BOCSÁSS MEG, EMBER VAGYOK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BOCSÁSS MEG, EMBER VAGYOK"

Átírás

1 BOCSÁSS MEG, EMBER VAGYOK DR. CARL H. STEVENS SZELLEMI ÉLET SOROZAT HARMADIK KÖTET

2

3 BOCSÁSS MEG, EMBER VAGYOK DR. CARL H. STEVENS SZELLEMI ÉLET SOROZAT HARMADIK KÖTET Útmutató a gyakorlati élethez bibliai nézőpontból

4 Kiadja: A MAGYARORSZÁGI BIBLIA SZÓL EGYHÁZ

5 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 7 1. A BUKÁS AZ ÉLET RÉSZE A FENEVAD TERMÉSZETE ERKÖLCS EMBERI GYENGESÉG A SZELLEMI HARC IGAZI ÁTALAKULÁS EMBERI FELELŐSSÉG A BUKÁSRA KONCENTRÁLNI A GYÜLEKEZET SZELLEME ÉKESSÉG - HAMU HELYETT 161 5

6

7 BEVEZETÉS A Függetlenségi Nyilatkozat aláírásakor Benjámin Franklin így szólt a konferencia résztvevőihez: Össze kell tartanunk, különben minden bizonnyal széthullunk. Az előttünk, hívők előtt álló feladat nagy. Minden rendelkezésre álló kézre szükségünk van az eke szarván. Nincs idő jobbra vagy balra fordulni. - Gyülekezetként a Fejre, Jézus Krisztusra kell összpontosítanunk. Úgy kell az Ő Igéjét hirdetni, mint még soha ezelőtt. Himnuszait és dicséretét olyan hangosan kell zengeni, mint még soha, ha azt akarjuk, hogy csodás kegyelmének hangjai elérjék mindazokat, akik nyomorúságosak Nélküle. Olyan hívőkhöz is el kell érnie ennek a hangnak, akik nyomorultul érzik magukat bukásuk és bűntudatuk miatt. Dávid a 41. Zsoltár 1. versében ezt írta: 7

8 Boldog, aki a nyomorultra gondol: a veszedelem napján megmenti azt az Úr. A nyomorúság nem egyszerűen pénzhiányt jelent. A héber szó egy függő, lógó, himbálódzó dologra utal, ami olyan, mint ajtón a sarokvas. Gondolj azokra, akik elveszettek Krisztus nélkül. Azok, akik még sohasem fogadták el Őt, a menny és pokol között függenek az örök öröm és örök gyötrelem között. Sorsuk attól függ, hogy mi, keresztyének, mit teszünk azzal, amit kaptunk. Összegyűjtjük-e a nyomorultakat egységben haladva, Krisztus jó hírét hirdetve, vagy szétszórjuk őket egymással való veszekedéseink és vádaskodásaink által. Gondolj egy másfajta nyomorúságra - azokra a hívőkre, akik elbuktak. A bűn szellemileg elszegényítette őket. Erejük megfogyatkozott. Nem fordulhatunk el a Gyülekezetben lévő nyomorultaktól és ellankadtaktól sem. Annak okáért a lecsüggesztett kezeket és az ellankadt térdeket egyenesítsétek föl (Zsidókhoz írt levél 12:12). Óriási szükség van napjainkban az igazi építésre Jézus Krisztus Gyülekezetén belül. Az örök váltság, amit Jézus bevégzett munkáján keresztül kaptunk, közös kötelék. Függetlenül felekezeti hovatartozásunktól, Isten elfogadott minket ama Szerelmesben, a Bárány vérén keresztül. A mezők fehérek, készek a könyörületesség, megbékélés és helyreállítás hiányától szenvedők aratására. Az irgalmas szamaritánusról szóló példabeszédben egy embert megvertek, kiraboltak, és otthagyták, hogy 8

9 meghaljon. Sem a papnak, sem a lévitának nem volt ideje arra, hogy segítsen ennek az embernek a szükség órájában. Még azt sem akarták, hogy az út ugyanazon oldalán lássák őket vele! Lehet, hogy éppen egy vallásos rituálé, vagy áldozat bemutatására igyekeztek. Jobb az engedelmesség a véres áldozatnál (I. Sámuel 15:22). Azért élünk, hogy vallásos normákat töltsünk be, vagy azért, hogy Krisztus nagy parancsának engedelmeskedve megosszuk Isten szeretetét, irgalmát és kegyelmét a rászorulókkal? A hetvenes évek elején számos fiatal csatlakozott gyülekezetünkhöz. Néhányuknak borzalmasan hosszú volt a haja, és rongyokban járt. Kinézetük ellenére többségük komolyan követni akarta Jézust, és az Ő Igéjéről akart tanulni. Követtek el hibákat. Néhányuknak nehezére esett a régóta beidegződött szokásokat megtörni. Mi, a gyülekezet vezetői megrabolhattuk volna ezeket a fiatalokat a Krisztussal való járás örömétől azzal, hogy a viselkedés polgári szabályait kényszerítjük rájuk. De sebeiket inkább bekötözni kellett, mintsem feltárni. Szolgáltunk feléjük, és sokuk Bibliaiskolába ment. Többségük mostanra lelkipásztor és misszionárius. Könyörületességgel és befektetéssel segítettünk nekik Isten követésében. Mi lett az eredmény? Gyümölcsöző életükön keresztül lelkeket vezettek Krisztushoz, és több nemzetet értek el. Kiváló képességeik az Isten kegyelméről való igaz kép felmutatásának eredményeként alakultak ki. 9

10 Sofóniás 3:17 Istene hallgat az Ó szerelmében. Hallgat, vagyis nyugszik, és csendben áll. Miközben Sátán - Jelenések 12:10 szerint az atyafiak vádlója - előhozza vadait, Isten megingathatatlan marad az Ő szeretetében. A bűn problémája már megoldódott, és Isten igazsága megelégíttetett. Isten az ördög vádaskodásaira egyszer s mindenkorra megfelelt a Golgotán. És ők legyőzték azt a Bárány véréért (Jelenések 12:11). Krisztus vére megvásárolta a Benne való helyzetünket, és Igéje ellát minket azzal az erővel, amelyen keresztül megtapasztalhatjuk ezt a helyzetet. Jézus mindenért megfizetett. Sátán legfőbb célja a gyülekezet elleni támadásában az, hogy elterelje figyelmünket erről az egyszerű igazságról. Ha egy tökéletesen működő autó tulajdonosa azt hiszi, hogy kocsija elromlott, akkor nem fog beszállni, és nem fogja vezetni azt. Krisztus Isten jobbján ül, kimondhatatlan hatalommal; de a jármű nem mozdul meg, mert tulajdonosa egy hazugságnak hisz! Ez Sátán stratégiája. A zsoltáríró azt mondta: lelkem a porhoz tapad; eleveníts meg engem a te ígéreted szerint. Krisztusban való helyzetünk, és az Ő bennünk lévő Igéje nélkül csak saját magunk szerint vagyunk képesek válaszolni a különböző helyzetekre - mi pedig csak por vagyunk. Ahelyett, hogy a port rúgnák, itt az idő a keresztyének számára, hogy megálljanak, és nézzék az Úr szabadítását (II. Mózes 14:13). A világ, csakúgy, mint egykor az egyiptomi hadsereg, megpróbálja bekeríteni a gyülekezetet. Ne morgolódjunk, 10

11 panaszkodjunk vagy veszekedjünk egymással! Az ő nyugalma dicsőséges (Ézsaiás 11:10). Amint munkánkkal és terheinkkel elé jövünk, Ő nyugalmat ad nekünk. Krisztus Isten jobbján ül, és mi Benne vagyunk. Bizodalommal és erővel szolgálhatjuk Őt, tudván, hogy nincs semmi, ami elválaszthat minket az Ő szeretetétől. Zengjenek mások a hősnek, Ki megnyeri a szűnni nem akaró csatát; Neki, ki az elbukottak és megtörtek között Tovább halad felfelé tartó útján; Őt üdvözöljék, fejére koszorút tegyenek, néki szóljon daluk, Kit a jó sors kiválasztott, és boldog, mert szeretik nagyon. Az én üzenetem más legyen, s érjen el bajba jutott lelkeket; S könyörülő beszédem balzsama gyógyítsa be a bukás okozta sebeket; Hadd suttogjam: Előre, fel! A bátorság végül győz, ne félj! S zengem én, ki Kudarccal vacsorált. Zengem ezt annak, ki elbukik. - Alfred J. Waterhouse 11

12

13 1. A BUKÁS AZ ÉLET RÉSZE A bukás legalább annyira az élet része, mint a légzés. Szükségtelen elmondanunk, hogy senki sem tökéletes. Babe Ruth, a 20-as, 30-as évek nagyszerű baseball játékosa a New York Yankees csapatából 714 labdát ütött a stadionon kívülre, ami nagyszerű teljesítménynek számít a baseball történetében. Ennek ellenére sokan nem tudják, hogy 1330-szor rosszul ütötte meg a labdát. Minden dicsőséges győzelemre két nyomorúságos bukás jutott. Douglas McArthur tábornok a Fülöpszigetekről menekülve legendás kijelentést tett: Visszatérek! Vissza is tért a Csendes-óceán egyik legnagyszerűbb, leglelkesítőbb csatájában. János Márk otthagyta az első missziós csapatot az Apostolok Cselekedeteiben. 13

14 Az egyháztörténelem, azonban feljegyzi, hogy később Péter jobb kezévé vált, az egyik evangélium szerzője, Alexandria első püspöke volt, és mártírként halt meg a hitért. A bukás számára nem a véget jelentette, hanem a kezdetet. A Biblia: Bukások sorozata Az emberi történelem bukással kezdődött. Ádám és Éva képtelen volt betartani a nekik adott egyszerű parancsolatot. Amikor a vízözönre ítélt föld felszíne újra feltűnt, Noé - az egyetlen, aki kegyelmet talált az Úr előtt - szőlőskertet ültetett, és lerészegedett. Ábrahám, hitünk atyja, hűtlen volt csodálatos feleségéhez. Kétszer is hazudott a feleségéhez fűződő kapcsolatáról csak azért, hogy mentse a saját bőrét. Nem bízott Istenben a megígért fiú eljövetelének idejét illetően. Isten helyett Sárára hallgatott, és Ismaelt nemzette Hágártól, egyiptomi szolgálójától. Dávid, az Isten szíve szerint való király házasságtörést és gyilkosságot követett el, miután azt a tragikus döntést hozta, hogy nem megy csatába. Péter, a gyülekezet oszlopa készen állt arra, hogy Krisztust kövesse még akkor is, ha ez börtönt vagy halált jelentett. Ezután rögtön az áll az írásban, hogy elbukott, amikor nyomás nehezedett rá. Mózes az Ószövetségben, és Pál az Újszövetségben vért ontottak, miközben úgy gondolták, hogy Istent szolgálják. A bukás az emberi lét alantas oldala, az a rész, melyet mindenki el akar rejteni. A Biblia azért jegyzi fel ezeknek a nagy embereknek a 14

15 bukásait, hogy reális képet adjon az ember állapotáról és Isten irgalmas természetéről. Mielőtt a sajtó mindent leleplezett volna, Isten Igéje hűségesen előadta az egész történetet. Pál apostol fájdalmas őszinteséggel kiáltott: mert nem lakik az én testemben semmi jó. Dávid, Izrael zsoltárírója így sírt: íme, én vétekben fogantattam és bűnben melengetett engem az én anyám. Bármely olyan megközelítés, amely nem fogadja el a bukást a keresztyénség részeként, egyszerűen nevetséges és nem az írás szerinti. A hit alapvető tanai - engesztelés, megváltó kegyelem, hit általi megigazulás - mind feltételezik az emberi bukást. Egy hős anatómiája Kiből lesz hős? Mi az emberi sikertörténet lényege? Jakab 5:17 bátorít minket Illést használva példaként az imára. Ő is ember volt, hozzánk hasonló természetű. I. Királyok 19. fejezetében Illés paranoiás, depressziós állapotban volt, az öngyilkosság határán állt, mégis ő a mi hősünk, aki arra ösztönöz minket, hogy gyengeségeink ellenére is higgyünk Istenben. Azok a személyiséghibák melyek a háborúság nyomása alatt felszínre kerülnek, segítenek azonosulni Illés csatáival és győzelmeivel. Mikor azt olvassuk, hogy addig imádkozott, amíg tenyérnyi nagyságú felhőt látott, ez arra indít minket, hogy mi is addig imádkozzunk, míg Krisztus szeggel átütött tenyere láthatóvá válik a mi körülményeinkben is (I. Királyok 18:42-45). 15

16 Hozzánk hasonló. Micsoda dicsőséges szavak! Raymond Lull, aki misszionárius volt muzulmán országokban, oktató központokat állított fel evangelizáció tanítására muzulmán környezetben, és evangélistákat küldött ki. Azután elhívást kapott arra, hogy maga is evangelizáljon közöttük. Az utolsó pillanatokban, amikor a dokk megtelt a jó utat kívánók tömegével, Lull pánikba esett a muzulmánok kínzásaira és a mártíromságra gondolva. Kipakolt a hajóból és nem utazott el. Röviddel ezután, legyőzvén félelmét, egy későbbi hajóval elutazott. Lull sikeresen evangelizált a muzulmánok között évekig, és mártírhalált halt nyolcvanhárom éves korában Tunéziában. Hozzánk hasonló volt! Dwight L. Moody, a hit nagyöregje, gyakran küzdött régi vérmérsékletével. Egyszer, egy evangelizációs összejövetel során arra bíztatta az embereket, hogy adják át szívüket imában Krisztusnak. Utána egy fiatalember odament hozzá, és durván sértegette őt. Moody úr azonnal ellökte a fickót magától, aki legurult a lépcsőn. Moody azonnal összeszedte magát, és mindenki előtt bocsánatot kért. Ő is hozzánk hasonló volt. Szent Augusztin, korának ex-playboya, állandóan harcban állt korábbi kísértéseivel; John Wesley borzalmas házasságban élt; Charles Spurgeon, a sikeres pásztor, egészen addig dohányzott, amíg meg nem szégyenült egy, az ő nevét viselő dohányhirdetés láttán, utána leszokott róla. Ők is hozzánk hasonlók voltak. 16

17 Kik a valódi hősök? A tökéletesség valószínűtlen modelljei, vagy azok az emberek, akik csatároztak a testtel, és legyőzték a nehézségeket? A Zsidókhoz írt levél 11. fejezetének hithősökről szóló hosszú listájában csupán egy-két olyan ember van, kiknek hibái nincsenek feljegyezve a Biblia korábbi fejezeteiben. Ők a hit, nem pedig a tévedhetetlenség példaképei. 17

18

19 2. A FENEVAD TERMÉSZETE Oly sok jó van a legrosszabbakban is, és oly sok rossz a legkiválóbbakban; így hát alig akad valaki közöttünk, ki szót emelhet bárki ellen itt. Mit jelent embernek lenni? Csodálatosan megkülönböztettél - kiáltotta a zsoltáríró, visszhangozva az öntudatos lélek válaszát. És monda Isten: teremtsünk embert a saját képünkre és hasonlatosságunkra, és uralkodjék (I. Mózes 1:26). Amikor azonban az ember arra használta szabad akaratát, hogy Isten ellen fordult, az emberiség egésze a bűn sötétségébe vettetett. Ádám eredendő bűne az egész emberi fajt kárhozatra ítélte. Miképpen egy ember által jött be a világra a bűn és a bűn által a halál, és akképpen 19

20 a halál minden emberre elhatott, mivelhogy mindenek vétkeztek (Róma 5:12). Milyen ostoba dolog is összehasonlítani vagy felmérni az Ádámi teljesítményt! Mi mindnyájan olyanok voltunk, mint a tisztátalan, és mint a megfertőztetett ruha minden mi igazságaink (Ézsaiás 64:5). Bizony merő hiábavalóság minden ember (Zsoltárok 39:6). Nincsen csak egy igaz is (Róma 3:10). Isten mindannyiunkat Ádám hamissága alá rekesztett, hogy mindannyiunkon könyörülhessen Jézus Krisztus ajándékán át. Nem számít, hogy milyen kevés, vagy milyen sok bűnt követtünk el; Krisztus kereszthalálával fizetett azért, hogy bocsánatot nyerjünk és megtisztuljunk. Uram, hányszor lehet az én atyámfiának ellenem vétkezni, és néki megbocsátanom? Még hétszer is? Jézus azt válaszolta: Nem mondom néked, hogy még hétszer is, hanem még hetvenszer hétszer is. Jézus a megbocsátás elvét ezzel a történettel illusztrálta: A király számot akart vetni a szolgáival. Mikor pedig számot kezde vetni, hozának elé egyet, aki tízezer talentummal vala adós. Nem tudván pedig fizetni, parancsolá annak ura, hogy adják el azt, és a feleségét és gyermekeit, és mindenét, amije van, és fizessenek. Leborulván azért a szolga előtte könyörög vala neki, mondván: Uram, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek néked. Az úr pedig megszánván azt a szolgát elbocsátá őt, és az adósságot is elengedé néki. Kimenvén pedig az a szolga találkozék eggyel az ő szolgatársai közül, aki 20

21 száz dénárral vala néki adós; és megragadván azt, fojtogatja vala, mondván: Fizesd meg nékem, amivel tartozol. Leborulván azért az ő szolgatársa az ő lábai elé, könyörög vala neki, mondván: légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek néked. De ő nem akará; hanem elmenvén börtönbe veté őt, mígnem megfizeti, amivel tartozik. Látván pedig az ő szolgatársai, amik történtek vala, felettébb megszomorodának; és elmenvén, mindent megjelentének az ő uruknak, amik történtek vala. Akkor előhívatván őt az ura, monda néki: gonosz szolga, minden adósságodat elengedtem néked, mivelhogy könyörögtél nékem: nem kellett volna-e néked is könyörülnöd a te szolgatársadon, amiképpen én is könyörültem terajtad? És megharagudván az ő ura, átadta őt a hóhérok kezébe, mígnem megfizeti mind, amivel tartozik. Jézus ezzel fejezte be a történetet: eképpen cselekszik az én mennyei Atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátjátok, ki-ki az ő atyjafiának az ő vétkeit (Máté 18:22-35). Másoknak is úgy kell megbocsátanunk, ahogyan Isten bocsátott meg nekünk. Ez nem egy cselekedetrendszer - bocsáss meg, hogy megbocsássanak -, hanem ahogyan Ő megbocsátott nekünk, mi is megbocsátunk másoknak, kegyelmet adva a kegyelemért a Szent Szellemen keresztül. Jézus az evangéliumokban egyedül a farizeusokra volt dühös, mert elferdítették az Istenről alkotott képet, és elutasították, hogy továbbadják azt a megbocsátást, amit ők kaptak, és amelynek továbbadására felhatalmazták őket. 21

22 Mindannyiunkban ott lakozik egy farizeus, aki nagyobb bűnös, mint az az ember, aki nyilvánvalóan elbukott. Sok évvel ezelőtt egy drága keresztyén nő jött el a gyülekezetünkbe az Isten feltétel nélküli szeretete című prédikációsorozat meghallgatására. Tizenöt évig élt egy semmirekellő, alkoholista férjjel. Ezalatt ő viselte a család pénzügyi és érzelmi terheit. Miután hallott Isten feltétel nélküli szeretetéről és megbocsátásáról, hazament, és ébren várta a férjét. Megértve a bőséges irgalmat, amit Jézus Krisztus adott neki, a nő nagy szeretetet érzett férje iránt. A férj hajnal háromkor ért haza, és részeg álomba zuhant a nappaliban a kanapén. Az asszony letérdelt és imádkozott. Mikor a férfi órákkal később felébredt, az asszony kávéval várta, és így szólt: Bocsásd meg, hogy nem szerettelek igazán ez alatt a 15 év alatt! Mindig csak felbőszítettem magam. Kérlek, bocsáss meg nekem! A férfit annyira megérintette a változás felesége hozzáállásában, hogy ő is el kezdett járni az istentiszteletekre. Szívét Krisztusnak adta, s már több mint 20 éve hűségesen szolgálja Őt! Egyetlen bűn - Ádám bűne - elegendő volt ahhoz, hogy a bűnöst az örök pokolra ítélje, bár ezt a bűnt még azelőtt követte el, mielőtt bármelyikünk megszületett volna. Nincs jogunk arra, hogy visszatartsuk a megbocsátást, amely mindenkinek szól, függetlenül attól, hogy keveset, vagy sokat vétkeztek. Isten megbocsátása mindent átfogó és végleges. Mert ha megbocsátjátok az embereknek 22

23 az ő vétkeiket, megbocsát néktek is a ti mennyei Atyátok. Ha pedig meg nem bocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, a ti mennyei Atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket (Máté 6:14-15). Ha nem adjuk tovább a kegyelmet, amit kaptunk, súlyos tapasztalatban lesz részünk. Automatikusan az alá a törvény alá kerülünk, amellyel másokat értékelünk. A bűn és halál törvénye alatt bűnösök lettünk. Ha elfogadjuk a Krisztusban lévő élet és Szellem törvényét, igazakká válunk. Semmivel sem dicsekedhetünk, és semmit sem várhatunk el másoktól. Senki sem jó semmire önmagában, de Krisztusban mindenki csodálatos! A megbocsátás a Megbocsátót magasztalja fel a bukás helyett. Lewis Sperry Chafer azt mondta, hogy lehetetlen lenne a kegyelmet demonstrálni, ha nem lennének a kegyelemnek alanyai; viszont a bűn jelenléte és megtapasztalása nélkül, nem léteznek kegyelmi alanyok. Az ember bukása nem szakította meg Isten azon tervét vagy célját, hogy az embert az Ő dicsőségére teremtette. A szükségünk felmagasztalja Isten jóságát, amit a kereszten mutatott meg. A megbocsátás, mely mindent befedez, Isten kegyelmes természetét dicsőíti. Az ember belső üressége Ádám bűne minden emberi lénynek 23

24 tulajdoníttatott, és az ádámi bűnös természet az emberi faj minden egyes tagjának genetikailag részévé vált. Mielőtt a lélek tudatában lenne a bűnnek, már bűnös. Az ember összetett tudatában jelen van az Isten-tudat; annak a tudata, hogy mi a jó, és mi a rossz; és a tudat arról, hogy az ember híján van a tökéletességnek. Isten azért adta a törvényt, hogy felnagyítsa az ember eredeti állapota és tapasztalata közötti szakadékot. Miközben Mózes átvette a törvényt Istentől, az emberek éppen megszegték azt. Bűnt követtek el, miközben arra vártak, hogy a bűnük meghatározást nyerjen. Mielőtt Mózes elérhette volna a Sínaihegy lábát a kőtáblákkal, az emberek lázadó módon megszegték az első parancsolatot: Ne legyenek néked idegen isteneid Énelőttem, és körbetáncolták az aranyborjút. Mózes törvénye működésbe hozza az ember lelkiismeretét, az akaratot, az akarat pedig beindítja a test energiáját, ami csak a vétkezésre képes. A törvény megerősíti a bűntudatot, és a bűn cselekedeteit. A bűnt nem ismertem, hanem csak a törvény által; mert a kívánságról sem tudtam volna, ha a törvény nem mondaná: Ne kívánjad. De a bűn alkalmat vévén, a parancsolat által nemzett bennem minden kívánságot; mert törvény nélkül holt a bűn. Én pedig éltem régen a törvény nélkül: de ama parancsolatnak eljövetelével felelevenedék a bűn (Róma 7:7-9). Pál apostol tudta, hogy a törvény igaz és jó, de felismertette vele, hogy milyen testi és bűnös is volt valójában. 24

25 Küszködött, mert Istennek tetszően akart élni, de képtelen volt rá. Az ember - aki egykor ártatlanságban teremtetett, de úgy döntött, hogy Istentől elszakadva él - arra lett ítélve, hogy örökre az elvesztegetett lehetőség poklában éljen. A szubjektív elme kapacitása olyan, hogy ha egy gyermek hároméves korában hazudik, soha nem épül fel annak a hazugságnak a hatásából, még akkor sem, ha esetleg másnap a tudatos elme már nem is emlékszik rá. A lélek számítógépe kitörölhetetlenül feljegyez minden döntést, és minden eseményt. Az ember kétségbeesésében a valláshoz fordul, hogy megtisztítsa lelkiismeretét a bukás nyomaitól, és azért, hogy megbékéltesse tudatát az elégedetlen Alkotóval. A jó és a rossz tudása küzd az ember lényében, és egymásnak ellentmondó üzeneteket ad a lelkiismeretnek, a tudatnak, a felfogásnak, a logikának és az akaratnak. Az érzelmek megmérgeződnek, mert az objektív elmét elárasztják a szubjektív jelzések. A tudatos meghatározás hiánya félelmet teremt. Minden egyes fóbia a bukott psziché ezen folyamatára vezethető vissza. Egyetlen pszichiáter sem viheti az elmét elég messze vissza a múltba ahhoz, hogy megszabadítsa a bűntudat gyökereitől, mert ezeknek születés előtti oka van! Megadatik néhány embernek, hogy jó családban nevelkedjen, ahol tisztelik az erkölcsi elveket, és arra nevelik, hogy helyesen cselekedjen, de a belső állapot betegségét ezzel sem lehet eltüntetni. A műveltség, tanácsadás és vallás 25

26 csupán csökkenteni tudja annak mértékét, amelyben az ember bukott állapotának gyümölcsét aratja. Az ember a munkájába, a hobbijába, a tehetségébe temetkezik, felelősséget vállal, kapcsolatokat, fizikai nyugtatókat vagy serkentőket használ arra, hogy csökkentse annak nyomasztó valóságát, hogy nem más, mint féreg! Műveli elméjét, és gyakorolja válaszait, de lénye legmélyén ott gyökerezik Isten ítéletének ismerete. Minden fej beteg, és minden szív erőtelen. Tetőtől-talpig nincs e testben épség, csupa seb és dagadás és kelevény, amelyeket ki sem nyomtak, be sem kötöztek, olajjal sem lágyítottak (Ézsaiás 1:5,6). Egy bukott nemzet kórisméje tökéletesen jellemzi az ember állapotát bukott helyzetében. Megpróbálhat tenni, adni, létezni, mégis a végén, a sötétség és csend óráiban a szív kikiált az ürességbe: Nem tudom megváltoztatni magam! ' Az az uralkodó szükség, hogy belül teljes legyen, az embert abba űzi, hogy végtelen számú tárgyhoz kösse magát, s így örök képessége az Istentől való elfogadásra áttevődik az átmeneti célokra, melyek soha nem képesek teljes megelégedettséget adni. Mivel az ember szükségei folyamatosan növekednek, állandóan új tárgyakat kell találnia és felfedeznie. A kötelék csak akkor szakad meg, ha eredeti állapotunk 26

27 tárgyával - magával Istennel - töltekezünk be. Krisztus azonosult szellemi ürességünkkel, amikor meghalt helyettünk, hogy a megszegett törvény jogos követelményeit betöltse. Mikor a jogos szükség a Golgota szeretetéhez kapcsolódik, megbocsátás, megigazulás, egység és közösség tölti be az emberi szívet. A bukás pusztító hatásai megsemmisülnek, a bűn és halál megelégíthetetlen köre megszakad. Az ember arra lett teremtve, hogy egy új életet élvezzen. Ádám (a régi bűnös természet) ragaszkodik az életéhez, és meg akarja tartani milliónyi biztonsági rendszerrel védve azt. Krisztus halált ajánl az óembernek a kereszten át, hogy megszabadítson minket a bizonytalanság és üresség forrásától. A keresztyénnek folyamatosan meg kell szabadulnia saját életétől azáltal, hogy folyamatosan hitben jár. Abban a pillanatban, amikor a lélek nincs aktívan betöltve Isten Szellemével, szellemi vákuum keletkezik. Ilyenkor a keresztyének csak azért, mert nem vétkeznek, azt hiszik, hogy szellemiek. A nyilvánvaló bűn egyszerűen egy olyan lélek megnyilvánulása, mely a Krisztussal való létfontosságú kapcsolaton kívül él. Sokáig élhetünk az üres elme testiségében, mielőtt a gonosz nyilvánvalóvá válik. Amilyen mértékben nincs élő kapcsolata a léleknek Krisztussal és az Ő Igéjével a kegyelmen át, olyan mértékben lesz szüksége a világra és a természeti kapcsolatokra, hogy fenntartsa lelkét. Ezek a pótszerek nem tűnnek nyilvánvaló bűnöknek. Igaz, hogy Isten nem a gonoszság szerzője 27

28 és a bűn szolgálója, de amikor egy keresztyén hosszú időn át ebben az állapotban él, lehetséges, hogy drámai bukásra lesz szüksége ahhoz, hogy rádöbbenjen romlott belső állapotára. Az elme ravaszul visszatér a tudás fájához, ami a jó öreg józan észt táplálja! Minden, amit teszünk, a szellemi életben vagy a szellemi halálban gyökerezik. A fej vagy Krisztus, vagy szellemileg beteg. A Krisztussal való közösségen és függőségen kívüli élet azt jelenti, hogy elkülönültünk életének megtapasztalásától. Vagy Krisztusban élünk, vagy a Róla alkotott tudásunkban. Ez a különbség a személyes kapcsolat és a vallás között. Vagy azt tapasztaljuk meg, amivé Krisztusban váltunk, vagy azt, amivé Ádámban. Az erkölcs, a cselekedetek, a vallás és a reformok helyesnek tűnnek, de dilemma elé állítanak Ádám képtelenségét illetően: A törvény cselekedeteiből kaptátok-é a szellemet, avagy a hit hallásából? Ennyire esztelenek vagytok? Amit Szellemben kezdtetek el, most testben fejeznétek be? (Galátzia 2:2-3) Ha egy fokkal is elmaradunk a kegyelemtől, az elménk szellemileg beteg lesz. Mert a testnek gondolata halál; a Szellemnek gondolata pedig élet és békesség (Róma 8:6). Mindig e két állandó egyikével gondolkodunk: vagy az önigazsággal, vagy a Krisztuson át nekünk adott igazság ajándékával. A szentség nem a bűn eltörlését, vagy a földi tökéletesség lehetőségét jelenti, hanem, hogy mivel Egy meghalt, magunkat holtaknak számíthatjuk. Többé nem a jó és gonosz különböző fokozataival vagyunk 28

29 elfoglalva, hanem az örökkévalóság Istenével, aki alászállt, hogy a szíveinkben élhessen! Eltávozni a gonosztól azt jelenti, hogy elszakadunk a gondolkodás sátáni uralmától, ami a bukáskor kezdődött a jó és a gonosz ismerete által. Egyedül a hit örvendezteti meg Istent. Ne próbáljunk megszabadulni azoktól a dolgoktól, amiket már Krisztus elvett. Ez hitetlenség lenne! Ádámban mindig elbukom, mert Ádám egyenlő a bukással; de Krisztusban csakis győzedelmeskedhetek! A törvény erősíti a bűnt A keresztyén látszólagos ellentmondásban él. Szentül és feddhetetlenül áll Isten szeretetében és Krisztusban való helyzetében, ugyanakkor nem mondhatja, hogy nincs bűne. Krisztussal mennyei helyekre ültettünk Isten jobbján, de még nem látjuk, hogy minden a lábunk alá vettetett. Régi szokások, megoldatlan konfliktusok, a bűnre való képesség még kísérti az életünket, de nem szabad visszatérnünk a régi teremtéssel folytatott egzisztencialista csatározáshoz. Minél erőteljesebben reagálunk az állapotunkra, annál nagyobb hatalma lesz a bűnnek fölöttünk. Pál így jellemezte ezt: Megtalálom azért magamban, ki a jót akarom cselekedni, ezt a törvényt, hogy a bűn megvan bennem. Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint; de látok egy másik törvényt az én tagjaimban, mely ellenkezik az elmém törvényével, és engem rabul ád a bűn törvényének, 29

30 mely van az én tagjaimban (Róma 7:21-23). A bűn ereje a törvényben van! Gyakran épp a törvénykező prédikátor esik nyilvánvaló bűnbe. A törvény azért erősíti a test hatalmát, mert pontosan arra lett tervezve, hogy felnagyítsa az ember tehetetlenségét. A szerencsétlen keresztyén a régi természet korlátai között küzd - őszinte erőfeszítéssel-, hogy legyőzze azt jóságával. Küzdelme csak elősegíti és meghosszabbítja a szenvedést. Amíg a jó és gonosz csatájában küzdünk, elmulasztjuk igénybe venni Isten gondoskodását, amivel teljesen megmenekülhetnénk a test uralmától. A gonosz ellen való küzdelem során a lélek a természeti vérmérséklet szerint működik, ahol minden probléma, személyiséghiba, vágy, bizonytalanság, tehetetlenség és büszkeségi komplexus jelen van. Mindezek eredete a régi teremtésben van. Az én nem vetheti ki az ént. Az én elnyomása vágyat ébreszt a szublimálásra (helyettesítésre), és mivel az óember egyre romlottabb lesz, az ember állapota rosszabbodik. Pál abbahagyta a bűnnel folytatott küzdelmet, amikor megértette Krisztussal történt megfeszítését: Ha pedig én azt cselekszem, amit nem akarok, nem én mívelem már azt, hanem a bennem lakozó bűn (Róma 7:20). Pál bűne már megítéltetett! Krisztus Maga az a gondolkodásmód, amely mindig az életre vezet! Amikor hiszünk az ígéreteiben, az Ő természetét adja nekünk. Figyelmeztet, hogy ne ítéljünk, mert ezzel a korábbi gondolkodásmódunkhoz térünk vissza, ami már elítéltetett. A törvény, amely által 30

31 élünk, határozza meg a tapasztalatainkat. Amikor a hívő régi természetével próbálja betölteni új szerepét, új bort próbál önteni a régi bortömlőkbe. A keresztyén visszaeshet egy, a megváltása előttinél rosszabb állapotba, ha testének elhasználódott öltözékére új foltokat próbál tenni. Ádám bűnösségére a kereszten kívül nincs más megoldás. Az akarat tanácsa, imája, küszködése nem segít. A bűn a halálra uralkodik. Az egyetlen menekülés a Krisztus áldozatába vetett hit. Ha elutasítjuk a menekülési útvonalat, szándékosan megmaradunk a kárhoztatásban és a bűnben, pedig Krisztus azért halt meg, hogy megszabadítson minket ezektől. Szándékos bűn Nem a bukás többé a lényeg, hiszen Krisztus elbánt ezzel a kereszten. A lényeg most a kegyelemtől való elszakadás. Ha a bukás után lenn maradunk, elszakadunk Isten kegyelmétől. Zsidókhoz írt levél 10:26-ban a szándékos bűn arra is utal, amikor valaki elutasítja Krisztus egyetlen áldozatát, ami megelégíti Isten szentségét és igazságát. A hitetlenség e helyett más áldozatokat ajánl. A hit hatása a nyugalom. Amikor nem Isten tiszta Igéjében nyugszunk a bűnünket illetően, tovább folytatjuk igazságérzetünk lecsendesítését. A zsidó keresztyéneknek ez annyit jelentett, hogy újra intézményesítették a lévitai állatáldozatokat. Számunkra azt jelenti, hogy folytatjuk saját erőfeszítéseinkben, és annak 31

32 hatásaiban: depresszió, bátortalanság, félelem, bűntudat, kárhoztatás, ítélkezés és düh - azokban a dolgokban, amelyektől már megszabadított minket Krisztus. Tudatában vagyunk a bűnöknek, amikért már megfizettek. Ha vétkezünk, nevezzük meg, hagyjuk el, aztán felejtsük el a bűnt, mert már a Golgotán Jézus elbánt azzal. Amikor nem fogadjuk el a megbékélés gondoskodását, amiért Krisztus meghalt, továbbra is Isten ellenségeiként élünk, és csak az Ő haragját várjuk. Az Újszövetség vérét lábbal tiporni azt jelenti, hogy nem fogadjuk el annak hatékonyságát - azt mondjuk ezzel, hogy a vér nem volt önmagában elegendő arra, hogy minket kedvessé tegyen Isten előtt. Ha elutasítjuk azt a kegyelmet, amit Isten a Golgotán mutatott felénk, akkor elutasítjuk az egyetlen eszközt, amely által Isten jelenlétébe mehetünk. A gyülekezetet ma Isten kegyelmével kapcsolatban csapják be leginkább. A kegyelem teljes mértékben az Adó jellemétől és természetétől függ, nem az elfogadó jellemétől és természetétől. Vigyázván arra, hogy az Isten kegyelmétől senki el ne szakadjon; nehogy a keserűségnek bármely gyökere, fölnevekedvén, megzavarjon, és ez által sokan megfertőztessenek (Zsid. 12:15). A lelket fokozottan őrizni kell a kegyelem ezen területén. Még a bibliai elveket sem szabad a kegyelem fölé emelni. Minden tannak a kegyelem uralma alá kell esnie azért, hogy működésében hatékony legyen. Ha egy bizonyos igazságot elválasztunk a kegyelemtől, többé nem az evangéliumot hirdetjük. 32

1998/6. Boldog karácsonyt! Bérczes Lajos

1998/6. Boldog karácsonyt! Bérczes Lajos {k19986a} {k19986b} 1998/6 VEZÉRCIKK Boldog karácsonyt! Bérczes Lajos Boldog karácsonyt! Boldogságunk, másként megfogalmazva egymásra találás. Részünkről a kilátástalan örvényből, a nyúlós, ragadós hínárból,

Részletesebben

Brian Brodersen. Szellemi harc

Brian Brodersen. Szellemi harc Brian Brodersen Szellemi harc A könyv eredeti címe és kiadója: Spritual warfare by Brian Brodersen The Word for Today Costa Mesa, California, USA All rights reserved A magyar kiadás az eredeti kiadó engedélyével

Részletesebben

E. W. KENYON. Jézus csodálatos neve. Isten, aki több, mint elegendő Isten, aki hosszú élettel elégít meg. A könyv Internet-es változata

E. W. KENYON. Jézus csodálatos neve. Isten, aki több, mint elegendő Isten, aki hosszú élettel elégít meg. A könyv Internet-es változata E. W. KENYON Jézus csodálatos neve Isten, aki több, mint elegendő Isten, aki hosszú élettel elégít meg A könyv Internet-es változata (HUNGARY / E. W. Kenyon / The Wonderful Name of Jesus / Our Rights and

Részletesebben

Isten nevét dicsérem énekkel, magasztalom hálaadással.

Isten nevét dicsérem énekkel, magasztalom hálaadással. Isten nevét dicsérem énekkel, magasztalom hálaadással. (Zsoltár 69,31) 2009/2 47. évfolyam 2. szám Szer et e m-e Őt? A tartalomból Szeretem-e Jézust? Szeretem-e Őt? Ezt kérdem magamtól mindenekelőtt. Mivel

Részletesebben

JÉZUS TANÍTÁSAI 1. rész. Biblia-tanulmányok

JÉZUS TANÍTÁSAI 1. rész. Biblia-tanulmányok JÉZUS TANÍTÁSAI 1. rész Biblia-tanulmányok Biblia-tanulmányok (2014. július szeptember) JÉZUS TANÍTÁSAI 1. rész 5 TARTALOM S PA L D I N G A L A P Í T V Á N Y Bevezetés 7 I. tanulmány július 5. Jézus bizonyságtétele

Részletesebben

A tartalomból. Pecznyík Pál. Örvendj Isten népe!

A tartalomból. Pecznyík Pál. Örvendj Isten népe! Örvendj Isten népe! Örvendj Isten népe, Urad jő hamar, szárnyaljon szívedből boldog háladal! De nagy örömödben el ne bízd magad, bűnbánó szívedből fakadjon szavad! Idegen vagy itt lenn, zarándok csupán,

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 1. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 1. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 1. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3. A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL 1. rész BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2010 A tanulmányokat összeállította: Hites Gábor TARTALOM

Részletesebben

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid!

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! 2014. november 1. szombat A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! Igehirdetésekben számtalanszor elhangzik a felszólítás: engedelmeskedjetek Istennek, kövessétek

Részletesebben

Tíz kulcs a Bibliához

Tíz kulcs a Bibliához Tíz kulcs a Bibliához Keresd meg a kincset, hogy megváltozzon az életed! Colin S. Smith TÍZ KULCS A BIBLIÁHOZ Keresd meg a kincset, hogy megváltozzon az életed! Colin S. Smith Fordította: J. Füstös Erika

Részletesebben

Krisztus megaláztatása és felmagasztaltatása. nyomozódtak, Krisztus megaláztatása és. legyen számunkra. magunkat, és nem akarunk megalázkodni

Krisztus megaláztatása és felmagasztaltatása. nyomozódtak, Krisztus megaláztatása és. legyen számunkra. magunkat, és nem akarunk megalázkodni KESKENY ÚT A KÖZÉP-KELET A KÁROLYI GÁSPÁR EURÓPAI TEOLÓGIAI REFORMÁTUS ÉS MISSZIÓI PRESBITERIÁNUS INTÉZET LAPJA EGYHÁZ IX. LAPJA ÉVFOLYAM, IX. ÉVFOLYAM, 37. SZÁM, 38. 2006. SZÁM, 2006. MÁRCIUS JÚNIUS TARTALOM

Részletesebben

Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét.

Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét. 2013. május 1. szerda Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét. Van teher, ami nem lehet levenni más válláról. Mindig nagy hálával gondolok gyermekkoromra,

Részletesebben

A MESSIÁS A MI URUNK

A MESSIÁS A MI URUNK MBS133 ARIEL HUNGARY - BIBLIATANÍTÁSOK A MESSIÁS A MI URUNK Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com Tartalom I. AZ URALOM TEOLÓGIÁJA A. A kifejezések jelentése

Részletesebben

A tartalomból. A tartalomból. Vetés és Aratás

A tartalomból. A tartalomból. Vetés és Aratás (Máté 5,2-12) Boldog vagyok, mert szememet fel, a hegyekre emelem, lábadnál hallva tanításod, édes Megváltóm, Mesterem. ------------------- Boldog vagyok, mert szegény lelkem Általad gazdag lehetett, boldog,

Részletesebben

GYÓGYULÁS ÉS SZABADULÁS. Bibliai alapok PETER J. HORROBIN

GYÓGYULÁS ÉS SZABADULÁS. Bibliai alapok PETER J. HORROBIN GYÓGYULÁS ÉS SZABADULÁS Bibliai alapok PETER J. HORROBIN Az ELLEL GRANGE Keresztény Gyógyító és Lelkigondozó Munkatársképző Intézet és Misszió tiszteletbeli igazgatója Sovereign World Limited P.O.Box 17

Részletesebben

Nóé / 3. oldal. * Krisztus hét szava a kereszten / 43. oldal

Nóé / 3. oldal. * Krisztus hét szava a kereszten / 43. oldal Nóé / 3. oldal * Krisztus hét szava a kereszten / 43. oldal Georg R. Brinke EVANGÉLIUMI KIADÓ Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió ISBN 963 9434 61 2 A magyarországi jogok tulajdonosa és a kiadásért felel

Részletesebben

Sárdy Péter. Bocsásd meg a mi vétkeinket. Az emberi bûn tragédiája

Sárdy Péter. Bocsásd meg a mi vétkeinket. Az emberi bûn tragédiája 2 2003. október Tanulmány Sárdy Péter Bûn és megbocsátás Bocsásd meg a mi vétkeinket Az emberi bûn tragédiája Mit tartott Jézus az emberek bûnösségérõl? Nem szükséges itt alaposabban kitérnünk arra, hogy

Részletesebben

Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved.

Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved. 2010. jún.1. kedd Tünde Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved. Néha könnyen mondjuk másoknak, hogy ne félj, maradj nyugton, minden jó lesz. Sokszor alaptalanul, előzetes

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 2. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 2. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 2. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3. A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL 2. rész BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2010 A tanulmányokat összeállította: Hites Gábor (7 11.,

Részletesebben

NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL

NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL Szeverényi János NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL IGEHIRDETÉSEK ÉLŐ VÍZ füzetek 6. Kiadja az Evangélikus Missziói Központ Magyar Evangélikus Rádiómisszió és a Magyarországi Evangélikus Egyház missziói bizottsága Budapest,

Részletesebben

VESD AZ ÚRRA TERHEDET

VESD AZ ÚRRA TERHEDET A Pomáz-Csobánkai Református Társegyházközség lapja III. évfolyam 4. szám Szenved e valaki közöttetek? Imádkozzék! Öröme van e valakinek? Énekeljen dicséretet! Beteg e valaki közöttetek? Hívassa magához

Részletesebben

A Hegyi beszéd tanításairól

A Hegyi beszéd tanításairól SOLA SCRIPTURA Lelkészképző és Teológiai Főiskola Bibliaoktató szak A Hegyi beszéd tanításairól Készítette: Bandi Katalin Konzulens: Takács Szabolcs 2007. Tartalomjegyzék Bevezetés 3 A boldog-mondások

Részletesebben

1993/5 VEZÉRCIKK MEDITÁCIÓ. Pünkösdi gondolatiság Kovács Zoltán. {k19935a}

1993/5 VEZÉRCIKK MEDITÁCIÓ. Pünkösdi gondolatiság Kovács Zoltán. {k19935a} {k19935a} 1993/5 VEZÉRCIKK Pünkösdi gondolatiság Kovács Zoltán Igenis van pünkösdi gondolatiság! Vannak olyan jóindulatú kétkedők, akik felteszik a kérdést, létezik-e ilyen egyáltalán, mert ha igen, akkor

Részletesebben

Szombati Bibliai Tanulmányok. Mint van megírva (II.) 2009. április - június

Szombati Bibliai Tanulmányok. Mint van megírva (II.) 2009. április - június Szombati Bibliai Tanulmányok Mint van megírva (II.) 2009. április - június Szombati Bibliai Tanulmányok Mint van megírva (II.) 2009. április - június Tartalom 1. Bűnbánat és megtérés 5 2. Keresztény tökéletesség

Részletesebben

Az embert kereső Isten

Az embert kereső Isten Ócsai Sándor Az embert kereső Isten Boldog Élet Alapítvány HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ ADVENT IRODALMI MŰHELY Budapest, 2008 Kedves Olvasó! A Válaszok napjaink kérdéseire kiadványsorozatunk ismét a gyakorlati

Részletesebben

Lynnie Walker: Isten tízféle beszédmódja

Lynnie Walker: Isten tízféle beszédmódja Lynnie Walker: Isten tízféle beszédmódja Vélemények Isten többet akar hozzánk beszélni annál, amit mi általában meg akarunk hallani, vagy amiről úgy gondoljuk, hogy meghallottuk. Lynnie Walker megmutatja

Részletesebben

2010/4. szeptember. Tartalomjegyzék

2010/4. szeptember. Tartalomjegyzék 2010/4. szeptember Tartalomjegyzék 1 Hajnalcsillag Isten királysága David Clayton igehirdetése nyomán Jézus Krisztus a végidőkkel kapcsolatos nagy beszédében olyan dolgot mondott el a tanítványainak, ami

Részletesebben

DAN DORIANI HOGYAN LESZ VALAKIBÕL ISTEN SZÍVE SZERINT VALÓ FÉRFI? Pécel, 2003.

DAN DORIANI HOGYAN LESZ VALAKIBÕL ISTEN SZÍVE SZERINT VALÓ FÉRFI? Pécel, 2003. DAN DORIANI A FÉRFI, AKIT ISTEN FORMÁL HOGYAN LESZ VALAKIBÕL ISTEN SZÍVE SZERINT VALÓ FÉRFI? Pécel, 2003. A fordítás alapjául szolgáló mû: Dan Doriani: The Life of a God-Made Man Copyight 2001 by Dan Doriani

Részletesebben

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR FŐISKOLAI LEVELEZŐ TAGOZATA FELVÉTELI TANANYAG. az 5 éves hittanári szakra

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR FŐISKOLAI LEVELEZŐ TAGOZATA FELVÉTELI TANANYAG. az 5 éves hittanári szakra PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR FŐISKOLAI LEVELEZŐ TAGOZATA FELVÉTELI TANANYAG az 5 éves hittanári szakra Összeállította: Dr. Kránitz Mihály teológiai professzor SZENT ISTVÁN TÁRSULAT

Részletesebben

megtanítson bennünket gyümölcsöt teremni. Akkor még nemigen fogtuk fel, micsoda áldások származnak majd ezekből a normákból. Sokszor kellett súlyos

megtanítson bennünket gyümölcsöt teremni. Akkor még nemigen fogtuk fel, micsoda áldások származnak majd ezekből a normákból. Sokszor kellett súlyos Bevezetés A bővölködést kormányzó törvényekről 1967-ben kezdtem megérteni Isten tanítását. Éppen Texas állam egyik félreeső zugában, egy kisváros apró gyülekezetében tartottam összejövetel sorozatot. Már

Részletesebben

Szolgatárs. w Kortárs hazai igehirdetõk: w Igehirdetések. w Bibliatanulmány. w BIBLIAI TÁJAK. w Van-e szent rock? w Balogh Lajos levele

Szolgatárs. w Kortárs hazai igehirdetõk: w Igehirdetések. w Bibliatanulmány. w BIBLIAI TÁJAK. w Van-e szent rock? w Balogh Lajos levele Baptista lelkészi szakfolyóirat Szolgatárs 2010. negyedik negyedév XIX. évfolyam 4. szám A TARTALOMBÓL w Kortárs hazai igehirdetõk: Filemon Zsolt w Igehirdetések Gyerünk át a túlsó partra! Krisztus hû

Részletesebben