PROSTITUÁLTAK A BIBLIÁBAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PROSTITUÁLTAK A BIBLIÁBAN"

Átírás

1 Ócsai Árpád PROSTITUÁLTAK A BIBLIÁBAN (Az ısi mesterségrıl tabuk nélkül) Magánkiadás Ez a könyv nem árusítható! Hunor Könyvek Nyírbogdány, 2008.

2 Előszó, ajánlás és köszönetnyilvánítás Elékezett az idı, hogy errıl a témáról is részletesen írjak, miután behatóan tanulmányoztam, kutattam és a mélységekig alámerültem benne. A Biblia nem kertel! Feketén-fehéren le van írva benne minden mindenrıl! Sokan úgy vélik, hogy van, amirıl hallgatni illik, és nem szabad piszkálni, de tévednek, ha ezzel akarnak takarózni. Én, a szerzı személyesen kaptam vádakat a könyveim miatt eddig is, és hiszem, hogy ezután még több ilyen dicséretben lesz részem. A vádakat mindig olyanoktól kapom, akik a saját bőneik miatt támadásként értelmezik a mőveimet. Sajnos igaz az a mondás, hogy az ember nem bőntelen. Én sem! A tény azonban az, hogy, aki nem bánja meg a bőneit, az el fog kárhozni! A könyvemben a Bibliában szereplı prostituáltakat vizsgálom meg, és magát az ısi mesterséget, még pedig azzal a céllal, hogy levonhassuk a korrekt tanulságokat. Köszönetet mondok mindazoknak, akik bármilyen módon elırébb vitték a mővemet, hogy elérhessem a célomat. Hálás vagyok tehát a negatív és a pozitív kritikákért, javaslatokért, véleményekért... 2

3 Ajánlom mindazoknak, akik okulni akarnak a soraimból. A szerzı: Ócsai Árpád 3

4 1. Ha fellapozzuk a Magyar értelmezı szótárt, ezt találjuk a prostitúció címszó alatt: A nıi test üzletszerően folytatott, vagyis rendszeres áruba bocsátása, többnyire úgy, hogy a prostituált nı jövedelmét annak kényszerül adni, aki a tevékenység üzleti jellegét megszerzi (a stricinek, a lányok futtatójának, a madámnak, aki a bordélyházat mőködteti). Hasonlóképpen világítja meg a témát a prostituál címszó alatti meghatározás: megvásárol, kiszolgáltatott helyzetbe hoz, lealjasít, lezülleszt. Most vizsgáljuk meg ugyanezt a Magyar szinonima szótár alapján is: Prostituált: szajha, utcalány, ribanc, rima, rüfka, mindenki macája, céda, repedtsarkú, kurtizán, kuruc, kéjnı, cemende, perdita, hetéra, pillangó, kokott, metresz, ká, kurva; ill. hőtlenkedı, feslett, laza erkölcső nı, kól görl (call girl). Számomra ez a felsorolás és meghatározás összeegyeztethetetlen volt a Bibliával, sıt a SZENT BIBLIÁVAL! Miért? Mert a vallásos nevelés, melyben én is részesültem, tabu témaként kezeli azokat a bizonyos kinemmondható, erkölcstelen, illetlen fogalmakat, szavakat, témákat, mesterségeket, melyek istentelenségnek 4

5 számítanak. Még szerencse, hogy a Biblia nem kertel, és nem beszél mellé, ugyanis akkor vádolható lenne azzal, hogy nem ıszinte. Engem (a szerzıt) azzal vádolnak, hogy túl nagy a szám és sokat járatom. Igen, én mindig ıszintén meg mertem mondani az igazat! A Biblia ugyanezt teszi, és Isten is így van ezzel. Az értelmezı szótár rámutat arra, hogy a köznyelv mennyire színes, választékos, sokoldalú. Sohasem gondoltam, volna, hogy a prostituált szinonimája a kuruc, bár azt sokszor hallottam, hogy kuruckodik valaki valakivel, és az bizony a viháncolást jelenti, na de egy rossz lány hogy lehet kuruc?! És mégis! Ugyanilyen furcsa volt számomra a pillangó is. A lepke általában szép, színes és mindenki megcsodálja, ha találkozik vele az erdıszélen, mezın stb. Ugyanez nem mondható el az éjjeli pillangóról! Igen, de magában a pillangó még nem jelent prostituáltat, vagy mégis? Mindenesetre nem minden lepke pillangó, és nem minden pillangó lepke! Szinonimaként alkalmazhatjuk a prostituáltra a perdita szót is, bár, aki látta a dalmata kiskutyákról készített filmeket, biztosan megbotránkozik, hiszen erre a névre hallgat a kiskutyák édesanyja is. Ilyen nevet adni egy kutyának!? Illetlen, bár ennyi kiskutya láttán majdnem találó a név... Végül, de nem utolsó sorban, egy angol kifejezést veszek górcsı alá: call girl. Amikor 5

6 angolul tanultam, már az elején találkoztam a girl szóval, amely azt jelenti, hogy lány. Szintén találkoztam a call, azaz hívni szóval. Ha valakit telefonon felhívok, vagy magamhoz hívok, akkor azt mondom, hogy call. Azt is jelenti, hogy valakit a nevén nevezek, vagy nevén hívok. Pl.: Call my name. Igen ám, de ha ezt a két szót együtt használom: call girl, akkor félreérthetetlenül azt fejezem ki, hogy elhívható lány, bár így nem mondjuk magyarul. Szórakozó helyeken a call girl -ök felszolgálnak hiányos öltözetben, és bizony a munkájukhoz hozzátartozik a vendégek, kuncsaftok olyan kiszolgálása is. Nevén nevezve: ık tehát prostituáltak, de mi vagyunk elég tapintatosak, ha azt mondjuk rájuk, hogy call girls. Most térjünk rá a Bibliára, amivel látszólag összeegyeztethetetlen az elıbbi vizsgálódás. A Bibliában nem találjuk sem a call girl, sem a perdita, sem a pillangó, sıt még jó pár hasonló szinonimát sem, ugyanakkor vannak benne prostituáltak, nem is kevesen! Miért? A kérdésre nem lehet egy mondattal válaszolni, hiszen ez sokkal bonyolultabb. Összetett, komplex a téma! Már a meghatározás és az értelmezés is magyarázatra szorul. Kik a prostituáltak? 6

7 Sokak szerint ez a kérdés egyértelmő, de nem így van! Ahogy az erkölcsi színvonalunk is eltér egymásétól, ugyanúgy az ítélethozatalunk is eltérı. Például, van aki csak azokat nevezi prostituáltaknak, akik nyilvánosan árulják önmagukat szexuális célból. Mások szerint viszont azok is feslett, laza erkölcső nık, azaz prostik, akik az egyetlen, igazi, nagy ıt megcsalva hőtlenekké válnak. Talán azok, akik számtalan csalódás, kudarc, félresiklott kapcsolat után még reménykednek a nagy ı, az egyetlen, az igazi érkezésében, nem prostituáltak? Az egynél több kapcsolat már hőtlenség! Egyszóval: komplex a témafelvetés... 7

8 2. A kutatást folytassuk tovább, és vegyük a kezünkbe a Biblia nevek és fogalmak címő kötetet. Lapozzuk fel a p betőnél, és keressük meg a parázna nı (prostituált) címszót. Idézem:...aki nyilvánosan árúba bocsátja magát. Feslett élető lány vagy asszony (3Móz 19:29; 5Móz 23:17); a fogalmat az ószövetségi próféták gyakran használják képes értelemben, hogy kifejezzék vele Izráel szellemi hőtlenségét Istenével szemben. (Ézs 1:21; Jer 2:20); az ókor pogány kultuszai gyakran egyfajta kultikus prostitúcióval kötötték egybe a templomi istentiszteleteket (3Móz 19:29; 21:7,9,14; 5Móz 23:28). Pál óv a paráznákkal való közösségtıl, mert az tisztátalanná teszi az embert (1Kor 6:15-16). Most, ha lehet még bonyolultabb lett a kép, de egy választ találtunk a kérdésre, miszerint miért vannak megemlítve szép számban a prostituáltak?. Azért, hogy láthassuk, mit mővelt Izráel az Istenével. Ugyanígy egy lehetséges, sıt találó válasz a pogányok pusztulásának okára is. Érdekes, hogy Pál is kapcsolatba került ezzel a témával... Most vizsgáljuk meg a prostituált bibliai szinonimáját, azaz a paráznát. Kik a paráznák, és mi a paráznaság? Jó kérdés, ugye? Ebben is 8

9 megoszlanak a vélemények. Amikor fordítottam az Újszövetséget, a paráználkodásnak fordított magyar szóval nem találkoztam. Viszont találkoztam az é porné és a porneia, sıt a porneüó, valamint a pornosz szavakkal. Mit jelentenek ezek? Mindegyik alapja a pornó, melyet mi is átvettünk, és azt hiszem, nem kell megmagyaráznom a jelentését. A görögök is tudták, hogy mi a pornó és a pornógráfia. A négy szó pedig a következı: porneia: paráznaság, házasságtörés, hőtlenség, bálványimádás porneiüó: paráználkodni, házasságtörést elkövetni, hőtlenkedni, átv. értelemben bálványt imádni porné: parázna nı, házasságtörı nı, hőtlen nı, bálványt imádó nı pórnosz: paráználkodó (férfi), házasságtörı (férfi), hőtlen (férfi), bálványimádó (férfi) A magyar paráználkodás szót sokan nem értelmezik helyesen. Úgy vélik, hogy ez csakis a házas emberek számára tiltott tett. Tévedés! Miért? Figyeljük meg, hogy miként fogalmazza meg a definíciót a Biblia nevek és fogalmak c. könyv: Paráználkodás: Törvény által tiltott, házasságon kívüli nemi érintkezés (1Kor 6:9 és 18, 2Kor 12:21, Galata 5:19, Márk 7:22); a pogány bálványáldozati kultuszok többnyire szexuális 9

10 kicsapongásokkal jártak (Jer 2:20 és 3:6); jelképesen: Isten iránti hőtlenség (Ez 16.) Megdöbbentı, de igaz, hogy a házasságon kívüli bármiféle szexuális tett paráználkodásnak minısül. Egyes bibliafordításokban házasságtörésnek fordítják a porneia szót, és házasságtörést elkövet -nek a porneüó kifejezést. A meghatározás ma sajnos nem pontosan érthetı, hiszen sokan így kiskaput látnak, hiszen azt vallják, hogy a még nem megkötött házasságot nem törik meg, ha egyedülállók folytatnak szexuális viszonyt. Ma élettársak, szabadúszók, és szinglik hirdetik büszkén, hogy ık nem törnek házasságot. A Biblia azonban határozottan kimondja ezekre a tiltott kapcsolatokra, aktusokra, hogy porneüó. 10

11 Prostituáltak mindig voltak a földön a bőneset után, hiszen ez egy ısi mesterség. Igen ám, de kik a prostituáltak a Biblia szerint? Miért kérdezem ezt? Azért, mert sok nı és férfi hiszi azt tévesen önmagáról, hogy nem prostituált. Egy szeretı nézett a szemembe dacosan kijelentve, hogy: Én nem vagyok prosti!, holott az volt a Biblia alapján! Vegyük tehát sorba a példákat, méghozzá a Bibliából: Máté 5: Hallottátok, hogy meg lett határozva: Ne paráználkodj! Én viszont azt mondom, hogy aki kívánsággal tekint egy nıre, már paráznaságot követett el vele a szívében! Mit mondott itt Jézus? Azt, hogy, aki megkívánja a másik embert, prostituálttá válik, és azt is prostituálttá teszi! Mikor nem? Ha a házastársadat kívánod meg! Ez az egy kivétel van a prostitúció ellen! Döbbenetes, igaz? Természetesen mondhatod azt, kedves olvasóm, hogy a paráznaság nem mindig prostitúció, hiszen nem mindig üzletszerően folytatják, és nem minden esetben bocsátják árúba önmagukat a paráznaságot elkövetık. Igen ám, de a Biblia 3. 11

12 nem tesz különbséget a kettı között! Minden paráznaság prostitúció! Miért? Azért, mert ugyanazt teszi a parázna, azaz a prostituált, ha kér érte pénzt, vagy ha más okból cselekszi. Itt nem a pénzen van a hangsúly! A prostituált csak a mai értelemben üzletasszony. A bibliai idıkben a prostituált egyenlı volt a paráznával, ha kapott érte pénzt, ha nem... Egyébként mi a véleménye a mai társadalomnak arról a nırıl, aki nem törvényesen éli meg a szexuális életét, azaz félrelép, méghozzá több min egyszer? Az, hogy prosti, céda stb... A Biblia nem tesz különbséget a nıi és a férfi hőtlenek között sem. Mindkét nembelit úgy nevezi, hogy prostituált. Porné és pornosz! Miért? Azért, mert mindkettı ugyanazt a bőnt követi el, és ugyanabban a büntetésben részesül. Most nézzük tovább! Pál ezt írja: Héberekhez 13:4 Legyen megbecsült a házasság mindenki elıtt, és a házasélet legyen tiszta! A paráznákat és a házasságtörıket pedig ítéletével sújtja az Isten! Most ismerkedjünk meg egy új szóval és annak a változataival, hiszen különbséget tesz a Biblia a paráznaság = prostitúció és házasságtörés között. Ezzel arra a kérdésre szeretnék választ 12

13 adni, hogy miért?, és hiszem, hogy meg is találjuk rá a választ. Moikhalisz, moikhalidosz: házasságtörı nı, házasságtörı, istentelen Moikháó: házasságtörésre csábítani (a férfi), med. házasságtörést elkövetni (a férfi és a nı) Moikheia: házasságtörés, erkölcstelen tett Moikheüó: házasságtörést elkövetni, házasságtörésre csábítani (férfi), házasságtörésre magát csábíttatni (nı), hőtlenné válás Moikhósz: házasságtörı, istentelen Tehát: miben különbözik ez a két görög kifejezés, ha szinte ugyanazt jelenti magyarul? A válasz Máté evangéliumában található. Máté 5:32 Aki elbocsátja feleségét paráznaság esetét kivéve, az házasságtörıvé teszi ıt, és aki elbocsátott nıt vesz feleségül, az házasságtörést követ el. Az eredeti görög szövegben így különbözteti meg a szavakat az író: paráznaság esete: porneiasz, házasságtörıvé: moikheüthénai, házasságtörést: moikhátai. Bonyolult? Figyeld csak: paráznaság esetét kivéve, azaz bármi okból, kivéve a megcsalást. Logikus, hogy ha már megcsalta, és akkor engedi el, már nem teszi házasságtörıvé, de ha eddig hőséges volt, és most elengedi a házastársa, kiszolgáltatja a kísértınek, és így házasságtörıvé 13

14 teszi. Olyan ez, mint a szüzesség. Egyszer lehet elveszíteni, utána már nem veszítheti el. Az elsı házasságtörés moikheüó, a többi már porneiasz. A két tett ugyanaz, de van egy apró különbség. Van egy vicc, mely szerint feltesz egy kérdést a hitves: hőséges voltál hozzám? A válasz: majdnem mindig... Az elsı alkalom hőtlenné, házasságtörıvé tesz, majd a többi paráznává, prostituálttá, de a büntetésed ugyanaz! Csupán egy apróság: Máté 5:27-28-ban Jézustól a moikheüó szót idézik. És ez azért fontos, mert a Biblia már az elsı alkalmat is tiltja, nem csak a számos többit... Az elsı alkalom pedig az, amikor ránézel egy emberre, és megkívánod ıt szexuálisan! Nincs más lehetıséged, mint a hőség vagy a hőtlenség! 14

15 4. Lehetetlen hőségesnek lenni, jelentette ki egy férfi, és ezt már több nıtıl is hallottam. Jézus meghatározása és Isten törvénye szigorú. Pál ezt mondja: 1. Kor. 6:9-10. Ne tévelyegjetek: sem paráznák, sem bálványimádók, sem házasságtörık, sem bujálkodók, sem fajtalanok,... nem fogják örökölni az Isten országát. Tehát nem lesz ott hőtlen. De kik a hőtlenek még? Sokan azt mondják, hogy egy homoszexuális pár is lehet hőséges egymáshoz. Ezt maga a Biblia cáfolja! Figyeld csak meg Pál szavait:... sem paráznák, sem házasságtörık, sem bujálkodók, sem fajtalanok... Melyek ezek a szavak? pornosz: parázna, prostituált stb. moikhósz: házasságtörı, hőtlenné váló... malekósz: gyönyöröknek élı, élvezkedı, puha, nıies, leszbikus, transzvesztita, pedofíl stb... árszenokitész: férfival közösülı, homoszexuális, sodomita, pedofíl, férfifertızı... Szeretném most kiemelni a két utolsó kifejezést: malakósz és árszenokitész. Az elsı kifejezés azokra a férfiakra és nıkre vonatkozik, akik a szexuális vágyaikat nıiesen élik ki. Mit jelent ez? Azt, hogy a simogatást, fogdosást, csókoló- 15

16 zást, nyalakodást stb. élvezik, de nem a házasságukban és nem a házastársukkal. Sajnos manapság egyre jobban burjánzik ez a fajta házasságtörés, hőtlenség. Elkeserítı, de a prostitúció eme formáját ma igencsak terjesztik, és el is akarják fogadtatni a közvéleménnyel! Ma nem akarják elfogadni az Isten és a Biblia határozott álláspontját, hogy ezek bőnök! Vegyük például az orális szexet. Ez bőn? Ez házasságtörés és hőtlenség? Isten szerint: igen! Az önsimogatás, maszturbáció szintén bőn! Mindezek hőtlenségek, mert kimarad belılük a lényeg. A gyönyör eme kiélvezése helyettesíteni próbálja a házaspár szexuális életében természetes gyengédséget, szeretetet, gondoskodást és ragaszkodást. A házasságban helye van, sıt nélkülözhetetlen mindez, de azon kívül mindez perverzitás, házasságtörés, és malakósz -ra jellemzı viselkedés, mely Isten szemében halálos bőn. Prostitúció, melyért halál jár! A második kifejezés a férfi szóból ered, és a férfias viselkedést kórósan kiélık jellemzıje. Még a krumplit is!, jelentette ki egy ember, és hozzátette:... ha el nem gurul! A férfi szerepe a házasságban az irányítás és a döntés. Természetesen ez vonatkozik a szexualitásra is. Míg a nı a befogadó fél, addig a férfi pontosan az ellenkezıje. Igen ám, de ma ez szinte eltőnt, fıleg a szexuális életbıl. Az önzés, erıszak, brutalitás 16

17 és kegyetlenkedés korszakát éljük, és ha Sodomát hozom fel példaként, nem állok távol az igazságtól. Ma sajnos természetesnek tőnik, ha egy nı férfiasan határozott. Felcserélıdtek a szerepek. A férfiak malakósz -szá váltak, a nık pedig pont az ellenkezıjévé. Ma egy nı elıtt két lehetıség áll: prostituált lesz vagy sodomita. Ugyanígy a férfiak számára is két lehetıség adott: vagy nıiessé válnak, vagy brutális sodomitákká. Isten azonban egy utat tár mindenki elé, mégpedig a természetes, Isten törvénye szerinti utat. Hőség! Ez a titok, mely mindennek a kulcsa! Ma divatos az anális közösülés, homoszexualitás, szadizmus, mazohizmus és a pedofília. Nem akarják elfogadni az emberek, hogy mindez Isten szemében halálos bőn. Van egy határ, amit nem szabad átlépni, de az emberi önzés, vágy és erıszak határtalan. Vegyük alapul az elsıt. Mi a baj az anális közösüléssel? Csupán az, hogy természetellenes! Ugyanez vonatkozik a pedofíliára és a homoszexualitásra is. Míg két egynemő fél között csakis természetellenes közösülés jöhet létre, nem beszélhetünk természetes viselkedésrıl. Vizsgáljuk meg most a pedofíliát. A Biblia így örökíti meg Isten szavát: szerzek neki segítıtársat, hozzá illıt. (Genezis) 17

18 Ahogy Ádám és Ádám, vagy Éva és Éva nevetségesnek hangzik, ugyanígy természetellenes, ha a segítıtárs nem hozzáillı. Mit jelent ez? Azt, hogy a férfinek és a nınek egymáshoz illınek kell lennie életkorban is. Nem természetes, és nem Isten törvényének megfelelı, ha a házaspár tagjainak életkora feltőnıen eltérı. Például: ha a nı idısebb, nem tőri az irányítást és a döntést, ezért átveszi az uralkodást, és a férje fejére nı. Ha a férfi sokkal idısebb, és ezt még egyszer kihangsúlyozom: sokkal idısebb, akkor az szintén természetellenes! Sokan most felhördülnek, és ostobának tartanak, de a hőség csak akkor biztosítható, ha a két fél egymáshoz illı és egymást segíti. Csupán egy kérdés: a nem ivarérett gyermek, lehet fiú vagy lány, hogyan illik egy felnıtt, ivarérett férfihez illetve nıhöz, és hogyan segítheti azt a szexuális aktusban? Sehogy! Ez egyoldalú, és egy kalap alá vehetı a szexuális segédeszközök használatával, mely szintén természetellenes, sıt Isten törvényével ellentétes. A hőség csakis Istennel lehetséges, nélküle viszont lehetetlen, és ez az utolsó, de legfontosabb meghatározás a hőtlenség-hőség témakörében. Hol van Isten egy homoszexuális, pedofíl, házasságtörı vagy parázna viszonyban? İ csakis a hőséges házasságot támogatja egymáshoz illı 18

19 nı és férfi között, akik segítik egymást, méghozzá Isten felé! 19

20 5. A Bibliában szereplı prostituáltak közül most vizsgáljuk meg Ádát és Cillát, Lemech feleségeit. Kik voltak ık, és miért voltak prostituáltak? Lemech (Lámek) feleségeirıl nem sokat ír a Biblia, ahogy magáról Lemech-rıl sem. A férfi Metusáel fia, Káin leszármazottja volt, és Genezis 4. fejezete azt örökíti meg vele kapcsolatban, hogy fiatalembert ölt meg. Miért? Figyeljük csak meg, miért ölte meg Lemech a fiatalembert! Min vesztek össze, és miért ütötték egymást? Áda nevének jelentése: ékszer, szépség, tetszés, szórakozás, felékesített; reggel. Lemech elsı felesége jó ok egy gyilkosságra... Cilla, Lemech másik felesége volt Tubálkain anyja, de érdekes az ı nevének jelentése is: árnyék, felüdülés, védelem, ének. A nevek találóak és elgondolkodtatóak. Most nézzük mindezt más szemszögbıl. Mivel Lemech két nıt egyszerre használt és anyagilag is eltartotta ıket, házasságtörıvé tette önmagát és a feleségeit is. Ilyen értelemben ık mindhárman prostituáltakká váltak, és kiszolgáltatott helyzetbe hozták önmagukat, sıt egymást is! Lealjasították és lezüllesztették önmagukat, és 20

21 egymást is erkölcsileg. Talán ez nem prostitúció Isten szemében? A többnejősége = házasságtörés és paráznaság! Kihez volt hőséges Lemech? Adához vagy Cillához? Egyikhez sem! Itt azonban csak a kezdetét látjuk a tragédiának. Káin utódai ugyanis összeálltak Séth leszármazottaival, és így Séth leszármazottai bementek Káin lányutódaihoz, és azok szültek nekik. Így sokasodott meg az emberek bőne a Földön. Sajnos az özönvíz vetett véget ennek a bıdületes mélyzuhanásnak. Az emberek erkölcsi lealjasodása, lezüllése nagyon is figyelemreméltó. Mihez vezetett? A pusztulásukhoz. Most nem kellene azonnal félreverni a vészharangot? Nézzük tovább! Noé lerészegedett, és meztelenül tartózkodott a sátrában. Khám ezt újságolta el a fivéreinek. Sém és Jáfet azonnal ruhát ragadtak, és hátrálva közelítették meg az apjukat, hogy ne is lássák annak lealacsonyodását, kiszolgáltatott voltát, és betakarták a meztelen férfit. Noé úgy viselkedett, mint ma egy férfi prostituált, aki kiszolgáltatja a bájait az éppen érkezıknek... Szomorú, de itt Khám volt az éppen érkezı... A következı Ábrahám felesége volt, akit Egyiptomban kis híján prostituálttá tettek. A történtek alapján nem sok választotta el ıt ettıl a megtiszteltetéstıl, hiszen Ábrahám csúnyán kiszolgáltatta a feleségét! Félt, hogy megölik Sá- 21

22 ráért, ezért letagadta a kapcsolatukat. Mit ért el ezzel? Idézem: Mondd, hogy húgom vagy,... hogy életben maradjak teérted. És amikor Ábrahám megérkezett Egyiptomba, látták az egyiptomiak a húgát, hogy az nagyon szép. Mikor meglátták ıt a fáraó fıemberei, dicsérték a fáraó elıtt, és elvitték a nıt a fáraó udvarába. És megjutalmazta Ábrahámot ezért a fáraó juhokkal, ökrökkel, szamarakkal, szolgákkal stb. Az Úr viszont csapásokkal büntette a fáraót az Ábrahám feleségéért... (Genezis) A konfrontáció alkalmával szembesítette a fáraó Ábrahámot a hazugságával. Azzal érvelt, hogy ha tudta volna a tényeket, nem vette volna feleségül Sárát! Ábrahám prostituáltat csinált a feleségébıl, hogy mentse a saját irháját. Még szerencse, hogy Isten közbelépett, mielıtt késı lett volna... Ábrahám és Sára nem voltak hőségesek egymáshoz! Mit is jelent ez? Azt, hogy paráznák voltak. Miért? Idézem a Genezis 16. fejezetét: És Sára, az Ábrahám felesége nem szült neki, de volt egy egyiptomi szolgája, akinek a neve Hágár volt. Mondta tehát Sára Ábrahámnak: Nézd, az Úr bezárta az én méhemet, hogy ne szüljek. Kérlek, menj be az én szolgámhoz, talán az által megépülök. És engedett Ábrahám Sára szavának. Vette tehát Sára Hágárt, és átad- 22

23 ta neki feleségül. És bement Hágárhoz, és fogant méhében, ı pedig, amikor látta, hogy terhes lett, nem volt becsülete az ı asszonyának ı elıtte. Csodálkozunk? Ez a házaspár nagyon elszúrta! Sára tudta Isten törvényét, mégis arra vette rá a férjét, hogy paráznává váljon, sıt tegye azzá a két nıt is! Hágárt úgy kezelték, mint egy tárgyat... Ne csodálkozzunk, hogy Hágár, miután terhes lett, úgy bánt Sárával, mint egy kiszolgáltatott helyzetben lévı utolsó szajhával. Vajon ezek után Ábrahám hogyan vélekedett a két féltékeny, acsarkodó, egymást szajhaként kezelı nırıl? Az eseményeket továbbkutatva látjuk, hogy Hágárnak menekülnie kellett, és bizony Istennek kellett közbelépnie, hogy ne halállal végzıdjön ez a házasságtörés. Hágár megértette Isten szavát és felfogta, hogy Ábrahám és Sára házassága az egyedüli törvényes kapcsolat, és neki nincs helye abban. Megszülte Ismáelt, de tudták mindhárman, hogy az nem a megígért elsıszülött fiú, csupán egy törvénytelen gyermek... Súlyos következményekkel járt ez a lealjasító, szégyentelen paráznaság! 23

24 6. Ma Sodoma és a sodomizmus mindennél idıszerőbb, aktuálisabb. Miért? Azért, mert úgy tőnik, ránk erıltetik a homoszexualitást, mintha az lenne a legtermészetesebb. Hát, nem az! A Biblia és Isten határozottan szembeszállnak a homoszexualitással! Olvasd el a Genezis 19. fejezetét! Sodoma elpusztult a sodomizmus miatt. Ezt írja a Bibliai nevek és fogalmak címő könyv Sodomáról:... hitetlensége és istentelensége miatt Isten megsemmisítette a sodomiták városát; a bőn, az aljasság és Isten ítéletének a jelképe. (Ész. 1:9-10, 3:10, Jeremiás 23:14, Jeremiás Sir. 4:6, Ezékiel 16:46, Máté 10:15, Róma 9:29, Jelenések 11:8). Sokan azt vallják manapság, hogy a homoszexualitás nem bőn, és tolerálnunk kell. Sıt, nem szabad diszkriminálnunk azokat, akik MÁSAK, mint a heteroszexuális emberek. Van ezzel egy aprócska baj! A történelem folyamán számos példa bizonyította azt, hogy ahol felbukkant a sodomizmus, ott kipusztultak a sodomiták, sıt azok is, akik tolerálták azt! Nem elgondolkodtató tény ez? Mondhatod azt, kedves olvasóm, hogy ki vagyok én, hogy meg akarom szabni a törvényt, de akkor jusson eszedbe, hogy 24

25 ugyanezt kérdezték Lóttól is, mielıtt rárontottak, hogy megerıszakolják ıt is és a vendégeit is. Az akkori sodomiták meghaltak, és ez vár mindazokra is, akik engem vagy a Bibliát, vagy Istent semmibe veszik megrántva a vállukat. Isten a törvényhozó, és én csak azt tolmácsolom, sıt a Bibliában is az van megörökítve, amit Isten mondott. A pedofíliával ugyanez a helyzet, és ide sorolhatnám a leszbikusságot, (halottakkal való szex nekrofília, állatokkal való szex stb.) szakszavakat! Sodoma sorsára akarsz jutni? Akkor toleráld a sodomitákat... * * * Lót megmenekült Sodomából, de ami ott ıt is megközelítette, az a lányait is befolyásolta. Lót lányait maga Lót tette prostituáltakká. İk pedig az apjukat! Ez kölcsönös volt. Hogy lenne Lót prostituált? Tehetnéd fel a kérdést, hiszen sok mindenkirıl el lehet képzelni ezt, de pont Lótról nem. Az események magukért beszélnek. Leitatta a két nı Lótot, hogy szexuális kapcsolatba léphessenek vele. Lót nem tudott semmirıl. Olyan részeg volt, hogy nem emlékezett semmire. Lót lányai pedig teherbe estek a saját 25

26 apjuktól... A moábiták és ammoniták büszkék lehettek az ıseikre! Három parázna, házasságtörı ember volt ennek a két népcsoportnak az ıse. Három prostituált. Ma mit tesznek valakivel, ha prostitúcióra akarják kényszeríteni? Elıször is: a józan gondolkodás képességétıl fosztják meg, sıt olyan kényszerhelyzetbe hozzák, ahonnan nincs kiút, és ettıl kezdve szabad az út... Nem ezt tette Lóttal a két lánya? * * * Gérár királya, Abimélek a Biblia egyik különleges szereplıje. Miért? A válasz a Genezisben található. İ tanult Ábrahám és Izsák hibáiból, bőneibıl, sıt a Sára és Rebeka (héberül: Rivka) bőneibıl. A történelem ismétli önmagát, szokták mondani, és ez logikus következtetés. Abimélek annyit tudott Sáráról, amit ı és férje, Ábrahám állított, azaz, hogy testvérei egymásnak. Megtetszett Abimélenek Sára, ezért elvitette magához a nıt. Ábrahám nem tehetett semmit, hiszen az állításuk szerint nem volt a férje. Isten azonban közbelépett: Meghalsz az asszonyért, akit elvettél annak ellenére, hogy férjnél van!, mondta Isten Abimélenek. Abimélek jogosan mentegetızött, hiszen ı úgy tudta, hogy feleségül veheti Sárát. Gérár uralkodója nem nyúlt Sárához, de majdnem megtörtént 26

27 a tragédia Sárának és Ábrahámnak köszönhetıen. Sára ajándékokkal együtt került vissza a férjéhez. Ezer ezüstjébe került Abiméleknek ez a kaland. A pénz szemek befedezıje lett. Döbbenetes, igaz? Kérdezem én: jogosan mentegetızött Abimélek? Hiszen megkívánta és elvitette a nıt! Továbbmegyek: Abiméleknek felesége volt otthon. Idézem:... meggyógyította Isten Abiméleket és az ı feleségét... (Genezis 20.) Abiméleknek nem volt elég a saját felesége?! Ha tovább kutatunk a Bibliában, ismét találkozunk ezzel a névvel: Abimélek. Ugyanaz az ember volt? Sokak vallják, hogy apáról és fiáról van szó. Vegyük alapul mi is ezt. Vajon a fiú jobb volt-e mint az apja? Mindenképpen. Említettem, hogy a történelem ismétli önmagát. Iszák és Rebeka Gérárba költözött. Ugyanaz a szituáció, mint Ábrahám és Sára esetében, de némi különbség mégis van. Hiába hazudnak, mégis lebuknak Abimélek elıtt, mert ı nem hisz nekik és figyel! Abimélek meglátta a házaspárt, hogy többet megengednek maguknak, mint két testvér... Enyelegtek, írja a Biblia, és így folytatja: Kicsin múlt, hogy a felségeddel nem közösült valaki a nép közül... (Genezis) Rebekát megkívánta ezek szerint legalább egy férfi Gérárban... Így lett majdnem prostituált Rebeka is... * * * 27

28 Jákób és Ézsau története közismertnek számít, ugyanakkor senki sem kapcsolná össze ıket a prostitúció fogalmával. Úgy Jákób, mint Ézsau többnejőségben szenvedett. Észau negyven évesen nısült meg, és tette moikhosz -szá Jehuditot és Boszmátot, majd késıbb Mahaláthot. Három nıvel élt szexuális kapcsolatban rendszeresen. Így váltak mind a négyen porné -vá és pornosz -szá. Jákób sem volt egy cseppet sem jobb a bátyjánál és a sógornıinél. İ négy nıvel tartott fenn rendszeres szexuális kapcsolatot. A részleteket, a szégyenteljes, szaftos eseményeket lásd a Genezisben. Röviden úgy foglalnám össze, hogy Leával becsapta az apósa Jákóbot, majd egy héttel késıbb Rákhel is bekapcsolódott ebbe a tragikus házasságtörésbe. Jákób hiába volt szerelmes Rákhelbe, már hét évvel az esküvı elıtt is, Leát vette feleségül tudatlanul. Lábán, a drágalátos após tette így házasságtörıvé a két lányát és a vejét. Igen ám, de késıbb Rákhel beleráncigálta Bilhát, a szolgálólányt is a házasságtörésbe, majd ezen felbátorodva Lea is prostituálttá tette Zilpát, a saját szolgálóját. A négy nı szörnyőséges harca itt még nem ért véget. Sokan azt vallják, hogy ez törvényes házasság volt, és köze sincs a prostitúcióhoz, de akkor mi a helyzet a Rúben mandragóra-bogyóival?! Rúben, Lea fia bogyókat talált, 28

29 és Leához vitte azokat megmutatni. Rákhel megkívánta a bogyókat, és üzletelni kezdett a két nı. A vége az lett, hogy Jákóbot egy éjszakára megvásárolta Lea! Mi ez, ha nem prostitúció? Figyeld csak meg: Én hozzám gyere be, mert megvettelek a fiam mandragóra-bogyóiért! És közösült vele azon az éjszakán... és szült Jákóbnak ötödik fiút. (Genezis) 29

30 7. Jákóbnak hány gyermeke volt? Erre a válasz általában az, hogy 12, de ez ebben a formában nem igaz! Jákóbnak volt egy lánya is! İ volt a 13. gyermeke: Dina. İ vajon megúszta a moikhosz -szá válást? Sajnos a válasz: NEM! Prostituálttá tette ıt Sekhem, Khámor fia. Hiába próbálták törvényes útra terelni a lány megerıszakolását, a vége az lett, hogy özveggyé vált. Sekhemet megölték Dina bátyjai, és Jákób számonkérésére így válaszoltak: Hát úgy kellett bánni a mi húgunkkal, mint egy prostituálttal? (Genezis) Dinát ezután csak akkor említi (utoljára) a Biblia, amikor felsorolja Jákób családját, akik leutaztak Egyiptomba Józsefhez. Ezek után nyoma vész, nem tudjuk, mi történt vele... * * * Támárról hallottál-e már, kedves olvasóm? İ Júda menye volt. Igen ám, de ez a nı megözvegyült, amikor Hér meghalt. Júda következı fia, Ónán nem akart pótférj és pótapa lenni, ezért Hérnek, a bátyjának özvegyével úgy közösült, hogy megszakította az aktust a magömlés elıtt. Persze, hogy nem lett gyermekük. Ónán meghalt, méghozzá pontosan ezért a bőnéért! Júda ekkor 30

31 azt ígérte Támárnak, hogy ha özvegyen marad és nem megy idegenhez férjhez, akkor felneveli neki Sélát, a fiát. Támár várt, és idıközben Júda felesége meghalt. Júda özvegy lett, és Séla felnıtt, Támár pedig látta, hogy Júda nem állja a szavát. Támár átöltözött, és kiült a városkapuba, mint egy prostituált. Júda meglátta, és azt hitte, amit látott. Nem ismerte fel a mennyét, és ajánlatot téve neki alkudozásba kezdtek. Egy kecskében állapodtak meg, a nı pedig zálogba vette a győrőjét, pálcáját és győrője zsinórját. Az aktus eredménye terhesség lett. Támár özvegyi ruhába öltözött, miután Júda távozott tıle. Júda elküldte a kecskét a barátjával, de ı sehol sem találta a prostituáltat. A tudakozódás eredményeképpen kiderült, hogy sehol sem volt semmiféle prostituált. Három hónappal késıbb Támárt prostitúcióval vádolták be Júdánál, aki ítélkezett felette: meg kell égetni! Ekkor mutatta meg Támár a győrőt, a pálcát és a zsinórt. Igazabb ı nálam..., vallotta be Júda, és beismerte a bőnét, de többször nem is tette magáévá. Támár ikreket szült Júdától: Péreczet és Zerákhot. Csak egy kérdés: ki volt nagyobb prostituált: Támár vagy Júda? * * * 31

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

Mozgássérült Passió 2010

Mozgássérült Passió 2010 Mozgássérült Passió 2010 1. Bevezetı zene 2. Barabás Gyorsan jön a színre az oltár környékérıl Barabás Laci: Szabadon engedtek, engem, a lázadót!? İt, pedig keresztre feszítették! İt, aki semmi rosszat

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I.

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I. HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 70p. 2015. január 9. 1. Fejtsd meg a

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Passió 2011. Bevonulás: Júdás árulása: ÉNEK:

Passió 2011. Bevonulás: Júdás árulása: ÉNEK: Passió 2011. Éppen a hálónkat mostuk a parton, amikor ezt mondta: Jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket. Mi pedig azonnal otthagytuk hálóinkat és követtük ıt. Azóta sok minden történt

Részletesebben

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 1. - Hogyan nyerte Jézus a Nevét? Jézus Krisztus Nevérıl tanítunk a mai napon. Három Igerésszel kezdjük a mai tanítást: Zsidó 1:1-6 Minekutána az Isten sok rendben és sokféleképpen

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata ALAPTANÍTÁSOK A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata 1Korinthus 14:27-29 Ha valaki nyelveken szól, kettı vagy legfeljebb három legyen, mégpedig egymás után; és egy magyarázza

Részletesebben

Mátészalka Kossuth tér, 2011.03.13. Böjt Azért vannak a jó barátok. Becseiné Kató Anikó

Mátészalka Kossuth tér, 2011.03.13. Böjt Azért vannak a jó barátok. Becseiné Kató Anikó Mátészalka Kossuth tér, 2011.03.13. Böjt Azért vannak a jó barátok Becseiné Kató Anikó Jézus mondja: "Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa." Imádkozzunk: Az Úr az én pásztorom, nem szőkölködöm.

Részletesebben

Izrael története 2 Segédanyag az írásbeli vizsgára

Izrael története 2 Segédanyag az írásbeli vizsgára Izrael története 2 Segédanyag az írásbeli vizsgára Kivonulás és pusztai vándorlás A kivonulás Biblia szerinti időpontja: i. e. 1445 A bibliai kronológia kulcs évszámai (i.e.1867; 1445; 966; 605) és igehelyei

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Gedeon kis hadserege

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Gedeon kis hadserege A Biblia gyermekeknek bemutatja Gedeon kis hadserege Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e?

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Jézust szelídnek tartjuk. Ilyennek mutatja a házasságtörő asszonynak az esete. Meg akarják kövezni, de Jézus megmentette ettől. A keresztfán kéri az Atyát,

Részletesebben

Józsua vezér lesz lesz

Józsua vezér lesz lesz A Biblia gyermekeknek bemutatja Józsua vezér lesz lesz Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Rut : Szerelmi

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Rut : Szerelmi A Biblia gyermekeknek bemutatja Rut : Szerelmi történet Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Lyn Doerksen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások ALAPTANÍTÁSOK

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások ALAPTANÍTÁSOK ALAPTANÍTÁSOK A Biblia megértése 8. Nık a szolgálatban 3. Ez a tanítás arról szól, hogy szabad-e az asszonyoknak szólni a gyülekezetben, vagy csöndben kell-e maradniuk állandóan. 1Korinthus 14:34-36 A

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK Gyógyulás 2. Jézus megváltása

ALAPTANÍTÁSOK Gyógyulás 2. Jézus megváltása ALAPTANÍTÁSOK Gyógyulás 2. Jézus megváltása Máté 8:17 Beteljesedjék, amit Ésaiás próféta mondott, így szólván: Pedig betegségeinket İ viselte, és fájdalmainkat hordozá Ez az Ige idézet az Ószövetségbıl,

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus születése Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A szabadság törvénye. 2. fejezet. A szabadság ígérete

A szabadság törvénye. 2. fejezet. A szabadság ígérete A szabadság ígérete 2. fejezet A szabadság törvénye S oha nem felejtem el Istennek azt a közvetlen válaszát, amit 1990 tavaszának elején kaptam tıle. Munkámból kifolyólag akkoriban sokat utaztam az országban,

Részletesebben

A legkedvesebb fiú rabszolga lesz

A legkedvesebb fiú rabszolga lesz A Biblia gyermekeknek bemutatja A legkedvesebb fiú rabszolga lesz Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Kerr és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119 Tartalomjegyzék Előszó 5 i. rész: A neveiben föltárulkozó Isten Bevezetés az 1. részhez: Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem 9 1. Elóhim 15 2. Jehova vagy Jahve 21 3. Ő, Aki gondot visel 27

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Pasarét, 2011. szeptember 4. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Alapige: 1Sámuel 26,23-25 Az Úr mindenkinek megfizet a maga igazsága és hűsége szerint, mert

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. 60/24. Történet.

A Biblia gyermekeknek bemutatja. 60/24. Történet. A Biblia gyermekeknek bemutatja A t zember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : E. Frischbutter 60/24. Történet www.m1914.org Bible for Children, PO

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Hét este, hét reggel. Kiscsoport. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! És lett este, és lett reggel,

Hét este, hét reggel. Kiscsoport. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! És lett este, és lett reggel, Kiscsoport Hét este, hét reggel 1. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! az első nap ezzel telt el. 5. Égben madár, vízben halak, röpködjenek, pancsoljanak! ötödik nap ezzel telt el. 2. Hát

Részletesebben

A SZEMÉLYES KAPCSOLATOK ERKÖLCSE (SZEXUÁLETIKA) TÉTELSOR

A SZEMÉLYES KAPCSOLATOK ERKÖLCSE (SZEXUÁLETIKA) TÉTELSOR A SZEMÉLYES KAPCSOLATOK ERKÖLCSE (SZEXUÁLETIKA) TÉTELSOR 2. Férfinak és nőnek teremtette 2.1. A nemek eredete 2.2. Ami azonos: a személyes méltóság 2.3. Ami különbözik: a nemi sajátosságok 2.4. Az azonosság

Részletesebben

LEGÁNYI NORBERT FİAPÁT ÉS AZ OBLÁTUSSÁG

LEGÁNYI NORBERT FİAPÁT ÉS AZ OBLÁTUSSÁG Várszegi Asztrik OSB LEGÁNYI NORBERT FİAPÁT ÉS AZ OBLÁTUSSÁG Az oblátusintézmény végigkíséri a szerzetesség történetét, korszakonként más és más hagyományt alakítva ki magának. Az obláció Istennek adott

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege A Biblia gyermekeknek bemutatja A Nílus hercege Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

Az 1 Krón 1,1-ben is említik valamint a: Jób 31,33; Lk 3,38; Róm 5,14; 1 Kor 15,22, 45; 1 Tim 2,13, 14.

Az 1 Krón 1,1-ben is említik valamint a: Jób 31,33; Lk 3,38; Róm 5,14; 1 Kor 15,22, 45; 1 Tim 2,13, 14. Alig tudjuk elképzelni, hogy milyen lehetett az, amikor Ádám volt az első és egyetlen ember a Földön. Biztosan magányos volt egyedül. Ádám számára ez természetes volt, még soha nem ismert egy másik embert.

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9.

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. 2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. Kedves Olvasó! Sok szeretettel adjuk közre a 2015. évi bibliaolvasó útmutatót. A közösen

Részletesebben

DÓZERHIT 11. - Az átlag feletti hit Bor Ferenc Ságvár, 2013. 09. 23.

DÓZERHIT 11. - Az átlag feletti hit Bor Ferenc Ságvár, 2013. 09. 23. DÓZERHIT 11. - Az átlag feletti hit Bor Ferenc Ságvár, 2013. 09. 23. Hálaadással, magasztalással és dicsérettel járulunk Atyám a Te szent színed elé. Köszönjük az Úr Jézus Krisztus kiontott drága szent

Részletesebben

Isten felméri Ábrahám szeretetét

Isten felméri Ábrahám szeretetét A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten felméri Ábrahám szeretetét Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Tammy S. Franciáról fordította : Helga Himer Kiadta :

Részletesebben

JÓZSEF TÖRTÉNETE III. RÉSZ

JÓZSEF TÖRTÉNETE III. RÉSZ JÓZSEF TÖRTÉNETE III. RÉSZ A gabona Kánaán földjén is igen megfogyatkozott, és azt mondta akkor fiainak Jákób: Hallom, hogy Egyiptomban van gabona; menjetek el oda, és vegyetek belőle, hogy ne haljunk

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

Péter és az ima hatalma

Péter és az ima hatalma A Biblia gyermekeknek bemutatja Péter és az ima hatalma Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Ruth Klassen 60/57. Történet www.m1914.org Bible for

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

Dávid, a király (2. rész)

Dávid, a király (2. rész) A Biblia gyermekeknek bemutatja Dávid, a király (2. rész) Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Ruth Klassen 60/21. Történet www.m1914.org Bible for

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus csodái Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. 60/12. Történet.

A Biblia gyermekeknek bemutatja. 60/12. Történet. A Biblia gyermekeknek bemutatja Negyven év Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Lyn Doerksen 60/12. Történet www.m1914.org Bible for Children,

Részletesebben

A szlovákok elszakadása a Magyar Királyságtól és Csehszlovákia megalakulása

A szlovákok elszakadása a Magyar Királyságtól és Csehszlovákia megalakulása A szlovákok elszakadása a Magyar Királyságtól és Csehszlovákia megalakulása A szlovák politikusok figyelemmel követték a hadi és a politikai történéseket, ugyanis tisztában voltak vele, hogy ez a háború

Részletesebben

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban 2005 1 Tartalom 1. Bevezetés. 3 2. Iskolatípusok szerinti teljesítmények.... 6 2. 1 Szakiskolák 6 2. 2 Szakközépiskolák. 9 2. 3 Gimnáziumok 11 2. 4 Összehasonlítások... 12

Részletesebben

A királyok kora történetének váza

A királyok kora történetének váza A királyok kora történetének váza Ssz. Júda Izráel Év 1 Saul 2 Dávid Isbóset 3 Dávid 4 Dávid, Salamon 5 Salamon 6 Roboám Jeroboám 930 913 7 Abijjá 913 910 8 Ászá 910 909 9 Nádáb 909 908 10 Baasá 908 886

Részletesebben

Mészáros Sándor Az engedelmesség Komáromi Baptista Gyölekezet. Az engedelmesség. Jónás könyve alapján

Mészáros Sándor Az engedelmesség Komáromi Baptista Gyölekezet. Az engedelmesség. Jónás könyve alapján Példa: Az engedelmesség Jónás könyve alapján Egy hív édesapa fia lelkipásztornak készült. A fiú elhatározta, hogy külföldre megy egy fels bb tanulmányi fokozat megszerzése érdekében. Az édesapa aggódott

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

A szatmári béke. Magyarország a szatmári béke idején

A szatmári béke. Magyarország a szatmári béke idején 1 A szatmári béke Magyarország a szatmári béke idején A szatmári béke megkötésének körülményeit vizsgálva vissza kell tekintenünk az azt megelőző eseményekhez. 1701-ben Rákóczi Ferenc egy nemesi mozgalmat

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

ISKOLAI TÖRTÉNELEM VERSENY

ISKOLAI TÖRTÉNELEM VERSENY ISKOLAI TÖRTÉNELEM VERSENY 2013/2014. TANÉV NÉV:.. OSZTÁLY:. Az idei történelem verseny témája: Szent István és az államalapítás kora. A feladatok közül próbálj mindegyikre válaszolni. Ne csüggedj, ha

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Biblia megértése 4. Szent Szellem bennünk és rajtunk

ALAPTANÍTÁSOK. A Biblia megértése 4. Szent Szellem bennünk és rajtunk ALAPTANÍTÁSOK A Biblia megértése 4. Szent Szellem bennünk és rajtunk János 14:17 Az igazságnak ama Szellemét: akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja İt és nem ismeri İt; de ti ismeritek İt, mert

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. 60/6. Történet.

A Biblia gyermekeknek bemutatja. 60/6. Történet. A Biblia gyermekeknek bemutatja Jákób, a csaló Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot; Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : M. Kerr; Sarah S. 60/6. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

Rogate 2008. április 27.

Rogate 2008. április 27. Rogate 2008. április 27. Megszólítható Isten közbenjáró ember Textus: 2Mózes 32,7 14 1. Amit a textusról tudni kell exegetikai / kortörténeti megértés A szakasz a Sínai-hegyi szövetségkötés és törvényadás

Részletesebben

Székely János: Bibliaismeret

Székely János: Bibliaismeret Székely János: Bibliaismeret Hittankönyv a középiskolák 9. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 01. Mi a Biblia? Vedd, és olvasd! A Biblia isteni eredetének jelei Sugalmazás 02. A Szentírás Isten szava,

Részletesebben

A gyűrűn látszott, hogy soká hordhatták és sokat dolgozott az, aki viselte, mert kopott volt, de gyűrű volt. Az anyós nagylelkűségére

A gyűrűn látszott, hogy soká hordhatták és sokat dolgozott az, aki viselte, mert kopott volt, de gyűrű volt. Az anyós nagylelkűségére A gyűrű kora A jobb keze gyűrűsujján lévő karikagyűrűt nézegette. A házassági évfordulójuk közeledett. Hányadik is? Ki kell számolnia. Ha 52-ben házasodtak és most 2011-et írunk, akkor ez az 59. Nem kerek

Részletesebben

Atyaság. Azt gondolom sikerült röviden bemutatni azt a kuszaságot, ami ezen a téren ma az egyházban van.

Atyaság. Azt gondolom sikerült röviden bemutatni azt a kuszaságot, ami ezen a téren ma az egyházban van. Atyaság Manapság sok szó esik a szellemi atyaságról fıként az újonnan megjelenı apostolokkal kapcsolatban. Ezt a két fogalmat sokan már összetartozó fogalomként is kezelik és ebbıl adódóan már kezd elterjedni

Részletesebben

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva Olcsó krumpli Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva ment ajtót nyitni. Nagy örömére, az édesanyja állt az ajtó előtt. Anyukám, de jó, hogy jössz. Alig állok a lábamon, olyan álmos vagyok. Kislányom! Csak

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 6. RÉSZ NOÉ ÉS AZ ÖZÖNVÍZ

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 6. RÉSZ NOÉ ÉS AZ ÖZÖNVÍZ Bata Mária BIBLIAÓRÁK 6. RÉSZ NOÉ ÉS AZ ÖZÖNVÍZ 2. www.ujteremtes.hu Noé és az özönvíz Az emberek sokasodni kezdtek a föld színén, és leányaik születtek. Látták az Istennek fiai az emberek leányait, hogy

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

Böröcz Zsófi vagyok, a Bogyiszlói Hagyományırzı Egyesület tagja.

Böröcz Zsófi vagyok, a Bogyiszlói Hagyományırzı Egyesület tagja. Böröcz Zsófi vagyok, a Bogyiszlói Hagyományırzı Egyesület tagja. A családunkban több, a falu által is elismert táncos volt. Az elsı az üknagymamám testvére, Szente Béniné Bárdos Zsófi nénasszony, aki szerepel

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

3. Csak egy nevet írj!(4p.) Mózes honfoglaló utóda: A 300 fős hadsereg vezére A megvakított bíra: Az ő botja virágzott ki

3. Csak egy nevet írj!(4p.) Mózes honfoglaló utóda: A 300 fős hadsereg vezére A megvakított bíra: Az ő botja virágzott ki HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: III. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám:91p. 2015. február 27 1. Sorold fel

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

ADVENT ESTI DICSÉRET

ADVENT ESTI DICSÉRET ADVENT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Megszánva árva népedet, hogy

Részletesebben

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő.

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő. Válás és újraházasodás a Biblia szemszögéből Ebben az írásunkban a Biblia válás és újraházasodás kérdésére vonatkozó kijelentéseivel szeretnénk foglalkozni. Az Újszövetség világosan elutasítja a válást.

Részletesebben

BIBLIAISMERET HIT GYÜLEKEZETE

BIBLIAISMERET HIT GYÜLEKEZETE Bibliaismeret Hit Gyülekezete emelt szint 0812 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 21. BIBLIAISMERET HIT GYÜLEKEZETE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

Ha a gyógyítás nem mőködik

Ha a gyógyítás nem mőködik Ha a gyógyítás nem mőködik 2009 Rue Anne Hass, M.A., Intuitive Mentoring és I-Mentoring, www.intuitivementoring.com. Látogasd meg Rue honlapját, ahol további cikkeket találsz Az EFT-rıl és az érzékeny

Részletesebben

2014. október - november hónap

2014. október - november hónap 2014. október - november hónap Téma: A Lélek gyümölcse 5. hét Szeretet 2014. szeptember 30., kedd Tapasztald meg Isten szeretetét Ige: Drágának tartalak, és becsesnek (Ézsaiás 43,4) Max Lucado: Értékes

Részletesebben

Ószövetségi bibliai történetek 9-10 éveseknek. Prof. Homer C. Hoeksema

Ószövetségi bibliai történetek 9-10 éveseknek. Prof. Homer C. Hoeksema Ószövetségi bibliai történetek 9-10 éveseknek Prof. Homer C. Hoeksema El szó Ez a könyv 9-10 éves gyerekek számára készült, az Újszövetséget feldolgozó könyvvel párban. A két könyv egy sorozat tagja, és

Részletesebben

Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet. Ronyka http://www.varazslatostitkok.com

Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet. Ronyka http://www.varazslatostitkok.com Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet Írta: Károlyi Veronika (Ronyka) Copyright Károlyi Veronika, 2015 Minden jog fenntartva! Ingyenes e-könyv 5 bődületes hiba,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

1. oldal, összesen: 16 Szerzı: Hajdu Miklós

1. oldal, összesen: 16 Szerzı: Hajdu Miklós 1. oldal, összesen: 16 Szerzı: Hajdu Miklós Önkép-teszt Önkép. Kimondjuk ezt a szót, és automatikusan ugrik be a jelentés. Az a kép amilyennek látjuk magunkat. Látjuk magunkat valamilyennek, az életünk

Részletesebben

yymár meglévő csoport számára:

yymár meglévő csoport számára: 1. HÉT: FILIPPI 1,1 11 Tényleg Krisztushoz tartozom? Kezdjük a beszélgetést azzal, hogy feltesszük valamelyiket a következő kérdések közül a csoportnak: yykezdő csoport számára: Mi indított arra, hogy

Részletesebben

Feri rágja a térdét. Rónási Márton

Feri rágja a térdét. Rónási Márton Feri rágja a térdét Rónási Márton Tavasz volt, amikor beköltöztünk abba a házba, ahol kamaszkoromat éltem meg, abba a házba, ahol a legjobb barátom lett Láncos, a hatalmas fekete kutya, akit tíz éve temettem

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 10. A segítı szolgálata 2.

ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 10. A segítı szolgálata 2. ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 10. A segítı szolgálata 2. Apostolok Cselekedetei 6:1-7 Azokban a napokban pedig, mikor a tanítványok sokasodának, a görög zsidók közt panaszkodás támada a héberek ellen,

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

Böjti gondolatok. Bibliaolvasás: Ézs 58.

Böjti gondolatok. Bibliaolvasás: Ézs 58. Bibliaolvasás: Ézs 58. Böjti gondolatok húsvét elıtti hat hetet, ami most kezdıdött el, böjti idıszaknak nevezik. Eredetileg úgy jött létre ez az egyházi hagyomány, hogy Jézus Krisztus kereszthalálának

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 21. Nagypéntek Loránt Gábor KERESZTREFESZÍTÉS Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Miután kigúnyolták mármint Jézust levették róla a köpenyt, felöltöztették a saját ruhájába, és

Részletesebben

avagy a repedt nád és a pislogó gyertya

avagy a repedt nád és a pislogó gyertya avagy a repedt nád és a pislogó gyertya E Megrepedt nádat nem tör el, a pislogó gyertyabelet nem oltja ki (Ésa 42:3) redetileg ezt a fejezetet nem akartam megírni, illetve hozzácsatolni a könyvhöz. Ercsi

Részletesebben

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19.

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19. 1 Egy pokoli házasság (Rm 7:1-6) Suhai György Balatonszárszó, 2014.03.19. Mindannyian egy tökéletes társra vágyunk! Na de úgy valaha is igazán belegondoltunk már abba, hogy milyen lehet egy tökéletes társsal

Részletesebben

A gazdag ember és a szegény ember

A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

Isten felméri Ábrahám szeretetét

Isten felméri Ábrahám szeretetét A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten felméri Ábrahám szeretetét Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger; Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : M. Maillot; Tammy S. 60/5. Történet

Részletesebben

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei A World Internet Project magyarországi kutatása országos reprezentatív minta segítségével készül.

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben