Amiért érdemes keresztyénnek lenni. Norbert Lieth. Amiért érdemes keresztyénnek lenni

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Amiért érdemes keresztyénnek lenni. Norbert Lieth. Amiért érdemes keresztyénnek lenni"

Átírás

1 Norbert Lieth Amiért érdemes keresztyénnek lenni 1

2 2 Amiért érdemes keresztyénnek lenni

3 Norbert Lieth Amiért érdemes keresztyénnek lenni Kiadja: Éjféli Kiáltás Misszió 3

4 Copright by: Verlag Mitternachtsruf Postfach 290 CH-8330 Pfäffikon ZH A könyv eredeti címe: Warum es sich lohnt, Christ zu sein Amiért érdemes keresztyénnek lenni ISBN Megrendelési szám : Első kiadás: 2000 Fordította: Dálnoki László Lektorálták: Komjáthy Aladár, Kolozs Nagy János Tördelte: Fredy Peter, Frenczel Bertalan Kiadja: Éjféli Kiáltás Misszió Kiadásért felel: Nagy Erzsébet Nyomda: IB-Print AG, CH-6300 Zug Bibliai fordítások: A könyvben szereplő bibliai idézeteket az újfordítású protestáns bibliából vettük. Az ettől eltérő fordítású idézeteket külön megjelöltük. 4

5 Tartalom 1Amiért érdemes keresztyénnek lenni Bevezetés... 7 Egy hely a mennyben? Jézus: egyedülálló, páratlan, csodálatos 2 Jézus: 3 Jézus: 4 Jézus: 5 Jézus: egyedülálló, páratlan, csodálatos az Ő bizonyságtételében Amit Jézus Krisztus önmagárol mond «Interjú» Péterrel, Pállal, Jánossal és Jézus más kortársával Az utca embere, férfiak és nők tesznek bizonyságot, miként élték meg Jézust egyedülálló, páratlan, csodálatos az Ő személyiségében Az Ő nagysága Az Ő bűntelensége Az Ő istensége Tudósok, írók és gondolkodók nyilatkozatai egyedülálló, páratlan, csodálatos az Ő szeretetében Golgota! egyedülálló, páratlan, csodálatos az Ő bocsánatában Amit a bűnről tudnunk kell Megbocsátás: Miért csak Jézus teheti meg? Jézus, Te mennyire más vagy! 5

6 6 Jézus: egyedülálló, páratlan, csodálatos az Ő Igéjében Mit mond az Ószövetség, és Jézus az Ő Igéjéből? 7Jézus: egyedülálló, páratlan, csodálatos abban, amit az övéivel és az övéiért tesz Újjá tesz Isten nem bíró többé, hanem Atya Erőt ad a mindennapokra Az övéit gyönyörű célhoz juttatja 8 Jézus: egyedülálló, páratlan, csodálatos az Ő visszajövetelében Jézus eljön: először az elragadtatáshoz, majd országának felállításáért 9 Jézus: egyedülálló, összehasonlíthatatlan, csodálatos az Ő mennyei jutalma Isten gyermekeinek Hasonlóság Jézussal Isten örököse Lakhatási jog a mennyben Örök öröm Nincs többé kérdés Koronák Tökéletes szeretet stb. Hogyan válhatsz keresztyénné 10 még ma

7 1Amiért érdemes keresztyénnek lenni Bevezetés Ezt a témát szándékosan vetjük fel, annak ellenére, hogy úgynevezett keresztyén országban élünk, ahol nagyon sok történelmi esemény a keresztyén gondolatvilághoz, kultúrához kötődik. Ma vajon mennyire értékes számunkra a keresztyénség ill. a keresztyén életforma? 7

8 Voltaire, aki meggyőződéses ateista volt, egyszer Nagy Frigyes király udvarában vendégeskedett. Az üdvözlésnél Voltaire felemelte poharát és gúnyosan így szólt: «A mennybéli helyemet odaadom egy porosz márkáért.» Erre hosszú, zavart csend következett, míg egyszer csak a királyi udvar egy másik vendége Voltaire-hez fordulva így válaszolt: «Uram! Nálunk, Poroszországban van egy törvény, miszerint mindenkinek, aki valamit el akar adni, először igazolnia kell, hogy a kérdéses dolog valóban az ő tulajdona. Tudja Ön igazolni, hogy rendelkezik egy hellyel a mennyben?» Egy hely a mennyben erről van szó! A Biblia elénk tárja, hogy ennek az előfeltétele: igazi, élő kapcsolat az Úr Jézussal! Ez újjászületés által valósul meg a Jézus Krisztusba vetett személyes hit alapján. Aki újjászületett amint Jézus az Igében mondja annak a szívében a Szentlélek igazolja: «Igen, megmentett vagyok.» Ez nem valamiféle rátartiság vagy beképzeltség. Ellenkezőleg: alázat, mivel az ilyen ember többé nem saját magára és saját tetteire épít, hanem egyedül Jézus Krisztusra. Az ilyen ember felismerte és belátta, hogy bűnös, és sem jó cselekedetek, sem semmi más által nem menekülhet meg. Ezért ment 8

9 Jézushoz a kéréssel: «Megváltóm, kérlek, ments meg engem!» Az Úr ezt az imát nemcsak hallotta, hanem meg is hallgatta. Ennek következtében a Szentlélek bizonyosságot helyezett a szívébe: «Most már Jézus Krisztus tulajdona vagyok; megmenekültem!» Jézus: egyedülálló, páratlan, csodálatos Jézus semmihez és senkihez sem hasonlítható! Ő a Krisztus, az élő Isten Fia és ezért érdemes keresztyénnek lenni! Hogy Ő valóban egyedülálló, páratlan és csodálatos, az prófétikusan már az Énekek énekében is benne van. Salamon képies nyelven írja le menyasszonya iránti szerelmét, de ez egyúttal utalás Isten szeretetére népe, Izráel iránt és Jézus Krisztus szeretetére Gyülekezete iránt: «Mivel különb szerelmesed a másokénál, ó asszonyok szépe? Mivel különb szerelmesed a másokénál, hogy így esdekelsz hozzánk? Szerelmesem ragyogó és piros, tízezer közül is kitűnik. Feje színtiszta arany, hajfürtjei hullámosak és hollófeketék. Szemei, mint galambok a folyóvíz mellett, tejben fürödnek, bő víz mellett ülnek. Arca, mint a balzsamillatú virágágy, melyben illatos 9

10 növények nőnek. Ajkai liliomok, melyekről csepegő mirha folyik. Kezei aranyhengerek topázzal borítva, dereka elefántcsont-szobor zafírokkal rakva. Combjai márványoszlopok színarany talapzaton. Termete olyan, mint a Libánon, pompás, mint a cédrusok. Ínye csupa édesség, és rajta minden oly kívánatos. Ilyen a szerelmesem, ilyen a kedvesem, Jeruzsálem lányai!» (Énekek 5,9 16). 10

11 2Jézus: egyedülálló, páratlan, csodálatos az Ő bizonyságtételében János evangéliumában Jézusnak egy egész sor önmagáról szóló bizonyságtételét találjuk, mint például: «Én vagyok az élet kenyere: aki énhozzám jön, nem éhezik meg, és aki énbennem hisz, nem szomjazik meg soha» (Jn 6,35). 11

12 «Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága» (Jn 8,12). «Én vagyok az ajtó: ha valaki rajtam át megy be, megtartatik, az bejár és kijár, és legelő re talál» (Jn 10,9). «Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért» (Jn 10,11). «Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él» (Jn 11,25). «Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam» (Jn 14,6). «Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én Atyám a szőlősgazda» (Jn 15,1). Amikor a samáriai asszony ezt mondja Jézusnak: «Tudom, hogy eljön a Messiás, akit Krisztusnak neveznek, és amikor eljön, kijelent nekünk mindent», akkor Ő így válaszol neki: «Én vagyok az, aki veled beszélek» (Jn 4,25 26). Pilátus kérdésére: «Akkor mégis király vagy te?» Jézus így válaszolt: «Te mondod, hogy király vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazság- 12

13 ról: mindenki, aki az igazságból való, hallgat az én szavamra» (Jn 18,37). Mindezeket az önmagáról tett bizonyságtételeket a tanítványok hallották és ezen túl látták a tetteit is. Képzeljük el, hogy szemtől szemben állhatnánk az első keresztyének némelyikével, és lehetőségünk nyílna keresztyén hitükről kérdezni őket. Akkor talán a következő párbeszédek hangoznának el: Péter apostol «Péter, miért lettél keresztyén? Hiszen olyan ember voltál, aki keresztül tudtad vinni az akaratodat. Boldog házasságban éltél és szeretetreméltó anyósod volt. Vezető egyéniség voltál és igaz izraelita, aki két lábbal állt a földön. Mindig tudtad, mit akartál. Nem haboztál sokat, hamar kirántottad a kardodat. Miért lettél keresztyén? Kérlek, válaszolj nekünk egy mondatban!» «Ezt valóban röviden és tömören megtehetem: És mi hisszük és tudjuk, hogy te vagy az Istennek Szentje (Jn 6,69). Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia (Mt 16,16). Bővebben: a többi apostol és én Ővele éltünk, hallottuk Őt, megismertük Őt, három éven keresztül majdnem mindennap együtt voltunk. Ezért vagyok most egé- 13

14 szen bizonyos: Jézus valóban a megígért Krisztus! Ezért lettem zsidó létemre Jézusban hívő ember.» Pál apostol «Pál, tulajdonképpen miért lettél keresztyén? Farizeus voltál és teljes erőddel az isteni törvényt szolgáltad. Egy jól képzett, művelt entellektüel voltál. De Jézus Krisztust és az Ő gyülekezetét gyűlölted és a halálba üldözted híveit. Arra kényszerítetted őket, hogy megtagadják Jézust. Miért alakult aztán mégis egészen másként?» «Azért lettem Jézus Krisztus követője, mert valami egészen rendkívüli dolog történt velem a damaszkuszi úton, amikor az ottani keresztyéneket üldöztem: Déltájban az úton láttam, ó király, amint a mennyből a nap fényénél is ragyogóbb világosság sugároz körül engem és útitársaimat. Mikor pedig mindnyájan a földre estünk, egy hangot hallottam, amely így szólt hozzám héber nyelven: Saul, Saul, miért üldözöl engem? Nehéz neked az ösztöke ellen rugódoznod. Erre ezt kérdeztem: Ki vagy, Uram? Az Úr pedig így válaszolt: Én vagyok Jézus, akit te üldözöl» (ApCsel 26,13 15). 14

15 «Nyilvánvaló, hogy akkor ez nagy fordulatot hozott az életedben. De mondd csak Pál, miként gondolkozol erről ma? Hiszen a Krisztussal való csodás találkozás előtt teljes buzgalommal azon voltál, hogy a Jézusba vetett hitet elfojtsd. Te, mint magasan képzett farizeus egészen biztosan fényes karriert futhattál volna be.» «Sőt most is kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus, az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Őérte kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem» (Fil 3,8). «De én mindezekkel nem gondolok, sőt még az életem sem drága, csakhogy elvégezhessem futásomat és azt a szolgálatot, amelyet az Úr Jézustól azért kaptam, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról» (ApCsel 20,24). János apostol «János, miért lettetek, te és Jakab, a testvéred, keresztyének és hagytátok ott atyátok halászcsónakját és ezzel megélhetéseteket, a foglalkozásotokat? Amolyan kemény legények voltatok, akiket a mennydörgés fiainak neveztek. Az a mondás, hogy nem szívesen húzna velük ujjat senki, jól rátok illett. Most azonban téged a 15

16 szeretet apostolá -nak neveznek. Ezt magyarázd meg, kérlek!» «Szívesen: Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk, amit megfigyeltünk, amit kezünkkel is megtapintottunk, azt hirdetjük az élet igéjéről. Mert megjelent az élet, mi pedig láttuk, és bizonyságot teszünk róla, és ezért hirdetjük nektek is az örök életet, amely azelőtt az Atyánál volt, most pedig megjelent nekünk (1Jn 1,1 2). Egy másik fordítás ezt így mondja: A mi kezdettől fogva vala, amit hallottunk, a mit szemeinkkel láttunk, a mit szemléltünk, és kezeinkkel illettünk, az életnek Ígéjéről. És az élet megjelent és láttuk és tanúbizonyságot teszünk róla és hirdetjük néktek az örök életet, a mely az Atyánál vala és megjelent nékünk (Károli).» «Ma tehát azt állítod, hogy az élet Jézus Krisztus, és az élet, amit Ő ad, örök?» «Pontosan, mert hiszem: Amit tehát láttunk és hallottunk, azt hirdetjük nektek is, hogy nektek is közösségetek legyen velünk: a mi közösségünk pedig közösség az Atyával és az ő Fiával, a Jézus Krisztussal (1Jn 1,3).» «János, ne haragudj, de biztos vagy benne, hogy teljesen normális vagy: úgy értem, tudod 16

17 egyáltalán, hogy mit beszélsz? Tudod, hogy ezzel a kijelentéseddel Jézus Krisztust minden valaha élt ember fölé helyezed? Tudatában vagy annak, hogy olyan nagyságot tulajdonítasz neki, ami a világ minden más nagyságát magasan felülmúlja?!» «Így is van! Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal (Jn 1,14).» «De János, nem ragadtatod el magad túlságosan? Tudod, hogy ezzel azt állítod, hogy az ember Jézus Krisztusban az Atyát látja? Te itt nyilvánvalóan a szövetség sátorára célzol. Ott nyilvánította ki magát Isten dicsősége, és most azt állítod, hogy Jézus lenne ez a dicsőség. Ha ezt az izraeliták hallanák...!» «Ne félj, nagyon jól tudom, hogy mit beszélek! Hiszen Istent soha senki sem látta: az egyszülött Isten, aki az Atya kebelén van, az jelentette ki őt (Jn 1,18).» «János, kérlek, engedd meg, hogy e szavaidhoz felolvassam egy kommentátor észrevételét: A zsidók számára nem volt nagyobb a törvénynél. Alapjában véve az embereknek nincs nagyobb vágyuk, minthogy lássák Istent. Itt több 17

18 van, mint a törvény. Itt van minden vágy beteljesedése: Jézus Krisztus által Aki tökéletesen egy az Atyával és teljes léte és lénye Őreá irányul tudunk meg minden lényegeset Istenről; általa jön mindkettő: a kegyelem és az igazság együtt. Bizonyára ezt a nézetet vallod!» A Sikárban élő samáriaiak A sikári samáriaiak: férfiak, nők és gyermekek, öregek és fiatalok. A hozzájuk intézett kérdés: «Miért lettetek keresztyének? Nem egy asszony beszélt rá benneteket?» «Nem, mi nem hagytuk magunkat rábeszélni, és ezt az asszonynak is világosan megmondtuk: Már nem a te beszédedért hiszünk, hanem mert magunk hallottuk és tudjuk, hogy valóban ő a világ üdvözítője (Jn 4,42). A kereszttel szemben álló százados «Te aztán sok embert láttál kereszten meghalni és a názáreti Jézus megfeszítését is te irányítottad. Ezenkívül a te istened a római császár volt, akinek teljes mértékben alárendelted magad. A foglalkozásod, a fizetésed, az egész jövőd forgott kockán. Feltételezem, hogy századosi rangod érettséget és nagyfokú körülte- 18

19 kintést igényelt; harcedzett, tapasztalt ember voltál...» «Igen, sok mindenhez hozzászoktam, sok embert megismertem, hős katonákat, csodálatraméltó nemes tiszteket. Láttam már sok embert meghalni, mellettük voltam utolsó órájukban, hallottam ordításukat, káromkodásukat, zokogásukat, nyöszörgésüket, de egyik sem úgy halt meg, ahogyan Jézus! Hallottam Őt imádkozni azokért, akik megfeszítették. Megfigyeltem, hogy kimondhatatlan szenvedése közepette még szólt tanítványaihoz és anyjához. Átélhettem, amint az egyik bűnbánó latornak megígérte a mennyországot. És hallottam, amint élete végén így kiáltott: Elvégeztetett! Ki tudna közülünk élete végén ehhez hasonlót állítani? Jézus egész életére az áll, hogy Ő mindent helyesen tett és tökéletesen bevégzett. Ebből semmi másra nem következtethettem, minthogy: Bizony, ez az ember Isten Fia volt! (Mk 15,39).» 19

20 Emberek a jelenből Korunk emberei közül is sokan bizonyságot tehetnek arról, hogyan ismerték meg Jézus Krisztust és milyen hatással volt az életükre: «Ifjúkoromban az élő keresztyén közösségekről nem sokat hallottam és velük kapcsolatban nem volt tapasztalatom. Teológiát tanultam, majd pap lettem, de sok éven át voltam pap Jézus nélkül. Főleg szociális és egyéb kérdések vettek körül és ott próbáltam segíteni, ahol szükségét láttam; de csak most tudom, hogy mindezekből hiányzott a döntő élmény. Most már Jézus lett az én Uram, megtaláltam Őt, jobban mondva: Ő talált meg engem. Ezek után szolgálatomat, mint pap, egészen másként végzem: megpróbálok az embereknek Jézusról beszélni, és őket Jézushoz vezetni. Az említett egyéb kérdések iránt nem lett csekélyebb az érdeklődésem, sőt még el is mélyült, de a legfőbb törekvésem Jézus Krisztus Gyülekezetének építése, hogy ezáltal döntő szerepet vállalhassak sok más kérdésben.» 1 «23 évi házasságunk alatt sokszor voltam hűtlen a feleségemhez, de ő jobban szeret engem, mint bármikor előtte, jóllehet jelenleg börtönben vagyok. Amikor büntetésem első napjaiban egy- 20

21 általán nem láttam kiutat, semmi perspektívát, akkor véget akartam vetni mindennek. De másként alakult. Az Úr nem engedte, hogy elkárhozzam és szilárd hitre jutottam Krisztusban. Rögtön írtam a feleségemnek, és arra kértem, hogy küldjön nekem egy Bibliát. Ezt meg is tette és ezt írta hozzá: A menyegzőnkre kapott Bibliát küldöm, mert a másikra szükségem van! Még életemben soha nem bőgtem úgy, mint amikor ezt a menyegzői Bibliát olvastam. Ehhez a börtönbe kellett kerülnöm! Mert nem volt időm, amint ezt az Önök egyik traktátusának címe is mondja. De most már tudom, hogy az életben a legfontosabb Jézus Krisztus követése.» 2 «Már negyven éve annak, hogy felismertem: vétkeztem Isten és emberek ellen, és ez az a bűn, amely elválaszt Istentől, ugyanis az igazságos, szent Istennek meg kell büntetnie a bűnt. Hogy ez az ítélet az örök kárhozatot jelenti, ez világos volt előttem. De egyben hallottam a megváltás örömüzenetét is: aki felismeri a bűneit, megvallja az Úrnak, és hittel kéri Jézus Krisztus bocsánatát, az megtapasztalhatja a kegyelmet és része lesz az örök életben. Istennek e csodálatos ajánlata lenyűgözött engem és hálás szívvel fogadtam el. 21

22 Ha ma visszatekintek, akkor csak csodálkozni, hálát adni és bensőmben ujjongani tudok! Utam magaslatokon és mélységeken vezetett át, sajnos a hitéletben is, amivel megszomorítottam az Urat és én magam is kárvallott lettem, de Jézus mindig jó és hű Pásztor maradt, Aki mindig is volt. Gondoskodott gyermekéről! Nehézségek között és szükségben is megvan az a mély bizonyosságunk és gyakorlati megtapasztalásunk, hogy Ő az övéit soha nem hagyja el, és sohasem jön későn, de ezt csak az érzékelheti, aki maga is átélte! Akkori döntésemet aminek következtében átadtam a szívemet és egész életemet Jézusnak soha nem bántam meg. Ellenkezőleg: nem is értem, hogy ma, amikor az értékeket szinte minden téren megkérdőjelezik, és szó szerint a jogtalanság veszi át az irányítást, hogyan tud az ember Jézus Krisztus nélkül élni! Ám elsősorban nem a jelenről van szó, hanem a jövőről, amely a Szentírás szerint elképzelhetetlenül gyönyörű és csodálatos lesz!» «Katolikusként kereszteltek meg és ebben a hitben nőttem fel. Isten kegyelme folytán megismertem Jézus Krisztust és elfogadtam Őt mint Megmentőmet és Megváltómat. Találtam egy kis házi közösséget, amely nagyon kedves lett számomra. Isten Igéje egyre fontosabb lett nekem 22

23 és a Biblia lett a szeretett könyvem. Az Isten Igéjét megérteni és az Úrnak tetsző módon élni ez az, amire a legjobban vágyom.» 2 «Elmentem egy Sindelfingen-ben rendezett összejövetelükre, mivel az egyik páciensem, aki nem vezet autót, erre megkért és nyomatékkal hívta fel rá a figyelmemet. Az igehirdetés után Ön felhívta a jelenlévőket, hogy hitükkel és életükkel ajándékozzák meg az Úr Jézust. Számomra világos volt, hogy ez a felhívás nekem is szól és meg is tettem. Igen, Jézus azon a napon elfogadott engem és ezért tele vagyok örömmel és hálával. Orvosnőként dolgozom és munkámhoz gyakran igen sok erőre van szükségem, de most tudom, hogy Isten adja ezt az erőt nekem, méghozzá napról-napra. Ő azt is tudja, hogy mit követelhet tőlem. Most éppen két hét csendességet, nyugalmat kaptam, úgy hogy nyugodtan rácsodálkozhatom az Ő teremtményeinek szépségére, és amikor beszélhetek Ővele és kérhetem arra, hogy életem további részében szeretettel és könyörülettel viszonyulhassak mindazokhoz az emberekhez, akik megtisztelnek bizalmukkal.» 2 Ezek a bizonyságtételek egybecsengenek azzal a kijelentéssel, amit egyszer valaki a Filippi 2,9 «Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek 23

24 fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb» alapján tett Jézusról: «Sokak számára Jézus egy alak, aki témájául szolgálhat egy szép festménynek, főszereplője lehet egy regénynek, ihletője egy szép szobornak vagy témája lehet egy dalnak. Ellenben azoknak, akik meghallották az Ő hangját, megtapasztalták bocsánatát, érezték áldásait, azoknak Ő a melegség, a világosság, az öröm, a reménység és az üdvösség; olyan barát, Aki sohasem hagy minket cserben, Aki felemel, amikor mások elgáncsoltak.» 24

25 3Jézus: egyedülálló, páratlan, csodálatos az Ő személyiségében Az Ő nagysága Az «Encyclopaedia Britannica» egyik kiadásában szóban írták le Jézus Krisztus személyét. Ez a leírás több helyet vesz igénybe, mint Arisztotelész, Cicero, Nagy Sándor, Julius Caesar, Buddha, Konfucius, Mohamed vagy Bonaparte Napóleon személyének bemutatása. 3 25

26 Néhány történelmi személyiség kijelentése Jézus Krisztusról: Rousseau: «Nagyobb csoda lenne egy ilyen életet, mint Krisztusé, kitalálni, mint annak valódi létezése.» Napóleon, aki a fél Európát háborúba vitte, élete végén ezt írta naplójába: «Én a hadseregemmel és tábornokaimmal huszonöt év alatt sem tudtam egyetlen kontinenst a hatalmam alá kényszeríteni. Ez a Jézus pedig minden fegyveres erőszak alkalmazása nélkül győzedelmeskedik évszázadokon keresztül népek és kultúrák felett.» 4 Az ismert történészt, H. G. Wells-t megkérdezték, hogy a történelem mely személyisége gyakorolta rá a legnagyobb befolyást. Erre azt válaszolta, hogy ha egy ember nagyságát történelmi szempontok alapján ítéljük meg, akkor Jézus áll az első helyen. Kenneth Scott Latourette történész így ítélte meg: «Amint múlik az idő, egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy Jézusnak a történelemre gyakorolt befolyását mérve ő élte a legnagyobb hatású életet, amelyet e bolygón valaha is éltek. És ez a befolyás egyre csak növekedni látszik.» Ernest Renan a következő megfigyelést tette: «Jézus vallási téren a legzseniálisabb személy, 26

27 aki valaha is élt. Az Ő fénye örök természetű és kormányzásának sohasem lesz vége. Ő minden tekintetben egyedülálló, semmivel és senkivel össze nem hasonlítható. Krisztus nélkül a történelmet nem érthetjük meg.» A Biblia azt tanítja nekünk, hogy Jézus Krisztus nagyobb mindennél. Erre vonatkozólag a Zsidókhoz írt levélben a következő kijelentéseket találjuk: Jézus nagyobb minden angyalnál (Zsid 1,1 3,19); Jézus nagyobb Áron főpapságánál (Zsid 4,1 6,20); Jézus nagyobb minden ószövetségi kinyilatkoztatásnál (Zsid 7,1 8,13); Jézus áldozata nagyobb minden ószövetségi áldozatnál (Zsid 9,1 10,18 ill. 10,39); Jézus a hit szerzője és beteljesítője (Zsid 11,1 13,29). Az Ő bűntelensége Ismered-e azt az imát, amit Jézus sohasem imádkozott. Ez a «Miatyánk». Ő ezt az imát tanította, de nem imádkozta, mivel nem volt erre szüksége, kivált e kérés elmondására: «bocsásd 27

28 meg a mi bűneinket!» Hiszen Jézus bűntelen volt, tökéletesen tiszta. Ezért sohasem volt megbánnivalója; nem volt miért bűnbánatot tartania, ezért bocsánatért sem kellett könyörögnie. Mindig másokért hajolt meg, igen, még bűneinket is magára vette. És így imádkozott: «Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek.» Jézus bűntelen volt, ezért szent és igaz. Pilátus felesége ezt üzente a férjének: «Ne avatkozz ennek az igaz embernek a dolgába...!» Pilátus maga is beismerte: «Semmi bűnt nem találok ebben az emberben.» A kereszten függő egyik lator így szólt: «...ő semmi rosszat sem követett el.» A keresztfa előtt álló százados: «Ez az ember valóban igaz volt.» Még a démonok is bizonyságot tettek: «Tudom rólad, ki vagy: az Isten Szentje.» Összefoglalva: Jézus Krisztus bűntelen volt ellentétben minden más emberrel, vallásalapítóval, akik valaha is éltek ezen a földön. H. Bender írta Jézusról: «A világtörténelem középpontjában áll egy személy, aki mindenek alkotója, mégis mindenek felett áll: Jézus Krisztus. Ő egészen különleges, rendkívüli személyi- 28

29 ség. Ő volt az egyetlen, aki megengedhette magának, hogy az iránta ellenséges érzületű tömeg elé álljon és feltegye a kérdést: Közületek ki tud rám bűnt bizonyítani? A tömeg hallgatással válaszolt, de ez beszédes válasz volt. Az Ő akarata teljesen Isten akaratába simult. Az Ő viselkedése teljes mértékben Isten akaratába volt ágyazva. Az Ő viselkedése teljes mértékben Istentől való volt és Istenhez igazodott. Őbenne nem volt sem törés, sem tökéletlenség. A Róma 8,3-ban van megírva: «Amire ugyanis képtelen volt a törvény, mert erőtlen volt a test miatt, azt tette meg Isten, amikor a bűn miatt tulajdon Fiát küldte el a bűnös testhez hasonló formában, és kárhozatra ítélte a bűnt a testben.» (vö. 1Pt 2,22 és Zsid 4,15). Az Ő istensége Pasteur, a világhírű francia orvos és kutató egyszer így fogalmazott: «Én a tudomány nevében Jézus Krisztust mint Isten Fiát hirdetem. Tudományos gondolkodásom, amely nagy jelentőséget tulajdonít az ok és okozat közötti viszonynak, arra kötelez, hogy ezt elismerjem. Az imádat iránti igényem Őbenne talál teljes megelégülést.» 1 29

30 Hogy Jézus Krisztus az Isten Fia, arról az Ó- és az Újszövetség számos helyen tesz bizonyságot. A Biblia Jézust egyszerre mutatja be emberileg tökéletesnek (bűn nélkülinek) és istenileg tökéletesnek, vö. pl. Ézs 9,5 6; Jn 1,1 2; 3,16; 8,58; Kol 1,15 19; 1Tim 3,16; Zsid 13,8; 1Jn 5,20 stb.). A filippiekhez írott levélben ez áll Jézusról: «mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult» (Fil 2,6 7). Más szóval: isteni mivoltához nem ragaszkodott zsákmányként, hanem megalázta önmagát miérettünk. Egy másik helyen ezt mondja Jézus önmagáról: «Én és az Atya egy vagyunk» (Jn 10,30). A Kol 1,19 20-ban ez áll: «Mert tetszett az egész Teljességnek, hogy benne lakjék» (egy másik fordítás eképpen mondja: «minthogy az Atya úgy látta helyesnek, hogy benne lakozzék mindaz, ami a teremtést betölti») «és hogy általa békéltessen meg önmagával mindent, a földön és a mennyben, úgy, hogy békességet szerzett a keresztfán kiontott vére által.» Ehhez megjegyzésként áll ott: «Ő az egyetlen, akiben Isten valóban lakozást vett (tehát nem egy a sok vallásalapító 30

31 közül). Jézus az, Aki az egész mindenséget megváltotta és ezért fogja a célhoz vinni!» Ezért most összefoglalva csak imádságos szívvel idézhetjük az Ézsaiás 46,5 szavait: «Ugyan kihez hasonlíthatnátok engem, kivel mérhetnétek össze, kivel vethetnétek egybe, akihez hasonlítanék?» Amennyiben kedves Olvasóm, a Biblia Jézusról mondott bizonyságtételét helyesled, ha elismered az Ő egyedülálló voltát, akkor nem az lenne a legésszerűbb, ha egy életre Jézus mellett döntenél? Mert ha Jézus mindaz, amit önmagáról állított, akkor ez épp elég ok, hogy feltétlenül keresztyén légy. Tedd meg, amennyiben még nem tetted volna meg, hogy tudatos döntéssel egész életedet átadod neki és követői közé lépsz! Hiszen ha Jézus az, akinek mondja magát, ha Ő az, akinek a Biblia mondja Őt, és amilyennek sok-sok ember megélte már, akkor mindenkinek szüksége van reá, hogy bűnbocsánatban lehessen része és bejuthasson Isten országába. Ővele megnyerünk mindent, nélküle viszont mindent elveszítünk, méghozzá örökre! Shakespeare Hamletje mondta: «Meghalni elszunnyadni semmi több.» Ezzel szemben Pál apostol a legnagyobb bizonyossággal tudta: Nyerek, mert «akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk» (Róm 14,8b). Azért kell mindenképpen 31

32 keresztyénnek lenned, mert Jézus Krisztus nélkül elveszítesz mindent! Friedrich Nietzschét az istentelenség nagy filozófusának nevezték. 16 évesen ezt írta egy barátjának Jézus Krisztus személyéről: «Tudom, ha nem találom meg Őt, nem találok választ az életemre.» 5 És élete végén, amikor Jézus Krisztust továbbra is elutasította, így írt: «Jaj annak, akinek nincs hazája.» 5 Friedrich Dürrenmatt, svájci drámaíró «A fizikusok» című művében beismeri: «Amint már féltem Őt, összetört bölcsességem és gazdagságom.» 6 De akiben ott él Jézus Krisztus, az gazdag: «Mert a vele való közösségben mindenben meggazdagodtatok...» (1Kor 1,5). 32

33 4Jézus: egyedülálló, páratlan, csodálatos az Ő szeretetében Az 1János 3,16 ezt írja Jézus Krisztusról: «Abból ismerjük a szeretetet, hogy ő az életét adta értünk...» Jézus halála a Golgota keresztjén Isten örök, megváltoztathatatlan és megmagyarázhatatlan szeretete az elveszett világ iránt és ezzel minden egyes ember iránt! Jézus kiontott vére a bizonyítéka Isten azok iránti szeretetének, akik 33

34 bűnöktől terheltek és Őtőle távol vannak. «Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk» (Róm 5,8). Jézus mint Isten Fia volt az egyetlen, aki az emberek bűneiért meghalhatott, amit meg is tett. Ezt érted is tette! Hasztalan keresünk ehhez mérhető áldozatot. Az Úr önmagában a szeretet; a szeretet az Ő lényegi jellemvonása. Ő nem válhat el semmiképpen saját szeretetétől. Ez a szeretet akkor kezdődött, amikor Isten márpedig Ő kezdet és vég nélkül való. Valaki így fogalmazott: «Isten mindenekelőtt az Ő szeretete miatt az, Aki.» Friedrich Bodelschwing meg ezt mondta: «Egyetlen ember sem jár e földön úgy, hogy Isten ne szeretné.» Isten, az Úr maga mondja: «Örök szeretettel szerettelek...» (Jer 31,3). Ezért nincs egyetlen ember sem a földön, akit Isten ne szeretne. Isten egyformán szeret minden embert kivétel nélkül. Ez azt jelenti, hogy soha nem fog egyeseket jobban szeretni, másokat pedig kevésbé. Augustinus ezt nagyon finoman a következő szavakkal fejezte ki: «Isten minden egyes embert úgy szeret, mintha rajta kívül senki sem létezne, akit szeretetével megajándékozhatna.» 34

35 Senki nem lesz, aki egyszer majd Isten előtt állva azt állíthatja, hogy Isten nem szerette őt. Mélyen meg vagyok győződve arról, hogy ha majd az elveszettek megjelennek egykor Isten trónja előtt és meglátják az Isten Bárányát, rádöbbennek, hogy a Jézusban adott szeretetet nem fogadták el. És ha csak egyetlen bűnös volna ezen a földön, Isten az Ő határtalan szeretetében ugyanúgy megtenne mindent megmentéséért, ahogyan Jézus Krisztusban megtette az egész világért. Ezt akarja maga az Úr Jézus is az elveszett juh példázatával érthetővé tenni: «Ha valakinek közületek száz juha van, és elveszít közülük egyet, vajon nem hagyja-e ott a kilencvenkilencet a pusztában, és nem megy-e addig az elveszett után, amíg meg nem találja? És ha megtalálta, felveszi a vállára örömében, hazamegy, összehívja barátait és szomszédait, majd így szól hozzájuk: Örüljetek velem, mert megtaláltam az elveszett juhomat. Mondom nektek, hogy ugyanígy nagyobb öröm lesz a mennyben egyetlen megtérő bűnösön, mint kilencvenkilenc igaz miatt, akinek nincs szüksége megtérésre» (Lk 15,4 7). Luther Márton Isten szeretetét az ő magvas megfogalmazásában egyszer így írta le: «Isten 35

36 egy izzó kemence telve szeretettel, amely a mennytől a földig ér.» 36

37 5Jézus: egyedülálló, páratlan, csodálatos az Ő bocsánatában Amit a bűnről tudnunk kell A bűn «céltévesztés». Ez annyit jelent, hogy az ember életútja elmegy Isten szent lénye mellett. Bűn minden olyan cselekedet, hajlam és állapot, ami nem felel meg Isten szentségének. A bűn miatt Ádámból teljesen más lény lett, romlott és hanyatló. És minden egyes 37

38 utódja örökölte ezt a bukott jelleget. Az ember eredeti tökéletessége teljesen megsemmisült. A bűn Ádámon keresztül az egész emberiségre elhatott. Csupán néhány pillantást kell vetnünk a világ napi híreire és láthatjuk, hogy mennyire eltorzult. A bűn az ember teljes szociális rendjét tönkretette. A házastársi kapcsolatokban, a családban, a társadalomban és a népek között túlnyomórészt és egyre fokozódó mértékben a hűtlenség, a hazugság, az erőszak és a halál kormányoz. Az együvé tartozás érzése egyre inkább kihal, míg az ellentétek látható módon növekednek: mindenütt a civódás, a veszekedés, a háborúk. A Biblia azt tanítja, hogy az ember teljes lénye romlott, így senki sincs, aki jót cselekedne (Róm 3,10 12). Továbbá azt is tanítja a Biblia, hogy az ember akaratában (Róm 1,28), gondolkodásában (2Kor 4,4), lelkiismeretében (1Tim 4,2) romlott, és szívében, elméjében elvakult (Ef 4,18; 2Kor 4,3 4). Igen, mi, emberek eredendően annyira romlottak vagyunk, hogy nem a magunk által elkövetett első bűn miatt leszünk bűnösökké, hanem: azért követünk el bűnt, mert bűnre hajló a természetünk. Ehhez jön még, hogy minden egyes (gondolatban, szóban és cselekedetben) 38

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt.

Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt. Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt. János 1,1 Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. János 1,4 1 Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik: Én vagyok

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés Szent Szellemmel

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Csak az Isten kegyelme segíthet

Csak az Isten kegyelme segíthet Csak az Isten kegyelme segíthet Lectio: Ef 2,1-13 Textus: Ef 2,4-10 Kedves Testvéreim! Róm 1,18-ban ezt olvassuk: Mert nyilván van az Istennek haragja mennyekből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Olvasd el:

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

Új kiadás János első levele

Új kiadás János első levele 1 Új kiadás János első levele Az 1975-ben megjelent és 1990-ben revideált protestáns új fordítású Biblia legújabb revíziójának próbakiadását tartja kezében a Tisztelt Olvasó. A Magyar Bibliatársulat 2006-

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. 4 Mert

Részletesebben

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév Messiási próféciák IV. évfolyam I. félév Tematika: 1. Bevezetés: A messiási jövendölések fogalma, jellegzetességeik, tanulmányozásuk, haszna, jelentősége. Két alapvető messiási jövendölés: Az ősevangélium

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

UTASÍTÁSOK. Tekergó veszélyben

UTASÍTÁSOK. Tekergó veszélyben UTASÍTÁSOK Egy kis füzetecskét fogunk készíteni, melynek címe: Tekergô veszélyben. Ez egy mulatságos kis történet, de nagyon komoly a mondanivalója. Íme, az elkészítés módja: 1. Nézzétek meg a harmadik

Részletesebben

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett A húsvh svét értéke nekünk nk és s Istennek? Mit jelent a húsvét az átlagember számára? Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Drága megváltott Gyülekezet!

Drága megváltott Gyülekezet! 2015. április 3. Nyíregyháza, Mandabokor Nagypénteki Istentisztelet 14 Mert a Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt; 15 és azért

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e?

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Jézust szelídnek tartjuk. Ilyennek mutatja a házasságtörő asszonynak az esete. Meg akarják kövezni, de Jézus megmentette ettől. A keresztfán kéri az Atyát,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyörű otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Isten hirnöke

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Isten hirnöke A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten hirnöke Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 21. Nagypéntek Loránt Gábor KERESZTREFESZÍTÉS Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Miután kigúnyolták mármint Jézust levették róla a köpenyt, felöltöztették a saját ruhájába, és

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

yymár meglévő csoport számára:

yymár meglévő csoport számára: 1. HÉT: FILIPPI 1,1 11 Tényleg Krisztushoz tartozom? Kezdjük a beszélgetést azzal, hogy feltesszük valamelyiket a következő kérdések közül a csoportnak: yykezdő csoport számára: Mi indított arra, hogy

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

Tévtanítások, tévhitek

Tévtanítások, tévhitek Tévtanítások, tévhitek Engedd be/ imádkozd a szívedbe Jézust és üdvözülsz ajtód előtt állok és zörgetek (Jel. 3:20) kiforgatására alapozzák. Az idézet langyos keresztényekhez (megváltottakhoz), nem pedig

Részletesebben

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt.

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. A kis Kételkedő ezt kérdezte: Tényleg hiszel abban, hogy van élet a születés után? A kis Hívő így válaszolt:

Részletesebben

A tanítványság és az ima

A tanítványság és az ima január 11 17. A tanítványság és az ima SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 9:2-19; Máté 14:22-23; 26:36; János 17:6-26; Zsidók 2:17; 1Péter 4:7 De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is,

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

Józsua vezér lesz lesz

Józsua vezér lesz lesz A Biblia gyermekeknek bemutatja Józsua vezér lesz lesz Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp.

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. NEM MINDENKI Lekció: Mt 7,21 23 Alapige: Mt 7,21 Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

Elöljáróban. 13. hitelv

Elöljáróban. 13. hitelv hit13.qxd 2007.11.06. 21:40 Page 1 A Hetednapi Adventista Egyház hitelvi füzetei 13. hitelv A maradék és küldetése Megharagudott a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadat indítson a többiek ellen,

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus születése Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19.

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19. 1 Egy pokoli házasság (Rm 7:1-6) Suhai György Balatonszárszó, 2014.03.19. Mindannyian egy tökéletes társra vágyunk! Na de úgy valaha is igazán belegondoltunk már abba, hogy milyen lehet egy tökéletes társsal

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyörű otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk?

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? Vetélkedő kérdések és válaszok 1. feladat A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? 1. Jézus születése, a napkeleti bölcsek látogatása 2. Menekülés

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Ézs 45,20-25 II. A megigazítás, dicsekvés az Úrban, Isten esküje

Ézs 45,20-25 II. A megigazítás, dicsekvés az Úrban, Isten esküje Ézs 45,20-25 II. A megigazítás, dicsekvés az Úrban, Isten esküje Gyűljetek egybe és jőjjetek elő, közelegjetek mind, a kik a népek közül megszabadultatok; nem tudnak semmit, a kik bálványuk fáját hordják,

Részletesebben

Hitünk tökéletesítése

Hitünk tökéletesítése 2. tanulmány Hitünk tökéletesítése október 4 10. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Lukács 12:16-21; 17:5-6; Filippi 3:12-15; Jakab 1:2-3, 19-21; 1Péter 1:6-7 Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére

Részletesebben

Az átlagember tanítvánnyá tétele

Az átlagember tanítvánnyá tétele február 1 7. Az átlagember tanítvánnyá tétele SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Máté 15:32-39; 16:13-17; Lukács 2:21-28; 12:6-7; 13:1-5; Jakab 2:1-9 Mikor pedig Galilea tengere mellett járt, látá Simont

Részletesebben

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések?

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések? A Biblia üzenete Mindennek rendelt ideje van és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Prédikátor könyve 3:1 Terveink szerint Üzleti terv, hiteltörlesztési terv, munkaterv, fejlődési terv. Ismerősek a

Részletesebben

2Móz 3,13-22 Isten: a VAGYOK

2Móz 3,13-22 Isten: a VAGYOK 2Móz 3,13-22 Isten: a VAGYOK Mózes pedig monda az Istennek: Ímé én elmegyek az Izráel fiaihoz és ezt mondom nékik: A ti atyáitok Istene küldött engem ti hozzátok; ha azt mondják nékem: Mi a neve? mit mondjak

Részletesebben

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr...

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... Pasarét, 2014. március 23. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László Lekció: Malakiás 3,1-6 Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... ELJÖN AZ ÚR Imádkozzunk! Dicsőítünk

Részletesebben

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése DEREK PRINCE Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése Bevezető - A Derek Prince Ministries ismertetője Az 1930-as években, a történet szerint, megcsörrent a telefon az igazgatói irodában, abban a washingtoni

Részletesebben

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50 Újpest-Belsőváros 2008. 09. 07. Juhász Emília TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS Alapige (textus): Mk 6,50 Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52 Ezután azonnal megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa?

Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa? Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa? A királyt ékességében látják szemeid; látnak széles országot. Szíved elgondolja a mult félelmét: hol az író, hol a mérlegelő, hol a tornyok összeírója? A gőgös

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Rut : Szerelmi

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Rut : Szerelmi A Biblia gyermekeknek bemutatja Rut : Szerelmi történet Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Lyn Doerksen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

JÉZUS KRISZTUS A SZABADÍTÓ Bevezető óra az újszövetségi tematikába

JÉZUS KRISZTUS A SZABADÍTÓ Bevezető óra az újszövetségi tematikába TEOLÓGIAI ALAPVETÉS JÉZUS KRISZTUS A SZABADÍTÓ Bevezető óra az újszövetségi tematikába Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. JÉZUS KRISZTUS A SZABADÍTÓ Gyülekezeti óraszám, 1. Egyházi iskolák

Részletesebben

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK 1 Szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt

Részletesebben

2. Ismerkedés a hittannal, a gyülekezettel, a templommal, 6 óra. 3. A világ, ami körülvesz bennünket, Isten teremtett világa, 10 óra.

2. Ismerkedés a hittannal, a gyülekezettel, a templommal, 6 óra. 3. A világ, ami körülvesz bennünket, Isten teremtett világa, 10 óra. Hittan kerettanterv. Általános iskola 1. osztály Téma: 1. Ismerkedés egymással, 2 óra. 1.hét: Gyerekek játékos ismerkedése egymással. 2. Ismerkedés a hittannal, a gyülekezettel, a templommal, 6 óra. 2.hét:

Részletesebben

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből.

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből. Pasarét, 2013. november 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza AZ ÚR SZABADÍTÁSA Lekció: Zsoltár 107,1-16 Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM!

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Dr. Egresits Ferenc ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Kérdések és megfontolások Jézus passiója kapcsán az irgalmasság évében. - Az esetleges párhuzamok és áthallások nem a véletlen művei! -

Részletesebben

Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: A bibliai nyelve három féle látásról beszél

Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: A bibliai nyelve három féle látásról beszél Textus: Mk. 8, 11-26. 1 Bevezetés Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: - farizeusok viselkedése - jel - a négyezrek megvendégelésének a története hogyan talált visszhangra - HELYES

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Újrakezdés miért, hogyan?

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Újrakezdés miért, hogyan? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Újrakezdés miért, hogyan? Új év új kezdet Eddig így éltem, na de ezután majd Kisebb nagyobb változtatások az életemben, a gondolkodásomban

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Jézus és Nikodémusz

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Jézus és Nikodémusz A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Nikodémusz Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

Ézs 12,1-6 Isten szabadítása

Ézs 12,1-6 Isten szabadítása Ézs 12,1-6 Isten szabadítása És így szólsz ama napon: Hálákat adok néked, oh Uram! Mert jóllehet haragudtál reám, de elfordult haragod, és megvigasztaltál engemet! Ímé, az Isten az én szabadítóm! Bízom

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Mikor pedig ezek kezdenek meglenni, nézzetek fel és emeljétek fel a ti fejeteket; mert elközelgett a ti váltságtok. Luk

Mikor pedig ezek kezdenek meglenni, nézzetek fel és emeljétek fel a ti fejeteket; mert elközelgett a ti váltságtok. Luk Mikor pedig ezek kezdenek meglenni, nézzetek fel és emeljétek fel a ti fejeteket; mert elközelgett a ti váltságtok. Luk. 21.28 Várván ama boldog reménységet és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusunknak

Részletesebben

Isten felméri Ábrahám szeretetét

Isten felméri Ábrahám szeretetét A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten felméri Ábrahám szeretetét Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Tammy S. Franciáról fordította : Helga Himer Kiadta :

Részletesebben

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9.

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. 2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. Kedves Olvasó! Sok szeretettel adjuk közre a 2015. évi bibliaolvasó útmutatót. A közösen

Részletesebben

Az emberi élet értelme

Az emberi élet értelme Az emberi élet értelme Valószínü már mindegyikünk egyszer elgondolkozott azon, hogy miért élünk ezen a világon, s mi az életünk értelme. Röviden, hat ponton keresztül szeretnénk Isten tervét életünkre

Részletesebben

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába Kenneth E. Hagin Nem az a fontos, hogy melyik gyülekezetbe tartozol, hanem az, hogy melyik családba. Jézus azt tanította, hogy az embernek újjá kell születnie. A következő állítások Jézus szájából származnak:

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT 1 Az 1. olvasmány után A 2. olvasmány után A 3. olvasmány után: Mózes éneke (a kórus énekli) A 4. olvasmány után 2 Az 5. olvasmány után Alleluja

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben