avagy Nemzetünk szabadulása a testületi fogságból, és területi szellemi harc Irta:Suchné Süveges Ilona Lektorálta: Such Attila

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "avagy Nemzetünk szabadulása a testületi fogságból, és területi szellemi harc Irta:Suchné Süveges Ilona Lektorálta: Such Attila"

Átírás

1 avagy Nemzetünk szabadulása a testületi fogságból, és területi szellemi harc Irta:Suchné Süveges Ilona Lektorálta: Such Attila Web: Tel: 06-30/ TeL 06-70/

2 Bevezető Ez a most megjelent könyv nem tudományos kutatómunka eredménye, nem is teológiai ismereteken alapuló fejtegetések sora. Nem vagyok történész, gyermekkoromban nem szerettem a történelmet, ennek a könyvnek nem az a célja, hogy a magyar történelmet ismertesse, és hogy elméleti tudást adjon, annak ellenére, hogy sok utalást, és történelmi eseményt felsorol. Célja, hogy Isten szemével, a Szent Szellem segítségével próbálja bemutatni Magyarország múltját, feltérképezni a gyökereinket, és leszámolni mindazzal, ami Istenellenes volt a múltban azért, hogy ezáltal Isten legjobb és tökéletes terve megvalósulhasson nemzetünk jövőjével kapcsolatban. Ez a könyv a Szent Szellem által inspirált, és országunk szellemi feltérképezését hivatott elősegíteni ahhoz, hogy nemzetünk végre beléphessen az Isten által számára elkészített ígéret földjére. Azért, hogy Isten vezetése meg tudjon valósulni országunkban, mert így lesz itt igazi szellemi rendszerváltás. Akkor lesz Magyarországon fordulat, hogyha felismerjük, megtérünk és leszámolunk az őseink bűneivel, és JÉZUS KRISZTUS KIRÁLYT tesszük Magyarország királyává. Számomra sokszor olyan, volt, mintha diktálták volna ezt a könyvet. Azonban rész szerint való az ismeret és rész szerint való a prófétálás, ezért nem tökéletes. Legfontosabb célom és imám az volt mindvégig, hogy a Szent Szellem vezetésére hagyatkozzak. Kértem az Urat, hogy segítsen, hogy ne legyen összecsapott munka, mert a Szent Szellem igen erősen sürgetett, ezzel feküdtem és ezzel keltem, mindaddig, amíg le nem írtam mindent, amit hallottam. Köszönöm családom tagjainak a sok sok segítséget, kezdve a kis történelem tudós Máténak, aztán Balázsnak a sok technikai, és képszerkesztői segítséget, és férjemnek, aki az ismeretek mellett a szellemi közbenjárásban is segítségemre volt. Együtt imádkoztunk át minden napot, amit aznap leírtam, azt mindig átimádkoztuk, a saját életünkre nézve és az országért is közbenjárva. Ez egy átimádkozott könyv. Hálás vagyok Istennek, hogy rám bízta ezt a feladatot. Hálás vagyok Amanda Buys-nak is, aki inspirált erre a munkára és a szellemi feltérképezésre, valamint személyes áldását adta a szolgálatunkra. Malakiás 4:3 És széttapossátok a gonoszokat, hogy porrá lesznek a talpatok alatt. Az Ige lángolva jön ki és behatol az ellenségbe. 2

3 Az előző generáció új felismerése volt a szabadító szolgálat, amikor az egyének életében felismerésre kerültek különböző démonok pl. félelem, paráznaság, csábítás, lázadás stb. Elődeink, akiket Isten ebben tudott használni úttörő szolgálatot végeztek (pl. Derek Prince, Bill Subritsky). Hálásak vagyunk értük, az ő tanításaikért, látásaikért, a szolgálataikért és az új kenetért, így a Szent Szellemnek általuk egy új mozdulása valósulhatott meg. Nélkülük és az ő kenetük, kinyilatkoztatásaik és látásaik nélkül ma nem tudnánk tovább lépni. A Szent Szellem azonban nem áll meg, szélesedik és árad a bővizű folyama, melyben egyre több és több új felismerés van, egyre több és több világosság van. Látjuk azt az elődeink szolgálatainál is, hogy Isten új mozdulását a vallás és annak képviselői, az előző nemzedék vezetői gyakran hátramozdították, és akadályozták. Ma a Szent Szellem áradása tovább megy, éppen azt a szellemet leplezi le, amelyik az ébredést, Isten új munkáját akadályozta eddig. A Szent Szellem tovább megy és a kis démonok és az egyének szabadító szolgálata után, a gyülekezetek és területek, közösségek, országok felszabadításának a kulcsait adja oda. Ezzel egy időben előjönnek a próféták és apostolok, akik ezekkel a kulcsokkal rendelkeznek. Ezért ismerjük fel a Szent Szellem új borát, ne elégedjünk meg az óborral. Az előző felismerés és látás kevés a mai harcokhoz, kevés a Menyasszony testületi szintű helyreállításához. Az előző bor nem elég a végidők nagy aratásához. Ehhez Isten Szelleme a helyreállított apostoli prófétai szolgálat új borát hozza elő, amelyben benne van a területi szellemi harc is ahhoz, hogy városokat tudjon megmozgatni. Isten népe ne csak az fős gyülekezeteinek falai között kell, hogy magának éljen. A végidők aratásához az új bor, a prófétai imádás, a prófétai dicsőítés és a prófétai harci kenet is szükséges. A szellemi harc pedig a területi fejedelmek megismerése és annak a területnek a felszabadítása Isten Királysága számára. Isten az apostolok és próféták által fogja ezt véghez vinni Magyarországon is. Azonban nem hiszek abban, hogy a külföldi szolgálók fogják országunkban az ébredést behozni, hogy a mindenfelől idesereglett apostolok és próféták fogják az országot felszabadítani. Nem! Isten adott Magyarországnak prófétákat, akiket felkent, adott ütőképes szellemi harcos csapatot, akiket el kell fogadnia a magyar keresztény világnak ahhoz, hogy a gyülekezeteikben, vagy a városaikban és a nemzetben változások történjenek. Isten minden országban annak a népnek és annak az országnak saját apostolai és prófétái kezébe adja a szabadítás kulcsait. Ezért összekapcsolódást szólunk ma a különböző területeken levő apostoli és prófétai csapatoknak, hogy nemzetünkért együttes erővel járjunk közbe, és együttes erővel hirdessük ki Isten királyságát. Ismerd fel Isten népe az Isten által ma elküldött szolgálókat, akik az új borral rendelkeznek és igyál ebből az új borból te is. A szellemi harcosoknak, szolgálati ajándékokkal rendelkezőknek, akiknek stratégiát ad az Úr, azoknak fogja odaadni Magyarország felszabadítását. Akik ma rendelkeznek országos látással, kulcsokkal, stratégiával, akiknek Isten megmutatta Magyarország és a gyülekezetek szabadulását, azokat fogadjuk el, támogassuk és imádkozzunk értük. 3

4 Szükséges, mert úttörő a szolgálatuk, ők nem állnak meg az óbornál, a régi igazságoknál, hanem előre mennek, új és új stratégiát vesznek. Testületi szintű szabadító szolgálattal rendelkeznek, és kemény kiképzés után az Úr küldi őket. Aki ma megelégszik az óborral, a régi ébredések árnyékában él, akinek nincs igénye többre, annak elapad a forrása. Az óbor nem változtatta meg a nemzetünket és a városainkat. A régi tűz nem hozott szellemi rendszerváltást az országban és az egyházban. Ehhez kellenek az apostolok és próféták, mert ezt a feladatot Isten rájuk bízza, nem a külföldiekre, hanem a magyar apostolokra és a magyar prófétákra. Mert a külföldiek elmennek, mi azonban itt maradunk. Józsuénak is saját magának kellett a saját földjéért megharcolni és az egész Izrael mind a 12 törzse együtt harcolt, nem voltak külön törzsi harcok Jerikónál. Magyarország, ahhoz, hogy Jerikói kőfalát bevegyük, először össze kell gyűlnünk, hogy végrehajtsuk az Istentől kapott stratégiát. Így az Úr által kirendelt szellemi vezetők, egy szellemben felállítják a csapatot, megfogalmazzák a stratégiát és a taktikát, a Szent Szellem vezetésével az ország minden pontjára nézve. Ehhez a stratégiához meg kell ismerkednünk a testületi és a területi fejedelmekkel, hogy hatékonyak legyünk. Ehhez nem elég az, hogy külföldről jöjjön valaki, és ő megmutassa, hanem nekünk kell odamenni az Isten jelenlétét keresve, hogy nekünk személyesen mutassa meg, melyek azok az erősségek és hol vannak, illetve milyen szintű harc által fogjuk legyőzni őket. A nekünk adott világosság fogja ugyanis a kenetet növelni és az erőnket. Isten nekünk fogja ezt odaadni, nem a külföldi apostoloknak. Ezért ma előszólítom Isten Királyságának hadseregét, hogy kapcsolódjanak össze, úgy, ahogy az I.Krónika 12-ben Dávidhoz odamentek a csapatparancsnokok, és mindenféle kiváló vitézek, mindenféle törzsből, nem voltak törzsi falak, mint ahogy ma vannak felekezeti falak. Dávid, királynak volt felkenve, de nem egyedül végezte a harcait, sem a sátor felállítását. Így kedves testvéreim a ti szolgálatotok is akkor lesz sikeres, hogyha összekapcsolódtok a Gádiak kiváló vitézeivel vagy az Eleázerekkel (Dávid kiváló vitéze volt) a Benájákkal (testőrök vezetője) ha összekapcsolódtok, és együtt harcoltok a Benjáminiak és Júdaiak csapataival is, hogy felálljon Isten tábora Magyarországon, és Isten Királyságának harci serege egységben, egy akaratban legyen. I.Krónika 12:33 Issakár fiai közül ott voltak, akik felismerték az alkalmas időt, és tudták mit kell tennie Izraelnek. Előhívom ma Magyarország minden szegletéből Isten Királyságának harcos seregét, az apostolokat, prófétákat, őrállókat, a vezetőket, a harcosokat, és közbenjárókat, egy nemzeti szintű összegyülekezésre. I.Krónika12:39 Mindezek a harcosok csatasorba rendezve, tiszta szívvel érkeztek Hebronba. Hebron= szövetség helye, sereg, Dávid királyi székhelye, menedékváros 4

5 Össze kell kapcsolódnia azoknak a szolgálati ajándékokkal rendelkezőknek, akik nemzeti szintű elhívást, küldetést, stratégiát kaptak. Ezeknek csapatban, Isten Szellemének vezetése által kell, hogy felálljon. Apostoloknak és nemzeti szintű elhívással rendelkező prófétáknak, evangélistáknak, tanítóknak, pásztoroknak, őrállóknak, és közbenjáróknak, akiknek Isten Magyarországhoz adott kulcsokat és látást. Ebben a szellemi hadviselésben azonban nem szabad mindenkinek részt vennie, aki ezt a könyvet elolvassa. Mózes idejében Isten alig néhány embert választott ki a harcra. (V.Mózes 20:5-8) A stratégiai szellemi harc során szembe kell szállnunk országunkban azokkal a fejedelemségekkel, amelyek Isten-ellenes uralmat gyakorolnak Magyarország felett. Nézzük meg a teljesség igénye nélkül, hogy milyen testületi harcokba kell helytállnia a szolgálati ajándékok által vezetett szellemi harcos csapatnak, a gyülekezeteket és az országot illetően. Izrael testületté Mózes idejében és szolgálata alatt válik, gyülekezetté pedig akkor, amikor a szent sátor elkészült. Azonban Izraelnek, mint népnek az igazi harca akkor kezdődött el, amikor az örökségük földjére elkezdték rátenni a lábukat. Izrael gyülekezete prófétai gyülekezet. Ma ugyanígy van, amikor egy gyülekezet, közösség vagy keresztény birtokba akarja venni örökségét, ott kezdődik az igazi harc. Majd, amikor elfoglalta, akkor pedig harc van a folyamatos megtartásért, mert amit Istentől kaptál, azt az ellenség is szeretné birtokolni. Amikor megelégszel a vallással vagy a pusztai hivő élettel, akkor harcod csak minimális van, és nem értik meg azokat a közbenjárókat, őrállókat vagy hivőket, akik harcról beszélnek vagy azokat a gyülekezeteket, akiknél ott van a harci szellem. De tudd meg, hogyha a te gyülekezeted kijelentésből született meg, a Szent Szellem hozta létre, akkor Ő ad ígéreteket, ad annak a közösségnek speciális elhívást valamilyen területen, ad kulcsokat és jövőképet, látást a növekedésre, terjeszkedésre. Ez viszont mindig harccal jár, hogy azokat az ígéreteket meg is kapd, hogy azt az elhívást betöltsd és megtartsd az harccal jár. A harchoz pedig kellenek a gyülekezetekben a közbenjárók és a próféták, őrállók, szellemi harcosok és prófétai dicsőítők. Azonban, hogyha csak úgy valahogy létrejött egy közösség ilyen olyan motivációból, de nem a Szent Szellem szavára, az nem sok vizet fog zavarni az ellenség földjén, ott nem igazán kell harcolni. Az ígéret földje az mindig új és új területek elhódítása az ellenség elől. Viszont ahhoz, hogy elvegyünk területet tőle, ahhoz először meg kell látnunk azon a földön levő ellenséget, fejedelemséget és erősségeket. Meg kell látnunk, hogy az a terület melyik démoni fejedelemség territóriuma alatt van ahhoz, hogy a te gyülekezeted azon a területen egy magasabb rendű királyságot, az Isten királyságát tudja tekintéllyel és hatalommal e fölé a sötét erősség felé helyezni. Ez a testületi területi szellemi harc. Egy várost igen nehéz egyedül egy magánszemélynek meghódítani Krisztus számára, nem lehetetlen, de nehéz. Annak a gyülekezetnek, amelyik abban a városban van, az a feladata, hogy felismerje, abban a városban lévő sötét erőket, amelyek az embereket sötétségben, fogságban tartják, hogy azután Jézus győzelmét érvényesíteni tudják ott. Isten azt mondta Izraelnek. 5

6 V.Mózes 7:1,2 Amikor bevisz téged az Úr a te Istened arra a földre, amelyre már készülsz bemenni, hogy birtokba vedd, és elűz előled sok népet, amelyek nagyobbak és erősebbek nálad. Akkor mindenestül irtsd ki azokat, ne köss velük szövetséget! Kezdjük az elején: A föld, a terület Isten egy pontosan meghatározott földterületet ígért Ábrahámnak (I.Mózes15:18-21) Majd Isten megújította ezt a szövetséget fiával, Izsákkal (I. Mózes 26:3-5) majd Jákóbbal is (I.Mózes 28:13) és az ő leszármazottaikkal örökre. (III.Móz.25:48) Történelmi tény, hogy Isten ezt a népet bevitte az ígéret földjére. Amikor belépett Izrael erre a földre Isten figyelmeztette őket, hogy ne kövessék az előttük lakó népek bálványimádását és erkölcstelenségét, mert Isten azokat az ő istentelenségükért űzte ki (V.Mózes 9:4) és ha ezeket cselekszi, akkor Isten ezt fogja velük is tenni. (V.Mózes 28:63; I.Kir.9:7; II.Krónika 7:20) Ha azonban konokul elfordultok tőlem ti és utódaitok, és nem tartjátok meg parancsolataimat és végzéseimet, amelyeket elétek tártam, hanem más isteneket fogtok tisztelni, és azokat imádjátok. Akkor kiírtom Izraelt arról a földről, amelyet nekik adtam Ez valóban megtörtént, amikor Izrael királyai bálványimádásba vezették a népet, amikor felvették a pogány istenek imádását, a pogányok szokásait, hitét, hagyományait és azokkal azonosultak. Istennek ez az ígérete azonban nemcsak Izrael népére vonatkozik és nemcsak a zsidókra érvényes, hanem minden népre. Most egy pillanatra mélyedjünk el s kérdezzük meg magunktól: Ez a magyar föld ma a magyaroké? Magyarok laknak ezen a földön? Mi magyarok élvezzük ennek a földnek az értékeit és áldásait, kincseit? Ez a föld áldott ma a számunkra? Mi uraljuk ezt a földet, vagy mások uralkodnak a mi földünkön? Hányszor volt a történelmünk során, hogy kiűzettünk erről a földről? Hányszor vették el a magyaroktól, a már egyszer megszerzett földet? A múltban hányszor élvezte más a földünket? Hányszor uralták le a múltban népünket? Hányszor volt fogságban népünk idegen földön? Hányszor volt üldözve és fogságba népünk a saját földjén? Hányszor? Hányszor? Hányszor? Nézzünk vissza a történelem során mi történt a földünkkel? Minden olyan istenítéletet végigélt nemzetünk, amely a pogány kultusz imádása miatt, a bálványimádás miatt jön be 6

7 egy nemzet életébe. Volt részünk fogságba vitelbe fizikailag, és szellemileg is, volt részünk kitelepítésbe, és volt részünk illetve van részünk sok sok elvándorlásban. De volt részünk ma is fájdalmas emlék sokak számára földterületek elvesztésébe. Meddig hagyjuk még, hogy eme istenítélet és átok működjön az életünkön, nemzetünkön, földünkön? Mikor fogsz Magyarország odafordulni Szűz Máriától, István királytól, a korona bálványozásától az egy igaz Isten imádásához? Magyarország! A válasz és a megoldás a te kezedben van! Magyarország! Eljött a nemzeti szintű bűnbánat és megtérés ideje! A megoldás a te kezedben van, rajtad múlik! Izrael népének a Kánaánban levő népek bálványimádását ki kellett irtania. Kánaán népe különböző pogány isteneket imádott ez varázslás. A varázslás egy vallásos gyakorlat és nem élő szellemi kapcsolat az élő és Teremtő Istennel. Isten azt ígérte a zsidóknak, hogy: V.Mózes 7:24 Királyaikat is kezedbe adja, te pedig még a nevüket is eltörlöd az ég alól. Senki sem állhat meg veled szemben, hanem kipusztítod őket. Így hívja elő ma Isten és küldi ki ezekben a napokban, azokat a nemzeti szintű elhívással rendelkező apostolokat, prófétákat, illetve apostoli team- et, akiknek odaadja a szabadítás kenetét és kulcsait. Az ő kezükbe adja az ország fölött álló sátáni trónokat, szellemi fejedelemségeket, erősségeket és uraságokat, akik legyőzik városaikban a sátán seregeinek munkáját és ledöntik a XXI. század minden hamis bálványait. Ez prófétai kihirdetés. Legyen nekünk a Te beszéded szerint Uram. Isten azt mondta Izraelnek, hogyha nem köt szövetséget a pogány népekkel és istenekkel, kultuszokkal, hogyha nem tűri meg őket, hanem kiírtja azokat, akkor: V.Mózes 7:13-15, Szeretni fog, megáld és megsokasít téged. Megáldja méhed gyümölcsét és termőfölded gyümölcsét, gabonádat, mustodat és olajadat, marháid ellését és juhaid szaporulatát azon a földön, amelyről esküvel ígérte atyáidnak, hogy neked adja. Áldottabb leszel minden népnél, nem lesz közötted magtalan férfi és nő, sem állataid között meddő. Távol tart tőled az Úr minden betegséget, mindazokat a rosszindulatú egyiptomi bajokat, amelyeket ismersz. V.Mózes 11:16 Vigyázzatok, hogy szívetek el ne csábítson benneteket, el ne hajoljatok, ne szolgáljatok más isteneket, és ne boruljatok le azok előtt,mert akkor fellángol az Úr haragja ellenetek, bezárja az eget, nem lesz eső és a föld nem hozza meg termését, ti pedig hamar kivesztek arról a jó földről, amelyet az Úr ad nektek. Vegyétek azért szívetekre és lelketekre ezeket, az igéket, kössétek jelül a kezetekre és legyenek fejdíszként a homlokotokon. Tanítsátok meg ezeket a fiaitoknak is Jézus az Újszövetségben nem törölte el az Ószövetség tanításait, azokat intő jellé adta nekünk, Ő csak a törvényt törölte el. 7

8 I.Kor. 10:11 De mindezek előképekként estek meg azokkal, ám a mi intésünkre írattak meg, kik a korok végső eseményeinek megyünk eléje. Az igének gyakran kettős kódja van, kettős tartalma. Itt az eső szellemi és fizikai szinten is érvényes az Újszövetség gyülekezetei és az ország számára is. Az eső a Szent Szellem esőjét is jelenti, amely minden esetben elmarad, amikor bejön a bálványimádás a gyülekezetbe vagy a világgal való azonosulás, a világ szelleme. A Szent Szellem egyre jobban kiszorul minden közösségből, ahol már nem engednek neki, hanem egyházi szinten szövetségre lépnek az országban uralkodó politikai hatalmakkal, hamis vallásokkal vagy kultuszokkal. Isten ígéretei ma a kereszt után is igazak, de később beszélni fogunk arról, hogy mi az oka, hogy ennek gyakran mégis az ellenkezőjét tapasztaljuk meg a gyülekezetekben és az országban is. Ebben az igében Isten a szellemi és a fizikai paráznaságról egyaránt szól nekünk ítéletet. Róma 1:18,19, Mert hull már a lepel Isten haragjáról, mely mennyből sújt le azoknak az embereknek minden istentelenségére és hamisságára, akik az igazságot hamissággal lefogva tartják. Lesújt rájuk, mert mindaz, amit Istenből megismerhetünk, köztük is nyilvánvaló, minthogy Isten láthatóvá tette nekik. Hiszen ők maguk cserélték fel az Isten igazságát hazugsággal. Ők maguk félték és szolgálták a teremtményt, tették félre a Teremtőt, aki áldott az örök korokig. Mert bár Isten igazságos útjait felismerték hogy akik ily dolgokat cselekszenek halálra méltók, mégis nemcsak megteszik ezeket, hanem azokat, akik e dolgokat művelik, egyetértésükkel erősítik. I.Kor. 10:7, 12 Se ne legyetek bálványtisztelőkké, mint közülük némelyek. Ahogy megírták: Leült a nép enni és inni, s felkelt játszani. Úgyhogy aki azt véli, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék! Sok gyülekezet játssza ma a vallásos játékait, és semmi köze az igaz istentisztelethez annak, amit tesznek. Isten komoly stratégiát, látást, iránymutatást adott Izraelnek az ígéret földjének elfoglalásához. Komoly felkészítés előzte meg a birtokbavételt és szövetségkötést. Az ígéret földje testületileg ma az, amikor Isten Királysága, Isten tökéletes akarata érvényesülni tud egy várossal, nemzettel kapcsolatban, vagy egy bizonyos területen. Az ígéret földjének elfoglalásához, vagyis ahhoz, hogy Isten királyságát érvényesítsük városainkba, nemzetünkbe, ahhoz Isten előhívja ma a Józsuékat, azokat a szolgálati ajándékokat, akik ott nevelkedtek fel a pusztában, és Isten ott készítette fel őket a szabadító szolgálatra, és a testületi területi szellemi harcra. Új nemzedéket hív el Isten ma is ahhoz, hogy az elkövetkező idők aratása hatékony legyen. A pusztában tartózkodó generáció és szolgálattevő nem alkalmas városok bevételére. 8

9 Mert a pusztában a nép mindig Mózestől várta az életére a megoldást, a szükségeinek betöltését, és az ellátást. Ott követelőzött, lázadt, zúgolódott és Mózestől várt megoldást minden élethelyzetben. Ma kihirdetjük, hogy Isten királyságában vége lesz ennek a pásztorfüggőségnek, és vége a pusztai kereszténységnek; és a pásztoroknak is egy új szemléletmódot kell átvennie. Isten királyságában mindenkinek át kell vennie a menny akaratát egyéni és testületi szinten, majd elindulni, hogy azt birtokba vegye. A te felelősséged, hogy Isten szavának személyesen engedelmeskedj, a pásztor felelőssége pedig, hogy a gyülekezet testületileg jusson el oda, ahol Isten látni akarja, azt a területet foglalja el, azt a várost, ami annak a gyülekezetnek az öröksége. Pásztorok! Annak a gyülekezetnek, ahol szolgáltok, az az öröksége, hogy azt a várost vagy falut, vagy területet Isten királysága uralma alá hajtsátok, és megnyerjétek Krisztus számára. Nem pedig az, hogy a hivők körül forgolódjatok, még 20 év múlva is tejtáplálékot adva nekik. A gyülekezetnek az a legfőbb küldetése, hogy arra a városra hatással legyen, és a város kormányzását, irányítását, kultúráját, szórakozását és az egész város szellemi állapotát Isten irányítása alá vonja. Meg kell térnünk abból, hogy eddig nem ezt tettük, hogy nem ez volt a cél, hanem magunk körül forgolódtunk, magunkat tápláltuk sok sok éven át, és kiszorítottuk magunkat a város közegéből, befelé fordultak a gyülekezetek, mert hatást nem tudtak gyakorolni a környezetükre. Hogyha éppen bejött valaki a világból azzal sem tudtak gyakran mit kezdeni, hiszen azért estek ki sokan, mert a szabadító szolgálat nem működött, volt viszont helyette az egymáson való uralkodás, az előítélet és a sok kritizálás, mert a befelé fordulás ezt eredményezte, hogy egymással foglalkoztak a hivők és nem azzal, ami az elhívásuk. Izraelnek nem egymással kellett Kánaánba csatáznia, hanem a városok és Kánaán hamis isteneivel. Maga a gyülekezet akkor lesz áldott, és benne a hivők akkor lépnek be a saját örökségükbe, hogyha a városukra és az országukra érvényesíteni tudják Isten akaratát, mert ezzel töltik be az elhívásukat. Az egyház eddig nem járt ezen a területen, az egyház eddig a pusztai időszakát élte, mert ma a Babiloni rendszer és maga a vallás van hatással városainkra és a nemzetünkre, nem pedig Isten királysága és az Atya akarata. A gyülekezeteknek és a vezetőknek látást kell kapniuk, jövőképet és stratégiát arra, hogyan fogják a testületi szintű területi szellemi harcot megvívni. És amikor meg van a látás, akkor odahívják azt az apostoli prófétai csapatot, amelyiknek elhívása van arra, hogy az ott levő sátáni erősségeket megtörjék, hogy ledöntsék a sátán trónját azon a területen. A gyülekezet hatékonysága azon fog múlni, hogy először szellemben vívja meg ezt a csatát. Isten a városokra és a nemzetre áldást ígér, hogyha a gyülekezet hatással tud lenni rá, és hogyha Isten királyságát érvényesíteni tudja minden szférában, megnyerve a szellemi háborút. V.Mózes 11:26-29 Nézd én ma áldást, és átkot adok elétek. Áldást, ha hallgattok az Úrnak, Isteneteknek a parancsolataira, amelyet én ma parancsolok nektek. De átkot, ha nem hallgattok az Úrnak, Isteneteknek a parancsolataira, és letértek arról az útról, amelyet én ma megparancsolok nektek, és más isteneket követtek, akiket nem ismertek. 9

10 Izrael népe pedig elfogadta ezt az Istennel kötött szövetséget a földre, magára vette ezt az átkot és az áldás ígéreteit is. Az áldás pedig milyen ígéretekkel járt? V. Mózes 28 áldott leszel abban a városban egyénileg is és testületileg is áldott lesz a termés, lesz aratás áldott lesz a vállalkozás lesz eső lesz egészség a betegség helyett nem lesz szűkölködés, kudarc és vereség és egy fontos ígéret; hogy áldott lesz az a föld, ahol élsz Józsué 6:18 De hozzá ne nyúljatok a kiírtandókhoz, különben rátok száll az átok. Melyek ezek? Isten sokkal részletesebben és hosszabban sorolja az átkokat, mint az áldásokat. szellemi, fizikai meddőség szárazság, terméketlenség a mezőgazdaságban (28:38) betegségek, vírusok, rosszindulatú és tartós betegségek elrettentő példa lesz az ország a felépített házak, amelyekben nem a tulaj lakik és nem ő élvezi a saját házát, hanem más válság 28:32 fiaid és lányaid más nép hatalmába kerülnek a mai nagy kivándorlási hullám nem ez? te meg csak nézed és epekedsz utánuk mindennap, de nem tehetsz semmit. Isten betartotta ígéreteit, az áldást és az átkot illetően is, Izrael népe életében mindvégig; de mindig a zsidókon múlott, hogy melyikben élnek. Ma, amikor Isten népe erről hall tanítást, akkor elintézi azzal, hogy leószövetségezi, mert a pusztában élt hivők füle nem szokott hozzá a Kánaáni tanításokhoz, hanem csak a sivatagi tejtáplálék a természetes számára. Pedig Isten ma tovább akarja vinni a hivőket az áldj meg Uram szintnél, tovább a kegyelem és a bűnbocsánat szintjénél is, hogy bemehessen az ő személyes ígéretének földjére, amit olyan régen elkészített számára már. Ma országunkban, városainkban jól láthatóak ezek az átkok és csapások azért, mert az egyház szövetséget kötött pogány istenekkel. Ma Magyarországon az egyház és a gyülekezetek többsége nem áldást szabadítanak városainkra, hanem átkokat a megalkuvások miatt. Isten azért küldi az új generációt, a Józsué vezette szellemi harcos csapatot, akik elmennek a magyar városokba, szisztematikusan végigjárva minden várost, hogy ledöntsék az ott levő fejedelmek és hamis istenek bálványait. Mindezt az ott levő gyülekezetekkel együtt munkálkodva. A gyülekezeteknek ugyanis kétféle ellenséggel kell szembe néznie, amely akadályozza Isten királyságát- először a belső ellenséget, majd a külső ellenséget kell felszámolnia. Így volt ez Izraelben is, akkor volt sikeres a külső ellenséggel való harca, hogyha a király a helyén volt és Isten szerinti király volt, hogyha Isten szerint kormányozott, akkor tudott 10

11 sikeresen győzelmet aratni a külső ellenségen. De hogyha hosszú távon eltértek Isten akaratától, akkor Isten megengedte nekik a fogságot, a kényszermunkát. A nép egyénileg is sokat szenvedett, hogyha rossz király volt Izraelben. És így van ez ma is, amikor a gyülekezetekben sok sok meg nem hallgatott ima van, amikor ott vannak a meddő asszonyok, a sorozatos elvetélések, vagy halva születések, sok sok anyagi probléma, sok betegség, házassági problémák és a robotmunka, a munka taposó malma. és sorolhatnánk. Mi ez, ha nem az, amikor a vezetés nem Isten szerinti? Ott van a belső ellenség a sorok között, le kell leplezni, észre kell venned Isten népe, nem kell megszoknod ezeket a problémákat, mert ez nem az Isten akarata a számodra. Rá fogunk térni nemsokára, hogy melyek ezek a belső ellenségek. A belső ellenségen túl azonban ott voltak a külső ellenségek, amelyeknek Isten gyakran engedélyt adott, hogy megtámadja és sanyargassa Izraelt. Mind a belső, mind pedig a külső ellenség szellemben nézve a sátán királyságának fejedelmei, amelyeken ma is át kell törnie a gyülekezeteknek és a szellemi harcos csapatoknak, a városainkban, nemzetünk felett ahhoz, hogy országunkban Isten tökéletes királyságát érvényesíteni lehessen. Ehhez a helyi gyülekezettel együttműködve városról városra fog haladni ez a szellemi kommandós csapat, amely Júda Oroszlánjának hatalmával és kenetével felruházva lesz kiküldve ezekben a napokban. Ez Szellem általi prófétai kihirdetés. Nézzük meg röviden a Szent Szellem által kapott világosságban, a teljesség igénye nélkül, melyek ezek a belső és külső ellenségek, amelyekkel szembe kell néznie Júda Oroszlánja seregének, a szellemi harcos csapatnak és a gyülekezeteknek egyaránt. Amikor a gyülekezetek vezetői a belső ellenség hatalma alatt cselekszenek, hoznak meg döntéseket és irányítanak, lelkigondoznak, prédikálnak, akkor a városaikra és a nemzetre is, előbb utóbb érvényesülni fog az átok, amelyet az V. Mózes 28-ban Isten ígért. Ez az alapelv végig vonul egész Izraelen, és ebbe az átokba az is szerepel, hogy szembe kell nézni a külső ellenséggel is, amely éppen a bűn miatt van, és amely gyakran uralkodott Izraelen is. Amikor az Isten királyságát nem tudja képviselni egy gyülekezet, és nem tudja érvényesíteni a városokra és a nemzetre, akkor jön egy nemzeti szintű fejedelem, amely rátelepszik arra a népre, leuralva azt. Isten népe! Nyíljon meg a szemed és láss! Ma Magyarországon a gyülekezetek vajon mit képviselnek? Vajon ismerik e a belső ellenséget, és ha igen, akkor miért hagyják, hogy tovább raboljon és uralkodjon? Vajon látják e azt a szellemi fejedelmet, amely nemzetünket fogságban és leuralásban tartja? Gyülekezet! Össze kell kapcsolódnod ezzel a apostoli - prófétai csapattal, amely erre a szolgálatra lett felkenve, hogyha sikeresen akarsz evangélizálni, és a városodat megnyerni Isten királysága számára. 11

12 Isten ma a Júda Oroszlánja hadseregének adott felhatalmazást, kulcsokat és stratégiát a nemzetünk felszabadításához, a belső és külső ellenség leleplezéséhez és kiírtásához. Együtt kell működnünk velük, hogyha növekedést akarunk, és hogyha Isten királyságát akarjuk építeni. A gyülekezetek állapota határozza meg az ország állapotát. Nem engedhetjük meg, hogy az V. Mózes 28 átkai tovább sújtsák országunkat. A sok felépített új ház, amely ma átszáll az állambácsi vagy a bankok kezére, ez burkolt államosítás! A sok külföldre vándorlás,- mi ez, hogyha nem ezen átkok valósága? A hivőknek és a gyülekezeteknek valamit meg kell látnia, a pásztoroknak észre kell venniük, hogy nem folytathatják ott és úgy, ahogy eddig tették. Megalakult és Isten felkente azt a prófétai harcos sereget, akik végigjárják az országot, a gyülekezeteket (ha fogadják őket), hogy stratégiát adjanak át a városok bevételéhez és előtte a belső majd a külső ellenséget legyőzve szellemben felszabadítják a várost annak démoni hatása alól. Belső ellenségeink testületi, közösségi szinten 1. Saul háza a két Saul Ap.csel 9:1 (Csia ford.) Saul, aki még mindig fújta magából a fenyegetést és a gyilkos dühöt az Úr tanítványai ellen.. Ap.csel 9:14 Meghatalmazása van a főpapoktól, hogy mindazokat megkötözze, akik a te nevedet segítségül hívják. I.Sámuel 18: 7-9 A táncoló asszonyok így énekeltek: Megölt Saul ezret, Dávid meg tízezer embert! Erre igen megharagudott Saul és nem tetszett neki ez a dolog, mert ezt gondolta: Dávidnak tízezret tulajdonítanak, nekem meg csak ezret tulajdonítanak! Még majd a királyság is övé lesz! Ettől fogva állandóan rossz szemmel nézet Saul Dávidra. Többször volt már szó erről a szellemről, amely azért belső ellenség, mert mindkét történetben Izrael népén belül történnek az események, vagyis gyülekezeteken belül található ez a szellem. Korábban már említést is tettem róla, hogy a történelem során, amikor ébredés kezdődött, akkor mindig megnyilvánult és ezt teszi ma is, Magyarországon különösen nagy erősség Saul háza. Jól látható a hierarchikus kapcsolat a sátán hatalmi rendjében,hogyha szellemben nézzük a 9:14-et. Saulnak meghatalmazása volt a tekintélyesektől, tehát megbízásra cselekedett. Amelyik gyülekezetben vagy városban előjön a Szent Szellemnek egy új mozdulása, akkor megnyilvánul a vallásos, vakbuzgó,de olykor fanatikus, törvényeskedő szellem, sokszor leginkább papok, pásztorok, lelkészek, vezetők személyében. 12

13 Ma is két táborhoz lehet tartozni vagy Saulhoz vagy Pálhoz, vagy Saulhoz vagy Dávidhoz. Hogyha még nem tapasztaltad meg személyesen Saul üldözését, az irigységet, féltékenységet, a szellemi üldözést, kibeszélést, kiprédikálást, kárhoztatást, vádlást, az ellenimádkozást, akkor valószínű, hogy te magad is még Saul házának vallásos vizeiben evezel. Amikor Saul rossz szemmel nézett Dávidra, akkor ebbe benne volt a gyilkos dárda hajítás is, benne volt a fenyegető üldözés, a megölési szándék is és az újszövetségben pedig a megölés is benne volt. Ez egy kemény belső ellenség, amellyel szembe kell néznie minden ébredési mozgalomnak. Éppen azok, akik a korábbi ébredési mozgalomnak voltak az úttörői, éppen azok Magyarországon is a következő mozgalom ellenségei. De csak addig, amíg Dávid háza meg nem erősödik, addig, amíg Saul le nem esik a földre Isten érintésétől. Saul háza elvérzik azokban a harcokban, amelyet Dávid meg tud nyerni. (I.Sámuel 31:4) Ezért akik még ott vannak szellemben, azoknak nem javasoltak a nemzeti szintű szellemi harcok, mert végzetes is lehet. Először le kell számolnunk ezzel a szellemmel, vagy ki kell jönnünk a tekintélye alól ahhoz, hogy győztes harcaink legyenek. Saul szelleme által gyülekezetvezetésben sok a veszteség, sokszor nem az Isten harcait harcolják,hanem épp az Isten munkája ellen harcolnak, sok a beteg, problémás hivő, és sok kudarccal találkozhatunk. Mit csinált Saul? - Megkötözte a hivőket,- ma is ezt teszi, megkötözi őket a karizmatikus vallásukkal, ezzel elaltatja őket, mondván: ó, mi nyelveken szóló hivők vagyunk, nálunk ilyen nem fordulhat elő. Megkötözi a hivőket fanatikussággal, másokat a szolgálattal, a hivatással, megkötözi a vezetőket öntörvényűséggel, másokat egoizmussal, megkötözi őket a pénz szeretetével, vallásos varázslással, vallásos gőggel, szellemi vaksággal. Mivel elsősorban a vezetőkkel teszi ezt, ezért veszélyes, mert ezáltal az egész gyülekezet a befolyása alá kerül, így a szellemi fogság mindenkire érvényes, aki oda tartozik. Saul szellemét mindenkinél személyesen a saját maga által kapott igekard, a saját rhéma ige írtja ki. I.Krónika 10:4 Ekkor fogta Saul a kardját és beledölt. A vallásos Sauli szellemnek a gyülekezeteken belül a legnagyobb ellensége a rhéma ige, a prófétai beszéd. Ezért is kellett Dávidnak előle bujdosva, menekülve folyton prófétálnia. De Jézus nevében khírdetjük, hogy jöjjön el Isten meglátogatása a Saulokhoz, hogy essenek le a földre, mint Saul és meghallják a Szent Szellem hangját: Saul, Saul miért üldözöl engem? Hadd jöjjön az a mennyei fény, amely ledönti őket, hadd jöjjön el számukra a Damaszkuszi csoda, hogy aztán elfogadják végre az Anániásokat, akiket Isten prófétai szóval hozzájuk küld, hogy megnyissák a szemeiket. 13

14 2. Aháb háza Erről a szellemről és Jézabelről is már sok szó esett,most csak néhány gondolatról essék szó. Aháb házába beletartozik Jórám kiály, Aházja király és Atalja királynő is.aháb szellemét is a konkrét igekard, a célzott rhéma ige írtja ki, de ez azonban próféta szájából kell,hogy elhangozzék. Mi próféták pedig kell, hogy először a saját életünket szabadítsuk fel Ahábtól és Jézabeltől. Egyszer mondtam egy olyan mondatot egy pásztornak, hogy ma Magyarországon nincs olyan gyülekezet, ahol legyőzték volna ezt a szellemet, ő ezt egyáltalán nem tudta elfogadni, hogy mondhatok én ilyet. De a szellemek megkülönböztetésének hiányában valóban nem is lehet észrevenni, és felismerni. Mivel az Aháb szelleme gyakran rejtve van jelen, nem biztos, hogy közvetlenül és azonnal a próféta által kihirdetett szóra fog elmenni. A prófétai szó akkor fog beteljesedni, hogyha követi egy szellemi harc, a megtérés és a leleplezés Aháb jellemvonásaiból, megnyilvánulásaiból. Azonban ez is a gyülekezet vezetésben fog meglátszódni, hiszen Aháb Izrael királya volt. Azt hiszem kell, hogy merjünk erről az eddigi tabutémáról beszélni, mert nem lesz szabadulása Isten népének, hogyha ezt a pásztorok személyes támadásnak veszik. Illés kihirdette a prófétai szót, de nem ő ölte meg Ahábot, itt az a lényeg, hogy ki legyen hirdetve a Szent Szellem által az ítélet erre a szellemre. Aháb szelleme is valamilyen harcba fog elesni, amelyikbe nem kellett volna bele mennie, és egy véletlen idegen nyíl végez vele. Onnan lehet tudni, hogy közeledik a vége, hogy az, aki prófétál ellene, nagyon nehéz helyzetbe kerül ezután ettől a szellemtől. (Lásd Illés és Mikájehu I.Kir.22:26,27) Vessétek börtönbe, szűkösen tápláljátok, kenyérrel és vízzel. mondta Aháb Mikajehu prófétáról, aki a végítéletet hirdette ki rá. De csak azok fognak győzedelmeskedni felette, akik ebben a nagyon nehéz időszakban nem adják fel. Itt, ebben a szellemi harcban is aztán a jóléti teológia megdőlni látszik. De kedveseim, ettől még Istentől van ez a harc! Jézabel szelleme, amely Aháb házát irányította, sokkal később tűnik el. Aháb háza egy vallásos szellem által irányított gyülekezetet jelent és hogyha ezek a gyülekezetek ár nincsenek Aháb szellemének irányítása alatt, de Jézabel szelleme még életben van. Jézabel szellemének kiirtására az a legfontosabb, hogy egy erre elhívott próféta hirdesse ki az Isten ítéletét Illés kenetével. A többit Isten Szelleme elvégzi, az ember és a gyülekezet részéről fontos a harc, a felismerés minden helyzetben és szituációban. Azonban nemcsak az a probléma, hogyha Jézabel szelleme ott van a vezetőkkel szövetségben, a legnagyobb baj az, hogyha Aháb nem tudja kezelni a varázslásait, nem tud neki nemet mondani, nem konfrontál vele, legtöbb, amit tesz, hogy hallgatólagosan beleegyezik abba,amit hátmögött végez. Ugyanezt a szellemet látjuk sok magyar királynál is, ahol a feleségek vagy anyák hátulról, csendben irányították a királyokat és így varázslás alá vitték az egész országot, ahogy Aháb király is.(pl. István király felesége Gizella, és az anyja Sarolta) Nézzük meg, hogy mi lett ennek a varázslásnak a következménye az országban? I.Kir.17:1 ezekben az esztendőkben nem lesz sem harmat,sem eső, hanem csak az én szavamra. 14

15 Ennek a szárazságnak olyan súlyos éhség lett a következménye, hogy még a király állatának sem volt mit ennie. I.Kir.18:5 Aháb ezt mondta Obadjáhunak: Menj el az országban lévő minden forráshoz, és minden patakhoz! Talán akad fű és életben hagyhatjuk a lovakat és öszvéreket, és nem kell levágnunk az állatokat. Amikor Jézabel és Aháb fejedelme uralkodik egy országban, akkor számíthatunk válságra, gazdasági visszaesésre, fizikai szárazságra, és a föld terméketlenségére. De szellemben ugyanez van az egyházban is, erről azonban már sokszor volt szó. Saul háza, Aháb háza szellemi tekintélyt képviselnek, amit gyakran ki is követelnek maguknak, de nem az Isten tekintélyét képviselik, hanem a sajátjukét. Saul és Aháb házában gyakran ott találjuk a diktatórikus tekintélyelvűséget, amit ráfognak az isteni tekintélyre, pedig ahhoz nem sok köze van. Mert egy vezető Istentől szellemi tekintélyt akkor tud képviselni, hogyha Isten akaratát érvényesíti. De Aháb sem és Saul sem ismeri az Isten akaratát, vagy ha ismeri is, nem engedelmeskedik annak. Örömmel látom, hogy kb. 3 éve kezdtük először kihirdetni az ítéletet e két hamis királyságra és azóta sorba dőlnek össze ezek a kiskirályságok, rendszerek a gyülekezetekben. Amikor Izraelben engedetlen királyok uralkodtak, akkor jött a nemzeti fogság, így igaz ez szellemben a gyülekezetre is. Amikor nem a Szent Szellem irányít, és a vezetők, lelkészek, papok, pásztorok a saját bölcs teológiájukat hirdetik a tanultak alapján, nem pedig azt, amit ott belül az a szelíd, csendes hang szól, akkor és nem engedelmeskednek Isten prófétai szavának, akkor jön a testületi fogság a gyülekezetre és a nemzetre egyaránt. Amilyen állapotban van a gyülekezet, az tükrözi az ország, a nemzet állapotát is. Erre ma különösen érdemes odafigyelni. A fejedelemségek akkor fognak uralmat venni egy nemzet felett, hogyha rést találnak, hogyha nincs megtérés, és vannak meg nem bánt bűnök. A Szent Szellem sír, zokog, amikor ma ránéz a magyar gyülekezetekre és látja annak fogságát. Sír, zokog a Szent Szellem, mert olyan sokan hirdetik a maguk igazát, mintha minden rendben lenne. Sír, zokog a Szent S zellem, mert vannak gyülekezetek, ahol Isten prófétái ellen prédikálnak, kitiltják őket a gyülekezetekből, bűnösnek tituálva őket, kárhoztatva és megbélyegezve. Sír, zokog a szent Szellem,mert a női szolgálat nincs elfogadva sok helyen, pedig Isten ezekben a napokban kiküldi őket. Nem vagy abban a helyzetben Magyarország, hogy elutasítsd az Istentől küldött prófétákat! Nem engedheted meg magadnak azt, hogy ne fogadd el a prófétai szót, és ne engedelmeskedj neki Isten népe. 15

16 Az engedetlenség következményei: a testületi fogság Jeremiás 5: Ha pedig azt kérdezik: miért tette velünk mindezt Istenünk, az Úr? akkor így felelj nekik: Ahogyan elhagytatok engem és idegen isteneknek szolgáltatok országotokban, ugyanúgy fogtok idegeneknek szolgálni olyan országban, amely nem a tiétek. Továbbá: az őszi és a tavaszi eső ígéretének elmaradása. Izraelnek nem volt öntözőrendszere, függtek az esőtől, de Istennek komoly ígérete volt esőre, az ígéret földjére való bemenetel előtt, hogyha nem hajtanak térdet az idegen istenek előtt. Amikor Izrael megalkudott, akkor tulajdonképpen pogány isteneket imádott ez varázslás. A varázslás egy vallásos gyakorlat. Tehát a szellemi és fizikai szárazság, terméketlenséget és válságot, nyomorúságot eredményez. Az Istennel kötött testületi szövetségszegésnek mindig van testületileg is következménye, mindig van szellemi és fizikai következménye a gyülekezetre és arra a nemzetre vonatkozóan egyaránt. Amikor Izrael eltért a szövetségtől, Isten mindig prófétákat küldött, hogy figyelmeztesse a népet a megtérésre és bűnbánatra, illetve a közelgő ítéletre. Így van ez ma is. Nézzük meg melyek azok a fejedelmek, amelyeknek fogságába kerülhet testületileg egy gyülekezet vagy egy nép: A sátán királyságában van egy hatalmi rend, hatalmi szint, ahol fejedelemségek, fennhatóságok, uralkodóságok (Kol. 2.15) vannak és alattuk vannak a kisebb uralkodók, akiknek irányítása alatt kisebb hatalmi területeik vannak. Tudnunk kell, hogy a sátán nem a pokolban van. Itt a földön két királyság között zajlik egy harc, két szellemi láthatatlan királyság ez: Isten Királysága, a világosság és a sátán királysága, a sötétség királysága. Máté 12:28 (Csia ford.) Ha pedig Isten Szellemével űzök ki ördögi szellemeket, akkor hát eljött már hozzátok az Isten királysága. Isten királysága erősebb, mint a sátáné, de ezt tudnunk kell érvényesítenünk, nemcsak az emberek egyéni életében, hanem testületileg is és a fennhatóságok felett is. Eddig az egyház eljutott arra a szintre (már ha eljutott), amikor ki tudta űzni a kisdémonokat, de ma el kell jutnia arra a szintre, amikor el kell bánni a legmagasabb szintű sátáni erősségekkel is, amelyek egy egész testületet, gyülekezetet vagy egy egész nemzetet leuralnak. Hatalmunk pedig akkor lesz felette, hogyha szellemben világosságot kapunk rá, és bennünk nincs része. Miközben ez a könyv készült, az egyik közbenjárásunk alatt a férjemnek ismét volt egy látomása, amely megerősítés volt e témában. Egy épülő boltíves hidat látott, aminek hét tartópillére volt. A boltív volt a hét pillér összekötő eleme. 16

17 Azt látta, hogy mi együtt a hatodik pillér fölött járunk, a hetedik most éppen készülőben van. Így a teljes híd még nem készült el és nem lehetett a túlsó földterületre átjutni. Ez a híd két különböző területet választott el egymástól, ahova át kellett jutnunk az ígéret földje, az Isten királyságának területe volt. A Szent Szellem megmutatta azt, hogy ez a hét pillér a sátán hét fejedelmét jelképezi. És a pilléreket boltívek kötötték össze, ez azt jelképezi, hogy ennek a hét fejedelemnek meg kell hajolnia előttünk ahhoz, hogy át tudjunk haladni rajtuk, az Úrtól kapott hatalmat gyakorolva felettük. És így jutunk be az ígéret földjére. Azt mondta a Szent Szellem, hogy az Úr lábunk zsámolyává teszi a sátánt és ezeket a fejedelemségeit. (Zsid. 1:13) A Bibliában Izraelt, mint népet Egyiptom királya, Perzsia (Asszíria) királya tartotta fogságban, aztán Babilónia királya, majd Róma és Görögország uralta le. Ezen királyok mögött mindig ott volt a sátán királysága, ezt szellemben láttuk meg. Nem az embert, hanem azt a fejedelmet, sátáni királyságot kell látni, amit képvisel. Sátán a hatalmát gonosz angyalokon keresztül gyakorolja, és így uralkodik nemzetek felett. Ezek az angyali fejedelmek egy-egy országban a Sátán helytartói. Meghatározzák az ország kultúráját, civilizációját, szellemi légkörét, vallását, politikáját és gazdasági helyzetét is. Négy birodalom uralkodott a zsidó népen, de volt egy ötödik is, amely uralkodott rajta és elnyomta, rabszolgaságban tartotta, csak akkor még a zsidók nem voltak egy nemzet, nem volt egységes testület, és nem Kánaánban voltak még. Ez volt Egyiptom. A hatodik fejedelem a jövőben fog eljönni az Antikrisztus személyében, és a hetedik fejedelemre utolsóként kaptunk látást, ez pedig a Mammon, amely nem nyíltan és nem látványosan ural le egy népet, nehezen felismerhető a befolyása. Pár nap múlva ismét kapott a férjem egy angyali üzenetet, aki felrázta álmából, és azt mondta: szólj, hogy ez a hetedik pillér, a Mammon fejedelme, amin ti most átléptetek és bejutottatok Isten királyságának területére. Ekkor megértette, hogy a hetedik pillér, ami az előző látomásban még nem készült el és nem léptünk át rajta az a Mammon fejedelme volt. Végig fog vezetni bennünket a Szent Szellem ezeken a fejedelmeken, és bemutatja nekünk, hogy mit jelent a testületi fogság, milyen tünetei vannak és hogyan uralkodnak ezek a sátáni helytartók még ma is egy nemzet életében és országunkban. Ennek alapjául a Dániel 2:28 45 beszéljen nekünk. 17

18 Van Isten a menyben, aki a titkokat feltárja. Ő azt tudatta Nebukadneccar királlyal, hogy mi fog történni az utolsó napokban. A te álmod és az a látomás, amelyet fekvőhelyeden láttál, ez volt: Te, óh király azon töprengtél fekvőhelyeden, hogy mi fog történni ezután. A titok kijelentője pedig tudatta veled, hogy mi fog történni. Neked, óh király látomásod volt: egy nagy szobrot láttál. A szobor hatalmas és roppant fényes volt. Előtted állt és rettenetes volt ránézni is. Ennek a szobornak a feje színaranyból volt, a melle és a karjai ezüstből, a hasa és az oldala rézből, a lábszárai vasból, lábai pedig részint vasból, részint cserépből voltak. Miközben nézted, egy kő zuhant le anélkül, hogy valaki hozzányúlt volna, ledöntötte a szobrot vas-és cseréplábairól, és darabokra zúzta az egészet. Összezúzódott a vas, a cserép, a réz, az ezüst és az arany, és olyan lett az egész, mint nyári szérűn a polyva, amelyet elvisz a szél és nyomát sem lehet találni. A kő pedig, amely ledöntötte a szobrot nagy heggyé lett, és elfoglalta az egész földet. Ez az álom és a magyarázatot is elmondjuk a királynak. Óh király, királyok királya, akinek a menny Istene királyságot, hatalmat, erőt és méltóságot adott, kezedbe adta az embereket, a mezei álatokat és az égi madarakat, bárhol laknak is és mindezeknek uralkodójává tett: te vagy az aranyfej! De utánad más királyság támad, alacsonyabb rendű a tiednél, azután pedig egy harmadik királyság, rézből való, amely az egész földön uralkodik. A negyedik királyság erős lesz, mint a vas. Mert ahogyan a vas összetör és szétzúz mindent, úgy fogja pörölyként összetörni és szétzúzni amazokat. Azt is láttad, hogy a lábuk és az ujjak részint cserépből, részint vasból vannak. Az a királyság ugyanis szétszakad, de marad benne valami a vas keménységéből, ahogyan láttad, hogy a vas keveredett az agyagcseréppel. Lábujjai részint vasból, részint cserépből voltak; eszerint a királyság részint erős, részint törékeny lesz. Vasat láttál agyagcseréppel keveredve. Azok ugyanis házasság révén keverednek, de nem egyesülnek egymással, ahogyan a vas sem egyesül a cseréppel. Ezeknek a királyoknak az idejében támasztott a menny Istene egy királyságot, amely nem semmisül meg soha, és a királyi uralom más népre nem száll át. Összetöri mindezeket a királyságokat és véget vet nekik, maga pedig fennáll mindörökké. Ezért láttad, hogy a hegyről egy kő zuhant le anélkül, hogy valaki hozzányúlt volna, és összetörte a vasat, a rezet, a cserepet, az ezüstöt és az aranyat. Az első világbirodalom a világtörténelem során a babiloni volt. Babilon után a méd-perzsa világbirodalom következett, ez volt az ezüst mell. Bár ez a birodalom sokkal tovább állt fenn, értékében mégsem érte el a babilonit. A sorban a harmadik a görög-makedón birodalom volt, mely a rezet jelképezi. A negyedik a vas pedig maga a Római birodalom. Ezek egyben négy szellemi fejedelmet is jelentenek, amelyek hatással voltak nemcsak Izrael életére,, hanem mint látni fogjuk a magyarok életére is. A vas a maga keménységével uralma alá hajtotta az egész ókori világot, szellemileg összetört és szétzúzott mindent, ami előtte volt. Azonban van egy titok, ez pedig az, hogy a három birodalom már nem lesz többé, de a negyedik visszanyeri hatalmát, a Római Birodalom fel fog éledni és az Antikrisztus fog benne kormányozni, a világvallás szellemi központja pedig Róma lesz. És ma ezeknek a napjait éljük. Ennek fényében nézzük meg röviden ezt a hét fejedelmet. 18

19 Egyiptom: Az Egyiptomi vallás egy sok isten hiten alapuló Napkultusz. A vallásosság másik ismérve a halottkultusz. Úgy gondolkodtak, hogy az emberi élet egyfajta előjátéka a túlvilági életnek. A balzsamozás szertartása a test romolhatatlanságát /örök életét/ szolgálja. Egyfajta foglalkozás volt a mumifikálás. Uralkodói a Fáraók voltak. Emlékezzünk, hogy a király mögött ott van egy fejedelem. Az istenek azok sátán királyságában a démoni seregek, mindegyiknek más neve van. Hatalmukat az imádásból nyerik, és az erejük is attól függ, mennyien imádják ezeket az isteneket. Izraelt ebben az országban századokon át sanyargatták, és rabszolgaságban tartották. Potifár a Fáraó főtisztviselőjeként a sátán királyságának fennhatóságában egy kisebb hatalmi területtel rendelkező fejedelemséget jelenít meg. A sátán királyságában jól felépített parancsuralmi rendszer működik és egy ilyen parancsnoka volt a testőröknek Potifár. Érzékelhető ez a hierarchikus (egymásra épülő) rendszer, az alá fölé rendelt viszonyokban itt a földön mindenütt a világban. Mivel a világ rendszerét a sátán irányítja sok területen az Egyiptom fejedelmének struktúráját, jellemzőjét, működési alapelveit láthatjuk. A hierarchikus (rangsorolt) rendszerben a felsőbbrendűség és a szolgaság, ez a két szélsőség elég élesen látható ma is a munka világában, a politika világában, a banki szférában vagy akár az üzletben egyaránt. A világban, hogyha nem tartozol Potifár házához, nem vagy a Fáraóhoz közel, tehát nem a felső tízezerhez tartozol, nem vagy benne a mindenkori politikai elit holdudvarába, akkor szolgálhatod azt a rendszert, szolgálhatod a fáraót. Ez a fejedelem egy taposómalomba hajt, a munka, a siker, a karrier, az érvényesülés, manapság pedig egyre inkább a megélhetés taposómalmába. Jól látható ez a modern rabszolgatartás egyes multicégeknél és munkáltatóknál. Egyiptom szelleme, a világban, hogyha hűségesen szolgálod, akkor felemel, érvényesülhetsz, hogyha pedig Potifárnét is kielégíted és megalkuszol vele, akkor a tenyerén hordoz és érvényesülni fogsz. Azonban, hogyha nemet mondasz neki, rossz vége is lehet. Vezessen bennünket a Szent Szellem ezen a területen, hogy ne a Fáraó irányítsa az életünket. Ne sodródjunk az egyiptomi divathullámmal, ne sodródjunk a szokásaikkal, és ne azonosuljunk a törtető, sikerorientált, érvényesülési mániájával, vesszőparipájával. Egyiptom rendszere magasra tud emelni, hogyha engedelmesen őt szolgálod és behódolsz neki, akkor bedarál. Azonban a hivőknél van egy pont, amikor nemet kell mondani Potifárnénak 19

20 ( Jézabel szelleme) - ez nem biztos, hogy csak szexuális befolyásolás minden esetben, nem csak a paráznaságra vonatkozik. Nemet kell mondani a világ taposó malmának, a diktatórikus tekintélyelvű gondolkodásnak és cselekedeteknek, különben felőröli a hivőket és elveszítik az elhívásukat és az Isten jelenlétét. Amikor pedig megtérünk, akkor azt a gondolkodást, ami a világban olyan természetes volt, nem vihetjük tovább. Fel kell adnunk a világ dicsőségét és Isten dicsőségét kell keresnünk. A hivőknek ebben az Egyiptomi világban kell világítani és hirdetni az evangéliumot. Mi nem vagyunk e világból valók, benne élünk a világban, de a világ nem él bennünk. Ennek a világnak a fejedelme Fáraó; Jézus azt mondja, hogy: énbennem nincs már semmije. (János 14:30) Ez a rendszer, ahogy Józsefet is, a hivőket, a kiválasztottakat gyűlöli, nem fogadja el. Azokat, akik beolvadnak, megalkudnak és azonosulnak vele, viszont elfogadja. Amikor Isten fiává válsz valóban, és a prófétikus Szent Szellem benned megszületik, akkor automatikusan kikerülsz e világ befolyása alól, már nem leszel e világból való. Isten fokozatosan kiveszi belőled Egyiptom minden maradékát, a világ szeretetét és a világgal való barátságot. A világ szelleme a keresztre kerül, és az Isten Szelleme egyre nagyobb és nagyobb teret hódít az életedben. (I.Kor. 2:12) E világ istene, a fáraó szelleme megvakítja a hitetlenek elméit, hogy ne ismerjék fel Krisztust és az Ő dicsőséges evangéliumát. II.Kor.4:4 De Jézus Krisztus azért adta magát a keresztre, hogy kiszabadítson mindenkit e jelenvaló gonosz világból. (Galata 1:4) Ennek a szellemi fejedelemnek a fennhatósága alatt van tulajdonképpen az egész világ, a világ pedig szellemi sötétségben van. Efézus 6.12 (Csia ford.) Mert a mi küzdelmünk nem vér és hús ellen folyik, hanem a mostani sötétségnek fejedelemségei, fennhatóságai és világuralkodói ellen, a rosszaság szellemi lényei ellen, kik a mennyeiekben vannak. E világ sötétségének egyik fejedelme a Fáraó fennhatósága, királysága, ő e világ istene. Amikor a hivők nem kapnak imameghallgattatást, gyakran ez az oka. Jakab 4:4 Ti, akik Isten szövetségét megtöritek, nem tudjátok, hogy ha a világ kedves nektek, ellenségeivé lesztek Istennek? (Ha tehát valaki a világ barátja akar lenni, Isten ellenségévé lesz.) I.János Ne szeressétek a világot, se a világban levőket. Ha valaki a világot szereti, az Atya szeretése nincs meg benne, mert minden, ami a világban van, a hús kívánsága, a szem kívánsága, kérkedő életforma, nem az Atyából, hanem a világból való. A világ pedig elmúlóban van, és annak kívánsága is. Ám, aki Isten akaratát teszi, megmarad örökké. Hit által lehet legyőzni e világ istenének fejedelmét, Isten Fia által. 20

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS?

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Több mint 25 éves hívő életem során számtalanszor találkoztam a címben megfogalmazott kifejezéssel. Először persze nem tudtam, hogy mi is állhat mindennek

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

Web: www.judaoroszlanja.gportal.hu Email: info.judaoroszlanja@gmail.com Tel: 06-30 / 385 6381 Tel: 06-30 / 828 5546

Web: www.judaoroszlanja.gportal.hu Email: info.judaoroszlanja@gmail.com Tel: 06-30 / 385 6381 Tel: 06-30 / 828 5546 Salamon Tornáca Misszió Web: www.judaoroszlanja.gportal.hu Email: info.judaoroszlanja@gmail.com Tel: 06-30 / 385 6381 Tel: 06-30 / 828 5546 Ahasvérus király uralkodásának hetedik évében bevezették Esztert

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME

AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME Pasarét, 2014. július 20. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Földvári Tibor AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME Lekció: Zsidók 3,7-19 Alapige: 4 Mózes 15,1-7 Azután így szólt az ÚR Mózeshez: Szólj Izráel

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Létezik-e Antikrisztus?

Létezik-e Antikrisztus? Létezik-e Antikrisztus? Az embereknek sokféle elképzelésük van az Antikrisztusról, de e- gyedül csak a Bibliából kaphatunk helyes választ arra, hogy ki ő, és mit csinál. Felmerült már bennünk a kérdés:

Részletesebben

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7 Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTEN IGAZI CSODÁJA Lekció: 2Királyok 4,1-7 Alapige: 2Királyok 4,1-2 Egyszer egy prófétatanítvány felesége így kiáltott

Részletesebben

Apostoli Gyülekezetek építése

Apostoli Gyülekezetek építése Salamon Tornáca Misszió Web: www.judaoroszlanja.gportal.hu Email: info.judaoroszlanja@gmail.com Tel: 06-30 / 385 6381 Tel: 06-70/352-9739 Apostoli Gyülekezetek építése A Szent Szellem tovább folytatta

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I.

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I. HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 70p. 2015. január 9. 1. Fejtsd meg a

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Józsua vezér lesz lesz

Józsua vezér lesz lesz A Biblia gyermekeknek bemutatja Józsua vezér lesz lesz Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília Újpest-Belsőváros 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja Juhász Emília TANÉVZÁRÓ Alapige (textus): Ef 6,1-4; 6,10 Olvasandó (lectio): Péld 3,1-18 Heidelbergi Káté*: XXI. ÚRNAP (*Olvasható a szolgálat végén)

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév Messiási próféciák IV. évfolyam I. félév Tematika: 1. Bevezetés: A messiási jövendölések fogalma, jellegzetességeik, tanulmányozásuk, haszna, jelentősége. Két alapvető messiási jövendölés: Az ősevangélium

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István A TAN Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István 1943. szeptember 10. péntek. 12. BESZÉLGETÉS LILIVEL L. Köszönöm, hogy eljöttél.

Részletesebben

A MESSIÁS HALÁLÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI

A MESSIÁS HALÁLÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI A MESSIÁS HALÁLÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. MÓZES TÖRVÉNYÉNEK VÉGE II. A BŰNÖS TERMÉSZET ÍTÉLETE III.

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

A gyógyíthatatlan gyógyulása

A gyógyíthatatlan gyógyulása Jeremiás és az Ige Lekció: Róm. 4.13-25 2008. nov. 23. Textus: Jer. 30.12-24 Gazdagrét A gyógyíthatatlan gyógyulása Jeremiásnak kezdettől fogva halált, pusztulást, összeomlást kellett hirdetnie Júdának.

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

Elöljáróban. 13. hitelv

Elöljáróban. 13. hitelv hit13.qxd 2007.11.06. 21:40 Page 1 A Hetednapi Adventista Egyház hitelvi füzetei 13. hitelv A maradék és küldetése Megharagudott a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadat indítson a többiek ellen,

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09.

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE, Lk. 22;19, Azt tapasztalom testvérek, hogy első hallásra nehezen tud az ember megbarátkozni azokkal a szokatlanul új gondolatokkal,

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Pasarét, 2011. szeptember 4. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Alapige: 1Sámuel 26,23-25 Az Úr mindenkinek megfizet a maga igazsága és hűsége szerint, mert

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

Drága megváltott Gyülekezet!

Drága megváltott Gyülekezet! 2015. április 3. Nyíregyháza, Mandabokor Nagypénteki Istentisztelet 14 Mert a Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt; 15 és azért

Részletesebben

NYILVÁNVALÓ SZERETET

NYILVÁNVALÓ SZERETET Pasarét, 2015. december 25. (péntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza NYILVÁNVALÓ SZERETET Énekek: 182; 321,1-3. 4. 6-7; 447 Lekció: Lukács 2,1-14 Alapige: 1János 4,9-10 Azáltal lett nyilvánvalóvá

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Vérfolyásos hívő gondolkozás (mód)otok megújulásával alakuljatok át harc az elménkben dől el

Vérfolyásos hívő gondolkozás (mód)otok megújulásával alakuljatok át harc az elménkben dől el Vérfolyásos hívő Róm 12:1 Kérlek titeket testvérek, Isten irgalmára, adjátok oda a testeteket Isten számára élő, szent, és neki tetsző áldozatul, ez legyen a ti ésszerű, igeszerű istentiszteletetek, 12:2

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Jézus és Nikodémusz

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Jézus és Nikodémusz A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Nikodémusz Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

kenet But as the same anointing teacheth you of all things -

kenet But as the same anointing teacheth you of all things - A kenetről A gyülekezetekben vagy emberekről is lehet hallani, hogy itt vagy ott gyógyító kenet van, vagy ennek vagy annak a szolgálónak nagy kenet van a szolgálatán. Rengeteg a tévhit a kenettel kapcsolatban,

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése DEREK PRINCE Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése Bevezető - A Derek Prince Ministries ismertetője Az 1930-as években, a történet szerint, megcsörrent a telefon az igazgatói irodában, abban a washingtoni

Részletesebben

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

Lődd be magad Krisztussal

Lődd be magad Krisztussal Lődd be magad Krisztussal 2014-01-12 (Istentisztelet kivonatos jegyzete) Ma egy két gondolatot szeretnék veletek megosztani. Tulajdonképp nem is tanítás, inkább elgondolkodásra remélem - késztető, dolgok,

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

3. Csak egy nevet írj!(4p.) Mózes honfoglaló utóda: A 300 fős hadsereg vezére A megvakított bíra: Az ő botja virágzott ki

3. Csak egy nevet írj!(4p.) Mózes honfoglaló utóda: A 300 fős hadsereg vezére A megvakított bíra: Az ő botja virágzott ki HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: III. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám:91p. 2015. február 27 1. Sorold fel

Részletesebben

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből.

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből. Pasarét, 2013. november 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza AZ ÚR SZABADÍTÁSA Lekció: Zsoltár 107,1-16 Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

A SZOLGÁLAT BETÖLTÉSE

A SZOLGÁLAT BETÖLTÉSE A SZOLGÁLAT BETÖLTÉSE Jegyzet Jim Sanders tanításából 2009. július 19. Köszönjük Úr Jézus az áldásokat, amivel megáldottál minket, a gyógyulásokat, amit adtál nekünk, valamint az üdvösséget. Köszönjük

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET!

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Pasarét, 2012. augusztus 30. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Alapige: 1János 4,1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket,

Részletesebben

Hit Gyülekezete Hitvallása

Hit Gyülekezete Hitvallása ISTEN Isten szellem, legfelsőbb, láthatatlan és halhatatlan lény, valóságos személy, Aki teremtője, fenntartója és kormányzója az egész világmindenségnek (láthatóknak és láthatatlanoknak egyaránt). Székhelye

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje

Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje Ezt mondja az Úr Isten: A belső pitvar kapuja, mely keletre néz, zárva legyen a dologtevő hat napon, szombatnapon pedig nyissák ki, és újhold napján is nyissák

Részletesebben

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr...

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... Pasarét, 2014. március 23. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László Lekció: Malakiás 3,1-6 Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... ELJÖN AZ ÚR Imádkozzunk! Dicsőítünk

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus születése Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

Vezetés, jellem, hatalom

Vezetés, jellem, hatalom CENTRÁL KÁVÉZÓ - Imareggeli, 2014.07.05. Vezetés, jellem, hatalom Heizer Tamás ht.bcsop@gmail.com www.barnabascsoport.hu Kérdések Releváns-e nem egyházi kontextusban, amit a Biblia tanít a vezetésről?

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés Szent Szellemmel

Részletesebben

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma Bereczki Sándor Igehirdetések 6. Isten Fia Mária fia Mindenki Temploma Isten Fia Mária fia De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az

Részletesebben

Jézus órája János evangéliumában

Jézus órája János evangéliumában MICHAEL FIGURA Jézus órája János evangéliumában 1. A HELY- ÉS IDÔMEGHATÁROZÁS FONTOSSÁGA JÁNOS EVANGÉLIUMÁBAN A kánai menyegzôrôl szóló perikópában (2,1 11), amely a világosság olvasójának második titka,

Részletesebben

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és BIBLIAISMERET A Bibliaismeret alapvető feladata a Biblia igazságainak megismertetése, a Teremtő és Gondviselő Mennyei Atya bemutatása, és ezek alapján a gyerekek társaikhoz, családjukhoz és környezetükhöz

Részletesebben

szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem? (Mk.12;14,) A Hang tanítványi közössége munkája.

szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem? (Mk.12;14,) A Hang tanítványi közössége munkája. szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem? (Mk.12;14,) A Hang tanítványi közössége munkája. 2011 1 Bokor-porta 2011.10.06. Márk, 12, 12-17. 12. és keresték, hogyan fogják meg de féltek a (nép) tömegtől,

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa?

Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa? Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa? A királyt ékességében látják szemeid; látnak széles országot. Szíved elgondolja a mult félelmét: hol az író, hol a mérlegelő, hol a tornyok összeírója? A gőgös

Részletesebben

Péter és az ima hatalma

Péter és az ima hatalma A Biblia gyermekeknek bemutatja Péter és az ima hatalma Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Ruth Klassen 60/57. Történet www.m1914.org Bible for

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: A bibliai nyelve három féle látásról beszél

Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: A bibliai nyelve három féle látásról beszél Textus: Mk. 8, 11-26. 1 Bevezetés Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: - farizeusok viselkedése - jel - a négyezrek megvendégelésének a története hogyan talált visszhangra - HELYES

Részletesebben

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e?

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Jézust szelídnek tartjuk. Ilyennek mutatja a házasságtörő asszonynak az esete. Meg akarják kövezni, de Jézus megmentette ettől. A keresztfán kéri az Atyát,

Részletesebben

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete. Böjt idejére I. (Első két hét) (2016. február 10-20.)

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete. Böjt idejére I. (Első két hét) (2016. február 10-20.) Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete Böjt idejére I. (Első két hét) (2016. február 10-20.) Erdélyi Gyülekezet Budapest, 2016 2 Tartalomjegyzék Napi változó részek a Reggeli áhítathoz - II.10 (Böjt 1. napja)

Részletesebben

A Szent Szellem keresztség

A Szent Szellem keresztség Nochta Pál Attila A Szent Szellem keresztség Rengeteg könyv jelent már meg a Szent Szellem keresztséggel kapcsolatosan, s ezekben a könyvekben teológusok és laikusok egyaránt közzétették véleményüket e

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

Az Istentől származó élet

Az Istentől származó élet Az Istentől származó élet Előszőr is mi az élet? Sokan próbálták deffiniálni, különféle kulturális, tudományos vagy vallási nézőpontokból is. A tudomány mivel a fő forrása a megfigyelés és az információ

Részletesebben

János 3: Hungarian Károli ( public domain)

János 3: Hungarian Károli ( public domain) Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az õ egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen õ benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az õ Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

ÁDVENTI GYERTYAGYÚJTÁS A CSALÁDBAN

ÁDVENTI GYERTYAGYÚJTÁS A CSALÁDBAN ÁDVENTI GYERTYAGYÚJTÁS A CSALÁDBAN Ádvent 1. vasárnapja (A család állja körül minden alkalommal az ádventi koszorút.) 1. Ó jöjj, ó jöjj Üdvözítő, - beteljesült már az idő; -törd át az Ég zárt ajtaját,

Részletesebben

Meg nem írható szakdolgozati témák jegyzéke 2015. november 6. (Elfogadott szakdolgozatok, szakdolgozatcímek címlistája 2013 2015)

Meg nem írható szakdolgozati témák jegyzéke 2015. november 6. (Elfogadott szakdolgozatok, szakdolgozatcímek címlistája 2013 2015) Meg nem írható szakdolgozati témák jegyzéke 2015. november 6. (Elfogadott szakdolgozatok, szakdolgozatcímek címlistája 2013 2015) Az alábbi táblázatban a megírt szakdolgozatokat, szakdolgozat címeket találjátok.

Részletesebben

A megváltás története, I. rész

A megváltás története, I. rész A megváltás története, I. rész A megváltás története című írásaink olyan sorozatot alkotnak, amelyek a bűnbeeséstől kezdve Isten Fia emberré lételéig végigkísérik Isten küzdelmét az ember megváltásáért.

Részletesebben

BIBLIAISMERET HIT GYÜLEKEZETE

BIBLIAISMERET HIT GYÜLEKEZETE Bibliaismeret Hit Gyülekezete emelt szint 0812 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 21. BIBLIAISMERET HIT GYÜLEKEZETE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben