BOCSÁSS MEG, EMBER VAGYOK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BOCSÁSS MEG, EMBER VAGYOK"

Átírás

1 BOCSÁSS MEG, EMBER VAGYOK DR. CARL H. STEVENS SZELLEMI ÉLET SOROZAT HARMADIK KÖTET

2

3 BOCSÁSS MEG, EMBER VAGYOK DR. CARL H. STEVENS SZELLEMI ÉLET SOROZAT HARMADIK KÖTET Útmutató a gyakorlati élethez bibliai nézőpontból

4 Kiadja: A MAGYARORSZÁGI BIBLIA SZÓL EGYHÁZ

5 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 7 1. A BUKÁS AZ ÉLET RÉSZE A FENEVAD TERMÉSZETE ERKÖLCS EMBERI GYENGESÉG A SZELLEMI HARC IGAZI ÁTALAKULÁS EMBERI FELELŐSSÉG A BUKÁSRA KONCENTRÁLNI A GYÜLEKEZET SZELLEME ÉKESSÉG - HAMU HELYETT 161 5

6

7 BEVEZETÉS A Függetlenségi Nyilatkozat aláírásakor Benjámin Franklin így szólt a konferencia résztvevőihez: Össze kell tartanunk, különben minden bizonnyal széthullunk. Az előttünk, hívők előtt álló feladat nagy. Minden rendelkezésre álló kézre szükségünk van az eke szarván. Nincs idő jobbra vagy balra fordulni. - Gyülekezetként a Fejre, Jézus Krisztusra kell összpontosítanunk. Úgy kell az Ő Igéjét hirdetni, mint még soha ezelőtt. Himnuszait és dicséretét olyan hangosan kell zengeni, mint még soha, ha azt akarjuk, hogy csodás kegyelmének hangjai elérjék mindazokat, akik nyomorúságosak Nélküle. Olyan hívőkhöz is el kell érnie ennek a hangnak, akik nyomorultul érzik magukat bukásuk és bűntudatuk miatt. Dávid a 41. Zsoltár 1. versében ezt írta: 7

8 Boldog, aki a nyomorultra gondol: a veszedelem napján megmenti azt az Úr. A nyomorúság nem egyszerűen pénzhiányt jelent. A héber szó egy függő, lógó, himbálódzó dologra utal, ami olyan, mint ajtón a sarokvas. Gondolj azokra, akik elveszettek Krisztus nélkül. Azok, akik még sohasem fogadták el Őt, a menny és pokol között függenek az örök öröm és örök gyötrelem között. Sorsuk attól függ, hogy mi, keresztyének, mit teszünk azzal, amit kaptunk. Összegyűjtjük-e a nyomorultakat egységben haladva, Krisztus jó hírét hirdetve, vagy szétszórjuk őket egymással való veszekedéseink és vádaskodásaink által. Gondolj egy másfajta nyomorúságra - azokra a hívőkre, akik elbuktak. A bűn szellemileg elszegényítette őket. Erejük megfogyatkozott. Nem fordulhatunk el a Gyülekezetben lévő nyomorultaktól és ellankadtaktól sem. Annak okáért a lecsüggesztett kezeket és az ellankadt térdeket egyenesítsétek föl (Zsidókhoz írt levél 12:12). Óriási szükség van napjainkban az igazi építésre Jézus Krisztus Gyülekezetén belül. Az örök váltság, amit Jézus bevégzett munkáján keresztül kaptunk, közös kötelék. Függetlenül felekezeti hovatartozásunktól, Isten elfogadott minket ama Szerelmesben, a Bárány vérén keresztül. A mezők fehérek, készek a könyörületesség, megbékélés és helyreállítás hiányától szenvedők aratására. Az irgalmas szamaritánusról szóló példabeszédben egy embert megvertek, kiraboltak, és otthagyták, hogy 8

9 meghaljon. Sem a papnak, sem a lévitának nem volt ideje arra, hogy segítsen ennek az embernek a szükség órájában. Még azt sem akarták, hogy az út ugyanazon oldalán lássák őket vele! Lehet, hogy éppen egy vallásos rituálé, vagy áldozat bemutatására igyekeztek. Jobb az engedelmesség a véres áldozatnál (I. Sámuel 15:22). Azért élünk, hogy vallásos normákat töltsünk be, vagy azért, hogy Krisztus nagy parancsának engedelmeskedve megosszuk Isten szeretetét, irgalmát és kegyelmét a rászorulókkal? A hetvenes évek elején számos fiatal csatlakozott gyülekezetünkhöz. Néhányuknak borzalmasan hosszú volt a haja, és rongyokban járt. Kinézetük ellenére többségük komolyan követni akarta Jézust, és az Ő Igéjéről akart tanulni. Követtek el hibákat. Néhányuknak nehezére esett a régóta beidegződött szokásokat megtörni. Mi, a gyülekezet vezetői megrabolhattuk volna ezeket a fiatalokat a Krisztussal való járás örömétől azzal, hogy a viselkedés polgári szabályait kényszerítjük rájuk. De sebeiket inkább bekötözni kellett, mintsem feltárni. Szolgáltunk feléjük, és sokuk Bibliaiskolába ment. Többségük mostanra lelkipásztor és misszionárius. Könyörületességgel és befektetéssel segítettünk nekik Isten követésében. Mi lett az eredmény? Gyümölcsöző életükön keresztül lelkeket vezettek Krisztushoz, és több nemzetet értek el. Kiváló képességeik az Isten kegyelméről való igaz kép felmutatásának eredményeként alakultak ki. 9

10 Sofóniás 3:17 Istene hallgat az Ó szerelmében. Hallgat, vagyis nyugszik, és csendben áll. Miközben Sátán - Jelenések 12:10 szerint az atyafiak vádlója - előhozza vadait, Isten megingathatatlan marad az Ő szeretetében. A bűn problémája már megoldódott, és Isten igazsága megelégíttetett. Isten az ördög vádaskodásaira egyszer s mindenkorra megfelelt a Golgotán. És ők legyőzték azt a Bárány véréért (Jelenések 12:11). Krisztus vére megvásárolta a Benne való helyzetünket, és Igéje ellát minket azzal az erővel, amelyen keresztül megtapasztalhatjuk ezt a helyzetet. Jézus mindenért megfizetett. Sátán legfőbb célja a gyülekezet elleni támadásában az, hogy elterelje figyelmünket erről az egyszerű igazságról. Ha egy tökéletesen működő autó tulajdonosa azt hiszi, hogy kocsija elromlott, akkor nem fog beszállni, és nem fogja vezetni azt. Krisztus Isten jobbján ül, kimondhatatlan hatalommal; de a jármű nem mozdul meg, mert tulajdonosa egy hazugságnak hisz! Ez Sátán stratégiája. A zsoltáríró azt mondta: lelkem a porhoz tapad; eleveníts meg engem a te ígéreted szerint. Krisztusban való helyzetünk, és az Ő bennünk lévő Igéje nélkül csak saját magunk szerint vagyunk képesek válaszolni a különböző helyzetekre - mi pedig csak por vagyunk. Ahelyett, hogy a port rúgnák, itt az idő a keresztyének számára, hogy megálljanak, és nézzék az Úr szabadítását (II. Mózes 14:13). A világ, csakúgy, mint egykor az egyiptomi hadsereg, megpróbálja bekeríteni a gyülekezetet. Ne morgolódjunk, 10

11 panaszkodjunk vagy veszekedjünk egymással! Az ő nyugalma dicsőséges (Ézsaiás 11:10). Amint munkánkkal és terheinkkel elé jövünk, Ő nyugalmat ad nekünk. Krisztus Isten jobbján ül, és mi Benne vagyunk. Bizodalommal és erővel szolgálhatjuk Őt, tudván, hogy nincs semmi, ami elválaszthat minket az Ő szeretetétől. Zengjenek mások a hősnek, Ki megnyeri a szűnni nem akaró csatát; Neki, ki az elbukottak és megtörtek között Tovább halad felfelé tartó útján; Őt üdvözöljék, fejére koszorút tegyenek, néki szóljon daluk, Kit a jó sors kiválasztott, és boldog, mert szeretik nagyon. Az én üzenetem más legyen, s érjen el bajba jutott lelkeket; S könyörülő beszédem balzsama gyógyítsa be a bukás okozta sebeket; Hadd suttogjam: Előre, fel! A bátorság végül győz, ne félj! S zengem én, ki Kudarccal vacsorált. Zengem ezt annak, ki elbukik. - Alfred J. Waterhouse 11

12

13 1. A BUKÁS AZ ÉLET RÉSZE A bukás legalább annyira az élet része, mint a légzés. Szükségtelen elmondanunk, hogy senki sem tökéletes. Babe Ruth, a 20-as, 30-as évek nagyszerű baseball játékosa a New York Yankees csapatából 714 labdát ütött a stadionon kívülre, ami nagyszerű teljesítménynek számít a baseball történetében. Ennek ellenére sokan nem tudják, hogy 1330-szor rosszul ütötte meg a labdát. Minden dicsőséges győzelemre két nyomorúságos bukás jutott. Douglas McArthur tábornok a Fülöpszigetekről menekülve legendás kijelentést tett: Visszatérek! Vissza is tért a Csendes-óceán egyik legnagyszerűbb, leglelkesítőbb csatájában. János Márk otthagyta az első missziós csapatot az Apostolok Cselekedeteiben. 13

14 Az egyháztörténelem, azonban feljegyzi, hogy később Péter jobb kezévé vált, az egyik evangélium szerzője, Alexandria első püspöke volt, és mártírként halt meg a hitért. A bukás számára nem a véget jelentette, hanem a kezdetet. A Biblia: Bukások sorozata Az emberi történelem bukással kezdődött. Ádám és Éva képtelen volt betartani a nekik adott egyszerű parancsolatot. Amikor a vízözönre ítélt föld felszíne újra feltűnt, Noé - az egyetlen, aki kegyelmet talált az Úr előtt - szőlőskertet ültetett, és lerészegedett. Ábrahám, hitünk atyja, hűtlen volt csodálatos feleségéhez. Kétszer is hazudott a feleségéhez fűződő kapcsolatáról csak azért, hogy mentse a saját bőrét. Nem bízott Istenben a megígért fiú eljövetelének idejét illetően. Isten helyett Sárára hallgatott, és Ismaelt nemzette Hágártól, egyiptomi szolgálójától. Dávid, az Isten szíve szerint való király házasságtörést és gyilkosságot követett el, miután azt a tragikus döntést hozta, hogy nem megy csatába. Péter, a gyülekezet oszlopa készen állt arra, hogy Krisztust kövesse még akkor is, ha ez börtönt vagy halált jelentett. Ezután rögtön az áll az írásban, hogy elbukott, amikor nyomás nehezedett rá. Mózes az Ószövetségben, és Pál az Újszövetségben vért ontottak, miközben úgy gondolták, hogy Istent szolgálják. A bukás az emberi lét alantas oldala, az a rész, melyet mindenki el akar rejteni. A Biblia azért jegyzi fel ezeknek a nagy embereknek a 14

15 bukásait, hogy reális képet adjon az ember állapotáról és Isten irgalmas természetéről. Mielőtt a sajtó mindent leleplezett volna, Isten Igéje hűségesen előadta az egész történetet. Pál apostol fájdalmas őszinteséggel kiáltott: mert nem lakik az én testemben semmi jó. Dávid, Izrael zsoltárírója így sírt: íme, én vétekben fogantattam és bűnben melengetett engem az én anyám. Bármely olyan megközelítés, amely nem fogadja el a bukást a keresztyénség részeként, egyszerűen nevetséges és nem az írás szerinti. A hit alapvető tanai - engesztelés, megváltó kegyelem, hit általi megigazulás - mind feltételezik az emberi bukást. Egy hős anatómiája Kiből lesz hős? Mi az emberi sikertörténet lényege? Jakab 5:17 bátorít minket Illést használva példaként az imára. Ő is ember volt, hozzánk hasonló természetű. I. Királyok 19. fejezetében Illés paranoiás, depressziós állapotban volt, az öngyilkosság határán állt, mégis ő a mi hősünk, aki arra ösztönöz minket, hogy gyengeségeink ellenére is higgyünk Istenben. Azok a személyiséghibák melyek a háborúság nyomása alatt felszínre kerülnek, segítenek azonosulni Illés csatáival és győzelmeivel. Mikor azt olvassuk, hogy addig imádkozott, amíg tenyérnyi nagyságú felhőt látott, ez arra indít minket, hogy mi is addig imádkozzunk, míg Krisztus szeggel átütött tenyere láthatóvá válik a mi körülményeinkben is (I. Királyok 18:42-45). 15

16 Hozzánk hasonló. Micsoda dicsőséges szavak! Raymond Lull, aki misszionárius volt muzulmán országokban, oktató központokat állított fel evangelizáció tanítására muzulmán környezetben, és evangélistákat küldött ki. Azután elhívást kapott arra, hogy maga is evangelizáljon közöttük. Az utolsó pillanatokban, amikor a dokk megtelt a jó utat kívánók tömegével, Lull pánikba esett a muzulmánok kínzásaira és a mártíromságra gondolva. Kipakolt a hajóból és nem utazott el. Röviddel ezután, legyőzvén félelmét, egy későbbi hajóval elutazott. Lull sikeresen evangelizált a muzulmánok között évekig, és mártírhalált halt nyolcvanhárom éves korában Tunéziában. Hozzánk hasonló volt! Dwight L. Moody, a hit nagyöregje, gyakran küzdött régi vérmérsékletével. Egyszer, egy evangelizációs összejövetel során arra bíztatta az embereket, hogy adják át szívüket imában Krisztusnak. Utána egy fiatalember odament hozzá, és durván sértegette őt. Moody úr azonnal ellökte a fickót magától, aki legurult a lépcsőn. Moody azonnal összeszedte magát, és mindenki előtt bocsánatot kért. Ő is hozzánk hasonló volt. Szent Augusztin, korának ex-playboya, állandóan harcban állt korábbi kísértéseivel; John Wesley borzalmas házasságban élt; Charles Spurgeon, a sikeres pásztor, egészen addig dohányzott, amíg meg nem szégyenült egy, az ő nevét viselő dohányhirdetés láttán, utána leszokott róla. Ők is hozzánk hasonlók voltak. 16

17 Kik a valódi hősök? A tökéletesség valószínűtlen modelljei, vagy azok az emberek, akik csatároztak a testtel, és legyőzték a nehézségeket? A Zsidókhoz írt levél 11. fejezetének hithősökről szóló hosszú listájában csupán egy-két olyan ember van, kiknek hibái nincsenek feljegyezve a Biblia korábbi fejezeteiben. Ők a hit, nem pedig a tévedhetetlenség példaképei. 17

18

19 2. A FENEVAD TERMÉSZETE Oly sok jó van a legrosszabbakban is, és oly sok rossz a legkiválóbbakban; így hát alig akad valaki közöttünk, ki szót emelhet bárki ellen itt. Mit jelent embernek lenni? Csodálatosan megkülönböztettél - kiáltotta a zsoltáríró, visszhangozva az öntudatos lélek válaszát. És monda Isten: teremtsünk embert a saját képünkre és hasonlatosságunkra, és uralkodjék (I. Mózes 1:26). Amikor azonban az ember arra használta szabad akaratát, hogy Isten ellen fordult, az emberiség egésze a bűn sötétségébe vettetett. Ádám eredendő bűne az egész emberi fajt kárhozatra ítélte. Miképpen egy ember által jött be a világra a bűn és a bűn által a halál, és akképpen 19

20 a halál minden emberre elhatott, mivelhogy mindenek vétkeztek (Róma 5:12). Milyen ostoba dolog is összehasonlítani vagy felmérni az Ádámi teljesítményt! Mi mindnyájan olyanok voltunk, mint a tisztátalan, és mint a megfertőztetett ruha minden mi igazságaink (Ézsaiás 64:5). Bizony merő hiábavalóság minden ember (Zsoltárok 39:6). Nincsen csak egy igaz is (Róma 3:10). Isten mindannyiunkat Ádám hamissága alá rekesztett, hogy mindannyiunkon könyörülhessen Jézus Krisztus ajándékán át. Nem számít, hogy milyen kevés, vagy milyen sok bűnt követtünk el; Krisztus kereszthalálával fizetett azért, hogy bocsánatot nyerjünk és megtisztuljunk. Uram, hányszor lehet az én atyámfiának ellenem vétkezni, és néki megbocsátanom? Még hétszer is? Jézus azt válaszolta: Nem mondom néked, hogy még hétszer is, hanem még hetvenszer hétszer is. Jézus a megbocsátás elvét ezzel a történettel illusztrálta: A király számot akart vetni a szolgáival. Mikor pedig számot kezde vetni, hozának elé egyet, aki tízezer talentummal vala adós. Nem tudván pedig fizetni, parancsolá annak ura, hogy adják el azt, és a feleségét és gyermekeit, és mindenét, amije van, és fizessenek. Leborulván azért a szolga előtte könyörög vala neki, mondván: Uram, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek néked. Az úr pedig megszánván azt a szolgát elbocsátá őt, és az adósságot is elengedé néki. Kimenvén pedig az a szolga találkozék eggyel az ő szolgatársai közül, aki 20

21 száz dénárral vala néki adós; és megragadván azt, fojtogatja vala, mondván: Fizesd meg nékem, amivel tartozol. Leborulván azért az ő szolgatársa az ő lábai elé, könyörög vala neki, mondván: légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek néked. De ő nem akará; hanem elmenvén börtönbe veté őt, mígnem megfizeti, amivel tartozik. Látván pedig az ő szolgatársai, amik történtek vala, felettébb megszomorodának; és elmenvén, mindent megjelentének az ő uruknak, amik történtek vala. Akkor előhívatván őt az ura, monda néki: gonosz szolga, minden adósságodat elengedtem néked, mivelhogy könyörögtél nékem: nem kellett volna-e néked is könyörülnöd a te szolgatársadon, amiképpen én is könyörültem terajtad? És megharagudván az ő ura, átadta őt a hóhérok kezébe, mígnem megfizeti mind, amivel tartozik. Jézus ezzel fejezte be a történetet: eképpen cselekszik az én mennyei Atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátjátok, ki-ki az ő atyjafiának az ő vétkeit (Máté 18:22-35). Másoknak is úgy kell megbocsátanunk, ahogyan Isten bocsátott meg nekünk. Ez nem egy cselekedetrendszer - bocsáss meg, hogy megbocsássanak -, hanem ahogyan Ő megbocsátott nekünk, mi is megbocsátunk másoknak, kegyelmet adva a kegyelemért a Szent Szellemen keresztül. Jézus az evangéliumokban egyedül a farizeusokra volt dühös, mert elferdítették az Istenről alkotott képet, és elutasították, hogy továbbadják azt a megbocsátást, amit ők kaptak, és amelynek továbbadására felhatalmazták őket. 21

22 Mindannyiunkban ott lakozik egy farizeus, aki nagyobb bűnös, mint az az ember, aki nyilvánvalóan elbukott. Sok évvel ezelőtt egy drága keresztyén nő jött el a gyülekezetünkbe az Isten feltétel nélküli szeretete című prédikációsorozat meghallgatására. Tizenöt évig élt egy semmirekellő, alkoholista férjjel. Ezalatt ő viselte a család pénzügyi és érzelmi terheit. Miután hallott Isten feltétel nélküli szeretetéről és megbocsátásáról, hazament, és ébren várta a férjét. Megértve a bőséges irgalmat, amit Jézus Krisztus adott neki, a nő nagy szeretetet érzett férje iránt. A férj hajnal háromkor ért haza, és részeg álomba zuhant a nappaliban a kanapén. Az asszony letérdelt és imádkozott. Mikor a férfi órákkal később felébredt, az asszony kávéval várta, és így szólt: Bocsásd meg, hogy nem szerettelek igazán ez alatt a 15 év alatt! Mindig csak felbőszítettem magam. Kérlek, bocsáss meg nekem! A férfit annyira megérintette a változás felesége hozzáállásában, hogy ő is el kezdett járni az istentiszteletekre. Szívét Krisztusnak adta, s már több mint 20 éve hűségesen szolgálja Őt! Egyetlen bűn - Ádám bűne - elegendő volt ahhoz, hogy a bűnöst az örök pokolra ítélje, bár ezt a bűnt még azelőtt követte el, mielőtt bármelyikünk megszületett volna. Nincs jogunk arra, hogy visszatartsuk a megbocsátást, amely mindenkinek szól, függetlenül attól, hogy keveset, vagy sokat vétkeztek. Isten megbocsátása mindent átfogó és végleges. Mert ha megbocsátjátok az embereknek 22

23 az ő vétkeiket, megbocsát néktek is a ti mennyei Atyátok. Ha pedig meg nem bocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, a ti mennyei Atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket (Máté 6:14-15). Ha nem adjuk tovább a kegyelmet, amit kaptunk, súlyos tapasztalatban lesz részünk. Automatikusan az alá a törvény alá kerülünk, amellyel másokat értékelünk. A bűn és halál törvénye alatt bűnösök lettünk. Ha elfogadjuk a Krisztusban lévő élet és Szellem törvényét, igazakká válunk. Semmivel sem dicsekedhetünk, és semmit sem várhatunk el másoktól. Senki sem jó semmire önmagában, de Krisztusban mindenki csodálatos! A megbocsátás a Megbocsátót magasztalja fel a bukás helyett. Lewis Sperry Chafer azt mondta, hogy lehetetlen lenne a kegyelmet demonstrálni, ha nem lennének a kegyelemnek alanyai; viszont a bűn jelenléte és megtapasztalása nélkül, nem léteznek kegyelmi alanyok. Az ember bukása nem szakította meg Isten azon tervét vagy célját, hogy az embert az Ő dicsőségére teremtette. A szükségünk felmagasztalja Isten jóságát, amit a kereszten mutatott meg. A megbocsátás, mely mindent befedez, Isten kegyelmes természetét dicsőíti. Az ember belső üressége Ádám bűne minden emberi lénynek 23

24 tulajdoníttatott, és az ádámi bűnös természet az emberi faj minden egyes tagjának genetikailag részévé vált. Mielőtt a lélek tudatában lenne a bűnnek, már bűnös. Az ember összetett tudatában jelen van az Isten-tudat; annak a tudata, hogy mi a jó, és mi a rossz; és a tudat arról, hogy az ember híján van a tökéletességnek. Isten azért adta a törvényt, hogy felnagyítsa az ember eredeti állapota és tapasztalata közötti szakadékot. Miközben Mózes átvette a törvényt Istentől, az emberek éppen megszegték azt. Bűnt követtek el, miközben arra vártak, hogy a bűnük meghatározást nyerjen. Mielőtt Mózes elérhette volna a Sínaihegy lábát a kőtáblákkal, az emberek lázadó módon megszegték az első parancsolatot: Ne legyenek néked idegen isteneid Énelőttem, és körbetáncolták az aranyborjút. Mózes törvénye működésbe hozza az ember lelkiismeretét, az akaratot, az akarat pedig beindítja a test energiáját, ami csak a vétkezésre képes. A törvény megerősíti a bűntudatot, és a bűn cselekedeteit. A bűnt nem ismertem, hanem csak a törvény által; mert a kívánságról sem tudtam volna, ha a törvény nem mondaná: Ne kívánjad. De a bűn alkalmat vévén, a parancsolat által nemzett bennem minden kívánságot; mert törvény nélkül holt a bűn. Én pedig éltem régen a törvény nélkül: de ama parancsolatnak eljövetelével felelevenedék a bűn (Róma 7:7-9). Pál apostol tudta, hogy a törvény igaz és jó, de felismertette vele, hogy milyen testi és bűnös is volt valójában. 24

25 Küszködött, mert Istennek tetszően akart élni, de képtelen volt rá. Az ember - aki egykor ártatlanságban teremtetett, de úgy döntött, hogy Istentől elszakadva él - arra lett ítélve, hogy örökre az elvesztegetett lehetőség poklában éljen. A szubjektív elme kapacitása olyan, hogy ha egy gyermek hároméves korában hazudik, soha nem épül fel annak a hazugságnak a hatásából, még akkor sem, ha esetleg másnap a tudatos elme már nem is emlékszik rá. A lélek számítógépe kitörölhetetlenül feljegyez minden döntést, és minden eseményt. Az ember kétségbeesésében a valláshoz fordul, hogy megtisztítsa lelkiismeretét a bukás nyomaitól, és azért, hogy megbékéltesse tudatát az elégedetlen Alkotóval. A jó és a rossz tudása küzd az ember lényében, és egymásnak ellentmondó üzeneteket ad a lelkiismeretnek, a tudatnak, a felfogásnak, a logikának és az akaratnak. Az érzelmek megmérgeződnek, mert az objektív elmét elárasztják a szubjektív jelzések. A tudatos meghatározás hiánya félelmet teremt. Minden egyes fóbia a bukott psziché ezen folyamatára vezethető vissza. Egyetlen pszichiáter sem viheti az elmét elég messze vissza a múltba ahhoz, hogy megszabadítsa a bűntudat gyökereitől, mert ezeknek születés előtti oka van! Megadatik néhány embernek, hogy jó családban nevelkedjen, ahol tisztelik az erkölcsi elveket, és arra nevelik, hogy helyesen cselekedjen, de a belső állapot betegségét ezzel sem lehet eltüntetni. A műveltség, tanácsadás és vallás 25

26 csupán csökkenteni tudja annak mértékét, amelyben az ember bukott állapotának gyümölcsét aratja. Az ember a munkájába, a hobbijába, a tehetségébe temetkezik, felelősséget vállal, kapcsolatokat, fizikai nyugtatókat vagy serkentőket használ arra, hogy csökkentse annak nyomasztó valóságát, hogy nem más, mint féreg! Műveli elméjét, és gyakorolja válaszait, de lénye legmélyén ott gyökerezik Isten ítéletének ismerete. Minden fej beteg, és minden szív erőtelen. Tetőtől-talpig nincs e testben épség, csupa seb és dagadás és kelevény, amelyeket ki sem nyomtak, be sem kötöztek, olajjal sem lágyítottak (Ézsaiás 1:5,6). Egy bukott nemzet kórisméje tökéletesen jellemzi az ember állapotát bukott helyzetében. Megpróbálhat tenni, adni, létezni, mégis a végén, a sötétség és csend óráiban a szív kikiált az ürességbe: Nem tudom megváltoztatni magam! ' Az az uralkodó szükség, hogy belül teljes legyen, az embert abba űzi, hogy végtelen számú tárgyhoz kösse magát, s így örök képessége az Istentől való elfogadásra áttevődik az átmeneti célokra, melyek soha nem képesek teljes megelégedettséget adni. Mivel az ember szükségei folyamatosan növekednek, állandóan új tárgyakat kell találnia és felfedeznie. A kötelék csak akkor szakad meg, ha eredeti állapotunk 26

27 tárgyával - magával Istennel - töltekezünk be. Krisztus azonosult szellemi ürességünkkel, amikor meghalt helyettünk, hogy a megszegett törvény jogos követelményeit betöltse. Mikor a jogos szükség a Golgota szeretetéhez kapcsolódik, megbocsátás, megigazulás, egység és közösség tölti be az emberi szívet. A bukás pusztító hatásai megsemmisülnek, a bűn és halál megelégíthetetlen köre megszakad. Az ember arra lett teremtve, hogy egy új életet élvezzen. Ádám (a régi bűnös természet) ragaszkodik az életéhez, és meg akarja tartani milliónyi biztonsági rendszerrel védve azt. Krisztus halált ajánl az óembernek a kereszten át, hogy megszabadítson minket a bizonytalanság és üresség forrásától. A keresztyénnek folyamatosan meg kell szabadulnia saját életétől azáltal, hogy folyamatosan hitben jár. Abban a pillanatban, amikor a lélek nincs aktívan betöltve Isten Szellemével, szellemi vákuum keletkezik. Ilyenkor a keresztyének csak azért, mert nem vétkeznek, azt hiszik, hogy szellemiek. A nyilvánvaló bűn egyszerűen egy olyan lélek megnyilvánulása, mely a Krisztussal való létfontosságú kapcsolaton kívül él. Sokáig élhetünk az üres elme testiségében, mielőtt a gonosz nyilvánvalóvá válik. Amilyen mértékben nincs élő kapcsolata a léleknek Krisztussal és az Ő Igéjével a kegyelmen át, olyan mértékben lesz szüksége a világra és a természeti kapcsolatokra, hogy fenntartsa lelkét. Ezek a pótszerek nem tűnnek nyilvánvaló bűnöknek. Igaz, hogy Isten nem a gonoszság szerzője 27

28 és a bűn szolgálója, de amikor egy keresztyén hosszú időn át ebben az állapotban él, lehetséges, hogy drámai bukásra lesz szüksége ahhoz, hogy rádöbbenjen romlott belső állapotára. Az elme ravaszul visszatér a tudás fájához, ami a jó öreg józan észt táplálja! Minden, amit teszünk, a szellemi életben vagy a szellemi halálban gyökerezik. A fej vagy Krisztus, vagy szellemileg beteg. A Krisztussal való közösségen és függőségen kívüli élet azt jelenti, hogy elkülönültünk életének megtapasztalásától. Vagy Krisztusban élünk, vagy a Róla alkotott tudásunkban. Ez a különbség a személyes kapcsolat és a vallás között. Vagy azt tapasztaljuk meg, amivé Krisztusban váltunk, vagy azt, amivé Ádámban. Az erkölcs, a cselekedetek, a vallás és a reformok helyesnek tűnnek, de dilemma elé állítanak Ádám képtelenségét illetően: A törvény cselekedeteiből kaptátok-é a szellemet, avagy a hit hallásából? Ennyire esztelenek vagytok? Amit Szellemben kezdtetek el, most testben fejeznétek be? (Galátzia 2:2-3) Ha egy fokkal is elmaradunk a kegyelemtől, az elménk szellemileg beteg lesz. Mert a testnek gondolata halál; a Szellemnek gondolata pedig élet és békesség (Róma 8:6). Mindig e két állandó egyikével gondolkodunk: vagy az önigazsággal, vagy a Krisztuson át nekünk adott igazság ajándékával. A szentség nem a bűn eltörlését, vagy a földi tökéletesség lehetőségét jelenti, hanem, hogy mivel Egy meghalt, magunkat holtaknak számíthatjuk. Többé nem a jó és gonosz különböző fokozataival vagyunk 28

29 elfoglalva, hanem az örökkévalóság Istenével, aki alászállt, hogy a szíveinkben élhessen! Eltávozni a gonosztól azt jelenti, hogy elszakadunk a gondolkodás sátáni uralmától, ami a bukáskor kezdődött a jó és a gonosz ismerete által. Egyedül a hit örvendezteti meg Istent. Ne próbáljunk megszabadulni azoktól a dolgoktól, amiket már Krisztus elvett. Ez hitetlenség lenne! Ádámban mindig elbukom, mert Ádám egyenlő a bukással; de Krisztusban csakis győzedelmeskedhetek! A törvény erősíti a bűnt A keresztyén látszólagos ellentmondásban él. Szentül és feddhetetlenül áll Isten szeretetében és Krisztusban való helyzetében, ugyanakkor nem mondhatja, hogy nincs bűne. Krisztussal mennyei helyekre ültettünk Isten jobbján, de még nem látjuk, hogy minden a lábunk alá vettetett. Régi szokások, megoldatlan konfliktusok, a bűnre való képesség még kísérti az életünket, de nem szabad visszatérnünk a régi teremtéssel folytatott egzisztencialista csatározáshoz. Minél erőteljesebben reagálunk az állapotunkra, annál nagyobb hatalma lesz a bűnnek fölöttünk. Pál így jellemezte ezt: Megtalálom azért magamban, ki a jót akarom cselekedni, ezt a törvényt, hogy a bűn megvan bennem. Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint; de látok egy másik törvényt az én tagjaimban, mely ellenkezik az elmém törvényével, és engem rabul ád a bűn törvényének, 29

30 mely van az én tagjaimban (Róma 7:21-23). A bűn ereje a törvényben van! Gyakran épp a törvénykező prédikátor esik nyilvánvaló bűnbe. A törvény azért erősíti a test hatalmát, mert pontosan arra lett tervezve, hogy felnagyítsa az ember tehetetlenségét. A szerencsétlen keresztyén a régi természet korlátai között küzd - őszinte erőfeszítéssel-, hogy legyőzze azt jóságával. Küzdelme csak elősegíti és meghosszabbítja a szenvedést. Amíg a jó és gonosz csatájában küzdünk, elmulasztjuk igénybe venni Isten gondoskodását, amivel teljesen megmenekülhetnénk a test uralmától. A gonosz ellen való küzdelem során a lélek a természeti vérmérséklet szerint működik, ahol minden probléma, személyiséghiba, vágy, bizonytalanság, tehetetlenség és büszkeségi komplexus jelen van. Mindezek eredete a régi teremtésben van. Az én nem vetheti ki az ént. Az én elnyomása vágyat ébreszt a szublimálásra (helyettesítésre), és mivel az óember egyre romlottabb lesz, az ember állapota rosszabbodik. Pál abbahagyta a bűnnel folytatott küzdelmet, amikor megértette Krisztussal történt megfeszítését: Ha pedig én azt cselekszem, amit nem akarok, nem én mívelem már azt, hanem a bennem lakozó bűn (Róma 7:20). Pál bűne már megítéltetett! Krisztus Maga az a gondolkodásmód, amely mindig az életre vezet! Amikor hiszünk az ígéreteiben, az Ő természetét adja nekünk. Figyelmeztet, hogy ne ítéljünk, mert ezzel a korábbi gondolkodásmódunkhoz térünk vissza, ami már elítéltetett. A törvény, amely által 30

31 élünk, határozza meg a tapasztalatainkat. Amikor a hívő régi természetével próbálja betölteni új szerepét, új bort próbál önteni a régi bortömlőkbe. A keresztyén visszaeshet egy, a megváltása előttinél rosszabb állapotba, ha testének elhasználódott öltözékére új foltokat próbál tenni. Ádám bűnösségére a kereszten kívül nincs más megoldás. Az akarat tanácsa, imája, küszködése nem segít. A bűn a halálra uralkodik. Az egyetlen menekülés a Krisztus áldozatába vetett hit. Ha elutasítjuk a menekülési útvonalat, szándékosan megmaradunk a kárhoztatásban és a bűnben, pedig Krisztus azért halt meg, hogy megszabadítson minket ezektől. Szándékos bűn Nem a bukás többé a lényeg, hiszen Krisztus elbánt ezzel a kereszten. A lényeg most a kegyelemtől való elszakadás. Ha a bukás után lenn maradunk, elszakadunk Isten kegyelmétől. Zsidókhoz írt levél 10:26-ban a szándékos bűn arra is utal, amikor valaki elutasítja Krisztus egyetlen áldozatát, ami megelégíti Isten szentségét és igazságát. A hitetlenség e helyett más áldozatokat ajánl. A hit hatása a nyugalom. Amikor nem Isten tiszta Igéjében nyugszunk a bűnünket illetően, tovább folytatjuk igazságérzetünk lecsendesítését. A zsidó keresztyéneknek ez annyit jelentett, hogy újra intézményesítették a lévitai állatáldozatokat. Számunkra azt jelenti, hogy folytatjuk saját erőfeszítéseinkben, és annak 31

32 hatásaiban: depresszió, bátortalanság, félelem, bűntudat, kárhoztatás, ítélkezés és düh - azokban a dolgokban, amelyektől már megszabadított minket Krisztus. Tudatában vagyunk a bűnöknek, amikért már megfizettek. Ha vétkezünk, nevezzük meg, hagyjuk el, aztán felejtsük el a bűnt, mert már a Golgotán Jézus elbánt azzal. Amikor nem fogadjuk el a megbékélés gondoskodását, amiért Krisztus meghalt, továbbra is Isten ellenségeiként élünk, és csak az Ő haragját várjuk. Az Újszövetség vérét lábbal tiporni azt jelenti, hogy nem fogadjuk el annak hatékonyságát - azt mondjuk ezzel, hogy a vér nem volt önmagában elegendő arra, hogy minket kedvessé tegyen Isten előtt. Ha elutasítjuk azt a kegyelmet, amit Isten a Golgotán mutatott felénk, akkor elutasítjuk az egyetlen eszközt, amely által Isten jelenlétébe mehetünk. A gyülekezetet ma Isten kegyelmével kapcsolatban csapják be leginkább. A kegyelem teljes mértékben az Adó jellemétől és természetétől függ, nem az elfogadó jellemétől és természetétől. Vigyázván arra, hogy az Isten kegyelmétől senki el ne szakadjon; nehogy a keserűségnek bármely gyökere, fölnevekedvén, megzavarjon, és ez által sokan megfertőztessenek (Zsid. 12:15). A lelket fokozottan őrizni kell a kegyelem ezen területén. Még a bibliai elveket sem szabad a kegyelem fölé emelni. Minden tannak a kegyelem uralma alá kell esnie azért, hogy működésében hatékony legyen. Ha egy bizonyos igazságot elválasztunk a kegyelemtől, többé nem az evangéliumot hirdetjük. 32

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1.

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. 6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: I. A Heidelbergi Káté II. Második Helvét Hitvallás. Kálvin Kiadó, Budapest. 2004;

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

Csak az Isten kegyelme segíthet

Csak az Isten kegyelme segíthet Csak az Isten kegyelme segíthet Lectio: Ef 2,1-13 Textus: Ef 2,4-10 Kedves Testvéreim! Róm 1,18-ban ezt olvassuk: Mert nyilván van az Istennek haragja mennyekből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett A húsvh svét értéke nekünk nk és s Istennek? Mit jelent a húsvét az átlagember számára? Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

BOCSÁSS MEG, EMBER VAGYOK

BOCSÁSS MEG, EMBER VAGYOK BOCSÁSS MEG, EMBER VAGYOK DR. CARL H. STEVENS SZELLEMI ELET SOROZAT HARMADIK KÖTET BOCSÁSS MEG, EMBER VAGYOK DR. CARL H. STEVENS SZELLEMI ELET SOROZAT HARMADIK KÖTET Útmutató a gyakorlati élethez bibliai

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Józsua vezér lesz lesz

Józsua vezér lesz lesz A Biblia gyermekeknek bemutatja Józsua vezér lesz lesz Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19.

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19. 1 Egy pokoli házasság (Rm 7:1-6) Suhai György Balatonszárszó, 2014.03.19. Mindannyian egy tökéletes társra vágyunk! Na de úgy valaha is igazán belegondoltunk már abba, hogy milyen lehet egy tökéletes társsal

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9.

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. 2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. Kedves Olvasó! Sok szeretettel adjuk közre a 2015. évi bibliaolvasó útmutatót. A közösen

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt.

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. A kis Kételkedő ezt kérdezte: Tényleg hiszel abban, hogy van élet a születés után? A kis Hívő így válaszolt:

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

A kegyelem Abonyi Sándor (A kegyelem, a törvény, a hit és a cselekedetek kapcsolata)

A kegyelem Abonyi Sándor (A kegyelem, a törvény, a hit és a cselekedetek kapcsolata) A kegyelem Abonyi Sándor (A kegyelem, a törvény, a hit és a cselekedetek kapcsolata) 1. Példázat a kegyelemről Tételezzük fel, hogy két ember a világi élete során halálos bűnt követ el és a világi bíróság

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

Tanuljuk meg hogyan kell tanulmányozni a Bibliát

Tanuljuk meg hogyan kell tanulmányozni a Bibliát Tanuljuk meg hogyan kell tanulmányozni a Bibliát ADUNARE Nagyon fontos megtanulnunk hogyan kell tanulmányozni a Bibliát, mivel: Amikor tanulmányozzuk a Bibliát halljuk Isten parancsolatait. Amikor tanulmányozzuk

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus csodái Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS SZEVERÉNYI JÁNOS Isten halott? Azokra való tekintettel adtam előadásomnak ezt a címet, akik mernek kérdezni, akik fenntartják maguk és embertársaik számára a kételkedés jogát, kockázatát, gyötrelmét és

Részletesebben

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése DEREK PRINCE Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése Bevezető - A Derek Prince Ministries ismertetője Az 1930-as években, a történet szerint, megcsörrent a telefon az igazgatói irodában, abban a washingtoni

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába Kenneth E. Hagin Nem az a fontos, hogy melyik gyülekezetbe tartozol, hanem az, hogy melyik családba. Jézus azt tanította, hogy az embernek újjá kell születnie. A következő állítások Jézus szájából származnak:

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17)

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) BOLDOGMONDÁSOK boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) Boldog ember az, a ki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók

Részletesebben

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr...

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... Pasarét, 2014. március 23. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László Lekció: Malakiás 3,1-6 Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... ELJÖN AZ ÚR Imádkozzunk! Dicsőítünk

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

A MESSIÁS HALÁLÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI

A MESSIÁS HALÁLÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI A MESSIÁS HALÁLÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. MÓZES TÖRVÉNYÉNEK VÉGE II. A BŰNÖS TERMÉSZET ÍTÉLETE III.

Részletesebben

Isten felméri Ábrahám szeretetét

Isten felméri Ábrahám szeretetét A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten felméri Ábrahám szeretetét Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Tammy S. Franciáról fordította : Helga Himer Kiadta :

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni!

2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni! 2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni! Annak ellenére, hogy bár Jézus tanítását törekszünk megérteni, befogadni, mégis azt éljük meg, hogy bizonyos esetekben nem tudtunk, vagy nem tudunk jól dönteni.

Részletesebben

Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt.

Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt. Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt. János 1,1 Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. János 1,4 1 Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik: Én vagyok

Részletesebben

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő.

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő. Válás és újraházasodás a Biblia szemszögéből Ebben az írásunkban a Biblia válás és újraházasodás kérdésére vonatkozó kijelentéseivel szeretnénk foglalkozni. Az Újszövetség világosan elutasítja a válást.

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A földműves és a mag

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A földműves és a mag A Biblia gyermekeknek bemutatja A földműves és a mag Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

A gazdag ember és a szegény ember

A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

Lődd be magad Krisztussal

Lődd be magad Krisztussal Lődd be magad Krisztussal 2014-01-12 (Istentisztelet kivonatos jegyzete) Ma egy két gondolatot szeretnék veletek megosztani. Tulajdonképp nem is tanítás, inkább elgondolkodásra remélem - késztető, dolgok,

Részletesebben

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e?

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Jézust szelídnek tartjuk. Ilyennek mutatja a házasságtörő asszonynak az esete. Meg akarják kövezni, de Jézus megmentette ettől. A keresztfán kéri az Atyát,

Részletesebben

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5 TARTALOM Előszó a magyar kiadáshoz 5 Í.MÁTÉ EVANGÉLISTA-KI IS VOLT Ő? 13 1.1 A meghaladott életrajzi portré 13 1.2Az evangélium az evangélista nélkül 16 1.3 A teológiai portré 19 1.4Előzetes módszertani

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála,

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, CSELEKEDJ! 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, hogy eltékozolja a vagyonát. 2 Ezért előhívatta, és így szólt hozzá: Mit hallok rólad? Adj

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

AZ AJÁNDÉK. Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért!

AZ AJÁNDÉK. Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért! Pasarét, 2012. december 25. (karácsony) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza AZ AJÁNDÉK Lekció: Máté 2,1-12 Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért! Imádkozzunk! Mennyei

Részletesebben

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás Igazságban járni: 1. előadás 1 1. lépés: Nevezd meg a problémát Bűn Bizonytalanság 2 Az ember öt dimenziója Szellemi Erkölcsi Társadalmi Pszichológi ai Biológiai 3 A teremtek sorrend Lélek (lelki) Jellem

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés Szent Szellemmel

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

AZ ÚJSZÖVETSÉGI ÜDVÖSSÉG Ap Csel 2,38.

AZ ÚJSZÖVETSÉGI ÜDVÖSSÉG Ap Csel 2,38. AZ ÚJSZÖVETSÉGI ÜDVÖSSÉG Ap Csel 2,38. (New Testament Salvation) Az üdvösség témája mindenkiben érdeklodést kell, hogy keltsen, különösen hívo keresztényekben és azokban, akik szeretik az Urat. Számtalan

Részletesebben

Atyaság. Azt gondolom sikerült röviden bemutatni azt a kuszaságot, ami ezen a téren ma az egyházban van.

Atyaság. Azt gondolom sikerült röviden bemutatni azt a kuszaságot, ami ezen a téren ma az egyházban van. Atyaság Manapság sok szó esik a szellemi atyaságról fıként az újonnan megjelenı apostolokkal kapcsolatban. Ezt a két fogalmat sokan már összetartozó fogalomként is kezelik és ebbıl adódóan már kezd elterjedni

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa?

Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa? Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa? A királyt ékességében látják szemeid; látnak széles országot. Szíved elgondolja a mult félelmét: hol az író, hol a mérlegelő, hol a tornyok összeírója? A gőgös

Részletesebben

AZ ÚR AZ ISTENTELENEK FELETT IS ÚR

AZ ÚR AZ ISTENTELENEK FELETT IS ÚR Pasarét, 2012. július 15. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Földvári Tibor AZ ÚR AZ ISTENTELENEK FELETT IS ÚR Lekció: Zsolt 73,1-3. 13-18. 23-28 Ászáf zsoltára: Milyen jó az Isten Izraelhez,

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET!

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Pasarét, 2012. augusztus 30. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Alapige: 1János 4,1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket,

Részletesebben

Leonard Ravenhill KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE. Mindannyian odaállunk majd Krisztus ítélőszéke (díjkiosztó emelvénye) elé. (Róma 14,10) III.

Leonard Ravenhill KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE. Mindannyian odaállunk majd Krisztus ítélőszéke (díjkiosztó emelvénye) elé. (Róma 14,10) III. Leonard Ravenhill KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE Mindannyian odaállunk majd Krisztus ítélőszéke (díjkiosztó emelvénye) elé. (Róma 14,10) III. fejezet Kiadó: Missionsdienst Sonnenstrahlen D-7120 Bietigheim-Bissingen,

Részletesebben

AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET

AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET A) ÚRVACSORÁVAL A szolgálattevõ az úrasztalához egyenesen a szószékre megy, és Isten igéjével köszönti a gyülekezetet. KÖSZÖNTÉS 1. Kegyelem néktek és békesség Istentõl,

Részletesebben

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília Újpest-Belsőváros 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja Juhász Emília TANÉVZÁRÓ Alapige (textus): Ef 6,1-4; 6,10 Olvasandó (lectio): Péld 3,1-18 Heidelbergi Káté*: XXI. ÚRNAP (*Olvasható a szolgálat végén)

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Rut : Szerelmi

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Rut : Szerelmi A Biblia gyermekeknek bemutatja Rut : Szerelmi történet Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Lyn Doerksen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Az imádság Mi az imádság? Bibliatanulmányozó Feladatlap 1. 2.

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Az imádság Mi az imádság? Bibliatanulmányozó Feladatlap 1. 2. Írd ide az adataidat! Neved: Korod: születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTéNET: Az imádság Mi az imádság? Találkoztál

Részletesebben

Létezik-e Antikrisztus?

Létezik-e Antikrisztus? Létezik-e Antikrisztus? Az embereknek sokféle elképzelésük van az Antikrisztusról, de e- gyedül csak a Bibliából kaphatunk helyes választ arra, hogy ki ő, és mit csinál. Felmerült már bennünk a kérdés:

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja

A Biblia gyermekeknek bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Üldözőből prédikátor Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Olvasd el:

Részletesebben

KISZÁRADT CSONTOK. Írta Tony Alamo

KISZÁRADT CSONTOK. Írta Tony Alamo KISZÁRADT CSONTOK Írta Tony Alamo Az Úr látomást küldött az ótestamentumbeli Ezékiel prófétának. Egy völgyet látott tele száraz csontokkal, amelyek Izráel és a világ lelki halálát jelképezték. A látomás

Részletesebben

Web: www.judaoroszlanja.gportal.hu Email: info.judaoroszlanja@gmail.com Tel: 06-30 / 385 6381 Tel: 06-30 / 828 5546

Web: www.judaoroszlanja.gportal.hu Email: info.judaoroszlanja@gmail.com Tel: 06-30 / 385 6381 Tel: 06-30 / 828 5546 Salamon Tornáca Misszió Web: www.judaoroszlanja.gportal.hu Email: info.judaoroszlanja@gmail.com Tel: 06-30 / 385 6381 Tel: 06-30 / 828 5546 Ahasvérus király uralkodásának hetedik évében bevezették Esztert

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus születése Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben