- aki elkezdi és be is fejezi -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "- aki elkezdi és be is fejezi -"

Átírás

1 Salamon Tornáca Misszió Web: Tel: / Tel: / aki elkezdi és be is fejezi - Mindenek előtt hadd kezdjem azzal, hogy ezek az üzenetek, kinyilatkoztatások nem alapos Bibliatanulmányozás eredményei, és elsősorban nem az a céljuk, hogy prédikációt, vagy igehirdetést töltsenek be, hanem az, hogy szellemi látást és útmutatást, előremutatást, iránymutatást adjon a hivőknek és a gyülekezeteknek, ahogyan azt a Szent Szellemtől kaptam. A Szent Szellem azt mondta, hogy ne Istenről prédikáljak, hanem az Ő hangja legyek, hogy rajtam keresztül szólhasson. Mindemellett abban a hitben és tudatban adom tovább ezeket az üzeneteket, hogy: rész szerint van bennünk az ismeret, rész szerint a prófétálás. De mikor eljő a teljesség, a rész szerint való eltöröltetik. (Biblia felfedező szerint) Az előző nemzedéknek csodálatos kijelentései voltak a Mózesi sátorról, gyakran gyönyörködtem benne, hogy mekkora kijelentést vettek belőle Isten szolgái. Isten célja a sátorral az volt, hogy itt a földön találkozhasson az emberrel, beszéljen vele, tanítsa, és hogy egy kapcsolatot fent tudjon tartani vele. A szent sátor előtt az Édenkert volt ez a találkozási hely, azonban a bűneset után, mikor Isten kiválasztott egy népet magának, Izraelt, mint testületet, akkor rendszeresen kereste Isten a találkozás lehetőségét az emberrel. Ehhez kellett a kijelentés sátra. Egy hely, ahol a Meny és a föld egyesül, egy hely, ahol a Meny megnyilvánul itt a földön, ahol a Meny manifesztálódik, láthatóvá válik itt a földön. Ennek a találkozásnak az Alfája az Édenben volt és ennek a találkozásnak a végkifejlete, az utolsó manifesztációja az Új Jeruzsálem lesz, amely leszáll a Menyből, az Omega kenettel fog zárulni. Ez lesz az a végső sátor, amelyet János a Jel. 21:3-ban bemutat. Majd egy hatalmas szózatot hallottam, amely a trónból hangzott fel, s a mely ezt mondta: Imé az Isten sátora az emberekkel együtt van, náluk üti fel sátorát. Az Ő népeivé lesznek és Isten maga lesz velük. (Csia ford. ) Egyszerű ford: Isten otthona mostmár az emberek között van. Ezentúl Isten együtt lakik az emberekkel, akik népévé lesznek. A királyi széken ülő az Atya ezt mondja ma is, hogy: IMÉ MINDENT ÚJJÁ TESZEK! Mert én vagyok az Alfa és az Omega, az ELKEZDŐ és a BEFEJEZŐ. 1

2 Az első eltöröltetik, hogy helyébe álljon az utolsó. A Mózesi sátor, aztán a Salamoni templom, majd a helyreállított nehémiási templom, csupán az árnyéka volt annak, amit az Úr az Omega kenetben, a végidőkben, a végkifejletben tenni fog. Mert ezt mondja a Szent Szellem: Imé mindent megújítok ma! Az első Istennel való találkozási hely a bűneset előtt, gyönyörű volt, nem volt benne bűn, ami elválasztotta volna Istentől az embert. Ez volt az Isten Alfája, a Vele való intim kommunikáció Alfája, az Istennel való találkozás, beszélgetés Alfája, a közösség Alfája. Isten ezt a helyet szeretné és ezt a helyet fogja is visszaállítani minden ember számára, és testületileg is a gyülekezetek számára. A bűn azonban elválasztotta az embert az Istentől, és ezért Isten a bűnös ember számára készített egy új tervet a Vele való találkozáshoz, amelyben azonban még nem volt benne a megváltás, ez még először az árnyéka volt az igazinak. Ezt az új tervet Mózesnek adta oda a Sínai hegyen és ez volt az első találkozóhely Isten és ember között, Isten és az Ő saját kiválasztott népe között. A Mózesi sátrat lehetne az Alfa után a Béta szintnek nevezni, vagy béta tervnek. Hosszú időn keresztül állt ez a sátor Izrael számára, amikor aztán Isten megengedte, hogy Salamon felépítse a templomot, amelyben ugyanaz az istentisztelet folyt, mint a Mózesi sátorban, csupán a külső forma volt továbblépés, szellemileg azonban nem eredményezett különösebb változást hosszú távon Izrael számára. A Salamoni templom a pompájával és a gazdagságával az Isten Királyságának az előképe. Azonban azt látom, hogy az újszövetség keresztényei is hosszú időn keresztül időztek a Mózesi törvényes szellem hatalma alatt. Isten ezekben a napokban elkezdett egy új világosságot adni a hivőknek, a gyülekezeteknek a törvény és a Szellem szolgálatáról. Azonban ez elég hosszú út, mire ez a lepel teljesen lehull a szellemi szemekről. Néhányan, akik már kaptak egy kis világosságot a kegyelemről és a törvényről, a szabadságról azt hiszik, hogy már mindent látnak és tudnak, pedig ez csak egy kicsiny szelete az igazságnak. Isten Szelleme azt mondja ma nektek, hogy: Lépjetek tovább! Ne legyen lerágott csont ez a most felismert igazság, ne e körül forgolódjatok, mert én új és új igazságokat, új és új kutakat akarok számotokra megnyitni. Soha ne bálványozzátok a látást! Lépjetek tovább! Az elkövetkezendőkben Szellemem egy új világosságát akarom nektek adni az Isten királyságáról. Lépjetek tovább! Az Úr leépíti a Sauli hamis királyságokat és felépíti az Ő királyságát a hivők és a gyülekezetek életében. Ezért a Mózesi sátortól tovább kell menni, és el kell jutnod Isten népe a Dávid sátoráig, látást kell kapnod a szellemi templomról, az Isten királyságáról Dávidon és Salamonon keresztül, majd látást kapni arról, hogyan nyilvánult meg mindez az Újszövetségben. A Mózesi sátoros istentisztelettől el kell szakadni ma Jézus Nevében, mert a Szent Szellem új dimenziókba akar vinni, ma be akarja mutatni neked az Ő királyságát. De aztán tovább is akar vezetni, ezért itt sem éri meg leállni, mert a cél a jelenések 21.rész. D ez egy folyamat. Úgy látom ma a gyülekezeteket és a hivőket, mint akik ennek a szellemi utazásnak, szellemi fejlődési folyamatnak valamelyik állomásán, szintjén vannak. Sajnos azonban látok egy - egy helyen megrekedt hivőket és gyülekezeteket is. Amikor beszélgetek valakivel vagy nyilatkozni hallok valakit, azonnal meglátom szellemben, hogy az Alfa és az Omega nevű szellemi utazás melyik szintjén van, meglátom azt, hogy egy 2

3 helyben áll-e vagy halad, növekszik az illető. Hasonlóan a gyülekezetek szellemi állapotát is gyorsan felismerem szellemben hol tart. Most térjünk vissza még az Alfához és az Omegához, Édenkerthez és az Új Jeruzsálemhez. Az Édenkert az a hely, ahol még nincs bűn, az Új Jeruzsálem ismét az a hely lesz, ahol már nem lesz bűn, mert ez a helyreállítás a visszaállítás megtörtént. Az Édenben a középpontban az Élet Fája állt, amely Jézus Krisztus előképe, amíg erről a fáról evett az ember, addig az Édenben maradhatott. Az első találkozási hely egy kert volt Isten és ember számára, az utolsó pedig egy város, az új Jeruzsálem, amelyben szintén nincs templom. Jel mert maga a Mindenható Úr Isten és a Bárány a város temploma Ugyanaz a kép, mint az Élet Fája az Édenben. Isten ma ezekben a napokban az Omega látásban gondolkodik és az a terve, hogy a gyülekezetek és a hivők belépjenek ebbe az időszakba és dimenzióba, amelyet a végidőkben fog kibontani. Ez a szint Babilon ítélete után érhető el, csak akkor fog megvalósulni, ha Isten népe és az egyház kijön a Babiloni rendszerből, annak az intézményesített, hierarchikus, vallási felépítményéből és módszereiből, vallási hagyományaiból, a külső formák utánzásából, amelyek mögött nincs mély belső tartalom. Hogyha a keresztények kijönnek a hamis egyház hamis ideológiájának, hamis tanításaiból, a hamis befedezések, hamis tekintélyek kontrollja alól, hogy az Úr Szelleme a Menyasszony, és az Ő Testének a helyreállítását el tudja végezni közöttük. Ekkor lesz az új Jeruzsálem a férje számára felékesített Menyasszony, de mindenképpen a Nagy Parázna hamis asszony, hamis egyház megítéltetése után jön elő, lesz láthatóvá. A Szent Szellem vágyva vágyja, hogy a Zsidók 12:18-24 valóság, élő szellemi valóság legyen a gyülekezetek és a hivők számára. Mert Babilonban mindez csupán betű és semmi valóságtartalma nincs. Mert nem kézzel foghatóhoz, égő tűzhöz, homályhoz, sötétséghez és viharhoz járultatok, sem kürtharsanáshoz, szózatok hangjához, melyet azok, akik hallották, elutasították, hogy tovább ne szóljon hozzájuk, - ugyanis nem viselhették el Isten szigorú parancsát: Még ha állat érintené is a hegyet, kövezzék meg. S oly félelmetes volt a tünemény, hogy Mózes így szólt: Nagyon megijedtem, reszketek, hanem Sion hegyéhez és az élő Isten városához járultatok, a mennyei Jeruzsálemhez, aztán angyalok tízezreihez, a mennyekben összeírt elsőszülöttek ünnepi odagyülekezéséhez és eklézsiájához, a Bíróhoz, mindenek Istenéhez, a bevégzett igazságosak szellemeihez, új szövetség közbenjárójához, Jézushoz, a meghintő vérhez, mely Ábelnél hatalmasabban beszél. Amikor a hivőket és a gyülekezeteket már nem köti semmi Babilonhoz, mert még a vallásos, hamis szövetségi kapcsolatok is elszakadtak már, akkor a Szent Szellem elkezdi Isten népét egyenként felvinni a Sion hegyére. Ez az út meredek, ez az út felfelé vezet, ez az út nem a testi kereszténység útja, ez az út az imádás és a Prófétaság Szellemének útja, ez az út a szellemi látás és kinyilatkoztatások útja, ez az út a harc és a konfrontáció útja is, nem pedig a megalkuvásé. Ide nem a Sion hegyéről való beszéd fog téged eljuttatni, hanem az, hogyha rendületlenül figyelsz a Szent Szellemre és engedelmeskedsz is neki. Így kapta meg Mózes a Sínai hegyen, és így kapta meg Dávid a Sion hegyén a látást az építésről, a hegyen kapták meg az isteni tervet. 3

4 A te személyes életedre vonatkozóan, a szolgálatodra vonatkozóan, a gyülekezeted számára elkészített mennyei tervet itt fogod megkapni te is. A Sion hegyére felmenve fognak angyalok is szolgálni feléd. Ez az a hely, ahol Isten Szelleme látni akarja a hivőket. Isten Szelleme hívja először a vezetőket, szolgálattevőket, dicsőítőket; kihívja őket a racionalizmusból, az ésszerű, számító,intellektuális hivő életből és szolgálatokból a hit útjára, a szellemben járás útjára. Ez az a hely, ahol nincsenek jól bevált emberi tervek és receptek végszükség esetére, hogyha Isten nem segítene. Ez az a hely, ahol nem fogsz már megalkudni, ez az a hely, ahol megszűnik az értelem kontrollja és a Szent Szellem vezetése van érvényben minden területen. Az élő Isten városához érkeztetek, a mennyei Jeruzsálemhez. Hát legyen rajtad láthatóvá Isten népe Sion hegyének áldása és az új Jeruzsálem szentsége, tisztasága és dicsősége. Az ige azt írja, hogy ide érkeztetek, azonban ez ma mégsem látszik meg. A következő mondata Pálnak: Zsidók 12:25 (Egyszerű ford. ) Vigyázzatok, nehogy visszautasítsátok, amit Isten mond. Ez az út és ez a hely mostmár az Isten beszéde meghallásának és az annak való engedelmesség útja, nem az intellektuelé és a racionalizmusé. A Sion hegye az Isten hangjának a hegye, ahol Isten szól, a Sínai hegy is az volt, de ott még csak Mózes hallotta, ott még a nép nem kommunikált Istennel közvetlenül. Sajnos sok gyülekezetben és egyházban ma is így van még mindig, hogy a vezetők, pásztorok, lelkészek vagy püspökök privilégiuma az Isten szava. De ennek nem kellene így lennie, mert Isten az Ő drága Szelleme által az Újszövetség keresztényei számára személyes üzenetet tartogat, és beszélgetni szeretne vele személyesen, nem pedig közvetítő által, a vezetőkön, papokon keresztül. Azt mondja tovább Pál a zsidók 12: ben.(Egyszerű ford.) Akkor régen Isten szólt, a hangja megrázta a földet. Most pedig azt ígéri: mégegyszer megrázom de nemcsak a földet, hanem a Mennyet is. Ez a mégegyszer megrázom azt jelenti, hogy minden teremtett dolgot megráz és ezek el fognak tűnni. Akkor csak az marad meg, ami (aki) kibírja ezt a megrázást. Csia Lajos ford. szerint: Az ő hangja akkor a földet rengette meg, mostanra azonban az az ígérete szól: Mégegyszer meg fogom rengetni nemcsak a földet, hanem az eget is. Ez a mégegyszer nyilván említi azoknak a dolgoknak átváltozását, melyek, mivel alkotva vannak, inognak, úgyhogy megmaradjanak azok, melyek meg nem inognak. Azért ha megmozdíthatatlan királyságot kapunk, legyünk hálásak, mert ezzel Istennek tetszően, lelkiismeretesen és félelemmel szolgálhatunk. Mert hisz a mi Istenünk megemésztő tűz. Ma ezeknek a napjait éli az egyház, amikor Isten szava szól a Sion hegyéről és hívja népét hozzá közelebb. De Istenhez közelebb kerülni nem lehet külső formák utánzása által, nem lehet jó cselekedetek megtételével, nem lehet előírt külső vallásos formák követésével. Istenhez és a Sion hegyéhez közelebb kerülni csakis kijelentés által, a Szent Szellem kinyilatkoztatása által lehet. Azt látom, hogy sok kereszténynek, de még sok 4

5 vezetőnek sincs élő, friss kijelentése az Úrtól, ezért még szellemben a Sínai hegynél táboroznak, vagy a vallásban. Mások pedig a vezetőiktől várják az Istentől jövő kijelentést, ami szintén nem vezet fel a Sion hegyére. Jánost az angyal a Jelenések 21-ben szintén egy hatalmas, magas hegyre vezette fel, ahol látást kapott az új Jeruzsálemről, amely a menyből szállt le. Jánostól meg tudhatjuk azt is, hogy az Új Jeruzsálem már a menyben meg van, hiszen onnan száll le a földre. Jánosnak itt az angyal a Menyasszonyt mutatja be, amelyik már felékesítette magát, vagyis a gyülekezetet. Isten Szelleme ezáltal a kép által egy fantasztikus igazságot bontott ki számunkra. Az Új Jeruzsálem maga a Gyülekezet, amely a végidőkben azzá válik, amint kezdetben az első század Gyülekezetének idején. Ma minden gyülekezetvezetőhöz akar szólni a Szent Szellem. Ahogy Mózes, ahogy Dávid és ahogy János felmentek Istenhez a hegyre, úgy kell nektek is felmenni ezekben a napokban Isten jelenlétébe arra a szellemi hegyre, ahol meg fogjátok hallani az Ő hangját és ott a Gyülekezetre vonatkozóan további terveket fog átadni nektek Isten Szelleme. Isten igazi Gyülekezetét a menny hívja életre Isten szava által itt a földön, nem emberi pozíciókból fakadó törekvések és ambíciók, nem egyházi szervezkedések, terjeszkedés, nem felekezeti, intézményes irányítás által jön létre. Az utolsó idők, utolsó Omega kenetben járó Szent Szellem által született gyülekezetei olyan város gyülekezetek lesznek, amelyek nem korlátozódnak az állami támogatást élvező, intézményes keretek közé, nem korlátozódnak feltétlenül egy állandó épületbe, hanem minden városban egy gyülekezet lesz, amely Krisztus Testét képviseli. A Szent Szellem ezekben a napokban a vallási események alakulásaiban is jól láthatóan azon dolgozik, hogy vissza állítsa az első századi apostoli gyülekezeteket Magyarországon is és mindenütt a világon. A mennyei Jeruzsálemben Isten dicsősége ragyog és mindenféle drágakő, gyémánt és különböző értékek lesznek rajta, amelyek a mai hagyományőrző keretek, felekezeti, intézményes, demokratikus vagy diktatórikus korlátok közé nem fér bele. A mennyei mintára épült gyülekezetek azok, amelyek az apostolok és próféták alapjára épült fel (Efézus 2:20) ahogy azt itt a Jelenések 21:14-ben János is látta. Az itt kapott kinyilatkoztatásból személyesen is vettem látást a szolgálatomra vonatkozóan. Ezekben az igékben,amikor a Szent Szellem megmutatta jó pár napig gyönyörködtem és forgattam a szívemben őket. A városfal 12 alapkőre épült, ezekre a Bárány 12 apostolának nevei vannak felírva. Sok tanítást lehet hallani ma a gyülekezetekben, ahol a Jelenések könyvét úgy magyarázzák, mint egy utópisztikus jövőt, ami vár ránk,és majd valamikor a mienk lesz, majd valamikor megtörténik. Azonban ez egy alapos megtévesztés, mert ezek a napok már itt vannak. Ma! Ma! Ezekben a napokban, a mostban elkezdődött itt a földön, itt Magyarországon az Új Jeruzsálem vagyis Krisztus Menyasszonyának a helyreállítása, megszületése. Mindazokban a gyülekezetekben látni fogod Isten népe a Szent Szellem átformáló munkáját és az Isten Királyságának megnyilvánulását, ezt a dicsőséget kiábrázolódni, amelyeket nem darált be a mai politikai gépezet, és akik nem hajoltak meg a mai Hámáni politikai rendszer előtt. Tovább beszél nekünk itt a Szent Szellem erről az apostoli város gyülekezetről, amely az Omega kenet által lesz látható napjainkban. A városnak 12 kapuja volt, és a kapukon Izrael 12 törzsének nevei voltak fölírva. Ma azok a szélsőséges nézetek, amelyek teljesen elvetik az Ószövetséget egyáltalán nem ige szerintiek. Mert az Isten Gyülekezetei az apostoli tanításokra épülnek, de a kapukon az 5

6 Ószövetségből Izrael törzsének nevei ennek az ellenkezőjét bizonyítják. Mert a Menyben teljességet az Ószövetségi 12 apostol előképe, és az Újszövetségi 12 apostol együttesen adja, ők jelképezhetik a 24 vént, a menyben. Az apostoli gyülekezetek tehát e kettőnek a teljességét képviselik. Amit még megmutatott a Szent Szellem, ezeken az igéken keresztül, amikor szellemben voltam: Látok 3 apostoli szolgálatot egy látásban, egy szellemben összekapcsolódni Magyarországon ezekben a napokban. Ahogyan az új Jeruzsálem falain 3-3 kapu áll egymás mellett, minden falon 3-3 kapu, úgy fognak az apostoli szolgálók hármasával összekapcsolódni egy közös látásban. Ez a Szent Szellem szava, amely most kihirdettetik a Jézus nevében. De menjünk tovább. A Szent Szellem világossága erősen bontja most a régi, vagy a hamis gondolkodás magaslatait az életünkben. A Mózesi kijelentés sátra Krisztus Testének előképe volt. A salamoni templom is az volt, de ott még képet kaphattunk az Isten Királyságáról is. Azonban Krisztus igazi Teste itt ezekben a napokban fog megszületni. Azt mondja János 21:22 Templomot nem láttam abban a városban, mert maga a Mindenható Úr Isten és a Bárány a város temploma. Ezeknek a Gyülekezeteknek abszolút a központjába fog állni Jézus Krisztus. Nem fizikai épületek lesznek azok, amelyekre a szentek a tizedeiket behordják, mert a városban nincs templom. Az utolsó idők apostoli városgyülekezeteiben Jézus Krisztus már nem előkép, hanem maga a Gyülekezet fogja képviselni és bemutatni a testületi TESTET, és annak tagjai pedig egyenegyenként Krisztus testének tagjai lesznek. Krisztus teste a Gyülekezetben ábrázolódik ki. És bár Krisztus Testének nem ma kellene megszületnie, hanem annak az első apostoli gyülekezet megszületése óta látszania kellene, mégis a sok felekezeti és különböző egyházi szerveződés, sokféle vallási irányzat nem mutat egységet és nem a Testet mutatja, hanem a megosztottságot. Mert ha ez a sok ma létező gyülekezet a Krisztus Testét képviselné, akkor egy gyönyörű összehangolt egység lenne ebben a testben a FEJ irányításával (aki maga Krisztus), és nem egymás kritizálása,bírálása, nem rivalizálás és kárhoztatások lennének a testrészek között. Azt mondja János, hogy ebbe a városba, vagyis ebbe a Gyülekezetbe, amelyik Krisztus Teste, nem jut be oda semmi tisztátalan: senki nem mehet be oda, aki hamis dolgokat tesz. Krisztus eme helyreállított Gyülekezeteiben nem lesz helye a kétértelmű, tisztátalan beszédeknek, nem lesz a hivők között előítélet (rossz feltételezések másokról, kellő bizonyíték nélkül)nem lesz klikkesedés, hanem lesznek Isten szerinti kapcsolatok, nem lesz kibeszélés, nem lesznek rejtett, titkolt bűnök sem. De Krisztus eme helyreállított gyülekezetében nem lesznek hamis tanítások sem, nem lesznek béres lelkületű pásztorok és fizetésért prédikáló vezetők, vagy előadásokat tartó vezetők, szónokok. De nem lesznek lelkészek sem, hanem helyettük apostolok, próféták, tanítók, evangélisták és pásztorok lesznek, diakónusok és vének, illetve lesznek presbiterek, ahogyan azt az első század gyülekezeteiben láthatjuk. Úgy látom ezt a testet ma, mint ami rettenetesen meg van csonkítva, le van bénítva, ez még nem az a nagybetűs Krisztus TESTE, amely a meny dicsőségétől ragyog. Hogyha azt a szellemi képet, amelyet a Szent Szellem a világosságával beleexponál a szellemembe, le lehetne fizikailag mindjárt fotózni, az sem lenne képes visszaadni, visszatükrözni azt, amit a Szent Szellem mondani akart. 6

7 Az Istentől jövő rhémák és képek olyan dicsőségesek, hogy úgy érzem, mintha papírra vetve veszítenének az értékükből. Ki vannak téve az értelem és az emberi memória korlátainak, és a szókincsem korlátainak. Most azért imádkozom, hogy minden eszembe jusson és úgy, ahogyan azt néhány napja megkaptam, úgy és azt tudjam átadni. Galata 4:26 De a mennyei Jeruzsálem szabad: ez a mi anyánk. Ti pedig testvéreim, Izsák szerint az ígéret gyermekei vagytok. Pál itt a gyülekezetről, a mennyei Jeruzsálemről, mint anyáról beszél, amely már nincs a törvény átka alatt, hanem a Sion hegyén van. Arról beszél még az ige, hogy az asszony ígéret alapján szülte meg Izsákot. Ugyanígy Krisztus Gyülekezete az az asszony, amelyben a hivők kijelentés alapján születnek bele, a Szent Szellem ereje által. Azonban, hogyha nem a Sion hegyén van a Gyülekezet, hanem még a Sínai hegynél, akkor ott a fiak még testben járnak, nem szellemben, és a vallásban járnak. Egy látomást kaptam az Úrtól április 25.-én reggel, miközben ezt az üzenetet írtam. Nagyon megrendített és tudom, hogy komolyan szól az Úr ma a gyülekezetvezetőkhöz ismét. Egy fehér ruhában álló fiatal lányt láttam a jobb oldalamon állni, és ezt a szót kaptam hozzá a szellememben, hogy ez a lány még szűz és gyámság alatt van. A gyámja éppen távozóban volt a bal oldalamnál, de rábízta ezt a lányt parázna férfiakra, akiket arra biztatott, hogy erőszakoskodjanak vele,mert ő utódokat akar látni, mire megjön. Ez a leány a jobb oldalon láthatóan zaklatott és ideges volt, ide oda járkált, azt hittem egy pillanatra, hogy értelmi fogyatékos, vagy pszichésen sérült. De nem, csak tudta, hogy mi vár rá és némán, de nagyon zaklatottan viselkedett. Éreztem a szellememben, hogy nagyon fájt a szívem érte és sajnáltam őt. Erősen beleégette ezt a látomást a szellememben a Szent Szellem. Az asszony a gyülekezetet jelenti, aki e látás szerint szellemi erőszak áldozatává válik, vagy legalábbis erre készülnek. A szellemi erőszak, mint tudjuk varázslás. A Szent Szellem megmutatta a magyarázatot is. Azokat a gyülekezeteket jelképezi most a fehér ruhás lány, akik most készülnek egy általuk védőernyőnek nevezett lépést megtenni és bemenni a pünkösdi egyház égisze és szárnyai alá. Látom a pásztorok motivációját, amely több esetben az, hogy ők ragaszkodnak a régi, jól működő, vallásos intézményrendszerükhöz és ragaszkodnak a pásztori fizetésekhez, a pozíciók megtartásához., az állami támogatásokhoz. Látom ebben a lépésben a megalkuvást és a kompromisszumot, amely megöli, mindig megöli a kenetet. De a Szent Szellem ma nem azért hozott ki téged az intézményes egyházi rendszer falai közül, hogy most megerőszakolva a gyülekezetedet újra bekényszerítsd őt a régi struktúrába egy megalkuvással teli lépés sorozat által. A Szent Szellem reformot akar, és vissza akarja vinni a gyülekezeteket az első apostoli kor mintájához, ahol nem voltak főállású fizetett pásztorok és nem intézményes keretek között épültek a szentek. Tudom, hogy nem vagyok kedvelt, sőt inkább megkövezett vagyok a pásztorok körében, azonban, hogyha az Úr szája szól, akkor én is szólni fogok, és nem fogok finomkodni akkor, amikor éppen megerőszakolni próbálják Krisztus leendő Menyasszonyát. Pásztorok! Gyülekezetvezetők! Lelkészek! Szolgálatotok egyik legnagyobb szellemi balesete lesz ez a lépés, ha megteszitek. Ezután már idehívhatjátok Magyarországra a világ összes apostolait is, nem fog megváltoztatni semmit addig, amíg ti nem engedelmeskedtek a Szent Szellemnek és engeditek, hogy a gyülekezetek a szellemi erőszak áldozatai legyenek. A Szent Szellem szava ez most hozzátok: 7

8 Jelenések 3:18b Végy tőlem gyógyító írt, hogy bekend a szemed, és láss! Ne engedjétek, hogy, hogy politikai szempontok irányítsanak titeket és ez által a gyülekezeteket. Nagyon nagy hatással volt rám ez a hír, amikor megláttam a cikket először az interneten erről, hogy mire készülnek a vezetők és elszörnyülködtem azon, hogy vagy ennyire nem látnak, vagy ennyire hajtja őket az, hogy a fizetésük és a vezetők megélhetése biztosítva legyen. Azonban akkor még nem értettem teljesen tisztán, hogy miért nem jó ez a lépés. Most viszont több mindent látok, de csak ennyit mondhatok erről, van ennek egy másik negatív oldala is, de ez az egy dolog, elég ok arra, hogy engedelmeskedjünk a Szent Szellemnek. Isten szolgálatát régen is lehetett és ma is lehet végezni anélkül is, hogy hivatalos egyházként működnénk, csak lehet, hogy át kell értékelni néhány dolgot. De nemcsak ez a hír volt rám nagy hatással, hanem ez a látomás is, amely nem csak egy villanás volt, hanem hosszan láttam és nagyon mély nyomot hagyott bennem, ahogy láttam ezt a törékeny, vékony lányt zaklatottan, ide oda járkálni, ugrálni, mint egy űzött vad. Miközben hallotta, hogy a gyámja utasítást ad azoknak a férfiaknak, akikre rá lett bízva, hogy mit tegyenek vele. Jelenések 21:27 De semmit nem lehet bevinni a városba, ami nem tiszta. Senki sem mehet oda, aki szégyellni való, utálatos vagy hamis dolgokat tesz. Amikor ezt az üzenetet elkezdtem írni, akkor elsőre ez nem volt benne, több napja forgatom a szívemben ezeket az igéket és az Úr folyamatosan bővíti az üzenetet. Most menjünk még tovább ebben a látásban, mert még a Szent Szellem tartogat számunkra meglepetéseket. Ehhez olvassuk el a II. Mózes 26:1,3,6-ot: Ledöbbentem, amikor a Szent Szellem a mennyei fénysugarával rávilágított ezekre az igazságokra és arra, hogy mit akar tenni az elkövetkezendőkben. A hajlékot tíz sátorlapból készíttesd: sodrott lenfonalból, kék és piros bíborból és karmazsin fonálból művészi módon beleszőtt kérubokkal készíttesd azt. Öt sátorlap legyen egymással összefűzve, a másik öt sátorlap is legyen egymással összefűzve. Készítess ötven aranykapcsot is, és ezekkel a kapcsokkal fűzesd egymáshoz a sátorlapokat! Így lesz a hajlék egésszé! Itt a szent sátor lapjait és oldalait mutatja be Isten Mózesnek. A hajlékot 10 sátorlapból kellett elkészíteni és a királyság illetve a prófétaság színeivel kellett mintázni azokat. Öt sátorlapot kellett egymással összefűzni és ötven aranykapoccsal összekapcsolni őket. A Biblia a sátoron keresztül Jézus Krisztus Testét mutatja be. A sátorlapok a testületi testben a szolgálati ajándékokat jelenítik meg. Az öt szolgálati ajándék, amelyek Isten szerint kapcsolódnak össze, az arany kapcsok ezt jelképezik. Nem érdekszövetségek ezek, nem hamis egység, nem látszat kapcsolatok ezek és nem a hasonló pozíciójú szolgálók összekapcsolódása ez. Hanem a Szent Szellem kijelentés alapján fog ebben a Testben összekapcsolni prófétákat az apostolokkal, tanítókkal, evangélistákkal és pásztorokkal. A megfelelő a megfelelő helyre. Krisztus Testének az apostoli szolgálatra és a szolgálati ajándékokra épült testnek az előképe ez. A sátorlapok a város falainak előképei, amely az Új Jeruzsálemben áll. 8

9 II. Mózes 26:7,11,14 Azután készítess kecskeszőr sátorlapokat sátorul a hajlék fölé, tizenegy ilyen sátorlapot készítess. Készíttess ötven rézkapcsot, és akaszd a kapcsokat a hurkokba. Így fűzd össze a sátrat, hogy egész legyen! Készíttess még egy takarót a sátorra vörösre festett kosbőrből és arra még egy takarót delfinbőrből. Kedves Szentek! Ez a sok takaró a szellemi befedezése volt a hajléknak, mert a törvény alatt szükséges volt, hogy a gyülekezeteknek és a hivőknek legyen apostoli befedezésük. A Sínai hegynél táborozó gyülekezetek még igénylik ezeket a szellemi ernyőket és takarókat. De figyeljük csak meg ezeket a kapcsokat, ezek már nem aranyból vannak! Az arany az istenit jelenti, az örökkévalóságot, a mennyei, maradandó dolgokat. A rézkapcsok utalnak arra, hogy az árnyékképet látjuk a szent sátorban, de az Újszövetségben a lényeget, a valóságot látjuk, az utolsó időkben pedig a végkifejletet. (Zsidók 8:5) Azt láttam meg, hogy mindeddig szükséges volt Isten népe számára és a Gyülekezetek számára is a szellemi befedezés, amely magába foglalja a szellemi védelmet, a közbenjárást, az elszámoltathatóságot. Isten eddigi mozdulásában ennyi világosságot adott nekünk és adott az apostoloknak, akik többen felhalmoztak a szolgálatuk számára jó néhány szellemi befedezőt, mintegy védőernyőt maguk fölé, mégsem látjuk, hogy lenne valamiféle megtartó ereje. Mindig arra törekedtem, hogy jó befedezésem legyen, mert különben nem tudom az örökségemet birtokba venni, és nem kapok áldást, de a Szent Szellem egyértelműen és világosan kijelentette nekem, - a sok emberekben, vezetőkben való csalódás után,- hogy az utolsó idők Omega kenetben járó gyülekezeteiben sem a szolgálati ajándékoknál sem a gyülekezeteknél, sem a hivők számára nem lesz semmilyen szellemi befedezés. Mert Krisztus igazi Testében a legfőbb befedező maga KRISZTUS lesz. A Salamoni templomban, ahol szintén Krisztus testének az előképét láthatjuk egy magasabb szinten, még ott is a szentek szentje fedett volt és a templom egy része is fedett volt. I.Kir.6:15 Beburkolta a templom falait belülről cédrusdeszkával; a templom padlójától egészen a mennyezetig. De a János által megjelenített utolsó gyülekezetnél, amely már az elragadtatásra kész és amelynek eljött az ideje, már nem találunk semmiféle takarót vagy mennyezetet. Az új Jeruzsálem város gyülekezetében nincs templom, a városnak falai és kapui vannak csupán. Mert itt azt mondja az Atya, hogy: Az elsők elmúltak! Imé mindent újjá teszek! Ma az Atya szava ez hozzád Isten népe: Imé mindent megújítok! Imé az elsők elmúltak! A következő néhány sorban néhány tapasztalatunkat szeretném megosztani ezzel a témával kapcsolatban. Amikor az Úr bennünket kihozott a szellemi befedezettségek alól, akkor először kétségbe esve kerestük az Isten szerinti apostoli prófétai befedezettséget, akár külföldön is. Meglepődve tapasztaltuk, amikor Isten nem engedte és bezárta a kapukat ezirányban. Nem engedte, hogy egy szolgálattevőt kövessünk, vagy tekintélynek tartsunk, mert ezzel az 9

10 Istennek a tekintélye szenvedne csorbát. Először nem értettem meg, de meglepődve tapasztaltuk meg, hogy annak ellenére, hogy továbbra is szellemi harcolunk igen erősen, mégsem voltak olyan veszteségeink, mint előtte, amikor még volt befedezettségünk. De adott egy egyértelmű jelet is az Úr, amely jel nem publikus. Az egész családunk gyötrődött tőle mindaddig, amíg befedezettség alatt voltunk ez a dolog nem szűnt meg, noha egészségügyileg is mindent megtettünk érte, és imádkoztunk is érte. Meg kell jegyeznem, hogy az egészségügyben ez nem számít nagy dolognak, egy könnyen kezelhető kellemetlenség. Nálunk azonban tudtuk, hogy azért nem szűnik meg, mert igazából szellemi okai vannak. Ma, amikor már sokkal többet megmutatott ebből az igazságból a Szent Szellem, akkor érthetővé vált, mert az igéből is ezt látom, hogy Isten tovább akar bennünket vinni a Jelenések 21-be, ahol már nem ismertek ezek a fogalmak, hogy szellemi befedezés és szellemi tekintély, meg tekintélytisztelet. Aztán, ahogy megszűnt az életünkben a szellemi befedezés,- addigra már az eü. kezelést rég abba hagytuk, mert semmit nem ért- abban a pillanatban elmúlt ez a családi nyavalya az életünkben és soha többé nem jött vissza! Ennek már két éve, halleluja! Nekünk nagyon rossz tapasztalataink voltak a befedezéssel és a szellemi tekintéllyel kapcsolatban. Ugyanakkor tudtuk, hogy benne volt az Úr akaratába mindez és egy ideig szellemi befedezés alatt kellett élnünk. Szembesültünk azzal, hogy ez nem más, mint a kontroll tekintélyből, vallási kontroll a magánéletben és a lelki életben egyaránt. A szellemi befedezés számunkra a mindenáron való embereknek való engedelmességet jelentette, mert rossz kereszténynek számítottunk akkor és megbélyegeztek, hogyha a tekintélynek nem engedelmeskedünk. Azonban, amikor a tekintélynek nem volt Isten szerinti a látása, nekünk pedig volt a saját életünkre, akkor jött az, hogy Istennek engedünk és nem a tekintélynek, mert nekünk Isten mást mondott. Sok gyülekezetben a hivőket ezzel a hamis tanítással lehet sakkban tartani, hogy nem leszel áldott, hogyha nem engedelmeskedsz a pásztorodnak éve ugyanannak a pásztornak engedelmeskednek és ugyanazt a pásztort szolgálják (nem Jézust) és éve ugyanolyan lapos és vallásos a hivő életük, mert szellemi átalakulást nem eredményezett, (vagy csak keveset) ez a kontroll. A szellemi befedezés számunkra a manipulációt, leuralást, szellemi erőszakot, megszégyenítést, megalázást,megfélemlítést, leuralást, kontrollt jelentett csupán, de áldást, azt nem. És ezt látom az intézményes karizmatikus egyház falain belül sok helyen, csak lehet, hogy kifinomultabb formában. A szellemi befedezés számunkra a saját lelkiismeretünk megerőszakolását jelentette mindig. Mert belénk verték azt, hogy a tekintélytisztelet az, hogyha engedelmeskedem a pásztornak, akkor is, amikor nem értek vele egyet. Nagy mellel és büszkén oktattak engem, engedetlen tanítványt eme nemes nagy hamisságra, amelynek sehol nincs Bibliai alapja. Hiszen azt láttuk, hogy az Újszövetségben sehol senkinek nem voltak ilyen befedezéseik, volt viszont atyaság, ami azonban nagyon is hiányzik az egyházból és a gyülekezetekből, mert ennek más ismérvei vannak. Azok a hivők, akiket nem vezetett a Szent Szellem, nem tudtak a saját életük számára elvenni vezetést,mindig a pásztorhoz szaladtak minden problémájukkal, ők jól el voltak és vannak ma is ebben a szellemi csecsemő keresztény állapotban, nekik ez a természetes, hogy van közvetítő. Ezeknek a kiskorúságban tartott hivőknek azt tanítják a befedezőik, hogy bűn egyet nem érteni a pásztorral, ők soha nem tennének olyat, amivel a pásztor nem értene egyet, vagy a vezetőség nem értene egyet, mert átok alá kerülnének akkor. Nos amikor ebből a befedezettségből kikerülsz és konfrontálsz vele, megnézheted azt,amit ezek után kapsz. Meg kell maradni szellemben, Jézus vére alatt maradva, az Úrnak és csakis egyedül az Ő befedezettsége alatt élni. Ez a Mózesi sátoros időszak, az előkép, a törvény 10

11 képviselete. Ma Isten Szelleme újat hoz elő és ebben az újban, az Ő Testében Jézus a legfőbb mennyei befedezője minden hivőnek. Mi örömmel jöttünk ki ebből a téves gondolkodásból, mert az Úr szólt, hogy jöjjünk ki, vállalva annak minden kockázatát, a szellemi megkövezést, a vádlásokat és kárhoztatásokat, és láss csodát nem haltunk bele, nem lettünk betegek, rákosak, nem ütött el az autó stb. életben maradtunk és szellemben intenzíven növekedtünk is. Ma élvezzük a szellemi kontroll szabadságát, és soha nem térnénk vissza a hamis tekintélyrendszer, hamis tanításaihoz, a hamis befedezések és tekintélytisztelet alá. Ma élvezzük, hogy Isten személyesen szól hozzánk, és vezet, tudjuk, hogy az utolsó apostoli gyülekezetbe, Krisztus Testébe épített be a Szent Szellem, az első apostoli gyülekezet mintája alapján. Meg kellett szabadulnunk a megtévesztő, hamis tanítások átkából és bocsánatot kellett kérnünk Istentől, hogy mi is egy ideig alkalmaztuk ezt az alapelvet, mert ezt tanították nekünk is. Mintegy aranymondást be kellett magolnunk: Nem baj, ha nem értek egyet a pásztorral, de akkor is engedelmeskedek neki, mert akkor egyben Istennek engedelmeskedek. Istenem! Mekkora szellemi erőszak ez a tanítás Isten népén, és mekkora hamisság! Ha a hivők meghallanák a Szent Szellem szavát, akkor már többé nem kellene ilyen fars tanításokat hallaniuk. Mekkora varázslás alatt élnek sokan ott benn a hamis egyház falain belül, és azt hiszik, hogy ez a jó, még büszkék is rá. Uram könyörülj rajtuk! Ma, amikor a Szent Szellem azon dolgozik, hogy kihozza az Isten népét ezekből a megtévesztő, hamis egyházi, vallási falak közül, akkor ne akarjuk újra építeni és ne ragaszkodjunk ahhoz, amit Isten pedig éppen le akar bontani. Reformot hirdet Isten Szelleme! Reformot! Az Úr Szelleme ma továbblépést hirdet, az intézményes, egyházi falakból való kilépés után beléphetsz az új Jeruzsálem erős és magas falai közé, amelyben meg fogod tapasztalni az Isten vezetését és dicsőségét minden helyzetben! Meg fog születni Krisztus igazi teste Magyarországon is, meg kell, hogy szülessen Krisztus testületi Teste. Légy részese ennek és ne maradj ki belőle! Be fog lépni a hivők közössége az Omega kenetbe és áldásba Jézus nevében, és felöltözi a menyasszonyi ruháját ezekben a napokban, bármennyire is akadályozná ezt az ellenség! Szentek! Ne engedjétek magatokat újból igába hajtani, mert ez a sátán csapdája és becsapása, hogy számotokra most egy átmeneti védőernyőt ad, amikor újból egy egyházi, intézményrendszer részeivé akar titeket bepréselni! Nem és nem lesz rajta áldás! De a Szent Szellem szava szól azokhoz a lelkészekhez, pásztorokhoz, akik különböző missziókat, szolgálatokat,(pl. hajléktalan szállókat, szeretetotthont stb.) vezetnek: Hogyha Istentől vetted el ezt a küldetést, akkor Isten az, aki meg is fogja azt tartani, hogyha emberi ötlet volt, akkor hagyd elmenni. De amit én indítottam el, azt én fogom megtartani, azonban nem a te megalkuvásod árán lesz az megtartva. Mert én vagyok az Alfa és az Omega,az Elkezdő és a Bevégező, amit én elkezdtem, azt be is fogom fejezni a te szolgálatodban is! Most a hitben járás ideje van számodra, a vízen járás ideje és nem a tüntetések ideje, nem a manipulatív, megalkuvó megoldások keresése ez az idő! Isten azt mondja ma: Én jövök, jövök a megoldásaimmal! Elkészített megoldások várnak rád és arra a szolgálatra, ami éntőlem van, előre elkészített megoldások. Időben érkezem. Az én munkám az én királyságomból lesz finanszírozva, fedezve! azt mondja az Úr. Én jövök az én megoldásaimmal csak higgy és tarts ki a hitben, csak higgy, és ne alkudj meg! 11

12 Nem, nem alkudhatsz meg, nem készíthetsz emberi terveket az én munkámra, mert az én tervem már készen van - mondja az Úr. Nem úgy, ahogy azt te eltervezted, mert az én gondolataim nem a te gondolatod, az én gondolataim magasabb szinten vannak, az én terveim arra a szolgálatra, amit most készülsz megmenteni, már régen meg vannak. Csak higgy! Csak higgy! Az én tervem készen van és jövök, jövök a megoldásokkal. Jövök az én Királyságommal! Minden készen van! És én most nem a tüntetők közé küldelek téged, én most a jelenlétembe hívlak, hogy beszélgessünk, hívlak, hogy velem legyél és, hogy stratégiát adjak neked. Új forrásokat adok, új kutakat adok, új anyagi forrásokat készítettem a számodra! Bízz bennem és kövess! Figyelj rám, várj rám, új forrásokat hozok elő! Szólni akarok hozzád, megmutatom neked, mi az, ami az én mennyei tervemből van és mi az, ami testből. Jövök, jövök már, ismerj fel, jövök a megoldásaimmal, és nem hal meg az, amit én hívtam életre, nem hal meg! De új szintre fogom most vinni, magasabb szintre ezt a munkát. Engedd el a te ötleteidet, hogy odaadhassam az én megoldásaimat! Jövök, és neked fel kell ismerned, mert nem úgy jövök, ahogy várnád! Akinek van füle hallja és értse meg, mit mondd a Szent Szellem a gyülekezeteknek! Suchné S. Ilona

Web: www.judaoroszlanja.gportal.hu Email: info.judaoroszlanja@gmail.com Tel: 06-30 / 385 6381 Tel: 06-30 / 828 5546

Web: www.judaoroszlanja.gportal.hu Email: info.judaoroszlanja@gmail.com Tel: 06-30 / 385 6381 Tel: 06-30 / 828 5546 Salamon Tornáca Misszió Web: www.judaoroszlanja.gportal.hu Email: info.judaoroszlanja@gmail.com Tel: 06-30 / 385 6381 Tel: 06-30 / 828 5546 Ahasvérus király uralkodásának hetedik évében bevezették Esztert

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19.

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19. 1 Egy pokoli házasság (Rm 7:1-6) Suhai György Balatonszárszó, 2014.03.19. Mindannyian egy tökéletes társra vágyunk! Na de úgy valaha is igazán belegondoltunk már abba, hogy milyen lehet egy tökéletes társsal

Részletesebben

Maradjunk meg a saját erősségünkben!

Maradjunk meg a saját erősségünkben! Maradjunk meg a saját erősségünkben! Pál apostol ezt írja a rómaiaknak: Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ, egyetemben fohászkodik és nyög mind idáig. (Rm. 8, 22) E szavak közel kétezer éve hangoztak

Részletesebben

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr...

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... Pasarét, 2014. március 23. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László Lekció: Malakiás 3,1-6 Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... ELJÖN AZ ÚR Imádkozzunk! Dicsőítünk

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18.

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Mozgókép Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Kedves Testvérek! Sokszor érzi az ember, hogy egy prédikációban jó tanácsokat kap, példamutatást, utat, amin járni lehet, iránymutatást,

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék!

Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék! 2014. december 31. Mandabokor Óévi Istentisztelet 1 Kérve kérlek az Isten és a Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat; az ő eljövetelére és országára kérlek: 2 hirdesd az igét, állj

Részletesebben

Apostoli Gyülekezetek építése

Apostoli Gyülekezetek építése Salamon Tornáca Misszió Web: www.judaoroszlanja.gportal.hu Email: info.judaoroszlanja@gmail.com Tel: 06-30 / 385 6381 Tel: 06-70/352-9739 Apostoli Gyülekezetek építése A Szent Szellem tovább folytatta

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

A megváltás története, I. rész

A megváltás története, I. rész A megváltás története, I. rész A megváltás története című írásaink olyan sorozatot alkotnak, amelyek a bűnbeeséstől kezdve Isten Fia emberré lételéig végigkísérik Isten küzdelmét az ember megváltásáért.

Részletesebben

Szomjúság az élő víz mellett

Szomjúság az élő víz mellett Szomjúság az élő víz mellett Egy prédikációban elég nehéz tud lenni, mikor megpróbálod kielégíteni mindenki igényét. A felnőtt korú Krisztusban élőét, aki kemény eledelre vágyik, a tejen élő kiskorút,

Részletesebben

Az Istentől származó élet

Az Istentől származó élet Az Istentől származó élet Előszőr is mi az élet? Sokan próbálták deffiniálni, különféle kulturális, tudományos vagy vallási nézőpontokból is. A tudomány mivel a fő forrása a megfigyelés és az információ

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

A SZOLGÁLAT BETÖLTÉSE

A SZOLGÁLAT BETÖLTÉSE A SZOLGÁLAT BETÖLTÉSE Jegyzet Jim Sanders tanításából 2009. július 19. Köszönjük Úr Jézus az áldásokat, amivel megáldottál minket, a gyógyulásokat, amit adtál nekünk, valamint az üdvösséget. Köszönjük

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyörű otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Az imádság Mi az imádság? Bibliatanulmányozó Feladatlap 1. 2.

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Az imádság Mi az imádság? Bibliatanulmányozó Feladatlap 1. 2. Írd ide az adataidat! Neved: Korod: születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTéNET: Az imádság Mi az imádság? Találkoztál

Részletesebben

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Pasarét, 2011. szeptember 4. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Alapige: 1Sámuel 26,23-25 Az Úr mindenkinek megfizet a maga igazsága és hűsége szerint, mert

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

Web: www.judaoroszlanja.gportal.hu Email: info.judaoroszlanja@gmail.com Tel: 06-30 / 385 6381 Tel: 06-70/352-9739

Web: www.judaoroszlanja.gportal.hu Email: info.judaoroszlanja@gmail.com Tel: 06-30 / 385 6381 Tel: 06-70/352-9739 Salamon Tornáca Misszió Web: www.judaoroszlanja.gportal.hu Email: info.judaoroszlanja@gmail.com Tel: 06-30 / 385 6381 Tel: 06-70/352-9739 Salamon Tornáca Misszió látása a 2014-es évre Kedves Olvasóm, tudnod

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

NYILVÁNVALÓ SZERETET

NYILVÁNVALÓ SZERETET Pasarét, 2015. december 25. (péntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza NYILVÁNVALÓ SZERETET Énekek: 182; 321,1-3. 4. 6-7; 447 Lekció: Lukács 2,1-14 Alapige: 1János 4,9-10 Azáltal lett nyilvánvalóvá

Részletesebben

Létezik-e Antikrisztus?

Létezik-e Antikrisztus? Létezik-e Antikrisztus? Az embereknek sokféle elképzelésük van az Antikrisztusról, de e- gyedül csak a Bibliából kaphatunk helyes választ arra, hogy ki ő, és mit csinál. Felmerült már bennünk a kérdés:

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

SZÜKSÉGES BEMENETEL. Budapest, 2015. október 25. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp.

SZÜKSÉGES BEMENETEL. Budapest, 2015. október 25. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. Budapest, 2015. október 25. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. SZÜKSÉGES BEMENETEL Lekció: Mt 7,13 14 Alapige: Mt 7,13 14 Menjetek be a szoros kapun! Mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a kárhozatba

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő.

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő. Válás és újraházasodás a Biblia szemszögéből Ebben az írásunkban a Biblia válás és újraházasodás kérdésére vonatkozó kijelentéseivel szeretnénk foglalkozni. Az Újszövetség világosan elutasítja a válást.

Részletesebben

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp.

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. NEM MINDENKI Lekció: Mt 7,21 23 Alapige: Mt 7,21 Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az,

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

Oltár az ismeretlen istennek

Oltár az ismeretlen istennek 1 Textus: Ap.Csel. 17, 16-23. Bevezetés: 1. ATHÉN: Pál korában ünnepelte fennállásának 1000 éves évfordulóját. A demokrácia miatt roppant büszke volt. Még a rómaiak is meghagyták a függetlenségét. A kultúra

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

HIMNUSZ Délelőtt Most jöjj, Szentlélek, szállj közénk, Atyát s Fiút ki egybekötsz, szívünket, kérünk, töltse be kegyelmed égi ereje.

HIMNUSZ Délelőtt Most jöjj, Szentlélek, szállj közénk, Atyát s Fiút ki egybekötsz, szívünket, kérünk, töltse be kegyelmed égi ereje. 1 ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: CSÜTÖRTÖK DÉLELŐTTI, DÉLI ÉS DÉLUTÁNI, VAGYIS NAPKÖZI IMAÓRA V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyörű otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

yymár meglévő csoport számára:

yymár meglévő csoport számára: 1. HÉT: FILIPPI 1,1 11 Tényleg Krisztushoz tartozom? Kezdjük a beszélgetést azzal, hogy feltesszük valamelyiket a következő kérdések közül a csoportnak: yykezdő csoport számára: Mi indított arra, hogy

Részletesebben

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, /

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, / MÁJUSI LITÁNIA Kezdőének 1 Uram irgalmazz nekünk, / Krisztus, kegyelmezz nekünk, Krisztus, hallgass minket, / Krisztus hallgass meg minket, Uram, irgalmazz nekünk! 2 Mennybéli Atya Isten, / Megváltó Fiú

Részletesebben

Megszentelte a 7. napot: Mit jelent ez? Mire mondjuk azt, hogy szent?

Megszentelte a 7. napot: Mit jelent ez? Mire mondjuk azt, hogy szent? Suhai György 1. oldal 2000.11.24. Gen. 2:1-3. A szombatnap elrendelése Fő kérdés: Mire adta nekünk Isten a nyugodalom napját? Hogyan élhetünk vele helyesen? Az itt leírtak tulajdonképpen egy, a nyugodalom

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála,

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, CSELEKEDJ! 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, hogy eltékozolja a vagyonát. 2 Ezért előhívatta, és így szólt hozzá: Mit hallok rólad? Adj

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

BIBLIAISMERET HIT GYÜLEKEZETE

BIBLIAISMERET HIT GYÜLEKEZETE Bibliaismeret Hit Gyülekezete emelt szint 0812 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 21. BIBLIAISMERET HIT GYÜLEKEZETE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

Isten felméri Ábrahám szeretetét

Isten felméri Ábrahám szeretetét A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten felméri Ábrahám szeretetét Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Tammy S. Franciáról fordította : Helga Himer Kiadta :

Részletesebben

Az Új. Tanítás 2015. június 14-én

Az Új. Tanítás 2015. június 14-én Az Új Tanítás 2015. június 14-én Biró László Mi az Új? Mikor elhangzott a múlt havi tanítás, megfogalmazódott bennem, hogy most vasárnap hozzak én is egy kibontott sugallatot. Mikor az asztalomnál ültem,

Részletesebben

Jézus, a misszió Mestere

Jézus, a misszió Mestere 7. tanulmány Augusztus 8 14. Jézus, a misszió Mestere SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Ézsaiás 42:1-9; Dániel 9:24-27; Máté 10:5-6; Lukács 2:8-14; Apostolok cselekedetei 1:1-14; 2Timóteus 1:8-9 Majd

Részletesebben

Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet. Ronyka http://www.varazslatostitkok.com

Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet. Ronyka http://www.varazslatostitkok.com Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet Írta: Károlyi Veronika (Ronyka) Copyright Károlyi Veronika, 2015 Minden jog fenntartva! Ingyenes e-könyv 5 bődületes hiba,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus születése Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A gyógyíthatatlan gyógyulása

A gyógyíthatatlan gyógyulása Jeremiás és az Ige Lekció: Róm. 4.13-25 2008. nov. 23. Textus: Jer. 30.12-24 Gazdagrét A gyógyíthatatlan gyógyulása Jeremiásnak kezdettől fogva halált, pusztulást, összeomlást kellett hirdetnie Júdának.

Részletesebben

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István A TAN Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István 1943. szeptember 10. péntek. 12. BESZÉLGETÉS LILIVEL L. Köszönöm, hogy eljöttél.

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I.

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I. HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 70p. 2015. január 9. 1. Fejtsd meg a

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

HÁZASSÁG: PRO ÉS KONTRA KRISZTUS SZERINT*

HÁZASSÁG: PRO ÉS KONTRA KRISZTUS SZERINT* Buji Ferenc HÁZASSÁG: PRO ÉS KONTRA KRISZTUS SZERINT* A világ fiai nősülnek és férjhez mennek. Lk 20,34 Ha a keresztény ember a házasság és a szerzetesi, papi, valamint evangéliumi indíttatású világi nőtlenség

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

Az evangélium ereje Efézusban

Az evangélium ereje Efézusban Az Ige növekedése Lekció: Lk. 10.1-20 2009. okt. 18. Textus: ApCsel. 19.8-40 Gazdagrét Az evangélium ereje Efézusban Az Ige növekedése útján Pál apostol három olyan városban hirdette az evangéliumot, amelyek

Részletesebben

Lődd be magad Krisztussal

Lődd be magad Krisztussal Lődd be magad Krisztussal 2014-01-12 (Istentisztelet kivonatos jegyzete) Ma egy két gondolatot szeretnék veletek megosztani. Tulajdonképp nem is tanítás, inkább elgondolkodásra remélem - késztető, dolgok,

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7)

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Az ökumenikus imahét estéin az élő víz forrásához kaptuk a hívó szót. Jézus találkozása és beszélgetése a samáriai

Részletesebben

kenet But as the same anointing teacheth you of all things -

kenet But as the same anointing teacheth you of all things - A kenetről A gyülekezetekben vagy emberekről is lehet hallani, hogy itt vagy ott gyógyító kenet van, vagy ennek vagy annak a szolgálónak nagy kenet van a szolgálatán. Rengeteg a tévhit a kenettel kapcsolatban,

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata ALAPTANÍTÁSOK A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata 1Korinthus 14:27-29 Ha valaki nyelveken szól, kettı vagy legfeljebb három legyen, mégpedig egymás után; és egy magyarázza

Részletesebben

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 1. fejezet: A gyülekezetnövekedés és az égő vágy........... 7 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK 2. fejezet: Hogyan lehet nagy dolgokat elvégezni

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Olvasd el:

Részletesebben

A kegyelem Abonyi Sándor (A kegyelem, a törvény, a hit és a cselekedetek kapcsolata)

A kegyelem Abonyi Sándor (A kegyelem, a törvény, a hit és a cselekedetek kapcsolata) A kegyelem Abonyi Sándor (A kegyelem, a törvény, a hit és a cselekedetek kapcsolata) 1. Példázat a kegyelemről Tételezzük fel, hogy két ember a világi élete során halálos bűnt követ el és a világi bíróság

Részletesebben

AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI

AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI Egészen bizonyos, hogy azok az apostolok, akik korábban Jézus közvetlen tanítványai voltak (tehát a 12-höz tartoztak), tanításaik alkalmával

Részletesebben

Isten mindig azt teszi, ami a legjobb

Isten mindig azt teszi, ami a legjobb 1 IV. évfolyam, 10. szám, 2010. Szeptember Isten mindig azt teszi, ami a legjobb A korábbiakban már többször is szó volt arról, hogy Isten hatalma milyen nagy. Ha pontosabban akarunk fogalmazni, akkor

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

bibliai felfedező A12 1. TörTéNET: Zakariás és Erzsébet Bibliaismereti Feladatlap F, Erzsébet f szül neked, és J fogod őt nevezni.

bibliai felfedező A12 1. TörTéNET: Zakariás és Erzsébet Bibliaismereti Feladatlap F, Erzsébet f szül neked, és J fogod őt nevezni. Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliaismereti Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTéNET: Zakariás és Erzsébet Olvasd el: Lukács

Részletesebben

Atyaság. Azt gondolom sikerült röviden bemutatni azt a kuszaságot, ami ezen a téren ma az egyházban van.

Atyaság. Azt gondolom sikerült röviden bemutatni azt a kuszaságot, ami ezen a téren ma az egyházban van. Atyaság Manapság sok szó esik a szellemi atyaságról fıként az újonnan megjelenı apostolokkal kapcsolatban. Ezt a két fogalmat sokan már összetartozó fogalomként is kezelik és ebbıl adódóan már kezd elterjedni

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET III. évfolyam 1. szám Január, Február, Március Örömöd teljes legyen Jézus Krisztusban! Ujjong Ujjong a szívem neked Istenem, mikor a Bibliát a kezembe veszem, s olvasni

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben