PROSTITUÁLTAK A BIBLIÁBAN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PROSTITUÁLTAK A BIBLIÁBAN"

Átírás

1 Ócsai Árpád PROSTITUÁLTAK A BIBLIÁBAN (Az ısi mesterségrıl tabuk nélkül) Magánkiadás Ez a könyv nem árusítható! Hunor Könyvek Nyírbogdány, 2008.

2 Előszó, ajánlás és köszönetnyilvánítás Elékezett az idı, hogy errıl a témáról is részletesen írjak, miután behatóan tanulmányoztam, kutattam és a mélységekig alámerültem benne. A Biblia nem kertel! Feketén-fehéren le van írva benne minden mindenrıl! Sokan úgy vélik, hogy van, amirıl hallgatni illik, és nem szabad piszkálni, de tévednek, ha ezzel akarnak takarózni. Én, a szerzı személyesen kaptam vádakat a könyveim miatt eddig is, és hiszem, hogy ezután még több ilyen dicséretben lesz részem. A vádakat mindig olyanoktól kapom, akik a saját bőneik miatt támadásként értelmezik a mőveimet. Sajnos igaz az a mondás, hogy az ember nem bőntelen. Én sem! A tény azonban az, hogy, aki nem bánja meg a bőneit, az el fog kárhozni! A könyvemben a Bibliában szereplı prostituáltakat vizsgálom meg, és magát az ısi mesterséget, még pedig azzal a céllal, hogy levonhassuk a korrekt tanulságokat. Köszönetet mondok mindazoknak, akik bármilyen módon elırébb vitték a mővemet, hogy elérhessem a célomat. Hálás vagyok tehát a negatív és a pozitív kritikákért, javaslatokért, véleményekért... 2

3 Ajánlom mindazoknak, akik okulni akarnak a soraimból. A szerzı: Ócsai Árpád 3

4 1. Ha fellapozzuk a Magyar értelmezı szótárt, ezt találjuk a prostitúció címszó alatt: A nıi test üzletszerően folytatott, vagyis rendszeres áruba bocsátása, többnyire úgy, hogy a prostituált nı jövedelmét annak kényszerül adni, aki a tevékenység üzleti jellegét megszerzi (a stricinek, a lányok futtatójának, a madámnak, aki a bordélyházat mőködteti). Hasonlóképpen világítja meg a témát a prostituál címszó alatti meghatározás: megvásárol, kiszolgáltatott helyzetbe hoz, lealjasít, lezülleszt. Most vizsgáljuk meg ugyanezt a Magyar szinonima szótár alapján is: Prostituált: szajha, utcalány, ribanc, rima, rüfka, mindenki macája, céda, repedtsarkú, kurtizán, kuruc, kéjnı, cemende, perdita, hetéra, pillangó, kokott, metresz, ká, kurva; ill. hőtlenkedı, feslett, laza erkölcső nı, kól görl (call girl). Számomra ez a felsorolás és meghatározás összeegyeztethetetlen volt a Bibliával, sıt a SZENT BIBLIÁVAL! Miért? Mert a vallásos nevelés, melyben én is részesültem, tabu témaként kezeli azokat a bizonyos kinemmondható, erkölcstelen, illetlen fogalmakat, szavakat, témákat, mesterségeket, melyek istentelenségnek 4

5 számítanak. Még szerencse, hogy a Biblia nem kertel, és nem beszél mellé, ugyanis akkor vádolható lenne azzal, hogy nem ıszinte. Engem (a szerzıt) azzal vádolnak, hogy túl nagy a szám és sokat járatom. Igen, én mindig ıszintén meg mertem mondani az igazat! A Biblia ugyanezt teszi, és Isten is így van ezzel. Az értelmezı szótár rámutat arra, hogy a köznyelv mennyire színes, választékos, sokoldalú. Sohasem gondoltam, volna, hogy a prostituált szinonimája a kuruc, bár azt sokszor hallottam, hogy kuruckodik valaki valakivel, és az bizony a viháncolást jelenti, na de egy rossz lány hogy lehet kuruc?! És mégis! Ugyanilyen furcsa volt számomra a pillangó is. A lepke általában szép, színes és mindenki megcsodálja, ha találkozik vele az erdıszélen, mezın stb. Ugyanez nem mondható el az éjjeli pillangóról! Igen, de magában a pillangó még nem jelent prostituáltat, vagy mégis? Mindenesetre nem minden lepke pillangó, és nem minden pillangó lepke! Szinonimaként alkalmazhatjuk a prostituáltra a perdita szót is, bár, aki látta a dalmata kiskutyákról készített filmeket, biztosan megbotránkozik, hiszen erre a névre hallgat a kiskutyák édesanyja is. Ilyen nevet adni egy kutyának!? Illetlen, bár ennyi kiskutya láttán majdnem találó a név... Végül, de nem utolsó sorban, egy angol kifejezést veszek górcsı alá: call girl. Amikor 5

6 angolul tanultam, már az elején találkoztam a girl szóval, amely azt jelenti, hogy lány. Szintén találkoztam a call, azaz hívni szóval. Ha valakit telefonon felhívok, vagy magamhoz hívok, akkor azt mondom, hogy call. Azt is jelenti, hogy valakit a nevén nevezek, vagy nevén hívok. Pl.: Call my name. Igen ám, de ha ezt a két szót együtt használom: call girl, akkor félreérthetetlenül azt fejezem ki, hogy elhívható lány, bár így nem mondjuk magyarul. Szórakozó helyeken a call girl -ök felszolgálnak hiányos öltözetben, és bizony a munkájukhoz hozzátartozik a vendégek, kuncsaftok olyan kiszolgálása is. Nevén nevezve: ık tehát prostituáltak, de mi vagyunk elég tapintatosak, ha azt mondjuk rájuk, hogy call girls. Most térjünk rá a Bibliára, amivel látszólag összeegyeztethetetlen az elıbbi vizsgálódás. A Bibliában nem találjuk sem a call girl, sem a perdita, sem a pillangó, sıt még jó pár hasonló szinonimát sem, ugyanakkor vannak benne prostituáltak, nem is kevesen! Miért? A kérdésre nem lehet egy mondattal válaszolni, hiszen ez sokkal bonyolultabb. Összetett, komplex a téma! Már a meghatározás és az értelmezés is magyarázatra szorul. Kik a prostituáltak? 6

7 Sokak szerint ez a kérdés egyértelmő, de nem így van! Ahogy az erkölcsi színvonalunk is eltér egymásétól, ugyanúgy az ítélethozatalunk is eltérı. Például, van aki csak azokat nevezi prostituáltaknak, akik nyilvánosan árulják önmagukat szexuális célból. Mások szerint viszont azok is feslett, laza erkölcső nık, azaz prostik, akik az egyetlen, igazi, nagy ıt megcsalva hőtlenekké válnak. Talán azok, akik számtalan csalódás, kudarc, félresiklott kapcsolat után még reménykednek a nagy ı, az egyetlen, az igazi érkezésében, nem prostituáltak? Az egynél több kapcsolat már hőtlenség! Egyszóval: komplex a témafelvetés... 7

8 2. A kutatást folytassuk tovább, és vegyük a kezünkbe a Biblia nevek és fogalmak címő kötetet. Lapozzuk fel a p betőnél, és keressük meg a parázna nı (prostituált) címszót. Idézem:...aki nyilvánosan árúba bocsátja magát. Feslett élető lány vagy asszony (3Móz 19:29; 5Móz 23:17); a fogalmat az ószövetségi próféták gyakran használják képes értelemben, hogy kifejezzék vele Izráel szellemi hőtlenségét Istenével szemben. (Ézs 1:21; Jer 2:20); az ókor pogány kultuszai gyakran egyfajta kultikus prostitúcióval kötötték egybe a templomi istentiszteleteket (3Móz 19:29; 21:7,9,14; 5Móz 23:28). Pál óv a paráznákkal való közösségtıl, mert az tisztátalanná teszi az embert (1Kor 6:15-16). Most, ha lehet még bonyolultabb lett a kép, de egy választ találtunk a kérdésre, miszerint miért vannak megemlítve szép számban a prostituáltak?. Azért, hogy láthassuk, mit mővelt Izráel az Istenével. Ugyanígy egy lehetséges, sıt találó válasz a pogányok pusztulásának okára is. Érdekes, hogy Pál is kapcsolatba került ezzel a témával... Most vizsgáljuk meg a prostituált bibliai szinonimáját, azaz a paráznát. Kik a paráznák, és mi a paráznaság? Jó kérdés, ugye? Ebben is 8

9 megoszlanak a vélemények. Amikor fordítottam az Újszövetséget, a paráználkodásnak fordított magyar szóval nem találkoztam. Viszont találkoztam az é porné és a porneia, sıt a porneüó, valamint a pornosz szavakkal. Mit jelentenek ezek? Mindegyik alapja a pornó, melyet mi is átvettünk, és azt hiszem, nem kell megmagyaráznom a jelentését. A görögök is tudták, hogy mi a pornó és a pornógráfia. A négy szó pedig a következı: porneia: paráznaság, házasságtörés, hőtlenség, bálványimádás porneiüó: paráználkodni, házasságtörést elkövetni, hőtlenkedni, átv. értelemben bálványt imádni porné: parázna nı, házasságtörı nı, hőtlen nı, bálványt imádó nı pórnosz: paráználkodó (férfi), házasságtörı (férfi), hőtlen (férfi), bálványimádó (férfi) A magyar paráználkodás szót sokan nem értelmezik helyesen. Úgy vélik, hogy ez csakis a házas emberek számára tiltott tett. Tévedés! Miért? Figyeljük meg, hogy miként fogalmazza meg a definíciót a Biblia nevek és fogalmak c. könyv: Paráználkodás: Törvény által tiltott, házasságon kívüli nemi érintkezés (1Kor 6:9 és 18, 2Kor 12:21, Galata 5:19, Márk 7:22); a pogány bálványáldozati kultuszok többnyire szexuális 9

10 kicsapongásokkal jártak (Jer 2:20 és 3:6); jelképesen: Isten iránti hőtlenség (Ez 16.) Megdöbbentı, de igaz, hogy a házasságon kívüli bármiféle szexuális tett paráználkodásnak minısül. Egyes bibliafordításokban házasságtörésnek fordítják a porneia szót, és házasságtörést elkövet -nek a porneüó kifejezést. A meghatározás ma sajnos nem pontosan érthetı, hiszen sokan így kiskaput látnak, hiszen azt vallják, hogy a még nem megkötött házasságot nem törik meg, ha egyedülállók folytatnak szexuális viszonyt. Ma élettársak, szabadúszók, és szinglik hirdetik büszkén, hogy ık nem törnek házasságot. A Biblia azonban határozottan kimondja ezekre a tiltott kapcsolatokra, aktusokra, hogy porneüó. 10

11 Prostituáltak mindig voltak a földön a bőneset után, hiszen ez egy ısi mesterség. Igen ám, de kik a prostituáltak a Biblia szerint? Miért kérdezem ezt? Azért, mert sok nı és férfi hiszi azt tévesen önmagáról, hogy nem prostituált. Egy szeretı nézett a szemembe dacosan kijelentve, hogy: Én nem vagyok prosti!, holott az volt a Biblia alapján! Vegyük tehát sorba a példákat, méghozzá a Bibliából: Máté 5: Hallottátok, hogy meg lett határozva: Ne paráználkodj! Én viszont azt mondom, hogy aki kívánsággal tekint egy nıre, már paráznaságot követett el vele a szívében! Mit mondott itt Jézus? Azt, hogy, aki megkívánja a másik embert, prostituálttá válik, és azt is prostituálttá teszi! Mikor nem? Ha a házastársadat kívánod meg! Ez az egy kivétel van a prostitúció ellen! Döbbenetes, igaz? Természetesen mondhatod azt, kedves olvasóm, hogy a paráznaság nem mindig prostitúció, hiszen nem mindig üzletszerően folytatják, és nem minden esetben bocsátják árúba önmagukat a paráznaságot elkövetık. Igen ám, de a Biblia 3. 11

12 nem tesz különbséget a kettı között! Minden paráznaság prostitúció! Miért? Azért, mert ugyanazt teszi a parázna, azaz a prostituált, ha kér érte pénzt, vagy ha más okból cselekszi. Itt nem a pénzen van a hangsúly! A prostituált csak a mai értelemben üzletasszony. A bibliai idıkben a prostituált egyenlı volt a paráznával, ha kapott érte pénzt, ha nem... Egyébként mi a véleménye a mai társadalomnak arról a nırıl, aki nem törvényesen éli meg a szexuális életét, azaz félrelép, méghozzá több min egyszer? Az, hogy prosti, céda stb... A Biblia nem tesz különbséget a nıi és a férfi hőtlenek között sem. Mindkét nembelit úgy nevezi, hogy prostituált. Porné és pornosz! Miért? Azért, mert mindkettı ugyanazt a bőnt követi el, és ugyanabban a büntetésben részesül. Most nézzük tovább! Pál ezt írja: Héberekhez 13:4 Legyen megbecsült a házasság mindenki elıtt, és a házasélet legyen tiszta! A paráznákat és a házasságtörıket pedig ítéletével sújtja az Isten! Most ismerkedjünk meg egy új szóval és annak a változataival, hiszen különbséget tesz a Biblia a paráznaság = prostitúció és házasságtörés között. Ezzel arra a kérdésre szeretnék választ 12

13 adni, hogy miért?, és hiszem, hogy meg is találjuk rá a választ. Moikhalisz, moikhalidosz: házasságtörı nı, házasságtörı, istentelen Moikháó: házasságtörésre csábítani (a férfi), med. házasságtörést elkövetni (a férfi és a nı) Moikheia: házasságtörés, erkölcstelen tett Moikheüó: házasságtörést elkövetni, házasságtörésre csábítani (férfi), házasságtörésre magát csábíttatni (nı), hőtlenné válás Moikhósz: házasságtörı, istentelen Tehát: miben különbözik ez a két görög kifejezés, ha szinte ugyanazt jelenti magyarul? A válasz Máté evangéliumában található. Máté 5:32 Aki elbocsátja feleségét paráznaság esetét kivéve, az házasságtörıvé teszi ıt, és aki elbocsátott nıt vesz feleségül, az házasságtörést követ el. Az eredeti görög szövegben így különbözteti meg a szavakat az író: paráznaság esete: porneiasz, házasságtörıvé: moikheüthénai, házasságtörést: moikhátai. Bonyolult? Figyeld csak: paráznaság esetét kivéve, azaz bármi okból, kivéve a megcsalást. Logikus, hogy ha már megcsalta, és akkor engedi el, már nem teszi házasságtörıvé, de ha eddig hőséges volt, és most elengedi a házastársa, kiszolgáltatja a kísértınek, és így házasságtörıvé 13

14 teszi. Olyan ez, mint a szüzesség. Egyszer lehet elveszíteni, utána már nem veszítheti el. Az elsı házasságtörés moikheüó, a többi már porneiasz. A két tett ugyanaz, de van egy apró különbség. Van egy vicc, mely szerint feltesz egy kérdést a hitves: hőséges voltál hozzám? A válasz: majdnem mindig... Az elsı alkalom hőtlenné, házasságtörıvé tesz, majd a többi paráznává, prostituálttá, de a büntetésed ugyanaz! Csupán egy apróság: Máté 5:27-28-ban Jézustól a moikheüó szót idézik. És ez azért fontos, mert a Biblia már az elsı alkalmat is tiltja, nem csak a számos többit... Az elsı alkalom pedig az, amikor ránézel egy emberre, és megkívánod ıt szexuálisan! Nincs más lehetıséged, mint a hőség vagy a hőtlenség! 14

15 4. Lehetetlen hőségesnek lenni, jelentette ki egy férfi, és ezt már több nıtıl is hallottam. Jézus meghatározása és Isten törvénye szigorú. Pál ezt mondja: 1. Kor. 6:9-10. Ne tévelyegjetek: sem paráznák, sem bálványimádók, sem házasságtörık, sem bujálkodók, sem fajtalanok,... nem fogják örökölni az Isten országát. Tehát nem lesz ott hőtlen. De kik a hőtlenek még? Sokan azt mondják, hogy egy homoszexuális pár is lehet hőséges egymáshoz. Ezt maga a Biblia cáfolja! Figyeld csak meg Pál szavait:... sem paráznák, sem házasságtörık, sem bujálkodók, sem fajtalanok... Melyek ezek a szavak? pornosz: parázna, prostituált stb. moikhósz: házasságtörı, hőtlenné váló... malekósz: gyönyöröknek élı, élvezkedı, puha, nıies, leszbikus, transzvesztita, pedofíl stb... árszenokitész: férfival közösülı, homoszexuális, sodomita, pedofíl, férfifertızı... Szeretném most kiemelni a két utolsó kifejezést: malakósz és árszenokitész. Az elsı kifejezés azokra a férfiakra és nıkre vonatkozik, akik a szexuális vágyaikat nıiesen élik ki. Mit jelent ez? Azt, hogy a simogatást, fogdosást, csókoló- 15

16 zást, nyalakodást stb. élvezik, de nem a házasságukban és nem a házastársukkal. Sajnos manapság egyre jobban burjánzik ez a fajta házasságtörés, hőtlenség. Elkeserítı, de a prostitúció eme formáját ma igencsak terjesztik, és el is akarják fogadtatni a közvéleménnyel! Ma nem akarják elfogadni az Isten és a Biblia határozott álláspontját, hogy ezek bőnök! Vegyük például az orális szexet. Ez bőn? Ez házasságtörés és hőtlenség? Isten szerint: igen! Az önsimogatás, maszturbáció szintén bőn! Mindezek hőtlenségek, mert kimarad belılük a lényeg. A gyönyör eme kiélvezése helyettesíteni próbálja a házaspár szexuális életében természetes gyengédséget, szeretetet, gondoskodást és ragaszkodást. A házasságban helye van, sıt nélkülözhetetlen mindez, de azon kívül mindez perverzitás, házasságtörés, és malakósz -ra jellemzı viselkedés, mely Isten szemében halálos bőn. Prostitúció, melyért halál jár! A második kifejezés a férfi szóból ered, és a férfias viselkedést kórósan kiélık jellemzıje. Még a krumplit is!, jelentette ki egy ember, és hozzátette:... ha el nem gurul! A férfi szerepe a házasságban az irányítás és a döntés. Természetesen ez vonatkozik a szexualitásra is. Míg a nı a befogadó fél, addig a férfi pontosan az ellenkezıje. Igen ám, de ma ez szinte eltőnt, fıleg a szexuális életbıl. Az önzés, erıszak, brutalitás 16

17 és kegyetlenkedés korszakát éljük, és ha Sodomát hozom fel példaként, nem állok távol az igazságtól. Ma sajnos természetesnek tőnik, ha egy nı férfiasan határozott. Felcserélıdtek a szerepek. A férfiak malakósz -szá váltak, a nık pedig pont az ellenkezıjévé. Ma egy nı elıtt két lehetıség áll: prostituált lesz vagy sodomita. Ugyanígy a férfiak számára is két lehetıség adott: vagy nıiessé válnak, vagy brutális sodomitákká. Isten azonban egy utat tár mindenki elé, mégpedig a természetes, Isten törvénye szerinti utat. Hőség! Ez a titok, mely mindennek a kulcsa! Ma divatos az anális közösülés, homoszexualitás, szadizmus, mazohizmus és a pedofília. Nem akarják elfogadni az emberek, hogy mindez Isten szemében halálos bőn. Van egy határ, amit nem szabad átlépni, de az emberi önzés, vágy és erıszak határtalan. Vegyük alapul az elsıt. Mi a baj az anális közösüléssel? Csupán az, hogy természetellenes! Ugyanez vonatkozik a pedofíliára és a homoszexualitásra is. Míg két egynemő fél között csakis természetellenes közösülés jöhet létre, nem beszélhetünk természetes viselkedésrıl. Vizsgáljuk meg most a pedofíliát. A Biblia így örökíti meg Isten szavát: szerzek neki segítıtársat, hozzá illıt. (Genezis) 17

18 Ahogy Ádám és Ádám, vagy Éva és Éva nevetségesnek hangzik, ugyanígy természetellenes, ha a segítıtárs nem hozzáillı. Mit jelent ez? Azt, hogy a férfinek és a nınek egymáshoz illınek kell lennie életkorban is. Nem természetes, és nem Isten törvényének megfelelı, ha a házaspár tagjainak életkora feltőnıen eltérı. Például: ha a nı idısebb, nem tőri az irányítást és a döntést, ezért átveszi az uralkodást, és a férje fejére nı. Ha a férfi sokkal idısebb, és ezt még egyszer kihangsúlyozom: sokkal idısebb, akkor az szintén természetellenes! Sokan most felhördülnek, és ostobának tartanak, de a hőség csak akkor biztosítható, ha a két fél egymáshoz illı és egymást segíti. Csupán egy kérdés: a nem ivarérett gyermek, lehet fiú vagy lány, hogyan illik egy felnıtt, ivarérett férfihez illetve nıhöz, és hogyan segítheti azt a szexuális aktusban? Sehogy! Ez egyoldalú, és egy kalap alá vehetı a szexuális segédeszközök használatával, mely szintén természetellenes, sıt Isten törvényével ellentétes. A hőség csakis Istennel lehetséges, nélküle viszont lehetetlen, és ez az utolsó, de legfontosabb meghatározás a hőtlenség-hőség témakörében. Hol van Isten egy homoszexuális, pedofíl, házasságtörı vagy parázna viszonyban? İ csakis a hőséges házasságot támogatja egymáshoz illı 18

19 nı és férfi között, akik segítik egymást, méghozzá Isten felé! 19

20 5. A Bibliában szereplı prostituáltak közül most vizsgáljuk meg Ádát és Cillát, Lemech feleségeit. Kik voltak ık, és miért voltak prostituáltak? Lemech (Lámek) feleségeirıl nem sokat ír a Biblia, ahogy magáról Lemech-rıl sem. A férfi Metusáel fia, Káin leszármazottja volt, és Genezis 4. fejezete azt örökíti meg vele kapcsolatban, hogy fiatalembert ölt meg. Miért? Figyeljük csak meg, miért ölte meg Lemech a fiatalembert! Min vesztek össze, és miért ütötték egymást? Áda nevének jelentése: ékszer, szépség, tetszés, szórakozás, felékesített; reggel. Lemech elsı felesége jó ok egy gyilkosságra... Cilla, Lemech másik felesége volt Tubálkain anyja, de érdekes az ı nevének jelentése is: árnyék, felüdülés, védelem, ének. A nevek találóak és elgondolkodtatóak. Most nézzük mindezt más szemszögbıl. Mivel Lemech két nıt egyszerre használt és anyagilag is eltartotta ıket, házasságtörıvé tette önmagát és a feleségeit is. Ilyen értelemben ık mindhárman prostituáltakká váltak, és kiszolgáltatott helyzetbe hozták önmagukat, sıt egymást is! Lealjasították és lezüllesztették önmagukat, és 20

21 egymást is erkölcsileg. Talán ez nem prostitúció Isten szemében? A többnejősége = házasságtörés és paráznaság! Kihez volt hőséges Lemech? Adához vagy Cillához? Egyikhez sem! Itt azonban csak a kezdetét látjuk a tragédiának. Káin utódai ugyanis összeálltak Séth leszármazottaival, és így Séth leszármazottai bementek Káin lányutódaihoz, és azok szültek nekik. Így sokasodott meg az emberek bőne a Földön. Sajnos az özönvíz vetett véget ennek a bıdületes mélyzuhanásnak. Az emberek erkölcsi lealjasodása, lezüllése nagyon is figyelemreméltó. Mihez vezetett? A pusztulásukhoz. Most nem kellene azonnal félreverni a vészharangot? Nézzük tovább! Noé lerészegedett, és meztelenül tartózkodott a sátrában. Khám ezt újságolta el a fivéreinek. Sém és Jáfet azonnal ruhát ragadtak, és hátrálva közelítették meg az apjukat, hogy ne is lássák annak lealacsonyodását, kiszolgáltatott voltát, és betakarták a meztelen férfit. Noé úgy viselkedett, mint ma egy férfi prostituált, aki kiszolgáltatja a bájait az éppen érkezıknek... Szomorú, de itt Khám volt az éppen érkezı... A következı Ábrahám felesége volt, akit Egyiptomban kis híján prostituálttá tettek. A történtek alapján nem sok választotta el ıt ettıl a megtiszteltetéstıl, hiszen Ábrahám csúnyán kiszolgáltatta a feleségét! Félt, hogy megölik Sá- 21

22 ráért, ezért letagadta a kapcsolatukat. Mit ért el ezzel? Idézem: Mondd, hogy húgom vagy,... hogy életben maradjak teérted. És amikor Ábrahám megérkezett Egyiptomba, látták az egyiptomiak a húgát, hogy az nagyon szép. Mikor meglátták ıt a fáraó fıemberei, dicsérték a fáraó elıtt, és elvitték a nıt a fáraó udvarába. És megjutalmazta Ábrahámot ezért a fáraó juhokkal, ökrökkel, szamarakkal, szolgákkal stb. Az Úr viszont csapásokkal büntette a fáraót az Ábrahám feleségéért... (Genezis) A konfrontáció alkalmával szembesítette a fáraó Ábrahámot a hazugságával. Azzal érvelt, hogy ha tudta volna a tényeket, nem vette volna feleségül Sárát! Ábrahám prostituáltat csinált a feleségébıl, hogy mentse a saját irháját. Még szerencse, hogy Isten közbelépett, mielıtt késı lett volna... Ábrahám és Sára nem voltak hőségesek egymáshoz! Mit is jelent ez? Azt, hogy paráznák voltak. Miért? Idézem a Genezis 16. fejezetét: És Sára, az Ábrahám felesége nem szült neki, de volt egy egyiptomi szolgája, akinek a neve Hágár volt. Mondta tehát Sára Ábrahámnak: Nézd, az Úr bezárta az én méhemet, hogy ne szüljek. Kérlek, menj be az én szolgámhoz, talán az által megépülök. És engedett Ábrahám Sára szavának. Vette tehát Sára Hágárt, és átad- 22

23 ta neki feleségül. És bement Hágárhoz, és fogant méhében, ı pedig, amikor látta, hogy terhes lett, nem volt becsülete az ı asszonyának ı elıtte. Csodálkozunk? Ez a házaspár nagyon elszúrta! Sára tudta Isten törvényét, mégis arra vette rá a férjét, hogy paráznává váljon, sıt tegye azzá a két nıt is! Hágárt úgy kezelték, mint egy tárgyat... Ne csodálkozzunk, hogy Hágár, miután terhes lett, úgy bánt Sárával, mint egy kiszolgáltatott helyzetben lévı utolsó szajhával. Vajon ezek után Ábrahám hogyan vélekedett a két féltékeny, acsarkodó, egymást szajhaként kezelı nırıl? Az eseményeket továbbkutatva látjuk, hogy Hágárnak menekülnie kellett, és bizony Istennek kellett közbelépnie, hogy ne halállal végzıdjön ez a házasságtörés. Hágár megértette Isten szavát és felfogta, hogy Ábrahám és Sára házassága az egyedüli törvényes kapcsolat, és neki nincs helye abban. Megszülte Ismáelt, de tudták mindhárman, hogy az nem a megígért elsıszülött fiú, csupán egy törvénytelen gyermek... Súlyos következményekkel járt ez a lealjasító, szégyentelen paráznaság! 23

24 6. Ma Sodoma és a sodomizmus mindennél idıszerőbb, aktuálisabb. Miért? Azért, mert úgy tőnik, ránk erıltetik a homoszexualitást, mintha az lenne a legtermészetesebb. Hát, nem az! A Biblia és Isten határozottan szembeszállnak a homoszexualitással! Olvasd el a Genezis 19. fejezetét! Sodoma elpusztult a sodomizmus miatt. Ezt írja a Bibliai nevek és fogalmak címő könyv Sodomáról:... hitetlensége és istentelensége miatt Isten megsemmisítette a sodomiták városát; a bőn, az aljasság és Isten ítéletének a jelképe. (Ész. 1:9-10, 3:10, Jeremiás 23:14, Jeremiás Sir. 4:6, Ezékiel 16:46, Máté 10:15, Róma 9:29, Jelenések 11:8). Sokan azt vallják manapság, hogy a homoszexualitás nem bőn, és tolerálnunk kell. Sıt, nem szabad diszkriminálnunk azokat, akik MÁSAK, mint a heteroszexuális emberek. Van ezzel egy aprócska baj! A történelem folyamán számos példa bizonyította azt, hogy ahol felbukkant a sodomizmus, ott kipusztultak a sodomiták, sıt azok is, akik tolerálták azt! Nem elgondolkodtató tény ez? Mondhatod azt, kedves olvasóm, hogy ki vagyok én, hogy meg akarom szabni a törvényt, de akkor jusson eszedbe, hogy 24

25 ugyanezt kérdezték Lóttól is, mielıtt rárontottak, hogy megerıszakolják ıt is és a vendégeit is. Az akkori sodomiták meghaltak, és ez vár mindazokra is, akik engem vagy a Bibliát, vagy Istent semmibe veszik megrántva a vállukat. Isten a törvényhozó, és én csak azt tolmácsolom, sıt a Bibliában is az van megörökítve, amit Isten mondott. A pedofíliával ugyanez a helyzet, és ide sorolhatnám a leszbikusságot, (halottakkal való szex nekrofília, állatokkal való szex stb.) szakszavakat! Sodoma sorsára akarsz jutni? Akkor toleráld a sodomitákat... * * * Lót megmenekült Sodomából, de ami ott ıt is megközelítette, az a lányait is befolyásolta. Lót lányait maga Lót tette prostituáltakká. İk pedig az apjukat! Ez kölcsönös volt. Hogy lenne Lót prostituált? Tehetnéd fel a kérdést, hiszen sok mindenkirıl el lehet képzelni ezt, de pont Lótról nem. Az események magukért beszélnek. Leitatta a két nı Lótot, hogy szexuális kapcsolatba léphessenek vele. Lót nem tudott semmirıl. Olyan részeg volt, hogy nem emlékezett semmire. Lót lányai pedig teherbe estek a saját 25

26 apjuktól... A moábiták és ammoniták büszkék lehettek az ıseikre! Három parázna, házasságtörı ember volt ennek a két népcsoportnak az ıse. Három prostituált. Ma mit tesznek valakivel, ha prostitúcióra akarják kényszeríteni? Elıször is: a józan gondolkodás képességétıl fosztják meg, sıt olyan kényszerhelyzetbe hozzák, ahonnan nincs kiút, és ettıl kezdve szabad az út... Nem ezt tette Lóttal a két lánya? * * * Gérár királya, Abimélek a Biblia egyik különleges szereplıje. Miért? A válasz a Genezisben található. İ tanult Ábrahám és Izsák hibáiból, bőneibıl, sıt a Sára és Rebeka (héberül: Rivka) bőneibıl. A történelem ismétli önmagát, szokták mondani, és ez logikus következtetés. Abimélek annyit tudott Sáráról, amit ı és férje, Ábrahám állított, azaz, hogy testvérei egymásnak. Megtetszett Abimélenek Sára, ezért elvitette magához a nıt. Ábrahám nem tehetett semmit, hiszen az állításuk szerint nem volt a férje. Isten azonban közbelépett: Meghalsz az asszonyért, akit elvettél annak ellenére, hogy férjnél van!, mondta Isten Abimélenek. Abimélek jogosan mentegetızött, hiszen ı úgy tudta, hogy feleségül veheti Sárát. Gérár uralkodója nem nyúlt Sárához, de majdnem megtörtént 26

27 a tragédia Sárának és Ábrahámnak köszönhetıen. Sára ajándékokkal együtt került vissza a férjéhez. Ezer ezüstjébe került Abiméleknek ez a kaland. A pénz szemek befedezıje lett. Döbbenetes, igaz? Kérdezem én: jogosan mentegetızött Abimélek? Hiszen megkívánta és elvitette a nıt! Továbbmegyek: Abiméleknek felesége volt otthon. Idézem:... meggyógyította Isten Abiméleket és az ı feleségét... (Genezis 20.) Abiméleknek nem volt elég a saját felesége?! Ha tovább kutatunk a Bibliában, ismét találkozunk ezzel a névvel: Abimélek. Ugyanaz az ember volt? Sokak vallják, hogy apáról és fiáról van szó. Vegyük alapul mi is ezt. Vajon a fiú jobb volt-e mint az apja? Mindenképpen. Említettem, hogy a történelem ismétli önmagát. Iszák és Rebeka Gérárba költözött. Ugyanaz a szituáció, mint Ábrahám és Sára esetében, de némi különbség mégis van. Hiába hazudnak, mégis lebuknak Abimélek elıtt, mert ı nem hisz nekik és figyel! Abimélek meglátta a házaspárt, hogy többet megengednek maguknak, mint két testvér... Enyelegtek, írja a Biblia, és így folytatja: Kicsin múlt, hogy a felségeddel nem közösült valaki a nép közül... (Genezis) Rebekát megkívánta ezek szerint legalább egy férfi Gérárban... Így lett majdnem prostituált Rebeka is... * * * 27

28 Jákób és Ézsau története közismertnek számít, ugyanakkor senki sem kapcsolná össze ıket a prostitúció fogalmával. Úgy Jákób, mint Ézsau többnejőségben szenvedett. Észau negyven évesen nısült meg, és tette moikhosz -szá Jehuditot és Boszmátot, majd késıbb Mahaláthot. Három nıvel élt szexuális kapcsolatban rendszeresen. Így váltak mind a négyen porné -vá és pornosz -szá. Jákób sem volt egy cseppet sem jobb a bátyjánál és a sógornıinél. İ négy nıvel tartott fenn rendszeres szexuális kapcsolatot. A részleteket, a szégyenteljes, szaftos eseményeket lásd a Genezisben. Röviden úgy foglalnám össze, hogy Leával becsapta az apósa Jákóbot, majd egy héttel késıbb Rákhel is bekapcsolódott ebbe a tragikus házasságtörésbe. Jákób hiába volt szerelmes Rákhelbe, már hét évvel az esküvı elıtt is, Leát vette feleségül tudatlanul. Lábán, a drágalátos após tette így házasságtörıvé a két lányát és a vejét. Igen ám, de késıbb Rákhel beleráncigálta Bilhát, a szolgálólányt is a házasságtörésbe, majd ezen felbátorodva Lea is prostituálttá tette Zilpát, a saját szolgálóját. A négy nı szörnyőséges harca itt még nem ért véget. Sokan azt vallják, hogy ez törvényes házasság volt, és köze sincs a prostitúcióhoz, de akkor mi a helyzet a Rúben mandragóra-bogyóival?! Rúben, Lea fia bogyókat talált, 28

29 és Leához vitte azokat megmutatni. Rákhel megkívánta a bogyókat, és üzletelni kezdett a két nı. A vége az lett, hogy Jákóbot egy éjszakára megvásárolta Lea! Mi ez, ha nem prostitúció? Figyeld csak meg: Én hozzám gyere be, mert megvettelek a fiam mandragóra-bogyóiért! És közösült vele azon az éjszakán... és szült Jákóbnak ötödik fiút. (Genezis) 29

30 7. Jákóbnak hány gyermeke volt? Erre a válasz általában az, hogy 12, de ez ebben a formában nem igaz! Jákóbnak volt egy lánya is! İ volt a 13. gyermeke: Dina. İ vajon megúszta a moikhosz -szá válást? Sajnos a válasz: NEM! Prostituálttá tette ıt Sekhem, Khámor fia. Hiába próbálták törvényes útra terelni a lány megerıszakolását, a vége az lett, hogy özveggyé vált. Sekhemet megölték Dina bátyjai, és Jákób számonkérésére így válaszoltak: Hát úgy kellett bánni a mi húgunkkal, mint egy prostituálttal? (Genezis) Dinát ezután csak akkor említi (utoljára) a Biblia, amikor felsorolja Jákób családját, akik leutaztak Egyiptomba Józsefhez. Ezek után nyoma vész, nem tudjuk, mi történt vele... * * * Támárról hallottál-e már, kedves olvasóm? İ Júda menye volt. Igen ám, de ez a nı megözvegyült, amikor Hér meghalt. Júda következı fia, Ónán nem akart pótférj és pótapa lenni, ezért Hérnek, a bátyjának özvegyével úgy közösült, hogy megszakította az aktust a magömlés elıtt. Persze, hogy nem lett gyermekük. Ónán meghalt, méghozzá pontosan ezért a bőnéért! Júda ekkor 30

31 azt ígérte Támárnak, hogy ha özvegyen marad és nem megy idegenhez férjhez, akkor felneveli neki Sélát, a fiát. Támár várt, és idıközben Júda felesége meghalt. Júda özvegy lett, és Séla felnıtt, Támár pedig látta, hogy Júda nem állja a szavát. Támár átöltözött, és kiült a városkapuba, mint egy prostituált. Júda meglátta, és azt hitte, amit látott. Nem ismerte fel a mennyét, és ajánlatot téve neki alkudozásba kezdtek. Egy kecskében állapodtak meg, a nı pedig zálogba vette a győrőjét, pálcáját és győrője zsinórját. Az aktus eredménye terhesség lett. Támár özvegyi ruhába öltözött, miután Júda távozott tıle. Júda elküldte a kecskét a barátjával, de ı sehol sem találta a prostituáltat. A tudakozódás eredményeképpen kiderült, hogy sehol sem volt semmiféle prostituált. Három hónappal késıbb Támárt prostitúcióval vádolták be Júdánál, aki ítélkezett felette: meg kell égetni! Ekkor mutatta meg Támár a győrőt, a pálcát és a zsinórt. Igazabb ı nálam..., vallotta be Júda, és beismerte a bőnét, de többször nem is tette magáévá. Támár ikreket szült Júdától: Péreczet és Zerákhot. Csak egy kérdés: ki volt nagyobb prostituált: Támár vagy Júda? * * * 31

K I Á L T S. A győzelmes hit. Mit Kiáltsak? Az İskeresztyén Apostoli Egyház Lapja 2007/8

K I Á L T S. A győzelmes hit. Mit Kiáltsak? Az İskeresztyén Apostoli Egyház Lapja 2007/8 K I Á L T S Mit Kiáltsak? Minden test fő és minden szépsége mint a mezı virága! Megszáradt a fő, elhullt a virág, de Istenünk beszéde mindörökre megmarad. Az İskeresztyén Apostoli Egyház Lapja 2007/8 A

Részletesebben

MALAKIÁS KÖNYVE 1-4. FEJEZET. Ez Isten utolsó igéje az ószövetségi idıkbıl. Isten végsı üzenete Jézus Krisztus eljövetele elıtt.

MALAKIÁS KÖNYVE 1-4. FEJEZET. Ez Isten utolsó igéje az ószövetségi idıkbıl. Isten végsı üzenete Jézus Krisztus eljövetele elıtt. MALAKIÁS KÖNYVE 1-4. FEJEZET Ez Isten utolsó igéje az ószövetségi idıkbıl. Isten végsı üzenete Jézus Krisztus eljövetele elıtt. Malakiás nem tudjuk, hogy ki volt és honnan származott. Egyesek szerint a

Részletesebben

Ficsor Károly. Elrejtett kincs V. 10. Gyızelem az Úr Jézusban

Ficsor Károly. Elrejtett kincs V. 10. Gyızelem az Úr Jézusban Ficsor Károly Elrejtett kincs V. 10. Gyızelem az Úr Jézusban Orgovány 2011 ISBN 978-963-87025-8-6 Borító és tördelés: Ficsor Donát A 4H / Magyar Misszió támogatásával kiadja az Örömhír Alapítvány 6077

Részletesebben

A ZSIDÓ NEVELÉS SAJÁTOSSÁGAI

A ZSIDÓ NEVELÉS SAJÁTOSSÁGAI Ajánlani szeretném e dolgozatomat a mártírhalált elszenvedett családtagjaim emlékére: a salgótarjáni Lauter, a somoskıújfalui Neumann és a Karancskeszibıl származott Weisz család áldozatainak. Tóth Andrea

Részletesebben

Nóé / 3. oldal. * Krisztus hét szava a kereszten / 43. oldal

Nóé / 3. oldal. * Krisztus hét szava a kereszten / 43. oldal Nóé / 3. oldal * Krisztus hét szava a kereszten / 43. oldal Georg R. Brinke EVANGÉLIUMI KIADÓ Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió ISBN 963 9434 61 2 A magyarországi jogok tulajdonosa és a kiadásért felel

Részletesebben

2 Sámuel 1-7. Sámuel elsı könyve Saul király uralkodásáról szólt, és az ı tragikus halálával ért véget.

2 Sámuel 1-7. Sámuel elsı könyve Saul király uralkodásáról szólt, és az ı tragikus halálával ért véget. 2 Sámuel 1-7 Sámuel elsı könyve Saul király uralkodásáról szólt, és az ı tragikus halálával ért véget. Saul halála után Dávid, aki legyõzte az amálékiakat, visszatért, és két napig Ciklágban tartózkodott.

Részletesebben

Tíz kulcs a Bibliához

Tíz kulcs a Bibliához Tíz kulcs a Bibliához Keresd meg a kincset, hogy megváltozzon az életed! Colin S. Smith TÍZ KULCS A BIBLIÁHOZ Keresd meg a kincset, hogy megváltozzon az életed! Colin S. Smith Fordította: J. Füstös Erika

Részletesebben

JÓEL KÖNYVE 1-2. FEJEZET

JÓEL KÖNYVE 1-2. FEJEZET JÓEL KÖNYVE 1-2. FEJEZET Jóel származásáról semmit sem tudunk azon kívül, amit könyvében elárul nekünk. Azt olvassuk, hogy Petúel fia volt, azt viszont nem tudjuk, hogy ki volt Petúel. Jóel a déli királyság,

Részletesebben

MIKEÁS KÖNYVE 1-7. FEJEZET

MIKEÁS KÖNYVE 1-7. FEJEZET MIKEÁS KÖNYVE 1-7. FEJEZET Ez volt az Úr Igéje, amely a móreseti Mikeáshoz szólt Jótámnak, Áháznak és Ezékiásnak, Júda királyának idejében. Ezt látta Samáriáról és Jeruzsálemrıl (1. vers). Mikeás nagyjából

Részletesebben

Milyen üzenetet hordoz a Krisztus előtti iratok gyűjteménye a keresztyén ember számára?

Milyen üzenetet hordoz a Krisztus előtti iratok gyűjteménye a keresztyén ember számára? avagy Milyen üzenetet hordoz a Krisztus előtti iratok gyűjteménye a keresztyén ember számára? Bibliaismereti előadások a presbiterképzés keretében Készítette: Vető István lelkész Cinkota Révfülöp 2 Vető

Részletesebben

FILIPPI LEVÉL 1. Fejezet

FILIPPI LEVÉL 1. Fejezet FILIPPI LEVÉL 1. Fejezet Pál apostolt Jeruzsálemben tartóztatták le és a cézareai börtönben tartották két évig. Ezek után a császárhoz fellebbezett és így fogvatartottként vitték ıt Rómába, hogy kihallgatást

Részletesebben

Ószövetségi bibliai történetek 6-8 évesek (egyszer sített) 1. könyv: a Teremtést l Sámuelig. Rev. C. Hanko

Ószövetségi bibliai történetek 6-8 évesek (egyszer sített) 1. könyv: a Teremtést l Sámuelig. Rev. C. Hanko Ószövetségi bibliai történetek 6-8 évesek (egyszer sített) 1. könyv: a Teremtést l Sámuelig Rev. C. Hanko Mi Urunk Istenünk, mily felséges a Te neved az egész földön! (Zsoltárok 8:10) 1 El szó Ez a könyv

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 8. A különbözı szolgálati ajándékok

ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 8. A különbözı szolgálati ajándékok ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 8. A különbözı szolgálati ajándékok A mai kazetta a szolgálati ajándékok tanítássorozat utolsó kazettája. Efezus 4:15-16 Hanem az igazságot szólván szeretetben, mindenestıl

Részletesebben

ZSOLTÁROK KÖNYVE 1-15. Fejezet

ZSOLTÁROK KÖNYVE 1-15. Fejezet ZSOLTÁROK KÖNYVE 1-15. Fejezet A Zsoltárok 5 nagy részre osztható, és ez volt Izrael nemzetének himnusz könyve. Eredeti formájukban a zsoltárokat énekelni szokták. A zsoltárokban nagyon sok prófécia található,

Részletesebben

Gladtidings Bible Studies in Hungarian

Gladtidings Bible Studies in Hungarian Gladtidings Bible Studies in Hungarian Questions in Luke s Gospel 1. Életet ad a szz (Lk 1:26-38) Háttér: Amikor ezek a dolgok történtek, Mária fiatal hölgy volt, feltehetleg még 20 év alatti. Jegyességben

Részletesebben

Olajfák Gyülekezet Bálványimádás és okkultizmus

Olajfák Gyülekezet Bálványimádás és okkultizmus Olajfák Gyülekezet Bálványimádás és okkultizmus Részlet a Jeruzsálem Bibliaiskola II. 3 éves (1996-1999.) tananyagából Szerkesztette: Bartók Béla és Budai Zsolt Az okkultizmus térhódítása, a spiritiszta

Részletesebben

A tartalomból. Pecznyík Pál. Örvendj Isten népe!

A tartalomból. Pecznyík Pál. Örvendj Isten népe! Örvendj Isten népe! Örvendj Isten népe, Urad jő hamar, szárnyaljon szívedből boldog háladal! De nagy örömödben el ne bízd magad, bűnbánó szívedből fakadjon szavad! Idegen vagy itt lenn, zarándok csupán,

Részletesebben

DAN DORIANI HOGYAN LESZ VALAKIBÕL ISTEN SZÍVE SZERINT VALÓ FÉRFI? Pécel, 2003.

DAN DORIANI HOGYAN LESZ VALAKIBÕL ISTEN SZÍVE SZERINT VALÓ FÉRFI? Pécel, 2003. DAN DORIANI A FÉRFI, AKIT ISTEN FORMÁL HOGYAN LESZ VALAKIBÕL ISTEN SZÍVE SZERINT VALÓ FÉRFI? Pécel, 2003. A fordítás alapjául szolgáló mû: Dan Doriani: The Life of a God-Made Man Copyight 2001 by Dan Doriani

Részletesebben

Forrai György. Örömlányok a Bibliában és más érdekességek

Forrai György. Örömlányok a Bibliában és más érdekességek Forrai György Örömlányok a Bibliában és más érdekességek 2005 Fülszöveg Dr. Forrai György gyakorló gyermekorvos, biológiai kutató (a tudomány kandidátusa- illetve PhD fokozattal bír), főiskolai docens.

Részletesebben

könnyû dolgunk van, mert Krisztus maga ad magyarázatot a példázathoz, így nem marad más hátra, minthogy közelebbrõl

könnyû dolgunk van, mert Krisztus maga ad magyarázatot a példázathoz, így nem marad más hátra, minthogy közelebbrõl A KÁROLYI GÁSPÁR TEOLÓGIAI ÉS MISSZIÓI INTÉZET LAPJA VI. ÉVFOLYAM, 27. SZÁM, 2003. SZEPTEMBER A MAGVETÉS VISZONTAGSÁGAI ADAKOZÁS ENGEM IS MEGTALÁLT... FOGSÁG ÉS SZABADSÁG... KÁLVIN JÁNOS (1.) ISTEN SZENTSÉGE

Részletesebben

1993/5 VEZÉRCIKK MEDITÁCIÓ. Pünkösdi gondolatiság Kovács Zoltán. {k19935a}

1993/5 VEZÉRCIKK MEDITÁCIÓ. Pünkösdi gondolatiság Kovács Zoltán. {k19935a} {k19935a} 1993/5 VEZÉRCIKK Pünkösdi gondolatiság Kovács Zoltán Igenis van pünkösdi gondolatiság! Vannak olyan jóindulatú kétkedők, akik felteszik a kérdést, létezik-e ilyen egyáltalán, mert ha igen, akkor

Részletesebben

ISTEN TANÚSÁGTEVŐI AZ ŐT NEM ISMERŐK KÖRÉBEN. Biblia-tanulmányok. 2015 július szeptember

ISTEN TANÚSÁGTEVŐI AZ ŐT NEM ISMERŐK KÖRÉBEN. Biblia-tanulmányok. 2015 július szeptember ISTEN TANÚSÁGTEVŐI AZ ŐT NEM ISMERŐK KÖRÉBEN Biblia-tanulmányok 2015 július szeptember Isten tanúságtevői az Őt nem ismerők körében Biblia-tanulmányok (2015. július szeptember) Biblia-tanulmányok (2015.

Részletesebben

A L S Ó V Á R O S I H A R A N G S Z Ó

A L S Ó V Á R O S I H A R A N G S Z Ó A L S Ó V Á R O S I H A R A N G S Z Ó A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VI. Évf. I. szám 2011. január Papnak pap legyen a barátja kötötték lelkünkre annak idején a szemináriumban. Ez alatt azt

Részletesebben

Isten Országa a Bibliában. A Szentlélek a Bibliában

Isten Országa a Bibliában. A Szentlélek a Bibliában Dr. Kovács L. P. Bánk OFM BIZONY MONDOM NEKED, MÉG MA VELEM LESZEL A PARADICSOMBAN Lk 23,43 Isten Országa a Bibliában A Szentlélek a Bibliában Készült XVI. Benedek pápa PORTA FIDEI motu propio apostoli

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Lukács Tamás: Szolgatársak, testvérek és munkatársak Pál munkatársi körében... 7

TARTALOMJEGYZÉK. Lukács Tamás: Szolgatársak, testvérek és munkatársak Pál munkatársi körében... 7 TARTALOMJEGYZÉK HIRDESD AZ IGÉT! Sinka Csaba: Törıdés krisztusi módon... 1 Lee Roberson: Örüljetek továbbra is!... 3 BIBLIATANULMÁNY Lukács Tamás: Szolgatársak, testvérek és munkatársak Pál munkatársi

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 5. Ahogy İ van, úgy vagyunk mi is

ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 5. Ahogy İ van, úgy vagyunk mi is Jézus Nevérıl hallunk tanítást. ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 5. Ahogy İ van, úgy vagyunk mi is Márk 16:14-18 Azután, mikor asztalnál ülnek vala, megjelenék magának a tizenegynek, és szemükre hányta az ı hitetlenségüket

Részletesebben

Lynnie Walker: Isten tízféle beszédmódja

Lynnie Walker: Isten tízféle beszédmódja Lynnie Walker: Isten tízféle beszédmódja Vélemények Isten többet akar hozzánk beszélni annál, amit mi általában meg akarunk hallani, vagy amiről úgy gondoljuk, hogy meghallottuk. Lynnie Walker megmutatja

Részletesebben

Lapozzunk Bibliánkban az Apostolok Cselekedeteinek 3. részéhez. vs. 1. Péter és János felment a templomba a délutáni imádkozás idejére, délután három

Lapozzunk Bibliánkban az Apostolok Cselekedeteinek 3. részéhez. vs. 1. Péter és János felment a templomba a délutáni imádkozás idejére, délután három Az Apostolok Cselekedetei 3-4. Lapozzunk Bibliánkban az Apostolok Cselekedeteinek 3. részéhez. vs. 1. Péter és János felment a templomba a délutáni imádkozás idejére, délután három órára, vagy ahogy Károli

Részletesebben

Gazdag papa. ADÓSSÁG kalauz

Gazdag papa. ADÓSSÁG kalauz Gazdag papa ADÓSSÁG kalauz Bagolyvár Könyvkiadó Budapest, 2004 ISBN 963 9447 48 X Copyright 2003 by Robert T. Kiyosaki and Sharon L. Lechter Published by arrangement with GoldPress Netherlands B.V. All

Részletesebben

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid!

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! 2014. november 1. szombat A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! Igehirdetésekben számtalanszor elhangzik a felszólítás: engedelmeskedjetek Istennek, kövessétek

Részletesebben