KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (48)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (48)"

Átírás

1 KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (48) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló regionális magazinműsorunk adását látják. Vidíte cezhraničný regionálny magazín medzi Maďarskom a Slovenskom Spoločné hodnoty podporovaný Európskou úniou. Anyag címe: Európai polgári kezdeményezés Anyag hossza: 0:04:11 Televízió: Roviga FELKONF Április elsejétől már a polgárok is beleszólhatnak az uniós nagypolitikába. Od prvého apríla môžu už aj občania hovoriť do veľkej politiky únie. Az európai polgári kezdeményezés intézményét a Lisszaboni Szerződés teszi lehetővé, hogy az uniós polgároknak is részük lehessen a politikai döntéshozatalban, s ezáltal az Európai Unió működése demokratikusabbá váljék. Inštitút Európskej občianskej iniciatívy umožňuje Lisabonská zmluva a to tak, aby aj občania únie mali možnosť byť súčasťou politického rozhodovacieho procesu, čím by sa fungovanie EÚ stalo demokratickejším. Ez azonban több lépésből álló folyamat. Toto je však proces pozostávajúci s viacerých krokov. Narrátor: Először is alapítani kell egy polgári bizottságot, amelyet az Európai Bizottság nyilvántartásba vesz. V prvom rade je potrebné založiť občiansky výbor, ktorý Európsky výbor zaeviduje. Ezután következhet az 1 millió támogató nyilatkozat összegyűjtése az Unió legalább 7 tagállamában. Potom môže nasledovať zber jedného milióna podporných vyhlásení aspoň v siedmych štátoch Únie. Ez történhet papíron vagy elektronikus úton. Toto sa môže udiať na papieri, alebo elektronickou cestou. Riportalany:Surján László az Európai Parlament alelnöke podpredseda Európskeho parlamentu Ha összejön a megadott szabályok szerinti egymillió aláírás, akkor a bizottság foglalkozik a kérdéssel, de korántsem biztos, hogy meg is valósítja azt, amit a polgárok javasoltak, de bekerül a bizottság asztalára, bekerül a masinériára. Ak sa zozbiera milión podpisov stanovený pravidlami, bude sa výbor otázkou zaoberať, ale zďaleka nie je isté, že zrealizuje to, čo občania navrhujú. Ich návrh sa však dostane na stôl výboru a mašinérie. Nyilván nem fog a bizottság eleve elutasítani, hiszen saját maga alatt vágná a fát, ha ezt tenné. Je zrejmé, že to výbor neodmietne, lebo by si sám pod sebou pílil strom, keby tak urobil. Riportalany:Boros András projektmenedzser Tény az, hogy olyan idöben jött ez a kezdeményezés amikor, hát föleg a gazdasági válságnak köszönhetöen az emberek bizonytalanok. Faktom je, že táto iniciatíva prišla v takom čase, keď sú hlavne vďaka hospodárskej kríze ľudia neistí. Okolnak sok mindent és sok mindenkit azért, hogy esetleg rosszabbul élnek, mintazelött éltek és ennek az egyik következménye 1

2 aztán az, hogy pontosan ahogy mondod, az euro szkepticizmus megerösödése. Obviňujú veľa vecí a osôb preto, že žijú horšie ako predtým. Jedným z nasledujpcich dôvodov je to, že sa posilňuje euroskapticizmus. Amíg minden jó volt addig szerettük az úniót, most, hogy rosszabbak a dolgok sokan elfordulnak töle, úgyhogy könnyen lehet, hogy összefügg egy kicsit azzal, hogy vissza édesgetni vagy hogy mondjam azokat, akik úgy gondolják, hogy nem jó az únió semmire. Kým bolo všetko v poriadku, dovtedy sme mali Úniu radi. Teraz, že sa situácia zhoršila, mnohí sa od nej odvracajú. Zrejme to trochu súvisí aj s tým aby sme späť prilákali tých, ktorí hovoria, že Únia nie je na nič dobrá. Narrátor: A Rimaszombatban működő Fundament Polgátri Társulás már 15 éve aktív szereplője a szlovákiai civil szektornak. Občianske združenie Fundament, ktoré pôsobí v Rimavskej Sobote, je už 15 rokov aktívnym účastníkom tretieho sektoru na Slovensku. Több európai ország szervezetével áll kapcsolatban. Má kontakty s viacerými organizáciami v štátoch Európy. Vezetője az európai polgári kezdeményezés intézményét vegyes érzelmekkel fogadta. Riaditeľ zddruženia prijal inštitút Európskej občianskej iniciatívy so zmiešanými pocitmi. Riportalany:Hajdú István elnök, Fundament Polgári Társulás predseda, o.z. Fundament Egymillió aláírást kell gyûjteni minimum a tagországok egynegyedében, tehát már ez eleve egy olyan feltétel, amely nagyon nehezen teljesíthetö. Minimálne je potrebné zozbierať milión podpisov v štvrtine členských štátov. Už toto je podmienka, ktorú je veľmi ťažké splniť. Talán a környezetemben nincs is olyan társulás vagy olyan szervezet, amely kapacitásban, pénzben, emberi eröforrásban ezt le tudná menedzselni. V mojom okolí snáď ani niet takého spolku či združenia, ktoré by to kapacitne, finančne či prostredníctvom ľudských zdrojov dokázalo manažovať. Ez lehetöség föleg nagy szervezetek,társulások számára, mint a Greenpeace, hogy behozza a környezetvédelmi témákat, másrészt aggályaim vannak afelöl, hogy bizonyos vállalkozásilobbi csoportok, akik kellö forrásokkal rendelkeznek behozzák a saját témákat a saját érdekeik mentén az uniós nagy politikába. Je to hlavne možnosť pre veľké organizácie a združenia akými Greenpeace, aby presadil témy v oblasti ochrany životného prostredia. Na druhej strane mám obavy z toho, že určité podnikateľské a lobujúce skupiny, ktoré majú potrebné zdroje takto prenesú vlastné témy v rovine vlastných záujmov do veľkej politiky Únie. Narrátor: Az európai polgári kezdeményezéssel kapcsolatos kérdések megtalálhatók az Európai Parlament honlapján, amelyen egy rövidfilm ad tippet egy polgári kezdeményezéshez. Informácie spojené s Európskou občianskou iniciatívou je možné nájsť na webstránke Európskeho parlamentu, kde návštevníkom krátky film dá typ na občiansku iniocatívu. Riportalany:Surján László az Európai Parlament alelnöke podpredseda Európskeho parlamentu Izgalmas lesz, hogy milyen témák jönnek elö és én tudok környezetvédelmi gondolatokat,mellyek megpróbálják elérni ezt azegymilliót. Bude tu vzrušujúce, aké témy sa objavia. Ja osobne viem o otázkach v oblasti životného prostredia, ktoré sa budú snažiť dosiahnuť jeden milión. Meglátjuk, hogy mi lesz belöle a parlament minden esetre nagy örömmel fogadta ezt a lehetöséget és, ha majd elénk kerül egy ilyen kezdeményezés, akkor azt a képviselök azzal a tudattal fogják kezelni, hogy ez valóban tömegek akarata. Uvidíme, čo z toho bude. Parlament túto možnosť prijal s radosťou. Keď sa pred nás takáto iniciatíva dostane budú sa tým poslanci zaoberať s vedomím, že je to skutočne vôľa masy. Riportalany:Boros András projektmenedzser Rengeteg kezdeményezés van most egyrészt a kormányok oldaláról, hogy az internet anonimitásának vagy az internet szabadságának egy kicsit a vissza fogására és ugyanúgy rengeteg kezdeményezés van polgári oldalról is most egész Európa szerte,hogy magmaradjon az internetnek a szabadsága, tehát az internet felhasználók szabadsága. V súčasnosti je množsvo iniciatív zo strany vlád v oblasti mierneho obmedzenia anonymity a slobody na internete a tak isto je množstvo iniciatív zo strany občanov po celej Európe, aby sloboda na internete pre jeho užívateľov ostala. Feltételezem, hogy ez egy olyan pont lesz, ami szerintem meg is lesz valósítva, valami kezdeményezés ezen a téren is és mondjuk ezt én is édekesnek tartanám. Predpokladám, že to bude taký bod, ktorý bude podľa môjho názoru realizovaný. V tejto oblasti určite bude nejaká iniciatíva a ja by som to považoval za zaujímavé. Riportalany:Hajdú István elnök, Fundament Polgári Társulás predseda, o.z. Fundament Én például érdekesnek tartanám azt a témát is, hogy megszüntetni Strassbourgot, ami már néhány éve úgy rezonál az európai politikában, hisz óriási pénzekbe kerül az, hogy két, Strassburgban és Brüsszelben is ülésezik a parlament, tehát ezeket a pénzeket jobban is fel lehetne használni. Ja by som napríklad považoval za zaujímavú tému ohľadom zrušenia Štrasburgu. V európskej politike to už rezonuje niekoľko 2

3 rokov. Stojí to obrovské peniaze, že sa zasadá na dvoch miestach v Štrasburgu a Bruseli. Tieto peniaze by sa dali aj lepšie využiť. Narrátor: A lehetőség - hogy beleszólhassunk az uniós politikába - tehát már adott, ám elötte mindenképpen érdemes elolvasni az útmutatót, hogy az esetleges buktatókat elkerüljük. Možnosť, aby sme mohli prehovoriť do politiky Únie, je už daná. Predtým je však jednoznačne osožné prečítať si návod, aby sme sa vyhli prípadným prekážkam. Anyag címe: Járóbeteg Anyag hossza: 0:13:14 Televízió: Zemplén FELKONF Sikeresen felépült, és már át is adták az új emeltszintű járóbeteg szakellátó központot Sárospatakon. Ezzel nem csupán a városiak, hanem a kistérségben élők számára is lehetőség nyílik arra, hogy lakóhelyükhöz a legközelebb kapjanak orvosi ellátást. A környező településekről mintegy lakos veheti igénybe a komplex egészségügyi és szociális ellátást, összesen 20 település tartozik az új központhoz. A városban a háziorvosi, a védőnői, iskola-egészségügyi, ügyeleti ellátás is működésbe lépett. Ezzel a beruházással több mint 30 szakterületen működik szakrendelés. Rep: Úspešne sa postavilo a je už aj odovzdané nové, moderné ambulantné zdravotné stredisko v Sárospataku. Takto sa vytvorila nová možnosť dedinčanom a nielen pre mestských ľudí, majú v dosiahnuteľnej vzdialenosti k svojim bydliskom zdravotnú starostlivosť. Z okolitých usadlostí skoro obyvateľov môže si použiť komplexnú zdravotnú a sociálnu starostlivosť. V celku 20 dedín patrí k novému stredisku. V meste sa začínala ordinácia obvodného lekára, školského lekára, pohotovostnej služby a opatrovanie tehotných. S touto investíciou už viac, ako na 30 odborných oblastiach funguje zdravotná odborná ordinácia. Több szakrendelés, új egészségügyi ellátások és kellemes, modern környezet. Ma már a legkorszerűbb épületben működik a járóbeteg szakellátó központ Sárospatakon. Nem csupán a város területéről, hanem a hozzá tartozó kistérségből érkező betegek számára vált ezzel elérhetővé, könnyebben megközelíthetővé az alapvető és ún. emelt szintű egészségügyi ellátás. A beruházás pályázati segítséggel valósult meg. A város önkormányzata 2008-ban az Észak MO Operatív Program keretében nyújtott be pályázatot. Ezzel később megvalósult az összesen 900 millió forintos beruházás. A képeken még látható a régi épület ezelőtt 10 vagy akár 20 évvel. Ezzel összevetve az új központot érthető, hogy miért pályáztak egy új épület létrehozására, ahelyett a régi telephelyeket korszerűsítették volna. Nar: Viac odborných ordinácií, nové zdravotné služby a príjemné, moderné prostredie. Dnes už v modernejšej budove funguje ambulantná starostlivosť v Sárospataku a nielen z oblastí mesta, ale aj pre prichádzajúcich chorých k mestu patriacej malooblastí. Je to im dosiahnuteľné, ľahšie prístupné, ale takzvané, základné zdravotné starostlivosť na vyššej úrovni. Investícia bola realizovaná pomocou konkurzu. Samospráva mesta v roku 2008 v rámci Severomaďarského Operatívneho programu podali výpis na konkurz. Neskôr takto sa uskutočnila 900 miliónov forintová investícia. Na starých fotkách je viditeľná stará budova, výzor budovy pred 10 alebo 20 rokmi. Stará budova porovnane so súčasnou je pre všetkých pochopiteľné, prečo podali výpis na vytvorenie novej budovy namiesto rekonštrukcie starého miesta. rip Keresztúri Ferencné, igazgató Sárospataki Járóbeteg Szakellátó Központ Az épület funkciójában az teljesen megfelel, nagyon szép. Minden olyan szakrendelés elfér benne amit beterveztünk, hogy még szeretnénk bővíteni. A pályázat az nemcsak az építészeti feltételeket biztosítja, hanem ezen felül emelt szintű ellátások végzését, illetve a szakellátások bővítését is lehetővé teszi, így nagyon sok szakrendelést bővítettünk, ortopédia, urológia, bőrgyógyászat, gasztroenterológia, kardiológia. Ezeket a beköltözés után folyamatosan fogjuk elindítani. Már a bőrgyógyászat az most elindult, ami azt jelenti, hogy már szerdán rendelünk is, délután négytől hatig, és a jövő héttől hétfőn fél négytől fél hétig, illetve szerdán négytől hatig rendel a doktornő. Rip: Keresztúri Ferencné, riaditeľka Zdravotnej odbornej ambulancii v Sárospataku Táto budova vo funkcii celkom vyhovuje, je veľmi pekná. Všetky dopredu naplánované odborné ordinácie sa zmestili v nej, chceme ešte to rozšíriť. Konkurz nielen stavebné podmienky zabezpečí, ale nad tým aj vysokokvalitných ordinácii, príp. rozšírenie poskytnutia zdravotných služieb a takto umožnil aj tie rozšírenia ako: ortopédia, urológia, dermatológia, gastroenterológia a kardiológia. Po sťahovaní do budovy tie už hneď začnú sa fungovať pravidelne. Dermatológia už začala ordináciu, čo znamená, že už aj v stredu budeme ordinovať, poobede od štvrtej do šiestej a od budúceho týždňa pondelok od pol štvrtej do pol siedmej, príp. v stredu od štvrtej hodiny, do šiestej ordinuje pani doktorka. Riporter: Visszatérve még egy pici az előzményekhez, a pályázásnál, vagy a pályázat írás megkezdése előtt, miért tűnt optimálisnak az öt telephely bővítése vagy korszerűsítése mellett egyetlen egy új épületszárnyat létrehozni. Miért emellett döntöttek? R: Vráťme sa trochu k histórii, pri konkurzu alebo pred písaním konkurzu, prečo sa zdalo optimálnym postaviť novú budovu, namiesto rekonštrukcie a rozšírenia tých piatich budov. Prečo pri tejto sa rozhodli? Rip: Keresztúri Ferencné Hát az öt épület, aki ugye ismeri a tüdőgondozót, vagy ismeri a szülőotthont, ezek nagyon régi épületek. Tehát ezeknek a felújítása többe került volna, mint amennyibe került volna ez a szép új épület, és még mindig egy régi épület lett volna. A tüdőgondozó épületéből már két éve kiköltöztük, mert használhatatlanná vált, tehát mi azt már nem tudtuk használni, az ÁNTSZ oda már nem adott engedélyt, meg sikerült egy digitális röntgent beüzemelnünk, és ez lehetővé tette azt, hogy a 3

4 tüdőgondozó egy kisebb területre be tudjon költözni. Ez nekünk költségmegtakarítást is jelentett. A szülőotthont az később szeretnénk majd más célra hasznosítani, ha lehet, azt is egészségügyi célra, természetesen ehhez is valamilyen pályázatra lenne szükség, és így a Comenius 20. szám alatti épületbe pedig be fogjuk tudni költöztetni az alapellátást teljes egészébe, és az optimális megoldásnak egy új épület tűnt, amely minden funkciójában megfelel a járóbeteg szakellátásnak, s talán olcsóbb is, mint az öt épületnek a felújítása. Rip: Keresztúri Ferencné Pľúcne oddelenie a pôrodníctvo, kto pozná tých päť budov.. tie už boli veľmi staré. Rekonštrukcia tých starých budov by stáli oveľa viac peňazí, ako tá jedna pekná veľká a nová budova a ešte aj napriek rekonštrukcii by to boli staré budovy. Z budovy pľúcneho oddelenia už dávno sme vysťahovali, lebo už bola nepoužiteľná. /ÁNTSZ/ Kontrolný orgán nad zdravotnými inštitúciami už tam nevydal povolenie. Podarilo sa získať a prevádzkovať nový digitálny röntgen a to umožnilo nám, aby sa pľúcne oddelenie zmestilo na menšom teritóriu. To znamenalo aj úsporu peňažných nákladov. Pôrodníctvo by sme chceli tiež neskôr využiť na iné ciele, ak bude možné, vtedy tiež na poskytnutia zdravotných služieb, ale pravdepodobne k realizácii tej myšlienke tiež by bolo dobré nejaký pomoc z konkurzu. Tak by sme odniesli základné služby celkove do budovy, ktorá sa nachádza na ulici Comenius pod číslom 20. Optimálnym riešením sa zdala nová budova a možno je aj lacnejšia, ako rekonštrukcia tých päť budov. Magát a szakrendelést 1996 óta folyamatosan fejlesztették. Ezért minden talpalatnyi helyet kihasználtak a régi épületben től mégis úgy tűnt, hogy kinőtték a rendelőintézet régi, központi telephelyét. bővíteni tehát így is úgy is kellett volna. A kérdés csak az volt, hogy mindezt hogyan tegyék. Mi az ami ideális a betegnek, és szakrendelést vezető orvosoknak. Végül egy új épület kialakítása mellett döntöttek. Nar.: Odbornú ordináciu už od roka 1996 rozvíjali pravidelne, preto všetky miesta využili v starej budove. Od roku 2000, tak sa zdalo, že ambulancia vyrástla svoje staré, centrálne miesto. Rozšírenie teda, aj tak už potrebovalo. Otázka bola iba to, že to všetko ako majú robiť. Čo je najlepšie chorým i lekárom. Nakoniec sa rozhodli pri výstavbe novej budovy. rip Keresztúri Ferencné, igazgató Sárospataki Járóbeteg Szakellátó Központ A betegnek sokkal könnyebb, gondolom én, tehát könnyebben megközelíthető, liftünk van, tehát minden kívánalomnak megfelel ez az épület. Három lift van az épületbe, a betegek igénybe tudják venni, tehát végül is megfelel az akadálymentesítésnek, recepciót működtetünk, ahol a betegeket igyekszünk tájékoztatni az ellátásokról. Hát még ugye a szépítések, illetve az ésszerűsítések azok folyamatban vannak, hisz másfél hete költöztünk be ugye egy hétvégén. Ez nem azt jelenti, hogy most már minden rendben van, minden készen van. A rendelések tudnak működni, megfelelünk a feltételeknek, és majd a betegek kényelmét, illetve a saját dolgozóink kényelmét majd ezután fogjuk majd kialakítani szépen lassan. Rip: Keresztúri Ferencné, riaditeľka Zdravotnej odbornej ambulancii v Sárospataku Chorým je oveľa ľahšie, myslím si ja, čiže ľahšie prístupné a máme aj tri výťahy. Chorí môžu ich používať, vyhovuje bezbariérovým podmienkam, prevádzkujeme aj recepciu, kde sa snažíme informovať pacientov o službách. No a tam sú aj skrášľovanie a realizácie, ktoré sa ešte prebiehajú aj v súčastnosti, pretože rokom jeden a pol rokmi sa tu nasťahovali. To neznamená, že je už všetko v poriadku a hotové. Ordinácie môžu už prevádzkovať, vyhovujeme požiadavkám. Pohodlie chorých, príp. našich pracovníkov iba potom budeme vytvoriť krásne, pomaličky. Még egy új ház vagy lakás esetében is szükség van időre ahhoz, hogy belakják. A járóbeteg szakellátó több száz négyzetméteren helyezkedik el, jóval több lehetőséget nyújtva a szakrendelések bővítéséhez. Nar: Aj v prípade nového bytu je potrebný čas k tomu, aby do bytu nasťahovali. Ambulancia sa nachádza na viacerých stovkách štvorcových metrov a poskytuje tak oveľa viac možností pre rozšírenie odborných ordinácií. Közel négy éves tervezői, kivitelezői munka eredményeként Sárospatakon új járóbeteg szakellátó központot hoztak létre. A hivatalos átadón jelen volt a térség országgyűlési képviselője dr. Hörcsik Richárd. Nar: Výsledkom takmer štvorročných plánovacích a staviteľských prác v Sárospataku vytvorili nové zdravotné ambulantné stredisko. Na úradnom odovzdaní medzi prítomnými bol aj parlamentný poslanec Dr. Hörcsik Richárd. rip Hörcsik Richárd, országgyűlési képviselő Nemcsak a Sárospataki, hanem a Sárospataki Kistérséghez tartozó több mint 10 település polgárainak, közel 25 ezer embernek az egészségügyét fogja szolgálni. Én azt hiszem, hogy ránk fért ennek az egészségügyi épületnek a felújítása, megújítása. Rip Horcsik Richárd, parlamentný poslanec Nielen obyvateľom Sárospataku, ale aj k nemu patriacej malo-oblasti, pre obyvateľstvo viac ako 10 usadlostí, to znamená, že približne pre 25 tisíc ľudí bude slúžiť tá budova. Ja myslím, že obnova a rekonštrukcia budovy už bolo pre nás vhodné. A pályázatban lehetőség volt az orvostechnikai eszközök beszerzésére is. Ilyen például az altatógép, az urológiai berendezés, vagy gasztoszkópia. Ezeket a eszközöket folyamatosan a rendelések beindulásával párhuzamosan üzemelik be. Az új berendezések mellett már szakrendelésekhez tartozó és az elvárásoknak megfelelő orvosokat is találtak. Nar.: Konkurz obsahoval aj možnosť získania zdravotníckych pomôcok. Taký bol aj napríklad stroj na anesteziologicko-resuscitačné oddelenie, urologické zariadenie alebo gastroskopia. Prevádzkovanie tých zariadení sme začali postupne zaviesť. Popri nových zariadení už aj k požiadavkám naplánovaných a fungovaných odborných ordinácii sme našli už aj odborných lekárov. rip Keresztúri Ferencné, igazgató Sárospataki Járóbeteg Szakellátó Központ Azon igyekeztünk, hogy minden olyan szakrendelést próbáljuk elindítani az új épületben, amelyre a betegeknek szüksége van. Tehát a háziorvosokkal is konzultáltunk, pl. az ortopédiai szakrendelés kapcsán, nagyon nagy lett az igény, hogy a gyerekeknek ne kelljen átmenni Sátoraljaújhelyre, illetve Miskolcra, a vizsgálatok miatt, hisz nagyon sok gerincferdüléses gyerek van, akinek erre minden szeptemberben szüksége van. Aztán bevezettünk több új szakrendelést, ilyen a bőrgyógyászat, az urológia, a gasztroenterológia, a kardiológiai szakrendelés. Ezeket a szakrendeléseket folyamatosan fogjuk elindítani a beköltözés után, hisz vannak olyan szakrendelések, aminek a feltételeit már tudjuk biztosítani. Gondolok itt az 4

5 orvosi, szakmai feltételekre is. Ez most megnehezült egy kicsit május 1-től, mert új jogszabály jött ki, az orvosi munkaidőre, ami ügyelettel ugye 72 órában szabja meg az orvosi munkaidőt, így nehezebb betölteni az állásokat, de végül is sikerült megoldani, most folynak az egyeztetések az orvosi órák miatt, egyébként minden szakrendelés a májusi hónap folyamán illetve júniusban el fog indulni. Amit nehezebb elindítani, azok az emelt szintű ellátások, az egy napos sebészet az nagy szervezési munkát, illetve minimum feltételekben is nagyon nagy technikai hátteret igényel. A nappali kórházi ellátást az folyamatosan fogjuk csinálni, azt már könnyebben el tudjuk indítani. Az otthoni szakápolást is mihelyt lehet, akkor be fogjuk indítani. Úgyhogy ez május, illetve június hónap folyamán folyamatosan fognak indulni ezek az ellátások, és fogjuk majd ezekről tájékoztatni a betegeket. Keresztúri Ferencné, riaditeľka Zdravotnej odbornej ambulancii v Sárospataku Snažili sme sa, aby všetky tie odborné ordinácie sa mohli začať v budove, ktoré sú najpotrebnejšie chorým. Konzultovali sme aj s domácimi lekármi, napríklad v súvislosti s ordináciou ortopédie. Veľmi veľký je nárok na to, aby s deťmi nebolo potrebné cestovať do Sátoraljaúhely, alebo do Miskolca, kvôli vyšetreniam. Sú veľa detí, ktoré majú skoliózu a oni potrebujú hlavne v septembrovom mesiaci lekársky dozor, kontrolu. Potom sme ešte zaviedli viac odborných ordinácií ako: dermatológia, urológia, gastroenterológia a kardiológia. Po nasťahovaní to postupne začneme prevádzkovať, pretože sú aj také odbry, pre ktoré požiadavky už sú vytvorené a môže sa začať ordinácia odteraz. Myslím tu na lekárske a odborné podmienky. To sa trocha sprísnelo od prvého mája, lebo vyšiel nový zákon tykajúci sa pracovnú dobu lekárov. Ten zákon ustanovuje, že pracovná doba lekára môže byť 72 hodín celkove s pohotovostnou službou. Tak bolo ťažšie doplniť zamestnania, ale nakoniec sa podarilo to riešiť, teraz prebiehajú porady kvôli lekárskym hodinám, okrem toho všetky ordinácie sa začínajú v máji, alebo v júni. Tieto ordinácie na vyššej úrovni, napríklad jednodňová chirurgia potrebuje veľa organizačných prác, okrem toho i najminimálnejšie požiadavky potrebujú vytvorenie obrovského technického pozadia. Dennú nemocenskú službu pravidelne budeme prevádzkovať, to sa dá ľahko začať. Aj domáce opatrovanie chceme zaviesť čo rýchlejšie. Čiže počas mája a júna postupne sa začínajú ordinácie, o prevádzkovaní budeme informovať pacientov. Közel 30 szakterületen vált és válik lehetővé az ellátás biztosítása. Ez magában foglalja az alapellátást, és az úgynevezett emelt szintű ellátást is. Ha csak egy példát említek, akkor ma már van helye a gyógytornának, még akkor is ha ehhez adott esetben gyógymedence szükséges. Nar.: Približne na 30-tych odborných oblastiach sa dá uskutočniť a uškutočnilo sa zabezpečenie lekárskych služieb. To zhrňa základné služby a aj takzvané služby vyššej úrovne. Spomeniem z nich napríklad to, že fyzioterapia už má miesto v budove i keď k tomu je potrebný aj kúpeľný bazén. rip Keresztúri Ferencné, igazgató Sárospataki Járóbeteg Szakellátó Központ Az épület tervezését úgy oldottuk meg, hogy mivel idősödik a lakosság, és egyébként is nagyon sok reumatikus tehát ilyen mozgásszervi megbetegedés van, és nagyon sok igény van a fiziko,- a masszázs és gyógytornára, ezért egy medencét is építettünk, ami a gyógytorna céljait fogja szolgálni és ezzel bővíteni tudjuk az ellátást, hiszen a gyógyfürdőbe már tavaly kijártunk vízi-tornát csinálni és ez nagyon népszerű, és a betegeknek is nagyon hasznos, úgyhogy a betegek is nagyon szeretik, és majd igénybe fogják venni ezt az ellátást is. Rip Keresztúri Ferencné, riaditeľka Zdravotnej odbornej ambulancii v Sárospataku Plánovanie budovy tak sme uskutočnili všestranne, pretože obyvateľstvo postupne sa starne a aj okrem toho veľa je chorých ľudí na reumatiku, ochorenia na svalov a kostí a je veľký nárok na fyzickú a masážnu fyzioterapiu. Cieľom fyzioterapie sme vybudovali aj bazén, pretože do miestneho liečivého kúpeľa aj vlani sme vyšli robiť vodné cvičenia a je to veľmi populárne, čiže aj chorí to majú radi a môžu si použiť aj tú základnú zdravotnú službu. A járóbeteg szakellátóval kapcsolatosan egy szakmai beszámolót is meghallgatott a város vezetése. Az intézménybe kihelyezett bizottsági ülésen a rendelések beindulásáról beszéltek, majd találkoztak azokkal az orvosokkal is, akik a következő években itt fognak tevékenykedni. Nar: Odborné správy súvisiace s novou ambulanciou vypočul si aj vedenie mesta. Na schôdzi, ktorá sa uskutočnila v novej inštitúcii, rozprávali sa aj o začatí lekárskych ordinácií a potom sa stretli s lekármi, ktorí budú tu pracovať v nasledovnom roku. Mára már a legtöbb szakrendelés beindult a sárospataki járóbeteg szakellátó központban. De nem volt minden egyszerű, hiszen a kezdeti nehézségeket olkor olykor komoly erőfeszítéssel lehetett csak megoldani. Nem így a beköltözésnél. Azok a szakrendelések, amelyek már a régi épületben is működtek mindössze egy hétvége alatt települtek át az új épületbe. Mindezt úgy, hogy mindenki segített a cipekedésben. Nar.: Dnes ordinácia sa už začínala v novej ambulancii v Sárospataku. Ale nebolo všetko také jednoduché, pretože začiatočné ťažkosti niekedy sa nedalo iba s obrovským úsilím riešiť. Tie odborné ordinácie, ktoré ešte sa diali v starej budove, počas jeden víkend sa presťahovali už do novej budovy a to so spoluprácou všetkých pracovníkov. rip Keresztúri Ferencné, igazgató Sárospataki Járóbeteg Szakellátó Központ Nagyon jó csapat van itt a rendelőintézetben, csak azt tudom mondani, és én erre nagyon is büszke vagyok, mert a költözködést megszerveztük, két héttel előtte megbeszéltük, hogy költözködni fogunk pénteken délután és szombaton. Mindenki: orvosok, asszisztensek, teljes erővel részt vett a költözködésben, pénteken mindenki átpakolt, szombaton délre már mindenki berendezte a saját rendelőjét, úgyhogy lehetett volna benne rendelni. A takarítónők szombat délután és vasárnap is bejöttek, hogy minden készen legyen ahhoz, - kérés nélkül - tehát azt szeretném elmondani, hogy senkinek nem kellett szólni, hogy jöjjön és csinálja, mindenki jött, tudta a dolgát, úgyhogy ezt nagyon is szeretném megköszönni a munkatársaimnak, hogy ennyire pozitívan álltak ehhez a dologhoz. Úgy gondolom, hogy nemcsak nekem fontos ez az épület, hanem mindannyiunknak, és büszkék is arra, hogy ebben az épületben rendelhetnek. Keresztúri Ferencné, riaditeľka Zdravotnej odbornej ambulancii v Sárospataku Veľmi dobrá skupina je tu v ambulancii, ja to môžem povedať a ja som na to veľmi hrdá, lebo aj sťahovanie sme uskutočnili a pred dvoma týždňami sme to naplánovali, že budeme sťahovať v piatok poobede a v sobotu. Všetci: lekári, asistentky, s plnou silou sa zúčastňovali v sťahovaní, v piatok už balili všetci a v sobotu poludní už zariadili svoju kanceláriu, čiže by sa už dalo v nich ordinovať. Upratovačky v sobotu popoludní a aj v nedeľu prišli, aby všetko bolo hotové k tomu, - bez prosby chcem to vyzdvihnúť, že nikomu nebolo treba to povedať, aby prišli a robili, prišli a vedeli, čo je potrebné robiť. To by som chcela im poďakovať mojím kolegom, ten pozitívny postoj k tejto práci. Ja myslím, že nielen mne je to dôležitá, tá budova, ale nám všetkým a sme na to hrdí, že v tejto budove môžeme ordinovať. 5

6 Bár az új épülettel nem lehet összehasonlítani a régit, mégis van néhány alapellátás, ami a régi helyén marad. Az elmúlt években volt olyan is, hogy egyszerre 5 telephelyen működtek a szakrendelések. Nar.: S novou budovou sa nedá ani porovnať staré, ale aj tak sú základné zdravotné ordinácie, ktoré ostali na bývalom starom mieste. V minulých rokoch bolo aj také, že naraz na 5 miest sa uskutočnila ordinácia. rip Keresztúri Ferencné, igazgató Sárospataki Járóbeteg Szakellátó Központ A tüdőgondozót ugye mi már két éve megszüntettük, tehát az már nem tartozik hozzánk. A Comenius 16. szám alatti szülőotthonban még ottmaradtak a fogászok, illetve a négy fogászat még ott rendel, illetve a védőnői szolgálat. A Comenius 20. szám alatt pedig majd a háziorvosok kapnak helyet, illetve szeretnénk egy pályázatot megpályázni, mert ki volt írva egy ÉMOP pályázat az alapellátásra. Ezt le is véleményeztük, de a pályázati kiírást az nem adták ki, tehát nem történt meg a kiírás, így nem tudtuk megpályázni, gondolom, hogy csúszik a kiírás, és a későbbiekben mindenképp szeretnénk ezt az épületet is felújítani és a másik épülettel összhangba hozni, és majd a későbbiekben majd az alapellátás fog itt helyet kapni. Itt lesznek a háziorvosok, a négy fogászat, ide fog átköltözni a védőnői szolgálat, illetve itt lesz az iskola egészségügy. Az ügyeleti szolgálat az marad a helyén. rip Keresztúri Ferencné, riaditeľka Zdravotnej odbornej ambulancii v Sárospatak Ordinácia na pľúcnom oddelení už pred dvoma rokmi zaniklo, čiže to už k nám nepatrilo. Na ulici Comenius pod číslom 16. v budove pôrodníctva ešte ostali dentisti, prip. Ordinujú štyria dentisti a tehotenská služba. Tiež na tej ulici pod číslom 20. dostanú miesto obvodný lekári. Chceme podať znova na konkurz výpis, lebo ÉMOP vypísal konkurz na poskytnutie základnej zdravotnej služby. O tom sme sa už rozprávali, ale výpis sa neobjavil, neuskutočnilo sa vypísanie, ale neskôr v každom prípade by sme chceli tú budovu obnoviť a zosúladiť v štýle s tou budovou a neskôr základné ordinácie tu budú. Tu budú obvodné všeobecné lekári, štyri zubné ambulancie tu presťahuje aj opatrovateľská služba tehotných, prip. Tu bude aj školské zdravotníctvo. Pohotovostná služba ostane na svojom mieste. A járóbeteg szakellátóban működő ellátást, szakrendelést nem csak a Sárospatakiak vehetik igénybe, hanem a kistérségből érkezők is. Nar.: V ambulancii prevádzkujúce služby, odborné ordinácie si môžu použiť nielen obývatelia Sárospataku, ale aj obyvatelia z okolitých dedín, ale aj z našej malo-oblasti. rip Keresztúri Ferencné, igazgató Sárospataki Járóbeteg Szakellátó Központ Ugye mi már csak kistérségi szinten tudunk gondolkodni, mivel a járóbeteg szakellátás csak kistérségi szintű szakellátás. A lakosságnak szeretnénk minden olyan szakellátást biztosítani, amire járóbeteg szakellátásban szükségük lehet és szeretnénk azt, ha ezt maximális minőségben megkapnák. Illetve a sárospataki lakosoknak szeretnénk biztosítani, hogy az alapellátáshoz megfelelő hozzáférésük legyen, megfelelő körülményekkel, szeretnénk a két épületet összenyitni, hogy a liftet is igénybe tudják venni az alapellátás betegei, hogy ezzel is egy minőségibb ellátást tudjunk biztosítani számukra. Rip Keresztúri Ferencné, riaditeľka Zdravotnej odbornej ambulancii v Sárospataku My už rozmýšľame na úrovni, - alebo v mene - našej združenej malo-oblasti, pretože ambulantná ordinácia je iba tejto malú oblasť. Obyvateľom by sme chceli zabezpečiť také služby, čo oni najviac potrebujú a to na maximálnej úrovni. Majú právo, aby mali tú zdravotnú dosiahnuteľnosť, s vyhovujúcimi podmienkami používať. Chceme tie dve budovy sprístupniť, aby mohli všetci pacienti používať aj výťahy a takto sa celé prevádzkovanie budovy sa stane užitočnejšou a kvalitnejšou. A kitűzött célokat ezzel nagyrészt megvalósította a rendelőintézet csapata együttműködésben a város vezetésével. Számos új szakrendelés jött létre a régiek mellett, ami lehetővé teszi, hogy mindenki aki a kistérségben és a városban él, a lehető legközelebb kapjon megfelelő orvosi ellátást. Nar.: Vytýčené ciele väčšinou uskutočnila skupina zamestnancov ambulancie so spoluprácou vedením mesta. Mnohé odborné ordinácie sa vytvorili popri starých, čo dá možnosť, aby všetci z okolia /z malo-oblasti/ a žijúci v našom meste, čo najbližšie dosiahli zdravotné služby. Anyag címe: Görgey Anyag hossza: 0:03:44 Televízió: Rozsnyó FELKONF A napokban II. Rákóczi Ferenc nagyságos fejedelem után Görgey Artúr honvédtábornok, az es magyar szabadságharc honvédségének főparancsnoka, az akkori forradalmi kormány hadügyminisztere is emléktáblát kapott a cseh fővárosban, Prágában. V uplynulých dňoch bola po kniežaťu Františkovi II. Rákóczimu v hlavnom meste Českej republiky v Prahe odhalená pamätná tabuľa aj hlavnému veliteľovi domobrany národnooslobodzovacieho hnutia 1848/49 v Uhorsku a ministrovi obrany vtedajšej revolučnej vlády generálovi Artúrovi Görgeymu. A város központjában, az Óvárosi térhez közeli Kožná utca 8. szám alatti ház homlokzatán elhelyezett gránit emléktábla elsősorban a nemzetközi hírű, első modern magyar vegyész Görgeynek szól. Žulová pamätná tabuľa umiestnená v centre Prahy na priečelí budovy v Kožnej ulici č. 8 neďaleko Staromestského námestia je venovaná Görgeymu predovšetkým ako medzinárodne známemu prvému modernému maďarskému chemikovi. Az emlékünnepséggel egybekötött avatáson Görgey Artúr leszármazottai, Katona Tamás történész, Magyarország prágai nagykövetségének és kulturális intézetének diplomatái és munkatársai, valamint a csehországi magyar szervezetek képviselői is megjelentek. Na slávnostnom odhalení pamätnej tabule sa zúčastnili potomkovia Atrúra Görgeyho, ďalej historik Tamás Katona, diplomatickí zástupcovia Veľvyslanectva Maďarska v ČR a Inštitútu maďarskej kultúry, ako aj zástupcovia maďarských organizácií v Prahe. 6

7 Narrátor: "E házban lakott az es magyar szabadságharc kiemelkedő hadvezére. Nápis na pamätnej tabuli znie: V tomto dome žil významný veliteľ vojsk národnooslobodzovacieho hnutia 1848/49 v Uhorsku és 48 között neves vegyészként a Károly Egyetemen tevékenykedett" - olvasható a kétnyelvű emléktáblán, amelyre Görgey Artúr bronz domborműve és portréja is felkerült. V rokoch ako známy chemik na Karlovej univerzite. Pamätnú tabuľu zdobí aj bronzový portrét Atrúra Görgeyho. Az emléktábla felállítását a Görgey Artúr Társaság elnöke 2005-ben indította útjára. Iniciátorom postavenia pamätnej tabule bol v roku 2005 predseda spolku Artúra Görgeyho. Riportalany: Palágyi István György, elnök, Görgey Artúr Társaság, Prága predseda, Spoločnosť Artúra Görgeyho Praha Az itteni magyarságnak legyen egy másik pontja is arra, hogy mi ide tartozunk, valamit alkottunk, hogy valamire büszkék lehetünk, tehát hogy itt nem vagyunk valami megtűrt, másodosztályú polgárok, hanem teljes jogú polgárok, akiknek vannak hagyományai, történelme van, és erre fel is tud nézni. Aby tu žijúci Maďari mali ďalšie potvrdenie o tom, že patria sem, niečo vytvorili, môžu byť na niečo hrdí, teda nie sú len nejakí trpení druhotriedni občania, ale občania plnoprávni, ktorí majú svoje tradície a dejiny, ktoré si vážia. Hát most a táblára fogunk felnézni. Tak teraz sme si prostredníctvom pamätnej tabule uctili túto osobnosť. Narrátor: Görgey Artúr Szepes vármegye egyik legrégibb nemesi családjának sarjaként január 30-án Toporcon született. Artúr Görgey sa narodil 30. januára 1818 v Toporci do jednej z najstarších šľachtických rodín Spiša. Iskoláit Késmárkon és Lőcsén végezte, majd katonatiszt lett. Stredoškolské vzdelanie získal v Kežmarku a Levoči a stal sa dôstojníkom ben régi vágyát követve Prágába utazott, ahol a Károly Egyetemen tanult, illetve tanársegédként és vegyészként dolgozott. Nasledujúc svoju túžbu odcestoval v roku 1845 do Prahy, kde študoval a potom pôsobil ako asistent a vedec na Karlovej univerzite. Hamar önálló tudományos munkát is végzett, megoldotta a zsírsav homológok elválasztását, felfedezte a laurilsavat. Čoskoro sa venoval samostatnej vedeckej činnosti, vyriešil oddelenie zložiek mastných kyselín a objavil kyselinu laurinovú. Prágából hazatérve belépett az 1848-as alakuló magyar hadseregbe. Po návrate z Prahy vstúpil do vnikajúcej uhorskej domobrany. A világosi fegyverletétel miatt a közvélemény hazaárulónak bélyegezte. Kvôli zloženiu zbraní vo Világosi bol verejnosťou označený za vlastizradcu. Riportalany: Katona Tamás, történész, Budapest historik, Budapešť Itt a nemzeti romantikának egy önáltató hazugsága, aminek a baja az volt, hogy leszoktatta a gondolkodásról, a dolgokkal való szembenézésről az országot, a magyar társadalmat, hogy erőnket meghaladó dolgot ne kíséreljünk meg, az egész világot egyszerre ne akarjuk megverni. Je to jedno zo sebaklamov národnej romantiky, ktorého chybou bolo, že odučila štát aj národ od samostatného myslenia, od kritiky skutkov, od toho, aby sme sa pokúšali o veci, ktoré sú nad naše sily, teda aj zvíťaziť nad celým svetom. Ez találkozott a személyi kultusz éveinek azzal az őrültségével, hogy a belső ellenséggel le kell számolni. Toto myslenie sa v rokoch kultu osobnosti stretlo s takým šialenstvom, aby sme sa vysporiadali s vnútorným nepriateľom. Ha Görgey elesik abban a komáromi csatában, és ez egy milliméteren múlt, akkor más árulót találtak volna. Keby bol Görgey padol v bitke pri Komárne, čo bolo namále, našli by si iného zradcu. Istennek hála, ez már a múlté. Chvála Bohu je to už minulosťou. Narrátor: Görgey a szörnyű vádat 67 éven át méltóságteljes nyugalommal viselte. Görgey toto hrozné obvinenie znášal dôstojným kľudom celých 67 rokov május 21.-én Budapesten hunyt el. Zomrel 21. mája 1916 v Budapešti. A prágai emléktábla avatáson megjelent 93 éves Görgey leszármazott szerint volt időszak, amikor nehéz volt ezt a nevet viselni. Podľa 93 ročného potomka Görgey, ktorý sa zúčastnil odhalenia pamätnej tabule, bolo obdobie keď nosiť toto meno bolo naozaj ťažké. Riportalany: Görgey Tibor, Görgey Artúr leszármazott, Budapest potomok Artúra Gőrgeyho, Budapešť Büszke voltam rá, hogy ebben a családban lehetek. Bol som hrdý na to, že pochádzam z tejto rodiny. Másodszor, próbáltam mintaképnek tekinteni Görgey Artúrt, de hát ez is olyan dolog, hogy más világ, más korszak, de attól az ember még lehet következetes, jellemes. Po druhé, pokúšal som sa hľadieť na Artúra Görgeyho ako svoj idol, ale aj to bolo o tom, že prišiel iný svet, iná doba, ale aj napriek tomu môže byť človek zásadový a poctivý. Persze egy gyereknek mindig vannak hibái, és nem mindig tartja úgy be, ahogy elképzeli, ezzel együtt igyekeztem úgy élni, hogy erre a névre ne hozzak szégyent. Samozrejme každé dieťa má svoje chyby, nie vždy sa drží toho, čo si predsavzalo, ale aj napriek tomu som sa snažil žiť tak, aby som toto meno nepoškvrnil. Narrátor: A prágai 65x40 centiméteres szürke gránit emléktábla több éves munka, és engedélyeztetési eljárás, valamint civil közadakozás eredménye. 7

8 65x40 centimetrov veľká pamätná tabuľa zo sivej žuly je výsledkom niekoľkoročného úsilia a povoľovacieho konania, ako aj verejnej zbierky. A Görgey Artúr Társaságnak további célkitűzései között szerepel, hogy felkutassa és számos tartsa a csehországi magyar tudományos élet kiválóságait, és emlékeit. Medzi plánmi Spoločnosti Artúra Görgeyho je prieskum, registrácia a pamiatky na významné osobností maďarskej vedy v Čechách. Anyag címe: Lelkészszentelés Anyag hossza: 0:24:14 Televízió: Roviga FELKONF Ez év tavaszánt izenöt fiatal református lelkészt szenteltek fel a rimaszombati református templomban. Na jar tohto roku boli v v kostole reformovanej cirkvi v Rimavskej Sobote vysvätení 15 mladí reformovaní duchovní. Az ünnepi igehirdetés után a lelkészeket Fazekas László püspök, Géresi Róbert és Marián Hamari püspökhelyettesek, valamint a hét magyar és két szlovák egyházmegye esperesei szentelték fel és bocsátották ki szolgálatba. Po slávnostnej kázni vysvätili a uvoľnili do služby duchovných pastierov biskup L. Fazekas, zástupcovia biskupa R. Géresi a M. Hamari a siedmi maďarskí a dvaja slovenskí seniori cirkevných žúp...énekléssel kezdődik Lelkész szövege: Egyedül Te vagy méltó Urunk arra, hogy végy dicséretet és dicsőséget, tisztességet és hálaadást, mert Te teremtettél mindeneket és az egész világ- mindenség Te éretted áll fönn. Jedine Ty si Pane hoden prijímať chvály a slávu, úctu a vďaku, lebo Ty si stvoril všetko a celý svet je tu pre Teba. Szent, szent, szent az Úr a mi Istenünk, aki volt,aki van, és aki eljövendő. Svätý, svätý, svätý je Pán, náš Boh, ktorý bol, je a prichádza. Ámen. Amen. Hitünk erősítésére és lelkünk épülésére olvasom kedves testvéreim az első zsoltárt: Na posilnenie našej viery a ozdravenie našich duší čítam Vám brati a asestry prvý žalm: Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik és az Ö törvényéről elmélkedik éjjel-nappal. Blažený človek, čo nekráča podľa rady bezbožných a nechodí cestou hriešnikov, ani nevysedáva v kruhu rúhačov, ale v zákone Pánovom má záľubu a o jeho zákone rozjíma dňom i nocou. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetet fa, amely idejében megtermi gyümölcsét és nem hervad el a lombja. Je ako strom zasadený pri vode, čo prináša ovocie v pravý čas a jeho lístie nikdy nevädne. Minden sikerül, amit tesz. Darí sa mu všetko, čo podniká. Nem így járnak a bűnösök, hanem úgy, mint a polyva, amit szétszór a szél, ezért nem állhatnak meg a bűnösök az ítélet idején és a vétkesek az igazak közösségében, mert ismeri az Úr az igazak útját a bűnösök útja pedig semmibe vész. No nie tak bezbožní, veru nie; tí sú ako plevy, čo vietor ženie pred sebou. Preto bezbožní neobstoja na súde, ani hriešnici v zhromaždení spravodlivých. Nad cestou spravodlivých bedlí Pán, ale cesta bezbožných vedie do záhuby. Riportalany: Nagy Ákos Róbert- esperes Nagy örömmel és Isten iránti hálaadással fogadtuk azt, hogy itt Rimaszombatban tarthattuk meg a lelkészszentelési alkalmat. S veľkou radosťou a vďakou k Bohu sme prijali skutočnosť, že sme mohli v Rimavskej Sobote uskutočniť toto vysvätenie duchovných. Rimaszombat ugye a mi Gömöri egyházmegyénknek a központi és legnagyobb gyülekezete is egyben és számunkra az is nagyon fontos, hogy fiatal lelkészek kerültek ki újból a szolgálatba immár felszentelt lelkészként, hiszen általában azért a fiatal, ifjú lelkipásztorok mindig egyfajta megújulást, megerősödést, új lendületet hoznak a mi egyházközösségünk és gyülekezeteink életébe is. Rimavská Sobota je centrom Gemerskej cirkevnej župy s najväčším cirkevným zborom. Súčasne je pre nás veľmi dôležité aj to, aby sa do služby opäť dostali mladí, teraz už vysvätení, duchovní pastieri, veď poväčšine sú to práve mladí duchovní pastieri, ktorí so sebou prinášajú určitú formu obnovy, posilnenia a nového elánu aj do nášho cirkevného spoločenstva a zborov. Lelkész beszél: 8

9 Kegyelmes Istenünk, gondviselő mennyei édesatyánk áldunk és magasztalunk Téged, hogy ünnepi alkalomra, lelkészszentelésre gyűjtöttél most össze bennünket. Milosrdný Bože, starostlivý nebeský otče žehnáme a chválime Ťa za to, že dovolil aby sme sa tu zišli na túto slávnosť vysvätenia duchovných. Köszönjük, hogy keletről és nyugatról érkezettek magyarul és Téged szlovákul dicsérők közösen zenghetünk neked zsoltárokat és dicséreteket, hogy felismerhetjük, egyedül Te munkálod bennünk mind azt, ami jó, nemes és hasznos. Ďakujeme, že tí čo prišli z východu i západu Ťa múžu chváliť v maďarčine spolu s tými, čo Ťa schvália v slovenčine a tak ti spoločne môžeme spievať žalmy a chválospevy, aby sme takto spoznali, že iba Ty v nás pestuješ všetko to, čo je dobré, šľachetné a užitočné. Köszönjük, hogy Te szüntelenül kínálod lelki ajándékaidat, szeretetet, örömet, békességet, szívességet, jóságot, hűséget, szelídséget, önmegtartóztatást, mert hitvalló gyülekezeteinkben boldog embereketszeretnél látni. Ďakujeme že nám stále ponúkaš svoje duchovné dary, lásku, radosť, pokoj, ústretovosť, dobro, vernosť, miernosť i zdržanlivosť preto, lebo by si v našich zboroch chcel vidieť šťastných ľudí. Bocsásd meg, hogy mi felelőtlen szavainkkal és tetteinkkel oly gyakran okozunk neked a körülöttünk élőknek pedigfájdalmas sebeket. Odpusť nám, že Tebe aj našim blízkym, svojimi nezodpovednými slovami a pohľadmi tak často spôsobujeme bolestivé rany. Enged átélnünk azt a csodát, hogy Te itt vagy közöttünk, szólsz hozzánk igéd és szentlelked által és szavad nyomán előbb a mi életünkben, majd rajtunk keresztül szeretteinkbe és gyülekezeteinkbe, sőt egész Felvidéki Református Egyházunk életébe békesség és áldás áradjon tovább. Dovoľ nám prežiť tento zázrak, že si tu medzi nami a prihováraš sa k nám cez svoje slová a Ducha svätého a cez tvoje slová sa v našich životoch a prostredníctvom nich v životoch našich blízkych, našich zborov a v živote celej Hornozemskej reformovanej cirkvi šíri pokoj a požehnanie. Segíts bennünket, hogy mind az, ami ezen az Istentiszteleten és az ezt követő zsinati ülésen történik a Te dicsőségedet hirdesse és egyházunk épülését szolgálhassa. Ámen. Pomáhaj nám v tom, aby všetko to, čo sa udeje počas tejto bohoslužby a počas následného zasadania synody hlásalo Tvoju slávu a prispelo k rozvoju našej cirkvi. Amen éneklés.. Riportalany:Fazekas László-püspök A lelkészszentelés egyházunkban nagyon nagy jelentőséggel bíró dolog. Vysvätenie duchovných je v našej cirkvi vec, ktorá má veľmi veľký význam. Minden esztendőben,amikor a lelkipásztorok a második lelkészképesítő vizsgájukat leteszik a következö zsinat szentelésre hívja Öket. Každý rok, keď duchovní pastieri zložia svoju druhú skúšku, nasledujúca synoda ich zavolá na vysvätenie. Hogyha megvizsgáljuk a szónak a jelentését a Szent kifejezés a Szentírásban azt jelenti, hogy elkülönített, elválasztott, valamire elrendelt. Ak preskúmame význam slova Svätý v Písme svätom jeho význam je: odčlenený, oddelený, na niečo určený. A lelkészszentelés épp ezért azt jelenti, hogy ekkor amikor a lelkipásztorok a szentelés alkalmával kézrátétellel igét mondva itt állnak a gyülekezet előtt, ekkor oda szentelik magukat Isten és a gyülekezetek szolgálatára. Práve preto znamená vysvätenie duchovných pastierov z príležitosti ich vysvätenia tu stoja s položenou rukou a rečnia pred zborom, vtedy sa zasvätia do služby Bohu a zboru. Azért van ennek nagy jelentősége, mivel ez egy elkötelezettséget jelent. Preto to má veľký význam, lebo to znamená záväzok. Ettől kezdve befogadást nyernek az egyház szolgálattevőinek közösségébe, egy olyan Isten számára elkülönített élettel, amely csak azt tartja szem előtt és csak azt kell, hogy tartsa szem előtt, hogy minden dolgában, minden mondatában, minden cselekedetében a lelkipásztor Istennek szolgáljon a gyülekezet a reá bízottak az egyház tagok javára, hogy azt az üzenetet,amit Istentől kapott minden nehézségen keresztül is hirdesse, mondja és ezzel az evangéliumot az örömüzenetet tolmácsolja az emberek felé. Od tejto chvíle sú prijatí do spoločenstva služobníkov cirkvi, so životom odčleneným pre Boha, ktorý chce od duchovného pastiera iba to, aby mal na zreteli aby vo všetkých skutkoch, v každej vete, pri každej činnosti slúžil duchovný pastier Bohu, zboru a pre tých, ktorí sú mu zverení, pre blaho členov cirkvi, aby hlásal odkaz, ktorý dostal od Boha a z všetky strasti hlásal ľuďom evanjelium. 3 rész Lelkész beszél: Kedves lelkész testvéreim a Szlovákiai Református Keresztyény egyház zsinata megvizsgálta a fölszentelésetekre vonatkozó érdemeteket, hogy titeket a szent szolgálatra fölszenteljünk. Milí moji bratia duchovní pastieri. Synoda Reformovanejk kresťanskej cirkvi preskúmala vaše zásluhy spojené s vaším vysvätením, aby vás vysvätila na svätú službu. Részlet az esküből (mondják a lelkész után): 9

10 -A szeretetszolgálatot híven gyakorlom. -A szeretetszolgálatot híven gyakorlom. - Budem verne praktizovať službu lásky. -és előmozdítom. -és előmozdítom. - a prispejem k rozvoju -egyházunk törvényes szabadságát. -egyházunk törvényes szabadságát. - právom danej slobody našej cirkvi -és függetlenségét. -és függetlenségét. - a jej nezávislosti -fentartani és megvédeni. -fentartani és megvédeni. - udržať ju a ochrániť ju -kötelességemnek ismerem. -kötelességemnek ismerem. - budem považovať za svoju povinnosť -egyházi ügyekben. -egyházi ügyekben. - vo veciach cirkevných -csak törvényes felsőbbségeimnek rendelkezését teljesítem. -csak törvényes felsőbbségeimnek rendelkezését teljesítem. - plniť budem iba rozhodnutia svojich právnych nadriadených -beszédemmel. -beszédemmel. - svojim slovom -tanításommal, -tanításommal, - učením -mindennemű munkámmal, -mindennemű munkámmal, - všetkou svojou prácou -példaadásommal, -példaadásommal, - svojim vzorom -egész életemmel, -egész életemmel, - celým svojim životom -Isten országának terjesztésével, -Isten országának terjesztésével, - rozširovaním kráľovstva božieho -református keresztyény anyaszentegyházunk építésére törekszem. -református keresztyény anyaszentegyházunk építésére törekszem. - sa budem snažiť o budovanie našej reformovanej kresťanskej cirkvi. -lelkészi pályámat, -lelkészi pályámat, - svoju službu duchovného pastiera -nagy ok nélkül el nem hagyom, -nagy ok nélkül el nem hagyom, - bez veľkých príčin neopustím -s az igaznak ismert, -s az igaznak ismert, - ako pravé spoznanú -református keresztyény vallást, -református keresztyény vallást, - reformovanú kresťanskú vieru -sem félelemből, -sem félelemből 10

11 - ani zo strachu, -sem adományért, -sem adományért, - ani za dary -sem világi gazdagságért, -sem világi gazdagságért, - ani za svetské bohatstvo -sem egyébb tekintetért, -sem egyébb tekintetért, - ani pre nič iné -meg nem tagadom, -meg nem tagadom, - nezapriem -Isten engrem úgy segéllyen. -Isten engrem úgy segéllyen. - Boh mi v tom pomáhaj! Riportalany: Nagy Ákos Róbert- esperes Én úgy hiszem, hogy a lelkészszentelés az nem csupán egy vagy két, néhány ifjúnak az öröme és az ünnepe, hanem ünnepe az egész anyaszentegyháznak, református egyházunknak is, hiszen azért mégis csak hálaadással kell tekintenünk arra az Úr Istenre, aki újból és újból szolgákat hív el, hogy ők hirdessék az igét gyülekezeteinkben, templomainkban és hát bizony azt is tudni kell, hogy olykor-olykor nem is egyszerű szolgálat elé néznek ezek a lelkipásztorok hiszen nagyon sok elerőtlenedett, megfogyatkozott gyülekezetünk van, ahol különösen is nagy szükség van a helytállásra nagy szükség van Isten igéjének a hirdetésére az emberek bátorítására és hát a gyülekezet építésére. Ja si myslím, že vysvätenie duchovných pastierov nie je iba radosť a oslava niekoľkých mladých mužov, ale je to sviatok našej celej reformovanej cirkvi. Predsalen musíme v vďakou vzhliadať na toho Boha, ktorý si stále pozýva nových služobníkov, aby hlásali jeho slovo v cirkevných zboroch a kostoloch a veru treba vedieť aj to, že služba týchto duchovných pastierov niekedy nie je vôbec ľahká, lebo máme veľa zoslabnutých a vymierajúcich zborov, kde je veľmi dôležité obstáť a vydržať, kde je veľmi potrebné hlásať Slovo Božie na posilnenie ľudí a budovanie cirkevných zborov végig éneklés..énekléssel kezdődik Riportalany: Nagy Ákos Róbert- esperes A gömöri egyházmegyéről el lehet mondani azt, hogy bizony a lelkipásztoraink nagyon nehéz körülmények között végzik a szolgálatot, hiszen egy templomra itt jut a legkevesebb gyülekezeti tag és éppen ezért a gyülekezeteink anyagi helyzetei is bizony igencsak nehézkesnek mondható, de hiszem azt, hogy ha valóban igényesen, jól és Istenre tekintve végezzük és végzik az ifjú lelkipásztorok is a szolgálatot,akkor megújulhat a gyülekezet, megerősödhet a közösség és hát ez azért hatással van nem csupán az egyházközségre,hanem annak ahatárain kívül az adott falu közösségre, akár az adott régióra is és erre pedig nekünk gömörieknek nagyon nagy szükségünk van. O Gemerskej cirkevnej župe je možné povedať, že naši duchovní pastieri tu vykonávajú svoju službu vo veľmi ťažkých podmienkach, lebo na jeden kostol tu pripadne najmenej členov cirkevného zboru a práve preto je možné o finančných možnostiach našich zborov povedať, že sú veru ťažké. Verím však že keď budeme našu službu spolu s mladými duchovnými pastiermi vykonávať kvalitne, dobre a s pohľadom na Boha, náš zbor sa obnoví a spoločenstvo sa posilní. Má to vplyv nie len na cirkevné spoločenstvo, ale aj na dané obecné spoločenstvo mimo jeho hraníc, či región a toto mi Gemerčania veľmi potrebujeme. Lelkész beszél a szószékből részlet az igehirdetésből: Nem csak a három és félezer évvel ezelőtti időkben, ma is megvalósíthatatlannak tűnik az a követelmény rendszer, amit Isten állít az övéi elé. Nie len v dobách pred tri a pól tisíc rokmi, ale aj v súčasnostisa zdá byť neuskutočniteľný systém požiadaviek, ktorý stavia Boh pred svojich ľudí. Szentek legyetek, mert én az Úr a Te Istenetek Szent vagyok. Buďte svätí, lebo ja tvoj Pán, tvoj Boh som svätý. Szól ez az ige elsősorban a felszentelésre készülő fiatal lelkipásztor testvéreim és természetesen a zsinati tagok felé, de ugyan ilyen természetességgel szól, mint minden isteni kinyilatkoztatás mintanyiunkhoz. Znejú tieto slová v prvom rade smerom k mojim bratom mladým duchovným pastierom pripravujúcim sa na vysvätenie, ale tak isto samozrejme znejú tieto slová aj smerom k členom synody a tak isto ako všetky božie prejavy znie samozrejme k nám všetkým. Pedig hát egyre többen teszik fel napjainkban a kérdést, hogy van e még értelme szent életről, van e még értelme megszentelődésről beszélni, hogy nem elavult kérdések és elavult kifejezések ezek hiszen a világ ma teljesen más irányba halad. 11

12 Stále viac ľudí si v týchto dňoch kladú otázku, či má ešte zmysel hovoriť o svätom živote, či má zmysel hovoriť o posvätení, či už táto otázka nie je obstarožná a obstarožné sú aj tieto vyjadrenia, veď svet sa dnes uberá úplne iným smerom. Az élet ma egészen másról szól. Život je dnes o niečom úplne inom. Tudjuk a szent jelző maradéktalanul egyedül Istenre vonatkoztathatjuk. Vieme, že prívlastok svätý môžeme spájať iba s Bohom. Ez leegyszerűsítve azt jelenti, hogy Ö egészen más, mint amilyenek mi vagyunk. Zjednodušene to znamená, že On je celkom iný, ako sme my. Isten szentségét az ember földi életében föl nem foghatja,értelmével meg nem ragadhatja, mert az emberfeletti valóság. Svätosť Boha človek počas svojho pozemského života nedokáže pochopiť. Nedokáže ju svojim chápaním poňať, lebo je to nadľudská realita. Az Ószövetségben többször bünteti Isten halállal azokat,akik nem fölkészülten közelítenek hozzá. V Starom zákone Boh viackrát trestá smrťou tých, ktorí sa k nemu približujú nepripravení. Megjegyzés(A lelkészszentelés folyamán a zsinat tagjai kézrátétellel szentelik fel a lekészeket): - Te pedig maradj meg azokban amiket tanultál és amit reád bízattak,tudván kitől tanultad. Ámen. - A ty ostaň v tom, čo si sa učil a čo ti bolo zverené s vedomím, od koho si sa to učil. Amen. - Te pedig a munkának terhét hordozzad, mint a Jézus krisztus jó vitéze. Ámen. A ty nes bremeno práce ako Ježišov chrabrý vojvodca. Amen. -A Te szelídlelkűséged ismert legyen minden előtt, minden ember előtt. Ámen. A tvoja krotká duša nech je známa pred všetkými ľuďmi. Amen. -(szlovákul mondja, a hölgy, magyarul írom) Az Isteni reménység töltsön el minden örömmel és minden hitbéli békességgel, hogy a szentlélek hatalma kiteljesedjen a reménységben. Ámen. -A rád bízott drága kincset Örizd meg a bennünk lakozó szentlélek által. Ámen. Tebe zverený drahý poklad ochráň si prostredníctvom Ducha svetého, ktorý v nás prebýva. Amen. - Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak Téged, enyém vagy. Ámen. Neboj sa, lebo som ťa vykúpil a menom som ťa volal. Si môj. Amen. - Az Isten békessége, mely minden emberi szelídlelkűségen felül halad, őrizzen meg a te szíved és gondolataidat a Krisztus Jézusban. Boží pokoj, ktorý nad všetkým ľudským pokojom duše prechádza nech uchová tvoje srdce a myšlienky v Ježišovi Kristovi. - Úgy ragyogjon a Te világosságod az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteidet és dicsőítsék a mi mennyei atyánkat. Ámen. Nech žiara tvoja trbliece sa pred ľuďmi, aby videli tvoje dobré skutky achválili nášho nebeského otca. Amen. - Boldogok, akiknek szívük tiszta, mert Ök az Istent meglátják. Ámen. Šťastní sú čo majú čisté srdcia, lebo oni uvidia Boha. Amen. - Tudjuk pedig, hogy,akik az Istent szeretik minden javukra van.ámen. Vieme ale, že pre tých, čo milujú Boha je všetko na úžitok. Amen. --(szlovákul mondja, a hölgy, magyarul írom)a lelkét ne folytsa el,vigyázzon hamis tanúbizonyságokkal, mindent vizsgáljon meg és a jót kövesse, a rosszat elkerülje. Az Isteni békesség őrködjön fölötte és a Jézus Krisztus eljövetelekor maradjon tiszta a lelke. Ámen. -Így szól az Úr :őrállóvá tettelek ma Téged Izráel házában,hogyha igét hallasz Tőlem szóld azt az én népemnek. Ámen. Takto rečie Pán: strážcom som ťa dnes spravil v dome Izraeli. Ak počuješ moje slovo, povedz ho môjmu ľudu. Amen. - Tekintetemet a hegyekre emelem, onnan jön az én segítségem. Segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a Földet alkotta. Megőriz az Úr Téged jártadban, keltedben most és mind örökké, Ámen. Svoj pohľad dvíham na hory, odtiaĺ prichádza moja pomoc. Moja pomoc prichádza od Pána, ktorý stvoril nebo i zem. Ochráni ťa tvoj Pán počas tvojej cesty teraz a na veky vekov. Amen. - Minden gondotokat őreá vessétek, mert néki gondja van reátok. Ámen. Všetky svoje myšlienky mu upriamte, lebo on sa o Vás stará. Amen. - Most azért megmarad a hit,remény, szeretet, e három. Ezek közül 12

13 pedig legnagyobb a szeretet.ámen Teraz ostane viera, nádej a láska. Spomedzi týchto troch vecí je najväčšia láska. Amen. Riportalany:Gál László- felszentelt lelkész A lelkészszentelés számomra nagyon maghatározó. Vysvätenei bolo pre mňa veľmi významné. Megható és nagyon fontos pillanat volt, ugyanis a teológia elvégezte után három évig szolgáltam káplánként, ha úgy tetszik segédlelkészként, ami azért nem ugyanaz, mint amikor lelkésszé szentelik az embert és aztán valóban saját lábán kell állnia és számomra azért is volt ez nagyon fontos és nagyon megható, mert volt egy pillanat, amikor nem mindennapos érzések fogtak el. Bol to dojemný a veľmi dôležitý moment, lebo po skončení teológie som tri roky slúžil ako kaplan či pomocný duchovný pastier, čo však nie je to isté ako to, keď je človek vysvätený za kňaza a potom sa musí skutočne postaviť na vlastné nohy. Pre mňa to bolo aj preto veľmi dôležité a dojemné, lebo bol moment, keď ma opantali nie každodenné pocity. Ez a térdepelésnek a pillanata volt, ugye ez egy része ennek a liturgiának, amikor az Isten előtt letérdelünk és meghajtott fővel az Ő szolgálatába állunk. Bol to moment kľačania, ktorý je súčasťou tejto liturgie, keď kľačíme pred Bohom a so sklopenou hlavou vstupujeme do jeho služby. Ami nagyon nehéz és ugyanakkor egy nagyon csodálatos feladat főleg felvidéki magyarként, hiszen gerincében talán a legjobban megtört magyarság, elszakított magyarságkörében kell nekünk helytállnunk, igét hirdetnünk, hitet adnunk nekik és jó kedvében még úgy is cselekedett velem az Úr Isten, hogy egy elfelejtett nép a gömöri nép körébe helyezett engem az Ő szolgálójának, ami számomra szintén egy nagy kihívás, viszont rendületlenül hiszem a föltámadást. Čo je veľmi ťažké a súčasne je to aj veľmi krásna úloha hlavne ako Maďar z Hornej zeme, veď títo Maďari sú snáď naviac zlomení a v tomto odčlenenom maďarskom prostredí musíme obstáť, hlásať slovo, rozdávať vieru a dobrú náladu. Pán Boh so mnou učinil aj to, že ma umiestnil medzi zabudnutý ľud Gemera, čo je pre mňa tiež veľká výzva a ja neochvejne verím v spasenie. Lelkész beszél: Fogadjuk Isten áldását. Prijmime Božie požehnanie. Áldjon meg Téged az Úr és őrizzen meg Téged. Nech ti Boh požehná a ochráni ťa. Világosítsa meg az Úr az Ő orcáját Te rajtad és könyörüljön rajtad. Nech osvieti Pán svoju tvár na tebe a omilostí ťa. Fordítsa az Úr az Ő orcáját Te reád és adjon békességet néked. Ámen. Nech Pán na teba obráti svoju tvár a dá ti pokoj. Amen. Anyag címe: Színe-Java vásár Anyag hossza: 0:03:01 Televízió: Zemplén FELKONF Termelői és kézműves vásárt rendezett Kazincbarcika város és a Magyarok Szövetsége. Az eseményt első alkalommal, hagyományteremtő szándékkal tartották, melyre több százan voltak kíváncsiak. Reportér: Výrobný a remeselný trh usporiadali mesto Kazincbarcika a Zväz Maďarov. Túto udalosť usporiadali prvý raz, s cieľom vytvorenia dlhoročnej tradície. Viac sto ľudí boli zvedaví na tento program. ATMO: 26:56-28:20 zene A Színe-Java elnevezésű vásáron a kazincbarcikai fúvósok ébresztették a városlakókat szombat délelőtt. Majd Klimon István, Kazincbarcika alpolgármestere köszöntötte a termelőket és a látogatókat, őt követte Bődi Szabolcs, Kunszentmiklós polgármestere, aki az esemény jelentőségét hangsúlyozta. Na začiatku trhu /Színe-Java/ dychový orchester prebudil obyvateľov mesta v sobotu predpoludním. Potom István Klimon, námestník primátora pozdravil výrobcov a návštevníkov, za tým nasledoval Bődi Szabolcs primátor mesta Kunszentmiklós, kto zvýraznil dôležitosť tejto udalosti. 23:49-24:04 A Magyarok Szövetsége és itt ez a rendezvény arról szól, hogy a Kárpát-medencében élő emberek összetalálkoztak, hogy megbeszéljék a világ dolgait, kicseréljék portékáikat és tapasztalataikat. Činnosť Zväzu Maďarov a dnešné usporiadanie o tom svedčí, že ľudia žijúci v Karpatskej kotline sa zišli, aby podiskutovali veci dneška, sveta, aby si vymenili svoje výrobky a skúsenosti. A vásárra folyamatosan érkeztek az érdeklődők, volt, aki egyedül, és akadt olyan is, aki családjával nézelődött a forgatagban. A rendezvényen mindenki megtalálhatta a neki leginkább tetsző programot. Na trh nepretržite prichádzali záujemcovia, niektorí sami a niektorí s rodinou vo veľkom ruchu len sa tak poobzerali. Na usporiadaní všetci si mohli nájsť to najlepší program pre seba. 13

14 Konyha Sándorné 30:25-30:34 Ilyen fafaragás, ha van bőrdíszművesség, engem például ez érdekel, vagy a kézimunkák, mert én is szeretek kézimunkázni. Konyha Sándorné Rezbárstvo, ak je na to možnosť, potom ručné šitie kožených výrobkov... mňa napríklad tieto zaujímajú, alebo vyšívanie, lebo ja rada vyšívam. Lehetett többek között terítőt, táskát, ékszereket, édességet, népi viseletet és különféle praktikus dolgokat vásárolni. Az Egressy aulájában a gyermekek kézműves játszóházba látogathattak. A Fő térre és az Egressy útra kitelepülők pedig portékáikat árulták. Mohlo sa kúpiť výšivky, tašky, klenoty, sladkosti, ľudové kroje a rôzne praktické veci. V hale budovy Egressy deti mohli navštíviť a naučiť sa pripraviť remeselníckych výrobkov. Horváth Zoltán-fazekas 31:42-31:57 Én itt helyben vagyok, helyi vagyok, fazekassággal foglalkozom, abból élek, majdnem, hogy kötelező, hogy megjelenjek itt. Kijöttem már egy kicsit, mert megpróbáljuk azért még jobban népszerűsíteni itt a helyi termékeket. Horváth Zoltán- hrnčiar Ja som tu v mieste, tu bývam, zaoberám sa s hrnčiarstvom, aj z toho žijem. Je to pre mňa povinné, aby som sa tu objavila. Prišla som už trocha, aby som skúsila ešte lepšie oboznámiť ľudí s miestnymi výrobkami. A vásárra helyi és térségbeli árusok érkeztek, a nap folyamán több százan voltak kíváncsiak a hagyományteremtő szándékkal életre hívott programra. Na trh prichádzali predajcovia z okolia, a počas dňa viac sto ľudí boli zvedaví na tento program, ktorý usporiadali prvý raz, s cieľom vytvorenia dlhoročnej tradície. Anyag címe: Ádám gála Anyag hossza: 0:03:17 Televízió: Zemplén FELKONF Csaknem háromszázötven diák lépett fel az Ádám Jenő Általános Iskola Kulturális gáláján, melyet a múlt héten tartottak az Egressy színháztermében. Az eseményt vers, próza, ének és tánc is színesítette, melyre több százan voltak kíváncsiak. Reportér: Viac než tristo päťdesiat žiakov vystúpil na Kultúrnej gále základnej školy Ádám Jenő. Gálu usporiadali minulý týždeň v divadelnej sieni Egressy. Túto udalosť spestrila báseň, próza, pieseň i tance, na ktorú viacerí boli zvedaví. ATMO: 06:30-07:01 trombita Trombitaszó zongorakísérettel-ez csendült fel elsőként az Ádám Jenő gáláján, melynek az Egressy adott otthont pénteken. A rendezvényen olyan produkciókat láthatott a közönség, amelyeket az idei tanévben tanultak a diákok és voltak olyan műsorszámok is, melyek kifejezetten erre a programra készültek. Zvuk trúbky so sprevádzaním klavírnej hry táto hra ozvučila gálu, ktorú usporiadali na pamiatku Ádám Jenő. Tejto gále poskytla domov budova Egressyho v piatok. Na usporiadaní publikum mohlo vidieť také produkcie žiakov, ktoré oni usilovne osvojili v tomto školskom roku a boli aj také programy, ktoré presne na ten večierok chystali. Papp Orsolya-8. c osztály, Ádám Jenő Általános Iskola 04:27-04:37 Hát ez egy hosszú folyamat volt, körülbelül másfél hónapot vett igénybe, rendszeresen jártunk próbára délutánonként, volt, amikor tanítási időből is elmentünk, hogy készüljünk. A fellépők verset és prózát, különféle táncokat és énekeket adtak elő a meghívottaknak. Pappa Orsolya 8. c, Základná škola Ádám Jenő Bola to dlhá procedúra, lebo príprava trvala približne jeden a pol mesiacov. Pravidelne sme chodili na skúšku v popoludní. Stalo sa aj to, že počas vyučovania sme odišli, aby sme mohli pripravovať. Vystupujúci predstavili pozvaným hosťom báseň a prózu, rôzne tance a piesne. ATMO: 20:17-20:41 ének A több mint három órás gálán csaknem háromszáz alsós és felsős gyermek állhatott a színpadon. Na viac ako troj hodinovej gále na javisku divadla mohlo stáť skoro tristo žiakov. Pálkövi Zoltánné-igazgatóhelyettes, Dózsa György Tagiskola 02:19-02:40 Kétévenként került megrendezésre ez a kulturális gála, ahol mind a három tagintézményünk tanulói szerepelhetnek, és elsősorban a szülőknek szeretnénk ezzel kedveskedni és a tanulóknak pedig lehetőségük nyílik arra, hogy megmutathassák, hogy a tanulmányi munkán túl mi mindenre képesek, mert nagyon ügyesek és tehetségesek. Pálkövi Zoltánné-igazgatóhelyettes, Základná škola Dózsa György 14

15 Každé dva roky bola usporiadaná tá gála, kde všetky deti našich troch inštitúcií mohli vystupovať. Chceli sme získať radosť v prvom rade rodičom, okrem toho žiaci si teraz dostať možnosť na to, aby si ukázali, že okrem učenia sa ešte na čo sú schopní, pretože sú veľmi usilovní a nadaní. ATMO: 12:58-14:08 tánc A program igazán eredményesnek bizonyult, hiszen számos szülő, rokon, ismerős, barát, pedagógus és intézményvezető volt kíváncsi az idei gálára. Program sa ukázal veľmi užitočným, pretože na tohtoročnú gálu boli zvedaví mnohí rodičia, príbuzní, známi, priatelia, pedagógovia a vedúci inštitúcií. Anyag címe: Gimi galéria Anyag hossza: 0:03:57 Televízió: Zemplén FELKONF Újabb kiállítás nyílt a Szalézi Szent Ferenc Gimnázium galériájában. Ezúttal Bolacsek László iparművész alkotásait láthatják az érdeklődők. A tárlat a Fémből készült álmok címet kapta, melyet május 11-ig lehet megnézni. Reportér: Nová výstava sa otvorila v galérii Gymnázia Ferenca Szalézi Szent. Teraz záujemcovia môžu vidieť diela remeselníka László Bolacsek. Výstava dostala meno Kovové sny, ktorú môzu si pozrieť 11- eho júna. ATMO: 09:24-09:54 zene - hudba Számos kultúrakedvelő, gimnazista és pedagógus gyűlt össze kedden a Szalézi gimnázium aulájában, hogy részt vegyenek Bolacsek László önálló kiállításának megnyitó ünnepségén. Az eseményre Klimon István alpolgármester is ellátogatott. A köszöntő szavakat Petróczi Gábor az intézmény igazgatója mondta, majd jellemezte a művész munkásságát. Mnohí milovníci kultúry, gymnazisti a pedagógovia sa zišli minulý týždeň v utorok, v Gymnázii Szalézi, aby sa zúčastnili na slávnostnom otvorení samostatnej výstavy László Bolacsek. Na túto udalosť prišiel aj István Klimon námestník primátora. Slávnostný prejav hovoril Gábor Petróczi riaditeľ inštitúcie a potom charakterizoval aj práce umelca. ATMO: 14:00-15:06 Ma saját erejéből és küzdelméből ötvös fémműves, iparművész, a város megbecsült díszpolgára. Autodidakta mester, nem végzett művészeti tanulmányokat. Kezében, fejében, kalapácsában van a művészete és a saját világa. Sokat dolgozik egyházi megrendelésre: a Szent Család Plébániatemplomban és az Avilai Szent Teréz templomban is sok munkája látható; feszületek, keresztelőmedence, gyertyatartók, lámpák. Munkái a világ több országában megtalálhatóak: így Lengyelországban, Németországban, egy magyaros motívumokkal díszített kézzel kalapált vörösréz fali tálat pedig Fülöp Herceg vitt haza magával Albionba. Magyarországon városunk mellett Putnokon, Egerben, Abasáron, Sajókazán, Szuhakállóban, Dédesben és sok más helyen találkozhatunk alkotásaival. Ő készítette a Pro Schola et Labore kitüntetésünk plakettjét. Teraz so svojích síl a zápas je zlatník klenotník, umelec, a rešpektovaný občan mesta. Autodidakta majster, neučil sa umelecké štúdie. Jeho umenie a svet je vo svojom hlave, v ruke, v kladive. Veľa pracuje na cirkevné objednávky: vo Farskej kostole Svätej Rodiny a v kostole Avilai Szent Teréz jeho viac prác je viditeľné. Kríže, krsteľnica, svietnik, lampy. Jeho diela môzu nájsť po celom svete, a tak v Poľsku, v Nemecku, a jednu misu odniesol so sebou domov princ Filip do Albiona. V Maďarsku okrem nášho mesta v Putnok, Eger, Abasár, Sajókaza, Szuhakálló, Dédes a ešte na viacerých iných miestach môžeme sa stretnúť jeho dielami. On pripravil medailu: Pro Schola et Labore. A tárlat a Fémből készült álmok elnevezést viseli. Az érdeklődők modern plasztikákat, valamint különféle színes fémből készült tárgyakat láthatnak. Bolacsek László több mint negyven alkot, a 70-es években már több munkáját is kiállították, azóta tárlatok tucatjait jegyezték. Výstava dostala meno Kovové sny. Záujemcovia môžu vidieť moderné sochy, a okrem toho rôzne farebné predmety môžu vidieť pripravených z kovu. Bolacsek László už viac než 40 rokov pracuje a 70-tych rokoch už jeho práce zverejnili. Odvtedy mal už viac výstav. Bolacsek László-iparművész, Bolacsek László - umelec 05:19-05:35 Sokadik kiállítás, harminc-ötven, több helyen az országban, helyben is sok helyen volt már, külföldön is volt már, nem tudnám megmondani, sok hálistennek. Viaceré výstavy, tridsať-päťdesiat, na viacerých miestach v krajine, aj doma na viacerých miestach bol už, aj v zahraničí, ani by som nevedel povedať koľká je tá chválabohu. ATMO: 10:59-11:28 zene - hudba Az iparművész elmondta; úgy látja, hogy érdekli a fiatalokat a művészet, ezért fogadta örömmel a felkérést, hogy a Gimi galériában újra megmutassa munkáit. Podľa remeselníka, on tak vidí, že mladých ľudí zaujíma umenia, preto prijal pozvánku s potešením, aby mohol znova ukázať svoje práce. 15

Tanuljunk egymástól! Učme sa jeden od druhého

Tanuljunk egymástól! Učme sa jeden od druhého 2020 Tanuljunk egymástól! Učme sa jeden od druhého A szlovák-magyar projekt a Regionális Szociális Forrásközpont Közhasznú Nonprofit Kft., az Akadémia Vzdelávania (Művelődési Akadémia) és a Dunaszerdahelyi

Részletesebben

Srdečne Vás vítam na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou pri príležitosti XVII. Dní Moldavy.

Srdečne Vás vítam na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou pri príležitosti XVII. Dní Moldavy. Vážené dámy, vážení páni, vážení hostia! Srdečne Vás vítam na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou pri príležitosti XVII. Dní Moldavy. Tisztelt Hölgyeim, tisztelt Uraim,

Részletesebben

ERDÉSZEK A GYERMEKEKÉRT. Zárókonferencia 2013. 09. 13. Egerszalók

ERDÉSZEK A GYERMEKEKÉRT. Zárókonferencia 2013. 09. 13. Egerszalók ERDÉSZEK A GYERMEKEKÉRT Zárókonferencia 2013. 09. 13. Egerszalók Kitől? Mesél az erdő pályázat Az EGERERDŐ Zrt. működési területén található általános iskolák 8 fős, 2-4. osztályos tanulóiból álló csoportok

Részletesebben

e je krátka a otvorená hláska, vyslovuje sa podobne ako e v slovenskom slove medzi", napr.: fekete čierny.

e je krátka a otvorená hláska, vyslovuje sa podobne ako e v slovenskom slove medzi, napr.: fekete čierny. 1. LECKE a Maďarská abeceda a, á, b, c, cs [č], d, dz, dzs [dž], e, e, f, g, gy [ď], h, i, í, j, k, 1, ly [j], m, n, ny [ň], o, ó, ö, ő, p, r, s [š], sz [s], t, ty [ť], u, ú, ü, ű, v, z, zs [ž] V zátvorkách

Részletesebben

KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY

KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY Informačno-kultúrny mesačník občanov obce Kružná KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY Číslo 8 Ročník 10 AUGUST 2011 Všetky náklady spojené s vydávaním a rozširovaním hradí obec Kružná Uznesenia zo zasadnutia obecného

Részletesebben

Podpora demokracie vo svete Rádio Lumen, 17:30 03/11/2008 Krajiny Vyšegrádskej štvorky by mali lepšie koordinovať rozvojovú pomoc, ktorú poskytujú na podporu demokracie vo svete. Zároveň by mali zvážiť

Részletesebben

1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás

1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás 2011. október 27. Soron kívüli ülés Program. 1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás 2. Telekeladás a felistáli temetőnél Ing. Sebő 3. Telekeladás transzformátor építéséhez villanyművek

Részletesebben

Kritéria prijímacích skúšok pre školský rok 2016/2017

Kritéria prijímacích skúšok pre školský rok 2016/2017 Cirkevné gymnázium MARIANUM s vyučovacím jazykom maďarským Ul. biskupa Királya 30; 945 01 Komárno MARIANUM Magyar Tannyelvű Egyházi Gimnázium Király püspök u. 30.; 945 01 Komárom Tel.: 035/77 30 397, fax:

Részletesebben

Príležitostná činnosť: prednes básne, dramatizácia rozprávky pre. rodičov a starých rodičov

Príležitostná činnosť: prednes básne, dramatizácia rozprávky pre. rodičov a starých rodičov Názov krúžku: Slovenská konverzácia Oblasť: jazyky- Spoločensko-vedná oblasť Vedúci krúžku: Eva Bubenková Formy činnosti: Pravidelná činnosť : podľa plánu práce ZK. Príležitostná činnosť: prednes básne,

Részletesebben

Primátor ľudí, nie strán. Az emberek polgármestere, nem a pártoké. MUDr. Anton Marek. nezávislý kandidát na primátora - független polgármesterjelölt

Primátor ľudí, nie strán. Az emberek polgármestere, nem a pártoké. MUDr. Anton Marek. nezávislý kandidát na primátora - független polgármesterjelölt Primátor ľudí, nie strán Az emberek polgármestere, nem a pártoké 5. MUDr. Anton Marek nezávislý kandidát na primátora - független polgármesterjelölt Vážení spoluobčania! Po štyroch rokoch sa opäť uchádzam

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (52)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (52) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (52) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

8:00 (M) Hrubý Šúr Za Ernesta Kásu, rodičov a brata Štefana 9:30 (M-S) Kostolná p.d. Za Mons. Ladislava Paxyho, duchovného otca ---- ---- ----

8:00 (M) Hrubý Šúr Za Ernesta Kásu, rodičov a brata Štefana 9:30 (M-S) Kostolná p.d. Za Mons. Ladislava Paxyho, duchovného otca ---- ---- ---- RÍÍM..-KATOLÍÍCKA FARNOSŤ KOSTOLNÁ PRII DUNAJII PROGRAM SVÄTÝCH OMŠÍ NA TÝŽDEŇ PO 12. NEDELI V CEZROČNOM OBDOBÍ NEDEĽA 22.. JÚNA DVANÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍÍ 8:00 (M) Hrubý Šúr Za Ernesta Kásu,

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika H1009

Systém domáceho videovrátnika H1009 SK Systém domáceho videovrátnika H1009 *H1009 www.emos.eu Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládania dverného zámku. Základným prínosom tohto

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019

Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019 Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019 *H1018 / *H1019 www.emos.eu Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládania dverného zámku. Základným

Részletesebben

Jásdi. Csernyik. Csernyik. Jásdi

Jásdi. Csernyik. Csernyik. Jásdi Csernyik A bor halvány színárnyalatú, ezüstfehér. Az illat közepes intenzitású, megjelenésében letisztult, érő sárgadinnyére, zöld banánra emlékeztet. A korty szerkezete kiegyensúlyozott: a közepes testhez

Részletesebben

POŽIARNY PORIADOK REGULAČNÁ STANICA PLYNU

POŽIARNY PORIADOK REGULAČNÁ STANICA PLYNU POŽIARNY PORIADOK REGULAČNÁ STANICA PLYNU I. V regulačnej stanici sa prevádza regulácia vyššieho vstupného tlaku na konštantný výstupný tlak pre rozvod plynu pre jednotlivé kotle. Účinky zemného plynu

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (44)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (44) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (44) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (46)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (46) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (46) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

ZMLUVA č. 240/2011 - Ba

ZMLUVA č. 240/2011 - Ba ZMLUVA č. 240/2011 - Ba I. ZMLUVNÉ STRANY 1. OBJEDNÁVATEĽ: Claim Kôvetelésérvényesítô Úzletviteli Tanácsadó Kft. 1093 BUDAPEST, Lónyai utca 52. II/12/A Zastúpený : Dr. PÉTERINIKOLETTA MÁRTA - ugyvezetô

Részletesebben

Príležitostná činnosť: pred súťažou: Matematická Pytagoriáda a Zrínyi Ilona matematikaverseny, celý rok podľa potreby žiakov aj ako doučovanie

Príležitostná činnosť: pred súťažou: Matematická Pytagoriáda a Zrínyi Ilona matematikaverseny, celý rok podľa potreby žiakov aj ako doučovanie Názov krúžku: matematický krúžok Oblasť: vedy a techniky Vedúci krúžku: Mgr. Záhorská Renáta Formy činnosti: Pravidelná činnosť: raz týždenne v utorok Príležitostná činnosť: pred súťažou: Matematická Pytagoriáda

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika. 2. Obsah dodávky. 3. Technická špecifikácia

Systém domáceho videovrátnika. 2. Obsah dodávky. 3. Technická špecifikácia Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládanie dverného zámku. Základným prínosom tohto systému je zvýšenie komfortu a bezpečnosti bývania. Základné

Részletesebben

Opatrovateľ / ka - Holandsko

Opatrovateľ / ka - Holandsko Munkaközvetítő ügynökség Opatrovateľ / ka - Holandsko Jutalom : 1 460 za turnus beleértve az adót Elvárt végzettség: Opatrovateľ / ka Num személyek: 0 szabad hely: Ország: Holandsko A belépés időpontja:

Részletesebben

FKI, Csemadok irattára, rendezetlen iratok, Rezolúciók 1968, géppel írt másolat 123

FKI, Csemadok irattára, rendezetlen iratok, Rezolúciók 1968, géppel írt másolat 123 2. A Csemadok JB azonnali hatállyal újítsa fel a személyes kapcsolatokat az alapszervezetekkel, és indítsa meg a tömeges tagtoborzást minden faluban. Azokban az alapszervezetekben, ahol a mai napig nem

Részletesebben

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Okresné kolo Dejepisnej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá 7. ročník, školský rok 2014/15 Testové úlohy pre kategóriu E (7. ročník ZŠ a 2. ročník OG) Megjegyzés:

Részletesebben

V Budapešti, 11. 03. 2006. S úctou. Sárközy Miklós iranista, historik (06 20 391 96 02, m_sarkozy@yahoo.com)

V Budapešti, 11. 03. 2006. S úctou. Sárközy Miklós iranista, historik (06 20 391 96 02, m_sarkozy@yahoo.com) Volám sa Sárközy Miklós. Narodil som sa 3. februára 1976 v Pécsi. Svoje gymnaziálne štúdia som absolvoval v Sárbogárde, kde som maturoval v roku 1994. V rokoch 1994 až 1996 som študoval odbor histórie

Részletesebben

ELIEZOVSKÝ. Mestské dni v rámci festivalu. 93701@pobox.sk. Augustové zasadnutie MsZ Nehrozí nútená správa

ELIEZOVSKÝ. Mestské dni v rámci festivalu. 93701@pobox.sk. Augustové zasadnutie MsZ Nehrozí nútená správa Ž M e s t s k é n o v i n y september 2011, XII. ročník ELIEZOVSKÝ S P R A V O D A J C A 93701@pobox.sk cena: 0,35 eur Za tie roky sme riešili mnoho priestupkov ale mnohým priestupkom a trestným činom

Részletesebben

93701@pobox.sk. M e s t s k é n o v i n y

93701@pobox.sk. M e s t s k é n o v i n y Želiezovský 93701@pobox.sk spravodajca IX. rocník, február 2008 Z obsahu Od mája bude mestská polícia v nepretržitej 24-hodinovej službe. Hovoríme s náčelníkom Jozefom Kovácsom. 3. str. M e s t s k é n

Részletesebben

ZÁKLADNÉ VÝSLEDKY Z PRIESKUMU JUŽNÉ SLOVENSKO

ZÁKLADNÉ VÝSLEDKY Z PRIESKUMU JUŽNÉ SLOVENSKO ZÁKLADNÉ VÝSLEDKY Z PRIESKUMU JUŽNÉ SLOVENSKO Všetky údaje uvedené v tabuľkách sú v percentách Počet respondentov: 721 Zber údajov: 6. 19. novembra 2007 Prezentované údaje sú výsledkom reprezentatívneho

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (35)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (35) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (35) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

130. VÝROČIE ORGANIZOVANÉHO HASIČSTVA V PODUNAJSKÝCH BISKUPICIACH

130. VÝROČIE ORGANIZOVANÉHO HASIČSTVA V PODUNAJSKÝCH BISKUPICIACH 130. VÝROČIE ORGANIZOVANÉHO HASIČSTVA V PODUNAJSKÝCH BISKUPICIACH 130 Éves a pozsonypüspöki szervezett-tűzvédelem 1882-2012 130. VÝROČIE ORGANIZOVANÉHO HASIČSTVA V PODUNAJSKÝCH BISKUPICIACH 130 Éves a

Részletesebben

VISEGRAD DISCUSSION PAPERS VYŠEHRADSKÉ ZÁPISNÍKY VISEGRÁDI FÜZETEK

VISEGRAD DISCUSSION PAPERS VYŠEHRADSKÉ ZÁPISNÍKY VISEGRÁDI FÜZETEK VYŠEHRADSKÉ ZÁPISNÍKY VISEGRÁDI FÜZETEK VISEGRAD DISCUSSION PAPERS droga a zákon - čo omamuje? drog és törvény - melyik kábít? drugs and law - which is more mind numbing? Obsah Tartalom content Predslov...

Részletesebben

16. 9. 2014 Utorok Ulica plná cyklistov

16. 9. 2014 Utorok Ulica plná cyklistov Naše ulice naša voľba! Európsky týždeň mobility 2014 v Moldave nad Bodvou Program 16. 9. 2014 Utorok Ulica plná cyklistov 17:00 4. ročník sprievodu bicyklov po trase Penzión Bodva Aréna šport centrum,

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZİDÉS ÉS LICENC MEGADÁSI SZERZİDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZİDÉS ÉS LICENC MEGADÁSI SZERZİDÉS ADÁSVÉTELI SZERZİDÉS ÉS LICENC MEGADÁSI SZERZİDÉS amely a SZK Kereskedelmi Törvénykönyvének Tgy. 513/1991 sz. törvénye 409 érvényes hangzásában, és a szerzıi jogról és a szerzıi joghoz kapcsolódó jogokról

Részletesebben

GÉPI HANG ÉRTÉSE Elérhető pontszám: 10 pont. A hanganyag írott változata:

GÉPI HANG ÉRTÉSE Elérhető pontszám: 10 pont. A hanganyag írott változata: A hanganyag írott változata: ARMA vizsga,, 2. feladat. Hallgassa meg a következő 10 idegen nyelvű kérdést vagy állítást, és karikázza be a mellékelt feladatlapon a hozzájuk kapcsolódó helyes választ. Minden

Részletesebben

PRE SEGEDÍNSKYCH SLOVÁKOV SZEGEDI SZLOVÁK HIRDETMÉNY

PRE SEGEDÍNSKYCH SLOVÁKOV SZEGEDI SZLOVÁK HIRDETMÉNY Na Táloch, za nami údajne Chopok. Tále, mögöttünk állítólag a Chopok. Prvé kroky začiatočníkov A kezdők első lépései Posledný večer s divadelníkmi Commedia z Popradu Búcsúest a poprádi Commedia Társulattal

Részletesebben

ÚSPEŠNÍ STAROSTOVIA GALANTSKÉHO A ŠALIANSKEHO REGIÓNU HODNOTIA ŽIVOT A ÚSPECHY SVOJICH OBCÍ...

ÚSPEŠNÍ STAROSTOVIA GALANTSKÉHO A ŠALIANSKEHO REGIÓNU HODNOTIA ŽIVOT A ÚSPECHY SVOJICH OBCÍ... www.zurnaly.sk GALANTSKÝ A ŠALIANSKY ŠPECIÁL o našich obciach... váš regionálny časopis, ktorý sa dobre číta... Ročník XVIII. NOVEMBER 2014 časopis pre občanov okresov Galanta a Šaľa ÚSPEŠNÍ STAROSTOVIA

Részletesebben

Marketing személyzet

Marketing személyzet Munkaközvetítő ügynökség Marketing személyzet Nástupný fizetés: megállapodás alapján Munkaviszony: Hlavný pracovný pomer Munkavégzés helye: SR Námestie SNP 14, Lehetséges kezdési időpont: azonnal Pozíció

Részletesebben

Spoločne pre náš Región 2012. március

Spoločne pre náš Región 2012. március KÖZÖSEN A RÉGIÓNKÉRT Spoločne pre náš Región 2012. március Együttműködéssel élmény lehet magyarnak lenni és itthon érezni magunkat Az egész ország kampányol, és látják, sokan gusztustalanul, támadva, kétes

Részletesebben

Dobos Lászlóra emlékezünk...3.old.

Dobos Lászlóra emlékezünk...3.old. 9. číslo 46. szám ročník évfolyam 2014 august augusztus Dobos Lászlóra emlékezünk...3.old. O 6. športovej olympiáde pre žiakov základných škôl môžete čítat na str. 4. Mi történik a városunkban? Beszélgetés

Részletesebben

VISEGRAD DISCUSSION PAPERS VYŠEHRADSKÉ ZÁPISNÍKY VISEGRÁDI FÜZETEK

VISEGRAD DISCUSSION PAPERS VYŠEHRADSKÉ ZÁPISNÍKY VISEGRÁDI FÜZETEK VYŠEHRADSKÉ ZÁPISNÍKY VISEGRÁDI FÜZETEK VISEGRAD DISCUSSION PAPERS migrácia - sme pripravený na migráciu? migráció - fel vagyunk készülve a migrációra? migration - are we ready for the migration? Obsah

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (49)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (49) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (49) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

93701@pobox.sk. IX. rocník, december 2008 M e s t s k é n o v i n y

93701@pobox.sk. IX. rocník, december 2008 M e s t s k é n o v i n y Želiezovský 93701@pobox.sk spravodajca IX. rocník, december 2008 M e s t s k é n o v i n y cena: 10,- Sk (0,33 ) Kamerový systém sa rozrástol 2 Iveta Radičová bola v Želiezovciach, stretla sa s gymnazistami,

Részletesebben

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2012

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2012 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2012 Spis č. 2012/149, e. č.... napísaná v priebehu zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 10.7.2012 v zasadačke

Részletesebben

93701@pobox.sk. M e s t s k é n o v i n y. Želiezovské kino stojí zatiaľ prázdne, Blue Art neakceptoval pozmenenú ponuku zastupiteľstva

93701@pobox.sk. M e s t s k é n o v i n y. Želiezovské kino stojí zatiaľ prázdne, Blue Art neakceptoval pozmenenú ponuku zastupiteľstva Želiezovský 93701@pobox.sk spravodajca X. rocník, jún 2009 M e s t s k é n o v i n y cena: 0,33 (10,- Sk) Mesto získalo Útulok od Nitrianskeho samosprávneho kraja za 1 euro Želiezovské kino stojí zatiaľ

Részletesebben

HUSK/1101/1.6.2. Teljes költségvetés (100%): 67 360.00 Teljes költségvetés (100%): 74 300.00 Teljes költségvetés (100%): 59 700.00

HUSK/1101/1.6.2. Teljes költségvetés (100%): 67 360.00 Teljes költségvetés (100%): 74 300.00 Teljes költségvetés (100%): 59 700.00 Operačný program/ Operatív program: Operačný program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika-slovenská republika 2007 2013 Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007 2013 ov

Részletesebben

DUNASZERDAHELYI DUNAJSKOSTREDSKÝ

DUNASZERDAHELYI DUNAJSKOSTREDSKÝ DUNASZERDAHELYI DUNAJSKOSTREDSKÝ HÍRNÖK MEGJELENIK KÉTHETENTE VYCHÁDZA DVOJTÝŽDENNE HLÁSNIK 24. évfolyam, 3. szám, 2016. február 24. 3. číslo, 24. ročník, 24. februára 2016 Dunaszerdahely lánglelkű tudósa

Részletesebben

Opatrovateľ / ka - Nemecko

Opatrovateľ / ka - Nemecko Munkaközvetítő ügynökség Opatrovateľ / ka - Nemecko Jutalom : 1 580 za turnus beleértve az adót Ápolt személy: Elvárt végzettség: Opatrovateľ / ka Num személyek: 1 szabad hely: Ország: Nemecko A belépés

Részletesebben

Mestský úrad Kolárovo

Mestský úrad Kolárovo Mestský úrad Kolárovo 26. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kolárove Dňa: 28. januára 2013 K bodu rokovania číslo: 10/b v Žiadosť spoločnosti AGROTREND Kolárovo s.r.o. na súhlas o prevzatie nájmu poľnohospodárskeho

Részletesebben

Jar v našej obci bola plná aktivít Tevékenységben gazdag tavasz községünkben

Jar v našej obci bola plná aktivít Tevékenységben gazdag tavasz községünkben Veľkoúľanský obzor Noviny obyvateľov Veľkých Úľan nagyfödémesi láthatár Nagyfödémes lakosainak lapja 2. číslo 17. ročník Jún 2013 2. szám 17. évfolyam 2013 Június Jar v našej obci bola plná aktivít Tevékenységben

Részletesebben

FLÓRA TERMÁLFÜRDŐ Kapuvár, Fürdő u. 42. +36-96-241-831 www.floratermalfurdo.hu

FLÓRA TERMÁLFÜRDŐ Kapuvár, Fürdő u. 42. +36-96-241-831 www.floratermalfurdo.hu KAPUVÁR CELLDÖMÖLK MESTERI SZENTGOTTHÁRD TATA KISBÉR BALATONFÜRED FLÓRA TERMÁLFÜRDŐ Kapuvár, Fürdő u. 42. +36-96-241-831 www.floratermalfurdo.hu Platnosť: 11.06. - 31.8.2016 KINCSEM WELLNESS HOTEL Kisbér,

Részletesebben

Spolunažívajme v láske. Szeretetben összefogni NOVINY SAMOSPRÁVY OBCE GBELCE KÖBÖLTKŪT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. Vážení spoluobčania

Spolunažívajme v láske. Szeretetben összefogni NOVINY SAMOSPRÁVY OBCE GBELCE KÖBÖLTKŪT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. Vážení spoluobčania IX. ročník 3/4. číslo IX. évfolyam 3/4. szám NOVINY SAMOSPRÁVY OBCE GBELCE KÖBÖLTKŪT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA ZDARMA INGYENES Vážení spoluobčania Tisztelt lakosok V mene samosprávy obce, ako aj vo

Részletesebben

93701@pobox.sk. R7 5. str.

93701@pobox.sk. R7 5. str. Želiezovský 93701@pobox.sk spravodajca IX. rocník, máj 2008 Z obsahu Lavičky v centr mesta - čo na to obyvatelia? 3. str. M e s t s k é n o v i n y Petícia za vybudovanie južnej rýchlostnej komunikácie

Részletesebben

Anglicko. Az ápolónővel szembeni elvárások. További elvárások az ápolónővel szemben: Jutalom : za turnus beleértve az adót. Elvárt végzettség:

Anglicko. Az ápolónővel szembeni elvárások. További elvárások az ápolónővel szemben: Jutalom : za turnus beleértve az adót. Elvárt végzettség: Munkaközvetítő ügynökség - Anglicko Jutalom : 3 200 za turnus beleértve az adót Ápolt személy: Elvárt végzettség: Num személyek: 0 szabad hely: Ország: Anglicko A belépés időpontja: 07.09.2015 Város: TROWBRIDGE

Részletesebben

Opatrovateľ / ka - Anglicko

Opatrovateľ / ka - Anglicko Munkaközvetítő ügynökség Opatrovateľ / ka - Anglicko Jutalom : 1 000 za mesiac beleértve az adót Elvárt végzettség: Opatrovateľ / ka Num személyek: 0 szabad hely: Ország: Anglicko A belépés időpontja:

Részletesebben

Tartalomjegyzék: Komlósška Mozaika...8

Tartalomjegyzék: Komlósška Mozaika...8 Tartalomjegyzék: Beszámoló a testületi ülésről...2 A csatornázásról tartottak lakossági fórumot...2 Pokorni Zoltán városunkba látogatott...3 A KFT védekezik a városunkban fellépő belvíz ellen...4 Elkezdődött

Részletesebben

Cena Pro Urbe 2012 Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku cirkevný zbor v Moldave nad Bodvou.

Cena Pro Urbe 2012 Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku cirkevný zbor v Moldave nad Bodvou. Cena Pro Urbe 2012 Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku cirkevný zbor v Moldave nad Bodvou. V Moldave nad Bodvou existuje už 460 rokov reformovaná cirkev. Reformácia zasiahla mesto tak výrazne, že

Részletesebben

PANORÁMA. 05 Kompas - Iránytű. 06 Mozaika - Panoráma

PANORÁMA. 05 Kompas - Iránytű. 06 Mozaika - Panoráma PANORÁMA Spravodaj Moldavy nad Bodvou - Szepsi város lapja #05/2013 Zdarma / Ingyenes www.moldava.sk 01 Úvod 03 Z nášho života - Életünk 05 Kompas - Iránytű 07 Mozaika - Panoráma 02 Strieška - Esernyő

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (25)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (25) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (25) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV ul. Osztróvszkeho č. 6, H-6721 Segedín, Maďarsko 6721 Szeged, Osztróvszky u. 6. JEGYZŐ KÖNYV a képviselő-testületének 2012. november 16. 17.00 órakor a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Számítóközpontjában

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

2013 OKTÓber ingyenes kiadvány facebook/csallokozi hirmondo OKTÓber 2013 bezplatná publikácia facebook/zitnoostrovsky hlasnik. Csallóközi Hírmondó

2013 OKTÓber ingyenes kiadvány facebook/csallokozi hirmondo OKTÓber 2013 bezplatná publikácia facebook/zitnoostrovsky hlasnik. Csallóközi Hírmondó 2013 OKTÓber ingyenes kiadvány facebook/csallokozi hirmondo OKTÓber 2013 bezplatná publikácia facebook/zitnoostrovsky hlasnik Csallóközi Hírmondó Semmittevés helyett eredményes munkát! A jövőnkre is gondolunk

Részletesebben

Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 1 z 10 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Zápisnica JEGYZŐKÖNYV 1/2014

Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 1 z 10 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Zápisnica JEGYZŐKÖNYV 1/2014 Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 1 z 10 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Zápisnica JEGYZŐKÖNYV 1/2014 Spis č. 2014/177, e. č. 431 napísaná v priebehu riadneho zasadnutia obecného

Részletesebben

TE- 283/2015 M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TE- 283/2015 M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TE- 283/2015 M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Pre zasadnutie Mestského zastupitelstva v Komárne dna 25.06.2015 k bodu rokovania císlo : A Komáromi Városi Képviselo-testület 2015. 06.25

Részletesebben

Matematika Časový rozsah výučby/órakeret týţdenne/hetente 4, ročne/évente 132 Ročník/ Évfolyam. Názov predmetu/ Tantárgy. Prvý - első Škola/Iskola

Matematika Časový rozsah výučby/órakeret týţdenne/hetente 4, ročne/évente 132 Ročník/ Évfolyam. Názov predmetu/ Tantárgy. Prvý - első Škola/Iskola Názov predmetu/ Tantárgy Matematika Časový rozsah výučby/órakeret týţdenne/hetente 4, ročne/évente 132 Ročník/ Évfolyam Prvý - első Škola/Iskola Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským- Alapiskola,

Részletesebben

Opatrovateľ / ka - Anglicko

Opatrovateľ / ka - Anglicko Munkaközvetítő ügynökség Opatrovateľ / ka - Anglicko Jutalom : 1 150 GBP za mesiac beleértve az adót Ápolt személy: nem megadott Elvárt végzettség: Opatrovateľ / ka Num személyek: 0 szabad hely: Ország:

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

Štúrovo a okolie. Párkány és Vidéke 2008/1 NADŠTANDARDNÉ PLASTOVÉ OKNÁ

Štúrovo a okolie. Párkány és Vidéke 2008/1 NADŠTANDARDNÉ PLASTOVÉ OKNÁ Štúrovo a okolie Regionálny mesačník, XIX. ročník www.sturovo.sk Határtalanul! Foto: Himmler Esztergom és Párkány nagyszabású ünnepségsorozattal tette emlékezetessé a decemberi határnyitást. A rendezvények

Részletesebben

Opatrovateľ / ka - Holandsko

Opatrovateľ / ka - Holandsko Munkaközvetítő ügynökség Opatrovateľ / ka - Holandsko Jutalom : 2 700 za turnus beleértve az adót Ápolt személy: Elvárt végzettség: Opatrovateľ / ka Num személyek: 1 szabad hely: Ország: Holandsko A belépés

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2014

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2014 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2014 Spis č. 2014/177 e.č. 1786 Napísaná v priebehu zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 09. 09. 2014 v

Részletesebben

NÉZ. etek. CHLMECké NÁZORY. V. Lábtoll-labda Európa Bajnokság. Királyhelmecen. Királyhelmec önkormányzatának közéleti folyóirata. 6-7.

NÉZ. etek. CHLMECké NÁZORY. V. Lábtoll-labda Európa Bajnokság. Királyhelmecen. Királyhelmec önkormányzatának közéleti folyóirata. 6-7. k i r á l y h e l m e c i NÉZ etek z Királyhelmec önkormányzatának közéleti folyóirata CHLMECké NÁZORY 7. évf. 34-35. szám, 2012/3-4, június - augusztus 7. ročník 34-35. vydanie, 2012/3-4 jún - august

Részletesebben

Cestovný pas Útlevél. Rozprávkové kráľovstvo slimáka kraska. Kraszko Csigácska Mesekirálysága

Cestovný pas Útlevél. Rozprávkové kráľovstvo slimáka kraska. Kraszko Csigácska Mesekirálysága Cestovný pas Útlevél Rozprávkové kráľovstvo slimáka kraska Kraszko Csigácska Mesekirálysága Cestovný pas - Útlevél Meno / Keresztnév: Priezvisko / Vezetéknév: Dátum narodenia / Születésem napja: Adresa

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (43)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (43) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (43) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

Obciansky mesacník. VII. rocník, február 2006

Obciansky mesacník. VII. rocník, február 2006 Želiezovský spravodajca VII. rocník, február 2006 Obciansky mesacník cena: 6,- Sk Rozhodnutie o hromadnom prepustení zamestnancov NsP padlo na mimoriadnej schôdzi mestského zastupietľstva v nedeľu 29.

Részletesebben

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése Zápisnica OZ č. 12/2012 Strana 1 z 7 1. Megnyitó Polgármester asszony, Csóka Éva köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy jelen van 8 képviselő és megnyitja az ülést. Hitelesítőknek kinevezi Kelo

Részletesebben

PANORÁMA. 07 Kompas - Iránytű. 06 Mozaika - Panoráma

PANORÁMA. 07 Kompas - Iránytű. 06 Mozaika - Panoráma PANORÁMA Spravodaj Moldavy nad Bodvou - Szepsi város lapja #05/2014 Zdarma / Ingyenes www.moldava.sk 01 Úvod 03 Z nášho života - Életünk 07 Kompas - Iránytű 08 Mozaika - Panoráma 02 Strieška - Esernyő

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (22)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (22) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (22) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

93701@pobox.sk. M e s t s k é n o v i n y

93701@pobox.sk. M e s t s k é n o v i n y Želiezovský 93701@pobox.sk spravodajca VIII. rocník, október 2007 Z obsahu Dňom 25. 9. 2007 bola z funkcie prednostky Mestského úradu (MsÚ) primátorom odvolaná ING. DIANA CSICSMA- NOVÁ. 3. str. M e s t

Részletesebben

NÉZ. etek. CHLMECké NÁZORY. Királyhelmec önkormányzatának közéleti folyóirata. Az ördög tánca

NÉZ. etek. CHLMECké NÁZORY. Királyhelmec önkormányzatának közéleti folyóirata. Az ördög tánca k i r á l y h e l m e c i NÉZ CHLMECké NÁZORY z Királyhelmec önkormányzatának közéleti folyóirata 6. évf. 27. szám, 2011/1, február 6. ročník 27. vydanie, 2011/1, február etek Az ördög tánca www.kralovskychlmec.sk

Részletesebben

Zdravotná sestra - Holandsko

Zdravotná sestra - Holandsko Munkaközvetítő ügynökség Zdravotná sestra - Holandsko Jutalom : 4 500 za turnus beleértve az adót Elvárt végzettség: Zdravotná sestra Num személyek: 0 szabad hely: Ország: Holandsko A belépés időpontja:

Részletesebben

Opýtali sme sa pána starostu. Megkérdeztük a polgármestert VII / 2015 NOVINY SAMOSPRÁVY OBCE GBELCE

Opýtali sme sa pána starostu. Megkérdeztük a polgármestert VII / 2015 NOVINY SAMOSPRÁVY OBCE GBELCE VII / 2015 NOVINY SAMOSPRÁVY OBCE GBELCE Köbölkút község önkormányzatának lapja IX. ročník 1. číslo IX. évfolyam 1. číslo ZDARMA INGYENES Opýtali sme sa pána starostu Megkérdeztük a polgármestert Zrážky,

Részletesebben

Metamorfóza identity v literatúre a jazyku III. * Az identitás metamorfózisa irodalomban és nyelvben III.

Metamorfóza identity v literatúre a jazyku III. * Az identitás metamorfózisa irodalomban és nyelvben III. UNIVERZITA MATEJA BELA Filozofická fakulta Katedra hungaristiky Metamorfóza identity v literatúre a jazyku III. * Az identitás metamorfózisa irodalomban és nyelvben III. Zborník príspevkov z medzinárodnej

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (50)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (50) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (50) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Petíció a vonatjáratokért. Petícia pre vlakové spoje. XXIII. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2012/08

Petíció a vonatjáratokért. Petícia pre vlakové spoje. XXIII. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2012/08 XXIII. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2012/08 Petícia pre vlakové spoje Odvolávajúc sa na racionalizačné dôvody a zefektívnenie vlakovej prepravy odbor železničnej dopravy Ministerstva

Részletesebben

ŠTÚROVO. OKOLIE XIX. ročník, www.sturovo.sk, www.parkany.sk, www.sao.sturovo.org. 2008/9. Naše Noviny. Rekonštrukcia krytej plavárne

ŠTÚROVO. OKOLIE XIX. ročník, www.sturovo.sk, www.parkany.sk, www.sao.sturovo.org. 2008/9. Naše Noviny. Rekonštrukcia krytej plavárne Naše Noviny ŠTÚROVO a OKOLIE XIX. ročník, www.sturovo.sk, www.parkany.sk, www.sao.sturovo.org. 2008/9 Živá reťaz dobrej vôle V živote dvoch národov má každý jeden spojovací článok veľký význam. Medzi ne

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

SZLOVÁK NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

SZLOVÁK NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Szlovák nyelv emelt szint 1212 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. október 16. SZLOVÁK NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORÁSOK MINISZTÉRIUMA I. OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE

Részletesebben

Opatrovateľ / ka - Nemecko

Opatrovateľ / ka - Nemecko Munkaközvetítő ügynökség Opatrovateľ / ka - Nemecko Jutalom : 2 230 za turnus beleértve az adót Férfi Elvárt végzettség: Opatrovateľ / ka Num személyek: 2 szabad hely: Ország: Nemecko A belépés időpontja:

Részletesebben

Együtt lenni jó! Mestský autobus: od 1. júla nové tarify. Banner akkugyár: mégis megépül? Októbertől nincs parkolás a Fő utcán

Együtt lenni jó! Mestský autobus: od 1. júla nové tarify. Banner akkugyár: mégis megépül? Októbertől nincs parkolás a Fő utcán VI. DUNASZERDAHELYI UDVARI MUZSIKA FEKETE FEHÉR BILLENTYŰK 4 este 4 koncert a városháza udvarán július 9. július 30. VI. DUNAJSKOSTREDSKÁ HUDBA NA NÁDVORÍ ČIERNO BIELE KLÁVESY Štyri večery 4 koncerty na

Részletesebben

Vezetője változások. Munaajánlat leírása. Beajánlom magam a családhoz. Uložiť ponuku ID: Munkahely neve: Pozíció típusa, ágazat: SK2402

Vezetője változások. Munaajánlat leírása. Beajánlom magam a családhoz. Uložiť ponuku ID: Munkahely neve: Pozíció típusa, ágazat: SK2402 Munkaközvetítő ügynökség Vezetője változások Nástupný fizetés: 430 Munkaviszony: Hlavný pracovný pomer Munkavégzés helye: SR Košický kraj Lehetséges kezdési időpont: azonnal Pozíció típusa: Vedúci výroby

Részletesebben

Opatrovateľ / ka - Anglicko

Opatrovateľ / ka - Anglicko Munkaközvetítő ügynökség Opatrovateľ / ka - Anglicko Jutalom : 1 200 GBP za mesiac beleértve az adót Ápolt személy: nem megadott Elvárt végzettség: Opatrovateľ / ka Num személyek: 0 szabad hely: Ország:

Részletesebben

Civil-izáció az Egészség védelméért Konferencia

Civil-izáció az Egészség védelméért Konferencia CIVIL CIVIL IZÁCIÓ IZÁCIA Civil-izáció az Egészség védelméért Konferencia Civil-izácia pre Ochranu zdravia Konferencia Hatvan, 2013. május 9-10 Hatvan, 9-10 máj, 2013 www.husk-civil.eu 1 Project bemutatása

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (3)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (3) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (3) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TE 695/2016 M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa: 26. mája 2016 k bodu rokovania číslo:... A Komáromi Városi Képviselő-testület 2016

Részletesebben

spravodajca Letné vydanie Kostol a námestie ako ďalej? Malá vodná elektráreň - územný plán neschválený M e s t s k é n o v i n y

spravodajca Letné vydanie Kostol a námestie ako ďalej? Malá vodná elektráreň - územný plán neschválený M e s t s k é n o v i n y Želiezovský 93701@pobox.sk Letné vydanie spravodajca X. rocník, júl-august 2009 M e s t s k é n o v i n y cena: 0,50,- (15,- Sk) Inovatívne v tepelnom hospodárstve ako horí slama v kotolni Tenerga? Prehľad

Részletesebben

ALFA PUBLIC. World in Black & White Proti rasizmu a xenofóbii A rasszizmus és az idegengyűlölet ellen

ALFA PUBLIC. World in Black & White Proti rasizmu a xenofóbii A rasszizmus és az idegengyűlölet ellen World in Black & White Proti rasizmu a xenofóbii A rasszizmus és az idegengyűlölet ellen Projekt sa realizoval s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci dotačného

Részletesebben

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata TE 1060/2016 M E S T O K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 03.11.2016 k bodu rokovania číslo: A Komáromi Városi Képviselı-testület 2016.11.03-i

Részletesebben

Örömet nekem a polgárok elégedettsége okoz. Radosť mi robí spokojnosť občanov

Örömet nekem a polgárok elégedettsége okoz. Radosť mi robí spokojnosť občanov Veľkoúľanský obzor nagyfödémesi láthatár Noviny obyvateľov Veľ kých Úľan Nagyfödémes lakosainak lapja 4. číslo 16. ročník December 2012 4. szám 16. évfolyam 2012 December Všetkým milým čitateľom a občanom

Részletesebben

Nagyböjti útmutató. Böjti fegyelem. marec 2014/02 március. Ingyenes községi havilap Bezplatný obecný mesačník XIII. évfolyam XIII.

Nagyböjti útmutató. Böjti fegyelem. marec 2014/02 március. Ingyenes községi havilap Bezplatný obecný mesačník XIII. évfolyam XIII. marec 2014/02 március Ingyenes községi havilap Bezplatný obecný mesačník XIII. évfolyam XIII. ročník Egy szerzetes szeretett volna böjtölésével nagy áldozatot hozni. De hogyan? Hiszen nem is kívánja a

Részletesebben