EGYEKI HÍRMONDÓ évfolyam 2.. szám február IDŐSZAKI LAP. A tartalomból: Gazdálkodj okosan! 2013

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGYEKI HÍRMONDÓ. 10.. évfolyam 2.. szám 2013. február IDŐSZAKI LAP. A tartalomból: Gazdálkodj okosan! 2013"

Átírás

1 ... EGYEKI HÍRMONDÓ 10.. évfolyam 2.. szám február IDŐSZAKI LAP 3 Gazdálkodj okosan! 2013 Talán sokan emlékeznek még a 80-as évek népszerű társasjátékára, melyből magunkba szívhattuk a legalapvetőbb gazdálkodási mechanizmusokat. Az évtizedek alatt a játék örömét felváltotta a felelősség terhe. A dobókocka és a szerencsekártyák kiszámíthatatlanságának helyébe az éven belül is többször változó törvényi szabályozás lépett. Ebben a költségvetésnek nevezett nagy össznépi gazdálkodásban, mely már korántsem játék, az a szép, hogy az embereknek mindenki csak jót szeretne. Törekszünk a lakosság, az intézmények javát keresni, szeretnénk településünk szolgáltatási színvonalán emelni. Próbálunk az elvárásoknak úgy megfelelni, hogy lehetőleg tevékenységünk eredményeként mindenki nyertesnek érezhesse magát. Sajnos törvényszerű, hogy ez nem mindig sikerülhet. Eddig arra törekedtem, hogy adósságállományunk csökkenjen, a falu javára fordítható pénzeket ne kelljen banki kamatra adni. Adósságunk bő két év alatt, 2012 végére 236 millió Forintról 98-ra csökkent. Becsléseim szerint 2014 októberéig szinte adósságmentessé válhattunk volna és megalapozhattuk volna a következő ciklus fejlesztésre építő gazdálkodását. De ez nem teljesen így fog történni, részben kedvezőbben - részben kedvezőtlenebbül. A kormány segítségével már az idén alig marad adósságunk, hiszen esetünkben 70%-os adósságkonszolidáció lett meghatározva, ez kb. 30 milliós maradék tartozást eredményez. Ennek őszintén örülök! Annak viszont nem, hogy számos bevételi forrást és normatívánk egy részét elvette az állam, aminek eredményeként gazdálkodásunkban nem igazán lesz javulás. Ha fizetőképesek akarunk maradni, továbbra is kőkeményen takarékoskodnunk kell! Mivel nekem hivatalból optimistának kell lenni, próbálok örülni hiszen a helyzet akár sokkal rosszabb is lehetne. Ha például oktatási intézményeink fenntartását nem adtuk volna át a Magyar Katolikus Egyháznak évente kb. 50 millió forinttal lennénk rosszabb helyzetben. Ez azt jelenti, hogy az Önkormányzat védőburája alatt lévő intézményeknél nagyon radikális leépítést kellene végrehajtani. Nem biztos, hogy minden tűzoltó, pedagógus, köztisztviselő és Kft.-s dolgozó megtarthatta volna állását. A tartalomból: Testületi ülés összefoglalója old. Testületi ülés napirendjei old. Termőföld bejelentése old. Fonákja és a színe old. Fotóriport old. Köszönetnyilvánítás old. Tűzoltóság hírei old. Közérdekű információk old. Farsang az alsó tagozaton old. Farsang a felső tagozaton old. Egyházi rovat old. Nőklub életéből old. Kérek minden érintettet, hogy ennek tükrében értékelje a fenntartó váltás tényét és annak tapasztalatait. Magam részéről nagyon örülök, hogy 5 mft plusz támogatással hozzá tudtunk járulni az oktatási intézmények legszükségesebb kiadásaihoz. Sokat mentem én a 70 milliós ÖNHIKI-támogatás után azért, hogy legyen miből adni. Gazdálkodásunk eredményeként szeretném, ha gyermekeink érdekében további segítséget tudnánk nyújtani. A kötelező kincstári optimizmusomat fűti, hogy végre 2013-ra beért a Fő tér rekonstrukció, térfigyelő rendszer kiépítése, rendőrség tetejére sátortető építése, belvíz- és csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése nevű pályázatunk megvalósítása. Ha végre úgy megérkeznének a Belügyminisztériumból a hatósági szerződések, ahogy mi azokat a Minisztérium munkatársaival korábban egyeztettük, akkor a közmunka keretében is példa nélküli programokat tudunk indítani! Összességében úgy értékelem, hogy feszített gazdálkodású év elején vagyunk, de talán már túl vagyunk a válság mélypontján! Dr. Miluczky Attila Polgármester

2 Összefoglaló Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének január 31-én tartott üléséről A Polgármesteri jelentésben Dr. Miluczky Attila ismertette az utolsó soros ülés óta eltelt időszak történéseit. Elmondta, hogy az elmúlt év végén több sikeres rendezvény is került lebonyolításra településünkön: én a Hit Gyülekezete tartott év végi koncertet az étteremben December 15-én az Idősek Karácsonya December 16-án a Karácsonyi Vásár Sajnálattal tudatta, hogy az év végén tartott rendkívüli testületi ülésen hozott döntések közül, a szociális tűzifavásárlást, és a személygépjármű beszerzést nem sikerült végrehajtani, mivel az év végén sem az állami vállalatoknál, sem a kereskedő házakban nem dolgoztak. A bajt csak tetézi, hogy időközben az önkormányzati Peugeot is összetört. Szintén december 21-én született döntés a tyúkosztásról, ami a legnagyobb nyugalom mellet, közmegelégedésre meg is történt. Január 9-én a Belügyminisztériumban az adósságkonszolidációval kapcsolatban, azt a felvilágosítást kapták, hogy Egyek Nagyközség Önkormányzata az első körben 70%-os konszolidációban részesülhet. Január 24-én 15 db kóbor kutya került befogásra a településen, ami forintba került az önkormányzatnak. Január 25-én a Don-kanyari katasztrófa áldozataira emlékeztek a házasságkötő teremben, illetve a Katolikus Templomban. Január 28-án Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter tájékoztatta a sajtót ill. a környékbeli polgármestereket, hogy a Hortobágyi Nemzeti Park összeolvad a Hortobágyi Génmegőrző KHT-vel. Előterjesztésre került az önkormányzat 2013 évi költségvetése, ezzel a képviselő testület eleget tett ugyan a jogszabályi előírásoknak, de mivel a költségvetésben szereplő működési hiány nem felel meg a jelenleg érvényben lévő jogszabályoknak, így ebben a formában nem tudtuk elfogadni. Bízunk benne, hogy a következő testületi ülésre megtaláljuk azokat a forrásokat és megtakarítási lehetőségeket, amelyek lehetővé teszik majd a törvénynek minden szempontból megfelelő költségvetési rendelet elfogadását. Határozatot hoztunk a temető üzemeltetésének felülvizsgálatára, és arra is, hogy készüljön tételes kimutatás arról, hogy mik az önkormányzat kötelezően ellátandó, és nem kötelezően ellátandó feladatai, ill. milyen megoldások jöhetnek szóba az eddigiekhez képest. Mivel a költségvetés nem került elfogadásra, a tűzoltóság, és a Tárkányi Béla könyvtár kérelmét is csak elviekben tudtunk támogatni, összegszerűen csak az elfogadott költségvetés ismeretében tudunk majd dönteni. Későbbre halasztottuk a Zrínyi, és Ősz utcai lakosok kérelmét, ugyanis képviselő társaim közül többen is úgy tudják, hogy az előző önkormányzati ciklusban az útalap a lakosság által befizetett pénzből épült meg, így ez további tájékozódást von maga után. Dr. Hegyesi Kálmán tájékoztatta a testületet, hogy a Vállalkozók Érdekegyeztető Roma Országos Szervezetével továbbra is tartja a kapcsolatot, a településünkön tervezett munkahely teremtő beruházások előkészítése jó úton halad, képviselő urat határozatban hatalmaztuk fel a további kapcsolattartásra, egyeztetésre, és tervezetek előkészítésére. Az Egyekért Egyesület kéréseit továbbítottam az illetékesek felé, remélem, hogy már ebben a hírmondóban megjelennek az általuk kért adatok. A lakosság részéről felszólaló egyhangúlag kapta meg a szót, de mivel felszólalásából nem lehetett kihámozni építő jellegű dolgot, az így itt nem érdemel említést. Január lévén, igen szép számban kerültek beszámolók, és tájékoztatók a testület elé, az alábbi szervezetek, és intézmények beszámolóit fogadtuk el, ill. vettük tudomásul. Központi Orvosi Ügyelet Balmazújvárosi Kistérség Egyek Fejlesztéséért Közalapítvány Remondis-Tisza KFT A község egészségügyi helyzete (Háziorvosok, Fogorvos) Zöldkereszt Bt. Módosítottuk a tűzifa támogatással kapcsolatos szociális rendeletet. Jóváhagytuk az üzemeltetési megállapodást a Balmazújvárosi Járási Hivatallal. Döntöttünk arról, hogy a megüresedett Háziorvosi körzet praxisjoga meghirdetésre kerüljön. Holló János alpolgármester 2. OLDAL

3 2013. március 28-i Képviselő-testületi ülés napirendjei 1./ Polgármesteri jelentés 2./ Beszámoló Egyek Nagyközség Önkormányzata és intézményeinek évi gazdálkodásáról Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester Véleményezi: Pénzügyi Bizottság Elkészítéséért felelős: Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető 3./ Beszámoló a Szöghatár Kft évi gazdálkodásáról, tevékenységéről Előadó: Széles Szilvia ügyvezető Véleményezi: Pénzügyi bizottság Elkészítéséért felelős: Szabóné Bencsik Erzsébet főkönyvelő 4./ ÖNHIKI pályázat benyújtása 5./ Beszámoló a évi belső ellenőrzésről Előadó: Gyarmat-Tax Kft. Véleményezi: Pénzügyi Bizottság 6./ Beszámoló a házi segítségnyújtást bonyolító szervezetek működéséről Előadó: Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy Baptista Tevékeny Szeretet Misszió Petropál Nonprofit Kft. Véleményezi: Pénzügyi Bizottság Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi Közrend és Közbiztonsági Bizottság 7./ Civil szervezetek pályázatainak elbírálása 8./ Kérdések, interpellációk 9./ Egyebek 1./ Döntés az Egyeki Nyár rendezvénysorozatról Tisztelt Lakosság! Az elmúlt hetekben több alkalommal hallhattak a különféle médiákon keresztül az alábbiakról: 1. Aki termőföldet használ beleértve a zártkerti ingatlanokat is! - köteles a használatot annak megkezdésétől számított 30 napon belül az ingatlanügyi hatósághoz (földhivatalhoz) nyilvántartásba vétel céljából bejelenteni január 1. napjától nem csak az 1 hektárt meghaladó, hanem minden termőföld használatot (ideértve azt is, ha valaki saját maga önállóan vagy osztatlan közös tulajdonban használja a termőföld ingatlanát) be kell jelenteni az illetékes földhivatalban! A bejelentési kötelezettség a külterületi ingatlanokra azaz a 0 hrsz-al kezdődő területekre vonatkozik. 2. Bővül a nyilvántartott adatok köre, ezért a már bejelentett földhasználók kötelesek a következő adataikat, az erre szolgáló bejelentő lapon közölni az illetékes földhivatallal: magánszemély személyazonosító jele (személyi száma), mely a lakcímkártyán szerepel, magánszemély állampolgársága, cég esetén a statisztikai azonosító és a cégjegyzékszám. Ezen adatokat február 1. és március 30. között kell bejelenteni! 3. Az osztatlan közös tulajdonban lévő termőföldek esetében, ha földhasználó nincs bejelentve, a tulajdonostársaknak a Tft. 11/B-H. -ai alapján használati megállapodást kell kötniük, és azt be kell nyújtaniuk a földhasználati nyilvántartásba való bejegyzés végett. A fenti előírás megsértése esetén a Tft. rendelkezései szerint a földhivatal köteles a földhasználót/tulajdonost földhasználati bírsággal sújtani, melynek összege az érintett termőföld aranykorona értékének ezerszerese, de minimum ,- Ft. A fentiekkel kapcsolatban bővebb felvilágosítást a Polgármesteri Hivatalban Tóthné Csepregi Julianna ügyintézőtől kérhet! Csepreginé Kocsis Nóra jegyző 3. OLDAL

4 A fonákja és a színe Csak úgy mellékesen, a rend kedvéért... Képviselő-testületünk e hónapban foglal állást helyi szinten arról a tavalyi parlamenti határozatról (az ATV Egyeken készült primitív híradó-riportjától teljesen függetlenül), amely megtiltja, hogy szervezetek, illetve közterületek (utcák, terek) olyan személyek, események nevét viseljék, amelyek önkényuralmi rendszerek kiépítéséhez, illetve fenntartásához köthetők. Ennek a törvénynek értelmében Egyeken is kötelező lesz majd megváltoztatni számos utca elnevezését (Április 4., Lenin, Kun B., Zalka, Korvin, Ságvári, Rózsa (és talán Somogyi B.) utcák). Tudom, hogy a legkevésbé sem ez az emberek legnagyobb problémája napjainkban, és hogy ezzel egy hangyányival sem lesz könnyebb az élete senkinek, valamint hogy ezt már jó 20 éve, a rendszerváltozás elején meg kellett volna lépni,. Azonban, legyen vigaszunk az, hogy az ott lakók személyi okmányainak átíratása illetménymentes, vagyis ingyenes lesz. Viszont annak is tudatosulnia kell bennünk, hogy ezt a lépést ugyanolyan magától érthetően meg kell tennünk, mintha -mondjuk- szemetet, vagy kutyapiszkot takarítanánk el az ablakunk alól. Azt is tudom, hogy az emberek jelentős része nem érdeklődik a történelmi témák után, azonban ezt a kis összeállítást talán érdemes elolvasni, miféle kétes, sőt gyalázatos személyekről, eseményekről vannak egyes utcáink elnevezve a mai napig. Április 4.: 1944 őszén, a román árulás után, a Vörös Hadsereg barbár, ázsiai hordái beözönlöttek előbb Erdélybe, majd a Magyar Alföldre. Sztálin 1944 november 7-re, a bolsevik patkánylázadás évfordulójára követelte magának ajándékként tábornokaitól a magyar székesfőváros bevételét, Magyarország teljes megszállását (és nem felszabadítását!) pedig 1945 újévére. Ehhez azonban a német-magyar hadvezetésnek is volt még néhány szava: így az ország a szovjet kalapács és a náci üllő közé került. Budapest végül 1945 februárjában, az ország pedig csak április közepén esett el. A hadvezetése tehetetlenségén őrjöngő bolsevista tömeggyilkos-diktátor márciusban, Moszkvában megparancsolta a kinn, emigrációban élő magyar, 19-es kommunista hazaárulóknak (a Rákosi, Gerő, Farkas-féle banda még ott lévő tagjainak, akiket ekkor már a majdani potenciális magyarországi helytartóinak szánt): keressenek a magyar történelemben olyan tragikus eseményt, amelyik április hónapra esett. Azok utánanéztek, választottak és jelentették: Hunyadi Mátyás, az utolsó nagy magyar király április 4-én halt meg (valójában 6.-án, rosszul tudták). Mindössze ezért volt Magyarországon április 4-e kötelezően, 40 évig az ún. felszabadulás ünnepe, noha a nyugati országrészen, 1945 április közepéig még súlyos harcok folytak. Ráadásul, Sztálin nagyon sokszor egyértelműen kijelentette: a közép-európai országokat nem felszabadítjuk, hanem megszálljuk és bekebelezzük!!! Április 4-nek dátumát pedig, Magyarország szuverenitásának reményei szerinti- végleges elvesztése időpontjaként, nem másnak, mint a magyar nép megalázásának szánta. Lenin: Sztálin, Mao Ce-Tung, és Adolf Hitler után, a világtörténelem sorrendben negyedik legeredményesebb tömeggyilkos-politikusa es hatalomra jutása, és 1924-es halála közti rövid időszakban, személyének és tevékenységének köszönhetően, számos történész szerint is kb. 5-7 millió ember halt meg szovjet-oroszországban. Emellett, természetesen, nevéhez fűződik a kommunizmus pokoli eszméjének és terrorjának az elszabadulása a Világban, amely a mai napig létezik, és még beláthatatlan ideig is fogja az emberi faj szemetének a gondolatvilágát irányítani. Történelmileg bizonyított tény az is, hogy Lenin 1917 tavaszán, hazája esküdt ellensége (a Császári Német Birodalom, és annak Titkosszolgálata) segítségével, és persze annak sok millió márkás (milliárdokról van szó mai értékben!) támogatásával, kerülő úton Svéd- és Finnországon keresztül- titokban hazautazott, az otthoni törvényes rend aláásása céljából. Magyarul: a németek, így akarták egyik fő ellenfelüket, Oroszországot kiiktatni a világháborúból a keleti fronton. Lenin elvtárs elmebajos hataloméhségében még a hazáját is eladta. Lenin főgépész inkognitóban: melós álruhában, parókában és kecskeszakáll nélkül a proletárdiktatúráért Kun Béla: (eredeti neve: Kohn) Zavaros elméjű, felforgató, hazaáruló, tömeggyilkos politikus. Nevéhez fűződik az 1919-es vérgőzös vörös-terror (Tanácsköztársaság) első számú személyi felelőssége, Magyarország es tönkretételének (Trianon) egyik hazai fő előidézője. De konkrétan a nevéhez kapcsolódik még 1918-ban, Lenin teljhatalmú megbízottjaként, szovjet-oroszországban több ezer(!) fehér (antikommunista) hadifogoly, ukrán paraszt (szerintük: kulák), valamint krími török, ideológiai-, illetve etnikai alapon történő legyilkolása. Emellett részt vállalt Ausztriában is, bolsevik típusú, erőszakos, felforgató összeesküvések szervezésében. A Szovjetunióban -ahol végül is meghúzta az irháját- még a legvéresszájúbb bolsevikok is utálták végtelen gonoszsága, primitivitása miatt. Utol is érte az ördög: 1938-ban Sztálin felakasztatta. (Tegyük hozzá: minden bizonnyal nem a 4. OLDAL

5 fentebb említett, emberiség ellen elkövetett, háborús bűntetteiért!) felelőssége volt a véres, 133 napos kommunista anarchia politikai gyilkosságaiban. Kun Kohn Béla két arca: az emberi szörnyeteg és a nagy államférfi (az eredeti kép és az arról 1945 után készült fotómontázs) Zalka Máté: (legénykori neve: Frankl Béla) Oroszországi hadifogságában lett hivatalosan bolsevik. Hál Istennek, - szerencsénkre!- nagyon is jól érezte magát az ottani káoszban, nem vágyott igazán haza. Az orosz polgárháborúban a vörösök több helyen is nagy hasznát vették, ahol tömeggyilkosokra volt szükségük, lehettek a célpontok akár arisztokraták, akár fehérgárdisták, alkotmányos demokraták, egyházi- vagy értelmiségi személyiségek, vagy pedig akár szocdemek, szociálisforradalmárok, mensevikek stb. stb. stb.. Vagyis, mindenki, aki nem volt bolsevik. De valójában, akár lehettek az áldozatok bolsevikok is, ha a helyzet megkívánta, és ez a hitvány, emberszabású vadállat pontosan megfelelt a hóhér feladatra. Zalka elvtárs (alias Frankl Béla, alias Lukács tábornok) nagyon szeretett álnéven, idegen országokban, idegen egyenruhákat magára öltve garázdálkodni, gyilkolászni A 30-as évek végén, hősünk új, még karakánabb nevet vett fel, és Lukács Pál tábornok néven a polgárháborús Spanyolországba utazott, hogy a spanyol népet is a bolsevizmus mennyei útjára vezesse. Volt azonban néhány bökkenő! A mai napig köztársaságiak -nak magasztalt spanyol kommunista csőcselékben volt annyi tartás, hogy nem ízlett nekik, ahogyan Sztálin akart nekik a világ másik végéről dirigálni. Emellett, -vesztükre- a szovjet katonai segítség technológiai színvonala is igencsak elmaradt a kor igényeitől. Ráadásul, a mai napig viszont fasisztáknak hazudott falangista hazafiaknak Franco tábornok vezetésével -enyhén szólva- szintén nem tetszett, hogy idegen bajkeverők, nemzetközi politikai bűnszervezetek avatkoznak bele a belügyeikbe, így Zalka (és számtalan elvtársa is) hamarosan a pokol fenekén találta magát. Korvin Ottó: (eredeti neve: Klein) Az es magyarországi elmebaj és bolsevik terror másik jelképes figurája. Mint belügyi népbiztosnak, közvetlen szerepe és Korvin Klein Ottó. Vajon melyik kép valódi, és melyik hamisítvány? Avagy, hogyan kell egy patkányból hős mártírt csinálni... Egyike annak a kevés vörös gazembernek, akiket sötét bűneikért, bukásuk után, bírósági eljárás keretében ítéltek halálra és végeztek ki, és nem pedig a népharag számolt le velük (feldühödött lakosság, Rongyos Gárda, tiszti különítményesek stb.). Ságvári Endre: (eredeti nevén: Spitzer) Ságvári folyamatosan tolódott el balra a szociáldemokráciától a kommunista-terrorista állapotig. Labilis idegrendszerének köszönhető rendbontásai miatt hamar a titkosrendőrség látókörébe került: hogy elkerülje a börtönt -vádalku keretében!- a 40-es évek elején beszervezték informátornak (értsd: besúgónak), az illegális kommunista tevékenység figyeléséhez. Azonban Ságvári több éves szolgálat után-, 1944-ben váratlanul eltűnt a belügyi szervek látóköréből. Valószínűleg, az ország egyre aggasztóbb külpolitikai és katonai helyzete miatt, Endre koma jobbnak látta, saját érdekében felhagyni a rendőrséggel való együttműködéssel. Amikor a nyomozók kifigyelték 1944 nyarán egy budai szórakozóhelyen (egy másik politikai bűnöző társaságában) és le akarták tartóztatni, a dolog nem várt fordulatot vett, ugyanis Ságvári időközben fegyvert szerzett. Pisztolyával váratlanul rátámadt a gyanútlan csendőrökre, akik közül hármat is megsebesített. A kialakult lövöldözésben Ságvári fűbe harapott, de sajnos, nemsokára a négyfős járőr-raj sofőr tagja is belehalt sérüléseibe. Ezt hívják (több rendbeli) gyilkossági kísérletnek, hivatalos személy(ek) elleni erőszaknak, illetve -azokat fokozvamegvalósult rendőrgyilkosságnak. De, egy manapság igen kedvelt kifejezéssel és összefüggésben, ugyanúgy lehet nevezni akár terrorizmusnak is. Ságvári Spitzer Endre a valóságban, illetve kissé montírozott fizimiskával a magyar ifjúság egykori kötelező példaképeként. Vagy esetleg a második képen nem is ő, hanem Harry Potter látható? Szebb Jövőt! Vigh József 5. OLDAL

6 Képriport Egyek Nagyközség emléknapjáról a Doni Katasztrófa 70. évfordulóján, január 2525-én 7. OLDAL

7 Fotók: Herbák Erika 7. OLDAL

8 K Ö S Z Ö N E T N Y I L V Á N Í T Á S Ezúton szeretnénk köszönetet mondani azoknak az egyeki polgároknak, akik a január 25-i, a Don Katasztrófa 70. évfordulójára megrendezett községi emléknap költségeihez önzetlen adakozásukkal hozzájárultak, segítve ezzel a színvonalas program megvalósulását. Bencsik Zoltán Kemény István Szegedi József Tardi Kálmán Tóth Mihály Az összegyűlt adományból megmaradt figyelemre méltó összeg felhasználását mindenképp az eredeti célra, II. világháborús egyeki hősi halottaink, néhai polgártársaink, családtagjaink, rokonaink, emlékének megörökítésére kívánjuk felhasználni, ehhez kérjük az egyeki polgárok további adományait. Akiknek van rá anyagi lehetőségük és kötelességüknek érzik, ezt megtehetik az Egyek Fejlesztéséért Közalapítvány számlájára a Takarékszövetkezetben, a közlemény rovatban Don-kanyar jeligével. Köszönettel: Vigh József Dr. Miluczky Attila Papp László önk.képviselő polgármester plébános TŰZOLTÓSÁG HÍREI Az idei év a beavatkozások szempontjából eléggé csendesen indult a tűzoltóságunk életében, szerencsére az év elejétől a mai napig csak 3könnyebb eseményhez kellett kivonulnunk. Ami az egyik oldalról nyugodt az a másik oldalról, viszont eléggé mozgalmas, Tűzoltóságunk anyagi szempontból nagyon nehéz év elé néz. A finanszírozási csatornák kezdenek kiapadni, a teljesség kedvéért itt jegyezném meg, hogy a mi Önkormányzati Tűzoltóságunk kettő biztos bevételi forrásra támaszkodhat, egyfelől az állami normatív támogatásra, másfelől a vonulási körzetünkben lévő három Önkormányzat támogatására. Sajnos mindkét oldalon vannak problémák az állami normatíva országos elosztásában igen nagy anomáliák vannak, ezzel sajnos nem tudunk mit kezdeni jogszabályilag pontrendszer alapján van meghatározva a támogatás mértéke. Az Önkormányzatok legmesszebb menő jóindulattal sem tudnak bennünket erejükön felül támogatni, ígéretet kaptunk ugyan, reméljük az év során megoldódnak az anyagi problémáink. ITT SZERETNÉM KÉRNI AZ EGYEKI LAKOSOKAT, HOGY AZ ADÓJUK 1%-ÁVAL TÁMOGASSANAK BENNÜNKET AZ EGYEK FEJLESZTÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNYON KERESZTÜL. Hiszen, azzal ha nekünk adják tulajdonképpen saját maguknak adják, mert ez a Tűzoltóság a környéken élők biztonságát szolgálja. Czinege Zoltán Parancsnok 8. OLDAL

9 Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási idő Hétfő: 8:00-12:00 Kedd: ügyfélfogadás nincs Szerda: 8:00-12:00 13:00-16:00 Csütörtök: 8:00-12:00 Péntek: ügyfélfogadás nincs Elérhetőségek: Cím: 4069 Egyek, Fő u. 3. Tel : ; Fax: Postahivatal Elérhetőség: 4069 Egyek, Fő tér 27. Tel.: 52/ ; Ügyfélszolgálat: 52/ Nyitva tartási idő: hétfő- kedd 8:00-16:00 szerda: 8:00-17:00 csütörtök: 8:00-16:00 péntek: 8:00-15:00 Tűzoltóság 4069 Egyek, Fő u. 3. Telefon: 52/ Mobil: +36/ Rendőrség Egyeki Rendőrőrs hétfőtől péntekig: 8:-16:00 óráig hívható telefonszáma: 52/ Balmazújvárosi rendőrkapitányság: (éjjel nappal hívható) 52/ Ingyenesen hívható telefonszám: 105 FALUGAZDÁSZ ügyfélfogadási idő Egyeken: (Fő u. 3.) csütörtök: 8:00-12:00; 13:-15:00 ügyfélfogadási idő Tiszacsegén: (Kossuth u. 5.) hétfő, kedd, szerda: 8:00-12:00; 13:00-16:00 ügyfélfogadási idő Hortobágyon: (Czinege János u. 1.) péntek: 8:00-12:00 Háziorvosi ellátások: Dr. Juhász Péter Tel.: 52/ Dr. Szabó Mária Tel.: 52/ Baleset, rosszullét, sürgős eset esetén: Egyeken elérhető háziorvos hétfőtől péntekig 12:00-16:00 óráig +36/ es telefonszámon érhető el. Hétfőtől péntekig 16:00-8:00 óráig, hétvégén és ünnepnapokon: Orvosi ügyelet: 4066 Tiszacsege, Fő u. 42. Telefon: 52/ Mentők (ingyenesen hívható): 104 Egyek Mentőállomás: 52/ Debrecen mentőállomás: 52/ Szakorvosi ellátások: (Egészségház 4069 Egyek, Hunyadi u. 48/B.) Szemészet : Dr. Csuhai Erzsébet (rendelési idő: hétfő: 8:00-11:00) Telefonszám: +36/ /nem beutaló köteles/ Gyógytorna: Nagy-Tóth Kinga (rendelési idő: hétfő, szerda, péntek: 8:00-9:00) Telefonszám: +36/ /beutaló köteles/ Belgyógyászat: Dr. Juhász Péter (rendelési idő: kedd: 13:00-16:00) Telefonszám: +36/ /beutaló köteles/ Sebészet: Dr. Martis Gábor (rendelési idő: csütörtök: 16:00-19:00) +1 óra érsebészeti magánrendelés (díja: Ft) Telefonszám: +36/ /nem beutaló köteles/ Fizioterápia: Dr. Luczai Marianna (rendelési idő: péntek: 12:00-15:00) Telefonszám: +36/ /beutaló köteles/ Szakorvosi vizsgálatokra bejelentkezni és időpontot kérni a megadott telefonszámokon lehet. Reménység Patika 4069 Egyek, Hunyadi J. utca 48/A. Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8:00-16:00 óráig Telefon: 52/ OLDAL

10 Farsang az alsó tagozatban Alig múlt el a karácsony, a vízkereszttől hamvazószerdáig tartó farsangi időszak vége felé, január 30-án délután tartottuk hagyományos mulatságunkat. A 3.a és b osztályok kapták a szervezés feladatát. Az előkészítő munkák után hamar elérkezett a várva várt időpont. Az alsó tagozatosok szüleikkel, nagyszüleikkel igyekeztek a vidám szórakozásra. Talán soha ennyi felnőtt kísérőt nem látott még iskolánk emeleti aulája! Kedves vendégeink között voltak az Egyeki Nőklub tagjai is. Nagyon örültünk, hogy elfogadták a meghívásunkat. Műsorunkat a hercegi pár bevonulása nyitotta meg, majd egy ugri-bugri bohóc hívott bennünket a mulatságra. Ezután következett a meglepetésvendég: a Nőklub Vadrózsák táncegyüttese ropta a táncot. A felzúgó taps volt a jutalmuk. Ezután a szervező osztályok műsora következett: a 3.a osztály pörgős cowboy-táncot, a 3.b pedig vidám lakodalmas jelenetet adott elő. A jelmezesek hada is nagyon várta már a bemutatkozást. Voltak ott tündérek, varázslók, filmhősök, mesealakok, valamint szorgos anyukák és apukák ötletei alapján megelevenedő figurák. Feladták a leckét a zsűrinek, melynek tagjai Molnárné Kaló Katalin intézményegység-vezető, Zsibók Józsefné, a Nőklub vezetője és Papp László atya voltak. Minden jelmezes kisgyerek dicséretet érdemel! Egy kedves hagyomány következett: a szülők osztályonként megvendégelték csemetéiket. A gyerekeket azonban hamar kicsalta a zene a termekből, a tanító nénikkel együtt táncoltak. Sokan izgatottan várták a tombolasorsolást is. A rengeteg ajándék hamar gazdára talált. A zsűri hosszas tanakodás után meghozta döntését. Gratulálunk a nyerteseknek! Köszönjük a szülőknek a sok segítséget, mellyel lehetővé tették a gyerekeknek az önfeledt szórakozást! Köszönet illeti a nevelőket, kollégáinkat is, akik elősegítették a rendezvény sikerét! Itt szeretnénk megköszönni a Polgárőrség munkáját is, akik igazi tartalommal megtöltve Együttműködési szerződésünket, az első hívó szóra jönnek, hogy ügyeljenek a résztvevők biztonságára. Jövőre újra várjuk a szórakozni vágyó vendégeket az iskolába! Tardi Béláné és Aranyné Szalai Tünde osztályfőnökök 10. OLDAL

11 Farsang a felső tagozaton Tavaszváró-téltemető farsangi mulatságot rendeztek a Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola felső tagozatos diákjai a báli szezon utolsó péntekjén, február 8-án. A szervezésért felelős hetedikes tanulók fergeteges műsorral szórakoztatták a vigasságra kiéhezett vendégeket. A népi hagyományok ápolása mellett helyet kapott a modern zene és tánc is. Jól megfértek egymás mellett a közönséget mulattató-ijesztgető kecskegidák és rigmust kiabáló legények a cigánytáncos fiatalokkal és a mai táncot járó lányokkal. A fellépők egész produkcióját áthatotta a zene és a ritmus. Bizsergő lábuk dobogását a műsort követő diszkóban csillapíthatták, ahol átadhatták magukat az önfeledt szórakozásnak. A tombolasorsoláson értékes nyeremények találtak gazdára a jelenlévők között, kiknek soraiban köszönthettük intézményünk dolgozóin és tanulóin kívül Papp László atyát, nagyközségünk képviselőit, az egyházközség tagjait, az iskola partnereinek képviselőit és az érdeklődő szülőket is. A mulatság sikeréhez, a feledhetetlen hangulathoz sokan hozzájárultak. Ezúton szeretnénk köszönetünket kifejezni támogatóinknak: Ale Gáborné Bódi István Hajdú Ferenc Holló János Ökrös Gyuláné Szekeres Ákos Polgárőrség Rendőrség Talentum Alapítvány a hetedik osztályosok szülői közössége az iskola dolgozóinak közössége Tardiné Virág Éva/Prokisch Sándor 7.-es osztályfőnökök 11. OLDAL

12 A Szentatya nagyböjti üzenete 2013 A szeretetben való hit szeretetet ébreszt Megismertük és hittünk a szeretetben, amellyel Isten van irántunk (1Jn 4,16) Kedves Testvéreim! A nagyböjti időszak a Hit évében értékes alkalmat kínál nekünk, hogy a hit és szeretet kapcsolatáról elmélkedjünk: arról, hogy milyen kapcsolat van az Istenben, Jézus Krisztus Istenében való hit és a szeretet között, amely a Szentlélek működésének gyümölcse és amely vezet minket az Istennek és másoknak való odaadás útján. A hit mint válasz Isten szeretetére Már az első enciklikámban megfogalmaztam néhány gondolatot, hogy felismerjük, milyen szorosan kapcsolódik egymáshoz e két teológiai erény, a hit és a szeretet. János apostol alapvető megállapításából kiindulva: Megismertük és hittünk a szeretetben, amellyel Isten van irántunk (1Jn 4,16), emlékeztettem arra, hogy a keresztény lét kezdetén nem egy etikai döntés vagy egy eszme áll, hanem a találkozás egy eseménnyel, egy személlyel, aki életünknek új horizontot s ezáltal meghatározott irányt ad. Ezek után a szeretet, azáltal hogy Isten előbb szeretett minket (vö. 1Jn 4,10), többé már nemcsak egy parancsolat, hanem válasz a szeretetnek arra az ajándékára, amellyel Isten közeledik felénk. (Deus caritas est, 1). A hit azt jelenti, hogy minden képességünkkel személyesen ragaszkodunk az ingyenes és szenvedélyes szeretet kinyilatkoztatásához, amellyel Isten szeret bennünket, és amely Jézus Krisztusban mutatkozik meg teljesen. A Szeretet Istennel való találkozás nemcsak a szívünket, hanem az elménket is bevonja ebbe a válaszadásba: Az élő Isten megismerése út a szeretet felé, s amikor a mi akaratunk igent mond az Ő akaratára, ez az igen egyesíti az értelmet, az akaratot és az érzelmet a szeretet mindent átfogó aktusában. Természetesen ez egy folyamat, állandó úton-lét: a szeretet soha nincs készen, nincs befejezve (uo. 17.). Ebből ered, hogy minden kereszténynek és legfőképpen a karitatív tevékenységgel foglalkozóknak szüksége van a hitre, az Istennel való találkozásra Krisztusban, mely fölébreszti bennük a szeretetet, és megnyitja szívüket a felebarát számára úgy, hogy számukra a felebaráti szeretet már nem egy kívülről rájuk erőltetett parancs, hanem a hitük következménye, mely a szeretetben tevékeny (uo. 31, a). A keresztény olyan ember, akit meghódított Krisztus szeretete, és ettől a szeretettől ösztönözve Krisztus szeretete sürget minket (2Kor 5,14) mélyen és konkrétan nyitott a felebaráti szeretetre (vö. uo. 33.). Ez a magatartás mindenekelőtt annak tudatából születik meg, hogy az Úr szeret minket, megbocsájt nekünk, sőt még szolgál is bennünket. Lehajol, hogy megmossa az apostolok lábát, és feláldozza magát a kereszten, hogy Isten szeretetébe vonzza az emberiséget. A hit bemutatja nekünk Istent, aki a Fiát adta értünk, és csalhatatlan bizonyosságot ad arról, hogy igaz: Isten szeretet! A hit Isten szeretetének befogadása, mely szeretet Jézus kereszten átszúrt szívében nyilvánult meg, és szeretetet hoz létre. Ez az a fény végső soron az egyetlen, mely ezt a sötét világot újra meg újra megvilágosítja, és erőt ad nekünk az élethez és a tevékenységhez. (uo. 39.). Mindebből megértjük, hogy a keresztényekre jellemző sajátos magatartás valóban a a hitben megalapozott és hittel megformált szeretet (vö. uo. 7.). Kedves testvérek! Ebben a nagyböjti időszakban, amikor a kereszt és a feltámadás eseményének ünnepére készülünk, amelyben Isten szeretete megváltotta a világot és bevilágította a történelmet, azt kívánom mindnyájatoknak, hogy éljétek át ezt az értékes időszakot, élesszétek fel hiteteket Jézus Krisztusban, hogy belépjetek szeretetáramába, amellyel szereti az Atyát és minden testvérét, akikkel találkozunk életünk során. Ezért imádkozom Istenhez, és kérem mindnyájatokra külön-külön és minden közösségre az Úr áldását. Vatikán, XVI. Benedek pápa 12. OLDAL

13 Az egyházközség híreiből A Magyar Katolikus Karitász jóvoltából 175 ezer forint értékben tűzifát juttattunk el tíz rászoruló családnak február 13-án. Köszönjük mindazoknak, akik ennek megszervezésében és lebonyolításában segítségünkre voltak. Árpád-házi Szent Margit ereklyéje Újszentmargitán Újszentmargita Község Önkormányzata és az újszentmargitai Római Katolikus Egyházközség nagy szeretettel hívott mindenkit január 27-én 10 órára a szépen felújított Szent Margit Római Katolikus Templomba abból az alkalomból, hogy Exc. Főtisztelendő Bosák Nándor Püspök Úr ünnepi szentmisét celebrált és elhelyezte Árpád-házi Szent Margit csontereklyéjét, amelyet Eminenciás és Főtisztelendő Erdő Péter Bíboros Úr adományozott a településnek. A templomot eredetileg Antióchiai Szent Margit tiszteletére szentelték, majd a török időkben történt elpusztulása után az új templom már Árpádházi Szent Margit titulusát vette fel. Az ünnepi szentmise után agapéra vártak mindenkit a Művelődési Házba. Nagyon jó a kapcsolat az egyházközség és az önkormányzat között, a megvendégelést Csetneki Csaba polgármester úr tette lehetővé. 13 órától Árpádházi Szent Margithoz imádkozhattunk litániát, majd mindenki megtekinthette és tiszteletét tehette a relikvia előtt. E jeles eseményre a környező településekről szép számmal érkeztek zarándokok: Egyekről, Tiszacsegéről, Polgárról és Újfehértóról. Biztonsági őr képzés a plébánián! A Testőrmester Kft 1998-óta foglalkozik biztonsági őr képzéssel. Az elmúlt 12 évben több mint biztonsági őrt oktattunk és vizsgáztattunk le. OKJ-s képzés ORFK vizsgával. Jelentkezés telefonon a telefonszámon Ft vizsgadíj Hosszú évek tapasztalatával sikerült kidolgoznunk a leghatékonyabb oktatási módszereket, melyek segítségével a végzett hallgatók minden szempontból megfelelnek a szakmai követelményeknek. Oktatóink magasan képzett szakemberek és több éves szakmai múlttal rendelkeznek, így növelve ezzel az oktatáson részt vevő hallgatók tanulásának hatékonyságát. Fnysz: Népzsolozsma-misszió Egyeken Népzsolozsma-misszió indult a hit évében. Balogh Piusz O.Praem vezetésével a Gödöllői Premontrei Szkóla, egyházzenészek és énekes iskolások népzsolozsma-missziót indítottak a hit évében. Céljuk, hogy minél több templomba és plébániára eljuttassák az énekelt zsolozsma örömét. Elsőként november 20-án tartottak a Hermina műemlék-kápolnában énekes vesperást a Szentháromság tiszteletére, útnak indítva ezzel a népzsolozsma-missziót. László atya meghívására érkeztek el Egyekre is. A Szent József Plébánia-templomban Február 4-én 16 órától volt votív ünnepi zsolozsma, amelyet Szent Balázs püspök és vértanú tiszteletére imádkoztunk. A Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola minden hittanos gyermeke részt vett a csodálatos imaestén. A kilenctagú kórus csengő éneke betöltötte a különleges akusztikájú templomot. Örvendező lélekkel hallgattuk és énekeltük végig. A kiosztott éneklapoknak köszönhetően, kicsik és nagyok egyaránt könnyen bekapcsolódhattak az éneklésbe. A vecsernye után Balázs-áldásban részesültek a jelenlévők. Hosszú sorokban álltak a gyerekek és felnőttek a két atya elé az áldásért. A vecsernye után az iskolában sor került a Móra-est újabb összejövetelére, amelyen a kedves vendégek is részt vettek. A pedagógusok örömmel énekeltek Piusz atya és a kórus segítségével, népi-és egyházi énekeket. Szerény vacsorával fejeztük be ezt a szép napot. 13. OLDAL 2013-ban az egyházközségi hozzájárulás és egyéb stóladíjak az alábbiak szerint alakulnak: Az éves egyházi hozzájárulás (egyházadó) mértéke az elmúlt évhez képest nem változott. Nyugdíjasok esetén 2500 Ft/fő/év, aktív dolgozók esetén 4800 Ft/fő/év. A keresztelésnek nincs stóladíja. Ha azonban a szülőknek, keresztszülőknek elmaradása van az egyházi hozzájárulás terén, tisztelettel kérjük legalább ekkor rendezni. Az esketés stóladíja Ft. Szintén érvényes az, ha valaki elmaradt a korábbi években az egyházi hozzájárulással, legalább 3 évre visszamenőleg rendeznie kell. Csendes esketés: Ft. A temetés stóladíja, mely magában foglalja a két szentmisét is, Ft. Ekkor is érvényes az elmaradt hozzájárulás rendezése, mely a fentiek szerint számítandó. Urna lehelyezés sírnál: Ft. Új sírkő megáldása: Ft, Csendes temetés, kántor nélkül: Ft. Életem Ura és Uralkodója, ne engedd hozzám a jóravaló restség, könnyelműség, pénzvágy és megszólás szellemét! Ajándékozd inkább szolgádnak a józanság, alázatosság, állhatatosság és szeretet lelkét! Igen, Uram, Királyom! Add meg, hogy megismerjem bűneimet, és meg ne ítéljem felebarátomat, mert áldott vagy örökkön-örökké. Ámen! (Szíriai Szent Efrém imádsága a görög katolikus testvérek nagyböjti liturgiájából) Mindenkinek gyümölcsöző nagyböjti készületet kívánunk! Papp László plébános

14 Nőklub - Kultúra napja a könyvtárban január 22-ei ülésünkön a Kultúra napját ünnepeltük meg. Kátai Istvánné, Esztike a Himnuszt szavalta el, a tagok ezt állva hallgatták végig. A Himnusz szerzőjének, Kölcsey Ferencnek az életről, valamint koráról beszélgettünk. Több magyar költők versét hallhattuk szintén Esztike előadásában, majd befejezésként, egy Sárrétudvari kalendáriumból a régi idők éjjeli zenéjének történetét ismerhettük meg. Zsibók Józsefné a Tolnai Világlapból idézett fel több történetet: - a rádió megjelenésének idején a paraszt bácsikát megkérdezték, hogy hová szereljék fel a rádiót neki. Azt válaszolta, hogy az istállóba, mert a tehenek több tejet adnak, ha zenét hallgatnak. Nőklub Együttműködés a Móra Ferenc Katolikus Általános iskolával Együttműködésünket mi sem bizonyítja jobban, mint az elmúlt hetekben tartott farsangi ünnepségek január 30-án az új-telepi iskolameghívásának eleget téve, a gyerekek farsangi ünnepségén részt vett a nőklub több tagja, fellépésével színesítette a programot a nőklub Vadrózsa tánccsoportja, elnökünket zsűritagnak is felkérték, mely felkérésnek örömmel tett eleget február 8-án a központi iskolába tartott farsangi ünnepségre kapott meghívást a nőklub, mely rendezvényen szintén szép létszámmal képviselték a csoportot. Az előzőekből is látszik, hogy milyen zsúfolt az élet a nőklub táján. Ezeken felül még megünnepeltük saját körünkön belül is a farsangot, majd február 09-én a gazdabálon is megalapozta tánccsoportunk előadásával a jó hangulatot. Gábor Istvánné intézményvezető A szerkesztőség: 4069 EGYEK, Fő út 3. sz. Tel/fax: 52/ # Kiadja: EGYEKI SZÖGHATÁR NONPROFIT KFT. EGYEK, Fő út 3. sz. # # A kiadásért felel: Fazekas Sándor # # Szerkesztő: Széles Szilvia # #Nyomda: Fábián BT Debrecen, Szélső u. 8. sz. # # Megjelenik: 430 pld-ban # #ISSN #

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE Öttömös Község Képviselő-testületének 2012. évi MUNKATERVE A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSEINEK HELYE, IDEJE, NAPIRENDJEI A Képviselő-testület üléseire meghívottak a képviselőkön kívül a Szervezeti és Működési

Részletesebben

Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu JEGYZŐKÖNYV

Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu JEGYZŐKÖNYV Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu Iktatószám: 76-6/2014./Önk. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pusztaottlaka Román Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek:

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi ülés- és munkaterve Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: 1. Jogszabályok által kötelezően előírt napirendi pontok

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. július 11-én megtartott rendkívüli üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Napirend. Döntések. Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Döntések. Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö

Részletesebben

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának 2014.01.31-i ülésére (3. napirendi pont) és Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2014.01.31.-i

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárrétudvari Közös Önkormányzati Hivatal /Kossuth u. 72./ hivatali helyiségében 2014. január 13-án, Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének nyilvános

Részletesebben

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére 6. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2015. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadása A tárgykört

Részletesebben

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI MUNKATERVE

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI MUNKATERVE Összeállította: Márok Csaba polgármester 2 Közmeghallgatás 2014. február 10. 17.00

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 MUNKATERV 2014. év Heréd község Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 1. 2014. január 27. (hétfő) 17 óra Együttes ülés Nagykökényes

Részletesebben

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MUNKATERV 2015. 1/11 Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi üléseinek tervezett időpontjai: 2015. január 29. (csütörtök) 18:00

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Radó Béla polgármester Balogh András képviselő Csatlós Csaba képviselő

Részletesebben

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi MUNKATERVE

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi MUNKATERVE Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi MUNKATERVE A munkaterv célja: - meghatározni a legfontosabb feladatoknak az éves végrehajtását, melyet a Képviselőtestület a nagyközség

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 7/2014. szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u.

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 2012. augusztus 27-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 5/2012. (VIII. 27.) 2012.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovács Lászlóné irodavezető, Ludman Lajos TVG Kft.

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovács Lászlóné irodavezető, Ludman Lajos TVG Kft. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. április 23-án de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatalban a Városi Önkormányzat képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre polgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2015. január 26.-án (hétfőn) 10 órakor Segesd Község Önkormányzata házasságkötő termében megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu.

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu. Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1424-2/2012. 2. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez az

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. november 26-án 13 órakor tartott rendkívüli, nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/3-18/2015 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most 2011. március 3 TÉL-FÉNY 2011. XI. alkalommal megrendezett fotókiállításon Afrikától Furugyon át Új-Zélandig láthattunk fényképeket a tárlaton. Először lehetett szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V ikt.szám: 78-3/2013. Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27-én 18 óra 00

Részletesebben

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előterjesztés Az Egyek Nagyközség Önkormányzata 2014. harmadik negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az egyes törvényeknek

Részletesebben

SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2015. évi munkaterve

SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2015. évi munkaterve SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. évi munkaterve SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. JANUÁR 29. (negyedik csütörtök) 2./ Beszámoló az átruházott hatáskörben végzett munkáról 3./ 2015. évi költségvetési

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV 2015. január 28. (szerda) 1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. március 16-án (szerdán) 17 órai kezdettel tartja, Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme 2351 Alsónémedi, Fő u. 58.

M E G H Í V Ó. 2011. március 16-án (szerdán) 17 órai kezdettel tartja, Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme 2351 Alsónémedi, Fő u. 58. Alsónémedi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága E l n ö k é t ő l Szám: 79-13/2011. M E G H Í V Ó Tájékoztató Bizottsága soron következő ülését 2011. március

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. első félévi munkaterve

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. első félévi munkaterve Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. első félévi munkaterve A Képviselő-testület elfogadta 438/2012. (XII. 20.) Kt. számú határozatával. JANUÁR 2013. január 12-én 10.00 órakor

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület B A K O N Y S Z E N T I V Á N Szám: 3/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. február 9-én 18 órakor megtartott

Részletesebben

HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK MUNKATERVE 2015.

HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK MUNKATERVE 2015. HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK MUNKATERVE 2015. Időpont, Napirendek 2015. február 1. Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosításáról.. 2. Előterjesztés

Részletesebben

Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testületének 2007. évi M U N K A T E R V E

Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testületének 2007. évi M U N K A T E R V E Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testületének 2007. évi M U N K A T E R V E Január 31. Február 14. 1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között 2. Önkormányzat 2007.

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 03.-án megtartott testületi ülésén.

J E G Y ZŐKÖNYV. Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 03.-án megtartott testületi ülésén. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Helye: Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 03.-án megtartott testületi ülésén. Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Köszönti a testületi ülésen megjelenteket.

Részletesebben

Január 23. péntek 16,00 óra

Január 23. péntek 16,00 óra III. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek Január 23. péntek 16,00 óra (SZB. ülés időpontja: január 19 hétfő 16.00 óra (PVB. ülés időpontja: január 20 kedd 16.00 óra Előterjesztések

Részletesebben

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Jegyzőkönyv Készült a Felsőtárkányi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában a Felsőtárkány Roma

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax:

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax: Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somogyzsitfa Község Önkormányzata

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 8/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2015. június 14.-én (péntek) napján 8 00 órai

Részletesebben

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap Szeptember Tanítási napok száma: 22 nap Feladatok Határidők Szervezők Tanévnyitó szentmise (Endrődi Lukács László 2014. 08. 31. 17-18.30 óra

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 16-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. I. félévi munkaterve Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 53-20/2013. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 557, 558, 559, 560/2013. (IX. 11.) 2 Jegyzőkönyv Készült

Részletesebben

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu Ügyszám: 3984/2012. JEGYZŐKÖNYV mely készült Ságvár község képviselő-testületének

Részletesebben

19. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA ... 13/2013. (X.22.) számú rendelet A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

19. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA ... 13/2013. (X.22.) számú rendelet A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól 19. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 22. napján megtartott soron kívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből... RENDELETEK MUTATÓJA 13/2013.

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 80-82. Száma: 1-115/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1.

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE 2 I. fejezet Általános rendelkezések Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képvsielőtestület)

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

XIX. JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző

XIX. JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző XIX. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. október 25-én 15 órakor a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében (Szihalom, Hunyadi út 78.) megtartott Képviselő-testületi ülésről. Jelen voltak: 1. Bóta József Sándor

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG POLGÁRMESETRÉTŐL E l ő t e r j e s z t é s Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-Testület 2013. április 29-én tartandó nyílt ülésére 16. Napirendi pont: Tárgy: Az orvosi körzet

Részletesebben

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről 2014 Szabó Tiborné Az egyesület elnöke Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Az egyesület jogállása: A polgárőrség önálló civil

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök Magyarszentmiklós község Német Kisebbségi Önkormányzat Elnöke M E G H Í V Ó 2009. szeptember 8-án (kedden)17.30 órakor ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Tervezett napirend: 1.) A 2009. I. félévi

Részletesebben

DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MUNKATERV 2015. 1/10 Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi üléseinek tervezett időpontjai: 2015. január 26. (hétfő) 18:00 2015.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. december 15-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. sz. Jegyzőkönyve

Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. sz. Jegyzőkönyve Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. sz. Jegyzőkönyve Készült: Szátok Község Önkormányzat Képviselő testületének üléséről, 2014. április 28. napján. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

/2014. (XII.15.) Kt. határozat tervezet a Képviselő-testület 2015. I. félévi munkatervéről

/2014. (XII.15.) Kt. határozat tervezet a Képviselő-testület 2015. I. félévi munkatervéről /2014. (XII.15.) Kt. határozat tervezet a Képviselő-testület 2015. I. félévi munkatervéről Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

BAJNAI KÉPÚJSÁG Utoljára frissítve: 2015. június 15.

BAJNAI KÉPÚJSÁG Utoljára frissítve: 2015. június 15. Utoljára frissítve: 2015. június 15. MŰSOROK Tisztelt Nézők! A Képújság műsorán A Magyar Viselet Ünnepén készült felvételt láthatják. Időpont: 2015. június 22. (hétfő) 19.00 óra Bárándi Zoltán szerkesztő

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2014. ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2014. ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2014. ÉV 2014. január 29. (szerda) 1.) Az önkormányzat 2014. évi költségvetése (első olvasat) 2.) A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E 1 SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E Jóváhagyta a képviselő-testület a 79/2015.(VI.29.) KT határozatával 2 M U N K A T E R V 2015. július 1-től

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2015. április 1-i ülésére Készítette: dr. Kozma Enikő alpolgármesteri jogi referens Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00 Szajoli Polgármesteri Hivatal 5081 Szajol, Rózsák tere 1. Tel.: 56/446-000 Fax: 56/446-447 E-mail: titkarsag@szajolph.t-online.hu Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014.november 27-én tartandó ülésének 9. számú A 2015. évre vonatkozó munkatervének jóváhagyása tárgyú - napirendi pontjához. Előadó: Gömze Sándor polgármester

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. július 23. 10.00 órától 11.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 59/2015. sz. képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2011. július 26-án megtartott rendkívüli nyílt Képviselőtestületi

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2011. július 26-án megtartott rendkívüli nyílt Képviselőtestületi Ikt.szám: 172.../2011. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2011. július 26-án megtartott rendkívüli nyílt Képviselőtestületi ülésén. TARTALOMBÓL

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Somogyi Csaba István elnök, Orsós János nemzetiségi képviselő, és dr. Varga Katalin aljegyző.

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Somogyi Csaba István elnök, Orsós János nemzetiségi képviselő, és dr. Varga Katalin aljegyző. Jegyzőkönyv Készült: Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2014. november 25.-én (kedden) 17 órakor a Művelődési Házban megtartott közmeghallgatásos üléséről. Jelen vannak: Somogyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 30-án megtartott ünnepi üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 30-án megtartott ünnepi üléséről 8066 Pusztavám, Kossuth Lajos u. 64-66. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. szeptember 30-án megtartott ünnepi üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme 8066 Pusztavám, Kossuth

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Bognár Zoltán, a bizottság elnökének a távolléte miatt Papp Róbert Tamás bizottsági tag köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja.

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Bognár Zoltán, a bizottság elnökének a távolléte miatt Papp Róbert Tamás bizottsági tag köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Pénzügyi Bizottság 2012.12.10-i üléséről. Helye: Községháza Jelen vannak: Burján Attila János, Papp Róbert Tamás, Gácsi Jánosné, Vízkeleti Lászlóné bizottsági tag, Tatár László polgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 26-án 19 00 órai kezdettel megtartott testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 26-án 19 00 órai kezdettel megtartott testületi üléséről. TOLNA MEGYE BOGYISZLÓ KÖZSÉG Szám: /2012.. sz. példány Jegyzőkönyv Készült Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 26-án 19 00 órai kezdettel megtartott testületi üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete részéről jelen vannak:

Jegyzőkönyv. Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete részéről jelen vannak: könyv Készült: 2015. augusztus 31-én Berhida Város Önkormányzat testületének, Vilonya Község Önkormányzat -testületének és Papkeszi Község Önkormányzat -testületének együttes rendkívüli ülésén 16.00 órai

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai 1/2015. (II.25.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. december 17-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. I. félévi munkaterve Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám:D-17-16 /2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 5-én 18 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról. Ülés helye: Művelődési Ház Doba, Kossuth u.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-i üléséről 72-76/2009. (06. 29.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2009. június

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 17/2013. (II. 05.) 18/2013. (II. 05.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

2009. évi munkaterv.

2009. évi munkaterv. 2009. évi munkaterv. Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület a 2008. évi munkaterve alapján napirendre tűzte a 2009. évi munkaterv elfogadását. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV TERKA 11/2013.

J E G Y ZŐKÖNYV TERKA 11/2013. TERKA 11/2013. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2013. május 27. napján 15:00 órai kezdettel a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 30-án (csütörtök) 15:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2015. április 30.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 16/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 26-án

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén 113-2/2008. Jegyző könyv Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén Határozat száma: Tárgya: 8/2008.(I.30.) Családsegítési és gyermekjóléti feladatok ellátására

Részletesebben

Vámosmikola Község Polgármestere M E G H Í V Ó. Nyilvános ülés napirendi javaslatai:

Vámosmikola Község Polgármestere M E G H Í V Ó. Nyilvános ülés napirendi javaslatai: Szám: 10/2011. Vámosmikola Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. november 30-án (szerda) 14.15 órakor tartja soron következő ülését. 1/ A 13/2011. (XII.1.) önkormányzati rendelet a köztisztaságról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. március 25-én tartott üléséről Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. március 25-én tartott üléséről Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. március 25-én tartott üléséről Határozatok mutatója 24/2013. (III. 25.) sz. határozat: Napirendi javaslat elfogadásáról. 25/2013. (III. 25.) sz.

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról.

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Preambulum Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben