(2.rész) Suchné S. Ilona. Web:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(2.rész) Suchné S. Ilona. Web: www.judaoroszlanja.gportal.hu Email: info.judaoroszlanja@gmail.com"

Átírás

1 (2.rész) Suchné S. Ilona Web: 1

2 G yakran elgondolkodunk azon, hogy jól indulnak gyülekezetek, kijelentésből, Szellem által indulnak el ébredési mozgalmak. A Szent Szellem ma arra ad nekünk választ, hogy mi ment félre, miért mennek félre jól induló Isten szerinti folyamatok, miért halnak el ébredésből induló gyülekezetek? Hol kap gellert a dolog? Miért van annyi gyülekezeti szakadás? Miért van szinte már borítékolva a bukás? Mielőtt a mostani ébredési mozgalom alapjait lerakjuk, Isten tiszta látást ad nekünk, hogy ne kövessük el már az elődeink hibáit és az alapokba ne tekeredjen benne a ravasz kígyó, vagy a sárkány, mint az történt a korábbi ébredési mozgalmak esetén. Alig értem a végére a Jelenések 12-ben lévő sárkány előző fejének, Arábia fejedelmének, amikor a Szent Szellem máris elkezdte megmutatni az utolsó fejét ennek a sárkánynak, mégpedig Góg Magóg fejedelmét, nem mint birodalmat vagy nemzetet, amiről már sokat olvashattunk, hanem mint területi szellemi fejedelmet. A Sárkány eddig felismert fejeit átimádkoztuk testületileg is a csapattal, átbeszéltük, hogy a látásunk elég éles legyen erre a fejedelemre és ahol megláttuk, ott hatalmat vettünk fölötte. Hiszem, hogy a leleplező üzenetek által a bennünk lévő Júda Oroszlánjának egyre jobban érvényesül a hatalma és tekintélye. Jézus Krisztus, amikor a Golgotán legyőzte és lefegyverezte ezeket a fejedelmeket, akkor szerezte meg Júda Oroszlánjának kenetét és tekintélyét, ez tény. Azonban akkor lesz számunkra ez az igazság valósággá, hogyha nem csak egy értelmi tudás, vagy gyakran ismételt tény és betű marad, hanem szellemi látást és kinyilatkoztatást kapunk arra, melyek voltak azok az erők, amelyeket Júda Oroszlánja legyőzött és mi felett szerzett Ő tulajdonképpen teljes hatalmat. Ahogy jön hozzánk a VILÁGOSSÁG a Szent Szellemtől arra, hogy mi zajlott le akkor, amikor Jézus lement a pokolba, hogy elvegye a sátántól a kulcsokat és a hatalmat, jön a VILÁGOSSÁG arra, hogy melyek azok a gonosz fejedelemségek, hatalmasságok, erők, uraságok, amelyek felett Őneki hatalma, fennhatósága van, úgy NÖVEKSZIK BENNÜNK ISTEN KIRÁLYSÁGÁNAK KENETE ÉS TEKINTÉLYE. Nem elég hangoztatnunk, hogy hatalmunk van, mert ha nem tudjuk, és nem ismerjük meg, hogy mi felett van hatalmunk, akkor ez egy jó szlogen marad és egy nem működő hatalom marad, mert a hivők látás nélkül nem tudják gyakorolni ezt a minden hatalmat, amelyet Jézus Krisztus megszerzett számukra! A Szent Szellem ezért kell, hogy leleplezze előttünk a sötétség királyságát, ahhoz, hogy Júda Oroszlánjának tekintélye és hatalma azután kiteljesedve tudjon működni rajtunk keresztül és ne csak beszéd maradjon a szellemi hatalomgyakorlás. Tudott dolog és így van ez szellemben is, hogy háborúban, aki a légteret uralja, az uralja a földi szintet is, a földi területeket. Az eddigi ébredési folyamatoknál az egyházban nem a szellemi erősségeket ismerték fel elsősorban, hanem EGY EGY BILIAI IGAZSÁGOT csupán, amire nem lehet hosszútávon építkezni, és mivel a fejedelemségek, amelyek mindig Isten munkája ellen vannak nem lettek leleplezve és nem arattak felette győzelmet, ezért idő előtt befulladtak a korábbi ébredési mozgalmak. Az egyház eddig sokat foglalkozott a sátán hadseregének közlegényeivel (démonaival) de a magasabb szintű erőkkel, hatalmasságokkal és fejedelemségekkel (tisztekkel, főtisztekkel) nem. Ezért a teljes ismeret hiányában nem lehetett győzelem hosszú távon. Ismernünk kell a sátán képviselőit, végrehajtóit és kivitelezőit és meg is kell tudnunk nevezni (nem csak a vezetéknevén: sátán ez egy gyűjtőfogalom) ismernünk kell az erőit és a megnyilvánulási formáit. 2

3 Háborúk során megfigyelhetjük, hogyha egy szakasz vagy század vezetőjét a mesterlövészek KILŐTTÉK, AKKOR EZ AZ ESET AZ EGÉSZ ALAKULATBAN ÖSSZEZAVARODÁST ÉS EGYÉRTELMŰ GYENGÜLÉST OKOZOTT. A bibliában is láthatjuk ezt, hogy mindig a királyt kellett elsősorban támadni és legyőzni. Ezért kell a mostani ébredési mozgalom előtt a hivőknek a fejedelemségeket és hatalmasságokat nevén nevezni és a kiskirályságokat lefejezni, hogy a szellemi hatalmat megszerezzük az ország, vagy a terület fölött, ahova az elhívásunk szól. Ehhez ad ma nekünk segítséget a Szent Szellem, érdemes figyelnünk rá. T ovábbra is azt mondom tehát, hogy nem vagyok ellenség központú, de hiszem, hogy a prófétai szolgálatnak a feladata az, hogy először lerombolja a sátán munkáját ott, ahol azután majd Isten Királyságát fogja építeni. Azért az egyháznak szüksége van (lenne) erre a szolgálatra ahhoz, hogy majd építkezni tudjon. Az ellenség munkáját pedig lerombolni csak akkor tudjuk, hogyha megismerjük minden oldalról. Ezért ez a mai leleplező üzenet is egy ilyen megismerés,amikor a Szent Szellem kibontja előttünk a sátán újabb ás újabb gáncsait, erősségeit, leleplezi magasabb szinten, apostoli látással azokat az erősségeket, amelyekre az egyháznak eddig nagyon kevés világossága volt. Emiatt tudott aztán mindig minden ébredési mozgalom egy idő után elhalni, sok szolgálat, ami a Szent Szellemtől születet nem tudta betölteni a küldetését, mert a sárkány az alapok építésénél nem lett kitakarítva, ott lapult. Szükséges belelátnunk a láthatatlan szellemvilágba, ahhoz, hogy meglássuk a sátán, mint ordító oroszlán gonosz tervét, amelyet most is elkészített erre az utolsó ébredési mozgalomra is. DE NEM ADJUK FEL, MERT NEM MI VAGYUNK LEFEGYVEREZVE, HANEM A FEJEDELEMSÉGEK! ÉS NAGYOBB AZ,AKI BENNÜNK VAN, MINT AKI A VILÁGBAN VAN! MINDANNYIAN ARRA HIVATTUNK EL, HOGY MEGLÁSSUK ÉS KÖZBENJÁRÁSUNKKAL, PRÓFÉTAI BESZÉDEKKEL MEGHIUSÍTSUK A SÁTÁNI OROSZLÁNOK ÉS A TŰZVÖRÖS SÁRKÁNY MIND A 7 FEJÉNEK PUSZTÍTÓ, GONOSZ MUNKÁJÁT ITT A FÖLDÖN JÉZUS NEVÉBEN! Arra hívattunk el, hogy úgy kezdjük el Isten házának az építését, hogy már az alapoknál a fejére tapossunk minden ellenségnek. Az apostoli prófétai szolgálat eljövetelével ezért kapjuk a Szent Szellemtől a látást, hogy a mostani utolsó ébredés már ne haljon el, hanem akkor, amikor a sátán teljes bedobással készül az utolsó, legnagyobb kilépésére, az Isten Gyülekezete erős maradjon, és az elragadtatásig kitartson. Szükséges tehát ez a sok leleplező tanítás az utolsó idők Gyülekezeti számára, hiszen a sárkány feltámadt és újult erővel tombol és a keresztények nem dughatják homokba a fejüket. És ma különösen egy olyan fejedelemmel akar velünk foglalkozni az Úr, amelyben a magyar nép is érintet, és ott van a családfánkban, az ősi vérvonalunkban. Ezért le kell vele számolnunk ahhoz, hogy a gonosznak ne legyen joga az életünkhöz. Szellemben úgy látom ezt a Góg Magóg fejedelmet, mint egy arrogáns, leuraló, diktátor, mint egy Góliát, egy tenyeres talpas erős ember, aki bűzlik az alkoholtól és nagy feje van, aki a beszédével is leural, és a szájával felfalja még a saját gyerekét is. Ez a fejedelem háborúk által terjeszkedik fizikailag is és szellemileg is, illetve különböző eszméken és ideológiákon keresztül uralkodik, gyakorol hatalmat. (Lásd kommunizmus és nácizmus) És ezeket az eszméket diktátor módjára terjeszti, képviseli. Úgy látom ezt a fejedelmet, mint akinek még dörmögő hangja van, tokája van és behízott, vöröses, mámoros a szeme, lassú a járása, kimért, de veszélyes. De: AZÉRT JELENT MEG AZ ISTEN FIA, HOGY LERONTSA AZ ÖRDÖG MUNKÁIT! (I.János 3:8) Isten Fia, JÉZUS KRISZTUS ma egy újabb adag szellemi világossággal fogja lerombolni az ördög munkáit a személyes életünkben, közösségeinkben és az országban is. Hiszem, hogy egy nagyon meghatározó fejedelemről beszélünk és látom Isten időzítését is abban, hogy miért éppen erre az időre tartogatta nekünk ezt a kinyilatkoztatást. 3

4 A tűzvörös sárkány hetedik feje a Góg és Magóg fej. Hiszem, hogy most, amikor egy teljes képet kapunk erre a sárkányra, akkor képesek leszünk Júda Oroszlánjának tekintélyével és fennhatóságával kihirdetni, hogy záródjon be a sárkány mind a 7 fejének a szája, némuljon el és legyen láncra verve az Úr angyalai által! Ezt az utolsó ébredési mozgalmat NEM FOGJA elpusztítani úgy, mint az előzőeket Jézus nevében. Nem fog elhalni egyetlen Istentől elindult folyamat sem, mert az Úr ereje összetöri a sárkány erejét a lábunk alatt! Júda Oroszlánjának az ereje legyőzte a sárkány mind a 7 fejének az erejét bennünk is, most pedig általunk fogja legyőzni ott, ahol hirdetjük. Emlékeztetőül: az előző részben arról volt szó, hogy a Jelenések 12.részben lévő sárkány, egy prófétai jelkép, aki fel akarja falni a fiúgyermeket, az maga a Leviatán és annak nyaka a Mammon, a fejei pedig: EGYIPTOM, BABILON, PERZSIA, ARÁBIA, GÖRÖGORSZÁG,RÓMA, GÓG ÉS MAGÓG. A sárkány mind a hét feje egy természetfeletti erőt is képviselnek, amely NEM Isten ereje, hanem annak az ellenkezője, ez pedig a VARÁZSLÁS. Mindegyik fejnek meg van a maga módszere, hogyan használja ezt az erőt, fel kell ismernünk és le kell lepleznünk ahhoz, hogy hatalmat tudjunk szerezni felette. De minél nagyobb a látásunk rá,minél inkább érvényesítjük Júda Oroszlánjának erejét és hatalmát, annál inkább NÖVEKSZIK A MENNYEI TERMÉSZETFÖLÖTTI ERŐ BENNÜNK. Hiszem, hogy EGY GONOSZ TERMÉSZETFÖLÖTTI ERŐT, CSAKIS EGY ISTENI TERMÉSZETFÖLÖTTI ERŐVEL LEHET LEGYŐZNI! Góg és Magógnak is meg van a maga varázsereje, amivel gyakorolja a hatalmát, ma pl. a magyar politikában a Fidesz kormányzása által. Ezáltal az egész országra rátelepedett és nyomorgatja a magyar népet. De azért tudott hatalomra jutni ez a fejedelem, mert még a magyarok vérvonalában és gondolkodásából nem lett kiűzve, emiatt fel tudott erősödni. Ezért, amikor erre is látást kapunk, akkor fogunk, akkor fogunk tudni egységben imádkozni, hogy legyen vége Magóg hatalmának országunkban. A mikor leírtam ennek az üzenetnek a címét, akkor kíváncsian vártam, hogy mit fog most mondani erről a Szent Szellem, elképzelésem sem volt arra, hogy ennyi mondanivalója lesz. Jöttek csak jöttek az új és új mondatok, napról napra jött a világosság. Amit most írok azt éjszaka fél kettőkor vetem papírra. a családban mindenki alszik, én is lefeküdtem már, amikor ezeket adta a Szent Szellem. és amikor jön a látás azt azonnal le kell írnom, mert már megtanultam, hogy másnap nagy része elszáll és csak foszlányok maradnak meg belőle. Segíts Szent Szellem, hogy bölcsen tudjam mondatokba formálni, amit megláttattál velem. Minden egyes erősség egy fejedelem, amit eddig Isten Szelleme leleplezett, minden egyes látás, amiben a sátán munkája és megnyilvánulása van világosságra hozva, először engem és családomat állít mérlegre. Így volt ez most is. A Szent Szellem megmutatta, hogy két vonalon van jelen Góg és Magóg fejedelme a családunkban is. Az egyik az ősi örökség, amely minden magyar embert érint. Lásd: Ady Endre: Góg és Magóg fia vagyok én című verse. Úgy érzem, közzé kell tennem, mert gyerekkorunkban kötelező volt megtanulni és ezáltal még meg is vallottuk a saját életünkre minden sorát. Most itt a lehetőség, hogy megtagadjuk ennek a fejedelemnek a jelenlétét a magyar vérvonalunkba. Ami azonban nem azt jelenti, hogy letagadjuk a származásunkat, hanem csak azt, felismertük Góg és Magógot mint szellemi erőt, felismertük a megnyilvánulásait és azokkal nem vállalunk közösséget. Góg és Magóg fia vagyok én, Hiába döngetek kaput, falat S mégis megkérdem tőletek: Szabad-e sírni a Kárpátok alatt? 4

5 Verecke híres útján jöttem én, Fülembe még ősmagyar dal rivall, Szabad-e Dévénynél betörnöm Új időknek új dalaival? Fülembe forró ólmot öntsetek Legyek az új, az énekes Vazul, Ne halljam az élet új dalait, Tiporjatok reám durván, gazul. De addig sírva, kínban, mit se várva Mégiscsak száll új szárnyakon a dal S ha elátkozza százszor Pusztaszer, Mégis győztes, mégis új és magyar. A költő a bezárt, elátkozott, pusztulásra ítélt néphez való sorsszerű kötődésről beszél tagadjuk meg ennek értelmét, mi nem vagyunk pusztulásra ítélt nép. Góg és Magóg népe az ércfalakkal körülzárt, pusztulásra ítélt, az élettől elrekesztett keleti magyarsággal azonos omoljanak le ezek a szellemi ércfalak a magyarok körül most Jézus nevében. Megtagadjuk ezeket a megvallásokat, amelyeket kimondatott velünk a költő, megvalljuk, hogy mi nem vagyunk pusztulásra ítélt nép és nem vagyunk az élettől elrekesztett nép Jézus nevében. Megtagadjuk a reménytelenséget és a lázadást, ami ebből a versből árad és azt, hogy a magyar nép nem képes befogadni az új idők új dalait, a reformációt, csak a siratódalokat énekli. A másik vonal a családfánkban a férjemnél, az ő generációs vérvonalában volt jelen. Mindkét szülője és a nagyszülők is meggyőződéses kommunisták voltak, apósom magas beosztású munkásőrparancsnok, a mai napig az MSZMP tagja, és a múlt rendszerben igen aktívan kiszolgálta és képviselte ezt a fejedelmet. Azonban, amikor ezt megláttuk, akkor jött hozzám az újabb felismerés. Már korábban írtam egy könyvet Mártírvér címmel, amely arról szól, hogyan végzett édesapámmal a múlt rendszerben a III/III-as besúgó hálózat 1978-ban. Akkor szellemben egy alacsonyabb szinten láttam meg ezt az eseményt, akkor úgy láttam, hogy Jézabel szelleme volt az, aki végzett vele, mert ő is egy leuraló erő, aki varázsol. Azonban most egy magasabb szinten látom ezt az eseményt, így 36 év után, mert az, akin keresztül a gonosz végrehajtotta ezt a tervet lehetett Jézabel szelleme, de a sátán királyságának fő fejedelem az Góg és Magóg volt, az akkori kommunista rendszer maga. Ez a rendszer és fejedelem rátelepedett Magyarországra, és a sárkány a hetedik fejével be akarta kebelezni, fel akarta falni a nemzetet. Miért gondolom így? Nos, a későbbiekben bővebben írok még róla. Hiszem, kedves Olvasó, hogy üzenetem végére, te is meg fogod látni szellemben és fel fogod ismerni ezt a fejedelmet. Nemcsak ideológiailag okozott pusztítást és épített magaslatokat az emberek értelmébe, leuralta az egész személyiségüket, kivetkőztetve őket önmagukból, hanem fizikailag is sok kárt okozott, pusztulást, rablást és halált. Góg és Magóg politikai kormányzói szinten telepedett rá az országra, a gazdaságra és így belülről gyakorolt hatalmat az emberek fölött, a nemzet és társadalom fölött, szellemi és fizikai megszállás is volt a kommunista rendszer. Isten megígérte nekem, hogy kárpótol az édesapám haláláért. Amikor ez lelepleződött előttem, akkor először ezer embert kértem Isten Királyságába kárpótlásként, aztán később már az elhívásomat megismerve, egész Magyarországot kértem az Úrtól. Néhány év eltelt azóta, hogy ezt a könyvet megírtam. Isten addig a sátán és a sötétség királyságának rendszerét apránként mutatta be és leplezte le előttem. Megmutatott egy egy erősséget, akkor azt először a saját és családom vérvonalából kellett kitakarítanom, majd közbenjártam az egyház és az országért is. Ez a folyamat zajlott az elmúlt 4-5 év alatt, amíg tartott a felkészítésem. Ma úgy érzem, lassan a végéhez közeledünk a leleplezéseknek, már csak azért is, mert ez a fejedelem Góg és Magóg, a vörös sárkány utolsó fejeként lett leleplezve. 5

6 Ma megláttam, hogy amikor megismerkedek ennek a fejedelemnek a megnyilvánulásával, akkor hatalmat kapok fölötte, ahogy Mózes. Azt mondja a Zsidók 11:24,27 (Csia f.) Mózes, amikor nagy lett, hitétől bátorítva tagadta meg, hogy a fáraó lánya fiának mondják. Hitétől ösztönözve hagyta el Egyiptomot, nem ijesztette el király indulata. Tehát: amikor Mózes felnőtté vált, megtagadta a Fáraó örökségét és elhagyta Egyiptomot ezt olvassuk itt az Újszövetségben. Hiszem, hogy most van az ideje mert most lettünk szellemileg felnőttek arra, hogy megtagadjuk Góg és Magóg örökségét a családfánkban és elhagyjuk ezt a fejedelmet, annak minden bűnét és megnyilvánulásait, soha többé ne azonosuljunk vele. Bátorítok mindenkit, hogy kövessük Mózes példáját és ne csak Egyiptomot, hanem Góg és Magóg szellemi fejedelmét is hagyjuk el, illetve minden azzal való azonosulást. Hiszem, tudom és látom, hogyha egy kis démont győzünk le és kerülünk fölé, akkor lesz egy kisebb hatalmunk, de amikor egy fejedelmet helyez az Úr a lábunk alá, akkor a szellemi hatalmunk azzal azonos arányban növekszik és lényegesen nagyobb lesz. Góg és Magóg fejedelme Magyarországon többféle módon uralkodott és pusztított, a kommunizmus alatt nem csak kívülről, hanem belülről is hatalmat tudott gyakorolni az országban, mert kormányzó pozícióban volt. Hiszem, hogy amikor szellemi hatalomváltás történik, akkor már nem ő lesz kormányzó pozícióban, hanem mi, akik hatalmat vettünk felette! Ámen! Úgy van! Ez a mi kárpótlásunk! Nem véletlen az, hogy éppen most ebben az évben értünk a végére a fejedelmek megismerésének, mert ebben az évben Isten valóban végrehajtja a szellemi rendszerváltást a politikában is és az egész nemzetben is. Ezt pedig rajtunk hivőkön keresztül fogja megtenni. Amit az elmúlt években szellemben elvégeztünk az most a fizikai világban is láthatóvá válik és manifesztálódik, mert a HIVŐK KÖZBENJÁRÁSÁNAK KELYHE MEGTELT. Eddig az volt a dolgunk, hogy elrejtve közbenjárjunk, imádkozzunk, könyörögjünk, prófétáljunk, és megint csak imádkozzunk. DE MOST ELJÖTT A KILÉPÉS IDEJE! ELJÖTT A SZELLEMI FIZIKAI RENDSZERVÁLTÁS IDEJE! AMIKOR ISTEN KIRÁLYSÁGA VÁLTJA FEL A SÁTÁN KIRÁLYSÁGÁT! Amikor Isten Királysága váltja fel a sátán királyságát! Olyan hosszú időn keresztül imádkoztunk, közbenjártunk éjjel és nappal az országunkért, de most ELJÖTT A KÁRPÓTLÁS IDEJE, MOST KAPUK NYILNAK MEG ARRA, HOGY ISTEN NÉPE KORMÁNYOZZON A TÁRSADALOM KÜLÖNBÖZŐ SZFÉRÁJÁBAN. Góg és Magóg fejedelme le lesz váltva a Parlamentben is és nem gyötri tovább a magyar népet! Zsidók 11:33 Gedeon, Sámson, Dávid, Sámuel, akik hitükön át királyságokat küzdöttek le, az igazságot munkálták, ígéreteket nyertek el, az oroszlánok száját tömték be erőtlenekből hatalmasokká váltak. Ezekben az utolsó napokban Isten megengedi híveinek, hogy a különböző szférák kormányzói hivatalát elfoglalják, miután szellemben megnyerték a csatát, és az evangéliumot a társadalom magasabb szintjén is képviseljék, akár a Parlamentben is. Nézzük csak meg, hogy a zsidó apostolok nem, de Pál képviselte az evangéliumot királyok, császárok előtt is, bár FOGSÁGBAN. Azért fogságban, mert az első apostolok még szellemben nem végeztek területi szellemi harcot, így nem vettek hatalmat Róma vagy Görögország fejedelmei felett, emiatt Pál sokszor került börtönbe, bilincsek közé, sokszor volt üldözve. A mai apostoli mozgalomnak már egy magasabb szintű látása lesz a végidőkben ezekre a fejedelemségekre, ezért fogják tudni nem csak fogolyként Isten Királyságát képviselni kormányzói pozícióban is. 6

7 M ost nézzük meg, hogy miben és hogyan nyilvánul meg ez a fejedelem napjainkban és a múltban. Nézzük meg a magyarok családfájában, nézzük meg a történelemben miként telepedett rá nemzetünkre és fosztott meg javaktól, a saját földünktől, a szabadságunktól, az örökségünktől. Ehhez azonban tisztáznunk kell, hogy mit is jelent Góg és Magóg? Az Ezékiel rész alapján nézzük meg. Ezékiel38:3 Lásd én ellened fordulok Góg, aki Mesek és Tubal fejedelme és vezetője vagy! Idecsalogatlak, horgot akasztok az álkapcsodba, azzal vezetlek, hogy egész hatalmas seregeddel együtt kivonulj. Perzsia, Etiópia és Líbia is jól felszerelt csapatokat küld, ők is veled tartanak. Hasonlóképpen veled jön Gómer népe, és a messzi északról Tógarma népe is segédcsapataikkal együtt nagy sereg gyűlik össze a vezetésed alatt. A tudomány szerint Góg Kaukázus népének fejedelme, a Balti-tengertől a Csendesóceánig fekvő végeláthatatlan északoroszországi területek népeinek királya, vezetője Magóg - Földrajzi értelemben a mai Oroszország, a volt szovjet köztársaságok és Közép-Ázsia területén éltek. Ide tartozik még Kína területe is, az egész távol kelet és annak partvidéke Magóg földje. Ők Jafet fiai, a szkíták - tökéletes lovasok, de erőszakos, vérszomjas gyilkosok. Mesek Moszkva ősi neve Gómer népe Németország Tógarma népe Törökország Ezékielnek prófétálnia kellett erről az országról és olyan dolgokat, amelyek nagyrésze még ezután fognak beteljesedni. Horgot akasztok az álkapcsodba ez a jelkép ismét a Jelenések 12-ben szereplő sárkány jelképére utal, amelynek a hetedik feje Góg és Magóg, így bátran hirdetjük mi is ma Isten ítéletét a sárkány 7. fejére ezen igék alapján: Idecsalogatlak, horgot akasztok az álkapcsodba, azzal vezetlek, hogy egész hatalmas seregeddel együtt kivonulj. (Magyarországról) A földön zajló politikai, társadalmi, vallási és kulturális életet egy nemzetben meghatározza ezeknek a fejedelmek a tevékenysége és jelenléte. Isten angyalai pedig a MI IMÁINKRA JÖNNEK ELŐ ÉS VÉGREHAJTJÁK ISTEN ÍTÉLETÉT RAJTUK, ISTEN ANGYALAINAK KOMMANDÓS SEREGE FOGJA KIŰZNI ŐKET NEMZETÜNKBŐL JÉZUS NEVÉBEN. Jóllehet ez az erő a kommunizmus végén az orosz katonákkal együtt kivonult Magyarországról, de a szellem itt maradt és a mai politikában igen felerősödött. Immár nem kívülről uralja le a népet, hanem belülről a magyarok által. Nagyon sok esetben ott van az emberek személyiségében, gondolkodásában és vérvonalában, az inikvitásában is, ezért tud megerősödni és testületileg hatalmat gyakorolni. Szolgaságot eredményez Góg, szolgalelkűséget, alapvetően ateista fejedelem,terrorisztikus elemeket használ, de nemzete tele van történelmi bálványokkal, Baálokkal (Lenin, Marx, Engels, Sztálin, Kínában pedig Konfucius mester). Személyi kultusz és az egyszemélyes diktatúra megtestesítője, innen ered a császárság, első császára Rettegett Iván, aki pszichopata volt. Mindegyik bálvány egy egy Baál = jelentése = úr, mester, akit istenként imádnak Amikor ez a szellem bent lapul az egyházban, akkor ott is jelentkeznek ezek a jellemvonások: - a szellemi terror, a személyi kultusz, a vezető bálványozása, vezető 7

8 kiszolgálása, a szolgaság, a különböző teológiai filozófiák, vallásos rendszerek működtetése, az egyházi tagság és a diktatórikus elemek is. Hasonlóképpen veled jön Gómer népe, és a messzi északról Tógarma népe is segédcsapataikkal együtt Látható, hogy Németország és Törökország is ehhez a fejedelemhez tartozik. Góg Magóg fejedelmének már sok betörése volt Magyarországon, lásd török uralom, német megszállás. Keresztények itt az ideje, hogy, mint szellemi fejedelemmel is végezünk nemzeti szinten. Minden betörés egy egy sátáni ideológiát képviselt, da országunkban a kereszténység túl gyenge volt akkor ahhoz, hogy szellemben vissza tudta volna verni ezeket a megszállásokat és meg tudta volna hiúsítani a gonosz munkáját. és a szellem nem vonult ki a hadsereg eltávozásával. Góg és Magóg fejedelmét ma nekünk kel az országból kiutasítanunk, ahhoz, hogy Magyarország nemzeti szinten felszabaduljon a hatalma alól, ne legyen köldökzsinór és kötelék, ami jogot ad neki arra, hogy újra és újra visszatérjen, illegálisan betörjön és rossz szövetségek által raboljon, zsákmányt szerezzen. Ma a keresztényeknek már elég érettnek kell lennie ahhoz, hogy képesek legyenek a fejedelemségeket kiűzni országunkból. Nem élhetünk kényelmesen a vallásos vagy kegyelem tanítások téveszméjének jakuzzijában lubickolva, mert ezek az erősségek végidőkben, mint ordító oroszlán felerősödve visszajönnek, nem fognak maguktól elnémulni. A keresztények ma GYAKRAN EGYMÁS ELLEN HARCOLNAK, AZ IGAZI ELLENSÉG HELYETT, miközben a gonosz öl, pusztít, rabol és fosztogat a hivők táborában. Szentek! EZ A HÁBORÚ MA VALÓDI SZELLEMI HÁBORÚ! Isten szellemi hadisikereket akar adni, de csak akkor, ha a szellemi szabályszerűséget betartva harcolunk, az Úr oldalán. Isten rabszolga felszabadítást fog végrehajtani a keresztények között. Nem dughatjuk fejünket homokba, mert attól, hogy nem látjuk, nem ismerjük fel illetve tagadjuk az ellenség létét, attól még az létezik, pusztít és rombol. Isten királyságának erejével, tekintélyével képesek vagyunk hatalmat venni fölötte, de ehhez fel kell kelnünk és nevén nevezve Isten ítéletét kihirdetni rá. Ahhoz azonban, hogy jogosultak legyünk Isten ítéletét kihirdetni, először nekünk kell megtérnünk abból, amikor azonosultunk ezzel a szellemi erővel, különben az ítélet bennünket is elér. Keresztények Ébredjetek! Épp eleget nyomorgatta nemzetünket már a vörös sárkány a különböző fejein keresztül. Ne egymás ellen harcoljunk, hanem végre lássuk meg ki is az ellenség és egységben álljunk ellene. Sátán hadseregében a kisebb démonok addig tudnak támadni, amíg a főnök nincs lefejezve. Évszázadokon át a hivők csak a gonosz hordáinak sorkatonáival hadakoztak (hitetlenség démona, félelem, szeretetlenség stb.) mert nem ismerték a tiszteket, a századosokat és ezredeseket, a fejedelemségeket és uraságokat. Ott volt az Ezékiel 38,39. rész, de nem tudtunk mit kezdeni vele eddig, csak magyaráztuk és az ige nem volt szellemi fegyver a szánkban. Isten népe, Isten Hadserege! Ezek a fejedelmek a sátán királyságának fejedelmei! V.Mózes 32:31 Mert isteneik meg sem állhatnak Kősziklánk az Örökkévaló előtt még ellenségeink is jól tudják ezt. 8

9 V.Mózes 33:26-28 Nincs senki hasonló Istenhez, óh Jesurun! Fenséges dicsőségében száguld az egeken, harci szekerein a fellegeken robog, hogy segítségedre siessen. Az Örökkévaló Isten hajlékod és menedéked, örök karja felkarol és megtart téged. Ellenséged szétszórja előtted, s így biztat: Pusztítsd! Góg és Magógnál látható, hogy szellemben is mindig egyesíti erőit és szövetségesekkel támad, ahogy Józsué 10.részben az öt király egyesítette erejét és felvonultak Gibeon ellen, körülvették a várost és ostromolni kezdték. Józsué 10:7-9 De Józsué azonnal mozgósította egész seregét. Józsué végzett a sereggel és győzelmet aratott az emóriak ellen, de a királyok, elmenekültek, elrejtőztek barlangokba. Azt látom, hogy az egész világon az egyház már sok-sok győzelmet aratott, sok ellenséget megfutamított, levert, de még a fejedelmek eddig el voltak rejtve a szemeink elől. Addig viszont mindig meg tud újulni a serege és újra tud támadni, mint ahogy látható módon ezt meg is tette eddig az ellenség minden egyes ébredési mozgalommal, gyülekezettel, szolgálattal. De hadd hangozzon el ma a Szent Szellem szava Magyarországon, a magyar egyházhoz: Ne álljatok meg! Üldözzétek tovább az ellenséget Most Istenünk az Úr kezünkbe adta őket! Nyissátok meg a barlang száját, és vezessék elém azt az öt királyt! Gyertek ide és tegyétek lábatokat ezeknek a királyoknak nyakára! Ne féljetek, ne csüggedjetek, akikkel harcoltok, így fogja lábatok alá vetni, mint ezeket! Azért jelent meg az Isten Fia, hogy lerombolja az ördög munkáit! (I.Jn.3:8b) Megvalljuk, hogy: ERŐSEK VAGYUNK ÉS AZ ISTEN IGÉJE LAKIK BENÜNK, AZÉRT LEGYŐZTÜK A GONOSZT JÚDA OROSZLÁNJA NEVÉBEN! MA MEGVALLJUK, HOGY JÚDA OROSZLÁNJA GYŐZÖTT MÁR 2000 ÉVVEL EZELŐTT GÓG ÉS MAGÓG FEJEDELME FÖLÖTT, JÚDA OROSZLÁNJA GYŐZÖTT ARÁBIA FEJEDELME FÖLÖTT (Edom és Izmael). JÚDA OROSZLÁNJA LEGYŐZTE PERZSIÁT, BABILONT, EGYIPTOMOT, és RÓMÁT! JÚDA OROSZLÁNJHA A LÁBUNK ALÁ HELYEZTE EZEKET A KIRÁLYOKAT ÉS MI TAPOSSUK AZ ELLENSÉGET. JÚDA OROSZLÁNJÁVAL EGYÜTT GYŐZTÜNK, AZ Ő GYŐZELME A MIENK, AZ Ő HATALMA A MIENK, VELE EGYÜTT TAPOSUNK AKIRÁLYOK NYAKÁN. MEGVALLJUK, HOGY EGY MEGHARCOLT HARBAN VAGYUNK, EGY GYŐZTES HARCBAN KORMÁNYOZUNK ÉS URALKODUNK EZEK FELETT A FEJEDELMEK FELETT. MEGVALLJUK, HOGY ENNEK AZ ÉBREDÉSI MOZGALOMNAK MÁR NEM ÁRT SEM HALÁL, SEM PUSZTÍTÁS, SEM GÓG FEJEDELME, SEMMILYEN KÍGYÓ ÉS SÁRKÁNY, MERT JÚDA OROSZLÁNJÁNAK GYŐZELMÉVEL KEZDJÜK EL AZ ALAPOK LERAKÁSÁT. MEGVALLJUK, HOGY LEGYŐZTÜK A SÁTÁN KIRÁLYI SZÉKÉT. MEGVALLJUK, HOGY HATALMUNK VAN A SÁTÁN ZSINAGÓGÁJA FÖLÖTT IS. MEGVALLJUK, HOGY JÉZUSSAL EGYÜTT ÜLÜNK MENNYEI HELYEKEN ÉS VELE EGYÜTT URALKODUNK. MERT Ő MONDTA: AKI GYŐZ, ANNAK MEGENGEDEM, HOGY VELEM EGYÜTT ÜLJÖN TRÓNOMON, MINT AHOGY ÉN IS GYŐZTEM ÉS AZ ATYA MAGA MELLÉ ÜLTETET TRÓNJÁRA. (Jel.3:21) ÉS URALKODNI FOGUNK A FÖLDÖN.(Jel.5:10b) 9

10 Testvérem, tudd meg, hogy mivel látást vettél erre a démoni fejedelemségre is, ezért már Júda Oroszlánjával együtt egy megharcolt harcod van, egy győztes harcban vagy. Amint becsukod a kaput Góg és Magóg előtt a családfádban, TE GYŐZTES VAGY! Amint elkezded Isten munkáját építeni győztes vagy felette, mert látásod lett rá és Jézus megharcolt harcába léptél bele! Halleluja! Ámen! Meg van írva Isten népe, tied ez az ige! ÉS SZÉTTAPOSSÁTOK A GONOSZOKAT, HOGY PORRÁ ÉS HAMUVÁ LESZNEK A TALPATOK ALATT! (Mal.4:3) AZ IGE LÁNGOLVA JÖN KI ÉS BEHATOL AZ ELLENSÉGBE JÉZUS NEVÉBEN! LÁKIS LÁKIS LÁKIS <<<<<<<< azt jelenti <<<<<<<<<LEGYŐZHETETLEN <<<<<TE JÉZUSSAL LEGYŐZHETETLEN VAGY GÓG ÉS MAGÓGGAL SZEMBEN! A mikor ezeket a sorokat írom a Szent Szellem újra szól, hogy még nem beszéltünk a holokausztról, a zsidók ezreinek elpusztításáról. Ez a fejedelem diktatúrát gyakorol, csak diktatórikus rendszereket tud felállítani, vezetői majdnem minden esetben pszichiátriai esetek (Nabukodonozor) az első holokausztot ő általa végezte a gonosz. Ez a szellem, hogyha egy kicsit is jelen van egy nemzetben, vagy az egyházban, ott a halál (lásd édesapám halála) a pusztítás, az antiszemitizmus, a fajgyűlölet és a diktatórikus elemek jelen vannak. Meglátszódnak a közéletben, a politikában, látható az oktatásban, mert rátenyerel minden szférára, megjelenik a művészetben, lásd a most készülő Gábriel és a sas szobor: a leírás szerint a szelídebb Gábriel jelképezi Magyarországot, akit elnyom az erősebb sas. Itt is megjelenik Magyarország áldozatszerepe és az elnyomás. Az emlékmű, amelyet fel akarnak ma állítani, jelentése: alulról támadólag a keresztény Gábriel arkangyal, ki, pozícióból adódóan azt sugallja a nézőnek, hogy ő bizony majd jól megbirkózik a birodalmi sassal, vagyis a Német Birodalommal. De ma nekünk nem fizikai erővel, nem politikai erővel kell harcolnunk ellene, hanem itt az idő, szellemben kell hatalmat vennünk Góg és Magóg fejedelme felett és testületileg is kiutasítani nemzetünkből. Hogy a következő kormányzati ciklusban már ne üsse fel a fejét és ne okozzon halált, nyomort, pusztítást a nemzet kormányzói által a magyar népnek, sem a földnek vagy a társadalomnak, és ne akarjon senki emlékművet állítani a náci birodalomnak. Azt látom, hogy sok hivő magában morgolódik, zúgolódik, elégedetlenkedik a mostani rendszer ellen, míg ások valamilyen módon felemelik szavukat, mások keresztényként szidják a kormányt. Facebookon látom, hogy van, aki keményebben kárhoztat, mint a hitetlenek, megint mások tüntetésekre járnak.és olyan kevesen vannak azok, akik tudják, hogy hol kell a hivőknek a szavazást leadni legelőször, hol kell a hivőknek felemelni a szavukat a kormányért, vagy hol kell először elvégezni a rendszerváltást a TÉRDEINKEN! Kedves Olvasó! El lehet utasítani ezt a látást, mert új és ilyet lehet, még nem hallottál és mivel nem is külföldről jön, ezért nem lehet igaz mondhatják sokan. Maradhatsz a kényelmes karosszékedben, hallgatva a többi lelket simogató külföldi vagy belföldi tanítást, Isten azonban ma a magyarokon keresztül szól a magyar néphez, hiszen a magyar nép magyarul kéri Őt, hogy segítsen rajta. Így Isten magyar száj által válaszol, és ha ez a nép kész meghallani a Szavát és engedelmeskedni annak, akkor áldást vehet, és együtt győztesek lehetünk. Hogyha most nem veszünk hatalmat Góg és Magógon, akkor biztosak lehetünk benne, hogy eljön az ébredés, lesz aratás, de ez a fejedelem ne áltassuk magunkat NEM FOGJA KARBA TETT KÉZZEL AZT VÉGIGNÉZNI. 10

Web: www.judaoroszlanja.gportal.hu Email: info.judaoroszlanja@gmail.com Tel: 06-30 / 385 6381 Tel: 06-30 / 828 5546

Web: www.judaoroszlanja.gportal.hu Email: info.judaoroszlanja@gmail.com Tel: 06-30 / 385 6381 Tel: 06-30 / 828 5546 Salamon Tornáca Misszió Web: www.judaoroszlanja.gportal.hu Email: info.judaoroszlanja@gmail.com Tel: 06-30 / 385 6381 Tel: 06-30 / 828 5546 Szellemi hatalomgyakorlás Köszönöm neked Atyám, hogy Te ma Magyarországnak

Részletesebben

E. W. KENYON. Jézus csodálatos neve. Isten, aki több, mint elegendő Isten, aki hosszú élettel elégít meg. A könyv Internet-es változata

E. W. KENYON. Jézus csodálatos neve. Isten, aki több, mint elegendő Isten, aki hosszú élettel elégít meg. A könyv Internet-es változata E. W. KENYON Jézus csodálatos neve Isten, aki több, mint elegendő Isten, aki hosszú élettel elégít meg A könyv Internet-es változata (HUNGARY / E. W. Kenyon / The Wonderful Name of Jesus / Our Rights and

Részletesebben

Dávid Sátora Gyülekezet

Dávid Sátora Gyülekezet Ö ss ze j ö v e t e le k : Székesfehérvár, 2011. február 27. HÍRLEVÉL 10. évfolyam 461. szám Programok: Jövő héten szerdán, 03. 02-án Összevont Házicsoport lesz 18:00-tól a Lehetőségek Házában. Mindenkit

Részletesebben

BILL SUBRITZKY SZABADULÁS A DÉMONOKTÓL

BILL SUBRITZKY SZABADULÁS A DÉMONOKTÓL BILL SUBRITZKY SZABADULÁS A DÉMONOKTÓL Fordította: Mike Tamás Minden jog fenntartva. Jelen kiadvány egyetlen része sem sokszorosítható, nem tárolható számítógépben, és nem terjeszthető sem mechanikus vagy

Részletesebben

Rázd ki magad a porból

Rázd ki magad a porból Graham Powell Rázd ki magad a porból Graham Powell A mű eredeti címe: Christian, set yourself free! Sovereign World Trust PO BOX 777 Tonbridge Kent TN11 9XT England All rights reserved Minden jog fenntartva.

Részletesebben

VÉDELEM ÉS OLTALOM 2.

VÉDELEM ÉS OLTALOM 2. VÉDELEM ÉS OLTALOM 2. Jegyzet Jim Sanders tanításából 2009. szeptember 06. Köszönjük Atyám az Úr Jézust! Köszönjük a csodatévő erők munkáit a Szent Szellemed által. Magasztaljuk az Úr Jézus Krisztust a

Részletesebben

2010/4. szeptember. Tartalomjegyzék

2010/4. szeptember. Tartalomjegyzék 2010/4. szeptember Tartalomjegyzék 1 Hajnalcsillag Isten királysága David Clayton igehirdetése nyomán Jézus Krisztus a végidőkkel kapcsolatos nagy beszédében olyan dolgot mondott el a tanítványainak, ami

Részletesebben

Lynnie Walker: Isten tízféle beszédmódja

Lynnie Walker: Isten tízféle beszédmódja Lynnie Walker: Isten tízféle beszédmódja Vélemények Isten többet akar hozzánk beszélni annál, amit mi általában meg akarunk hallani, vagy amiről úgy gondoljuk, hogy meghallottuk. Lynnie Walker megmutatja

Részletesebben

1993/5 VEZÉRCIKK MEDITÁCIÓ. Pünkösdi gondolatiság Kovács Zoltán. {k19935a}

1993/5 VEZÉRCIKK MEDITÁCIÓ. Pünkösdi gondolatiság Kovács Zoltán. {k19935a} {k19935a} 1993/5 VEZÉRCIKK Pünkösdi gondolatiság Kovács Zoltán Igenis van pünkösdi gondolatiság! Vannak olyan jóindulatú kétkedők, akik felteszik a kérdést, létezik-e ilyen egyáltalán, mert ha igen, akkor

Részletesebben

Brian Brodersen. Szellemi harc

Brian Brodersen. Szellemi harc Brian Brodersen Szellemi harc A könyv eredeti címe és kiadója: Spritual warfare by Brian Brodersen The Word for Today Costa Mesa, California, USA All rights reserved A magyar kiadás az eredeti kiadó engedélyével

Részletesebben

- A pszichológus doktor -

- A pszichológus doktor - 1 - A pszichológus doktor - Suchné S. Ilona Honlap: www. judaoroszlanja.gportal.hu Email: info.judaoroszlanja@gmail.com A Biblia versek az 1975-ös Reformátusi bibliafordításból, és a magyar legújabb Egyszerű

Részletesebben

JELEK ÉS CSODÁK AZ ÍTÉLETBEN

JELEK ÉS CSODÁK AZ ÍTÉLETBEN JELEK ÉS CSODÁK AZ ÍTÉLETBEN Jegyzet Jim Sanders tanításából 2011. július 03. A mai napon a csodák témakört folytatjuk. Az evangélizációs munkák miatt négy hétre előre készülök a tanításokkal. Főleg az

Részletesebben

Lapozzunk Bibliánkban az Apostolok Cselekedeteinek 3. részéhez. vs. 1. Péter és János felment a templomba a délutáni imádkozás idejére, délután három

Lapozzunk Bibliánkban az Apostolok Cselekedeteinek 3. részéhez. vs. 1. Péter és János felment a templomba a délutáni imádkozás idejére, délután három Az Apostolok Cselekedetei 3-4. Lapozzunk Bibliánkban az Apostolok Cselekedeteinek 3. részéhez. vs. 1. Péter és János felment a templomba a délutáni imádkozás idejére, délután három órára, vagy ahogy Károli

Részletesebben

Isten Országa a Bibliában. A Szentlélek a Bibliában

Isten Országa a Bibliában. A Szentlélek a Bibliában Dr. Kovács L. P. Bánk OFM BIZONY MONDOM NEKED, MÉG MA VELEM LESZEL A PARADICSOMBAN Lk 23,43 Isten Országa a Bibliában A Szentlélek a Bibliában Készült XVI. Benedek pápa PORTA FIDEI motu propio apostoli

Részletesebben

Krisztus megaláztatása és felmagasztaltatása. nyomozódtak, Krisztus megaláztatása és. legyen számunkra. magunkat, és nem akarunk megalázkodni

Krisztus megaláztatása és felmagasztaltatása. nyomozódtak, Krisztus megaláztatása és. legyen számunkra. magunkat, és nem akarunk megalázkodni KESKENY ÚT A KÖZÉP-KELET A KÁROLYI GÁSPÁR EURÓPAI TEOLÓGIAI REFORMÁTUS ÉS MISSZIÓI PRESBITERIÁNUS INTÉZET LAPJA EGYHÁZ IX. LAPJA ÉVFOLYAM, IX. ÉVFOLYAM, 37. SZÁM, 38. 2006. SZÁM, 2006. MÁRCIUS JÚNIUS TARTALOM

Részletesebben

Dr. Jean Rudolf Zürcher. Jézus Krisztus a Jelenések könyvében

Dr. Jean Rudolf Zürcher. Jézus Krisztus a Jelenések könyvében Dr. Jean Rudolf Zürcher Jézus Krisztus a Jelenések könyvében Dr. Jean Rudolf Zürcher Jézus Krisztus a Jelenések könyvében Jézus Krisztus bizonyságtétele az egyháznak és a világnak Boldog Élet Alapítvány

Részletesebben

Mi Isten álma? Mi Isten terve velünk és a világgal? Suhai György 2014.04.15.

Mi Isten álma? Mi Isten terve velünk és a világgal? Suhai György 2014.04.15. 1 Mi Isten álma? Mi Isten terve velünk és a világgal? Suhai György 2014.04.15. J. R. Tolkien, a Gyűrűk ura írója, A tündérmesékről (On Fairy Stories) című írásában 1 azt állítja, hogy minden valaha is

Részletesebben

1999/5. Mozog a föld BL

1999/5. Mozog a föld BL {k19995a} {k19995b} 1999/5 VEZÉRCIKK Mozog a föld BL Én állapítom meg azt az időt, amikor igazságot szolgáltatok. Ha meginog a föld és minden lakója, én megszilárdítom oszlopait! A kérkedőknek ezt mondom:

Részletesebben

1Móz 1,24-31 Szárazföldi állatok és az ember teremtése

1Móz 1,24-31 Szárazföldi állatok és az ember teremtése 1Móz 1,24-31 Szárazföldi állatok és az ember teremtése Azután monda az Isten: Hozzon a föld élő állatokat nemök szerint: barmokat csúszó-mászó állatokat, és szárazföldi vadakat nemök szerint. És úgy lőn.

Részletesebben

DON GABRIELE AMORTH : EGY ÖRDÖGŰZŐ TAPASZTALATAI. Az eredeti mű címe: UN ESORCISTA RACCONTA. EDEZIONI DEHONIANE - ROMA Via Casale S. Pio V.

DON GABRIELE AMORTH : EGY ÖRDÖGŰZŐ TAPASZTALATAI. Az eredeti mű címe: UN ESORCISTA RACCONTA. EDEZIONI DEHONIANE - ROMA Via Casale S. Pio V. DON GABRIELE AMORTH : EGY ÖRDÖGŰZŐ TAPASZTALATAI Az eredeti mű címe: UN ESORCISTA RACCONTA EDEZIONI DEHONIANE - ROMA Via Casale S. Pio V. 20 00165 Fordította: Dr. Domokos György 2. kiadás EDIZIONI DEHONIANE

Részletesebben

1 Copyright 2011 Szarka János www.ujremeny.hu

1 Copyright 2011 Szarka János www.ujremeny.hu 1 Copyright 2011 Szarka János www.ujremeny.hu A Szent Lélek helyett a biblikusabb és az eredeti szöveggel megegyező Szent Szellem kifejezést használtam. Ez alól csak az idézet igeversek kivételek. A Bibliai

Részletesebben

Chuck Smith. Eredményes imaélet. Megjelent a "GOLGOTA" Keresztyén Gyülekezet gondozásában, 1995

Chuck Smith. Eredményes imaélet. Megjelent a GOLGOTA Keresztyén Gyülekezet gondozásában, 1995 Chuck Smith Eredményes imaélet A könyv eredeti címe és kiadója: EFFECTIVE PRAYER LIFE by Chuck Smith 1979, 1980 The Word For Today Costa Mesa, California, USA. All Rights Reserved. ISBN 0-936728-03-5 A

Részletesebben

A tartalomból. Pecznyík Pál. Örvendj Isten népe!

A tartalomból. Pecznyík Pál. Örvendj Isten népe! Örvendj Isten népe! Örvendj Isten népe, Urad jő hamar, szárnyaljon szívedből boldog háladal! De nagy örömödben el ne bízd magad, bűnbánó szívedből fakadjon szavad! Idegen vagy itt lenn, zarándok csupán,

Részletesebben

1998/6. Boldog karácsonyt! Bérczes Lajos

1998/6. Boldog karácsonyt! Bérczes Lajos {k19986a} {k19986b} 1998/6 VEZÉRCIKK Boldog karácsonyt! Bérczes Lajos Boldog karácsonyt! Boldogságunk, másként megfogalmazva egymásra találás. Részünkről a kilátástalan örvényből, a nyúlós, ragadós hínárból,

Részletesebben

GYÓGYULÁS ÉS SZABADULÁS. Bibliai alapok PETER J. HORROBIN

GYÓGYULÁS ÉS SZABADULÁS. Bibliai alapok PETER J. HORROBIN GYÓGYULÁS ÉS SZABADULÁS Bibliai alapok PETER J. HORROBIN Az ELLEL GRANGE Keresztény Gyógyító és Lelkigondozó Munkatársképző Intézet és Misszió tiszteletbeli igazgatója Sovereign World Limited P.O.Box 17

Részletesebben

Nóé / 3. oldal. * Krisztus hét szava a kereszten / 43. oldal

Nóé / 3. oldal. * Krisztus hét szava a kereszten / 43. oldal Nóé / 3. oldal * Krisztus hét szava a kereszten / 43. oldal Georg R. Brinke EVANGÉLIUMI KIADÓ Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió ISBN 963 9434 61 2 A magyarországi jogok tulajdonosa és a kiadásért felel

Részletesebben

AZ ÚR JÓSÁGA MEGTÉRÉSRE INDÍT

AZ ÚR JÓSÁGA MEGTÉRÉSRE INDÍT AZ ÚR JÓSÁGA MEGTÉRÉSRE INDÍT 2015. április 19. Sandersné dr. Kovács Erzsébet tanításának élőben elhangzott szövege belső használatra Az Úr kegyelemmel teljes jelenléte van itt. Egy gyönyörűséges jelenlétében

Részletesebben

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ. És lesz az igazság műve békesség, és az igazság gyümölcse nyugalom és biztonság mindörökké.

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ. És lesz az igazság műve békesség, és az igazság gyümölcse nyugalom és biztonság mindörökké. IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ TÁJÉKOZTATÓ 2013/ IV. NEGYEDÉV 50. SZÁM GYÜLEKEZETI HÍRADÓ És lesz az igazság műve békesség, és az igazság gyümölcse nyugalom és biztonság mindörökké. TARTALOM: Békesség, békesség

Részletesebben

Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem.

Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem. 2013. szeptember 1. vasárnap Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem. URam, Te ismersz engem, Előtted semmi nincs elrejtve, ismered tetteimet,

Részletesebben

megtanítson bennünket gyümölcsöt teremni. Akkor még nemigen fogtuk fel, micsoda áldások származnak majd ezekből a normákból. Sokszor kellett súlyos

megtanítson bennünket gyümölcsöt teremni. Akkor még nemigen fogtuk fel, micsoda áldások származnak majd ezekből a normákból. Sokszor kellett súlyos Bevezetés A bővölködést kormányzó törvényekről 1967-ben kezdtem megérteni Isten tanítását. Éppen Texas állam egyik félreeső zugában, egy kisváros apró gyülekezetében tartottam összejövetel sorozatot. Már

Részletesebben