EGYEKI HÍRMONDÓ évfolyam 2.. szám február IDŐSZAKI LAP. A tartalomból: Gazdálkodj okosan! 2013

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGYEKI HÍRMONDÓ. 10.. évfolyam 2.. szám 2013. február IDŐSZAKI LAP. A tartalomból: Gazdálkodj okosan! 2013"

Átírás

1 ... EGYEKI HÍRMONDÓ 10.. évfolyam 2.. szám február IDŐSZAKI LAP 3 Gazdálkodj okosan! 2013 Talán sokan emlékeznek még a 80-as évek népszerű társasjátékára, melyből magunkba szívhattuk a legalapvetőbb gazdálkodási mechanizmusokat. Az évtizedek alatt a játék örömét felváltotta a felelősség terhe. A dobókocka és a szerencsekártyák kiszámíthatatlanságának helyébe az éven belül is többször változó törvényi szabályozás lépett. Ebben a költségvetésnek nevezett nagy össznépi gazdálkodásban, mely már korántsem játék, az a szép, hogy az embereknek mindenki csak jót szeretne. Törekszünk a lakosság, az intézmények javát keresni, szeretnénk településünk szolgáltatási színvonalán emelni. Próbálunk az elvárásoknak úgy megfelelni, hogy lehetőleg tevékenységünk eredményeként mindenki nyertesnek érezhesse magát. Sajnos törvényszerű, hogy ez nem mindig sikerülhet. Eddig arra törekedtem, hogy adósságállományunk csökkenjen, a falu javára fordítható pénzeket ne kelljen banki kamatra adni. Adósságunk bő két év alatt, 2012 végére 236 millió Forintról 98-ra csökkent. Becsléseim szerint 2014 októberéig szinte adósságmentessé válhattunk volna és megalapozhattuk volna a következő ciklus fejlesztésre építő gazdálkodását. De ez nem teljesen így fog történni, részben kedvezőbben - részben kedvezőtlenebbül. A kormány segítségével már az idén alig marad adósságunk, hiszen esetünkben 70%-os adósságkonszolidáció lett meghatározva, ez kb. 30 milliós maradék tartozást eredményez. Ennek őszintén örülök! Annak viszont nem, hogy számos bevételi forrást és normatívánk egy részét elvette az állam, aminek eredményeként gazdálkodásunkban nem igazán lesz javulás. Ha fizetőképesek akarunk maradni, továbbra is kőkeményen takarékoskodnunk kell! Mivel nekem hivatalból optimistának kell lenni, próbálok örülni hiszen a helyzet akár sokkal rosszabb is lehetne. Ha például oktatási intézményeink fenntartását nem adtuk volna át a Magyar Katolikus Egyháznak évente kb. 50 millió forinttal lennénk rosszabb helyzetben. Ez azt jelenti, hogy az Önkormányzat védőburája alatt lévő intézményeknél nagyon radikális leépítést kellene végrehajtani. Nem biztos, hogy minden tűzoltó, pedagógus, köztisztviselő és Kft.-s dolgozó megtarthatta volna állását. A tartalomból: Testületi ülés összefoglalója old. Testületi ülés napirendjei old. Termőföld bejelentése old. Fonákja és a színe old. Fotóriport old. Köszönetnyilvánítás old. Tűzoltóság hírei old. Közérdekű információk old. Farsang az alsó tagozaton old. Farsang a felső tagozaton old. Egyházi rovat old. Nőklub életéből old. Kérek minden érintettet, hogy ennek tükrében értékelje a fenntartó váltás tényét és annak tapasztalatait. Magam részéről nagyon örülök, hogy 5 mft plusz támogatással hozzá tudtunk járulni az oktatási intézmények legszükségesebb kiadásaihoz. Sokat mentem én a 70 milliós ÖNHIKI-támogatás után azért, hogy legyen miből adni. Gazdálkodásunk eredményeként szeretném, ha gyermekeink érdekében további segítséget tudnánk nyújtani. A kötelező kincstári optimizmusomat fűti, hogy végre 2013-ra beért a Fő tér rekonstrukció, térfigyelő rendszer kiépítése, rendőrség tetejére sátortető építése, belvíz- és csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése nevű pályázatunk megvalósítása. Ha végre úgy megérkeznének a Belügyminisztériumból a hatósági szerződések, ahogy mi azokat a Minisztérium munkatársaival korábban egyeztettük, akkor a közmunka keretében is példa nélküli programokat tudunk indítani! Összességében úgy értékelem, hogy feszített gazdálkodású év elején vagyunk, de talán már túl vagyunk a válság mélypontján! Dr. Miluczky Attila Polgármester

2 Összefoglaló Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének január 31-én tartott üléséről A Polgármesteri jelentésben Dr. Miluczky Attila ismertette az utolsó soros ülés óta eltelt időszak történéseit. Elmondta, hogy az elmúlt év végén több sikeres rendezvény is került lebonyolításra településünkön: én a Hit Gyülekezete tartott év végi koncertet az étteremben December 15-én az Idősek Karácsonya December 16-án a Karácsonyi Vásár Sajnálattal tudatta, hogy az év végén tartott rendkívüli testületi ülésen hozott döntések közül, a szociális tűzifavásárlást, és a személygépjármű beszerzést nem sikerült végrehajtani, mivel az év végén sem az állami vállalatoknál, sem a kereskedő házakban nem dolgoztak. A bajt csak tetézi, hogy időközben az önkormányzati Peugeot is összetört. Szintén december 21-én született döntés a tyúkosztásról, ami a legnagyobb nyugalom mellet, közmegelégedésre meg is történt. Január 9-én a Belügyminisztériumban az adósságkonszolidációval kapcsolatban, azt a felvilágosítást kapták, hogy Egyek Nagyközség Önkormányzata az első körben 70%-os konszolidációban részesülhet. Január 24-én 15 db kóbor kutya került befogásra a településen, ami forintba került az önkormányzatnak. Január 25-én a Don-kanyari katasztrófa áldozataira emlékeztek a házasságkötő teremben, illetve a Katolikus Templomban. Január 28-án Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter tájékoztatta a sajtót ill. a környékbeli polgármestereket, hogy a Hortobágyi Nemzeti Park összeolvad a Hortobágyi Génmegőrző KHT-vel. Előterjesztésre került az önkormányzat 2013 évi költségvetése, ezzel a képviselő testület eleget tett ugyan a jogszabályi előírásoknak, de mivel a költségvetésben szereplő működési hiány nem felel meg a jelenleg érvényben lévő jogszabályoknak, így ebben a formában nem tudtuk elfogadni. Bízunk benne, hogy a következő testületi ülésre megtaláljuk azokat a forrásokat és megtakarítási lehetőségeket, amelyek lehetővé teszik majd a törvénynek minden szempontból megfelelő költségvetési rendelet elfogadását. Határozatot hoztunk a temető üzemeltetésének felülvizsgálatára, és arra is, hogy készüljön tételes kimutatás arról, hogy mik az önkormányzat kötelezően ellátandó, és nem kötelezően ellátandó feladatai, ill. milyen megoldások jöhetnek szóba az eddigiekhez képest. Mivel a költségvetés nem került elfogadásra, a tűzoltóság, és a Tárkányi Béla könyvtár kérelmét is csak elviekben tudtunk támogatni, összegszerűen csak az elfogadott költségvetés ismeretében tudunk majd dönteni. Későbbre halasztottuk a Zrínyi, és Ősz utcai lakosok kérelmét, ugyanis képviselő társaim közül többen is úgy tudják, hogy az előző önkormányzati ciklusban az útalap a lakosság által befizetett pénzből épült meg, így ez további tájékozódást von maga után. Dr. Hegyesi Kálmán tájékoztatta a testületet, hogy a Vállalkozók Érdekegyeztető Roma Országos Szervezetével továbbra is tartja a kapcsolatot, a településünkön tervezett munkahely teremtő beruházások előkészítése jó úton halad, képviselő urat határozatban hatalmaztuk fel a további kapcsolattartásra, egyeztetésre, és tervezetek előkészítésére. Az Egyekért Egyesület kéréseit továbbítottam az illetékesek felé, remélem, hogy már ebben a hírmondóban megjelennek az általuk kért adatok. A lakosság részéről felszólaló egyhangúlag kapta meg a szót, de mivel felszólalásából nem lehetett kihámozni építő jellegű dolgot, az így itt nem érdemel említést. Január lévén, igen szép számban kerültek beszámolók, és tájékoztatók a testület elé, az alábbi szervezetek, és intézmények beszámolóit fogadtuk el, ill. vettük tudomásul. Központi Orvosi Ügyelet Balmazújvárosi Kistérség Egyek Fejlesztéséért Közalapítvány Remondis-Tisza KFT A község egészségügyi helyzete (Háziorvosok, Fogorvos) Zöldkereszt Bt. Módosítottuk a tűzifa támogatással kapcsolatos szociális rendeletet. Jóváhagytuk az üzemeltetési megállapodást a Balmazújvárosi Járási Hivatallal. Döntöttünk arról, hogy a megüresedett Háziorvosi körzet praxisjoga meghirdetésre kerüljön. Holló János alpolgármester 2. OLDAL

3 2013. március 28-i Képviselő-testületi ülés napirendjei 1./ Polgármesteri jelentés 2./ Beszámoló Egyek Nagyközség Önkormányzata és intézményeinek évi gazdálkodásáról Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester Véleményezi: Pénzügyi Bizottság Elkészítéséért felelős: Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető 3./ Beszámoló a Szöghatár Kft évi gazdálkodásáról, tevékenységéről Előadó: Széles Szilvia ügyvezető Véleményezi: Pénzügyi bizottság Elkészítéséért felelős: Szabóné Bencsik Erzsébet főkönyvelő 4./ ÖNHIKI pályázat benyújtása 5./ Beszámoló a évi belső ellenőrzésről Előadó: Gyarmat-Tax Kft. Véleményezi: Pénzügyi Bizottság 6./ Beszámoló a házi segítségnyújtást bonyolító szervezetek működéséről Előadó: Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy Baptista Tevékeny Szeretet Misszió Petropál Nonprofit Kft. Véleményezi: Pénzügyi Bizottság Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi Közrend és Közbiztonsági Bizottság 7./ Civil szervezetek pályázatainak elbírálása 8./ Kérdések, interpellációk 9./ Egyebek 1./ Döntés az Egyeki Nyár rendezvénysorozatról Tisztelt Lakosság! Az elmúlt hetekben több alkalommal hallhattak a különféle médiákon keresztül az alábbiakról: 1. Aki termőföldet használ beleértve a zártkerti ingatlanokat is! - köteles a használatot annak megkezdésétől számított 30 napon belül az ingatlanügyi hatósághoz (földhivatalhoz) nyilvántartásba vétel céljából bejelenteni január 1. napjától nem csak az 1 hektárt meghaladó, hanem minden termőföld használatot (ideértve azt is, ha valaki saját maga önállóan vagy osztatlan közös tulajdonban használja a termőföld ingatlanát) be kell jelenteni az illetékes földhivatalban! A bejelentési kötelezettség a külterületi ingatlanokra azaz a 0 hrsz-al kezdődő területekre vonatkozik. 2. Bővül a nyilvántartott adatok köre, ezért a már bejelentett földhasználók kötelesek a következő adataikat, az erre szolgáló bejelentő lapon közölni az illetékes földhivatallal: magánszemély személyazonosító jele (személyi száma), mely a lakcímkártyán szerepel, magánszemély állampolgársága, cég esetén a statisztikai azonosító és a cégjegyzékszám. Ezen adatokat február 1. és március 30. között kell bejelenteni! 3. Az osztatlan közös tulajdonban lévő termőföldek esetében, ha földhasználó nincs bejelentve, a tulajdonostársaknak a Tft. 11/B-H. -ai alapján használati megállapodást kell kötniük, és azt be kell nyújtaniuk a földhasználati nyilvántartásba való bejegyzés végett. A fenti előírás megsértése esetén a Tft. rendelkezései szerint a földhivatal köteles a földhasználót/tulajdonost földhasználati bírsággal sújtani, melynek összege az érintett termőföld aranykorona értékének ezerszerese, de minimum ,- Ft. A fentiekkel kapcsolatban bővebb felvilágosítást a Polgármesteri Hivatalban Tóthné Csepregi Julianna ügyintézőtől kérhet! Csepreginé Kocsis Nóra jegyző 3. OLDAL

4 A fonákja és a színe Csak úgy mellékesen, a rend kedvéért... Képviselő-testületünk e hónapban foglal állást helyi szinten arról a tavalyi parlamenti határozatról (az ATV Egyeken készült primitív híradó-riportjától teljesen függetlenül), amely megtiltja, hogy szervezetek, illetve közterületek (utcák, terek) olyan személyek, események nevét viseljék, amelyek önkényuralmi rendszerek kiépítéséhez, illetve fenntartásához köthetők. Ennek a törvénynek értelmében Egyeken is kötelező lesz majd megváltoztatni számos utca elnevezését (Április 4., Lenin, Kun B., Zalka, Korvin, Ságvári, Rózsa (és talán Somogyi B.) utcák). Tudom, hogy a legkevésbé sem ez az emberek legnagyobb problémája napjainkban, és hogy ezzel egy hangyányival sem lesz könnyebb az élete senkinek, valamint hogy ezt már jó 20 éve, a rendszerváltozás elején meg kellett volna lépni,. Azonban, legyen vigaszunk az, hogy az ott lakók személyi okmányainak átíratása illetménymentes, vagyis ingyenes lesz. Viszont annak is tudatosulnia kell bennünk, hogy ezt a lépést ugyanolyan magától érthetően meg kell tennünk, mintha -mondjuk- szemetet, vagy kutyapiszkot takarítanánk el az ablakunk alól. Azt is tudom, hogy az emberek jelentős része nem érdeklődik a történelmi témák után, azonban ezt a kis összeállítást talán érdemes elolvasni, miféle kétes, sőt gyalázatos személyekről, eseményekről vannak egyes utcáink elnevezve a mai napig. Április 4.: 1944 őszén, a román árulás után, a Vörös Hadsereg barbár, ázsiai hordái beözönlöttek előbb Erdélybe, majd a Magyar Alföldre. Sztálin 1944 november 7-re, a bolsevik patkánylázadás évfordulójára követelte magának ajándékként tábornokaitól a magyar székesfőváros bevételét, Magyarország teljes megszállását (és nem felszabadítását!) pedig 1945 újévére. Ehhez azonban a német-magyar hadvezetésnek is volt még néhány szava: így az ország a szovjet kalapács és a náci üllő közé került. Budapest végül 1945 februárjában, az ország pedig csak április közepén esett el. A hadvezetése tehetetlenségén őrjöngő bolsevista tömeggyilkos-diktátor márciusban, Moszkvában megparancsolta a kinn, emigrációban élő magyar, 19-es kommunista hazaárulóknak (a Rákosi, Gerő, Farkas-féle banda még ott lévő tagjainak, akiket ekkor már a majdani potenciális magyarországi helytartóinak szánt): keressenek a magyar történelemben olyan tragikus eseményt, amelyik április hónapra esett. Azok utánanéztek, választottak és jelentették: Hunyadi Mátyás, az utolsó nagy magyar király április 4-én halt meg (valójában 6.-án, rosszul tudták). Mindössze ezért volt Magyarországon április 4-e kötelezően, 40 évig az ún. felszabadulás ünnepe, noha a nyugati országrészen, 1945 április közepéig még súlyos harcok folytak. Ráadásul, Sztálin nagyon sokszor egyértelműen kijelentette: a közép-európai országokat nem felszabadítjuk, hanem megszálljuk és bekebelezzük!!! Április 4-nek dátumát pedig, Magyarország szuverenitásának reményei szerinti- végleges elvesztése időpontjaként, nem másnak, mint a magyar nép megalázásának szánta. Lenin: Sztálin, Mao Ce-Tung, és Adolf Hitler után, a világtörténelem sorrendben negyedik legeredményesebb tömeggyilkos-politikusa es hatalomra jutása, és 1924-es halála közti rövid időszakban, személyének és tevékenységének köszönhetően, számos történész szerint is kb. 5-7 millió ember halt meg szovjet-oroszországban. Emellett, természetesen, nevéhez fűződik a kommunizmus pokoli eszméjének és terrorjának az elszabadulása a Világban, amely a mai napig létezik, és még beláthatatlan ideig is fogja az emberi faj szemetének a gondolatvilágát irányítani. Történelmileg bizonyított tény az is, hogy Lenin 1917 tavaszán, hazája esküdt ellensége (a Császári Német Birodalom, és annak Titkosszolgálata) segítségével, és persze annak sok millió márkás (milliárdokról van szó mai értékben!) támogatásával, kerülő úton Svéd- és Finnországon keresztül- titokban hazautazott, az otthoni törvényes rend aláásása céljából. Magyarul: a németek, így akarták egyik fő ellenfelüket, Oroszországot kiiktatni a világháborúból a keleti fronton. Lenin elvtárs elmebajos hataloméhségében még a hazáját is eladta. Lenin főgépész inkognitóban: melós álruhában, parókában és kecskeszakáll nélkül a proletárdiktatúráért Kun Béla: (eredeti neve: Kohn) Zavaros elméjű, felforgató, hazaáruló, tömeggyilkos politikus. Nevéhez fűződik az 1919-es vérgőzös vörös-terror (Tanácsköztársaság) első számú személyi felelőssége, Magyarország es tönkretételének (Trianon) egyik hazai fő előidézője. De konkrétan a nevéhez kapcsolódik még 1918-ban, Lenin teljhatalmú megbízottjaként, szovjet-oroszországban több ezer(!) fehér (antikommunista) hadifogoly, ukrán paraszt (szerintük: kulák), valamint krími török, ideológiai-, illetve etnikai alapon történő legyilkolása. Emellett részt vállalt Ausztriában is, bolsevik típusú, erőszakos, felforgató összeesküvések szervezésében. A Szovjetunióban -ahol végül is meghúzta az irháját- még a legvéresszájúbb bolsevikok is utálták végtelen gonoszsága, primitivitása miatt. Utol is érte az ördög: 1938-ban Sztálin felakasztatta. (Tegyük hozzá: minden bizonnyal nem a 4. OLDAL

5 fentebb említett, emberiség ellen elkövetett, háborús bűntetteiért!) felelőssége volt a véres, 133 napos kommunista anarchia politikai gyilkosságaiban. Kun Kohn Béla két arca: az emberi szörnyeteg és a nagy államférfi (az eredeti kép és az arról 1945 után készült fotómontázs) Zalka Máté: (legénykori neve: Frankl Béla) Oroszországi hadifogságában lett hivatalosan bolsevik. Hál Istennek, - szerencsénkre!- nagyon is jól érezte magát az ottani káoszban, nem vágyott igazán haza. Az orosz polgárháborúban a vörösök több helyen is nagy hasznát vették, ahol tömeggyilkosokra volt szükségük, lehettek a célpontok akár arisztokraták, akár fehérgárdisták, alkotmányos demokraták, egyházi- vagy értelmiségi személyiségek, vagy pedig akár szocdemek, szociálisforradalmárok, mensevikek stb. stb. stb.. Vagyis, mindenki, aki nem volt bolsevik. De valójában, akár lehettek az áldozatok bolsevikok is, ha a helyzet megkívánta, és ez a hitvány, emberszabású vadállat pontosan megfelelt a hóhér feladatra. Zalka elvtárs (alias Frankl Béla, alias Lukács tábornok) nagyon szeretett álnéven, idegen országokban, idegen egyenruhákat magára öltve garázdálkodni, gyilkolászni A 30-as évek végén, hősünk új, még karakánabb nevet vett fel, és Lukács Pál tábornok néven a polgárháborús Spanyolországba utazott, hogy a spanyol népet is a bolsevizmus mennyei útjára vezesse. Volt azonban néhány bökkenő! A mai napig köztársaságiak -nak magasztalt spanyol kommunista csőcselékben volt annyi tartás, hogy nem ízlett nekik, ahogyan Sztálin akart nekik a világ másik végéről dirigálni. Emellett, -vesztükre- a szovjet katonai segítség technológiai színvonala is igencsak elmaradt a kor igényeitől. Ráadásul, a mai napig viszont fasisztáknak hazudott falangista hazafiaknak Franco tábornok vezetésével -enyhén szólva- szintén nem tetszett, hogy idegen bajkeverők, nemzetközi politikai bűnszervezetek avatkoznak bele a belügyeikbe, így Zalka (és számtalan elvtársa is) hamarosan a pokol fenekén találta magát. Korvin Ottó: (eredeti neve: Klein) Az es magyarországi elmebaj és bolsevik terror másik jelképes figurája. Mint belügyi népbiztosnak, közvetlen szerepe és Korvin Klein Ottó. Vajon melyik kép valódi, és melyik hamisítvány? Avagy, hogyan kell egy patkányból hős mártírt csinálni... Egyike annak a kevés vörös gazembernek, akiket sötét bűneikért, bukásuk után, bírósági eljárás keretében ítéltek halálra és végeztek ki, és nem pedig a népharag számolt le velük (feldühödött lakosság, Rongyos Gárda, tiszti különítményesek stb.). Ságvári Endre: (eredeti nevén: Spitzer) Ságvári folyamatosan tolódott el balra a szociáldemokráciától a kommunista-terrorista állapotig. Labilis idegrendszerének köszönhető rendbontásai miatt hamar a titkosrendőrség látókörébe került: hogy elkerülje a börtönt -vádalku keretében!- a 40-es évek elején beszervezték informátornak (értsd: besúgónak), az illegális kommunista tevékenység figyeléséhez. Azonban Ságvári több éves szolgálat után-, 1944-ben váratlanul eltűnt a belügyi szervek látóköréből. Valószínűleg, az ország egyre aggasztóbb külpolitikai és katonai helyzete miatt, Endre koma jobbnak látta, saját érdekében felhagyni a rendőrséggel való együttműködéssel. Amikor a nyomozók kifigyelték 1944 nyarán egy budai szórakozóhelyen (egy másik politikai bűnöző társaságában) és le akarták tartóztatni, a dolog nem várt fordulatot vett, ugyanis Ságvári időközben fegyvert szerzett. Pisztolyával váratlanul rátámadt a gyanútlan csendőrökre, akik közül hármat is megsebesített. A kialakult lövöldözésben Ságvári fűbe harapott, de sajnos, nemsokára a négyfős járőr-raj sofőr tagja is belehalt sérüléseibe. Ezt hívják (több rendbeli) gyilkossági kísérletnek, hivatalos személy(ek) elleni erőszaknak, illetve -azokat fokozvamegvalósult rendőrgyilkosságnak. De, egy manapság igen kedvelt kifejezéssel és összefüggésben, ugyanúgy lehet nevezni akár terrorizmusnak is. Ságvári Spitzer Endre a valóságban, illetve kissé montírozott fizimiskával a magyar ifjúság egykori kötelező példaképeként. Vagy esetleg a második képen nem is ő, hanem Harry Potter látható? Szebb Jövőt! Vigh József 5. OLDAL

6 Képriport Egyek Nagyközség emléknapjáról a Doni Katasztrófa 70. évfordulóján, január 2525-én 7. OLDAL

7 Fotók: Herbák Erika 7. OLDAL

8 K Ö S Z Ö N E T N Y I L V Á N Í T Á S Ezúton szeretnénk köszönetet mondani azoknak az egyeki polgároknak, akik a január 25-i, a Don Katasztrófa 70. évfordulójára megrendezett községi emléknap költségeihez önzetlen adakozásukkal hozzájárultak, segítve ezzel a színvonalas program megvalósulását. Bencsik Zoltán Kemény István Szegedi József Tardi Kálmán Tóth Mihály Az összegyűlt adományból megmaradt figyelemre méltó összeg felhasználását mindenképp az eredeti célra, II. világháborús egyeki hősi halottaink, néhai polgártársaink, családtagjaink, rokonaink, emlékének megörökítésére kívánjuk felhasználni, ehhez kérjük az egyeki polgárok további adományait. Akiknek van rá anyagi lehetőségük és kötelességüknek érzik, ezt megtehetik az Egyek Fejlesztéséért Közalapítvány számlájára a Takarékszövetkezetben, a közlemény rovatban Don-kanyar jeligével. Köszönettel: Vigh József Dr. Miluczky Attila Papp László önk.képviselő polgármester plébános TŰZOLTÓSÁG HÍREI Az idei év a beavatkozások szempontjából eléggé csendesen indult a tűzoltóságunk életében, szerencsére az év elejétől a mai napig csak 3könnyebb eseményhez kellett kivonulnunk. Ami az egyik oldalról nyugodt az a másik oldalról, viszont eléggé mozgalmas, Tűzoltóságunk anyagi szempontból nagyon nehéz év elé néz. A finanszírozási csatornák kezdenek kiapadni, a teljesség kedvéért itt jegyezném meg, hogy a mi Önkormányzati Tűzoltóságunk kettő biztos bevételi forrásra támaszkodhat, egyfelől az állami normatív támogatásra, másfelől a vonulási körzetünkben lévő három Önkormányzat támogatására. Sajnos mindkét oldalon vannak problémák az állami normatíva országos elosztásában igen nagy anomáliák vannak, ezzel sajnos nem tudunk mit kezdeni jogszabályilag pontrendszer alapján van meghatározva a támogatás mértéke. Az Önkormányzatok legmesszebb menő jóindulattal sem tudnak bennünket erejükön felül támogatni, ígéretet kaptunk ugyan, reméljük az év során megoldódnak az anyagi problémáink. ITT SZERETNÉM KÉRNI AZ EGYEKI LAKOSOKAT, HOGY AZ ADÓJUK 1%-ÁVAL TÁMOGASSANAK BENNÜNKET AZ EGYEK FEJLESZTÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNYON KERESZTÜL. Hiszen, azzal ha nekünk adják tulajdonképpen saját maguknak adják, mert ez a Tűzoltóság a környéken élők biztonságát szolgálja. Czinege Zoltán Parancsnok 8. OLDAL

9 Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási idő Hétfő: 8:00-12:00 Kedd: ügyfélfogadás nincs Szerda: 8:00-12:00 13:00-16:00 Csütörtök: 8:00-12:00 Péntek: ügyfélfogadás nincs Elérhetőségek: Cím: 4069 Egyek, Fő u. 3. Tel : ; Fax: Postahivatal Elérhetőség: 4069 Egyek, Fő tér 27. Tel.: 52/ ; Ügyfélszolgálat: 52/ Nyitva tartási idő: hétfő- kedd 8:00-16:00 szerda: 8:00-17:00 csütörtök: 8:00-16:00 péntek: 8:00-15:00 Tűzoltóság 4069 Egyek, Fő u. 3. Telefon: 52/ Mobil: +36/ Rendőrség Egyeki Rendőrőrs hétfőtől péntekig: 8:-16:00 óráig hívható telefonszáma: 52/ Balmazújvárosi rendőrkapitányság: (éjjel nappal hívható) 52/ Ingyenesen hívható telefonszám: 105 FALUGAZDÁSZ ügyfélfogadási idő Egyeken: (Fő u. 3.) csütörtök: 8:00-12:00; 13:-15:00 ügyfélfogadási idő Tiszacsegén: (Kossuth u. 5.) hétfő, kedd, szerda: 8:00-12:00; 13:00-16:00 ügyfélfogadási idő Hortobágyon: (Czinege János u. 1.) péntek: 8:00-12:00 Háziorvosi ellátások: Dr. Juhász Péter Tel.: 52/ Dr. Szabó Mária Tel.: 52/ Baleset, rosszullét, sürgős eset esetén: Egyeken elérhető háziorvos hétfőtől péntekig 12:00-16:00 óráig +36/ es telefonszámon érhető el. Hétfőtől péntekig 16:00-8:00 óráig, hétvégén és ünnepnapokon: Orvosi ügyelet: 4066 Tiszacsege, Fő u. 42. Telefon: 52/ Mentők (ingyenesen hívható): 104 Egyek Mentőállomás: 52/ Debrecen mentőállomás: 52/ Szakorvosi ellátások: (Egészségház 4069 Egyek, Hunyadi u. 48/B.) Szemészet : Dr. Csuhai Erzsébet (rendelési idő: hétfő: 8:00-11:00) Telefonszám: +36/ /nem beutaló köteles/ Gyógytorna: Nagy-Tóth Kinga (rendelési idő: hétfő, szerda, péntek: 8:00-9:00) Telefonszám: +36/ /beutaló köteles/ Belgyógyászat: Dr. Juhász Péter (rendelési idő: kedd: 13:00-16:00) Telefonszám: +36/ /beutaló köteles/ Sebészet: Dr. Martis Gábor (rendelési idő: csütörtök: 16:00-19:00) +1 óra érsebészeti magánrendelés (díja: Ft) Telefonszám: +36/ /nem beutaló köteles/ Fizioterápia: Dr. Luczai Marianna (rendelési idő: péntek: 12:00-15:00) Telefonszám: +36/ /beutaló köteles/ Szakorvosi vizsgálatokra bejelentkezni és időpontot kérni a megadott telefonszámokon lehet. Reménység Patika 4069 Egyek, Hunyadi J. utca 48/A. Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8:00-16:00 óráig Telefon: 52/ OLDAL

10 Farsang az alsó tagozatban Alig múlt el a karácsony, a vízkereszttől hamvazószerdáig tartó farsangi időszak vége felé, január 30-án délután tartottuk hagyományos mulatságunkat. A 3.a és b osztályok kapták a szervezés feladatát. Az előkészítő munkák után hamar elérkezett a várva várt időpont. Az alsó tagozatosok szüleikkel, nagyszüleikkel igyekeztek a vidám szórakozásra. Talán soha ennyi felnőtt kísérőt nem látott még iskolánk emeleti aulája! Kedves vendégeink között voltak az Egyeki Nőklub tagjai is. Nagyon örültünk, hogy elfogadták a meghívásunkat. Műsorunkat a hercegi pár bevonulása nyitotta meg, majd egy ugri-bugri bohóc hívott bennünket a mulatságra. Ezután következett a meglepetésvendég: a Nőklub Vadrózsák táncegyüttese ropta a táncot. A felzúgó taps volt a jutalmuk. Ezután a szervező osztályok műsora következett: a 3.a osztály pörgős cowboy-táncot, a 3.b pedig vidám lakodalmas jelenetet adott elő. A jelmezesek hada is nagyon várta már a bemutatkozást. Voltak ott tündérek, varázslók, filmhősök, mesealakok, valamint szorgos anyukák és apukák ötletei alapján megelevenedő figurák. Feladták a leckét a zsűrinek, melynek tagjai Molnárné Kaló Katalin intézményegység-vezető, Zsibók Józsefné, a Nőklub vezetője és Papp László atya voltak. Minden jelmezes kisgyerek dicséretet érdemel! Egy kedves hagyomány következett: a szülők osztályonként megvendégelték csemetéiket. A gyerekeket azonban hamar kicsalta a zene a termekből, a tanító nénikkel együtt táncoltak. Sokan izgatottan várták a tombolasorsolást is. A rengeteg ajándék hamar gazdára talált. A zsűri hosszas tanakodás után meghozta döntését. Gratulálunk a nyerteseknek! Köszönjük a szülőknek a sok segítséget, mellyel lehetővé tették a gyerekeknek az önfeledt szórakozást! Köszönet illeti a nevelőket, kollégáinkat is, akik elősegítették a rendezvény sikerét! Itt szeretnénk megköszönni a Polgárőrség munkáját is, akik igazi tartalommal megtöltve Együttműködési szerződésünket, az első hívó szóra jönnek, hogy ügyeljenek a résztvevők biztonságára. Jövőre újra várjuk a szórakozni vágyó vendégeket az iskolába! Tardi Béláné és Aranyné Szalai Tünde osztályfőnökök 10. OLDAL

11 Farsang a felső tagozaton Tavaszváró-téltemető farsangi mulatságot rendeztek a Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola felső tagozatos diákjai a báli szezon utolsó péntekjén, február 8-án. A szervezésért felelős hetedikes tanulók fergeteges műsorral szórakoztatták a vigasságra kiéhezett vendégeket. A népi hagyományok ápolása mellett helyet kapott a modern zene és tánc is. Jól megfértek egymás mellett a közönséget mulattató-ijesztgető kecskegidák és rigmust kiabáló legények a cigánytáncos fiatalokkal és a mai táncot járó lányokkal. A fellépők egész produkcióját áthatotta a zene és a ritmus. Bizsergő lábuk dobogását a műsort követő diszkóban csillapíthatták, ahol átadhatták magukat az önfeledt szórakozásnak. A tombolasorsoláson értékes nyeremények találtak gazdára a jelenlévők között, kiknek soraiban köszönthettük intézményünk dolgozóin és tanulóin kívül Papp László atyát, nagyközségünk képviselőit, az egyházközség tagjait, az iskola partnereinek képviselőit és az érdeklődő szülőket is. A mulatság sikeréhez, a feledhetetlen hangulathoz sokan hozzájárultak. Ezúton szeretnénk köszönetünket kifejezni támogatóinknak: Ale Gáborné Bódi István Hajdú Ferenc Holló János Ökrös Gyuláné Szekeres Ákos Polgárőrség Rendőrség Talentum Alapítvány a hetedik osztályosok szülői közössége az iskola dolgozóinak közössége Tardiné Virág Éva/Prokisch Sándor 7.-es osztályfőnökök 11. OLDAL

12 A Szentatya nagyböjti üzenete 2013 A szeretetben való hit szeretetet ébreszt Megismertük és hittünk a szeretetben, amellyel Isten van irántunk (1Jn 4,16) Kedves Testvéreim! A nagyböjti időszak a Hit évében értékes alkalmat kínál nekünk, hogy a hit és szeretet kapcsolatáról elmélkedjünk: arról, hogy milyen kapcsolat van az Istenben, Jézus Krisztus Istenében való hit és a szeretet között, amely a Szentlélek működésének gyümölcse és amely vezet minket az Istennek és másoknak való odaadás útján. A hit mint válasz Isten szeretetére Már az első enciklikámban megfogalmaztam néhány gondolatot, hogy felismerjük, milyen szorosan kapcsolódik egymáshoz e két teológiai erény, a hit és a szeretet. János apostol alapvető megállapításából kiindulva: Megismertük és hittünk a szeretetben, amellyel Isten van irántunk (1Jn 4,16), emlékeztettem arra, hogy a keresztény lét kezdetén nem egy etikai döntés vagy egy eszme áll, hanem a találkozás egy eseménnyel, egy személlyel, aki életünknek új horizontot s ezáltal meghatározott irányt ad. Ezek után a szeretet, azáltal hogy Isten előbb szeretett minket (vö. 1Jn 4,10), többé már nemcsak egy parancsolat, hanem válasz a szeretetnek arra az ajándékára, amellyel Isten közeledik felénk. (Deus caritas est, 1). A hit azt jelenti, hogy minden képességünkkel személyesen ragaszkodunk az ingyenes és szenvedélyes szeretet kinyilatkoztatásához, amellyel Isten szeret bennünket, és amely Jézus Krisztusban mutatkozik meg teljesen. A Szeretet Istennel való találkozás nemcsak a szívünket, hanem az elménket is bevonja ebbe a válaszadásba: Az élő Isten megismerése út a szeretet felé, s amikor a mi akaratunk igent mond az Ő akaratára, ez az igen egyesíti az értelmet, az akaratot és az érzelmet a szeretet mindent átfogó aktusában. Természetesen ez egy folyamat, állandó úton-lét: a szeretet soha nincs készen, nincs befejezve (uo. 17.). Ebből ered, hogy minden kereszténynek és legfőképpen a karitatív tevékenységgel foglalkozóknak szüksége van a hitre, az Istennel való találkozásra Krisztusban, mely fölébreszti bennük a szeretetet, és megnyitja szívüket a felebarát számára úgy, hogy számukra a felebaráti szeretet már nem egy kívülről rájuk erőltetett parancs, hanem a hitük következménye, mely a szeretetben tevékeny (uo. 31, a). A keresztény olyan ember, akit meghódított Krisztus szeretete, és ettől a szeretettől ösztönözve Krisztus szeretete sürget minket (2Kor 5,14) mélyen és konkrétan nyitott a felebaráti szeretetre (vö. uo. 33.). Ez a magatartás mindenekelőtt annak tudatából születik meg, hogy az Úr szeret minket, megbocsájt nekünk, sőt még szolgál is bennünket. Lehajol, hogy megmossa az apostolok lábát, és feláldozza magát a kereszten, hogy Isten szeretetébe vonzza az emberiséget. A hit bemutatja nekünk Istent, aki a Fiát adta értünk, és csalhatatlan bizonyosságot ad arról, hogy igaz: Isten szeretet! A hit Isten szeretetének befogadása, mely szeretet Jézus kereszten átszúrt szívében nyilvánult meg, és szeretetet hoz létre. Ez az a fény végső soron az egyetlen, mely ezt a sötét világot újra meg újra megvilágosítja, és erőt ad nekünk az élethez és a tevékenységhez. (uo. 39.). Mindebből megértjük, hogy a keresztényekre jellemző sajátos magatartás valóban a a hitben megalapozott és hittel megformált szeretet (vö. uo. 7.). Kedves testvérek! Ebben a nagyböjti időszakban, amikor a kereszt és a feltámadás eseményének ünnepére készülünk, amelyben Isten szeretete megváltotta a világot és bevilágította a történelmet, azt kívánom mindnyájatoknak, hogy éljétek át ezt az értékes időszakot, élesszétek fel hiteteket Jézus Krisztusban, hogy belépjetek szeretetáramába, amellyel szereti az Atyát és minden testvérét, akikkel találkozunk életünk során. Ezért imádkozom Istenhez, és kérem mindnyájatokra külön-külön és minden közösségre az Úr áldását. Vatikán, XVI. Benedek pápa 12. OLDAL

12. évfolyam 2. szám 2015. február IDŐSZAKI LAP A TARTALOMBÓL:

12. évfolyam 2. szám 2015. február IDŐSZAKI LAP A TARTALOMBÓL: 12. évfolyam 2. szám 2015. február IDŐSZAKI LAP A TARTALOMBÓL: HVGT-n történt... 2. old. Eb összeírás... 2. old. Füredre járó gyerekek... 3-4. old. Testületi ülésekről... 4. old. Közszolgáltatásról...

Részletesebben

EGYEKI HÍRMONDÓ. 10.. évfolyam 3.. szám 2013. március IDŐSZAKI LAP. Hidegháborús tartalékaink. A tartalomból:

EGYEKI HÍRMONDÓ. 10.. évfolyam 3.. szám 2013. március IDŐSZAKI LAP. Hidegháborús tartalékaink. A tartalomból: ... EGYEKI HÍRMONDÓ 10.. évfolyam 3.. szám 2013. március IDŐSZAKI LAP 3 Hidegháborús tartalékaink 2013 március 15 nem úgy sikerült, ahogy korábban a hosszú hétvégére eső nemzeti ünnepünk azt sugallta.

Részletesebben

EGYEKI HÍRMONDÓ. 2012. március IDŐSZAKI LAP. 9.. évfolyam 3. szám. A tartalomból: TISZTELT LAKOSSÁG!

EGYEKI HÍRMONDÓ. 2012. március IDŐSZAKI LAP. 9.. évfolyam 3. szám. A tartalomból: TISZTELT LAKOSSÁG! ... EGYEKI HÍRMONDÓ 9.. évfolyam 3. szám 2012. március IDŐSZAKI LAP 3 A tartalomból: TISZTELT LAKOSSÁG! A Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Képzéssel a versenyképesség növeléséért Munkahelyi

Részletesebben

EGYEKI HÍRMONDÓ. 10.. évfolyam 5.. szám 2013. május IDŐSZAKI LAP. Közmunkaprogrammal a faluért. A tartalomból:

EGYEKI HÍRMONDÓ. 10.. évfolyam 5.. szám 2013. május IDŐSZAKI LAP. Közmunkaprogrammal a faluért. A tartalomból: ... EGYEKI HÍRMONDÓ 10.. évfolyam 5.. szám 2013. május IDŐSZAKI LAP 3 Közmunkaprogrammal a faluért Ebben a gazdasági válsággal terhelt és munkanélküliséggel sújtott világban nem egyszerű Polgármesternek

Részletesebben

Munkahelyek teremtése, megőrzése. 2014. május 29.-i Képviselő-testület napirendi pontjai. 11. évfolyam 4. szám 2014. április IDŐSZAKI LAP

Munkahelyek teremtése, megőrzése. 2014. május 29.-i Képviselő-testület napirendi pontjai. 11. évfolyam 4. szám 2014. április IDŐSZAKI LAP . EGYEKI HÍRMONDÓ 11. évfolyam 4. szám 2014. április IDŐSZAKI LAP Munkahelyek teremtése, megőrzése Ha munka van, minden van! Ez a széles körben ismert egyszerű mondat végtelen igazságot tartalmaz, melynek

Részletesebben

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést XXV. FRISS HIREK EGY ÚJ 1-2. SZÁM 2015. március ÉVFOLYAM ÖNKORMÁNYZATI CIKLUS KEZDETÉRÕL Az elmúlt év õszén megválasztott képviselõ-testület lezárta a 2014-es évet és megkezdte az újat. Elkészíti az öt

Részletesebben

12. évfolyam 1. szám 2015. január IDŐSZAKI LAP A TARTALOMBÓL: Nyertünk - buktunk... 2-4. old.

12. évfolyam 1. szám 2015. január IDŐSZAKI LAP A TARTALOMBÓL: Nyertünk - buktunk... 2-4. old. 12. évfolyam 1. szám 2015. január IDŐSZAKI LAP A TARTALOMBÓL: Nyertünk - buktunk... 2-4. old. Álláspályázat... 4. old. Idősek karácsonya 2014... 5-6. old. Malibu Christmas Party... 7. old. Segítség karácsonyra...

Részletesebben

Húszéves a Nefelejcs Népdalkör

Húszéves a Nefelejcs Népdalkör 2013. XXV. évf. 2. szám Ára: 100,- Ft Húszéves a Nefelejcs Népdalkör 2013. február 9-én különleges napot ünnepelt a községünk, noha Jeles napok című írásában Dóczi Jusztina szerényen elhallgatta, de ezen

Részletesebben

XV. falunap és fõzõverseny. A nap folyamán ugrálóvár, lovaskocsikázás, délután kulturális műsor várja az érdeklődőket.

XV. falunap és fõzõverseny. A nap folyamán ugrálóvár, lovaskocsikázás, délután kulturális műsor várja az érdeklődőket. XXI. évfolyam 2013. ÁPRILIS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA www.ruzsa.hu XV. falunap és fõzõverseny 2013. 05. 18. nevezési kategóriák 1. Halászléfőző verseny: 4.500,- Ft/csapat. A nevezési díjért a csapat

Részletesebben

SZEGVÁRI FÜGGETLEN HAVILAP. XXIII. Forray Torna Meghívásos tornaverseny

SZEGVÁRI FÜGGETLEN HAVILAP. XXIII. Forray Torna Meghívásos tornaverseny Ára: 100 Ft XXVI. évfolyam 2. szám 2013. február SZEGVÁRI FÜGGETLEN HAVILAP MAGYAR KULTÚRA NAPJA A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN A kultúra több területét érintve ünnepeltek a szegváriak január 22-én. A Tűzköves Színjátszók

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ KzØleti informæcis lap Ismét 1% + 1% Ebben az évben ismét lehetõségünk van arra, hogy személyi jövedelemadónk 2 x 1 %-áról rendelkezzünk. Az elsõ 1 %-ot társadalmi szervezet, alapítvány

Részletesebben

10 millióból kétszer, háromszor annyit...

10 millióból kétszer, háromszor annyit... 2006. Első szám FA R S A N G K E Z D É S F O C I V A L Január 13-án délután nagy sikerrel zajlott a Sportcsarnokban a Farsangi Kupa, melyen Jász-Nagykun-Szolnok megye polgármesterei, képviselői, valamint

Részletesebben

Isten éltessen minden szépkorút! 9. oldal. Budakeszin járt Makrai Katalin, a köztársasági elnök felesége és Hende Csaba, Honvédelmi Miniszter 7.

Isten éltessen minden szépkorút! 9. oldal. Budakeszin járt Makrai Katalin, a köztársasági elnök felesége és Hende Csaba, Honvédelmi Miniszter 7. XX. évf. 2011. december BUDAKESZI BUDAKESSER STADTANZEIGER HÍRMONDÓ http://hirmondo.budakeszi.hu Isten éltessen minden szépkorút! 9. oldal Budakeszin járt Makrai Katalin, a köztársasági elnök felesége

Részletesebben

Zászlófelvonás. Szolidaritás a székelyföldi magyarokkal. A 865-ik születésnapon Kerepes története karácsonyra

Zászlófelvonás. Szolidaritás a székelyföldi magyarokkal. A 865-ik születésnapon Kerepes története karácsonyra Zászlófelvonás Szolidaritás a székelyföldi magyarokkal A Kerepesi Polgármesteri Hivatal homlokzatára 4 zászló - magyar, székely, német és szlovák - került elhelyezésre. A február 14-én délután két órakor

Részletesebben

Üllői. Pillanatképek Üllőről. Magyar kultúra napja. Megújul a bölcsőde. Szeret Üllőn élni? Egy korszak vége Ù. Oszlop az úton

Üllői. Pillanatképek Üllőről. Magyar kultúra napja. Megújul a bölcsőde. Szeret Üllőn élni? Egy korszak vége Ù. Oszlop az úton Cigánysors Üllőn a település történetében először 2010-ben alakult cigány kisebbségi önkormányzat. A 4 fős képviselet megválasztása óta szűk mozgástere ellenére is sokat tett a helyi romákért. A nemzetiségi

Részletesebben

A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. JANUÁR XVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. JANUÁR XVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. JANUÁR XVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Év eleji gondolatok 2 Újévi köszöntõk 3 Történelem, kultúra 4 Mindenki karácsonyfája 5 Képviselõ-testületi ülés 6 Hasznos

Részletesebben

XVII. évfolyam 7. szám Ára: 100,-Ft 2007. július. Július az aratás és a betakarítás hónapja

XVII. évfolyam 7. szám Ára: 100,-Ft 2007. július. Július az aratás és a betakarítás hónapja XVII. évfolyam 7. szám Ára: 100,-Ft 2007. július Szentkirályi Független közéleti helyi lap www.szentkiraly.hu Hírmondó Július az aratás és a betakarítás hónapja Jó ütemben halad az aratás a csapadékmentes

Részletesebben

100. éves születésnap! 100 éves Ercsi legidősebb polgára.

100. éves születésnap! 100 éves Ercsi legidősebb polgára. jan2013_layout 1 2013.01.14. 9:45 Page 1 www.ercsi.hu Hoffmann Margit élt 90 évet A jó harcot megharcoltam, a pályát végig futottam, a hitet megtartottam. Most készen vár az igaz élet koronája, melyet

Részletesebben

Csömöri Hírmondó. Négyezer fánk és hájastészta fogyott el. Házasságkötések régen és ma. Farsangolt a falu. Illegális szemétlerakókat értek tetten

Csömöri Hírmondó. Négyezer fánk és hájastészta fogyott el. Házasságkötések régen és ma. Farsangolt a falu. Illegális szemétlerakókat értek tetten Csömöri Hírmondó információs közéleti havilap Farsangolt a falu 17. oldal Emlékművet avattak 16. oldal Házasságkötések régen és ma 14. oldal Illegális szemétlerakókat értek tetten 6. oldal Négyezer fánk

Részletesebben

ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ

ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Önkormányzati időszaki lap Emberségről példát, vitézségről formát Serfőző Simon a Balassi-emlékkard kitüntetettje 2008 a reneszánsz éve Magyarországon. 550 évvel ezelőtt egy mindössze 15 éves fiatalember

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft XIX. évfolyam 5. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft Családostól ünnepelték a Flórián-napot A badacsonytomaji tûzoltók május kilencedikén tartották Flórián-napi ünnepségüket a

Részletesebben

hírmondó 2012. MÁRCIUS Talpra magyar, hí a haza! március 15.

hírmondó 2012. MÁRCIUS Talpra magyar, hí a haza! március 15. HALÁSZTELKI felelős kormány illetve felelős A kormányzás nem magától értetődően jött létre 1848-ban. Nem bizonyulhatott elégségesnek március 14- én a pesti Pilvax kávéházban a 12 pont megfogalmazása, vagy

Részletesebben

A tartalomból... kartalph@kartal.hu. Ára: 100 Ft. XXIII. évfolyam 4. szám A KARTALI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2013. DECEMBER. Búth Emília: FENYŐÁG

A tartalomból... kartalph@kartal.hu. Ára: 100 Ft. XXIII. évfolyam 4. szám A KARTALI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2013. DECEMBER. Búth Emília: FENYŐÁG Ára: 100 Ft XXIII. évfolyam 4. szám A KARTALI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2013. DECEMBER Búth Emília: FENYŐÁG Kint hóesés, bent párás ablak: a jégvirágok elhervadnak. Kukorica pattog, cérnára fűzöd, köddé válik

Részletesebben

Válaszok a Teleház Hírlevélben megjelent írásra

Válaszok a Teleház Hírlevélben megjelent írásra 865 éves évforduló Tervezzen címert Kerepesnek! Idén 865 éves településünk, s ez alkalomból egy több fordulós játékot is hirdetünk, melynek feladatait a Kerepesi Vélemény aktuális számában, valamint honlapunkon

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

Március Böjt máshava KIKELET hava Április Szent György hava SZELEK hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR,

Március Böjt máshava KIKELET hava Április Szent György hava SZELEK hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, XXVII. évfolyam 3. szám Március Böjt máshava KIKELET hava Április Szent György hava SZELEK hava 2015. március április Ára: 150 Ft LAKITELEKI ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN FELTÁMADT A HALÁLBÓL

Részletesebben

VÁROSNAPOK TESTVÉRVÁROSAINK ÁRPÁD-HÉT AZ ISKOLÁBAN

VÁROSNAPOK TESTVÉRVÁROSAINK ÁRPÁD-HÉT AZ ISKOLÁBAN DUNAVARSÁNYI XXVI. évfolyam 4. szám NAPLÓ Dunavarsány Önkormányzatának hivatalos lapja 2015. április A T A V A S Z KÖ S Z Ö N T É S E VÁROSNAPOK TESTVÉRVÁROSAINK ÁRPÁD-HÉT AZ ISKOLÁBAN 2 - DUNAVARSÁNYI

Részletesebben

Tisztújítás a sportegyesületben

Tisztújítás a sportegyesületben Szerencsi HÍREK KÖZÉLET SZABADIDŐ KULTÚRA szerencsihirek@szerencs.hu www.szerencsihirek.hu INGYENES KIADVÁNY XXX. évfolyam 1. szám 2015. január 23. Alig néhány centiméteres hó hullott január első napjaiban.

Részletesebben

KARÁCSONY 2010. HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT

KARÁCSONY 2010. HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT KARÁCSONY 2010. Mozgásba jött a társadalom kicsinye és nagyja egyaránt. A gyermekek megfogalmazták igényüket, kérésüket.

Részletesebben

XXV. ÉVFOLYAM 1. szám ÁRA: 100,-Ft 2014. január SZENTKIRÁLYI. www.szentkiraly.hu MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK!

XXV. ÉVFOLYAM 1. szám ÁRA: 100,-Ft 2014. január SZENTKIRÁLYI. www.szentkiraly.hu MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK! XXV. ÉVFOLYAM 1. szám ÁRA: 100,-Ft 2014. január SZENTKIRÁLYI FÜGGETLEN KÖZÉLETI HELYI LAP www.szentkiraly.hu HÍRMONDÓ MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK! Boldog Új Évet, Szentkirály! Adjon

Részletesebben