Keressétek elõször Istennek országát, és az Õ igazságát...(máté 6:33)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Keressétek elõször Istennek országát, és az Õ igazságát...(máté 6:33)"

Átírás

1 Keressétek elõször Istennek országát, és az Õ igazságát...(máté 6:33) Kiadja a Nyíregyháza Városi Református Egyházközség XIX. évfolyam 2015/1 Tartalom Húsvét a keresztyénség legnagyobb ünnepe... 2 Húsvéti legátusunk Bozsoky Jonathán... 3 Csodás huszadik év a református iskolánkban éves a Kálvineum Idősek Otthona... 5 Megemlékezés Árokszállási Gusztáv presbiterről... 7 Nőszövetségi beszámoló... 7 Dicsérni vágylak én... 9 Üzenet a felnőtt konfirmációra készülő csoportból... 9 Újra az egyházközségi adatlapról.. 10 Gyülekezeti baba-mama kör Presbiteri napok Gyermekoldal Egy elgondolkodtató történet Ünnepi istentiszteleti rend Füle Lajos AZ ELTEMETHETETLEN Temették ólom-csüggedésbe, hitetlenség rongyába rakva a félelem sivatagába Harmadnapon feltámadott! Temették tornyos templomokba, szertartások gyolcsai közé, imákból készült szemfedője. Harmadnapon feltámadott! Temették ideológiákba, tagadás útszéli árkába, tudomány sziklái alá. Harmadnapon feltámadott! Temették gyilkos hitvitákba, szent háborúk szennyes vizébe, sötét élet-cáfolatokba. Harmadnapon feltámadott! Temetgetik ma is... Hiába. Nem rejti el se föld, se ég már, szív bűne, vagy ész érve, semmi, mert Ő MAGA AZ ÉLET!

2 2 REFORMÁTUS GYÜLEKEZETI HÍRADÓ Húsvét a keresztyénség legnagyobb ünnepe. Miért? Pál apostol világosan fogalmazza meg ennek okát, amikor azt mondja, hogy ha csak ebben az életben, jelenlegi élethelyzeteinkben reménykedünk a Krisztusban, akkor minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ugyanis a feltámadásig el nem jutott hit olyan, mint amikor valaki felteszi az egész életét egy cél elérésére, s annak érdekében minden lehetségest megtesz: időt, energiát, pénzt áldoz célja megvalósulásáért, de egy adott ponton, éppen a célba érés előtt megáll, és azt mondja, hogy én már el sem hiszem azt, hogy valaha beteljesedhet eredeti célom. Aki bízik Isten megsegítő kegyelmében, még naponta imádkozik is Hozzá, hálát ad megtapasztalt jóságáért, de megtorpan akkor, amikor a nagy távlat nyílik meg előtte Jézus halála és feltámadása által szerzett feltámadásunkban akkor így jár. A legtöbbet, a legnagyobbat éppen a lényeget veszíti el. Hiszen az, amit Isten az övéinek ígér, amit Fia, Jézus Krisztus által szerzett meg az nem sűríthető bele földi létünk kereteibe. Isten örökélet ajándékának az Ő országának tere és kerete kell számunkra. Éppen ezért buzdít bennünket ezen az ünnepen is: az odafennvalókkal törődjetek, el ne feledjétek, és el ne veszítsétek hitetek végcélját a földi élet után következő és soha véget nem érő örök életet! Ez a húsvét lényege, és ez a keresztyén hit semmi máshoz nem hasonlítható ereje. Ennek megélését és elfogadását kívánjuk testvéreinknek 2015 húsvétján. Gaál Sándor lelkipásztor

3 REFORMÁTUS GYÜLEKEZETI HÍRADÓ 3 Nagy szeretettel üdvözlöm a gyülekezetet. Bozsoky Jonathán Benjámin, V. éves teológus hallgató vagyok a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen. Kiskerekiben születtem, mely a Partiumban van, közel a magyar határhoz. Édesapám ott volt lelkipásztor 36 évig. Miután nyugdíjba ment, átköltöztünk a szomszédos településre, Székelyhídra. Nagy családunk van, nyolcan vagyunk testvérek, én az ötödik vagyok a sorban. Még négyen vagyunk otthon. Családunknak fontos a gyülekezetben való szolgálat ami azt jelenti, hogy édesapámmal felváltva szolgálunk, ha helyettesíteni kell esperesünket. Továbbá szüleim vezetik gyülekezetünk kórusát, amelybe mi gyerekek is aktívan részt veszünk. Édesanyám kántornő és tanítónő. Amikor végzős középiskolás voltam, a tanárok azt mondták ne pazaroljam az időmet teológiára, inkább menjek mérnöknek. Nehéz volt a döntés, mert nagyon érdekeltek a reáltudományok. Barátaim is inkább arra húztak, és mindig volt egy kis verseny is közöttünk. Sokáig gondolkodtam, végül aztán egyedül a teológiára adtam be a jelentkezésemet. Az is nagy kérdés volt bennem, hogy Kolozsvár vagy Debrecen? Végül Debrecen maradt. Eleinte bizonytalan voltam, de az Úr hamar megerősített ebben a döntésben. Megtapasztalhattam, hogy mindenre gondja van. Váratlanul felajánlotta támogatását az egyik debreceni gyülekezet. Majd pedig a tanulmányaimban is sok áldást készített el, azon a tudomány területen, amelyen mindig is gyenge voltam. A családi háttér által pedig a hitbeli fejlődést is biztos mederben tartotta. A teológián a diákság körében már három év óta szervezek olyan alkalmakat, amelyeken, nem csak tananyagként foglalkozhatunk a Bibliával, hanem hitbelileg is épülhetünk belőle. Most visszatekintve az öt évre, látom és tudom, hogy mindent Istennek köszönhetek. Ezzel a hittel tekintek a jövőre is. Bízom benne, hogy a megfelelő helyre vezet majd és megáldja további szolgálatomat is. Hiszem, hogy ebbe a gyülekezetbe is Ő vezetett ezen az ünnepen. Végül pedig, hadd kívánjak áldott húsvéti ünnepet, az egész gyülekezet számára.

4 4 REFORMÁTUS GYÜLEKEZETI HÍRADÓ Szeretettel osztom meg a Kedves Gyülekezettel azt az ö r ö m e t, h o g y 2015-ben három évforduló is megemlékezésre és visszatekintésre ad alkalmat iskolánkban. A 190 évvel ezelőtt született iskolanévadó tiszteletére kiállítást rendeztünk Hogy emléke el ne halványuljék címmel az iskola aulájában. 90 évvel ezelőtt, március 6- án, az írófejedelem születésének 100. évfordulója alkalmából a város díszközgyűlése, az általa fenntartott polgári fiúiskolát Községi Jókai Mór Polgári Fiúiskolának nevezte el. Ezt az iskolát 1906-ban a Református Egyház alapította, dr. Bartók Jenő tiszteletes úr szervezésével. Jókai élete és munkássága volt a versenykiírás alapja a Csodát virágzik a jelen című, Kárpát-medencei Református Iskolák Versenynek, ami március elején, kétnapos nagyszabású találkozónk volt. A találkozónak több célja volt és van. Egyrészt, hogy a résztvevő diákok szívébe vésődjön a Jézust követő csodát virágzó jelen, amit Túrmezei Erzsike néni versben így fogalmazott meg: Előttünk jársz, Te vagy az élet, A tegnap is hirdeti fényed, De ha mi ma követünk Téged, Csodát virágzik a jelen. Másrészt, célunk a nemzeti összetartozás, összetartás nemes érzésének erősítése, valamint annak a meggyőződésnek a tudatosítása, hogy a nyelvéből és kultúrájából, keresztyén hitéből erőt merítő magyarság képes a nemzeti megújulásra, az előtte álló történelmi feladatok megoldására. Wass Albert megfogalmazásában: Magyarságom a gyökér, mely hozzáköt földhöz, s nemzethez. Emberségem a korona, mely a fa törzsét egyenesen nőni tanítja. Közvetlen célunk pedig, hogy a nemes küzdelem, a jókedvű együttlét, az Ige melletti elcsendesedés felejthetetlen emlékként maradjon meg a versenyzők, a felkészítők és kísérő tanárok szívében. Hat kategóriában (vers-, prózamondás, népdaléneklés, szóló néptánc, rajz, magyar anyanyelv), kategóriánként 3 korcsoportban hirdettünk eredményt. 28 iskolából közel 400 vendég, itthonról több mint 100 vendéglátó, mindösszesen kb. 500-an töltöttük együtt a csodás napokat. Határon túlról 6 református magyar

5 REFORMÁTUS GYÜLEKEZETI HÍRADÓ 5 iskola volt jelen. (Alistál, Érsekkéty, Rimaszombat, Rozsnyó, Sepsiszentgyörgy, Székelyudvarhely). A zsűrik akik a színvonallal nagyon elégedettek voltak szakmai értékelése személyre szabott, biztató és előremutató volt. A hagyományosan meghirdetett egyéni kategóriák mellett feladat volt a Kiss Péter Pál: Édesanyja szemefénye című kisregény alapján öszszeállított feladatlap kitöltése. Ezekért a munkákért is jutalmat kaptak a legjobbak. A kisregényben a jó református Jókay családról, Jókai gyerekkoráról olvashatunk lebilincselő történeteket, amit a kedves gyülekezeti tagoknak is szeretettel ajánlunk elolvasásra. 20 évvel ezelőtt, 1995-ben a Jókai, a Nyíregyháza-Városi Református Egyházközség fenntartásába került. Erre az eseményre és az eltelt 20 esztendőre, május 9-én, szombaton 10 órától ünnepi istentiszteleten emlékezünk és adunk hálát Teremtő és Megváltó Urunknak. Későbbi terveink között a jubileumok tiszteletére, emléktábla állítás is szerepel. Ma már történelem a fenntartó váltás és az első évek a református iskolában. A kezdetektől máig a húsz év krónikájáról, a hitéletről, nevelésről, oktatásról, az eredményekről, és hogy ki miért szeret az iskolánkban tanulni, tanítani, dolgozni, a következő Gyülekezeti Híradóban számolok be. Szeretettel kívánom és kérem Isten áldását mindannyiunk életére a jókaisok nevében: Sipos Kund Kötönyné igazgató Egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be Krisztus törvényét (Gal. 6:2) A Kálvineum Idősek Otthona 2005 januárjában a fenti bibliai igevers lelkületével nyitotta meg kapuit Nyíregyháza-Sóstófürdőn azon idős emberek előtt, akik életük alkonyát kortársaikkal családias, szép környezetben, szeretetteljes közegben szeretnék megélni. A Nyíregyháza-Városi Református Egyházközség fenntartásában működő integrált, vegyes profilú intézményben a kezdetekben bentlakásos részleg, támogató szolgálat, valamint idősek klubja működött. Intézményünk (országos ellátási területtel) 50 fő bentlakását biztosítja 1 és 2 ágyas szobákban az ellátottak saját bútoraival berendezve. Igyekszünk segítséget nyújtani az új életvitelhez való alkalmazkodásban,

6 6 REFORMÁTUS GYÜLEKEZETI HÍRADÓ ugyanakkor lehetővé tesszük, hogy a régi otthonból is megmaradhasson egy kis darabka. Külön részlegben gondoskodunk demens betegeinkről mind a bentlakásos, mind a nappali ellátások esetében ben bővítettük a szolgáltatások körét: a házi segítségnyújtás megszervezésével segítséget nyújtunk 90 fő szociálisan rászoruló részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában. A szociális étkeztetés keretében átlagosan 1300 fő szociálisan rászorult részére a napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodunk, akik azt önmaguknak, illetve önmaguk és eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. Az étkeztetést jelenleg a megyeszékhelyen biztosítjuk, de lehetőségünk van Nyíregyháza kistérséghez tartozó településeken is ellátni ezt a feladatot: Kálmánháza, Kótaj, Nagycserkesz, Napkor, Nyíregyháza, Nyírpazony, Nyírtelek, Nyírtura, Sényő közigazgatási területén. Lakóink és munkatársaink formálódó keresztény gyülekezetként élik mindennapjaikat, melynek szerves részét képezik nem csak a reggeli áhítatok, az intézményi lelkésszel folytatott beszélgetések, hanem a közös foglalkozások, programok, kirándulások is. A falak között, a mindennapokban igazi csapatmunka folyik. Az intézmény vezetősége, minden gondozó, ápoló, konyhai dolgozó, a háziorvos, valamint irodai munkatárs arra törekszik, hogy idős ellátottaink lelkileg, testileg és szellemileg is biztonságban, kényelemben, a közösség és a társadalom fontos tagjaként érezzék magukat. A Kálvineum Idősek Otthona 10 éves működése alatt mindvégig az volt a célunk, hogy a mindennapos tevékenység és segítségnyújtás során, a cselekedeteken keresztül Krisztus ábrázolódjon ki az ellátottaknak. Krisztus követése mellett az is kötelességünk, hogy betartsuk a negyedik parancsolatot, az idősek tisztelete és segítése révén. Növekednünk kell a hit által, azaz aktívan, cselekvően kell megélnünk a hitünket, Isten dicsőségét hirdetve a szolgálaton keresztül. Az intézmény szeretetszolgálatának munkatársai szakemberek, akik szolgálatukat hivatásszerűen végzik szakmai tudásuk legjavával, de egyben keresztyéni alázattal, hívő lélekkel. Mindannyian Egyházközségünket képviseljük életünkkel és szolgálatunkkal. Szentiné Bosnyák Zsuzsanna intézményvezető

7 REFORMÁTUS GYÜLEKEZETI HÍRADÓ 7 Nagyhalászban kezdődött életútja 1944-ben, itt nevelkedett 5 gyermekes gazdálkodó család legfiatalabb tagjaként. Itt formálta Isten keze élete párját is, akivel 47 évig éltek házasságban az 1967-ben tett fogadalmuk szerint. Két gyermekében és három unokájában sok-sok öröme lehetett. Bádogos mesterként a város nagy építőipari vállalatainál dolgozott, majd magánvállalkozóként folytatta munkáját. Utolsó munkásévei alatt örömmel vállalt feladatként végezte templomunk tetőzete fedésének munkálatait. Az utolsó egy évben egyre romlott egészségi állapota, fogyott testi ereje, mígnem február 1-én, Isten felesége jelenlétében kihívta közülünk. Február 9-én, temetésén együtt adtunk hálát szeretteivel életéért, 10 éven át tartó presbiteri szolgálataiért és elengedtük, miközben Isten azzal az Igével vigasztalta a gyülekezetet, amely Ézsaiás könyve 41:13 részében íratott meg számunkra: Mert én az Úr, a te Istened, erősen fogom jobb kezedet, és ezt mondom neked: ne félj, én megsegítelek! Életútjának folyamatos megtapasztalása lehetett ez az üzenet, s a végtisztességtétel alkalmán ezzel erősítette szerettei, presbitertársai életét Isten. Ez a megtapasztalás a mienk lehetett a gyász Istentiszteleten is: az Úr nem hagyott magunkra, szavak és üzenetek által megfogta kezünket. A feltámadás bizonyosságában engedtük el a minden élőknek útján, és most a feltámadás ünnepe közeledtével reménységgel tekintünk a földi és az azt követő mennyi jövendő felé. Dr. Gaál Sándor lelkipásztor Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét. A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk. Gal Sok-sok éven át gyülekezetünk nőtagjai szorgalmasan kötötték a fáslikat, takarókat leprás betegek számára és talán ma úgy érezzük, mintha mindez nem is lett volna. Már nem kellenek a fáslik, hiszen sokat fejlődött az orvostudomány, megtalálták a megfelelő gyógyszert. Mégis Nőszövetségünk tagjai úgy érezték, hogy valamit tenni kellene. A folyamatos imádságainkkal tudjuk, hogy mi is hordozhatjuk ezeket a beteg embereket, és mégis azt az indíttatást kaptuk, hogy ne csak messziről halljunk és olvassunk a Lepramiszszió munkájáról, hanem kerülhessen hozzánk és a gyülekezet tagjaihoz is közelebb.

8 8 REFORMÁTUS GYÜLEKEZETI HÍRADÓ Ezért volt óriási öröm a számunkra, amikor a Lepramisszió igazgatója, Riskóné Fazekas Márta, elfogadta meghívásunkat és örömmel jött közénk beszámolni erről a munkáról. Két, áldásokban nagyon gazdag napot tölthettünk el vele Nyíregyházán. Az első nap külön öröm volt, hogy 120 gyermek előtt beszélhetett erről a munkáról, akik nagy figyelemmel hallgatták a beszámolót. Sok-sok gyermek ma is megfejti a Lepramisszió által összeállított keresztrejtvényeket, és több gyermekünk is jutalomban részesült. Majd a Nőszövetséggel személyesen is találkozhatott kötetlen beszélgetés keretében, és az esti bibliaórán rövid áhítattal egybekötött képes beszámolót tartott. Szeretetvendégség, közös beszélgetés zárta az alkalmat. A 2. napon intézményeinkbe látogattunk el (Jókai Idősek Klubja, Kálvineum Idősek Otthona, Szivárvány Idősek Otthona), ahol szintén képes beszámolóban mutatta be az igazgatónő, az indiai leprás betegek helyzetét, körülményeit. Örömmel fogadtak bennünket a lakók, hiszen érezhették, hogy vannak náluk sokkal nyomorultabb helyzetben lévők, hogy valóban van miért hálát adni az Istennek, és mit jelent megköszönni az Istennek mindazt, amiben éltet, hordoz és megelégít. Végül pedig engedtünk a szeretetteljes meghívásnak, az Élim Evangélikus Otthonba is ellátogattunk. Sok-sok evangélikus testvérünk szintén szívügyének érzi a lepramisszió támogatását. Hálaadással köszönjük meg ezt a két napot, mert fontosnak tartjuk, hogy gyülekezeti tagjaink is minél többet tudjanak ezekről a missziói munkákról és soha ne feledkezzünk meg az imádságnak gyógyító erejéről, amellyel mi is, ha kicsiben is, de hozzátehetünk ezekért, a sokszor nagyon szegény és nyomorult helyzetben lévő emberek gyógyulásáért. Az Istené legyen a dicsőség! Hálaadással és nagy örömmel készültünk a Nőszövetség húsvéti szolgálatára, külön öröm, hogy sok új tagunk vállalta ezt a szolgálatot. A Szivárvány Idősek Otthona Etelközi Telephelyén istentisztelettel egybekötve úrvacsorai közösségben voltunk együtt, majd a Nőszövetség húsvét üzenetét adta át. Ezután a Kálvineum Idősek Otthonában szolgáltunk, ahol nagy szeretettel vártak bennünket és köszönték meg, hogy egy kicsit meggazdagítottuk a mindennapjaikat és az ünnepre való készülődésüket. Nagyon kedves saját készítésű ajándékkal kedveskedtek a lakók, valamint szeretetvendégségben is volt részünk. Úgy mehettünk el, hogy a szívünkben hála és köszönet volt, mert mi magunk is úgy éreztük, igazi ünnepünk volt ott. Kívánunk minden kedves gyülekezeti tagunknak örömteli, boldog találkozást az Úr Jézus Krisztussal húsvét ünnepében, aki meghalt értünk, helyettünk és miattunk, de harmadnap feltámadott! Lutzke Krisztina lelkipásztor

9 REFORMÁTUS GYÜLEKEZETI HÍRADÓ március között Debrecenben került megrendezésre a Kárpát-medencei egyetemi gyülekezetek és ifik tavaszi találkozója. A gyülekezetünkből a mi ifink is képviseltette magát. Szombaton a reggeli áhítatot követően Dr. Hodossy-Takács Előd érdekes előadásait hallgathattuk meg, amelyek a Kereszty+Én témakörét ölelték át. A legfőbb vezérfonala a keresztyéni hétköznapok megélése az egyetemi élet alatt, melyet bibliai igeversekkel támasztott alá. Ezt követően az előadáson elhangzottakat kis csoportokban beszéltük át mélyebben, ahol ezen felül máshonnan érkezett, hasonló gondolkodású fiatalokkal is megismerkedhettünk. Külön meglepetés volt számunkra, hogy korábban a Csillagponton megismert arcokkal is találkoztunk. Délután szabad program keretében Debrecen nevezetességeivel ismerkedhettünk meg. Segédlelkészünk, Lovász Márton felvállalta az idegenvezető szerepét, sok érdekességet megtudhattunk pl. a Hittudományi Egyetemről is. Nagy öröm volt, hogy részt vehettünk ezen a találkozón, élményekkel gazdagodhattunk, és olyan értékes gondolatokkal, útmutatásokkal térhettünk haza, amelyek segítenek a teljesebb keresztyéni élet megélésében a hétköznapokban. Tóth Edina az ifjúsági csoport tagja Azoknak ajánlom a felnőtt konfirmációs felkészítőt, akiknek nem állt módjukban azt fiatal korukban elvégezni, de az idők folyamán kialakult bennük az a kívánság, hogy ezt pótolják. Felnőtt fejjel beülni egy csoportba, újra tanulni, felkészülni, számot adni kezdetben ismeretlenek előtt, nem tűnik mindig könnyűnek. Abban az esetben viszont, ha a csoport vezetője és tagjai idővel ismerősökké válnak, a közös érdeklődés közösségé változtat, már oldja az eleinte tartózkodó légkört. A felkészülés meghatározza napjainkat. A Biblia tanulmányozandó részei és a tankönyv fejezetei, amiket óráinkon megbeszélünk, önkéntelenül is befolyásolják életünket, hatással vannak döntéseinkre. Még sok órai tanulás áll előttünk, de reménykedünk abban, hogy eredményes lesz igyekezetünk, azonban a felkészülés ideje is nagyon fontos formáló erőként működik közöttünk. Szolnok Katalin

10 10 REFORMÁTUS GYÜLEKEZETI HÍRADÓ Köszönetet mondunk mindazoknak akik, visszajuttatták az elmúlt időszakban az adatlapot gyülekezetünkbe, szeretettel várjuk továbbra is mindazoktól, akik gyülekezeti tagságukat kívánják ezúton is megerősíteni! Ehhez néhány alapvető kérdésre válaszolunk: Egyáltalán miért szükséges ez? Ez lehet sokak első kérdése, hiszen a mai korban a sok adminisztráció jelentős terhet ró életünkre. Ezen felül lépten-nyomon adatvédelemre, személyiségi jogokra hivatkozással igyekszünk a lehető legvisszafogottabb tájékoztatást adni magunkról. Még az egyház is adatszolgáltatást kér? Igen. Ennek oka és célja egyszerűen az, hogy a városban magukat hozzánk tartozónak érző református felebarátainkat a gyülekezet részéről szeretnénk nem egyszerűen nyilvántartásba venni, hanem számon tartani. Szándékunk szerint a számontartás azt jelenti, hogy egyháztagjaink az általunk felkínált ajánlatokkal élhetnek és értesülhetnek újonnan szervezett és régtől fogva állandósult lehetőségekről. Mit jelent egyháztagnak lenni? Elsőként részesedni azokban a lehetőségekben, amelyeket gyülekezetünk állandósult programjai kínálnak. Ismerni, megismerni a Szentírás tanítását, Református Egyházunk hitvallásait és élni azokkal a lehetőségekkel, amelyeket tagjainknak kínálunk. Életfordulók alkalmával igénybe venni az egyházközség különböző szolgálatait. Élni a lehetőséggel, amelyet oktatási feladatként egyházközségünkben az általános iskola, szociális feladatként a bölcsőde, bentlakásos idősek otthona, nappali idősek klubja, támogató szolgálat, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás területén kínálunk. Mit kaphatok, és mit adhatok egyháztagként? A fentieket megelőzően számontartást, pásztorlást, lelkigondozást, istentiszteleti alkalmakon való részvételt, nyári szabadidős programokba való bekapcsolódást. A teljes jogú egyháztagok sorában pedig mint az egyházközség alkotó tagja választói jogot kapok a közösség életének döntéshozatalaiban. Mit jelent a teljes jogú egyháztagság? Azt, hogy a gyülekezet által felkínált lehetőségekkel szabadon élhetek, s mint a gyülekezet hitvalló tagja részt veszek annak formálásában is. Kötelességemnek tartom az egyházközség életének fenntartását, nemcsak támo-

11 REFORMÁTUS GYÜLEKEZETI HÍRADÓ 11 gató személyes jelenlétemmel, hanem anyagi javaimból is, amelyet egyházfenntartásnak nevezünk egyházunk törvényes rendjében. Ez az anyagi támogatás évenkénti vállalást jelent, szabadon felajánlott összegben, így kerülhetek és maradhatok meg az önálló, szavazati joggal rendelkezők közösségében. Dr. Gaál Sándor lelkipásztor Tehát az adatlap kitöltésével és visszajuttatásával kérheti minden református a nyilvántartásba vételét illetve ezzel megerősítik a korábbiakban kinyilvánított egyháztagságukat. Az évenkénti egyházfenntartói támogatással pedig a Választók Névjegyzékébe kerülve teljesjogú egyháztagokká válnak. Szeretettel várjuk kitöltött adatlapját április 30-ig visszajuttatni, s várjuk közösségünkben is tisztelettel és megbecsüléssel! Nagy Miklós mb. gondnok Minden jó adomány és tökéletes ajándék onnan felülről, a világosság Atyjától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása. Jakab 1:17 Gyermekeink Istentől kapott ajándékok. Alig várjuk, hogy megszülessenek és végre kezünkben tarthassuk őket és felfedezhessük, kibonthassuk kit is küldött nekünk, kivel is ajándékozott meg bennünket az Atya. Ezzel együtt azonban új, ismeretlen élethelyzetekben találjuk magunkat. Az örömteli pillanatokba sok kérdés, szülői aggódás is vegyül: táplálás, hasfájás, altatás, fogfájás, szellemi-, fizikai-, lelki fejlődés. A baba-mama körön lelkipásztorunk vezetésével, az Ige által megerősödhetünk abban, hogy Isten a gyermekáldás örömeiben, kihívásaiban is velünk van szeretetével. A kicsik az alkalmakon keresztyén gyermekdalok által ismerhetik meg Istent, valamint lehetőségük van velünk együtt imádkozni és egymással játszani. A hasonló élethelyzetből adódóan az édesanyák megbeszélhetik, kicserélhetik tapasztalataikat is. A babamama kör építő, megerősítő közösségi lehetőség a gyermekek és az édesanyák számára egyaránt! Szeretettel ajánlom minden kisgyermekes anyukának! Mátyásné Mitruczki Katalin

12 12 REFORMÁTUS GYÜLEKEZETI HÍRADÓ Egyházközségünk Presbitériuma lelkészeivel együtt február én Berekfürdőn a Megbékélés Házában a gyülekezetünket érintő interaktív tanításban részesültek. A 27 fős csoport péntek este érkezett, az együtt eltöltött idő vacsorával kezdődött, majd az elszállásolás után Dr. Gaál Sándorné lelkésznő áhítatával folytatódott a János 10, 1-5 igeszakasz alapján. A jó pásztorról volt szó, aki maga Jézus Krisztus, nekünk az ő tanítását kell követnünk. Jézus mindig előttünk jár, ha ő utána megyünk, akkor nem tévesztjük el a helyes irányt. A presbitereknek is az ő nyomdokaiban kell járni a gyülekezettel együtt. Az este további részében a csoport egymással ismerkedett a bemutatkozásnak egy különleges formájával: mindenki a 27 név közül húzott egy nevet és vele kellett rövid interjút készíteni az életéről. Ezek után ki-ki bemutatta a partnerét. Házi feladatként kaptuk, hogy a bemutatott társnak húsvétra egyszerű, személyre szóló ajándékot készítünk, emlékeztetve erre a különleges, meghitt alkalomra. A jó hangulatú ismerkedés után a vállalkozó kedvűek a szomszédos gyógyfürdőben késő esti lubickolásban vettek részt, a többiek pihentek. Szombaton a reggeli után Lutzke Krisztina lelkésznő áhítatát hallgattuk a János 10, 6-10 igeszakasz alapján. Itt Jézus Krisztust, mint ajtót mutatta be, aki által találunk jó legelőre és így tartatunk meg és nyerünk örök életet. A délelőtti órákban Dr. Gaál Sándor esperes-lelkipásztor előadásában mély tanítást kaptunk a presbiteri szolgálatról A jól forgolódó presbiter címmel. Az elméleti oktatás mellett azonnal rámutatott a gyakorlatra, a példák elő hozatalában bevonta a hallgatóságot is. Így élővé és élvezetessé vált az előadása. Hat fontos területet jelölt meg, ahol a presbiterek ezt a munkát kiteljesíthetik: az Istennel, a családdal, a lelkipásztoraival, az egyházkormányzatával, egyháza szolgálatával és e világgal való kapcsolatában. A fenti hat tétel elvi és gyakorlati területre kivetítetve került részletes bemutatásra, majd egy közösen elmondott imával zártuk az igen ér-

13 REFORMÁTUS GYÜLEKEZETI HÍRADÓ 13 tékes gondolatokat tartalmazó előadást. Az előadás után a beszélgetésünkben megfogalmaztuk, hogy a presbitereknek valamennyi területen egyszerre kell jelen lenniük és a kapott kegyelmi ajándékok tudatos használatával végezzék a reájuk bízott feladatokat. Az előadás után megebédeltünk, majd felfrissülés céljából a Konferencia Központtal ismerkedtünk, majd a szomszédos ifjúsági házat, ahol táborokat rendeznek, valamint egy közeli telken a Nyírségi Református Egyházmegye nyári táborozó helyét tekintettük meg. A séta után ismét előadás következett: Szempontok és támpontok a gyülekezet építés területén címmel. Az interaktív előadás központjában egyházunk jövőképe állt, ezen belül hogyan képzeljük el saját gyülekezetünk építését, növekedését, hitbeli megújulását. Fontos, hogy gyülekezettudatos egyházban és egyháztudatos gyülekezetben gondolkodjunk, a lelkipásztorcentrikus gyülekezetből a gyülekezet-centrikus lelkipásztor képe felé haladjunk. Igen lényeges kérdés gyülekezeti tagjainknak a nyílvántartása nemcsak azért, hogy pontos képünk legyen a választói névjegyzékben a tagok számáról, hanem azért is, hogy számon tudjuk őket tartani. A megszólításukhoz fontos, hogy pontosan tudjuk, kit mikor milyen alkalomra hívjunk meg, a rétegfoglalkozásunk így lesz eredményes. Ezt a célt szolgálják a templomunkban megtalálható és kitöltendő egyházközségi adatlapok. Dr. Gaál Sándor esperes-lelkipásztor az alkalom végén elmondta, hogy az itt elhangzott két előadás az alapok lerakását készítette elő a presbiterek és gyülekezeti tagok előtt álló feladatokban a gyülekezet építése területén. Mindenképpen hasznos volt ez az együtt gondolkodás a gyülekezet hitbeli megerősödésének elősegítésére. Ő maga is nagyon sokat tanult a presbiterek megnyilatkozásaiból, így jobban megismerhettük egymást, tudjuk, hogy kire milyen feladatot lehet bízni. Együttlétünket imaközösségben fejeztük be, ki-ki hangosan elmondta hálaadó imáját. Horváth Csaba

14 14 REFORMÁTUS GYÜLEKEZETI HÍRADÓ A csillaggal jelzettnégyzetből kiindulva, a lóugrás szabályai szerint egy fontos dolgot olvashatsz ki: Ha a pontok helyére beírod a hiányzó betűket, három aranymondást fejthetsz meg a Bibliából. (A ferde vonalak az egyes szavakat választják el.)

15 REFORMÁTUS GYÜLEKEZETI HÍRADÓ 15 Nyilvánvaló volt, hogy a nyolcéves Stephen értelmi fogyatékossága egyre súlyosbodott. Vasárnapi iskolai tanítója minden tőle telhetőt megtett, hogy Stephent is bevonja a csoport tevékenységeibe, és elkerülje az olyan helyzeteket, amikor a többi gyerek kicsúfolhatta volna. Áprilisban a tanítónő mind a nyolc gyereknek adott egy műanyag tojást, és azt mondta nekik, hogy valami olyat tegyenek bele, ami az új élet létrejöttét jelképezi. A tanítónő tartott attól, hogy Stephen esetleg nem fogta fel, és mivel nem akarta őt a többiek előtt zavarba hozni, megkérte a gyerekeket, hogy rakják a tojásukat az asztalára, hogy ő nyithassa ki őket. Az elsőben egy pici virág volt. Milyen szép jele ez az új életnek mondta a tanítónő. Az egyik gyerek nem tudta megállni, hogy ki ne bökje: Azt én hoztam! Aztán egy kő következett. A tanítónő azt hitte, hogy ez lehet Stephené, mivel a kő nem jelképezhet új életet. Ám Billy bekiabált, hogy a kövön moha van, és a moha az új élet jelképe. Nagyon jó, Billy szólt a tanítónő. A harmadik tojásból egy lepke repült ki, és egy kislány büszkén fűzte hozzá, hogy az ő választása volt a legjobb mind között. A negyedik tojás üres volt. Biztosan ez Stephené gondolta a tanítónő, és gyorsan egy másikért nyúlt. az enyémet ne tessék kihagyni szólalt meg Stephen. De hiszen ez Üres, Stephen mondta szelíden a tanítónő. Bizony tanítónő, a sír is üres volt, és ez új életet jelent mindenkinek. A nyár végére Stephen állapota rosszabbra fordult. Végül meghalt. A temetésen a kis koporsó tetején nyolc kis műanyag tojást láttak a gyászolók. Mind üres volt. Mert ahogyan Ádámban mindnyájan meghalnak, úgy a Krisztusban is mindnyájan életre kelnek. (1Kor 15,22)

16 16 REFORMÁTUS GYÜLEKEZETI HÍRADÓ Március 28. szombat től húsvét előtti hittanos felkészítő 29. virágvasárnap 8.00 istentisztelet a templomban istentisztelet a templomban, keresztelés, gyermek istentiszteletek istentisztelet Rozsréten istentisztelet Borbányán istentisztelet a templomban Március 30. hétfőtől április 4. szombatig minden este bűnbánati előkészítő alkalmak a Gyülekezeti Teremben tól, reggelente között reggeli csendesség a kazettás teremben Április 2-án, Nagycsütörtök tól úrvacsorás istentisztelet a templomban Április 3-án, Nagypéntek tól istentisztelet a templomban tól Passiós istentisztelet a templomban Húsvét 1. napja istentiszteletek 8.00 úrvacsora templom 9.00 úrvacsora Örökösföld úrvacsora templom úrvacsora Rozsrét úrvacsora Borbánya úrvacsora templom Húsvét 2. napja istentiszteletek 8.00 istentisztelet templom úrvacsora, keresztelés templom börtönben istentisztelet úrvacsora templom Nyíregyháza-Városi Református Egyházközség, 4400 Nyíregyháza, Kálvin tér 11. tel./fax: , bankszámlaszám: adószám: Lelkészi Hivatal: hétfő-péntek és között

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Állandó alkalmaink jelenleg Istentisztelet Vasárnap de. 10.30-kor, Úrvacsorás Istentisztelet de.11:00-kor Istentisztelettel egy időben gyermek

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

Üzenet Karácsonyi kiadás

Üzenet Karácsonyi kiadás Gyülekezetünk minden tagjának, és lapunk minden olvasójának áldott karácsonyi ünnepeket, és Isten által megáldott új évet kíván egyházközségünk presbitériuma. Üzenet Karácsonyi kiadás Az Ige volt az igazi

Részletesebben

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL 2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL PREAMBULUM A szeretetszolgálat az anyaszentegyháznak, a hitre jutott emberek önkéntes közösségének hálaáldozata (Róm 12,1;

Részletesebben

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok 2005/6 Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek,

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30.

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30. Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása 2014. Január 30. Bemutatkozás A Stratégia alkotás előzményei Felmérés a lelkészek körében: - a kérdőívet 2012. december és 2013.

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek.

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014/5 Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. (Róm 6,13) Felnőttként konfirmáltak: Első sor (balról jobbra): Pécskay-Seress

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 7/2013. (II.15.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 7/2013. (II.15.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 7/2013. (II.15.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételi rendjéről

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

Áldott Karácsonyt és Áldott Új Esztendot kívánunk minden Testvérünknek! Keressétek elõször Istennek országát, és az Õ igazságát...

Áldott Karácsonyt és Áldott Új Esztendot kívánunk minden Testvérünknek! Keressétek elõször Istennek országát, és az Õ igazságát... Keressétek elõször Istennek országát, és az Õ igazságát...(máté 6:33) Kiadja a Nyíregyháza Városi Református Egyházközség XVIII. évfolyam 2014/2 Tartalom Várakozunk és Valaki vár ránk... 2 Karácsony esti

Részletesebben

Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében

Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében Reggeli áhítatok Szeptember-októberben minden osztály hétfőn reggel közös áhítaton vesz részt a templomban, majd tavaszig hétfőn reggel

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

NYÍRTELEKI REFORMÁTUS MISSZIÓI EGYHÁZKÖZSÉG. Húsvéti Hírlevél

NYÍRTELEKI REFORMÁTUS MISSZIÓI EGYHÁZKÖZSÉG. Húsvéti Hírlevél NYÍRTELEKI REFORMÁTUS MISSZIÓI EGYHÁZKÖZSÉG Húsvéti Hírlevél 2015. április Jézus mondja: én élek, és ti is élni fogtok. Ján 14,19 Nagypénteki örömhír És íme, a templom kárpitja felülrõl az aljáig kettéhasadt,

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2015. Május "Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra. ApCsel 2, 17. ÁLDOTT PÜNKÖSDI ÜNNEPEKET

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

Erős vár a mi Istenünk!

Erős vár a mi Istenünk! Magyarországi Evangélikus Egyház Gyülekezeti és Missziói Osztály Gyermek és Ifjúsági Munkaág H Í R L E V É L T ART ALOM Köszönt Erős vár a mi Istenünk! Gyermek és Ifjúsági pályázat elszámolása Programnaptár

Részletesebben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben 2011-ben is bekerült az Igali Gyógyfürdő nyári rendezvénysorozatába a már évek óta hagyományosan megrendezésre kerülő és töretlen sikernek örvendő gyermeknap,

Részletesebben

Az első karácsony Imádság gyertyagyújtás után

Az első karácsony Imádság gyertyagyújtás után Karácsonyi Hírlevél 2012.. december Az első karácsony Sok első karácsony van. Az első tudatos, az első, mint iskolás, mint házas, mint kisgyermekes. Első valakivel, aki fontos, akit szeretünk, vagy első

Részletesebben

Hittan tanmenet 1. osztály

Hittan tanmenet 1. osztály Hittan tanmenet 1. osztály A Beszélgetés Istennel című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A gyakorlati órák, az azokat előkészítő és feldolgozó órák a tanmenetben

Részletesebben

Az Üröm- Pilisborosjenői Református Egyházközség missziói munkaterve (2015.január 1-től)

Az Üröm- Pilisborosjenői Református Egyházközség missziói munkaterve (2015.január 1-től) Az Üröm- Pilisborosjenői Református Egyházközség missziói munkaterve (2015.január 1-től) Január 1. Évkezdet, Vení Sancte Istentisztelet 10:00 (Becker Norbert Gy.) Január 4. 10:00 Úrvacsorás Istentisztelet

Részletesebben

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50 Újpest-Belsőváros 2008. 09. 07. Juhász Emília TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS Alapige (textus): Mk 6,50 Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52 Ezután azonnal megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek

Részletesebben

Biblia és Gyülekezet. A Biblia Szövetség folyóiratának mellékleteként EZ (IS) 2013-BAN TÖRTÉNT

Biblia és Gyülekezet. A Biblia Szövetség folyóiratának mellékleteként EZ (IS) 2013-BAN TÖRTÉNT Biblia és Gyülekezet Ingyenes! M e l l é k l e t A Biblia Szövetség folyóiratának mellékleteként 2013. évi IV. számhoz EZ (IS) 2013-BAN TÖRTÉNT Ifjúsági programok KI MIT TUD? 2013. július 8-12. nehéz sorsú

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Bibliaismeret. Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére

Bibliaismeret. Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére Bibliaismeret Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére A tantárgy órakerete: Évfolyam Hetek száma Heti órakeret Évi órakeret 9. 36 1 36 10. 36 1 36 11. 36 1 36 12. 32 1

Részletesebben

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Mainz-i Magyar Református Gyülekezet Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Istentiszteleteink Helye Altmünsterkirche, Münsterstraße 25 55116 Mainz - (bejárat a Walpoden utca felől): vagy Evangelische

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Reformáció Emlékbizottság az előkészület. Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu

Reformáció Emlékbizottság az előkészület. Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu Reformáció Emlékbizottság az előkészület Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu Megemlékezés vagy ünneplés? Az Emlékbizottság létrejötte; tagjai; működése, szervezeti felépítése.

Részletesebben

Aki nélkül nem lehetne Karácsony

Aki nélkül nem lehetne Karácsony III. évf. 4. szám 2014. december A Budapest-Nagytétényi Református Egyházközség időszakos kiadványa Aki nélkül nem lehetne Karácsony Bármikor, bárhol végbemehet egy ilyen kérdezz-felelek: - Mi kell a Karácsonyhoz?

Részletesebben

Pihenőház. 2007. november 8-án ünnepélyes keretek között megtörtént az alapkő letétele.

Pihenőház. 2007. november 8-án ünnepélyes keretek között megtörtént az alapkő letétele. Pihenőház A Szegedi Mozgássérültek Alternatív Egyesülete 2001. februárjában alapította meg a dr. Altorjay István Fogyatékos Gyermekek Nappali Intézményét, melynek fő feladata azoknak a halmozottan sérült

Részletesebben

Az aratás és az aratók

Az aratás és az aratók 12. tanulmány Az aratás és az aratók március 15 21. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Máté 9:36-38; Lukács 15; 24:4-53; János 1:40-46; 4:28-30; Apostolok cselekedeti 1:6-8 Abban dicsőíttetik meg az

Részletesebben

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ. Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ. Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám Adjatok hálát az ÚRnak, hívjátok segítségül nevét, hirdessétek tetteit a népek közt! 1Krón. 16,8 Kedves Testvérem!

Részletesebben

A BUDAPEST-PASARÉTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERV KIVONATA A 2015. ÉVRE

A BUDAPEST-PASARÉTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERV KIVONATA A 2015. ÉVRE A BUDAPEST-PASARÉTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERV KIVONATA A 2015. ÉVRE Bevezetés A 2015. esztendőben az év első igehirdetésén elhangzó 1 Korintus 10, 31 alapján: Mindent Isten dicsőségére

Részletesebben

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és BIBLIAISMERET A Bibliaismeret alapvető feladata a Biblia igazságainak megismertetése, a Teremtő és Gondviselő Mennyei Atya bemutatása, és ezek alapján a gyerekek társaikhoz, családjukhoz és környezetükhöz

Részletesebben

Karácsony előtti betegellátás

Karácsony előtti betegellátás II. évfolyam 12. szám 2015. december Karácsony Lelkünk szemével az égre nézünk, és mi is követjük a csillagot, amely vezeti Betlehembe a Napkeleti Királyok utazását. Isten igéje, a Szentháromság második

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM 19.hét május4-8. Május hónap - tervezett programok Hétfő Anyáknapi köszöntő Mónika,Flórián Kedd Egészségmegőrző nap Györgyi,Gotthárd Szerda Piac Ívett,Frida Csütörtök Kéz és körömápolás Gizella,Bendegúz

Részletesebben

éjszakán szólította magához a mi kegyelmes mennyei édes Atyánk így: Jövel, hozzám, édes Gyermekem! Amikor vasárnap szokás szerint szeretettel

éjszakán szólította magához a mi kegyelmes mennyei édes Atyánk így: Jövel, hozzám, édes Gyermekem! Amikor vasárnap szokás szerint szeretettel A te bizonyságaid én gyönyörűségem, és én tanácsadóim. Lelkem a porhoz tapad; eleveníts meg engem a te ígéreted szerint. Útaimat elbeszéltem előtted és te meghallgattál engem; taníts meg a te rendeléseidre!

Részletesebben

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS SZEVERÉNYI JÁNOS Isten halott? Azokra való tekintettel adtam előadásomnak ezt a címet, akik mernek kérdezni, akik fenntartják maguk és embertársaik számára a kételkedés jogát, kockázatát, gyötrelmét és

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Alpha kurzus meghívó

Alpha kurzus meghívó Alpha kurzus meghívó Tisztelt Hölgyem/Uram! Szeretettel meghívjuk a Paksi Református Egyházközség szervezésében Szeptember 29-én 18:00-kor induló Alpha kurzusra. Mi az Alpha kurzus? Az Alpha kurzus a keresztény

Részletesebben

A(z) i Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE

A(z) i Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE A(z) i Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE a. évre 1 január 2 február I. Egyházfenntartói járulékok BEVÉTELEK Költségvetési cím Részösszeg Összesen II. Perselypénzek 1 Gyülekezeti (templomi) perselypénzek

Részletesebben

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett 2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett... és mi csak vétkeztünk és te szenvedtél egyre, mentünk vakon az ösztöneink után de te felnéztél az égre. mentünk a gyehenna égő szennyhalmazán, égett a testünk,gőzölgött

Részletesebben

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS!

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! AZ IRGALMASSÁG RENDKÍVÜLI SZENTÉVE Ez év március 13-án, megválasztásának második évfordulóján Ferenc pápa a Szent Péter-bazilikában

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

Tiszaburai. Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE 2012.

Tiszaburai. Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE 2012. A Tiszaburai Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE 2012. A Tiszaburai a Református Egyházközség Költségvetése 2012. évre Ezt a költségvetést a Tiszaburai Református Egyház Presbitériuma 2012. évi január

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Olvasd el:

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG Szentírás Szövetség A mû eredeti címe: Following Jesus Pathway Bible Guides: Luke 9 12 Szerzô: Gordon Cheng Originally published by Matthias

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Gyászszertartás Búcsúztató

Gyászszertartás Búcsúztató Gyászszertartás Búcsúztató Nyitó ima: Mennyei Atyánk, azért jöttünk össze a mai napon, hogy lerójuk tiszteletünket és kegyeletünket szeretett teremtményed, élete előtt. Összejöttünk, hogy hálát adjunk

Részletesebben

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a Szardínia Szicília 2012. március 28-tól április 5-ig Készített: Varga Orsolya 13. a 1.nap: Már hetek óta várt utazás végre kezdetét vette. Mindenki izgatottan várta a repülő utat, a fogadó családját, az

Részletesebben

AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI

AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI Egészen bizonyos, hogy azok az apostolok, akik korábban Jézus közvetlen tanítványai voltak (tehát a 12-höz tartoztak), tanításaik alkalmával

Részletesebben

RefErdő. Áldás, békesség! A monorierdői reformátusok hírlevele

RefErdő. Áldás, békesség! A monorierdői reformátusok hírlevele RefErdő Áldás, békesség! A monorierdői reformátusok hírlevele II. évfolyam, 3.szám 2014. szeptember Az Ige körül Szeretteim, szeressük egymást; mert a szeretet Istentől van, és aki szeret, az Istentől

Részletesebben

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába Kenneth E. Hagin Nem az a fontos, hogy melyik gyülekezetbe tartozol, hanem az, hogy melyik családba. Jézus azt tanította, hogy az embernek újjá kell születnie. A következő állítások Jézus szájából származnak:

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

2. nap 2014.05.07. Szerda

2. nap 2014.05.07. Szerda 2. nap 2014.05.07. Szerda Az előző napi hosszú út után nem túl frissen ébredtünk a második nap reggelén, de a finom reggeli és a tartalmas útvonal lelkesítőleg hatott mindenkire. - Irány Parajd! hangzott

Részletesebben

Beköszöntő 5 Névadónkról 6 Miért éppen Dankó Pista? 6 Történeti visszapillantás avagy Közös Kincs és Dankó Pista Biriben 8

Beköszöntő 5 Névadónkról 6 Miért éppen Dankó Pista? 6 Történeti visszapillantás avagy Közös Kincs és Dankó Pista Biriben 8 Beköszöntő 5 Névadónkról 6 Miért éppen Dankó Pista? 6 Történeti visszapillantás avagy Közös Kincs és Dankó Pista Biriben 8 2004 az alapítás éve 8 2005/2006-os tanév az első bővülés 9 2006/2007 a tanulói

Részletesebben

A tanítványság és az ima

A tanítványság és az ima január 11 17. A tanítványság és az ima SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 9:2-19; Máté 14:22-23; 26:36; János 17:6-26; Zsidók 2:17; 1Péter 4:7 De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is,

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

A KERESZTSÉG SÁKRAMENTUMA

A KERESZTSÉG SÁKRAMENTUMA A KERESZTSÉG SÁKRAMENTUMA A) GYERMEKKERESZTSÉG ÉNEK Jöjjetek, kérjük Isten áldott Szentlelkét, hogy ébressze fel szívünkben a felelõsséget a tanítvánnyá tétel szolgálata és e gyermek iránt. * Énekmondással

Részletesebben

A(z) i Református Egyházközség ZÁRÓSZÁMADÁSA

A(z) i Református Egyházközség ZÁRÓSZÁMADÁSA A(z) i Református Egyházközség ZÁRÓSZÁMADÁSA a. évre 1 január 2 február I. Egyházfenntartói járulékok BEVÉTELEK Költségvetési cím Tervezet Eredmény II. Perselypénzek 1 Gyülekezeti (templomi) perselypénzek

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás Egyházi Hírek Az Első Magyar Református Egyház (Kálvin, Vancouver 1955) lapja 2007. évi első kiadás Templom: Lelkipásztor: Nt. Szigeti Miklós Lelkészi hivatal: 2791. East 27 th Avenue Internet: http://members.shaw.ca/szigetim/index.htm

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten

A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten 2015. október 21-25-e között Magyarországra látogatott A Drezdai Kórusakadémia Gyermekkara. A Singakademie Dresden 130 éves tradiciójával a németországi Szászország

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZAT Név: Vadosfai Evangélikus Egyházközség Székhely: 9346 Vadosfa, Kossuth u.13., Telefon: 20/824 6887 e-mail: vadosfa@lutheran.hu honlap: http://vadosfa.lutheran.hu Egyházon

Részletesebben

Projektnapló. Kárpátalja 2013. Előkészítő tevékenység

Projektnapló. Kárpátalja 2013. Előkészítő tevékenység Projektnapló Előkészítő tevékenység A Kardos László Általános Iskola diákjaiként nagyon megörültünk, mikor tanév végén meghallottuk a jó hírt: pályázati munkánk sikeresnek bizonyult a Bethlen Gábor Alapkezelő

Részletesebben

Királyerdői Harangszó

Királyerdői Harangszó Királyerdői Harangszó A Csepel-Királyerdői Református Egyházközség lapja, megjelenik évente 5 alkalommal II. évf. 2. szám - 2011 nagypéntek - húsvét -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

A három nap időbeosztása: 2015. május 29., péntek: 14.00-18.00 2015. május 30., szombat: 9.00-18.00 2015. május 31., vasárnap: 8.30-15.00.

A három nap időbeosztása: 2015. május 29., péntek: 14.00-18.00 2015. május 30., szombat: 9.00-18.00 2015. május 31., vasárnap: 8.30-15.00. Kedves Művészeti Tárló Közhasznú Egyesület! "Egymás terhét hordozzátok..." Gyerekek és fiatalok egyéni és csoportos fejlesztése bibliai keretű élménypedagógiai foglalkozáson keresztül A Kalandok és Álmok

Részletesebben

évi hó napján tartott ülésen P.H.

évi hó napján tartott ülésen P.H. 3. számú melléklet/1. A Református Egyházközség Költségvetési Beszámolója a évre Ezt a költségvetési beszámolót a Református Egyházközség Presbitériuma évi hó napján tartott ülésen számú határozatával

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 051905/2008/05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 4. szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 4. szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 4. szám Kedves Olvasó! Szeszélyes tavasz vége felé járva végre többször örülhetünk a várva várt melegnek. Az általunk kínált portékák is színesebbek, vidámabbak és nyarat idézik.

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Példabeszédek 22,6. HA JÓ a kezdet

Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Példabeszédek 22,6. HA JÓ a kezdet Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Példabeszédek 22,6 HA JÓ a kezdet Pedagógiai program 2016 Készítette: a Pécsi Baptista Gyülekezet Szakmai Csoportja

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

Felnőttképzés. Intézményvezetői Csendesnap Mátraháza, 2008. november 25.

Felnőttképzés. Intézményvezetői Csendesnap Mátraháza, 2008. november 25. Felnőttképzés Intézményvezetői Csendesnap Mátraháza, 2008. november 25. Református Felnőttképzés 2008. november 19-én MRE zsinata elfogadja az Magyarországi Református Egyház Zsinati Hivatala Szeretetszolgálati

Részletesebben

Aki gyõz, azt oszloppá teszem az Isten templomában Jel. 3,12

Aki gyõz, azt oszloppá teszem az Isten templomában Jel. 3,12 2004/2 Aki gyõz, azt oszloppá teszem az Isten templomában Jel. 3,12 Szivárványívemet helyezem a felhõkre, az lesz a jele a szövetségnek, melyet én a világgal kötök. 1Móz 9,13 A Gyülekezeti hétvégérõl 2.

Részletesebben

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések?

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések? A Biblia üzenete Mindennek rendelt ideje van és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Prédikátor könyve 3:1 Terveink szerint Üzleti terv, hiteltörlesztési terv, munkaterv, fejlődési terv. Ismerősek a

Részletesebben

Karácsony A szeretet ünnepe?

Karácsony A szeretet ünnepe? A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 12. szám 2009. december Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Karácsony A szeretet ünnepe? Ha az autók

Részletesebben

A konfirmáció mint a fiatalok megtartásának eszköze

A konfirmáció mint a fiatalok megtartásának eszköze A konfirmáció mint a fiatalok megtartásának eszköze Magyarországi egyház szociológiai kutatások tanulságai a fiatal felnőttek szemszögéből Hámori Ádám szociológus, főiskolai tanársegéd, KRE TFK hamori.adam@kre.hu

Részletesebben

Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról

Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról 2012 tavaszán két lelkes kolléganő Csapi Edit és Heisz Mónika megírta és megnyerte a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt pályázatot.

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

Kapásod van! Figyelj! Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket.

Kapásod van! Figyelj! Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. Kapásod van! Figyelj! Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. János 15,16 Jézus Péter bárkáját választja, a mélyre küldi, és olyan döntést kíván tőle, amely egyedül személyes hitén

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám Mert született néktek ma Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában. Lk 2,11 Kedves Testvéreim! Karácsony számomra

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. évről Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. Tartalmi beszámoló a Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013-ban

Részletesebben