Keressétek elõször Istennek országát, és az Õ igazságát...(máté 6:33)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Keressétek elõször Istennek országát, és az Õ igazságát...(máté 6:33)"

Átírás

1 Keressétek elõször Istennek országát, és az Õ igazságát...(máté 6:33) Kiadja a Nyíregyháza Városi Református Egyházközség XIX. évfolyam 2015/1 Tartalom Húsvét a keresztyénség legnagyobb ünnepe... 2 Húsvéti legátusunk Bozsoky Jonathán... 3 Csodás huszadik év a református iskolánkban éves a Kálvineum Idősek Otthona... 5 Megemlékezés Árokszállási Gusztáv presbiterről... 7 Nőszövetségi beszámoló... 7 Dicsérni vágylak én... 9 Üzenet a felnőtt konfirmációra készülő csoportból... 9 Újra az egyházközségi adatlapról.. 10 Gyülekezeti baba-mama kör Presbiteri napok Gyermekoldal Egy elgondolkodtató történet Ünnepi istentiszteleti rend Füle Lajos AZ ELTEMETHETETLEN Temették ólom-csüggedésbe, hitetlenség rongyába rakva a félelem sivatagába Harmadnapon feltámadott! Temették tornyos templomokba, szertartások gyolcsai közé, imákból készült szemfedője. Harmadnapon feltámadott! Temették ideológiákba, tagadás útszéli árkába, tudomány sziklái alá. Harmadnapon feltámadott! Temették gyilkos hitvitákba, szent háborúk szennyes vizébe, sötét élet-cáfolatokba. Harmadnapon feltámadott! Temetgetik ma is... Hiába. Nem rejti el se föld, se ég már, szív bűne, vagy ész érve, semmi, mert Ő MAGA AZ ÉLET!

2 2 REFORMÁTUS GYÜLEKEZETI HÍRADÓ Húsvét a keresztyénség legnagyobb ünnepe. Miért? Pál apostol világosan fogalmazza meg ennek okát, amikor azt mondja, hogy ha csak ebben az életben, jelenlegi élethelyzeteinkben reménykedünk a Krisztusban, akkor minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ugyanis a feltámadásig el nem jutott hit olyan, mint amikor valaki felteszi az egész életét egy cél elérésére, s annak érdekében minden lehetségest megtesz: időt, energiát, pénzt áldoz célja megvalósulásáért, de egy adott ponton, éppen a célba érés előtt megáll, és azt mondja, hogy én már el sem hiszem azt, hogy valaha beteljesedhet eredeti célom. Aki bízik Isten megsegítő kegyelmében, még naponta imádkozik is Hozzá, hálát ad megtapasztalt jóságáért, de megtorpan akkor, amikor a nagy távlat nyílik meg előtte Jézus halála és feltámadása által szerzett feltámadásunkban akkor így jár. A legtöbbet, a legnagyobbat éppen a lényeget veszíti el. Hiszen az, amit Isten az övéinek ígér, amit Fia, Jézus Krisztus által szerzett meg az nem sűríthető bele földi létünk kereteibe. Isten örökélet ajándékának az Ő országának tere és kerete kell számunkra. Éppen ezért buzdít bennünket ezen az ünnepen is: az odafennvalókkal törődjetek, el ne feledjétek, és el ne veszítsétek hitetek végcélját a földi élet után következő és soha véget nem érő örök életet! Ez a húsvét lényege, és ez a keresztyén hit semmi máshoz nem hasonlítható ereje. Ennek megélését és elfogadását kívánjuk testvéreinknek 2015 húsvétján. Gaál Sándor lelkipásztor

3 REFORMÁTUS GYÜLEKEZETI HÍRADÓ 3 Nagy szeretettel üdvözlöm a gyülekezetet. Bozsoky Jonathán Benjámin, V. éves teológus hallgató vagyok a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen. Kiskerekiben születtem, mely a Partiumban van, közel a magyar határhoz. Édesapám ott volt lelkipásztor 36 évig. Miután nyugdíjba ment, átköltöztünk a szomszédos településre, Székelyhídra. Nagy családunk van, nyolcan vagyunk testvérek, én az ötödik vagyok a sorban. Még négyen vagyunk otthon. Családunknak fontos a gyülekezetben való szolgálat ami azt jelenti, hogy édesapámmal felváltva szolgálunk, ha helyettesíteni kell esperesünket. Továbbá szüleim vezetik gyülekezetünk kórusát, amelybe mi gyerekek is aktívan részt veszünk. Édesanyám kántornő és tanítónő. Amikor végzős középiskolás voltam, a tanárok azt mondták ne pazaroljam az időmet teológiára, inkább menjek mérnöknek. Nehéz volt a döntés, mert nagyon érdekeltek a reáltudományok. Barátaim is inkább arra húztak, és mindig volt egy kis verseny is közöttünk. Sokáig gondolkodtam, végül aztán egyedül a teológiára adtam be a jelentkezésemet. Az is nagy kérdés volt bennem, hogy Kolozsvár vagy Debrecen? Végül Debrecen maradt. Eleinte bizonytalan voltam, de az Úr hamar megerősített ebben a döntésben. Megtapasztalhattam, hogy mindenre gondja van. Váratlanul felajánlotta támogatását az egyik debreceni gyülekezet. Majd pedig a tanulmányaimban is sok áldást készített el, azon a tudomány területen, amelyen mindig is gyenge voltam. A családi háttér által pedig a hitbeli fejlődést is biztos mederben tartotta. A teológián a diákság körében már három év óta szervezek olyan alkalmakat, amelyeken, nem csak tananyagként foglalkozhatunk a Bibliával, hanem hitbelileg is épülhetünk belőle. Most visszatekintve az öt évre, látom és tudom, hogy mindent Istennek köszönhetek. Ezzel a hittel tekintek a jövőre is. Bízom benne, hogy a megfelelő helyre vezet majd és megáldja további szolgálatomat is. Hiszem, hogy ebbe a gyülekezetbe is Ő vezetett ezen az ünnepen. Végül pedig, hadd kívánjak áldott húsvéti ünnepet, az egész gyülekezet számára.

4 4 REFORMÁTUS GYÜLEKEZETI HÍRADÓ Szeretettel osztom meg a Kedves Gyülekezettel azt az ö r ö m e t, h o g y 2015-ben három évforduló is megemlékezésre és visszatekintésre ad alkalmat iskolánkban. A 190 évvel ezelőtt született iskolanévadó tiszteletére kiállítást rendeztünk Hogy emléke el ne halványuljék címmel az iskola aulájában. 90 évvel ezelőtt, március 6- án, az írófejedelem születésének 100. évfordulója alkalmából a város díszközgyűlése, az általa fenntartott polgári fiúiskolát Községi Jókai Mór Polgári Fiúiskolának nevezte el. Ezt az iskolát 1906-ban a Református Egyház alapította, dr. Bartók Jenő tiszteletes úr szervezésével. Jókai élete és munkássága volt a versenykiírás alapja a Csodát virágzik a jelen című, Kárpát-medencei Református Iskolák Versenynek, ami március elején, kétnapos nagyszabású találkozónk volt. A találkozónak több célja volt és van. Egyrészt, hogy a résztvevő diákok szívébe vésődjön a Jézust követő csodát virágzó jelen, amit Túrmezei Erzsike néni versben így fogalmazott meg: Előttünk jársz, Te vagy az élet, A tegnap is hirdeti fényed, De ha mi ma követünk Téged, Csodát virágzik a jelen. Másrészt, célunk a nemzeti összetartozás, összetartás nemes érzésének erősítése, valamint annak a meggyőződésnek a tudatosítása, hogy a nyelvéből és kultúrájából, keresztyén hitéből erőt merítő magyarság képes a nemzeti megújulásra, az előtte álló történelmi feladatok megoldására. Wass Albert megfogalmazásában: Magyarságom a gyökér, mely hozzáköt földhöz, s nemzethez. Emberségem a korona, mely a fa törzsét egyenesen nőni tanítja. Közvetlen célunk pedig, hogy a nemes küzdelem, a jókedvű együttlét, az Ige melletti elcsendesedés felejthetetlen emlékként maradjon meg a versenyzők, a felkészítők és kísérő tanárok szívében. Hat kategóriában (vers-, prózamondás, népdaléneklés, szóló néptánc, rajz, magyar anyanyelv), kategóriánként 3 korcsoportban hirdettünk eredményt. 28 iskolából közel 400 vendég, itthonról több mint 100 vendéglátó, mindösszesen kb. 500-an töltöttük együtt a csodás napokat. Határon túlról 6 református magyar

5 REFORMÁTUS GYÜLEKEZETI HÍRADÓ 5 iskola volt jelen. (Alistál, Érsekkéty, Rimaszombat, Rozsnyó, Sepsiszentgyörgy, Székelyudvarhely). A zsűrik akik a színvonallal nagyon elégedettek voltak szakmai értékelése személyre szabott, biztató és előremutató volt. A hagyományosan meghirdetett egyéni kategóriák mellett feladat volt a Kiss Péter Pál: Édesanyja szemefénye című kisregény alapján öszszeállított feladatlap kitöltése. Ezekért a munkákért is jutalmat kaptak a legjobbak. A kisregényben a jó református Jókay családról, Jókai gyerekkoráról olvashatunk lebilincselő történeteket, amit a kedves gyülekezeti tagoknak is szeretettel ajánlunk elolvasásra. 20 évvel ezelőtt, 1995-ben a Jókai, a Nyíregyháza-Városi Református Egyházközség fenntartásába került. Erre az eseményre és az eltelt 20 esztendőre, május 9-én, szombaton 10 órától ünnepi istentiszteleten emlékezünk és adunk hálát Teremtő és Megváltó Urunknak. Későbbi terveink között a jubileumok tiszteletére, emléktábla állítás is szerepel. Ma már történelem a fenntartó váltás és az első évek a református iskolában. A kezdetektől máig a húsz év krónikájáról, a hitéletről, nevelésről, oktatásról, az eredményekről, és hogy ki miért szeret az iskolánkban tanulni, tanítani, dolgozni, a következő Gyülekezeti Híradóban számolok be. Szeretettel kívánom és kérem Isten áldását mindannyiunk életére a jókaisok nevében: Sipos Kund Kötönyné igazgató Egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be Krisztus törvényét (Gal. 6:2) A Kálvineum Idősek Otthona 2005 januárjában a fenti bibliai igevers lelkületével nyitotta meg kapuit Nyíregyháza-Sóstófürdőn azon idős emberek előtt, akik életük alkonyát kortársaikkal családias, szép környezetben, szeretetteljes közegben szeretnék megélni. A Nyíregyháza-Városi Református Egyházközség fenntartásában működő integrált, vegyes profilú intézményben a kezdetekben bentlakásos részleg, támogató szolgálat, valamint idősek klubja működött. Intézményünk (országos ellátási területtel) 50 fő bentlakását biztosítja 1 és 2 ágyas szobákban az ellátottak saját bútoraival berendezve. Igyekszünk segítséget nyújtani az új életvitelhez való alkalmazkodásban,

6 6 REFORMÁTUS GYÜLEKEZETI HÍRADÓ ugyanakkor lehetővé tesszük, hogy a régi otthonból is megmaradhasson egy kis darabka. Külön részlegben gondoskodunk demens betegeinkről mind a bentlakásos, mind a nappali ellátások esetében ben bővítettük a szolgáltatások körét: a házi segítségnyújtás megszervezésével segítséget nyújtunk 90 fő szociálisan rászoruló részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában. A szociális étkeztetés keretében átlagosan 1300 fő szociálisan rászorult részére a napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodunk, akik azt önmaguknak, illetve önmaguk és eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. Az étkeztetést jelenleg a megyeszékhelyen biztosítjuk, de lehetőségünk van Nyíregyháza kistérséghez tartozó településeken is ellátni ezt a feladatot: Kálmánháza, Kótaj, Nagycserkesz, Napkor, Nyíregyháza, Nyírpazony, Nyírtelek, Nyírtura, Sényő közigazgatási területén. Lakóink és munkatársaink formálódó keresztény gyülekezetként élik mindennapjaikat, melynek szerves részét képezik nem csak a reggeli áhítatok, az intézményi lelkésszel folytatott beszélgetések, hanem a közös foglalkozások, programok, kirándulások is. A falak között, a mindennapokban igazi csapatmunka folyik. Az intézmény vezetősége, minden gondozó, ápoló, konyhai dolgozó, a háziorvos, valamint irodai munkatárs arra törekszik, hogy idős ellátottaink lelkileg, testileg és szellemileg is biztonságban, kényelemben, a közösség és a társadalom fontos tagjaként érezzék magukat. A Kálvineum Idősek Otthona 10 éves működése alatt mindvégig az volt a célunk, hogy a mindennapos tevékenység és segítségnyújtás során, a cselekedeteken keresztül Krisztus ábrázolódjon ki az ellátottaknak. Krisztus követése mellett az is kötelességünk, hogy betartsuk a negyedik parancsolatot, az idősek tisztelete és segítése révén. Növekednünk kell a hit által, azaz aktívan, cselekvően kell megélnünk a hitünket, Isten dicsőségét hirdetve a szolgálaton keresztül. Az intézmény szeretetszolgálatának munkatársai szakemberek, akik szolgálatukat hivatásszerűen végzik szakmai tudásuk legjavával, de egyben keresztyéni alázattal, hívő lélekkel. Mindannyian Egyházközségünket képviseljük életünkkel és szolgálatunkkal. Szentiné Bosnyák Zsuzsanna intézményvezető

7 REFORMÁTUS GYÜLEKEZETI HÍRADÓ 7 Nagyhalászban kezdődött életútja 1944-ben, itt nevelkedett 5 gyermekes gazdálkodó család legfiatalabb tagjaként. Itt formálta Isten keze élete párját is, akivel 47 évig éltek házasságban az 1967-ben tett fogadalmuk szerint. Két gyermekében és három unokájában sok-sok öröme lehetett. Bádogos mesterként a város nagy építőipari vállalatainál dolgozott, majd magánvállalkozóként folytatta munkáját. Utolsó munkásévei alatt örömmel vállalt feladatként végezte templomunk tetőzete fedésének munkálatait. Az utolsó egy évben egyre romlott egészségi állapota, fogyott testi ereje, mígnem február 1-én, Isten felesége jelenlétében kihívta közülünk. Február 9-én, temetésén együtt adtunk hálát szeretteivel életéért, 10 éven át tartó presbiteri szolgálataiért és elengedtük, miközben Isten azzal az Igével vigasztalta a gyülekezetet, amely Ézsaiás könyve 41:13 részében íratott meg számunkra: Mert én az Úr, a te Istened, erősen fogom jobb kezedet, és ezt mondom neked: ne félj, én megsegítelek! Életútjának folyamatos megtapasztalása lehetett ez az üzenet, s a végtisztességtétel alkalmán ezzel erősítette szerettei, presbitertársai életét Isten. Ez a megtapasztalás a mienk lehetett a gyász Istentiszteleten is: az Úr nem hagyott magunkra, szavak és üzenetek által megfogta kezünket. A feltámadás bizonyosságában engedtük el a minden élőknek útján, és most a feltámadás ünnepe közeledtével reménységgel tekintünk a földi és az azt követő mennyi jövendő felé. Dr. Gaál Sándor lelkipásztor Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét. A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk. Gal Sok-sok éven át gyülekezetünk nőtagjai szorgalmasan kötötték a fáslikat, takarókat leprás betegek számára és talán ma úgy érezzük, mintha mindez nem is lett volna. Már nem kellenek a fáslik, hiszen sokat fejlődött az orvostudomány, megtalálták a megfelelő gyógyszert. Mégis Nőszövetségünk tagjai úgy érezték, hogy valamit tenni kellene. A folyamatos imádságainkkal tudjuk, hogy mi is hordozhatjuk ezeket a beteg embereket, és mégis azt az indíttatást kaptuk, hogy ne csak messziről halljunk és olvassunk a Lepramiszszió munkájáról, hanem kerülhessen hozzánk és a gyülekezet tagjaihoz is közelebb.

8 8 REFORMÁTUS GYÜLEKEZETI HÍRADÓ Ezért volt óriási öröm a számunkra, amikor a Lepramisszió igazgatója, Riskóné Fazekas Márta, elfogadta meghívásunkat és örömmel jött közénk beszámolni erről a munkáról. Két, áldásokban nagyon gazdag napot tölthettünk el vele Nyíregyházán. Az első nap külön öröm volt, hogy 120 gyermek előtt beszélhetett erről a munkáról, akik nagy figyelemmel hallgatták a beszámolót. Sok-sok gyermek ma is megfejti a Lepramisszió által összeállított keresztrejtvényeket, és több gyermekünk is jutalomban részesült. Majd a Nőszövetséggel személyesen is találkozhatott kötetlen beszélgetés keretében, és az esti bibliaórán rövid áhítattal egybekötött képes beszámolót tartott. Szeretetvendégség, közös beszélgetés zárta az alkalmat. A 2. napon intézményeinkbe látogattunk el (Jókai Idősek Klubja, Kálvineum Idősek Otthona, Szivárvány Idősek Otthona), ahol szintén képes beszámolóban mutatta be az igazgatónő, az indiai leprás betegek helyzetét, körülményeit. Örömmel fogadtak bennünket a lakók, hiszen érezhették, hogy vannak náluk sokkal nyomorultabb helyzetben lévők, hogy valóban van miért hálát adni az Istennek, és mit jelent megköszönni az Istennek mindazt, amiben éltet, hordoz és megelégít. Végül pedig engedtünk a szeretetteljes meghívásnak, az Élim Evangélikus Otthonba is ellátogattunk. Sok-sok evangélikus testvérünk szintén szívügyének érzi a lepramisszió támogatását. Hálaadással köszönjük meg ezt a két napot, mert fontosnak tartjuk, hogy gyülekezeti tagjaink is minél többet tudjanak ezekről a missziói munkákról és soha ne feledkezzünk meg az imádságnak gyógyító erejéről, amellyel mi is, ha kicsiben is, de hozzátehetünk ezekért, a sokszor nagyon szegény és nyomorult helyzetben lévő emberek gyógyulásáért. Az Istené legyen a dicsőség! Hálaadással és nagy örömmel készültünk a Nőszövetség húsvéti szolgálatára, külön öröm, hogy sok új tagunk vállalta ezt a szolgálatot. A Szivárvány Idősek Otthona Etelközi Telephelyén istentisztelettel egybekötve úrvacsorai közösségben voltunk együtt, majd a Nőszövetség húsvét üzenetét adta át. Ezután a Kálvineum Idősek Otthonában szolgáltunk, ahol nagy szeretettel vártak bennünket és köszönték meg, hogy egy kicsit meggazdagítottuk a mindennapjaikat és az ünnepre való készülődésüket. Nagyon kedves saját készítésű ajándékkal kedveskedtek a lakók, valamint szeretetvendégségben is volt részünk. Úgy mehettünk el, hogy a szívünkben hála és köszönet volt, mert mi magunk is úgy éreztük, igazi ünnepünk volt ott. Kívánunk minden kedves gyülekezeti tagunknak örömteli, boldog találkozást az Úr Jézus Krisztussal húsvét ünnepében, aki meghalt értünk, helyettünk és miattunk, de harmadnap feltámadott! Lutzke Krisztina lelkipásztor

9 REFORMÁTUS GYÜLEKEZETI HÍRADÓ március között Debrecenben került megrendezésre a Kárpát-medencei egyetemi gyülekezetek és ifik tavaszi találkozója. A gyülekezetünkből a mi ifink is képviseltette magát. Szombaton a reggeli áhítatot követően Dr. Hodossy-Takács Előd érdekes előadásait hallgathattuk meg, amelyek a Kereszty+Én témakörét ölelték át. A legfőbb vezérfonala a keresztyéni hétköznapok megélése az egyetemi élet alatt, melyet bibliai igeversekkel támasztott alá. Ezt követően az előadáson elhangzottakat kis csoportokban beszéltük át mélyebben, ahol ezen felül máshonnan érkezett, hasonló gondolkodású fiatalokkal is megismerkedhettünk. Külön meglepetés volt számunkra, hogy korábban a Csillagponton megismert arcokkal is találkoztunk. Délután szabad program keretében Debrecen nevezetességeivel ismerkedhettünk meg. Segédlelkészünk, Lovász Márton felvállalta az idegenvezető szerepét, sok érdekességet megtudhattunk pl. a Hittudományi Egyetemről is. Nagy öröm volt, hogy részt vehettünk ezen a találkozón, élményekkel gazdagodhattunk, és olyan értékes gondolatokkal, útmutatásokkal térhettünk haza, amelyek segítenek a teljesebb keresztyéni élet megélésében a hétköznapokban. Tóth Edina az ifjúsági csoport tagja Azoknak ajánlom a felnőtt konfirmációs felkészítőt, akiknek nem állt módjukban azt fiatal korukban elvégezni, de az idők folyamán kialakult bennük az a kívánság, hogy ezt pótolják. Felnőtt fejjel beülni egy csoportba, újra tanulni, felkészülni, számot adni kezdetben ismeretlenek előtt, nem tűnik mindig könnyűnek. Abban az esetben viszont, ha a csoport vezetője és tagjai idővel ismerősökké válnak, a közös érdeklődés közösségé változtat, már oldja az eleinte tartózkodó légkört. A felkészülés meghatározza napjainkat. A Biblia tanulmányozandó részei és a tankönyv fejezetei, amiket óráinkon megbeszélünk, önkéntelenül is befolyásolják életünket, hatással vannak döntéseinkre. Még sok órai tanulás áll előttünk, de reménykedünk abban, hogy eredményes lesz igyekezetünk, azonban a felkészülés ideje is nagyon fontos formáló erőként működik közöttünk. Szolnok Katalin

10 10 REFORMÁTUS GYÜLEKEZETI HÍRADÓ Köszönetet mondunk mindazoknak akik, visszajuttatták az elmúlt időszakban az adatlapot gyülekezetünkbe, szeretettel várjuk továbbra is mindazoktól, akik gyülekezeti tagságukat kívánják ezúton is megerősíteni! Ehhez néhány alapvető kérdésre válaszolunk: Egyáltalán miért szükséges ez? Ez lehet sokak első kérdése, hiszen a mai korban a sok adminisztráció jelentős terhet ró életünkre. Ezen felül lépten-nyomon adatvédelemre, személyiségi jogokra hivatkozással igyekszünk a lehető legvisszafogottabb tájékoztatást adni magunkról. Még az egyház is adatszolgáltatást kér? Igen. Ennek oka és célja egyszerűen az, hogy a városban magukat hozzánk tartozónak érző református felebarátainkat a gyülekezet részéről szeretnénk nem egyszerűen nyilvántartásba venni, hanem számon tartani. Szándékunk szerint a számontartás azt jelenti, hogy egyháztagjaink az általunk felkínált ajánlatokkal élhetnek és értesülhetnek újonnan szervezett és régtől fogva állandósult lehetőségekről. Mit jelent egyháztagnak lenni? Elsőként részesedni azokban a lehetőségekben, amelyeket gyülekezetünk állandósult programjai kínálnak. Ismerni, megismerni a Szentírás tanítását, Református Egyházunk hitvallásait és élni azokkal a lehetőségekkel, amelyeket tagjainknak kínálunk. Életfordulók alkalmával igénybe venni az egyházközség különböző szolgálatait. Élni a lehetőséggel, amelyet oktatási feladatként egyházközségünkben az általános iskola, szociális feladatként a bölcsőde, bentlakásos idősek otthona, nappali idősek klubja, támogató szolgálat, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás területén kínálunk. Mit kaphatok, és mit adhatok egyháztagként? A fentieket megelőzően számontartást, pásztorlást, lelkigondozást, istentiszteleti alkalmakon való részvételt, nyári szabadidős programokba való bekapcsolódást. A teljes jogú egyháztagok sorában pedig mint az egyházközség alkotó tagja választói jogot kapok a közösség életének döntéshozatalaiban. Mit jelent a teljes jogú egyháztagság? Azt, hogy a gyülekezet által felkínált lehetőségekkel szabadon élhetek, s mint a gyülekezet hitvalló tagja részt veszek annak formálásában is. Kötelességemnek tartom az egyházközség életének fenntartását, nemcsak támo-

11 REFORMÁTUS GYÜLEKEZETI HÍRADÓ 11 gató személyes jelenlétemmel, hanem anyagi javaimból is, amelyet egyházfenntartásnak nevezünk egyházunk törvényes rendjében. Ez az anyagi támogatás évenkénti vállalást jelent, szabadon felajánlott összegben, így kerülhetek és maradhatok meg az önálló, szavazati joggal rendelkezők közösségében. Dr. Gaál Sándor lelkipásztor Tehát az adatlap kitöltésével és visszajuttatásával kérheti minden református a nyilvántartásba vételét illetve ezzel megerősítik a korábbiakban kinyilvánított egyháztagságukat. Az évenkénti egyházfenntartói támogatással pedig a Választók Névjegyzékébe kerülve teljesjogú egyháztagokká válnak. Szeretettel várjuk kitöltött adatlapját április 30-ig visszajuttatni, s várjuk közösségünkben is tisztelettel és megbecsüléssel! Nagy Miklós mb. gondnok Minden jó adomány és tökéletes ajándék onnan felülről, a világosság Atyjától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása. Jakab 1:17 Gyermekeink Istentől kapott ajándékok. Alig várjuk, hogy megszülessenek és végre kezünkben tarthassuk őket és felfedezhessük, kibonthassuk kit is küldött nekünk, kivel is ajándékozott meg bennünket az Atya. Ezzel együtt azonban új, ismeretlen élethelyzetekben találjuk magunkat. Az örömteli pillanatokba sok kérdés, szülői aggódás is vegyül: táplálás, hasfájás, altatás, fogfájás, szellemi-, fizikai-, lelki fejlődés. A baba-mama körön lelkipásztorunk vezetésével, az Ige által megerősödhetünk abban, hogy Isten a gyermekáldás örömeiben, kihívásaiban is velünk van szeretetével. A kicsik az alkalmakon keresztyén gyermekdalok által ismerhetik meg Istent, valamint lehetőségük van velünk együtt imádkozni és egymással játszani. A hasonló élethelyzetből adódóan az édesanyák megbeszélhetik, kicserélhetik tapasztalataikat is. A babamama kör építő, megerősítő közösségi lehetőség a gyermekek és az édesanyák számára egyaránt! Szeretettel ajánlom minden kisgyermekes anyukának! Mátyásné Mitruczki Katalin

12 12 REFORMÁTUS GYÜLEKEZETI HÍRADÓ Egyházközségünk Presbitériuma lelkészeivel együtt február én Berekfürdőn a Megbékélés Házában a gyülekezetünket érintő interaktív tanításban részesültek. A 27 fős csoport péntek este érkezett, az együtt eltöltött idő vacsorával kezdődött, majd az elszállásolás után Dr. Gaál Sándorné lelkésznő áhítatával folytatódott a János 10, 1-5 igeszakasz alapján. A jó pásztorról volt szó, aki maga Jézus Krisztus, nekünk az ő tanítását kell követnünk. Jézus mindig előttünk jár, ha ő utána megyünk, akkor nem tévesztjük el a helyes irányt. A presbitereknek is az ő nyomdokaiban kell járni a gyülekezettel együtt. Az este további részében a csoport egymással ismerkedett a bemutatkozásnak egy különleges formájával: mindenki a 27 név közül húzott egy nevet és vele kellett rövid interjút készíteni az életéről. Ezek után ki-ki bemutatta a partnerét. Házi feladatként kaptuk, hogy a bemutatott társnak húsvétra egyszerű, személyre szóló ajándékot készítünk, emlékeztetve erre a különleges, meghitt alkalomra. A jó hangulatú ismerkedés után a vállalkozó kedvűek a szomszédos gyógyfürdőben késő esti lubickolásban vettek részt, a többiek pihentek. Szombaton a reggeli után Lutzke Krisztina lelkésznő áhítatát hallgattuk a János 10, 6-10 igeszakasz alapján. Itt Jézus Krisztust, mint ajtót mutatta be, aki által találunk jó legelőre és így tartatunk meg és nyerünk örök életet. A délelőtti órákban Dr. Gaál Sándor esperes-lelkipásztor előadásában mély tanítást kaptunk a presbiteri szolgálatról A jól forgolódó presbiter címmel. Az elméleti oktatás mellett azonnal rámutatott a gyakorlatra, a példák elő hozatalában bevonta a hallgatóságot is. Így élővé és élvezetessé vált az előadása. Hat fontos területet jelölt meg, ahol a presbiterek ezt a munkát kiteljesíthetik: az Istennel, a családdal, a lelkipásztoraival, az egyházkormányzatával, egyháza szolgálatával és e világgal való kapcsolatában. A fenti hat tétel elvi és gyakorlati területre kivetítetve került részletes bemutatásra, majd egy közösen elmondott imával zártuk az igen ér-

13 REFORMÁTUS GYÜLEKEZETI HÍRADÓ 13 tékes gondolatokat tartalmazó előadást. Az előadás után a beszélgetésünkben megfogalmaztuk, hogy a presbitereknek valamennyi területen egyszerre kell jelen lenniük és a kapott kegyelmi ajándékok tudatos használatával végezzék a reájuk bízott feladatokat. Az előadás után megebédeltünk, majd felfrissülés céljából a Konferencia Központtal ismerkedtünk, majd a szomszédos ifjúsági házat, ahol táborokat rendeznek, valamint egy közeli telken a Nyírségi Református Egyházmegye nyári táborozó helyét tekintettük meg. A séta után ismét előadás következett: Szempontok és támpontok a gyülekezet építés területén címmel. Az interaktív előadás központjában egyházunk jövőképe állt, ezen belül hogyan képzeljük el saját gyülekezetünk építését, növekedését, hitbeli megújulását. Fontos, hogy gyülekezettudatos egyházban és egyháztudatos gyülekezetben gondolkodjunk, a lelkipásztorcentrikus gyülekezetből a gyülekezet-centrikus lelkipásztor képe felé haladjunk. Igen lényeges kérdés gyülekezeti tagjainknak a nyílvántartása nemcsak azért, hogy pontos képünk legyen a választói névjegyzékben a tagok számáról, hanem azért is, hogy számon tudjuk őket tartani. A megszólításukhoz fontos, hogy pontosan tudjuk, kit mikor milyen alkalomra hívjunk meg, a rétegfoglalkozásunk így lesz eredményes. Ezt a célt szolgálják a templomunkban megtalálható és kitöltendő egyházközségi adatlapok. Dr. Gaál Sándor esperes-lelkipásztor az alkalom végén elmondta, hogy az itt elhangzott két előadás az alapok lerakását készítette elő a presbiterek és gyülekezeti tagok előtt álló feladatokban a gyülekezet építése területén. Mindenképpen hasznos volt ez az együtt gondolkodás a gyülekezet hitbeli megerősödésének elősegítésére. Ő maga is nagyon sokat tanult a presbiterek megnyilatkozásaiból, így jobban megismerhettük egymást, tudjuk, hogy kire milyen feladatot lehet bízni. Együttlétünket imaközösségben fejeztük be, ki-ki hangosan elmondta hálaadó imáját. Horváth Csaba

14 14 REFORMÁTUS GYÜLEKEZETI HÍRADÓ A csillaggal jelzettnégyzetből kiindulva, a lóugrás szabályai szerint egy fontos dolgot olvashatsz ki: Ha a pontok helyére beírod a hiányzó betűket, három aranymondást fejthetsz meg a Bibliából. (A ferde vonalak az egyes szavakat választják el.)

15 REFORMÁTUS GYÜLEKEZETI HÍRADÓ 15 Nyilvánvaló volt, hogy a nyolcéves Stephen értelmi fogyatékossága egyre súlyosbodott. Vasárnapi iskolai tanítója minden tőle telhetőt megtett, hogy Stephent is bevonja a csoport tevékenységeibe, és elkerülje az olyan helyzeteket, amikor a többi gyerek kicsúfolhatta volna. Áprilisban a tanítónő mind a nyolc gyereknek adott egy műanyag tojást, és azt mondta nekik, hogy valami olyat tegyenek bele, ami az új élet létrejöttét jelképezi. A tanítónő tartott attól, hogy Stephen esetleg nem fogta fel, és mivel nem akarta őt a többiek előtt zavarba hozni, megkérte a gyerekeket, hogy rakják a tojásukat az asztalára, hogy ő nyithassa ki őket. Az elsőben egy pici virág volt. Milyen szép jele ez az új életnek mondta a tanítónő. Az egyik gyerek nem tudta megállni, hogy ki ne bökje: Azt én hoztam! Aztán egy kő következett. A tanítónő azt hitte, hogy ez lehet Stephené, mivel a kő nem jelképezhet új életet. Ám Billy bekiabált, hogy a kövön moha van, és a moha az új élet jelképe. Nagyon jó, Billy szólt a tanítónő. A harmadik tojásból egy lepke repült ki, és egy kislány büszkén fűzte hozzá, hogy az ő választása volt a legjobb mind között. A negyedik tojás üres volt. Biztosan ez Stephené gondolta a tanítónő, és gyorsan egy másikért nyúlt. az enyémet ne tessék kihagyni szólalt meg Stephen. De hiszen ez Üres, Stephen mondta szelíden a tanítónő. Bizony tanítónő, a sír is üres volt, és ez új életet jelent mindenkinek. A nyár végére Stephen állapota rosszabbra fordult. Végül meghalt. A temetésen a kis koporsó tetején nyolc kis műanyag tojást láttak a gyászolók. Mind üres volt. Mert ahogyan Ádámban mindnyájan meghalnak, úgy a Krisztusban is mindnyájan életre kelnek. (1Kor 15,22)

16 16 REFORMÁTUS GYÜLEKEZETI HÍRADÓ Március 28. szombat től húsvét előtti hittanos felkészítő 29. virágvasárnap 8.00 istentisztelet a templomban istentisztelet a templomban, keresztelés, gyermek istentiszteletek istentisztelet Rozsréten istentisztelet Borbányán istentisztelet a templomban Március 30. hétfőtől április 4. szombatig minden este bűnbánati előkészítő alkalmak a Gyülekezeti Teremben tól, reggelente között reggeli csendesség a kazettás teremben Április 2-án, Nagycsütörtök tól úrvacsorás istentisztelet a templomban Április 3-án, Nagypéntek tól istentisztelet a templomban tól Passiós istentisztelet a templomban Húsvét 1. napja istentiszteletek 8.00 úrvacsora templom 9.00 úrvacsora Örökösföld úrvacsora templom úrvacsora Rozsrét úrvacsora Borbánya úrvacsora templom Húsvét 2. napja istentiszteletek 8.00 istentisztelet templom úrvacsora, keresztelés templom börtönben istentisztelet úrvacsora templom Nyíregyháza-Városi Református Egyházközség, 4400 Nyíregyháza, Kálvin tér 11. tel./fax: , bankszámlaszám: adószám: Lelkészi Hivatal: hétfő-péntek és között

Áldott Karácsonyt és Áldott Új Esztendot kívánunk minden Testvérünknek! Keressétek elõször Istennek országát, és az Õ igazságát...

Áldott Karácsonyt és Áldott Új Esztendot kívánunk minden Testvérünknek! Keressétek elõször Istennek országát, és az Õ igazságát... Keressétek elõször Istennek országát, és az Õ igazságát...(máté 6:33) Kiadja a Nyíregyháza Városi Református Egyházközség XVIII. évfolyam 2014/2 Tartalom Várakozunk és Valaki vár ránk... 2 Karácsony esti

Részletesebben

Sárospataki Református Lapok

Sárospataki Református Lapok Sárospataki Református Lapok LXIV. évf. 2. szám 2011. június A tiszáninneni reformátusok lapja A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben

Részletesebben

A Veresegyházi Református Egyházközség és a Kálvin Téri Református Általános Iskola kiadványa

A Veresegyházi Református Egyházközség és a Kálvin Téri Református Általános Iskola kiadványa Áldás, békesség! Ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá... (1Pt 2,5/a) A Veresegyházi Református Egyházközség és a Kálvin Téri Református Általános Iskola kiadványa Reformáció Öltsetek

Részletesebben

Én nem feledkezem meg rólad

Én nem feledkezem meg rólad MAGYARORSZÁGI ORVOSOK KERESZTÉNY TÁRSASÁGA XXV. évfolyam 4. szám 2014. december TARTALOM Én nem feledkezem meg rólad Van még egy korosztály, melynek tagjai az I. világháborúról is őriznek emléket. Az ezt

Részletesebben

AZ ALBERTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA

AZ ALBERTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA Életjel AZ ALBERTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA IV. évfolyam 4. szám Várva vártam az Urat Várva vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám, meghallotta kiáltásomat. Kiemelt a pusztulás verméből, a sárból és

Részletesebben

Menedék Hírlevél. A Menedék Alapítvány lapja. Választás mindig. Jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején, gondja van a hozzá folyamodókra.

Menedék Hírlevél. A Menedék Alapítvány lapja. Választás mindig. Jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején, gondja van a hozzá folyamodókra. A Menedék Alapítvány lapja Jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején, gondja van a hozzá folyamodókra. Náhum 1:7 2014. június Választás mindig Mindig választunk. Úgy tűnik, terhes, ha sokszor kell tennünk.

Részletesebben

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8)

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) IV. évf. 9. szám 2013. május 19. HÍVÓ SZÓ SzigetszentmiklósKossuth utcai Református Egyházközség lapja A LÉLEK EREJE Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) Pünkösd a Szentlélek

Részletesebben

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december ²1 A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december A betlehemi jászolnál nem állt egy teológus sem, egyetlen pap sem. Mégis minden teológia kezdete a csodák

Részletesebben

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA XXIV. évfolyam 7. szám. 2013. április 1. Ára 0,80 lej Érdemes célt kitűzni és azért megharcolni Felújították a mezőcsávási templomot Az élőket szólítom,

Részletesebben

Új Mustármag. Tartalom: Hírek papa Nyílt levél Bemutatkozás Programjaink in Memoriam

Új Mustármag. Tartalom: Hírek papa Nyílt levél Bemutatkozás Programjaink in Memoriam Új Mustármag A Bethánia CE Szövetség hírlevele 2011. március - április Legyen derekatok felövezve, és lámpásotok meggyújtva. Ti pedig legyetek hasonlók az olyan emberekhez, akik várják, mikor tér vissza

Részletesebben

Evangélikus hírlevél. Húsvét előtt-húsvét után

Evangélikus hírlevél. Húsvét előtt-húsvét után Evangélikus hírlevél A BAKONYCSERNYEI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG KIADVÁNYA AA TT AA RR TT AA LL OO MM BB ÓÓ LL Lelkészi jelentés Bakonycsernye Az adakozás lelki oldala Lelkészi jelentés Súr Amikor a harangok

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Akinek Atyja az Isten

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Akinek Atyja az Isten www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2013. szeptember XIX. évfolyam 4. szám Akinek Atyja az Isten Egy a ti Atyátok, aki a mennyben van. (Máté 23,9) Kevesek imádságain, vallásos

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Hálaadás a mi erőnk! békével töltötte be szívemet és gondolatomat,

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Hálaadás a mi erőnk! békével töltötte be szívemet és gondolatomat, www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2011. szeptember XVII. évfolyam 4. szám Hálaadás a mi erőnk! Ez az a nap, amelyet az Úr elrendelt, vigadozzunk és örüljünk ezen! (Zsolt 118:

Részletesebben

BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL A BUDAPESTI NAGY IGNÁC UTCAI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 2014. ÁPRILIS JÚNIUS XIV. ÉVFOLYAM, 2.

BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL A BUDAPESTI NAGY IGNÁC UTCAI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 2014. ÁPRILIS JÚNIUS XIV. ÉVFOLYAM, 2. BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL A BUDAPESTI NAGY IGNÁC UTCAI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 2014. ÁPRILIS JÚNIUS XIV. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Fiatalok ünnepi konfirmációja (2014. június 22. vasárnap) Egyházközségünk

Részletesebben

A Debrecen Kerekestelepi Református Egyházközség lapja. II. évfolyam 1. szám 2007. szeptember 2.

A Debrecen Kerekestelepi Református Egyházközség lapja. II. évfolyam 1. szám 2007. szeptember 2. A Debrecen Kerekestelepi Református Egyházközség lapja II. évfolyam 1. szám 2007. szeptember 2. Igemagyarázat Főgondnoki jelentés Presbiteri bemutatkozások Augusztus 20. Gyülekezeti életképek Recept Hírek,

Részletesebben

A NAGYKÁTAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET HÍRLEVELE

A NAGYKÁTAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET HÍRLEVELE A NAGYKÁTAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET HÍRLEVELE II. évfolyam 1. szám Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál. (Róm 8, 28) 2015. február Jó ehhez a gyülekezethez tartozni

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Az igazságra van szükségünk

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Az igazságra van szükségünk www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014. szeptember XX. évfolyam 4. szám Az igazságra van szükségünk Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok; megismeritek

Részletesebben

Március Böjt máshava KIKELET hava Április Szent György hava SZELEK hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR,

Március Böjt máshava KIKELET hava Április Szent György hava SZELEK hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, XXVII. évfolyam 3. szám Március Böjt máshava KIKELET hava Április Szent György hava SZELEK hava 2015. március április Ára: 150 Ft LAKITELEKI ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN FELTÁMADT A HALÁLBÓL

Részletesebben

500 éve született Kálvin János

500 éve született Kálvin János 2009. szeptember V. évf. 3. szám Szentendrei Református Hírlevél - megjelenik negyedévente 500 éve született Kálvin János "Semmiféle parancs és semmiféle fenyegetés nem formálja és indítja annyira az Isten

Részletesebben

ÖRÖMMONDÓ. A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám

ÖRÖMMONDÓ. A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám ÖRÖMMONDÓ A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám Én, az ÚR, vagyok a ti szentetek, Izráel teremtője, a ti királyotok. én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd megtudjátok! (Ézs. 43:15.19)

Részletesebben

HÍRLEVELE. A Budapest-Budafoki. Református Egyházközség. 2013. húsvét. A húsvéti hó. Növekedés!? (gondnoki beszámoló)

HÍRLEVELE. A Budapest-Budafoki. Református Egyházközség. 2013. húsvét. A húsvéti hó. Növekedés!? (gondnoki beszámoló) A Budapest-Budafoki Református Egyházközség HÍRLEVELE 2013. húsvét óriási szám. Soha párt, civil szervezet, egyesület még csak a közelébe sem került és nem is fog kerülni ennek a számnak. Fel sem tudjuk

Részletesebben

www.fasor.hu A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Újfolyam 50. szám Fotó: Devich Márton

www.fasor.hu A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Újfolyam 50. szám Fotó: Devich Márton www.fasor.hu Újfolyam 50. szám A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Fotó: Devich Márton MAGVETÉS A RÁNK BÍZOTT KINCS A rád bízott drága kincset ôrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek

Részletesebben

Erõs MÁR a mi Istenünk!

Erõs MÁR a mi Istenünk! Evangélikus hírlevél A BAKONYCSERNYEI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG KIADVÁNYA AA TT AA RR TT AA LL OO MM BB ÓÓ LL Édesnégyes Elindul a presbiterképzés A presbitérium hírei A súri gyülekezet hírei Evangélikus

Részletesebben

FÉNYSUGÁR. 2012. június 24., Tanévzáró A Mezőcsáti Református Egyházközség kiadványa XIV. / 35. Ára: 200,- Ft

FÉNYSUGÁR. 2012. június 24., Tanévzáró A Mezőcsáti Református Egyházközség kiadványa XIV. / 35. Ára: 200,- Ft FÉNYSUGÁR 2012. június 24., Tanévzáró A Mezőcsáti Református Egyházközség kiadványa XIV. / 35. Ára: 200,- Ft Bakancslista - Tanév végi gondolatok egy film kapcsán - Az elmúlt hetekben valamelyik televíziós

Részletesebben

Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úr Isten fénylik fölöttük, és uralkodik örökkön örökké.

Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úr Isten fénylik fölöttük, és uralkodik örökkön örökké. www.fasor.hu Újfolyam 47. szám A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2011. március Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úr Isten fénylik fölöttük,

Részletesebben

Lelkipásztori jelentés a Svábhegyi Református Missziói Egyházközség 2011. évérõl

Lelkipásztori jelentés a Svábhegyi Református Missziói Egyházközség 2011. évérõl Mily szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, aki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet. M (Ézsaiás 52:7) M 8. évfolyam 1. szám 2012. Húsvét A Budapesti Svábhegyi Református Egyházközség lapja

Részletesebben

Halott ügyek és örömteli életek

Halott ügyek és örömteli életek Mily szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, aki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet. M (Ézsaiás 52:7) M 8. évfolyam 4. szám 2012. október A Budapesti Svábhegyi Református Egyházközség lapja

Részletesebben

A MÁTÉSZALKAI KOSSUTH TÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉS A KÁLVIN JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍRMONDÓJA

A MÁTÉSZALKAI KOSSUTH TÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉS A KÁLVIN JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍRMONDÓJA 1 TEMPLOM ÉS ISK LA www.refmateszalka.hu A MÁTÉSZALKAI KOSSUTH TÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉS A KÁLVIN JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍRMONDÓJA IV. évfolyam 1. szám 2011. Tanévzáró GYÜLEKEZETI ÉLET

Részletesebben

Legyetek tanúim. www.szre.hu. Szentendrei Református Hírlevél - megjelenik negyedévente. 2015. március XI. évf. 1. szám

Legyetek tanúim. www.szre.hu. Szentendrei Református Hírlevél - megjelenik negyedévente. 2015. március XI. évf. 1. szám 2015. március XI. évf. 1. szám www.szre.hu Szentendrei Református Hírlevél - megjelenik negyedévente A tanú nem feltétlenül arról tanúskodik, amit lát, hanem arról, ahogyan látja, amit néz. Az emmausi

Részletesebben

...mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz. 1Kor.

...mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz. 1Kor. 2013. Szeptember...mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz. 1Kor. 1,10 ÖSSZHANG A Rákoscsabai Református Egyházközség

Részletesebben