Keressétek elõször Istennek országát, és az Õ igazságát...(máté 6:33)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Keressétek elõször Istennek országát, és az Õ igazságát...(máté 6:33)"

Átírás

1 Keressétek elõször Istennek országát, és az Õ igazságát...(máté 6:33) Kiadja a Nyíregyháza Városi Református Egyházközség XIX. évfolyam 2015/1 Tartalom Húsvét a keresztyénség legnagyobb ünnepe... 2 Húsvéti legátusunk Bozsoky Jonathán... 3 Csodás huszadik év a református iskolánkban éves a Kálvineum Idősek Otthona... 5 Megemlékezés Árokszállási Gusztáv presbiterről... 7 Nőszövetségi beszámoló... 7 Dicsérni vágylak én... 9 Üzenet a felnőtt konfirmációra készülő csoportból... 9 Újra az egyházközségi adatlapról.. 10 Gyülekezeti baba-mama kör Presbiteri napok Gyermekoldal Egy elgondolkodtató történet Ünnepi istentiszteleti rend Füle Lajos AZ ELTEMETHETETLEN Temették ólom-csüggedésbe, hitetlenség rongyába rakva a félelem sivatagába Harmadnapon feltámadott! Temették tornyos templomokba, szertartások gyolcsai közé, imákból készült szemfedője. Harmadnapon feltámadott! Temették ideológiákba, tagadás útszéli árkába, tudomány sziklái alá. Harmadnapon feltámadott! Temették gyilkos hitvitákba, szent háborúk szennyes vizébe, sötét élet-cáfolatokba. Harmadnapon feltámadott! Temetgetik ma is... Hiába. Nem rejti el se föld, se ég már, szív bűne, vagy ész érve, semmi, mert Ő MAGA AZ ÉLET!

2 2 REFORMÁTUS GYÜLEKEZETI HÍRADÓ Húsvét a keresztyénség legnagyobb ünnepe. Miért? Pál apostol világosan fogalmazza meg ennek okát, amikor azt mondja, hogy ha csak ebben az életben, jelenlegi élethelyzeteinkben reménykedünk a Krisztusban, akkor minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ugyanis a feltámadásig el nem jutott hit olyan, mint amikor valaki felteszi az egész életét egy cél elérésére, s annak érdekében minden lehetségest megtesz: időt, energiát, pénzt áldoz célja megvalósulásáért, de egy adott ponton, éppen a célba érés előtt megáll, és azt mondja, hogy én már el sem hiszem azt, hogy valaha beteljesedhet eredeti célom. Aki bízik Isten megsegítő kegyelmében, még naponta imádkozik is Hozzá, hálát ad megtapasztalt jóságáért, de megtorpan akkor, amikor a nagy távlat nyílik meg előtte Jézus halála és feltámadása által szerzett feltámadásunkban akkor így jár. A legtöbbet, a legnagyobbat éppen a lényeget veszíti el. Hiszen az, amit Isten az övéinek ígér, amit Fia, Jézus Krisztus által szerzett meg az nem sűríthető bele földi létünk kereteibe. Isten örökélet ajándékának az Ő országának tere és kerete kell számunkra. Éppen ezért buzdít bennünket ezen az ünnepen is: az odafennvalókkal törődjetek, el ne feledjétek, és el ne veszítsétek hitetek végcélját a földi élet után következő és soha véget nem érő örök életet! Ez a húsvét lényege, és ez a keresztyén hit semmi máshoz nem hasonlítható ereje. Ennek megélését és elfogadását kívánjuk testvéreinknek 2015 húsvétján. Gaál Sándor lelkipásztor

3 REFORMÁTUS GYÜLEKEZETI HÍRADÓ 3 Nagy szeretettel üdvözlöm a gyülekezetet. Bozsoky Jonathán Benjámin, V. éves teológus hallgató vagyok a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen. Kiskerekiben születtem, mely a Partiumban van, közel a magyar határhoz. Édesapám ott volt lelkipásztor 36 évig. Miután nyugdíjba ment, átköltöztünk a szomszédos településre, Székelyhídra. Nagy családunk van, nyolcan vagyunk testvérek, én az ötödik vagyok a sorban. Még négyen vagyunk otthon. Családunknak fontos a gyülekezetben való szolgálat ami azt jelenti, hogy édesapámmal felváltva szolgálunk, ha helyettesíteni kell esperesünket. Továbbá szüleim vezetik gyülekezetünk kórusát, amelybe mi gyerekek is aktívan részt veszünk. Édesanyám kántornő és tanítónő. Amikor végzős középiskolás voltam, a tanárok azt mondták ne pazaroljam az időmet teológiára, inkább menjek mérnöknek. Nehéz volt a döntés, mert nagyon érdekeltek a reáltudományok. Barátaim is inkább arra húztak, és mindig volt egy kis verseny is közöttünk. Sokáig gondolkodtam, végül aztán egyedül a teológiára adtam be a jelentkezésemet. Az is nagy kérdés volt bennem, hogy Kolozsvár vagy Debrecen? Végül Debrecen maradt. Eleinte bizonytalan voltam, de az Úr hamar megerősített ebben a döntésben. Megtapasztalhattam, hogy mindenre gondja van. Váratlanul felajánlotta támogatását az egyik debreceni gyülekezet. Majd pedig a tanulmányaimban is sok áldást készített el, azon a tudomány területen, amelyen mindig is gyenge voltam. A családi háttér által pedig a hitbeli fejlődést is biztos mederben tartotta. A teológián a diákság körében már három év óta szervezek olyan alkalmakat, amelyeken, nem csak tananyagként foglalkozhatunk a Bibliával, hanem hitbelileg is épülhetünk belőle. Most visszatekintve az öt évre, látom és tudom, hogy mindent Istennek köszönhetek. Ezzel a hittel tekintek a jövőre is. Bízom benne, hogy a megfelelő helyre vezet majd és megáldja további szolgálatomat is. Hiszem, hogy ebbe a gyülekezetbe is Ő vezetett ezen az ünnepen. Végül pedig, hadd kívánjak áldott húsvéti ünnepet, az egész gyülekezet számára.

4 4 REFORMÁTUS GYÜLEKEZETI HÍRADÓ Szeretettel osztom meg a Kedves Gyülekezettel azt az ö r ö m e t, h o g y 2015-ben három évforduló is megemlékezésre és visszatekintésre ad alkalmat iskolánkban. A 190 évvel ezelőtt született iskolanévadó tiszteletére kiállítást rendeztünk Hogy emléke el ne halványuljék címmel az iskola aulájában. 90 évvel ezelőtt, március 6- án, az írófejedelem születésének 100. évfordulója alkalmából a város díszközgyűlése, az általa fenntartott polgári fiúiskolát Községi Jókai Mór Polgári Fiúiskolának nevezte el. Ezt az iskolát 1906-ban a Református Egyház alapította, dr. Bartók Jenő tiszteletes úr szervezésével. Jókai élete és munkássága volt a versenykiírás alapja a Csodát virágzik a jelen című, Kárpát-medencei Református Iskolák Versenynek, ami március elején, kétnapos nagyszabású találkozónk volt. A találkozónak több célja volt és van. Egyrészt, hogy a résztvevő diákok szívébe vésődjön a Jézust követő csodát virágzó jelen, amit Túrmezei Erzsike néni versben így fogalmazott meg: Előttünk jársz, Te vagy az élet, A tegnap is hirdeti fényed, De ha mi ma követünk Téged, Csodát virágzik a jelen. Másrészt, célunk a nemzeti összetartozás, összetartás nemes érzésének erősítése, valamint annak a meggyőződésnek a tudatosítása, hogy a nyelvéből és kultúrájából, keresztyén hitéből erőt merítő magyarság képes a nemzeti megújulásra, az előtte álló történelmi feladatok megoldására. Wass Albert megfogalmazásában: Magyarságom a gyökér, mely hozzáköt földhöz, s nemzethez. Emberségem a korona, mely a fa törzsét egyenesen nőni tanítja. Közvetlen célunk pedig, hogy a nemes küzdelem, a jókedvű együttlét, az Ige melletti elcsendesedés felejthetetlen emlékként maradjon meg a versenyzők, a felkészítők és kísérő tanárok szívében. Hat kategóriában (vers-, prózamondás, népdaléneklés, szóló néptánc, rajz, magyar anyanyelv), kategóriánként 3 korcsoportban hirdettünk eredményt. 28 iskolából közel 400 vendég, itthonról több mint 100 vendéglátó, mindösszesen kb. 500-an töltöttük együtt a csodás napokat. Határon túlról 6 református magyar

5 REFORMÁTUS GYÜLEKEZETI HÍRADÓ 5 iskola volt jelen. (Alistál, Érsekkéty, Rimaszombat, Rozsnyó, Sepsiszentgyörgy, Székelyudvarhely). A zsűrik akik a színvonallal nagyon elégedettek voltak szakmai értékelése személyre szabott, biztató és előremutató volt. A hagyományosan meghirdetett egyéni kategóriák mellett feladat volt a Kiss Péter Pál: Édesanyja szemefénye című kisregény alapján öszszeállított feladatlap kitöltése. Ezekért a munkákért is jutalmat kaptak a legjobbak. A kisregényben a jó református Jókay családról, Jókai gyerekkoráról olvashatunk lebilincselő történeteket, amit a kedves gyülekezeti tagoknak is szeretettel ajánlunk elolvasásra. 20 évvel ezelőtt, 1995-ben a Jókai, a Nyíregyháza-Városi Református Egyházközség fenntartásába került. Erre az eseményre és az eltelt 20 esztendőre, május 9-én, szombaton 10 órától ünnepi istentiszteleten emlékezünk és adunk hálát Teremtő és Megváltó Urunknak. Későbbi terveink között a jubileumok tiszteletére, emléktábla állítás is szerepel. Ma már történelem a fenntartó váltás és az első évek a református iskolában. A kezdetektől máig a húsz év krónikájáról, a hitéletről, nevelésről, oktatásról, az eredményekről, és hogy ki miért szeret az iskolánkban tanulni, tanítani, dolgozni, a következő Gyülekezeti Híradóban számolok be. Szeretettel kívánom és kérem Isten áldását mindannyiunk életére a jókaisok nevében: Sipos Kund Kötönyné igazgató Egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be Krisztus törvényét (Gal. 6:2) A Kálvineum Idősek Otthona 2005 januárjában a fenti bibliai igevers lelkületével nyitotta meg kapuit Nyíregyháza-Sóstófürdőn azon idős emberek előtt, akik életük alkonyát kortársaikkal családias, szép környezetben, szeretetteljes közegben szeretnék megélni. A Nyíregyháza-Városi Református Egyházközség fenntartásában működő integrált, vegyes profilú intézményben a kezdetekben bentlakásos részleg, támogató szolgálat, valamint idősek klubja működött. Intézményünk (országos ellátási területtel) 50 fő bentlakását biztosítja 1 és 2 ágyas szobákban az ellátottak saját bútoraival berendezve. Igyekszünk segítséget nyújtani az új életvitelhez való alkalmazkodásban,

6 6 REFORMÁTUS GYÜLEKEZETI HÍRADÓ ugyanakkor lehetővé tesszük, hogy a régi otthonból is megmaradhasson egy kis darabka. Külön részlegben gondoskodunk demens betegeinkről mind a bentlakásos, mind a nappali ellátások esetében ben bővítettük a szolgáltatások körét: a házi segítségnyújtás megszervezésével segítséget nyújtunk 90 fő szociálisan rászoruló részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában. A szociális étkeztetés keretében átlagosan 1300 fő szociálisan rászorult részére a napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodunk, akik azt önmaguknak, illetve önmaguk és eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. Az étkeztetést jelenleg a megyeszékhelyen biztosítjuk, de lehetőségünk van Nyíregyháza kistérséghez tartozó településeken is ellátni ezt a feladatot: Kálmánháza, Kótaj, Nagycserkesz, Napkor, Nyíregyháza, Nyírpazony, Nyírtelek, Nyírtura, Sényő közigazgatási területén. Lakóink és munkatársaink formálódó keresztény gyülekezetként élik mindennapjaikat, melynek szerves részét képezik nem csak a reggeli áhítatok, az intézményi lelkésszel folytatott beszélgetések, hanem a közös foglalkozások, programok, kirándulások is. A falak között, a mindennapokban igazi csapatmunka folyik. Az intézmény vezetősége, minden gondozó, ápoló, konyhai dolgozó, a háziorvos, valamint irodai munkatárs arra törekszik, hogy idős ellátottaink lelkileg, testileg és szellemileg is biztonságban, kényelemben, a közösség és a társadalom fontos tagjaként érezzék magukat. A Kálvineum Idősek Otthona 10 éves működése alatt mindvégig az volt a célunk, hogy a mindennapos tevékenység és segítségnyújtás során, a cselekedeteken keresztül Krisztus ábrázolódjon ki az ellátottaknak. Krisztus követése mellett az is kötelességünk, hogy betartsuk a negyedik parancsolatot, az idősek tisztelete és segítése révén. Növekednünk kell a hit által, azaz aktívan, cselekvően kell megélnünk a hitünket, Isten dicsőségét hirdetve a szolgálaton keresztül. Az intézmény szeretetszolgálatának munkatársai szakemberek, akik szolgálatukat hivatásszerűen végzik szakmai tudásuk legjavával, de egyben keresztyéni alázattal, hívő lélekkel. Mindannyian Egyházközségünket képviseljük életünkkel és szolgálatunkkal. Szentiné Bosnyák Zsuzsanna intézményvezető

7 REFORMÁTUS GYÜLEKEZETI HÍRADÓ 7 Nagyhalászban kezdődött életútja 1944-ben, itt nevelkedett 5 gyermekes gazdálkodó család legfiatalabb tagjaként. Itt formálta Isten keze élete párját is, akivel 47 évig éltek házasságban az 1967-ben tett fogadalmuk szerint. Két gyermekében és három unokájában sok-sok öröme lehetett. Bádogos mesterként a város nagy építőipari vállalatainál dolgozott, majd magánvállalkozóként folytatta munkáját. Utolsó munkásévei alatt örömmel vállalt feladatként végezte templomunk tetőzete fedésének munkálatait. Az utolsó egy évben egyre romlott egészségi állapota, fogyott testi ereje, mígnem február 1-én, Isten felesége jelenlétében kihívta közülünk. Február 9-én, temetésén együtt adtunk hálát szeretteivel életéért, 10 éven át tartó presbiteri szolgálataiért és elengedtük, miközben Isten azzal az Igével vigasztalta a gyülekezetet, amely Ézsaiás könyve 41:13 részében íratott meg számunkra: Mert én az Úr, a te Istened, erősen fogom jobb kezedet, és ezt mondom neked: ne félj, én megsegítelek! Életútjának folyamatos megtapasztalása lehetett ez az üzenet, s a végtisztességtétel alkalmán ezzel erősítette szerettei, presbitertársai életét Isten. Ez a megtapasztalás a mienk lehetett a gyász Istentiszteleten is: az Úr nem hagyott magunkra, szavak és üzenetek által megfogta kezünket. A feltámadás bizonyosságában engedtük el a minden élőknek útján, és most a feltámadás ünnepe közeledtével reménységgel tekintünk a földi és az azt követő mennyi jövendő felé. Dr. Gaál Sándor lelkipásztor Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét. A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk. Gal Sok-sok éven át gyülekezetünk nőtagjai szorgalmasan kötötték a fáslikat, takarókat leprás betegek számára és talán ma úgy érezzük, mintha mindez nem is lett volna. Már nem kellenek a fáslik, hiszen sokat fejlődött az orvostudomány, megtalálták a megfelelő gyógyszert. Mégis Nőszövetségünk tagjai úgy érezték, hogy valamit tenni kellene. A folyamatos imádságainkkal tudjuk, hogy mi is hordozhatjuk ezeket a beteg embereket, és mégis azt az indíttatást kaptuk, hogy ne csak messziről halljunk és olvassunk a Lepramiszszió munkájáról, hanem kerülhessen hozzánk és a gyülekezet tagjaihoz is közelebb.

8 8 REFORMÁTUS GYÜLEKEZETI HÍRADÓ Ezért volt óriási öröm a számunkra, amikor a Lepramisszió igazgatója, Riskóné Fazekas Márta, elfogadta meghívásunkat és örömmel jött közénk beszámolni erről a munkáról. Két, áldásokban nagyon gazdag napot tölthettünk el vele Nyíregyházán. Az első nap külön öröm volt, hogy 120 gyermek előtt beszélhetett erről a munkáról, akik nagy figyelemmel hallgatták a beszámolót. Sok-sok gyermek ma is megfejti a Lepramisszió által összeállított keresztrejtvényeket, és több gyermekünk is jutalomban részesült. Majd a Nőszövetséggel személyesen is találkozhatott kötetlen beszélgetés keretében, és az esti bibliaórán rövid áhítattal egybekötött képes beszámolót tartott. Szeretetvendégség, közös beszélgetés zárta az alkalmat. A 2. napon intézményeinkbe látogattunk el (Jókai Idősek Klubja, Kálvineum Idősek Otthona, Szivárvány Idősek Otthona), ahol szintén képes beszámolóban mutatta be az igazgatónő, az indiai leprás betegek helyzetét, körülményeit. Örömmel fogadtak bennünket a lakók, hiszen érezhették, hogy vannak náluk sokkal nyomorultabb helyzetben lévők, hogy valóban van miért hálát adni az Istennek, és mit jelent megköszönni az Istennek mindazt, amiben éltet, hordoz és megelégít. Végül pedig engedtünk a szeretetteljes meghívásnak, az Élim Evangélikus Otthonba is ellátogattunk. Sok-sok evangélikus testvérünk szintén szívügyének érzi a lepramisszió támogatását. Hálaadással köszönjük meg ezt a két napot, mert fontosnak tartjuk, hogy gyülekezeti tagjaink is minél többet tudjanak ezekről a missziói munkákról és soha ne feledkezzünk meg az imádságnak gyógyító erejéről, amellyel mi is, ha kicsiben is, de hozzátehetünk ezekért, a sokszor nagyon szegény és nyomorult helyzetben lévő emberek gyógyulásáért. Az Istené legyen a dicsőség! Hálaadással és nagy örömmel készültünk a Nőszövetség húsvéti szolgálatára, külön öröm, hogy sok új tagunk vállalta ezt a szolgálatot. A Szivárvány Idősek Otthona Etelközi Telephelyén istentisztelettel egybekötve úrvacsorai közösségben voltunk együtt, majd a Nőszövetség húsvét üzenetét adta át. Ezután a Kálvineum Idősek Otthonában szolgáltunk, ahol nagy szeretettel vártak bennünket és köszönték meg, hogy egy kicsit meggazdagítottuk a mindennapjaikat és az ünnepre való készülődésüket. Nagyon kedves saját készítésű ajándékkal kedveskedtek a lakók, valamint szeretetvendégségben is volt részünk. Úgy mehettünk el, hogy a szívünkben hála és köszönet volt, mert mi magunk is úgy éreztük, igazi ünnepünk volt ott. Kívánunk minden kedves gyülekezeti tagunknak örömteli, boldog találkozást az Úr Jézus Krisztussal húsvét ünnepében, aki meghalt értünk, helyettünk és miattunk, de harmadnap feltámadott! Lutzke Krisztina lelkipásztor

9 REFORMÁTUS GYÜLEKEZETI HÍRADÓ március között Debrecenben került megrendezésre a Kárpát-medencei egyetemi gyülekezetek és ifik tavaszi találkozója. A gyülekezetünkből a mi ifink is képviseltette magát. Szombaton a reggeli áhítatot követően Dr. Hodossy-Takács Előd érdekes előadásait hallgathattuk meg, amelyek a Kereszty+Én témakörét ölelték át. A legfőbb vezérfonala a keresztyéni hétköznapok megélése az egyetemi élet alatt, melyet bibliai igeversekkel támasztott alá. Ezt követően az előadáson elhangzottakat kis csoportokban beszéltük át mélyebben, ahol ezen felül máshonnan érkezett, hasonló gondolkodású fiatalokkal is megismerkedhettünk. Külön meglepetés volt számunkra, hogy korábban a Csillagponton megismert arcokkal is találkoztunk. Délután szabad program keretében Debrecen nevezetességeivel ismerkedhettünk meg. Segédlelkészünk, Lovász Márton felvállalta az idegenvezető szerepét, sok érdekességet megtudhattunk pl. a Hittudományi Egyetemről is. Nagy öröm volt, hogy részt vehettünk ezen a találkozón, élményekkel gazdagodhattunk, és olyan értékes gondolatokkal, útmutatásokkal térhettünk haza, amelyek segítenek a teljesebb keresztyéni élet megélésében a hétköznapokban. Tóth Edina az ifjúsági csoport tagja Azoknak ajánlom a felnőtt konfirmációs felkészítőt, akiknek nem állt módjukban azt fiatal korukban elvégezni, de az idők folyamán kialakult bennük az a kívánság, hogy ezt pótolják. Felnőtt fejjel beülni egy csoportba, újra tanulni, felkészülni, számot adni kezdetben ismeretlenek előtt, nem tűnik mindig könnyűnek. Abban az esetben viszont, ha a csoport vezetője és tagjai idővel ismerősökké válnak, a közös érdeklődés közösségé változtat, már oldja az eleinte tartózkodó légkört. A felkészülés meghatározza napjainkat. A Biblia tanulmányozandó részei és a tankönyv fejezetei, amiket óráinkon megbeszélünk, önkéntelenül is befolyásolják életünket, hatással vannak döntéseinkre. Még sok órai tanulás áll előttünk, de reménykedünk abban, hogy eredményes lesz igyekezetünk, azonban a felkészülés ideje is nagyon fontos formáló erőként működik közöttünk. Szolnok Katalin

10 10 REFORMÁTUS GYÜLEKEZETI HÍRADÓ Köszönetet mondunk mindazoknak akik, visszajuttatták az elmúlt időszakban az adatlapot gyülekezetünkbe, szeretettel várjuk továbbra is mindazoktól, akik gyülekezeti tagságukat kívánják ezúton is megerősíteni! Ehhez néhány alapvető kérdésre válaszolunk: Egyáltalán miért szükséges ez? Ez lehet sokak első kérdése, hiszen a mai korban a sok adminisztráció jelentős terhet ró életünkre. Ezen felül lépten-nyomon adatvédelemre, személyiségi jogokra hivatkozással igyekszünk a lehető legvisszafogottabb tájékoztatást adni magunkról. Még az egyház is adatszolgáltatást kér? Igen. Ennek oka és célja egyszerűen az, hogy a városban magukat hozzánk tartozónak érző református felebarátainkat a gyülekezet részéről szeretnénk nem egyszerűen nyilvántartásba venni, hanem számon tartani. Szándékunk szerint a számontartás azt jelenti, hogy egyháztagjaink az általunk felkínált ajánlatokkal élhetnek és értesülhetnek újonnan szervezett és régtől fogva állandósult lehetőségekről. Mit jelent egyháztagnak lenni? Elsőként részesedni azokban a lehetőségekben, amelyeket gyülekezetünk állandósult programjai kínálnak. Ismerni, megismerni a Szentírás tanítását, Református Egyházunk hitvallásait és élni azokkal a lehetőségekkel, amelyeket tagjainknak kínálunk. Életfordulók alkalmával igénybe venni az egyházközség különböző szolgálatait. Élni a lehetőséggel, amelyet oktatási feladatként egyházközségünkben az általános iskola, szociális feladatként a bölcsőde, bentlakásos idősek otthona, nappali idősek klubja, támogató szolgálat, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás területén kínálunk. Mit kaphatok, és mit adhatok egyháztagként? A fentieket megelőzően számontartást, pásztorlást, lelkigondozást, istentiszteleti alkalmakon való részvételt, nyári szabadidős programokba való bekapcsolódást. A teljes jogú egyháztagok sorában pedig mint az egyházközség alkotó tagja választói jogot kapok a közösség életének döntéshozatalaiban. Mit jelent a teljes jogú egyháztagság? Azt, hogy a gyülekezet által felkínált lehetőségekkel szabadon élhetek, s mint a gyülekezet hitvalló tagja részt veszek annak formálásában is. Kötelességemnek tartom az egyházközség életének fenntartását, nemcsak támo-

11 REFORMÁTUS GYÜLEKEZETI HÍRADÓ 11 gató személyes jelenlétemmel, hanem anyagi javaimból is, amelyet egyházfenntartásnak nevezünk egyházunk törvényes rendjében. Ez az anyagi támogatás évenkénti vállalást jelent, szabadon felajánlott összegben, így kerülhetek és maradhatok meg az önálló, szavazati joggal rendelkezők közösségében. Dr. Gaál Sándor lelkipásztor Tehát az adatlap kitöltésével és visszajuttatásával kérheti minden református a nyilvántartásba vételét illetve ezzel megerősítik a korábbiakban kinyilvánított egyháztagságukat. Az évenkénti egyházfenntartói támogatással pedig a Választók Névjegyzékébe kerülve teljesjogú egyháztagokká válnak. Szeretettel várjuk kitöltött adatlapját április 30-ig visszajuttatni, s várjuk közösségünkben is tisztelettel és megbecsüléssel! Nagy Miklós mb. gondnok Minden jó adomány és tökéletes ajándék onnan felülről, a világosság Atyjától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása. Jakab 1:17 Gyermekeink Istentől kapott ajándékok. Alig várjuk, hogy megszülessenek és végre kezünkben tarthassuk őket és felfedezhessük, kibonthassuk kit is küldött nekünk, kivel is ajándékozott meg bennünket az Atya. Ezzel együtt azonban új, ismeretlen élethelyzetekben találjuk magunkat. Az örömteli pillanatokba sok kérdés, szülői aggódás is vegyül: táplálás, hasfájás, altatás, fogfájás, szellemi-, fizikai-, lelki fejlődés. A baba-mama körön lelkipásztorunk vezetésével, az Ige által megerősödhetünk abban, hogy Isten a gyermekáldás örömeiben, kihívásaiban is velünk van szeretetével. A kicsik az alkalmakon keresztyén gyermekdalok által ismerhetik meg Istent, valamint lehetőségük van velünk együtt imádkozni és egymással játszani. A hasonló élethelyzetből adódóan az édesanyák megbeszélhetik, kicserélhetik tapasztalataikat is. A babamama kör építő, megerősítő közösségi lehetőség a gyermekek és az édesanyák számára egyaránt! Szeretettel ajánlom minden kisgyermekes anyukának! Mátyásné Mitruczki Katalin

12 12 REFORMÁTUS GYÜLEKEZETI HÍRADÓ Egyházközségünk Presbitériuma lelkészeivel együtt február én Berekfürdőn a Megbékélés Házában a gyülekezetünket érintő interaktív tanításban részesültek. A 27 fős csoport péntek este érkezett, az együtt eltöltött idő vacsorával kezdődött, majd az elszállásolás után Dr. Gaál Sándorné lelkésznő áhítatával folytatódott a János 10, 1-5 igeszakasz alapján. A jó pásztorról volt szó, aki maga Jézus Krisztus, nekünk az ő tanítását kell követnünk. Jézus mindig előttünk jár, ha ő utána megyünk, akkor nem tévesztjük el a helyes irányt. A presbitereknek is az ő nyomdokaiban kell járni a gyülekezettel együtt. Az este további részében a csoport egymással ismerkedett a bemutatkozásnak egy különleges formájával: mindenki a 27 név közül húzott egy nevet és vele kellett rövid interjút készíteni az életéről. Ezek után ki-ki bemutatta a partnerét. Házi feladatként kaptuk, hogy a bemutatott társnak húsvétra egyszerű, személyre szóló ajándékot készítünk, emlékeztetve erre a különleges, meghitt alkalomra. A jó hangulatú ismerkedés után a vállalkozó kedvűek a szomszédos gyógyfürdőben késő esti lubickolásban vettek részt, a többiek pihentek. Szombaton a reggeli után Lutzke Krisztina lelkésznő áhítatát hallgattuk a János 10, 6-10 igeszakasz alapján. Itt Jézus Krisztust, mint ajtót mutatta be, aki által találunk jó legelőre és így tartatunk meg és nyerünk örök életet. A délelőtti órákban Dr. Gaál Sándor esperes-lelkipásztor előadásában mély tanítást kaptunk a presbiteri szolgálatról A jól forgolódó presbiter címmel. Az elméleti oktatás mellett azonnal rámutatott a gyakorlatra, a példák elő hozatalában bevonta a hallgatóságot is. Így élővé és élvezetessé vált az előadása. Hat fontos területet jelölt meg, ahol a presbiterek ezt a munkát kiteljesíthetik: az Istennel, a családdal, a lelkipásztoraival, az egyházkormányzatával, egyháza szolgálatával és e világgal való kapcsolatában. A fenti hat tétel elvi és gyakorlati területre kivetítetve került részletes bemutatásra, majd egy közösen elmondott imával zártuk az igen ér-

13 REFORMÁTUS GYÜLEKEZETI HÍRADÓ 13 tékes gondolatokat tartalmazó előadást. Az előadás után a beszélgetésünkben megfogalmaztuk, hogy a presbitereknek valamennyi területen egyszerre kell jelen lenniük és a kapott kegyelmi ajándékok tudatos használatával végezzék a reájuk bízott feladatokat. Az előadás után megebédeltünk, majd felfrissülés céljából a Konferencia Központtal ismerkedtünk, majd a szomszédos ifjúsági házat, ahol táborokat rendeznek, valamint egy közeli telken a Nyírségi Református Egyházmegye nyári táborozó helyét tekintettük meg. A séta után ismét előadás következett: Szempontok és támpontok a gyülekezet építés területén címmel. Az interaktív előadás központjában egyházunk jövőképe állt, ezen belül hogyan képzeljük el saját gyülekezetünk építését, növekedését, hitbeli megújulását. Fontos, hogy gyülekezettudatos egyházban és egyháztudatos gyülekezetben gondolkodjunk, a lelkipásztorcentrikus gyülekezetből a gyülekezet-centrikus lelkipásztor képe felé haladjunk. Igen lényeges kérdés gyülekezeti tagjainknak a nyílvántartása nemcsak azért, hogy pontos képünk legyen a választói névjegyzékben a tagok számáról, hanem azért is, hogy számon tudjuk őket tartani. A megszólításukhoz fontos, hogy pontosan tudjuk, kit mikor milyen alkalomra hívjunk meg, a rétegfoglalkozásunk így lesz eredményes. Ezt a célt szolgálják a templomunkban megtalálható és kitöltendő egyházközségi adatlapok. Dr. Gaál Sándor esperes-lelkipásztor az alkalom végén elmondta, hogy az itt elhangzott két előadás az alapok lerakását készítette elő a presbiterek és gyülekezeti tagok előtt álló feladatokban a gyülekezet építése területén. Mindenképpen hasznos volt ez az együtt gondolkodás a gyülekezet hitbeli megerősödésének elősegítésére. Ő maga is nagyon sokat tanult a presbiterek megnyilatkozásaiból, így jobban megismerhettük egymást, tudjuk, hogy kire milyen feladatot lehet bízni. Együttlétünket imaközösségben fejeztük be, ki-ki hangosan elmondta hálaadó imáját. Horváth Csaba

14 14 REFORMÁTUS GYÜLEKEZETI HÍRADÓ A csillaggal jelzettnégyzetből kiindulva, a lóugrás szabályai szerint egy fontos dolgot olvashatsz ki: Ha a pontok helyére beírod a hiányzó betűket, három aranymondást fejthetsz meg a Bibliából. (A ferde vonalak az egyes szavakat választják el.)

15 REFORMÁTUS GYÜLEKEZETI HÍRADÓ 15 Nyilvánvaló volt, hogy a nyolcéves Stephen értelmi fogyatékossága egyre súlyosbodott. Vasárnapi iskolai tanítója minden tőle telhetőt megtett, hogy Stephent is bevonja a csoport tevékenységeibe, és elkerülje az olyan helyzeteket, amikor a többi gyerek kicsúfolhatta volna. Áprilisban a tanítónő mind a nyolc gyereknek adott egy műanyag tojást, és azt mondta nekik, hogy valami olyat tegyenek bele, ami az új élet létrejöttét jelképezi. A tanítónő tartott attól, hogy Stephen esetleg nem fogta fel, és mivel nem akarta őt a többiek előtt zavarba hozni, megkérte a gyerekeket, hogy rakják a tojásukat az asztalára, hogy ő nyithassa ki őket. Az elsőben egy pici virág volt. Milyen szép jele ez az új életnek mondta a tanítónő. Az egyik gyerek nem tudta megállni, hogy ki ne bökje: Azt én hoztam! Aztán egy kő következett. A tanítónő azt hitte, hogy ez lehet Stephené, mivel a kő nem jelképezhet új életet. Ám Billy bekiabált, hogy a kövön moha van, és a moha az új élet jelképe. Nagyon jó, Billy szólt a tanítónő. A harmadik tojásból egy lepke repült ki, és egy kislány büszkén fűzte hozzá, hogy az ő választása volt a legjobb mind között. A negyedik tojás üres volt. Biztosan ez Stephené gondolta a tanítónő, és gyorsan egy másikért nyúlt. az enyémet ne tessék kihagyni szólalt meg Stephen. De hiszen ez Üres, Stephen mondta szelíden a tanítónő. Bizony tanítónő, a sír is üres volt, és ez új életet jelent mindenkinek. A nyár végére Stephen állapota rosszabbra fordult. Végül meghalt. A temetésen a kis koporsó tetején nyolc kis műanyag tojást láttak a gyászolók. Mind üres volt. Mert ahogyan Ádámban mindnyájan meghalnak, úgy a Krisztusban is mindnyájan életre kelnek. (1Kor 15,22)

16 16 REFORMÁTUS GYÜLEKEZETI HÍRADÓ Március 28. szombat től húsvét előtti hittanos felkészítő 29. virágvasárnap 8.00 istentisztelet a templomban istentisztelet a templomban, keresztelés, gyermek istentiszteletek istentisztelet Rozsréten istentisztelet Borbányán istentisztelet a templomban Március 30. hétfőtől április 4. szombatig minden este bűnbánati előkészítő alkalmak a Gyülekezeti Teremben tól, reggelente között reggeli csendesség a kazettás teremben Április 2-án, Nagycsütörtök tól úrvacsorás istentisztelet a templomban Április 3-án, Nagypéntek tól istentisztelet a templomban tól Passiós istentisztelet a templomban Húsvét 1. napja istentiszteletek 8.00 úrvacsora templom 9.00 úrvacsora Örökösföld úrvacsora templom úrvacsora Rozsrét úrvacsora Borbánya úrvacsora templom Húsvét 2. napja istentiszteletek 8.00 istentisztelet templom úrvacsora, keresztelés templom börtönben istentisztelet úrvacsora templom Nyíregyháza-Városi Református Egyházközség, 4400 Nyíregyháza, Kálvin tér 11. tel./fax: , bankszámlaszám: adószám: Lelkészi Hivatal: hétfő-péntek és között

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015 Vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig Benned reménykedem. (Zsoltárok 25,5) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét, vezetését

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Állandó alkalmaink jelenleg Istentisztelet Vasárnap de. 10.30-kor, Úrvacsorás Istentisztelet de.11:00-kor Istentisztelettel egy időben gyermek

Részletesebben

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok 2005/6 Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek,

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek.

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014/5 Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. (Róm 6,13) Felnőttként konfirmáltak: Első sor (balról jobbra): Pécskay-Seress

Részletesebben

Üzenet Karácsonyi kiadás

Üzenet Karácsonyi kiadás Gyülekezetünk minden tagjának, és lapunk minden olvasójának áldott karácsonyi ünnepeket, és Isten által megáldott új évet kíván egyházközségünk presbitériuma. Üzenet Karácsonyi kiadás Az Ige volt az igazi

Részletesebben

A ránk következő két hétben is gondoljunk imádságban a szabadulni vágyókra a Misszióban.

A ránk következő két hétben is gondoljunk imádságban a szabadulni vágyókra a Misszióban. Március 8. (hétfő) Adjuk hálát azokért a nőkért, asszonyokért, lányokért, akik ott vannak életünkben, és sok tekintetben Imádkozzunk, hogy Istenünk kezében azokká formálódhassanak, akiknek Urunk őket elképzelte,

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL 2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL PREAMBULUM A szeretetszolgálat az anyaszentegyháznak, a hitre jutott emberek önkéntes közösségének hálaáldozata (Róm 12,1;

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F EgyházAINk HÍRei GYÓNI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Örömünkre, a szőlősi templomunk fűtéskorszerűsítésének eredményeként mostantól a szentmiséinken 17 C van. Az adventtel megkezdődött

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 11/2012.( ) önkormányzati rendelete

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 11/2012.( ) önkormányzati rendelete NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 11/2012.(111.30.) önkormányzati rendelete a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működé szociális intézmények esetében a személyes

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 7/2013. (II.15.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 7/2013. (II.15.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 7/2013. (II.15.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételi rendjéről

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30.

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30. Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása 2014. Január 30. Bemutatkozás A Stratégia alkotás előzményei Felmérés a lelkészek körében: - a kérdőívet 2012. december és 2013.

Részletesebben

Áldott Karácsonyt és Áldott Új Esztendot kívánunk minden Testvérünknek! Keressétek elõször Istennek országát, és az Õ igazságát...

Áldott Karácsonyt és Áldott Új Esztendot kívánunk minden Testvérünknek! Keressétek elõször Istennek országát, és az Õ igazságát... Keressétek elõször Istennek országát, és az Õ igazságát...(máté 6:33) Kiadja a Nyíregyháza Városi Református Egyházközség XVIII. évfolyam 2014/2 Tartalom Várakozunk és Valaki vár ránk... 2 Karácsony esti

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében

Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében Reggeli áhítatok Szeptember-októberben minden osztály hétfőn reggel közös áhítaton vesz részt a templomban, majd tavaszig hétfőn reggel

Részletesebben

Lelkészbeiktatás Piskitelepen

Lelkészbeiktatás Piskitelepen Lelkészbeiktatás Piskitelepen 2016. 11. 22. Munkálkodjon ki-ki a maga helyén Lelkészbeiktatás Piskitelepen Szórványvidéken, a szívós kitartásba kövesedett küzdelemben edzett harangok szebben szólnak. Kiváltképpen

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2015. Május "Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra. ApCsel 2, 17. ÁLDOTT PÜNKÖSDI ÜNNEPEKET

Részletesebben

ISTEN TENYERÉN Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 1. osztályos tanulói részére

ISTEN TENYERÉN Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 1. osztályos tanulói részére Ára: 960 Ft RP-001/2MFEI Hittan 1 Iskolai Munkafuzet Borito.indd All Pages 2014.07.04. 10:26:12 ISTEN TENYERÉN Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 1. osztályos tanulói részére TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Hitéleti alkalmaink a os tanévben

Hitéleti alkalmaink a os tanévben Hitéleti alkalmaink a 2015-2016-os tanévben Intézményünk vezérigéje a 2015-2016-ös tanévben: Urunk, örüljenek és örvendezzenek benned mindazok, akik Téged keresnek. (Zsoltárok 40,17) ~ A tanévet megelőző

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

A DADI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET MISSZIÓI MUNKATERVE A ES ÉVRE

A DADI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET MISSZIÓI MUNKATERVE A ES ÉVRE A DADI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET MISSZIÓI MUNKATERVE A 2011-2012-ES ÉVRE HÓNAP NAP TERVEZETT PROGRAM MEGHÍVOTT VENDÉG 1.H. 2. K. 3. Sze. Házi bibliaóra 4. Cs. 5. P. 6. Szo. 7. V. Istentisztelet Augusztus 8.

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

Erős vár a mi Istenünk!

Erős vár a mi Istenünk! Magyarországi Evangélikus Egyház Gyülekezeti és Missziói Osztály Gyermek és Ifjúsági Munkaág H Í R L E V É L T ART ALOM Köszönt Erős vár a mi Istenünk! Gyermek és Ifjúsági pályázat elszámolása Programnaptár

Részletesebben

Az első karácsony Imádság gyertyagyújtás után

Az első karácsony Imádság gyertyagyújtás után Karácsonyi Hírlevél 2012.. december Az első karácsony Sok első karácsony van. Az első tudatos, az első, mint iskolás, mint házas, mint kisgyermekes. Első valakivel, aki fontos, akit szeretünk, vagy első

Részletesebben

Hittan tanmenet 1. osztály

Hittan tanmenet 1. osztály Hittan tanmenet 1. osztály A Beszélgetés Istennel című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A gyakorlati órák, az azokat előkészítő és feldolgozó órák a tanmenetben

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

NYÍRTELEKI REFORMÁTUS MISSZIÓI EGYHÁZKÖZSÉG. Húsvéti Hírlevél

NYÍRTELEKI REFORMÁTUS MISSZIÓI EGYHÁZKÖZSÉG. Húsvéti Hírlevél NYÍRTELEKI REFORMÁTUS MISSZIÓI EGYHÁZKÖZSÉG Húsvéti Hírlevél 2015. április Jézus mondja: én élek, és ti is élni fogtok. Ján 14,19 Nagypénteki örömhír És íme, a templom kárpitja felülrõl az aljáig kettéhasadt,

Részletesebben

éjszakán szólította magához a mi kegyelmes mennyei édes Atyánk így: Jövel, hozzám, édes Gyermekem! Amikor vasárnap szokás szerint szeretettel

éjszakán szólította magához a mi kegyelmes mennyei édes Atyánk így: Jövel, hozzám, édes Gyermekem! Amikor vasárnap szokás szerint szeretettel A te bizonyságaid én gyönyörűségem, és én tanácsadóim. Lelkem a porhoz tapad; eleveníts meg engem a te ígéreted szerint. Útaimat elbeszéltem előtted és te meghallgattál engem; taníts meg a te rendeléseidre!

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2014. December Ne féljetek, mert íme, nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz: üdvözítő született ma nektek

Részletesebben

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50 Újpest-Belsőváros 2008. 09. 07. Juhász Emília TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS Alapige (textus): Mk 6,50 Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52 Ezután azonnal megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek

Részletesebben

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak!

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! 2013. tél XVII. évfolyam 4. szám Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! Gondolatok egy kiállítás képrészlete alapján 2013 Ádventjén Megfürödve lelkileg Olescher Tamás Hiszek egy Megjelent nek,

Részletesebben

Aki nélkül nem lehetne Karácsony

Aki nélkül nem lehetne Karácsony III. évf. 4. szám 2014. december A Budapest-Nagytétényi Református Egyházközség időszakos kiadványa Aki nélkül nem lehetne Karácsony Bármikor, bárhol végbemehet egy ilyen kérdezz-felelek: - Mi kell a Karácsonyhoz?

Részletesebben

Biblia és Gyülekezet. A Biblia Szövetség folyóiratának mellékleteként EZ (IS) 2013-BAN TÖRTÉNT

Biblia és Gyülekezet. A Biblia Szövetség folyóiratának mellékleteként EZ (IS) 2013-BAN TÖRTÉNT Biblia és Gyülekezet Ingyenes! M e l l é k l e t A Biblia Szövetség folyóiratának mellékleteként 2013. évi IV. számhoz EZ (IS) 2013-BAN TÖRTÉNT Ifjúsági programok KI MIT TUD? 2013. július 8-12. nehéz sorsú

Részletesebben

Keresztyén Egyetemista Napok a Gecse Dániel Szakkollégiumban

Keresztyén Egyetemista Napok a Gecse Dániel Szakkollégiumban Keresztyén Egyetemista Napok a Gecse Dániel Szakkollégiumban 2015. 12. 16. Idén kerültek először megrendezésre Marosvásárhelyen a Keresztyén Egyetemista Napok a Marosvásárhelyi Főiskolások Keresztyén Egyesületének

Részletesebben

Bibliaismeret. Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére

Bibliaismeret. Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére Bibliaismeret Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére A tantárgy órakerete: Évfolyam Hetek száma Heti órakeret Évi órakeret 9. 36 1 36 10. 36 1 36 11. 36 1 36 12. 32 1

Részletesebben

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ. Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ. Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám Adjatok hálát az ÚRnak, hívjátok segítségül nevét, hirdessétek tetteit a népek közt! 1Krón. 16,8 Kedves Testvérem!

Részletesebben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben 2011-ben is bekerült az Igali Gyógyfürdő nyári rendezvénysorozatába a már évek óta hagyományosan megrendezésre kerülő és töretlen sikernek örvendő gyermeknap,

Részletesebben

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és BIBLIAISMERET A Bibliaismeret alapvető feladata a Biblia igazságainak megismertetése, a Teremtő és Gondviselő Mennyei Atya bemutatása, és ezek alapján a gyerekek társaikhoz, családjukhoz és környezetükhöz

Részletesebben

Karácsony előtti betegellátás

Karácsony előtti betegellátás II. évfolyam 12. szám 2015. december Karácsony Lelkünk szemével az égre nézünk, és mi is követjük a csillagot, amely vezeti Betlehembe a Napkeleti Királyok utazását. Isten igéje, a Szentháromság második

Részletesebben

A Magyarországi Református Egyház küldetése, követe legyen a mai magyar társadalomban, a. helyzetére való tekintet nélkül, újjáteremtő erejét.

A Magyarországi Református Egyház küldetése, követe legyen a mai magyar társadalomban, a. helyzetére való tekintet nélkül, újjáteremtő erejét. A Magyarországi Református Egyház küldetése, hogy a Szentlélek által Isten Országának jele és követe legyen a mai magyar társadalomban, a személyes és közösségi megújulás egyháza, ahol minden ember, származására

Részletesebben

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM 19.hét május4-8. Május hónap - tervezett programok Hétfő Anyáknapi köszöntő Mónika,Flórián Kedd Egészségmegőrző nap Györgyi,Gotthárd Szerda Piac Ívett,Frida Csütörtök Kéz és körömápolás Gizella,Bendegúz

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

Reformáció Emlékbizottság az előkészület. Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu

Reformáció Emlékbizottság az előkészület. Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu Reformáció Emlékbizottság az előkészület Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu Megemlékezés vagy ünneplés? Az Emlékbizottság létrejötte; tagjai; működése, szervezeti felépítése.

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS SZEVERÉNYI JÁNOS Isten halott? Azokra való tekintettel adtam előadásomnak ezt a címet, akik mernek kérdezni, akik fenntartják maguk és embertársaik számára a kételkedés jogát, kockázatát, gyötrelmét és

Részletesebben

Az Üröm- Pilisborosjenői Református Egyházközség missziói munkaterve (2015.január 1-től)

Az Üröm- Pilisborosjenői Református Egyházközség missziói munkaterve (2015.január 1-től) Az Üröm- Pilisborosjenői Református Egyházközség missziói munkaterve (2015.január 1-től) Január 1. Évkezdet, Vení Sancte Istentisztelet 10:00 (Becker Norbert Gy.) Január 4. 10:00 Úrvacsorás Istentisztelet

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

RefErdő. Áldás, békesség! A monorierdői reformátusok hírlevele

RefErdő. Áldás, békesség! A monorierdői reformátusok hírlevele RefErdő Áldás, békesség! A monorierdői reformátusok hírlevele II. évfolyam, 3.szám 2014. szeptember Az Ige körül Szeretteim, szeressük egymást; mert a szeretet Istentől van, és aki szeret, az Istentől

Részletesebben

Pihenőház. 2007. november 8-án ünnepélyes keretek között megtörtént az alapkő letétele.

Pihenőház. 2007. november 8-án ünnepélyes keretek között megtörtént az alapkő letétele. Pihenőház A Szegedi Mozgássérültek Alternatív Egyesülete 2001. februárjában alapította meg a dr. Altorjay István Fogyatékos Gyermekek Nappali Intézményét, melynek fő feladata azoknak a halmozottan sérült

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

Az aratás és az aratók

Az aratás és az aratók 12. tanulmány Az aratás és az aratók március 15 21. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Máté 9:36-38; Lukács 15; 24:4-53; János 1:40-46; 4:28-30; Apostolok cselekedeti 1:6-8 Abban dicsőíttetik meg az

Részletesebben

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám Mert született néktek ma Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában. Lk 2,11 Kedves Testvéreim! Karácsony számomra

Részletesebben

A FELTÁMADÁS ÖRÖMHÍRÉVEL KÍVÁNUNK ÁLDOTT HÚSVÉTI ÜNNEPEKET GYÜLEKEZETEINK TAGJAINAK, ÉS SZERETTEIKNEK!

A FELTÁMADÁS ÖRÖMHÍRÉVEL KÍVÁNUNK ÁLDOTT HÚSVÉTI ÜNNEPEKET GYÜLEKEZETEINK TAGJAINAK, ÉS SZERETTEIKNEK! UNGARISCHER SEELSORGEDIENST DER EVANG. KIRCHE H.B. IN ÖSTERREICH AUSZTRIAI MAGYAR REFORMÁTUS LELKIGONDOZÓ SZOLGÁLAT Wien 1., Dorotheergasse 16, honlap: http://becsi.reformatusok.com/ e-mail: bemaref @gmail.com

Részletesebben

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett 2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett... és mi csak vétkeztünk és te szenvedtél egyre, mentünk vakon az ösztöneink után de te felnéztél az égre. mentünk a gyehenna égő szennyhalmazán, égett a testünk,gőzölgött

Részletesebben

Áldott Húsvétot kívánunk minden Olvasónknak!

Áldott Húsvétot kívánunk minden Olvasónknak! 2009. húsvét Áldott Húsvétot kívánunk minden Olvasónknak! Húsvéti köszöntő Nagypénteki gyásznap örömre változott, Húsvét reggelére Jézus Feltámadott. É ma mindenkinek meg kell látnia, Hogy nincs a sírban

Részletesebben

Ramocsaháza Község Polgármesterétől 4536 Ramocsaháza, Fő tér 1. Telefon / Fax: 42 /

Ramocsaháza Község Polgármesterétől 4536 Ramocsaháza, Fő tér 1. Telefon / Fax: 42 / Ramocsaháza Község Polgármesterétől 4536 Ramocsaháza, Fő tér 1. Telefon / Fax: 42 / 352-423 e-mail: ramocsa.polgarmester@falunet.hu Ügyirat szám: Tárgy:Előterjesztés szociális intézmény alapító okiratának

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Olvasd el:

Részletesebben

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás Egyházi Hírek Az Első Magyar Református Egyház (Kálvin, Vancouver 1955) lapja 2007. évi első kiadás Templom: Lelkipásztor: Nt. Szigeti Miklós Lelkészi hivatal: 2791. East 27 th Avenue Internet: http://members.shaw.ca/szigetim/index.htm

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG Szentírás Szövetség A mû eredeti címe: Following Jesus Pathway Bible Guides: Luke 9 12 Szerzô: Gordon Cheng Originally published by Matthias

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

Gyászszertartás Búcsúztató

Gyászszertartás Búcsúztató Gyászszertartás Búcsúztató Nyitó ima: Mennyei Atyánk, azért jöttünk össze a mai napon, hogy lerójuk tiszteletünket és kegyeletünket szeretett teremtményed, élete előtt. Összejöttünk, hogy hálát adjunk

Részletesebben

AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI

AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI Egészen bizonyos, hogy azok az apostolok, akik korábban Jézus közvetlen tanítványai voltak (tehát a 12-höz tartoztak), tanításaik alkalmával

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 4. szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 4. szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 4. szám Kedves Olvasó! Szeszélyes tavasz vége felé járva végre többször örülhetünk a várva várt melegnek. Az általunk kínált portékák is színesebbek, vidámabbak és nyarat idézik.

Részletesebben

Alpha kurzus meghívó

Alpha kurzus meghívó Alpha kurzus meghívó Tisztelt Hölgyem/Uram! Szeretettel meghívjuk a Paksi Református Egyházközség szervezésében Szeptember 29-én 18:00-kor induló Alpha kurzusra. Mi az Alpha kurzus? Az Alpha kurzus a keresztény

Részletesebben

A(z) i Református Egyházközség ADATTÁRI JELENTÉSE. a. évi életéről

A(z) i Református Egyházközség ADATTÁRI JELENTÉSE. a. évi életéről A(z) i Református Egyházközség ADATTÁRI JELENTÉSE a. évi életéről Kitöltési útmutató: 1.) Az egyes kérdésekre a lehető legpontosabb számadat írandó be. 2.) Készítendő: 4 példányban! Beküldendő az Esperesi

Részletesebben

Tiszaburai. Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE 2012.

Tiszaburai. Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE 2012. A Tiszaburai Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE 2012. A Tiszaburai a Református Egyházközség Költségvetése 2012. évre Ezt a költségvetést a Tiszaburai Református Egyház Presbitériuma 2012. évi január

Részletesebben

A BUDAPEST-PASARÉTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERV KIVONATA A 2015. ÉVRE

A BUDAPEST-PASARÉTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERV KIVONATA A 2015. ÉVRE A BUDAPEST-PASARÉTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERV KIVONATA A 2015. ÉVRE Bevezetés A 2015. esztendőben az év első igehirdetésén elhangzó 1 Korintus 10, 31 alapján: Mindent Isten dicsőségére

Részletesebben

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS!

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! AZ IRGALMASSÁG RENDKÍVÜLI SZENTÉVE Ez év március 13-án, megválasztásának második évfordulóján Ferenc pápa a Szent Péter-bazilikában

Részletesebben

A tanítványság és az ima

A tanítványság és az ima január 11 17. A tanítványság és az ima SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 9:2-19; Máté 14:22-23; 26:36; János 17:6-26; Zsidók 2:17; 1Péter 4:7 De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is,

Részletesebben

Aki gyõz, azt oszloppá teszem az Isten templomában Jel. 3,12

Aki gyõz, azt oszloppá teszem az Isten templomában Jel. 3,12 2004/2 Aki gyõz, azt oszloppá teszem az Isten templomában Jel. 3,12 Szivárványívemet helyezem a felhõkre, az lesz a jele a szövetségnek, melyet én a világgal kötök. 1Móz 9,13 A Gyülekezeti hétvégérõl 2.

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 9/2007. (I. 22.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város és Nyírpazony Község Önkormányzata között megkötött intézményfenntartói társulási megállapodás

Részletesebben

A(z) i Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE

A(z) i Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE A(z) i Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE a. évre 1 január 2 február I. Egyházfenntartói járulékok BEVÉTELEK Költségvetési cím Részösszeg Összesen II. Perselypénzek 1 Gyülekezeti (templomi) perselypénzek

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

A Szikszai György Református Általános Iskola 2015/2016-os tanévben végzett munkájának értékelése

A Szikszai György Református Általános Iskola 2015/2016-os tanévben végzett munkájának értékelése Melléklet a 2016. június 26-i jegyzőkönyvhöz: A Szikszai György Református Általános Iskola 2015/2016-os tanévben végzett munkájának értékelése (Az intézmény fenntartói értékelése, különös tekintettel

Részletesebben

Hitéleti alkalmaink a ös tanévben

Hitéleti alkalmaink a ös tanévben Hitéleti alkalmaink a 2014-2015-ös tanévben Intézményünk vezérigéje a 2014-2015-ös tanévben: Vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig Benned reménykedem. /Az új tanév első

Részletesebben

Az 1 Krón 1,1-ben is említik valamint a: Jób 31,33; Lk 3,38; Róm 5,14; 1 Kor 15,22, 45; 1 Tim 2,13, 14.

Az 1 Krón 1,1-ben is említik valamint a: Jób 31,33; Lk 3,38; Róm 5,14; 1 Kor 15,22, 45; 1 Tim 2,13, 14. Alig tudjuk elképzelni, hogy milyen lehetett az, amikor Ádám volt az első és egyetlen ember a Földön. Biztosan magányos volt egyedül. Ádám számára ez természetes volt, még soha nem ismert egy másik embert.

Részletesebben

Jézus vére, ments meg minket!

Jézus vére, ments meg minket! ÜZENET A CSÉPAI, SZELEVÉNYI, TISZAUGI ÉS TISZASASI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEK TÁJÉKOZTATÓJA V. évfolyam, 6. szám, 2007. július HÍREK, INFORMÁCIÓK, LELKISÉG, GYERMEKSAROK Jézus vére, ments meg minket!

Részletesebben

Isten markából nő ki a jövő - megkezdődött az Erdélyi Református Lelkészértekezlet idei első ülése

Isten markából nő ki a jövő - megkezdődött az Erdélyi Református Lelkészértekezlet idei első ülése Isten markából nő ki a jövő - megkezdődött az Erdélyi Református Lelkészértekezlet idei első ülése 2013. 10. 15. Közel 270 lelkipásztor részvételével kezdődtek el az Erdélyi Református Lelkészértekezlet

Részletesebben

2011.évi önkormányzati pályázat megnevezése

2011.évi önkormányzati pályázat megnevezése 1. számú melléklet Sorszám Egyházak és egyházi szervezetek neve Pályázott kategória Pályázati program címe 2011.évi önkormányzati pályázat megnevezése Korábbi önkormány zati támogatáss al elszámolte? Mellékletek?

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Mainz-i Magyar Református Gyülekezet Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Istentiszteleteink Helye Altmünsterkirche, Münsterstraße 25 55116 Mainz - (bejárat a Walpoden utca felől): vagy Evangelische

Részletesebben

Paks, Lukács Vilmos

Paks, Lukács Vilmos Visken jártunk Testvér gyülekezetünkben nagy esemény volt 2010. március 21.-én. Több évi küzdelem után sikerült kiharcolniuk, hogy Jenei Károly lelkipásztort beiktassák. Az esperes úrnak más elképzelése

Részletesebben