatékonyak legyünk. Ehhez nem elég az, hogy külföldről jöjjön valaki, és ő megmutassa, hanem nekünk kell odamenni az Isten jelenlétét keresve, hogy nekünk személyesen mutassa meg, melyek azok az erősségek és hol vannak, illetve milyen szintű harc által fogjuk legyőzni őket. A nekünk adott világosság fogja ugyanis a kenetet növelni és az erőnket. Isten nekünk fogja ezt odaadni, nem a külföldi apostoloknak. Ezért ma előszólítom Isten Királyságának hadseregét, hogy kapcsolódjanak össze, úgy, ahogy az I.Krónika 12-ben Dávidhoz odamentek a csapatparancsnokok, és mindenféle kiváló vitézek, mindenféle törzsből, nem voltak törzsi falak, mint ahogy ma vannak felekezeti falak. Dávid, királynak volt felkenve, de nem egyedül végezte a harcait, sem a sátor felállítását. Így kedves testvéreim a ti szolgálatotok is akkor lesz sikeres, hogyha összekapcsolódtok a Gádiak kiváló vitézeivel vagy az Eleázerekkel (Dávid kiváló vitéze volt) a Benájákkal (testőrök vezetője) ha összekapcsolódtok, és együtt harcoltok a Benjáminiak és Júdaiak csapataival is, hogy felálljon Isten tábora Magyarországon, és Isten Királyságának harci serege egységben, egy akaratban legyen. I.Krónika 12:33 Issakár fiai közül ott voltak, akik felismerték az alkalmas időt, és tudták mit kell tennie Izraelnek. Előhívom ma Magyarország minden szegletéből Isten Királyságának harcos seregét, az apostolokat, prófétákat, őrállókat, a vezetőket, a harcosokat, és közbenjárókat, egy nemzeti szintű összegyülekezésre. I.Krónika12:39 Mindezek a harcosok csatasorba rendezve, tiszta szívvel érkeztek Hebronba. Hebron= szövetség helye, sereg, Dávid királyi székhelye, menedékváros 4

5 Össze kell kapcsolódnia azoknak a szolgálati ajándékokkal rendelkezőknek, akik nemzeti szintű elhívást, küldetést, stratégiát kaptak. Ezeknek csapatban, Isten Szellemének vezetése által kell, hogy felálljon. Apostoloknak és nemzeti szintű elhívással rendelkező prófétáknak, evangélistáknak, tanítóknak, pásztoroknak, őrállóknak, és közbenjáróknak, akiknek Isten Magyarországhoz adott kulcsokat és látást. Ebben a szellemi hadviselésben azonban nem szabad mindenkinek részt vennie, aki ezt a könyvet elolvassa. Mózes idejében Isten alig néhány embert választott ki a harcra. (V.Mózes 20:5-8) A stratégiai szellemi harc során szembe kell szállnunk országunkban azokkal a fejedelemségekkel, amelyek Isten-ellenes uralmat gyakorolnak Magyarország felett. Nézzük meg a teljesség igénye nélkül, hogy milyen testületi harcokba kell helytállnia a szolgálati ajándékok által vezetett szellemi harcos csapatnak, a gyülekezeteket és az országot illetően. Izrael testületté Mózes idejében és szolgálata alatt válik, gyülekezetté pedig akkor, amikor a szent sátor elkészült. Azonban Izraelnek, mint népnek az igazi harca akkor kezdődött el, amikor az örökségük földjére elkezdték rátenni a lábukat. Izrael gyülekezete prófétai gyülekezet. Ma ugyanígy van, amikor egy gyülekezet, közösség vagy keresztény birtokba akarja venni örökségét, ott kezdődik az igazi harc. Majd, amikor elfoglalta, akkor pedig harc van a folyamatos megtartásért, mert amit Istentől kaptál, azt az ellenség is szeretné birtokolni. Amikor megelégszel a vallással vagy a pusztai hivő élettel, akkor harcod csak minimális van, és nem értik meg azokat a közbenjárókat, őrállókat vagy hivőket, akik harcról beszélnek vagy azokat a gyülekezeteket, akiknél ott van a harci szellem. De tudd meg, hogyha a te gyülekezeted kijelentésből született meg, a Szent Szellem hozta létre, akkor Ő ad ígéreteket, ad annak a közösségnek speciális elhívást valamilyen területen, ad kulcsokat és jövőképet, látást a növekedésre, terjeszkedésre. Ez viszont mindig harccal jár, hogy azokat az ígéreteket meg is kapd, hogy azt az elhívást betöltsd és megtartsd az harccal jár. A harchoz pedig kellenek a gyülekezetekben a közbenjárók és a próféták, őrállók, szellemi harcosok és prófétai dicsőítők. Azonban, hogyha csak úgy valahogy létrejött egy közösség ilyen olyan motivációból, de nem a Szent Szellem szavára, az nem sok vizet fog zavarni az ellenség földjén, ott nem igazán kell harcolni. Az ígéret földje az mindig új és új területek elhódítása az ellenség elől. Viszont ahhoz, hogy elvegyünk területet tőle, ahhoz először meg kell látnunk azon a földön levő ellenséget, fejedelemséget és erősségeket. Meg kell látnunk, hogy az a terület melyik démoni fejedelemség territóriuma alatt van ahhoz, hogy a te gyülekezeted azon a területen egy magasabb rendű királyságot, az Isten királyságát tudja tekintéllyel és hatalommal e fölé a sötét erősség felé helyezni. Ez a testületi területi szellemi harc. Egy várost igen nehéz egyedül egy magánszemélynek meghódítani Krisztus számára, nem lehetetlen, de nehéz. Annak a gyülekezetnek, amelyik abban a városban van, az a feladata, hogy felismerje, abban a városban lévő sötét erőket, amelyek az embereket sötétségben, fogságban tartják, hogy azután Jézus győzelmét érvényesíteni tudják ott. Isten azt mondta Izraelnek. 5

6 V.Mózes 7:1,2 Amikor bevisz téged az Úr a te Istened arra a földre, amelyre már készülsz bemenni, hogy birtokba vedd, és elűz előled sok népet, amelyek nagyobbak és erősebbek nálad. Akkor mindenestül irtsd ki azokat, ne köss velük szövetséget! Kezdjük az elején: A föld, a terület Isten egy pontosan meghatározott földterületet ígért Ábrahámnak (I.Mózes15:18-21) Majd Isten megújította ezt a szövetséget fiával, Izsákkal (I. Mózes 26:3-5) majd Jákóbbal is (I.Mózes 28:13) és az ő leszármazottaikkal örökre. (III.Móz.25:48) Történelmi tény, hogy Isten ezt a népet bevitte az ígéret földjére. Amikor belépett Izrael erre a földre Isten figyelmeztette őket, hogy ne kövessék az előttük lakó népek bálványimádását és erkölcstelenségét, mert Isten azokat az ő istentelenségükért űzte ki (V.Mózes 9:4) és ha ezeket cselekszi, akkor Isten ezt fogja velük is tenni. (V.Mózes 28:63; I.Kir.9:7; II.Krónika 7:20) Ha azonban konokul elfordultok tőlem ti és utódaitok, és nem tartjátok meg parancsolataimat és végzéseimet, amelyeket elétek tártam, hanem más isteneket fogtok tisztelni, és azokat imádjátok. Akkor kiírtom Izraelt arról a földről, amelyet nekik adtam Ez valóban megtörtént, amikor Izrael királyai bálványimádásba vezették a népet, amikor felvették a pogány istenek imádását, a pogányok szokásait, hitét, hagyományait és azokkal azonosultak. Istennek ez az ígérete azonban nemcsak Izrael népére vonatkozik és nemcsak a zsidókra érvényes, hanem minden népre. Most egy pillanatra mélyedjünk el s kérdezzük meg magunktól: Ez a magyar föld ma a magyaroké? Magyarok laknak ezen a földön? Mi magyarok élvezzük ennek a földnek az értékeit és áldásait, kincseit? Ez a föld áldott ma a számunkra? Mi uraljuk ezt a földet, vagy mások uralkodnak a mi földünkön? Hányszor volt a történelmünk során, hogy kiűzettünk erről a földről? Hányszor vették el a magyaroktól, a már egyszer megszerzett földet? A múltban hányszor élvezte más a földünket? Hányszor uralták le a múltban népünket? Hányszor volt fogságban népünk idegen földön? Hányszor volt üldözve és fogságba népünk a saját földjén? Hányszor? Hányszor? Hányszor? Nézzünk vissza a történelem során mi történt a földünkkel? Minden olyan istenítéletet végigélt nemzetünk, amely a pogány kultusz imádása miatt, a bálványimádás miatt jön be 6

7 egy nemzet életébe. Volt részünk fogságba vitelbe fizikailag, és szellemileg is, volt részünk kitelepítésbe, és volt részünk illetve van részünk sok sok elvándorlásban. De volt részünk ma is fájdalmas emlék sokak számára földterületek elvesztésébe. Meddig hagyjuk még, hogy eme istenítélet és átok működjön az életünkön, nemzetünkön, földünkön? Mikor fogsz Magyarország odafordulni Szűz Máriától, István királytól, a korona bálványozásától az egy igaz Isten imádásához? Magyarország! A válasz és a megoldás a te kezedben van! Magyarország! Eljött a nemzeti szintű bűnbánat és megtérés ideje! A megoldás a te kezedben van, rajtad múlik! Izrael népének a Kánaánban levő népek bálványimádását ki kellett irtania. Kánaán népe különböző pogány isteneket imádott ez varázslás. A varázslás egy vallásos gyakorlat és nem élő szellemi kapcsolat az élő és Teremtő Istennel. Isten azt ígérte a zsidóknak, hogy: V.Mózes 7:24 Királyaikat is kezedbe adja, te pedig még a nevüket is eltörlöd az ég alól. Senki sem állhat meg veled szemben, hanem kipusztítod őket. Így hívja elő ma Isten és küldi ki ezekben a napokban, azokat a nemzeti szintű elhívással rendelkező apostolokat, prófétákat, illetve apostoli team- et, akiknek odaadja a szabadítás kenetét és kulcsait. Az ő kezükbe adja az ország fölött álló sátáni trónokat, szellemi fejedelemségeket, erősségeket és uraságokat, akik legyőzik városaikban a sátán seregeinek munkáját és ledöntik a XXI. század minden hamis bálványait. Ez prófétai kihirdetés. Legyen nekünk a Te beszéded szerint Uram. Isten azt mondta Izraelnek, hogyha nem köt szövetséget a pogány népekkel és istenekkel, kultuszokkal, hogyha nem tűri meg őket, hanem kiírtja azokat, akkor: V.Mózes 7:13-15, Szeretni fog, megáld és megsokasít téged. Megáldja méhed gyümölcsét és termőfölded gyümölcsét, gabonádat, mustodat és olajadat, marháid ellését és juhaid szaporulatát azon a földön, amelyről esküvel ígérte atyáidnak, hogy neked adja. Áldottabb leszel minden népnél, nem lesz közötted magtalan férfi és nő, sem állataid között meddő. Távol tart tőled az Úr minden betegséget, mindazokat a rosszindulatú egyiptomi bajokat, amelyeket ismersz. V.Mózes 11:16 Vigyázzatok, hogy szívetek el ne csábítson benneteket, el ne hajoljatok, ne szolgáljatok más isteneket, és ne boruljatok le azok előtt,mert akkor fellángol az Úr haragja ellenetek, bezárja az eget, nem lesz eső és a föld nem hozza meg termését, ti pedig hamar kivesztek arról a jó földről, amelyet az Úr ad nektek. Vegyétek azért szívetekre és lelketekre ezeket, az igéket, kössétek jelül a kezetekre és legyenek fejdíszként a homlokotokon. Tanítsátok meg ezeket a fiaitoknak is Jézus az Újszövetségben nem törölte el az Ószövetség tanításait, azokat intő jellé adta nekünk, Ő csak a törvényt törölte el. 7

8 I.Kor. 10:11 De mindezek előképekként estek meg azokkal, ám a mi intésünkre írattak meg, kik a korok végső eseményeinek megyünk eléje. Az igének gyakran kettős kódja van, kettős tartalma. Itt az eső szellemi és fizikai szinten is érvényes az Újszövetség gyülekezetei és az ország számára is. Az eső a Szent Szellem esőjét is jelenti, amely minden esetben elmarad, amikor bejön a bálványimádás a gyülekezetbe vagy a világgal való azonosulás, a világ szelleme. A Szent Szellem egyre jobban kiszorul minden közösségből, ahol már nem engednek neki, hanem egyházi szinten szövetségre lépnek az országban uralkodó politikai hatalmakkal, hamis vallásokkal vagy kultuszokkal. Isten ígéretei ma a kereszt után is igazak, de később beszélni fogunk arról, hogy mi az oka, hogy ennek gyakran mégis az ellenkezőjét tapasztaljuk meg a gyülekezetekben és az országban is. Ebben az igében Isten a szellemi és a fizikai paráznaságról egyaránt szól nekünk ítéletet. Róma 1:18,19, Mert hull már a lepel Isten haragjáról, mely mennyből sújt le azoknak az embereknek minden istentelenségére és hamisságára, akik az igazságot hamissággal lefogva tartják. Lesújt rájuk, mert mindaz, amit Istenből megismerhetünk, köztük is nyilvánvaló, minthogy Isten láthatóvá tette nekik. Hiszen ők maguk cserélték fel az Isten igazságát hazugsággal. Ők maguk félték és szolgálták a teremtményt, tették félre a Teremtőt, aki áldott az örök korokig. Mert bár Isten igazságos útjait felismerték hogy akik ily dolgokat cselekszenek halálra méltók, mégis nemcsak megteszik ezeket, hanem azokat, akik e dolgokat művelik, egyetértésükkel erősítik. I.Kor. 10:7, 12 Se ne legyetek bálványtisztelőkké, mint közülük némelyek. Ahogy megírták: Leült a nép enni és inni, s felkelt játszani. Úgyhogy aki azt véli, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék! Sok gyülekezet játssza ma a vallásos játékait, és semmi köze az igaz istentisztelethez annak, amit tesznek. Isten komoly stratégiát, látást, iránymutatást adott Izraelnek az ígéret földjének elfoglalásához. Komoly felkészítés előzte meg a birtokbavételt és szövetségkötést. Az ígéret földje testületileg ma az, amikor Isten Királysága, Isten tökéletes akarata érvényesülni tud egy várossal, nemzettel kapcsolatban, vagy egy bizonyos területen. Az ígéret földjének elfoglalásához, vagyis ahhoz, hogy Isten királyságát érvényesítsük városainkba, nemzetünkbe, ahhoz Isten előhívja ma a Józsuékat, azokat a szolgálati ajándékokat, akik ott nevelkedtek fel a pusztában, és Isten ott készítette fel őket a szabadító szolgálatra, és a testületi területi szellemi harcra. Új nemzedéket hív el Isten ma is ahhoz, hogy az elkövetkező idők aratása hatékony legyen. A pusztában tartózkodó generáció és szolgálattevő nem alkalmas városok bevételére. 8

9 Mert a pusztában a nép mindig Mózestől várta az életére a megoldást, a szükségeinek betöltését, és az ellátást. Ott követelőzött, lázadt, zúgolódott és Mózestől várt megoldást minden élethelyzetben. Ma kihirdetjük, hogy Isten királyságában vége lesz ennek a pásztorfüggőségnek, és vége a pusztai kereszténységnek; és a pásztoroknak is egy új szemléletmódot kell átvennie. Isten királyságában mindenkinek át kell vennie a menny akaratát egyéni és testületi szinten, majd elindulni, hogy azt birtokba vegye. A te felelősséged, hogy Isten szavának személyesen engedelmeskedj, a pásztor felelőssége pedig, hogy a gyülekezet testületileg jusson el oda, ahol Isten látni akarja, azt a területet foglalja el, azt a várost, ami annak a gyülekezetnek az öröksége. Pásztorok! Annak a gyülekezetnek, ahol szolgáltok, az az öröksége, hogy azt a várost vagy falut, vagy területet Isten királysága uralma alá hajtsátok, és megnyerjétek Krisztus számára. Nem pedig az, hogy a hivők körül forgolódjatok, még 20 év múlva is tejtáplálékot adva nekik. A gyülekezetnek az a legfőbb küldetése, hogy arra a városra hatással legyen, és a város kormányzását, irányítását, kultúráját, szórakozását és az egész város szellemi állapotát Isten irányítása alá vonja. Meg kell térnünk abból, hogy eddig nem ezt tettük, hogy nem ez volt a cél, hanem magunk körül forgolódtunk, magunkat tápláltuk sok sok éven át, és kiszorítottuk magunkat a város közegéből, befelé fordultak a gyülekezetek, mert hatást nem tudtak gyakorolni a környezetükre. Hogyha éppen bejött valaki a világból azzal sem tudtak gyakran mit kezdeni, hiszen azért estek ki sokan, mert a szabadító szolgálat nem működött, volt viszont helyette az egymáson való uralkodás, az előítélet és a sok kritizálás, mert a befelé fordulás ezt eredményezte, hogy egymással foglalkoztak a hivők és nem azzal, ami az elhívásuk. Izraelnek nem egymással kellett Kánaánba csatáznia, hanem a városok és Kánaán hamis isteneivel. Maga a gyülekezet akkor lesz áldott, és benne a hivők akkor lépnek be a saját örökségükbe, hogyha a városukra és az országukra érvényesíteni tudják Isten akaratát, mert ezzel töltik be az elhívásukat. Az egyház eddig nem járt ezen a területen, az egyház eddig a pusztai időszakát élte, mert ma a Babiloni rendszer és maga a vallás van hatással városainkra és a nemzetünkre, nem pedig Isten királysága és az Atya akarata. A gyülekezeteknek és a vezetőknek látást kell kapniuk, jövőképet és stratégiát arra, hogyan fogják a testületi szintű területi szellemi harcot megvívni. És amikor meg van a látás, akkor odahívják azt az apostoli prófétai csapatot, amelyiknek elhívása van arra, hogy az ott levő sátáni erősségeket megtörjék, hogy ledöntsék a sátán trónját azon a területen. A gyülekezet hatékonysága azon fog múlni, hogy először szellemben vívja meg ezt a csatát. Isten a városokra és a nemzetre áldást ígér, hogyha a gyülekezet hatással tud lenni rá, és hogyha Isten királyságát érvényesíteni tudja minden szférában, megnyerve a szellemi háborút. V.Mózes 11:26-29 Nézd én ma áldást, és átkot adok elétek. Áldást, ha hallgattok az Úrnak, Isteneteknek a parancsolataira, amelyet én ma parancsolok nektek. De átkot, ha nem hallgattok az Úrnak, Isteneteknek a parancsolataira, és letértek arról az útról, amelyet én ma megparancsolok nektek, és más isteneket követtek, akiket nem ismertek. 9

10 Izrael népe pedig elfogadta ezt az Istennel kötött szövetséget a földre, magára vette ezt az átkot és az áldás ígéreteit is. Az áldás pedig milyen ígéretekkel járt? V. Mózes 28 áldott leszel abban a városban egyénileg is és testületileg is áldott lesz a termés, lesz aratás áldott lesz a vállalkozás lesz eső lesz egészség a betegség helyett nem lesz szűkölködés, kudarc és vereség és egy fontos ígéret; hogy áldott lesz az a föld, ahol élsz Józsué 6:18 De hozzá ne nyúljatok a kiírtandókhoz, különben rátok száll az átok. Melyek ezek? Isten sokkal részletesebben és hosszabban sorolja az átkokat, mint az áldásokat. szellemi, fizikai meddőség szárazság, terméketlenség a mezőgazdaságban (28:38) betegségek, vírusok, rosszindulatú és tartós betegségek elrettentő példa lesz az ország a felépített házak, amelyekben nem a tulaj lakik és nem ő élvezi a saját házát, hanem más válság 28:32 fiaid és lányaid más nép hatalmába kerülnek a mai nagy kivándorlási hullám nem ez? te meg csak nézed és epekedsz utánuk mindennap, de nem tehetsz semmit. Isten betartotta ígéreteit, az áldást és az átkot illetően is, Izrael népe életében mindvégig; de mindig a zsidókon múlott, hogy melyikben élnek. Ma, amikor Isten népe erről hall tanítást, akkor elintézi azzal, hogy leószövetségezi, mert a pusztában élt hivők füle nem szokott hozzá a Kánaáni tanításokhoz, hanem csak a sivatagi tejtáplálék a természetes számára. Pedig Isten ma tovább akarja vinni a hivőket az áldj meg Uram szintnél, tovább a kegyelem és a bűnbocsánat szintjénél is, hogy bemehessen az ő személyes ígéretének földjére, amit olyan régen elkészített számára már. Ma országunkban, városainkban jól láthatóak ezek az átkok és csapások azért, mert az egyház szövetséget kötött pogány istenekkel. Ma Magyarországon az egyház és a gyülekezetek többsége nem áldást szabadítanak városainkra, hanem átkokat a megalkuvások miatt. Isten azért küldi az új generációt, a Józsué vezette szellemi harcos csapatot, akik elmennek a magyar városokba, szisztematikusan végigjárva minden várost, hogy ledöntsék az ott levő fejedelmek és hamis istenek bálványait. Mindezt az ott levő gyülekezetekkel együtt munkálkodva. A gyülekezeteknek ugyanis kétféle ellenséggel kell szembe néznie, amely akadályozza Isten királyságát- először a belső ellenséget, majd a külső ellenséget kell felszámolnia. Így volt ez Izraelben is, akkor volt sikeres a külső ellenséggel való harca, hogyha a király a helyén volt és Isten szerinti király volt, hogyha Isten szerint kormányozott, akkor tudott 10

11 sikeresen győzelmet aratni a külső ellenségen. De hogyha hosszú távon eltértek Isten akaratától, akkor Isten megengedte nekik a fogságot, a kényszermunkát. A nép egyénileg is sokat szenvedett, hogyha rossz király volt Izraelben. És így van ez ma is, amikor a gyülekezetekben sok sok meg nem hallgatott ima van, amikor ott vannak a meddő asszonyok, a sorozatos elvetélések, vagy halva születések, sok sok anyagi probléma, sok betegség, házassági problémák és a robotmunka, a munka taposó malma. és sorolhatnánk. Mi ez, ha nem az, amikor a vezetés nem Isten szerinti? Ott van a belső ellenség a sorok között, le kell leplezni, észre kell venned Isten népe, nem kell megszoknod ezeket a problémákat, mert ez nem az Isten akarata a számodra. Rá fogunk térni nemsokára, hogy melyek ezek a belső ellenségek. A belső ellenségen túl azonban ott voltak a külső ellenségek, amelyeknek Isten gyakran engedélyt adott, hogy megtámadja és sanyargassa Izraelt. Mind a belső, mind pedig a külső ellenség szellemben nézve a sátán királyságának fejedelmei, amelyeken ma is át kell törnie a gyülekezeteknek és a szellemi harcos csapatoknak, a városainkban, nemzetünk felett ahhoz, hogy országunkban Isten tökéletes királyságát érvényesíteni lehessen. Ehhez a helyi gyülekezettel együttműködve városról városra fog haladni ez a szellemi kommandós csapat, amely Júda Oroszlánjának hatalmával és kenetével felruházva lesz kiküldve ezekben a napokban. Ez Szellem általi prófétai kihirdetés. Nézzük meg röviden a Szent Szellem által kapott világosságban, a teljesség igénye nélkül, melyek ezek a belső és külső ellenségek, amelyekkel szembe kell néznie Júda Oroszlánja seregének, a szellemi harcos csapatnak és a gyülekezeteknek egyaránt. Amikor a gyülekezetek vezetői a belső ellenség hatalma alatt cselekszenek, hoznak meg döntéseket és irányítanak, lelkigondoznak, prédikálnak, akkor a városaikra és a nemzetre is, előbb utóbb érvényesülni fog az átok, amelyet az V. Mózes 28-ban Isten ígért. Ez az alapelv végig vonul egész Izraelen, és ebbe az átokba az is szerepel, hogy szembe kell nézni a külső ellenséggel is, amely éppen a bűn miatt van, és amely gyakran uralkodott Izraelen is. Amikor az Isten királyságát nem tudja képviselni egy gyülekezet, és nem tudja érvényesíteni a városokra és a nemzetre, akkor jön egy nemzeti szintű fejedelem, amely rátelepszik arra a népre, leuralva azt. Isten népe! Nyíljon meg a szemed és láss! Ma Magyarországon a gyülekezetek vajon mit képviselnek? Vajon ismerik e a belső ellenséget, és ha igen, akkor miért hagyják, hogy tovább raboljon és uralkodjon? Vajon látják e azt a szellemi fejedelmet, amely nemzetünket fogságban és leuralásban tartja? Gyülekezet! Össze kell kapcsolódnod ezzel a apostoli - prófétai csapattal, amely erre a szolgálatra lett felkenve, hogyha sikeresen akarsz evangélizálni, és a városodat megnyerni Isten királysága számára. 11

12 Isten ma a Júda Oroszlánja hadseregének adott felhatalmazást, kulcsokat és stratégiát a nemzetünk felszabadításához, a belső és külső ellenség leleplezéséhez és kiírtásához. Együtt kell működnünk velük, hogyha növekedést akarunk, és hogyha Isten királyságát akarjuk építeni. A gyülekezetek állapota határozza meg az ország állapotát. Nem engedhetjük meg, hogy az V. Mózes 28 átkai tovább sújtsák országunkat. A sok felépített új ház, amely ma átszáll az állambácsi vagy a bankok kezére, ez burkolt államosítás! A sok külföldre vándorlás,- mi ez, hogyha nem ezen átkok valósága? A hivőknek és a gyülekezeteknek valamit meg kell látnia, a pásztoroknak észre kell venniük, hogy nem folytathatják ott és úgy, ahogy eddig tették. Megalakult és Isten felkente azt a prófétai harcos sereget, akik végigjárják az országot, a gyülekezeteket (ha fogadják őket), hogy stratégiát adjanak át a városok bevételéhez és előtte a belső majd a külső ellenséget legyőzve szellemben felszabadítják a várost annak démoni hatása alól. Belső ellenségeink testületi, közösségi szinten 1. Saul háza a két Saul Ap.csel 9:1 (Csia ford.) Saul, aki még mindig fújta magából a fenyegetést és a gyilkos dühöt az Úr tanítványai ellen.. Ap.csel 9:14 Meghatalmazása van a főpapoktól, hogy mindazokat megkötözze, akik a te nevedet segítségül hívják. I.Sámuel 18: 7-9 A táncoló asszonyok így énekeltek: Megölt Saul ezret, Dávid meg tízezer embert! Erre igen megharagudott Saul és nem tetszett neki ez a dolog, mert ezt gondolta: Dávidnak tízezret tulajdonítanak, nekem meg csak ezret tulajdonítanak! Még majd a királyság is övé lesz! Ettől fogva állandóan rossz szemmel nézet Saul Dávidra. Többször volt már szó erről a szellemről, amely azért belső ellenség, mert mindkét történetben Izrael népén belül történnek az események, vagyis gyülekezeteken belül található ez a szellem. Korábban már említést is tettem róla, hogy a történelem során, amikor ébredés kezdődött, akkor mindig megnyilvánult és ezt teszi ma is, Magyarországon különösen nagy erősség Saul háza. Jól látható a hierarchikus kapcsolat a sátán hatalmi rendjében,hogyha szellemben nézzük a 9:14-et. Saulnak meghatalmazása volt a tekintélyesektől, tehát megbízásra cselekedett. Amelyik gyülekezetben vagy városban előjön a Szent Szellemnek egy új mozdulása, akkor megnyilvánul a vallásos, vakbuzgó,de olykor fanatikus, törvényeskedő szellem, sokszor leginkább papok, pásztorok, lelkészek, vezetők személyében. 12

13 Ma is két táborhoz lehet tartozni vagy Saulhoz vagy Pálhoz, vagy Saulhoz vagy Dávidhoz. Hogyha még nem tapasztaltad meg személyesen Saul üldözését, az irigységet, féltékenységet, a szellemi üldözést, kibeszélést, kiprédikálást, kárhoztatást, vádlást, az ellenimádkozást, akkor valószínű, hogy te magad is még Saul házának vallásos vizeiben evezel. Amikor Saul rossz szemmel nézett Dávidra, akkor ebbe benne volt a gyilkos dárda hajítás is, benne volt a fenyegető üldözés, a megölési szándék is és az újszövetségben pedig a megölés is benne volt. Ez egy kemény belső ellenség, amellyel szembe kell néznie minden ébredési mozgalomnak. Éppen azok, akik a korábbi ébredési mozgalomnak voltak az úttörői, éppen azok Magyarországon is a következő mozgalom ellenségei. De csak addig, amíg Dávid háza meg nem erősödik, addig, amíg Saul le nem esik a földre Isten érintésétől. Saul háza elvérzik azokban a harcokban, amelyet Dávid meg tud nyerni. (I.Sámuel 31:4) Ezért akik még ott vannak szellemben, azoknak nem javasoltak a nemzeti szintű szellemi harcok, mert végzetes is lehet. Először le kell számolnunk ezzel a szellemmel, vagy ki kell jönnünk a tekintélye alól ahhoz, hogy győztes harcaink legyenek. Saul szelleme által gyülekezetvezetésben sok a veszteség, sokszor nem az Isten harcait harcolják,hanem épp az Isten munkája ellen harcolnak, sok a beteg, problémás hivő, és sok kudarccal találkozhatunk. Mit csinált Saul? - Megkötözte a hivőket,- ma is ezt teszi, megkötözi őket a karizmatikus vallásukkal, ezzel elaltatja őket, mondván: ó, mi nyelveken szóló hivők vagyunk, nálunk ilyen nem fordulhat elő. Megkötözi a hivőket fanatikussággal, másokat a szolgálattal, a hivatással, megkötözi a vezetőket öntörvényűséggel, másokat egoizmussal, megkötözi őket a pénz szeretetével, vallásos varázslással, vallásos gőggel, szellemi vaksággal. Mivel elsősorban a vezetőkkel teszi ezt, ezért veszélyes, mert ezáltal az egész gyülekezet a befolyása alá kerül, így a szellemi fogság mindenkire érvényes, aki oda tartozik. Saul szellemét mindenkinél személyesen a saját maga által kapott igekard, a saját rhéma ige írtja ki. I.Krónika 10:4 Ekkor fogta Saul a kardját és beledölt. A vallásos Sauli szellemnek a gyülekezeteken belül a legnagyobb ellensége a rhéma ige, a prófétai beszéd. Ezért is kellett Dávidnak előle bujdosva, menekülve folyton prófétálnia. De Jézus nevében khírdetjük, hogy jöjjön el Isten meglátogatása a Saulokhoz, hogy essenek le a földre, mint Saul és meghallják a Szent Szellem hangját: Saul, Saul miért üldözöl engem? Hadd jöjjön az a mennyei fény, amely ledönti őket, hadd jöjjön el számukra a Damaszkuszi csoda, hogy aztán elfogadják végre az Anániásokat, akiket Isten prófétai szóval hozzájuk küld, hogy megnyissák a szemeiket. 13

14 2. Aháb háza Erről a szellemről és Jézabelről is már sok szó esett,most csak néhány gondolatról essék szó. Aháb házába beletartozik Jórám kiály, Aházja király és Atalja királynő is.aháb szellemét is a konkrét igekard, a célzott rhéma ige írtja ki, de ez azonban próféta szájából kell,hogy elhangozzék. Mi próféták pedig kell, hogy először a saját életünket szabadítsuk fel Ahábtól és Jézabeltől. Egyszer mondtam egy olyan mondatot egy pásztornak, hogy ma Magyarországon nincs olyan gyülekezet, ahol legyőzték volna ezt a szellemet, ő ezt egyáltalán nem tudta elfogadni, hogy mondhatok én ilyet. De a szellemek megkülönböztetésének hiányában valóban nem is lehet észrevenni, és felismerni. Mivel az Aháb szelleme gyakran rejtve van jelen, nem biztos, hogy közvetlenül és azonnal a próféta által kihirdetett szóra fog elmenni. A prófétai szó akkor fog beteljesedni, hogyha követi egy szellemi harc, a megtérés és a leleplezés Aháb jellemvonásaiból, megnyilvánulásaiból. Azonban ez is a gyülekezet vezetésben fog meglátszódni, hiszen Aháb Izrael királya volt. Azt hiszem kell, hogy merjünk erről az eddigi tabutémáról beszélni, mert nem lesz szabadulása Isten népének, hogyha ezt a pásztorok személyes támadásnak veszik. Illés kihirdette a prófétai szót, de nem ő ölte meg Ahábot, itt az a lényeg, hogy ki legyen hirdetve a Szent Szellem által az ítélet erre a szellemre. Aháb szelleme is valamilyen harcba fog elesni, amelyikbe nem kellett volna bele mennie, és egy véletlen idegen nyíl végez vele. Onnan lehet tudni, hogy közeledik a vége, hogy az, aki prófétál ellene, nagyon nehéz helyzetbe kerül ezután ettől a szellemtől. (Lásd Illés és Mikájehu I.Kir.22:26,27) Vessétek börtönbe, szűkösen tápláljátok, kenyérrel és vízzel. mondta Aháb Mikajehu prófétáról, aki a végítéletet hirdette ki rá. De csak azok fognak győzedelmeskedni felette, akik ebben a nagyon nehéz időszakban nem adják fel. Itt, ebben a szellemi harcban is aztán a jóléti teológia megdőlni látszik. De kedveseim, ettől még Istentől van ez a harc! Jézabel szelleme, amely Aháb házát irányította, sokkal később tűnik el. Aháb háza egy vallásos szellem által irányított gyülekezetet jelent és hogyha ezek a gyülekezetek ár nincsenek Aháb szellemének irányítása alatt, de Jézabel szelleme még életben van. Jézabel szellemének kiirtására az a legfontosabb, hogy egy erre elhívott próféta hirdesse ki az Isten ítéletét Illés kenetével. A többit Isten Szelleme elvégzi, az ember és a gyülekezet részéről fontos a harc, a felismerés minden helyzetben és szituációban. Azonban nemcsak az a probléma, hogyha Jézabel szelleme ott van a vezetőkkel szövetségben, a legnagyobb baj az, hogyha Aháb nem tudja kezelni a varázslásait, nem tud neki nemet mondani, nem konfrontál vele, legtöbb, amit tesz, hogy hallgatólagosan beleegyezik abba,amit hátmögött végez. Ugyanezt a szellemet látjuk sok magyar királynál is, ahol a feleségek vagy anyák hátulról, csendben irányították a királyokat és így varázslás alá vitték az egész országot, ahogy Aháb király is.(pl. István király felesége Gizella, és az anyja Sarolta) Nézzük meg, hogy mi lett ennek a varázslásnak a következménye az országban? I.Kir.17:1 ezekben az esztendőkben nem lesz sem harmat,sem eső, hanem csak az én szavamra. 14

15 Ennek a szárazságnak olyan súlyos éhség lett a következménye, hogy még a király állatának sem volt mit ennie. I.Kir.18:5 Aháb ezt mondta Obadjáhunak: Menj el az országban lévő minden forráshoz, és minden patakhoz! Talán akad fű és életben hagyhatjuk a lovakat és öszvéreket, és nem kell levágnunk az állatokat. Amikor Jézabel és Aháb fejedelme uralkodik egy országban, akkor számíthatunk válságra, gazdasági visszaesésre, fizikai szárazságra, és a föld terméketlenségére. De szellemben ugyanez van az egyházban is, erről azonban már sokszor volt szó. Saul háza, Aháb háza szellemi tekintélyt képviselnek, amit gyakran ki is követelnek maguknak, de nem az Isten tekintélyét képviselik, hanem a sajátjukét. Saul és Aháb házában gyakran ott találjuk a diktatórikus tekintélyelvűséget, amit ráfognak az isteni tekintélyre, pedig ahhoz nem sok köze van. Mert egy vezető Istentől szellemi tekintélyt akkor tud képviselni, hogyha Isten akaratát érvényesíti. De Aháb sem és Saul sem ismeri az Isten akaratát, vagy ha ismeri is, nem engedelmeskedik annak. Örömmel látom, hogy kb. 3 éve kezdtük először kihirdetni az ítéletet e két hamis királyságra és azóta sorba dőlnek össze ezek a kiskirályságok, rendszerek a gyülekezetekben. Amikor Izraelben engedetlen királyok uralkodtak, akkor jött a nemzeti fogság, így igaz ez szellemben a gyülekezetre is. Amikor nem a Szent Szellem irányít, és a vezetők, lelkészek, papok, pásztorok a saját bölcs teológiájukat hirdetik a tanultak alapján, nem pedig azt, amit ott belül az a szelíd, csendes hang szól, akkor és nem engedelmeskednek Isten prófétai szavának, akkor jön a testületi fogság a gyülekezetre és a nemzetre egyaránt. Amilyen állapotban van a gyülekezet, az tükrözi az ország, a nemzet állapotát is. Erre ma különösen érdemes odafigyelni. A fejedelemségek akkor fognak uralmat venni egy nemzet felett, hogyha rést találnak, hogyha nincs megtérés, és vannak meg nem bánt bűnök. A Szent Szellem sír, zokog, amikor ma ránéz a magyar gyülekezetekre és látja annak fogságát. Sír, zokog a Szent Szellem, mert olyan sokan hirdetik a maguk igazát, mintha minden rendben lenne. Sír, zokog a Szent S zellem, mert vannak gyülekezetek, ahol Isten prófétái ellen prédikálnak, kitiltják őket a gyülekezetekből, bűnösnek tituálva őket, kárhoztatva és megbélyegezve. Sír, zokog a szent Szellem,mert a női szolgálat nincs elfogadva sok helyen, pedig Isten ezekben a napokban kiküldi őket. Nem vagy abban a helyzetben Magyarország, hogy elutasítsd az Istentől küldött prófétákat! Nem engedheted meg magadnak azt, hogy ne fogadd el a prófétai szót, és ne engedelmeskedj neki Isten népe. 15

16 Az engedetlenség következményei: a testületi fogság Jeremiás 5: Ha pedig azt kérdezik: miért tette velünk mindezt Istenünk, az Úr? akkor így felelj nekik: Ahogyan elhagytatok engem és idegen isteneknek szolgáltatok országotokban, ugyanúgy fogtok idegeneknek szolgálni olyan országban, amely nem a tiétek. Továbbá: az őszi és a tavaszi eső ígéretének elmaradása. Izraelnek nem volt öntözőrendszere, függtek az esőtől, de Istennek komoly ígérete volt esőre, az ígéret földjére való bemenetel előtt, hogyha nem hajtanak térdet az idegen istenek előtt. Amikor Izrael megalkudott, akkor tulajdonképpen pogány isteneket imádott ez varázslás. A varázslás egy vallásos gyakorlat. Tehát a szellemi és fizikai szárazság, terméketlenséget és válságot, nyomorúságot eredményez. Az Istennel kötött testületi szövetségszegésnek mindig van testületileg is következménye, mindig van szellemi és fizikai következménye a gyülekezetre és arra a nemzetre vonatkozóan egyaránt. Amikor Izrael eltért a szövetségtől, Isten mindig prófétákat küldött, hogy figyelmeztesse a népet a megtérésre és bűnbánatra, illetve a közelgő ítéletre. Így van ez ma is. Nézzük meg melyek azok a fejedelmek, amelyeknek fogságába kerülhet testületileg egy gyülekezet vagy egy nép: A sátán királyságában van egy hatalmi rend, hatalmi szint, ahol fejedelemségek, fennhatóságok, uralkodóságok (Kol. 2.15) vannak és alattuk vannak a kisebb uralkodók, akiknek irányítása alatt kisebb hatalmi területeik vannak. Tudnunk kell, hogy a sátán nem a pokolban van. Itt a földön két királyság között zajlik egy harc, két szellemi láthatatlan királyság ez: Isten Királysága, a világosság és a sátán királysága, a sötétség királysága. Máté 12:28 (Csia ford.) Ha pedig Isten Szellemével űzök ki ördögi szellemeket, akkor hát eljött már hozzátok az Isten királysága. Isten királysága erősebb, mint a sátáné, de ezt tudnunk kell érvényesítenünk, nemcsak az emberek egyéni életében, hanem testületileg is és a fennhatóságok felett is. Eddig az egyház eljutott arra a szintre (már ha eljutott), amikor ki tudta űzni a kisdémonokat, de ma el kell jutnia arra a szintre, amikor el kell bánni a legmagasabb szintű sátáni erősségekkel is, amelyek egy egész testületet, gyülekezetet vagy egy egész nemzetet leuralnak. Hatalmunk pedig akkor lesz felette, hogyha szellemben világosságot kapunk rá, és bennünk nincs része. Miközben ez a könyv készült, az egyik közbenjárásunk alatt a férjemnek ismét volt egy látomása, amely megerősítés volt e témában. Egy épülő boltíves hidat látott, aminek hét tartópillére volt. A boltív volt a hét pillér összekötő eleme. 16

17 Azt látta, hogy mi együtt a hatodik pillér fölött járunk, a hetedik most éppen készülőben van. Így a teljes híd még nem készült el és nem lehetett a túlsó földterületre átjutni. Ez a híd két különböző területet választott el egymástól, ahova át kellett jutnunk az ígéret földje, az Isten királyságának területe volt. A Szent Szellem megmutatta azt, hogy ez a hét pillér a sátán hét fejedelmét jelképezi. És a pilléreket boltívek kötötték össze, ez azt jelképezi, hogy ennek a hét fejedelemnek meg kell hajolnia előttünk ahhoz, hogy át tudjunk haladni rajtuk, az Úrtól kapott hatalmat gyakorolva felettük. És így jutunk be az ígéret földjére. Azt mondta a Szent Szellem, hogy az Úr lábunk zsámolyává teszi a sátánt és ezeket a fejedelemségeit. (Zsid. 1:13) A Bibliában Izraelt, mint népet Egyiptom királya, Perzsia (Asszíria) királya tartotta fogságban, aztán Babilónia királya, majd Róma és Görögország uralta le. Ezen királyok mögött mindig ott volt a sátán királysága, ezt szellemben láttuk meg. Nem az embert, hanem azt a fejedelmet, sátáni királyságot kell látni, amit képvisel. Sátán a hatalmát gonosz angyalokon keresztül gyakorolja, és így uralkodik nemzetek felett. Ezek az angyali fejedelmek egy-egy országban a Sátán helytartói. Meghatározzák az ország kultúráját, civilizációját, szellemi légkörét, vallását, politikáját és gazdasági helyzetét is. Négy birodalom uralkodott a zsidó népen, de volt egy ötödik is, amely uralkodott rajta és elnyomta, rabszolgaságban tartotta, csak akkor még a zsidók nem voltak egy nemzet, nem volt egységes testület, és nem Kánaánban voltak még. Ez volt Egyiptom. A hatodik fejedelem a jövőben fog eljönni az Antikrisztus személyében, és a hetedik fejedelemre utolsóként kaptunk látást, ez pedig a Mammon, amely nem nyíltan és nem látványosan ural le egy népet, nehezen felismerhető a befolyása. Pár nap múlva ismét kapott a férjem egy angyali üzenetet, aki felrázta álmából, és azt mondta: szólj, hogy ez a hetedik pillér, a Mammon fejedelme, amin ti most átléptetek és bejutottatok Isten királyságának területére. Ekkor megértette, hogy a hetedik pillér, ami az előző látomásban még nem készült el és nem léptünk át rajta az a Mammon fejedelme volt. Végig fog vezetni bennünket a Szent Szellem ezeken a fejedelmeken, és bemutatja nekünk, hogy mit jelent a testületi fogság, milyen tünetei vannak és hogyan uralkodnak ezek a sátáni helytartók még ma is egy nemzet életében és országunkban. Ennek alapjául a Dániel 2:28 45 beszéljen nekünk. 17

18 Van Isten a menyben, aki a titkokat feltárja. Ő azt tudatta Nebukadneccar királlyal, hogy mi fog történni az utolsó napokban. A te álmod és az a látomás, amelyet fekvőhelyeden láttál, ez volt: Te, óh király azon töprengtél fekvőhelyeden, hogy mi fog történni ezután. A titok kijelentője pedig tudatta veled, hogy mi fog történni. Neked, óh király látomásod volt: egy nagy szobrot láttál. A szobor hatalmas és roppant fényes volt. Előtted állt és rettenetes volt ránézni is. Ennek a szobornak a feje színaranyból volt, a melle és a karjai ezüstből, a hasa és az oldala rézből, a lábszárai vasból, lábai pedig részint vasból, részint cserépből voltak. Miközben nézted, egy kő zuhant le anélkül, hogy valaki hozzányúlt volna, ledöntötte a szobrot vas-és cseréplábairól, és darabokra zúzta az egészet. Összezúzódott a vas, a cserép, a réz, az ezüst és az arany, és olyan lett az egész, mint nyári szérűn a polyva, amelyet elvisz a szél és nyomát sem lehet találni. A kő pedig, amely ledöntötte a szobrot nagy heggyé lett, és elfoglalta az egész földet. Ez az álom és a magyarázatot is elmondjuk a királynak. Óh király, királyok királya, akinek a menny Istene királyságot, hatalmat, erőt és méltóságot adott, kezedbe adta az embereket, a mezei álatokat és az égi madarakat, bárhol laknak is és mindezeknek uralkodójává tett: te vagy az aranyfej! De utánad más királyság támad, alacsonyabb rendű a tiednél, azután pedig egy harmadik királyság, rézből való, amely az egész földön uralkodik. A negyedik királyság erős lesz, mint a vas. Mert ahogyan a vas összetör és szétzúz mindent, úgy fogja pörölyként összetörni és szétzúzni amazokat. Azt is láttad, hogy a lábuk és az ujjak részint cserépből, részint vasból vannak. Az a királyság ugyanis szétszakad, de marad benne valami a vas keménységéből, ahogyan láttad, hogy a vas keveredett az agyagcseréppel. Lábujjai részint vasból, részint cserépből voltak; eszerint a királyság részint erős, részint törékeny lesz. Vasat láttál agyagcseréppel keveredve. Azok ugyanis házasság révén keverednek, de nem egyesülnek egymással, ahogyan a vas sem egyesül a cseréppel. Ezeknek a királyoknak az idejében támasztott a menny Istene egy királyságot, amely nem semmisül meg soha, és a királyi uralom más népre nem száll át. Összetöri mindezeket a királyságokat és véget vet nekik, maga pedig fennáll mindörökké. Ezért láttad, hogy a hegyről egy kő zuhant le anélkül, hogy valaki hozzányúlt volna, és összetörte a vasat, a rezet, a cserepet, az ezüstöt és az aranyat. Az első világbirodalom a világtörténelem során a babiloni volt. Babilon után a méd-perzsa világbirodalom következett, ez volt az ezüst mell. Bár ez a birodalom sokkal tovább állt fenn, értékében mégsem érte el a babilonit. A sorban a harmadik a görög-makedón birodalom volt, mely a rezet jelképezi. A negyedik a vas pedig maga a Római birodalom. Ezek egyben négy szellemi fejedelmet is jelentenek, amelyek hatással voltak nemcsak Izrael életére,, hanem mint látni fogjuk a magyarok életére is. A vas a maga keménységével uralma alá hajtotta az egész ókori világot, szellemileg összetört és szétzúzott mindent, ami előtte volt. Azonban van egy titok, ez pedig az, hogy a három birodalom már nem lesz többé, de a negyedik visszanyeri hatalmát, a Római Birodalom fel fog éledni és az Antikrisztus fog benne kormányozni, a világvallás szellemi központja pedig Róma lesz. És ma ezeknek a napjait éljük. Ennek fényében nézzük meg röviden ezt a hét fejedelmet. 18

19 Egyiptom: Az Egyiptomi vallás egy sok isten hiten alapuló Napkultusz. A vallásosság másik ismérve a halottkultusz. Úgy gondolkodtak, hogy az emberi élet egyfajta előjátéka a túlvilági életnek. A balzsamozás szertartása a test romolhatatlanságát /örök életét/ szolgálja. Egyfajta foglalkozás volt a mumifikálás. Uralkodói a Fáraók voltak. Emlékezzünk, hogy a király mögött ott van egy fejedelem. Az istenek azok sátán királyságában a démoni seregek, mindegyiknek más neve van. Hatalmukat az imádásból nyerik, és az erejük is attól függ, mennyien imádják ezeket az isteneket. Izraelt ebben az országban századokon át sanyargatták, és rabszolgaságban tartották. Potifár a Fáraó főtisztviselőjeként a sátán királyságának fennhatóságában egy kisebb hatalmi területtel rendelkező fejedelemséget jelenít meg. A sátán királyságában jól felépített parancsuralmi rendszer működik és egy ilyen parancsnoka volt a testőröknek Potifár. Érzékelhető ez a hierarchikus (egymásra épülő) rendszer, az alá fölé rendelt viszonyokban itt a földön mindenütt a világban. Mivel a világ rendszerét a sátán irányítja sok területen az Egyiptom fejedelmének struktúráját, jellemzőjét, működési alapelveit láthatjuk. A hierarchikus (rangsorolt) rendszerben a felsőbbrendűség és a szolgaság, ez a két szélsőség elég élesen látható ma is a munka világában, a politika világában, a banki szférában vagy akár az üzletben egyaránt. A világban, hogyha nem tartozol Potifár házához, nem vagy a Fáraóhoz közel, tehát nem a felső tízezerhez tartozol, nem vagy benne a mindenkori politikai elit holdudvarába, akkor szolgálhatod azt a rendszert, szolgálhatod a fáraót. Ez a fejedelem egy taposómalomba hajt, a munka, a siker, a karrier, az érvényesülés, manapság pedig egyre inkább a megélhetés taposómalmába. Jól látható ez a modern rabszolgatartás egyes multicégeknél és munkáltatóknál. Egyiptom szelleme, a világban, hogyha hűségesen szolgálod, akkor felemel, érvényesülhetsz, hogyha pedig Potifárnét is kielégíted és megalkuszol vele, akkor a tenyerén hordoz és érvényesülni fogsz. Azonban, hogyha nemet mondasz neki, rossz vége is lehet. Vezessen bennünket a Szent Szellem ezen a területen, hogy ne a Fáraó irányítsa az életünket. Ne sodródjunk az egyiptomi divathullámmal, ne sodródjunk a szokásaikkal, és ne azonosuljunk a törtető, sikerorientált, érvényesülési mániájával, vesszőparipájával. Egyiptom rendszere magasra tud emelni, hogyha engedelmesen őt szolgálod és behódolsz neki, akkor bedarál. Azonban a hivőknél van egy pont, amikor nemet kell mondani Potifárnénak 19

20 ( Jézabel szelleme) - ez nem biztos, hogy csak szexuális befolyásolás minden esetben, nem csak a paráznaságra vonatkozik. Nemet kell mondani a világ taposó malmának, a diktatórikus tekintélyelvű gondolkodásnak és cselekedeteknek, különben felőröli a hivőket és elveszítik az elhívásukat és az Isten jelenlétét. Amikor pedig megtérünk, akkor azt a gondolkodást, ami a világban olyan természetes volt, nem vihetjük tovább. Fel kell adnunk a világ dicsőségét és Isten dicsőségét kell keresnünk. A hivőknek ebben az Egyiptomi világban kell világítani és hirdetni az evangéliumot. Mi nem vagyunk e világból valók, benne élünk a világban, de a világ nem él bennünk. Ennek a világnak a fejedelme Fáraó; Jézus azt mondja, hogy: énbennem nincs már semmije. (János 14:30) Ez a rendszer, ahogy Józsefet is, a hivőket, a kiválasztottakat gyűlöli, nem fogadja el. Azokat, akik beolvadnak, megalkudnak és azonosulnak vele, viszont elfogadja. Amikor Isten fiává válsz valóban, és a prófétikus Szent Szellem benned megszületik, akkor automatikusan kikerülsz e világ befolyása alól, már nem leszel e világból való. Isten fokozatosan kiveszi belőled Egyiptom minden maradékát, a világ szeretetét és a világgal való barátságot. A világ szelleme a keresztre kerül, és az Isten Szelleme egyre nagyobb és nagyobb teret hódít az életedben. (I.Kor. 2:12) E világ istene, a fáraó szelleme megvakítja a hitetlenek elméit, hogy ne ismerjék fel Krisztust és az Ő dicsőséges evangéliumát. II.Kor.4:4 De Jézus Krisztus azért adta magát a keresztre, hogy kiszabadítson mindenkit e jelenvaló gonosz világból. (Galata 1:4) Ennek a szellemi fejedelemnek a fennhatósága alatt van tulajdonképpen az egész világ, a világ pedig szellemi sötétségben van. Efézus 6.12 (Csia ford.) Mert a mi küzdelmünk nem vér és hús ellen folyik, hanem a mostani sötétségnek fejedelemségei, fennhatóságai és világuralkodói ellen, a rosszaság szellemi lényei ellen, kik a mennyeiekben vannak. E világ sötétségének egyik fejedelme a Fáraó fennhatósága, királysága, ő e világ istene. Amikor a hivők nem kapnak imameghallgattatást, gyakran ez az oka. Jakab 4:4 Ti, akik Isten szövetségét megtöritek, nem tudjátok, hogy ha a világ kedves nektek, ellenségeivé lesztek Istennek? (Ha tehát valaki a világ barátja akar lenni, Isten ellenségévé lesz.) I.János Ne szeressétek a világot, se a világban levőket. Ha valaki a világot szereti, az Atya szeretése nincs meg benne, mert minden, ami a világban van, a hús kívánsága, a szem kívánsága, kérkedő életforma, nem az Atyából, hanem a világból való. A világ pedig elmúlóban van, és annak kívánsága is. Ám, aki Isten akaratát teszi, megmarad örökké. Hit által lehet legyőzni e világ istenének fejedelmét, Isten Fia által. 20

Web: www.judaoroszlanja.gportal.hu Email: info.judaoroszlanja@gmail.com Tel: 06-30 / 385 6381 Tel: 06-30 / 828 5546

Web: www.judaoroszlanja.gportal.hu Email: info.judaoroszlanja@gmail.com Tel: 06-30 / 385 6381 Tel: 06-30 / 828 5546 Salamon Tornáca Misszió Web: www.judaoroszlanja.gportal.hu Email: info.judaoroszlanja@gmail.com Tel: 06-30 / 385 6381 Tel: 06-30 / 828 5546 Szellemi hatalomgyakorlás Köszönöm neked Atyám, hogy Te ma Magyarországnak

Részletesebben

BILL SUBRITZKY SZABADULÁS A DÉMONOKTÓL

BILL SUBRITZKY SZABADULÁS A DÉMONOKTÓL BILL SUBRITZKY SZABADULÁS A DÉMONOKTÓL Fordította: Mike Tamás Minden jog fenntartva. Jelen kiadvány egyetlen része sem sokszorosítható, nem tárolható számítógépben, és nem terjeszthető sem mechanikus vagy

Részletesebben

E. W. KENYON. Jézus csodálatos neve. Isten, aki több, mint elegendő Isten, aki hosszú élettel elégít meg. A könyv Internet-es változata

E. W. KENYON. Jézus csodálatos neve. Isten, aki több, mint elegendő Isten, aki hosszú élettel elégít meg. A könyv Internet-es változata E. W. KENYON Jézus csodálatos neve Isten, aki több, mint elegendő Isten, aki hosszú élettel elégít meg A könyv Internet-es változata (HUNGARY / E. W. Kenyon / The Wonderful Name of Jesus / Our Rights and

Részletesebben

Isten Országa a Bibliában. A Szentlélek a Bibliában

Isten Országa a Bibliában. A Szentlélek a Bibliában Dr. Kovács L. P. Bánk OFM BIZONY MONDOM NEKED, MÉG MA VELEM LESZEL A PARADICSOMBAN Lk 23,43 Isten Országa a Bibliában A Szentlélek a Bibliában Készült XVI. Benedek pápa PORTA FIDEI motu propio apostoli

Részletesebben

Dávid Sátora Gyülekezet

Dávid Sátora Gyülekezet Ö ss ze j ö v e t e le k : Székesfehérvár, 2011. február 27. HÍRLEVÉL 10. évfolyam 461. szám Programok: Jövő héten szerdán, 03. 02-án Összevont Házicsoport lesz 18:00-tól a Lehetőségek Házában. Mindenkit

Részletesebben

- A pszichológus doktor -

- A pszichológus doktor - 1 - A pszichológus doktor - Suchné S. Ilona Honlap: www. judaoroszlanja.gportal.hu Email: info.judaoroszlanja@gmail.com A Biblia versek az 1975-ös Reformátusi bibliafordításból, és a magyar legújabb Egyszerű

Részletesebben

Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem.

Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem. 2013. szeptember 1. vasárnap Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem. URam, Te ismersz engem, Előtted semmi nincs elrejtve, ismered tetteimet,

Részletesebben

megtanítson bennünket gyümölcsöt teremni. Akkor még nemigen fogtuk fel, micsoda áldások származnak majd ezekből a normákból. Sokszor kellett súlyos

megtanítson bennünket gyümölcsöt teremni. Akkor még nemigen fogtuk fel, micsoda áldások származnak majd ezekből a normákból. Sokszor kellett súlyos Bevezetés A bővölködést kormányzó törvényekről 1967-ben kezdtem megérteni Isten tanítását. Éppen Texas állam egyik félreeső zugában, egy kisváros apró gyülekezetében tartottam összejövetel sorozatot. Már

Részletesebben

Nóé / 3. oldal. * Krisztus hét szava a kereszten / 43. oldal

Nóé / 3. oldal. * Krisztus hét szava a kereszten / 43. oldal Nóé / 3. oldal * Krisztus hét szava a kereszten / 43. oldal Georg R. Brinke EVANGÉLIUMI KIADÓ Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió ISBN 963 9434 61 2 A magyarországi jogok tulajdonosa és a kiadásért felel

Részletesebben

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid!

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! 2014. november 1. szombat A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! Igehirdetésekben számtalanszor elhangzik a felszólítás: engedelmeskedjetek Istennek, kövessétek

Részletesebben

Brian Brodersen. Szellemi harc

Brian Brodersen. Szellemi harc Brian Brodersen Szellemi harc A könyv eredeti címe és kiadója: Spritual warfare by Brian Brodersen The Word for Today Costa Mesa, California, USA All rights reserved A magyar kiadás az eredeti kiadó engedélyével

Részletesebben

Mi Isten álma? Mi Isten terve velünk és a világgal? Suhai György 2014.04.15.

Mi Isten álma? Mi Isten terve velünk és a világgal? Suhai György 2014.04.15. 1 Mi Isten álma? Mi Isten terve velünk és a világgal? Suhai György 2014.04.15. J. R. Tolkien, a Gyűrűk ura írója, A tündérmesékről (On Fairy Stories) című írásában 1 azt állítja, hogy minden valaha is

Részletesebben

Lynnie Walker: Isten tízféle beszédmódja

Lynnie Walker: Isten tízféle beszédmódja Lynnie Walker: Isten tízféle beszédmódja Vélemények Isten többet akar hozzánk beszélni annál, amit mi általában meg akarunk hallani, vagy amiről úgy gondoljuk, hogy meghallottuk. Lynnie Walker megmutatja

Részletesebben

1993/5 VEZÉRCIKK MEDITÁCIÓ. Pünkösdi gondolatiság Kovács Zoltán. {k19935a}

1993/5 VEZÉRCIKK MEDITÁCIÓ. Pünkösdi gondolatiság Kovács Zoltán. {k19935a} {k19935a} 1993/5 VEZÉRCIKK Pünkösdi gondolatiság Kovács Zoltán Igenis van pünkösdi gondolatiság! Vannak olyan jóindulatú kétkedők, akik felteszik a kérdést, létezik-e ilyen egyáltalán, mert ha igen, akkor

Részletesebben

VÉDELEM ÉS OLTALOM 2.

VÉDELEM ÉS OLTALOM 2. VÉDELEM ÉS OLTALOM 2. Jegyzet Jim Sanders tanításából 2009. szeptember 06. Köszönjük Atyám az Úr Jézust! Köszönjük a csodatévő erők munkáit a Szent Szellemed által. Magasztaljuk az Úr Jézus Krisztust a

Részletesebben

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ. És lesz az igazság műve békesség, és az igazság gyümölcse nyugalom és biztonság mindörökké.

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ. És lesz az igazság műve békesség, és az igazság gyümölcse nyugalom és biztonság mindörökké. IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ TÁJÉKOZTATÓ 2013/ IV. NEGYEDÉV 50. SZÁM GYÜLEKEZETI HÍRADÓ És lesz az igazság műve békesség, és az igazság gyümölcse nyugalom és biztonság mindörökké. TARTALOM: Békesség, békesség

Részletesebben

1 Copyright 2011 Szarka János www.ujremeny.hu

1 Copyright 2011 Szarka János www.ujremeny.hu 1 Copyright 2011 Szarka János www.ujremeny.hu A Szent Lélek helyett a biblikusabb és az eredeti szöveggel megegyező Szent Szellem kifejezést használtam. Ez alól csak az idézet igeversek kivételek. A Bibliai

Részletesebben

Lapozzunk Bibliánkban az Apostolok Cselekedeteinek 3. részéhez. vs. 1. Péter és János felment a templomba a délutáni imádkozás idejére, délután három

Lapozzunk Bibliánkban az Apostolok Cselekedeteinek 3. részéhez. vs. 1. Péter és János felment a templomba a délutáni imádkozás idejére, délután három Az Apostolok Cselekedetei 3-4. Lapozzunk Bibliánkban az Apostolok Cselekedeteinek 3. részéhez. vs. 1. Péter és János felment a templomba a délutáni imádkozás idejére, délután három órára, vagy ahogy Károli

Részletesebben

Az Idõk Jelei A KERESZTÉNY ADVENT KÖZÖSSÉG GYÜLEKEZETI LAPJA 2002/2.

Az Idõk Jelei A KERESZTÉNY ADVENT KÖZÖSSÉG GYÜLEKEZETI LAPJA 2002/2. Az Idõk Jelei A KERESZTÉNY ADVENT KÖZÖSSÉG GYÜLEKEZETI LAPJA 2002/2. www.kerak.hu A mélységbõl kiáltok hozzád, Uram! Uram, hallgasd meg az én szómat, legyenek füleid figyelmetesek könyörgõ szavamra! Ha

Részletesebben

3./01. Lecke. Az isteni áramlat. Írta: Andrew Wommack

3./01. Lecke. Az isteni áramlat. Írta: Andrew Wommack 3./01. Lecke Az isteni áramlat Írta: Andrew Wommack Szeretnék veletek megosztani néhány dolgot arról, hogyan engedjétek Istent átáramlani rajtatok a mások felé való szolgálatban. Rendelkeztek hatalommal

Részletesebben

A tartalomból. A tartalomból. Vetés és Aratás

A tartalomból. A tartalomból. Vetés és Aratás (Máté 5,2-12) Boldog vagyok, mert szememet fel, a hegyekre emelem, lábadnál hallva tanításod, édes Megváltóm, Mesterem. ------------------- Boldog vagyok, mert szegény lelkem Általad gazdag lehetett, boldog,

Részletesebben

GYÓGYULÁS ÉS SZABADULÁS. Bibliai alapok PETER J. HORROBIN

GYÓGYULÁS ÉS SZABADULÁS. Bibliai alapok PETER J. HORROBIN GYÓGYULÁS ÉS SZABADULÁS Bibliai alapok PETER J. HORROBIN Az ELLEL GRANGE Keresztény Gyógyító és Lelkigondozó Munkatársképző Intézet és Misszió tiszteletbeli igazgatója Sovereign World Limited P.O.Box 17

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Rick Joyner Előszó a magyar kiadáshoz 1995 tavaszán jelent meg a Morning Star Journal-ban (USA) "The Hordes of Heil Are Marching" (A pokol hordái menetelnek) címmel az a prófétikus

Részletesebben

IMAISKOLA SZEMINÁRIUM

IMAISKOLA SZEMINÁRIUM IMAISKOLA SZEMINÁRIUM Az élő és igaz Isten szakadatlanul hív mindenkit a vele való találkozásra az imában - akár elfelejti az ember Teremtőjét, akár elrejtőzik előle. Az imában a hűséges Isten szeretetének

Részletesebben

1998/6. Boldog karácsonyt! Bérczes Lajos

1998/6. Boldog karácsonyt! Bérczes Lajos {k19986a} {k19986b} 1998/6 VEZÉRCIKK Boldog karácsonyt! Bérczes Lajos Boldog karácsonyt! Boldogságunk, másként megfogalmazva egymásra találás. Részünkről a kilátástalan örvényből, a nyúlós, ragadós hínárból,

Részletesebben

Dr. Jean Rudolf Zürcher. Jézus Krisztus a Jelenések könyvében

Dr. Jean Rudolf Zürcher. Jézus Krisztus a Jelenések könyvében Dr. Jean Rudolf Zürcher Jézus Krisztus a Jelenések könyvében Dr. Jean Rudolf Zürcher Jézus Krisztus a Jelenések könyvében Jézus Krisztus bizonyságtétele az egyháznak és a világnak Boldog Élet Alapítvány

Részletesebben

Gallay Lászlóné ÉLETÜNK KRISZTUS. Hittankönyv az általános iskolák 8. osztálya számára

Gallay Lászlóné ÉLETÜNK KRISZTUS. Hittankönyv az általános iskolák 8. osztálya számára Gallay Lászlóné ÉLETÜNK KRISZTUS Hittankönyv az általános iskolák 8. osztálya számára Eletunk Krisztus 8 osztaly.indd 1 2010.07.15. 16:39:13 A SZENT ISTVÁN TÁRSULAT HITTANKÖNYVEI Sorozatszerkesztő FÜLÖPNÉ

Részletesebben

Milyen üzenetet hordoz a Krisztus előtti iratok gyűjteménye a keresztyén ember számára?

Milyen üzenetet hordoz a Krisztus előtti iratok gyűjteménye a keresztyén ember számára? avagy Milyen üzenetet hordoz a Krisztus előtti iratok gyűjteménye a keresztyén ember számára? Bibliaismereti előadások a presbiterképzés keretében Készítette: Vető István lelkész Cinkota Révfülöp 2 Vető

Részletesebben

A tartalomból. Pecznyík Pál. Örvendj Isten népe!

A tartalomból. Pecznyík Pál. Örvendj Isten népe! Örvendj Isten népe! Örvendj Isten népe, Urad jő hamar, szárnyaljon szívedből boldog háladal! De nagy örömödben el ne bízd magad, bűnbánó szívedből fakadjon szavad! Idegen vagy itt lenn, zarándok csupán,

Részletesebben

2010/4. szeptember. Tartalomjegyzék

2010/4. szeptember. Tartalomjegyzék 2010/4. szeptember Tartalomjegyzék 1 Hajnalcsillag Isten királysága David Clayton igehirdetése nyomán Jézus Krisztus a végidőkkel kapcsolatos nagy beszédében olyan dolgot mondott el a tanítványainak, ami

Részletesebben