(2.rész) Suchné S. Ilona. Web:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(2.rész) Suchné S. Ilona. Web: www.judaoroszlanja.gportal.hu Email: info.judaoroszlanja@gmail.com"

Átírás

1 (2.rész) Suchné S. Ilona Web: 1

2 G yakran elgondolkodunk azon, hogy jól indulnak gyülekezetek, kijelentésből, Szellem által indulnak el ébredési mozgalmak. A Szent Szellem ma arra ad nekünk választ, hogy mi ment félre, miért mennek félre jól induló Isten szerinti folyamatok, miért halnak el ébredésből induló gyülekezetek? Hol kap gellert a dolog? Miért van annyi gyülekezeti szakadás? Miért van szinte már borítékolva a bukás? Mielőtt a mostani ébredési mozgalom alapjait lerakjuk, Isten tiszta látást ad nekünk, hogy ne kövessük el már az elődeink hibáit és az alapokba ne tekeredjen benne a ravasz kígyó, vagy a sárkány, mint az történt a korábbi ébredési mozgalmak esetén. Alig értem a végére a Jelenések 12-ben lévő sárkány előző fejének, Arábia fejedelmének, amikor a Szent Szellem máris elkezdte megmutatni az utolsó fejét ennek a sárkánynak, mégpedig Góg Magóg fejedelmét, nem mint birodalmat vagy nemzetet, amiről már sokat olvashattunk, hanem mint területi szellemi fejedelmet. A Sárkány eddig felismert fejeit átimádkoztuk testületileg is a csapattal, átbeszéltük, hogy a látásunk elég éles legyen erre a fejedelemre és ahol megláttuk, ott hatalmat vettünk fölötte. Hiszem, hogy a leleplező üzenetek által a bennünk lévő Júda Oroszlánjának egyre jobban érvényesül a hatalma és tekintélye. Jézus Krisztus, amikor a Golgotán legyőzte és lefegyverezte ezeket a fejedelmeket, akkor szerezte meg Júda Oroszlánjának kenetét és tekintélyét, ez tény. Azonban akkor lesz számunkra ez az igazság valósággá, hogyha nem csak egy értelmi tudás, vagy gyakran ismételt tény és betű marad, hanem szellemi látást és kinyilatkoztatást kapunk arra, melyek voltak azok az erők, amelyeket Júda Oroszlánja legyőzött és mi felett szerzett Ő tulajdonképpen teljes hatalmat. Ahogy jön hozzánk a VILÁGOSSÁG a Szent Szellemtől arra, hogy mi zajlott le akkor, amikor Jézus lement a pokolba, hogy elvegye a sátántól a kulcsokat és a hatalmat, jön a VILÁGOSSÁG arra, hogy melyek azok a gonosz fejedelemségek, hatalmasságok, erők, uraságok, amelyek felett Őneki hatalma, fennhatósága van, úgy NÖVEKSZIK BENNÜNK ISTEN KIRÁLYSÁGÁNAK KENETE ÉS TEKINTÉLYE. Nem elég hangoztatnunk, hogy hatalmunk van, mert ha nem tudjuk, és nem ismerjük meg, hogy mi felett van hatalmunk, akkor ez egy jó szlogen marad és egy nem működő hatalom marad, mert a hivők látás nélkül nem tudják gyakorolni ezt a minden hatalmat, amelyet Jézus Krisztus megszerzett számukra! A Szent Szellem ezért kell, hogy leleplezze előttünk a sötétség királyságát, ahhoz, hogy Júda Oroszlánjának tekintélye és hatalma azután kiteljesedve tudjon működni rajtunk keresztül és ne csak beszéd maradjon a szellemi hatalomgyakorlás. Tudott dolog és így van ez szellemben is, hogy háborúban, aki a légteret uralja, az uralja a földi szintet is, a földi területeket. Az eddigi ébredési folyamatoknál az egyházban nem a szellemi erősségeket ismerték fel elsősorban, hanem EGY EGY BILIAI IGAZSÁGOT csupán, amire nem lehet hosszútávon építkezni, és mivel a fejedelemségek, amelyek mindig Isten munkája ellen vannak nem lettek leleplezve és nem arattak felette győzelmet, ezért idő előtt befulladtak a korábbi ébredési mozgalmak. Az egyház eddig sokat foglalkozott a sátán hadseregének közlegényeivel (démonaival) de a magasabb szintű erőkkel, hatalmasságokkal és fejedelemségekkel (tisztekkel, főtisztekkel) nem. Ezért a teljes ismeret hiányában nem lehetett győzelem hosszú távon. Ismernünk kell a sátán képviselőit, végrehajtóit és kivitelezőit és meg is kell tudnunk nevezni (nem csak a vezetéknevén: sátán ez egy gyűjtőfogalom) ismernünk kell az erőit és a megnyilvánulási formáit. 2

3 Háborúk során megfigyelhetjük, hogyha egy szakasz vagy század vezetőjét a mesterlövészek KILŐTTÉK, AKKOR EZ AZ ESET AZ EGÉSZ ALAKULATBAN ÖSSZEZAVARODÁST ÉS EGYÉRTELMŰ GYENGÜLÉST OKOZOTT. A bibliában is láthatjuk ezt, hogy mindig a királyt kellett elsősorban támadni és legyőzni. Ezért kell a mostani ébredési mozgalom előtt a hivőknek a fejedelemségeket és hatalmasságokat nevén nevezni és a kiskirályságokat lefejezni, hogy a szellemi hatalmat megszerezzük az ország, vagy a terület fölött, ahova az elhívásunk szól. Ehhez ad ma nekünk segítséget a Szent Szellem, érdemes figyelnünk rá. T ovábbra is azt mondom tehát, hogy nem vagyok ellenség központú, de hiszem, hogy a prófétai szolgálatnak a feladata az, hogy először lerombolja a sátán munkáját ott, ahol azután majd Isten Királyságát fogja építeni. Azért az egyháznak szüksége van (lenne) erre a szolgálatra ahhoz, hogy majd építkezni tudjon. Az ellenség munkáját pedig lerombolni csak akkor tudjuk, hogyha megismerjük minden oldalról. Ezért ez a mai leleplező üzenet is egy ilyen megismerés,amikor a Szent Szellem kibontja előttünk a sátán újabb ás újabb gáncsait, erősségeit, leleplezi magasabb szinten, apostoli látással azokat az erősségeket, amelyekre az egyháznak eddig nagyon kevés világossága volt. Emiatt tudott aztán mindig minden ébredési mozgalom egy idő után elhalni, sok szolgálat, ami a Szent Szellemtől születet nem tudta betölteni a küldetését, mert a sárkány az alapok építésénél nem lett kitakarítva, ott lapult. Szükséges belelátnunk a láthatatlan szellemvilágba, ahhoz, hogy meglássuk a sátán, mint ordító oroszlán gonosz tervét, amelyet most is elkészített erre az utolsó ébredési mozgalomra is. DE NEM ADJUK FEL, MERT NEM MI VAGYUNK LEFEGYVEREZVE, HANEM A FEJEDELEMSÉGEK! ÉS NAGYOBB AZ,AKI BENNÜNK VAN, MINT AKI A VILÁGBAN VAN! MINDANNYIAN ARRA HIVATTUNK EL, HOGY MEGLÁSSUK ÉS KÖZBENJÁRÁSUNKKAL, PRÓFÉTAI BESZÉDEKKEL MEGHIUSÍTSUK A SÁTÁNI OROSZLÁNOK ÉS A TŰZVÖRÖS SÁRKÁNY MIND A 7 FEJÉNEK PUSZTÍTÓ, GONOSZ MUNKÁJÁT ITT A FÖLDÖN JÉZUS NEVÉBEN! Arra hívattunk el, hogy úgy kezdjük el Isten házának az építését, hogy már az alapoknál a fejére tapossunk minden ellenségnek. Az apostoli prófétai szolgálat eljövetelével ezért kapjuk a Szent Szellemtől a látást, hogy a mostani utolsó ébredés már ne haljon el, hanem akkor, amikor a sátán teljes bedobással készül az utolsó, legnagyobb kilépésére, az Isten Gyülekezete erős maradjon, és az elragadtatásig kitartson. Szükséges tehát ez a sok leleplező tanítás az utolsó idők Gyülekezeti számára, hiszen a sárkány feltámadt és újult erővel tombol és a keresztények nem dughatják homokba a fejüket. És ma különösen egy olyan fejedelemmel akar velünk foglalkozni az Úr, amelyben a magyar nép is érintet, és ott van a családfánkban, az ősi vérvonalunkban. Ezért le kell vele számolnunk ahhoz, hogy a gonosznak ne legyen joga az életünkhöz. Szellemben úgy látom ezt a Góg Magóg fejedelmet, mint egy arrogáns, leuraló, diktátor, mint egy Góliát, egy tenyeres talpas erős ember, aki bűzlik az alkoholtól és nagy feje van, aki a beszédével is leural, és a szájával felfalja még a saját gyerekét is. Ez a fejedelem háborúk által terjeszkedik fizikailag is és szellemileg is, illetve különböző eszméken és ideológiákon keresztül uralkodik, gyakorol hatalmat. (Lásd kommunizmus és nácizmus) És ezeket az eszméket diktátor módjára terjeszti, képviseli. Úgy látom ezt a fejedelmet, mint akinek még dörmögő hangja van, tokája van és behízott, vöröses, mámoros a szeme, lassú a járása, kimért, de veszélyes. De: AZÉRT JELENT MEG AZ ISTEN FIA, HOGY LERONTSA AZ ÖRDÖG MUNKÁIT! (I.János 3:8) Isten Fia, JÉZUS KRISZTUS ma egy újabb adag szellemi világossággal fogja lerombolni az ördög munkáit a személyes életünkben, közösségeinkben és az országban is. Hiszem, hogy egy nagyon meghatározó fejedelemről beszélünk és látom Isten időzítését is abban, hogy miért éppen erre az időre tartogatta nekünk ezt a kinyilatkoztatást. 3

4 A tűzvörös sárkány hetedik feje a Góg és Magóg fej. Hiszem, hogy most, amikor egy teljes képet kapunk erre a sárkányra, akkor képesek leszünk Júda Oroszlánjának tekintélyével és fennhatóságával kihirdetni, hogy záródjon be a sárkány mind a 7 fejének a szája, némuljon el és legyen láncra verve az Úr angyalai által! Ezt az utolsó ébredési mozgalmat NEM FOGJA elpusztítani úgy, mint az előzőeket Jézus nevében. Nem fog elhalni egyetlen Istentől elindult folyamat sem, mert az Úr ereje összetöri a sárkány erejét a lábunk alatt! Júda Oroszlánjának az ereje legyőzte a sárkány mind a 7 fejének az erejét bennünk is, most pedig általunk fogja legyőzni ott, ahol hirdetjük. Emlékeztetőül: az előző részben arról volt szó, hogy a Jelenések 12.részben lévő sárkány, egy prófétai jelkép, aki fel akarja falni a fiúgyermeket, az maga a Leviatán és annak nyaka a Mammon, a fejei pedig: EGYIPTOM, BABILON, PERZSIA, ARÁBIA, GÖRÖGORSZÁG,RÓMA, GÓG ÉS MAGÓG. A sárkány mind a hét feje egy természetfeletti erőt is képviselnek, amely NEM Isten ereje, hanem annak az ellenkezője, ez pedig a VARÁZSLÁS. Mindegyik fejnek meg van a maga módszere, hogyan használja ezt az erőt, fel kell ismernünk és le kell lepleznünk ahhoz, hogy hatalmat tudjunk szerezni felette. De minél nagyobb a látásunk rá,minél inkább érvényesítjük Júda Oroszlánjának erejét és hatalmát, annál inkább NÖVEKSZIK A MENNYEI TERMÉSZETFÖLÖTTI ERŐ BENNÜNK. Hiszem, hogy EGY GONOSZ TERMÉSZETFÖLÖTTI ERŐT, CSAKIS EGY ISTENI TERMÉSZETFÖLÖTTI ERŐVEL LEHET LEGYŐZNI! Góg és Magógnak is meg van a maga varázsereje, amivel gyakorolja a hatalmát, ma pl. a magyar politikában a Fidesz kormányzása által. Ezáltal az egész országra rátelepedett és nyomorgatja a magyar népet. De azért tudott hatalomra jutni ez a fejedelem, mert még a magyarok vérvonalában és gondolkodásából nem lett kiűzve, emiatt fel tudott erősödni. Ezért, amikor erre is látást kapunk, akkor fogunk, akkor fogunk tudni egységben imádkozni, hogy legyen vége Magóg hatalmának országunkban. A mikor leírtam ennek az üzenetnek a címét, akkor kíváncsian vártam, hogy mit fog most mondani erről a Szent Szellem, elképzelésem sem volt arra, hogy ennyi mondanivalója lesz. Jöttek csak jöttek az új és új mondatok, napról napra jött a világosság. Amit most írok azt éjszaka fél kettőkor vetem papírra. a családban mindenki alszik, én is lefeküdtem már, amikor ezeket adta a Szent Szellem. és amikor jön a látás azt azonnal le kell írnom, mert már megtanultam, hogy másnap nagy része elszáll és csak foszlányok maradnak meg belőle. Segíts Szent Szellem, hogy bölcsen tudjam mondatokba formálni, amit megláttattál velem. Minden egyes erősség egy fejedelem, amit eddig Isten Szelleme leleplezett, minden egyes látás, amiben a sátán munkája és megnyilvánulása van világosságra hozva, először engem és családomat állít mérlegre. Így volt ez most is. A Szent Szellem megmutatta, hogy két vonalon van jelen Góg és Magóg fejedelme a családunkban is. Az egyik az ősi örökség, amely minden magyar embert érint. Lásd: Ady Endre: Góg és Magóg fia vagyok én című verse. Úgy érzem, közzé kell tennem, mert gyerekkorunkban kötelező volt megtanulni és ezáltal még meg is vallottuk a saját életünkre minden sorát. Most itt a lehetőség, hogy megtagadjuk ennek a fejedelemnek a jelenlétét a magyar vérvonalunkba. Ami azonban nem azt jelenti, hogy letagadjuk a származásunkat, hanem csak azt, felismertük Góg és Magógot mint szellemi erőt, felismertük a megnyilvánulásait és azokkal nem vállalunk közösséget. Góg és Magóg fia vagyok én, Hiába döngetek kaput, falat S mégis megkérdem tőletek: Szabad-e sírni a Kárpátok alatt? 4

5 Verecke híres útján jöttem én, Fülembe még ősmagyar dal rivall, Szabad-e Dévénynél betörnöm Új időknek új dalaival? Fülembe forró ólmot öntsetek Legyek az új, az énekes Vazul, Ne halljam az élet új dalait, Tiporjatok reám durván, gazul. De addig sírva, kínban, mit se várva Mégiscsak száll új szárnyakon a dal S ha elátkozza százszor Pusztaszer, Mégis győztes, mégis új és magyar. A költő a bezárt, elátkozott, pusztulásra ítélt néphez való sorsszerű kötődésről beszél tagadjuk meg ennek értelmét, mi nem vagyunk pusztulásra ítélt nép. Góg és Magóg népe az ércfalakkal körülzárt, pusztulásra ítélt, az élettől elrekesztett keleti magyarsággal azonos omoljanak le ezek a szellemi ércfalak a magyarok körül most Jézus nevében. Megtagadjuk ezeket a megvallásokat, amelyeket kimondatott velünk a költő, megvalljuk, hogy mi nem vagyunk pusztulásra ítélt nép és nem vagyunk az élettől elrekesztett nép Jézus nevében. Megtagadjuk a reménytelenséget és a lázadást, ami ebből a versből árad és azt, hogy a magyar nép nem képes befogadni az új idők új dalait, a reformációt, csak a siratódalokat énekli. A másik vonal a családfánkban a férjemnél, az ő generációs vérvonalában volt jelen. Mindkét szülője és a nagyszülők is meggyőződéses kommunisták voltak, apósom magas beosztású munkásőrparancsnok, a mai napig az MSZMP tagja, és a múlt rendszerben igen aktívan kiszolgálta és képviselte ezt a fejedelmet. Azonban, amikor ezt megláttuk, akkor jött hozzám az újabb felismerés. Már korábban írtam egy könyvet Mártírvér címmel, amely arról szól, hogyan végzett édesapámmal a múlt rendszerben a III/III-as besúgó hálózat 1978-ban. Akkor szellemben egy alacsonyabb szinten láttam meg ezt az eseményt, akkor úgy láttam, hogy Jézabel szelleme volt az, aki végzett vele, mert ő is egy leuraló erő, aki varázsol. Azonban most egy magasabb szinten látom ezt az eseményt, így 36 év után, mert az, akin keresztül a gonosz végrehajtotta ezt a tervet lehetett Jézabel szelleme, de a sátán királyságának fő fejedelem az Góg és Magóg volt, az akkori kommunista rendszer maga. Ez a rendszer és fejedelem rátelepedett Magyarországra, és a sárkány a hetedik fejével be akarta kebelezni, fel akarta falni a nemzetet. Miért gondolom így? Nos, a későbbiekben bővebben írok még róla. Hiszem, kedves Olvasó, hogy üzenetem végére, te is meg fogod látni szellemben és fel fogod ismerni ezt a fejedelmet. Nemcsak ideológiailag okozott pusztítást és épített magaslatokat az emberek értelmébe, leuralta az egész személyiségüket, kivetkőztetve őket önmagukból, hanem fizikailag is sok kárt okozott, pusztulást, rablást és halált. Góg és Magóg politikai kormányzói szinten telepedett rá az országra, a gazdaságra és így belülről gyakorolt hatalmat az emberek fölött, a nemzet és társadalom fölött, szellemi és fizikai megszállás is volt a kommunista rendszer. Isten megígérte nekem, hogy kárpótol az édesapám haláláért. Amikor ez lelepleződött előttem, akkor először ezer embert kértem Isten Királyságába kárpótlásként, aztán később már az elhívásomat megismerve, egész Magyarországot kértem az Úrtól. Néhány év eltelt azóta, hogy ezt a könyvet megírtam. Isten addig a sátán és a sötétség királyságának rendszerét apránként mutatta be és leplezte le előttem. Megmutatott egy egy erősséget, akkor azt először a saját és családom vérvonalából kellett kitakarítanom, majd közbenjártam az egyház és az országért is. Ez a folyamat zajlott az elmúlt 4-5 év alatt, amíg tartott a felkészítésem. Ma úgy érzem, lassan a végéhez közeledünk a leleplezéseknek, már csak azért is, mert ez a fejedelem Góg és Magóg, a vörös sárkány utolsó fejeként lett leleplezve. 5

6 Ma megláttam, hogy amikor megismerkedek ennek a fejedelemnek a megnyilvánulásával, akkor hatalmat kapok fölötte, ahogy Mózes. Azt mondja a Zsidók 11:24,27 (Csia f.) Mózes, amikor nagy lett, hitétől bátorítva tagadta meg, hogy a fáraó lánya fiának mondják. Hitétől ösztönözve hagyta el Egyiptomot, nem ijesztette el király indulata. Tehát: amikor Mózes felnőtté vált, megtagadta a Fáraó örökségét és elhagyta Egyiptomot ezt olvassuk itt az Újszövetségben. Hiszem, hogy most van az ideje mert most lettünk szellemileg felnőttek arra, hogy megtagadjuk Góg és Magóg örökségét a családfánkban és elhagyjuk ezt a fejedelmet, annak minden bűnét és megnyilvánulásait, soha többé ne azonosuljunk vele. Bátorítok mindenkit, hogy kövessük Mózes példáját és ne csak Egyiptomot, hanem Góg és Magóg szellemi fejedelmét is hagyjuk el, illetve minden azzal való azonosulást. Hiszem, tudom és látom, hogyha egy kis démont győzünk le és kerülünk fölé, akkor lesz egy kisebb hatalmunk, de amikor egy fejedelmet helyez az Úr a lábunk alá, akkor a szellemi hatalmunk azzal azonos arányban növekszik és lényegesen nagyobb lesz. Góg és Magóg fejedelme Magyarországon többféle módon uralkodott és pusztított, a kommunizmus alatt nem csak kívülről, hanem belülről is hatalmat tudott gyakorolni az országban, mert kormányzó pozícióban volt. Hiszem, hogy amikor szellemi hatalomváltás történik, akkor már nem ő lesz kormányzó pozícióban, hanem mi, akik hatalmat vettünk felette! Ámen! Úgy van! Ez a mi kárpótlásunk! Nem véletlen az, hogy éppen most ebben az évben értünk a végére a fejedelmek megismerésének, mert ebben az évben Isten valóban végrehajtja a szellemi rendszerváltást a politikában is és az egész nemzetben is. Ezt pedig rajtunk hivőkön keresztül fogja megtenni. Amit az elmúlt években szellemben elvégeztünk az most a fizikai világban is láthatóvá válik és manifesztálódik, mert a HIVŐK KÖZBENJÁRÁSÁNAK KELYHE MEGTELT. Eddig az volt a dolgunk, hogy elrejtve közbenjárjunk, imádkozzunk, könyörögjünk, prófétáljunk, és megint csak imádkozzunk. DE MOST ELJÖTT A KILÉPÉS IDEJE! ELJÖTT A SZELLEMI FIZIKAI RENDSZERVÁLTÁS IDEJE! AMIKOR ISTEN KIRÁLYSÁGA VÁLTJA FEL A SÁTÁN KIRÁLYSÁGÁT! Amikor Isten Királysága váltja fel a sátán királyságát! Olyan hosszú időn keresztül imádkoztunk, közbenjártunk éjjel és nappal az országunkért, de most ELJÖTT A KÁRPÓTLÁS IDEJE, MOST KAPUK NYILNAK MEG ARRA, HOGY ISTEN NÉPE KORMÁNYOZZON A TÁRSADALOM KÜLÖNBÖZŐ SZFÉRÁJÁBAN. Góg és Magóg fejedelme le lesz váltva a Parlamentben is és nem gyötri tovább a magyar népet! Zsidók 11:33 Gedeon, Sámson, Dávid, Sámuel, akik hitükön át királyságokat küzdöttek le, az igazságot munkálták, ígéreteket nyertek el, az oroszlánok száját tömték be erőtlenekből hatalmasokká váltak. Ezekben az utolsó napokban Isten megengedi híveinek, hogy a különböző szférák kormányzói hivatalát elfoglalják, miután szellemben megnyerték a csatát, és az evangéliumot a társadalom magasabb szintjén is képviseljék, akár a Parlamentben is. Nézzük csak meg, hogy a zsidó apostolok nem, de Pál képviselte az evangéliumot királyok, császárok előtt is, bár FOGSÁGBAN. Azért fogságban, mert az első apostolok még szellemben nem végeztek területi szellemi harcot, így nem vettek hatalmat Róma vagy Görögország fejedelmei felett, emiatt Pál sokszor került börtönbe, bilincsek közé, sokszor volt üldözve. A mai apostoli mozgalomnak már egy magasabb szintű látása lesz a végidőkben ezekre a fejedelemségekre, ezért fogják tudni nem csak fogolyként Isten Királyságát képviselni kormányzói pozícióban is. 6

7 M ost nézzük meg, hogy miben és hogyan nyilvánul meg ez a fejedelem napjainkban és a múltban. Nézzük meg a magyarok családfájában, nézzük meg a történelemben miként telepedett rá nemzetünkre és fosztott meg javaktól, a saját földünktől, a szabadságunktól, az örökségünktől. Ehhez azonban tisztáznunk kell, hogy mit is jelent Góg és Magóg? Az Ezékiel rész alapján nézzük meg. Ezékiel38:3 Lásd én ellened fordulok Góg, aki Mesek és Tubal fejedelme és vezetője vagy! Idecsalogatlak, horgot akasztok az álkapcsodba, azzal vezetlek, hogy egész hatalmas seregeddel együtt kivonulj. Perzsia, Etiópia és Líbia is jól felszerelt csapatokat küld, ők is veled tartanak. Hasonlóképpen veled jön Gómer népe, és a messzi északról Tógarma népe is segédcsapataikkal együtt nagy sereg gyűlik össze a vezetésed alatt. A tudomány szerint Góg Kaukázus népének fejedelme, a Balti-tengertől a Csendesóceánig fekvő végeláthatatlan északoroszországi területek népeinek királya, vezetője Magóg - Földrajzi értelemben a mai Oroszország, a volt szovjet köztársaságok és Közép-Ázsia területén éltek. Ide tartozik még Kína területe is, az egész távol kelet és annak partvidéke Magóg földje. Ők Jafet fiai, a szkíták - tökéletes lovasok, de erőszakos, vérszomjas gyilkosok. Mesek Moszkva ősi neve Gómer népe Németország Tógarma népe Törökország Ezékielnek prófétálnia kellett erről az országról és olyan dolgokat, amelyek nagyrésze még ezután fognak beteljesedni. Horgot akasztok az álkapcsodba ez a jelkép ismét a Jelenések 12-ben szereplő sárkány jelképére utal, amelynek a hetedik feje Góg és Magóg, így bátran hirdetjük mi is ma Isten ítéletét a sárkány 7. fejére ezen igék alapján: Idecsalogatlak, horgot akasztok az álkapcsodba, azzal vezetlek, hogy egész hatalmas seregeddel együtt kivonulj. (Magyarországról) A földön zajló politikai, társadalmi, vallási és kulturális életet egy nemzetben meghatározza ezeknek a fejedelmek a tevékenysége és jelenléte. Isten angyalai pedig a MI IMÁINKRA JÖNNEK ELŐ ÉS VÉGREHAJTJÁK ISTEN ÍTÉLETÉT RAJTUK, ISTEN ANGYALAINAK KOMMANDÓS SEREGE FOGJA KIŰZNI ŐKET NEMZETÜNKBŐL JÉZUS NEVÉBEN. Jóllehet ez az erő a kommunizmus végén az orosz katonákkal együtt kivonult Magyarországról, de a szellem itt maradt és a mai politikában igen felerősödött. Immár nem kívülről uralja le a népet, hanem belülről a magyarok által. Nagyon sok esetben ott van az emberek személyiségében, gondolkodásában és vérvonalában, az inikvitásában is, ezért tud megerősödni és testületileg hatalmat gyakorolni. Szolgaságot eredményez Góg, szolgalelkűséget, alapvetően ateista fejedelem,terrorisztikus elemeket használ, de nemzete tele van történelmi bálványokkal, Baálokkal (Lenin, Marx, Engels, Sztálin, Kínában pedig Konfucius mester). Személyi kultusz és az egyszemélyes diktatúra megtestesítője, innen ered a császárság, első császára Rettegett Iván, aki pszichopata volt. Mindegyik bálvány egy egy Baál = jelentése = úr, mester, akit istenként imádnak Amikor ez a szellem bent lapul az egyházban, akkor ott is jelentkeznek ezek a jellemvonások: - a szellemi terror, a személyi kultusz, a vezető bálványozása, vezető 7

8 kiszolgálása, a szolgaság, a különböző teológiai filozófiák, vallásos rendszerek működtetése, az egyházi tagság és a diktatórikus elemek is. Hasonlóképpen veled jön Gómer népe, és a messzi északról Tógarma népe is segédcsapataikkal együtt Látható, hogy Németország és Törökország is ehhez a fejedelemhez tartozik. Góg Magóg fejedelmének már sok betörése volt Magyarországon, lásd török uralom, német megszállás. Keresztények itt az ideje, hogy, mint szellemi fejedelemmel is végezünk nemzeti szinten. Minden betörés egy egy sátáni ideológiát képviselt, da országunkban a kereszténység túl gyenge volt akkor ahhoz, hogy szellemben vissza tudta volna verni ezeket a megszállásokat és meg tudta volna hiúsítani a gonosz munkáját. és a szellem nem vonult ki a hadsereg eltávozásával. Góg és Magóg fejedelmét ma nekünk kel az országból kiutasítanunk, ahhoz, hogy Magyarország nemzeti szinten felszabaduljon a hatalma alól, ne legyen köldökzsinór és kötelék, ami jogot ad neki arra, hogy újra és újra visszatérjen, illegálisan betörjön és rossz szövetségek által raboljon, zsákmányt szerezzen. Ma a keresztényeknek már elég érettnek kell lennie ahhoz, hogy képesek legyenek a fejedelemségeket kiűzni országunkból. Nem élhetünk kényelmesen a vallásos vagy kegyelem tanítások téveszméjének jakuzzijában lubickolva, mert ezek az erősségek végidőkben, mint ordító oroszlán felerősödve visszajönnek, nem fognak maguktól elnémulni. A keresztények ma GYAKRAN EGYMÁS ELLEN HARCOLNAK, AZ IGAZI ELLENSÉG HELYETT, miközben a gonosz öl, pusztít, rabol és fosztogat a hivők táborában. Szentek! EZ A HÁBORÚ MA VALÓDI SZELLEMI HÁBORÚ! Isten szellemi hadisikereket akar adni, de csak akkor, ha a szellemi szabályszerűséget betartva harcolunk, az Úr oldalán. Isten rabszolga felszabadítást fog végrehajtani a keresztények között. Nem dughatjuk fejünket homokba, mert attól, hogy nem látjuk, nem ismerjük fel illetve tagadjuk az ellenség létét, attól még az létezik, pusztít és rombol. Isten királyságának erejével, tekintélyével képesek vagyunk hatalmat venni fölötte, de ehhez fel kell kelnünk és nevén nevezve Isten ítéletét kihirdetni rá. Ahhoz azonban, hogy jogosultak legyünk Isten ítéletét kihirdetni, először nekünk kell megtérnünk abból, amikor azonosultunk ezzel a szellemi erővel, különben az ítélet bennünket is elér. Keresztények Ébredjetek! Épp eleget nyomorgatta nemzetünket már a vörös sárkány a különböző fejein keresztül. Ne egymás ellen harcoljunk, hanem végre lássuk meg ki is az ellenség és egységben álljunk ellene. Sátán hadseregében a kisebb démonok addig tudnak támadni, amíg a főnök nincs lefejezve. Évszázadokon át a hivők csak a gonosz hordáinak sorkatonáival hadakoztak (hitetlenség démona, félelem, szeretetlenség stb.) mert nem ismerték a tiszteket, a századosokat és ezredeseket, a fejedelemségeket és uraságokat. Ott volt az Ezékiel 38,39. rész, de nem tudtunk mit kezdeni vele eddig, csak magyaráztuk és az ige nem volt szellemi fegyver a szánkban. Isten népe, Isten Hadserege! Ezek a fejedelmek a sátán királyságának fejedelmei! V.Mózes 32:31 Mert isteneik meg sem állhatnak Kősziklánk az Örökkévaló előtt még ellenségeink is jól tudják ezt. 8

9 V.Mózes 33:26-28 Nincs senki hasonló Istenhez, óh Jesurun! Fenséges dicsőségében száguld az egeken, harci szekerein a fellegeken robog, hogy segítségedre siessen. Az Örökkévaló Isten hajlékod és menedéked, örök karja felkarol és megtart téged. Ellenséged szétszórja előtted, s így biztat: Pusztítsd! Góg és Magógnál látható, hogy szellemben is mindig egyesíti erőit és szövetségesekkel támad, ahogy Józsué 10.részben az öt király egyesítette erejét és felvonultak Gibeon ellen, körülvették a várost és ostromolni kezdték. Józsué 10:7-9 De Józsué azonnal mozgósította egész seregét. Józsué végzett a sereggel és győzelmet aratott az emóriak ellen, de a királyok, elmenekültek, elrejtőztek barlangokba. Azt látom, hogy az egész világon az egyház már sok-sok győzelmet aratott, sok ellenséget megfutamított, levert, de még a fejedelmek eddig el voltak rejtve a szemeink elől. Addig viszont mindig meg tud újulni a serege és újra tud támadni, mint ahogy látható módon ezt meg is tette eddig az ellenség minden egyes ébredési mozgalommal, gyülekezettel, szolgálattal. De hadd hangozzon el ma a Szent Szellem szava Magyarországon, a magyar egyházhoz: Ne álljatok meg! Üldözzétek tovább az ellenséget Most Istenünk az Úr kezünkbe adta őket! Nyissátok meg a barlang száját, és vezessék elém azt az öt királyt! Gyertek ide és tegyétek lábatokat ezeknek a királyoknak nyakára! Ne féljetek, ne csüggedjetek, akikkel harcoltok, így fogja lábatok alá vetni, mint ezeket! Azért jelent meg az Isten Fia, hogy lerombolja az ördög munkáit! (I.Jn.3:8b) Megvalljuk, hogy: ERŐSEK VAGYUNK ÉS AZ ISTEN IGÉJE LAKIK BENÜNK, AZÉRT LEGYŐZTÜK A GONOSZT JÚDA OROSZLÁNJA NEVÉBEN! MA MEGVALLJUK, HOGY JÚDA OROSZLÁNJA GYŐZÖTT MÁR 2000 ÉVVEL EZELŐTT GÓG ÉS MAGÓG FEJEDELME FÖLÖTT, JÚDA OROSZLÁNJA GYŐZÖTT ARÁBIA FEJEDELME FÖLÖTT (Edom és Izmael). JÚDA OROSZLÁNJA LEGYŐZTE PERZSIÁT, BABILONT, EGYIPTOMOT, és RÓMÁT! JÚDA OROSZLÁNJHA A LÁBUNK ALÁ HELYEZTE EZEKET A KIRÁLYOKAT ÉS MI TAPOSSUK AZ ELLENSÉGET. JÚDA OROSZLÁNJÁVAL EGYÜTT GYŐZTÜNK, AZ Ő GYŐZELME A MIENK, AZ Ő HATALMA A MIENK, VELE EGYÜTT TAPOSUNK AKIRÁLYOK NYAKÁN. MEGVALLJUK, HOGY EGY MEGHARCOLT HARBAN VAGYUNK, EGY GYŐZTES HARCBAN KORMÁNYOZUNK ÉS URALKODUNK EZEK FELETT A FEJEDELMEK FELETT. MEGVALLJUK, HOGY ENNEK AZ ÉBREDÉSI MOZGALOMNAK MÁR NEM ÁRT SEM HALÁL, SEM PUSZTÍTÁS, SEM GÓG FEJEDELME, SEMMILYEN KÍGYÓ ÉS SÁRKÁNY, MERT JÚDA OROSZLÁNJÁNAK GYŐZELMÉVEL KEZDJÜK EL AZ ALAPOK LERAKÁSÁT. MEGVALLJUK, HOGY LEGYŐZTÜK A SÁTÁN KIRÁLYI SZÉKÉT. MEGVALLJUK, HOGY HATALMUNK VAN A SÁTÁN ZSINAGÓGÁJA FÖLÖTT IS. MEGVALLJUK, HOGY JÉZUSSAL EGYÜTT ÜLÜNK MENNYEI HELYEKEN ÉS VELE EGYÜTT URALKODUNK. MERT Ő MONDTA: AKI GYŐZ, ANNAK MEGENGEDEM, HOGY VELEM EGYÜTT ÜLJÖN TRÓNOMON, MINT AHOGY ÉN IS GYŐZTEM ÉS AZ ATYA MAGA MELLÉ ÜLTETET TRÓNJÁRA. (Jel.3:21) ÉS URALKODNI FOGUNK A FÖLDÖN.(Jel.5:10b) 9

10 Testvérem, tudd meg, hogy mivel látást vettél erre a démoni fejedelemségre is, ezért már Júda Oroszlánjával együtt egy megharcolt harcod van, egy győztes harcban vagy. Amint becsukod a kaput Góg és Magóg előtt a családfádban, TE GYŐZTES VAGY! Amint elkezded Isten munkáját építeni győztes vagy felette, mert látásod lett rá és Jézus megharcolt harcába léptél bele! Halleluja! Ámen! Meg van írva Isten népe, tied ez az ige! ÉS SZÉTTAPOSSÁTOK A GONOSZOKAT, HOGY PORRÁ ÉS HAMUVÁ LESZNEK A TALPATOK ALATT! (Mal.4:3) AZ IGE LÁNGOLVA JÖN KI ÉS BEHATOL AZ ELLENSÉGBE JÉZUS NEVÉBEN! LÁKIS LÁKIS LÁKIS <<<<<<<< azt jelenti <<<<<<<<<LEGYŐZHETETLEN <<<<<TE JÉZUSSAL LEGYŐZHETETLEN VAGY GÓG ÉS MAGÓGGAL SZEMBEN! A mikor ezeket a sorokat írom a Szent Szellem újra szól, hogy még nem beszéltünk a holokausztról, a zsidók ezreinek elpusztításáról. Ez a fejedelem diktatúrát gyakorol, csak diktatórikus rendszereket tud felállítani, vezetői majdnem minden esetben pszichiátriai esetek (Nabukodonozor) az első holokausztot ő általa végezte a gonosz. Ez a szellem, hogyha egy kicsit is jelen van egy nemzetben, vagy az egyházban, ott a halál (lásd édesapám halála) a pusztítás, az antiszemitizmus, a fajgyűlölet és a diktatórikus elemek jelen vannak. Meglátszódnak a közéletben, a politikában, látható az oktatásban, mert rátenyerel minden szférára, megjelenik a művészetben, lásd a most készülő Gábriel és a sas szobor: a leírás szerint a szelídebb Gábriel jelképezi Magyarországot, akit elnyom az erősebb sas. Itt is megjelenik Magyarország áldozatszerepe és az elnyomás. Az emlékmű, amelyet fel akarnak ma állítani, jelentése: alulról támadólag a keresztény Gábriel arkangyal, ki, pozícióból adódóan azt sugallja a nézőnek, hogy ő bizony majd jól megbirkózik a birodalmi sassal, vagyis a Német Birodalommal. De ma nekünk nem fizikai erővel, nem politikai erővel kell harcolnunk ellene, hanem itt az idő, szellemben kell hatalmat vennünk Góg és Magóg fejedelme felett és testületileg is kiutasítani nemzetünkből. Hogy a következő kormányzati ciklusban már ne üsse fel a fejét és ne okozzon halált, nyomort, pusztítást a nemzet kormányzói által a magyar népnek, sem a földnek vagy a társadalomnak, és ne akarjon senki emlékművet állítani a náci birodalomnak. Azt látom, hogy sok hivő magában morgolódik, zúgolódik, elégedetlenkedik a mostani rendszer ellen, míg ások valamilyen módon felemelik szavukat, mások keresztényként szidják a kormányt. Facebookon látom, hogy van, aki keményebben kárhoztat, mint a hitetlenek, megint mások tüntetésekre járnak.és olyan kevesen vannak azok, akik tudják, hogy hol kell a hivőknek a szavazást leadni legelőször, hol kell a hivőknek felemelni a szavukat a kormányért, vagy hol kell először elvégezni a rendszerváltást a TÉRDEINKEN! Kedves Olvasó! El lehet utasítani ezt a látást, mert új és ilyet lehet, még nem hallottál és mivel nem is külföldről jön, ezért nem lehet igaz mondhatják sokan. Maradhatsz a kényelmes karosszékedben, hallgatva a többi lelket simogató külföldi vagy belföldi tanítást, Isten azonban ma a magyarokon keresztül szól a magyar néphez, hiszen a magyar nép magyarul kéri Őt, hogy segítsen rajta. Így Isten magyar száj által válaszol, és ha ez a nép kész meghallani a Szavát és engedelmeskedni annak, akkor áldást vehet, és együtt győztesek lehetünk. Hogyha most nem veszünk hatalmat Góg és Magógon, akkor biztosak lehetünk benne, hogy eljön az ébredés, lesz aratás, de ez a fejedelem ne áltassuk magunkat NEM FOGJA KARBA TETT KÉZZEL AZT VÉGIGNÉZNI. 10

11 Kérdezik sokan, hogy: - Miért késik az ébredés? - Miért esnek szét sorra a gyülekezetek napjainkban is? -Miért mindig ugyanolyan létszámú majdnem minden gyülekezet, amikor vannak megtérők? -Miért halnak el az ébredési mozgalmak, mikor jól indultak, tele csodákkal? -Miért? Miért? Miért? Azért, mert a keresztények eddig a karosszékeikben üldögéltek, hitegették magukat látás nélkül az igével: az ellenség a lábunk alatt, a lábunk alatt. miközben az ellenség jót nevetve rabolt, pusztított és fosztogatott közöttük: a hivők betegek, a rákosak meghalnak, a hivők sorban állnak az orvosi rendelőkben, a bankokban hitelért, kölcsönért..de az ellenség a lábunk alatt, lábunk alatt.. És a keresztények eddig nem ismerték az ellenséget. Kiűztek egy démont, és örültek, hogy tudnak démonokat űzni, de jött helyette másik hét. Miért? mert a fejedelmek eddig nem voltak felismerve és leleplezve! Azok a szószólók pedig, akik beszélnek a fejedelemségekről, ki vannak nevetve.mert az ellenség a lábunk alatt, lábunk alatt Csak annak jogszerű mindennek az elutasítása, aki már el tudott indítani Magyarországon egy ébredési mozgalmat. De amíg ez nem történt még meg, hogyan meri valaki azt állítani, hogy nem szükséges és felesleges a fejedelmekkel szembeni területi szellemi harc, amikor senki nem tud felmutatni élő bizonyságot arra nézve, hogy tessék, itt van, így kell ezt csinálni! Számomra ez élő kinyilatkoztatás, szent meggyőződés, hiszen az Úrtól kaptam, ezért nincs olyan felkent ember, aki engem erről le tudna beszélni. G óg és Magóg fejedelme a halállal dolgozik együtt, nem elég a Hádészt és a Seolt felismerni, látnunk kell ezeket a szellemi szövetségeket is a sötétség királyságában. A holokausztot ez a MEDVE fejedelem végezte, amelyről a Dániel 7:5 ír. Ez a medve, mint egy vadállat emelkedett ki a tengerből. Az egyik oldalára támaszkodott és 3 bordát tartott a fogai között. Azt mondták neki: Kelj fel, és egyél sok húst! De: Az Öregkorú trónjára ült. Ruhája fehér volt, mint a hó, haja, mint a tiszta gyapjú, trónja, mint a tűz lángja, a trón kerekei, mint izzó parázs. Tűz folyam indult előle, ezerszer ezren szolgáltak neki, és tízezerszer tízezren álltak trónja előtt parancsát várva. Ítélethozatalhoz készültek és kinyitották a könyvtekercseket. A három vadállattól elvették hatalmukat. Akkor az emberfiához hasonló uralmat, dicsőséget és királyságot kapott, hogy minden nép, nemzet, nyelv szolgálja Őt. Uralma örökké tart, nem lesz vége soha. Királysága elpusztíthatatlan, mert örök. Az uralmat a Felséges Isten szentjei fogják megkapni és mindörökre az övék is marad. (Dán.7:5,10,14,18) Józsuénak az Úr ezt mondta: Lásd kezedbe adom Jerikót és királyát, vitéz harcosaival együtt. (Józsué 6:2) Minden király hajoljon meg előtte (Jesua) minden nemzet szolgálja Őt. 11

12 Ezékiel könyvének eme két részéből megtudhatjuk, hogy Gógnak és Magógnak a végidőkben lesz szerepe. Ez a fejedelem az Antikrisztus megjelenésével együtt erősödik, vannak, akik azt mondják, hogy az eljövendő világdiktátor az Antikrisztus. Mivel ez a sárkány átadja hatalmát a fenevadnak, amelynek szintén 7 feje és tíz szarva volt (Jel. 13:1,2) átadja erejét, trónját és nagy hatalmát, ezért igen, lehetséges az, hogy amikor az Antikrisztus megtestesült formában megjelenik, az Orosz fejedelem lesz, de ebbe ne menjünk most bele. Jelen pillanatban még a 7 fejű sárkány időszaka van, amely korszakban az Antikrisztus szelleme már nagyon erősen érződik, hiszen az előző részben beszéltünk arról, hogy a sátán királyságának 3 fővezére: Az Ég királynője, aki az Atyát, az Antikrisztus, aki a fiút (Jesuát) utánozza, és Kundallini, a hamis szent szellemet jeleníti meg. Ennek a szentségtelen hármasságnak vannak alávetve a sárkány fejei, kiknek a fejein korona volt; ezek tehát királyok és vezetők. Ezékiel 38:5 ben azt látjuk, hogy kik a szövetségesei ennek a fejedelemnek, akik majd együtt lerohanják Izraelt. Ez a fejedelem azonban kezd egyre erősebbé válni, eddig is gyakorolta hatalmát, de mielőtt ezek fizikailag megtörténnek, szellemben ugyanez történik, ugyanezt teszi. Góg és Magóg lerohanja, megszállja Isten munkáját, az ébredési mozgalmakat, azt ami Istentől indult el, hiszen ez egy ateista erő, aki nem bírja elviselni Isten jelenlétét, dühöng, hogyha meghallja Jahve nevét. Ezekből az igékből világossá válik számunkra, hogy Isten Izrael bűnei miatt engedi meg Gógnak a megszállást. Isten ezt az ítéletet alkalmazta akkor is, amikor Babilonnak is megengedte, hogy lerohanja Izraelt. Azonban azt is írja az ige, hogy ezután Gógot is meg fogja ítélni, ahogyan Babilon is elnyeri méltó büntetését. Ezékiel 39:11 AZON A NAPON ADOK GÓGNAK EGY TERÜLETET (sírhelyet) IZRAEL FÖLDJÉN, A VÁNDOROK VÖLGYÉT, HOGY OTT TEMESSÉK EL ELPUSZTULT SEREGÉT. Ezékiel39:21 A NÉPEK SZEME LÁTTÁRA HAJTOM VÉGRE ÍTÉLETEM,MEGMUTATOM NEKI DICSŐSÉGEM:KEZEM LESÚJT GÓGRA ÉS SEREGÉRE. Góg hadserege roppant hadsereg. Isten királyságában nem engedhetjük meg, hogy megszállja az ígéreteinket, hogy varázslásával, terrorjával elrabolja a szellemi látásunkat, amelyeket Istentől kaptunk. Mert az a célja, hogy a korábban kapott ígéreteket, az elhívásunkkor kapott látásokat elpusztítsa, így esélyt sem adva arra, hogy megszülessenek az ígéretek. De ne hagyd ezt! Mert, amit Isten neked korábban megígért, az a tied! Góg fejedelme kontroll alatt akarja tartani ígéreteidet, és ahogy megszállta az országunkat, úgy akarja megszállni a szellemedet és elrabolni az ígéreteidet és minden áldást, ami Istentől, a mennyből érkezett hozzád. Szellemi háború folyik! Kelj fel és indulj el abba az irányba, amely az ígéreteidhez vezető út! Ez egy hitetlen fejedelem, ne engedj a hitetlenségnek! Azonban ugyanígy van Istennek Magyarországra vonatkozó ígérete is, NE ENGEDJÜK közbenjárók, hogy ez a démon elrabolja Isten Magyarországnak adott ígéreteit! NEM FOG TÖBBÉ SZELLEMI HALÁLT OKOZNI MAGYARORSZÁGON A JÉZUS NEVÉBEN. GÓG FEJEDELME NEM FOG TÖBBÉ ELRABOLNI TERÜLETET, SŐT VISSZAKÖVETELJÜK MINDAZT, AMIT ELRABOLT MAGYARPRSZÁGTÓL AZ ELMÚLT SZÁZADOK SORÁN JÉZUS NEVÉBEN! Mivel ez is területi szellem, mindig a földedet akarja, nemzeti szinten is és közösségi szinten is, mindig az ÍGÉRETED FÖLDJÉT akarja megszállni, MINDIG A TEMPLOMODBAN AKAR TRÓNOLNI, MINDIG ISTEN HELYETT AKAR URALKODNI. 12

13 Hozzád szólok, aki most kezdted el a szolgálatodat és hozzád szólok, akinek esetleg most kezd el széthullani a szolgálata. Kedves testvérek! Látás nélkül elvész a nép mondja az ige. Itt a látás, lépj bele, fogadd el, hogy az elkövetkezendő NAGY ARATÁSBAN NE LEGYENEK LOPKODÁSOK AZ ÉLETEDBEN SEM ÉS A SZOLGÁLATODBAN SEM. AZ ÚR MUNKÁJA A TÉT! Ezek olyan apostoli prófétai alapok, amelyekre lehet építkezni, alapok nélkül összedől minden építkezés. Nem nézhetjük újból végig azt, hogy az aratás egy részét elrabolja a gonosz! Mert az eddigi ébredések során az volt, hogy annyira örültek a hivők a learatott lelkeknek, hogy figyelmen kívül hagyták azt a sok sok le nem aratott lelket, akiket még a Szent Szellem el szeretett volna érni abban az ébredésben. SOKKAL TÖBBET, SOKKAL TÖBBET SZERETETT VOLNA A SZENT SZELLEM ADNI AZOKBAN A RÉGEBBI ÉBREDÉSI MOZGALMAKBAN. SOKKAL TOVÁBB KELETT VOLNA TARTANIA, SOKKAL NAGYOBB HATÉKONYSÁGGAL KELLETT VOLNA AZ ELMÚLT ARATÁSOKAT ELVÉGEZNIE AZ EGYHÁZNAK. De nem volt legyőzve a gonosz és közben megelégedtek a kevéssel is az egyházban. Amit még megláttam az, hogy az elmúlt ébredésekben a hivők mennyire önmaguk körül forgolódtak és csupán élvezték az új kenet áldásait, mintegy szellemi önkielégítést folytatva és nem vitték a friss tüzet a világba, hanem bent tartották az egyház falain belül és önmagukat elégítették meg vele. Pedig az ébredés tüze azért adatik, hogy MENJETEK EL ÉS TEGYETEK TANÍTVÁNNYÁ MINDEN NÉPEKET! Végszó K edves Olvasó, ahhoz, hogy amiről itt szó lesz azt megértsd, el kell olvasni az első részét is ennek az anyagnak. Köszönöm Atyám, hogy az elmúlt napokban, hetekben bemutattad előttünk a sátán trónját, a sátán zsinagógáját, leleplezted előttünk a munkálkodását, a földi szemeink előtt is jól láthatóvá tetted, hogy felismerjük, hogyan, és milyen eszközökkel tombol, rombol és pusztít. De ezután JÖSSZ és bemutatkozol Te, mint Királyok Királya, mint Júda Oroszlánja, BEVONULSZ A TEMPLOMAINKBA DICSŐSÉGED TÜZÉVEL, KENETEDDEL ÉS MEGLÁTOGATÁSODDAL. JELENLÉTED OLYAN ERŐSEN ÉS LÁTVÁNYOSAN ITT LESZ AZ EKLÉZSIÁBAN, HOGY MÉG A VAKOK IS KÜLÖNBSÉGET TUDNAK MAJD TENNI A KÉTFÉLE EGYHÁZ KÖZÖTT. Jelenléted dicsősége, ahogy felszabadul és alászáll, olyan monumentális lesz, hogy azt mondod a sátán zsinagógájának: MENE, MENE TEKEL, UFARSZIN! És azon az éjjelen meghalt Belsazár, mert Isten szemében megmérettetett és híjával találtatott. Atyám, az elmúlt évek Jóbi időszakában megengedted a gonosznak, hogy megnyilvánuljon és gyötörjön bennünket, hivőket azért, hogy megismerjük és lelepleződjön számunkra a második égben a sátán lakóhelye, és az Isten Királyságának ellensége. De most van az idő, amikor azt mondod neki: AZ ÉLETÉHEZ NEM NYÚLHATSZ! Most van az idő, amikor azt mondod: Ézsaiás 37:28,29 13

14 Én jól ismerlek téged (sátán). Én tudom, ha leülsz, ha kimégy vagy bejössz, és hogyan tombolsz velem szemben. Ellenem tomboló haragod miatt és elbizakodott kevélységedért mert hallottam minden szavad - ORRODBA AKASZTOM HORGOMAT (leviatán képe) ZABLÁMAT SZÁDBA TESZEM ÉS VISSZAVISZLEK AZON AZ ÚTON(kényszerítelek, hogy visszatérj) AMELYEN JÖTTÉL. Jóbot Leviatán fejedelme (a 7 fejű sárkány,jel.12,amiről korábban már beszéltünk) gyötörte és Isten megengedte neki, hogy elvegye mindenét. de miután a 41.részben a megpróbáltatások végén bemutatja neki, hogy ki is az ő ellensége, akkor az Örökkévaló meghallgatta Jóbot és teljesítette kérését. (42:9b) Az Örökkévaló helyreállította őt és minden vagyonát kétszeresen visszaadta. Az Örökkévaló megáldotta Jóbot még inkább, mint azelőtt. (Jób 42:10-12) Azt látom, hogy Isten Jóbbal is az utolsó pillanatban ismertette meg magát az ellenséget (leviatánt) és elmondta Jóbnak, hogy te nem tudod őt legyőzni. Ki tudna orrába kötelet fűzni, hogy vezesse? Kicsoda merne vele szembeszállni? Egyedül Jézus az, aki legyőzte, és amikor eljön az ideje azt mondja: Orrodba akasztom horgomat, zablámat szádba teszem és visszaviszlek. Miután Jób megismerte a sátánt rendszerét, ki az, aki őt így megrabolta és megkárosította, azután Isten újra helyreállította őt az Ő magasabb szintű tekintélye és hatalma által, és mennyei módon rehabilitálta Jóbot. Megmutatta ezzel dicsőségét és azt, hogy HATALMA MAGASABB SZINTŰ, MINT A SÁTÁNÉ ÉS LEVIATÁNÉ, hiszen ő csak ölni, lopni, csalni, hazudni, és rabolni, pusztítani tud. Isten pedig felette áll ennek a fejedelemnek. Ma ugyanígy hiszem, hogy elérkezett a leviatán szörnyeteg (sárkány) összes fejének, vagyis a sátán fejedelmeinek megítélése az eklézsiában, tovább nem gyötörheti Isten népét és nem rabolhat tovább. Az Úr fogja a horgot a szájába akasztani és nyomorgatóinkat megnyomorítja. MA VAN A SÁRKÁNY HALÁLÁNAK A NAPJA JÉZUS NEVÉBEN! Jób 41. részében a leviatán leleplezése után a 42.rész már a HELYREÁLLÍTÁSRÓL szól. Ma hirdetjük, hogy a sátán fejedelmei nem fognak többé az Úr felkentjei ellen és az Úr munkája ellen dolgozni, mert az Úr ítélő keze rá nehezedett a sátán királyságára és munkájára. Mostantól Jézus Krisztus győzelme valóban a mienk, mert Ő amikor meghalt, lement a pokolba és átvette az összes hatalmát, tekintélyét, elvette kulcsait és minden erejét, és lefegyverezte a sátán összes fejedelmeit és diadalt aratott rajta. Mostmár valóban nem tehet azt,amit akar, nem fogja pusztítani Isten munkáját, mert JÉZUS ÁTADTA NEKÜNK AZT A MINDEN HATALMAT amelyet Ő megszerzett. Ez mától kezdve nem elmélet. Azoknak, akik végig járták Jóbbal a kísértés útját, végig járták Jézussal a Golgota útját, azok számára elérkezett a felemeltetés és helyreállítás Jézus nevében. 14

15 A két királyság összecsapása és harca azonban nem ért véget, ahhoz azonban, hogy minden helyzetben tudjuk érvényesíteni Isten Királyságát, ahhoz meg kellett valóságosan ismernünk a sátán királyságát is. Ma a hatalomváltás ideje van! Krisztus Gyülekezetében nincs többé helye a sárkánynak! Azután pedig, amikor megtörtént a hatalomváltás, tudnunk kell majd akkor is érvényesíteni Krisztus győzelmét, hogy a gonosz már kívülről se tudjon semmilyen kárt okozni sem a hivők életében, vagy Krisztus Testében és az ébredési mozgalmakban, és a már megszerzett területeket meg is tudjuk tartani. Adjon az Úr egy felkészült EKLÉZSIÁT ma, adjon az Úr egy elszánt, erős hadsereget és adjon az Úr kitartó, hűséges és buzgó munkásokat a végidők nagy aratásában, hogy MARADÉKTALANUL LE TUDJUK ARATNI MINDAZT, AMIRE AZ ÚR LEHETŐSÉGET AD, ÉS 100-OS ARATÁST VÉGEZZÜNK mindenki a saját szolgálati területén! ÁMEN! Shalommal! Suchné S.Ilona Suchné S. Ilona

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS?

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Több mint 25 éves hívő életem során számtalanszor találkoztam a címben megfogalmazott kifejezéssel. Először persze nem tudtam, hogy mi is állhat mindennek

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

BIBLIAI SZABADEGYETEM

BIBLIAI SZABADEGYETEM BIBLIAI SZABADEGYETEM AMI A SZEMNEK LÁTHATATLAN Dániel könyve 8. fejezete Tények és képek a Biblia világából Birodalmak Dániel könyvében 2. fejezet 7. fejezet 8-9. fejezet 11. fejezet Babilónia / arany

Részletesebben

Web: www.judaoroszlanja.gportal.hu Email: info.judaoroszlanja@gmail.com Tel: 06-30 / 385 6381 Tel: 06-30 / 828 5546

Web: www.judaoroszlanja.gportal.hu Email: info.judaoroszlanja@gmail.com Tel: 06-30 / 385 6381 Tel: 06-30 / 828 5546 Salamon Tornáca Misszió Web: www.judaoroszlanja.gportal.hu Email: info.judaoroszlanja@gmail.com Tel: 06-30 / 385 6381 Tel: 06-30 / 828 5546 Ahasvérus király uralkodásának hetedik évében bevezették Esztert

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

2009. évi SDG Bibliaismereti verseny: Jelenések könyve

2009. évi SDG Bibliaismereti verseny: Jelenések könyve Csapat/iskola: 2009. évi SDG Bibliaismereti verseny: Jelenések könyve Tudnivalók A teszt 130 kérdésből áll. Minden kérdésnél felsoroltunk 3 lehetséges választ, amelyek közül mindig egy és csak egy helyes

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN Mercator Stúdió, 2009

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN Mercator Stúdió, 2009 A magyar irodalom és kultúra örökbecsű értékeinek ápolása, terjesztése érdekében az Országos Széchenyi Könyvtárral együttműködve kiadja a Mercator Stúdió. Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Műszaki

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés Szent Szellemmel

Részletesebben

Apostoli Gyülekezetek építése

Apostoli Gyülekezetek építése Salamon Tornáca Misszió Web: www.judaoroszlanja.gportal.hu Email: info.judaoroszlanja@gmail.com Tel: 06-30 / 385 6381 Tel: 06-70/352-9739 Apostoli Gyülekezetek építése A Szent Szellem tovább folytatta

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET!

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Pasarét, 2012. augusztus 30. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Alapige: 1János 4,1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket,

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

Krajsovszky Gábor: A kommunizmus áldozatainak emléknapjára 1

Krajsovszky Gábor: A kommunizmus áldozatainak emléknapjára 1 Krajsovszky Gábor: A kommunizmus áldozatainak emléknapjára 1 Az egyének talán megtérhetnek, de a kommunista rendszer lényegileg Isten gyűlölete és a kereszténység lerombolását célozza, tehát sohasem térhet

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

Lődd be magad Krisztussal

Lődd be magad Krisztussal Lődd be magad Krisztussal 2014-01-12 (Istentisztelet kivonatos jegyzete) Ma egy két gondolatot szeretnék veletek megosztani. Tulajdonképp nem is tanítás, inkább elgondolkodásra remélem - késztető, dolgok,

Részletesebben

BIBLIAI SZABADEGYETEM

BIBLIAI SZABADEGYETEM BIBLIAI SZABADEGYETEM A vadállat és a 144 000 (Jel 13., 14,1-5) Tények és képek a Biblia világából Az előadás iránya Tengerből feljövő fenevad Földből feljövő fenevad Antikrisztus és 666 144.000 Mai tanulság

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

- Imádkozzunk Urunkhoz, Istenünkhöz és a Szűzanyához, tanítsanak meg bennünket arra, hogy mindig helyesen kérjük azt, ami javunkra szolgál!

- Imádkozzunk Urunkhoz, Istenünkhöz és a Szűzanyához, tanítsanak meg bennünket arra, hogy mindig helyesen kérjük azt, ami javunkra szolgál! Gyújtsunk mécsest a 6 éve elhunyt Bálint József jezsuita atyáért, a két éve elhunyt Máriáért, Lászlóért és Júliannáért valamint az egy éve elhunyt Nándiért. Drága Üdvözítőnk, szándékainkat egyesítjük szerető

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

Létezik-e Antikrisztus?

Létezik-e Antikrisztus? Létezik-e Antikrisztus? Az embereknek sokféle elképzelésük van az Antikrisztusról, de e- gyedül csak a Bibliából kaphatunk helyes választ arra, hogy ki ő, és mit csinál. Felmerült már bennünk a kérdés:

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege A Biblia gyermekeknek bemutatja A Nílus hercege Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

A vezetőket jelölő negyven szó

A vezetőket jelölő negyven szó 1. fejezet A vezetőket jelölő negyven szó Elpusztítja a nemzet minden vezetőjét: a hőst és a katonát, a bírót és a prófétát, a varázslót és a véneket, a hadnagyot és a főrendűt, a tanácsost, az ügyes mestert

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Olvasd el:

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

Az evangélium kezdete

Az evangélium kezdete Márk evangéliuma Lekció: Ézs. 40.1-11 2010. febr. 7. Textus: Mk. 1.1-15 Gazdagrét Az evangélium kezdete Márk evangéliuma a négy evangélium közül a legkorábban íródott, valamint a legrövidebb, a legtömörebb.

Részletesebben

Jelenések könyve - fe f j e e j z e et e en e ké k n é t

Jelenések könyve - fe f j e e j z e et e en e ké k n é t Jelenések könyve - fejezetenként Vázlat Bevezetés (1:1-20) Levelek az egyházaknak (2:1-3:22) Trónus jelenetek (4:1-5:14) A hét pecsét felnyitása (6:1-8:1) A 7. pecsét előtt közjáték : A 144000 elpecsételése

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma Bereczki Sándor Igehirdetések 6. Isten Fia Mária fia Mindenki Temploma Isten Fia Mária fia De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az

Részletesebben

Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat.

Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat. Francis Frangipane: hogy..szabadon bocsássa a foglyokat.. Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat. Ennek a korszaknak az utolsó óráiban hatalmas hadsereg áll fel; sok olyan emberből

Részletesebben

Ézs 12,1-6 Isten szabadítása

Ézs 12,1-6 Isten szabadítása Ézs 12,1-6 Isten szabadítása És így szólsz ama napon: Hálákat adok néked, oh Uram! Mert jóllehet haragudtál reám, de elfordult haragod, és megvigasztaltál engemet! Ímé, az Isten az én szabadítóm! Bízom

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

A MESSIÁS HALÁLÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI

A MESSIÁS HALÁLÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI A MESSIÁS HALÁLÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. MÓZES TÖRVÉNYÉNEK VÉGE II. A BŰNÖS TERMÉSZET ÍTÉLETE III.

Részletesebben

Ézs 9,1-7 Az Úr eljövetele és az ember állapota

Ézs 9,1-7 Az Úr eljövetele és az ember állapota Ézs 9,1-7 Az Úr eljövetele és az ember állapota De nem lesz mindig sötét ott, a hol most szorongatás van; először megalázta Zebulon és Nafthali földjét, de azután megdicsőíti a tenger útját, a Jordán túlsó

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

Tévtanítások, tévhitek

Tévtanítások, tévhitek Tévtanítások, tévhitek Engedd be/ imádkozd a szívedbe Jézust és üdvözülsz ajtód előtt állok és zörgetek (Jel. 3:20) kiforgatására alapozzák. Az idézet langyos keresztényekhez (megváltottakhoz), nem pedig

Részletesebben

Péter és az ima hatalma

Péter és az ima hatalma A Biblia gyermekeknek bemutatja Péter és az ima hatalma Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Ruth Klassen 60/57. Történet www.m1914.org Bible for

Részletesebben

Józsua vezér lesz lesz

Józsua vezér lesz lesz A Biblia gyermekeknek bemutatja Józsua vezér lesz lesz Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8).

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Nagy öröm Lectio: ApCsel 8,1-25. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Fülöp Samáriában hirdette a Messiást. Jézusról tett bizonyságot, a Szabadítóról. Az ember mindig kapcsolatban kellene,

Részletesebben

Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa?

Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa? Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa? A királyt ékességében látják szemeid; látnak széles országot. Szíved elgondolja a mult félelmét: hol az író, hol a mérlegelő, hol a tornyok összeírója? A gőgös

Részletesebben

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Pasarét, 2011. szeptember 4. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Alapige: 1Sámuel 26,23-25 Az Úr mindenkinek megfizet a maga igazsága és hűsége szerint, mert

Részletesebben

MEGTAGADÓ IMA A ROMA NÉP SZÁMÁRA

MEGTAGADÓ IMA A ROMA NÉP SZÁMÁRA Salamon Tornáca Misszió Web: www.judaoroszlanja.gportal.hu Email: info.judaoroszlanja@gmail.com Tel: 06-30 / 385 6381 Tel: 06-70 / 352 9739 MEGTAGADÓ IMA A ROMA NÉP SZÁMÁRA Az Úr a szivünkre helyezte azt,

Részletesebben

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése DEREK PRINCE Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése Bevezető - A Derek Prince Ministries ismertetője Az 1930-as években, a történet szerint, megcsörrent a telefon az igazgatói irodában, abban a washingtoni

Részletesebben

Nyomtatható változat. Megjelent: Szent Korona 1992. jan. 15., 3. és 12. old.

Nyomtatható változat. Megjelent: Szent Korona 1992. jan. 15., 3. és 12. old. A hazánkat több mint 40 éven át elnyomó bolsevista rendszer egyik legfontosabb célja a vallásos világnézet, a vallásos lelkület és a valláserkölcs kiirtása volt. A bolsevik ideológusok ugyanis kezdettől

Részletesebben

ADVENT ESTI DICSÉRET

ADVENT ESTI DICSÉRET ADVENT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Megszánva árva népedet, hogy

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

ÁDVENTI GYERTYAGYÚJTÁS A CSALÁDBAN

ÁDVENTI GYERTYAGYÚJTÁS A CSALÁDBAN ÁDVENTI GYERTYAGYÚJTÁS A CSALÁDBAN Ádvent 1. vasárnapja (A család állja körül minden alkalommal az ádventi koszorút.) 1. Ó jöjj, ó jöjj Üdvözítő, - beteljesült már az idő; -törd át az Ég zárt ajtaját,

Részletesebben

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson A vezetőfejlesztés jézusi módszere 2 Timóteus 2:2 1) Válassz jól Lukács 6:12-16 1 Timóteus 5:22 Elhívás Jellem Képességek 2) Fektess be időt 12 Egy A három Egy

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Gedeon kis hadserege

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Gedeon kis hadserege A Biblia gyermekeknek bemutatja Gedeon kis hadserege Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Az utolsó ítélet. (Advent 3.)

Az utolsó ítélet. (Advent 3.) Az utolsó ítélet (Advent 3.) Lectio: Mt 11,2-6 Textus: Jel 20,11-12 Az Ige felirata: Az utolsó ítélet. S valóban Jézus Krisztus visszajövetelekor lesz az utolsó ítélet. Az Ige azt mondja, hogy a fehér

Részletesebben

Elöljáróban. Mérlegelésre. 27. hitelv

Elöljáróban. Mérlegelésre. 27. hitelv hit27.qxd 2007.11.06. 23:28 Page 1 A Hetednapi Adventista Egyház hitelvi füzetei 27. hitelv A millennium és a bûn vége Ezek életre keltek, és uralkodtak a Krisztussal ezer esztendeig. A többi halott nem

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyörű otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK Hatalom Jézusban 5. A pokol kapui

ALAPTANÍTÁSOK Hatalom Jézusban 5. A pokol kapui ALAPTANÍTÁSOK Hatalom Jézusban 5. A pokol kapui Máté 16:15-19 Monda nékik: Ti pedig kinek mondotok engem? Simon Péter pedig felelvén, monda: Te vagy a Krisztus, az élı Istennek Fia. És felelvén Jézus,

Részletesebben

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév Messiási próféciák IV. évfolyam I. félév Tematika: 1. Bevezetés: A messiási jövendölések fogalma, jellegzetességeik, tanulmányozásuk, haszna, jelentősége. Két alapvető messiási jövendölés: Az ősevangélium

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből.

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből. Pasarét, 2013. november 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza AZ ÚR SZABADÍTÁSA Lekció: Zsoltár 107,1-16 Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította

Részletesebben

2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1.

2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1. 2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Karasszon Dezső: Ésaiás könyvének magyarázata,

Részletesebben

Elöljáróban. 13. hitelv

Elöljáróban. 13. hitelv hit13.qxd 2007.11.06. 21:40 Page 1 A Hetednapi Adventista Egyház hitelvi füzetei 13. hitelv A maradék és küldetése Megharagudott a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadat indítson a többiek ellen,

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

TANÁRI KERESZTÚT. I. Állomás: Jézust halálra ítélik. Imádunk téged Krisztus és áldunk téged! Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

TANÁRI KERESZTÚT. I. Állomás: Jézust halálra ítélik. Imádunk téged Krisztus és áldunk téged! Mert szent kereszted által megváltottad a világot. TANÁRI KERESZTÚT I. Állomás: Jézust halálra ítélik Nemcsak a halált vállalta értünk, hanem az elítéltetést is. A főpap istenkáromlónak mondja. A nép, amelyből származott, megtagadja, és a gyilkos Barabbást

Részletesebben

kenet But as the same anointing teacheth you of all things -

kenet But as the same anointing teacheth you of all things - A kenetről A gyülekezetekben vagy emberekről is lehet hallani, hogy itt vagy ott gyógyító kenet van, vagy ennek vagy annak a szolgálónak nagy kenet van a szolgálatán. Rengeteg a tévhit a kenettel kapcsolatban,

Részletesebben

NYILVÁNVALÓ SZERETET

NYILVÁNVALÓ SZERETET Pasarét, 2015. december 25. (péntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza NYILVÁNVALÓ SZERETET Énekek: 182; 321,1-3. 4. 6-7; 447 Lekció: Lukács 2,1-14 Alapige: 1János 4,9-10 Azáltal lett nyilvánvalóvá

Részletesebben

AZ ÉLET ISTENTISZTELETE

AZ ÉLET ISTENTISZTELETE Pasarét, 2014. június 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Földvári Tibor AZ ÉLET ISTENTISZTELETE Lekció: Róm 11,33-12,2 Alapige: 3 Móz 2,1-16 Amikor valaki ételáldozatot akar áldozni az ÚRnak,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

A SZOLGÁLAT BETÖLTÉSE

A SZOLGÁLAT BETÖLTÉSE A SZOLGÁLAT BETÖLTÉSE Jegyzet Jim Sanders tanításából 2009. július 19. Köszönjük Úr Jézus az áldásokat, amivel megáldottál minket, a gyógyulásokat, amit adtál nekünk, valamint az üdvösséget. Köszönjük

Részletesebben

B) Mintafeladatok. Középszint szöveges, kifejtendő, elemző feladat

B) Mintafeladatok. Középszint szöveges, kifejtendő, elemző feladat B) Mintafeladatok Középszint szöveges, kifejtendő, elemző feladat 1. FELADAT Az alábbi források az Oszmán Birodalom hadseregéről és kormányzatáról szólnak. A források és saját ismeretei alapján mutassa

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus születése Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben

Leonard Ravenhill KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE. Mindannyian odaállunk majd Krisztus ítélőszéke (díjkiosztó emelvénye) elé. (Róma 14,10) III.

Leonard Ravenhill KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE. Mindannyian odaállunk majd Krisztus ítélőszéke (díjkiosztó emelvénye) elé. (Róma 14,10) III. Leonard Ravenhill KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE Mindannyian odaállunk majd Krisztus ítélőszéke (díjkiosztó emelvénye) elé. (Róma 14,10) III. fejezet Kiadó: Missionsdienst Sonnenstrahlen D-7120 Bietigheim-Bissingen,

Részletesebben

Web: www.judaoroszlanja.gportal.hu Email: info.judaoroszlanja@gmail.com Tel: 06-30 / 385 6381 Tel: 06-70/352-9739

Web: www.judaoroszlanja.gportal.hu Email: info.judaoroszlanja@gmail.com Tel: 06-30 / 385 6381 Tel: 06-70/352-9739 Salamon Tornáca Misszió Web: www.judaoroszlanja.gportal.hu Email: info.judaoroszlanja@gmail.com Tel: 06-30 / 385 6381 Tel: 06-70/352-9739 Salamon Tornáca Misszió látása a 2014-es évre Kedves Olvasóm, tudnod

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 20. szám, 2009. Máj. 17. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 20. szám, 2009. Máj. 17. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 20. szám, 2009. Máj. 17. Kedves Testvéreim! olyan csodálatos, amikor ez az Istendicsőítés ott van a hívő ember mindennapjaiban is.

Részletesebben

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába Kenneth E. Hagin Nem az a fontos, hogy melyik gyülekezetbe tartozol, hanem az, hogy melyik családba. Jézus azt tanította, hogy az embernek újjá kell születnie. A következő állítások Jézus szájából származnak:

Részletesebben

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT 1 Az 1. olvasmány után A 2. olvasmány után A 3. olvasmány után: Mózes éneke (a kórus énekli) A 4. olvasmány után 2 Az 5. olvasmány után Alleluja

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9.

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. 2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. Kedves Olvasó! Sok szeretettel adjuk közre a 2015. évi bibliaolvasó útmutatót. A közösen

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Isten kis szolgája

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Isten kis szolgája A Biblia gyermekeknek bemutatja Sámuel, Isten kis szolgája Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Lyn Doerksen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME

AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME Pasarét, 2014. július 20. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Földvári Tibor AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME Lekció: Zsidók 3,7-19 Alapige: 4 Mózes 15,1-7 Azután így szólt az ÚR Mózeshez: Szólj Izráel

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I.

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I. HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 70p. 2015. január 9. 1. Fejtsd meg a

Részletesebben

A gyarapodás üzenete 3. rész

A gyarapodás üzenete 3. rész Beszéltünk Istennek a megalapozott rendjéről, Isten feddéséről, ami lerontja a hamis tanításokat. Isten Igéje mindig a javadra van. Meg kell formálni az anyagi életünket Isten Igéjével. Krisztus Testének

Részletesebben