- aki elkezdi és be is fejezi -

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "- aki elkezdi és be is fejezi -"

Átírás

1 Salamon Tornáca Misszió Web: Tel: / Tel: / aki elkezdi és be is fejezi - Mindenek előtt hadd kezdjem azzal, hogy ezek az üzenetek, kinyilatkoztatások nem alapos Bibliatanulmányozás eredményei, és elsősorban nem az a céljuk, hogy prédikációt, vagy igehirdetést töltsenek be, hanem az, hogy szellemi látást és útmutatást, előremutatást, iránymutatást adjon a hivőknek és a gyülekezeteknek, ahogyan azt a Szent Szellemtől kaptam. A Szent Szellem azt mondta, hogy ne Istenről prédikáljak, hanem az Ő hangja legyek, hogy rajtam keresztül szólhasson. Mindemellett abban a hitben és tudatban adom tovább ezeket az üzeneteket, hogy: rész szerint van bennünk az ismeret, rész szerint a prófétálás. De mikor eljő a teljesség, a rész szerint való eltöröltetik. (Biblia felfedező szerint) Az előző nemzedéknek csodálatos kijelentései voltak a Mózesi sátorról, gyakran gyönyörködtem benne, hogy mekkora kijelentést vettek belőle Isten szolgái. Isten célja a sátorral az volt, hogy itt a földön találkozhasson az emberrel, beszéljen vele, tanítsa, és hogy egy kapcsolatot fent tudjon tartani vele. A szent sátor előtt az Édenkert volt ez a találkozási hely, azonban a bűneset után, mikor Isten kiválasztott egy népet magának, Izraelt, mint testületet, akkor rendszeresen kereste Isten a találkozás lehetőségét az emberrel. Ehhez kellett a kijelentés sátra. Egy hely, ahol a Meny és a föld egyesül, egy hely, ahol a Meny megnyilvánul itt a földön, ahol a Meny manifesztálódik, láthatóvá válik itt a földön. Ennek a találkozásnak az Alfája az Édenben volt és ennek a találkozásnak a végkifejlete, az utolsó manifesztációja az Új Jeruzsálem lesz, amely leszáll a Menyből, az Omega kenettel fog zárulni. Ez lesz az a végső sátor, amelyet János a Jel. 21:3-ban bemutat. Majd egy hatalmas szózatot hallottam, amely a trónból hangzott fel, s a mely ezt mondta: Imé az Isten sátora az emberekkel együtt van, náluk üti fel sátorát. Az Ő népeivé lesznek és Isten maga lesz velük. (Csia ford. ) Egyszerű ford: Isten otthona mostmár az emberek között van. Ezentúl Isten együtt lakik az emberekkel, akik népévé lesznek. A királyi széken ülő az Atya ezt mondja ma is, hogy: IMÉ MINDENT ÚJJÁ TESZEK! Mert én vagyok az Alfa és az Omega, az ELKEZDŐ és a BEFEJEZŐ. 1

2 Az első eltöröltetik, hogy helyébe álljon az utolsó. A Mózesi sátor, aztán a Salamoni templom, majd a helyreállított nehémiási templom, csupán az árnyéka volt annak, amit az Úr az Omega kenetben, a végidőkben, a végkifejletben tenni fog. Mert ezt mondja a Szent Szellem: Imé mindent megújítok ma! Az első Istennel való találkozási hely a bűneset előtt, gyönyörű volt, nem volt benne bűn, ami elválasztotta volna Istentől az embert. Ez volt az Isten Alfája, a Vele való intim kommunikáció Alfája, az Istennel való találkozás, beszélgetés Alfája, a közösség Alfája. Isten ezt a helyet szeretné és ezt a helyet fogja is visszaállítani minden ember számára, és testületileg is a gyülekezetek számára. A bűn azonban elválasztotta az embert az Istentől, és ezért Isten a bűnös ember számára készített egy új tervet a Vele való találkozáshoz, amelyben azonban még nem volt benne a megváltás, ez még először az árnyéka volt az igazinak. Ezt az új tervet Mózesnek adta oda a Sínai hegyen és ez volt az első találkozóhely Isten és ember között, Isten és az Ő saját kiválasztott népe között. A Mózesi sátrat lehetne az Alfa után a Béta szintnek nevezni, vagy béta tervnek. Hosszú időn keresztül állt ez a sátor Izrael számára, amikor aztán Isten megengedte, hogy Salamon felépítse a templomot, amelyben ugyanaz az istentisztelet folyt, mint a Mózesi sátorban, csupán a külső forma volt továbblépés, szellemileg azonban nem eredményezett különösebb változást hosszú távon Izrael számára. A Salamoni templom a pompájával és a gazdagságával az Isten Királyságának az előképe. Azonban azt látom, hogy az újszövetség keresztényei is hosszú időn keresztül időztek a Mózesi törvényes szellem hatalma alatt. Isten ezekben a napokban elkezdett egy új világosságot adni a hivőknek, a gyülekezeteknek a törvény és a Szellem szolgálatáról. Azonban ez elég hosszú út, mire ez a lepel teljesen lehull a szellemi szemekről. Néhányan, akik már kaptak egy kis világosságot a kegyelemről és a törvényről, a szabadságról azt hiszik, hogy már mindent látnak és tudnak, pedig ez csak egy kicsiny szelete az igazságnak. Isten Szelleme azt mondja ma nektek, hogy: Lépjetek tovább! Ne legyen lerágott csont ez a most felismert igazság, ne e körül forgolódjatok, mert én új és új igazságokat, új és új kutakat akarok számotokra megnyitni. Soha ne bálványozzátok a látást! Lépjetek tovább! Az elkövetkezendőkben Szellemem egy új világosságát akarom nektek adni az Isten királyságáról. Lépjetek tovább! Az Úr leépíti a Sauli hamis királyságokat és felépíti az Ő királyságát a hivők és a gyülekezetek életében. Ezért a Mózesi sátortól tovább kell menni, és el kell jutnod Isten népe a Dávid sátoráig, látást kell kapnod a szellemi templomról, az Isten királyságáról Dávidon és Salamonon keresztül, majd látást kapni arról, hogyan nyilvánult meg mindez az Újszövetségben. A Mózesi sátoros istentisztelettől el kell szakadni ma Jézus Nevében, mert a Szent Szellem új dimenziókba akar vinni, ma be akarja mutatni neked az Ő királyságát. De aztán tovább is akar vezetni, ezért itt sem éri meg leállni, mert a cél a jelenések 21.rész. D ez egy folyamat. Úgy látom ma a gyülekezeteket és a hivőket, mint akik ennek a szellemi utazásnak, szellemi fejlődési folyamatnak valamelyik állomásán, szintjén vannak. Sajnos azonban látok egy - egy helyen megrekedt hivőket és gyülekezeteket is. Amikor beszélgetek valakivel vagy nyilatkozni hallok valakit, azonnal meglátom szellemben, hogy az Alfa és az Omega nevű szellemi utazás melyik szintjén van, meglátom azt, hogy egy 2

3 helyben áll-e vagy halad, növekszik az illető. Hasonlóan a gyülekezetek szellemi állapotát is gyorsan felismerem szellemben hol tart. Most térjünk vissza még az Alfához és az Omegához, Édenkerthez és az Új Jeruzsálemhez. Az Édenkert az a hely, ahol még nincs bűn, az Új Jeruzsálem ismét az a hely lesz, ahol már nem lesz bűn, mert ez a helyreállítás a visszaállítás megtörtént. Az Édenben a középpontban az Élet Fája állt, amely Jézus Krisztus előképe, amíg erről a fáról evett az ember, addig az Édenben maradhatott. Az első találkozási hely egy kert volt Isten és ember számára, az utolsó pedig egy város, az új Jeruzsálem, amelyben szintén nincs templom. Jel mert maga a Mindenható Úr Isten és a Bárány a város temploma Ugyanaz a kép, mint az Élet Fája az Édenben. Isten ma ezekben a napokban az Omega látásban gondolkodik és az a terve, hogy a gyülekezetek és a hivők belépjenek ebbe az időszakba és dimenzióba, amelyet a végidőkben fog kibontani. Ez a szint Babilon ítélete után érhető el, csak akkor fog megvalósulni, ha Isten népe és az egyház kijön a Babiloni rendszerből, annak az intézményesített, hierarchikus, vallási felépítményéből és módszereiből, vallási hagyományaiból, a külső formák utánzásából, amelyek mögött nincs mély belső tartalom. Hogyha a keresztények kijönnek a hamis egyház hamis ideológiájának, hamis tanításaiból, a hamis befedezések, hamis tekintélyek kontrollja alól, hogy az Úr Szelleme a Menyasszony, és az Ő Testének a helyreállítását el tudja végezni közöttük. Ekkor lesz az új Jeruzsálem a férje számára felékesített Menyasszony, de mindenképpen a Nagy Parázna hamis asszony, hamis egyház megítéltetése után jön elő, lesz láthatóvá. A Szent Szellem vágyva vágyja, hogy a Zsidók 12:18-24 valóság, élő szellemi valóság legyen a gyülekezetek és a hivők számára. Mert Babilonban mindez csupán betű és semmi valóságtartalma nincs. Mert nem kézzel foghatóhoz, égő tűzhöz, homályhoz, sötétséghez és viharhoz járultatok, sem kürtharsanáshoz, szózatok hangjához, melyet azok, akik hallották, elutasították, hogy tovább ne szóljon hozzájuk, - ugyanis nem viselhették el Isten szigorú parancsát: Még ha állat érintené is a hegyet, kövezzék meg. S oly félelmetes volt a tünemény, hogy Mózes így szólt: Nagyon megijedtem, reszketek, hanem Sion hegyéhez és az élő Isten városához járultatok, a mennyei Jeruzsálemhez, aztán angyalok tízezreihez, a mennyekben összeírt elsőszülöttek ünnepi odagyülekezéséhez és eklézsiájához, a Bíróhoz, mindenek Istenéhez, a bevégzett igazságosak szellemeihez, új szövetség közbenjárójához, Jézushoz, a meghintő vérhez, mely Ábelnél hatalmasabban beszél. Amikor a hivőket és a gyülekezeteket már nem köti semmi Babilonhoz, mert még a vallásos, hamis szövetségi kapcsolatok is elszakadtak már, akkor a Szent Szellem elkezdi Isten népét egyenként felvinni a Sion hegyére. Ez az út meredek, ez az út felfelé vezet, ez az út nem a testi kereszténység útja, ez az út az imádás és a Prófétaság Szellemének útja, ez az út a szellemi látás és kinyilatkoztatások útja, ez az út a harc és a konfrontáció útja is, nem pedig a megalkuvásé. Ide nem a Sion hegyéről való beszéd fog téged eljuttatni, hanem az, hogyha rendületlenül figyelsz a Szent Szellemre és engedelmeskedsz is neki. Így kapta meg Mózes a Sínai hegyen, és így kapta meg Dávid a Sion hegyén a látást az építésről, a hegyen kapták meg az isteni tervet. 3

4 A te személyes életedre vonatkozóan, a szolgálatodra vonatkozóan, a gyülekezeted számára elkészített mennyei tervet itt fogod megkapni te is. A Sion hegyére felmenve fognak angyalok is szolgálni feléd. Ez az a hely, ahol Isten Szelleme látni akarja a hivőket. Isten Szelleme hívja először a vezetőket, szolgálattevőket, dicsőítőket; kihívja őket a racionalizmusból, az ésszerű, számító,intellektuális hivő életből és szolgálatokból a hit útjára, a szellemben járás útjára. Ez az a hely, ahol nincsenek jól bevált emberi tervek és receptek végszükség esetére, hogyha Isten nem segítene. Ez az a hely, ahol nem fogsz már megalkudni, ez az a hely, ahol megszűnik az értelem kontrollja és a Szent Szellem vezetése van érvényben minden területen. Az élő Isten városához érkeztetek, a mennyei Jeruzsálemhez. Hát legyen rajtad láthatóvá Isten népe Sion hegyének áldása és az új Jeruzsálem szentsége, tisztasága és dicsősége. Az ige azt írja, hogy ide érkeztetek, azonban ez ma mégsem látszik meg. A következő mondata Pálnak: Zsidók 12:25 (Egyszerű ford. ) Vigyázzatok, nehogy visszautasítsátok, amit Isten mond. Ez az út és ez a hely mostmár az Isten beszéde meghallásának és az annak való engedelmesség útja, nem az intellektuelé és a racionalizmusé. A Sion hegye az Isten hangjának a hegye, ahol Isten szól, a Sínai hegy is az volt, de ott még csak Mózes hallotta, ott még a nép nem kommunikált Istennel közvetlenül. Sajnos sok gyülekezetben és egyházban ma is így van még mindig, hogy a vezetők, pásztorok, lelkészek vagy püspökök privilégiuma az Isten szava. De ennek nem kellene így lennie, mert Isten az Ő drága Szelleme által az Újszövetség keresztényei számára személyes üzenetet tartogat, és beszélgetni szeretne vele személyesen, nem pedig közvetítő által, a vezetőkön, papokon keresztül. Azt mondja tovább Pál a zsidók 12: ben.(Egyszerű ford.) Akkor régen Isten szólt, a hangja megrázta a földet. Most pedig azt ígéri: mégegyszer megrázom de nemcsak a földet, hanem a Mennyet is. Ez a mégegyszer megrázom azt jelenti, hogy minden teremtett dolgot megráz és ezek el fognak tűnni. Akkor csak az marad meg, ami (aki) kibírja ezt a megrázást. Csia Lajos ford. szerint: Az ő hangja akkor a földet rengette meg, mostanra azonban az az ígérete szól: Mégegyszer meg fogom rengetni nemcsak a földet, hanem az eget is. Ez a mégegyszer nyilván említi azoknak a dolgoknak átváltozását, melyek, mivel alkotva vannak, inognak, úgyhogy megmaradjanak azok, melyek meg nem inognak. Azért ha megmozdíthatatlan királyságot kapunk, legyünk hálásak, mert ezzel Istennek tetszően, lelkiismeretesen és félelemmel szolgálhatunk. Mert hisz a mi Istenünk megemésztő tűz. Ma ezeknek a napjait éli az egyház, amikor Isten szava szól a Sion hegyéről és hívja népét hozzá közelebb. De Istenhez közelebb kerülni nem lehet külső formák utánzása által, nem lehet jó cselekedetek megtételével, nem lehet előírt külső vallásos formák követésével. Istenhez és a Sion hegyéhez közelebb kerülni csakis kijelentés által, a Szent Szellem kinyilatkoztatása által lehet. Azt látom, hogy sok kereszténynek, de még sok 4

5 vezetőnek sincs élő, friss kijelentése az Úrtól, ezért még szellemben a Sínai hegynél táboroznak, vagy a vallásban. Mások pedig a vezetőiktől várják az Istentől jövő kijelentést, ami szintén nem vezet fel a Sion hegyére. Jánost az angyal a Jelenések 21-ben szintén egy hatalmas, magas hegyre vezette fel, ahol látást kapott az új Jeruzsálemről, amely a menyből szállt le. Jánostól meg tudhatjuk azt is, hogy az Új Jeruzsálem már a menyben meg van, hiszen onnan száll le a földre. Jánosnak itt az angyal a Menyasszonyt mutatja be, amelyik már felékesítette magát, vagyis a gyülekezetet. Isten Szelleme ezáltal a kép által egy fantasztikus igazságot bontott ki számunkra. Az Új Jeruzsálem maga a Gyülekezet, amely a végidőkben azzá válik, amint kezdetben az első század Gyülekezetének idején. Ma minden gyülekezetvezetőhöz akar szólni a Szent Szellem. Ahogy Mózes, ahogy Dávid és ahogy János felmentek Istenhez a hegyre, úgy kell nektek is felmenni ezekben a napokban Isten jelenlétébe arra a szellemi hegyre, ahol meg fogjátok hallani az Ő hangját és ott a Gyülekezetre vonatkozóan további terveket fog átadni nektek Isten Szelleme. Isten igazi Gyülekezetét a menny hívja életre Isten szava által itt a földön, nem emberi pozíciókból fakadó törekvések és ambíciók, nem egyházi szervezkedések, terjeszkedés, nem felekezeti, intézményes irányítás által jön létre. Az utolsó idők, utolsó Omega kenetben járó Szent Szellem által született gyülekezetei olyan város gyülekezetek lesznek, amelyek nem korlátozódnak az állami támogatást élvező, intézményes keretek közé, nem korlátozódnak feltétlenül egy állandó épületbe, hanem minden városban egy gyülekezet lesz, amely Krisztus Testét képviseli. A Szent Szellem ezekben a napokban a vallási események alakulásaiban is jól láthatóan azon dolgozik, hogy vissza állítsa az első századi apostoli gyülekezeteket Magyarországon is és mindenütt a világon. A mennyei Jeruzsálemben Isten dicsősége ragyog és mindenféle drágakő, gyémánt és különböző értékek lesznek rajta, amelyek a mai hagyományőrző keretek, felekezeti, intézményes, demokratikus vagy diktatórikus korlátok közé nem fér bele. A mennyei mintára épült gyülekezetek azok, amelyek az apostolok és próféták alapjára épült fel (Efézus 2:20) ahogy azt itt a Jelenések 21:14-ben János is látta. Az itt kapott kinyilatkoztatásból személyesen is vettem látást a szolgálatomra vonatkozóan. Ezekben az igékben,amikor a Szent Szellem megmutatta jó pár napig gyönyörködtem és forgattam a szívemben őket. A városfal 12 alapkőre épült, ezekre a Bárány 12 apostolának nevei vannak felírva. Sok tanítást lehet hallani ma a gyülekezetekben, ahol a Jelenések könyvét úgy magyarázzák, mint egy utópisztikus jövőt, ami vár ránk,és majd valamikor a mienk lesz, majd valamikor megtörténik. Azonban ez egy alapos megtévesztés, mert ezek a napok már itt vannak. Ma! Ma! Ezekben a napokban, a mostban elkezdődött itt a földön, itt Magyarországon az Új Jeruzsálem vagyis Krisztus Menyasszonyának a helyreállítása, megszületése. Mindazokban a gyülekezetekben látni fogod Isten népe a Szent Szellem átformáló munkáját és az Isten Királyságának megnyilvánulását, ezt a dicsőséget kiábrázolódni, amelyeket nem darált be a mai politikai gépezet, és akik nem hajoltak meg a mai Hámáni politikai rendszer előtt. Tovább beszél nekünk itt a Szent Szellem erről az apostoli város gyülekezetről, amely az Omega kenet által lesz látható napjainkban. A városnak 12 kapuja volt, és a kapukon Izrael 12 törzsének nevei voltak fölírva. Ma azok a szélsőséges nézetek, amelyek teljesen elvetik az Ószövetséget egyáltalán nem ige szerintiek. Mert az Isten Gyülekezetei az apostoli tanításokra épülnek, de a kapukon az 5

6 Ószövetségből Izrael törzsének nevei ennek az ellenkezőjét bizonyítják. Mert a Menyben teljességet az Ószövetségi 12 apostol előképe, és az Újszövetségi 12 apostol együttesen adja, ők jelképezhetik a 24 vént, a menyben. Az apostoli gyülekezetek tehát e kettőnek a teljességét képviselik. Amit még megmutatott a Szent Szellem, ezeken az igéken keresztül, amikor szellemben voltam: Látok 3 apostoli szolgálatot egy látásban, egy szellemben összekapcsolódni Magyarországon ezekben a napokban. Ahogyan az új Jeruzsálem falain 3-3 kapu áll egymás mellett, minden falon 3-3 kapu, úgy fognak az apostoli szolgálók hármasával összekapcsolódni egy közös látásban. Ez a Szent Szellem szava, amely most kihirdettetik a Jézus nevében. De menjünk tovább. A Szent Szellem világossága erősen bontja most a régi, vagy a hamis gondolkodás magaslatait az életünkben. A Mózesi kijelentés sátra Krisztus Testének előképe volt. A salamoni templom is az volt, de ott még képet kaphattunk az Isten Királyságáról is. Azonban Krisztus igazi Teste itt ezekben a napokban fog megszületni. Azt mondja János 21:22 Templomot nem láttam abban a városban, mert maga a Mindenható Úr Isten és a Bárány a város temploma. Ezeknek a Gyülekezeteknek abszolút a központjába fog állni Jézus Krisztus. Nem fizikai épületek lesznek azok, amelyekre a szentek a tizedeiket behordják, mert a városban nincs templom. Az utolsó idők apostoli városgyülekezeteiben Jézus Krisztus már nem előkép, hanem maga a Gyülekezet fogja képviselni és bemutatni a testületi TESTET, és annak tagjai pedig egyenegyenként Krisztus testének tagjai lesznek. Krisztus teste a Gyülekezetben ábrázolódik ki. És bár Krisztus Testének nem ma kellene megszületnie, hanem annak az első apostoli gyülekezet megszületése óta látszania kellene, mégis a sok felekezeti és különböző egyházi szerveződés, sokféle vallási irányzat nem mutat egységet és nem a Testet mutatja, hanem a megosztottságot. Mert ha ez a sok ma létező gyülekezet a Krisztus Testét képviselné, akkor egy gyönyörű összehangolt egység lenne ebben a testben a FEJ irányításával (aki maga Krisztus), és nem egymás kritizálása,bírálása, nem rivalizálás és kárhoztatások lennének a testrészek között. Azt mondja János, hogy ebbe a városba, vagyis ebbe a Gyülekezetbe, amelyik Krisztus Teste, nem jut be oda semmi tisztátalan: senki nem mehet be oda, aki hamis dolgokat tesz. Krisztus eme helyreállított Gyülekezeteiben nem lesz helye a kétértelmű, tisztátalan beszédeknek, nem lesz a hivők között előítélet (rossz feltételezések másokról, kellő bizonyíték nélkül)nem lesz klikkesedés, hanem lesznek Isten szerinti kapcsolatok, nem lesz kibeszélés, nem lesznek rejtett, titkolt bűnök sem. De Krisztus eme helyreállított gyülekezetében nem lesznek hamis tanítások sem, nem lesznek béres lelkületű pásztorok és fizetésért prédikáló vezetők, vagy előadásokat tartó vezetők, szónokok. De nem lesznek lelkészek sem, hanem helyettük apostolok, próféták, tanítók, evangélisták és pásztorok lesznek, diakónusok és vének, illetve lesznek presbiterek, ahogyan azt az első század gyülekezeteiben láthatjuk. Úgy látom ezt a testet ma, mint ami rettenetesen meg van csonkítva, le van bénítva, ez még nem az a nagybetűs Krisztus TESTE, amely a meny dicsőségétől ragyog. Hogyha azt a szellemi képet, amelyet a Szent Szellem a világosságával beleexponál a szellemembe, le lehetne fizikailag mindjárt fotózni, az sem lenne képes visszaadni, visszatükrözni azt, amit a Szent Szellem mondani akart. 6

7 Az Istentől jövő rhémák és képek olyan dicsőségesek, hogy úgy érzem, mintha papírra vetve veszítenének az értékükből. Ki vannak téve az értelem és az emberi memória korlátainak, és a szókincsem korlátainak. Most azért imádkozom, hogy minden eszembe jusson és úgy, ahogyan azt néhány napja megkaptam, úgy és azt tudjam átadni. Galata 4:26 De a mennyei Jeruzsálem szabad: ez a mi anyánk. Ti pedig testvéreim, Izsák szerint az ígéret gyermekei vagytok. Pál itt a gyülekezetről, a mennyei Jeruzsálemről, mint anyáról beszél, amely már nincs a törvény átka alatt, hanem a Sion hegyén van. Arról beszél még az ige, hogy az asszony ígéret alapján szülte meg Izsákot. Ugyanígy Krisztus Gyülekezete az az asszony, amelyben a hivők kijelentés alapján születnek bele, a Szent Szellem ereje által. Azonban, hogyha nem a Sion hegyén van a Gyülekezet, hanem még a Sínai hegynél, akkor ott a fiak még testben járnak, nem szellemben, és a vallásban járnak. Egy látomást kaptam az Úrtól április 25.-én reggel, miközben ezt az üzenetet írtam. Nagyon megrendített és tudom, hogy komolyan szól az Úr ma a gyülekezetvezetőkhöz ismét. Egy fehér ruhában álló fiatal lányt láttam a jobb oldalamon állni, és ezt a szót kaptam hozzá a szellememben, hogy ez a lány még szűz és gyámság alatt van. A gyámja éppen távozóban volt a bal oldalamnál, de rábízta ezt a lányt parázna férfiakra, akiket arra biztatott, hogy erőszakoskodjanak vele,mert ő utódokat akar látni, mire megjön. Ez a leány a jobb oldalon láthatóan zaklatott és ideges volt, ide oda járkált, azt hittem egy pillanatra, hogy értelmi fogyatékos, vagy pszichésen sérült. De nem, csak tudta, hogy mi vár rá és némán, de nagyon zaklatottan viselkedett. Éreztem a szellememben, hogy nagyon fájt a szívem érte és sajnáltam őt. Erősen beleégette ezt a látomást a szellememben a Szent Szellem. Az asszony a gyülekezetet jelenti, aki e látás szerint szellemi erőszak áldozatává válik, vagy legalábbis erre készülnek. A szellemi erőszak, mint tudjuk varázslás. A Szent Szellem megmutatta a magyarázatot is. Azokat a gyülekezeteket jelképezi most a fehér ruhás lány, akik most készülnek egy általuk védőernyőnek nevezett lépést megtenni és bemenni a pünkösdi egyház égisze és szárnyai alá. Látom a pásztorok motivációját, amely több esetben az, hogy ők ragaszkodnak a régi, jól működő, vallásos intézményrendszerükhöz és ragaszkodnak a pásztori fizetésekhez, a pozíciók megtartásához., az állami támogatásokhoz. Látom ebben a lépésben a megalkuvást és a kompromisszumot, amely megöli, mindig megöli a kenetet. De a Szent Szellem ma nem azért hozott ki téged az intézményes egyházi rendszer falai közül, hogy most megerőszakolva a gyülekezetedet újra bekényszerítsd őt a régi struktúrába egy megalkuvással teli lépés sorozat által. A Szent Szellem reformot akar, és vissza akarja vinni a gyülekezeteket az első apostoli kor mintájához, ahol nem voltak főállású fizetett pásztorok és nem intézményes keretek között épültek a szentek. Tudom, hogy nem vagyok kedvelt, sőt inkább megkövezett vagyok a pásztorok körében, azonban, hogyha az Úr szája szól, akkor én is szólni fogok, és nem fogok finomkodni akkor, amikor éppen megerőszakolni próbálják Krisztus leendő Menyasszonyát. Pásztorok! Gyülekezetvezetők! Lelkészek! Szolgálatotok egyik legnagyobb szellemi balesete lesz ez a lépés, ha megteszitek. Ezután már idehívhatjátok Magyarországra a világ összes apostolait is, nem fog megváltoztatni semmit addig, amíg ti nem engedelmeskedtek a Szent Szellemnek és engeditek, hogy a gyülekezetek a szellemi erőszak áldozatai legyenek. A Szent Szellem szava ez most hozzátok: 7

8 Jelenések 3:18b Végy tőlem gyógyító írt, hogy bekend a szemed, és láss! Ne engedjétek, hogy, hogy politikai szempontok irányítsanak titeket és ez által a gyülekezeteket. Nagyon nagy hatással volt rám ez a hír, amikor megláttam a cikket először az interneten erről, hogy mire készülnek a vezetők és elszörnyülködtem azon, hogy vagy ennyire nem látnak, vagy ennyire hajtja őket az, hogy a fizetésük és a vezetők megélhetése biztosítva legyen. Azonban akkor még nem értettem teljesen tisztán, hogy miért nem jó ez a lépés. Most viszont több mindent látok, de csak ennyit mondhatok erről, van ennek egy másik negatív oldala is, de ez az egy dolog, elég ok arra, hogy engedelmeskedjünk a Szent Szellemnek. Isten szolgálatát régen is lehetett és ma is lehet végezni anélkül is, hogy hivatalos egyházként működnénk, csak lehet, hogy át kell értékelni néhány dolgot. De nemcsak ez a hír volt rám nagy hatással, hanem ez a látomás is, amely nem csak egy villanás volt, hanem hosszan láttam és nagyon mély nyomot hagyott bennem, ahogy láttam ezt a törékeny, vékony lányt zaklatottan, ide oda járkálni, ugrálni, mint egy űzött vad. Miközben hallotta, hogy a gyámja utasítást ad azoknak a férfiaknak, akikre rá lett bízva, hogy mit tegyenek vele. Jelenések 21:27 De semmit nem lehet bevinni a városba, ami nem tiszta. Senki sem mehet oda, aki szégyellni való, utálatos vagy hamis dolgokat tesz. Amikor ezt az üzenetet elkezdtem írni, akkor elsőre ez nem volt benne, több napja forgatom a szívemben ezeket az igéket és az Úr folyamatosan bővíti az üzenetet. Most menjünk még tovább ebben a látásban, mert még a Szent Szellem tartogat számunkra meglepetéseket. Ehhez olvassuk el a II. Mózes 26:1,3,6-ot: Ledöbbentem, amikor a Szent Szellem a mennyei fénysugarával rávilágított ezekre az igazságokra és arra, hogy mit akar tenni az elkövetkezendőkben. A hajlékot tíz sátorlapból készíttesd: sodrott lenfonalból, kék és piros bíborból és karmazsin fonálból művészi módon beleszőtt kérubokkal készíttesd azt. Öt sátorlap legyen egymással összefűzve, a másik öt sátorlap is legyen egymással összefűzve. Készítess ötven aranykapcsot is, és ezekkel a kapcsokkal fűzesd egymáshoz a sátorlapokat! Így lesz a hajlék egésszé! Itt a szent sátor lapjait és oldalait mutatja be Isten Mózesnek. A hajlékot 10 sátorlapból kellett elkészíteni és a királyság illetve a prófétaság színeivel kellett mintázni azokat. Öt sátorlapot kellett egymással összefűzni és ötven aranykapoccsal összekapcsolni őket. A Biblia a sátoron keresztül Jézus Krisztus Testét mutatja be. A sátorlapok a testületi testben a szolgálati ajándékokat jelenítik meg. Az öt szolgálati ajándék, amelyek Isten szerint kapcsolódnak össze, az arany kapcsok ezt jelképezik. Nem érdekszövetségek ezek, nem hamis egység, nem látszat kapcsolatok ezek és nem a hasonló pozíciójú szolgálók összekapcsolódása ez. Hanem a Szent Szellem kijelentés alapján fog ebben a Testben összekapcsolni prófétákat az apostolokkal, tanítókkal, evangélistákkal és pásztorokkal. A megfelelő a megfelelő helyre. Krisztus Testének az apostoli szolgálatra és a szolgálati ajándékokra épült testnek az előképe ez. A sátorlapok a város falainak előképei, amely az Új Jeruzsálemben áll. 8

9 II. Mózes 26:7,11,14 Azután készítess kecskeszőr sátorlapokat sátorul a hajlék fölé, tizenegy ilyen sátorlapot készítess. Készíttess ötven rézkapcsot, és akaszd a kapcsokat a hurkokba. Így fűzd össze a sátrat, hogy egész legyen! Készíttess még egy takarót a sátorra vörösre festett kosbőrből és arra még egy takarót delfinbőrből. Kedves Szentek! Ez a sok takaró a szellemi befedezése volt a hajléknak, mert a törvény alatt szükséges volt, hogy a gyülekezeteknek és a hivőknek legyen apostoli befedezésük. A Sínai hegynél táborozó gyülekezetek még igénylik ezeket a szellemi ernyőket és takarókat. De figyeljük csak meg ezeket a kapcsokat, ezek már nem aranyból vannak! Az arany az istenit jelenti, az örökkévalóságot, a mennyei, maradandó dolgokat. A rézkapcsok utalnak arra, hogy az árnyékképet látjuk a szent sátorban, de az Újszövetségben a lényeget, a valóságot látjuk, az utolsó időkben pedig a végkifejletet. (Zsidók 8:5) Azt láttam meg, hogy mindeddig szükséges volt Isten népe számára és a Gyülekezetek számára is a szellemi befedezés, amely magába foglalja a szellemi védelmet, a közbenjárást, az elszámoltathatóságot. Isten eddigi mozdulásában ennyi világosságot adott nekünk és adott az apostoloknak, akik többen felhalmoztak a szolgálatuk számára jó néhány szellemi befedezőt, mintegy védőernyőt maguk fölé, mégsem látjuk, hogy lenne valamiféle megtartó ereje. Mindig arra törekedtem, hogy jó befedezésem legyen, mert különben nem tudom az örökségemet birtokba venni, és nem kapok áldást, de a Szent Szellem egyértelműen és világosan kijelentette nekem, - a sok emberekben, vezetőkben való csalódás után,- hogy az utolsó idők Omega kenetben járó gyülekezeteiben sem a szolgálati ajándékoknál sem a gyülekezeteknél, sem a hivők számára nem lesz semmilyen szellemi befedezés. Mert Krisztus igazi Testében a legfőbb befedező maga KRISZTUS lesz. A Salamoni templomban, ahol szintén Krisztus testének az előképét láthatjuk egy magasabb szinten, még ott is a szentek szentje fedett volt és a templom egy része is fedett volt. I.Kir.6:15 Beburkolta a templom falait belülről cédrusdeszkával; a templom padlójától egészen a mennyezetig. De a János által megjelenített utolsó gyülekezetnél, amely már az elragadtatásra kész és amelynek eljött az ideje, már nem találunk semmiféle takarót vagy mennyezetet. Az új Jeruzsálem város gyülekezetében nincs templom, a városnak falai és kapui vannak csupán. Mert itt azt mondja az Atya, hogy: Az elsők elmúltak! Imé mindent újjá teszek! Ma az Atya szava ez hozzád Isten népe: Imé mindent megújítok! Imé az elsők elmúltak! A következő néhány sorban néhány tapasztalatunkat szeretném megosztani ezzel a témával kapcsolatban. Amikor az Úr bennünket kihozott a szellemi befedezettségek alól, akkor először kétségbe esve kerestük az Isten szerinti apostoli prófétai befedezettséget, akár külföldön is. Meglepődve tapasztaltuk, amikor Isten nem engedte és bezárta a kapukat ezirányban. Nem engedte, hogy egy szolgálattevőt kövessünk, vagy tekintélynek tartsunk, mert ezzel az 9

10 Istennek a tekintélye szenvedne csorbát. Először nem értettem meg, de meglepődve tapasztaltuk meg, hogy annak ellenére, hogy továbbra is szellemi harcolunk igen erősen, mégsem voltak olyan veszteségeink, mint előtte, amikor még volt befedezettségünk. De adott egy egyértelmű jelet is az Úr, amely jel nem publikus. Az egész családunk gyötrődött tőle mindaddig, amíg befedezettség alatt voltunk ez a dolog nem szűnt meg, noha egészségügyileg is mindent megtettünk érte, és imádkoztunk is érte. Meg kell jegyeznem, hogy az egészségügyben ez nem számít nagy dolognak, egy könnyen kezelhető kellemetlenség. Nálunk azonban tudtuk, hogy azért nem szűnik meg, mert igazából szellemi okai vannak. Ma, amikor már sokkal többet megmutatott ebből az igazságból a Szent Szellem, akkor érthetővé vált, mert az igéből is ezt látom, hogy Isten tovább akar bennünket vinni a Jelenések 21-be, ahol már nem ismertek ezek a fogalmak, hogy szellemi befedezés és szellemi tekintély, meg tekintélytisztelet. Aztán, ahogy megszűnt az életünkben a szellemi befedezés,- addigra már az eü. kezelést rég abba hagytuk, mert semmit nem ért- abban a pillanatban elmúlt ez a családi nyavalya az életünkben és soha többé nem jött vissza! Ennek már két éve, halleluja! Nekünk nagyon rossz tapasztalataink voltak a befedezéssel és a szellemi tekintéllyel kapcsolatban. Ugyanakkor tudtuk, hogy benne volt az Úr akaratába mindez és egy ideig szellemi befedezés alatt kellett élnünk. Szembesültünk azzal, hogy ez nem más, mint a kontroll tekintélyből, vallási kontroll a magánéletben és a lelki életben egyaránt. A szellemi befedezés számunkra a mindenáron való embereknek való engedelmességet jelentette, mert rossz kereszténynek számítottunk akkor és megbélyegeztek, hogyha a tekintélynek nem engedelmeskedünk. Azonban, amikor a tekintélynek nem volt Isten szerinti a látása, nekünk pedig volt a saját életünkre, akkor jött az, hogy Istennek engedünk és nem a tekintélynek, mert nekünk Isten mást mondott. Sok gyülekezetben a hivőket ezzel a hamis tanítással lehet sakkban tartani, hogy nem leszel áldott, hogyha nem engedelmeskedsz a pásztorodnak éve ugyanannak a pásztornak engedelmeskednek és ugyanazt a pásztort szolgálják (nem Jézust) és éve ugyanolyan lapos és vallásos a hivő életük, mert szellemi átalakulást nem eredményezett, (vagy csak keveset) ez a kontroll. A szellemi befedezés számunkra a manipulációt, leuralást, szellemi erőszakot, megszégyenítést, megalázást,megfélemlítést, leuralást, kontrollt jelentett csupán, de áldást, azt nem. És ezt látom az intézményes karizmatikus egyház falain belül sok helyen, csak lehet, hogy kifinomultabb formában. A szellemi befedezés számunkra a saját lelkiismeretünk megerőszakolását jelentette mindig. Mert belénk verték azt, hogy a tekintélytisztelet az, hogyha engedelmeskedem a pásztornak, akkor is, amikor nem értek vele egyet. Nagy mellel és büszkén oktattak engem, engedetlen tanítványt eme nemes nagy hamisságra, amelynek sehol nincs Bibliai alapja. Hiszen azt láttuk, hogy az Újszövetségben sehol senkinek nem voltak ilyen befedezéseik, volt viszont atyaság, ami azonban nagyon is hiányzik az egyházból és a gyülekezetekből, mert ennek más ismérvei vannak. Azok a hivők, akiket nem vezetett a Szent Szellem, nem tudtak a saját életük számára elvenni vezetést,mindig a pásztorhoz szaladtak minden problémájukkal, ők jól el voltak és vannak ma is ebben a szellemi csecsemő keresztény állapotban, nekik ez a természetes, hogy van közvetítő. Ezeknek a kiskorúságban tartott hivőknek azt tanítják a befedezőik, hogy bűn egyet nem érteni a pásztorral, ők soha nem tennének olyat, amivel a pásztor nem értene egyet, vagy a vezetőség nem értene egyet, mert átok alá kerülnének akkor. Nos amikor ebből a befedezettségből kikerülsz és konfrontálsz vele, megnézheted azt,amit ezek után kapsz. Meg kell maradni szellemben, Jézus vére alatt maradva, az Úrnak és csakis egyedül az Ő befedezettsége alatt élni. Ez a Mózesi sátoros időszak, az előkép, a törvény 10

Web: www.judaoroszlanja.gportal.hu Email: info.judaoroszlanja@gmail.com Tel: 06-30 / 385 6381 Tel: 06-30 / 828 5546

Web: www.judaoroszlanja.gportal.hu Email: info.judaoroszlanja@gmail.com Tel: 06-30 / 385 6381 Tel: 06-30 / 828 5546 Salamon Tornáca Misszió Web: www.judaoroszlanja.gportal.hu Email: info.judaoroszlanja@gmail.com Tel: 06-30 / 385 6381 Tel: 06-30 / 828 5546 Szellemi hatalomgyakorlás Köszönöm neked Atyám, hogy Te ma Magyarországnak

Részletesebben

Lynnie Walker: Isten tízféle beszédmódja

Lynnie Walker: Isten tízféle beszédmódja Lynnie Walker: Isten tízféle beszédmódja Vélemények Isten többet akar hozzánk beszélni annál, amit mi általában meg akarunk hallani, vagy amiről úgy gondoljuk, hogy meghallottuk. Lynnie Walker megmutatja

Részletesebben

Dávid Sátora Gyülekezet

Dávid Sátora Gyülekezet Ö ss ze j ö v e t e le k : Székesfehérvár, 2011. február 27. HÍRLEVÉL 10. évfolyam 461. szám Programok: Jövő héten szerdán, 03. 02-án Összevont Házicsoport lesz 18:00-tól a Lehetőségek Házában. Mindenkit

Részletesebben

Tíz kulcs a Bibliához

Tíz kulcs a Bibliához Tíz kulcs a Bibliához Keresd meg a kincset, hogy megváltozzon az életed! Colin S. Smith TÍZ KULCS A BIBLIÁHOZ Keresd meg a kincset, hogy megváltozzon az életed! Colin S. Smith Fordította: J. Füstös Erika

Részletesebben

E. W. KENYON. Jézus csodálatos neve. Isten, aki több, mint elegendő Isten, aki hosszú élettel elégít meg. A könyv Internet-es változata

E. W. KENYON. Jézus csodálatos neve. Isten, aki több, mint elegendő Isten, aki hosszú élettel elégít meg. A könyv Internet-es változata E. W. KENYON Jézus csodálatos neve Isten, aki több, mint elegendő Isten, aki hosszú élettel elégít meg A könyv Internet-es változata (HUNGARY / E. W. Kenyon / The Wonderful Name of Jesus / Our Rights and

Részletesebben

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid!

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! 2014. november 1. szombat A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! Igehirdetésekben számtalanszor elhangzik a felszólítás: engedelmeskedjetek Istennek, kövessétek

Részletesebben

Az Idõk Jelei A KERESZTÉNY ADVENT KÖZÖSSÉG GYÜLEKEZETI LAPJA 2002/2.

Az Idõk Jelei A KERESZTÉNY ADVENT KÖZÖSSÉG GYÜLEKEZETI LAPJA 2002/2. Az Idõk Jelei A KERESZTÉNY ADVENT KÖZÖSSÉG GYÜLEKEZETI LAPJA 2002/2. www.kerak.hu A mélységbõl kiáltok hozzád, Uram! Uram, hallgasd meg az én szómat, legyenek füleid figyelmetesek könyörgõ szavamra! Ha

Részletesebben

3./01. Lecke. Az isteni áramlat. Írta: Andrew Wommack

3./01. Lecke. Az isteni áramlat. Írta: Andrew Wommack 3./01. Lecke Az isteni áramlat Írta: Andrew Wommack Szeretnék veletek megosztani néhány dolgot arról, hogyan engedjétek Istent átáramlani rajtatok a mások felé való szolgálatban. Rendelkeztek hatalommal

Részletesebben

Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem.

Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem. 2013. szeptember 1. vasárnap Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem. URam, Te ismersz engem, Előtted semmi nincs elrejtve, ismered tetteimet,

Részletesebben

BILL SUBRITZKY SZABADULÁS A DÉMONOKTÓL

BILL SUBRITZKY SZABADULÁS A DÉMONOKTÓL BILL SUBRITZKY SZABADULÁS A DÉMONOKTÓL Fordította: Mike Tamás Minden jog fenntartva. Jelen kiadvány egyetlen része sem sokszorosítható, nem tárolható számítógépben, és nem terjeszthető sem mechanikus vagy

Részletesebben

Lapozzunk Bibliánkban az Apostolok Cselekedeteinek 3. részéhez. vs. 1. Péter és János felment a templomba a délutáni imádkozás idejére, délután három

Lapozzunk Bibliánkban az Apostolok Cselekedeteinek 3. részéhez. vs. 1. Péter és János felment a templomba a délutáni imádkozás idejére, délután három Az Apostolok Cselekedetei 3-4. Lapozzunk Bibliánkban az Apostolok Cselekedeteinek 3. részéhez. vs. 1. Péter és János felment a templomba a délutáni imádkozás idejére, délután három órára, vagy ahogy Károli

Részletesebben

1 Copyright 2011 Szarka János www.ujremeny.hu

1 Copyright 2011 Szarka János www.ujremeny.hu 1 Copyright 2011 Szarka János www.ujremeny.hu A Szent Lélek helyett a biblikusabb és az eredeti szöveggel megegyező Szent Szellem kifejezést használtam. Ez alól csak az idézet igeversek kivételek. A Bibliai

Részletesebben

VÉDELEM ÉS OLTALOM 2.

VÉDELEM ÉS OLTALOM 2. VÉDELEM ÉS OLTALOM 2. Jegyzet Jim Sanders tanításából 2009. szeptember 06. Köszönjük Atyám az Úr Jézust! Köszönjük a csodatévő erők munkáit a Szent Szellemed által. Magasztaljuk az Úr Jézus Krisztust a

Részletesebben

Derek és Ruth Prince. Isten, a házasságszerző

Derek és Ruth Prince. Isten, a házasságszerző Derek és Ruth Prince Isten, a házasságszerző A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: DEREK PRINCE with RUTH PRINCE God is a matchmaker Chosen Books 1986 Fleming H. Revell Compani Old Tappan New Jersey

Részletesebben

1993/5 VEZÉRCIKK MEDITÁCIÓ. Pünkösdi gondolatiság Kovács Zoltán. {k19935a}

1993/5 VEZÉRCIKK MEDITÁCIÓ. Pünkösdi gondolatiság Kovács Zoltán. {k19935a} {k19935a} 1993/5 VEZÉRCIKK Pünkösdi gondolatiság Kovács Zoltán Igenis van pünkösdi gondolatiság! Vannak olyan jóindulatú kétkedők, akik felteszik a kérdést, létezik-e ilyen egyáltalán, mert ha igen, akkor

Részletesebben

1998/6. Boldog karácsonyt! Bérczes Lajos

1998/6. Boldog karácsonyt! Bérczes Lajos {k19986a} {k19986b} 1998/6 VEZÉRCIKK Boldog karácsonyt! Bérczes Lajos Boldog karácsonyt! Boldogságunk, másként megfogalmazva egymásra találás. Részünkről a kilátástalan örvényből, a nyúlós, ragadós hínárból,

Részletesebben

A tartalomból. Pecznyík Pál. Örvendj Isten népe!

A tartalomból. Pecznyík Pál. Örvendj Isten népe! Örvendj Isten népe! Örvendj Isten népe, Urad jő hamar, szárnyaljon szívedből boldog háladal! De nagy örömödben el ne bízd magad, bűnbánó szívedből fakadjon szavad! Idegen vagy itt lenn, zarándok csupán,

Részletesebben

A karizmatikus nyelveken szólás és a bibliai nyelvek ajándéka

A karizmatikus nyelveken szólás és a bibliai nyelvek ajándéka A karizmatikus nyelveken szólás és a bibliai nyelvek ajándéka RUDOLF EBERTSHÄUSER A) A KARIZMATIKUS NYELVEKEN SZÓLÁS, KÖVETŐI SZEMLÉLETE SZERINT A nyelveken szólás vagy a nyelvek ajándéka, a pünkösdi és

Részletesebben

GYÓGYULÁS ÉS SZABADULÁS. Bibliai alapok PETER J. HORROBIN

GYÓGYULÁS ÉS SZABADULÁS. Bibliai alapok PETER J. HORROBIN GYÓGYULÁS ÉS SZABADULÁS Bibliai alapok PETER J. HORROBIN Az ELLEL GRANGE Keresztény Gyógyító és Lelkigondozó Munkatársképző Intézet és Misszió tiszteletbeli igazgatója Sovereign World Limited P.O.Box 17

Részletesebben

JELEK ÉS CSODÁK AZ ÍTÉLETBEN

JELEK ÉS CSODÁK AZ ÍTÉLETBEN JELEK ÉS CSODÁK AZ ÍTÉLETBEN Jegyzet Jim Sanders tanításából 2011. július 03. A mai napon a csodák témakört folytatjuk. Az evangélizációs munkák miatt négy hétre előre készülök a tanításokkal. Főleg az

Részletesebben

Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét.

Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét. 2013. május 1. szerda Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét. Van teher, ami nem lehet levenni más válláról. Mindig nagy hálával gondolok gyermekkoromra,

Részletesebben

Nóé / 3. oldal. * Krisztus hét szava a kereszten / 43. oldal

Nóé / 3. oldal. * Krisztus hét szava a kereszten / 43. oldal Nóé / 3. oldal * Krisztus hét szava a kereszten / 43. oldal Georg R. Brinke EVANGÉLIUMI KIADÓ Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió ISBN 963 9434 61 2 A magyarországi jogok tulajdonosa és a kiadásért felel

Részletesebben

ÁHÍTAT. Célunk a. misszió. Segédanyag a személyes növekedéshez

ÁHÍTAT. Célunk a. misszió. Segédanyag a személyes növekedéshez ÁHÍTAT Célunk a misszió Segédanyag a személyes növekedéshez Célunk a misszió Áhítatok Segédanyag a személyes növekedéshez Eurázsiai Egyházrégió ISBN 978-963-88215-6-0 Názáreti Egyház Alapítvány, Budapest,

Részletesebben

A GYÓGYÍTÓ KENET 5. A négy alapelv Bor Ferenc élőben elhangzott tanításának nyers szövege Ságvár, 2014. 09. 29.

A GYÓGYÍTÓ KENET 5. A négy alapelv Bor Ferenc élőben elhangzott tanításának nyers szövege Ságvár, 2014. 09. 29. A GYÓGYÍTÓ KENET 5. A négy alapelv Bor Ferenc élőben elhangzott tanításának nyers szövege Ságvár, 2014. 09. 29. Halleluja! Dicsérjük az Urat. Köszönjük, drága Szent Szellem, a Te jelenlétedet, a Te munkáidat,

Részletesebben

...azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. (1Kor15,22)

...azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. (1Kor15,22) A Debrecen-Csapókerti Református Egyházközség lapja XX. évfolyam 2. szám 2015. április 5....azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. (1Kor15,22) Darmstadt Imakert 2 Magvetés Élet örök

Részletesebben

NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL

NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL Szeverényi János NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL IGEHIRDETÉSEK ÉLŐ VÍZ füzetek 6. Kiadja az Evangélikus Missziói Központ Magyar Evangélikus Rádiómisszió és a Magyarországi Evangélikus Egyház missziói bizottsága Budapest,

Részletesebben

Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved.

Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved. 2010. jún.1. kedd Tünde Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved. Néha könnyen mondjuk másoknak, hogy ne félj, maradj nyugton, minden jó lesz. Sokszor alaptalanul, előzetes

Részletesebben

A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXV. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921. Vezetõ maradt mindvégig, hiányozni fog!

A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXV. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921. Vezetõ maradt mindvégig, hiányozni fog! Szeretet 2014. FEBRUÁR 2. sz. A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXV. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921 Vezetõ maradt mindvégig, hiányozni fog! A szövetség elnökének igehirdetése január 11-én, a Hargita

Részletesebben

A REMÉNYSÉGBEN LEGYETEK DERŰSEK

A REMÉNYSÉGBEN LEGYETEK DERŰSEK BEKÖSZÖNTŐ Keresztény öröm Egy csillogó szemű, mosolygós gyerek arcképét tenném ide a Beköszöntő helyére, kommentár nélkül. Mivel ez nem áll módomban, könyvekből pedig nem szeretnék szemezgetni, így a

Részletesebben

Rázd ki magad a porból

Rázd ki magad a porból Graham Powell Rázd ki magad a porból Graham Powell A mű eredeti címe: Christian, set yourself free! Sovereign World Trust PO BOX 777 Tonbridge Kent TN11 9XT England All rights reserved Minden jog fenntartva.

Részletesebben