A SZERETET GYÕZELME. Görög Katolikus Értesítõ. Feltámadt Krisztus! Valóban feltámadt! Görög Katolikus Pászka 2009.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A SZERETET GYÕZELME. Görög Katolikus Értesítõ. Feltámadt Krisztus! Valóban feltámadt! Görög Katolikus Pászka 2009."

Átírás

1 Feltámadt Krisztus! Valóban feltámadt! Görög Katolikus Pászka IX. évfolyam Görög Katolikus Értesítõ Ára: 70 Ft hhúsvét, A SZERETET GYÕZELME Krisztus feltámadását ünnepeljük és énekeljük: Legyőzte halál a halált Ugyanakkor saját szemünkkel látjuk, halljuk a rettenetes híreket arról, hogy a halál továbbra is arat körülöttünk, meghalnak közeli hozzátartozóink, meghalnak a fiatalok, meghalnak azok, akik drágák nekünk. Mit jelent hát az élet győzelméről szóló örömteli híradás? Ahalál különféle lehet. Van testi halál, de van egy sokkal szörnyűbb halál: végleges elválás, áthidalhatatlan elválás. És ez a fajta halál évezredeken keresztül, Krisztus eljöveteléig, az egész emberiségnek osztályrésze, sorsa volt. Miután az emberiség elszakadt Istentől, miután elvesztette Istent, mint életének forrását, az emberiség már nemcsak testileg halt meg, hanem kezdett véglegesen eltávolodni Istentől, örökre megszakítani Vele a kapcsolatot. Az ember Nélküle halt meg, Nélküle az emberek halottak maradtak. De íme eljött Krisztus, az Isten Fia, az élő Isten erre a földre. Élő Isten létére emberi életet élt, Ő maga volt az Élet. Ő mindent átélt, ami az ember sorsát képezte: éhezett, szomjazott, elfáradt, de ami mindennél szörnyűbb: végül vállalta a meghalást, a halált is. Ő mint Isten nem halhatott meg. Irántunk való szeretetből azonban megosztotta velünk az ember-sorsot. Megmaradt az Istennel és az emberek elvetették, de nem szakadt el az emberektől és a Kereszten, igen, a Kereszten kimondta a történelem legrettenetesebb szavait: Istenem Istenem, miért hagytál el engem? És meghalt meghalt maga az Élet, kialudt a fény, amely lényegénél fogva világosság. És Krisztus, az Ő lelke, leszállt az Istentől való elhagyatottságnak feneketlen mélységébe, oda, ahol nincs Isten. Amikor Ő belépett ebbe a rettenetes birodalomba, saját magával, Istenségével, örök élettel, ki nem hunyó fénnyel töltött be mindent. És ez a halál mindörökre megszűnt. Most már a halált elszenderülésnek nevezzük, ideiglenes álomnak. Amikor meghalunk, nem kétségbeesés feneketlen mélységébe távozunk, nem az Istentől való elhagyatottságba, hanem az Istenhez, Aki annyira szeretett minket, hogy szeretett Egyszülött Fiát adta oda, hogy higgyünk az Ő szeretetében! Vajon kételkedhetünk-e ebben a szeretetben, amikor látjuk, tudjuk, mibe került Istennek ez a szeretet: Krisztus életébe, Krisztus halálába. Ő vállalta az emberektől való eltaszítottságot, az Istentől való eltaszítottságot, a Getszemáni kert borzalmát, várva a halált és tudva azt, hogy egyik tanítványa árulja el, tudva azt, hogy néhány óra múlva egy másik tanítványa Péter megtagadja Őt és, hogy mindnyájan elhagyják, hogy magányosan kell meghalnia, egyedül Azt mondja nekünk: nézzétek, még ezt is magamra vállaltam, hogy elhiggyétek: Isten szeret benneteket, és mivel Isten szeret benneteket, üdvözültök, meg vagytok mentve. Az üdvösség ugyanis nem tőlünk függ, hanem a szeretetnek ettől a csodájától És mi? Mivel tudunk válaszolni, reagálni erre a szeretetre? Áhítattal, remegve fogadhatjuk ezt a szeretetet a szívünkbe. Azt tehetjük, hogy ámulva állunk meg a legyőzhetetlen isteni szeretet e csodája előtt. Ha ezt megértettük, akkor egész életünk folyamán hálát adhatunk, egész életünket hálaadássá tehetjük. Ne kötelességből hódoljunk Isten előtt, ne szükségből teljesítsük az Ő parancsait, hanem mondjuk azt: Uram! Ha Te ennyire szeretsz minket, akkor lehet Téged tisztelni, szeretni, Neked engedelmeskedni, mivel a Te utad az élet útja És egész életünket tegyük hálaadássá, de nem szóval, nem hálaénekkel, hanem az életünk hálájával: úgy kell szeretnünk minden embert, ahogyan Isten szereti őt bármilyen áron és mindvégig. És ha megtanulunk így szeretni, akkor világunk egy másfajta világgá lesz. Akkor eljön közénk az Isten országa, a feltámadás, új élet. Ennek érdekében azonban mindannyiunknak meg kell halnunk nem testi halállal, nem az elválás szörnyű halálával, hanem az önszeretetről való lemondással, az önmagunk keresésének elvetésével, meg kell nyílnunk Istennek, másoknak, másokért kell élnünk. Mivel csak az támadhat örök életre, aki ledobta a vállairól a régi, szükségtelen ruházatot, minden ideiglenest, minden romlandót Így élni fogunk és létrehozunk egy olyan világot, ahol az Úrnak öröme telik bennünk, mi meg örömmel nézünk az Ő arcába és minden ember arcába. Ámen. Dr. Kaulics László püspöki helynök

2 /2 GÖRÖG KATOLIKUS PÁSZKA nnagypéntek Egy-egy eseményt talán akkor érthetünk meg a legjobban, ha megismerjük annak résztvevőit. Ismerjük meg közelebbről a keresztre feszítés tevékeny résztvevőit. Annás és Kaifás főpapokat pl. Híres, vagy inkább hírhedt emberek ők. Annásról még a Talmud is megemlékezik. Ezt írja róla: Jaj Annás házának! Fiai a templom kulcsait őrzik. Vejei az őrség vezetői. Egész háza a nép elnyomója. Nemcsak elvi okai vannak Jézus megölésére. Személyesen is érdekelt ebben, hiszen a templomban kereskedők neki fizetnek a bevételükből. Amikor Jézus felforgatja az árusok asztalait és kikergeti őket a templomból nagyhétfőn, Annásnak okozza ezzel a legnagyobb kárt. Indulata látszik is Jézus elfogásánál. Minden eszközt felhasznál: árulást, sötétséget, erőszakot, hamis tanúkat. Nem tartja be a kihallgatás elemi előírásait sem. Kényszeríti Jézust maga ellen vallani. Az Olajfák hegyén és a főpap udvarában Jézus után Péterrel történnek a legnagyobb változások. Hajlamosak vagyunk könnyen elítélni, pedig sok a pozitív vonás viselkedésében. Jézus elfogásakor ő az egyetlen a tanítványok közül, aki kész harcolni is a támadókkal. Mesterének elfogása után sem fut el. Követi őt az oroszlán barlangjáig. Sőt, be is megy oda. A szeretet hajtja, ad erőt ehhez neki. Ez a szeretet gyengül meg, amikor a szolgáló rákérdez. De a kakasszóra újra élni kezd a szeretet szívében, és ez menti meg a haláltól. Sírni kezd. Ezért, amikor Jézus feltámadása után előveszi Pétert, nem számon kéri a tagadását, hanem megerősíti a szeretetét. Háromszor. Annyiszor, ahányszor az meggyengült a főpap udvarában. János apostol érzelmek nélkül közli evangéliumában a tényeket. Nincs ítélet a mondataiban. Inkább csak üzenet: Még a legszeretőbb, legbátrabb, lehűségesebb ember is belecsúszhat Isten tagadásába. Ha velünk is megtörténik ez, ne szégyelljünk sírni. Pétert a könnyei mentik meg. Mert aki tud sírni, azt meg lehet vigasztalni. Az nem dobja el magától az életet. Nagypénteknek ugyanaz a nép a főszereplője, mint virágvasárnapnak. De már előjellel. Jól látszik, mire képes a gyűlölet és a tömeghisztéria. A gyűlölet valóban megvakít. Jól látszik ez abból, ahogyan a zsidók kínosan ügyelnek arra, hogy ne menjenek be a pogány Pilátus házába, hogy a húsvéti bárányvacsorát elfogyaszthassák. S miközben erre centiméteres pontossággal ügyelnek, nem veszik észre, hogy közben az Isten Bárányát ölik meg, akinek vére mindenki életét megmenti. Vak és öl a gyűlölet. Benne is van a szóban. És hazug is. A zsidók hazudnak Pilátusnak, amikor azt kérdezi, miért hoztátok ide ezt az embert. Nem a vallási okot mondják, - az igazit (ezért soha nem ítélné el Jézust), hanem kreálnak egy politikait: Királlyá tette magát. Micsoda vád. Jézus soha nem akart király lenni. Éppen ez a bűne a zsidók szemében. Hogy nem harcos, felszabadító Messiásként érkezett, hanem megbocsátó, szelíd Isten Fiaként. Vágyukat most Jézus bűneként tüntetik fel. Ma is sokszor előfordul ez. Régi módszer. Íme itt az írott mintája. Pilátus rá is kérdez: A ti királyotokat feszítsem-e meg? A válasz: Nekünk nincs királyunk, csak császárunk! Ezzel az Istent tagadják meg. A próféták ezt sulykolták századokon át a népbe: Isten a ti királyotok. Most lemondanak róla egy gyilkosság kedvéért. Ennyire vakká tehet a gyűlölet. Minket is. Ha nem tudom letenni, engem is elpusztít. Egy nemzetet is. Befelé rombol. Egy svájci orvos vizsgálatokkal megerősítve írta le, hogy egyik betegének folyamatosan romlott a vérképe, gyengült az állapota. Semmilyen gyógyszer nem használt. Aztán minden külső hatás nélkül, egyszerre csak javulni kezdett, és egyetlen nap alatt minden lelete normális lett. Amikor elbeszélgettek, akkor derült ki, hogy lelkében hatalmas gyűlölet tombolt. Ez hozta az általános gyengülést. Amint kibékült haragosával, és Istennek is le tudta tenni gyűlöletét, javulni kezdett. Ezt üzeni a Miatyánkban Jézus is. bocsáss meg, amint mi is megbocsátunk. Még van két napunk húsvétig. Ha igazán meg akarjuk érni Jézus feltámadását, saját, jól felfogott érdekünkben bocsássunk meg. A kereszt alatt két csoportot látunk. A katonákat, akik Jézus ruháin osztoznak, s hogy érdekesebb legyen, játszanak, kockával döntik el a sorrendet. Játék a kereszt alatt. Az elembertelenedés, a megszokás, a közömbösség nem ismer határokat. Mindent meg lehet szokni. Városi papként sokféle embertelen viselkedést láttam halál közeli helyzetekben. Amikor valakinek semmi és senki nem szent. Amikor szertartás alatt könnyedén cigiznek, fotóznak, rágóznak és csevegnek emberek. Ez történik a kereszt alatt is. Veszekedés a koncon. Még él, de már nem számít. Egybeszőtt köntöse értékes. (jelképes is ez: a főpap ruhája készült, egybe szőtt anyagból. Jézus is főpap.) Kenetkő Van egy másik csoport is a kereszt alatt. Három asszony és János apostol. Három az egyhez. Kb. ma is ez az arány a templomban férfiak és nők létszámában. Bennük, általuk a szeretet áll a kereszt alatt. Négyen a ruháján osztoznak, négyen pedig az utolsó szavain Jézusnak. Mit tesznek? Állnak. Van, amikor nem szabad rohanni. Amikor meg kell állni, befelé cselekedni. Csak Rá figyelni. Krisztus keresztje ilyen hely. A mai nap ilyen nap. Jó, ha elcsendesedik a házunk. Ha már nem akarunk semmit sem elintézni. Ha nem szól Tv, rádió, magnó. Ha tudunk befelé és fölfelé figyelni. Miért fontos ez? Hogy meglássuk és meghalljuk, amit Jézus mond. Mert ha csak elszáguldunk a kereszt mellett, ha csak a templomban szánunk rá időt, akkor itt marad, nem ér haza velünk, nem tud minket meglátni és megszólítani. Ha nem próbáltál még a házadban megállni a kereszt alatt, ma mindenképp tedd meg. Megmondom, mit fogsz tapasztalni. Egyrészt: gondoskodik rólad, mint anyjáról, ha erre van szükséged. Másrészt feladatot ad, mint János apostolnak. Hazafelé menet, vagy szobánk csendjében gondoljuk át kit is rendelt mellénk, akin keresztül gondoskodott és gondoskodik rólunk. Mindennap köszönjük meg ezt. Gondoljuk át azt is, kit bízott miránk, akiért felelősek vagyunk? Ha nem tudod a választ az elsőre, ha nem teljesíted a rádbízottakról való gondoskodást, akkor még nem álltál meg igazán Jézus keresztje alatt. Tedd meg ma! Polgári László, ökonómus-parókus

3 GÖRÖG KATOLIKUS PÁSZKA 3/ ZARÁNDOKÚT A KÁRVÁRIA HEGYEN Jálicsné Klára Szorongással a szívemben, de a beteljesülés biztos tudatával lépkedek felfelé a Golgota meredek lépcsőin, hogy meglássam Urunk kínszenvedésének és kereszthalálának helyét. Végre láthatom azt a helyet, amelyet gyermekkorom óta számtalanszor elképzeltem, mindig is remélve, hogy egyszer eljutok ide. Íme megadatott. Szememnek teljes csalódás, lelkemnek ujjongó öröm. Mindenütt márvány, mozaik, arany, ezüst, képek, fények, csillogás, embertömeg. Végre megpillantom a márványpadlóból kiemelkedő, üveggel lefedett, kivilágított kőtömböt. Azt a hegyet, ahol Krisztus keresztje állott, s ahol kínhalált szenvedett. Tekintetemet és lelkemet fogvatartja a látvány. Másokét is. Mély megilletődöttséggel állunk, térdelünk, imádkozunk csendben. Az előzetes tájékoztatás szerint katolikus zarándokcsoportok itt hangosan nem imádkozhatnak. Átvillan az agyamon a keresztények megosztottságának végtelenül fájdalmas és tragikus volta. Pillantásomat fölfelé vonzza a feszület, rajta korpusz, Jézus megkínzott, elgyötört teste. Némán állok előtte néhány percig. Szemlélem az emberi kínnak, Jézus itt halt meg szenvedésnek, Krisztus Urunk által átélt szörnyűségét. Szeretnék itt időzni még egy kicsit, de nem lehet, mert sodor a tömeg. Néhány méterrel arrébb emberek gyűrűjében észre veszem a kenetkövet. Igen átható illatú olajban úszik egy nagy kőlap, amelyen egy ember fekve elfér. Arab keresztény asszonyok selyemkendőikkel törlik a kőlapot. Az illatos olajjal átitatott kendőiket ruhájukba rejtik. Én is megtörlöm a követ egy zsebkendővel. Szokatlanul erős, émelyítő illatot őriz meg a zsebkendőm még hónapokig. Krisztus testét az Istenfélő József levevén a fáról ezen a helyen tiszta gyolcsba göngyölé és illatos szerekkel ellátva új sírba helyezé. A Szent Sír szememnek újabb csalódás, lelkemnek megrendülés. Krisztus sírboltja márvánnyal, arannyal, ezüsttel, selyemmel, bársonnyal borítva, ikonokkal teleaggatva. Becsukom a szemem és tudom, hol térdelek. Ez a földkerekség egyedülálló szent helye, amely befogadta Isten Fiának holttestét és tanúja volt feltámadásának. Ez a mi keresztény örömünk, reményünk alapja. Szívszorító élmény itt lenni és nehéz innen elmenni. Áldott legyen az első Húsvét és minden utána következő a világ végezetéig. FELTÁMADÁS a börtönben Végre elérkezett a nagy nap, amikor együtt örülhetünk és ünnepelhetjük Jézus Krisztus föltámadását. A nagyböjtben a bezártságban és a zárkában eltöltött idő eredményes kihasználásával is el lehetett jutni az Üdvözítőhöz. Olykor-olykor alkalmas az idő az ember számára a magábaszállásra, az elmélyülésre, az önvizsgálatra. Különösen akkor, amikor csend és nyugalom uralkodik. Sokszor elég egy,,szikra", hogy feszültség, egyet nem értés, probléma legyen és utána már nagyon nehéz visszahozni a nyugodt légkört. Természetesen ilyenkor van szükség a böjti gyakorlatra. Amikor az ingerült szóra kedvesen válaszolunk, nem sértődünk meg, ha megbántanak minket, baráti szeretettel reagálunk az esetleges agresszív viselkedésre. Nem könnyű ezt megtenni, sőt néha nagyon nehéz, de hát ez a felkészülés lényege! Ezt próbálták megtenni azok a fogvatartottak, akik krisztus mellett kötelezték el magukat és vele akarnak haladni életük további szakaszában. Vannak, akik a hit és a lelki élet legelső lépcsőfokain kapaszkodnak fölfelé és igen sok segítségre van szükségük, hogy képesek legyenek haladni, vannak, akik már magasabb fokra is elértek, de nekik is szükségük van segítségre, hogy még magasabb szintre tudjanak fellépni. Nem mindenki érett meg arra, hogy a Szent Liturgia jelentését, ajándékait befogadja és az lelki fejlődésére szolgáljon. Lelkes csapatommal (férfiak és nők vegyesen) elhatároztuk, hogy mindenkinek átadunk valamit a húsvét öröméből. Felbuzdúlva a karácsonyi misztériumi játék sikerén a húsvéti ünnepre is készültünk egy ilyen játékkal és a nagyhét végén előadtuk a fogvatartotti közönségnek, kidomborítva Jézus Krisztus elárulását, meg nem értését, tűrését és áldozatvállalását. Ezen keresztül nagyon sokan megértették, hogy mit tett értünk a Megváltó. Húsvét vasárnap délelőtt elvégeztük a feltámadási szertartást, amelynek énekei nagyon lelkesítőleg hatottak mindenkire. Mindannyian megéreztünk valamit húsvét misztériumából. Ezután buzgó csapatommal lementünk a börtön konyhájába és elvégeztük a pászkaszentelést, hogy ezzel is hirdessük Jézus Krisztus mindenkiért föltámadt, kivétel nélkül mindenkinek elhozta a húsvéti örömöt, kapcsolatba kerülhetünk vele az élet minden helyzetében és segítséget, megoldást kaphatunk minden problémánkra. Lipták Pál - miskolci börtönlelkész

4 /4 anincs könnyű helyzetben, aki az Árpád-korban (X. XIII. század) épült templomaink rítusáról; görög-, vagy latin szertartáshoz tartozásáról biztosat akar mondani. Ennek legfőbb oka, hogy ezek a templomok többnyire csak töredékeikben, leginkább földalatti alapfalaikban maradtak fenn. Másrészt ebből a korból alig maradt hiteles oklevél az utókorra. Amik fennmaradtak azok is többségben 1204-, 1215-, vagy 1220 után készült hamisítványok. Ezekben az években kezdődött el a magyar görög szertartású egyház latinosítása tó már a latinokhoz hasonlóan cölebsz bazilita szerzetessekkel szemben is bizalmatlan lesz Róma. A katolikus egyházban csak két szerzetesi regulát: a bencésekét és az ágostonosokét ismeri el. Megindul (és kb. másfél évszázadig eltart) a korábban görög szertartású kolostorok, templomok stb. latinok általi átvétele. Ezzel megteremtődik a kényszer a korábban görög tulajdonú egyházi vagyon eredeti okiratainak megsemmisítésére, pótlására, vagy a latinok nevére történő áthamisítására. I. Hiteles okiratok hiányában mégis, milyen szempontok alapján állíthatjuk ezer éves kor körüli templomokról, vagy maradványaikról, hogy az Árpá-korban a görög szertartáshoz tartoztak? Több tényező egybecsengő tanúsága esetén beszélhetünk megalapozott állításról. Elsősorban a következő három tényező segíthet az eligazodásban: 1, a templom titulusa (=védőszentje), 2, a templom építészeti formája 3, az építtető, vagy használó rítusa, illetve egyéb történelmi körülmény. ad 1, A templomok védőszentjeit vizsgálta Mesterházy Károly. Összeszámolta a mai Magyarország területén azokat a helységeket, melyek neve az ortodox egyházban tisztelt szentekre utal (templomainak titulusai e szentek voltak): Szent Miklós (111), Szent György (100), Szent Demetet (20), Szent Kozma és Damján (20), egyéb (43). Összesen háromszáztíz helység egyenletesen elosztva a Kárpát-medence közepén. Nagyon fontos tudni, hogy A szelepcsényi Kódex rituáléinak tanúsága szerint a keleti szenteket a keleti rítus szerint ünnepelték. Mesterházy listáját ki kell egészítenünk még legalább kettő, a keleti egyházban és hazánkban is igen gyakran tisztelt szenttel. Az egyik az Istenszülő Szűz Mária. Magyarország templomainak Ő a leggyakoribb védőszentje. Legősibb magyar szerzetes GÖRÖG KATOLIKUS PÁSZKA Árpád-kori görög szertartású templomok megyénkben kolostorunknak, a veszprémvölgyi görög apácakolostornak is Ő ( Szentséges Istenanya ) a védőszentje. A másik görög szertartásúakra jellemző védőszent Szent Mihály arkangyal, aki az előfordulás gyakoriságát illetően ötödik helyet foglal el a magyarországi templom titulusok között. (Kovács Bélától vett adat.) Magyarország első püspökségének, a görög Hierotheosz püspök által kormányzott gyulafehérvári püspökségnek is ő lett a védőszentje. Ugyanígy Géza fejedelem feleségének, a görög szertartású Sarolta fejedelemasszonynak a székvárosában, Veszprémben felállított Esztergomot megelőző első magyar érsekségnek (a legtöbb történész csak püspökségként ismeri el) és a székesegyháznak is Szent Mihály az égi pártfogója. ad 2, A templomok építészeti formájából is következtetni lehet arra, hogy latin, vagy a görög rítushoz tartoztak-e. A korai magyar templomépítés két irányból indult: Bizánc és Nyugat felől Noha a bizánci építészet is jól ismerte a háromhajós bazilikát, (Györffy szerint: Ilyenné épült a szerémvári görög Szent Ernyeszékesegyház 1018 után. ) elterjedt és jellemző alaprajzi típusa mégis a centrális templom lett: főleg kerek és karéjos templomok. Legalább 169 ilyet ismerünk a Kárpát-medencében. Legnagyobb részük persze kerek hajójú (rotunda) plébániatemplom. Gervers-Molnár Vera elsősorban bizánci hatást feltételez mögöttük: A rotunda típusú korai templomocskák Közép-Európában terjedtek el, a Cirill és Metód által misszionált területen: cseh, morva, magyar, dalmát és lengyel földön Cseh tudósok építészeti formájukban a testvérpár által terjesztett stílusirányzatot látják. Nyugat- Európában inkább palotakápolnaként, vagy temetői karnerként fordulnak elő. Plébánia templomként esetleg mutatóba találhatók. Györffy György a centrális templomok közül csak a karéjosokat (3-, 4-, 6-, 12 karéjos) ismeri el görög rítusúnak: E típushoz sorolható a ma is álló, belső karéjokkal tagolt kiszomborikarcsai-, gerényi körtemplom, a Csanádvár térképéről kivehető háromkaréjos kápolna (cella trichora), s melléjük állítható a pécsi cella trichora, melyet X/XI. században festettek ki, Gyula, Ajtony és Tormás kápolnái végül az apostagi görög rotunda, mely 12 karéjos volt. A latin rítusú templomok javarészt kis rotundák, kerekegyházak voltak Kozáknak a rotundákról később megjelent tanulmánya, amit Györffy György lektorált, mégis egyértelműen fogalmaz: A középkori Magyarország centrális templomai alapos fölülvizsgálatot igényelnek. Így summázhatjuk következtetéseit: Csaknem bizonyos, hogy a X-XI. század folyamán a püspöki székesegyházaink közelében (Veszprém, Eger, Esztergom, Gyulafehérvár, Nyitra) megismert körtemplomok keresztelő egyházak voltak, első székesegyházainknak mondhatók (kéthárom évtizedig). A gyulafehérvári székesegyház régi sekrestyéjének padló alatti rétegében egy körkápolna tekintélyes maradványai kerültek elő. Habarcsa téglaporral kevert. E Bizáncban szokásos habarcs használata is felvetette a bizánci-bolgár kapcsolatok lehetőségét, Gyula 948 körüli megkeresztelkedése és Hierotheosz görög püspök Magyarországra jövetele mellett Egyértelműen kimondhatjuk, hogy a gyulafehérvári körtemplom első magyar keresztelőegyházunk, s azt valószínűleg Gyula építette, amikor Hieroteosz püspököt magával hozta. Érezzük a súlyát e kijelentésnek, de az igazság azt kívánja, hogy kimondjuk ezt. Ez a hazánk területén megindult bizánci térítés talán Cirill és Metód tanítványai nyomán első építészeti emléke Ez azt is jelenti, hogy megelőzi a későbbi cseh, lengyel, félköríves szentélyű körtemplomokat és mintául szolgált a hasonló magyarországi templomok építéséhez. Az elmondottak alapján a magyarországi Árpád-kori körtemplomokat általánosságban görög rítusú templomoknak tarthatjuk, melyekben Aranyszájú Szent János Liturgiáját végezték, és prototípusukat nem Aachenben, (itt is Bizánc volt a minta) hanem közvetlenül a konstantinápolyi császári palotakápolnában kell keresnünk, ahonnan Hieroteosz hazánkba érkezett, hacsak valami más indok nem egyértelműsíti a latin rítushoz való tartozásukat. (Ilyenek például az 1200 körül osztrák mintára Sopron és Pozsony vonzáskörzetében épült temetői emeletes csontházak, ún. karnerek.) ad 3, A templom építtetőjének, vagy használójának ismert rítusa is egyértelműsítheti magának a templomnak a rítusát. Erre példa Szent István unokaöccsének, Delján Péternek, a bolgár cárevicsnek az esete, akinek a történészek szerint a tarnaszentmáriai templom volt az ún. udvari temploma, és a feldebrői bazilita atyáknál művelődött. Az ő személye mind a két helység egyházát és e birtok urainak, az Aba családnak a görög rítushoz kötését is megerősíti. A kabar magyaroknak a keletiektől közvetlenül átvett keresztény hagyományát Szabó

5 GÖRÖG KATOLIKUS PÁSZKA 5/ János Győző is kimutatta, Kovács Béla pedig állította. Természetesen egyéb építészeti és történelmi adalékok is ugyanezt erősítik meg. II. Most pedig ismerkedjünk meg megyénk Árpád-kori görög szertartású templomaival. Megyénk alatt Borsod Abaúj Zemplén megyét értem, amely a középkorban Heves megyét is magában foglalta, (Aba-) Újvár megye részeként. E megyék eddig feltárt templomai közül a mai Magyarország területére tizennégy esik. Borsod megyében négy ilyen rotundát ismerünk: 1, Boldva: A rotunda védőszentje Antióchiai Szent Margit, a 14 segítő szent, és a 4 fő szűz (Ágota, Dorottya, Alexandriai Szent Katalin és Margit) egyike. Származására nézve a keleti egyház szentje. A rotunda alapjai az apátsági templom előtti parkban láthatók. Átmérője tekintélyes, 12 m. Egyidőben épülhetett a kolostorral ( ). Valószínűleg itt másolták a Pray-kodexet, amelyben megőrződött a Halotti Beszéd, elsőrangú magyar nyelvemlékünk, amely a görög szertartású papi temetés csendes imáinak összeollózott szövege. A végén lévő könyörgés pedig azonos a parasztáz ekténiájával. Tehát az itteni kolostor, vagy minimum baziliták és bencések által vegyesen lakott, vagy a bazilitáktól 1210 körül a bencések által átvett kolostor lehetett. A Pray-kodexben ( Sacramentarium Bolvense ) őrződött meg a rotunda emléke is: a húsvéti szertartásnál előírták, hogy a körmenet a templom oltárától indul és a Cum rex gloriae antifonát énekelve vonul a Szent Margit kápolnához. Nekem a rex gloriae antifona az Előszenteltek Liturgiájából a Nagybemenet énekét juttatja eszembe: Most az égi erők láthatatlanul velünk szolgálnak, mert a dicsőség király vonul be 2, Kissikátor: A szokatlanul nagyméretű, 28 m átmérőjű rotunda alapfalai 2 m mélységben románkoriak. Szentély nélküli egyszerű körfalán kör sátortető és azon kicsiny nyolcszögletű hagymakupolás huszártorony található. Mai állapotában jurtaszerű külleme van. Eredeti védőszentje Szent Miklós. A mai titulusa pedig Havasboldogasszony. 3, Sály-Lator: Feltételezett védőszentje Szent Miklós. A települést Anonymus szerint Örsúr apja Ócsád (=Ousad, a hét Kun-Kabar vezés egyike) kapta Árpádtól. Lator-Váralja település rotundáját a Rózsavár u. 61. telken tárták fel, de visszatemették. Kisméretű, szentély nélküli rotunda volt. 4, Szalonna: A rotunda védőszentje Antióchiai Szent Margit. Hazánk egyik legszebb rotundája. Belső déli falán XIII. századi freskómaradványok láthatók a védőszent életéből. A XIV. században téglalap alapú hajóval toldották meg. A falu a kun-kabar Örsúr nemzetség birtoka volt, (e nemzetség eredeti központja Lator volt, később Kács) akikről az Abákhoz hasonlóan eleve valószínűsíthető a görög szertartáshoz tartozás. A mai Magyarországon az Árpád-kori Abaúj megyének a Heves megyei részében főleg a Mátra-vidéki Aba birtokon ismerünk 7 feltárt korai centrális templomot, ebből 4 rotunda. A mai Abaújból csak Abaújvár főesperesi templomáról van tudomásom. 5, Feldebrő: Védőszentje eredetileg Szent Kereszt lehetett. Ma Szent Márton. Nagyméretű (20 X 20 m) öthajós, egyenlőszárú görög kereszt alaprajzú, középen négy oszlop által tartott kupolás templom. Az Árpád-korban bizonyára az európai keresztény építészet egyik legjelentősebb alkotása volt. Keleti-, bizánci építészeti, festészeti koncepción alapszik. Az altemplom, a sírkamra a letekintő ablakokkal és a felső centrális templom egy időben, és egységes elgondolás szerint épült. Építtetője Aba Sámuel, a (kun-) kabar törzsszövetség Mátra vidékén megszállt vezéri dinasztiájának sarja, Szent István sógora, bizalmi embere, hadvezére, később nádora, között Magyarország királya. Abasáron építette fel főúri palotáját és palotakápolnáját. Feldebrőn királyhoz méltó bazilikát akart építeni, valószínű rokonai fejezték be az építkezést a király váratlan halála miatt. Aba Sámuel korában Feldebrő lehetett a magyarországi bazilita szerzeteseknek az egyik központi kolostora. Az itt talált görögös főpapi pásztorbot is erre utal. Nem véletlenül feltételezik, hogy itt folyt Delján Péter, cárevics nevelése. Afeldebrői templommal rokon építmény volt Székesfehérváron a Szent Péter és Pál- (1000 k..), illetve Szekszárdon a Szent Megváltó apátsági templom ( ). Feldebrő, templom alaprajz 6, Abasár: Aba Sámuel itt építette a palotájához, vagy monostorához csatlakozó rotundát. Maradványait ban tárták fel. A kísérő leletek (S-végű hajkarikák stb.) alapján XI. századra keltezik. Titulusa ismeretlen. Előbb ide temették Aba Sámuelt, majd Feldebrőre szállították. Aba Sámuel fiai I. Endre királlyal Kijevből haza érkezve a XI. század második felében építtették fel Visontán a Szt. Kereszt, Domoszlón pedig a Szt. Demeter titulusú templomokat, stb. (Kovács Béla kutatásai alapján.) Valószínű ők emelték az Abasár-Pétermál-i négyzetes hajójú templomot is, a XI. sz. második felében, melynek alapfalai fel vannak tárva. E templomok előképei bizánci jellegű építészeti formák voltak. 7, Tarnaszentmária: Védőszentje Egyiptomi Szent Mária, a kinek a közbenjárását Krétai Szent András Nagykánonjában, nagyböjtben kérjük. A három félkörből álló, triconchás szentélye a görög liturgia elvárásainak akart megfelelni (szentély, prothesis, diakonikon). Lehet, hogy már Géza fejedelem testvére, Mihály herceg építette, akinek Györffy szerint bizánci, vagy bolgár felesége volt. (Az altemplomban talán Mihály herceg lett eltemetve.) Itt volt az otthona Delján Péter, bolgár trónörökösnek és édesanyjának, Szent István nővérének. 8, Eger: Az egri várban történt feltárás legjelentősebb lelete a rotunda, amely mindenképpen a XI. század első felében épült, és ez lehetett Eger első temploma, ún. keresztelő-egyháza. 6,5 m átmérőjű hajójában egy előkelő személy sírját is megtalálták. Eger környékén is volt kabar birtok. Bizánci pénzeket is találtak errefelé. Ez a rotunda is görög rítusú lehetett. 9, Kisnána: A falu az Abák birtokterülete volt. A XI. századi rotunda Egyházasnánának volt a plébánia temploma. Titulusa Mindenszentek. 10, Mezőtárkány-Márkegyháza: A rotuda alapjainak pusztán a töredékét találták meg. 11, Gyöngyöspata-Póctető főesperesi temploma. (Pata II. temploma) Pata első temploma alapjának csak egy piciny falszakaszát találták meg a II. templom alapja alatt és a XI. század első felére keltezték. (Az első egri székesegyházzal azonos időben épülhetett, vagy talán még azt is megelőzve. ÉK-Magyarország legkorábbi centrumai Eger és Pata voltak.) A II. templom titulusa Szent Péter után keletkezett és az I. Endrével Oroszországból haza érkező 3 Aba fiú jóvoltából épülhetett meg, nyílván a korábbi kisméretű templomtól rangosabb templomként orosz mintát követve. Magyarország eddig ismert főesperesi templomai közül (Szabolcs, Abaújvár, Visegrád) ez a legkorábbi. Hajója kissé szabálytalan négyzet alapú és íves szentélyzáródású. (A pici szabálytalansággal épült templomok magyarázata Egyiptomi Nagy Szent Pachomiuszra vezethető vissza. Életrajzában olvasható: Csak az ördög munkája lehet, ha egy művet a

6 /6 tökéletessége miatt megbámulnak, hiszen ökéleteset csak az Isten alkothat. A templomépítők, hogy ezt a vádat elkerüljék azért ejtettek kisebb hibákat munkáikon.) Orosz párhuzamai: Perejaszlav-Hmelnicki, Belgorodka (Kijev közelében), és Sztavogorodka Szent Mihály temploma. Szabó János Győző ezek alapján jogosan méltatlankodott, hogy ti. hazánkban a bizánci formák közvetítésében az építészeti kutatás Oroszországgal nem számol. Vajon miért? Perejaszlav-Hmelnicki, templom alaprajz 12, Abaújvár főesperesi templom. Itt volt az Aba nemzetség felsőabaúji központja. Az ásató régész, Gádor Judit a XII. század elejére keltezteti e négyzet alaprajzú templomot, és nem tud róla, hogy, mint Visegrádon és Patán egy korábbi templomra épült volna. Teljes belső hossza 15,6 m. A négyzetes hajó nyugati felében középen két pillér volt kivehető (Szabolcsban 3-3 pillér, Patán 2-2 pillér, Visegrádon a hajó nyugati végében középen egyetlen hosszú pilléralapozás volt). Ezek tarthatták a kupolát. Zemplén megyében mindössze két feltárt Árpád-kori centrális templomot ismerünk.: 13, Sárospatak: A rotunda védőszentje Szent Mihály, eleve a görög szertartáshoz tartozást valószínűsíti. Először a kunkabar Ketel birtoka, majd I. András a Kijevből hozott Anasztázia királyné kedvéért birtokcserével megszerzi. Szt. Mihály rotunda Ekkor, a XI. században épülhetett a rotunda, de okleveles adat nincs róla. A birtokosai a görög rítushoz köthetők. Patak Árpád-kori plébánia templomából csak néhány kőborda ismert, és a titulusa: Szent Miklós. A kabar hagyományból és az orosz kapcsolatból következhetett a templom formája és korai építése is. Sajnos a vártemplom alatt a sok sírral GÖRÖG KATOLIKUS PÁSZKA szétáshatták az eredeti alapokat. 14, Karcsa: Kívül kör, belül hat félkörfülkés rotunda. A későbbi hozzáépítések és durva átalakítások ellenére hazánk egyik kiemelkedő műemléke ban a keresztes lovagok, a Johanniták birtokai között szerepel Karcsa, de rotundát a Johanniták egyetlen magyarországi birtokukon sem építettek. Itt ugyan miért építettek volna? Ez a rotunda már a XI. század második felében megépülhetett. Védőszentje ugyancsak keleti származású, Antiochiai Szent Margit. Miskolc Árpád-kori templomaira korai okleveles adat-, és a korabeli épületek részletes feltárása híján csak következtethetünk. A legrégibb templom valószínű a Szent György kápolna volt, amit az Avason feltételeznek, de sem a helye, sem a formája nem biztos, csak a titulusa, ami a görög rítusra utal. Ez akár rotunda is lehetett. A mai avasi református-, és a diósgyőri római katolikus templom is az Árpád-kori templomok helyén épült, és görög szertartású lehetett. Az Árpád-kori templommaradványok nincsenek részletesen feltárva. Az avasi templomot hosszhajós, külső sekrestyésnek és egyenes záródásúnak mondják, de az eredeti hosszhajó, amit később bővítettek, akár négyzet alaprajzú is lehetett. Anonymus szerint Miskolcot két kunkabar vezér kapta birtokul. (Ezek görög kötödése ismert.) Diósgyőr ura Ocsád (=Usad) lett, akit a XIII. században váltott a dukátus bihari részéből érkezett Ákos nembeli Ernye bán. (Róla kapta nevét városunk mai Erenyő része.) Már a neve is árulkodik a görög szertartáshoz tartozásáról, hiszen közismert, hogy Szent István által alapított szerémvári görög püspökség székesegyházának a védőszentje is Szent Ernye (Iréneusz) lett. Miskolc városának pedig Miskolc nevű első ispánja volt a névadója, aki Bunger nemzetségének a leszármazottja. Családjának és az itt lakóknak is köze lehetett a görög szertartáshoz. Erről árulkodik az a X. századi görög feliratú ereklyetartó mellkereszt, amit a miskolci repülőtéren ástak ki. A diósgyőri templom mai patrociniuma B. Sz. Mária neve. Ez az eredeti maradhatott. Sz. Mária a görögöknél kedvelt égi pártfogó volt. Az avasi templom, ahogy ma fennáll, legrégibb falai csak a XIV. sz. elejéről valók. Építtetője, István nádor a saját védőszentjét Szent István királyt tette meg patrónusának. Tehát itt a korábbi görög patrocinium megváltozott, és ma ismeretlen. Dr. Szarka János diósgyőri parókus Megkezdődött! Miután a tervezések illetve egyeztetések hosszú sora nyugvópontra jutott és Fülöp Püspök atya javaslatára a védőszentünket is megtaláltuk Szent András apostol személyében. Sikerült a tavalyi enyhe ősznek köszönhetően elkezdenünk Szirmán a templomunk építését. Az akkor még közelgő - ma már érezhető válság jelei is bíztattak erre minket, mert nem szerettük volna, ha a sok évi gyűjtés, a sok jó szándékú adomány értékét vesztené. Hihetetlen összefogással és lelkesedéssel párosult mindez. Nagyon megható jelenet volt, mikor a gép elkezdte ásni az alapot, és mi akik néhányan ott álltunk a Mennyei Király elimádkozásával kértük a Szentlélek segítségét e hatalmas munkában, hogy az Isten dicsőségére és az emberi közösségeink javára templomot emelhessünk. Később a beköszöntő téli hideg illetve eső természeténél fogva megakadályozta a folytatást. De ez alatt az idő alatt sem tétlenkedtünk, hiszen terveinkben észrevehető kisebb hibákat kijavítottuk és sikerült beszerezni az épülő templom és közösségi ház összes tégláját. Reményeink szerint a tavaszi kikelet, a Krisztus sírjából áradó világosság és erő segít bennünket, hogy folytatni tudjuk ezt a munkát.az egyházközségünk számít minden jó szándékú ember segítségére, mely nemcsak anyagi, hanem lelki erőforrás is lehet. Mi e kis imádságunkkal fordulunk nap, mint nap a Mindenható Istenhez és Szent András apostol közbenjárását kérjük: Istennek elsőként meghívott apostola Szent András, aki testvéredet Pétert és a kenyérszaporításkor az ismeretlen fiút Jézushoz vezetted. Vidd kérésünket Isten elé: segítsen bennünket, hogy tiszteletedre templomot építhessünk! Nyisd meg szívünk nagylelkűségét, vezess hozzánk jó szándékú adakozókat! Járj közben érettünk Krisztus Istenünk előtt, hogy adjon békét és egyetértést fáradozó munkásaidnak! Szent életed és kiváló tetteid vezessenek bennünket, hogy szent templomodba életünk végéig veled együtt a mi Urunk Jézus Krisztusnak szolgáljunk. A Szent András apostol könyörgésére Krisztus Istenünk, teljesítsd a te néped kérését, mert minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről van és téged dicsőítünk kezdetnélküli Atyáddal, legszentebb, jóságos és elevenítő Lelkeddel együtt, most és mindenkor és örökkön örökké. Ámen. Stefán Zoltán, szirmai parókus

ISTENI IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA

ISTENI IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA Harangszó ÜNNEPI A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója XXII. évfolyam 2. szám Tartalom Az irgalmasság, a harmadik évezred fénysugara az emberiségnek...1 Szűz Mária húsvétja...2

Részletesebben

Tegyünk tanúságot a szeretetről. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja

Tegyünk tanúságot a szeretetről. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja VILÁGP STA Újfolyam, VII. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2011. tél Tegyünk tanúságot a szeretetről Aranymise az égben és a földön 8. oldal Majomtól vagy nem majomtól származunk? 10 11.

Részletesebben

OBLÁCIÓ BENCÉS LELKISÉGI LAP 2006 VI/2

OBLÁCIÓ BENCÉS LELKISÉGI LAP 2006 VI/2 OBLÁCIÓ BENCÉS LELKISÉGI LAP 2006 VI/2 TARTALOM VI/2. Borián Elréd OSB Elôszó 3 AZ OBLÁTUSSÁGRÓL Kraß Maurus OSB A bencés oblátusok 5 Sárosi Attila Pál OSB obl Bencés obláció 7 Kálmán Gabriella Ágota OSB

Részletesebben

Harangszó HABEMUS PAPAM! A ceglédi római katolikus egyházközség lapja. XVII. évfolyam 1. szám 2013. április

Harangszó HABEMUS PAPAM! A ceglédi római katolikus egyházközség lapja. XVII. évfolyam 1. szám 2013. április Harangszó A ceglédi római katolikus egyházközség lapja Ára: 100 Ft HABEMUS PAPAM! XVII. évfolyam 1. szám 2013. április Aktuális FERENC PÁPA Jorge Bergoglio jezsuita szerzetes az új pápa Jean-Luis Tauran,

Részletesebben

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Veled és F el éd A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Imádkozzatok! Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! XX./5. (178.sz.) 2010. november Tiszták, hősök, szentek

Részletesebben

Szerkesztette és fényképezte: Kassányi Jenő. Lektorálta: Madocsai Bea és Marik József dr. COPYRIGHT EMMÁNUEL KÖZÖSSÉG 2010.

Szerkesztette és fényképezte: Kassányi Jenő. Lektorálta: Madocsai Bea és Marik József dr. COPYRIGHT EMMÁNUEL KÖZÖSSÉG 2010. JÉZUS SZÍVE VÁROSA Paray-le-Monial Szerkesztette és fényképezte: Kassányi Jenő Lektorálta: Madocsai Bea és Marik József dr. COPYRIGHT EMMÁNUEL KÖZÖSSÉG 2010. ELŐSZÓ 1673-ban egy francia vizitációs rendi

Részletesebben

SYDNEY AZ EGRI VÉGVÁRON

SYDNEY AZ EGRI VÉGVÁRON POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XL. évf. 9. szám (40. Jg. Nr. 9) Az európai magyar katolikusok lapja 2008. szeptember A SZENTLÉLEK EREJE Részlet XVI. Benedek pápának az Ifjúsági Világtalálkozó záró szentmiséjén

Részletesebben

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2009. Nagyböjt - Húsvét. A sír üres. Amikor a keresztre nézek... Tél és tavasz közt

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2009. Nagyböjt - Húsvét. A sír üres. Amikor a keresztre nézek... Tél és tavasz közt SZÉCSÉNYI HARANGOK A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2009. Nagyböjt - Húsvét LELKISÉG Amikor a keresztre nézek... Jézus karjai kitárva, hogy átöleljen engem, feje lehajtva, hogy megcsókoljon,

Részletesebben

70 éve halt vértanúhalált Bódi Mária Magdolna Megszentelt élet éve - Interjú Dékány á. sixtus zirci apáttal

70 éve halt vértanúhalált Bódi Mária Magdolna Megszentelt élet éve - Interjú Dékány á. sixtus zirci apáttal Küldött A Veszprémi Főegyházmegye lapja IV. évfolyam 1. szám, 2015. Nagyböjt 70 éve halt vértanúhalált Bódi Mária Magdolna Megszentelt élet éve - Interjú Dékány á. sixtus zirci apáttal pályázat Bódi Magdi

Részletesebben

w w w. p l e b i. h u 2011. Szent István XII. évf. 2. szám (44) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

w w w. p l e b i. h u 2011. Szent István XII. évf. 2. szám (44) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja w w w. p l e b i. h u 2011. Szent István XII. évf. 2. szám (44) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Emlékezzél meg, Istennek dicsőséges Anyja, magyarok Nagyasszonya, szentséges Szűz

Részletesebben

DEBRECENBEN A TORINÓI LEPEL

DEBRECENBEN A TORINÓI LEPEL 2011., VII. évfolyam, 2. szám DEBRECENBEN A TORINÓI LEPEL HITELES MÁSOLATA Mennyei Atyánk! Te, aki Fiadat, Jézus Krisztust üdvözítő szenvedésében megdicsőítetted, és ő a halálból való feltámadása által

Részletesebben

Mi azonban új eget és új földet várunk. A Budavári Főtemplom közösségének lapja

Mi azonban új eget és új földet várunk. A Budavári Főtemplom közösségének lapja Várunk Mi azonban új eget és új földet várunk A Budavári Főtemplom közösségének lapja 2006. Úrnapja Az Oltáriszentség Krisztus szenvedésének örök emlékezete, az ószövetségi előképek beteljesülése, Krisztus

Részletesebben

A FELTÁMADÁS FÉNYÉBEN

A FELTÁMADÁS FÉNYÉBEN POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XLIII. évf. 4. szám (43. Jg. Nr. 4) Az európai magyar katolikusok lapja 2011. április A HIT ÉS A REMÉNY MEGNYITJA LÁTÁSUNKAT A Szentatya nagyböjti üzenetébõl Ahhoz, hogy komolyan

Részletesebben

Napi kenyerünk. Homiliák a szentekről

Napi kenyerünk. Homiliák a szentekről PPEK 430 Diós István: Napi kenyerünk. Homiliák a szentekről Diós István Napi kenyerünk. Homiliák a szentekről mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza

Részletesebben

VILÁGP STA. Békesség nektek!

VILÁGP STA. Békesség nektek! VILÁGP STA Új folyam, VI. évf. 1. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2010. tavasz Nyolcvan éves a Kõszegi Missziósház 6. oldal Egy szipus fiú új élete a Fülöp-szigeteken 8. oldal Szabadulás az alkohol

Részletesebben

w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok én megkönnyítelek

Részletesebben

NAGYSZERŰ CSODAJELEKET MŰVEL

NAGYSZERŰ CSODAJELEKET MŰVEL POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXIX. évf. 5. szám (39. Jg. Nr. 5) Az európai magyar katolikusok lapja 2007. május A SZERETET SZENTSÉGE XVI. Benedek pápa szinódus utáni buzdítása A szeretet szentségében,

Részletesebben

Péter hitével, Pál szívével

Péter hitével, Pál szívével Péter hitével, Pál szívével XVI. Benedek pápa rendelkezése szerint a katolikus egyházban 2013. a Hit Éve. Ebben az évben különös hangsúlyt kap a búcsúnk ünnepe, hiszen gyönyörű templomunk a két főapostol,

Részletesebben

JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSA - A MI REMÉ YÜ K

JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSA - A MI REMÉ YÜ K BOLDOGASSZONY Húsvét 2. évfolyam, 2. szám JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSA - A MI REMÉ YÜ K Negyven napon keresztül készültünk legnagyobb ünnepünk, a Húsvét megünneplésére. Igyekeztünk magunkat belsőleg is megújítani,

Részletesebben

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2014. III. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Egy Lélek, sok kegyelem A Lelkes Napok után mindig az a kérdés van bennünk, vajon Isten adhat-e ennél többet és jobbat jövőre.

Részletesebben

BENJAMIN GERRITSZ CUYP: AZ ANGYAL MEGNYITJA KRISZTUS SÍRJÁT (1640 KÖRÜL)

BENJAMIN GERRITSZ CUYP: AZ ANGYAL MEGNYITJA KRISZTUS SÍRJÁT (1640 KÖRÜL) evangélikus hetilap 72. évfolyam, 14. szám 2007. április 8. Húsvét ünnepe Ára: 180 Ft SEMPER REFORMANDA Itt is, másutt is azt hallom, hogy Krisztus minden igéje engem akar vigasztalni. Minden szava, tette

Részletesebben

Csongrád - Piroskavárosi Szent József Plébánia és a bokrosi Szent László - templom híveinek lapja Szent László napi búcsú Bokroson

Csongrád - Piroskavárosi Szent József Plébánia és a bokrosi Szent László - templom híveinek lapja Szent László napi búcsú Bokroson Csongrád - Piroskavárosi Szent József Plébánia és a bokrosi Szent László - templom híveinek lapja XII. évfolyam, 2. szám, 2015. Július Szent László napi búcsú Bokroson Június 28-án, vasárnap délután tartották

Részletesebben

XXIV. évf. 2014. SZEPTEMBER - OKTÓBER - NOVEMBER. Szent Mihály hava - Mindszent hava - Szent András hava

XXIV. évf. 2014. SZEPTEMBER - OKTÓBER - NOVEMBER. Szent Mihály hava - Mindszent hava - Szent András hava Sziklaforrás XXIV. évf. 2014. SZEPTEMBER - OKTÓBER - NOVEMBER Szent Mihály hava - Mindszent hava - Szent András hava SZENT LÁSZLÓ EGYHÁZKÖZSÉG 3400 Mezõkövesd, Szent László tér 28. Telefon: (49)313-225

Részletesebben

CREDO A NAGYBAJOMI ÉS PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA

CREDO A NAGYBAJOMI ÉS PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA CREDO A NAGYBAJOMI ÉS PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA 16. évfolyam 9. szám 2014. szeptember 15 15. ÉVESEK LETTÜNK Lukáts Istvánné: A lap 15 éves születésnapjára 15 évvel ezelőtt, 1999 szeptemberében jelent

Részletesebben

2015. VIRÁGVASÁRNAP. õt dicsõíti. XX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM. - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - Kamarás Mihály OFM.

2015. VIRÁGVASÁRNAP. õt dicsõíti. XX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM. - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - Kamarás Mihály OFM. 2015. VIRÁGVASÁRNAP XX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - mert minden, amit teremtett, õt dicsõíti. Kamarás Mihály OFM Varga Kamill OFM Kódextöredékek köszöntõ beszámoló

Részletesebben

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE...

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... a minden új. Új technika, új módszer, új tartalom, új forma, új csomagolás, új kivitelezés, új, új, új Majd egy üzenet ezt mondja: ha az egyik áruházban minden héten mindig leáraznak, akkor miért nem adnak

Részletesebben

A Veresegyházi Református Egyházközség és a Kálvin Téri Református Általános Iskola kiadványa

A Veresegyházi Református Egyházközség és a Kálvin Téri Református Általános Iskola kiadványa Áldás, békesség! Ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá... (1Pt 2,5/a) A Veresegyházi Református Egyházközség és a Kálvin Téri Református Általános Iskola kiadványa Reformáció Öltsetek

Részletesebben

SZŰZ MÁRIA, A MAGYAROK NAGYASSZONYA

SZŰZ MÁRIA, A MAGYAROK NAGYASSZONYA POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXVI. évf. 10. szám (36. Jg. Nr. 10) Az európai magyar katolikusok lapja 2004. október AZ UTAT MUTATÓ KAZÁNI SZŰZANYA Augusztus 27-én pénteken este katonai különgépen érkezett

Részletesebben

Katolikus és magyar. Mindszenty József bíboros, prímás, esztergomi érsek (1948) A

Katolikus és magyar. Mindszenty József bíboros, prímás, esztergomi érsek (1948) A Nyári táborok az egyházmegyében Színes programokkal várták a gyermekeket Szombathelyen és Nardán 3. oldal Házasság és család Idén is együtt ünnepeltek az egyházmegye jubiláns házapárjai 7. oldal Hároméves

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG LAPJA 2011 / 7

MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG LAPJA 2011 / 7 A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG HAVILAPJA 2013/5 MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG LAPJA 2011 / 7 Mi a lényeg? A v legény az esküv napját idejében el készítette az utolsó részletig.

Részletesebben